Back

Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 1997-03-01

ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 Η διχοτόµηση µέσω του ΟΗΕ Ηνέα φάση στην οποία μπαίνει το Κυπριακό Πρόθληµα επιθεθαιώνει για ακόµα µια φορά ότι: 1. Ἡ Βρετανία κινεί τα νήµατα και ελέγχει τις εξελίξεις 2. Το περιεχόµενο που η Βρεττανία διδει στις εξείξεις είναι πάντοτε σύµφωνα µε τα Βρεττανο - Τουρκικά σχέδια της δεκαετίας του 1950 τα οποία προνοούν για τον διαχωρισμό (διχοτόμηση) της Κύπρου σε δυο ζώνες, στην µια να ζουν οι Τούρκοι και στην άλλοι οἱ Έλληνες, υπό Βρεττανο-τουρκική κηδεμονία. 3. Η διχοτιµική λύση προοθείτε σταθερά µέσα από τα Ηνωμένα Έθνη όπως επρονοήθει από το 1996 ώστε να είναι πιο εύκολο να υλοποιηθούν οι µεγάλες παρανοµίες που εξυπακούονται για να είναι εφαρµόσιµα τα Βρεττανο - τουρκικά διχοτοµικά σχέδια. Δικο!ινοτικές επαφές των Ηγεσιών των κομμάτων και η Δικοινοτική Συναυλία για την ειρήνη... Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Λήδρα Πάλας ακόµα µια Δικοινοτική συνάντηση µεγαξύ των δικών µας Πολιτικών Κομμάτων και των Τουρκοκυπριακών. Η συνάντηση έγινε µε µεσάζοντες τον Σλοθάκο Πρέσθυ και τον Γκουστάθ ΕΕ ΛΔΛΔΟΥΛΕέΕΣΤΗ κΕΡΥΝΕΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Σχ Φεῦύσέλ οι οποίο προσπαθούν τόσο σκληρά... να προωθήσουν τις «διακρατικές» σχέσεις της νόµιµης Κυπριακής Κυθέρνησης µε το παράνομο καθεστώς στα κατεχόµενα που συντηρείται και στηρίζεται από τον Τουρκικό στρατό κατοχής και τους Τούρκους εποίκους. Μέσα από αυτή την διαδικασία οι ξένοι και η Τουρκία προωθούν την νομιμοποίηση των τετελεσμένων της τουρκικής κατοχής και οι δυιοί μας αφελείς είναι έτοιµοι όπως πάντοτε να εξυπηρετήσουν. Υποτίθεται ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν έχει ακόµα συμφωνῆθεί, υποτίθεται ότι γίνονται συνομιλίες και άµα η λύση συνοµολογηθεί τότε... το αποτέλεσµα θα τεθεί στον Λαό για έγκριση... Ενώ όλα αυτά υποτίθεται ότι συµθαίνουν, η Πολιτική Ηγεσία του τόπου συναντάται Δικοινοτικά µε τα Τουρκοκυπριακά Τουρκικά κόμματα στα κατεχόμενα, και µάλιστα θα οργανώσουν και Δικοινοτική συναυλία για την... ειρήνη. Τα ελληνοκυπριακά Πολιτικά Κόμματα, τα οποία κατά τα άλλα δεν αναγνωρίζουν το παράνομο καθεστώς στα κατεχόμενα, συναντώνται µε τα Τουρκοκυπριακά και Τουρκικά κόµµατα στα κατεχόμενα τα οποία είναι δημιούργημα του παράνομου καθεστώτος και µέσα από αυτά τα κόµµατα συντειρείται και λειτουργεί η παράνοµη «εξουσία» στα κατεχόμενα. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις µόνο αφελείς δεν πρέπει να αντιλαθάνονται ότι οι Τούρκοι αντλούν 91 την «αναγνώριση» τους. Μέσα απὀ αυτές τις συναντήσεις παράλληλα µε τα άλλα Δικοινοτικά προγράµµατα που εφαρμόζονται, επιθεθαιώνετα! ότι όσον αφορά την Πολιτική Ηγεσία το Κυπριακό πρόθληµα είναι λυµένο µε Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία η οποία έχει διαμορφωθεί µέσα από τα τετελεσμένα της Τουρκικής εισθολής και κατοχής. Επίσης πώς είναι δυνατόν να προγραμματίζεται! Δικοινοτική Συναυλία για την Ειρήνη: Μα που πάει η δικαιοσύνη Μήπως αυτή η απόφαση αποτελεί ακόµα µια απόδειξη ότι η δικαιοσύνη έχει επιτευχθεί µέσα από τα τετελεσμένα και τώρα απομένει να το χὠνέχουμε και εµείς, να σιωπήσουµε και να ζήσουμε ειρηνικά Διότι αν δεν ήταν έτσι θα ανέµενε κανείς την «αγωνιζόμενη» ηγεσία του τόπου να επιδίωκε τουλάχιστον να οργανώσει συναυλία η οποία να στοχεύει στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης ως προὐπόθεση για να επικρατήσει και η ειρήνη. Οφείλονται εξηγήσεις στον Λαό και παρακαλούμε να µην δοθεί η απάντηση ότι πρόκειται για επαναπροσέγγιση για να θοηθηθεί τάχα η λύση του Κυπριακού Προθλήµατος. Η νοημοσύνη µας δεν χρειάζεται άλλες προσθολές. Το περίεργο στην υπόθεση είναι η επιµονή του Σλοθάκου πρέσθυ να προσπαθεί να µας πουλήσει! Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία όταν στην δική του χώρα αυτή η συνταγή αποτελούσε το συστατικό που οδήγησε την Τσεχοσλοθακία σε δυο ξεχωριστά κράτη. ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ἃ ΓΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΔΗΜΝΜΟΥ Εκπαιδευταί: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ἃ ΓΙΑΝΝΑ Τηλ. 09-542755, Τηλ. οικίας 311069 Άλπεων 20Γ, 2038 Στρόθολος ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΟΙΝΙΡΗΣ ἃ ΥΙΟΙ ΛΤΔ Οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τηλ. 02-621147, 09-528249 ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΓΥΑ ΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΡΑΛάΜΠΟΣ Ν' ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Εκετε δεκΑέωμΑ στο 1ο 6 ψασιο ὄτοιροι να σα5 Βου άσουμε νο κόνοτε του σωστή θηι Ίο ὄ γα το σηήτι σΏρροσνα Τα, 2066 2000] και Ο0-6960Ρ4 ὤν. (Γἱαρινοάδο {. θροσκώρου! ρε κο Ο χρυσός καφές της Κύπρου τώρα µε νέες ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΙΚΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΛΤὰ ΤΗΛ06 432141, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΩΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΤΕΛΛΟΥΛέΕΤΗ κΕΕΡΥΝΕΕΛ Φα ΣΕ Τουρκία µε την στρατιωτική εισθολή της στην Κύπρο και την συνεχιζόμενη κατοχή διέπραξε και διαπράττει καθημερινά πρωτοφανή εγκλήματα πολέμου για τα οποία, µε θάση τον Διεθνή Νόμο, οφείλει να λογοδοτήσει. Για αυτά τα πρωτοφανή εγκλήματα η Διεθνής Κοινότητα έχει υποχρώση από µόνη της να ενεργήσει ώστε η Τουρκία να προσαχθεί ενώπιον της Διεθνούς Δικαιοσύνης και να δικαστε(. Μεγαλύτερη όµως ευθύνη και υποχρέωση έχει το Κυπριακό Κράτος, η Κυπριακή Κυθέρνηση, να κινήσει τις διαδικασίες που προθλέποντα! από τον Διεθνή Νόμο ώστε η Τουρκία να προσαχθεί ενώπιον της Διεθνούς Δικαιοσύνης. Αυτή η διαδικασία δεν έχει κινηθεί µέχρι τώρα πράγµα απαράδεκτο και ασυµθίθαστο ακόµα και με τις διακηρύξεις που γίνονται για αγώνα ενάντια στην κατοχή. Η κίνηση της νομικής διαδικασίας θα αδυνατούσε την θέση της Τουρκίας αλλά και θα εξουδετέρωνε και τις φιλοτουρκικές πρωτοθουλίες των διαφόρων κρατών που θάλθηκαν να υπηρετήσουν τα Τουρκικά συμφέροντα προσπαθώντας µε διάφορες πρωτοθουλίες να την απαλλάξουν από τα εγκλήματα της που διέπραξε και διαπράττει εναντίον του Κυπριακού Λαού, αλλά και να την θοηθήσουν να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα που δημιούργησε η Τουρκική Εισθολή. Τα εγκλήματα πολέμου για Τα οποία πρέπει να δικαστεί η Τουρκία είναι: (α) Δολοφονίες εν ψυχρώ άοπλων Μέτρο αγώνα η προσαγωγή της Τουρκίας σε Διεθνές Δικαστήριο ε αδ πολιτών (γυναικών, ανδρών, παιδιών, γερόντων) (6) Δολοφονίες εν ψυχρώ άοπλων στρατιωτών, αιχμαλώτων (είτε αυτές οἱ δολοφονίες διεπράχθησαν από τους ιδίους τους Τούρκους στρατιώτες, είτε αφέθησαν σε ενόπλους Τουρκοκυπρίους να τους δολοφονήσουν). (Υ) Κακοποίηση, κακομεταχείριση πολιτών (Την περίοδο του πολέμου καθώς και των εγκλωθισµένων µέχρι σήµερα) (δ) Εξευτελισµός γυναικών κάθε ηλικίας (ε) Εξαφάνιση ατόμων (στ) Λεηλασίες περιουσιών (ζ) Βίαιος εκτοπισμός πολιτών από τα σπίτια κα! τις περιουσίες τους και η παρεμπόδιση τους να επιστρέψουν σ᾿ αυτά (η) Σφετερισμός ακίνητης περιουσίας (θ) Στέρηση του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης, επανεγκατάτασης και νοµής περιουσίας (1) Σύληση και καταστροφή εκκλησιών µας (κ) Παράνομη εµπορία κλεμµένων ιερών εικόνων, τοιχογραφιών κλπ. (Χ) Συστηματική καταστροφή της πολιτιστικής µας κληρονομιάς (µ) Αλλαγή ονομάτων των πόλεων, οδών και τοπονυµιών στις κατεχόμενες περιοχές (ν) Εποικισµός των κατεχοµένων µε Τούρκους εποίκους και η αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα της Κύπρου. Οι πολεμικές αποζημιώσεις που οφείλει. η Τουρκία Η Τουρκία οφείλει πολεμικές απο- ζημιώσεις στον Κυπριακό Λαό για απώλειες που προκάλεσε µε την παράνοµη στρατιωτική εισβολή της στην Κύπρο την συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή μεγάλου µέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητου κρά- τους, µέλους του ΟΗΕ. και Το Κυπριακό κράτος έχει υποχρέ- ὠση να εγείρει το θέµα σε διεθνή δικαστήρια και να απαιτήσει από την Τουρκία την πληρωμή Πολεµι- κὠν αποζημιώσεων τόσο στους επηρεαζοµένους πολίτες της Δη- µοκρατίας, όσο και προς την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία, για πο- λεµικές ζημιές. Πολεμικές αποζημιώσεις οφείλο- νται για: (α) Απώλεια και καταστροφή ιδιω- τικής κινητής περιουσίας (8) Καταστροφή ακίνητης περιου- σίας (γ) Απώλεια ανθρώπινων ζωών (δ) Απώλεια ζώων (ε) Καταστροφή και απώλεια εισο- δηµάτων το 1974 κατά την εισβολή (0 Απώλεια εισοδημάτων απὀ το 1974 μέχρι σήµερα. Για όσους ριµάσπιδες, κράχτες της υποταγής στην τουρκική κατοχή και στα ξένα συμφέροντα που προσπαθούν να υπονομεύσουν τον απελευθερωτικό µας αγώνα Η «Αδούλωτη Κερύνεια» πάντοτε εκφράζει θέση αναφορικά µε τη λύση του κυπριακού προθλήµατος. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είναι πάντοτε θετική στην τοποθέτηση της και µόνο όσοι συνειδητά είναι ταγµένοι να εξυπηρετήσουν τα τουρκικά συµφέτοντα δεν το θλέπουν. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είχε και έχει θέση µέσα από την οποία εκφράζεται η απαίτηση του λαού µας, των προσφύγων µας, για αποκατάσταη των δικαίων ΙΚΟΤΗ ο μι λα χι λ]άμειἷὰ «Αδούλωτης Κερύνειας» για δίκαιη και θιώσιµη λύση ο ο Ἡνα ἹΓο ον ζΗΤοτω όρους και περιορισμούς την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και των εποίκων, για να φύγουν τα εμπόδια που δεν µας επιτρέπουν να επιστρέψουµε στα σπίτια και τις περιουσίες μας. Θέση 2η: Ζητούμε την αποκατάσταση της κυριαρχίας και της άσκησης εξουσίας από την Κυπριακή Κυθέρνηση σε ολόκληρη την Κύπρο, για να αποκατασταθεί η λειτουργία του κράτους σε ολόκληρη την Κύπρο. Θέση 3η: Ζητούμε την εποστροφή όλων των προσφύγων, Τουρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και άλλων στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Θέση 4η: ζητούµε την επεξεργασία Συντάγματος το οποίο να θασίζεται πάνω στα διεθνή δεδοµένα και δημοκρατικά θέσµια που να ενώνει πραγματικά τον τόπο και τους ανθρώπους. Ζητούμε σ᾿ αυτό το Σύνταγμα να κατοχυρωθεί η ιστοτιµία του κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από φυλή ή θρησκεία, δημιουργώντας ένα κράτος δίκαιο στο οποίο η πλειοψηφία θα κυθερνά και η Πο Το] ΓΣ] κατοχυρωμένα τα δικαιώματά ιν Αυτές εἶναι οι θέσεις της «Αδούλωτης Κερύνειας» οι οποίες αποτελούν τη µόνη, ρεαλιστική, δίκαιη και θιώσιµη λύση στο Κυπριακό Πρόθληµα. Αποτελούν την µόνη ρεαλιστική πορεία για την οποία υπάρχουν και επιχειρήματα προώθησής της και ερείσματα αγώνα. Το Διεθνές Δίκαιο µας προσφέρει αυτά τα: επιχειρήματα και τα ερείσματα που αποτελούν ανίκητο όπλο αγώνα. Οι νέοι της Κύπρου είναι έτοιµοι για αγώνα και επιστροφή. Η πολιτική ηγεσία Της Κύπρου πρέπει να αναγνωρίσει τα νέα δεδοµένα και να ενισχύσει τον αγώνα της επιστροφής. | Ἡ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΛΛΟΦΥΛέΤΗ κεΕΡΥΝΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Κυκλοφορεί το πρώτο Σάθθατο κάθε µήνα. Εκδότης: Διεύθυνση: Το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» Οδός Αγίου Ιωάννη 7, Τ.Κ. 3940, Στρόθολος Τηλ: 02-456464, Φαξ. 02-368882 Την ύλη επιλέγει και επιμελείται Συντακτική Επιτροπή Υπεύθυνοι Διαφημιστικού Τµήµατος: ΑΒΙΝΑ ΑΡΝΕΗΤΙΡΙΝα ἃ ΜΑΒΗΚΕΤΙΝα ΞΕΗΝΙΟΕΣ Τηλ. 02-490559, Φαξ: 02-490649 Διευθυντής: Κ. Κυπριανού Επιμέλεια Διαφημίσεων: Μαρία Κακοφεγγίτου, Έλενα Χαραλάμπους, Νίκη Αχιλλέως ΗΕΗΑΛΟΥΛΕέΕΙΛΤΗ ΚΕΕΡΙΥΝΕΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 Αποφάσεις του Ανώτατου Συµθουλίου της «Αδούλώτης Κερύνειας) ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ 4, Προειδοποιεί ότι οἱ αναμενόμενες ξένες πρωτοβουλίες δεν θα έχουν θετική εξέλιξη για µας αν τις αφήσουμε παθητικά να δια- µορφώνονται όπως φαίνεται να διαµορφώ- νοναι. Το περιεχόµενο τους υιοθετεί πλή- ρως τις Τουρκικές θέσεις και πρέπει να παρέµβουµε αποφασιστικά µε δική µας πρὀταση η οποία να ανατρέπει τις προθέ- σεις τους. Β, Προειδοποιεί ότι ποτέ δεν θα γίνει απο- δεκτή λύση που να απεµπολεί τα δικαιώµα- τα µας και επαναλαμβάνει ότι κανένας δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παζαρεύει τα Διεθνώς κατοχυρωμένα Δικαιώματά µας.6. Καλεί την Πολιτική Ηγεσία του τόπου να οµονοήσει επιτέλους έμπρακτα στη βάση όσων διακηρύττει σε μνηµόσυνα και επετείους και να μεθοδεύσει επιτέλους το σωστό αντικατοχικὀ, απελευθερωτικό αγώνα που χρειάζεται για να επιβιώσει ο Εληνισμὸς στην Κύπρο. Να σταµατήσουν οι σπασµωδικοί ελιγμοί και παλλινδρομήσεις οι οποίοι διαιωνίζουν το πρόβλημα, υπο- 7. Υποστηρίζεται η αμυντική θωράκιση της Κύπρου µε τη συνεργασία και της Ἑλλάδας στα πλαίσια του αμυντικού Δόγματος πάνω σε µια κοινή Πανεθνική αντικατοχική, απε- λευθερωτική γραµµή στην Κύπρο και δυναμικά αποτρεπτική έναντι του Τουρκικού επεκτατισμού γενικώτερα. Η άμυνα δεν πρέπει να βασίζεται µόνο στον εξοπλισμό. Πρωτεραιότητα πρέπει να έχει η απόφαση για αντικατοχικό, απελευθερωτικό αγώνα και η οργάνωση και αξιοποίηση ολόκληρου του Λαού. 8. Συνοππικάἁ οι Κερυνειώτες διακηρύττουν: ΟΧΙ στα τελετελσμένα ΟΧΙ στην Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ΟΧΙ σε Πολυεθνική Δύναμη που να χωρίζει µόνιµα την Κύπρο στα δυο. ΟΧΙ σε παραμονή Τούρκων στρατιωτών στην Κύπρο ἑστω και µε το μανδύα της ένταξης τους στην πολυεθνική στρατιωτική Δύναμη. οποιοαδήποτε δικαιολογία. ΝΑΙ στην αποκατάσταση της Διεθνούς Νομιµότητας που επιβάλλει: Αποχώρηση και του τελευταίου Τούρκοι! στρατιώτη. Αποχώρηση και του τελευταίου Τούρκου εποίκου. Αποκατάσταση της κυριαρχίας και εξουσίας της Κυπριακής Κυβέρνησης πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο. Επιστροφή όλων των προσφύγων ΈἘλλη- νοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών καὶ ἄλλων στα σπιτια και τις περιουσίες τους, ελεύθερα και χωρίς όρους και περιορισμούς. Συνταγματική ρύθμιση δημοκρατική και όχι ρατσιστική και χωριστικήἠ, η οποία θα καθιστά όλους τους πολίτες ίσους έναντι του νόµου µε την πλειοψηφία να κυβερνά και τα δικαιώµατα της μειοψηφίας να είναι τασταθεί η δικαϊἰοσύνη 10056. Άλλα Θέματα 9. Καλείται το Κράτος αν άρει τους αδικαιολόγητους περιορισμούς που τίθενται στην έκδοση προσφυγικών ταυτοτήτων και της αναγνώρισης της προ- σφυγικής ιδιότητας στους νόμιμους κατοίκους των κατεχοµένων περιοχών. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προὐπόθεση για συντήρηση της προσφυγικής ιδιότητας για να αντιμετωπισθεί µακροπρόθεσµα η Τουρκική κατοχή. 10. Καλείται το Κράτος να προωθήσει Κρατικές προσφυγές εναντίον της Τουρκίας για όλα τα εγκλήματα που διέπραξε σε βάρος του λαού µας και να αξιοποιήσει πλήρως την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση της Τιτίνας Λοϊζίδου ν5 Τουρκίας. 11. Τέλος το Σωματείο θέτει το δυναμικό του στην διάθεση του Κράτους στη νομεύουν την ουσία του και εξανεµίζουν τις προοπτικές. ΟΧΙ σε παραµονή των εποίκων µε κατοχυρωμένα. ΝΑΙ στην ειρήνη αφού πρώτα αποκα- διαφώτιση της Κοινής Γνώμης στο Εξωτερικό. ΑΕΠΟΙ(ΚΑΛΛΥΠΤΕΤΑΙΗ το ΠΑΟΑΣΙςΗΝΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ Η Κυβέρνηση εκλεισε τα αυτιά στα ξεκάθαρα µυνήµατα που έρχονταν πολύ συχνά απὀ την Ευρώπη περί του αντιθέ- του. Τώρα η. Ευρώπη µας ξεκαθάρισε ότι το παράνομο καθεστώς του Ντενκτάς είτε θα συμμετάσχει τώρα και στις ενταξια- κὲς διαπραγματεύσεις, είτε θα βρεθεί λύση πρώτα, πριν την ένταξη, η οποία θα νομιμοποιήσει το µέχρι τώρα παρά- νοµο καθεστώς Ντενκτάς οπότε αυτό θα συμμετάσχει νόμιμα πλέον στις συνοµι- λίες ένταξης. Αυτή είναι η πραγματική πρόθεση και ὀχι η υποκρισία που εξέφρασε ο κος Ρίφκιντ, µερικές µέρες µετά μιλώντας σε εκδήλωση Συντηρητικών στο Λονδί- νο για την Κύπρο, ότι τάχα ποτέ δεν θα αναγνωρίσουν το παράνομο καθεστώς Ντενκτάς. Σίγουρα δεν θα χρειασθεί να το αναγνωρίσουν ενώσω εἶναι παράνο- μο οι Βρεττανοί και οι Ευρωπαίοι και Αμερινακοί Συνοδοιπόροι τους διότι είναι βέβαιοι ότι θα το νομµιµοποιήουµε και θα το αναγνωρίσουμε πρώτοι εμείς µε την λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ὁμοσπονδίας στην οποία µας σύρουν ως πρόβατα στη σφαγή. Η Ευρώπη µας «αποστόµωσε» επίσης µε το ξεκάθαρο µήνυµα ὁὅτι το Ευρωπαϊκό κεκτημένο θα παραμεριστεί για να εφαρμοστεί η ρατσιστική διχοτο- µική λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Αυτό διαφαίνεται εδώ και αρκετό καιρό µέσα απὀ διάφορες δηλώσεις. Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κυβέρνηση το θεωρούσε απαράδεκτο και το απέκλειε. Σήµερα η Κυβέρνηση μας λέει ότι θα είναι µόνο προσωρινή η διάταξη για παραµερισόό του Ευρωπαϊκού Κεκτηµένου, Η εξειδίκευση της Πλειράς µας να δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα κατά τρόπο που επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι η λύση εἶναι δοσµένη και απλώς η δυσκολία είναι πως θα πλασαρισθεί στον λαό, είναι μοναδική. Φτάνει πια. Πρέπει να σταματήσει ο εµπαιγµός του Λαού και ο καθένας να ξεκαθαρίσει την θέση του. Το παιγνίδι που παίζεται σε βάρος του Λαού µας είναι πολύ επικίνδυνο και οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές εκτός και εάν το άνομο Παρασκήνιο αποκαλυφθεί και εξουδετερωθεί έγκαιρα. 1.0. Καλούνται όλοι οι πρόσφυγες, καθώς και όλοι όσοι είναι ιδιοκτήτες γης στα κατεχόμενα και δεν κατέχουν τους τίτλους ιδιοκτησίας τους να µεριμνήσουν µε το Κτηματολόγιο να δηλωθούν οι περιουσίες και να εκδοθούν οι σχετικές βεβαιώσεις. 2.0. Καλούνται όλοι οι πρὀσφυγες οι οποίοι έχουν ήδη πάρει τις σχετικές βεβαιώσεις που εκδίδει το Κτηματολόγιο να ελέγξουν προσεκτικά τις ονομασίες των τοποθεσιών εντός των οποίοων ευρίσκονται τα κτήµατα, οι οποίες έχουν αναγραφεί στις Βεβαιώσεις. Επίσης θα πρέπει ο καθένας να βεβαιωθεί ότι για κάθε κτήµα αναγράφεται στην Βεβαίωση και το περιεχόµενο του κτήµατος π.χ. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας περιουσιών στα κατεχόμενα (α) Τα δέντρα, ο αριθµός τους, το είδος των δένδρων. (8) Κατοικία ή ἀλλο υποστατικό (Υ) Διάτρηση (ὅ) Οτιδήποτε άλλο υπήρχε το οποίο συνήθως αναγράφεται σε τίτλους ιδιοκτησίας. Το περιεχόµενο των κτηµάτων έχει ιδιαίτερη σηµασία και έχει άµεση σχέση µε εισοδήματα τα οποία πρέπει να καταγραφούν και διατηρηθούν. Έχει διαπιστωθεί ότι το περιεχόµενο των κτηµάτων δεν περιελήφθει στις Βεβαιώσεις και πρέπει να ζητήσουμε να διορθωθεί η παράλειψη. Για οποιοαδήποτε θοήθεια αποτείνεσθε και στο Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» τηλ. 02- 456464. Οι Γυναίκες του Οδοφράγµατος του Λήδρα Πάλας Με την ευκαιρία της ηµέρας της Γυναίκας, στις 8/3/1997, οι γυναίκες του οδοφράγµατος μετέφεραν τον αγώνα του Οδοφράγµατος στο Λονδίνο. Μετέφεραν στην καρδιά του Λονδίνου, έξω από την τουρκική Πρεσβεία και στο Βρετανικό Κοινοβούλιο την γνήσια την φωνή της Κυπρίας γυναίκας για Ελευθερία και Δικαιοσύνη. Οι γυναίκες του Οδοφράγµατος ενίσχυσαν για 3 μέρες τους Κύπριους του Λονδίνου οι οποίοι διανυκτερεύουν εδώ και αρκετό καιρό έξω απὀ την Τουρκική Πρεσβεια διαμαρτυρόμενοι για την 7 συνεχιζόμενη Τουρκική κατοχή. Στην Κύπρο συνεχίστηκε στις 8/3/97 η εκδήλωση στο Οδόφραγµα του Λήδρα Πάλας µε ολονύκτια συγκέντρωση σε αλληλεγγύη προς τις υπόλοιπες γυναίκες στο Λονδίνο. Γύρω από µια µεγάλη φωτιά που έσπαζε την παγωνιά της νύχτας, γυναίκες και άνδρες ξενύχτησαν µε τραγούδι σε πείσμα του εφυσιχασμού, της καλοπέρασης και του αποπροσανατολισµού και κόντρα στην κατοχή και στις ξένες δολοπλοκίες που επιδιώκουν να την νοµιµοποιήσουν. Μήνυμα του Πρέσθη της Ελλάδος κ. Αλ. Σάνδη προς τους Κερυνειώτες µέσω της «Αδ. Κερύνειας») αίροµαι γιατί µου δίνεται η εὐκαιρία, µέσω της }Κεφιμερδας σας να επικοινωνήσω και να μοιραστώ µε τους Κερυνειώτες κάποιες σκέψεις, που αναπόφευκτα, έρχονται στο λογισμό µου κάθε φορά που αναλογίζοµαι την πόλη του Πράξανδρου και προσπαθώ να φανταστώ πως µπορεί να µοιάζει σήµερα, το γραφικό της λιμανάκι, αυτό που από πριν χιλιάδες χρόνια δέχθηκε στην Κυπριακή Υη τους πρώτους Ελλαδίτες που ἐµελλαν να δημιουργήσουν στην ανατολική αυτή εσχατιά της Μεσογείου µία νέα εστία Ελληνικού πολιτισμού και παράδοσης. Η τι µπορεί να έχει απομείνει απὀ το «πλοίο της Κερύνειας» που αφού ταξίδεψε, περήφανα, στη γαλάζια απεραντοσύνη της Μεσογείου και παρέμεινε φυλαγμένο, σαν πολύτιμο µαργαριτάρι, στον σκοτεινό βυθό της, Υια Χιλιάδες χρόνια, παραδόθηκε «όμηρος» στα χέρια των εισβολέων. Σήµερα 23 χρόνια µετα το καταραµένο εκείνο Σάββατο, που οι ουρανοί γέμισαν από τα κόκκινα µισοφέγγαρα ακόµη δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι « µπορείνατους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερύνειας». Και δεν το έχουμε δεχθεί. Ούτε στην Λεμεσό, ούτε στη Λάρνακα, ούτε στο Παραλίμνι, οὖτε στη Πάφο οπουδήποτε κι αν ζουν και δημιουργούν οι Κερυνιώτες πρόσφυγες. Η δικαιη οργή του ξεριζωμού μεταμορφώθηκε σε έκρηξη δημιουργίας και προκοπής. Η µνήµη όλα αυτά τα χρόνια διατηρήθηκε ζωντανή. Ξαναζεί όχι ως ανάμνηση µίας ακόµη χαμένης πατρίδας αλλά σας µυστηριακή αφοσίωση στην πόλη και αποφασιστικότητα για επιστροφή. Η Φλόγα της επιστροφής παραμένει άσβεστη. Οι Κερυνιώτες συσπειρωμένοι ενώνουν της φωνή τους µαζί με τους υπόλοιπους πρόσφυγες, αυτούς τους ιδιότυπους πρόσφυγες µέσα στα σύνορα της ίδιας τους της πατρίδας, τους συγγενείς των ανγοουµένων και των νεων ηρωομαρτύρων σε µια φωνή καταδίκης του κατοχικού καθεστώτος. Ευχἠ και Ελπίδα των απανταχού της γης Ελλήνων αυτών, που μένουν μόνοι ειλικρινείς συµπαραστάτες στον αγώνα του Κυπριακού, Εληνισμού για δικαίωση για µια ειρηνική λύση του Κυπριακού είναι να αντικρύσουμε, σύντομα, ελεύθερη την αδούλωτη Κερύνεια, ευημερούσα σε μια ενωμένη Κύπρο. ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΘΛΛΤΕΙΘΥ ΛΛΟΥΛΟΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΛΛΟΥΛέΕΡΈΤΈΗΙ ΚκΕΡΥΝΕΕΛ ΠΑΤΓΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΛΕΜΕΣΟΣ - 20/2/1997 ονήθηκε το θράδυ της {Λπενοσνένης Δευτέρας το κατάμεστο από κόσμο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, από τα παρατεταµένα και αυθόρμητα χειροκροτήματα του πολυπληθούς κοινού, που εξέφραζε µε τον τρόπο αυτό, τη θαθειά του συγκίνηση και το θαυμασμό του για την εξαίρετη παρουσίαση από τη χορωδία του Σωματείου Αδούλωτη Κερύνεια της μµουσικοχορευτικής αγωνιστικής εκδήλωσης «ΣΤΗ ΤΟΠΙΟΥ ΨΑΣ. σσ», Ακανονιστα «τήπουσαν Οι καρδιές. τα μάτια βουρκωναν και δάκρυζαν, τα χείλη ἔτρεµαν από συγκἰνηση. και τα μάτια θολά παρακολουθούσαν το υπερθέαµα που έκοβε την ανάσα και σταματούσε την αναπνοή κάθε λεπτό, κάθε στιγµή. Οιθεατές και ακροατές µαζί, έζησαν τις ανέµελες και ξέγνοιαστες στιγμές των ειρηνικών εποχών πριν την άλωση της πόλης, πριν την αποφράδα µέρα της 20ης του Ιούλη το 19/4 που ο κόσμος της Κερύνειας, πράος, εργατικός, ειρηνικός κι ευτυχισμένος, ζούσε σε πελάγη ευτυχίας, χαιρόταν την άνοιξη, σεριανίζοντας στ᾽ ακροθαλάσσι, χορεύοντας πίνοντας και τραγουδώντας, στην αποβάθρα του γραφικού λιμανιού της Κερύνειας. Ανεβασμένοι στον Πήγασο της Φαντασίας που τους µαστόρευε µε την έξοχη αφήγηση του ο ανεπανάληπτος Κώστας Χαραλαμπίδης, δεν χόρταιναν να ακούουν και να απολαμβάνουν τα τραγούδια της χαράς και της ξεγνοιασιας του κάμπου, του βουνού και της θάλασσας, της αγάπης και του έρωτα, που η χορωδία του πρόσφερε ολοπρόθυωµα κι ανοιχτόκαρδα πλαισιούμενη από τις συναρπαστικές φωνές της Στόλως Παπαδοπούλου και του Μιχάλη Χατζιηγιάννη, κάτω απὀ το γαλάζιο ουρανό της Κερύνειας και τη σκιά των µπαλκονιών και του κάστρου της, τη συνοδεία του πιάνου που η εκλεκτή πιανίστας Μαρία Μαντοβάνη σκορπούσε σαν απὀ μαγικά δάκτυλα. Η αγωνιστική καλλιτεχνική εκδήλωση ΣΤΗ ΓΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΕΝΝΗΣΕ θα επαναληφθεί κατόπιν απαίτησης πολλών Κερυνειωτών και φίλων της Κερύνειας, στο Δημοτικό Θεάτρο Λευκωσίας στις 18/53/1997 ώρα 8.90μ.μ. Κι ακολουθεί η συμφορά. Ηχούν οι σειρήνες. Καταστροφή, ερείπια, θάνατος, θρήνος και οδυρμός πολύς, οδύνη λύπη και στεναγµός, κλάμα και δάκρυα. Για τον ὀλεθρο, για τον ξεριζωμµό για τους λεβεντονιούς που χάθηκαν. Για το σκοτάδι που σκέπασε το φως για το κούρσεμα της πολυωθρήνητης γης -µας. Των αθανάτων... Ἐνα τον είχε η µάνα του, µοιρολογά ο νεαρός Χ'Γιάννης, το αναδυόµενο φωτεινό κερυνειώτικο αστέρι, µοιρολογά η Στάλω µε την πλούσια γλυκιά φωνή της, μοιρολογούν τα φιλότιμα και αξιέπαινα παϊδιά της χορωδίας. Κερυνειώτες και φίλοι της Κερύνειας, επίσημοι κι απλοί άνθρωποι δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, κλαίνε, κλαίνε κι ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 6 ΕΑΛΛΟΦΥΛΕΈΙΗ ΚκΕΡΥΝΕΕΛ ο ο ο ----.-.. αναστενάζουν. Γιατί του καθενός ο νους πάει στο παιδί του, στον ακριβό του, που ακόµα να Φανεἰ. Αλλά όχι. Φτάνειπιαο θρήνος. Στεγνώνουν τα δάκρυα. Τα στέγνωσεο δροσοβόλος αέρας της θέλησης και της αντίστασης. Χαλυβδώνεται η ψυχή, τα στήθη παραληρούν απὀ ενθουσιασµο, οι καρδιές αναπτερώνουν το πείσµα και τη θέληση για αγώνα συνεπή και ασταμάτηµο. Η αυθαιρεσία, ο ετσιθελισµός και η αδικία δεν θα περάσουν. Θα προσκρούσουν στο σθένος και την παλληκαριά του Βαγορή, των παιδιών της Κερύνειας, τών παιδιών της Κύπρου και της Ελλάδας. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει ξεκάθαρα η Σπυρούλα Γερολεμίδου η καταπληκτική μαέστρος που εργάζεται µε πάθος για να ξυπνήσει τις κοιµισµένες συνειδήσεις να σκορπίσει την ελπίδα, να συν πάρει τις ψυχές, να ανάψει τον πὀθο του γυρισμού, τη Φλόγα της Λευτεριάς. Καρτερούμµε µέρα νύχτα... να Φφυσήσει ένας αέρας... Το σπίτι που γεννήθηκα κι αν το πατούν οι ξένοι, στοιχειὀ είναι και µε προσκαλεί στοιχειό και µε προσμένει... Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Μητροπολίτες Λεμεσού ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ και Κυρηνείας ΠΑΥΛΟΣ, που σε σύντομο χαιρετισμό του συγχάρηκε τους συντελεστές της επιτυχίας αυτής και κάλεσε σε ανυποχώρητο αγώνα μέχρι τη Δικαίωση, η έντιµη Υπουργός Παιδείας κ. Κλαίρη Αγγελίδου, ο Πρόεδρος των Νέων Οριζόντων κ. Νίκος Κουτσού, ο Βουλευτής του ΔΗ-ΚΟ κ. Μάριος Ματσάκης, εκπρόσωποι των κομμάτων, ο αστυνοµικὸς Δ/ντής Λεμεσού, ο κ. Νίκος Παττίχης, το ζεύγος Στέλιου Κατσελλή, ο Πρόεδρος του Φορέα για την ἰση κατανομή των Βαρών κ. Παπαβασιλείου, ο Πρόεδρος του Σωματείου Αδούλωτη Κερύνεια και η κ. Μιχαλάκη Λουλλουπή και πλήθος κόσμου. Χαιρετισμός του Προέδρου του παραρτήματος Λεμεσού κ. Κωστάκη Λαφαζάνη: Πανιερώτατοι Αρχιερείς, Ἐντιμη κ. Υπουργέ, Αξιότιμοι κ. Βουλευτές Αγαπητοί Προσκεκληµένοι Αγαπητοί Κερυνειώτες και Φίλοι των Κερυνειωτών και της Κερύνειας, Με ιδιαίτερη χαρά, µε βαθειά συγκίνηση και εθνική περηφάνεια, σας καλωσορίζω στην αποψινἠ μεγαλειώδη καλλιτεχνική, αγωνιστική εκδήλωση και εκφράζω προς όλους σας τον θερμό αγωνιστικό χαιρετιµό, την απεριόριστη εκτίμησή και την άπειρη αγάπη του σωματείου μας. Εκφράζω ταυτόχρονα τις πιο βαθειές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη µας σ᾿ όλους εσάς, όχι µόνο γιατί μας τιµάτε απόψε µε την ευγενική παρουσία σας, και έχετε αγκαλιάσει αυτή µας την εκδήλωση µε όλη σας τη στοργή, αλλά και γιατί σε κάθε περίπτωση αισθανόμαστε την θερμουγό και ζωογόνο πνοή σας, την οποία ερμηνεύουµε σαν πάθος για τη λευτεριά και τη δικαίωση της δοκιµαζόµενης πατρίδας µας, σαν συμπαράσταση και συµπαράταξη των αγώνων που διεξάγει το σωματείο μας, για επιστροφή στην κατεχόμενη πολυπόθητη γη μας. Για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων µας και για την επικράτηση συνθηκών πιο ανθρώπινης ζωής για τους πρωομάρτηρες εγκλωβισμένους µας. Μας συγκινείτε. Μας εµπνέετε και μας κεθοδηγείτε. Οι καρδιές όλων µας θα δονηθούν απόψε και οἱ ψυχές μας θα φτερουγίσουν στα ρηµαγµένα βουνά και τις αγκογιαλιές της Κερύνειας τα µάτια θα βουρκώσουν και θα κοπεί η αναπνοή ακολουθώντας το οδοιπορικό που θα διαγράψουν µε την θέληση, την υπομονη, τη συνεργασία την αγώνιστικότητα τη σκληρή δουλειά που εγγίζει τα όρια της αυτοθυσίας, τα µέλη της χορωδίας µας, οι σολίστες Μιχάλης Χατζηγιάννης και Στάλω Παπαδοπούλου, η πιανίστας Μαρία Μαντοβάνη, και Ιδιαίτερα η κυριότερη συντελεστής αυτης της παράστασης, η ακούραστη και ακαταπόνητη μαέστρος Σπυρούλα Γερολεμίδου. Οι ελπίδες, οι πόθοι, τα όνειρα, οι αγώνες του κόσµου της επαρχίας τους Κερύνειας, της Μόρφου, της Καρπασίας και της Αμμοχώστου, καθρεπτίζονται και αντανακλώνται στο πείσμα την αντοχή και τη θέληση των παιδιών αυτών της Κερύνειας που μοχθούν για τη δικαιοσύνη και διψούν για Λευτεριἀ. Μας έχουν γοητεύσει, µας έχουν σκλαβώσει και δίκαια έχουν αποσπάσει την εκτίµηση, την αγάπη και τα θερμά µας συγχαρητήρια. Θα ήθελα µε την ευκαιρία της αποψινής πανδαισίας εικόνας. μουσικής και κίνησης να µου επιτρέψετε να αναφερθώ πολύ σύντομα και στο Εθνικό µας Θέμα για να πω ότι οι µηχανορραφίες, οι σκευωρίες, τα τεχνάσματα και οι δολοπλοκίες των ισχυρών άσπονδων φίλων µας που έσπειραν το σπόρο της διχόνοιας ανάµεσα στις δυο κοινότητες, που εξισώνουν ανερυθρίαστα το θύμα µε το θύτη, που για δικά τους άνοµα συμφέροντα επιδιώκουν να καταστήσουν το 1806 ρυθμιστικό παράγοντα της ζωής του 8δ2.3ο που επιτρέπουν την εκ µέρους της Τουρκίας βεβήλωση των ιερών και των οσίων µας, καθώς και την ανίερη αλλοίωση του Δημογραφικού χαρακτήρα της πατρίδας µας, με την εγκατάσταση των εποίκων και ορδών της Ανατολής, θα προσκρούσουν στις αρετές του Κυπριακού Ελληνισμού, που η µοίρα του τον έχει τάξει να φυλάγει θερμοπύλες. Και είμαι απόλυτα βέβαιος, ότι µε τη βοήθεια του Θεού καιτις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, που χύνει πικρά δάκρυα για τους κινδύνους που απειλούν την Ορθοδοξία, και µε την ειλικρινή και έμπρακτη συμπαράσταση της µεγάλης της πατρίδας της Ελλάδας θα αξιωθούμε, λαμπάδες µε μυρτούλες κι ελιές να φέρουμε στην Παναγιά σαν θάρθει η Λευτεριά. Χαιρετισμός του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Σπύρου Κυπριανού Κάθε επικοινωνία µε τους εκτοπισµένους Κερυνιώτες αποτελεί µια δυνατή εμπειρία. Γιατί βρίσκονται πάντοτε ακλόνητοι στην πρὠτη γραµµή του αγώνα για ελευθερία και δικαίωση και για επιστροφή στις πατρογονικές τους εστίες, για τελική επικράτηση του δικαίου. Αισθάνεται κανείς υπερήφανος, όταν απευθύνει τον λόγο στους απογόνους του Πραξάνδρου και του Κηφέα, που αρνούνται να υποταχτούν και να συναινέσουν στο δίκαιο της βίας. Το βασικό σύνθημα τους πως τα «σύνορα της Κύπρου είναι οι ακτές της Κερύνειας», δεν είναι κενό ουσίας. Αποτελεί την απόδοση, µε ελάχιστες λέξεις, του ἴδιου του Κυπριακού Προβλήματος στις πραγματικές του διαστάσεις. Γιατί ο αγώνας που διεξάγει ο λαός µας για 23 χρόνια, είναι αγώνας για απελευθέρωση των κατεχοµένων εδαφών μας. για επανένωση κράτους και λαού, για εφαρµογή των βασικών ελευθεριών και δικαιωμάτων του σε ολόκληρη την επικράτεια. Γιατί είναι ο αγώνας του λαού μας, «υπέρ βωμών και εστιών», για επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους υπό συνθήκες ασφάλειας µα και για να µην θυµατοποιηθεί η Κερύνεια. Βασική προυπόθεση για την ευόδωση του αγώνα µας, αποτελεί η ενότητα του Κυπριακού Ελληνισμού η αγωνιστική εγρήγορση και η διατήρηση ακμαίου ηθικού. Στον αγώνα µας αυτό, έχουµε βασικό στήριγµα την Ελλάδα. Με τον ενιαίο αμυντικό σχεδιασμό αλλάζουν τα δεδοµένα, αποκαθίσταται σε ευνοικότερα επίπεδα η αμυντική µας ικανότητα, βελτιώνεται η διαπραγµατευτική µας θέση. Προκαλείται όµως ακόµα και το ενδιαφέρον δυνάμεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην λύση τοι Κυπριακού απευθυνόµενες προς την κατεύθυνη εκείνου που το δημιούργησε και το συντηρεί, την Τουρκία! Δεν πρέπει όμως να υποβαθµίζουµε και την ευθύνη εκείνων που για τόσα χρόνια µε τη στάση τους και τις ίσες αποστάσεις, στην πραγματικότητα ενισχύουν την Τούρκικη Αδιαλλαξία. Δεν είµαστε λαός Φιλοπόλεμος. Γι« αυτό εξάλλου απὀ το 1978 ήδη προτείναµε επίσημα, την αποστρατικοποίηση του νησιού. Αλλά ούτε και είµαστε διατεθειμένοι να απεµπολήσουµε τα αναφαίρετα δικαιώµατα µας, Δεν πρόκειται ποτέ να συναινέσουμµε στην καταστροφή της πατρίδας μας. Απευθύνω προς όλους τους Κερυνειώτες τον θερμό χαιρετισμό µου και εύχομαι σύντομα να τερματιστεί η κατοχή για να επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες στις πατρογονικές τους εστίες και τις περιουσίες τους. Χαιρετισμός Γιώργου Τιµοθέου Γεωργίου, Αντιδήµαρχου Κ. Πολεμιδιών εκ μέρους του ΑΚΕΛ Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι και φίλες Αποτελεί για µας ξεχωριστό καθήκον και ιδιαίτερη τιµή να Χαιρετίζουµε την αποψινή αγωνιστική καλλιτεχνική Εκδήλωση «Στη γη που µας γέννησε» που διοργανώνει το Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια. Επιτρέψετε µου πρώτα να σας μεταφέρω τον θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό του Γ.Γ.της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Κ. δηµήτρη Χριστόφια και τις ευχές του για κάθε επιτυχία στο σηµαντικό έργο που επιτελείτε και κυρίως στον µεγάλο αγώνα για επιστροφή και δικαίωση του πολυβασανισμένου λαού µας. 23 χρόνια µετά το δίδυμο έγκλημα, του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τούρκικης εισβολής, δυστυχώς δεν υπήρξε καµµιά πρόοδος σ᾿ ότι αφορά τς προαπάθειες Επίλυσης του Κυπριακού. Αντίθετα το Κόμμα µας εκτιμά ότι το 1996 ήταν χρονιά οπισθοδρόµησης σ’᾿ ότι αφορά ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΕΛΛ ΥΛΟΤΙ ΚΕΕΡΥΝΕΙΛΑ ΝΡΛΣΤΗΡΙΘΤΗΤΕΣ Σ6ΝΛΤΕΙΘΥ ΛΛΦΥΛΡΤΗ ΚυρΥΝΕΙὰ το Κυπριακό και τις προσπάθειες για επίλυσή του. Σαν αποτέλεσµα η απὀσταση που µας χωρίζει απὀ την οριστική διχοτόμηση να έχει σμυκρυνθεί ακόµα περισσότερο. Εδώ και αρκετό καιρό γίνεται λόγος για κυοφορούµενη αμερικανική πρωτοβουλία η οποία αναμένεται να εκδηλωθεί µέσα στο 1997. γίνεται λόγος ότι το 199/ θα είναι το έτος της Κύπρου. Εμείς ὡς ΑΚΕΛ είµαστε αρεκτά επιφυλακτικοί δεδομένου ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη απὀ τουρκικής πλευράς για αλλαγή της στάσης στο Κυπριακό. Το συγκεκριµένο περιεχόµενο της θρυλούµενης αμερικανικής πρωτοβουλίας αν βέβαια τελικά εκδηλωθεί, μας είναι ακόµα άγνωστο και κατά συνέπεια ὅεν μπορούμε να την κρίνουµε αυτή τη στιγµή. Ως ΑΚΕΛ δεν απορρίπτουµε εκ προοιµίου καμμιά πρωτοβουλία που προερχεται απὀ το διεθνή χώρο. Αντίθετα τονίζουµε ότι είναι επιβεβλημένο να ενεργοποιηθεί ο διεθνής παράγοντας για λύση του Κυπριακού. Προς τους οποιουσδήποτε τρίτους οι οποίοι επιδεικνύουν ενδιαφέρον για την προώθηση λύσης του Κυπριακού, τονίζουµε την ανάγκη η όποια πρωτοβουλία πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια του ΟΗΕ, να ενισχύσει το ρόλο του Γ.Γ. και να στοχεύει στην υλοποίηση των ψΨηφισµάτων του Διεθνούς Οργανισμού. Αν αυτές οι αρχές γίνουν σεβαστές, τότε το 199 ίσως μπορέσει να αποδειχθεί έτος στροφής στη πορεία του Κυπριακού. Κάτι τέτοιο όμως προὐποθέτει σωστή πολιτική και σωστούς χειρισµόυς απὀ την ΕΙΚ πλευρά. Δυστυχώς εκείνο που χαρακτηρίζει την πολιτική της Κυβέρνησης Κληρίδη είναι οι αντιφάσεις, οοι παλινδροµήσεις, οι λανθασμένοι χειρισμοί και οι κινήσεις εντυπωσιαμού για εσωτερική κατανάλωση. Ολοκληρώνοντας το σύντομο αυτό χαριετισμόὀ, επιθυμούμε να επαναλάβουµε και τα εξής. Το Κυπριακό πρόβλημα χρειάζεται συλλογικούς ΄ χειρισμούς. Οφείλει ο Πρόεδρος Κληρίδης να λειτουργήσει σωστά το θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου αξιοποιώντας τις εκτιμήσεις και θέσεις όλων των πολιτικών δυνάμεων του τόπου. Διανύουμε στιγμές που η ενότητα χρειάζεται συγκεκριμένες κινήσεις και πρωτοβουλίες απὀ τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια για σκοπιμότητες και προσπάθειες για εσωτερική κατανάλωση σ’ ότι αφορά τους χειριεμσούς του Κυπριακού. Με όπλο τις οµόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συµβουλίου του 1989, µέσα από ειρηνικές διαδικασίες και µε έντονη παρεμβολή της Κύπρου σ’᾿ όλα τα διεθνή Φόρουμ, μπορούμε ν᾿ αλλάξουμε τα πράγματα. Να γίνουμε εμείς οι διαµορφωτές των εξελίξεων. Μακριά όµως, από εθνικιστικές και σωβινιστικές εξάρξεις, µακρυά απὀ συνθήματα πολεμµολογίας και πυραυλολογίας, να πείσουµε στη βάση του διεθνούς δικαίου ότι το συρματόμπλεγμα που έστησαν οι Αττίλες είναι ντροπή για τον κόσµο ολόκληρο. Φτάνει πια 23 χρόνια µετά είναι αρκετά. Η Κύπρος τώρα πρέπει να δικαιωθεί. Θερμά συγχαρητήρια και πάλι για την ωραία εκδἠλωσή σας! Σηµείωση της σύνταξης: Σηµειώνονται µε ικανοποίηση τα μηνύματα που δίδονται στους Κερυνειώτες µέσα απὀ τους πιο πάνω χαιρετισμούς. Όµως σημειώνεται επίσης ότι η προσύλωση στην λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας δεν οδηγεί στους στόχους και επιδιώξεις που τίθενται και προσδοκούνται µέσα απὀ τους χαιρετισμούς. Για να υπάρξει πρόοδος σωστή στο Κυπριακό Πρόβλημα, για να υπάρξει ελευθερία πρέπει η λύση να µην εἶναι Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Για να επιτύχουμε απελευθέρωση πρέπει να αποκηρύξουµε τα τετελεσμένα και να αναλάβουµε πραγµατικὀ αντικατοχικό, απελευθερωτικό αγώνα πρώτιστα στο διπλωματικό πεδίο, αλλά και µε κάθε µέσο που θα χρειασθεί. Πρέπει οποσδήποτε να µεδοευθεί αγώνας αποδέσµευσης µας από τη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των υποχωρήσεων που έγιναν μέχρι τώρα. Χαιρετισμός Νίκου Κουτσού, Προέδρου των Νέων Οριζόντων Κυρίες και κύριοι, Είναι µε µεγάλη µου χαρά που παρευρίσκοµαι σ᾿ αυτήν την καλλιτεχνική εκδήλωση που διοργάνωσε το Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια. Θα είναι δε µεγάλη η παράλειψη µου εάν πρώτα και κύρια δεν συχγαρώ τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης και κυρίως εάν δεν τους διαβεβαιώσω πως τα μηνύματα που στόχευαν να αναδείξουν µέσα απὀ αυτή την εκδήλωση βρίσκουν τόσο το κόµµα µου, όσο και εμένα προσωπικά κοινωνούς και συμπαρατάτες. Κυρίες και κύριοι, Η περίοδος την οποία διέρχεται ο τόπος µας είναι κρίσιµη και είμαι σίγουρος πως ο κάθε ένας µας το αντιλαμβάνεται. Στο άμεσο µέλλον θα κληθούμµε όλοι µας να αναμετρηθούµε µε την ιστορία µας και τις παραδόσεις µας µε τους αγώνες των προγόνων µας και την ελπίδα του μέλλοντος. Στο άµεσο µέλλον θα κληθούµε να δώσουμε οριστικές απαντήσεις στο τι πατρίδα σκοπεύουµε να παραδώσουµε στις επερχόμενες γενιές και αν θα συνεχίσουν την πορεία τους στη γη των προγόνων τους. Τα λάθη του παρελθόντος, οι απρογραμµάτιστες και άστοχες πολιτικές επιλογές, οδήγησαν την προσπάθεια για εξεύρεση ὀίκαιης, βιώσιμης και διαρκής λύσης στο Κυπριακό, στα σημερινά τραγικά αλλά και οριακά αδιέξοδα. Οι ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ἑνα νέο κόμμα µε αρχές και όραμα, ένα κόμμα που αντιλαμβάνεται την άµεση ανάγκη για χάραξη νέας γραµµής και νέας πορείας στις διεκδικήσεις µας, έχει εισηγηθεί την επιστροφή στην λογική του Ενιαίου Κράτους και την Απελευθέρωση των κατεχοµένων µας εδαφών. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως αυτός ο αγώνας δεν είναι εὔκολος, δεν είµαστε ούτε αιθεροβάµωνες ούτε εθελοτυφλούντες για να µην το κατανοούµε. Ξέρουμε όμως πως δεν έχουµε και άλλη επιλογή στην επίτευξη του στόχου µας που δεν είναι άλλος από την δικαίωση και την επιβίωση µας στην Κύπρο. Η αποδοχή µιας λύσης στην βάση της διζωνικής - δικοινοτικής ομοσπονδίας, είναι λογικά και ιστορικά ξεπερασμένη τόσο απὀ το χρόνο ὁσο και απὀ τα γεγονότα. Η πολιτική επιλογή της διζωνικής - δικοινοτικής οµοσποδνίας δεν αντιμάχεται τα τετελεσμένα της εισβολής και της κατοχής µε στόχο να τα ανατρέψει, αλλά αντίθετα τα αποδέχεται και στην βάση αωτή προσπαθεί να τα βελτιώσει. Αυτή όµως η µορφή λύσης κατ’ οὐσίαν σηµαίνει τη διασφάλιση των Τουρκικών συμφερόντων και την ηγεμονία της Τουρκίας στο νησί, µια λογική την οποία εμείς αρνούµαστε να αποδεχτούµε. Οι ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ καλούν όλους τους Κύπριους να πιστέψουν και να αγωνιστούν για να περάσει το μήνυμα στους πάντες και εδώ και στο εξωτερικό πως η Αμμόχωστος, η Καρπασία, η Μόρφου, η Κερύνεια είναι όντως ΑΔΟΥΛΩΤΕΣ και τέτοιες θα παραμείνουν μέχρι την στιγµή της δικαίωσης και απελευθέρωσης τους. 86 ΗΑΛΟΥΑΛΟΩΟΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 Το ανώτατο Συμθούλιο του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» στο οδόφραγµα του Λήδρα Πάλας ΙΤ ρηΦΗ ο ἡ ΜΑΙ Ιλ Μαὶτ τΗ ο ο Το Ανώτατο Συμβούλιο του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» παρευρέ! Σάββα 8 ῄ | ὁ τουριστών. Ρευρέθη το το 16/2/97 στο οδόφραγµα του Λήδρα Πάλας και έλαβε µέρος στην εκστρατεία διαφώτισης των ξένων ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΗΛΑΦΥΑΩΤΙΚΕΕΡΥΝΕΕΑ 9 ΔΡΛΧΤΗΡΙΘΤΗΤΕΣ ΣΑΔΤΕΙΘΥ ΛΛΘΥΛΘΤΗ ΚΕΡΤΕΕΙΑ Στιγμιότυπα απὀ την συμμετοχή του Ανώτατου Συμβούλιου του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» παρευρέθη το Σάββατο 15/2/97 στο οδόφραγµα του Λήδρα Πάλας και έλαβε µέρος στην εκστρατεία διαφώτισης των ξένων τουριστών. Το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» δεξιώθηκε τις γυναίκες του Οδοφράγµατος στο οίκηµα του Σωματείου στην Λευκωσία στις 15/2/1997. 10 ΕΠλΛλοΥλοτ κε ΥΝΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΜΛΤΕΙΟΥ ΛΙΘΤΛΟΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Έκτακτη Συνεδρία του Ανώτατου Συµβουλίου τῆς «Αδούλωτης Κερύνεια» Το Ανώτατο Συμβούλιο του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» συνήλθε έκτακτα στις {5/2/193/ στο οίκημα του Σωματείου στη Λευκωσία και εξέτασε τις εξελίξεις γύρω απὀ το Εθνικό µας Πρόβλημα οι οποίες δεν φαίνονται να είναι καθόλου ευνοικές για την Πλευρά µας. Οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί και οι θέσεις του Ανώτατου Συµβουλίου διατυπώθηκαν σε σχετική απόφαση η οποία δημοσιεύεται στην σελίδα 1. Στην ίδια συνεδρία το Ανώτατο Συμβούλιο του Σωματείου ενέκρινε την προσθήκη Παραρτήµατος στο Καταστατικό του Σωματείου µε την οποία θεσµοθετείται η ίδρυση και λειτουργία Τµήµατος Νεολαίας της Επαρχίας Κερύνειας. ρύνειας κου Ιωάν γη Σιεκκέρσαββα στην έκτακτη συνεδρία του Ανώτατου Συμβουλίου του Σωματείου στις 12/2/1981 1.0. ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ 1.1. Οἱ εξελίξεις στο Εθνικό µας θέµα δεν εἰναι καθόλου καλές για τους εξής λόγους: α) Διότι η δική µας η πλευρά εξακολουθεί να επιδιώκει λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Οµποσπονδίας και εξακολουθεί να συντηρεί το Κυπριακὀ Πρόβλημα ως µια διακοινοτική διαφορά. Ούτε αυτή η πρὀταξη και η προσπάθεια για διαµόρφωση κοινού εδάφους για συνομιλίες η οποία λεκτικά µπορεί να ακούεται θετικἠ εξέλιξη, δεν είναι, διότι εφόσον διεκδικούµε αποκατάσταση της Διεθνούς Νομιμότητας, δεν µπορεί να υπάρχει κοινὀ έδαφος µε τον παρανομούντα άλλο απὀ τον εξαναγκασμό του να πειθαρχήσει στους Διεθνείς Νόμους, β) Διότι το εσωτερικό µας µέτωπο εξακολουθεί στο επίπεδο Ηγεσίας να εἶναι διασπασμένο. Υ) Διότι η όλη στρατηγική της Ηγεσίας µας εξαντλείται στην παθητική αναμονή Πρωτοβουλιών από τρίτους και στην πανικόβλητη προσπάθεια πυροσβέστη εκ των υστέρων. Αντί εµείς να διαμορφώνουμµε τα γεγονότα αφήνουμε τους ξένους να τα διαμορφώνουν. δ) Η Ηγεσία µας εξακολουθεί να συντηρεί την πολιτική της μυστικής Διπλωματίας και µέσα απὸὀ αυτήν επιτρέπει στους ξένους να ενεργούν. να πιέζουν. να εκβιάζουν ανενόχλητοι. ε) Λόγω ακριβώς των λανθασµένων στόχων και της λανθασµένης στρατηγικής της δικής µας πλευράς, αφέθηκαν οι Πρωτοβουλίες στους Βρεττανούς και τους Αμερικάνους οι οποίοι διευκολύνονται να προωθούν τις Τουρκικές θέσεις οι οποίες εἶναι σταθερά επιθετικές και διεκδικητικἐς σε βάρος µας παρόλον που συνιστούν συνεχἠ παραβίαση της Διεθνούς Νομιμότητας. στ) Ο Λαός µας εξακολουθεί να δέχεται παθητικά τις εξελίξεις παρά το γεγονός ὁτι έχει το τελευταίο χρόνο αποδείξει ὁτι η σιωπή του δεν σηµαίνει ότι συμφωνεί µε το περιεχόµενο των εξελίξεων. 1.2. Φαίνεται ότι τώρα οι Διεθνείς Συνθήκες ευνοούν την οξέλιξη µιας σοβαρής προσπάθειας εἰτε για την κατάληξη σε µια τελική λύση, είτε σε µια πραγματική συμφωνία αυτή τη φορά. σε ἑνα πλαίσιο λύσης το οποίο ουσιαστικά θα νοµιµοποιεί όλες τις µέχρι σήµερα υποχωρήσεις μας και θα προεξοφλά τελεσίδικα τη λύση η οποία θα είναι αυτή που έχει διαμορφωθεί στο έδαφος µε τη Τουρκική εισβολή του 1974. 113 Συνοπτικἀ όπως αφήνεται έντεχνα να διαρρέει (χωρίς δυστυχώς να υπάρχουν ουσιαστικές επίσηµες αντιδράσεις) το περιεχόµενο της αναμενόμενης Πρωτοβουλίας στοχεύει στα ακόλουθα: α) Στην επικύρωση της Δικοινοτικότητας, και στην νομιμοποίηση του Δικοινοτικού διαχωρισμού µέσα απὀ τη Διζωνικότητα. β) Στην επικύρωση της πολιτικής ισότητας της μειοψηφίας του 1896 με την πλειοψηφία του 8236, πράγµα που θα εξασφαλίσει Συνταγµατικές υπερεξουσίες στους Τούρκους οι οποίες θα θέτουν ουσιαστικά την Κύπρο υπό ο την τουρκική κηδεμονία. Υ) Στην επικύρωση της ανάγκης για τον παραμερισµό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεγάλης μερίδας των προσφύγων μας µε αποκλεισμό της επιστροφής για να εἶναι δυνατή η υλοποίηση και Π λειτουργία της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Αυτό το επιβεβαιώνει και η Κυβέρνηση µας η οποία δηλώνει ότι επιδιώκει την επιστροφή υπό Ελληνοκυπριακή Διοίκηση 2/3 µόνο των προσφύγων. Το ἀλλο 1:32 αφήνεται ἐρμαιο στην Τουρκική βουλημία. Και είναι γνωστο ὁτι αυτοτο 1 3 είναι βασικά οι Κερυνειώτες. δ) Στην αναγνωριση της κυριαρχίας των Τούρκων στην υπὸ τουρκοκυπριακή Διοίκηση Ζώνη. ε) Στη νομιμοποίηση της παρουσίας και παραμονής των Τούρκων εποίκων στην Κύπρο. 20 ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ 2.1. Η προσπάθεια της Αμυντικής Θωράκισης της Κύπρου µε την προώθηση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος αποτελεί θετική εξέλιξη και δημιουργεί προοπτικές νοουμµένου ότι: α) Θα διατηρηθεί και επεκταθεί η στενή σωνεργασία Κύπρου και Ελλάδας σε µια κοινή Πανεθνική γραμμή µε στόχο τη χωρίς υποχώρηση, διεκδίκηση των δικαίων του Ελληνισμού, πράγμα που για µας σηµαίνει απελευθέρωση της Κύπρου παράλληλα µε την αποφασιστική αντιμετώπιση του Τουρκικού επεκτατισμού στο Αιγαίο και τη Θράκη. β) Παράλληλα µε την απόφαση για τους πιο πάνω στόχους και την αγορά εξοπλισμού, θα υπάρξει σωστή οργάνωση και αξιοποίηση ολόκληρου του Λαού στην αμυντική προσπάθεια, είτε αυτή θα εἶναι στρατιωτική είτε πολιτική. 3.0. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Προσφυγικά θέµατα που απασχολούν το Σωματείο µας είναι η προσφυγική ταυτότητα, η προσφυγική Ιδιότητα, η υποθήκευση περιουσιών στα κατεχόμενα και η έκδοση τίτλων Ιδιοκτησίας σε πρόσφυγες για σπίτια κτισμένα σε Τουρκοκυπριακή γη. 9.1. Προσφυγική ταυτότητα Μετά απὀ πολλές και επίπονε προσπάθειές µας η Βουλή εφήψισε νόµο µε τον οποίο καθιστούσε δικαιούχους να πάρουν προσφυγική ταυτότητα και όσους κατάγονται απὀ τα κατεχόμενα αλλά τον Ιούλιο του 1974 απουσίαζαν απὀ εκεί για επαγγελματικούς λόγους και είτε σαν στο Εξωτερικό για σπουδές. για θέµατα υγείας ἡ για άλλους παρόμοιους λόγους. Στην εφαρµογή του νόµου έχουν τεθεί εσωτερικά κριτήρια µε τα οποία δεν δίδεται ταυτότητα σε πολλοὺς γνήσιους κατοίκους των κατεχοµενων π.χ. Αν βρισκόταν ένας στις ελεύθερες περιοχές και αποκτησε Ιδιοκτητη κατοικία δεν εγκρίνεται η αἰτησὴ του για ταυτότητα. ἡ αν ενας βρισκόταν στις ελεύθερες περιοχές περισότερα απὀ 10 χρόνια πριν την εισβολή δεν εγκρίνεται η αίτηση του για ταυτοτητα κλπ. Επειδή στόχος του αιτήµατος µας δεν ήταν τα οικονομικά οφέλη (παρά το γεγονόςότι πιστεύουμε πως όλοι αυτοί δικαιούνται και οφέλη διότι οι περιουσίες τους και τα εισοδήµατα απὀ αυτές, που θα αποτελούσαν το οικονομικό τους στήριγμα είναι ακατεχόµενες), αλλά η αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας σε όλους τους δικαιούχους ώστε σε περίπτωση λύσης να µην τους στερηθεί η επιστροφή, θεωρούμε ότι µε τα κριτήρια που τίθενται αδικείται κόσμος και πλήττεται και η ουσία του αιτήµατος. Για τον ἰδιο λόγο ουσίας πρέπει να επεκταθεί ο νόμος και σε όσους πριν ή µετά το 1974 εγκαταστάθηκαν επαγγλεματικά στο εξωτερικό. Η εγκατάσταση τους στο εξωτερικό πρέπει να θεωρείται προσωρινή ανεξάρτητα από το χρόνο. Το Σωματείο µε παραστάσεις προστον αρμόδιο Ὑποιυργό τον κ. Ντίνο Μιχαηλίδη ζητεί άρση των περιορισμών. Παράλληλα και τη συμβολή της Βουλής για την άρση των πιο πάνω περιορισμών. 3.2 Καταγραφή της καταγωγής στα Πιστοποιητικά Γεννήσεως και στα επίσηµα προσωπικά έγγραφα πολιτών: Ακόμα ένας νόμος ψηφίστηκε απὀ τη Βουλή που ήταν ακόµα ένα σχετικὀ αίτημά µας, για να διτηρηθεί και μεταφερθεί η προσφυγικἠ ιδιότητα στα παιδιά των προσφύγων που γεννήθηκαν στην προσφυγιά για λόγους καθαρά εθνικούς. Με λύπη µας σημειώνουμε ότι στην εφαρµογή και αυτού του Νόμου προβάλονται προβλήµατα π.χ. Ἑρμηνεύεται ότι ο νόμος καλύπτει µόνο τα παιδιά που γεννιούνται, τώρα, ενώ πρέπει να θεωρείται ότι καλύπτει όλους ανεξαίρετα μικρούς και μεγάλους. Αφού εφαρµοσθεί για όλους, τότε τα πιστοποιητικά γεννήσεως θα αποτελέσουν και τη βάση για εγγραφή του καθενός ως Ψηφοφόρου στην εκλογική περιφέρεια που πραγματικά ανήκει. Οι συνθήκες κατοχής και το γεγονός ότι αυτή διαιωνίζεται λόγω της αδιαλλαξίας της Τουρκίας, επιβάλλουν αυτή τη διευθέτηση. 3.3. Υποθήκευση περιουσιών στα κατεχόμενα: Πρέπει να αποτραπεί πάση θυσία. ο κίνδυνος, η ανάγκη για αποκατάσταση της Φερεγγυοτητας των προσφύγων μας να αποτελέσει µέσα απὀ την υποθήκευση των περιουσιών στα κατεχόμενα τον τρόπου που θα γίνει η ανταλλαγή περιουσιών. Θυμίζω ότι η ανταλλαγή περιουσιών θα χρειασθεί να γίνει για να εφαρµοσθεί η λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Γι’ αυτό τον λόγο το Σωματείο µας διαφώνησε µε την σχετική νοµοθεσία. 3.4 Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε πρόσφυγες Η έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε πρόσφυγες που διαμένουν σε σπίτια κτισµένα σε Τουρκοκυπριακή γη αποτελεί λανθασμένη ενέργεια η οποία πιθανό να οδηγήσει στην ανταλλαγή περιουσιών που θα χρειασθεί να γίνει για να ᾿ εφαρµοσθεί η λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Οι προβληματισμοί και η διαφωνία μας διαβιβάσθηκαν στην Κυβέρνηση. 4.0. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 4.1. Η Γραμματεία στη Λευκωσία παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις και µε βάση την υιοθετηµένη/ εγκεκριµµένη γραµµή του Σωματείου ενεργεί άµεσα προς κάθε κατεύθυνση. 4.2. Η Γραμματεία στη Λευκωσία προσπαθεί και επιδιώκει την ανανέωση της συνεργασίας µε Οργανώσεις και Σωματεία, ἀλλων προσφυγοποιηµένων περιοχών καθώς και απὀ τις ελεύθερες περιοχές µε στόχο την κλιμάκωση αντίδρασης στις αναμενόμενες Πρωτοβουλίες και εξελίξεις οἱ οποίες αναμένεται να είναι αρνητικές για µας. Ἠδη τροχιοδρομµήθηκε µια τέτοια εξέλιξη στη βάση κοινής διακήρυξης το περιεχόµενο της οποίας συμφωνεί µε τις θέσεις του Σωματείου µας. 4.9. Συμµετέχουμε ενεργά στην εκστρατεία διαφώὠτισης των ξένων στο οδόφραγµµα. Η εκδήλωση αυτή εἶναι πολύ επιτυχής και εξυπηρετεί πλήρως τον αγώνα µας. 4.4. Η εφημερίδα µας κυκλοφορεί κανονικά. Ἐχει αγκαλιαστεί από πολλούς και όσοι τη διαβάζουν εγκωμιάζουν την προσπάθεια καὶ το περιεχόµενο της. Έχουν εγγραφεί σχεδόν 6000 συνδρομητές και συνολικά κυκλοφορούν 8000 φύλλα. ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΝΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑ ΝΛΤΕΙΘΥ ΛΛΘΤΛΘΤΗ ΚΗΡΥΝΡΙΙ Με αφορμή τις θέσεις Ευρωπαϊκών χωρών έναντι της Κύπρου στην πρόσφατη σύνοδο του Συµβουλίου Υπουργών, κατά την οποία κατεβλήθη προσπάθεια εμπλοκής των Τουρκοκυπρίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Κύπρου µε την Ευρώπη, το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» απέστειλε στις 2//2/97, το ακόλουθο υπόµνηµα στον Πρεσβευτή της Ευρώπης στην Λευκωσία, κον ἀ]ος5 Απον!: «Εξοχώτατε, Σημειώνουμε µε απογοήτευση ότι οι Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χειρίζονται το Κυπριακό πρόβλημα στη βάση του Ευρωπαϊκού κεκτηµένου και της Διεθνούς Νομιμότητας. Δηλώσεις και πρωτοβουλίες απὀ εκπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα, σχετικές µε τη λύση του Κυπριακού, αγνοούν το γεγονός ότι η Κύπρος εἶναι θύμα της Τουρκικής εισβολἠς και κατοχής. Αγνοούν το γεγονός ότι η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει στρατιωτικά το 3/96 της Κύπρου, εξακολουθεί να κρατεί µακριά από τα σπίτια και τις περιουσίες τους 200.000 πρόσφυγες, εξακολουθεί να µην συνεργάζεται για την εξακρίβωση της τύχης 1619 αγνοουμένων µας οι οποίοι είχαν συλληφθεί από Τούρκους στρατιώτες πριν από 23 χρόνια. Οι Ευρωπαϊκές Αρχές παραμένουν απαθείς µε την συνεχιζόμενη σύλυση και καταστροφή των εκκλησιών µας και της πολιτιστικής µας κληρονομιάς, καθώς και για τον συνεχιζόµενο εποικισμό των κατεχοµένων. Ακόμα ένα παράδειγµα του τρόπου που η Ευρώπη αντιμετωπίζει την Κύπρο - ένας τρόπος ο οποίος υπονοµέυει τα θεμέλια της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - είναι και η προσπάθεια που κατεβλήθη πρόσφατα στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών να εμπλακούν και οι Τουρκοκύπριοι, ως ξεχωριστή οντότητα, στις ενταξιακές διαπραγμάτευσης της Κύπρου µε την Ευρώπη. Η αναγνωρισμένη Διεθνώς Κυβέρνηση της Κύπρου, µιας ανεξάρτητης χώρας, είναι ο αιτητής για ένταξη στην Ευρώπη και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να γίνουν µε την νόµιµη Κυπριακή Κυβέρνηση. Είμαστε βέβαιοι ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ἑνωση είναι υπεύθυνες Αρχές οι οποίες στις διαπραγματεύσεις θα λάβουν υπόψη τα συμφέροντα όλων των Κυπρίων. Με αυτά τα δεδοµένα θεωρούμε εντελώς αδικαιολόγητη την πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας για εμπλοκή των Τουρκοκυπρίων και επίσης αδικαιολόγητη την σιωπή και ανοχή ΕΛΛΟΥΛΟΤΗ κΕΕΡΥΝΕΕΛΑ Πόσο αντικειμενική είναι η Ευρώπη έναντι της Κύπρου των υπόλοιπων χωρών, πλην της Ελλάδος. Το µόνο «δικαιολογητικό» για την στάση αυτή της Ευρώπης εἶναι η ευθυγράμμιση της µε τη διχοτοµική πολιτική της Τουρκίας στην Κύπρο, οπότε µε αυτή της την στάση η Ευρώπη επιδιώκει την αναγνώριση του παράνομου καθεστώτος στα κατεχόμενα σε αντίθεση µε τα Ψηφίσματα 944 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτή η στάση αποτελεί ντροπή για την σηµερινή Ηγεσία της Ευρώπης και αποτελεί πλήγμα για την Ευρπωαική Ιδέα. Παρακαλώ διαβιβάστε τις απόψεις µας σε όλες τις χώρες Μέλη και τον Κοινοτικό Επίτροπο κον Βαν ντε Μπρουκ. Με την εὐκαιρία της εδώ άφιξης του κ. Βαν ντε Μπρουκ ζητούµε και συνάντηση µαζί του. Θα είναι χρήσιμο γι’ αυτόν να ακούσει τις απόψεις και θέσεις του Λαού µας σε σχέση µε το τι είναι σωστή και δίκαιη λύση στο Κυπριακό Πρόβλημα. Ελπίζουμε ότι, προτού είναι αργά, η Διεθνής Νομιμότητα θα επικρατήσει ώστε να μπορούμε όλοι να προσβλέπουμµε σε ένα καλύτερο αύριο. Το δίκαιο και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο πρέπει να αποτελέσουν την βάση για την λύση του Κυπριακού προβλήματος και τίποτε άλλο. Με εκτίµηση Για το Σωματείο |. Σιεκκέρσαββας Γραμματέας. Το αγγλικό κείµενο ακολουθεί: «Η.Ε. ἀἰήες Απονί! ἵπθ ΕµΓορθᾶβῃ ΑπιῤᾶςδβάοΓ Εαχ 368926 Υουγ ΕΧΟΘΙΘΠΟΥ, ΥΝθ ποῖο ννίίπ τθρΓοί {Παί {ο ΕωτορθαΠ ὑπίοι Αωζηοπίςς αιθ ποῖ ἰγθαίίηᾳ ἴπθ Όγργυ5 Ρ{οῦΙθπη οη ἴπθ Όα5ίἱ5 οἱ ΕιΓορεᾶη Ρήποίρίες απαά Ιπἰοιηαίίοπαἱ Ι.νν. δίαϊθπιθηί5 8πα ΙηΗιαίίνθς Γθσα(αϊπᾳ ἴπθ δο]ωίίοη ἴο ἴπο ΟγρωΓ5 Ρ/οῦΙθηι, αἱ αἱ Ιονεἰς οἱ Εµορθαπ Αωζηοϊγ, ἰᾳποΓθ οοπιρἱείθΙγ ἰπθ ΕΑΟΤ ἴπαί ΟΥρίιις π8ς Όθεη ἴΠθ νοίίπι οἱ Τογδίᾳη ἱπναάει (ΤιΓκθυγ) νο οοπ/ίπυθς, οη {πε ἄοοί 5ἶερ οί ΕιΓορε, Ίο Ποἰά ππημετί!γ 37056 οἱ Ογρπιις Ι8πά, ἴο κθορ 200.000 τθίιοθες 8νΝΥ (τοπη {θίγ Ποπιθς5 8Πά ρΤορθΏγ, ἴο (Θίω5θ ἴο παπα ονθοί 8ίνΘ, οἱ ᾳἰνθ θνἰαθηοθ οἱ {πθίγ ἀθΔΙΗ, {οί 1619 ρθορίθ νο νθιθ ΒΓΓθςΐθά ΡΥ Τωγκίηςη ἵτοορς 23 γ68:5 80ο. Ειίορθ8η ὑὈπίοη Αιἰηοηϊίος σἶαπα ἱπαήίεγεηί ἰο Ίπς οοπύπιήπᾳ ἀθςἰγυοῖίοη Ὀγ ΤΗΓΚΘΥ, οἱ ου οπυΓοῃθς απά οίπθι ρἰ8ο65 οἱ κογςῃἰρ απα πε {οἱαἰ αθεἰγμοίίοη οἱ οι ομµ/έωα| Πθηίίαϱθ, ἃπα 1ο {πθ οοπϊπωίπᾳ οοἱοπίδα[ίοη οἱ {πθ οοομρίθᾶ αιθᾶς οἱ ΟΥγρΊιΙ5 Όγ Τυγκίδῃ 5θ[1θ/5. Αποίποι οχαπηρἰθ οἱ ἴπε Ειωίορθᾶη Ὠπίοη Αυηοηιίες αἨϊίμαάθ {ο ΟΥρι5 - 8 νντοπᾳ αίμσς ννπἰοη ἰ5 απαθιπἰπίπα ἴπε {οιπαάβίίοη οἱ ἴπθ6 Εωτορθᾶη πίοη Ι!’ 5ε/ί - ἰ5 {πο τθοεπί αἰϊθπιρί αἱ πο Οουποί! οἱ ΕωΓορθᾶη Εοτείᾳη ΜΙπίδίθι5 {ο ἵποιωαάς ἴπο Τυγκίςῃ Ογρηοίς {π {Πθ ἀἰδοιςσίοης ἄμο ἰο ὈθᾳίΠ οη Ογριιι55 βρρίισαίΐοη {ΟΥ {Η/! πεπιοοιςΠἱρ ἴο πο Ει/οραβ8η ὑπίοῃ. Τπ8 Ογργις Θονθιηπιεπί (θοορπἰδθά ἂ5 ἴπθ | 608ἱ ϱονθιηπιεπἰ οἱ ΟΥρΊι5, οί οπθ δἰπαἰθ ἱπαερεπάεπί Φἱαἱ6, ἰ5 ἰῆθ Ιθᾳἡπιαίε αρριἰσ8ηΐ Απα Απγ αἰςοιςδίοη ΝΠΙσΠ πανε ἵο ΊαΚθ ρἱ8ο8 5[αἱἱ Ὀθ νΙΗ ἴπθ Ογρτι5 «ονειηπιεπἰ. ΤΠ ονοτηπιεπἰ οί ΟΥρτιι5 8πα ἰἠθ Ευτορθαη ὑπίοη Αωἰποιήΐος αίθ ΓββροηςίδΙ6 6πουσῃ ἴο οοποἱµάθ 8η Βρ/θοεπιεηί ννπίση κ! ἰαΚθ ἰπίο οοη- θἰάεΓα[ίοη ἴπε ἠρηίς οἱ αἰἱ Ίπε ρθορἰθ οί ΟΥγργις 5 οὔΐσεης οἱ ἰπθ Ιπάθρεπαάεπἰ Βερυδίίο, ννπεἰηθι {ηθ9θ 8Γ69 ἄ:ΘΘΚ ο: ΤυηκίδηΏ Ογρηοἰς, Αιπιεμίαης, Μαιοπίΐθς εἷο. Οπ ἴπεςθ σίουπαάς νε Ππαά ἰοἱαΙΙγ υπ[υςίβϊθα {πθ ροφίίοη οί ἰπο ΒΠἰςη, Ε{ΘΠΟΠ Πα ἄθ/Ιπιαπ ΕοΓοίθη ΜΙπίςίος Μήπο ἰαῦίθα ἰπθ ρ/οροςαἰ, απά θα! υπ]μδίίήθα {Πθ 5ἴίθηοε οἱ αἱ! ἰηε οἰπει Μεπηῦθ:ς, θχοεθρί ἄΠθθοθῬ οἱ οοι/56. ΤήΠ9 οπἰγ «Ιωδήϊοβϊίοη» ννθ ο8η ἰΠίπρ οἡ ἰ5 1πθ αἱήσηπιεπί οἱ Ειτορθ νΜΙῃ πα ΤιΓΚκἰδῃ ραΠἡἱοπίςί ρο[ἱοἰος {π ΟΥριως, Γθηαθίίηᾳ {ο ἰΠίς θΗεοί τθοορπ/ίοπ {ο ἴπε ιθρί γΘοίπ]θ {π {πε οσομρἰθά ἄἴθᾶς οί Ογρτυς (ΟοπίΓ8η ἵο ἴῆθ Θθουμπίγ Οομποί! Βθςοιυΐίοης 941 απαά 550). ΤΠΙς {5 α 5Ἠαπηθ {οι ἰπθ ρ(θ5οΠ! Ιθ8Γ5Πίρ οἱ ἴπο ΕυΓορθαη Ὀπίοη απά ἰ5 8 Οἱονν ἴο ἴπε Εωίορθαη )Πίγ 1468. ΡΙε85θ «οηνθγ ου νίθν/ς {ο αἱἱ ἴπε Μεπηοθ: θίαῖος απΠά ἴο ἰπε ΕιπορθαΠ Οοπιπήςθείοπει Μι ΗαΠς ναη ἄθη ΒΙΟΕΚ οη Πὶς νἰδᾷ ἴο ΟΥργυς. ἰΠ {8οἱ νθ αὀκ γου 10 8/Γ8Π0Θ 4 πιθοίίπᾳ Ὀθίννθθη Μι Ηαης νθη 48η ΒΓΟΘΚ απά ου Αδεοοἰαίίοη οη Πὶ5 οοπιίπᾳ νἱςίϊ. | 5Παίἱ ϱ6 νθιγ µδθί| {ο Πίπι ἴο ἤπα ουἰ ηονν {8 ρθορἰθ ἴπεπηθείνες {6εἰ απά νν/αί {Ππθ ρεορἰθ οοηςἰάθ: ἃ |μςί 5οἱμΐίοη {ο πο ΟΥρίυ5 ΡτοῦΙεπῃ. Αῇοτ αἰἱ { ἰ5 ἰπο ρθορἰθ νπο 5Π8ΙΙ 06 οβίΙεά µροη ἰἴο ἱπιρίθππεηί 4ηγ βο]μΐση. ΥΝΘ Πορε, Ὀείοιε Ἡ {5 Ίου Ιαἱ6, ἴπαί ἤπθ Γαἱθ οἱ | ανν 5/Π8Ιἱ αἱ |αςί ργενα!! ίη {πε Πθβας οἱ ἴπο5θ ΝΟ Πάρρεη ἴἵο Γπ ἰπε 8Η4ἱΓ5 οἱ Εωτορε Ιοᾶ8γ, 5ο ἰῆθιο οᾶπ Ὀ8 ἃ Ὀε(ΐθι {ΟΠΠο/ΓΟΥν {οἱ αἱ. ὀμςῇοῬ απά Ε[ορθαβη Ρήποίρἰθς 5Π8ή Ὀθ ἴηε 085ἱ5 οἱ α δοἱμ[ίοη ἴο ἴπο ΟΥρΠι5 Ρτοβίεπι απά ποϊπίπρ 655. ΦἱΠοθΓεΙγ Εοι ἴπο Αδςοοἰαϊϊοη ἰο8ηηίς 9ΠεΚκε(βᾶννας Θ8ο/6Ί8Υ» Για το ίδιο θέµα το Σωματείο κυκλοφόρησε και το πιο κάτω υπόμνημα το οποίο στάληκε στην πολιτική Ηγεσία και δόθηκε και στην δημοσιότητα: «Η εµπλοκή των Τουρκοκυπρίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις Κύπρου -Ευρώπης Το Σωµατείον «Αδούλωτη Κερύνεια» καταδικάζει την προσπάθεια της Βρεττανίας, Γερμανίας και Γαλλίας στην πρόσφατη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εµπλέξουν τους Τουρκοκύπριους στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις Κύπρου - Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η προσπάθεια συνιστά απαράδεκτη ενέργεια υπονόµευσης της κυριαρχίας της µιας και µόνον Κυπριακής Κυβέρνησης µε την ταυτόχρονη αναγνώριση κυριαρχίας στους Τουρκοκυπρίους, ή ορθότερα στο παράνομο καθεστώς που υπάρχει στα κατεχόμενα και συντηρείται απὀ τον Τουρκικό στρατό κατοχής και τους Τούρκους έποικους. Το Σωµατείον Αδούλωτη Κερύνεια έστειλε σχετική γραπτή διαμαρτυρία στον Πρέσβυ της Ευρώπης στην Κύπρο µε σκοπό να την διανέμει στις χώρες Μέλη. Ταυτόχρονα το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» επισημαίνει ότι αυτή η στάση των Ευρωπαίων αναµένετο, όπως αναμένεται να παραμερισθούν και πολλά άλλα στοιχεία του Ευρωπαικού κεκτηµένου, το οποίο Φαίνεται ότι δεν ισχύει για όλους εξίσου, στη συνομολόγηση µιας λύσης για το Κυπριακό Πρόβλημα, ακριβώς για να ικανοποιηθούν οι 14 πολιτικές σκοπιμότητες τις οποίες Φαίνεται ὁτι υπηρετούν οι σημερινοί Ηγέτες της Ευρώπης. Αυτές οἱ σκοπιμότητες έχουν τροχιοδροµηθεί απὀ πολλήν καιρό µέσα απὀ ορολογ/ες οι οποίες είχαν έντεχνα, αλλά µελετημµένα, προωθηθεί καιτις οποίες η δική µας η Ηγεσία δυστυχώς υιοθέτησε και έχει μετατρέψει σε λάβαρο του «Αγώνα» μας.. Μια τέτοια ορολογία µέσα απὀ την οποία καθοδηγούνται οι Ευρωπαϊκές ενέργειες τις οποίες σήµερα ερχόμαστε να καταδικάζουµε, είναι η Δικοινοτικότητα. Η Δικοινοτικότητα τους επιτρέπει δυστυχώς να ενεργούν όπως ενεργούν και λυπόµατε να παρατηρήσουμε ότι πολλά έχουµε ακόµα να αντιμετωπίσουμε τόσο από την Δικοινοτικότητα όσο και τη Διζωνικότητα. Γι αυτό επαναλαμβάνουμµε µε την ευκαιρία που τα γεγονότα µας δικαιώνουν για ακόµια µια φορά, ότι ειναι καθήκον και υποχρέωση της Ηγεσίας του τόπου, αν πράγματι δεν έχει ήδη υποταχθεί στα τετελεσμένα της Τουρκικής κατοχής και στα κελεύσμµατα του κατακτητή και των ξένων κέντρων που συντηρούν τη συνεχιζόμενη Τουρκική κατοχή, να αποκηρύξει τα τετελεμένα αποκηρύσσοντας τη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας που είναι η προβιά που κρύβει το λύκο που θα µας κατασπαράξει μέχρι τον τελευταίο. Προειδοποιούµε ότι το δηλητήριο που η Ηγεσία µας, επιτρέπει να πίνουμε µε δόσεις τόσα χρόνια (περνώντας αὁὀ υποχώρηση σε υποχώρηση) είναι τόσο που ακόµα µια δόση να πιούμε θα πεθάνουμε για πάντα σαν Κράτος, σαν Λαός και σαν Ἑλληνες σ᾿ αυτόν τον τόπο. Εκτός εάν έστω και τώρα αφυπνισθούμµε και κάνουμε την κάθαρση που χρειάζεται: Αποκήρυξη της κατοχής και των τετελεσμένων µε ομόφωνη αποκήρυξη της Διζωνικής Αδικοινοτικής Ομοσπονδίας. Επανατοποθέτηση του Κυπριακού Προθλήματος στην σωστή του θάση ὡς θέµατος εισθολής, κατοχής και παραθίασης Ανθρωπίνων Δικαωμάτων. Ανάληψη Διεθνούς σταυροφορίας µε ενωμένες δυνάμεις χωρίς Δούρειους Ίππους που να υπονοµεύουν αυτή τη νέαν προσπάθεια, για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που θα προκύψουν από την αναγκαία αυτή στροφή που πρέπει να κάµουµε. Αξιοποίηση ολόκληρου του Λαού σε αυτή την προσπάθεια ανύψωσης του Φρονήματος, διαφώτισης άµυνας πολιτικής και στρατιωτικής κλπ. Από το Σωματείο» Ανησυχώντας για τις εξελίξεις οι οποίες κινούνται πολύ γρήγορα, ανησυχώντας διότι εκτιμούμε ότι ζούμε µια περίοδο όπως ακριβώς Οι εκ του Σύνεγγυς Συνομιλίες του Κυπριακού λαού στα γεγονότα πριν απὀ το 1974 υποβοήθησε τους εχθρούς της Κύπρου στην προώθηση των σχεδίων τους που ήταν η εκείνη πριν απὀ τις «Συμφωνίες της Ζυρίχης», το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» απέστειλε στην Πολιτική Ηγεσία και στον Τύπο το ακόλουθο υπόμνημα: Οινέες εκτου σύνεγγυς συνομιλίες οι οποίες έχουν ξαφνικά εξαγγελθεί, αποτελούν κατά την εκτίµηση µας, ακόµα µια καλοσκηνοθετηµένη και καλογυρισµένη παράσταση παραπλάνησης του Κυπριακού Λαού µέσα απὀ την οποία θα προωθηθούν ακόµη πιο μπροστά οι Τουρκικές θέσεις και θα διεκολυνθεί η Τουρκία στην επόµενη Φάση των σχέσεων της µε τα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά συμφέροντα. Ουσιαστικά ο Αττίλας προελαύνει και πάλιν όχι µόνο σε βάρος της Κύπρου αλλά εναντίον του Ελληνισμού γενικά. Ενώ καθηµερινα ακούαµε ότι τίποτε δεν υπάρχει στο προσκήνιο, ότι η Τουρκία δεν μετακινείται, ότι δεν υπάρχει έδαφος ξαφνικά το σκηνικό αλλάζει. Καλλιεργείται και πάλιν ένα κλίµα ευφορίας αδικαιολόγητο, διότι η Τουρκική θέση όχι µόνο δεν άλλαξε ευνοικά, αλλά αντίθετα είναι πιο προχωρημένη σε βάρος μας. Π κατάσταση θωμίζει ένα νέο φιάσκο τύπου Νταβός.Οι ξένοι προστατεύονται και παραμένουν πιστοί στα σχεδιά τους. Η Ελληνική και Κυπριακή Πολιτική Ηγεσία µελοδραματικά απομένουν παγιδευµένες στα ξένα σενάρια που είναι καθαρά Φφιλοτουρκικά και καθιστούν τον Λαό µας θανάσιµα τρωτό στη νέα συνδυασμένη Βρεττανό - Αμερικανό - Ευρό - Τουρκική επίθεση. Επιπρόσθετα, µέσα απὀ µια προσεκτική ανάλυση των δεδοµένων, εξελίξεων και δηλώσεων, προκύπτει ότι η εξαγγελία δεν προνοείἰ εκκίνηση νέας φάσης συνομιλιών αλλά εξαγγεία των νέων τετελεσμέων που Φαίνεται να έχουν συμφωνηθεί ήδη στο άνοµο / παράνομο και σκοτεινό παρασκήνιο. Προειδοποιούµε για τις συνέπειες απὀ τη νέα εξέλιξη και καλούμε για ακόµα µια φορά όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πρώτιστα καλούμε την Πολιτική Ηγεσία του τόπου να αναλογισθεί σοβαρά που οδηγείται ο Κυπριακός Ελληνισμός. Τον Οδηγείται σταθερά στις αγκάλες της τουρκίας. Οδηγεί στον εκτουρκισµό της Κύπρου και στον αφελληνισµό της. τώρα είναι η ώρα για τους Πολιτικούς Ηγέτες που διαφωνούν µε αυτήν την πορεία να διαφωνήσουν, να διαχωρήσουν την θέση τους και να μεθοδεύσουν Ἐν και ανακοπή της καταστροφικής πορείας. Παράλληλα καλούμε τον Λαό, ως άτοµα ως Οργανώσεις και Σωματεία να συνειδητοποιήσουν και αυτοί τις ευθύνες τους και να διατυπώσουν αποφασιστικἁ και δημόσια την αντίθεση τους σ’ αυτήν την πορεία. Η σιωπηρή πλειοψηφία την οποία οι : δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν συμφωνεί µε τις επιλογές της Πολιτικής Πγεσίας πρέπει να μιλήσει τώρα. Υπενθυμίζεται ότι η απαράδεκτη σιωπή και η ανοχή της πλειοψηφίας διχοτοµηθεί η Κύπρος και με όλες τις άλλες συνέπειες που ζούμε σήµερα. Ας µην επαναλάβουµε τα ίδια λάθη για να µην ξανακλάψουμε σε νέα ερείπια. Πρέπει να ξεσηκωθούμε µε ὁπλώσεις / ανακοινώσεις / επαφές µε τα κόµµατα στα οποία ο καθένας ανήκει και µπορεί να επηρεάσει και να ζητούµε αλλαγή πορείας τώρα. Διαφορετικά είναι σαν να αυτοκτονούμε. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Από το Σωματείο 12 ΑΡΑΣΤΗΡΙΦΤΗΤΕΣ ΚΕΡΥΝΕΙΦΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Εκδήλωση για Τους Εκπαιδευτικούς της Επαρχίας Κερύνειας ο” ΟΙ Δήμαρχοι Κερύνειας κα Ἐλλη Λεπτού, Λαπήθου κ. Νίκος Ευαγγέλου και Καραδά κ. Πανίκος Τσέντας Η ἱερά Μητρόπολη Κυρηνείας και οι Σχολικές Εφορείες Κερύνειας, Λαπήθου, Καραβά και Αγίου Ἀμβροσίου, τέλεσαν στις 2 Φεβρουαρίου 1997, στον ερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά, το ετήσιο μνημόσυνο των/ρυτών, Εφόρων, Ευεργετών, Δωρητών, Καθηγητών και Διδασκάλων των Ελληνικών Εκπαιδευτηρἰων Πόλεως και Επαρχίας Κερύνειας. Του μνημοσύνου προέστη ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Παύλος. Επιμνημόσυνο λόγο εξεφώνησε οκ. Παντελής Τοφή. Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση των Κερυνειωτών και δεξιώση στο Σωματείο «Ελεύθερος Ἅγιος Αμβρόσιος», Παρθενώνος 14 Αγλαντζιά. Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης τιμήθηκαν µε πλακέτες όσοι διετέλεσαν διευθυντὲς πριν το 1974 στο Γυμνάσιο Αγίου Αμβροσίου και οι οποίοι βρίσκονται στη ζωή, για την προσφορά τους στην παιδεία της Κύπρου. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρὀερος του Σωματείου «Ελεύθερος Ἅγιος Αμβρόσιος» κ. Κυριάκος Πέσιογκες, οι προέδροι των Σχολικών Εφορειών Αγίου Αµβροσίου, Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά κ. Γεώργιος Χατζηκυριάκου, Κρίνος Ελισσαίος, Σοφοκλής Φυττής και Χριστάκης Χριστοφόρου καιο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Παύλος. Η απονοµή των πλακετών έγινε απὀ τον Πανιερώτατο και τους προέδρους των Σχολικών Εφορειών. Εκ µέρους των τιµηθέντων μίλησαν οι κ. Κύρος Χατζηκύρου, Σοφοκλἠς Λαζάρου και Γρηγόρης Ορφανίδης. Οι τιµηθέντες εκπαιδευτικοί είναι Οιπιο κάτω: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Γεννήθηκε στον Άγιο Αμβρόσιο το 1912. Ίδρυσε το 1934 την Πρακτική Σχολή του Αγιου Αμβροσίου. Το 1937 διορίστηκε στη δημόσια Υπηρεσία απὀ την οποίοα αφυπηρέτησε το 1973. ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γεννήθηκε στο Πέλλαπαις το 1913. Νυμφεύθηκε στην Καλογραια. Από το 1937 µέχρι το 1959 ἦταν διευθυντής της Πρακτικης Σχολἠς του Ἁγίου Ἀμβροσιου. Με την ἱδρυση του Γυμνασίου εργάζεται ως καθηγητής των αγγλικὠν. Ἀφυπηρέτησε το 1973. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΑΝΘΕΥΣ Γεννήθηκε στον Πρόδροµο το 1932. Σπούδασε ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ἠταν Γυμνασιαρχης του Γυμνασίου Αγιου Αμβροσίου την περιοδο 1963 «1964. Αφυπηρέτησε το 1982. ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ Γεννήθηκε στη Νατά της Πάφου. Σπούδασε Ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ἠταν Γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Άγιου Αµβροσιου την περίοδο 1965-1967. ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ Γεννήθηκε στον Καραβά το 1930. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ἠταν Γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Ἁγίου Αμβροσιου την περίοδο 1967 - 1969. Αφυπηρέτησε το 1990. ΒΑΣΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΚΚΙΝΗΣ Γεννήθηκε στον Άγιο Μέµνωνα Αμμοχώστου το 1930. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ἠταν ο τελευταίος Γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Ἁγίου Αμβροσίου την περίοδο 1972 - 1874. Σήµερα ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. ΧΑΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ Γεννήθηκε στο Γέρι. Ἠταν Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αμβροσίου την περίοδο 1951 - 1954. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΕΛΛΗΣ Γεννήθηκε το 1907 στην Κυθραία. Ἠταν Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αμβροσίου την περίοδο 1954 - 1956. Αφυπηρέτησε το 1967. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Γεννήθηκε στη Λάπηθο το 1929. Μετα το διδασκαλικό Κολλέγιο δίδαξε σε διάφορα σχολεία. Ἠταν Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καλογραίας την περίοδο 1955 - 1959 και του Δημοτικού Σχολείου Ἁγίου Ἀμβροσίου την περίοδο 1958 - 1960. Την ἴδια περιοδο δίδαξε μουσική στο Γυμνάσιο Αγίου Αμβροσίου. Αφυπηρέτησε το 1980. ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Γεννήθηκε στο Γερόλακο το 1920. Ηταν διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αμβροσίου την περίοδο 1960 - 1963. Αφυπηρέτησε το 1980. ΚΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΟΥ Γεννηθηκε στον Άγιο Αμβρόσιο το 1855. Μετά το Διδασκαλικό Κολλέγιο δίδαξε σε διάφορα σχολεία. Ἠταν ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καλογραίας την περίοδο 1959 - 1963 καιτου Δημοτικού Σχολειου Αγίου Ἀμβροσίου την περίοδο 1963 - 1974. Αφυπηρέτησε το 1983. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Γεννήθηκε στον Καραβά το {906 Διδαξε σε διάφορα σχολεία. Ηταν διευθυντής του Δημοτικου Σχολείου Άγιου Αμβροσίου την περιοδο 1956 - 1959 Ηταν Βουλευτης της Ελληνικης Κοινοτικής Συνελευσης και Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδειας. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Γεννήθηκε στο Πέλλαπαις. Ηταν διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Άγιου Αμβροσίου την περίοσο 1945 - 1950 ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΟΤΟΥ Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1921 αλλά απὀ μικρός μεγάλωσε στην ολες Ο Μητροπολίτης Κερύνεας κ. Παύλος και ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ κ. ΗΕΗΛΛΟΦΥΛΟΤΗ κΕΕΥΝΕΕΛ Χριστόφιας και ο θουλευτής κ. Ανδρέας Φιλίππου Κερυνεια. Μετα το Διδασκαλοικο Κολλέγιο διδαξε σε διαφορα σχολεία. Ηταν διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Χάρτζιας την περίοδο 1961 - 1964. Αφυπηρέτησε το 1981. ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ Γεννήθηκε στον Άγιο Αμβρόσιο το 1929. Μετά το Διδασκαλικό Κολλέγιο δίδαξε σε διάφορα σχολεία. Ἠταν διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Χάρτζιας την περίοδο 19646 -1969. Αφυπηρέτησε το 1989. ΜΙΧΑΗΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Γεννήθηκε στον Άγιο Αμβρόσιο το 1929. Μετά το Διδασκαλικό Κολλέγιο δίδαξε σε διάφορα σχολεία. Ἠταν διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Χάρτζας την Περίοδο 1969 - 1973. Αφυπηρέτησε το 1989. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1927. Μετά το Διδασκαλικό Κολλέγιο δίδαξε σε διάφορα σχολεία. Ἠταν διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καλογραίας την περίοδο 1964 - 1971. Αφυπηρέτησε το 1987. Στο μνημόσυνο και στην εκδήλωση που ακολούθησε παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ και βουλευτής Κερύνειας κ. Δημήτρης Χριστόφιας, ο βουλευτής κ. Ανρέας Φιλίππου, η Δήμαρχος Κερύνειας και Ἑλλη Λεπτού. ο Δήμαρχος Λαπήθου κ. Νίκος Ευαγγέλου. ο Δήμαρχος Καραβά κ. Πανίκος Τσέντας. εκπρόσωπος του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, εκπρόσωπος του Διοικητή της ΕΛΔΥΚ. ο πρὀεδρος του Διοκητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Αναπτύξεως κ. Στρογγυλός.ο Επαρχιακος Γραμματέας του ΔΗΣΥ Κερύνειας κ. Χριστοδουλος Ταραμουντάς. ο προεδρος του Γυμναστικου Συλλόγου «Πράξανρος» κ. Νικόλας Μανναρίδης. εκ µέρους της Συντονιστικής Σωματείων και Οργανώσεων Επαρχίας Κερύνειας ο κ. Ανδρέας Πετρούδης. η πρὀεδρος του Ομίλου Γυναικών Κερύνειας κα Ελενη Κολιου, ο πρὀεδρος του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» κ. Λουλλουπής, ο προεδρος και µελη της ΟΕΛΜΕΚ Κερύνειας.ο προεδρος και µέλη της ΠΟΕΔ Κερύνειας, ο προεδρος της Όμοσπονδιας Γονεων δηµοτικής Εκπαίδευσης κ. ελευθερίου, εκπροσωποι των Λάιονς Κερυνείας. εκπροσωποι του Ναυτικου Οµιλου Κερυνειας. οἱ Προσκοποι της Επαρχίας Κερύνειας, άλλοι εκπρόσωπο: Σωματείων και Οργανώσεων της Επαρχιας Κερύνειας και παρα πολλοι Κερυνειώτες. Ακολουθούν οι Οµιλιες που Έγιναν τοσο στο μνημόσυνο ὁσ2 και στην εκδηλωση προς τιµή των συνταξιούχων διευβυντων τοι) Γυμνασίου και των Δημοτικών Σχολειὼν της Εκπαιδευτικής κανω ντ ντο περιφέρειας του Αγίου Αμβροσίου και Κερύνειας: Ομιλία στο Μνημόσυνο Εκπαιδευτικών Επαρχίας Κερύνειας από τον Παντελή Τοφή: «Τιμούμε ευλαβικά, σήµερα, τους ανθρώπους των γραμμάτων της Επαρχίας Κερύνειας. Αυτούς που σμίλεψαν και χάραξαν αφιερώνοντας ανιδιοτελώς τον εαυτό τους στην πρόοδο και προκοπή της επαρχίας µας. Αυτούς που πότισαν µε το αίμα και τον ιδρώτα τους τις παραδόσεις, τα ήθη και ἐθιμά μας, την Ελληνική µας Παιδεία και τον Ορθόδοξη πίστη µας. Τα καλλιέργησαν και τα ρίζωσαν βαθιά στα σπλάχνα της κερυνειώτικης γης «Κραυγή οδυνηρή, απόγνωση ακούεται πέρα απὀ την ιερή Γη µας για την μάταιη προσπάθεια του καταχτητή να αλλοτιώσει ότι οι αἰώνες και ο άνθρωπος δημιούργησαν. Το χαρακτήρα και τὴ µορφή της, την Ελληνική και Χριστιανική της παράδοση...» Δεν θα τα καταφέρει. Δεν μπορεί η δύναμη των όπλων και τα πρόσκαιρα συμφέροντα των δυνατών της γης να ξεριζώσουν µια ιστορία ὃ και πλέον χιλιάδων χρόνων. «Να ενθυμούμαστε πάντα, μας συμβουλεύει ο απόστολος των Εθνών στην προς Εβραίους επιστολή του, το ἅγιο παράδειγµα των πνευματικών αρχηγών και προεστών μας, που μας δίδαξαν το λόγο του Θεού και αφού αναλογιζόµαστε και μελετούμε το ἁγιο και θεάρεστο τέλος του βίου και της συμπεριφοράς τους, να μιμούμαστε την πίστη τους», ο) Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, µετο βαθύτερο αξιολογικο και ανθρωπιστικό ΠΕριΕχΟµενΟ του, έχει καθ᾽ εαυτήν διαχρονική αξία και είναι ἔπικαιρος για κάθε εποχή και κάθε γωνιά της γης, Η διαιώνιση του. ωστόσο. οφείλεται σ' όσους ανα τους αιώνες τον σπούδασαν. τον αξιολόγησαν, τον αφομίωσαν και εργάστηκαν ὡστε να περισωθεί και να παραδοθεί στις επερχόμενες γενιές. Αυτοί οι ἀκούραστοι σκυταλοδρόµοι είστε εσεις µακαριστοι δάσκαλοι µας. Δεν εἶναι του παρόντος πιστεύω, να αναλυσουµε την μακρόχρονη προσφορά της µανας μας στην ἱστορία του τοπου µας ούτε και την πολυτιµότατη προσφορά της στα γραμματα και την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου απὀ την εποχη του Πράξανδρου και του Κηφεα. Είναι υποχρέωση µου Οµως να καµω µια σύντομη ιστορική αναδρομή των τελευταίων χρόνων για να δείξω την προσπάθεια αυτών που τιμούμε σήµερα να αναβιωσουν τα ελληνικά γράµµατα στη µαυροφορεμµενη. προσωρινά επαρχία µας, Στα χρὀνια της Τουρκοκρατίας 1971 - 1876 η ταφόπετρα της σκλαβιὰς ήταν βαριά για την πας ᾖμήσοι κ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 Οι τιµώμενοι στις 2 πρώτες σειρές εκπαίδευση του τόπου. Ο Ελληνισμός σφάδαζε απελπισµένα κάτω απὀ την µπότα του βάρβαρου κατακτητή, Ούτε λόγος για εκπαίδευση. Στα δύσκολα για τον τόπο χρόνια, η εκκλησία αναλαμβάνει να διατηρήσει άσβεστη την πνευματική φλόγα. Ο παπας - δάσκαλος αναλαμβάνει να διδάξει τα Ελληνόπουλα και να διατηρήσει την αποσταμµένη ελπίδα. Είναι σίγουρο ότι στην επαρχία µας κατά τα μαύρα Χρόνια της Τουρκοκρατίας, λειτουργούσαν, ὡς πνευματικά κέντρα διδάσκοντας τα ελληνόπουλα, ποιοι είναι και τι τους πρέπει, τα μοναστήρια της Αχεροποιήτου, του Αγίου Παντελεήμονα καιτης Παναγίας της Μελανδρύνας, Είναι επίσης ιστορικά εξακριβωμένο ότι στα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας δούλευαν σαν δάσκαλοι, μάλλον ιεροµάρτυρες θα τους χαρακτηρίζαµε, καλόγεροι απότο Άγιο Όρος και απὀ αλλού στα μεγάλα χωριά της Επαρχίας. Είναι επίσης βέβαιο ότι σ᾿ όλη την επαρχία µας το 1860 λειτουργούσε µόνο ένα σχολείο µε σαράντα µαθητές, Όταν το 1878 η αλλαγή του Κατακτητή έδωσε στο δίσµοιρο αυτό τοπο την ευκαιρία να ανασάνει, οι παππούδες μας ενστερνίσθηκαν τα λόγια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού «Μαζευτείτε όλοι να κάµετε ένα σχολείον καλόν, να βάλετε επιτρόπους να το κυβερνούν, να βάλουν διδάσκαλον να μαθαίνουν όλα τα παιδιά, πλούσια και Φτωχά...» γιατί « Καλύτερα, αδελφέ µου, να έχεις ελληνικόν σχολείον εις την χώρα σου, παρά να έχεις βρύσες καιπ οτάµια: και ὠσᾶν μάθει το παιδί σου γράμαμτα. τότε λέγεται άνθρωπος», Έτσι το 1887 συναντούμε στην επαρχία µας 15 σχολεία στα οποία φοιτούν 689 µαθητές, Τα σχολεία αυτά λειτουργούσαν σχεδόν εξ Ολοκλήρου µε εισφορές των κατοίκων. Με πρωτεργάτες και συµπαραστάτες τους Φωτισμενους ἐπισκότιους της ἱερας μας Μητρόπολης δεν αργεί Π κάθε κοινότητα να αποκτήσει το δικό της σχολείο. Το 1917/18 ἔιναι σημαντικός σταθμός για την Επαρχία µας... µε την αιγίδα του Φωτισμένου Μητροπολίτη μας Μακάριου του Β', ιδρύονται δυο ανώτερα σχολεία. Τα σχολεία Λαπήθου και Κερύνειας, Ο Ελληνισμός τῆς Κύπρου που κινδύνευε µε πλήρη αφανισμό σωζεται. Η Παιδεία ξανανθεί εκει που της αξίζει. Η μορφωση αποτελεί τη βάση και τον κυριοτερο παραγοντα ανάπτυξης πραγµατικοι! πολιτισμού, στον Οποιο αναπτύσσεται ο ελεύθερος άνθρωπος. που γνωρίζει και σεβεται και ἱεραρχείτις αξίες της ζωης και δημιουργεί μεγάλα έργα σ᾽ ὀλους τους τοµείς. Γονατουμε νοερά. αλοίμονο. μπροστά στους τάφους σας ἄξιοι συνεχιστές της ιστορίας του γένους µας εθναπόστολοι πατροκοσµάδες. Ο Ελληνισμός ξύπνησε το προσάναµα της λευτεριάς, η µόρφωση άναψε και όσο Φφούντωνε τόσο πιο βαριές και ασήκωτες ένοιωθε τις αλυσίδες της σκλαβιάς, Η λευτεριά του τόπου, που δεν είχε θέση ούτε στα πιο τρελλά όνειρα των Κυπρίων, άρχισε να ροδίζει. Τη σημασία της μόρφωσης, συντροφευµένης µε την Ορθόδοξη πίστη µας,. στην προπαρασκευή του αγώνα της λευτεριάς φανερώνουν επιγραμματικά τα λόγια του μακαριστού Ἱεροκήρυκα της Μητρόπολης µας Πέτρου Χριστοδουλέα το 1940. «Χωρίς την πίστη του Χριστού στις καρδιές, χωρίς ψυχές φλογερές και αναγεννηµένες, δεν μπορουν να ευοδωθούν αγώνες που χρειάζονται θυσίες, Θέλετε ελευθερία οι Κύπριοι... Πρέπει πρώτα να φτιάξετε ανθρώπους. Μια χούφτα ανθρώπους». Η παιδεία µας µε ηγέτη πάντα την εκκλησία, άναψε τον πόθο των σκλάβων Κυπρίων για απελευθέρωση και συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία του έπους του 565 - 59. Η Κερύνεια µας έδωσε βροντερό Το παρόν του στον αγώνα µε αποκορύφωμα το φάροτης Λευτεριάς που έστησε ο Κυριάκος Μάτσης στο Δίκωμο. Η απελευθέρωση βρίσκει τον Κερυνιώτη έτοιμο για νέους αγώνες ειρηνικούς. Βγαίνει ανανεωμµένος απὀ τη λαίλαπα Του αγώνα, ανασκουμπώνεται, αφήνει το όπλο και ρίχνεται στον αγώνα της ζωής µε το μολύβι και το αλέτρι. Πρώτος και βασικός στόχος του κάθε Κερυνιώτη εἶναι η µόρφωση. Έτσι εσείς µακαριστοί αδελφοί µας ᾿ θεµελιώσατε νέους πνευματικούς προμαχώνες. Το {1964 λειτουργούν στην επαρχία µας 41 δηµοτικά σχολεία µε 4025 µαθητές καθώς επίσης και 4 ανώτερες σχολές. Το Γ υμνᾶσιο Κερύνειας. την Εμπορική Σχολή Κερύνειας «Νιόβη», το γυμνασιο Λαπήθου Καραβά και Το γυµνασιο Αγίου Αμβροσίου. Με αυτό τον. τρόπο σε λίγα χρόνια σχεδὀν όλοι οι νέοι της επαρχίας µας εἶναι απόφοιτοι τουλάχιστον εξαταξίου γυμνασίου. Εκατοντάδες θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστηρια καιθα λαμπρύνουν τον τόπο τους µε τη σοφία και την επιστηµονικῆ τους κατάρτιση. Στεριώσατε στον τόπο µας μια Παιδεία για την οποία όλοι εµείς που τη ζήσαμε και γαλουχηθήκαμε απ᾿ αωτήν είµαστε περήφανοι. Μια παιδεία όπως τη διατύπωσαν οι αρχαίοι σοφοί της Ελλάδας καὶ της εδωσε τέλειο περιεχόµενο ο Χριστιανικός λόγος. Την Παιδεία εκείνη που αποβλέπει στην ηµέρωση και εξευγενισμό του ανθρώπου και την αγαπημένη συμβίωση µε τους άλλους. Την ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΕΗΛΔΛΔΟΥΛΟΤΗ ΚκΕΡΥΝΕΛ 19 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΡΥΝΕΙΦΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ον Ο κ. Παντελής Τοφή εκφωνεί τον επιμνηµόσυνο λόγο Παιδεία του Πλάτωνα «την εις αρετήν τείνουσαν και ποιούσαν επιθυµητήν τε και εραστήν του πολίτην τέλειον γενέσθαι, άρχειτε και άρχεσθαι µετά δίκης». Αλλά και την Χριστιανικήν που αποβλέπει στη µόρφωση αγίων και προσωπικοτήτων αρτίων, ολοκληρωμένων υπεύθυνων και ελευθέρων. Την Παιδεία του Χρυσοστόμου η οποία σκοπόν έχει «ουχ όπως τους παίΐδας εν αργυρίω και χρυσίων πλουσίους ποιήσωµεν, αλλ’ όπως εν ευλαβεία και φιλοσοφία και τη κτίσει της αρετής πάντων γένοιτ’ αν ευπορώτεροι». Στα λίγα χρόνια της ελευθερίας ο τόπος µας θα γίνει το καύχηµα, η ζαφειρόπετρα της Κύπρου. Ο κόπος και µόχθος, η φροντίδα και η αγάπη µαζί µε την πλούσια προικοδότηση απὀ το Θεό θα μετατρέψουν την Κερύνεια µας σ’ ένα μικρό επίγειο παράδεισο. Εκεί ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία ταυτίστηκαν και συμπορεύτηκαν στη δόξα και στην πτώση. Εκεί δοκιμάζεται σήµερα ο Ελληνισμός. Ἡ µνήµη, πυρκαγιά που τρώει τα σωθικά μας. Δεν σ᾿ αφήνουν να ησυχάσεις, καθημερινά ένας κατακλυσμός συναισθημάτων φουντώνει στο είναι µας. Συναισθήματα περηφάνειας, έκστασης, αγωνίας, λύπης, ντροπής αλλά και ελπίδας. Ελπίδας ότι θα γυρίσουμε θα ξαναφιλήσουμε τα άγια χώματα του, Αυτά που ποτίσετε µε το αίμα και τον ιδρώτα σας. Θα ξαναλειτουργήσουµε στον Αντιφωνιτή, στον Αρχάγγελο, στην Αχεροποίητο που κτίσατε µε το υστέρηµά σας. Κάθε βράδυ ταξιδεύω ζώντας σιγµή προς στιγµή το παρελθὀν, Βλέπω «το παλιό προγονικό τοπίο. Αλλά λείπει απ« τη θέση της η γιαγιά και οἱ δείχτες απὀ το ρολόι του τοίχου. Στο µέρος όπου είχα πρωτοειδεί την Παναγιά μητέρα μυρίζει καµένο πεύκο και µπόχα απὀ το βάρβαρο κατακτητή. Το Ἐθνος µας στη μακραίωνη ιστορια του γνώρισε στιγμές δόξας και άφθαστου μεγαλείου, αλλά και στιγμές ταπείνωσης και συµφοράς, Ο ρόλος της Παιδείας ήταν σημαντικός για τις πρώτες όπως εξίσου σηµαντικό μερίδιο ευθύνης φέρει για τις δεύτερες. Σκοπός της ομιλίας αυτής δεν είναι η επιβράβευση καιο έπαινος της Παιδείας για το θετικό ρόλο της ούτε ο θρήνος για τη σηµερινή κατάσταση. Η Παιδεία µας σήµερα είναι ακρωτηριασµένη, ανάπηρη πρωταρχικός σκοπός της είναι η απόκτηση ενός πτυχίου, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών µε κατευθυντήρια γραµµή την εξασφάλιση µιας καλής δουλειάς, µιας προαγωγής που θα µας αποφέρει περισσότερα χρήματα. Χωρίς κανένα πνευματικό - ανθρωπιστικό υπόβαθρο. Λειτουργεί στον τόπο µας η ψευτοπαϊδεία για την οποία ο Πλάτωνας έγραψε «Την παιδία την προς χρήματα τείνουσα ή τίνει προς ισχύν ἦ και προς άλλην τινά σοφίαν άνευ νου και δίκης, βάναυσον τ’ είναι και ανελεύθερον και ουκ αξίαν το πάραπαν καλείσθαι παιδείαν». Η Κύπρος σήµερα όμως χρειάζεται µια παιδεία εντελώς διαφορετική. Μια αγωνιστική Παιδεία που θα οπλίσει και θα χαλκεύσει στους νέους µας τις ἰδέες της ελευθερίας, της γνήσιας αγάπης προς την πατρίδα και µακριά από σοβινισμούς να είναι έτοιμοι να αγωνιστούν για τηνα πελευθέρωση των κατεχοµένων εδαφών µας. «Του κόσμου η πιο σωστή στιγµή σηµαίνει Ελευθερία. Ελευθερία, για σένα θα δακρύσει απὀ χαρά ο ήλιος». Τώρα 23 τόσα χρόνια µετά τη συμφορά µαζί µε την αναδδροµή πλούσιας µνήµης, την τιμητική αυτή σπονδή και την τέλεση του ευλαβικού μνημοσύνου οφείλουμε όλοι µας να προβληματιζόµαστε συνεχώς χωρίς ανασαμό, αναλαμβάνοντας τις δικές µας προσωπικές ευθύνες. φάρος µας η Κερύνεια και το Δίκωμο του Κυριάκου Μάτση, μοναδικός µας στόχος η : Επιστροφή. Ο ποιητής της Ρωμιοσύνης Κ. Παλαμάς, µας δίνει χαρακτιριστικά το σύμβολο της Ελληνικής ψυχής µας και όρκος μαζί του κάθε Κερυνειώτη. «Και πάντα θα υπάρχω εγώ’ κι αφού απὀ δω θα λείψω, θα εἰμ᾿ απὀ κείθε, αφεύγατος, τριγυριστής θα υπάρχω, μ’ ὀποια σημάδια σφραγιστός, μ’ όποιο όνοµα κρασµένος, του κάστρου πορτοφύλακας πιστός της Ρωμιοσύνης, και θ᾽'αντιστέκουμαι, σπαθί’ βουλή, θα κατορθώνῳω.» Ομιλία του κ. Σοφοκλή Λαζάρου «Εκφράζω τις ευχαριστίες τόσο των συναδέλφων µου γυμνασιαρχών όσο και τις δικές µου προς τη Σχολική Εφορεία Ἁγίου Αμβροσίου, που είχε τη σκέψη να οργανώσει για µας τη σηµερινή τιµητική εκδήλωση. Ομολογώ ότι η προσφορά µας δεν ήταν τόσο σηµαντική για να τιμηθούµε σήµερα µε την αναμνηστική πλακέτα των ευγενικών αισθημάτων των αγαπητών Σχολικών Εφόρων. Αντίθετα, σηµαντική είναι η πρωτοβουλία τους, γιατί εκφράζει την εθνική και συνάµα την ψυχική και πνευματική τους ευαισθησία που αντανακλάται σ' όλους τους κατοίκους της περιοχής. Σήµερα στο πρὀσώὠπό µας, τιμάται η παιδεία, η Ελληνική Παιδεία και ο ρόλος της. Η διαδικασία δηλαδή που προάγει το ζην του ατόµου σε ευ ζην. Την απλή ζωή σε καταξιωµένη ζωή. Είναι γι’ αυτό που αποδεχτήκαμε µε χαρά την τιµή που µας έγινε. Η αναμνηστική πλακέτα µε την οποία τιµηθήκαµε συμβολίζει την ευγνωμοσύνη όλων των μαθητών που φοίτησαν στο Γυμνάσιο Ἁγίου Αμβροσίου προς τον ιδρυτή του και προς όλους τους διευθυντές και καθηγητές που δίδαξαν σ᾿ αυτό. Τους ευχαριστούμε και τους στέλνουµε τον χαιρετισμό και Ο πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας του Αγίου Αμθροσίου κ. Γεώργιος Χατζηκυριάκου απευθύνει χαιρετισμό την αγάπη µας. Η προκοπή τους στη ζωή είναι η χαρά και η ικανοποίηση µας. Η πρωτοβουλία της σηµερινής εκδήλωσεις γίνεται ακόµη πιο σηµαντική απὀ το γεγονός ότι υποδηλώνει αγάπη κι έγνοια για τον κατεχόμενο γενέθλιο τόπο. Ενέχει την απόλυτη πίστη ότι οι κατεχόµενοι τόποι µας δεν ξεγράφτηκαν, Ο Άγιος Αμβρόσιος και η Κερύνεια δεν λησµονήθκαν. Είναι εκεί και περιμένουν. Η σηµερινή εκδήλωση βασικά έχει σκοπό να κρατήσει ζεστή τη μνήμη και τη νοερή επαφή, ώστε να κεντρίζεται αδιάλειπτα η αγάπη και ο νόστος. Τα σπίτια μας θα στέκουν απέναντι και θα μας περιμένουν, σα στοιχειά θα μας περιμένουν, αν εµείς δεν τα ξεχάσουμε, αν η νοσταλγία τους είναι µέσα µας σαν λαμπάδα αναμµένη που θερµαίνει και συντηρεί τη θέληση για επιστροφή. Θα επιστρέψουµε αν το αποφασίσουµε αδιαφορώντας για όλες τις συνέπειες. Κανείς δε θ᾽ ανοίξειτις πόρτες τους να µας πει κοπιάστε. Οι µνήµες µου απὀ τον Άγιο Αμβρόσιο και την ευρύτερη περιοχή εἶναι πολλές, αλλά εν είναι του παρόντος ν’ αναφερθώ σ' αυτές. Η εικόνα του Αγίου Αμβροσίου, όμορφη σαν ζωγραφιά είναι μόνιμα εντυπωµένη µέσα του. Πολύ συχνά βγαίνει στην επιφάνεια της συνείδησής µου, για να τη θαυμάζω αλλά και για να µε λυπεί. Τελειώνοντας, ευχαριστούμε ξανά τον Πρόεδρο και τα µέλη της Σχολικής Εφορείας Υια τη σηµερινή τιμητική εκδήλωση. Ευχαριστούμε και σας Πανιερώτατε, Κυρίες και Κύριοι, που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας. Ομιλία του Γεώργιου Χατζηκυριάκου, πρόεδρου της Σχολικης Εφορείας Αγίου Αμθροσίου Η ἱερά μητρόπολη Κυρηνείας και οἱ Σχολικές Εφορείες Κερύνειας, Λαπήθου, Καραβά και Αγίου Αμβροσίου τέλεσαν και φέτος το ετήσιο μνημόσυνο των ἱδρυτών, Εφόρων, Ευεργετών, Δωρητών, Καθηγητών και Διδασκάλων των Ελληνικών Εκπαιευτηρίων Πόλεως και Επαρχίας Κερύνειας. Μνημονεύουµε όλους όσους πρόσφεραν στην παιδιά της κατεχόμενης επαρχίας µας, έχοντας το βλέμα στραμένο στον Πενταδάκτυλο, περιμένοντας την άγια µέρα της επιστροφής. Από φέτος έγινε η αρχή για να τιμηθούν οι Γυμνασιάρχες και οἱ Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων κάθε εκπαιδευτικής περιφέρειας για την προσφορά τοὺς στην Παιδεία της Κύπρου, και οι οποίοι βρίσκονται στη ζωή. Έτσι σήµερα τιμούμε τους Γυμνασιάρχες του Γυμνασίου Αγίου Αμβροσίου καιτους Διευθυντές των δημοτικών σχολείων του Αγίου Αμβροσίου της Χάρτζιας και της Καλογραίας. Ὅμως, αυτή είναι η αρχή. Στόχος μας είναι να τιµήσουµε στο μέλλον όλους όσους προσέφεραν και προσφέρουν στην παιδεία της Επαρχίας Κερύνειας αλλά και του τόπου γενικότερα. Σεβαστοί µας Τιμώμενοι, Υπηρετήσατε σε µία γωνιά της επαρχίας Κερύνειας που περισσεύει το φως, το πράσινο και το γαλάζιο. Υπηρετήσατε σε µια γωνιά της επαρχίας Κρεύνειας που μυρίζει πεύκο και σκίνο, λαδανιά και κυπαρίσσι. Σ’ αυτή τη γωνιά κτίστηκε η ελπίδα µε πλιθάρι και πέτρα, χαράχτηκε πορεία ζωής µε ιδρώτα και µόχθο και η πίστη θεμελιώθηκε µε µεγαλόπρεπες εκκλησίες. Οι κάτοικοι αυτής της Υης, της γης της χρυσοµηλίάς, της χαρουπιάς και της ελιάς, της σποράς και του θερισμού, σας θυμούνται σήµερα και σας τιμούν µαζί µε τους άλλους συνεπαρχιώτες µας, γιατί η συμβολή σας στην πρόοδο τους δεν µπορεί να ξεχαστεί όσα χρόνια κι αν περάσουν. Να είστε βέβαιοι ότι οἱ κόποι σας δεν π ἠγαν χαμένοι. Σας ευχαριστούμε καιθα σας θυμόμαστε για πάντα». Ομιλία του κ. Γρ. Ορφανίδη «Η μεσαία ηλικία του ανθρώπου είναι η σπουδαιότερη περίοδος που το άτοµο δραστηριοποιείται και ρίχνεται στον αγώνα της ζωής για να επιτύχει ό,τι καλύτερο µπορεί για τον εαυτό του, τους συνανθρώπους του, τον τόπο του. Χρησιμοποιεί τις σωματικές, πνευματικές και Ψυχικές του δυνάμεις για να δημιουργήσει, να βοηθήσει γενικά στην πρόοδο, είτε µέσα στο κοντινό του περιβάλλον, είτε στο πιο μακρινό. Χρησιμοποιεί τη μόρφωσή του - θεωρητική ή πρακτική - για να υπηρετήσει ο καθένας στον τοµέα το δικό του τους συνανθρώπους του. Βοηθάει στην πνευματική, κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική, πολιτιστική, οικονομική πρόοδο του τόπου. Γεμάτος µε όνειρα και σχέδια, µε ζωντάνια και σφρίγος πολεμάει συνέχεια τις δυσκολίες, αντλεί δυνάμεις από τις αποτυχίες, θεµελειώνει, χτίζει και προχωρεί, όλο προχωρεί. Αντιλαμβάνεται ότι λίγα θα επιτύχει µόνος του, παίρνει βοηθούς και συνεργάτες, ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνέχεια οικοδομούν. Είναι η ηλικία που το άτοµο είναι γεμάτο µε ανησυχίες, η δράση δεν τον κουράζει, οι αποτυχίες δεν τον απογοητεύουν, τα εμπόδια και οἱ συμφορές δεν τον λυγίζουν. Πολλοί µαζί ανασυντάσουν τις δυνάμεις τους, και στόχος τους είναι να πετάξουν πιο ψηλά, σε ορίζοντες πιο μακρινούς. Αγωνίζονται για το καλό της πατρίδας και της θρησκείας, για την επικράτηση του δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επικράτηση των αρχών της ηθικής και της δικαιοσύνης. είναι ἑτοιμοι να θυσιαστούν στο βωμό της λευτεριάς, στο βωμό των παναθρώπινων ιδανικών και αξίων. Ας µου επιτραπεί να αναφερθώ με µεγάλη συντομία στην υπηρεσία µου ως ὄλντής στα σχολεία της Καλογραίας και του Ο πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λαπήθου κ. Σοφοκλής Φυττής απευθύνει χαιρετισμό Ο Πονιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Παύλος απευθύνει χαιρετισμό. Δίπλα του ο πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Κερύνσος κ. Κρίνος Ελισσαίος και ο πρόεδρος της Σχ. Εφορείας Καρσόό κ. Χριστάκης Χριστοφόρου Αγ. Αμβροσίου. Στις κοινότητες αυτές έζησα σ᾿ όλα τα χρόνια του ένοπλου εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα 1955-59. Είδα απὀ κοντά και δοκίµασα κι εγώ προσωπικά τους κινδύνους, τις µεγάλες και συνεχείς ταλαιπωρίες όλων των κατοίκων της περιοχής µε τα συχνά κέρφιου και συνεχείς συγκεντρώσεις και έρευνες στα σπίτια και πλατείες και τις επίµονες ανακρίσεις και εξευτελισμούς, µε τους οποίους οι αποικιοκράτες προσπαθούσαν γ᾿ ανακαλύψουν αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Γνώρισα όµως εκεί και το θάρρος, τη Φιλοπατρία, αγωνιστικότητα, επιμονή και αυτοθυσία για ν' αποτινάξει η Κύπρος µας τον αποικιακό ζυγό. Κατά την περίοδο αυτή παρέμεναν κατά καιρούς κλειστά τα σχολεία λόγω ανάρτησης σ’ αυτά της ϱλληνικής σημαίας, είτε λόγω σύλληψης και κράτησης δασκάλων όπως στην περίπτωση του σχολείου του Αγ. Αμβροσίου, που για µήνες το σχολείο παρέμεινε κλειστό λόγω του ότι ο ὄντής του κ. ἰωάννης Χαρμαντάς συνελήφθη απὀ τους Άγγλους και κλείστηκε στα κρατητήρια. Γνώρισα ακόµη στην περιοχή αυτή τη µεγάλη αγάπη όλων και φιλοξενία σ’ όλη την περίοδο του τετράχρονου αγώνα. Η συνεργασία µου µε τις τοπικές αρχές και κατοίκους ἦταν συνεχής και καρποφόρα. Ίσως θα πρέπει ν᾿ αναφερθώ και στην αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία όλων των συναδέλφων. (Στην Καλογραία µε τον Ανδρέα Διονυσίου και Ουρανία Ἑλληνα και στον Αγ. Αμβρόσιο µε ὀλους τους συναδέλφους, τρεις των οποίων, ο Μιχαήλ Μυλωνάς, ο Ανδρεάς Χατζηπαύλου και Αγγελική Τρυπηνιώτου, ήταν χωριανοί). Όταν το σχολείο Αγ. Αμβροσίου ήταν κλειστό λόγω του ότι κ. Χαρμαντάς βρισκόταν στα Κρατητήρια κι εγώ υπηρετούσα στην Καλογραία, µου προσφέρθηκε προαγωγή απὀ το τότε Γραφείο Παιδείας σε δντή Α’ και μετάθεσή µου στο σχολείο Αγ. Αμβροσίου, κάτιπου απέρριψα ασυζητητί. Στην άρνηση µου το Γραφείο Παιδείας µου απέστειλε αυστηρότατη επιστολή µε την οποία µου απέκλειε κάθε μελλοντική εκπαιδευτική ανέλιξη και διορισμό σε σχολεία. Αυτό, που καθόλου δε µε πτόησε, έγινε πραγματικότητα και διορίστηκα ως Δ/ντής Α’ τον άλλο χρόνο αµέσως µετά το τέλος του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ και την πραγμάτωση της Κυπριακής ανεξαρτησίας. Στον Αγ. Αμβρόσιο, κατά τις κενές μου ώρες στο δηµοτ. σχολείο, δίδασκα και μουσική στο νεοϊδρυθέν Γυμνάσιο, χωρίς καμμιά αμοιβή. Σ’ όλα τα χρόνια της υπηρεσίας µας σαν εκπαιδευτικοί, που δεν ήταν και εὐκολο εγχείρημα, θέλαμε τα παιδιά µας να αντλούν συνεχώς απὀ τους αστείρευτους θησαυρούς της λαµπρῆς µας ιστορίας, θρησκείας και παράδοσης. Ὅμως ήθραν τα δίσεκτα χρόνια της τούρκικης εισβολής καὶ κατοχής που δοκίµασαν να µας σπάσουν τα φτερά. Όμως αυτό δεν το κατάφεραν. Κρατηθήκαµε ολόρθοι τόσα χρόνια, αγωνιστήκαμε και αγωνιζόµαστε για την εθνικἠ µας επιβίωση. Αγωνιζόμαστε για τη λύτρωση και απελευθέρωση του τόπου µας απὀ το βάρβαρο Αττίλα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως το δίκαιο θα θριαμβεύσει καιο αγώνας µας για λευτεριά καὶ δικαίωση θα έχει νικηφόρο αποτέλεσµα. Όλων µας η σκέψη που της ψυχής τα μάτια - Ιδιαίτερα εµάς των προσφύγων - είναι στραμμένα στα σκλαβωμένα µας εδάφη που τα γλυκοφιλούν της θάλασσας τα βαθυγάλαζα γερά και τα διαποτίζουν του Πενταδάκτυλου ο αέρας, η δροσιά, η ιστορία και η παράδοση, στα ἱερά και τα ὁσιά μας, στις ρίζες και τις πατρογονικές µας εστίες. Η πίστη, η ελπίδα, η επιµονή και ομοψυχία είναι όλα ακαταμάχητα. Αυτά τα όπλα θα φέρουν και στην κερυνιώτικη επαρχία µας τη λύτρωση, τη χαρά κι ευτυχία. τελειώνοντας ευχαριστώ θερµά τη Σχολική Εφορεία Αγ. Αμβροσίου που κατά τη σηµερινή εκδήλωση τιµά κι εµάς τους εκπαιδευτικούς που κατά καιρούς υπηρετήσαµε στην περιφέρεια Άγ. Αμβροσίου, αναγνωρίζοντας έτσι το εκπαιδευτικό έργο που επιτελέσαμε». 14 ΗΑΛΟΥΛΕΟΤΗ ΚΕΡΥΝΕΕΛ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΡΥΝΕΙΦΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. Αγωνιστική Καλλιτεχνική Εκδήλωση ΠΟΕΔ Κερύνειας Η ΠΟΕΔ Κερύνειας οργανώνει Αγωνιστική Καλλιτεχνική Εκδήλωση µε τον τίτλος «ΣΤΗ ΓΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΜΑΣ» γιατις οικογένειες των δασκάλων / νηπιαγωγών (εν ενξεργεια και συνταξιούχων)και για όσες οικογένειες των Κεριυνειωτών το επιθυμούν, της Επαρχίας Κερύνειας την Κυριακή 29/39/97 και ώρα 10.30 π.µ. στην αίθουσα τελετών της Σχολής Τυφλών στη Λευκωσία. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση µε παράληλη προβολή διαφανειών των ακολούθων δυο θεμάτων: 1. «Η ιστορία και ο πολιτισμός της πόλης και Επαρχίας Κερύνειας» απὀ των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήµερα» απὀ τον ιστορικό - αρχαιολόγο Μιχαήλ Λουλουπή. 2. «Μια περιδιάβαση στην πόλη και Επαρχία της Κερύνειας» απὀ ομάδα Κερυνειωτών δασκάλων. Σχολή Τυφλών Λευκωσία Α᾿' Μέρος (διάρκεια 70 λεπτό) απὀ τον ιστορικό - αρχαιολόγο Μιχαήλ Λουλλουπή. Σούὐπασιη. Οι στόχοι της εκδήλωσης είναι: α. Η γνωριμία του ιστορικού βίου και της πολιτιστικής κληρονομιίάς των Ελλήνων κατοίκων της Επαρχίας Κερύνειας διαμέσου των αιώνων. β. Η καλύτερη γνωριμία µε την κατεχόμενη Επαρχία µας, 7. Ανάγνωση και ἐγκριση ψηφίσματος για το εθνικὀ. 8. Εθνικός Ύμνος Β᾽ Μέρος 1. Δεξίωση 2. Προσφορά δώρων και φωτογραφιών της Κερύνειας στα παιδιά. ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΕΣ Διευθύντρια κα Χρυστάλλα Γεωργίου Ορών 17, διαµ. 6, Ζήνωνας Καμάρες - Λάρνακα Γίνονται Χαλκογραφίες - καθρέφτες, φωτογραφοθήκες, µπομπονιέρες, είδη χακλογραγίας Όλα εἶναι χειροποίητα Τηλ. 04-620081, 04-691951 γ. Η διατήρηση ζωντανής της µνήµης των κατεχοµένων και η διατράνωσης της θέλησης µας για ανένδοτο αγώνα μέχρι την δικαίωση και επιστροφή στη γη των πατέρων µας. δ. Η επαφή και η περαιτέρω οὐσφιξη των δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των οικογενειών των δασκάλων / νηπιαγωγών της Επαρχίας Κερύνειας, οἱ οποίοι λόγω της εἰσβολής έχουν διασκορπιστεί σε κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου. Την εκδήλωση έχουν προσκληθεί να τιμήσουν µε την παρουσία τους η Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ο Μητροπολίτης Κερύνειας, οι βουλευτές της Επαρχίας Κερύνειας, τα µέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ο Έπαρχος Κερύνειας.ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο Πρόγραμμα Αγωνιστικής Καλλιτεχνικής Εκδήλωσης ΠΟΕΛ Κερύνειας Κυριακή 23 Μαρτίου 1997, ώρα 10.90π.µ., ΣΤΗ ΓΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΜΑΣ 1, Χαιρετισμός απὀ τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔ Κερύνειας κ. Σοφοκλή Λάμπρου 2. Χαιρετισμός απὀ τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κερύνειας κ. Παύλο 3. Χαιρετισμὸς απὀ τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Χρίστο Κόμπο. 4. «Η ιστορία και ο πολιτισμµὸς της πόλης και Επαρχάις Κερύνειας» µε παράλληλη προβολή διαφανειών 6. Αγωνιστικά τραγούδια για την Κερύνεια από την Πόπη Προκοπίου - τη συνοδεύει στο πιάνο η Βίκη 6. Μια περίδιάβαση στην πόλη και την Επαρχία Κερύνειας» µέσα από διαφάνειες απὀ τους Κερυνειώτες δασκάλους Χλόη Προκοπίου, Φωτεινή Χατζηκαλλή, Άννα Βιολάρη και Ελευθέριο Ελευθερίου. Τάσος Σπαστρής ο λα. “9 ο. Τα πάντα για θαλάσσιες μηχανές Τοποθετήσεις - επιδιορθώσεις - συντήρηση Τηλ. 02-3935506 09-8680267 Αγλαντζιά, Λευκωσία πλην τι γεν καΒαμµότπτα 4 καστ εν οσσΑδυ ᾗᾖ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΠΘΠΡΙΣΙ ΚΛΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΥ κος πονο ρως εαν | ο παμπ βλ ή ἳ ΓΙΕΛΝΛΗΛΥΙΤΕ τρία πν λεία ΟΜΗΠΝΙΣ2ΠΛΦΩΣ ΙΔ ΤΗΛ. 222785, 08 880813 ταπτισαριῶν ΘΥΡΛΝΙΑ ΑΣΠΡΟΜΛΛΛΗ: χαλιών «Ξ. ΕΑΧ.06252785. ---- Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης, η Γραμματεία της ΠΟΕΔ, οι Πρώτοι Λειτουργοί Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευσης και άλλοι επίσημοι. Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει δεξίωση για όλους θα θα προσφερθούν δώρα και Φωτογραφίες της Κερύνειας σ᾿ όλα τα παιδιά, προσφορά του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Δασκάλων. Για καλύτερο προγραμματισμό παρακαλείστε όπως τηλεφωνήσετε σε οποιοδήποτε µέλος της επαρχιακής επιτροπής ΠΟΕΔ Κερύνειας, το αργότερο µέχρι την Πέµπτη 20/93/97. Τα τηλέφωνα των µελών της επιτροπής είναι τα ακόλουθα: Σοφοκλής Λάμπρου, Πρόεδρος, τηλ. 02-4258618 Κώστας Πατέρας, Γραμματέας, τηλ. 02-3524653 Αλέξανρος Ταπάκης, Αντιπρόεδρος, τηλ. 02-386700 Φωτεινή Χατζηκαλλή, Ταμίας, τηλ. 02-388168 Κώστας Λαφαζάνης, Οργανωτικός, τηλ. 05-434460 «Λαπήθειον Με την ευκαιρία της ανέγερσης του «ΛΑΠΗΘΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ» απὀ τον οἶκο Γεωργίου Παρασκευαίδη στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, στη Λευκωσία,ο Δήμαρχος κ. Νίκος Ευαγγέλου και το Δημοτικό Συμβούλιο του κατεχοµένου Δήμου Λαπήθου συγχαίρουν προσωπικά τον κ. Γεώργιον Παρασκευαίδη για την απόφαση του να δώσει το όνομά της γενέτειρας του στο άψυχο µεν αυτό κτίριο αλλά ταυτόχρονα και ἔμψυχον, γιατί και µόνο στο άκουσμα του ονόματος του κτιρίου, η σκέψη του κάθε Λαπηθιώτη, όπου κι αν ευρίσκεται, θα στρἑφεται µε νοσταλγία «στην μαγευτική µας κωμόπολη» καὶ η επιθυμία για επιστροφή Θα γίνεται πιο έντονη και πιο δυναμική. Η δηµιουργία του Μεγάρου αυτού τιμά ιδιαίτερα τον κ. Γεώργιο Παρασκευαίδη, ο οποίος παρόλες τις δραστηριότητες και ευθύνες του στην Κύπρο και στο εξωτερικό διατηρεί άσβεστη στη Ψυχή του την νοσταλγία για επιστροφή, σ’ αυτό το μοναδικό σε ομορφιά και μεγαλείο κομμάτι Ελληνικής Γης που τώρα καταπατείται ασύστολα απὀ τον Τούρκο εισβολέα. Εδώ και 23 χρόνια αγωνίζεται αφανώς προς καθε κατεύθυνση για την λευτεριά της κατεχόµενης µας Πατρίδας. Η πολύμορφη προσφορά του είναι γνωστή σε όλους μας, γιατί έχει ενστερνισθεί το τρίπτυχο «Πίστις - Πατρίδα - Οικογένεια». Σαν Δήμος Λαπήθου, τον συγχαίρουµε και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε ολες τις πτυχές της προσωπικής, οικογενειακής καὶ επαγγελματικής του ζωῆς και µε την ευχή να αξιωθεί να περάσει τα υπολοιπα Χρόνια της ζωής του, στην αγαπημένη Υη της Κερύνειας κοντά στο μικρό µεν αλλά νοσταλγικὀ λιμανάκι του Ζεφύρου. ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΑ ΠΑΡΠΟΥΝΙΑ κι Η ΜΑΡΙΔΙΤΣΑ Η ΑΝΤΙΝΑΧΤΗ Τα ψάρια είναι φρέσκα και καθαρίζοντα! χωρίς καµία επιθάρυνση Καθημερινές παραλαθές από Λατσί - Πάφο - Λεμεσό Οδ. Ακάµαντος αρ. 18 Λευκωσία Τηλ. 369110 ττ----τ---πττο ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΡΥΝΕΙΟΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥ ΑΝ ιδ Τ8 ΕΕ ΛΛΟΥΛέΕΤΈΤΗ” κε ΡΥΝΕΕΑ τον ο οποΝΝΙΝΝΣ ΤΥΝΛΙΚΦΙΝ Ν ΑΜΗΝΑ Πα ἡ, Η Οµάδα Πρωτοθουλίας Γυναικών για την Άμυνα της Κύπρου στο οδόφραγµα του «Λήδρα Πάλας». Χαιρετισμός Δημάρχου Λαπήθου στον Αποχριάτικο Χορό της ΠΑΕΕΚ «Με την ευκαιρία του 17ου αποκριάτικου χορού σας στην προσφυγιά, σας απευθύνω εγκάρδιο αδελφικό χαιρετισμό και εύχομαι στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα µέλη της ΠΑΕΕΕΚ κάθε ατομική και οικογενειακή ευτυχία, υγεία και χαρά, και επιτυχίες στο ὀύσκολο έργο που επιτελείτε σ’᾿ όλους τους τοµείς και ιδιαίτερα στον αθλητισμό. Πιστεύω, ὁτι σωστά γίνονται αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, γιατί δίνουν τα μηνύματα της οντότητας και της ύπαρξης µας, µε αγωνιστική, ψΨυχαγωγική και πολιτιστική ζωντάνια που έχει πρωταρχικό βέβαια σκοπό, τη διατήρηση της κληρονομιάς µας σαν Κερυνειώτες. Ταυτόχρονα όµως, δεν πρέπει να παρασυρόµαστε απὀ τις όλες εκδηλώσεις µας και να ξεχνούμε τον βασικό µας σκοπό, που δεν είναι άλλος αό τον «Αγώνα μέχρι την Απελευθέρωση της σκλαβωμένης γης µας». Παρόλον ότι έχουν περέσει 23 χρόνια, ακόµα δεν µπορέσαµε να δούµε έστω και µια αμυρή ακτίνα φωτός. Απεναντίας, οι ισχυροί της γης, βάλουν στην ίδια θέση τον θύτη και το θύμα και έχουν την αναίδεια να ζητούν και την υπογραφή µας, για τα δήθεν τετελεσμένα, που έχουν µαγειρέψει οι ίδιοι. Εμείς όµως οι Κερυνειώτες, ενώµενοι, απορρίπτουµε τις διχοτοµικές τους λύσεις, οι οποίες µας στερούν το αναφέρετο δικαίωµα της Επιτροσφής στην γη µας και απαιτούµε την πλήρη εφαρµογή των ανθρωπίνων µας δικαιωμάτων. Το γεγονός δε της καταστροφής των εκκλησιών και των σχολείων µας για δηµιουργία µπαρ, ξενοδοχείων και κέντρων αναψυχής από τους Ἀττίλες, ὀχι µόνο µας εξοργίζει, αλλά η οργή µας προεκτείνεται κυρίως στην αδιαφορία των - δήθεν -Ππολιτσμένων και ισχυρών λαών της γης που κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την κουλτούρα των λαών. Και αυτά να γίνονται μπροστά στα αδιάφορα µάτια των Ηνωμένων Εθνών. Επιτρέψετε µου τώρα, να σς συγχαρώ γιατο όλο επιτελούµενο έργον σας, και ιδιαίτερα γιατο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται προς τους νέους μας, µε την προτροπή να στραφούν στον αθλητισμό. Γιατί πράγματι χρειάζεται αφύπνιση η νεολαία µας για να µπορέσει να διατηρηθεί αναμµένος ο πυρσός για Λευτεριά, µε το δικό σας σύνθημα «ΚΕΡΥΝΕΙΑ- ΠΑΕΕΚ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ». Ττελειώνω µε µια ευχή, που βγαίνει µέσα από τα βάθη της ψυχής µου. Είθε η επόµενη αποκριάτικη εκδήλωση σας, να πραγµατοπο!ηθεί στην αξέχαστη µας Κερύνεια. Νίκος Ευαγγέλου Δήμαρχος της Κατεχόµενης Λαπήθου» ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΙΛΕΤΙΚΟΣ κ σα τἙ Αναλαμβάνομεν κάθε είδους Οικοδομικές Εργασίες κ. Ἑ ἃ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ κ Ἡἃ Ἡ ΤΗΛ. 09- Ανεξαρτησίας 109 Λεμεσός 919101 Τν Στιγµιότυπο από τη συµµετοχή των προσφυγικών Κοινοτήτων Σωματείων της Επαρχίας Κερύνειας, «Κάρµι», «Τριµίθι», «Άγιος Γεώργιος». Εισφορά τοῦ Δημάρχου Λαπήυου στην ἀμύνα της Κύπρου Τηρώντας την υπόσχεσή του οκ. Νίκος Ευαγγέλου που είχε κάµει κατά την ηµέρα της εγκαθίδρυσής του ὡς Δήμαρχου Λαπήθου για τη νέα θετή θητεία εισέφερε για την ενίσχυση της Άμυνας της Κύπρου το ποσό των 2.400. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην αντιµίσθια του κ. Ευαγγέλου ως Δημάρχου για ένα χρόνο. Η πράξη αυτή του κ. Ευαγέλου εκφράζει έμπρακτα την προσωπική του απόφαση (όπως και κάθε Κερυνειώτη) να αγωνισθεί για την απελευθέρωση και την επιστροφή. Ελπίζουμε το παράδειγµα του κ. Ευαγγέλου να ακολουθήσουν και άλλοι και ελπίζουμε η Κυβέρνηση να συνειδητοποιεί σοβαρά ότιτο κάθε σεντ που προσφέρουν οι πρόσφυγες σε ένα και μοναδικό στόχο αποσκοπεί. Στην ενίσχυση της άµυνας, γία να ενισχυθεί η διαπραγµατευτική µας ικανότητα µε στόχο να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό πρόβλημα στην σωστή του βάση ως θέµατος εισβολής και κατοχής και για την απελευθέρωση. Σίγουρα όχι για να συντηρηθούν, μονιμοποιηθούν και νομιμοποιηθούν τα τετελεσμένα της Τουρκικής Εισβολής. Α ΝίΡΠΙ {ο ΠεπιαπΏος ψη(., η Γἱοκο[ία - Ονπιὶαία Εοαά Το]. 04-121788 Ιατπ8ς8 - ΟΥρτιφ 60ΒΑΙ ΒΑΥ ΡιΑΖΑ Νέα τεράστια καταστήματα στο αναπτυσσόμενο 6ΟΒΑΙ. ΒΑΥ. Ενα ανεπανάληπτο Κέντρο 50 λειτουργικών καταστημάτων µε ευρωπαικές προδιαγραφές κατάλληλο για ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΣΟΥΒΕΝΙΡ, ΣΟΥΠΕΡΜΑΒΚΕΤ, ΜΠΟΥΤΙΚ, ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ κ.τ.λ. ΘΤΕΡΗΑΝΙΕ 6ΟΒΝΕΒΗ Νέα ευρύχωρα καταστήματα στην αναπτυσσόμενη περιοχή του Φἰθρῃαπίθ ΜΙ808 στην Τάλα. Όλα µε µεσωπάτωμµα και µεγάλες βεράντες, κατάλληλα για ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ κ.τ.λ. γιοι ΕΤΤΑ ἀΑΒΡΕΝς Δύο µεγάλα καταστήµατα και ένα εστιατόριο στην περιοχή του ΡΑΡΠΙΕςΞ8 ΗοϊῖθΙ στην Κάτω Πάφο πάνω στην υπό κατασκευή λεωφόρο Αεροδρομίου - Οοιαἰ 88γ. ΒΥσΖΑΝΤΙυΜ 4ΑΒΗΡΕΝΣ Μεγάλα γωνιακά καταστήματα στην Τουριστική λεωφόρο Τάφοι των Βασιλέων κατάλληλα για ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ, ΜΠΟΥΤΙΚ, ΑΝΘΩΟΠΩΛΕΙΑ, ΣΟΥΒΕΝΙΡ. ΦΤΑΥΚΟ5 ΡΑΝΑΩΙ 6ΟΝΣ5ΤΕΌΟΤΙΟΝ 119 ΤΗΛ. 05-721658 ΟΔΟΣ ΧΑΡ. ὸΣΑΒΒΑ 26 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ Σ Αναλαμβάνονται πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες από έµπειρο προσωπικό ἄ µε σύγχρονα μηχανήματα ἘΕπιμελημένη εργασία Ἐ Γρήγορη εξυπηρέτηση ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ στο ΒΑΝΑΕ ἄΑΒΡΕΝ5Σ στην περιοχή του ξενοδοχείου ΡΑΡΗΟΣ ΑΜΑΤΗυύΣΡ 55.000 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Εά400 ΤΟΝ ΜΗΝΑ Γερῖος Ε5ίαϊες κ Ευνοϊκοί όροι ομ ο. οι, κ Ῥ δ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. Σ 1. 4 ἅ ὁ ὅ μδ ιο δ| Ἡ ας Ἕ Ἑόδί«κφρθα, πι ὰκ ΤΑ4ΕΦΡΩΛΗΣΙΕ} 4! ΠΑΦΟΣ :06-233775 ΛΕΥΚΩΣΙΑ :02-448566 Εά, . ο ἓ ο Ἡ ἅἃδ εξ ἐξ εἰ ὄ ἳ τὸ Σ ν ν ͵ α ο τὰ Χ ὼ -- ο { φ ἵ μου Ξλιδςἑσεια σα δὲ τα ΠΕ ΗΕ πε .. . --ἵἷ- ὃ α ὅσα ον ασ Φος ὦ ο 8 ο Στ. ὅῷ κᾶσὃ ἡ Ἑ - ο Ἡἃ α. Ἔ Ἡ ἅἃ -- 9 Ὁ σα αυ δν ἀδὶ τε τοῦ α δν κ... 9 σς Ν Ὅ 6) 5 ἡ πι δ ἐ ἓν δε δι ςὰ Ὁ ἃ Ἡ ΕΞξ όν ὃς δᾶ σΣ ω Φ ς ῶ παρ ος ᾷ ὃ τὰ 5 ο] Σε ς ὢ ο , ΄ / 9 σε 5 5 Φ ς ρΕδ Ες Σ5 η τ. κ ο Κορυφαίος Ηλιακός Θερμοσίφωνας πα ( αδὲ Ες ὁ Ξβεάξεξκτηε πλ ὃ σ ο ΄ Ζ ο 2 3. που αντέχει και σε πολύ χαμηλές θερµοκρ ας {5 κ 9 ξ τα ροε ταστς : πδ , ω 5 ᾧ οἱ ἃ- Ξ ὦ Ξ ο . Αα ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ λα ς κ τὸ ιν ας σε καν ὃ ᾗ ἃς ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ σα ΕΙ. ΣΣΤ 5 ὃν τὰ 3 Αντέχει στον παγετώνα λε ν χὃ Ό Ν «4 ω Ξ ο. : σσ χωρίς κίνδυνο σπασίµατος ω ν ο τ Χ5 5 τ-- ἓ οξωξὃ δὃ κ ὃὸ νι ς νε οᾶςσρας ο Ὦ Υψηλή απόδοση Ος σὰ πό 5 ΞΩ ω αροξὸ δεξι οἱ ὃ ςὰκ .-.-- μ. 6 ῳ ο μΙ τσ ἘπχοαἜς Σᾳος ο) 3 Ν Ὁ Με πόσιµο υγιεινό οἳ ..} ο) ὁ 5 ΞΟΠωβᾶ ςΕΠΘΣΣὲ ς ςθ ε. κ. Ὁὦ Ξ ος Εωμοςςσσ5 ως χ Α νερό κατάλληλο για ω ἃ Ξ ὤ ας τας πα Σ δ χ μαγείρεμα ῶ - ἆ μα ο . , Ον. - βαομβίαςρ ΦρΣἜ-- ΕΚ κ Ὦ 30 χρόνια εγγύηση 2 ον 9 ὃ- ' 5 ξ Χῷ Έωκὰ « σ ο κε ΟΣ ὁ πα: Ἡ' 5 ὁτ ο ὧ5 ο ἃν τ ἙὉ ῳ Ἡ - Ν κ Ε εἓ. οἱ ὃ ἡ ὁ ἃ δν .» ε δὲ κ Ὁ α δ ἥ : κάτ ο... σον . ὃ Ν πα || τσ .. Το ο ο ντ 9 κώ ..’ πε μεω ιν Α Φε ΤωΣ ΕΝΒΙΝΕΕΒΙΝΑ 0Ο. Ὁ ὁ ὃς κ αῥ ο δν πρι ο κε ας τν, Βιομηχανική περιοχή μὰ ος δις ὃ Άγίου Αθονασίου, Λεμεαός α 9.3 ξΣ νῇ Τηλ. (06) 722011, 721366, 721633 ο ν Φαξ (06) 123188 Ι5)έ Σ Χς 1 στ νς ὃ ὃ 9 κ Ε ᾠ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 Οι Τουλίπες εἶναι βολβόριζα φυτά της οικογένειας των Λιλιιδών (ἱ Πίβοθαε). Το γένος Τουλίπα (Τωρα) αποτελείται απὀ 100 περίπου είδη που απαντούνται κυρίως στη δυτική και κεντρική Ασία, την παραμεσόγεια Ευρώπη και τη βόρεια Αφρική. Οι τουλίπες γενικά, θεωρούνται από τα πιο αξιόλογα κοσµητικά είδη και καλλιεργούνται ευρύτατα σε διάφορες χώρες για τα πολύ όμορφα λουλούδια τους. Το κυριότερο κέντρο παραγωγής και εµπορίας των τουλιπών είναι η Ολλανδία στην οποία οι βολβοί κατά το 170 αιώνα και µετά, απέκτησαν χρηματιστηριακή αξία. Ο Παναγιώτης Γεννάδιος γράφει σχετικά: «Σπουδαιότερον κέντρον της πολλαπλασιάσεως και εμπορίου... βολβών Τουλίπας εἶναι η Ολλανδία. Περί τα µέσα του 17ου αιώνος η ΕΕ ΛΑΛΟΥΛΕΡΈΙ ΚΕΕΥΝΕΕΑ τή ΠΝΡΧΙΣ{Κ Γράφει ο Δασοπόνος Γιώργος Χατζηκυριάκου θεραπεία των Τουλιπών και το εµπόριο των βολβών των προήχθη αυτόθι εις τοιούτον βαθμόν ώστε να πωλώνται οὗτοι εν τω χρηµατιστηρίω (ως σήµερα πωλούνται εις τα χρηµατηστήρια αι διάφοραι αξίαι) εις τιµάς ενίοτε µυθώδεις. Ο βολβός νεωστί ανακαλυπτοµένου είδους ή επιτυγχανοµένης διαφοράς ή νόθου (υβριδίου) Τουλίπας καθίστατο το µήλον της Ἐριδος των Φφιλανθών της εποχής εκείνης και επωλείτο ενίοτε εις τιµήν ανωτέραν και αυτού τοι χρυσού. Αναφέρονται βολβοί Τουλιπών πωληθέντες προς ὅυο, τρεις και τέσσαρας χιλιάδας φλορινίων έκαστος». Στην Κύπρο απαντούνται τα πιο κάτω είδη: Τουλίπα του άγεν (Τυβρα Δοεπεηςίς) Τα µέρη του περιανθίου είναι κόκκινα µε εμφανείς μωτερές κηλίδες στη βάση. Ανθίζει ἵ απὀ το Μάρτη ως τον Απρίλη. Εκτὸς απὀ την Κύπρο απαντάται και σε πολλές παραµεσόγειες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Κύπρο περιορίζεται σε περιοχές της Πάφου, της Λεμεσού και της Λευκωσίας. Τουλίπα η κυπρία (Τμίίρα ογρ/ί8) Τα µέρη του περιανθίου έχουν χρώμα βαθύ προρφυροκόκκινο µε µικρές στρογγυλές ή ακρότοµες κηλίδες στη βάση., Ανθίζει απὀ το Μάρτη ως τον Απρίλη. Είναι ενδημικό είδος της Κύπρου και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αυστηρά προστατευομένων ειδών της Σύμβασης της Βέρνης. Απαντάται στον Ακάµα και σε διάφορα χωριά της επαρχίας Κερύνειας - Πάναγρα, Μύρτου, Διόριος, Κορμµακίτης, Δίκωμο, Λάπηθος και αλλού. Είναι γνωστή µε τα κοινά ονόματα λαλάς και πετεινός. Όλα αυτά τα χωριά της επαρχίας Κερύνειας βρίσκονται κάτω απὀ την µπότα του τούρκου εισβολέα. Οἱ κάτοικοι τους δεν μπορούν να χαρούν αυτές τις µέρες την οµορφια του τοπίου, την ομορφιά της δικής τους γης, την οµορφιά της γης που τους γέννησε. Αφθονούσαν οι τουλίπες 17 ΤΝ ΛΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Όσοι γνωρίζουν πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία (κοινά ονόματα, ήθη, έθιµα, χρήσεις, παραδόσεις, μύθους, δοξασίες, παροιµίες κτλ.) που αφορούν τα διάφορα φυτά που σχολιάζουµε και για τα οποία θα ήθελαν να Γπουν τη δική τους άποψη, παρακαλούνται | όπως απευθύνονται γραπτώς: Εφημερίδα «Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ», Αγίου Ιωάννη 7, Τ.Κ. 3940 Στγρόθολος, τηλ. 02-456464, ' φαξ: 02-368882 ή Γιώργος Χατζηκυριάκου, | Αντιφωνητή 10, Τραχώνι Λεμεσού, Γ τηλ./φαξ:05-398632. ΓΟι επιστολές θα σχολιάζονται σε επόµενες εκδόσεις. στα Πάναγρα, στη Μύρτου, στο Διόριος και στον Κορμακίτη. Οι πλαγιές και οἱ ρεματιές κατακόκκινες. Κατακόκκινοι οἱ καμποι και οι λόφοι. Κι η νοσταλγία, για µιας τουλίπας τη θωριά, ανείπωτη. Ανείπωτος ο πόνος του ξεριζωμού. Θα αντέξουµε όμως και θα ξαναδούμµε τις τουλιπες, θα ξαναζήσουµε στα αγαπημένα µας µέρη. Βιθλιογραφία: Γεννάδιος Π., Λεξικόν Φυτολογικό, έκδοση Β, 2:897, 1959. ΜΑΘΙϊΚΙ6, Β.Ο., ΕἰοΓᾶ οί Ογρτις 2: 1956 - 1599. 1985 ΤΗΕΟΡΞΑΝΝΑ (60Ο. ΙΤΡ ΡΗΑΗΜΑςΕΥΤΙΟΑΙ. Ηηουθε ΡΙΡΤΗΙΒύΤΟΒΗ5 945 Καιροιθος Ανο., Τ6ἱ. 02-756751, 02-756601, Εαχ: 466693, ΤΙχ 5614 ΤΗΕΟΡΑΝ. μη ΙΜΡΟΒΗΤΕΒΕΣ - ΒΕΡΗΕΡΕΝΤΑΤΙΝΕς - ο νο 6ιΑΚΟ. ΤΗΕ ΚΕΑΙ ΕΚΑΟΚΑΝΕΕ ΓΩΟΚ ΜΕ. ος σαι 18 Χριστιανισμός είναι 0 Βρησκεία της Ελευθερίας. Ο Αρχηγός της πίστης µας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν εξαναγκάζει κανένα να τον ακολουθήσει. Το σύνθημα Του είναι, «ὁστις θέλει οπίσω µου ελθείν». Όσοι όµως αποφασίσουν να τον ακολουθήσουν, έχουν χρέος να τηρούν µε συνέπεια και σταθερότητα τις Θείΐες εντολές Του και τα Μυστήρια, τους Κανόνες, τους Νόμους και Διατάξεις της Εκκλησίας Του, όπως εθέσπισαν αυτά οι Ἅγιοι Απόστολοι, οι Πατέρες της Εκκλησίας και οι κατά καιρούς Οικουμενικές Σύνοδοι. Σαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι πρέπει να γνωρίζουμε, ότιο γάμος είἰναι ένα απὀ τα επτἀ Μυστήρια της Εκκλησίας µας. Τον γάμον ως Μυστήριον συνέστησεν ο Θεός απὀ την ώρα της δημιουργίας των πρωτοπλάστων, όταν «ὠκοδόμησε εκτης πλευράς ην έλαβε απὀ τον Αδάμ γυναίκα και ἠγαγεν αυτήν προς αυτόν και ευλόγησεν αυτούς ο θεός λέγων αυξάνεσθε και πληθύνεσθε». (Γεν. Α΄ 27 και Β 22-24). Ἆρα ο γάμος απὀ της αρχής της δημιουργίας του κόσμου είναι θεία Διάταξη. Στη Καινή Διαθήκη, ο Χριστός µε την παρουσία Του στο γάμο της Κανά της Γαλιλαίας, ευλόγησε τον γάµμον και έδωσε τιµή και σεβασμό στον πρωταρχικό αυτό θεσµὀν της ζωής. Αργότερα ολοκληρώνεται και η Θεολογική θεµελίὠση του γάµου ως Μυστηρίου απὀ τους Αποστόλους και Πατέρες της Εκκλησίας µας. Ο ουρανοβάμονας Παύλος, ως ο κατ εξοχήν ερμηνευτής του χριστιανικού πνεύματος χαρακτηρίζει τον γάμον ὡς «Μυστήριον Μέγα». «Το μυστήριον τούτο µέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν.» (Εφ. Ε΄ 35). Τοιουτοτρόπως η ένωση των μελλονύφων Χριστιανών, ανέκαθεν πραγµατοποιήται από την Εκκλησίαν µε το μυστήριο του γάμου, (η οποία πράξη δεν είναι µονοµερής, ούτε απλή ληξιαρχική πράξη). Με το μυστήριο του γάμου ο άνθρωπος δέχεται την χάρη του Θεού όχι ως παθητικός δέκτης, αλλά μετέχει σ᾿ αυτήν, ως συνεργός του Θεού. Η ένωση του ἆνδρα και της γυναίκας εις ένα σώμα, µια ψυχή και µια καρδιά, παραβάλλεται µε την ένωση του Χριστού µε την Εκκλησία. Είναι λοιπὀν ο γάμος Θεοσύστατο μυστήριο, Θεία διάταξη της φύσεως κατά την Θείαν θούληση. Ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος που έζησε στην αρχή του β΄ μ.Χ. αιώνα παραγγέλλει, ότι οι μελλόνυμφοι, «μετά γνώµης του Επισκόπου την ένωσιν ποιείσθαι, ίνα ο γάμος ή κατά Κύριον και µη κατ επιθυµίαν». Ο Τερτυλιανός ονομάζει τον γάμον. «Θείον Μυστήριον του Χριστού». Ο Κλήμης Αλεξανδρείας αναφέρει «Αγιάζεται ουν ο γάμος κατά Λόγον τελειούμµενος, εάν η συζυγία υποπίπτει τω Θεώ», Ο εκ των επιφανών Πατέρα και εκκλ. Συγγραφέας Θεόδωρος Βαλσαμών λέγει: «Δι ιερολογίας ΗΑΑΟΥΧΛΕέΕΙΈΙΕΕ ΚΕ ΕΡΥΝΕΕΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΧΟΥΛΙΔΗΣ ΓΑΜΟΣ ΚΛΙ ΔΙΑΖΥΓΙ0 (Επίκαιρος προθληµατισµός κάθε Έλληνα Κύπριου Ορθόδοξου Χριστιανού) και θείας µεταλήψεως του σώματος και αίματος του Χριστού ο γάμος γίνεται», ο ἰωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει την τον άνευ ιερολογίας συμβίωση, «μη διαφέρουσαν οριστικώς της σαρκικής ενώσεως αλόγων ζώων». Αυτό το Θείο Μυστήριον της Ορθόδοξης Εκκλησίας µας ερχόμαστε σήµερα να το κηρύξουµε ισόκυρο µε τον πολιτικό «γάμο». Μή γένοιτο. Ὅσοι µε ελαφρή καρδιά θέλουν να εισαγάγουν τον πολιτικό «γάμο», Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, Βουλή, δικαστές, ας προσέξουν τι είπεν ο μεγάλος εθνικός ηγέτης, Ελευθέριος Βενιζέλος, στην Αναθεωριτικήν Επιτροπήν του Αστικού Κώδικα, στη Βουλή των Ελλήνων το 1930 και αυτά που είπε, πρέπει να εἶναι για µας αφετηρία για τη σωστή αντιμετώπιση του θέµατος εισαγωγής του πολιτικού «γάμου» και μεταξύ Ορθοδόξων στην νήσο µας. «Δεν υπάρχει δι’ εμέ καμιά αμφιβολία, ότι οφείλοµεν να θεωρήσωμεν τον Θρησκευτικόν γάµον, ως αναγκαίον στοιχείον του κύρους του γάμου δι εκείνους, οι οποίοι ερχόµενοι εις γάμου κοινωνίαν͵ ομολογούν, ότι ανήκουν εις το θρήσκευµα κατά το οποίον ο γάμος είναι µυστήριον. Θα µου Επιτρέψητε να ειπω, ότι ημπορεί να είναι κανείς χριστιανός και να µη θέλει να κάμει ιεροτελεστία, αλλά δεν ηµπορεί να είναι Ορθόδοξος, διότι η Ορθόδοξος Εκκλησία θεωρεί τον γάμον μυστήριον. Δεν ηµπορείς κύριε να µου λες, ότι είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος, εφόσον δεν δέχεσαι τα δόγµατα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Να µη µου λέγει κανείς, ότι θέλει και Ορθόδοξος Χριστιανός να είναι αλλά να µην κάνει τον γάμον µε ιεροτελεστίαν... Δεν ημπορώ ως υπεύθυνος Κυθερνήτης να εισαγάγω εις την Βουλήν Νομοσχέδιον προς κύρωσιν του Αστικού Κώδικος, αν το Νομοσχέδιο αυτό δεν διατηρεί ως αρχήν τον Θρησκευτικόν γάµον... Θέλεις την ελευθερίαν της συνειδήσεως την έχεις, αλλά µην µου λέγεις, ότι είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος εφόσον δεν αναγνωρίζεις τα δόγµατα και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τι είναι ο πολιτικός «γάμος» και πως συνεστήθη το είπαµε εις ἄλλα άρθρα µας. Ένα θα πούμε τώρα, ότι είναι «προιόν του κατά της πίστεως πολέμου, όστις ἠρξατο εν τη Δ. Ευρώπη κατά την ΙΣΤ εκατονταετιρίδα». (Εκκλ. Δίκαιον Νικοδήμου Μίλας, σε. 929). Εις την Ελλάδα τον πολιτικόν «γάμον» τον επέβαλε η Βουλή της τελευταίας οκταετίας µε όλα τα άλλα αντιθρησκευτικά νοµοθετήµατα της ὡς αποποινηκοποίηση της µοιχείας, νοµοιµοποίηση των εκτρώσεων και άλλα. Να δούµε και πως θα τελείται ο Πολιτικός «γάμος». Θα πηγαίνουν δυο άνθρωποι στον δήµαρχον, εις τον αντιπρόσωπον του και αυτός θα τους λέει «Δέχεσαι κύριε την τάδε σύζυγόν σου» Αυτός θα απαντά, «Ναι». «Δέχεσαι δ/νίς ἡ κυρία τον τάδε σύζυγό σου» Αυτή θα απαντά: «Ναι», θα υπογράφουν τα χαρτιά και ο «γάμος» τέλειωσε. Εάν αυτό το πράγµα ονομάζεται γάμος χριστιανών Ορθοδόξων, διερωτούµε αν αύριο, µια Βουλή µε πλειοφηφία βουλευτών αμφιβόλου θρησκευτικότητος, δεν έλθει να ψηφίσει ένα νόµο που να καταργεί το βάπτισμα σε νηπιακή ηλικία, διότι ως ανερυθριάστως είπαν προσφάτως µερικοί Βουλευτές στην Βουλή των Ελλήνων, «αντιτίθεται τούτο µε τα δικαιώµατα του παιδιού, γιατί δεν ρωτήσαμε το παιδί αν θέλει να γίνει Χριστιανός», και έτσι να καταργήσουµε και το μυστήριο του βαπτίσματος, ή να νοµοθετήσει τρόπους λειτουργίας και των υπολοίπων μυστηρίων, ή να εισαγάγει «κενά διαµόνια» εις την Ορθόδοξη Λατρεία, επειδή αυτά συμβαίνουν εἰς τις χώρες της ΕΟΚ ή άλλες χώρες. Μα είναι πράγματα αυτά, να εµπαίζουµε τα Θεία. Να µην γνωρίζουμε ποια είναι τα καθήκοντά µας και να θέλουμε να µπαίνοµεν εις ξένα αμπελοχώραφα Κατωτέρω παραθέτω αυτούσια απὀ το βιβλίο του Βλάσιο Γαβριηλίδη, «ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ», έκδοσις 1873, µερικά αποσπάσματα που δίδουν την θέση της Εκκλησίας πάνω στο γάμο και στο διαζύγιο: «...Εάν λοιπόν οι τον γάµον συνάπτοντες εν τη σοβαρωτέρα πράξει της ζωής, περιφρονήσωσι την Εκκλησίαν και την ευλογίαν αυτής και αρνηθώσιν υπακοήν, τότε κατά συνεπήλόγον και η Εκκλησία θέλει θεωρήσει αυτούς ως παραιτηθέντας των Εκκλησιαστικών αυτών δικαιωμάτων και απωλέσαντες ταύτ'α᾿ διότι ουδείς εχέφρων καταφρονεί της Εκκλησιαστικής ευλογίας. Γάμος δε τοιούτος δεν συνάπτεται επ’ ονόματι του Θεού, εν ω τούτο εἶναι το ουσιώδες, ο ισχυρότερος θεμέλιος της του γάµου κοινωνίας είναι η του θρηκσευτικού βίου κοινότης...» «.., Γνωρίζετε ότι το ζήτημα τούτο ανήκει μεταξύ των εκκρεμών εκείνων ζητημάτων, εν οις η εκκλησιαστική θεωρία αντίκειται την πολιτική νοµοθεσία και εν της ένεκεν ουτωσί πικρώς κατηφορούσι της αυστηρότητος των της Εκκλησίας υπεραπολογουμένων. Όμως ωὠωφείλον να ευγνωμονώσιν αυτοίς, διότι δι’ οὐδενός άλλου φθείρεται ηθικώς λαός τις παρά οπόταν αι περί γάμου ὀψεις αυτού ουτωσί χαμαί καταβιβασθώσιν, ώστε να θεωρή το ιερώτερον µυστήριον, ως τι συµβόλαιον, το οποίο δύναται τις, ὅπως συνάπτει ούτω και να διαλύση... καιτο µεν κράτος δύναται ὁσας θέλει παραχωρήσεις να κάµνη και παρέχη δωρεάν το χρίσμα του εις τους γάμους τους οποίους δύναται να επονοµάση της ευφήµους µοιχείας αλλά η Εκκλησία, ὡς της υψηλής ηθικής θεματοφύλαξ, οφείλει αείποτε να υπερµαχή των αυστηρών αρχών της ηθικής, ίνα µη εκ του κόσμου εκλείψη το ιδανικόν και αντ’ αυτού πληρωθή τελµάτων ζωϊσμού...» Ερχόµεθα τώρα εις το θέµα της λύσεως του Θρησκευτικού γάμου από πολιτικά δικαστήρια: Κατά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν «πάσα διάζευξις προς σύναψιν νέου γάµου, παρεκτός λόγους πορνείας, αποτελεί διπλήν µοιχείαν». (Ματθ. Ε’᾽ 32). Η Εκκλησία πιστή εις το του Κυρίου λόγιον, αλλά και ως Φφιλόστοργος μητέρα προς τα τέκνα της, «διά την σκληροκαρδίαν αυτών», εθέσπισε και θεσπίζει κατά καιρούς και άλλους συναφείς λόγους διαλύσεως του γάμου, αλλά πάντοτε µέσα εἰς το πνεύμα του Ευαγγελίου και των ἱερών κανόνων». Προσέτι, µόνον η Αρχή η τελέσασα το θρησκευτικόν γάμον έχει το δικαίωµα να λύει τούτον. Η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές μας λέγουν σήµερα: «Μία και στην Ελλάδα και σ άλλες χώρες η Πολιτεία λύει το θρησκευτικόν Υάµμον, γιατί τούτο να µην γίνεται και εις την Κύπρο» Ἐντιμοι Κύριοι, Κυβερνώντες, Βουλευτές, Εισαγγελείς, Δικαστές να τίἰ γράφει ένας Εφέτης στην Ελλάδα τον Μάίο 1989, ο κ. Θεόδωρος Λαφαζάνος, εφέτης Πειραιώς: «Η ιδιομορφία των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας με το αλλοπρόσαλλο και Βαυαβαρικής προελεύσεως σύστημα της «Κόμω κρατούσης Πολιτείας», δε δημιουργεί µόνο τον φόβον, ότι θέµατα µε πνευματικό χαρακτήρα θᾳ κρίνονται από τις κοσμικές αρχές, αλλά οδηγεί αναποφευκτα σε λύσεις που θυμίζουν το σύστημα του ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 «Καισοροπαπισμού» μπροστά στο οποίο θα είναι σωτήριο Το σύστημα του χωρισμού της Εκκλησίας απὀ την Πολιτεία» (Εφημµ. Πειραϊκή Εκκλησίας, φ. 98, Απρ. Μάιος 1989) Η Εκκλησία της Κύπρου είναι αυτοκέφαλος (8ος Κανών, Γ’ Οικουμ. Συνόδοι)). Ως εκ τούτου, επἰ θεμάτων τα οποία θεωρεί, ότι την αφορούν, ουδείς δικαιούται να αμφισβητήσει την δικαιοδοσίαν και αρμοδιότητα αυτής. Ιδιαίτερα εις την Κύπρον, όπου επί τόσους αιώνες τόσοι κατακτητές, ετερόδοξοι και αλλόθρησκοι, εσεβάσθησαν τα δικαιώµατα της και που επί τόσους αιώνες η Εκκλησία ευρίσκεται πάντοτε παρά το πλευρόν του λαού, πρωτοπόρος και εις αγώνες και εις θυσίες. Απόλυτος πρέπει να είναι ο σεβασμός προς αυτήν, ιδιαίτερα σήµερα, που τα τέκνα της αποτελούν τον Πρόεδρο τους βουλευτές, τους Δικαστές και πάσαν «Αρχήν και εξουσίαν» εις αυτόν τον τόπο. Ας γνωρίζουν όλοι, όσοι ψήφισαν για την εισαγωγή του πολιτκού «γάμου» και µεταξύ Ελλήνων Κυπρίων Ορθοδόξων Χριστιανών, και τη λύση του θρησκευτικού γάµου απὀ Πολιτικά Δικαστήρια, ότι οι αρχές και τα δόγµατα της Ορθόδοξης Θρησκείας είναι αναλοίωτα και κανένας, ούτε πρόεδρος Δημοκρατίας, ούτε Βασιλέας, ούτε αυτοκράτοτας, ούτε Βουλευτές, ούτε Εισαγγελείς, ούτε Δικαστές, μπορούν να αλλοιώσουν. Το είπεν ο ίδιος ο Χριστός: «Αμήν γαρ λέγω υμίν, έως αν παρέλθη ο ουρανός και η Υη, (ώτα εν η µια κεραία οὐ µη παρέλθη απὀ του Νόμου... ος εάν λύση µίαν των εντολών µου τούτων των ελαχίστων, και διδάξη ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσεται εν τη Βασιλεία των ουρανών». (Ματθ. Ε’, στ. 18-19). Ἑλληνες Κύπριοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όλοι µας θα δώσουμε λόγον για τις πράξεις µας είτε πιστεύουμε είτε όχι, είτε το θέλουμε, είτε όχι, Δεν θα υπάρξει δικαιολογία ενώπιον του αδεκάστου και δικαιοκρίτου Θεού, ότι επειδή έπραξαν άλλοι, όσα αντίθετα µε τον νόµον Του, τα επράξαµε και εμείς, Ας µη θεομαχούμµε λοιπόν και απομακρυνόµαστε απὀ τον Θεόν, διότι, «φοβερόν το εµπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος», (Εβρ. | στ. 16). Όλοι ενωμένοι και πιστοί εις τους Κανόνας, Δόγματα και Διατάξεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας µας, να αγωνισθούμµε για επιβίωση εδώ στην Κύπρον, σαν Ελληνισμός, για ελευθερία των κατεχοµένων εδαφών µας και για επιστροφήν όλων των Εκτοπισµένων στα ιερά και ὁσια τους, για µόνιµη και ελεύθερην Εγκατάσταση. Αν είµαστε κοντά στον Θεόν, ο Θεός θα µας βοηθήσει. Αν θεομαχούμε, θα χαθούμµε. Το είπεν ο Θεός διά του προφήτου Ησαίου «Εάν θελήσετε και εισακούσετε του τα αγαθά της γης φάγεσθε’ εάν δε µη θελήσετε και µη εισακούσετε µου µάχαιρα υµάς νο ο ο (Ησαίου Λ’ στ. {9- 19 ΕΕ ΛΑΛΟΥΛΕΤΗ ΚΕΡΥΝΕΕΛ ου ΣλκΚεΥ τιΚὰἡ ΦΕΝΗΤΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ο Τριώδιον για την Τους, Εκκλησία µας είναι µια χρονική περίοδος που µε τις κατανυκτικές ακολουθίες, τα Ευαγγελικά αναγνώσματα και τους υπέροχους ύμνους, µας οδηγεί στη σωστή στάση έναντι του Θεού, έναντι των ανθρώπων, έναντι του εαυτού µας και των πραγματικών του αναγκών. Ο πνευματικός δρόµος που ξεκινά µε το Τριώδιο, είναι βασικά ο δρόμος της ταπείνωσης και της πνευματικής ανάτασης. Δυστυχώς η στάση μας είναι εγωιστική και φαρισαικἠ. Οι άνθρωποι σήµερα, έχουμε µεγάλη ιδέα για τον ευατό µας και συμπεριφερόμαστε καταλυτικά για τους άλλους, είτε ως άτοµα, είτε ὡς Κράτος. Απομονώνουμε τον εαυτό µας από τους άλλους και διεκδικούµε το δικὀ µας µόνο συμφέρον. Πάνω όµως από όλα αυτά δεν έχουµε τη συναίσθηση της µικρότητας και τι ΔΙΟ Περίοδος Πνευματικής Ανάστασης και όχι Αμαρτίας αδυναμίας µας ενώπιο του Θεού. Ο δρόµος του Τριωδίου που Οδηγεί στη θυσία µα και στην ανάσταση περνά απὀ τη μετάνοια και ταπείνωση. Από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισσαίου που είναι η πρώτη Κυριακή του Τριωδίου, µέχρι την τελευταία που εἶναι αφιερωμένη στη Μαρία την Αιγυπτία, προβάλλεται η ταπείνωση και η σωτηρία που επέρχεται µε τη μετάνοια και την προσευχή. Στο Σταυρό της ταπείνωσης κατευθύνεται το Τριώδιο. «Ἀριστην έδιεξεν οδόν υψώσεως την ταπείνωσιν ο Λόγος, ταπεινωθείς µέχρι και µορφής δουλικής την εκμιμούμενος άπας, ανυψούται ταπεινούµενος». (ωδή δ᾽ Κανόνος Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου). Για το σημερινό άνθρωπο, το Τριώδιο είναι η αμαρτωλότερη περίοδος. (Ίδε καρναβάλι του Ρίο, που προβάλλουν οι τηλεοράσεις µας ὡς και τις ἄλλες καρναβαλιστικές εκδηλώσεις και στο εξωτερικό μα και στη δεινοπαθούσα µαρτυρική Κύπρο µας). Για τον κόσµο το Τριώδιο σηµαίνει µασκάρεμα, υποκρισία, αμαρτωλά πάθη, απόκρυψη του αληθινού προσώπου. Για την Εκκλησία, το Τριώδιο σηµαίνει ξεσκέπασμα, ειλικρίνεια, μετάνοια, εξομολόγηση, σωτηρία. Τους δυο αυτούς κόσμους του Τριωδίου συμβολίζουν και τα δυο κύρια πρόσωπα της Ευαγγελικής περικοπής της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου, δηλαδή ο Τελώνης και ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος µε τη µάσκα της υποκρισίας, της αυταρέσκειας της αλαζωνίας, βλέπει όλα όπως του συµφέρουν. Δεν παραδέχεται ότι είναι δυνατό να σφάλλει και ο ίδιος και το µόνο που επιζητεί είναι, πώς θα ελκύσει το θαυμασμό των άλλων.Ο Τελώνης, αισθάνεται τα σφἀλμµατά του. Ταπεινώνεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων και µε τη μετάνοια, ταπείνωση και εξομολόγηση του κερδίζει τη δικαίωση από το Θεό. Ο δρόμος της ταπείνωσης φέρει τη δικαίωση. Στο Τριώδιο βλέπουμε πρώτα την ταπείνωση ενός αμαρτωλού ανθρώπου που του επιφέρει τη δικαίωση και φθάνουμε στην εσχάτη ταπείνωση, την ταπείωνση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μέχρι σταυρού, τη Μ. Παρασκευή, μέχρι Ἀδου, το Μέγα Σάββατο, που φέρει όµως την ένδοξη και κοσµοσωτήρια Ανάστασή Του, την Κυριακή του Πάσχα. Ας ταπεινωθούµε όλοι µας, όλος ο Κυπριακός Ελληνισμός και ας αποφύγουμε όλα τα παρέκτροπα που γίνονται αυτή την ἁγια περίοδο του Τριωδίου. Ας εξομολογηθούµε για τα µέχρι σήµερα αμαρτήματά µας, ώστε να τύχουµε της ευσπλαχνίας του Θεού και µαζί µε την ένδοξη Του Ανάσταση να γιορτάσουµε και την Ανάσταση των ψυχών µας και την Ανάσταση της πατρίδας µας. 22 Ώάᾷρε Ἱπριννήξ, Ἰολυ πα 60, Μακαήου ΘίΓ. ΡαΓΘἰπυπὶ Ουρ Τοί: 03-826059 03-821877 Εὰχ :09-821988 Ημ (λος ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΣΕΡΙΟΥ 97Α, ΤΗΛ.: 510046 6 ΝΕΕΡΑέάΓ υρνο Όοους 8 ΥνΙπάοννς5 Μικάλης Δουκανάρης υθυνπ]ς Λεώφόρος Αρτέμιδος Τηλ. 664624/8664625 ΜΕΥ.Λ ο διώτη κατ.7 Φαξ 666989 ΛΑΡΝΑΚΑ Τηλ. Αυτ. 09-544δ60 «ΟΡ ΝΡίΑν ΡΙΖΖΑΗΙΑ ΟΑΕΕ - ΕΕΦΤΑΙΕΑΝΤ ΑΣΡΤΕΟΜΕΜΙΤΠΙΡ ΤΑΚΕ ΑΝΝΑΥ - ΡΕΙ.ΙΝΕΒΥ (ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΜΟΝΗ) ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΤΕΙ. 821093 ΑΞΤΗΟΜΕΒΗΙΤΙΡ Φ Βενζίνη 54ρεί φ Βενζίνη αμόλυβδη 9 Βενζίνη (οσυ/ΒΓ Φ Πετρέλαιο καθαρό 4 Λιπαντικά όλων των τύπων για κεντρικές και υποστατικά όλων των τύπων φ Εργσαλεία 9 ΕΡ Μὶπί Μαικοί ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ρα Ες. ον Φ Πετρέλαιο ακάθαρτο Φ Μεταφορά πετρελαίου θερµάνσεις, φούρνους ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 Αοσθεεοήθς αυτοκινήτων ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΡ Τώρα και στην ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ Υπό τη διεύθυνση των ΠΕΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ και ΜΕΤΗΒΟΙΙΕΕ ΙΤΏΡ προσφέρει ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητο ΣΕΡΒΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Φ Αλλαγή λαδιού Φ Ελεγχος μπαταριών ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΔΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ψ Πλύσιμο αυτοκωήτων μέσα και έξω ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: ΎΛΟΦΑΓΟΥ 13{οἡ ΝΑΝΝ. οιΦλαἸο. « Τονέο πρατήριο ΒΡ στην αγία Νάπα υπό τὴ Διεύθυνση ΔΙΑΘΟΕΤΟΥΜΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ των Πέτρου Μουσικού - καὶ Μοιτοϊκο ιχά. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ 20 ΠΠ ΛΑΛΟΥΧΛέΕΤΗ ΚκΕΡΥΝΕΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 4) ---μγκγ(φλη[ρλνης | σ Ε Ν 5 Ε Ένα δώρο παιχνίδι για τα παιδιά σας, αΏβά και για σας.. που δεν ξεχνιέται Ό και δεν καταστρέφεται! Καβάθια ΜΝΙπάσκετ απῆά µέχρι και ΡΓΟ[Ε55ἱοΠάᾶΙ ΡβΟΟυυστς µε σούστα ή ένα συμπβηρωμένο ταμπῆό µε καβάθι που στερεώνεται οπουδήποτε, ή και καβάθια που μεταφέρονται όπου θέβετε, για να µην γκρινιάζει η κυρά µαμµά.. 0 ΕΗ µΠροϊόντα µε την σφραγίδα της ΗΙΕΕΥ δρογί». ΙΒΌΙ.Η5) , ς ας” Και µια οβοκβηρωμένη σειρά απόὀ ον τσάντες, κασκόῆ, ροίεΙ»ς, καπεΒάκια | καὶ οτι άλλο σχετίζεταί µε τις αγαπημένες σας οµάδες. »--ο-- ππο αλά κ ἁκ κ κ ἁ κα κα’ Απομλεισοτικοί Αντιπρόσωποι Κύπρου: ο Μ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 4 Σια Λτδ. Τηλ: 04-332531 Φαξ: 04-332933 ή ΕΚΘΕΣΕΙΣ: ἷ φ Ι.Μ.Ο. (πἱθηηθίίοπαΙ Μθτομαποϊσίπρ 00η!) Κρεμµαστά Φώτα Στροβόλου προς Λευκωσία 9 ΔΡΟΗΤΒ 8ΡΕΟΙΑΙΙΦΤ5 Λεωφ. Σταυρού 60, Στρὀβόλος Εμπορικό Κέντρο ΚΑΡΒΥΑΤΙΣ Μπλόκ Α Κατ.2 Τηλ 09 544254 φ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ υ5 ὈΕδΙΟΝ ΤΕΙ: 04 δ)1454 3ΚΟΤΟΠΟΥΛΛΑ 3ΣΟΥΒΛΑ ΣΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 3 ΚΑΝΕΛΛΟΝΙΑ κλπ. | Οδός Αγίας Ζώνης 29Α - Κοΐδίος Οοιιή έναντι Βενζίνης Ε990, Λεμεσός Τηλ. 949721 ο 1 Μαιος Ἴρηή ΠἴΕ ΛΛΟΥΛΩΟΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ 21 Γ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΥΠΡΟΥ: ώ ᾳ 4: Μ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δι Σια Λτδ. ΤΟ. (ντο : Τηλ: 04-332531 Φαξ: 04-342933 Τηλ 02-581908 Ὠάση ια κς κ ΙΖΖ3 ΝΑΙΦΕ ΓΕΑ ασε! , , Γενικός Διευθυντής: ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 5 σα ἃ γΙΟΙ ΛΤΔ Κώστας Κουρουφέξης Πρίν τηλεφωνήσετε οπουδήποτε για πίτσα συγκρίνετε 3 πράγματα: Η | ΟΜ ΗΧΑΝ ΙΑ Σας προσκαβούμε στον εκθεσιακό µας χώρο στο 1ΛΛ.Ἔ, (ηζειπατίοσᾶἱ ΑΛειςσπαπαϊΐδίης (επίτε) - Π | Π Λ Ω Ν δι στη Λευκωσία, στο ισόγειο περίπτερο Νοίθ2, να δείτε τις νέες σειρές των Αμερικάνικων ΠΟΡΤΟΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ρω η πο μακημ μη. 9 ΚΑΠΕΛΑ - ΚΑΣΚΟΛ ΑΝΔΡΕΑ ΖΑΚΟΥ 10, ς ΑΔΣΕΣ και ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ Φ Ἱ. 9ΗΙΠΤ5 ΒΙΟΜ. ΠΕΡ. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, Αιτό την ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 1997, τκ. 5007, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, : από τις 10.00π.µ. - 5.00µ.µ. ΤΗΛ. 04-637489, ΕΑΧ 04-6396344 1, ΜΕΓΕΘΟΣ: Στο ΤΟΒΟΝΤΟ, 9/ιαή 28ο Μεσύτη 3σοπι. ος 9ρομ / Χίβισο 40 οπη 8, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Ραγίζει το ψοµί της πίσσα .-- ΟΕΕΩΝ 1 όν λά υς 3 ΜΗ: ναι ποσότητα πὰ ποίρύεις ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΤΗΛ. 04-3225ᾳ1, 09 659078, ΦΑΞ. 06-93329943 ο ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ δ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΟ ΡΟΔΟΝ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ οΚουρτίνες ο Κουβέρτες ΦΣκεπά Δερμάτινα κλπ. Λία ή «Είμαστε η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ σειρά Γρίβα Διγενή 324 κατᾷ απέναντι από το άρθ/πιΒ/ΚΟί καταστημάτων Πίτσας στην Κύπρο. Απρθἰος (Δρόμος Εκκλησίας Αγίου Σπυρίδωνα) ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ια Κρατάµε σταθερά καὶ αθόρυβα ο . ο Τηλ. 262407 ὁ πο την 1ΠΘΕΣΗ λόγω, βέβαια, ΑΧΙΑ ΝΑΡΑ: οΥΡβυς : . της προτίμησής σας! ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ.. ΕΙΑΜΕΡ οσο κος ο. πΎοθΕς ΑΛΕΤΡΑΣ τῷ .. μες «Ἔσκσου ΑΝΝΑ «εσυ - ος κ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΑΛΕΤΡΑΣ ΛΙΔ ν Ὄψροις ον οεσν ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ο Έαβνστος ὤ κ Φ. ΤΥΠΩΝ “] | ι ο ια | ΤΗΛ. ο Η 399141 --υ-υ-υ--ἈἎἷτ-”- Λεωφ. Αθηνών ξβ ) ΦΑΞ: 940522 - ή ο Αραδίππου ΛΕΜΕΣΟΣ πας αμζσμακν ο ν . Μισιαούλη και Καβάζογλου 119, ον μον οτι ΙΕΜΛΕΝΙ το ΗΑΑΘΟὐΗΤν Τηλ. Ναγαζιού 641609 ἘναντιιεΜεσο Τηλ. οικίας 636716 - 697428 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΙΕΕΚΙΟΣ5 Ο6ΗΗ. ΙΕΟΝΤΙΟυΙ ΤΟ ( κ ο κι σος 17, Εἰας, Ασαἰοἰ ΑπαιαίΓ!, 8Γηᾶς8 η Ρ Τ6Ι. 04-660348, Μορί!ο 09-654338 ο κε ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ασινβοθνκκ Αλλο { Διαχείριση ΜισθολογΊου ι µε συναφεἰς υπηρεσίες ” Εμείς στην 6οορθς ἃ ΙγΌιαπα Ιωάννου Ζζαμπέλας και Σία προσφέρουμε ΕαΧ 04-6603768 πλήρη εξυπηρέτηση και στη διαχείριση µισθολογίων. ετοιμασία µισθολογίου και πληρωμή υπαλλήλων Δηλώσεις φόρου εισοδήµσιος και κοινωνικών ασφαλίσεων Συμβουλευτικὲς υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού Υπηρεσιες σε αλλοδοπούς Ετοιµασία εκθέσεων για τα πλεονεκτήματα τῶν τοµεὶων προνοἰας Πωλούνται 2 τεμάχια στην περιοχή Πόλης Χρυσοχούς Για περισσότερες πληροφορὶες και ενηµερωτικο φυλλάδιο, Ἰηλεφωνήστε , , , στην Ανδρούλλα Αρισιείδου τηλ. 02-495053, φαξ 02-457130. Ίον: 19 σκάλες µε θέα προς τη θάλασσα, 2ον: 9 σκάλες πω” οικιστικό βιοτεχνικό µε θέα προς τη θάλασσα. Είναι και 3 δν ο τεμασκἰή Δάρβη 3, ΟΥ-]θόό Λευκωσία, ἵ Κ 1612, ΟΥ-Ι69Ι Λευκωσία, Κύπρος, ͵ ΤΩΝ. (4957) 2-4509064, Φαξ (957) 2-475194, ἱντερνεί: νκν ογ.οοορθί».σοπὶ τα δυο αρδεύσιµα. Γραφεία Λευκωσία, Λεµεσὸς. Λάρνακα, Πάφος, Παρσλίμνι/ἁγία Νάπα, Πόλις Χρυσοχούς Για περισσότερες πληροφορίες᾽ τηλ. 06-321077 µετά τις Ὁμ.µ. «ο ου βοϊμίίομς νθλ οστον ἐν θοη ὁ ζς ή ο σε ὁ οὐδθψί ανα σον αιβρινάσιό ἔος Βυβίηθης επι κό αμ σν ρρόννεκ 22 Του Φάνη Μαλκίδη απελευθέρωση αυτό δηλαδή που άρχισε ο Σολωμός και ο Ισαάκ, αυτοί «τῆς λευτεριάς λίπασμα οἱ πρώτοι νεκροί», η επίσηµη πολιτική ηγεσία προωθεί και έχει αποδεχθεί, αρκεί κανείς να κοιτάξει το επίσηµο κείµενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά τη συνάντηση κορυφής στη Μαδρίτη το Δεκέμβριο του 1995 - την ομοσπονδία. Το θάψΨιµο δηλαδή των πόθων καὶ των αγώνων του Κυπριακού Ελληνσιμού. Στην περίπτωση των αμυντικών συστηµάτων η μετριοπαθής στάση της Ελλάδας είναι χαρακτηριστική. Ενώ όλα τα δεδοµένα στο Αιγαίο, µετά τις προκλήσεις και τις εντάσεις ρήξης ή χαμηλής στάθµης τύπου Ίμια, Γαύδου, λαθρομεταναστών που προέρχονται από αυτό το συνοθύλευµα µαφιόζων, στρατηγών, δολοφόνων, οθοµανών νεοπασάδων, μιλούν για άσκηση των κυριαρχικών µας δικαιωμάτων, δηλαδή για επέκταση των χωρικών µας υδάτων στα 12 µίλα, µόνος λόγος γ’ αυτά από τη κυβέρνηση είναι αυτός που αναφέρεται στη Χάγη. Δυστυχώς και απὀ την αντιπολίτευση της παλιάς και νέας εθνικοφροσύνης και της αριστεράς που ξεχνά τον Πασσαμίδη και τον Ηλιού - τα πρακτικά της Βουλής έχουν ένα μνημείο ομιλίας του δευτέρου όταν υπογράφτηκαν οἱ συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου - υπάρχει µια ακατάσχετη φλυαρία και µια ἐλλειψη σχεδίου για το Αιγαίο Αρχιπέλαγος. Ο ΜαΧ | απά8γ είχε πει τον προηγούμενο αἰώνα, ότι «η συνείδηση της παγκόσμιας ιστορίας απαιτεί το Αιγαίο να μείνει ϱλληνικό» και ο Ελευθέριος Βενιζέλος πριν µερικές δεκαετίες πως «αν χάσουμε το Αιγαίο χάνουμε την Ελλάδα». Και εδώ δυστυχώς παρ’ ότι στο Αιγαίο είναι ἑτοιμη η κοινωνία του να το υπερασπιστεί - το είδαµε πρόσφατα στην Κάλυμνο - οι συμφωνίες και οι «ρεαλιστικές» ΓΕ νώ η Κοινωνία στην Κύπρο θέλει ΗΠ ΛΑΘΥΧΛΟΩΤΈΤΙΗ κΕΡΥΝΕΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ή ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ δημιουργώντας θέσεις εργασίας, αφήνοντας τους Πόντιους να περιπλανώνται στις λαϊκές της Αλεξανδρούπολης, των Σαππών και της Ξάνθης. Παραχαράζεται η ιστορία της Μακεδονίας και συνεχίζουμε να στηριζόµαστε µε συναιθηματισμούς και φιλέλληνες αγνοώντας τα διεθνή δεδοµένα και τη σηµερινή κατάσταση του ζητήματος. Οι ικεσίες και οἱ λεονταρισμοί έδειξαν ότι δεν μπορούν να αντικατασταθούν από πολιτικές που έχουν να επιδείξουν σοβαρές προσεγγίσεις αποδιαρθρώνουν αυτή τη δυναμική. Ενώ στη Θράκη η αγωνιστική πορεία του λαού της έχει αναδείξει ένα πιο ελπιδοφόρο µέλλον, παρ᾽ ότι οι Πόντιοι των Ε.Σ.Σ.Δ. που πέρασαν απὀ αμελέ ταμπουρού και γκουλάγκ, είναι η τελευταία ευκαιρία δηµογραφικής ανάκαμψης και εμψύχωσης του χώρου, η επίσηµη πολιτική ηγεσία, δεν έχει σχέδιο για τη Θράκη, συνεχίζει να την αποδιαρθρώνει µή υλοποιώντας έργα υποδομής, µή προτάσεις. Ο Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου συνεχίζει να εκδιώκεται και η πολιτική ηγεσία ἡ δεν έχει πρόταση ἡ στηρίζει το ΛΑ Α ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 νέο Χότζα, Σαλί Μπερίσα σε κοινοβουλευτικές και δηµοτικές εκλογές. Το µέλος της βουλής των εφήβων, χειμαριώτισσα πρόσφυγας Ελεονώρα Κοκκαβέση, μίλησε πολύ εὐστοχα πως σε λίγο καιρό θα μιλάμε για νέο Αργυρόκαστρο για νέους Αγίους Σαράντα, Υια προσφυγοπόλεις στις κορυφές του λεκανοπεδίου δημιουργώντας την [’ Αθηνών. Η χώρα µας θα μπορούσε να έχει ένα σχέδιο εξωτερικής πολιτικής, που θα έδινε καὶ µια ελπίδα επίλυσης των σοβαρών ζητημάτων που την απασχολούν αν είχε πρώτα λύσει το εσωτερικό της πρόβλημα. Αυτό δηλαδή της χωτοταξικής της ανωμαλίας, της µονοκεντρικότητας της. Η ύπαρξη της Αθηναϊκής χωματερής, µιας χαβούζας που απορροφά ...... και δραχμές, είναι τριτοκοσµικό φαινόμενο. Και όσο θα είµαστε τριτοκοσµική χώρα, δηλαδή κράτος µε εξαρτήσεις και ανωμαλίες τύπου λεκανοπεδίου, τα ζητήµατα µας θα παραμένουν άλυτα ή θα επιλύονται εις βάρος µας. :Μέρος της συνέντευξης στην Δημοτική τηλεόραση Νέας Ορεστιάδας 11/1/97. Μυςις ΘΤΟΒΕ δ0ἱΟοβΌοῦ ΝΚΟΝΟΡΣΙΕ, 6003 ΙΑΝΝΑΟΑ. ΟΥΡΡυΣ ΤΕΙ: 04-όδ4]ό5 ΑΟΑΡΡΕΙΑ ΜΟ8. ΤΕΙ: 00-ό279590 20 ΡΟΦΙΟΟΝΟΕΡ ΑΝΕ. ΒΟΡΟΤΗΕΑ ΟοουΗΤ (ΟΡΡ. ΑΝΝΑΒΕΙ ΙΕ ΗΟΤΕΙ.) ὁ τει. 06 - 238635 ΕΑΧ. 06 - 247600 Κ.ΡΑΡΗΟΒ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΕΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΙ - ΠΑΦΟΣ ΤΗΛ. 06-652499 Δεχόμαστε καταθέσεις όλων των τύπων Προθεσμίας, Ὄψεως, Βιβλιαράκια Επιταγών, µε πολύ ευνοϊκούς όρους ΠΛΗΡΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΜΑΒΙΟ5 ΜΑΡΗΙΑΣ 6ΑΒ ΕΝΤΕΒΡΗΙΕΡΕς» Ι ΤΟ. ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΙΑΠΩΝΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ (ΙΑΠΩΝΙΑΣ) ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ - ΟΟΒΝΕΒ Νισου ΡΑΤΤΙΟΗΙ 4 ΜΑΚΕΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕ., ΙΙΜΑΘΡΡΟΙ, ΟΥΡΗυ5 ΤΕΙ: 05-986957, ΜΟΒ. 09-667490, ΕΑΧ: 09-790149 ἰσυσὺ - ΟΗΕΝΒΟΙΕΤ - ΤΟΥΟΤΑ - ΜΙΤΕυΒΙςΗΙ ἃ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΕνΗιςΗηου 6ΑΗΒ 6ΕΝΤΕΒ ΒΥ ΜΑΒΙΟ5 ΜΑΡΗΙΑΣ ΟΑΗ ΕΝΤΕΗΡΗΙΡΕΡΙ ΤΗ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ ἃ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΑΒςου ΡΒΑΚΟυ 21, ΕΝΗΙΟΗου, ΡΑΧ: 02-932734 ΤΕΙ.: 02-992929 ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΕΛΛΟΥΛΕΟΤΗ κεΕΡΥΝΕΕΛ 29 Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ «ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ» Αγαπητοί Συνεπαρχιώτες, Εγκαινιάζουµε στη σηµερινή έκδοσή µας τη σελίδα της Νεολαίας µας. Πιστή στις υποσχέσεις και τις διακηρύξεις της η ΝΕ.Α.Κ. κάνει τα πρώτα της θήµατα στην προσπάθεια της επικοινωνίας µε τα µέλη της. Η σελίδα αυτή θα φιλοξενεί αποκλειστικά υλικό που αποστέλλεται από τους νέους Κερυνειώτες και αφορά εκδηλώσεις ἡ δραστηριότητες της νεολαίας µας. Νέε Κερυνειώτη, τα χρόνια της προσφυγιάς είναι πολλά. Τόσα όµως που να µας αφυπνίζουν και να µας ξεσηκώνουν ακόµα περισσότερο. Η ΝΕ.Α.Κ. απλώνει το χέρι και σε καλεί σε συσπείρωση στην ακοµµάτιστη στέγη που ακούει στο όνοµα «Αδούλωτη Κερύνεια». Με τη δική σου συνεργασία και συμπαράσταση θα ενισχυθεί ο αγώνας που διεξάγουµε και εμείς οἱ νέοι Κερυνειώρες δε θα είµαστε ποια απόντες από τις κρίσιµες αποφάσεις που παίρνοντα! για Το δικό µας μέλλον. Από το Διοικητικό Συμθούλιο της ΝΕ.Α.Κ. Α’ Τακτική Γενική Συνέλευση Νεολαίας Αδούλωτης Κερύνειας ΝΕ.Α.Κ. Λευκωσία 1493/97 Πραγματοποιήθηκε µε επιτυχία το Σάββατο 1/3/97 στο οίκηµα του Σωματείου η Α᾿ Τακτική Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Νεολαίας (ΝΕ.Α.Ι.). Στη Συνέλευση παρουσιάστηκε έκθεση πεπραγμένων από την προσωρινή επιτροπή, εγκρίθηκε ψήφισμα προς την πολιτική και θρησκευτική ηγεσία και έγιναν εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου της ΝΕ.Α.Κ. Τα µέλη που απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο είναι: 1. Κατσελή Δώρα - Πρόεδρος 2.Γεωργάκης Χάρης - Αντιπρόεδρος 3. Κουνναµά Μαρία - Γενικός Γραμματέας 4, Κουνναµάς Ιάκωθος - Βοηθός Γραμματέας ϱ) - ΠΟΑΡΤΕΟ ΞΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ - ΜΠΛΟΚ ὦ. Χαννίδου Χρυσταλλένη - Ταμίας 6. Καµένου Άντρη - Μέλος 7. Κατσελή Δέσπω - Μέλος δ. Οικονομίδης Γιάννης - Μέλος 9. Σπανού Κούλα - Μέλος Το νέο διοικητικό συμβούλιο καθώς και όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν για µια ακόµη φορά την αγωνιστικότητά τους και την δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον αγώνα για δικαίωώση και επιστροφή στην αγαπημένη µας επαρχία. Ευχές όλων µας να ρθει γρήγορα η ευλογημένη εκείνη µέρα ποι πανηγυρικά θα διαλυθεί το Τµήµα Νεολαίας στην τελαιυταία πανηγυρική συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης στην πόλης της Κερύνειας, Ψήφισμα Α’ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Νεολαίας Αδούλωτης Κερύνειας (ΝΕ.Α.Κ.) προς την πολιτική και θρησκευτική ηγεσία Με την ελπίδα του γυρισμού στις καρδιές µας, µε το πόνο του πρόσφυγα να τρεµοπαίζει στα Χείλη µας και µε τη θέληση ατσαλωμένη για επιστροφή, δµείς οι νέοι της Επαρχίας Κερύνας µεγαλωμένοι µακριά απὀ την Ὅμορφη Επαρχία µας, διακηρύττουµε: ΟΧΙ στα τελετελσµένα ΟΧΙ στην Διζωνική Δικοινοτική Οµμποσπονδία ΟΧΙ σε Πολυεθνική Δύναμη που να χωρίζει µόνιμα την Κύπρο στα δυο. : ΟΧΙ σε παραμονή Τούρκων στρατιωτών στην Κύπρο έστω και µε το μανδύα της ένταξης τους στην πολυεθνική στρατιωτική Δύναμη. ΟΧΙ σε παραμονή των εποίκων µε οποιαδήποτε δικαιολογία. ΝΑΙ στην αποκατάσταση της Διεθνούς Νομιμότητας που επιβάλλει: Αποχώρηση και του τελευταίου Τούρκου στρατιώτη. ΒΟΑΟΤΕΕ ΙΝΡυΡΤΗΙΕΡ ΙΤΡ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΔΡΟΜΩΣ ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΤΗΛ. 09-544911, 09-544878 ΓΡΑΦΕΙΑ: Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 102 ΤΗΛ. 04-637908, 04-637042. ΦΑΞ. 04-638770 ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΞΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΚΡΑΣΠΕΔΟΛΙΘΟΙ- ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ Ξ ΕΙΔΙΚΑ ΜΠΛΟΚΣ ΓΙΑ ΤΟΙΚΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Ὅλα σε διάφορους χρωματισμούς Κε} Α Αν ειν ΘΥΝΝΑ Τα δὲ (ΝΕ.Α.Κ.) Αποχώρηση και του τελευταίου Τούρκου έποικου. Αποκατάσταση της κυριαρχίας και εξουσίας της Κυπριακής Κυβέρνησης πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο. Επιστροφή όλων των προσφύγων Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και άλλων στα σπιτια και τις περιουσίες τους, ελεύθερα και χωρίς όρους και περιορισμούς. Συνταγματική ρύθμιση δημοκρατική και όχι ρατσιστική και χωριστική, η οποία θα καθιστά όλους τους πολίτες ίσους έναντι του νόµου µε την πλειοψηφία να κυβερνά και τα δικαιώµατα της μειοψηφίας να εἶναι κατοχυρωμένα. ΝΑΙ στην ειρήνη αφού πρώτα αποκατασταθεί η δικαἰοσύνη 10056. Τα χρόνια προσφυγιάς είναι πολλά, Τόσα όµως που να µας αφυπινίζουν και να µας ξεσηκώνουν όµως ακόµα περισσότερον. Αν και περισσότεροι από εμάς δεν ζήσαμε ἆμεσα την εισβολή όντας μικρά παιδιά, βρέφοι ή αγέννητοι ακόµη, ζήσαμε και ζούμε τον πόνο και τη νοσταλγία των γονιών µας, τη θανάτωση των ονείρων των παππούδων µας, τον αγώνα Επιβίωσης των εγκλωβισμένων, το δάκρυ των μαυροφορεμένων µανάδων που δεν στεγνώνει και την αγωνία για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων µας. Προειδοποιούµεν ότι ποτέ δεν θα γίνει αποδεκτή λύση που να απεμπολεί τα διεθνώς κατοχυρωμένα δικαιώματά µας. ΝΕ.Α.Ι. Λευκωσία 1/9/97 Έκθεση Πεπραγµένων της προσωρινής επιτροπής: Με την ελπίδα του γυρισμού στις καρδιές µας, µε τον πόνο του πρόσφυγα να τρεµοπαίζει στα χείλη µας και µε τη θέληση ατσαλωμµένη για επιστροφή, εμείς οι νέοι Επαρχίας της Κερύνειας προχωρήσαµε στην ἵδρυση τµήµατος νεολαίας του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» (ΝΕ.Α.Κ.) με απὠτερους σκοπούς: » Τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των νέων ολόκληρης ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΧΡΕΟΣ της επαρχίας Κερύνειας. » Την ανεπιφύλακτη και διαπαντός µέσου ενίσχυση του αγώνα µας για απελευθέρωση και επιστροφή στις πατρογονικές µας εστίες, και » Την καλλιέργεια και διατήρηση ζωντανής της µνήµης των κατεχοµένων και ενδυνάμωση της πίστης για επιστροφή. Η ίδρυση της ΝΕ.Α.Κ. (Νεολαία «Αδούλωτης Κερύνειας») έγινε τον Οκτώβριο του 1995 όπου εξαγγέλθηκε επίσηµα η απόφαση για ίδρυση Τµήµατος Νεολαίας και Θξελέγη Θµελής προσωρινή επιτροπή. Η προσωρινή επιτροπή εργάσθηκε σε συνεργασία µε το Δ.Σ. του Σωματείου για την τελική επεξεργασία των κανονισμών λειτουργίας οι οποίοι ενσωματώθηκαν στο καταστατικό του Σωματείου. Για την προώθηση και επίτευξη των στόχων της η ΝΕΑΚ προχώρησε στην πραγματοποίηση µιας σειράς εκδηλώσεων και έλαβε µέρος σε διάφορες εκδηλώσεις όπως παρουσιάζονται πιο κάτω: ἁ Η ΝΕΑΚ συμμετέχει ανελλιπώς στις παρελάσεις που γίνονται για τις εθνικές µας επετείους και µε διάφορα συνθήματα αναγραμµένα σε πανώ προσπαθεί να προβληµατίσει τον Κύπριο πολίτη δηλώνοντας ταυτόχρονα παρούσα στους αγώνες του λαού µας για εθνική επιβίωση. α Μέσα στα πλαίσια του στόχου της ΝΕ.Α.Ι. για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των νέων της επαρχίας Κερύνειας διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις ψυχαγωγικού τύπου για να δοθεί η ευκαρία στους νέους να γνωριστούν και να ανταλλάξουν απόψεις πέρα απὀ τα τυπικά πλαίσια των συνεδρίων ή των συνελεύσεων. Τέτοιες εκδηλώσεις που έγιναν απὀ τον καιρό της ἵδρυσης της ΝΕ.Α.Κ. είναι, χριστουγεννιάτικη συγκέντρωση και εκδροµή στο Τρόοδος. Με τη θέση ότι ο αγώνας για απελευθέρωση της Κύπρου απὀ τον τούρκο εισβολέα αποτελεί εθνική µάχη ενάντια στον τούρκικο ἱμπεριαλισμό και µε πίστη στον κοινό αγώνα του απανταχού Ελληνισμού, η ΝΕ.Α.Ι. μπήκε σε µια εκστρατεία διεθνούς ενημέρωσης για την ουσία του Κυπριακού Προβλήματος αρχίζοντας µε την τήρηση αλληλογραφίας και ανταλλαγής θέσεων και απόψεων µε Πολιτιστικούς Συλλόγους του ελληνικού χώρου. Αναφέρουμµε επιλεκτικά το Σύλλογο Μικρασιατιών Ν. Ξάνθης «Οι Αλησμόνητες Πατρίδες», τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ειρήνης και Φιλίας», το Σύλλογο της Κρητικής Αδελφότητας Ν. Ξάνθης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αμφιτρύωνες», κ.α. κ Στα πλαίσια ενημέρωσης εμπίπτει και η συμμετοχή της ΝΕ.Α.Κ. στα Πολιτιστικά Ακριτεία 96 που έγιναν στα πλαίσια του Θεσμού «Θράκη - Αιγαίο - Κύπρο: Ενιαιός Χώρος - Πορεία στο 2000», στη Χίο. Η αντιπροσωπεία της ΝΕ.Α.Κ. είχε την ευκαιρία να μοιράσει έντυπο υλικό και να συναντήσει τις Αρχές της Χίου όπου παρουσιάστηκε επιτόπου το Κυπριακό Πρόβλημα. Μέσα σε ένα ζεστό κλίµα φιλίας και συνεργασίας, νέοι διαφόρων ηλικιών απὀ τις τρείς ακριτικές περιοχές ένωσαν τις φωνές τους, τις απόψεις τους και τις ελπίδες τους, Διακήρυξαν και βροντοφώναξαν µέσα απὀ το λόγο, το τραγούδι, το χορό και την απλή νεανική καρδιά πως όλοι μαζί ταγµένοι στον αγώνα ενάντια στον κοινό εχθρό θα πετύχουμε τη δικαίωση. Τα χρόνια προσφυγιάς είναι πολλά.Τόσα όὁμώς που να µας αφυπνίζουν και να µας ξεσηκώνουν ακόµα περισσότερο. Αν και οι περισσότεροι από εµάς δεν ζήσαμε άµεσα την εισβολή όντας μικρά παιδιά, βρέφη ἡ αγέννητοι ακόµα, ζήσαμε και ζούμε τον πόνο και τη νοσταλγία των γονιών µας, τη θανάτωση των ονείρων των παππούδων µας, τον αγώνα επιβίωσης των εγκλωβισμένων το δάκρυ των μαυροφορεμµένων μανάδων που δεν στεγνώνει και την αγωνία για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοούµενων. Η ΝΕ.Α.Κ. απλώνει το Χέρι και σε καλεί νέε της Κερύνειας, νέε της Κύπρου σε συσπείρωση στην ακομµάτιστη στέγη που ακούει στο όνοµα «Αδούλωτη Κερύνεια». Η Κύπρος εναποθέτει σε σένα τις ελπίδες επιθίωσης της και σου δηλώνει ότι εφόσον εἰσαι απών θα θεωρηθείς συνυπεύθυνος του εχθρού γιατί η απουσία σου θα αδυνατίζει το αγωνιστικό µέτωπο. ΕΒΗΕΡΗ ΕΙΡΗ ΕΙΡΗ ΜΕΖΕ΄ ΟΥΡΗΟΣ5 ΜΕΖΕ΄ ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΙ - Ο1ή5ΙΝΕ ακτίϊ ΒΕΡΤΑυΒΑΝΤ - ΟΑΕΕ - 4ΑΙΑΤΕΧ ΒΘΕΑΟΗ ΟΕΝΤΕΗΒ ΡΟΤΑΜΟΡ5 ΥΕΗΜΑΘΟΥΙΑΞ 78 ΕΜΑΡΘΟΙ. - ΟΥΡΗΒύΣ ον ΤΗΕ ΒΕΒΚΟΗ 5ΤΕΙΙΟ5 ἃ ΌΕΒΒΘΙΕ οιους ΒΑΗ ΦΝΑ(Κ5 ςΑΡΕ ΒΑΗ ΤΗΕΟΡΗΑΝΟυΣ5 τει. : 214404 - 214414 24 του ΑΝΔΡΕΑ ΦΡΥΔΑ- Γ.Γ. «Ελ. Μόρφου» εν περνά µέρα - ή νύχτα - Διω οι τούρκοι να µην προβαίνουν σε τρομοκρατικές πράξεις σε όλο το µήκος της γραμμής κατοχής και να µην εκφοβίζουν µε κάθε τρόπο τους απροστάτεύτους κατοίκους των ευάλωτων αυτών «γκρίζων περιοχών» της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως έχουν καταντήσει. Οι Τούρκοι σε πείσμα της δικής μας αφέλειας () και σε αντίθεση µε όσα λέγουν ή εννοούν ή που ἁδικα περιμένουν οι ψευδοαφελείς της Ε.Ε. και του Λευκού Οίκου - µε τις καταδροµικές τους ενέργειες, αποδείχνουν - ανενόχλητοι - ολοένα και πιο καθαρά, τις πραγματικές κατοχικές τους προθέσεις. Οι Τούρκοι ήδη πατούν πια στέρεα, σε κάθε τους βήμα. Το κατοχικό καθεστώς, µε νύχια και µε δόντια, µε µεθοδικότητα, σθένος, φόνους, καταδροµές και διεθνή κινητοποίηση, κατάφερε να δημιουργήσει λόγους ύπαρξης, Στηριζόµενο και στην δική µας περίεργα ασπόνδυλη, άπνοη ΕΗΛΛΟΦΥΛέΤΈΙΗ ΚκΕΡΥΝΕΕΑ Οι γκρίζες περιοχές της κατοχής «εθνική πολιτική», καθώς και στις συνθήκες διεθνούς ανοχής και οιονεί αναγνώρισης, που και εμείς δεν καταγγέλουµε. Το καθεστώς Ντενκτάς, έστω και υποτυπωδώς, σήµερα λειτουργεί. Και διεκδικεί παντού νομιμοποίηση της ανομίας και των αποσχιστικών του ενεργειών. Γίνεται ήδη ανεχτό και διεθνώς. Εμπορεύεται και καρπούται τα προϊόντα µας στα και απὀ τα κατεχόμενα. Ἐχει λόγο σε διενθή φόρα και βέτο σε πολλές ενέργειες της Κυπριακής κυβέρνησης και λαμβάνεται σχεδόν παντού υπ’ όψη. Και σταδιακά, έντεχνα και απροσδόκητα έχει στήσει τους μηχανισμούς του υποδοχής και εκμετάλλευσης των όσον ήδη του παραχωρεί το δικό µας καθεστώς πραγμάτων και ο κοµµατικός πολιτικός κορυβαντισµός και η επαναπροσεγγιστολογία. Με τον εποικισμό να µεσουρανεί και τους θύλακες των τούρκων ελεύθερα εδάφη µας. Οι Τούρκοι µε δυο λόγια - µε τους Φόνους, τις διεισδύσεις, τα κοντραμπάντα και µε τις κάθε µορφής γκαγκστερικές πράξεις του, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ και νέα εδάφη μας. Αυτά δηλαδή που εγκαταλείπουν οι ελληνοκύπριοι, λόγω της ανασφάλειας που καλλιεργείται μεθοδικά, απρόσκοπτα και καθημερινά, και λόγω της µιζέριας της ζωής και του εκεί περιβάλλοντος. Αντί λοιπόν ο λαός να κλαίει και να οδυρόµαστε στις «Υκρίζες περιοχές« της αμφισβήτησης, ας εργαστούμε για να αποβάλουµε τον φόβο και την ηττοπάθεια που ενσπείρουν οι Αττίλες, ανάμεσά μας. Τα Κόμματα δηλαδή - σαν οργανωμένα σύνολα - ας αρθούν στο ύψος των κατοχικών περιστάσεων. Και ας αναλάβουν εκστρατεία ανύψωσης του ηθικού των κατοίκων αυτών των περιοχών, µε διάφορες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις που να υπογραμµίζουν πως το κράτος και οι ηγεσίες ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ. Και πώς μοιράζονται στην πρώτη γραµµή τους φόβους καιτις ελπίδες των απροστάτευτων πολιτών της Κύπρου. Οι Συνθήκες - θέλω να πω - όπως τις έχουν μεθοδεύσει και δημιουργήσει αυτή την στιγμή οἱ τούρκοι, επιβάλλουν την οικοδόµηση απὀ µέρους της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας µιας συνεχούς έµπραχτης πολιτικής αναπτέρωσης του ηθικού των κατοίκων κατά µήκος της γραμμής του καταχτητή. Καὶ με εμφανή έργα προστασίας, αλλά και µε έργα ανακοπής των θανατηφόρων κατοχικών προκλήσεων, να δοθεί επιτέλους το µήνυµα προς όλους πως η θρυλούμενη ειρήνη δεν θα εδραιωθεί σ’ αυτό τον τόπο µε τον ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 τρόμο και την σιωπή δουλείας, µόνο των Ε/Κ. Αν δηλαδή, έτσι εννοούν κάποιοι την ειρήνη. Διότι οι συνεχιζόµενες τρομοκρατικές ενέργειες των τούρκων απ’ άκρη σ᾿ άκρη της κατοχικής γραμμής και αυτές που θα ακολουθούν σε όλα τα επίπεδα, απόδειξε πως αυτοί δεν ξορκίζονται µε θεωρίες, Φφραστικούς αντικατοχικούς παμφόλυγες και μεταφυσικούς διαλογισμούς περί «ειρήνης και αποστρατικοποίησης». Αν δεν υπάρξει αντίπαλο πανεθνικό δέος, ο τούρκος θα το διασκεδάζει, θα προχωρεί, θα σκοτώνει - ἆμα το αποφασίζει - και θᾳ εδραιώνεται, θα δραιώνεται, σ’ αυτά που έχουµμεν εγκαταλείψει και σ’ αυτά που σπεύδουµε να εγκαταλείπουµε καθημερινά, για χάρη της «ειρήνης στην περιοχή» (μετά κατοχής και εποικισμού). να εδραιώνονται - ακόμα και µε γάμους - στα Ο ΚΩΤΣΙΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ἄ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΛ. 02-923464 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Τκ.6 Λιοπέτρι - Αμμόχωσιος ᾱς ΥΙΟΙ ΛΤΑ Τηλ. Γραφ. 09-94 2165 Οικίας 03-94 2508 Φαξ. 03-942882 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Σ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ -ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ρ00ἱΤΛΒιΕ ΜιυδΙςΡΕΟΘ ΥΛΕΙΕΤ ΟΕ ΡΕΙΝΚ9 ΑΝΡ (06ΚΙΝΙΦ ΕΕΙΕΝΡΙΥ ΑΤΜΟΡΙΗΕΕΕ ΤΟ θυΛΙΙΤ ΦΕΕΙΙ(Ε Γ. ΤΡΗΠΕΙΑΗΣ κῃ! περιττά, Κιλά ΝιΤτοη Η Νωίγοη Οἱ6έ είναί µια νέα επαναστατική προσέγγιση Γ. ΤΑΜΠΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Ζ)ΤΧΡΟΝΗ4 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΑΥ. Μαρίνα Χρυσοχούς Ἱ. Ενεργητικότητα Μνακουφιστείτε από τν. ἁμμή” ὁ Άσθμα Έκζεμα ο. ψΨωρίαση Ελκώδη Κολίτιδα Χρόνιες -. Ἠμικρανίες Αρθρίτιδα Ρ.Μ.Φ5. Πίεση Ιγµορίτιδα: Αποκτήστε: Ζωντάνια Υγεία Ασθένεια Οτοµη)ς| Έλκος Στομάχου | στον τοµέα της δίαιτας! Με µια απβή ανάδυση αίματος που απο- ᾿στέβνουμε στο Λονδίνο στο εργαστήρια , Ὅντης Νμίγοη µπορείτε να μάθετε ποιές ακριβώς τροφές το οώμα σας δεν ον Χετοι και αφαιρώντας τις από το διαΙτοβόγιο σας για την διάρκεια τῃ δίαιτας αδυνατίζετε υγιεινό χωρίς ουσίες ὠφελόντας ια περισσότερεά πᾶπ κφορίες τηβεφωνήστε: 04 - 655368, Λάρνα- κκ ση ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 Αναδημοσιεύουµε σήµερα µια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα κου Λουκή Λουκαΐδη στην εφημερίδα «Σημερινή» 23/2/97 και η οποία αγγίζει ουσιαστικές πτυχές του Κυπριακού που ενδιαφέρουν όλους µας: χαλαρή ομοσπονδία αποτελεί τον πρὀδρομο νοµιµοποίησης χωριστού τουρκοκυπριακού κράτους. Αυτο υποστηρίζει ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Λουκῆς Λουκαίδης σε συνέντευξη του στη «Σ». Ο κ. Λουκαΐδης κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες ότι πρροωθείται µιας µορφής εξελικτική ομοσπονδία, εξήγησε πόσο λανθασμένη είναι αυτή η αντίληψη. Περαιτέρω ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας αναφέρεται στο θέµα των εποίκων, της εκ περιτροπής προεδρίας αλλά και στη Δέσμη Ιδεών Γκάλι. Ο κ. Λουκαΐδης απαντώντας στις ερωτήσεις µας αναφέρθηκε και στη σηµερινή κατάσταση στο Κυπριακό, µε τις προσπάθειες δημιουργίας τεχνητής κρίσης και έδωσε τις δικές του απόψεις για «σπάσιμο» του αδιεξόδου. Δέσμη ιδεών Από τη στιγµή που η δέσµη ιδεών Γκάλι δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα για τις δυο πλευρές, γιατί επανέρχεται τώρα, ὡς ένα από τα θασικά στοιχεία των νέων πρωτοθουλιών Στον πολιτικό διάλογο και γενικά στα πολιτικά πράγματα, το κριτήριο δεσµευτικότητας µιας πρότασης δεν είνια νοµικό. Αν γίνει µια πρόταση απὀ τη µια Πλευρά ή αν δείξει µια πλευρά πως είναι διατεθειµένη να δεκτεί ή έστω να συζητήσει µια πρόταση, η Πλευρά αυτή «χρεώνεται» µε την πρόταση και είναι δύσκολο να αποδευσµευτεί, ιδιαίτερα αν είναι η αδύνατη Πλευρά. Παράδειγμα από το παρελθόν είναι η πρόθεση που εξέφρασε ο Μακάριος να εγκαταλείψει την αξίωση για ένωση και να διαπραγματευτεί με βάση την ανεξαρτησία. Πρόσφατα παραδείγματα είναι οι ιδέες Γκάλι και τα ΜΟΕ. Δηλαδή οἱ Ιδέες Γκάλι θα µας θαραίνουν μόνιμα Είπα ότι στα πολιτικά πράγµατα είναι δύσκολο να αποδεσµευτεί ένας απὀ µια πρόταση που έδειξε ότι ήταν διατεθειμένος να συζητήσει. Δεν είπα πως είναι αδύνατο. Μπορεί να υπάρξει αποδέσμευση αν γίνει σαφές, µε βάση πειστικούς λόγους, ότι δεν συζητείται πλέον η πρόταση. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν ἐγινε στην περίπτωση των ιδεών Γκάλι. Εξελικτική Οἱ πληροφορίες αναφέρουν ότι προωθείται µια µορφή εξελικτικής οµοσπονδιας, µε την έννοια ότι µε την υπογραφή της λύσης θα υπάρξει µια χαλαρή ομοσπονδία, η οποία σταδιακά και µε θάση ένα χρονοδιάγραµµα - θα ενισχύεται ὡς προς την κεντρική της εξουσία. Πώς το σχολιάζετε Κατά τη γνώµη µου, η χαλαρή ομοσπονδία, µε την έννοια της αδύνατης κεντρικής εξουσίας και της συγκέντρωσης μεγάλων εξουσιών στις επί µέρους περιοχές, που σύµφωνα µε τα διάφορα σχέδια θᾳ διοικούνται απὀ την Τ/κ και την Ε/κ κοινότητα αντίστοιχα, θα θεσµοποιήσει την πόλωση καί προπαντός θα δημιουργήσει τις προὐποθέσεις για την πλήρη αυτονόμηση της Τ/κ, ας πούμε, περιφέρειας και την νομιμοποίηση της ως ξεχωριστού κράτους. Νήδ άλλα λόγια, 9α εἶναι πρόδρομος νομµιµοποίησης χωριστού Τ/κ κράτους. Στο μεταξύ θα λειτουργεί ὡς διαµελιστική λύση. Συνεπώς, µια εξελικτική, όπως την είπατε, ομοσπονδία, είναι κατά τη γνώµη µου µια λανθασμένη λύση. Η φιλοσοφία της «εξελικτικής» ομοσπονδίας στηρίζεται στη λανθασμένη αντίληψη τι οι δυο κοινότητες έχουν µια τέτοια μεταξύ τους ένταση ή εχθρότητα, που για να συµβιώσουν σε ένα κράτος θα πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία σταδιακά να εξοικειωθούν µε την ἰδεά της Πρόδρομος δυο χωριστών χαλαρή ομοσπονδία «θ συμβίωσης και της συνεργασίας. Αυτη η αντίληψη καλλιεργήθηκε απὀ την τουρκική πλευρά σαν µέρος της προπαγάνδας της για να πείσει ὁτι οι δυο κοινότητες πρέπει να ζήσουν ξεχωριστά, ἁρα θα πρέπει να γινει διαµελισµός της Κύπρου. Η αντίληψη αυτή έχει οποιαδήποτε θάση Πρόκειται για εσφαλμένη αντίληψη. Δεν αμϕισβητώ ότι υπήρξον οριµένες συγκρούσεις οµάδων των δυο κοινοτήτων. µε θύματα και στις δυο πλευρές. ουδέποτε όµως υπήρξε µια τέτοιας ἕἑκτασης σύγκρουση των δυο κοινοτήτων που να δημιουργήσει µια µόμινη ή ολοκληρωτική ένταση ἡ εχθρότητα μεταξύ τους. Απόδειξη η συμβίωση και συνεργασία μεγάλου αριθμού Τ.κ και Ε/κ µετά τις διακοινοτικές ταραχές του 1963. Η βασική αιτία αποστασιοποίησης των δυο κοινοτήτων στην περιοδο 1963 - 1974 ήταν η πολιτική του καθεστώτος Ντενκτάς πιέσεων των Τίκνα μην συναναστρέφονται ή να συναλλάπτονται µε τους Ε/κ για να δημιουργούνται οι προυποθέσεις διαμελισμού - αυτό το πιστοποίησε επανηλειµµένα στις εκθέσεις του ο Γεν, Γραμματέας του ΟΗΕ. Η ίδια πολιτική παρεμπόδισης συνεργασίας των Τήκ µε τους Ε/κ συνεχίστηκε και εφαρμόστηκε με την παρεμβολή των τουρκικών στρατευμάτων µετά το 1974 μέχρι σήµερα, µε αποτέλεσµα την αποστασιοποίηση των δυο κοινοτήτων µε τη Χειρότερή της µορφή. Εν πάση περιπτώσει και αν ακόµη υπήρχε µια σοβαρή µεταξύ τους ένταση, αυτή µπορεί να εξαφανιστεί αµέσως με µια οριστική λύση, χωρίς να χρειάζεται μεταβατικό στάδιο «συμφιλίωσης». Ἐχοιυ:6 πολλά παραδείγματα τέτοιας κατάληξης σε σχέση µε αντιμαχόμενες οµάδες διαφορετικών εθνικοτήτων. Παραδείγματα απὀ τον Α΄ και Β᾽ Παγκόσμιο πόλεμο, τη Νότιο Αφιρκή κλπ. Έποικοι Στο θεµα των εποίκων υπάρχει µια σύγχυση. Άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι πολιτικό θέµα, άλλοι νοµικό και αρκετοί ότι είναι καθαρά ανθρωπιστικό. Εσείς τι πιστεύεται ότι είναι τελικά Ο προσδιορισμός του προβλήματος πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται µε βάση τις σχετικές νομικές αρχές δικαίου. Αν δεν γίνει αυτό, δεν µπορείς να καθορίσεις σωστά το πρόβλημα και να δώσεις ή να διεκδικήσεις συγκεκριµένες λύσεις. Με άλλα λόγια, αν δεν καθοδηγηθείς από τις νομικές αρχές, δεν μπορείς να καθορίσεις και να στηρίξεις τις αξιώσεις σου. Με αυτή την έννοια, το πρόβλημα είναι βασικά νοµικό. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες βασικές πτυχές του Κυπριακού προβλήματος. Για παράδειγµα, για το θέµα των προσφύγων και της ιδιοκτησίας τους στο κατεχόμενο µέρος και για την κατάλληλη θεραπεία, πρέπει να καθοδηγούµαστε από τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το πρόβλημα της κατοχής είναι πάλιν θέµα εφαρµογής αρχών του διεθνούς δικαίου κλπ. Αυτό δεν σηµαίνει ότιτο πρόβλημα των εποίκων, όπως και τα άλλα επί µέρους προβλήµατα του Κυπριακού, δεν έχουν και ανθρωπιστικές και πολιτικές πτυχές. Τι λένε οἱ νοµικές αρχές στο θέµα των εποίκων Με λίγα λόγια συνοψίζω το αποτέλεσµα µιας σχετικής νομικής έρευνας και μελέτης που έκανα (α) Ο εποικισμός είναι έγκλημα πολέμου και δεν νοµιµοποιεί τους ετιοίκους ἡ τους απογόνους τους να διεκδικούν παραμονή στην Κύπρο, στο κατεχόμενο µέρος της οποίας έχουν μεταφερθεί απὀ την Τουρκία. Αντίθετη λύση θα επέτρεπε καταστρατήγηση της απαγόρευσης του εποικιμού σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Γενεύης του 1949, και 1987 και του διεθνους δικαίου γενικότερα. (8) Για οποιαδήποτε ανθρωπιστικά προβλήµατα, που µπορεί να δημιουργηθούν σαν αποτέλεσµα του υποχρεωτικού επαναπατρισμού των εποίκων, τη νομική ευθύνη θα έχει η χώρα που προκάλεσε τον εποικισμό, δηλ. η Τουρκία. Υπάρχουν δυνατότητες εξαίρεσης από τον κανόνα Ἡδη έχει αναφερθεί ότι αν γίνουν αιτήσεις από παιδιά που προήλθαν απὀ µικτούς γάμους, οι περιπτώσεις αυτές θα εξεταστούν. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να μιλούμε για εξαιρέσεις προτού εἰμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε τον κανόνα, γιατί έτσι τον υπονομεύουμε και στέλλουμε λανθασμένα μηνύματα. Εν πάση περιπτώσει, απὀ νομικής πλευράς μπορώ να πω τα εξής. Δεν µπορεί να γίνει µαζικἡ απέλαση αλλοδαπών λόγω του προτώκολλου 4 της Ευρωπαικής Σύμβασης ανθρωπίνων Δικαωμάτων. Η απέλαση όµως των εποίκων µπορεί να γίνεται πάνω σε ατομική βάση. Ενώ θα εφαρµόζεται ο κανόνας µπορεί σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις να διαπιστωθεί οτι συντρέχουν λόγοι µη απέλασης συγκεκριμένου ἐποικου, όχι διότι είναι σύζυγος Κωπρίου ἡ Κυπρίας αλλά διότι π.χ. Ἡ υγεία ἡ η ηλικία του δεν επιτρέπει την απέλασή του. Βεβαίως. αν θέλει το Κυπριακό Κράτος µπορεί να συγχώρέσει οποιαδήποτε παρανομία. Και το έγκλημα πολέμου καιτις ἆλλες παρβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου ἡ ακόµη και το παράνομο καθεστώς Ντενκτάς. Δεν νομίζω. όµως, ότι αυτή η προσέγγιση βοηθά στη σωστή λύση του προβλήματὸς µας. Επανέρχετα! στο προσκήνιο το θέµα της εκ περιτροπής προεδρίας. Καταθάλλεται, επίσης, µια προσπάθεια να εξευρεθούν φόρµουλες που 6ασικά να υιοθετούν την εκ περιτροπής προεδρία. Μπορεί σε ένα δημοκρατικό καθεστώς να γίνει αποδεκτή µια τέτοια εξέλιξη Η απάντηση είναι σαφώς ὀχι. Δημοκρατία σηµαίνει ότι ο λαός επιλέγει στην αρχηγία του κράτους εκείνο το πρόσωπο που η πλειοψηφία εγκρίνει, ανεξάρτητα βέβαια εθνικής πρέλευσης, θρησκείας, φύλου κλπ. Αλλά στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχει ακόµα ένας λόγος που αντιστρατεύεται την εκ πετριτροπής προεδρία. Τέτοιος θεσμός δεν είναι τυχαίως που προτείνεται απὀ την τουρκική πλευρά. Προωθείται σαφώς για να συνάδει µε την τουρκική επιδίωξη «πολιτικής ιστότητας» των δυο κοινοτήτων, µε την έννοια της υπαρξης στην Κύπρο δύο ξεχωριστών ισοτίµων «λαών» η οποία στοχεύει στη δηµιουργία προὐποθέσεων σταδιακής νομικής αναγνώρισης δύο ξεχωριστών κρατών στην Κύπρο. Από τη στιγµή που οι Τ/κ θα έχου (ίσο λόγο στο Κυπριακό Κράτος και θα αποκτήσουν το σηµαντικό πλεονέκτημα να αναδεικνύουν αρχηγό του Κυπριακού Κράτους εκ περιτροπής, γιατί να θέλουν δυο κράτη Δεν ξέρω αν θα πετύχουν ἰσο λόγο όπως τον θέλουν. Εκείνο όμως που πρέπει να πω είναι ότι στόχος της τουρκικής πλευράς ήταν πάντοτε η δηµιουργία δυο ξεχωριστών κρατών στην Κύπρο, Ε/κ και Τ/κ αντίστοιχα, και ίσως και πέρα απὀ αυτό. Τούτο αποδεικνύει η πολιτική της Τουρκίας όπως προκύπτει από την ιστορία του Κυπριακού προβλήματος. Αυτή η πολιτική δεν έχει αλλάξει. Και με βάση αυτήν πρέπει να ερμηνεύσει ένας τις διεκδικήσεις των Τούρκων, Ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτές έχουν εμφανή τα στοιχεία της επιδίωξης της «πολιτικής ισότητας» των δύο κοινοτήτων, όπως την έχουν εξηγήσει επανηλημμµένα οι τούρκοι, δηλ. δυο λαοί που εχουν το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης κλπ. Ένταση Δημιουργείται την τελευταία περίοδο, κυρίως από εξωγενείς παράγοντες, ένα κλίµα έντασης µε την ευκαιρία του εξοπλισµού της Κύπρου και της ενίσχυσης της Εθνικής Φρουράς. Σε τι αποσκοπεί κατά τη γνώµη σας η διαµόρφωση αυτού του κλίµατος Ορθά διατυπώνεται την ερὠτησή σας, παίρνοντας σαν δεδομένο ότι η ενταση δηµιουργἠται απὀ ξένους παράγοντες µε κάποιο στόχο. Διότι. πράγματι, Π ένταση είναι τεχνητή. Δεν είναι και οὖτε µπορεί να είναι πραγματική, δεδομένου ὁτι ο εξοπλισµὀς της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχει επιθετικό χαρακτήρα. αλλά καθαρά αμυντικό και συνεπώς αντικειµενικά ο εξοπλισμος αυτός δεν µπορεί να θεωρηθεί ούτε σαν απειλή ούτε σαν πρόκληση. Η σκοπιμότητα δημιουργίας έντασης είναι φανερό ότι συνίσταται στο να αποτρέψει την Κυπριακή Κυβέρνηση απὀ το να αυξήσει την ενἰσχωώση αντίστασης της και να διατηρήσει όσο το δυνατό περισσότερο ευάλωτη την εἰκ πλευρά σε πιέσεις για µία κάποια λύση αντίθετη µε το δίκαιο και τα συμφέροντα του ε/κ πληυθυσμοί. Μη λύση Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο συμφωνείτε µε τη λογική ότι η µη λυση του Κυπριακου είναι η χειρότερη επιλογή. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Κύπριος που να µην θέλει λύση. Υπάρχουν όµως «λύσεις» χειρότερες απὀ την παρούσα κατάσταση φτάνει να αναφέρω τη νομιμοποίηση των τετελεσμµένων όπως την επιδιώκουν οἱ Τούρκοι και που θα μπορούσε οποτεδήποτε να γίνει δεκτή και να καταλήξει σε «λύση» του Κυπριακού προβλήματος. Εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η µη λύση του κυπριακού είναι η χειρότερη επιλογή, πρέπει να έχουν το θάρρος να ξεκαθαρίζουν το όριο υποχωρήσεων που θα ήταν διατεθειµένοι να δεχθούν σαν υπαλλακτική κατάσταση της µη λύσεως. Η σωστή άποψη είναι λύση ναι, αλλά υπάρχει κάποιο όριο υποχωρήσεων. Υπάρχουν ορισμένοι που, κρυβόμενοι πίσω από την πιο πάνω «λογική» φτάνουν στο σηµείο να υποστηρίζουν κατ’ ιδίαν σε ορισμένα σαλόνια μέχρι και τον πλήρη διαμελισμό (τα δυο κράτη), ίσως µε κάποια εδαφικά ανταλλάγματα. Δεν έχουν όµως την τόλμη να εκθέσουν τις απόψεις τους δημόσια για να δοκιμαστούν σε µια δηµόσια συζήτηση. Πώς θλέπετε τις δυνατότητες άρσης του αδιεξόδου, Πρέπει να αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας. Για να υπάρξει πιθανότητα να γίνει αυτό, πρέπει να δημιουργηθούν ορισμένες προὐποθέσεις (α) Αλλαγή της κυβέρνησης Ἐρμπακαν, η οποία είναι η χειρότερη Τορκική Κυβέρνηση που µπορεί ένας να φανταστεί για σκοπούς επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος. (β) Συνεπἠς και συντονισμένη χρήση των μηχανισμών των διεθνών οργανισμών απὀ Κύπρο και Ελλάδα, για αύξηση των πιέσεων προς την Τουρκία, για να ευθυγραμµιστεί µε τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου (Υ) Σταθερή και ομόφωνη πολιτική της ε/κ και γενικότερα της ελληνικής πλευράς, τόσον όουν αφορά τις βασικές επιδιώξεις λύσης του Κυπριακού, όσο και τις μεθόδους προώθησης των επιδιώξεων αυτών. ον 2 ν ΑΕΙ5ΤΑ ΜΑΙΙΤΙΑ' ΜΕΝΣ5 ΗΑΙΕ 5ΑΙΟΝ οκ 411 του Πακ ςάΚΕΝΕΕΟΣ Προλάβετε, ο πρώην Φράγκος απὀ το Τζοχάνεσπουρκ Νοτίου Αφρικής εκπαιδευμένος στο Λονδίνο καλωσορίζει όλους τους πελάτες του, παλιούς και νέους. Φέρτε µαζί σας αυτή τη διαφήμιση ωωα και θα πάρετε πχεχ ἘΕΒ | ολ) 2096 έκπτωση. Εμ. ρα, - Ν ΑΠΙΟΤΑ ΜΑΙ ΕΙΑ | πε φορο μαλλοκκλος σι ων κέν ανν οῶεσς. μωρο ν νο σαοοςαιοες 9ΜΟΡ ἆ, ζεπας Ροἱπί, Γἠςοίδου [ἡςοίρίόος Θἱ:, Ραριος. 26 δεν είναι πια αυτοί οἱ μαύροι κύκλοι γύρω απὀ τα ριµς όπως παλαιότερα. Τώρα πρέπει στο μυαλό του κάθε αυτοκινητιστή να αποκτήσουν σοβαρη θἐση και ρολο. Λίγο πολύ όλοι πρέπει να έχετε ακούσει για την διάρκεια ζωῆς, την σκληρότητα, τις διαστασεις. το πέλμα καιτις αυλακώσεις του. Για την ηµερονημµία κατασκευής και το χρονικό διάστηµα στο οποίο ενα λάστιχο θεωρείται αξιόπιστο. λίγοι φαίνεται να γνωρίζουν. Ο Παγκύπριας Σύνδεσμος Μηχανολόγων αυτοκινήτου αποδίδει στην κακἠ αλλά και πολλές φορές απαράδεκτη η κατάσταση των λαστίχων, σηµαντικὀ ποσοστό των τροχαίων δυστυχηµάτων που γίνονται στους ὀρόμους καθημερινα. Σίγουρα δεν εἰναι πάντοτε ἄγνωστες οι συνθήκες κάτω απὀ τις οποίες «παραξέκλεινε αυτοκίνητο της πορείας του», όπως συνήθως λέγεται για πολλα απὀ αυτά, τα σημερινά λάστιχα εἶναι στη πλειοψηφεία τους, του τύπου «ΡΑΝ- ΤΙΑΛ». Είναι κατασκευασμένα απὀ πολλές ζώνες «ΛΙΝΩΝ» µε µεγάλη γωνία πλέξης μεταξύ τους, που δίνουν διαφορετικὲς ιδιότητες στο πἐλμα και τα πλαινά τοιχώματα του λαστίχου. Η κατασκευή αυτή και η χρήση της µεγάλη γωνίας μεταξύ των λινὠν, δίνουν καλό κράτηµα στο δρόµο, άνεση στο οδήγηµα, ησυχία, αντοχή και εωστάθεια. Οι | αυλακώσεις του πέλµατος., κατασκευάζονται σε κατάλληλους σχεδιασμούς για να μπορούν να διώχνουν το νερὀὸ και να έχουν καλή συμπεριφορά και κράτηµα στη βροχή. Το γνωστό εσσωτερικό ἡ αεροθάλαµος έχει καταργηθεί και όλα τα σηµερινά λάστιχα εἶναι του τύπου «ΤΙΟΥΠΛΕΣ», δηλαδή χωρίς αεροθάλαμο. Είναι πειραματικά διαπιστωμένο ότι προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Ὅταν τρυπηθούν χάνουν σιγά - σιγά Τ: λάστιχα στο αυτοκίνητο σας, ΠΕ ΑΛΛΟΥΛέΕΡΕΗ ΚΕ ΧΝΕΕΑΛ Πόσο παλαιά είναι τα καινούργια λάστιχα στο αυτοκίνητό σας Μελετίου Μελέτης Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου Μηχανολόγων Αυτοκινήτου τον αέρα τους, δίνοντας τον απαράιτητο χρόνο στο οδηγό να σταματήσει µε ασφάλεια. Εάν τοποθετηθεί αεροθάλαμος, αντικανονικά βέβαια σε λάστιχο του τύπου Τιούπλες, τότε η εσσωτερικἠ τριβή μεταξύ του εσσωτερικου του λαστίχου και του αεροθαλάµουι. δημιουργούν ψηλές θεµοκρασίες. οἱ οποίες αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του λαστίχου. Οι πιο χαρακτηριστικές ιδιότητες και οἱ πιο γνωστές είναι η σκληρότητα και η µαλακότητα του υλικού που χρησιµοποιείται για την κατασκευσή του λαστίχου. Γενικά, όσο πιο σκληρό είναι ένα λάσχτιχο, τόσο µεγαλύτερη είναι η αντοχή και η διάρκεια ζωής του. Τα µαλακά λάστιχα έχουν μικρότερη αντοχή, μικρότερη διάρκεια ζωής αλλά πολύ καλύτερο κράτηµα στο στεγνό και βρεγμένο δρόμο. Τα λάστιχα χαρακτηρίζονται απὀ ορισμένα νούμερα και γράµµατα που μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για το είδος τους. τις διαστάσεις, το μέγιστο φορτίο που µπορεί να δεκτεί, την ημερομηνία κατασκευής τους και την επιτρεπόµενη ανώτατη ταχύτητα στην οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ένα ελαστικό γράφει στα πλαινά του τοιχώματα 1865/60 Π14᾽. Το πέλμα του λαστίχου έχει πλάτος 1Θ.ΡοΟΠῃ και εφαρμόζεται σε ριµς {4 ιντζών και η αναλογία ύψους πλαινών τοιχωμάτων προς το πλάτος του πέλµατος του λαστίχου είναι 60369. Αυτό σηµαίνει ότι είναι λάστιχο µε Χαμηλό προφίλµ για καλές επιδόσεις. (Π.χ. 4536: για αγωνιστικές χρήσεις). Οι ενδείξεις για την ηλικία του λαστίχου βρίσκονται κοντά στο σηµείο που εφαρμόζει µε το ρίµς, µε τα αρχικά ΟΟ1, και σειρά αριθμών. Στο τέλος τοι κωδικού ο Διμήφειος αριθµός µας δίνει την ηµεροµηνία κατασκυεής. Π.χ. ΡΟΤ: ΗΗΕΜ -ΒΝΟΧ- 214: Τα δυο πρώτα σηµεία δίνουν την εβδομάδα κατακσευής και το τελευταίο νούμερο τη χρονιά. Έτσι το νούμερο πιο πάνω στο οποίο ευρίσκεται στο τέλος του κὠδικου µετά το ΡΟΤ, 214: σηµαίνει οτι το λάστιχο κατασκευάστηκε την 21η εβδομάδα του 1994. Ενώ αν είχαμε το 481. σηµαίνει ότι κατακσυεάστηκε την 48 εβδομάδα του 1991. Η χρονιά παραγωγἠς δεν είναι απόλυτα καθοριστική για την αντοχή τους. όσο οι συνθήκες συντήρησης και αποθήκευσης. Αν τα λάστιχα είναι Φυλαγμένα σωστά σε χαμηλές θερμοκρασίες, στην σκιά τότε «ΑΝ- ΤΕΧΟΥΝ». Θεωρούμε ότιτα ελαστικά έχουν µια άγραφη ηµεροµηνία λήξης που δεν είναι µεγαλύτερη των 9-6 ετών. Προσέξετε ιδιαίτερα όταν αλλάζετε τα λάστιχα σας µε φαρδύτερα να µην αλλάξετε το ύψος τους. Αν έχετε για παράδειγµα λάστιχα 155/70Η 13, µπορείτε να βάλετε 175/70Η 13. Σημαντικὀ ρόλο στην καλή συντήρηση και αντοχή του λαστίχου παίζουν η περιοδική ζυγοστάθµιση (δηλαδή το λεγόμενο παλαντσάρισµα ή η πρόσθεση βαρών) και η ευθυγράμμιση των λαστίχων, (δηλαδή το γνωστό µέτρημα του τιμονιού). Όσο για τις ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΑ ΝΘΗΣ ΟΡΚΙΣ ὃ οἱ) ΛΑ 1 Δρόμος Τσερίου (παρά το αεροδρόμιο Λακατάμιας) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΛΑΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕετοιΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ, ΤΟΥΡΠΙΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΡΕΙΤΖ ΤΗΛ. 02-327640, ΦΑΞ. 02-370732 (ϱ ὡν 10 ΙΒ Εφαρμογές συστηµάτων ασφαλείας Τοποθετούνται χάµερες ασφάλειας και συστήµατα συναγερμού. ΤΗΛ. 09-6όό0908, 09-614926 ΜΑΡΤΙΟΣ 1949ύ πιέσεις, τις ελέγχετε όταν τα λάστιχα είναι κρύα και πάντοτε πριν από το ταξίδι. Λάστιχα µε χαμηλές πιέσεις παρουσιάζουν φάγωμα - φθορά στο πέλμα δεξιά και αριστερά στις ἀκριες ενώ το κέντρο του πέλµατος παραμένει σχετικά καλὀ. Εάν τώρα η πίεση εἶναι ψηλότερη απὀ την κανονικἠ (π.χ. κανονική 30ἱ Β. ψηλή 38ἱ 8], τότε παρουσιάζεται το πέλµα φαγωμένο στο κέντρο. ενώ δεξιά και αριστερά στις άκρες παραμένει σχετικά καλό. Στα πλευρινά τοιχώματα του λαστίχου μπορείται να βρείτε άλλες ενδείξεις που αφορούν το μέγιστο φορτίο που µπορεί να δεκτεί το κάθε λάστιχο, την μέγιστη πίεση, την θερµοκρασία (Α. Β, Ο) το δείκτη φθοράς πέλµατος µε αριθμό (ΤΗΕΑΡΝΝΕΑΗ: π.χ. 290) µε ελάχιστο το 100 και την έλξη (ΤΗΑΟΤΙΟΝ) µε ελάχιστο το «Ο» και μέγιστο το «Α». Άλλα χαρακτηριστικά εἶναι οι κωδικοί οι οποἰοι αναφέρονται στις ταχύτητες στις οποίες µπορεί ἑνα λάστιχο να εργαστεί. Τα γράµµατα 9Η: δηλώνουν ταχύτητες ασφάλειας για το λάστιχο μέχρι 180ΟΚΜ/Η. ΗΗ: ταχύτητες µέχρι 210ΚΜ/Η, ενώ τα γράµµατα ΝΗ: για ταχύτητες μεγαλύτερες των 210ΚΜ/Η. Φίλε αυτοκινητιστή, πρόθεση δεν είναι η εκτεταμένη και λεπτομερής παράθεση πληροφοριών και κριτηρίων για την αξιολόγηση των λαστίχων. Λαμβάνοντας όλα ταπιο πάνω υπόψη, θα μπορείς να επιλέξεις λάστιχα για το αυτοκίνητο σου αρκετά ικανοποιητικά. Στην επόµενη µας αναφορα, θα προσπαθήσουµε να σας ενημερώσουμε για ὁλουό εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια ζωής ενός λαστίχου όπως την περιοδική ευθυγράµµιση και ζυγοστάθµιση ενός λαστίχου. ΕΟΟΝΟΜΥ ΤΑΧΙ «ΕΗΝΙΟΕ ἁ Εμ Αἰγοοπαϊίοπθα π' Τῆρς ἰο 8 αἴθᾶς οἱ Ογργις νε Β(8πα Νονν ΜίΠπί οιι5 πι Όρ {ο 11 5ο8ίς πι υπορθδίβδοίθ Ρήσος Τε[. 821968, 09-913262 ΡΑΒΑΙΙΜΝΙ - ΟΥΡΒυΣ πππατα ΣΠΑΡΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΛΤΔ Είδη οικοδοµής και σκυρόδεμα Τηλ. 04-922592 Χοιροκοιτία και Μονή Λεμεσού ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΣΙΑΣ ἃ ΥΙΙ [Μεταφορές και Εκσκαφές κάθε είδους Τηλ. 03-9429558., 09-513250 Λιοπέτρι ΜΑΡΤΙΟΣ 1957 ΕΛΑΛΟΥΛΕΡΕΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ --Πωλούνται μεταχειρισμένα εξαρτήματα Ιαπωνίας --- Μαξιλάρες Πακί Λεωφ. Ανδρέα Στυλιανού 2 Λειθάδια Τηλ. 04-661122 ΠΡΟΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤ ενηµέρωση 27 πο{ορωγ]. ΣΤΑΝ φυχαγωγία 92.9 ΓΙΑΤΗΝ ΠΑΦΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ 93.6 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΑΡΧΙΑ 99.0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ -- της Ποιότητα 9 Πρωτοτυπία ο Αντικειµενικότητα Καθαρός Ἠχος ο Φαντασία ο Τεχνική Αρτιότητα ΨΗΛΗ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΝΤΑΡΑ Οδός Σελήνης (απέναντι απὀ ξενοδοχείο Ρ/ήΠοθςδ) Τουριστική περιοχή Ορόκλινης Τηλ. 04-645785 ΓΠΩΡΙΜΙΕΣ «η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ» ΤΗΛ. 05-545124. Φ9Φ9090999999ΦΦ06ΦΦΦΟΦΟΟΦΦΘΟΦΟΟΟΟΟ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ εΊ10 ΧΡΟΝΙΑΙΩΣ Φ99φ99Φ9Φ00Φ0ὀΘ0ΟΟὐΦουοςσοφοσςοοό Στείλετε τη συνδρομή σας ταχυδρομικώς σημειώνοντας: όνοµα (ψευδώνυμο), ηλικία, επάγγελμα και ένα τηλέφωνο που µόνο εσείς µπορείτε να απαντάτε. Θα πάρετε δεκάδες τηλεφωνήματα µέχρι να βρείτε αυτό που εσείς ζητάτεἰ Ὑπάρχουν ἤδη αρκετά µέλη στο γραφείο µας που περιμένουν τη συντροφιά σας µε σκοπό τη φιλία και ότι ήθελε προκύψει. Δεχτά µέλη απὀ όλες τις πόλεις της Κύπρου που ζητούν γνωριμία. Διαζευγμένουες, παντωεμένοι/ες, ελεύθερους, χήρουσ/ες. αλλοδαποί/ές, ζευγάρια. ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ - ΑΚΡΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΣζΟΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Φ9φ9Φφθὐ9θθδΦοΦοθΟΦΟοοοοΦσύοουσουύὀ ΤΚ 374ό Λεμεσός Πληροφορίες: κον Φ. Χριστοδουλίδη Τηλ. 05-343124. Επααςοασπαπαε-«ὔπππακ:ζ ΡΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΣ 100.3 Δι 105.34 ΕΜ --- Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΤΗΛ. 522925, 292477, ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ο ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΥΒΙΑςΟΣ ΚΟΙΓΟΚΑΡΙΣ5 ΑΟςΕΡΡΟΒΗΙΕς Καλύμματα µαξιλάρων - καθίσματα - ριµς μαγνητόφωνα - νούμερα όλων των τύπων - αντένες αεροπουρούδες - τηλέφωνα σπιτιού και αυτοκινήτων. Καθρέφτες και όλα τα άλλα είδη. ΤΗΛ. 524818 ΔΑΛΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ» ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Μετά το χωριό προς Πεντάσχοινο) ΤΗΛ. 09-659787 Το οικογενειακό κέντρο «ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ» σας περιμένει για να δοκιμάσετε τους εκλεκτούς μεζέδες και τα ολόφρεσκα ψαρικά του Επίσης διαθέτουμε: Αμπελοπούλια, Μανιτάρια, Αγρέλια, Καραόλους. Μια επίσκεψη θα σας ενθουσιάσει!! ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 96 20 και πλέον δημοσιογράφο! καταγράφουν τα γεγονότα στην Κύπρο, Ελλάδα κα! στον κόσµο ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΚΥΠΡΙΑΚΟ - ΑΜΥΝΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΙΚΗ - ΜΟΔΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΛΕΩΦ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’ 140 και ΓΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΡΟΥ, ΠΟΛΥΚ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, 9Τ0ΡΙΟ 1056, Τ.Κ. 6140, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΤΗΛ. 732031, ΦΑΞ: 732938 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΟΥΡΠΙΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΑΞΙΣΙΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΛΤΔΑ, Τηλ: 05 - 803993 Οικ 03 - θ291τ5 Εαχ: 03 - 809229 Ίης Απριλίου 140 5280 ΓΙΑΡΑΛΙΜΝΙ ΕΛΟΙΑ ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ » Πωλούνται ἡ αναλαμθάνονται κατασκευές πλοίων -μινιατούρες, : 16ου και 18ου αιώνα για βιτρίνες ἡ για σαλόγια. , » Το µήκος τους κυμαίνεται ᾖἡ. από 860-130 εκ. Παραγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε 02-384559 ή 09-548150 κος Χαράλαμπος Ιώαννίδης Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ εύχεται στους Κερυνειώτες γρήγορη επιστροφή ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΠΙΤΙΑ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: Επιπλωμένα και µη στη Λάρνακα και Επαρχία. Προσφέρονται ψηλά ενοίκια μέχρι Ξ1.000 µηνιαιώς. ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ: Οικοπεδοποιήσιµα κτήµατα, οικόπεδα στη Φανερωμένη, Δδροσιά, ΑΝ. Νοσοκομείο και σε όλες τις περιοχές της Λάρνακας και Επαρχίας. Αποτείνεστε: ΙΝΝΕΡΤΙΑ - Τηλ. 04-θ50384, 04-652772 Φαξ: 04-026058, Τ.Κ. 96 ΛΑΡΝΑΚΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 4 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ στο Πλατύ αμκὸ, στην Δασούπολη, Ακρόπολη για πολυκατοι- κία. Οικόπεδο για πολυτελή κατοικία στην Ελαιώνων. Οικόπεδο µέχρι {25,000 στον Τύµβο Μακεδονίτισσας Γραφειακό χώρο μέχρι 95,000 στη Δασούπολη. Διαμέρισμα μέχρι {95,000, 3 υπν. σε καλἠ κατάσταση. Διαμέρισμα μέχρι 520.000, ο υπν. μεταχειρισμένο. Οικία 4 υπν, µέχρι 565.000, Έγκωμη, Μακεδονίτισσα. 5ΟΤΟΡ κΥΒΙΑΚΟυ ἃι ΑΡΡΟΟΙΑΤΕΣ Νἰοοςἰα, 9 Αηάτοκίθους, ΟΗἱοθ 902, ΡΟΒ: 2083 Τ6ἱ: 02-47762.68, ΕΑΧ: 02-451019 Πωβείται αγρόκτημα 12 οκσῆες µε επωχιακά καρποῴόρα δέντρα περιραγµένα στην Παρεκκβησιά, 2 µίῆνα µετά το χωριό προς το βουνό, µε μοντέρνα οικία επιπβωμένη, 2 υπν. σαᾳβοτραπεζα- ρία, 2 Ας. 2 µπάνια, κουζίνα, ζεστό νερό απὀ η/θ 4” κρυστάῆ- βινο νερό απόὀ διάτρηση. κατάθῆηδο για εμφιάβωση και ὁῆᾳ τα χρεώδη μηχανήματα, εργαβεία, αποθήκες κἢπ. ᾷία τη ουντήρηση αυτού. Τιμή Λογική τηᾶ. 05-373110 κ. Δημήτρης Κοντός 28 Προσφυγοπούλλα Ενα δηληνό τ' Απρίλη Ἄθρε µια πνοή γλυκιά ἴου Ζέφυρου µε µία µικρή βαρκούλλα /α µου φέρει απ᾿ την Κερύνεια 500 µατάκια γαλανά του τα είχε µια µικρή προσφυγοπούλα Και δυο χειλάκια κοραλένια σε πρόσωπο γλυκό που σαν ανοίγανε τριανταφυλένια ἔµπλεκαν όνειρο γλυκό µε φωτογάλανο τον ουρανό Προσφυγοπούλλα την ομορφιά σου στην Κερύνεια έχεις κλείσει κι απὀ γαλάζιο έχεις μεθύσει οίναι γιατί σε έχω αγαπήσει. Κιαν στην ψυχή µου την κερύνια έχω κλεισµένη είναι γιατί µου πήρες την καρδιά Διασκευή: Αγαθοκλής Χατζηγεωργίου ἔτην Κερύνεια Ἰαρθένα Μεγαλόχαρη (ἁμε µου τούν την χάρη τείλε τον Μονογενήν σου ἑα θαύματα να κάμει ία ξορίσεις τους κουρσάρους ους ληστές τζιαί τους βαρβάρους ες εκκλησιές εκάµαν τες ππαύλους µα τζιαι τεμένη «ου εν που ξανακούστηκεν ίας τουν την οικουμένη Ἔρω τοπως εφτεξαµεν ζιαι να τιμωρηθούμεν γοήθα µας Παρθένα µου ΗΕΗΛΛΟΥΛΕέΕΤΗ κΕΡΥΝΕΕΛ πφιηυησ να µεν Αφανιστούµεν Που το µαράζι σου τζιαι συ δλούθηκες το κλάμα Συγχχώρα µας τζιαι κάµε µας ακόµα έναν θαύμα. Τζιαι να µετανοήσουμεν τζιαι να ρτουµεν κοντά σου τζιαι δεν θα ξαναφύουμεν . που µέσα στην ποθκιάν σου. Αγαθοκλής Χατζηγεωργίου Αδούλωτη πόλη Είναι δύσκολο να πιστέψω πας µας τους έφερε η θάλασσα της Κερύνειας. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως µας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερύνειας. Κι όµως ἐλαχε σ᾿ αυτήν να δεχτεί πρώτη τη βάρβαρη επίθεση του αττίλα. Πάτησε την πόλη των γενναίων, των ηρώων, που ποτέ δεν γονάτισαν που ποτέ δεν ηττήθηκαν. Δεν σεβάστηκαν την ιστορία της, τον πολιτισμό την ομορφιά της. Δεν σεβάστηκαν τους φιλόξενους γεµάτους αγάπη και ζεστασιά κατοίκους της που για αιώνες ζούσαν σ' αυτή την ονειρεµένη πόλη. Τους ανθρώπους αυτούς που µόχθησαν ποτίζοντας με αἷμα και ιδρώτα κάθε σπιθαµή γης που πάλεψαν και αγωνίστηκαν ενάντια σε κάθε βάρβαρο κατακτητή. Ω Κερύνεια των Αχαιών µας πόλη. Άλλωτε όμορφη, κεφάτη, τώρα σαν µια κατάρα των Θεών να την µαστίζει. Ντυμένη στα μαύρα βουβή και πικραμµένη να περιμένει πὀτε θάρθει εκείνει η ώρα που τα δικά της τα παιδιά πάλι να ανταμώσει. Να ξανανιώσει λεύτερα χαρούμενη και πάλι. Κερύνεια µου ποτὲ να µην ξεχνάς αυτούς που σε σκλαβώσαν. Πίσω θα ᾿ρθούμε µια φορά όλοι µαζί σαν πρὠτα. Κερύνεια µου σε καρτερώὠ ζεθεδαίος Άριστος ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 Στο Γρηγόρη Αυξεντίου (Με τη συμπλήρωση 40 χρόνων απὀ την ἔνδοξη θυσία του στα βουνά του Μαχαιρα. για την Ελευθερία της Κύπρου) Σαράντα χρόνια πέρασαν, σαράντα χρόνια πάνε κι οι ρεματιές κι λαγκαδιές αντιλαλούν το θρήνο ενός λαού, για το χαμό του σταυραητού ᾽ του αντρειωµένου ήρωα. Γρηγόρη Αυξεντίου. Σαράντα χρόνια πέρασαν, σαράντα χρόνια πάνε, µα του Γρηγόρη η ψυχή θλιμμένη πάντα θάναι τα κόκκαλα στον τάφο του θα τρίζουν θα κτυπάνε γιατί την Κύπρο τη µισή, σκλάβα οι Τούρκοι την πατάνε. Σαράντα χρόνια πέρασαν, σαράντα χρόνια πάνε κι ήρωες της λευτεριάς κι οι μάρτυρες θρηνάνε για την πανώρια λευτεριά που χάθηκε και πάει ανάξιοι εµείς σταθήκαµε, οι στόχοι προδοθήκαν. (Κι ακόµη εμείς ερίζουµε για θέσεις, µεγαλεία). Μα ο Γρηγόρης ο ήρωας, πάνω απὀ όλα δυνατός κι αθάνατος πλανιέται Αρχάγγελος της λευτεριάς, το δρόμο αυτός µας δείχνει της λευτεριάς το δύσκολο το δρόµο και προσµένει, γέοι βλαστοί να πεταχτούν, νέοι σαν αυτόν ωραίοι. Το εγώ, να αφήσουνε στη γη, για την πατρίδα µόνο, να νοιάζονται, να πολεμούν, για λευτεριά νάναι η ζωή, μοναδικός ο στόχος, τότε κι αυτού θα αναπαυθούν τα κὀκκαλα στο μνήμα, κιη λευτεριά η αληθινή θε να µας γίνει κτήμα. Η λευτεριά η αληθινή, βασίλισσα θε νάρθει στης Κύπρου το πανέμορφο νησί να θρονιαστεἰ. απὀ τη µια μέχρι την άλλη του την άκρη όταν το χρέος κάνουμε για την Πατρίδα όλοι. «Σαν μισούνται ανάμεσά τους. δεν τους πρεπει λευτερια» μας διδάσκει κάθε µέρα ο εθνικός µας Ποιητής και αυτό µας το φωνάζειτου Αυξεντίου η φωνή. απ΄του Μαχαιρά τα µέρη, απ την πυρίκαυστη τη Υη. Χριστόδουλος Παχουλίδης ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α. και Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΕΡΟΣΕΞΤΕ ΕΟΛΥ ΚΑΛΑΙ Μετά από µιά τελετή άμου μένουν οι εντυπώσεις, Τηλ. 09-922179. 03-922191, 04-725290 Αυγόρου οι αναμνήσεις και η υπόσχεση προς τον Θεό: | Σκυρόδεμα άριστης ποιότητας | που κατασκευάζεται! στις σύγχρονες εγκαταστάσεις µας με τα καλύτερα υλικά ΣΚΥΡΟΔΕΝΙΑ ! Α. και Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ Τηλ. 03-922173, 03-922191, 04-725290 Αυγόρου Για σταθερή ποιότητα που να αντέχει στο χρόνο ελάτε σε µας ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ -Οὐς ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος µη γωοριζέτω - Όλα τ’ άλλα σιγά σι/ά θα Ξεχαστούν... Αυτή την Ξεχωριστή χαι μοναδική µέρα στην ζωή σας θα σας την θυμίζουν το ΒΙΝΤΕΟ και οι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Υια µια ολόχληρη ζωή, σε εσάς χαι στα παιδιά σας. ΕΗΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ µην κάνετε πειράµατα, ελάτε χοντά µας χαι ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΕ/! Χαλκάνωρος 56 β.γ (κύριος δρόμος στο Λάλι) Τηλέφωνα: 02-522122, 09-6391450 Ες ΡΙΟ ΤΣδΚ ΡΗΟΊΤΟ ἃ ΥΙΡΕΟ ΡΕΟΡΙΟΤΙΟΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 Συνεχίζουμε σε αυτή την έκδοση την αναδημοσίευση από το θραθευµένο θιθλίο, της συνεπαρχιώτισσας µας κας Νίτσας Σολοµωνίδου Αναστασίου, «ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ». καστανό και καπουλάτο ήταν δεμένο στον ξύλινο τροχό πλάι στα γεμάτα σακιά. Κατάλαβε. Ο επιστάτης του Κατή, παρών πάλι. Ε, βέβαια, άρχισε το άλεσµα και ο κύριος δεν έπρεπε να χάσει... Οι ραγιάδες θᾳ φερναν τη σοδειά για άλεσµα, ο φόρος της δεκάτης έπρεπε να εισπραχθεί κι απ’ εδώ. Ο Θεοχάρης κοντοστάθηκε. Να µπει στο μύλο για όχι Η πρώτη σκέψη ήταν να στρίψει και να φύγει. Δεν ήθελε ν᾿ αντικρυσει τα μούτρα του Χασάν Κεπήρ και ν᾿ ακούει τα πειρἀγµατά του µε σκυφτό το κεφάλι. Θα πήγαινε σπίτι. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα δεν μπορούσε να μιλήσει στον πατέρα του. Μια δεύτερη σκέψη όµως τον έκανε να πάει στο μύλο. Τι θά ᾽λεγε στη µάνα του ἁµα γύριζε σπίτι Κι αν τον είδαν που ερχόταν, τι θα βαζαν µε το νου τους όταν τον έβλεπαν να στρίβει και να φεύγει Δε θα κινούσε υποψίες Καλύτερα λοιπόν όχι. Τιπιο φυσικό να πάει στο μύλο τους να βοηθήσει τον πατέρα στο φόρτωμα και το ξεφόρτωμα των σακιών και ό,τι άλλο τον χρειαστεί, όπως έκανε κάθε µέρα Θα χε το νου του, τσιµουδιά για την Ασπρόβρυση, τσιµουδιά για το τι είδε, τι άκουσε, τι φέρνει. Στο στόμα φραγμµός. Έτσι µπήκε στο μύλο. Ο πατέρας µε το ἁσπρο µαντήλι στο κεφάλι, κάτασπρος στα φρύδια, τα µουστάκια στο πρόσωπο, παντού απὀ τη σκόνη του αλευριού, παρακολουθούσε αμίλητος τα κολάνια του µύλου. Πάντα ο Χατζηλίας ήταν λιγοµίλητος. Λίγες και σταράτες κουβένες. Ίσιες, κοφτές, τσεκουράτες λέξεις, την ώρα που έπρεπε, όπως έπρεπε. Τώρα είχε ένα λόγο παραπάνω νά ΄ναι πιο τσιγκούνης στις λέξεις. Ο Χασάν Κεπήρ, είρωνας και φαφλατάς δεν ήταν να του λες πολλά λόγια. Κάθε σου λέξη έπαιρνε το νόηµα που ήθελε αυτός να δώσει κι άντε να βγάλεις άκρη µε τον ύπουλο τον Τουρκαλά που ήταν εκεί να σου µετρά το βιός που ἵδρωσες για δαύτο και να το παίρνει ακοπίαστα γελώντας ειρωνικά κάθε φορά που η ζυγαριά βάραινε και τα σακιά πλήθαιναν. ---Άντε, άντε, πάλι τα καταφέρατε... Ο Αλλάχ να ναι µεγάλος που σας έρριξε, µπόλικο νερό και γέμισαν τα χωράφια στάρι και ποκαλάµι. Να πάρουμε κι εµείς το µερτικό µας. Κι εσένα να σου ρχεται να τρίξεις τα δόντια και να σκας απ’ το κακό σου και να θέλεις να του φωνάξεις και να µην µπορείς: «ποιο µερτικό σας ωρέ χαραµοφάηδες» «ποιο µερτικό σας που τεμπεκρουλιάζετε όλη µέρα στο ραχάτι σας και δουλεύει μαύρικα ο ραγιάς για να του ξεκοκαλίσετε άκοπα το βιός του» Αχ ας όψεται η σκλαβιά, ας ὀψεται. Νάτον και φέτος το Χασάν Κεπήρ, µε το κόκκινο τούρκικο φέσι, το άσπρο βρακί και το ζωνάρι το μαύρο στη µέση. Είν εκεί, ειρωνικός, άρπαγας, έτοιμος να ρουφήξει το βιος και το αίμα του ραγιά. Ως πότε, Θεέ µου, ως πότε πια Ο Θεοχάρης µπήκε, χαιρέτησε και στάθηκε πλάι στον πατέρα του. Ένα βλέμμα ο ένας προς τον άλλο και δε Χρειάστηκε τίποτ’ άλλο. Ο Χατζηλίας έδειξε µε τα µάτια τα σακιά και το παιδί ἁρπαξε το πρώτο που του θε στο χέρι, το τράβηξε έξω και το βαλε στο σωρό, δίπλα στα άλλα. Πήγε κι ήρθε αμέτρητες φορές, αμίλητος, σκυφτός, άκεφος. Έπρεπε να ξεμοναχιάσει τον πατέρα, έπρεπε να του μιλήσει, ίσως θα χρειαζόταν κάπου να πάει, κάτι να Φέρει κι ο χρόνος να µην έφτανε αν αργούσε. Τραβούσε τα σακιά και το μυαλό του ὀπαίρνε στροφές όσο η ώρα προχωρούσε και τα πράγµατα στέκονταν τα ίδια. Έπρεπε να βρει τρόπο να φύγει ο Χασάν Κεπήρ, έπρεπε να μιλήσει στον πατέρα. Ἠξερε πως όσο το ἆλεσμα προχωρούσε, ο τούρκος ρούπι δεν το κουνούσε. Ο πατέρας να φύγει απὀ το μύλο ήταν αδύνατο, κι αυτός έπρεπε να κάνει τα αδύνατα δυνατά να ξεµοναχιάσει τον πατέρα. Πώς ὅμως Τράβηξε και το τελευταίο σακί απὀ το σωρό, τ' ακούμπησε κοντά στα άλλα έξω και πήρε το μονοπάτι για πάνω. Τα ψηλά καβάτζια (οι λεύκες) του ποταμού λύγιζαν τον κορμό τους πότε δεξιά και πότε ζεβρά και το νερό Π ρώτα είδε το άλογο. Περήφανο, µε γυαλιστή τρίχα, 1Η ΑΔΟΦΥΛέΕΝΛΤΗΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑ [ο μωστικόὀ κελάρυζε στη ρίζα τους καθάριο σαν κρύσταλλο. Αστείρευτο το Κεφαλόβρυσο γύριζε τους μύλους, πότιζε τα καβάτζια, ξεδιψούσε τις πουρνελιές, δρόσιζε το διαβάτη. Τούτο το νερό του Κεφαλόβρυσου ήταν χρυσάφι ατίµητο. Χρόνια και χρόνια έκανε τη δουλειά του και πρασίνιζε τον τόπο. Ἐδινε δουλειά στον εργάτη και καρπό στα δέντρα. Τώρα, πάλι θα πρόσφερνε µε τον τροπο του διέξοδο στο πρόβλημα. Το γερό του Κεφαλόβριωσου θα άλλαζε αυλάκι, θα πεφτε λιγότερο στο μύλο του Χατζηλία, έτσι για να πάψουν οι µυλόπετρες να γυρίζουν όσο που να φύγει ο Χασάν Κεπήρ, Ο πατέρας σίγουρα θ’ ανησυχούσε µα καλύτερα γ’ ανησυχούσε τώρα για το μύλο παρά ύστερα όταν δεν θα μπορούσε να πράξει εκείνο που πρεπε. Δε θά Ἱκρυβεο Θεοχάρης απὀ τον πατέρα του ὁτί αυτός γύρισε τη «δισιά» προς τα περβόλια για να τρέχει λιγότερο νερό ή καθόλου προς το μύλο. Έτσι το άλεσµα θα σταματούσε. Ο Χασάν Κεπήρ θα ΄φευγε, κι αυτός θα μιλούσε στον πατέρα του για το µεγάλο μυστικό. Τσακίστηκε µε το φτυάρι να κάµει το γερό να πηγαίνει στη χαράδρα του Σοφοκλή κι όχι προς το μύλο, μα τα κατάφερε. Το νερό δε σταμάτησε µα λιγόστεψε τόσο που η δύναμή του δεν θα μπορούσε να γυρίσει τις µυλόπετρες. Την ώρα που έµπαινε στο μύλο άκουσε τον πατέρα του ανήσυχο να λέει: - Γιατί σταμάτησαν οι πέτρες Τι νά΄γινε πάλι Θα χασουμµε και τούτη τη µέρα χωρίς να τελειώσει η δουλειά μας, Γεμάτος απορία κοίταζε µια τις πέτρες, µια τα σακιά. Έβαλε τα χέρια στη µέση κι ανίκανος να κάμει κάτι που δεν ήταν στο χέρι του, είπε στο Θεοχάρη: -Ἄκουσες γιατί έκοψαν το νερό ---Που να ξέρω Ἑκαμε τάχα ο Θεοχάρης, Μπορεί να το θέλουν για πότισμα. Πάω να δω. Βγήκε κι ανηφόρισε πάλι κατά τη δισιά. Διόρθωσε καλύτερα τις πέτρες για το στάλωµα του νερού και ξαναπήγε στο μύλο. --Κάποιοι το θέλουν πιο πάνω. ---Σου είπαν τίποτε ---Όχι, µόνο άκουσα που έλεγαν πως απόψε θα χρειαστούν φανάρι, που σηµαίνει πως θα ποτίζουν κι απόψε. --Ὥστε το σχολάνουμε για σήµερα. Ας είναι, είπε σκεφτικός ο Χατζηλίας και σούφρωσε τα χείλια του. --Τι είναι Χατζηλία γιανούµ είπε ο Χασάν Κεπήρ. Μη στενοχωριέσαι ολάν’ αύριο µέρα του Θεού είναι, και σηκώθηκε. Ζύγισαν το αλεύρι που κουβάλησε ο Θεοχάρης, φόρτωσαν το κάρο, έβαλαν το κεντηµένο σαμάρι στο άλογο κι ο Χασάν Κεπήρ πήρε το δρόµο για τον κάτω µαχαλά, εκεί που ήταν το τζιαµί κι ο τουρκοµαχαλάς. Ανάσανε ο Θεοχάρης. Μια πέτρα που είχε στο στήθος πήρε στράτα και µε θάρρος πλησίασε τον πατέρα του που στεκόταν πολύ σκεφτικός και στενοχωρηµένος. Δίχως πολλές κουβέντες του ᾿πε. ---Μη στεναχωριέσαι’ εγώ έκοψα τη δισιά του νερού, έπρεπε να φύγει ο Χασάνης. Θέλω να σου µιλήσω.Ο πατέρας αγρίεψε. ---Τίΐ έκανες βρε Ἐκοψες τη δισιά και άφησες το μύλο δίχως νερό Ποιος θ᾽ αλέσει τούτο το σιτάρι που μαζεύτηκε εδώ Έσι θά χω κάθε µέρα τον τουρκαλά να µου πηγαινοέρχεται Να τελειώνουμε µια ώρα γρηγορότερα θέλω. --- Μη θυµώνεις, πατέρα. Άκου τι έχω να σου πω. ---Τι έχεις να µου πεις που μπαίνει πιο πολύ απὀ τη δουλειά στο μύλο ---Πατέρα, σε σέβοµαι πολύ, µη θυμώνεις όµως. Άκου τι θα σου πω κι ύστερα αν είναι να µου θυμµώσεις, δείρε µε κιόλας. Τώρα όµως ἁάκουσέ µε. --Για λέγε να δούµε τούτο το σοβαρό που είναι για να σταματά τις µυλόπετρες. ---Πατέρα, ο καπετάν Κανάρης, είναι στο λιµάνη της Ασπρόβρυσης. Γούρλωσαν τα µάτια του Χατζηλία, άστραψαν ύστερα κιη Φωνή του βουβάθηκε. Κοιτούσε το γιο του και στεκόταν στήλη άλατος απέναντί του. Το παιδί τον κοιτούσε κι αυτό και µάντευε το ξαφνικό του πατέρα του. --Πατέρα, ξανάπε ο Θεοχάρης, αυτό που άκουσες είναι αλήθεια. Τον είδα µε τα µάτια µου, µιλήσαμε και ζητά να σε δει απόψε. Ο Χατζηλίας έκατσε στο σακκί µε το σιτάρι που βρέθηκε πιο κοντά του. Ο Θεοχάρης λέξη προς λέξη του ιστόρησε το καθετί απὀ την ώρα που είδε τα καράβια ως τη στιγµή που σκέφτηκε να κόψει το νερό για να φύγει ο Χασάν Κεπήρ απὀ το μύλο και να μπορέσουν να δράσουν. Του είπε ακόµα και για τ’' άλλα που ήξερε και πως τα κράτησε μυστικά στην καρδιά του. Ο Χατζηλίας έγειρε το κεφάλι ανάµεσα στα πόδια, το πήρε µε τα δυο του χέρια λες και το στήριζε πιο καλά έτσι που το βάραιναν τώρα τόσο σοβαρές σκέψεις κι έµενε εκεί για κἀµποσή ώρα. Ύστερα σηκώθηκε, έκλεισε το μύλο κι έμειναν στα σκοτεινά οι δυο τους. Τούτη την ιερή ώρα, ο Θεοχάρης ένοιωθε να μεγαλώνει και ο πατέρας του να βαραίνει γιατί έπρεπε να πράξει σωστά. Πολύ σωστά. Μια λέξη, µια στραβοτιµονιά και πέφτουν κεφάλια. Ο τόπους κινδυνεύει και το αίμα θα κυλήσει αυλάκι. Όνειρα κι ελπίδες πάνε χαμένα και όλα γίνονται συντρίµια. Πιο πολύ όµως πρέπει να σκεφτεί και τον άνθρωπο που αψήφησε ζωή και κινδύνους και άραξε στην Απρόβρύση για το µεγάλο σκοπό. Πρέπει να κάµει ό,τι είναι να κάµει χωρίς κίνδυνο, και να φύγει όπως ήρθε δίχως τρίχα της κεφαλής του να λείψει. Η Πατριδα τον χρειάζεται κιο αγώνας θέλει ψυχές σαν κι αυτό να τον δυναµώνουν. Πρέπει λοιπόν να πράξει µε πολλή προσοχή δίχως να κινδυνέψουν ζωές. Ό,τι θα κάµει πρέπει να το κάµει χωρίς κανένας Τούρκος να υποψιαστεί το παραμικρό. Ο Θεοχάρης κοιτάζει τον πατέρα του κι αµίλητος περιμένει τι θα του πει. Θα κάµει ό,τι τον προστάξει. Με τα µάτια του ρωτά, κι αυτός για την ώρα σιωπά. Κάποια στιγµή όµως, ο Θεοχάρηςστον άκουσε να του λέει σχεδόν Ψιθυριστά: --Πρέπει να ειδοποιήσουµε και τους άλλους. ---Είμαι ἑτοίμος πατέρα, να πάω όπου µου πεις. ---Φρόνιμα όµως παιδί µου, αθόρυβα, Χωρίς πολλά λόγια καὶ µε πολλή προφύλαξη. Ο τόπος κινδυνεύει, όλοι µας κινδυνεύουµε. ---Το ξέρω είπε ο Θεοχάρης. Θα προσέχω. Πες µου που να πάω και τι να κάµω. ---Να πας πρώτα στον Παπα-Χριστόδουλο και να τους πεις όσα είδες κι άκουσε κάτω στην Ασπρόβρυση κι ύστερα να έρθει εκεί που ξέρει µε ό,τι μπορέσει. Ο καπετάνιος δεν πρέπει να φύγει µε άδεια χέρια. Ύστερα θα πας στον Κυριαζή, τον Ευθύμιο, το Σοφοκλή, το Χ’Αντωνά, το Γιακουμή, το Χριστόδουλο του Χ΄κυριακου, το Χρύσανθο της Αγάθης και να τους πεις απόψε την ώρα που το φεγγάρι θα ψηλώσει τρία καντάρκα, να μαζευτούμε εκεί που ξέρουν. Μην τους πεις όµως τίποτε άλλο. Μόνο πως είναι ανάγκη να εἶναι όλοι εκεί. Για την Ασπρόβρυση σ’ αυτούς ούτε κουβέντα. ---Εντάξει, πατέρα. Φεύγω. --Και είπαμε, φρονιμάδα και λόγια λίγα. --Το ξέρω. Καλή αντάµωση. --Στο καλό παιδί µου, ο Θεός βοηθός. Βγήκε απὀ το μύλο ο Θεοχάρης και τράβηξε για τον ΠαπαΧριστόδουλο. Τα κουβέντιασαν κι ύστερα πηγε στους άλλους. Έδωσε το µήνυµα όπου έπρεπε και γύρισε στο σπίτι ανάλαφρος σαν να µην έκανε τόσες στράτες σήµερα. Σα να µη κουβάλησε τόσα σακιά στο μύλο. Η έγνοια της αποστολής, η αγωνία για την αποψινή σύναξη, και πάν᾽ απ’ όλα το υπέροχο μυστικό που κουβαλούσε µέσα του, το ακούµπηµα σε νέες ελπίδες για καλύτερες ώρες για τον τόπο, τον ξαλάφρωσαν και του ᾿διναν φτερά στα πόδια. Βρήκε τον πατόρα του στο σώσπιτο να µιλά µε τη μάνα του. Ύστερα την είδε που άνοιξε την κασέλα και προσεκτικά έβγαλε δυο ταϊστά σεντόνια, ένα δίψητο µε κροσιέ, τρία κουκουλάρικα, έξι µαξιλαροθήκες µε κεντητή κεφαλαριά και δυο ολομµέταξα σεντόνια που έτρεµαν στο άγγιγµα του χεριού. Είδε ύστερα τη µάνα του να τα τυλίγει στον µποξιά, να τα σταυρώνει και να τα δίνει στον πατέρα. ---Τα είχα για την προίκα της Ελένης µας, µα χαλάλι στο σκοπό που πάνε τώρα. --Άλλοι δίνουν τη ζωή τους, γυναίκα, γί’ αυτό το σκοπὀ. Εμείς µονάχα τούτα τα άψυχα, Μακάρι να πετύχει ο σκοπός µας και προικιά να θέλει η Ελένη µας... ---Αμήν Χατζηλία, αµήν. Ποιος δεν το θέλει. --Σε βλέπω κατσουφιασµένη όµως. Μήπως... λυπάσει που τα δίνεις αν είναι έτσι καλύτερα να τα βάλεις στη θέση τους. ---Τι είναι τούτα που λες Να, µια στενοχώρια µε βαραίνει τούτες τις µέρες. Ἑνα σφίξιµο µε κρατά εδώ στο στήθος, Δε ξέρω τι έχω... Ο Πατέρας δεν είπε άλλες κουβέντες. Πήρε τον «ποξιά», βγήκε ἀπό το σώσπιτο και κάθισε στην αυλή. Ἡθελε να συμμαζέψει τις σκέψεις του και έπρεπε να ναι µονάχος. Τούτες τις ώρες ο πατέρας δεν ήθελε να τον ενοχλούν ούτε µε τις κουβέντες µα ούτε µε την παρουσία τους. Ο Θεοχάρης και η µάνα του ξεµάκρυναν απ’ εκεί και τον άφησαν να σκεφτεί, να ονειρευτεί, να αποφασίσει. Αυτός ήξερε τι έπρεπε να κάμει. Πάντα ήξερε... Ό,τι κι αν ἐκαμνε, ἦταν το πιο σωστό που έπρεπε να κάμει... Όλοι του εἶχαν εμπιστοσύνη. Όλοι... ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΗΑΛΑΟΥΛΕΟΈΗΚΕΡΥΝΕΕΛ 90 « Σε (δε του Τζα/δ/οῦ Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο και πρόσεξε την λέξη που φαίνεται κάτω από το τόξο. 1. Γύ αυτήν σγωνίζονται οι Ἑλληνες όποτε τους χρειάζεται η πατρίδα. 2. Η ψηλότερη κορυφή του Πενταδακτύλου. 3. Λουλούδια που φυτρώνουν στις πλαγιές του Πενταδακτύλου και έχουν γίνει το σύμβολο της δ επιστροφής. Δ. Οι Ελληνοκύπριοι που έμειναν στην σκλαβωμένη γη µας, παρά τις δυσκολίες που περνούν απὀ τον Τούρκο κατακτητή. 5, Βρίσκεται κτισμένο στην ανατολική πλευρά του λιμανιού της Κερύνειας και το έκτισαν οι 5 Ρωμαίοι ἡ Βυζαντινοί 6. Αυτός που βρήκε το Ελληνικό καράβι στα 6 αγαπημένα νερά της Κερυνειώτικης θάλασσας είναι ο Αντρέας..........ι-ιιιιιι.. , 7. Στην Αρχαία Λάμπουσα βρίσκεται το Μοναστήρι της Παναγίας της 8. Έτσι λεγόμαστε απὀ τόε που οι Τούρκοι µας 9 ξερίζωσαν απὀ τους τόπους µας. 9. Όταν υπάρχει αυτή οι άνθρωποι ζουν ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 4 Ἱιθιο Ὅι ἹιΜ ευτυχισμένοι, αγαπημένοι και προοδεύουν στη ζωή. ΑΒ ΘΦΝΦΦΨΕΨΦΨΕΘΝΨΔΦΑΕΝΨΝΕΑΕἘΕΦΨΕΦΑΕΕΘΑΝΑΘΑΕΑΕΘΗΑΑΣΦΑΕΦΜΗΟΗΦΑΗΕΨΗΦΑΕΜἎΗΡΟ ΕΠΑΦΗΣ ΦΠΗΕΘΗΕΗΑΕΕΣΟΕΕΤΣΤΕΑΕ ΝΕ 8 8 Ὁ ϐὃ Λάπηθος Λάπηθος θαλασσινή κι ωραία θα σε χω µες στην καρδιά µου κι ας είσαι σκλαβωμένη... θα σου δώσω ένα χέρι. Κι οι βάρβαροι οι Τούρκοι που το πὀδι τους πατούν, θα πληρώσουν θα το δεις, και θα ευχαριστηθείς. Κάνεις υπομονή πολλή το ξέρω. Και εγώ αυτό θα κάνω Μέχρι να ρθει αυτή η µέρα που θα διώξουµε απὀ την Κύπρο τους βάρβαρους τους Τούρκους και ο κόσμος κι όλη η Κύπρος θα χαρεί! Πολίνα Μανόλη Τ. Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών Γ2 Λάπηθος Όμορφη πόλη Λάπηθος καμαρι της Κερύνειας Πόσο θα θελα να σε δω την εκκλησιά να ασπαστώὠ της Αχειροποιήτου. Ὅμορφη πόλη Λάπηθος καμάρι της Κερύνειας Ἐχεις στο µοναστηρι σου το Αγιο Μαντηλι σου απ΄ τον (ηστευ Χριστό. Ὅμορφη πόλη Λάπηθος, καμάρι της Κερύνειας Την Παναγιά παρακαλώ το θαύμα της να κάνει να ελευθερωθείἰς και πάλι. Εμανουέλλα Πέτρου Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών, Γ2 Προσευχή για τη Λάπηθο Θεό µου σε παρακαλώ θα θελα πολύ να δω τη Λάπηθο µας πάλι µε την πρασινάδα τη µεγάλη Αν κι οι Τούρκοι την σκλαβώσαν καν᾿ την πάλι λαμπερή να την πνίξει το ωραίο και να ελευθερωθει. Αστέρω Τουμµάζου Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών, Γ2 Λάπηθος Λάπηθος µου όµορφη με τα πράσινα σου δάση. τα ὀμορφα λουλούδια σου τα ροζ, τα κὀκκινα, τα κίτρινα. Την ὀµμορφη σου θάλασσα, με τα ψηλά βουνα και δίπλα σου τον Πενταδάκτυλο καιτα ψηλά καµπαναριά σου. Τα όμορφα τα σπίτια σου, με τους πράσινους τους κήπους καιτις λεµονιες σου. Πόσο θα ήθελα να ρθω εκει στο τόπο που γεννήθηκα στο χώμα που µεγάλωσα... Αχ! Λάπηθος µου ὀμορφη πὀσο σε νοσταλγώ Να το ξέρεις θα ξαναγυρίσω. για να δω αν ἀλλαξες να δω αν οµόρφινες ακόµη πιο πολύ... Σάθθια Ιακώθου Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών. Γ2 Μια κούκλα πρόσφυγας «Το όνομά µου είναι Δέσποινα. Μια µέρα ο πατέρας της ζωής της φώναξε. Εκείνη η µέρα ήταν του 1974. Η Ζωή έτρεξε και µου κόπηκε το ένα χέρι. Προσπάθησε να το πιάσει αλλά της φώναξαν και έτρεξε. Όπως βλέπετε το ατύχημα που έπαθα ήταν ότι µου βγήκε το χέρι. Είδα ότι ο παππούς της Ελένης πέθανε. Ακόμα ότι η γιαγιά της έκλαιγε και έλεγε: «Δεν φεύγω εγώ». Η Ελένη έκλαιγε και αυτή και έκλαιγε και η Ζωή. Μετά απὀ την προσφυγιά µέναμε σε ένα τσαντήρι.Τώρα µένουμε σε ένα συνοικισμό. Η Ζωή µε έβαλε στο κρεβάτι της. Σκέφτομαι το χωριό µε τις πορτοκαλιές και τη γιαγιά της Ελένης. Νιώθω ότι ακόµα εἰµαι στο χωριό. Ελπίζω ότι θα γυρίσουμε στο χωριό και θα βρούμε το χέρι µου. Η Ζωή θα µου το κολήσει. Στο χωριό ήταν οι πορτοκαλιές και οἱ μηλιές. Ἠταν ολόκληρο περβόλι. Βλέπω τη Ζωή να κλαίει από µέσα της και κάτι λέει. Θυμάμαι τη µαµά της που µας έδινε κουλουράκια. Τώρα θα φύγω γιατί µε χρειάζεται η Ζωή να καθαρίσουµε το κρεβάτι ὀπου θα µε βάλει για στολίδι». Αστέρω Τουμάζου Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών, Γ2 Τι λέει ένα κυκλάμινο από τον Πενταδάκτυλο “Γεια σας. Είμαι ἕνα µικρὀ κυκλάμινο στις όχθες του Πενταδάχτυλου. Θέλω να σας μιλήσω. Βλέπω απο µακρυά την όμορφη Κερύνεια. Τα όμορφα σπίτια είναι έρηµα. Αχ’ πόσο αναστενάζω. Πεθύµησα όσο ποτε άλλοτε τα παιδάκια που όπαιζαν ξέγνοιαστα στους δρόμους που Οµόρφαιναν τη φύση. Το πανέμορφο λιμανάκι με τα κρύα νερά του δεν το επισκέπτεται κανένας. Μόνο τα πολεμικά πλοία των Τούρκων. Οι πανέμορφες και πέτρινες αυλές γόµισαν αγριόχορτα. Τα δέντρα πεθυµησαν να δουν την Κερύνεια ελεύθερη. να ζωντανεύει. Φοβάμαι Οτι θα με πατήσει µε τα χοντροπάπουτσα του που βρωμάνε. Αντίο σας και συντομα λευτεριά στην Κύπρο». Πολίνα Μανόλη Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών, Γ2 ΗΑΡΙΙΡΑΜΙΑΝΟΣ5 ΕΝΤΕΕΡΗΙδΕΣ ΙΓΤΡ Πρωτοπόροι από το 1980 στο τοµέα της Γεωργίας, Ανθοκοµείας και Λαχανοκομίας. Προμηθεύουμµαι τα καλύτερα υλικά σε ποιότητα και ΤεχνΟλογΙα. ΔΙΚΤΥΑ ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ | ΓρλὰξΟ νο σον το απ. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Η µεγαλύτερη ποικιλία δικτύων στην Κύπρο. 9 θερμοκήπια: ΕΙοἰαίΓ Γαλλίας ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Ρὐ0ιἱ05 Γαλλίας 9 Δίκτυα Σκιάσεως από 2036 µέχρι 1003 “Τουνέλια 4μ μέχρι 9,30μ πλάφς 5 ος τση 5 90-20-20 -ε Ιχν. φ Δίκτυα για Ανεμοθραύστες Ὁ. «Μυ[ίςρᾶη ϐµ και 9, θ0μ ον ας ο, » 14-30-15 -ε Ιχν. 9 Δίκτυα περιφράξεως « Νάῦλον: ΡΙΟΣΥΠ Ρο/γᾶπε Γαλλίας ς ο οᾶ τν ἕσ ὡ 9 18-6-26 -- 2Μ00 -εἰχν. ο Δίκτυα συλλογής ελιών και άλλων καρπών -πολυετές 4 χειµώνες/8 -- κ κνονκκοοκις απο σωωρπµκτ.ἳ 1-0 -24 - 2ΜΘΟ -ΕΙχν. 9 Δίκτυα προστασίας φρούτων από πουλιά -πολυετές σύνθετον (ΤΠσοιΙΟΠ) θερμικό »6-21-36-- 2Μ00 -εἰχν. ο Δίκτυα ΑΛΕΥΡΩΔΗ για την καλλιέργεια καλοκαιρινής αγγουριάς «Τέλες για επιδιόρθωση Νάῦλον «24-12-12 και ντομάτας 9 Αλουμίνιον κλίπς για στερέωση Νάῦλον 9 14-7-16 -- 1,9ΜΟΟ(Σ.Ρ.Φ.) ο Δίκτυα Προϊμάδας για µπάµιες, καρπούζι, πεπόνι, φράουλα 9 Αερόθερµα: 5ῦ,000, 80,000, 120,000, Κ οᾶἰ «πάγους ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΗΟΣΥΝ Αγγλίας ΣΠΟΡΟΙ 5 Νάῦλον Δεξαμενών ΗΙΒΟΡΗΟ5: Υγρό λίπασμα για αύξηση του 9 Ανθέων - ΒΕΠΑΗΥ για επαγγελµατίε αριθμού και βάρος κονδύλων πατατών φ Λαχανικών νι Ανθέων μα οραααόομὂό ΡΑΒΔΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΙΩΝ ΝύΤΗΕΙ: Ιχνοστοιχία για αύξηση της ποσότητας 9 [ρασίδια διαφόρων ποικιλιών για όλες τις εποχές Ηλεκτροκίνητα Ραβδιστήρια ΕλΙών. και για καλύτερη ποιότητα καρπών Οπωροφόρων δένδρων, Κωνοφόρων, θάμνων Εργάζονται µε μπαταρία αυτοκινήτου ή µε µικρή ΕΕΒΒΙ-ΟΗΕΙ: Χηλικός σίδηροσ ΕΕ-ΕΡΟΗΑ 638 γεννήτρια 12/9. ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ Ὅ.9 Πλαστικές γλάστρες για φυτώρια, απὀ:7 εκ. µέχρι 90 εκ. ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ Ολά τα είδη που χρειάζεται ένας κήπος ο Δίσκοι για προβλάστηση σπόρων και μοσχευµάτων 9 ΡΕΑΤΜΟΣΟ(Γερμανίας) 9 ΓΕΒΠΙ. ειδικά γλαστράκια τύρφης 9 (0ΜΡΟΣΙ( Ολλανδίας) Ειδικά για επαγγελματίες Τ.Κ. 5452, ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ 16Α, ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΤΗΛ. 02-46 55 21, ΦΑΞ: 02-46 52 12 | ΖΗΣΤΕ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΤΕ για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ θέµατα της Κύπρου, Ευρωπαϊκής Ένωσης / καθώς και Διεθνή. : αγγεῆίες της ιο 7 | ᾿ «ΜΑΚΕΚΕΤΙΝΩ» σας δίνουν ι Ἶ ϱὲ ἴ κ... «δὲ κο, ας λος ολη Ὅτην ευκαιρία της άµεσης | ας ρα το στα Γι. ΕΣ Ες : πἠηροφόρησης της | '. αγοράς για προσφορές και | ευκαιρίες του σήµερα. Εφημερ] σος σληνενντλν ια δ α :. Οι ΜΙΚΡΕΣ και ΜΕΓΑΛΕΣ --υ-υ-ς : ο ὰς ᾿ Διαφημίστε στην «ΜΑΗΚΕΤΙΝΑ για να είστε µέσα στην αγορά, ΥΙατί είστε στο σωστό χώρο Της διαφήμισης. ΑΓΟΡΑΣΤΕ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΤΕ - ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΕ ΣΤΗ «ΜΑΕΚΕΤΙΝΑ» ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΕΚΕΤΙΝα Τηλ. 02-490559, 04-659100 - Φαξ 02-490649 2 ΗΕΛΑΦΥΛΟΤΗ κΕΙΥΝΕΕΑ οἱ ΡΙΨεΣ ΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 Τα Γεωγραφικά Τοπωνύμια Καμπυλή και η σηµασία τους στην διατήρηση της εθνικής µας παράδοσης Α Γρούπια Καστρόβουνος Μ Ξ Αλουπότρυπες Γυψοκάμινα Καφκάλα Μακκούλια Ξινίθθα Αμπέλια Καφκάλα της Μαλίχα Αππιδκιά Ε Πουλλούς Μάντρα ο Εληά Κουτσούλλα Κκιναροτόπια Μάντρες Όρος ποταμός Β Κλήμα Μαρκίν Βίνες Ζ Κουτσιούκ Νταγ Μαρκώτικα Π Βουνάριν του ζωνάρκα Μαύρη πέτρα Παίλια Τσιαούσιη Λ Ματσούκα Πατεμλή κ Λάκκος του Σαββή Ν Πλακούρα Γ Καζάφανα γιολού Λακκούρες Νικοχρής Πέτρα στητή ν συμβεί να φοβηθεί Αος πρέπει να του βκάλουν το φόον του. Προς τούτο παίρνουν εις το όνομαν του 11-13 σφαιρίδια κυνηγίου τα λεγόμενα καντρέδκια ἡ τεµάχιον μολύβδου και το βάλουν σε δοχείο µε νερό εἰς το οποίο ου ο. Ἡν «Ο Φόθος» Αφήγηση από τον Χριστάκη Νικολάου Κωλέττη (τηλ. 303112) Προσφυγικό Σωματείο «Κάρµμι» Τα έµαθε από τη µητέρα του Αγγελού που έθγαζεν τον φόθον στους χωριανούς βάλουν αργυρόν νόμισμα ἡ κόσµιµα και στρέφει το παιδί προς το µέρος που τρέχει, το σταυρώνει εις το όνοµα εις την κεφαλήν αυτού που δηλαδή που δύει ο ήλιος και Του Πατρός καιτου Υιούκαι εφοβήθει. λέγειτην εξής ευχή: του Αγίου Πνεύματος τρεις [Παίρνει τα σφαιρίδια ή τον «Παναγία Θεοτόκε φορές). Ἅγιε Ξορινέ που µόλυβδον και τα λειώνει Κεχαριτωµένη σαν τρέχεις ξορίστεις που τη µανα σου επάνω εις τη φωτιά και τα και πας στον Μονογενήν σου, σαν τρέχουν τα άστρα, σαν τρέχει το φεγγάρι, σαν τρέχουν οι βρύσες οι κατανάτολες, σαν τρέχουν τα νερά, σαν τρεχει ο ουρανός µε τα άστρα έτσι να τρέξει και το κακόν απὀ τον δούλον σου, ή τη δούλη (τάδε) του Θεού εις τα άγρια ὀρη και τα άκαρπα ξύλα (φυσά τρεις φορές) και τζις που τον τζύρη σου και τα ὃκυό σου αέρκια έτσι να ξορίσης τζιε το πάσα κακὀ απὀ το δούλο ἡ δούλην του Θεού (τάδε), εις τα άγρια όρη τζιε τα ἀκαρπα ξύλα, φυσά τρεις φορὲς και πάλιν τρεις και το σταυρώνει εις το όνοµα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έπειτα παίρνει μαντήλι κόκκινον και το τοποθετεί χύνει µέσα εις το δοχείο του νερού. Από το σχήµα το οποίον λαμβάνει ο Ψυχομένος μόλυβδος, εξάγει συμπεράσματα περί της αιτίας του φόβου. Έπιετα καθίζει τον τάδε και θέτει το κόκκινον µανδήλιν επάνω εις τα γόνττά του. Λειώνει και πάλιν τον μόλυβδον και τον χύνει εκ νέου στο δοχείον το οποίο κρατεί επάνω απὀ το ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΛΗΔΑΡΟΣ ΛΤΑ Σκλήδρος Νο.] Λυθροδόντας Φίλιου Τσιγαρίδη 4, τηλ. 949995 Σκλήδρος Νο. 2 Πέρα Χωρίου Νήσου, Αρχ. Μακαρίου Γ’ 19, τηλ. 5293677, 09-582261, δρόµος Πέρα Χωρίου - Δαλιού Χονδρικές και Λιανικές πωλήσεις όπλων - ΕΙορεΓ - Αεροόόλων - Φυσιγγιών και ότι ενδιαφέρει τους κυνηγούς και Τα σκυλιά τους [ο λάδι ποὺ (οιάέσία! ΕΧΤΗΒΑ ΠΑΡΘΕΝΟΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 0.156 Η «ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ» ΠΟΥ ΓΙΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΤΙ: ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1996 ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 0.196 ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΧΤΗΑ (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ) ΠΑΡΘΕΝΟΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 0.15ο για ΤΠ υγεία ὅας Καὶ ΤΠ Καβδιά ὅας κόκκινον ύφασμα, το οποίον είναι εις τα γόνατα αυτού που έχει φοβηθεί. Αφού στρέψει το άτοµο που έχει φοβηθεί προς Ανατολάς θέτει επάνω εις την ράχην του το κόκκινο ύφασμα και Χύνει και τρίτην φοράν το μόλυβδον εις το δοχείο µε το νερό του οποίου πλένει Πεύκος Ψαθαρωτός Σ Σαράγια Σαχλαμπάδες Σκοτεινή Συκαμιά Ττ Ταβισιάν Μαντρασί Τολάπ Ἱερεσί τέσσερα σηµεία του σώματος του φοβισμµένου κείµενα σταυροειδώς (χέρια, πόδια, ράχιν και ομφαλόν) και δίδει και εις τον φοβισμένον να πιεί τρεις φορές, Παίρνει . κατόπιν πέντε φύλλα ελιάς της εκκλησίας και αφού τα διαβάσει τρεις φορές µετες Τσιουκκουρλού Τεππεσί Τράχωνας Τρουλλί Τρουλιά Χ Χωριάρηες πιο πάνω ευχές, τα βάζει σε αναμμένα κάρβουνα και καπνίζει το φοβισμένο και αφού τον διατάξει να τρέξει προς Ανατολάς χύνει κατόπιν του όλο το περιεχόµενο του δοχείου». Άλλοι παίρνουν ψωμί, ἆλας, ροδόσταγµα και τα βράζουν επάνω εις τη φωτιά. Αφού διαβάσουν τες πιο πάνω ευχές, βάλλουν το Φφοβισμένο να πηδήσει τρεις Φορές επάνω απὀ τη φωτιά και τον διατάσσουν να τρέξει και χύνουν κατόπιν του το περιεχόµενο του δοχείου το οποίο σχηματίζει καθώς πιστεύεται την εικόνα του πράγματος, το οποίον προκάλεσε το φόβο. οι ΑΠΟΟΗΚΕΣ ΒΑΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ!!! 6 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟΥ από 52 το τ.μ. ϱ ΠΑΤΩΜΑΤΑ, ΜΟΝΟΚΟΤΟΥΡΕΣ (Εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) απὀ {3 το τ.μ. ϱ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Μπάνιο, αποχωρητήριο, νιπτήρας) απὀ 51950 το σετ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΤΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ Επι ἑκερδε/τε Τς οτοδηκε» µιᾶς ήμερα!!! ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Οδός Καλαμών, Στρόβολος, τηλ. 02-483126 ΛΕΜΕΣΟΣ: {95 Αγ. Φυλάξεως ( υπεραγορά ΒΗΧΑΣ), τηλ. 05-371999 ΛΑΡΝΑΚΑ: Οδός Λιον. Σολωμού, (πίσω απὀ παλαιό Σργοστάσιο ΒΙΑΛΚΟ), τηλ. 04-665090 200 µέτρα απὀ την [ο ο τν ο) - ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» ΠΛ χΧλώτ ΠΠ νι] ΜΜ ΕΠ Ν ΙΙ Αα | Α Ε ΗΕ Ν Ε Ρ Δ Α ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 9 ΕΤΟΣ 249 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 24909 ΤΙΜΗ 390 ΣΕΝΤ Στις 26/2/1997 µέσα απὀ ένα οδοιπορικό ξένων και ελλαδιτών δημοσιογράφων στα κατεχόμενα είδαµε ξανά ζωντανά τις καταστρεµµένες και συληµένες εκκλήσεις µας, ακούσαμε την φωνή του Χότζια να ακούεται µέσα απὀ τους συληµένους ναούς µας. Είδαμε έστω και στιγµιαία πως οι ηρωίκοί εγκλωθμισµένοι µας προσπαθούν να κρατηθούν στην πατρική γη παράτις αντιξοότητες και την συνεχιζόμενη θαρθαρότητα του Αττίλα και των Τούρκων κουθαλητών. Ακούσαμµε τη δασκάλα στο Ριζοκάρπασο να στέλλει κυκλάµινα απὀ την Καρπασία στην Ελλάδα µε τα λόγια «Μην μας ξεχνάτε». Ακούσαμε το μικρό Ριζοκαρπασιτόπουλλο «να θέλει ελευθερία, δάσκαλο και όλους τους συγγενείς του». Σφίγγεται η καρδιά για ακόµα µια φορά και δυναμώνει η αποφασιστικότητα µας να αντέξουμε καινα πολλαπλασιάσουμε τις προσπόθειες µας για την ανάληψη επιτέλους ενός αντικατοχικού απελευθερωτικού αγώνα που θα δηµιουργήσειτις προὐποθέσεις για ανατροπή των τετελεσµέων της Τουρκικής εισθολής και κατοχής. Είναι καιρός οι Κρατούντες που έχουν υποταχθεί όπως δείχνουν οι πράξεις και τα έργα τους, στα τετελεσμένα της Τουρκικής κατοχής καθώς και στις υποδείξεις των ξένων οἱ οποίο! µεθοδεύουν την γοµιµοποίηση των τετελεσµένων, να ακούσουν την φωνή από τα κατεχόμενα που ζητά ελευθερία. ζητεί ελευθερία όχι συνέχιση της κατοχής κάτω από τον παραπλανητικό μανδύα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η αθώα παιδική φωνή από τα κατεχόμενα ούτε συµπολίτευση, ούτε αντιπολίτευση κάνει ούτε κομματικό χρώμα έχει. Αποτελεί την γνήσια, την αγνή φωνή του Λαού ολόκληρου που ζητεί ελευθερία που είναι το µόνο εχέγγυο για το μέλλον. Αποφάσεις του Ανώτατου Συµθουλίου της «Αδούλωτης Κερύνειας» Σε έκτακτη συνεδρία του, στη Λευκω- σία, στις 15/2/97,το Ανώτατο Συμθούλιο του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» αφού μελέτησε τις πολιτικές εξελίξεις και αξιολόγησε τις δημµιουργούμενες προοπτικές αποφάσεις και διακήρυξε τα ακόλουθα: Εθνικό Θέμα 1. Οιπρόσφυγες από την Επαρχία Κερύνειας οπουδήποτε και αν εμωρίσκονται σήµερα σκορπισµένοι εξακολουθούν να έχουν το νου τους στραμμένο στον Πενταδάκτυλο και στην κατεχόμενη Επαρχία τους. Δεν ξεχνούν και δεν κουράσθηκαν από το χρόνο. Σταθερά απαιτούν αγώνα για απελευθέρωση των κατεχοµένων εδαφών µας για να επι- στρέψουν ελεύθεροι άνθρωποι και αφεντά- δες στα σπίτια και στις περιουσίες τους. 2. Απορρίπτεται κάθε προσπάθεια η οποία άµεσα ἡ έµµεσα θα οδηγεί σε λύση η οποία θα µας εμποδίζει να επιστρέψουµε στα σπί- τια καὶ τις περιουσίες µας. 3. Απορρίπτεται κάθε λύση µε την οποία οι Κερυνειώτες θα καταντήσουν πολίτες δεύ- τερης κατηγορίας, όμηροι στην Τουρκική βουλιµία, µε περιορισμένα Ανθρώπινα και Πολιτικά Δικαιώματα, πράγµα που θα συμβεί µε µία λύση Διζωνικής δΔικοινοτικής Ομοσπονδίας. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ Τιμούμε την µνήµη και την θυσία σου Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, όπως και όλοι οἱ άλλοι αγνοί πατριώτες, τα αγνά παιδιά του Λαού, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση της Κύπρου. 40 χρόνια µετά, σε θυμούμαστε αθάνατε Γρηγόρη Αυξεντίου και εμπνεόµαστε απὀ την αυτοθυσία σου για την ελευθερία της πατρίδας µας, Σε θυμόμαστε Γρηγόρη και νοιώθουµε µεγάλο το βάρος της θύμησης σου αφού η πατρίδα µας, για την ελευθερία της οποίας αγωνίστηκες και θυσιάστηκες είναι σήµερα υπό ηµικατοχή από Τούρκους εισβολείς. Υποσχόμαστε, Γρηγόρη Αυξεντίου ότι θα σταθούμε αντιμέτωποι σε νοθες λύσεις που δεν θα βιώνουν το δικό σου όραμα για ελευθερία και τα δίκαια του Λαού µας και θα προδίδουν την θυσία και τους αγώνες σου. Η Γυναίκα της Κύπρου Το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» µε την ευκαιρία της ημέρας της γυναίκας (8/4/97] τιµά την γυναίκα της Κύπρου και της συµπαραστέκεται στον αγώνα για ίσα δικαώματα - για δικαιοσύνη - για ειρήνη. τιμάται Ιδιαίτερα η πρόσφυγας γυναίκα, η Μάνα και η Σύζυγος των αγνοουμένων µας, οι οποίες µέσα στις τραγικές συνθήκες που δημιούργησε η Τουρκική Εισθολή και κατοχή αγωνίζονται και μοχθούν να στήσουν ξανά την οικογένεια και ταυτόχρονα αγωνίζονται! για την ανέυρεση των αγνοουμένων µας και για την επιστροφή στις πατρογονικές µας εστίες. Η χρυσή εποχή του έτους στην Κερύνεια. Λουλούδια, λουλούδια παντού. Στα θουνά, στους κάµπους, στους Με ποιο δικαίωμα:. ὉΟ πρόεδρος του κράτους, οἱ κήπους, στις ακρογιαλίές. :«Ὑπουργοί, οι θουλευτές όλοι έχουν ' δώσει τον όρκο να σέθονται και να ΄ υπηρετούν το Σύνταγμα της ο ο ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ το ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό Πρόθληµα φαίνεται να επιθεθαιώνουν όλο και πιο έντονα τους φόθους και τις ανησυχίες οι οποίες όλο και πιο πολύ εκφράζονται ανάµεσα στον Λαό ότι το Κυπριακό Πρόθληµα είναι ήδη λυµένο και συμφωνημένο και η τελική λύση αποκαλύπτεται! σιγά - σιγά κα! παράλληλα και µε τον χρόνο που αφήνεται να περνά κάποιο! ελπίζουν ότι θα γίνει και αποδεκτή. Όπως µε πολλά άλλα στοιχεία της λύσης, τα οποία σιγά - σιγά αποκαλύφθησαν κατά και- άλλα δυο βασικά στοιχεία της λύσης. ζεται διεθνώς, τώρα αφορά, ως ξεχωριστή οντότητα, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η εφημερίδα «Αδούλωτη. Κερύνεια», η Συντακτική Οµάδα και το Τµήµα Διαφημίσεων, προσκαλούν την Κυριακή 23 Μαρτίου στις 9. 30 Π. μ. όλους τους φίλους και συνδρομητές της εφημερίδας µας να παραστούν στο οδόφραγµσ του Λήδρα Πάλας για να συμπαρασταθούν στους συγγενείς των αγνοουμένων και όσων αγωνίζονται να ὄναφωτίσουν τους ξένους γιατη οποραμην κατοχή της. ΟΤΙΡΟΝ μας και την ρίσωσα της τύχης των αγνοουμένων µας. :Η εφημερίδα «Αδούλωτη. Κερύνεια» δ. α΄ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ οι ρούς, είτε ως εισηγήσεις τάχα προς συζήτηση, είτε ως τροφή για σκέψη, είτε ὡς Ιδέες κλπ, κλπ, έτσι και τώρα γινόμαστε μάρτυρες για Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρώπη που ήταν μέχρι τώρα υπόθεση της επίσηµης Κυπριακής Κυβέρνησης, της µιας και µόνης που αναγνωρί- κατά τους Εωρωπαίους, υπόθεση και των Τουρκοκυπρίων ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 ' Κυπριακής Δημοκρατίας. Και όµως : όλοι οἱ πιο πάνω διαθουλεύονται µε Σξένους για την ανατροπή του Συντάγματος το οποίο έχουν ορκι- ἰ :σθεί να υπηρετούν. Μάλιστα οἱ δια- ! θουλεύσεις προνοούν για ένα καθε- | στώς ρατσιστικό / διχοτοµικό που θα : προνοεί περιορισμούς σε Κρατικά και ! : Ανθρώπινα Δικαιώματα, Το οποίο θα ἡ «είναι πολύ χειρότερο από το υφιστά- ͵ ' µενο. {Με ποιο άραγε Δικαίωμα είτε ηθικὀ ᾿ είτε νοµικό Με ποια εξουσιοδότηση :Πώς είναι δυνατό η Κρατική µας | «υπόσταση η οποία θασίζεται σε ένα : Σύνταγμα (έστῳ και αν είναι και αυτό : αντιδηµοκρατικό και απαράδεκτο) να : 'προθάλλεται ὡς το θασικό µας στή- ΄ | ριγµα και ταυτόχρονα αυτή η Κρατική ΄ ἑυπόσταση να υπονομµεύεται συνθέµε- ' ἕλα απὀ το περιεχόµενο των διαθου- | ἳ λεύσεων που γίνονται ἱ μαι μέώναακώρω λα. αλιικώμαώώκ νεοφι φις :Ερωτήματα θασανιστικά, ερωτήματα ἱ ' ἅπου χρειάζονται άµεσες απανπήσεις, ἁφεκιαβνσ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΘΕΣΕΙΣ Πολιτική#Κυπριακό 3p
«Ο Φόβος» 2p
ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ 2p
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 1,4p
Με ποιο δικαίωμα 1p
Η Γυναίκα της Κύπρου 1p
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ Τιμούμε την μνήμη και τη θυσία σου 1p
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Κυπριακό 31p
Η Σελίδα του Παιδιού 30p
Το μυστικό 29p
ΠΟΙΗΣΗ 28p
Πόσο παλαιά είναι τα καινούργια λάστιχα στο αυτοκίνητό σας 26p
Πρόδρομος δυο χωριστών κρατών η χαλαρή ομοσπονδία Κυπριακό 25p
Οι γκρίζες περιοχές της κατοχής 24p
Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ «ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ» Κυπριακό 23p
ΕΥΡΩΠΗ ή ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 22p
ΤΡΙΩΔΟ 19p
ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ Πολιτική 18p
Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 17p
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Κυπριακό 15p
Αγωνιστική Καλλιτεχνική Εκδήλωση ΠΟΕΔ Κερύνειας Πολιτική#Δημόσιος Τομέας#Τοπική Αυτοδιοίκηση#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 14p
Εκδήλωση για τους Εκπαιδευτικούς της Επαρχίας Κερύνειας Πολιτική#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 12-13p
Οι εκ του Σύνεγγυς Συνομιλίες Κυπριακό 11p
Πόσο αντικειμενική είναι η Ευρώπη έναντι της Κύπρου Κυπριακό 11p
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Κυπριακό 10p
Μαζί με τις γυναίκες του Οδοφράγματος 9p
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Κυπριακό 7-9p
«ΣΤΗ ΓΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΕΝΝΗΣΕ» Πολιτική#Δημόσιος Τομέας#Πολιτισμός 5-6p
Αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου της «Αδούλωτης Κερύνειας» Πολιτική#Κυπριακό 1,4p
ΑΔΟΥΛΩΤΑ 1p