Back

Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1996-03-01

ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 πασεανε” θι «αταξίες» του Αμερικανού Πρέσθυ κ. Μπάουτσερ και εµείς Οι δραστηριότητες του Αμερικανού Πρέσβυ στα κατεχόμενα έχουν κατεπανάληψη προκαλέσει δικαιολογηµένες αντιδράσεις οι οποίες όµως φαίνεται να είναι στιγµιαίες και παροδικές, για δηµόσια κατανάλωση. Μάλιστα οι αντιδράσεις φαίνεται να στρέφονται στον ίδιο τον κ. Μπάουτσερ. Όμως ο κ. Μπάουτσερ είµαστε βέβαιοι ότι δεν ενεργεί προσωπικά αλλά πάντοτε µέσα στα πλαίσια της διακυρυγμένης Αμερικανικής πολιτικής η οποία αποδεδειγμένα στηρίζει και δίδει υπόσταση στο παράνομο καθεστώς στα κατεχόμενα εδραιώνοτας έτσι τα τετελεσµένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι ΣΤΕΓΗ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «ΙΑΔΛἩΗΙΝΗ» Λεωφόρος Λάρνακος ό] Αγλαντζιά ο ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΕΟΚΚΙΙΕΤ Φοροθιφοριώσεις φορτίων µέχρι” γάφ τόγνων και ανυψώσεις µέχρι 12 µέτρα. (ἆλεβλιτο Ρήγα Φεραίου, Φεραίος Κορτ ἄαμ. 60, ΤΗΛ: 05-345986 Φορητό: 09325942 ΗΕ ΔΑΛΟΥΛΕΟΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Σχοµι ἍἊ- αντιδράσεις της Κυβέρνησης στις «αταξίες» του κ. Μπάουτσερ δεν κρίνονται ικανοποιητικές. Η διαφωνία µας µε την Αμερικανική Πολιτική στο Κυπριακό πρέπει να είναι ξεκάθαρη και δυναμικά διατυπωµένη και ξεκαθαρισμένη προς την Αμερικανική πλευρά. Ενόσω δεν γίνεται τούτο, δίδεται η εικόνα ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες μας και διευκολύνεται η Αμερική να αναπτύξει πρωτοβουλίες οι οποίες να ευνοούν τις Τουρκικές θέσεις. Οι «ίσες αποστάσεις» της Αμερικής Κατά την διάρκεια της κρίσης για την βραχονησίδα μια ακούσαμε κατ’ επανάληψη να «κατηγορείται» η Αμερική ότι τήρησε πολιτική ίσων αποστάσεων αρνούµενη να υποστηρίξει καθαρά την Ελλάδα στο θέµα της κυριαρχίας πάνω στα νησιά του Αιγαίου συμπεριλαμβανομένων και των βραχονησίδων. Διαφωνούμε µε αυτή τη θέση η οποία φαίνεται να είναι µια συνειδητή προσπάθεια να µην καταγγελθεί η Αμερική ότι παίρνει το µέρος της Τουρκίας. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα διότι εφόσον η Αμερική δεν αναγνωρίζει την Ελληνική κυριαρχία ξεκάθαρα, υποστηρίζει την Τουρκική Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 24ΩΡΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 1 ΤΗΛ. 238689, 238544, 232749 09-624946 , ΠΑΦΟΣ 9/ αμφισβήτηση της Ελληνικής κυριαρχίας πάνω στα νησιά του Αιγαίου. Δεν µπορεί να υπάρχει άλλη ενδιάµεση ερμηνεία της Αμερικανικής θέσης. Αυτό το γεγονός δεν πρέπει να παραποιείται ή να παρερμηνεύεται. Θα πρέπει, αντίθετα, να καταγγελθεί αυτή η Αμερικανική πολιτική να αποκαλυφθεί για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Αφού γίνει η αποκάλυψη θα πρέπει να κινητοποιηθεί δυναμικά η ομογένεια στην Αμερική µε σαφή απαίτηση προς την Αμερικανική Κυβέρνηση να τοποθετηθεί όχι υπέρ της Ελλάδας αλλά, υπέρ της Διεθνούς Νομιµότητας στο Αιγαίο. Ακόμα και η εκ των υστέρων θέση της Αμερικής να παραπεµθεί το θέµα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν αποτελεί εξιλέωση της Αμερικής έναντι της Ελλάδας και η αντιμετώπιση και αυτού του ελιγμού θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Δικοινοτικό Καρδιολογικό Κέντρο Φαίνεται ότι µκλιµακώνονται από τους χρηματοδότες του Καρδιολογικού Κέντρου οι πιέσεις ώστε το Καρδιολογικό Κέντρο να κτισθεί στην Πράσινη Γραμμή µε Δικοινοτικό χαρακτήρα. Το Κυπριακό πρόβλημα βρίσκεται σε αδιέξοδο, η λύση είναι ακόµη πολύ µακρυά και όµως τα Δικοινοτικά έργα προχωρούν και γίνονται ὠσάν το Κυπριακό Πρόβλημα να έχει επιλυθεί. Ποιος άραγε να εµπαίζει ποιον «λόφροὺω ειω ας Πανίκκος Καραμανὴἠ Περιστερώνα Λευκωσία Τηλ. 02 623125 »ὐΗΝΕΥΘ ΡΕΤΗΟΙΕύΜ ΑΝΟ ΡΗΟΟύΟΤ5 ΡΕΤΗΟΟΗΕΝΙΟΑΙ5Ι Ρᾷ 6ΒΑΝς ΜΕΤΑΙ 5, ΜΙΝΕΒΑΙ 5 ΟΗΕΜΙΟΑΙΣ, ΕΕΗΠΙΙΖΕΗΣ ΟΟΝΤΑΙΝΕΗΣ ΒΕΕΕΕΗς ΦΟΤΑΤΟΕΣ, ΜΕΑΤ, ΡΟυΙΤΗΥ) ΟΗΥ ὤΛΒΑΟΕΡ ΟΟΝΘΙΜΙΕΗ ἆοους ΟΝ ΑΝΟΌ ΕΑΤ5 ΒΟΤΑΑΥ: ΕΑΞΤ αοουβατε αΝυ ΒΕΙΙΑΒίΕ ΑΝΑΙΥΟΙ5 ΟΕ: ΑΕΗΕΑΙ5 ΝΗΕΑΤ, ΕΙΟυΒ ΕΟΟΟ ΒΕΝΕΒΑΟΕΣς ΙΝΟΗΟΑΡΕ ΤΕΡΣΤΙΝΟ ΣΕΚΥΊΙ(Η5 6ΑΙ.ΕΡ ΒΕΕΤΤ (6ΕΕΕΟΕ) οὗρεπυς ΕΕΡΚΕςΕΝΤΑΤΙΝΕ: ΑΡ ΙΝΡΕΡΕΝΡΕΝΤ 5ὐΕΥΕΥΟΕΒΣΙΤΟ ΟΕΕΙΟΕ: 12. ΡΙΟΝΥΡΙΟΥ 50Η ΟΜΟῦ ΙΑΕΝΑ(Α ΤΕΙ: 3257 4 651196, 357 9 621782, ΕΑΧ: 357 4 657525 ΤΙ Χ: 4506 ΟΙΙ ΑΝΏ ΟΑΒΑΟ 9υΒΗνΕΥΟΒΕ - ΙΝΡΙΡΕΝΡΕΝΤ ΑΝΡ ΙΜΡΑΗΤΙΑΙ. δὐΗΝΕΥΟ ευιι ουτΤυΒΝ ΑὐΑΒΑΝΤΕΕ - ΙΑΒΟΒΑΤΟΒΥ - ΤΕΟΗΙΝΟΑΙ ΙΝΡΡΕΟΤΙΟΝΟ ΕΕΗΤΙΙΖΕΗΣ ΟΗΕΜΙΟΑΙ5 ΡΕΤΒΟΙΕυΜ, ΡΕΤΗΟΟΗΕΜΚΑΙ 5 ΑΝΙΜΑΙ ΕΕΕΟ ΟΙΙΝΕ ΟΙ, νΕΘΕΤΑΒΙΕ ΟΙ. 9ΡΙΒΙΤ5, ΑΙ ΟΟΗΟΙ 5 ΟΑΝΝΕΟ ΕΟΟῦ ΟΡΕΒΑΤΙΟΝς ΑΝΟ «ΟΝΤΗΟΙ5 ΩυΑΝΤΙΤΥ - ΟΥΑΙΙΤΥ ΟΟΝΤΡΒΟΙ. (5ΑΜΡΙΙΝΑ ΑΝΌ ΑΝΑΙΥΦΙ5 Α5 ΡΕΗ ΟΟΝΞΘΤΗΑΟΤΗώΑΙ. ΘΡΕΟΙΕΙΟΑΤΙΟΝΘ) ΡΒΕ-ΘΗΙΡΜΕΝΤ ΟΟΝΤΡΒΟΙ., ΡΟΡΤ ΘΗΙΡΜΕΝΤ ΟΟΝΤΕΟΙ. (ΟΟΝΤΗΑΡΙΟΤΟΒΥ ΘΑΜΡΙΙΝΑ, ΑΒΒΙΒΑΤΙΟΝ ΑΝΑΙΥΦΙς, ΟΗΜΙΟΑΙ. οΟΝςυιΤΑΝΟΥ) ΡΗΟΒΙΕΝς ΑΝΟ 5οἱυπονς ιο8ς ΟΟΝΤΗΒΟΙ, ΘΑΜΑΩΕ ΟΟΝΤΡΟΙ., ΙΝ ΕΑΟΤΟΒΥ ΟΟΝΤΡΒΟΙ., ΙΝ ΤΗΑΝΘΙ ΟΟΝΤΒΗΟΙ., ΕΟΒΙ:Τ5 ΟΑΙΕΒ ΒΗΕΤΙ (4ΒΕΕΟΕ) Μι 6ΗΗΙ5 ΡΑΤΟύΝΑΚΙ5 ΜΙΤ. Α. ΡΑΒΙ5 ΗΕΑΌ ΟΕ ΟΥΡΗΒυΣ ΟΕΕΙΟΕ ΜΑΒΙΝΕ ΑΝΌ ΝΟΝ ΜΑΒΙΝΕ ιΟο55 ΑΌουυΦΤΙΝᾷ, ΤΗΑΝΘΡΟΒΗΤΑΤΙΟΝ ΑΝΟ ΕΙΒΕ ΏΑΜΑΟΕ ΘΟΗΝΕΥΘ, ΕΝΩΙΝΕΕΒΙΝΩ ΑΝΡ ΤΕΟΗΙΟΑΙ. σοΝδςδυιΤΑΝΟΥ. νεδξεἰις ΟΝ ΗΙΒΕ / ΟΕΕ ΗΙΒΕ 9υὐΒΝΕΥΘ ΒυΝΚΕΒ 9ὐΒΝΕΥ5Ξ ΤΗΑΝΘΗΙΡΜΕΝΤ ΘΟΒΗΝΕΥΣ ΒΒΑΕΤ ΘΟΒΝΕΥΡ 4Α5 ΕΒΕΕ ΤΕΡΤΝΑΩΣ ΤΕΟΗΝΙΟΑΙ.ΑΡΞΙΡΤΑΝΟΕ ΙΝ ΟΑΒΑΩΕΒΟυ5 αοοῦς5 ΗΑΝΡΙΙΝΑ ΑΤΤΕΝΟΑΟΕ ΑΝΟΌ ΘΑΕΕΤΥ ΑΓΤΕΝΌΑΝΟΕ ΟΝ ΤΑΝΚΕΒΗΣ ΑΝΟ 6ΑΒΑΟ ΝΕΡΕΡΕΙ5 ΤΕΟΗΝΙΟΑΙ ΙΝΘΡΕςΟΤΠΟΝΘ ΤΕΟΗΝΙΟΑΙ ΙΝΘΡΕΟΤΙΟΝ5 ΤΑΝΚΕ ΟΑΙΙΒΗΑΤΙΟΝ5 30 ΙΕΗΑΑΟΥΧΛΟΤΕΤΗΕΚΕΕΟΥΝΕΕΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 ΔΘΛΗΤΙΚΗ Νεά ΠΑΕΕΚ: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ πτοστολῆ Εξετελέσθη ΤΟ ΕΝΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 04. Γιώργος ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18 198 φόργουορντ 05. Δημήτρης ΜΟΥΓΗΣ 268 1:80 γκαρντ 06. Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 28 182 γκαρντ 07. Σάσο ΒΕΖΕΝΚΟΦ 96 2.02 πίβοτ 08. Σπύρος ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΙΣ 28 2.00 πίβοτ 09. Στέφανος ΠΑΡΠΑΣ 20 182 γκαρντ 10. Τζέραλντ ΟΥΙΛΙΑΜΣ 28 1:85 γκαρντ 11. Μιχάλης ΛΑΡΤΙΔΗΣ 25 2.00 φόργουορντ 12. Γιώργος ΣΙΑΚΑΛΗΣ 20 14 γκαρντ 13. Κυριάκος ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ 24 1.88 φόργουορντ σ : 14. Γιάννης ΚΡΕΜΜΟΣ 17 1:88 Φόργουορντ Με θριαµβευτικό τρόπο τελείωσε τις φετεινὲς της , ͵ υποχρεώσεις στο πρωτάθληµα η καλαθοσφαιρικἠ 15. Μάριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22 1959 φόργουορντ ομάδα της ΠΑΕΕΚ. Σε πείσμα όσων την ήθελαν σος πρώτο φαβορί για υποβιβασμό, η ομάδα της ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιώργος ΛΑΜΠΡΟΥ Κερύνειας κατόρθωσε να εξασφαλίσει µε σχετικά ΕΦΟΡΟΣ: Πανίκος ΠΑΡΠΑΣ άνετο τρόπο την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία και κατ επέκταση την πρόκριση της στα πλέϊ ὀφ του πρωταθλήματος. Ακόμα, σαν συνέχεια της περσινής εκπληκτικής επιτυχίας της (συμμετοχή ΑΠΟΤΕΛΕ ΣΜΑΤΑ ΤΗΣ στον τελικό του κυπέλλου), η ΠΑΕΕΚ προκρίθηκε Π ΑΕΕΚ στον ημιτελικό γύρο του κυπέλλου και διεκδικεί µε αξιώσεις την πρὀκριση στον τελικο] ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π ΠΑΕΕΚ υπό την καθοδήγηση του καταξιώωμένου ΕΝΑΔ -ΠΑΕΕΚ 82 -79 και εργατικού προπονητή Γιώργου Λάμπρου και µε ΠΑΕΕΚ - ΑΕΛ 78 -74 την ἄοκνη συμπαράσταση και βοήθεια της Αχιλλέας Α. -ΠΑΕΕΚ 78-9Ί επιτροπής καλαθόσφαιρας, µε επικεφαλη τον ΠΑΕΕΚ- ὠμδνοία 77-46 αρχηγό του τµήµατος μπάσκετ. Γιανίκο Παρπα : απέδωσε περαν και τῶν πιο αισιόδοξων Έσπερος : ΠΑΕΕΚ 8 5100 προσδοκιών. ΠΑΕΕΚ - Κεραυνός 63 - 85 Με 6 νίκες σε 20 αγώνες. το κερυνιώτικο Αχιλλέας Κ. - ΠΑΕΕΚ 9/79 συγκρότημα κατελαβε την ἑβδομη θέση στην ΠΑΕΕΚ - ΑΠΟΞΛ 88-13 κατάταξη της πρὠτης φάσης του πρωταθλήματος Απόλλων -ΠΑΕΕΚ 19 -69 και βελτίωσε το ρεκόρ του. αφού καμία φορᾶ ΠΑΕΕΚ - ΑΕΧ 60 «70 προηγουμένως απο την χρονιά της επανόδου του ΑΕΛ: ΠΑΕΕι« 79.7 στην Α κατηγορία δεν εἰχε ξεπερᾶσει την 9γδοη ος, θέση. Τα κύρια χαρακτηριστικά που εμφύσησε στη ΠΑΕΕΚ - Αχιλλέος Α. 98-65 φετεινἠ ΠΑΕΕΚ ο Γιώργος Λάμπρου. ἦταν το Ὀμόνοια - ΠΑΕΕΚ 68 -5ἱ ομαδικό πνεύμα, η αγωνιστική πειθαρχία, η διαρκής η ΠΑΕΕΚ - Έσπερος 93. 8 µαχητικότητα ακόµα και σε αγώνες µε πανίσχυρους ρε . ' Ἱ , . Κεραυνός - ΠΑΕΕΚ 106-484 και καταφανώς υπέρτερους αντιπάλους, Και εἶναι προς που θε ΤΑβθή ψήβόα, ἄάμδισα δυᾳ ος ΠΑΕΕΚ Αχιλλ 78-84 γενικώς παραδεχτό ὁτι εὰν η ομάδα είχε σε (Άγρο. Έσπερο). ενω ηττήθηκε ἄδικα απὀ την ΑΕΛ | ΒΝΑΦΕᾷ Κ. 57 ορισμένουςαγώνες πιο σωστή αντιμετώπιση απὀ τη ααιπέκος σξα πι μπα ΕΝΑΔ ομάδας, ασφαλώς υπήρξαν οι δύο ξένοι ΑΠΟΕΛ: ΒΡΕ 121 «τ9 διαιτησία και περισσοτερη τύχη (π.Χ. οιαγώνεςµε τς τ ον αραιι - και έ ν π θ σσπου καλαθοσφαιριστές. Ο αρχηγός Σάσο Βεζένκοφ. µε ΠΑΕΕΚ - Απόλλων 97:18 ΕΝΑΔ, Απόλλωνα, ΑΕΛ, εκτός έδρας) θα είχε τώρα ία φα ίσαν Ἡ Ραμονη αι Εβ ρρη ὅση, την κλάση την εμπειρία και την αυταπάρνησή του. ΑΕΚ ΠΑΕΕΚ 83 -70 στο ενεργητικό της δύο έως τρεις νίκες Στο κύπελλο, η περσινή εκπληκτική πορεία της ἦταν η «κολόνα» κάτω απὀ τα καλάθια και ο ΠΑΕΕΚ - ΕΝΑΔ 93 -83 περισσότερες. Η ΠΑΕΕΚ. εἶχε ρεαλιστικό πνεύμα. ΠΑΕΕΚ που ολοκληρώθηκε µε τη συµµετοχή της Τζέραλντ Ουιλιαµς, µε την εκτελεστική δεινότητα ΚΥΠΕΛΛΟ αλλά και αποφασιστικότητα στα κρίσιµα παιχνίδια. στο ευρωπαικό Κύπελλο (για πρώτη φορά στη και δεξιοτεχνία του έγινε η αιχμή του δόρατος στην «Χτύπησε» όλους τους άµεσους ανταγωνιστές της ιστορία του σωματείου) είναι ερέθισμα γιατην περιφερειακή γραµµή. Πολύτιµη και αθόρυβη Όλυμπος - ΠΑΕΕΚ 50 -θ6 στη μάχη για τη σωτηρία και απέκτησε απὀ την ομάδα, φαίνεται. Έτσι µε τις επιτυχίες της εις βάρος συμβολή είχαν εξάλλου οι Σιακαλής, Σταυρινίδης, ΚΚ. ΠΑΕΕΚ - Όλυμπος 116 - 86 αρχή προβάδισμα, Στον πρώὠτο γύρο η ομάδα µας του Ολύμπου και της ΕΝΑΔ, βρέθηκε στους Κωνσταντίνου, Παπαδάµου καθώς και οι ΠΑΕΕΚ- ΕΝΑΔ 84 -7] επιβλήθηκε εκτός έδρας των Αχιλλέα Αγρού και τέσσερεις της διοργάνωσης. ταλαντούχοι νεαροί Κρεµός, Πάρπας, Μ. ο, Εσπέρου και εντός έδρας της ΑΕΛ. Στα τρία Βασικοί συντελεστές της καλής πορείας της Κωνσταντίνου. ΕΝΑΔ -ΠΑΕΕΚ 85-74 Λευκωσία - Κύπρος. ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ «Τύμθειο Μέγαρο», Φλατ 203, Πινδάρου 23 Ἐργολάδος Οικοδοιῶν Αι/δρέες ΛΗΚολόου ΑΛ 2ΗΙΙΟΓΕΗΙΣ Τηλ. 02-462213. 498646, Φαξ: 02-366563, κινητό 09-522616 Δρ. ΜΑΙΚ Χ. ΤΥΜΒΙΟΣ Β. 9ο. (Πο., |.οη.), ΡΗ.Ε. ({ομ.). ΕΙΜ5 Αιµατολογικές, Βιοχηµικές, Μικροθιολογικές, Ανοσοθιολογικές και Ραδιοανασιοθιολογικές αναλύσεις ” Αναλαμβάνονται πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες ᾿Επιμελημένη εργοσία Ταχεία εξιιπηρέτηση Γεωργίου Αναστασίου 6Α. Λατσιά Τηλ. 09-552360, 482573, 483071 Κτηματοµεσητικό Γραφείο Κώστα Φελλά Πωλήσεις ἃ Ενοικιάσεις Οικίων - κτημάτων και οικοπέδων Κυριάκου Μάτση, Νο Ί Παρεκκλησιά - Λεμεσός τηλ. γραφείου 05-420456 τηλ. οικίας 05-320359 ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 επιβάλλει το συσµενές για την Εθνική Φρουρά τοπικὀ ισοζύγιον δυνάµεων, το οποίο απαιτέιται να διαφοροποιηθεί ευνοικότερα για την ελληνική πλευρά αν πρὀκειται η αποτρεπτική της στρατηγική να είναι - όπως έχει αναφερτείἰ πιο πριν - πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Οιανωτέρω απαιτήσεις ενδεχόμενα να σημαίνουν είτε τη διάθεση μεγαλύτερων κονδυλίων σε έργα και εξοπλισμούς που να ικανοποιούν τη λειτουργία και τους σκοπούς της συμμαχίας, είτε την ανακατανομή των πόρων που ήδη διαθέτονται για την άμυνα σε διαφορετικές στρατιωτικές χρήσεις. Το ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει εδώ είναι αν τα τελευταία δύο χρόνια έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδοµένα σε ό,τι αφορά τη διάθεση των εθνικών πόρων για σκοπούς άµυνας στο τρίγωνο Ελλάδας - Κύπρου - Τουρκίας, ενόψει της διακήρυξης της νέας αμυντικής πολιτικής Εξ όσων είναι δηµόσια γνωστό, τα µέτρα τα οποία έχουν αποφαστιστεί για σκοπούς “δόγματος” από την Αθήνα και τη Λευκωσία και τα οποία συνεπάγονται κάποιες δαπάντες, αφορούν κυρίως την κυπριακή πλευρά. Τα µέτρα αυτά συνίστανται στην ενίσχυση του αρματικού και αντιαρματικού δυναμικού της Εθνικής Φρουράς και τη στελέχωση της µε τη πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού. Επίσης, έχει αποφασιστεί και Προωθείται η δηµιουργία ναυτικής και αεροπορικής υποδομής στη Λάρνακα και την Πάφο για να δεκτεί η Κύπρος στρατιωτικές ενισχύσεις απὀ την Ελλάδα. Βέβαια, για χάριν της ιστορικής αλήθειας, ίσως άξιζε να αναφερτεί ότι το θέµα της ενίσχυσης της Κυπριακής Εθνοφρουράς µε ανθρώπινο δυναμικό - µε επαγγελματίες - και µε εξοπλισμό ήταν πάντα µέσα στα σχέδια της Κυπριακής Δημοκρατίας. ἩΗ δηµιουργία αεροπορικής και ναυτικής υποδομής είχε αποφασιστεί και το 1992 απὀ την τότε κυβέρνηση στην Κύπρο και ο σκοπός των έργων αυτών ἠταν τριπλός: πρώτο, να ενισχυθούν οι δυνατότητες υποστήριξης από την Ελλάδα. Δεύτερο, να εξυπηρετηθούν και εμπορικοί σκοποί ταυτόχρονα µε τους στρατιωτικούς. ᾖἹρίτο, να μειωθούν τα κονδύλια για εξοπλισμούς και γενικά οἱ αμυντικές δαπάνες, προς όφελος άλλων ὅραστηριοτήτων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Οι δαπάνες για την άμυνα θα μειώνονταν (γεγονός που θα ικανοποιούσε κυρίως µια µικρή µερίδα οικονοµικών παραγόντων και ορισμένους ΕΛΑΟΥΧΛέΕΡΕΈἘΗΙ κΕΕΥΝΕΕΑ αμυντικού χώρου υποστηρικτές της κυβερνητικής πολιτικής που αντιδρούσαν στις αμυντικές δαπάνες) µε την αὔξηση του χρόνου κατανομής των κονδυλίων για τα εξοπλιστικἁἀ προγράµµατα της Εθνικής Φρουράς απὀ τρία σε τέσσερα χρόνια. Ώς επακόλουθο, το ποσοστό των αμυντικών δαπανών επἰ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προιόντος (Α.Ε.Π) θα μειωνόταν από 636 - 736 που ήταν το 1992, - 1993 σε 49ο στα ετόµενα χρόνια. Αυτά τα επίπεδα σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που διαθέτονται για την άµυνα, σημειώνονται και σήμερα στην Κύπρο, ενώ στην Ελλάδα πρατηρείται κάποια σταθερότητα στις αμυντικές δαπάνες τα τελευταία χρόνια η οποία αναμένεται να χαρακτηρίζει και το 1995. Το γεγονός αυτό διαψεύδει τις εκτιμήσεις ότι η διακήρυξη του δόγµατος θα συνέτεινε στην αύξηση των σμυντικώὠν δαπανών στις δύο χώρες. Ασφαλώς αυτό το φαινόμενο δεν αποτελεί απαραίτητα επιβεβαίωση της οἰκονομικής θεωρίας περί συμμαχιών. Βάσει της θεωρίας αυτής δύο χώρες που συμπτύσσουν στρατιωτική συμμαχία απολαμβάνουν μεγαλύτερα ωφέλη (ασφάλεια) µε λιγότερο κόστος. Η κατάσταση αυτή είναι μάλλον προιόν των συγκεκριμένων αποφάσεων που λήφθηκαν απὀ τις κυβερνήσεις των δύο χωρών και τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαμβάνονται - σωστά ή λανθασμένα - πως πρέπει να πληρωθούν τα διάφορα κενά στο στρατιωτικό τοµέα. Αντίθετα στην Τουρκία έχει σημειωθεί µια σηµαντική αὐύξηση στους πόρους που η χώρα διαθέτει για την άμυνα το 1994 και αυτό ισχύει και για το 1995. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πιο αναλυτικά τα µακροοικονοµικά δεδοµένα στον τοµέα της άμυνας, σύµφωνα µε τα στοιχεία είναι τα εξἠς: Οι προυπολογισοθείσες δαπάνες για την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1995 ανέρχονται στα 9998 490 εκ. και αντιπροσωπεύουν το 5,456 του Α.Ε.Π. για το χρόνο αυτό. Όμως το πραγµατικό ποσό που τελικά θα δαπανηθεί για το σκοπό αυωτό θᾳ εἶναι πολύ πιο μικρό, ένεκα καθυστέρησης που σημειώθηκε στην έγκριση των σχετικών κονδυλίων. Οπότε οἱ αμυντικες δαπάνες, ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π., θα είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο των δαπανών του 19948, ἠτοι γύρω στο 4,236. Συνεπώς το 1994 καιτο 1995 το ποσοστό των αμυντικών δαπανών επἰ του Α.Ε.Π. παρουσιάζεται να είναι πιο χαμηλό απὀ εκείνο των αµέσως προηγούμενων χρόνων. Για παράδειγµα, μεταξύ 1987 - 1992 ο µέσος όρος δαπανών για την άµυνα ήταν της τάξης του 6.096 ὡς ποσοστό επί του Α.Ε.Π. Το 1992 οι αμυντικές δαπάνες ήταν 969 453 εκ. ή 7,056 του Α.Ε.Π. και το 1993 ἠταν 5Φ 489 εκ. 7,456 του ΑΕΠ και αποτελούσαν το πιο υψηλό ποσοστό που έφτασαν ποτέ. Βέβαια, το 1994 όπως και το 1995, το 8096 των κονδυλίων για την άµυνα είχαν διατεθεί κυρίως για την αποπληρωμή οφειλών που δημιουργήθηκαν απὀ προηγούμενες παραγγελίες οπλικών συστηµάτων, ενώ καμμιά νέα ουσιαστική αγορά δεν είχε πραγµατοποιηθεί στο διάστηµα αυτό. ᾖτο υπόλοιπο 2059 αφορούσε διάφορα διοικητικά και λειτουργικά έξοδα. Σε ότι αφορά την Ελλάδα, σε σύγκριση µε την Τουρκία, τα στοιχεία έχουν ὡς ακολούθως: Η Ελλάδα το 1994 διέθεσε για την άμυνα 959 9,3 δισ. ἡ 5.606 του Α.Ε.Π. και η Τουρκία ᾧ7.3 δισ. ἡ 4,199 επί του Α.Ε.Π. Στο διάστηµα 1992 - 1994.ο µέσος όρος αλλαγής, ἡ αὔξησης, στις ετήσιες δαπάνες για την άµυνα στην Ἑλλάδα, ὡς ποσοστό επἰ του Α.Ε.Π., ἦταν 096 και στην Τουρκία ήταν 0,056. Επίσης, στην Ελλάδατο 1994 οι αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π. ήταν στα ίδια επίπεδα όπως και το 19952 (5,636). Αντίθετα στην Τουρκία παρουσίαζονται αυξημένες σε σχέση µε το 1992, αφού τότε αναλογούσαν µε το 3,956 του Α.Ε.Π. της χώρας. Οι ίδιες τάσεις αναμένεται να σημειωθούν και το 1995 στις δύο χώρες, ενώ στην Τουρκία οι στρατιωτικές προσπάθειες καταστολής του κουρδικού κινήµατος προβλέπεται τι θα απορροφούν ολοένα και περισσότερους οικονομικούς πόρους. Ηδη η Τουρκία διαθέτει ένα μεγάλο µέρος από τα κονδύλια που προορίζονται για την άμυνα, ἦτοι το 94,276, για εξοπλισμούς, που είναι και το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των Νατοικών χωρών. Η Ελλάδα, παρά το “δόγμα”, διαθέτει για τον ἰδιο σκοπό το 2456 των κονδυλίων για την άµυνα, που είναι περίπου το ίδιο ποσοστό που διέθετε τα προηγούμενα χρόνια. Υπογραμμίζεται εξάλλου ότι η διατήρηση της κατοχής στην Κύπρο µε την παρουσία των Μεχμµετζίκ στα τουρκοκρατούμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας υπολογίζεται ότι στοίχισε στην Τουρκία το 1994, ένα ποσό της τάξης των Φϕ 910 εκ. απὀ το γενικότερο κονδύλι του αμυντικού της προυπολογισμού σε σύγκριση µε ᾧ 4987 εκ. το 1993 - χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική βοήθεια που παραχωρεί η Αγκυρα προς το 29 Ψψευδοκράτος. Από το ποσό των ὁ 910 εκ. υπολογίζεται ότι ϕ 240 εκ. έχουν διατεθεί για κάλυψη εξόδων του προσωπικού. όπως διατροφή, μισθούς κ.λ.π., ὁ 173 εκ. για ανανέωση, συντήρηση ή αναβάθµιση του εξοπλισμού, Φ 15 εκ. για έργα υποδομής και ᾧ 82 εκ. για διάφορες άλλες ὁραστηριότητες. Τέλος, σε σύγκριση µε άλλες χώρες, οι αμυντικές δαπάνες στην Ελλάδα και την Κύπρο παρουσιάζονται και το 1994 να είναι υψηλότερες απὀ το µέσο όρο δαπανών του συνόλου τόσο των νατοίκών όσο καὶ των µη νατοικών εταίρων. Το χρόνο αυτό, ο µέσος όρος δαπανών για την άμυνα μεταξύ των χωρών µελών του ΝΑΤΟ ήταν 3,956 επί του Α.Ε.Π. σε σύγκριση µε 3,706 το 1992 και 436 πριν τον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου το 1989. Μεταξύ των µη νατοικών χωρών της Ευρώπης, ο µέσος όρος δαπανών το 1994 υπολογίζεται ότι ήταν περίπου 2,236. Στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής ο µέσος όρος δαπανών ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π. Φαίνεται να παρέμεινε στο επίπεδο του 11,536 γεγονός που αντανακλά τις πολιτικοστρατιωτικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες της περιοχής αυτής. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ως κατάληξη, θα μπορούσε να λεχθεί ότι στην ανάλυση αυτή έχει υπογραμµισθεί η σημασία της ενίσχυσης της κρατικής υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας µε τον προσδιορισμό των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας - Κύπρου στα πλαίσια έγγραφης στρατιωτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Εχει τονισθεί ιδιαίτερα πως η συμμαχία Ελλάδας - Κύπρου εξυπηρετεί άµεσα εθνικά συμφέροντα υψίστης σηµασίας, τόσο στη Μεγαλόνησο όσο και στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο. Ηνέα πολιτική, ἡ το δογµα του ενιαίου αμυντικού χώρου”, προσλαμβάνει νόηµα και σηµασία εάν αντικρυσθεί µέσα απὀ το σκεπτικο της στρατηγικής της αποτροπής η οποία στην περίπτωση µας για νάναι πραγματικά αξιόπιστη και αποτελεσματική, Χρειάζεται - περαν των διακηρύξεων περί προθέσεων - σωστή οργάνωση και η σοβαρή αντιμετώπιση και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που σημειώνονται στο στρατιωτικό επίπεδο, γεγονός που συνεπάγεται τη διάθεση των αναγκαίων πόρων προς την κατεύθυνση αυτή. Ηδη οι δύο χώρες δαπανούν αρκετά για την άμυνα τους, αν και οχι περισσότερα απὀ προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς, όµως, οποιαδήποτε Χαλάρωση στον τοµέα της άμυνας, την ώρα που η Τουρκία ενισχύει µε αμείωτο ρυθµό τις ένοπλες της δυνάμεις, θα έχει ἄμεσες επιδράσεις στην ασφάλεια της Ελλάδας και της Κύπρου και σοβαρές επιπτώσεις στα εθνικά µας θέµατα. Γρς- ΧΗΜΙΚΟΝ πας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ στι ΑΡΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑΙΔΗ ἰδιαίτερα το καλοκαίρι. γερού χρησιµοποιείτε. Λεωφόρος Λάρνακος 77, Αγλαντζιά, Λευκωσία ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ Η µη σωστή όµως χρήση του µπορεί να σας κοστίσει τόσο σε χρήµα όσο και στην υγεία σας. .Μην χρησιµοποιείτε αδιάκριτα νερό διατρήσεων για παρασκευή σουβάδων και οικοδοµή σας. Ακατάλληλο νερό µπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα την ποιότητα της όλης οικοδομής. Μην πίνετε νερό απὀ πηγάδια ή διατρήσεις που είναι εκτεθειμένα και δεν συντηρούνται κανονικά. Πάντα υπάρχουν οι κίνδυνοι µικροβιακών µολύνσεων, και Ελέγχεται πάντα προληπτικά την ποιότητα του για οποιοδήποτε ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟ 33538783, ΛΕΥΚΩΣΙΑ σκυροδέµατος στην σκοπό και αν το Τα καταστηµάτα Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών Ανδρέα Χαραλάμπους Γενικοί Αντιπρόσωποι των Γερμανικών εντοιχισµένων συσκευών ΡΕΡΡΕΙ ΕΗΙΟΚΕ Εὐύχονται σε όλους τους κερυνιώτες και γενικά σε όλους τους πρόσφυγες σύντομη επιστροφή Του Αριστου Αριστοτέλους Κυπριακό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών Η νέα αμυντική πολιτική που διακηρύχθηκε πριν δύο χρόνια απὀ την Ελληνική και Κυπριακἡ κυβέρνηση και έγινε ως το δόγμα του ενιαίου χώρου Ελλάδας - Κύπρου”, φαίνεται να βρίσκεται ῄδη υπό εξέλιξη. Δεδομένου ότι η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν δύο ανεξάρτητα και κυρίαρχα κράτη, η πολιτική αυτή θα μπορούσε ουσιαστικά να θεωρηθεί και ὡς µια προσπάθεια περαιτέρω σύσφιξης των στρατιωτικών σχέσεων των δύο χωρών, µε σκοπὀ την αντιμετώπιση της κοινής απειλής που προέρχεται απὀ την Τουρκία και απὀ τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή του βόρειου τµήµατος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ασφαλώς πρόκειται για µια σχέση η οποία εκτός απὀ τους εθνικούς και ιστορικούς λόγους που τη διακρίνουν, έχει όλα τα χαρακτηριστικά της στρατιωτικής συμμαχίας τόσο από τη συμβατική όσο και απὀ τη στρατηγική της άποψη. Ταυτόχρονα, υπάρχει και η οικονομική όψη του όλου θέµατος. Σ’ αυτές τις πτυχές του “δόγματος” επικεντρώνει την προσοχή του το παρὀν κείµενο επιδιώκοντας να Φφώὠτίσει κάποια ενδιαφέροντα σηµεία της νέας αμυντική σκέψης που επικρατεί σήµερα στις σχέσεις Ελλάδας - Κύπρου και να δώσει τροφή για περαιτέρω συζήτηση και προβληματισμό. Διάφορα στοιχεία που έχουν ὡς πηγἡἠ τους το Κυπριακὀ Κέντρο Στρατηγικών Μελετών, το Ινστιτούτο Στρατηγικὠν Μελετών Λονδίνου, το ΦΙΒΡΙ, τον ΟΟΣΑ, τη Διεθνή Τράπεζα και άλλα έγκυρα διεθνή ιδρύματα, παρατίθενται για να προβάλουν µε πιο τεκμηριωμένο και παραστατικὀ τρόπο τα οικονοµικάἁ κυρίως δεδοµένα στον αμυντικό τοµέα. Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Δεν υπάρχει αμϕιβολία ὁτι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις - µετά τη μεταπολίτευση - και η ελληνική πλευρά στη γενικότητα της (ελλαδική και κυπριακή) αναγνωρίζουν τη σηµασία της διαφύλαξης και της προστασίας της κρατικής υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Είναι παραδεκτὀ ὅτι η διατήρηση της εικόνας περί κρατικής οντότητας της Κύπρου και η ενίσχυση της, αποτελεί το ισχυρότερο ατού Υία τον κυπριακό Ελληνισμό και την Ελλάδα στην προσπάθεια προστασίας των συμφερόντων της ελληνικής πλευράς στο Κυπριακὀ απὀ την Τουρκία, η οποία επιδιώκει την κατάλυση ἡ την αποδυνάµωση του κωπριακού κράτους και την άσκηση ελέγχου πάνω στο νησί. Είναι αρκετά ἐκδηλο το γεγονός ὁτι το ενδιαφέρον της Άγκυρας δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο το 1856 των Τουρκοκυπρίων κατοίκων του νησιού όσο οἱ στρατηγικές και γεωπολιτκές της προτεραιότητες και αντιλήψεις σε σχέση µε τον Ελληνισμό γενικά και την Ελλάδα ειδικότερα. Η τυχόν ἁλωση της Κύπρου θα προσέφερε στην Τουρκία το εφαλτήριο για προώθηση των στόχων της στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο, ενώ η αποφασιστική αντιμετώπιση των Τούρκων στη Μεγαλόνησο και η καθήλωση και αποτροπή των επεκτατικών προθέσεων τους εκεί, µε την ενίσχυση της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κρατικής της οντότητας, συντείνουν στο να επιτευχθεί το αντίθετο αποτέλεσµα για την τουρκική πλευρά. Συνεπώς η διεθνής αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας ὡς της νόµιµης αρχής στην Κύπρο, που σήµερα εκπροσωπείται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου απὀ τους Ελληνες του νησιού, αποτελεί στοιχείο τεράστιας στρατηγικής σημασίας για την πολιτική και φυσική τους οπιβίωση καὶ για την ασφάλεια του υπόλοιπου ελληνικού χώρου. Ετσι, ενώ οι ουσιαστικότεροι λόγοι εµπλοκής και δέσµευσης της Ελλάδας στο κυπριακὀ πρόβλημα εἶναι εθνικοί, ιστορικοί καὶ εκ των πραγμάτων ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ Λούκας Στυλιανού. ΘΡΕΟΙΑΙ ΟΕΕΕΗ Λ4ΦΟΧΧ ”ΖΕΡΡΕΙΙΝ ΑςΟΝΕΗ ΣΙΜΑΑΕΝΕ ο ου {| «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ») .0ἱ Εδει. Ρ, ζΠ8{άἱαπιοους ΑΝΕΒΗΦΑΟΕ αῑπεσίος ΣΟΑΙΝνΙΝ κιΕΙΝ άν αυ 9 ΗΑΛΔΟΥΛΟΤΗ ΚκΕΡΥΝΕΕΑ Το δόγµα του ενιαίου Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ γεωπολιτικοί, ὠστόσο, ἔχοντας ως σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της εικόνας της κρατικής υπόστασης και της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Αθήνα εξηγεί τη συμβολή της στην άμυνα της Κύπρου επικαλούμενη τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντι στο νησί, καθώς και την ελευθερία των κρατών να αναπτύξουν στρατιωτικές σχέσεις ἡ συμμαχίες. Πιο συγκεκριµένα η Ελληνικἡ και Κυπριακή κυβέρνηση εξηγούν τη στρατιωτική τους σχέση επικαλούµενες μεταξύ άλλων τη Συνθήκη Εγγυήσεων και ιδιαίτερα τη Συνθήκη Συμμαχίας του 1960. Βάσει της Συνθήκης Εγγυήσεων η Ελλάδα εγγυάται την ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε περίπτωση παραβίασης της Συνθήκης, διατηρεί το δικαίωµα να αναλάβει δράση µε μοναδικό σκοπό την αποκατάσταση των συνθηκών που δημιούργησε η συμφωνία αυτή. Επίσης, σύµφωνα µε τη Συνθήκη Συµµαχίας τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να συνεργαστούν για την κοινή άμυνα και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε επίθεση ἡ επιδρομή, άμεση ἡ έµµεση, εναντίον της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Φυσικά, συμβαλλόμενο µέρος µε την Κυπριακή Δημοκρατία και στις δύο ανωτέρω συμφωνίες είναι και η Τουρκία η οποία. όμως. µε τις κατοιχικές της δυνάμεις συνεχίζει απὀ την εισβολή του 18/4 να παραβιάζει κατάφορα τις πρόνοιες των. ερμηνεύοντας µε διαφορετικό τρόπο τα δεδοµένα ώστε να εξυπηρετούνται οἱ επεκτατικές της επιδιώξεις. Παραταύτα. η Κύπρος και η Ελλάδα είναι ανεξάρτητα κράτη και όπως ομολογεί και το Στειντ Ντιπάρτμεντ - αντιδρώντας στη φετεινή συμμετοχή της ελληνικής αεροπορίας στην άσκηση “Νικηφόρος” στην Κύπρο - ἐχουν το δικαίωµα να διευρύνουν τις συμμαχικές τους σχέσεις ή να συμπτύξουν στρατιωτική συμμαχία. Οπωσδήποτε θα ήταν παράδοξο οἱ Αμερικάνοι να έπαιρναν διαφορετική στάση όταν οι ίδιοι έχουν συμφωνήσει το 1973 µε την Κυπριακή Δημοκρατία τη στάθµευση αεροσκαφών τους, τύπου 2, στις βρετανικές βάσεις στο νησί, όσο και αριθμού αμερικανικών ελικοπτέρων στη Λάρνακα. Επιπλέον, οἱ Κυπριακές κυβερνήσεις έχουν κατά καιρούς, τα τελευταία χρόνια, παραχωρήσει στις ΗΠΑ ένα αυξημένο αριθµό στρατιωτικών διευκολύνσεων που αφορούσαν τις αεροπορικές και ναυτικές τους δυνάμεις. Είναι λοιπὀν βάσει αυτού του δικαιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενεργεί «ως ανεξάρτητο κράτος, που αποτάθηκε τον περασμένο Μάρτιο στη Δυτικοευρωπαική Ενωση και συμφώνησε µαζί της την έναρξη διαλόγου, µε απώτερο στόχο την ένταξη της στη Συμμαχία αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τις βολιδοσκοπήσεις Κυπρίων επισήμων για ένταξη της Κύπρου στο Συνεταιρισμό χια την Ειρήνη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Επίσης, είναι µέσα απ᾿ αυτό το σκεπτικό που δικαιολογείται προς τα έξω, διεθνώς, η αναπτυσσόμενη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου, και αυτή η εικόνα εξυπηρετεἰ τα ελληνικά συμφέροντα ταν προβάλλεται και ενισχύεται. Αυτός ίσως να ήταν και ο λόγος που ο υπουργός Εθνικής Αµυνας της Ελλάδας Γεράσιμος Αρσένης δήλωνε κατά την περσινή πρώτη επίσκεψη του στην Κύπρο, οτι αυτά που εἰχαν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο Όλων των ειδὠν κρέατα Κοτόπουλα, λουκάνικα, παστουρµάδες δικἠς µας κατασκευής κυβερνήσεων στα πλαίσια του δόγματος θα περιλαμβάνονταν σε συμφωνία που θα υπέγραφαν στη Ρόδο ο πρωθυπουργὸς Παπανδρέου και ο πρόεδρος Κληρίδης, Αν και και µία τέτοια συμφωνία δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ὠστόσο ἡη υπογραφή ενὀς στρατιωτικού εγγράφου ή συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Σημειώνεται ότι κάτι τέτοιο θα κωδικοποιούσε τις μεταξύ τους σχέσεις και θα συνέβαλλε στο να μειωθούν οἱ δυνατότητες για παρανοήσεις και παρεξηγήσεις σε ένα κρίσιμο τοµέα όπως ο αμυντικός ο οποίος είχε, στο παρελθόν, κακοποιηθεί βάναυσα µε αποκορύφωμα το πραξικόπηµα και την τουρκική εισβολή στο νησί. Μεταξύ άλλων, θα συνέτεινε και στο να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο ανάληψης τέτοιων δραστηριοτήτων απὀ τα συμβαλλόμενα µέρη που θα θεωρούνταν µενομερείς. Οι πρόνοιες µιας τέτοιας συμφωνίας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν θέµατα οργάνωσης των. συμμαχικών σχέσεων, των αρμοδιοτήτων, των ρόλων. των καθηκόντων και της διοικητικής δομής της Συμμαχίας, πράγματα ἴα οποία σήµερα δεν εἰναι αρκετά σαφή. Θα μπορούσαν να προσδιοριστούν - ἤ εκεἰ που δεν υπάρχουν να δημιουργηθούν - τα απαραίτητα κανάλια και κέντρα διοίκησης. ετικοινωνίας και συντονισµου των ενεργειών. Να θεσμοθετηθούν συναντήσεις εκπροσώπων των δύο χωρών, τόσο σε πολιτικό ὀσο και σε στρατιωτικὀ επίπεδο. για την από κοινού συζήτηση και αντιμετώπιση προβλημάτων άμυνας και ασφάλειας της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτά τα µέτρα θα καθιστούσαν πιο αποτελεσματική τη λειτουργία της Συμμαχίας και θα υποβοηθούσαν τις προσπάθειες επίτευξης των κοινών στόχώὠν. ΣΤΡΑΤΗΓΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η. στρατιωτική δραστηριότητα (η συμμαχία Ελλάδας - Κύπρου και η ανάπτυξη της) δεν είναι αυτοσκοπός. Για νάχει νόηµα και σηµασία πρέπει να εντάσσεται µέσα σε κάποιο ορθολογιστικό πλαίσιο και σκεπτικό. γεγονός που ενεργεί ως καθοδηγητικόὀ στοιχείο της ὁράσης των πολιτικών, των στρατιωτικών και των διπλωματών στην προώθηση των εθνικών σκοπών. Στη σύγχρονη αντίληψη της στρατηγικής, η άμυνα δεν ταυτίζεται αποκλειστικά και µόνο µε τη διεξαγωγή της µάχης και µε το στρατιωτικό αποτέλεσµα µιας πολεμικής σύγκρουσης. Γιατί µια τέτοια προσέγγιση αγνοεί τη σπουδαιότητα της αμυντικής προσπάθειας ως ένα σηµαντικό μοχλό στα πλαίσια µιας αποτρεπτικής στρατηγικής ἠ ὡς ένα ψυχολογικό εργαλείο του οποίου οι επιπτώσεις απὀ τη χρησιμοποίηση του, αποθαρρύνουν τον εχθρό στην προώθηση των στόχων του σε βάρος του αμυνοµενου. Επίσης, στη στρατηγική σκέψη ο αμυνόµενος αποβλέπει στο να μειώσει στο ελάχιστο τις δικές του απώλειες και να µεγιστοποιήσει εκείνες του επιτιθέµενου. Όμως, στην περίπτωση της Κύπρου, ὅπως συμπεραίνεται από το συχετισµό δυνάμεων µε την Τουρκία, η Κυπριακή Εθνοφρουρά, απὀ µόνη της, µόνο µπεριορισµένες απώλειες µπορεί να προκαλέσει στους Τούρκους, και αυτές στον κυπριακό Χώρο, αφού η εμβέλεια των στρατιωτικών της δυνατοτήτων δεν εκτείνεται πέραν των συνόρων του νησιού. Ωστόσο, τα στρατηγικἀ δεδοµένα μεταβάλλονται µε τη ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 συμμαχία της Ελλάδας µε την Κύπρο, καθώς και απὀ το γεγονός ότι η Αθήνα περιλαμβάνει το νησί στον ελληνικό επιχειρησιακὀ χώρο για σκοπούς άμυνας. Γιατί σε αντίθεση µε την Εθνική Φρουρᾶ, οι Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις - που είναι αρκετα αξιόλογο και σοβαρά υπολογίσιµο δυναμικὸ - έχουν την ικανότητα να καταφέρουν σοβαρά πλήγματα στον επιδροµέα. Σε περίπτωση στρατιωτικής σύγκρουσης, οἱ ελληνικές δυνάµεις έχουν την ικανότητα να πλήξουν ακόµη και τις ναυτικές και αεροπορικές βάσεις απ’ όπου οι Τούρκοι θα διενεργούσαν επιχειρήσεις κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και άλλους ζωτικούς στόχους στην ἴδια την τουρκική ενδοχώρα. Οπότε η ανάπτυξη της στρατιωτικής σχέσης Ελλάδας - Κύπρου έχει ὡς αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους µιας προτιθέµενης επιθετικής ενέργειας της Τουρκίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που για ένα λογικά σκεπτόµενο Τούρκο πολιτικό θα ενεργούσε αποτρεπτικά. Υπ αυτή την έννοια, η στρατιωτική σχέση Ελλάδας - Κύπρου. η συμμαχία των δύο χωρών, θα μπορούσε να ενταχθεί στη λογική της στρατηγικής της αποτροπής. Το ορθολογιστικό πλαίσιο της σχέσης αυτής, βάσει της οποίας οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εκτείνουν τις αποτρεπτικές ικανότητες που κατέχουν για να καλύψουν καὶ το ενδεχόμενο επίθεσης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. εντάσσεται στο σκεπτικό εκείνου που στη σύγχρονη στρατηγική αποκαλείται προεκταθείσα αποτροπή. Δηλαδή η Α χώρα (η Ελλάδα) προειδοποιεί τη Β (την Τουρκία] ὁτι θα θεωρούσε οποιαδήποτε επιδροµική ενέργεια εναντίον της Γ (της Κύπρου) ως επίθεση εναντίον της και ότι θα ενεργούσε µε τις ένοπλες της δυνάμεις. µε τον ἴδιο τρόπο που θα αντιδρούσε εάν δεχόταν η ἴδια την επίθεση στο έδαφος της. Επιχειρεί δηλαδή να μεταφέρει το μήνυμα στον επίδοξο επιδροµέα ότι το κόστος που θα υποστεί, θα ειναἰ µεγαλύτερο απὀ τα ὠφέλη που προσδοκεί να ἐχει και ότι θα τον συνέφερε περισσότερο να µην αναλάβει επιθετική δράση. Αυτή είναι. ἡ πρέπει βασικά να είναι και η έννοια - το νόημα - της διακήρυξης περί ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας - Κύπρου. καθώς και της προειδοποίησης προς την Τουρκία ότι µια νέα απόπειρα στρατιωτικής προέλασης της στο νησί θα συνιστούσε οβξδι5 ΡεΙ/ για την Ελλάδα. Η επιτυχία της στρατηγικής αυτής στηρίζεται σε διάφορες υποθέσεις, αλλά κιρίως στην ικανοποίηση τριών βασικών απαιτήσεων. ι απαιτήσεις αυτές, που αναφέρονται εδὼ ακροθυμικἀ, εἶναι, πρὠτο, η διαµήνυση µε σαφήνεια προς την τουρκική πλευρά των συμφερόντων µας που απειλούνται και των οποίων η παραβίαση τους απὀ την Τουρκία θα µας υποχρέωνε να επιβάλουµε την τιμωρία (να αντιδράσουµε στρατιωτικά). Δεύτερο, ἢ πειστικότητα των προθέσεων µας (η αξιοπιστία µας) να επιβάλουµε στην Τουρκία την τιμωρία µε την οποία την προειδοποιούµε και, τρίτο, ἢ κατοχή των δυνατοτήτων ἡ των µέσων εκείνων (κυρίως στρατιωτικών) µε τα οποία θα επιβληθεί αυτή η τιμωρία (ἢ αναπάντεχο κόστος). Τα στοιχεία αυτά απαιτούν κατάλληλη Και δεξιοτεχνικἠ αξιοποίηση απὀ µέρους της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσία. Όμως. Ιδιαίτερα το τρίτο στοιχείο, ίσως να εξυπακούει Τη λήψη και προώθηση συγκεκριμένων µέτρων για Ενίσχυση των στρατιωτικών ικανοτήτων της συμμαχίας και της αποτελεσµατικότητας τῆς σὲ διάφορους τοµείς. Την ανάγκη αυτή επιβάλλουν στις ελλαδικές και κυπριακές αρχές κάποια στρατιωτικά μειονεκτήματα που προκύπτουν ένεκα της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας Καὶ της Κύπρου σε σχέση µε το θέµα της επαρκους αεροπορικής και ναυτικής κάλυψης του νησιού απὀ τις Ελληνικές Ένοπλες Δυναμεις. ΤΠΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ π για γάµους, θαφτίσια, πάρτι, κ.λ.π. ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ - Τηλ. 02-5393298, 02-9393269 | Φεο--σςοσ οΣ353 Κορνιζοποιείον ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΔΑΛΙΑΣ Κορνιζάρονται πάσης φύσεως Κάδρα, Πίνακες, Κεντήματα, Καθρέπτες κ.λ.π. Οδός ΑΥ. Γεωργίου Ύφωνας, Λεμεσός 2εοσέζς ΟΙΙΕΟΤΙΟΝ 197, ΑΥΙΑ5 ΕΥΙΑΧΕΟΞ 6ΤΗ., ΑΙ ΑΧΙΑ ΟΕΝΤΕΗ τει.. 7982119 - Εαχ 48766860 -ιΙΜαβδθοι. ͵ Θἰββδἱογβίους 4 Νίοοδία Ἱ κα ας ηλ. Φ08074 : ΕΜΡΟΒΙΟ ΑΗΜΑ Μορ οο αἲδονν νκη Ἅγιος Ανδρος ΝΙ Ζένια - Ελένη 101, Λεμεσός ο σβθή τα δαν ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΛΕΝΤΖΙΕΣ ἃ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 ΗΕ ΛΑΟΦΥΛέΕΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ἤ απθελληνκότητα, η Επαναὀιαπράγµατευση, Καὶ ἡ νέα γεωπολιτική εξέλιξη Δίχως να το θέλουμε, τις µέρες πριν την τουρκική βάρβαρη εισβολή στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974 µας θύμισε η πρὀπερασμένη εβδομάδα. Η επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μπαυκάλ στο Λονδίνο ο οποίος είχε ένθερµη συνάντηση µε τον Βρετανό ομόλογο του κ. Μάλκομ Ρίφκιντ µε γεύµα εργασίας στην οικία του τελευταίου, µας θύμισαν την επίσκεψη του σφαγέα Ετσεβίτ όταν εἰχε επισκεφθεί το Λονδίνο για να μιλήσει µε τον Κάλαγχαν. Ενώ η τηλεόραση του κυβερνητικού ΒΒΟ την επομένη της επίσκεψης Μπιαυκάλ πρόβαλε τις τουρκικές απαιτήσεις στο Αιγαίο. Τα αποτελέσµατα της φιλοξενίας που έτυχε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ήταν ένα ανακοινωθέν το οποίο όχι µόνο δεν ήταν ουδέτερο αλλά καθαρά προς όφελος της Τουρκίας. Ο Βρετανός υπ. Εξωτερικών δήλωσε υποστήριξη στην ανάγκη διαλόγου μεταξύ Ελλάδας καὶ Τουρκίας ο οποίος θα οδηγήσει σε συνομιλίες. Πιό συγκεκριµένα ο κ. Μάλκομ Ρίφκιντ ευθυγραμμιζόµενος πλήρως µε τις τουρκικές απόψεις, συνέστησε στις δύο χώρες να αρχίσουν απευθείας διαπραγματεύσεις και τάχθηκε κατά της προσφυγής στο Διεθνές δικαστήριο. ΙΗ Αγκυρα ὡς γνωστόν απορρίπτει την προσφυγή στο Διεθνές δικαστήριο της Χάγης και επιμένει σε απευθείας διμερή διάλογο µε την Ελλάδα επι όλων των τουρκικών αμϕισβητήσεων στο Αιγαίο εφόσον γνωρίζει η Τουρκία ότι η Ελλάδα όντως έχει ακαταµάχητα επιχειρήματα για τα κυριαρχικά της δικαιώµατα. Η βρετανική στάση εκδηλώθηκε όταν µάλιστα ο υπ. Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Θ. Πάγκαλος δήλωνε ότι δεν δέχεται διάλογο εφόσον δεν υφίσταται λόγος, η κυριαρχία τών ελληνικών νησιών είναι αδιαμφισβήτητη και όταν µε ιήφισµα της η Ευρωβουλή, έστω και καθυστερημένα, αποφάσισε να υποστηρίξει το δίκαιο της Ελλάδας. Το βρετανικό κυβερνητικό κανάλι ΒΒ6 1, στις 14 Φεβρουαρίου 1996 πρόβαλε ειδική ανταπὀκριση απὀ το Καστελόριζο για το θέµα των βραχονησίδων ξεκινώντας το ρεπορτάζ µε την προβολή της ελληνικής και τουρκικής σημαίας και τα εξής λόγια: “ Η Τουρκία ξεκίνησε µια εκστρατεία για να πείσει για την διεκδίκηση 1000 γησιών και βραχονησίδων στο Αιγαίο”. Πρόβαλε Έλληνες του Καστελόριζου (µε ζωντανή αναμετάδοση) να δηλώνουν την ετοιμότητα τους να υπερασπιστούν το νησί και την κυριαρχία του σε περίπτωση επιθέσεως, την αγανάκτηση τους απὀ την καθυστερημένη ανταπόκριση συμπαράστασης απὀ την Ευρώπη, και ότι κοιμούνται µε τα ντουφέκια δίπλα τους. Ο ανταποκριτής τόνισε ότι το Καστελόριζο είναι το πρώτο νησί που η Τουρκία προκειµένου θα πάρει σε περίπτωση επιθέσεως και προς το τέλος του ρεπορτάζ δήλωσε όµως ότι το όλο θέµα έχει ένα και μοναδικό στόχο. Την υφαλοκριπίδα και τα πλούσια αποθέματα πετρελαίου που θα βρίσκονται στο βυθό του Αιγαίοι/. Όπως δηλαδή δεν άφησαν την Ελλάδα (δεν της επέτρεψαν!) τα διεθνή ΚΕΦΑΛΑΙΑ να εκμεταλλευτεί τα ΑΔΑΜΑΝΤΟΡΥΧΕΙΑΤης που έχει στην Μακεδονία, δημιουργώντας τις τεχνικές και προβοκατορικές κρίσεις στο Αιγαίο προσπαθούν ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ νατις στερήσουν τα κυριαρχικά της δικαιώµατα στο Αιγαίο. Για να εκμεταλλευτούν τα τελευταία µε πλήρη ελευθερία εφόσον επιβάλουν ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟ του ϱλληνικού Αιγαίου µε την Τουρκία και την λεγόμενη ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΙ. Εφόσον ήδη δεν επέτρεψαν της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα {2 µίλια σύµφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Και όλα αυτά γιατί το ἴδιο το ΚΕΦΑΛΑΙΟ στην Κύπρο και στην Ελλάδα παρέα µε ορισμένους αποτυχηµένους αυτοκαλούμενους ηγέτες τα έχουν κάνει µπίλιες εδώ και χρόνια εγκλωβίζοντας τον Ελληνισμό σε κατηφόρες δίχως να βλέπουν ποτέ τους ανηφόρες... Ας δούµε οµως πως εξελίσσεται το σκηνικό του διεθνούς παράγοντα και και το οποίο, σε ευρύτερη ανάμιξη, επηρεάζει άµεσα την Κύπρο και την γεωπολιτική της θέση όπου η Δύση ( ἳ στην Κύπρο) διατηρεί τους πλέον σύγχρονους και αναγκαίους (στη Υη) κατασκοπευτικούς και στρατηγικές ανάγκες δυτικών συμφερόντων. ΡΩΣΙΑ ν Δύσης Ενόσω τα βρετανικά στρατεύματα ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ στην βόρειο Ιρλανδία αποκαλύπτεται ότι η Ρωσία έχει προχωρήσει και ήδη κατασκευάσει το πλέον τεχνολογικά προχωρημένο πυρηνικό υποβρύχιο που δεν έχει αντίστοιχο της η Δύση. Πιό συγκεκριµένα το πυρηνικό αυτό υποβρύχιο δίπλα ακριβώς από τα χωρικά ύδατα της Βρετανίας ανάγκασε το επιτελείο του βασιλικού ναυτικού να αναθεωρήσει τα προγράµµατα του . Μερικοί ανώτεροι αξιωματούχοι του ναυτικού βλέπουν την νέα τεχνολογία τῆς Ρωσίας ως απειλἠ για τα πυρηνικά υποβρύχια τριτεντ ίτης Βρετανιας ]. Τους τελευταίους 12 µηνες παρακολουθούνται στενἁ απὀ της βρετανικές υπηρεσίες τα ρωσικά πµρηνικα υποβρύχια τα Όποια ταξιδεύουν από τη βάση τους στην χερσόνησο της ΚΟΛΑ Περνοντας δίπλα ακριβώς απο την βρετανική πυρηνική βάση υποβρυχίων στην Σκωτία γνωστη ως {οδίθηθ γία να περάσουν στον ατλαντικό και απὀ εκεί να φθάνουν µέχρι την αμερικανική ναυτική βάση Κίπᾷς Ρᾷ58 στην ᾳοοιᾳία και στο ΠοΠοἰκ στην νἰταϊηία . Τα νέα υποβρύχια που κατασκεβαζει η ρωσια θα ειναι ακόµα πιο μεγάλα. ἄθορυβα και πιο θανατηφόρα απο οτιδήποτε άλλο διαθέτουν οι δυτικές δυνάµεις στην θάλασσα. (Έτσι και η δήλωση του σκυώδους υπ. Εξωτερικών κ. ΟοοΚ ότι µια εργατική κυβέρνηση θα διατηρήσει τα πυρηνικά τριτεντ αντίθετα µε κατηγορηµατικές Προηγούμενες δηλώσεις ότι θα τα αχρηστεύσουν]. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Τα ρωσικά υποβρύχια έχουν επίσης επισημανθεί απο αμερικανικούς δορυφόρους να κατασκοπεύουν πλοία του ΝΑΤΟ και να περιπολοὺν πλησίον ναυτικών βάσεων των ΗΠΑ. Εδω και λίγους µήνες η Βρετανία άρχισε να αναδιοργανώνει την ἀμυνά της Καινα οχυρώνει ξανά την πυρηνική άµυνα της . Όπως δήλωσε και µια πηγή του υπουργείου άμυνας της Βροτανίας . Ἔχουμε µια Ενανεωμένη θεώρηση στον πόλεμο υποβρυχιων . Πράγμα που Καθιστά εξ ' αντικειµενου και αναθεώρηση της σηµασίας των Βρετανικών βασεών στην κυπρο. ΣΥΜΦΕΡΟΥΝ Οἱ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ: Βλέπουμε µε λίγα λόγια ορισμένες κινήσεις τον καιρο αὐτοπου. µας λένε ούτε λίγο οὖτε πολ.’ οτι πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί Μαί οι µέρες του ψυχρού πολέμου δεν αποκλειεται να επανέλθουν μὲ µια κάποια αλλοιώτικη µορφή . Αµφοτερες οι πλευρες παντως ἑτοιμάζονται αθόρυβα όπως και τα υποβρύχια τους καὶ δεν είναι Όδινατο ιο (γεοίῖςς Ε ΜΑΙ ΟΙ ΠΈΙΝΟ. ὂνς Εοτείρη θοσσείασν ας δα ἀἰΠουι Ππεταχν αρα οἱἳ Πίσο πι Ἠἱς τους ο ους Βαϊκα σἴαιος Τ18ο πιαςί {γαρ νιςὰὲ οἳ αἲἱ ὃς Ἠκουν το 6 Ώγε οπε ο ὤσθροε, ἃ ἔο]ουν πιρελοες αἲ ἅιε Εωχορθᾶς Ὁνσίσα. Τρ ςαῦςίαΏσε οξ {νο ἀἰςοωςθίοιι ο, αἲ οοἼγσα, Ὡς Ώιο αὐεςίου οἳ Όνρτας Την Οτεείςς ατε αωάριςαπάσ οοαορτοσᾶ Ο]δί νο ρα:γΏίοῦ ο ια παπά, οίσλι Ίος Όθει οο5οἡἁβίρά ονος Ίος ἴιπα ἴῶο ἀρσαάος, «ἰισα]ά ὃς αοκ]θά αγοσι, Ατιά ορταἴχν νο ραγΗίσοα αἵ Όνοσας, ο Ως νας πενετ πχεατή ἐο ὃε α Ρρεττρᾶπεπ: ΑΤΥΑΠΡΟΤΟΦΠΕ, ἴας ἐπωρονετιςςθᾷ Ὀοῖν ρασες οί (νο Ιδἰαωά, οὐτατα]1ψ, δοοἱαἲν αηά οοοπαχιἰςβἩγ. Ταῖς αποςαου ορτα]γ πορττές μτεεαῖ ααεασΏου. Βυ πετο αντε οἴδνος ατσοας σου νο (Οτοείς ἀθεετνο ποἶνογ «Υτηραί(ην Ὥου 5ωῳφοσι. Μάγ ΒΗ- Κίπά Ἶνας αἰσοαάν τισάς Ἡ οσρας ἅιαι Ἐρίταία ἆσες το Ὀεπά ο Ίλκε σιόθς αι οχθρος ἵη τς Οπου ἄλςρλαις οι Τσ κςυγ ονες Όιο υήυηπα ιερά Α6ρραΏ Ιπίλχιά οἳ ἵωία, οΥ Κατάωκ. Ηε ἰς ρετεςὶν τος. Υἱ5 ασαυτε! ἐς πο α τωβέρτ οἱ ἀῑδινσεςςτρά ρα σιοάστα οη οἰδνετ οἱάρ 5ο πιςᾳ ἃς 3 υταπρ]ε 4Όοιᾳ οὗ απά πάποχα ταῖς - ἄν Ωτοουςς ἄεκοννε πο δαρροτί ολαίένοεσ ἔτοχι Ὀνο Εατορθαν Ὀπίσω {ασ Οχοί ἰωιγαπσίρεπιος, ἵω 81ο ΓροσΏί ρασί θις Οτεεκς Ἀλνα ἃο αἰστογτρά ΕὉ ροίίσν (οπατάς Μλβοράαπία τυχαία και η υποστήριξη που δίνει στο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΚΟΜΜΑΟ βρετανικός τύπος { εκφράζοντας την πολιτικη της χώρας } κατηγορώντας τον Γιέλτσιν ως διχτάτορα, τσάρο, διαφθαρµένο, µέθυσο κτλ. Παράλλληλα ο βρετανός υπουργός εξωτερικών κος Μαἰοοίπι ΗήΠάπα, αφού προηγήθηκε η επίσκεψη εδώ του τούρκου οµόλογου του κ. Μπαυκάλ και η ανακοίνωση του κ. Βἰκίπά που ευθυγραμμιζόταν πλήρως µε τις τούρκικες θέσεις, πραγματοποίησε 4 ἡμερη επίσκεψη σε βαλκανικές χώρες ,δυο εκ των οποίων ήταν η Ελλάδα και η Αλβάνια. Ο κ. ΗἰΠκίπά δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει προσφυγή στην Χάγη, όπως και η Άγκυρα. Σε συνέντευξη του στην δημοσιογράφο Κύρα Αδάµ της «Ελευθεροτυπίας» των Αθηνών ο κ. Ηίῆκ]πα ήταν αρνητικός σε όλα. Επιμένει σε διάλογο µε την Τουρκία για τις διαφορές, όπως λέει στο Αιγαίο αρνούμενος να υποστηρίξει την κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά, θέλει διευθέτηση του Κυπριακού πριν απὀ την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. και δεν τον ενδιαφέρει µε πιο όνοµα θα αναγνωρίσει η Σερβία τα Σκόπια. Ταυτόχρονα όµως, η απογευματινή «Ενθηίπᾳ Φἰαπααια» στις 20 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο, σε µια απὀ τις τρεις εκδόσεις της είχε γράψει κάτι που πέρασε απαρατήρητο στην Κύπρο και στην Ελλάδα. ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Η ΚΥΠΡΟΣ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΑΞΙΖΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΙ Με κύριο άρθρο της µε τίτλο ΒενναΓε ἰμθ Θ6Κ5, προσέχετε τους Ἑλληνες, είπε, ο Μειοοίπι ΗΙκίπα ο υπ. εξωτερικών θα έχει µια δύσκολη ατζέντα µπροστά του στην επἰσκεψή του στις 4 βαλκανικές χώρες. Η πιο δύσκολη θα είναι εκείνη στην Ελλάδα, ένα µέλος της Ε.Ε. Το αντικείµενο της συζήτησης θα είναι βέβαια το Κυπριακό. Οι Ἐλληνες κατανοητά ανησυχούν για την διχοτόµηση του νησιού και είναι της άποψης ότι η διχοτόμηση, η οποία έχει εδραιωθεί εδώ και δυο αιώνες, πρέπει να τύχει αναθεώρησης απαρχής (ΘαΓ65Π). Βέβαια η διχοτόµηση του νησιού η οποία ποτέ δεν εννοείτο ὡς τελική διευθέτηση, έχει στερήσει αμφότερες τις πλευρές στο νησί, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστκά. Αυτό το θέµα χρειάζεται άμεση προσοχή. Όμως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που οι Ἑλληνες δεν αξίζουν οὖτε συμπάθειας ούτε υποστήριξης. Ο κ. Ηἰκίπα το έχει ήδη κάνει ξεκάθαρο ότι η Βρεττανία δεν έχει σκοπό να υποστηρίξει την Ελλάδα στην άγρια διαφωνία της τελευταίας µε την Τουρκία για µια ακατοίκητη νήσο στο Αιγαίο την Ίμια ἡ Καρτούκ. Είναι απόλυτα σωστός. Αυτή η διαφωνία δεν εἰναι θέµα αδιαφορίας πατριωτισμού απὀ αμφότερες τις πλευρές όσο είναι µια πάλη για δικαιώµατα για το πετρέλαιο και πρώτες ύλες. Οι Έλληνες δεν αξίζουν της ελάχιστης υποστήριξης απὀ την Ε.Ε. για την αδιαλαξία τους. Στο πρόσφατο παρελθόν, οι Ἐλληνες έχουν επίσης παρεξηγήσει την πολιτική της Ε.Ε. προς την Μακεδονία λόγω του µανιώδους σοβινισµου τους για το ὀνομα. Έχουν διατηρήσει ένα καταστροφικό και ακαταμάχητο εµπάγκο για την χώρα αυτή. Κατά την διάρκεια του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία η Ελληνική κυβέρνηση έχει παίξει τον κακόφηµο ρόλο του απολογητή των Σέρβων. Η πιο βάναυση αλήθεια που ο κ. Βἰακίπα θα έχει να τονίσει στην Ελλάδα είναι ότι το έθνος αυτό είναι σήµερα η µεγαλύτερη ντροπή, ως µέλος της Ευρωπαικής Ένωσης». ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΜΠΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ. ΣΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! Το άρθρο της Ενεπίπᾳ θἰαπάαΓα ασυζητεί έχει τις πηγές του στο Υπ. Εξωτερικών και τον περιβόητο επικεφαλής των «Φίλων» της Κύπρου Βουλευτών Λόρδων και Ημιλόρδων, Βρετανών, ΛΟΡΔΟ ΒΕΤΗΕΙΙ (Μπέθελ), γνωστό για την ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ που τον διακατέχει σε σηµείο εμετού. Το κείµενο δημοσιεύθηκε μονάχα σε µια απὀ τις εκδόσεις της 20ης Φεβρουαρίου. και αφού γνωστοποιήθηκε ὁτι οἱ Αμερικανοί µετα τα θαλασσώματά τους αναγκάστηκαν λόγω του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΜΠΥ να αλλάξουν κατά 180 μοίρες τις θέσεις τους υπέρ της Ελλάδας. Όσον αφορά την Ελληνοκυπριακή Ομογένεια σαο Λονδινο. τέτοιος κίνδυνος για την Βρετανία δεν υπάρχει, εφόσον οι «Φίλοι» ελεγχουν τις οργανώσεις και δεν επιτρέπουν µέσω των ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΦΕΡΕΦΩΝΩΝ Τους να δημιουργηθεί επιτυχώς τέτοιο λόμπυ!!). Η ωµη αυτή τακτική και κίνηση της Βρετανίας. θα πρέπει να πώ, στοχεύει σε δυο πράγματα, στοχεύει στην εξουδετέρωση της δύναμης του ελληνικού λόμπυ στις ΗΠΑ (όχι των ηγετών αλλά της µαζας γιατί η µάζα είναι που κάνει τη δουλειά). Το ελληνικο λόμπυ το απεχθάνονται εἰδικά στο θέµα του Κυπριακού. Και δεύτερον παίρνουν. αφού τα κάνουν ἀνω κάτω οι Αμερικανοί µε δική τους επιτήρησῃΙ, το απάνω χέρι. µε ξεκάθαρη φιλοτουρκική πολιτική προσπαθώντας να λιγοστέψουν τη φωνή των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Και αυτό µε άµεση σχέση µε την µεγάλη διακυβερνητική σύσκεψη που θα αρχίσει τον ερχόμενο µήνα στο Τουρίνο. Η Βρετανία πιστεύει ότι η Ε.Ε. πλανάται σε μύθους. Στην διακυβερνητική οι Ευρωπαίοι θα προσπαθήσουν να υποστηρίξουν σύσφιξη εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, σε κάτι που διαφωνεί η Βρετανία. Και η Κύπρος ως µέρος της ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ µε τόσα βρετανικά συμφέροντα κτλ. δεν ΣΥΜΦΕΡΕΙ Της Βρετανίας να προχωρήσει µε ΕΝΤΑΞΗ έχοντας ως ΒΟΠΗΘΟ (µε δικαίωµα ΒΕΤΟ) την Ελλάδα. Η ΟΥΤΟΠΙΑ ΤΗΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Τα πράγµατα στα οποία η Βρετανία διαφωνεί και θα δημιουργήσει προβλήµατα εἶναι : Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ,. Δεν την θέλει και δεν την βλέπει να υλοποιείται ούτε µετά το 2.000. διαφωνεί µε κοινή εξωτερική πολιτική και ασφάλειας και το διορισμό υπ. εξωτερικών της κοινότητας κάτι που θα ικανοποιήσει την Ουάσιγκτον που θέλει να έχει να συνενοείται µε µια απευθείας τηλεφωνική γραµµή στην Ευρώπη. Και τρίτον η Βρετανία δεν θέλει αμυντική ταυτότητα της Ε.Ε. και αν η τελευταία επιμένει πράπει να εξηγήσει, όπως δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Μάο: στις 22 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο, ποιοι και πόσα θα πληρώνουν για αυτήν. Η Βρετανία πιστεύει ότι ενόσω τα συμφέροντα των 15 ἡ των 25 µελών της Ε.Ε. διαφέρουν και όντως διαφέρουν, σε περίπτωση κοινής δράσης, το αποτέλεσµα θα είναι πλήρης παράλυσης (Τάιμς 29.2.1996). Στην περίπτωση της Ελλάδας όντως τα συμφέροντα ὅυο µελών της Ε.Ε., Βρετανίας και Ελλάδας διαφέρουν άρδην και κατάφορα.(26.2.96 στην Ευρωβουλή η Βρετανία ήταν άκρως επικριτικἠ της Ελλάδας για το θέµα της Ἰμιας). Η Ελλάδα προφανώς αντιλαμβανόμενη τις μελλοντικές αρνητικές προοπτικές για το νησί µε την µέχρι σήµερα συγκαταβατικἠ πολιτική της Κυπριακής Κυβέρνησης και η Βρετανία νοιώθοντας την δύναμη της Ελλάδας ὡς εμπόδιο στα σχέδια ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Ε., έτρεξε να ΠΙΕΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κατασπιλώνοντάς την κιόλας µε άρθρα άχρατου ανθελληνισμού, µίσους τύπου «φίλου» Μπέθελ. Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΣΩ Ε.Ε. Μπροστά σε ένα τέτοιο σκηνικό σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκείνη που θα μείνει εκτεθηµένη θα εἶναι η Κύπρος. Η οποία δέχθηκε τις τουρκικές θέσεις εις βάρος της ως «αδήρητη ανάγκη», δέχθηκε τις συγκεκριμένα ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ και απαιτήσεις της Ε.Ε. (που γράφτηκαν µε βρετανικές υποδείξεις) δίχως να το ξεκαθαρίζει στο λαό, και µε µια Βρετανία που κρατά τα ηνία του Κυπριακού (καθοδηγεί και ανακόπτει τους Αμερικανούς όταν και όπως θέλει) και υποστηρίζει τους Τούρκους σε τέτοιο βαθµό, η τελική ΕΚΤΕΛΕΣΗ Της απελευθέρωσης του νησιού µε την ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θα επιβληθεί µέσω ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ! Γι’ αυτό και το ΑΚΕΛ έπαψε να µιλά πια για ΕΟΚ ΝΑΤΟ το ίδιο Συνδικάτο! Το αποτέλεσµα προεξοφληµένο. Το διευθέτησαν οι Διζωνικοί Οµοσπονδιακοί «Φίλοι» Βρετανοί ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ και ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΗ (Αυτούς που πληρώνει το Κυπριακό δηµόσιο µέσω της διζωνικής «Αδελφότητας» και διζωνικής «Εθνικής Ομοσπονδίας Βρετανίας» να τρώνε και να πίνουνε σε πολυτελή ξενοδοχεία του Λονδίνου και να ταξιδεύουν για... διακοπές και κηδεμονεύσεις στην Κύπρο εν τη παρουσία του εκάστοτε Διζωνικού Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου). ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ. Παράλληλα τα πολεμικά σενάρια στα σύνορα της Ἑλλάδας ούτε εξαφανίζονται ούτε αδυνατούν. Πολλαπλασιάζονται και οι φόβοι αυξάνονται καθώς το κύριο αντικείµενο εδώ ήταν και παραμένει το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Οι δε Μουτζαχετίν και Τούρκοι που πήραν θέσεις στην Βοσνία, και η ενδυνάμωση της Αλβανίας µε την επίσκεψη Ηἰήκίπα και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑπου τους δίνει τώρα η Βρετανία (επιστρέφοντας και τα 1.5 τόνων ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ που κατακρατούσε απὀ το 1946), η ενδυµάµωση των εθνικιστών στην Τουρκία, όλα αυτά είναι μαύρα σύννεφα για την Κύπρο. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οἱ αναταραχές στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία Ισραήλ και Παλαιστινίων είναι δίκοπο μαχαίρι η δε κατάσταση στη ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ επιδυνώνεται µε την ηµέρα. Ἠδη ξεκίνησαν άγριες συγκρούσεις μεταξύ ΜΙΣΘΟΦΟΡΩΝ Ισλαμιστών (µε βάση το Ιράν) εναντίον των κυρίαρχων οικογενειών των Βασιλιάδων της Σαουδικής Αραβίας. Αναμένεται να πέσει ο Βασιλιάς Ε8ά και ο ξεσηκωµός των ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ στο Μπαχρέιν είναι ζήτημα ηµερών µε η ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΩΠΟΙΗΣΗ του Κόλπου αναπόφευκτη σε τέτοια περίπτωση (Τάιμς 24.29.1996). Τα επεισόδια στην Σ. Αραβία δεν προβάλλονται από τα Μ.Μ.Ε. όπως σε άλλες περιοχές. Σύννεφα που βοηθούν τα διχοτοµικά σχέδια Δύσης και Ανατολής και Τουρκίας εκείνων που δεν ήθελαν ολόκληρη την Κύπρο να έχει δεσμούς µε την Ελλάδα και απελευθερωμένη. Να µην ξεχνάμε η «ρατσιστική λύση Ομοσπονδίας» όπως την εἶχε ονομάσει και ο Γεώργιος Παπανδρέου (γεωγραφικού διαχωρισμού) ΑΝΑΠΥΡΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ απὀ το 1964 ότι η Ρωσία ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΕ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ στο Κυπριακό. ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΑΡΧΗΣ ΖΗΤΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ Κλείνοντας, επανέρχοµαι στο άρθρο της Ενεπίπο Φἰαπακιά, και υπενθυμίζω ότι τόνισε πως το κύριο αντικείµενο συζήτησης του υπ. εξωτερικών στην Αθήνα ήταν το Κυπριακό, για το οποίο Η ΕΛΛΑΔΑ (δεν γίνεται καθόλου λόγους περί Κωπρίων) ζητά επαναδιαπραγµάτευση ΑΠΑΡΧΗΣ. Κάτι που δεν αρέσει στην Βρετανία και η εφημερίδα την καλεί να µην υποστηρίξει την Ελλάδα, δίχως καν να αναφέρεται στους Ελληνοκυπρίους, αφήνοντας µετέωρη την ερώτηση κατά πόσον η Κυπριακή κυβέρνηση συμφωνεί ἡ ὀχι µε την θέση της Αθήνας. Αν συμφωνεί καλώς, αλλοιώς η απουσία ΜΙΑΣ ΦΩΝΗΣ Αθήνας - Λευκωσίας σε τέτοια περίπτωση θα αποβεί και πάλιν καταστροφική για µας. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ «...Π ἔνταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. ουσιαστικά ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ενόσω η Κύπρος βρίσκεται μοιρασμένη» ΜάἰΙσοίπι ΗΙκίπα Υπ. Εξωτερικών της Βρετανίας (Τάιμς 24.9.1996). Η επόμενη κίνηση της Βρετανίας θα είναι ο εκβιασµός της ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ. ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ 26 ΗΕΠΑΛΛΟΥΛΟΤΈΗ ΚΕΡΥΝΕΕΛ ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 ῤ α . κ -υ-- μμ. αλ.) ον λιμς ο πο η .. ανήκει στους Κερυνειώτες Άν ωιηρες σε Ὀπσφαρο ας τεπτουε κα . Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ λα μ..ἱ | ς Αλ... . | η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ τςὀλΗ( Καρατε αντ - Αν ονίῳ ' Μ ῬκοΛή είναι παράρτημα τῃς βνς .. 3 ῃ 19Η). Καῤοία Αεδάοπιγ Καΐρου ο. η ς με δέκα εναν εν δεοπικὰ Γωνία Α. ης ὕστου λε λα. ο . ΜΗ. τ' αββίδης Ατὸ αν, Παρί Μα οα όν Μαρνέρος ΜΙΑ ΡΙΖΖΑ ΠΟΥ ς αν κ ακέατα ελα μις ος μον ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΙΕΕΤΕΒΙ5 ΤΑΝΕΒΙ 60. Ι10. μασπνας ΟΕΗΜΑΞΣΟΑΕΙΑΝΙΙ ΑαΕ ΕΝωώΟΥ ΥΟυΒ ΜΕΑι. Α Α ΙΝ ΤΗΕ ΟΟΜΕΟΗΤ Ν Ν ΟΕΑΝΟΙΟΡΤΥΙΕ Δ θ ΟΥΡΒΗΙΟΤ ΤΑΝΕΗΝ, Ρ 0 ΤΕΙ. 366424, 342047 ΥΝΙΤΗ ΟΥΡΗΙΟΤ ΗΟΘΡΙΤΑΙ/ : ' ᾿ ΜΑςςΟΙ. 15 ΜΙΟΗΑΕΙ Η. ΜΙΟΗΑΕΙΙΟΕς 5ΤΗ. ΦΡΕΟΙΑΙ ΜΕΖΕ - ΥΙΗΙ ΑΟΕ ΜΝΙΝΕ Σ Α ΟΕ ΤΗΕ ΚΟΑΟ ΟΕ ΑΒΙΕΙ. ΟΙΝΕΜΑ σι αβΕΏΩ ΩΝΙ 8 ΝΙΩΑΥΘ8 ο ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 90 ΗΟΜΕ ΒΕΙΙΝΕΗΥ Αγίας ΟΠήθίίπίς 4, Οειπιαςοςθἰᾶ ΑΝΔΡΕΑΣ ἃ ΑΝΘΟΥΛΑ {Ιπιαςςοἱ - Ογρίω5 -- Τε!.: 325211 Αγ. Γεωργίου 51, Ύψωνας ΝΙΩΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΗΛ. Τ125305 ο] ΠΑΛΜΟ Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 8 Αδελφός Λτὸ οι ΑΠΟΟΗΚΕΣ 104,9 ΠΠ Ὁω ΒΑΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ώΟΝΑΔΙ ΚΟ ΕΚΛΕΚΤΟΝ ..δεν παίζεται µε τίποτα! το} - Ελαιόλαδον ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ --υ-- ] ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «μα χε ναἑλ1/ ΝΙΟΟΦΙΑ ήσαν Μάνος | ΧΑΜΗΛΕΣ ρα Κυπριακές Μαρμελάδες απὀ ος Ἱ ϱ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟΥ απὀ ε2τοτ.μ. κ ς. ον Κυπριακό Φρούτα 9 [ΓΠΑΓΩΜΑΤΑ, ΜΟΝΟΚΟΤΟΥΡΕΣ πάση να ο (Εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) από 23 το τ.µ. ἘΤΕΑΝΟΕ ΕΧΑΙΙΚΑΤΙΟΝΕ Ὡπ ποκκασηᾳ αι 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΝΕΣΟΑΥ Έγιν ΜΑΟΗ 1996 Αδούπολὴ (Μπάνιο, αποχωρητήριο, νιπτήρας) από 2150 το σετ ΘΟΗΟΙΑΗΦΗΙΡ ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝς ΜΟΝΡΑΥ. 8Η ΑΡΗΙΙ 1006 | τν αμα ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 8.Πῃ, : ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΤΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ Θέλετε ξένους εργάτες ειδικευµένους, νά δὲ | Τ5 αποθήκες» µας 6/ίερα!!! ανειδίκευτους και όλα τα επαγγέλματα ειδικοί στις οικιακές θοηθούς ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Οδός Καλαμών, Στρόβολος, τηλ. 02-483126 Γρηγόρη Αυξεντίου 1188 ΛΕΜΕΣΟΣ: 193 Αγ. Φυλάξεως (200 µέτρα από την υπεραγορά ΒΗΧΑΣ), τηλ. 05-371999 Αγιο ς γιος Δομέτιος. ΛΑΡΝΑΚΑ: Οδός Διον. Σολωμού, (πίσω απὀ παλαιό Τη λ. 362411 /9, Εαχ 362433 εργοστάσιο ΒΙΑΛΚΟ), τηλ. 04-665090 ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 ΗΛΛΟΥΛΕΡΤΗΙ κ ΥΝΕΛ 25 πο τος πλπποὶὗ ΣΤΟΝ ϱςγονο 21. «Άλλα εν τ) αμµάθκια του λαού τζ! άλλα του κουκκουφκιόου» Λέγεται σε συγκρίσεις. 22, «Αγαπώ τον καλόν µου για τα καλα του» Αναφέρεται στους συµφεροντολόγους, 23. Α«φορμή Του κλανιάρη εν το ξεροθέξηµο» Εκείνος που θέλει να κάμει κατι βρίσκει την αιτία. 24. «Απ᾽ αγάπουν τον καλόν µου, οκτώ χρόνια στο πλευρό µου, εν έξερα αν ἤσιεν γένεια» Αδιαφορία για πρόσωπα απὀ τον περίγυρο µας. 25. «Αλοί σε γλέπουν εκατόν, αλοί σε γλέπει ο νους σου» Όταν ο ίδιος δεν έχεις μυαλό, τι να σου κάµουν οι άλλοι: 26. «Αντι να τρίζει η ἀμαξα, Ττρίζει ο αµαξηλάτης» Αντί νάναι παραπονούµενος το θύμα, είναι ο θύτης. 27. «Αν έσιεις τύχη θκιάθαινε τζαι ριζικό παρπότα» Η τοίχη και η µοίρα καθορίζουν τη ζωή µας. 28. «Ακτυπός µου Τζια! πονώ αφορκούµαι σου Τζ!’ εγιώ» Όταν κἀποίος µας κάµνει να πονούµε νάναι σίγουρος πως θάχει την απάντηση. 29. «Άγιος πον θαμματουργά, εν δοξάζεται» Για να µας λογαριάζουν οι άλλοι πρέπει κι εµείς να φερόμαστε ανάλογα. 30. «Άκουε πολλά τζιαι πίστεφκε λλία» Όσα ακούμε δεν είναι όλα αληθινά. 41. «Άλλοι γυρεύκουν τα γένια, ΤζΙ’ άλλοι ξυούν τζιαι ρίφκουν Τα» Κάτι που άλλοι το θεωρούν απαραίτητο και το επιθυμούν, για άλλους είναι περιττό. 32. «Α που σας έσιει για χαράν, η πλήξη εν τους λείπει» Λέγεται σε περιπτώσεις που κάποιοι µας ανταποδίδουν το αντίθετο απὀ αυτό που περιμένουμε. 33. «Αν µεν φακκίσεις πας τ᾿ανώφλιον εν θωρείς το κατώφλιο» Πρέπει να µαθαίνουµε µέσα απὀ τις εµπειρίες µας. ΜΗΧΑΝΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑἱ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΟΥΜΗΣ Α. ΚΟΥΜΗ ἆ ΥΙΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΕΣΑ ΦΑΙΔΡΑΣ6 (πλησίον Των Διυλιστηρίων) ΤΗΛ. Εργοστασίου 695717 ΤΗΛ. Οικίας 696165 ΛΑΡΝΑΚΑ κδς κο ὀθος ἡ πενκναι πε ο ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ (συνέχεια) 384. «Α πόσιει µμούγια, µουγιάζεταν) Ο φταίχτης ενοχλείται χωρίς να κατονομάζεται, 35. «Αλοί στ αντζιόν πον να ραεί» Αλοίμονο σε κείνον που θα πάθει ζημιά. 36. «Αμα τρίφκεσαι πας τη µατσούκα του θοσκού εν να σου τες θρέξει» Πολλές φορές µε τες πράξεις µας αποζητούµε την τιμωρία. 37, «Ανάγιως Τον κολιό, να σου φκόλει τ᾽ αμμάθκια σου» Λέγεται για τους αχάριστους 38, «Αν µεν μ᾿ αγσπός προσγέλα µου» Δεν είναι ανάγκη ν᾿ αγαπούµε κάποιον για να του φερόμαστε καλά. 399. «Αφήκαµεν Τα θέρη Τζια! ξικανναουρίζουµεν» Αντί ν᾿ ασχολούμαστε µε τα ουσιώδη, κοιτάζουµε τα ασήματαντα. 40. «Αν µεν φορήσεις παλιά, τζιηνούρκα εν έσιεις» Στη ζώή πρέπει να είµαστε οικονόµοι. 41. «Ασσιηµοφόρε Τζια! μεν ριάς» Καλύτερα να φοράς κάτι το άσχημο παρά να κρυώνεις. 42. «Αν µε σπείρεις ήνταλως εν να θερίσεις» Τα αγαθά χρειάζονται κόπο ν᾿ αποκτηθούν. 43. «Αν µεν έσιει η Ταπατζιά σου εν να πεινάσουν Τα παιθκιά σου» ) Στη ζωή πρέπει να είμαστε προνοητικοί. 44. «Αη Γιώρκη κλούθα µου, Τζι εσού τον πόδα τάρασσε» Να µην τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. 45. «Άδε πεύκους για Ιλάρκα» Ο καθένας όπως έχει συνηθίσει. 46. «Άμα 6άλεις την κουφήν µες Τον κόρφο σου σίουρα εν ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΤΔ Τοί: 465105 Λεωφ. Στροβόλου 79Γ ἃ 149 Κ.δ | 9 ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ο ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ υλών να ντο ον ον ας Ὑν αν «ΡΕΙ ΑΠαΟ»» αΒΙΗ.Ι Ηουςε 4 ΒΕΡΤΑύΟΗΑΝΤ οσα ο κα ο Κακασαία κατὰ ΝΕ 5ΕΚΝΕ ΒΕΕΑΚΕΑΣΤ -ΠΟΝΕςΗ - ΡΙΝΝΕΚ ΤΑΚΕ ΑΝΑΥ κ Χάμπουρκερ ἁ Σάντουῖτς Χ Σουβλάκια Χοιρινά Ἄκ Κοτόπουλο κ Ψάρι κ Μπιφτιέκια ο ου. ϱϱϱΟΟΟὉὑ«αυωυυυουμυυυυνοι-ιἩνν”ννἩἒ”ιὦἩἒἩα πω ώμο νυν ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΛ.: 03-8248146 - ΔΕΡΥΝΕΙΑ να σε κρούσε!ι» Πρέπει να φυλαγόμαστε απὀ τους εχθρούς µας. 47. «Αθκιασερός παπάς, θάφκει τους ζωντανούς» Η αργία µήτηρ πάσης κακίας. 4δ. «Ακτυπούν τον παπά µε Τα πρόσφορσ» Απορρίπτουμε µιαν συμφέρουσα προσφορά. 49. «Αν µεν ηµπόρεις να δέρεις, φοίτσοιαζε» Να µην αφηνόµαστε στη µοίρα µας, λόγω αδυναμίας. 50. «Άμα έσιει µέσα το σπιτάτζιν εν καλόν το γεναικάτζ!» Η προνοητικότητα µας βγάζει ασπροπρόσωπους. 5Ί. «Ας εν ὀμορφηῃ η όρνιθα µου τζι’΄ας µεν γεννά» Η ομορφιά από µόνη της δεν αρκε(. 52, «Αν θέλει ο γείτος σου αρµόζεις τα παιθκιά σου» Οι σχέσεις µε τους γείτονες µας πρέπει νάναι καλές. 53. «Α που σκάφτει το λάκκο του γειτόνου του ππἐφτει µέσα ο ίδιος» Οι κακίες πληρώνονται. 54. «Ἅμα µπεις µες ΤΟ χορό, εν να χορέψεις» Ἅμα µπλεκτείς σε µια κατάσταση πρέπει θέλεις δεν θέλεις, να φερτείς ανάλογα 55. «Α πον χουµίσει το σπίτι του ππέφτει Τζια! Τσιλλά τον» Αν οµείς δεν παινέψουµε το σπίτι µας ποιος θα το κάνει, 56. «Α πόσιει τα γένια ας γυρεύκει Τζια τα κτένια» Πρέπει απὀ μόνοι µας να αντιµετωπίζουµε τα προβλήματά μας. . 57. «Άμα µε ήσιες εν µε ήσιες, Τωρά ήντα σεις Τζια! κλαίεις» Πρέπει να στερηθούµε κάτι για να δούµε την αξίαν του. 58. «Α πον εἰδεν Βουνά τζιαι κάστρη είδεν φούρνον τζι’ εξηππάστη» Και τα ασήμαντα φαίνονται µεγάλα στην αδαή. Με την παροιµία «Α που πονεί πά στο γιατρό» που σηµαίνει πως εμείς που έχουµε το πρόβλημα, εμείς που πονούµε, και ο Θεός ξέρει πὀσο πονούµε, να αποταθούµε στο γιατρό, δηλ. να φροντίσουμε για την Υατρειά µας. Μόνο να προσέξουμε τόσο τον γιατρό, όσο και τη συνταγή που θα µας γράψει! ΡΑΝΙΑ Η διπλωματούχος μέντιουμ Ράνιατώρα κοντά σας µε τις πιο εκπληκτικές ικανό- τητες σε ό,τι αφορά το μέλλον σας. Στα αισθηµατικά, οἰκογενειακά, επαγγελµατι- κά, οικονομικά θόµατα. Ἐχούμε την ικα- νότητα να σας βοηθούµε, στην επαναφο- ρά προσώπων και λύσιμο µαγείας. Εκατόὀν τοις εκατόν αποτελέσµατα. Απ' όπου κι αν βρίσκεστε, στο τηλέφωνο 463765 καθη- µερινά 9 π.μ. -7 μ.μ. 09-5561589. ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΙΕΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΙΙΤΙΤ] ΤΗΛ. 825365 ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ 8258156 ΜΟ8 09-ό37002 24 ΗΛΑΦΥΧΛΟΦΈΗ ΚΕ ΡΥΝΕΕΑΛ ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ εν Το 1996 ανέτειλε στο γήινο ' ! κόσμο χωρίςτον Κων- σταντίνο Μαύρο. Έμπαινε στο τελευταίο του ύπνο µια πρόσφατη Κυριακή, µερα ανάπαυσης. . Έφυγε προδοµένος απ’ ὅτι αγάπησε ανάµεσα σ' άλλα. το ποδόσφαρο. Τραγικό φορείο του προς τον θάνατο ότι επέλεξε να ΥΝει αντικείµενο της επαγ- γελµατικής του ὁραστηριότητας, το αυτοκίνητο... Το δεύτερο αδικοχαμένο απὀ τα πέντε παϊδιά ενός ταπεινού αγωνιστού της πατρίδας, του Ανδρέα Μαύρου, συνθηκολόγησε µε το θάνατο στις 1! Δεκεμβρίου 1995, αµέσως την εποµένη µέρα της φοβερής σύγκρουσης του αυτοκινήτου του στην Πάφο, κατά την επιστροφή του απὀ ποδοσφαιρικὀ αγώνα. Ο Κωνσταντίνος Μαύρος δεν έδωσε µάχη µε το θάνατο. Απλώς συνθηκολόγησε µαζίτου, επειδή η ὀΏχρονη ζωή του δεν κατα: µαρτηρεί βεβαρηµένη απὀ απανθρωπιά ψυχής. Οάνατος, λοιπόν δεν ἦλθε σαν εχθρός. Δεν του ζητούσε να καταθέσει όπλα, επομένως, την παρουσία του ζητούσε σ' ένα κόσμο όπου το ήθος, η φιλευσπλαχνία και γενικά η αγάπη γάτο συνάνθρωπο βρίσκει στεφάνι αξιοσύντις και εισιτήριο για την αιωνιότητα. ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΒΑΣΙΛΗΣ 4 ΥΙΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Κοντά µας θα βρείτε τις πιο Χαμηλές τιµές και µια άρτια εξυπηρέτηση. Γίνεται κατ οἶκο διανοµή χωρὶς καμμιάν επιβάρυνση. Δώστε την παραγγελία σας στο ΤΗΛ. 420501 και θα πεισθεῖτε Θα βρείτε: Ψάρια κατεψυγμένα Φρέσκα Φαηγριά Κατόπουλλα χὠριάτικα Σουπιὲές Κουνέλια χωριάτικα Καλαμᾶρι Ορτύκια Οκταπόδι Σορκοὺς Γαλέος Στην Φρουταρἰα θα βρείτε και του πουλιού το γάλα να” ) . ν 9 ) ν ή νο ' ) , ) . . , α . ! ' ' ͵ | } η ε ῃ , η ᾿ μι 9 . } οσον .Βοοἰθιγαηῖ 4 Τεράστιος χώρος για ρ8ΙΕίπς ποηναννηνννν ΡΟΒΗΤ νΙΕΝΝ Γεωργίου Βυζηνού Πάνω απὀ την αἴθουσα επιβατών του Λιμένα Λάρνακος . φο ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΙΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ Λαρνακείς τέρµα πια στο ψάξιμο γ΄ αστό τος ζητούσατε. Στο λιάνι της Λάρνακας σε ἑνα ὀάορφς κτιριακό συγκρότηµα µε δέα τη θάλασσα καὶ 3 ατολίδια της λειτοὐργῆσε και ὅας περίμενε! το 8ΙΚΟ σας εστιατόριο. Οιἀνετοι χώροι του, η καθαρίὀτητάἁ του µα κα: το προσωπικό του σας περιμένουν να το γνωρίσετε) ΡΟΒΤ ΥΙΕΝ ΗΕΞΦΤΑυΒΑΝΤ για σας, την οικογένεια, τους φίλους, Τα πάρτυς τῶν γενεθλίων, των ας των αρραβώνων ακόµα και τῶν ἅμων σας. ΡΟΒΤ νε ΒΕΞΡΤΑΙΒΑΝΤ Σερβίρεται φρέσκο ψάρι καθημερινά, Είμαστε στην διάθεση σας ολόκληρη την βδομάδα για την άμεση εξυπηρἐτησἡ σας απὀ τις 12:00 το μεσημέρι µέχρι τις 12.00 τα µβοάνυκτα. ΤΗΛ. 04.084824 Κάθε Παρασκενη, Σάββατο, ζωντανή μουσική σόουνοφοοοοσς οσο οοὀεοφοοφουσοσδοοσςα ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΑΓΙΟΤΙ»5 ΚΙΟΣΚ ΑΡΧ. Μακαρίου Γ΄ 16 Γεροσκήπον Τηλ. 242691 ΠΑΦΟΣ (ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ) Οδός Στασικράτους ΝΑ (Πίσω απὀ το Τραστ) Τηλ. 461787 ΛΕΥΚΩΣΙΑ διάφορα σχάρας Τ- Ώοης 5ἱοαΚ Πέστροφα Παγιδάχια αρνίσια Συκώτι µοσχαρίσιο Κοτόπουλο Ορτύκια Μπριζόλα χοιρινή Μπριζόλα χρασάτη Κρασάτο χοιρινό Σουβλάκια χοιρινά Σιεφταλιά Λονκάνωα Χαλλούμι Μανιτάρια Χούμµους Σαλάτα κατ' άτομο Γιαούρτι ΤΟ ΣΙΠΑΙΚΙ ον ΟΙ ΙΕ ΚΟΠΒΠΑΜΑ Ν,Ε. νΑΤΗ ΙΟΠΙΡ ΙΤ | 55 Οοἱοῦοι 25ἱΠ Αεγοροϊἱΐ, Νίοοςἰᾶ | ώθηση Ταἱ. 45οβ8 | οκ ο Ε | ὃ κ Ν ιν Τούριες Γόμων κ) Δ Ἶ Τούριες Γενεθλίων ἓο ολλ » : Μομούλιο δ ΙΚ- . ὁ Δοκούμια ν ο ὃν .. Πακλαβοδάκιο Λιβανέζικα νς οι σον , πι Διάφορα Κεροστικό νια ψιοριὲς ἡλνλνερρμκνσ και όλα τα εἶδη Ζαχαροπλαστικής Γήτοες Ἠοῦύπες Ελιωτές Ααχμαισιού᾽ Χολλουμόπιτες ΠΠουρέκχα τνορόπητες Δδόκτυλα Κολοακοτές Ἐν ας Λουκονικόπατες Μπλόπιτες Φλοούνες Σιού Κώκ Τάρτες Κοτόπιττες Πουρέμα {Χολλούμι, αναρή, Μεγμό) ΕΚΤΕΔΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ετ ΙΑ ΠΑΡΤΥ, ΓΕΝΕΘΔΛΙΑ, ΓΙΟΡΤΕΣ /) ι ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 ο ο ο σενα - βρόνα :Εωμτος - Ενοσῴοξις ἐν κάδετ τικολος πρπκομνς λωμράτης Μ. Σαβῤῥίόης ἁτήὸ ο . καστ} πρεεσοτεὺνς (9 λ κκ πα 3] Τὰν οκοπεύεται να κτίσετε το σπίτι σας µε γούστο και χάρη εβάτε τότε στην ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α. ΚΟΝΤΙΔΗΣ ΛΙΑ Οδός Γρηγορίου Θεοβόγου 4 Τηᾷ. 05-382869 ΛΕΜΕΣΟΣ ν σκΝ ΟΝΤΑΕΙΟ ΡΙ72/Α (ΔΕΗ, 58εε ΤΩΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Ξς ΤΕΙ.. 458520 - 4585755 ΝΙΟΟΡΙΑ ΡΕΟΡΕΟΜΟῦ ἃ ΖΙΝΟΝΟΣΡ1 } (ορεν ΕΝΕΗΥ ὈΑΥ | { ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ { ς «ΡΕΙΙΝΕΗΥ» ΟΡΕΝ ΣΕΗΟΝΙ 13 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΗΜΜ Κώστας Π, Χριστοδούλου ΛΤὸ, ο ο. » Κουρτινόξυλα Πλακέ »Κουρτινόξυλα Στρογγυλά (και σε Μπρούντζινο και Αποίμηση) ο Βενίσχισαν πλάινς - Αλουμινίου και Ξύλου - Ρόλλερ πλάινς - Ύφασμα και ξύλου ο Βέρτικαλ πλόινς «Κουρηνοδηγούς όλων των τύπων ο Αυτόματους μηχανισμούς κουρτίνων » Τρέσες για κουρτίνες ο Διάφορα διακοσμητικά κουρτίνων οΤΕΝΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ - Καυνουπιέρες ρολό μοναδικές στο είδος Τους. Γρηγόρη Αυξεντίου 42. Άγιος Δομέτιος. 2360 Λευκωσία τηλ. 357-2-461296, Φαξ 357-2-449626 τικ, 7628. 2431 Λευκωσία Κύπρος Ἡ ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 Η εξέγερσις των Ελλήνων κατά του Τούρκου δυνάστη, το 1851, υπήρξεν επιβλητική και µεγαλειώδης, διότι ήταν µια εξέγερση, ηθική, ιερή, «υπέρ πίστεως και πατρίδος». Το αποτέλεσµα αυτής της εξέγερση οφείλεται πρώτιστα εις δύναμιν υπερφυσικήν, εις την βοήθειαν του Παντοδυνάμµου και Παντοκράτορος Θεού. Οι επαναστάτες ραγιάδες εστηρίχθησαν κατά κύριον λόγον εις την βοήθειαν και συμμαχίαν του Θεού εἰς το έργον τους. Με την πίστι προς τον Θεόν, κατώρθωσαν οἱ µεγαλόφρονες εκείνοι πολεμάρχοι να ανάψουν απὀ την τέφραν τετρακοσίων χρόνων μαύρης σκλαβιάς, την φλόγα της Μεγάλης Ιδέας του Γένους, Εζήτησαν εἰς τον αγώνα τους όπως ἦταν φυσικό και την βοήθειαν, σκέπη και προστασία της Υπερμάχου του Γένους των Ελλήνων Στρατηγού, της Υπεραγίας Θεοτόκου και η Παναγία µε τις πρεσβείες της προς τον Υιόν και Θεόν της, έγινε η Σωτείρα και Ελευθερώτρια των Ελλήνων. Άναψε στις καρδιές των πιστών ραγιάδων την φλόγα της ελευθερίας, η οποία έφερε το αποτέλεσµα να συντριβεί ο τύραννος της Ελλάδας. Ἐγινεν η Παναγία η προστάτρια, η παρηγορήτρια, το στήριγμα και η νικοποιός δύναμἰς του υπέρ ελευθερίας αγωνιζοµένου Γένους µας. Εις την Αγίαν Λαύραν, κατά την ηµέραν του Ευαγγελισμού της, κάτω απὀ το λάβαρο µε ΕΑΛΑΛΟΥΛΕΟΈΗ ΚΕΡΥΝΕΕΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ὀδης ΜΑΡΤΙΟΥ 18621 Παναγία. Π Ελευθερώτρια του Ελληνικού Ἔθνους την εικόνα της Κοίμησης της, που ύψωσεν ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, οι πρωτοστάτες της εθνικής εξέγερση, έδωσαν τον ιερό όρκο, «Ελευθερία ή Θάνατος» και εζήτησαν την βοήθειαν της Παναγίας διά να ελευθερωθή η σκλαβωμένη Ελληνική γη. Μα και προηγούμενα οι Κλέφτες και οι Αρματολοί εις την Παναγίαν εστήριζαν τις ελπίδες τους. Ο Αρμµατολός και Κλέφτης Νικολός Τζιουβάρας εκεί στο Καρπενήσι, «είχε φλάμπουρο όμορφο, κόκκινο και γαλάζιο, µε το Χριστό, µε το Σταυρό και µε την Παναγία». Οι Κολοκοτρωναίοι: «Κινάν να παν στην εκκλησιάν για να λειτουργηθούνε, φορούν τα πόσια τα χρυσά τις ασηµοπαλάσκες, Φλουριά ρίχνουν στην Παναγιά, φλουριά ρίχνουν στους Άγιους και στον αφέντη το Χριστό τις ασηµένιες πάλες». Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γέρος του Μωριά, λέγει ότι διά πρεσβειών της Παναγίας, «εγεννήθη ισχυρός εν πολέµοις» και διά τούτο έκτισε τον ερειπωμένο Ναόν της. Ο Στρατηγός της Ρούμελης Γεώργιος Καραισκάκης επαργύρωσε την σεπτἠν εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας», διά την υγείαν και τας λαμπράς νίκας που του εχάρισε», Ο Μεγάλος διδάσκαλος του Γένους Κωνσταντίνος Οικονόμου, ο εξ Οικονόµων, εις τον επιτάφιον λόγον του την 52-2-1848, εις τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην αναφέρει «Ότε το πρώτον έφευγεν εκ της πατρίδος τον κίνδυνον του διωγμού, διέβη διά των ερειπίων κατεδαφισµένου ναού της Θεοτόκου και σταθείς και δακρύσας είπε: «Ω Πανντάνασσα, σώσον µε διά των αγίων σου πρεσβειών και αξίωσον µε πάλιν επιστρέψαι βοηθός του τεταπεινωµένου λαού σου και λατρεύσαι μετ᾽ αυτού τον Υιόν σου και Θεόν µου και Κύριον, εις τούτο το πρώην της Θεομητορικής σου δόξης αγιαστήριον». Και επανελθών, απέδωκε την ευχήν τω Κυρίω, κτίσας τον Ναόν της Αγίας Μονής». Ο ποιητής Γ. Δροσίνης, στο ποίηµά του για το µεγαλούργημα του Κωνσταντίνου Κανάρη, που εθάµβωσε την Ευρώπη, γράφει τους στίχους: «Μεσάνυχτα ο πυρπολητής εγύρισε και πήδησε απ᾿ το γρήγορο καίκι, πιστός να φέρη µε τα πόδια ολόγυμνα στην εκκλησιά το τάµα για τη νίκη. Το χέρι που άτρεµο έσπειρε τον θάνατο µε το δαυλό, το φοβερό το χέρι, τώρα ταπεινωμένο και τρεµάµενο, στην Παναγιά ανάβει ἑν' αγιοκἑρι». Εμείς, οἱ εκτοπισµένοι Έλληνες της µαρτυρικής Κύπρου, αλλά και ολόκληρος ο 29 Ελληνισμός του νησιού µας, που για δεκαεννιά τώρα χρόνια υποφέρουµεν απὀ την βάρβαρη Τουρκική εισβολή του Ιούλη του 1974, κι άνθρωποι δεν βρίσκονται το δίκαιο να μας δώσουνε ας στρέψουύµε τον νου καὶ την ψυχή µας προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον και ας την παρακαλέσουμε να συνεχίσει να µας προστατεύη, να µας σθενώνη και στηρίζη εις τον δύσκολον αγώνα µας δι ελευθερίαν των κατεχοµένων εδαφών µας και απαλλαγήν από τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα και τους εποίκοὺς και δί’ επιστροφήν και επανεγκατάστασιν εις τα µέρη µας αυτά, κάτω από συνθήκες ειρήνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Με πίστη και τεποίνωση ας αναπέμψουµε προς την Παναγία µας την πιο κάτω προσευχή: «Ταχύ δέξαι Δέσποινα, τάς ικεσίας ημών, και ταύτας προσάγαγε τω σω Υιώ και Θεώ, Παρθένε Πανάχραντε΄ γνώτωσαν την ισχύν σου φιλοπόλεμα έθνη᾿ τω νεύμµατι σου πάντας ηµας διαφύλαξον», και ας είμεθα βέβαιοι, ότι σύντομα θα µας ακούση η Παναγία και θα αξιωθούµε σύντομα πάλι, να ψΨάλλουμε σ’ όλες τις σκλαβωμένες τώρα εκκλησίες µας τον υπέροχο νικητήριο παιάνα, «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια...». Χριστόδουλος Γ. Παχουλίδης ΠΠ. ςΠΗΗΠΥΞΡΟ ΞΤΟΠΊΟυ μον στι : Ακὶς Οηγςοσίοπιου πελατών της, έχει ανεγείρει νέο πρατήριο στην Κοκκινοτριµιθιά. Τονέο πρατήριο θα προσφέρει στο κοινό. συνεχἠ παροχή καυσίμων για ολόκληρο το θ4ωρο. µε αυτόματο χρηιιατοδέκτη που είναι συνδεδεμένος υε λες τις αντλίες καυσίμων. -- Φμρθ/ - Βθρωία: σα Αμόλυβδη βενζέντι -- Πετρέλαιο ΝΜζΕλ (08δοι) - Καθσορό Πετρέλαιο Πρατήριο ΛΙΝΑ Υπό τη Διεύθυνση του κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΝΕΚΝΑ Κοκκινοτριµιθιά, Λευκωσία, Τηλ. ϱ02:834 160/832816. Οικία. 02-821979 Μεγάλο κατάστηµα µε πλούσια ποικιλία αξεσουάρ αἰποκινήτου Ελαστικά αυτοκινήτου ΒΗΙΟΘΕΞΤΟΝΕ Μηχανέλαια ΕΙΝΑ Αλλαγή λαδιου και φίτρου Πλυσιµο αυτοκινήτων και Τεκάλεμιτ Κατ’ οἶκον παράδοση πετρελαίου ω καὶ όλα αυτά µε τη γνωστή και άψογη εξυπηρέτηση της ΛΙΝΑ. εκ ΓΝΕΜΝ/ ΟΝ/ΝΕΑΣ: Ραιαιἰπηπὶ, Τθἱ: 826005 δν ΟΗΝΥΞΑΝΤΗΟΣ 8 ΗΕΙΕΝ κούσουιου 93, Οήίνα Ὀπίσεηί 51, (ο/{ 151 Αρήϊ Ανθ.), ο8-57Ώειαε ΒΑκορή Ὀ ς ΟΙ ζὤ σ - σκκως πε Δ ΝΕΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΕΕΙΑΝΡΡΑ | ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΝΑ ΕΓθ5ἠ απα αῄοίαὶ Πᾖον/θις απα Ι απαποθιηεη!ς Μ/Θααίπο αθςο(αΊίοης, ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΟΙΑ /ΘΟΙΠΟ ΩΙΟΝΠ5 ΟΩ [θΩ1 Ἱ(Τα αποξηραμένα λουλούδια εἶναι δικής | Το µεγαλύτερο, πιο σύγχρονο πρατήριο ΛΙΝΑ στην Κύπρο µας κατ ασκευἠς) Ἡ ΛΙΝΑ. η Κυπριακή Ἑταιρεία Πετρελαιοειδών, Επιπλέον θα προσφέρονται και τα στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση Των ακόλουθα: 22 ΗΑΑΟΦΥΛΕΡΕΈΙ ΚΕΡΥΝΕΕΛ ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Σ.Α. Σπύρου (Πέπη) Ἁ κΧΧ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’ 22Α, ΤΗΛ. 524887 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΝ - ΝΗΣΟΥ » Μίξερ µπάνιο, νιπτήρα - γούρνας . Καθρέφτες όλων των ειδών » Κουρτίνες µπάνιου » Ντους µε συρόµενες πόρτες ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΥΕΒΟΝΙΘΟςΡ ΗΟΤΕΙ. Το Ξενοδοχείο στην πιο ρομαντική και προικισµένη απὀ τη φύση Ύ περιοχή της Πάφου. Μια εξωτική γωνιά στο πιο μαγευτικό περιβάλλον της δυτικής παραλίας της Κύπρου. Δυο βήματα απὀ το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου της Πέγειας, ένας περίπατος στην καρδιά της Βυζαντινής Παράδοσης. Άγιος Γεώργιος Πέγεια - Πάφος Γοι αυαΙάνγ ἳ ἷ 1ΑΙΑ 6ΑΡΟΟ Εβοµ/ΤΩ λε ΟΝΕ ΤΗΕ Μοπιο ΑΛΑ ΛΝΟ 5Εα Ἰκεῖς ΑΙΠΟΒΑΕΤ ΟΜΑΞΤΕΒΙΝΟ :ΗΟΤΕΙ ΗΕΞΕΗΝΑΙΤΚΑΝ5 «ΑΙΑΟΒΑΕΤ ΗΑΝΟΙΙΝΟ ΙΝΛΑΡΙΝΑΟΑ 6 ΡΑΡΗΟΦΑΙΑΡΟΠΙ -04Β Ἀενταί 5. Νε ΑΝΟ ΑνΏ ἀβηολο ΣΟΟΩΒΡΙΕΗ :ΟΡΕΑΝΙΘΕΟ ΤΟΟΒΕ ΝΕ ΑΝΟΌ ΑΝΟ ΑΡΗΟΛΟ ἔ ΑΙΗΤΩΑΝΞΣ αθς Αα μλνς το, απαπνηναπντσππττατἰῤθὀ ωρα νιννωμμμμω. ω. ο νο ολ ολα νά ή) ως ανν ΑΛΑ Ἠρεα οί µας 98 Ἀψνὸ «0 ο πμ νρφι Συγκρότηµα Φρουταριών Κάρµι - Λιμνιά Κάρµι υὑπήγωϊί Ιπιρογῖ - Εχροίὶ Κοντά µας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά καθώς επίσης και είδη 5ιῤΘΓΠΙΔ8ΓΚΘί Πρόθυµη εξυπηρέτηση σε όλους τους πελάτες µας τους οποίους βάζουμε πάντα ΡΟ. Βοχ 8802 :Φίτονοίος (ΑοΓοροΙί5) ΟΥ 2007 ΝΙΟΟΡΙΑ- ΟΥΡΗΟ5 ΤΕΙ. 02-311904 (4 1188) ΕΑΧ. 02-9120584 ΙΑΠΝΑΟΑ πρώτους. ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Τηλ. 06-621078 “ : ο Ν.5.Κ. ΙΕΑΤΗΕΗ - ΡΙ ΑΟΤ Ιιτο. ΚΕΡΥΝΕΙΑ Κάρµ Ί: Φραγκλίνου Ρούσθελτ 53, ΟΕΕΙΟΕς 4 ΘΗΟΝΗΟΟΜΕ: ΝΑΒΗΕΗΟυΕΕς: . τηλ. 05-9467699, 05-940420 240 Ιἠρεπίας 5ίτ. 5πορς 9:-4--5 Κοιπος (11πιπες Αθ) Μάνα 11 για σένα ζούμε Θα µας βρείτε στην νέα µας διεύθυνση στην Ακρόπολη, σε ιδιόκτητους άνετους χώρους και µε απεριόριστο χώρο στάθµευσης. Διαθέτουμε σε πολύ µεγάλες ποσότητες (χονδρικά ἅ λιανικά) Πρώτες ύλες για παπουτσια, Τσάντες, ζώνες αγωνιζόµαστε Κάρµι 2: Προµαχών Ελευθερίας 43 (δίπλα από το Σεισμός ΟΙμβ), τηλ. 05-915094 Λιμνιά Ί: Αγίας Φυλάξεως (προς το Βουπά Αοουί Αγ. Φύλας), τηλ. 05-382965 Λιμνιά 2: Λεωφ. Μακεδονίας, τηλ. 05-741690 Λιμνιά 3: Ύψωνας τηλ. 05-398188 για σένα ΠΑΓΟΔΑ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΣΠΤΑΤΟΡΙΟ Το εστιατόριο µας εὐχεται στην εκλεκτή πελατεία του Ευτυχισμένο το νέο έτος 1996 Λουκή Ακρίτα 11, Λευκωσία Τηλ. 474245 Ώρες λειτουργίας: 1-2.45, 7.90-11.90 Καθημερινά εκτός Κυριακής ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΤΑΚΕ ΑΙΝΑΥ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟΝ Πάτροκλος Ιωάννου Πωλούνται σε τιµές ευκαιρίας » ῬβηβΒδοπίο ΝΙάθο «ΒΠΙΘΙ8 »ΝΘνν Νίοοῃ νἰάθο 68ΠΙΘΓ8 » Διάφορα Ρονν6/ ἴοοις »Υιάθο µάρκας ἄ6ΠΘ/ΑΙ » Μοῦίιε Τοιθ6ρποπο » Κ8ΠᾷΟ ΗαΠΙΠΙΕΙ και » Διάφορα χρυσαφικά Σκοπέλου 5, Ανθούπολις Για πληροφορίες στο Τηλ. 02-962541, 09-518050 Γεύση απὀ.. ΚΕΡΥΝΕΙΑ Από την... ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στην... ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Δεν πρόκειται παρά µια νοσταλγική κερυνιώτικη γεύση από ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ - ΣΙΕΦΤΑΛΙΑ ΓΥΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ - ΠΑΤΑΤΕΣ Υπό τη διεύθυνση ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΦΟΓΓΑΡΑ στην οδό ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 28 στην ΑΝΟΘΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ. 971898 Έναντι Δημοτικού Σχολείου Συν/σμού Ανθούπολης ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ Απ'τους τάφους σηκωθήκαν πέρα κειστις Θερμοπύλες οι Ἰρακόσιοι του Λεωνίδα. Σηκωθήκαν, στοιχειωθήκαν και σταθήκαν ἀύλες μορφές. Ποιος τους τάραξε τον ύπνο, την αιώνια τη γαλήνη Ποιος τους σήκωσε απ’ τον τάφο, απ᾿ των µακάρων την ειρήνη τούς ετάραξε τον ύπνο, την αιώνια τη γαλήνη καΐτους έφερε στη Υη, του Γρηγόρη τ’ Αυξεντίου η φωνή, γνώριµη γι’ αυτούς ιαχή. Το «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» που ακούστη εἰς του Μαχαιρά τα ὀρη εις της Κύπρου τα βουνα που µονάχος ο Αυξεντίου ο Γρηγόρης με χιλιάδες, µε τους Άγγλους πολεμά. Σαν την αστραπή χυθήκαν των Τρακοσιων οἱ ψυχές, εις του Μαχαιρά να φθάσουν στις πυρίκαυοτες πλαγιές, του Γρηγόρη Αυξεντίου, της αθανατης Ψυχῆς, συνοδεία να γενούνε, νάναι αυτές τιμητική. Και στο δρόµο τις προφθαίνουν, απ᾿την Πόλη ο Κωνσταντίνος,των ονείρων Βασιλιάς, κιαπ᾿ το Ζάλογγο οι Σουλιώτες κιαπ το Κούγκιο Σαμουήλ. Κιαπ το Μεσολόγγι ἠλθαν, κιειν’ Χιλιάδες οι ψυχές με τον γέροντα Καφάλη νατις οδηγεί αυτές. Απ᾽την Αλαμάνα ο Διάκος κιο Δυσσέας απ’ το χάνη της Γραβιάς Φθάσανε κι αυτοί σιµά, στο βωμό της λευτεριάς. Έφθασε κι απ᾿ το Μανιάκι με το λάβαρο ψηλά, πο ΣΗ Φλογερός ο Παπαφλέσσας, όπως ήτανε παλιά. Κιαπ᾿ της Κρήτης το Αρκάδι με το Γαβριήλ µπροστάρη, έφθασαν γενναίων ψυχές εις την συνοδεία θέση για να πάροινε κι αυτές. Να κι οι Μακεδονομάχοι με τον Παύλο τον Μελά και σιµά τους παραστέκουν πολεμάρχοι απ᾿το Μπιζάνι, το Κιλκίς, τον Λαχανά. Κιο Χρυσόστομος απ΄ την Σμύρνη µε καθηµαγµένο σώμα, ἠλθε δω για να βλογήση της πατρίδος προμαχώνα. Κιο Δαβάκης απ’ την Πίνδο, κι απ᾿ του Ρούπελ τα οχυρά, κι απ τα μπουντρούµια του θανάτου στην πικρή µέσα σκλαβιά, εἰναι δω ψυχές σιμά. Κι απ' το καµενο σώμα που έμεινε κάρβουνο στο χώμα, απ᾿ του Γρηγόρη τ’ Αυξεντίου, το νεκρό λέω το σώμα, βγήκε αθάνατη και ωραία η λεβέντικη Ψυχή. Κι Αγγελοι Θεού επήραν του Γρηγόρη την ψυχή κι εουνόδεψαν µαζίτους, όλες οι δόξες της φυλής, οι αθάνατες, οἱ ωραίες, των ηρώων οι ψυχὲς, πούρθανε γι αυτό στη γη, εις της δόξας τα παλάτια να την πάρουν, νάναι αθάνατη κι αυτή. Χριστόδουλος Γ. Παχουλίδης ΟΜΟΡΦΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ Μικρή µας πόλη κι ὀµορφη και πολυξακουσμένη που ἠσουν το άνθος των ανθών σ’ όλη την οικουμένη και σε περιτριγύριζαν ολόχρονα οι ξένοι ΗΕ ΛΑΟΦΥΛέΕΈΤΗΕ ΚΕΡΥΝΕΕΑ 24 τώρα οἱ Τούρκοι σ᾿ ἁρπαξαν και σέκαµαν χαρέμι Σου χάλασαν την ομορφιά σου χάλασαν τα κάλλη µε τις τζαµές που έκαµαν οι Τούρκοι οι βαρβάροι ερήµωσαν τους ὄρόμους σου και τ’ ὀλορφο λιμάνι ακόµα και το κάστρο σου με τα αρχαία κάλλη Κερύνεια αλησµόνητη ποτέ δεν σε ξεχνάμε όσος καιρός κι αν χρειαστεί εµείς θα καρτεράµε πίσω για να γυρίσουμε γιατί ήσουνα δική µας και µε τη βία σ’ ἁρπαξαν οι βάρβαροι εχθροί µας. Γιαννούλα Κ. Μαρώνου Κερύνεια ΗΤΑΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙ Ἠταν λουλούδι ὀμορφο ήταν εωωδιασμένο μα ήλθαν και το τσακκίσανε κι όµεινε µαραμένο. Βάλαν φωτιά στη ρίζα του για να το κάνουν στάχτη μα κείνον τόσον άντεξε που η ρίζα δεν ξεράνθη Είναι εκεί και καρτερεί πάλι για να πολήσει σαν φύγει μαύρη συννεφιά να βγει και να ανθίσει, κράτα λουλούδι µου γερά και ο καιρός κοντεύει ν᾿ ανθίσεις µες τους κήπους µας και εκεί να βασιλέψεις. Γιαννούλα Κ. Μαρώνου Κερύνεια Φ ϱ) ἃ Υἱ0ἱ ΛΙΔ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Νικολάου Πεντάδροµος Σέντερ 4ος ὀροφός - Αρ. Γραφείου 404 Τηλ.: 05 - 475570, - 5 γραµµές Φαξ 05 - ὁ63650 τικ. 6166, 3905 Λεμεσός. ΦΑΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ασφαλιστικά Γραφεία Φαίδων Μιχαηλίδης και Υιοί ΛΤΑ ΠΡΑΤΙΣΦΕΛ/Ε Κατάστημα Νο. { Θέκλας Λυσιώτη αρ. 37 «ΟΕΜΙΝΙ ΗΟύΞΡΕ» Τηλ. 351515 ΛΕΜΕΧΟΣ κατάστηµα Νο. ὁ Ώολυκ. «ΝΑΑΕΙΑΒΕΑ ΟΕΝΤΕΗ» Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΑΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ . ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ . ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ .ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ .ΣΟΚΟΛΑΤΑΤΙΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΗ - ΓΕΥΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | ΤΗΛ. 397837 ΛΕΜΕΣΟΣ ολοι ἆλα ποιον δάς ώὰο ον ού και αρετών κος μδκδαμ ερισμ ράφείοΥ Φυγαικείωγ μω . οί ΠΥΤΖΑΜΙΕΣ - ΝΥΚΤΙΚΑ ΚΤΕΝΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ - ΕΕΩΡΟΥΧΑ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ - ΚΑΛΤΣΕΣ ραφείον ενδυμάτων Μ43 20} 44..: ον κωναρκεμσο ορ αθνας οσμή αδοοσσμώ κοκκινη με “Κμτάστημα γειυτερεσµού καν εγδοµάτωγ Λεωφόρος Αριστοτέλη Σάθθα 100Π] πρίν το στρίψιµο για το Νοσοκομείο δε Ἡ ῇ : ἕ οκ ασε πσονανωνωμαιω κφοιος ΒΟΟΝ ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ο κόσμος του βιβλίου άλλαξε. Ἐγινε... ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΟΚ Οἱ υΒ και ἠρθε κοντά σας, το ΚΟΞΜΟΣ ΒοοΟκ Οἱ υΒ µετά την πετυχημένη του πορεία στην Ελλάδα προσφέρει τὠρατις υπηρεσίες του και στην Κύπρο!!! το ΚΟΣΜΟΣ Βοοκ Οἱ υ8Β είναι ένας µοναδικὸς κόσμος προνομίων Έγκυρη ενηµέρωση για τα βιβλία που κυκλοφορούν, προσωπικἠ κάρτα εξυπηρέτησης. τράπεζα πληροφοριών ΚΟΞΜΟΕΣ ΒΑΝΙ«, ένα σπουδαίο περιοδικό για το βιβλίο. το περιοδικό ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΞΜΟΣ, συµµετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς, πλουσια δώρα και πάρτε στα χέρια σας τον κόσμο του βιβλίου. Πίνεται µέλος στο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟ0ΟΚ Οἱ 8. Κερδίστε σε γνώση, χρὀνο και προνόμια. Κι όλα αυτά µε Σ10 το χρόνο (ποσὀ που ανταποκρίνεται στην ελάχιστη συνδρομή του Ίου έτους και 56 για την εφ' ἀπαξ εγγραφή σας στο ΚΟΞΜΩ5 ΒΟΟΚ οι ΒΙΗ Διαβάστε το... Περιοδικό ΒΙΒΛΙΟΚΟΣΜΟΣ» Αν µέχρι σήµερα η πληροφόρησή σας ήταν αποσπασματική και οἱ επιλογές σε βιβλία που κυκλοφορούν ήταν ελάχιστες ή απαιτούσαν κόπο, χρόνο, έξοδα και ταλαιπωρία, ήρθε η στιγµή να πάρετε στα χέρια σας το περιοδικό ΒΙΒΛΙΟΚΟΞΜΟΣ. Τί είναι... Το περιοδικό ΒΙΒΛΙΟΚΟΞΜΟΒ είναι ένα νέο, μοντέρνο και πολυδιάστατο 2 μηνιαίο περιοδικό που έρχεται να σας συναντήσει και να σας ξεναγήσει άνετα, ευχάριστα και πολιτισµένα στον κόσµο του βιβλίου! Επίσης είναι µοναδικὀ στο εἶδος του γιατί έρχεται να καλύψει ένα σηµαντικό κενό στην έντυπη ενημέρωσή σας για το βιβλίο. Τι προσφέρει... Το περιοδικό ΒΙΒΛΙΟΚΟΘΜΟΕ είναι ένας πολύτιμος εὔχρηστος και έξυπνος οδηγός αγοράς βιβλίων που αναλύει 200 - 250 βιβλία σε κάθε τεύχος µε ταυτόχρονη αντιπαράθεση ἐέγχρωμων φωτογραφιών και κείµενα γραμμένα απὀ ειδικούς, τους συγγραφείς και τους εκδότες! Περιέχει περισσότερες από 20 µεγάλες κατηγορίες βιβλίων και τα σημαντικότερα νέα βιβλία ανά κατηγορία. 3 .. καὶ χαρείτε τα προνόμια του Κοσςπιος ΒοοΚ (Ἰάρ οἱ Το δικό σας μ.ο οἰως... τώρα και στην ΚΥΠΡΟ! Ελάτε στο ΚΟΞΜΟΣ ΒΟΟΚ 6 υΒ και... ΟΙ 08 ταξιδέψτε άνετα στον κὀσμο του θιθλίου. πολλες άλλες εκπλήξεις! Αντί να ξεκινήσετε για ένα εξουθενωτικό κυνήγι επαρκούς ενημέρωσης ΘΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΚοδΜος Ὃ πονομμνο ΤΠΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΙΑ ΑΛΥΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΜΥΧΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΣ10ΡΙΑ ΑΑΟΓΕΡΑΦΙΑ ΩΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΔΟΝ ΝΙΟΡ ἀλλελακά ΜΟΝΙΝΗΑ ΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ᾿ ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ: ο Εα ΠΙΝΕΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΞΣΕΙΣ ΜΕΛΟΣ στο κΩξΜος5 Βοοκ ο. βΒ :. ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΣΤΕ ΣΕ ΧΡΩΝΟ, ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ροσσμπνς. : ξ τπτ Ξκθβίοντπννοντκιν - ν .. ΟΑΟΚΛΗΡΩΜΕΝΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ο ΕΙ ΒΛΙΟΚΟΡΜΟ5Ρ ο | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΑ ΤΙΡΙΑ ΚΑΑΥΨΗ 1 | ϱ ΑΠΩΣΤΟΛΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΣ Η1ΏΛΑΑ ΔΑΛΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ | ' Γ ϱ ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ Στο ΣΠΙΤΙ Η ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 1 Ποια είναι τα προνόμια του Κοςπιος Βοοκ 0: Τακτική και έγκυρη ενηµέρωση µέσω του διµηνιαίου Περιοδικού ΒΙΒΛΙΟΚΟΞΜΟΣ, το οποίο διανέµετα! ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα µέλη του ΚΟΞΜΟΣ ΒΟΟΚ ΟΙ 08 Δυνατότητα παραγγελίας και παράδοσης θιθλίων παγκυπρίως, µέσω ταχυδρομείου, χωρίς επιθάρυνση ταχυδρομικών εξόδων. Αν επιθυμείτε να παραλάβετε τα βιβλία σας µέσω του ταχυδρομείου, τότε το κΟσΜος Βοοκ Οἱ 08 αναλαμβάνει να σας τα στείλει χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση των ταχυδρομικών εξόδων. φρλ Η Υπηρεσία Οομωγίθίς είναι έτοιµη να σας εξυπηρετήσει. Αν πάλι επιθυμείτε να τα παραλαμβάνετε στο σπίτι ἡ στο γραφείο σας, τότε η υπηρεσία ΟοιήθΓ5 σας τα παραδίδει µε τον οικονοµικότερο τρόπο, στο συντομότερο δυνατό χρόνο όπου αυτό είναι δυνατό, µε χρέωση Ξ1. ά Τράπεζα Πληροφοριών ΚΟΞΜΟΡ5 ΒΑΝΚ το ΚΟΦΜΟΕΣ ΒΟΟΚ Οἱ 08 σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τα βιβλία και τους συγγραφείς που σας ενδιαφέρουν. Η τράπεζα πληροφοριών ΚΟΞΜΟΕΡ ΒΑΝΚ, µε 80.000 τίτλους βιβλίων σας εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση απαντώντας στα ερωτήµατά σας για τα βιβλία, τους συγγραφείς και τοὺς εκδότες που υπάρχουν και σας παρέχει πλήρη βιβλιογραφία των συγγραφέων που σας ενδιαφέρουν. τα Προσωπική Κάρτα Μέλους Με την εγγραφή σας στο ΚΟΘΜΟΣ ΒΟΟΚ Οἱ 18 λαμβάνετε και την κάρτα μέλους µε τον προσωπικό σας αριθµό εξυπηρέτησης. ῇ Συμμετοχή σε κοσµοπολιτιστικές εκδηλώσεις Συμμµετοχή σε διαγωνισμούς και κληρώσεις πλούσιων δώρων. ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥΙ! νο ΓΙΝΕ ΤΩΡΑ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΚΟΞΜΟς5 ΒΟΟΚΟΙυΒΙ! Ρα ΤΕΛΙΑ ΣΑΣ Πώς θα γίνετε Μέλος ο Πα να γίνεται µέλος στο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΟΚ 6108, και να απολαμβάνετε µοναδικα προνόμια, δεν έχετε παρά να µας στείλετε την παρακάτω αίτηση εγγραφῆς στη διεύθυνση: ΚΟΞΜΟΣ Β800Κ οι08 Τ.Κ. 4960 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Ε. ΚΟΛΑΡΙΔΗΣ - ΤΗΛ. 02-44 6003. ΦΑΞ: 02-367500 Το περιοδικό ΒΙΒΛΙΟΚΟΞΜΟΣΡ και η προσωπική σας κάρτα µέλους στο ΚΟΞΜΟ5 ΒΟΟΚ Οἱ 08, θα βρίσκονται σύντομα στα χέρια σας. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας τηλεφωνικώς. Κφοιος β0ΟΚ 8 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΟΚ ΟΙ υΒ, Τ.Κ. 4560 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: 02-446003 ΦΑΞ: 02-3467500 Ναι, επιθυµώ να γίνω µέλος καὶ να απολαµβάνω πλήρως τα προνόμια του ΚΟΞΜΟΣ ΒΟΟΚ οι 08. Αποζτώ, κατά αυτόν τον τρὀπο. το δικαίωµα να λαμβάνω το περιοδικό ΒΙΒΛΙΟΚΟΘΜΟΣ έξι τουλάχιστον Φορες το χρονο, να παραγγέλνω βιβλία απὀ το ΚΟΞΡΜΟΣΞ ΒΟΟΚ Οἱ 8 καινα Χρησιμοποιῷ την Ἰράπεζα Πληροφοριών ΚΟΞΜΟΡ ΒΑΝΙΚ µέσω της προσωπικής µου κάρτας μέλους που θᾳ παραλάβω. Για το λόνο αυτό σας στέλνω το ποσό των 516 (εφ απαξ εγγραφή «6 και συνοροµἠή 1ου ετους 2101 µε: -ἰ ΤἸραπεΏική επιταγή Ἰ Ταχυδρομική επίταγη στο ονομα Ε.ίς, ΞΙΒΛΙΟ ΚΟΣΜΟΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ας - ως . ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ τοσο ωοωωων η πι μμ... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ αανεομνεώ οξ κο νξ νοκ κακακωναώ ν. - ς ω «Ὅὅ-- αλ ον --- μυ - ποσο ζω αοσααασκαααικσσακισκκκακκκααααακωαακαααατεκατς | : Γ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ο | { ΜΑΡΤΙΟΣ 1956 ΕΛΛΦΟΥΛΟΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Νηστεία εντολ ή ο ΘΡΗ) του Οεού «Νηστεία εν τω Παραδείσω ενοµοθετήθη’ την πρώτη εντολή έλαβεν ο Αδάμ. Από του ξύλου του γινώσκειν καλόν και πονηρόν ου φάγεθσε. Το δε ου φάγεσθε, νηστείας έστι και εγκράτειας νομοθεσία᾽ ει ενήστευσεν απὀ του ξύλου η Εύα, ουκ αν ταύτης εδεόµεθα γυν της νηστείας. Νηστεύομεν, τοίνυν, ίνα προς τον Παράδεισον εισέλθοµεν». (Μ. Βασίλειος). Η λέξη νηστεία είναι ουσιαστικό αφηρημένο, σύνθετο εκ του αχώριστου αρνητικού µόριου νη» και του ρήματος εσθίω. Δηλοί αποχή από κάθε τροφή (ασιτία), ή και από ορισμένα είδη τροφών. Ηνηστεία εἶναι αρχαιότατο πανανθρώὠπινο έθιµο και απαντάται σχεδόν σ᾿ όλες τις θρησκείες. Εις την Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι οι Ιουδαίοι, κατ’᾿ αρχή είχαν µία ετήσια εθνική νηστεία που ορίσθηκε απὀ το Μωσαϊκό Νόμο, διάρκειας µιας µόνο μέρας, κατά τη γιορτή του εξιλασμού σε ένδειξη ταπείνωσης. (Λευιτ. ιστ΄, 34 καὶ κγ΄ 27). Αργότερα, µετά την αἰχμαλωσία τέθηκαν και άλλες νηστείες σε ανάμνηση επετείων εθνικών συμφορών. Οι γηστείες των Ιουδαίων συνίσταντο στην ελάττωση του αριθμού τών γευμάτων και την επιβράδυνσή τους, αλλά και σε εκδήλωση μετάνοιας, µη τέλεσης γάμων σε περιόδους γηστείας και σε άλλες στερήσεις. Επίσης, στην Π. Διαθήκη αναφέρονται παρµατα επιφανών ανδρών, όπως λ.χ. του Δαβίδ, οι οποίοι µε τη νηστεία ζήτησαν τη συγνώμη του Θεού. Στις µέρες του Ιησού Χριστού, οι Φαρισαίοι τηρούσαν αυστηρά τη γηστεία. Νήστευαν δύο φορές την εβδομάδα (Λουκ. Ίη΄ 12), τη Δευτέρα και την Πέμπτη, σε ανάμνηση της ανάβασης και κατάβασης του Μωυσή από το όρος Σινἀµ. Οι Εσσαίοι νήστευαν πολλάκις και σε πολλές συνεχείς µέρες και απέχαν από κρέατα και οίνο κυρίως. 0 ίδιος ο Ιησούς Χριστός δεν κατήργησε το θεσμό της γηστείας, αλλά και ο ίδιος γήστευσε για 40 µέρες. (Ματθ. δ΄ 2) και µας υπέδειξε ότι γηστεία µε προσευχή είναι µέσο προς καταπολέμηση του διαβόλου. (Μαρκ. θ. 29). Σε πολλά µέρη της Καινής Διαθήκης η νηστεία συνιστάται σαν µέσο εγκράτειας και κίνητρο πνευματικής ανάτασης, Από τους εξ Ιουδαίων Χριστιανούς η νηστεία µετεδόθη και εις όλη την Εκκλησία, όµως η Χριστιανική Θρησκεία, σαν κατ’ εξοχή πνευματική θρησκεία δεν απέδωσε πρωτεύουσα σημασία στη νηστεία και τη θεωρούσε, ὄχι σαν σκοπό αλλά σαν µέσο, και δεν καθόρισε ευθύς από την αρχή της ζωής της ορισμένες περιόδους νηστείας, όπως έγινε, και καθορίσθησαν αργότερα. Οἱ πρώτες χριστιανικές νηστείες τέθηκαν κατ᾿ αναλογία, αλλά σε αντίθεση µε τις νηστείες των ἰουδαίων. Δηλαδή αντί της νηστείας της Δευτέρας και της Πέμπτης εισήχθη η νηστεία της Τετάρτης, µέρας προδοσίας του Χριστού από τον Ιούδα και της Παρασκευής, µέρας του Σταυρικού Θανάτου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Τετράδα και Παρασκευήν προσέταξεν ημίν νηστεύειν, την μεν διά την προδοσίαν, την δε διά το Πάθος», γράφουν οι Αποστολικές Διαταγές. Τη βάση των χριστιανικών γηστειών αποτέλεσαν κατ αρχή τα Πάθη και η Ανάσταση του Κυρίου. Διά τούτο η πρώτη και αρχαιότατη νηστεία είναι η προ του Πάσχα νηστεία, η οποία έχει την προέλευσή της από τα αποστολικά χρόνια και σε ανάµνηση των Παθών του Κυρίου και του αποχωρισμού Του «εκ του κόσμου» και σύµφωνα µε τα δικά Του λόγια: «θλεύσονται ηµέραι, όταν απαρθή απ’ αυτών ο Νυμφίος και τότε νηστεύουσι» (Ματθ. θ. 15). Αυτήν τη νηστεία την τηρούσαν αυστηρά οι πρὠτοι Χριστιανοί, ακολουθούντες το παράδειγµα των Αποστόλων. Η διάρκεια της προ του Πάσχα νηστείας δεν ήταν κατ’ αρχή καθορισμένη. Κατά το Δ΄ αιώνα επεξετάθη σε 40 μέρες και ονοµάσθη Τεσσαρακοστή από τη διάρκειά της. Στις 40 αυτές μέρες δεν συμπεριλαμβάνεται η Μεγάλη Εβδομάδα που νηστεύομµεν για το Πάθος του Κυρίου και για το Πάσχα. Λόγω της διάρκειας καὶ της αυστηρότητάς της η νηστεία αυτή και για να ξεχωρίζει απὀ τρεις μικρότερες και επιεικέστερες νηστείες πήρε το ὀνομα αργότερα, «Μεγάλη τεσσαρακοστή». Οι τρεις άλλες νηστείες είναι η νηστεία των Ἁγίων Αποστόλων, η προ των Χριστουγέννων νηστεία (από {5 Νοεμβρείου µέχρι τα Χριστούγεννα) και η νηστεία του δεκαπενταυγούστου. Εκτός των 4 αυτών περιόδων νηστείων, ωρίσθησαν και ημερήσιες νηστείες, όπως η µέρα της Ύψωώσης του Τιμίου Σταυρού, 14 Σεπτεµβρίου, εις ανάμνηση του Σταυρικού Θανάτου του Κυρίου, η µέρα προ των Φώτων, 5 Ιανουαρίου, διά τη λήψη κατά την επομένη από τους πιστούς του Μεγάλου Ἁγιασμού και η 99 Αυγούστου, µέρα αποκεφάλισης του Ιωάννη του Προδρόμου. ΤΡΟΠΟΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 1, Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Την πρώτη εβδομάδα, την Καθαρή Εβδομάδα όπως τη λέμε, νηστεύοµε απὀ Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ξηροφαγία. Κατά τις υπόλοιπες µέρες, όλα τα Σάββατα και Κυριακές (εκτὸς του Μ. Σαββάτου) καταλύουµε λάδι και οίνο. Επίσης και τις άλλες μέρες, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, που τις νηστεύουµε µε ξηροφαγία. Κατά τη µέρα του Ευαγγελισμού, 25 Μαρτίου, καταλύουµε και ψάρι, εκτός αν πέσει µέσα στη Μ. Εβδομάδα. Επίσης ψάρι καταλύουµε και την Κυριακή των Βαΐων, αν και ο Άγιος Νικόδημος γράφει εις την υποσημείωση του ξθ΄ Αποστολικού Κανόνα, ότι κάποιο νεώτερο χέρι έβαλε τούτο στο Τριώδιο. Τη Μ. Εβδομάδα τη νηστεύουµε µε ξηροφαγία, εκτός ένα γεύμα µε λάδι τη Μ. Πέμπτη. Η νηστεία της Μ. Εβδομάδας τελειώνει το Μ. Σάββατο µετά τα µεσάνυκτα. Κακώς πολλοί από τους Χριστιανούς καταλύουν απὀ το Μ. Σάββατο το πρωί, δικαιολογούµενοι ότι έγινε η πρώτη Ανάσταση. Τόσο µεγάλη εἶναι η νηστεία του Μ. Σαββάτου, ώστε αν ἤτο να εκλέξει κάποιος μεταξύ Μ. Παρασκευής και Μ. Σαββάτου, ποια απὀ τις ὅμο να νηστέψει, να προτιμήσει να νηστεύσει το Μ. Σάββατο. 2. Ηνηστεία των Αγίων Αποστόλων. Κατά τη νηστεία αυτή νηστεύουµε το κρέας, το γάλα και τα παράγωγα αυτού και τα αυγά. το δε ψάρι Τετάρτη και Παρασκευή. 3. Νηστεία Δεκαπενταυγούστου: Κατά τη νηστεία αυτή νηστεύουµε µε ξηροφαγία, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Κατά τη µέρα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος καταλύουµε ψάρι. Δ. Το 4θήμερο των Χριστουγέννων: Νηστεύουμε όπως η νηστεία των Αγίων Αποστόλων µέχρι του Αγίου Σπυρίδωνος (12 Δεκεμβρίου). Από 12 Δεκεμβρίου νηστεύουµε και το ψάρι. 9. Η νηστεία του Τ. Προδρόμου (29 Αυγούστου} της Ύψωσης του Τ. Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) και της παραμονής των Φώτων (5 Ιανουαρίου) γίνεται µόνο µε ξηροφαγία, εκτός αν τύχουν οι µέρες αυτές Σάββατο ή Κυριακή, οπότε καταλύουµε λάδι και οίνο. 6. Εθδοµάδα της Τυροφάγου: Από τη Δευτέρα της Απόκρεω μέχρι την Κυριακή της Τυροφάγου, καταλύουµε τα πάντα, εκτός απὀ κρέας. 7. Νηστεία Τετάρτης και Παρασκευής όλου του χρόνου. Εξαιρούνται της νηστείας οι Τετάρτες και Παρασκευές της Διακαινήσιμης Εβδομάδας και της Εβδομάδας µετά την Πεντηκοστή, όπως και οι Τετάρτες και Παρασκευές του Δωδεκαημέρου και της Εβδομάδας από τελώνου και Φαρισαίου μέχρι Απόκρεω. Στη Χριστιανική Θρησκεία η νηστεία είναι µέσο πνευματικής ανάτασης και κυριαρχίας του πνεύματος πάνω στη σάρκα και νέκρωση αυτής για ορθότερη θεωρία των θείων, διότι πολλές φορές η σάρκα αντιστρατεύεται το πνεύμα (Ίδε Γαλατ. ε΄ στ. 17). Επίσης η νηστεία οδηγεί και στην εκγράτεια. Εκτός όμως από την εγκράτεια και την προσευχή η νηστεία πρέπει να συνοδεύεται και απὀ καλά έργα και μάλιστα έργα ελεημοσύνης και ευποίίας, Ο μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας ο ἰωάννης ο Χρυσόστομος λέγει: «Τιμή γαρ νηστείας ουχί σιτίων αποχή, αλλά αμαρτηµάτων αναχωρήσεις... Νηστεύεις Δείξον µοι διά των έργων αυτών. Ποίων έργων, φησίν, εάν ίδης πένητα, ελέησον. Εάν ίδης εχθρὀν, καταλλάγηθι. Εάν ἴδης φίλον ευδοκημούντα µη βασκάνης... Τι γαρ όφελος, όταν μεν ορνίθων και ιχθύων απεχόµεθα, τους δε αδελφούς δάκνωµεν και κατεσθίωµεν». (Ομιλ. Γ΄ εις ανδριάντας). Ο Μ. Βασίλειος λέγει για τη νηστεία: «Νηστεία αληθής, η --ὗ ΒΡΟΝΤΗΣ ἃ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ «Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ» ΛΤΔ. ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 188 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ ΤΗΛ. 4714583 - 370353 -- Κατασκευές στον Τόρνο ΛΑΡΝΑΚΑ: ΤΗΛ. 635032 κακο νο αλ νμν ᾿ ο -Ὃὃοϱ- ο ο ο. ο ο ο των κακὠν αλλοτρίωσις.,. ο αθλών προγυμνάζεται, ο νηστεύων προεγκρατεύεται». Παρόμοια µας διδάσκει και η Εκκλησία µας διά του ΨψΨαλλομένου κατά τον Εσπερινό της Καθαρής Δευτέρας τροπαρίου: «Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, ευωάρεστον τω Κυρίω' αληθής νηστεία η των κακών αλλοτρίωσις, εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς ψεύδους και επιορκίας. Η τούτων ένδεια νηστεία ἐστιν αληθής και ευπρόσδεκτος». Εκτός απὀ όλα αυτά η Εκκλησία με τη νηστεία προστατεύει και την υγεία µας. Πολλές ασθένειες είναι γνωστόν ὁτι οφείλονται στην πολυφαγία και μάλιστα στην κατάλυση αφθόνων ζωικών τροφών. Ο πιστός Χριστιανός οφείλει να νηστεύει ανάλογα µε τη σωματική του αντοχή και µε τη γνώµη του Πνευματικού του, δεδομένου ότι µε την άσκηση της νηστείας διαφυλάττει όχι µόνο την ψυχική του υγεία αλλά και τη σωματική. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να µην παρεξηγούµε το τηῦ ΗΟΤ Πηᾶ Τώρα πια δεν είναι ανάγκη να ταξιδέψετε στη Γερμανία ή σε όλλη ευρωπαϊκή χώρα για να απολαύσετε τα μοναδικά γερμανικά λου- κάνικα ΤΒΟΝΚΥ ΗΟΤ 006 που Εετρελαίνουν μικρούς και μεγάλους παγκόσμια. Μπορείτε να τα βρείτε και στη Λευκωσία. Τα αὐθεντικά λουκάνικα προσφέροντα! τώρα από το ΤΒΟΝΚΥ ΗΟΤ Ρ0Ος στη Μακεδονίισσα στις παραδοσιακές γερμανικές γεύσεις που θυμούνται καλά όσοι τα έχουν δοκιμάσει έστω και µια φορά. Για τους πιο... σύντηρη- τικούς σε θέµατα γεύσεων, στο ΤΗΟΝΚΥ ΗΟΤ Ό0ς προσφέρονται απίθανες πίσες ΕΡΟΟΦΑ. κα ΕΒΟςΑχάµπουρκερ. Εμπλουτίστε κι εσείς τις γευστικες σας εµπειρίες µε µια επίσκειῃ στο ΤΠΟΝΚΥ ΠΟΤΌΟΣ 19 σκοπό της νηστείας. Να µη νοµίζουµε ότι θα σωθούµε µόνο µε τη νηστεία και να αποκοιµίζουµε τη συνείδησή µας και να δικαιολογούµε χίλιες άλλες παρεκτροπές µας. Αν νηστεύουµε και βλασφημούμεν, | ζούμε παράνομα, είµαστε κλέπτες, άδικοι, µέθυσοι, ψεύτες, συκοφάντες, φιλάργυροι, πλεονέκτες, πόρνοι, µοιχοί, φονείς (µε τις εκτρώσεις που σήµερα έγιναν καθημερινό φαινόμενο) καταδικάζουµε αθώους, δεν κοινώνούμεν ἀξια, δεν εξομολογούμαστε, δεν συγχωρούµεν κ.λπ., τότε η νηστεία, απὀ φάρμακο παθοκτόνο, γίνεται υποκρισία, την οποία µισεί και καυτηριάζει ο Χριστός και η Εκκλησία. Ο κάθε ένας απὀ εμάς, ας εξετάσει τον εαυτό του και ας τιμήσει τον ιερό θεσµό της γηστείας, ὁπως ο Κύριος και η Εκκλησία ζητεί. (Βιγλιογρ. Ηθική και Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, |. Πηδάλιον, Δ. Παναγοπούλου «Η νηστεία εντολή του Θεού, Τριώδιο, Χρ. Μ. Ενισλείδου, «Ο θεσμός της νηστείας», Αθήναι 1959).9 18 πε ΑΑΟΘΟΥΔΕΡΈΙΕ ΚΕΡΥΝΕΕΑ ΗΚΑ ΘΕΛΛΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΧΟΥΛΙΔΗΣ Ο Ακάθιστος Ύμνος Η περίοδος της Μεγάλης Ττεσσαρακοστής που διερχόµεθα, μαζί µε όλες τις άλλες Ψυχοσωτήριες ακολουθίες που µας προσφέρει για πνευματική ανύψωσή µας, µας προσφέρει και τον Ακάθιστον Ύμνον, ο οποίος είναι πλεγμένος µε τα πολύτιμα άνθη της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής µας ποίησης. Ο Ακάθιστος Ύμνος είναι ο μόνος ανάμεσα στους πολυάριθµους Ύμνους της Εκκλησίας µας που διασώθηκε ολόκληρος σε ακολουθία της Ανατολικής Εκκλησίας. Γράφτηκε προς τιµή της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Υπερµάχου Στρατηγού του Γένους των Ελλήνων, που λύτρωσε την Κωνσταντινούπολη απὀ πολλά δεινά. Αποτελείται απὀ το προοίμιο: «Το προσταχθέν μυστικώς λαβών εν γνώσει... «που σήµερα αντικαταστάθηκε µε το Κοντάκιο: «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια...» και απὀ 24 οίκους. Ο Ύμνος έχει ακροστοιχίδα τα 24 γράµµατα του Ελληνικού αλφαβήτου. Αρχίζει από το Α («Άγγελος πρωτοστάτης...») και τελειώνει στο Ω («Ω πανύμνυτε Μήτηρ...». Το πρώτο µέρος του Ύμνου είναι ιστορικό και αναφέρεται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, στην επίσκεψη της προς την Ελισάβετ, στις αμφιβολίες του µνήστορος Ιωσήφ, στην προσκύνηση των ποιμένων και των Μάγων, στην Υπαπαντή καὶ στην αναχώρηση του Ιησού στην Αίγυπτο. (Α-Ν). Το δεύτερο µέρος θεωρείται Θεολογικό και ασχολείται µε την ενανθρώπιση του Κυρίου διά της Παρθένου Θεοτόκου και διά την σωτηρίαν των πιστών. (Ν-Ω). Κατά την παράδοση ο Ύμνος έγινε τον ἐβδομο μ.Χ. αιώνα, περίπου το 626. Την εποχή εκείνη, οι Άβαροι, ένας βάρδαρος λαός, πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη. Ο Κεράτιος Κόλπος γέμισε από τα πλοία τους και η στεριά απὀ τον βαριά οπλισμένο στρατό και τεράστιες πολιορκητικές μηχανές. Ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος έλειπε σε πόλεμο ενάντια στους Πέρσες, στα βάθη της Ασίας, που κούρσεψαν τα Ιεροσόλυμα και πήραν µαζί τους τον Τίμιο Σταυρὀ, πλήθος αιχμαλώτων χριστιανών, μαζί µε τον Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Ζαχαρία. Ελάχιστοι οι υπερασπιστές της Βασιλεύουσας. Ο Αντιβασιλεύς Κωνσταντίνος (ο μικρός γιος του Ηράκλειου), ο Πατριάρχης Σέργιος και ο Πρωθυπουργός Βώνος δεν απελπίσθησαν. Κάλεσαν κλήρο και λαό να προσευχηθεί στην Εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών και να επικαλεσθεί την παντοδύναμον βοήθειαν του θεού και τις προς θεόν πρεσβείες της Παναγίας, της προστάτιδας της Κών/πόλεως. Πράγματι, ο λαός προσευχήθηκε, «Ούτοι εν ἁρμασι και ούτοι εν ἱπποις, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ηµών µεγαλυνθησόµεθα». (Ψαλμ. 19, στ. ϐ). Η Παναγία έκανε το θαύμα της. Ἑνας φοβερός ανεµοστρόβιλος σάρωσε κυριολεκτικά τα πλοία των Αβάρων και τους έτρεψεν εις άτακτην φυγή. Το ίδιο καιο στρατός που βρισκόταν στην στεριά µε επικεφαλής τον αρχηγό των Αβάρων, Χαγάνον, είδαν επάνω στις επάλξεις της Κωνσταντινούπολης «γυναίκα σεμνοφορούσαν, περιτρέχουσαν το τείχος, µόνην ούσαν» και φόβος Θεήλατος τους εκυρίευσε και έφυγαν προτροπάδην για να σωθούν». Η Πόλι σώθηκε από βέβαιη καταστροφή καὶ ευγνώµονες οἱ χριστιανοί κατέφυγαν πάλι στο Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, αποδίδοντες στην Παναγία, την Ὑπέρμαχο Στρατηγό τα νικητήρια µε ευχαριστηρίους ψαλμούς και ύμνους. Τότε πρωτοψάληκε και ο Ύμνος που λέγεται Ακάθιστος σήµερα, γιατί τότε ψἀλλοντάς τον οι χριστιανοί έμειναν ὁρθιοι «Ορθοστάδην τω τότε πας ο λαός κατά την νύκταν εκείνην, τη του Θεού Λόγου Μητρί γηθόµενος έµελψαν». Ο Ακάθιστος Ύμνος λέγεται και «Χαιρετισμοί της Παναγίας», επειδή περιέχει πολλά «χαίρε», Είναι χαιρετισμός μαζί µε προσευχή προς την Παναγία. τις πρώτες τέσσερις Παρασκευές των Νηστειών, ο Ακάθιστος Ύμνος ψάλλεται τµηµατικά και ολόκληρος ψάλλεται την Παρασκευήν της Ε΄ εβδομάδος. Σε κάθε δύσκολη στιγµή, όχι µόνον της προσωπικής και οικογενειακής µας ζωής, αλλά και ολοκλήρου του Έθνους µας, στην Παναγία καταφεύγουµε µε την βεβαιότητα ότιθα ακούσει τις προσευχές µας και θα μας λυτρώσει απὀ τους κινδύνους που µας κυκλώνουν. Αυτή η Παρθένος Μαρία στήριξε και προστάτευσε για χίλια τόσα χρόνια τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Αυτή στήριξε τους μεγάλους ήρωες του 1821, ὠστε να φέρουν εις αἰσιον πέρας το θαύμα εκείνο της εθνικής απελευθέρωσης του γένους των Ελλήνων. Αυτή ενίσχυσε τα στρατευµένα παιδιά της Ελλάδας στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13, αυτή πορεύθηκε μαζί τους στα βάθη της Μικράς Ασίας και έκλαυσε στην καταστροφή της Σμύρνης. Αυτή βάδισε µε τους στρατιώτας µας επάνω εις τα Βορειοηπειρωτικά βουνά και εβοήθησε να γράψουν το έπος του 1940- 41. Αυτή ενίσχυε τα παϊδιά της Κύπρου στον αγώνα του 1955-59. Το τροπάριο της, «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ», έγινε θούριο νίκης δια µέσου των αιώνων. Σ’ Αυτήν ας στρέψωµε το βλέμμα και σήµερα, που Εµπερίστατοι ευρισκόµαστε σαν Ελληνισμός και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και ας την παρακαλέσουµε να σταθεί δίπλα µας βοηθός και ενισχυτής. Τότε ας είµαστε βέβαιοι ότι θα τύχωµεν της βοήθειάς της και µε τη χάρη του Χριστού θα µπορέσουµε να επαναλάβουμµε και τώρα προς τους εχθρούς µας τον προφητικό εκείνο λόγο: «Μάθετε όλα τα έθνη, ότι είναι µαζί µας ο Θεός και ταπεινωθείτε, γιατί δεν είναι μόνιμος η νίκη σας. Όσον και αν έχετε υπερισχύσει, θα νικηθήτε. Διότι και αν πάλιν υπερισχύσετε και πάλι θα νικηθήτε... Τον δε φόβον που ζητήτε να µας εμπνεύσετε, δεν θα τον φοβηθώμεν, οὖτε θα ταραχθώµεν από αυτόν, διότι είναι µαζίµας ο Θεός» (Ἠσαΐου π΄ 9-10-12-13). Με αυτές τις προὐποθέσεις θα ακουσθεί ξανά σε όλες τις σκλαβωμένες τώρα Εκκλησίες µας, ο νικητήριος παιάνας προς την Παρθένων Μαρίαν: «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια ως λυτρωθείσα των δεινών, ευχαριστήρια αναγράφω Σοι, η Πόλις Σου, Θεοτόκο. Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσµάχητον, εκ παντοίων µε κινδύνων ελευθέρωσον, ίνα κράζω Σοι' Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε». Ο Άγιος Οεόδοτο ΠΡΩΤΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ (2 Μαρτίου) Μέσα στην αγλαόκαρπη, χορεία των Κυπρίων Αγίων που κοσμούν το στερέωμα «της εν ουὐρανοίς θριαμβεύουσας Εκκλησίας του Χριστού» και αποτελούν αγλάισµα και κλέος της περιοχής και έδρα Επισκόπου. Στα τέλη του 3ου προς τις αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα, Επίσκοπος Κυρηνείας ήταν ο Θεόδοτος, ἄνθρωπος ταπεινός το φρόνημα αλλά τους. Χριστόν Θεό, και να πεθαίνουν µε το όνομά του στο στόµα Ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας Σαβίνος, όταν είδε ότι οι Χριστιανοί δεν λύγιζαν͵ στην καρδιά µας και ας συνεχίσουμε τον αγώνα, μέχρι την ώρα της δικαίωσης, μέχρι την ώρα που ελεύθεροι θα λειτουργηθούµε στην Ἐπισκοπή του Αγίου Θεοδότου, στην ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 της Κύπριδας Εκκλησίας, εξέχουσα θέση κατέχει ο πρώτος γνωστός Επίσκοπος Κυρηνείας, ο ἱερομάρτυρας Θεόδοτος, του οποίου την ιερή μνήμη η Αγία µας Εκκλησία γιορτάζει στις 2 Μαρτίου. Είθε με τις προς Θεό πρεσβείες του Αγίου Θεοδότου, σύντομα να αξιωθούμε να δούµε ελεύθερη την Επισκοπή του και να χιορτάσουµε την ιερή του µνήµη στον Καθεδρικό Ναό του Αρχάγγελου Μιχαήλ, στην Κερύνεια. Ο Άγιος ἱερομάρτυρας Θεόδοτος έζησε στις αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα. Τότε η Κύπρος βρισκόταν κάτω από βαρειά Ρωμαϊκή σκλαβιά. Ο Χριστιανισμός, παρά τους άγριους διωγμούς, διαδόθηκε στο Νησί µας απ την αρχή της ἱδρυσής του, κυρίως απὀ τους Θεοκήρυκες Απόστολους Βαρνάβα και Παύλο και ξαπλώθηκε απὀ τη µια μέχρι την άλλη του την άκρη. Η Κυρήνεια, η πανέμορφη πόλη του βόρειου µέρους του Νησιού μας, κτίσµα των Οµηρικών ηρώων Πράξανδρου και Κηφέα (που έκτισαν και τη Λάπηθο), έγινε κέντρο του Χριστιανισμού φλογερός ως προς την πίστη. Η Εκκλησία του Χριστού, µέρα µε τη µέρα προχωρούσε και αγκάλιασε περισσότερο λαό, ενώ η εἰδωλολατρία έφθινε και µέρα µε τη µέρα βάδιζε προς το θάνατο. Ὅμως ο αρχέκακος διάβολος συγκέντρωσε όση δύναμη μπορούσε για την τελευταία µάχη: Την εξόντωση της Εκκλησίας του Χριστού. Ηγεμόνας τότε στο Νησί µας ήταν ο Σαβίνος, άνθρωπος ειδωλολάτρης, σκληρός και αδίστακτος, ο οποίος µε Φανατισµό κατεδίωκε το Χριστιανισμό και καθημερινά φυλάκιζε, εξόριζε και θανάτωνε τους οπαδούς του Ναζωραίου, ώστε αυτοί για να σωθούν κατέφευγαν στα βουνά, «εν όρεσι καί σπηλαίοις και ταις οπαῖς της γης». Στις ώρες τούτες της δοκιµασίας του ποἰµνίου, ο ἱεράρχης του Θεού Θεόδοτος, ακούραστος, ατρόµητος, αλύγιστος τρέχει παντού, να ενισχύσει, να τονώσει, να ατσαλώσει τη θέληση των Χριστιανών, ώστε αυτοί να βαδίζουν µε το χαμόγελο στα χείλη προς το μαρτυρικό θάνατο, να ομολογούν τον κατάλαβε, ότι εμψυχωτής τους ήταν ο Επίσκοπός τους Θεόδοτος. Τον συνέλαβε λοιπόν και τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια. Τέλος, τον φυλάκισεν ανάµεσα σε κλέφτες, ληστές και κακούργους. Ο Θεόδοτος όµως δεν λύγισε. Υπέµενε καρτερικά τα βασανιστήρια και τη φυλάκισή του και δίδασκε µε το παράδειγμά του και τους βασανιστές τους και αυτούς τους κακούργους που ήταν φυλακισμένοι µαζί του, ώστε τους μεταμόρφωσε σε αναγεννηµένους Χριστιανούς, Με το γνωστό διάταγμα των Μεδιολάνων, το οποίο επέτρεπε στον καθένα να λατρεύει ελεύθερα το Θεό του, αφέθηκε ελεύθερος καιο γέροντας Επίσκοπος Κυρηνείας Θεόδοτος. Έζησε ακόµη δύο χρόνια και µετέστη προς Κύριο για να στεφανωθεί µε το αμάραντο στεφάνι της νίκης και να καταταγεί στο χορό των αγίων και δικαίων. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη µνήµη του στις δύο Μαρτίου, µέρα της αποφυλἀκισής του. Τη µορφή του Άγιου τούτου ἱεράρχη ας κλείσουμε κι εµείς όμορφη Κερύνεια µας. Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως «ὉΌστις θέλει οπίσω µου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρὀν αυτού...». Με βαρυσήµαντο διάγγελμα αρχηγού στρατού σε ώρα µάχης, οµοιάζουν όσα ο Κύριος διδάσκει στο σημερινό Ευαγγέλιο. Μπαίνουν βαθιά στην καρδιά των Μαθητών Του και την αναμοχλεύουν, την συγκλονίζουν, σαν σάλπισµα πολέμου. Εγνώριζεν ο Κύριος ότι τον αναμένει ο Γολγοθάς. Έβλεπε νοερά τον βαρύ σταυρό τον οποίον θα εσήκωνε στους ώμους Του ο Ίδιος και στη συνέχεια θα Τον εσήκωνε ο σταυρός. Εν όψει των αναμενοµένων αυτών γεγονότων, Χαράσσει για τους πιστούς Του, για τον καθένα µας, τον δρόµο τον οποίο καλούμαστε να ακολουθήσουμε. «Ὁστις θέλει» ας µε ακολουθήσει. Η πρόσκλησή Του ζητά ανταπόκριση. Εκείνος κανένα δεν βιάζει, αφήνει ελευθερία στον καθένα µας. Όμως η αγάπη του θείου Αρχηγού δεν κρύβει την τραγική κατάληξη στην οποία θα περιπέσει εκείνος που θα Τον αρνηθεί: «Ος γαρ επαισχυνθή µε... και ο υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται αυτόν όταν έλθη εν τη δόξη του πατρός, αυτού µετά των αγγέλων των αγίων...». Αλοίμονο, λέγει ο Κύριος. Εκείνος που θα εντραπεί να φανεί οπαδός µου και µαθητής µου και θα περιφρονήσει την θεία διδασκαλία µου, θα χάσει οριστικά τον ψυχή του, και θα στερηθεί την Χαρά της αιώνιας Βασιλείας μου. Αλλά και εκείνος που ελεύθερα θα αποφασίσει να Τον ακολουθήσει, λέγει ο Κύριος, «απαρνησάσθω εαυτόν καὶ αράτω τον σταυρόν αυτού...», Δεν υπάρχει για τους οπαδούς Του άλλη εκλογή, άλλος δρόμος, εκτός από εκείνο που έχουν χαράξει τα αιματωμένα ἴχνη Του, τον ίδιο δρόµο, τον δρόµο της θυσίας, που οδηγεί στη σωτηρία, στην αιώνια ζωή. Όσο οδυνηρή και αν είναι η θυσία, για χάρη του Χριστού, δεν πρόκειται να μείνει χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς γενναιόδωρη αμοιβή απὀ µέρους του Νικητή Αρχηγού. Είναι δυνατό, να κληθεί ο κάθε οπαδός Του, να θυσιάσει εφήµερα και φθαρτά πράγματα, αλλά θα αμοιφθεί µε πνευματικά αγαθά, ασύγκριτα των φθαρτών, ουράνια και αθάνατα. Το προλέγει και τούτο ο Κύριος: «Αυτός που θα θυσιάσει την ζωήν του για να υπακούσει σε Μένα καὶ στο Ευαγγέλιό µου, αυτός θα σώσει την ψυχήν του και θα χαρεί στην άλλη ζωή, την αιώνια, ευτυχία και µακαριότητα». Σήµερα η Αγία µας Εκκλησία µάς προσφέρει τον τίμιο Σταυρό, µέσα σε µυρόπνοα ἀάνθη, να ΤΟΥ προσκυνήσουµε και να πάρουμε δύναμη από αυτόν, που πήρε µε το να σταυρωθεί στο ζωοποιό ξύλο του ο Κύριος και θεός µας. Με την δύναµη του Σταυρού, ας κάνουμε το καθήκον µας απέναντι στον Κύριο και Θεό µας χωρίς να φοβηθούμε τις παγίδες του σατανά. Ας πράξουµε ακόμη εμείς ο Ελληνισμος της Κύπρου και το καθήκον µας προς την χειµαζοµένη πατρίδα µας µε αυταπάρνηση Και αυτοθυσία, χωρίς να φοβηθούμε τον Τούρκο εισβολέα και κατακτητή του 4096 της πατρικής µας γης και τς παγίδες των υποστηρικτών του και να είµαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος θα µας αξιώσει µαζί µε την Χαρά Υἱα ΤΗΥ ἑνδοξή Του Ανάσταση να αισθανθούµε και την χαρά καὶ την εθνική µας Ανάσταση. Για την δικαίωση Καῑ ελευθερία µας, για την επιστροφή όλων ανεξαίρετα Τῶν Εκτοπισµένων στην πατρική µας γη, κάτω απὀ συνθήκες ελευθερίας, ειρήνης και ασφάλειας. ΑΜΗΝ. Της Πόλης της Κερύνειας µας, πρώτε γνωστέ ἱεράρχη, ἱερομάρτυρα Θεόδοτε, άξιε Ποιμενάρχη, της Ἱερής της µνήµης σου, ἠλθε και φέτος µέρα, να πορευθεί Χριστιανός, στην πόλη σου, δεν δύναται κανένας. Η πάνσεµνη εικόνα σου στο τέμπλο κρεµµασμένη, στ) Αρχάγγελου την Εκκλησία, την Τουρκοπατηµένη, άδικα µάς προσµένει. Περιφορά δεν θα γενεί, ούτε θα προσκυνήσουν, οι Κερυνειώτες, σαν παλιά την άγια τη µορφή σου. Βέθηλα μάτια την κοιτούν, αλλόθρησκα, σέθος γι’ αυτή δεν ἐχουν, Το ότι την ανέχονται και δεν την καταστρέφουν είναι γιατί τ’ Αρχάγγελου την Εκκλησιά την έκαναν Μουσείο, χρήμα να παίρνουν οἱ άνοµοι, σαν να ήταν πανδοχείο. Τον Κύριο ικέτευε μάρτυρα ἱεράρχη, τον Τούρκο τον κατακτητή να διώξει από τη γη σου, το ποίμνιο της Επισκοπής, της όμορφης Κερύνειας, µε τον Ποιμένα του µπροστά, σ᾿ αυτή να επιστρέψει. Βοήθησέ µας Άγιε, κι εµείς σαν πίσω πάμε, στην Πόλη σου σαν φθάσουμε, δεν θα σε λησμµονάµε, τάµα δικό µας, Εκκλησιά µεγάλη για τιµή σου, θα κτίσουµε, καμάρι µας και καύχημα, στην Πόλη τη δική σου. ΜΑΡΤΙΟΣ 1956 ΕΕ ΛΔΟΥΛΕΈΤΈΙΗ ΚΕΡΥΝΕΕΛΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ Η «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 94» προς Ε2.00 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΧΟΥΣ ΛΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΥΤΙΑΡΙΠΑΑ ΛΥΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ ΤΠΡΑΙ {ΟΠΩΣ 0 ΗΛΙΟΣ ΤΟ ΧΙΟΝΙ! 15 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ Ἡ. ο. καταγράφουν τα γεγονότα του 1995 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 95 ΚΥΠΡΟΣ 95: Εγκλήματα, Κυπριακό, Βουλή, Άμυνα, Οικονομικά, Εργατικά, Εκπαιδευτικά, Γεγονότα, Πολιτισμός, Αθλητισμός, ΕΛΛΑΔΑ και ΚΟΣΜΟΣ 95 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΝΗ: Τηλ. 02-445146 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 29.00 ΖΗΣΤΕ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΤΕ για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ θέµατα της Κύπρου, ἱ Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Διεθνή. ο 10) πρσπιιωνσθν αν ορ θπιννσιριπηπααανανηρ Οι ΜΙΚΡΕΣ και ΜΕΓΑΛΕΣ αγγεβίες της «ΜΑΕΚΕΤΙΝΩ) σας δίνουν την ευκαιρία της άμεσης πῆηροφόρησης της αγοράς για προσφορές και ευκαιρίες του σήµερα. Διαφημίστε στην «ΜΑΗΚΕΤΙΝα για να είστε µέσα στην αγορά, γιατί είστε στο σωστό χώρο Της διαφήμισης. ΑΓΟΡΑΣΤΕ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΤΕ - ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΕ ΣΤΗ «ΜΑΕΚΕΤΙΝΑ» ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΚΕΤΙΝ Τηλ. 02-490559, 04-659100 - Φαξ 02-490649 τρ φσπιας κατ ο απο βοαιμακοτ ον απειδιωσαονεεεσεώ- ο επεσε. ίδα της Κερυνειας Κυκλοφορεί ἡ εφημερίδα της Προσφυγιᾶς - Ἡ εφηµερίδά της Ύὲνς 5 Η ΑΛΟΥΛΟΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΓΗΤΗΣΤΙ Μωμ.μϱ”... - 4212 σεντ/λεπτό (συµπ. Φ.Π.Α.) σα Μέχρι αύριο το ραντεβού που ονειρεύεστε µπορεί να γίνει πραγματικότητα. αν. ΟΟΣΑ δεν τολμούσατε να ρώτήσετε γύρῳ απὀ το Απο νωστι Α ποιο δέςο Ωμ. ο. ει ο 42:12 σεντ/λεητό (συµπ. Φ.Π.Α.) (να Φ Ἠπῃο) ο1ΗΥ/1Λ3ο ϱἱ 9ο “Το μυστικό για να κάνετε απίθανο ΣΕΞ. ἁ μκας 4 “Ἀνωμαλίες σεξουαλικής συμπεριφοράς. ἈΣτοματικό ΣΕΞ. Μύθοι και πραγματικότητα. Τια να κατανοήσετε καλύτερα κάποιες ανδρικές αδυναμίες. Τα μυστικά της ανδρικής σεξουαλικότητας. Το πιό ερεθιστικὀ σηµείο στην γυναίκα. Τιξετρελλαίνει τις γυναίκες στο κρεβάτι. 4: «δω ο ασ Άθλκος 1» Ξξ ο απο τρως. ---ρ- δὲ ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 ΗΕ ΛΑΛΟΥΛΕΟΤΗ κεΕΡΥΝΕΕΑ 15 ο τόνος γι Το μ.οιραομέἑν τιαηρ/δα Ἰα μικρά 6/άετάριΏ Της Κύπρου, που ο νΑττίᾶς δεν Τ ὀρήνε! να ᾖ1εουν ΚΑΙ να γνωρῄδουν Του» τότου» που Ε/Α! δικο] Του», μονάχα δικο Του» κά Τους ανήκουν γιατ) τους ἐκτιδαν, τους ἐρτιαβαν, διµιούργκ6αν 6 αυτούς οἱ γονεὺ καὶ οἱ πατποὐδες του», εκρρά]ουν µε 6τήχους τον τόνο, Την πεδυµιά Κάῑ ΤΙ ἠΑχτάρα να ζήδουν 6) αυτούς εεύδερα. Β σα 6ομυν Κέρον ον Κρύα, µου ϱ0ΡΥ” ελεκς. συ] «ἔνον ναι ζο σεν σου ἐλ οσον. ισιορία, α- {7ποζι ο σε ὡαι.. συ ρδά μα. ἃλοιν ζοι ρσμὲν' ΜΗ, 9 ...- σου αμρουδιέν ὦ. Βραθίνα ὄουνα. σου , Φλλτόυν σἵα- -ώγ.ος ζα. σου, Ἀν ὃς πάψω οι μιά -αι κ:υῶνω δρ καν Όν]λώὼ Ία σὲ μορρρζώ λα... έρει» ὡονζὰ σου, Σΐο -- σου µό ο νο ἑδρων 5 να. ο. δζον ο Ω Μα η) «ογ Αμι ὡρλω Π ͵ ἴ Λνκό] ο . τωρν. ”. 'δ. ὃ[ο το” ιιὸσδζο και Ἡ ια. αρ ἐν ξιόα. κοἰίῤο σκκένι. Ταερι ύα έεων/ Ἰ εαν σοοννρ αΑτριφα (κου γώ σε ζαέρτὸ αχ Ὃι) ἄναστενυ- δεις κας ὠλομας , Ἑ 4 κ ὡ ος «ου κά ννου τς σ τα ζει σ / Ακάοτ Ἔχι/ασ 2 ἐν ν , ρα»μό» Ώχθια, ρ.» ον φαρδία μαι. μῶρηαε. ο ἆ πωμᾶς ..- Ρωὸ δρα αῶλεα σῷ κια ού. ο ο] αφ α1ρίζθ, άρια ὀρεωμαχ «ο ὅιο Ρ δι. οι Φα” , «ο αωρῶ άδικος Ρα δα ὅσα) ωρι οµ δι ααζιάςρνζκλκ.. Αλναωσιόοφυ Εκ... αφίγὰ «909 δε. δει (νο ει μάνε ὤου ἔλγασαν σνς λος , ὣιιὸ ιά ἁρερασ αν, - ἐκ οξ νους Θωραρβοῦκ- 5, µέρα. «-αὶ Ὕωγα νι ἔορ ο υγε δανο “δρῳ ο Φ αχ ως ο / Ψ .”υ-.. ὢ) Ἀνμοτινο κο - σπ ρ ο] σν ωμιά (αι ζοὁ μα» Φ/Ιδε ΄ ὣροσφωῃιά μαι αφῄσαμε ἵὁ ὠφ]άΣ µας ἃαι τωρα. {ριι δήξαιρε. οζο ὠροωθενὰ, δές αἲρη δέ χ5 οὐ αμ. {ε- 2 αγζες-τ γα φαδισμιένος.- ας ὁ]οι Φαγαιοό]ημένοι. (]1ο ὁ γἀαμέ δα σομόες ,ζα ὢ οβομφχιιὰ, ἀἑ. 1ωρι ο ν/ου/]ε μ 6/ἱ4- κια ο ζαγ .. μισή μαἲ ζ όώρος - «/αζζωμερηι δα, ζεο Φιν νου οκ Ος «Ὀρῤο υῤ δια ιὀνιάν {1ΙάδιΣ Τιδρα μι ολοι ἐμέςν εαν ο το κνέλων ζνό ή ἑωβριώς νι ὦρα- Άριοι πο λα. ή ο)υ(ιρίθώ μα. ῥ ολ δε αμ μος ως εοιὰ, Ἐκ ας κκλΏ έλου κε οι μωκος μκν σος ων ᾖαἩ οἱ 1 Ευώρο, ὅρε ὥα ιδες- : ἀζώσάὶ {ς- }.ϊ ἑλλου κ αἀο ὧὥδοω ς {αὖν ϱ᾽ ΑΛ ρό]ν κο ον ζκωμαν Β ια 2.’ αφ ε αιέώσοοε Ἡ Πα τγι ο μου Η. ὃλλου συ ἆκπ πωτριςο. ἕλ νου! ΘΚοΡΦΏ πολ, 3. ὃ ἱ / Όμως Κάποιοι ην ζηλεψαν ζαιὶ µας φον Των Νιση, Ένεις ὀγως πιστένου µε. στων Ὀπιστρορν, Των Ποτ -- : ας 19. ου τον δα Πιν οι Ἔγο μερα α) οτε δουν το Ὁ-χνὼ Ι Και Το σνλ υχ ρίστα 7ρυμου ἕ τα στι δ 0 λυµότι κὦ | ὄγαωμκ: ηρμη» ως λζανε [μ. {ο έόαω οἱος ωὺ οὐ}. δουν ) Ίσς ο ἔφιογόν Χύθρου ο 1αακρὸς .. δω ο αο δ ο ω δίνρα μώ, Φαρό.γγὺ. ή, οµάγα. ἄεῳ ἶου τι ιο κιωιώα. ζερι]ωμένοι Φεοόφυχεῖ ο ὅσα, Φοιερέτου διδηώδοι μορρά]ιο : ο μαι Ὁ λαγαέζαθει α ἅ 9. εκ ν. ξ ο μάγζε 14 μ.ο οι» ΔΡΑΣΤΗΡΙΦΤΗΤΕΣ πο ΚΕΡΥΝΕΙΦΤΟΝ πςοΣσςὗ ΗΕ ΛΑΦΥΧΛΟΤΗΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 οι πρόσφυγες των χωριών Κάρμµ:!, Τριµίθι, Αγ. Γεώργιος ξανασµίγουν Για πρὠτη φορά µετά την τουρκική εισβολή µέσα σε µια ζεστή και ενθουσιώδη ατμόσφαιρα οι Εεκτοπισμένοι κάτοικοι και Φίλοι των προσφυγικών Σωματείων «Το Κάρµι», «Τριµίθι» και «Άγιος Γεώργιος» ξἀνάσμιξαν στο κέντρο «ΝΙΚΑΙΟΝ» στη Χοιροκοιτία, (26/12/95) για να διατρανώσουν για ακόµη µια φορά µαζί µε τους άλλους εκτοπισµένους τον άσβεστο πόθο της επιστροφής στις πατρογονικές εστίες και να ξαναθυμηθούν τα µεγάλα πανηγύρια που γίνονταν στην Χρυσοτριμιθιώτισσα και την Καθαρή Δευτέρα στο Ἰριμίθι και στον Άγιο Γεώργιο αντίστοιχα. Η συνεστίαση, στην οποία παρευρέθηκαν περισσότερα απὀ χίλια άτοµα, ήταν µια ευκαιρία επενασύνδεσης των χωριανών, αρκετοί απὀ τους οποίους είχαν να ειδωθούν εδώ και 21 χρόνια, αλλά παράλληλα και µια ευκαιρία γνωριμίας των νέων συγχωριανών µε τα ήθη και έθιμα της περιοχής µας. κ ηνκαμν μα άννήκ Οιιερείς των τριών χωριών ἐέψαλλαν τα απολιτίκια των προστατών Αγίων και ἡ στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Κυρηνείας προέτρεψε τους παρευρισκοµένους να µην ξεχάσουν τα κατεχόμενα χωριά και τις εκκλησίες μας και να αγωνίζονται ενωμένοι μέχρι την ευλογημένη µέρα της επιστροφής, Μετά απὀ τις σύντομες προσφωνήσεις των Προέδρων και εκπροσώπων των Σωματείων έγινε κλήρωση πλούσιων δώρων. Οι λαχνοί που κέρδισαν μπορούν να ζητηθούν από τον κ. Γιώργο Σιαηλή, τηλ. 02-622161. Η συνεστίαση συνεχίστηκε µε πλούσιο Φφαγοπότι και χορό από το αξέχαστο χορευτικό του ΙΚΑΡΟΥ που έφερε πίσω παλιές θύμµησες και αναμνήσεις. Τελειώνοντας όλοι οι συγχωριανοί ανανέωσαν την υπόσχεση για συνέχιση του αγώνα επιστροφής στις πατρογονικές µας εστίες. των οπεσεος τι πε π Εμχή όλων εἰνες να ἈειτοσώΌο α χωριου µας καθώς καιστου Αν ο ΙΑεωωο Ἑις υγεία! Κάδε πρόβλημα έχει και Τη λύση του. ο Κωνσταντίνος εντοπίζει πλήρως: ο λα 1. Κώστας Π, Χριστοδούλου Λἴὸ. » Κουρτινόξυλα Πλακέ «Κουρτινόξυλα Στρογγυλά (και σε Μηρούντζινο και Απομημηση Ονόματα, ζώδια, - η ' . ΒΕενίσχιαν πλάινς - Αλουμινίου και Ξύλου Παρελθόν, Πα ρόν, ὰ . Ρολλερ πέάινς - Ύφασμα και ξύλου Μέλλον, μμ... - » Ὀερσι κά ταδινς ἱ ο ο ο ο Ἱ-ὃυ- -υ-υ... ς μλας τούς’ αι ΩκιῤτὮ 300 Αροκώ | Άτομα καφε κκ λβννκν ο. με ο νο», ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 ΗΕ ΛΛΟΥΛΟΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΕΑ 19 « Κατομεηρ/στε Τ5 φ/ήρουΣ 665 ΓΤολιευτὲς ΚΑ’ πτέἑστε Ου 6ὲ Τι Καίτη έμεινε τ ὄνομα Του χωριού κου α{{άγμένο, βεχασμένο, παραμορρωμένο» Βαθυλάς, για ουζάκι και ψάρι Χρυσοτριµιθιώτισσα, Τριμίθι ΓΙΑ ΠοΣο ΟΑ 42 Ἱπ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ωωώμα, Το ακροθαλάσσι του Κλέαρχου Ψαρολίμανο στην Καλογραία «Ζρωγήμομεηρ/στε Οἱ 6ΤΑΤΙ6ΤΙΚΟΛΟΥΟ/ ΚΑΙ πἑὲστε µου: ΤΙό6ο Τοι ο. ΕΚΑΤΟ τιΘΙΟΥΕ/Ι /Υ ὀνδρύτιν 6υνε/δΙΘΙΥ ΓΤό6ο τοι εκατόὸ /Υ δόµ/6ΗΙ» Φωτογραφίες του Ζακ Ιακωθίδη από το Λεύκωμα της «Αδούλωτης Κερύνειας». ΜΑΝΑ ΓΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΜΟΥ. ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 ΗΕ ΔΛΟΥΛέΕΣΈΙ κΕΡΥΝΕΕΑ 14 Το Κυπριακό πρὀοθληµα έγινε Μήλο της Ἔριδος μεταξύ Ευρώπης, Βρετανίας και Αμερικής ΠΟΙΑ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΣΗ: Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι το Κυπριακό πρόβλημα έχει γίνει το «μήλο της έριδος» μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής και Μεγάλης Βρετανίας. Ίρεις διαφορετικές πρωτοβουλίες φαίνεται να αναπτύσσονται ταυτόχρονα, η κάθε µια µε το δικό της περιεχόµενο. Απεσταλμένοι των τριών χωρών κατέκλυσαν την Κύπρο κατά τον µήνα Φεβρουάριο 1996. Παρά το γεγονός ότι το πραγµατικό περιεχόµενο των επισκέψεων αυτών κρατείται επιμελώς μυστικό από τον Λαό, όλοι αυτοί δεν ήλθαν για να «ενημερωθούν επιτόπου» όπως έχει καθιερωθεί να ανακοινώνεται επίσηµα, αλλά για να προωθήσουν ο καθένας την δική του πρωτοβουλία µε τα χαρακτηριστικά που θα εξηπυρετούν την ομάδα που εκπροσωπεί. Οι Βρετανοί εκπρόσωποι αγωνιωδώς προσπαθούν να αποτρέψουν την Αμερικάνικη ηγεμονία στις πρωτοβουλίες και να παραμείνουν κυρίαρχοι του παιγχνιδιού. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να ασκήσουν τον ρόλο του πλανητάρχη και να πάρουν το πάνω χέρι τον ηγεµονικό τους ρόλο στην περιοχή. Η Ενωμένη Ευρώπη, τέλος προσπαθεί να βρει επιτέλους ένα ρόλο για τον εαυτό της στην άσκηση πολιτικής στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των απεσταλµένων και µεσολαβητών ο στόχος και των τριών είναι ενας. Να υποκύψει η Κύπρος και να αποδεχθεί την νομιμοποίηση των τετελεσμένων της Τουρκικής κατοχής προς όφελος της Τουρκίας σε αντίθεση µε την Διεθνή Νομιμµότητα. Αντί και οι τρεις μοχλοί (Ευρώπη, Αμερική, Μεγάλη Βρετανία) να στρέφονται προς την Τουρκία που καταπατεί και παραβιάζει την Διεθνή Νομιμότητα στην Κύπρο, στρέφονται προς εμάς για να υποχωρήσουµε περαιτέρω ώστε να διευκολυνθεί η Τουρκία να αποδεχθεί λύση του Κυπριακού προβλήματος. Οι εκβιασμοί δίνουν και παίρνουν. Η κρίση στα Ελλαδοτουρκικά κλιµακώνεται συνειδητά και εσκεμμένα µε στόχο εκτός των άλλων καιτο Κυπριακό πρόβλημα. Οι θέσεις τοποθετήσεις και δηλώσεις όλων όσων πέρασαν απὀ την Κύπρο είναι απροσχηµάτιστες και παρά τη διπλωματική γλώσσα που χρησιμοποιούν δείχνουν ξεκάθαρα τις πιο πάνω προθέσεις τους. Η ηγεσία αυτού του τόπου τί αντιτάσσει σε αυτές τις εξελίξεις Σιωπή. Προσπιοίηση ότι τίποτε δεν υπάρχει στο προσκήνιο. Παθητική στάση χωρίς καµµιά πρωτοβουλία δική µας προς τα έξω. Επίµονη δέσµευση της, στις διχοτοµικές υποχωρήσεις που έχουν γίνει µέχρι τώρα, µέσα απὀ τις Συμφωνίες Κορυφής, τις προτάσεις µας του 1977 και τους όλους χειρισμούς τα τελευταία 22 χρόνια. Υπάρχουν οι δυνατότητες για διαφορετική αντιμετώπιση της κατάστασης Οι δυνατότητες µας είναι απεριόριστες και ακόµα ούτε καν που δοκιµάσαμε νατις αξιοποιήσουµε. Από την πρώτη στιγµή ενδώσαµε στις «υποδείξεις» των ξένων µεσολαβητών και παγιδευτήκαµε στα γρανάτζια της Αµερικανο- ΑΥΥγλο-Τουρκικής Αιπλωματίας που στόχο είχε την ολοκλήρωση της επιδρομής που ξεκίνησε µε την προσχεδιασµένη απόβαση των Τουρκικών στραυτευµάτων στην Κύπρο. Αντί να κάµουµε λάβαρο του αγώνα µας τον Διεθνή Νόμο που έγινε ακριβώς για προστασία των αδυνάτων έναντι των ισχυρών, συµβιβαστήκαμε µε τα τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής σε αντίθεση µε τον Διεθνή Νόμο. Αυτό το γεγονός εξουδετέρωσε και την άμυνα και την επίθεση µας. Εµείναµε εκτεθηµένοι σε πιέσεις, µετατρέψαμε το Κυπριακό Πρόβλημα απὀ διεθνές θέµα εισβολής και κατοχής σε µια απλή Διακοινοτική διαφορά µε αποτέλεσµα να οδηγηθούµε από υποχώρηση σε υποχώρηση και τώρα πιεζόµαστε να ξεπουλήσουμε τα δίκαιά µας και να υποθηκεύσουµε το μέλλον µας στην Τουρκική επεχτατική πολιτική, ώστε να κλείσει το κυπριακό. Για να προλάβουμε αυτήν την µοιραία εξέλιξη πρέπει τώρα να απαλλαγούμε απὀ τις δεσμεύσεις των 25 χρόνων καινα υιοθετήσουµε την πορεία που έπρεπε να ακολουθήσουμε από το 1974 µέσα απὀ τα ακόλουθα βήματα. Πρώτα - πρώτα πρέπει να γίνει η απαραίτητη διαπίστωση ὁτι- δοκιμάστηκε η επιλογή του συμβιβασμού και επιβεβαιώθηκε ότι η άλλη πλευρά επιδιώκει την πλήρη συνθηκολόγηση µας. Αφού γίνει τούτο να παρθεί ομόφωνα από ολόκληρη την Πολιτική Ηγεσία του τόπου η απόφαση για επανατοποθέτηση του Κυπριακού, δηλαδή να αποφασιστεί ότι έγινε στρατιωτική εισβολή και κατοχή, βάναυση παραβίαση της κυριαρχίας της κυπριακής Δημοκρατίας, βάναυση καταπάτηση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενός ολόκληρου λαού και εγκληµατισµός επικοισµός των κατεχοµένων εδαφών µας κατά παράβαση κάθε Αρχής Δικαίου και της Διεθνούς Νομιμµότητας. Να κινητοποιηθεί και στρατευθεί ολόκληρος ο λαός σε ένα µονολιθικό µέτωπο αγώνα αντικατοχικού και απελευθερωτικού υπό την σκεπή της Κρατικής µας οντότητας. Με βάση τις πιο πάνω αποφάσεις, να αναληφθεί διεθνής σταυροφορία ώστε μεθοδικά αλλά σταθερά και αποφασιστικά να αντιστρέψουµε πρώτα την εικόνα που εδηµιούργησαμε διεθνώς ότι είµαστε έτοιμοι να νοµιµοποιήσουµε τα τετελεσμένα της τουρκικής εἰσβολής. Παράλληλα, σιγά - σιγά αλλά σταθερά να δἰεκδικήσουµε από κάθε Διεθνές Βήμα την αποκατάσταση της Διεθνούς Νομιµότητας στην Κύπρο. Μέσα απὀ µια τέτοια πορεία µε υπομονή και επιµονή είναι βέβαιο ότι: (1) Θα αποφύγουμε σήµερα την υπογραφή λύσης που σίγουρα θα είναι καταστροφική. Περισσότερο καταστροφική απὀ την διατήρησή της εκρεµότητας η οποία επιβάλλεται µε την ὠµή βία. (2) Θα ανοίξει ο δρόµος και θα δημιουργηθούν οι προοπτικές για εξασφάλιση Διεθνούς υποστήριξης στην βάση αρχών. Είχαμε τέτοια Διεθνή υποστήριξη και την χάσαμε µε το πέρασμα του χρόνου, διότι εμείς οι ίδιοι δώσαμε το μύνημα ότι αποδεχθήκαµε την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε µε την κατοχή και ότι το πρόβλημα µας είναι µια απλή διακοινοτική διαφορά την οποία θα λύσουμε µε τον Ντενκτάς. Σίγουρα η σηµερινή γενιά ενός Λαού µε µια τρισχιλιετή ιστορία σ᾿ αυτόν τον τόπο, δεν θα επιτρέψει να καταγραφεί στην ιστορία ως η τελευτεία γενιά Ελλήνων στην Κύπρο. «Και αΜΙΝΚΙΤΟ” Βιοτεχνία από καθαρό χυτό αλουμίνιο ΕΙΟΤΕΧΝΙβ ΗΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΑΡβΑΟΣΙΗΚβ ΚΗΙ ΜΟΝΤΕΡΝβ ΚΗΓΚΕΛβ ΚΗΡΕΚΛΕΣ - ΠΗΓΚΑΚΙβ - ΦΟΤΙΣΤΙΚβ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΗΤΙΚΗΣ ΒΗΦΗΣ 10 Μέσα στα πλαίσια της .. τακτικής του ης. Σωματείου «Αδούλωτη :Ἡ. Κερύνεια» να βλέπει ξένους επισήμους ποι) επισκέπτοται την Κύπρο, να τους διαφωτίζει για το Κυπριακό Πρόβλημα και να τους µεταβιβάζει την επιθυµία των προσφύγων µας να επιτρόψουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους, έγιναν επαφές µε τους ακόλουθους: Τον κ. Απόστολο Κακλαμάνη, Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον νέο Πρέσβυ της Γαλλίας και τον Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αποδζήμου Ελληνισμού κον Άντριου Αθενς. Στο περιθώριο της δεξίωσης που η Ελληνική Πρεσβεία έδωκε προς τιµή του κ. Κακλαμάνη εκπρόσωποί του Σωματείου «Αδούλώτη Κερύνεια» είχαν επαφές µε εκπροσώπους των Κομμάτων, Βουλευτές και άλλους επισήμους. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Αμερικανός Πρέσβυς κος Μπάουτσερ ο οποίος στην επιμονή των εκπροσώπων του Σωματείου παραδέχτηκε για πρώτη φορά, ότι έχουμε δίκαιο να διεκδικούµε να επιστρέψουµε στα σπίτια και τις περιουσίες µας. ΚΕΡΥΝΙΟΩΤΙΚΟ ΤΣΑΙ Το Σωματείο «Αδούθωτη Κερύνεια» οργανώνει το Σάββατο 16 Μαρτίου 1996 και ώρα 3.20µ.µ. ένα Κερυνειώτικο απόγευμα στο Ξενοδοχείο Χόδιντεη ἴνν, στην Λευκωσία. Καθούνται οι Κερυνειώτες και φίᾷοι της Κερύνιας να δηβώσουν συμμετοχή στο τηθέωνο 02-456464 (πρωινά 09.00 - 12.30) Κοπιάστε να ζήσουμε µαζί ένα ευχάριστο Κερυνειώτικο απόγευμα συρηβατώντας την ενότητα µας και ατσαβώνοντας την θέβηση µας να συνεχίσουμε τον αγώνα µέχρι την ευβογηµένη ώρα της επιστροφής σε µια ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ. Η χορωδία του Σωματείου θα παρουσιάσει καθβιτεχνικό πρόγραµµα. Τιμή ειδόσου 43.50 Σωματείου «Αδούλωτη ΚΑΝΤΑΜΑ ΒΗΕς. Ρ, ΗΛΒΡΕΦΗΙ Νευν Εοθά Ἱαγπακα, Κοβποι, Ν]σοδία, 1 πιαςςο] 1ε|. 04-322930 ΗΠΕΑΛΑΟΦΥΛΟΤΗΕ ΚκΕΡΥΝΕΕΛ ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ’ Ενώ η Τουρκία κλιµακώνει τις προκλήσεις σε βάρος του Ελληνισμού στην Θράκη, στο Αιγαίο και ενώ η Τουρκική κατοχή της Κύπρου συνεχίζεται πληροφορηθήκαμµε ότι η Χίος, η πόλη που διδυµοποιήθηκε µε τον Δήμο Κερύνειας στην προσφυγιά, προτίθεται να διδυµοποιηθεί µε τουρκικές πόλεις. Το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» έστειλε στις 13/2/96, στο Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πυθαγορείου Σάµου, στον Υπουργό Αιγαίου κον Αντώνη Κοτσακα, τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδος κον Γεράσιμο Αρσένη και τον Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κον Κώστα Σκανδαλίδη, την ακόλουθη επιστολή: «Αγαπητοί φίλο!, είναι µε θλίψη που πληροφορηθήκαμµε για πρόθεση σας να αδελφοποιηθεί η Χίος µε τουρκικές πόλεις. Μια τέτοια ενέργεια έχουµε την γνώµη ότι δεν εξυπηρετεί συτή Τη στιγµή τα Ελληνικά συμφέροντα. Ο Τούρκικος επεκτατισµός επιθουλεύετσαι τα Ελληνικά δίκαια και τέτοιες ενέργε/ες θα αποτελούν γι᾿ αυτόν µέσον για να χαλαρώνει η επαγρύπνηση και η άµυνα µας και να γινόμαστε ευκολότερη λεία. Η Τουρκική απειλή είναι πραγματική και όλο! οἱ Τούρκοι είνα! στρατευµένοι στην υλοποίησή της. ΓΙ) αυτό ας µην ξεγελιώµασε. Πρώτοι εµείς θα χαιρετίζαµε µια πραγματική φιλίᾳ µε τον Τούρκικο λαό όταν και εφόσον οἱ Τουρκικές απειλές εκλείψουν, όταν η καταδυνάστευση Των Ἑλλήνων που ζουν στην Τουρκική επικράτεια σταματήσει και όταν τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου απελευθερωθούν. Τότε και µόνο Τότε. Μέχρι τότε ας σταθούμε όλοι εµείς ο ένας πιο Κοντά στον άλλο, ας συσπειρωθούμε και δυναμικά να υπερασπιστούµε και να διεκδικήσουμε Τα Ελληνικά δίκαια πράγμα που θα φέρει και την πραγματική φιλία µε τους γείτονες µας. Με εκτίμηση Για το Σωματείο Μ.Λουλουπής, Πρόεδρος |. Σιεκέρσαθθας, Γραμματέας Ο Γραμματέας του Κερύνεια» κ. Ιωάννης Σεκέρσαθθας συμμετείχε στην συζήτηση που οργάνωσε η Φοπητικής οργάνωσης ΔΗΠΑΚΦ Αναγέννηση του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε θέµα: «Ομοσπονδία: Εθνική Προδοσία, Ύστατος συµθιθασµός, ή Λάθαρο αγώνος» «Ὁμοσπονδία: Εθνική Προδοσία, Ύστατος συµθιθασµός, ή Λάθαρο αγώνος» δι αιςςὉ ος εβίεπηση πΑμεΗστήθιον ΕΡΓΑ ΑΡΤΕ ΩΜΟΣ. σον τ ὃν ὰ δρα ί- ο. κ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΝΤΟ ΑΑΣΟΥΙΗ Ένας παράβρισος γεµόοτος Φροωτα. δκλεκτά λαχανι- κά, Φθαρτα, ὁσπρια χωριάτικα, ακουει στο όνομα. ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΤΟ ΔΑΣΟΥΙ” ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΕΙΔΗ ΦΡΟΥΤΑΡΙΑΣ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ.. 6 ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ ΝΤΟ ΔΑΣΟΥΙ’ ϱῷ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΟΥΔΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΤΑ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Και ΚΥΡΙΑΚΕΣ. το ΔΑΣΟΥΙ” Η ΕΚΠΛΗΞΗΙΙ .υ :06 - 950734 ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 ΠΕ ΛΛΟΧΛέΕΡΈΕΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑ μπςυ Τελ Ρα τους ΣΦΘΝΗΛΤΕΡΙΟΥ Λιοτίιοτηα ΚΕΡΥΝΕΙΑ Η Καλλιτεχνική Οµμᾶδα του Σωματείου βΑδούλωτη Κερύνεια” Η καλλιτεχνική ομάδα στις 30/6/1994. ΒΕΡ ΜυΙ.Ι ΕΤ 00. | ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΑΡΙΟΥ Θεσσαλονίκης 936 Τηλ. 04-622929 Λάρνακα Η Καλλιτεχνική Οµάδα του Σωματείου µας «Αδούλωτη Κερύνεια» γεννήθηκε το 1987, µέσα από την αγωνία και την αγάπη µας για την πόλη μας, µέσα απὀ τον ανειρήνευτο καὐμό και πὀθο της επιστροφής. Η ὁράση της ομάδας µας µέσα από τις αγωνιστικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Σωματείου µας είναι γνωστή. Γνωστή είναι και η συμμετοχή της σε εκδηλώσεις άλλων φορέων που µας καλούν όπως «Δήμος Κερύνειας», «ΠΟΕΔ Κερύνειας», «Ὁμοσπονδία γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κερύνειας», «Ναυτικού Οµίλου Κερύνειας», «Πορεία Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ», «Πολιτιστικό Ίδρυμα Μακαρίου Γ’» Παναγιά Πάφος και Ετήσιο Φιλολογικό μνημόσυνο του ήρωα Κυριάκου Μάτση Λεμεσός. Το Σεπτέμβριο του 19995, με πρόσκληση των «Κυπρίων Βορείου Ελλάδος» πήραμε µέρος στις εκεί πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πτολεμαϊδα, Κοζάνη και Σέρβια. Μέσα απὀ τις παραστάσεις µας παρουσιάσαµε την ιστορία του τόπου µας, τη σύγχρονη κυρίως όπως και το μοναδικό στόχο κι ὀνειρο της επιστροφής και δικαίωσης. Η επιτυχία της αποστολής εκείνης φαίνεται µέσα απὀ το δίστηλο του δημοσιογράφου κ. Μιχάλη Πιτένη στην τοπική εφημερίδα της Κωζάνης «Θάρρος» που αναδημοσιεύεται δίπλα. ορ, ωω Ευχές για γρήγορη επιστροφή στην Κερύνεια ΚΑΝΑΡΗΣ ΤΑΝΕΗΝ ΑΔΟΥΛΩΤΗΙ ια . λρρρος΄ ὑπριοί σ νἘχίζουν τον αγώνα τους για λευτεριά Στο νοµο Κοζάνης βρίσκεται ουτές τις µέρες ένα κυπριοκὀ σωματείο που έχε) τον Τπλο κΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» συ: µετέχοντος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που δμρργσονώνουν οἱ δήμοι. Μέσα απὀ μιὸ παρὀ- στοση που συνδιόζει τον λόγο µε πο τραγούδι κοτοφέρνουν νο παρουσιόσουν την σύγχρο:- νη ιστορία της Κύπρου κο να μιλήσουν γιο Υα προβλήµατα και Ἱις σνησουχίες τόσων ἄν θρώπων που ξερζώθηκαν οπό τις πατρογονικές εστίες σπορ το βσρβαρο χέρι οπανθρωπο κα τακτητἡ καὶ συνεχίζουν 18 χρό- νιο νο παλεύουν κα!νο σγων{ ζονται µε έναν κα µονοδικὀ στοχο, ἀευτεριό στην Κύπρο. Ο ποροστὰσεις που έδωσαν τοσὸ στην Πτολεμοίδο όσο κοι οτην Κοζόνη προκόλεσον ο σθηση κοι συγκ/νησαν Τον κὀ- σωο που τις παρθκολούδησε Ἡ Ένωση Κυπρίων σου νομού Κο- ζανης. που είχε την Ἠρωτρβου: Αίά της πρόσκλησης του σωμµο: τειου έδειξε γιο μιὸ οκύόμη Φο- ρᾳ όχι ξέρει νο κόνειτις καλίτε- ῥρες επιλογές. Το Σωματείο της «ΑΦΟΥΛΩ: της ΨΕΕΥΝΕΙΑΣ- δρώθηκε στη Αενκωσίο ο 1974 οµέσως µετά Την Τουρκική εισβολή κσί πριν καλό καλά σβήσουν ο) κα' πνοί σπο Ἱις φωγιές κα κοπὀ σουν οἱ ἠλοι Των ὁπλωγ. Απο τόχε μέχρι σήμερα ὅεν οτομότησετοἸιενσ ογωνιζετοι για Την Κύπρο κα νο δίνει κοί τὸ πόρων τους στους Ογωώνες που δίνει όλο Το ελληνικο ἐ- θνος σου παλευει γιά να δισφυ Αῶξει τὸ κεκτημένο κοι σνσφο!: Ωεγα δικακωμστό του. Ο/ δροστηριότητες Της “Α ΔΟΥΛΩΙΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ» χωρ) ζονται σε τρεὶς βσσικές κστη: γορίες που σπογελούν κσίτους » όξονες ὁλας Της ενεργητικότη: τος της. Οἱ κστηγορίες ουτές είναι ϱ) Ποροχή υλικής κα! πραοκ!. κής βοηθε)ος σε δυσπραγουν: τες συμπατριώτες Β) Συντἠρηση Της µνήµης κσι καάλιέργειο σγωνιστικού Φρο- νήματος Υ) Διαφώτίση του κόσμου γὺ ρω σπό το υπριοκό πρὀβλημο. Σἠμερο Το σωματείο ὅ!στη: ρεί παορορτήµατο του σε ολες τε ελεύθερες περιοχές της Κύπρου έτσι ώστε να βρίσκεται συνεχώς σε επαφή µε ϱλους τους Κυπρίους κο! νο ΕπΕκτε” νε! Τη ὅρόση Του παντού. Ο) δυσκολίες ενός ογώνα σον κο ουτού που διεξόγετοί καθηνερνὸ οὖτε Αίγες εἰνοι ϱλλό οὗτέ και ζεπερνιούντο! εύκολα. Όρως ο σροπος του σωμογείου πηορσµένει κοι θο παραμείνει οµετόθετος μέχρις ότου ολοκληρωθεί, {10 τον Κυπριωκὸ σγώνο ὁ ως θΘ0 έχουµε την ευκορίῶνα επσνἑέλθουµε σὲ ῥλλα μελλον τικό µος Φύλλο. Δο κλείσουμε μόνο το σηµερινο σηµειωώμο με Την επισήµονση Του σωμµαστειο που Αέε/Ι. «Όσος χρόνος κα ον χρειαστεί, όσες θυσίες κα αν σοποιτηθούν. ο στοχος µυς ε/νοι ένας Η επιστροφη ολων Των ξερι ζωμένων Ἑλληνοκώπριως κο τουῤρκοκυπρίων στο σπίτια και τηγήτους. Θορυνεχίσουµε και 6ο εντέίνουµε Τον Ογωνό µος για μιά ΚύΠΡΟ Ελεύθερη. Όνε- ξορτητή. ενός κα δημοκροτ/. κ Μιχαδης Γτενης Μιραμπέλλα Εστιατόριο (Ξενίκτηκο) Λεωφ. Ευαγόρου 49Α, Λευκωσία Εύχονται στους Κκερυνιώτες γρήγορη επιστροφή 6 ΠΕ ΛΑΛΟΥΧΛΟΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 πο τι ΝΡἀΣΤΗ ιο. τες τον ΣΘΝΑΛΤΡΙΟΥ ΝΝΘΥΛΟΤηΗ Κυ Με την «καλλιτεχνική ομάδα» ο λωμά του Σωματείου µας Στις 3 Φεβρουαρίου 1996 η καλλιτεχνική µας οµάδα ανταποκρινόµενη στην πρόσκληση του προέδρου και της Χωριτικής αρχής Κακοπετριάς, πήρε µέρος στην εκδήλωση µνήµης του Αείμνηστου Εθνάρχη Μακάριου, που έγινε στην αίθουσα τελετών του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας. Μετά το καλωσόρισμα απὀ τον Πρόεδρο κύριο Δημητράκην Ευγενίου και την εμπεριστατωμένην και πολύ διαφωτιστικἠν οµιλίαν για το έργο του Μακαρίου απὀ τον Κοινοβουλευτικόν εκπρόσωπο του ΔΗΚΟ κ. Τάσον Παπαδοπούλο η υπεύθυνη της καλλιτεχνικής μας οµάδας κ. Χλόη Προκοπίου, παρουσιάζοντας τα µέλη της ομάδας είπε μεταξύ άλλων. «Εμείς τη µνήµη του Μακαρίου δεν την έχουµε στα συρτάρια για να την ανασύρουµε ὀποτε µας συμφέρει». Εμείς, και την μνήμη του τιμούμε και τις υποθήκες του πεισματικά κρατούµε και τη σηµαία της αρετής και της τιμής αγωνιζόµαστε και µόνοι πολλές φορές, να κρατήσουμε Ψηλά, πραγµατικἀ αδούλωώωτοι κι αποσκύνητοι όπως µας ήθελε εκείνος. Αυτή, την ιερή σημαία, οραματιζόµαστε, κόντρα σε ηττοπάθειες, συμβιβασμούς και βολέματα, να ανεµίσουµε περήφανα, ψηλά στον Πενταδάκτυλο, στο Λιμανάκι και το Κάστρο της Πανέµορφης Κερύνειας μας. Θεωρούμε την αποψινἠ παρουσία µας δείγµα της αγωνιστικότητας του Κερυωνειώτικου κόσμου που δεν ξεγράφει, δεν ξεπουλά πατρίδες, και που σαν έρθει η ώρα η γλυκειά και η ἁγια θα πορευτεί το δρόµο της δικαίὠσης. «Μέσα στο φως δεν παύει η σκλαβιά, ούτε της προσφυγιάς το μαύρο τσεμπέρι αντέχει το ξερίζωµα στον ήλιο» και γιατί «ότι αγαπούμε υπάρχει». Να προσθέσουμε πως στην εκδήλωση που εσηµείωσε μεγάλην επιτυχία, παρόντες ήσαν εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, οι θρησκευτικές, στρατιωτικές και αστυνομικὲς αρχές, πολλοί ἀλλοι προσκεκληµένοι και πλήθος κόσµουπου καταχειροκρότησε την καλλιτεχνική µας ομάδα που την αποτελούσαν οι: αφηγητές, Άννα Βιολάρη και Χρίστος Παρπούνας, χορός, Χρυσταλλένη Χαννίδου, Μαρία Κουνναµά, Στάλω Ξύστρα, Κούλλα Σπανού, Δέσπω Χριστοδούλου, Στέλλα Βουνιώτη, Έφη Τσαγγαρίδου, Ανθή ἰωαννίδου, Αλέξια Στυλιανού. Το χρονικό «Ο Κύπρου Μακάριος» που έγραψε και δίδαξε η υπεύθυνη της καλλιτεχνικής μας ομάδας κα Χλόη Προκοπίου, συμπλήρωναν τα κατάλληλα τραγούδια σε χορογραφίες της Αγγελικής Προκοπίου Μιχαήλ. Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πρόεδρος και οι Χωριτικές Αρχές παράθεσαν τόσο για τους καλεσμένους, όσο και για την καλλιτεχνική µας ομάδα δεἰπνο. Εκδρομή του Τµήµατος Νεολαίας της Αδούλωτης Κερύνειας (ΝΕ.Α.Κ) στο Τρόοδος Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 1996 απὀ το Τµήµα Νεολαίας του Σωματείου (ΝΕ.Α.Κ) εκδρομή στο Τρόοδος. Μέσα σε µια κεφάτη νεανικἠ ατμόσφαιρα οι εκδροµείς ΣΤΙΣ 186 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 19 9 6 Χάρηκαν το κατάλευκο Τρόοδος, ενώ η εκδρομή τέλειωσε µε γεύμα στο κέντρο «Ορκόντας». Η ΝΕ.Α.Κ. ευχαριστεί όσους έλαβαν µέρος στην εκδρομή και υπόσχεται να συνεχίσει τη διοργάνωση παρόμοιων δραστηριοτήτων µε σκοπό πάντα να φέρνει σε επαφή τους νέους που κατάγονται από την πόλη και επαρχία Κερύνειας. Από το Διοικητικό Συμθούλιο της ΝΕ.Α.Κ. ΣΤΙΥµΙότυπα από την εκδροµή της ΝΕΑΚ στο Τρόοδος ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 Το σπίτι Του Κωστάκη και της ΓΙ Ἰωργούλας Χαραλάμπους. (φωτ. 19668) την τέχνη τους. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ Στο χωριό λειτουργούσε Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία. Ιδρύθηκε το το 1941 από προοδευτικούς παράγοντες της κοινότητας και αποτελούσε σύμτιλεγμα µε το Σύσκληπο και το Αγριδάκι. Αργότερα όμως τα παραρτήματα των άλλων Χωριών αποσπάστηκαν και ανεξαρτητοποιήθηκαν. Οι καταθέσεις στην ΣΠΕ ανέρχονταν το 1970 σε 59.000 και τα δάνεια που παραχώρησε σε Ξ295.000. Η ΣΠΕ αναλάμβανε τη συγκέντρωση των σιτηρὠν σε ιδιόκτητες αποθήκες µέχρι να τα παραδώσει στην Επιτροπή Σιτηρών, ευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό πολύ τους γεωργούς. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Το 1931 υπήρχε στο χωριό σωματείο το οποίο διαλύθηκε κατά τα Οκτωβριανά. Το 1953 ιδρύθηκε ο Αθλητικός Σύλλογος Αγίου Ερµολάου (Α.Σ.Α.Ε.) που καλλιεργούσε τον αθλητισμό στο χωριό ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο. Το 1955 ιδρύθη και θρησκευτικό σωματείο το Θ.Ο.Ι. πολλά µέλη του οποίου αγωνίστηκαν στις τάξεις της ΕΟΚΑ κατά τον αγώνατου 1955- 59. Μετά το τέλος του αγώνα το 1959 και τα δυο σωματεία διαλύθηκαν. Το ρόλο των σωματείων ανέλαβε από το 1970 το Επιμορφωτικό Κέντρο Αγ. Ερµολάου που διηύθυνε µε ενθουσιασμό ο εξαίρετος συνάδελφος Κώστας Σωτηρίου, Το 19/74 στον Αγ. Ερμόλαο λειτουργούσε δημοτικό σχολείο µε τρεις δασκάλους και 100 περίπου µαθητές, Το σχολικό κτίριο µε δύο αίθουσες στην αρχή κτίστηκε το Ί9595σε ευρύχωρη Περιοχή έξω απὀ το χωριό. Στον ίδιο χώρο το 1970 αφού αυξήθηκαν οι µαθητές κτίστηκε και τρίτη αίθουσα. Κατά το-1958 όταν δάσκαλος στο χωριό ήταν ο κ. Σάββας Σαββίδης ιδρύθηκε το πρώτο Επιμορφωτικό Κέντρο το οποίο Οµως διαλύθηκε το 1961. Το 1968 το Ε.Κ. επαναλειτούργησε υπό τη διεύθυνση του κ.Κώστα Σωτηρίου και αυτή τη φορά µε περισσότερα µέσα στόχευσε και πέτυχε ψηλότερα στόχους ώσπου το 1974 η τουρκική λαἰλαπια διάλυσε τα πάντα. ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ Το πέρασμα των Τούρκων απὀ το χωριό άφησε πολλά ίχνη. Μερικά από αυτά εἶναι και τα τούρκικα ονόματα των διαφόρων τοποθεσιών - τοπωνύμια. Κιουτσούκ Τερέ -- μικρός ποταμός Κολοκάς Ταρλασί - χωράφια που φύτευαν κολοκάσι ζειττίν κλιµαρί - ελιοχώρια Ατζί -σου -- Πικρό νερό Εκμέκτεππεσί - Λόφος όπου έτρωγαν οι βοσκοί Ο κατακτητής µόλυνε τα χώματα του Αγίου Ερµολάου. Ραγίγ ΡΙαηπεις Για γάμους, εγκαίνια, πάρτυ προσωπικού, δεξίωση στο σπίτι ἡ και συνεστίαση στο δικὀ σας χώρο ἡ στο δικό μας (µε ὁ τζάκια) Δώστε αίγλη και χαρακτήρα στο πάρτυ σας και άστε τις έγνοιες στο έμπειρο προσωπικό µας (15 χρόνια πείρα σε 5 αστέρων ξενοδο- χεία). Τηλ. 351270 - 456045, Λευκωσία ΗΠΕΛΛΔΟΥΛΕΤΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Είσοδος στο χωριό σπό δρόµο της Σκυλλούρος, αριστερά Το σπίτι του Κώστα Γρηγορίου. Σιαραποιή γιολού -Ο δρόμος των κρασοπούληδων Από τα ελληνικά τοπωνύμια αναφέρουμε την τοποθεσία Ἑυρετή για την οποία υπάρχει η εξής παράδοση. Ὁ Μουσταφάς, πλούσιος γαιοκτήμονας του χωριού, µε πολλά ακίνητα στη Λευκωσία, ἔσκαβε µια µέρα µε το µισταρκὀ του το χωράφι του, στη σηµερινή τοποθεσία Ευρετή. Ξαφνικά ανακάλυψε µια σπηλιά και µέσα κρυμμένο ἑνα θησαυρό Εννέα Φέσια τούρκικα γεμάτα χρυσάφι και ένα χρυσὀ ναργιλέ. Με μια πρόφαση έδιωξε το µισταρκόὀ του και ώσπου να επιστρέψει, φέρνοντας του κατάλληλα εργαλεία, εκείνος πρόλαβε να μεταφέρει το θησαυρό. Ηλθε σε μυστική συμφωνία µε κάποιο πλούσιο Ελληνα απὀ την πόλη Λάρνακα, να ανταλλάξει το θησαυρό µε Αγγλικές χρυσές λίρες, Για κάθε φέσι χρυσά, ένα φέσι χρυσές Αγγλικές, είχαν συμφωνήσει. Ο Ελληνας ἠλθε στο χωριό, φόρτωσε το θησαυρό στο μουλάρι και έφυγε. Όταν ο Μουσταφάς µε τη σειρά του τον ζήτησε από το γραφείο του, για να πάρει το αντάλλαγμα του θησαυρού,ο Ελληνας είχε γίνει ἄφαντος. Όλος ο κόσμος είχε να λέει για την ευρετή, που βρέθηκε στην Ευρετή” και για το παθηµα του Μουσταφά. Όπως διηγούνται όσοι τον γνώρισαν, πέθανε πάµπτωχος, χωρίς να αφήσει τίποτε απὀ την περιουσία που εἰχε στα παιδιά του. Στον Αγιο Ερµόλαο, όπως σχεδόν σόλα τα χωριά της επαρχίας μας ανθούσε η λαϊκή τέχνη και η λαική ποίηση. Μεταφέρουµε εδώ µερικά απὀ τα λαϊκά δίστιχα που τραγουδιούνταν στο χωριό. Ο Αης Αρµόλας που λαλούν είναι καλόν χωρίον ἐσιει κοπέλλες όµορφες σαν το νερὀν το κρύον. Η οµορκιά του η πολλή σένα σηµείο φτάνει να σε θωρεί ο νηστικός πέντε λεπτά χορτάνει. Τα βούδκια τα καµατερά τραβούν τζιαναβολιάζουν τζ οι κορασιές πουλούν Φιλιά τζι' οἱ σκάπουλοι γοράζουν. Σαν το περτίτζιν περπατάς σαν σιελιόνιν τρέσιεις κρίµα στα κάλλη τζιυέσιεις τα τζιαί σύντροφον δεν έσιεις. τζιΐντα μυρίζει το θρουμπί πάνω στο πόλιµα του έτσι μυρίζει τζιο σεφτάς πάνω στ'αρκίνηµα του. Το δίστιχο όμως που όλοι οι κάτοικοι του Αγ. Ερµολάου που βρίσκονται στην προσφυγιά έχουν στο στόμα τους και τη σκέψη τους είναὶ το ακόλουθο: «Θεέ µου καταξίωσµε προτούν να ξεψυσίσω στην εκκλησία τρµολά να πά(ώω) να προσκυνήσω». Πρόεδρος της Χωριτικής Αρχής Αγίου Ερµολάου κατά το 1974 Τ ὃ κ 2 ῇ , , , 6 ἀπὸ ἁωτοίνινς ος Ερνο Ῥόχκης 67 Γγὴ. τος ωᾱ . Λεωφάρος Καλλιηόλεώς { , νΑΜιοο τὰ, . μα ζλωυ Δρολεία 37 88 66 { κ ἡ τ ση. 3487 11849 29 04 πῃ { κνητό, 09626171 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑξΙ «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ἃ ΜΙΝΙ Β05 ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ ΤΗΛ. 04-659238, 659233 ΦΑΞ. 04-059143 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΠΙΕΡΗΣ ΕΡΤΑΤΕ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΒΠ, ΜΑΚΑΡΙΟΥ Η νέα εκκλησία του Αγίου Ερµολόου καταστρεμµένη. Ἡ Το σπίτι του Κύπρου και της Ελένης }φωτ. 1968) ήταν ο Χαράλαμπος Πολυδώρου που υπηρετούσε την κοινότητα απὀ το 1951. Μέλη της Χωριτικής Αρχής οἱ: Ανδρέας ΧΘωμάς, Χριστοφής Εμμανουήλ, Νικόλας Χρίστου και Στυλιανός Διονυσίου, ἱερέας της κοινότητας ήταν ο Παπαηλίας και διευθυντής του σχολείου ο Θεόδουλος Θεοδούλου. Θερμοί λάτρεις και νοσταλγοί του όµορφου χωριού τους οι Αγιαρμολίτες δίδουν και αυτοί µαζί µε τους υπόλοιπους Κερυνειώτες τον όρκο ότι δεν θα παύσουν να αγωνίζονται μέχρις ότου ανατείλει η µέρα της επιστροφής, Σηµ.: Πολλές από τις πληροφορίες για το παραπάνω κείµενο πήραμε απὀ το έντυπο Άγιος Ερμόλαος” 1971, µελέτη του Επιμορφωτικού Κέντρου του χωριού. Η επιμέλεια της εκδόσεως έγινε απὀ τον διαλεχτό συνάδελφο Κώστα Σωτηρίου τον οποίο ευχαριστώ και για τις προσωπικές πληροφορίες που μου έδωσε. Χριστάκης Χριστοδουλίδης Χ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ὰ- «ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ) Χα ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΙΘΑΝΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΕΙΔΥ- ΛΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ κΑκΟ- ΠΕΤΡΙΑΣ Ἅ ΣΟΥΓΛΑΚΙΑ ΣΟΥΓΛΑ ΣΙΕΦΤΑΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΚΙΑ ΟΦΤΟΝ ΚΛΕΦΤΙΚΟ Δεκαπέντε µόνον μίλια µακριά απὀ την πρωτεύουσα στους νότιους πρόποδες της οροσειράς του Πενταδακτύλου, ανάµεσα στις κορυφές του Προφήτη Ηλία και του Κόρνου εκείπου ξεδιπλώνεται ο κάµπος, είναι κτισμένο το ακριτικό χωριό Αγιος Ερµόλαος. Κρυμμένο όπως είναι ανάµεσα στους λόφους πρέπει να µπει κανένας κυριολεκτικά µέσα στο χωριό για να το αντιληφθεί. Το χωριό συνδέεται µε το γειτονικό Σύσκληπο µε ασφαλτοστρωμένο δρόµο που αρχίζει από τη Σκυλλούρα. Γύρω του βρίσκονται πολλά μικρά χωριά. Το Σύσκληπο στα βόρεια, το Αγριδάκι, στα βορειοδυτικά, ο Κοντεµένος και η Σκυλλούρα στα νότια. Μια σειρἆ απὀ λόφους στα ανατολικά χωρίζει το χωριό απὀ τα γειτονικά τουρκοχώρια, Κρινί, Φώττα και Πιλέρι. Εχει πληθυσμό 500 περίπου κατοίκους. Το χωριό οφείλει το ὀνομά του στον προστάτη του Αγιο Ερμόλαο στον οποίο είναι αφιερωμένες και οι δύο εκκλησίες του χωριού, η παλιά που κτίστηκε πριν 100 περίπου χρόνια και η νέα που τέλειωσε μόλις πρόσφατα - λίγα χρόνια πριν την εισβολή. Ο Αγιος Ερµόλαος έζησε στη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας όταν βασίλευε ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Μαξιμιανός. Το ειδωλολατρικό του όνομα ήταν Ερμής, αργότερα όμως ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και ονομάστηκε Ερµόλαος, γιατί ερμήνευε το λόγο του Θεού στο λαό. Κατά το µεγάλο διωγμό του Μαξιμιανού το 304 μ.χ. οιερέας Ερμµόλαος µε δύο άλλους ιερείς τον Έρμιππο και τον Ερµοκράτη συνελήφθησαν και αποκεφαλίστηκαν. Αλλες 20.000 οµόθρησκοί τους κάηκαν ζωντανοί απὀ τον αντίχριστο αυτοκράτορα. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Το 1204 μ.χ. κατά την τέταρτη Σταυροφορία δύο μοναχοί απὀ τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας, κυνηγηµένοι από τους Σταυροφόρους, ξέπεσαν στην περιοχή του σημερινού χωριού. Μαζί τους έφεραν και την εικόνα του Αγίου Ερµολάου που απὀ τότε έγινε γνωστός στον τόπο µας. Εκτισαν µια µικρή εκκλησία καιτην αφιέρωσαν στον Αγιο, στο µέρος όπου βρίσκεται σήµερα η παλιά εκκλησία. Εκεί βρήκαν καταφύγιο και άσυλο κάτοικοι απὀ τις γειτονικές περιοχές που απετέλεσαν και τον πρώτο πυρήνα του χωριού. Για τα παλαιότερα χρόνια, υπάρχει η γνώµη - δεν έχει βρεθεί πουθενά γραμμένο - πως η περιοχἠ κατοικείτο απὀ τα πολύ παλιά χρόνια και ότι µια µεγάλη πολιτεία απλωνόταν προς τα νοτιοδυτικά του σημερινού χωριού, µέχρι την τοποθεσία καντζιέλια. Αυτή τη γνώµη υποστηρίζουν αρκετά ευρήματα που ξεθάβουν οι γεωργοί σκάβοντας τη Υη τους, όπως π.χ. πέτρες πελεκητές, πήλινα αγγεία, γκρεμμισμένοι τοίχοι, παλιά θεμέλια κλπ. Επί Φραγκοκρατίας η περιοχή φαίνεται ότι αποτελούσε ένα φέουδο που επί τουρκοκρατίας έγινε τσιφλίκι. Το 1821 κατά το µεγάλο ξεσηκωμό του Εθνους οι Ελληνες κάτοικοι του χωριού εγκατέλειψαν από Φόβο το χὠριό που κατοικήθηκε απὀ Τούρκους ως το 1850. Τη χρονιά αυτή ήρθε απὀ την Λάπηθο για να εργαστεί σαν μισταρκός” - υπηρέτης στα κτήματα των Τούρκων - ο Χατζηγιαννάτζης. Αργότερα ἠλθαν και άλλοι Ελληνες μισταρκοί” που εσχηµάτισαν τις πρώτες Ελληνικές οικογένειες. Ετσι το χωριό από καθαρά τουρκικό έγινε µικτόὀ. Με την πάροδο του χρόνου οι Ελληνες µε την εργατικότητα τους απέκτησαν και περιουσίες και έγιναν στοιχείο υπολογίσιµο. Το 1974 έμειναν στο χωριό µόνο δύο ανδρόγυνα Τούρκων, τα οποία ζούσαν ειρηνικά και ευτυχισµένα µαζί µε τους υπόλοιπους κατοίκους του χωριού. ΥΔΡΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Το νερό ήταν απὀ τα σοβαρότερα προβλήµατα του χωριού ὡς το 1970. Ολη η γύρω περιοχή υποφέρει απὀ έλλειψη νερού γιατί δεν υπάρχουν Φυσικές πηγές. Από τα πολύ παλιά χρόνια οι κάτοικοι επρομηθεύονταν πόσιμο γερό απὀ τα πηγάδια που το τραβούσαν οι ίδιοι µε το αλακατι. Η κουραστική αυτή εργασία ήταν κυρίως έργο των γυναικών και γινόταν συνήθως το απόγευµα όπως λέει χαρακτηριστικά το λαικό δίστιχο. Ὁ ήλιος έτο πόγειρε τζιαί πάει να θουττήσει τα γίδκια πάσει! στη µονή ΤζιΙ'οι κορασιές στη θρύση”' Η γραφικότατη σκηνή που παρουσίαζε κάθε απόγευμα το αλακάτι µε τις γυναίκες, ἄλλες να τραβούν νερό. άλλες να εχουν τις στάµνες στον ώμο κι άλλες να κουβεντιάζουν και να Είσοδος στο χωριό του Αγίου Ερµολάου. Η ΛΑΘΥΛΟΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΕΑ Τὰ ΠΟΛΥΛΓΑΠΗΝΕΝΑ ΝΑΣ ΝΕΜΗΕα ΜΑΡΤΙΟΣ 1906 ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Ο Άγιος Ερµόλαος καρτερεί τους κατοίκους του. Ερειμώὠμένος, σταμάτησε ο χρόνος γι’ αυτό πριν 21 χρόνιο... χαριεντίζονται ώσπου νάρτει η σειρά τους, δεν υπάρχει δυστυχώς πλέον πουθενά στην Κύπρο. Πολύ γνωστά στο χωριό ήταν τα πηγάδια του Φαρμάγκονη και της Αλακάτας. Αρκετά απὀ τα παλιά πηγάδια εχρησιμοποιούντο ως τελευταία για το πότισμα των ζώων. Το 1959 κατόπιν πολλών διαβηµάτων ήρθε στο χωριό τρεχάτο γερό µε διασωλήνωση απὀ την τοποθεσία Καλοσύκι κοντα στο Σύσκληπο που όµως δεν έλυσε και πάλι το πρόβλημα. Το υδρευτικό λύθηκε οριστικά για το χωριό το 1970 µε τη µεταφορά νερού απὀ µια πλούσια διάτρηση κοντά στο χωριό Βασίλεια. Το νερό µπήκε στα σπίτια και οι κάτοικοι ανάπνευσαν. Το ηλεκτρικό φως πήγε στον Αγ. Ερµόλαο το 1968. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Το 1974 υπήρχε τακτική συγκοινωνία µε τα γύρω Ελληνικά Χωριά, µε την Κερύνεια και Τη Λευκωσία. Τρία ωραιότατα και ευρύχωρα λεωφορεία μετέφεραν καθημερινά τεχνίτες, υπαλλήλους, εργάτες, µαθητές και άλλους επιβάτες στη Λευκωσία. Στο χωριό υπήρχαν και πολλά ιδιωτικά αυτοκίνητα, Η συγκοινωνία µε τη Λευκωσία γίνεται απὀ το δρόμο Σκυλλούρας. Ο δρόμος αυτός ασφαλτοστρώθηκε το 1970 και έχει µήκος ἆ μίλια. Εξάλλου η απόσταση ως τη Λευκωσία µέσον του δρόμου αυτού είναι «όνο 15 μίλια. Προτιµάται απὀ το χωματόδροµο προς τον Κοντεμένο και αν ακόµη οι κάτοικοι θέλουν να πάνε στην Κερύνεια. Αλλος µή ασφαλτοστρωμµένος ὀρόμος ενώνει το χωριό µε τα τουρκοχώρια που βρίσκονται στα ανατολικά. Μετά την τουρκική ανταρσία ο δρόμος αυτός «ΕΝ. ος «ο Κνδὺ εγκαταλείφθηκε. Ενα µονοπάτι στα βορειοδυτικά συνδέει το χωριό µε το Αγριδάκι, Στα παλαιότερα χρόνια όταν τα µέσα συγκοινωνίας ἦσαν τα γαϊδούρια και τ'αμάξια, αρκούσαν Τα μονοπάτια κιο δρόμος προς τον Κοντεµένο ήταν ο κύριος δρόμος του χωριού. Υπήρχαν επαγγελματίες αγωγιάτες που έκαναν μεταφορές µε καµήλες, αμάξια και μουλάρια. Το πρώτο αυτοκίνητο πήγε στο χωριό το 1931. Οµως λίγοι το χρησιμοποιούσαν γιατί τα κόµιστρα ήταν ακριβά. Γιαυτό έκανε δύο δρομολόγια στη Λευκωσία κάθε εβδομάδα. Μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο ἵα αυτοκίνητα άρχισαν να πληθαίνουν. Γιολλοί κάτοικοι μετέφεραν τις εργασίες τους στη Λευκωσία. Ετσι απὀ το 1950 αρχίζει τακτική καθημερινή συγκοινωνία µε την πρωτεύουσα μέσον Κοντεµένου. Η κατάσταση του δρόµου γινόταν αθλία κατά τους χειμερινούς µήνες, αλλά αναγκάζονταν να τον ακολουθούν αφού ήταν ο μοναδικός. Το 1960 ανοίχθηκε ο δρόμος προς τη Σκυλλούρα που προτιμήθηκε γιατί συντόμεψε το ταξίδι προς τη Λευκωσία. Με τις βροχές γινόταν λασπώδης και αδιάβατος δημιουργούσε δε πολλές περιπέτειες στους ταξιδιώτες. Τακτικά γίνονταν παραστάσεις προς την Κυβέρνηση ΥΙά την άµεση ανάγκη ασφαλτόστρωσης του δρόμου. Επιτέλους το όνειρο έγινε πραγματικότητα κατά το 1970. Οι ευεργετικές συνέπειες άρχισαν να φαίνονται αµέσως. Η αστυφιλία που μάστιζε το χωριό σταμάτησε, οι κάτοικοι ήταν κατενθουσιασµένοι απὀ το άνετο ταξίδι καὶ γέα αυτοκίνητα αγοράζονται. Το μέλλον του Τόπου ξανοιγόταν ελπιδοφόρο. ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Οι κάτοικοι του Αγ. Ερµολάου ασχολούνταν απὀ τα παλιά χρόνια µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Τα κτήµατα που καλλιεργούσαν και τα γιδοπρόβατα που έβοσκαν ανήκαν στους Τούρκους. Σιγά - σιγά όµως οι Ελληνες αποκτούσαν δικές τους περιουσίες. Όταν απόκτησαν δικά τους κτήµατα µετά το 1990 άρχισαν να εργάζονται πιο σκληρά. Εσπερναν τα χωράφια τους µε σιτάρι, κριθάρι, καπνο, βαμβάκι, σησάµι, όσπρια και πατάτες. τελευταία η γεωργία εκσυγχρονίστηκε. Η τεχνική πρόοδος αύξησε Την παραγωγή και αντάµειψε τους κόπους των γεωργών. : Παράλληλα µε τη γεωργια προὀδευσε και η κτηνοτροφία. Πολύ φημισμένα ήταν τα χαλλούμια του Αγ. Ερμολάου. Παρόλο 6 το επάγγελµα του γεωργοκτηνοτρόφου ήταν αρκετά προσοδοφόρο, εν τούτοις οι νέοι εστρέφονταν προς άλλα επαγγέλματα. Ταξίδευαν καθημερινά στη Λευκωσία όπου εργάζονταν σαν ράπτες, πελεκάνοι, ηλεκτρολόγοι, : κυβερνητικοί υπάλληλοι, εργάτες και προ παντός χρυσοχοὶ. 1ο τελευταίο αυτό επάγγελµα ἤταν πολύ διαδεδομένο ανάμεσα στους «ατοίκους του Αγ. Ερµολάου πολλοί απὀ τους οποίους εἰχαν δικά τους εργαστήρια στη Λευκωσία και εφημίζονταν Υά ξ Η Λαϊκή Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τις ειδικές οικονομικές σας ανάγκες, - είναι και τώρα κοντά σας µε το Φοιτητικό Πακέτο. ιν Ένα σχέδιο που περιλαµβάνει: 9 Τρεχούμενο λογαριασμό µε όριο | Κάρτα Νίδ8 9 Χρηματοδοτήσεις για αυτοκίνητο, ηλεκτρονικό υπολογιστή ἡ ότι άλλο χρειάζεστε. Για περισσότερες .-. Πληροφορίες και αιτήσεις µπορείτε να αποταθείτε σε οποιοδήποτε κατἀστηµα της Λαϊκής Τράπεζας. νι ΤΡΑΠΕΖΑ Ένα μυστήριο, µια μαγεία, ένα όνειρο, που παρακαλώ ενδόμυχα να το ζήσω πάλιν, σ’ αυτόν τον αξέχαστον χώρο της περιοχής της πολυφίλητης Κερύνειας µας! Νοερά ο νους µου ταξιδεύει τώρα στις τόσες ομορφιές της φύσης που 0 Ύψιστος τόσον πλούσια χάρισε στην Επαρχία µας! Αυτό το φυσικόν περιβάλλον επιδρούσε τόσον όμορφα στους καλούς και τόσον επιδέξιους κατοίκους του τόπου µας που τους έκανε άριστους τεχνίτες, ἀριστους επιστήμονες και περισσότερον ανθρώπινους! Θυμάμαι τα παιδικά µου χρόνια πως άνδρες, γυναίκες, παιδιά εργάζοντο ο ένας πλάι στον άλλον µε τον δικό του τρόπο για εξύψωσιν της οικογένειάς τους αφενός και µιας καλύτερης μελλοντικής ζωής, όλοι για µια καλύτερη επιβίωση! Στα χωριά µας Λάπηθο και Καραβά, οι γυναίκες μας φημίζονται για τις ικανότητες των στην Λαϊκή Τέχνη και ιδιαίτερα στην εκτροφή µεταξοσκολήκων που σπάνια είχαν αποτυχία. Η Σηροτροφία ήτανε τόσον αναπτυγμένη γιατί σε κάθε κήπο οι συκαµιές που τανε Φφυτεμένες στον περίγυρο των κήπων του Καραβά και Λαπήθου πρόφεραν τα συκαμόφυλλα που τανε η τροφή του Ε ΛΑΛΟΦΥΛέΕΣΤΕΕ ΚΕΡΥΝΕΕΑ Δάικη κερυΥνλείοτικα ΤΕΧΝΗ Ἴ «Μάθε τέχνη να ζήσεις τζυ' Επιστήµη να προκόψεις) µεταξοσκώληκα. Η Κυβέρνηση αναλάμβανε να διαθέτει εκλεκτό σπόρο µέταξοσκώληκος γιατί ήθελεν να διατηρηθεί η Σηροτροφία σε ψηλό επίπεδο, γιατί ήτανε ένα πολύ κερδοφόρο επάγγελμα. Οι χώροι που εκρτέφοντο οι µεταξοσκώληκες ήτανε πολύ καθαροί και υγιεινοί πάνω σε ψαθαρκὲς απὀ καλάμια που πολλά τα έκοβαν από καλαμιώνες της Αηρκώτισσας και του Αγίου Αντρέα. Στην κατάλληλη στιγµή σαν µεγάλωναν οι µεταξοσκώληκες τους έβαζαν θρουμµπιά, σπαλαθκιές για να Φτιάχνουν τα περίφηµα κουκκούλια που το χρώμα τους ήτανε χρυσοκίτρινο ἡ άσπρο. Πόση χαρά νιώθαμε όλη η οικογένεια σαν μαζεύαμε τα υγιή κουκούλια και τα βάζαμε σε τσέστους για να τα μεταφέρουμε στου Αντωνιάδη, ένα µικρό υπαίθριο καµίνι, όπου ο µεταξάς µε µεγάλη επιδεξιότητα έβγαζεν εκείνο το χρυσαφένιο μετάξι δεμένο σε µεγάλες κίτρινες θηλειές, τα «καγκάλια» λεγόμενα. Μου κάµνε εντύπωση πως απὀ το «καματερό» εκείνο το λαίµαργο σκουλήκι που έτρὠγεν τόσον μεθοδικά και µε ένα θόρυβο τόσον παιγνιδιάρικο που ο ήχος ακόμα είναι στα αυτιά µου, έβγαζε το μετάξι. Το µεταξουργείο όπου ο µεταξάς έβγαζε το μετάξι ήταν ένα είδος μικρού στρογγυλού καμινιού µε µια τρύπα μπροστά όπου έβαζαν τα καυσόξυλα και συνεχώς άναβεν η φωτιά που ζέσταινε µια µεγάλη λεκάνη χάλκινη γαλβανισµένη γεμάτη με νερό. Στην άλλη πλευρά του καμινιού ήταν στηµένος ένας ξύλινος στύλλος που στην πάνω του πλευρά είχεν περασμένα µε σύρμα τέσσερα μικρά καρούλλια τα οποία σαν κινούνταν ήταν παράλληλα µε τέσσερεις εξάγωνες ξύλινες σανίδες πάνω σ’ ἑνα στερεό τροχό που ήταν παραπλεύρως του στύλλου και ͵ στο ύψος του καμινιού. Ο τροχόος που ἠταν από ξύλο ήταν σαν το δουλάπι και διαρκώς περιστρέφετουν καὶ τύλιγεν το μετάξι. Θυμάμαι δε πως είχεν και ένα δυο µαστραπάδες μεγάλους για τα κουκκούλια και ένα άλλο µεγάλο δοχείον σαν λαγομάνος για την αλλαγή του νερού, καθώς και µια βέργα ξύλινη για τ) ανακάτεµα κι αντίναγµα των κουκκουλιών. Στο ζεστό νερό της λεκάνης ήτανε κάποτε το μετάξι λεπτό σαν την τρίχα αυτό που χρησιμοποιούσαν για να υφαίνουν τις περίφηµες «γάζες» και πιο χονδρή η µεταξένια κλωστή για την ύφανση των παντελονακιών ἡ τωνκουβέρτων και κουρτίνων. Τα κουκούλια που τρυπιόντουσαν από την κάµπη (τον µεταξοσκώληκα) δεν τα αχρήστευαν αλλά φτιάχνανε ωραιότατα κάδρα σε σχήµα καρδιάς όπου έβαζαν µέσα τις φωτογραφίες των προσφιλών ΜΑΡΤΙΟΣ 100ς .. προσώπων και έγραφαν Ορισμένα ρητά που ήτανε σοφά, σαν «Το πεπρωμµένον φυγείν αδύνατον», «Ουδέν κακόν αμιγές καλού» «Εν Αριστεύειν», «Θα περάση κ. αυτό». Πόσο πολύ θαύμαζα όχι µόνο την θαυμάσια τέχνη αλλά κι τα ρητά Με τον ιταρέ, το μεταξωτό ύφασμα γίνεται πολύ πιο ανθεκτικό Υί’ αυτό το προτιμούν για να φτιάχουν σενδόνια και πλούζες που τις κεντούσαν µε «ασπροπλούμι», µε Λευκαρίτικο σχέδιο. Άριστες κεντήστρες ήτανε οι Σπαστρούδες απὀ τον Άγιο Θεόδωρο της Λαπήθου καθώς και η Αρετή µε την κόρη της Παναγιώτα Πάσιου και την Χρυσάνθη Μεταξά. Όλος αυτόςο θαυμάσιος λαϊκός πλούτος µιας τέχνης που ανάγεται απὀ πολύ παλιά χρονια έχει λεηλατηθεί από τους τούρκους εισβολείς και µεις τα θύματα αυτής της επιδροµἠς περιμέενουμεν για εἶκοσι δύο χρόνια την Δικαιοσύνη! Ας µην εφησυχάζουµε και ας αγωνιστούμεν µε όλες µας τις δυνάμεις ὡς ότου ο ήλιος της Ελευθερίας λάµίη στο πολύποβο νησί µας! Έλλη Νίκου Σταύρου ας Ελλάδος δ1, Κερήνεια Κουλούργια Αρκατένα ΟΜΟΔΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Υλικά: Φαρίνα, ζάχαρη, μυρωδιές, εκχύλισμα ρεβυθών και επιτρεπόμενα συστατικά. Τηλ. 05-422955 Όμοδος Λεμεσός Ευχόμαστε γρήγορη επιστροφή στην όµορφη και αξέχαστη Κερύνεια Υ/ΠΗ οοπιρ!!Ιπιεηί5 Ανώνυμος Ατµομ. Ίαριστηριο ΦΩΤΟΥ ΜΙΤΙΤΗ Καθαρίζονται κουρτίνες, κουβέρτες, αμίς, σκεπάσµατα, φλοκκάτες και χαλί. Αθηνών 568Ε, Στρόθολος Τηλ. 02-427982 ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ Κοντά µας θα δρείτε ζεσιά ψωμιά όλων των τύπων συμπεριλαμθανοµένων ψωμιών αυσιριακού τύπου, Ψωμιών υγείας και διαίτης, καθώς και όλα τα είδη. ζαχαροπλαστικής και παξιµάδια. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Κυριακή 6.00 π.μ. - 10.00 μμ. Λεωφ. Αθαλάσσας 99Α, Σιρόθολος Τηλ. 09-558560, 490709, 490719 ΛΕΥΚΩΣΙΑ «ΑΤΗΕΗΙΝΕΟ ΒυΡΙΝΕΟΝΣ 00. ΙΤΡ Η ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΓΚ ΤΗΛ. 02-4646959 ΦΑΞ: 02-455067 Σοφούλη 28, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ Ίος όροφος, Γραφείο ΙΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 «Ἐντιμος συμβιβασμός, ἐντιμη λύση, εθνικά παραδεκτή λύση», είναι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στην επιδιωκόµενη λύση του Κυπριακού Προβλήματος απὀ την πολιτική ηγεσία του τόπου. Τινα σημαίνουν όμως αυτοί οι χαρακτηρισμοί για τον καθένα που τους χρησιμοποιεί, Τι είδους λύση να εννοείο καθένας και τι θα επιφυλάσσει µια τέτοια λύση στον δίσµοιρο Κυπριακό λαό, πρόσφυγες και µή Αυτά εἰναι βασανιστικἁ ερωτήµατα τα οποία αφήνονται να αιωρούνται στον αέρα αναπάντητα. Τα πράγµατα γίνονται χειρότερα όταν οι πιο πάνω χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στην λύση του Κυπριακού αποτελούν την κατάληξη αγωνιστικών ομιλιών και δηλώσεων. Η αντίφαση είναι και ουσιαστική και χαρακτηριστική. Η απελευθέρωση των κατεχοµένων δεν συνιστά καθόλου συμβιβασμό. Η πλήρης αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κυπριακού λαού δεν συνιστά καθόλου συμβιβασμό. Η πλήρης αποκατάσταση των Κρατικών µας δικαιωμάτων δεν συνιστά καθόλου συμβιβασμό. Η αποκατάσταση της Διεθνούς Νομιμότητας στην Κύπρο δεν συνιστά καθόλου συμβιβασμό. Ἆρα γιατί χρησιμοποιούνται αυτοί οἱ χαρακτηρισμοί Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ Π πρόσφατη κρίση στο Αιγαίο µε αιτία την βραχονησίδα Ίμια αποτελούσε µια σοβαρή εξέλιξη ποι εγκυμονούσε σοβαρότατους κινδύνους τόσο για την Ελλάδα όσο και την Κωπρο. Αξιο- λογώντας την κρίση γίνεται σειρά δια- στιγµή της κρίσης δεν επενέβηκαν δυναμικά υπέρ της Ελλάδας όπως ΕΛΛΟΥΛΕΟΕΗ ΓΚΕΕΥ ΝΕΑ Φα ΣΣ Ἐντιμος Συμµθιθασμµός, Ἐντιμη λύση, Εθνικά παραδεκτή λύση «Ἑντιμος συμβιβασμός, έντιµη λύση και εθνικά παραδεκτή λύση» δεν µπορεί παρά να εκφράζει αυτό που ακούγεται. Φαίνεται να εκφράζει ετοιμότητα όσων πρεσβεύουν τέτοιες λύσεις, να αποδεχτούν εκχώρηση δικαιωμάτων µε βάση τα τετελεσμένα της Τουρκικής εισβολής και κατοχής. Επιβεβαιώνει συνέπεια µε την επιλογή της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ὡς λύσης του Κυπριακού προβλήματος που έκαμε η ηγεσία του τόπου ερήμην του Κυπριακού Λαού. Όμως αποτελεί η λύση αυτή έντιµο συμβιβασμό, έντιµη λύση Αποτελεί πράγματι εθνικά αποδεκτή λύση Π απάντηση σ᾿ αυτά τα ερωτήµατα βγαίνει απὀ το περιεχόµενο της λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας το οποίο εξυπακούει: (α) Αποδοχή του γεγονότος ότι έγινε η εισβολή και η κατοχή. (8) Αποδοχή του γεγονότος της μετακίνησης του πληθυσμού, ελληνοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές και των τουρκοκυπρίων στα κατεχόμενα. (Υ) Αποδοχή της ριζικής αλλαγής στον δημογραφικό χαρακτήρα της Κύπρου που επέφερε η Τουρκική εισβολή, τόσο µε την μετακίνηση του πληθυσμού, όσο και µε τον εποικισμό. (δ) Τον ρατσιστικό διαχωρισμό του κυπριακού λαού πάνω σε θρησκευτικἠ και ΙΜΙΑ: Μια ακόµη προειδοποίηση την εδαφική ακεραιότητα. κυριαρχία και τα συμφέροντα του Ελληνισμού να απροόπτου κατά τρόπο που η αντι- πλήξει φυλετική βάση. (ε) Αναγνώριση στην μειονότητα του 1836, που ήταν σκόρπια σε ολόκληρη την Κύπρο, και η Ηγεσία της οποίας είναι ελεγχόμενη απὀ την Άγκυρα, να ελέγχει ένα ενιαίο κομμάτι της Κύπρου. (στ) Εξίσωση πολιτική, της μειονότητας του 18346 µε την πλειοψηφία του 8236, δίδοντάς της µε αυτό τον τρόπο πλήρη κυριαρχία πάνω στο έδαφος που θα ελέγχει και θα διοικεί και ταυτόχρονα επικυριαρχία και πάνω στην υπόλοιπη Κύπρο. (0) Απεμπόληση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των προσφύγων µας. (η) Εκχώρηση Κρατικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. (θ) Υποθήκευση του μέλλοντος του Κυπριακού Ελληνισμού στον Τούρκικο επεχτατισµό. Αυτό το περιεχόµενο δίδουν στην Διζωνική Αικοινοτική Ομοσπονδία οι ιδέες Γκάλι, οι οποίες δεν απορρίφθηκαν και εξακολουθούν να ευρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ὅλα τα πιο πάνω στοιχεία είναι αντίθετα με τον Διεθνή Νόμο, τον Καταστατικὀ Χάρτη του ΟΗΕ καθώς και την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το βασικότερο όµως γεγονός είναι ότι η λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας µας πιάνει εξ ο 111] κ. ήταν πάντοτε η συγκαληµµένη Τουρκική επιδίωξη ὡς μέσον για την διχοτόµηση της Κύπρου. Αυτό και µόνο το γεγονός αποκλείει τον ἐντιμο συμβιβασμό που επιδιώκει η Ηγεσία του τόπου και µε κανένα τρόπο δεν θα αποτελέσει εθνικά αποδεκτή λύση. Αντίθετα θα ρίξει την Κύπρο στον θανάσιμο εναγκαλισµό της Τουρκίας και ῃ κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου θα είναι θέµα χρόνου. «Εθνικά παραδεκτἠ» λύση µιά και μοναδική υπάρχει. Η πλήρης απελευθέρωση, η αποκατάσταση της κυριαρχίας και εξουσίας της Κυπριακής κυβέρνησης πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο και η πλήρης αποκατάσταση όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, των Τουρκοκυπρίων, των Ελληνοκυπρίων, των Αρμενίων των Μαρωνιτών και άλλων. Όλα αυτά τα στοιχεία που συνιστούν την μοναδική «εθνικά παραδεκτή» και βιώσιμη λύση εγγυάται και εξασφαλίζει η Διεθνής Νομιµότητα η οποία πρέπει να αποκατασταθεί καὶ αυτά πρέπει να είναι το μοναδικό λάβαρο καἰ ο στόχος του αγώνα μας. Πρέπει να σταματήσουν τα αμφιλεγόμενα και η πολιτική ηγεσία πρέπει να γίνει ξεκάθαρη στο τι λέγει και τι εννοεί. Ο05ΙΑ5 ΡΑΡΑΙΟΑΝΝΟΙυ ΡΕΥ ΕΙ ΟΡΝΕΝΤΣΡ ΙΤυ ΠΩΟΛΟΥΝΤΑΙ .Α. ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΠεροκΗ 2ου ΙΚΕΟΥ ΑΝΕΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ πιστώσεων και εξάγονται πολλά υποχρεόντονταν να πράξουν απὀ το «- συμπεράσματα που. επιβάλλουν Καταστατικό» της Ευρωπαικής επαναξιολόγηση της πολιτικής και Ενωσης στρατηγικής του Ελληνισμού ενάντια στον Τουρκικό επεκτατισµόὀ. Τα συμπεράσματα που εξάγονται απὀ την κρίση εἶναι: 1. Επιβεβαιώθηκε ότι η Τουρκική απειλή είναι πραγματική και δεν πρέπει οὔτε να υποτιµάται, οὐτε να υποβαθμίζεται. Ο Τουρκικός επεχτατισµός απειλεί άµεσα στον Ελληνισμό µε περαιτέρω συρρίκνωση. 2. Επιβεβαιώθηκε η υποκρισία και η εχθρότητα ἨΗγετικών χωρών της Ευρώπης καθώς και της Αμερικής αμϕι- σβητούµενες έναντι του Ορθόδοξου Ελληνισμού. Οι δηλώσεις και ΤΟΠΟ: θετήσεις µετά την κρίση δεν εξιλεώνουν τις Ευρωπαικές Κυβερνήσεις οι οποίες την δεδομένη 3. Επιβεβαιώθηκε για ακὀμῃη µια φορά ότι η Τουρκία είναι αναξιόπιστη χώρα που δεν σέβεται ούτε τον Διεθνή Νόμο ούτε συμφωνίες που υπάρχουν και κατοχυρώνονται απὀ το Διεθνές Δίκαιο. 4. Επιβεβαιώθηκε ότι η τύχη του Ελληνισμού εἰτε στην Μητροπολιτική Ελλάδα, είτε στα νησιά, είτε στην Κύπρο είναι κοινή και αδιαχώριστη, ανεξάρτητα αν η Κύπρος είναι ξεχωριστή ανεξάρτητη Δημοκρατία την οντότητα της οποίας πρέπει να δια- φυλάξουμε ὡς κόρη οφθαλμού. 8. Επιβεβαιώθηκε ὁτι Ελλάδα και Κύπρος χρειάζεται να σοβαρευτούμε και να επαγρυπνούµε. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε κρίση που µπορεί να µετώπιση της κρισης να οδηγεί σε χειρισμούς και κατάληξη που να µην ευνοεί τα ελληνικά σωµφέροντα και δίκαια. 6. Επιβεβαιώθηκε για ακόµη µια φορά, με τον τρόπο που η αντιπολίτευση στην Ελλάδα αντέδρασε στις ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης, ὁτι εξα- κολουθεἰ να κατατρώει τον Ελληνισμό η ασυγχώρητη και καταστροφική διχόνοια και η εµπάθεια. 7. Επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει σφυ- ριλατιµένη πανεθνική πολιτική και στρατηγική αντιμετώπισης του τουρκικού επεχτατισμού. Ας αποτελέσει λοιπόν η κρίση για την ΙΜΙΑ ακόµα µια προειδοποιήση η οποία να µας αφυπνίσει έναντι του πραγματικού Τουρκικού κινδύνου. Για όσους ριψάσπιδες, κράχτες της υποταγής στην τουρκική κατοχή και στα ξένα συμφέροντα που προσπαθούν να υπονομεύσουν τον απελευθερωτικό µας αγώνα: Η «Αδούλωτη Κερύνεια» πάντοτε εκφράζει θέση αναφορικά µε τη λύση του κυπριακού προθλήµατος. :Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είναι πάντοτε θετική στην Τοποθέτηση ΄της Και µόνο όσοι συνειδητά είναι ταγµένοι να εξυπηρετήσουν τα τουρκικά συµφέτοντα δεν το θλέπουν.. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είχε Και έχει ση µέσα απὀ την οποία εκφράζεται η απαίτηση Του λαού µας, των πρὀσφύγων μας, για αποκατάσταη των δικαίων του. ι ο, ολο. θέσεις της «Αδούλωτης Κερύνειας» για δίκαιη και θιώσιµη λύση Θέση Ίη: Ζητούμε χώρις όρους και περιορισμούς την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και των εποίκων, για να φύγουν τα εμπόδια που δεν µας επιτρέπουν να επιστρέψουµε στα σπίτια και τις περιουσίες ποτών ορ Πο ΗΕ ο Πο οδ ο μειἷν άσκησης εξουσιας απὀ την Κυπριακή Κυθέρνηση σε ο ο ΑΜ ο ο ο ολλ) του κράτους σε ολόκληρη την Κύπρο. Θέση 3η: Ζητούμε την εποστροφή όλων των προσφύγων, η Πω ατμός Αρμενίων, Μαρωνιτών και ο οπου ασ οι Ἡ - Θέση. Δη: ζητούµε την επεξεργασία Συντάγματος Το οποίο το δι τη αλ λα. δημοκρατικά θέσµια που να ενώνει πραγματικά τον τόπο και τους ανθρώπους. Ἱ πο. : Ζητούμε α᾿ αυτό το Σύνταγμα να κατοχυρωθεί η ολ Κε Πίο] του κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από «φυλή ή θρησκεία, δημιουργώντας ένα κράτος δίκαιο στο οποίο η πλειοψηφία θα κυθερνά και η μειοψηφία θα έχει κατοχυρωμένα τα δικαιώματά της. Αυτές είναι οι θέσεις της «Αδούλωτης Κερύνειας» οι οποίες αποτελούν τη µόνη, ρεαλιστική, δίκαιη και θιώσιμη λύση στο Κυπριακό Πρόθλημα. Αποτελούν την µόνη ρεαλιστική πορεία για την οποία υπάρχουν και επιχειρήματα προὠθησής της και ερείσµατα αγώνα. Το Διεθνές ΔΙκαιο µας προσφέρει αυτά τα επιχειρήματα και τα ερείσματα που αποτελούν ακίνητο όπλο αγώνα. 1/2 δ.3ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ Σε µια µικρή και κομψή οικοδομή των 8 µόνο διαμερισμάτων, όλα µε ιδιωτικό χώρο στάθµευσης και ΑΡΙΣΤΗ 1 -- αποθήκη. πα ρα) «Β. ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ ο σλλάΣ. 1 ο ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 24 3ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ Μικρό συγκρότημα 5 κατοικιών µακρυά από το θόρυβο της πόλης γία µια ήσυχη και άνετη ζωή. Κατάλληλες για μόνιμη κατοικίαν ή εξοχικ η νὰ ΠΑΗΓΟΜΗΣ Πα μα πκῶι ο ας ο ο ΕΝ. 15 κ Ηλέλὰ ο πχ ατΙονς Διευθυντής: Κ. Κυπριανού Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΛΛΟΦΥΛάΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΛ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Κυκλοφορεί το πρώτο Σάθθατο κάθε µήνα. Εκδοτης: Διευθυνόοη: Το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» Οδός Αγιου Ιωαννη 7, Τικ. 9940, Στρὀβολος Τηλ: 02-456464. Φαξ 09-368882 Την υλη επιλέγει και επιμελείται Συντακτική Επιτροπή Υπεύθυνοι Διαφημιστικού Τµήµατος: ΑΒΙΝα ΑΒΝΕΗΤΙΡΙΝα ἃ ΜΑΗΚΕΤΙΝα ΘΕΗΝΙΟΕΟΣ Τηλ. 02-490559, Φαξ: 02-490649 Επιμέλεια Διαφημίσεων: Ἐένια Καρανίκη, Νίκη Αχιλλέως. Τα Γεωγραφικά Τοπωνύμια τους στην διατήρηση τη 6. Βρούτσος .Καουρότρυπες Ἡ ΑΑΘΥΛΕΟΤΈΤΗ ΚκΕΡΥΝ ΕΛ Φ! υισεΣ ΛΛΣ του Μπέλ ς εθνικής µας στα «Μ» απαίς και η σημασία Ωράδοσης 4, Παπούτσας 5, Πεζουνόσπηλιος ΜΑΡΤΙΟΣ 1900 μα «Τρ 1. Ταβισιάν Τεππεσί «Α» 3 . , : : ΄ Μπέυ ἁ : , 7. Βρυσί 4. Κασίμ Ταρλασί 1. Μάντρα του στέρα 2. Ταρ Μπογάζι 1. Αγιά Μαρίνα ένα, 6 Καρβουνάρης 2, Μαύρους ο Επ αρτέρβα 8, Τεππέδες των Περναρωτών : Ὃ Ὃ ρα 1, Γεράνι 6. Καφκάλια 3. Μελετενες 8. Περναρωτά 4. Τεππέδες 3 Αης Μάμας 2. Γεφύρι 7. Καφκαρούδες 4. Μερρας ϱ. Πετρομούδκια 5. Τεππές των Αλωνιών 5. Άης Νικόλας 3. Γιαννιού 8. Καψαλιν 5. Μέττερης --ᾱ- 10. Πηγή 6. Τερατσαρκόν του Παπά μπλε 4. Γλάστρες 9. Καψαλούδκια 6. Μπεγιούκ Τεππε. {1 Πλάκες 7. Τζεχεννέρ Ντερεσί 7 ή, ὠτῆς «Δ» 10. Κηπόλιστρο 7. Μπογάζι τ’ Άη Γιῶρκη 12 Πολοίστρα Β. Τοπαπτασή 8. ΕΜ 1. Δκιό Κρεμμοί 11. Κοκκινόκρεµµος ὃ Ἐν λα, της Κερύνειας : 3 Ποταμός Επισκοπής ϱ. Τζύκλος ) ΄ 2. Δράμα 12. Κορώνε «Μύλου , : : . Ὃ ας μι 13 παπα 10. Μούττη του Αυγανού ιν Ποταμός τους Μύλους ἡ θάραγκας ημίν 1. Εληοχώρι 14. Κρέμμισμα του Τζιρκάτζιη ᾗ βία σίν της συτζιάς «Χ» «Β» «Ζ» 19. Κυπαρισσόβουνο του πι, - 2 Ρᾳσίν των Λατσιών 1. Χαρμάν 1. Βασιλική ὧν. ἄνρννου «ἝμΒΡΟΝ 3. Ράσιη της Μερσινιάς 2. Χαντάκες ἃ ουναρούδκια Ἱ. ὉδΡΚΩΝ λα πω ο Όμηρος Χ’ Σόθθας 4, Βουνούς κα ἕ- Λατσίν πο μ 1, Σταυρός Φ196 5 Βούρνα 1. Κακοσκάλα 8. Λίμμιες 2. Πάνω Χωράφκια ο Σ ηδμία ορ 2, Καμίνια 4. Λούρα 8. Παναγιά «ΞΡΕΡΩΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΥΒΙΑσΟΟςΣ ΚΟΙ.ΟΚΑΡΙ5 ΑΟΟΕΡΡΟΒΙΕΣς Καλύμματα µαξιλάρων - καθίσματα - ριµς µαγνητόφωνα - νούμερα όλων των τύπων - αντένες αεροπουρούδες - τηλέφωνα σπιτιού και αυτοκινήτων, Καθρέφτες και όλα τα άλλα είδη. ΤΗΛ. 524818 ΔΑΛΙ Ευχές από τον Φοίβο Χαραβάμπους για ό8Βους τους Κερυνιώτες Η γοητείᾳ της λεπτομέρειος στο χώρο Η γοητεία της Ἑεε--- λεπτομέρειας µε διακριηκὀ γούστο. σε όλα ἵα μεγέθη και φινετοάτα πετοετόκαα για τα ἑπππλα ας. Ακόμη χειροποίητα κινέζικα τραπεζοµάντήλα, μεταξωτά φουλάρια, γυνονήίες μπλούζες καὶ µια φαντοσιτυκή σπα ΡΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΣ σος 100.3 ἃ 105.3 ΕΜ 8 έ ὄ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΤΗΛ. 522325, 522477, ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κα πετσετόκιο για [πο όμορφες γοριαστκές στιγμές. Ιδονικὰ γα το οπήτι σος και γιο δώραί ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ πυλεἱο ΠΛΟΥΤΗΣ ΛΟΙΖΟΥ ΛΤΔ -.ΠΩΡΓΟΣ ΑΡΜΤΟΛΗΝΜΟΥ ἁ ἨΟΙ ΝΙΛ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΕΣ παλήσεισ 9 ρηγοίνης 3488 ϐ Γιώργου Σοφέρα ὅ, Τ.Κ. 44688, ἴΔ44 Αεικωοία τηλ. 01-49 Ῥηα. θΦ74441, λατ, φοῖ, ὀ1ημαν πω 0δ.4,ν Για την άµεση και ΓΩΝΙΑ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ἃ ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ Τ.Κ. 9082, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ στ τα κ μον. να 1] ο) 1 4 | κ ΑΝ Α ΛΙ ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛ.: 02-344878 ανν αντικειµενικ ΦΑΞ 02-433347 πα ραδιοφωνική τα ον Ωμ. Εμμ Αλ λσμσρον ΒΟΝΑΛΗΛΗ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟ 5 ημερωση ΓΚΡΑΒΟΥΡΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΚΟΕΣΕΩΣ, νὰ. . ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ, λε αι ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΦΤΑΜΡ»Ο ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ κος ΤΗΛ. 02-351986 | Τηλ. 1077 / 459512 ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» Μ Η Ν Α Ι Α Ε ϕ Η ΜΕ Ρ ΙΙ δ Α ΜΑΡΤΙΟΣ 1996 9 ΕΤΟΣ 1 ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 11 ο» ΤΙΜΗ 35ο Σ Ε Ν ἵΤ Τ0 ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟ- ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Ὅλο και πιο έντονη παρουσιάζεται από διάφορους κύκλους, η προσπάθεια να συνδεθεί το Κυπριακό Πρόθληµα µε τις άλλες Ελληνοτουρκικές διαφορές. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποφευχθεί µε κάθε τρόπο. Το Κυπριακό Πρόθληµα είναι ένα Διεθνές θέµα εισθολής, κατοχής και καταπάτησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Ελλάδα κα! Κύπρος πρέπει γα εἶναι ξεκάθαρες σ’ αυτό Το θέµα, και από κοινού να συντονίσουν τες ενέργειές τους για αντιμετώπιση και εξουδερέτωση όλων των προθέσεων και πιέσεων που να συνδέουν τα δυο θέµατα. Υστατος συμβιβασμὸς ή Λάβαρο αγώ- νος, Ένα πράγματι εὐστοχο ερώτημα πού έθεσε προς συζήτηση η ΔΗ.ΠΑ.Κ.Φ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ του Πανεπιστηµίου Κύ- πρου το βράδυ της Τρίτης 27/2/1996. Ενα καίριο ερώτημα για το πιο ουσιαστικό θέµα το οποίο η σηµερινή γενιά των Ελλή- γων της Κύπρου κληρονόμησε στους νέους μας και το οποίο θα επηρεάσει, θα διαµορ- φώσει άµεσα και θα δεσμεύει τη ζωή και το μέλλον τους σ’᾿ αυτόν τον τόπο, Είναι γι αυτόν τον βασικό λόγο που οι Νέοι μας πρέπει να ενημερωθούν. Πρέπει εξονυ- χιστικά να αναζητήσουν την πραγματική αλήθεια, την ουσία της ζωής που προωθεί- ται απὀ την Πολιτική Ηγεσία του τόπου. Να ενημερωθούν, να προβληματιστούν και να Ε» η Ὁμοσπονδία, Εθνική Προδοσία, την «πρωτοφανή εμπιστοσύνη» που επιδή- χθηκε στους τότε ξένους µεσολαβητές και τις μεθοδεύσεις τους κατάντησε λάβαρο του αγώνα µας η ξενόφερτη λύση της Δι- ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας καθώς και η διαδικασία των Διακοινοτικών Συνοµι- λιών πράγµατα τα οποία μετέτρεψαν το Κυπριακό Πρόβλημα απὀ Διεθνές θέμα ει- σβολής και κατοχής, σε µια Δικοινοτική δια- φορά. Αποτέλεσμα αυτής της πορείας ήταν να χαθεί και η Διεθνής υποστήριξη πάνω στην ουσία του Προβλήμµατος µας, και να κληρο- νοµήσουμµε τις Ιδέες Γκάλι και τα Μέτρα Οικοδόµησης Εμπιστοσύνης που είναι παραδεκτό απὀ όλους ότι κάθε άλλο παρά δικαιώνουν τον Κυπριακό Λαὸό. Αντίθετα οδηγούν στην νομιμοποίηση των τετελε- σµένων της Τουρκικής εισβολής, Αυτή η κατάληξη µετά απὀ 22 χρόνια που ανεµίζουµε το «Λάβαρο» της Διζωνικής Δι- κοινοτικής Ομοσπονδίας επιβεβαιώνει και επιβάλλει ότι πρέπει να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό και να µεθοδευθείἰ σοβαρή προσπάθεια αποδέσµευσης µας απὀ την πορεία της Διζωνικής Δικοινοτικής Οµο- σπονδίας για να αποφύγουμε το μοιραίο και προτού τα πράγματα εξελιχθούν σε -Ξξ--- πάρουν θέση συμβάλλοντας στην ὅια- μόρφωση των εξελίξεων. Είναι η Οµοσπονδία, η Διζωγική Δικοινοτι- δ- κή ο ύστατος συµθιθασµός στ Η Πολιτική Ηγεσία του τόπου διατείνεται τε ο ότι εἶναι ένας ύστατος συμβιβασμός υπότις πωσασααπαασσσα περιστάσεις και αναγνωρίζει ότι είναι ἑνας σος ξᾷ οδυνηρός συμβιβασμός. Αναζητήθηκε όµως --σαμασασα ἄλλη µορφή λύσης η οποία δεν έγινε ῄ κατορθωτό να υλοποιηθεί και έµεινε ως ---τστααασανααασαασπα ο) ὕστατος συμβιβασμός η Διζωνική Δικοινο- εν τική Ομοσπονδία ιω ΟΧΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΙΤΟΝ Εχει παρατηρηθεί ότι δειλά - δειλά προβάλλει η άποψη ὅτι για να προω- θηθεί το Κυπριακό Πρόβλημα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία τύπου Ντέίτον όπως ἐγινε και για το Βοσνιακό. Ανησυχούμµε ιδιαίτερα διότι η εἰ- σήγηση προήλθε απὀ τον Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αποδή- ων Ελληνισμού κον Άντριου Αθενς κατά την επίσκεψη του στην Κύπρο. Τέτοια εξέλιξη πρέπει να αποκλεισθεί εξυπαρχής διότι δεν αποτελεί ορθή διαδικασία για το Κυπριακό Πρόβλημα. Έχοντας υπόψη ότι οι Αμερικανοί και οι άλλοι ξένοι απεσταλμένοι, καθώς Καιοι εκπρόσωποι του ΟΗΕ δηλώνουν επανειλημμένα ότι όλα τα απαραί- τητα στοιχεία για λύση του Κυπριακού ευρίσκονται στο τραπέζι των δια- πραγματεύσεων, µια διαδικασία ΝΤΕΙΤΟΝ θα προεξοφλά ότι µόνο διχο- τοµική λύση που θα νοµιµοποιεί τα τετελεσμένα της εισβολής και κατο- χής µπορεί να προκύψει. ΤΟ κυπριακὀ πρόβλημα για να λυθεί σωστά θα πρέπει να αποτραβηχθεἰ από τα «γρανάτζια» της μυστικής διπλωματίας µέσα απὀ τα οποία οι Αγ- γλοι, οι Τούρκοι και οι Αμερικάνοι μηχανεύονται την επιβράβευση της Τουρκικής επιδροµής και να αντιμετωπισθεί ανοιχτά και δημόσια απὀ τα επίσημα Διεθνή Βήματα που δημιουργήθηκαν γι αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Το γεγονός και µόνο ὁτι το Κυπριακό κρατείται εγκλωβισμενο στο παρα: σκήνιο επιβεβαιώνει ότι µόνο «παράνομα» µπορεί να λυθεὶ. Χαιρετίζουµε την απόρριψη της εισήγησης απὀ την Κυβέρνηση και ελπί- ζουμε η αντίσταση της στην εισήγηση να κρατήσει μἑχρι τέλους. ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ οΟἱΙ Όχι µόνο αυτό δεν έγινε αλλά µέσα απὀ Εθνική Προδοσία. (Συνέχεια στο θέμα «Ἐντιμος Συµβιβασµός, Ἐντιμη λύση, Εθνι- κά Παραδεκτή λύση» - σελίδα 3). Ο Ἐλληνας Ευρωβουλευτής κος Γιάννος Κρανιδιώτης προωθεί µέσα απὀ το Ευρω- κοινοβούλιο την καταγγελία της Τουρκίας για την καταστροφή της Πολιτιστικής µας κληρονομιάς στα κατεχόμενα, απὀ τους Τούρκους εισβολείς. Χαιρετίζουμε την ενέργεια και συγχαίρου- µε τον συμπατριώτη µας και συνεπαρχιώτη μας κον Γιάννο Κρανιδιώτη για την πρωτο- βουλία. Είναι καιρός η Τουρκία να τεθεί έναντι των Το πήγαινε έλα ξένων επισήμων πύκνωσε τον µήνα Φεβρουάριο του 1996. Απόδειξη ότι µε το Κυπριακό Πρόβλημα, ασχολούνται Ευρώπη. Βρεττανία και Αμερική. Αυτό φαίνεται και απὀ τα ονόματα των επισκεπτών: Του Αμερικανού απεσταλμένου κ. Κάβανο, Του Ιταλού κ. Ντι Βομπερτο εκπροσώπου της Ιταλικής Προεδρίας της Ευ- ρωπαικήἠς Ένωσης, Του Βρεττανού Διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξω- τερικών της Βρεττανίας κου «θ/6πΙγ (θθηςΞίοοΚ, Του Λόρδου Φίνσπεργκ. Σημαντικές επίσης ήταν οἱ επισκέψεις εδὠ των Ελλήνων Πολιτικών, Μιλ- τιάδη Έβερτ, Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Γεώργιου Μαγκάκη, Βου- Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ευθυνών της ενώπιον της Διεθνούς Κοινότητας και να πληρώσει για τα εγκλἠ- µατα που διέπραξε στην Κύπρο. Η συνειδητή καταστροφή της Πολιτιστικής 0 ξένοι επίσημο! που επισκέφθηκαν την Κύπρο τον Φεθρουάριο του {996 «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΕΟΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΥΣΤΑΤΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ Ἡ ΛΑΒΑΡΟ ΑΓΩΝΟΣ» Η λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας θα τουρκέψει την Κερύνεια µας και ούτε ως τουρίστες δεν θα την επισκεπτόµεθα. Φωτογραφία: ΖΑΚ ΙΑΚΩΒΙΔΗ κληρονομιάς ενός Λαού που καθορίζουν την Ταυτότητα και τον πολιτισμό του µέσα από 9.000 χρόνια αποτελεί έγκλημα που δεν αφορά µόνο τον επηρεαζόµενο λαό, διότι η κληρονομιά κάθε λαού ξεχωριστά είναι και κληρονομιά της Ανθρωπότητας ολόκληρης. Η Κυβέρνηση και ο Λαός της Κύπρου πρέ- πει να συμβάλουν θετικά στην όλη προσπά- θεια ώστε να δοθούν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για να ευοδοθεί η προσπάθεια. λευτή του ΠΑΣΟΚ. Μαριέττας Γιαννάκου Κουτσικου Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Κωνσταντόπουλου Προέδρου του Συνασπισμού της Αριστεράς και η Ευρωβουλευτής κα Δασκαλάκη. Ουσιαστική ήταν και η παρουσία εδώ των Ελληνοαμερικανών κ. Άντριου Αθενς Προέδρου του Παγκόσμιου Συµβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού και του κ. Άντυ Μανάτου. Η παρουσία τόσων ξένων ταυτόχρονα πρέπει να θεωρείται συµαντική εξέλιξη νοουμένου όμως ότι αυτές αξιοποιούνται σωστά. Νοουμένου ότι όλοι αυτοί οι ξένοι παίρνουν από πρώτο χέρι τα σωστά μηνύματα που δεν πρέπει να είναι άλλα απὀ την απαίτηση του Λαού µας για αποκατά- σταση της Διεθνούς Νομιμότητας στην Κύπρο Θα ήταν δε ὠφελημότερο αν όλοι αυτοί έβλεπαν ὀχι µόνο επίσηµους αλ- λά και εκπροσώπους των προσφύγων, και τον Λαό τον ίδιο. ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΓΗ. ΙΝΤΕΚΑΜΕΕΙΟΔΗΝ ΣΑΣ ΒΓΑΖΕΙΔΙΕΘΝΗ «ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ” ΣΧΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ Χζ2ΡΙΣ ΛΕΟΦΤΕΑ., ΧςεδΡΙΣ ΧΑΡΤΙΑ. Χ{»δΡΙΣ ΤΑ ΛΑΙΕΠΙςΟΡΙΑ 1 Η ΙΝΤΕΚΑΜΕΒΕΙΟΑΝ µπαίνει στην τελευταία δεκαετία του αιώνα µας µε παροχές πρωτόγνωρες για τα κυπριακά δεδοµένα: Την Διεθνή “ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ”! ΤΕΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η “ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ” οΑσφαλήνοσπλείαστην Κύπρο καιτοεξωτερικό για σαρ και την οικογένεια σας, στα υψηλότερα επίπεδα που µπορείτε να βρείτε σήµερα. » Ακόμη: Μετην “ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ” δεν χρειάζεστε χρήματα, δεν ταλαιπωρείστε µε χαρτιά, µπαίνετε και βγαίνετε στο Νοσο- κοµείο ή την Κλινική... ελεύθερα, γιατί τώρα είστε επώνυμος! ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ “ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ’ 5. Η Διεθνής “ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ” σας προσφέρει, εντελώς δωρεάν, ἐναγενικὀςΗΕΟΚ ὈΡ το χρόνο για λόγους προληπτικήςιατρικής. 5 Καιγιατην οικογένεια: Χαμηλά ασφάλιστρα] ΕΠΕΙΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Μαξί µε την Διεθνή “ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ” η ΙΝΤΕΒΑΜΕΕΙΟΑΝ εφοδιάζει εσάς και όλα τα µέλη της οικογένειάς σας µε την “ΚΑΡΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ” που σεπερίπτωση ξαφνικής ασθέ- γειας ἡ τραυματισμού, ενώ θρίσκεστε στο εξω- τερικό, αναλαμθάνει την άµεση µεταφορά σας, µε ασθενοφόρο αυτοκίνητο, ελικόπτερο ή αερο- πλάνο σε κατάλληλο Νοσοκομείο ή Κλινική, ΚΑΙ ΤΩΡΑ... “ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ” Η'ΚΑΡΤΑΝΟΣΗΛΕΙΑΣ” είναιτο”ελευθέρας”, για τον ασφαλισμένο της ΙΝΤΕΒΑΜΕΒΙΟΑΝ, στα καλύτερα Νοσοκομεία και Κλινικές της χώρας µας και του εξωτερικού. Γιατη νοσηλεία σας λοιπόν τώρα χρειάζεστε µόνο “ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ” και... μια πυτζάµα! ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ μονο σας προσέχει | Αν είστε ήδη ἀσφαλισµένος στην ΙΝΤΕΒΑΜΕΒΙΟΑΝ | παρακαλούμε γράψτε µας το όνοµα του ασφαλιστή σας ἡ τον αριθµό ενός ασφαλιστηρίου σας. | ΟΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ | ΑΡ. ΑΣΦΑΛ/ΡΙΟΥ | ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’ 644 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ι Τ.Κ. 819, ΤΗΛ: 274100, ΕΑΧ: 374030 [ο πο πο πο -- --- ος ον ες . .. Γνα περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στον Ασφαλιστή της ΙΝΤΕΒΑΜΕΒΙΟΑΝ, ή στείλτε µας | αυτό το κουπόνι: ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ἙΚ... ΠΟΛΗ: ΤΗΛ: ΄-----

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Κυπριακό 31p
ΠΑΕΕΚ: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Αθλητισμός 30p
Το δόγµα του ενιαίου Πολιτική#Κυπριακό 28-29p
Η ανθελληνικότητα, η Επαναδιαπράγματευση, και η νέα γεωπολιτική εξέλιξη Πολιτική#Κυπριακό 27p
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΣΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ 25p
Παναγία, η Ελευθερώτρια του Ελληνικού Έθνους Κυπριακό 23p
ΠΟΙΗΣΗ Ναυτιλία 21p
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 18-19p
Ο πόνος για τη μοιρασμένη πατρίδα 15p
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 14p
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κυπριακό 14p
ΤΟΥΤΗ Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ 12-13p
Το Κυπριακό πρόβλημα έγινε Μήλο της Έριδος μεταξύ Ευρώπης, Βρετανίας και Αμερικής Κυπριακό 11p
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ! 10p
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Κυπριακό#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 9p
Εκδρομή του Τμήματος Νεολαίας της Αδούλωτης Κερύνειας (ΝΕ.Α.Κ.) στο Τρόοδος 8p
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Πολιτισμός 8p
ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ Κυπριακό#Πολιτισμός#Αθλητισμός#Γεωργία 6-7p
ΛΑΪΚΗ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Πολιτισμός 4p
Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 3p
ΘΕΣΕΙΣ Κυπριακό 3p
ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ 2p
Οι ξένοι επίσημοι που επισκέφθηκαν την Κύπρο τον Φεβρουάριο του 1996 Κυπριακό 1p
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 1p
ΟΧΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΪΤΟΝ Κυπριακό 1p
«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΥΣΤΑΤΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ Ή ΛΑΒΑΡΟ ΑΓΩΝΟΣ» Κυπριακό#Πολιτισμός 1p
ΑΔΟΥΛΩΤΑ 1p