2 Ο.Μ.Ο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΙΝΡΙ ΡΕΝΡΑΥΑ (Ο(ὐ61ΑΑΙΝΑ. ἰγΙ ΒΑΚΑΝ ΜαΠίατι ὈμἱάπιαΠ Βαν Φίπιοοπ ἈΠπίαπίαςαη να 1]ειί σε]εηπ]οτίῃ Ὀαδίγεί νε ραγτείί 5αγεδίπᾶε νε Ὀϊγςοκ αγίαι Ζατβμηάα γαραη Ρήαπίατ ποιοεδίηάε κ Κόγ Μετκο2ῖ γακιπάα Ῥεπ- ἀαγαάα Γ6δΠΊ6Π αςι]ασαἷά1Γ. Φοουκίατιπ Ὀΐτγετε ἴορ- Ίβπιρ ὀδτεππιε]εί νε ουπαπηαἰατι ΙςίΠ Ὀἱς ΛΊείκε- Ζίπ τοάατϊκί Ὀιίεςῆς Ὀἱτ ραἱιδΏπαγι Ισ ]ζαπι εἆςγ. Καστ Μαάεαπ ϱοἱκεῖῖ, τα πι σοτπιᾶς Ὀἱ Όπάεῖϊ τεάατῖς εἀςφοεκ νο Ιαζ1Πῃ οἰάαδιπάα Όαδκα πια γατάππα νο παδὶμαίτα ἀαΠί Ὀμ]απασαΚκά1Γ. Ῥεπάαγα αΠα]ϊςὶ ἆθτι οΓκε] να ἁδτί Καάιπάαπ πιήτεἰ]κερ 5εἰκίΖ ΚΙΦΙΠΙς Ὁἱτ ἹΙάατε Πεγεῖί ιεάατ]ς εἀαεσοεκάτ. ΕΒι Ἠεγείπ ναζϊ[εςι, ΝΙετἰκεζίπ τί οἄεσεδί κἰψαδειπί ταΏ71Π1. εἴππείκ, ΝΙεικεΖίη ΡΙΟΡτ8ΠΙΙΠΙ ϱἱΖπιοίς,ὀπάετα γατάιπι εἴππεκ, ρπ δα γατάιπιοίίατ Ὀυ]πιακ νε Μεικεζῖπ [ααμγειιπα πια]! γατάιπι]α ΚΙδΠιεΠ ΠιοάαΓ οἰπιαἷς οἰασακάιτ.Βαγ ΖΙποῦ Ἠτικτοάμμάΐς ππεΖκἠτΗΠεν- επ -Πεϊθ, Ῥαγ Μιπαιἱ Ἠτίδαπία ἸΚάΠρί, νε Βάγ Απάτοας Ἑάδιαϊι Ἠεζηπε- ἁατι οἶπιαἷς ἰςῖῃπ 5εςἰ]πηίς- Ιογά1τ. Βαν Φίπιεοη ΛΛτί- απῖις, Ῥαν Ῥαπαγοτὶς Ἠαοί ΚΙπαΚκα, Ῥαγαπ Ι.ενεπάα Ῥ.Παοί Κτίακα, Ῥαγαῃ Ε]επίῖδα Ἐ]ε[οτία, ἘΒαγ Αδαιορι]ος Κοκκἰπίάἰς, Ῥαγαη Ὥοτα Ἠτίδτα, Βαγ Ἀθοῄτίος Ἑλριαία, Ῥαγατπ Ματαιία Ὑαππί νε Βαν Ὑαπηακίς Ἠατα]απΌιις Ἠεγνείίῃ οαϊ Δζα]ατιάΙγ. ΝπαντονυπΙ ΈΒαγαπ Τα1άο Κ. Οπίδίοτα Μεικεζίη Ὀπάετί οἰπιακ 1ςίπ δεςί]- ΠιἰΦά1. Μετκεζίπ Ὀαζί πια]κςαί- Ία5. απ]ατάιγ:---- (8)... ΒΕὐδτάπ ῬΡῬεπάαγα Κόδνιπάο ς«οου]κίατ αΤαδΙΠ- ἀα. γι]κςεἰς αγατάα Ητίςίίαη Κατα]ίοετί γαταίπια]ς νο η! ἀεναπι αἴϊγπιακ να Ὀὐγὴῆ- πηε]κ. (0) Ῥεπάαγαπιαπ ςοσικ- Ίατιαπι ὌὋος νακι]ατιπάε γ8ΡΙΟΙ νο [αγάα]ι. (παΙγεία Ιτίγακα ἵεδνῆς οἴπιοίς. (ο) Ῥεπάαγα αΠα[ςίπί, ΜεικεζΖίπ Ιδιεγίπο σαντοαῖ] αἶθκα ρὸδίειτπιεθε ᾖτεθνί]ς οἴπιε]«. (ά) Τριάα, πδπιεη Και- ἁῑπί σεςἰπάἰγπιεβο πιϊ]κίο- ἁῑτ νε πἱπαγει πιαΊψεῃ παλςίεκΙ] Κηπιας. Κόνυπ 18 γαδιπα Καάατ οἶαα Ὀὐτήπ Καζίατι νο 15 γαδΙΠα Ἱαάατ. οἶαπ Ὀδιάπ ετκεΚ]ετί ΛΊειΚκεζε ἃζα οἱθ- Ὀιμτ]ετ. Ώαπα Ὀὐγῆ]ς νας- ΙἸατάα οἶαῃ οΓκεκ νε Κιζίας ΑΥτΙ νακιτατάα Νπετκεζάεπ Ιφιήαάς εἀεβί]εςσεκ]ετάίτ, Ιάατε Ἠεγειί ταταβμπάαπ τοςδῦῖῖ εαἶ]επ ἀΖαλῆς. ἄοτεῖί «οπεάς Ὀἱ 51] οἰασαΚκά1γ. Γαζία οἰατακ, ὈὐψγῆκΚίετα φοποάς ἢς φἱ1π ππικαὈί- Ἠπάς Αικαάας ΑΖα]ιδι Και- Ώατι οαι]ασακ. Αγκαάας Ἀγαμδιπιη ππακδαάι Ὀὔὐτιῃ αἰαμπία ταπαπάα ΛΊοτ]ε- ΖΐΠ Ιδιεγίπε αἰθκα αγαπά1Γ- παὶς νε οπΙπ «ἀεναπιῃή ς«ιιγετίο Ις]εγαΏίπιεςί Ιςῖῃ ρατα τορ]απια]ς οἰασαΚά1ς, Ῥυπάαη Όασδκα, Αικαάας ΆἈζαίατι τιαἰς Κοπιδίοη Δαίατι ἁαᾖῖ οἰαὈ]εοεἷς νε Δοπο]κ (επεί ΄Γορίαπτάα ---ΚΙ Ὀτιποίδί 1954 Κάπι- πἱςσαπἰάε οἰασα]κ---ΓΕΥ ΥΕ{ε- Ὀἱοσε]ίεν. 1ος Κδπιπι- εαπίᾶςε Ῥαδ]απια]ς ἤζτε Ιάατα Ἠσογειί Δζαἰατιπάατ ἃς Κίδὶ Ἱεηῖ[α οἆσεοεἷς νε οπ]ας γετί- πο δεπε]κ (ῑεπεί ΄Γορίαῃ- τάα Ατκαάας Ἀγαίατι ἴατᾶ- Ειπάαπ ἵΌαδκα ος ἃζα «εςΙ]εσεἷαίτ, Ἀφαδιάα 7Ζΐκς οἰάπαῃ {ααίγει Μεικεζίπ ᾖτακίρ εἀεοεδί Όα7ι ΙβΙεγάρπάἰ{ :---- Τοτοπηὔπῃ, Γεαῖτο ἵεπι- ςἰ]]αγί, απαῖ. Ιπρ!]17οε ἀεί- «ἱογ, οἰκαππαίς, 12ος, ΚΙΖ 12οἱ1δ1, ἹΚαπιροιμίς,Ώαπια ογαπΗ, ΡίπβροπΡ ονάπΗ, Ῥορία. Ῥμϊΐατι τορἱαπιαΚ, ΤΓαμία Ιδί, επί Ιςδετί, ὙΥπζπιεκ, Αγαἰς Τορα,νοἱί- Ὀοἱ. ἙΒαςκειροὶ, ΚοφπιαΚκ νε Αι]απιαϊς, δοβϱο!.Βοχς, αἴτα», ὈὨεςκς, Ἱ]σπιεκ, Ὑεπιακ Ῥϊφίτηχεκ, Ἐν Ις9, Ίπε 181, Ἑνάς ἨἩαεία ῬΒακ- πια, Τιπαβγε ἉἸΙς]ετί, Ηίκᾶγε ϱοὔγ]επιείς, Ὑετ]ῇ Ώαηδίατ, Ῥικηϊκ]ετ, ΝΜΠΠ- ιοί δεγ]ετ τορίαπιακ, ΕΙ 181, Νπἄπακαδα, ΔΙεκίαρ]α- πια νε σαΐγε, ]άατα. Ἠεγειιπίπ Όα511σο8 ναζιεο]ετιπάσπ Ὀἱτί Όὰ Ῥτο- ϱΓΑΠΙΙΩ Όαδα ςἰκαγίπιαςι ἱςίπ πιϊπαςίρ σοπὐλ γατ- ἁιπιοι]ατ Ὀμ]πιαϊς οἰβοαἰκά1τ, Φοσυκ]ατία οὕταςπιακ Πεί- Κκοφίπ 15 ἀοδι]άϊγ,Ῥεπάαγα απα]Ιςι Ὀὐγί]ς Ὀἱς ἰ5 ἀεγα]- 4ε οἴπιϊδάϊτ. Πϊς Ὀΐκας Παξία, Πατία Ὀϊκας 5επα Ζατβπάα, Ἡείδεύ ΥαριΠρ ὈἱγεπιοΖ. ΒίτςοΚκ πιλςἰκΙὶ πιεδο]αίο οἰασακ {αΚκαί Πήςπύπ]γει]ε νο εἰοίγ]μδί]α Ὀμαίας γαπΙ]ερι]οσεκά!τ νε ο Παἰάς Ῥοπάαγαπιπ ςοσιι]κ- Ιατ! σετε]ς ἰπιάί νε σετο]κδα Περιάα Κὸν ΛΠεικεζ]ετίπίῃ ππανα({αΚίγοαιὶ Ιςῖπ Ὀὐτᾶπ οὕταφδαπίατα πιεάγιη οἱα- οαΚ]ατά!!. “Ῥιπρροηρ΄ ππ Καρα]ι γοι- 4ε ονπαπίαπ ογυπ]ασίῃ οπςοἰς τογοίῃ οἰαπαπ ογ πα οἰάιῦα απἱαςιγοτ. Ῥαρα- γοτρία, Ὀἰπατταἷίς, 5οἱο, Τ]ατίς. Εϊνος, Ὠϊοπιίάϊς να Κοεταπάϊ Ῥίπδροπρ” ογιποίβΓΙΠΙ επ Ἱψ]ετ- ἀῑτίες, 0. ΝΟΣΟΚΟΜΗΘ ΚΑΙ 0. ΙΜΡΙΚΟ ΙΤΜΗΝΛ Ὑπὸ Α. Ε. ΡΟΟΥΣ, ἰατροῦ. Πέρασελίγο περισσότερο τοῦ ἑνὸς τετάρτου τοῦ αἰῶνος ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Κ.Μ.Ε. ἵδρυσε τὸ πρῶτο της νοσοκομεῖο στὴν Κύ- προ. ᾿Αρχικά ὑπῆρχαν στρώματα µόνον διὰ δεκα- οκτὼ ἀσθενεῖς καὶ ὁλόκλη- ρο τὸ προσωπικὸ ἀπετε- λεῖτο ἀπὸ δέκα ἄτομα µό- νο. Ποία εἶναι ἡ πρόοδος ποὺ ἔγινε ἐν τῷ μεταξύ Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι τώρα τὸ νοσοκομεῖο τοῦτο ἔχει τόσο καλὸ προσωπικὸ κι᾽ εἶναι τόσο καλὰ ἐξω- πλισμένο, ὅσο οἰονδήποτε νοσοκομεῖο τοῦ δικοῦ του µεγέθους στὸν κόσμο. ᾿Έ- χομµε τώρα στρώματα διὰ πενῆντα ἀσθενεῖς καὶ προ- σωπικὸ ἀπὸ τριάκοντα ὁ- κτὼ ἄτομα εἰς τοὺς ὁποίους ὀφείλεται ἡ ἄνεσις, ἡ εὔη- µερία κι᾿ ἡ ἰατρικὴ περί- θαλψίς των. Σχετικἀἁ μὲ τὸ ἴδιο τὸ κτίριο σημµαντικαὶ βελτιώσεις ἔχουν ἐγκριθῇ ἀπὸ τὴ Διεύθυνση κι’ ἐλπί- ζουμε ὅτι µέσα στοὺς ἐἑπό- µενους δώδεκα μῆνες θὰ ἔχωμε ἕνα νοσοκομεῖο διὰ τὸ ὁποῖο ὅλη ἡ Κύπρος θὰ εἶναι ὑπερήφανη. ᾿Εκτὸς ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ νοσοκομεῖο, ἡ Ι.Μ.Ε. ἔχει τµήµατα Ὑγείας καὶ Εὔη- µερίας, τὰ ὁποῖα δὲν ὕστε- ροῦν οἰωνδήποτε. Πρέπει νὰ γίνη ἀντιληπτὸ µέχρι ποιᾶς μεγάλης ἐκτάσεως τὸ Ὑγειονομικὸ Τμῆμα συµ- βάλλει στὴν ὑγεία τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς µας. Ὅλοι εἶστε ἐνήμεροι διὰ τὴν ἔξοχη ἐργασία τὴν ὁποία ἡ Κυπριακὴ Κυβέρ- νησις ἐξετέλεσε στὴν ἐξο- λόθρευσι τῆς µαλάριας. ΄|- σως νὰ μὴ γνωρίζετε µέχρι ποίας ἐκτάσεως τὸ Τμῆμα Ὑγείας τῆς Κ.Μ.Ε. συνέ- βαλε στὸν ἐπιτυχῆ. ἀγῶνα ἐναντίον αὐτῆς τῆς νόσου. Τὸ, πρῶτο συστηματικὸξρ- ϱΥο ἐναντίο τῆς µαλάριας στὴ νῆσο, ἄρχισε σ᾿ αὐτὴ τὴν περιοχή. Οἱ παλαιό- τεροι ἐργάτες θὰ ἐνθυμοῦν- ται τὸν ἰατρὸν Σμίττεν καὶ τὸ συνεργεῖο τῶν ἔργα- τῶν του ποὺ τόσο ἔπιτυ- χῶς πολέμησαν αὐτὴν τὴν ἀρρώστια. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἐνδιαφέρεστε νὰ μάθετε ὅτι ἀπὸ τοὺς 108 ἀσθενεῖς στοὺς ὁποίους δόθηκε περί- θαλψι στὸ νοσοκομεῖο τὸ ἔτος 1926, οἱ 41 ὑπέφεραν ἀπὸ µαλάρια καὶ 5 ἀπ αὐτοὺς πέθαναν. Οὔτε μιὰ μεμονωμένη περίπτωσι µα- λάριας παρουσιάσθηκε στὸ νοσοκομεῖο διὰ κάµποσα τώρα χρόνια. ᾿Εκτὸς ἀπ αὐτὰ τὸ Τμῆμα Ὑγείας προσέχει ὥστε τὸ νερὸ ποὺ πίνετε εἶναι καθαρὸ κι’ ἔτσι ἐμποδίζει τὴν ἐξά- πλωσιν ἄλλων σοβαρωτά- των ἐπιδημιῶν ποὺ παρου- σιάζονται εἰς χώρας γύρω μας. Ὅπως ξέρετε ἐπίσης δια- τηροῦμε κλινικὲς μὲ συχνὲς ἐπισκέψεις ἰατρῶων στὴ Σκουριώτισσα, Μαυροβοῦ- νι καὶ Ζερὸ ὅπου πολλοὶ ἄρρωστοι ἐξετάζονται. Πέ- ρυσι 23.010 ἄρρωστοι ἔπε- σκέφθησαν τὲς Κλινικὲς καὶ 15.673 ἄλλοι ἐξετάσθησαν στὴν κλινικὴ τοῦ νοσοκο- µείου. Οἱ ἀσθενεῖς ποὺ εἷ- σάχθηκαν στὸ νοσοκομεῖο κατὰ τὸ 1951 ἀνῆλθαν εἰς 1.500. Συγκρίνετ τοῦτο μὲ τοὺς 108 τοῦ 1926. Αὐτὸ βεβαίως δὲν σηµαίνει ὅτι ὑπάρχουν τώρα περισσό- τερες ἀρρώστιες παρὰ τὸ 1926, ἀλλὰ δείχνει ὅτι ὁ Κόσμος τώρα καταφεύγει στὸ νοσοκομεῖο καὶ ἐπωφε- λεῖται περιθάλψεως πρώ- της τάξεως ἡ ὁποία τοῦ παραχωρεῖται, Ὑπάρχουν μερικὰ σημεῖα ποὺ θὰ ἤθελα νὰ τονίσω: 1) Εἶναι μιὰ συνήθης πλάνη στὴν Κύπρο ὅτι µόνο φάρμακα ἀπὸ ἐνέσεις ἀξίζουν, Τοῦτο εἶναι ἀπο- λύτως λανθασμένο καὶ πλεῖστα φάρμακα ποὺ λαμ- βάνονται ἀπὸ τὸ στόμα εἶναι περισσότερο ἀποτε- λεσματικά. 2) Οἱ ἀσθενεῖς πρέπει νὰ ἐνθυμοῦνται ὅτι τὰ πλεῖ- στα νοσήματα θεραπεύον- ται εὐκολώτερο στἀἀρχικά τους στάδια καὶ εἶναι τὸ καθῆκο τῶν ἰδίων τῶν ᾱ- σθενῶν νὰ μὴ ἀναβάλλουν τὴν ἐπίσκεψι στὸν ἰατρό. Πολλὲς συμφορὲς θὰ ἀπε- φεύγοντο ἂν ὁ ἀσθενὴς ἐξητάζετο ἀπὸ ἰατρὸν ἐ:- Καίρως, Διὰ νἁ σᾶς δώσω ἕνα συγκεκριµένο παράδει- γµα, θὰ ἀναφέρω τὰς περι- πτώσεις ἐγγύων γυναικῶν. Σχεδὸν ὅλα τὰ σοβαρὰ ᾱ- τυχήµατα στὸν τοκετὸν μποροῦν ν᾿ ἀποφευχθοῦν ἂν ἡ ἔγγυος γυναίκα ἔξε- τάζεται συχνὰ κατὰ τοὺς ϱ μῆνας τῆς ἐγγυμοσύνης Αὐτὸ εἶχε κατὰ νοῦν ἡ Κ.Μ.Ε. ὅταν ἵδρνυε τὸ τμῆ- µα φροντίδος πρὶν καὶ μετὰ τὸν τοκετόὀν. ΥΕΝΙ ΜΕΜύΒΙ ΑΒ ΕΚίπι 8γΙ Ζατβπάα 5 επί πεις οἱγκοτίπ ἰδιογίπε αἰαπιιδά!γ, Βιπ]ατάις: ΔΊα- ντοναπΙπίη γαγήςτὰ ἰδ]ογίπα Καϊομοτίοία ἨΠαταίαπισος Απανίαςι. Μαντονιπί Ἠε- αρ ΓὨαἱγοδίπάς ΑτοάοςΙ Ἀ]μαϊ Ώατρα2. ΤΓιοῦἳ διι- Ὀθδίπάᾳ Ὑετασες]ί ἸΚορῖας ΤΓεοάσδία, Κατα] Ιβίοτίπε Ρεϊτα]ι Απάτσας Ῥανίι νε Ἐνείπα]α Ὑαηπίς ἹΝεορίο- 1εΠΙ1. θβῖς (10β5 ΒΥ Ξ,. ΚΟΚΚΙΝΙΟΌΕΘ άνραη Ο Φρος ΚΑῑΟΙετιπιιζίη {ααγειί µρτικεο αΓΙΙΥΟΓ, Ίψί Πετοίγ τεδεροίς Ὀ1Π- ππελά{τ. Ῥὰ Πατεκοτίη ςοἷς {αγάαίατι οἰασακάιτ. Θα εὐτήπάα 5ρος ΚὐΙΙδΙσετί- πίῃ 5ε5ί ἱφϊη]εσε]καίτ. Πετ- Ῥμρδροι ΚὐλΙοάπιΠ πεςτί- γαι πιὔπιεςςι]]εγί Ὀΐζε Πα- ναάἰ οσὔὐπάετεςεκάιίες, ὙετίπιίΖ πιήςααάε οαἴτῖκοε πππαπια αἰθκαάας εεσε]κ [αγάαἷι ΕΠκιγί]οτ νε πιῆ]α- Παζαΐ πας οἰπασαΚκαάι. 6ρος ΚὐἠΙΙὈ]εγιπία Ποςτί- γαῖ πιβπιεςςΙ]]ετί ουΠίαΓ- αγ Ῥεΐτα Ιςίπ Ὀϊοπιϊαϊς 1οαπ]άες, Εαδα {ςίπ 'Γαἷίς Ἐίεαπίιας, Ι,είκε 'Γήτκ]ετί 1ο Μήπίς Ηήρδείη, Κατῖ- ἁαία ἰςίπ Οάΐδεας δανίάϊς, Ὑεπί Καϊοποτίο ἰςίπ Ἐο- είαπίίπος Τ.οἶζι, Ἠςκί Κα- Ιοποτίο Ιςῖω Μιιδίαία Αδιπῃ, κετο Ιρί ΠἨαταίαπιοος Ῥακκα]ιγίδ,νο Ῥεπάανα Ιςίπ ΥαππαΚίς Ἠαταίαπιοις. «Ῥαν ῥδανίάϊς Κατιαάαῃ Ὀιζο γαΖίγοι Κί ο Κδγάε]ί ΚὐΙάσαπ Όαδμσα πιαἰκςαάι Κὂν Παϊκιπα Πιζππεί εἰἴππεἷ- ἁῑτ. Ν{αἰκδαάιπιιΖ {αΚΙτ αγ]α- Ίετε νε ΓΚ νε κεί ςοσοιΚίατα. Ὀακπιαἷ. οἰασαΚκ- άιτ. Βὰ πιαἰκδαά ΙςίῃΠ Γοαίτο τοπις]]ετί τεγήρ εἀεσαεβί7 νο ῬαςΚκα Ααςίατι Ἱιτα- σ8817. ΑιζάπιιΖ ρεης]ετί- πὶΖὶ Έεπα γοἰατάαπ α7α- Κἰαδάιτωακάτ, ΓΚ ΙΙΔΟ]ετί- παίΖ να οΠΙαΓΙΠ ΟΥΙΠ ΠΊΕΥ- ἁαπίαιι σεπς]ετίπιϊζίπ τά να Ῥεάεπ]αετίπί Κωννεῖ]ειι- ἁἰτεσεκά1ς. αυ Μαιριαία Αδιπι Ἐδκί | . ΄ Καϊοποτίοάαπ Καστις Νία- ἆεπ οΙγκοΠπία Κὂν ΚΑῑά- Όιπι Πήπ]ιγα εἴβιπ] Ῥ]ά]- ΤΙΥΟΙ, νε Ὀϊσε γαζΐγοι κ αζιπ πιλάᾶει ΚΑΙ ἄζα- ἵαγιπα γατάιπι εἴπιεδο -ᾱ- Πδπηϊσεαάα Ὀδγῆ]ς ππανα[α- γοι οἰάο εἀσππεπηϊσά!τ. οἩ ΦΙπιά κ! γεπί ναζῖγει 5αγ- οδἰπάε ΚΙΙΙΟ Ὀὐγῆκ Κογ- ἱαμκίαγα πια] οἵαρ ἀλαΐατι οἵαΖ Κἰδιάεη γειπιίς Κῑδίγα ατῖπιιδά1ς. (εςεπ]ετάε Ἱπῖί- παρ νυκυ ήπιας νε Ηῆςπά Βαγταπι Ἐαίς, ἈΝπεμπιαά Ὀυπάα ΚάπΠρ,ΑΜΛΠεΠπιαά Νεζπεάατ νο ΑΙ Επιίπ τα Μεμπιεά ΑΙ Κοπιϊδίοι δζαἰατί οἰαταίς. 5οςι]παδά1σ- 165. Ῥεϊταάαπ Όαν Ὠϊοπιίάϊς 1οαηπ]άϊς ναφιτας]]ο σαΖείε- πηίζο Πατατείϊ 5εἰᾶπι σῶπ- ἀοτι]πιίςάϊπ. Ῥαν Ιοαπίάϊς σα οαὐτήπάακί γαζ]ατιῃ ΚὐΙΙΡΙει αταδιπάα ἆαπα 1γί Ὀἱχ απηίαγις νο Ὀαδμλ]ς γα- ταϊασαδιπι Ὀοκήγος,. ΛΙεἷ- τασυπάα Κάῑάσιπ Όαζι {ααγειιπάεπ Όα8μς οάΙγο, Ἡ - ν 4 6.Μ.Ο. ΝΕΙΕΑΜΕ ΝΕΝ5 οἱγκείίη Ηακίαμαπεθὶ νο Τιρβίγο Ὠαἰγεςφί (Ἰπαὶ «οἰθαίπ 5ηεἱ «ὔιύπῶπάθη) 475ἱ πια]ἂτγαάατ ἁπτα]πιιις νο Ὁοδί δἰπιᾶς 1οδ ΠαδίαΠΙΠ ἨἩακίαπαπεγε Καοιὶ οἰη- πιας οἰάιδυπα αἰδκα Ί]ε Ὀἱπιοίς ἰδίογεσεΚκςϊπίΖ. «ί- ΗυΞΘΕΙΝ ΡΙΙΑΝΕΗ ΙΝ ΜΑΟΗΙΝΕ 3ΞΗΟΡ πιάϊ Ί9δο Ὀἱγ Κας 5οπεάεη, Ὀουί ΔΙαἰάτγα Παςίαμθιπάαα τατα]πχας ΠὶςὈἱγ Κίπιςσε Ἠα- αμαποπιίζε οἱγπιεπιἰφά!γ. Ῥιπάαῃ πιααάα.οἴναί Πιεπῃ- Ιεἰκοι]εγάς σατί οἶαπ ΌαξΚκα ὈμίαςΚαα ΠασίαΠκκίαγιη 56- ταγοῖ οἴπιοπηεσί ἰςίπ ἱςεοε]ς φυγΙΠΙΖΙΏ επί οἱπ]ᾶδιπα οιπμίγα ΓαἰτοπιίΖ ὈαΚίνογ. Βι]άϊἰδίπιζ δῖοῖ, Ῥκαποτς- σαάα νο Λπαντονυιπίάε νε Χοτοάα Ὀϊςοἷς Παδιαίατια οἠκσιίς Ὀαιίπιαςι ἰςίπ ἆαΠί Κἰιπίς τοι σα!ι γαριπαΙφά!ς. (εςεπ 5επε Ον ΚπΙκΙεγάε 23010 Ἡαεία νο Ηαςίαμα- ποάο 15.673 σἠπάνΖ Παδία- {ατι Ὀακα]πιιδά1σ. 1951 5ΕΠΕ- αἱ Ζατμπάα 1.50οΟ Παδῖία ΚαῦὈι] οἰαπάα, Ῥα γεκἠπᾶ 1926 δεπεδ]πίΠ 1οδάςῃ Ἱδατοῖ γεκήπϊία Κατρι]αςτι- πι . Ταυς ὃὰ ἀεπιεκ ἀεβι]άϊν ΚΙ δίπιάί 1926 «οποσίπο πἰδοοῖοη ἁἆαπα «οκ Παρτα [ες νας. ΝααπιαβίἩ Παϊκια Ἡαριαπαπεγε ἆαᾖα ΖΊγαάς οεΠεπιπαγεῖ νεπρ οπητίπάς Ὀμἱάπαπ πιϊκοπ]- πιοί τεάανί «ςατε]ετίπάεῃ ἱςη[αάς οἴπιεκάς οἰάαδαπα σφιογῖτ. Αφαδιάαἰά Ὀίγκας ποἰκῖα ἡζατίπο ἀπτπιακ Ιδῖε- τπη--- (1) Κιδτικάα αἰε]ᾶάςε γαπ]ις Εἱτ ΕΙ νατάς ΚΙ γα]π17 ἵπε ο νετί]εῃ Ι]ᾶς- τας. {αγάα]ιάιτία. Ῥα ἁἲ- οἴπος Καϊγοα γαπφάΙΓ οὑτπκή αδιζάαπ νετί]ει ΕἱΓ- ροἷς Ιἱάςίας ἁαῖια Γαγάα]- ἁιτ]ατ. (2) Ἡαριαίατ, ὈἱτςοΚ Πα- ςιαλκίατι. εικεπ νακιτία ἆαλα Κοίαν ἴοάανί οἰ- ἀυλίατιπι Παυτίαπιαα νε ἀοἰκοτα. πιὔτασααϊ οἴπιεδί 1ηπιαί οἴπιεπιοκ Κεπάϊ Κοπάἰ]ετίπε Κατι Οἱ Όοτς φαυπιαμαιτ]ας. Ἠαρια]ατ εΓκεν Ὀακιαγδα Ὀίτςοκ Γεἰακει]ετίπ Όπᾶ αἴτηπαις οἵἵπις. Αοικ Ὀγ πιὶσαἱ οἰατα]ς 5ἷζε εε]κ να- Κααϊατιπάαα. ας. εἀσγίπι. ΏοκιΖ αγ]ῆς ϱεεἰκ πιλά- ἀαιὶ Ζαταμπάα Ὀϊ Καάιι πιωπίαΖαπι θΗτεῖῖο ἀοκτος ταταβπάαπ. Ὀακι]γδα Πεππεῃ Ποπιεα Ὀὐίῃπ πι ϊλίπι ἆοδας Καζαίατιαια. δπῦῆπε σοςϊγι]εὈιΗτ. Ίδιε Κισγις Μαάεπ βΦήχκεῖιί ὃὰ πιακ- φατ]α ἀοθιρίαη εννεὶ νε ἀοδιρίαα 5οπτα Καάπ- ἰατι Ὀακιίπιαςι ἰοία αγΤΙ δἱς «υΌε αςπδά!/. Ἰάποί ἁοία ναηίις ΏαΓο- Κοῖτο Ὀυ]αππααὶς αι Ὀἱς Ίῃδ8Πα γαΚισι Ὀἱ Παγεκεῖ ἀεδι]ά!τ, Πλανιάρει τὸ μισοστρόγγυλο φτερὸ τοῦ φυσεροῦ πόνω σὲ πλάνια 30 κ 6’. 0’ 6’. 0’. ΜεΚίπα Οάαδιπάα Βεπάς Μακίπαςι Βαπιπάα. ΓΙ0ΡΙΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΝΩΝ Στον ΞΕΡΟ Τὴν πρώτη Νοεμβρίου τὸ οἴκημα τῶν ὑπαλλήλων τῆς Κ.Μ.Ε. γνώρισε ἐέξαι- ρετικἠ κίνησι. Απ τὲς 3 µέχρι τὲς 10 μ.μ. ἑκατοντά- δες κόσμου ἐπεσκέφθησαν τὴν ἀγορὰ ποὺ ὠργανώ- θηκε ἀπ᾿ τὲς Προσκοπίνες. Τρεῖς ἡ ὥρα! Οἱ Προσκο- πίνες Κομψὲς στὴν ὄμορφη στολή τους κάθονται µπρο- στὰ στὰ τραπεζάκια τους ποὺ εἶναι φορτωμένα μὲ πολύτιμα πράγματα, τὰ περισσότερα τῶν ὁποίων ἔχουν κάμει οἱ ἴδιε. “Ἡ δ. Κίπσον μιλᾶ σχετικὰ μὲ τὴν κίνησι τῶν Ὁδηγῶν (Προσκοπίνων) κι ἡ κ. Μακόου κηρύττει τὴν ἔ- ναρξι τῆς ἀγορᾶς. Σὲ λίγες ὧρες τὰ τραπέζια κενώ- θηκαν. Ἡ ἀγορὰ σημείωσε [ μεγάλην ἐπιτυχία. Τὸ βράδυ χορὸς καὶ τρα- γούδια ἀπ᾿ τὰ κορίτσια. λικα! Αἱ εἰσπράξεις ἀνῆλ- θαν σὲ 65 περίπου λίρες. Μπράβο σ᾿ ὅλους ἐκείνους ποὺ συνέτειναν διὰ τὴν ἐπιτυχία. Συγχαρητήρια ἰδιαίτερα στὴ Τομπρὶζ Μουσταφά, Νίτσαν ΤΠα- σχάλη, Λουΐζαν Διάκονο καὶ ΤΠ. Τοκολκάν. Τσάϊ καὶ γλυκίσµατα µπό-ι... κιζ ΙΖοἱι ΕΠΙ ΡΑΖΑΗΙ Καδιι αγΊπια Ὀἰίποί σἰπή Κιογις Μαάεα οί- Καιϊπία Μεπιιτίη (επαϊγεῖί Ὀίπαδιπάα Τενκοε]βάε Οἱτ {ααγει νυκασαπιαφάις. Οβί]οάσα 5οπτα δααΐ 34επ αἱκφαππ]Ώ 5ααῖ Ίουπα Ἱκαάαγ γη2]ετος Πακ Ἐδεγοάακί ΚΙ7Ζ ᾖἹΙγοίε ταταμπάθη Παζιίαπααπ Ῥαζατι Ζϊγατεί εἴπαίφά1γ. Ἰ δααῖ ἠςάωτ. 12ε11ετ,σὐζεὶ τοςπαἱ οἱοίςεἰεη]ς, εἰκσεγίςί Καεπα!’ο]]ετί]ε γαριίπ]ς Κίν- πιεῖ] δεγ]ογία ΥΠ π]αδα- Ίατ Κατδιδιπάα οἵαγπιαςάαΓ- Ίας. Ῥαγαπ ἱΌδοα Ὀίτα Κι ΊΤζοιατὶ Πατεκετπάεῃ ΡαἩς εἰΚάσᾳπ 5οητα. ]χοί Ῥαδι Βαγαπ ΝΊαΙρο Ῥαζ8τι ΤΕΦΠΙΕΠ αςπς. Βίτκας 5ααῖ Ιᾳϊπάο πιαδαία: Ὀορδα]άι. Ῥαζατ. σοκ πιανα[[ακιγετί οἶπι]ς. «σεος να ἁαπδίατ οἰάα νο Κι Ἰσεϊ]ετί ταγαμπάαπ τάτκά]ετ ςαδιτι]άι. Ῥοἱδοί ΡἱατΙ Ῥαδία νε «ςγ νατάι. 65 τα Καάατ ΕἱΓ πιοὈ]αῦ ἱορίαπά. Θα Ῥα- Ζατιά. πιινα[αΚΙγειί 1ο ραἱ1δαΏ. Ποτκεδε Οἱ Βτα- νο γαι. Γοπησίς ΝΙα- ειαΐανα, ἨΝςά Ῥασκα[ινε, Τ αἱζα Ὀϊκοπογα να Ἠεπι- οἶγο Ῥοΐΐπε πιαΏδις ἵεὈικ- 165. Η ΠΕΝΤΑΓΥΙΑ ΦΡΟΝΙΙΤΕ ΔΙΑ. Τλ. ΠΛΙΜΛ. ΤΗΣ (αυνέχεια ἀπὸ τὴν 2αν στήλην, τῆς Ίης σελίδος) Μιὰ ἀπ᾿ τὲς μεγαλύτερες εὐθύνες τοῦ Διοικητικοῦ Συµβουλίου θὰ εἶναι ἡ ἐξεύ- ρεσι καταλλήλων ἔθελον- τῶν διὰ νὰ βοηθήσουν εἰς τὴν διεξαγωγὴν τοῦ προ- γράμματος. ΔΕΝ εἶναι κα- τάλληλος ὁ καθένας δι’ ἐργασίαν μὲ τὰ παιδιά. Οἱ κάτοικοι τῆς Πεντάγυιας ἀνέλαβαν ἕνα µεγάλο ἔργο. Δὲν θὰ ἐπιτελεσθοῦν ὅλα µέσα στὲς πρῶτες λίγες ἑβδομάδες ἢ ἀκόμα καὶ στὰ πρῶτα λίγα χρόνια. Θὰ ὑπάρξουν πολλὰ προβλή- µατα ἀλλὰ μὲ καλἡ θέλησι καὶ συνεργασία αὐτὰ τὰ προβλήματα θὰ ὑπερνι- κηθοῦν. ᾿'Αν ὑπερνικηθοῦν, τὰ παιδιὰ τῆς Πεντάγυιας θὰ εἶναι εὐγνώμονα, καὶ τώρα καὶ εἷς τὸ µέλλο, πρὸς ὅλους ἐκείνους ποὺ συνέτει- ναν εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ Κοινοτικοῦ των Κέντρου. Ημ δημ ή μπος 5 π Συμβαίνουν συχνό- ἕ τερν δυστυχήµατα στὸ σπίτι παρὰ στὴν ἐργασία. Πάρε τὴν ἕ ἓ ἀσφάλεια στὸ σπίτι Ξ µαζί σου. ξ ΑΗ ΕΠΗ ΜΗ ΜΗΗΗΜΗΗΗΗΜΗΜΗΙΗΗΗΕΗΠΗΗΙΙΜΗΗΗΙΗΙΗΗΗΗΞ ΗΗΑΜΗΜΜΗΝΗΗΗΗ νεα 3η σοσωυκ ΥΑΖΑΝ-ΑΥΤΕΝ Υυ5υΕ ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥπΟ ΕΛΕΝΗΣ ΠαΣΧΑΛΙΠ κόςσεσἰ Η ΠΑΝΔΩΡΑ Πρὶν πολλὰ χρόνια ὅταν ὁ κόσμος δὲν γνώριζε κα- μιὰ λύπη ἢ πόνο, ζοῦσε κάποιος Ἐπιμηθέας μὲ τὴ γυναίκα του τὴ Πανδώρα. Ἠσαν εὐτυχισμένοι καθὼς καὶ ὁ ἄλλος κόσμος. Μιὰ µέρα ἐνῶ χόρευαν εἶδαν νὰ ἔρχεται πρὸς τὸ µέρος τους ὁ θεὸς 'Ἑρμῆς κρατώντας ἕνα κουτὶ στὸν ὤμο. ' Πανδώρα ρώτηξε τὶ ἔχει µέ- σα τὸ κουτί, ἀλλὰ ὁ 'Ερμῆς ἀρνήθηκε νὰ τῆς πῆ. Τοὺς παρακάλεσε ὅμως νὰ τοῦτὸ φυλάξουν μέχρις ὅτου ἔπι- στρέψη. Ἡ Πανδώρα ἦταν πολὺ περίεργη νὰ µάθη τὶ εἶχε µέσα. Μὲ προσοχἡ καὶ φόβο σήκωσε τὸ κάλυμμα καὶ τὸ µισοάνοιξε. ᾽Αλλὰ τὴν ἴδια στιγμὴ ἄφησε μιὰ µεγάλη κραυγἡ πόνου καὶ τὸ ξανάκλεισε Έντομα βγῆκαν ἀπὸ τὸ κουτὶ καὶ τὴν ἐκέντησαν, καθὼς καὶ τὸν ᾿ἘΕπιμηθέα. Σὲ λίγο οἱ ἄνθρωποι γύ- ρω ἄρχισαν νὰ µαλώνουν ἀναμεταξύ τους καὶ νὰ σκο- τώνη ὁ ἕνας τὸν ἄλλο µέσα στοὺς δρόμους. Όλα τὰ κακὰ εἶχαν βγῆ ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ κουτί. «Ο ᾿Ἐπιμηθέας µάλωνε τὴν Πανδώρα κι αὐτὴ ἄἔκλαιε πικρά. Τέλος, ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ μικροῦ ἐκείνου κουτιοῦ πετάχτηκε ἕνα ἔντομο μὲ ἄσπρα φτερὰ καὶ πετοῦσε γύρω ἀπὸ τὴν Πανδώρα καὶ τῆς Ψιθύριζε μὲ τὴ γλυκύτατη φωνή του. --Εγὼ εἶμαι ἡ Ἐλπίς! Ὅπως εἶμαι χωμένη καὶ κρυμμένη µέσα στὸ κουτί σου ἔτσι θὰ φωλιάζω πάν- τα µέσα στὶς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Κι’ ἔτσι ἀπὸ τὴν ἀνόητη περιέργεια τῆς Πανδώρας ὅλα τὰ κακὰ ἦρθαν καὶ εἶναι στὸν κόσμο. Έμεινε ὅμως καὶ ἡ Ἐλπίδα καὶ ὅταν τὴν ἔχωμε εἴμαστε εὐτυχισμένοι. ΠΙ ΙΠΙΛΛΙΝΤΙ ΠΙΦΗΙΙΝ Κατὰ τὸν ᾿Οκτώβριον πέντε νέοι ὑπάλληλοι προ- σελήφθησαν ὑπὸ τῆς ἙἛ- ταιρείας. Αὐτοὶ εἶναι ὁ Χα- ράλαμπος ᾽᾿Αναστάση ἀπὸ τὸ Καλὸ Χωριὸ -- στὴν Πλαταία Μαυροβουνιοῦ, Νιχὰτ Ταρπὰζ ἀπὸ τὲς ᾿Αρόδες -- στὸ Λογιστήριο τοῦ Μαυροβουνιοῦ, Κώ- στας Θεοδοσίου ἀπὸ τὲς Γερακιὲς --- στὸ ᾿ἸΙατρικὸ Τμῆμα, ᾿Ανδρέας Παύλου ἓιἐκ Πέτρας καὶ Γιάννης Νεο- Ξ|πτολέμου ἐξ Εὐρύχου-- στὸ εἰΚαράζ. ΜαγπιµΠ [ία ΙΚδαίιθγ Βὶ οὔπ ΚΙ Κεάί «οκ αοικπιις νε εἴτα[τα γῖγεοεκ Ὀΐτδεν Ἱςίπ ὈακίγοΓίασπι]5. Ασης Ὀἱγ ἀοίαρ ϱοτπιῇφ]ες, '᾿Ώο]ασα σἰτετο]ς Ὀἱτ ραΐςα Ρρενπῖτ οαἱπηδίατ. Ρεγηὶτί γαπεζ {σίῃ Κοδιρ γε αΓ8- πιιίατ Γαἷκατ οκαάατ 8.ΠΠΙΦ- Ιατ 4 Κεάἰ]ετάσεῃπ Ὀἱτί ρεγ- Η πἱπὶ οἵτα γετίπάεη Κοδεµπι γ]γαμπα ἀαπιῖς. Ρεγηϊτί Πκίγε αγιπδίαγ [αἷκοῖ Ὀτί ἀϊρετίπάεπ ἁἆαμα Ὀὐγῆκ σεϊπαῖς. Κοάετίπ Ικίδίάα Ὀὐψῆκ. ραςςανι ἰδιεγ]ετπιίς να Κανῦα οἴπιεγε Ὀαδία- πλδ]ας.. Κατφατιπάα Οἱ πανπιά. σὔτπιἡφ]ίετ. Επ, “Ἠαγάε ριάεμπι Μαγπιάπα 5οταπηΏ νε ο Κατα νεγςὶπ”” ἀαεγοτγεἷς οπα ρὶάατ]ετ. ΕΙ κίΓ- Ἱοτίπί απἰαταταὶς ΠαιπικΚ γαρπ]βδίΠ Ιδιετίετ. ΔΊαγ- πι “ρε” ἀεγίρ “ρεγηὶς ΡατςαίασιΠΙ ρεητίῃ σὔτεγ- Ίπ ἁαπῖς. 'Ἠακίκαῖει Ὀἱπῖ ἀἰσετιπάεη ἁἆαμα Ὀὐὑγη- Κπιις. Τατιδακ ἴψί οἰατ ἀαπαίς νε τεγαΖ]ψί αἱάρ γετε οἵώσπιας. Ρεγηίπί ἵατίπαις. . αΟγ]εάΙτ, και Όειπ 1δὶ ἀλζα]ητίαι””. ἀεγίρ ρεγητὶ αὔζιπα Κοπιας νε 16ΙΓΠΙΙ5. Φοητα ῥΡρατσαίατι ΤεκταΓ {ατίπι!ς νο 5ἰπιά! ο ρᾶΓςα ἅαᾗα αὔις σε]πιῖς.Δπαγπιαῃ, «Τιμαξ 86, σίπάί Όὰ Ρατσα αὔνάισ ἀεπιῖς νε οπιάα αὔζιπα Κογαρ 151- πας. Βυπα τει Κεά]]ει, αι, ἁάτ,' ἀἴγε Ῥαδι- τηιδίατ. Καΐαπ ΡραΓςαΥΙ Ὀΐζα νετ, ατηῖς ραγ]αφισιζ. ἀθπιῖςίετ. Τακαι Μαγπιάη, ἅπις ὄγ]ε 5ευ οἴασπια ὁ οἱ Όαπα. Πακίπι ορ Κατα νοιπιοπαϊ «ὄγ]επιεάιπίζ- πα 2, ἀϊγετεκ ρεγη]τὶ Τεκ- τα ΙΗΠΙΙ5. Κεά]ετ ρεγπῖ- τίπ ἰπιείς ἤζτο οἰάαδαπα σὔτήπος, 'ΖαΏπιεῖ εἴπιε, πετί Καΐαπ ρατςαγιάα Ὀἶζε νετ ἀαπις]ετ. Δαγπιμη, «θοεπί ΖαἩππεῖε ΚοάιπαΖ, Κανδαπιζι Παλεϊτίπα, Όαπα φἰπιάϊ πο νεγεςεΚδίη7, σὐτάἡβίπα Οὐτάῃ ἰδ ΙςίΠ ὕαπα νοτοςε]ς Πὶς Ὀἱδεγπίζ γοΚπης. Όγίε δε Καΐαη Ρογηίγὶ Όαπα νοσίηΙΖ ἀεγίρ οπιιάα αὔζιπα αἴπις να Κοάϊἶετοε Κρατσα ΑΙΙαΠα αφππασ]α ας” ἀεγοτεκ 178- Κἰαφπιιδά!τ. Κεά]ετ, ΔΊαΥ- ΠΙΠΏΊΠ αςκσοΖ]ήδαπα ςαφααἰπαιφίατ. Ῥπορηθίοι: Μτ. Ὁ. Α. τοεῃ, ο/ο Ο.Μ.Ο. δοοιπίοιῖρα.. Ῥηπιεά αἲ ΜΙΟΟΡΙΑ Ῥτπίπα οτί, ὃν Οµτ. ἨΝϊοοίθοι ἅ 50Π5 Ἱμά., οἩ Ατδίπος δἱΓ., ΧΝιρορία, 6.Μ.6. ΝΕΙΕΑΠΚΕ ΝΕΝΘ Μ».. Ὀ. Βιβο ΝΙ ΙΦΙΗΠΗ ΠΠ! ΜΗ ΗΤΙ Δνὸ ἀπ᾿ τοὺς τελευταί- ους ποὺ ἦλθαν στὴν Κύπρο δι᾽ ὑπηρεσία στὴν Κ.Μ.Ε. εἶναι ὁ κ. καὶ ἡ κ. Πούςῃ, ποὺ µένουν τώρα στὸ Μαυ- ροβοῦνι. Ἡ κ. Πού εἶναι ἡ νέα διδασκάλισσα διὰ τὰ μεγαλύτερα παιδιὰ τοῦ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προσωπι- κοῦ. Ὁ κ. Ποὺςῃ εἶναι ὁ Διευθυντὴς ᾿Ασφαλείας.. Ὁ κ. καὶ κ. Ποὺύς]ῃ ἔφθα- -σαν στὴν Κύπρο ἐκ τοῦ Λὸς ᾿΄Αντζελες΄ τῆς Καλι- φορνίας. Προτοῦ σταλοῦν στὸ Λὸς ᾽Αντζελε ἀπὸ τὴν Εταιρεία των, Κκατοι- κοῦσαν στὸ Ρίβερσάϊτ τῆς Καλιφορνίας ὅπου ὁ κ. Πούρ] εἶχε μιὰ πολὺ σπου- δαία ἐργασία σὲ μιὰ µε- γάλη 'Ἑταιρεία ποὺ ἔκαμνε τσιμέντα. Ἡ μεταλλευτικὴ ἐργασία στὸ ἐργοστάσιο σιµέντου διήρκεσε δώδεκα χρόνια χωρὶς οὐτ᾽ ἕνας ἄνθρωπος νὰ χάση ἧμερο- µίσθιο ἕνεκεν δυστυχήµα- τος. Ὁ κ. Ποὺρ] ἀποβλέπει στὴν ἡμέρα ποὺ τὸ µεταλ- λεῖο τοῦ Μαυροβουνιοῦ θὰ ἐργάζεται τοὐλάχιστο ἕνα ὁλόκληρο χρόνο χωρὶς κα- νεὶς νὰ χάνη ἡμερομίσθιο ἕνεκεν δυστυχήματος. Ὅταν ἠρωτήθησαν«Πῶς βρίσκετε τὴν Κύπρο» ὁ κ. καὶ ἡ κ. Ποὺδῃ ἀπήντησαν «Ό,τι εἴδαμε στὴν Κύπρο ὡς τώρα μᾶς κάμνει νὰ νοµίζωµε πὼς βρισκόμαστε στὸ σπίτι µας στὴν Νότια Καλλιφόρνια. Τὸ κλῖμα ὁ- μοιάζει πολύ. Στὴν πατρί- δα παράγοµε σχεδὸν τὰ ἴδια φροῦτα καὶ λαχανικὰ κι ἄλλους καρποὺς ποὺ προσέξαµε ἐδῶ. Μᾶς ἀρέσει ἐπίσης ἡ φιλικότητα τοῦ κόσμου. Οἱ Κύπριοι εἶναι τόσον βοηθητικοὶ καὶ διά- κεινται τόσο φιλικῶς. Μά- λιστα ἀγαποῦμε τὴν Κύ- προ καὶ τὸν λαόν της πάρα ἕ πολὺ». Ὁ κ, Πούςι ὑπηρέτησε ΥΕΝΙ αξι ΕΝΙΕΒ ΚΙΒΗΙΘΙ ΘΕΝΙΥΟΒΙ ΑΗ Φ0Π ἀεία Ἐίστιδα σε]ίρ Κισγις Μαάςπ οἱπκετί Ἱκα- άτοδιπα ἁαΠΙἱ οἶαπ ΙΙ 7Ζαΐ πιά! Μαντονιπίάς αζίπ Ῥαγ νε Βαγαπ Βὴς ἁῑτιετ. Ῥαγαη Βως εοπαΏὈί ππεπιατ]- πίπ Ὀὐγῆς «οοσικ]αγιπα πηθΏδις γεπί πιοκιερίη πιαΠπλεδίά1τ.. Βαν Βα5 ῥείάπχει ΜἠάλτήπιἡΖά1Γ. Βαν νε Βαγαπ Βινς Καὶ- {οτπϊαάαπ Ἐ1ργιδα σε]π]]ς- ἀϊτ]ιετ. «ἰτκαίι ταταβηάαη Το5 Αηρεἰεςε οσὐπάεγί]- πιοΖάειπ εννεἰ Ῥαν Βυς Καμίοτπίαηιπ Ἠἰνειείάς ρεητίπάε Ὀὐνῆκ ιτ ϱ- πιεηπίο οἱ κειἰπίπ «ος πιὶ- Πίπι Ὀἱς ππεπήτα Ιάἱ να τοΓκας]]α Ῥετασεί πιεζἰκάτ φε[]τάς γαδιγοτάα.ΩΙπιεητο ΓαὈτικαδιπάα Ίδίε οπΏίς 5οπε Ὀλςούτάπ ΚαζαςιΖ οἰαταίς ἀἆαναπα εἴπιίδά]γ να ϱ δαγαεάε Πἰς οἱ ἰδοί “Ι[Ι- πί Καγρείϊπιεπιϊσάπ. Βαγ Βις Μαντονιπί πιαάεΠΙΠΙῃ ἀαΏί Πὶς οἰπιάζεα Ὀὐτάῃ Ὀἱς 8επο Ἰα7αδι7 Ι5ΙεγεΏῖ]ε- οεὔίπο ἰπτίζατ ενος. «Κιστιςι πας] ὈυἱάυπαΖ: εμα]πα, Βαγ νο Ῥαγαπ Βις 5 οεναοι νειπιὶςαἰτίει: ἑθΙπιάίγε Καάας Κιογιδία σὔτά Ισ πιὰΖ Φεγ]ετ Ὀϊζε οεπαὈἳ Καλ[οτπίαάαἷά εν]- παζάςε ῬυαπαγοτΙΖ αἁ- οὐποεςίπί νετίνοτ. ΚΙΟΓΙ5ΙΠ παναςι Καμίογπία Παναςίπα σοἷς ῬεηΖίψος. Μεπι]εκετί- παἰζάε Ὀυταάα σοτάἡδεπτί]- Ζυω Ίεπιεη Ἠεπιεη αγηί πιεγνε]ςτ, 5εΏζείει νε 5αϊΓ πιαἩδι]αῖ γαβςά(ᾳ1τ. Κεζα Όμτα Παϊκιπια ἀοδήιδαῃ- ἐπὶ τρία χρόνια κατὰ τὸν τελευταῖο πόλεμο ὡς ἀξι- ὠματικὸς τοῦ ναυτικοῦ τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν. ᾿Αγαπᾶ τὰ ἀθλητικά, τὴν κηπουρικἡ καὶ ξυλουργική. Στὴν κ. Πού» ἀρέσει, νὰ πλέκη, νὰ κάµνη τάπητα, νὰ ράβη, νὰ διαβάζη καὶ νὰ µανθάνη καινούργια πράγµατα ὅταν ἔχη καιρό. ) ΠΠ] [βὸ ἱ ΒΥ Ἱ ᾖ ιδ. ΚΟΚΗΝΙΡΕς Ο Τὰ ᾿Αθλητικὰ Σωματεῖα µας εὐρύνουν ᾿τὲς δραστη- ριότητές των. Εἶναι σωστὸ ὅπως κάθε καλὴ προσπά- θεια γίνεται γνωστή. Πολ- λὰ εἶναι τὰ ὠφέλη ποὺ ἆᾱ- πορρέουν ἀπὸ τέτοιαν ἐ- νέργεια. 'Η στήλη αὐτὴ εἶναι ἡ φωνὴ τῶν Σωμµα- τείων µας. Οἱ ἀνταποκριτὲς κάθε Σωματείου μποροῦν νὰ μᾶς στέλνουν νέα τους. ᾿᾽ὠϕέλιμες εἰσηγήσεις καὶ παρατηρήσεις καὶ γεγονό- τα γενικοῦ ἐνδιαφέροντος θὰ δημοσιεύωνται ἐνόσω ὁ χῶρος τὸ ἐπιτρέπει. Οἱ ᾱ- κόλουθοι εἶναι ἀνταποκρι- τὲ. τῶν Σωματείων :--- Διομήδης ᾿Ιώαννίδης, Πε- τρα, Τάκης Κλεάνθους Φλά- σου, Μουνὶρ Χουσεῖν Λεύ- κα (Τοῦρκοι), ᾿ΟὈδυσσέας Σαββίδης Κατύδατα, Κων- σταντῖνος Λοΐζου Νέον Κα- λὸν Χωρίον, Μουσταφὰ ᾿Ασσὶμ Παλαιὸν Καλὸν Χω- ρίον, Χαράλαμπος ΤΠακο- λούρης ΑΖερός,. Γιαννάκης Χαραλάμπους Πεντάγυια. Σκοπὸς τοῦ Σωματείου μας, γράφει ὁ κ. Σαββίδης ἀπ᾿ τὴν Κατύδατα, εἶναι ἡ ἐξυπηρέτησι τῆς κοινότη- τος τοῦ χωρίου µας. Θὰ φροντίσωµε διὰ τὴν εὔημε- ρία τῶν ἀπόρων οἰἴκογε- νειῶν, καὶ τῶν πτωχῶν καὶ ὀρφανῶν παιδιῶν. Θὰ ὠργανώσωμε δράµατα καὶ πρωτοχρονιάτικα δέντρα. Φιλοδοξοῦμε νὰ κρατήσω- µε τοὺς νέούς µας μακρυὰ ἀπ᾿ τὲς κακὲς συνήθειες. Τὸ οἴκημα τοῦ Σωματείου µας καὶ τὸ γήπεδο θὰ δυνα- µώσουν τὸ µνυαλὸ καὶ τὸ κορμί τους. ᾿Απ τὸ Σωματεῖο τοῦ Παλαιοῦ Καλοῦ Χωριοῦ ὁ Μουσταφὰ ᾿Ασὶμ ἐκφράζει τὴν εὐαρέσκειά του γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Κ.Μ.Ε. ἔχει ἀναγνωρίσει τὸ Σωματεῖο τοῦ χωριοῦ του. ὍὉ κ. ᾿Ασὶμ γράφει πὼς γιὰ πολὺ καιρὸ προσπαθοῦσαν νὰ βοηθήσουν τοὺς ἀθλητές των, μὰ λίγα πράγματα μποροῦσαν νὰ κάµουν. Μὲ ἆαπ ἁαΠί πιεπιπΙπΖ. Κι- Ὀτις]ίατ ΖΙγαάςςΙ]ε γατάππα οἴπιεῦθο ΠαζιΓ νε ἀοδίῖρει- νετάιτίετ. Ἓννει, Κ1ογιςι νο αΠαΠςΙΠΙ Ρεκ «οκ δεν]- γοτυ7:.. Ῥαγ Βιις, 5οπ οἶπαῃ ΠαΓ- Ὀιπάα ἃς δεπεγεκαάατ Α- ΠΙΕΓΙΚάΠΙΠ ΒαΠτίγαδίπάα 740 οἰατα]ς Πιζηποῖ εἴπιίς- ἁῑτ. 6ροσα, ὈαμςεςΙ]1βί να ταΏτα ΙςετὶΠὶ 6ενοΓ. Ῥαγαι Ῥιις ἰ5α. ἴπο Ιδί]6, Πα] γαρ- πιαΚία. «ιδία, οἰιιπιαΚία να ος ναιιπάα γοπί 5εγ]ετ βὔτπιοΚίε ναζτιπι µρεςί- πιεκάςη Ζεν] ἀμγατ. ΔΙΑΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΟ Υπο ΓΙΑΝΝΟΥΛΛΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΥΑΙΙΝΙΖ καΏινι αβο ΙςΙΝ ΥΑΖΑΝ/:΄ΑΥΤΕΝ Υυξβως Ῥᾳ εὐτήπάακί γαζιήατια οκαγισι]ατάαπ ρε]εσεθίηί πιά οἀεγίζ. ἸΝαςι] οἰαὈ]1γ Όιὰ 2 Βαφ1τ Ὀἱς φεγά!τ. Φαγεῖ Ὀαδκα Καάιπίατάα αἰάῑκα αγαπάιαὈι]εσα]ς Γκ νεγα ππα]ἠπιαιπιΖ ναϊίδα Κιοτις Νπαάσεπ ᾠίτγκοῖτί ναςιίαςι]α Όαπα γαζαΙ5ΙΠΙΖ γαπαί Ὀυμςδάαδαπιαζάα Όαπα 5ὔγ]ευςιπ]7. κ. κ Κοἰαγοα να ασυζσα Πα- ΖιταπαὈΙΙς ἵψί Ὀἱς γεπιε]κ τεςςῖἙηΙΖ νατπιιάις 2 Βωπα ναµαάςπΙΖάεπ ὀδτεηπηϊς οἷα- ὈγβΠΙΖ νε ναμἀάεπιζάα Κεπάϊ αππε]εηπάςη ὅδ[ο- ηπαϊς οἰαβί!τ. Να {ςίπ Ῥαςκαἰατιάα οπ ὄδγεππιο- 5ἱΠ2 Αοαῦα Όαχι ον οδναςι- ΏΙΏ ἆα[Πα Ζἱγαάε ἀἁαγαπηια- 5! ΙςίΠπ ππαῃδις Ὀἱ ςα- το ὈἰμγηςίηϊΖρ ΠορίπιίΖ σπα ὀδγεπηλε]ς Ιῖεγοσε]- ἁῑς, Αοαῦσα ΚοσαπιΖ [αγάα- 517 ἀεγί αΏ]αὈΙ]Ιτ Ὀἱγ πιαά- ἀεάεη ϱνε γατας 5εγ]ετ γαρπιακάα ΠήποιτΠπλΙΚ1τ δει Όαπα γ8Ζ8ΐ58Π17, Ὀιτςοἷ Καάιπίασι Κεπά1 Κο- οαἰατιπα αγηὶ δεγί γαρά!τ- παδα πιυναβακ οἶπιιις οαγδάπΖ. Ὑαϊασακ νακιττα ροσκΙαγΙΠ1Ζ]4 Όε[αῦετ ἁιια οάιγοτπιαδαΏΖ2 Ἐδετ ςο- οὐκίατιπΙΖζ ἁσα αἴπιεκ ὉὈἱ- Πτίοιδα Ὀαςκαίατιπα ὄτπεϊ οἰαὈιΗτίες.Ἑκἰ«Ιπιίς οἱΟἱδε- Ἱετί εκατ ΚααπιαὈτ ο] Ὀἱδε]ετεπας]ὶ οενΙγγδιπΙ2 Ῥια ΓΠκΙτ]εγ αποαϊς Ὀτκας ἀλθήποσεάει 1ρατεταϊς. Ὑετίπαϊζίῃ ἀατ]δθιπάαπ ἆο- Ίαγι γαἰπι7 επΖἰγαἁε 55γ8- πὶάἰκΚκαί {ἴανςίγε]οτί πες εἴπιεῦίι νά εἀαεοιιτί7. Αηπε]οτο πιαΠςιις Παοτ]ατί ἁαΠί ὃὰ «ἠτήπάςε αΓΑΥΙΠΙ7. Ἐλπίζουμε πὼς ἡ περισ- σότερη ὕλη τῆς στήλης αὖ- τῆς θὰ προέρχεται ἀπ᾿ τὲς ἀναγνώστριε. Πῶς πρό- κειται νὰ γίνη αὐτό Εἶναι ἁπλό. ᾿'Αν ἔχετε ἰδέε ἢ γνώσεις γιὰ ζητήματα τὰ ὁποῖα ἐνδιαφέρουν τὲς ἄλ- λες γυναῖκες τότε γράψετέ µου ε[ο Κ.Μ.Ε. Σκουριώ- τισσα, ἢ πέστε µου σὰν βρεθοῦμε. Ξέρετε καμμιὰἁ συνταγἡ ποὺ μπορεῖ νὰ ἑτοιμαστῆ εὔκολα καὶ φθηνά Ισως νὰ τὴν µάθατε ἀπ᾿ τὴ µη- τέρα σας κι’ ἐκείνη ἀπ᾿ τὴ μητέρα της. Γιατὶ νὰ μὴ τὴ μάθουν κι’ ἄλλες ᾿Έχετε Κανένα ἰδικὸ τρόπο ποὺ νὰ κάµνη ἕνα οἰκιακὸ σκεῦος νὰ διατηρεῖται περισσό- τερο Θὰ μᾶς ἐνδιέφερε ὅλους νὰ τὸ µάθωμε.᾿ Έχει ἱκανότητα ὁ σύζυγός σας νὰ κάµνη πράγµατα γιὰ τὸ σπίτι ἀπὸ κάτι ποὺ θὰ πεταγόταν ὣς ἄχρηστο Γράφοντας σὲ µένα ἴσως γίνεται αἰτία ὥστε εἶκο- σάδες γυναικῶν νὰ ζητοῦν ἀπ᾿ τοὺς συζύγους των νὰ κάµνουν τὸ ἴδιο. Λέτε προ- σευχἠὴ μὲ τὰ παιδιά σας προτοῦ κοιμηθοῦν ᾿ Αν κι) ἄλλοι ἤξεραν τὴν προσειν- χἠ ἴσως νὰ τὴν χρησιµο- ποιοῦσαν. Πῶς µετατρέ- πετε παλαιὰ φορέµατα σὲ χρήσιμα πάλιν Αὐτὲς εἶναι μερικὲς ἰδέες. “Ἔνεκεν τοῦ λίγου χώρου μποροῦμε νὰ ὑποσχεθοῦμε ὅτι µόνο εἰσηγήσεις µεγά- λου ἐνδιαφέροντος θὰ χρη- σιμοποιοῦµε. Προσέχετε σ᾿ αὐτὴ τὴ στήλη γιὰ εἰδικὰ νέα γιὰ τὲς μητέρες ἐπίσης. τὴ νέα ὅμως κατάστασι ἔχουν µεγάλες εὐκολίες καὶ τὰ µέλη τους αὐξήθηκαν ἀπὸ 30 εἲς Τ0. Τελευταίως ἔγιναν ἀρχαιρεσίες κι᾿ ὥς µέλη τῆς ἐπιτροπείας ἀνε- δείχτηκαν οἱ Χουσνοῦ ΠΠαϊ- ρὰμ Πρόεδρος, Μεχμὲτ Του- ντὰρ Γραμματέας, ᾽Αλὶ Με- χμὲτ Ταμίας, Νιαζὶ ᾿Αἴὶζ Σεντοὐκ Εἰσπράκτωρ καὶ Μεχμὲτ ᾿Αλί, ᾽Αλὶ ᾿Εμὶν Σύμβουλοι. Ένας θερμὸς χαιρετισμὸς πρὸς τὴν ἐφημερίδα µας προέρχεται ἀπ᾿ τὴν Πέτρα διὰ τοῦ Διομήδη ᾿ἸΙώαννί- δη. Ἐλπίζει πὼς τὰ γρα- φόμενα τῆς στήλης αὐτῆς θὰ συντελέσουν εἰς τὴν πληρεστέραν κατανόησι τῶν σωματείων καὶ στὴν σύναψι καλυτέρων σχέσε- ὧν. ᾿Αναφέρει μερικὲς ἀπ τὲς δραστηριότητες τοῦ Σωματείου τῆς Πέτρας. Τὸ Ρίησ-ροπςσ συγκεντρώνει τὴν προτίµησι τῶν μελῶα ὡς παιγνίδι ἐντὸς τοῦ Σώ- µατείου. ᾽Απὸ τοὺς διάφο- ρους παῖκτες ξεχωρίζουν οἱ Παπαγεωργίου, Δημη- τράκης, Σόλων, ᾿Ἰλαρής, Φοῖβος, Διομήδης καὶ Κερα- μιδᾶς. Ἠμέραν παρ᾽ἡμέραν τὸ παιδὶ µανθάνει ὁ- λίγα ἐξ ἐκείνων ποὺ σεῖς ξέρετε σκέπτεται µερικὰ ἐξ ἐκείνων ποὺ σεῖς σκέτπτεσθε. Τὸ παιδὶ γίνεται ἐκεῖνο ποὺ σεῖς στὴν πραγ- µατικότητα ὀνειρεύε- σθε καὶ πιστεύετε καὶ εἴσαστε.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
HUSSEIN DILAVER IN MACHINE SHOP 4p
Η ΠΕΝΤΑΓΥΙΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Αθλητισμός 1,4p
ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 4p
ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΡΟ 4p
ΔΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΟ 3p
SPORTS CLUB 3p
ΝΕΩΣΤΙ ΑΦΙΧΘΕΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 3p
SPORTS CLUBS 2p
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2p
Şirketin Hastakanesi ve Tibbiye Dairesi 1p
Mr. R. J. Hendricks 1p
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 1p
Η ΠΕΝΤΑΓΥΙΑ Αθλητισμός 1-2p