Back

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ, 1946-11-11

αν η Πα ο ΙΙ πτῃἩ πα πι ἹπαἽᾳ | ο Μ ας ας 3 ο ἐς τα να τς - ἁ ν νο ο σον ο ος) κ 'Ὑπεύθυνος: Μ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΡΔΩΟΜΑΔΙΑΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΓΙΗ | ΚΑΙΤΠΑΛΙΝΟΙΦΤΩΧΟΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΓΙΑΤΙΚΗ “ΦΙΛΙΑ” ΤΟΥ Καὶ πάλιν οἳ φτωχοπρόδροµοι καὶ πυργοδεσπότες τῆς ἐρῆκαν τὸ γάντσο ᾿Αρχιεπισκοπῆς καὶ γαντζώθηκα» γιὰ νὰ συνεχίσουνε τὸ ἔργο τῆς προδο- σίας τους. Προχτὲς θά τοὺς ἕνευνε ὃ Τσσλδάρης, χθὲς θὰ τοὺς κουνοῦσε τὸ μαντήλι τὸ φὐρεῖν ὄὂφφις, σήµερα ἔρχονται οἳ μάγοι μὲ τὰ δῶρα γιὰ νὰ τοὺς συμβουλευτοῦν καὶ νὰ τοὺς δεί- ξουνε τὸ δρόµο. Καὶ καθυστεροῦν καὶ ἀναβάλλουν διαρκῶς. Ἀαὶ µεσ τὴν ἀναξολήν τους πάντα ζητοῦν νἁἀ 6ρε- 6 λαὶ κάποιο ριζιμιὸ λιθάρι γιὰ νὰ ταμπουριασθοῦν ἀπὸ πίσω, γιὰ νὰ κρα- τήσουν τὰ προσχήματα. Γιὰ νὰ µπο: ροῦν-- ὅπως νοµίζουγ- νἀ κοροϊδεύουν τὸ Λλαὸ καὶ νὰ τοῦ παίζουν τὸν ἀγνὸ πατριώτη. Παίΐξουνε μὲ τὴ παίζουνε μὲ τὸ πυρωμένο μαζάνι τοῦ πατριωτισμὸ Λλαοῦ κας οἳ στεῖροι ἔνοικοι καὶ συνδαιτη- πύργου φωτα, φλεγόμεγνον ἀπὸ ιῶνες τοῦ ᾿Αρχιεπιοκοπικοῦ 5 τῆς σιωπ]ς. Πσίξουγε μὲ τὴν ἀγων-α τοῦ λαοῦ µας, ποὺ στέκεται πάνω ἀπὸ τὸ ξάραθρον στὸ ὁποῖον ἔχει πέσει Ἡ ἐπόβεσή µας καὶ στὸ ὁποῖο τὴ στο: χνουν πιὸ βαθειὰ οἳ πατοιῶτες τῆς φακῆς, ποὺ κορδακίδονται, παραφονυ- σκωμένοι ἀπ᾿ τὰ ἀποφάγια τοῦ πατρι:. ὠΐξεσμοῦ ποὺ πατάπιαν. ΠΓεοιιένουν τὸν Ἀερυνείας να τους σε τὶ περιμένουν Δανήτιδες καὶ Χ’΄’ 1 ς Σὸ νὰ μὴ ξέρουμε τὶ τοὺς ἔλε- πρέτίιει νὰ πάμουν, ου τοὺς 1 α λους. : ν Ν ΄ ἐτᾱ Δ υ ΄ γαν καὶ τοὺς ψιθύριζαν ἀπὸ τὴ θέω ποὺ ἐρισκόντανε γιὰ τόσο καιρό. Περιμένουγ... : Καὶ δίπλα κας τὸ μιδούρι ο τ 5 νοίγουν οἳ «φίλοι» µας ᾿Αγγλοι μι’ ᾱ- πάνω ἀπὸ τὸ κιβούρι μὲ τὸ φτιάρι στὸ χέρι οἳ ἰμπεριαλιστὲς γεκροβάφτες ἕ- νο 5 που α- ΓΠαύ- , στολὴ τῆς Πρεσβείας. ΞΕΝΟΥ ΔΥΝΑΣΤΗ τοιµοι νὰ ρίξουν τὴν τελευταα φτια- ριὰ στὸν τάφο τοῦ ἅγιου µας νεκροῦ, | καὶ παραδίπλα οἳ πατριῶτες τοῦ γλυ-:. . Ἠρθαν πιὸ ἰσχυρὲς οἳ ἁλυσίδες τῆς σκλαβιᾶς, πάνω στὸ ἅρμα τῶν «δεµάχρονων πλάνων» τῆς Κυθδέρνη- Ὄσης. Καμμιὰ συγκίνηση στὴν κούφια ς ἄπαρξη τῶν μµεγαλόστοµων πατρίω- ώτη. τῶν. Σὰν δοῦλοι, γεννηµένοι γιὰ δοῦ: Αὐτὸς εἶναι ὃ ρόλος τους. ᾿Αλόγ»: λοι ἔσκυψαν καὶ σκύέουν τὸ κεφάλι οτοι Σι) ἀσυγκίνητοι γεκροθάφτες τοῦ ' καὶ δέχονται τὶς καινούργιες ἆλυσέ- πιὸ τετιµημέγου γεπορῦ. δες. Ἰῆόνον οἱ αἰώνιες σαπουνόφου: Καὶ «εαμένον, Περιμένουν θεμα σκες τραξοῦν ἔξω ἀπὸ τὸ μέγαρο τὴ σμµένοι ἀπ᾿ τὰ ξεφτισµένα κπρόσοια μιᾶς | «διαμαρτυρία» τους μπαγιάτικης «φιλίας», τῆς φιλίας τοῦ | , , ἀφέντη µας. | Περιμένουν. Περιμένουν » 5 » . , .« 5 λων τι Έτσι ἔκαμαν κι ὁμφαλοσκόποι | φιλία. τῶν ”Αγγλα τοῦ παληοῦ καιροῦ. Σύγχρονοι Συµε- : Ἰσαμπάση τῆς βαρλές, αὐτῆς Τσαλδά- κοῦ νεροῦ μὲ τὸ στεφάνι στὸ χἑρι γιὰ νὰ στεφανώσουν τὸν ἄγνωστο στρατε- ν πα} Ἡ τὸ 9 ον απο ολ απο λ , , . ͵ , αθετὶ ει καὶ τὰ ὅριᾶ ὧν Στυλίτες ἀγωγίζονται στὸ μέγαρο 67 τσι τὸ τα ! ἔχ ν α 5 ὸ ο ῃ ͵ | ν τὰ φτάσει τὸ μαχαίρι στ' τῆς ᾿Αοχιεπισμοπῆς ν᾿ ἀναπαλύψουν | του χει πι φΦ ασει Ἐρ αχ ϱ ἳ Γφιόμκαλο. Κεἴνοι ποὺ τὸ νοιώθουν δὲν πόσοι ὄγγελλοι μποροῦν νὰ περάσουν : αν κ , τα μα οὲ ὅ ο ἀπὸ τὴν τρύπα τῆς ξελόνας. Εαἱ δὲν Περνάει ᾱ- . ν , μυ { ε 2 3 πὸ τὴ φύτη τῆς Εελόνας ὅ πόθος καὶ ἡ λαχτάρα τοῦ ὑπόδουλου Γι) ἀκονίζεται ἡ μύτη γιά νὰ µεταβλη- Κεῖνος ποὺ τὸ νοιώθει Καὶ δὲν πρέπει δὲν νά χιεπισκοπῆς. Ξ ς . εἶναι ὅ Λαός µας. : : , ἐπιτρέπεται ν᾿ ἀφίσει τὸ μαχαίρι περνοῦν ἄγγελοι ἀπὸ κεῖ. λσοῦ πας. ο ὴ περάσει τὸ ΜΟΜΚάΛΟ. : “ . ι ο πάρχει. Νά ξανοίξει τὸ θολωμένο δρό- αεον, 9ὔσες τα καμ Ἡ μς (ιο καὶ γα σποωςει με την τύταγια δύ- ῥῆ σὲ μαχαίρι ὃ κοπο. με- θαύριο θὰ μπηχτεῖ στὰ πλευρά τους. Πὸ Συνέδριον τῆς εἰρήνης τέλειω- σε. Καὶ τοῦ πατριωτισοῦ σπιαµαχοῦσαν κ. -) ὦξ ναιιή του τὴν εθνοήν ἀντιπροσωπεί- ζ ῶ α ὃν τιμηκέτο της δρόµο. Εαἲ τέλειωσε ἐνῶ οἳ μεγιστᾶνες ἃ σιόνω στ ἡ δυσοσµία ποὺ ἐμπέαπουν οἳ γνωστὲς 2αἳ , , ποέπει ν σαὖὔλαδες τῶν «υρίων» «ο ορ κ ὁ πομακρύνει ἀπὸ α.ῖ τὴν ἐθνικὴν ἄντι: Πρέπει νὰ τραθήξει μὲ καρτεροῦσαν τὸ Ξασιληᾶ μὲ τὴν Κύπορ στὰ χέρια, ι ὃ Μεσίας Γεώο: γιος μὲ καινούργια δεσμό γιὰ τὸν Ελ: ἠοῦε : προσωπτιειαν. τὸ κεφάλι φηλὰ καὶ τὰ χέρια στὰ διεθνῆ στανο2δούµια καὶ νὰ φωνά ἔει στεγτόρεια τὸ ὃ πήο της, ποὺ τὸ ματαπατοῦν ἀσύστολα μι ἀδιάντροπα, ἄλλοι πουφά. αὲ κιξ γερὴ πλωτοιὴ γιὰ τὴν Κύπρο. ἈΒουξάξηκαν οἳ ἐφ'- οἳ Πανυσανίες τῆς Ἀύπρου. ἀνέδαλαν τὴν ὅπο- οἳ ἀπὸ τὸ μέγαρον ληνικὸ λαὸ καὶ ἅλτες καὶ Εαὶ συζητοῦσαν κι᾽ σ σον σαπουνό- : ἄλλοι φανερά Ἡι Φουσκες ἐγαΐναν ἔξω τῆς φλυαρίας καὶ σπάξαν στὸν δέρα μι ἁκουγότανε ὃ µρότος τους. «Ἡ τώ ρα ἐλεύβεροι ἡ γ:ὰ χίλιο χρόνια σκλά- ' ξοι» ᾽ Μύριοι φτωχοπρόδροµοι | χωθῆτε στὸ καξούκι σας καὶ μετρᾶτε - -- -.--- : ὅσον καιρὸ θέλετε τοὺς ἀγγέλους που - : , - περνοῦν ἀπὸ τὴν τοῦπα τῆς Γραφεῖα: Ὁδὸς Λήδρας,10 ΗΑΓΚΥΗΠΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΙΜΗΙ 1 Γρ. ΤΗΣ ΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΠΙΗΗΙΗΜΟΙΙΗΙΙΗΗΙΗΝΙΗΡΗΙΜΜΙΗΜ ΙΙΙ) ΙΕΥΤΕΡΑ 11 ᾖ αριθ. ουΑ. 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ μπορεῖ νᾶναι τὰ παχύδερµα τῆς ᾿Α0:: Μαξὶ μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Βρεττα-͵ γικῆς Ἰζυθέρνησης νὰ πλήξη τὴν Ὁ- πόθεση τοῦ Ευπριακοῦ Λαοῦ γιὰ Ε- | θνικὴ ἀποκατάσταση μὲ τὴν παραχώ-. ϱρηση συνταγματικῶν ἐλευθεριῶν στὸν τόπο, εἶναι συνδεδεμένο καὶ τὸ ξήτη- µα καταρτιομοῦ πραιτωριανοῦ στρατοῦ ἀπὸ Κύπριους στρατιῶτες. Τὸ σχέδιο οὐτὸ µαγειρευόταν καὶ πρὸ τῆς ἀπο- οτράτευσής µας. Στὴν ἀπαίτησή µας γιὰ ἀποστράτευση µμᾶς ἐἑπρόσφεραν Φόρµες γιὰ παράταση τῆς ἡὑπηρεσίας µας στὸν στρατό. 'Ἡ παράταση τῆς ὃ- πηρεσίας τώρα µετεθλήθηκε σὲ μόνιμη ὑἠπηρεσία καὶ τὰ λαγωνικὰ τῆς ξένης Κυθέρνησης μὲ διάφορες ὑποσχέσεις καταφέρνουν ὥστε νὰ δελεάξουν οτω- | χὰ ἀγροτόπαιδα γιὰ νὰ παίρνουν τὴ θέ: ση τους στὸ μόνιμο ᾿Αποικιακὸ στρά-͵ τευµα ποὺ καταρτίξεται γιὰ τὴν ἕξυ- | | ΄ « 3 4. | λέσουν πρὸς αὐτὴ πηρέτηση τῶν ἰμπεριαλιστικῶν σλο- πῶν τῆς Βρεττανικῆς Κυδέρνησης. Ἡ δηµιουργία Κυπριακοῦ ἀποικι- ακοῦ στρατοῦ σηµαίνει τὴν πλέρια ὃ- ποδοὐλωσή µας στὴν Μεγάλη Βρεττα- νία καὶ τὸ ἀπολάμτισμα τῆς πα ίτη- σης τοῦ (αοῦ µας γιὰ ἐθνικὴ ἄποκα- τάσταση. Ας ρίξουμε τὴν προσοχή µας σ᾿ αὐτὰ τὰ σχέδια τῆς ξένης Κυ- δέρνησης καὶ νὰ δουλέψουμε ὥστε νὰ ἀποτρέψουμε τὴν παγίδευση τῆς νεο- Λαίας µας στὶς δελεαστικὲς Ὀὑποσχέ- σεις τῶν ὀργάνων, τῆς ἈΚυθέρνησης. Οἱ ἁπόστρατοι ἔχουν ἀρκετὰ νἁ ἔπιτε- τὴν κατεύθυνση. ὁ αός, ἡ νεολαία µας, πάνω στὸν κίνδυνο ποὺ περικλεί- ει ὁ καταρτισμὸς µονίµου ἀποικιακοῦ συντάγµατος ἀπὸ Κύπριους στρατιῶ- τες. ΜΝὰ κατατοπισθῆ ΙΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙΚΑΙ | οι ᾱ- λυτὰ : | :θρωποι ποὺ ἔσωσαν τὴν ἀνθρωπότητα : βελόνας. : ᾿δαίνει στὴν 296. ΣΤΙΣ ΙΝΔΙΕΣ Η ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [0 ΕΦΑΡΜΟΙΘΙΝ Το ΠΜΛΡΕΙ ᾽Απὸ τὶς 17 τοῦ περασμένου «Αὖ- γούστου, ἄρχισε στὴν Καλκούτα ἕνα ᾽ } μµακελειὸ μεταξὺ ΙΠΜουσουλμάνων καὶ 3) κ. ας 3 ο. σχεθεῖ ἐπίσημα ὅτι θὰ τοὺς ἔδινε ἐπὶ ]νδῶν ποὺ ἀνεθάξει συνεχῶς τὶς χι- | λιάδες τῶν θυμάτων ἀνάμξσα στὶς µά- ἐες τοῦ ᾿]νδικοῦ Λαοῦ. Τὴν ἀφορμὴ | γιὰ τὸ τρομερὸ αὐτὸ μακελειὸ τὴν ἔδιω σε ὅπως πάντα ἢ Βρεττανικὴ προπα: | γάνδα. Καὶ ὁ λόγος Γνωστὸς καὶ αἲ: τός. Γιὰ νὰ δικαιολογεῖται ἡ Βρεττανι κὴ κατοχή. «Αν φύγουμε, λένε ὑπο- κριτικὰ οἳ πόλεμος στὶς ᾿1νδίες». : ἀγαπτερώγναυνται ”Αγγλοι, δὰ γίνει ἐμφύλιος : Αὐτὰ ὅμως εἶναι παθαρὲς δικαιολο- | γίες ποὺ ὃ ἓν πιάνουν καθόλου. 'Ἡ ᾱ- λήθεια εἶναι ἄλλη καὶ πολὺ γνωστὴ σ) Όλον τὸν όσμο. Οἱ τὶς ᾿]νδίες γιὰ τὸν πλοῦτο τῆς παρα- γωγῆς της, γιὰ ν᾿ ἀπορροφοῦν ὅλη τῇ ζξωτικότητά τους. ”Αγγλοι κπρατοῦν ΚΑΙ ΒΜΙΛΗΕ” κοῦ ζΚογµρέσσου καὶ ἀφύπνιση τοῦ νὰ Όπο- μπροστὰ στὴ µμεγαλειώδη τῶν ᾿]νδιῶν, ἀναγκάσθηκε Ἠειτο γιὰ τὴν ἐπίτευξη κοινῆς τέλους τὴν ἀνεξαρτησία τους. ᾿Ὡστόσο Γ Ιουσουλμάνων, ὥστε νὰ σχηματισθεῖ μιὰ προσωρινὴ Κυθέρνηση, ἄποκλει- στικὰ Ἰνδυὴ, ποὺ θὰ συγκαλοῦσε μιὰ | οἳ διαπραγματεύσεις ποὺ ἄρχισαν τό- τε, μὲ τὴν πρωτοξουλία τῆς Ευθερνή- σεως Τσώρτσιλ, κατέληξαν σὲ ἀδιέξο- ' δο. Νὰ γιατὶ μόλις ἀνέδημε στὴν ἑἔξου σία τὸ Εργατικὸ Κόμμα τῆς ᾽ Αγγλίας γ” ἀδυναμία συμπτώσεως γνωμῶν μετα: οἳ πολυπαθεῖς ᾿]νδοὶ αἰσθάνθησαν ἐλπίδες «1βελ ἐπέόαλεν ἀποεσεις ποὺ ἔπανο- ποιοῦσαν µόνον τὴν ἀγγλικὴ οἱ τους. Πολὺ γρήγορα, ὅμως, καὶ παρὰ τὰς δηλώσεις τοῦ κ. Αττλυ, πον ἀνανέ- ᾿Αποτέλεσμα: Δὲν ἱκανοποιήθημε κα: ὧσε τὴν ὑπόσχεση γιὰ ἀνεξαρτήσία νένας. ᾿Αντίθετα, οἳ θρησκευτικοὶ ἂν- τῶν Γιδιῶν, ἡ πολιτικὴ τοῦ ᾿Ἔργα- | ταγωνισμοὶ ὀξύνθηκμαν ἁπόμη περισσό Γπικοῦ Ἱόμματος προκάλεσε στοὺς ν΄ Γτερο. Δὲν εἶναι ἄγνωστο ὅτι στὶς ᾿]νδίες σπέρνουν καὶ θερίζουν τὸ σιτάρι δυὸ φορὲς τὸ χθόνο καὶ τὸ ρίξι τοσῖς «φο: ρές. Καὶ στὴν παραγωγή τῆς ζάχα- ϱης, οἳ ᾿Ινδοὶ ἔρχονται πρῶτοι. Πρὸς τὶ ὅμως “Ἡ ἀπέραντή αὐτὴ χώρα εἷ- ναι ἡ πιὸ φτωχἠ τοῦ Κόσμου καὶ τὰ 800. ἑκατομμύρια τῶν κατοίκων πεθαίνουν κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὴ πεῖνα Κι) αὐτὸ γιατὶ οἳ Καίρνουν ὅλα. ὝὍπως ἀποκάλυψε µμιὰ πρόσφατη στατιστικῆ, ποὺ δημοσιεύτηκε καὶ σ) αὐτὸν ἀκόκη ”Αγγλοι τοὺς τὰ τὸν ᾽Αγγλικὸ τύπο, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου πέθα- ναν ἀπὸ τὴν πεἶνα στὴ Βεγγάλη, τὴν πιὸ πλούσια ἐπαρχία ]νδιῶ»ν, τρία ἑκατομμύρια ἄτομα. Γιατί Γιατὶ ! µόνο ἀπὸ τὴν ἐσοδεία τῆς ἀνοίξεως ἡ Αγγλία παίρνει Κάθε χρόνο 165 ἕκα- Χομμύρια κοιλὰ σιτάρι. | Στὰ 1942, ἣ Μεγάλη Βρετανία, | τῶν της | νο κατευνασμὀ. Γτοῦ ᾿Ινδικοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ. γιατὶ ἡ κ πολιτικ]] δοὺς πικρὲς ἀπογοητεύσεις, Βρεττανικὴ αὐτοκρατορικὴ δὲν μεταβλήθηκε καθόλου μὲ τὴν ἄνο- στὸν Νεχροῦ νὰ σχηματίσει τὴν πρώ- δο τῶν ᾿Εργατικῶν στὴν ἀρχή. Ὁ ἴδιος ὅ Χάρολὸ Λάσκι δρος, τότε, τοῦ ᾿Εργατικοῦ Κόμματος, , ἀνεγνώρισε τὸν περασμένο κχειμῶνα, ὅτι «ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ πολιτική, εἴτε πρόκειται γιὰ ἸἈνυδέρνήηση «ὙΣνυνασπι- ομοῦ (Τσώρτσιλ) εἴτε γιὰ Κυέξέρνηση ᾿Εργατικῶν, ἀπουσιάζει ἔκδηλα ἡ πραγματικὴ θὲἐληση γιὰ τὴν παραχώ: ρήση τῆς ἐλενθερίας στοὺς ᾿]νδοὺς μὲ ᾿ τὴν ἀληθινὴ σηµασία τῆς λέξεως». | Κκάσθηκαν ν᾿ ἀπαντήσουν. Ῥαἱ τὸ µα: Γο αὐτὸ, ἡ ἄνοδος τῶν ᾿Εργατικῶν δὲν ἐπέφερε στὶς ᾿]νδίες τὸν ποθούµε- Οἳἵ ἰνδιωὲς διεκδι . ν , ὧν ']νδιῶ «1 χαρακτῆθα σφο-, τὶς ἐπαρχίες τῶν ᾿]νδιῶν, γιὰ µεγάλη δρῶν ἀγώνων γιὰ νὰ καταλήξουν τὸν : περασμένο Φεέρουάριο στὴν ἀνταρσία σουλμάνοι, ὅμως, μποὐκοτάρισαν ἄγου- Γα αὐτὴ τὴ λύση. Καὶ ρμάναναν σ) ὅλες τὶς Ινδίες, μιὰν ἡμὲρα εἰρηνι- ἰ ᾿οῶν διαδηλώσεων. Στὴν Ἐαλκούτα ὃ- Γκως, ὁ θρησκευτικὸς φανατισμὸς τῶν | Μουσουλμάνων ποὺ τοὺς ἐξηρέθιζαν οἳ πράκτορες τῶν Αγγλων, πῆρε τὸν χαρακτῆρα µμαχητικῆς πρός: ἐκδηλώσεως Κελειὸ ἄρχισε μὲ τὰ γγνωστὰ ἀποτελέ- Ὅσματα. Τώρα ἔχει ξαπλωθεῖ σ) ὅλες κήσεις πῆραν τὸν χαρὰ τῶν Αγγλων ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ ἐφοομόξουν στὶς ᾿]γδίες τὸ µακια- Εελικὸ «Διαίΐρει καὶ θασίλευε». Γιὰ ν᾿ ἀποφύγουν τὸ δηλοδὴ τὴν ὁλοκληρωτιὴ τῶν Ινδιῶν---οἳ χειρότερο-- ἀπωώλεια ”Αγγλοι συνεκάλεσιν ! ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ἀντιέασιλέως Γου-. Ὑποαύθυνος Μ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ έϊθελ, τοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ ᾿]νὸι-᾿ Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ»Σ Λευκωσία -- | στὶς χῶρες τῆς «σιδηρᾶς αὐλαίας». ΤΟΝ ΑΓΓΛΩΝ | συντακτικἡ συνέλευση. Ἱηπροστὰ στὴν. :Εὺ ᾿]νδῶν καὶ Μουσουλμάνων ὃ Γονέ- «θῆ ἡ Πρεσθεία ὥστε νὰ συμπεριλάθη ἄποιψη. | ΙΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ “Ἓνας τρόπος ἕ- | | ὄνεργοι Μουσουλ-. στὶς 800.000, μανικοῦ Συνδέσμου στὴ Σίμλα. Ἐπρό- ' σκουόττερς κυρίως ἀποτελοῦνται ἀπὸ ' συμ- | ἀποστράτους Φωνίας μεταξὺ ”Αγγλων -- 'νδῶν -- | Σ’ αὐτούς, μήπωᾶ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἒϐνα ἀπὸ τὰ συγθήµατα τῆς Κ.Ε. τοῦ Ἠομμουνιστικοῦ Ἑόμματος τῆς Σο Γθιετικῆς Ἔγνωσης ἐπ) εὐκαιρείᾳ τῆς Ὄθης ἐπετείου τῆς ᾿Ομτωθριανῆς πανάστασης ἦτο τὸ ἀκόλουθο : Χαρ τίξοµεν τοὺς ἀποστρατευθέντας στρα- τιώτας τοῦ Σοδιετικοῦ ΜΝαυντικοῦ, οἳ ὁποῖοι τὴν εἰρηνικὴν ἀνοικποδομητικὴν ἐργα- σίαν». Στρατοῦ καὶ ἐπέστρεφαν Σα ) 5 Εἰς τὴν Σο6. Ένωσιν, οἳ ἀπόστρα: : τοι τοῦ Κόκκινου Στρατοῦ ὄχι µόνον ἀποκαθίστανται εἰς τὴν πολιτικὴν ζω- ὴν χωρὶς κπαμμιὰν δυσκολίαν, ἀλλὰ ᾿ καὶ τυγχάνουν τῆς γενικῆς ἐχτίμήσης Ι τοῦ Κράτους καὶ τοῦ (αοῦ σὰν οἳ ἄν- ἀπὸ τὸν θάρθαρο φασισμό. Αὐτὸ συµ- Ἔνωση καὶ γενικὰ Τὶ γίνεται ὅμως στὶς χῶρες τοῦ: «βελούδινου παραπετάσµατος» Στὴν )Αμερικἡ οἳ ἄνεργοι ἀπόστερατοι ἀἄνε- θαΐνουν στὰ ὃ ἑκατομμύρια. Στὴν ἵ- δια χῶρα ᾗ δυσφορία τῶν ἀποστράτων γιὰ τὸ πρόθληµα τῆς στέγης ἔχει θα» σει στὸ κατακόρυφο. Στὴν ᾿ Αγγλία οἳ Όπολογ΄ξουνται σώματα τῶνι ἀπόστρατοι νε ἲ τὰ δὲ των. καὶ οἰκογένειες προσθέσουμε καὶ τὴ δική µας κατά- ὶ σταση Τὸ συμπέρασμα εἶναι καθαρό. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ο Ὁ κ. Σῶξος ἔκαμε εἰσήγηση στὸ ᾿Εθναρχικὸ Συμβούλιο ὅπως διευρυν- καὶ τοὺς ἐξώριστους κ.κ. ἵ.Κλ. Λανί- την καὶ Χατξζηπαύλου. Θὰ ἐσυμφωνού σαµμε πάνω στὸ σημεῖο τῆς διεύρυνσης | τῆς Πρεσβείας. 3Νὰ διευρυνθῆ ὅμως ὥστε νὰ γίνή περισσότερον ἀντωιροσω- . Οἱ ” Αγγλοι, ἀδιαφορώντας ἀνέθεσαν τη κυβέρνηση τῶν ᾿]νδιῶν. Οἵ Που: : :δ κ. Φῶξος γιὰ νὰ Γπευτικὸ πΌρος στὸ παρελθόὀ, σήµερα ἕ- : γψέες συνεπεῖς λαϊκὲς ὀργανωμὲνες δυ- κοτὰ τῶν ᾿]νδῶν. Οἳἵ τελευταῖοι ἄναγ- | ποὺ θὰ συμθῆ, εἶναι ὡρισμένοι ἡγετί- πευτικἠ, ὄχι γιὰ νὰ δοθῇ περισσότερο : κομματικὸ χρῶμα σὰν Ἡρεσθεία τῆς παράταξης τῆς ντόπιας «ἐθνικοφρο: σύνής». Οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἰσηγεῖται συμπεριληφθοῦν στὴν Ἡρεσθεία, εἶναι παληοὶ πολιτευ- τές, ποὺ ἄν εἶχαν κάποιο ἄντιπροσω- ἕλην τὴν ἀρτηριο: χουν ἐκμηδενισθῆ, μαδὶ μὲ δηµαγωγικὴν οατρίαν τῆς σκλήρωμένης ἀστικῆς τάξης, ἀπὸ τὲς νάµεις ποὺ θαδίζουν στὸ δικό τους. πρόγραµµα. Ας μὴ νομίζουν, λοιπόν, οἳ πύλλοι τῆς δεξιᾶς παράταξης πὼς θὰ κερδί- σουν δυνάµεις μὲ τὴν ἄφιξη τῶν ἐξῶ- βιστων αὐτῶν πολιτευτῶν. Τὸ μόνο σκοι ποὺ φιλοδοξοῦσαν κάποιαν σολι- τικὴ καρριέρα, νὰ περάσουν ὁλότελα στὴν ἀφάνεια γιὰ νὰ δώσουν τόπο στὰ “δυναμικώτεβα στοιχεῖα» ποὺ ἐπανέρ: ουνται ἀπὸ τὴν ἑξορία. Ὁ Δαὸς ὅ- πως, ἔχει παθωρισµένη τὴ στάση του ἀπὸ καιροῦ : ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ «ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Ἡ Ελλάδα ἔχει τὸ ρεκὸρ σὲ συντα: ξιούχους Υπουργούς, ἈἸλαμμιὰ ἄλλη χώρα τοῦ κόσμου δὲν ἐπιξαρύνει τὸν Κρατικό της προύπολογ:σιὸ σιολλὰ ἔξοδα γιὰ τέως σο ἢ “Ελλάδα. Κι Συμμάχους µας ποὺ ἀγαποῦν τὸν «Νό- ο καὶ τὴ» τάξη». μὲ τόσα 'Ὑπουογοὺς ὅ- αὐτὸ χάρις στους ᾿᾽Απὸ τὸν μπιρὸ τῆς ἀπελευθέρωσης, κάθε λίγο, καὶ γέοε «πρωθυσπουργοὶ», “ὑπουογοὶ» καὶ «ὗ- φυπουργοὶ» προστίθενται στὸν κατάλο- γο τῶν ἐν ἀποστρατείᾳ «ὑπηρετῆσάν- μεγάλων ἀνδρῶν». Σ’ αὐτοὺς προστέθηκε καὶ ἡ Νέα Κυβέρνηση τοῦ Ἰσαλδόρη, ποὺ πας) ὀλίγον νὰ εἶχε καὶ τὸ χρῖσμα «ἆζυθέρ- γήησης ᾿Εθνικῆς 'Ενότητας». δὲν πα- ρουσιάζξει παμμιὰ ἔκπληξη τὸ ζήτημα. Φαίνεται πὼς μοναρχοφασισμὸς πῆρε ἀπόφαση νὰ ἓ- ξασφαλίσει σ᾿ ὅλους τοὺς µπράβους του ἕνα κπρατικὸ εἰσόδημα μὲ τὸ χοῖ- σµα τοῦ «ὑπουργοῦ». ὴ των τὸ Ἀρότος ὁ ἸΜεταδεκεμέριπνὸς: Καὶ τὸ παιγνίδι συνεχίζεται, τῇ ὁὅ- ἐρηλῆ προστασία τῶν φίλων «τοῦ Νό- µου μαὶ τῆς τάξης». ᾿ Ακόμη Λίγες µέ- ρες καὶ θὰ δοῦμε νέα ὀνόματα στὶς ἑ- Φημερίδες μὲ τὸν ὑψηλὸν τίτλον τοῦ «ὑπουργοῦ» τῆς Ελληνικῆς Κνέέρνἡ- σης. ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ») Μὲ τὸν πιὸ πάνω τίτλο οἳ ”Αγγλοι συνηθίξουν νὰ ὀνομάξουν τὶς 11 τοῦ ΚΝιόθρη, τὴν ἡμέρα ποὺ ἐπεσυνέδη ἢἡ ἀνακωχὴ τοῦ πρώτου Παγκόσμιου Πο λέμου. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ σ᾿ ὅλες γωνιὲς τῆς Βρεττανικῆς Αὔὐτοκρατο: ρίας, καὶ φυσικὰ καὶ στην Κύπρο, δι- οργανοῦνται ἔρανοι ὑπὲρ τῶν ἀναπ]: θων τοῦ πολέμου. Ἰέχρι σήµερα τὸ προϊὸν αὐτῶν τῶν ἐράνων στὴν Κύπυο τὶς µετέθαινε στὴν ᾽ Αγγλία καὶ διατίθετο γιὰ τοὺς ᾿Αγγλους ἀναπήρους πολέ- μου. 4ὲν ξέρουμε ποιὲς εἶναι οἱ ποοθε- σεις τῶν ὑπευθύνων μεὰ τὸν φετεινὸ ἔρανο, ἀλλὰ ἔχοντας ὑπ ὄψη ὅτι καὶ πέρυσι τὸ προϊὸν τοῦ ἐράνου αὐτοῦ - στάλη εἰς τὴν ᾿Αγγλίαν, τοὺς (προει- δοποιοῦμε νἀ Λάξουν ἅπ᾽ ὄψει τὸν /ε: γάλο ἀριθμὸ τῶν Κυπρίων ἀναπήριο» καὶ τὲς οἰκογένειες θυμάτων τοῦ τε: Λευταίου πολέμου καὶ «νὰ μὴ θελήσονν νὰ συνεχίσουν αὐτὴ τὴν ἀδικία εἰς 6ά- Ἡν στιγμὴν οἳ εἰσφοοὲες βαλαν- ϱος των καθ) προέρχουνται ἀπὸ Ἀυπριακὰ τια. ΑΡΡΑΒΩΜΝΕΣ Ὁ κ. Ῥένος ᾽Αντώνη, ἀπόστρατος, 3 ια4 Γεωργίου ἐκ Περιστερώνας ἐτέλεσαν τοὺς ἀρραξῶνας Κυριακή», 10) 11 }λ46, εἰς ρώναν. Θερμῶς συγχαίροµεν. Δεοναρίσσου καὶ ᾗ δνὶς Μυριάνθὴ Πάφου των χβὲς Πεοιστε- ΝΑ ΠΡΑΓΝΜΑΤΟΠΟΙΠΘΕΙ Τ0 ΕΝΙΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟΛΠΕΛΕΥΘΕΡΟΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΝΑ ΣΥΝΕΤΙΣΘΟΥΝ Μὲ τὸ ξεσκέπασµα τῶν Κυθερνητι- κῶν παρασκηνίων καὶ μὲ τὴν ὅλοφά- γερή πιὰ ἀντίδραση τῆς ἈΚυθέρνησης στὸν ἔθνικό µας ἀγῶνα, στεκόµαστε µπροστὰ στὴν πολιτικὴ γραμμὴ τῆς «ἐθνικοφροσύνης», γιὰ νὰ ὑποδείξου- µε καὶ πάᾶλι τὸ 6άραθρο στὸ ὁποῖο ζη- τᾶ νὰ ὁδηγήσει τὴν πιὸ Ἱερὴ ὑπόθεση τοῦ Λαοῦ µας. Τονίσαμε κι’ ἄλλοτε πὼς ἡ θάση τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ µας ἀγῶνα δὲν μπορεῖ σὲ καμμιὰ περίπτω- ση νἆναι ἡ διάσπαση καὶ τὸ ἀἆλληλο- φάγωμα, μὰ ἡ ἑνοποίηση καὶ ᾗ συνερ γασία κάτω ἀπὸ μιὰ ἔνιαῖα θετικἠ ἑ- θνικἡ καθοδήγηση. Είχαμε προειδο- ποιῄσει τὴν ἀντίδραση, πὼς ἡ ὅδια- σπαστικἡ πολιτικὴ ποὺ διοχέτευε ἕε- διάντροπα στὶς κίτρινες δηµοσιογρα- φικές της φυλλάδες, δὲν μποροῦσε παρὰ μιὰ μέρα ν᾿ ἀποτελέσει τὴν ταφό πετρα τῆς ἠἐθνικῆς µας ὑπόδεσης. Γιατὶ ἐκεῖ ποὺ κάθε ἀρνητικὴ κατά- σταση ϐ) ἀντικριζόταν ἀποτελεσματι- κὰ ἀπὸ τὴν ὁλότητα τοῦ Λλαοῦ µας, αὖ- τός, θὰ στεκόταν ἀνέτοιμος καὶ δια: σπασµένος, ἀνίκανος νὰ σήκώσει τὸ δάρος τῶν ἐθνικῶν καθηκόντων «ποὺ µσιαίνανε μπροστά του, στὴν ἐξέλιξη τῆς ἀπελευθερωτικῆς πάλης. Χωρὶς ἀποτέλεσμα ὅμως, Ἡ ὅδια- σπαστικἡ ἡγεσία τῶν «ἐθνικοφρόνων» συνέχισε τὸ θιολὶ τῆς ἄρνησης καὶ τῶν συκοφαντικῶν ἐκστρατειῶν ἕνα»- τια στὶς Λαϊκὲς ἐθνικὲς δυνάμεις. Καλλιέργησε τὴν αὐτοπιστικὴ Ἰἰδέα τῆς «εὐγενικῆς χειρονομίας» ἓκ µέ- ρους τῶν «πατροπαράδοτων «φίλων» καὶ τορπίλλησε τὶς ἀλλεπάλληλες εἰ- σηγήσεις γιὰ ἄμεση ἀναχώρηση τῆς Κυπριακῆς Πρεσθείας µήπως καὶ..... βίξει τὰ Λλεπτὰ αἰσθήματα τῶν ἐγγλέ- ἕων. Στάθηκε ἀδύνατο νὰ ἐγεῖ--ῆ ντόπια ἀντίδραση-- ἀπτὶς αὐταπάτες καὶ τὸ σκοτάδι τῆς ἀδράνειας. ΞἘημέρωσε ὡὥστόσο ἡ 24η τοῦ ᾿0- πτώέρη. Οἳ ὁραματιστὲς τῆς «εὖγε- φικῆς χειρονοµμίας» καὶ τῆς «φιλικῆς διακανόνισης» ξεμασκαρεύτηκαν ἁπτὰ ἴδια τὰ γεγονότα. Ὁ Κυπριακὸς λαός, ποὺ εἶδε τὴν ὑπόθεσή του νὰ προδώνε- ται καὶ νὰ ἔνταφιάζεται οτὸ σύνταγμα καὶ οτὰ Κυθερνητικὰ σχέδια ἆἄνά- πτυξης παρὰ τὶς τεράστιες θυσίες του στὸν ἐξάχρονο πόλεμο, δὲν µμποροῦσε παρὰ νὰ προχωρήσει στὴν τοποθέτηση τοῦ ζητήματος ἔξω ἁπτὰ τες. Αὐτὸς ἦταν ὅὃ σωστὸς δρόμος ποὺ ἔπρεπε ν᾿ ἀκολουθήσει κάθε συνε- πὴς ἐθνικὴ πολιτική. 'Ἡ πραγµατοποί- ΟΙ ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ Κυπριακὰ | πλαίσια, σὲ πλατειοὺς διεθνεῖς ὁρίξον- . {κατάσταση δὲν ἐπιτρέπει ἑλιγμοὺς καὶ ηση τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας καὶ τῆς συ: νεργασίας ὅλων τῶν πολιτικῶν παρα- τάξεων, ἐπιθαλλόταν τσιὸ πολὺ ἀπὸ κάθε ἄλλη περίσταση. Οἱ ἐθνικές µας δυνάµεις θᾶπρεπε νὰ ξεκινήσουν ἕνω- µένες γιὰ τοὺς νέους ἀγῶνες καὶ τὰ γέα καθήκοντα ποὔθαξε µπροστά µας ἤ νέα κατάσταση. Κάθε ταξικὴ διαφο- ρὰ ἔπρεπε νὰ παραμεριστεῖ κι’ ἁπτὴν μιὰ κι’ ἁπτὴν ἄλλη παράταξη. ΜΗ) αὐτὲς τὶς προσδοκίες, ὕστερα ἁπτὴν δηµοσίεψη τῶν Κυθερνητικῶν σχεδίων, περιμέναμε τὴ νέα γραμμὴ τῶν «ἐθνικοφρόνων» πάνω στὸ ἐθνιμό µας ζήτημα. Πιστεύαμε πὠς μπροστὰ στὴν ἀσυνέπεια τῆς ἘἈνθέρνησης θὰ συντελότανε μιὰ ριζικὴ ἀλλαγὴ στὴ» φολιτική τους καὶ τὸ ἐνιαῖο ἐθνικὸ μὲ- τωπο θὰ γινόταν πραγματικότητα. Ε- τοι θὰ δινόταν ἕνα τέλος στὴν οἶκτρὰ κατάσταση ποὺ γέννησαν οἳ ἀντεκλή- σεις κι ἡ φτηνὴ πολιτική. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅμως, ὅτι καὶ οἱ δυὸ πολιτικὲς παρτάξεις ἀπέρριψαν μὲ ἀγανάκτηση τὰ ἰμπεριαλιστικὰ σχέἑ δια τῆς ἘΚυθέρνησης, εἴδαμε νᾶ τορ- πιλλίξεται καὶ πάλι τὸ σωτήριο σύνθη- µα τῆς ἑνοποίησης καὶ τῆς συνεργααί- ας, ἁπτὴν ἴδια παράταξη ποὺ φέρει ὁ- λόκληρη τὴν εὐθύνη τῆς ὥς τὰ τώρα δι ασπασης τοῦ Λαοῦ µας. 'Ἡ ντόπια πα- τριδοκαπηλία, ἀφοῦ ἔχυσε ἔπιδεικτι- κἁ κροκοδείλια δάκρυα γιὰ τὴν...ἀ- σπλαχνῖα τοὺς ᾿ΤΕγγλέξους-- ἀντιγρά- Φοντας τὸν φαρισσαϊἰσμὸ τῶν ὁμοίων της στὴν Ἑλλάδα- -ἔστρεψε τὰ πυθἀ της στὰ στήθεια τοῦ ἀγωνιζομένου λα: οὔ. Ζήτησε νὰ µετατοπίσει τὸ στῖγμα τῆς προδοσίας ἀπτὸ ξαρωμένο της ποὀ σωπο στὶς χιλιάδες Λλαϊκοὺς ἀἄγωνι- στὲς, ποὺ δὲν ἔπαψαν οὔτε στιγμὴ τὸν ἀγῶνα στὸν ἐθνικό µας στἰέο, διότι τὰ χα ζήτησαν τὴν κατάργηση τῶν ἆνε' λευθέρων νόμων! Τὸ θόλωμα ὅμως αὐτὸ τῶν νερῶν σιοὺ ἔντεχγα προσπαθεῖ νὰ πραγµατο: ποιήσει ἡ ἀντίδραση μὲ σκοπὸ τὸ κά: Άυμα τῆς ὡς τὰ τώρα προδοτικῆς γραμμῆς ποὺ ἀκολουθοῦσε, δὲν µπο' ρεῖ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικὸ. Εἶναι Φανερὸ σὲ τὶ ἀποσκοπεῖ. Πιὸ πέρα ἀπ αὐτὴν καὶ τοὺς σµοπούς της, ὕ: πάρχει ἕνας ὁλάκερος Λαὸς, ποὺ θέλει νὰ ζήσει, κι’ εἶναι οὲ θέση νὰ κατα νοεῖ τὶς διάφορες καταστάσεις. Ας συνέλθει Λοιπὸν ἡ ἐθνικαφροσύ: νη ὥς ὅτου εἶναι καιρός. Ἡ σημερινὴ μανοῦέρες. Είναι καιρὸς γιὰ δράση. Θετικὴ καὶ ὁλόπλευρη δράση. ᾿Ανυ- ΘΛΗΗΗΗΝΙΝΝΗΝΙΝΗΙΝΠΙΙΜΗΙΜΗΙΙΙΗΝΗΠΗΙΜΗΙΗΙΙΗΙΗΝΙΙΙΙΗΝΝΗΗΗΗΗΙΝΙΝΗΝΙΝΙΚΝΝΗΗΙΗΜΙΗΙΠΙΗΗΠΠΠ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ, Διαδίδετε φανατικά τὸ δημοσιογραφικό σας ὄργανο τὸν “ΛΠΟΠΡΛΙΟ” Ἐγγράφετε ὅσο, τὸ δυνατὸ περισσότερους συνδρο- µητές. ΕΙΠΙΠΙΙΝΝΙΝΗΜΗΠΙΙΗΠΙΝΝΠΙΗΝΗΗΙΠΒΠΗΙΠΙΗΙΝΙΗΙΗΗΗΜΙΗΗΗΝΙΜΝΙΜΙΙΜΗΝΗΠΜΜΗΝΜΙΜΗΙΗΙΗΙΜΙΗΜΗΦ δ εντρικόν: ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ: . Πρῶτοι ΣΕΜ.-- Παρακαλοῦμεν μ”. [Ἠ λα ὔ ὅπως καὶ πρόεερον διὰ εεςςιςεΕτςισεςςςςςςςςςςςςςεςςςεςεςςσες«ςετεςτεττεςςςςςεςΞςςςττεττετττςς ΣΥΝΕΤΛΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΠΤΩΟΝ ΚΑΤΛΣΤΗΜΑΤΑΡΧΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδὸς Φανερωμένης ἆρ- 8, (ἔναντι Τραπέζης Κύπρου). ᾿Ανάπινξις τος τῆς συνεργασίας καὶ ἀλληλεγγύης-- δυνένω σις τοχνικῆς »αταρτίσεως τῶν μελῶ» πρὸς ἕκα φοποίησιν καὶ τοῦ τελέο» ἰδιοερόπου πελάτου - Εργασία ἐπιμελημένη Τεµμα ὶ συνεταῖροι : Σαββίδης, Ἰωσὴφ ᾿]ωσηφίδης καὶ Σωτήρης ΠΜιχαηλίδης. Λατείαν µας ὅπως μᾶς Ππεριβάλῃ καὶ τοῦ σνεύµα- λογεκαίἰ. Σάῤῥας τὴν ἀξιότεμον σε. σήμερον τῆρ ὑποστηρίξεώς της. »» κό ο 2 «η ἕως ὅτου λάξη εἰδοποίήσιν. 1Πολ- ς στερόθουλη κι ἀποφασιστικὴ. Τὸ ἕ- γιαῖο ἐθνικὸ μέτωπο πρέπει νὰ πραγ: ματοποιηθεῖ σήµερα κι’ ὄχι αὔριο. Δὲν μποροῦμε νὰ στραφοῦμε στὶς παληὲς διενέξεις μαὶ συκοφαντικὲς ἐκστρα- τεῖες. 'Ο ἐχθρὸς εἶναι κοινὸς καὶ τὰ καθήκοντα πέφτουν στοὺς ὤμους ὅ- λάκερου τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ. Γιατὶ νὰ στραφοῦμε στὴν παΛληὰ κατάστασ: Γιὰ ν’ ἀκούσουμε καὶ πάλι τὶς «εὖὐγς' γικὲς» (7) παραχωρήσεις τῆς Κυξέρ γησης Αὐτὸ θάναι τὸ χειρότερο πολιτικὸ σφᾶλμα καὶ ἤ μεγαλύτερη προδοσία τῆς ἐθνικῆς µας ὑπόθεσοης. Τέτοια σφάλματα ὅμως εἶναι ἀσυγχώρητα καὶ στιγµατίξδουν ἀνεξίτηλα ἐκεῖνο κι’ ἓ- κείνους ποὺ τοὺς δαραίνου». Οἳ ἀντε θνικὲς συκοφαντικὲς ἔκστρατεῖες πρέ- πει νὰ σταματήσουν ἀμέσως καὶ ν’ ἀν- τεκατασταθοῦν μὲ ὁνράση συνετὴ κ΄ ἕ- γοποιηµένη. Η ἐπιθυμία αὐτὴ φουν' τώνει τὰ στήθια ὁλάκερου τοῦ Κυπρι: ακοῦ Λαοῦ. Γιατὶ νὰ τὴν προδώσουµε ”Ας ἁδράξουμε τὰ ἱστορικὰ διδάγµα τα τῆς 4ης ᾿Οκτωθρίου κι) ἂς δηµι ουργήσουµε τὴν ἱστορία τοῦ δικοῦ µας ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα τέτοια, ποὺ νὰ τὴν τιμοῦν οἳ ἑἐρχόμενες γε- γεές. Ὁ ἥλιος τῆς µέρας αὐτῆς πρέ- πει νὰ φωτίζει καὶ νὰ καθοδηγᾶ τὸ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΟΝ τἐλἠξαν σὲ πλήρη νίκη τῶν Έεπου- µπλιωιάνων καὶ ἧττα τῆς Δηµμοκρατι- κῆς Παράταξης τοῦ ᾽Αμερικανικοῦ Ααοῦ. Ἡ σημασία τῶν ἀἄποτελεσμά- των τῶν ἐκλογῶν αὐτῶν εἶναι πολὺ µε γάλη γιατὶ σὲ ἀοκετὸ 6θαθμὸ θὰ ἐξαρ- τηθῇῆ ἤ μελλοντικὴ ἐξέλιξη τῆς Ἅιἱε- θνοῦς πολιτικῆς κατάστασης καὶ ἡ προσπάθεια τῶν φιλελευθέρων ἐθνῶν γιὰ παγίωση μιᾶς διαρκοῦς εἰρήνης. ἔ Ἡν. Πολιτεῖες μὲ τὸν τεράστιο ὃ- λικὸ πλοῦτο των καὶ τὴν οἰκονομιπῇ ἐπίδρασή ποὺ ἐξασκοῦν σὲ πλεῖστες χῶρες τοῦ ᾿Ανατολικοῦ ἡμισφαιρίου ἀναπότρεπτα παίζουν σπουδαῖο ρόλο τόσο στὴν ᾿Οργάνωση τῶν Ἡν. ᾿ξ- θνῶν ὅσο καὶ στὶς Διεθνεῖς Διασκέ- ψεις ὅπου ρυθμίζονται τὰ διεθνῆ ὅδη- τήµατα. Ἡ νίκη τῶν Ρεπουμπλικάνων µαΐνει πὼς στὴν ἐξουσία τῆς χώρας ἔχουν ἀνεξεῖ οἳ ἄνθρωποι τοῦ πιὸ ἂν- ἐμπεριαλιστικοῦ τκεφα- λαΐου τῆς ᾽Αμερωιῆς. ΙΠὲ τοῦτο δὲν θέλουµε νὰ ποῦμε πὼς τὸ ἀντίθετο Κόμμα στὴν ᾽Αμερικὴ, τὸ Δημοκρατι- κὸ Κόμμα, εἶναι ἀντιπροσωπευτικὸ τῶν πραγματικῶν λαϊκῶν ἰδήμοκρατι- κῶν συµφερόντων τῆς χώρας. Τόσο τὸ ἕνα Ἰόμμα--τὸ Ῥεπουμπλικάνιχο-- ὅσο καὶ τὸ ἄλλο- τὸ Δήμοκρατικὸ- -εἷ- γαι Κόμματα ἁστικὰ ποὺ καθοδηγοῦν- τιδραστικοῦ κάθε µας θῆμα πρὸς τὴν δράση. Ε- τσι καὶ µόνο μποροῦμε νὰ σταθοῦμε ' στὸ ὕψος τῶν σημερινῶν καταστάσε- | ων, καὶ νὰ ἐκτελέσουμε τὸ ἱστορικά µας παθῆκο. ΧΡ. ΒΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | ΗΣΤΛΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ασηοτπεπιώαπκα: Ἑλάδομεν καὶ δημµοσιεύοµεν ἀκόλουθον ἐπιστολήν : ᾽Αγαπητὴ σύνταξη, Μέχρι σήμερον, ὅταν κανένας ἀπιό- στρατος, ἀποτείνετο γιὰ δουλειὰ στὰ Γραφεῖα ᾿Εξευρέσεως ᾿Εργασίας, ἡἢ ἀπάντηση ποὺ δίδετο ἦταν νὰ περιµέ- τὴν λοὶ ἀπὸ μᾶς ποὺ ἐπισκεφτήκαμε αὐτὰ τὰ Γραφεῖα ἔχουμε τραγική πεῖρα τὶ σηµαίνει αὐτό. 'Ο. ἀπόστρατος περι- μένει, περιμένει γιὰ μῆνες χωρὶς νὰ τύχη καμμιᾶς ἀπάντησης. Αν ἆγανα- κτήση καὶ θελήση νὰ ἐπισκεφθῆ ἐκ γέου αὐτὸ τὸ Γραφεῖο γιὰ νὰ πῆῇ τὸ παράπονό του, θὰ τύχη κάποιας ἄπει- λῆς καὶ θὰ στραφῆ ἄπρακτος. Αὐτὰ συµέαίνουν στὴν πραγµατικό- τητα. Αλλα ὅμως διακηρύττει ἡ Κυ- Εἐρνηση. Πολλὲς φορὲς μάλιστα ἡ Κυ- θέρνηση γιὰ νὰ ἐπιδείξη τὸν σεδασµό της πρὸς τοὺς ἀποστράτους, ὅταν κε- νωθῇ καμμιὰ θέση, τοὺς καλεῖ νὰ ὕπο- έάλουν αἰτήσεις γιὰ νὰ πάρουν τὴν θἐ ση. Αὐτὸ ἔγινε γιὰ μιὰ θἐση στὸ ἄ1οι- κητήριο Δεμεσοῦ. Πρὸ καιροῦ μιὰ Κυ- έερνητικὴ γνωστοποίηση ἀνέφερε ὅτι μιὰ κενὴ θέση στὸ Διοικητήριο εμε- σοῦ θὰ πληρωθῆ κατόπιν διαγωνισμοῦ, κατὰ τὸν ὁποῖον θὰ προτιμηθῆ ἀπό- στρατος. ἀπόστρατοι Εἶχαν ὑποθάλει δέκα ται ἀπὸ τὸ µεγάλο πεφἆλαιο τῆς ᾿Αμε- ρικῆς. 'Ἡ διαφορὰ εἶναι πὼς στὸ Ρε- πουμπλικάνικο Κόμμα ἐρίσκουνταν τὰ πιὸ ἀντιδραστικὰ στοιχεῖα τοῦ ”Ίμπε- Γριαλιστικοῦ Κεφαλαίου τῆς ᾽Αμερικῆς Ι ποὺ στέκουνται ἐνάντια σὲ κάθε περόο- δο καὶ χειραφέτιση τῶν Δαἴϊκῶν µα- ξῶν καὶ ἐνάντια στὶς θασικὲς ἀρχὲς 'τῆς συνεργασίας τῶν Ην. ᾿Εθνῶν γιὰ τὴν παγίωση τῆς μεταπολεμικῆς κεἰ- ρήνης. Εϊναι γεγονὸς ἀκόμη, πὼς µμετὰ τὸν θάνατο τοῦ Προέδρου Ροῦξθελτ, τὸ Δημοκρατικὸ Κόμμα, κάτω ἀπὸ τὴν ἀνάξια καθοδήγηση τῶν Τροῦμµαν καὶ δρόµησης καὶ χαρακτῆρα ἀντιδραστι- κώτερο, ἐπηρεαζόμενο συνεχῶς ἀπὸ ραδιουργίες καὶ τὴν πίεση τῶν Ρε- μὲ ἄλλη πλατειὰ ἐργατικὴ Νομοθεσία ποὺ θεσπίστηκε ἐπὶ ἐποχῆς τοῦ Ροῦς- 6εΆτ, σιοὺ ἐγγυόταν στοὺς ἐργάτες τῆς ᾽Αμερικῆς πολλὰ δημοκρατικὰ δι- καιώματα καὶ καλύτερους ὅρους ζω- ῆς, βρισκόταν πάντοτε κάτω ἀπὸ τὰ πυρὰ τῆν ἀντιδραστικῆς ἡγεσίας τοῦ Ῥεπουμπλικάνιχκου Κόμματος καὶ τῶν ἄλλων ἰμπεριαλιστικῶν κύκλων τοῦ ἵ- δίου τοῦ Δημοκρατικοῦ Ἰζόμματος. Ἡ ἀρχὴ τῆς πλατειᾶς εἰρηνικῆς συνεργα- σίας τῶν ᾿Ηνωµμένων ᾿Εθνῶν τν ὅ- ποίαν εἶχε ἐγκαινιάσει ὁ Ῥοῦξέελτ ἆ- ποτελοῦσε ἀντικείμενο συνεχοῦς κριτι- εφῆς ἀπὸ τὴν ἡγεοία τοῦ Ῥεπουμπλι- Γρεάνικου Ἑόμματος καὶ τὰ ἄλλα ἄντι- τικοῦ Ἐόμματος. Μέ τὴν ἄνάδο τοῦ Τροῦμαν στὴν ἑ- στὸ ἐξωτερικό, ἀκολουθήθηκε πολιτι- κἠ ἀντιδραστικὴ τῶν συµφερόντων τοῦ Λαοῦ καὶ τῆς Παγκόσμιας Εἱρή- νης. Τὸ «Νιου Ντίηλ» τοῦ Ροῦξέελτ . νο νο. ϱᾳ ς « αἴτησιν γιὰ τὴν κενὴ αὐτὴ θέση, ἡ ὁ- | ποία σημµειωτὲον θὰ ἀποφέρνη τὸ µηνι- αἴον εἰσόδημα τῶν 4. δ µόνον. 5 ᾱ- πὸ τοὺς ἀποστράτους ἐπέτυχον οστὲς ἐξετάσεις καὶ ἀπὸ αὐτοὺς θὰ ἐξελέγε- το ὃ τυχερὸς τῆς χρυσῆς χήνας!! Δὲν ἄργησε ὅμως νὰ φανῆ πὼς ὁ τυχερὸς ἦταν κάποιος ἄλλος μὴ ἁπόστρατος ποὺ δὲν ἔλαβε µέρος σ᾿ αὐτὸν τὸν δια- | γωνισμόν. Αὐτὴ εἶναι ᾗ ταµτικὴ τῆς Κυδέρνη- σης ἔναντι τῶν ἀποστράτων καὶ ἀξί- ζει πράγµατι νὰ τὴν καμαρώσουμε. Μετὰ τιμῆς Χ. Γ. ᾿ Απόστρατος. Λεμεσός, 7)11)46. 0 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Π.Ε, Λ. ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τῆς Παγ- κύπριας ᾿Επιτροπῆς ᾿)Αποστράτων, συν. Πανῖκος Παιονίδης ἀνεχώρησε σ-ὴν ᾽Αγγλίαν ὅπου θὰ ἀκολουθήσει σπουδὲς εἰς τὸν κλάδον τῶν Φνυσικο- μαθηματικῶν. Ἡ Παγκύπρια ᾿Επιτροπὴ ᾿Αποστρα | , των καὶ ὅλοι γεγικὰ οἱ Κύπριοι ἅπιό- στρατοι, ποὺ τὸν γνώρισαν μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἀποστράτευσης οσὰν τὸ πιὸ ἀκούραστο ὀργαγωτὴ καὶ μαχητὴ γιὰ τὰ προθλήµατα τῶν ἀποστράτων καὶ γενικὰ τοῦ 4αοῦ µας, τοῦ εὔχουν- ται κάθε ἐπιτυχία στὶς σπουδές του. τον | ἄρχισε νὰ χαλαρώνεται καὶ διάφορα : Νομοσχέδια ἐθεσπίσθησαν κάτω ἀπὸ ο πίεση τῶν Βεπουμπλικάνων ποὺ | σκοπὸ εἶχαν νὰ κτυπήσουν τὴν ὄγκου- Γμένη δύναμη τῶν ἑργατικῶν ὀργανώ- σεων καὶ τῶν προωδευτικῶν δυνάµε- ων, καὶ νὰ δώσουν περισσότερες διχτα Γ τορικὲς ἐξουσίες στὰ μεγάλα τρᾶστ καὶ τὰ µονοπώλια τῆς χώρας.// Ἡ εἰ- ρηνικὴ συνεργασία τῶν Ηνωμένων Ἔ θνῶν γιὰ τὴν θεµέλιωση τῆς µετασο- ᾿λεμικῆς εἰρήνης ἄρχισε νὰ τορπιλλίξε- - ων Γται ἀπὸ τὴν ἰμπεριαλιστικὴ ἐξωτερικὴ ση” | ΠΜπὲρνς π]ρε τὸν κατήφορο τῆς πισω- πουμπλικάνων. Τὸ «Νιου Ντίηλ» μαδὶ ' | δραστικἀ στοιχεῖα τοῦ ἰδίου Δημοκρα- ξουσία τόσο στὸ ἐσωτερικμό, ὅσο καὶ : ΣΤΙΣ ΠΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Οἱ ἐκλογὲς στὶς Ἡν. ΠΠολιτεῖες »εα- ' 'τα τῆς νίκης τοῦ Ῥεπουμπλικάνικου Ἑόμμάτος, Ἡ νίκη τῶν Ῥεπουμπλι- :2ιάνων σηµαίνει πὼς οὐσιαστικὰ τὰ [μεγάλα τρὰστ καὶ μονοπώλια τῆς ᾽Α- Γ μερικῆς μποροῦν νὰ ρυθµίζουν τὴν πο- | λιτικὴ γθαμμὴ τῆς χῶρας μὲ τὴν πέ- [ εση ποὺ θὰ ἐξασκοῦν πάνω στὸν Τροῦ- .μαν µέσον τῆς πλειοψηφίας ποὺ κατέ» χουν τόσο στὴ Βουλὴ ὅσο καὶ στὴ Γερουσία. Θὰ πρέπει νὰ περιμένουμε τώρα μιὰ πιὸ ἀντιδραστικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ πάνω στὰ διεθνῆ δητήµατα φαὶ μιὰ περαιτέρω ὄξυνση στὶς Διε- θνεῖς σχέσεις. Οἳ γνωστοὶ ἀντιδραστικοὶ ἡγέτες Γστὴν ᾽Αμερικὴ, ὅπως ὃ Κόναῖν καὶ : Βάντενμπεργκ, σηµαίνει πὼς θὰ ᾖἔἕ- Γχουν περισσότερη ἰσχὺ στὴν ἀντισοέι- Γετικὴ καὶ φιλοπόλεμη πολιτική τους. :2τὴν ἐσωτερικὴ πλευρὰ θὰ αὐξηθοῦν τὰ ἀντεργατικὰ µέτρα ἐνάντια στὶς ἐρ- Γφατικὲς ὀργανώσεις τοῦ Σ.Ι.Ο. καὶ γενικὰ μιὰ ἀντιλαϊκὴ πολιτικὴ θὰ ᾱ- :. πολουθηθῆ ποὺ σκοπὸ θὰ ἔχει τὴν ἔξυ- Γπηρέτηση τῶν κεφαλαιοκρατικῶν συι- φερόντων. Τὰ ἰμπεριαλιστικὰ σχέδια τῶν ἀντιδραστικῶν τοῦ Γονὼλ Στρὴτ | θὰ ἐνταθοῦν σ’ ὅλες τὲς χῶρες τοῦ κό» Γ/σμου. Θὰ πρέπει νὰ περιμένουμε πε- Γρισσότερη δράση τῶν ᾽Αμερικανῶν στὲς χῶρες τῆς ᾿Ασίας, τὴν Ἠίνα καὶ τὴν ᾽Ιαπωνία. Τὰ ἱμπεριαλιστικὰ σχέ δια τῶν ᾽ Αμερικανῶν θὰ ἔλθουν καὶ σὲ σύγκρουση μὲ τὴν οἰμονομικὴ πο- λιτικὴ τῆς Αγγλίας γιατὶ οἳ ᾽Αμερι κανοὶ ἐμπεριαλιστὲς θὰ ἐπιξητοῦν νὰ ἐκτοπίσουν τὴν οἰκονομικὴ ἰσχὺ τῆς Αγγλίας στὶς διάφορες χῶρες, μὲ σκοπὸ νὰ ἐξασφαλίσουν προτεραιότητα στὸ δικό τους ἐμπόριο. Ὅλα αὐτὰ οὐσιαστικὰ θὰ ὁδηγήσουν σὲ μιὰ ὀξεία ἐπιδείνωση τῶν διεθνῶν σχέσεων, καὶ θὰ αὐξήσουν τὴν ἔσωτε- ρικὴ ἀνωμαλία στὴν χώρα. Τὰ καθήκοντα ποὺ μπαίνουν µπρο- στὰ στές προωδευτικὲς δυνάμεις τῆς ᾽Αμερικῆς εἶναι τεράστια. Θὰ πρέπει | πρῶτα ἄπ᾿ ὅλα νὰ συνενώσουν τὲς προωδευτιχὲς δυνάµεις τῆς χώρας καὶ «νὰ δημιουργήσουν ἕνα ἐνιαῖο σανδηµο- .Ἠρατικὸ μέτωπο τοῦ ᾿᾽ Αμερικάνικου 4αοῦ ποὺ θὰ ἀποτρέψει τοὺς κινδύ- νους ποὺ ἐπισωρεύει στὴν χώρα καὶ τὴν παγκόσμια εἰρήνη ἡ ἀντεδραστικὴ Γ ἡγεσία τοῦ Ῥεπουμπλικάνικου Ἱόμμα- τος. αζὶ μὲ τὸν ᾽ Αμερικάνικο αό, οἳ Δημοκρατικὲς Δυνάμεις ὅλων τῶν Ἑ- θνῶν πρέπει νὰ συσπειρωθοῦν γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν ἰμπεριαλιστικὰ σχέδια τῶν ἀνθρώπων τοῦ }Γουὼλ Στρήτ. Οἱ θυσίες τοῦ τελευταίου ᾿Αν- «τιοφρασιστικοῦ Πολέμου νὰ μὴ ἀφεθοῦν νὰ πᾶνε χαμένες. Οἳ λαοὶ νὰ ἑντείνουν τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν περιφρούὐρηση τῆς Εἰρήνης. ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ Ἡ «ἘΕφημερὶς» τοῦ Πολύκαρπου συνεχίζει τὲς ὑδριστικές της προκλή- σεις καὶ τὲς συκοφαντικές της ραδι- ουργίες εἰς Εάρος τῶν ἐθνικοαπελευ- θερωτικῶν δυνάµεων τοῦ Ἅ«ΔΛαοῦ µας. Τὸ πλῆγμα ποὺ ἔδωσε ἡ Κυθέρνηση ἐνάντια στὴν ἑνωτικήν µας ὑπόθεση δὲν σωφρονίξει τὸν κελλάρχην τῆς Κερύνειας. Οὔτε καὶ ἐνδιαφέρεται ὃ ἄνθρωπος ἐὰν ᾗ διασπαστική του δρά- ση ἐξυπηρετεῖ τοὺς ἐένους πατακτη- τὲς παρὰ τὴν ἐθνικὴ ὑπόθεση τοῦ Λα- οῦ µας. Οἳἵ ὕέρεις καὶ οἱ συκοφαντίες τὰ Γ εἶναι προσφιλέστερες παρὰ ἡ ἑνιαία ἐθνικὴ ἐμφάνιση τοῦ Λαοῦ µας. Εξ ἄλλου πῶς μπορεῖ νὰ φανῆ συνεπῆς πρὸς τὴν γραμμὴν τῆς «φιλίας» μετὰ τῶν ”.Αγγλων τὴν ὁποίαν τόσον στερ- ρὰ ὑποστηρίζει καὶ ὁ σεπτὸς στας ἱεράρχης: εξώρι- πολιτικὴ τοῦ ἹἩπὲρνς οἳ δὲ διεθνεῖς : οι ο, : 'σχεσεις ἄρχισαν νὰ ἐπιδεινώνουνται χαρις στὴν ἴδια ἐξωτερικὴ : ο 5 : : τέψει τα ἰμπεριαλιστικὰ συμφέροντα τῶν µονοπωλίων τῆς ᾽Αμερικῆς παρὸ Εγὰ διευκολύνη τὴν συνεργασία καὶ λὺ- Γ ση τῶν παγκόσμιων ζητημάτων. { σ / 3. -- | Ἠΐναι λόγῳ αὐτῆς τῆς 'πῆς πολιτικῆς τοῦ { 3 ν “-- | Ἠπέρνς που πλεῖστοι Γ Γερουσιαστὲς ἀντιδραστι- Τροῦμαν δημοκρατικοὶ Καὶ Βουλευτὲς Ἴλθαν σὲ ρήξη μὲ τὴν πολιτικὴ τῆς Κυθέρνη- Ἴσης. κι ἔτσι διασπάστηκαν οἳ δυν- υμεις τοῦ ϐ4ημοκρατικοῦ Κόμματος. 'Ἡ Ι απόφαση τοῦ Γουάλλας, πρώην ἍΥ- πουργοῦ τοῦ Ἐμπορίου τῆς ᾿Αμερι- κῆς, νὰ ἐγκαταλείψη τὴν Κυξέρνηση Γραὶ νὰ ὑποδείξη τὸν σωστὸ δρόμο ποὺ εἶχε νὰ ἀκολουθήσει τὸ Δημοκρατικὸ Ἠόμμα πάνω στὰ ἐσωτερικὰ Ὦὕὅσο καὶ στὰ ἐξωτερικὰ ζητήματα ἀποδείχνει 4 και την ἀντιδραστικὴ ματεύθυνση ποὺ εἷ- | χε ἀκολουθήσει ἡ Ἐνυθέρνηση ὮΤροῦ- μαν. . Ποιὰ θὰ εἶναι ὅμως τὰ ἀποτελέσμα- ΑΠΟΣΙΡΑΤΟΙ! Ὑποστηρίξατε μὲ φα- πολιτικὴ | Γτοῦ Ππὲρνς ποὺ σκοπὸ εἶχε νὰ προστα- νατισμὸ τὴν καινούρια ᾿'Ἐπαγγελματικὴ Ὄργά- νωση τῶν ᾽Αγροτῶν. ΠΜ ΠΠ ΚΙΗΙΤ τὰς τυπογραφι- ΓΗ 1] κἁς σας ἐργασίος στὸ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ : Ξ ει 9

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 2p
ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΝΑ ΣΥΝΕΤΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ 2p
Η ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ 1p
ΤΗΣ ΒΔΟΜΑΔΑΣ 1p
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΟΙ ΦΤΩΧΟΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΓΙΑΤΙΚΗ ΦΙΛΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΔΥΝΑΣΤΗ 1p