Back

Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1996-10-01

σσ πτλΑσΥλΩΤΙΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑ σος ο ο ο ο ο μμ μμ. Γρ ος ρα μμ» σας νο] σι μ.] αα1δι νι ΒυΠ.ΡΙΝΑ ΜΑΤΕΒΙΑΙ. - ΙΜΡΟΒΤΕΗ - ΡΙΘΤΗΙΒυΤΟΒ᾽ Νέα διεύθυνση: ΕΥΞΚΟΙΟΤώΞΡΙΑΖΑΙΕΝΕΙ ο Κατάστηµα 16 ΛΕΜΕΣΟΣ Τ'Τ. 3075 Τηλ. 3935615μ 996924, Φορ. 09-64 2329, 09-662781, Φαξ. 336416 Κτίιζετε Το οἴκημα σας εἶναι παλιό ή καινούργιο Ορίστε η λύση σας! Συνεργεία από έµπειρους αποµονωτές που µέχρι και δεκάχρονη εγγύηση γραπτώς μπορούν να σας δώσουν ότι δεν θα έχετε κανένα πονοκέφαλο για τον χειμώνα ΑΠΟΜΟΝΟΣΕΙΣ Μην περιμένετε την τελευταία στιγµή να έρθει ο χειμώνας για να σκεφτείτε ότι η στέγη σας χρειάζεται φτιάξιµο Τα κατρόχαρτα µας απευθείας από Ιταλία με ὀλες τις προδιαγραφές και εγγυήσεις απὀ µεγάλο εργοστάσια θα σας πείσουν ότι η πείρα µας και ο σεβαμσός μας µας έχει κάνει τους καλύτερους (Μέχρι και κυβερνητικές δουλειές) ΒυιΙ.ΡΙΝά ΜΑΤΕΒΙΑΙ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΠΕΙΡΑ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ 1) Για µια προσφορά µας, 2) για µια επίδειξη, 3) Για κάποια συμβουλή σχετικά με την στέγη σας -- Χωρίς καμμιά υποχρέωση -ἵι Εεώστὸ Μο τος: Ρ5 Η αγγελία µας ενδιαφἑρει και ἔμπειρους απομονωτές! πορτα ασπος ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» ΜΜ η Ν | Αα | Α ΕΕ Φ ΗΝ ΕΕ Ρ Ι 8δ Α ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΦΕΤΟΣ 2 ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 18 ο ΤΙΜΗ 30 ΣΕΝΤ Οι δολοφονίες των Ισαάκ και Σολωμού όχι µόνο συγκλόνισαν το Παγκόσμιο αλλά δηµι- ούργησαν και Ισχυρές δυνατότητες και σοθα- ρές προὐποθέσεις για να ανατραπεί η πορεία πρωτοθουλιών µε αρ- νητικὀ για µας περιε- χόµενο. Δυστυχώς αυτές τις δυνατότητες δεν φαίνε- ται να θέλει να αξιο- ποιήσει η Πολιτική Ηγε- σία του τόπου. Φαίνεται πως η Ηγεσία του τό- που, µε την ἴδια ευκολία που καταθέτει στεφάνια στους τάφους των δυο Ηρώων και εκφωνεί επετειακούς πήρινους λόγους, διαθεθαιώνει και τους ξένους για την ετοιµότητά της να απο- δεχθεί τα τετελεσμένα της Τουρκικής κατοχής και μάλιστα και να τα νομιμοποιήσει. Τι κρίμα, η σηµερινή γενιά Ελλήνων, τριών χιλάδων χρόνων σε αυτή τη Υη, να «αγωνί- ζεται» για να γίνει η τελευταία. Είναι ο Ντεκτάς ο εκπρόσωπος της Τουρκοκυπριακής μειοψηφίας στην Κύπρο Ακόμα και µετά τις δολοφονι- κές ενέργειες των Τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και των εγκάθετων του Ντενκτας καὶ παρὰ την αποδειχθείσα προσωπικἠ εμπλοκή του ιδίου του Ντενκτάς στις δολοφονίες, η Κυπριακή κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσωπικά διατυπώνουν την πρόθεση τους να συνεχίσουν να παρακάθηνται σε συνομιλίες μαζί του Ντενκτάς. Προβάλ- λεται το επιχείρηµα ότι ο Ντε- κτὰς εἶναι ο εκλελεγμένος Εκπρόσωπος της Τουρκοκυ- πριακής Κοινότητας. Πόσο όµως αληθές είναι αυτό ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4 μη 5 2Ο905/9341601 Η επίσκεψη του Κώστα Σηµίτα έδωκε ταν πανελλήνια διάσταση στις ΠΝΠΦΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΗΣ ΜΗΣ Σ10 ΙΥΠΡΙΛΚΟ ΠΡΟΒΛΗΠΙΗ παρέλαση µε την ευκαιρία της επετείου της Κυπριακής Ανεξαρτησίας µε ακμαίο το ηθικό των στρατιωτών αλλά και του λαού που ενθουσιωδώς καταχειροκρότησε γεμάτος β πό τη µια η µεγαλειώδης στρατιωτική ενθουσιασμό τα στρατευµένα παιδιά µας, αντλώντας πίστη και κουράγιο από τις δυνατότητές που δημιουργούνται µε την αναθάθµιση της στρατιωτικής δυνατότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και µε την δυναµική που δημιουργεί η αμυντική συνεργασία µε την Ελλάδα, ιδιαίτερα µε Το ζ685δις ΒοΗ και την επαναλαμθανόμµενη δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα είναι εδώ. | ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3 . ῄ ΤΟ ΞΗΛΩΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ δεν Φαίνεται να θρίσκετα! στο πρόγραµµα της κυθέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του τόπου ο Εκτελεστικό Συμθούλιο Του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» σε τακτική του συνεδρία στις 9/9/96 ασχολήθη- κε µε τις αντικατοχικές εκδηλώ- σεις του Ιουλίου και Αυγούστου, τις πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο και τον περίγυρο. Αξιο- λογήθηκαν σε θάθος οι χειρι- σµοί που έγιναν απὀ την κυθέρ- νηση και την πολιτική ηγεσία του τόπου καθώς και οι προοπτι- κές για την μελλοντική πορεία του Κυπριακού Προθλήµατος. Μετά απὀ σοβαρό προβληματισμό το σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» κάμνει τις ακόλουθες ανησυχητικές διαπιστώσεις: (α) Το ξήλωµα της Τουρκικής κατο- χής δεν Φαίνεται να βρίσκετα στο προγραμμα της κυβέρνησης και της πολιτικής Μγεσιας του τόπου. Αντιθετα το πρὀγραµµα και η πορεία που ακολουθείται υποβοηθούν τη συντήρηση της κατοχής και των τετελεσμένων. Απόδειξη τούτου: |) Ἡ ομόφωνη ακύρωση και φέτος της οργάνωσης ενός κοινού παγκύ- πριου συλλαλητηρίου καταδίκης της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και καταπάτησης των ανθρωπίνων ῥικαιωμάτων µας. ) Ο πανικός που καταλαμβάνει την ηγεσία κάθε φορά που ο λαός κινη- τοποιείται για να οργανώσει µια δυναμική πραγματικά αντικατοχική εκδήλωση. Όπως ακριβώς έγινε και με την περίπτωση των μοτοσυκλετι- στώὠν. ΠΜ!) Η ευκολία µε την οποία παραµε- ρίζονται οι ευκαιρίες που προσφέρο- νται για να κάτσει η Τουρκία στο σκαμνί για τα εγκλήματα σε βάρος του λαού µας. Ιδιαίτερα. πρόσφατες ευκαιρίες όπως αυτή µε τις θίαιες δολοφονίες των Τάσου και Σο- λωμού. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ τα της Ευρωβουλής, τα οποία ζητούν και κυρώσεις εξασφαλίστηκαν µετά την αγωνιστι- κή κινητοποίηση του λαού µας το καλοκαίρι και την αντιπαράθεση µε τον Τούρκο κατακτητή στη διχο- τοµική γραµµή Αττίλα, επιβεβαιώνει την άποψη ότι χρειάζεται ζωντανός αγώνας ενάντια στην κατοχή για να την εκθέσει και για να δημιουργηθούν προῦ- ποθέσεις υποστήριξης απὀ τους ξένους. Επειδή οι υπονοµευτές και οἱ πολέμιοι ενός πρα- γματικού αντκατοχικού αγώνα πάντοτε κινδυνολο- γούν καὶ υποβάλλουν ότι µέσα απὀ ένα αντι- κατοχικό αγώνα Θα σηµαίνει άρνηση συνομιλιών, θέλουµε να υποδείξουµε ότι ο αγώνας, ο πρα- γµατικός, ο αντικατοχικός και ο απελευθερωτικός δεν αποκλείει καμμιά µορφή δράσης. Ενας τέτοιος αγώνας θα σηµαίνει και επαφές και συνομιλίες, µε τη διαφορά ὅτι θα πρέπει να Επιλέ- Τ: γεγονός ότι και τα δύο πρόσφατα ψηφίσμα- ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ οΟἱ ἔουμε σωστά τόσο µε ποιόν συνομιλούμε, όσο και µε ποιό περιεχόµενο θα συνομιλούμε και πότε.. Οι ευκαιρίες που «φωνάζουν» επανατοποθέτηση ξεφυτρώνουν ως θεία πρόνοια μπροστά µας και δεν πρέπει να τις κλωτσούµε. Δεν έχουµε την πολυτέ- λεια για περαιτέρω ολιγωρία. Θυμούμαστε δύο άλλα ισχυρά ψηφίσματα που πήραμε από το Συμβούλιο Ασφαλείας, όταν είχε δοθεί τότε ακόµα µια ευκαιρία, το 544 και 550. Και τα δύο ἦσαν όπλα δυνατά για να επαίρναµε τότε τις αποφάσεις που έπρεπε, Θυμούμαστε µε πόνο ψυχής αλλά και αγανάκτησης ὁτι η κυβέρνη- ση και η πολιτική ηγεσία του τόπου ουδέποτε τα αξιοποίησαν και ουδέποτε τα χρησιμοποιούν στον αγώνα µας. Αφαίθηκαν και τα δύο να αποτελούν µονο ψηφίσματα στο χαρτί και µάλιστα αποδεχθή- καµε και επιτρέψαµε την έγκριση ἄλλων ψηφισμά- των, µετά απὀ εκείνα, τα οποία µε το διχοτοµικό τους περιεχόµενο τα αναιρούν και τα αχρηστεύουν. Θυμούμαστε επίσης την ευκαιρία που πρόσφεραν τα γεγονότα στον Περσικό Κόλπο (περίπτωση ἱράκ - Κουβέιτ) όπου καθυπόδειξη των ξένων χάθηκε η ευκαιρία επανατοποθέτησης του Κυπριακού στην ίδια βάση που οι ξένοι έθεταν για το ξήλωμα της κατοχής του Κουβέιτ απὀ το ἰρἀκ. Πολύ αφελώς ()) έγιναν πιστευτές οι ξένες υποδείξεις ότι τάχα εκεί- γη η ώρα δεν ήταν η κατάλληλη και ότιτο Κυπριακό θα αντιμετωπίζετο στην ἴδια βάση µετά τον Περσικό Κόλπο. - Άς µην γίνει το ίδιο και σήµερα µε τα δύο νέα ψηφίσματα της Ευρωθουλής, Θα αποτελεί ύδρη για τους νεκρούς Τάσο και Σολωμό, θα αποτελεί δοκιμασία κατά πόσον πράγματι η Ευρωπαϊκή Πορεία επιλέγηκε Ὑια να λύσουμε το πρόθληµα µας σωστά στην θάση του Ευρωπαϊκού Κε- κτηµένου ή όχι. ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΗΕΗΛΑΟΦΙΥΛΕΟΤΙΕ ΚΕΡΥΝΕΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 Τα Γεωγραφικά Τοπωνύμια Κορμακίτη και Καρπάσια Κερύνειας και η σηµασία τους στην διατήρηση της εθνικής µας παράδοσης Βούναρο' Κουρνούτα ο Σκάσµατα Βαρσαλαμίνα Πεῦκθς ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ Βρυσάδι ἳ Κούρκα Οβκός Σκαπτός Γ . Πηγαίες Βρύση της Ρίκης Κουστρουμπούλια π Σπηλιάρκα Γύρος των περβολιών Πλακωτό Αα. Βρύση τους Κουφουλιές Παναγία Σούρμελα Δ Ποτάμι Αγία Μάρθα Σταφιρκώτες Κυπαρισσόβουνος Πατρακ Στάφυρι Δήμματα του Αγία Μαύρη Γ Πακού Σταυρος Τσιακµάτζιη Ποταμιές Ἅγιος Πέτρος Γύρμα του Κυριάκου Λαότρυπες ΓΠαληόμαντρα Συκιά Δημούδκια Σ Ἅγιος Γεώργιος Γύρος της Χάλωσης Λατσί Παπαβασίλης Σύρματα Δράκοντας Σκαλιά Ἀϊν Τσιρκέ Δ Λαξια Παπαφελλά Τ Ζ Σταυρός Αλούδιν Δήμματα του Λιασή Λακκούδι Παραδέµατα Ταμπουτσιά Ζερίπι Σπηλιάσκα Αλουποτρυπιά Ε Ληδράτης Πατσαλιές Τερατσιές του Λιασή Ζαϊτούνας ην Αλώνια Εληούδκια Λούκκους Παξαμινές Τρίμιθος κ Σκλωμένοι Αμμόκρεµµος Εληούδκια του Πασκαλη Τίτοιροι Καβούνι Τ Αμμουδκιές Τσαγκάρη Μ Παχύαμμος Τσακκιρούδι Καλύφη Τούμπες Αμπέλια Εννιά σκάλες Μαζερή Πλευρόν του Τουμάζος Καμπίν κ ΆΑµπερατης κ Μάλα τζούζεππου Φ Καρβονιό Αναφαντης Κακουδκιά Μαντώνη Πλευρόν του Μήτσιου Φοινικιά Καφκάλα Χάγκας Αππιδιά Καλαμαγκρα Μαρταντα Περβόλια του Φραντζή χ Καφκάλα του Χατζηλοῖζος Αποσυρτή Κάμπος Μαυρόσπηλιοι Πετρερά Χάλωσες ἡ παωθερσημου Αρκάππαρος Καμάρα Μειτανούδκια Περτίκια Χαντακάς Νννιες πι Αρκοσιοίρι Καριδκιά Μεριτζιν Πετροκόλυµπος Χωράφια του Θελή Κόννος ΟΜΗΡΟΣΧ ας Αρτανιά Καταράκτης Μεσοκουντούρα Πολόκρεμμος Χαρουπαδωρκης Κουτελλικά Ασπρόκρεµµος Κατσινιόρος Μετροµεντριπη Πόροι Κοκκινόσπηλιος Β Κήπος Μουζάκι Ποταμός ΚΑΡΠΑΣΙΑ - Λ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποιοι Βαλανιές Κοκκινόγια Μούσας Πρασικιόµη Λακκούφες από τους αναγνώστες µας Βαρσανιές Κοκκινοκολύµπα Μύλος Πογιατζιή Ταρλαβί ΚΕΡΥΝΕΙΑ Λειβάδια έχουν απόψεις σχετικά µε Βερια Κοκκινόκρεµµος Μούττη του Περικλή Πύρκος Μ τὰ δπασοιεπόμενα Βίκλες Κολιά Μούττη των Λαουδκιών Α Μαρκότικα ημοσιευομ Βοθυνος Κόρνος Μουττοκρεµµος Ροθέσια Αέρας του Κάµπου Μια εληά τοπωνύμια, ή θέλουν να Βορβορόπετρα Κόλυμπος Ν Σ Αλώνια Μαζέρκα προσθέσουν ονόµατα να Βουνάρι του Μήτσου Κούκοι Νουβας Σεντούκα Β Π απευθύνονται στην Βουνάρη του Τίσιρου Κουζάκη Νιολήμματα Σιέρισσα Βαθύς ποταμός Περβόλια εφημερίδα. ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΗ Πραξιτέλειος η και Κέντρο Ημέρας κ. Προσφέρει ημερήσια και ολιγοήµερη Φροντίδα καθώς επίσης και μακροχρόνια ΔΕΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ φροντίδα. Προγράμματα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κοινωνικά, ψυχαγωγικά, , , πολιτιστικά και άλλα. ή Ταχύριθµμος εκπαίδευση Από τον έμπειρο Κοινωνιολόγο Ψυχολόγο Στέλιο Σεργίδη Α.Μ. Βόννη Γερμανίας ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ Γιαννάκης Περατόπουλος Παύλου Καλλικά 4, Άγιος Ανδρέας Λευκωσία, Τηλ. 361819 Αρρεναγωγείου 15 - Καϊμακλί - Τηλ. 02-4935964 ΕΧΤΗΑ ΠΑΡΘΕΝΟΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 0.196 Η «ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ» ΠΟΥ ΓΙΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΤΙ: ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 0.156 ΚΑΙ Γι ΑΥΤΟ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΧΤΒΑ (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ) ΠΑΡΘΕΝΟΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 0.156 [0 Λίδ (ον (άότα γα την υγ αἲς Καὶ την κδά σσ ΠΛΟΥΤΗΣ ΛΟΙΖΟΥ ΛΤὰ ΡΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΣ 100.93 δι 105.3 ΕΜ π Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΤΗΛ. 522325, 922477, ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΥΒΙΑςΟΣ ΚΟΙ.ΟΚΑΡΙ5 ΑΟΟΕΘΡΘΡΟΒΗΙΕΣ , , - , . ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΩΝΙΑ ΠΙΝΔΑΡΟΥ 8Α Καλύμματα μµαξιλάρων καθίσματα ριµς η νρτος Ἡ ΠΕΘΕΡΟΥ ΤΗΑΒΙΤΙΟΝΑΙ. ) ΥΕΝ Τ.Κ. 9082, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΗΑΝΡΙΟΒΑΕΤ μαγνητόφωνα - νούμερα όλων των τύπων - αντένες ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛ.: 02-344878 ΓΟΡΡΕΒΝ/ΑΒΕ η ΦΑΞ 02-433347 ΕυύΒΝΙΤύΒΕ , . , ο ο) ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8Α πω αεροπουρούδες - τηλέφωνα σπιτιού και αὐτοκινητῶων. ΕΠΙΠΛΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ης πμ Τ το) 12 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΚΟΘΕΣΕΩΣ, ος Μπ. π ͵ ͵ , ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ, Καθρέφτες και όλα τα άλλα είδη. δα ο ΕΥ ΚΣΙΑ ο ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΛ. 02-351986 Κο ΤΗΛ. 524818 ΔΑΛΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ Από την ἄλλη το περιεχόµενο του κοινού ανακοινωθέντος που εκδόθηκε µετά το πέρας των συνομιλιών των δυο Κυβερνήσεων το οποίο βρίσκεται σε πλήρη αντίφαση µε τους λόγους που εκφωνήθηκαν στα δείπνα και τις διάφορες τελετες καθώς και µε το κλίμα ευφορίας που δημιουργεί τόσο η εδὠ παρουσία του Ελληνα Πρωθυπουργού καιτης συνοδείας του. η µμεγαλειώδης παρέλαση και το μήνυμα που εδιδε. Θα περίµενε κανείς ότι µέσα στο κλίμα που δημιουργήθηκε και ενόψει των επερχόµενων εξελίξεων η Πολιτική Ηγεσία του τόπου θα στεκόταν επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων θα αναλάμβανε τις ἱστορικές της ευθύνες και θα διακήρωσσε τουλάχιστον µέσα απὀ το κοινό ανακοινωθέν ότι η κατοχή δεν μπορει να συνεχίσει να γίνεται ανεκτῇ, ότι δεν πρὀκειται να συμβιβασθούμε µε τα τετελεσμένα της Τουρκικής κατοχής και ότι συντονίζεται αγώνας για να τα καταργήσουµε και για να αποκατασταθούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του λαού µας. Αντίθετα, µέσα απὀ το κοινό ανακοινωθέν οι Κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου επιμένουν να δεσμεύουν τον Κυπριακό λαό στα διχοτοµικά τετελεσμένα της Τουρκικής εισβολής. Το κοινό ανακοινωθέν όταν λέει ότι: «Επιθεθαιώθηκε (κατά τις εδώ συνομιλίες) η προσήλωση στην αναζήτηση ειρηνικής λύσης του προθλήµατος στη θάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και των Συμφωνιών Κορυφής του 1977 και 1979 καθώς και η υποστήριξη των Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ» ουσιαστικά διαβεβαιώνει τους ξένους, για να µην ανησυχούν, ότι ὃεν αλλάζουμε οὐτε στόχους, ούτε και την γραµµή και τακτική µας. Δίδει το πράσινο φως στους ξένους να προωθήσουν τις πρωτοβουλίες τους, ακόµα και να ασκήσουν πιέσεις, πάνω στη διχοτοµική βάση της λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας η Οποία είναι Τουρκική λύση στην οποία συμφώνησαν οι Βρετανοί και οι Τούρκοι απὀ ΠΕ ΛΑΛΟΥΛΟΤΗ ΚΕΕΡΥΝΕΕΛ ΦΙΗΣΕΕΣ Η επίσκεψη του Κώστα Σημίτη έδωκε την Πανελλήνια διάσταση στις αντιφάσεις της πολιτικής µας στο Κυπριακό Πρόθληµα Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπου την 1/10/96: Άραγε να σκέφτονται ότι πρέπει το 1956 (όπως ομολογούν τα Απόρρητα Έγγραφα του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών). Οι Τούρκοι κάµνουν τους δύσκολους για να αποδεχθούν την Διζωνική Δικοινοτική Ὁμοσπονδία διότι «μυρίστηκαν» ότι µε την δική µας υποχωρητικότητα που δείχνουμε μπορούν να εξασφαλίσουν και άλλες παραχωρήσεις. Η όλη εξέλιξη των πραγμάτων προμηνύει πολλά αρνητικά για την πλευρά µας ενόψει των επερχοµένων εξελίξεων, δηλαδή, της Αμερικανικής Πρωτοβουλίας και των Ευρωπαϊκών πιέσεων ενόψει των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Με τη διακηρυχθείσα θέση της πλευράς µας σε αυτή την κρίσιµη καμπή θα είµαστε αδύνατοι να αντισταθούµε. Προειδοποιούµε γι’ αυτό τον Κυπριακό Λαό και ιδιαίτερα τον λαό της Μέτρο αγώνα η προσαγωγή της Τουρκίας οι γέοι π ή είναι. έτοιμοι ργός της Ελλάδας ενώ δέχονται τον χαιρετισμό της στρατιωτικής παρέλασης επιτέλους να αποδεσμευθούμε από τις υποχωρήσεις του παρελθόντος Κερύνειας. Καλούμε τους Κερυνειώτες να συνειδητοποιήσουν ότι στο µέσο του «κυκλώνα» που επέρχεται ευρίσκονται Ιδιαίτερα οι Κερυνειώτες οι οποίοι προορίζονται για θυματοποίηση. Γι’ αυτό πρέπει να επαγρυπνούµε και να είµαστε ἔτοιμοι για κινητοποιήσεις για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Η{ουρκία με την στρατιωτική εισθολή της στην Κύπρο και την συνεχιζόμενη κατοχή διέπραξε και διαπράττει καθημερινά πρωτοφανή εγκλήματα πολέμου για τα οποία, µε θάση τον Διεθνή Νόμο, οφείλει να λογοδοτήσει. Για αυτά τὰ πρωτοφανή εγκλήματα η Διεθνής Κοινότητα έχει υποχρώση απὀ µόνη της να ενεργήσει ώστε η Τουρκία να προσαχθεί ενώπιον της Διεθνούς Δικαιοσύνης και να δικαστεί. Μεγαλύτερη όµως ευθύνη και υποχρέωση έχει το Κυπριακό Κράτος, η Κυπριακή Κυθέρνηση, να κινήσει τις διαδικασίες που προθλέπονται απὀ τον Διεθνή Νόμο ώστε η Τουρκία να προσαχθεί ενώπιον της Διεθνούς Δικαιοσύνης. Αυτή η διαδικασία δεν έχει κινηθεί µέχρι τώρα πράγµα απαράδεκτο και ασυμθίθαστο ακόµα και µε τις διακηρύξεις που γίνονται για αγώνα Ενάντια στην κατοχή. Η κίνηση της γοµικής διαδικασίας θα αδυνατούσε την θέση της Τουρκίας αλλά και θα εξουδετέρωνε και τις φιλοτουρκικές σε Διεθνές Δικαστήριο πρωτοθουλίες των διαφόρων κρατών που θάλθηκαν να υπηρετήσουν τα Τουρκικά συμφέροντα προσπαθώντας µε διάφορες πρωτοθουλίες να την απαλλάξουν από τα εγκλήματα της που διέπραξε και διαπράττει εναντίον του Κυπριακού Λαού, αλλά και να την θοηθήσουν να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα που δημιούργησε η Τουρκική Εισθολή. Τα εγκλήματα πολέμου για τα οποία πρέπει να δικαστεί η Τουρκία είναι: (α) Δολοφονίες εν ψυχρώ άοπλων πολιτών (γυναικών, ανδρών, παιδιών, γερόντων) (6) Δολοφονίες εν ψυχρώ άοπλων στρατιωτών, αιχμαλώτων (είτε αυτές οι δολοφονίες διεπράχθησαν από τους ιδίους τους Τούρκους στρατιώτες, είτε αφέθησαν σε ενόπλους Τουρκοκυπρίους να τους δολοφονήσουν). (Υ) Κακοποίηση, κακομεταχείριση πολιτών (Την περίοδο του πολέμου καθώς και των εγκλωθισµένων µέχρι σήμερα) (δ) Εξευτελισµός γυναικών κάθε ηλικίας (Ε) Εξαφάνιση ατόµων (στ) Λεηλασίες περιουσιών (ζ) Βίαιος εκτοπισμός πολιτών από τα σπίτια και τις περιουσίες τους και Η πολιτική ηγεσία της Κύπ πρέπει να αναγνωρίσει τανέα δεδοµένα και να ενισχύσει τον αγώνα της επιστροφής. η παρεμπόδιση τους να επιστρέψουν σ᾽ αυτά (η) Σφετερισµός ακίνητης περιουσίας (θ) Στέρηση του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης, επανεγκατάτασης και νοµής περιουσίας (1) Σύληση και καταστροφή εκκλησιών µας (κ) Παράνομη εμπορία κλεμµένων ιερών εικόνων, τοιχογραφιών κλπ. (λ) Συστηματική καταστροφή της πολιτιστικής µας κληρονομιάς (Η) Αλλαγή ονομάτων των πόλεων, οδών και τοπονυµιών στις κατεχόμενες περιοχές (ν) Εποικισµός των κατεχοµένων µε Τούρκους εποίκους και η αλλοίωση του δηµογραφικού χαρακτήρα της Κύπρου. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Π ΛΑΛΟΥΛΕΤΗ κεΡΥΝΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Κυκλοφορεί το πρώτο Σάθθατο κάθε µήνα. Εκδότης: Διεύθυνση: ΤΟ Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» Οδός Αγίου Ιωάννη 7, Τ.Κ. 3940, Στρόβολος Τηλ: 02-456464, Φαξ: 02-968882 Την ύλη επιλέγει και επιμελείται Συντακτική Επιτροπή Υπεύθυνοι Διαφημιστικού Τµήµατος: ΑΒΙΝΑ ΑΡΝΕΒΗΤΙΘΙΝᾷ ἃ ΜΑΗΚΕΤΙΝΑ ΘΕΒΝΙΟΕΡΦ Τηλ. 02-490559, Φαξ: 02-490649 Διευθυντής: Κ. Κυπριανού Επιμέλεια Διαφημίσεων Ξένια Καρανίκη, Νίκη Αχιλλέως. ΗΛΑΛΑΟΦΥΛΕΟΈΗ κΕΡΥΝΕΕΛ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 φελδειΣ . ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ» Το ξήλωμα της Τουρκικής κατοχής δεν φαίνεται να θρίσκεται στο πρόγραµµα της κυθέρνησης και Της πολιτικής Ηγεσιας του τόπου ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ Ενώ έπρεπε η Τουρκία, ο αρχηγός του κατοχικού στρατού και ο Ντενκτάς να καταγγελθούν µε προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο για να δικαστούν για τα εγκλήματα τους τα οποία είδε ολόκληρος ο κόσμος και ενώ έπρεπε να κατατεθεί προσυγἠ στο Συμβούλιο Ασφαλείας µε δικό µας συγκεκριµένο αίτηµα, όπως η Τουρκία, η κατοχική δύναμη που ελέγχει και συντηρεί την κατάσταση στα κατεχόμενα να καταδικαστεί και να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος της, αποφασίσθηκε «να μιλήσει ο πρὀεδρος στην ολομέλεια της γενικής συνέλευσης για να ακουσθεί η καταγγελία εναντίον της Τουρκίας από όλα τα Κράτη», Αυτή η απόφαση ακούεται ωραία και είναι χρήσιμη και απαραίτητη η παρουσία στη γενική συνέλευση, όµως δεν έπρεπε να αντικαταστήσει την προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας αυτή τη στιγµή και µετά τα γεγονότα. Η προσφυγή έπρεπε να γίνει και να επιµένουμε στο αίτημά µας έστω και αν θα προβληθεί ΒΕΤΟ. Να πάµε και να ξαναπάµε ώσπου τα ΒΕΤΟ να εξαλειφθούν κάτω από το βάρος της αδικίας που συντηρούν. ἱν) Η προσπάθεια να ελεγχθούν και να περιοριστούν οι αυθόρμητες λαικές κινητοποιήσεις και οι αντικατοχικές εκδηλώσεις κατά µήκος της γραμμής Αττίλα. Αυτές όμως ακριβώςεκφράζουν, µακριά απὀ πολιτικές σκοπηµότητες και δεσμεύσεις την πραγματική αντικατοχική διάθεση του λαού µας και εφόσον ανακοπούν, ανακόπτεται και η αντικατοχική µας πορεία. β) 22 χρὀνια µετά την τουρκική εισβολή χρειάστκε η οργάνωση µιας αντικατοχικής εκδήλωσης ώστε η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία να οµολογήσουν ὁτι η στρατιωτική και η πολιτική άµυνα του τόπου εἶναι ανεπαρκείς και το κράτος µας ανοχύρωτο. Στη βάση των πιο πάνω διαπιστώσεων οφείλονται εξηγήσεις στο λαὀ. Υπάρχουν ευθύνες. Οι δυνατότητες για άμυνα και πολιτική και στρατιωτική υπάρχουν και πρέπει επιτέλους να αξιοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν. Είναι καιρός η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του τόπου να αναλάβουν την πρωτοβουλία στην οργάνωση ενός πραγματικού αντικατοχικού αγώνα που θέλειο λαός, για να αποτραπούν και οι επιµέρους πρωτοβουλίες. Αυτό πρέπει να σηµαίνει πρὠτα - πρώτα αναστροφή της πορείας προς την νομιμοποίηση της κατοχής η οποία ακολουθείται τώρα (δηλαδή αποκήριωξη της λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας) και ενεργό και ουσιαστική εµπλοκή και αξιοποίηση του συνόλου του λαού. Ο λαός µας προδόθηκε µια φορά και αφέθηκε ανοργάνωτος και ακέφαλος, εύκολη λεία στις ορδές του Αττίλα. Δεν σηκώνει δεύτερη προδοσία. Οταν και εφόσον αυτές οι αποφάσεις παρθούν το σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» είναι έτοιμο µε αναλυτικές πρακτικές εισηγήσεις να βοηθήσει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός καθολικού σχεδίου λαικής οργάνωσης και κινητοποίησης σε ένα αντικατοχικὀ, απελευθερωτικό αγώνα. Επιπρόσθετα το Εκτεστικὀ Συμβούλιο του σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» χαρετίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να προλάβει και να πατάξει αν χρειασθεί κάθε «προβοκάτσια» απὀ οποιονδήποτε θα προέρχεται, µε στόχο να εξουδετερωθούν τα σχέδια του Ντενκτάς που θέλουν να δείξουν ότι Ελληνοκύπριοι καὶ Τουρκοκύπριοι δεν μπορούν να συμβιώσουν. Τονίζουμε ότι η Κύπρος εἶναι κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και άλλων που είναι νόµιµοι κάτοικοι της Κύπρου και μαζί θα συμβιώσουμε σε µια ελεύθερη και ενιαία Κύπρο µε τον καθένα µας στο δικό του σπίτι και περιουσία και όχι ξεχωριστά πλάι - πλάι όπως θέλουν και επιδιώκουν τα ξένα συμφέροντα. Ειναι ο Ντεκτάς ϱ εκπρὀσωπος τῆς Τουρκοκυπριακής μειοψηφίας στην Κύπρο ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι κάθε ἆλλο παρά εκπρόσωπος της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας εἶναι ο Ντενκτάς. Με παραδοχἠ των ιδίων των Τουρκοκυπρίων οι γνήσιοι «αὐτοχθονες» Τουρκοκύπριοι απὀ 120.000 που ήταν πριν απὀ το 1974 τώρα εἶναι, περίπου, µόνο 65.000. αφου οι υπόλοιποι έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, λόγω της καταπίεσης της Τουρκικής κατοχής. των εποίκων και των εντεταλµένων εγκάθετων της Άγκυρας. την κλίκα Ντενκτάς, Με παραδοχή και πάλιν των ἴδιων των Τουρκοκυπρίων. αλλά και απο επισηµες ευρωπαικὲς έρευνες (Έκθεση Κουκώ κλπ) απὀ το 19/4 εχουν μεταφερθεί και εγκατασταθει στην Κυπρο πέραν των 100.000 Τουρκων εποἰκων. οι οποἱοι μάλιστα εχουν πολιτογραφηθει µε αποκλειστικὀ στὀχο. όπως εχει κατεπανάληψη καταγγέλθει απὀ τους ιδίους τους Τουρκοκυωπρίους, να αλλάξει η δημογραφική κατάσταση της Κύπρου και για να στηριχθείο Ντενκτάς στην εξουσία ως εγκάθετος της Άγκυρας και του στρατιωτικού κατεστημένου της Άγκυρας, µε εντολή την υλοποίηση των τουρκικών στόχων στην Κύπρο. Με βάση τα πιο πάνω δεδοµένα για τους Τουρκοκυωπρίοως και είναι προσβολή για τους Τουρκοκωπρίους να επιµένουμε εμείς ὁτι τους εκπροσωπεί “Ἠνθευή Ἀὐτής της πλευράς µας υποβοηθεί τη συνέχιση του Ντενκτασιακού ζυγού που βαρύνει το «σβέρκο» των Τουρκοκυπρίων και καθόλου δεν εξυπηρετεί τα γνήσια συμφέροντα των αγνών Τουρκοκυπρίων. Με τη συνέχιση της αναγνώρισης του Ντενκτάς ως εκπρόσωπου των Τουρκοκυπρίων δεν εξυπηρετείται η καλώς νοούµενη επαναπροσέγιση η οποία πρέπει να έχει κοινό Ελληνοκυπριακό και Τουρκοκωπριακό στόχο την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. την απελευθερωση της Κύπρου, την αποκατάσταση της κυριαρχίας και εξουσίας της Κυπριακής κυβέρνησης πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο και την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων σε µια ελεύθερη και Δημοκρατική Κύπρο. στην οποία ὁλοι οι πολίτες θα είναι ίσοι έναντι του νόµου. ΠΗ παραγνώριση λοιπόν του Ντενκτάς θα αποτελεί, ὀχι µόνο θέµα τάξης, αλλά θα αποτελεί και υπηρεσία προς τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους. Εγκαταλειµµένη - καταστρεµµένη γειτονιά της Λαπήθου (1996) Για όσους ριψάσπιδες, κράχτες της υποταγής στην τουρκική κατοχή και στα ξένα συμφέροντα που προσπαθούν να υπονομεύσουν τον απελευθερωτικό µας αγώνα: Η «Αδούλωτη Κερύνεια» πάντοτε εκφράζει θέση αναφορικά µε τη λύση του κυπριακού προθλήματος. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είναι πάντοτε θετική στην Τοποθέτηση της και µόνο όσοι συνειδητά είναι ταγµένοι να εξυπηρετήσουν τα τουρκικά συμφέτοντα δεν το θλέπουν. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είχε και έχει θέση µέσα από την οποία εκφράζεται η απαίτηση του λαού µας, των προσφύγων µας, για αποκατάσταη των δικαίων του. Οιπάγιες θέσεις της «Αδούλωτης Κερύνειας» για δίκαιη και θιώσιµη λύση Θέση Ίη: Ζητούμε χώρις όρους και περιορισμούς την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικὠών στρατευμάτων και των εποίκὠν, για να φύγουν τα εμπόδια που δεν µας επιτρέπουν να επιστρέψουµε στα σπίτια και τις περιουσίες µας. Θέση 2η: Ζητούμε την αποκατάσταση της κυριαρχίας και της άσκησης εξουσίας απὀ την Κυπριακή Κυθέρνηση σε ολόκληρη την Κύπρο, για να αποκατασταθεί η λειτουργία του κράτους σε ολόκληρη την Κύπρο. Θέση 8η: Ζητούμε την εποστροφή όλων των προσφύγων, Τουρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και ἄλλων στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Θέση 4η: ζητούµε την επεξεργασία Συντάγματος το οποίο να θασίζεται πάνω στα διεθνή δεδοµένα και δηµοκρατικά θέσµια που να ενώνει πραγματικά τον τόπο και τους ανθρώπους. Ζητούμε σ᾿ αυτό το Σύνταγμα να κατοχυρωθεί η ιστοτιµία του κάθε πολίτη, ανεξάρτητα απὀ φυλή ή θρησκεία, δημιουργώντας ένα κράτος δίκαιο στο οποίο η πλειοψηφία θα κυθερνά και η μειοψηφία θα έχει κατοχυρωμένα τα δικαιώματά ο Αυτές εἶναι οι θέσεις της «Αδούλωτης Κερύνειας» οἱ οποίες αποτελούν τη µόνη, ρεαλιστική, δίκαιη και θιώσιμη λύση στο Κυπριακό Πρόθλημα. Αποτελούν την µόνη ρεαλιστική πορεία για την οποία υπάρχουν και επιχειρήµατα προώθησής της και ερείσματα αγώνα. Το Διεθνές Δίκαιο µας προσφέρει αυτά Τα επιχειρήματα και τα ερείσματα που αποτελούν ανίκητο όπλο αγώνα. Οι πολεμικές αποζημιώσεις που οφείλει η Τουρκία Η Τουρκία οφείλει πολεμικές αποζημιώσεις στον Κυπριακό Λαό για απώλειες που προκάλεσε µε την παράνομη στρατιωτική εισβολή της στην Κύὐ- προ καιτην συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή µεγά- λου µέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. ανεξάρ- τητου κράτους, µέλους του ΟΗΕ. Το Κυπριακό κράτος έχει υποχρέωση να εγείρει το θέµα σε διεθνή δικαστήρια και να απαιτήσει από την Τουρκία την πληρωμή Πολεμικών αποζη- µιώσεων τόσο στους επηρεαζοµένους πολίτες της Δημοκρατίας, ὁσο και προς την ἴδια την Κυ- πριακή Δημοκρατία, για πολεμικές ζημιές. Πολεμικές αποζημιώσεις οφείλονται για: ία) Απώλεια και καταστροφή ιδιωτικής κινητής πε- ριουσίας (β) Καταστροφή ακίνητης περιουσίας (Υ) Απώλεια ανθρώπινων ζωών (δ) Απώλεια ζώων (ε) Καταστροφή και απώλεια εισοδημάτων το 1974 κατά την εισβολή τος. (0 Απώλεια εισοδημάτων από το 1974 µέχρι σήμε- ρα. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΗΑΛΟΥΛΟΩΟΈΤΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑ 5 Ὅταν οι ξένοι καταλαθαίνουν περισότερα από πολλούς ηµετέρους Συνέντευξη µε τον ΒΗἰοΒΓάο ΕΟΓΙ8, Τ. πρόεδρο Της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετιστών (Ε.Ε.Μ.), πρόεδρο Της Οργάνωσης για τα δικαιώματα Των µοτοσυκλετιστών της Κερύνεια 2-11 Αυγούστου 1996. Πώς πήρατε Την απόφαση να συμμετάσχετε σε µια τέτοια πρωτοθουλία και ποιες ήταν οι αρχικές σας σκέψεις για την πορεία Είναι αλήθεια ότι όταν αρχίσαμε τις συζητήσεις µε τα µέλη της Κυπριακής Ὁμοσπονδίας Μοτο- συκλέτας (ΚΟΜ) για την πορεία τον Φεβρουάριο δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τον σκοπό της πορείας. Για παράδειγµα, µας Φφαινόνταν περίεργο που η ΚΟΜ ήταν σε θέση να καλύψει όλα τα έξοδα της πορείας και να αναλάβει όλα τα πρακτικά ζητήµατα. Εν πάσει περιπτώσει, το συζητήσαµε ξανά στην επόμενη συνάντηση µας, το Ιούνιο. Τότε, έγινε ξεκάθαρο πως επρόκειτο για έναν πολύ σοβαρό σκοπό και πως οι Κύπριοι είχαν την πρόθεση να επιτύχουν την µεταφορά µοτοσυ- κλετιστών στην Κύρπο για να δείξουν στα διεθνή µέσα ενημέρωσης το πρόβλημά τους. Από τότε αρχίσαμε να δουλεύουμε µε όλους τους µοτοσυ- κλετιστές που μπρούσαµε να έρθουµε σε επαφή για. την πραγματοποίηση του σκοπού µας. Καταλάβαμε ότι θα υπήρχαν πολλά προβλήματα αλλά πιστεύαµε πως ήταν µια µεγάλη ευκαιρία να δειχτεί πως οιμοτοσυκλετιστές δεν είναι µόνο πέτσινα μπουφάν και τἐντυ-μπόὺυς και τέτοια πράγματα. Αντίθετα, έχουν ισχυρές αξίες, ανάµεσα στις οποίες είναι η ελευθερία, η ανεκτικότητα και η φιλία. Με αυτές τις αρχές απο- Φφασίσαµε να πάρουµε µέρος στην πορεία καὶ να βοηθήσουμε στην πραγματοποίησή της, Είχαμε πολλά προβλήµατα, άλλα εξαιτίας της οργάνωσης που απέτυχε σε ορισμένα πράγματα, άλλα εξαιτίας αυτών που προκύπτουν όταν μαζεύονται πολλοί άνθρωποι για έναν σκοπό και δεν βρίσκονται πάντα οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάληλη θέση. Σε άλλες περιπτώσεις οι αρχηγοί των οµάδων ήταν πρόθυμοι και ικανοί αλλά δεν είχαν πάντα την απαραίτητη συμπαράσταση απὀ τους άλλους, ενώ υπήρχαν και προβλήματα συμπεριφοράς. Ωστόσο, στο τέλος, όλοι φτάσαμε εκεί που είχαμε προγραµατίσει και ο σκοπόὀς που είχαμε επι- τεύχθηκε. Ένα γενικό παράπονο είναι πως εάν τα πράγµατα είχαν σχεδιαστεί καλύτερα δεν θα είχαµε τα ατυχήματα που εἰχαμε, πιστεύω δε, πως αν και εάν είχαμε, έτσι κι αλλιώς, προβλήματα απὀ το χρονοδιάγραμμα, τα ξενοδοχεία, το φαγητό, ο κόσμος, δεν θαέδινε τόση σηµασία σε αυτά, ωστόσο, ιδιαίτερα τα δυο σοβαρά ατυχήματα δημιούργησαν πολύ εκνευρισµό. Κάποιοι µοτοσυ- κλετιστες παραπονούνται γιατί θεώρησαν ότι τους εκμεταλλεύτηκαν για πολιτικούς σκοπούς. Κατά τη γνώµη µου αυτό είναι αλήθεια, κατά ένα µέρος τουλάχιστον, και πρέπει να αναγνωρίσω και ο ἴδιος, είναι µόνο µια προσωπική γνώµη, πως όταν οι Κύπριοι πήραν την απόφαση να πάρουν οι ίδιοι την πρωτοβουλία, εἰχαν μάλλον δίκιο να µην πουν όλη την αλήθεια γιατί εάν το έκαναν, πιστεύω πως δεν θα ένωναν όλους αυτούς τους ανθρώπους (- ενν. τους ξένους μοτοσυκλετιστές)' άλλοι θα τρόὀµαζαν, άλλοι δεν θα ενδιαφέρονταν, άλλοι θα διαφωνούσαν. Ἐν τέλει, εάν το ἐκαναν δε θα καταφέρναµε αυτό που καταφέραμε. Τελικά, κατορθώσαμµε κάτι πολύ σηµαντικό και η επιτυχία ήταν µεγάλη γιατί, απ’ όσο θυμάμαι, τα τελευταία 29 χρόνια οι εφημερίδες και τα µέσα δεν έγραφαν τίποτα για την Κύπρο. Πριν απὀ το 1974, θυμάμαι :εγὠ ήμουν μικρός - µαθαίναµε για την Κύπρο, ξέραμε για τον Μακάριο κ.λ.π. αλλά µετά απὀ αυτή τη χρονολογία, εκτός απὀ τα γεγονότα της εισβολής, δεν άκουσα ποτέ τίποτα για την Κύπρο. Και γι αυτό θεωρώ µεγάλη επιτυχία πως τώρα όλος ο κόσμος έµαθε για την Κύπρο. Βεβαίως, τώρα η κοινή γνώµη γνωρίζει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αλλά πιστεύω πως δε γνωρίζει την πραγματική κατάσταση εκεί κάτω. Γί αυτό εγώ προσωπικά θαᾳ κάνω ό,τι μπορώ για να εκθέσω το πραγµατικό πρόβλημα και να προωθήσω το μπού- κοτάρισµα του τουρισμού προς την Τουρκία. Θα γράψω γράµµατα σε εφημερίδες και περιοδικά για να περιγράψω ὀχι µόνο το τι κάναµε εκεί αλλά κυρίως το τι έκαναν οι Τούρκοι, Οι πυροβολισμοί δεν μπορούν να θεωρηθούν σε καµία περίπτωση πολεμική ενέργεια, αλλά µία καθαρά εγκληματική πράξη. Ο κόσμος διαβάζοντας τις εφημερίδες κατάλαβε πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα αλλά δεν έχει την πραγµατικήν αντίληψη του πράγματος. Ξέρει πως υπάρχουν συγκρούσεις, διαδηλώσεις, στρατοί, ένας από κάθε πλευρά και τα ΗΕ, κάτι Ἴπου συμβαίνει συχνά σε πολλά µέρη του κόσμου. Δεν πιστεύω όµως πως στα άλλα µέρη του κόσμου αρχηγό Της Ιταλικής οµάδας της αντικατοχικής πορείας Βερολίνο - ος Λεωφ. Τσερίου 9, 9040 Στρόβολος Τηλ.: 420297, Φαξ 499679, Τ.Κ. 8079 Λευκωσία 9 Τ6ρήου Ανθ., 2040 Θίονοἱος ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΘΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΟΥΡΗυ5 ΜΟΤΟΗΟΥΟΙΕ ΕΕΡΕΒΑΤΙΟΝ Ιταλίας ((6οογαἰπαπιεπίο Μοϊοσοἰοιἰ5ί) και Τη συνέντευξη πήρε ο Τάσος Φιλανιώτης στις 17.89.1996, εν πλω, κατά την επιστροφή Των μοτοσυκλετιστών στον Πειραιά από την Κύπρο). αξιωματικοί σκοτώνουν άοπλους ανθρώπους. Δεν πιστεύω πως αυτά γίνονται οπουδήποτε αλλού. Ποια είναι η γενική εντύπωση που αποκοµίσατε από τα γεγονότα στην Κύπρο Θα πρέπει να επισημάνω πως αυτά ήταν τα σοθαρότερα αντι- κατοχικά γεγονότα από το 1974. Υπάρχει ένα νέο κίνηµα από µια νέα γενιά που δείχνει να µη φοθάτοι να διαδηλώνει άοπλη απέναντι σε οπλισμένους στρατιώτες. Διαπίστωσα πὼς υπάρχουν δυο στάσεις απέναντι στα πράγµατα στους Κυπρίους ανάλογα µε την ηλικία τους. Αυτοί που είναι σε µια ηλικία και θυμούνται την προηγούµενη κατάσταση δείχνουν τόσο µεγάλο πόνο που έχουν χάσει µέρος της ΕΕΟΕΜΑΠΚ ΜΕΜΒΕΒ ΟΕΕΕ.Μ. Τ6ἱ.: 420297, Εαχ: 499678, Ρ.Ο0.Βοχ 8079 Νἰοοσία 1 ΕυβορΕΑΝ ΜοΤΟΟΥΟΗ5 πατρίδας του πε, σε ποχλάς περιπτώσεις ἐπσαν χάσει ένα κόµµατι της ζωής τους, τη σχέση τους µε ανθρώπους που ζούσαν εκεί, μνήμες κ.λ.π. Μια ὃς Σεπτεµβρίου 199εΕ άλλη στάση, τυπική της νεολαίας, είναι ένα μείγμα ο. ας και παραζτησαϊς. Έχω συνομιλήσει με πολλούς νέους Κυπρίους, όχι µόνο αυτούς που ια ο, ταν μαξς µας αλλά καὶ µε ἀλλους. Καὶ ἦταν πραγματικά οργισµένοι για την τουρκική κατοχή και παρόλο που δεν είχαν την εμπειρία των Αγαπητοί φύλου, γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν, είναι πολύ οργισµένοι µε τους Τούρκους. Από την άλλη Ελάβαµε σήµερα το δεύτερα φύλλο της εφημερίδας σας, που μεριά, έχουν κατά µία άποψη, συμβιβαστεί µε την μας έχετε στείλευ καν σας Ευχαριστούμε γι αὐτή σας την ιδέα της µη επανένωσης του νησιού γιατί Χενρονομύα. πιστεύουν πως, αφού δεν έχει γίνει τίποτα τα τελευταία χρόνια, τίποτα δεν Θα γίνει και στο Δναβάθαντας το πρώτο φύλλο, εἶχα διαπιστώσει ὧτι είσαστε προσεχές μέλλον. Όμως πιστεύω πως δεν έχουν οι µόνον που ενώσατε την φωνή σας µξ την δυκώ µας του πθνκού του κυπρνακού Ἑλληνισμού. Στην κδοση που μόλις παραλάβαμξ βὐδα ὅτι ὅλες σχεδόν τις σελίδες σας στην πορεία µας. : Την διάβασα καν σας δυαβεβανώ ότι συμφωνώ απόλυτα με τους βέσεις σας. γνα τόνωση δίκαιο, κάτι θα γίνει, δεν ξέρω πότε και πώς, όµως πιστεύω στην εξέλιξη των πραγμάτων και στην επίλυση του προβλήματος. Η µόνη ανησυχία µου που προκύπτει απὀ τις συνέπειες τις διχοτόµησης είναι πως ο γεωγραφικός διαχωρισμός µετα- σφιξρώνςτε στην πρώτη σβελέίδα δεξιά κάτω, τα μηνύματα της Βδούλωτης τρέπεται σε εθνικό διαχωρισμό. Οι άνθρωποι που Κερύνευας που πηγάξαυν απὠ την πορξία, αναφέρετε ότι βάλετε στο παρελθὀν, ἑστω κι αν ανήκαν σε διαφορετικές να πιστεύετε ὁτν ον Ξένοι μοτοσυκλετιστές Βα μεταφέρουν τα πολιτισμικές και εθνικές οµάδες ζούσαν μαζί, ίσως σωστά μηνύματα καν ὅα γένουν πρεσβευτες μας στις χώρες τους, είναι αδύνατο να κάνουν το ἴδιο ξανά. Κι αυτό Σας ὄναβεβανῳ ότι έτσι ακριβώς γένεται,. Σας Εσωκλεέω δύο γιατί η οργή µπορεί, αντί να στραφεί ενάντια στον φωτοτυπέας, π πρώτη απὀ αγγλικό περιοδεκό καν η δεύτερη απὀ πραγµατικό εχθρό που είναι ο τουρκικός στρατός ών Ἡ του. Βϊῑεσαγάσ Εαν, προέδρου της Ιταλικής και κάποιοι πολιτικοί που δεν έχουν κάνει τίποτα Ἰμοσπονδίας, ὤτο Ελληνικά σερυοδικό Αρδην η οποία ια το πρόβλημα, να στραφεί ενάντια στο λαό μεταφμάστηκε καν ὄημοσιςύτημε σε υταλικώ περιοδικό. Υ ρ ημα, ραφ : Ποια νοµίζεις πως είναι η εντύπωση που Επέσης Βάλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Κ.Ω.Μ. ἄα συνεχίσει αποκόµισαν οἱ άλλοι ξένοι µοτοσυκλετιστές από κα. προσπάθειες της Υνα διαφώτιση τος κοννής γνώμης καν όπως την παραμονή τους στην Κύπρο και τα γεγονότα δη βαᾳ ἕκετε πληροφορηβξόν στες 10 Ναξεμβρέου εγκαινιάςεται που έζησαν αυτές τις µέρες. Πιστεύεις πως επι- Ἐκθβεση φωτογραφίας σε Επτά διαφορετυμές χώρες, για να στρέφουν µε µία καλύτερη ενηµέρωση για το καταδαεέσουµε τις τουρκικές βαρβαρότητες σε ἆλο τον κόσμο. κυπριακό πρόθληµα Επίσης, το ερχόμενο καλοκαέρι Βα ὀργανώσουμε την πρώτη Από τους Ιταλούς άκουσα µια θετική εντύπωση. παγκόσμια Φυγκάντρωση μοτοσυκλετνιστών στην Κύπρας καν ου Παραδέχτηκαν πως δεν γνώριζαν τίποτα ἡ πάντως Ἐφπνοι µοτοσυκλαετιστές που αναµένουµμξ να Ἐριθουνς Βοα. εἶναι ελάχιστα πράγµατα για την Κύπρο. Κατά κάποιο µερικᾶς Χνλιάδες. Όιν διαμαρτυρίες για την κατοχά καν πολλές τρόπο είναι ευτωχείς που ήταν εδώ και πιθανότατα άλλες εκβηλώσευς Θα Είναι καθηµεμινές για πέντε μέρει, να ξαναέρθουν εάν έχουν τη δυνατότητα. ΔΕεπτοµέρειςδς Θδᾳ ανακοινωθούν αργότερα. Υπάρχει κάτι στο οποίο θα ήθελες εσύ να Σέγαυρα μα. ἁχετε διαπιστώσει τι μεταξύ λαού και σταθούμε Όπως θλέπεις δεν πρόκειται για µία πολιτικών υπάρχει χάσμα, ανεΒβάρτητα µᾶ το τν συζητούν οι αυστηρή συνέντευξη! ακρινβοπληρωμένον καρεκλοκάνταυραι, ο λαώς ξητά απελευθέρωση Αυτό που θα ήθελα να πω είναι πως τουλάχιστον καν Ἠ απελαεωβέρωώση Βα ἕρᾶ8πι σύντομα. Συνεχίστε απτόητοι την για µία φορά, ασκήθηκε πολιτική για τα ωραία σας δουλειά. να την Κ.Ω. Μ. εώργος Ἴχ απτοηκώστα Πρόσβδεος συμφέροντα των ανθρώπων αντί για αυτά των πολιτικών και των τραπεζιτών. Έτσι εάν έχουµε πολλές παρόμοιες καταστάσεις στον κόσµο, αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η πολιτική είναι πολύ µακρυά απὀ τις ανάγκες και τα αισθήµατα των ανθρώπων. Αντι για αυτά, τίθενται οι ανάγκες των τραπεζιτών, της οικονοµίας, της βιομηχανίας κλπ. Ελπίζω ότι έστω και για µια φορά, θα είναι τα πράγματα ανἁάποδα| Ειουςσ εις Ξ4ιιςοἳ Όεπιπο Βωπ Αραπάοπεά ΙΠ Υἱοἱεπεε Ύου Ἰἱ ρ/οῦᾶΡΙγ πανε Πθβ[ά αΌουί ἴπθ ἰτουρίθ {μαί Κίοκθα οἩ ἵπ ΟΥγριως αἱ καὶ Ίνας ἰπίθηαεα ἴο 06 ἴπθ ρεᾶσθίη| οοπο]ωςίοη οἱ ἴπ6 ΕΕΜ-οιραπί5θα «Βίς8ε/ ἵπαη Εμτο Βοίάθίδ« ΠΙΠ - 8Γουπα ΠΠγ ἀθπιοης[ιαίογς Μ6Γ6 ἱπίμτθς, π]8ηΥ ννῃ ΡμοΚκςμοί νουπᾶς, ἀπά οπθ ἀΠ88Κ Ογρῄοϊ ννας Ὀβαίθη {ο ἀθαίῃ Υ Τωικίδ 5οἱαίθι5 απά «Π6γ ΟΙ» Τωπκίδη ηα[ἰοπα[ςί οχἰτεπηἰσίς. Ώ8γ5 |αἱθι, {οἰονήπᾳ ηἰς {µηθία|, αποἰΠθί ἄθπ]οηςίταἰοί ννας 5Ποἱ ἆθαά ΟΥ Τωήκίςῃ οορ5, ἴΜίο ΒΗ!Ι5ῃ 5ο|αϊθις 5θΓνίπα ΙΝΙΠ ἴπε ΙΝ ννθιθ 8ἰ5ο 5Ποί πα ἱπίμγεα. ἰπ αοἰμα {αοί ο ἴπε ἄαγ ΡεΙο(θ ἴπθ Ίτοιρίθ ἰΠθ ΕΕΜ 88 αἰ[θαάγ οποθίϊθά ἰπε Ππαί (60 οἱ ἴΠοίγ γµη αἰοπᾳ ἴπο ἄ{θθῃ Ιἠπθ, [οΙονήπᾳ ἰηιθαίς ίτοπη {πε Τωηκς, (Θρ- Γθςθηἰαίίοης {τοπι ἰπθ Ογρποί ονθιηπιεπί, απά Γθροής οἱ ἴ8ηΚς πιονίπᾳ μρ {ο ἴπθ Ὀογάθι Μουίά γου 06 θνθ. ΤΗ6 Ογρηις Μοϊοιογοἰθ Εθάθ/αίίοη 4ἰ5ο «βΠοθίίθά ἰπθίγ πυη, θυἱ 5οπθ Ογρήοί δίκθυ5 αηά {ο/πηοι (βεἰἀθηϊς οἱ ἴπθ Τωηκί5η-οσουρίθά 5θοἴίοη νθπί 8Ππθαα γή πουί ἴπεπῃ. Ιἰ 5θεπις ΠΒΙάΙΥ οηήηνη]θ {ο ΓΘροή ἴπθ 0οοά ἱπεηίίοης οἱ ἴπθ ΠΠ: ἴο ἀΓαὶΝ αἰϊθηίίοι {ο ἴπθ αϊνίάθά ἰδίθπά ϱΥ ἠαίπρ {{οπι Βεῄίη, {οππθηγ αἰνίάθα οἱ. Βυἱ ρθήταρς πονν ἰ5 νηθῃ {πε Ογρήοί Ρίκεις ηθθα οι/ δμρροή πποςί, ΑΠΘ/ αἱ, ἴπε αἰπι οἱ ἴπε υπ Νας ραΠΙΥ ἴο ϱΠπιΌΒ/{855 ἵηθ ΤυΚίδῃ 8υἱποΠῇθς (ΟΥ {οοιδδίπᾳ ἱπίθπαίίοπα αἰϊθηίίοη οη ἴπθπι) Ιπίο αἰἰοινίπα Ογρήοί Ρίκαις {ο ἰΓανθί {Τθθἰγ ἵπ νπαί ἰ5 ἱπίθιπαίϊοπα!γ (θοορπίδεα ἃ5 ἰπθίγ οινΏ οουπίην - ΠαΤάΙγ 8η υπ/θβδοηᾶΡἰ6 ᾳ0αἰ. Απά Ἰηρ ἰπὶβ/παίίοπαἱ αἰϊθηίίοη Πᾶς οβΠαἰΠἰγ ονθα. : Νοί(Πει ἴπε Ογρήοί Οἰκθις οἵ 1ΠθίΓ ΕΕΜ 5ιρροήε:ς 5πουίά {θ6ἱ 4ηγ οι! {παί ΙΠθί: |μςϊίῆθα αοϊϊοης ᾖπανθ ἵπ ρ8ή Ιθαά {ο {πο κοιςὶ νίοἱεποθ 5ἶπορ {1θ οπἱσίπαί Τµηκίδῃ ἱπνασίοη ἵπ 1974. ΙΙ ἰδ ρθήιθρς ἰπθ Ε/,ΝΑΤΟ, απά [ης ἰΠποιςαπάς οἱ ἰοιηςίς ΙΜΠΟ αἰνθ 5ωρροή ἰο ἴπθ Τιηκίδίι σονθιππιεηί {παί 5Πουίά 5θ8ΓσΗ 'ηθίΓ οοηςοίθησος. σσ ο /ΑγΗλΙο Ιω 3 ΒΡΗαΝ πιο.) Ε ΛΑΟ ΧΛΕΡΕΙΕ ΚΕ ΕΣ ΣΝΕΕΑ Η ΕΚΘΕΣΗ ΦΙΝΣΜΠΕΡΓΚ ε αφορμή πληροφορίες για π ην νέα έκθεση Φίνσμπεργκ, το Σωματείο απέστειλε το πιο κάτω υπόμνημα στην Πολιτική Ηγεσία του τόπου: «Π νέα έκθεση ΦινσπερΥκ, αποσπάσματα της οποίας είδαν το Φως της δημοσιότητας, είναι περισσότερον απαράδεκτη απὀ κάθε άλλη φορά και αποτελεί έκφραση των πραγματικών προθέσεων των Βρεττανών και των σχεδίων τους σε βάρος της Κύπρου. Το περιεχόµενο της Έκθεσης Φινσμπεργκ είναι όχι µόνο απαράδεκτο απὀ ηθικής, νοµικής και πολιτικής πλευράς, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει την επιπολαιότητα µε την οποία αντιμετωπίζονται σοβαρές πτυχές του Κυπριακού Προβλήματος από ανθρώπους όπως ο Βρετανός κ. Φινσμπεργκ, ο οποίος είμαστε βέβαιοι πως οὖτε επιπόλαιος, ούτε αδιάβαστος, ούτε και ερασιτέχνης είναι. π.χ. Δεν µπορεί ο κ. Φινσμπεργκ να μιλά για τους αγνοουµένους ὁότο είναι νεκροί όταν δεν έκαµε την έρευνα που χρειάζεται για να αποδειχθεί και επιβεβαιωθεί τούτο. ο άνθρωπος συνειδητά εξυπηρετεί τα ξένα συμφέροντα τα οποία επιβουλεύονται τα δικά µας και τα οποία θέλουν και το θέµα των αγνοουμένων να κλείσει και η Τουρκική κατοχή να ξεχασθεί και να νοµιµοποιηθεί. Αλήθεια έχει ερευνυθεί ποιος είναι αυτός ο κ. Φινσπεργκ, αν έχει σχέση και ποιά µε τους Τούρκους, την κατεχόμενη Κύπρο ἡ οποιουσδήποτε άλλους απὀ τους θανάσιµους εχθρούς µας Ενόψει του απαράδεκτου περιεχομένου της Ἐκθεσης Φινσμπεργκ θεωρούμε τις επίσηµες αντιδράσεις ως µη ικανοποιητικές. Είµαστε βέβαιοι πως οι διαρροές της Ἐκθεσης ΙΔΙΟΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΝΙ«Π ΦΟΡΟΥ» ΙΡΛΣΤΗΡΙΘΤΗΤΕΣ ΛΛΘΥΙΘΤΗΣ κεΡΥΝΕΙΛΣ έγιναν σκόπιµα για να διερευνηθούν αντιδράσεις. Αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση, ἑστω και στις δηµοσιογραφικές πληροφορίες, θα είναι δύσκολο να αλλάξουν πολλά πράγµατα στην Έκθεση ὀταν την μεταφέρει εδώ ο κ. Φινσμπερκ. Με µια τέτοια έκθεση οὖὗτε καν πρέπει να γίνει δεκτός ο κ. Φινσπεμρκ. Η κατάσταση, μάς θυμίζει τις εγκληµατικά απαράδεκτες Ιδέες Γκουεγιαρ που ὃεν απορρίφθηκαν και οι οποίες μεταμορφώθηκαν τελικά σε Ιδέες Γκάλι και πέρασαν και στα Ψηφίσματα του ΟΗΕ ενώ η Ηγεσία µας τις αντιμετώπιζε, τάχα ως «τροφή για σκέψη». Είναι εγκληµατικό αλλά ταυτόχρονα και επικίνδυνο το παιχνίδι που παίζεται µε την νοημοσύνη του Λαού µας καιο νοών νοείτω. : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 Συνάντηση µε τους «Νέους Ορίζοντες» Αντιπροσωπεία του Σωματείου είχε συνάντηση µε τον Πρόεδρο και εκπροσώπους του Κόμματος των Νέων Οριζόντων. Κατά την συνάντηση έγινε ανασκόπηση των πολιτικών εξελίξεων, εξετάσθηκαν οι προοπτικές και οι ευθύνες όλων µας και ὅδια- πιστώθηκε ταύτιση απόψεων και θέσεων. Τέλος αποφασίστηκε όπως συνεχίσουν οι επαφές και η ανταλλαγή απόψεων προς αμοιβαίο όφελος. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΧΩΝΙ, οδός Μόρφου 36, Τηλ. 05-396450, 398939 ΑΣΤΕΡΙΠΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ: ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Λ.Μ.Τ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ.: Γ[άμους - Χορούς - Αρραβώνες -Βαφτίσια και οτιδήποτε άλλα Πάρτυ Τηλ. κέντρου 637171 Τηλ. οικίας 637247, 09-659421 ΑΓΓΛΙΚΑ για όλα τα επίπεδα: ΕΙΕΜΕΝΤΑΚΥΟ, ΙΝΤΕΚΜΕΡΙΑΤΕ, ΗΙ6ΗΕΚ ΡΚΟΕΙΟΙΕΝΕΥ, 6.0. ΜΟΡΕΚΝ ΟΚΕΕΚ, 6.ς.Ε. ΕΝΟΙΙΡΗ ΙΑναυΑΟξ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ απὀ πεπειραµένους καθηγητές Τα φροντιστήρια «ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» έχουν 15 χρόνια προσφορά στο Τραχώνι Μικρός αριθµός μαθητών ανά τµήµα ΔΙΑΟΘΕΤΟΥΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Διευθυντής Γιάννης Νικηφόρου οἱ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΒΑΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ Π Εργοληπτική Εταιρεία ΑΚ(ΗΠΙΚΟΡΟΝ ΟΝΡΤΕΙΕΤΙΟΝ (ΟνεΓςεας) (ο. 9.Α. ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ!!! 9 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟΥ από ε2τοτ:μ. ϱ ΓΠΙΑΤΩΜΑΤΑ, ΜΟΝΟΚΟΤΟΥΡΕΣ (Εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) από 53 το τ.µ. ϱ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑΣΕΤ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Μπάνιο, αποχωρητήριο, νιπτήρας) από 5150 το σετ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΤΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ Επισκερδε/τε Τ5 αττοθ/ίκες µας θήµερα!(! Ρ.0.Βοα 7374, 1 ἱπιαςδςο[, ΟΥγρτιις Ρῃοηπς: 05-745317, 05-745277 Γαχ: 05-745705 Ευχές για γρήγορη ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Οδός Καλαμών, Στρόβολος, τηλ. 02-483126 ΛΕΜΕΣΟΣ: 193 Αγ. Φυλάξεως (200 µέτρα από την υπεραγορά ΒΗΧΑΣ), τηλ. 05-471999 ΛΑΡΝΑΚΑ: Οδός Διον. Σολωμού, (πίσω απὀ παλαιό εργοστάσιο ΒΙΑΛΚΟ), τηλ. 04-665090. . ἐπιστροφή στην ον νς ΚΕΡΥΝΕΙΑ . | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΕΕ ΛΑΛΟΥΛέΕΡΈΤΈΗΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΠΡΑΣΤΗΡΙΘϱΤΗΤΕΣ ΛΛΘΥΛΘΤΗΣ ΚΕΡΥΝΡΙΛΣ συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση απὀ κοινού µε τους Δήμους, τα άλλα Σωματεία καὶ τις Οργανώσεις της Επαρχίας Κερύνειας, µιας μεγάλης αντικατοχικής εκδήλωσης που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο στις 13/11/1996. Στόχος είναι στην εκδήλωση να συμμετέχουν και ξένοι Βουλευτές και ἄλλοι επίσημοι καθώς και Κερυνειώτες απόδημοι. Τ. Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» Σκοπός της εκδήλωσης θα είναι, σε αυτή Κερυνειώτικη Αντικατοχική Εκδήλωση 19/11/1996 την κρίσιµη φάση που περνά το Κυπριακό Πρόβλημα, οι Κερυνειώτες να διακηρύξουν οτι δεν θα αποδεχθούν θυματοποίηση τους σε µια διχοτόµική λύση, και να διακηρύξουν ότι απαιτούν αγώνα ώστε και οι Κερυνειώτες να επιστρέψουν σε µια ελεύθερη Κερύνεια και όχι υπό τουρκοκυπριακή Διοίκηση. Καλούνται οι Κερυνειώτες να σημειώσουν την ημερομηνία 13/11/96. διότι όλοι πρέπει να είναι παρόντες. Ἠδη η Κερύνεια έχει ξεγραφθεί και ο µόνος που µπορεί να αντιστρέψει την πορεία προς το ξεπούλημα της Κερύνειας είναι ο ίδιος ο λαός της. Ανεξάρτητα από κομματική τοποθέτηση. Μια επιτυχής µαζική εκδήλωση θα ενισχύσει τον αγώνα για διάσωση της Κερύνειας. ΟΛΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11/1996. Λεπτομέρειες της εκδήλωσης θα ανακοινώνονται. σοθαρά απὀ τις δηλώσεις που έγιναν τον τελευταίο καιρό σύµφωνα µε τις οποίες φαίνεται να προετοιμάζεται το έδαφος για νέες υποχωρήσεις στο Κυπριακό από την δική µας πλευρά. Αυτές τις ανησυχίες, η «Αδούλωτη Κερύνεια» διαθίθασε στην Πολιτική Ηγεσία του τόπου µε υπόμνημσ µε τον πιο πάνω τίτλο το οποίο δημοσιεύεται πιο κάτω: Τ: Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» ανησυχεί «Προετοιμάζεται το έδαφος για νέες υποχωρήσεις Μετά τα ΜΟΕ και τις άτυπες συναντήσεις του προέδρου οι συνομιλίες διακόπηκαν λόγω της αδιαλλαξίας του Ντενκτάς. Για να ξαναπροσέλθει σε συνομιλίες η πλευρά μας εθεσε όρους. Αρχικά ζητούσαµε μετακίνηση των Τουρκικὠν θέσεων στις βασικές πτυχές του Κυπριακου. Μετά ο ορος άλλαξε και ζητούσαμε την εξεύρεση Κοινού Εδάφους, Τώρα άρχισε να γινεται λόγος για ουσιαστική προσέγγιση µεταξύ των δυο πλευρών και για μετακίνηση θέσεων που θα σμικρύνει τις διαφορές μεταξύ των δυο πλευρων (απαντήσεις Κυβερνητικού Εκπροσώπου σε ερωτησεις των Δημοσιογράφων µετά την συνεδρια του υπουργικού Συµβουλίου 3/10/96). Προετοιµάζεται το έδαφος για νέες υποχωρήσεις θέσεων. εις βάρος µας, κάτω απὀ τις πιέσεις των διαφόρων µεσολαβητών και προειδοποιούµε για τις συνεπειες. Θὐωμίζουμε ότι η ίδια η Ηγεσία, υποτίθεται οτι καθόρισε το έσχατο όριο των υποχωρήσεων µας µε τις οµόφωνες προτάσεις του 1989 (Προτᾶσεις που για μάς έτσι και αλλοιώς εἶναι απαράδεκτες διότι νομιμοποιούν τα τετελεσμένα της Τουρκικής κατοχής). Ενόψει τούτου οποιαδήποτε περαιτέρω, ουσιαστική μάλιστα προσέγγιση µεταξύ των δυο πλευρών µε μετακίνηση θέσεων που να σμικρύνει τις διαφορές. εξυπακούει και νέες δικές µας υποχωρήσεις. Όταν μάλιστα η πρόθεση για περαιτέρω υποχωρήσεις διατυπώνεται αµέσως και την παρέλαση της Ίης Οκτωβρίου, επιβεβαιώνεται ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή απὀ ότι όλοι µας εκτιμούμε. Αποτελεί αυτή η τοποθέτηση νέα περαιτέρω οπισθοδρόµηση στο Κυπριακό. Η Πολιτική Ηγεσία του τόπου αντί να διομορφώσει δική της αντικατοχική Πολιτική µε άξονα το Διεθνές Δίκαιο. επιτρέπει στον εαυτό της παθητικά να σείρεται, απὀ την Διπλωματία των Άγγλων και Αμερικανων σταθερά αλλά σίγουρα προς τις Τουρκικές θέσεις. Μάλιστα, χθες ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος διατύπωσε και την απορία ότι εάν η αναμενόμενη Τουρκία τότε δεν ξέρει τι ἀλλο µπορεί να γίνει. Πώς όµως και πάνω σε ποια βάση θα πιέσουν την Τουρκία: Αφού η βάση πάνω στην οποία ζητούμµε τις συνομιλίες δεν είναι οι Διεθνώς κατοχυρωμένες αρχές για να υποχρεωθούν οι τρίτοι να πιέσουν αυτόν που δεν τις αποδέχεται. Αυτό που τους ζητούµε είναι συνομιλίες για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας γοµιµοποιήσουμµε τα τετελεσμένα της εισβολής. Αυτό όμως εξυπακούει πάρε-δώσε το οποίο οµσιαστικά εξουδετερώνει απὀ µόνο του τους όρους που θέτουµε. µένουμε εμείς εκτεθειµένοι έναντι των ξένων διοτι υπάρχει αντίφαση στις θέσεις µας και η Τουρκία απαλλάσσεται των πιεσεων. Χρειάζεται σοβαρότητα και σωστή επανατοποθέτηση. Πρέπει να σταματήσει το παιχνιδι του: θέλω συμβιβρασμὀ απὀ την µια, αλλά δεν συµβιβάζουμε µε αρχές απὀ την ἀλλη. Αυτή η θέση θα στρέψει (ήδη το εκατάφερε 8056) όλους εναντίων µας. Μέση οδός δεν υπάρχει. Είτε στεκόµαστε αντιμέτωποι µε την κατοχή και απαιτούµε υλοποίηση και εφαρµογή τοι Διεθνούς Νόμου. είτε συμβιβαζόμαστε µε την κατοχή. Σίγουρα µακροπρόθεσµα η σωστή και Καταγραφουµε αυὐτήν την συνεχη μετακίνηση µετα την επίσκεψη του Ἑλληνα Πρωθυπουργού Ῥατί/ αΡ[ΠηΠρΊς ἅ εταιρεία μας αναΛαμβάνει το δκεδιαομό και τι διοργάνωση αμ των ειδών πάρτυ. (άμου», αρραξώνε», Ἀβαδώι, πάρτυ ΒΒΕΡΕΜΦΕ. δεξμύσεις δτο σπίτι, χορός συνθέσµων, δυνεσδτιάσεις, γεΛέ- θα ὁᾗων των μεν. ακτή. Ενευπωσιάστε και θώήετε αίγλη και χαρακτήρα στο πάρτυ 65 καί άστε τις ένοιες 6ε µας. {6 χρόνια πείρα σας εγγυάται κάθε επιτυχία. {μδέτουμε τακυδακτυ/ουργ. οὐὑς - μουσικούς. Τὰ. 25120, Φαχ. ἠδόθᾷς Μοί:έε 04-6ςῦΣ0ς πρωτοβουλία Αμερικής, Βρετανίας και Ευρώπης, δεν καταφέρει να πιέσει και να ὅαμασει την σωτήρια επιλογή εἰναι µόνο η πρώτη. Θέλετε ξένους εργάτες ειδικευµένους, ανειδίκευτους και όλα τα επαγγέλματα ειδικοί στις οικιακές θοηθούς Γρηγόρη Αυξεντίου 11868 Άγιος Δομέτιος. Τηλ. 362411/2, Εαχ 362433 Συγκρότηµα Φρουταριών ΚάρΜΙ - Λιμνιά Κάρµι ὑπήτυ[ ΙπιροΓί - Εχροἲ Κοντά µας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά καθώς επίσης και είδη ΦΗῤΕΙΠΙ8ΙΚΘί Πρόθυµη εξυπηρέτηση σε όλους τους πελάτες µας τους οποίους βάζουμε πάντα πρώτους. Κόρµι Ί: Φραγκλίνου Ρούσθελτ 58, τηλ. 05-367639, 05-340420 Κάρμµι 2: Προμαχών Ελευθερίας 49 (δίπλα από το Σεισμός ΟΙ18), τηλ. 05-315094 Λιμνιά Ί: Αγίας Φυλάξεως (προς το Βοωπά ΑΡουιί Αγ. Φύλας), τηλ. 05-482965 Λιμνιά 2: Λεωφ. Μακεδονίας, τηλ. 05-791690 Λιμνιό 3: Ύψωνας ,τηλ. 05-3498188 ὰ 4 Αβνκκρα οτε Στο ΕΙΦΥΑή κο τοπιο ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΕΓΕΙΑΣ, ΣΥΝΜΕΚΗΕΙΤΗ ΛΕΠΟΥΕΡΠΙΑ ΤΟΥ το ϱἩ ΝΟΓΕΝΕΙιάΜΩ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΟΑΒΤΣΤΗΙΗ. ΤΟ ΕΝΕΟΙΔΟΩΧΕΝΚΙΜΑΓΔΑΒΗΤΗωώΗ ὀΑΘΕΤΕΙ 4 ὁ]- ΝΑΙΝΑ ΑΝΕΤΑ ΚΑΑΜΑΤΙΦΟΜΕΝΑ ΛΩΜΑ ΤΑ ΜΓ ΦΕΑ ΤΟΝ ΑΡΑΑΛὁ ΚΑ ΤΗ ΑΛΡΑΣΑ ΤΟΥ. ΜΙΑΩΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ 1 ΝΕΤ ΠεΣΙΝΑ ΜΕ ΕΥ ΡΑΦΙ ΒΝΑΟΚ. ΜΑΙ ΞΟΚΤΑΙ ΒΑΗ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΔΗΚΛΙΝΟ ΔΟΜΑΤΙΟ ΜΕ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ετο Τὸ αΑτόοµο ΠΑΙΔΙ ΜΕΧΡΙΗΕΙ12 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ιδιο ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΕΤΩΝ ἓ5 ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΤΕ ΕΓΚΑΛΡΑ Ἅγιος Γεώργνας ΓΠέγειας Τη, 06-622011/1213 ΦΑΞ: 08-621438 ΜΑ( ΑΚΤΗ 1Η | Π οὐ ὃἩς ον : σωστα» οαβιστοροιηενε Γιά Πληροσρρες ΜΑΓΡΗΤΗΝΗ ΗΟΤΕΙ. .. ΦΡΕΣΚΟ ΣΠΙΤΙΣΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ (κ. Χ΄ ΚΩΣΤΑ Συστατικά: Γάλα Προβάτου, Αιγινό, Αγελαδινό και Γαλακτόσκονη Κωστή Παλαμά 6, Αθηαίνου ΤΗΛ. 04-522456 Πωλούνται Πωλούνται πολυτελή διαμερίσματα 2 υπνοδωμα- τίων καιένα των ὅ, περιοχή Άριστον Δασούπολη. Μάρµαρο στη σαλοτραπεζαρία και διαδρόμους, ηλιακόν, κ.θ. µε θερμοσυσσωρευτές εγκατεστηµέ- νους, καλυμμένο χώρο στάθµεωσης και αποθήκη. Παράδοση Ιούνιο 1997. Πληροφορίες Ηαςοίοχ ΒΙάᾳ Ο6οη5ςΙΓ. | 14 Τηλ. 02-4922594, 02-4959998 Ζητούνται Μεγάλο συνεργείο σιδεράδων (οικοδομές) µε κύκλο εργασιών σε όλη την Κύπρο ζητά σιδερά- δες ειδικευµένους ή µη για εργασία στην Δεκέλεια, Λευκω- σία και Επισκοπή Λεμεσού. Μισθός πολύ ικανοποιητικός. Τηλ. 09-5622/9 Οικίας: 02-5924/9 µετά τις μ.μ. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΠΛΑΝΟ Α/ΦΟΙ Ε. Χ᾿ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΟΟΝΕΕΟΤΙΟΝΕΒΥ κα κ Ἀ :ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΕΣ » ΝΟΥΚΑΤΙΝΕΣ 'ΣΕΡΑΝΟ :ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΟΥΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΜΩΝ ΣΤΟΥΡΤΕΣ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΛΠ. »ΜΠΟΥΓΑΤΣΕΣ .ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ ΣΠΑΝΑΧΟΠΙΤΤΕΣ :ΕΛΙΟΠΙΤΤΕΣ ΓΕΜΑΤΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΜΛΥΡΩΝ 26ης Οκτωθρίου 288 -- Γ, Μακεδονίτισσα Τηλ. 02-9500338 Οδός Γρηγόρη Αυξεντίου 25, Ακάκι ' Τηλ. 02-821142 --Διαθέτουμε ειδικευμένο ζαχαροπλάστη για γαμήλιες τούρτες και λουκούµια γάμων ».ΑΓΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ Χ’ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Ευχόμαστε γρήγορη επιστροφή στην Κερύνεια ΗΕΛΛΟΦΙΛΕέΕΤΈΗ κΕΕΥΝΕΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΡΑΣΤΗΡΙΘΤΗΤΕΣ ΚΕΡΙΝΕΙΦΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΦΝ Νέα του Σωµατείου «Η Ελεύθερη Χάρτόέια» Με την ευκαιρια του Συνεδρίου των αποδηµων στην Κυπρο το Δ.Σ. του Προσφυγικου Σωματείου «Η Ελευθερί, Χαρτζια” ειχε συναντηση µε τα µελῃ ἵπι Κωπριακης Κοινοτητας ΦγάΠ6Υ Αυστραλιας στις 6/9/9686 στο προσωρινο οἰικηµα του στα Λατοια. Στη συνάντηση επαναβεβαιωθηκαν ο: στενοι ὀεσμοι των Αποδημων Αωστραλιας και του Σωµατειου µας και δοθηκε υὑποσχεση ὁτιθα συνεχιστει και β αναβαμιστει για το καλο του αγωνα που ὀιεξαγουμε απο κοινου Σε συντοµο καλωσορισµα του ο προεόρος του Σωµατειου κ. Πετρος Πετρου τονισε των αναγκη Συστρατευσης του απανταχου Ελληνισμου για ενίσχυση του αγωνα µας µε κοινούς στόχους και επιδιώξεις, καθως Έπισης και την επιβαλλοµενη αναγκη για αναθεώρηση πιο δυναμικἠς Επιθετικής διπλωματίας για να προλάβουμε το χρονο που δουλεύει εναντίον µας εαν θέλουμε να ὅουμε την Κύπρο µας µια µέρα Ελεύθερη. Από την πλευρά τους οι απὀδηµοι, δια του στόματος του προέδρου της Κυπριακής κοἰνότητας ΦΥΠΘΥ Αυστραλίας κ. Τάκη Χριστοφή. έδωσαν την υποσχεση ότι θα συνεχίσουν ν᾿ αγωνίζονται και να προβάλλουν τα δίκαια τοι αγώνα µας μέχρι την ηµέρα που θα λάμψει το Αστρο της Ελευθερίας στο πολύπαθο νησίἰ µας. κατα τη διάρκεια της συνάντησης ο Το Δ.Σ. µε τους τιµώμενους σε αναμνηστική φωτογραφία. συγχωριανός µας Νίκος Κων/νου παράδωσε στον πρὀεδρο του Σωματείου επιταγή 4,500 δολαρίων για την ανέγερση οικήµατος. Τα λεφτα αυτα µαζεύτηκα απά χορό των Αποδημων Χαρτζιωτων στο ΘΥάΠΘΥ. που θγίνε τον Αυγούστα. Το Δ.Σ. µε την ευκαίρια αὐτη νοιώθει την αναγκη να εκφράσει και ὀπμοσια τις ευχαριστίες του προς τους Αποζημους Χαρτζιωτες. τόσον του 5γάΠ6Υ, οσο και του Βήςδθαπ Αυστραλίας. για τις γενναιόδωρες εισφορες τους. Ιδιαιτερα, εκφραζε: ευχαριστιες προς τους προτερνατες κο και Χρυστάλλα Κων/νου απὀ το Ὀναπεν καὶ Αγγελή Παντελη απὀ το Β/ιδ0αΗ. Το Σωματείο µας αναγωρίζοντας ταν προσφορα τω Αποζημων τίµησε τους Απόδημους Χαρτζιώτες και την Κυπριακή κοινότητα του Φγαάπ6υ µε τιμητικές πλακέτες εἰς ένδειξη αγάπης και ευγνωμοσύνης όλων των Χαρτζιωτών για ότι ἔχουν κάνει για µας, Τέλος τα µέλη του Δ.Σ. του Σωματείου µας παρέθεσαν δεξιωση προς τιµή των φιλοξενουμένων του και τους ευχήθηκαν καλό ταξίδι και καλή αντάµωση σε µια ελεύθερη Κύπρο. Με την ευκαιρία αωτή ανακοινώνεται προς όλους τους Χαρτζιώτες ότι οι φετεινές Εκδηλώσεις «Μνήμης Χάτζιας» θα διεξαχθούνστις 29-27 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες θαᾳ δοθούν αργότερα. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚκΑΡΜΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί φίλοι, Το Σωματείο µας νοιώθει την ανάγκη να επικοινωνήσει µαζί σας και να σας πλη- ροφορήσει τα ακόλουθα: 1. Οργανώνουµε την πρώτη µας χοροεσπερίδα στο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑστις 26.10.1996 ηµέρα Σάββατο και ώρα 8.00µμ.μ. Εἰσοδος µετά φαγητού και ποτού 210.00 το ατοµο. 9. Απεφασίσθη η έκδοση περιοδικού για τη χοροεσπερίδα όπου εκτός των ενη- µερωτικων ανακοινώσεων γιατις ὁραστηριότητες του Σωματείου µας και άλλων συγγραμμάτων για το χωριό µας θα µπορείτε να βάλεται και τις δικές σς δια- φημίσεις η τιµή των οποίων εἰναι 12.00 για ολόκληρη τη σελίδα και ε7.00 για τη µισή σελίδα. 3. Για προκρατήσεις τόσο της εισόδου ὁσο και για διαφημίσεις παρακαλώ επι- κοινωνήστε τουλάχιστον δέκα µέρες πριν µε τους πιο κάτω: Ιωάννης Μιτίδης τηλ. 386179 Γεώργιος Σιαηλής: τηλ. 62216 στα πατρογονικά µας εδάφη. Δημήτρης Κουνναµάς τηλ. 386771 Γιάννα Κυριάκου τηλ. 311069 Χρυστάλλα Χριστοδούλου τηλ. 381278 Το προσφυγικό σωματείο «Ο Καραβάς» Ἑλλη Σταυρίδου τηλ. 991423 προσωπεία από 40 άτοµα απὀ το δήµο Λοιψ Κυριάκος Τρόπης τηλ, 447561 Χρίστος Νικολάου (Κωλέτης) τηλ. 466998 | Ανδρέας Πίσσας τηλ. 493175 μέρες αντιπροσωπεία απο την κοινότητα Ανδρέας Τσουρτής τηλ. 444973 Εκπρόσωποι των σωματείων της κοἰνότητας Γιώργι ᾷ . . Ηλίας δα, Μη ο θονα προσωπεία απὀ τον Δήμο Θεσσαλονίκης Διοικητική Συμβούλιο Σωματείου θέµατα: Η Βουλευτής ΔΗ.ΚΟ Κερύνειας Κατερίνα Πασχαλίδου Παντελίδου, παράπεµψε στην Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα 1) Επανεξέταση της απόφασης για άρση της φορολογικής πίστωσης {200.00 στους πρόσφυγες καὶ παθόντες. 2) Αύξηση του επιδόματος στους γέροντες πρόσφυγες που δεν έχουν κανένα ἆλλο εισόδηµα πέραν της σὐνταξής τους, 3) Η ενεργοποίηση των προσπαθειών των υπηρεσιών των δηµαρχείων ώστε να προσφέρουν σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση στους συνοικισμούς. 4) Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υλοποίηση αποφάσεων για δηµιουργία παρκων σε συνοικισμούς. (Πάρκο Λάμπουσας - Σιρόβολος ΙΙΙ) Ευχαριστούμε, ΜΑΟΠΗΜΑΤΙΚΑ Μαζί σας και πάλι για τη νέα σχολική χρονιά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α) Ολιγοµεµή έως και 4 άτοµα Β) Ατομικά (Ρήναίθ) ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ εως Τηλ. 02914921 - Λευκωσία κ. Ηλίας ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΝ «Ο ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ» ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΧΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ἃ ΥΙΟΣ Σερβίρεται οφτό κλέφτικο Επίσης αναλαμβάνουμε πάρτυ Δημοκρατίας 54, Συν. Άγιος Ελευθέριος Τηλ. 484844, 486168 - ΛΑΤΣΙΑ Ίθος Ετήσιος Χορός του Λεμονιού Το προσφυγικό σωματείο «Ο Καραβάς» διοργανώνει για δέκατη συνεχή χρονιά τη παραδοσιακή εκδήλωση της κωμόπολης «Ο Χορός του Λεμονιού». Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο τοπικό προιον του Καραβά, το λεμόνι. Στόχος της εκδήλωσης είναι η συντήρηση της µνήµης της κατεχόμενης κωμόπολης και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των σκορπισµένων Καραβιωτών. Η διατήρηση των παραδόσεων και των εθίµων µας δίνει Επίσης µια επιπρόσθετη ανακούφιση και ενίσχυση των δυνάµεων µας στον αγώνα του προσφυγικού κόσμου για διατήρηση άσβεστης της φλόγας και της ελπίδας για επιστροφή Η φετινή εκδήλωση παρουσιάζει επίσης µια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα µε τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που θα παρευρεθούν σ’ αυτήν από το Ελλαδικό χώρο. Κύπρο µε την ευκαιρία διεξαγωγής του δεύτε 2 | ί ρου µέρους της τελετής αδελφοποίησης του δήμου Καραβά µε το δήµο των Λειψών. Επίσης το σωματείο φιλοξενεί επίσης αυτές τις κοινότητας και ο νομάρχης Κυθήρων. Επίσης θα παρευρίσκονται στην εκδήλωση αντι- ρίσµατος του Δήμου κ. Μαρία Τερψίδοι. Α φιλοξενεί στην εκδήλωση µια µεγάλη αντι- ὦν Αιγαίου που βρίσκεται αυτές τις µέρες στην Καραβά Κυθήρων. Σ’ αυτήν περιλαμβάνονται «Πορτοκαλιά» και «Καραβάς» ο πρόεδρος της με επικεφαλής την πρόεδρο του Δ' Διαμε: Για την οργανωτική επιτροπή Γ, Παπαϊωάννου, Γεν. Γραμματέας ΠΡΑΙΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟΠΟ « ΛΟΤΤΟ ΚΩΝΣΙΑΝΤΙΝΟΥ Διαθέτουμε ποδοσφαιρικά και ιπποδδροµιακά στοιχήματα υπό τη διεύθυνση του ποδοσφαιριστή -. τὴς Ν. Σαλαμίνας ΠΑΜΠΗ ΑΝΔΡΕΟΥ “κ ΤΗΛ. 624077 - Αρχ. Μακαρίου 38, Λάρνακα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΗΛΛΟΦΥΛέΕΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΡΥΝΡΙΘΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟ Υπεγράφη Πρωτόκολλο Συµφωνίας Φιλίας- Συνεργασίας Δήμων Καραθά-θεσσαλονίκης ὠσωθηστι της ῥιαφωτ' ί ικου και ιὀιαπεος ος ὃ : Ωποις ροις µοτικων Συµβουλων 'κασοασα οτ ξνοις ον 3 τῷ Ὁ Φωκαιοιω να ορ] ασ. Ωω τσ φαιά της ! α Ωυ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΤΟ ΔΙΚςΣΜΟ ΣΙΚΕΥΗ Σ. ΣΑΒΒΑ ΦΑΡΜΑ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ ΤΗΛ. 8394697 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ του ω πνωυ χδ κοιν σωνεδριασ µε εκΩνς Εκτενη ενηµερωσηπ πανω στο οθπσς μοτικου η ιο Όερμες ἄστοκαν ΞΠΙΠΟΝΟ νιᾳ Τελετή Αδελφοποίησης Δήμων Καραθά και Λειψών Αιγαίου Έχουν γίνει όλες οι απα- ραίτητες ενέργειες και προξὲ- τοιµασίες για την πραγµα- τοποίηση του δεύτερου µέρους της τελετής αδελφοποίησης των Δήμων Καραβά και Λειψών Αιγαίου. Το Πρώτο µέρος της τελετής έχει γίνει πέρυσι στις 3 Νοεμβρίου στους Λειψούς που είναι ένα απὀ τα νησιά της Δωδεκανήσου. Ο µόνιµος πληθυσμός του νησιού είναι 650 κάτοικοι. Στο νησί βρίσκεται «η. Εκκλησία της «Παναγίας: του - Χάρου µε την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που κρατάει στην αγκαλιά της το Χριστό εσταυρωμένο, µια απὀ τις σπάνιες απεικονίσεις της αγιογραφίας. Το νησί ο. επίσης ξεχωρίζει για τις πλούσιες φυσικές ομορφιές του και τις δαντελωτές ακρογιαλιές του. Η αποστολή απὀ το Δήμο Λειψών που θα αποτελείται απὀ 40 άτοµα φτάνει στην Κύπρο στις 9 Οκτωβρίου και θα φιλοξενηθεί απὀ το Δήμο Καραβά. Η τελετή αδελφοποίησης των δύο Δήμων θα γίνει την Παρασκευή 11 Οκτωθρίοψ 1996 στις ϐ.00µ.µ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Μεγάρου Αγίου Δομετίου. Στην εκδήλωση προσκαλούνται όλοι οι ᾿Κάἀράβιώτὲς καὶ φῖλδί τής Κωμόπολης Καραβά όπως παρευρεθούν ενισχύοντας έτσιτην προσπάθεια του δήμου Καραβά για περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών του Ελληιησινωίι τω ἐΚντεωεν κα τωνε Λιν . ης , σα ῶ σος νεαρό παν Ἡ ὴ πρὸ ᾽ κε -- -. ας 3 4 10 ΗΕ ΛΛΑΟΦΙΛΕΡΕΙΕ ΚΕΡΥΝΕΕΛ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΔΡΛΣΤΗΡΙΘΤΗΤΕΣ κΕΡΥΝΕΙΘΤΟΝ προΣσφτΓοΝν Εκδηλώσεις Μνήμης Χάρτζιας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Συγχωριανοί, Το Δ.Σ. του προσφυγικού Σωματείου µας σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις «Μνήμης Χάρτζιας» που θα διεξαχθούν το τριήµερο 26-28 Οκτωβρίου 1996. Λαμβάνοντας υπόψη τις τραγικές συνθήκες που περνά ο τόπος µας και αναλογιζόµενοι τις ευθύνες μας απέναντι στους σκλαβωμµένους τόπους µας αποφασίσαμε Φέτος να αναβαθµίσουµε και εµπλουτίσουµε τις εκδηλώσεις µας στἐλλοντας µε τον τρόπο αυτό το µήνυμα προς όλους ότι Λαός που αγωνίζεται και επιμένει στο τέλος δικαιώνεται. Η παρουσία όλων µας στις εκδηλώσεις και απαραϊΐτητη είναι αλλά και επιβελβηµένη. Το κατεχόμενο χωριό µας ζώντας κάτω απὀ την µπὀτα του κατακτητή εδώ και 229 χρόνια αναμένει βουβἁ την µέρα εκείνη που οι νόµιµοι κάτοικοι του θα του δώσουν ξανά την χαμένη του περηφάνεια. Ας µην το απογοητεύσουµε και µε το βροντερό παρόν µας να του στείλουµε το μήνυμα ὁτι δεν το ξεχάσαμε και οτι σύντομα θα ρθει η µέρα της Επιστροφής. Το Δ.Σ. του Σωματείου µας µε πολύ προσοχή και αρκετή δουλειά φρόντισε να παρουσιάσει τις µερες αυτές ένα αξιόλογο πρὀγραμµα αντᾶξιο του μηνύματος που θέλουμε να στείλουμε. Από εσάς εκείνο που ζητάμε είναι να µας βοηθήσετε µε υποδείξεις αλλά και µε καλόπιστη κριτική να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή παραλείψεις μας. Όλες οι εισηγήσεις να ξέρετε ότι πάντα λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη από το Συμβούλιο του Σωματείου. Φέτος θα διεθαχθούν εκλογές για ανάδειξη νέου συμβουλίου και κάνουμε έκκληση θερµή ὅπως όσοι νομίζουν ότι µπορούν να προσφέρουν µε τον άλφα ή βήτα τρόπο στο Δ.Σ. να υποβάλουν υποψηφιότητα βοηθώντας µε τον τρόπο αυτό να ακούγεται η φωνή µας πιο δυνατή. Κάνουμε επίσης έκκληση προς όλους τους Χαρτζιώτες όπως ενημερώνουν όσους άλλους συγχωριανούς μας δεν πάρουν επιστολἠ µας διότι δεν έχουµε τη διεύθυνση τους. Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκδηλώσεων Σάθθατο 26 Οκτωθρίου 1996 Εθελοντική αιμοδοσία αφιερωμένη στους πεσόντες και αγνουµένους συγχωριανούς µας κατά την Τουρκική Εισβολή Η αιμοδοσία θα γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας απὀ τις 9-11 π.µ. Στὀχος µας είναι να δημιουργήσουμε «Τράπεζα αίµατος Χάρτζιας» δείχνοντας µε τον τρόπο αυτό τα αλτρουιστικά µας αισθήματα σε όσους χρειάζονται αίμα είτε είναι Χαρτζιώτες είτε δεν είναι. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να προσφέρουν αἷμα να επικοινωνήσουν µε οποιοδήποτε µέλος του Δ.Σ. του σωματείου μας ἡ να προσελθουν στο Γενικό Νοσοκομείο στην προκαθορισμένη ώρα η οποία παρακαλούμε θερµά να τηρηθεί µε ακρίβεια για να µην ταλαιπωρήσουµε το παραιατρικὀ προσωπικό που θα παρειυρίσκεται εθελοντικά κατά τη διάρκεια της αἱμοδοσίας. Μετά την αιμοδοσία θα γίνει κατάθεση στεφάνου στον Τύµβο Μακεδονίτισσας και ακολούθως θα παραδοθεί Συµβολική Εισφορά {50 για αγορά Αλεξίσφαιρου γιλέκου προς τους στρατιώτες που υπηρετούν στην Πράσινη Γραμμή. Κυριακή 27 Οκτωθρίου 1996 07.00-10.00 π.μ. Κοινός εκκλησιασµός στην εκκλησία Κοφίνου χοροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ.κ. Παύλου ο οποίος ευγενικά έχει θέσει όλες τις εκδηλώσεις µας υπό την αιγίδα του. Μετά τον αγιασμό θα ψαλεί δέηση για ανεύρεση των αγνοουμένων συγχωριανών μας και μνημόσυνο για τοὺς πεσόντες κατά την Τούρκικη Εισβολή καθώς επίσης και τους αποθανόντες στην προσφυγιά. 11.30 π.µ. Συγκέντρωση στο κέντρο Καντάρα στην Κοφίνου για το κυρίως πρόγραµµα των Εκδηλώσεών µας. Το πρόγραµµα θα περιέχει μεταξύ άλλων χαιρετισμούς από τους επίσηµους, ομιλίες, ποιήµατα, σκετσάκι (Ο Γιος του Αγνοούμενου) και Κυπριακούς χορούς απὀ το Συγκρότηµα του Σωματείου µας µε την βοήθεια του Παρθενώνα Μαθιάτη. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων µας στην Κοφίνου θα προβληθεί ταινία βίντεο απὀ την πρόσφατη εκδήλωση των Χατζιωτών στο 9γπάθγ Αυστραλίας για ενίσχυση του Σωματείου µας, Επίσης θα υπάρχει έκθεση Φωτογραφίας από το Κατεχόμενο χωριό µας. Στο τέλος θα γίνει η καθιερωμένη Συνεστίαση. Η τιµή έχει καθοριστεί σε 59.90 η οποία περιλαμβάνει φαγητό και ποτό απεριόριστο. Δευτέρα 28 Οκτωθρίου 1996, ώρα 7.30µ.µ. Συμπόσιο µε θέµα: «Δυνατότητες Επιστροφής στην Κερύνεια µέσα από µια Λύση Δικοινοτικής / Διπεριφερειακής Ομοσπονδίας» Διοργανωτής: Προσφυγικό Σωματείο «Η Ελεύθερη Χάρτζια» Τόπος Διεξαγωγής: Πολιτιστικὀ Κέντρο Σκαλί Αγλαντζιάς Οµιλιτές: Ί. Λουκής Λουκαΐδης, Β.Γ, Εισαγγελέας 2. Πρόδρομος Προδρόμου, Βουλευτής ΔΗΣΥ Συντονιστής: Ανδρέας Καουρής Δημοσιογράφος εφημερίδας ΑΓΩΝ. Στόχος του μικρού αυτού Συμποσίου είναι Το Δ.Σ. του προσφυγικού Σωματείου «Η Ελεύθερη Χάρτζια» σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις «Μνήμης Χάρτέιας» που θα διεξαχθούν το τριήµερο 26-28 Οκτωβρίου να ακουστούν απόψεις, να επιλυθούν απορίες για το καυτό αυτό θέµα που απασχολεί όλους µας και να βγουν τα απαραίτητα συωμπεράσμµτα για προβληματισμό. Το Συμπόσιο έχει τεθεί κάτω από την αιγίδα της Συντονιστικής επιτροπής Δήμων Σωματείων και Οργανώσεων της επαρχίας Κερύνειας και προτρέπονται όλοι οι Χαρτζιώτες αλλά και Κερυνειώτες να το παρακολουθήσουν. Δηλώσεις Συμμετοχής: 1. Πέτρος Πέτρου 2. Κυριάκος Χαρτζιώτης τηλ. 02-426642 τηλ. 02-484844 02-486168 3. Ἄντρη Αργυρού τηλ. 02-349805 4. Σωτήρης Χριστοφή τηλ. 02-483606 5. Δημήτρης Κυριάκου τηλ. 03-822892 Εκ του Δ.Σ. του Σωματείου µας ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΟΠΟΜ Διευθυντής: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ Μ.Α. δ. ΟἱΡ. ΕΡ. (ΕἰΤ) ΕΧΕΤΕΒ υ.κ. Τα φροντιστήρια µας άρτια οργανωμένα µε σύστηµα εἰδι- κά μελετημένο για τις ανάγκες των παιδών σας και επαν- ὅρωμένα µε έμπειρους και προσοντούχους καθηγητές σας προσφέρουν ΑΓΓΛΙΚΑ σ᾿ όλα τα επίπεδα, µε ευθύνη και προσωπικό ενδιαφέρον για επιτυχία στις εξετάσεις ---ΤΗΙΝΙΤΥ, «ΕΤ ---ΡΙΤΜΑΝ ---Ε.Ο.Ε., Β.Ε.Τ., Κ.Ε.Τ. --ΡΒΟΕΙΟΙΕΝΟΥ ---.06.Ε. --ΤΟΕΕΙ ---ΕΙΤ5 ---ΕΒΕΝΟΗ, ἄΕΒΗΜΑΝ, ΙΤΑΙΙΑΝ Μικρά τµήµατα, Μεθοδική Διδασκαλία, Μεθοδική Παρακολούθηση και Καταγραφή της Προόδου κάθε µαθητή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 47, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΤΗΛ. 02-497/66 1ῃο ΦΟΙΟΝΙΟΝ ΒΟΟΚ ΟΕΝΤΕΕ ({ογππεΓ]γ ἴΊε Βγὶάσεμοιιςο Βοο]ςςΠοΡ) 5 ΠΟΥΥ ορεΓγα(ἴπαρ ΠΟΓΠΙΟΙΙΥ αί Τές πεν)) Ργεπΐδες ἵη ΒΥ7Ζ αΠ{ἱ1πη σίγοςί, Νἱεοςίᾶ ΤΠε Ὀἱβροςί «εἰαςίίοῃ οἱ Ρ8ΓΕΓΡαΕΚς Ἰπ ΟΥρΠιις 5 Α εοπιργεῃεηςίνε Γαηρε ΟΙ ασαἀαπηίς απά ἰδσ]ηίσαἱ ΏοοΚ» 5 56ΠΟοΟΙ {εχίροοΚς απά Γεεοπιπιεπάεά τεαάἰίπρ »ΑΙΙ ἴἶιε Ι8ΐ6ςί Ὀεςίςθ]]είς »ΒΓΟεςΕΓ 5οΓ6Έης {ΟΥ γοιιΓ εοπνεπείεηςε Βουκς οΓάεΓθά [Τοπ] αἰἱ οΥϱ: {ης ψΨοπά »(αΓά5, «ἰαΙΊΟΠΕΤΥ απά ΣΙΤμ/Ταρς »»Ρ8οἶοις µπάεγρτοιιπά ΡαΓΚΊηρΡ [αοἱ]{]ος »Γυ]]γ αἰτοεοπάϊτίοποαά Νε 9θς [οΓννατά {ο Γεπενίης οἱά αοηιἠπίαποες απά ΠΠΟΕΏΠΡ Πεν’ [Τἱεηάς αῃά ΟΜ5ΙΟΠΠΕΓς αί ο Πεν αάάγες»: 24 ΒΥ7απίΐπο δίγαςί, Νἰσερςία Τε]. 4667909, Κας. 466997 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 Μ ΛΝΛΕΝΕΘΣΤΕΣ ΝΑ Είναι µε µεγάλη µας χαρά που δημοσιεύουμε σήµερα, αυτούσια επιστολή του αναγνώστη της εφημερίδας «Αδούλωτη Κερύνεια» του κ. Τάκη Κονή, τον οποίο και ευχαριστούμε για τα σχόλια και τις απόψεις. Συντακτικη Επιτρο ΑΔΟΥΛΩΤΗΣΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Έφοσον εγινα συνδρομητῃς της εφηµε και σωνεχιζω να εἰµαι συνδρομητης µε Ε ΛΑΦΥΛΕΡΕΗ ΚΕΕΥΝΕΕΛ Μαζί µε τις απόψεις του κ. Τάκη Κονη δημοσιεύουμε και τις απόψεις του σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» για ευρύτερο προθληµατισµό των αναγνωστών της εφημερίδας µας. ἰδας σας ὑστερα απο δικη σας Έκκληση ἰκη µου αποφαση εχω το δικσιώµα και εσεις την ὑποχρεωση να δηµοσοποϊηθει, µεσα απο την ιδια την εφημεριδα. η λοήικη της αποφασης µου αλλα και της διαφωνιας µου µε Ορισµενεςθεσεις που προβαλλονται στην Τελευταια εκδοση τη ς 5φημεριδας (22 χρα/ια µετα”) Ἱ. Υποστηριζω την υπαρξη και ὅραση του Σωµατειου ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΝ ΝΕΙΑ και την εφημεριδα που εκδιδει γιατι: : α] Θυμιζει στους Κερυνειωτες και σε ολο το λαο οτι οι στοχοὶ Του αγώνα µας δεν εἶναι η δικοινοτικη, διζώνικη οµοσπονδια αλλα η επανενωση της πατριδας μας σε µια χωρα και ενα κρατος µε κατοχύρωµενα τα ανθρωπινα δικαιώµατα για ολους τους πολιτες του. βΙ Κρατα ασβεστη την αγώνΊστικη φλογα για επιστροφη ολων των προσφύγων στα σπιτια τους και τοὺς τοπους τους (ως τη µονη ἔεγγνηση να µην ἐπελθει τελικα η διχοτοµηση) και επίµενει οτι δεν λογιεται αγώνας για δικαιωση που σταµατα πριν απο τη Κερυνεια. Υ] Αντιστεκεται σε τασεις ηττοπαθειας και αποδοχης χαµενων πατριδων - οπου πατριδα ειναι η ΥΠ Των προγονῶν του καθενος, η γη που τον γεννησε. 2. Διαφωνω µε ορισµενες µεθοδευσεις που προβαλλει Π εφημεριδα και συγκεκριµµενα ης τη θεσῃ να µην συζητουµε και σμφωνΏσουμε µε τους Τθυρκοκυπριους την εγκαβιδρυση οµο πονδιας για τους πιο κατω λογους. α] Δεν εχουμε τα µεσα και ουτε ακοµα το δικαιωμα να Επίβαλουµε τη θεληση µας στους Τουρκοκυπριους και δεν εχοιµε τα µεσα η την δυνατοτητα να καταργησουµς πολεμµικα.πολιτικα η ἀλλωσπως το παρανοµο κρατος που εχουν ὄουσει Βὰ Αν δεν καταληξουµε ΠΩΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ µΕΤοΟυς τουρκοκωπριίους σε ενα σνοτηµα οµοσπονδης ὄομης του κρατους µας, το αποτελεσμα Θᾳ ειναι η μονιµοποιπση και σταδιακα η νοµιµοποιηση της λειτουργιας δωο κρατων εστω καιαν εμςις φωναίουμς οτι ὃςν τα αποδεχοµαστε. Υ) Εποµενώςη µε στοχους που οδευση που προβαλλει η εφημεριδα δεν εξυπηρετει τους ακηρυττει καὶ µε τους οποιους συμφωνω. Αντίθετα τους εξουδετερωνει και υποβοηθα οσους στοχευουν στην αποδοχη των χαµενων πατοιδων (διχοτοµηση) και την εδραιωση ενος ὄευτερου ελληνικου εθνικου χρατοως στονοτο. 5) Π λειτουργια σε πρωτο σταδιο της οµοσπονδιακης δομης της κυ πριακης πολιτείας, σε σωνεργασια µε τοὺς τουρκοκυπριους, εἶναι η µονη ελπι αφετηρια του αγωνα για την επιτεωξη των στοχων του Σωματείου. α και Αλλὠώσπως οι στοχοι µετατρεπονται σε ονειρα παρομοια µε εκεινα που ηδη εζησεο ἑλληνισμος ίσες σχεση µε την Σµυρνη, την Κωσταντινουπολη, τον Ποντο κλπ.͵) και που καταλήγουν παλι οδυνηρα και αδειρητα σε πολιτικη αποδοχης χαµενων πατριδων µε πρωτη την Κερυνεια. Αυτα για δηµοσιευση ὥστε να συνεχίσει η συνδροµη µου στην εφημεριδα αλλα και για να προβληµατιστουν τα µελη του Σωµατειου και η Συντακτικη Επιτροπη µε την οποια θα ηταν καλοδεχουµενος ενας εποικοδοµητικος διαλογος. ο ΤΑΚΗΣ ΚΟΝΗΣ Αευκωσα 17. 9. 1996 Οἱ απόψεις του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» Ο κ. Τάκης Κονής υποστηρίζει ότιθα πρέπει να προχωρήσουμε σε πρώτο στάδιο στην υπογραφή Ὁμοσπονδιακής λύσης (το περιεχόµενο της οποίας δεν ξεκαθαρίζει, αλλά θεωρούμε ότι μιλά για την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία) σε συνεργασία µε τους Τουρκοκύπριους ως την µόνη ελπίδα και αφετηρία του αγώνα για επίτευξη των στόχων του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» µε τους οποίους συμφωνεί. Δηλαδή αν καταλάβαµε καλά ο κ. Κονής εισηγείται να υπογράψουµε λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και αφού το κάνουμε να αγωνιστούµε για να την καταργήσουµε. Πρόσθετα ο κ. Κονής στην επιστολή του τονίζει ότι αν δεν ακολουθηθεί η πιο πάνω αναφερόμενη πορεία τότε οι στόχοι του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» θα μείνουν «όνειρα» παρόμοια µε εκείνα της Κωνσταντινούπολης, Δικαιολογεί δε ο κ. Κονής την ανάγκη να υπογράψουµε τώρα «Ὁμοσπονδιακή» λύση στο ὁτι δεν διαθέτουµε τα µέσα για να καταργήσουµε το παράνομο καθεστώς στα κατεχόμενα, ούτε έχουµε το δικαίωµα να επιβάλλουμε τη θέληση µας στους Τουρκοκύπριους. Τα θέµατα που θίγει ο κ. Κονἠς έχουν προβληματίσει κατεπανάληψη και µε κάθε σοβαρότητα το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» και οι απόψεις µας συνοψίζονται στα εξής: Είναι ουτοπία να πιστεύει κανένας ότι θα είναι εὔκολο να προσυπογράψουµε λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και αφού το κάνουμε να «αγωνιστούµε» για να την καταργήσουµε. Κάθε τέτοια προσπάθεια θα έχει όλο τον κόσμο εναντίον µας και σίγουρα θα δώσει στην Τουρκία τα ερείσµατα που θα χρειάζεται για να προχωρήσει µε μεγαλύτερη ἄνεση στην περαιτέρω προώθηση των επεκτατικών της σχεδίων σε βάρος της Κύπρου και της περιοχής. Έτσι ελέγετο και για τη Ζυρίχη, ότι μπορούσε να «βελτιωθεί» µε το χρόνο, πράγμα που απεδείχθη αδύνατο και καταστροφικὀ, διότι τα Τουρκικά σχέδια δεν σταμάτησαν στην Ζυρίχη, όπως ούτε και τώρα θα σταματούν µε την υπογραφή λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Εξάλλου η Τουρκία έχει αποδείξει ιστορικά ότι, οποιεσδήποτε συμφωνίες υπογράρει και οι οποίες δεν εξαφαλίζουν 1009ο τους Τουρκικούς στόχους είναι γι’ αυτήν µεταβατικές και τις χρησιμοποιεί ὡς αφετηρία για περαιτέρω διείσδυση και προῴθηση των Τουρκικών στόχων σε μετέπειτα στάδιο. Γι’ αυτό, µε την πρόταση του κ. Κονή, ουσιαστικά η αντιπαράθεση θα συνεχίσει διότι τόσο εμείς, οσο και οι Τούρκοι θα προσπαθήσουμε να καταργήσουµε την συμφωνημένη λύση. Σε µια τέτοια περίπτωση η αδύνατη πλευρά (πολύ πιο αδύνατη από ότι είµαστε σήµερα) θα είµαστε εμείς, οι οποίοι ιστορικά δείξαµε να σεβόμαστε τους Διεθνείς Νόμους και τις συμφωνίες που υπογράφουµε, ενώ ή Τουρκία ιστορικά έχει καταξιωθεί ως ειδήµων στο να καταπατεί και να μην σέβεται οὖτε τους Διεθνείς Νόμους, ούτε τις υποχρεώσεις της ούτε και την ἴδια την υπογραφή της. Αν προχὠρήσουµε µε την πρόταση του κ. Κονή η Τουρκία θα είναι πολλαπλώς ισχυρότερη απὀ ὁτι είναι σήµερα εκτός απὀ την αριθμητική υπέροχή και την υπεροπλία της θα έχει, µε την δική µας υπογραφή, αποκτήσει και νόμιμα δικαιώµατα στην Κύπρο (σε αντίθεση µε σήµερα που η παρουσία της εδώ είναι παράνομη και παρά την διπλωματική υποστήριξη που τυγχάνει απὀ διάφορες χώρες, η Τουρκική παρανομία δεν επιτρέπει σε αυτές τις χώρες να µας επιβάλουν Τουρκική λύση) που θα τις δημιουργήσουν τις προὐποθέσει και τις δυνατότητες να ολοκληρώσει τα σχέδια της σε βάρος της Κύπρου. Ας προβληματιστούμε απὀ την ιστορία: (1) Οι Ἑλληνες της Κωνσταντινούπολης υπέατησαν τοὺς χειρότερους διωγμούς µετά την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης (9) Οι Ἑλληνες της Ίμβρου και της Τένεδου έχουν εκδιωχθεί µετά την συνθήκη της Λωζάνης (9) Το Κυπριακό οδηγήθηκε στη σηµερινή κατασταση αφού η Τουρκία χρησιμοποίησε την συμφωνία της Ζυρίχης για να προωθήσει περαιτέρω τους επεχτατικούς της στόχους σε βάρος της Κύπρου. (4) Οι εγκλωβισμένοι της Καρπασίας εχουν υποστεί και υφίστανται κάθε µορφής διωγμούς µετά τη συμφωνία της Γ΄ Βιέννης. (5) Η αδιαλλαξία των Τούρκων για 22 Χρόνια και η τορπίλη κάθε προσπάθειας για συμβιβαστική λύση αποτελούν σοβαρή απὀδειξη των προθέσεων τους για υλοποίηση των στόχων τους 10056. Είμαστε δε βέβαιοι ότι µια οποιαδήποτε συμβιβαστική λύση σήµερα, η οποία δεν θα βασίζεται 10096 στον Διεθνή Νόμο, θα αποτελεί, Όπως αναφέραμε πιο πάνω, ἑνα μεταβατικό στάδιο, µια απλή ανακωχή. Με αυτά τα δεδοµένα, έχουμε την άποψη τι, υλοποίηση της πρότασης του κ. Κονή, εκτόὸς απὀ την καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεγάλης μερίδας των προσφύγων µας (Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων) και την εκχώρηση Κρατικών Δικαιωμάτων που θα προυποθέτει απλά θα µεταθέτει το χρόνο νέων συνκρούσεων και νέων δεινων. Π µονη σωτηρια πορεία είναι αὐτή που θα ἄτοχευει εξαρχης στην πλήρη κατάργηση της κατοχης και των τετελεσμένων που δημιούργησε και Οχι ενδιάµεσες ερµαφρόδιτες λύσεις που να (κανοποιουν τα Τουρκικά στρατηγικἁ συμφέροντα και να παραχωρούν νομικά ερείσματα στην Τουρκία για περαιτέρω σταδιακή διείσδηση στην Κύπρο και την περιοχή, τή ον 4 Έχουμε μάλιστα ισχυρά µέσα για να προὠωθήσουμε την σωστή αντικατοχική απελευθέρωτική πορεία. Έχουμε πρὠτα τον Διεθνή Νόμο µε το µέρος µας, ισχυρότατο όπλο µε ατράνταχτα επιχειρήματα για να διεκδικήσουμε το δίκαιό µας Διεθνώς. Μετά, έχουμε το δίκαιο µε το µόρος µας που µας ενδυναµώνει ουσιαστικά και µας παρέχει το ψυχικό σθένος που χρειάζεται για να εξουδετερώθεί η αριθµητικἠ υπεροχή της Τουρκίας. Και τα δύο αναφερόμενα ερείσματα µας δίδουν την δυνατότητα να αγωνισθούµε για να καταργήσουµε την κατοχή και μέχρι σήµερα δεν τα αξιοποιήσαμε καν. (Οὗὖτε καν δοκιµάσαμε). Τέλος θέλουµε να σταθούμε στην δήλωση του κ. Κονή ότι δεν έχουµε το δικαίωµα να επιβάλουµε την θέληση µας στους Τουρκοκύπριους. Ο αγώνας µας δεν είναι για να επιβάλουµε τη θἐλησή µας στους Τουρκοκύπριους, όσο δεν πρέπει οι Τουρκοκύπριοι (η μειοψηφία του 1856) να επιβάλουν την θέληση τους σε εµάς (την πλειοψηφία του 8236). Ο αγώνας µας εἶναι για να απαλλαγούμε απὀ την Τουρκική κατοχή και τους Τούρκους έποικους για να αποκατασταθέι η κυριαρχία και η εξουσία της µιας Κυπριακής Κυβέρνησης πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο και για να αποκατασταθούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (που έχουν καταπατηθεί µε την εισβολή) τόσο των Ελληνοκυπρίων, όσο και των Τουρκοκυπρίων. Μαρωνιτών, Αρμενίων και άλλων με την επιστροφή όλων στα σπίτια και τις περιουσιες τους, εκεί που ἦταν πριν το 19/4. Αφού γίνουν όλα αυτά να γίνουν συνομιλίες, µε στοχο να συνομµολογηθεί ένα νέο Σύνταγμα για την Κυπριακή Δημοκρατία, Δημοκρατικό, στην Βάση της Διεθνούς Νομιμότητας το οποίο να κατοχυρώνει πλήρως την ισότητα των πολιτών και τα µειονοτικά δικαιώµτα κάθε ομάδας πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Η Διεθνής Κοινότητα θᾳ µπορεί µέσα σε τέτοιες συνθήκες να συμβάλει στην εδραίωση της ασφαλείας και της ειρήνης. Αυτές είναι οι θέσεις και απόψεις του Σωµατεσιυ «Αδούλωτη Κερύνεια. στα θέµατα που Πγέρθησαν και είµαστε έτοιμοι για περαιτέρω επικοδοµητικὀ διάλογο. τει. Νο. ᾷ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Οδός Διγενή Ακρίτα 35Α Τηῆ.: 02-750100 Έναντι Δημοτικής Αγοράς Αγίου Αντωνίου Νο, 3 ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Οδός Παντεβή Κοντού {0 ΤβΗ.: 04-10 18 ΠΙΤΣΑ ΜΑΙ: 4 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΠΙΤΣΑ ΜΕΡΙΗΜ: 8 ΚΟΜΜΑΤΙΑ σα. ΕΚΕΕ ΡΕΙΙΝΕΕΥ 02-750100 ΑΜΕΒΙ(ΑΝ ριΖζζΑ ΗΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΤΣΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η 20/ΧΡΟΝΗ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Νο. 2 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ Τη8.: 04115911 Νο. 1 ΟΡΜΗΔΕΙΑ Τηῆ.:04-72 1400 ΠΙΤΣΑ ΙΑΚΟΕ: {12 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΠΙΤΣΑ Χ-ΙΑΚΕΟΕ: 12 ΚΟΜΜΑΤΙΑ Ὕοιως (ζάοίες” ο 7ο 12 ΤΝ ΠΟΝΥΛΕΓΛΗΗΛΕΝΑ ΛΣ ΠΕΛλλα-παίσ (συνέχεια απὀ την έκδοση Σεπτεµθρίου 96) Από το θιθλίο του ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙ- ΔΗ «ΠΕΛΛΑ-ΠΑΙΣ» ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Για άγνωστους και ανεξήγητους λόγους οι Πελλα- παισιώτες δεν θέλησαν ποτέ να εκμεταλευτούν την Ομορφιά που χάρισε η Μάνα Φύση στον τόπο τους ούτε και τους πολυπληθείς και καθημερινούς επι- σκέπτες, για προσωπικό τους όφελος. Οι ξένοι ἐρ- χονταν και έφευγαν καθημερινά ανενόχλητοι και ανεκμετάλλευτοι. Αν ο Πελλα-παισιώτης ερχόνταν σε επαφἠ µε οποιονδήποτε επισκέπτη το έκανε για να τον βοηθήσει ή να τον φιλοξενήσει. Ποτέ για να τον εκμεταλλευτεί. Θυμάμαι που μικρός ακόµα όταν κάναμε προσκυνηµατικό ταξίδι σε κανένα απὀ τα ορεινά µας μοναστήρια, οι κἀτοικοι των ορεινών χωριών που περνούσαµε έκαναν ουρές στους δρόμους και συναγωνίζονταν και γίνονταν πολλές φορές φορτι- κοί ποιος θα τα κατάφερνε να µας πουλήσει από τα φρούτα του. Στο Πέλλα-παις που τόσο τα φρούτα όσο και οι ξη- ροί καρποί αφθονούσαν ολόγυρα του χρόνου ποτέ και κανένας δεν διανοήθηκε να πουλήσει οτιδήποτε σε ξένο επισκέπτη. Αν οποιονδήποτε ξένος ζητού- σε οτιδήποτε που παραγόταν στο χώριο το έπαιρνε ὀχι µόνο δωρεάν αλλά και σε καλή ποσότητα. Οι Πελλα-παισιώτες ποτέ δεν εκµεταλλεύθηκαν τους επισκέπτες τους! Δεν το έκαναν- και προς τι- µή τους δεν το έκαναν- κρατώντας ψηλά και τη δική τους αξιοπρέπεια αλλά και το καλά όνομα του χω- ριού. Κι όταν ακόµα οι ραγδαίες τουριστικές εξελί- ξεις επέβαλαν κάποια εκμετάλλευση ή καλύτερα προσφορά υπηρεσιών οι Πελλα-παϊσιώτες στάθη- καν και πάλιν Κύριοι! Με το πνεύμα πάντοτε της εξυπηρέτησης και της προσφοράς καλών υπηρεσιών προς όλους εκείνους που έρχονταν στο Πέλλα-παίς ζητώντας κάτι παρα- πάνω απὀ ένα καφέ ἡ ένα ποτό και για τους άλλους που δεν μπορούσαν να χορτάσουν την ομορφιά του χωριού µε µια επίσκεψη ὁ- 3 ωρών, άρχισαν δειλά- δειλά να προβάλλουν οι πρώτες τουριστικές µονά- δες. ᾿ Προηγήθηκε η αγορά πολλών από τα παλιά και ερειπωµένα σπίτια του χωριού απὀ ξένους ιδιαίτε- ρα Άγγλους που τα αγόραζαν σε πολύ χαμηλές τι- µές, τα επιδιόρθωναν, διατηρώντας µε θρησκευτι- κή ευλάβεια το ρυθμό και την εξωτερική και εσωτε- ρική διαρύθμµιση τους και τα έκαναν σωστά παλατά- κια. Το δε κλίµα του χωριού ήταν τόσο Φιλικό προς αυ- τούς τους ανθρώπους που δεν αργούσαν να ταύτι- στούν µε τους κατοίκους και να γίνουν Πελλα-παι- σιώτες. Οι περισσότεροι μάλιστα ἐπαιρναν- για να τους διακρίνουµε- και το όνομα του παλιού ιδιοκτή- τη του σπιτιού π.χ. ο Σάββας του Χαττίνου, ο Σαβ- βής του Γιάγκου κλπ. Ἑνας μάλιστα απ᾿ αυτούς ο γιατρός Φρεύζερ εξέφρασε την επιθυμία να ασπα- στεί την Ορθοδοξία και αρχίσαµε να του κάνουµε και κατήχηση. Αλλά... Ακολούθησε η δηµιουργία σύγχρονου καφεστιατο- ρίου και δυο τουριστικών περιπτέρων-αργότερα συμπτύχθηκαν σε ένα - απὀ την εκκλησιαστική επι- τροπή του χωριού. Η ενέργεια αυτή της εκκλησια- στικής επιτροπής έλυσε πολλά απὀ τα προβλήματα των ξένων επισκεπτών που ερχόµενοι στο χωριό μπορούσαν να βρουν ένα καλό φαγητό και να πά- ρουν µαζί τους ένα µικρὀ σουβενίρ για να τους θυ- µίζει το πέρασµατα τους απὀ το χωριό. Την παραµονη τουριστών στο χωριό έλυσαν οι δυο σύγαμβροι Χαράλαμπος Σαββίδης και Κύπρος Γερμανός. Λίγα χρόνια πριν απὀ την εισβολή και σχεδόν συγχρόνως έκτισαν τουριστικές µονάδες όπου εφιλοξενείτο μικρός σχετικἀ αριθµός επισκε- πτών, τόσο για ύπνο ὁσο καὶ για το φαγητό. Όλοι ανεξαίρετα οι ξένοι που εφιλοξενούντο στα παραπάνω μικρά ξενοδοχεία έφευγαν κατενθου- σιασµένοι. Οι σχέσεις τους ήταν περισσότερο οικο- γενειακές παρά σχέσεις πελάτη προς ξενοδόχο. Τόσο ο Χαράλαμπος Σαββίδης όσο καὶ ο Κύπρος Γερμανός σχεδίαζαν βελτίωση και επέκταση Των µι- κρών τουριστικών τους μονάδων. Ένας ἁλλος, ο Ἄγγλος Λούαρι, αγόρασε το αρχοντικό του Σάββα Κυριακίδη (Κάρατζιη) και το μετέτρεψε σε μικρό ξενοδοχείο όπου δεχόταν ομά- ΗΕ ΑΛΟΥΛΟΤΗ κΕΡΥΝΕΕΑ Όταν Το Πέλλα-/Ιαῖς, πριν την τουρκική κατοχή ήταν χώρος Πολιτιστικών εκδηλώσεων. δες τουριστών γία βραχύχρονη ἡ μακρόχρονη πα- ραµονή. Στην περιοχή Αμπέλια στο Β. Δ τµήµα του χωριού σε θαυμάσια αμφιθεατρικἠ τοποθεσία ξένη εταιρία έκτισε τη δεκαετία του 70 ολόκληρο τουριστικό χωριό µε σπίτια. κέντρα αναψυχής, περίπερα, πι- σίνες κ. ἀ. με σκοπὀ τη μόνιμη ἡ προσωρινή φιλο- ξενία ξένων επισκεπτών. Η αρχή είχε γίνει. Λίγο αργότερα άλλες εταιρίες ανάµεσα τους και η Τράπεζα Κύπρου αγόρασαν οικόπεδα ή εκτάσεις γης στις προσβάσεις ἡ στον περίγυρο του χωριού και άρχισαν να ανεγείρουν σπίτια για ενοικίαση ή πώληση και άλλες τουριστι- κες µονάδες για εκμετάλλευση. Δειλά- δειλἀ στην αρχή, σταθερά και µε γοργό ρυθμό αργότερα ., η τουριστική βιομηχανία στο Πέλλα-παίς ανδρωνόταν, ανθοφορούσε και άρχισε να καρποφορεί. µόνο που ο έλεγχος άρχισε να ξε- Φεύγει απὀ τα χέρια των ντόπιων κατοίκων του χω- ριοὐ µε απρὀβλεπτες συνέπειες λιγότερο θετικές και περισσότερο αρνητικές. Γραφική νότα στο κοσμοπολίτικο Πέλλα-παίς, ο Αντρέας του Αδάµου, να οργανώνει τουριστικές εκδρομές στο Βουφαβέντο µε... γαϊδουράκια. Κι εµείς να ακούουµε ἁπληστα και αχόρταγα τις γαρ- νιρισµένες µε χιούμορ και υπερβολή ιστορίες, εντυπώσεις του. Κι ο Φοινίρης, ο Γιαννατζής, ο Φραγκής και οι ἁλ- λοι βρακοφόροι του χωριού να πίνουν κρασί και να φωτογραφίζονται αγκαλιά µε τις ημίγυμνες τουρί- στριες. Οι περιγραφές του διάσηµου µυθιστοριο- γράφου Λώρενς Ντάρελ στο βιβλίο του Πικρά Λεμόνια” ζωνταύνευαν καθημερινά στην πλατεία και στα καφεγεία του χωριού. Από την ανατολικἠ βεράντα του Πύργου της στο “Φρούτσο' ὁ χιλιόμετρα δυτικά του χωριού η γηραιά αγγγλίδα Λέητη Πάρνες αντικρύζει µε ανάµικτα αι- σθήµατα το χωριό και νοσταλγεί τις ήρεµες και εἰ- ρηνικὲς µέρες του 1948 όταν πρωτοήρθε στο χωριό και αγόρασε το λόφο όπου έκτισε τον ιδιὀρυθµο πύργο της για ξεκούραση. Για πολλά χρόνια απο- λάμβανε τη δροσιά και την ηρεμία του τοπίου, πα- ράλληλα µε την αγάπη των κατοίκων Του χωριού που την ενσωμάτωσαν ακόμα και στο σώμα ψηφοφόρων του χωριού. Η φιλήσυχη και πολὺ ευεργετική για την κοινότητα Λέητη Πάρνες, αναγκάστηκε ύστερα απὀ σαράντα ολόκληρα χρόνια µόνιµης διαµονής της στο χωριό- τα τελευταία 4- 5 χρόνια κατοίκησε στον Άγιο Επί- κτητο- να πάρει κι᾿ αυτή το δρόµο της προσφυγιάς μαζί µε τους προσωπικούς υπαλλήλους της Τρύφω- να και Ειρήνη, γονεἰς του γράφοντος. ΠΡΟΙΟΝΤΑ Τα κυριότερα προϊόντα του χωριού ήταν απὀ τα πα- λιά χρόνια το λάδι, τα χαρούπια καὶ τα εσπεριδοει- δή. Η τεράστια έκταση που άνηκε διοικητικἁ στο χῶριό ήταν φυτεµένη µε ελαιόδεντρα και χαρου- πιές. Τα περιβόλια µε τα εσπεριδοειδή ήταν µέσα στον περίγυρο Του χωριού για να μπορούν να ποτί- ΄ζονται απὀ το κεφαλόβρυσο του χωριού. Για την εξαγωγή του λαδιού υπήρχαν στο χωριό δυο υπερσύγχρονα ελαιοπιεστήρια το ένα, το πιο παλιό συνεταιρικό μεταξύ των: Κώστα Ππαρή, Πο- λύβιου Σαββίδη. Γρηγόρη Γιαννάκη (Ρεσπέρη) και Σολωμού Χαβατζιά. Το ελαιοτριβείο αυτό πρωτοκτί- στηκε απὀ την οικογένεια Πισκαλιστή. Κάποτε οι κληρονόμοι του το πώλησαν και περιήλθε στην κα- τοχή των ανωτέρω. Το δεύτερο ελαιοτριβείο σύγχρονο κι αυτό στον τέως πρόεδρο της κοινότητος Αθανάση Αθανασιά- δη. Στις καλοχρονίές όταν δηλαδή υπήρχε µεγάλη παραγωγή λαδιού-λαδκιά ὁπως λέγαμε- και τα δύο εργοστάσια- ελαιοτριβεία- δούλευαν νύκτα και ηµέ- ρα απὀ τα µέσα Σεπτεµβρίου µέχρι και τα Χριστού- γεννα για να προλάβουν την παραγωγή. πολλοί ελαιοπαραγωγοί του χωριού αναγκάζονταν να βγά- ζουν το λάδιτους, να ξιλαδίζουν” και σε ελαιοτρι- βεία του Καζαφανίου ή του Άγιου Επίκτητου. Πρόδρομοι των σύγχρονων ελαιοτριβίων ήταν οἱ ελαιόμυλοι όπου εκτός απὀ το άλεσμα των ελιών που γινόταν µε ζώα, όλα τα άλλα γίνονταν µε το χέρι. Τέτοιοι ελαιόμυλοι υπήρχαν τουλάχιστον τρεις. Ο τελευταίος του Ζαμπά µπήκε στην ιστορία τη δεκαετία του 40. Τόσο λάδι έβγαζαν οἱ Πελλα-παισιώτες που ἑλε- γαν αστειευόµενοι ότι αν έχυναν το λάδι τους ήταν δυνατό κατηφορίζοντας να φτάσει στη θάλασσα, ϐ Χιλιόμετρα από το χωριό, Το πολύ λάδι εδηµιούργησε και το επάγγελμα του λαδοπούλη. Λαδοπούληδες ήταν σχεδόν ὁλοι οι παραγωγοί λαδιού. Ξεχώριζαν όµως ο Μίκης, ο Δη- µήτρης και ο Σαββής και οιτρεις παιδιά του Σιεκκε- ρή που έκανε κι΄ αυτός αυτή τη δουλειά, Κωστής Κουρρής, ο Λοιζος Πισκαλιστής, ο Χαράλαμπος Σαββίδης και πολλοί άλλοι. Ένα ἄλλο αξιόλογο προἰόν ήταν τα εσπεριδοειδή, λεμόνια και μανιτάρια. Τα πορτοκάλια ήταν λίγα. Τα λεμόνια τα διάθεταν µέσον της Ἑταιρίας Λεµονο- παραγογών. Τα μανιτάρια τα πωλούσαν οι ίδιοι εἰτε µεσω μικροµεταπωλητών. Ωραία µανταρίνια είχαν 0 Σολωμῆς του Χαβάτζια, οΣαββής του Σιεκκερή, ο Κουρρής, ο Πολύβιος κ. ἀ. Στους καλούς καΐρους οι Πελλα-παισιώτες φύτευ- αν στον κάμπο καπνά και βαμβάκι. ἑνα ἀλλο καλό προιόν που εγκαταλείφθηκε εἶναι το μετάξι, Δεν εἰ- ναι πολλά Χρόνια που όλες σχεδόν οι οικογένειες έτρεφαν µεταξοσκώληκες και έβγαζαν το ολόχρυσο μετάξι για να υφάνουν τα μεταξωτά προικιά των κόρων τους. Μεταξάς του χωριού ήταν ϱ Δημήτρης Μαστρής. Η επέλαση των έτοιμων υφασμάτων και είδη προικός ξίλωσε µαζί µε τις κα- λαμωτές του µεταξοσκώληκα και τα σύνεργα του Μαστρή. Όμορφες εποχές και επαγγέλματα που βυθίζονται ένα ένα στην ιστορία και χάνονται ανε- πιστρεπτί. Άλλες εξίσου όμορφες και γραφικές µαζί σκηνές που χάθηκαν Οριστικἀ απὀ το χωριό ήταν εκείνες που εἶχαν σχέση µε τον κύκλο του σιταριού. Βυθίζω τη σκέψη στα χρόνια της παιδικής µου ηλι- κίας και βλέπω τον Γιατρό του Ἰουπάνη κια το Μπα, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 λή του Ττογλή να οργώνουν τα χωράφια και να τα προετοιμάζουν για τη σπορά, µε το πατροπαράδω- το άἀροτρο να τον σέρνουν ένα καλοθρεμμένο ζευ- γάρι βόδια, βλέπω το γείτονα µου τον Ξιουρή µε το ζεμπύλι στο χέρι να σκορπάει τον σπόρο στο οργω- µένο χωράφι, βλέπω γυναίκες μαντηλοδεµένες µε το δρεπάνι στο χέρι να θερίζουν τα ώριμα στάχυα µε το τραγούδι στα χείλη, βλέπω τον συμµαθητή µου τον Αντρέα του Κουμπαρή (Μαππή) να κουβα- λάει τα δεµάτια µε 2-9 γαϊδούρια- κάθε Μάϊο ο πα- τέρας του τον έβγαζε απὀ το σχολείο γι αυτή τη δουλειά- βλέπω τον Γιαννατζή του Κακουρή, Τον Αδάµο, το Γιούσπασιη καθισµένους στη δουκάνη ν΄ αλωνίζουν τα στάχυα κάτω απὀ το χλωμό φως του φεγγαριού και παρακάτω µάλαμα για να ξεχω- ρίσει τον καρπό απὀ τα άχυρα. Εκείνο όµως που δεν φεύγει απὀ το μυαλό µου εἰ- ναι η σκάφη. Μια τεράστια σκάφη γεμάτη ζυμάρι και τη µάνα σκυφτή κι΄ ανασκουμπωµένη απὀ πάνω της να βυθίζει τους γρόνθους της στο ζυμάρι σαν έμβολο μηχανής για να φτιάξει Ψωμί για 14 στόµατα. Εννέα εμείς και οι δύο ο παππούς και ἢ γιαγιά. Την ἴδια ώρα που η μάνα µου ζύµωνε το ζυμάρι, ἢ γιαγιά η Μελίνα κάτω στην αυλή πύρωνε το φούρνο για να ψήσει σε λίγο τα τριάντα τόσα ψωμιά, τες μοσχομυριστές ελιωτές και Καμιά φορά το πλακἰ. (- Φαγητό από ρύζι, ντομάτα και άλλα μπαχαρικά που γινόταν µε την ευκαιρία που άναβε ο φούρνος για τα ψωμιά). , Το σιτάρι και το κριθάρι ήταν απὀ τα κυριότερα προϊόντα του χωριού µετά το λάδι και τα χαρούπια, Γι΄ αυτό και αυτές τις εργασίες καὶ τις γραφικες σκηνές που είχαν σχέση µε τον κύκλο του σιταριού τις ζούσε και τις απολάμβανε ολόκληρο το χωριο ως τη δεκαετία του 40. Ύστερα ήρθε... η Θεά µη- χανή και τα χάλασε όλα. Δεν αντέχω στον πειρασμό να µην αναφέρω ένα ωραίο ανέκδοτο µε ήρωα τον παππού µου Μελή Γε: ωργίου. Ο Μελής καταγόταν απὀ την Λάπηθο. Απὸ μικρός ήρθε στο χωριό και µπήκε υπηρέτης στο Χα: τζούδι - αρχοντική οικογένεια. Κάποτε βαρέθηκε τις προσταγές της οικογένειας και έφυγε και πηγε στην Λευκωσία για να μάθει κάποια τέχνη. Δεν ᾱρ: γησε όµως να επιστρέψει στο χωριό, Ο λόγος, Τον έλεγε και τον επαναλάμβενε ο ίδιος. Η Χώρα (Λευ: κωσία) δεν είναι τόπος να ζήσει κανένας, αφού ως τζιαι το ψουμίν πουλούν το” Τι συνέβει Τον έστειλε 0 μάστρος του στον φούρνο να αγοράσει ψωμι Καὶ του κακοφάνηκε. Ακούς εκεί να πωλούν το ψωμί Και έφυγε. Στο χωριό κανένας δεν πουλούσε ουτε φυσικά και αγόραζε ψωμί. Όλοι ζύµωναν τα δικά τους, Και αν για κἀποιο λόγο τους τελείωναν ἑπαιρ: ναν δανεικό- τις περισσότερες φορές και αγύριστο ψωμί. Τα πράγματα ήταν δανεικά. Με τον κάπως άγραφο και υποχρεωτικὀ νόμο της εποχής που μιλούμε που έλεγε ότι κάθε οἰκογένεια ἔπρεπε να είναι αυτοσυντήρητη στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, οι Πελλα-παϊσιώτες φύτευαν τις πατάτες τους, παλαιότερα και το κολοκάσι, ἵα κρεμμύδια, τα κουκκιά, το καλοκαίρι τα ζαρζαβατί κά τους και το χειμώνα τα λαχανικά τους. Στο χωριό υπήρχαν επίσης άφθονα όλων των εἰ δών τα φρούτα και οι ξηροί καρποί. Χρησόμηλα, µέσπιλα, σύκα, µαραπέλλες, μήλα, σταφύλία, αμύγδαλα, καρύδια. Από τα φρούτα αυτά, Πολύ σπάνια πωλούσαν. Τα εἶχαν για δικἠ τους καϊανα: λωση και για τους φίλους τους. Με όλα αυτά τα εισοδήµατα δεν εἶναι τυχαίο πού οι Πελλα-παἰσιώτες δεν πείνασαν σε Καμία περιόδο. Ακόμα και στην περίοδο του Πολέμου 40- 45 οἱ Πελλα-παϊσιώτες εἶχαν όλοι γεμάτα Τα 610 μάχια τους. Βιομηχανία- Εργοστάσια Ασφαλώς δεν μπορούμε να μιλούμε για οποιανδή- ποτε σοβαρή βιομηχανία στο χωριό. Εκείνο που γινόταν στο χωριό ήταν η επεξεργασία των δύο κυριότερων γεωργικών προϊόντων του χωριού, Του λαδιού και των χαρουπιών. Μιλήσαμε ήδη για τους χαρουπόμυλους και τα εργοστάσια εξαγωγής Του λαδιού, τα ελαιοτριβεία. Στο χωριό όµως υπήρχε ένα ἀλλο σημαντικό προιον, ορυκτό αυτή τη φορά, που δεν το αναφέ” Ρραµε ακόµη. Το μάρμαρο. Είναι γνωστό πως οι ψηλότερες κορυφές της οβο”. σειράς του Πενταδακτύλου καλύπτονται απὀ ασβεστόλίθους που έχουν µεγόλη ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ικανότητα, εξ ου και τα πολλά και τεράστια κεφαλόβρυσα στους πρόποδες του βουνού. Στην περιοχή του χωριού και συγκεκριµένα στην περιοχή «Φάραγγας» υπήρχε τεράστια φλέβα ασβεστόλιθου, χρώματος λευκού, είδος πεντελι- κού μαρμάρου, κατώτερης όµως ποιότητος. Η πέτρα αυτή µπορεί να µην ήταν κατάλληλη για την κατασκευή µωσαϊκών μαρμαρακιών, για επἰ- στρωση δαπέδων, μµαρμάρινων λεκάνων για το πλύσιμο των πιάτων, ανθοδόχων, επένδυση τσιµε- ντένιων κολώνων κλπ. Από νωρίς οἱ Πελλα-παισιώτες “οσφράνθηκαν” τη σηµασιά της πέτρας αυτής και άρχισαν να την εκµε- ταλλεύονται στην αρχή σπάζοντας τη µε τα χέρια και αργότερα αλέθοντας την µε μηχανήματα. Πρώτος ο Ζαρπάς άρχισε να την κουβαλάει από το βουνό να τη σπάει µε τα χέρια µε ειδικά βαρειά σφυριά, να την κοσκινίζει, να την χωρίζει σε διά- φορα µεγέθη- ρύζι, ρεβύθι, φασόλι-κλπ. και να τη βάζει σε χοντρά χάρτινα σακκούλια κατά είδος και να τη στέλλει στη Λευκωσία για περαιτέρω επεξερ- γασία απὀ ειδικά εκεί εργοστάσια. Ο Ζαμπάς µε τη µικρή αυτή βιοτεχνία που δηµιούρ- γησε µπορεί να θεωρηθεί ο πατέρας της τέχνης του λατοµείου και της επεξεργασίας του ειδικού αυτού μαρμάρου. Από τον Ζαμπά .. τη βιοτεχνία αυτή κληρονόμησε 6 γιος του Σάββας Πούμπας ή “Παρταπούμπας”ο πιο παχὺς άνθρωπος στο χωριό µε µια τεράστια κοί- λη -τσάκρισµα- ανάµεσα στα σκέλη του. Ο Πούμπας όχι µόνο συνέχισε τη βιοτεχνία του πα- τέρα του αλλά την εκσυγχρόνισε κιόλας, αγοράζο- ντας τη πρώτη μηχανή-μύλο- για το σπάσιμο της πέτρας, γεγονός που συνέλαβε στην αύξηση της παραγωγής και του κἑρδούς. Για πολλά χρόνια τόσο η µηχανή αυτή απὀ τη µια όσο και οἱ φωνές του ιδιοκτήτη της από την άλλη χαλούσαν την ησυ- χία όχι µόνο της γειτονιάς αλλά και του χωριού ολόκληρου. Ο γράφων έχει πικράν πείραν. Το παρά- θυρο της κρεβατοκάμαρας µου ήταν µόνο τρία µέ- τρα απὀ την τσιακκιλομηχανή” αυτή. Με την αύξηση όµως των οικοδομικών και δη των ξενοδοχειακών εργασιών αυξανόταν µε γεωμετρι- κή πρόοδο και η ζήτηση του αλεσµένου αυτού µαρ- µάρου, του ᾿τζιονιού” όπως το λέγαμε στο χωριό. Το γεγονός αυτό ώθησε και άλλους χωριανούς να επιδωθούν στην εργασία αυτή, δημιουργώντας ο καθένας και το δικό του εργοστάσιο. Τέτοια εργοστάσια έκαναν κατά καιρούς, ο Γιώρκος της Αγγονούς (Φλήκτης), ο Θεοδόσης, ο Σχίζας και 6 τελευταίος ο Σάββας Ηλιάδης που έκανε και τη µεγαλύτερη παραγώγη. Δεκάδες τόνοι αλεσμµένου μαρμάρου μεταφερόταν καθημερινά σε όλες τις πόλεις της Κύπρου καὶ στους τόπους των ΟΙΚΟδΟ- µών και το χρήμα έρρεε άφθονο στο χωριό. Μόνο που δεν του εγίνετο φαίνεται καλή χρήση γιατί για άγνωστους λόγους κανένας απὀ τους προαναφερ- θέντες “εργοστασιάρχες” δεν πρόκοψε. Και τώρα δυο λόγια για τη διαδικασία της επεξερ- γασίας του μαρμάρου αυτού, Η πέτρα έβγαινε απὀ το λατομείο στην τοποθεσία 'Φάραγγας” µε τα χέ- ρια ή µε δυναμίτη (φάλιες). Απ΄ εκεί φορτωνόταν σε ζώα που την μετέφεραν στο εργοστάσιο σε απόσταση 40- 60 λεπτά της ώρας, όπου εγινόταν η επεξεργασία- άλεσµα, κοσκίνισµα, σακκούλιασμα κατά μέγεθος καὶ µεταφορά της στην αγορά. Από πέτρα που ξέφυγε από έκρηξη δυναμίτη σκοτώθηκε 0 Γλαύκος Χρίστου που βρισκόταν σε µεγάλη απὀσταση μακρυά αφήνοντας τη γυναίκα του Χρυ- σταλλού το γένος Γιαννάτζη Χάτζιου, χήρα µε δυο παιδιά. Ειδικοί για το λατομείο και τις φάλιες ήταν ο Σάββας ο Κασιής, ο Γεώργιος Γιούττης, ο Φάντης κ. ᾱ. Μετά το Πέλλα-παίς τα εργοστάσια επεξεργασίας του μαρμάρου αυτού μεταφέρθηκαν στο Δίκωμο, Βουνό, Συγχάρι, απὀ την άλλη δηλαδή µεριά του βουνού. ΕΛΑΛΟΦΥΛΕΟΤΗ ΕςΕΡΥΝΕΙΑ Ασθεστοκάµινα Μια άλλη σοβαρή απασχόληση των κατοίκων του χωριού ήταν η παραγωγἠ ασβέστη µε τον πατροπα- ράδοτο τρόπο του ασβεστοκαμίνου. Οι συνθήκες για την εργασία αυτή ἦταν ευνοἰκότατες σε όλο το μήκος και εύρος του Πενταδακτύλουυ. Οι δυο βασι- κές προὐποθέσεις γι΄ αυτή τη δουλειά- η πέτρα και τα καύσιμα, ξύλα- αφθονούσαν παντου. Οι Πελλα- παισιώτες επεδόθηκαν στην εργασία αυτή πολύ νω- ρίς. Απομεινάρια - χαλάσµατα- απὀ τα ασβεστοκάµινα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά σε όλο το εὖρος της διοικητικής έκτασης του χωριού. Ειδικοί για το κά- Ψιµο των καμινιών ἦταν ο Φοινίρης, ο Μαστρής και ϱ αδελφός τους Γιωρκῆς του Ουσταγιάννη. Η διαδικασία της κατασκευής του ασβέστη είναι σκληρή, επίµονη και αρκετά επικίνδυνη. Άρχιζε µε την εύρεση της ασβεστόπετρας και το κουβάληµα της µε ζώα κοντά στο καμίνι. Πολλές φορές απὀ πο- λύ. µακρυά. Παράλληλα άλλη οµάδα εγατών καταγινόταν µε το κόψιμο και κουβάληµα του κλα- διού. Αφού εκτιζόταν προσεκτικά το καµίνι µόνο µε ασβεστόπετρες, ἀρχιζε το κάψιμο του. Από το στόµα του καμινιού άναβαν φωτιά στο κούφωμα που άφηνε ο κτίστης κατά το κτίσιμο του, και αυτή η φωτιά ετροφοδοτείτο µε τα κλαδιά που είπαμε και παρέμεινε αναμµένη και φουντωμένη για οκτώ ολόκληρα ημερονύκτια. Η τροφοδότηση αυτή , το λεγόμενο “ταίσμα” γινόταν µε βάριες” απὀ τρεις εργάτες κάθε φορά. Ο τελευταίος που “έκαψε” καμίνι ήταν ο Γιωρκής του Οὐσταγιάννη στην περιοχή “Φρούτσος” γύρω στα 1947, Νεαρός εγώ τότε µαθητής του γυμνασίου έβγαζα -κατά το καλοκαίρι- το χαρτζιλίκι µου κου- βαλώντας πέτρες στο καμίνι. ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ Είναι βέβαιο πως το χωριό απὀ την πρώτη µέρα της ἱδρυσης του υδρευόταν και αρδευόταν από το κεφαλόβρυσό του. Το κεφαλόβρυσο του χωριού, µεγάλη πηγή στο ϱί- ζωμα του βουνού στην τοποθεσία “Μάνα του Νε- ρού” και δίπλα απὀ το τελευταίο προς νότο σπίτι του Ζυμπουγλή, υπήρξε όχι µόνο η αφορμή για το κτίσιμο του Αββαείου και αργότερα του χωριού, αλ- λά και η ζωή του χωριού στην μακραίωνη ιστορία του. Στην αρχή οἱ κάτοικοι του χωριού έπαιρναν το πόσιμο τους νερό σε πήλινα δοχεία-κούζες-ή κολότζια- κολοκύθες πισσωµένες- απὀ την ἴδια την πηγή, ανηφορίζοντας µε τα πόδια ή καβάλλα στα γαϊδουράκια τους. Αργότερα για να συντομεύσουν λίγο την απόσταση μετέφεραν το νερό της πηγής σε δυο χονδρές σω- λήνες και το άφησαν να χύνεται ένα χιλιόμετρο πε- ρίπου πιο κάτω, δίπλα ακρίβως από το σπίτιτου Ου- σταγιάννη και του Παπακώστη. Εδώ το νερό Χυνόταν σε µεγάλη λεκάνη , Πέτρινη βούρνα που χρησίµευε και για το πότισμα των ζώων. Για την ὑδρευση του χωριού εχρησιµοποιήτο καιτο νερό ὅυο άλλων μικρότερων πηγών. Του Μερσινε- ρού, εκατόν περίπου µέτρα από το κεφαλόβρυσο καιτης Φουντάνας, το νερό της οποίας έβγαινε κυ- ριολεκτικἀ απὀ τον βράχο όπου ήταν κτισμένο το Αββαείο. Στις αρχές του αιώνα µας η ύδρευση του χωριού απλουστεύθηκε ακόµα πιο πολύ. Με µια συνηθισµέ- γη λεπτή σωλήνα το πόσιμο νερό μεταφέρθηκε στο κέντρο σχεδὀν του χωριού σε δυα βρύσες 200 πε- ρίπου µέτρα η µια από την άλλη. Η µια δίπλα απὀ το σπίτι του Νικόλα του Κουρρή- η πάνω σωλήνα- και η ἄλλη δίπλα από τα δυο “εργοστάσια” του χωριού, το ελαιοπιεστήριο του Πισκαλιστή και τον Αθθαείο της Ειρήνης Οι Πελλα-παϊσιώτες ποτέ δεν εκμεταλλεύθηκαν τους επισκέπτες τους! Δεν το έκαναν- και προς τιµή τους δεν το έκαναν- κρατώντας ψηλά και τη δική τους αξιοπρέπεια αλλά και το καλό όνοµα του χωριού. χαρουπόμυλο του Χριστόδουλου Χατζηκώστα- Κα- τύσιη- ή κάτω σωλήνα. ἑτσι τις λέγαμε. Ὅσο ὅμως το χωριό μεγάλωνε , τόσο και περισσότερο αποδεικνυόταν ότι και οἱ δυο αυτές “σωλήνες” ἦταν ανεπαρκείς για την ύδρευση του χωριού, Ἐτσι αποφασίστηκε η διακλάδωση του νε- ρού µέσα στο χωριό, πράγμα που έγινε το 1959- 4. Με το σχέδιο αυτό, σε καϊρια σηµεία του χωριού και με μοναδικό σκοπό να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατό καλύτερα όλα τα σπίτια του χωριού, τοπο- θετήθηκαν, σε ομοιόμορφα κτίσματα 20 περίπου φουντάνες- βρύσες- για λύση όπως είπαµε του υδρευτικού προβλήματος του χωριού. Το νέο σύστημα ὑύδρευσης, ενώ στην αρχή φαινόταν καλό, αργότερα αποδείκτηκε αδύναμο να εξυπηρετεί τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του χωριού σε πόσιµο νερό. Εκτός τούτου έγινε αφορμή διαπληκτισµών ανάµε- σα στους κατοίκους του χωριού, ιδιαίτερα τους γεί- τονες, επειδή αρκετοί προκειµένου να εξασφαλἰ- σουν περισσότερο νερό και µε λιγότερο κόπο εχρη- σιμοποιούσαν λάστιχα, πολλές φορές για πολλή ώρα, πράγμα που ήθελαν κι΄ αυτοί να προµηθευ- τούν νερό είτε µε τον ἴδιο είτε µε τον κανονικό τρόπο. Το πρόβλημα έλυσε οριστικά η διακλάδωση του νε- ρου στα σπίτια µε οµοιόµορφους μετρητές, και τι- µή. Αυτό το τελευταίο η πληρωμή δηλαδή του πόσιμου νερού στην αρχή δεν άρεσε στους Πελλα- παϊσιώτες για τους οποίους ήταν αδιανόητο να πληρώνουν το νερό που έπιναν. Αξίζει να σημειώσουμε πως το νερό που διακλαδώ- θηκε στο χωριό και αργότερα στα σπίτια δεν προερχόταν απὀ το Κεφαλόβρυσο αλλά από το Μετσοί (μιτσί, μικρό). Νερό οἱ κάτοχοι του οποίου αποζηµιώθηκαν. Για το σκοπὀ αυτό κτίστηκε µεγά- λη υδατοδεξαµενή σε οικόπεδο της Κατερίνας Γ. Μενελάου (Καρεκλά), και από εκεί µε σωλήνες δία- κλαδώθηκε σ᾽ ολόκληρο το χωριό. Με τη ραγδαία όµως αὐξηση του χωριού και των κατοίκων του µετά το 1960, το Μετσί Νερό ήταν αδύνατο να ικανοποιήσει τις ολοένα αὐξανόμενες ανάγκες- άρχισαν ήδη να κτίζονται ολόκληροι και µεγαλόπρεπα σπίτια απὀ εταιρίες και άτοµα- ντόπιους και ξένους- γι αυτό στην υδατοδεξαµενή που αναφέραµε παραπάνω έπεφτε νερό από πλού- σια κυβερνητική διάτρηση 1500 µέτρα νότια του χω- ριού η οποία ανωρύχθηκε απὀ την Κυβέρνηση για σκοπούς άρδευσης και υδρεύσης του χωριού, µια και η ποσότητα του νερού του Κεφαλόβρυσου μειωνόταν απὀ χρόνο σε χρόνο και το χωριό κινδύ- γευε να καταστραφεί απὀ την ξηρασία. ΑΡΔΕΥΣΗ Η άρδευση των περιβολιών του χωριού γινόταν απὀ τρεις κυρίως πηγές, 1) Το Κεφαλόβρυσο, 2) Το Μετσί Νερό και 2) Την Φουντάνα. 1. Το νερό του Κεφαλόβρυσου πριν απὀ το 1950 ἦταν αρκετό όχι µόνο γα τα περιβόλια του χωριού αλλά και για εκείνα του Καζαφανιού, Τούρκων και Χριστιανών αρκετοί από τους οποίους ἦταν κάτοχοι µόρους της πηγής. Σημειωτέον ότι η διανοµή του νερού στους κατόχους του γινόταν επί δεκαπενθη- µέρου βάσεως. Κάποτε και επἰ επταηµέρου. Πριν απὀ το 1950 τιου-τα περιβόλια ήταν λίγα οι κά- τοἰκοι του χωριού- οἱ κάτοχοι δηλαδή του: Κεφαλόβρυσου έπαιρναν το νερό σε χωμάτινα αυ- λάκια ίσαμε τον “ Κάμπο” 6 περίπου χιλιόμετρα προς βορράν του χωριού για να ποτίσουν καπνά, µποστάνια ἡ σισάµι. Τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονταν κατά καιρούς γύρω απὀ την ἁρ- δευση έλυε η Αρδευτική επιτροπή της οποίας Πρόεδρος ήταν πάντοτε ο εκάστοτε Ἐπαρχος. Την τελευταία Αρδευτική επιτροπή αποτελούσαν ο Γιάννης Γιαννάκης που εκτελούσε χρέη ταµία και Γραμματέα, ο Ἰάκης Αθανασιάδης, ο Κυριάκος Κυ- ριακίδης, ο Σάββας Σαββίδης και ο Τούρκος Σαλίχ Ονούχ. Δράττομαι της ευκαιρίας να τονίσω πως και στον τοµέα αυτό οι σχέσεις των Ελλήνων κατοίκων του χωριού µε το τουρκικό στοιχείο ἠταν άριστες. Την επίβλεψη της σωστής διανομής του νερού κα- τά εικοσιτετράωρο εἶχε ο λεγόμενος νοµάρης - νέ- µω- µοιράζω ένας κάθε µέρα. Σαν τέτοιοι νοµάρη- δες υπηρέτησαν οι: Η Φιλίνα µε το µιζαρόλλι, ο Γιούσπασιης, ο Σιεκκερής, ο Νικολατζής, ο Ττόλιαρος, ο Παντελής, ο Κατύσιης κ. . 2. Το σχετικά λίγο νερό του “Μετσινερού” χρησί- µευε κι αυτό για άρδευση ιδιαίτερα πριν απὀ την απαλλοτρίωση του για σκοπούς υδρεύσεως. Επειδή το νερό της πηγής αυτής ήταν λίγο και δεν μπορού- σε να κυλίσει απὀ µόνο του στο αυλάκι οι κάτοικοι του χωριού έκτισαν µεγάλη υδατοδεξαµενή αρχές του αιώνα µας (1905) σε µικρήν απόσταση απὀ την πηγή και συγκεκριµένα κάτω από το σπίτι του Σάβ- βα Δημητράκη και δυτικά του σπιτιού του Σταύρου Χριστοδούλου, διοχέτευαν εκεί όσο νερό εδικαιού- ντο και µετά άνοιγαν τη δεξαµενή- είχε σιφούνι στη βόρεια βάση της - και πὀτιζαν ως επί το πλείστον τις αυλές των σπιτιών. ὃ. .Η Φουντάνα µε τριπλάσιο ἡ και περισσότερο γερό απὀ εκείνο του Μετσινερού βρισκόταν στη ρἱ- ζα κυριολεκτικά του Αββαείου στο βορειότατο άκρο του χωριού και πότιζε τα περιβόλια της Βασιλίτζιής. Τα περιβόλια αυτά όπως και το νερό της Φουντάνας ήταν ιδιοκτησία μερικών µόνο κατοίκων του χωριού όπως του τέως Προέδρου της κοινότητας Αθανάση Αθανασιάδη, που εἶχε ένα τεράστιο κτήµα 100 σκα- λών στη σκιά του Αββαείου, του Γιώσηφου, του Γιαννή του Αντωνή, του Αλέξαντρου του Ππου- φουρτή, του Κασιή που εἶχαν μικρότερα μερίδια. Μερίδιο απὀ το νερό της Φουντάνας εἰχαν αρκετοί τούρκοιτου Καζαφανιού. Όπως και του Μετσινερού έτσι και το νερό της Φουντάνας για ευκολία στην άρδευση διοχετευόταν σε µεγάλη συδατοδεξαµενή, πενήντα περίπου µέτρα απὀ την πηγή. Το νερό και των τριών πηγών αυξομειωνόταν ανά- λογα µε την ετήσια βροχόπτωση. Τα τελευταία όµως χρόνια πριν το 74 η στάθµη του νερού του Κεφαλόβρυσου έπεσε, εμµειώθη σηµαντικά σε ση- µείο που η άρδευση των περιβολιών έγινε προβλη- µατική. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο Αρδευτικός Σύνδεσμος του χωριού αποφάσισε την κατασκευή πετραύλακων και την αναζήτηση και ἆλ- λου µε διατρησεις. Πραγματικά από τη µια τα πετραύλακα, η µετα- τροπή δηλαδή των χωματένιων αυλακιών σε τσιµε- ντένια που έγινε το 1960-61 καὶ απὀ την άλλη η δια- τήρηση που έγινε απὀ την κυβέρνηση κατόπιν πα- ραστάσεων του Αρδευτικού Συνδέσμου έλυσαν το πρόβλημα και της άρδευσης και της ύδρευσης. Να σημειώσουμε πως πριν απὀ την διακλάδωση του νερού στα σπίτια κάθε σπίτι είχε την δική του υδατοδεξαµενή (λάντα) όπου αποθηκεύε νερό για οικιακούς σκοπούς όπως το πλύσιμο των ρούχων. που γινόταν µε τον πατροπαράδοτο τρόπο της κο- φίνας και της φαούτας, το πότισμα των ζώων και των λουλουδιών, το μπάνιο κλπ. 14 Όλο και πιο πολλές απόψεις επιθεθαιώνουν την ανάγκη αποφυγής λύσης που να θασίζεται στα τετελεσμένα της εισθολής επισημαίνοντας τις συνέπειες από µια τέτοια εξέλιξη. Μια ακόµα τέτοια ενδιαφέρουσα άποψη αναδημοσιεύουµε από την εφημερίδα «Σημερινή» για σκοπούς γενικώτερου προθληματισμού: Στην αγγλόφωνη εφημερίδα «Σάυπρους Μέιλ» στην έκδοση της 6.9.1996, δημοσιεύτηκε ένα ενδιαφέρον πληροφοριακό κείµενο του Βρετανού δημοσιογράφου ἄννγηπεθ Όγθι µε τίτλο «Ἑνας πόλεμος τελειώνει, καθώς ένας άλλος αρχίζει», στο οποίο αναφέρονται πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα στοιχεία για τη δική µας εθνική υπόθεση στην οποία ἀλλωστε γίνεται ρητή αναφορά. Ο εν λόγω Βρετανός δημοσιογράφος αναφέρει ότι απὀ τις δωδεκάδες των αποσχιστικών κινημάτων ενθοτικών μειονοτήτων που ξεπήδησαν µέσα απὀ τη διάλυση των ευρωπαικών αυτοκρατοριών (βρετανικής, γαλλικής κτλ) κατά τις τελευταίες τέσσερεις δεκαετίες µὀνο ένα, το κίνηµα της Ερυθραίας, πέτυχε διεθνή αναγνώριση. Η συντριπτική πλειοψηφία των κινημάτων αυτών κατέληξε σε έναν πολιτικό συμβιβασμό, απὀ όσα κινήµατα βεβαίως δεν υποστήκανε στρατιωτική καταστολή, σύµφωνα µε την πληροφόρηση που µας παρέχει ο ὤνΥγππθ Ὀγογ. Το περιεχόµενο δε του τέτοιου πολιτικού συμβιβασμού, κατὰ το δημοσιεύµα., ήταν η αυτονομία εντὸς του κράτους εναντίον του οποίου τα µειονοτικἁ αποσχιστικἀ κινήματα πολέμησαν για να αποσχισθούν. Αυτή είναι Π κράτουσα διεθνώς πολιτική πρακτική έναντι των αποσχιστικών κινημάτων των εθνοτικὠν μειονοτήτων. Να µην τους αναγνωρίζεται, δηλαδἠ, δικαίωµα αποσχίσεως και δημιουργίας ανεξάρτητης και κυρίαρχης κρατικῆς υποστάσεως. Ο συγγραφέας του υπό αναφορᾶ δημοσιεύµατος αναφέρεται ρητά και στο αποσχιστικο κίνηµα των Τουρκοκυπρίων καθως και σε εκείνο της Σομαλίας, όπου παρά το γεγονός πως οι τα οχτωβριανά οδός Οµήρου - Λευκωσία τηλ. 472801 χάθε 1δήμερο νέες παραλαβές βιβλίων χαι όλου του περιοδικου τύπου ΕΛΑΟΦΥΛΟΤΗ ΚΕΕΥΝΕΕΛ Το αδιέξοδο και η επιλογή µας Του ΝΙΚΟΥ ΙΑΚΩΒΙΔΗ μον αποσχιστικές δυνάμεις ελέγχουν στρατιωτικά µέρος του εδάφους της χώρας, διαβιούν υπό το κράτος οικονοµικής παραλύσεως, επειδή η μονομερώς ανακηρυχθείσα ανεξαρτησία τους δεν αναγνωρίζεται, σχεδόν απὀ κανένα. Αν αυτή είναι και όντως έτσι έχουν τα πράγµατα, η διεθνής πολιτική πρακτική απέναντι στα αποσχιστικά κινήματα των εθνοτικών μειονοτήτων, η οποιαδήποτε προσπάθεια επιτεύξεως διεθνούς αναγνωρίσεως του ψευδοκράτους καθίσταται ακόµη πιο δυσχερής, εξαιτίας των πιο κάτω λόγων: Το τ/κ ψευδοκράτος ὅεν προήλθε µέσα απὀ την κατάρρευση και αποσύνθεση του κυπριακού πολιτικού και πολιτειακού συστήµατος, ως είναι η περίπτωση της εκπεσούσας πρώην ΕΣΣΔ και της εκπεσούσας πρώην Γιουγκοσλαβίας, αλλά αποτελεί το κατασκεύασμα, το νόθο τέκνο. µιας εισβολής ξένης χώρας στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνεχιζόμενης στρατιωτικής κατοχής δηλαδή µιας ξένης επεµβάσεως στα εσωτερικά πράγµατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία µε κανένα σκεπτικὀ δε δύναται να βρει νομιμοποίηση στο Διεθνές Δίκαιο και στη διεθνή πολιτική πρακτική. Η Κυβέρνηση της Κύπρου που προτάσσει νοµικο- πολιτική ένσταση στην αναγνώριση του τίκ Ψευδοκράτους, συγκεντρώνει τη νομιμοφροσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας του κυπριακού λαού. Και είναι ανάλογο προηγούμενο η περίπτωση της Λαικής Δημοκρατίας της Κίνας η οποία τελικά κατέλαβε αυτή την κινέζικη εδρα στα Σ.Α. του ΟΗΕ αντί της εθνικιστικής Κίνας, επειδἠ ακριβώς εκπροσωπούσε τη συντριπτική πλειοψηφία του κινεζικού λαού. Η ελληνική κυπριακή πλειοψηφουσα κοινότητα η οποία προτάσει νοµικο- πολιτική ένσταση στην αναγνώριση του τ/κ ψΨευδοκράτους, δεν είναι ένας ασήµαντος µικρόκοσµος 600 χιλιάδων ανάδελφων «Μαλτέζων», αλλά αποτελεί -ὍὍππτπατπας ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ τµήµα της ελληνικής εθνότητας η οποία αριθµεί περί τα 17 εκατομμύρια παγκοσμίως, η οποία διαθέτει υπολογίσιµα λόμπι στις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Βρετανία, Γερμανία κ.ά. και της οποίας η μητροπολιτική χώρα, η Ελλάδα, συμμετέχει σε όλες τις διακρακτικές συσσωμµατώσεις του δυτικού κόσμου (ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, ΟΑΣΕ), δηλαδή του κόσμου των νικητὠν του ψυχρού πολέμου. Κατά συνέπεια, η νοµικοπολιτική ένσταση της ελληνικής εθνότητας εναντίον της αναγνωρίσεως του τ/κ ψευδοκράτους, αναπόδραστα λαμβάνται πολύ σοβαρά υπόψη απὀ τις δυτικές χώρες. Η ιστορική διάσταση των πραγμάτων πρέπει επίσης να προβληθεί έντονα απὀ τη διπλωματία και εξωτερική μας πολιτική στα πλαίσια της συνεχούς παρεμποδίσεως της αναγνωρίσεως του Ψευδοκράτους. Η Κύπρος, σε καμιά περίοδο της τρισχιλιετούς ιστορίας της δεν ήταν µοιρασμµένοη σε ὅυο απροσπέλαστα κομμάτια. Συνεπώς, η πολιτική της Τουρκίας και της σοβινιστικής τ/κ ηγεσίας, αποβλέπει στην ανατροπή της ιστορίας και γεωγραφίας της µικρής νήσου µας, δεδομένο που κατατάσσει την τουρκική ἰθύνουσα πολιτικο-κοινωνική τάξη και τη σοβινιστική τ/κ ηγεσία στην ἴδια πολιτική κατηγορία µε τους Ναζίτου Χίτλερ. Προσέτι δε. οι Ἑλληνες Κύπριοι, δεν αποτελούµε µόνο τη συντριπτική αριθμητική πλειοψηφία, αλλά και την ιστορική πλειοψηφία. Για µας η ιστορία της Κύπρου αρχίζει απο το 1200 π.Χ. ενώ για την τίκ μειοψηφούσα κοινότητα απὀ το 15/1 μ.Χ. Με τη συνεχιζόμενη εισβολή - κατοχή δεν καταπατούνται µόνο τα ανθρώπινα δικαιώματά µας, αλλά και τα ἱστορικά δικαιώματά µας. Το κράτος του Ισραήλ είναι ακριβώς ιστορικἁ δικαιώµτα που επικαλείται για τη διατήρηση της ενότητάς του. Στις χώρες της Δύσεως πρέπει η ιστορική διάσταση των πραγμάτων να προταχθεί ιδιαιτέρως και να καταδειχθεί η αναλογία µε το κράτος του Ισραήλ, του οποόυ υπήρξαν σταθεροί συµπαραστάτες. Επανερχόµενος στη βαρύτητα που έχει ο ρόλος της ελληνικής πανεθνικής συμπαρατάξεως εναντίον της αναγνωρίσεως του ψευδοκράτους θα σκιαγραφήσω συνοπτικά πιο κάτω την ύψιστη σηµασία της απόλυτης υλοποίησης του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος. Σε διακρατικό επίπεδο το ΕΑΔ είναι µια πολιτικο- στρατιωτική συμμαχία μεταξύ δύο ανεξαρτήτων κρατών που αντιμετωπίζουν κοινή απειλή από κοινό αντίπαλο. Η θεμελιωδέστερη προὐπόθεση της συµπήξεως της οποιασδήποτε Ππολιτικο- στρατιωτικής συμμαχίας, είναι ακριβώς το στοιχείο της κοινής απειλής από κοινό αντίπαλο. Η στρατιωτική διάσταση του ΕΑΔ εἶναι η αποτροπή του νεο- οθωμανικού περιφερειακού ἱμπεριαλισμού. οια είναι όµως η [ποια του διάσταση Αν κοιτάξει κανείς στο χάρτη θα διαπιστώσει ότι Κυπριακή Δημοκρατία και Ελλάδα ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, καλύπτουν ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο. Με τη σύμπηξη λοιπὀν πολιττικο- στρατιωτικής συμμαχίας μεταξύ τους, ενισχύουν στο έπακρο το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό τους πλεονέκτημα που εκ των πραγμάτων τους παρέχει η γεωγραφία, μεταβάλλουν υπἑρ τους επωφελώς σε μεγάλο βαθµό το συνολικό ισοζύγιο ισχύος έναντι του αντιπάλου και διανοίγεται έτσι η προοπτική επιτεύξεως ξευνοικών πολιτικών αποτελεσμάτων στις δύο σφαίρες της διενέξεως Στο Αιγαίἰο και στην Κύπρο. Πιέσεις για υποχωρήσεις σε θέµατα αρχών, υφίσταται απὀ τις µεγάλες δυνάμεις πάντοτες ο αδύνατος.. Η εξισορρόπηση της συνολικής ισχύος (στρατιωτικής και πολιτικο-διπλωµατικής), αναπόδραστα θα επιφέρει µια πιο ισορροπημένη πολιτική των μεγάλων δυνάµεων απέναντι στα δύο µέρη της διενέξεως. Αποτελεί, λοιπόν, ύψιστη πατριωτική αναγκαιότητα η ταχεία και ΗΝ 58 ΑΥΙΑ5 ΜΑΝΒΙ5 9Τβ. ΑΥΙΑ ΝΑΡΑ ΄ΟΥΡΒυΣ απόλυτη υλοποίηση του ΕΑΔ, σε πείσμα των εξωτερικών πιέσεων για εγκατάλειψή του καθώς και της ανέλπιστης για τα τουρκικά συμφέροντα εσωτερικής συνηγορίας (για εγκατάλειψή του) απὀ τις ούτῳ καλούμενες «δημοκρατικές πατριωτικές δυνάμεις», οι οποίες σήµερα πολιτεύονται, περίπου, ως πέμπτη φάλαγγα, ανεξαρτήτως του αν σε άλλες εποχές αντιταχθήκανε στην αποσταθεροποίηση της νόµιµης, κρατικής εξουσίας. Και αυτό αφορά και τις δυνάμεις της αγγλόφιλης δεξιάς. Εγκατάλειψη του ΕΑΔ είναι γοητή µόνο αν η Τουρκία αποδεχθεί την ΠΛΗΡΗ αποστρατικοποίηση πριν απὀ τη λύση και ως προὐπόθεση για την έναρξη διακοινοτικών συνομιλιών για το συναγµατικό μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας, ὡς προνοεἰ άλλωστε και το ψήφισμα 22/12 της Γ.Σ. του ΟΗΕ που και η ίδια ψήφισε. Εν κατακλείδι, απὀ την πιο πάνω ανάλυση προκύπτει ότι στο ορατό μέλλον η επίτευξη αναγνωρίσεως του ψευδοκράτους εἶναι σχεδόν αδύνατη. Και πολύ περισσότερο, για τους ίδιους λόγους δεν έχει καμιά προοπτική αναγνωρίσεως και η οποιαδήποτε ενδεχόμενη πράξη προασρτήσεως των κατεχόµενων στην Τουρκία, Είναι επίσης δεδομένη θέση των μεγάλων δυνάμεων και του ΟΗΕ ότι η ντε φάκτο υφιστάμενη κατάσταση δεν αποτελεί τη λύση. Λύση δε, δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τη δική µας υπογραφή. Υπό το κράτος αυτών των δεδοµένων, είναι καταφανές ότι η τουρκική πλευρά ευρίσκεται ενώπιον ενός αδυσώπητου αδιεξόδου,, παρά το γεγονός πως κατέχει στρατιωτικά το 3756 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 του κυπριακού εδάφους. Στην απελπισία και στη θλίψη μας λόγω του ότι επί 22 χρόνια στερούμαστε τις τρεις βασικές ελευθερίες επί του 3706 του εδάφους της χώρας μας, διαμορφώσαμε την εντύπωση ὅτι το αδιέξοδο είναι µόνο δικό µας. Και όµως, δεν είναι. Σε εξίσου ἡ και σε πιο φοβερό αδιέξοδο, ευρίσκεται και η άλλη πλευρά, Οι αντιπολιτευόµενοι Τουρκοκύπριοι πολιτικοί, δεν το αποσιωπούν άλλωστε. Η όλη όµως κατάσταση υποκρύπτει µια ενδεχόμενη πονηριά της |στορίας, Το δικό μας αδιέξοδο θα µας σύρει σε µια «λύση» που θα αποτελεί επειδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης σε βάρος των Ελλήνων Κυπρίων και όχι βολτίωσή της Σε µια «λύση» ὀπου το 1836 θα είναι εν τη πράξει κυρίαρχοι (ομοσπονδία) σε ένα τµήµα της χώρας µας ή και νομικά κυρίαρχοι (συνομοσπονδία) και απολύτως ίσα συγκυρίαρχοι επί του υπόλοιπου µέσω της οὕτω καλούμενης «πολιτικής ισότητας» τῶν δύο κοινοτήτων στην κεντρική εξουσία, τιθεµένου μάλιστα του τέτοιου πολιτειακού κατασκευάσµατος υπό την ομπρέλα της επικυριαρχίας της Τουρκίας µέσω των εγγυητικών διευθετήσεων, ως διαλαμβάνουν οι Ιδέες Γκάλι Ἡ µήπως πρέπει να εντείνουµε παραπέρα την πολιτικο-διπλωματική µας αντίσταση σε παγκόσμια κλίμακα, για να καταστήσουµε το αδιέξοδο της άλλης πλευράς ακόμη πιο αδυσώπητο, κι έτσι να εξακολουθούµε να διατηρούµε τις μετοχές µας στην ελπίδα (για λύση βιώσιμη και διαρκή), Η δεύτερη επιλογή είναι και η µόνη υπαρκτή. Στην περίπτωσή µας, δεν υφίσταται «τρίτος δρόμος» προς την ελπίδα. Ο γράφων δεν αρέσκεται στα συνθήματα. Στον επίλογο όμως αυτού του κειµένου, θα επιχειρηµατολογήσω συνθηµατολογώντας. Εδώ και τώρα επισστράτευση όλων των µυαλώντου Ελληνισμού, οργάνωση επί τη βάσει ισραηλιτικών προτύπων και συνεχής αγώνας. ” ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΤΕΛ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙΟΤΕΗΡΕΤΤΕΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Δ. Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 4 ΥΙΟΙ ΛΤΔ. ΤΗΛ. 653546, 626744 ΦΑΞ θ26714 ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΩΝ ΦΗΜΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι6ΤΕΒ - ΡΕΙΤΕΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΚ: 5 ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 55 ΑΛΟΓΩΝ 3. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ Ἡ ΠΟΔΥΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΤΙΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ 15 ΗΕ ΑΛΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 κ να ν ο τόπος ΜΑΣ που δν είδημε μια. ͵ οἱ 0 Κορμᾶωιτντ χι ὐσίηα εξ το απ ο 7οτιος ΛΛ4Σ που δεν κας αι ώγα α)ὁ αατοίκοη 1γο 5 {γριου ὧν ͵ μ νιόαγου ὥρυ )εγδόζων φουρ. «άωτρίος 4ρΗνουν να δούµε µατοιαοι ΟΥόῤᾷσαν το χώριὸ Κερµα. , σι δ-). Ίο Κουρ ὃ Γίρθε ἁαις Ἰᾳ προδρωγόπου{α που ὄστιρα ος ὀόρμακονς Υεννήδηκαν 6τον δανεικό «ο ας μα ο ας Τόπο γιατὶ τον δικό Του Τον 8ρ- την μσθὺγ» ήνουἈῤοθιιαι ρω ν . ͵ Αίγαι 6. Λσχρ]ούγται άυρνω µε 7», κρατα ο Τα», µαδαουν, γιιρία μα Ἐν ἀπκγο τρορία Ἐγ., ΄ τχα ομοπικ ό σγχο)ξιο ἀάἱ µια εψαστο γνωρίζουν για τον Τόπο ὃν «ο Ελ. Του», ΤΟ χωριὸ του» ΚΑΙ ἡγ 2) ἀπ απητ Βεβιορ του 2έορμαμιῖν ἔγιγαν 59) ές μαχυ εγωγζων : ατα/τοὀν να δουν 6 αυτο. ἵ'' ΑΟ να ὁ κο γεριώ. αλ χλβιλ οι Αλλά. μαι. ϕχρωµι.. Ενα) δικαήυμά Τους. ειναι 1ο χωριο ἴπι κατάγωγη μουνΘ ελεγβεῃ. ..... λάτθωρχν Όν στην εαάγμασνθγο. ὣαω δύ» Πακλωος ἆριαῤορά. ! / «δᾶγασσα ζου.νὶ ὅιύ μέλα)ν υγ” μον” εἶναι. αι ΣΑΙ 2} 1 } / 2 {7 ( ο : 7 αλ γα. ενοθιρωδεί νι όρου 44! Ίο γωριω μ. μου ἅας νὰ τη ὄουµι Ό]οι ευ τω γισχιένοι Ἴορμα ὧν »1 δ ωλιλὰ αγώ τη η θρέιλα. Ὅις. υ ρου. αάιμια.. - 4 σαι ρω. αμα ιδ... λθεμα-κα... . διο ὁ.. εωκμὲλ0ρο «δ.. λωβία.-.-- , ή λ , ως : λ κ ωαἱα... γωριᾶ ω 2, ααν 2 αδομα .. «αυ δν ο ο. ἳ 9 , λο κ λέλοι κ. κ ἔασιλω ἆμορμα «ᾷι λαό α « : : « : . α{.-Δάα ανω Μεν βὲ, οω) [ο 6έρτο : ανναας -. -- Ἶ τ σσ άΑ.. οκ Ὢ σος ὴ ος ον. πθΑἰνουμί ὁ)οιμὸ ... γα να... ελ θω θεών ης ἆνκαι σα ών] Τοξο)” κ . 3 4 ΠΩ Ίσητα : { α «λαφταρα. χα άψνε Όσπτ 0 ῥσπω άίο.. αέκά 6ου τα. δρα αιμοι μα ἳ ὃν μ.χ ἀθθα. σα. ἁωριᾶ. { ωο νι αυ Ιω Εόἡ µαζί, τοι νυν ᾱ μῶ ὃν είνα 6ο οι. [οί 1 {} μα ἁωῤμαμάς! 6 Ψ / ωβοςε, ψαμάμ, ὠ, . Γ Εώδία, γε ὅ μιλά ( κ ᾖτ α -- αἱ. γω. κο ρα ἄλλα κ οΛ) / ς στην Χύαρα μαῖ ταγὰ ρε ὴ κ. ! σ 0 ἔλω- χο. σξ χγωθίσω κ Ἡ ντ Ο Κορµακίτης, Το χωριό µου, που θέλω να γυρίσω εκεί. 7 Πο]ὴ το ἀθχτορὼ, Β αι Ίμα.. αχαΏνμέχ πλ Τ ονε . πκωρι ὃ τί (ον, σοι το ολη κιως σας ξωμ εν ζωριέ τν ως αντ μου ὄπτε ασ τω] ου πάν, ΕΑΣΙ ΒΑ κανα. ὅπλω Νιλς. , Μ / ο ἧαξω ὧτ δ΄ Ἠκωμλς Τα σπιτάκια του Κορμακίτη καρτερούν όλους τους κατοίκους του χωριού να γυρίσουν πίσω. Ν. Θα μα. οθω τν πχ βανροσμαὰ.. τω οκ πω Ἔλνς Βηννὰ λε βσο νλικκ ΗΑΔΟΥΛΟΈΙ ΚΕΡΥΝΕΕΛ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ή δό νο ανν ο [ΥΟΜΙΙΝΑ ΑίΟΕ ι{ΡΟςΟΜΕ ϱοΜΡιΕκ Από την πιο σοβαρή και υπεύθυνη Γερμανική Εταιρεία φαρμάκων και καλλυντικὠν ΜΕΒΖ, σας προσφέρεται µια καταπληκτική σειρά αντιγηραντικών καλλυντικών µε φυτικά λιποσώµατα, Αλόη-Βέρα και βιταμίνες Κόμπλεξ Ε και Α (Ρετινόλη). ΜΙΝΑ Τα συμπυκνωμένα φυτικά λιποσώµατα είναι δ ο νι ἑτοίμη τροφή και για το δέρµα. νι. . ΙΥΦΜΙΝΑ σ πρωι ΑΙ.ΟΕ ΙΙΡΟΡΟΜΕ σΟΜΡΙ ΕΧ Αποτελεί τη φυσική πηγή ενέργειας της επιδερμίδας, καταπολεµά τη δερµατικἠ κόπωση και αποτρέπει την πρόωρη γήρανση. Το εκχύλισμα Αἱοθ νεα περιέχει πολύτιμα στοιχεία ανάπλασης του δέρµατος όπως πρωτείνες. ένζυμα μέταλλα και ενυδατικα. Οι βιταμίνες Ε και Α (ρετινόλη) καθώς επίσης και οἱ φυτοστερόλες (δραστικά εκχυλίσματα βοτάνων) ενισχύουν την επιδερμίδα και την προστατεύουν απὀ την πρόωρη γήρανση. ΤΗΕΟΘΑΝΝΑ σΟ. (ΤΡ ΡΗΑΒΜΑΟΕΥΤΙΟΑΙ Ηουςε ΙΜΡΟΗΤΕΒΗς-ΗΕΡΗ. ΡΙΡΤΗΙΒΗΤΟΗΣ Μια δοκιµή θα σας πείσει και θα σας κάµει μόνιμους χρήστες. -Διατείθενται δείγματα. 340 ΚαΙροίθος Ανο., ΡΟ. Βοχ 7451 Ρῃοπθ 02-466751-4686651 ΓΑχ 466699, ΤΙχ 5614 ΤΗΕΟΣΡΑΝ. Αποίηςι κο νθΙΥ ννειἱ 5ἰμαίθα (απᾳθ οἱ οοδπηείϊο5 ΡΠαπια ΑΒΙΝΟ Αάνοηίςίηρ Μαγκθιίηρ ῥοτνίσος 14. 18 αίνεται ότι η Τουρκική (ῷΣεοξυση στη Δυτική Θράκη συνεχίζεται απρόσκοπτα και ότιο Τουρκικός επεχτατισµός προωθείται εκ των ἐσσω. Χαρακτηρστικά είναι τα γεγονότα που δηµοσιεόνται κατωτέρω για γενικότερο προθληµατισµό και αφήπνιση. (Μας έρχονται! απὀ κάποιους που γνοιάζονται και θέλουν να προλάθουν το κακό). 1. Η συγκεκριμένη πολιτική της Τουρκίας έναντι των μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης έχει την αφετηρία της στα αµέσως επόµενα χρόνια µετά την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης (1929). Ο Μουσταφά Κεμάλ στον όρκο ΜἰδαΙ ΜΙΙ που απηύθυνε προς το τουρκικό έθνος αναφέρει ότι Οι Δυτικοθρακιώτες αδελφοί µας πρέπει να αγωνιστούν για να κερδίσουν την ανεξαρτησία και την αστυνομία της Θράκης. 2. 23/8/96. Ανακοίνωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τούρκων Δυτικής Θράκης που υπογράφεται μεταξύ άλλων απὀ τους, Κεχαγιά ἱκστάν (υποψηφ. βουλ. ΠΑΣΟΚ 1996 ν. Ξάνθης), Μπιρό Πετσενίἰκ (υποψηφ. βουλ. Ν. Δ. 1996 ν. Ξάνθης) Φαικόγλου (πρώην βουλευτής ΠΑΣΟΚ μετέπειτα «ανεξάρτητος» Αγγά (ψευδοµουφτής Ξάνθης) και αναφέρεται στα γεγονότα της Κομοτηνής της 16/8/96 αναφέρει μεταξύ ἄλλων οτι «η τουρκική κοἰνότητα, όταν το 1923, µε τη συνθήκη της Λωζάνης τέθηκε υπό την προστασία του ελληνικού κράτους ως μειονότητα η χώρα μας υποσχέθηκε να προστατεύει την εθνική, θρησκευτική κουλτούρα, να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη και να διατηρήσει τα υλικά και ΗΛΛΟΦΥΛΟΈΗΕ ΚΕΡΥΝΕΕΛ Η «Κυπροποίηση» της Δυτικής Θράκης συνεχίζεται απρόσκοπτα πνευματικά αγαθά της µειονότητας. [Κοντά σ’ αυτά η χώρα µας η Ελλάδα µπροστά σε όλες τις χώρες που υπέγραψαν τη συνθήκη είχε υποσχεθεί ότι τα µέλη της τουρκικής μειονότητας ως συμπατριώτες των Ελλήνων θα απολάμβαναν ἰσα δικαιώµατα και ότιθα προστατευόταν η ζωή και η περιουσία αυτών. Τι κρίμα όµως που η χώρα µας δεν παραχωρούσε τα πολιτιστικά, θρησκευτικά και ανθρώπινα δικαιώµατα αλλά έμεινε στις υποσχέσεις χρόνια τώρα θεωρώντας επαρκή την ανθρώπινη συμπεριφορά της απέναντι στη μειονότητα. Από χρόνια οἱ υπεύθυνοι του Ελληνικού κράτους πίεζαν διοικητικά οικονομικά και κοινωνικά την τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης και τα τελευταία χρόνια ξεπερνώντας κάθε όριο έχουν αρχίσει να ενθαρρύνουν και να προστατεύουν αυτούς που προβαίνουν σε βάρβαρες και άγριες επιθέσεις. Στις 29 Ιανουαρίου 19868 και 1990 µόνο και µόνο «επειδή είπαµε είµαστε Τούρκοι» μείναμε εκτεθειµένοι στους βανδαλισμούς και τις βαρβαρότητες και χωρίς να έχουν κλείσει οι πληγές στις {6 Αυγούστου 1996 ηµέρα. Παρασκευή είχαµε δείγμα µιας ολοκαίνουργιας βαρβαρότητας και αγριότητας. Εκατοντάδες φανατικών Ελλήνων υπό την προστασία της αστυνομίας επιτέθηκαν σε αθώῴους και ανυπεράσπιστους ανθρώπους µας. Χωρίς καμία διάκριση αν είναι γέροι ή νέοι, γυναίκες ή παιδιά τους έδειραν και τους έστειλαν στο νοσοκομείο. Λεηλάτησαν πολλούς οµόφυλους μας καταστρέφοντας τις περιουσίες τους. Σκορπούσαν τον τρόμο στις τουρκικές γειτονιές µέχρι τς πρωϊνές ώρες. Που είναι άραγε οι δυνάµεις ασφαλείας της πολιτισµένης χώρας, που είναι άραγε οι διεθνείς δεσμεύσεις που είχε υπογράψει Κρίμα σ’ αυτούς που δημιούργησαν αυτήν την άγρια εικόνα, εκατοντάδες χιλιάδες φορές κρίµα σ’ αυτούς που διεγείρουν την αγριότητα ενάντια στους ανυπεράσπιστους Τούρκους πολίτες. Στο όνοµα της δηµοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ντροπή τους. Οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης που έχουν αφεθεί υπὀ την προστασία µε τις διεθνείς συμβάσεις και είναι σωστοι και αφοσιώμένοι στην πατρίδα τους εκτός απὀ το σφάλμα να είναι Τούρκοι μουσουλμάνοι δεν έχουν διαπράξει κανένα άλλο σφάλμα. Τις βαρβαρότητες και τους βανδαλισμούς που πραγµατοποιήθηκαν εναντίον τους, αφήνουμε στην κρίση της ελληνικής κοινής γνώμης και των διεθνών οργανισμών. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα περιμένουμε κατά πρώτο λόγο από τον οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Ε.Ε. καιτο ΗθΙΒΙΠΚΙ Ναἰση και καθώς επίσης από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη τς Λωζάνης να ζητήσουν εξηγήσεις για τους βανδαλισμούς που ζήσαμε στην περιοχή της δυτικής Θράκης. 3. Δημοσίευμα της εφημερίδας Γενί Μπατί Τράκια (νέα δυτική Θράκη, Σεπτέμβριος 1996), που φέρει τον τίτλο «τι ευτυχία να λέγεσαι Τούρκος» «Νθ πια ἵωηκ μη ἀήθεῃπθ» και λέει: Η Δυτική Θράκη δεν αγνοήθηκε αλλά συμπεριλήθηκε στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Οι εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης προς την Τουρκία, τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις που καθιερώνονται να γιορτάζονται κάθε χρόνο στην Κύπρο επαναλήφθηκαν και φέτος µε µεγάλο ενθουσιασμό και μεγαλοπρέπεια. Είναι γνωστό ότι ο µήνας Ιούλιος έχει µια ιδιαίτερη σηµασία για τους Τούρκους. Το µήνα Ιούλιο του 1970 έγιναν τος, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΤΔ. Λεωφόρος Πάφου 176 τκ 6066 Λεμεσός - Κύπρος ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΠΛΩΝ ΜΑΡΟςΟΗΙ - οἰαςδςίο 0ΟουβΒιεςδ - ἨΚΚΑ Φίλιππος Χρ. Κωνσταντινίδης Γενικός Διευθυντής Τηλ. Γραφ. 390661 - ἄθαρεὸ τέλεξ 575ε ΡΩΚΟΝ ΟΥ Φαξ: 499179 ΝΑΝΕΝΝ ΤΗΛ. 05724219 ΓΡΙΘΑ ΑΓΕΝΗ 24 ρλΕλΛο Η τελευταία τύπου ΠΡΕΣΑ διά τα ισιώµατα όλων των τὐπων αυτοκινήτων µε ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ. Μεταξύ αυτών ΜΕΒΘΕΘΡΕΣ - ΑὐδΤΙΝ - ΦΑΟΩΑΗΒ - Β.Μ.ΝΝ. Η ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ - Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΑΣ - Οἱ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΠΑΝΙΑΣ σας εγγυούνται µια άψογη δουλειά ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΑΠΔΛΟΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟ δι ΦΥΤΩΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΤΑΣΕΕΥΑΖΟΝΤΑΙ:. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ - ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΜΑΞΙ/ΛΑΡΙΑ - ΒΑΜΒΑΜΚΕΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ ΤΗΛ. 822197, ΟΙΚΙΑΣ: 822058 ΑΚΑΗΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 κυρίαρχοι της Κύπρου, το 1878 την έχασαν αλλά και πάλι το µήνα Ιούλιο του 1974 απέκτησαν την ελευθερία και την κυριαρχία της. Η τραγωδία που ζουν οι δυτικοθρακιώτες αδελφοί µας στην Ελλάδα μέλους της Ε.Ε. ας μας γίνουν δίδαγμα γα τις υποσχέσεις που µας δίνουν µε τις ασυνεπείς φόρμουλες της Ε.Ε. προωθώντας λύσεις αντίστοιχες και για την Κύπρο που θα αποσύρουν την Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη και θα προσαρτήσουν την Κύπρο στην ελληνική κυριαρχία. Ουσιαστικά θα πρέπει να θεωρηθεί µια ασυγχώρητη παράβλεψη το να µη ληφθεί υπόψη η κατάσταση των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Η τουρκοκυπριακή πλευρά και η Τουρκία όταν θα εισηγούνται τις ανησυχίες τους στη διεθνή κοινωνία για την πρόωρη ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. θα πρέπει οπωσδήποτε να εκθέσουν την κατάσταση που επικρατεί στη δυτική Θράκη. Τότε δεν θα εἶναι δύσκολο σ’ αυτούς να αντιληφθούν τον Τουρκικό λαό της Κύπρου. Η Ελλάδα που έχει αναλάβει την υποχρέωση να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώµατα, επιμένει να εφαρμόζει µέτρα του μεσαίωνα στο κατώφλι του 2000. Εμείς οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης νιώθουμε κάθε µέρα την τυραννία της Ελλάδας. Από µέρα σε µέρα αυξάνονται ακόµη περισσότερο οἱ Φλόγες της κόλασης που καίνε τα ανθρώπινα δικαιώµατα που είναι προίόντα αίσχους, ρατσισμού αφομοίωσης επεκτατικής πολιτικής και µνησικακίας της Ελληνικής πολιτικής. Αυτή η αισχύνη κηλιδώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καταπατεί οφθαλμοφανώς µε όργανο την Ελλάδα, τις αρχές και τους κανονισμούς της». Ώανί [αίσ Φίιαάίο ΜΑΝΑΟΕΗΣ ΤΗΑΙΝΕΟ ΒΥ ΝΙΟΑΙ 95δΑΦ5ΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΑΛΟΣΑΒΒΗΣ ΛΤΔ Τηλ. 02-511942 Θεμιστοκλέους 31 Στρόβολος - Λευκωσία 4 κ 95 Τηλ. 02-692836 09-620012 Καραβά Ί Άγιοι Τριµιθιάς «κτίζονται ἃ Πωλούνται πολυτελή διαμερίσματα Ὑπάρχουν διαθέσιµα διαμερίσματα προς πώληση στην οδό Θεμιστοκλέους 31, Χρυσελεούσας Στροβόλου µε τους πιο ευνοϊκούς όρους. ΝΕΣΤΟΒΙΑ (ΚΟῦ ΟΕΟΕ) ΗΑΝΕ ΑΝ ΕΝΕΝΙΝα ουτ ΝΙΤΗ ΤΗΑΡΙΤΙΟΝΑΙ. ΥυαῦςιΑν ΟΟΟΚΙΝᾶ ΑΝΟ ΝΟΝ ΜΙΤΗ ΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΗΙΝΕ ΜυςΙΟ αὐΙΤΑΒΙΡΤΟ ΥΝΙΙ. ΕΝΤΕΒΤΑΙΝ Υου ΝΙΕΗΤΙΥ ΓΗΟΜ 8.00 ΡΜ (θχοθρὶ Μοπάαγς) ΒΕΣΕΒΝΑΤΙΟΝς:(ΚΟῦ ΟΕΟΕ) ΙΙΜΑΕςΟΙ 748487 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΕΕ ΛΑΛΟΥΛΕΤΗ ΚΕΕΥΝΕΕΛΑ Π ΧΛΘΡΙΝΙ ΤΗΣ ΕΠΙΡΧΙΙΣ Γράφει ο Δασοπόνος Γ Ἰώργος Χατζηκυριάκου Από αυτή την έκδοση της ε ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ» πο Αµθρόσιο της Κερύνει γνωρίσουν, µέσα απὀ την φημερίδας µας καθιερώνεται η τακτική στήλη «Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ υ θα γράφει ο Δασοπόνος ΓΙ Ἰώργος Χατζηκυριάκου από τον Άγιο ας. Έτσι, οἱ συνεπαρχιώτες µας θα έχουν τη δυνατότητα να εφημερίδα µας έστω και από μακρυά, τις φυσικές ομορφιές της κατεχόμενης επαρχίας µας. Αγαπητέ αναγνώστη Πέρασαν 22 χρόνια και η κατοχή κρατεί ακόµα την πατρίδα µας μοιρασμένη, γεγονός που εμποδίζει την ακατανίκητη επιθυµία του λαού για να γνωρίσει τις ομορφιές της επαρχίας Κερύνειας. Στους παλαιότερους είναι γνωστή η φυσική της ομορφιά, οι νεότεροι όµως, µόνο απὀ διηγήσεις ακούουν γι’ αυτή. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι, το σημαντικότερο στοιχείο της φυσικής της ομορφιάς είναι η χλωρίδα. Ὅταν λέμε χλωρίδα εννοούμε τα αυτοφυή είδη που απαντούνται στη φύση και όχι εκείνα που καλλιεργούµε στους κήπους µας και τα οποία εισάξαµε, µε διάφορους τρόπους, από ξένες χώρες. Αν θα αναφερθούμε στα ξενικά είδη, τότε γιατί να περηφανευόµαστε για τις δικές µας ομορφιές Η χλωρίδα είναι ένα κεφάλαιο που έχει τεράστια σημασία για τον τόπο µας. Τί εννοούμε όταν λέμε πατρίδα Τι εννοούμε όταν λέμε ότι δεν ξεχνούµε τη σκλαβωμένη επαρχία µας Σίγουρα έχουµε στο μυαλό µας πρώτα τη Φυσική της οµορφιά και ύστερα τα άλλα όλα. Ο κατακτητής αναγνωρίζει τη σηµασία της χλωρίδας, γι’ αυτό και την αξιοποιεί µε διάφορους τρόπους (έκδοση βιβλίων, φυλλαδίων και άλλου υλικού). Ίδρυσε επίσης μουσείο µε αποξηραμµένα φυτά στο Δασικό Σταθµό της Χαλεύκας, το οποίο δέχεται καθημερινά επισκέπτες ειδικούς και µη, πετυχαίνοντας έτσι την προσέλκυση ξένων για να επισκεφθούν τα κατεχόμενα εδάφη µας. Από αυτή την όκδοση καιθερώνεται τακτική στήλη με θέµα τη χλωρίδα της κατεχόμενης επαρχίας µας. Πρέπει να διευκρινίσω από την αρχή ότι, η στήλη θα περιοριστεί µόνο σε είδη που απαντούνται στα γεωργαφικά της όρια, αν και πολλά από αυτά απαντούνται και σε άλλες περιοχές, γεγονός Φυσικά που θα αναφέρεται πάντοτε. Πρέπει επίσης να διευκρινίσω ότι, τα διάφορα Φυτά που θα παρουσιάζονται φωτογραφήθηκαν στις ελεύθερες περιοχές αλλά τα βρίσκουμε τόσο στην επαρχία της Κερύνειας όσο και σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Ασφαλώς είναι αδύνατο να παρουσιαστούν όλα, όµως, έστω και τα λίγα που θα παρουσιαστούν, θα μεταφέρουν πιστεύω, τον καθένα µας σε γνώριµες γωνιές των κατεχοµένων µας -στο περιβόλι, στο χωράφι, στις πλαγιές και στις ρεματιές - εκεί που µεγαλώσαμε και που σίγουρα κάτι έχουµε να διηγηθούµε. Είναι γενικά παραδεκτό ότι, η Χλωρίδα είναι µια αστήρευτη πηγή λαογραφικού υλικού και επηρέαζε κατά καιρούς τον τρόπο σκέψης, την υγεία και την οικονομική κατάσταση των κατοίκων του τόπου µας. Είναι σίγουρο ότι ο καθένας από µας εἰχε την ευκαιρία να γνωρίσει έστω και µερικά απὀ τα άγρια φυτά της επαρχίας μας, Πολλοί απὀ τους αναγνώστες θα γνωρίζουν ίσως, πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία (ήθη, έθιμα, χρήσεις, παραδόσεις, μύθους, δοξασίες, παροιμίες κτλ). που αφορούν τα διάφορα φυτά που θα σχολιάζουµε κάθε Φορά και για τα οποία θα ήθελαν να πουν τη δική τους άποψη. Παρακαλούνται όπως απευθύνονται γραπτώς: Εφηµερίδα «Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ», Αγίου Ιωάννη 7, Τ.Κ. 3940, Στρόθολος, τηλ. 02-456464, Φαξ: 02- 3686692, ή Γιώργος Χατζηκυριάκου, Αντιφωνητή 10, Τραχώνι Λεμεσού, τηλ./φαξ 05-498632. Οι επιστολές θα σχολιάζονται σε επόμενες εκδόσεις. 19 κυρ Σ Ο Γιώργος Χατζηκυριάκου, γεννήθηκε το 1946 στον Άγιο Αμβρόσιο της Κερύνειας. Μετά την αποφοίτησή του απὀ το γυμνάσιο προσλήφθηκε στο Τµήµα Δασών και στη συ- νέχεια φοίτησε στο Δασικό Κολλέγιο Κύ- πρου. Έκτοτε εργάζεται στο Τµήµα Δασών. Ασχολείται συστηματικά µε τη µελέτη της χλωρίδας της Κύπρου και τούτο συνέτεινε στο να εντοπίσει το 19889 στον Ακἀάµα το νέο είδος για την επιστήµη της βοτανικής και ενδημικό για την Κύπρο, Οεαπίαυιθα ΒΚκαπιαηίϊς. «ο Πενταδάκτυλος ντυμένος τα κυκλάµινα Το φεγγάρι να κρέμεται». Κλαίρη Αγγελίδου, Ο Πενταδάκτυλος ο γιός µου α αρχίσω την πρώτη 5) παρουσίαση µε τα Κυκλάμινα, τα πιο γνωστά ίσως, απὀ τα αγριολούλουδα της Κύπρου και ιδιαίτερα της κατεχόμενης υπάρχει κερυνειώτισσα και κερυνειώτης που να µην τα γνωρίζει. Ο λαός τα αγάπησε Ιδιαίτερα και αυτή η αγάπῃ συνέβαλε στο να τους δοθούν διάφορα κοινά ονόματα σε διάφορες περιοχές όπως: φκια του λαού, λαούδκια, τουρκούες, τταουσιάγκουλα., κούκουνοι, καντήλες, ποτηρούδκια. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι σε κάποιες κοινότητες της Καρπασίας οι κάτοικοι μάζευαν τα φύλλα και έκαµναν κουπέπια. Τα Κυκλάμινα ανήκουν στην οικογένεια των Πριμµουλιδών (Βηἰπιι]αςθᾶθ) η οποία αποτελείται από 19 είδη. Απαντούνται στις Μεσογειακές χώρες, τη Μέση Ανατολή, τον Καύκασο και τη Σομαλία. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Κυκλαμίνων είναι τα πιο κάτω: οἱ συνήθως σφαιρικὲς ἡ σχεδόν σφαιρικές κονδυλώδεις ρίζες, τα καρδιόσχηµα φύλλα,ο ελατηριωτός ποδίσκος κατά την ωρίμανση των καρπών, η απουσία εμφανούς βλαστού, και τα έντονα εξώκυρτα πέταλα. Στην Κύπρο απαντούνται τα πιο κάτω τρία α 1. Κυκλάμινο το κύπριο (Ογοἰαπιθη ογργίµπι Κοίΐδομγ) Απαντάται µόνο στην Κύπρο και σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου. Τα άνθη του είναι εύοσμα, τις περισσότερες φορές άσπρα και εμφανίζονται συνήθως πριν τα φύλλα, από τις αρχές του Φθινοπώρου μέχρι και τα µέσα του Χειμώνα. Οι ποδίσκοι περιελίσσονται απὀ πάνω προς τα κάτω. Απαντάται σε σκιερές θέσεις σε υψόμετρο από 30 µέχρι και 1200 πι. Εκτός από την οροσειρά του Τροόδους και τον Ακάµα απαντάται και σε πολλές περιοχές της επαρχίας µας (Άγιος Ιλαρίωνας, Κάρμµι, Άγιος Αμβρόσιος, Κερύνιεα, Βασίλεια, Πἐέλλαπαϊς, Σύσκληπος, Πενταδάκτυλος, Καραβάς κτ.λ.). 2. Κυκλάμινο το ελληνικό (Ογοιαπιθη ϱΓᾶθοΠη ΙΠΙ) Εκτός απὀ την Κύπρο απαντάται στην Ελλάδα και την Τουρκία. Τα άνθη του είναι τις περισσότερες φορές άσπρα και εμφανίζονται συνήθως πριν τα φύλλα µέσα στο Φθινόπωρο. Δεν είναι εύοσμα και οι ποδίσκοι περιελίσσονται ακανόνιστα απὀ τη µέση προς τα πάνω και προς τα κάτω. Απαντάται σε ασβεστολιθικές πλαγιές σε υψόμετρο απὀ 20 µέχρι θΟπι. Θεωρείται σπάνιο είδος για την Κύπρο και περιορίζεται µόνο κοντά στα Λιβερά. 3. Κυκλάμινο το περσικό (Ογείβπιεη ρειδίοµπι ΜΙΙΙευ) Απαντάται στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Μέση άσπρα και εμφανίζονται µετά τα φύλλα απὀ το τέλος του Δεκέμβρη µέχρι και τον Απρίλη. Τα άνθη δεν είναι εύοσµα και οι ποδίσκοι δεν περιελίσσονται. Απαντάται σε θαμνώνες και σχισμές ασβεστολιθικών βράχων σε υψόμετρο μέχρι 900 πι, Εκτός απὀ τον Ακάµα και την Καρπασία αφθονεί και στην επαρχία µας (Λάπηθος, Κάρµι, Κερύνεια, Άγιος Γεώργιος, Πέλλαπαϊς, Άγιος Αμβρόσιος, Καλογραία, Χάρτζια, Καραβάς κτλ). Τα Κυκλάμινα ήταν γνωστά απὀ την αρχαιότητα. Για την προέλευση του ονόματος δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά αλλά, φαίνεται ότι έχει σχέση µε είδη: Ανατολή, Τα άνθη είναι Ρόδινα ή τη λέξη «κύκλος» και πιθανόν να αναφέρεται στην κονδυλώδη ρίζα που εἰναι αποστρογγυλωµένη ἡ στον ελατηριωτό ποδίσκο κατά την ωρίμανση των καρπών. Για τις Φαρμακευτικές και άλλες Ιδιότητες τους γίνονται αναφορές απὀ το Θεόφραστο, το Διοσκορίδη και τον Πλίνιο. Ο Θεόφραστος γράφει: «Του δε κυκλαμίνου η µεν ρίζα προς τε τας εκπυήσεις των Φλεγμονών και πρόσθετον γυναιξί και προς τα δκλη εν µέλιτι. Ο δε οπός προς τας απὀ κεφαλής καθάρσεις εν µέλιτι εγχεόµενος και προς το µεθύσκειν, εάν εν οίνω διαβρέχων διδώ τις πίνειν. Αγαθήν δε την ρίζαν και ωκυτόκιον περιάπτον και εις Φίλτρα...».. . ὃς ο ιν (Η ρίζα του κυκλαμίνου χρησιμεύει για την πυόρροια των φλεγμµονών, ως υπόθετον των γυναικών και μαζί µε μέλι για την επίδεση των πληγών. Ο χυμός του κυκλαμίνου χρησιμεύει για την κάθαρση της κεφαλής εφόσον αναμιχθεί µε μέλι, συμβάλει επίσης στη µέθη αν αναμιχθεί µε κρασί και δοθεί σε κάποιο να το πιεί. Η ρίζα θεωρείται καλό φυλακτό για την διευκόλυνση της γέννας και σαν ερωτικό φίλτρο...) Θεόφραστος, Φυτών |στορίαι 9.9.9. Η ομορφιά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κυκλαμίνων προκαλούσαν και προκαλούν πάντοτε το ενδιαφέρον του κοινού και τούτο όχι πάντοτε προς την κατεύθυνση της διατἠρησής τους. Πολλοί έχουν την πολύ κακή συνήθεια να τα ξεριζώνουν για να τα μεταφυτεύουν στους κήπους τους ή να τα εμπορεύονται. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη µείωση των πληθυσμών και τελικά την εξάλειψη τους. Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι κατά το τελευταίο Πανελλήνιο Βοτανικό συνέδριο που έγινε τον Απρίλη του 1996 στο Παραλίμνι, το Κυκλάμινο το κύπριο ανακηρύχθηκε σε εθνικό φυτό της Κύπρου. Ἑνας ακόµα λόγος για να δείξουµε την απ αιτούµενη ευαισθησία για την προστασία των κυκλαμίνων. Αν θέλουμε να χαιρόµαστε για πάντα τις φυσικές ομορφιές του τόπου µας πρέπει να αποβάλουµε τις κακές συνήθειες, Βιθλιογραφία Θεόφραστος, Φυτών Ιστορία 9.9.3. Πανάρετος, Α., Κυπριακή Γεωργική Λαογραφία: 295.1967. α{ΘΥγ-ΥΝίδοη, Ο., Της ἄθηυς ΟΥοίαπιεη: 10-143. 1988. Μείκίθ. Π.Ὀ.. ΕἰοΓ8 οἱ ΟΥρίως 2: αω 7 1Ω093 1Ω90ᾳ ρε ας --- ω .. κος να σος ῶ . οκ { 20 ην έκτη Σεπτεµβρίου η Αγία Τις Εκκλησία ποιεί ανάμνηση του παραδόξου θαύματος που επετέἐλεσε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στις Κολοσσαίς της Φρυγίας. Στο µέρος αυτό υπήρχε Ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, µε ιερέα τον ευσεβή Αρχιππο. Οι Ειδωλολάτρες της περιοχής προσπαθούσαν να στρέψουν τη ροῇ παρακείµενου ποταμού, ὠστε να παρασυρει και καταστρέψειτο Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και πνίξει τον ιερεα Αρχιππο και τον πιστό λαό του Θεού που ετρεχεδ µε πὀθο να προσευχθει εκεί. Ο ευσεβής Ἀρχιππος, νύκτα και ηµέρα παρακαλούσε το Θεό και επιλαλείτο και τις προς Θεό πρεσβείες του Αρχάγγελου Μιχαήλ για σωτηρία του Ναού του. Πράγματι το θαύμα έγινε. Όταν κατόρθωσαν οι Ειδωλολάτρεςνα στρέψουν το ρουν του ποταμού προς το Ναό του Αρχαγγέλου, ενεφανίσθη εκεἰ ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, έπληξε µε τη ράβδο του την πέτρα, λίγο πιο πάνω απὀ το Ναότου, την ώρα που ορµητικά κυλούσαν τα νερά του ποταμού να ΠΕ ΛΑΦΥΧΛΕΡΕ ΚΕ ΡΥΝΕΕΑ ομρυΣκΕττικἡ ΘΕΝΛΤΕΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΧΟΥΛΙΔΗΣ Του Αρχάγγελου Μιχαήλ τα έβγαλε πιο πέρα κάτω απὀ το Ναό και σώθηκε καιο Ναος καιο ιερέας Αρχιππος και ο πιστός λαός του Θεου. Τούτο το γεγονος, τούτο το θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. που εἰναι γνωστό ὡς «το εν Χώναις θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ», µας υπενθυμίζει η Εκκλησία µας κάθε χρόνοστις 6 Σεπτεμβρίου. Τη µόρα αυτή η σκέψη του κάθε Κύπριου, του κάθε εκτοπισµένου, πετά στις κατεχόμενες Εκκλησίες του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που για είκοσι δύο τώρα χρόνια, µένουν βουβές, βεβηλωμένες, χωρίς να τελείται σ’᾿ αυτές η αναίµακτη θυσία, χωρίς να μπορούμε εμείς οι χριστιανοί να μεταβούμε σ᾿ αυτές και να προσευχηθούµε και ζητήσουμε τη βοήθεια του Ταξιάρχη των επουρανίων Τουτη τη µέρα ας διαβούμµε νοερα. τα συρµατοπλεγµατα του Αττιλα κι ας µεταβουµε να προσκυνήσουµε στις Εκκλησιες του ΑρΧαΥΥέλου Μιχαήλ στην κατεχόμενη τη γη μας. Ας παµε πρωτα στην παλεκη Εκκλησια του Αρχαγγελου στην Κερύνεια. στο Μητροπολιτικο Ναό της πόλης που οι Τουρκοι τον μετέτρεψαν σε μουσείο και ας θυμηθούμε τα παλιά καλά τα χρόνια που οι Κερυνειώτες έτρεχαν να τιμήσουν «τον Ταξιάρχη των Αγγέλων των Ασωμάτων Λειτουργών τον Αρχιστράτηγον, αυτόν που οθεός κατέστησε «Πρόμαχον και εν ταις θλίψεσι βοηθὀν, Αρχιστράτηγον τον µέγα, δι οὐ βαρβάρων πάντοτε, αθέων λυτρούµεθα. τον ιερόν Μιχαήλ». Ας αφουκρασθούµε µέσα στην Ψαλτων. και του Ποίιµεναρχη της Κερυνειας το φλογερό το κήρυγμα. Ύστερα ας προχωρήσουμε προς το Καζαφανι. προς τη Χάρτζια κιας σταματήσουμε να ξαποστάσουµε στου Αντιφωνητή το Μοναστήρι. µήπως και δούµε το πλήθος των προσκυνητών που τούτη τη µερα ἑτρεχε εδώ για να τιμήσει τον Αντιφωνητή Αρχάγγελο. Εδώ, αλλοίμονο. θα δούµε εικόνες Φορητές πανάρχαιες, να µη βρίσκονται στη θέση τους, τις άρπαξαν του Αττίλα οι ορδές και τώρα επουλιούνται στις Ευρώπης, στις αγορές έργων τέχνης. Όμοια λεληλασία θε να δούµε και στις υπέροχες του Αντιφωνητή τις Αγιογραφίες. Τις κομµάτιασαν και τις πουλάνε στην Ευρώπη, του κάθε ωραίου οι καταστροφείς, οι ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 Απ' εδώ ας διαβούµε στο Λεκόνοικο. στη Γιαλούσα, κι όπου άλλου στην κατεχόμενη τη Υη µας τ' Αρχάγγελου γιορτάζει Εκκλησία, και γύρω ας στραφούµε στον Κοντεµένο και στην Πάνω Ζώδια και κει, στ Αρχάγγελου Μιχαήλ στις Εκκλησίες, να προσκυνήσουµε. Με πίστη στου Θεού το Άγιο το θέλημα. ας γονατίσουµε κιας παρακαλέσωμµε το Θεο. όπως είχε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ πρόµαχο και προστάτη του αγαπημένου του λαού. του Ισραήλ. στην Παλαιά Διαθήκη. και µε θαυμαστό τρόπο έσωσε τούτο το λαό σε πάμπολλες Φορές. έτοι και µας να μας βοηθήσει σήµερα. Να το στείλει προστάτη και βοηθό µας και να µας ενδυναμώσει στη μάχη ενάντια στο βάρβαρο εισβολέα και να µας αξιώσει να ακούσουμε και πάλι, σεόλες τις σκλαβωμένες Εκκλησίες µας τον ύμνο του Αρχάγγελου Μιχαήλ: «Ποιός τόπος αµοιρεί, των σων απείρων θαυμάτων Ποιά σε πόλις ουκ έχει πρόµαχον Ποιά ψυχή καταπονουµένων ου καλεί σε βοηθόν, τον Αρχιστράτηγον Θεού τον παρασύρουν, άνοιξε χοάνη, δυνάμεων. κατάπιε τα νερά του ποταμού και πάνσεµνη Εκκλησία του, τις ιερές ΄ ΄ Τούρκοι. υμνωδίες των καλλικέλαδων χαρµονικώς βοώσα. Ευλογητόςο Θεός ο των Πατέρων ημών». ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Μια λέξη που πυρπολεί τον κάθε άνθρωπο και τον ηλεκτρίζει. Μια απλή λέξη µε νοήματα βαθιά που για χάρη της χύθηκαν ποταμοί αιμάτων και θυσιάστηκαν εκατομμύρια ανθρώπων. Μια λέξη πουγια µας τους Ἑλληνες έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι βγαλµένη «απ’ τα κόκκαλα των Ἑλλήνων τα ιερά». Όμως, ποιό είναι το βαθύτερο νόηµα της ελευθερίαςΟ ἴδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός µας δίδει την καθαρή απάντηση: Ἐγκειται στην ψυχική ελευθερία. Από τα κατάβαθα της ψυχής πρέπει να ξεκινήσει η θέληση του ανθρώπου για την ελευθερία. Εκεί που είναι το Πνεύματου Θεού, λέγει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, εκεί ελευθερία. Για να φθάσουμε στην πραγματική ελευθερία πρέπει να αφήσουμε τη θλιβερή κοιλάδα της δουλειάς. Πρέπει να πολεµήσουµε τη δολερή και ύπουλη αμαρτία. Να ελευθερωθούµε απὀ κάθε πάθος. Να έχουµε υψωμένα πάντα της ψυχής µας τα µάτια προς το Θεό και Εκείνος τότε θα οδηγήσει τα βήματα µας στη γη της επαγγελίας, στη γη που ρέει το άδολο νερό της ελευθερίας. Όταν βρούμε µέσα µας το δουλωμένο φρόνημα, και εξουδετερώσουµε τις αιτίες του, τότε πάνοπλοι πνευματικά θα οδηγηθούµε στην πραγματική ελευθερία. Οι Εβραίοι για 400 χρόνια ζούσαν κάτω απὀ τον άσπλαχνο ζυγό των Αιγυπτίων. Παραχωρήθηκε απὀ το Θεό αυτή η δουλεία για τιμωρία και επανόρθωση. Δεν υπήρχε επίγεια Πάντα Αδούλωτοι δύναμη που μπορούσε να τους ελευθερώσει. Ἠλθε όμως εξ ουρανών η βοήθεια. Ανάγκασε ο Θεός τον πανίσχυρο Φαραώ µε τις δέκα οὐρανόσταλτες πληγές, να αφήσει ελεύθερους τους Εβραίους να πορευθούν στην πατρίδα των προγόνων τους, Πέρασαν µε θαυμαστό τρόπο την Ερυθρά Θάλασσα. Πανηγύρισαν το γεγονός. Γεύτικαν τροφή, το ουράνιο μάννα και χόρτασαν τη δίψα τους από το ολόδροσο και κρυστάλλινο νερό που πάλι µε θαυμαστό τρόπο ανέβλωσε απὀ τη σκληρή πέτρα σαν απὀ ακένωτη πηγή χάριτος. Τους έστειλε σµήνη ορτύκια για να µη στερηθούν το κρέας. Όµως µέσα τους δεν εἶχαν λευτερωθεί. Μέσα τους υπήρχε η κακότητα και οἱ αμαρτωλές κλίσεις. Μικροί και αδύναμοι ύψωσαν το ανάστηµα τους για να καταδικάσουν τον ελευθερωτή τους Θεό, γιατί στερήθηκαν δήθεν τα κρεμµίδια της Αιγύπτου. Δυσκόλευαν καθημερινά το έργο του αρχηγού, του Θεόπτη Μωυσή και ήλθαν πάλι από το Θεό σ᾿ αυτούς οι παιδαγωγικές τιμωρίες, Ο Θεός ὅεν εκδικείται. 6 Θεός παιδαγωγεί. Θέλει διαρκώς την επανόρθωση του ανθρώπου. Έτσι τιμώρησε τους Εβραίους µα ταυτόχρονα ετοίµαζε και το µέσο της σωτηρίας τους. Σήµερα, εμείς ο Ελληνισμός της Κύπρου, που τόσα υποφέρουμε απὀ τη βάρβαρη Τούρκικη εισβολή του 1974, ας στρέψουµε το βλέμμα µέσα µας γία να ελευθερώσουµε από τα πάθη µας πρώτα τον εαυτό µας, Επειτα ας στρέψουµε το βλέμα προς Εκείνον, τον Σωτήρα του κόσμου γιατί «ουκ έστιν εν άλω ουδενί η σωτρία ουδέ γαρ όνομα... εν ὦ δει σωθήναι ημάς» (Παρξ. ὁ 13). Ελεύθεροι απὀ κάθε πάθος, ενωμένοι και αγαπημένοι αναµεσά µας µε το βλέμα στραμμένο στη µορφή του Χριστού θα νοιώθουµε κοντά του πάντα αδούλωτοι, πάντα δυνατοί και µε την παντοδύναµη βοήθειά του σύντομα θα αξιωθούμε να δούµε, σε πείσμα όλων των σκοτεινών δυνάμεων ελεύθερη ολόκληρη τη µαρτυρική Κύπρο µας και όλοι εμείς οἱ εκτοπισµένοι θα επιστρέψουµε στα σπίτια και στη Υη µας. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ἃ ΥΙΟΣ ΛΤΔ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 9 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΜΟΝΟΚΟΤΟΥΡΕΣ 9 τανκς ν Ραοόπεος ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 12 (ΔΡΟΜΟΣ ΤΣΙΡΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ) ΤΕΡΕΖΑ ΜΑΡΚΟΥ ΤΗΛ. 387888, 186095, 386613 ΜΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΑΧ 05-385592 Τ.Κ. 6130 ΛΕΜΕΣΟΣ ὙΝηδιςΏΘΦ ᾿ (Ιασσίβες ῦΥ {.7.Ο. ἃ5 ἃ δίὰι Ηοῖεί 3 ΤΕΙ. 05-52133 ΑΟΞΟ5 | τει. 059-322 ΚΑΤΟ ΡΟΙΕΜΙΟΙΑ. ΚΟΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕπιπΏῆοποιείο - Ξυθουργείο Αἠκέων 6, Ύψωνας Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα Τη. 990505 Λεμεσός ΓΚΑΡΑΖ ΠΑΝΙ «Οδ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΛΛΑΤΩΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΚΚΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΒΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΤΗΖΕΛ ΑΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ/ΚΟΣ ΤΗΛ. 04 -3115ἱ4 ΣΗ4ΕΣ ΛΑΙΚΕΣ ο λε Απιετίςας 4εερ σοµΗ1ι νΊετε Τοπι ΘαΥγοΓ απά ΗασκΙερετεν Είπα αἀγεηίυγεά, νΊνεγε Ελο λ]ἱςσέ5εἱρρί εἰνετροδίς ο]εᾶ, απά νηεγο ἀῑχίοίαπά” 1422 15 «08 λε ομἱΥ θεοί | ἰπ {πε πεανῖ οἱ ὓενν Ο5ἱεµης. | Ηετο {π Μάµε-ργλςς οοµπέση, τω ἐἴνε Κάεἶνειις οἱ Κεπίυσκγ, ου ἱθίαπα, (δονρία απά Τεπευσες, (ο οεάίλασν ΓοἱΚ ὅαπιε µρ νι νο 5εςγεί ]επά οἳ πετὸς απά ερίςος παί ππακες | τεαί ΡΙΚ ΕΕ ἔτίοά οΙΕΚΕΗ ἰαδέε 5ο Πρ ἁπιὰς ΚέΠ᾽ ροος, πο {γαάἰήοπα) ἀἰχίοίαπά γοςῖρε {ος Ἀοππε-ππαάς [ίσα «Πίσκεπ {οί νε οἱ υκς (οά αγ. /άρις οὖρ {οηὸ ζωή { σα ώό ὅσα ζ ὤκρλονρ... Επομ ᾶς Ορος Ὠαίϊν ΙΤ α.πι. - Εἱ ρ-πι. ὃς Νοϊοπακίοα - Εήµοροια Ἔει. 05214155. 1 ηναδκοί - Ονρναν ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΗΕΗΛΛΟΥΛΕέΡΕΕ ΚΕΡΥΝΕΕΛ 2Ί ορ λε Υ ἙιΚὰ ΦΕΝΗΑΤΗ Κυριακή µετά την ύψωση «Τι ὠφελήσει άνθρωπον, εάν κερδήση τον κόσμον όλον και ζηµειωθή την ψυχἠήν αυτού ἠ τί δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού» Σπουδαιότατο ερὠτηµα: Ο λόγος για την Ψυχή και την υπερκόσµια αξία της. Ο άνθρωπος εἶναι το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού πάνω στη Υη και η κορυφαία αξία. Σωµατικά βέβαια ο άνθρωπος είναι σύνολο θαυμαστό και «εκτρέφει και θάλπει το σώμα του µε πολλή μέριμνα και επιστήμη. (Έφεσ. ε’᾿ 2). Αλλά οι άνθρωποι δεν είµαστε µόνο σώμα και ύλη. Την προσωπικότητα µας συνιστά κυρίως η ψυχή. Η αξία της ψυχής, της κάθε ψυχής είναι απροσµέτρητη. Αν σε µια πλάστιγγα τεθεί απὀ τη µια µεριά η ψυχή και του πλέον άσηµου ανθρώπου και από την άλλη ολόκληρος ο κόσμος η πλάστιγγα θα γύρει απὀ τη µεριά της ψυχής, γιατί «ου φθαρτοίς αργυρίω ή χρυσίω ελυτρώθητε, αλλά τιµίω αίματι» (Α’ Πέτρου α’ 18 - 19). Όταν για τη σωτηρία τς ψυχής του κάθε ανθρώπου ο Θεός θυσίασε τον Υιό Του», ος Υε του ιδίου υιού ουκ εφείσατο...», (Ρωμ. η 32) πόση αξία πρέπει να έχει η ψυχή µας Ἐγκειται δε η αξία της ψυχής εις το ότι είναι αυτή προς 5 ϱ ον οΑΕΕ-ΡΒΑΚ ὧὺὸ απο ννιοσος έγωσδ(ός{) Ετος “αν ΟΩ μιο]οτίος { Ἰ. Μπ τος ές κ ΣΠωοπουλαας οννσοσςς ο Αιοχατησίας ἁ Αιμίαον (οΥΠπος Ότι κος Ασσαάς - 1 ἠπιανδοί - Το 4554322 εµάς «πνοή εκ Θεού εµφυσηθείσα». Για τα άλλα όλα δημιουργήματα ο Θεός απλά «είπε και εγεννήθησαν», Για τον άθρωπο όµως είναι εξιδιασµένος ο τρόπος της πλάσεως του, από ύλη (χοός) και πνεύμα - ψυχής - πνοής θείας. Έτσι συγγενεύουµε µε το Θεό. Είµαστε παιδιά Του. Όπως δε, σε µας τους ανθρώπους πάνω απὀ όλα τα αγαθά, περισσότερον αξίζουν τα παιδιά µας, τοιουτοτρόπως και για το Θεό, ο άνθρωπος ως παιδί του Θεού υπερβαίνει σε αξία ολόκληρη τη κτίση. Η ψυχή µας, «η εν ημίν εικών του Θεού», έχει τρία κυρίως ανεκτίµητα χαρακτηριστικά: λογικό - ελευθερία - αθανασία. Απέναντι αυτών των χαρακτηριστικών έχουμε και αντίστοιχες ευθύνες, το λογικό ως «νουν ηγεμόνα κατά παθών ολεθρίων». Να µην απεμπολούµε την ελευθερία. «Πας ο ποιών την αµαρτίαν, δούλος, έστι της αμαρτίας», Να αγωνιζόµαστε για να απελευθερωθούµε από τα πλοκάμια του διαβόλου και της αμαρτίας, όπως και για να αποκτήσουμε και διατηρούµε την ελευθερία την εθνική µας. Να είµαστε ελεύθεροι στην ψυχή και ελεύθεροι ως άνθρωποι, σε ελεύθερη πατρίδα. Τέλος την αθανασία, επειδή πιστεύουμε ως Χριστιανοί εἰς την αθανασία της ψυχής και εις την αἰωνιότητα, να ζούμε σύμφωνα µε το θέληµα του Θεού, ώστε να αξιωθούµε να κερδίσουμε και τη Βασιλεία των Ουρανώ. «Δικαίως και σωφρόνως και ευσεβώς ζήσωμεν εν τω νυν αιώνι, προσδεχόµενοι την µακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού» (Τιτβ 19-13). Να είµαστε βέβαιοι, ότι σαν ζούμε κοντά στο θέληµα του Θεού χωρίς αμφιβολία και στη Υη θα αξιωθούµε να δούµε σύντομα ελεύθερη ολόκληρη την πατρίδα µας και να επιστρέψουµε στα σπίτια και στη Υη µας και εἰς την άλλη την αιώνια ζωή, θα αξιωθούμε στα σπίτια και στη γη µας και εις την άλλη την αιώνια ζωή, θα αξιωθούμε να γίνουμε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού. ΑΜΗΝ. Στην Παναγία τη Γλυκιώτισσα Ω πλατυτέρα Ουρανών και δόξα των Αγγέλων, στήριγα των Χριστιανών, φόβητρο των αθέων, Παρθένα παναμώμητε, Πανάχραντε Μαρία, του κόσμου όλου Δέσποινα των Ουρανών Κυρία, άκουσε µας τις προσευχές, δέξου τα δάκρυά µας, λύτρωσε την πατρίδα µας, τα µέρη τα δικά µας. Παρέβημαν το θέληµα του Γυιού σου και Θεού µας, πήραμε στράτες του κακού, κάναµε του κεφιού µας. Μετανοιωμένοι τώρα δα και ταπεινωμένοι, ζητούµε τις πρεσβείες Σου, οι καταπονημένοι. Σήµερα του Σεπτέμβρη οκτώ, µέρα της Γέννησής Σου, οι Κερυνειώτες όλοι µας τρέχαµε στη γιορτή Σου, στην όμορφη Γλυκιώτισσα, που εἰν᾽ Εκκλησία δική Σου, εκεί να σε τιµήσουµε µε το Μονογενή Σου. Εικοσιπέντε Εκκλησίες, σε Σε αφιερωμένες, στην Κερυνειώτικη τη γη, εἰν’ όλες σκλαβωμένες, από τους Τούρκους Δέσποινα, κλειστές, βεβηλωμένες, κ᾿όλες εμάς προσµένουσι, λευτερωτές να δούνε, να ξαναλειτουργήσουνε, και µεις µέσα σ᾿ αυτές πάλι να σε τιμούμε. Κάμε Κυρά µας Δέσποινα θερµήτην ικεσία, στο Γυιό Σου το Φιλέσπλαχνο, σε µας να δώσει ελευθερία. Αξίωσε µας Δέσποινα στα σκλαβωμένα µέρη, στα σπίτια µας, στις Εκκλησίες, στα χώματα, στη γη μας, πίσω να ρθούµε Δέσποινα, σ’ όσα κρατεί ο Αττίλας, λεύτεροι εµείς, σε ελεύτερη πατρίδα για να ζούμε, και τον Φιλόσπλαχνο Θεό να το δοξολογούµε. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΓΕΙΑΣ. Τηλ. 06-621406 ΠΕΓΕΙΑ. Ἡ ΣΠΕ ΠΕΓΕΙΑΣ δέχεται καταθέσεις όλων των τύπων µε ευνοϊκούς όρους. Παρέχει δάνεια στα µέλη της για απόκτηση ιδιωτικής κατοι- κίας και για γεωργικούς σκοπούς. Διαθέτει όλα τα γεωργικά ποοϊόντα των µελών της στην Κυπριακή αγορά και εξωτερικό. Προμηθεύει τα µέλη της µε όλα τα γεωργικά χρειώδη. Τα φυσίγγια Διαθέτει συσκευαστήριο και ψυκτικούς θαλάμους όπου παραλαμβάνει και διαθέτει τις μπανάνες των µελών παρα- γωγών της. Παρέχει πλήρη εξυπηρέτηση στα µέλη της χαι γενικά στην κοινότητα της Πέγειας, µε τις µεγάλες επιτυχίες που αφήνουν εποχή Προσπαθεί µε όλα τα µέσα που διαθέτει για την αύξηση του βιοτικού επιπέδου τῶν µελών της. ΣΠΕ Πέγενας σηµαίνει κατανόηση, προσφορά, εξυπηρέτη- ση, εχεμύθεια Χαι προπαντός ασφάλεια στις καταθέσεις. ΛΑΚΗΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ | Ενώσεως 23, Τηλ. 355572, ΛΕΜΕΣΟΣ 22 ΗΕ ΛΑΟΥΛΟΈΙΕΚΕΡΥΝΕΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 Του Ανδρέα Φρυδά, Γεν. Γραμματέα Ελεύθερου Μόρφου Στο 4θημερο μνημόσυνο των δύο δολοφονηθέντων στο συρματόπλεγμµα της Δερύνειας από τους ντόπιους και εισαχθέντες Υκρίζους λύκους του φασιστικού καθεστώτος της Άγκυρας, παραβρέθηκε γραβατωμένη, σύσσωμη η «πολιτική ηγεσία», η οποία κατάθεσε και τα σχετικά στεφάνια (µπροστά στους φακούς της τηλεόρασης). Σαν ένδειξη προφανώς «ελάχιστης τιµής», σε αυτούς που εἶχαν αποφασίσει να πεθάνουν για να παραμείνουν αιώνιοι, αθάνατοι κατήγοροι της κατοχής και του εποικισμού. Πίσω όµως απὀ την κραυγαλέα εκεἰνη συνολική επίσηµη απόδοση τιµής, στέκει η πραγματική αλήθεια. Αυτή δηλαδή που αποκάλυψε το θέατρο στα ασθήµατα. Αυτή που θα καταγράφεται µόνιµα στην ιστορία (αν υπάρξουν ιστορικοί αντάξιοι των περιστάσεων) και θα δαχτυλοδείχνει τις ενοχές και τα στίγματα συμπεριφοράς πολλών απὀ αυτούς, που χθες σαν Επιµηθείς ολοφυρόμενοι πάνω απὀ κενοτάφια, τάπαιζαν στην ουσία όλα, μπροστά στον ευκολόπιστο λαό. Μεγάλα κενά λόγια, σαν προσπάθεια απόσεισης ευθύνης, για το χλευασμµό της θυσίας των δυο παληκαριώὠν. Μεγάλα κενά λόγια, για να συγκαλύψουν τα πιστοποιητικἁἀ αθώωσης που δώθηκαν στο καθεστώς της βίας, δύο λεπτά - µπορεί να πει κανένας - µετά την εκτέλεση του Σολωμού και λίγες µέρες µετά τον σφαγιασμό του Ισαάκ στο συρματόπλεγμα που ὀχι µόνο δεν αμφισβητείται πια πρακτικά, αλλά και που εφειυρίσκονται τρόποι και φράσεις απὀ πολλούς (που πληθαίνουν) και καθημερινά, για να περνιέται στον λαό πως αυτό (το συρματόπλεγμα) εἶναι ένα δεδομένο και ένα µη ανατρέψιµο καθεστώς. µε το οποίο θα πρέπει να συνυπάρξουµε. Και μάλιστα ειρηνικά] ΟΙ ΓΚΡΙΖΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ Γράφτηκε πρόσφατα πως «υπάρχουν στην ιστορία υπό κατοχή λαοί οι οποίοι, στη διάρκεια της σκλαβιάς τους, και χωρίς να έχουν καν κράτος, κατάφερναν να διατηρήσουν τουλάχιστον στοιχειώδώς, την αξιοπρέπεια τους και τον αυτοσεβασμό τους. Και πως υπάρχουν όµως και λαοί, που αυτοεξεφτελίζονται και αυτομαγαρίζονται». Καταδικασμένοι έτσι, απὀ µια µεγάλη µερίδα της ηγεσίας του. Η αλήθεια αυτής της ρήσης, δυστυχώς, καθρεφτίζει µια πραγματικότητα σχεδόν απόλυτα (θάλεγα) στην δική µας περίπτωση. Γιατί τί άλλο απὀ ταπεινωτική πορεία προληπτικής αυτοκατάργησης είναι το ότι - παρά την αἱμοσταγή και καθ’ όλα καταχτητική συμπεριφορά του καταχτητή και των εδώ δολοφόνων του - εμείς εδώ: Συρόµαστε στα πόδια των εγκληματιών Τούρκων. (κάποιοι ειρηνιστές και απὀ κεκτηµένη οπορτιουνιστική υστεροβουλία). Απολογούμαστε εγγράφως και εκλιπαρούµε έλεος για τα «γεγονότα» της Δερύνειας και διασύρουµε τα θύματα της τούρκικης θηριωδίας, που δεν άντεχαν ἀλλο την κατοχή. Νομιμοποιούμε διεθνώς τους σφαγείς µας και τον Ντενκτάς (τον αναντικατάστατο συνέταιρο µας) σαν αθώους του εγκλήματος της 11 και 14 του Αυγούστου και ολοπρόθυµα διαπραγµατευόµαστε την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την έννοια και την ύπαρξη του κράτους µας, αναζητούντες ασµένως... εκτόνωση. Εκτόνωση, για ποιο πράγμα άραγε Μήπως για να διευκολυνθεί η κατοχική ειρήνη των νεκροταφείων Ἠ για να δοθεί η ευκαιρία και ο χρόνος στους λύκους και στα αλλα παράγωγα της κατοχής, να ανασυντάξουν το προσωπείο τους ενώπιον της διεθνούς κοινής γνώμης που, ούτως ή άλλως, τάχει χαμένα µε τη δική «μας» πρὠτιστα στάση έναντι της κατοχικής Τουρκίας, αλλά και των εδὠ παραγωγών της, Τους ὀποιους λοιπόν ηµιαθώὠουςκαι Πμιένοχους, που έσπευσαν και απὀτισαν φόρο τιµής στους δύο νεομάρτυρες της νεώτερης Κυπριακής ιστορίας (αφού νωρίτερα χλεύασαν και προσπάθησαν να αμαυρώσουν την θυσία τους, ἡ να εκφυλίσουν τα μηνύματα της, µε τις γνωστές αριστεροδεξιές ρετσινιὲς που εκτοξεύονται για όλους όσους κρατούν µε τα δόντια κάποια οράµατα ακόµα) ερωτούµε. Αυτοί, κύριοι έπεσαν αρνούμενοι και αμφισβητούντες τα οδοφράγµατα. Εσείς όµως Εύχομαι δηλαδή, να µην επέλθει το μοιραίο (που προλέγεται για ἀλλοθι), και να «μας» βρει υπηρετούντες - πατριωτικά πάντα - τα συρμµατοπλέγµατα των γκρίζων και όχι (αλλα ευθυνών) της παραπαίουσας ηγεσίας μας. Και ας έχουµε πάντα κατά νου, εσείς οι ἐνθεν εχθροί και οι ένθεν αναιδείς του οδοφράγµατος και των συρματοπλεγµάτων πως, µπορεί να σκοτώσετε τη ζωή µας, αλλά ποτέ την ελευθερία µας. 5,ΑΜΑΤΗὺΣ5 ΑΝΕΝύΕ, ΙΙΜΑΡΡΟΙ. τει... 923782, 314500, 09-565166. ΕΑΧ: 3144931 ΚΑΝΤΑΒΑ ΜΕΝ. Ρ, ΗΑΡΡΕΘΗ! Νεν ἘΕοαά ἵατπακα, Κοίπους, Νἰσοδία, ἆ ἐπιᾶςςο] Τε]. 04-322950 ΠΜ Σο Π ) ες ΑΓΡΟΤΗ Εύχεται γρήγορη επιστροφή στην ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 Του Φάνη Μαλκίδη ίναι γνωστό ότι η Κύπρος, έμεινε για πολλά χρόνια στο περιθώριο της πολιτικής σκέψης και πρακτικής, για λόγους που εἶχαν αποφασιστεί µετά το τέλος του Β᾽ παγκοσμίου πολέμου και επισφραγίστηκαν το 196552, χρονιά ένταξης του Ελλαδικού κράτους στο ΝΑΤΟ. Έτσι θα μπορούσαν να εξηγηθούν πολλές αντιδράσεις της επίσηµης πολιτικής ηγεσίας, όπως η χλιαρή της στάσης όταν οι τόμοι µε τις υπογραφές που εκφράζανε τη θέληση του 999ο του Κυπριακού λαού για ΕΝΩΣΗ µε την Ελλάδα έφτασαν στην Αθήνα ἡ όταν κατά τη διάρκεια του αντιαποικιοκρατικού αγώνα οι διαδηλώσεις της νεολαίας και των φοιτητών πνίγονταν στο αίμα. Τη µέρα που απαγχόνιζαν τον Παλληκαρίδη, στην Αθήνα είχαμε 4 νεκρούς φοιτητές! Και όλα αυτά για να µην διαταραχθούν τα συμφέροντα των «πολιτισµένων» Αγγλων που έστελναν στην αγχόνη τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, τους «τρομοκράτες» όπως τους αποκαλούσαν, συνειρµικά μας έρχονται παρόμοιες εκφράσεις για απελευθερωτές, που χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν οι Μέτερνιχ και οι ιερές συμμαχίες του πλανήτη και για να διασφαλισθεί πάντοτε η ακεραιότητα της Τουρκίας. Η αυτοδιάθεση - Ενωση έγινε ανεξαρτησία, η ιστορία της ΕΟΚΑ, του Αυξεντίου και του Καραολή ΕΛΑΛΟΥΛΕΤΙΗΕ ΚΕΡΥΝΕΛ Πράξη τιµής και µνήµης Πρόταση που έγινε στο Δήμαρχο Παραλιµνίου κ. Νίκο Βλίττη, 5 Σεπτεµθρίου 1996 απουσίασε και συνεχίζει να λείπει απὀ τα σχολικά και πανεπιστημιακά βιβλία. Ακόμη και µετά την εισβολή και το θέατρο σκιών της εθνικοφροσύνης και των ντόπιων υπηρετών της ξένης κυριαρχίας της πατρίδας µας, η Κύπρος έλειψε από τον Ιδεολογικό µας προβληματισμό, την πορεία για την µόνη δίκαιη λύση, µια και προηγούνται η συνοχή της συμμαχίας, η ασφάλεια της Τουρκίας. Στην αρχή «η Κύπρος ήταν µακριά» αργότερα «δεν στέλναµε τα Ελληνόπουλα για να µην τα εγκλωβίσουμε» (Βαρβιτσιώτης), πιο µετά µας προέκυψαν πρέσβεις που ζητούσαν να τα «βρούμε» µε την Τουρκία και να αποδεχθούµε λύση συνομοσπονδίας (Τζούνης Παπούλιας και άλλοι), αργότερα εμφανίστηκαν πολιτικοί που µας προέτρεψαν να υιοθετήσουµε ἑνα κράτος ομοσπονδίας στο νησί (Κύρκος, Ράλλης), ενώ τέλος, ορισμένοι προχώρησαν πιο µακριά συστήνοντας τη διζωνική λύση για την Κύπρο και την συνεκμµετάλλευση του Αιγαίου µε την Τουρκία (Θεοδωράκης)! Βέβαια ο λαός έχει καταλάβει εδώ και καιρό πάρα πολλά. Και ιδιαίτερα έχει καταλάβει πως 26 χρόνια, οἱ προέδροι, οι ειδικοί απεσταλμένοι, οι πρωτοβουλίες των πλανηταρχών και των πρώην αντιπάλων ηγετών τους, της «ευαίσθητης» Ευρωπαικής Κοινότητας, δεν είχαν αντίκρυσµα, ὃεν είχαν πρακτικό αποτέλεσµα, δεν έφεραν την απελευθέρωση. Γιατί η τύχη των 1619 αγνοουμένων παραμένει άγνωστη, χωρίς παράλληλα να γίνει απολύτως τίποτα για την καταδίκη του αρχιδολοφόνου Ντενκτάς, οι σκλαβωμένοι ἘἙλληνες της Καρπασίας ολοένα και λιστοστεύουν - αυτοί έχουν ονομαστεί «εγκλωβισμένοι» λες και είναι προσωρινός κάποιος που ζει στην πατρίδα του και θα πρέπει να απεγκλωβιστεί - οι 4,500 νεκροί του 1974 περιμένουν δικαίωση και 200.000 πρόσφυγες αναζητούν την επιστροφή. Γι αυτό ο λαός ανέλαβε ουσιαστικές πρωτοβουλίες, οι γυναίκες περνούν τη γραµµή που τις χωρίζει απὀ τα σπίτια τους, οἱ µαθητές πετροβολούν τα πιθηπιθἰοϊἰκ της «ειρηνευτικής» | ΑΝΑΣΦΤΑΝΦΙΑ ΚΕΣΦΤΑΚΑΝΊ ΡΙΚΕςΤΟΝ: Ραϊηῤρος (ΠαΓγαἰαίπρους ΟΡρεπίΠΡ - ΒίΠΠεΙ ὁς Ώθηςε [1νο Μιςίς - Ὀαποίπςδ - Ογρτις Με7ζε Τεκείεπα Ηοῖε Αρίς, Ροίαπιος Υ6ΓΠΠΔ5ΟΥΙᾶ5 ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ Τε]. 05-326226 ΙΙΜΑΣΣΟΙ. ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ επιχείρησης του Αττίλα καιτους «αστυνομικούς» του Ψευδοκράτους, οι μοτοσικλετιστές πήραν απόφαση µαζί µε τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, να φτάσουν στην Κερύνεια. Η Ελευθερία κερδίζεται µε αγώνα, όπως έπραξαν οι Κύπριοι πριν 40 περίπου χρόνια µε το Ενωτικό κίνηµα της ΕΟΚΑ. Αυτό αντιλήφθηκαν ο Τάσος Ισαάκ και ο Σολωμός Σολωμού και αντιστάθηκαν στο άδικο δίνοντας τη ζωή τους για τη λευθεριά. Θυσίες που δεν πήγαν χαμένες αν και η ηγεσία µας σύστησε «αυτοσυγκράτηση». Θυσίες που στην Θράκη, στον Έβρο, θύμισαν τις ανάλογες των δικών του παληκαριών, του Χρήστου Χατζόπουλου και του Χριστόδουλου Δοιτσίδη που ήρθαν στην Κύπρο ως απελευθερωτές το 1974. Αν και αργά, η Ελλαδική και η Κυπριακή τοπική αυτοδιοίκηση µετά απὀ δική µας πρόταση, άρχισε να δίνει στις οδούς και στις πλατείες των πόλεων και χωριών, τα ονόματα των Εβριτών απελευθερωτών της Κύπρου. Των συνομήλικων στην αιωνιότητα µε τους Τάσο και Σολωμό. Επειδή 25 πιστεύουμε πως η Θράκη, η Κύπρος (και φυσικά το Αιγαίο) αποτελούσαν και θα αποτελούν ένα χώρο του περιφερειακού Ελληνισμού που έπαιζε και θα παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στο μέλλον και την πορεία του έθνους, επί Βυζαντίου τους είχαν δοθεί οι «πρόνοιες» ως ακρίτες, σήµερα τα «δώρα» της μετανάστευσης, της εγκατάλειψης, της εισβολής, η συμβολική αλλά και ουσιαστική σύνδεση των 4 νέων μεταξύ τους, µε την κοινή θέληση για λευθεριά, εἶναι αγκαία και επιβάλλεται. Στο Δήμο Παραλιμνίου εκεί όπου έμεναν οι δύο νέοι ήρωες «καρτερώντας να φυσήξει ένας αέρας» προτείνουμε, να ονομαστεί µια πλατεία που µια η πλευρά της θα γράφει οδός Ισαάκ- Σολωμού και η ακριβώς απέναντι, οδός Χατζόπουλου - Δοιτσίδη και να ανεγερθεί ένα προσκυνητάρι στο οδόφραγµα της Δερύνειας προς τιµήν του αγίου Ραφαήλ που γιορτάζει στις 20 Ιουλίου, µέρα τς εισβολής για να τελούµε το μνημόσυνο των 4 νέων, που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία, δυναµώνοντας και άλλο τους δεσμούς Θράκης - Κύπρου. Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι τοπικές αντιπροσωπείες, έχουν δείξει ότι είναι πολύ πιο μπροστά απὀ την επίσηµη ηγεσία. Με τη συμπαράσταση του Κυπριακού και Θρακικού Ελληνισμού, η απόδοση της ελάχιστης τιµης, στα σύμβολα ελευθερίας και αγώνα, θα γίνει πράξη πολυ γρήγορα. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ σηµαίνει επιστροφή της Κερύνειας αν ἅ ευθίέίαηςς οἱ λοσαΐου νὰ ΠίρΠΊθεκ οαυἱρπιθη! ΌΥ ος Ργοδεκίοπαί Ίδοπη 14) Αρίς δ Ηουςθ: ο ο σος α ςα]θίήο Ὠἱ5Ώ 9γσίθτης ἴοι Ηοἰθίς, Αρὶς ἃ Ηουσας ΗΕ ΝΗΕ ΕΜ Απίσησς ἠπεααῦοσς ας βηιοί Τν Οἱήωυήοη {οι Μαίΐθίς, Αρίς 1.9. 1Εἰδοποσίς ἰαρ ἴοι δθινίοῬ δι πθροίις Ρας - ΕυΒΑ - ΙΚκυΖΙ : ΡΑΘΟΡ -ΑύΑΟΡΑ ραις ΟΜ : ΟΚΑΚΕ - ΑΕὶ5 - ΡΑΜΑΓΙΡΦΕ ΑΝΏΕΕΣΕΝ - ΜΕΙζ - ΔΟΝΥ «ΙΠΝΟΚΑ ΗΙ-Εἱ ἃ ζΑΕ Αω0ΙΟ ΡΥΣΤΕΜ5 «ςοπιροηθη! 5γ116Π.5 - Μιαϊ δ ΜΙΩΐ θγή/θίηε «1αίςς εθιοςἥοη οἱ ὀρθ8ακθις «σαι Αμσίο δγΗ 6ης δ. ηαβσήοσς «ὐιουπά Ηοποφ Οἱηφηις 3γμφίης αροήαδίας, Μσϊκπιοη», σασί ὅπο λοσθησήο «Όδδἱσα οἱ δουπά Ομήρου δγείφπήε (οι Ηοίΐδιε, ώὤ΄ « Εἰθο!ιοπὶο ἰαῦ {οι δθινἰςθ δ. βθραίι .. 8 ΙςσΗΠΝ - ΗΦΗΤΝΑΝΕ ΒΕΣΕΑΡςΗ : ΜΑΚΤΝ ΟΥβύ5 - ΜΙΦδΩΝ -ΥΑΜΑΗΑ - ΟΕΙΕΕΠΟΝ 8ἱ - ΗΑΑΜΑΝ ΚΑΒΟΟΝ -«ΑΜΟ:-5ΟΝΥ Ἱ ΡΑΝΑΞΟΝΙΟ » 5ΑΝ5ύ! - αυοιο ΊἹΕςΗΝΙΖΑ σἰΑβΙΟΝ -ποςκεοκῦ ΕΟΣΤΦΑΙΕ:: »ΕοςΦηήθ οσα Αποηιοήας , . 3 Ιδααβος οἱ ὀγείθιης να όεριοαςίταῦσπ αἱ ους Μσίοπίηο Κοοπι Βοοκσαάειο πο 1)! πο. Τεἰ: 0ό-249750 1 Ασαρίηογος ΦΙΓ86ἱ, ΡαρΏος | ΡΕΟΕΕΕΣΙΟΝΑΙ 5ου ΝΌ ἃ ΗΟΗΤ α Ριοϊθεσοησί δουπά σηα ΗΟ8Πἱ φαυίρπυθη! /οι 5“ Οωβοπῃ Ὀθύσηε οἱ δουπαὰ απα Ης)Η 9γείοιης αγιόφο ριο]θοίοις κεἰφοορίὶς ἰαῦ [ο δθινίοφ ἃ πδροίις 4 -ΤἱθρηοῃΘ 9Υδίοηης {Οἱ Βήηθεδος δι ἠοπιθς Ἅ Ττ Γαχ: 06ό-2424Ί]ό Όΐεοσε. Ομὸε, 8αιΡ δ Βθµαιοπα 68Ε5Ι - ςΟΜΜΟΝΙΥ . ΕςἰΕΗ -4ΑΜΟ -8ἱ - ΤΕΟΗΝΙΟΣ -Ρενον -οιουο τειΕςλλλλμΗζατιονς 65Μ Μοῦᾶῦθ Ρποηςς δω96 ἃ νο ἴωθ ἰδίθρΏοηθε “Α ήν 5) ά ε/ ΡΑΜΑΞΟΝΜΙς -ΤΑΚΑΜΙςΑΥΝΑ -ΤΑΙκΟ ἐπιοςου -οκὶὰ 95 ρῖν .- » δν - τ ο ον , . : -- αν» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΕΛΛΑΟΥΛΕΟΤΗΕ ΚΕΕΥΝΕΙΛ Μια ενδιαφέρουσα εισήγηση που είχε γίνει απὀ τον Δρα Ανδρέα Κωνσταντινίδη πριν απὀ την εκδήλωση των μοτοσυκλετιστών και η οποία δίδει συνέχεια στην αγωνιστική πορεία του κυπριακού λαού. Την αναδημοσιεύουµε διότι πρέπει να µας προθληµατίσει σοθαρά. «Θέλει τόλμη και αρετήν η Ελευθερία. Κληρονομµια και δίδαγμα ὀχι µόνο της Ελληνικής ἱστορίας αλλα και της Παγκόσμιας ἱστορίας, Θέλει τόλμη και αρετή η ελευθερία ὀχι δια να σκοτώσεις τους απεναντι σου ενόπλους, Π τολµη και η αρετή δεν αναφέρονται µόνο σε στρατιωτικές πράξεις και ενέργειες. Η τολµη και η αρετή πρεπει να εφαρμόζονται στον τρὀπο µε τον οποίον πρεπει να αποδειξεις την καταπάτηση τὼν ανθρωπίνων δικαιωµατων. Όλες οιπορειες τω γυναικών. ολες οι πορείξς των «ατόικῶών τον σκλαδωμµενων χωριών µας ολες οἱ βκὀπλωσεις των µαθητων μας ὅτο δοφραγμα Όλες αώτσο οἱ ΕνΡΟΝΕΙΕΟ καὶ αοξτη διχαν και Τολμῃ, Ἱίλην ομως Όλες αιτος οι ονερνεδὸ και οἱ ὑκόπλωσεις Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ εφοριζαν τους εκάστοτε κυβερνώντες δια το ενδεχόμενο µιας νέας παρεκτροπἠς των Τούρκων µε το ενδεχοµενο είτε της κατάληψης της ελεγχόμενης ζώνης απιο τα Ηνωμένα Εθνη (ζώνη αντιπαράταξης) είτε της προέλασης των Τούρκων προς κατάληψη νέων ελεύθερων περιοχών. Εχαρακτήριζαν τρελες τις ενεργειες των γωναικώὠν πλείἰστοι µεταξυ των οποιων και πολιτικοι. Όμως τον ελληνισµο τον ανυψωσαν πραξεις και ενεργειες Οχι µονο των νουνεχων Ελληνων αλλα και των ετραιΔων» Ἑλλήνων, ὅμοτι και αυτοι οἱ ωελοι» εἰχαν γνωση της τολµης και της αμετῃς, ὃ ον τοπ αας µετα απο ἴσσα χθθνιὰ πο των ΑΤΤΙΑΑ ὧρν 5η Ειμαι Ὠ πολιτδιακ και ο πο αΤΙΚΠ ασς πναλοίλει ορνασς να οργανώσει την ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ. Ειρηνική. όχι για να σκοτώσει τουρκοκύπριους και Τούρκους αλλά για να αποδείξει ὁτι σ αυτο τον τοπο καταπατούνται αξίες και δικαιωματα απὀ τους στρατοκρατορες της Άγκυρας και του Ντενκτάς. Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑπρέπει να αρχίσει κατά µήκος όλης της Γραμμής Αντιπαραταξης µε τον πρὀεδρο.την κώβερνηση ολους τους αρχηγους των κοµµατων. τους βουλευτες, τον ἀθχιεπισκοπο. τους Επισκοπους 'µαρχους των πολεών. ετῃκεφαλης µιας ναλῃς λαοθαλασσας μὲ στοχο να Ἰνπσυμε ολοι θἰρήνικα προς τὴν ιο, Να κἁπθουν Γεοουσια α τα νο ένσφαιρος ἡ ηθική θα µπορουσε να σταματήσει αυτή την πορεία, ποιος ΑΤΤΙΛΑΣ θα μπορούσε να πυροβολήσει εναντίον αυτής της πορείας. Με αυτόν τον τρόπο θα δείξουµε σε όλο τον κόσµο το σναφαίρετο δικαίωμα της επιστροφής και του κάθε ανθρώπινου δικαιώματος µας. Με την πορείαν αυτή ο Ντενκτάς και η Άγκυρα θα βρεθούν εκτεθηµένοι διεθνώς όταν οι κάμερες των διεθνών πρακτορείων δειχνουν ταυτόχρονα σ᾿ όλο τον κόσµο µε ποιο τρὀπο η Τουρκία κρατεί τον τόπο µας µοιρασμένο στα δύο. Αν τα Πνωμενα Εθνη παρατηρήσουν ὅτι ὅξν σεβοµαστε το ΣΤΑΤΟΥΣ κΒΟ της νραµµής αντιπαράταξης και ότι δεν Όµαστε την υπογραφή µας ας µην το σαρουμεξ ως προσβολή, Πρώτα ας βρουν τς Πνωμρνα Έθνη τροπο να εφαρµοσουν Όμέτοι πρωτα τις ὥικες τους ὠπογύραφες. πω τις αποψεις µου υια ττ ΜΕΓΑΛΗ ΞΙΑ ὤνο.ντα σε ολο τον λαο και πρ τς αιόουεις αυτὲς ὰ ενώπιον του) ν ε 4 ς ΡΩΣΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : κ ἦ ΣΧΟΛΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ..- ο. { ᾗ Ἑμπορειομενοι, σπιχειρτµατιες’ ἡ Γ Ὀυριστικοι Πράκτοοσες, Σ:νανοι Γι τοαπεέικοι' ἳ , Μαθητες ΜΑΘΕΤΕ ΡΩΣΙΚΑ Α τν τε ῦ ΝςΙΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΗΚΗΣ ΘΕ) ντ Αι ΑΡ Να Ανα ΟΣΟΝ. η ο ο] ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗ: αν) Ὀελ κι Ασε Ας ἕ ΤΕΝΑΡΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟκΤΩΒΡΙον ἱ ριουργόουν (ωνηματὸ τν αρκλζ ος κἲἲ νο πούχωώωενε ειπεος τιν ο πῶ- 8 Σο νβνµατινα. Ἀραδινα ἳ κ υνεχιζονται καιφετος ὀισείρες εντατικων μαθηματων εν οποιςς 2χγουν σπµειωσει ἱ {μεγαλη επιτυχία μεχρι τωσο { ἐ διδασκαλία των μαθηματων νεται απο εµπεισο και ειδικὸ καταρτιοµενο προ: ἡ ἱ σωπικὸ ἔ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: η Ῥωσικὸ Πολιτιστικό Κέντρο ἱ Αιλάσιας 16. Λευκώσιο. τΠπλ. 441607 } μ.ν 3 'αραρτήματα της Σχολἠς ἀειτουρύγουν ἲ Λάρνακα: πλ. ΘΟΒΑΩΟΘ { Ἄρμεσος: σπιν ᾗ 1 Ὄψφος Αα «πο 4 | : 19, Κιίοι Νθτοιι οἵγ. Ρ.Ο. ΒοΟοΧ 142 ΜΟΝΑΡΤΕΒΗΥ ΒΙΕΑΝΑ ΟΑΓΕ -9ΘΝΑΟΚ ΒΑΗ Αγί8 Ναρ8 - ΟΥρίως νο Τει. 03 - 721910 . ... ὦ ον ὃν πο Ελ ἰς Ὁ σ σπα προς νο η ἕω Δ..- ὃς οὸς αν τα ο ο, ΤΗΕ ΣΩΟΙ ΑΕ -δΥΣΤΕΜΣ Κντιακος) ἡΤΜΙΤΕΟ ΕΔΑ ΑΔ ρΕΙΣ ΝΠΙΑΤΓΟΖΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ 62ΗΒ ΤΗΛ. 02-427086 ΣΙΡΟΒΟΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΕΕ ΔΛΑΛΟΧΛέΕΡΕΣ ΚΕΕΡΥΧΥΝΕΕΛ 25 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ (19/9/96): Ψήφισμα για την «Το Ευρωπαικο Κοινοβουλις. :θχοντας υποψη τα παλαιοτερα ψηφισματα του για την κατασταση στην κ Α, Συγκλονισιενο απΏ τις ος ἐλαβαν χωρα τον Αύγουστο τ διάρκεια ειρηνικης διαδηλωστις για επανενωση της νήσοι όποι ὁ--- Ελληνοκύπριοι δολοφονήθηκαν και αρκετοι τραυματίστηκαν. μεταξύ των οποιων μελη της εἰιρήηνευτικης δωναµπς τοι τες απο τις ὄυναμεις ασφαλειας --.' κατεχοµενου απο τους Τούρκους τµηµατος: της Κυπρος... ο. Β. Εχοντας υποψη το γενονος οτι :' Τουρκικη πλευρα οργανωσε αυτοκαλουµένες αντι - ὁιαδηλωσεις µε την ενεργό αναµειξη και σωµµετοχη οργανων και πρακτόρων του Τουρκικου στρατού κα. του παρανοµου κατοχικου καθεστωτος Γ. Έχοντας υποψη το γεγονος οτι ενας σηµαντικὸς αριθµὸς µελών της εξτρεµιστικής Τουρκικής οργανωσης «Γκρίζοι Λύκοι» είχαν μεταφερθεί απὀ την Τουρκια στην κατεχόμενη Κύπρο. οπλισμένοι µε λοστούς και ρόπαλα µε καρφιά µε σκοπὀ να συμμετάσχουν βίαια στις αυτοκαλούμενες αντι - διαδηλώσεις, δίνοντας το ψεύτικο μήνυμα ότι οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι δεν μπορούν να ζήσουν ειρηνικά µαζί, Δ. Έχοντας υπὀψη ότι σύµφωνα µε δήλωση της Κυπριακής κυβέρνησης εχει αποκαλυφθεί η ταυτότητα ενός µέλοιις του καθεστώτος Ντενκτάς το οποίο συμμµετέσχε στη δολοφονία του Ελληνοκύπριου Σολομώντα Σολωμού, κατάσταση στην Κύπρο Ε. Έχοντας υπόψη οτι τα ανωτερω τραγικα γενονοτα προκαλεσαν διεθνεις καταγγελιε: και την καταδικη απο όλες τις κυβερνησεις και απο ολους τους διεθνεις ορνανισµους. ΣΤ. Έχοντας υπόψη την επείγουσα αναγκη για δίκαιη και βιωσιµη λύσῃ του Κυπριακο: Προβλήματος που να στρἰζετα στο διεθνες δικαιο και στα περί Κύπρου ψηφισματα των Ηνωμενων Εθνών, λυση που να εἰνα: συμβατή µε το κοινοτικὀ κεκτημένο. 1. καταδικάζει τις δολοφονίες των δύο νέων Ελληνοκυπρίων απὀ τα τουρκικά στρατεύματα κατοχἠς και απὀ τα µέλη του παρανοµου καθεστώτος Ντεκτάς και εκφράζει την αλληλεγγύη του στις οικογένειες τῶν δύο θυμάτων. 2. Εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την αδιάκριτη χρήση βίας απὀ τις Τουρκικές κατοχικές δυνάμεις. 3. καταδικάζει την εισαγωγή από την Τουρκία στην Κύπρο, µελών της τουρκικής δξτρεµιστικής οργάνωσης «Γκρίζοι Λύκοι» για να συγκρουστούν µε τους άοπλους διαδηλωτές και θεωρεί ότι η πολιτική αυτή θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και την ασφαλεια στην Κωπρο. 4. Απαιτει τη συνεργασια της Τουρκιας στηΏ λήψη όλων των ανανκαίων µέτρων γιά αναγνώριση σύλληψη και προσαγωγη στη δικαιοσύνη όλων οσων ειχαν ανάμειξη στις δολοφονίες και στους πωοοβολισμούς κατά των ἄοπλων διαδηλωτώων». Η Αδούλωτη Κερύνεια χαιρετίζει τις αποφάσεις του Ευρωκοινοθουλίου καὶ εκφράζει πλήρη ικανοποίηση για το περιεχόµενο τους. Οι αποφάσεις αυτές του Ευρωκοινοβουλιου δημιουργούν σοβαρότατες ευθύνες για την κυβέρνηση για να δώσει σωνέχεια και το κυριότερο να πάρει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για να υλοποιηθούν τα πρακτικά µέτρα που ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο και επί τέλους να ασκηθούν πιέσεις στην Τουρκία. Θέλουμε να πιστεύουμε πως δεν θα βρεθούν Ευροβουλευτές (όπως έγινε και στο παρελθόν) να µας λένε ότι δεν προωθήθηκε η εφαρµογή των ψΨηφισμάτων της Βουλής διότι η Κυπριακή κυβέρνηση ζήτησε να µην υλοποιηθούν. Ψήφισμα για την κατάσταση στην Τουρκία «Παρ. 5: ζητεί σπὀ την Επιροπή να δεσμεύσει µπάραυτα, έως ότου δευ- κρινιστούν τα εκκρεµή ζητήματα κα! επέλθουν θελτιώσεις στους προανα- φερθέντες Τομείς, όλες τις πιστώσεις που προθλέποντα!ι στο πλαίσιο του προγράµµατος ΜΕΒΑ για σχέδια στην Τουρκία µε την εξαίρεση όσων αφο- ρούν την προώθηση Της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της κοινωνικής ζωής». Δεν ξεχνούμε πως ακούσαμε κάτι τέτοια στο παρελθὀν όταν η Τουρκία εξασφάλισε τη συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης στο Ευρωκοινοθούλιο. Ειµαστε βέβαιοι ότι οἱ διάφορες Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα συμφέροντα. κατω απὀ την πίεση και των Αμερκανών (που ἠδη εκδηλώθηκαν µε την προκλητική δήλωση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου) θα επιδιώξουν να αποτρέψουν υλοποίηση της απόφασης. Για τον σκοπό αυτό θα στραφούν προς την Κυπριακή κυβέρνηση για να µην επιµείνει σε εφαρµογή της απόφασης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει και δεν θα εξουδετερώσει και αυτό το «άνοιγμα» όπως έκαμε και µε τόσα άλλα παρόμοια στο παρελθὀν. ουν Μια ενδιαφέρουσα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταδίκασε την Τουρκία για την ισοπέδωση ενός κουρδικού χωριού και την καταστροφή της περιουσίας των Κούρδων κατοίκων του. Η προσφυγή εναντίον της Τουρκίας είχε κατατεθεί απὀ τους Σὰ αρχές Σεπτεµβρίου ανακοινώθηκε ὁτι το Ευρωπαϊκό Κούρδους χωρικούς. ΜΕ την απόφαση του, το Ευρωπαικό Δικαστήριο ὀχι µόνο καταδίκασε την Τουρκια αλλά η απόφαση προνοεί και για καταβολἠ αποζημιώσεων προς τους κατοίκους. Η πιο πάνω αναφερόμενη περίπτωση αποτελεί απόδειξη πως οι προοπτικές υπάρχουν για απονομή δικαιοσύνης, φθάνει να διεκδικηθεί η απονομή δικαιοσύνης. Παρόμοια µε τα πιο πάνω εγκλήματα η Τουρκία διέπραξε και στην Κύπρο χωρίς όµως μέχρι τώρα να γίνουν οποιεσδήποτε επίσηµες καταγγελίες µε συγκεκριμένες προσφιγές στα επίσηµα δικαστήρια. Τουρκίας. δημιουργήσουμε εμείς. Ο λαός παρέμεινε ακαθοδήγητος και η κυβέρνηση συνειδητά και εσκεμμένα δεν τ (ρε τις πρωτοβουλίες που έπρεπε ώστε να προωθηθούν κο. κατατεθούν τέτοιες προσφυγές σε βάρος της Επισηµαίνο: ε για ακόµα µια φορά την τεράστια σηµασία τέτοιων προσφυγώ' Οι οποιεσδήποτε καταδικαστικές αποφάσεις (ή απλά και µόνον ] ύπαρξη των προσφυγών) θα αποτελούν σοβαρο μοχλό π΄ .σης πάνω στην Τουρκία που θα υποβοηθούσαν καιθα ισχυροτ οιούσαν τις δικές µας προσπάθειες για αποκατάσταση της δικαιοσύνης στην Κύπρο και θα εξουδετέρωναν τις Τουρκικές πρωτοβουλίες που στὀχο έχουν την εὁραίωση τὼν τετελεσμένων και όλων των παραβιάσεων που αυτά επέφεραν στα ανθρώπινα δικαιώµατα του κυπριακού λαού. Έστω και τώρα, ας παραδειγματιστούµε απὀ τους Κούρδους χωρικούς και να αξιοποιήσουµε τα προηγούμενα που υπάρχουν. Και εκεί ακόµα που προηγούμενα δεν υπάρχουν πρέπει να τα ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΙ Γ. ΤΥΑΛΠΙΡΟΣ, ἃς ΣΗΜΙΟΣ, ήτο υποστατικό σας. ΔΙ2ΣΙΠΡΑΛΠΙΠΙ Δίνουμε Δύση στο πρόβθημά σας. Με τα ποἠύ οργανωµέ- να και εξειδικευμένα σε κάθε τοµέα συνεργεία µας µπο- ρούμε να σας απαβῄάξουμε απὀ τα ποἠύπβοκα και ὀύσκο- ᾗα ΤΕΧΝΙΚΑ προββήµατα που έχουν σχέση µε το σπίτι σας κ πα ΑΔ ΜΑΒΗΚΟυ ΒΗΟΤΗΕΗΣ ΆΑµερικανικες πισίνες και Αμερικάνικα βουζζί σε µεγάλο ξεπούλημα 10056. -- Αμερικόγικα Ἰθοιζσί - Κύπρο, εξαθέσεα απὀ 59.000. Συμπεριλαμβάνονται 1) υδροµασσάζ, 2) ειδικός χώρος για ράδιοφως, 3) φώτα, 4) ειδικός χώρος για ποτά. Τοποθέτηση µέσα ἡ έξω απὀ το σπίτι. -- Αμερικάνικες πισίνες: 1ὸ πὀδια (9.60 Χ 8 µέτρα), Συμπεριλαμβάνονται 1} Ἱ σκίµµερ, 2} απορρόφηση στο κάτω µέρος, 3) 2 Επιστροφές, 4) δωρεάν χλωρίνη για τις πρωτες εβδομάδες, 5) σκάλα κἰαίπίεςς-5ἰθθ, ϐ) τεστ για το νερό. 7) σαἰθὶν (οῦθ. 8] σύστημα καθαρισμού, 9) εργοστασιακή εγγυηση. Τιμή 25.000. ΄Συναγωνιζόµαστε κάθε τύπου τιµές. Σας ετοιµαζουµε την δική σας πισίνα σε ὁ εβδομάδες, ὴ Δική µας συντήρηση για εγγύηση 3 χρόνια. Τηλ.: 09-826067, 059-513500 Παραλίμνι Αμερικάνικα εξαρτήματα. τα μοναδικά στην τετραθέσεα από {4.500 και ρω πο ρηοσο ΕΚΩΠΤΑ ρτς | ΣΤΕΛΙΟΣ Γρήγορη και άµεση εξυπηρέτηση από τις 7.00 το πρωί µέχριτις 12 το βράδυ. Είµαστε ασυναγώνιστοι καὶ στην ποιότητα καί στις τιμές, ΤΗΛ. 09-656348, 05-366368, 05-3535483, 05-346567 ΟΔΟΣ ΠΑΦΟΥ Νο. {7 και Νο. 30 - ΛΕΜΕΣΟΣ «Κτίσµατα (Γενικά) .Ὑδραυβικά »Πβακόστρωτα και »Ἠβεκτροβογικά δ- Περιφράξεις τηλεφωνικά «(Κἠαδέµατα δέντρων ΗδΔεκτρονικά και συντήρηση κήπων) (Ψυγεία Τ.Ν. » Ανακαινήσεις »Κάάΐος .Αποχετευτκά .Αμεοπάήοης « Αβουμίνια και Πλυντήρια και Επιδιορθώσεις οποιεσδήποτε ἀθλες «Κυΐίοτ - δεωεῖθες ηλεκτρονικές συσκευές) Αλλαγή δ- καθάρ. »Μεταββικά Ντεποζίτων «Ξυβουργκά .Απομονώσεις Αλλαγές σπασµένων Μπογιατίσµατα »Λἡλαγές σπασµένων γναλιών ΟΙΚΟΣ ΜΟΔΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΓΑΜΩΝ - ΑΡΡΑΒΩΝΟΝ - ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ ΤΑΡΟΝΕΑΙ ΡΕΣΠΑΡΑΤΕΕΛΙΑΥ ΚάῑΣε ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΟΙΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ - ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΩΟΣΤΑΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΤΕΛ. 925105 Πεείσηες Μοάε]ῖςί 00653068 ΟΙΚΙΑ. 522810 ΑΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ !7Α ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΗΛ. 749520 Δημήτρη Χάµατσου 475. ΔΑΛΙ σ 26 Ακόμα µια αποστολή των Βρετανών «Φίλων» της Κύπρου πέρασε απὀ την Κύπρο στις αρχές Σεπτεµθρίου (αποτελούμενη από τον πρὀεδρο της Επιτροπής Λόρδο ΒείΠε!!, τους αντιπροέδρους της, Βουλευτές κ.κ. Βορίη ΗΕ ΛΑΘΥΧΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Οοτυεῖ, ΑΠίΠΟΠΥ 0οοπιῦς, Νίᾳ6ἱ Ενθης και τον Γραμματέα της Επιτροπής κ. ΕθΓίά ΜΙτΌβϱΩηθγΙ, Θα περίµενε κανείς πως κάθε φορά που οι οποιοιδήποτε πραγματικοί «Φίλοι» της Κύπρου θα περνούσαν από εδώ, η επίσκεψη τους θα προκαλούσε ουσιαστική τόνωση του ηθικού του Κυπριακού λαού µε τα μηνύματα που θα έφερναν και την δημοσιοποίηση των προσπαθειών και ενεργειών τους υπέρ των δικαίων του Κυπριακού Λαού. Δυστυχώς όµως αυτοί οι «Φίλοι» της Κύπρου κάθε φορά που έρχονται εδώ επιθεδαιώνουν τις εκτηµήσεις µας ότι κάθε άλλο παρά «Φίλοι» της Κύπρου είναι. Είναι μάλλον «Δούρειοι Ίπποι» που χρησιμοποιούνται παράλληλα µε Ἴμο Εηοπά9 οἱ Ογργυα” Προσωπική εκτίµηση της - | ΦΑΝΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ. ΕΤΑ την τουρκικὴ εισβολή του 1974, δημιουργήθηκε στο Βρε- τανικὀ Κονοβουλιο µν ομάδα πίεσης» µε την ονοµοσία Φί- λοιτης Κύπρου» Σήµερα στη βρετανική αυτή ομάδα βσουλευῖων ουμπεριλαµμβάνετα και ενας περιοριοµένος αριθμός Ελληνοκυπρίων ὅπως ο ὅρ Χαπήπης,οκ Κ. Καρράς Οικονόμι- κοιπὀροιγια τις ὁραστηριότητες τὴς οργανω- σης αυτης προφανως εξοσφαλἰζόντσισπό ὅμά- Φορες Πηγες, καθως και από τη Γερμανία και Καναδα, (ῶνκαι οἱ προγματικὲς πηγες Των σὀ- (Μων ὃε διευκριιζονταὴ ΑπόἒάἌτο Ἠ874 µέχριτο 19960) καεγενικό ἀπὸ την ιὁρυσή της Ὁ οργανω: Οπσιτη ειχε ως σροςδρό της τον Λορῦο κάρα: Σᾷνι ενην ανθρωπιά Πο Ένωριζε πλήρως το ὅε χητοµικά σχέδια του Ἐπουργείου Εξωτερίκων της Βρετανίας για την Κωπρο Όι οσώχωι της ργανώσης αυτής απὀ τον καίρο της ιδρυσής σης ἦταν καὶ εἶνσιή προὼ θηση της πολίσικης ταν Υπουργείου Εξωτερι- κων της Άρεταννας ὁπὰ της Διζωνικης Δικοι- γοτικης Οµοσησνόνας Όιο ουγκεκρῳένα η ομαδα αυτή ουμβαδιζει µε τὸ Φόρεῖν Όψις κοι υποστηριζει την πολική του στο ΚώσριΩ- κά Ειναιη οµαδο αὐτήπου προῴθησε ψυχή τε καιθωμµατ την φεμτοτομτότητα ης «Κωηριο αυνης», κο αῥωτοὐτασηος σιοξεὐπάθωμµα ης περιβόητης επονοαπροσέγγισης Ητον ἡ ὅμαδα οὐ τή πο ννξ σεμινάριο οτο ΠΟΛλΗΤΕΧΝΕΙΟ Βορριου Λονδίνου στις 20891, ενω ο ,μικλειοε Ὁ ὑοργονωτική εκτροπή της προσφιψικες Ὀργόνωσενς και Συνδέσµοως στο Λονδινο. κάλεσε σωῤειο Τουρκοκυπρίων επανσπροσεγγιστων απὀ την κατεχὀμένη κύ- προ καὶ το Λονδινὸ να καθυβρίξουν τα δίκαιά μας, τον εθνικιοµό µας, κοι νὰ αροβάλ- λουν τις «αδικίες» που εμείς κκόναουε» εις βάρος των Τ/Κ Η Μαίρη Σάουθκοτ βοήθησε την καἸαπτωστη ομάδα δικὠν µας (/ και Τουρ. κοκωπριων δήθεν επαναηροσεγγιστων στο Κάμπτεν του Λονδίνου,μιας ομάδος που έγινε ουσιαστικά δορυφόρος ξένων προς του Ελλη- νισµο της Κύπρον συµφεροντων.. Χαροκτησι- στικό το γεγονός τι ῃ Αβαιρη Σάσωθκοι, αρώ- ην γραµµαο]εος τών «Φιλων» έχει στενότατες σχέσεις µε την περιθωριακή και ὀντως ετιζή- µιων αυτήν οµαδα Η Μαίρη Σόάοιυθκοτ εἶνοι Μέλος πις Οµάδας Φιλοιτης Κύπρου Παράλληλα. και λίγα χρόνια αργότερα, εδοι- θηκε κο µια ἀλλῃ αντίστοιχη οργάνωση στη Βουλή των Εγγλέζων Ἡ λεγόμενη ομᾶδα των «Φίλωντης ΤΑ ΒΚ» Ενώ ὅς σιδικοιµος «ὠί- λοι» προωθούν την ουγκαλυμμένη διχοτόμηση µε Το προσωπειο της Διζωνικὴς δικοινοτικής Ομοσπονδίας, Οἱ «φιλοι» του Ντενκτός ἄπροω- θουν ανοικτά την εδροίῴση κὀι δικαίωση του Φευδοκράτους και την σναγνωρισή του. Όωσι- αστικα και σε τελευταία ανάλυση οἱ ὅυο αυτές Οργανώσεις Βρετονων βομλευτων µέοα στη βρετανική Βουλή εινοεµια βρετανικἠ πυραμίδα συμφερόνίων. Το τέρμα αμφοτέρων των «Φὶ- λων» (άνκαι απὀ δυο διαφορετικές κατευθύν- σεις) εἰνμ ἕνας κοινός στοχος -- Τα βρετανικό συμφέροντα και η κοίνη βρετανική εξωτερική πολιτικη Το γεγονός οτι ορισµένοι, ένας µικρὸς αρι- θµός δικών µας, είναι µέλη της οργάνωσης των δικων µος «Φιλων», εἶναι μάλλον ἔντεχνο Γις να δικαιολογουνταιοιενἐργειές των µετοπρὀ- σχηµα ὁ η εγκρινονσασιοιενέργειες καιγραµµη τους και οπὀ τους ὄϊκους µας -- αρα να µην ευθύνονται κὠς φιλοι», αλλά, να συνεπῶγετοι πως κόνουν οτιθέλουµε εμεις γα το καλὀὸ µος ἨΗπιστη και αφωσιωσή τους είναι στην πολητι- κή της χωρος τοις Εξαλλου. το βρετονικὀ Κοινοβουλιοδεν εχει εξουσιες να αλλάζειτην Εξωτερική πολιτικὴ τῆς χωρας, αλλά, τουναν- τον να την υποστηρίζει Ο λόγος λοιπόν που Ιὄρυθηκε η ομάδα αυτη ἦταν και εἰναιη προω: θηση της πολιτικῆς της Βρετονιος Αλλά κα κατιαλλο Με τις σχεσξις των µε ὄικουςμος ο: Όποιοι τους εμµπιστεοοντό, για πιστευοιν πως ειναιπρογµῶατιφιλόοιµας, οι Πρωτόοε«ελεγ- χουν» την τεραστια Οµὔγενεια τοι Λονδίνου εφοσον λογω ης βεσεωςτους, «αουμβουλγι ουν» τους ὄικους µας πως ὸ ἔνεργουν ἵὓχ υπαρχουν πολλές Περιπτώσεις που φιλοι µας Βρετανοί οὐµβουλευαν ανθρωπους της Όμο- σπονδίος στο Λονδίνονα µην αφήνουν ελληνι-- την Πολιτική του Βρεττανικού Υπουργείου Εξωτερικών για να µας παγιδεύουν στα νεοαποικιοκρατικά σχέδια της Βρεττανίας στην Κύπρο. Αυτή την φορό ήλθαν για να µας πουν ότι θα πρέπει να θιαστούµε να λύσουμε το Κυπριακό (στη θάση Των ΑΥΥΛλο τουρκικών διχοτοµικών σχεδίων της δεκαετίας του 1950) αν θα μπούμε στην Ευρώπη. Ἠλθαν για να µας πουν ότι η Βρετανία κα! οι ΗΠΑ θα πιέσουν την Τουρκία µε τον ἶδιο τρόπο που πίεσαν άλλες χώρες Της περιοχής. Ἠλθαν για να µας πουν ότι η Βρετανία δεν θα πιέσει την Τουρκία διότι έχει πολλά να χάσει αν το κάνει. Ούτε λέξη οι «Φίλοι» της Κύπρου για την ανάγκη κατάργησης της κατοχής. ανθρώπων. Ούτε λέξη για την ανάγκη αποκατάστασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ηπυραμίιδα των Βρετανών Φίλων µας... κέςσημαμες ναεμφανίζοντοιστις διοδηλώσεκ γιατ ενοχλεὶ ους Τούρκους, Να µην ψάλλουμε Ἰόον Ελληνικὸ Εθνικό Ὕμνα γιαἩ ενοχλεί και τούτο τους Τούρκους κ1λ. Ας έλθουµε όμως στα πιο πρόσφατα πα- ῥαδείγματα για να εξηγήσω ακριβώς το ρὀλό αυτό της ομάδας 5 Ψήφισμα 6491 Αμέσως µετά ιοφήφισμα 849 απὀ το Σ. Ασφαλείας οἱ «φήλοι», τότε µε Πρωτοβουλία του δη Ηθη Ἠσααι ο οποίος ἦταν υπέρµετρα σεβαστός ως ένθερμος φίλος πης Κύπρου, µέχριπου ονακαλφθηκεπως σε Χοροεσπερίδα Των ΣυντηρηἨκών ἀτόν η κὀρή του που ἠτάν υπεύθυνη γιο Την προβολή του ᾠευδοκρότους σε ἐντυπά τους, κατατέθηκε βοηθητικό ψήφιομα στη βρετανικὴ Βουλή προσυπογρόφοντας το δάθκαιτη Διζωνική Δι» κουοτική Οµοσπονδίαως λύση. Το υπέγραφαν τότε ένας σοεβοστόὀς αριθμός Βρετοανων βου- λευτων κοι βέβαια φίλοι της ομάδας. 9 Ψήψισμα 7θθιλμέοως µετότοψήφιυμα Ἴβθτου Σ, Ασφαλείας κοι πάλιν οι ἰδιοι «Φίλοι» έτρεξαν να ετοιµόσουν ψήφίσμαγιατη Βρετα- νικὴ Βουλή µε το οποίο καλούσαν τη Έρετανι- κἡ Κυβέρνηση να βοηθήσει στην εφαρµογή του 789. (βλέπε 29 1 93 γρ /θθκὶγ) Να υπενθυμισώ πην έντοντ αντίδραση της πλειο- Ψψηφίας των Ελλήνωντης Κύπρου τόσο στο θάἀθ ὁσον και στο 789 το οποίον υηπ]ρξε και θέµα συζήτησης στον προεκλογικὀὸ πυρετό του 193 καιένα ψήφιομαπουτοθο του Κυπρια- και Ελληνισμου εἰχε απορρίψει Το ἴδιο ενδι- αφέρον παράτηρουµε να εκδηλώνεται και για τῷ Βσορωσι, μονάχα λίγο καιρόπριντις ϱ4 Μα {- ου 1989 Στα Ψηφιοµατο Των αυτά κάι γιὰ να εκανοποιούμαστε και εµεις κάπως περισσότε- ϱο η να παρηγορσουµαστε καλύτερα, προστί- θεται και κάπσια φράση και ευχή για την τυχη των ὄμσαμοιρων αγνοοωµένων [να 19 χρόνια Όμως. συτς ἕνας σγνοσυµενος βρέθηκε, ουτε ενας. ἔποικος ξεκουμπιάατηκε, οὔτε ἑνας Τόυρκος εισβολέας στρατιώτης απεχώρπσε Πππο τω κατεχοµενα µος εδάφη, καιαυτη η κ Αθμοκραστις παραπσαιει Ἡλεπε γνωµοδοσηση εῶκὶ Σ0 κενα καὶ κὀµφιᾳ παρομενόυν τα , αµετρητα ψήφιομότο Των Ἠ Έθνων εκαιτου Σ Ασφάλειας, Δίχως κανένα αντίκρισμα, (τουναντίον αποὐείχθηκαν ἑνα σκέττος εµπαιγμός καίχάσιµο χρόνου) το ἴδιο και το ψηφίσμµατο στό Βρετονικὸ Κοινοβοικλισ. Το µόνο Που κάταφέρνουν εἶναι νὰ προσυβο- γράφσοων τα ξένα σχέδια και επιβουλές. Κάνέ- γας δεν κατέθεσε ψήφισμα π.χ. γιο εῴαρµογη του 3212ὶ Κανένα αποτέλεσμα δεν εἶχαν οἱ φιλίες τών φίλων όσον αφορά τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ. Τι αποτελεσµοτικὀ µας πρόσφεραν για τους εγκλωβιομένους, ΓΙὸ- σοι ανέλαβαν άραγε να µετοβιβάσουν διαβά. ζοντας νυς καταγγελίες της Άννας Γάλλου- ρου για τις ὄσλοφονιες και βάνσυση κακοµε- ταχείρισή που επιβάλλει το κατοχικό καθεσιως στους οδελφους µας στην κατεχόμενη Καρ- ποσία, Τόλµησε κανένας οπΦουτούς τους κφρὶ- λους» νά μεταφράσει καινα καταγγείλει µέσα στη Βουλή τών Κοινοτήτων, τα όσα συγκλανι- στικᾳ γίνονταιστην Καρπασία και να κοταγγεί. Ἀειτόοσο πην κυνικότητατης Βρετονίως όσο κΏι πην αγριότητα της «ουμµόχου» της Τουρκίας: Μια προς µία τις δολοφονίες Τόλμησε κανὲ- γας να αριθµήσει καινα στιγµατιοει τις οπών- θρωπες δολοφονίες των Ελλήνων Εθνοφρου- ρῶν και άλλων στις ακριτικές περιοχές από τους Αττίλες, Τιοποτελεσμαγικὀ μάς πρόσφε- ραν για 19 χρόνια όταν το 886 εδώ καιχρόνια (πρόσφατα µε το θέµα Ναδίρ) διαφημίζει τον Ντενκῖας ως Πρόεδρο του Ψευδοκρότους και τους ψευδούπουργους του ως Υπουργοιις κτλη,. Πόσες φορές έχουν άραγε οἱ «φίλοι» μας αυτοι υπογρῶψει και καταθέσει ψήφιομα στη Βουλή των Κοινοτήτων για ΕΠΑΜΑΤΟΠΟΘΕ. ΤΗΣΗ του Κυπριακού απὀ τη Βρετονικη κυ- βέρνηση, 1ο Υπουργείο Εξωτερικών, και πόσες φορές ζήτησαν άραγε να αλλάξει αυτή η τολι- Ἠικη Οξ μιο γνήσια ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙ. ΤΙΚΗ απο την τουρκική κατοχή και εισβολή, Πόσες φορες αραγς έχουν ως γνήσιοι ριλοι ζητήσειτην ἆμεσηῃ αποχώρηση των του ρκικων κατοχίκων στρατρυμάτων καιγύφτων της ανα: ἴολιας ως ΕΧΕΓΓΥΟ -α καλἠ θέλησή για τις λεγοµενες Ἱναπραν Τδυσεις, Ὀεκίινώντης πο την απελς (βρρω. , της κερυνιας καὶ ὄχι Ἡθναχα του Ἠορωσιοώ, Τώρα Οναφέρομηι σε ολους οσσης ενώχλωυνται Ἡιατι ψνο ντ επι κοιοέις γιο τόµε Βρετανός φιλος ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 Και πάλιν οι Βρετανοί «Φίλοι» της Κύπρου και του τελευταίου απὀ εµάς τους Πρόσφυγες. Είναι καιρός να γίνει επίσηµα σοθαρός προθληµατισµός για τον ρόλο αυτών των ανθρώπων. Ιδιαίτερες ευθύνες έχει η Ομογένεια στην Βρετανία να µεριµνήσει ὡὦστε να αποκαλυφθεί και να ξεκαθαρίσει ο ρόλος αυτών των Για σκοπούς ευρύτερου και περαιτέρω προθληματισμού επαναδημοσιεύουµε σχετικὀ άρθρο της ερευνήτριας δημοσιογράφου Φανούλλας Αργυρού στην εφημερίδα «Σημερινή» 11/7/93 καθώς και στα «ΝΕΑ» του Λονδίνου. δεν κατηγόρησε κανένας κανένα γιο «πράκτορες» του Φόρεῖν Ὄψις Ό χαρα. κτηρισµός εἶναι γελοίος τουλάχιστον. Καταρ- χήν οι Βρετανοί βουλευτές έχουν πρωταρχικό τους στόχο να υπηρετούν γαβρετονικἁ ουμφὲ- ρόντα και να ακολουθούν τη γραµµή καιπολι- πική Του Ὑπουργείου Εξωτερικών Ἰῆς χώῤόος τους. Εβομένως η παρατήρηση, ὁπ µε Ἡς ενἑργειὲς Τους κατά την ἀποφή µος υποσπῃ- ρίζουν τις ενέργειες και πολιηκή του Ύπουρ- γείου Εξωτερικών της Βρετανίας, εἶναι δκκαί- ωμά µας, όπως είναι ὄχι µόνο δικαίωμά Ίους αλλά και υποχρέωσή τους να ακολουθούν Τη γραµµή του δικου τους Ὑπουργεῖου Εξωτερι- κὠν. Έκουμεκαιεμείς το δικαωµανα έχουμε εἰστη και αφοσίωση στα δικά µος συµφέροντο κόεστη δροξ µας νοσωµή ὅπως Ὃων πιστεύουμε για το εθνικά µας οὐμφέροντα, που δεν εξυ- πηρετονται ποτ µς τὸ δ48, οὔτε µε το 788, συ σε µε ταμµέτρα ἐµειστοσυνης οὗτε (κοιειδι- κά} µε την εβισηροβή Όκυς γεσονιων του Βα: ρωσιοῦ, εἰσε µε ολόκληρο το Βοαρώσι Η απε- λεωθέρωση της Μήπρου ξεκινό απὀ την απο- χώφησῃ των ληστων, βιαστών κατακτητών της πατρίδος µας, οπό τα ΔΙκΟ µας ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΤΑΤΟ ἁιμανάκεσης Κβρενιας, Κοι όταν οι φίλοι ψας ξένοι, ὀπδι και νῆ εἶναι Τὸ κατανοῄσουν. ογνούσσαν ἄλλα σωμφέρόοντα και Πολιτικές, καὶ εργασεοιν ψυχή Ἐς και σώμᾶτι να αυτόν ταν προσανατολισμό κοι απελευθερωτική γραµµή, Τότε να τους απονγείµσυμε και κἀθε ἐπαίνο, τιμες και δόξες. Εδω στην Κιπρα, καὶ όπως διαβάζουν κα- Θημερινα οἱ αναγνώστες γίνονται καθη” μερινα καυτές κρηικές ος δικοὺς µας Πολίτι- καυς, σόσο σης Κυήροι όσο και τής Ελλάδος) επομένως, κα µας λείηθιεν οἱ «εκφοβισμµοῖν και πηρωσκυνήµατα Ὠλέπε Πχ. «Σ» 286 83 πρό: φτηκεγιατονκ Π Βασιλείου σολ. 3 «δβότι οι Άγγλοι οὐμβουλεφαν τόν τέως πρόεδρο, νο μην προβεί στην ἀϊληση ἔντοξης ἃρο το 1990» Βλέπε π.χ. «Σ» 27 6 33 γιο τον κ. Πάγκαλο πρώ: ην Ὑπουργὸ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Όσον αφορά την σαρουσία των 8ρετα- νων βουλευτών στις επῄσιες πλέον επε΄ χείακες κάτ ΕΡΙΟΧΗ «μνήμες» που καθνερω: ϐηκαν, λυπούμαι να προοθέοω πως η Κύπρος ὀχει μπουχήσει οτιὸ τέτοια, τόσο απὀ, τον, όσο και απὀ ἄλλες χώρες, Ἀυγδ᾽ πτό εἶνοι ΕΜΠΡΑΚΤΗ συμπαράσταση καὶ όχι ευ- χολόγια Οκ Ν Βολανόης μόλις ατις 236.33 έχει κατηγορηµατικὸ ὁπλώσει Έως δεν υπάρχει ὃν αφώτισηκοιστοιςς βΒαπω τους Ἰ0στο εζωτερι- κώ δε γνωρίζουν ον υπάμέει κύαρος. Ἐκείνο που ξέρουν εἰπε, και πολὺ ορθά, εἶναι πως υπάρχει «Τουρκική Δημοκρατία πης Βόρειας Κύπρου», ἡ «βόρεια Κύπρος». Τα όσα ἐγροψο δε για την κ Βδεβδίη ζθαί14 εἰναιτεκμηρίωμέ: να µε βρετανικό έγγραφα στο ββλίο «Ετσι κατέστρεψαν στην Κύπρο», και ἠδη της έχει γνωστοποιηθεί η ονοφορὀ Οράγμα που Την ξάφνιασς Ἡ αποδέσµεωση φυσικά. Καικάτιἀλ- λο ακόμα. Με τῆν αποδέσμευση των τελευτα!’ ὧν εγγράφων να τοετος 1962 (αναφορά έκανε στις αρχές ἰανοωαρίου και η. εφημερίδα «Εωαιάίθημ), αποκαλύφθηκε πως ανάμειζη στις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν όντως Βρετονοιβουλευτὲς, ὃεν κατήγορειτοι κανένας, εξόλλοι εἶναι θέµα οσφάλειας και υπεράσηισης Ίων βρετανικων συμφερόνῖων. το µόνο που θέλω να τονίσω εἴναιπως κανένας δε Ίνωριζει τι οὐσισσηκά ανἩπροσωπευει ο κάθε ξένος βουλευτής Όπως και οι ἴδιοι Οἱ Βρετανοί λένε. «[Πογὲ σοι µην εμπιστεύεσοι τους ηολιτικούσν. Και αμτό ακριβώς κάνω βά” σει Των στδιχξείων που έχω, Των γνώσεων που απέκτησα, και των δεδοµένων «ου υσάρχουν Τελειώνοντας θᾳ ἠθελα όμως να αναφερθώ σε ὅυο χορακτηρισµους για το Υπουργείο Εξωτερικών ἄου εκαναν ὅυο Βρετανοί ασλσι: κοι σα) ο 5, μες νεκάπστε χορακτήριοε εκείνους που κυβερνούν στο Φόρείν ΌὌψις ὡς «μια ομάδα ὄειλων καφκατζήδων και ανα” κατωστρων» «Α εσνΥπτΒ!γ1αι οἳ Φου (μηφ 5Η’ αΗ]ρις» β) Ο Λόρδος Τέπιτ πρώην πρόεδρος του Συντηρητικό Κοµµατος εὔιε «Το ΦόρεΙὲ Ώφις εἶναι το Υπουργειο σου εξυπηρετει Τα ουμφερώντο τών ξένών»ὶ Κανένος δεν βρέθη: κενα ζητησειαπο τον δι νΝιπείοα Ουγοηή το Ασρᾶη Τέπιτ να πραλογηθει Καιβόβαια καὶ ένας ὅτην Κωνρο δεν µπορεί να ὕανσηθαᾶ πως μετα τα σθα καταστροφικά επιχείρησε εν ὕαρος Ὁς Κυπριης το Ῥορείν Όφις εξυπση” ο ο ο ο : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 Είναι κα! το άρθρο που ακολουθεί μια ενδιαφέρουσα εκτίµηση των πραγμάτων που αξίζει και προθληµατίζει. Με πολυσέλιδη ἐκθεση του ο Βουλευτής κ. Κρόσμαν (Εργατικὠν - που παρίστανς και τον Φίλον σὺν άλλοις της Κύπρου) προς την τότε Αποικιακή Επιτροπή Πολιτικών Πληροφοριών µε τίτλο «Αρχές για υχολογικό Πόλεμο» ημερ. Ιανουάριος 1949, έγραψε µεταξύ άλλων, σαν πράχτορας των Μυστικών Υπηρεσιών της Βρετανίας και πρώην των Αμερικανών': «Η τακτική του Ψυχολογικού Πολέμου είναι το πρὠτο ὁπλο των µυστικώὠν υπηρεσιών εναντίων ανθρώπων που θέλουν να εξοντώσουν» και χρησιµοποιείται, σύµφωνα µε τον εγκέφαλο Κρόσµαν, όταν ο αντίπαλος δεν µπορεί να εξοντωθεί διαφορετικά... Ο Κρόσμαν, επίσης τονίζει στην ἐκθεσή του (- απόρρητα µέχρι προ τινος - τώρα αποδε- σµευθέντα έγγραφα) την σπουδαιότητα και τον ρυθμιστικὀ ρόλο των ΜΜΕ (ραδιοφώνου τότε) για την προώθηση προπαγάνδας.Ἐγραψε συγκεκριµένα: «Πβαίο ἵςδ ἰαπίίθιν {πθ πιοςὶ θΗθοΐϊνε Ρ{ορβρβηί8, «θἰαϊθσίθ» ἴπ ἴπθ 88ΠΠ8 58Η56...». (Η «Αδούλωτη Κερύνεια» στην περασμένη της έκδοση, συμπληρωματικά δημοσίευσε σχετικό άρθρο της γράφουσας µε ανάλυση / παρουσίαση των αποδεσµευθέντων αυτών Βρετανικών εγγράφων). Την περασμένη εβδομάδα (µε επανάληψη την Κυριακή 6.10.96) ο Σταύρος Σιδεράς απὀ το «- Σίγµα» πρόβαλε ένα Βρετανό «Μάντη - Ντεντέκτιβ» και αφού προκαταλαµμβάνοντας τους θεατές αράδιασε καταρχήν (9936 του προ- γράµµατος) διαφήμιση για τον Μάντη Βοῦ Βί8οκηθ!ι, 9. οποίος κατ ἴδιαν ομολογία συνεργάζεται µε θρετανικές υπηρεσίες (και αντίστοιχες Αμερικανικές και την ΒΑΕ), αµόλησε και το ζητούμενο: Τον ρώτησε, ή καλύτερα τον παρότρυνε να µας αραδιάσει και ότι είχε ως «αποστολή» ο συνεργάτης της Βρεττανικών Υπηρεσιών! Και αφού ο ίδιος µας είπε, ότι όλοι µας είµαστε «Μάντεις» δεν είναι δύσκολο να «μαντέψουμε» ότι ο Βοῦ, του Σταύρου Σιδερά ἠταν «σταλμένος» να δουλέψει πάνω στον απλό λαό. Στους πολίτες των λαϊκών στρωμάτων, µε ὁόπλο τον ψυχολογικό πόλεμο και την ψυχολογική πίεση. Μας εἶἰπε, ὡς απεσταλμένος των ανώτερών του: 1) Ότι ο ίδιος (αν και δεν είναι πολιτικό και ὃεν αναμειγνείεται πολιτικά) όντως γνωρίζει πολύ καλά το Κυπριακό, πήγε στην Τουρκία και τις ΕΛΑ ΥΛΟΤΗ ΚΕ ΕΥΝΕΕΛΑ Οι Μάντεις, η Ιηϊθ[[σθεηοςθ ὀθγνίοθκαιο Ψυχολογικός Πόλεμος φυλακές εκεί, που είναι ένας λαβύρινθος και ότι καλύτερα να παίξει κορώνα γράµµατα παρά να δώσει ελπίδες στους συγγενείς ότι ζουν αγνοούμενοι. 2) Μας εἶπε ότι (παρόλον ότι δεν είναι πολιτικός) γύρω απὀ την Κύπρο μαζεύονται πολλές δυνάμεις, τις οποίες πρέπει να εκµε- ταλλευτούμε και να δούµε µε θετικό µάτι. Να αλλάξουμε θέσεις και προσέγγιση των πραγμάτων και να δούµε µε θετικότητα τη μοίρα µας. Ότι το 19937 θα έχουµε δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο, οπωσδήποτε το 1997 θα είναι έτος λύσης, δηλαδή φτάνει εµείς να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία. Εν πάση περιπτώσει, έριξε και το καθησυχαστικὀ χάπι ότι στο νησί δεν θα υπάρξει πόλεμος το 1997, αν και θα έχουµε πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Ἐτσι για να ϐ6οηθηθεί η αποδοχή του και ψυχολογικά να γίνει πιο εύκολα αποδεκτή η μαντεία του! Τέλος µας είπε, θετικά, ότι εντός του 1997 ένας απὀ τους πρωτεργάτες του Κυπριακού δεν θα είναι στη ζωή. Εμείς, βέβαια, που δεν είµαστε οὖτε στην υπηρεσία του ΒοΡ Β/ασκηθ/ι, οὖτε «Μάντεις», αλλά όπως εἰπε και ο ίδιος, όλοι µας είµαστε «- Μάντεις» φτάνει να βλέπουμε τα πράγµατα µε τον σωστό φακό, λέω, τουλάχιστον εγώ ότι 3) Τα όσα µας αράδιασε ο Βοῦ µε την βοήθεια νι Σταύρου Σιδερά (όπως έγινε και µε την περίπτωση Ντενκτάς) εξηγούνται πολύ εὐκολα. Τα ἴδια µας εἶπε πριν απ’ αυτόν ο Λόρδος ΒεΙΠθ/, ο «φίλος» µας. Τα ίδια µας λέει και το Φόρεϊν Όψις (που συναποτελεί τις συσ- σωρευμένες δυνάμεις γύρω απὀ την Κύπρο), και το φἰαΐο Ώεραήπηθπί και η φίλη µας κα Ωλπράϊτ και οι Κληρίδης και Μάτσης, οι Ευρωπαίοι µέλλοντες εταίροι µας και εἰδικά ο περιοδεύων ηγέτης πραγµατευτἠς (διαπραγ- µατευτής / Συντονιστής των Συντωνιστών) 9ἱΓ Ὀανίά ΗΒπΠΕΥ. Αποστολή του οποίου είναι το κλείσιμο του Κυπριακού εντός του 1997, και αν είναι δυνατόν πριν τις ενταξιακές! Αλλοιώς δια- κυβεύονται τεράστια βρετανικά συμφέροντα 4) Ο συνεργάτης των Βρεττανικών και λοιπών υπηρεσιών Βο0, µέσω του Σταύρου Σιδερά µας είπε κλείνοντας και ότι το «1997 θα ανατήλει καλύτερος ήλιος για την Κύπρο». Περίεργο, αλλά την περασμένη βδομάδα στο Λονδίνο (βλέπε αντ. ΚΥΠΕ «Αλήθεια» 6.10.96) ο «φίλος» Βρετανός Βουλευτής της ομάδας του Λόρδου Βοεἰπεί!ι, Ίαν Τουίν έγραψε μεταξύ ἄλλων στο περιοδικό «Κοινοβουλευτική Ανασκόπηση» για την Κύπρο: «Η πολιτική της Βρετανίας πρέπει να διασφαλίζει «την 27 αναγέννηση της Κύπρου για όλους τους Κυπρίους». 5) Τέλος να... «μαντέψω» άραγε ποιος πρωτα- γωνιστής του Κυπριακού δεν θα υπάρχει μέχρι του χρόνου το 1997: α) Οι Τάιμς του Λονδίνου ήδη άρχισαν µε κύρια άρθρα τους να λένε ότι «ο Ντενκτάς δεν τα πάει καλά µε την υγεία του, χάνει ολοένα και περισσότερον την δημοτικότητά του και δεν έχει άλλα σχέδια εκτὸς απὀ την διατήρηση του ἱαίμ5 αμο»! (Τάϊμς 16.8.96). β) Σε συγκέντρωση στις ΗΠΑ τον ίδιο καιρό, γνωστός Ελληνοαμερικανός επαναπρο- σεγγιστής ονόμασε τον Ντενκτάς ὡς το πρώτιστο εμπόδιο για «λύση», ο οποίος πρέπει, όπως δήλωσε, να παραμεριστεί! Υ) Εμείς µετά τις δολοφονίες της Δερύνειας, δεν δεχόμαστε συνομιλές µε ένα εγκληματία, θέτοντας σε αμφισβήτησή µας, όμως και τις καταραµένες συμφωνίες 1977//9 Μακαρίου/- Κυπριανού / Ντενκτας για την διζωνική ομοσπονδία που συσσωρεύονται τα «- πνεύματα» γύρω απὀ την Κύπρο και που θέλουν την «αναγέννησή» της εντός του 19971 Προπαγάνδα µέσω των Μ.Μ.Ε. λοιπόν, σε συνδιασμό µε «στρατηγική» πάνω στις ἴδιες γραµµές από τους πολιτικούς! Όπως ακριβώς έγραψε ο Κρόσμαν... Να προσθέσουμε ὁτι σχετικά µε το θέµα της καθόδου στο νησί, όλων αυτών των περίεργων χαρακτήρων, έγραψε στην «Αλήθεια» στις 6.10.96 ο αρχιµανδρίης Χριστόφορος Τσιάκκας, ειδικός σε θέµατα αιρέσεων και παραθρησκείας, ἱερά Μονή Τροοδιτίσσης. Το άρθρο έχει τον τίτλο: «Ο παραψυχολόγος Γιούρι Γκέλερ µια πρόκληση προς την πολιτεία» Έγραψε μεταξύ άλλων: «Η παρουσία τουπαραψυχολόγου . πνευµατιστή, αλλά και άλλων παραθρη- σκευτικών και αποκρυφιστικών οργανώσεων, είναι µια ανοικτή πρόκληση για την πολιτεία μας. Διότι βάσει του συντάγματος οφείλει να προστατεύσει τους πολίτες της από κινήσεις και οµάδες των οποίων τη δράση ἡ οι εκδηλώσεις αντιβαίνουν προς το συμφέρον της ασφάλειας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξης ἡ της δημόσιας ασφάλειας ἡ της δηµόσιας τάξης ἡ της δημόσιας υγείας ἡ των δημοσίων ηθών ή της προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των εγκυοµένων απὀ το σύνταγμα» Φανούλα Αργυρού Βαπγτοις 4. ι οιΓπίπο Ιη5ίήυίθ για Αγγλικά µε Αγγλόφωνες καθηγήτριες αςΕ-ΤΟΕΡΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΛ: 919205, ΑΚΡΟΠΟΛΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ρτεραήίπα {ο θμσσθςς Γαςβίου { {ἆ ΒΙΟΜΓΕΙΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΝ Ανδρικά Ἐ Γυνακεία Ἐ Παιδικά ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Διευθυντής Οδός Στέλιου Κυριακίδη 45Α (Έναντι Τσιρείου Σταδίου) τος Τηλ. 994690, Οικ. 385689 προς ΛΕΜΕΣΟΣ }.Ὀ.ΝΜ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 96 28 ΗΕ ΛΑΟΥΛΕΡΕΙ ΚΕ ΡΥΝΕΕΛ ο Το Ράδιο Πάφος “ν ζητά να προσλάβει μουσικούς παραγωγούς για Ελληνικά και ξένα προγράµµατα. Οι “ῦ ” ΩΣ ηλ ὅσε 5 Ιθ]ά 5 0ο ανν ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μουσικές γνώσεις. Οι απολαβές είναι πολύ ελκυστικές. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 06-292504 και 06-246980 Πάφος ΡΟΝ)ΤΜΙ55 ΤΗΕ (ΗΑΝΟΕ! κ” ο ο ΤΗΕ ΗΕΑΡΕΣΤ ΑΝΡ ΤΗΕ ΜΟΣΤ ΜΟΡΕΕΝ 5δύΟΡΕΕΚΜΑΕΚΕΤ! ΟΟΜΡΕΤΙΤΙΟΝΙ ΚΕΡΗΜΙΛΙΗ ΠΡ ΡΑΜΗΤΚΕ ΛΕΥΚΟ ΒΥΖΗΝΤΗ ΔΙΧΡΠΜΟ ΒΥΖΗΝΤΙΝΟ ΤΗΛΛΙΚΕ ΒΙΒΛΟ ΡΝΙΗΤΚΗ ΤΡΙΡΥΧΥΟ ..ρο ΕΚΡΗΚΕΡΑΝΜΕ ΤΕΥΒΛΑ 8ΛΩΝ ΜΗΡΓΗΡΙΤΗ ΤΗΝ ΛΙΠΣΤΗΣΕΙΝ Μὧ. ΔΙΒ ΠΛΗΡΟΦΗΡΙΕΣ ΠΛΕΚΕΚΙ ΤΗΛ. 82-4514]155 7 Η Δημοσιογραφική Οµάδα της «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ» µετά την επιτυχία και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων εργάζεται συστηματικά και ακούραστα για την έκδοση της «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ 96». Η ἐκδοση έχει καταστεί ετήσιος θεσµός. Ως ηµεροµηνία κυκλοφορίας έχει καθοριστεί η τελευταία εβδομάδα του 1996. Η έκδοση, για την ετοιµασία της οποίας εργάζονται µε σοβαρότητα και φιλοδοξία δεκαπέντε και πλέον δημοσιογράφοι της έντυπης και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας, θᾳ περιλαμβάνει όλα τα γεγονότα του 1996. Με ακρίβεια στην καταγραφή τους καὶ µε αντικειµενικότητα η «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 1996» θα περιλαμβάνει τα γεγονότα, τις εξελίξεις και γενικά τα διαδραμµατισθέντα κατά το 1996. Όλα εκείνα που απασχόλησαν την κοινή γνώµη, που επηρέασαν τη ζωή µας, που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον µας και γενικά σφράγισαν τη χρονιά που διανύουμε. Η έκδοση θα καλύπτει το κυπριακό και τις εξελίξεις γύρω απὀ το εθνικό µας θέµα µε ακρίβεια και εξαντλητικά, το χώρο της οἰκονομίας καὶ τα γεγονότα που συντάραξαν τόσο την Κύπρο όσο καιτο διεθνή χώρο. Ακόμα θα καταγράφονται σ’ αυτήν, λεπτομερειακά, συμβάντα τα οποία ταρακούνισαν και άγγιξαν τις ευαισθησίες και τα ενδιαφέροντα µας και γενικά όλα εκείνα που θα πρέπει να θυμάται κάποιος ύστερα απὀ χρόνια. Μεγάλο µέρος της έκδοσης θα καταλαμβάνει καταγραφή όλων των αθλητικών γεγονότων και συμβάντών στην Κύπρο, την Ελλάδα και τον κόσµο. Ταυτόχρονα, η έκδοση, αποτελεί µια αστείρευτη πηγή άντλησης γνώσεων και πληροφοριών για όσους θα επιθυμούν ή θα είναι γι’ αυτούς αναγκαίο να ανατρέχουν μελλοντικά στο 1996 και στα όσα συνέβησαν εντός του έτους αυτού. Η «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 96» θα είναι πανέγχρωµη, 290 περίπου σελίδων. Η δημοσιογραφική ομάδα παρουσιάζεται φέτος ενισχυμένη και αποτελείται απὀ τους Κώστα Γεννάρη, Λάζαρο Μαύρο, Πόλα Σπόντα, Διονύση Διονυσίου, Σπύρο Αθανασιάδη, Ανδρούλα Ταραµουντά, Ανδρέα Χαραλάμπους, Μαρίνα Σχίζα, Ιωσήφ Ιωσήφ, Πάμπο Πογιατζή, Λεύκο Χρίστου, Φοίθια Σάθθα, Πανίκο Χαραλάμπους, Λάκη Αθρααμίδη, Στέλιο Παπαστυλιανού και συνεργάτες επί ειδικών θεμάτων. Τους αθλητικούς συντάκτες: Μιχάλη Γαθριηλίδη, Νίκο Νικολάου, Ντίνο Φοινικαρίδη, Ιάκωθο Κακουρή και Ζαχαρία Κυριάκου. Για προπωλήσεις και προώθηση της έκδοσης ανάμεσα στα στελέχη και µέλη του Οργανισμών, Εταιρειών ἡ Οργανώσεων η τιµή της «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ 96» είναι 52.00. Για πληροφορίες: Τηλ. 02- 445116. ΙΑουβ!ς ΕΦΤΑΤΕΡΙΤΟ| δν ΨΑΡΑΓΟΡΑ - Νεοφύτου Νικολαΐδη ἃ Πίνδου ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Γραφείο 208 ΧΕΦΡΦΧΕΙ 3 --σσωπφ ΠΑΦΟΣ Όλα τα ψάρια καθαρίζονται ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΒΑΡΚΑΣ ἃι ΦΡΕΣΚΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΑΓ. ΖΩΝΗΣ 81 ΤΗΛ. 259274 | ΙΑΡΟΜΟΣ Μ. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ Αντώνης Αντωνίου |. ο. - 1] ΜΙΚΡΕΣ και ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ Η δυναμική εταιρεία ἱ ΑΟυΒΙ5 ΕΦΤΑΤΕΕ Ι ΤΏ σας προσφέρει τη µοναδική ευκαιρία να πραγµατοποιήσετε τα στεγαστικά σας ὀνειρα σε ένα διόροφο πανέμορφο κτίριο στην καρδιά της οικιστικής περιοχής της Κ. Πάφου, στην οδό Μπέλαπαίῖς, 50 µέτρα απὀ την Αγαπήνωρος. Το ΟΒΙΡΦΤΑΡΙΑ ΟΟυὐΒΤ, µε υπόστεγο χώρο στάθµευσης και µε ποικιλία διαμερισμάτων, του ενός δύο και τριών υπνοδωματίων, απέναντι απὀ ένα καταπράσινο πάρκο, εἶναι η καλύτερη λύση. «5 Οι γνώσεις µας και η πείρα µας, στην διάθεση σας: Τηλ. 06- 245297, 06294526, 09926299 ρεούρμωαο. .. Ναλακετινό 02-490559 Γαχ 02-4090649 6ΟΒΑΙ. ΒΑΥ ΡΙΑΖΑ Νέα τεράστια καταστήματα στο αναπτυσσόμενο 6ΟΒΑΙ. ΒΑΥ. Ενα ανεπανάληπτο Κέντρο 50 λειτουργικών καταστημάτων µε ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατάλληλα για ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΒΕ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΣΟΥΒΕΝΙΒ, ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ, ΜΠΟΥΤΗς, ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Κ.ΙΤ. ΞΤΕΡΗΑΝΙΕ αΑΒΗΌΕΝ5 Νέα ευρύχωρα καταστήµατα στην αναπτυσσόμενη περιοχή του Φίθρηαπἰε νήσςος στην Τάλα. Ολα µε µεσωπάτωμµα και µεγαλες βεράντες, κατάλληλα για ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ κ.τ.λ. Φ». Μας. : ο ωάαρ- ο ο δν ανν ον ο. ἐν, «εν ὧα οΏκο δὲ ο » ν Ἔ {ιδ ι οιὰφ τρ ο κχ----μο νι ή νή-φοὲ Λας ο Τε κ : ὄἵ αν νὰ ἃ τν μ τα « ας ο πό βρὀννσστς κ. . ος ναι ὃν δα νο Αίων----- ο. ον.” ὄἡρυφεὴ απο -»ὶς «ιδ ο : Σ αι δωρο ων ρα ος { ἳ .. έρ-ς ν γιοι ΕΤΤΑ 4ΑΒΡΕΝ5 Δύο µεγάλα καταστήµατα και ένα εστιατόριο στην περιοχή του Ραρηίθςςᾶ Ηοϊθί στην Κάτω Πάφο πάνω στην υπό κατασκευή λεωφόρο Αεροδρομίου - 6οἵ8Ι Β88Υ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΜ 4ΑΗΡΕΝ5 Μεγάλα γωνιακά καταστήµατα στην Τουριστική λεωφόρο Τάφοι των Βασιλέων κατάλληλα για ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΙΑΡ, ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ, ΜΠΟΥΤΙΚ, ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ, ΣΟΥΒΕΝΙΡ. ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ στο ΕΡΑΝΑΕ ἀαΑΗΡΕΝ5Ρ στη περιοχή του ξενοδοχείου ΡΑΡΗΟΣ ΑΜΑΤΗύ5 λα Μι ΥΓ. ῶ.ἱ . κ Ε400 ΤΟΝ ΜΗΝΑ ἱ[ορίος Ες5ίαΙες 33 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜ4ΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ /{ ΠΑΦΟΣ: 06.299715, ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 02:448566 90 ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΤΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟ ππς Κύπρου τέκνα διαλεκτά, Τάσο και Σολωμέ, ουπάνω σας σιφούνια επεράσαν του Αττίλα οι ορδές :θγίνηκε του χάρου παναύρι, κει στης Δερύνειας τις μερκές. ὠὼυχές που ποστοµώσετε τους Τούρκους και χορτάσαν α αἷμα σας, που πὀτισε τα χώματα της Κύπρου. - δέος εμείς στεκόµαστε στην άδικη σφαγήσας, ἀκροί, μεγάλοι και βαρύ όρκο κάνουµε στην ταφή σας, Ἄτοια θανἠ να µην εὑρουν άλλοι που τη µερκά µας. Μάρτυρες τρισµακάριστοι και της πατρίδας δόξα, ὀειξατε τι παθθαίνουσιν οι Τουρκοπατημένοι. τως εις την Κύπρο λευτερια δεν δίδουσιν οι ξένοι. Όταν ισχύν δεν εχουµεν εμείς, οι Τουρκοαδικιµένοι. Ἀὐναμη η θυσια σας δίδει στους Κυπριώτες. ὁ αιμα σας που χύθηκε θα βγάλει στρατιώτες. ιομµατοµάχους της στεριάς. δρακοντεµένους ναυτες, κδικητες σταυραετούς και του Αττίλα θάφτες, όπε θε να καθαριστεί η γη η Τουρκοπατηµενη ἁσω θα παν στα σπίτια τους οι πρόσφυγες οἱ α-απονεμενοι. ὢτδ θε /αοθεί η χαρα κι λευτεριά θα λάμψε: Ξ6: τοτε µονον η χαρά θ᾽ ανθπσει στις ψυχές σας. ..αζί και τις δικες .ας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ '', ΠΑΧΟΥΛΙΔΗΣ Μ ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ε ὀλέπω να ερχεσαι. αλαφιασμένη. Μς οισαι αμίλητη και σπαραγµένη, 5 3ωρια αλλόκοτη. Κυπρία µάνα 1» Ππονο ανειπωτο. βουβὀ το κλάμα (αι ο νους σου φαίνεται αλλού γυριζει λα σαν ποιο μαρτύριο: σε συγκλονίζει Ἕναπαθες: αραγε, φτωχή μητέρα Ὃν γιο σου, την κόρην σου. ἡ τον πατέρα. Μα Έσυ, ακινητη, µας ατενιζεις' υνμός, η απαντηση και ψιθυρίζεις Ὃν γιο µου τον πήρανε µε το βαπόρι - Τούρκοι μ᾿ αρπάξανε ως και την κόρην Ξδρῳ ταλαίπωρη. Μα πάψε το κλάµα σκληρός ειν ο ρόλος σου, σ’ αυτό το δράµα 4 εσένα αμέτρητες µάνες πονούνε -. αυτούς που χαθήκαµε και πολεμούνε Ὅσα υπέφεραν στα βάθη αιώνων µανάδες αμέτρητες, ξέρουμε µόνον Θάρρος καὶ δύναμη. Θεός, θα µας δώση Νύχτα ατέλειωτη, µα θᾳ ξηµερώση. Θεός που σταυρώθηκε για να µας σώση αυτός, απολύτρωση, πάλιν θα δώση Μ΄ αγάπης τα νάµατα, θενάἀ ποτίση, καρδιές τις ανήλιαγες, θα τις φωτίση. ΥΙΝςΕΝΤ Τκανει Γρηγορίου Ξενόπουλου, 30 Γραφείο 3, Νεάπολης Τ.Κ. δδἱ5 31735 Λεμεσός - Κύπρος Τηλ: (357) 05 340 088 Φαχ: (1357) 05 1748 406 Μοβ: (357) 09 585 779 ΕΛΑΟΥΛΟΤΗ ΚΕ ΡΥΝΕΕΑ αφεαλη ΝΑΡΘΗΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ (για τον αγνοούμενο) Πες µου, αν ζης, που να σε βρω και πού να σ ανταµώσω κι αν τη ζωή γι αντάλλαγμα ζητήσης, θα στη δώσω. Και αν κανείς δεν μπόρεσε μήνυμά σου να φέρη δυο λεξεις µόνο στείλε µου μαζύ µε περιστέρι. Αν πάλι κάπου κρύβεσαι πόσον καιρὀν κρυμμένος. Για µε. φρικτὸὀ μαρτύριο που εισ᾽ αγνοηµένος. Αν όμως µεσ᾽ τη φυλακή Εσυ. απελπισμένος. Θεέ µου. πόσο µακρυνός Θεὲ µου, πόσο ξένος! Μέρες, ποτάµια δάκρυα νύκτες. βουβόὀ το κλάμα. Χρονια και χρόνια που να βρης: σαν το δικό µου ὁράµα. -Ία σον δεν ζης κι είσαι νεκρός που σέλω να το ξέρω Άραγε που ο τάφος σου Λουλούδια. πού: να φέρω. Κι αν οὖτε τάφο, ούτε σταυρό μητ ὀνοµα γραμμένο πού: λάδι στο καντήλι σου να µη μένει σβυσμένο. Ενω. µονάχα στην καρδιά ταντήλι θα σ᾿ ανάψω. ἽἽανωρια την εικόνα σου ταιτ ονομα θα γράψω. ἕταν δίχως ψάλτη και παπά ὄίχως ἑνα στεφάνι, : ΜΙΚΡΕΣ και ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΓΟ ΝΕλπκετινέ 02-400559, στον ουρανό οι ψΨαλμουδιές. Κι Άγγλοι το λιβάνι. Για δες την γην, τα σπίτια µας που τώρα Τουρκαλάδες για δες, τις πόλεις τα χωριά Πιά, Τουρκοµμαχαλάδες Την Κύπρο δες. «Αιμόφυρτη». Σκλάβα και προδομένη Απο παντού. «δικαίωση». Ζητά και περιμένει. Λαοί, πού τὀσο ἀδικοι. Η Κύπρος πληγωµένη Ὅμως, αυτή απ τον Θεό το λυτρωμό, προσµένει. ΚΥΠΡΟΣ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΟΥ ΖΗΤΑΣ Εις τον ΟΗΕ ψηφίσματα παντού, διαβουλεύσεις' ἄλλοι υπέρ, άλλοι κατά Κύπρος το δίκαιο ζητάς µη Φοβηθης, Θ᾽ αντέξης, Φίλοι µας, όπου βρίσκεστε τώρα, φΦωνήν υψώστε βάλτε το χέρι στην καρδιά δώστε στην Κύπρο µας φτερά και τα δεσµά της λυώστε. Φύρκοι, στην Κύπρο εισβολήν ια δήθεν προστασίαν. Ὅλην όμως Φφευ! για κατοχήν οηήµωση και γία σφαγήν ται για λεηλασίαν. Ἶωρα, που έθνη και λαοί ὦσο ψηλά. στα ύψη ούρκοι εσείς τι χαμηλά! την Κύπρο σκλάβα στον Βορρά - μάσκα πια, ας λείψη. Γαχ 02-490649 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 Ραούφ εσύ, µην προσπαθείς κατάσταση ντε φάκτο και µην ζητάς υπογραφήν για πλήρη µας υποταγήν από τον νου σου βγάλτο. Τα διεθνή ψηφίσματα µην θες να αγνοήσης κι όλα τα σπίτια τους Βωμιούς που µε στερήσεις και καυμούς στους Τούρκους να χαρίσης. Και Τούρκικο κρατίδιο. ζητας ν᾿ ανακηρύξης με σκέψιν διχοτοµικήν πλην, δίχως βάσιν λογικήν πὠςθες να το στηρίξης. Όμως αδίκως προσπαθείς την Κύπρο να τουρκέψεις Η Κύπρος είν Ελληνική µια λέξη τόσο µαγική΄ θα δης και θα πιστέψεις. Το μαρτυρούν τ᾽ αρχαία της τα ἠθη, η φωνή της Αν ὀλ᾽ αυτά δεν σου αρκούν αυτό π᾿ αιώνες μαρτυρούν το λδει η ψυχή της, Ψυχή γεµάτη ανθρωπιά τιµή, Λεβεντοσύνη Κι όσα θαυμάζουν οι λαοί χαρές που δεν έχουν πολλοί θα βρης στην ρωμιοσύνη. Από την ποιητική συλλογή της Μελπομένης Κολοκασίδου «Καύμός της Κύπρου» ποωώώσκα ε .- | ΣΡΧΡΠΤΗΤΗ.. πλ: 10:25 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΤΗΛ. (8625261 ΡΑΧ. ΙΕ8Ρ2ΑΕ ΕΒΙΟΡΡΟΝ ΜΟΤΟΒΟΙΠ:Β ΟΛΑΤΑΑΟΟΕΞΣΟΒΙΕΦ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΤΗΛ. 09-640599, 02-524818 | ΔΑΛΙ κ - - ΚΥΗΙΑΟΟΣΡ ΚκΟΙΟΚΑΡΙ5 ΑΟΟΕΣΦΟΒΙΕΣ Μην κάνετε ὅυο φορές το ίδιο Λάθος να επισκεφθείτε τυχαία καταστήµατα. Την επόμενη φορά εῆάτε κατευθείαν στου ΚΟΛΟΚΑΣΗ για ΝΟΚΙΑ, ΕΒΙΟΦΣ5ΟΝ, ΜΟΤΟΚΟΙΙΑ. Με ἀλῆα Πόγια είναι ο εἰδικός. Επίσης στου ΚοΠοκάση θα βρείτε: ο τη µεγαβύτερη ποικιῆία από µπαταρίες, Φορτιστές, δερµάτινες θήκες, βάσεις στήριξῃς, ςἂϊ ΚΙ. κεραίες, χρωματιστές προσόψεις και μπαταρίες κινητών. Επιπῆέον οτιδήποτε ἀῆῆο χρειάζεται το κινητό σας. 9 εγγύηση ποιότητας των προϊόντων Χάρη στους ποιοτικούς εἠέγχους στους οποίους υποβάββονται. 9 µε εκπαιδευµένους και ενηµερωμένους συνεργάτες πρόθυμοι να καβύψουν κάθε απορία και ανάγκη σας, ο όῆα τα παραπάνω σε τιµές ποθύ ανταγωνιστικές που αποδεικνύουν ότι η ποιότητα έχει κι αυτή τις φθηνές της στιγμές, Ότι µοντέβο κινητό θέβετε να αγοράσετε εΏάτε κατευθείαν στου ΚΟΛΟΚΑΣΗ. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΥΕΙΑςΟΣ ΚΟΙΟΚΑςΙς Α(ΓΕΞΡΣΟΡΙΕς Καθύμματα μαξιβάρων νούμερα όῆων των τύπων - ο τοσα μπαταρίες και ΚΟΛΟΚΑΣΗ θα τα βρείτε στις - Καθίσματα :βίὶµς - µαγνητόφωνα - ΄αντενες - αεροπουρούδες - τηβέφωνα σπιτιου και αυτοκινήτων. Καθρέφτες και όῆα τα άββα είδη, επίσης κβειδιά ΤΗΛ. 524818 ΔΑΛΙ αξεσουάρ στου «ας ῤζλετσα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1996 Η στρατιωτική παρέλαση της Ίης Οκτωθρίου Η Στρατιωτική παρέλαση της Ίης Οκτωβρίου ήταν πράγματι µεγαλειώδης. Τόσο τα στρατευµένα παιδιά μας, όσο καιο εξοπλισμός που παρουσιάστηκε επιβεβαιώνουν τις δυνατότητες µας οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, Παρομοίως η αθρόα προσέλευση και ο ενθουσιασμός του Λαού επιβεβαιώνουν ότι ο Λαός µας είναι έτοιµος για αγώνα, διψά για πραγµατικόν αντικατοχικόν αγώνα διότι ξέρει ότι µε την νομιμοποίηση της Τουρκικής παρουσίας στην κατεχόµενη Κύπρο θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την φυσική εξόντωση του Ελληνισμού σε ολόκληρη την Κύπρο. Αυτό που απομένει εἶναι η Πολιτική Ηγεσία του τόπου να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να εγκαταλείψει την ξενόφερτη πορεία που ακολουθεί και να γίνει ένα µε τον Λαό, σε ένα ενιαίο ακατανίκητο αντικατοχικό µέτωπο. Ας τεθεί τέρμα πλέον στους μικροκομματισμούς και τις µικροπολιτικές που µας κρατούν διχασµένους και ανυπεράσπιστους στην βουλιµία της Άγκυρας και στα άλλα ξένα συμφέροντα. Ο Λόρδος Φίνσπεργκ πέθανε Ο Λόρδος Φίνσπεργκ, εισηγητής για το Κυπριακό στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αποθάνει απὀ καρδιακή προσβολή. Ο Θεός µακαρίσει τον από καρδιάς και συγχωρεµένος νάναι εκεί που πήγε. Ταυτόχρονα µε την είδηση του θανάτου του ακούσαμε και την παράλληλη είδηση ότι η έκθεση του παραμένει επίσηµο έγγραφο στην Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ευρώπης. Θέλουμε να πιστεύουμε πως δεν θᾳ παραγνωρισθεί απὀ µέρους µας και να αφεθεί να περάσει όπως είναι η ----ἡ------ ΓΑΡΗΙΟΝ ΜΑΗΚΕΤ ΛΕΩΦ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ θ64Α, ΤΗΛ. 824207 ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ο. Ἡ ΑΑΟΧΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ τελευταία απαράδεκτη Έκθεση Φινσπεργκ στο Κυπριακό, ως «μνημόσυνο στον µακαρίτη Βρετανό Λόρδο». Η Έκθεση του είναι τελείως απαράδεκτή και πρέπει πάση θυσία να αγωνιστούµε συντονισμένα για να µην περάσει, ως μνημοσυνο των δικών µας πρόσφατων ηρώων Ισαάκ και Σολωμού. Σχεδόν δυο µήνες μετά την θυσία του Ισαάκ και Σολωμού Σχεδόν δύο µήνες µετά την θυσία των Ισαάκ και Σολωμού κάµνοντας αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο η Κυβέρνηση αξιοποίησε την θυσία των δυο νέων διαπιστώνονται τα ακόλουθα: (α) Δεν κατατέθηκε καμμιά προσφυγή εναντίον της Τουρκίας, ή του κατοχικού στρατού, ή του Ντενκτάς, των οποίων η ενοχή καταγράφηκε απὀ τα δημοσιογραφικά πρακτορεία ούτε στο δικαστήριο της Χάγης, ούτο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ούτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. (β) Η Τουρκική θηριωδία άρχισε να ξεχνιέται και γίνεται λόγος για επανέναρξη συνομιλιών µε τους δολοφόνους του Ισαάκ και Σολωμού. (η) Πήγαμε στα Ηνωμένα Ἑθνη και κάναµε απλή αναφορά στα εγκήµατα που διέπραξε η Τουρκία τον Αύγουστο παράλληλα µε επαναδιακήρυξη της υποστήριξης µας σε λύση Διζωνικής Δικοικοτικής Οµοσπονδίας, χωρίς κανένα ἀλλο αίτημα. Μα η διεθνής Κοινότητα γνώριζε για την Τουρκική θηριωδία εναντίον των διαδηλωτών απὀ τα µέσα ενημέρωσης και είμαστε βέβαιοι ότι θα περίµενε συγκεκριμένες ενέργειες απὀ µέρους µας πέραν της ενημέρωσης. (δ) Αντίθετα η κινητικότητα που προκάλεσε διεθνώς η µεγάλη αντικατοχική εκδήλωση των μοτοσυκλετιστών και η εξέλιξη που αυτή πήρε µε τα γεγονότα στην Δερύνεια, φαίνεται ότι αφήνεται να επενεργήσει αρνητικά πάνω µας δν 9Ί εµάς αντί της ένοχης Τουρκίας πράγμα που διαπιστώνεται απὀ το γεγονός ότι ήδη γίνεται λόγος και για νέες συνομιλίες µε τους δολοφόνους των Ισαάκ και Σολωμού αλλά ακόµα και για νέες υποχωρήσεις από μέρους µας για να διευκολυνθεί η Τουρκία να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι πιο πάνω διαπιστώσεις είναι πολύ αρνητικές για την υπόθεση µας διότι οἱ δεσμεύσεις που φαίνεται να υπάρχουν έναντι των ξένων για νομιμοποίηση των τετελεσµένων της εισβολής και κατοχής φαίνεται να επικρατούν και πάλι. Η άσκηση Νικηφόρος 96 Η άσκηση Νικηφόρος 96 δίδει νέα πνοή στον αγώνα µας και επιβεβαιώνει για ακόµα µια φορά τις δυνατότητες µας, και ταυτόχρονα επισημαίνει και τις υποχρεώσεις µας να αξιοποιήσουµε στον μέγιστο δυνατό βαθµό αυτές µας τις δυνατότητες. Η σηµαντική επιτυχία της άσκησης, τόσο στην εκτέλεση, όσο και στην ύπαρξη και χρησιμοποίηση ανεπτυγµένου πολεμικού υλικού, καθώς και Π έμπρακτη συμπαράσταση της Ελλάδας µε την ανάπτυξη του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος αποτελούν τρανή απόδειξη ότι μπορούμε όταν το θέλουµε και ο Λαός και η Ηγεσία. Είναι καιρός, να αρχίσουμε να τροχιοδρομούμµε και την τόσο αναγκαία επανατοποθέτηση του Κυπριακού στον Διπλωματικό τοµέα. Όπως ξεφύγαμε από τις «μαρτίνες» και τα στρατιωτικά σαράβαλα που έβραζαν στον δρόμο και καταλήξαµε στα αυτόματα όπλα τελευταίας τεχνολογίας, στα μοντέρνα µέσα επικοινωνίας και νυχτερινής δράσης, στα ἅρματα Τ86ΟΟ και στους πυραύλους, είναι καιρός πλέον να ξεφύγουμε και απὀ την χρεωκοπηµένη πολιτική της ηττοπάθειας και της υποταγής στα τετελεσμµένα της Τουρκικής κατοχής. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΕΣΤΑΟΚΑΝΤ ΡΙΚΕςΤΟΑΕ: ΡΑ4ΠΡΟς (Π4ΓΔΙΑΠΙΡΟυς ΟΡρεπίπρ - Ὀίππει ἕ Όθπςς 11νε Μυςίς - ὈαποίΠΡ - ΟΥρτις Μεζε Τεκεἰεπα Ηοῖε] Αρίς Ροϊαπιος Ὑεγπιᾶςογ]ᾶς Τε[ 05-326326 ΙΙΜΑΣΣΟΙ. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ζητούνται νέοι / νέες, φοιτητές / τριες, απὀ Κύπρο και Ελλάδα για απογευματινή απασχόληση. Απολαβές πέραν των 2640 μηνιαίως, Πρόσληψη κατόπιν προσωπικού ραντεβού. ϊ Τηλ.: 02-362719 . Βρίσπετφ ος πιιλλκκὴ τωωοθεσία οτην παλι η του κουρίου -40 μέτρα σπὸ ατοι Οὐλποσα, μένα ὅτό πρὂνσηρο μα μαρια σηό τα ὤ ωασυσαᾶρια. ΑΥ ΩΣ ΕΗΜΟΦΕΝΙΣ ΗΕΞΣΤΑΝΠΑΝΤ ΤΕΙ. ὃν - 214245 Αἷδ. ΣΑΛΑΜΙΟΥ ή ανερχόμενη δύναμη | Για κάθε είδους οικοδομικές εργασίες, σύγχρονης ή παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Διευθυντής Τηλ. (09) 526641, Φαξ (06) 442659 Σαλαμιού Τηλ. (06) 252258, Φαξ 245086 Τ.Κ. 1409 Πάφος - ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΑΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Κύπρος

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 31p
ΠΟΙΗΣΗ Κυπριακό 30p
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 96 28p
Οι Μάντεις, n Intelligence Service και o Ψυχολογικός Πόλεμος 27p
Η πυραμίδα των Βρετανών φίλων μας Κυπριακό 26p
Μια ενδιαφέρουσα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 25p
Ψήφισμα για την κατάσταση στην Κύπρο Πολιτική 25p
Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ 24p
Πράξη τιµής και µνήµης Κυπριακό#Τοπική Αυτοδιοίκηση#Πολιτισμός 23p
ΟΙ ΓΚΡΙΖΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ Πολιτισμός 22p
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 21p
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κυπριακό 20p
Τα Κυκλάμινα 19p
Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 19p
Η «Κυπροποίηση» της Δυτικής Θράκης συνεχίζεται απρόσκοπτα Κυπριακό 18p
ΤΟΥΤΗ Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ 16p
Η σελίδα του παιδιού 15p
Το αδιέξοδο και η μόνη επιλογή µας Πολιτική#Κυπριακό 14p
ΠΕΛΛΑ-ΠΑΪΣ Κυπριακό#Οικονομία#Πολιτισμός 12-13p
Οι απόψεις του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» Κυπριακό 11p
ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ Κυπριακό 11p
Εκδηλώσεις Μνήμης Χάρτζιας Κυπριακό#Ιατρική 10p
Υπεγράφη Πρωτόκολλο Συμφωνίας 9p
Νέα του Σωματείου «Η Ελεύθερη Χάρτζια» Πολιτισμός 8p
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 7p
Η ΕΚΘΕΣΗ ΦΙΝΣΜΠΕΡΓΚ Κυπριακό 6p
Όταν οι ξένοι καταλαβαίνουν περισότερα από πολλούς ηµετέρους Κυπριακό 5p
ΘΕΣΕΙΣ 4p
Μέτρο αγώνα η προσαγωγή της Τουρκίας σε Διεθνές Δικαστήριο 3p
ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ 2p
Είναι ο Ντενκτάς ο εκπρόσωπος της Τουρκοκυπριακής μειοψηφίας στην Κύπρο Πολιτική 1,4p
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1p
ΤΟ ΞΗΛΩΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ Κυπριακό 1,4p
ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Πολιτική#Κυπριακό 1,3p
ΑΔΟΥΛΩΤΑ 1p