Back

Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1995-08-01

Αύγουστος {90905 πἩ ΑΛΛΟΥ ΛΩ Γη ΚΕΡΥΝΕΙΑ Σεβίδα 25 Συνέχεια απὀ την πρώτη σελίδα χές, προχωρεί προ- γραμματισµένα στην αλλαγή του ὀημοσιο- γραφικού χαρακτήρα και στην καταστροφή της πολιτιστικἠς µας κληρονομιάς, µε στόὀ- χο την προσάρτηση των κατεχομµένων εδαφων µας στην Τουρκία σαν προγεφύ- ρωμα για την πλήρη κατάληψη της Κύπρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ και ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΜΕ την αποφασιστικότητά µας να αγωνιστούµε µε κάθε τρόπο για την απελευθέρωση των κατεχοµένων εδαφών μας και την επαναφο- ρά της κατάστασης που υπήρχε πριν την εισβολή, ώστε να επι- στρέψουµε στα σπίτια και τις περιουσίες µας ελεύθερα και ὀχι υπό τουρκοκυπριακή διοί- κηση. ΚΑΛΟΥΜΕ τον Κυπριακό λαό να πα- ραμερίσει τα πρὀσκαι- ρα προσωπικά συμφέ- ροντα και οποιαδήἠπο- τε άλλα α”ρνητικά στοιχεία διχασμού και να αγωνιστεί σύσσω- μµος µε οµοψυχία, σθένος και αποφασι- στικότητα για την απελευθέρωση των κατεχοµένων εδαφών μας. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ απὀ το Ελληνικό Έθνος να αναλάβει τις ευθύνες του για τη συνεχιζό- µενη συρρίκνωση του Ελληνισμού απὀ την Τουρκία και να αρθεί στο ύψος των φυσι- κὠων και ιστορικών του υποχρεώσεων. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την πολιτική µας ηΥε- σια να προγραμµατί- σει τους παραπέρα χειρισμούς του Κυπρι- ακου µε στόχο την απελευθέρωση των κατεχοµενων εδαφών μας για µια Κύπρο Ενιαία, Ελεύθερη και Ανεξαάρ-τητη, ὀπου οι πολιτες θα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και ἵσων. ευκαιριων µε πληρη σεβασµο των ανθρωπίνων δικαιωµά- των και ελευθεριών. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ απὀ τη Διεθνη Κοινοτητα να επιβάλει στην Τουρκία ότι πρέπει να σεβα- στεί τα Ανθρώπινα Δικαιώ-ματα του Κυπριακού Λαού και να τερματίσει αµέσως την παράανοµη κατοχή των εδαφών µας µε την ἄμεση αποχώρηση όλων των τουρκικών στρατευμάτων και εποίκων, ώστε όλοι οι πρόσφυγες ἘἙλληνες και Τούρκοι να επι- στρέψουμµε ελεύθερα και ασφαλισµενα στις πατρογονικέὲς μας εστίες», ΠΗ Διακήρυξη υπο- γράφτηκε ἠδη την Πέμπτη 20/7/1995, στην παλλαϊκή, αντι- κατοχική συγκέντρω- ση που ἐἔγινε στο Λήδρα Πάλας υπό την αιγίδα της »Συντονιστι- κής Επιτροπής Δήμων, Σωματείων και Όργα- νὠσεων της Επαρχίας Κερύνειας, απὀ τον Πανιερώτατο Μητρο- πολίτη Κυρηνείας κον Παύλο, τους Δημάρ- χους των πόλεων Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά, εκ μέ- ρους των Δημοτικών Συμβουλίων των κατε- χομµένων πόλεων και από Προέδρους Εκπροσώπους 44 προ- σφυγικών σωματείων και ἄλλων Όργανω- σεων της Επαρχίας Κερύνειας. ΗΠ συλλογή υπογραφών συνεχίζε- ται µε στὀχο την προ- συπογραφή της και από την τελευταία Οργάνωση της Επαρ- χίας. Το περιεχόµενο της Διακήρυξης απο- τελεί την απάντηση σε οποιοδήποτε του πέρασε απὀ το νου ότι οι Κερυωνειώτες έχουν ξεγράψει την Κερύνεια, ἡ ότι οι Κερυνειώτες θα επι- τρέψουν θυματοποίη- ση της Κερύνειας. Καλείται η Κυβερ- νηση και η πολιτική ηγεσία του τόπου να λάβουν σοβαρά υπόψη υπό τη Διακήρυξη και να επανασταθµίσουν την πολιτική και τους στόχους που εθεσαν για λύση του Κυπρια- κούὐ Προβληήηματος. ΣΑΛΟΝΑΚΙΑ ΑΠΟ 5140 ΦΑΡΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΡΒΙΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ δ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΠΕΡΑ - ΠΕΔΙ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΗΛ. 05-452152, 338254 Ο Πανγκύπριος Φυσικοπαθητικὸος Σύνδεσμος ανακοινώνει ὅτο Κυπριακό κοινό. ὅτους Εἠήήνες του εξωτερικού. φίῆους, οπαδούς, τιστούς της «Φυσικής Θεραπευτικής ὃ- Πρόθηψης των ασοθένειων οτι ΑΡΧΙΣΕ η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΕΙΝΟΘΕΡΑΙΠΕΥἨΚΗΣ ὅ ΑΠΟΤΟΞΙΝΟΣΙΗΣ στο ανακαινισμένο πρώην ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΕΡΑ - ΠΕΔΙ. ΛΕΜΕΣΟΥ καὶ πρωην ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΦΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΑΒΒΕΑ ΣΑΡΒΒΙΔΗ. Στο ΣΤΑΘΜΟ εφαρμόζονται ὁῆα τα ΦΥΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ για την ΠΛΗΡΗ ΚΑΘΑΡΣΗ και ΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. µε τα πασίγνωστα και αξιοθαύµαστα αποτεήεόματα: Ι.. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ α) ΦΡΟΥΤΟΔΙΑΙΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΧΥΜΟ - ΦΡΟΥΤΟΔΙΑΙΤΑ - ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ β) ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΝΗΣΤΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΣΚΗΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ γ) ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΤΜΟΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΜΑΣΣΟΟΘΕΡΑΙΠΕΙΑ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΕΛΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΑΡΓΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 3. ΦΥΣΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΝΑΤΟΥΡΟΠΑΟΠ) ΝΑΙ ΚΕΠ Σαλαμίνος 34 - Γωνία Λάρνακος Ακίνητα Τουµαζή Πραστίτη Έναντι Σί6θα Τηλ. 435109 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Αύγουστος 1905 Π Αα ο Πλ ΚΕΡΥΝΕΣΙάν Σεθίδα 45 οΑΕΓΕ ΤΥ ΤΙΝΕ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗδΘΕΙΑ ΤΗΑ.: 248070 2ά4άωρη Εξυπηρέτηση ΡΑΡΗΟΣ οι ΑΠΟΟΗΚΕΣ ΡΒΑΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΗΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ο Τὰ «ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟΥ από ἁ2τοτμ. :ΠΑΤΩΜΑΤΑ, ΜΟΝΟΚΟΤΟΥΡΕΣ (Εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) από ἆ 3 το τ.μ. ΣΟΛΟΚΛΗΠΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Μπάνιο, αποχωρητήριο, νιπτήρας) από ἆ {50 το σετ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΤΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ Επισκεφθείτε τις αποθήκες µας σήµερα[! ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Οδός Καβαμών, Στρὀβοβος, Τη. 02-483126 ΛΕΜΕΣΟΣ: {193 Αγ. Φυβάξεως (200 µέτρα από την υπεραγορά ΒΗΧΑΣ), Τη. 05-731999 ΛΑΡΝΑΚΑ: Οδός Διον. Σοβωμού, (πίσω από παβαιό εργοστάσιο ΒΙΑΛΚΟ), ΤηΠ. 04-6650Ο50 Σας αρέσει η μουσική Αν ναι - τότε θά βρείτε τον ἦχο µόνο στη νότα των πιάνων ΒΙΕάΕΗ - κιΟ55 (πρώην ΗΟΕΜΑΝΝ ΟΖΕΗΝΥ) ΠΙΑΝΑ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ Ηχος - Αρμονία - Τελειότητα Με τους Γερμανικοὺς Μηχανισμούς ΠΒΕΝΝΕΗ Ποικιλία Μοντέλλων - Σε τιµές λογικές. ΝΕΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΒΒΑ Επίσης στα καταστήματά µας θα βρείτε: Τις παγκοσμίου φήμης ισπανικές κιθάρες ΑΙΗΑΜΒΗΑ Σ Τα περίφημα βιολιά ΝΑΙ ΤΕΗΒ ΞΑΝΒΡΕΒΗ ἄθιπιαπί Πιανα Α. ΟΓαπά και ΙΙΒΙΚΑ σε διάφορα μοντέλα. Ἑλληνικά μπουζούκια καὶ λαγούτα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΟΥΡΔΙΖΟΝΤΑΙ ΠΙΑΝΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΡΗΤΗΣ 198, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΤΗΛ. 369637, ΕΑΧ. 361565 ΤΣΕΡΙΟΘ 14Α, ΜΑΚΑΡ΄ΊΟΥ Γ’ 196Α. ΤΗΛ. 370711, Π. ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΤΗΛ. 389125 : Ὑπροχά τ ρουχα τα ος ο Αἰ | κα ουρά -, 4 . : επου ααπαῖε, λα δν -ἲ Ε ΑδΩ λος ΟΝΕΟΝΝΙΓΗ σα Σο “εως ἂξκ Μλοκρκε ας ἰσ ᾖούε 4 Νκοςίο ον, ὠκΛλΕκὸ ἃ ΞΡΕΝΟΣΕΡ.. ΑΕΣΣΝ. ΦΟΑΔΑΣΣΑΣ -- στην 0 9 η”ο ες ς « ον ος ο. {ν - ών ὅδ. ἄροτὸ ἀχ]όδθ ν δἳ νΑκΑσου ΑΕ ΤΛΑΣΣΟΙ Τε. ο Ἀθόόα 7. ΓΑκ ῶρ 231950 Ἡ ΑΛΛΟ ΠΑΩ 11 Σεηίδα 472 κερόήηε]Α Αύγουστος {9905 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Όλα αυτά ίσως προήῆθαν από φυσική φθορά, απὀ βαγκούβα, επιπόβαιο κτύπημα ή κακώς ρυθμιζόμενο τιμόνι στ σσ . πα) ἹΠβΒιΟς Ρις νηξει Οκ ο ΓΠΕΓΥςεινισε [κκ τμ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΕΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΑΣ, ΘΑ ΣΑΣ ΛΥΣΕΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΗΣΙΩΝΟΝΤΑΙ ΡΙΜΣ ἵοως πλ σταβερο στον ὀροψο οΧόπκληρσ΄ το αυτοκίνητο Ἂν το τραβά δεξισ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΥ Π. ΠΑΤΤΙΧΗ (Λυσιώτης) ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΑΜΕΣΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Λεωφόρος Νακαρίου Γ 32 Π. Λακατάμια - Τη. 381040 ος ᾗ σου ΚΑΙΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ιί ᾖσπεκες-ν ανά ) ) ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΥ 11, ῤ ΚΑΙΜΑΚΛΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ σον ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Στρόβοῦο 240 τ.μ. 4 υπν. Κ.Θ. µε τζάκι σε 3/4 οικόπεδο. ΙΟ 2 Τιμή «110000. ΦΙΟΡΕΞΛ/ΛΟ Δασούποβη 2320 τ.µ. 5υπν. Τιμή ἆ ! 15.000. Στο Σταυρὀ Στροβόβου {90 τ.μ. «55.000. Αμπεβόκηποι 3 δ- 4 υπν. «75.000. Λακατάμια απὀ ἆ55.000. Αρχάγγεθβο απὀ ἀδ0.000. Μοντέρνες κατοικίες µε όῆα τα έξτρα στη Δασούποπη. στο Στρόὀβοβο, στο Μον ΓΠαρνάς - Μακεδονίτισσα. ΛΕΩΦ. ΕΛΛΑΔΟΣ 598Α, ΤΗΛ. 06-237979, ΠΑΦΟΣ . Έχετε γενέθλια, ΟΙΚΟΠΕΔΑ | Αρχάγγεῆο Α φάση 426000. ΑρχάγγεΒο Β΄ φάση Εχετε ονομαστική γιορ- 27000 τή: Θα κάνετε παρτυ, Αγβαντζιά Πάιπας ἆ42-45.000. Εμπορικό οικόπεδο - Λεωφ. Λακατάμιας (Κοντά στην ΡΕΡΣΗ - «ἰ2.000. Υπό διαχωρισμό οικόπεδα Λακατάμια,. Δασούποβη. ΝΛάντως. Δύο συνεχόμενα εις Δασούποβη σε αδιέξοδο και πάρκο απέναντι α {20.000. 3 σκάῆες χωράφι - οικιστικό στο Στρόβοβο α200.000 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 3Φυπν. στο Στρὀβοῆο «35.000. στη Δασούποῦῆη καινούρ- για 240 τ.µ. 439.000, στην Ακρόποβη µε Κ.Θ. και ράήκίησ 499.500. Ρετιρέ στην Ακρόποβη µε Κ.Θ, ρᾶι4ησ αό8δ.000Ο. Διάφορα διαμερίσματα 2 ὃ 3υπν. 2 µηνών. .θα παντρευτείτε ' Θα πάτε επίσκεψη: Και αν είστε εκλεκτικοί ελάτε σε μάς. ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΑΓΝΑ ΥΛΙΚΑ. Διευθυντές Γιώργος ἃ , , Μάκης 9 θουλίδ Για πηροφορίες στο τηβέφωνο: 02-490563 αλ πρασυ σον λρης ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΝΑΡΙΣ Παραδοσιακό περιβάβῆον Γρήγορη εξυπηρέτηση Λογικές Τιμές Δευτέρα - Πέμπτη κιθάρα Παρασκευή - Σάββατο η γνωστή σας ρεμπέτικη παρέα Τηῆ. 05-327303 Αγίας Παρασκευής 27 Γερμασόγεια ΕΕ ΛΙΟΡΟΩΝΟΝΤΑΙ. ΕΠ ΣΚΕΓΥΑ/ΟΝΤΑΓά ΠΑΑΛΑΝΛΣΑΡΟΝΤΑΤΕ ΝΕ ΥΠΡΣΥΓΝΡΟΝΟ Οδ ΡΕ ΤΕΝΚΟΛΟΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ Τ κο Για πληροφορίες: Απίου Ανδρέα 95Α. Παλουφιώτισσά Τηλ. 02-4313935. 09-51 8027, 09-628δ1: ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Συνεχεία παραβαβές Δεχόμαστε παραγγεβίες Πλήσης σετοά από ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΡΤΕΡΑ ΜΕΤΚΟ ΠΗΡΟΦΥΛΑΕΚΤΗΡΙΗΣ ΝΗΝΙ ΠΟΡΤΕΣ ΚΟΝ ΕΚ ΡΑΛΝΑΛΡΙΑ ΜΟΝΤΕσΟ ΓΡΙΛΗ:Σ ΜΑΕΡΤΚΟ ΓΠΙΔΛΙΑ δις ΓΑΝΙΗ ΔΩ ΤΙΜΟΝΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΛΙΑΤΗΡ ΡΟΗ ΕΣ ΔΗΛΙΝΗΤΡΑ ΑΟ ΕΓΡΡΟΚΙΤΓ5 ΠΙΑ ΑΛΛΑ ΕΥΡΟΠΑΙΚΑ ΚΑΓΙΑΠΩΝΙΕΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ἨἩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 04623194, ΦΑΞ. 04-623672 ΟΥΜ ΧΑΡΑΜ 70, Λ/ΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΥΊΙΑΙΡΙΩΝ ο κ Σ ΣΑΝΜΙΟΥΡΙΑΗΣ 414 κ { κ ΑΝΔΡΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ. ΠΑΙΔΙΚΑ | | . ΤΗ ΔΝ, 103725 (ΑΓΙΑΣ | ΖΩΝΗΣ 1!) ΤΗΝ, 4910 (ΠΑΦΟΥ 31: ΛΕΜΕΣΟΣ Ι 1 ΔΕΝΑΟΑΑΙΤΟ ΣΕΕΚΝΤΟΕ οπα1ς α. Ρρκοςοριοι Αλλο λος ΡΙΚΕΟΤΟΕ ἁροώς Δπεοοσης οδσλα απο ὀτα αν βενανης ΔΟἱΡ 014 Γη. 00-22 Λ2 19, 00:24 9.50 Το ΑΚΝΛΟ Δ ΑΕ ΤΟ ΝΙΚΝ 1Ο ΤΕ οιαθέτα τον πιο συν μη νο εζωπσοστα ελοσο, ἐπιδιόοθωση Ἆάῑ συντήρηση, τος τον ητου ος, Γ ου σιδοτήπενη τον υπηρεσια πα. ΗΥΙΟΠΩΗΙ ᾧ δν Ιππα ο. «ΕΥΞΑΝΟ ϱΑΕ ο ν ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΥΚΙΑςΟς ΚΟΙΟΚΑΣΙΗ ΑΕΕΕΣΣΟΕΙΣ5 Καθύμματα μαξιβάρων - Καθίσματα -Γμς΄ Ἡ Μαγνητόφωνα - Μεγάφωνα - Νούμερα οὔων ἵν' τύπων -Αντενες - Αεροπουρούδες Τηῆέφωνα σπιτιού και αυτοκινήτων - Καθρέπτες» όῆα τα ἀθβα εἰδη. ΤΗΛ. 524818 ΛΑΛΙ Αύγουστος {1995 τ| ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟ ἃ ΑΡΓΥΡΟΧΟΕΙΟ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΡ. 3, ΤΗΛ. 372642 ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ Α, ΑΡ. 228, ΤΗΛ. 352409 ΛΕΜΕΣΟΣ Αν είστε εκλεκτικός και ενδιαφέρεστε για χειρο- ποίητα αργυρά και χρυσά κοσμήματα ποιότητας επισκεφθείτε µας για να σας δείξουµε την εντι- πωσιακή µας συλλογή. ” Κοντά µας παίρνετε το καλύτερο και πληρώνετε λιγότερα. ΙΔ ΟΥΛΩΤΗΠ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Σεηίδα 41 Τηλ. 424554. 09.623.420 Πωλείται ΛΙΝ 118ἱ Οτώβῤορη τοι. 02 γοι- όμασου µε ΑΗδ. Ρ/ν. ο), ον, δη. αἰαγ πρώτα οµίγ/ης και σε εξαιωε- τική πατάσταση και λί- ο μοια, Τιμή Ε16 900 ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΛΜΛΡΕΑΣ ἘάΛΡΝΑΝΕΗΙ ΤΑ ΤΗΛ. 633306 ΜΑΛΟΥΝΤΑ, 632633 ΚΛΗΡΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΛΟΝΙΩΝ Πωλείται οούκτημα 12 υκώμες µε εποχιακά χαὐ- τούσρα δέντρα περι- (ο μεένο στην Γαοεν- Ἄλησια, ὁ μίλια πετά το Ζωριο ποος τὸ βουνό τε ποντεονο σπίτι επιπ)λω- μένο 2 ναν, σαλοτοσπι- Καρίας ο νο 2 πάντα, Ῥουνίνα, ζεστὸ νερο ῃί ηλιακό θευμοσίφώνα, ἵντοες κουστόινο νεος από διάτρηση χατόλλ1ῤο πια εμφιαλωσηῃ αι ο) α τα 7οειώδή μηγανήµατα, εωαλεία, αποθήκες Ἄι λα. κα τὴ συντήοήηση αυτος, Τι). 05-273110 Κτηµατική Εταιρεία ΧΡ. ἅ Λ. ΛΟΥΚΑ ΛΤΔ Πωλούνται ετοιµοπαράδοτες διώροφες οικίες στα Λατσιά των 160 και 170 τ.µ. µε εξαίρετη αρχιτεκτονική. ΤΙΜΗ 560.000 Πληροφορίες στο Τηλ. 09-625494 Φι{αἱ η Ξ5 ΜΙΟΓΟΕΙΦ ΛΙΞή/ ἃ 0 μυ ΕΠΟ 5Φ Εύχεται γρήγορη επιστροφή στην ΚΕΡΥΝΕΙΑ Τηλ. 05-745566, 05-745726 ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΝ «Ὁ ΤΙΕΝΙΓΠΑΝΔΑΓΥΛΊΟΣ» ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΧΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ἃ ΥΙΟΣ Σερβίρεται οάτό λλέφτικο Επίσης αναλαμθάνουμε πάρτυ. Δημοκρατίας 73, Συν. Άγιος Ελευθέριος Τηλ. 486168, ΛΑΤΣΙΑ ἘρΓοισοΣ ΟΙΚΟ ΛΟΝΩΝ ΒΛΣΟΣ «ΥΩΙΙΚΟΥ Εύχεται γρήγορη επιστροφή στην ΚΕΡΥΝΕΙΑ Τηλ. 04-7235651 Κυριάκου Καρνέρα 12 Ξυλοτύμπου ἐ{πιᾶσςοι ΒΑΤΓΑΣΤΓΗΝΙΑ Χο, | ΟΓΕΛΑΣΑΥΣΙΟΤΗ ΑΡ. 27 ΞΕΔΝΗΝΤ ΗΟΙ ΝΕ», ΓΗ Ν. ΙΙ ΛΕΜΕΣΟΣ ΒΑΤΑΣΤΗΝΙΑ Χο ΕΠΙ. ΑΔ ΛΕΝΗΝΟΣ Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΑΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΞΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΠΗΝΚ ΤΧΛΛΗ ΛΚΕΛΕΕΧΙΗκ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΗ - ΓΕΥΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ἅ ΥΙΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΝΙΚΟΥ ΠΑΤΙΧΗ 58Η ΤΗΛ. 334856 ΛΕΜΕΣΟΣ [στο ΤΗΛ. 060-35Σ150 ΠΕΡΙΣΤΓΡΟΝΑ ΠΑΦΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΝΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Εὐχεται νΦήνΟοφη επιστροφή στην ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΞ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ἅ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 2ΠΥ2ΟΣ ΚΟ ΜΚΙΛΙΟ2Σ ΙΠΑΡΧΟΥ 2Α-Β ΚΑΙΜΑΚΛΙ ΤΗΛ. 430825 Οικίας 02-6592197 Σεβίδα 40 ΜΑΣΣΑ/ Προσφέρεται µασσάς «πό πεπειραμένη µασσέρ σε άντρες και γιυναίνες Τηλ. 02-345δ620 ϱ]υς 1η μ Ε[ο1εΙ ΕΙΦΗ ΚΕΦΤΙ ΚΑΝΤ (5) μαΤτορὶΥκσος ΤΕΙ.. 06-92254δ ΡΑΡΗΟΣ ΓΑΧ. 06-522156 οσρκις ΤΕΙ ΕΝ. 5370 ΤΥΙ Ο(ΗΟΤ ΨπΙβρα ΓΟΡΑ ΓΙ ΛΑΣΓΙζΩΗΥ ΠΡΟΚΚΟΥΔΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ- ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΝΟΥ 6Γ-4 ΤΗΛ. 44δ277 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 0Ο5ΤΑ»5 ΤΚΟΚΚΟΝΡΕ»Σ (οποταἱ ΜήαπαβεΓ ϱΡΤΊΟΑΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΚΗ οπτικοί ) οικος Ωω δα ορκ τὸ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2δ- ΤΗΛ. 245545 ΕΝΑΝΤΕΤΓΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΥΓΕΙΑ» ΛΕΜΕΣΟΣ Προσέχετε τα μάτια σας - Εμπιστενθείτε μόνο τους ειδικούς Φανοί επαφής - Γυαλιά μυωπίας ἃ πρεσβυωπίας Γυαλιά ήλιου - Δωρεάν εξέταση της ὀρασής σας Ἱ ΑΔΟΤΛΩ Τα Αύγουστος {905 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΕΙ. Καάστι να ἀἰσςεί 16 «όσων µε Αο, Εννο. ΡΗ 124 σε αρίστη χα: τάσταση. Τιμή 12.700. Τη. 02-32441034. 00-528565 ΙΟΑΛΕΙΤΑΙ Μά ΜεΙΟ 19 αλόνων σὲ ἀοιστη ματόστα- ση. επισκευασμένο. Τιμή 42.100. Τη). 444104. 09-538265 02- ο ΠΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΡΑ ΑΙ ΛΥΣΤΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ μς : 15 αν τ 4. Εξ εοστηματα να ρμο- Μαροσεον ο πνσημίσα ὠτκεὐτης θρῦΠσήΝ αμοίηε ο ΦΥΦΤΕΜΡΙΤΗ ΑΙΑΠΜ5 ἃ ΤΕΙΕΟΟΜ ΕΩυΙΡΜΕΝΤΟ ε Νιστμιτς τὸν Εαθὸον Ἠμαήονκα νοημα σα σπιτι χα τθεις «Θηροτμεθοασεις Νθνολατοικιές πο λσθι λες.) τα θωνά αὐτοχιθήόν (98), ΕΝΙΟΘΔ. ΣΟΝΙΑ, ΜΟΤΟΚΟΙΑ εΚιστα ολο τμ εοθασις ΜΗ Ρ9 «Ο1 ΕΥΡΟΙΠΑΊΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΟΣ ΑΣ ΥΝΑΓΟΝΙΣΠΣ ΠΜΙΣΑ ΤΗ ΛΛΗ ΗΡΑ ΑΨΟΓΟΣΕΗ Για περισσότερες πληροφορίες: Γωνία Λεωφ. Στροβόλου ἄ Οδυσσέως 2Α ἄ Β, ΜΜ ναι πιο 002-404506, Τ.Κ. 3504, Λευκωσία - Κύπρος ΦΡΟΥΤΑ ΡΙΑ Πωλείται εξοπλισμός φρονυταρίας Ευρωπαϊκού τύπου (ειδικά σταντ (αιαϊπίονν νῖοσο) σις χάσισςο, κο αθες µε παθοεμτις σι «ωτισμό σγεδόν καινούουτα σε πολ απ τα] ο τω οθειας Του 1 ιδιοκτήτη. Τηλ. 05-Τ47122. 09-624057 Μετά τις 7 μ.μ. 05-346255 Ῥκρμ εοὸ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΟΕ τὸ νο διατη Ἰσστε πάντοτε καινο ος ΚΑΤΑΠΙΑΗΚΜΑΗ ΕΥΑ ΙΡΙΑ Πουείτοι αὔὐτοπάτη εστι- πωτιὴ ΑΤΗΤάΝΗ Αεετοσο- τοπίας πανί µε τον το µατο στευνώτήοις ες σἱ- οτη ο αωώτο οφ ησης, πλήθως επισχεασενη με δυνατοτητα εχτυπώσ]ς Γ000 1500 δισ ς ἡμιστιν ον αντε ενωών την ὦσα ΓΕΝΝ ξι ανοστήδες, μπολ, πκστνες, εν πο) κητα λα). ΚΑΤΑΗΛΗΚΤΙΚΗ ο]/τοτε ολο ποπ ΟΣΝΟ: ΕΥ ΝΑΕΡΕΝ τς να ποτον | | πο Οκ νο δημιο ἠσει τή δι τοῦ ποῃ µτοτι σνία, ΜΙΝΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΓΛΑΑΚΕΡΛΗ Αονο οσο οἷς αρ Προσο τα ἔπισ]α ῥεοάντας, τις μκταλκικες Απ κενές, τα Ζτιοτα, το αὐτολίνητο σας Ἠ συ ΚΑΝΕ ΤΝ ΑΜΙΜΙΟΒΟΝΜΕΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΟ” Άμεση εξυτηθέτηση Τηλ. 09-030550. 02-377085ὺ οίεςι Παμπος ϱἳἙσνικοσι μι Ο0ΣΤΣΟΝΟ ΑΛ ΕΝΗΥΣΟΣ Αύγουστος 19905 Ἡ ΑΑὉ Τι λΩ ΤΗ ΚΕΡΎΝΜΕΤΑ Σεηίδα 30 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση περιπτερου σε πολὺ κα- λή περιοχή (ΝααΗ, πλη- σιον ΣΥΤΑ). µε ὀλο το «ἴοσκ. χωρος διαµονής, µε 20 χρὀνη πολυπληθή πελατεία. Μόνο σεοβα- ρὲς προτάσεις. Επικοι- νωνηῆστε με κον. Θεόδωρο Κυριάκου. Τηλ. 3934280, 332425 Λμεσός αλ ἃ ΚΙΣΙΟΥΡΗΙΣ ΑΓΙΑ ΓΙ ΕΙΣ ΛΙ Λ ΤΗΛ. 09-5232845, 09-5293244 Ρ...Μ. 5 ΚΦΟΒΕΕΝΙΝα ΙΤΏ Ροΐ(ος ἃ | οιισας Μαικίάςς | θαἴποαι Ρἰαςίἱος, Τοχίϊθς | οαἰπο[ννοίκς Ριασ1ΐς Τοχίες Φἱαςο(θθπίπο ΝΝο(κςπορ: βιομηχανική Περιοχή ΕΡΓΑΤΩΝ 16, ΥΝΝο(κςπορ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΗΛ. 03-825367 ΑΠΟΛΛΩΝΑ 9 ΔΕΡΥΝΕΙΑ :Αναλαμθάνονται µε υπευθυνότητα ἃ εγγύηση παντός είδους εργολαθίες οικοδοµών απὀ έμπειρο προσωπικὀ. Ψηλή ποιότητα υλικών :Ἐπιμελημένη εργασία Άμεση εκτέλεση παραγγελιών :Τιμές λογικές ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 9 ΤΗΛ. 03-825098, 03-821798 09-523034 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ -Αναλαμβάνομεν µε υπευθυνότητα κάθε είδους οικοδομικές εργασίες από ἐμπειρο προσωπικό. -Σύγχρονα μηχανήματα - Τιμές λογικές ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΓΑΚΑ - ΠΑΦΟΣ ΤΗΛ. 06-321878 Στο καφενείο µας µπορείτε όλοι ανεξαι- ρέτως - ντόπιοι και ξέ- νοι παραθεριστές -να περάσετε ευχάριστες στιγμές σε ένα ήσυχο ὃροσερο. πολιτισµένο και φιλόξενο περιβάλλον. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΡΟΝΥ ΗΑΡυύΙαΕΟΒαΙΟυ ΕΙΕΟΤΗΟΝΙΟ»Σ ωμ Αντιπρόσωποι της Επαρχίας ΑΝΙΜΟΧΩΣΤΟΥ Ἂς Χ Ματθαίος Χ' Γεωργίου Σταδίου 35, Κατ. 4 Παραλίμνι Τηλ. 09-827972 «δ ΜΑΒΘΑάΕ ετυριό αι, «ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ» Κάτι που έλειπε απὀ τη Λευκωσία. Σας προσφέρουμεδ: ΣΑΟΥΝΑ. ΧΕΙΡΟΜΑΣΑΖ, ΜΗΚΑΝΙΚΟ ΜΑΣΑΖ, Επαγγελματική εξυπηρέτηση. σε δροσερὀ περιβάλλον µε πλήρες σύστηµα κλιµατι- σμού. Από ανανεωµενο προσοντουχο προσωπικὀ. ΒΟΣΠΟΡΟΥ 13. ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ (έναντι Κρατ. Εκθεσεως) 02-358251 (απὀ 10 π.µ. - 11 μ.μ. ΑΓΙ ΝΙ ΓΙ ΓΙ Σ Ενοικιάζονται διαμερίσματα στην Αγία Νάπα με την ημέρα. Ειδικές τιµές. Τηλ. 03-722026 09-823202 Κομμώτρια µε πείρα 15 χρόνων ερχεται να σας κτενίσει στο σπίτι σας οποιανδήποτε ὥρα της ημέρας η καιτο βράδυ, Τηλ. 461817 Κομμωτρια µε πείρα 19 χρόνων ἐρχεταὶ να σας κτενίἰσει στο σπιτι σας οποιανδήποτε ωρα της ημέρας ἡ καιτο βραδε. Τηλ. 461817 σ οἳ 21, αρ ΙΓ] ο Προσφορά Ε10 - ειδικὲς τιµές γνωριμίας . Άψογη εξυπηρέτηση » Διακριτικό περιβάλλον Ωρες λειτουργίας: 11π.μ.-9 μ.μ. Σάββατο: 11 πμ. - ὃ μ.μ. εκτὸς Κυριακής Τηλ. 02-361339 Θεμιστοκλή Δέρβη 49. 3ος ὁρ. διαµ. 6 (Φώτα Γαβριηλίδη ἕἔναντι κτίριο Φ.Π.Α. δίπλα απὀ το Γἰανναί Τοννε). ΣεΏίδα 38 πι ΛΑΟ ΑΩ Τα ερ Ὑν ο Αύγουστος {0ο ΕΙ ΕΑΝΑ ΟΑΕΕ - ΒΑΠΑ ΒΕΦΤΑΙΒΑΝΤ ΟΡΕΝ ΕΟΒ ΒΗΕΑΚΕΑΦΤ -ΙυΝΟΠ ἃ ΡΙΝΝΕΗ τει.. 09-721910 ΑΥΙΑ ΝΑΡΑ κπιου ΝΕβου ΟΥΡΗυ5 :Ῥιγο απᾶ ἰα5ίγ 5Πᾶσκς απά αἱ ἵγρες οἱ «ρἰοσίθά αίπκς ργερΒ/θά Όγ θχρεήεποθα Ό8/πΙεη. 3 γΝαΤΠΙ απά ρἱθᾶςαπίᾶ ΔἱπΙοςρΠείθ 5“ Ἱπιρίοδσινθ ιπίεπαἱ αθδίαη Ωηουπιρείνθ ρήσε5 Ῥτοππρί 586/ΜΙά8 Τῃθ ἄΌονθ σοπιροφ/ίο {5 νηαϊ πιᾶκε ΕΙΕΑΝΑ ΒΑΗ ἃ ΟΑΓΕ. μπίοιε ΝΕ ΑΒΕ ΜΝΑΙΤΙΝα ΕΟΗΥΟυ γου ΝΗΙ. ΒΕ ΟΗΑΗΜΕΟΌ ΕΙ ΕΑΝΑ ΒΑΒΗ ἃ 6ΑΕΕ τηλ. 037-21910, Οικίας 0937-01 169 Στον κύριο δρόμο προς το ΘΒΕΟΙΑΝ ΒΑΥ ΗΟΤΕΙ. ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ Γνῆσια και εύυγεστα Σνακς και εκλεκτά ποτά όλων των εἰδών παρασκευασµένα απο εµπείιρους επαγγελματίες Β4/ΠΠΕΠ. ”.Ζεστη και ευχάριστη ατμόσφαιρα :Θαυμάσιος εσωτερικὸς διάκοσμος Σ Τιμές Ασυναγώνιστες Πρόθυµη Εξυπηρέτηση Αυτά είναι που συνθέτουν τη μοναδική προσφορά του ΕΙΓΕΑΝΑ ΒΑΠ ἃ ΟΑΕΕ. ΕΙΕΔΝΑ μερα. ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΘΑ ΓΟΗΤΕΥΘΕΙΤΕ σος] ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΟΥΛΛΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ 50, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΤΗΛ, 05-5360126, 09-545645 Αναλαμβάνουμε εργασίες κατασκευής αλουμινίων και σας εξυ- πηρετούµε γρήγορα Και υπεύθυνα διότι διαθέτουµε και σύγχρο- να μηχανήματα και έµπειρο προσωπικο. Τιμές λογικότατες - Πρόθυµη εξυπηρέτηση. α α Χ ΟΗΒΙΘΤΑΚΙ ΡΟυΙΙ 15 50, ΟΑΙ ΙΙ ΕΟΣ 5ΤΗ., ΙΙΜΑΦΡΟΙ., ΤΕΙ.. 05-360126, 09-644645 γΝνο ιπάφιίακθ αηΥ Κίπα οἱ αἰαππίπίαπι ννοίκ5 8Πα Θ6Χθο μἱθ ἴμεπι βοσοιαάϊπί 1ο ἴπιε αοί6θα ννίη ΓοδροηςἰδἰΙήγ ανν ννε αἴθ θαιίρρες ΙΝΙΙη πιοάθ/Π πιβοβἰπείγ απά Πᾶνε αχρθίίθηοθά αΠα ννθί ἸΓαίπθά σ{αή. Ν6ηΥ (θᾶβςοΠ8ΡΙθ αΠά ριοπιρϊ 5ο/[νίος ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ Εργολάθος Οικοδοµών δ Κτηματοµεσιτικών έργων Γίνοναι κατεδαφίσεις ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 455258 - 354273 ΝΕΑΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 8, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ 316964 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 19 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Πωλούνται Κεραμίδια - Υλικά Οικοδοµής Κόδονται πέτρες καρτέρι για επενδύσεις (Γερολάκκου) Πωλούνται μεταχειρισμένα πορτοπαράθυρα, έπιπλα κ.λ.Π. ΔΡΟΣΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΑΥΔΗΜΟΥ - ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΗΛ. 05-221219 ΣΤΟ ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ - ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ: ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΗΣΥΧΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ΓΝΩΣΤΟΥ ΣΑΣ ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΙΟΥ ΔΑΛΙ ΤΗΛ. 521442 ἄ48ἴ{4609 92190 Ηοπιθ ΕΟΒΟ 5ΙΕΒΒΕΒΑ Ἡςσ ς«ΟΣΥΝΨΟΗΤΗ ἄχά πω τα να ών ο ολ.” ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Γ’' ΦΑΣΙΣ ΔΡΟΜΟΣ 133 Αρ. ὃ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ ΤΗΛ. 396073 - 09565216 ΛΕΜΕΣΟΣ ἱ Αύγουστος 1905 τ] ΑΛΟΥΛΩ εἰ ΙςΣΡΊΝΣΙΑ Σεηίδα 37 πο ΠεείθυΓβηί ᾗμ. ἅ ΦίΘ8Κ Ηοιδθ ορ απ Βαμίπά ἄἴεεΠ Β4γ Ηοίθι Αρί5 Τοεἰ. 03-83 1664 Ριοΐαϊας, Ραταἰἰπιπὶ, Ογρτις ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΝΝΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ «υΝΙΟΗ 5ΟΗΟΟΙ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 10.00 - 5.00 Μ.Μ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 02-465908’ 09-518615 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2065 ΑΒΟΗ. ΚΥΡΒΙΑΝΟυ ϱ ΤΕΙ.. 3457091 ΗΙΜΑςΕςΟΙ. μάε -υ--- 4μ Πλούσια Ποικιλία Φαγητών και Μεζέδων. Αναλαμθάνομε δεξιώσεις δια Γάμους - Βαπτίσεις - Αρραθώνες - Πάρτυ Κάθε Παρασκευή ζωντανή Μουσική χωρίς υπερτίµηση στις τιµές µας. α. ΑΛΛΟΙ ΓΙΣ | τσ μθεωκα θέ Ἐπυρον ] ν Έα ΜΑΙΝΛΟΑΟ, το ΝιθΟσια τρ Ως { στ Ίφσηοσι -. | .-. ιτ ο ο. οι Ερδα δν Γλέντι μέχρι πρωῖας {ου (άανκζα 10 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΡΙΛΖΕΓΑΠΟ ΤΟ ΑΛΙΕΞΟΛΟ ΑΝΑΛΑΝΔΗΣΛΝΙ ΤΗ ΔΗΝΗΟΣΡΓΙΑ. ΤΗΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΕ ΕΓΚΛΟΣΗ ΤΟΥ ΛΑΦΗΝΗΣΤΙΝΟΥ ΣΑΣ ΦΥ ΛΛΑΛΙΟΥ Ν.Δ Την ΔΙΑΝΟΝΠΗΗΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 300.000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΣΤΑ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΣΤΑ 10056 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΚΛΛΧΤΓΡΟΝΣΟ ΝΕΑΦΠΗΛΠΣΗΣ ΣΗ ΤΗΝ ΠΡΙΣΣΟΤΙ ΡΟ ΕΠΗ ΥΝ ΤΝ ΛΠΙΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΛ ΜΤΣΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ κΑ! ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ. οΟςδΜΟς ΤΕΑΜ ΑΡΝΕΗΤΙΡΙΝΟ ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ το ΜΩΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΟΣΜΩ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΠΛΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛ. 384369 09-5186495 ΝΕΕΣ ΙΩΕΕΣ ΕΛΑΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΑΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 6ΟΞΜΟ5 ΑΡΝΕΗΤΙΡΙΝα ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Σεβίδα 26 Ἡ ΑΑΔΟΠἹΛΩΤΗ ΚΕΡΤΡΕ]Α Αύγουστος {905 ΤΟ ΦὐΡΕΒΝΙΑΗΚΕΤ ΕΥΧΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φίλιππος Τίγρης Η ΤΕΧΤΑΜΙ 5ΟΕΤ ΕυΗΝΙΡΗΙΝα ι.ΤΟ ΗΛΙΑΚΟΙ 8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΙΟΣΙΦΩΝΕΣ 0ΛΦΘΙ9 Και ο ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΤΗΣ ἃ ΥΙΟΙ ΛΤΔ Εύχεται γρήγορη επιστροφή στην Κερύνεια ΕΥΧΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Μάλης θαύασΙου Αναλαμθάνουµε όλων των ειδών εργολαθίες οικοδομών Γρήγορη εξυπηρέτηση Σ Λογικές τιµές Τηλ. 09-4868559, 09-59 19901 Ευδοκίας 20 Κ. Πολεμίδια ΛΕΜΕΣΟΣ οιύδοξεο ΝΗοάου .Αναλαμβάνονται πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες Επιμελημένη εργασία Ταχεία εξυπηρέτηση Γεωργίου Αναστασίου 6Α, Λατσιά Τηλ. 09-552960, 482515. 49890 /Ί ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΚΗΦΙΣΙΑ» Δρουσιώτη 24, ΤΗΛ. 05-364218 ΛΕΜΕΣΟΣ Είμαστε ανοικτοί μεσημέρι ἃ βράδυ για εξυπηρέ- τηση της εκλεκτής πελατείας µας. -Κοντά µας θᾳ βρείτε εύγεστους µεζέσες, χωριάτικες σαλάτες, καταπληκτικά φαγητά απὀ γνήσια υλικά ἃ φρέσκα ντόπια κρέατα. Σερβίρονται όλα τα είδη σχάρας φαγητά της ώρας, αφέλια κ.λ.π. Φιλική ατμόσφαιρα - Τιμές λογικές σπξραΓορΙι «θά ΛάΣ» ΒΙΑιΑ5 ΟΟυΒΗΤ - Τηλ. 05-3255/0 Κατάστημα 2-6, Οδός Γρίβα Διενή - ΛΕΜΕΣΟΣ ΞΜΟΝΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΑ ΠΙΟ ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΞΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΩΡΑ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΛΑΙΚΕΣ. -ΞΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ςδ6ΑΝΤΟΝΙΟυύ ΟΟΝΕΡΤΗύΕΤΙΟΝΦςΟΙ ΤΟ Τηλ. γραφείου 245938, 2394650 ΠΑΦΟΣ Εκτελούνται πάσης φύσεως εργολαθίες οικοδομών από εµπειρο προσωπικό και µε σύγχρονα μηχανήματα ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ Ο ΠΙΥ)Ο μ. 2ο α 00.3 ἃι Ίοδ αρ ρα Ε Ω σε »- ση Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ἄν ( δν ΚΑΙΠΟΛΗΣ ΧχΡΥΣΟΧΟΥΣ ΤΗΛ. 513935, 502411, ΕΑΧ.: 51244 - ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ Αύγουστος 19905 Ἡ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΜΕΤΑ Σεηίδα 35 ΕΝΟΙΚΙΑΣΟΝΤΑΙ Ενοικιάζονται παραθα- βάσσια διαμερίσματα στα Περβόβια Λάρνα- κος, ευρύχωρα και άνε- τα διαμερίσματα µε όβες τις ανέσεις σε Βο- γικές τιµές. «ΙΕ ΑΠ - Γῆυκιές Πιχουδιές Γηυκά ανατοθής Αἰαςαίη, αβμυρά και Κρουασάν. ΕΡΓΑ παγωτά, ΙΑ ΝΕΝΕΖΙΑ καραµέββες, ζεῆετάκια, γυφιντζούρια. ασ 11ἶσιο ΝΗΙΚο Ισ Τη Νήκο]αία Υήἱασς, Ραρβος - Ουριις, Τε]. 06-4322 1, αχ 06-432467 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ βασιβειάς Νικοκῆής Τηβεφωνήστε τώρα για περισσότερες πῆηροφορίες κ. Τόνυ τηῇ. 04-42560355 όῆες τις ώρες Ανοίξαμε στη Λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη 28Λ-Ε, Τηῆ. 475632 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ειδικές προσφορές για Κύπριους. α7 το άτομο µέχρι 3 Αυγούστου. γαδίίας Νκοἰ[ὶς ΠοίεΙ, Χωρίον Νικόκηειο Πάφος. ΤηΠ. 06-43221 1, Γαχ. 06-432467 ΣΤΟΥΤΙΟ ΜΑΣΣΑΖ ΜΑΥΡΟ ΑΣΠΡΟ Τώρα το κάτι διαφορετικό. Με ειδικές στο Μασσάζ από Εῆάδα σε άνετο φιβικό περιβάηπον. Εβάτε και δεν Θα χάσεται. Τη. 05-74862!1 ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ὃ ΥΙΟΙ ΞΕΝΟΙΟΚΕΊΑΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Εύχεται Γρήγορα επιστροφη στην Κερύνεια ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΤΗΛ. ΦΑΞ. 03-822560 ΟΑΕΕ ΗΕ ΕΣΤΓΑΝΙΠΝΑΛΗΗ ΛΕΩΦ. ΚΟΛΠΟΥ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ - ΧΛΩΡΑΚΑΣ, ΤΗΛ. 06-231672 3Σε ένα υπάροχο περιβάῆβον καὶ µε υπέροχη κυπριακή και διε- θνή κουζίνα είναι το ιδανικό εστιατόριο για να περάσετε µια ευ- χάριστη µέρα. 30 διευθυντής του Κέντρου κ. Κώστας Ευαγόρου σας εξυπηρετεί πρόθυμα σε µια ποθύ φιθική ατμόσφαιρα. κ κ κ παμε μμ σλι (ΟΚΑΙ ΒΑΥ ΑΝΕ.- 6ΠἱΟΚΑΚΑ»Σ, ΤΗ. 06-221672 Ὁ Ῥἱμαῖθο ἆ Ννοπαει[ι] ϱηνἰτοππιεπί ἆΠα ννΙ{Π οχςεἰἰεηί «μωἰσίης ἴῑε Κοάαβπία Γεςίαι{αηί ἰς ἀπ ἰάεαί ρίαςε ΓοΙ 5ρεηαίησ ἃ ΝΝΠοΙε Ο4γ. Οι πιαηᾶςσε( ΜΙΤ. (οσίανν Ενασοτοι ο[[είς γοιι Ποςρἰ{α[ἰῖν απο νν]ηίησ ςεΓνίἰςε ἰπ ἃ νειγ Πἱεπαάἰν αἴπιοδρῄειθ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙ/ς ζΟΙΡ ΦΤΟΚΕΣΙΤΗΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΙΙΗΙΡΡΟ Εύχεται Γρήγορη Επιστροῴφη στην Κερύνεια ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΛΤΙΔ οαρέη ΚοςίαιιΓγαηί - (αΐα - ΒαΓ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΛΟΠΙΛΑ 21, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΗΛ. 05-370307, 05-347400 Ρί77α4 - οπαςς - ἶςο (Γθᾶπι ἁ Εκτεπούνται όῆβων Των ειδών ξυβουργικές εργα- σίες. Σύγχρονα µηχα- νήµατα για άριστη εκτέῆεση και γρή- γορη παράδοση. ” Ο διευθυντής κ. Δημήτρης Σοφο- κηέους είναι πάντα πρόθυμος να σας εξυπηρετήσει. (ορροςίίο (απἱρῥεαη Ὀϊςςο) 5ΗΙΠΠΙΕΙ ρίαςε /-8-9 «Πορ Ρ ΥΕΚΜΑΡΟΥΙΑΣ, ΓΙΜΑΣΣΟΙ, ΤΕΙ... 323063 Σεβίδα 34 Πῃ ΑλΘπΑΛΩΠΤΗ ας ΕΡΥΝ Σ14 Αύγουστος {1905 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΕΙ ΕΟΟ ΕΕΛΑΓΙΥ ΕΣ» ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ἡ ΕΞΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Είστε άνεργος ζητάτε εργασία: Κοντά µας θα ἠύσετε το πρόββηµά σας. Είστε εργοδότης Ζητάτε υπαηβήῆους, Κοντά µας θα βρείτε τους κατάἠβηδους ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ 05-334806 κ. Τ. Μιᾶτιάδης ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ ὃ- ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ Το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΩΝ δ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ µε την καθύτερη ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ καὶ µε πηηθώρα διασυνδέσεων που σας εγγυάται γρήγορη και σωστή αποκατάσταση. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΗΙ, Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ, Η το ΕΝ ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ Η ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ είναι ΒΕΠΑΙ στοιχεία που χαρακτηρίζουν το γραφείο µας και το κάνουν ΜΟΝΑΔΙΚΟ στο είδος του. ΕΠΗΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ 05-334806 - κ. Τ. Μιβτιάδης ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ τΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ! ο Ες ΕΙ ΣΝ{Ο 89 Θέῆετε να ανακοινίσετε, συντηρήσετε ή να επιδιορθώσετε το σπίτι ή διαμέρισμά σας Τότε εΏάτε στη ΤΕΙ ΕΡΙΧ ΕΚΝΙΓΕ για ποιότητα... συνέπεια... εξυπηρέτηση Η υπηρεσία ΤΕΙΕΕΙΧ στεβεχωμένη µε έµπειρους τεχνίτες και µάστορες αντιµε- τωπίζει αποτεῆεσμα- τικά κάθε πρόβῆηµα στο σπίτι, διαμέρισμα ή γραφείο σας. Σε οποιαδήποτε πόθη της Κύπρου κι αν Βρίσκεστε απβώς επικοινωνήστε µαζί µας στο τηβέφωνο 05-334806 και το πρόβῆημά σας Θᾳ ἠυθεί άµεσα και αποτεθεσματικά. ο”- 2245ούό ΤΕΙ ΕΕΧ 5ΕΚΝΙΕ για... . ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ »ΞΥΛΟΥΓΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ .ΥΔΡΑΥΛΙΚΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ »ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΦΛΑΒΕΣ .ΗΛΕΚΙΡΟΛΟΠΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ .ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ » ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ .ΚΗΠΟΥΡΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τ.Α.Μ. ΤΕΙΕΟΚΕΑΤΙΝΕ ΙΤΡ Αύγουστος {9905 αἱ Αλ ὝλΩΤἩΠ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΣεΏίδα 335 ΦΑΡΜΑ ΣΚΥΛΟΝ «Π ΦΕΡΜΑ» (Ιδιοκτήτης Βάσος Μανές) 5 Εγπαιδεύονται σκύλοι ὰ Ξενοδοχείο σκύλων Ἔ Πωκούνται έτοιμοι σχύλοι για πυνήνι Πωλούνται κουταβάχκιά µε Ρεάϊρτες Η {«όωμα διαθέτει ποοσωπικό πτηνίατωο Για περισσότερες πληροφορίες ἀποτείνεστε: ΤΗΛ. 09-517502, 05-305211 ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΔ ΡΙΑΗΝΑΑ ΣΠΡΑΚΟΓΓΟΣ αμ φαλη Ποταμός Γεομασόγειας 1 Λ/σός έναντι ΑΝΝΑ ϱουγί. Τηλ. 05-326700 05-327037 ΚΕΣΤΑΙΕΑΝΤ-ΤΑΝΥΕΕΝ ΛΑΊΣΙ- ΤΗΛ. 06-222460 ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΤΑΒΕΡΝΑ 5ΕΑ ΝΕΣΤ ΥΠΟΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΟΥΠΠΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΣΑΣ. ΓΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΛΥΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΚΑΝΤΙΚΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ ΜΑΣ. ΟΛΟΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΙΑΦΟΡΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ. ὡ ἄάι βωΙΡ ΚΕΞΣΤΑΙΚΑΝΤ-ΤΑΝΥΕΕΝ ΓΙ ΑΤΡΙ- ΤΕΙ. 06-3222460 ΤΗΕ ΡΕΑ ΝΕΣΤΕΕΣΤΑΙΚΑΝΤ- ΤΑΝΕΚΝ ΕΝΡΕΚ ΤΗΕ ΜΑΝΑΟΕΓΜΕΝΤΟΕ ΜΕΚ.ΙΑΖΑΚΟΝ ΚΟΥΡΡΑΣ ΡΚΟΝΗΡΕΣ Υοι ΕΟΙΙ. ΣΑΤΙΡΕΑΕΤΙΟΝ ΕΟΝ ΥΟΕΣΕΙΕ ΑΝΟ ΥΟ κ οἱ ΕΡΤ». ΝΕ ΑΚΕ ΟΡΕΝ ΓΟΚ ΕΟΝΕΟΗ ἁ ΡΙΝΝΕΝΚ ΑΝΕΩ ΝΕ ΟΕΓΕΕΝ Υοι ΡΕΙ ΙΟΙΟύΣ ΟΥΡΝΟΣ ΜΕΖΕ ΑΕΙ. ΓΕΚΕΡΗ ΕΙΡΗ ΑΝΕΟ ΝΑΟΙ 5 ΟΤΗΕΚ ΟΥΡΚΙΟΤΣΡΡΕΙΑΙ ΠΤΙ». ὤιμωώκον ΤΟΔΙΑΜΑΝΤΓΠΟΥ ΣΥΝΕΝΙΕΙ ΝΑ ΑΑΝΗΠΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝνρΡρΟ ΤΟΥ ΜΑΣΣΑ Γνωυζοντας τις ευθύνες µας και πατανοώντάς τις ὑποχοσώσεις µας ποος την εχλεντή πελατεία και θέ- }ωντας να ῥοδίουμε πάντα µε τις ὑπάωγουσες ανά- ες, ουνέγιζο με πε τον τοιο κήλο να ποοσςέρουιε τις υπηρεσίες µας οπὀ Ελληνίδες πτυγινούγες Ἀασσεο σενα διατηρούµετις τιµές µας, πωοσ(έρο- τις θά εκπτωση. Για ὅσοιις δεν ἔγετε επισχεφθεί το χώρο µας. ελάτε Ζαι οὖν θα γάσετε, Ευχαριστούμε, τηλ. 37405852 9, ΚΑ ΡεΣ ΘΡΟΚΑΡΟΥΣ ΤΟ Μ.Ρ., Β, 5ο, Μ.ΟΙ. 50, (Πανεπιστήμιο Εαραδοσιακής Νινέζικηής ἰατρικής Πενίνου ΕΙΛΙΚΟΣ ΡΕΛΟΝΙΣΤΗΣ Μέλοςτου Κινέζικου Συνδέσμου Βελονισμού ΦΥΣΙΗΝΕΣ ΝΙΝΕΙΚΕΣ ΜΕΟΟΔΟΙ ΙΒΕΛΟΣΝΙΣΝΜΟΣ.ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΝΟ ΜΑΣΑΖ Απ) ΓΙΑ ΓΗ ΟΕΡΛΗΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΟΝ ΚΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Πολυκ. ΓΙΑΝΝΗΣ οἱ ΕΤ Λίαμ. 102 Λεμεσός Τη), Ἰάτο. θ5.721456. Οἱ. 06-22 573 Φαξ 05-731456 ἅ Εργασία µε ανεξαρτησία και μεγάλα εισοδήµστα. να αποφασύεις εσύ νιατις ώρες εργασίας σου, γα αποφασύεις εσύ πόσο εισόδημα θέλεις. ἄγνα αποφασήέεις εσύώτι καριέρα θέλεις. ἄ αν έχεις όνειρα επαννελμοτικής σταδιοδρομίας και δεν σου οόθηχε η ευκαιρία να την πραµατοποιήσεις, ΤΟΤΕ ΕΜΕΙΣ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΦΟΔΙΑ Ποοσφέρουµε απεριόριστο εισόδημα. τότοος σοι κεῦτι- χή περίθαλψη, ταμείο προνοίας. ταξίδια. Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπική συνέντευξη παραγαλώ τηλεφωνήστε στο 09-595575 ναι ζητήστετον κ. ΑΛΕΞΑΝΑΡΟΥ Απαραίτητα προσόντα: Απολυτήριο Λυχείου Ηλικία 25 χρ. γαι άνω. ΚοςίαιιαΠίΐ - (αΐ{69 - ΒαίΓ Μαπασετ: Πγῖς Ροίτοι 12- {3 Ροσἱάοπος Ανε., Κ. Ραρ/ος ΤεΙ. 06-2441ἱ5 Σεβίδα 32 Ἑ Ἁλο λα τῇ εν ΥΜΕΙΑ Αύγουστος {1905 ΡΑΔΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ 99.6 ΓΜ 9ΤΕΒΕΟ ΤΗΛ. (02) 492907 (Γραφείο) 1026 (Στούντιο Εκπομπής) ΦΑΞ (02) 315292 δι εν ὄνζνοτητά ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ «ΕΙαΑΗΟ» ΔΩΡΑ ΣΠΥΡΟΥ Θα µας βρείτε πίσω απὀ την ΠΕΟ Ρένου 6, Τηλ. 06-246806, Οικ. 2398/65 ΠΑΦΟΣ ΑΙ ΑΤΙΑ ΟΟυΒΗΤ ΚΑΤΑΣΤ. 1-ε ΚΑΙΤΟΡΑ ΝΟΡΑΙ ΚΑΚΑΤΕΟΙ 9 Αγ. Δημητρίου 36, (Καϊμανλί) ΝΑΌΟ ΚΑΙ Λιδάσχει:ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΝΑΡΟ ΚΑΙ . Ένα γοόνο εκπαίδευση στην Ιατωνίᾳ Οπά ΡΑΣ) . Κατετάνη στους οχτώ πρώτους του Πανιαπωνικοῦ Ποωταθλήματος Πρωταθλητής Κύποου (-65ΚΕ) 1002. 000. 1901 . Δεύτερος στους Πανευρωπαϊνούς Αγώνες ΝΑΡΟ κΥΟ τής Γερμανίας 19093 .. | . Ψη(ίστηνχε σαν ο καλύτερος αθλητής της διοονόνωσης. Έναρξη µαθηµάτων: 4 Σεπτεµβρίου 1005 (Δευτέρα, Τετάρτη. Παρασκευή) Μινρές ηλικίεςς.ὀθ- 7 μ.μ. Μεγάλες ηλικίες 7.00 - 5.90 μ.μ. Για εγγραφές: Τη). 449055 - 4395076 ΚΑΤΜΑΚΑΙ Μια άσκηση που σας δίνει υγεία και προστασία Αναλαμβάνονται όλων των ειδών ΚΗΠΟΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΟΡΤΟΤΑΠΗΤΕΣ - ΒΡΑΧΟΚΠΙΠΟΙ ΣΧΕΔ ΙΑ ᾶ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΗΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΟΜΡώΤΕΗ Τηλ. 542200, 542042, 09-5/9490 Λουθαράς - Λεμεσός ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ Ρ. ΒΡΟΝΤΗ ἃ ΥΙΟΙ ΚΑΊΑΣΚΕΥΑΙΛΙΔ (Εκ Τουκώμοιυ) Αναλαμβάνομεν κάθε είδους Οικοδοιιγές Γο)ασίες Κτίζονται κατοικίες, πολυκατοικίες. παταστήκότα κ.λ.π. Πωλούμεν διαμερίσματα ΣΥΓΧΡΩΟΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΝΗΙΓΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ξ:ΕΥΚΟΛΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΝΗΓΝΗ «ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΓΕΥΘΥΝΗ ΔΠΕΝΑΝΤΙΣΊΤΟΥΣΠΕΛΑΤΕΣ Οδός Διδυμοτείχου 5 Τηλ. 04-0234393δ ΛΑΡΝΑΚΑ ΙΓ Ο ΓΙΑΝ ΜΑΝΑ Αναλαμβάνονται πογιατίσµατα ΟΙΚΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Πολύχρονη πείρα Τιμές λογικές Τηλ. 09-620133 Κος Δώρος ΡΗΟΤΟ - ΝΙΡΕΟ ΠΑΝΙΚΚΟΣ Γ,. ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ (ΛΗΙΛΑ ΛΔΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ ΑΣ) ΠΤΡΑ χωριο - ΝΗΣΟΥ ΤΗΛ. 02 -32235-4) - 82253 ΘΑ ΔΑΡΡΑΡΟΝΙΑΣΤΗΤΕ.: Σ»ΟΛΠΑΝΧΤΡΕΥ ΤΗ ΓΕ: .0ΟΑΔ ΒΑΠΤΙΣΕΤΕ: ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΡΕΟΊΛΙΝΔΙΗΑΣΑΣ ΛΑ ΤΑ ΔΕΙΧΝΕΤΕ ΜΕΚΑΜΑΡΙΚΑΙΝΑ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΓΙ ΛΠΛΝΤΑ: ΕΔΝΝΑΙΓΤΟΤΕ ΓΠΙΣΚΕΦΟΗΤΗΕ ΜΑΣ Για εγγυημένη ποιότητα Για λογική τιμή χα για εκυπηρέτηση ΡΗΟΤΟ - ΥΙΡΕΓΟ ΠΑΝΙΚΜΚΟΣ Γ. ΝΟΙΛΙΑΡΗ «ΛΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΝΑΝΗΜΑΤΑ» ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ Αύγουστος 1995 τ] ΑΑὉ Ιλ Ωω Τη ΚΙΕΡΥΎΝΕΊἸΑ Σεθίδα 3 ΤἸοτωονύμµια «,Στην Κερύνεια και σ' όλα τα γύρω και σ' ολη τη σήµερα κατεχόμενη ΥΠ µας. ο κατακτητής Φαίνεται να έβαλε τα δυνατά του να µην αφήσει τίποτε ὀρθιο. Τη γη τη θρεµµένη µε τον ιδρώτα των από αιώνων δι- καιούχων της, τη µάδησε. την έκαψε τη χάλασε. Τα σπίτια και τα ξενοδοχεία ὁπου θρόνιασε τους κουβα- λητούς τα µπογιάτισε µε τα πιο ἀγουστα και βάρβαρα χρώματα... Τα τοπωνύμια καιτις ονομασίες των ὁδρό- µων τάκανε τούρκικα». Όμως... «Το χώμα δεν μοιράζεται ὅεν γίνεται πε- σκεσι. Κι αν ξένα χέρια το κρατούν µε τον καιρό θα αδειάσουν γιατί εἶναι οι ρί- ζες του βαθιά µες τη σπη- λιά του χρόνου κι ἔχει προ- ζόμι τους νεκρούς, φου- σκωνει και στοιχειώνει». Έτσι και το δικό µας χώ- μα. πόχει προζύµι τους ὃι- κοὺς µας νεκρούς που το εχουν λυπαίνει µε το σκο- τωμένο αἷμα τους και τ' άγια τους κόκκαλα, κάποτε θαᾳ φουσκώσει και θα στοι- χειώσει. Θα τινάξει τα πλά- τη του και θα διώξει, τους ξένους του ακάλεστους, τους πειρατές, Κι εμείς θα γυρίσουμε καὶ θα σεργιανί- σουµε τούτο το χώμα και θα το φωνάξουμε µε το δι- κὀ του Ελληνικό όνομα. Ὅσο για τα τοπωνύμιά µας που τώρα τα τούὺρκε- ᾧαν, οµείς τα κρατούµε ακριβό φυλακτό στην ψυχή μας και κανένα µαγάρισµα δεν µπορεί να τ' αγγίξει, Κανένας κούρσος να τα ξη- λίψει, Έτσι απὀ τούτη την ἐκ- δοση της εφημερίδας µας «Αδούλωτη Κερύνεια» προ- σθέτουµε και ειδικἠ στήλη αφιερωμένη στα τοπωνύµιά μας, που κάθε φορά ϐ' ανα- Φέρεται και σε διαφορετικό χώρο. Όσοι απὀ τους φί- λους αναγνώστες µπορούν να βοηθήσουν εἶἰτε παρου- σιάζοντας τα δικἀ τους το- πωνύμια είτε συμπληρώνο- ντας τις δικές τους γνώσεις είναι καλοδεχούµενοι. Χρέος όλων µας εἶναι να διατηρήσουμε ζωντανῆ την κάθε κληρονομιά µας. Κιο κάθε χώρος εἶναι δεμέ- νος µε κάποια πτυχή της ζωής µας, της ιστορίας, της θρησκείας µας. Η Υη είναι ζυμωμένη µε την ἴδια µας την ύπαρξη, το µόχθο, τον ιδρώτα. το αἷμα, τις χαρές καιτις λύπες µας. «Σε ψαχουλεύω γη τυραννισµένη. Φάχνω να 6ρω το χαμέ- νο µου θήμα το παιδικό µου γέλιο αναζητώ. Εδὠ µάζεψα τις πρὠτες µαργαρίτες εδώ πρωτοκυνήγησα πε- ταλούδες κι αγριοπερίστερα, εδὠ σε πότισα µε τον πρὠτο ιδρὠτα του παιγνιδιού µε τον πρώὠτο ιδρὠτα του μόχθου, Τίναξε γη τα πλάτη σου κι εμείς µαζί σου. Στη σηµερινή µας ἐκ- ὅοση φιλοξενούμε τοπω- νύµια του γραφικού χωώ- ριού Αγιος Επίκτητος. Άη Νικόλας, Άη Γιῶργκης Άης Ηλίας Ἁγία στεφάνη Άη Δημήτρης Άης Παύλος Αμπέλια Ἀγκούτσι Αὐλάτζια Αλώνια Ασσιελιάς Αρκολιά Βίκλα Βικλί Βούπποι Βρυσί Βουναρούθκια Βαθύ Αρκάτζι Γερημοπέρβολο Γιούτης Δράμια ὁρακοντότρυτια Δκυό Ποταμοί Δκυό Εκκλησιες Καμάρες Κούρβελοι Κομμορότσοι Κάμπος Κάνναβος Καυκάλα Καρνήλιοι Κακοσκάλα Κοτσιηνόκρεµµος Καψάᾶλοι Κκεσμὲ - Καγιᾶ Λούκκοι Λαξια Λακκοβούναρα Λαντούθκια Λακάνες Μηλάρκα Μοσφηλιά Μεβλιτούθκια Μάντρες Μάντρα τ' Αντρία Μούττες Μαυροκολυμπες Μελετενες Μάραθα Μακρύ Γαδούῦρι Μακροπόδας Ἔμλομαντρα Πηάθκια Παλού Περναρωτός Ποταμός τ' Αρβίλη Παχύαμμος Παιζανος Πέντε Πεύκοι Πουσπουωλιάς Παραδείσια Ρεζυπουθκια »αμπρου Σκλινίτζια Σκάλες Σαρανταμοι Τασίρκα Τάρες Τσακκισμοκούππι Τρουλλί Τούμπα Ττεππέδες Τζιηρκου Τζιήκλος Τζιηπολιστρο Τζηπεράττος Φτανά Χασανί Χοντρος Χαλόσπιτα ΠΑΕΟΟΥΣΙΑΣΗ ΕΒΙΒΛΙΟΥ «ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ» Της δημοσιογράφου ερευνήτριας Φανούλας Αργυρού Το βιβλίο «Από την Ενωση στην Κατοχή», διναι το τρίτο στη σειρά που εξέδωσε η συµπα- τρίὠτισσά µας ερευνἠ- τρια δημοσιογράφος κ, Φανούλα Αργυρού το οποιο οπως και τα άλλα δυο, αποκαλύπτουν μέ- σα απὀ τα απόρρητα έγ- γραφα του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικὠν αγνωστες πτυχές του Κυπριακού Προβλήμα- τος. Μεσα από το βιβλίο αυτο, αποκαλύπτεται η συμπαιγνία Τούρκων, Ανγλων και Αµερικανων. Ἴολ. πιο πριν απο τη δε- Ἀαθτια του 19560 να διχο- τῶνργσουν την Κυπρο. Το πρόβλημά τους παν παντα ο ὄημογρα- Φίνος χαρακτήρας της Κωπρου. Όι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι ζούσαν ανάμεικτα σε ολόκληρη την Κύπρο και ἐτσι για να γίνει η διχοτόµηση εχρειάζετο η μαζική µε- τακίνηση πληθυσμών, πράγµα που δεν ἦταν εὖ- κολο εγχείρημα. Αλλο πρόβλημά τους ἠταν το γεγονός τι οι Τούρκοι ήσαν µια πολύ µικρή μειοψηφία. µε πο- λύ μικρό ποσοστό (διο- κτησίας γης. Ὅπως αποκαλυπτεταὶ µέσα απὀ τα Βρετανικά Εγγραφα οι Τούρκοι, οἱ Βρετανοί και οι Αμερικανοί καταστρω” σαν απὀ τότε ἑνα σχεδιο υλοποίησης του δύσκο- λου εΥγχειρήµατος. της διχοτοµησης της Κύπρου, το οποίο εἐθε- σαν σε εφαρµογή στα- διακἀ. αλλά σταθερα. Το σχέδιό τους όπως προκύπτει µεσα απὀ τα Εγνγραφα προέβλεπε: (α) Καλλιέργεια της διχόνοιας µεταξυ των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων µε στό- χο να επιτύχουν διακοι- νοτικὴ διαμάχη για να αποδείξουν τι οἱ Ελληνες και οι Τούρκοι δεν μπορούν να ζήσουν μαζί στην Κύπρο. Προς τούτο έπρεπε να βρδ- θούν εφιάλτες τόσο Ελληνοκύπριοι όσο και Τουρκοκµπριοι για να βοηθήσουν στην υλοποί- ηση του σχεδίου. (β) Σταδιακή απομµόὀ- νωση και διαχωρισμόν των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. () Ὑπονόμευση και κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. (5) Μετακίνηση πλη- θυσµών. ώστε οἱ Τούρκοι να συγκεντρωθούν σε µια ζώνη και οι Ἑλληνες σε ἄλλη. (ε) Εξίσωση της τουρ- κικἠς μειονότητας του Ί85ο µε την ελληνική πλειοψηφία του 87ο - Εξσσφαλισῃπ στους Τούρκους πολιτικής ισο- τητας µε την Ελληνική πλειοιηφία. Επειδή οι Αγγλοαµε- ρικανοί ἠξεραν ότι η δι- χοτόµηση της Κύπρου θα αποτελούσε σοβαρη πα- ραβίαση του Διεθνους Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πράγµα που η Διεθνής Κοινή Γνωμη δεν θα επικρο- τούσε. τα εγγραφα απο- καλύπτουν ότι οι Αγγλοαμερικάνοι εἶιχαν συμφωνήσει η πρὀταση για. διχοτόµηση της Κύπρου να προέλθει απὀ τα Ηνωμένα Εθνη. πράγ- μα που θα εκαμούφλαρε τις παραβιάσεις. Αυτά και πολλά αλλα τραγικά τα οποία καθόρι- ζαν το μέλλον µας. απο- καλύπτονται µεσα απὀ τα βιβλία της κας Φανούλας Αργυρου. Αποκαλυπτονται όλα όσα εζήσαµε όλοι µας τα τελευταία χρόνια καθώς και οσα ζούμε σήµερα που βρισκόμαστε στο τέ- λος της υλοποίησης των διχοτοµικών σχεδίων σε βάρος της Κύπρου και του λαού της. ΗἩ «ομολογία» των Βρετανικὠν Εγγράφων επιβεβαιωνει και τις 00- βαρές ευθύνες των Πγε- σιὼν µας. ὅλων των εΕΠΟ- χων που όπως αποκαλυ- πτεται επίσης µέσα απὀ τα ἔγγραφα, γνώριζαν για τις επιδιώξεις των Τούρκων στην Κώπρο και ποτέὲ δεν ενημέρωσαν το λαό. Τώρα δίδεται η ευ- καιρία στο λαό να ενη- µερωθεί για να εµποδί(- σει την ολοκλήρωση της διχοτόµησης που σήµε- ρα πήρε τον απατηλό μανδύα της Διζωνικής Δικοινοτικής Όμοσπον- δίας αγοράζοντας το 6ι- θλίο της Φανούλας Αργυρού. Το θιθλίο δια- τίθεται απὀ το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» και η τιµή του είναι 510. ΣεΏίδα 30 Ἡ ΑΑΛΟἨΙΛ ΩΣ ΚΕΡΥΝΣ14 Αύγουστος 1905 ΠΣΙΝΕΣ ΙΚΑΝ ΡΕΦΙΟΥΑΙΧ Η προσιτή απόλαυση στο δικό σας σχέδιο και χώρο... δν Τα δύο σηµεία υπεροχής Είναι αδιανόητη η κατασκευή πισίνας χωρίς οπλισµένου μπετόν Τα πλαστικά καλούπια Ώεδίογαυχ εξα- σφαλίζουν τη µακροβιότητα της πισί- νας σας. Αξιοποιούν όλα τα πλεονε- κτήματα του μπετόν και έτσι εσείς ξε- γνοιάζετε απὀ ρωγμές και διαρροές Το επαναστατικό ΕΙΙΓαϊιοη ΒΙοεκ που αντικαθιστά σωληνώσεις µέσα στη γη λοιπές υδραυλικὲς εγκαταστάσεις και μηχανοστάσιο και παρέχει εγγυημένο και παρέχει εγγυηµένο και πλήρη κα- θαρισµό του νερού Αντιπρόσωπος Πάφου σε συνεργασία µε Καραμοντάνη Πλάστικς ΞΚΟΒΡΙ5 Ν 29. Κολ σι ς Λεωφ. Νίκου Νικολαίδη 23, Κολοσσιαίο 3 αιοαγη Μέγαρο (απέναντι απὀ το παλιό νοσοκομείο) Ἰωωος μ- Τηλ. 251851, Εαχ. 251677 Ας. ΓΠΜΕΙ ΜΙΚΟΥ π, ΤΑΠΑΚΟΥΖΗ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΠΟΓΙΕΣ, ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Τηλ. 373121, Τηλ. Οικίας 966905, Φαξ. 345985 πο} ο8|θμηῖς Πμςσίο (ΘΠίΘ/ ΞΟΟΜΡΑΟΤ Ριςκ” ΑΙΟΤΟ ΤΑΡΕΣ ΞΝΙΡΕΟ ΤΑΡΕΣ | Α/ΦΟΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΤΑ ΑΝΙΤΗ ΠΕΡΝΑΡΗ 15. ΑΑΡΝΑΚΑ ΤΗΛ. 04-(41700, ΦΑΞ: θ4-641701 Εισαγωγείς ἅ Διονομείς μεγάλης ποιµιλίας εμπορευμάτων: κασέττες - αναπτήρες - ζαχαροειδή - σουβενίρος είδη θαλάσσης κ.λ.π. Επίσης κατασκευάζουµε στο εργαστήριο µας χειροποίητα αὐάλματα με κυπριακές παραστάσεις. κομψά χαι σε πολύ λογικές τιµές. Γιπισκεφθείτε ή τηλεφωνείστε µας Ψιά το συμφέοο σας. (ΠΑΚΗΠ ΑΟύ ΡΕΟΣΙΤΟ 15.ΑΝΡΥΡΕΕΝΑΕΙ ΣΤΕ. ΓΙ ΑΕΒΝΑςΟΑ ΤΓΙ.. 04-641700. ΕΑΧ. 04-41701 ἱπροτίετς ὁ, Πἱιτίθιίους οἱ α ἰάΤ5ε ναπίςῖν οἳ βοοσᾷ5: ἵαρες - Ιθμίογς - οποεσο]αῖες - 5οινοΠἰἩ5 - ππαγίπε Ροοάς εἰς, Παπά πιαάε »ίαμείῖτες αἱ γενοπαδἰο σε». αἰἰ Ιῃ ΟΥρτιις τερτεσεπίαΠίοης. Οοπιε {ο ας [οῦ γοιςονη δεπο[:, ΤΗΕΟΗΡΙ ΤΕ 64Η ΕΚΥ ΓΙΑΛΟΥΣΑΣ 52 - ΛΕΝΜΕΣΟΣ (Δίπλα από το βιβχιοπωλείο «ΗΠ ΓΕΦΥΡΑ) ΤΗΛ ΕΑΝ: (05) - 7551654 ΞΕΓΚΕΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΝΕΠΙΣΤΗΝΠΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝΑΙΟΥ ΣΕΓΚΕΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΛΑΠΗΟΤΟΡΗ ΜΑΝ ΕΚΑΝΗΝΑΤΙΟΝΣ ΙΝΦΤΙΤΙ ΤΕ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ἅ ΥΔΡΑΥΑΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ιστ. ΚΩΣΤΑΣ ΗΡΑΚΑΕΟΥΣ Αγίας Παρασκευής 12. Κ. Λάνατάµιά Τηλ. 9δδ053 - 2δ00δΙ Αυτο. 09-528δ65δ τπ | «Ξες Υ0ΕΟ ΔΛΜΕΣ ἃ 9ΝΛΟΚΦ. ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΟ δΣΝΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΥ ΡΙΟΔΡΗ ΙΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΝΓΑ ΕΙΙΡΡΕΕΚΣ ἁ ΥΙΡΕΟ ΛΕΟΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ 50. ΤΗΛ. 516101 Αύγουστος 1995 Ἡ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΜΕΤΑ Σεβίδα 29 Ευχόμαστε «καλό ταξίδι» σε όλους τους πελάτες µας και προτείνουμε τις ακόλουθες εκδρομές γι αυτούς που δεν έχουν ακόµη αποφασίσει: ΡΟΔΟΣ ΑΠΟ 278.00 6 Μέρες ΥΙΑἸΚμος ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ 295.00 (ΧΑΝΙΑ) 6 Μέρες κωού/ή ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΠΟ {257.00 8 Μέρες ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 8 ΜΕΡΕΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 539580 3/8, 10/8, 17/8, 24/8 9 ΜΕΡΕΣ ΙΣΠΑΝΙΑ 5 425 24/8, 6/9 8 ΜΕΡΕΣ ΓΑΛΛΟΙΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ 5490 3/8, 10/8, 17/8, 24/8 ΧΑΒΑΓΙ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ἃ ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ - ΑΜΕΡΙΚΗ 512930 11/8 17 ΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΙΚΗ ΤΑΥΛΑΝΔΗ ΜΠΑΓΚΟΚ- ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΒΑΙ - ΠΑΤΑΓΙΑ 5529 5/8, 12/8, 20/8, 12 ΜΕΡΕΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΑΛΤΙΚΗΣ 54/5 91/1, 7/8, 14/8 7 ΜΕΡΕΣ ΞΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΙΣΟΠΕΔΟΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ Α.Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 02-995905ὲ ΤΗΛ ΟΙΚΙΑΣ 02-9229458 ΣεΏίδα 28 ΠΠ ΑΛΟΥΛΩΤΓΗΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Αύγουστος !905 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛιΑ Οι Τούρκοι πρέπει να κοιμούνται ήσυχοι 21 χρόνια µετά τη βάρβαρη τουρκική εἰ- σβολή και κατοχή που διχοτόµησε το νησί μας µε χιλιάδες νεκρούς, αγνοουµένους και πρόσφυγες. η ηγεσία αὐτου του τόπου εξα- κολουθεί ακόµα και τις µδρες της µαυρης επετείου να δίδει τόσο στους Τούρκους όσο και στους ξένους νονούς των τουρκικών εγκλημάτων, τους Αγγλοαμερικάνους, µη- νύµατα υποταγῆς στα κελεύσµατα τους. Αυτό ακριβώς ἦταν που έκαμε η ηγεσία του τόπου µε την αποτυχία της να οργανω- σει ϱνα κοινό παλλαικο συλλαλητήριο για να καταδικασθεί τόσο το προδοτικό πραξι- κόπηµα οσο και η βάρβαρη τουρκική εισβο- λή και η συνεχιζόμενη κατοχή, αλλά και για να διακηρυχθεἰ ο κοινός αγώνας γία άρση της κατοχἠς και απελευθέρωση των κατεµέ- νων εδαφων µας, Στην απόηχο Των λα | .. ας ως Η υπόθεση των τουρκικὠν οχυρωματικων έργων στον Προµαχώνα επιβεβαιωσε τρια πράγματα: (α) Οτι οι Τούρκοι σταθερά προωθουν τὶς θέσεις τους σε βάρος µας. είτε αυτές εἶναι διπλωματικές, εἰτε στρατιωτικες. (β) Τη συμπαίγνια των ΟΗΕδων µε τους Τούρκους που τους διευκολύνουν πάντοτε να προωθούνται. (ν) Την ανυπαρξία πολιτικής απὀ µερους µας για να αντιμετωπισθεί η οποιαδήποτε κατάσταση προκύψει. (Τουλάχιστο απὀ ὅτι εἴδαμε δημόσια). Εχει δοκιµασθεί για ακομα µια φορά η ετοιμότητα µας να ὁράσουμµε. τόσο στρατιωτικά, ὁσο και διπλωµατικα. Πολω φοβόμαστε πως η «παιδική χαρα» του Ντενκτάς στον Προμµαχώνα αποτελουσςε δοκιμή και αυτοί του Ενιαίου Αμυντικου Δογματος. Δοκιμαστήκαμε για ακοµα µια φορα τόσο απὀ τους Τούρκους οσο καὶ τους Αγγλοαμερικάνουως και αποδεἰχτηκε, δυστυ- Οι οχυρώσεις των Τούρκων στον | Προμαχώνα της Πύλης Πάφου χως τι η ηγεσία µας απλως ενδιαφερεται πονο για τις εντυπώσεις για εσωτερική κη- τανάλωση, Θα έπρεπε πιστεύουμε να Κλιµακωςσε. στρατιωτική αντιπαραθεοΏ απο την αν” για να οµποδισθει Π κατασκευή των οχυρω- µατικών ἐργῶν. Μόνο µε τον καδώνο στρα- τιωτικής αναμέτρησης παράλληλα µετῃη σῳ- βαρή διπλωματική δραστηριότητα θα ασκει- το η πίεση για να µην γίνουν τα έργα. Τώρα που έγιναν σίγουρα δεν καταστρέφονται. Η Φιλοσοφία οτι θα γίνουν αντίστοιχα στρατιωτικά εργα στην πλευρά µας. ΕχΟ 5 τη γνώµη ὅτι δεν αποτελει στρατιώτη ατου. Ηκυβερνητικὰ οταση η οποία µας ανης. χει κα: δημιουργεί πολλα ερωτηματικά κῳν σιουρα κλονίζει την εμπιστοσύνη τη. ως ου, Αποδειξη των λανθαομενων χειρος, εινα: και η οπίστολη Γκαλι προς τη Σώµβουλιο Ασφαλσίας, Η χρεωκοπία της πολιτικής και Των Με την ευκαιρία των ϱ] χρόνων τουρκικης κατοχής, σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της Κύπρου. καθως και οι εκπρόσωποι της Ελλάδας που µας ἠλθαν µπολικοι - µπόλικοι διαλαλήσαμε την «αγωνιστικοτητα µας» και καταγράφτηκαν δηλώσεις για απελευθέρωση και ἁρ- νηση των τετελεσμένων της εισβολής και ξαναδόθη- καν υποσχέσεις ότι ο αγώ- νας µας στοχεύει στην επι- στροφή ὅλων ανεξαίρετα των προσφύγων στα σπίτια τους κ.λ.Π. - κ.λ.π. Χαιρετίζουμε όλες αυ- τες τις «επετειακές» εξάρ- σεις, όμως ταυτόχρονα διε- ρωτούμαστε ποσο πράγματι αντίκρυσµα έχουν ὅταν όλες οι. πιο πάνω «αγωνιστικές» διακηρυξεις συνδέονται και συµβαδί- ζουν µε τις Συμφωνίες Κορυφής και τις οµοφωνες προτασεις του Εθνικου δυµβουλίου. για λυση Διζωνικής Δικοινοτικῆς Ομοσπονδίας. Πόσο πράγματι αντίκρυ- σµα ἔχουν οι διακηρύξεις αυτες της ηγεσίας οταν ταυτόχρονα η ηγεσία δηλὼ- νειπως οἱ ὑποχωρησεις όλες που ἠδη εκάµαµε µας δεσμεύουν Μπαίνουμε στον 220 χρόνο µε τις ἴδιες κατα- στροφικες αντιφάσεις. Μακάρι να διαψευσθούμε. χειρισμών της Κυθέρνησης, σε όλα τα θέµα- τα, επιθαθειώνετα! καθημερινά... Οἱ πρόσφατες Εδπιστο- λες Γκάλι προς την Κυπριακή Κυβέρνηση για το θέµα των κριτηρίων για την ανευρεση των Αγνοουμέ- νων καθώς και προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για το θεµα των οχυρωματικών ἐργῶν στον Προµαχώνα, αποτελούν τραγικῃ επιβε- βαίωση της χρεωκοπίας της πολιτικής και τακτικής της Κωβεέρνησης τόσο στην ου- σια των θεμάτων ὁαο και στους χειρισµους που κα- μνει. Οι λανθασμένες τοπο- θετῃσεις στην ουσία των θεµατων που προκύπτουν καθως και οι χειρισµοι που οἱ διάφορες Κωπριακὲς Κυβερνήσεις, εκαναν και καµνουν διευκολυναν τον Γκαλι στην προκειμένη πε- ρίπτωση, αλλά καιτους δια- Φφορουὺυς µεσολαβθητες κα- θώς καὶ το Συµβουλιο Ασφαλείας στο παρελθον. να προωθουν θέσεις κατα: στρεπτικες γία την πλευρα μας. Πρεπει να δια ὀρφωθει σε ολα τα θεµατα που οἳν- ως ορ η θετουν το Προβλημα, ὄνλη ας ἕσκα- θαρη θεση στη ῥασῇ Ἀῤκων και να εγκατάλειῴθς: Ἰ υποταγή στα ξενα κελεὺ- σµατα που υπανοοδ-ξι νὰ 2Ί χρονιατις θεσεις µας, Πρετει να «παρξςι οτι φασιστικῃ. ὃν νά ιο] οταθερΏ τακτικῃ στ ὃ κπσῃ µε την ολο Όση Ε- σιας καὶ λαου τα να ο νά ταλδιφῴθςι Ὢ παβητικὴ καὶ των προ γµατων ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΕΟΠΑΣ ΚΑΙ ὸΣΠΥΡΟΣ ΔΗΝΙΟΚΡΙΤΟΥ 2 ΛΕΙΒΑΔΙΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΗΛ. 6417084, 663218 ΤΗΛ. 05-324908 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 34 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ «ΦΙΝΟ» αΙΛΟ» «1οοθ 20ΓΙΕΙΣ ἅ ΑΗΡΑΛΙΑΑ 21 ΓΖ1Ι Αύγουστος 1905 δὴ Σεηίδα 27 ροµέεξ γιὰ ο λος κβονααρες στο ο σεις οσα ατα, μετᾶφορεξ,κρᾶτησεις σε ξενοδοχεια κ.α. Όπαρχουν ρε οἵ ποι ζουν ιας ! κια ρικαιεἰ τηρτα, ἄτομικες-ιὀμαδικες εκδβοµες Ταξιδεψτε μαζι µας στην Αυτοκρατορικη. Πραγα. στην Κοσμοπολιτικη Βουδαπεστῃη. στην πανεµορφη Σοφια καιφυσικασε ολο τον κοσμο ! ΛΛΑΣΙΑ. αλ 1. Ασιά Γοῴφα Διγενή 40, ΤΑ. 44208ε Λάρνακα. Γο. ὅνα σὰ, Τι βοοα ατα [ρλ. Εδροςὁ Λεμεσός, Χρ. Χατζηπαωλου ο23. τηλ. 3/5 190 Λι τσιπ Ας ο να ἱ | | ] [ ] Ι ἱ | | ] | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΠΑΗΠΙΟΣ ΑΓΙ ΓΙΓΓΦΙΟΥ ΤΗΛ. 09-62495/ 06-243980 σπίτι Αναστασίας Ψάλτη 1 ΕΜΠΑ - ΠΑΦΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ -ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ -ΑΙΗΠ ΟΟΝΡΙΤΙΟΝ5 -ΞΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -Γρήγορη ἃ πρόθυμη εξυπηρέτηση -Λογικές τιµές ΕΞΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΝ «ΤΟ ΠΕΡΒΟΛΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ» Διευθυντής ο γνωστός σας ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΒΕΛΛΑΣ (ΚΑΛΑΝΙΑΡΑΣ) Γίνονται δεξιώσεις για γάµους, θαπτίσεις κ.λ.π. Την Κυριακή το πρωί παρακαλούμε να τηλεφωνάτε έγκαιρα εἰδικά για σούθλα - οφτόν. Σας περιμένουμε για να σας ευχαριστήσουμε. ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΡ. ΝΜΑΧΑΙΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ. 0254-2061 - 42874 Πισω αποτο ΚΑΛΟ ΟΝΟΝΙΑ »ρύβεται αυτό του ζητάτε! ΙΟ ΠΑ/ΑΡΑΚΙ βαπτιστικά »ῥοεχι- χἡ τροίχα «παπούτσια» Παιδικά «βοεσφικά» παιγνίδια» δώρα »κουζινιχά «αξεσουάρ είδη ταξιδιού » δερμάτινα Χαριτωομένα ποντελάνγια για... ο ' α αλ ετ ! συνγουνα κου αλια. Άψουη ἐφασμογή, ἀριστι ποιότητα σε σχέδια χαι χγοώυµάτα ειδιχά υια βοέφη γαι παιδιά Αείτεχοντά παςτην Τέλεια Παιδική Υόδα.. Ζαϊ δεν θά ἔγετεπια... ἀπορίες.ι: ΣΗΝΙ: Ίο ΠΛ ΛΑΛΡΑΝΙ διευθύνεται ἀπό τον Χουσούλ)ηὴ Παπαπα ουρά ε» ΝΙπέλλαπαὶς υγές γι γρήγορη ο ή ο ΓΙ ΛΙ ΣΣ ο Γό ὄνο γα Πημιένο ο ών ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΛΤΔ ΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΑΚΚΑ κΑΘΗΝΙΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ κ ᾶ Χ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΤΕ 458246 (Λευκωσία) 622615 (Εργάτες) Σεθίδα 26 Ἡ ΑΟ ΟΠΙΛΩ ΤΙ ἹςΣΒΡΎ ΜΝΕΙΑ Αύγουστος {1995 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Γράφει ο κ. Χριστόδουλος Γ. Παχουλίδης «ΓΡ ΓΣ ΓΕ ΣΕ Γ2 ΙτΙΣ Οσο ωκῳ ΥΣ Η κοίµηση της Θεοτόκου, που οι ανά την Οικουµένη Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τιμούμε σχε- δόν ολόκληρο το µήνα Αύγουστο µε παρακλή- σεις και πνευματική και σωματική άσκηση, είναι µιά θεοµητορική µνήµη στην οποία συγκεφαλαι- ὠνεται όλο το Μυστήριο της Θεομήτορος. Ο τάφος στο χωριόν Γεσθημανή, δεν περι- θάλλεται από τα θληθερά σύμθολα του θανάτου, παρά Το απλωμένο στο νεκρικό κράθατο, σώµα της Παρθένου, παρά την αιδέσιµη παρουσία, των σεπτά κηδευόντων'', Αποστόλων και ἱεραρχών, παρά τη δεσπόζουσαν θέση του Υιού της και Θεού µας, του Κυρίου της ζωής και του θανάτου, που αναδέχεται την άσπιλη ψυχή της Παναγίας Μητέρας Του, δορυφορούμενος από τα Τάγματα των Ασωμάτων Δυνάμεων, τίποτα το µακάθριο και θανατικό, δεν καταθλύθει την όλη παράσταση της εικόνας της Κοίµησης της Παρθένου. Ο τάφος της Παναγίας µοιάζει µε τον Πανάγιο Τάφο του Υιού της. Ακτινοθολεί από το µήνυμα της ζωής και όχι του θανάτου. Η Κοίμηση της Πεποικιλμένης Ανασσας'', δεν κλείνει την επίγεια ζωή της. Δεν είναι θάνατος σκοτεινός και αποτρόπαιος, αλλά µετάθαση της µακαριωτάτης ψυχής της, που σπεύδει να φθά- σει στις Θείΐες αγκάλες του αγαπημένου Υιού της, για να απολαύσει των επηγγελµένων αγα- θών της αιώνιας και ατελεύτητης Βασιλείας Του και να πρευσθεύη υπέρ ηµών, αείποτε, πρός τον Υιόν της και Θεό µας, διά να αξιωθούμεν και εµείς της Βασιλείας Του. Σήµερα, εµείς οἱ Ἑλληνες της Κύπρου και !δι- αίτερα οἱ εκτοπισµένοι, που για 21 τόσα χρόνια περιμένουμε, µακρυά από τη γή την πατρική μας, Τη µέρα της λύτρωσης και της επιστροφής στην κατεχόμενη πατρίδα µας, και όλοι µας πε- ριγελούν, ας στρέψωµε το νούν και την ψυχή μας στην Παρθένον Μαρία και ας την παρακαλέ- σωμε θερµά, Ταχύ δέξαι Δέσποινα τάς ικεσίας ημών, και ταύτας προσάγαγε τω σω Υιώ και Θεώ, Παρθένε Πανάχραντε᾽ όλεσον κατά κράτος των θαρθάρων τα θράση᾽ γνώτωσαν την ισχύν σου φιλοπόλεμα έθνη τω νεύματι σου πάντας ημάς διαφύλαξον''. Αν µε πίστη το ζητήσουμε από την Παρθένον, να µας δώσει τη λύτρωση και την επιστροφή στη σκλάθα τώρα γή µας, αν αποταθούµε σ' αυ- τήν, που είναι το άρρηκτον τείχος και η προ- στασία µας, σύντομα και σύντομα θα ακουσθεί σ’ όλες της τώρα κατεχόμενες Εκκλησίες µας, το, Τη Υπερµάχω Στρατηγώ τα νικητήρια....'. 21 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ. (ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ) Εάν επιλάθοµαι σου ἱερουσαλήμ. επιλι- σθείη η δεξιά µου’ κολληθείη η γλὠσσα µου το λαρυγγί µου, εάν µη σου μνησθώ’ εάν µη προανατάξωµαι την ιερουσαλήμ, ως εν αρ- χή της ευφροσύνης µου. (Ψαλμ. 126, στ. ὃ- 6). Έχουν συμπληρωθεί 21 χρόνια απὀ τη βάρβαρη Τουρκική εισβολή και την κατοχή του 40969 σχεδόν του εδάφους της Ιἰδιαίτε- ρης πατρίδας µας Κύπρου. Η σηµερινή νέα γενιά, η ήταν τιολύ µι- κρῆ, όταν έγινε η εισβολή, ἤ δεν έζησε κα- θόλου στα κατεχόμενα µέρη µας και γεννή- θηκε και μεγάλωσε στην προσφυγιά. Πολλοί απὀ µας τους μεγαλύτερους, που ζήσαμε και γνωρίζουμε την κατεχόµε- νή µας πατρίδα, επηρρεασµένοι απὀ την ευ- µάρεια και απὀ το σημερινό υλιστικὸ τρόπο ζωής, άρχισαν να αμφιβάλλουν για την επι- στροφή στην κατεχόμενη τη γη µας. Δεν αρκούνται στο ότι οι ίδιοι πιστεύουν, να το έχουν γία τον εαυτό τους, αλλά εµπαίζουν και ειρωνεύονται όσους πιστεύουν στην επιστροφή και αγωνίζονται για την επιστρο- Φφή αυτή. σαν ονειροπόλους και ανθρώπους με ψευδεσθήσεις. Αλοίμονον όµως αν ξεχάσουμε την κα- τεχόµενη µας πατρίδα και αν παύσωµε να αγωνιζόµαστε για δικαίωση και επιστροφή στα σκλάβα τώρα γή µας. Τότε θα αφανι- σθούµε σαν Κυπριακός Ελληνισμός, θα εἰ- µαστε η τελευταία γενιά Ελλήνων σ’ αωτή τη γη και τα παιδιά µας, ἴσως και µείς θα κλαίµε την ατίµωση και τη συμφορά µας, πέραν απ τις θάλασσες της Κύπρου µας, σε ξένη Υή. Όταν όμως συνεχίζουμε αδιάκοπα να αγωνιζόμαστε µε όλα τα εἰς τη διάθεσή µας µέσα για επιστροφή και δικαιώση και πα- ντού διαλαλούµε το δίκαιο αἰτημά µας. και κάνουμε σκοπό και στόχο της ζωής µας και αρχή της εὐφροσύνης µας την επιστροφή στην πατρική µας γη, σύντομα, ος πείσμα όλων των εχθρών µας, θα ανατείλει η µέρα της ελευθερίας, της δικαιώσης. της επι- στροφής στην αγαπημένη πατρική µας γη. Το ἄδικο, όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν γίνεται δίκαιο. Ας παραδειγμµατισθούµε. στον αγώνα μας για δικαιώση και επιστροφή στη σκλα- βα τώρα γἡ µας, απὀ ενα γειτονικό μας λαό, το λαό των Εβραίων, το λαό του Ισραήλ, που µέσα στη μακραίωνη ιστορία του και στις πολλές δοκιμασίες του και εκ- διώξεις του απὀ την αγαπημένη του ἱερουσαλήμ, απὀ την πατρική του γή, ουδέ- ποτε ἐπαψε να θυμάται την πατρίδα του. ὀσα χρόνια κι αν περνούσαν και ουδέποτε έπαψε να αγωνίζεται για επιστροφή σ' αυὐ- τή. Όταν το 560 πΧ.ο Βασιλιάς των Βαβυλωνίων Ναβουχοδονόσορ, έσυρε αιχ- µάλωτους τους Εβραίους μακράν της ἱερουσαλήμ, στη χώρα εκεί, να απολαύ- σουν τα αγαθά της γής του και να ξεχά- σουν την πατρίδατους, έδωσαν Ορκο ΦΟβε- ρό: ... Εάν επιλάθοµαι σου ἱερουσαλήμ. επιλισθείη η δεξιά µου, κολληθείη η γλώσ- σα µου τω λαρύγγι µου, εάν µη σου μνη- σθώ, εάν µη προανατάξωµαι την ἱερουσαλήμ, ως εν αρχή της εὑφροσύνης μου... (Ψαλμ. 196. στ. 5-6). Δέν ξέχασα, την πατρίδα τους και επεστρεψαν ο' αυτή Το 70 μ.Χ. οἱ Ρωμαικὲς Λεγεώνες του Στρατηγού Τίτου. κατέστρεψαν την ἱερουσαλήμ, δεν άφησαν λίθον επί λίθου” και ἐδειώωξαν τους Εβραίους στα τεσσερα σηµεία του ορίζοντα, μακράν από τη γη των πατέρων τους. Όμως οἱ Εβραίοι, µέσα στις δυστυχίες τους, τόσα και τόσα χρόνια, µε- σα σε ξένα εθνη, ουδέποτε λησμµόνησαν την αγαπημένη τους ἱερουσαλήμ. Από πα- τέρα και απὀ παιδἰ σ' εγγόνι συντηρούσαν ἀσβεστο τον πόθο της επιστροφής στη γύ των πατέρων τους. Όταν δε το 1948 τους δόθηκε εντολή απὀ τα Ηνωμένα Ἓθνη να σχηματίσουν πα- τρίδα στη γή της Παλαιστίνης, δεν σκέφθη- καν την υπεροπλία των αντιπάλων τους, που κατοικούσαν στη γη των πατέρων τους, Δεν αντιστάθµησαν την ζωὴ που περνου- σαν σε ἄλλα µέρη µε τους κινδύνους και τη ζωή που θα περνούσα σε μιά άγνωστη σ' αυτους πατρίδα και εδώσαν τα πάντα, για την επιστροφή και επανεγκατάσταση τους στη ΥΠ των πατέρων τους. Μετὰ δε τον πόλεμον των 6 ημερῶν του 1967, ὁπως έγραφαν οι τότε πολεμµικοὶ ανταποκριτες και ο Ράντολφ Τσώρτσιλ. στο βιβλίο του, “ο πόλεμος των 6 ημµερων. νι- κηφόρα τα στρατεύματα των Εβραίων. ερ- χόµενα απὀ το Ὄρος των Ελαιών. μπήκαν από την Πύλη της Δαμασκού στην ἱερουραλήμ και έφθασαν εκεί στο τειχος των οδυρµῶων ή των δακρύων, δηλαδή στα υπολείμματα του κατεστραμµένου Ναού του Σολομώντος, οἱ επικεφαλής του νικη- φόρου στρατού. ο µονόφθαλμος ἠρωας των Εβραίων, ο τότε Ὑπουργός Αμυνας Στρατηγός Μοσέ ἈΝταγιάν και ο Αρχιραβίνος Κορξλ, ανέβησαν πάνω στο τείχος των οδυρµών, κατάκοποι, καταµατω- μένοι απὀ τον υπεράνθρωπο αγώνα καὶ φροντοφώναξαν πρὸς τον παρατεταγµενο στρατό: Δεκαεννέα ολόκληροι αιώνες ὅεν εστάθησαν ικανοι να µας κάνουν να λησµο: νήσουμµε ποτὲ την αγαπημένη µας ἱερουσαλημ και τώρα εἰίµαστε εδὠ. και κα: μιά δύναμη στον κόσµο. δεν θα µπορέσε: να µας δειωξει απὀ την γη ετουτη. Και μεις σήµερα, ο Ελληνισμος της Κύπρου, ας κάνουμε όρκο ερο πως ποτε δεν θα ξεχάσουμε την γη των πατερων µας. την γη που σηµερα µε οπλα και µε βία κατ χουν οι Τούρκοι και µε ολα τα εἰς την διά: θεσἠ µας µεσα θα αγωνιζόμαστε και αν χρειασθεί θα αγωνίζονται τα παιδια µας καὶ τα παιδιά των παιδιών µας. μεχρι την ευλΟ: γηµένη µερα που λευτερωτες θα φθάσουμε στην Κερύνεια. στην Αμμόχωστο. στΓ Μόρφου, σ' όλη την τώρα κατεχόμενη πα: τρίδα µας για να διαλαλήσουµε παντου Τούτη η γη εἶναι δική µας και καμιά δυναμη στο κόσμο. δεν θα μπορέσει να µας δειώξεὶ απο την γη αυτή. Με την υπομονή. την επιµονη. την 9µ0: νοια και συναντήληψη ολόκληρου τον Ελληνισμού και κυριως µε την ακραιῴνη Π- στη πρός τον Παντοδυναμο Θεο. η μερα της δικαιωσης και της επιστροφής στην πα τεχόµενη τη γή µας. ούντομα θα ανατείλεὶ Αύγουστος 1995 Π] ἀλλ Ο Τά Ω Τε ας δρ ή Γαλ Σεθίδα 2 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ Με την ευκαιρία των 21 χρόνων από την τουρκική εισθολή οι Δήμοι, τα Σωματεία και οἱ Οργανώσεις της Επαρχίας Κερύνειας, οργάνωσαν σειρά εκδηλώσεων καταδίκης της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής ὡς ακολούθως: Επίδοση Ψηφισμάτων στις Πρεσθείες των Μονίµών Μελών του Συµθουλίου Ασφαλείας Αντιπροσωπεία των Δήμων, Σωματείων και Οργανώσεων της Επαρχίας Κερύνειας, επέδωσε στις Πρεσβείες και των ὃ Μονίμων Μελών του Συµβουλίου Ασφαλείας υπόμνημα διαμαρτυρίας, στο οποίο: (ία) Επισημµαϊνονται οι ευθύνες του Συµβουλίου για το γεγονός ὁτι συνεχί- ζεται η τουρκική κατοχή και η καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας. (0) Τονίζεται η αποφασι- στικότητα εμάς των προ- σφύγων να µην συµβιβα- στούµε µε την κατοχή. Ολόκληρο το υπόμνημα αναδημοσιεύεταἰ παρακάτω αυτούσιο: «Ηἰ5 ΕχςΕΙΙΕΠΟΥ Επίδοση ψηφίσματος Συντακτικής Επιτροπής Δήμων, Σωματείων και Οργανωτών της Επαρχίας Κερύνειας στη Γαλλική Πρεσθεία στις 20/741995 Βοριβρίίο οἱ Ογρίως 8πά ἴπε ορςςσαῖἴίοη οἱ αἱ) [ογεῖση Επ/ίδοση ψηφίσματος στην Αμερικανική Πρεσθεία στις 20/7/9095 Τῃ9 δρεε]αὶ Βεργεςεπίαϊϊνο οί {6 Ξθοιθία(γ ἄθπεταί οί ἴπε ὑπίίεα Ναϊίοης ἵπ Ογρτυς Νἰοοδία 20.7.1995 Υοιτ ΕχςεΙΙεπογ Τηθ «θηθίαΙ ΑδδεπιῬΙγ οἱ {π6 ὑπῆθα Ναΐΐοης, νΝΠΠ 117 νοῖίςος ἵἰπ {ἴ8βνουτ ἰποίαάίπα ἴπε νοῖε οί ΤΗΓΚΕΥ, πα ΝΜΙΠ ποπθ Δοαἰηςὶ, μ{ο6ά ο ἴπε Ί5ϊ οί Νοναεπιοοετ 1974, ννἰίπ {5 Γεφδοἰμίίοη 4212, ἴπςθ ΞΡρ6ΘαάΥ Μπαάγανναἰ οἱ αἲἱ {οτοίοη ΠΕΠ Πί8Γγ ῥρ[θ5δεηςς ἆπά ΡΘΙΣΟΠΠΕΙ έτοπι ἴπα ἱηϊεγίεγεποε {π [5 αΗαί[ς. ο ποίςθ ᾖἰπαί Ἅᾖἰπί5 Γοςδοιμίίοη ννας ΘΠάΟΓ5Θ6ς Ὦγ (πε δεουγίγ 6ουπεοί 5 γνθ]]. Αμποασα ἵ ἰς ποῖ πιεπίἰοπεαά ὉὈΥ παπιε, ἴπε επεταὶ Αδ5ςθεπιοιγ νας ἀθίπί{6εΙγ τοίεττίπᾳ ἵο ΤιΓΚΘΥ απα ἴπαο Τωγκίςῃ οοοιραϊἴίοη {οίς65. Ηονθνοιτ, ὈΝοπίν οηθ γθᾶτς α [τοι ἴπε Τιγκίς5ῃ ἰπνβσίοη, νΝΠπίσμ ἴοοκ Ρρ]ᾶςθ ἵπ νἰοἰαϊΐίοι οί ἴπο Ὀπίίεα Ναϊίοηπς5ς Οπατίετ, ἴπθ Τιγκἰ5ῃ ἴτοορς σϐἡἱ τοπιαίη ἵπ Ογρτις απά 3706 οἱ ἴπθ Τουγγίίοτγ οἱ ἴμο Ογρτως Βερυρ]ῖςο {5 511{ υπάθί οοσμραίίομ {π ἀθ[ίίαπςοςε ἴο Πο5ο]μίίοη 3212 απαά αἱ! οἵιες τοφοἱμίίοης ἴπαί {ο[/οννθα. Επίδοση ψηφίσματος στην Κινέζικη Πρεσθεία στις 20/7/1995 Επίδοση ψηφίσματος στη Ρωσική Πρεσθεία στις 20/7/1995 Επίδοση ψηφίσματος στην Αγγλική Πρεσδεία στις 20/7/1955 ἰπ νίεν οἱ ἰπίς ἴπε τοίωφςθςς Ίτοπι αἰἱ ἴπε οσομρίθα αἴθας οἱ Ογρτως γνπο ννοτς {οίςθεά ουΐ οἱ (πείτ Ώοπθς ἆἁπά ομί ΡρτοροΓίγ ΡΥ ἴπε ΤωΓΚίδΗ ΑΙΠΙΥ, σ8ἱΙ οη γου οὐ ἰΠί5 ἀηπίνοιςσαινγ Αγ ἴο «οΠπνεΥ ου Ἱἱπαίσαπαϊίίοπ ΔΠά ἀἰξαρρο]πίπιεπϊί Ώεσβιςδε νο 5{{] τοπιαίη ἴπε νἰδίίπις οἱ ἴπο Ρτωίαἰ ΤωΓκίδῃ Ἰηνᾶδίοη, Νο σαἰἱ οὐ ἴπ6 υπίϊεαά Ναΐϊίοης απά ἴηπε Μεπιρεις οἱ ἴπαο δεσουιτΙῖγ 6οωποὶὶ ἴο ἴακε ςεἵερς ιονναιας5 ἱπιρ]οπιεοηίίπα {πε ὑπίεαά Ναΐίοης τοδο|µίίοηπς, Νίο σα {οι ἴῃθ ννπαάΓαννα| οί ἴπς {οτδίαη ΊΓοοΡς, 8πά ἴπα Τατκίςη 5οΐΐθις, νΥπίσῃ σαιἱ {ου {πα τοςδίογβίίοη οἱ ἴμε ἱπάερθεηπάθηος ΔΠᾷ 50νθ- τοἰσηίγ οί ΟΥΡΤΗ5, ΝΠίςΗ οβΙἱ {οι ἴμε τεςίογαϊίοη οἵ Ηαπιαπ ΒἰοΠίς οἱ αἲἱ ου Ρθ6οΟΡρΙ6, ἅἃπά {[οτ ἴπε Δςοοτίαἰηπιεηϊ οί {πε {αίθ6 οί ἴπο 1619 πιὶςςίπα Ρ6Ι5ΟΠΡ. Νο τἱσπ{μ{γ εχρεοῖ ἴπαί ἴῃμο 5εουἵγ 6οµποί νν ΙΙ θχετὶ ἵἴπεα ΠΘΟΘΕΞΦΔΓΥ Ριθςδςσωτθ οπ ΤΙΓΚΕΥ ἴο αὈἰάς ννίίῃ ἴπε Ιπίεγηαϊίοπα] ἰανν, Ἠ/6. ἴὴς τοίµσαθος, ἴε ρθορΙο οἱἵ ΟγΥγρτας5 Νο 5μΐίετεά απά ἆἂἴθ δι] εχρογἰθποίπᾳ ἴπε «0Π56- αµεηπςθς οἱ ἴπο ΤιωΓκίςη Ιηναςῖίοη ἀθοίατε ἴπαί {πε ρτεςεπί 5Πμαίίοηυ ἰ5 αἰϊεγίγ απασσοθρίαρἰε ἁπαά ἰ5 ἃ ἀἰξατασς ἴο Ηιαπιαπίϊν οί ἴπο 201Η «θηπίυνγ. 9 ἄο ποὶ οοπιρ{οπιί5δε ΥΠ ΑΠΥ οἱ ους Ηιπιᾶαη Ηίαπίς απά ἴἴπιςθ 5Η8/1 ποῖ ἀεί[θαῖ υς5. 9 αἱςσο ἀεοίατο ἴΠπαϊ Ρρεᾶςαε ἵπ ίπο αΓθβ ς8π ΟΠΙΥ Ρε 58οµτθα, νι α Ιας5ί 5οἱμίΐίον ἴο ἴπο Έυὗριας Ριοβρίοπι ἰπ αςσςοιάᾶπςε γη Ιπειπαϊίοπαἱ | ανν απ ἰπο Ιηίειπαϊίοπαἱ Ὀθεοίαια- οης οη Ημπιαη ΠἰσΗί5. Ιπάεθα, ννε {εεί ἰπαὶ ἴπε {αΐτηςεςς απά οτεσοἵγ οἱ ἴπο ὑυπ]ήθεαά Ναϊϊοηςδίς είπα {τίθά {π Ογριυ5». Σεβίδα 20 Ἡ ΑΑΟ ΠΛ Τα ΡΑΔΙΟ ΑΜΜΟΧΕΣΣΤΟΣ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ αν ΕΥΚΑΙΡΙΑ! .. οὔ {7 7 πο ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ“ 71) ΜΟΝ Κάνετε την έξυπνη κίνηση! Προβάβετε τα προϊόντα σας µε εξαιρετικά συµφέρουσες τιµές. Πβηρώνοντας ΜΟΝΟ 4120 αντί των «220 που είναι η κανονική τιµή, µπορείτε να έχετε ό διαφημιστικά 5ροῖς την ηµέρα για περίοδο ενός μηνός, Εκµεταβευτείτε την ευκαιρία!!! Η καθύτερη επένδυση που θα μπορούσατε να κάνετε] 1026 ΕΜ 5ΤΕΝΚΕΟ ΡΑΔΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Τηῆ. 316024, Αθηνών {07Α, Στρόβοβος ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΗΛ: 350612 ο ΟΙΚΙΑΣ: 332832 / ο ΓΠΙΔΙΟΡΘΩΝΟΝ ΓΑΙ Πλντον ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΙΟΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Εβεώνος 3Α, Κ. Ποήεμίδια, Λεμεσός Τηῃ. 12/17, Τη. Οιις 991617 ΤΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ δ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Φα 5Οορα5 9 εὐχεται γρήγορη επιστροφή στην ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΜΑΣΣΑΖ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΝΕΑΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΑΣΣΕΡ ΑΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10π.µ. - 10μ.μ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Γμι Α/οοπί. και σάουνα Καπίκα ΟοΠΙΡΙΘΧ, ΙΙ4ο Ποιςο 1, Διαμ. 364, 3ος όροφος Τηλ. 09-3/9Ρ93, ΛΕΜΕΣΟΣ Τηυνοεη Ιαν ΙΤΡ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΝ ΠΙ(ΗΤ5 - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΦΟΩΤΕΙΝΕΣ δ ΙΟΙΧΑΙΟΝ (ΟΜΡΙΗΤΕΚ δ 56ΑΝΝΕΚ ΤΕΤΤΕΚ ΠΛΕΙΚΤΡΙΗΚΕΣ δ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Παναγιωτης Αντωνιάδης (5ρεςἱα[ϊςί {π ΝΟΕΝ ΙΠΙΗΤΣ) ΣτέΒιου Χουρμούζιου, Έναντι Λανίτη - Δρόμος Ύψωνα Τη. 392191 ΛΕΜΕΣΟΣ α.α.Α. ΡΗΙΙ Ι Ι ΤΟ Εκτελούνται Γεωτρήσεις µε Νεωτάτου Τύπου Γεωτρύπανα και στα πιο Σκληρά Πετρώματα --.---- ΤΗΛ. 832276 - 834103 059-622548 ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ Αύγουστος {995 π Αα ο πλ Επ ΚΣΡΥΝΣΙΑ Σεῆίδα 19 ΜΙΓΓΞΟΞΙΘΗΙ ΜΟΞΘΡΙ Ξ ΡΗΟΝΞΘ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ' ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Εάν η αίτησή σας για παραχώρηση τηθεφωνικής γραμμής δεν έχει εγκριθείἰ... τώρα υπάρχει η ἠύση... το ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΑΣ ΣΠΙΤΙ το ΚΤΗΜΑ ”Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ το ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΙ '. Π Αρχή Τηβεπικοινωνιών Κύπρου υιοθέτησε µια καινούργια υπηρεσία σε περιπτώ- σεις που Δόγω τεχνικών δυσκοβιών αδυνατεί να εγκαταστήσει κανονική γραµµή ς µε την οποία σας χορηγεί τηπέφωνο Μορίς ΝΜΤ 900 µε τα ίδια τέθη και ενοίκιο , όπως ένα κανονικό τηβέφωνο (Κεςίηήςίςα Καπιίησ). τεχνικό πρόβῆημα στην εγκατάσταση τηἠεφώνου, ΣΥΝΘΕΟΗΤΕ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ χαμηΏό κόστος ενοικίου - τεβών Σίγουρη 24ωρη επικοινωνία ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 196 Ι ΑΜΒΙΣ ΕΙ ΕΟΤΗΟΝΙΟΡΙΤΗΏ ος ΗΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΙΙΤΠΗΟΟΚΛΡΗΙΟΑΊΤΤΡ ἑδέχρι αὐριο τή ραντεβος πού οΥΕ) μιόρε τα δει πρπνμαπκὔητα, ΚΑΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΧΕΊΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΣΑΒΒΑΣ ΤΙΑΡΑΣΙΟΡΥΑ ὃν Υπο Α.Α Αγοραπωλησίες αυτοκινήτων -- -ᾱ ο ο κ παν να. Αγία Μαρίνα Πόλις Χουσοχούς Τηλ. 06-342201 ΠΑΦΟΣ 06-522657 Σεβίδα 24 λα] ἹςΕΡΥ ΝΣ118 Αύγουστος /905 α..α ΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟ Κι αν καΐγανε τις ράχες σου κορφές και λαγγαδιές σου θ' ανθίσουν, οπωσδήποτε και πάλι, οἱ ομορφιές σου. Κουρσᾶροι µυριοί πάτησαν την Άγια, τούτη γή µας. Μα, µητ' αυτήν αλλοίώσαν μηδέ και τη φυλή µας. Ποτέ δε µας φοβίσανε Φωτιές, αγώνες, αἷμα. Το γράφει η ἱστορία µας και τούτο, δεν εἰν' ψέμα. Καλό µας Πενταδάκτυλε μην κλαίς και µη λυπάσαι Πιστεύω, τώρα, σύντομα Δικὸς µας, πάλι, θάσαι. κι εσύ και όλη η Κύπρος µας η τουρκοπατηµένη αφού νικάει πάντοτε αυτός που επιμένει. Λεμεσός - Δευτέρα 3/7/1995 Χριστόφορος Κυριάκου «Εσύ δεν ἣες τίποτα» Εσύ δεν Πες τίποτα µα εγώ θα σου πω Υί αυτό το νησί, που ήταν όνειρο χθες και θυμάρι κι αµίαντο και σήµερα, ποτάμι οδύνης, ποτάμι που δεν θέει να σιγήσει κατρακυβώντας απ’ τους αιώνες ὀχι νερὸ μα τις πέτρες µας, πέτρες αρχαίες που χτίσαν ναούς και υψώσανε κάστρα και ποβιτείες, που χάραζαν τ' ὀνομά τους στο χρόνο βαθιά και για πάντα. Εδώ σ’ αυτό το νησί, υδρίες Παδιού µε παραστάσεις του μόχθου υδρίες κρασιού µε παραστάσεις αγάπης ο χαῆκός στου ανθρώπου τη δούβεψη,ο χρυσός, η εἰκόνα, το κέντηµα, το ξύῆο που ευωδιάζει το χέρι, τάφοι προγόνων παβιών και Χτεσινών πατεράδων. Εσύ δεν ἠες τίποτα µα εγώ θα σου πώ για τα παιδιά που σκύψανε άξαῴνα µε το χέρι στο στήθος εκεί στις πηαγιές του βουνού Πενταδάκτυῆος και φώναζαν τη µάνα τους ώσπου ξεφύψησαν. Εσύ δεν ἢες τίποτα, µα εγώ θα σου πω για τα σπίτια, τα δέντρα του κάµπου µας, τα πικροβέμονα ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΠΟΛΗ Αδεβφή µου, οι πέτρες κυβήσανε από τον Πενταδάχτυβο. Τ' αυγινό φεγγάρι στάζει ένα δάκρυ, κι ο τεβευταίος αποχαιρετισμός της αγάπης σηκώνει στο γκρίζο στερέωμα ουράνια τό- ξα. Όμως, µη φοβηθείς να διαβείς το κατώφηι του τρόμου, γιατί υπάρχει ακόµη ἑνα υπόΠοιπο αγάπης, υπάρχουν τα ὀνειρα που χτίσαµε. μαδώ- ντας ανοιξιάτικες µαργαρίτες, υπάρχει η εὔπίδα που κυματίζει στους ήχους της καμµπάνας του Αρχάγγεβου. Το βουνό, ένα βουβό επεισόδιο τραγωδίας, κάθεται στην Ψυχή µου, κάθεται βαρύ στα νεκρά σώματα των παῆ- ἠηκαριών που άφησαν τον τεῆευταίο αναστεναγµό τους πβάι στο στεγνό ρυάκι. Θυμάσαι τους στίχους που έγραψα για τη µικρή πόπη µας Θα τους απαγγείΏουμε πάδι µαζί σ' ένα βράχο της ακρογιαβιάς, όταν το κύμα θα σκορπίζει αβμύρα και θαβασσινό αγέρι στα πρόσωπά µας, κι η προσδοκία του πρώτου ήῆιου θα υποφώσκει σαν υπόσχεση πίσω από τον Άγιο ΙΠαρίωνα. Ύστερα Θᾳ καθίσουµε µαζί κάτω απ᾿ τη για- σεμιά και θα µαζέψουµε τα σκορπισµένα πέταβα, που αναπνέουν, ακόµη, το άρωμα των χεριών της μητέρας. Αδεβφή µου, µη Φφοβηθείς να διαβείς το κατώφᾶι του τρόμου, γιατί υπάρχει ακόµη ένα υπόβοιπο αγάπης. (Ἀπό τη συΠΏΏηογή «Γενέβια Γη») Νίκου Κρανιδιώτη του ιδρώτα µας που τα ὁραγούμισαν ἀῆβοι και πέρα τα πήγανε. Εσύ δεν ῆες τίποτα, µα εγώ θα σου πω γι αυτό το μαρτύριο που δένει τη γη µας, τον τροχό που στενάζει η πατρίδα µας την πΠβηγή στο σώμα του [ησού Εσυ δεν ἠες τίποτα μα η πηηγή στο σώμα του Ιησού δεν στερεύει, Μένουμε μ᾿ ανοιχτές τις πῆηγές στο σταυρό του ορίζοντα. Δεσπόζει το αίμα. Η Κύπρος καβεί, Στους δρόμους του κόσμου αντηχεί η φωνή µου. Ας µην αναπαύονται οι άνθρωποι Μιχ. Πασιαρδής Κύπρος 20 Ιουβίου /1974 Το ματωμένο καΠοκαίρι στοίχειωσε. Έφυγε από των χρόνων τη ροή. Απηώθηκε από τη µιά ως την ἀθῆη άκρη του αιώνα. Μ’ ένα μαχαίρι στην καρδιά κι επάνω στη ἠαβή το µισοφέγγαρο να καθρεφτίζεται στο αἷμα. Ποιός είδε τέτοιο φονικό την ώρα που χτυπούσαν οι καμπάνες τ' Αηηιά, κι η θαβασσοφίβητη Κερύνεια ᾠφορούσε τα γιορτινά της. Το Μαύρο Θέροςτου 1974 έγινε ένας πεΠώριος οκοτεινός πίνακας της οδύνης, από τη µια ως την ἀπῆη άκρη τ' ουρανού µε το µαχαίρι στην καρδιά. Κι έσπασε το γαθάζιο κρύσταῆβο. Αῆβά το βάθος της πηγής το ββέπουν µόνο ὁσοι τα µάτια τους προς το Θεό τα υψώνουν. Χρυσάνθη Ζιτσαίᾳα ! Γη μου Σε Ιμαγου σύ η τον νισμένή φόγνωνα ῥοῦ το Ἰομένο µου ρήμα, τοπαιδιὸ πο ὅλιο ανας ητω, Εδω μάσεψα τις ποώτες κο ωιτὲες εδώ ποώτωοκυνήνησα πετακούδες σι αοιοπεοιστεοα, εδώ σεπότισα, η πο, µετον πωώτο ιδρώτα τοῦ πια νιδιοῦ, εδώ σὲ ζὕμωσα µετον ποώτο τουώτα του μογθοι. Κι αν γούνια δίσεγτα και σχηοά µας ώσισαν, εώ πάντα )αγταρούσα τούτη τη συνάντηση Δία τώσα: Εν ειναι τούτα το Καοφτα που ος στο ών ὃν” Πως οιγεσαι τούτο το συοµατινο π/ογα πάνω στο πατώμενο σου κους Κιν μου Πως δεστηκεσ να ἶνεις ϱ οπή. Πως δεστεις να ανειςς ασ πώ] ινοξεἩ πο Πτούκή το οσα οσο σαν ος οσο νο ασ μοαοτο ατι. οἵξε τον πο ο τον σενο ῥάῤο αυ. πίτισε τούτα τα ουγερς τῆς ολλ αβιας χο τοσο, ες τος, θε ο νά σον νο) ΑΕ τες Οέλω να ον η ο ννήτοαν η εντος της ου ειας, “η της τοῖς ἡ πο αστως, Πες τος, θέλω να ντο ζανα ὅτα ποσινε, να στο τοτώ απ οιολο ουσ, να πατηῤσ απο πα νιδι αι σουο Ῥανπες τους οἩ πο, ΟΕ Ο να εαν θο ντο ποοιπσία τοι γωριο να ςερουν στον Παοτις να τα βοσκ ήσουν, Οέκων αχορορτις ῥάμπανες τοῦ ώνιοῦ ν αγολουον ῥαμποιάτι κα. ν αφουσωτις κοπέλες να το ο ὉΟΟΙΥ τος οὔὐδια της Χο οῆς. Ν΄ ακουσωῦ «Ο6ἳ πο ναρταν ος λαμαους Ν απουσω απ ολο το χωώωσιο τον, ον αὐτὸ του ο οι να η τα π]ατη σος ναι μεις µας ου) Αχ Πυλώτης Ἡ ΑΛΟΥΛΩ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Αύγουστος 1905 Σεηίδα 22 Το Κάρµμι! Κουρνιάζει νωχελικἁ στα πόδια του Άγ. /λαρίωνα. Τις νύκτες το νανουρίζει ο φλοίσθος του Κερυνειώτικου γυσλού και το ξυπνούν τα ΤΙΤΙθίσµατα των πουλιών ανάμεσα στα θελονοδόκτυλα κυπαρισιών και πεύκων. Πέντε ΜΙλι. Τούτη την απλόχωρη αγκαλιά διάλεξαν οἱ κουρσάρο! γΙα ν’ αποόθιθαστούν στ νησι µας. Όμως «η πατρίδα είναι μάνα, θυμάται κι έχει μνήμη απ΄ τον όγιο της κόρφο ποιό δυζάξανε χείλη. Η γλυκειά µας η Κύπρος ἥταν κι είναι και θᾳ μείνει για Τά τέκνα της µάνα µα γ! αυ” τούς πάντα ξένη!»/ ο Ω (Ωι στ ο σς Τόση ομορφιά γιατί | Σεῆίδα 23 “ᾱ.. αι ων ο σος Ἔνν ο να ληρ! ὦπ- Όποιος έχει την τύχη να δει την Κερυνεια μας είτε απὀ Την ξηρά είτε απὀ τη θάλασσα. είτε απο ψηλα αυτο του µπορεί να δει είναι µια καταπρασινη γοητεία που ακουμπούσε πάνω στ’ αγαπημένο δουνό και δροσίζει τ’ ακροδόκτυλα στον πλατύ γυαλο μας Ἅγιος Παντελεήμονας. Για 21η χρονια Ο/ εκκλησίες µας στέκουν ϐθουδες. αλειτούργητες, λεηλατημένες. συλήµενες. Όμως εμείς οἱ Κερυνειωτες προσδοκούµε την Ανάσταση. την Επιστροφή. τη δικαίωση, α µην ακούεται ο λόγος της! Αύγουστος {9905 Σ| ἀλλ Ὁ ηλ Ω ἔτι Ις δΡΤΑΕΣΙΑ Σεθίδα 9 ΔΠΙο σι δραΣΓΗΡΙΟ (ΓΙ ΤΟΥ ΣΩ ΝΓΕΙΟΥ «ΔΑΔΟΥΛΩΓΡΗΓΚΕΡΥΤΒΙΑΝ Μέσα στον Ιούλιο, το µήνα που η Κύπρος θυµήθηκε τα τραγικά γεγονότα του 1974, το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» ήταν και πάλιν παρών. Δεν υπάρχουν περιθώρεια ολιγωρείας για όσους αγωνίζονται. Έτσι και το Σωματείο μας ανάπτυξε και αυτή την περίοδο την ακό- λουθη ὁραστηριότητα. ε την ευκαι- νΝ ρία 21 χρό- νων από το πραξικόπημα και την τουρκική εισθολή, το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» καταδίκασε τη συνεχιζόμενη τουρκι- κή κατοχή και τη συνε- χιζόµενη καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαι- ὠμάτων µας. Καταδίκα- σε ταυτόχρονα το γεγο- γός ότι δεν έχει ακόµα προγραµµατισθεί ένας πραγματικά αντικατοχι- κὀς απελευθερωτικός αγώνας ο οποίος να δη- µιουργεί τις σωστές προὐποθέσεις για ευό- ὅωση του αγώνα µας για επιστροφή στις πατρο- γονικές µας εστίες. Κάλεσε όλους τους πρόσφυγες από την Επαρχία Κερύνειας να πάρουν µαζικά µέρος σε όλες τις εκδηλώσεις κα- ταδίκης του πραξικοπή- µατος και της τουρκικής εισθολής που οργανώ- θηκαν από διάφορους φορείς. Κάλεσε δε τους Κερυνειώτες πρόσφυγες να µην ολιγωρούν και όλοι µαζί επαγρυπνού- ντες να είναι έτοιμο! και να συμμετάσχουν σε κά- θε κινητοποιήση και να διεκδικούν δυναμικά τα δίκαιά τους. Συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή Δήμων, Σωματείων και Οργανώσεων της Επαρχίας Κερύνειας Το Σωματείο «Αδού-λω- τη Κερωνεια»” συμμετείχε ενεργα στη Συντονιστική Επιτροπή Κερύνειας και επαιξε ουσιαστικό ρολο οτην ενίσχυση της ενότη- τας καὶ αναπτυξη της σιυ- νεργασιας μεταξυ των Κερυνειώτικων Οργανώσε- ὠν, στην προσπάθεια υιοθὲ- τησης κοινής Διακήρυξης αγώνα, καθώς και στην ορ- γάνωση των αντικατοχικὠν εκδηλωσεων καταδίκης του Πραξικοπήμµατος, της τουρ- κικής εἰσβολἠς και της συ- νεχιζόμενης τουρκικής κα- τοχῆς. Διδυμµοποίηση του Δήμου Κερύνειας µε το Δήμο Πυθαγορείου της νήσου Σάµου ο Σωµατειο εντα- ξετΏτ ῴετεινη ετη- σια καλλιτεχνική του εκδήλωση στις εκδηλω- σεις του Δημου Κερυνειας πο εγιναν µε την εώκαιρια της διδυµοποίησης Δημου Κερύνειας - Δημου Πυθα- νορείου Σαᾳµου, που εγινε στο αµμφιθεατρο ΣΚΑΛΙ - Αγλαντζιας στις» ο 1995, Η χορωδία του Σωματείου. «Αδούλωτη Κερώνεια» σε συνεργασία με το Πολιτιστικὀ Τµηµα του Δημου Κερύνειας. πα- ρουσίασαν το καλλιτεχνικὀ µερος του προγραµµατος. Η χορωδία του Σωµα- τειου µε τα αγωνιστικἀ τρα- γουδια της κατασυγκίνησε και καταχειροκροτήθηκε ο τικ πλ τικ) ασ ΠΑΜΕΝ ΚΑΛΑ... Το Παράρτηµα του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» στη Λεμεσό, πα- ρουσίασε σε συνεργασία µε το Θέατρο Ἑνα, το έργο της κ. Ρήνας Κατσελλή, ΠΑΜΕΝ ΚΑΛΑ..,, στο Κηποθέατρο Λεμεσού, το Σάββατο 14///1995. Η εκδήλωση ἤταν αφιθ- ρωμένη στον Πενταδάκτυ- λο που κάηκε στην πρό- σφατη µεγάλη πυρκαγιά. Δόθηκε ξανά η υπόσχε- ση Οτι ολοι οι Κερυνειώ- τες,θα αγωνίζονται μέχρις οτου ανεβούν τις πλαγιές του και κατεβοὺυν στην Κερύνεια. τον Καραβα. τη Λαπηθο και όλα τα άλλα χωρία της επαρχίας Κερύ- νειας. Το πρόγραµµα ἆνοιξε το νεοσύστατο χορευτικο συγκρότημα της «Αδούλω- της Κερύνειας» Λεμεσοῦ, το οποίο ενθουσίασε το ακροατήριο µε τους κυπρια- κοὺς και ελληνικούς χο- ρούς. Θερμά χειροκροτήματα επίσης απέσπασε και ο νεα- ρός τραγουδιστής / κιθαρι- στας της ομάδας, που τρα- γούδησε το «Καρτερούμε» και το «Ὄνειρο». Αίσθηση προκάλεσε το ΕΡΥΟ ΠΑΜΕΝ ΚΑΛΑ.., το οποιο µέσα απο τις γραµ- μὲς της συγγραφεας κ. Ῥηνας Κατσελλη. τη σκηνο- θεσία του κ. Ανδρέα Χρι- στοδουλίδη και την παρου- σίαση των ηθοποιών του Θεάτρου Ένα, ζωντάνεψαν µπροστα στα µατια µας τη σηµερινή τραγική πραγµατι- κότητα, την οποία ζούμε. Είδαμε να αναδιπλώνεται µπροστα µας η αποπροσα- νατολισμένη κοινωνία µας στην οποία τα ιδανικά της εποχής εἶναι το χρήμα, η καλοπέραση και το βόλεμα, εστω και αν για να αποκτη- θουν υποθηκεύεται το μέλ- λον στους ξένους και στην οποία η κατοχη και ο αγώ- νας για κατἀργησή της εἰ- ναι δευτερεύουσας σηµα- σιας. Το έργο µας θύμισε ότι πράγµατι ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ και αν δεν συνέλθουµε σύντομα, σίγουρα θα ΠΑΜΕ ΧΕΙΡΟ- ΤΕΡΑ. Το Σωματείο «Αδούλω- τη Κερύνεια», τίµησε µε τη συμμετοχή της χορωδίας του τον Εθνομάρτυρα Κυπριανὸ και τους ἄλλους μάρτυρες της 8ης Ιουλιου 1821, συμμετέχοντας στην τελετή που οργανώθηκε απὀ το Ίδρυμα Αρχιεπισκό- Εις µνήµη Του Εθνοµάρτυρα Κυπριανού που Μακαρίου Γ’ και άλλες Οργανώσεις στην |ερά Αρχιεπισκοπή στις 10/7/1995. Στο τέλος της εκδήλω- σης έγινε και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Εθνομάρτυρα Κυπρια- νού που βρίσκεται έξω απὀ την ἱερά Αρχιεπισκοπή. Στεφάνι κατετέθη επί- σης απὀ την κ. Ἑλλη Σταύρου εκ µέρους του δωμµατειου «Αδούλωτη Κερύνεια» στο τρισάγιο που εγινε την Κυριακή 9, /:95 στον ἱερο Ναό της Φανερωμένης. Ο Πρόεδρος του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» καταθέτει στεφάνι στον Ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στην Ἱερό Αρχιεπισκοπή στις 1071955 Σεβίδα 18 τι ΑΛΛΟ ΥΛ Τ 1 ΙΡ 1 Αύγουστος 1905 Αγωνιστική Αντικατοχική Εκδήλωση στο Λήδρα Πάλας Αποκορύφωμα των εκ- ὅηλωσεων διαμαρτυρίας ηταν η παλλαικῆ αντικατο- χικήὴ εκδηλωση στο 9δο- Φραγμα του Λήδρα Πάλας. την Πέμπτη 20:/:1995 το βράδυ. Μεσα σε αγωνιστική ατµοσφαίρα οἱ Κερυνειωτες ενωμµὲνοι σε ενα ξεσπασµα αρνησης της κατοχής. δις- κήρυξαν προς καθε κατε θυνσῃη οτι δε βολευτηκαν στην προσφυγια οπως ϐθε- λουν καποιοι να τους πα- ρουσιαζουν και παραμε νουν ανένδοτοι διεκδικητες των δικαίων και δικαιωμᾶ- των τους. Η απαίτησή τους αυτή φαίνεται ξεκάθαρα στη δια- Αντιπροσωπεία επΙδΙδει το ψήφισμα τον εκπρὀσωπο του ΟΗΕ στο οδόφραγµα Του Λήδρα Πάλας κατα την αντικατοχική εκδήλωση κήρυξη που υπογράφη κα- τά την εκδήλωση και µε την οποία εκφράζεται! η κα- θολικἠή τους απόφαση για κόθε µορφής αγώνα για απελευθέρωση των κατε- χοµένων εδαφὼν τους, έτσι ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιου- σίες τους ελεύθερα και όχι υπό Τουρκοκυπριακή διοί- κηση. Η διακήρυξη υπονγρά- Φτηκε µέχρι τώρα απὀ τον Πανιερώωτατο Μητροπολίτη Κυρηνειας και τους Προεδρους ἢ εκπροσώπους 49 σωματείων και Όργανω- σεων της Έπαρ-χιας Κερύνειας. Η συλλογή ὦπο- γραφων θα σωνεχισθει µε- ΣΤΙΥµΙόΤυπο απὀ την αντικατοχική συγκέντρωση στις 2071995 Ο κ. Ανδρέας Τριχινάς µιλά στη συγκέντρωση χρις ὅτου υπογράψουν όλες οἱ οργανώσεις της Επαρχίας Κερύνειας. (Ολόκληρη η Διακήρυξη δη- µοσιευεται στην πρώτη σε- λίδα). Η αθρόα προσέλευση των Κερυνειωτών, απο ολα τα κόμματα και ιδεολογίες. μαζί µε την υπογραφή της διακήρυξης. πρέπει να προ- Βληματισουν την ηγεσία. Το μήνυμα εἶναι ξεκάθαρο. Οι. κερωνειώτες απορρί- πτουν τη θυματοποίηση της Επαρκίας τους Απαιτουν ὁτὶ ειναι απα- ράγραππο δικαιωμα τους να ζήσουν στην πατρική γη απελευθερωμένη απὀ τα τουρκικά κατοχικά στρατεύ- Κλιµάκιο της χορωδίας του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» που σκόρπισε ρίγη συγκίνησης και αγωνιστικὀ- τητας µε τα τραγούδια που τραγούδησε µατα και τους Τούρκους εποίκους. σε µια ενιαία και δημοκρατική Κύπρο, Στη συγκέντρωση σπηύθυ- νε χαιρετισμό οΝ, Ανδρέας Τριχινάς εκ µέρους της «Ελεύθερης Κερύνειας». της Οργάνωσης των Κερυνειωτώὠν του ΣΙδνεὺ Αυστραολίας. Επίσης στα πλαίσια της εκδήλωσης επιδόθηκε σε εκπρόσωπο του ΟΗΕ φήφι σµα για τον Γενικὸ Γραμματέα του Όργανι- σμου. Ανακοίνωση Παγκύπριου Αντικατοχικού Κινήματος (Π.Α.Κ,) Με αφορμή προσφατη συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Ελευθεροτυπία των Αθηνών µε την οποία δη- λώνει προσήλωση στη λύ- ση της Διζωνικής Δικοινοτικής Όμοσπον- δίας, το Παγκύπριο Αντικατοχικό Κίνημα (Π.Α.Κ.) εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση (ημε- ρίας 10:7:55). «Το Πανκωπρτο Αντικατοχικο κίνημα (Π.Α.Κ./) με χξεσινἠ ανα- κοίνωση του. εκφραζξεί έντονη ανησυχια και αγω- νία για τις ὅπλωσεις του Γενικού Γραμµμµατεα των Ηνωμένων Εθνων κκ. Μπούτρος Γκαλι στην εφημεριδα ΕΛΕΥΘΕΡΟ: ΤΥΠΑ των Αθηνων. οτι µε τη συγκαταθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα προωξήησε: λυση Δικοινοτίκης Διζωνικης Ομοσπονδίας στην ἄιπτρο και τον προειδοττο τετοια Αυση απο τον ἅ Μισµο, νίατι είναι ἓ παρανοµῃη, πο πατᾶ εοτώς τη το νομὲμοὈ . ἄσπρις Ίκης ὄ πιο αρᾶτ καταστρατηγε: τα Ανθοιο- πινα Αικαιωματα τα. Αυπριαπου λαού καιπροι... θει τους στόχους τηε Τούρκιας για καταλην' λόκληρης της Κύπρο’ ὅτη συνέχεια. τς Π.Α.Κ. καλεί την ΚΗποι. τ καιτην Ελληνικη παει ρ- νηση να συνθιδητοπο. σουν το µεγεθος τοι: κι ὄυνου που εγκυµονε: νς τον Ελληνισμό η τετο-α Αλύση.- στη διαµορφω της οποιας. δυο -- εώς φερει τεραστια εὐθυνη ' δικη µας πλευρα - και να συνεργαστουν µε µοναδ.- κο στοχο την απελειθε ρωση των κατεχοµενωι εδαφών. την επιστροφ: ολων των προσφύγῶν κα την εφαρμογή των Αρχ: του Διεθνους ΔΙκαιος κά των Ανθρωμίνων Άικ. µατων στην Αύπρο, Το ΓΙΑ... καλες ζ τον Αωπριαβο λας νὰ επ γρυπνε! και να ειναι ος να αντιδρασς:ς να ὠπερασπιοτει τη λί ο αφαιοετα οὐνῶν ου μίςι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Του Σωματείου «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΛΛΑ - ΠΑΙΣ» Τα [ο Σωμµματειὸο ανακοινώνς. οτι ὃς ποανματόπαστε κοινος εκκλησιασμός οτι Μονω Ανιου Μηνα Κυριακή. 10 Εικόνα που μεταφερθκε Παναγίας Ασοπροώορσουστ βολο της Το Σωιατειο προτ ΣεΠπτεµβριωι, ἳ εκκλησιας νια πο να. ΩΡΠΕΙ ολοιις τους π«ατουνοίς απο τον θκκλλοια τς ο τεά ει κ Φιλους του να παρευρεθοιν στον κονο Σκκλήοι | σμο. Εισιτήρια για τη ΣνΕ οτο κέντοο τοι! απο τὸ Σήβολις ρονταινα επικ νωνοοσν ο Λευκωσία: τηλ. ΒΕισαίδ” στην Κοώινου ταση που θα ανολουθσει πωλοωνταὶ τας Σιωώµατειου και οσο: ενδιᾶ (δ τι κάτωθι τὴ) ..- Ι Κ. Σιεκκερής 498428. Γ., Καρακώστας 454838, Κ. Γιαννάκης 347968. Σ. Κυριακίδης 454110. Λεμεσός: Γ. Κατσικίδης (05) 7203353 Εκ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κεριά της ελπίδας». Β' Βραθείο Κλαίλια Παναγιώτου: Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς Μια επιστολή που να απευθύνεται στον κ. Γκάλι που να του εξηγὠ τι ακριθώς συνέθη στην επαρχία Κερύνειας το 1974 καιτι να ζητὠ από αυτόν Εξοχοτατε κύριε Γκάλι, Όπως ὁλοι γνωρίζουμε, η οµορφη πόλη του Βορρά δεχτηκε πρὠτη τη µπότα του Τουρκου κατακτητή. Ηταν 20 Ιουλιου..., τότε, που ο ἡλιος εγινε ένα μαύ- ρο σύννεφο που ξέρασε Φωτιά και λαβα. Ο Αττίλας εδιωξε τους κατοίκους της Κερύνειας και την ἄφησε μόνη να περιμένει καρτερι- κα τον ἤλιο της λευτεριάς, Λεηλατησαν, εξαπάτη- σαν. βεβήλωσαν. ἑκαψαν. Οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κερινεια απὀ όπου και έγι- νε η αποβαση. Κοσμος τρο- µοκρατηµενος, Φφοβισμε- νος, Στρεχε. φωναζε και µε την ψωχη στο οτοµα εφευ- Υδ για να σωθει απο τη θη- ΠΗ σχολική εφορεία Καραβα σε συνεργασία µε το Δήμο Καραβα. διοργά- νγωσαν τη Δευτέρα. 10 (ουλιου 1995 απὀ κοινού µια σεµνη λιτή τελετή στην οποία τιμήθηκαν οι σοιτου Καραβα. οι οποίοι λεία Μέσης Παιδείας. Βαοικὸος σκοπὀὸς της εκδήλωσης ηταν η αλλη- λογνωριµία µεταξώ των αποφοίτων Καραβιωτών. οἱ Οποιοι βρίσκονται σκορ- πιομµενοι σ' ολες τις ελευ- Ώδερες περίιοχες της Κωώπρου η προβολή της καταγωγής των νέων του Κασαβα και η σηµασια που πρεπει να δώσουν στη συ- οτρατευση του αγώνα για ἔτστροφῃ και δικαίωση. Στην εκδήλωση παρευ- ὠδθῦκδ καὶ απηύθυνε τις πατρικες του ευχὲς και συμβουλες ο Μητροπολί- της Αεθώνειας κ. Παύλος, Ἀπιρετισμους επίσης απη- «Βαάναν ο. Δήμαρχος απράαρα κ. Π. Τσεντας και Ποοεδρος της σχολικῆς ὀφορδιας Καραβα κ. Χρ. ριωδία του Αττίλα, Οι Τούρκοι µε τροµερά όπλα που εἶχαν φοβερή βλητικὀ- τητα ηταν µπροστά µας σαν τεραστιοι γίγαντες και εμείς απέναντί τους σαν µι- κρά μυρμηγκακια φοβισμὲ- να, κατατρομαγµένα που δεν ἕεραμε που να παµε για να σωθούμε. Ο ουρανός ἠταν µου- ντός, η θάλασσα οργισμέ- νη. Εκείνη η εποχή θα µεί- νει ριζωµένη στην καρδιά κάθε ανθρώπου που αγαπά, πονεί και θέλει να ζήσει σε ἕνα κόσμο µαγικό σ' ἑνα κόσμο δίκαιο και ελεύθερο. Ο ήλιος εἶχε σβήσει η µπόρα ἀρχισε. Τ' αεροπλά- να έριχναν βόμβες ασταµά- τητα. Τις έριχναν µε τὸσο μίσος, τοση μανία... Ηταν ἑνας εφιάλτης που δεν ΣλΕεΥγε να τελειώσει. ο εφιάλτης ὁσπου πήγαινε γι- νόταν όλο και πιο φοβερος. Τα τρομερά λιοντάρια προ- χώρησαν και παρακάτω. Στη Λαπηθο µε τα λεµο- νάνθια που εἰχε γίνει αγνώ- ριστη. Στον Καραβά που ἄλλοτε ήταν πνιγµένος στο Αύγουστος Ι1995 ΠΠ ΑΔΟΥΛΩ ΤΠ ΚΣΡΥΎΝΕΤΑ πράσινο τώρα εἶναι πνιγµέ- νος στις βόμβες. Στον Ἅγιο Αμβροσιο µε τις πληµµυρι- σμένες χρυσοµηλιές, τώρα πλημμυρίζει απὀ κανονιές͵ Ρήµαξαν το καθετὶ. Με την τουρκική εισβο- λη καταπατήθηκε στην Κύπρο κάθε αρχή δικαίου και παραβιάστηκαν μαζικά, Οργανωµενα και συστηµατι- κά τα ανθρωπινα δικαιώμα- τα. Τα αεροπλάνα βοµβαρ- δίζουν αδιάκριτα πόλεις και χωριά. Ο Πενταδάκτυλος πυρπολείται απὀ τις βόμ- βες, Χάθηκε για µας το λι- µάνι της Κερύνειας. Κερύνεια τόσο κοντά και τόσο µακριά µας. Η Κερύνεια πενθεί, πεν- θεί για ἀλλη µια φορά. Πενθεί για εκείνη την επο- χή που οι τούρκοι πρόδω- σαν τον τόπο µας, κατά- στρεψαν ελληνικά μνημεία και εξαφάνισαν κάθε τι που μαρτυρεί την ελληνικότητα της σκλαβωμένης γης. Εξοχοτατε κύριε Γκαλι, η περίοδος που πέρασε η δυστυχισμένη µας πατρίδα ήταν Φφρικτή, ἁδικη. εξευτε- λιστική, Θα ήθελα να σας παρα- καλέσω ὅπως ασκήσετε πιέσεις στις Μεγάλες Δυνάμεις όπως και στις χώ- ρες που ἔχουν ισχύ, να πεί- σουν την Τουρκία όπως αποχωρήσει απὀ τα κατεχό- μενα εδάφη διότι πολλά απὀ αυτά ανήκουν σε Ελληνοκύπριους και είναι ἀδικο να τα έχει υπό την κατοχή της και όπως µερι- µνήσουν για την εξακρίβω- ση της τύχης των 1619 αγνοουμένων µας και την επιστροφή όλων των προ- σφύγων στις εστίες τους. Έχω και Ύω δικαίωµα να δω απὀ κοντά τα κατεχὀµε- να µέρη µας. Όχι µόνο εγώ, αλλά και ολόκληρος ο Κυπριακός λα- ὁς. Να δούµε τα σπίτια των παππούδων και των προ- πάππων µας. Τα σπίτια των γιαγιάδων και των γονιὼν μας. Να ὅω τον τόπο που δε γεννήθηκα. Να πιω απὀ το νερό του κεφαλόβρυσου, να αγνα- Εκδήλωση προς τιµή των αποφοίτων νέων του Καραόδά Χριστοφορου. Μεταξύ αλλων τονί- στηκε το γεγονος ότιο Καραβας δεν ανήκει µόνο στη γενια που τον εζησε αλλά και στα παιδιὰἀ µας και σε ολες τις κατοπινές γενιες. Π κατοχή και η σκλαρια πρέπει να ανα- τραπουν και η χιλιόχρονη ελληνική ιστορία και θρη- σκευτικη παράδοση του Καραβα θα συνεχισθει. Η συστράτευση των νέων του Καραβά είναι ανα- γκαία και επιτακτική γιατι πιστεύουμε στη δυναμικό- τητα τους και στις αρχές που εχουν διδαχθεί απο το σχολείο και την οικογέ- νειὰ τους. Είµαστε βέβαι- Οἱ Οτι µε τα έργα τους και την προσφορά τους θα φανούν αντᾶξιοι των προσδοκιών ολων µας και ο Καραβάς θαάναι περήφα- νος γι αυτούς. Στην εκδήλωση παρευ- Ρρεθησαν 20 περίπου νέοι αποφοιτοιτου Καραβα. Εκ Από την εκδήλωση προς τιµή των αποφοίτων γέων του Καραόθά µερους αυτής της αντι- προσωπευτικής ομάδας μίλησε ο Μάριος Χαραλάμπους ο οποίος μεταξύ ἄλλων τόνισε τη σηµασία που δίνουν οι νέ- οἱ µας στην καταγωγή τους καὶ οτι η επιστροφή στον Καραβά είναι ἑνα εθνικὀ χρέος γία το οποίο θα εργαστούν µε όλες τους τις δυνάμεις. Στη συ- νεχεια ακολούθησε προ- βολή διαφανειών µε εικό- νες του Καραβά και αφή- γηση κειμένων τα οποία επιμελήθηκε ο Γιάννης Παπαιωάννου, µέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά. Η συγκίνηση στα µάτια των νέων ἠταν ἔντονη γιατί µεσα απὀ τη Σεβίδα 17 ντεψω απὀ το παράθυρο της Ρήγαινας τον κάμπο που απλώνεται γύρωθε, να βουτήξω και εγώ στα γκρι- ζογάλανα γερά της Κερυνειώτικης θάλασσας. να κοψω και εγώ λεμόνι απὀ τις λεμµονιές της Λαπήθου. να πάω στον Αντιφωνητή και όταν φωνά- ξω «ζήτω η λευτεριά», να αντιλαλήσει το μήνυμά µου, να ανεβώ στο Πέλλαπάις και να δω τις πανέμορφες γοτθικές καµάρες του. Ελπίζω να καταλάβετε την επιθωµία ενός εντεκά- χρονου κοριτσιού που επι- θυμεί να ανατείλει ένας Πλιος πολύ διαφορετικὸς απὀ τους άλλους. Θαΐναι ο ήλιος που θα φέρει το µή- νυµα της λευτεριᾶς στο πο- λύποθο νησι. Δεν θα αργή- σει αυτή η μέρα. Θαρθει σύντομα. Ύστερα απο το Γολγοθά έρχεται η Ανάσταση. Με εκτίµηση Κλαίλια Παναγιώτου σύντομη περιδιάβαση στον Καραβά έζησαν ανε- πανάληπτες στιγμὲς όπου οι ομορφιές του Καραβά ἐέσμιγαν µε τους κόπους και τις θυσίες των γονιών τους και των προγόνων μας γενικά καθώς επισης και µε την πλούσια θρη- οκευτική και ελληνική πα- ράδοση της σκλαβωμένης κωμόπολης, Π συγκέντρωση τέἐλει- ὠσε µε την απονοµή συµ- βολιὼν ενθυµίων απὀ τους διοργανωτές, το Μητροπολίτη Κερύνειας και τον Πρόεδρο του προ- σφυγικού σωματείου «Ο Καραβάς». Ακολούθησε δεξίωση προς όλους τους παρευρισκοµένους. Διαβεβαίωση ὅλων πα- ραμενει οτι ο χρόνος δεν θα μπορέσει να λυγίσει τη θέληση και την επιμονή μας για επιστροφή και τὲ- τοιες εκδηλώσεις θα συ- νεχιστούν μέχρι την ευλο- γηµένη µέρα του γυρι- σμού στα κατεχόμενα μµέ- ρη µας. Η ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αύγουστος {90ος ἹΑΛΟΠΛΩΤΙ ερ Ἡ 114 Σεθίδα [6 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΝΙΟΣ ΕΚΟΕΣΗΣ ΙΔΕΩΝ Οργανωτής: Επαρχιακή Επιτροπή ΠΟΕΔ Κερύνειας ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΡΓΑ: Θέμα: Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζοµαι για επιστροφή στην Κερύνεια Α' Βραθείο:. έχεις γευτεί τα ζουμµερά Αγγελική Κάρνου Δ' Δημοτικό Σχολείο Αγλαν- τζιάς (Κ.Β.) Η επιστροφή στην Κερύνεια είναι ανθρώπινο δικαίωμα γι’ αυτό ο αγώνας µας πρέ- πει να είναι συνεχής και ανένδοτος «Βγήκα κουρασμένη έξω στο μπαλκόνι κι έπεσα βαριά σε µια λευκή πλαστι- κή καρέκλα. Το βλέμμα µου άρχισε να κατατρώει αχόρ- ταγα τον ορίζοντα. Ξαφνικά σταμάτησα απότομα. Συγκέντρωσα τη σκέψη µου στη μαγεμµένη οροσειρά που στεκόταν πε- ρήφανη µπροστά µου. Ἠταν ο Πενταδάκτυλος, το κατε- χόμενο βουνό, το καμάρι της πατρίδας µου. «Τι κά- νεις γιγαντόσωµε φανέ Φρουρέ Περιμένεις ακό- μα...» σκέφτηκα µε πίκρα. ἘΈγειρα το κεφάλι µου απαλά στην καρέκλα και άφησα τη σκέψη µου ελεύ- θερη να ταξιδέψει, Πέταξα πάνω απὀ την περήφανη ράχη του Πενταδακτύλου και βρέθηκα στην Κερύνεια, στη µικρή πεντάµορφη Επαρχία 225 χρόνια πριν, που ἦταν όλο ζωντάνια, γιατί τώρα κοιμάται και τη ζώνει ένας μαύρος εφιάλ- της... Πέρασε η σκέψη µου πάνω απὀ το Δίκωμο, τους πορτοκαλαιώνες της Λαπή- θου και του Καραβά, απὀ τον Άγιο Γεώργιο, απὀ το γραφικό λιμανάκι και το θρυλικὀ μικρό κάστρο της Κερύνειας. Ένα χαμόγελο εἰχε σχη- µατιστεί στα χείλη µου, όµως δεν πρόλαβε να ζήσει για πολύ... Μια μαύρη σκέ- Ψη ήρθε και το σκότωσε. Τραντάχτηκα ολόκληρη! Ποιό Δίκωμο: Ποιά Λάπηθο Ποιό Καραβά Ποιά Κερύνεια Πως γίνεται να ονειρεύ- εσαι το λιμανάκι της Κερύνειας, αν δεν σε έχει χαιδέψει το δροσερό θα- λασσινό του αεράκι Πως γίνεται να ονειρεύ- εσαι τις πορτοκαλιές του Καραβά, αν δεν έχει ποτέ σκαρφαλώσει στα πράσινα κλαδιά τους, αν ποτέ σου δεν έχεις µυρίσει τους αν- θούς τους Αν ποτε δεν πορτοκάλια τους Πως Πως Πως... Ὅλα ήταν για µένα µο- νάχα ένα µακρινὀ ὀνειρο. Τα µάτια µου βούρκωσαν. Πάνω στο τραπεζάκι δί- πλα µου, βρισκόταν ένα φυλλάδιο που µας είχαν δώσει στο σχολείο. Άρχισα να διαβάζω... «Γενική Συνέλευση, Ανθρώπινα δικαιώµατα, άρ- θρο 15... άρθρο 25... ἀρθρο Σταµάτησα απότομα και άρχισα να διαβάζω δυνατά. «Ἄρθρο 31: Κάθε ἁν- θρωπος έχει δικαίωµα στη ζωὴ, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια». Απόρησα. Γιατί τότε ο λαός της Κύπρου, δεν µπο- ρεί να κινείται ελεύθερα και µε ασφάλεια σε όλη του την πατρίδα Ἐπνιξα την απορία µου και συνέχισα να διαβάζω, µα και πάλι στα- µάτησα. «Άρθρο 13: Καθένας έχει το δικαίωµα να κυκλο- Φορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της δια- µονής του στο εσωτερικό ενός κράτους». Ουδέν σχόλιο, µόνο τα µάτια µου λαμπύριζαν από αγανάκτηση και θυμό. «Άρθρο 17: Κάθε άτομο, µόνο του, ἡ µε άλλους µαζί, έχει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας». Όχι µόνο αυτά τα ὄικαι- ώματα, αλλά και πολλά ἆλ- λα παραρίασαν και παρα- βιάζουν ακόµα οι Τούρκοι στον Κυπριακό λαό. Τι γίνεται εδώ Πότε επιτέλους θα ξυπνήσουμε κι εμείς Ως πότε θα συνεχι- στεἰ αυτή η κατάσταση Μήπως ξεχάσαµε το 1821, το 1940, το 1955, όλους τους ἥρωες που θυσιάστη- καν για την ελευθερία Τι κι αν είµαστε μικρός λαός Έχουμε το δίκαιο µε το µέρος µας και αν αγωνι- στούµε µε σθένος, θα τα καταφέρουμε, θ' αποκτή- σουµε και πάλι την ελευθε- ρία µας. ο αγώνας µας πρέ- πει να εἶναι συνεχής και ανένδοτος, να µην λυγί- σουµε, να µην µας δαγκώ- σει το σκουλήκι της ηττο- πάθειας. Το δίκαιο είναι µε το µέρος µας. Είχε νυχτώσει πλέον. Κοίταξα και πάλι τον Στη φωτογραφία τα έξι παιδιά που θραθεύτηκαν στο διαγωνισμό «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζοµαι για επιστροφή στην Κερύνεια», που προκήρυξε η ΠΟΕΔ Κερύνειας µαζί µε το Μητροπολίτη Κερύνειας, τα µέλη της Επαρχιακής Επιτροπής ΠΟΕΔ Κερύνειας και τον κ. Σάθδα Χριστοφίδη που χρηματοδότησε το διαγων|σμµὀ. Πενταδάκτυλο και σιγο- μουρμούρισα. «Ανασήκωσε την πλάτη και απόσεισέ τους Πενταδάκτυλε...». Γλυκειά µου Κερύνεια, σου υπόσχομαι θαρθει αυ- τή η µέρα, θα τη φέρουμε εµείς, η νέα γενιά, κάνε μµό- νο λίγη υπομονή, λίγη υπομονή»] Β' Βραθείο Γεωργία Κλεάνθους: Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς Αν μπορούσα να πάω στην κατεχόμενη Κερύνεια τι θα επισκεφτόµουν και γιατί Η όμορφη νύμφη του Βορά έχει µατώσει απὀ την τουρκική µπότα που εδώ και 21 περίπου χρόνια την πατάτει αλύπητα. Αν ποτέ οι πληγές γιατρευτούν θα ἠθελα να γνωρίσω ένα απὀ τα ομορφότερα παιδιά της. Τον Καραβά. Είναι κτισμένος 2 χιλιό- µετρα περίπου απὀ τη θά- λασσα και 12 χιλιόμετρα απὀ την πανέμορφη Κερύνεια. Βρίσκεται σε µια ὁὀμορφη φυσική τοποθεσία που συωνδιάζει την αγριάδα των βουνοκορφών του Πενταδακτύλου µε το πρά- σινο της παραλιακής πεδιά- δας και τη µαγεία της κατα- γάλανης θάλασσας, Τα σπίτια χωµένα µέσα στο φύλλωμα των λεμονό- δεντρων µοιάζουν µε άσπρες µαργαρίτες, στο χρώμα της ελπίδας για φό- ντο, σαν σε πίνακα δεξιοτέ- χνη ζωγράφου. Το κεφαλόβρυωσο που έχει την πηγἠ του µέσα στην καρδιά του βουνού, µε το καθάριο άφθονο νερό του ποτἰζει τα ευωδιαστά περιβόλια κάθε εποχή του χρόνου. Ο νερόμυλος ἐγινε µια σύνθεση ανθρώπινου και θεικού αξιοθέατου για ξένους και ντοπιους επι- σκέπτες. Οι βράχοι παίζουν µε τα κύμματα της κρυσταλένιας θάλασσας, Όλη η παραλία εἶναι γεμάτη µε βράχους που στέκονται αγέρωχοι και περιμένουν. Ξέρουν να περιμένουν. Ἐμαθαν να πε- ριµένουν. Από τις σπηλιές που δημιούργησαν άνεμος και κύµα αναβλύζει γλυκό νερό, που σιγοτραγουδώ- ντας σµίγει µε την κρυστα- λένια θάλασσα, γλυκαίνο- ντας την αιώνια αλμύρα της, Το ξακουστό μοναστήρι της Αχειροποίητου στέκε- ται εκεί αγέρωχο και βου- βό, περιμένοντας να ξανα- κτυπήσουν οι καμπάνες του χαρµμόσυνα τον ύμνο της λευτεριάς. Το Αγιο Μανδή- λιο περιμένει το λυτρωμό για να βγει στο φως και να καλωσορίσει τους πιστούς κοντά του. Οι κἀτοικοι ήταν ἀνθρω- ποι ἤσυχοι, αγαπημένοι. φι- λόξενοι και αφοσιωμένοι στη δουλειά τους, πιστοί στα ἔθιμα και στις παραδό- σεις τους. Ασχολούνταν κυρίως µε τη δεντροκαλ- λιέργεια λεµονόδεντρων, μδ τη γεωργία και µε τον τουρισµὀ που συνεχώς αυ- ξανόταν. Για. το όνομα του Καραβά υπάρχουν 3 εκδο- χές, Η πρώτη λέει πως το ὀνομά του το πἠρε απὀ τα καράβια που προσεγγίζουν τις ακτές για να φΦορτώνουν και να ξεφορτώνουν διάφο- ρα προιόντα. Η άλλη εκδο- χἠ ισχυρίζεται πως το ὀνο- μά του προήλθε απὀ τον πρώτο κάτοικο του χωριου ο οποίος κατασκεύαζε κα- ράβια. Η λιγότερο πιστευτή. η τρίτη. µας αναφέρει οτι στην περιοχή του χωριου πριν ακόµα αυτό ιδρυθεί κα: τοικούσε ένας µελαμψος ιερωμένος, Καρά δηλαδη μαύρος στην τουρκική καὶ αββάς ἦταν οἱ δύο λέξεις που σχημάτισαν την ονομᾶ- σία Καραβάς. Θα ἠἤθελα να γνωρίσω αυτό το υπέροχο µέρος για να ζήσω αυτά που έχω διᾶ- βάσει και ακούσει, για να µυρίσω το καραβιώτικο άρωμα των λεµονανθών. να δω τον Αγιο Μανδήλιο, το ναό του Άγιου Ευλαλιον που είναι σκαλισµενος Κθ: ντὰ στους βράχους. α σκαρφαλωσω στα παραλια- κά βράχια, να ξαπλώσω στη χρυσή αμμουδιά. Εἰναι το καλύτερο µέρος για να πα: ρω «μια πνοή απ το καθενα απ’ το χώμα το δεντρο Το νερό και τ' αγὲρι». Και θα πάω, το ξἐρώ πως θα πάω. γιατί «ολα εδώὠ είναι δικά µας μα Υἱ αυτούς ὁλα ξένα». «Του η δίψα δεν σβήνει. τουτη Ἡ μάχη δεν παύει, Χίλια Χρῦ: νια αν περάσουν. ὅεν Πέ΄ θαΐνουµμε σκλάβοι». Εσβη σαν τα κεριά της Αχειρς΄ ποιήτου, ἐμειναν όμως τα Αύγουστος 1905 εἰ ΑΛΔΟΥΛΩΤΕΗ ΕΕΡΥΠΕΤΑ ΣεΏίδα 15 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Με την ευκαιρία της συ- µπλήρωσης 21 χρόνων απὀ την τουρκική εισβολή και κατοχή, η Συντονιστικὴ Επιτροπή Δήμων, Σωµατεί- ων και Οργανώσεων της Επαρχίας Κερύνειας, τέλε- σαν μνημοσυνο των πεσό- ντων και δέηση για την ανεύρεση των αγνοουμµέ- νων απὀ την Ἐπαρχία Κερύνειας. Το μνημόσυνο έγινε στον ἱερό Ναό Αγίου Μάμα στον προσφυγικό συνοικι- σµό Αγίου Μάµαντος στη Λακατάμια. Του μνημοσύ- νου προέστει ο Πανιερώ- τατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Παύλος, Ο Πανιερώτατος Μητρο- πολίτης Κυρηνείας, µιλώ- ντας στο εκκλησίασµα που κατέκλυσε τον ἱερό Ναό, αναφερόμενος στο Κυ- πριακό και τη λύση του, επεσήµανε στους πρόσφυ- γες απὀ την Επαρχία Κερύνειας, ότι µας παρακο- λουθούν όλοι πως συµπερι- Ο Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου «Η Λόπηθος» κα- ΤάΘετε! στεφάνι στον Ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στην ερό Αρχιεπισκοπή στις 10/7/1965 Από το μνημόσυνο πεσόντων που οργάνωσε η Συντονιστική Δήμων, Σωματείων και Οργανώσεων Επαρχ. Κερύνειας που έγινε στις 16/7/1995 στον Άγιο Μάµα Φφερόμαστε και πως δρούµε και τόνισε πως ιδιαίτερα εμείς οι Κερυνειώτες όχου- με υποχρέωση να αγωνι- στούµε έμπρακτα και δυνα- µικά για να µπορέσουµε να επιστρέψουµε στις πατρο- γονικές µας εστίες. Απευθυνόμενος στους ηγετικούς παράγοντες της Επαρχίας, τόνισε ὁτι πρέπει να εμπνευστεί ο λαός για να αγωνιστεί, ὀχι για ένα συμβιβασμό µε τον Τούρκο εισβολέα αλλά για την απε- λευθέρωση των κατεχοµέ- νων εδαφών µας, για να επιστρέψουµε εκεί ελεύθε- ροι και όχι υπὀ τουρκοκυ- πριακή διοίκηση. το ΚΑΡΕΡΗΠΜΙ ΖΕΙ ΚκΑΙΙΑΟΤΕΡΕΙ Όι «ΜΗ ΜΩΤΕΣ Οι πρόσφυγες από το κατεχόμενο χωριό ΚΑΡΜΙ οργανώνονται καὶ συσπει- ῥώνονται. Στην πρώτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις προσώ- ρινὲς αθλητικές εγκαταστάσεις της ΠΑΕΕΚ στον Αρχάγγελο, εξελέγηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του προσφυγικού σωματείου «Κάρµι». Η σύσταση του Συµβουλίου είναι η ακόλουθη: Πρόεδρος: Γιάννης Μητίδης Αντιπρόεδρος Δημήτριος Κουνναµάς Γραμματέας: Γιάννα Νικοδήμου Β. Γραμματέας: Γιώργος Σιαηλής Ταμίας: Χρυστάλλα Κουρουντζή Β. Ταμίας: Κυριάκος Τροπής Μέλη: Ἀνδρέας Πισσάς Ανδρέας Τσιούρτης Γιῶργος Τσιούρτης Ἑλλη Σταυρἰδου Ηλίας Πιερή ἹΆ ΣεΏίδα 14 ἹΤΑΔΛοΙλωπΙ Κερ του μεριά, νιώθαμε απερα- ντη θλίψη κι οργή γιατὶ µπροστὰ µας υψωνονταν καμένα κορμιά δέντρων. στάχτες κι αποκαΐδια και µόνον η αυλη ομορφιά του τοπίου κι επιβλητική µεγα- λοπρέπεια του µοναστηβί- Το χορευτικό συγκρότηµα νέων του Δήμου Πυθαγορείου Σάµου χορεύει ελληνικούς χορούς στην εκδήλωση οὐ µας ἑκαμαν να βγούμε από τις βασανισμµένες µας σκέψεις, Το ἰδιο βράδυ στο δεί- πνο που µας πρὀσφερε ο Αύγουστος 1905 και γονάτισαν στα φυλακι- σµενα µνήµατα. µπροστα στις µαυρες του θανατου θηλειές, μπροστά στο µε- γαλείο της θυσία του Κυπριακού λαού. Γι αυτό καιο Δήμαρχος καὶ ο εκπρόσωπος της Στιγμιότυπα από τη διδυµοποίηση Των δύο Δήμων Νομαρχίας κι ολα τα µελη της αποστολής κι αυτα ακόµα τα νεαρά παιδιά του χορευτικού συγκροτήµα- τος, εκφραστηκαν όπως Ναυτικός Όμιλος Κερύνει- ας, όλοι µαζί πάλι πίσω. Οι κουβεντες, οι σκέψεις. οι εικόνες, το διακριτικὀ πή- γαινε έλα του γυαλου, ήταν γεμάτα Κερύνεια. Όλα τούτα τα εἰδαν, τα ψαχούλεψαν οι Σαμιοὶ αδελφοί µας. Μαζί και τη μαυρη µαντήλα της µανας του αγνοουµενου, τους άσπρους σταυρους στον Τύµβο της Μακεδονιτισ- σας, στα κοιµητηρια µας, τους πρὀοσφυγες. τους εγκλώωβισµενους. Κι αδρᾶ- χνοντας. συνειδητοποιώ- ντας απο μόνοι τους το με- γεθος της συμφοράς και της αδικίας ὅεν 9µειναν, δεν μπορούσαν να μείνουν ασυγκίνητοι. Δάκρυσαν στα οδοφράγµατα. στα τελευ- ταίια φυλάκια. δάκρυσαν ΣτΙΥµιότυπο απὀ την εκδήλωση εκφράστηκαν τόσο στις μέ: ταξύ µας συζητήσεις, 000 και στις διάφορες επισκε- Ψεις µας. µα κυρίως στα µέσα μαζικής ενημέρωσης. Σιψουρα η επίσκεψή τους στο νησἰ µας δεν εµεινε και δεν ΕΠΡΕΠΕ να μεινει μία τωπικη υπογραφῇ του ὀρκου της διδυµοποί σης. Και σίγουρα φευγθ: ντας ένιωθαν Κερυνειώτες. ετοιµοι ν᾿ αγωνιστουν μαζι µας ὡσπου ο Κερυνειώτ κος γυαλός λούσει μ’ αφρῦ λευτεριάς το κάστρο μας. ΏὨσπου ο. κερυνειώτῆς ήλιος ανατείλει λεύτερος πίσω απὀ τον Πενταδάκτν: λο κι εμείς σαν αφεντες σεργιανίσουµε τη δική μας οµορφη. καρπερη γη. Χλόη Προκοπίου Αύγουστος !{905 Π ΑΛΟΥΛΩΤΠΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΣεΏίδα 13 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΡΥΓΟΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ Κύπρος - Σάμος. Δυο νησιά κεντηµενα στης ἴδιας μοίρας το υφάδι/ Με τις ακτές τους κατάντικρυ στις ακτες των βαρβάρων] Λουσμενα σ' ολάσπρους αφρούς, γαλάζιες θἀάλασ- σες, απλωμένα στο φως του χρυσού ήλιου που σερ- γιανά τα δώµατα του κατα- γάλανου ελληνικού ουρα- νού µας. Πυθαγόρειο - Κερύνεια. Δυο πανέμορφες θαλασσο- φίλητες πολιτείες, μ' αχά- λαστες της ιστορίας τις πα- τηµασιὲς κι ενός πανάρχαι- ου πολιτισμού τ' αχνάρια. Η πρώτη μ’ ἑνα κλωνάρι µυ- Υγδαλιάς κι ένα τσαμπί στο µετωπο κι η ἄλλη, μέχρι προχθές, μ' ἑνα κλωνάρι ελιάς, κι ανθό 2ης λεµονιάς στην αμασχάλη και που σή- μερα κείτεται σκλαβωμµένη, ανήµπορη πάνω στην πυρ- πολημένη ομορφιά της. Κι ἕνα µικρὀ καράβι να µετα- φέρει λάδι, κρασί και μύ- Υδαλα, αδελφικές ευχές, φιλια και χαἰρετίσµατα. Στις 4///95, στο αμφιθε- ατρο «Σκαλί» Αγλαντζιάς και κάτω απὀ τη λαχανια- οµένη ανάσα του αποτε- Φρωμένου Πενταδάκτυλου. Αδελφοποίηση Δήμου Κερύνειας - Δήμου Πυθαγορείου Η Δήμαρχος Κερύνειας κα Ἑλλη Λεπτού και ο Δήμαρχος Πυθαγορείου Σάµου κος Νίκος Πάρκου, υπογράφουν τον όρκο της διδυµοποίησης των Δήμων Κερύνειας και Πυθαγορείου Δήμαρχος Κερύ-νειας κ. Έλλη Λεπτού υπόγραψε τον όρκο µε τα φυλλοκάρ- δια της τσουρουφλισμεένα απο τη μαύρη πυρκαγιά που κατάκαψε το αγαπηµέ- ΣΤΙΥµΙότυπο απὀ την εκδήλωση ο ἂΔημος Πυθαγορείου Σαµου κιο Δῆμος της κατε- χοµενης σήµερα Κερύνειας διδωµοποιουνται. ενώνουν τα φωνη. την Ελληνικότη- τα, την υπόσταση, τη µοἰρα τους, Και μια τραγικη συ- ἁπτωση. ΠΗ αρχη της διδυ- Μοποιησης εγἰνε το περα- σµΗΕεΝΟ καλοκαίρι στο Πωθαγορειο την ώρα που πυρκαγιες καψαλιζαν τ' οµοοφο νησι και φέτος η νο βουνο, τα σπίτια, τα δέ- ντρα, τα χωριά µας. Σε µια συγκινητική λοι- πὸν, εκδήλωση. οἱ δυο Δημοι υπόγραψαν τον όρκο της διδυµοποίησης που για όλους σηµαίνει όρκος λευ- τεριας της Κερύνειας. Αυτό τραγούδησε η χορωδία του Σωματείου «Αδουλωτη Κερύνεια», αυτό φώναζε στα συνδετικἀ κείµενα το πολιτιστικο τµήµα του Δήμου Κερύνειας, µα κυ- ρίως αυτό φάνηκε καθαρά, τόσο στην ομιλία της Δημάρχου µας κ. Ἑλλης Λεπτού, όσο και στην παλ- µώδη ομιλία του Δημάρχου Πυθαγορείου κ. Νίκου Μάρκου και τη µεστή νοη- µάτων ομιλία του εκπρόσω- που της Νομαρχίας κ. Θαλασσινού. Η αντιφώνηση του Δημάρχου πραγματικά εβγαινε µέσα απὀ την καρ- δια του που νόμιζε κάποιος πως σίγουρα αυτός έχει µπει στον Αντιφωνητή, έχει προσκυνήσει τη Γλυκιώτισ- σα, έχει ανάψει κερί στον Απόστολο Αντρέα, έχει σεργιανίσει την όμορφη Κερύνεια µας. Μπορεί να µην είχε την τύχη αυτού του προσκυνή- µατος, ὅμως σίγουρα έχει ταξιδέψει σ' αυτά νοερά, µεσα απὀ τις περιγραφές και τις αφηγήσεις όλων όσων είχαν επαφή µε την τεσσαρακονταµελή απο- στολή απὀ τη Σάμο και κυ- ρίως απὀ τη Δήμαρχό µας, την Αντιδήµαρχο και το Δημοτικό µας Συμβούλιο, τη γραµµατέα κ. Βάσω Σιδερά και τόσους άλλους. Αυτη η ξενάγηση στον τοπο που µας γέννησε και μας ανάστησε και σ’' όλα τα κατεχόμενα σήµερα µερη μας, ἀρχισε µε το «Καλώς Ορίσατε! ή ακόµα µε τη δι- κή µας περσινή επίσκεψη στο δικό τους νησί, µε την επίσκεψη του ομοιώµατος του Κερύνεια ΙΙ, του Καραβιού της Κερύνειας όπως λέγεται». Πταν ακόµα η προσωπι- κή εμπειρία και αντίληψη. Το ἴδιο βράδυ της ἀφιξής τους εκεί στο οδόφραγµα της ντροπής και της οδύ- νης φώναζαν µαζί µας την ΟΡΥΗ και τη θλίψη τους, την αγανάκτηση και την αποφασιστικότητα για αγώ- να, δικαίωση, επιστροφή. Το πρωί της άλλης ημέ- ρας, αντίκρυσαν µε απο- τροπιασμὀ τα μµιαρά σηµά- δια των πειρατών χαραγµε- να στο κορµί του Πενταδάκτυ-λου, μάρτυρα καὶ μαρτυρία της τραγω- δίας που έπληξε το νησί μας. Κι αργότερα στο δρόμο προς Αγία Νάπα και Παραλίμνι, είδαν απὀ μόνοι τους τις νεκρες ζώνες, τις πράσινες γραµµές, το συρ- µατόπλεγµα, τα οδοφράγ- µατα. τους Τούρκους στρα- τιώτες, έτοιµους να εµΠπο- δίσουν εμάς τους νόµιµους δικαιούχους να μπούμε στη Υη µας. Ἠταν ακόµα τα µι- σοφέγγαρα που ανέμµιζαν προκλητικά προς τον δια- μελισμένο σήµερα ουρανό μας την επαίσχυντη νίκη και παρουσία τους στο νησί μας. Ἠταν και τα βουβά ακα- τοίκητα σπίτια των Αχνιωτώὠν που ενώ οἱ Ιδιο- κτήτες τους τ' αγγίζουν µε την αναπνοῇῆ τους, δεν μπορούν και να τα πλησιά- σουν, ώστε να µπουν να λειτουργηθούν στη ρηµαγ- µενη, συληµένη εκκλησία τους, Ὅλα τούτα τους φαίνο- νταν απίστευτα, αποτρό- παια, ασυγχώρητα κι αυτό είναι. Μεγάλη θλίψη κι οδύ- νη τους προκἆᾶλεσε κι η μαρμαρωμένη Αμμόχω- στος, Η νεκρή πολιτεία, αλ- λά κι ερειπωμένη. Στις 2///95, ξεκινήσαμε για το μοναστήρι του Κύκκου. Η τραγική φιγούρα του Πενταδάκτυλου µας ακολούθησε για αρκετή ώρα. Κι όλοι µας πληγιάζα- με βλέπονταστα χαραγµε- να µισοφέγγαρα και περ- νώντας νοερά στην άλλη Στιγµιότυπο από την εκδήλωση διδυµοποίησης των Δήμων Κερύνειας και του Δήμου Πυθαγορείου Σόµου Σεηίδα 12 σπάθεια να παρουσιά- σουν το καλύτερο ὃδυ- νατό χορωδιακό σύνο- λο. Η προσπάθεια της χορωδίας της «Αδουύ- λωτης Κερύνειας» θα συνεχισθεί και θα ενταθείἰ και στην επὀ- µενη χορωδιακή πε- ρίοδο πάντοτε µε στό- χο την αρτιότερη και τελειότερη παρουσία- ση, προσφέροντας µε αυτό τον τρόπο ὅτι κα- λύτερο µπορεί στον αγώνα για εθνική και πολιτιστική επιβίωση του λαού µας στοιχείο απαραίτητο στον αγώ- να για απελευθέρωση και επιστροφή στις πα- τρογονικές μας βστίες. ΊΛΩ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Αύγουστος {9005 ΕΡΓΟΛΑΡΒΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΓΡΙΟΡΙΕΑΛΛΗΣ Τη). 039-922725 ΕΡΙΟΛΑΡΟΣ ΕΛΑΙΟΧΡΟΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΛ. 05-350702 - 09-592272 ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 12 Αυγόρου ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ἨΒΑΝΑΛΑΜΒΡΑΝΟΜΕΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΙΛΕΡΟΣΥΝΑΕΣΕΙΣ ΣΗΡΙΊΣ - ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ «ΣΑΙΓΡΕ - ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΜΕΣΗ - ΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΗΠΡΟΟΥΜΗ ἃ ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Αύγουστος {995 Π άὉ ΠΑΩ ΤΠ ΚΕΡΥΎΝΕΣΊΙΑ Σεβίδα 1{ Η χορώὠδία του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» Π χορωδία του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» έχει καθιε- ρωθεί στα πολιτιστικά πράγµατα του νησιού μας ὡς η χορωδία η οποία προσπαθεί µέσα απὀ τα τραγούδια της να δώσει και να κρατή- σει ἄσβεστο το µήνυ- μα της αντίστασης και του αγώνα για επι- στροφή των Κερυνειωτών και όχι µόνο, στις πατρογονι- κὲς τους εστίες, συµ- βάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στον αγώνα που διεξάγουµε ενα- ντίον του Τούρκου κα- τακτητή. Μέσα στην περίοδο της πολιτιστικής της δραστηριότητας για το χορωδιακό ετος 1994- 9ο, η χορωδία της καιρία της διδυµοποίη- σης του Δήμου Κερύνειας µε το Δήμο Σάμου, τη συμμετοχή της στην εκδήλωση στην ἱερά Αρχιεπισκοπή για το μνημόσυνο του Εθνομάρτυρα Κυπρια- νού καθὼς και τη συµ- µετοχή της σε ηµίωρο τηλεοπτικό πρόγραμ- μα του ΛΟΓΟΥ µε τίτ- λο το «ΟΝΕΙΡΟ» που παρουσιάσθηκε στις 20///1995 µε την ευ- καιρία της μαύρης επετείου της εισβο- λής, Επίσης έχει γίνει ηχογράφηση σε στού- ντιο ορισμένων τρα- γουδιών της χορω- δίας, η οποία θα συνε- χισθεί στην επόμενη χορωδιακή περίοδο µε στόχο την ολοκλήρω- «Αδούλωτης κερύ- νειας» η οποία απα- ριθµεί στο σύνολό της {0 χορωδούς, συµµε- τείχε µε µεγάλη επιτυ- χία σε πάρα πολλές εθνικές και πολιτιστι- κες εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικά µπο- ρούµε να αναφέρουμε τη συμμετοχή της στο χορωδιακό Φεστιβάλ κυπριακού Τραγουδιού που διοργάνωσε η ΠΑΣΥΔΥ, τη συµµετο- χή της στην εκδήλωση που ἐἔγινε στο ΣΚΑΛΙ Αγλαντζιάς µε την ευ- ση της έκδοσης κα- σέττας και δίσκου «ΠΩ. Στην εκδήλωση στην ΠΑΣΥΔΥ και στην ηχογράφηση στο στούντιο, συμμετείχε και ο ταλαντούχος και ανερχόμενος στο καλ- λιτεχνικὸ στερέωμα τραγουδιστής Μ. Χατζηγιάννης. ΠΗ εξέλιξη και ανέλι- ξη της Χορωδίας στη χορωδιακή περίοδο που πέρασε ἦταν εντυπωσιακή, γεγονός που την ἔχει κατατά- Η χορωδία του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» στην εκδήλωση µνήµης για τους απαγχονισθέντες τῆς 8ης Ιουλίου στην Ἱερά Αρχιεπισκοπή στις 10/7/1995 ξει στην κορυφή του πολιτιστικού χώρου που ανήκει. Τούτο αντανακλάται µέσα από τις πάµπολες προ- σκλήσεις που έχει δε- Χθεί Π χορωδία για Ἱα- ρουσίαση σε εκδηλώ- σεις, χορωδιακά φε- στιβάλ και τηλεοπτι- κές παραστάσεις, Στην εντυπωσιακή αυτή ἀνοδο της χορω- δίας πρωτοποριακό ρόλο διαδραματίζει η δεξιοτεχνία και µουσι- κὲς ικανότητες της µα- έστρου µας κ. Σπυρού- λας Γερολεμίδου η οποία θέτοντας σε δεύτερη µοίρα οικογε- νειακές και άλλες υπο- χρεώσεις αγκάλιασε με ανθρώπινη κατα- νόηση, στοργή και αγάπη όλους τους χο- ρωδούς, Επίσης πρωτεύοντα ρόλο στην όλη προ- σπάθεια ανόδου της χορωδίας διαδραμµατί- ζει η συνοδεία και εξαίρετη ερμηνεία στο πιάνο όλων των τρα- γουδιών της χορωδίας απὀ τον πιανίστα µας κ. Ευάγγελο Αναστασιάδη ο οποίος σε αρμονική και άψο- ΥΠ συνεργασία µε τη μαέστρο µας, δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Τέλος οι ίδιοι οἱ χο- ρωδοί, η ψυχή της χο- ρωδίας µέσα απὀ την αγνή αγάπη τους για το τραγούδι και υπερ- βάλλοντας τους εαυ- τοὺς τους, εδωσαν όλα τα ψυχικά τους αποθόµατα στην προ- Σεθίδα {0 Τα τουρκικά οχυρωματικά έργα στον Προµαχώνα Με αγανάκτηση παρα- κολουθήσαµε τη νέα τουρκική πρόκληση να κάµουν οχυρωματικά ἑρ- γα στον Προμµαχώνα, δί- πλα από την Πύλη Πάφου. Η αγανάκτησή µας αυτή και οι απόψεις του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» πάνω στο όλο θέµα, διατυπώνονται σε σχετική ανακοίνωση / υπόμνημα που δόθηκε στον Τύπο και στάληκε στην πολιτική ηγεσία στις 9/7/1995 υπό την τίτλο «Η παιδικἠ χαρά στον Προμαχώνα» έχει ὡς ακο- λούθως: « Αξιολογώντας την κατάσταση, µέρες μετά τη γεα πρόκληση των Τούρ- κων να οχυρώσουν τον Προμµαχώνα στην Πύλη Πάφου, το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» εκ- Φφρᾶζει ανησυχία για το γεγονος ότι η πρόκληση των Τούρκων αφήνεται να υλοποιείται ὦσαν να µην είναι πρόκληση. Σημειώνεται µε οργἢ και αγανάκτηση η αδιάφο- ρη στάση των ΟΗΕΔΩΝ καθώς καὶ των Αγλλοαμµε- ρικάνων Διπλωματών οι οποίοι αφήνουν την τουρ- κική πρόκληση να υλοποι- Σίται κατά παράβαση της συμφωνίας απαγκίστρω- σης καθώς και σχετικὠν Ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Μάλιστα ενώ καλύπτουν την τουρκική παρανομία. φροντίζουν να µηδενἰ- σουν τη σηµασία της, δί- ὅοντας µας καθησυχαστι- κές δικαιολογίες και προ- τρέποντάς µας να αποφύ- γουµε «αντίμετρα / αντίποινα». Π συμπαιγνία των Αγγλοαμερικάνων και Τούρκων. καθώς και του ΟΗΕ. όπως κατάντησε στα 90 χρόνια του ὀργανο εξυπηρέτησης ΑΥὐγγλοαµε- ρικανικών συμφερόντων. εἶναι ἑκδηλη. Ο τρόπος, επίσης, µε τον οποίο η Κυπριακή Κυβέρνηση χει- ρίζεται το θέµα, δηµιουρ- γεί εύλογες υποψίες ότι οι «διαμαρτυρίες» της εἰ- ναι µόνο για δηµιουργία εντυπώσεων. Αυτή η εκτίμηση προ- κύπτει απὀ το γεγονός ὁτι η όλη ὁραστηριότητα των Τούρκων γίνεται σε πλήρη θέα απὀ τις ελεύθερες πε- ριοχές. Μάλιστα οι διάφο- ροι Τούρκοι εργάτες, εμπειρογνώμονες και στρατιωτικοί, επιθεωρούν και επιβλέπουν την κατά- σταση απὀ πάνω στον Προμαχώνα. σε πλήρη θέα απὀ την πλευρά µας. Επίσης η δοµή και οἱ διαστάσεις των εργασιών που γίνονται, δείχνουν µεγάλη στρατιωτική επι- χείρηση (σε οχυρωματικά επιθετικά στρατιωτικά ἑἐρ- γα), η οποία µέσα στις συνθήκες που ζούμε δεν απαντάται µε τις επίσηµες δηλώσεις της µορφής που γίνονται. Έπρεπε αυτό το γεγονός να είχε προκαλέ- σει την άµεση στρατιωτι- κή αντιπαράθεση απὀ την πλευρά µας για να σταµα- τήσουν οι εργασίες και τότε και µόνο τότε να προωθηθεί η διπλωματική δραστηριότητα στον ΟΗΕ χια να καταγγελθεί η Τουρκία. Η όλη κυβερνητι- κή αντιμετώπιση του θέ- µατος, αποτελεί επανάλη- Ψη της ενδοτικής πολιτι- κής και ακολουθείται απὀ το 1974 μέχρι σήμερα. Αποτελεί επανάληψη της πολιτικής που επέτρεψε στην Τουρκία ανενόχλητη να εδραιώνει τα τετελε- σµένα της εισβολής και κατοχής, αποτελεί επανά- ληψη της πολιτικής που απάλλαξε την Τουρκία απὀ την ευθύνη της εισβο- λἠς, κατοχής και καταπά- τησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων µας και µε- τέτρεψε το Κυπριακό ατιὀ πρὀβληµα Διεθνές σε µια απλή Διακοινοτική διαφο- ρά. Καλούμε την Κυβέρ- νηση και την πολιτική ηΥε- σία να αντιδράσουν επιτέ- λους αποφασιστικά και δυναμικά όπως αρμόζει σε ένα κυρίαρχο κράτος, Μονο ἐτσι θα µας σεβα- σθούν οι ξένοι και το πρό- βληµα µας θα αντικρυσθεί σωστά και θα µας πάρουν στα σοβαρά ότι θέλουμε την απελευθέρωση του Ἱ ΑΔΟΠΛΩΠΙΙ ΚΕΡΥΗΣ14 Αύγουστος {905 Χαιρετισμός στην πορεία των Φιλιωτών 23/7/1995 από το Γραμματέα Ιωάννη Σιεκέρσαθθα «Κι αν μικρός ειν ο τόπος και το θέλει και µπορεί τον ασήκωτο θ6ρά- χο να τον φάει µε το νύχι. Τούτ'’ η δίψα δεν σθήνει, τούτ' η µάχη δεν παύει χί- λια χρόνια κι αν περά- σουν δεν πεθαίνουµε σκλάθοι ». Συμπατριώτες. Ναι, μπορούμε να φάμε µε το νύχι τον ασήκωτο βράχο της ανατολίας που έπεσε και µας πλάκωσε. φτάνει να το θελἠσουµε. Είµαστε βέβαιοι ότι ο λαός το θέ- λει. Είμαστε βέβαιοι ὁτι ο κάθε ένας απὀ εσάς καὶ απὀ εµάς τους πρόσφυ- γες το θέλουµε και οίµα- στε βέβαιοι ότι η δίψα για αγώνα, για επιστροφή, δεν έσβησε κάτω απὀ το βάρος των 21 χρόνων κα- τοχής. Αυτήν όμως την θέλη- ση πρέπει ο λαός και ιδιαί- τερα εµεἰς οι πρόσφυγες να τη δείχνουμε και να την εξωτερικεύουµο καθη- µερινά. Πρέπει να σπάσει η σιωπή µας και να ξεσπά- σει η απαίτησή µας. Πρέπει να κλείσουμε τα στόµατα του κάθε τουρκόφιλου που διαδίδει ότι έχουµε βολευθεί στην προσφυγιά και δεν θέλου- με να επιστρέψουµε στα σπίτια µας. Πρέπει να σταματήσουμε µε αυτή τη σιωπή µας να βοηθούμµε και οµοίς στην υλοποίηση και νομιμοποίηση των τε- τελεσμµένων. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο χαιρετίζουµε κάθε κινητοποίηση που γίνεται. Είναι Υι αυτὸ που οι Αδούλωτοι Κερυνειώτες χαιρετίζουν σήµερα την πορεία σας και συµπορευ- ονται µαζί σας στον κοινό αγώνα. Η φωνή του λαου εἶναι η τελευταία ελπίδα για να βοηθήσουμε εκ των κάτω να γίνει επιτέλους η σω- στῆ επανατοποθέτηση του Κυπριακού και να αρχισε: επιτελους ο σωστός αντι- κατοχικός απελευθερωτι- κὸς αγώνας που επιβαλ- λεται για να πορευθουµε το ὄρόμο της επιστροφης και ο υπόλοιπος Κωπριακος Λαός να απο- Φύγει την υποθήκειοΓ του μελλοντὸς του στην τουρκική βουληµία. Συμπατριώτες, Η έκβαση του αγωνς μα και του μὲλλοντός µας εἶναι στα χέρια µας. ἂς κάνουμε βίωμά µας το σύνθημα ΟΧΙ. στην κατοχή. ΟΧΙ στο συμβιβασμό με τα τετελεσµενα της ει- σβολής. Ας διακηρύξουμε αγώνα για λευτεδρια και επιστροφη». Συνεργασία µε προσφυγικά Σωματεία άλλων κατεχόµενων περιοχών καθώς και µε προσφυγικὠν Οργανώσεων Με πρῳ τοβουλία του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» ξανάρχισαν οι επαφές και οἱ κοινές συ- σκέψεις µε προσφυγικά σωματεία των κατεχόµε- γων περιοχών Μόρφου, Κυθρέας, Καρπασίας και Αμμοχώστου, των Μνημόσυνο πεσόντων στον Τύμθο Μακεδονίτισσας 20/7/1995 Αντιπροσωπεία του Σω µατείου «Αδούλωτη Κερύνεια» (Μιχάλης Λουλουπής και Χλόη Προκοπίου) παρέστη- σαν και κατέθεσαν στε- φάνι εκ µέρους του Σωματείου στο Μνημό- συνο των πεσόντων που έγινε στον Τύµβο της Μακεδονίτισσας. Επιτροπών Αγνοουμέ- γων και Εγκλωβισμενων καθώς και ἄλλων µη προσφυγικών Όργανω- σεων µε στὀχο την επια- νασύσταση της «Σωντο- νιστικής Επιτροπής Αντικατοχικής Δράσης». για να αναπτυχθεί συ- νεργασία, για να ανα- Ππτωχθεἰ συνεργασία. κου νη δράση και να υπάρξει συντονισμὀὸς ενεργειων στη βάση µιας κοινης διακήρυξης στο Εθνικό µας Πρόβλημα, Οἱ επα- φές συνεχίζονται και οὐ: ντοµα θα ανακοινωθούν αποτελεσματα. Δεξίωση των µεθών της χορωδίας του Σωματείου και της αποστοΏής των Σαμίων Το Σωματείο δεξιωθη- κε στον υπαίθριο χωρο της Σχολής Τυφλων τα µέλη της χορωδίας του και την αποστολή των Σαμίων που πηραν µέρος στη διδυµοποίηση του Δήμου Κερύνειας και του Πυθανορείο- Δήμου Σαμου. Η δεξίωση µετατρα πηκε οε αντικατοχική Ε΄ δήλωση στην οποια διά’ κηρύχθηκε η κοινή απο φαση για επιστροφή. ΣεΏίδα 8 Ἱ ΑΛΟΥΛΩ ΕΙ «ντος 1. Αύγουστος 9ος] ΚΥΕΕΝΙΑ ΜΕΜΟΝΙΕ5 ΚοςίαιιγαΠπί ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΟ ΝΤΟΠΙΟ ΨΑΡΙ ΣΑΛΑΤΕΣ ΜΕ ΘΟΑΛΑΣΣΙΝΑ ΨΑΡΟΜΕΖΕΔΕΣ ΚΑΙ ΟἨΛΗΠΟΤΕΣΧΕΤΙΚΟΜΕΤΗ ΟΛΛΛΑΣΣΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΔΙΚΟΙ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΑΥΣΚΟΛΑ ΓΟΥΣΤΑ. ΝΙΗΑΔΟΜΙΚΗ ΟΑ ΣΑΣ ΠΕΙΣΕΙ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑ ΡΕΟΙΑΙΗΙΤΙΗς. Π ΤΡΙΑΝΤΑΧΡΟΝΗ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΤΟ ΕΓΓΥΑΤΑΙ. 90Α, ΜαΚκαγίος Ανε, Το. 02-721035. Αγία Ναρα. (νργις Αύγουστος 1995 Π ΑΔΟΥΠΛΩΤΗ ΚΕεΡύηΝΜΕΊΠΑ ΝΑΡΑ ΗΑΡΙΟ ΤΟΟΒΗΙΡΤ 90.9 ΕΝ (ΒΗΕΕΚ 103.1 ΕΜ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, Η ΕΚΛΟΓΗ ΣΑΣ Βασικο προιον 4 ΘΕΡΜΩΣΙΝΙΑ. Ενας Βαυμᾶσιος ενισχυτής μεταβολισμού που βοηθα την καύση των θερμίδων για χάσιμο βαρους. βοηθώντας το σωμα να καἰει το 1/3 απὀ τις λιπα- ρὲς θερμίδες που καταναλώνουµε µπορεί να επιτύχει το γρηγορότερο χάσιμο βάρους, µείωση της ὀρεξης, αὐξηση της δραστηριότητας και µεί- ωση της χοληστερόλης, Παίρνετε | καψούλα πριν το φαγητό Βασικό προιον 5. 40. Φυσική Γκουαράνα. Η Γκουαρανα εἶναι ἕνα δυναμικὀ προι- ον του Αμαζονίου που χρησιµοποιεῖ- ται απὀ τους ΙΘαγε- γεὶς Ινδιανους για φρεσκάρισµα, αναζωογόνηση και σαν τονωτικό Μια ταµπλετα 40 αυξάνει µε φυσι- κο τρὀπο τη ὁραστηριότητα, τη δι- αὐγει α του μυαλού και προσφέερε: Φυσικό λιφτιγκ. Παίρνετε µια τα- µπλέτα το πρωί και µια το απὀγευ- μα Χάστε μέχρι 29 λίπρες στις Επόμενες 90 µέρες χρησι- µοποιώντας το τελευταίο πρὀγραµµα της ΜΑΤΡΙΞ για χάσιμο βάρους µε βό- τανα. .θΘα χάσετε βάρος! Θα χάσετε λίπος γρῆγο- ρα »Θανιώθετε υπέρχα! .8α έχετε ενέργεια! :.Δε θα πεινάτε] Σ. Τα αποτελέσµατα θα σας καταπλήξουν! » Χωρίς φουσκώματα και αξρια! :Ἐξολοκλήρου απὀ βότα- να] Το χάσιμο βάρους απὀ άτο- μο σε άτομο διαφέρει, Ο δικός σας ανεξάρτητος αντιπρόσωπος της ΜΑΤΡΙΞ Κα Χωρίσα Τηλ. 059-375 748 ΕὰΧ, 09-748423 Μοῦί!θ, 09-621233 ὤιεΠΓβσαι ΡΟΣΦΙΠΗΙΚΟ Απόοτην Εταιρεία ΔΕΙνΟ ΑΡΝΕΕΤΙΡΙΝΟ ΜΑΕΚΚΕΤΙΝΟ ΡΕΚΝΊΟΕΓ5 ΤΗ ζητεί ποοσωπιχό προς άµεση πρόσληψη: α) Τηλεφωνήτοιες για ολική ἡ µμεοική απασγόλη- ση. (πρωινό, ἀτογευματινό ή βραδινό ὠράοιο). β) Διαφημιστές - διαφημίστοιες., για όλες τις πε- ριοχές της Κύπωοι, ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: (ϱ) Μόνιμη παι σταθερή τωνασία ϱ) Ευχάριστο και πο) ιτισµένο πεοιβώ ον εοτα- σίας Ὢ) Εξαιρετικές απολαβές. αναλόγως πωοσόντων ὃ) Άριστες προοπτικές. ή ουη σνέλιξη ε) 1ος μισθός ϱ) Πλήρη άλλα ωφελήµατα. Τηλ. 02-490559. φαξ. 02-490649. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 0θ4-629106 ΑΔΑΡΝΑΚΑ 5ΤΗΡΙΟ 5 Ανδρικό και Γυναικείο Τµήµα Φυσιοθεραπεία - Μασσάζ - Πρόγραμμα Χαβάρωσης - Ειδικά Προγράμματα Γυμναστικής Κατ οίκον εξυπηρέτηση - Πἠήρη Εχεμύθεια Σε φιβικό και άνετο περιβάβηον. (Ο χώρος κβιµατίζεται). ΤΗΛ. 02-3558231, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΟΡ ΕΜ ΣΤΕΕΚΕΕΟ ΤΟΡ ΕΜ οσο ΞΘΤΕΚΕΟ ΤΕΙ.. 535000 - 1020 453053 ΓΑΝ. 47175 - Ρ.0.Βοχ 4000 Για καλή και ποιοτική μουσική ακούτε πάντα ΤΟΡ ΕΜ ΔΙΕΜΙΗΠΡΙΟΥ ΛΑ ΗΙΝΙΗΓΓΡΗΙΣ ΛΙ] ΟΥ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΟΡΜΗΔΕΙΑ Τηλ. 04-721450, 09-894652 ΑΜΕΣΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΙΚςΣΙΑ Υποφέρετε από αρθριτικάἀ, ρευματικά, παθήσεις της σπονδυβικής στήβης, ηµικρανίες. Για ραντεβού Τηῆ. 02-518447 8.350 - 12.30 μ.μ. Οδός Άθω 4, Ποβυκατοικία ΚΕΝΝΕΤΥ Λευκωσία ΦΙΟΝΕΙΙΙΘΕ ΤΕΜΙΟΙΛΑ 5ο ΙΓ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΕΥΝΙΡΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΕΥΥΝΝΙΡΕ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΘΙΡΕΗΠΜΑΗΚΕΤ5 Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τηλ. 04-641567 Η θρύση του χωριού λεγόμενη «θουάλλα» σε πρόσφατη φωτογραφία τείου είναι 1] Η ανεπιφυ- λακτος και µε κάθε νόµι- μο µέσο ενίσχυση του αγώνα της µαρτυρικής µας Πατρίδας. μέχρι την αποτίναξη του τουρκικού ζυνού, την εκδίωξη των εποίκων και την ασφαλή επιστροφή όλων ανεξαί- ρετα των προσφύγων στα σπίτια των. 2) Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξυ ολων των εκτοπιοµενων Κυ- πρίων και ιδιαίτερα των κατοίκων της κοινότητας ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΒΑΒΥΛΑ κα- θώως και ὅλων των Κυπρίων. Η εξύψωση του αγωνιστικού και πατριωτι- κούὐ Φρονήματος των, η καλλιέργεια συνεργασίας. αλληλοβοήθειας και αλ- ληλοκατανόησης, θετο- ντας πάντοτε τα ιδεολογι- κά, πολιτικά καὶ κοµµατι- κά συμφέροντα εις δεύτε- ρη μοίρα. Το σωματείο ΒΑΣΙ- ΛΕΙΑ - ΒΑΗΥΛΑ αποτελείἰ µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Δήμων Σωµα- τείων και Οργανώσεων της Επαρχίας Κερύνειας. Λαμβάνει µέρος σ' ολες τις αντικατοχικὲς κοινωνι- κὸς και πολιτιστικες εκδη- λώσεις των Κερυνειωτων. Στις παρελάσεις κατὰ τις Γ᾿Σεβίδα 6 Π ΑΛΟΥΛΩ ΤΗ ΕΣΡ ΥΕΑ Αύγουστος [ο05] εθνικές Επετείους της Όρδης Μαρτίου και 2ης Οκτωβρίου που γίνοντα, στη Λεμεσο. Η κύρια και βασικ ς». δήλωση του σωματε εἶναι την ημέρα της δτ- της των πολυουχε,, Αγίων του χωριο α- Κων/ντίνου και Α. Ελένης, Στις Ἱττι η: ται κοινός εκκλησιασ των χωριανών, δοξς και επιμνηµόσ!νος ὅρ για τους πεσόντες κ». αγνοουµένους, Στ] σ.ε. Χεια συνεστίαση σε ες. ντρο. Πράγματι αὐτεςς συναντήσεις σκορπουν οι. ΥΠ συγκίνησης και στι». μὲς θύµησης του παρεὶ. θόντος. Τι ωραίο χώριο δίψα: Βασίλεια! ο Ρώσος ου Χός Βασίλι Μπάσκ.! ων- µονεύει τη Βασίλεια πο. γνώρισε σε µια επίσκε.Ἱ του στο µοναστήρ. τ.ς Αγίας Αικατερίνης κοντ] στο χωριὸ. Ο Ρωσος .«- ναχος του καταγοήτευτ-- κε απὀ το τοπίο της πρ. ριοχἠς γράφει: «Ουδέποτε είδον αλ- λαχού ωραιότερον µε: ρος». Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΖΕΙ ΚΑΙ ΑΣ ΚΑΡΤΕΡΕΙ, Από το Διοικητικό Συμθούλιο, ο Πρόεδρος Χαράλαμπος Μιχαήλ. Φωτογραφία έξω απὀ το στούντιο Του ΡΙΚ την 20/5/95 στην εκπομπή «ΔΕΝ ΞΕΧΝΟ», αφιερωμένη στο χωριό ΒΑΣΙΛΕΙΑ. Στην εκπομπή έλαθαν µέρος ο Πρόεδρος του Σωματείου Βασίλεια - Βαθυλάς Χαράλαμπος Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Κοινότητος Μιχαλόκης Παρασκευά, οἱ χω: ριανοί Πολύκαρπος Μιχαήλ (Μπουλούκκος) Ανθούλλα Καραμανή και Έκτωρας Γιαπούνας. ΣΤη φωτογραφία φαίνετα! η συντονίστρ!ᾶ της εκπομπής κ. Ἡρα Γεναγρίτου µε την κόρη της. Αύγουστος {905 τ] ΑΛΑ Ο ΤΑ Γτ Ι«ςΕΡΥΝΕΙΑ ΣεΏίδα 5 1ΙΑΠΟΛΥΑΓΑΕΗΠΜΕΝΑ ΜΑΣ ΜΕΡΗ Ἐβ Χ{2δΡΙΑ ΤΑ ΑΙΚΑ ΝΑΣ, τα χωριά της Κερύνειας µας πω Α Όσο] Αα πι θ ι Σ 1 Ἐν ελ - Η Βασίλεια είναι κα- τεχοµενο σήµερα χωριό της Επαρχίας Κερθονειας. Ευρισκεται οτους βορείους προποδες του Πε-νταδα- κτώλουµ, ὃ περιπου χιλιό- μετρα στα δυτικά της Λαπθου. Βρίσκεται 1060 πδρίπου µέτρα πάνω απόὀ την επιφανεια της θάλασ- σας. στα βορεια του δά- σους Κορνου - Βουνου και της φΨηλής κορφἠς Κορνος 946 µ.]. Βασίλεια. ονομασία τοι πιθανο να προήλθε σεν φωνα προς µια απο- ὡρῖ, απο το οτι η περιοχή του χωριου αποτελούσε «ατα την αρχαιότητα πε- οιθώσια του βασιλεια της Λατσθοι, Κατα την περιο- ὃς του μεσαίωνα επισης, α. Βασιλεια υπήρξε βασιλι- δα ατομα, Αλλη εκδοχῆ ειναι οτι νθανο να προέρχεται απο το ονοµα του Αγίου Βασίλειου. Στους Βενετικούς χάρτες, η ση- µερινή Βασιλεια εµφανί- ζεται µε το Βασίλικο. όνομα Κατά την εποχή του χαλκού στη Βασίλεια βρέ- θηκε αρχαίος συνοικι- σµός, Ο Ι.Κ. Περιοτιάνης αναφερει πως στο χωριό ανεκαλύφθη κατά το έτος 1898 ορειχάλκινο κερας ελαφου που φαίνεται ὁτι με καποιο ἀλλο το ἴδιο αποτελούσε ζευγάρι. Από τη Βασίλεια η θέα προς τη θαλασσα και την πεδιάδα ειναι υπέροχη. Κάτω απλώνεται κατα- πρασινη η περιοχή του ΒΑΒΥΛΑ. Το χωριο γνώ- ρίσεδ µια σταθερή πληθυ- σµιακῇ αὐξηση απὀ το 1891 μέχρι το 1960. Το ἔτος 1891 οι κάτοικοι ἦταν 494. Μέχρι το 1960 αυξήθηκαν στους 1071. Το ἐἔτος 19759 σμος αυξη- θηκε λό- γωτηςτου- ριστικής α-νά- πτυξης της περιο- χής και της παραμονής των νέων ζευγαριών στο χωριό. Αρκετοί Λευκωσιάτες και ξένοι έχουν αγοράσει τεμάχια γης, άλλοι για εξοχική κα- τοικία και µερικοί για µό- νίµη κατοικία. Οι επισκέ- πτες κατά τα Σαββατοκι- ρίακα ἦταν αρκετοί. Οιπε- ρισσότεροι ἑρχονταν το καλοκαίρι για ν΄ απολαυ- σουν το φρέσκο Ψάρι του ΒΑΒΥΛΑ. Πράγ-ματι ἠταν ἄφθονο και γευσάτο. Οι ασχολίες των κατοί- κὠων ήταν κυρίως γεωργοί, ψαράδες και υπάλληλοι στις πὀλεις Λευκωσία και Κερύνεια. Η κυκλοφορια- κή σύνδεση των δύο πό- λεων ἦταν ἀριστη. Κάθε μισή ώρα περίπου περ- νουσε λεωφορείο που μπορούσε να σε µεταφε- ρει απὀ τη µια πόλη στην Η Βασίλεια ἄλλη. Το ἔτος 1960 ιδρύθηκε το Οκτατάξιο Σχολείο, Στὀχο είχε την επέκταση και συμπλήρωση της βα- σικής μόρφωσης των αγροτόπαιδων. Ενευγρᾶ- Φησαν µαθητές απο ολες τις γύρω περιοχές, Καραβά, Λαπήθου, Πα- λαιοσοφο. Εληά. Ὄρκα, Λάρνακα - Λαπήθου. Μύρτου, Διόριος, Το πρὀ- γραµµα του σχολείου αυ- τού ταν ανάλογο προς τον προαναφερθέντα σκοπὀ. Ἠτοι, εδιδάσκοντο τα Νέα Ελληνικά, Αρχαία Γραμματική, Μαθηματικα, ἱστορία. Γεωγραφία, Φυσική, Χημεία, Υγιεινῆ. Γυμναστική. Ένα δεύτερο ειδικευμένο πρόγραµµα ἠταν η διδασκαλία της ρα- πτικής, οικιακής οικονο- µιας. ξυλουργικής και µε- ταλλουργίας. Επίσης µε- τὰ προσθεσαν και ηλεΣ- κτρολογία, αγγειοπλαστι- κ, καλαθοπλεκτικήη. φω- τογραφική τέχνη, µηχανι- κή αυτοκινήτων και Τεχνικὀ σχέδιο. Ο αριθµός των µαθη- τών το 1961 ηταν 20 ενὠ στη σχολική χρονιά 1971- 1972 ἦταν 86. Αξίζει να σημειωθεί οτι το έργο ξεκίνησε όταν Πρόεδρος της Κοινότητος ήταν ο Γεώργιος Αλεξάν- ὅρου και µέλη οι Γεώργιος Αδάμ, Χριστά- κης Εφραίμ, Γεώργιος Ζυμαρᾶς και Χαράλαμπος κ. Παρπέρης. Διευθυντές διετέλεσαν κατά σειρά ετών οι κ. Εξαδάκτυλος, Χρ, Γεττίµης, {Γ. Κυριακί- δης, Χ. Παπαδόπουλος, Π. Χ' Θεοδούλου, Α. »δκορδῆς κα: Μάριος Νικολαίδης. Οι πολυούχοι Άγιοι του χωριου εἶναι ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη. Ὅμως υπάρχουν αρκετά μοναστήρια οπως του Αγ. Γεωργίου, της Παναγίας Αχράντου, της Αγίας Αικατερίνης, της Ἁγίας Μαρίνας και του Αη Φώτη. Το μοναοτῆήρι της Αγίας Μαρίνας Θλέγχετο απ’ ευθείας απὀ τη Μονή »ινα. Π περιουσία του εν λόγω µοναστηρίου εἶναι μεγάλης αξίας. Μετά τα τραγικά γεΥοΟ- νοτατου 194. οι κάτοικοι του χωριού διεσκορπίστη- καν σ΄ ολα τα ελεύθερα µέρη της νήσου. Αρχές του ετους 1989 ιδρύθη το ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΒΑΒΥΛΑ. οὕτως ὡστε να διαφυλάξει την οντότητα του χωριού. ΟΙ σκοποί του σωµα- Σεβίδα 4 Σώματα στα οποία να Ππρο- σφύγουμε µε σταθεροτη- τα και αποφασιστικότητα. Απαραίτητο στοιχείο είναι η διαφώτιση σε όλα τα επιπέδα, επισήµων, βου- λευτών, κυβερνήσεων αλ- λα και των λαών. Γι αυτή τη δουλειά εχουμε και το έμψυχο υλι- κὀ (ειδικούς, νομικούς, συνταγµατολόγους, ἀλ- λους επιστήµονες, φοιτη- σεις και επανατοποθέτη: ση θα σηµαίνει αντίδραση προς τις Αγγλοαμερικανικές πρω- τοβουλίες για να µην µας επιβληθούν οι τουρκικες θέσεις. και γι αυτό η Αγγλοαμερικανή αντίδρα- ση πρέπει να αναμένεται. Ὅμως μπροστά σε µια νέα ενιαία ομόφωνη και αποφασιστική Ἑλληνοκυ- πριακή επανατοποθέτηση. Ἱ ΑΛΟΥΛΩΤΗΙ Κ«ΣΡΥΑ Αύγουστος 1995 Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία για να µπορεί να εφαρµοσθεί πρέπει! να εκχωρηθούν κρατικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα του Κυπριακού Λαού τές, απλούς ανθρώπους κ.λ.π.) καθώς και τα λε- φτά. Αυτό που λείπει εἰ- ναι η απόφαση η οµόφω- γη και πρέπει να την πά- ρουµε τώρα. Προβάλλεται το Φτηνο επιχείρηµα οτι αν κάνουμε αυτή τη στροφή, η Διεθνής Κοινή Γνώμη θα στραφεί εναντίον µας και δεν θα βρούμε υποστήρι- ξη. Αντι-δρασεις σίγουρα θα υπάρξουν. Οχι όμως απὀ τη Διεθνή Κοινοτητα αλλά απὀ τους Άγγλους και Αμερικανούς. Η Διεθνής Κοινότητα µπιορεί να Φαίνεται ταυτι- σµένη σήµερα µε τους Αγγλοαμερικανούς διοτι εμείς έχουμε υποταχθεί στις φιλοτουρκικές πρω- τοβουλίες των. Σίγουρα θα αντιµετω- πίσουµε την αντίδραση των Αγγλοαμερικανών διοτι εἶναι αυτοι που πρω- τοστατούν για να µας ετι- βληθούν οἱ τουρκικες θέ- όπως αναφέραμε πιο Ἱά- νω, οι αντιδράσεις θα καµ- φθούν και τελικά θα μπού- με στη σωστή πορεία. Θα πρέπει επίσης να παραμερισθεί ο παμπού- λας της αναγνώρισης του παράνομου καθεστώτος στα κατεχόμενα. που προβάλλεται ως κινδυνο- λογία σε περίπτωση επα- νατοποθέτησης, διότι οι Αγγλοαμερικανικές µεθο- δεύσεις, αν συνεχίσουμε την ἴδια πορεία, θα πετύ- χουν αναγνώριση έτσι και αλλοιώς, μάλιστα µε τη δική µας συγκατάθεση χωρις να εξασφαλίσουµε τα δικαιώματά µας ενὠ ταυτόχρονα θα χάσουμε και νοµικα καθε ἑρεισμα για περαιτέρω αγώνα. Η επανατοποθετηση λοιπόν δεν εἰναι σύνθημα. Είναι µια ἀμεση αναγκαιθ- τητα που προβάλλει σήμε- ρα και ως άµεση πρωτε- ραιότητα. ΚΩΣΤΑ ΥΟΣ Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝΚΑΊΙΑΣΤΓΗΜΑ ΑΕΩΦ, ΚΩΝΣΊΑΝΤΙΝΟΥΗΟΛΕΩΣ 20 ΣΙΡΟΡΒΟΛΟΣ ΤΕΙ. 400135. ΕΑΝ: 02-400014 ΜΟΡΗ ΕΤΕΙ. 09-515119 ΔΛΕΥΚΟΣΙΑ ΝΙΟΣΊΤΓ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΊΟΝ ΠΑΛΜΟ Το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ... ὃεν παίζεται µε τίποτα! ή 4 εοι (ζωή Μάρκου) Νυφικά Φορέματα ἄ Είδη [ άμου Απο Η.Π.Α ὅ Ευρώπη «ΝΗΙΤΕ ΡΕΙΕΑΝΙ 5» | Κατάστημα 25η ΝΙαρτίου. Χο. 6 | Ἐννωμη. Τη). 356-307 ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ) | ΚΕΡΥΝΕΙΑ Αύγουστος 19905 1] ΔΑ Ο Ταν ω Γη ΚΕΡΥΝΕΙΑ Σεηίδα 3 ΟΕΣΕΙΣ Π ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ια εικοστή πρώτη Γ χρονιά δοκιµά- στηκε η ξενόφερ- τη συνταγή που καθόριζε ως λύση του Κυπριακού Προβλήματος. τη λύση της Διζωνικής Δικοινοτι- κῆς Ομοσπονδίας και ως τακτική αγώνα το διακοι- νοτικὸ διάλογο. Προσπάθεια του δια- κοινοτικού διαλόγου ήταν μέχρι τώρα να καθορι- σθούν η ἑκταση και τα ορια του γεωγραφικού διαχωρισμού και να γίνει επεξεργασία των συνταγ- µατικὠων ρυθµίσεων που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει η µορφή λύ- σης που καθορίστηκε να ειναι Διζωνικὴ και Δικοινοτική Ομοσπονδία. Αποδεἰχτηκε µέσα απὀ αυτήν την πορεία ότι αυτή η συνταγή εἰχε οµσιαστι- κά στοχο να ικανοποιήσει τις τουρκικές θέσεις, δη- λαδη: να εδραιωσει και να νομιμοποιήσει τα τετελε- οµενα της εισβολής και κατοχής, εξασφαλίζοντας για τους Τούρκους µια ζώ- νη µε αµιγη τούρκικο πλη- θυσµο, εξασφαλίζοντας την αναβάθμιση της τουρκοκυπριακής µειονό- τητας του 185ο σε κοινό- τητα και την πολιτική εξί- σωσή της µε τη συντριπτι- κη δᾳὅο Ελληνοκυπριακή πλειοψηφία µε ὀλες τις συνεπειες που θα προκύ- φουν απο αυτη την εξέλι- ξη, (πολιτική ισότητα, ἰση σωμμετοχὴ στην κυβέρνη- ση, απολυτη κυριαρχία στην τουρκική ζωνη και συγκυριαρχίια στις ελεύ- θερες περιοχές καὶ πολλά αλλα). Η ξενοφερτη αυτὴ συ- νταγή προνοεί ρητά ὁτι γία υλοποίηση των στό- Χων που θετει, θα πρέπει να εκχωρηθούν δικαιώμα- τα κρατικα, διοικητικά, συ- νταγµατικα, νομοθετικά, εκτελεστικά της Κωποιακής Δημοκρα-τίας καν γα Εκχωρηθουν αν- Ὀρωπτινα. Πολιτικα. κοινω- νυνα καὶ αλλα δικαιωματα των νοµιµων κατοἰκων των κατεχοµενων περιο- Χων. Αωτο εξυπακούει αποκλεισµο του δικαιωμα- τος της επιστροφής. της ὤὥοκτησιας και νοµής πε- ριοωσιας. της ἄσκησης ἔπανγγελµατος και της ἔγκαταστασης οπουδήπο- τε στην «τουρκική ζώνη». Παρασυρμένη και αυ- τοπανγιδευµενη η πολιτική Πγεσια του τοπου βαδίζει αυτή την καταστροφική πορεία για 21 χρόνια και αφού αφόπλισε τον εαυτό της απὀ τα επιχειρήµατα και τα διπλωματικά ατού που τις εξασφάλιζε η ου- σία του Κυπριακού Προβλήματος, δηλαδή η καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου που εγινε µε τη στρατιωτική τουρκική εἰ- σβολή και κατοχή, και η καταπάτηση των Ανθρωπί- νων Δικαιωμάτων ενός ολόκληρου λαού, οδηγή- θηκε απὀ τη µια υποχώρη- ση στην ἄλλη, σε βαθμό που ικανοποιήθηκαν οσχε- δόν πλήρως οἱ τουρκικές περιοχών µε την αποµά- κρυνση των τουρκικών κατοχικὠν στρατευμάτων και όλες τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, (6) Απομάκρυνση και του τελευταίου Τούρκου εποίκου από τα Κυπριακά εδάφη. (Υ) Αποκατάσταση της κυριαρχίας καὶ της εξου- σίας της Κυπριακής Κυθέρνησης σε ολόκληρη την Κύπρο. (ὅ) Αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμά- των του λαού µας που θα γίνει µε την επιστροφή Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία αποτελεί υιοθέτηση των τετελεσμένων της τουρκικής εισθολής απαιτήσεις. Επειδή δε το ολοκληρωτικό ξεπούλημα της πατρίδας ὅεν είναι εὖ- κολη υπόθεση για κανένα αντι να υπογραφεί τελική λύση, καταλήξαµε σε ένα απαράδεκτο αδιέξοδο το οποίο βοηθά µόνο τους Τούρκους, διότι αφήνο- νται ανενόχλητοι, χωρίς καμμιά πίεση να εδραιώ- νουν τα τετελεσμένα της κατοχῆς, Ειναι γι αυτὸ που επι- βάλλεται σήµερα σαν άµε- ση αναγκαιότητα και πρώ- τη πρωτεραιότητα η επα- νατοποθετηση του Κυπριακού Προβλήματος. Θα πρέπει να παρθεί η ιστορική απόφαση να εγκαταλειφθεί η ξενόφερ- τη συνταγή µε την οποία παραπαίουµε απὀ το 19/77 και να πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία στα χέρια μας και να καθορίσουμε και το στοχο καθώς και τη στρατηγική και τακτική για γα αρχισουμε επιτέλους τον αγωνα που τόσο επι- πόλαια παραµερισθηκε το 19/7 µε την υιοθέτηση των υποδείξεων Κλίφορτ. Οι αποφάσεις δεν εἰ- ναι καθόλου δύσκολες: Το στόχο τον καθορίζει το Διεθνές Δίκαιο το οποίο παραθιάσθηκε και είναι ένας και μοναδικός, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, που σηµαίνει: (α) Απελευθέρωση όλων των κατεχοµένων | |415θνέο ΔΙΑοἱ όλων ανεξαίρετα των προσφύγων, Τουρκοκυ- πρίων, Ελληνοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και άλλων στα σπίτια και τις περιουσίες τους, (ε) Επεξεργασία ενός Δημοκρατικού Συντάγµα- τος, Το οποίο να εγκρίνει ο λαός κα! στο οποίο όλοι οι πολίτες θα είναι ίσοι έναντι του νόµου, ανε- ξάρτητα από φυλή η ϐθρη- σκεία, στο οποίο η πλειο- ψηφία θα κυθερνά και τα δικαιώµατα κάθε µειοψη- φίας θα είναι πλήρως κα- τοχυρώὠμένα και στη θεω- ρία και στην πράξη. Τη στρατηγική και τα- Τὸ οιόχο που αγώνα μας Του καθορίζει | 79 1διο }ὸ κτική την επιβάλλει επι- σης το Διεθνες Δίκαιο. Υπάρχουν οἱ διατυπωσεις του Διεθ-νούς Δικαίου. υπαρχουν και τα Διεθνῆ Πια τους όσους ριψάσπιδες, κράχτες της υποταγής στην τουρκική κατοχή κα! στα ξένα συμφέροντα που προσπαθούν να υπονομεύσουν τον απελευθερωτικό μας αγώνα Ἡ «Αδούλωτη Κερύνεια» πάντοτε εκφράζει θέση αναφορικά µε τη λύση του κυπριακού προθλήµατος. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είναι πάντοτε θετική στην το- ποθέτηση της και µόνο ὁσοι συνειδητά είναι ταγµένοι να εξυπηρετήσουν τα τουρκικά συμφέροντα δεν το θλέπουν. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είχε και έχει θέση µέσα από την οποία εκφράζεται η απαΐτηση του λαού µας, των προσφύγων µας, για αποκατάσταση των δικαίων του. Οι πάγιες θέσεις της «Αδούλωτης Κερύνειας» για Θέση Ίη Ζητούμε χωρίς όρους και περιορισμούς την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευµά- των και των εποίκων, για να φύγουν τα εμπόδια που δεν µας επιτρέπουν να επιστρέψουµε στα σπίτια και τις περιουσίες µας. Θέση 2η: ζητούµε την αποκατάσταση της κυριαρ- χίας και Της άσκησης εξουσίας από την Κυπριακή Κυθέρνηση σε ολόκληρη την Κύπρο, για να αποκατα- σταθεί η λειτουργία του κράτους σε ολόκληρη την Κύπρο. Θέση 8η: ζητούµε την επιστροφή όλων των προ- σφύγων, Τουρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και άλλων, στα σπίτια και τις περιουσίες τους, Θέση 4η: Ζητούμε την επεξεργασία Συντάγματος το οποίο να θασίζεται πάνω στα διεθνή δεδοµένα και δημοκρατικά θέσµια που να ενώνει πραγματικά τον τόὸ- πο κα!τους ανθρώπους, Ζητούμε σ' αυτό το Σύνταγμα να κατοχυρώθεί η Ισοτιμία του κάθε πολίτη, ανεξάρτητα απὀ φυλή ή θρη- σκεία, δημιουργώντας ένα κράτος δίκαια στο οποίο η πλειοψηφία θα κυθερνά και η μειοψηφία θᾳ έχει κατο- χυρωμένα τα δικαιώματά της, Αυτές είναι οι θέσεις της «Αδούλωτης Κερύνειας» ο! οποίες αποτελούν.τη µόνη, ρεαλιστική, δίκαιη και θιώσιμη λύση στο Κυπριακό Πρόθληµα. Αποτελούν την µόνη ρεαλιστική πορεία για την οποία υπάρχουν και Επιχειρήματα προώθησής της και ερείσµατα αγώνα. Το Διεθνές Δίκαιο µας προσφέρει αυτά τα επιχειρήματα καιτα ερείσματα που αποτελούν ανίκητο όπλο αγώνα. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Κυκῆοφορεί το πρώτο Σάββατο κάθε µήνα. Εκδότης: Το Σωματείο «Αδούῆωτη Κερύνεια» Διεύθυνση: Οδός Ἁγίου Ιωάννη 7, Τ. κ. 3940 Στρόβοῆος Τηῆ: 02-456464, Φαξ: 02-365882 Την ύβη επιβέγει και επιµεβείται Συντακτική Επιτροπή Υπεύθυνοι Διαφημιστικού Τµήµατος: ΑΡΙΝΟ ΑΝΕΕΤΙΣΡΙΝα δ ΜΑΕΚΕΤΙΝΕ ΣΕΕΝΙ«Ε5 Τηῆ. 02-4905509, Φαξ. 02-490649 Διευθυντής: Κ. Κυπριανού Επιμέβεια Διαφημίσεων: Ξένια Καρανίκη, Νίκη Αχιβηέως, ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΛΙΔΩΣΗ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΤΥΠΟΙΡΑΦΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΤΑ Καντάρας 378, Τηῆ.: 424526 Λευκωσία Σεβίδα 2 Ίορλ. ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΛ.: 1025 τι ΔΑΟΠ ΑΟ [αἱ Ἱς ερ χο κ Λεωφ: ορ Τιμάγία 18, Λάρνακα Μέγαρο Σεργίου. 7ος Ὄροφος .. , , Τηλ:04.6ά2204, θ5Α0, ΔΙ / πο Ραχ: 04 β42205, Τῃλ. Αέρα νε ΄ ο ση γ΄ 14λ Αύγουστος {995 ο) προς ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΡΕΡΝΑ Σερβίρουµε μεζέδες 925.00 το ἀτομο και όῆων των ειδών φαγητά ὃ µακαρονάδες. Αηβιώτικες τιµές για µια ξεχωριστή Βραδιά. ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥ Για πῆηροιφορίες: Τη. 02-459509 Από το ΟΧΙ προς την Τρικούπη ΑΛΛΟ π ΥΡΓΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ: 100,5 - 105,5 ΤΗΛ. 06-5229250 / 06 - 922477 ΦΑΞ: 922464 Π ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΥΛΛΗΕΡΙΑΣ δ ΓΙΟΛΙ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΘΕΛΕΤΕ ΞΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ - ΑΝΕΙΛΙΚΕΥΤΟΥΣ ΔΙΑ: Σπίτια Γεωργικές Εργασίες Ισιωτές ” Μπυραρίες Εστιατόρια Πεβεκάνους Σκαβιστές Πβυντηρια Αυτοκινήτων κ.ἠπ. ΦΛΑΙΣ2ΤΩΤΣ ΕΙ ΚΟΥΣ ΓΕΙΣ Ομ ΣΤΟΛΙΣΗ ΦΕη Ὑ]σε ομειςε ΤΗΛ. 362411, 362412, 09-592655, 459200 ΓΑχ. 362433 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 98.4 Για την άµεση και αντικειμενική | ραδιοφωνική σας ενηµέρωση Τηλ. 1077/4509 512. ΊΛΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΥΕΙΑΟ05 ΚΟΙΟΚΑΡΙ5 ΑΟΟΕΣςΟΕΙΕς Καλύμμότα μαξικάρων - παθίσµατα - οἷιις - μωώνητό(ωώνα - νούµεοα ὁλων των τύπων - αντένες - σεροπουοούδες - τηλέφωνα στιτι- οὗ καν αυτοχινήτων, Καθρέπτες χαι όλα τα ἄλλα είδη, ΤΗΛ. 924δΙδΛΑΛΙ ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ | ὃ ΕΣΤΙΑΤΟΩΡΙΟ | ὃ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΣΤΙΑτοΟριο ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΕΠΗΣ | ΠΙΣΣΟΥΡΙ ΒΕΑςΟΗ ΠΙΣΣΟΥΡΙ ΤΗΛ. ο»5-221255 μη} τκι] μα η Μηνιαία Εφημερίδα, Εκῴραστικό Όργανο του Σωματείου «Αδούβωτη Κερύνεια», Τιμή 30 σεντ Έτος {ο Αύγουστος 1905 Φύθῆο 4ο | { ΤΑ ΑΔΟΥΛΩΤΑ Για εικοστή πρώτη χρονιά σταθήκαµε µπρο- στά στο συρματόπλεγμα της ντροπής και της οδύ- γης. Μπροστά στο συρµα- τόπλεγμα που µας κόθει, µας φράσσει το δρόµο προς τη γη που µας γέν- νησε και µας ανάστησε. Με τον Πενταδάκτυλο φορτωμένο Τούρκους, άταφους νεκρούς, στά- Χτες κι αποκαΐδια. Σταθήκαµε εκεί και να θροντοφωνάξαµε πως δεν µας λυγούν τα 2] Χρόνια κατοχής, «Ἡ γη είνα! δική µας, φορτωμένη ιδρώτα κι αγάπη. Ἡ γη είναι δική µας και χωρίς σπίτια και θιὸς. Θα φυτέψουμµε όλοι µαζί και θα κτίσουµε σπίτια ξανά. Όχι τους θάµνους, όχι τα δέντρα, όχι τα σπίτια που µας έκαψαν, µόνο πέτρα, στην πέτρα να µεί- γει, εμείς δεν γονατίζου- με, δεν προσκυνούµε». Όσο το συρμµατόπλεγ- μα κόθει το δρόμο προς την Κερύνεια ας µην ανα- παύεται η συνείδηση». Εκεί ο σπινθήρας έγι- νε φλόγα που θα κάψει το συρματόμπλεγμα και θ' ανοίξει το δρόµο της επιστροφής. τε ΠΕΛΛΑ - ΠΑΙΣ: Ανάµεσα στα πεσµένα Της Ιστορίας Τ’ αγκωνάρια περπατά, δακρυσµένη τώρα, η Ασπροφορούσα Παναγιά του! Μαζί κι η ψυχή του Κώστα Κκολή, του αρχαιοφύλακα που έγινε ένα µε τα μνημεία, τις μυγδαλιές, Τις ελιές και Τα κυκλάμινα! Εμείς Πότε ΟΜΟΦΩΝΑ Οἱ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΕΣ ΛΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΝ... «Θα αγωνιστούμµε µε κάθε τρόπο για την απελευθέρωση τω ν κατεχοµένων εδαφών µας και την επαναφο- ρά της κατάστασης που υπήρχε πριν την εισθολή, ὦ στε να επι- στρέψουµε στα σπίτια και τις περιουσίες µας ελεύθερα και όχι υπό τουρκοκυπριακή διοί- κηση...». «ΕΜΕΙΣ τα Δημοτι- κἁἀ Συμβούλια και τα Διοικητικά συμβούλια των οργανωμένων συ- νόλων της Επαρχίας Κερύνειας, προβληµα- τιζόµενα µε τις εξελίἰ- ξεις επί του Κυπρια- κού και λαμβάνοντας υτόψη ὅτι: . ο Ελληνισμός στην Επαρχία µας, οπως και της υπολοι- πης Κυπρου, εµμφανί- στηκε πριν απὀ 35060 χρονια περίπου και διατηρήθηκε µέσα απὀ αιώνες μεχρι τουρκική εισβολή, .ο Χριστιανισμος εμφανίστηκε στους τόπους µας απὀ την εποχή των Αποστόλων και κρατήθηκε μέχρι την εισβολή, την .. η Κερύνεια και η Λάπηθος κτίστηκαν απὀ τον Κηφέα και τον Πράξανδρο αντίστοιχα και έκτοτε η επαρχία µας κατοικείτο απὀ Ελληνες μέχρι την εἰ- σβολή. πριν την εισβολή στην Επαρχία Κερύ- νειας, οι Τουρκοκύ- πριοι αποτελούσαν το 13,695 του πληθυ- σμού και κατείχαν πο- σοστὀ γης µόνο 12.730 της εκτασης της Επαρχίας µας, . η Τουρκία µε την εισβολή της στην Κύ- προ, τη βίαιη εκδίωξη των Ελληνοκυπρίων και τη μµεταφορα Τουρκων εποίκων στις κατεχοµενες περιο- 2 Συνέχεια στη σεῆ. 25 5, ὃς η 1695 | Ώ 2 ῶ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ Οἱ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΟΥΤΗ Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ 22p
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 30p
Τοπωνύμια 30p
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 27p
ΠΟΙΗΣΗ 23p
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 21p
Αγωνιστική Αντικατοχική Εκδήλωση στο Λήδρα Πάλας Κυπριακό 18p
Εκδήλωση προς τιμή των αποφοίτων νέων του Καραβά 17p
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΔΕΩΝ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά#Πολιτισμός#Γεωργία 16-17p
Ο Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου «Η Λάπηθος» 15p
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Κυπριακό 15p
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ 13-14p
Η χορωδία του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 11-12p
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» Κυπριακό#Πολιτισμός 9-10p
Φωτογραφία έξω από το στούντιο του ΡΙΚ Πολιτισμός 6p
ΤΑ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΑΣ ΜΕΡΗ Πολιτισμός 5-6p
ΘΕΣΕΙΣ Κυπριακό 3-4p
ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΝ Κυπριακό 1,24p
ΠΕΛΛΑ - ΠΑΙΣ 1p
ΤΑ ΑΔΟΥΛΩΤΑ 1p