Τόπος έκδοσης Λευκωσία
Περίοδος έκδοσης 1995-05/2003-10
Available in archive 1995-05/2003-10
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1995-05/2003-10
Εκδότης «Αδούλωτη Κερύνεια»
Συχνότητα Μηνιαία

Μηνιαία πολιτική, προσφυγική εφημερίδα, εκφραστικό όργανο του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια».
Εκδότης: «Αδούλωτη Κερύνεια».
Διευθυντής: Κ. Κυπριανού.
Τυπογρ: «Ελευθερίου Λτδ».

Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1997-06-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1997-07-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1997-08-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1997-09-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1997-10-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1997-11-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1997-12-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1999-08-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1999-09-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1999-10-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1999-11-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1999-12-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 2000-01-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 2000-02-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 2000-03-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 2000-04-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 2000-05-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 2000-06-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 2000-07-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 2000-08-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 2000-09-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 2000-10-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 2000-11-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 2000-12-01
Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 2002-02-01