Τόπος έκδοσης Λεμεσός
Περίοδος έκδοσης 1947-08-25/1955-01-06
Available in archive 1947-08-25/1955-01-06
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1947-08-25/1955-01-06
Εκδότης Ιωάννης Πελαγίας
Συχνότητα Εβδομαδιαία, Δισεβδομαδιαία

Εβδομαδιαία και αργότερα δισεβδομαδιαία αγροτική και πολιτική εφημερίδα, όργανον του Αγροτικού Προοδευτικού Κόμματος.
Αρχείο Εφημερίδων ΓΤΠ: 25/8/1947-6/1/1955
Ιδιοκτήτης: Ιωάννης Πελαγίας
Τυπογραφείο: «Παπατζιάκκου»

ΔΡΑΣΙΣ, 1951-09-25
ΔΡΑΣΙΣ, 1951-11-08
ΔΡΑΣΙΣ, 1951-11-30
ΔΡΑΣΙΣ, 1952-01-31
ΔΡΑΣΙΣ, 1952-03-17
ΔΡΑΣΙΣ, 1952-04-10
ΔΡΑΣΙΣ, 1952-04-24
ΔΡΑΣΙΣ, 1952-07-12
ΔΡΑΣΙΣ, 1952-09-30
ΔΡΑΣΙΣ, 1952-10-30
ΔΡΑΣΙΣ, 1952-12-17
ΔΡΑΣΙΣ, 1953-01-19
ΔΡΑΣΙΣ, 1953-04-20
ΔΡΑΣΙΣ, 1953-12-03
ΔΡΑΣΙΣ, 1954-03-03
ΔΡΑΣΙΣ, 1954-07-12
ΔΡΑΣΙΣ, 1954-12-15
ΔΡΑΣΙΣ, 1954-12-30
ΔΡΑΣΙΣ, 1955-01-06