Back

Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1995-09-01

Σεπτέμβριος 1905 Σεθίδα 36 ΠΠ ΑΔΟἩΛωώΠα ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΖΗΣΤΕ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΤΕ για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ θέµατα της Κύπρου, Ευρωπαικής Ένωσης καθώς και Διεθνή. Οι ΜΙΚΡΕΣ και ΜΕΓΑΛΕΣ αγγελίες της «ΜΑΗΚΕΤΙΝΑ» σας δίνουν την ευκαιρία της άµεσης πληροφόρησης της αγορᾶς για προσφορές και ευκαιρίες του σήµερα Αγοραστε - [ ΙλΗΡΟΦΟΡΗΘΗΤΕ - ΔιΙΑΦΗΜΗΣΤΕ στη «ΜΑΠΚΕΤΙΝΑ» γιανα είστε ψηλά στον κόσµο του ΜΑΗΚΕΤΙΝΩΑ Τηλ. 02-490559, 04-659100 - Φαξ 02-490649 το” αμ Τι}τν] ΑΦ Ηι Μηνιαία Εφημερίδα, Εκῴραστικό Όργανο του Σωματείου «Αδούζωτη Κερύνεια», Τιμή 30 σεντ | | | ἱ Έτος {ο Σεπτέμβριος {90905 Φύῆῆο 5ο ΤΑ ΑΔΟΥΛΩΤΑ «ΤἘζιερύνεια κάµε ποµονή, τζιε νάρτει τζίνη μέρα, πο Κυπριακό εἶναι να φχεις που μέσ' τα σκοτεινά, στο φως τζιε στον αέρα» πρόθληµα εισθολής, κατο- χής και καταπάτησης Ανθρωπίνων Δικαιω- μάτων». Αυτά και πολλά άλλα θασικἀά που άπτονται της ουσίας του Κυπριακού Προθλήματος διακήρυξε κατά την εδὠ επίσκεψή του ο Αμερικανός Βου-λευτής, µέλος της Επι-τροπής Εξωτερικών της Αμερικανικής Βουλής και Βορεγί Μεπεπάεζ. Πληροφορούμαστε ότι σε όλες τις επίσηµες επα- φές σε ο κ. ΜθπεοΠάθζ ήταν καταπέλτης και θέλου- με να πιστεύουμε ότι όσοι επίσημοι και µη τον είδαν και τον άκουσαν θα λάθουν σοθαρά υπόψη τις υποδεί- ξεις του. Ο κ. ΜεπεπάεΖ δεν είναι ο µόνος που αξιολογεί το Κυπριακό σωστά, ὅπως πράγματι είναι. Είναι και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι θα σταθούν δίπλα µας φτά- γει εμείς να ανοίξουμε τον δρόµο. Φτάνει οι ηγεσίες µας να αποφασίσουν ότι το συμ- φέρον του λαού µας επιθάλ- λει να απαλλαγούν απὀ τα δεσµά της υποτέλειας στις ξένες φιλοτουρκικές συντα- γές που αντίκεινται στη Διεθνή Νομιμότητα και Ηθική. “ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ Από τον Κερυνειώτη Πρόεδρο της ΠΣΕΚΑ ΡΗΗἱρ ΟΗγ]ςίορΏεΓ. Ο Συνεπαρχιώτης µας, ο Μην αφήσετε το βάρος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κερυνειώτης Πρόεδρος της των 2Ί χρόνων κατοχῆς να ὁπου τόσο οι Ελληνοκύ- Παγκόσμιας Συντονιστικής σας λυγίσει και µην απογοη- πριοι όσο και οι Επιτροπής Κυπριακού τεύεσθε. Η Τουρκική αδιαλ- Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) κ. Φίλιππος λαξία θα καμφθεί και θα Χριστοφορίδης (γνωστός ανοίξει ο ὄρόμος για την ως ΡΠΙρ ΟΠΗςίορπεη) στἐλ- επιστροφή στις πατρογονι- Συνέχεια στη σεᾶ. 26 λει µε την ευκαιρία του Ώου κές µας εστίες µε τη δική 02.05.95 Παγκοσμίου Συνεδρίου των µας αντοχή, υπομονή και 095 Αποδήμων µέσω της εφηµε- επιμονή. ρίδα µας αγωνιστικό μήνυμα Το Κυπριακό δεν εἶναι προς τους προσφυγες της δικοινοτικὀ πρόβλημα αλλά Επαρχίας Κερύνειας. πρόβλημα εισβολής και κα- «Συνεπαρχιώτες, τοχής και καταπάτησης οἳ2οςς73150027 ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ Οἱ ΑΚΤΕΣ ΤἩὪΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ὃ γ Ἡ ΕΝ “ΤΟΡΑ ΕΧ ΕΤΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 1ΗΛ 1025 Ἡ] ἄν ΑλοἩΛΩΤΙΗ Κ ερ ΝΕ {ων Σεπτέμβριος 1995 λεω Σθσπγοί Τιμάγια (8, κ΄ Μέγαρο Σεργίου, Ίος Όροφος Τηλ: 04-θά2204, 642560, θ4256/ τάλας ρω αΦΟπρΠΙΡΗ | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΒΕΡΝΑ Ίο ΑΙ Ιζο Σερβίρουµε μεζέδες 55.00 το άτοµο και Αηθιώτικες τιµές για µια ξεχωριστή Βραδιά. ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥ Για πΏηροφορίες: Τηῆ. 02-459509 Από το ΟΧΙ προς την Τρικούπη όῆων των ειδών φαγητά δ. µακαρονάδες. ΘΕΛΕΤΕ ΞΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ - ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ ΔΙΑ: Σπίτια Γεωργικές Εργασίες Ισιωτές Μπυραρίες Εστιατόρια ΠεΠηεκάνους 3 Σκαβιστές Πάυντηρια Αυτοκινήτων κ.ῆπ. ΣΛΙΔΙΙΠΣ ΣΤΟΥΣ ΙΒ μΙΚΝΟΙΣ ΠΠ ΟΣΟΝ ΦΙΣΕΨΊσΕ ΟΜΜΙΟΕ ΤΗΛ. 362411, 362412, 09-592655, 459200 Εαχ. 3624335 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΡ ώλΟ ΠΡΓΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ: 100,5 - 105,3 ΤΗΛ. 06-522325 / 06 - ὀ224// ΦΑΞ: 922464 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ ΠΟΛΙΣ ΧΕΥΣΟΧΟΥΣ 05.4 Για την άµεση και αντικειμενική ραδιοφωνική σας ενηµέρωση Τηλ. κα ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΥΕΙΑ(ΟΣ ΚΟΙ ΟΚΑΣΙ5 ΑΟΟΕΡΣΟΕΙΕς Καλύμματα µαξιλάρων - καθίσματα - οιμς - μαγνητόφωνα - νούμερα όλων των τύπων - αντένες - αεροπουρούδες - τηλέφωνα στιτι- οὐ χαι αυτοκινήτων. Καθρέπτες και όλα τα άλλα είδη. ΤΗΛ. 924δ1Ιδ ΛΑΛΙ ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ δ ΕΣτιδτορίο ὃ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΕΠΗΣ, ΠΙΣΣΟΥΡΙ ΡΒΕΑςΥςΗ ΠΣΣΟΥΡΙ Πλ. 0Ο5-221258 Σεπτέμβριος 1905 αἱ Αλ Ὁ πο Ὢ Τε ας ΞΡΠΗΟ 1ο Σεηίδα 3 ΟΕΣΕΙΣ «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» Ο Χρόνος δεν µας νίκησε... ε την ευκαι- Λή ρία του «Θ» Συνεδρίου των Αποδήῄήμων, αντί άλλων θέσεων αναδη- µοσιεύεται δηµοσίευ- μα του Περιοδικού «ΕΣΕΙΣ» της Αμερικής µετά από συνέντευξη των εκπροσώπων του Σωματείου :ωάννη Σεκέρσαββα και Κλε- άνθη Σολέα που πή- ραν μέρος στο Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ στην Ουάσιγκτων: ο προσφυγικὀ Τ σωματείο της Κύπρου «Αδούλωτη Κερύνεια» αποτελεί ένα απὀ τους πιο ισχυρούς φορείς του αντικατο- χικού αγώνα του Κυπριακού. Από το 1974 κρατάει Ψηλά την αγωνιστικήη ση- µαία για την αποτίνα- ξη της τουρκικής κα- τοχής και την απελευιυ- θέρωση της Κύπρου απὀ τον Τούρκο ει- σβολέα. Σε μήνυμά του προς την Ομογένεια, µέσω του «Εσείς», το σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» καλεί όλες και όλους να στρα- τευτούν στον αγώνα γία τη δικαίώση του Ελληνισμού της Κύπρου. Μεταξύ ἆλ- λων, τονίζονται και τα εξής: «Ὁ καθένας μας ξεχωριστά και όλοι μαζί, εμείς εδώ και εσείς εκεί στη χώρα που σας φιλοξενεί, να δηλώσουμε σταθερά και αμετάκλητα: Ότι ο χρόνος δεν μας νίκησε. Ότι δεν ξεγράφου- με πατρίδες, Ότι δεν συµβιβαζό- µαστε και δεν απε- μπολούμε τα δίκαιά μας. Να δηλώσουμε σταθερά και αμετά- κλητα ότι απαιτούµε κατάργηση της τουρ- κικής κατοχής, ὁτι απαιτούµε την πλήρη και χωρίς όρους απο- χώρηση των τουρκι- κὠν κατοχικών στρα- τευµάτων απὀ την Κύπρο. Ότι απαιτούµε την ἄμεση και χωρίς εξαί- ρεση απομάκρυνση και του τελευταίου Τούρκου εποἰκου απὀ την Κύπρο. Ὅτι απαιτούµε την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Κυπρι- ακἠής Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Κύπρο. Ότι απαιτούµε την επιστροφή και του τε- λευεταίου πρὀσφυγα στα σπίτια και τις πε- ριουσίες του χωρίς όρους και περιορι- σμούς. Ὅτι απαιτούµε να ζήσουμε ελεύθεροι ανθρωποι σε µια ενι- αία καὶ δημοκρατική Κύπρο, στην οποία η πλειοψηφία θα κυβερ- γά και η μειοψηφία θα είναι κατοχυρωμένη και όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα απὀ φυλή και θρησκεία θαᾳ είναι ίσιοι έναντι του νό- μου. Να δηλώσουμε τι απαιτούµε και για µας ό,τι προνοεί το Διεθ- νὲς Δίκαιο και τίποτε λιγότερο. Δεν έχει κανένας το δικαίωµα, δικὸς µας ἡ ξένος να προ- σπαθεί καν να µας αποστερήσει ό,τι εἰ- ναι δίκαιο, ό,τι µας ανήκει. Ας πούμε όλοι μαζί Φτάνει πια στον εξευ- τελισμόὸ, φτάνει πια στον εμπαιγµὀ»., Το Σωματείο «Α- δούλωτη Κερύνεια» είναι εναντίον των προτεινόμενων Μέτρων Οικοδόµησης Εμπιστοσύνης, τα οποία θεωρεί κατα- στροφικά για την κύπρο, αν τυχόν και εφαρμοστούν. Κύριο σύνθημά του είναι: «Τα σύνορά µας είναι οι ακρογιαλιές της Κερύνειας» και δια- Φφωνεί µε τις προτά- σεις του 1977 για Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία. Μετά απὀ είκοσι χρόνια τουρκικής κα- τοχής, οἱ θέσεις αυ- τὲς ὀλο και υιοθετού- νται απὀ περισσότε- ρους Ἐλληνες της Κύπρου και αποτε- λούν, ίσως, την πυξί- δα για απεγκλωβισμό του Κυπριακού απο το συνεχές αδιέξοδο των διακοινοτικών συ- νομιλιών. Για τους όσους ριψάσπιδες, κράχτες της υποταγής στην τουρκική κατοχή και στα ξένα συμφέροντά που προσπαθούν να υπονομεύσουν τον απελευθερῶώτικό μας αγώνα: Η «Αδούλωτη Κερύνεια» πάντοτε εκφράζει θέση αναφορικά µε τη λύση του κυπριακού προθλήµατος. Ἡ «Αδούλωτη Κερύνεια» είναι πάντοτε θετικἠ στην το- ποθέτηση της καὶ µόνο όσοι συνειδητά είναι ταγµένοι γα εξυπηρετήσουν τα τουρκικά συμφέροντα δεν το θλέπουν. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είχε κα! έχει θέση µέσα από την οποία εκφράζεται η απαίτηση του λαού. µας, των προσφύγων µας, για αποκατάσταση των. δικαίῶν του. Οι πάγιες θέσεις της «Αδούλωτης Κερύνειας» για δίκαιη και θιώσιμη λύση Θέση «Ίῃ ζητούµε χωρίς όρους και περιορισμούς την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευµά- των και των εποίκων, για να φύγουν τα εµπόδια που δεν µας επιτρέπουν να επιστρέψουµε στα σπίτια και τις περιουσίες µας. Θέση 2η: Ζητούμε την αποκατάσταση της κύριαρ- χίας και τῆς άσκησης εξουσίας από την Κυπριακή Κυθἐέρνηόη σε ολόκληρη την Κύπρο, για να αποκατα- σταθεί η λειτουργία Του κράτους σε ολόκληρη την Κύπρο, Θέση 3η: Ζητούμε την επιστροφή όλων των προ- σφύγων,. Τουρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και άλλων, στα ᾽σπήτια Και τις περιοµσίες τους. Θέση 4η: Ζητούμε την επεξεργασία Συντάγματος το οποίο να θασίζεται πάνω στα διεθνή δεδοµένα και δημοκρατικά θέσµια πού να ενώνει πραγματικά τον τό- πο καιτους ανθρώπους, Ζητούμε σ' αυτό το Σύνταγμα να κατοχυρώθεί η ισοτιµάα του κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από φυλή ή θρη- σκεία, δημιουργώντας ένα κράτος δίκαιο στο οποίο η πλειοψηφία θα κυθερνά και η μειοψηφία θᾳ έχει κατο- χυρώμένα τα δικαιώματά της. Αυτές είναι οι θέσεις της «Αδούλώτης Κερύνειας» οι οποίες αποτελούν τη µόνη, ρεαλιστική, δίκαιη και θιώσιµη λύση στο Κυπριακό Πρόθλημα. Αποτελούν την µόνη ρεαλιστική πορεία για την οποία υπάρχουν και επιχειρήματα προὠθησής της και ερείσµστα αγώνα. Το Διεθνές Δίκσιο µας προσφέρει αυτά τα επιχειρήματα κα!τα ερείσµατα που αποτελούν ανίκητο όπλο αγώνα, Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Η ΑΔΟΥΛΟΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Κυκβοφορεί το πρώτο Σάββατο κάθε µήνα. Εκδότης: Το Σωματείο «Αδούζωτη Κερύνεια» Διεύθυνση: Οδός Ἁγίου Ιωάννη 1, Τ. Κ. 3940 Στρόβοῦος Τηῆ: 02-456468, Φαξ: 02-3658582 Την ύβη επιΏέγει και επιµεβείται Συντακτική Επιτροπή Υπεύθυνοι Διαφημιστικού Τµήµατος: ΑΡΒΙΝα ΑΝΕΒΤΙΡΙΝ6 δ ΜΑΕΚΕΤΙΝΕΩ 5ΕΕΝΙΟΙ5 Τη. 02-490550, Φαξ. 02-490649 Διευθυντής: Κ. Κυπριανού Επιμέβεια Διαφημίσεων: Ξένια Καρανίκη, Νίκη Αχιθβέως, ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΛΙΔΩΣΗ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛτΔ Καντάρας 378, Τηῆ,: 4324526 Λευκωσία Σεθίδα 4 ἹΠ ΑΑΟΠΙΛΩ ΤΗ εν Ἡ Σεπτέμβριος {1905 Η υπομονή είναι απόὀ τα μεγαλύτερα προτερήµατα που ὁπλισε τον ἄνθρωπο ο Θεός. Και δόξα των Θεώ εµείς οι πρὀσφυ- γες δείξαµε παροι- µιώδη υπομονή εδώ και 21 τώρα χρόνια, σε σηµείο μάλιστα που να µπορεί και να παρεξηγηθεί ακόμη. Ορισμένες αλήθειες όμως πρέπει να λέγο- νται µέσα µέσα για να µην ξεχνιώνται. Πολλά λέγονται κατά καιρούς και πε- ρισσότερα ακούγο- νται για δηµοκρατικὀ διάλογο και δηµοκρα- τικέὲς αποφάσεις. Λέγεται ότι πάντοτε υπήρχε ο δηµοκρατι- κός διάλογος καὶ όλοι επιτρέπεται να ακούονται χωρίς πρό- βληµα και οἱ αποφά- σεις παίρνονται δη- µοκρατικά άρα γιατί μερικοί δημιουργούν προβλήματα, Αλλά πρέπει λέγοντας τα πιο πάνω να λέμε στον κόσµο και όλη την αλήθεια όχι μόνο τη µισή. Και η αλή- θεια είναι ότι οµείς οι εκτοπισµένοι εἶναι που συμµβάλαμε στην εφαρµογή του δηµο- κρατικού διαλόγου και στην επικράτηση της ηρεμίας µετά την εισβολή και στον τό- πο µας, µε την ανε- κτικότητά µας. Γιατί καταστραφήκαμε οΟἱ- κονοµικά εμείς Υια να πλουσιέψουν αρκετοί πάρα πολύ και Το αστείο είναι που αυ: τοί οι κύριοι συνεχώς παραπονιούνται και είναι κυρίως αυτοί οἱ κύριοι που σπρῶ- χνουν προς μειοδοτι- κὲές λύσεις για να διαφυλάξουν τις ΠΕ” ριουσίες τους Και εμείς οἱ ἀλλοι ας πνι- γούμµε και ο τόπος ας ξεπουληθεί στους τούρκους. Αλήθεια πόσο κοντόφθαλµα βλέπουν αυτοί οι κύ- ριοι Επειδή όλοι εμείς οι πρόσφυγες που µέσα απὀ τα πλαίσια «δημοκρατικού δια- λό-γου» έχουμε κα Δημοκρατικός Διάλογος και Διζωνική η ταδικαστεί «δημοκρατικά» να ζη- σουµε κάτω απο τον Τούρκο, για να λυθεί το Κυπριακό, σας λέ- με δημοκρατικά πως δε δεχόμαστε τη δι- ζωνική ομοσπονδία γιατί δεν προκειται εμείς να πληρώσουμε τα σπασμένα της Εἰ- σβολής για να εξαρ: γυρώσουν ορισμένοι. Και καλά κάνουν αυ: τοί οι κύριοι τουλάχι- στον να σιωπούν και να µην πιέζουν για απαράδεχτες λύσεις. Να γιατί η «Αδού- λωτη Κερύνεια» αγῶ- νίζεται ενάντια στη διζωνική προσπαθώ- ντας µε δημοκρατικό διάλογο να πείσει µε τις θέσεις της ίσως και ξεφύγει η Κύπρος από το θανάσιμο στραγγαλισµό. Να γιατί υπάρχει η ηρε- µία ως σήµερα καιο δημοκρατικός διάλο- γος. Αυτό εἶναι έτσι γιατί οἱ πρόσφυγες κατάπιαν τις πίκρες και ὀόπλισαν µε ιὠ- βειο υπομονή το ει- ναϊι τους, προσδοκω- ὅτας με τη βοήθεια όσων πιστεύουν στα ιδανικά της Φφιλής ένα ελεύθερο αὗριο, Και όσο υπάρχει η ελπίδα αναμμµένη και ηρεμία θα υπάρχει και δηµοκρατικὸς διάλογος. Αλοίμονο µόνο σαν φύγει η ελ- πίδα| Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, Η ΕΚΛΟΓΗ ΣΑΣ ΝΙΩΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ράδιο ο [ιήΐ 104.95 ΓΜ πο Μο Κου. εν. δεν παίζεται µε τίποτα! η ΣΤΑΘΜΝΙΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΖΗΝΩΝΟΣ ΤΗΛ. 04-322140 ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ Σερθίρουµε φρέσκα ωραία φαγητά σ' ένα ευχάριστο και φιλικό περιθάλλον. Πρόθυµη και γρήγορη εξυπηρέτηση ΝΑΡΑ ΒΑΡΙΟ ΤΟΟΗΙΡΤ 90.9 ΕΜ (ΞΒΠΕΕΚ 109.1 ΕΜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλείται τεμάχιο 5 σκάλες µε νερό, 300 µέτρα απὀ τοὺς Τάφους των Βασιλέων και 150 µέτρα απὀ την παραλία (αμμουδιά) Προσφέρεται σε Του: ριστική ζώνη για του ριστικὀ χωριό ἡ εξοχ” κά σπιτακία. τηλ. 05-728903. 059-3216093 ἵ-ύὔ-ᾱὓ-ἷ-υ-ὓ-ὓ-ῆ----------- ---------------ι ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλείται σε µαγευτίκ!. τοποθεσία πευκόφὺυ- τος ἑκταση 5 σκαλων επί του δρόμος Προδρόμου Πεδουλα 400 µ. πιο κἀτὼ απο το ξενοδοχείο ΡΙΛε γνοσα έναντι της 1ης κατοικἰας που συν’ ντάς κατάλληλη γίά οικιστικούς σκοπούς. τιµή 579.000. Τηλ. 05-459297 ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Σεπτέμβριος {190905 .Ι λα Ὁ ΠΑΩ τι ΣεΏίδα 5 ΊἹδ ΧΟΡΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ. τα χωριά της ΓΚκεούνειας µας ΜΠΕΛ ΑΠ Αι Ἰο Γλυκό όνειρο. πικοή αλήθεια Το Πέλλαπαϊς και ο κόµπος του µέχρι τη θάλασσα ια κοινότητα Επτακοσίων μµό- λις ψυχών] Ανθρωποι φιλήσυχοι, καλοί Οικογενειάρχες µε µπόλικο χιούμορ. Το σπάνιο σε Ομορφιά τοπίο, το γραφικό χωριό, το πλατύ φιλόξενο χαμόγελο των απλών αν- Βρώπων και το αρχαίο Αββαείο, τραβούσαν σαν μαγνήτης τους επισκέπτες απ' όλα τα µέρη του πλανή- τη στο περικαλλέὲς Μπέλλαπαις. Το θαυμάσιο σε αρχιτε- κτονική κτίσμα του δεκάτου τρίτου αιώνα, το Αββαείο ἡ Παλάτι, όπως το ονόμαζαν οι Μπελλαπαισιώτες, µε την εκκλησία της Παναγίας της Ασπροφορούσας ενσω- µατωμµενη στη νότια του πλευρά, πρὠτο αξιοθέατο στο πρόγραµµα των επισκε- πτών. Υποδοχή απὀ το φύλα- κα του Αββαείου Κώστα Κκολή, που γεμάτος ευγέ- νεια και εγκαρδιότητα, συ- νοδεύει τοὺς επισκέπτες µε την ἴδια θέρμη, που ξεναγεί κάποιους τους εκλεκτούς καλεσμένους του. στους διάφορους χώρους του δι- κού του αρχοντικού! Αρχή από το γραφείο του, αν µπορεί να ονομαστεί έτσι, γιατί στην πραγµατικοτητα το µικρὸὀ αυτό δωµατιο απο- τελεί ένα πρωτότυπο εἰδος μουσείου: δεκάδες Φωτο: γραφίες διάσημων επισκε- πτών, σημαιούλες όλων σχεδόν των κρατών, σωλ- λογές νομισμάτων και γραμματοσήμων, κυπριακά ρητά και παροιμίες κοσμούν τους τοίχους και τα λιγο- στά ἐπιπλα του μικρού αυ- τοῦ χώρου... Ο διάδροµος που οδηγεί απὀ το γραφείο στο προαύ- λιο της εκκλησίας, πνιγμέ- νος µε λογής λογής λου- λούδια, Εδώ η μυρωδιά των λεμονανθών σε µεθά ἐτσι καθώς ενώνεται µε αυτή της βιολέτας και του ανθι- σµένου λασμαρ!ι! Ενώ µπαίνουµε στο προστώον, στην είσοδο της εκκλησίας, πάνω ακριβώς απὀ την πόρτα, η Παναγία σε κοιτάζει κατάματα, σ' ὁποιο σηµείο κι αν σταθείς, με ένα φωτεινό, όλο αγνό- τητα βλέμμα και μοιάζει να σε προετοιμάζει για την ιε- ρότητα του χώρου στον οποίο πρόκειται να µπεις! Η απλότητα στο εσωτέὲ- ρικὀ του τρίκλιτου ναού µε τις ασκητικές φιγούρες του εικονοστασίου, χρωματι- σµένες απὀ τις ανταύγιες που σχηματίζουν οι ακτίνες του πρωινού ήλιου που δια- περνούν τα πολύχρωμα τζάμια Ψηλά στο θόλο, σε αφήνουν άφωνο. Στο αριστερὀ µέρος του ναού, βρίσκεται το συνοδι- κὀ. Ο χώρος αυτός χρησι- µοποιείται σαν βαπτιστήριο και εἶναι ίσως η μοναδική παλαιά εκκλησία στην Κύπρο που έχει ξεχωριστό χώρο για τις βαπτίσεις. Δίπλα µια µεγάλη ξύλινη πόρτα, Οδηγεί στο κέντρο του Αββαείου. τέσσερα φουντωτά κυ- Μια χαρακτηριστική Φωτογραφεία του Αδθαείου του Πέλλαπαις παρίσσια φυτεμένα µε τάξη στο περιστὠτο του Μοναστηριού. μοιάζουν σαν στρατιώτες που Φωλᾶ- γουν τη Βασίλισσα τοι, Παλατιού ενώ πλενετα! µε- σα στον σκαλιστὸ νιπτῆρα. που είναι ακόµα εκεὶ. από: µεινάρι του μεγαλείου κα ποιων περασμένων αιώνων! Αυτό το κυπαρίσσι, εἰνα! η Κατερίνα. Εκείνο οὁ Νικόλας, το ἆλλο οὁ Μιχάλης, στη γὠνια η Ειρήνη καὶ αυτο στη µέση της πλατείας π Παντελίτσα, «Έχουν την ἴδια ηλικια µε τα παἰδιά µου. Με τη γεννη: ση κάθε παιδιού, φύτευα κι ένα κυπαρίσσι», εξηγεί ο Φύλακας... Ανατολικά του περιοτω- ου το εργαστήρι και το δια- κονικό και βόρεια η µεγάλη τραπεζαρία του Μοναστη- ριού. Στην αυλή του Παλατιού µε τις φοίνικες και τα λεμονόδενδρα, οἱ τριανταφυλιές, το γιασεμµί και οἱ βουκεμβίλιες. υψώ- νουν µε θαυμασμό τα πολὺ- χρωμα λουλούδια τους. ατενίζοντας τα κίτρινα, τα κοκκινα και ροζ σκυλλάκια που επιμένουν να φυτρώ- νουν στους πανύψηλους τοιχους του κτιρίου] Ακολουθώντας µια απὀ πιο πετρινες σκάλες, ο επι- 6κεπτης ανεβαίνει στον τε- παστιο εξώστη του Παλατιού. Από εκεί η θέα εἶναι σπάνια! Μπροστᾶ, ο καταπράσινος Πενταδά- κτυλος µε το Υραφικὀ ἰήπόλλαπαις, κτισμένο αμ- Φιθεατρικά, να απλώνεται αγκαλιάζοντας το Αββαείο σ’ ενα προστατευτικὀ ημι- κύπλιο. Σύρριζα του Αββαείου, η Βασιλική µε την ομώνυμη πηγή. τα λεμονόδενδρα, τις καρυδιές και τις ροδιές, πιο κάτω ο απέραντος κάμπος, Το βαθύ πράσινο χρώμα εκτείνεται σε µια συµµετρι- κη ποικιλια σχηματισμών απὀ ελαιόδενδρα και χα- ρουπιές, σµίγοντας µε το καταγαλανο του Κερυνειώ- τικου γυαλού. Το κύμα σχη- µατίζει µια τεράστια λευκή δαντέλα που αρχίζει από τη Λάμπουσα και τελειώνει Σεθίδα 6 Το Αθθαείο του Πέλλαπαϊς. Πήλινο έργο του Πελλαπαϊσιώτη Δημητράκη Γεροκώστη ανατολικά πέρα απὀ τον Αντιφωνητή. Κάτω το Καζάφανι, δἰ- πλα ο Άγιος Επίκτητος µε τη χρυσή παραλία. Στ αριστερά προβάλλει µέσα απὀ τα πεύκα καὶ τις χαρουπιές το µεγαλοπρε- πὲς κονάκι της λαίδης Κρίνερ. Στο βάθος σκαρφαλω- µένο στη βραχώδη πλαγιά του Πενταδακτύλου, το Φρούριο του Αγίου [λαρίωνα, κάτω το Τριµίθι,ο Άης Γιώρκης και στη µέση η Μητέρα Πόλη, η νύμφη του βορρά, η Κερύνεια µετο κάστρο της! Το βλέμμα χαιδεύει αχόορταγα το θαυμάσιο δη- µιούργηµα της φύσης και της ανθρώπινης συνήθειας] Πρωινος περίπατος στη µε- γάλη πλατεία του χωριού, με το τεμπελόδενδρο και διάλειμμα στο καφενείο του Δημήτρη, που τρέχει σαστισµένος να σερβίρει την καινούργια πελατεία. Απαραίτητο ενθύµιο µε- ρικὲς φωτογραφίες µε τους τακτικούς θαμώνες του κα- Φφενείου. Ο Φοινίρης, ο Πιττούνης και ο Γιαννάτζιης, µε τις παραδο- σιακὲς βράκες, θεωρούν τη φωτογράφιση µε τους επι- σκέπτες σαν αναπόσπαστο µέρος των καθημερινών τους υποχρεώσεων. Οι φω- τογραφίες τους κοσμούν ξένα και ντόπια περιοδικά και τουριστικά έντυπα. Στο προαύλιο του πα- λαιού σχολείου, οκτώ υπο- μονετικά γαἰδούρια µε τα σαμάρια τους στολισµένα με πολύχρωμα χειροποίητα υφαντά, στέκουν έτοιµα να δεκτούν στη ράχη τους τους καινούργιους επισκέ- πτες που πρὀκειται να φύ- γουν για ολοήµερη εκδρο- μή στον Πενταδάκτυλο και επίσκεψη στο Βουφαβέντο. Ἱ ΑΑΛΟΠΛΩΤΗΠ ΠΚ ΕΡΥ ΜΙΣΑ Ο δρόμος στην είσοδο του χωριού προς την πλατεία Ο μπάρµπα - Ανδρέας που θα τους συνοδεύσει φρόντισε για όλα: σπιτίσιο Ψωμι και χαλλούμι, ντοµά- τες, Ελιές και µπόλικο κυ- πριακό κρασί για το γεύ- μα... Στα διπλανά καφενεία οἱ αργόσχολοι χωρικοί, συ- νηθισµένοι στην παρουσία των ξένων, περνούν την ώρα τους µε τάβλι και πρέ- φα, αστειευόµενοι μεταξύ τους και γελώντας δυνατά προσθέτοντας έτσι µια ξε- χωριστή νότα στο γαλήνιο περιβάλλον. Ακολουθούμε τον ανηφορικὀ δρόμο που μοιράζει στα δύο το χωριό. Απόντις ορθάνοικτες αυ- λόπορτες βλέπουμε τις πε- ντακάθαρες αυλές και τις οικοκυρές να ασχολούνται με τις καθημερινές δουλει- ἐς του σπιτιού. Ἡ μυρωδιά του φρεσκοψημµένου κου- λουριού ερεθίζει προσκλη- τικά τα ρουθούνια µας... Η Κουμτιαρίνα καθισμένη στα σκαλοπάτια του αρχοντικού της, περιστρέφει µε θαυμα- στή δεξιοτεχνία το αδράκτι, Φτιάχνοντας κλωστή απὀ Ολόλευκο μαλλί, που αργό- τερα θαᾳ αποτελέσει την πρώτη ύλη για την κατα- σκευή εξαίρετων υφαντών! Στα µέσα της ανηφό- ρας, ένα φρεσκομπογιατι- σμένο κονάκι ξεχωρίζει απὀ τα υπόλοιπα σπίτια. «Είναι το σπίτι του Άγγλου συγγραφέα αιίθη- 8 Ὠκδιτεί!», µας εξηγεί µε προθυμία ένας έφηβος... Ψηλά στην κορφή της ανη- Φορας, η παρέα θα ξεδιψά- σει µε το δροσερό νερό της «Μάνας του νερού» που βγαίνει µε ορμή απὀ τους ασβεστόλιθους του Πενταδακτύλου... Μια τελευταία βόλτα στις γραφικες γειτονιές κι ἕνα δείγμα των φιλόξενων αισθημάτων των κατοίκων Σεπτέμβριος 19ος του χωριού. Ένα Φρέσκο πορτοκαᾖ. απο την απλή Υριούλακ ένα Κλωνᾶρι βασιλικό απ την ομορφη κοπελιά, δώρ στον ξένο επισκέπτη. Κοντά στα λεωφορε1 που εἶναι ἑτοιμα για αναχώ- ρηση, καμμιά δεκαριά ὁ». λοκουρεμένα πιτσιρίκια φορτωμένα µε µπουκέτ: από ζουμπούλια και κρινό- κια, προσφέρουν, µε-- αζημείωτο βέβαια, τα µωρ.. δάτα δώρα τους... ὉΌ Κώστας Κκολής - βρακοφόροι γέροντες και - Δημήτρης, µε τα χέρια Ἡς διαγράφουν στον αέρα τ. αντίο, κατευοδώνουν το: επισκέπτες. Αξέχαστες πράγματι εµπειρίες! Σήµερα το ειδύλλιακς και φιλόξενο Μπέλλαπαις, κουρσεμένο από τη ληστρ. κή επιδρομή των βαρβάρω», ορφανεμένο και βουβο, δε- Χεται µε καρτερία την συνε- Δημοτικοί χοροί µέσα στον περίθολο του Αθθαείου σε παλαιότερη εποχή χιζόµενη διακόρευση 07- το ξένο πάτηµα του ΑΤΤάζ Οι φιλόξενοι κατο.”- του ὀµορφου Μπέλλαπο παρά την επιμονή τους .- παραμείνουν. στη γενέθ- γη, έστω και εγκλώβίζν: νοι, αναγκάστηκαν τεῖ-- να φύγουν. Σκορπισµένοι σε ὅας- ρα µέρης της ελευθεῖ” Κύπρου. ζουν µε την πάν” της προδοσίας και 1 51: ρο της επιστροφής... Ο Κώστας Κκολης. - σπιτονοικοκύρης Αββαείου πέθανε εκξὶ σι τόπο που αγαπησξ -. αντέχοντας στην καθὶ»ὲ- νή θέα των απρόσκλ:» ξένων της Ανατολ/ς τ΄ βεβήλωναν το «σπιτὸ '-- Χρυσούλλης Χ Παπαλούκ Μπέλλαπας Σεπτέμβριος 1995 πμ Δύο ΛΩΠΤΙΠΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΊΟ0ΟΡ ΕΜ 5ΤΕΕΕΟ ΤΟΡ ΕΜ οσα ΤΕΙ.. 833900 - Ι029 4536583 5ΤΕΚΕΟ - ΓΑΧ. 477176 - Ρ.Ο.Βοχ 4090 Για καλή και ποιοτική μουσική ακούτε πάντα ΤΟΡ ΕΜ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΜΑΣΣΑΖ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΝΕΑΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΑΣΣΕΡ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10 π.µ. - 10μ.µ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Γμί! Α/οοπί. και σάουνα Καπίκα ΟΟΠΙΡΙΘΧ, Γἰάο Ηουςο 1, Διαμ. 361, Όος όροφος Τηλ. 05-3/3593, ΛΕΜΕΣΟΣ Φε Τα ΠηρΟοσΣπΠζὈ Απόγτην Εταιρεία ΑΗΙΝΟ ΑΡΝΕΕΤΙΚΙΝάΟ 4: ΜΑΚΚΕΤΙΝΟ 5ΕΚΝΙ6Ε5 ΕΤΗ ζητεί προσωπικό προς άµεση πρόσληφη: 4) Τηλεωνήτοιες για ολική ή µεοική απασγόλη- ση. (πρωινό. απογευµατινό ή βραδινό ωράοιο). Β) Λιαφημιστές - δια ημίστωιες, για όλες τις πτε- ριογές της Κύπρου. α) Μόνιμη και σταθερή εργασία Β) Ευχάριστο και πολιτισμένο περιβάλλον εωγ- σίας Ὢ) Εξαιρετικές απολαβές, αναλόγως προσόντων ὃ) Άριστες πωοοπτιχές. οήνορη ανέλιξη ε) λος μισθός Ὁ Πλήρη ἀλλά ὠφελήματα, Τηλ. 02-490559, Φαξ. 02-490 649. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 04-6291080 ΛΑΡΝΑΚΑ 99.6 ΓΜ 9ΓΕΒΕΟ ΤΗΛ. (02) 492907 (Γραφείο) 1026 (Στούντιο Εκπομπής) ΦΑΞ (02) 315232 ἐ -- δι έν ὄνγνοσήτ« ΡΑΔΙΟ ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΙΗ πο) ἁονή ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Ζ 5120 ΜΟΝ Κάνετε την έξυπνη κίνηση! “2 Προβάβετε τα προϊόντα σας µε εξαιρε- τικά συµφέρουσες τιµές, Πἠηρώνοντας ΜΟΝΟ α {20 αντί των «220 που είναι η κανονική τιµή, µπορείτε να έχετε 6 διαφημιστικά «ροῖς την ηµέρα για περίοδο ενός μηνος. Εκµεταβευτείτε την ευκαιρία!!! Η καβύτερη επένδυση που θαᾳ μπορούσατε να κάνετε! 102.6 ΕΜ 5ΤΕΕΕΟ ΡΑΔΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Τη. 3160248, Αθηνών {07Α, Στρόβοβος ὤωκΟΝ ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΛΑΜΠΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΑΣΣΑ7 Γνωρίζοντας τις εαθύνες µας και κατανοώντας τις υποχρεώσεις µας προς την ελλεκτή πελατεία και θέ- λοντας να βαδίξουµε πάντα µετις υπάρχουσες ανά- γχες. συνεγΚουμε µε τον ἴδιο ζήλο να προσφέρουμε τις υπηρεσίες µας απὀ Ελληνίδες πτυχιούγες Μασσέρ χαι να διατηρούµετις τιµές µας. προσφέρο- ντας 306: ἐνπτωση. Για όσους δεν έγετε επισκεφθεί το γώρο µας. ελάτε ναι δεν θα γάσετε. Ευχαριστούμε, τηλ. 274082 ΜΛΣΣΛ/ Προσφέρεται µασσάς από πεπειραµένη µασσέρ σε άντρες και γυναίκες Τηλ. 02-348621 Σεβίδα 8 ἹΠ ΑΔΟΠΛΩΤΗΠ ΚΣΡΥΝ [| Α Σεπτέμβριος 1905 ΑΠΟΤ Ὃννοπιώπαι πανε πλ ιν ΡΙΚ και «Αδούλωτη Κερύνεια» Ευρεία αντιπροσωπεία της «Αδούλωτης Κερύνειας» εἰ- χε στις 17/8/1995 συνάντηση µε Τον διευθυντή προγραμµά- των της τηλεόρασης του ΡΙΚ κον Παπαγιάννη µε τον οποίο συζητήθηκαν διάφορα θέµατα που αφορούν την προθολή απὀ το ΡΙΚ θεµάτων που αφορούν τους πρόσφυγες καθώς και των θέσεων γενικά των προσφύγων στο Κυπριακό Πρόθληµα. Η συνάντηση ήταν πολύ επικοδοµητική και Οἱ επαφές θα συνεχισθούν. ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΑΝΑΝΙΕΣΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΚΟΣΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με πρωτοβουλία µιας ομάδας Ελλήνων Ακαδη: µαϊκὠν και Επιστημόνων, γίνεται συλλογή υπογρα- φών απὀ Ανθρώπους των Γραμμάτων, των Τεχνών, Ακαδηµαϊκούς, Επιστήµο- νες, καθώς και απὀ οργα- νωμµένα σύνολα σε µια διαπιστώνεται ότι: «Στην Κύπρο ο Κυπρι- ακός Ελληνισμός πιέζεται αφόρητα να αποδεχθεί λύσεις που θα συνεπάγο- νται την μετατροπή ολό- κληρης της Κύπρου σε τουρκικό προτεκτοράτο. Τα τεκταινόμενα σχέδια Η εκπρόσωπος της «Αδούλωτης Κερύνειας» κα Χλόη Προκοπίου επιδίδει στην κα Αντωνοπούλλου το Λεύκωμα του Σωματείου «Μάνα γη Κερύνεια µου» ως αναμνηστικό δώρο διακήρυξη που να καλεί σε κινητοποίηση για δια- σφάλιση των Εθνικὠν Δικαιωμάτων και συµφε- ρόντων που απειλούνται τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κύπρο. Αναφορικά µε το Κυπριακό Πρόβλημα στην προτεινόμενη διακήρυξη (Δικοινοτική - Διζωνική Ομοσπονδία) δεν νοµιµο- ποιούν µόνο τη διχοτόµη- ση, µε τη δηµιουργία δύο ανεξάρτητων κρατικών υποστάσεων, αλλά απο- σκοπούν σε πολύ περισ- σότερα: στην κατάλυση των ελευθεριών και του µη κατεχόµενου τµήµατος Η Βοηθός Γ ραμματέας του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» Παράρτημα Λευκωσίας καταθέτει στεφάνι στον Τύμθο της Μακεδον/τισσας εἰς μνήμη των πεσόντων στην κατάληψη Των κωμοπόλεων Λαπήθου και Καραδά. (Στις εκδηλώσεις τῶν Καραθιωτών / Λαπηθιωτών στις 6/8/1995 στη Λευκωσία). της Κύπρου, µέσω των λε- γόµενων οµόσπονδων ορ- γάνων και κεντρικών εξουσιών. Σύρθηκε η Κύπρος μέσω του «διακοινοτικού διαλόγου» σε αλλεπάλληλες και ΟλΟ- ένα μεγαλύτερες κάθε φορά υποχωρήσεις. Εκβιάζεται να υποκύψει µέσα απὀ «διάλογο», να παραδώσει µε τη «θέλη- σή» της ό,τι δεν έχει αρ- πάξει μέχρι σήµερα ένας τρίτος Αττίλας, Μόνον µία αποφασιστική στάση της Ελλάδας µπορεί να απο- τρέψει αυτήν την εξέλιξη και να εγγυηθεί την επι- βίωση και µακροπρόθεσµα τη λύτρωση του Κυπρια- κού Ελληνισμού», Μετά απὀ συνάντηση που εἶχαν οι αντιπρόσω- ποι του Σωματείου µας Ἰωάννης Σιεκόρσαββας και Χλόη Προκοπίου µε την εκπρόσωπο της Οµάδας Πρωτοβουλίας κα Σοφία Αντωνοπούλου, Λέκτορα του Τµήµατος Αρχιτεκτό- νων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνίου, το Σωματείο µας προσυ- πόγραψε τη διακήρυξη Σεπτέμβριος {1905 Ἡ ΔΔΟἩΛΩΤΠ ΚΕΡΠΜΕΤΑ Σεβθίδα 9 Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Η κάθοδος του Ανώτερου Συμβούλου του Προέδρου Κλίντον κ. Γεώργιου Στεφανόπουλου, (Ελληνικής κατα- γωγής) ταν πράγματι ένα σηµαντικό γεγονός. Επειδή όπως εἰἶχο ανακοινωθεί η αποστολή του ήταν για να δει απὀ κοντά το πρόβλημα και να ενημερωθεί απὀ πρὠτο χέρι, θεωρήσαµε όπως πάντα τι για να πάρει ΟλΟκλη- ρωμένη εικόνα θα έπρεπε εκτός απὀ τους διάφορους επίσηµους να δει και εκπροσώπους των προσφύγων. Γυ αυτό πολύ εγκαιρα ζητήσαμε τόσο απὀ το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και την Αμερικανική Πρεσβεία να µας περιβάλουν στον κατάλογο των επαφών του. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται να επικράτησε η πά- για τακτική που ακολουθείται ώστε οι ξένοι να µην έρχο- νται σε επαφή µε το λαό και συνάντηση δεν διευθετήθη- κα. Όμως, το Προεδρείο της ΠΣΕΚΑ αντιλαμβανόμενο τη σηµασία της πραγματικής διαφώτισης που πηγάζει απὀ τον ἴδιο το λαό µας έδωσε την ευκαιρία να δούμε έστω και στο πόδι τον κ. Στεφανόπουλλο καλώντας µας να πάρουμε µέρος στη δεξίώση που εδόθη για τον κ. Στεφανόπουλο στις 27/8/1995. Γι αυτό ευχαριστούμε δηµόσια το Προεδρείο της ΠΣΕΚΑ και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό της κ. ΡΠΙΙΡρ ΟΠηἰδίορῄοΓ. Στην ολιγόλεπτη συνάντηση αναφέραμε µε δύο λό- για τις απόψεις µας που συνοψίζονται στο ότι οι πρό- σφυγες αναμένουν ότι αντικείµενο και στόχος οποιασ- δήποτε πρωτοβουλίας πρέπει να είναι να βρεθεί λύση που να ξηλώνει την κατοχή ώστε όλοι οἱ πρόσφυγες χω- ρὶς όρους και περιορισμούς να επιστρέψουν στα σπίτια καιτις περιουσίες τους. Στον κ. Στεφανόπουλο εδόθησαν γραπτά έγγραφα µε τις απόψεις µας πάνω σε όλες τις πτυχές του Κυπριακού Προβλήματος µαζί µε την ακόλουθη συνο- δευτική επιστολή: «Κον Γεώργιο Στεφανόπουλο Ανώτερο Σύμθουλο του Προέδρου Κλίντον Αξιότιµε Κύριε, Εκ µέρους των Ελληνοκυπρίων προσφύγων από την Επαρχία Κερύνειας που είναι τουρκοκατεχόµενη απὀ το 1974 σας καλωσορίζουµε στην Κύπρο. Ο Κυπριακός Λαός αναμένει πολλά απὀ τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως υπερδύναμη, Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, µε διακηρυγµέ- νη πολιτική υπἑρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όμως αυτές οι ελπίδες του λαού µας απὀ το 19/4 μέχρι σήµερα προδόθηκαν κατ' επανάληψη. Η αμερικάνικη πολιτική στο Κυπριακό ήταν εχθρική προς τη νόμιμη Κυπριακή Κυβέρνηση και συντεταγμέ- νη µε τον Τούρκο εισβολέα. Η τουρκική εισβολή και η µαζική παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την Τουρκία στην Κύπρο δεν έχει καν καταδικασθεί. Επετράπει στην Τουρκία να εδραιώνει τα τετελεσμέ- να της στρατιωτικής εισβολής (που έγινε µε αµερικά- νικα όπλα σε αντίθεση µε τους αμερικανικούς νό- µους) µε µια σειρά διχοτομικών ενεργειών. Αποκορύφωμα αυτών των ενεργειών ἦταν η παράνο: µη, μονομερή ανακήρυξη των κατεχοµένων σε ανε- ξάρτητο κράτος και το οποίο υποβοηθείται να εδραιω- θεί παρά τα Ψηφίσματα 941 και 990 του Συµβουλίου Ασφαλείας. Για 21 χρόνια τώρα οι διάφοροι Αμερικάνοι επίση- μοι είτε είναι διαπιστευµένοι εδώ στην Κύπρο, είτε επισκέπτονται την Κύπρο σε ειδικές αποστολές, αρ- νούνται µέχρι τώρα να υποστηρίξουν το αίτηµα των προσφύγων για αποκατάσταση Των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους (της επιστροφἠς στα σπίτια και τις περιουσίες τους) και αρνούνται να διακηρύξουν ὅτι η αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κύπρο, ὀχι µόνο δεν είναι στοιχείο διαπραγματεύσιµο αλλά αποτελεί προὐπόθεση για λύση. Παρά τις γενι- κές διακηρύξεις των Αμερικανών Προέδρων υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν υπάρ- χει αμερικανική υποστή- ριξη για τα δικά µας Ανθρώπινα Δικαιώματα. Κύριε Στεφανόπουλ- λε, ο Πρόεδρος της Αμερικής, πρέπει να συμβουλευθεί ότι εἶναι προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον της Αμερικής και υπέρ της ειρήνης, να αποκατασταθεί η αξιοπι- στία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή µας. Το πραγµατικό Πρόεδρικό ενδιαφέρον για δίκαιη λύση του Κυπριακού Προβλήμα- τος, πρέπει να στοχεύει στην άρση των συνεπει- ών του πολέμου, στην επανένωση της Κύπρου όπως ήταν πριν απὀ την τουρκική εισβολή και στην αποκατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμᾶ- των του Κυπριακου Λαού. Όλοι οι πρόσφυ- γες, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες και άλλοι, πρέπει να επιστρέψουν χωρίς όρους και περιορι- σμούς στα σπίτια και τις περιουσίες τους και όλοι οι Κύπριοι να ζήσουν σε µια ενωμένη Κύπρο µε ένα δημοκρατικό σύ- νταγµα στο οποίο ὁλοι οι πολίτες θα εἶναι ἰσοι έναντι του νόµου. Είµαστε βέβαιοι ότι η Αμερική έχει τη δύναμη, εφόσον το θελήσει να συμβάλλει ώστε τα πιο πάνω να επιτευχθούν. Είµαστε δε βέβαιοι επί- σης ότι αυτοί (οι πιο πά- νω στόχοι) είναι πολύ πιο εύκολο και µε ολιγό- τερο κόστος να επιτευ- χθούν, σε αντίθεση µε την προσπάθεια που γΥί- νεται σήµερα να µοιρα- σθεί η Κύπρος, να διαχω- ρισθεί ο Λαὸς σε κοινό- τητες πάνω σε φυλετική και θρησκευτική βάση και να καταπατηθούν και απεμποληθούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χιλιάδων Κυπρίων (που αντιστοιχούν µε δὸ εκα- τομμύρια Αμερικανούς). Κύριε Στεφανόπουλ- λε, Επαναλαμβράνουμε ότι η Αμερική µπορεί να βοηθήσει αν το θελήσει, όπως έκανε και στο Κουβέιτ. Μπορείς και εσύ να συμβάλεις προς αυτή την κατεύθυνση συμβουλεύοντας ανάλο- γα τον Πρόεδρο Κλί- ντον». ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΩΣ ΠΟΤΕ Οι εκδηλώσεις για την κατάληψη της Αμμοχώστου, έδωσαν την ευκαιρία να Υί- νουν και πάλιν δηλώσεις και διακηρύξεις για το Κυπριακό Πρόβλημα. Θσ σταθούμε στο χαιρετισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας όπως δημοσιεύτηκε στον ηµε- ρήσιο τύπο και Ιδιαίτερα σε µερικά σηµεία τα οποία έχουµε την γνώµη ότι είναι ασυµ- βίβαστα µε τα γεγονότα αφού δεν υπήρξε αλλαγή στη διακηρυγµένη Κυβερνητική Πολιτική. Είπε ο κ. Κληρίδης: «Συνεχίζουμε τον αγώνα µας πάντοτε έτοιμοι για ένα αξιο- πρεπή συμβιβασμό, αλλά ουδέποτε έτοιμοι για συνθηκολόγηση µε βάση τις απαιτήσεις του Αττίλα. Υπάρχουν όρια ασφάλειας τα οποία δεν μπορούμε και δεν θα τα υπερβούμε». Πως είναι δυνατὀ να γίνονται τέτοιες δηλώσεις όταν ἠδη η Πολιτική Ηγεσία του τόπου έχει συνθηκολογήσει µε βάση τις απαιτήσεις του Αττίλα, Απαίτηση Ίη του Αττίλα: Να χωρίσουν οι δύο κοινότητες και οι Τουρκοκύπριοι να μαζευτούν όλοι σε µια αµιγή ζώνη για να ἱδρύσουν δικό τους ξεχωριστό κράτος. Είτε αυτό θα είναι τελείως ξεχωριστό, είτε μέ- ρος Ομοσπονδίας, είτε µέρος συνοµοσπον- δίας δεν έχει σηµασία, διότι η ουσία της απαίτησης του Αττίλα έχει γίνει αποδεκτή απὀ την Πολιτική Ηγεσία του τόπου. Η Ηγεσία µας αποδέκτηκε µε αυτό τον τρόπο να νομιμοποιήσει τη δημογραφική αλλαγή που εἶναι τετελεσμένο της Τουρκικής εἰ- σβολής. Μήπως αυτό δεν εἶναι συνθηκολό- γηση, Απαίτηση 2η του Αττίλα: Η Τουρκική µειοψηφία του 1876 να εξισωθεί πολιτικά, ως Κοινότητα, µε την Ελληνική πλειοψηφία του 8256. Και αυτή η απαίτηση του Αττίλα έγινε αποδεκτή µε τις Συνταγµατικές ρυθµί- σεις που η ηγεσία µας έχει αποδεχθεί να δοθούν στους Τούρκους σε µια τελική λύ- ση. Μήπως αυτό δεν είναι συνθηκολόγηση, Απαίτηση 3η του Αττίλα: Για να διατη- ρηθεί αµηγής ἡ στην καλύτερη περίπτωση να υπάρχει Τουρκική πλειοψηφία πληθυ- σμού στην Τουρκική Ζώνη, ο Αττίλας απαι- τεί να µην επιστρέψουν οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες. Η Ηγεσία µας φαίνεται ότι το δέχτηκε και αυτό, πράγµα που Φαίνεται από την αντιμετώπιση που έκαμε των Ιδεών Γκάλι που ικανοποιούν αυτή την απαίτηση του Αττίλα πράγµα που η Ηγεσία µας (του- λάχιστο στην πλειοψηφία της) δεν τις έχει απορρίψει. Αντίθετα, για να υποβοηθείται αυτή η εξέλιξη, η Κυβέρνηση στηρίζει την πολιτική της στην υπόθεση ότι έτσι καὶ αλλοιώς δεν θέλουν όλοι οι πρόσφυγες να επιστρέψουν. Μήπως αυτό δεν είναι συνθηκολόγηση, Απαίτηση 4η του Αττίλα: Ζητεί αναγνώ- ριση Κυριαρχίας, ζητεί αναγνώριση κρατική, ζητεί οικονομική ενίσχυση. ΕΠ Ηγεσία µας δυστυχώς και αυτά τα ζητήµατα τα συζητεί και υποβοηθεί την υλοποίησή τους. π.χ. Η αποδοχἠ των ΜΟΕ, η σιωπηρή ανοχή της εµπορίας προιόντων απὀ το παράνομο κα- θεστώς στα κατεχόμενα µε ευρωπαικές χώ: ρες, παρά την απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου, η σιωπηρή ανοχή στη διοχέ- τευση τουριστών στα κατεχόμενα, το λα: θρεµπόριο που αφήνεται να οργιάζει επι- τρέπει σιγά - σιγά στο παράνομο καθεστώς στα κατεχόμενα να εξασφαλίζει αναγνώρι- ση και οικονομική ενίσχυση. Μήπως αυτό δεν εἶναι συνθηκολόγηση µε τις απαιτήσεις του Αττίλα Μήπως η όλη τακτική των Κυπριακών Κυβερνήσεων που απὀ το 19/4 έχει µετα- τρέψει το Κυπριακο σε µια απλή Διακοινοτική διαφορά µε αποτέλεσµα η Τουρκία να µην πιέζεται ὡς ο εισβολέας και κατακτητής αλλά έχει γίνει ένα απὀ τα εν- διαφερόµενα µέρη που µπορεί να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσης, δεν αποτελεί συνθη: κολόγηση µε τον Αττίλα: Τα «Μήπως» που µπορεί να αναφερ: θούν είναι πάρα πολλά και είναι πράγµατα που τα ζούμε όλοι µας και που όλοι επιβε- βαιώνουν πως η Ηγεσία έχει πράγματι συν- θηκολογήσει µε τις απαιτήσεις του Αττίλα και έχει μάλιστα ξεπεράσει τα ὁρια ασφα- λείας για την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, πράγμα όπου επανειλημμένα έχει διαπιστωθεί και από την ἴδια την Ηγεσία. Γι αυτό εἰναι καιρός να σταματήσει ο εµπαιγµός του Λαού και απὀκρυψη των πραγµατικοτήτων πίσω απὀ τον καπνό «αγωνιστικών» διακηρύξεων χωρίς αντίκρυ: σµα. Εἰναι καιρός να ξυπνήσουμε όλοι µας Σεηίδα 10 από το λήθαργο και τη µέθη της κατανάλωσης και να κατα- λάβουμε πως αν δεν αναλάβουμε ὁλοι τις ευθύνες µας και να σταθούµε αντιμέτωποι µε την κατοχή, ο Αττίλας θα ρι- ζώσει στα κατεχόμενα και οι ρίζες του θα επεκταθούν είρη: γικά µεν, αλλά εξοντωτικά και στις ελεύθερες περιοχές. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει την πρὠ- τη και βασικότερη ευθύνη. Οι ευθύνες βαρύνουν ὅμως και την υπόλοιπη Πολιτική Ηγεσία εφόσον όλοι θεωρούν τους εαυτους τους δεσµεωμµένους µε τις υποχωρήσεις και τους λανθασµένους χειρισμούς που ἐγιναν από το 1974 και µε: τά. Οι ευθύνες βαρύνουν όλους εφόσον κανένας Ηγέτης δεν ανοίγει το δρόµο για την απαραίτητη επανατοποθέτηση του Κυπριακού Προβλήματος και την αντίκρυση του ως θέ- µατος εισβολής και κατοχἠς, πράγµα που θα σημαίνει μεθό- δευση αγώνα που θα οδηγει στην αποδέσμευση απο τις υποχωρήσεις του παρελθόντος. Δεν µπορεί να µιλά ενας για απελευθέρωση και ταυτόχρονα να προωθεὶ λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας που εἶναι το µετου- σίωµα των τετελεσμένων της εισβολής σε λύση, που ἑστω και αν προσωρινά µπορεί να αφήνει ψευδαισθήσεις, µακρο- πρόθεσµα θα σηµαίνει όχι µόνο διχοτόµηση αλλά και ἁλω- ση ολόκληρης της Κύπρου. Ας µην ξεχνούµε την «ωραία» Ζυρίχη και τα απόκρυφα της που οδήγησαν στη σηµερινή τραγική κατάσταση. Η αμφισθήτηση και η παρενόχληση της γραμμής Αττίλα πρέπει να είναι µέρος του Αντικατοχικού µας αγώνα Οι διάφορες εκδηλώσεις καταδίκης της εισβολής καὶ της συνεχιζόμενης κατοχής και ιδιαίτερα η φετεινή εκδή- λωση των μοτοσυκλεττιστών, έφεραν ξανά στο προσκήνιο το θέµα της αμφισβήτησης και της παρενόχλησης της γραμμής Αττίλα. Θεωρούμε ὁτι δεν µπορεί να γίνεται αγώνας ενάντια στην κατοχή και να µην αμφισβητείται και να παρενοχλείται η γραμμή Αττίλα. Για µας αυτό εἶναι µέρος του αγώνα που κάνουµε ένα- ντια στην κατοχή. Γὺ αυτό το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» χαιρετίζει τη µεγαλειώδη αντικατοχική εκδήλωση των μοτοσυκλεττι- στών. Η αγωνιστική αντιπαράθεση τους µε τον τούρκικο κα- τοχικό στρατό, αποκατέστησε έστω και για λίγο την τιµή και την αξιοπρέπεια όλων µας. Ἠταν πιστεύουμε επίσης µάθηµα για την Πολιτική Ηγεσία ότι δεν είναι µόνο κάποιοι «ονειροπόλοι», «περιθωριακοί» που απαιτούν κατάργηση τῆς κατοχής, αλ- λά ολόκληρος ο Λαός. Θα πρέπει η Πολιτική Ηγεσία να πά- ρει επιτέλουν τον παλμό του Λαού και να πάψουν να τον παρουσιάζουν έτοιμο να ξεπουλήσει την Πατρίδα για να δι- καιολογούν τη δικἠ τους αδικαιολόγητη ηττοπαθή στάση. Ακόμα και στις δηλώσεις που έγιναν µετά την εκδήλωση των μοτοσυκλεττιστών, μερικοί από τους Ηγέτες επανάλα- βαν τους ίδιους τετριµµένους τόνους επιβολής της ηττοπά- θειας εκεί που ο σπινθήρας άναψε για λίγο απὀ το Λαό. Είναι καιρός η Ηγεσία του τόπου να ξεκαθαρίσει στο Λαό ποιές είναι οἱ συμφωνίες που διέπουν την εδώ παρου- σία του ΟΗΕ. Μήπως ο ΟΗΕ ευρίσκεται εδώ για να συντη- ρεί τη διχοτόμηση της Κύπρου Μήπως η Κωπριακή Κυβέρνηση έχει εγγυηθεί το απαρα- βίαστο των «συνόρων» που δημιούργησε η τουρκική εἰσβο- λή και κατοχή Πως είναι δυνατὀ η Κυβέρνηση να αγωνίζεται για απο- κατάσταση των δικαιωμάτων του Λαού όταν μπαίνει πρώτη η Κυβέρνηση εμπόδιο στην άσκηση των δικαιωμάτων του Λαού Πως θᾳ γίνει αγώνας ενάντια στην κατοχή όταν η κατο- χική γραμμή δεν αμφισβητείται και ο κατακτητής δεν παρε- νοχλείται για να φαίνεται στον έξω κόσµο ότι υπάρχει κα- τοχή, ότι υπάρχει καταπάτηση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας µετά την εκδήλωση των μοτοσυκλεττιστὠν ἐδειχναν ὁτι η µόνη έγνοια µας είναι η Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να είναι «ευνοική» για µας, διότι το κράτος «αγωνίστηκε» να µην παραβιασθεί η ουδέτερη Ζώνη απὀ τους µοτοσυκλεττιστές. Αυτό καθόλου δεν εκφράζει τις «επετειακές» διακηρύξεις για αγώνα ενάντια στην κατοχή. Για να έχουν αντίκρυσµα τέτοιες διακηρύξεις πρέπει να συνοδεύονται απὀ έργα µε- ταξύ των οποίων το βασικότερο είναι και η κινητοποίηση του ἴδιου του Λαού ενάντια στην κατοχή εδώ στην Κύπρο και ὀχιτον περιορισµὀ ακόµη και κάθε αυθόρµητης έκρηξης του αδικηµένου λαού µας. Καλούμε την Ηγεσία του τόπου να σκεφτεί πολύ καλά τον ρόλο που παίζει στην όλη υπόθεση Κυπριακό Πρόβλημα. Ἱ Αλ ο Ύλας ΕΙΡΎΝΙ ΣΠΑ Σεπτέμβριος {0ος το «Θ» ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 28/6/1995 ΤΟ Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» εκτιμώντας την ουσιαστική προσφορα των Κυπρίων Αποζήμων στον αγώνα µας ενἁ- ντια στην τουρκική κατοχή, Χαιρέτισε το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο τους που έγινε στη Λευκωσία στις 28/8/1995 µε το ακόλουθο μήνυμα: «Το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» χαιρετίζει το «Θ» Συνέδριο των Κυπρίων Αποδήμων και καλωσορίζει όλους τους εκ προσώπους στην Κύπρο. Το συνέδριό σας φέτος λαμβάνει χώρα στον 210 χρόνο της τουρκικής κατοχής και σε µια περίοδο που υπάρχει κλιμάκωση του παρασκηνίου το οποίο στοχεύεινα εξασφα- λίσει τη συγκατάθεση και την υπογραφη μας για να νομιμοποιηθούν τα τετελεσµένα της τουρκικής εισβολής. Μια τότοια κατα- ληξη θα διχοτοµήσει την Κύπρο, θᾳ τουρκο: ποιῄσει τα κατεχόμενα και θα αναγνωρίσει δικαίωματα στην Τουρκία πάνω σε Ολόκλη- ρη την Κύπρο. Αυτό θα είναι το τολικὀ απο- τέλεσµα µιας Διζωνικής Δικοινοτικής Ὁμοσπονδίας και αυτό σίγουρα επιδιώκουν όλοι οι εχθροί της Κύπρου και του Λαού της, Αυτό µπορεί να εξυπηρετεί τα συμφέρο- ντα των ξένων και των Τούρκων. Δεν εξυ- πηρετεί όµως τα δικά µας συμφέροντα, οὔ- τε και εξασφαλίζει τα δικαιώµατα του Λαού µας στο σύνολό του, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων καὶ άλλων. Είναι γι αυτό που εμείς πρέπει να ανα- λογισθούµε τις ευθύνες µας και να πάρου- με εμείς την πρωτοβουλία για να προωθή- σουµε τοΚυπριακό στη σωστή του βάση, ως θέµα εισβολής, κατοχής και καταπάτησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Αμερικανός Βουλευτής και µέλος της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής κος βΒορε. Μεποπαεζ µας έδειξε το δρόμο και τον συγχαίρουµε γι’ αυτό. Δεν µπορεί να υπάρ. χουν ξένοι που να είναι έτοιµοι να εργα. στούν για τη σωστή προώθηση το. Κυπριακού και εμείς να τους κλείουµε τ», πόρτα στο πρόσωπο. Γι αυτό πρέπει το Συνέδριὀ σας να απο. τελέσει καμπή. Πρέπει να στηριχθεί πη Μεπεπάοξ και όλοι οι άλλοι που σκέφτοντα, σαν αυτόν. Για να γίνει τούτο πρέπει να υπάρξει αλλαγή της Κυπριακής Κυβερνητικής Πολιτικής στο Κυπριακό κα: πρέπει το φετινό συνέδριο να το απαιτήσε: Το χρωστάᾶτε στους διάφορους κ Μεπεπαεξζ αλλά και στους εαυτούς σας πο. πραγματικά εργάζεσθε προς αυτή την κα- τεύθυνση πράγμα για το οποίο σας συγχα:- ρουμµε. Με τη συµµετοχή µας στα δύο τελευ- ταία συνέδρια της ΠΣΕΚΑ, διαπιστώσαμε ότι αυτή, υπό την προεδρία του κ. ΡΠΙΙῃ Οπήδίορηςεί, επιτελεί ένα αξιολογότατο ἐρ- Υο στη σωστή βάση. Γι αυτό εξάλλου εἰχα- με την τύχη να ακούσουμε τον πρώτο Αμερικανό επίσηµο κον Μεπεπάεζ να ὅδια- λαλεί απὀ την Κύπρο ότι το Κυπριακό εἶνα: πρόβλημα εισβολής, κατοχής και καταπάτη- σης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλούμε µε την ευκαιρία την Κυπριακή Κυβέρνηση να αντιληφθεί επιτέλους το µε- Υγάλο κεφάλαιο, τη δυναμικότητα Και τη ὅν- νατότητα των Αποδήμων µας και να τς αξιοποιήσει σωστά. Για να γίνει όμως τούτο δυνατὀ, επαναλαμβάνουµε ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή πολιτικής τόσο στους στό- ΙΙ ΜΙΗΠΙΡ ΠΠ .ἳ ΑΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ἃ ΓΚΑΖΙΟΧ απο {1 558949 θερμίδες ἄμδὰ, ΒΕΡΛΛΑΙΝΟ ΜΕ ΣΤΑ ξ ΚΑΥΣΤΗΣΕΣ ΒΕΡΕΕΛΑΗΟΥ ὃ ΕΡΑΦΙΟΑἘ ΕΕΕΒΣΕΗ α Ἐξοικρνόλοση Ἡ » Αθοώιδη ὀειτὸ ο Νερά λη εί ΘΕΑ 9 ΚΥΑΕΝΑΡΩΑ ΣΕΤΟΥ ΛΕΡΟΩΥ Ψ ΑΙΔΙΕΣ δ ΚΥΚΑΟΦΦΗΤΕΣ 5 Κ44ΜΑΗΣΕΗΚΕΣ ΜΟΝάΔΕὰ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ῥοθμός απύόρσης οδας ἃ πλμνκά αντρας (ΙΕΗΡΟΗ Φ ΑΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣ ΤΟΑΕΣ κα ΕΙ σταξά ΣΥ ΣΗΜΑΤΑ Φ ΟΡ ΑΝΑ ΑΤΕΟΝΑΟΣΜΟΣΥ ᾱ ΑΝΤΑΛΛΑΛΑΤΙΚΑ » ΣΣΣΤΗΦΙΑΊ κΑλΜα σαν ᾱ- ΕδΕΕΙΦΝΟΣ χους ὅσο και στην τακτική πο ακολουθείται». μη .- ΗΕ Μ.. κορως ἃ τέκε ονᾶ ενὐοῤκλαἑ σα ΑΣΙΑ ΣΟΜΑΣΑ ΔΑΡΕΙΟΥ 6 ἐκ ο ο ἀκοομιχᾶ και «λδορη ἀνολέί Σεπτέμβριος 1995 πι ΔΙλοἹλΩ πι ΚΣΡἩΝ ΣΑ Σεθίδα 11 ΙΛΕΝΑ(ΑΑΙΟΤΟ ΣΕΕΚΝΙΕ 6ΗΕΙ5ΣΑ.ΡΚΟςΟΟΡΙΟς ἩΜΑλΑασΙδοςΡΙΕΕςΤΟΕ Ἀοομος Μεσόνης (δίπλα από σταθμό βενζίνης Α0ἱΡ 6Α) Τηλ. 060-233215. 06-2355509 Το ΑΚΝΑΟΑ ΑΙΤΟ ΣΕΚΝΙΟΕ. διαθέτει τον πιο σύ χρονο μηχανικό εξοπλισμό για έλεγα. επιδιόρθωση ναι συντήρηση του αὐτοχινήτονυ σας, Εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσια για: ΜΗΧ ΠΏΌΡΙΙ ο) (ακα) Εσυ ΕΕΥνΑΝΌ. ΌαΕ να 2 δέχρι σὐδο τό βουτεβού ποὺ οχείρεύεστ μλόρεί τὸ νε προεµηρεότητα. ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΒΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙΣ ΞΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ Α.Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 02-99505ὲ ΤΗΛ ΟΙΚΙΑΣ 02-922945 Σεβίδα 12 Ἡ ὧλ δολ Ω Ττὶ κεί ή ΙΣ Ἱδ Σεπτέμβριος {1995 σα ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΓΑΖΕΙΑΠΟ ΤΟ ώς ΛΑΡΙ 400.000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΠΛΩΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΤΟΥ ΛΙΑΦΗΜΙΣΗΚΟΥ ΧρολΟΑκκλνώετε, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΑΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Ὃ τα τομ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΏΝΕΒΤΙΘΙΝ ΙΣΤΟ - το ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ παν ... ΤΗΛ. 384383. ο. ΚΟΣΤΑ ο το ΜΟΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ν 10006 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗ 09-518495 ν ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ : ΤΟ ΚΑΑΥΤΕΡΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟ ΟΠΙΟΙΟΛΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ. Ι6ϱΞΜΟΡ ΑΡΝΕΗΤΙΡΙΝά ἘλαΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕ «ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑΤΗΣ ΙΓΙΑΛΟΓΟΥΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ τος νο ΑΛΑ ΣΑΣΚΟΣΤΙΖΕΙ |. ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΛ ΡΙΚΟ Σκοπια ΠφΙΘ α ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΤΟ. ΝΤΟ Λειτουργεί καθημερινά εκτός Δευτέρας ΡβιΣεα υπό τη Διεύθυνση του «Γιατρού της η Πείνας». ΝΟ. άι ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ: Γρηγόρη Αυξεντίου 107 ». ΜΕΖΕΔΕΣ «ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΧΑΡΑΣ: ρηγορη δ ΣΟΥΒΛΑ. ΚΛΕΦΤΙΚΟ. ΠΑΓΙΔΑΚΙΑ.: ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ « ὸΣΙΕΦΤΑΛΙΑ κ.λ.π Τοπικός Διευθυντής Δώρος Μυλόρδος Αναλαμθάνοντα! δεξιώσεις για Γάμους - Βαπτίσεις - Αρραθώνες - Γενέθλια Για προκρατήσεις: Τηλ. 485953 - Λευκωσία Τηλ. 362630 Καθημερινά εκτός Κυριακής 2.00-11.90 μ.μ. Ίνα εἰκόμα απο ημα 1 δική οες βδύπηοΕΤη ο ΓΚΑΡΑΖ «ΠΙΟ ἵω 1)» ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΦΟΥΡΗ ΙΣΙΩΜΑΤΑ, ΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τηλ. 05-233566 Ί4ος Δρόμος Νο. ὃ ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΛΕΜΕΣΟΣ Ἑνόμηνα- Αηώυας και ΓΡΠΙΓΟΡΕΙ ΞΤΙ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΚΕΡΥΝ ΒΙΑ ΑΣ Φοίθος Καραλόμπους Σεπτέμβριος {1905 π] ἀλλ ο Ἡ Φ)Ττ Ις δΡἩ ΝΕΣΤΑ Σεβίδα 13 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΡΥΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΛΑΠΗΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΤοΟ κέντρο, Το Ελληνικό Γυμνάσιο Λαπήθου Διοργανώθηκαν και φέτος απὀ τους Δήμους και τα Προσφυγικά Σωματεία των δύο κωµοπόλεων Λαπήθου και Καραβά εκδηλώσεις για τη θλι- βερή επέτειο της κατάληψης τους απὀ τους Τούρκους ει- σβολείἰς στις 6-8 Αυγούστου 19/4, Η μνήμη δυνατή και ανἰκη- Κερύνειας δέχτηκαν απρὀκλη- τη επίθεση από την ξηρά και απὀ τη θἀλασσα µε στὀχο την κατάληψη της περιοχής. Στις 30/7/74, ημερομηνία της Διακήρυξης της Γενεύης, που υπογράφηκε απὀ τους Ὑπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας, της Τουρκίας και του Πνωμένου Βασιλείου και που Αυγούστου 1974, όταν έγινε από επιτροπἠ των Ηνωμένων Εθνὼν η καταγραφή/ χαρτο- γράφηση των θέσεων των τουρκικών δυνάµεων και των δυνάµεων της Εθνικής Φρουράς. Αυτό δεν άφησε, Φαίνεται, ικανοποιηµένους τους Τούρκους και στις 6 Αυγούστου, Ίηµερα του Ο Άγιος Θεόδωρος και το τζαµίτης Λαπήθου. Ειρηνική ήταν πάντοτε η συµθίωση Ελλήνων και Τούρκων της Λαπήθου τη σεργιανίζει ευλαβικά και ΠΙΟ Εντονα αυτές τις µέρες στα ιερά πατρογονικἁ µας χώ- µατα της περιοχής Καραβά και Λαπήθου. Πριν 21 χρόνια οι δυο κωμοπόλεις της Επαρχίας προνοούσε, ανάμεσα σε άλλα ανακωχή, η περιοχή του Καραβά και της Λαπήθου ηταν ελεύθερη και υπὀ τον έλεγχο της Εθνικής Φρουράς. Το ἰδιο συνέβαινε και στις 5 Σωτήρος. εκδηλώθηκε και εφαρμόστηκε το σχέδιο για την πλήρη κατάληψη της πε- ριοχής και την ευθυγραµµιση της γραμμής Αττίλα. Η πρωικη αντίσταση των 3 λόχων του 2586 Τάγματος Πεζικού, του 70 Τάγματος Μηχανικού, του 286 Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού, της 190 Μοίρας Πυροβολικού και των λόχων των εθελοντών, κατοίκων των 2 κωμµοπόλεων, δεν µπὀρεσε να αντέξει στη δύναμη πυρός της επίθεσης Τούρκων, που άρχισε νωρίς στις 6 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε με εκκαθαριστικές επιχειρή- στις εκατοντάδες νεκρούς που ἔπεσαν μαχόμενοι για την ελευθερία της περιοχής Λαπήθου - Καραβά και ποι! κα- τάγονται απὀ όλα τα σηµεία της Κύπρου. Αναπόλησε και περιέγραψε, σε συντομία, την ἠρεμη καὶ ειρηνική ζωή στις δύο ὀμορφες κωμοπόλεις πριν το 1974 και τόνισε τη σηµασία της συνέχισης αγώνα και της καθολικής επιστροφής στις ρί- ζες µας, για την επιβίωση του ΣΤΙΥµΙότυπο από την εκδήλωση σεις, στις 8 Αυγούστου. Δεκάδες οι σκοτωµένοι και οι αγνοούμενοι απὀ τις μάχες στην περιοχή, πάρα πολλοί στρατιώτες και έφεδροι αλλά και δεκάδες ἅμαχοι. Όλους αυτούς τίµησαν και φέτος όχι µόνο οι Λαπηθιώτες και οι Καραβιώτες αλλά όλοι οι Κερυνειώτες. Στη Λευκωσία το µνηµόσυ- νο τελέστηκε στον ἱερὸ Ναό του Σωτήρος στην Ανθούπολη, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Παύλου. Στη συνέχεια ψάληκε τρισἀάγιο στον Τύµβο της Μακεδονίτισσας και κατατέθη- καν στεφάνια. Στη Λεμεσὀ. στον κατάµε- στο ἱερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεμεσού, τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων και Φονευθέντων στην περιοχή Λαπήθου - Καραβά κι έγινε δὲ- ηση για ανεύρεση των αγνοου- µένων µας. Το εκκλησίασµα αποτελείτο κυρίως από κατοί- κους των δύο κωμοπόλεων. άλλους συνεπαρχιώτες και πολλούς Λεμεσιανούς. Στο μνημόσυνο προσήλθαν. µετα- ξὐ πολλών άλλων ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Χατζηπαύλου, ο ταξίαρχος του ΓΕΕΦ κ Θόδωρος Καβούρ, η εκπροσω: πος του Προέδρου της Βουλής κ. Β. Κατσελλη, ο Προξενικὸς Λιμενάρχης ως εκπρόσωπος της Πρεσβειας της Ελλάδος, ο κ. Νεοκλέους ως εκπρόσωπος του Διευθυντη ΛΆεμεσου, εκ- πρόσωπος του Υπουργού Εσωτερικών, εκπρόσωποι κοµ- μάτων, οργανώσεων και σωµα- τείων. Τον επιμνηµόσωνο λόγο εξεφωνησε ο Β. Λυκειάρχης κ. Όμηρος Λαμπράκης. Ο κ. Λαμπράκη επέτισε φόρο τιµῆς Ελληνισμού στην Κύπρο. Μετά τη θεία λειτουργία έγινε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πρώων της Λεμεσού στην Πλατεία Πρῴωών. Στεφάνια κατέθεσαν ο Δήμαρχος Λεμεσού, η εκπρό- σωπος του Προέδρου της Βουλῆς, ο εκπρόσωπος του Πρέσβυ της Ελλάδος, ο Αστυνοµικός Διευθυντής Λεμεσού. η Εθνική Φρουρᾶ, τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ. ΚΕΔ. Κομµμα των Φιλελευθέρων, οι Δήμοι Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά. τα προσφυγικά σωµα- τεία «Λάπηθος» και «Καραβάς», οἱ σχολικὲς εφο- ρείες της Επαρχίας Κερύνειας, ο. Σύνδεσμος Αποδζημων (Λονδίνου) Λαπήθου και Καραβά, η Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση. η Αδούλωτη Κερύνεια και ο Όμιλος Γυναικὠν Κερύνειας. Στις 7 Αυγούστου, έγινε η καθεριωµένη εθελοντική αἰμο- δοσία στο Νοσοκομείο Λεμεσου, αφιερωμένη στη μνήμη των πεσόντων της πε- ριοχής. Η προσέλευση αιµοδο- των υπήρξε αρκετά καλή. Όλες οι εκδηλώσεις που έγιναν µε αφορμή την κατάλη- Ψη των κωµοπόλεων Λαπήθου - Καραβά στις 6-8 Αυγούστου 19/4, υπενθυμίζουν το χρεος μας για εντονότερο αγώνα για καθολική επιστροφή στους τό- πους µας σε µια ελεύθερη πε- ριοχἠ χωρίς κατοχικό στρατό και εποίκους. Σοφοκλῆς Φυττής Πρόεδρος του σωματείου «Η Λάπηθος» Ανδρέας Ιὠάννου µέλος του Διοικητικού Συµθουλίου του Σωματείου «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» Ἡ ὤδο ηλ τι ΠΙΕΡ ΥΜΕ Σεπτέμβριος 19905 ΣεΏίδα {4 ΚΟΜΜΝΙΩΤΗΡΙΟ ΠιθάΙΡΙΜΙάι ΠΡΙΕΦΤΑΠΙΝΑΙΝΗΙ [μιά ΘΙΝάΠΠΟΙΝ ΛΕΩΦ ΚΟΛΠΟΥ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ - ΧΛΩΡΑΚΑΣ, ΤΗΛ. 06-231672 Για πιο όμορφα, υγιεινά, καλοχτενισµένα μαλλιά, ελάτε κοντά µας. Λεωφ. Κυρηνείας 66Γ' Πλατεία Αγλαντζιάς ΤΗΛ. 338049 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ιά ΜΙΠΙΟΣ διπΜμσΙΟΥ Τηλ. 09-624957, 06-2499680 σπίτι Αναστασίας ΜΨάλτη 1 ΕΜΠΑ - ΠΑΦΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΞΑΙΒ ΟΟΝΡΙΤΙΟΝ5 ΞΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γρήγορη ἃ πρόθυµη εξυπηρέτηση -Λογικές τιµές Σε ένα υπάροχο περιβάθῆον καὶ µε υπέροχη Κυπριακή Και διε- θνή κουζίνα είναι το ιδανικό εστιατόριο για να περάσετε µια ευ- χάριστη μέρα. :Ο διευθυντής του κέντρου κ. Κώστας Ευαγόρου σας εξυπηρετεί πρόθυμα σε µια ποΏύ φιβική ατμόσφαιρα. ἁ ἁ κ ΙΙ ΑΗ ΝΑΙ ΟΡΦΗΡΑΓΠΕΦΙΝΗΗ 6ΟΚΑΙ ΒΑΥ ΑΝΕ. - «ΠΙΟΚΑΚΑΣ, ΤΕΙ. 06-231612 κ ς]εμαίεά α ννοπαειί] εηνἰγοππηεηϊ ΑΠα νν{ῃ εχςε]ἰεηί ειἰςίπε {Πε Κοοαβπία γασίαιΓαηί ἰ5 απ ἰάεα| ρίαςε [οί 5ρεηαίηςσ ἃ ννΠοίε «αγ. Οι πιαηᾶσει ΜΙ. (οσίᾶνν Ενᾶσοτοι ο[ζείς γοι Ποςρί{αΙἴεγ ἀπ ν]ίῃσ 5εΓνἰςς ἰΠ ἃ νΕΙΥ [ΠεπαΙγ ΔίΠΙοΣΡΠεΓΕ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ :ΠΟΥΡΕΚΙΑ -) ΔΑΚΤΥΛΑ :ΚΟΤΟΠΙΤΤΕΣ .ΦΕΤΟΠΙΤΤΕΣ »ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΤΕΣ :ΚΟΥΠΕΣ - ΛΑΧΜΑΤΖΙΟΥ Κ.Α. ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ 9 « ο ΚΙΤΙΟΥ 61 ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ. 894117 ΠΥΟ νο ατ0ῦ.ὸ δι Ί0δ,α ο ο ΕΜ 5ΤΕΙΕΟΩ Αρ τό ) Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ 4 ΄ ΚΑΙΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΤΗΛ. 522939, 522411, ΕΑΧ.: 522464 - ΚΑΤΩ ΠΥΡΡΟΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ο] Πωλείται αγγλικό τροχό- ὀπερωωωτας η στουτο για σίγουρη μεταβίβαση ΜΑΡΙΑΝΝΑ για ὁ άτοµα µε νο, ντους, Ψυγείο γκαζιού, μάτια γκαζιού, ψηστιέρα, στε- ρεοφωνικά καινούργια και εξωτερικό φωτισμό. Κατάλληλο για ταξίδια ΤΗΛ 02-47321 στο εξωτερικό. Τιμή απί- θανη. Λευκωσία Τηλ. 05-452956 (πρώην ΡΟΙ ΟΕ ΝΙΤΑ) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΕΝΖΙ ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΗΛ. 04-629788 ΓΥΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΑΡΝΙΑΡΑ Τρίβονται και γυαλίζονται μάρμαρα και μωσαϊκά. Σ8 ὀλες τις επαρχίες. Για πληροφορίες τηλ. 04-724542, 09-621147 κ. Πανίκκος Φασαρίας ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΑΝΡΗΟΤΗΕΗΜ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Χονδρικές και Λιανικές Πωλήσεις σε όλα τα , είδη Κεντρικής Θέρμανσης οι Πωλήσεις και Επιδιορθώσεις όλων των τύπων θερμολουτῆρξς! ΤΗΛ: 03-822677 09-51379/ ΑΝΌΒΟΤΗΕΒ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 ΔΕΡΥΝΕΙΑ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ------- πι ΔΔΟΠΛΦ ΤΕΙ ΠΕΡΝΑ Σεπτέμβριος 1905 ΣεΏίδα {5 επέλεαεηανςν Εε Ο Καημός ΠΑΡΕ Βουνό µου Πενταδάχτυλε µε το πλατύ σου χέρι βαρύς βοριάς εφύσιξε και το κακό έχει φέρει Μού' παν πάρε αυτό το τούβλο και φτιάξε σπίτια. Πάρε αυτό το αμφίβολο χαμόγελο και σκόρπισε χαρά και ευτυχία. Όλους µας εξερίζω σαν χωρίς το θέληµά µας ἕ - - Πάρε αυτή την αχτίδα ήλιου και χάρισε ελπίδα’ πάρε... πάρε... πάρε... αφήσαμε τα σπίτια µας και τα υπάρχοντά µας Πως μπορώ να τα κάνω αυτά, όταν ο πόνος είναι το µόνο αποµμεινάρι της καταστροφής, Το ωραίο Πέλλαπαϊς µας που ήταν το χωριό µου , , Ρ π μας η χωριο µ Πώς μπορώ να τα κάνω αυτά, εκεί ήταν το σπίτι µου το πατρογονικό µου , , , , όταν χιλιάδες στρατιώτες κοίτονται σκοτωμένοι στ. νά ντ : : Το σπίτι µου ευρίσκετουν κοντά στο Αββαείο Ἀ ο 5Ἱρ 5 Βιιωστα αμα ποι | πταμα κα ρη όπου εκατανάλωσα 25 χρόνια βίο Όταν ζούμε µέσα στην αβεβαιότητα, µέσα σ' ἑνα αβέβαιο αὗριο Στο Αββατείο έρχονταν πολλές φυλές του κόσµου Πως μπορώ να σκορπίσω χαρά στ' αυλακωμένα απ'τον πὀνο πρόσωπα, εµπαίναν τζαι γυρίζαν το καλά για να το δούσιν στα φοβισμένα µάτια των παιδιών που κοιτάζουν στο κενό τόσον τους ενθουσίαζε που κόµα το επαινούσιν Πέστε µου... Τη γραφική Κερύνεια µας πως να την ξεχάσω µόνο που τη φαντάζομαι το νου µου εν να χάσω Είχε βουνά και θάλασσα, στη µέση πεδιάδα είχε τη φύση καθαρή κι ωραία πρασινάδα Πολλοί την εζηλέψασιν, πολλοί την αμμαθκιάσαν ώσπου τζιαι ετουρτζιέψαν την τζαι τώρα ησυχάσαν Εις την Κερύνεια ήμουνα εγώ κατοικημένη και απὀ τότε που' φυγα είμαι πάντα θλιμμένη Το σπίτι σου δεν το ξεχνάς όσον κι αν προσπαθήσεις γιατί τζιµέσα άφησες όλες τες αναμνήσεις Τούτα τα λόγια πόγραψα βγαίνουν που την ψυχή µου κι όχι που το στόµα μου που βγαίνει η φωνή µου Μ' ας ὀψουνται οι αίτιοι για το κακό που φέραν κιο κόσμος πλέον δε θα δει νομίζω άσπρη µέρα Κι όσο για τη Μητέρα µας, που δήθεν θα µας σώσει κόµα τζιαι τους πρωταίτιους θέλει να τους αππώσει Να τρέξουµε στες εκκλησιές και να προσευχηθούµε απὀ τα βάθη της ψυχής πέρκιµον τζιαι σωθούµε Τζιαι σα θελήσει ο Πλάστης µου, το θαύμα του τζιαι γίνει δεν δειλιάζει µε το Μπους ούτε τον Χουσείνη Νιόθη Πογιατζή Πέλλαπαίς / Κερύνεια «Ἠλιε και φώς, µη µας προσπερνάτε και µε ψεύτικα χαμόγελα, τους ανθρώπους χαιρετάτε, ελάτε να δείτε πόσες µάνες, σκυφτές η µιά δίπλα στην άλλη, µε τα μαντήλια πάνω στους ξύλινους σταυρούς, με τα µάτια ποταμοί απὀ δάκρυα, και µε χέρια στους ουρανούς υψωμένα, και άσπρα και χλωµμά πρόσωπα, του σάβανου έχουν το χρώμα καιτη μυρωδιά του θανάτου. Καιη φωνή όλων µαζί ακούγεται παρακλητικὀ, πικρό ελεγείο. Ακούστε και µένα τη φωνή µου, που θα σµίξει µε τη δικήτους, πιο δυνατή. Εμένα που μ' άφησαν µόνο και κοιτάζω όλους αυτούς που σέρνουν τον πιο αργό χορό, στο ρυθµό παράξενης µουσικής ξέχωρα απὀ ανθρώὠτιινο χέρι και απὀ ανθρώπινο μυαλό. Καιη φωνή όλων µαζί ακούγεται απὀ το μακρινό παρελθὀν δυνατή και φωτεινή ως τα ουράνια ανεβαίνει και σµίγει µε το Θεό». Γαθριέλλα Σαμάρα ΚΕΡΥΝΕΙΑΙ- ΚΕΡΥΝΕΙΑ Ι Τ' ἀλλο πεθαίνει στη σκλαβιά και συλλογίζεται γιατί τον υποβρύχιο ύπνο του ταράξανε οι περιέργειες των σοφών - Μές το βαθύ σκοτάδι των βυθών θυμόταν τα ταξίδια με ήχους υγρούς. Τώρα σ' αυτόν το χώρο πνίγεται - ελευθερία µες το κλοιβι. Και τούτο διέτρεξε τη δόξα. τις υποδοχές καιτις φωτογραφήσεις, το τάραξαν οἱ λόγοι κι οι χοροί κι οι στίχοι αρχαίων τραγωδιών, Χάρηκε ολόχρυσο ταξίδι στη γαλάζια σκέψη των Ελλήνων, στον άστατο σαν νιότη αγέρα της Μεσόγειος. Και τώρα κείται εδώ µες την αναμονή για κάποιο αρµένισµα συμβολικό - ελευθερία χωρίς ελευθερία. Κι εμείς κολλήσαμµε στα λόγια καὶ στους χαρταετούς με καθαρά φωνήεντα, ευδαιμονούμε στα φθογγόσηµα και παρελαύνομµε προς δόξαν των φακών, ενώ στο θρόνο τ' ουρανού ο Αισχύλος µε τη Φωνή των πανελλήνων απαγγελλει- Ίτε παίδες Κυπρίων την Κύπρο ελευθερώστε. Κύπρος Χρυσάνθης Σεηίδα 16 «Κερύνεια µου αγαπημένη» Τα γαλανά σου χρώματα, οι πράσινοι σου κάμποι, τα μυρωμένα σου βουνά, τα κρυσταλλένια σου γερά είναι η ο µορφιά σου. Άθελα µας, σ αφήσαμε στα κάλλη σου, κι όπως πάντα ωραία, µα ποιός ξέρει αν καθαρά είναι ακόµα τα βουνά κι όλα ολόγυρα σου. Σε βούτηξαν οι άναντροι τ' Αττίλα αλήθκεια, πώς τόλµησαν, οι ἆθλιοι, χωρίς νάχουνε θαμπωθεί απὀ τα τόσα θέλγητρά σου. Κερύνεια µας, µη πτοηθείς, κάµε λιγάκι υπομονή, γιατί µαζί σου, όλοι µας, µε σιδερένιες τις γροθιές, και ατσαλένιες τις ψυχές, µένουμε άγρυπνοι φρουροί σου. Θάρρος Κερύνεια µας καλή, στολίδι του βορρά µας. θα κάµει πάλι ξαστεριά κι ο οὐρανος θα φέξει, και θα’ ρθει πάλι η στιγµή µεγάλη και ωραία, µε σκιρτήσµενη την καρδιά κι όλοι µας µε λαχτάρα, άνοιξε όσο πιο πλατιά μπορείς τη Μάνα αγκαλιά σου. Ανδρέας Κουσαλήν (Κερυνιώτης) Σεπτέθριος 1985 Ἡ Δδο πλ Ω Τι ΚΕΡΥΝΕΙΑ Γὼ Σεπτέμβριος 1905 ΡΒομίπά 6ΓεεΠ ΕΥ Ηοίε! Αρί5 ο Πεδἰθυιαηί κ. ἅ 9ἱ8ΕΚ Ποιδθ 52 σσ Τοι. 03-δ31664 Ρτοίαγας, Ραγαἰπιπί, ΟΥΡργς ερτωσσς να ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Πρωτότυπη µουσική σχολή ιδρύθηκε στη Λάρνακα για να διδάξει σωστά τη µουσική µε τρόπο υπεύθυνο και Επαγγελ- µατικὀ από άριστους διπλωματούχους και πεπειραµένους διδασκάλους. Επιλογή μάθησης σε όλα τα όργανα, μουσική 827, µουσι- κή τεχνολογία. Μαθήματα µε νέα πρωτότυπη µέθοδο για ενήλικες. Η επιλογή δική σας, η ευθύνη μάθησης δική µας. Για εγγραφές και πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 09-624752, 04-656740, 04-623362 δΕΩΡΟΣ ΑΕρθὰς 28 2 ΤΗΛΕΦΚΑΑΟ μὰ 11 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία στην οδό Ηλιανθόμων Νο. 8, Εκάλη, Λεμεσός. Ενοικιάζεται σπίτι τριών υπνοδωματιων στην οδό Γεωργίου Κατσούρη 20Α. Στρόβολος. Για Πληρο- φορίες αποτείνεσθε στο τηλ. 420006. Πληροφορίες τηλ. 394421 Λεμεσός ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Πάφο ευούχωρά διαμερίσματα: και 3 υπνοδωματίων. ἐτοιμά ντα παράδοση. Ευλομίες πληρωμής. Τηλ. θ6-247097. ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ 1ΡΣΟΠΕΔΟΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ Α.Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 02-933052 ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ 02-922348 Σεπτέμβριος {19905 π“ἱ ΔΙΔΟοπΑΩ τπτ Σεβίδα 17 Πο ΣΠΑΕΙ ΚΙ (ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ) Οδός Στασικράτους δΑ (Πίσω από το Τραστ) Τηλ. 321294 - 461787 ΛΕΥΚΟΣΙΑ Διάφορα σχάρας Τ- Βοπε »ἱοαΚ Πέστροφα Παγιδάλια αρνίσια Συκώτι μοσγαρίσιο Κοτόπουλο Ορτύκια Μποιζόλα οιωινή Μποιόλα πρασάτη Κρασάτο γοιρινό Σουβλάκια χοιρινά δνεφταλιά Λουκάνικα Χαλλούμι Μανιτάρια Χούμµους Σαλάτα κατ’ άτομο Γιαούρτι ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλείται πολυτελής οικία 3 υπνοδωµατίων σε 11/2 οικόπεδο 400τ.μ. καλυμμένο µε), µεγάλο κήπο, γώρος για πισίνα στην περιοχή ΒΕεργίνας στη Λάρνακα. Τιμή ευκαιρίας λόγω αναχωρήσεως. Τηλ. 09-554611. 04-651197, 639424. Ρ.6ΠΑΚΑΙ ΑΜΡΟΙ5 (ΟΚΑΙ. ΡΑΥ - ΡΑΡΗΟΣ 60ΟΒΑΙΙΤΟ - οσα Βαγ, Το. 06-621052 ΚΑΕΜΙ - Βείνεεπ ΡΑΡΗΟΣ - Οοταί ΒαΥ, Τε. 06-249082 ΟΚΙΟΝΑΣ ΤΚΑΥΕΙ δΤΟΥΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΡΟΛΟΣ...,... από {900 Κρήτη ...... ἀπό 6105 ΞΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ από Εἱ65 ΞΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ από {210 Κρουαζιέρες Ισραήλ - Αὐυπτο ΟΕΙΟΝΑΣς ΤΚΑΥΕΙ ΤΟ Ε5 Τηλ. 262611 / 441690 Λευκωσία ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΝ ΑΕΡΑ Ἄμεση εξπηρέτηση Τιμές Λογικές Κυριάκο ΦΤΩΧΑΤΖΙΗΣ δ ΥΙΟΙ ΛΤΔΑ Αρχιμήδους 7 Αγλαντζιά Τηλ. 990397 ΑΙ ΚΑΡΙΑ -- ΑΙΕΚΑΡΙΑ ΜΙΑ ΡΙΟ ΓΕ ΑΝΕΟ 30, Κεππεάν Άνο,, Ρ.Ο. Όον 334 ΤεΙ: 02-30601. ΝΙΗΟΟΡΙΑ ΟΥΡΕΣ Τοίσοχ: 6057 ΑΝΟΟΗΜΙ ΟΥ. Καν: 35172 -160θυ» ΙΕΕΚΙ ᾶ ἄΕΟΒΕΙΑ ΕΑΡΗΙΟΝΙΤΟ ΓΙΑΛΟΥΣΑΣόΙΛ ΤΗΛ. 222511 - 955740 αεεκιἁδ σοκ ΕΑΦΗΙΟΝΤΤΡ Στο εργοστάσιο µας θα βοείτε ὀλων των ειδών Ανδρικά, Γυναικεία και Παιδια ΠΩΛΟΥΝΤΑΓ ΝΟΝΑΡΙΚΩωΝ ΓΠΑΛΟΥΣΑΣ 614. ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΗΛ. 237100 - 35066 Η ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΤΝΣΠΑ Σεῆίδα 19 Σεπτέμβριος (9ος Σεπτέμβριος 19905 Π ΑΔΟΛΦΟ Σεβίδα {8 Λιμάνι Κερύνειας. Πολύ παλιά φωτογραφία του λιμανιού της Κερύνειας Η Θεοτόκος, ο Άγ. Ιωαννης ο Ελεήµων και Δωρητές, Εικόνα Μονής Αγ. Χρυσοστόμου Ίδος αιώνα Εκκλησία Αρχαγγέλου ΜΙχαΗΛλ στην Κερύνεια ον κ. -- ο. ολ μόριο ομοαοσώνοοως Τάφοι παλαιοχριστινικής εποχής. Χρυσοκάδα Κερύνειας ο φιά γιατνα µην ακούεται ο λόγος της! Σεθίδα 20 Ἡ ΑδΔοπλ Τα Κε ρηΝ Σ1ὰν Πωλείται διαμέρισμα στη λάρνακα 5 ἀπνοδωώμµατιων επιπλωμµένο στην περιογἠ Φανερωμένης. Ενοιπιάζονται 3 άνετα χα- ταστήµατα σὲ πεντρική πι- ριογή στο Παραλίμνι, Ζητείται για αγορά ἡ ενοι- ίαση διαμέρισμα στην πε- ριογή Ζωγράφου στην Αθήνα, Για πληροφορίες: Τηλ. 04-650182 ή 09-534864 λάρνακα Ἠ/ΠΠ οοΠΙΡΗΠΙΕΠΙ5 ΤΑΒΕΕΝΑ «ΤΟ ΣΤΕΚΙ της Χρυσαλινιώτισσας» ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΟΙ Αεωφ. Αθηνάς 18-19 Τηλ. 430772 Λευκωσία Σεπτέμβριος {9095 π-οασοσςς ΕΡΓΟΛΛΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Α. ΛΟΙΖΙΑΣ ἁ ΥΙΟΙ ΛΤΑ 1] Θεομήτωρος 1ὁ ΤΗΛ. 02-4δ1712. 09-572δ01 Λατσιά - Λευκωσία ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ενοικιάζεται αποθηκει- τικός χώρος χαθώς επί- σης και εκατό µέτρα γραφεία στη βιοµηχανι- κπή Γερίου. Για πληροφορίες: Τηλ. 02-352517 - 02-333341 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟ-ΠΟ ΚΑ ΛΟΤΙΤΟ ΔΗΜΗΊΤΡΗ Α. ΦΩΚΚΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑ Όσοι επιθυμούν για πώληση Κρατικού - Αυτόµατου Λαγείου (Λαχειοπώλες) µε ικανοποιητική προμήθεια είµαστε σε θέση να τους εξυπηρετήσουμε Για πληοοφορίες στο τηλ. 03-δ2480»5, 09-513774, Δερύνεια ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ «ΟΙ Αα ο ΑΔ ΛάΡοΓ ΑΤά» Οδός Ὑπατίας Νο. 4-6 (έναντι Αρχηγείου Αστυνομίας Αθαλάσσης) ΤΗΛ. 42122δ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ Εφοδιασμένα µετα πλέον σύγχρονα μηχανήματα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζονται νεόκτι- στα διαμερίσματα { και 2 υπνοδωματίῶν µε ή χωρίς έπιπλα στη Χλώαρακα. Για πληροφορίες: Τηλ. 246755 ΦΥΑΝΑΟΦ 6ΑΚΡΕΝΣΙΗΤΗΟ Αναλαμβάνονται όλων των ειδών κηπουρι- ές εργασίες - χορτοτάπητες - βραχόχηποι, σχέδια ἄ μελέτες χήπως, συστήµατα αυτόματου ποτίσµατος µε εοπιριίεΓ. Τηλ. 542200, 542042 - 09-515490 Λουβαράς - Λεμεσός ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Πορωταρά διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου µε- νγάλο. µε θέα θάλασσας. Τιμή ευκαιρίας. Για πληροφορίες: Τηλ. 03-832085 ΚΟΝΨΙΚΑΙ Το µασσάξ το ΚΟΥΚΛΙ ξανά στα σαλόνια του ποιοτικού µασσάξ Ἑαναλειτουργεί µε δύο ξαν- βές νεαρές Ελληνίδες µασσέρ που Ἑέρουν τι ζη- τάτε και προσφέρει στους πρώτους 360 πελάτες 2056 έκπτωση. Θα χαρούμε να σας δούμε χαι να σας εξυπηρετήσουμε. Λεωφόρος Κέννεντυ 56, 2ος όρ. διαµ. 235 Τηλ. 02-493483 ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ Από Άκρη σε Άκρηῆ Τώρα η Πάφος ακούει το δικό της ὁαδιόφωνο Τώρα η Πάφος έχει τη δική της ωνή Τώρα η Πάφος ψτχαγωγείται και ενημερώνεται ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΡΑΛΙΟΠΑΦΟΣ ΟΖΣΣΕΜ 5ΤΕΚΕΟ ΓΙΑΤΙΤΟ ΤΟΡΑ ΕΙΝΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΦΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ολοκαίνουρνια ανώγειος πατοι- χία στον Αγ. Παύλο Λευκωσίας. ὁ ὑπν.. πεντριή θέρμανση, εγκατάσταση αἰγ εοπά]οπ ἔξτοι ντους. εντοιχισµένη κουδίνα. Τηλ. 457605 απογεύματα. ΚΚΟΝΑΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΊΣΩΝ ΠΡΟΛΑΡΒΕΤΕ, οι πρώτες βροχές δεν είναι µακριά. Τώρα που ακόµη η ταράτσα σας είναι στεγνή προστατέψτετην µετα αγγλικής προελεύσε- ως υδατοµονωτιχά και αντιηλιακά υλικά ΤΚΕΤΟΙΑΣΤΕΝ τα οποία θα σας δώσουν την τελειωτική λύση στο πρόβλημα της µόνω- σης της ταράτσας σας. Μην επιτρέψετε στην υγρασία να εισχωρήσει µέσα στο σπίτι σας. Γραπτή εγγύηση - Παγχύπριος εξυπηρέτηση. Πληροφορίες: ΊΑΙΓΙ ΟΙ Α2Ε ραϊπίς Τ 14. Αριστοφάνους 3, Μέσα Γειτονιά Λεμεσός Τηλ. 05-356667,. Φαξ. 05-541911 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΣΠΩΛΟΥΝΤΑΙΠΟΑΥΤΕΛΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 12.3. ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΠΙΤΗΣ ΟΛΟΥ ΠΡΟΑΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΛΗΜΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ. ΟΟΝΣΊΙΕΟΟΠΙΟΝΣΙΤΕ Ρ.Ο.ΒΟΧ δό620.ΤΕΙ.. 02-426250 - 421556, ΝΙΟΟδΙΑ -ΟΥΡΕΟ5 ΛΕΥΚΟΣΙΑ,ΠΑΡΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2.3 ΥΠΝΟΛΟΜΑΤΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΟΘΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΑΛΗΚΑΡΙΛΗ ΕΙΡ ΑΚΡΟΠΟΛΗ. ΠΑΡΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ. ΣΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΟΒ »ΛΑΙΕ ΣΕΟΧΟΕΥ 5ΗΟΡ5 ΑΝΡ ΑΡΑΚΤΜΕΝΤΣ ΟΕ 12.31. ΒΕΡΚΟΟΝΜΣ ΟΝ ΤΗΕ 6ΟΚΝΕΚΟΕ ΡΚΟΡΚΟΜΟΣ ΑΝΡ ΡΕΜΟῦ ΕΚΟΡΟΤΟΙ/ «ΤΚΕΕΤ 1Ν ΝΙΟΟΦΙΑ. ΝΕΑΚ ΤΗΕ ΜΙΝΙΡΤΑΝ ΟΕ ΡΕΓΕΝΕςΕ. ΣΗΟΧΟΚΥΣΗΟΡς ΑΝΡ ΑΡΑΚΤΜΕΝΤς ΟΕ 23 ΒΕΡΚΟΟΝΙς ον ΤΗΕ ΟΟΚΝΕΚ ΟΕ 1090 ΕΝΑΟΟΚΑΣ ΡΑΙΠΙΚΑΚΙΡΕΣ 5ΤΚΕΕΤΣ ΙΝ ΑΟΚΟΡΟΙΙΙ5. ΝΕΑΚ ΤΗΕ 5ΧΗΟΟΙ. ΕΟΚ ΤΗΕ ΒΙ Ην. ΚΟΝΝΑΣ ΟΟΝΡΤΕΕΤΙΟΝ5ΙΤΡ Ρ.Ο.ΒΟΧ δ620,ΤΕΙ.. 02-426250 - 421556. ΝΙΟΟΡΙΑ ΣΕΑΣΥ ΤΕΚΜΣς ΟΕΡΑΥΜΕΝΤ ΑΝΑΠ.ΑΒΙΕ. Ν Σεπτέμβριος {90905 πι ΔΔΟἨΠΛΩ πι ΚΕΡΥΝΕΙΑ Σεηθίδα 2 Η ΣΕΛΙΑΑ ΤΩΝ ΑΠΟΔΛΗΜΟΝ Οι Συνεχπαρχιώτες µας Κερυνειώτες, όπου και να θρίσκονται έχουν πάντα τον νου στραµ- µένο στην κατεχόμενη πόλη και επαρχία µας. Όπου και να είναι οργανώνονται και συσπειρώ- νονται αγωνιζόµενοι γΊα την επιστροφή. Σήµερα φιλοξενούμε σύντομο μήνυμα από την «Ἑλεύθερη Κερύνεια» του Σύδνεύ της Αυστραλίας. «Προς Πρόεδρο και Διοικητικό Συμθούλιο Σωματείου Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» Λευκωσία ΕΑΧ. 001 1-55/2-9668δε Αγαπητοί επαρχειώτες και συναγωνιστές. Με βαθειά αισθήµατα αδελφωσύνης, χαράς αλλά και συγκίνησης, µε την ευκαιρία της ἐκδο- σης της Αδούλωτης Κερύνειας, επικοινωνουµε μαζί σας για να σας συγχαρουµε για την ανάλη- Ψη µιας τέτοιας σοβαρής πρωτοβουλίας µε την κυκλοφορία του εκφραστικού οργάνου του αδελ- φού σωματείου καθώς επίσης για την ενεργό δράση σας και τις ακούραστες προσπάθειες που καταβάλλετε να κρατηθεί ψηλά το λάβαρο του αγώνα για µια ενιαία και ελεύθερη Κύπρο, για µια δίκαιη και βιώσιμη λύση του εθνικού µας προ- βλήματος που να διασφαλίζει την επιστροφή των Κερυνειωτών και όλων των προσφύγων στις πα- τρογονικές µας εστίες και περιουσίες. Σαν αδελφό προσφυγικό σωματείο στην πέ- µπτη ήπειρο, είµαστε υπερήφανοι για σας και σας διαβεραιούµε ότι είµαστε πλήρως συµπαρα- ταγµένοι µαζί σας στον κοινό αγώνα για ελευθε- ρία, δικαιοσύνη και αποκατάσταση των ανθρωπί- νων δικαιωμάτων στην Κύπρο µας, δίκαια που προβάλλουμε µε διάφορες εκδηλώσεις που διορ- γανώνουµε και βοηθούµε στη µεγαλύτερη επιτυ- χία των παλλαϊκών εκδηλώσεων για τη μαύρη επέτειο. Με την επέτειο της δεύτερης φάσης της βάρ- βαρης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο που εσή- µανε την ολοκληρωτική κατάληψη της επαρχίας µας και του 37356 της Κυπριακής γης απὀ τον Αττίλα, ο νους και η σκέψη µας στρέφεται στα κατεχόμενα εδάφη και τις εστίες µας που στε- νάζουν ακόµη κάτω από την µπότα του βάρβα- ρου Αττίλα. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόµαστε µαζί σας και να προσµένουµε την ώρα της Ανάστασης, την ηµέρα της επιστροφής, ενώνοντας τη φωνή µας µαζί σας και τις ενἑργειές µας µε τις δικές σας. Με πατριωτικούς χαιρετισμούς Νίκος Άγγλος Πρόεδρος Σωματείου Ελεύθερη Κερύνεια Σὐδνεύ Αυστραλίας» ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ νται ξυλουργικές εργασίες σε οικίες. Τηλ. 05-373417 Λεμεσός Κατασκευάζονται έτιπλα και γενικά αναλαμβάνο- Διακοσμήσεις σε γραφεία, μπουτίκ και καταστήµα- τα. Επίσης επιδιορθώνονται ξυλουργικές εργασίες όπως πορτοπαράθυρα, ερµάρια, κουζίνες, κ.ᾱ. 09-585399 κ. Ανδρέα Ευρυπίδη ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΕΧΡΙ Ε1200 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ οικίες πολυτελείας 3. 4 υπν. µε κήπο στη Λευκωσία, ενοίκιο µέχρι Ξ1200. Επίσης ζη- τούνται διαμερίσματα ὁ και 3 υπν. ΤΗΛ. ΗΕΙ ΕΝ ΙΝΤΙΑΝΟΥ - Α. ΛΟΙΖΟΥ και ΣΥΝ. 02-424853 Ένα ακόµα βήμα για την ΕΥΡΩΠΗ ἵ ΟΟΝΤΒΑΟΤ ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΠΟ υρνς ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΓ. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ ΚΑΤ. ύ ΤΗΛ. ΦΑΞ. ΤΗΛ. ΑΥΤΟΚ. ΕυΠΟ ὨΏουις ἃ ΝΝπαάοννς 04-664624 / 664625 04-6646859 09-544260 ΣεθΏίδα 22 ἩΠ ΔΑΘΠΛΩ ΠΤΙ ΕΙΡ ΝΣ 12 Ο ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Σεπτέμβριος 1995 Οι Ναυτοπρόσκοποι της Κερύνειας Ξαναρχίζουν Μετά απὀ 24 ολόκλη- ρα χρόνια προσφυγιάς, ξαναρχίζουµε να ζούμε, όχι εκεἰ που ανήκουµε, στο λιμάνι της Κερύνει- ας και στο λιμανάκι του Καραβά, αλλά κάπου αλ- λού, χωρίς θάλασσα στα πόδια µας, προσωρινά όµως, στη Λευκωσία. Το όνειρο των ναυτο- προσκόπων της επαρ- χίας Κερύνειας που για 21 ολόκληρα χρόνια ζού- σε στην καρδιά τους, Υί- νεται σήµερα πραγµατι- κότητα. Κοντά στο 30ο Σύστηµα Προσκόπων Αμμοχώστου και στο 1290 Σύστημα Προσκό- πων της Λύσης, προστί- θεται ακόµη ένα προ- σφυγικό Σύστημα, το 330 Σύστημα Ναυτο- προσκόπων Κερύνειας. Ναι, όλοι µαζί αδέλφια μας για την απελευθέ- ρωση της ελληνικής γης δεν ξεχνώ μας. Οι λόγοι της επανα- λειτουργίας του Συστήµατος είναι ανα- γκαίοι όσο ποτέ άλλοτε. Βασικός σκοπός και στό- χος µας εἶναι τα παιδιά που κατάγονται από την επαρχία Κερύνειας, αυτά τα παιδιά που δεν ευτύ- χισαν να γνωρίσουν και να χαρούν τον τόπο της καταγωγής τους, να αλ- ληλογνωριστούν μεταξύ τους, να δημιουργήσουν εκείνους τους δεσμούς κοινής καταγωγής και Φιλίας, που είναι απαραί- τητοι σήµερα για τη δια- τήρηση της φλόγας της επιστροφής. Μέσα στα δεδοµένα που ζούμε, µε την έλλειψη κἀποιου εκ- παιδευτικού φορέα που να φέρνει κοντά τα Κερυνιωτόπουλα, πι- στεύουµε ότι οι Ναυτοπροσκοπικές εβδομαδιαίες συυκε- ντρώσεις, θα δώσουν µια απάντηση στους Αττίλες κατακτητές που θέλουν τα παιδιά µας να ξεχᾶ- σουν τη γη και την κατα” γωγή τους, Το καθαρά Ναυτοπροσκοπικό πρό- γραμµα θα εμπλουτιστεί και µε όλα εκείνα τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώ- δη που θα κρατήσουν τα Κερυνειωτόπουλα σαν τέτοια και που θα γεννή- σουν τους Κερυνειώτες του αύριο. Γιατί απλά δε θέλουµε τη συγχώνευση αλλά να παραμµείνουµε και µεις και τα παιδιά μας Κερυνειώτες. Στην προσπάθειά µας αυτή στηρίζουμε πάρα πολλά στη βοήθεια όλων των Φορέων της επαρ: χίας Κερύνειας. Πιστεύ- ουμε ότι ο κάθε Κερυ- νειώτης καὶ ο καθε Ἑλ- ληνας αυτού του τόπου θα στηρίξει τους Ναυτο- προσκόπους της Κερύ- νειας που σήµερα κτί- ζουν τους Κερυνειώτες του αὐριο. Για πληροφορίες και εγγραφές στο 33ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κερύνειας, απευθύνεστε στο τηλέφωνο 449587, Για όσους επιμένουν να θυμούνται Ο Προσκοπισµός στην Κερύνεια πριν από 32 χρόνια εφυλλίζοντας το Προσκοπικό Περιοδικό «Πάντα Εμπρός» του Ιουνίου 1963 μεταξύ άλλων διαθάζουµε... «25 Πρόσκοποι ανήκο- ντες εις διαφόρους Οµάδας εξ όλης της Επαρχίας οἷτι- νες εἰχον προκριθή προς επιλογήν δια το 11ον Παγκόσμιον Τζάµπορυ έλα- βον µέρος εις διαγωνιστι- κήν κατασκήνωσιν ήτις έλα- βεν χώραν εις τον χώρον της Β' Αστικής Σχολής Καραβά. Την Ίθην Παρελθόντος µηνός ἐλαβεν χώραν εις το οίκηµα της Επαρχιακής Εφορείας τακτικον Συµ- βούλιο Βαθμοφορων υπό την προεδρίαν του Επαρχιακού Εφόρου. Επηκολούθησε Τελετή Υποσχέσεως των Βαθµο- φόρων Κώστα Λαφαζάνη του ἆὅδου Βασίλειας, Νικολάου Δραμιώτη του 144ου Λαπήθου και Πανα- γιώτη Παναγίδη του Ί4βου Καραβά. Το ᾖἸ4δον Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καραβά έλαβε µέρος εἰς τους ναυτι- κούς αγώνας και ετήρησε την τάξιν κατά την διάρκει- αν των εορτών του Κατακλυσμού εις Καραβάν Το αυτόν ἐπραξαν και Οι Ναυτοπρόσκοποι του 95ου και 194ου Κυρηνείας». Οι συγκεντρώσεις του Συστήματος θα γίνονται στις εγκαταστάσεις της ΠΑΕΕΚ. Οι συγκεντρώσεις του Όδου Συστήματος Ναυωτοπροσκόπων Κερύνειας, θα γίνονται στον χώρο των εγκαταστά- σεων του γηπέδου «Κερύνεια», προσωρινής έδρας του Αθλητικού Σωματείου της επαρχίας μας. (Όπως είναι γνωστό η κανονική έδρα της ΠΑΕΕΚ είναι το στάδιο του Γυμναστικού Συλλόγου Πράξανόρος στην Κερύνεια). Τη σχετικἠ ἐγκρισή του έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕΕΚ στη συνεδρία του στις 10 ἰουλίου 19965 στο οποίο εκ- φράζουµε τις θερµές µας ευχαριστίες. Θερμµές ευχαριστίες εκ- Φράζουμµε επίσης στο γία- τρό Ανδρέα Σταυρίδη, μέ- λος του Δ.Σ. του σωματεί- ου, που ἠταν και ο βασικός εμπνευστής της ιδέας και τον πρὀεδρο του Δ.Σ. για- τρό Νίκο Παυλίδη, για τη θερµή του ανταπόκριση στην ιδέα. Με τη σειρά µας διαβε- βαιώνουμε για ἄλλη µια φο- ρά την ΠΑΕΕΚ για την υπο- στήριξή µας και τη βοήθειά μας ὁπου μπορούμε να την προσφέρουμε. ΚΟΝΙΣ5 ΤΑΧΙΟΕΕΙ(Ε 106. ΜΑΚΑΕΙΟΣ ΗΙ ΑΝΕ. (ΒΥΕ - ΡΑ55). Ρ.0.Βοχ 6030 ΡΑΙΕΜΙΡΗΙΑ 6ΚΟς5 ΚΟΑΡΣ) 24 ΠΕ5 δΕΕΥΊΕΕ 5ΙΟΗΤΕΣΕΕΙΝσΤΟυΕ5 ΤΕΙ. 9395527 - 3326404 - 335177 ΤΑΧΙ - ΜΙΝΙ Ρὺ5Ε5 ΑΝΡ Ρί5Ες ΙΑΣΦΜΙΝ ΤΝΝ 6ΟΟΚΤΑΙΙ, ΒΑΕ ΑΝΗ 5ΝΑΟΚ5 Διονυσίου Σολωμού 5 Αγία Νάπα Τηλ. 03-721751 ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΛΑΙΟΚΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΙΓΓΕΛΟΥ ΤΗΛ. 05-450702 - 09-5092272 ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 12 ΛΕΜΕΣΟΣ ἘΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΞΣΗΡΙΤΣ - ΞΣΑΕΡΕ - -ΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΛΟΥΣ - ΣΗΡΟΘΥΜΗ ἅ ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Σεπτέμβριος 19905 πἱ Αλλο ἩΛΩ ΤΠ ΙΚΙΕΡΥΝΙΕΠΑ Σεβίδα 23 ΦΤΕΑΚ ΗΟυΘΡΕ - ΒΕΘΤΑύΒΑΝΤ ΡΑΝΤΕΙΙ5 ΡΙΚΟΜΙΤΙ5 ΑΟΟΕΣΣΟΒΙΕςἘςΙΤΡ. Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 3 ΤΕΙ: 09-722759 ΑΥΙΑ ΝΑΡΑ-ΟΥΡΗυ5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΝΙΡΕΟ ΑΙΡΙΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: Ι. Παντός είδους βιντεογραφήσεις µε επαγγελματικά τεχνικά µέ- σα.(ΒΚΟΑΡΟΑΣΤ 5ΤΑΝΡΑΚΡΣ) 2. Τη διεκπεραίωση αντιγράφων ΝΙΡΒΕΟ ἁ ΑΙ/ΡΙΟ σε οποιοδή- ποτε μήκος παι ποσότητα, µε εγγυημένη ποιότητα. 3. Μετατροπή από Αμερικάνικο σύστηµα (ΝΤ5Ο) στο ευρωπαϊχό (ΡΑΙ/ΦΕΟΑΜ). ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΥΜΕ: Χώνρο 200τ'.µ. καθαρό και ύψους 15µ. για όλα τα είδη φωτογραφήσεων και πινηµατο- νραφήσεων, Μηχανή καπνού (ϱΜΟΚΕ ΜΑΟΗΙΝΕ). Παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µας, ΥΙΤΕΙ, ΒΚΟΑΡΟΑΣΤ ςΤΙΙΏΙΟς. Αποστόλου Βαρβάβα 6, Λευκωσία. Τηλ. 02-461736, Φαξ. 02-454001 Φ4]αΠ1ΐς ΜιιςΙς (:αηίαγ ΣΟΟΜΡΑΕΟΤΡΙΣΚΑ ΑῦΤΟ ΤΑΡΕΣς ΣΥΙΡΕΟ ΊΑΡΕΣ δ, Ζεποπος ΡΙεγίαἰ ςίΓ., Ορρος!ίίε Ογία ΤεΙ. 620744 - Γαγπαςα Λευκωσία Τηλ. 02-4321581 02-430747 ϱ Υ5ο ΗΟΦΤέι ΑΡΤΙΣ 255. ΡΕΜΟΣΤΗΕΝΟΙςΤΗ. ΤΕΙ. 04-635000/1 Ρ.0Ο.ΒΟΧ. 2062 635902 ΗΑΕΝΑΟΑ-ΕΥΡΕύ5 ΓΑΧ. 635903 ΣΒΕΛΤΟΣ και ΑΥΣΙΩΤΗΣ. Πωλούνται κατοικίες 3 υπν. και διαµερίσμα- τα 2 υπν. νέα γραµµή στην οικοδομή σε προ- γομιούχες περιοχές της Λάρνακας. Σίγουρη πατασχκευή, τίτλοι εγγυηµένοι, εὐκολίες πλη- ρωμής. Για πληροφορίες τηλ. 6350900, 635744. 00- 5140534 ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΔΗΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΡΕΙσΟΕΟΤ ΜΙΤΑςΗΙΓ ΜΠΟΓΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 104ος Δρόμος Νο. 20, Πάνω Πολεμίδια Τηλ. 711595 ΛΕΜΕΣΟΣ Α/ΦΟΙ ΕΥΛΔΟΚΙΜΟΥ ΑΤΑ ΦΩΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ὸΣΤΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙΗΙ2 ΜΕΤΡΑΥΨΟΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 120 επ ΠΑΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΝ ἅ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Σαρωνικού 9, Τηλ. 495850, 495972, 09-524517, 09.522520 Στρόβολος 2ΠΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων ΧΡ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ἃἅ ΥΙΟΙ ΛΤΑ Ζητά να προσλάβει 3 άτομα για τη θέση του Βοηθοί Πωλητή /Αποθημάσιου στο νέο πεντρικό κατάστημά της Λευκωσίας, Οι ωιτητές πρέπει να ειναι από 20 µέχοι 35 γοόνων, απόφαι- τοι σχολής ἈΙέσης Παιδείας, απαλλαγμένοι σοτοατιώωτιλῶν υποχρεώσεων, ὀραστήοιοι και με πρωτοβουλία. Ποοηνούμενη πείρα ΟΧΙ απαραίτητη. Πάρα πολύ καλός αργιυλός μισθός και αλλες απολαβές. Αποταθείτε προσωπικά στο παλιό κατάστημα. Σό)ὠνος Μιυαηλίδη 2 Παλουριώτισσα ἡ τηλεΓωνήστε στο 09-028040 πια περισσότερες πκηρο(ορίες. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επι- πλωμένο διαμέρισμα 2 υπν. στην περιοχή Λυκαβητοῦ. Τηλ. 02-4749510. Κατάλληλο για Φοι- τήτριες. Πωλείται ΕΟΗΡ | α5θί 5οάαη 13 άλογα, 2 ταχύτητες σε καλή κατάστα- ση. Τιμή 52.700, τηλ. 02-44 4104, 09- Ρ98065. ΠΙΑ ΒΙΠΓΑΑΙ Πωλείται επιχείρηση δμρεπιατκεῖ - δοµνογΠΙΤ ΦΠΟΡ στο ὁρόµο Λάρνακας - Δεκέλειας σε πολύ κακή τιµή. Για πληροφορίες τηλ. 04-644705 παθηµερινά από 9.00-10.00 π.μ. Σεθίδα 24 τ ΑΑοἩλωπτι ΚΣΡΙΝε1 Σεπτέμβριος 19905 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΣ, Η ΩΡΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΧΟΥΛΙΔΗΣ Στις 14 Σεπτεµβρίου κά- θε χρόνο η Εκκλησία υψώ- γει θριαμβευτικά τη σηµαία της Τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου. Πράγματι ο Σταυρός είναι το καύχηµα και το στολίδι της Εκκλησίας µας και όπλο αήττητο κατά των πολε- µίων. Επάνω στο Σταυρό µάτωσε η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και άνθισε η λύτρωση του ανθρώπου από την αμαρτία. Τα ουρά- για σκύβουν ξαφνιασμένα και κοιτάζουν τη φρικτή Θυ- σία του Χριστού στο Σταυρὀ. Η Υη ατενίζει µε ευγνωμοσύνη το Σταυρό και λυτρωμένη δοξολογά το Θεό. Ολόκληρη η ανθρω- πότητα κοιτάζει µε ἄπειρη αγάπη το Θεάνθρωπο που υψώθηκε απὀ τον άνθρωπο -με τη δική Του θεία θέλη- ση - στο Σταυρό για να τη σώσει. Στηριγµένη η ανθρωτιό- τητα στη νίκη του Θεανθρώπου πάνω στο Σταυρό, συνεχίζει την πο- ρεία της στους ατέρµονες αιώνες µε ασφάλεια. Ο Σταυρός έγινε ο φύλαξ πά- σης της οικουµένης και την προστατεύει απὀ το δαίμο- να της καταστροφής. Καμιά δύναμη καταστροφής, πό- λεμοι, συνωμοσίες, παρα- Φροσύνη, έχουν τη δύναμη να την εξαφανίσουν. Ο Σταυρός του Κυρίου τη Φρουρεί µέσα απὀ την Εκκλησία Του. Έγινε ο Σταυρός σύµβο- λο του θριάµβου του Νικητή Χριστού, ο οποίος δεν προ- σφέρθηκε φρικτό σφάγιο πάνω στο Σταυρό για να μας εγκαταλείψει κατόπιν στην κάθε καταστροφική δύναμη, αλλά µας Φρουρεί και µας καλεί να γίνουμε µέλη της επουράνιας Βασιλείας Του. ὑΨάλει θριαμβευτικά η Εκκλησίας μας «Ο Σταυρὀς Σου Κύριε, ζωή και Ανάστασις υπάρχει τω λαώ Σου...». Πάνω απὀ των ναών µας τους τρούλ- λους, έκτοτε, πάνω απὀ το κοντάρι της Γαλανόλευκης σηµαίαςτου Ἐθνους µας, πάνω απὀ τα προσκυνητά- ρια των δρόμων της πατρί- δας µας και των σπιτιών μας τα εικονοστάσια και των καραβιών µας τα κα- τάρτια, πάνω απὀ τους τά- Φους των νεκρών µας, σύμ- βολο ζωής, υψώνεται ο Σταυρός και γίνεται το στή- ριγµα και η ελπίδα µας και στην παρούσα και στη µέλ- λουσα ζωή. Σε κάθε δύσκολη στιγµή της ζωής µας, ας ατενίζου- µε προς το Σταυρό του Κυρίου και ας παίρνουμε δύναμη απὀ Αυτόν που ἁπλωσε από αγάπη για µας το Πανάγιο Σώμα Του, στο ξύλο πάνω του Σταυρού σύμβολο σωτηρίας καὶ των ψυχών µας και της πατρί- δας. «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ». Με αυτόν το Σταυρό θα νι- κήσεις, έγραψε µε αστερια στον οὐρανό ο Κύριος στον ισαπόστολο Βασιλέα Κωνσταντίνο και µε εΠπικε- Φαλής του στρατού του το Σταυρὀ, ο Κωνσταντίνος νί- κησο κατά κράτος την ειδω- λολατρία και ανήγαγε τη χριστιανική θρησκεία εις ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΠΛ Την 6η Σεπτεµβρίου η Ἁγία µας Εκκλησία ποιεί ανάμνηση του παράδοξου θαύματος που επετέλεσεν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στις Κολοσσαίς της Φρυγίας. Στο µέρος τούτο υπήρ- χε Ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ µε ευσεβή ιερά τον Ἀρχιππο. Οι ειδωλολάτρες της περιοχής προσπαθού- σαν να στρέψουν τη ροή παρακείµενου ποταμού, ώστε και τον ἱερό Ναό του Αρχαγγέλου να παρασύρει και καταστρέψει αλλά να απολέσει και τον πιστό Ἀρχιππο και το λαό του Θεού που έτρεχε µε πόθο να προσευχηθεί εκεί. Ο Ευσεβής Ἀρχιππος προσευχόταν προς το Θεό και επικαλείτο και τις πρε- σβείες προς το Θεό του Αρχιστράτηγου Μιχαήλ. Πράγματι οἱ προσευχές του Ἀρχιππου εισακούσθησαν και ο Αρχιστράτηγος του Θεού, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εµφανίσθη εκεί και αφού έπληξε µε τη ράβδο του την πέτρα κοντά στο µέρος που προσπαθούσαν οι ειδωλολάτρες να στρέ- ψουν τη ροή του ποταμού, άνοιξε τρύπα, η οποία και βεχώνευσε τα νερά του πο- ταμού και έσωσε το ναό του, τον Ἀρχιππο και το λαό του Θεού. Τη µέρα τούτη, η σκέψη του κάθε Κύπριου, του κάθε εκτοπισµένου και ιδιαίτερα του κάθε Κερυνειώτη εκτο- πισµένου, πετά στις κατε- χόµενες Εκκλησίες του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που για εἰκοσι τώρα χρόνια μέ- νουν βουβές, βεβηλωμένες, χωρίς μύστες και µυσταγω- γούς, Περνά η μνήμη τα συρματοπλέγματα του Αττίλα και φθάνει στην Κερύνεια και σπεύδει να προσευχηθεί στου Αρχάγγελου Μιχαήλ την πάλλευκη Εκκλησία, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης, που οι τούρκοι τον µετέτρε- ψαν σε μουσείο, τρέχει ακόµα στον Κοντεμένο, στο Καζάφανι, στη Χάρτζια, στο περίφημο Μοναστήρι του Αντιφωνητή, ὀπου αυτή τη μέρα ο κατά Κυρήνεια λαός του Θεού έτρεχε να τιμήσει τον Ταξιάρχη των Αγγέλων, των Ασωμάτων Λειτουργών Αρχιστράτη- Υγον, αυτόν που ο Θεός εδώρησε σε µας «πρόμα- χον και εν ταις θλήψεσι βοηθόν, Αρχιστράτηγον τον μέγα, δι ου βαρβάρων πά- ντοτε, αθέων λυτρούµεθα, τον ιερόν Μιχαήλ». Τρέχει ακόµη η μνήμη πέρα απὀ της Κερύνειας τα σύνορα, στο Λευκόνοικο, στη Γιαλούσα και ὀπου αλλού υπήρχε στην κατεχόμενη τη Υη µας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Εκκλησία. Και η ψυ- χἠ του κάθε εκτοπισµένου, ουράνια ύψη, σε θρησκεία των καισάρων. Με σύμβολο το Σταυρὀ και µεις, ο Ελληνισμός της Κύπρου και µε πίστη στο Θεάνθρωπο Ιησού, θα νική. σουµε το βάρβαρο Τούρκο εισβολέα και σύντομα θα υψώσουμε το σταυρὀ σε κάθε Εκκλησία και παρεκ- κλήσι της κατεχόμενης µας πατρίδας, σε κάθε σπίτι χρι- στιανικὀ και θα αναπετα- σουµε τη σημαία του Σταυρού σ' ολόκληρη την Κύπρο µας απὀ τῃ µια µέχρ. την άλλη της μεριά. Ας στραφούμε ὁλοι στο Χριστό και στο Πανάγιο ϐὲ- ληµά του και σύντομα θα δούµε και µεις την ουράνια επιγραφή: ΝΙΚΑ». «ΕΝ ΤΟΥΤΩ Αρχάγγελος: Εικόνα Ί2ου αιώνα. Κατεχόµενο Μοναστήρι Αγ. ἰωάννου Χρυσοστόμου του καθενός µας. προσεύ- χεται και παρακαλεί τον Θεό και επικαλείται και τις προς Θεόν πρεσβείες του Ταξιάρχου Μιχαήλ για ελευθερία της κατεχοµένης πατρίδας µας, για δικαίωση του λαού µας, για επιστρο- φῄἠ ὁόλών των εκπτισµένων στην πατρική µας γη. Πρέπει να είµαστε βέ- βαιοι ότι αν έχοµεν κατά νουν αυτό που ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εξε- Φώνησε προς τις Αγγελικές Δυνάμεις, κατά την ανταρ- σία του Εωσφόρου έναντι του Θεού το «Στώµεν κα- λώς, στώµεν µετά φόβου» και µείνομεν σταθεροἰ στην πίστη µας και στο θέλημα του θεού, θα έχοµεν βὲηθό και πρὀμαχό µας τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, όπως βοηθός και πρόµαχος υπήρ- ξε στην Παλαιά Διαθήκη, πολλές φορές στον αγαπη- µένο τότε λαό του Θεού, τον Ισραήλ, όταν αυτός ἔμενε κοντά στο θέληµα του Θεού και θα αφανίσει τους εχθρούς µας και θα αξιωθούμεν όλοι µας να επιστρέψουµε στην κατεχό- µενη τη γη µας και µέσα στις Εκκλησίες µας θα ακουσθεἰ σύντομα μαζι νά τις άλλες προς Θεόν μιά δίες και ευχαριστίες και ακόλουθο τροπάριο προ τον Αρχιστράτηγο ΜΙΧαΓ: που πρέπει να ειναι κα. Καὶ θηµερινή προσευχή ποῦς αυτόν: «Ποίος τόπος αμοιρξ' των σων απείρων θαμᾶ των ποία σε πόλις ουκ 2ὰ-: πρόµαχον ποία ψυχή κα πονουµένων, ου καλεί σε βοηθόν τον Αρχιστράτηνς’ Θεού χαρμονικών βοώσῦ Ευλογητός ο Θεος 0 19’ πατέρων ημών» Συνέχεια από την πρώτη σελίδα Τουρκοκύπριοι είναι θύμα- τα, Με όπλο του αγώνα µας την ουσία αυτή του Κυπριακού Προβλήματος κλιµακώνεται στην Αμερική η διαφωτιστική προσπάθεια όλων των ομογενών και συ- νεχώς κερδίζουμε φίλους. Αποτελεί θετική εξέλιξη και καρπό των προσπαθει- ὦν µας η ανάγωγη του Κυπριακού Προβλήματος στο ανώτατο επίπεδο στις ΗΠΑ µε την άµεση εμπλοκή του Προέδρου Κλίντον και τον διορισμό απὀ τον Πρόεδρο Κλίντον ειδικών αντιπροσώπων που χειρίζο- νται το θέµα. Οι υποστηρικτές των ὃι- καίΐων µας στη Βουλή και τη Γερουσία πολλαπλασιάζο- Σεπτέμβριος 1995 νται. Απόδειξη τούτου εἶναι και η προώθηση νομοθεσίας τοσο για τους Αγνοουµέ- νους ὁσο και τους Εγκλωβισμέ-νους. Απο µας όλους εξαρτά- ται να δώσουμε τα σωστά μηνύματα µε σταθερότητα και σοβαρότητα χωρίς να απεμπλούµε τα δίκαιά µας, Με πίστη στο δίκαιο µας καὶ όπλο τον ακατάµηχο πόθο µας για επιστροφῆ, εσείς εδώ, εμείς στην Αμερική και όλοι οι ἀλλοι στις ἄλλες γωνιές της υφη- λίου θα συνεχίσουμε ανέν- ὅοτοι τον αγώνα μέχρι το τέλος. Είναι χρέος µας προς τους γονιείς µας, τα παιδιά μας, τις μελλοντικές γενιές». Ἡ ἀλλ ο ΠΛ ΩΙ ΚεΡἩ ΜΕΤΑ Σεηίδα 25 ΗΠ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΑΥΚΙΟΤΙΣΣΑ (8 Σεπτεμβρίου) ΠΕ αλ1ι αουζοςὺ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΣ ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Ἔρευνες για εντοπισμό υπογείων νερών µε σύγχρονα μηχανήματα ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΙΑΤΑ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ Αερόσφηρες - Πιστόνια - Αρίδες Συρµατόσχοινα ΗΛΕΚΤΡΟΤΟΥΡΠΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ. ΜΟΥΖΑΣ ΠΗΓΑΣΟΥ 13 δ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 27, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛ. 02-314118 - 3111096 - 312179 ΦΑΞ. 02-311136 Λίγο πιο πέρα από τα δυτικά σύνορα της ὁμορ- φης πόλης της Κερύνειας, δεξιά απὀ τον δρόµο προς τον Άγιο Γεώργιο, εκεί που το πολύβουο το κύμα σκύ- βει και φιλεί της ακτής τα βράχια, στέκεται µονάχη της µια όμορφη Εκκλησιά, η Παναγία η Γλυκιώτισσα, τριγυρισµένη απὀ απλό- γραμµες καµάρες, όπως απλόγραμμη εἶναι και η αρ- Χιτεκτονική της µονόθολης Εκκλησίας, Η αγάπη του λαού της πόλης της Κερύνειας µα και των γύρω χωριών για τούτη την Εκκλησία της Παναγίας Μητέρας του Θεού µας, ήταν και είναι απόραντη, Για τούτο οι Κερυνειώτες µέσα στη δύσκολη ζωή της προσφυωγιάς τους δεν τη λησμόνησαν και έκτισαν Εκκλησία στης προσφυγιάς τα µέρη, εκεί στη Λεμεσό και την ονόμασαν Γλυκιώτισσα και κάθε χρό- νο, /-8δ του Σεπτέµβρη συ- Υγκεντρώνονται σαν πρὠτα, εκεί στην Κερύνεια και πα- ρακαλούνε τη γλυκύτατη Παναγία να τους ενδυνα- µώσει την πίστη, να τους δώση ελπίδα κι αντοχή μέ- Χρι την ἁγια µέρα της επι- στροφής στην πατρική τη Υη. Εκεί στη σκλάβα τώρα γη, ἑτρεχαν οι Κερυνειώτες σε κάθε τους ὁύσκολη περί- σταση, στης Παναγιάς της Γλυκιώτισσας να πάνε την Εκκλησιά, να προσκυνή- σουν τη σεβάσµια την εικό- να και να την παρακαλέ- σουν να γλυκάνει τον κάθε τους πόνο και να δώσει απάντηση στο κάθε πρό- βλημά τους. Την είπανε την Εκκλησιά ετούτη Γλυκιώ- τισσα για δύο λόγους: Γιατί απὀ τη µια είχε τη χάρη να γλυκαίνει τον πόνο του κά- θε ανθρώπου που µε ευλά- βεια προσέτρεχε κοντά της και απὀ την άλλη για το γλυκό νερό του αγιάσµατός της και το ἆλλο που ανά- βλυζε κοντά στο κύμα και δρόσιζε τη δίψα των αν- θρώπων. Κατά την παράδοση η Εκκλησιά της Γλυκιώτισσας κτιζόταν ταυτόχρονα µε το µεγάλωμα του Κάστρου της Κερύνειας (1246). Ακόμα λεει η παράδοση πως ο πρωτοµάστορας του κά- στρου, όταν τέλειωνε το έργο της ημέρας, έπαιρνε µια πέτρα µαζί του και πή- γαινε προς το µέρος που σήμερα βρίσκεται η Γλυκιώτισσα και βράδυ - βράδυ έκτισε την ὀμορφη τούτη Εκκλησιά. Σαν πέθα- νε τον έθαψαν µέσα στην αγαπημένη του Εκκλησιά και επιτύμβια πλάκα µαρτυ- ρεί το ὀνομά του, Καΐσαρ Καριώτης. Άλλη παράδοση λέει, πως σαν χολέρα πλάκωσε την καστρόκλειστη πόλη της Κερύνειας το 1830 και οι κάτοικοι έφευγαν από αυτή για να σωθούν, εκα- τόν απὀ αυτούς κατέφυγαν στον αυλόγυρο της Γλυκιώτισσας. Η Παναγιά τους προστάτεψε, Κανένας δεν έπαθε κακό απὀ τη χο- λέρα και σαν πέρασε η επι- δηµία γύρισαν πίσω στην Κερύνεια εκατόν ένας, µιας και µια γυναίκα γέννησε εκεί στον αυλόγυρο της Γλυκιώτισσας. Ποιός από τους Κερυνειώτες µπορεί να λη- σµονήσει το «παναύρι της Γλυτζιώτισσας» στις 8 του Σεπτεµβρη κάθε χρόνο Χιλιάδες Κερυνειώτες της πόλης κάτοικοι και των γύ- ρω χωριών, έτρεχαν και γέ- µιζαν την Εκκλησιάἄ, την αυ- λἠ και τους γύρω αγρούς, κυρίως τον Εσπερινό να τια- ρακολουθήσουν, να γονατί- σουν και αποθεσουν τα δά- κρυα της αγάπης τους στην πάνσεµνη εικόνα της Θεομήτορος, να περάσουν κάτω απὀ την χάρη Της, στην ακολουθία της λιτής και ύστερα να τρέξουν στα πρὀχειρα καφενεία και άλ- λα του παναυρκού τα κὲ- ντρα, τα διάφορα τερψυλα- ρύγγια εδέσµατα να δοκι- µάσουν, να τραγουδήσουν, να χορέψουν και να χαρού- νε την υπαίθρια ανθρώπινη συντροφιά που φέρνει πιο κοντά τον ένα µας στον άλ- λο. Κι ήλθε της εισβολής η μαύρη μέρα. Το κύμα το κε- λαδιστό που έφερνε κάθε λογής καλά στην πόλη και στον τόπο, έφερε τους δαί- µονες της Ανατολίας. Φωτιές ολέθρου ἀναψαν στην όμορφη Κερύνεια. Το αίμα των παιδιών της πιότι- σε την ανδροθρεύτρα γη. Τούρκεψεν ο. τόπος, Τούρκεψε και η Γλυκιώτισσα. Τζαμί την έχουν κάνει οι βάρβαροι ει- σβολείς, Κλαίει απὀ τότε η Παναγιά η Μητέρα µας, του Χριστού η Μάνα. Κλαίει και παρακαλεί τον Γυιὸ της και Θεό µας, για λευτεριά και δικαίωση της σκλάβας τώρα γης µας και περιμένει και τη δική µας θέληση για αγώνα μέχρι τη δικαίωση. Για να σωπάση πια να κλαίει. Και ώρα τούτη σύ- ντοµα θε νάρθη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στο Λονδίνο, Διεύθ. οὐ ΦΠΕΙΥ Οουπί Ηεπίθγ Ποβά, |οπαση, ΝΟΠΠ 4, 3ΌΝ περιοχή Εἰπςρµιγ ΡαΓκ. Με δύο υπνοδωμάτια, σα- λόνι, κουζίνα, µπάνιο, αποχωρητήριο, κατάλληλο για φοιτητές, Είναι κοντά σε πολλές συγκοινωνίες, λεωφορεία και τρένα. Για περισσότερες πληροφορίες. Τηλ. 02-3532420 ΔΟΡ4ΛΙΩΊ δΓάθης Ρεί 6ΠοΡ Ενυδρεία ἃ Τροπικά φάρια α Χρυσόψαρα Πουλίου και Καποτά 11 114. Παλουριώτισσα Τηλ. 345005, Γαν. 02-347240 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΣΕΚΥΛΟΙ ΥΟΚΗΙΕΓΕ -ΤΕΕΕΙΓΗΣ - ΒΟΧΕΕΣΚΑΠΓΠΕΚΙΝΟΥΑ ἃ Χελώνες Μιγρά ζώα Πουλιά Ἐ Τοουφές ἈΑιαλοσμητινά Εννδρείων ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ υπόγειο 300τ.µ. στη Λέεω(ς. Δημογρατίας ΝΟ. 20 στον Άγιο Λομέτιο. χατάλκηλο πια πόντετ. Για πληροφορίες τηλ./ 02-44268δ1 ΠΟΛΕΙΓΑΙ ρωάο ΠπίογοσοίςεΓ Τιρο. µαχοάς βάσεως, 618 μὲ αο. εἰ- πραφής ΒΑΑ 101, σε ἀριστη κατάστη. Λεκτός ὁποιοσδήποτε µη- Τανικός ἑλεγος. Τηλ. 02-495669 Λευκωσία ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΕΥΟΕΡΗ πι Ισ Σεβίδα 26 ΑδΔοπΠ λα ἹΕΡΥΝΕΙΑ Σεπτέμβριος 1995 Φιλμ 36 φωτογραφιών 10Χ15 Ε 7.50 Φιλμ 25 φωτογραφιών 10Χ15 Ε 6.50 Με αυτή την καταπληκτική τιµή παίρνεται και τα ακόλουθα ΔΩΡΑ .Ένα (1) φιλμ εμφάνιση -- εκτύπωση. Σας δίνουμε ένα καινούργιο φιλμ 3δάρη ἡ 24άρη (µάρκας Εμ], Κοαάακ ή ἀλλο) : Δύο (2) φιλµς εμφάνιση « εκτύπωση. Σας δινουμε ένα άλμπουμ για 200 φωτογραφίες «Τρία (3) φιλµς εμφάνιση -« εκτύπωση. Εκτυπώνουµε την καλύτερη Φωτογραφία των διακοπών σας σε πό- στερ 40χΧάθ εκ. σε κορνίζα. .. Με περισσότερα Φιλμς µπορείτε να συνδυάσετε τις πιο πάνω προσφορές. Επειδή τα φιλµς σας είναι πολύτιμα Αία (ὲ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΕΙΡΟΜΑΣΣΑΖ :ΑΣΤΕΡΑΣ’ Μασσάζ από Άντρα Μασσέρ στο δικό σας χώρο επί 24ώρου θάσεως. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΛ. 09-628647 Πωβθείται χωράφι 2/0 στρέµµατα στην εἰσο- δο του χωριού Ποῆέμι µε εξασφαΠισµένη άδεια διαχωρισμού 4 οικοπέδων. Τηῆ. 06-235460 Πωλούνται καταστήµατα Πωλείται κατάστηµα Φοινθε/πἰί και Φμρε/πια(κοί στην τουριστική περιοχή Μακεηζίε (µε αρκετή πε- λατεία απὀ ξένους και ντόπιους τουρίστες). Πληροφορίες: Τηλ. 623075, 694959 Λάρνακα Πωλούνται καταστήµατα στην καρδιά της Λάρνακας (τουριστικά είδη) Πληροφορίες τηλ. 652887, 653603 Λάρνακα νοκ ἃ ΦΞΓΕΕΙ ΖΟ6ΒΑΡΗΟΥ 598 -36 ΦΤΒΟΝΟΙ Ο5 - ΝΙΟΟΡΙΑ ΤΕΙ. 4925058, ΕΑΧ. 913729 ΨΥΧΟΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - Μέσω χαρτοµαντείας Εκπρηκτικές ικανότητες προβθέψεων θέµατα αι- σθηµατικά, οικογενειακά. επαγγεῆματικά. Πῆήρες εχεμύθεια. Μόνοι σας θα διαπιστώσετε τα αποτέ- θεσμα. Για ραντεβού τηῇ, 02- 333562 απὀ ὃπ.μ.-! 1μμ. καθημερινώς επίσης και Σαββατοκυρίακα ΜΙΑ 2222Λ Προσφέρεται µασσάζ απὀ ἐμπειρές πεπει- ραμένες µασσέρ σε άντρες, Τηϊ. 02-348621 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Πωλούνται ετοιµοπαράδοτες κατοικίες στην του- ριστικἠ περιοχἠ Περβολιών. Συγκρότημα ΗΟΤΕΙΙΑ, έναντι ξενοδοχείου ΠΕΟ, απὀ 535.000. Τηλέφωνα: 04-656640, 04-659242, 04-6535353 Ανδρέας Φουτάς Εσίαϊος Ι.ἰα Προς πώληση σπίτια, διαμερίσματα, χωράφια, οικόπεδα εις Πισσούρι. Τηλ. 05-221058, Γ3χ. 05-221891 Διεύθυνση: Πισσούρι Μπητς Απάρτμεντς Τ.κ.Τ (έναντι Οοἰοωπιοία Πισσούρι). ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλείται επιχείρηση περιπτέρου σε κεντρική οδό στη Λάρνακα µε πολυπληθή πελατεία. Πληροφορίες: Τηλ. 04-638228 ΣΙΔΕΡΩΥΨΜΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η πως να σιδερώνετετο καθετι µε τη µε) ὑτερη εὐκολια ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΛΗΕΤΑμΕΣρόνια ΓΡΑΗΠ ΤΕΙ ΓΓΥΗ ΣΙ ΚΝΕ Επίεγργίςος Τὰ ΓΡΑΦΕΙΑ ΞΕΚΟΕΣΙΗΓ- ΣΕΕΝΊΟΕ: Πάφου 62ος όο, ΕΓωας, 201 Τηλ. 05-341003, Γαν. 05-356198.Τ.Τ.226 Λεμεσός ΠΏηροφορίες ΜΙΧΑΗΛ Πωλείται όµουφο μοντέρνο χομμωτήοιο στην (οιού- πολη µε τακτική πελατεία λόνω αναχώρησης του ιδιοκτήτη στο εξωτερικό, ) Τηλ. 02-492393 ΠιΩΛιΟ ΨΝΠΙΗ Πωβούνται υπό ανέ- γερση ποβυτεθή δια- μερίσματα 3 υπν. σε µικρή ποθυκατοικία µε αυβή, µεγάβες βερά- ντες και ιδιόκτητο χώ: ρο στάθµευσης σε τί- μές ευκαιρίας. ΦΩΤΙΟΥ δ. ΥΙΟΙ ΛΤΔ Τηῆ. 04-626016, 664569, 09-524551 ΛΑΡΝΑΚΑ λλ]«]9 8 ΠοπΙϱ9 πλοθΙ ΠΡ Με τις ευχές µου για γρήγορη επιστροφή στην Κερύνεια, ΣόΠων Παπαχριστοδούβου ο Σεπτέμβριος 1995 Ἡ Αλλο Πλ Γι Σεηίδα 27 ΧΕΡΟΝΟΓΡΑΦΡΗΝΜΑ Αὐγουστος, ένας μήνας µε µεγάλες θρησκευτικές γιορτές. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος - Κοίµησις της Θεοτόκου. Μεγάλες εορτές καὶ πανηγύρια. Ακανθου - Αχειροποίητος. Ἑμείς οι Κερυνειώτες τρέχαµε µε καντάνυξη, µε πίστη, µε θρησκευτικότητα και στις δύο εορτὲς. Υστερα αρχίζουν οι προετοιμασίες για ένα ἆλ- λο μεγάλο πανηγύρι. Το πανηγύρι των «Τερατσιών». Ο κάθε νοικοκύρης έπρεπε πρὠτα να εξασφαλίσει το ανθρώπινο δυναμικό και υστερα να φροντίσει για τα απαραίτητα σύνεργα. Τις μακριές βέργες για το «χαλισμα» των χαρουπιών, τα κοφίνια για το μάζεμα, τα σατσιά και τα πώματα απὀ κανναβίτσα για το κου- βάλισμα. Τα κουβάρια απὀ σπάγγο και τα σακκοράφια για το ράψιµο κλείσιμο των σατσιών. Τις κούζες για το γερό και το καθαρό θρουμπί για να διατηρεί καθαρό το γερό. Η νοικοκυρά έπρεπε να «Τα τξιρτζιελλούθχια» πλύνει το σιτάρι και να το στείλει στο μύλο για αλεύρι και το πουργούρι για το απαραίτητο μεσημεριανό γεύμα. Ν᾿ αγοράσει πατά- τες κι ἀἆλλα όσπρια και να ξιµουττήσει κουκιά για το βραδυνό. Όσο για το λάδι, τα κουµιά ήταν πάντα γεµά- τα κι οι µεγάλες ξύλινες βαρέλλες γεμάτες μαύρες ελιές που μοσκομύριζαν απὀ τα κομμάτια µάραθο που έβαζαν µέσα. Μέχρι να ετοιμαστούν όλα, µέχρι τα ξύλα για τη φωτιά και τα κλαδιά για το πύρωμα του φούρνου, ερ- χόταν η ευλογημένη µέρα και τι µέρα, σωστό πανηγύ- ρι. Το πρωί οι δρόμοι γέμι- ζαν απὀ ανθρώπους και ζω- ντανά που ξεκινούσαν για τη δουλειά. Το βράδυ η ἴδια πάλι εικόνα. Όσο για τον κόπο, τον κάµατο κανένας δεν το λογάριαζε. Η σοδειά µόνο μετρούσε κι ο μαύρος χρυσός που σιγά σιγά σχη- µάτιζε μικρό βουνό στις αυ- λες, Κι αυτοί ακόµα οι πο- γκουρτζιήδες που πήγαιναν πιο ὕστερα από τα δέντρα που είχαν ήδη περάσει οι ιδιοκτήτες, είχαν το δικό τους µερτικό στη σοδειά. Και ἦταν όλοι ευχαριστημµέ- νοι και δόξαζαν το Θεό που τους αξίωσε ακόµα µια χρο- νιά να χαρούν τους καρ- πούς του ιδρώτα τους. Ὅμως εδώ και 21 χρόνια οι νοικοκυραίοι δεν έχουν ακούσει εκείνο το αυθόρμµη- το «Καλές ευλοίες μάστρε» από τους εργάτες τους, κι Ούτε αυτοί έχουν παρει τη γλυκειά αντιφώνηση «Γειά στα σιέρκα σας», απὀ το νοικοκύρη. Για 21 χρόνια δεν περ- πατήσαµε δέντρο το δέ- ντρο, αυλακιά την αυλακιά, παθκιάν παθκιάν, αυτή τη Υη. Τη δική µας γη. Τη γη που µας κληροδότησαν οι πατεράδες µας μ' ευχές κι αγάπη. Τη γη που σκοπεύα- με κάποια ευλογημένη ώρα να την παραδώσουμε κι εμείς στα δικά µας παιδιά. Για 21 χρόνια δεν ἔχου- με ετοιμάσει τα πατροπα- ράδοτα τζιρεζιελλούθκια για τη γιορτή του Σταυρού στις 14 κάθε Σεπτέμβρη. Τα τζιρτζιελλούθκια ήταν ένα σπιτίσιο ζυµαρικό, µικρά κουλουράκια που τα ψήνα- με στο τερατσόµελο και τα θεωρούσαµε σαν µια συνέ- χεια της συλλογής των χα- ρουπιών και που σίγουρα πολλοί απὀ µας θα τα δια- λέγαμε, θα τα προτιμούσα- µε αναμεσα απὀ πολλά φα- νταχτερά πλουμισμένα γλυκά του ζαχαροπιλαστεί- ου. Τα τζιρτζιελλούθκια, ή κουλουρούθκια χρειάζο- νταν κι αυτά κάποια προε- τοιµασία, µια διαδικασία, κυρίως όταν δεν επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί μέλι της µπουκάλας, έτοιμο. Πρώτα έπρεπε να πλυθούν καλά τα χαρουπια που είχαμε διαλέ- ξει απὀ το µεγάλο σωρό, ἡ ακόµα πιο πριν κάτω απὀ τα δέντρα, να κουπανι- στούν και να βραστούν για το απαραίτητο ζουμί. Σ' αυτό το ζουμί βράζα- µε τα ζυµαρένια κουλουρά- κια και τα σερβίραµε. Καιτα πιάτα ἡ καλύτερα οι πήλι- νες κούπες, έκαναν το γύ- ρω της γειτονιάς. Ἠταν κι αυτό µια ένδειξη της αγά- πης μεταξύ των γειτόνων. Το ἰδιο γινόταν και µε το μοσκομυρισμµένο φρέσκο Ψωμί, το «βραστὀν» όπως το λέγαμε και μάλιστα δεν έπρεπε να ξεχάσουμε κανέ- να γιατί είχαμε και την πα- ροιµία που έλεγε «Εν εν η αξία του βρα- στου, µα η παραπονηση». Το ἴδιο και µε τα τζιρ- τζιελλούθκια κι όλα τ' άλλα ζυμαρικά, που τόσο µας έχουν λείψει. Όμως δεν έλειψε ούτε η πίστη κι η ελπίδα για επι- στροφή και δικαίωση. Χλόη Προκοπίου ΤΟ ΠΑΝΑΥΡΗΝ ΤΗΣ ΓΑΥΚΙΩΤΙΣΣΑΣ) «Π Παναγιά η Γλυκιώτισσα, ενα μοναξιασµένο γραφικό πα- ρεκλῆσι, πρόβαλλε τη συλου- ἑττα του, εκεί κατά τη δύση του ἤλιου, μἐσ᾽ απὀ µια πλατεί- ἴσα που κύκλωναν φαράγγια και θαλασσοδαρµένα βράχια - οπως ακριβὠς, προς την αντί- θετη κατεύθυνση και σε ίση πε- Άιπου αποσταση απὀ την πόλη, } Παναγιά η Χρυσοκάβα μόλις που ανασήκωνε την παρουσία της πανω απο το κύμα και τις κουφωτές σπηλιές της ακρο- Υααλιας της, Παναγιές θαλασσι- γεςκιη µια κιη άλλη, που ήταν για να δίνουν ελπίδα και ν᾿ απᾳλύνουν την οργή του πελά- Υου. Μα ακόµα, για να προστα- ενει η πρώτη την πόλη απὀ ἐπιδηµίες καί γία να θεραπεύη η Χρυσοκάβα απὀ αρρώστιες. Μονο που µε τον καιρό, τα πρωτεία. τα κὲρδισε η Γλυκιωτισσα, που κι έγινε το Δγαπημενο καταφύγιο κάθε πι- στου, Δεχόταν κάθε μυστική, καθε μύχια προσευχή κι ευχή καὶ γλύκαινε τον κἀάθε πόνο... Και δεν ήταν Κερυνειώτης ἡ φιλος της Κερύνειας που να μην Εἰχε τον ιδιαίτερο - κρυφό Ἰ φανερό - συναισθηματικό δε- Όμο του µε τη Γλυκιώτισσα». Απὸ το βιβλιο «Νοσταλγία της Κερύνειας» Φρίξου Βράχα. Ἡ παράδοση συνεχίζεται στην προσφυγιά και η Γέννηση της Θεοτόκου θα γιορταστεί Και φέτος στον ιερό ναό της Παναγίας της Γλυκιώτισσας στη Λεμεσό στις 7 και 8 Σεπτεµθρίου. Στις 7/9/1995 στις ϐµ.µ. θα γίνει ο εσπερινός και στις 8/9/1995 η θεία λει- τουργία. Καλούνται όλοι οι Κερυνειώτες να παραστούν. Ενόψει των γεγονότων στη Σερθία φέτος δεν θα γίνει η καθιερωμένη πανήγυρη. Αντί τούτου προτρέπονται όλοι να εισφέρουν στους εράνους που έχουν ήδη προκυρηχθεί για θοήθεια των Σέρθων. Με την ευκαιρία της εορ- τής της Παναγίας, αναδηµοσι- εὐουμε σύντομο ιστορικό για το «παναύῦρι της Γλυκιώτισ- σας» του αείµνηστου Κερυ-νει- ώτη Εκπαιδευτικού Νίκου Λιθέρδου, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» το Νοέμβριο του 1983. «Το παναύριν της Γλυτζιώ- τισσας έχει µια παλιά ιστορία. Μαρτυρίες έχουµε πολλές. Ο γνωστός βαθύνους ερευνητὴς ἱερώνυμος Περιστιάνης, το αναφέρει στο βιβλίο του «Αρχαιολογικαί και ιστορικαί Μελέται, Γενική ἱστορία της Νήσου Κύπρου απὀ των αρχαι- οτατων χρόνων μεχρι της αγ- γλικής κατοχής» ἐκδοση Λευκωσία 1910. Πριν 70 τόσα χρόνια γινόταν το παναῦριν αυτό. Πότε ὅμως πρωτάρχισε και τι προκάλεσε αυτη την οκ- δήλωση που αναμενόταν µε τόση λαχτάρα και συγκέντρω- ση απὀ ὀλο σχεδόν τον πληθυ- σµό της περιοχής Πρέπει να είχε σχέση µε κάτι συνταρακτικὀ για τον τό- πο. Κι αυτὸ που είχε πραγματι: κά συγκλονίσει τους Κερυνειώτες δεν µπορεί να ήταν τίποτε ἀλλο παρά ενα θαύμα που έσωσε τον πληθυ- σμό της πόλης από ολοκληρω- τικό αφανισμό Μια επιδηµία πανώλους που χτύπησε ὁλο το νησί αποδεκάτισε και τους Κερυνειώτες, Οἱ τελευταίοι εκατο, συμφωνα µε την παρά- ὅοση, µεταφέρτηκαν απὀ τον παπα- Χαράλαμπο Οικονόμον - µια ενδιαφέρουσα και δυναμική µορφή της παλιάς Κερύνειας - στη Γλυτζιώτισσα για να ζητή- σουν την προστασία της Παναγίας. Και το θαύμα ἐγινε. Η Παναγία, που μερικοί λέγαν πως την είδαν να βγαίνει απὀ το αγίασµά της, έδιωξε το θᾳα- νατικὀ ρίχνοντας το στο νερὀ της πηγής που χυνόταν στη θά- λασσα. Κι ἐτσι σώθηκαν οἱ Κερυνειώτες εκείνοι που) µαλι- στα επέστρεψαν κατα ἑνα πιο πολλοί µια που κάποια εγκυος ανάμεσά τους γέννησε εκεί ἑνα αγόρι. Την επιδηµία αυτή ο Ι, Περιστιάνης την τοποθετεί το 1830. Η Ρήνα Κατσελλἠ στο βι- βλίο της «Κερύνια, ἱστορική, Λαογραφική έρευνα» (1973) µε βάση προφορικές μαρτυρίες, τοποθετεί το περιστατικο στα 1855-56. Το παναῦρι λοιπόν της Χρυσογλυτζιώτισσας που ίσως καθιερώθηκε απὀ τοτε, έχει µια ιστορία το λιγότερο εκατο τριάντα ως εκατὀ πενη- ντα χρόνων µε βαση αυτες τις εκδοχες. Για εκατὸ πενήντα περίπου χρονια οἱ Κερωνειωτες συγκεντρώὠ νονταν τη µερα τῆς γέννησης της Θεοτίκού στον ἰδιο χώρο του θάµατος για να τιµήσουν τη σώὠτηρά τους και να της εκφράσουν την πίστη και την ευγνωμοσύνη τους. Χωρίς βέβαια να αποκλείεται να γινόταν πριν κάποια θρη- σκευτική εκδήλωση και το θά- μα του 1830 έγινε αιτία να πᾶ- ρει µεγάλες διαστάσεις, Κατά την ἴδια παράδοση απ’ αυτό το περιστατικό προήλ- θε και το ὀνομα της εκκλησίας: Επειδή έσωσε τον κόσµο, τον γλύτωσε απὀ το λοιµο, ονοµᾶ- στηκε Γλυτζιώτισσα. Κι ἦταν συνηθισμένη ευχἠ στον τόπο μας «Γλύτωσμας και τὠρα Παναγία µου (όπως τὀτε µε το θανατικὀ)». Η πιθανότερη όμως ερμηνεία κατά τη γνώµη µας είναι πως προήλθε απὀ το «γλυτζιήν νερὀν» Σε µικρή απὀσταση απὀ το δυτικό τοίχο της εκκλησίας βρισκοταν αρ- χαίο πηγάδι µε γλυκό νερό που ηταν και το αγίασμα της εκκλη- σίας στο οποίο κατέβαινε κα- νείς µε µερικα σκαλοπάτια, αναφέρει ο Περιστιάνης. Στον μυχό δε του ορµίσκου θυμου- μαστε ὁλοι την πηγη που απο τους βράχους εβγαζε γλυκὸ νερό που µας ξεδιψούσε και χυνόοταν στη θαλασσα. Όσον αφορά τώρα την ἴδια την εκκλησία που ἦταν στο κὲ- ντρο µοναστηριου και φαίνεται πλουσιου και ξακοιστου - εξού και το επίθετο χρυσο - παρολο που αρκετοί ξένοι ερεύνητες επισκεφτηκαν κατα καιρους την περιοχη, τη θεωρούσαν Καθολική εκκλησία που πἑρασε στα χερια των Ἑλλήνων Ορθοδόξων - η αλήθεια. όπως μαρτυρείται εξαλλου και απὀ την αρχιτεκτονική και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. εἶναι ότι πρὀκειται για βυζαντινο κτι- σμα. Αυτο εἶναι με πολλη σωντο- µια το Ιιστορικὀ της εκκλησιας της Χρυσογλυτζιώτισσας και της πανηγυρης. Ένα πανηγυρι 190 το λιγότερο χρόνων σε µια εκκλησία πολλών αιώνων ζω- ἧς, Σ ενα περιγιάλι µαγευτικὀ. δυτικά της Κερυνειας, συγκε- ντρωνοµαστε χιλιάδες κόσμος απὀ την παραμονή, ξενωχτου- σαν αἄλλοι, ἄἆλλοι κοιμούνταν στο ύπαιθρο µε συντροφιά το Φλοίσβο της θάλασσας. Σήµερα δέκα χρόνια απιὀ το τελευταίο πανηγύρι ξαναπρο- σφεύγουμε στην Παναγία τη Χρυσογλυτζιωτισσα και δεόµα- στε να κάνει το θευµα της και να διωξει μακρια την πανοωκλα που πλάκωσε στον τοπο µας, τον τουρκικὀ Αττίλα. Προσφεύγουμµε κοντά της για να πιουµε το γλυτέιην νε- ρον της ΠΙΣΤΗΣ, το γλωτζιήν γερον της ΕΛΠΙΔΑΣ. το γλυ- τζιην νερὀν της ΑΝΤΟΧΗΣ ως την ωρα που θαρθει πάλι ενας Σεπτεµβρης ειρηνικὸς που θα ξαναβρεθουµε στο περιγιάλι εκείνο το γνωστό να ξαναστη- σουµε τις διονυσιακὲς γιορτές, πνιγµενοι στους θυμιατούς της βυζαντικῆς µας παράδοσης. χορεύοντας και τραγουδώντας στους ρυθµους της κωπριακἠής λαικής µας Μούσας». ΣεΏίδα 25 Π ΑΔΟΠΛΦΩΤΙΕΙ ΕΙΡ ΝΣΙ Σεπτέμβριος 1995 ΑΙ Αι ΙΡΛΕΜΙΓ ΠΡ Τυπώνονται τσάντες πλαστικές χαι χάρτινες Μικρότερη παραγγελία 100 τσάντες Τιμές λογικές Υπεύθυνος Τάκης Σακάτου Γωνία Λευκονοίκου ἅ Τρικώµου ποντά στο Δημοτικό Τσιρείου τηλ. 05-335585 - Λεμεσός ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΥ ΑΊΔ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΜΗΣ ἁ ΕΡΓΑΛΗΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΒΛΩΝ -ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ - ΣΙΛΗΡΟΥ Κ.Λ.Π. ΤΗΛ. 06-31335 ΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛ. 06-322276 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛ. 09.516794 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΠΙΡΧΝΟΠΠΕΝΠΙ δν. ΙΓΙΦΙΡΙΓΑΙΣ ΩΣ ΛΙΔΙ ΤΕΝΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ -ΤΕΝΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΕΠΠΙΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ἁ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠαρΑαλΙΜΝΙ:Τ.Κ. 87, Λεωφ. Αγίας Νάπας. τηλ. 03-822351, Φαξ. 03-522433 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Γρ. Αυξεντίου 42. Αγ. Δομέτιος Τ.Κ. 7620 τηλ. 02-261206, φαξ. 02-449526 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι εργολάβοι ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΟΥΠΟΣ ΚΑΙ ΕΓΙΟΡΓΟΣ ΜΕΊΑΞΑΣ εύχονται στους χωριανούς ταχεία επιστροφή στην ὠραία Λάπηθο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 11 ΚΑΤΟ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΤΗΛ. 9δδ5Ι5. 959945 Σ,Α.Μ.Α. Χο ΜΕΡΙΑ ΥΙΡΕΟ 6λβΜΙΟ Ποδόσφαιρα - Μπιλιάρδα ΕΙΙΡΡΕΗΣ - Ψιάεο «αππες, Παιδικά ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΗΛ. 02-521956, 09-592056 Τ.9. 20 2550 ΔΑΛΙ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ δΤΕΚΑΣάΑ ΦΥΜΕΟΥ ΒΕΥΕΙΟΡΜΙΕΝΙΟ5 δα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙΠΟΛΥΤΕΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 4 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣ ΣΤΡΟΡΟΛΟ ΤΗΛ. 622334, 455224. 09-542732, 09-538734 Μοηίο ΝΕ6ΡΓΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΩΤΑΡΑ Ζωντανή, απαλή μουσική, χορός. Φαγητό όσο θέλετε Φρέσκο ψάρι Για προκρατήσεις Τηλ. 03-5δ32507 «ΝΕΤ ΚΙΗ)5»ΟΝΤΗΕ ΡΙΟΕΚ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΒΡΟΦΟΚΟΜΙΚΟΣ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πλήρως ανακαινισμένο ΟΓΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ Διευθύντρια: Χουστάλλα Δανιήλ Οδός Ζαππείου 6, Στρόβολος Τηλ. 02-4225841 Σεπτέμβριος {905 Ἕ Ἡ ΑΑΔΟἨἩΛΩΤΠΙ ΚΕΡΥΜΕΤΑ ΣεΏίδα 29 ΗΠ ΠΟΛΙΗΙΣΊΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Σε προηγούμενο άρθρο µας (βλ. «Αδούλωτη Κερύνεια», αρ. Φυλ. Ἶς Μάιος 19905, σελ. 7-8) µιλή- σαµε για τη Νεολιθική πε- ρίοδο (περίπου 6.000 - 3 000 π.Χ.) στην επαρχία µας µε ειδική αναφορά σε συνοικισμούς στις τοποθε- σίες «Τρουλλί» και «Βρυσί» στον Άγιο Επίκτητο. Έχουν επισημανθεί φυσικά και ἀλ- λοι συνοικισμοί της ἰδιας περιόδου στην επαρχία µας αλλά, λόγω των θλιβερών γεγονότων - του 19/4, πα- ραµένουν ακόµη ανεξερεύ- νητοι. Η ζωή και η εξέλιξη του πολιτισμού συνεχίστηκε στην Κύπρο µε επόμενη φάση στην πολιτιστικής µας κληρονομιά εκείνη της Χαλκολιθικἠς Περιόδου (39.800 - 2.300 π.Χ.). Συνοικισµοί της περιόδου αυτής έχουν ανασκαφεί σε διάφορα σηµεία της Κύπρου, όπως στην Ερήμη (Επαρχία Λεμεσού), στην Κυθραία, Κυρά, Χρυσηλιού (Επαρχία Λευκωσίας) και αλλού. Στη δική µας περιοχή έχουν επισημανθεί διάφο- ροι χώροι ὅπως στη Λάπηθο, Διόριος και Βασίλεια αλλά σωστηµατι- κές ανασκαφές δεν έχουν γίνει μέχρι σήµερα σ' αυ- τούς. Κύριο χαρακτηριστικό της Χαλκολιθικής Περιόδου είναι η εμφάνιση του µε- τάλλου, του χαλκού ὅηλα- δη, αυτούσιο ἤ σε μίγμα που, µε τη µορφή του ορεί- χαλκου (μπρούντζου) που είναι ανάμιξη χαλκού και κασσίτερου. Από τεχνοτρο- πικἠ ἄποψη τα κύρια χαρα- κτηριστικά στις διάφορες εκδηλώσεις της τέχνης (αρ- Χιτεκτονική, κεραμική, πλα- στική κ. ἆ) μπορούν να χα- ρακτηρισθούν σαν µια συ- νέχεια εκείνων της προη- γούµενης περιόδου σαν µια Φυσική μετεξέλιξη τους, µε µόνη διαφορά την εµφάνι- ση του μετάλλου µε τη µορ- φη του χαλκού ή του ορεί- χαλκου. Στους συνοικι- σμοὺς αυτούς και σε τά- Φους ανάµεσα στα πήλινα, λίθινα και οστέινα αντικεί- µενα βρέθηκαν μερικά µι- κρα πράγµατα από µέταλ- λο, όπως λεπίδες µαχαι- ρίων, σκουλαρίκια και άλλα κοσμήματα. Αυτά τα μικρά δείγµατα μεταλλικών αντι- κειμένων εἶναι αρκετά για ᾳ µεταθέσουν την Περίοδο αυτη χρονολογικά και πολι- Ἱστικα απὀ τη Νεολιθική Περίοδο σε µια μεταβατική ᾧαση μεταξύ της Εποχής του Πιθου (Νεολιθική) και ἔκείνης του Μετάλλου Εποχή του Χαλκού). Τη Χαλκολιθικὴ Περίοδο διαδέ- χεται η Εποχή του Χαλκού 2900 - 1050 π.Χ͵) µε τρεις ΠΛΑΜΨΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ φάσεις, την Πρώιμη Περίοδο (2300-1900 π.Χ.), τη Μέση (1900 - 1600 π.χ.) και την ωστερη (1600-1050 π.Χ.) Στο άρθρο µας αυτό θα ασχοληθούμε µε την Πρώιμη Περίοδο από την οποία προέρχονται αξιόλο- γα κατάλοιπα µε πιο ονοµα- στά τα νεκροταφεία των «Βουνῶών» στο Πέλλαπαις, της Αγίας Αναστασίας στη Λάπηθο και της Βασίλειας. Από όλες τις ενδείξεις που έχουμε απὀ τα νεκροτα- φεία αυτά συμπεραίνουμε πως την εποχή αωτή έχοµε άφιξη νέων κατοίκων στο νησί µας. Φυσικό είναι να διερωτηθει κανεις ποιοί ήσαν οι άνθρωποι αυτοί, απὀ που και γιατί ήλθαν στην Κύπρο και ειδικότερα στην Κερύνεια. Προτού δώ- σουµε µια απάντηση στο ερώτημα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ὁτι στις προηγούμενες πολιτιστικές φάσεις (Νεολιθική, Χαλκολιθική) η Κύπρος δεν ήταν αποκοµµένη απὀ τις γύρω χώρες αλλά αντίθετα υπήρχαν εμπορικές επαφές με αυτές, όπως µε τη Συρία στα ανατολικά, τη Μικρά Ασία (σηµερινή Τουρκία) στα βόρεια αλλά και το Αιγαίο στα δυτικά. Τούτο μαρτυρείται απὀ διάφορα ευρήματα, ὁπως λεπίδες οψιανού που βρέθηκαν στο νησί µας και που προέρχο- νται απὀ τις πιο πάνω χώ- ρες. Στην ἴδια περίπου χρο- νολογική περίοδο ἡ λίγο νωρίτερα στη Μέση Ανατολή δηλαδή στις χὠ- ρες μεταξύ των ποταμών Τίγρη, Ευφράτη, Ιορδάνη και Νείλου, οι ἀνθρωποι ανακάλυψαν σχεδὀν ταυτο- χρονα τα μέταλλα µε πρώ- το το χαλκό. Κατανόησαν την αξία που εἶχαν γία τη ζωή τους και σιγά - σιγα επινόησαν τρόπους και µε- θόδους για την επισήμανση των κοιτασμάτων, την εξό- ρυξη, την εκκαµίνευση του μεταλλεύματος, τη χύτευ- ση του μετάλλου σε μήτρες (καλούπια) για την κατα- σκευἠ διαφόρων χυτών στην αρχή αντικειμένων και υστερότερα την επεξεργα- σία του μετάλλου µε το σφυρί στο αμόνι για την κα- τασκευή σφυρήλατων αντι- κειμένων. Άνθρωποι απὀ τις γειτονικές χώρες που ἔΕπι- σκέπτονταν την Κύπρο δια- πίστωσαν την ύπαρξη πλούῦ- σιων κοιτασµατων χαλκού και αυτό οδήγησε στη µαζι- κή τους μετανάστευση στο νησί µας. Η λάμψη του χαλ- κού έφερε στο νησὶ µας νξε- ους ανθρώπους. οι οποίοι πολιτιστικά και τεχνολογικα βρισκόντουσαν σε µια πιο προχωρημένη βαθμίδα πο- λιτισμού σε σύγκριση µε αυτή των νεολιθικών αν- θρώπων της Κύπρου. Η Σγκατάσταση των νέων κα- τοίκων στο νησί µας πρέπει να έγινε µε τρόπο σταδιακό και ειρηνικὀ, µια και δεν πα- ρατηρήθησαν μέχρι σήµερα βίαιες καταστροφές στους χαλκολιθικούς συνοικι- σμούς που Φαίνεται πως εγκαταλείφθησαν σταδιακά απὀ τους κατοίκους τους. Οι παλαιοί κάτοικοι µαζί µε τους νέους δημιούργησαν σε άλλες περιοχές, θα δού- με γιατὶ, νέους συνοικι- σμούς αυτούς της Πρώιμης Περιόδου του Χαλκού. Άλλωστε δεν πρέπει να ξε- χνάµε ότι όλοι οι μέχρι τώ- ρα κάτοικοι του νησιού µας εἶχαν κοινή προέλευση τη Μέση Ανατολή και πολύ Φυσικό να ἠσαν της ἴδιας Φυλετικής καταγωγής ή να μιλούσαν ακόµα και την ἴδια γλώσσα, Μερικοί απὀ τους νέους κατοίκους της Κύπρου εγκαταστάθηκαν στην Κερύνεια, γιατί η επαρχία μας γειτόνευε µε τις πρὠ- τες κύριες µεταλλοφορες περιοχές στη δυτική Μεσαορία, όσο και γιατί ἠταν κοντά στις γύρω χώ- ρες, όπου εξαγόταν ο χαλ- κὀς. Ἑνας άλλος λόγος για τον οποίο προτιμήθηκε η επαρχία µας θα ήταν ασφα- λώς η ξυλεία της, στοιχείο απαραίτητο ως καύσιμη ύλη για την εκκαμµίνευση του μεταλλεύματος αλλά και την κατασκευή πλοίων για την εξαγωγή του. Τέλος, αν προσθέσουμε σ’ αυτά τα πλούσια νερα, την εύφορη γη αλλά και τα αμµουδερα ακρογιάλια σε κόλπους µε φυσική προστασία απὀ τους ανέμους, ιδεώδεις τόπους για παραμονή των πλοίων εκείνης της εποχής που ἠσαν μικρά και κοίλα και τα τραβούσαν στις παραλίες, τότε έχουµε µια πλήρη εἰ- κόνα των λόγων για τους οποίους η επαρχία της Κερύνειας προσέλκυσε αρ: κετούς απὀ τους νέους κα- τοίκους του νησιού µας στην περίοδο αυτή. Με τα µικρά αυτά κοίλα πλοία, που σώθησαν πήλινα οµοι- ὠματά τους, μεταφερόταν ο ορείχαλκος της Κύπρου στην Ανατολή (Συρία, Παλαιστίνη, Αίγυπτο), στη Δύση (Μ. Ασία, Αιγαίο, Ηπειρωτική Ελλάδα) αλλά παράλληλα εισαγόταν ο κασσίτερος (καλαι) στοι- χείο απαραίτητο γία την κα: τασκευῆ του ορειχάλκου. Είναι γνωστο ὅτι κασσιτε- ρος δεν υπαρχει στην Κύπρο και ότι το µεταλλο αυτό έφθανε σε µας απὀ την Περσία ἡ την Άπω Ανατολὴ μέσω των δυροπαλαιστινιακών ακτών. Καιρός όµως να στρα- Φούμε στα δικά µας. Όπως λέχθηκε πιο πάνω μέχρι το 1974 ανασκαφικές έρευνες έγιναν σε διάφορα µέρη της Επαρχίας µας απὀ τον Πορφύριο Δίκαιο, Οἱ8ιαε Φοβαθ/{θ6{ και τον «βπιθς Φίμθτί που εργάσθησαν σε χώρους αρχαίων νεκροτα- Φφείων. Επισηµάνθηκαν επί- σης ένα μικρό οχυρωμµατικο έργο, τµήµα τείχους, κοντά στο χωριό Κρινί στη νότια πλευρά του Πενδαδάχτυ- λου απὀ του ΙΤ. ΜΝ. Οαἴίπα και Κ. Νικολάου. Μας λεί- πουν όµως οι συνοικισμοί που δεν πρέπει να βρίσκο- νταν µακριά απὀ τους χώ- ρους των νεκροταφείων. Είναι φυσικό οι συνοικισμοί και τα κατάλοιπά τους, επειδή βρίσκονται στην επι- Φφάνεια του εδάφους, να καταστρέφονται γρήγορα είτε από φυσική φθορά (καιρικές συνθήκες), είτε απὀ ανθρώπινη (απόσπαση οικοδομικού υλικού, νέα κτίσµατα στον ἴδιο χώρο, ισοπεδώσεις κ.ά). Αντίθετα όµως οι τάφοι, επειδή εἶναι υπόγεια κατασκευάσµατα διατηρούνται καλύτερα. Αν δε τύχει να καταρρεύσει η οροφἠ τους, τότε «σφραγίζονται» για καλά. Οἱ μόνοι και µοιραίοι εχθροί των αρχαιοτήτων, υπέργει- ὧν και υπόγειων, εἶναι Φφυ- σικά τα βαριά μηχανικά µέ- σα (μπουλτόζες) που χρησι- μοποιούνται στις ισοπεδώ- σεις, τη βαθειά καλλιέργια, την κατασκευή αναβαθµἰ- δων και σ' ἀλλες εργασίες. Γι αυτὀ πρέπει, προτού αρ- χίσουν τἑτοιας µορφῆς ερ: γασίες, να προηγείται επι- θεώρηση του χώρου, ὅηλα- δή αρχαιολογική επισκόπη- ση, απὀ ειδικούς επιστήµο- νες του Τµήµατος Αρχαιοτήτων. ώστε να εξα- κριβώνεται τι υπάρχει εκεί καιπως µπορεί αυτό να δια- σωθεί. Δυστυχώς σπάνια το Τµήµα Αρχαιοτήτων εἰδο- ποιείται για τη διεξαγωγή τέτοιων εργασιών, γιατί κυ- ριαρχεί συνήθως στον πολύ κόσμο η σφαλερή άποψη πως η παρουσία αρχαιοτή- των σε τέτοιας µορφής ερ- γασἰες αποτελεί ενόχληση και εμπόδιο στη διεξαγωγή τους µε καθυστερήσεις και επί πλέον έξοδα. Γι αυτὸ καταστρέφονται πολλές αρχαιότητες απ᾿ αυτή την ανόητη καὶ λανθασμένη αντίληψη. Στα νεκροταφεία της Πρώτης Περιόδου του Χαλκού βρίσκεται συνήθως μεγάλος αριθμός ευρημά- των. Οι τάφοι της ίδιας πε- ριόδου στην επαρχία µας δεν αποτελούσαν εξαίρεση και απέδωσαν πλουσιώτατα κτερίσματα, δηλαδῆ διάφο- ρα αντικείμενα που οι ζω- ντανοί της εποχἠς εκείνης αφιέρωσαν ἡ προσφεραν στους νεκρούς τους. ΤΟΥε- γονός αυτό, εκτός των ἆλ- λων. δείχνει το ψυχικό δε- σµόὀ και την αγάπη που ένωνε τους ζωντανούς µε τους νεκρούς τους και τη Φροντίδα µε την οποία πε- ριέβαλλαν οι ζωντανοί εκεί- νους που ἐφυωγαν. Ὅλοι πρέπει να πίστευαν στην άλλη ζωή. τη ζωή µετά το θάνατο. Γι αυτό και έπρεπε οι αγαπημένοι τους νεκροί να είχαν στην άλλη ζωή όλα τα αγαθά που απολάµ- βαναν στην τωρινή, μαζί µε όλα τα αναγκαία σύνεργα. Να µην τους λείψει τίποτα για να µπορεσουν να συνε- χίσουν ευτυχισμένοι στη νέα τους ζωή όλα ὁσα ἑκα- ναν οτην παρούσα. Με το σκεπτικὀ αυτό τοποθετού- σαν στους τάφους σχεδόν όλα τα προσωπικά αντικει- µενα των νεκρών, κοσμήµα- τα και κοσµηµατοθήκες, όπλα και εργαλεία, κουζινι- κά όπως πινάκια (πιάτα), κύ- πελλα (ποτήρια), χύτρες, γαλευτήρια, µεγάλες λεκά- γες, αποθηκευτικα αγγεια αλλά και κάποια αγγεία τὀ- σο λεπτεπίλεπτης κατα- σκευής, τόσο ντελικάτα, που ασφαλώς δεν θα ἄντε- χαν στην καθηµερινη χρή- ση. Πρόκειται δηλαδή για Σύνθετο σπονδικό αγγείο µε εγχάρακτο διάκοσμο τελετουργικά αγγεία που προσφέρονταν στους νε: κρούς την ώρα της ταφής. Στα αποθηκευτικής χρήσης μεγάλα αγγεία (όπως οινο- χόες, πίθους, κ.ά) ασφαλώς θα προσφέρονταν στο νε- κρό χρήσιμα πράγματα όπως λάδι, κρασί, μέλι, καρ- ποί, δηµητριακα και ἆλλα αγαθά. Στις μεγάλες λεκάᾶ- νες βρέθηκαν κομματιασμέ- να οστά ζώων (προβάτου, αἴγας, βοδιοὺύ, χοίρου) ἡἦ ψαριων, πράγµα που δεί- χνει ότι ανάμεσα στις προ- σφορέὲς περιλαμβάνονταν τροφές µε µαγειρεμένο Σεθίδα 30 κρέας ή ακόµα κομμάτια από κρέας ὠμό ἡ ψάρια. Ρούχα επίσης θα προσφέ- ροντο, όπως και άλλα πράγματα από µαλακό υλι- κὀ (δέρµα ἡ ξύλο) που φυ- σικἀ µε τον καιρό διαλύθη- σαν. Πάνω στη λεπίδα ενός σπαθιού σώζεται κομμάτι ρούχου στο οποίο είναι τυ- λιγµένο το σπαθί. Η οξύδω- ση του μετάλλου διατήρησε το ρούχο του περιτυλίγµα- τος. Τα πιο εντυπωσιακα ευ- ρήματα ανάµεσα στα κτερἰ- σµατα (ταφικά δώρα) εἶναι ασφαλώς τα πήλινα και τα μεταλλικά. Τα πήλινα αντι- κείµενα, αγγεία και πλαστι- κές μορφές, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τα αγγεία έχουν µια ασύλλη- πτη ποικιλία σχημάτων και διακοσμητικών θεμάτων, έτσι που µερικά από αυτά να δημιουργούν πρόβλημα ως προς την κατανόηση της χρήσης τους. Όλα τα πήλι- να αγγεία και ειδώλια είναι χειροποίητα (δεν είχε ακό- μα εισαχθεί στην Κύπρο η χρήση του κεραμεικού τρο- χού) και ψΨημένα στο καμίνι. Ο πηλός εἶναι καλά επεξερ- γασμένος στη μίξη και το ζύμωμα του, πράγµα που δείχνει πρὀοδο στην τεχνι- κή της αγγειοπλαστικής, µε γενική προτίµηση στην κὀκ- κινη στιλβωτή επιφάνεια. Η πληθώρα των αγγείων εξυ- πηρετούσε ασφαλώς τις χρηστικές ανάγκες της κα- θηµερινής ζωής, όπως για φύλαξη αγαθών (πυθάρια, οινοχόες), για επεξεργασία τροφίμων (κύπελλα, χύ- τρες, λεκάνες, γαλευτήρια) για ψήσιμο φαγητού κ.ᾱ. Γενικά στην εμφάνιση τους τα αγγεία της περιόδου αυ- τής είναι συνήθως Ψηλά, ραδινά, µε καμπυλόγραμμη βάση για να στηρίζονται στο χωματένιο δάπεδο του δωματίου ή του τάφου, Σπανιώτερα παρουσιάζουν στη βάση τους κωνικά στη- ρίγµατα (ποδαράκια). Εκτός απὀ τα κόκκινα στιλβωτά αγγεία παρουσιά- ζονται µε κάποια καθυστέ- ρηση τα μαύρα στιλβωτά αγγεία µε την επιφάνεια τους μαύρη έξω και µέσα όπως στην περίπτωση των κυπέλλων. Υπάρχει ακόµα και η µιχτή διακόσμηση, όπου η εσωτερική επιφά- νεια και το άνω µέρος του χείλους στην εξωτερική επιφάνεια είναι μαύρα ενώ το υπόλοιπο της ίδιας επι- Φφάνειας παραμένει κόκκινο. Το Φαινόμενο αυτό παρου- σιάζει πρόοδο στην κεραµι- κή, µια κατάκτηση στην τε- χνογνωσία του αγγειοπλά- στη. Παρατήρησαν δηλαδή πως τα αγγεία που τοποθε- τούνταν στις κάτω σειρές του κλιβάνου (καμινιού) και που µέρος του χείλους των που βυθιζόταν στη στάχτη που υπήρχε εκεί, όπως και η εσωτερική τους επιφά- νεια, όταν ψηνόντουσαν αποκτούσαν μαύρο χρώμα. Διαπιστώθηκε λοιπόν πως η επιφάνεια του αγγείου που ἦταν εκτεθειμένη στο οξυ- γόνο µέσα στο καμίνι γινό- ταν κόκκινη ενώ εκείνη που δεν ερχόταν σε επαφή µε το οξυγονο, λόγω της στά- χτης που κάλυπτε τα χείλη και δεν άφηνε το οξυγόνο να φθάσει στην εσωτερική επιφάνεια του αγγείου, Υι- νόντουσαν μαύρα. Στην αρ- χἠ το φαινόμενο αυτό ἤταν τυχαίο, γι΄ αυτό και σώζο- νται αγγεία µε ακανόνιστες μαῦρες επιφανειες στο εξωτερικό. Σύντομα ὅμως αυτό που γινόταν τυχαία, κίνησε την περιέργεἰα των αγγειοπλαστώὠν και µε την παρατήρηση και τον πειρα- µατισµόὀ, καταλήξανε στη γνώση της αιτίας του φαι- νοµένου και σαν προοδευ- τικοί άνθρωποι που ἠσαν, γρήγορα µετάτρεψαν το αρχικό τυχαίο σε σκόπιµο, συστηματικό και ηθελημξ- νο. Με µια όµως διαφορά τα μαύρα αγγεία εἶναι συ- νήθως μικρού σχήματος. Κι αυτό γιατί δεν μπορούσαν να γεμίσουν το καμίνι µε στάχτη για να βυθίσουν σ' αυτή μεγάλα και ψηλά αγ- γεία. Ἡ πολλή στάχτη θα παρεμπόδιζε το ψήσιμο. Ἑτσι τα μαύρα στιλβωτά αγγεία είναι πραγματικά µι- κρά κομψοτεχνήµατα. Αν στραφούμε τώρα στα σχήµατα των αγγείων θα βρούμε µια µεγάλη ποι- κιλία, πράγµα που υποδη- λώνει ασφαλώς και εξειδι- κευµένη χρήση τους. Αυτό γίνεται πιο φανερό όταν συνδιαστεί µε τη διακόσµη- ση των αγγείων: γραπτή (ζωγραφιστή) εγχάρακτη, στικτή, ανάγλυφη και ολό- γλυφη, Λίγα λόγια όμως για τα σχήματα: χύτρες «Φρουτιέρες», κύπελλα, πι- θάρια, γαλευτήρια µε προ- χοές και λαβές σε αντιθετι- κή διάταξη, οινοχόες απλές ἡ σύνθετες µε λαιμούς µο- νούς, διπλούς ή και τρι- πλούς ακόµα, πυξίδες (κο- σµηµατοθήκες) και άλλα πολλά. Εκεί όµως που η Φαντα- σία και η εφευρετηκότητα του αγγειοπλάστη µεγα- λούργησε και έφθασε σε Φανταστικά πράγματι δηµι- ουργήµατα είναι η διακό- σµηση του αγγείου. Βασικά τα χρώματα των επιφανει- ὦν είναι το κόκκινο και το μαύρο στιλβωτὀ. Σε λίγες περιπτώσεις το αγγείο µέ- νει άβαφο και αστίλβωτο, ὁιακοσµείται όμως µε γρα- πτές (ζωγραφιστές) γραµ- μές και ταινίες σε ποικίλους συνδυασμούς. Σ'αλλες πε- ριπτώσεις η επιφάνεια του αγγείου βάφεται µερικά κόκκινη και διατηρούνται άβαφες μερικές επιφάνειες σε µορφή παράλληλων ορι- ζοντίων ταινιών που εναλ- λάσονται µε τις βαμμένες επιφάνειες του αγγείου. Η στικτή διακόσμηση, καµω- µένη µε αιχμηρό αντικείµε- νο στο νωπό πηλό του αγ- γείου, είναι μάλλον περιορι- σµένη και ίσως να αποτελεί Ἡ ΑΔΟἩΛΩ ΤΗ Ἱκ ερ Ἡ Νξ Γωλ προστάδιο ἡ παραλλαγή της εγχάρακτης που αποτε- λεί µια απὀ τις δύο επικρα: τέστερες μορφές διακὀ- σµησης στην περίοδο αυτή. Η εγχάραξη της επιφάνειας του αγγείου γίνεται µε μυ- τερό αντικείµενο ἴσως με- ταλλικό, στο μάλλον στε- γνό πηλό του αγγείου. Το θεµατολόγιο της διακόσµη- σης αυτής είναι πραγματικά ανεξάντλητο: απλές γραμ: µές, µόνες τους ἤ σε ομά- δες, οριζόντιες, κάθετες, καμπύλες, λοξές, τεμνόμε- νες, παράλληλες, ενάλλη- λες, ζητοειδείς (ζικ - ζάκ) σε απλή ή επάλληλη διάτα- ξη, ελεύθερες ἦ µέσα σε πλαίσια, κύκλοι, ημικύκλια, τρίγωνα, σύνθετα σχήματα γεμίζουν σχεδόν όλη την επιφάνεια του αγγείου συν- δυάζονται συχνά µε σχέδια στικτής διακόσμησης. Πολλές φορές οἱ εγχαρά- ξεις είναι μάλλον βαθειές και γεµίζονται µε ασβέστη, πράγµα που δημιουργεί µια ευχάριστη και εντυπωσιακή αντίθεση μεταξύ της κόκκι- νης ή της μαύρης επιφάνει- ας του αγγείου και των άσπρων γραμμών των 8Υγ- χαράξεων. Πραγματικά απίθανος όμως είναι ο γλυπτός διά- κοσμος των αγγείων στην περίοδο αυτή, κάτι που για πρώτη φορά εµφανίζεται στο θεµατολόγιο της κυ- πριακής κεραμικής. Τουτο γίνεται µε δύο τρόπους, µε το ανάγλυφο και το ολό- γλυφο είτε χωριστά το κα- θένα είτε σε συνδυασμό. Λεπτές λωρίδες πηλού επι- κολλούνται στην επιφάνεια μεμονωμένα ή σε οµάδες. Σπανιώτερα μιμούνται ζώα (ελάφια, κεφαλές βοδιών) ερπετά, πουλιά όπως και αφηρημένα γεωμετρικά σχήματα. Σε μερικές περι- πτώσεις στις νωπές ακόµα λωρίδες πηλού στο σώμα του αγγείου πιέζονται σφραγίδες που µε τα απο- τυμώὠματά τους στις λωρί- δες αυτές δημιουργούν την οπτική εντύπωση αστραγά- λου (κομπολογιού). Η σημαντικότερη όμως µορφή διακόσμησης αγγεί- ων, εκεί ὁὀπου ο καλλιτό- χνης πρωτοτυπεί και µεγα- λουργεί, ξεπερνά θα λέγα- με τον εαυτό του σε σύλλη- Ψη και τολμηρή εκτέλεση είναι η γλυπτή, ολόγλυφη διακόσμηση στα χείλη κυ- ρίως, στο σώμα ή στον ώμο του αγγείου. Πολλές φορές οι διακοσμήσεις αυτές προ- βάλλουν σαν συνέχεια, απολήξεις δηλαδή του χεί- λους ἡ σαν επικολλήµατα (προσθήκες) στο σώµα του αγγείου. Και στις περιπτώ- σεις το θεµατολόγιο (ρε- περτόριο των διακοσµήσε- ων είναι τπραγµατικἁ µονα- δικὀ και ανεξάντλητο. Ανεικονικές µορφές και σχήματα, µικρά κύπελλα, κοτυλίσκες (φλυντζανάκια) µικρές οινοχόες αλλά κυ- ρίως μικρά ειδώλια (αγαλ- µατάκια) ζώων και ανθρωπί- νων μορφών. Τα ζώα ανα- παριστάνονται ολόκληρα ἡ σε προτομές (κεφάἄλι και µέρος του λαιμού). Οἱ αν- θρώπινες μορφές είναι πά- ντα ολόσωμες. Από τα ζώα τα πιο αγαπητά εἶναι τα βο- οειδῆ, που την περίοδο αυ- τή εισήχθησαν µαζί µε το άλογο στην Κύπρο, τα αἰγο- ειδή, σκυλιά, τετράποδα Υε- νικά όπως και πτηνά. Όλα αυτά χρησιμοποιούνται μο- να τους ἡ σε συνδυασμούς µε μικρά ομοιώματα αγγεί- ων. Οι ανθρώπινες μορφές παριστάνονται συνήθως μό- νες τους ἡ σε «ομάδες εργασίας» θα λέγαμε. Μόνες του σε αντιµετωπι- κή διάταξη, άνδρας καὶ Υυ- ναίκα (σύζυγοι) εµφανίζο- νται ὀρθιες στην πάνω επι- Φφάνεια των πυξίδων µε τη Σκην ή αροτριάσεως σε πηλο- πλαστικό σύνολο σύζυγο να κρατεί στην αγκαλιά της ένα ειδικὀ Φο- ρείο (µικρή κούνια, λίκνο, ένα «καρρυκόουτ») της εποχής εκείνης, ἴίσως το πρώὠτο στο είδος του στην ανθρώπινη ιστορία. Άλλοτε ζευγάρι ἡ ζευγάρια ορθίων ή καθιστών σε θρόνους αν- θρωπίνων μορφών τοποθε- τούνταν στην κορυφή του ὦμου του αγγείου εκεί που ακριβώς ξεκινά ο λαιμός. Οι πιο εντυπωσιακὲς όµως παραστάσεις ανθρω- Πίνων μορφών, ολόγλυφων ἡ ἐκτυπων, είναι αυτὲς που τοποθετούνται σε παράτα- ξη κάτω απὀ τα χείλη στους ὤμους μερικών αγγείων των περιοχών Κοτσιάτη και Μαρκί, Εκεί βλέπομε οµά- δες ανθρώπων µε το πρό- σωπο στραμμένο συνήθως στο σώμα του αγγείου και την πλάτη στο θεατή, να ασχολούνται µε ἑνα σωρό δουλειές. Αλέθουν, ζυμώ- νων, ετοιμάζουν το φούρ- νο, πλένουν, κατασκευά- ζουν αγγεία, οδηγούν φορ- τωµένα ζώα κ.ά. Καμμιά Φορά συμβαίνει το αντίθε- το, να έχουν δηλαδή την πλάτη κολληµένη στο σώμα του αγγείου και να βλέπουν το θεατή. Σ' ἑνα τέτοιο αγ- γείο του Μουσείου Πιερίδη στη Λάρνακα, παρουσιάζε- ται µια έγκυος γυναἰκα την ώρα που φέρνει στον κὀ- σµο ἑνα παιδί, άλλες µορ- φὲς να περιποιούνται παι- διά, βρέφη σε λίκνα κ.ά. Το νεκροταφείο των «Βουνών» στο Πέλλαπαις μας πρόσφερε δύο µοναδι- κά έργα. Δύο πηλοπλαστικά σύνολα. δηλαδή πήλινες αυτοτελείς συνθέσεις, µε σκηνές μοναδικές στο εἰ- δος τους και μεγάλης ση- Σεπτέμβριος {005 µασίας. Η µια σκηνἠ είναι Φιλοτεχνημένη πάνω σε βάθρο, κάτι σαν τραπεζάκι με πέντε πόδια. Στην επι- Φφάνεια του, ποι υποτίθεται πως παρουσιάζει χωράφι που αροτριώνεται, υπαρ- χουν δύο ζευγάρια το ένα κη) κε ΕΥχάραΚΤΟ καιο ἐκ πυξίδα (κοσµηµατοθή- ὀγλυφο διόκοσµο πίσω απὀ το άλλο. Τέσσερα βόδια ζευγµένα σε δύο ζυ- γούς σύρουν ἀάροτρα, του τύπου που καθιερώθηκε να λέγεται «Ησιόδειο» απὀ τον ποιητή Ησίοδο του 8ου αιων. π.Χ. Δύο ενήλικες μορφὲς που υποτίθεται πως τα κατευθύνουν κρατώντας τις χειρολαβές των αρό- τρων, είναι οι ζευγάδες, Στη µέση της παράστασης, στο πλευρό και μεταξύ των ζευγαριών δύο άλλα ενήλι- κα άτομα κρατούν κάτι που μοιάζει µε σκάφη ἡ κόσκινο που υποτίθεται οτι περιεχε: σπόρους ἡ ακόµα και τροφή για τα βόδια. Πίσω, στην άκρη της παράστασης που πλάι στο ὀεύτερο ζευγάρ: υπάρχει ένα μικρό ζώο (δα- μαλάκι) που προχωρειὶ μπροστά ακολουθώντας πι- θανώς τη µητέρα του που είναι ζευγµένη σε ένα απο τα δύο ζευγάρια, Και για να συμπληρωθεί η ειδυλλιακή αυτή σκηνή, πίσω απὀ το δαμαλάκι τρέχει ένα μικρο πρόσωπο, ἴσως το αγόρι του ζευγάἀ. Το πηλοπλαστι κὀ αυτό σύνολο βρέθηκε σε τάφο, σαν δώρο στο νεκρό. Να υποθέσουμε ὁτι ο νξ- κρός αυτός ἦταν γεωργος. µεγαλοκτηματίας ήἡ επαγ’ γδλμµατίας ζευγάς και ο. συγγενείς του θέλησαν νο του προσφέρουν τα μέσα για να συνεχίσει το εργέ του στην άλλη ζωή Του ευ: χόντουσαν μ'αλλα λόγιο καλή σοδειά στη ζωῇ μετα θάνατο: Το σίγουρο στη! παράσταση αυτή εἶναι τ επινόηση του «Ησιοδείου” αρότρου, που επιβιώνε ακόµα στις µέρες µας σὲ ορεινές περιοχες, όπως Κὸ: η χρήση των βοοειδών στ γεωργία, πράγματα πο’ βοήθησαν πολύ στην Ππροῦ- δο κι ανάπτυξή της. Τα ῥο' δια στάθηκαν βοηθοί στού άνθρωπο σε µεγάλο αρίθμὸ γεωργικών ασχολιών οπω- στο αροτρίασµα, αλώνισμΏ µεταφορά των γεννηµατώ»: Η συμβολή τους στην πρ’ κοπή της γεωργίας .. βασικής σημασίας. Συνεχίζεται στην επόµενη ἐκδοσι Σεπτέμβριος 1905 π ΔΔΟΠΛΦΩΤΠΙ ΚΕ ΜΣΠὼ ΤΑΒΕΡΝΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ἱοὶ ΓΕ«ΡΊΓάὶ «ΡΑΙΝάΝΡΙΑΙ 7 ΤΗΕ ΒΕΥΕΝ (ΑΝΤΕΗΝς { ῇ 20 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΑΥΕΛΝ ΒΕΞΤαυΒΑΝΤ Υπό νέα διεύθυνση, του ΑΝΔΡΕΑ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥ σας περιμένει για ΕΧΤΕΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ. ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΙ - ΜΕΣΗΜΕΡΙ - ΒΡΑΔΥ :Εκῆεκτοί μεζέδες και ψαρομεζέδες Προκρατήσεις για πάρτυς µέχρι 300 άτοµα ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΙΣΤΗΤΕ Κάθε Κυριακή μεσημέρι ο πΏούσιος µπουφές µας θα ικανοποιήσει και τον πιο ὀὄύσκοβῦο πεθάτη. ΦΑΓΕ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΟ «4.00 ᾿Κάθε Τετάρτη ξεχωριστή βραδιά µε εκΏεκτούς Νοτιοαφρικάνικους µεζέ- δες για Νοτιοαφρικανούς και φίῆους. Σε ένα περιβάῆῆον που θυμίζει ΑΦΡΙΚΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ αομε [ον -- ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ὃν μεα θλίαλεα ΨΑΡΟΚΑΙΚΟ ΨΑΡΙ λαο ππα--4Η ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΑΣ ΡΙΑΟΕ ΡΑΣΡΗΙΑ 5ΤΗ. ΙΑΒΝΑΟΑ ΤΕΙ.. 04-628010, 09-524095 ΣεΏίδα 3 ΕΦΡΣΕΧ ΗΟΙΙΡΑΥ ΑΡΑΚΊΜΙΕΝΊΟΣ (εναντι του Ξενοδογειοῦ ΦΠΟΓΑΙΟΠ) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΣΙΝΑ για Γάµους» Βαπτίσεις Γενέθλια (Ραγίίςς) » Εκδηλώσεις Για περισσότερες πληροφορίες Τ ηλ. 05-321133 ΝΕ ΘΕΗΝΕ ΤΗΕ ΒΕΦΤ ΓΙΦΗ ΑΝΩ ΜΕΑΤ ΜΕΖΕΙΝ ΡΒΑΡΗΟΣ ΑΙ 5Ο ΤΗΕ ΕΙΝΕΡΤ ΙΝΤΕΠΝΑΤΙΟΝΑ ΒΙΡΗΕΦ ΚΥΗΙΑΚΟ5Σ ΡΟΙΥΡΟΜΟυ ΜαΠ8ᾳϱΘΙ 5, ΓΠ8Ιί8'5 οἱτ, Τεᾶ. 06-235004 Κ. ΒΡαρπος πο ος οσο αό σα οαρο σος ἆ ο Ραβκῶδ- ὕνρβως. Ενότητα Αγώνας ΚΩΝΤΑ Χρ. Έεεα Πωλείται σαλοτοαπε- ζαρία μοντέρνα χρώμα- τος μαύρου 3 χρόνων στην τιµή ΕΙ000 µόνο. Αρχικήἡ τιµή 42500. 30 Ἄσειος καναπές. 2 πολυθρόνες και τοαπε- ζάχκι, μπουφέ. µενάλος παθρέφτης µε κορνίζα τραπέζι µε 6 καρέκλες. Τηλ. 925560, 442220 Η 4. Ρ. Απαςίαςίοι [ία σας προσφέρει τη µεγαλύτερη συλλογή από γλάστρες και διακοσμητικά χήπως της ΤΕΙ 6ΟΜ Ιταλίας σε Κλασσιχές και Σύγχρονες Φόρμες. Καάτασχκε ι«σιιένες από νέο υλικό Πρ η ης τεχνολογίας, σε µεγάλη ποικιλία µεγείκών η οποία εγιάται την ποιο- τική σας ἐπιλονή για: ΚΗΠΟΥΣ - ΒΕΡΑΝΤΗΣ - ΠΙΣΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δεν διαφέρουν απὀ τα παραδοσιακά πήλινα χατασκευάσµατα ΤΕΚΚΑ6ςΩΤ1ΤΑ. Τέλος στο πρόρληιια ῥάρους και σπασίµατος. Αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από -όος μέχρι -- δ0ς: 3Η κΟ νάρκες - ΑΝΙΚΕΣ ωχ. το νο πακέακκίοα ΘΑ πκάομκει με Φ5 Εμ, δα ασλθ2Σ. ρώο, Φαξ οὗ δάδα ρὃ ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ Αωχγίστε χωρίς κεφά- λαιο µια επιχείρηση εισανωγών εξαγω- νών. Είναι η επιγείρηση ΡΕΥΚΕΣΙΑ τρας ο που μπορεί να αρχί- --υ--υ-ι σει από το σπίτι µε οσο κεντρική ἄδθεσης λίγο ή χωρίς χεφά- Ἡρακτορεις τόσους πΗΑΠΥΡΟΣ Ατὸ» ἵ λαιο. τηλ. π7δάΕ/ :καιαπό το συγγραφέα Τηλ. ο (Εα ο] ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 05-3710912 ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ὃ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΝ «ΝΤΕ ο 78» κ ἁ κ Ιδιοκτήτης: ΑΝΤΩΝΗΣ Χ' ΓΙΑΝΝΑΚΗ Παραβαβή και διανοµή κατ' οίκο Τιμές Βογικές Ταχεία εξυπηρέτηση Αιγαίου 268, Τη. 359694 Σεπτέμβριος 1905 ἹΠ ΑΔΟΠΛΦ ΤΠ ΚΙΕΙΡΤΝ ΣΙ ΤΟΑΙΤΙΚΑ ΣΧΟΑΙΑ Το «Ο» Παγκόσμιο - Συνέδριο Αποζήμων Σεθίδα 32 Το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο Κυβέρνηση και την Πολιτική Η Ευρώπη και η ένταξη της Κύπρου σ’ αυτήν έχει γίνει ο άξονας της κυβερ: νητικής πολιτικής τον τε- λευταίο καιρό μὲ την προο- πτική η ένταξη να παίξει κα- ταλυτικό ρόλο στη σωστή λύση του Κυπριακού Προβλήματος υπό την ἐν- νοια ότι αυτή (η σωστή λύ- ση) θα διασφαλισθεί απὀ το Ευρωπαικό Κεκτημένο. τελευταία, ιδιαίτερα µε- τά την απόφαση για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύ- σεων άρχισε σιγά - σιγἁ να προωθείται η θέση ότι το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο θα πρέπει έστω και μερικώς να παραµερισθεί, ἡ ότι θα πρέ- πει να συμφωνηθούν απο- κλίσεις απὀ αυτό για να ὅι- ευκολυνθεί η λύση του Κυπριακού. Αυτές οι διαρ- ροές άρχισαν να γίνονται συστηματικά, µε τρόπο που κατά την γνώµη µας προε- τοιµάζουν το έδαφος καὶ ανιχνεύουν τις διαθέσεις των ενδιαφερόµενων µε- ρών. Αυτό που µας ανησυχεί εἶναι ο τρόπος που αυτοί οι ψίθυροι αντιμετωπίζονται. Εντοπίζουµε µια ένοχη σιω- πή απὀ κυβερνητικής πλευ- ράς. Οι απαντήσεις που δό- θηκαν μέχρι τώρα στο θέµα αυτό, απὀ την Κυβέρνηση δεν είναι καθόλου ικανοποι- ητικές. Δίδουν την εντύπω- ση ότι επίσηµα δεν απορρί- πτεται απὀκλιση απὀ το Ευρωπαικό Κεκτημµένο. Μας θυμίζουν την αντιµε- τώπιση των Ιδεών Κουεγιάρ οι οποίες ενώ ήταν καθ' όλα καταστροφικές είχαν τότε χαρακτηρισθεί απὀ την Ηγεσία ως «Τροφή για σκέψη» µε αποτέλεσµα να τις κληρονοµήσουµε μετέ- πειτα ως Ιδέες Γκάλι και μάλιστα να παρουσιάζονται και ως η λύσῃπ του Κυπριακού. Προειδοποιούµε ότι αν δεν υπάρξει ξεκάθαρη και αποφασιστική απόρριψη τέ- τοιων προθέσεων και διαθέ- σεων απὀ τώρα, όχι µόνο θα εξουδετερωθεί και ο πα- ράγοντας Ευρώπη απὀ του να είναι πράγματι καταλύ- της για σωστή λύση του Κυπριακού Προβλήματος, αλλά θα αποβεί και αυτή παράγοντας καταπάτησης των δικαιωμάτων µας διότι η πρώτη απόκλιση θα εἶναι ο αποκλισµός της επιστρο- φής των προσφύγὼν µας. Η κοινή θάση για επανέναρξη συνομιλιών Ενημερώνοντας το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων για τις εξελί- ξεις στο Κυπριακό, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αλέκος Μιχαηλίδης, επα- νέλαβε ότι δεν θα ξαναρ- χίσουν συνομιλίες εκτόὀς εάν επαναβεβαιωθεί η κοι- γή βάση για λύση που πη- γάζει απὀ τις Συμφωνίες Κορυφής. Ο κ. Υπουργός αναφέ- ροτο στη λύση της Διζωνικῆς Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Επιµένει η Κυβέρνηση να συντηρεί µια κατάστα- ση η οποία έχει αυτοαπο- καλυφθεί ως η τουρκική λύση µέσα απὀ την οποία θα τουρκοποιηθεί πλήρως ἑνα µέρος της Κύπρου, θα τεθεί υπό τουρκική κηδε- µονία το υπόλοιπο µέρος και θα απεμποληθούν τα Δικαιώματα του λαού µας. Γιατί άραγε αυτή η επι- μονή Γιατί αυτή η εθελοδου- λεία στα κελεύσματα των ξένων να συνεχίζεται Με την ευκαιρία του 9ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Αποδήμων, ἠλθαν φέτος στην Κύπρο και Αμερικάνοι Βουλευτές και Γερουσι- αστές, οι οποίοι µε τις το- ποθετήσεις τους επιβεβαίω- σαν: (α) Τη σοβαρή δουλειά που κάνουν οι Απόδημοί μας στο εξώτερικό, καθώς καιτις δυνατὀτητὲς τους. (8) Ότι ακόµα και σε αυ” τή την Αμερική όπου μέχρι σήµερα οἱ επίσημες Αμερικανικές Κυβερνήσεις ήσαν και είναι εχθρικές προς την κυπριακή υπόθε- ση, υπάρχουν Φίλοι και σύμμαχοι. Επιβεβαιώνεται ότι µε συστηματική δουλειά πάνω στη σωστή βάση θα µπορέ- σουµε σιγά - σιγά να εξα- σφαλίσουµε µέσα στις διά- φορες χώρες την υποστήρι- ξη που απαιτείται για να µε- ταστραφεί η πολιτική τους έναντιτης υπὀθεσής µας. Ας δούµε όµως κάποιες απὀ τις τοποθετήσεις δύο τέτοιων Αμερικανών που μας δείχνουν το ὄρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί. Βουλευτής Βουρετῖ Μεηποηαεζ: Το Κωπριακό Πρόβλημα είναι καθαρά θέµα εισβο- λής, κατοχής και καταπάτη- σης Ανθρωπίνων Δικαιωμά- των και ἐτσι πρέπει να αντι- μετωπίζεται. Γερουσιαστής Μαγίίη ΗοΚΘ Οι συνομιλίες που διε- ξάγονται μέχρι τώρα γίνο- νται μεταξύ των λανθασμέ- νων μερών. Στην Κύπρο υπάρχει στρατός κατοχής. Πρέπει να ασκηθεί πἰε- ση πάνω στην Τουρκια η οποία μάλιστα να συνδεθεί άμεσα µε την εξωτερικἡ βοήθεια που παίρνει απὀ την Αμερική. Η Τουρκία ἐχει ιστορικά επιβεβαιώσει ότι ασκεί επε- χτακτική πολιτική. Συστήνει ανάπτυξη δια- Φφωτιστικής εκστρατείας ανάμεσα στον Αμερικανικό λαό ο οποίος θα πιέσει καὶ για αλλαγή της Αμερικανί- κής Πολιτικής στο Κυπρι- ακό. Ελπίζουμε οι ξένοι φί- λοι της Κύπρου να µην μί λησαν και πάλιν σε ώτα µη ακουόντων όπως εγίνετο μέχρι τώρα. ών. ὧι ΡΕΝΕΙ ΟΡΜΕΝΤΣ ΠΩΟΛΟΥΝΊΑΙ οικίες πολυτελείας στη Λαϊκή Λευκοθέα - Εκάλη και Κάτω Πολεμίδια ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΛ. 05-35δ8326, 09-565461 ΥΙΟΡΙ5 ΙΤΡ και 429266 ΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ Αναβαμβάνονται πάσης φύσεως πογιατί- σµατα κατοικιών. Για πΏηηροφορίες αποτα- θείτε: Σωτήρης Πἠαιίτης, Τηῆ. 02-623809 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ενοικιάζεται διαμ. 2 υπν. στην περιοχή γέου ταχυδρομείου, Πολυχ. Ολυμπιάδα από την {η Αυγούστου µέχοι τέλος Ιουνίου 19906. Για πληροφορίες τηλ. 06-250608. ΟΑΕΕΤΕΕΒΙΑ Ρε ἹμωλΖο ΟΡΜΗΔΕΙΑ ΤΗΛ. 04-721614 Γίνονται σουβλάκια, σιεφταλιές της ώρας Επισκεφθείτε µας και θα δείτε ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΣ ΡΟΥΣΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλείται στο Μαρώνι παραθα- λάσσιο κτήμα µε νε- ρό., δρόµο χαι ποο- σεχώς ρεύμα χαθώς και στον Άγιο Θεόδωρο. Για πληροφορίες τηλ. 02-443455 ΜΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑΊΑ Αναλαμβάνονται πογιατίσµατα σπιτιών μὲ µπογιές Α ποιότητος σε πολύ καλές τιμές. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανδρέας Αοϊζίδης Τηλ. θ6-24853483 Πωλείται Ευλουργείο πλήρες εξοπλισμένο. Παρακαλώ αποταθείτε στο τηλ. 06-244883 Σεπτέμβριος [905 Ἡ ΑΛΛΟ ΛΩ ΤΠ ΚΣ ΕΣΡΥΝ ΕΙ Σεβίδα 33 ΜΑΚκ{ο) ΝΊΝΕ ΒΑΕ ΡαίτοκΙος ΕΩοεποιτγίοι ΜαΠαΡΟΕΓ 25. ΑΡ. Απίοπίοιι 5ἱΓ., ΤεΙ. 233630 Καΐο Ραρῄος, Οὗγρις (ἄνει ΤΗΕ οΥρηυ5 ΤΗΕ (Μαγίογοά ΙΝΣΠΤΟύΟΤΕ Ιησοεωές ΟΕ ΜΑΗΚΕΤΙΝᾶ οἱ ΜαγκειΙπο ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ. 448415 - ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΗΛ. 965078, 965763 ΡΙΡΙΟΜΑΙΝ ΜΑΚΕΤΙΝΟ ΚΑΝΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΠΙΑ ΠΝΕ ΚΑΙ ΣΥ 6ΗΑΒΤΕΡΕΌ ΜΑΗΚΕΤΕΡ Μετρικτή εππυχἠ φοίηση στο ΟΥΡΡΙΙ5 ΙΝΣΙΠΟΤΕ ΟΕ ΜΑΒΚΕΤΙΝΟ αποκτότε το ΒΒΑ (Βαοἡθίους {η Βυεποςς Αάπηηιμισῄοη). ΤΟ ΒΒΑ απολαμµθάνει 44 Εχθπιρᾷσης απὀ τα 42 µαθήµατα του (ησήνιοά Ιηε/ἡιήφ οἱ Μοήκοῄπο (υΚ). Με µόνο µια εξωτερική εξεταση στο Βἠἤτῃ Οομπο! αποκτάτε το ΡΙΡΙΟΜΑ Του 6ΗΑΒΤΕΡΕΟ ΙΝΞΠΤΟΤΕ ΟΕ ΜΑΣΚΕΤΙΝΟ, Το Δίπλωμα αυτό αναγνωρίζεται για εξάσκηση επαγγέλματος σε όλες πς χώρες της Ε.Ο.Κ. 61 ΙΝΣΤπυΤε ος ΜΑΜσἩνο ΙΟΒΑΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Δκνθυντῆς: θεοφάνης Χ΄ Γιάννης 8.5... Μ.ὅο., ΡΟΙΜ Ἓνσημος Βηρόσωνος του Οαήνά ΜβΜό οἱ Μσήωάτη (ὐ Κ) στη Κίχρο. “ Όμπεεσα Ένα νε ῦ Ἑτ.. τ κελκνς. δές» οσες οῦ ον ο δους ος ου ο ο ον σοι. Όποιος κι’ αν είναι ο Ἀόνψος ελάτε σε µας ψιατο δικό σας συµφέρο. Πριν αποφασίσετε γιατο ταξίδι σας Ζπτήστε τις τιµές µας για: πς εισιτήρια αξροτορικά και ατμοτιλοϊκά κ εκδρομές σε όλοτον κόσµο .. προκρατήσεις ξενοδοχείων σε όλοτον κόσµο ας ενοικιάσεις αωτοκινήτων απ. ταξιδιωτικές ασφάλειες συνκρίνετετις µε οποιεσδήποτε άλλες ... εμείς σας περιμένουμε Σας ταάµε ὅπου θέλετε όταν θέλετε - όπως Θέλετε ἔπτε σου Έγοονεῦ ΚΑΡΠΙΕΝΗΣΙΟΥ 11 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΤΗΛ: 02-376967 Το [πώ ουἳ 1ο παπι οἳ γοως πο λεεοί Μαθιοοίς ΦλοςΚέδ!, μάππρΙΥ 51)! ως οα 081338 1. ΑΝΠΗΡΟΣΟΙΙΟΙ Γ Φ0ΤΙΟΥ ΤΑ μα Ἡ ο Ην ο νκοα ΧΡ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ δι ΥΙΟΙ ΛΤΔΑ. - Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων - Γπτι.. Με χαρά σας ανακοινώνουµε ότι µετακομίσαμµε στα τος νέα µας καταστήµατα που θρίσκονται στπν Οδό Μαντάρας Φ4 στο Καϊμακλί, 50 µέτρα πριν από το τουιπάαδομί ΒΑΤΑ. Για ανταλλακτικά ΜΕΒΟΕΡΕΡ, ΒΜΝ, ΝνΝ, ΑΟΕΙ, ΟΡΕΙ., καθώς και άλλων Ευρωπαϊκών και Ιαπωνικών αὐτοκινήτων, επισκεφδήτε µας. Ὡς το µεναλύτερο κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Κύπρο, κοντά µας ὃα θρήτε ανώτερπς ποιότπτας ανταλλακτικά και στις πιο χαμηλές τιµές. Τηλεφωνήστε µας τώρα στο 02-348600 (6 γραμμές) Χρ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ δι ΥΙΟΙ ΛΤΔ. -Όι μεγαλύτερο! στα ανταλλακτικά - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΟΛΑΙΠΩΙΔΙΗΙ ΜΕΓΑΡΟ ΖΗΝΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΤΗΛ. 982322 [ 446778 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ 28 ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ι6ΕΙΣΤΑΤΕΙΕΥΤΑΙΑ 14 ΧΚΟΝΙΑ 3000 ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ο λω Εναρξη χειµερινής σειράς µαθηµάτων στις 2 ἂ 3 Οκτωβρίου Εγγραφές απο Ίη Σεπτεµβρίου κατα σειρά προτεραιότητας Μαθήματα δύο φορές βδομάδα Δευτέρα Δι Πέμηπι ή Τρίτη Δι Παρασκευή σης ακόλουθος ώρας 300-415, 4.90-5.45, 6.00-7.15 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ κοντά µας µπορείτε και εσείς ! Σεθίδα 34 Ἱ ΑΔ ΔΟΠΛΦΟ ΤΙ Ἱερ ΝΕ] ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ Κατάκορφα του Πενταδάκτύλου, κατάφα- τσα της αγκρογιαλιάς, γλυ- κοφιλιόται απὀ το κύμα κι αναπνέει το ὁδροσοστάλαγ- μα του πεύκου, της σχοι- νιάς, του αγριοπούρναρου. Η Όρκα... Το μικρό χωριό που ακουμπά στα πετροκάµινα και γλυκοκοιµάται στην αμ- μουδιά. Η Ὄρρμα... Που µας καρτερά στην Ασπρόµουττη να µαζέψου- με πεταλίνες, στον Κοτσιηνόκρεµο να ρουφή- ἔουμε τη μυρωδιά της χα- ρουπιάς, στο Γέροντα να βρούμε αγρέλια, στο Συρτἰ να φάμε µερσινόκοκκα. Μας καρτερά η Όρκα... Και µείς... ορκιζόµαστε ὁτι θα πάμε... θα γυρίσουμε ξανά στ' αγαπημένα µονο- πάτια, θα λειτουργηθούμµε στον Άη Γιώρκη και θα κτυ- πῄσουµε χαρµόσυνα το ση: µαντρο στη χαρουπιά. Από τη χαρά της επιστροφής, θα στήσουµε την καμπάνα για να διαλαλήσει απ’ άκρη σ' άκρη το γυρισμό µας. Πίσω από τον Πενταδάκτυλο, εκεί στο γΥύ- ρισµα του δρόµου, η Ὅρκα μας καρτερά. Θα γυρίσου- με... Ναι, θα γυρίσουμε και θα περπατήσουµε τις τοπο- θεσἰες της Ὅρκας όπως τις ξέραμε: Αρκοσίτζι, Κυπαρισσόβουνο Αέρας Κορτάριες Άμμος του Σιειλά Βαθκιάουππη Μάντρα του Κοντράκκη Βουλάνος Λάκκος του Σιεκκέρη Καμίνια Βρύση του Χατζηλύκου Μερρᾶς Γέροντας Τελέσφορον Βορβορόπετρα Ἄμμοι Λενού τερατσαρκά Συρτί Ασπρόμουττη Λάκκος του Χατζηβασίλη Ανεφανἠ Μαζουλιά Αντρουκλιές Κοτσιηνόκρεµµος Ματρακούλας Στρογγυλό Παλιόβουρκα Αλυτζιή Πετροκολύμπες Αλώνια Βουνό του Σιεκκέρη Μαζερή Ἅηπ Γιωργκούι Δκιολιούδκια Σεπτέμβριος {1905 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Σωματείου «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΛΛΑ - ΠΑΙΣ» Το Σωματείο ανακοινώνει ότι θα πραγµατοποιηθεί κοινός εκκλησιασµός στη Μονή Αγίου Μηνά την Κυριακή, 10 Σεπτεµβρίου 1995. Εικόνα που μεταφέρθηκε απὀ την εκκλησία της Παναγίας Ασπροφορούσης θα εκτεθεἰ στον περἰ- βολο της εκκλησίας για προσκύνημα. Το Σωματείο προτρέπει όλους τους κατοίκους και φίλους του να παρευρεθούν στον κοινό εκκλησια- σμό. Εισιτήρια για τη Συνεστίαση που θα ακολουθήσει στο κέντρο του Βιτσαίδη στην Κοφίνου πωλούνται από το Συμβούλιο του Σωματείου και όσοι ενδιαφέ- ρονται να επικοινωνήσουν µε τα κάτωθι τηλέφωνα: Λευκωσία: τηλ. Κ. Σιεκκερής 498428, Γ. Καρακώστας 454858, Κ. Γιαννάκης 347368, Σ. Κυριακίδης 454110. Λεμεσός: Γ. Κατσικίδης (05) 7203393 ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΡΙΒΑΙΟΥ Στη σηµερινή ἐκδοση της εφημερίδας «Αδούλωτη Κερύνεια», η επιτροπή σύ- νταξης παρουσιάζει το βι- βλίο του αείμνηστου Φρίξου Βράχα «Νοσταλγία της Κερύνειας» που εκδόθηκε το 1979. Στο σύντομο σημείωμα πρόλογο του βιβλίου ο συγ- γραφέας σημειώνει τα πιο κάτω. «Οι σελίδες που ακο- λουθούν δεν έχουν σοβα- ρές αξιώσεις. Όπως κατα- πλημυρίζει την ψυχή ο πό- γος µε τα οδυνηρά κι ανα- πάντητα ερωτηματικά γία τη συφορᾶὰ, την αδικία και την προσφυγιά, το µίληµα ερχόταν απὀ μοναχό του κι έπαιρνε στο χαρτί υφή, το χαρακτήρα και τη µορφή που εκείνο διάλεγε. Προηγουμένως, πριν το περισινό πικρὀ καλοκαίρι τα ενδιαφέροντα και τα ορά- µατα ήταν για άλλα. Με τα σχετικά χαρτιά και κατάλοι- πα ξέκοψαν όλα στο πατη- µένο και κουρσεµένο από τον Αττίλα σπιτικὀ. Κι απο- μένει αυτή εδώ η ταπεινή μαρτυρία για τη νοσταλγία της Κερύνειας και τον καη- μό και τ' ὀνειρο της Κύπρου και του αγώνα της». Από αυτό το βιβλίο «Τη Νοσταλγία της Κερύνειας» του Κερυνειώτη συγγρα- φέα Φρίξου Βράχα, «Τη Νοσταλγία της Κερύνειας» όλων εµάς των Κερυνει- ωτών εἶναι και τα πιο κάτω αποσπάσματα. «- Όσο και να το θέλου- με δεν εἶναι τίποτε που µπορεί ν’ αποκοιµήσει µέσα µας τη µμµνήµη της Κερύνειας. Η Κερύνεια ζυ- μµωμένη µε το ἰδιο µας το είναι, μοιάζει πληγή αγιάᾶ- τρευτη και µας ακολουθεί παντού, πλημμυρίζοντας τα µάτια της ψυχἠς µε τα χρώ- µατα, τις γραµµές, το φώς της. -Ὅσο και να το θέλου- μθ... Μα γιατί να το θέλου- με Γιατί να µη ζούμε τον πόνο της γιατί να µη µας οργώνει η νοσταλγία της Αφού μ' αυτήν και γι αυτήν υπάρχουμε! -Σβήνοντας την από τη σκέψη µας, εἶναι σαν να συνθλίβουµε τη ζωή µας. Εκεί είναι ριγµένες οι ρίζες μας, εκεί όλες οι αναμνή- σεις κι αγάπες µας, εκεί τα όνειρα κι οἱ χίµαιρες µας, εκεί οι τάφοι των πατέρων μας, οἱ εστίες, οι βωμοί μας, - Δεν είναι κομμάτι της Κερύνειας που να µη µας έχει σφραγίσει τις αισθή- σεις, το χαρακτήρα, την προσωπικότητα, τη µοίρα. -Π θάλασσα της ξεδί- πλωνε τα οράµατα στο άπειρο, η δαντέλα των ακρογιαλιών της συνόδευ- σε το στοχασμό προς κάθε ωραίο, το βουνό της, ο σκλαβωμένος σήμερα Πενταδάκτυλος, ήταν ἑνα ατέλειωτο παιγνίδι της ψυ- χἠς προς τα μεγάλα, τα ξω- κλήσια της σηµάδευαν την ανάγκη και τη χαρά της Υα- λήνης, οἱ κήποι της παρα- µόνευαν σαν καταφύγιο της αιώνιας Άνοιξης και τα ηλιοβασιλέματα της µας τύ- λιγαν σαν βελούδινη μαγεία». «- Και τώρα όλα, όλα ψι- θυρίζουν µέσα µας και γύ- ρω µας, σε τούτη δω την εφιαλτική μοναξιά που µας ξέκοψε απὀ τις εστίες και τους ανθρώπους µας, σαν µια συγκλονιστική συµφω- νία απὀ τρικυµισµένο πάθος και αιµατόβρεκτη αναπόλη- ση. Κι άλλο σκοπὀ από το σκοπὀ του αθεράπευτου νόστου δεν µας επιτρέ- πουν. - Νύκτα και µέρα και στον ύπνο και στη δουλειά και στο δρόμο, παντού και πάντα, σαν ένας έρωτας ακατάλυτος, που τώρα, µε τον καημό για το ὁράµα της αγαπημένης, γίνεται πιο δυ- νατός, σε κάνει να νοιώθεις ανύπαρκτος χωρίς την αγκαλιά και την πνοή της. -Όλες οι ώρες της συλ- λογἠς δικές της και προτια- ντὸς οἱ ὧρες οἱ µοναχικὲς στο φιλόξενο σπίτι της προ- σφυγιάς που όµως δεν χῶώ- ρἀει την πίκρα και το παρά- πονο. -Κι ακόµα οι ώρες που αντικρύζοντας τις βουνο- πλαγιές της, σέρνεις νοερά τα βήματά σου στα µουρά- για και τα καντούνια της. μας. -Ἡ απαλή µορφή της ντύθηκε την ερημιά κι ακθ: μα παντιέρες κόκκινες που επίµονα γιορτάζουν τον καημό της. - Όμως πατρίδα χαμένη δεν µπορεί να γίνει ἤ Κερύνεια. Καμιά ανθρωπιά δεν έχει το δικαίωµα να Το επιτρέψει. : Κι όσο δυναμώνει Ἡ ελπίδα κι η θέληση κι Πί στη, τόσο θα σιµώνει κ' ανάσταση. «Ως τότε κοντά της ἵα ντα, μ' όλη την αγάπη μας και τη στοργή µας, Κραϊώ΄ ντας πεισματικά µες ΤΠ’ ψυχή τη γοητεία της να μας πληγώνει όσο πιο βαθειᾶ µπορεί και να µας ξυπναξ” -Οι ώρες που ξεδιαλέ- γει η ψυχή για να σταθεί αμίλητη στο ξέγναντο της Τρυπητής και να κοιτάει κα- τά το πέλαγο. Κι ὕστερα οι ώρες της Γλυκιώτισσας, του Ατά, των Μύλων, του Πέλλα - Παις και της Θέρµιας, κι οἱ ὠρες µε το ατέλειωτο σεργιάνι σ' ότι μας ανάστησε και µας έθρεψε». «- Τώρα ἄλαλη και σαν νεκρή η λαχταριστή νεράι- δα - κι απὀ δίπλα το ίδιο ο Καραβάς, η Λάπηθος κι όλα τα ειρηνικά, γραφικά χωρι- ουδάκια της - κοίτεται ανή- µπορη, µε την ψυχἠ πνιγμέ- νη. Κι εμείς δεν έχουµε τρόπο να την αγγίξουµε πα- ράἀ μονάχα µε τον πὀθο µὓυ- ΗΒ μοναδική ευκαιρία Να αποκτήσετε το δικό σας σπίτι σε µια απὸ τις καλύτερες περιοχές απέναντι από τὸ εὖ- κλησάκι του Άη Γιώρχή του Μακρή. . Το σπίτι (ανώνειο) που αποτελείται απυ ὁ υπνοδωμάτια και έξτοα Ν.Ο. έχει εμβαὸο Ι40τ.µ. και επιπλέον ωραιότατο «Κοοί Οατάοη» 7τ.μ. µε φησταριά και πέρχκολα Ἆά με το δικό του καλυμμένο χώρο στάθµενσἩ Για πληροφορίες τηλ. σήµερα χιόλας στα 05-39222, Λεμεσός Σεπτέμβριος {090 Π ΑΟ ΠΛΩ ΤΠ ΚΕΡΠΝΕώ Σεθίδα 35 ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ Πένθος βαρύ και θλιβε- ρό καθήκον µας συγκέ- ντρωσε στον ιερό τούτο ναο. Σεβασμιώτατε Δέσποτε και προσφυγες Κερυνειώ- τες. Αδελφοί, Η κοινότητα της Κερύνειας, πόλης και επαρ- χίας, που εδώ και εικοσιένα χρόνια ζη στην προσφυγιά γίνεται απὀ σήµερα πιο φτωχή. Χάνει ένα από τα πιο άξια µέλη της, τον πο- λυαγαπηµένο µας Νίκο Σταύρου. Ο Νίκος γεννήθη- κε πριν απὀ 5 χρόνια στο Καράκουµι αλλά πέρασε όλη σχεδόν τη ζωή του στην πόλη της Κερύνειας μεχρι το μαύρο Ιούλη του 1974. Εργατικός, τίµιος, ευ- γενικὸς, αυτοδημιούργητος και πρόσχαρος ἠξερε να δημιουργεί φιλίες και να κερδίζει επαφή µαζί τους. Ασχολήθηκε µε το εμπόριο ειδών τουρισμού και λαικής τέχνης, Η εργατικότητα, η τιµιότητα και πάνω απὀ όλα η ανθρωπιά του, τον βοήθη- σαν σύντομα να αποκτήσει σπουδαίο όνομα και λα- µπρή φήμη στην Κερύνεια και ὀπου αλλού άνοιξε κα- ταστήµατα, στο Τρόοδος, στη Λεμεσό, στην Επισκοπή και µετά το 1974 στην προσφυγιά στη Λευκωσία. Ἐτοιμος να βοη- θήσει, να εξυπηρετήσει, κερδιζε παντού και πάντοτε φίλους. Στο πλάι του αφο- ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ (1920 - 1995) | Εις μνήμην αγαθήν και αιωνίαν σιωµένη και ανεκτίµητη συ- νεργάτιδα η σύζυγος του κυρία Ἑλλη, βοήθησε όσο πολύ λίγες σύζυγοι στην ανάδειξη και προκοπή των εργασιών του, Ἠταν και πα- ραμένει η ψυχή του κατα- στήµατος. Μαζί µε το Νίκο έδωσαν εργασία και πόρο ζωής σε δεκάδες Κερύνει- ὠτισσες (κεντήτριες, υφά- ντριες και άλλες) τόσο στην Κερύνεια όσο και στην προσφυγιά. Ο Νίκος Σταύρου ήταν υπόδειγμα οικογενειάρχη, συζύγου και πατέρα. Πιστὸς και ευσεβής χρι- στιανός ενέπνευσε στα παι- διά του την αρετή και την αφοσίωση στο Θεό. Πατριώτης και χριστιανός ανάθρεψε τα παιδιά του µε τα νάµατα της Ελληνοχρι- στιανικἠς παράδοσης και Φιλοπατρείας και η Θεία Πρόνοια τον αξίωσε να τα δει αποκαταστηµένα στην κοινωνία ως ἀἄξιους Έλληνες πολίτες και ευλα- βείς χριστιανούς, Και αυτά, εκτὸς των ἄλλων του χάρι- σαν τη µεγαλύτερη χαρά των γηρατειών. Δώδεκα αξιολάτρευτα εγγόνια «ένα για κάθε µήνα», όπως χαρι- τολογώντας έλεγε, που του γλύκαιναν τις δύσκολες ώρες της προσφυγιάς. Μια άλλη πτυχή της ζω- ἧς και δράσης του Νίκου Σταύρου, που ο ἴδιος κρα- τούσε πάντα μυστική και ουδέποτε καυχήθηκε γι’ αυ- τὴ, ήταν η προσφορά του στον αγώνα 1955-1929. Τότε συνελήφθηκε δύο φο- ρὲς απὀ τους Άγγλους αποικιοκράτες. Σεµνός και υπερήφανος, ὁὀπω ς ήταν, κράτησε την προσφορά του στην αφάνεια, νοιώθοντας ευχαρίστηση γιατί κι αυτός έπραξε το καθήκον του στην υπόδουλη τότε πατρἰ- δα. Αλλά και αργότερα, το 1974 ως εγκλωβισμένος στο «Ντόουμ Χοτέλ» και ύστερα στην προσφυγιά, μαζί µε τη ὁραστήρια σύζυ- Υό του ἕκαμαν το κατάστη- μᾶ τους στη Λευκωσία κέ- ντρο διαφώτισης για το Κυπριακό. Δεν υπάρχει ἀν- θρωπος ξένος, τουρίστας ή δικός µας, που να πέρασε από το κατάστηµα του Νίκου και της Ἑλλης Σταύρου στη Λευκωσία και να µην έφυγε κατατοπισµέ- γος για τα δίκαια του νησι- ού µας και ιδιαίτερα της Κερύνειας και του λαού της. Σωστό Γραφείο Διαφώτισης για τους πο- λυάριθµους Τουρίστες πε- λάτες του. Ο αείμνηστος Νίκος υπήρξε απὀ τους πρὠτους που εντάχθηκε στο Σωματείο µας «Η Αδούλω- τη Κερύνεια». Ενστερνί- σθηκε τις αρχές και τις διεκδικήσεις του και συνά- βαλε όσο λίγοι στην επιτυ- χία των σκοπών του. Παντού παρών σε συλλαλη- τήρια, πορείες, εκδηλώσεις, γιορτές, έδινε το παράδειγ- μα µε την παρουσία και το αγωνιστικό του φρόνημα, για την προβολή των δικαί- ων του λαού µας και του αγώνα του. Κάποτε όµως έρχεται το τέλος. Για κάθε άνθρωπο που γεννήθηκε στη γη υπάρχει αναπόφευκτα και η έξοδος απὀ τη ζωή. Το πρό- βληµα εἶναι τι αφήνει κα- νείς πίσω του ἡ πόσο επιτυ- χηµένη υπήρξε η ζωή του. Ο Νίκος Σταύρου πρέπει να Φεύγει απὀ τη ζωή µε ικα- νοποίηση και αξιοπρέπεια. Αξιοποίησε στο έπακρο τα τάλαντα που του χάρισε ο Θεός, αποκατάστησε τα παιδιά του και χάρηκε την ευλογία των εγγόνων. Την πόλη και την πατρίδα τις βοήθησε ὁσο μπορούσε στους αγώνες για το δίκαιο και τη λεφτεριά. Τώρα θα βρει πρόσκαιρη ανάπαυση στην ξένη Υη της προσφυ- γιάς, όσπου να έρθει η ευ- λογημένη µέρα της επι- στροφής. Τότε που όλοι μας, ζωντανοί και πεθαµέ- νοι, θα γυρίσουμε στα αγια- σμένα χώματα της Κερύνειας µας, τότε το σώ- μα του θα βρει την πραγµα- τική ανάπαυση στη θερμή αγκαλιά της γενέθλιας γης. Καλό ταξίδι αγαπηµένε μας Νίκο. Είθε ο Θεός του Ελέους να δώσει βάλσαμο παρηγο- ριάς στη σύζυγο, τα παιδιά, τους συγγενείς και τους πολυάριθμους φίλους σου. Αιωνία σου η μνήμη. Μιχάλης Λουλλουπής ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΑΟΥΛΟΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Σ100 εισέφερε η Οικογένεια Νίκου Σταύρου. Ε54 εισέφερε η Διευθύντρια και προσωπικό Κεντρικού Γραφείου Ευημερίας. Από ε20 εισέφεραν οἱ: Παντελίἰδου Κατερίνα, Στελιος Ξιουρής, Βάσος Λεπτός, Κίνηση «Οι Γυναίκες επιστρέφουν» (Ταιάνα Μαρκί- δου, Οικ. Μιχάλη Λουλλουπή, Δώρος Λοίζου, Βάσος Ηλιάδης, Μιχαήλ Κωστάκης. Από 510 εισέφεραν οἱ: Γιῶργος. και Ελίζαμπεθ Καπακιώτη (ΜαΓ8ΐίποη Τια- αιΠϱ).Ανδρέας Χ’' Λοίζου, Τασούλα Ορασυβούλου, Παμπος Γεωργιάδης, Αντιγόνη και Στέλιος Παπαδοπούλου. Ταίνα Λοιζίδου, Γιώργος Χριστοφίδου, Οικ. Μιχαλάκη Κυριακίδη, Ανδρέας Δημοσθέ- νους, Αθηνούλα ζαμπαρλουύ- κου, Οικ. Ον, Πανίκου Λουκά, Μικης Θεοδοσίου, Αιμίλιος Θεοδοσίου, Επαρχιακή ΔΗΚΟ Κερύνειας, Κώστας Αντωνιά- δης, Γρηγορης Χριστοδουλί- δης, Θεογνωσία Κυριάκου. Γεώργιος Οικονομίδης, Αγνή καὶ Μάριος Μελετίου, Οικ. Σόνιας Εμανουήλ, Πολυξένη Μανώλη, Νίκου Ματσάκη, Κατερίνα Γεωργιάδου Παντέ- λα, Οικ. Γιώργου Πατσαλο- σαββή, Αλεξάνδρα Μαλεκίδη, Οικ, Θεοδούλου Χαραλαμπίδη, Γιαννάκης Χριστοφίδης, Σαβέριος Χουρής, Άννα Δημητρίου (Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας), Οικ. Νίκου Παυλίδη, Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας (Κλιμάκιο Λευκω- σίας), Αγαθοκλέους Μάρω. Από 55 εισέφεραν οι Ανδρέας Βασιλειάδης, Βάσος Βασιλειάδης, Ανδρέας Μάνου, Ανδρέας Νικολάου, Ελένη Θρασυβούλου, Ἑλλη Κώστα Σολέα, Σταύρος Σκανναβῆς, Δημήτρης φρα- Υγκούδης, Μαρούλα Αργυρίδη, Τάκης Χριστοδούλου, Χρίστος και Μάρθα Προκοπίου, Ευαγγελία Γεωργίου, Ντίνος ἃ Βασούλα Κριθιώτη, Μάριος Χριστοδουλίδης (Λεμεσός), Επαρχιακή Επιτροπή ΣΚΕ, Πέτρος Φρακάλας, Κώστας Δημητριάδης, Τάκης και Άννα Νεοφύτου, Νίκος Περσιάνης, Γεώργιος Ξενόπουλος, Γ. Ορφανός, Οικ. Θέμη Παλλήκα- ρου. Ν. Πογιατζής, Αὐγελικἡ (Λεμεσός), Μίκης και Θέλμα Μιχαηλίδου, Μ. Πιστός, Τάκης Βασιλείου, Ανώνυμος, Στέλλα Νικολαίδου, Γιαννάκης Κωνσταντίνου, Στυλιανός Δημήτρη, Α. Χουβαρτάς, Νίκη Αργυρίδη, Κωστάκης κ' Σάββας, Αιμίλιος, Όμηρος Χ” Δημητρίου, Πέτρος Βράχας, Χριστάκης και Νίτσα Γεωργίου, Δημήτρης Ιωάννου, Δώρος Πουλής, Γρηγόρης Κατσελλἠς, Ν. Χριστοδουλίδης, Τάσος Χρυσάνθου, Α. Ιωάννου Μαρούλα Χρυσάνθου, Σπύρος Χριστοφίδης, Στέλλα Ιωάννου, Κώστας Μιτοίδης, Κ. Λεπτοῦ, Ανδρέας Σολέας, Κώστας Κήσιης, Κωστάκης Κωνσταντί- νου, Δέσπω Ευτυχίου, Φανώ και Δαίδαλος Κυπρή, Αντώνης Αντωνίου, Στέλλα Σπύρου, Γεώργιος Μαούρης, Ηλίας Δημητρίου, Κύριλλος Γεωργιά- δης, Σόλων και Ανδρούλα Μαρδαπίττα, Κυριάκος Νεοφύ- του, Αγαμέμνωνας και Μάρω Ελληνόοπουλου, Μαρία Κυριά- κου, Γεώργιος Σιδερἀάς, Μαρούλα Σωτηροπούλου Μακρίνωφ, Σάββας Κουωρτέλας, Άννα Βιολάρη, Κωνσταντίνος Λέβας, Ανδρέας Ιωσηφίδης, Ξενοφων Ξενοφώντος, Ελλη Πίστου, Πόλυς Πολυκάρπου, Ριάτ Σιεχατέ, Αγάπιος Στυλιανού, Οικ. Ανδρέα και Ηλιάδας Συµεωνίδου, Οικ. Ιωάννη Σιεκέρσαββα, Οικ. Σόνιας Εμανουήλ, Οικ. Ερμή Χριστοδούλου, Οικ. Χλόης Προκοπίου, Πάνου Ηλιόπου- λου, Θάλεια Σάββα Ιωάννου, Οικ. Γεωργίας Δημήτρη Αντωνίου, Οικ. Σοφούλη Φυττὴ, Οικ. Δημήτρη και Λένιας Ζεβλάρη, Οικ. Γιουτανή Ευτυχίου, Χρίστος Δημητρίου, Οικ. Λάκη Ανθούσῃη, Οικ. Σάββα Γιαννάκη, Οικ. Σπύρου Κωνσταντίνου, Αντώνης Φιλίπ- που, Μάριος και Μαρία Δημητρίου, Λώρης και Τούλα Τρύφωνος, Βάσω Λοιζιά, Νίτσα Αναστασίου, Δώρος Μουντζή, Χριστάκης Σαζείδης, Οικ. Πανίκκου Απέητου, Οικ. Βάσου Γεωργιάδη, Αναστάσης Χριστοφίδης, Οικ, Σιαµούνκη Ἄφρα και Ξένια, Οικ. Κυριάκου και. Μαρούλας Μαρκίδη, Γιαννάκης Γαλακτίου, Χρυστά- λα Κωώναταντίνου, Ξάνθος Σταυρίδης, Ανδρέας Σάββα, Σκουτέλλα Δώρος, Στρούθου Στέλιος, Πολιωβίου Ανδρέας, Αγαπίου Αγάπιος. Από 59 εισέφεραν οἱ: Σόλων Μανώλη, Κ. Ηλιάδης, Λιβέρδος Φοίβος, Σάββας Μπαρής, Γιάννης Κύρου, Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, Αθηνά Παπανεοφύτου, Ειρήνη Ψαρούδη, Κατίνα Κουνναμά, Στέλιος και Τούλα Ζαπήτη, Κίμωνας Χ' Ιακώβου, κ. Γιαννάκης, ἱἰορδάνης ἱορδάνου, Νικόλας Μαύρος, Λεόντιος Νικολάου, Κίκης Αντωνίου, Ανδρέας και Βέρα Μίου, Σάββας Παπασάββας, Φαίδρος Χριστοδουλίδης, Ανδρέας και Ανδρομάχη Χριστοδούλου, Ρήνα, Οικ. Φιλάρετου Αργυρίδη, Οικ. Βάσου Πατσαλ- λίδη, Ανδρέας Λουκά. Από Ε2 εισέφεραν οι: Στυλιανός Λουκή, Κυριάκος και Χλόη Χ” Κυριάκου, Νίκος, Κώστας Γιαννάκη, Γεώργιος Χρίστου εκ Λαπήθου, Α. Χ Κωστής, Θ. Σωτηροπούλου, Γεώργιος Ελισσαίου, Χριστό- ὅουλος Σκανναβής, Φίλιππος Μιχαηλίδης, Μαρούλα Κούβα- ρη.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ Αθλητισμός 34p
ΤΟΥΤΗ Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ 18p
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 33p
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Πολιτική#Κυπριακό 31p
ΤΟΠΩΝΥΜΑ 33p
Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Γεωργία 28-29p
ΤΟ ΠΑΝΑΫΡΗΝ ΤΗΣ ΓΛΥΚΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολιτισμός 26p
«Τα τζιρτζιελλούθκια» 26p
Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΛΥΚΙΩΤΙΣΣΑ 24p
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 23p
«Κερύνεια µου αγαπημένη» 16p
ΠΟΙΗΣΗ 15p
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΛΑΠΗΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ 13p
ΤΟ «Θ» ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 10p
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΩΣ ΠΟΤΕ Κυπριακό 9-10p
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Δημόσιος Τομέας#Κυπριακό 9p
Είκοσι ένα χρόνια ζωής και αγώνα Κυπριακό 8p
ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ τα χωριά της Κερύνειας μας Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 5-6p
Δημοκρατικός Διάλογος και Διζωνική Κυπριακό 4p
ΘΕΣΕΙΣ Κυπριακό 3p
ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ 1,24p
«Τζιερύνεια κάμε πομονή, τζιε νάρτει τζίνη μέρα, να φκεις που μεσ' τα σκοτεινά, στο φως τζιε στον αέρα» 1p
ΤΑ ΑΔΟΥΛΩΤΑ 1p