ταρώ ρα μης αμα. ΜΕ καπ νεννς 4 ΒΡΟΒΤΒ ἘΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΙΛΑ ΒΑΦΥΑΖΑΕΒΑ ΜΕΕΤΌΟΡ ορια 611Β6 ΔΙΑΤΗΝ ΑΘΛΗΤΟΠΡΕΠΕΙΑ Εἰοπάτη: σουυκ κὔβερί δι ͵ . ϱζοκ ἀείαίατ ρεπς ἈἘΚἰπιδε]ετ ἍζαΏ : ὤπθθτ Βν ΄ ία νο ας Κοπιφπιαίατι εοπασιηάα θυπίατι ο μας Β. Κοκἰπ]ᾶσς τῆς Λινοῦς-Φλάσσους µμεταξὺ ϱὄγ]εάἰΚΙετίοτ: .. ... ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ τῶν παιδιῶν τοῦ Κέντρου καὶ Π12 δυ Ἴαναι παρά Ὅς παγαία, . 8ΡΟΕ κυιμῦριεηί ϱὐπονῦ τῶν μελῶν τῆς Παιδικῆς Λέσχης 1 νο πεπε δ. Καμνεᾶο Βίτκας Ὑπὸ Δ. Α. Ἐρήην ο όν τοὔπιοσοἰ]οππίη Ζεροῦ, ὁ Κώστας ᾿Αγαθοκλέους θιαϊ νο οπάαΠ ο. ..- | ταροτ]ατιηάβη ρτΏ]άἡδᾶ νεςλί]ε| 16 ερονῶν, ἀπὸ τὸ Ξερὸ μίλ σε] 1ο ἆἂς ενο' Έωπα οὔγ]ίγεῃ ) ες .- Ἐν ο μάπα ἵε- Γἑβδομήντα ἢ καὶ περισσότερα ος υμν πως . κάκι στὸ πίσω µέρος τοῦ σπι- Καπερε]ετᾶς οἴωτάπδα διταάα βποι- η οἱρα γεΏετίπᾶε Εἰτῆκος ταιδιὰ ποὺ παρακόλουθοῦσαν, ον ... ΜΑΙ κ ὃ άῖτ. [πιοῦ διαβάζοντας, ὅταν ξαφνικὰ 21 ενάςη ροῖεπ Ὀἱς ἴαίιπι εχ]ς . ἁτίαπ Ὀἱτ ραντεῖ ρὸκίεγπιποκίςάίτ- χειροκρότησαν μ’ ἐνθουσιασμὸ Ρροτ ὑσπδη ατα]ππαδι Ἀνουσε ὀμλς ἁπλ ο ροά [ται η 1ετ. Βὐτᾶτ Καάρίος ἱάατε Πεγοιῖ- πίη γαΚιηπάα γαρι]ασακ ρίπρ-ροης {ατπάναςι Πακἰκπάαί Ὀάἰτὶδίπε ἀετμαί πιιἰκαῦείε οἰπαϊς]ετάῖτ. ΡΕΝΡΑΣΑ 8ΡΟΕ κυιύΒῦ Ῥεπάαγαάαη Βαγ Ὑαππαρίς Ἠα- ταἰαπιοας, Κιάρ]ετιπία Κοπιτερῖ- πίη Κυδρ Ῥτορταπαπι οὔτήφπιεκ ἀςίπ πιαπίαζαππεπ Τορ]απάιθιπι γαΖ1γοτ. Βὶτ ἄινατ ραζεῖεκὶ οἶαρ Ῥὰ ραζείε ἠζετίπάοε Ἠετ]κες ΕΚΙτ]ε- τὶπῖ φετὈερίςε γαΖ11 οἰατακκί[αᾶε εἀεὈΙΙτ,Κοπαῖτε Όα ραζεῖεᾶς ςἰκάΏ. Πετμαηρί Ὀἱ (εκ τοις εἶετ νο ἥγεπίπ ἰδιεκ1ετίπί γετίηε σειίτ- ἵππε]ς ἰςίπ εἰπάςῃ ρε]επὶ γαρατ, Κι]δρίε πιὔιεαάαῑί [αβα]ατία Κοηµφπια γαρπια]ατι Ιθπ ἁδτι πιῶπεννει ΚΙΠΙΡΕΥΕ ἀανείίετ ρῦπ- ἀετί]εσεκετ. Ἴπψαιο Κοία Κῦν ππετκεΖἰπΙπ Ἱταφβτκί πιεδαγί νο «γατάιπαι ας Ὀἱς ρίγοδί 9αἨπεγα Κογπιαϊς ἱςίῃ «ος αῤταφτ, Ὀδγείες νοιεγροὶ ογάπα Ιςίπ ἀετα Οἱ θἰδκα ρῦδίεταί]ετ νο Ὀάπιῃ πεῖ]- οεδί ον ογάπάΠ Ὀὐτήῃ Ἱεναζιπιαίι δαιη απηιι οἶαρ θὰ ονάπάΠ Ρεῖς γακιπάα Ὀαφ]αππαςι ἱςίπ Γεγιῖ- Όατ αωπςας. Ἐτοάσςα Οἱ ρε τετρ εἀλπιϊφίτ. Κῦγ πιετκεζὶ Ἠγε]ετί ἂς αἰθκαάατ οἶαρ οἰπιάίγε Καάατ ἀοκδαι Κὶδι ρἰίπιεκ ἵαγᾶ- {ιατιάΙτ. Θα ρεΖὶ εδηαδιπάα Κδς- τυπάα Φδαηβϊοτγυπιάπα ἃα Οἱ 2ἱγατεί γαρμασακατ, Θα πιακδαί 1ίπ Ίσαρ εἀεπ Πιδιδί τιηδαί αἰππηςδατ. Καρ Οἱ ποκ αντ Τητου! τιτηάναςι δη εἰπαίφ νε 1φητακ]ετὶ Ἱςίω δα πιπιακαάακί ἀΐδει Καιάρίετε ἄε «ἀανείιίγείετ σὔπαειπαίφίίς, Ὑαππαιίς ἀϊγοτ Κῑ Κιαάουπιι- Ζπ ΚΟγ πιετκεζί Ιε γαρίιδι «οκ φῆςι ἵς Ὀἰτ]βιπίη ὄπεπαί ἠζετίπαε ἀατπιακ ἱδήγοτυπῃ. Καοὑπιαζιπ Ώγε]ετί «οσο ρτιρ]ατιπα παιὔῖεας- ἀἰτ ογπ]ατι ὄδτείπιεκ ἰοίπ ϱοπῦ]- 1 οἰατακ «αἱφιγοτ]ατ. Ἰεκαάατ {2]ᾳ 9ογ]ετ {ετίῖρ εετ νε γαραιδας οεπιβαΏτηιζα . 4α οκαάατ 7Ζενκ νο εὔιεπος ἴεπιῖη οἰπαίς οἰστάΖ. Κάςῦκ θάψει Πετκες Ἱςῖπ Ὀι- Φεγ]ετ (ετῖρ εἴπιεκ Κῦγ πιεικεΖῖ νε Ρος ΚυΙρ]οτί Κοπιις]ετίωία ραγε]ετία]τ. ΙΙΝῦ-ΕΙιΑδῦ 8ΡΟΕ κυιπύβῦ Ίλπα Εἰαδαίά Ητίριακίς ΚΙαη- τας Γαπα Ἑ]αδαάα γακιπάα Κυτα]α- οαἷς Ὀἱτ Κὂν ἰπετκεζὶ Ιςίπ Κεπάϊ Κιάσὕπᾶπ ρῶρίετά(δί «αὈιτδιζ]ιζα ἵεπιας εάίγοτ Ὠΐψγοι ΚΙ Βὶτ Κὸγ ΜεικεΣὶ Κωτπιαξκίε Κυ ἠοιπιάΖ Ἀγε]ετίπε πιεγάαη οΚυγασακ ΚΙΥ- πιει Ὀἱς παίεβεςςα (εδεκκΙΙ εἰπαίς οἰασακάτ. Κοπαϊε νε Ὀψείετ ὃν Ἠαδυρία ερἰγί Κοπαςαρ πιὔπακαφα- Ίατ γαρπιαιαάιτίας. φἰπιάϊκί Κο- Ώπδπια πιενζυυπιαΖ Ὀαάυς, Ἰδαδη οαἱιφασαίιτὸ Μιεαάαίτ {ααἱϊγεῖ- Ἱατί οοσυΚκίατα Κἰπι]ετ ὄδτείεσεκιτὸ ΒΙζ σαγεδὶπὶπ [αμαΚκκα ἰςίπ οπα παιδι] γατάιπι οἀεοΙΗτίζὸ βίπιαὶ δι Κατατα νατπιας οἰαγοτί7. Βάπα Πὶς Ὀἱτ Κίπιδα γαἰπιζ γαραπια7, ςοἰκἰατιπα ἸΠπίίνας οὐτή]εσεκίτ. Ἠ]ρίπι ἠγε]ετε ἆῑε ἰ9 γαρπιαἰς Πχδαα Όα Πιδιδ]ατάα νετϊ]εοσκιίτ, Αγπὶ Ζᾳππαπάα ἡγε]οτιπαϊζίη πα ϊπικῆπ ππετίερο οοὕσπας ρὐπ η Ιοίατακ ςαἱιφπιαδίπα, Ὀαζι]ασίπΙΏ ἀῑτεκιοτ- Ἱ6τ. εποὐππεπϊπάς «αΠ1βΠπ]βδΙπα νε Ὀόγ]ε]κ]α τεστ Ὀε]ετίπίῃ ῬαδΚαία- τιπα {αγάα]ι οἵπιαδιπα Κατατ νετά]κ. (οσικἰασιπα!Ζ Εἱζάεπ «οκ γατάιπα ΡεΚκΙγεσεκ]εταάῖτ, οἰπιάί Ὀἶσε ἁλ- 8εΏ ναζί!ε ὃα Εδαῖι Κιἰαπαταἷς οεπιθαΊπηΖα οπ]ατιη ἰακάἰτ]ετίπί τορ]απιαὶς ἱςῖπ πο]ε γαΡΠΙΑΥΕ ππυκιεαΙς οἰάιδυπιυσα βὔρίετ- πιεΚΗ5, τὴν ὁμιλία τοῦ Κώστα, κι’ οἱ κριτὲς ὁμόφωνα τοῦ ἔδωσαν τὴν πρώτη θέση. ὍὉ ᾿Ανδρέας ᾿Αθηνοδώρου ἀπὸ τὴν Λινοῦ- Φλάσσου κατέλαβε τὴν δεύτερη θέση μὲ θέµα «Τὶ Θέλω νὰ Γίνω». Ο Κώστας ἔκαμε μιὰ σύγκριση τῆς ἀθλητοπρέπειας τῆς ἀρχαι- ότητας ποὺ ἐπικρατοῦσε µετα- εὑ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ρω- µαίων καὶ τῆς ἀθλητοπρέπειας τῶν ἡμερῶν µας, «Κατὰ τοὺς ἀρχαίους ἐκείνους καιρούς» εἶπε ὁ Κώστας, «ἡ διεξαγωγἡ ἀγώ- νγων το σημεῖο κατάπαυσης πῶν πολέμων καὶ λύσης τῶν διαφορῶν. Ἡ διοργάνωση ἆᾱ- γωνισμάτων ἐσήμαίνε ἀγάπην καὶ φιλίαν. Οἱ ἀθλητὲς συναγώ- νίζοντο μὲ φιλοτιµία καὶ ὅταν ἔφευγαν ἀπὸ τὸ στάδιο διὰ τὲς µακρινές τους χῶρες, νικητὲς ἢ ἡττημένοι ἔπερναν μαζύ τους εὐχάριστες ἀναμνήσεις Φιλίας καὶ φιλοξενίας». «Φοβοῦμαι πὼς δὲν μπορῶ νὰ ὑποστηρίξω» συνέχισε ὁ Κώστας, «ὅτι τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ σήµµερα. Ὑπάρχει φυσικά πολλὴ φιλία καὶ καλἡὴ θέληση μεταξὺ τῶν σημερινῶν ἀθλη- τῶν, ἀλλὰ σὲ πολλὲς περιπτώ- σεις συμβαίνουν τέτοια ἀτυχῆ ἐπεισόδια στὰ γυµναστήριά µας ποὺ κάµνουν κακὴ ὑπηρεσία στὴν ἀθλητοπρέπεια. Εἶναι κα- λὰ. νὰ θυμούμαστε ὅτι ὕστερα ἀπὸ κάθε συνάντηση κατὰ τοὺς ἀρχαίους καιρούς, οἱ ἡττημένοι ἀντάλλασαν φίληµα μὲ τοὺς νικητὲς µέσα στὰ στάδια. Οἱ θεατὲς χειροκροτοῦσαν μὲ ἔνθου- σιασμὸ καὶ καμιὰ διάκριση δὲν γινόταν μεταξὺ νικητοῦ καὶ ἡττημένου. Αὐτὸ εἶναι τὸ πνεῦ- µα πρὸς τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἀτενίζωμε καὶ σήµµερα». 5) 32 ζηκανέτε τὰ Πόδια ν πω ο) . Οχι, έ τήν ἠλάτη ΡΕΤΕΕ 8ΡΟΕ κυπυβύ Ὠἱψοπιίάϊς Ὑιαππὶάἰθίπ ἄε Π8- Ῥες νετᾷἰδίπε οῦτο Ῥεϊτε 5ρος Κάππα ος. ζενκαϊαάς Παάϊδεςί 1ς Ματιία πκήπιεί Καζα ἀοκίογα Βαγ Τ.είκος Ψατπαν]αἰσίη θηπηῖγε τατίαςςδί ππενζυ]α Κοπαφπιᾶςι 11. Ὠοκίοταπ αἱθΚκα ἱορ]ανιοι Ὁὰ πιεν- Ζαυπά ἀἰπ]επιεκ ἰσῖπ ὕγε]ετάεῃ πιαᾶα Ὀἱτ ςοΚ Κἰπιδε]ει ας ρεἰπαίφιῖ. Φίπιάί Κι]Ηρις ρίηᾳ΄ Ῥοπβ πιας]ασι γαριπιακίαάις, Βὰ φεκϊ]άς ση ϊγί ογήπσὰ ἰοφοίτοάΙ]οσεκ[ῖτ. θίπιάϊκί πα]άς οταΖ ΚΦί ἰβτας οἰπαὶφιῖτ. Ο.Μ.Ο. παἶπ τοπ πιεπιιγίατι Ῥαἱαπαρ ἴα Κυάρύπ ραγε]ετηίῃ ταπαΚκυΚα ἰςίω ἰγὶ ραντεῖ]ετ ϱῦ8- βίοτοτεη. Κἰπιφείετια πὶςίη Κι]άσε ἢγα οἰπιαάικίατιπα Ὀἱψοπηαϊς ἄε Ἱαντεῖ εἀϊγοτ. Βι ραγε]ετ 5αἆεςε οεπιαβΏπ 9ααάε[Ιάϊτ. ᾳεπς]ετἰπαίζίπ Παγαί δεκ [πε ὄπεπι- Π Ὀϊ ἀετεοεάᾳο ἴαδῖς εἰπιίφιῖτ, 5ρΏ Ζαπιαπίατάα οοἷς ΚῶνΙετ ας πιονοιῖ αδαπάτιοι Παγαϊίαη Κιτ- παἱραα]ς ἰςίπ. Ππδαϊίατ ἆα νατάτ, Βυ Ειεδαῖ Ὀΐσε 5ροτ Καλαρ]ετίπάα. ΤαΠΠΙ Το Ὠετεσείεππε ἀεπί]εῃ Οἱ αφἠ]ήω. τα ο νεγηπιφητ, 8ρος Κ]ἠρ]ετίπϊ Οἱ7 Ἠψειετί Όν- Ώυπ πε ἀεπιεκ οἰάαδιπα Ὀἱ1γο- τα. Βα Ῥτοίεγε ρῦτε Κυάρᾶπ Ρα ]γοι]ετὶ ΙπαππαιγασαΚ ἀετεσεάε σεηϊς]ε]εὈίΗτ. (επς]ετ νε τα]δῖ- Πη]οτ {εί Όνὰ η 1γί Ὀϊτ Πτεαίττ. Ἐπετϊ, Ὀἡσί νε Καοιγειιετηὶ Κυαπιρ Κυἠρ]οτίπί {1ετ]εἴερΙΗσ- Ί6τ. Ἠαναιι αδαπάισοι Ὀἱ Παὶε φοκαπ αἱ4καδιζ]ιζι Ὀιτακπιαἰς Ζ8Π18- πι ρεϊπαίδήτ, Ῥα δεκίἰάε «δει Ἠγείει ἆαε Ὀϊίπι Ὀήβιπίζάεπ {αγάα]απατίατ. Βὰ ραγεπαὶζ οἱδαΠ. Ἠετ]κοας Ἱκεπάί Καριμγειίπε αὔτε Κιάρ Ἰςίπάε πιο] Οἱ 18 Ἀγετίπε αἰπια]άιτ. Ο. Ζαπιας ΚΟΥ Παἰκισνα Παγαππια ἸγΙ]εσπαεςί {ςίπ Ὀἱς σοἷς Φεγ]ετ γαραὈΗτίΣ, Έδετ ὃν ταμαἰ«Κὶς εάοιε Περί- παἰζ νὶεάαπεα παβφίετῖα οἱασβῦι2. Βιι Εετάΐπ φααάοιί ἱςῖη εἰζεπιάς. Όψ]ε οἰάαδα τακάϊτάο Κὂν Παγαῖι Ἠεικος Ιςίπ ορ οἰασακίις. Τεφεκκἠτ]ετίπαί ΦΗΠαΓΙΠΙ. 5ΟΙΟΝ Τ. 1 ΟΙΖΙ0Ι5, Φαπιμκόγ. ΒΙ8Β. ϱοσύῦκ ΔΡΟΒΟὉΙΟΕ ἨΑΚΚΕΙΝΡΑ ΚΟΝΟΡΌΣΟΕ 5οπ οἰατακ [πα Ἐἶαςι Κν πιοτκοζἰπάο πιετκεζ Ἀψε]ετί Ἶε Κδετο οοσυΚ ἄγε]ετί αταδιπάα γαριαπ. Οἱ Κοπµρταα πιὔδασακα- διπάα, Κδετοῖα 16 γαφιπάα Κορία5 Αδαιοκίει5. δροτου]ακ Ππακκιηάα Κοπυφπιωφίας,.. Κοδίαηια πυίκα μαζι Ὀπίαπαι γειπαφίεω {878 οοσυ]ς (αταξιπάθη φΏτεΚ]ὶ φεκι]άε αἰΚιφ]αηπηΙ νε Μακάππ]ετ οὗ ὈἰσΗδΙ ς Κεπάϊφίπε Ὀἰτίποί πιὔκβίαι νοτπιϊσ]εάίτ, Τάπα ηδη ]α Δη- ἀτεας Αἰποάοτα Νε οἰππα ἱδιῖ- γοσήπα πιενζα]α Οἱ πα γοτάί να ἰκίποί ρε]ά[. Κορία ρεςπις Ζαπιαπίατάακί μπα να Ἐοπια δροτευ]αβαπα Φἰπιάϊκὶ δροτου]ακία πιήΚκαγεσε οτΏΚκίοη δοητα: ο ΖαΠπιαπΙαΙ 8ΡΟΙ- Ίας νε ογιπίατ Πατρ νε Κανρα]ατι ἀατάιίπιαίς ἱςίπ. Ετος Ιφατειί]ετ, Ογιπατια. τον οί Ὀἱς δενρὶ γε ατκαἀαφ]]ς ἀεπποΚεῖ, [πδαπίατ 9οτο- Εἰο πιήκαυακαίατα βίτετ]ετ νε 5ίβ- ἄγιπια ἰεικεαίρ Ζακ γετ]ετίπε σαρ νεγα πιαβιῶρ οἴδιπ ἁὐπαα- ΚΙστίπάο Ὀεταδοτ]οτίπάς Ὀἱτ ςοΚ παϊκαβτρεχνετ]]ς νε ατκαἀαφ]]ς Πα- υταίατι οδιάτιτ]οταῇ, ἑΜααϊοδεξ δασᾶπ ανγπί Φεγίη πιονουί οἰάιδπα δΟγΗγαεπιεπ. Φήρ]εςίΖ Κὶ ὃνὰ ρὐπ η φροτουίασι αταθιπάα Πήφηυπίγεί νατάις, Γακαϊ οἷς ἀείαίαι αἱια]ατισπιζάα [εσδθί]- ΕΜ πιιοῖρ Παάϊδε]ει ἄε οἶας. ΒάπΠ- Ίατ «ροτου]αδαπ γαπς απ]αφι]πηις οἴπιασιπι. ρδδιοπίτ, ἨΠαιιτ]απια[]δι- πιζ Κἰ εδκὶ Ζαπιαπάα 5ιαάγαπιάα Βὶ πιήδαῦαΚκα 5οπιπάα ΚαγΌε- ἀεπίατ Καζαπαπίατι ΚασαΚκ]αγιρ ὄρετ]εγα], θεγίτοί]ετ ἀενατη]ι αἰκιδ- Ίατ νε Καζαπαπία ΚαγὈεάεη ατᾶ- φιπάα Ὀἱν {ατίς ρὃσει]πιεζαϊ, Βιι- σῆπ ἆε δα ταπα ΚανταπιαπιΙΖ ΙΔσιπιάιτ. Κάθε ἕνας εἰς µίαν ὁμάδα ἢ λέσχην πρέπει νὰ ἔχη τὴν εὐκαιρία νὰ ἀντιμετω- πίζη προβλήματα καὶ ᾱ- ναλαμβάνη. τὴν λύσιν των. ο. «ΤΙ ὡραία φωνὴ ποὺ ἔχει Μαροῦλλα» νμώ | ἡ ο ποὺ μιλοῦσε στὴ Μητέρα του, «Χαίρομαι ποὺ τὸ πρόσεξες» εἶπε ἡ κ. Σοφία ἡ μητέρα του ποὺ ἀπο τὴ φωνή της ὁ Νῖκος κατάλαβε πὼς εὐχαριστήθηκε. «Καὶ μόλις μὲ πληροφόρησαν ὅτι ἡ Γιαννούλλα κέρδισε τὸ πρῶτο βραβεῖο τοῦ σχολείου στὴν ἰχνογραφία. Τὸ ταλέντο τοῦ παιδιού αὐτοῦ στὴν ἴχνο- Ὑραφία εἶναι ἀξιοθαύμαστο.Εἷ- μαι βεβαία ὅτι θὰ γίνη µεγάλη καλλιτέχνις». «Αὐτὴ εἶναι ἡ φιλοδοξία της» ἀπάντησε ἡ μητέρα τοῦ Νίκου. «Όλοι μιλοῦν διὰ τὴν ἱκανό- τητα τῆς Ἑλένης νὰ ὑποδύεται ρόλους. Στὸ δρᾶμα τοῦ σχολείου ἦτο ὑπέροχη» συνέχισε ἡ ἐπι- σκέπτρια μὲ τὴν εὐχάριστη φωνή της. Πόσο περήφανη πρέ- πει νὰ εἶσαι διὰ ας θυγατέρες σου. «Εἶμαι περήφανη δι᾽ ὅλα µου τὰ πα!διὀὸ εἶπε ἡ κ. Σοφία ἁμέ- σως. «Θὰ ἐπιθυμοῦσα νὰ ἔχω κι ἐγὼ τόσα ταλέντα στὴν οἴἶκο- γένεια µου», εἶπε ἡ ἐπισκέπτρια μὲ ἀναστεναγμό. Δὲν εἶναι ὅμως παράξενο ἡ Μαρούλλα, ἡ Γιαν- νούλλα καὶ ἡ Ἑλένη νὰ εἶναι προικισµένες μὲ τόσα χαρίσµα- τα ἀλλὰ ὁ γυιός σας ὁ Νῖκος νὰ μὴν ἔχη κανένα χάρισµα» Ὅ ἨΝῖκος ποὺ καθόταν ἀπ ἔξω ἔγινε κατακόκκινος καὶ ἔ- σκυψε πάνω.ἀπὸ τὸ βιβλίο του διὰ νὰ μὴν ἀκούῃη πλέον, ᾽Αλλὰ ἡ ἔκπληξη ποὺ φανέρωσε ἡ φῶ- νὴ τῆς μητέρας του τὸν ἔκαμε νὰ ἐνδιαφερτῆῃ πάλιν. «Ὁ Νίκος,» ἀκούστηκε ἡ φωνή της. «Εἴπετε ὅτι ὁ Νῖκος δὲν ἔχει κανένα χάρισμα Μὰ ὁ Νῖκος ἔχει τὸ μεγαλύτερο χά- ρισµα ἀπὸ τὰ παιδιά µου». 'Η ἐπισκέπτρια ἔμεινε κατάπληκτη. «Πῶς!» ἐτραύλισε, «οὐδέποτε ἄκουσα ὅτι ὁ ἨἈΝῖκος εἶχε ἕνα ὁποιοδήποτε χάρισμα. Ποῖο εἷ- γαι τὸ χάρισµά του». «Τὸ χάρισμα τῆς ὑπακοῆς», ἀπάντησε ἡ μητέρα τοῦ Νίκου περήφανα. «Ἡ μεγαλοφυΐα τοῦ Νίκου βρίσκεται στὸ ζήτημα τῆς ὑπακοῆς. Δὲν εἶμαι ὕπο- χρεωµένη νὰ μα μαζί του ὅπως συζητῶῷ μὲ τ᾽ ἄλλα µου παιδιά. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸν δωροδοκήσω ἢ νὰ τὸν φοβερί- σῳ. Τοῦ ἔχω ἀπόλυτη ἐμπιστο- σύνη πὼς θὰ ἐκτελέση τὸ κάθε τι ποὺ θὰ τοῦ πῶ πρόθυμα καὶ ὅσο πιὸ καλὰ μπορεῖ. Σᾶς βεβαιῶ ὅτι εἶμαι περήφανη διὰ τὸν Νῖκο µου». «Θὰ ἔπρεπε νὰ εἴσαστε» εἶτε ἡ ἐπισκέπτρια μὲ θέρµην. «Κα Σοφία νομίζω ὅτι ζηλεύω τὸν Νῖκο σας πιὸ πολὺ ἀπὸ τ᾽ ἄλλα σας παιδιά. Εἶμαι βεβαία πὼς κάποια µέρα θὰ γίνη μεγάλος ἄνθρωπος. Τὰ ἄλλα σας παιδιὰ μπορεῖ νὰ γίνουν μεγάλοι ζω- γράφοι, ἢ μεγάλοι τραγουδιστὲς ἢ μεγάλοι ἠθοποιοί, ἀλλὰ ὁ ΝΙ- κος θὰ γίνη μεγάλος ἄνθρωπος. Ὑπάρχει πάντοτε μιὰ θέση στὸν κόσμο δι᾽ ἕνα ἄνθρωπο ποὺ ξέρει νὰ ὑπακούη χωρὶς ἀντιρ- ρήσεις, Ὁ Νῖκος θὰ γίνη μεγάλος ἄνθρωπος. Δὲν σᾶς εὐχαριστεῖ αὐτό.» «Μάλιστα μ’ εὐχαριστεῖ», πα- ῥαδέχτηκε ἡ μητέρα τοῦ Νίκου Ἠ]τὶκί απηποθίπο: ΦΗΠΑΠΙΠΏ ης οσα] δεί νατ» δἰᾷΠ ἆε Ὀόψίε ἀλφὑπαάἡδἠπᾶσε πιεππαπαπι ἀῑγ- οτάα. ΒΙ) Ἐαϊπια ΠΕΠΙΠΙΙΠ 8ο 14ἱ, ΑγμαΠ. δεδίηάςα απΗγοτᾶα. Αγπαπιπ απηςκί οεναρ νετάῖ: Ταπι οππά{ ΓήτάπΙΠ Ἐεδίπι ἀειδί πιὐκα[αϊππι Καζαπάιᾷιπι ἀπγάωπα. Βπ «οοοιδυιΠ τεδίπι Καογεί {ενκαἰβάσάϊτ. [ψὶ Ὀἱτ ατεῖκί οἶασα- . ο ὄιπάαη ομηϊηΐπι. Ο3γεδὶ ας οάµς, Αγπί 5ε5 ἀεναπι επι: ΟΚα]άα ποικος Αγθεπίπ ἠγαιτοάαΚὶ Καοὶ- Πψεάπάεα Ὀαμφεάῖγος. ΟΚ] ἄνα- Πτοδυπάα οοἷς {γὶ ουπαπήφα, ΚΙσ- Ιατιπιζάαα πεκαάατ Πάπας εάΐγοι- ΦΙΠΙΖ2 . Ἐαίπια ἨαπΙη ἀετμαὶ οεναρ νετά: Βὐιάπ «οσαΚκατιπιάαῃ πΠΕΙΠΠΠΗΠΗΠΗ. ὃ ιδίως ΜΙδαβτ Ιςίπὶ «εκετείς: Ίεθκε Ὀεπίπι αἰ]επιάε ἂς Ὀκαάας Καοι- γει οἰδαγάι. Τααξ ἀεβιπαίάίτ Κά ᾿Γήτκᾶη 9απα νε Άγθε Ὀικαάατ Καὐϊηγειιάις ἆς ΑγΠαπάα Πς Όγίε Καδίμγει γοκίατ. Ὠεά. Ὀιρατιάα οἵωταα ΑγΠαπΙα γζα Κιζατάι νε ἁα]ια ἔαζ]α ἀἰπ]επιεπιεἷς ἀςίη Ὀ8φιπί ολπάοκί Κἰῑαῦα δοκία. ἘαΚαί αππεκίπίπ γἠζήπαεΚκί Παγ- ταπ]όι βτήπος ο ἆά πιετακ ει], ΑγΠαΠΙΑ πια) ΑγΠαπΙπ Καοι- γειί οἰπαάιδαι πι οὔγ]εδπίζὸ Άγβατ ςοσΚΙΕΓΙΠΙΙΠ «ς Καοϊμγει- Ἠδίάϊτ ἀεα]. τπτ ΜΙφαΒτ Ώαηππ Κεκε]εάὶ νο Ναδι] οἰατ2 Βεπ Πὶς ἀαγπιαάππα. Νεάρ ἀεά1. ἳ ΑΥΠαΠΙΠ αππεςί αιτυτ]α: Ἴτααί εσπε Καθίμγει, ΑγΠαπ σοκ Ἱγί Ίτααἳ. εζετ. ἱδοτιεείγ]ε οἰάαδα αἰοί οπιπία ἀ4α ςεἰκίφπιευἰΖ. Όπα γαϊναιπιας τελάίτ εἴπιεκ νεγα οεΖα νεΙπιεγε Ἱπεορας Καϊπιαπι. Νε «ὔγ]εισεπι γαρασαδιπα επαπίπ]. - Οπι ἄετηαὶ νε εἨπάεπ ρβε]άϊβὶ Καάατ Ἱγί ναρατ. Ἠακίκαίει Αγ- λαπία πας οἀετίπαι ἀεάὶ. Μίφαβε: Όψίαγθε Πακ | Ἐαϊπα Ἠαπιπ, ΑγΠαΠ ἀδε | ςοσΚΙαπιπιζάαπ. «ο Ἡοδυπια Εἰ- | ἀετ. Βϊτ σὗπ σοῖρ Ὀὐνὺκ Ὀἱς αάατη οἰποαί, Ὠϊβετ]εη θγικ Ὀἱς ατιὶκῖ, Ὀϊς ΦατίαοΙ γεγα ακιὸτ οἰα- ὈΗτίστ, ἘΈακαι Αγπας Ὀὐγίς Ὀἷν αάαπι οἰασακ. δια] Ἠλτππεῖι εἰπιοκίπὶ Ὀεαπ Ὀἱτ αάαπι ἱςίῃ ἀϊπγαᾶα Ὀἱχ γες ἁαίππα πιενουίτυς. / Άγιαπ οὐ γῆκ Ὀἱταάαπα οἰασα]. Βι ἀλφίῆπος φἱχί 5ουΙπαἰσπιε7 πα λάεαὶ. Αγ απ αηποςί: Ἐνοι θονἰπάἰ- Ὅ- τὶτ,. ΦΙΠαΠΙΠ αὔιτπιακ Ἰσίπ δεί Κωννειί οἰπιαγαὐίΗτ, Άγθο Ἶε Τήτκάπάα «αἰιδπιας Ίςίπ ασίπι οἰπιιγαδίήτ. Ἐααι ΑγΠαπιη Καδί- Ηγεπάσα απαἰπίπι. Βήγοταπι Κ φα»ππιγασαϊς νε Ὀὐψικ Ὀἱ αάαπι οἰασακίις. .. Ὠήβατάα Αγηαπ ἀἰπ]γοτάμ.δόγ- επ]]επ]ετί Ἠὶς απαίπιαάι νε Ὀψῆ- ἀῑδί 7απιαΏ απηοθϊηϊπὶ Ἀπιίά εἴ(ἰδί 5οκἰ]άε Ὀἱτ οὐ γίῖκ αάαπῃ οἰάα. νὰ μὴν διατηρήση τὴν δύναμη. τῆς φωνῆς τῆς ποὺ θὰ τὴν κάµη. διάσηµη, ἡ Γιαννούλλα κι ἡ Ἑλένη μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουν τὴν ἀποφασιστηκότητα νὰ µελε- τήσουν καὶ νὰ προσπαθήσουν. ᾽Αλλὰ μπορῶ νὰ βασίζωμαι στὸν Νῖκο καὶ στὸ χάρισµά του. Ξέρω ὅτι δὲν θὰ τὸν ἐγκαταλεί- Ψη ποτὲ κι’ ὅτι θὰ γίνη μεγάλος ἄνθρωπος». . σι Ὁ Νίκος ἀκροάζετο ἀπ᾿ ἔξω. Οὐδέποτε ξέχασε τὶ εἰπώθηκε, κι’ ὅταν μεγάλωσε οἱ προσδο- Κίες τῆς μητέρας του ἐκπληρώθη-.. ο λα κο. ἤσνχα. «Ἡ Μαρούλλα μπορεῖ! ἕνας πραγματικὰ ἔγινε.. Γοἴιωμε 1.-- Νο. δ. κο λος ΑΝΙΤ πα καταν Ῥὂῦμτ ΤΑΚΠΗ Ο.Μ.Ο. Νο ανιῖ Κατφι]αθπ]α- Ἰατιπάα Ῥείΐτε, Κδετο, Ε.Α.Ε. νε Φαπι]ικὸγ Ρατοοἱ (αΚκιποίατι Πεπῦσ γεηΙπιεπαἰ]ετάϊίτ, Ῥείτε-Κδετο σαἡδί Ἶε Ἐ.Δ.Ε,-απικὸγ σαΏὈί Καρα Ἰοίπ Ἱκατρ]αςασαΚ]ατάιτ. Ἡς τανιπάάα Ἐ.Α.Ε. Τάπι- Ἐ]ασια Ππιϊπί γεηπηεἷς Ιςῖπ ϱᾶς)ῆ]κ ροἷαῖ. Πϊς ογυπάα τ---Ι εδἰῖ ΚαῑάΙ- Ί8τ, Τεικτατ ονπαπάιδιπάα πιενςὶ- πηίπ 6η ςεπῖπ Οἱ ογαππάαη 5οΗΓᾶ Ἐ.Δ.Ε. 2--ι ρα1ο ρε]ά]. Ἰκποί. τανιπάάα Οαπικόγ νε Τοἴκε Ἐωπα]ατι Ἀταδιηπάα γαρι]αη πας «οκ ΠεγοσαΠα οἰάα νε Θαπιμκόγ 2---ἶ βαο εἰ]. ἄοτίγε Καῑαη ἃς πιαςΙπ Πας πεςε]επεσεβί ΙπάΙάσπ Κεδίη οἱα- ταῖς Φὔγ]επεπιε. Ίίδετο «ο 1γὶ αὐτήπᾶτ νε οἰπιάίγε Καάατ Πίς γεπἰπιεπαϊφιϊτ. Εααί 1 ήπι- Εἶαθα Ο:Μ.Ο. πῖπ Κογάαδα Ὀἱτ ος 1ςίΠ οΥπαΠᾶΠ ππαςία αἆ ἆαμα Ραϱ βε[ϊνοτάν. Νειίος τ----ἵ 141. Ἠεικε- εί ὈἰΙάῑδΙ αἰοί Οἱ Επ οἱ πιαςιπάα να Πικακίγ]α Ὀἱς ποἰς ανιῖ Κατσι]αθ- πιβδιπᾶα Ἡετ 9εΥ οἰαδ]ής. ὤ1θ«- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΔΕΣΡΕΑΝ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ Πρὶν λίγες µέρες ὁ κ.[.Χ. Τσίν, Σύμβουλος τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν ᾿Αποικιῶν ἐπὶ ζητημάτων Κοι- «νωνικῆς Εὐημερίας, ἐπεσκέφτηκε τὴν Περιφέρεια τῆς Κ.Μ.Ε. καὶ πέρασε μερικὲς ὧρες ἐπιθεωρών- τας τὰ διάφορα ἱδρύματα εὔημε- ρίας τῆς Ἑταιρείας. Τὸν κ. Τσὶν σνυνώδευεόὁ κ. Κλίφφορντ, ᾽Ανώ- τατος Λειτουργὸς Εὐημερίας στὴν νῆσο. Ὅ κ. Τσὶν ἐπεσκέφτηκε τὸ Κοινοτικὸ Κέντρο τῆς Πεντά- γνιας καὶ συναντήθηκε μὲ µέλη ποῦ Διοικητικοῦ Συµβουλίου, ποὺ προσῆλθαν νὰ τὸν δοῦν. Σὲ μιὰ σύντομη ἐκ τοῦ προχείρου ὁμιλία του, ἀνέφερε ὅτι αὐτὸ ἦπο τὸ πρῶτο Κοινοτικὸ Κέντρο στὴν Κύπρο καὶ συνεχάρη τὰ Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συµβου- λίου διὰ τὸ ἐνδιαφέρο ποὺ δεί- χνουν ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐπέκταση τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Κέν- τρου. Ὁ κ. Τσὶν εἶπε ὅτι χωρὶς τὴν συμμετοχή τους τὸ Κοινο- τικὸ Κέντρο δὲν μπορεῖ νὰ ἔπι- τύχη διότι ἱδρύματα εὐημερίας ποὺ προσφέρουνται δωρεὰν ἆᾱ- ποτυγχάνουν. Ὅ κ. Ζ. Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος τοῦ Συµβουλίου, εὖχα- ρίστησε τὸν κ. Τσὶν ποὺ εἶχε τὴν καλωσύνη νὰ τοὺς συναντή- ση καὶ νὰ τοὺς µιλήση καὶ τὸν καλωσώρισε ἀπὸ µέρους τῶν μελῶν τοῦ Συµβουλίου. Εἴπε ὅτι ἦσαν πολὺ εὐτυχεῖς καὶ περήφανοι διὰ τὸ Κέντρο τὸ ὁποῖο προσφέρει τόσα πολλὰ διὰ τὴν εὐτυχία τῶν παιδιῶν, Ἐλπίζει εἶπε ὅτι καὶ ἄλλα χωριά θὰ προσέξουν τὴν ὠφέλεια ποὺ προσφέρει ἕνα Κοινοτικὸ Κέντρο στὰ παιδιά τους. Οἵ ἀκόλουθοι ἧἤσαν παρόντες διὰ νὰ ὑποδεκτοῦν καὶ νὰ συνω- μιλήσουν μὲ τοὺς κ.κ. Τσὶν καὶ Κλίφφορτ. Οἱ κ.κ. Ζήνων Χρι- στοδουλίδης (Πρόεδρος), Α.Εὖὐ- σταθίου (Ταμίας), δ. Λητὼ ᾿Ο0- νησιφόρου (᾿᾽Αρχηγὸς τοῦ Κέν- τρον), Σ. Μνυριάνθους (Μουχτά- ρης), δ. Μαρούλλα Γιαννή, δ. Δῶρα Χρίστου, Κος καὶ Κα Π.Χ΄’ Κυριάκου, Νεόφυτος Εὐσταθίου, ΣΑ. Κοκκινίδης καὶ δ. Ἐλενίτσα Ἐλενθερίου, ος Ν ας καλο ΚΑΤΑΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΟΥ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΗΑΒΤΑΒΑΝΕΝΙΝ ΤΕΚΕΑΒ ΚΌΒΌΠΜΑΒΙ Ι0ΙΝ:ΣΑΕΡΙΜ΄ἘΡΙΣΟΕΠΑΕ’ Βαοις Ίε[ι ο τρ: τς ἷθοχ (Β]μοίο ὃν Ὦ, 4. σγοσ). Μιο]ιαθὶ Ἐμα, Νίσον ἘΙθαπίμοα, «θοιρο Ῥατ]οι, Οοδία5 Απάτοα (1οτεπιδη), 6δοιρο Ἠαλίά6ς, 8αννας ΟΠτὶβίοξ, Νἱοο]ὶς Νίοοία, Ἐ]ίας Ατεθί, Εγοπί: Ίμει ιο γίβ]: Ἐπαίπ Ἡ. Ἡδβσαη, ΟΠ8Γα]απιῦος Οπἱβαίἔοτου, Απάτθας ἸΠ]ομαςί, Ταξί Οατί]8- οα, αππίς ΤΠθορΏβποῦβ. ΒΕΡΑΥΑ ΥΑΡΠΙΑΝ ΒΟΞΥΑ1, 16ΙΕΕ. ΜΌΥΑΕΕΑΚ ΟΙΙΑΜΑΖ 8οπ Ζαπιαπίατάα Μδίειπ]εκε- Ίει ΝαζΙΓΙΠΙΠ 9οδγαἱ δαβ]ής πιῆρα- νὶ Μτ. Ν.Η. Οµίππ Ο.Μ.Ο. ΠΙΙΠΙΘΚΑΦΙΠΙ σεζπι] νε ΚΙΠΙΡΔΗΥ- απιηΏ. παϊτεαάάῑτ ΙφΙετίπὶ σὂτπιεκ Ιοῖπ Ὀίκας φ8αΐ Καἰπιφατ. Μτ, Ὁπίππίε αάαπιαπ γήκδεκ καδίκ ππσπατια Μτ, . ΟΗβοτά τε[αΚαϊ εἰπιε]κίε 141, Μτ. Οµίππ Ῥεπάαγα Κὂν πιετκε- ΖΙπὶ ΖΊγατοί εάἱρ Κεπά(δίηί Κατφι]ᾶ- πια ςίπ παζις Ῥαἱαπαα ὨὈϊτεκτότ- Ίετ εποϊπιεπίπίπ Ὀΐσςοκ ἡγείετί Ίς ἰαπιδπιφατ, Κ1δα. πυϊκαπαα πιοτκοζία Κάστιδα κ Κατυ]αῃ ΚΟΥ πιετκοἸί οἰάαδαπα φὄγ]επιῖς να πιεικεζίη Γααγεί]ετιπί ατί- πιαὶς Παδιδαπάα εποὔπιεῃ αΖα]ατι- ΠΙῃ αὔριοταάίδί αἰθκα νε ραΥτεί]εί- ἄεπ ἁοίαγί ἹεπάΠετίπί {(εὐτίκ οιπιὶςατ, Μτ, ΟΜίππ ΚεπάΠ]ετίπίπ 19 ὈἱσΙδΙ οἰπιαΚδιζιη ΚΟγ πιετκε- Σπ πιιναβα]ς οἰαππιγαςαδιΠΙ να Ποτμαηρί Ὀἱτ φαζ]ς Ιφίπίη Πετείςί7 γαρηἁιδι (ακάῑτὰς πιαναβακ οἱα- πἹ]γασβΡΙπΙ 5ὔγ]εάί. Εποὔπιση τοῖδί ἈΑτ. Ἠτίκιοάι]]- 4ἱς σε]ρ ΚεπάΠετίπε Κοπυφίαδα ἱςίω Ἰκεπάἰσίπε εποὔπιεηῃ ΠαπΙΙΠα ιοφεκΚἄτ οἰπηφήτ. Πθνείεα Κὂν οοσυΚατιπΙπ. ααάειί Ἱςίπ {Γαγάα]ι οἶαπ Κδγ πιετκοζίπε πια] οἱπιᾶ- Κα 6ατυτ ἀἁαγάακίατιπι νε πιο αί οἰάυκίατιπι «ὄγ]εά]. Ὀίδες Κδγ]ετίπ ἄο Βἱτ Κὼν πἹεικορίηίη ςοσυΚ]ατι ἱςῖη οἶαῃ ΓαγάαδιΠι βὔτεσσκ]εγπί πιά, οἰπιε]{εάίτ. Μτ,. Οµίπα Ἡε Μάτ. ΟΗΠοτά ία Κατςιιγαπ]ατ νε Κοπιρπια]ατάα γετ αἰαπίαι αταδιπάα δι Κἰπιςε]ετ νατάτ: Ἐοὶς Βαν Ζ. ἨΗπειοάμ]άϊ5, ψοσπεάατ Βαν Α. Εἰραία, Κυ Μεικεζὶ 1 άετῖ Βαγαπ 11άο Οπί- ἱ{οτι, Μαλίατ Βαγ 5. Μτιαηιϊς, Βαγαπ Ματα]ια Ὑαπππί, Βαγαπ Ώοτα ἨΗτίδία, Βαγ νο Βαγαπ Ῥ. Ἠαοϊ Κἰτίακα, Βαν Ν. Ενιαία, Βαν Α. ΚοΚκκπίάϊ νε Βάγαη Εἰεπίίδα Εἰεξετία, ΧΑΡΠΙΜΑΡΙ πυμκῦνρῦι σαζαἩ: ΊΝ. Ὦ. Βι5οἳ Ἐπιηϊψεί ΠΜάά τα 19 φαίππος γαριαδίἡτ. 19ςῖ]ει ἱς]ετῖηί καίπιος γαραδ]Ητ]ετ, Ὑ8Ρι- Ίαπ Καγιτ]ατ Όαπα ρὂδιοτίψοτ. ἵτπ- εαπίατιη γαρτιῶι επιπῖγει 1β]ατίπί ρῦτπιοὶς Ιοίῃ δα Καγι]ατα Ῥακα- πι:---- 10952 ἃςε 1951 ἹπΙπάεπ ἁαμα {α2]ᾳ Καζα νατάι. 1952 ἆς 1951 ἆεπ 2901 ἆα]Ώα {ία σὔπ Καγυςοά Ππαϊφτ, Ἐπ ἴεπα Αγ 6εσεπ ΕγΙΠΙ αγι 141 Κά Ῥὰ ἂγάα 6ο Καζα οἰπιυφίατ,. Ηὶς Ὀἰτίδί δα τακαπιατάαπ ράτατ ἀιγαπιαζ οὐπκὴ οπἷας ΚαγὈοῖαη γενπιίγε, «ῑκκαιδιζ]ής, διζι νε Ἱπππα]κάτ]ής ρὔδίοτίτ, ΒΜτᾶπ απιε]ε 5εἰ|θπιεί Ἱςίπ ἆα[ια Γ2ἱα Φεγ]ετ ΙΦΙίπΙεγε νε Κοπαδ- πιβγα Ὀαδίαάιθι σὔπ Καζαίατ αΖα]άι. Ἐκίπιάς 49, Καδιπιάα 43 νε Ατα]λκία ἆα γα]πιζ 20 Καζα οἰπιαβ- τας, Οσα αγιπάα αὀαπι]ατ ἁἆα]α επιῖπ νε ἀἰκκαι]ι Ιδ]εγίρ Καζα Φ4ΥΙ5Ι 16 γα ἀλφιας φαραῖ ΑγΙ ἰφςῖ]ετ Ιςῖπ γεπὶ Ὀἱτ επιηϊψεί 8γι οἰάα νε Καζαίατ ἅα γετ γἠζήπάε 6 νε γε αἰηπάα 3 Ιάἱ, Ἐν] αγιπάακί 6ο ταΚκαπῃ 9 α ἀπ ἡφιη, Βι ρῶφίοτίγοτ Κά Ιπδαπ]ατ ΚαζαδΙΖ ἸβΗγευ{Ητ]οτ.Εδετ Ιπδαπ]ας 5ε]ᾶπιεῖ Πακκιπάα Κοπυςαρ ἀἲφμπντίοτοε γακιπάα Όγίε Ζ4πιαπ ρε]εσεκ Κ Πϊς Ὀἱτ Καζα οἰπιιγασα]ἷ. Οσα αγιπάα ΚαζαδιΖ 6εςξη 13 σήπ οἰπιφία νε 13 σῆπάς ἆς επ 47 Ὀἱς Καζα οἴπιας. ῥαδατία ΚαζαΙΙ δ εὔπ νε ΚαζαδΙΖ τ6 σὔτ οἰπιαρίυτ. Βὰ ἆαμα Ἱψίάίς, δει αάαπι]ατ Καζα ρεςἰτπιεκκίζ]π 16 επ ἴβΙγε- ΕἱΗτ]ειςο ἰβίοτίειε 24 σίπ ἆςε ἸφΗγεοιητίετ, Εἱτ αγ ἆα 1Φ1γεδΙ(τ- Ίες, Πατία ἆαίια Γα2ἱα. Ἠετ ἴφοί Κεπάί οἰ[ίπί Καζαδιζ ἸςΗγεοεδί σῖπ Ο.Μ.Ο. επιηίψειτε οἰασαίαατ. Βμπι γαρπιακ ος οἰππιγασακατ,. Βα Ὀὐγεκς Ὀἱ ἰ οἰπηπιψασακτ, ΒὶΓ αάαπηπ γαρᾶ- Ὀἱεσοεδί Ὀ οἰασαΚΗΣ. ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΚ-ΑΟΥΤ Οἱ ποδοσφαιρικὲς ὁμάδες Πέ- τρας, Ξεροῦ,. ΡΑΦ, καὶ Νέου Καλοῦ Χωριοῦ δὲν ἡττήθησαν μέχρι τώρα στὸ Πρωτάθλημα Νὸκ-ἄουτ τῆς Κ.Μ.Ε. Οἱ νικητὲς τῶν ἀγώνων Πέτρας Υ Ξεροῦ καὶ ΡΑΦ ΝΥ Καλοῦ Χωριοῦ θά παί- ξουν διὰ τὸ τελικὸ τοῦ κυπέλλου. Στὸν Πρῶτο Γῶρο ἡ ΡΑΦ συνάντησε µεγάλες δυσκολίες μέχρις ὅτου καταβάλη τὴν ὁμά- δα τῆς Λινοῦς- Φλάσους. Η πρώτη τους συνάντηση τέλειω- σε μὲ |--Ι. Κατὰ τὸ ἐπαναλη- πτικὸ παιγνίδι ἡ ΡΑΦ ἐπεβλή- θηκε μὲ 2--1, κατόπι ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ σκληροὺς ἀγῶνες τῆς περιόδου. Στὸ Δεύτερο Γὔρο, ὁ ἀγῶνας μεταξὺ τοῦ Νέου Καλοῦ Χωριοῦ καὶ τῶν Ἑλλήνων Λεύκας πα- ρουσίασε θεαματικὲς φάσεις. Τὸ Καλὸ Χωριό μόλις κατώρθωσε νὰ νικήση μὲ 2--]. Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ προ- βλέψη τὸ ἀποτέλεσμα τῶν τρι- ὤν παιγνιδιῶν ποὺ ἀπομένουν. Τὸ Ξερὸ φαίνεται νὰ ἔχη τὴν καλύτερη ὁμάδα. γιατὶ ἀκόμα δὲν ἡττήθηκε κατὰ τὴν περίοδο αὐτή. Ἡ Φλάσου ὅμως παρ᾽ ὀλίγο νὰ τὰ καταφέρη σ᾿ ἕνα παιγνίδι μὲ τὸ ΖΞερὸ διὰ τὸ Πρωτάθλημα. ᾽᾿Ασπίδας.. τῆς Κ.Μ.Ε., ποὺ ἔληξε |--Ι. Όπως θὰ ξέρη ὁ καθένας ὅλα μποροῦν νὰ συμβοῦν στὸ ποδόσφαιρο καὶ πρὸ πάντων σ᾿ ἕνα πρωτά- θληµα ΙΝὸκ-ἄουτ, Κεπάϊ Κεπάϊφίωί φα]ΐπι (ωϊπιακ Ἠεταάαπιιπ Ὀοτομάιτ. Ὑπαριπιβςι πιὐτηκήπαάἄτ. ἘαΚκαι Ποτ ρήπ, Ἡςτ {δε ει Ἠα[α να Πε αΥ γαρι]πια- μάιτ. βο]θπιει Εἱτ πενί ἀλφαπας νε 19 γο]ιάντ, Ἐπ ἀοῦτα γο]άατ γα γαριαοἰἰτ ἆς, : . .. 0: Αρη, 1968. 1. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΗ Ίπ. Ὀ. Βδο], Διευθυντοῦ ᾿Ασφαλείας. Ἡ δουλειὰ μπορεῖ νὰ γίνη μ᾿ ἀσφάλεια. Οἱ ἐργάτες µπο- ροῦν νὰ κάµουν τὴν δουλειά τους χωρὶς δυστυχήµατα, Οἱ στατι- στικὲς δείχνουν πὼς αὐτὸ µπο- ρεῖ νὰ γίνη. ᾿'Ας κυτάξωµε τὲς στατιστικὲς νὰ δοῦμε τὴν πρὀο- δο τῶν ἐργατῶν ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀσφάλεια. Κατὰ τὸ 1952 συνέβησαν 50 δυστυχήματα περισσότερα ἀπὸ τὸ 1951. Χάθηκαν 20] µεροκά- µατα περισσότερα τὸ 1952 ἀπὸ τὸ 1951. Ὁ περασµένος Σεπτέµ- βρης ὑπῆρξε ὁ χειρότερες µή- νας μὲ 60 δυστυχήµατα. Κανένας δὲν εἶναι περήφανος διὰ τέτοιες στατιστικές, διότι εἶναι στατι- στικὲς πόνου, Χαµένων µερο- καµάτων, ἀπροσεξίας καὶ ἀπο- τυχίας. ᾿Απὸ τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἔρ- γάτες ἄρχισαν ν᾿ ἀκούουν καὶ νὰ μιλοῦν περὶ τῆς ἀσφάλειας, ὁ ἀριθμὸς τῶν δυστυχηµάτων ἄρχισε νὰ γίνεται μικρότερος ἀπὸ µέρα σὲ µέρα. Τὸν ᾿Οκτώ- βριο συνέβησαν 45 δυστυχήµα- τα. Τὸν Νοέμβριο 43 καὶ τὸν Δεκέμβριο µόνο 20 δυστυχήµα- τα, Οἱ ἐργάτες δούλεψαν μὲ περισσότερη ἀσφάλεια τὸν Ἰα- νονάριο κι’ εἶχαν µόνο 16 δυστν- χήµατα. Τὸν Φεβρουάριο ἔπε- τεύχθηκε νέο ρεκὸρ ἀσφάλειας ἀπὸ τοὺς ἐργάτες τῆς Κ.Μ.Ε., διότι σημειώθηκαν µόνο ἕξη δυστυχήµατα σ᾿ ὅλες τὲς έργα- σίες ἐπιφανείας καὶ µόνο τρία δυστυχήματα ὑπογείως. ᾿Απὸ 60. δυστυχήµατα τὸν Σεπτέµ- βριο, 9 δυστυχήματα τὸν Φε- βρουάριο. Ἡ στατιστικἡ αὐτὴ ἀποδείχνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι µποροῦν νὰ δουλέψουν μ ἀσφά- λεια. ᾿Αν οἱ ἐργάτες ἔξακολου- θήσουν νὰ μιλοῦν καὶ νὰ σκέ- πτωνται περὶ τοῦ πῶς νὰ ἐργά- ζωνται μ ἀσφάλεια, σύντομα θὰ παρονσιαστοῦν μῆνες κατὰ τοὺς ὁποίους κανένας δὲν θά πληγώνεται. Κατὰ τὸν ᾿Ιανουάριο πέρασαν δεκατρεῖς µέρες χωρὶς δυστυχή- µατα καὶ δεκατρεῖς µέρες μὲ ἕνα δυστύχηµα τούλάχιστο καθη- µερινά. Κατὰ τὸν Φεβρουάριο πέρασαν ὀκτὼ μέρες μὲ δυστυχή- µατα καὶ δεκαέξι µέρες χωρὶς δυστυχήματα. Αὐτὸ εἶναι καλύ- τερο. ᾿ Αν οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ ἐργαστοῦν δεκαέξι µέρες χω- ρὶς δυστυχήματα μποροῦν. νὰ ἐργαστοῦν μ᾿ ἀσφάλεια 24 μέρες, ἕνα µῆνα, ἢ ἂν θέλουν, ἀκόμη περισσότερο. Ὅταν ὁ κάθε ἐργάτης δουλέ- λέψη τὲς ὧρες του δίχως δυστύ- χηµα, τότε ἀσφάλεια ἐπικρατεῖ σ᾿ ὅλην τὴν Κ.Μ.Ε. Αὐτὸ δὲν εἶναι δύσκολο πρᾶγμα νὰ γίνη. Δὲν εἶναι σπουδαῖο ἔργο. Εἶναι ἡ δουλειά ἑνὸς µόνον ἀνθρώπου. Εἶναι ὅμως ἐπάναγκες διὰ τὸν καθένα νὰ κάµνη τὴν δική του δουλειὰ μ᾿ ἀσφάλεια καὶ ν᾿ ἆπο- φεύγη τὰ δυστυχήµατα. Μπο- ρεῖ νὰ γίνη-- ἀλλά πρέπει νὰ γί- νετα! σὲ κάθε βάρδεια, κάθε µέρα, κάθε ἑβξομάδα, κάθε μῆνα. ᾿Α- σφάλεια εἶναι ἕνας τρόπος σκέ- Ψης καὶ δράσης. Εἶναι ὁ ὀρθὸς τρόπος. Μπορεῖ νὰ γίνη. Ἐνάεκί Καζαία Ιβάο]ί Κα- 2Αατάαπ ἆαπα κής νυκυοι- Ἰάτ, Όπια ἹΙπῖπ καἱβπιοιί φἱΙΠίο Ὀεταῦετ ονἰπίζο ϱῦ- ΞΕΝΗ ΜΗ ΕΗΜΗ. ΄ , ο Μ.Ο. ΜΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝ5 Ο ΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΠἩὉΚΟΣ ΔΕΙΤΟΥΓΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ τἩ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ ᾿Αγαπᾶ τὴν ἐργασία του Παρ’ ὅλο ποὺ ἡ ἐργασία τῶν Κηδεμονευτικῶν Λειτουργῶν παρουσιάζει τόσα πολλὰ προ- βλήματα, δὲν μοῦ φαίνεται νὰ ὑπάρχη πιὸ εὐχάριστη δουλειὰ λόγω τῶν εὐκαιριῶν ποὺ μᾶς δίνει νὰ βοηθήσουμε τόσους πολλοὺς ἀπὸ τοὺς συνανθρώ- πους µας» λέγει ὁ κ. Ανδρέας Μουρτζῆς ποὺ εἶναι ὁ Κηδεµο- νευτικὸς Λειτουργὸς στὴν περιο- χἠ τῆς Κ.Μ.Ε. ἐδῶ καὶ δυὸ χρό- για. Πρώην δηµοδιδάσκαλος ὍὉ κ.Μουρτζῆς εἶναι γνωστὸς σὲ πολλούς. Εἶναι τριάντα χρο- νῶν κι’ ἔζησε τὰ πιὸ πολλά του χρόνια στὴ Γαλάτα. Σπούδασε στὸ Παγκύπριο Γυμνάσιο καὶ στὸ Διδασκαλικὸ Κολλέγιο Μόρ- φου, κι ὑπηρέτησε ἐπὶ ἑπτὰ χρόνια ὡς δηµοδιδάσκαλος προ- τοῦ γίνη Κηδεμονευτικὸς Λει- τουργός. Ὁ κ. Μουρτζῆς ταξι- δεύει ἐκτεταμένα. Θὰ προσέξετε πτὸ αὐτοκίνητό του ἕνα ᾽ὠστιν 8 ὁπουδήποτε στὴν Τηλλυριά, Μαραθάσα, Σολιά, κάτω Πιτσι- λιά, µέχρι τοῦ Κάμπου καὶ τῆς Τσακκίστρας. Ἡ κ. Μουρτζῆ, πρώην διδασκάλισσα, συνοδεύει συχνὰ τὸν σύζυγό της στὲς περιοδεῖες του καὶ τοῦ προσφέ- ρει σηµαντικἡὴ βοήθεια, Ἐάμνει καλύτερους πολῖτες Ὅταν ἕνας ἀνήλικος ἢ ἐνήλι- κος διαπράξη πταῖσμα, ὁ Δικα- στὴς μπορεῖ νὰ τὸν θέση ὑπὸ τὴν κηδεμονία τοῦ Κηδεµονευ- τικοῦ Λειτουργοῦ. ᾿Απὸ τότε ὁ Κηδ. Λειτουργὸς θὰ τὸν ἐπι- σκέπτεται στὸ σπίτι του, θὰ Κάµη ἐκτεταμένες ἔρευνες, καὶ θὰ φροντίση νὰ ἐξεύρῃ τὰ αἴτια ποὺ τὸν ἔσπρωξαν στὸ ἔγκλη- μα. Μιὰ καὶ τὰ αἴτια διευκρινΙ- σθοῦν, φροντίζει τότε νὰ διορ- θώση τὴν κατάσταση, πρᾶγμα ποὺ συνήθως εἶναι πολὺ δύσκο- λο. ΄ὠρισμένοι νεαροὶ προχωρη- µένοί στὸ ἔγκλημα ἀποστέλ- λονται στὴ Σοφρωνιστικὴ Σχο- λὴ τῆς Λαπήθου, ὅπου κάτω ἀπὸ στενώτερη. ἐπίβλεψη τοὺς παρέχεται εἰδικώτερη ἀγωγή. Ὅταν τὸ παιδὶ ἀπολυθῆ ἀπὸ τὸ Σοφρωνιστήριο, ὁ Κηδεµο- νευτικὸς Λειτουργὸς στέκεται στὸ πλευρό του σὰν καλὸς φίλος, ἔτοιμος νὰ βοηθήση μὲ ὁποιον- δήποτε τρόπο. Οἱ ἀποφνλακι- ζόμενοι ἀνακαλύπτουν συχνὰ ὅτι ὁ Κηδεμονευτικὸς Λειτουργὸς εἶναι ὁ καλύτερός τους φίλος. Φροντίζει νὰ τοὺς ἐξεύρη ἐργα- σία, τοὺς συμβουλεύει καὶ τοὺς ἐνθαρρύνει νὰ γίνουν χρηστὰ µέλη τῆς κοινωνίας. Ὁ Κηδεμονευτικὸς Λειτουργὸς ἐνδιαφέρεται ἐπίσης διὰ παιδιὰ ποὺ δὲν ἔχουν γονεῖς καὶ πρό- κειται νὰ κληρονομµήσουν περι- ουσία. Τὰ προστατεύει ἐναντίον πιθανῆς ἐκμετάλλευσης ἀπὸ ὅσους ἔχουν ἐνδιαφέρο διὰ τὴν περιουσία. Ὅ κ. Μουρτζῆς πιστεύει ὅτι τὰ σοβαρώτερα προβλήματα ποὺ συναντᾶ εἶναι ἡ διάσπαση τῶν οἰκογενειῶν, ἡ ἀεργία κι’ ἡ φτώχεια ποὺ ἐπακολουθεῖ, κι ἡ προκατάληψη. Προσπταθεῖ νὰ ἐξεύρη οἰκογένειες ποὺ υἱοθε- τοῦν παιδιά, τῶν ὁποίων οἱ γο- νεῖς πέθαναν ἢ χώρισαν. ᾿Ἐκεῖ τὰ δυστυχισµένα αὐτὰ παιδιὰ θὰ μεγαλώσουν μὲ τὴν κατάλ- ληλη προσοχἡ καὶ ἀγάπη ποὺ εἶναι τὸ δικαίωµα κάθε παιδιοῦ. Φροντίζει πάντοτε νὰ ἐξευρίσκη ἐργασία διὰ τοὺς ὑπὸ κηδεμονία καὶ δι᾽ ἐκείνους ποὺ προσπαθεῖ νὰ βοηθήση ὅπως ἔπανεγκατα- σταθοῦν ὡς καλοὶ πολῖτες, Μπορεῖ ὁ κόσμος νὰ βοηθήση ἐκείνους ποὺ διέπραξαν ἕνα ΥΕΒΙΑ Ι60/ΕΕΙ ΥΕΤΙΦΤΙΕΕΟΕΚ ΥΕΝΙ ΕΙΜΑΘ ΙΦΙΕΥΙΟΙΦΙ Ὑεπί Ε]πιας Ιβ]ογιοίί Μτ, ο. Μοοτε 28 διραίία Κ1οτιδα να οἰπιαδίατ. Μτ,Νίοοτο Καπααα]ι οἶαρ 1933 ἆἄεπ Ὀετίὶ Καπαάαπιι Ὀἱτ «οκ γετιετπάο Βά]ςςΚ νε (ἵὔπεγν Απιετϊκαάα Όα ἰδίο ἱςΗραί εἰπηϊφτ, Κεπαϊςί (ὔπεν «Απιοτί- Καάα ἵκεπ Βο]νγα]ήατα, «ὔγαῃ- µίατα, Ῥετι]α]ατ να Ἠιπίι]ετε Έ]πιας Ἰφ]επιεῖς ἱςίη αἰε]ετῖπ Κι]]α- ΠΙπηΒδΙΠΙ Οδτειπιϊφες, Μτ, Μοοτε 45 γαδιπάα οἶαρ 6εσςεπ Πατρίε Ες οοἰς 5επε]ετ Καπαάα οτάµθαπαπ 1Ιδί Όοτρς ὨἱνικίοπαΙ Ἐπρίπεετ Ἰιδπιιπάα Πίσπιει σὂτπιβφιϊτ, Κ1οτιδα ϱε]ε]ί ϱοἷ οἰπιαπιφίιτ Εακαῖ Παναδιπάαῃ Ποσ]απάιδιπι «ὄγ]ετ,. Κ1ῦτιδᾶ ϱε]- ππεζάσεπ εννεὶ Ῥο]νγα ἅα ςα15ι- γοτάα νε ΚΙδτιδα σεἰπιεζάεπ ὅπος πιεά(ᾷί Καπαάα ΚΙδιπίΏ γα]πιζ Οἱ φενἰΚκἰ ΠαξίαδιΠΙ οταᾶα ΡεςίτάΙβί 1ςίΠ ππεπππΙΠά ιτ, Ο ΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Ι9ΗΑΗ ΜΕΜΟΕὉῦ (Ρ]ιοίο ὃν Ὦ. 4. 6τοοπ). Μπ, Απᾶνρας Μουτά](ς πταῖσμα Ὁ κ.Μουρτζῆς λέγει. «Όλοι στὴν περιφέρειά µου μποροῦν νὰ βοηθήσουν, ᾿Ίσως νὰ μὴν δύνανται νὰ δεκτοῦν τὸ παιδὶ στὸ σπίτι τους ἢ νὰ τοῦ δώσουν ἐργασία, ἀλλά δύνανται νὰ βοηθήσουν δεχόµενοι τὸν φταίστη πίσω στοὺς κόλπους τῆς κοινότητας καὶ συγχωρών- ταςτον. ᾿ Έκαμε ἕνα λάθος διὰ τὸ ὁποῖο ἔχει πληρώσει. Πρέπει νὰ τοῦ φέρεστε φιλικὰ καὶ νὰ τὸν βοηθᾶτε νὰ ξεχάση. Πολλοὶ γίνονται ἀδιόρθωτοι κακοῦργοι λόγω τοῦ ἀνεπιεικοῦς πνεύμα- τος ποὺ οἱ οἰκογένειές τους καὶ οἱ ἐγχώριοί τους ἐπιδεικνύουν ἀπέναντί τους. Ὁ κόσμος µπο- ρεῖ νὰ βοηθήση τοὺς Κηδεµο- νευτικοὺς Λειτουργοὺς δίδοντας ὅσες πιὸ πολλὲς πληροφορίες μπορεῖ. «Βοηθῆστε µας» λέγει ὁ κ.Μουρτζῆς, «βρῆτε ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότερα διὰ τὴν ζωὴ τῶν ἐγκληματούντων, ἔτσι ποὺ νὰ μποροῦμε νὰ τοὺς βοη- θοῦμε ἀποτελεσματικώτερα. Οἱ αἰτίες τοῦ ἐγκλήματος βρίσκον- ται τὲς πιὸ πολλὲς φορὲς µέσα στὴν οἰκογένεια». «Εἶναι φρόνιµο νὰ θυμοῦνται ὅλοι» λέγει ὁ κ,Μουρτζῆς, «ὅτι ἂν ὑπενθυμίζουν ἐπανειλημμένα σ᾿ ἕνα ἀγόρι ἢ. κορίτσι μιᾶς οἰκογενεία, ἀπὸ τὴν ὁποία λείπει ὁλότελα ἡ γαλήνη, τὰ ἐλαττώματα τῶν γονιῶν τους, ἢ ἀποκαλοῦν ἐπανειλημμένα «κλέφτην» κάποιον ποὺ διέπρα- ξε ἕνα σφᾶλμα, τότε συντείνουν στὴν καταστροφἡ μιᾶς ἀνθρώ- πινης ὕπαρξης,. Ἡ διάπραξη σφαλμάτων εἶναι ἀνθρώπινο φταῖσμα. Τὸ νὰ καταδικάζουµε παντοτεινὰ ἐκείνους ποὺ ἔφται- ξαν, εἶναι πραγματικὰ σοβαρὸ ἔγκλημα καὶ ἀπὸ μέρους µας», Ι8ΙΑΗ ΜΕΜΌΕυὉΝΟΝ ΥΑΕΡΙΠΙΠΝΠΙΖΑ ΙΗΤΙΥΑΟΙ ΥΑΒΡΙΕ Κοπάϊ Ὑαὔρείπϊ Β6ΥΟΤ (εςπαῖς ἰΚἰ 8επε ΖατῃΠάα Ο.Μ. ο, Ὀδίρεδίπάα Ίδίαα Μεπιυτ]αδι ΥΒΡΠΙΙΦ, οἶθῃ Βαν Απάτεας Μιγοίς ἀϊψος ΚΙ: ''Ἠετπεκαᾶατ ἆα Ὀἱτ ἰδ]αῃ πιεπαυταπάπ {βίπάς Ὀἱς σοἰς Πεδε- Ιείετ γατοα ἆα Παίκα γατάιπα εἰπηοϊ ποϊίαὶ παζατιπάαη Ὀΐσίπι Ιβίεῃ ἆαπα Ζεν 1 οἰαπιαζ. βαῦής Οδτοίπιον Βαν ΜιτοῖςΙ «οὅα Ον. Οµ17 γαφιπάφάιτ νε ΠαγΔΠΠΙΠ ρψᾶκς δἱγ Κιδπαιπι (αἰαία 4α ϱοςγπαϊςτ. (πιπαδγο νε Οπιοτίο Οβᾷτείεππετ ΚοΙε]πάε ταἩδ] οὔταά νε 1δ4Ἠ Μοιπυτ]αδαπάαπ. ὅπος γεάί 8εΠε ὑδτοιππαπ]ς εἰ. Ηετ γετε 5εγααί οάος, Διιδιη οἴοπιοδ! ή γγα, Ματαίαδα, Φοΐγα, Αφαῦι ΕΡΙ5ί]γα να Ἠαίία Καπιῦος ε ΟαΚίδίτα ἆα δε οὔτή]ερίΗτ. Βαγαπ Μυτοῖς εκοτίγε Κοσαςι ε ρἰάετ νε οπα νατάιπι εἆετ. Ώαμα ἵνὶ Ταϊαπᾶας Υομρετίν Κλςίκ Ὀἱ «οσι]ς Ὀἱτ Καθαβαί Ιθ]εάἰδίπάς Ἠαίπι οηὰ Ὀἱτ 1841 ΜεπιατιπύΏ παΖατείίπε νοτίτ, Β αἰοί «οοιΚίατι Ίδια Μεπιατα ενἰπάς Ζἱγατοί οάετ, πἰςίη ΚαὈα[μαί 1βΙοάἰδίπία φεὈεβ]ετίπί αταδίΙΓΙΤ. 5οὈε[οίπί Ὀι]άικίαα 8οητα οπα ἀἲσειιππεγε «αι: Γακαί ο οἰάιι]- σα ος Ὀΐτ 1611. Ῥαζιίατι 1,δρία Ιδίαα ΟΚαΙαπα αὐπάετί]τ. Βωταάα Ἠαδιδί πιυᾶ- πιεί νε ἆαμα γακιπ πεζατεῖ αὐτήτ]ετ. ΦΩοσυς Ὀυταάαπ ςΙκίᾷ: 74πι8Π Ιδία Νεπιατα οπα γατά1πα εἰπιίγε ἁαίπια Παλιά. δαδις πιαΏριδίατ ἀετμαίι απἰατίας ]8]α] Λεπιατα επ ἰγί ατἰκαἁαςίατ]- ἁπ. Οπίατα 5 Ὀυίπιαγα «αἱ1διτ παβίμαῖ οάετ νε Ἱἰψί ναϊαπάας οἰπιαίατιπι ἴεδνίκς εἆετ. ΝΛίταδα Κοπασα]ς ΓαΚαϊ εὈενενπί οἴπιαγαη. ςοοιίατα ἅα Ιδίαί Νε- ππητα Όακατ, Βὰ παἰταδιη Ιᾳίπάε πιοπέμαϊι οἰαοαίς ἀΐδει ΚΙπιβδείετ ἰβταξιπάαπ. ἱδῆδππατ εάπιε]ετίπίη ὀπίπα 6εςς. Ἡοτ]κθείη ος π]]σοςί : Βαν Μιτοῖν ὃγ]ε Ζαππαάετ ΚΙ επ Ῥαδία βε]ετ πιζρκῆ]αί Ὀοσυ]- πι αἷα γαντυίατ, ΙβδίΖΚ νεα Όάπα το εάεπ Γαἰκιτ]δίω ΖαταΓ- Ίατιάις. Οἰκςάσ΄ Καΐπιις νενα εὖε- νογπἰ αντήπαας «οουΚκ]ατ {ςῖπ Ῥας κα εὈενογίπ]ει Ῥήπιαγα α11φιτ. Ογ]ε- ο ΚΚ Όα «οσικίατ Πήπιαπη νε φοναί Ίἱο γεβφίτ]ετ. Αυπί Ζαπιαπάα οπίατι Ἱγί ναίαπάας γαρππακ 1ςίῃ 19 αταπηαΚία. πιερρα]άς. Ἠαίς δι Κασαλαί ἵφίγετ Κίπ1δε- Ίστο γατάιπι οἀςὈιΙτ πα», Μτ, Μυτοῖς ἀϊγοι ΚΚ: Ῥαπαπιάα Ὀιαπαπ Ἠειίκες αντι ΥΓάΙΠ1 εὰε- ΕἱΗπ. Καδαμαῖ γαραπ «οσα 5 να ον Ὀπ]απιαγαδ]Ητίετ. Εακαι οπαι αΏοάίρ Τοίκτατ οεπαϊγεῖε Καρ] ες ὈιΗχ]ετ. Όπα αικαάαθοα ππα- πιε]α αἴπια]ί να σεςπιἰσίπί αππ]ᾶ- πα γατάπα οἰπιεμαάϊτ. ο Ετ Καῦαμαϊ ἰδιοπιὶφΗς νο «οΖᾳΗδ1ΠΙ οἰκπιὶστ. Αἴῑο νεγα ΚΟγΙΙ]επηίῃ ἔσπα πιιαπιε]εδί γἠζήπάεπ ἀαίπιί ἨιτδιΣ οἶαπ. σοου]ίατ Ὀμ]απας. Ηαϊκς Εἱζα πιϊπικήπ πιετίεῦε «ο πιαἡπιαϊ νετπιεκ]α γαγάΙπῃ εἀε- δἱ1γ, Καὐαμαιπ φοὈορ]ετί «ἷδε- τίγα αἶ]ς οετςενεςὶ ἰςίπάς Ὀπ]ι- Πατ, «Ἠοτκοδίω Παιτ]αππαθι ]Δσιπιά1τ ΚΙ ὈεάδαΠι Ὀἱς αἰ]εάσπ ρε]επ Οἱ οτκε]ς νογα ΚΙΖ «οοµδΗπα ἁαίπια Ἡ1γθιζ ἀϊγαε ΠίαὉ εἴπιεκ, «νεγα οπαΠ. Παϊαίατιαι Παυταϊπιαϊς Ὀἱτ ἱπδαπ]ιδι πιαἈνοάεί]]τ,. Ἠαία ἵπ- φαΠ]ιίς Παλίάϊτ νο Όσπα γαραΠ]αΓΙ ἀαϊπιϊ φεκί]άο πιαμκάπι εἴπιεκ Εϊρϊπι Ἰςῖπ «οκ Ὀὐγίις Ὀἱτ Παία- αμ Μόνον σεῖς οἱ ἴδιοι δύ- νασθε νὰ κάµετε τὴν δικήν σας ἐργασία μ᾿ ἀσφάλεια, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ᾿Αγαπητὲ Κύριε, Πολλὲς φορὲς οἱ νέοι µας στὲς καθημερινές τους κουβέντες ἆᾱ- κούουνται νὰ λέγουν : «ΤΙ εἴδους ζωὴ εἶναι αὐτὴ ποὺ περνοῦμε στὸ χωριό! Τίποτε ἄλλο ἀπὸ δουλειά, λίγες ὧρες στὸ Κκαφε- νεῖο κι’ ὕστερα πίσω στὸ σπίτι γιὰ ὕπνο». Καὶ αὐτὸ συνήθως ἐκφράζεται ἀπὸ μορφωμένους νέους. Στὴν περιφέρειά µας αὐτὸ τὸ πρᾶγμα δὲν μπορεῖ γὰ εὖστα- θήση. Μὲ τὴν ἵδρυση τῶν ᾿Αθλητι- κὤν Σωματείων ἡ ζωὴ τῶν νέων µας ἄλλαξε σηµαντικά, καὶ τε- λευταίως μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ ξεφύγουμε τελείως ἀπὸ τὴν ἐκνευριστικὴ ρουτίνα τῆς ζωῆς τοῦ χωριοῦ, Ἡ εὐκαιρία αὐτὴ μᾶς δόθηκε μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ συστήµατος τῆς Ταξινομι- κῆς ᾿Ανάλυσης γιὰ τὰ ᾿Αθλητικὰ Σωματεῖα. ᾿Εμεῖ,, τὰ µέλη τῶν ᾿᾽Αθλητικῶν Σωματείων, ξέρουμε τὶ σηµαίνει αὐτό. Μ᾿ αὐτὸ τὸ σύστηµα, οἱ δραστηριότητες τῶν σωματείων µας μπορεῖ νὰ ἐπεκταθοῦν μέχρις ἀπίστευτου σημείου. Νὰ μιὰ χρυσῆ εὐκαιρία γιὰ τοὺς νέους µας, προπάντων τοὺς μορφωμένους. Μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν τὲς γνώ- σεις τους, τὴν ἐπιδεξιότητά τους καὶ τὸν ἐνθουσιασμό τους, ἔτσι ποὺ τὸ σώματεῖο τους νὰ ἐξασφαλίση ὅσο. πιὸ πολλοὺς βαθμοὺς μπορεῖ. Εἶναι Καιρὸς πιὰ γιὰ ὅλους µας ν᾿ ἀφήσουμε τὴν ἀδιαφορία ποὺ κάμνει τὴν ζωή µας πληκτικἡ καὶ νὰ προσ- φέρουμε ὅ,τι μάθαμε, ἔτσι ποὺ τὰ ἄλλα µέλη τῆς Κοινότητας νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὲ γνώσεις μας, Ας βάλουμε αὐτὸ τὸ σύνθη- μα. Ὁ καθένας µας ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπιδεξιότητά του νὰ πάρη μιὰ ὑπεύθυνη ὀργανωτικὴ θέση µέσα στὸ σωματεῖο. ᾿Έτσι θὰ µπορέσουµε νὰ κάµουµε πάρα πολλὰ γιὰ τὴν καλητέρεψη τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς τῆς κοινότητας τοῦ χωριοῦ. Αν γίνη αὐτὸ θὰ νοιώθουµε ὅλοι τὴν ἠθικὴ΄ ἱκανοποίηση ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν εὐτυχία κάθε ἀτόμου καὶ ἡ ζωὴ τοῦ χωριδῦ θὰ παρουσιάζη νέο θέλγητρο καὶ ἐνδιαφέρο γιὰ ὅ- λους. Μὲ τὲς εὐχαριστίες µου, ΣΟΛΩΝ Θ. ΛΟΙΖΟΥ Καλὸ Χωριό. ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΕΩΟΤΡΥΠΑΝΑ ΘΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΜΙΤΟΠΙΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ὁ κκ. Σ. Μούρ, νέος ᾿Ἐπιστάτης διὰ τὰ γεωτρύπανα, ἔφθασε στὴν Κύπρο τὶς 28 τοῦ Φεβρου- αρίου. Ὁ κ.Μοὺρ εἶναι Καναδὸς καὶ ἐργάστηκε στὰ Γεωτρύπανα ἀπὸ τοῦ 1933 σὲ διάφορα µέρη τοῦ Καναδᾶ, τῶν Ην. Πολιτειῶν καὶ τῆς Νοτίου ᾽Αμερικῆς. Στὴν Ν.᾽Αμερικὴ ἐκπαίδευσε Πολιβιανούς, Γουϊανούς, Περου- βιανοὺς καὶ Ινδιάνους στὸ χείρι- σμὸ τῶν γεωτρυπάνων καὶ τῆς ἐξάρτησής τους. Θὰ παραμείνη στὴν Κύπρο ἐπὶ ἕνα τοὐλάχιστο χρόνο, διὰ νὰ ἐκπαιδεύση ἄν- θρώπους τοῦ τόπου στὸ χεῖρι- σμὸ τῶν ὀργάνων αὐτῶν. ὍὉ κ. Μοὺρ εἶναι 45 χρονῶν, καὶ κατὰ τὸν τελευταῖο πόλεμο ὑπηρέτησε ἐπὶ µερικὰἁ χρόνια στὸ Ίο Σῶὤμα Μηχανικῶν τοῦ Καναδικοῦ Στρατοῦ. Δὲν τοῦ δό- θηκε καιρὸς νὰ ἐκφράση τὲς ἐντυπώσεις του ξιὰ τὴν Κύπρο, γιατὶ µόνο λίγες ἑβδομάδες πέρασαν ἀφότου ᾖλθε. ᾿Εξέφρα- σε ὅμως τὴν εὐαρέσκειά του διὰ τὸν καιρό. Προτοῦ ἔλθη στὴν Κύπρο ἐργαζόταν στὴν Βολιβία καὶ χάρηκε πολὺ ποὺ διωρίστη- κε στὴν Κ.Μ. Ἑταιρεία κι’ εἶχε νὰ. παραµείνη µόνο διὰ λίγο Καιρὸ µέσα στὸν Καναδικὸ χεὶ- µώνα (ποὺ δὲν τοῦ ἀρέσει), --------- οι ΠΡΟΣΚΟΠΙΝΕΣ ΩΡΓΑΝΟΩΣΑΝ ΤΙΟΡΤΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ Τελευταίως οἱ κάτοικοί τῆς Λεύκας εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσουν μιὰ γιορτὴ ποὺ ὠργανώθηκε μὲ τὴ συνερ- γασία ὅλων τῶν Προσκοπίνων τῆς περιφέρειας τῆς Κ.Μ.Ε. στὸ Βασὶφ Πάρκ, οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ ὁποίου εἶχαν τὴν εὐγένεια νὰ τὸ παραχώωρήσουν δωρεά. ' Ἡ δ.Κίπσον µίλησε διὰ λίγο πάνω στὴν κίνηση τῶν Προσκο- πίνων καὶ ἀκολούθησαν Τούρ- κικα, Ἑλληνικὰ καὶ ᾽Αγγλικὰ τραγούδια, Χοροί, δραµατάκια, παιγνίδια καὶ ποιήματα ποὺ ἐκτελέστηκαν ὅλα ἀπὸ τὲς Προ- σκοπίνες. Πουλήθηκαν διάφορα πράγµατα ποὺ ἔκαμαν οἱ Προ- σκοπίνες καὶ οἱ μητέρες τους καὶ πραγματοποιήθηκε καθαρὸ κέρ- δος {28.9.2. Τὰ χρήματα αὐτὰ θὰ διατεθοῦν πρὸς βοήθεια τῶν Προσκοπίνων τοῦ Μαυροβου- νιοῦ καὶ τῆς Λεύκας, Βατ] Πε ιο τρ: Ἡ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΡΟΥ (Τὸ καλύτερο διὰ τὸ 1969) ΚΕΘΕΒΟ 5Ρ0ΟΕ κυσιῦΒῦ ΚΟΜΙΤΕΡΘΙ (49560 ΥΠπιη ϱἩ 1ψὶ5ῖ) Ῥμοιο ὃν Ὦ. 4. στοεπ). Νἰςίοτος Ομηίοι, 8οϊτοπίς 0Ἠεἱφιοᾶοι]ίᾶθς, ἄδοιπο Οασἰμαλίς, Ὠἱπαϊᾶτίς Ῥαρμίᾶες, ΤαΚ5 Ἐαἰδίαπας. : Έλοπί: 1ε[ι το γἱρ]η Οπασα]απιθος Βαικκα]ουσί, Βίθ]Ιος Ομεδίου, Απάσθας Ἰθοπίά85, τς ορ. ο σος ος πι ῃ -6.Μ.Οο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝΝ5 3 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ Όλες οἱ γυναῖκες ποὺ προσμµέ- νουν γέννα (σύζυγοι ὑπαλλή- λων), πρέπει νὰ καταγράφων- ται στὰ Κέντρα Εὐημερίας, διὰ νὰ προστατέψουν τὴν δική τους ὑγεία καὶ τὴν ὑγεία τοῦ ἀγέν- νητου παιδιοῦ τους. Γιατί Ὁ Καθένας χρειάζεται! βοήθεια. ᾿ Αν ’. ἔχωμε ὑπ ὄψη µας νὰ κτίσωµε σπίτι ἢ νὰ φυτέψωμε δέντρα, ζητοῦμε συμβουλὴ ἀπὸ κάποι- ον. Δὲν εἶναι ἐξ ἴσου σπουδαῖο νὰ κάµνωμµε τὸ ἴδιο ὅταν πρό- κειται διὰ τὰ ἀγέννητα παιδιά μας Οἱ περισσότεροι σημερινοὶ γονεῖς ἀντιλαμβάνονται τὴ σπουδαιότητα τοῦ ζητήματος, κι’ ἔτσι ἡ ἐργασία ποὺ ἐπιτελεῖ- ται ἀπὸ τὸ Προσωπικὸ τῆς Εύη- µερίας αὐξήθηκε κατὰ πολλὲς φορές, ἀφότου ἡ Ἑταιρεία ἵδρυ- σε τὰ Κέντρα πρὶν 5 χρόνια. Τὸ Προσωπικὸ τῶν Κέντρων Εὐημερίας ἐνδιαφέρεται πρωτί- στως διὰ γυναῖκες ποὺ ἀναμέ- νουν γέννα καὶ διὰ παιδιὰ τῆς προσχολικῆς περιόδου. Εἶναι ἐπάναγκες διὰ τὲς μητέρες νὰ διέλθουν τὴν περίοδο τῆς ἐγκυ- µοσύνης τους, χωρὶς καμμιά Ψψυχικὴ ἢ σωματικὴ βλάβη. Περιπτώσεις ποὺ µμπορεῖ νὰ παρουσιάσουν δυσκολίες ἢ κίν- δυνο κατὰ τὸν τοκετό, πρέπει νὰ Ἱρδιαγνώνωνται ἐνωρὶς καὶ νὰ γίΐνωνται τέτοιες διεὐθετήσεις ἔτσι ποὺ ὁ τοκετὸς νὰἁλαμβάνη χώραν κάτω ἀπὸ συνθῆκες ποὺ νὰ προνοοῦν ἐπαρκῆ μαιευτικὴ Φροντίδα (στὰ νοσοκομεῖα). 'Η ἔγκυος γυναίκα µανθάνει, διὰ συμβουλῶν ποὺ τῆς δίδονται, νὰσυνεργάζεται μὲ τὸ γιατρὸ καὶ τὲς νοσοκόμες καὶ ἀργότερο νὰ περιποιῆται κατάλληλα τὸ παι- δίτης. Οἱ ἔγκυες γυναῖκες ἐνθαρ- ρύνονται νὰ προσέρχωνται τα- τακτικὰ στὲς Κλινικὲς δι’ ἐξέταση καὶ ὁ γιατρὸς τὲς βλέπει τούλά- χιστο δυὸ φορὲς κατὰ τὴν περίο- δο τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ συχνό- περο ἂν παρατηρηθῆ καμμιά ἀνωμαλία. Σὲ περίπτωση ὑπο- ψίας ἢ πραγματικῆς παρουσίας ἀνωμαλίας, ἡ ἔγκυος παρουσιά- ζεται στὸ νοσοκομεῖο, ὅπου Ἄ- πόκειται σὲ ἀκτινογραφία καὶ ἔτσι ἡ ἀνωμαλία, ἂν ὑπάρχη, διορθώνεται ἐγκαίρως. Δίδονται ἀτομικὲς συμβουλές, ὅταν τοῦτο θεωρηθῆ ἀναγκαῖο, πάνω στὰ ἀκόλουθα ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ὑγεία γενικά : Προσωπικὴ φροντίδα διὰ τὲς ἴδιες καὶ διὰ τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ φέρουν στὸν κόσµο’ κατασκευἡ ἁπλῶν φορεµάτων' σπονυδαιό- τητα τῆς ὑγιεινῆς' ἄλλες συµ- βουλὲς διὰ τὴν ὑγεία ποὺ θὰ ἐξασφαλίσουν τὴν εὐτυχία τῆς μητέρας καὶ τὴν ὑγεία τοῦ παι- διοῦ. Γίνονται ἐπισκέψεις στὰ σπίτια τῶν ἔγκυων γυναικῶν κατόπι ἀπὸ “τὴν πρώτη τους προσέλευση στὸ Κέντρο. Τοὺς παρέχεται βοήθεια πρὸς ἔφαρ- μογἡ τῶν ὁδηγιῶν ποὺ πῆραν. Γίνονται τακτικὲς ἐπισκέψεις μιὰ φορὰ κάθε μῆνα, ἐκτὸς ἂν διὰ διάφορους λόγους χρειαστοῦν συχνότερες ἐπισκέψεις. Εἶναι πολὺ λυπηρὸ ὅταν λό- γω ἀδιαφορίας, ἀμάθειας ἢ Ψευτο-ὑπερηφάνειας ἀπὸ μέρους τοῦ πατέρα Ὦ τῆς μητέρας, ἡ ὑγεία μιᾶς μητέρας ἢ ὑγεία καὶ ἡ ζωὴ ἀκόμα τοῦ ἀγέννητου. παιδιοῦ τίθενται σὲ κίνδυνο. Χαζ8η: ΔΙΑ ΤΙΣ ΤΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΟ Ὑπό: ΣΙΣΤΕΡ ΤΕΦΕΙΝ ΥΑΙΙΝΙΖ ΚΑΡΙΝΙΙΑΒ 16ΙΝ ΗΕΜΡΙΒΕ ΥΕΥΚΙΝ ΕΒΕ ΑΝΝΕΙΕΒΕ ΒΑΚΑΝ «ΝΦΑὄΙΚ ΜΕΕΚΕΖΙΕΕΒΙ Απηείε Κατιδι ὈὐΜῆπ 6ερα απΠΠε- Ίεγ σετε]ς Κεπά!ϊ να 6ετεῖκο ἀοθασακ 1} οοσοικίατιπ κιωΠαίιπι αὔζεί]επιες 1ςίπ Φαδμῆς Μετκεζ]ετίπε Καγάο- Ἱαππια]ιάις, ΝΙςίΠπΣ ΟὐπΚκῇ οετ- Επ γατάιπα ππυΠμίαςίιτ. Ἐδει Ες ον γαρπιαϊς νεγα Ὀϊ πιεγνα Ὀδ[ςοςί Κυτπιαἰς Ιδίετοσεκ Όαςκα- ΦΙΠΙΠ ἈΕἰτίπί δοτατΙ. Ώοδασαἷ οἶαπ ἨὈϊτ «οσους Ιςῖπ ἄε αγηϊπὶ γαρπιαϊς ἴσαρ αἴππεζ ππὶο Βίτςοκ εὐενεγίπ Όα ΠἰΙτάεάϊς νο ἴΌες 5οπς εννεὶ Κατααμάαη οτί δαὔ]]ς ππεπιυτίατι Όὰ ππαἰκδαί]ατ Ιςίη «οἷς ὄπεπα]ί ἰδίετ γαρπιαΚίαάιτίατ, Ῥαῦμς Μοτ]κεζὶ Μεπιιιτίατι αἰει γαφιπάαπ αδαδι ςοσιΚ]α να ϱεῦε απηπο]ετ ἵε πιερρι]άιιτ]ατ. («εῦε Καάϊη ἀἁοθιταποβγα Καάατ ΖίΠπεπ να Ρεάσεπεῃ ΙπΠαΤ]Ι οἶπιαδ 1871Πι- ἅπ. Ὀοδιπι εδπαδιπάα ρής]ῆκ νεγα τΤεΠΏ]κε πιεγάαπα ρείἰτεοε]ς Παϊιετ οΓκεπ σὐτή]πιοι, Ὀνπίατ ΙςίΠ 6ετεκεῃ τετ σαϊ αμπΙΒΙ νε ἀοδαπιπηα πιὔἴεβαδθις γαΤάΙΠΙ1 {ε- παὶπ οἰαπαὈιίεπ ἩΠαδίαπαπε ϱἰοί γετ]ετάο γαρήπΊαδίΠι «αὔ]αππα]ά1τ. 6ερε αππε νετί]εῃ παθίῃαίϊ πεϊίοεςὶ ἀοἰκίοτ νε πὂτο]ετίε ΙβΟΙτ]6δί γαρ- ΠΠΑΥΙ νο ἀαπᾶ 5οητα «οσὔαπα Ἰππιαπα]α Ὀαίκππαγι ὄδτεπίτ.αεδε απηε]ετ ἄοδαπα εννε]ῖδί ΚΙπΙΙετε ΠΙΙΠΙΑΖΕΠΙΕΏ σ]ίπιεγο ἴεσνῆς εά1]Ιτ να Πετ ΕΙτί ἀοϊκίοτ ἰατα[πάαπ εΠ αθαδι Ιά ἀοία-- πιϊςκά] απ]ατάα αμα {[αζία---οΟτηἤτ. Αποτπιαἰ Ρϊτ Παϊάεπ δἄρπε εά]άϊβίπάε νεγα Ὀδγ]ε Ὀϊτ'μαἱ σοτη]άἡβῆπάε βεῦε αἄήπε ΠαβιάΠαπεγε τὸπίρεῃ ςοΐπ σὔπαετί]ϊτ να Ὀῦγ]ε]κίε ετΚεπ ὅπῆπε ρες]τ, Ίσαρ οαἴΙδί Ζαπιαά απιαπιὶ φιμΠαί, Κεπάἰ]ετί νε ςοο]κίατ Ιςίῃ Ῥαϊιπι, Ῥαδίε εἰφε]οτίπῃ γαρι]δι να θιηΠ8Π1 ἨὈϊτ αππα Ίε γαντα ψειφιτεοε]ς 51ἩΊ φατίίατιη ὄπεπηί Πακκιπάα δαἩδί Κοπιφτηα]ατ γαρι- Ἡτ. ΚΗπΠΙδΙ Ζϊψατεί οἰκίεη 5οητα Ἡετ ἆππο εγνἰπάε οὔτί]ῆτ νε ΚΙπικίε αἰάιδι {αμπιαίι γετίπα σετϊτπιεςὶ {ςίπ ἹΚεπάίποε γατάιπι οὔ]τ. Ὁπάαηῃ δοητα Τετ αγ πηιπίαζαπιεΠ Ζἱγατεϊ εα]τ, Ἠι- βι5ί εερίετ οἰάιδαπάα ἆαπα ες Ζ]γατεί]ετ ἄε οἶατ, Άππε νεγα Ὁαῦαπιη ἀἰκκαίκιζ]δι νο {ππιακκατιῦι γήσιπάεπ ετεκ απηοπίη νε ρετε]κδε ἀοὔπιαπς Ὀἱτ Ῥεβεδίπ οιπαίαπι να Παϊία ἨΠαγα- Ώ1Π1 1εΠ]Κεγε Κονπιαἷς «οἷς αοιά!τ. Φὐκήτ ΚΙ Ὀῦψία αἰειετίῃ α21δι δυῦαί αγιπάα Φαῤμς Μεικεζίπίη πεζατεί αἰππάα Ὀμίαπαα 153 6εῦε αηπεάςεη αΠἱαΦΗ1. ΒΑΟΑΚΙΑΒΙΝ κυννετίχιε Καάνωνι το 9 9 -- 2 Ὀεᾶιι κῖ. . ΒΕιΙΝΙΖΙΝ καγγετίχιε Εὐτυχῶς µόνο λίγοι τέτοιοι γο- νες ὑπάρχουν τώρα, πρᾶγμα ποὺ δείχνει καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν 153 ἔγκυων γυναικῶν ποὺ βρί- σκοντο ὑπὸ τὴν φροντίδα ποῦ Προσωπικοῦ τῆς Εὐημερίας κατὰ τὸ Φεβρουάριο. Ο ΒΡΟΒΊΤΒ Ο15ΒΡΒ ἘΥ: Β. Κοϊ]κἰπὶᾶρς Γίνεται ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὲς ἐκθέσεις τῶν ἀνταποκριτῶν ὅτι τὰ ᾿Αθλητικὰ Σωματεῖα ἐπιδει- κνύουν ἕνα ὁλονὲν αὐξανόμενο ἐνδιαφέρο διὰ δραστηριότητες ποὺ τείνουν νὰ προωθήσουν τὴν εὐημερία τῶν μελῶν. τους καὶ τῶν Κοινοτήτων τους, Όλα τὰ σωματεῖα ἀνταποκρίθηκαν ἀμέσως στὴν προκήρυξη πρωτ- αθλήματος ΠΙΝΚ-ΠΟΝΚ, ποὺ θὰ διοργανωθῇῆ στὸ ἐγγὺς µέλλο ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ. Συμβούλιο. Τὸ Σωματεῖο τῆς Πεντάγυιας ὍὉ Γιαννάκης Χαραλάμπους ἀπὸ τὴν Πεντάγνια γράφει ὅτι ἡ ᾿Ἐπιτροπεία τοῦ σωματείου του ἔχει :τακτικὲ συνελεύσεις καὶ συζητᾶ τὸ πρόγραµµα τοῦ Σωματείου. ᾿Ετέθηκε σ᾿ ἐφαρμο- γὴ ἕνα σύστηµα ἐφημερίδας τοῦ τοίχου καὶ κάθε µέλος δύ- ναται νὰ ἐκφράση τὲς ἀπόψεις του γραπτῶς. Ἡ ᾿Ἐπιτροπεία συζητᾶ ζητήματα ποὺ παρου- σιάζονται στὴν ἐφημερίδα αὐτὴ καὶ κάµνει ὅτι μπορεῖ διὰ νὰ ἱκανοποιήση τὲς ἐπιθυμίες καὶ τὰ ἐνδιαφέροντα τῶν μελῶν. ᾿Ελήφθη πρόνοια διὰ πρόσκλη- ση 4 ξένων ὁμιλητῶν οἱ ὁποῖοι θὰ μιλήσουν στὸ σωματεῖο σὲ “διάφορους χρόνους, Ἡ Καλλιτε- χνικὴ Ὁμάδα τοῦ Σωματείου εἶναι πολὺ ἁπασχολημένη ἑ- τοιµάζουσα μιὰ παράσταση μὲ τὴ συνεργασία καὶ σύμπραξη τοῦ Κοινοτικοῦ Κέντρου. Τὰ µέλη ἐκδήλωσαν µεγάλο ἐνδια- φέρο διὰ τὸ Βόλλεϊπὼλ καὶ ὥς ἀποτέλεσμα ἀγοράστηκαν ὅλα τὰ χρειώδη καὶ γίνονται διευ- θετήσεις ὅπως πολὺ σύντομα ἀρχίση καὶ τὸ παιγνίδι αὐτό. Έχει ἀποφασιστῆ ἐκδρομὴ διὰ τὸ Τρόοδος. Μέλη τοῦ Κοινοτι- κοῦ Κέντρου θὰ συμμετάσχουν καὶ µέχρι τώρα ἐνενήντα ἄτομα προσεφέρτηκαν νὰ κάµουν τὸ ταξίδι. Κατὰ τὴν ἐκδρομὴ αὐτὴ θὰ πραγματοποιηθῆ ἐπίσκειψη στὸ Σανατόριο Κυπερούντας, πρᾶγμα διὰ τὸ ὁποῖο ἔχει ἔξα- σφαλιστῆ εἰδικὴ ἄδεια. Τὸ σωώ- ματεῖο προκήρυξε ποδοσφαιρικὸ πρωτάθλημα μὲ σύστηµα νὸκ- ἄουτ, κι’ ἔστειλε προσκλήσεις διὰ συμμετοχὴ στὰ σωματεῖα τῆς περιφέρειας, «Θέλω νὰ τονί- σω τὴν σπουδαιότητα τῆς στε- νῆς µας συνεργασίας μὲ τὸ Κοινοτικὸ Κέντρο», γράφει ὁ Γιαννάκης. «Μέλη τοῦ σωμµατεί- ου µας ἀνέλαβαν ἐθελοντικὰ τὴν ἐκγύμναση παιδιῶν τοῦ Κέντρου στὰ διάφορα παιγνἰ- δια. Όσο πιὸ πολλὰ πράγματα σχεδιάζουμε καὶ θέτουµε σ᾿ ἐ- φαρμογὴἡ τόση πιὸ πολλὴ εὖ- χαρίστηση προξενοῦμε στὴν κοινότητα. Εἶναι ἡ φιλοδοξία τῶν ᾿Επιτροπειῶν τοῦ Κοϊνοτι- κοῦ Κέντρου καὶ τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Σωματείου τῆς Πεντάγυιας νὰ προσφέρουν κάτι διὰ ὅλους τοὺς κατοίκους μικροὺς καὶ μεγάλους». Τὸ Σωματεῖο τῆς Λινοῦς-- Φλάσους. ὍὉ Χριστάκης Κλεάνθους ἀπὸ τὴν Λινοῦ-Φλάσσου ἐκφράζει τὸν ἐνθουσιασμὸ ὅλων τῶν μελῶν τοῦ σωματείου του σχετι- κἁ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἵδρυσης Κοινοτικοῦ Κέντρου στὴ Λινοῦ- Φλάσου στὸ ἐγγὺς µέλλο. «Τὰ µέλη τοῦ σωματείου µας δέ- χουνται μιὰ πραγματικἁἀ ἄξια λόγου πρόκληση μὲ τὴν ἵδρυ- ση ᾖΚοινοτικοῦ Κέντρου. Ἡ Ἐπιτροπεία καὶ τὰ µέλη ἐξετά- ζουν καὶ συζητοῦν τὸ ζήτημα πλατειά. Εἶναι τὸ πιὸ σπουδαῖο θέµα στὲς συνομιλίες µας. Πῶς πρόκειται νὰ λειτονργήση Ποι- ΤΕΝΝΗΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ Συγχαρητήρια στοὺς νέους γυνεῖς. Ὅ Ἰος καὶ Κα. Ἐμίλιος Σάβρα ἁπόκτησαν κορίτσι--ΕΥΤΥΧΙΑ. ᾽Αντρέας Γιάνγκου ἀγόρι--ΘΕΟΔΩΡΟΣ. Μικαἠὴλ Σάββα ἀγόρι--ΣΑΒΒΑΚΗΣ Λοΐζος Κυπριανοῦ ἀγόρι--ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ. Σάββας Ροδοσθένους κορίτσι--ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ. Δῆμος Χαραλάμπους κορίτσι--ΑΝΙΝΑ. Πέτρος ἸΑχιλλέα κορίτσι--ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ. Μιχαὴλ Παπα Συμεοῦ ἀγόρι- ΣΥΜΕΩΝ. Πάτροκλος Χριστοδούλου ΡΕΝΡΑΥΑ ΗΑΡΤΑΗΑΝΕΡΙ ΒΌΒΑΤ ΑΥΙ ΡΟἄὉῦΜΠΙΑΒΙ Χαπί ορενογἰπ]οτί (θὈσίς οἀθτίσ Βαν νο Βαγαῃ Νϊπαϊ Μεμπιεάίπ οδίαῃ ροσµὔα, ΔΕΝ ΟΙ. Μεῄµππει Ἐτιαδταίαπ οὕίαῃ ροεµδΗ, ΤΙΙΕΚΑΥ. Φ8ΗἩ Ἠαμίϊπ οδίαῃ οσα, ΕΝΥΕΕ. ἀγόρι--ΠΟΛΥΔώΡΟΣ. Στέφανος Ροτσίδης ἀγόρι--ΛΕΥΚΟΣ. Χαρίλαος ᾿Ηλία κορίτσι--ΜΑΡΦ. Παῦλος ᾿Αναστασιάδης κορίτσι--ΑΝΤΥ. ᾿Αντρέας Σάββα κορίτσι--ΜΑΡΟΥΛΛΑ. Χαμπὴς Χαμπὴ κορίτσι--ΗΡΩ. ᾿Αλέξανδρος Σαμμούτης ἀγόρι--ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ. ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΑΡΒΤΑΗΑΝΕΡΕ 0ΑΙΙΡΙΒΙΙΑΒ, 1ε[ί 1ο γἱρ] ἸΜατίίδα Ἠσταδὶ, . (Ρ]ιοίο ὃν Ὦ. 4. στοσπ/. Ἠαπιπι Ἰωταλίπι, 8οἩα, Τοψ]. ὃς ϐ) ἀναλάβη τὴν ἐκγύμναση τῶν παιδιῶν στὲς διάφορες ἆπα- σχολήσεις Πῶς μποροῦμε νὰ τὸ ὑποστηρίξωμε καὶ νὰ συν- τείνωµε στὴν ἐπιτυχῆ ἐπιδίώωξη τοῦ σκοποῦ του Καταλήξαμε στὰ ἑξῆς συμπεράσματα. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ κάµη αὐτὸ τὸ πρᾶγμα μόνος, Θὰ χρειαστοῦν πολλοί. Νὰ ποῦ βρίσκεται ἡ πρόκληση διὰ τὰ µέλη µας. Πήραμε ἐπίσης καὶ τὲς ἑξῆς ἐποφάσεις. “Όσο τὸ δυνατὸ πιὸ πολλὰ ἀπὸ τὰ µέλη µας ϐ᾽ ἄνα- λάβουν ἐθελοντικὴ ἐργασία. Με- ρικὰἀ ἀπὸ τὰ µέλη μᾶς θὰ ὑπηρε- τήσουν στὸ Διοικητικὸ Συµ- βούλιο ὅπου ἡ πεῖρά τους θὰ χρησιμεύση. Τὰ παιδιά µας θὰ χρειαστοῦν πολλἠὴ βοήθεια ἀπὸ μᾶς, Αὐτὴ εἶναι ἡ εὐκαιρία µας νὰ δείξωµε τὶ μποροῦμε νὰ κά- µουμε καὶ νὰ κερδίσωµε τὴν ἐκτίμηση ὅλων τῶν κατοίκων τῆς κοινότητάς µας». Τὸ Σωματεῖο τῆς Πέτρας. Τὸ ἐξέχον γεγονὸς στὸ Σωµα- τεῖο τῆς Πέτρας κατὰ τὸν Διομή- δη Ἰωαννίδη ὑπῆρξε ἡ ὁμιλία ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὸν Ἐπαρχιακὸ Κυβερνητικὸ γιατρὸ κ. Τάσον Βαρναβίδη μὲ θέµα «Ἱστορία τῆς Ὑγείας» τὲς 15 τοῦ Μαρτί- ου, στὸ οἴκημα τοῦ σωματείου. ᾿Εκτὸς ἀπὸ τὰ µέλη πολλοὶ ἄλ- λοι.προσῆλθαν ν᾿ ἀκούσουν τὴν ὁμιλία τοῦ γιατροῦ ἡ ὁποία ἦτο πολὺ ἐνδιαφέρουσα. ᾽ὠργα- νώθηκε ἐνδοσωματειακὸ πρωτ- άθληµα πϊνκ-πόνκ, διὰ νὰ ἆπο- φασιστῆ ὁ καλύτερος παίκτης. Πρὸς τὸ παρὸ περὶ τὰ τριάντα µέλη διεκδικοῦν τὸν τίτλο αὐτό. ὍὉ Διομήδης διερωτᾶται ἐπίσῆης γιατὶ νὰ μὴ Ὑίνωνται µέλη περισσότεροι ἀπὸ τοὺς Ἐπισή- µους Ὑπαλλήλους τῆς Κ.Μ.Ε., καθότι εἶναι τὰ πιὸ κατάλληλα πρόσωπα ποὺ θὰ συνέτειναν στὴν ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ τοῦ σωματείου, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν Εὐημερία τῆς Κοινό- τητας. ο.π.0. ΒΗΤΕΙΡ ΡΟΙΝΤΒ Ῥ,Ν.1, Ὦ. Ῥοἶπίβ Χετος 650: 1 1, Ῥπ]αδδοι 6402 10 Τιο[κα Γωτ]ς 6δ]Ι 1 ο Ῥείτα Π ΙΡ Ν Ῥεπάαγία πα μες ΟΙάΚ.ΚΠοτο 3240 6 Τοίκα ἄτεε]κς ο 22 6 Ε.Α.Ε, 6240 ϐ4 Νενκ.Κµοτίο 5140 2 Καιγἀάμαία 6060 0 --------------- κισ ἰσοπββϊνίν αὐδτεβίςί Τείκε Ἠα]κι δ5οπ Ζαπιαπ]ατάα γαδι Ῥατίς εἰποπιββιπάα ίπεππα κα Ὀ]ετίπίπ πιφααἀε]ετὶ ο Ο.Μ. ο. παπαΚκαθιπάαξί Βτονπίςς, (ὐἱάς νο Ἰαηρετ Ισοϊετίπῖη Παζιτ]αάιδι ϱὔριετίψί κεντεῖϊπιοϊς Πτδαίιπι Ὀὐἱπιαφίατά, Μ] «ἱδροιᾳ απ Ίκδα Εἱ ΚοπιβπιαιπάαΏ 8οτα Κι Ἱζοῖ]ετ Ἰαταβπάαπ ΄Γὔτκοες νε Ἐιπισα, Ιηρί]ζοε φατα]ατ, ἁαηδίας, ογΙΠ- Ιατ νε Κὐςί]ς ρίψεριετ ογπαηπας νο πίετ οκυππάφίτ, ΑπΠπε να 1Ζοἱ]ετίπ γαρίαβι εφγαϊατιη 88118 οικατήπιαδιπάαη {28.9.2 ἱορίαπ- πηφΏτ. Βὰ ρατα Τ ε[Κε νε Καταάαζ- ἀακί ΚιΖ ΙΖοΐ]ετ γατατιπα δατ{εά]ε- οεΚτῖτ. Ξ Βϊτ Καζαάαπ ἸΚιτα]ας 3 Ξ. Ὀαθκα ὈἱΓ]καζαγα ἠῥτατιακίαη 5 Ξ βεπὶ αΚΙαγαπιαΖ. Ξ Ξ Θοουκίατ πιαμαὈδεί]ς, {α- Ξ Παπιπιᾶ]α, απ]αγιδία, ὃε- Ξ πἰπιδεπιοκία νε Ὀἱ Φθεγί Ξ. γαρπιαΚία ὄδτεπίτ, Ξ Ῥτορτίθίοτ : Λατ. Ὦ. Α. «ἄτεεπ, ο/ἱο Ο.Μ.Ο. δΚκουτιοιβεα. Ῥτίπεοἡ αν ΝΙΟΟΡΙΑ Ῥππήηρ ἸΜοτκα, ὃν ΟἨτ, Νϊοοῖϊαοα ἁ 8οῦβ 11ά4,, ο Ατείποε Βίτ,, Νἱοοβίθ,, σα.