η τι ο. -------- πο. , τή ανε Ίου Ψοἴήπε 1.---Νο. 7 10 7ια, 1965. ΚΑΜΡΤΑΚΙ ΥΕΝΙ ΔΗΚΑΡΑΡΙΙΑΒΕ, ΝΕΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Βαεβ: Ίνε[ι το τί]: Έγομι: 1,ε[ι ιο τρ! : ἘἩθΠίγθ ΙρταΠμίπι, Ρ]οίο ϐγΤΏ. Α. Οτοοῃπ. Καΐδπα Απίοηίοα, ΟΖάᾷ6π Νἱασὶ, ΝΙί Βαίοι, Απότοιϊα ΟΠπτἰκιοᾷδπ]οα. Ὦήθπια]ο ἸΜο]ιπιθί ΔΙ. ΡΕΝΡΑΥΣΑΡΑ 'ΡΑΦΚΑΙΥΑ αὐνκῦ ΒἄΙΕΝΟΕ Κδγ πιεγκεζῖ οδΡροτ Κυρ 6 Νίδαπ 1953 ἍἈῬαζατίοςί ρϊπά Ῥεπάαγα ἆα ἆαπς, φατ]α, Κεπιεάϊ, 8 νε Ὀϊτ ἄε Ῥοἷς ρφιετίδίπάεῃ πιΏταφεκί] Ὀἱς Ῥτορταπι ΠαζΙΓ- Ίαπαι. Κδγ Ιχοῖ]ετίὶ Ότι Παδηδία «ο Γααἱ δἱτ τοὶ ογηαάτίατ. Κ17 ἱζο]]ετὶ ταπα ἸΚοπιϊκοτί Μΐς. («ἴδδοῃ ΡτορταιπάαΏ ὅπος Ὀἱγ πας νετίρ Πα]κς αταδιπάα γαπΗς απἱαρι]αη Ὀἱσ Κας ποκία Ἀγετίπάςε ἀπτάι. ΚΙΖ σοι τεβκαίπια επ. 6885] ΡαγεδἰπίΏῃ Κιζ Ισο]]ετίπάς Ἰεπάὶ ἀἰπ]ετίπε Ἰατρι ἆαμα {α2ία αἰθία επαϊηϊπί ἵορνῆς οἰάιδαπα, ἡὑπί- ΓΟΙΠΙα βἰγιπαιπίηπ αθΚκοτ]κία Πὶς Ὀἱγα]βΚαςι οἰπιαάιδιπι νο γαἰπιζ]ΚιΖ ἰΖεῖ]ετε ΙπΏίζαπι νε πιἠθαναϊ ὃδτεῖ- πιε]ς οἰάαδιπα Ιφατεί αἲτῖ. 5ροτ Κιιρ]ετί Εεὶςί Μτ. Ε. Ἠ]. ΚἰτίαΚι ἍΜίδ. (ἱθδοπα τεδεΚἰκἹτ ειι,. Κδν πιεικεζί Ἶ]α «Ρος ΚυαὈ αταδιπαάαἷί ἵς Ὀἰπί- διπίη γοτίπα]ἱ ποβοσ]ετίπς ἴσπιας εἴπας νε Πετπεκαάατ ἅα Παϊκιπ Πιετκεζε οἶαῃ αἰβίκαφι ἰακάῑτ εκἰ- Ἠτθε αἄε ἆαλα ἔαζα γατάιπι νε ἰ9 Ἰήσαπι οἰάαδυπα ςὄγ]εάί, Κόῦγ πιεΓκεΖὶ Ῥοκς επιί απιτὸ- πετί Μτ, δρίτος Κἱρτίαπα Ώιῃ : 181 Τ87ᾳ α]ᾶἷκα ἵορ]απις να ςοοικ]ατ Ὅ.Αταδιπάα ςοἷς ϱζε] ἵς Ὠοἷς ππαςι γαρηπαιφατ. Κὸγ πιεικεζὶ ἱάατε Πεγειί Ὀἱτ Όοχς τὶπρί γαριίπιασι Ιςίῃ οἶαῃ Εἱτ τεκΙβ ἱποε[ιγίοεἰκῖτ. 15 φααῖ Παςηαϊ οἶπιας νε δα πιίκίατ Κὸν ππεγκεζί Ίε 5Ροτ Κυάσἳ αγαδιηάα εδἰῖ οἰαταἷς ραγ]α- 1]ασαΚ{1Γ. αήβῥ--------------ο ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ :ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ Συγχαρητήρια στοὺς νέους γονεῖς. Ὁ κος καὶ κα.Προκόπη ᾿Ιωάννου ἀπέκτησαν υἱὸν--ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ. Ὁ κος καὶ κα.Χριστοδ. Λούκα ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΕΛΕΝΙΤΣΑ. Ὅ κος καὶ κα, Ηρακλῆ Σάββα ἀπέκτησαν υἱὸν --ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. ὍὉ κος καὶ κα.Κ. Χαραλάμπους ἀπέκτησανθυγατ. --ΜΑΡΟΥΛΑ. ο κα. Σόλωνος αυ σαν θυγατέρα--ΖῴΗΡΑ. Ὁ κος καὶ κα. ᾽Αντρέα Ταλίπα ΕΡΓΑΤΕΣ : ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΔΟΥΣ ΠΑΡΑΧΟΕΡΟΥΝ ΑΙΜΑ Τελευταίως μιὰ ἔκκληση ἔπει- γούσης ἀνάγκης εἶχε γίνει ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο διὰ αἱμοδότες, Ένας ἄρρωστος ὑπάλληλος χρειαζόταν κι ἄλλο αἵμα διὰ ν᾿ ἀνθέξη στὴν διεξαγωγἡ μιᾶς μεγάλης ἐγχείρησης. ΙΤολὺ γρή- γορα ὀκτώ ἄτομα προσεφέρθη- σαν νὰ δώσουν αἷμα. Χαρίλαος Ἰωάννου (Φλάσόμ), Γιάννης Λούκα καὶ Πολύκαρπος Τόπου- ζος (Γαληνή), Χριστάκης Μαρ- κίδῃης (Καπούτι), Χασὰν Χαλὶλ (Λιμνίτης), Μιχαἡὴλ Κλεάνθους (Ποταμὸς τοῦ Κάμπου), Γεώρ- γιος Φυλακτοῦ (Πεντάγνια) καὶ Εὐάγγελος Χαριτάκης (Ζερός). Έχει γίνει ταξινόμηση τοῦ αἷ- µατος τῶν πρώτων ἕξη καὶ εἶναι ἕἔτοιμοι νὰ προσφέρουν αἷμα ὅταν τοῦτο τοὺς ζητηθῆ. Οἱ δύο τελευταῖοι Γεώργιος Φν- λακτοῦ καὶ Εὐάγγελος Χαριτά- κη ἔδωσαν αἷμα , 0 ἄρρωστος τὸν ὁποῖον βοήθησαν ἀνέρρωσε ἀπὸ τὴν ἐγχείρηση καὶ γύρισε στὴ δουλειά του. ὍὉ Γεώργιος καὶ ὁ Εὐάγγελος εἶπαν καὶ οἱ δυὸ πιὼς εἶναι πολὺ ἁπλὸ ζήτημα. Δὲν αἰσθάνθησαν καθόλου πόνον ἂν καὶ δι᾽ ἕνα ἢ δυὸ λεπτὰ εἶχαν ζάλη. Ἐλπί- ζουν ὅτι ὅλοι οἱ συμπατριῶτες τους θ᾽ ἀνταποκριθοῦν στὴν ἔκ- κληση τοῦ Δρος Ρόους καὶ θὰ ἐγγραφοῦν στὴν Ὑπηρεσία Μετάγγισης Αἵματος τοῦ Νο- σοκοµείου Πεντάγνιας. ᾿Απὸ τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1951 ἑξηνταδύο ἐργάτες ἔχουν δώσει αἷμα πρᾶγμα ποὺ συνέτεινε στὴ σωτηρία τῶν ζωῶν τῶν συμπατριωτῶν τους. Τρεῖς ἀπ αὐτοὺς ἔδώσαν αἷμα τρεῖς φορές. Ὅλοι δἱ ἔργάτες καὶ ὑπάλληλοι προτρέπονται νὰ δώσουν τὰ ὀνόματά τους στοὺς γραμμµατι- κοὺς τοῦ Νοσοκομείου τῆς Τεν- τάγνιας καὶ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ζωεΣ. ἀπέκτησαν θυγατέρα--ΕΛΛΟΥ. ὍὉ κος καὶ κα.Γ. Χαραλάμπους ἀπέκτησαν θυγατέρα--ΠΑΤΙΑ. Ὅ κος καὶ κα.Κυρ.Χριστοδούλου ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΓΙΩΡΓΟΣ. ὍὉ κος καὶ κα.Χρίστου Γαβριὴλ ἀπέκτησαν νυἱὸν--ΠΑΝΤΑΖΗΣ. ΗΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΜΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ Ἡ κατασκήνωση εἶναι παγ- κόσµια διαδεδομένη καὶ παντοῦ τὴν ἀπολαμβάνουν. Τὰ παιδιὰ µανθάνουν νὰ ἐκτιμοῦν τὲς ὁ- μορφιὲς τῆς φύσης καὶ τὲς ἐκδρο- μὲς στὸ δάσος, Κάµνουν νέους φίλους στὴν κατασκήνωση καὶ µανθάνουν πῶς νὰ περνοῦν Καλὰ μὲ τοὺς ἄλλους κατασκη- νωτὲς ποὺ μοιράζονται τὴ σκη- νή τους. Τρέφονται καλὰ καὶ γυ- µνάζονται στὸ δροσερὀ βουνίσιο ἀέρα. Μανθάνουν νὰ κάµνουν πράγματα ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ κάµουν πρίν. Ξεχνοῦν ὅτι τὸ χωριό τους ἢ ἡ φυλή τους εἶναι τὰ καλύτερα καὶ δημιουργοῦν ἕνα ξεχωριστὸ κατασκηνωτικὸ πνεῦμα. Καταγίνονται μὲ παιγνίδια, βοηθοῦν στὴν κουζίνα, τραγου- δοῦν τὰ κατασκηνωτικἁ τρα- γούδια καὶ μαζὶ λαμβάνουν µέ- ρος σ᾿ ὅλες τὲς ποικίλες ὅραστη- ριότητες κι’ ἐργασίες τῆς κατα- σκήνωσης. ᾿Εκατὸ-σαρανταπέντε ἀγόρια καὶ κορίτσια ἐργατῶν καὶ ὑπαλ- λήλων πέρασαν δυὸ βδομάδες τὸ καθένα στὴν περσινὴ θερινἠ Κατασκήνωση. ὍὉ κ. ᾿Ανδρέας Ραζὴς ἀπὸ τὴν Ελλάδα, καὶ τώρα στὴν Εὐρύχου, το ὁ ᾿Αρχηγὸς τῆς κατασκήνωσης. Βοηθοὶ ἀρχηγοὶ ἐχρημάτισαν οἱ Κ.κ. Πέτρος Εύθυμιαδης, Γεώργι- ος Ιωαννίδης, Σάββας Κοκκινί- δης κι ἡ δεσποινὶ Οὐλκὲρ Νιαζί. Οἱ σίστερς ᾿Γέφκιν καὶ Πόλιν ἀπὸ τὸ Τμῆμα Εὐημερίας παρακολουθοῦσαν τὴν ὑγεία τῶν κατασκηνωτῶν πότε ἡ μιὰ καὶ πότε ἡ ἄλλη. Τὸ καλοκαίρι αὐτὸ ἡ Κατα- σκήνωση ᾽Αγοριῶν θὰ πραγµα- τοποιηθῆ πάλιν τὸν Ιούλιον κι ἡ Κατασκήνωση Κοριτσιῶν τὸν Αὔγουστο. Τελειωτικὲς διευθε- τήσεις δὲν ἔχουν γίνει ἀκόμα ἀλλὰ οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν ποὺ θὰ ἐπιλεγοῦν διὰ νὰ στα- λοῦν στὴν κατασκήνωση θὰ εἰδοποιηθοῦν ἐγκαίρως. «ᾱ-------- αςεεν ΥΑΖΚΙ ΚΑΜΡΙΜΙΖ Καπιρ Κωτπα εὔ]εποε]αάϊτ να πετ γετάς κεν]]]τ, ΟοσυΚίατ ἰαΟία- ππ ρήζε]]κ]ετίπί νε οτπιαπάα γυτήπαεγί τακάΐτ εἰπιεγί δτοπίτ- 1ετ. Ὑεπὶ ατκαάας οάἰπ]τ]ες νε αγηΏί οαβάἀιτάα ἸΚαϊαηπ ἀῑδειτ ςοουκ]ατία ρεςἰππιεγἰ ὅβτεηίτ]ετ, Ἰγί γίγεοε]ς αιτία νε κετίῃ ἀαδ Παναδιπάα γαφατ]ατ. Ώθ]μα εννε]άςη ΥαρΙΠᾶ- ἀῑκίατι φεγ]ετί ὄδτεηίτίες, Κεπάι Ὀεπ]Κκ]ετίπὶ οπησίατ νο Ὀἰτ]ορπαίς Ὀἱ Καπτρ πιαπεν]γαιι Κιωτατίας, Ουγπατίατ, πιυτ[ακία γατάιπα εε-- Ἱετ Καππρ ΦαΤΚΙΡΙ «ςαδιτιτίατ νε Καπιριπ ἀῑδετ Ιθιετίπο Ιρφίταις εἀετ]στ. «εςεπ Υα7 γῦζ Κιτς Ὁςς απιε]α εΓκεκ νε Κιζ «οσα Καπιρία Ικί Παξία σεςϊτά1]ετ. Ὑππαπίφίαη]ι οἶαρ ἰπιάί Ἐντίλαᾶα οἴμτααπ Μτ. Απάτεν Ἐαζίδ Καπιρ πιά τή οἴπιαφ, Μτ. Ῥεϊτος Εβηπιίαάες, Όοις Ὑπαηπίάες, 8αννα Κοἰκιπί- 465 νε Ῥαγαπ [ύ]και ΝΜΙγαΖϊ γατάι- πιο ΜΛΠάϊτ Ιάῑει, Θοσικ]ατιπ ιημαηπα Ὀακπια]ς Ιςίπ ἂᾳ Ἠεπιφίτο Ὑενκίπε Ἡε Ῥαπίίπε πὂνρει]εςε φΗταὶς οἴΠ]ςγ. Βμ 5επε ετκεκ «οοικ]ατ Καπιρι Τεππιαζᾶα νε Κιζ]ατιπ! δε Αδυρίοζῖα ΚιταἰασαΚατ, 5ο Ἠ- Ζτ]Κίατ Πεπᾶζ γαριΙπἹαπιιβδα ἆα Καπιρα Ιφιτα]ς 1ςῖη φαςί]εη ςοσιικ- Ί8τιΏ εΏενεγπί ἆαμα εννεὶ Παδετ- ἆατ εἁἰεσεζατ, : ΠΝῦ - ΕΙΑδΌ ΑΥ ΕΒΙΕΑΝ ΚΟΥ ΜΕΕΚΕΖΙ ϱΑΙΙΘΜΑΙΙΑΕΙΝΑ. ΡΕΝΑΜ ΕΡΙΥΟΒ, Φοη Ζαπαπίατάα 11πι-Ε]αδι ϱοεικ Κααοῦ Ὀἱς Κὂγ πιεγκοΖίπο ρεντί]άϊψάι. Ὑεπί πιετκεζάςᾳ πιεκ- ερ γαφιπάαπ Κἠςῆ]ς «οσοικ]ατ ἱςίη. οπῦες γβδιπα Καάατ οΓκε]]ετ να οηδεΚἰζ γαβπα Καάατ Κιζίατ ἱςίῃ ψετ νατάιτ. Βα ρταδίατ πιετεζα αντι Ζαπιαπ]ατάα ρε]τ. Ὠἱτεκτὂτ]ει 8οπ Ζαπιαπ]ατάα Ικί τορ]αηίι γαρ{Ι. ΑΠαΥΕΡαΥΙ πιζακε- το εαἳρ στα Πεγειιπί 5ες[]ετ. Επι Π]ς οἷα] πιά ἠτῆ ΛΑΤ, Φίάντος Ταπίας Ἐείς Τήτίς Ἱῆς οΚι] Μάλτα θαν Ἠαδαπ οὔκτὰ γατάι- πιοι τεί5, Λατ. Κιτίακος Καατίάϊς φεκγείετ, Ντ. Μιοπαεὶ ΜιΠαΙΙάϊς γοζηεᾶατ, Βη. Βο]κθεπί Φ5οἱοΠ]ο- ηἰάΐ5, Ημ δει Ἠαραῃπ, Λατ. Ἐντί- Ρἱάΐ5 Ὑοαηπι (Μήκιατ), ΒΠ. ΕΠΙ Καΐατίάα, Τεοπίάας Ἐλακιίάϊς, Δ]εχαπάτος Ματαϊοξής, Έτοδα Τεοάστα, ἨΠαδαπ Ἐαθιι (ΜΗ κτατ) Νεονί Ἠαταίαπηθιι», Κεπια] Ηὔςα- γἱπ νε (αντε Ῥαπαγί Κοπιῖις Ἀγε]ατί 5ος Ιπϊς]ετά!ΐγ. Μτ. Γαπιας Κιδα Ὀἱτ 5ὔγ]εν νετοεγεἷς πιετ]εΖίῃ ΚΟγ «οσικίατιπα «ος [αγάα]ι οἱα- οβδίπι απιάαδαπα οὄγ]επις νε ἀΐδετ ἡγε]ετίῃ ἃς ΚΚὂγ ςοοιΚ]αΓΙΠΙΠ επ 1ψὶ φεΚκΙ]άε Ιςη[αάςᾳ αἀεβίιπιο- επί Ιςίπ Κεπαάϊκὶ 1ο ἰ Εἰτ]βί ΨΡΠΙΒΙΑΤΙΠΙ τίσα. εἰπαίφίτ. οαΕῥί-------- ΕΡΤΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ Ε.Μ.Ε. ΟΤΑΝ ΗΤΟ ΔΕΕΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Τώρα εἶναι βοηθὸς Χημικός: Ὅ κ. Μεχμὲτ ᾿Εμὶν εἶναι Βοηθὸς Χημικὸς στὸν κλάδο ᾿᾽Αναλύσεως. Εἶναι 52 χρόνων: ἔχει πέντε παιδιὰ καὶ εἶναι Μουκτάρης τῆς Τουρκικῆς Κοι- νότητος τοῦ χωριοῦ του Αγ. Γεωργίου. ᾿Εργάστηκε κατὰ πρῶτον στὴν Ἑταιρεία ὅταν ἦτο 14 χρόνων καὶ θυμᾶται μιὰ παλιὰἁ Ὑαλαρία στὸ μεταλλεῖο στὴν ὁποῖα µόνο µικρόσωμοι μποροῦσαν νὰ εἰσέλθουν. ᾿Αναφέρει πὼς τὸ 1919 λει- τούργησε τὸ πρῶτο χημεῖο στὴ Σκουριώτισσα σ᾿ ἕνα μικρὸ δωμάτιο ἑνὸς παλιοῦ µοναστη- ριοῦ καὶ ἀποσπάστηκε ἐκεῖ, ᾽Απὸ τότε καταγίνεται μὲ τὲς ἀναλύσεις. Τὸ 1930 ὁ κλάδος αὐτὸς μετακινήθηκε στὸ Ξερὸ ὅπου µέχρι τοῦ 1939 γίνονταν περὶ τὲς 25.000 ἀναλύσεις κάθε χρόνο. Ὅ κ. Μεχμὲτ ἀνέφερε ὅτι μὲ τὴν ἐγκαθίδρυση ἐπιπρόσθετων μηχανημάτων, τὸ χημεῖο τώρα διεξάγει περὶ τὲς 60.000 ἀναλύ- σεις τὸ χρόνο. Οἱ τρεῖς κυριώ- τεροι τύποι ἀναλύσεων εἶναι ἡ ᾿Ανάλυση ἀκατέργαστου µεταλ- λεύματος, ἡ ᾿Ανάλυση µεταλ- λεύµατος κατόπιν τῆς διαχωρί- σεώως, ἡ ᾿Ανάλυση μεταλλεύμα- τος πρὸ τῆς φορτώσεως. ὁ προσωπικὸ τοῦ χηµείου ἀποτελεῖται κανονικὰἁ ἀπὸ τὸν Πρῶτο Χημικό, τὸν Βοηθὸ Χη- µικὸ καὶ δεκαπέντε βοηθούς. Εἶναι συνδρομητὲς ἐφημερίδων καὶ περιοδικῶν «ποὺ πραγµα- τεύοντα! μὲ τὸ θέµα τῶν ἀναλύ- σεων καὶ ἔτσι καθίστανται ἑνή- µεροι ἐπὶ τῆς προόδου ποὺ ἐπι- τυγχάνεται στὸ ἐπάγγελμα τους. Ὁ κ. Μεχμὲτ ᾽Εμὶν εἶναι ὑπεύθυνος τοῦ Χημείου ἀπὸ τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ κ. Πέρτον ἀπὸ τὴν Κύπρο τὸν Δεκέμβρη τοῦ 1956. ΟΝΡΟΕΒΤΥΑΡΙΝΡΑ 0Μ.6Ο ΗΙΖΜΕΠΤΙΝΕ αἴβΏῖ Βιπιᾶϊι Ὑατάπιοι Ἐἰπιγακοιᾶίτ Ῥαγ Μεμπιει Επιϊπ πιαάεπ]ετίῃ ἀετεσεδίηί ὄ]ᾳεπ ἀαϊτοάε γατάιπιοι Κἰπιγακεταϊτ. Ῥες «οοδα οἶαρ Κεπαὶςί Αγ-Υοτρί ᾿ΤΓήτκ]ετίπίπ παικίατιάΙτ, Οπάδτί γαφιπάα Ίκεῃ Ο:Μ.Ο. γε ρἰτπαῖς νο ο Ζαπιαπίατ γα]πιζ Κιδα Κπιδε]ετίῃ ρἰτεὈΙ]άϊδί οἱ Κςϊς ρα]ετίγί ΠατΙγος. Ἐπκαςαάα τοτο ἅα ἴς Ίαδατα- ΓΠ8ΓΙΠ εδἰί πιαπαςιτάα πας] Κι- τα]άαδαπα νο Κοπαάϊφἰπ]πάς οἵαγα αἰτάϊβίπί απ]αϊιγ, 1939 ἅα ὃι ἶ5 Έδετογα παἰ]οάἴ]παίᾳ νε 1939 α Καάατ δεπεάε ΤαἨπηίπεη 25.000 {4ΠΗ] απιε]γακί γαριψοτάι. Ῥαγ Μεῄμπιοι ἘπιίπΊπ φὔγ]εάί- ὄΐπε ρῦτε Ἐδετοάα γεπί Τἴοδίδαίιη Κιτα]ππαδιπάαη 8οτα φῖπιάϊί δοηΏςᾷς 6ο.οοο ΤΠ] γαριγοτ. Ὁς εδαφ]ι {αΠΗΙ. φυπ]ατά]τ: πιαάεπ {αλΠΗ, γικαπάικίαη φοταΚἰ πιαάοεπίπ ἰαΠ]- Ἡ, νε ἵπτας εάϊ]πιεζάεπ εννε] γαρµαπ απ]. 1 αὈαταίηατ. Ρεγδοπε]ί Ὀἱτ Όα8 ΚἰπιγακΚετ, γατάιπιοι Κἰπιγαϊκετ νε οηῦες γατάιπιοιδιπάαπ πα τεφοκκ!]- ἀῑτ, Ιπίῖφατ εάεπ ἀῑδει πιαςπτΙ γε Ἱατπα]]ατα αΌοπε οἶαρ ΙφΙετίπάε γαρι]αΠ Πετίεπιε 1ε ἁαίπιί Ὀϊτ φεΚ]άε ἱεπιαφίαάιτίατ, Μτ.Βωτίοπ Ατα]ᾖκ Το52 ἆςᾳ Κιδτιδίαη αγτι]α]ι- ἀαπΏετί Βαγ Μαεμππεί Ἐπιίῃ Ιαῦα- ταίµατίιη πιοδ΄α]ΠάΠσ, ΧΑΒΡΙΜΟΙ ΚΙΜΥΑΘΕΒ, ΒΟΗΘΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Ρ]οίο ϐγ Ὀ, Α. ὤτθφθῃ. Μπ, ΜΕΗΜΕΤ ΕΜΙΝ ΕΡΕΒΟ ΣΙΚΑΝΜΑ ΕΥΙ 10 Μαγιδία δαγι]ι Ψο]ίατε Ναννς ἀα, Ἐδετοάακί γοεπίὶ γικαππια ενἰπίῃ Κιζου Ῥαϊι ΚΙΠΙΙΠΙΠ Ἐδετο- ἆα οἴηταη απιε]επίῃ αἰ]ε]ετί ἵατα- Ππάαη (2 γαφιπάαπ Κῄςί οοσι- Ίατ νε αἷ γαβιπάαη Ὀὐἡγῆ]κ οτκο]ς ςοουΚκ]ατ Πατίς) Κιλαπι]ασαῦι ΕὈἱ]- ἀἰτηπιίςτῖ, Φίπιάϊ απαπ ᾖτετήραϊτίε 18 Μαγιδίαη Ιάδατεπ, σεςπαϊρία ΚαάϊΠ Ἀππε]ς ἰαταβπάαπ Καλαπ]αῃ ϱὔπου-- δαΐ1 ΚΙπΏΙ αἰ{1 τ]ο οπα]α γαβίατιατᾶ- ιπάαΚί «οσιΚ]ατ αταμπάαη, α58- διὰαΚί ρῆη νο φααί]ετ Ἠατίο Ἡοτ βῦπ ὅδῥ]εάςεηῃ δοητα Κι]απι]αὈΙ]1τ. Ῥαζατ ρπ]ετί: Ετκεῖς «οσυΚίατ: 6---12(Υα9) Ὀ.5. 1.οο ἄεη 2,15 ε Καάατ, Ετκεἷς ςοοικίατ 11---Ιό (α9) 0.5 2.15 ἀεῃ 3.39 α Καάατ. Βα πια Ὀϊ ετκεῖς πιει πεζατεῖ εἆθοε νε Τὰ Κωτιιδα οἶθῃ Ὀεί]ετ ἘΚεετοάαί φαὔ]ῆς πιοτ]κο- 2ἰπάεῃ ε]άε οεῑ]ευι]τ, 1δ Μαγιδίαῃ ἱπθατεη Καάιπ απιε]ε]ετ ὅδ]ε γεπιεθὶ νεγα ἱβ]ετί 5οπυπάα Κιζεγ-ῦα ΚΙΦΠΙΙΠΙ Κιι- Ἱαπαςακ]ατά]τ, σονκν ον προς -- τα ------τς- εεφεεντο Εκ δε εαξεκ θε, πεετος σο.Μ.Οο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝΘ Ἡ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΥΤΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΞΕΝΗΣΗ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΑΣ Ἡ. καθημερινὴ συνήθεια δια- τροφῆς τῆς Οἰκιακῆς μύγας καὶ τὰ ἀποκρουστικὰ µέρη ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἔρχεται καὶ στὰ ὁποῖα ἐπιστρέφει διὰ νὰ γεννήση τὰ αὐγά της καὶ νὰ ἐξεύρη τροφή, εἶναι ἡ αἰτία. τῆς ἀπειλῆς ποὺ ὑπάρχει κατὰ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ εὐτυχίας. Όταν μιὰ μύγα καθήση στὴν τροφὴ μὲ τὰ πόδια ἀκάθαρτα ἀπὸ τι προηγούμενο µέρος ποὺ καθό- ταν, πρέπει πρῶτα νὰ λοιώση τὴν προφὴ διὰ νὰ δύναται νὰ τὴν ἀφομοιώση ὅταν τὴν εἰσάξη στὸν ὀργανισμό τῆς. Διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν, ἐκβάλλει ἕνα λεπτότατον ἀφρὸ πάνω στὴν τροφὴ κι’ ἀφοῦ τὴν φάγη µπο- ρεῖ κατόπι νὰ τὴν ἐξεμέση διὰ περαιτέρω ἀνάμιξη μὲ ἀφρό. Ἡ συνήθεια αὐτὴ ποὺ προξενεῖ ἀηδία, καταλήγει συχνἁ στὴν ἀνάμιξη µισοχώνευµένῃης τροφῆς μὲ τὴν ἄλλη τροφή. Σκορπίζει ἐπίσης μικρόβια καὶ παρασιτικἁ αὐγὰ ἀπὸ τὸ τριχωτὸ σῶμα της καὶ ἀφήνει τὰ ἀκάθαρτα περιττώµατά της κάθε στιγµή. ᾿Αρκεῖ μιὰ µόνο μύγα νὰ περάση πάνω ἀπὸ ἕνα πιάτο τροφῆς ἢ πάνω ἀπὸ ἕνα ψωμὶ διὰ ν᾿ ᾱ- φήση ἕνα ἀναγουλιαστικὸ ἴχνος. Οἱ μύγες ἀγαποῦν τὸ ζάχαρι, τὸ Ψωμὶ καὶ τὸ γλυκό, καὶ προσελκύονται ἐπίσης στὸ δέρ- µα τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ζώων ἀπὸ τὸν ἵδρωτα τὸν ὁ- ποῖον ἀπορροφοῦν μ᾿ εὐχαρί- στηση. ΕΞΟΝΤΩΣΤΕ ΤΗΝ! Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΥΤΑ :Ἡ μύγα εἶναι µεγάλη ἀπειλή! Ὑπάρχουν πολλὰ εἴδη ἀλλὰ εἶναι ὅλα ἀηδιαστικά. Σὲ κανένα ἄλλο ἔντομο δὲν μπορεῖ ν᾿ ἀπο- δοθῆ τόσο σοβαρὴ κατηγορία πραγματικοῦ καὶ διαρκοῦὔντος κακοῦ. ὍὉ κίνδυνος ἔχει τὲς ρίζες του στὴν ἔλλειψη καθαριότητος, τάξης καὶ ἁπλῆς προσοχῆς πρὸ πάντων στὸ ζήτημα τῶν τρο- φίµων. Ἡ μύγα κινεῖται σ᾿ ἀκτῖνα περίπου ἕδι μιλίων κι’ ὁπουδή- ποτε πάη μεταφέρει καὶ τὴν ἀσθένεια. Ἡ προτίμησή της διὰ τὰ σάπια περιττώματα συντεί- νει στὴν εὐρεία ἐξάπλωση τῶν ἐπιδημιῶν. Μπορεῖ νὰ μεταδώ- ση τὸν τύφο, τὴν χολέρα, τὴν δυσεντερία καὶ τὸ τράχωμα. Ἡ διάρροια τοῦ καλοκαιριού στὴν ὁποία πληρώνουν φόρο τόσα παιδάκια, ἀποδίδεται σχε- δὸ μὲ βεβαιότητα στὴ μύγα. Μιὰ θηλυκὴ μύγα γεννᾶ πε- ρίπου 600 --].500 αὐγὰ καθ’ ὅλη τὴ ζωής, σ᾿ ὁμάδες ἀπὸ 100-- 150 αὐγὰ ποὺ φαίνονται σαν κερένια κι’ ἔχουν τὸ σχῆμα του τσιγάρου. Τὰ αὐγὰ ἀφήνονται µέσα σὲ κόπρον ὅλων τῶν εἰδῶν, µέσα σὲ σάπια ἀπομεινάρια λαχανικῶν καὶ ἄλλων τροφῶν, μὲ προτίμηση στὰ χαλασμµενα φύλλα τσαγιοῦ. Τὰ αὐγὰ χρειά- ζονται ἀπὸ δέκα ὧρες μέχρι τρεῖς µέρες διὰ νὰ ἐπωάσουν. Τὰ σκουλήκια ποὺ ἐξέρχονται σνυ- νωστίζονται µέσα στὴ σἀάπια φωλιά τους καὶ τρώγουν ἀκατά- παυστα. Μετὰ δυὸ ἑβδομάδες γίνονται τέλειες μῦγες. Τὰ σκουλήκια αὐτὰ κα- ταστρέφονταιεὔκολα μὲ ἀσβέστη ἀλλὰά ἡκα- ΡΕΟΙΗΜΕΝ ΑΜΕΙΙΕΡΙ ΚΑΝ ΥΕΒΙΧΥΟΒ δοπ Ζαπιαπίατάα ἀαδθίτπιεπάε Ῥιἱάπαῦ απε]ε]ετάςω ΚΚαΠ ΥΕΓΠΙΕ- Ιθτὶ Ιςίπ τίσα εαἰ]άΙ. Ἡαρία οἶδῃ Ρἱτ απιε]ς απιεΗ γαία ἀαγαπαὈί]ππεκ Ιςὶπ ἵΚαπα ΙΠίγασι νατάι, Ώειηαί φοἷίΖ αὔπΙΠά Ὀυυπάα: Ἐλακαϊα Ἠατί]α» Ὑσοαπηι, (απ Ὑαππίς Ίωκα, νε Ῥοἱ Κατρο ΄Τοριζο, Καρυά ΠΗτίριακί: Ματκίάϊ5, ΤαπιπΙΠ Ἡαραπ Ἠαι], Ῥοΐαπιος αι Καπισοία Μπα ἘΙεαπίας, Ῥεπάαγαιι ὙΎοιρο Ελαία νε Κβοτο]α Εναπρε]ος ἨΗατίάακίς. Της αἶ Ιάπιςα ΚαπίατιπΙ ΠΙΠΕΥ- επε οἰπιὶς οἶαρ Πετπαπρί Οἱ Ἰπάγας νακαυπάα γατάπα Παζ οἰασακ]ατάιτ. ἃοπ κ Ὑοτρος το ΨΑΡΑΕΙ ΚΤ Ο ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ ΒΑΗΚ ΠΕ ΥΑΥΕὉΡΌ Ῥϊ]αϊκα. να Ἐναηρείο» ἨΗατὶάακίς Καπ]ατιπι νετα(]ετ, Ὑατάιπι εἰῖ- Κατὶ απιεἰε αππεΙγαίιπι βες]τὶρ τεκταγ δε αἰτ. (οτεὶς Ύοτρο νε ρετείκε Ἐναπ- βε]ος Ιδίπ οοἷς Ὀαδίί οἰάιδαπα φὔγ]ετ]ετ,. Ἠϊς Ὀἱ 5171 Πἰβεείπιο- ἀῑ]ετϊπὶ γαἰπιζ Ὀίκας ἀαῑκίκα ἀςίπ Ὀίτασ Ὀαδίατπιπ ἁδπάλδήπἃ εὔγ]εαί]ετ, Ὀτ. Ἐοδε΄ απ Υαρασαβι τίσαγα Κατθιίς Ὀὐεῦπ ναϊαπάαθ]α- ΤΙΠΙΠ Ῥεπάαγα απ νετπε δεινἰ- οἶπε Καγάο]ιπασαΚ]ατιωι Ὡπιιά αἰπιεἰκίεαίτ]εγ. 1951 ἀεπ Ὀετὶ Κεπάἰ ναίαπάαθ- ΊατιπίΏ. σαπίατιπΙ Κωτίατπιαϊς 1 62 πιο ο Καπ ναιπήςίίτ, Βαπ]ατιη Ἀςἃ ἅσειτ ἀεία Καπ νετπϊφτ, Βὐιάπ αππε]ε]ετίῃ Ῥεπάαγα Παρίᾶ- Παποαςίπε ΚαγάοΙαπαρ οαἩ ΚωτίαΓ- πιιγα γατάιπι εἰπιε]ετί Βεκ]επίτ, λύτερηθεραπείασυν(- σπτατοαι στο νὰ, κρᾶα- τοῦνται οἱ μύγες µα- κριὰ ἀπὸ οἰονδήποτε εἶδος περιττωὠµάτων ὅπου μποροῦν νὰ γεννοῦν τ'αὐγά τους. Ένας σωρὸς σκουπιδιῶν που ζύγιζε 45 λίπρες ἀφοῦ ἐξετέθη στὸν ἥλιο ἐπὶ ὀκτὼ ὢρες, παρε- τηρήθη ὅτι περιεῖχε 72.000 αὖ- γὰ τῆς μύγας. Οἱ μῦγες μπορεῖ γὰ γεννήσουν τ᾿ αὐγά τους πάνω σὲ τρόφιµα ἀπὸ τὲς μικρὲς- μικρὲς τρυπίτσες τοῦ εἰδικοῦ ρούχινου καλύμµατος τῶν τρο- φίµων ἂν ἀπὸ ἀπροσεξία αὐτὸ ἐγγίση τὴν τροφή. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ Οἱ μῦγες, ὅπως κι οἱ ἐπιδη- µίες ποὺ μεταδίδουν, εἶναι εὖὐκο- λώτερο καὶ Καλύτερο ν᾿ ἀπο- φευχθοῦν παρὰ νὰ θεραπευθοῦν. Γὸ κυριώτερο ὅπλο κατὰ τῆς μύγας εἶναι ἡ καθαριότης. Τὰ σκουπίδια πρέπει νὰ καίώνται ἢ νὰ θάβωνται. Σωροὶ ἀπὸ κό- προν τῶν ζώων, πρέπει νὰ γυ- ρίζωνται τακτικὰἁ πρὸς τὸν ἥλιο ἡ θερµότης τοῦ ὁποίου συντείνε στὸ χώνεµα καὶ σκοτώνει τὰ αὐγὰ καὶ τὰ σκου- λήκια τῆς μύγας. Μεγάλη προ- σοχἡ πρέπει ν᾿ ἀποδίδεται στὴ μεταχείριση τῶν τροφίμων, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ εἶναι πάντα καλυμμένα. Ὑεκαστῆρες Ὀ.Ὀ.Τ. μποροῦν ν᾿ ἀἆγορα- στοῦν ἐπιτοπίως κι’ ἔχουν ἀντι- καταστήση τὲς ἀπηρχηωμένες μυγοπαγίδὲς ὅλων τῶν τύπων. Μπορεῖ νὰ ὑπάρξη κάποιος κίνδυνος ὅταν χρησιμοποιεῖται Ὀ.Ὀ.Τ. ἐναντίον τῶν μύγων σὲ µέρη ποὺ τὰ τρόφιμα εἶναι ἐκτεθειμένα στὸ φάρμακο. Εἶναι Καλύτερο νὰ μετακινοῦνται ἢ νὰ καλύπτωνται τὰ τρόφιμα. Ὁπωσδήποτε τίπο- τεδὲν μπορεῖ νὰ ἀντι- καταστήση τὴν ἅἄμε- πτη καθαριότητα εἰς ὅτι ἀφορᾶ τὰ σκύβα- λα καὶ τὰ τρόφιμα, στὴ µάχτη διὰ τὴν ἐ- ξόντωση ἑνὸς ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους ἐχθοὺς τῆς ἀνθρωπό- τητος-τῆς οἰκιακῆς μύγας. Βμοἱο ὃν Ώ.Α. «τθεπ τΕΕΙΟΕ ΡΕΙΑΥΕΒ απᾶ Μντ. ΑΔ. ΕΑΖΙ8 (6απαρ Ὀτοσίοι 1959). ΟΙ ΜΥΔΟΙ ΕΠΙΤΥΤΧΑΝΟΥΝ ΡΕΚΟΡ Ὑπό: ἩΝ. Ὦ. Βιδοι Διευθυντοῦ ᾿Ασφαλείας Οἱ Μύλοι μὲ τὰ πολλά καὶ διάφορα Τµήματά τους ὅπως εἶναι τὸ χημεῖο, οἱ σπαστῆρες, ἡ ἀποθήκῃη μεταλλεύματος, τὸ ἀλεστήριο, τὸ διαχωριστήριο, τὸ ἀποξηραντήριο, τὸ ἔργο- στάσιο θειαφικοῦ ὀξέος, οἱ δε- ξαμενὲς ἐντὸς τῶν ὁποίων ὁ χαλκὸς προσκολλᾶται σὲ σίδε- ρα, καὶ τὰ συνεργεῖα ἐπιδιορθώ- σεώως, ἔχουν ἐπιτύχει ρεκὸρ ἀσφαλείας καθότι οὔτε ἕνα δυσ- τύχηµα μὲ ἀπώλειαν χρόνου δὲν σημειώθηκε εἰς δύο κατὰ συνέχεια μῆνες. Στὴν πραγµατι- κότητα στὸ τμῆμα τῶν Μύλων σημειώθηκε µόνο ἕνα δυστύχημα μὲ ἀπώλειαν χρόνου κατὰ τοὺς τελευταίους τέσσερις μῆνες. Ἡ ἀσφάλεια δὲν εἶναι τυχαῖο γεγονός. Ἡ ἀσφάλεια δὲν έπι- τυγχάνεται ἁπλῶς μόνη της. Ἡ ἀσφάλεια εἶναι ἀποτέλεσμα σκέψεως, ἐπιθυμίας δι᾽ ἀσφά- λεια, ὁμιλίας περὶ τῆς ἀσφαλείας καὶ καταστρώσεως σχεδίου διὰ τὴν ἐξασφἁάλισή της. Ὁ πιὸ ἀσφαλὴς ἐργάτης εἶναι ἐκεῖνος ποὺ σκέπτεται καὶ μιλᾶ μὲ ποιὸ τρόπο μπορεῖ νὰ κάµη τὴν δουλειά του μ᾿ ἀσφάλεια. Οἱ ἄνθρωποι σπάνια τραυματίζον- ται ὅταν προσέχουν καὶ ἐφαρμό- ζουν τοὺς Κκανονισμοὺς ἆσφα- λείας. Ἡ χρησιμοποίηση τοῦ κατάλ- ληλου ἐργαλείου διὰ µίαν ἐργα- σία, συντείνει στὴν ἀσφαλῆ διε- ξαγωγὴ ᾿τῆς ἐργασίας αὐτῆς. ᾿Ακατάλληλο ἐργαλεῖο ἢ ἔργα- λεῖο σὲ κακἡ κατάσταση δύναται νὰ προξενήση δυστύχημα κι’ ὁ παθὼν διερωτᾶται κατόπιν πῶς συνέβηκε νὰ πληγωθῆ. Οἱ κα- λοὶ μηχανικοὶ κρατοῦν τὰ ἐργα- λεῖα τους καθαρά, τὰ ἔπιδιορ- θώνουν τακτικά, µεταχειρίζον- ται τὸ κατάλληλο ἐργαλεῖο διὰ κάθε ἐργασία καὶ γνωρίζουν πῶς νὰ χειριστοῦν κάθε ἐργα- λεῖο. Εἶναι ἀκριβῶς τόσο σπου- δαῖο νὰ τοποθετοῦνται τὰ ἔργα- λεῖα. πίσω στὴν κατάλληλη θέση τους ἀφοῦ τελειώση ἡ ἐργασία ὅσο σπουδαῖο εἶναι νὰ χρησιμοποιεῖται τὸ κατάλληλο ἐργαλεῖο δι’ ὡρισμένο ἔργο. ᾿Ἐκεῖνοι ποὺ χειρίζονται σπα- στῆρες, κολάνια ποὺ μεταφέρουν Δυστυχήματα μποροῦν νὰ συμβοῦν παντοῦ-- στὸν καθένα. Σκέψου πάντοτε μὲ ἀσφάλεια, 'Ἔσο πάντοτε ΄ ἀσφαλής. 6ΕΟΕΝ ΒΕΝΕΚΙ ΥΑσ ἘΑΜΡΙΝΡΑΝ ΗΑΠΤΙΒΑΙΙΑΒ, ΗΑΤΙΒΩΗΥΧΟΕΜΟΡύΝΟΣΖΡ Καμκαμαϊατιπιᾷ Ἶ]ς ςαπι αδας]α- ΤΙΠΙ πας] Πιτειηβίπίζὶ Παιτίγος- πιΙκΙπΙσ ῬαραΠ]εγίη «φαάιτ]ατάαη «ἰἰκαΠ οιβ]ηκ]ατι ας Έπ γκεε]ς 9ε5]ετ αλαας ραάιγιπάαη οαγοτάα νε Ἰοφαι Τοταβίπα τπτ ες δεφ]ετί .. ἴα ἹΚαταάαδάαη ἀαγπιις οἰπιαμγάι. Τῆτίου νο Έωπησα αμα ΠΙκαγείετ οὔγ]ίγετ Τε{Κε]ϊ Ὑανιζ Πα 1 γαατ οα]κε- Επίη Κοἰαπάαπ ΄Ἁγι ϱὔτπιίγε ςα]ι- 8αΏ Ἐφετο]α ΙΝΗΚΙ οἱγαίαγα ΠαϊιΓ- 1γοτπδαπΗΖ. ΑΠΘΙΖΙΠ αγ δι: οἶπρ σαΚειἱπίη Κοἰατιπάαπ γήζίπο αἷκι- γος νε ΝΙΚΙ 1ε Ὀἰτ]ῆκίε Περιπιίζ σὐ]ετα]ς. Βΐτ ογαπ οδηβδιηζα Κφετοῖιι Ε]δί Ὑαππακί πίπ Ῥεϊτε]Ι Ἠ]οι Κ]οκίάππαα γάσἠπῆ πας] ΚαρΚατα ειαβιπὶ ΠαιτψογπαθηηΖὸ Καπρία επ ΚἠςλδήπιϊΖ οἶαῃ Κφετοία Τενεῖίς Ὠ[ήᾶνει νατάι. Βὶτ σὔτ Καπιρ πιἠαἡτα Μτ,Καζὶ5 Κεπαϊδίπε Πανιιζάα γικαπιτκοῃ. Ὀἱτ ραπα Ῥαἱδι αἰδί ΠΠοῦπι εἰπιίς να ϱ ἆα α7 Καῑάι οοῥυἱαγοτάιΙ, Ὀοτε]κοί νειείπ Κςίκ Τενεκ νακ]ίος ραὔιτάι νε Ἐμπιοα ἀεαϊκί: Βσῃ Ὀα]]ς ἀεβι]ίπι πιά Ἡτ ευ, Όεῃ Τενβδίπη, ἶ .ΑπκαζαθίατπΙ2 οΚιάιδιηιΙΖ Κιαρίατι γεαἰβίπῖ γεπιεΚ]ετί, ΥΕΡΗΡΙΠΙΖ γὔσζπιε ΠανιΖΙΠ1, Ῥαύασπα εἰηῤιπίζ Καγαίατι, ΥαρΡιηΙΣ βεζἰητη]ετί, «αά1 Πα ετ]ετ]Π], ογπα-- ἀιδιπιζ οψαπίασ:, 8Ηςι Ἰαάιπ]ατα γθνάπτι ειηβηίσί, γβρίδιΠΙΖ Καν- δαΐατι, Ὀδτεπμαίδιπί Φφαταίαγι, ααιτ]ατάαα. «καπ οιδιΚίατι νο Περθίπάεα {.2]α οἰατακ ὈΜγῆ φααιτάαί αθαπι οὔ]επος]οτίηί πα γοτπααδάπαζ» Καπιρ Κωτπα οεβ]επορ][ίά]τ, Ο.Μ.Ο, Καπιρίατιπα. σε]πιεςοπίζ Ρε 8ἱΖ Καπιρ ΚιταὈΙΙτείηί7, ἱςῖς- ἀῑδΙΠίΖ Φεγ]ες Ὀἱτ Κας Ῥαϊιαπίγς, Ὀἱχ Κας αγκαάαφ, ὈΐταΣ γίγεσοϊς νο δρος Κυ]ήρ]εππάεη γεγα Κδγ ΠιοΓΚεΖίπάεΏ νεγα Όαθκα Εἱτ γετάεπ Ὀἱν Πάετάϊτ. Ο Ζζαππαη γα γιγα νεγα νε]εςρ]]ετε οπΏες εὔπ]όίς Οἱς Καπιρ Κισπιαγα ςκα- ἱ1γοίπίΣ. Ὠεπίσ Κεπατιπάα νογα ἀαδιῖς γετ]οτάε Ὀἱτ Καπηρ Κατπιαἰς 1ςΙΠ Ὀἰτςο]ς πιϊπαφίὈ γετίατ νετάιτ. Τψί Καπιρ ΚατπιαπΙπ. ΦηΓΙαΤΙΠι ππυ(πΙβγΙΠ1Ζ. Καπιρ γετίηί τοπ ΠαίαπαΖ. Αίε γαΚκιδιπΙΣ γετα ἀῑκκαι εαἰπῖΖ νο Καςπιαζάαπ ὅπος αιοφίὶ εὑπάὐτιπίΖ, Ταἀει]ετίπίζε Ίτααί εα]ηῖζ. Ο Ζαπιαπ Ὀὐδτῆπ γαζ εδηαδιπάα εὔ]εποε] Παξία 5οΠΏἶαΓι δεςἰτεσεδἰπίζο επαῖπ οἰαἱ1γδίηίΖ. μετάλλευμα, μύλους καὶ ἄλλα μηχανήματα δὲν πρέπει νὰ φοροῦν χαλαρὰ ἐνδύματα ποὺ κρέµµονται ἀπὸ πάνω τους κι’ ὑπάρχει φόβος νὰ πιαστοῦν στὴ μηχανή. Τὰ µανίκια πρέπει νὰ εἶναι καλὰ στερεωµένα στοὺς καρποὺς τῶν χειρῶν ἢ νὰ εἶναι κοντὰ µέχρι τῶν ἀγκώνων. Τὰ πουκάμισα πρέπει νὰ εἶναι µέσα στὰ παντελόνια καὶ τὰ σακκά- κια πρέπει νὰ κουμπώνωνται διὰ νὰ μὴν περιπλέκωνται στὴ μηχανή. Τὸ τμῆμα τῶν Μύλων ἆπο- δείχνει στὰ ἄλλα τµήµατα ὅτι ἡ ἐργασία μπορεῖ νὰ γίνη μὲ ἀσφάλεια. Όλοι εἶναι ἄξιοι συγχαρητηρίων διὰ τὴν ἆσφα- λῆ ἐργασία τους. Δούλεψε μὲ ἀσφάλεια σήµερα εἶναι τὸ σύνθηµά τους. ᾿Αξίζει τὸν κόπο νὰ ἐργάζεται κανεὶς μὲ ἀσφά- λεια. ᾳοουκ κὔὂδερί σΤαζαπ : ΒΑ. ΚοΚκΙΙπΙᾷ68 ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 'Ὑπὸ 8. ΚοκΚἰπἰᾷθς ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΘΥΜΑΣΤΕ Θυμᾶστε πὼς μὲ τὰ γέλια µας τραντάζαµε τὰ πεῦκα τοῦ δά- σους Θυμᾶστε τὲς κραυγὲς τῶν σκη- νῶν πρωϊ-πρωῖ Ἡ δυνατό- τερῃ κραυγἡ προερχόταν ἀπὸ τὴ σκηνἡ τῶν Λιονταριῶν κι’ ἦταν ἡ φωνἠὴ τοῦ Ρεσιὰτ ΄Ἴμπρα- χίµ: οἱ γονεῖς του θὰ πρέπη νὰ τὸν ἄκουαν ἀπὸ τὸ Μαυρο- βοῦνι ! Θυμᾶστε τὸν Γιαβοὺυζ Χαλὶλ ἀπὸ τὴν Λεύκα καὶ τὲς ὄμορφες Ἱστορίς του στὴν Ἓλληνο- τουρκικὴ διάλεκτο Τὴν Νίκη Στράτου ἀπὸ τὸ Ξερὸ ποὺ προσπαθοῦσε νὰ δῆ τὸ φεγγάρι µέσα ἀπὸ τὸ μανῆκι τοῦ σακα- κιοῦ της Ζαφνικὰ τὸ φεγγάρι γίνεται νερό, κατρακυλᾶ ἀπὸ τὸ μανῆκι στὸ πρόσωπο της κι’ ὅλοι µας κι ἡ Νίκη μαζὶ ξε- καρδιζόµαστε στὰ γέλια. Θυμᾶστε τὴ Χλόη Κολεσσίδου ἀπὸ τὴν Πέτρα ποὺ ἡ πονηρὴ «Ἕλση Γιαννάκη ἀπὸ τὸ Ζερὸ τῆς Ὑέμισε τὸ πρόσωπο μὲ μοῦζες σ᾿ ἕνα παιγνίδι ὍὉ Τεϊφικ Τιλαβὲρ ἀπὸ τὸ Ξερόὀ, ὁ πιὸ μικρὸς κατασκηνώ- τής, παρολίγο νὰ χάση τὴ ζωή του σὰν κολυμποῦσε στὴ λίμνη. ὍὉ ᾿Αρχηγὸς τὸν πῆρε γιὰ Ψαράκι κι ὤρμησε σὰν καρχα- ρίας νὰ τὸν ρουφήξη. Εὐτυχῶς ὁ μικρούλης Τεϊφὶκ πρόφτασε νὰ φωνάξη στὰ καλύτερα του Ἑλληνικά. «Ἐμένα ὄῖς Ψάρις κύριος ἀρκηός. Τεϊφὶκ ἐμένα». Θυμᾶστε τοὺς φίλους ποὺ ἱκάματε, τὰ βιβλία ποὺ διαβά- σατε, τὸ στρωμένο τραπέζι, τὴ λίμνη ποὺ κολυμπούσατε, τὸ ξάσπρισµα τῶν βράχων, τὲς ἐκδρομὲς ποὺ πήγατε, τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν σκηνῶν, τὰ παι- γνίδια ποὺ παίζατε, τὴ βοήθεια ποὺ δίδατε στὸ µάγειρα, τοὺς Καυγάδες σας, τὰ τραγούδια ποὺ μάθατε, τὲς κραυγὲς τῶν σκηνῶν καὶ πιὸ πολὺ τὸ βραδινὸ πρόγραµµα ψυχαγωγίας στὴ µεγάλη Σκηνή Κατασκήνωση σηµαίνει χαρά. Μπορεῖτε νὰ κάµνετε κατασκή- νώσεις ἔστω κι ἂν δὲν ἔρχεστε στὴν κατασκήνωση τῆς Κ.Μ.Ε. Ὅτι χρειάζεται εἶναι δυὸ-τρεῖς πατανίες, μιὰ καλὴ συντροφιά, λίγα τρόφιμα κι ἕνας άρχη- γὀς, ἀπὸ τὸ ᾿Αθλητικὸ Σώμα- τεῖο ἢ τὸ Κοινοτικὸ Κέντρο ἢ ἀπὸ κάπου ἀλλοῦ, καὶ ξεκινᾶτε μὲ τὰ πόδια ἢ μὲ ποδήλατα γιὰ μιὰ νυκτερινὴ διαδροµή. Ὑ- πάρχουν πολλὰ µέρη κοντὰ στὴ θάλασσα ἢ στοὺς λόφους ὅπου μπορεῖτε νὰ βρῆτε μιὰ κατάλ- ληλη. τοποθεσία γιὰ κατασκή- νώση. Θυμᾶστε τοὺς κανονισμοὺς τῆς καλῆς κατασκήνωσης. Κρατεῖτε τὸ µέρος τῆς κατα- σκήνωσης καθαρὀ. Προσέχετε ποὺ ἀνάβετε φωτιὰ καὶ βεβαιώ- θῆτε ὅτι εἶναι σβυστὴ προτοῦ φύγετε. ΜΗ ἀνάβετε φωτιὰ στὸ δάσος. Προσέχετε ἀπὸ τὰ δν- στυχήµατα. Ὑπακούετε στὸν ἀρχηγό σας κι’ ἔτσι θὰ περνᾶτε εὐχάριστα ὅλα τὰ Σαββατο- Κυρίακα τοῦ καλοκαιριοῦ. Ῥτορτίθίοι: Μτ, Ὁ. Α. (τεεῃ, ο[ο Ο.Μ.Ο. ΞΚοιτιο[ίβσα. Ῥεϊπιοα αἲ οτί, ὃν ΟΝ5. Νίοοίποι 82η8 14,, οξ Ατείπος Βιτ,, Νἱοοδίθου, ή ς πλ ωδές ΝΙΟΟΒΙΑ Ῥηπίίηα “Α ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Τὰ Κέντρα Εὐημερίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ βοήθεια καὶ τὲς συµβου- λὲς ποὺ παρέχουν στὲς γυναῖκες ποὺ ἀναμένουν γέννα καὶ τὲς συμβουλὲς ποὺ δίδουν στὲς µη- τέρες διὰ τὴν περιποίηση τῶν νηπίων καὶ τῶν παιδιῶν τῆς προσχολικῆς ἡλικίας, ἔχουν νὰ ἐκτελέσουν κι’ ἕνα τρίτο ἔργο. Τὸ ἔργο αὐτὸ εἶναι ἡ βοήθεια ο Ρ.ὴ κι’ οἱ συμβουλὲς ποὺ παρέχονται στὲς μητέρες κατόπιν τοῦ το- κετοῦ. Τὶ συμβαίνει ὅταν ἡ μητέρα καὶ τὸ παιδὶ βγοῦν ἀπὸ τὸ Νο- σοκομεῖο ᾿Ακριβῶς τὴν ἴδια µέρα ὁ γιατρὸς ἀπὸ τὸ Νοσοκο- μεῖο στέλλει στὲς Σίστερς τῶν Κέντρων Εὐημερίας μιὰ ᾿Ιατρικὴ ἔκθεση ἡ ὁποία δίδει ἰατρικὲς λεπτομέρειε, ἀναφέρει ἐὰν ὁ τοκετὸς ἦτο ὁμαλὸς ἢ ἀνώμαλος, καὶ ἐπίσης τὴν κατάσταση τῆς μητέρας καὶ τοῦ βρέφους κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο. Μόνο µμικρὴ ἀναλογία ῄτο- κετῶν εἶναι ἀνώμαλος καὶ οἱ πιὸ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀποφεύγον- ται ἂν οἱ μητέρες ἐπισκέπτον- ται τὰ Κέντρα Εὐημερίας ὅσο τὸ δυνατὸ ἐνώρίτερο κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἐγκυμοσύνης. Οἱ Σίστερς ἐπισκέτπτονται ὅσο τὸ δυνατὸ ἐνωρίτερο στὰ σπίτια Ἄπους τὴ μητέρα καὶ τὸ µωρὸ καὶ λαμβάνεται κάθε φροντίδα διὰ νὰ μὴ ὑπάρξη καμμία ἀνωμαλία, Δίδονται συμβουλὲς στὲς µητέ- ρες ἐπὶ τῆς δίαιτας ,τῆς τροφῆς τοῦ μωροῦ καὶ ἄλλων ζητηµά- Ίπων. ᾿Εὰν ἀκολουθεῖται σωστὴ δίαιτα θὰ ἐξασφαλιστῆ ἐπαρκὴς ποσότης µμητρικοῦ γάλακτος διὰ τὸ μωρό. Ὅλες αὐτὲς οἱ μητέρες προ- τρέπονται νὰ ἐπισκέήτωνται τὸν Μαιευτήρα στὸ Νοσοκομεῖο ἕξη ἑβδομάδες κατόπιν τοῦ τοκετοῦ ἐπιπροσθέτως πρὸς τὴν τυπικὴ ἐξέταση πρὸ τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο. Ἡ ἐξέταση αὐτὴ ποὺ γίνεται στὸ τέλος τῶν ἔξη ἑβδομάδων εἶναι µεγί- στης σπουδαιότητας καὶ δύνα- ται νὰ ἐμποδίση ἀρρώστιες καὶ σοβαρὲς δυσκολίες ποὺ πιθανὸ νὰ προκύψουν σὲ μελλοντικοὺς τοκετούς. Δυστυχῶς πολλὲς µη- τἐρες δὲν θεωροῦν τὴν ἐξέταση αὐτὴ ὡς σπουδαίαν, καὶ ὡς ἀποτέλεσμα μπορεῖ νὰ ὑποφέ- ρουν χωρὶς λόγο. Ολοι οἱ καλοὶ σύζυγοι θὰ πρέπη νὰ βεβαιώ- νωνται ὅτι οἱ Ὑγυναῖκε τους πυγχάνουν αὐτῆς τῆς ἰατρικῆς ἐξετάσεως καὶ κάµνουν χρήση τῆς μεγάλης φροντίδας ποὺ τοὺς παρέχεται στὸ Νοσοκομεῖο. ΔΑΣΚΑ ΟΕΕΑ 1 ΥΑΑΡΙΜ ΑΙ Α{ΑΕΙΗ / σαι, απ έ ΔΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΟ Ὑπό: ΣΙΣΤΕΡ ΤΕΦΕΙΝ ΥΑΙΝΙΖ ΚΑΡΙΝΙΙΑΒ. Ι0ΙΝ ἵαται: ἨΗΒΜΡΙΒΕ ΥΕΥΕΙΝ ΒΑΟΙΚ ΜΕΒΚΕΖΙΕΒΙΝΡΕ ΡΟᾶᾷῦυΝ ΒΟΕΒΑΒΙ ΒΑΚΙΜΙ (εςπηίς είίατε Νεν/ς βαγι]α- τιπάα ὈαμδειιϊδίπαΖ αἰδί σεῦα αππε]ετο γατάιπι νο παδίῃαϊ εάεπ νε αγΠί Ζαπιαπάα απηεί]ετε Κἰςίϊ]ς ϱοσυΚἰατιΏ Ὅακιπιι Παἰκκιπάα νοτ- ἀῑκ]ετῖ ὄβήι]ετάειπ πιαάα βαβ]ις ππετκεΖ]ετίπίη Εἱγ ἠςμποῦ το]]οτί αμα νατά. ῬΒὰπ ἆά αηπε]ετα ἀοβιπιάαη 5οτα ὅδῆι νετπιεϊς νο οπ]ατα γατάιπι εἰπιεκεῖτ, Άππε Ἶε γαντηδα ΠαδίαΠαπεάςσῃ οικατι]άιΚίαι 8οτα πο οἶατὸ Αγηί αὔπ Παβίβμαπε «ἀοκίοτα καδ]ις πιετκεΖἰπάε]ί Παφίαβα]ιοι]ατα Ὀἶτετ τ8ροτ ρὂπετετεκ τα[δί]αίϊ νοτίτ, ἀοδβιππαη ποτπια] οἶαρ οἰπιαάιδιπι γε Ἁγπί Ζαπηηπάα οικατι]αΏπ αππο Ἡς γανταπαπ ναζϊγειί Πακἰιπάα 851181 νοτῖτ. Ὠοδιπα]ατίη. γαἶπιζ 32 Ὀἱτ Ἐιδπαι αποτπιαὶ οἰατ να ΡεὈε[]κ]ετί εδπαθιπάα απΠηοί]οΓ 6Γ- Κεπ οαὔ]ής πιεγκεζ]πί Ζἱγατεί εαἶετ- Ίεισε ὅπῆπε ρες]]εὈί]τ, Ἡαρίαβρακιοι]ατ ἀετῃαὶ αππε 1] γανταγα ονἰπάε 7Ζἱγατεῖ εαἰΙρ πετ Φεγίπ ποιππαί ρἰτδίηε ἀῑκκαι εἀετίετ. Απηπε]ετο ριάα, «οσαδια γεταίτπια νε ἀῑδει πιεδε]ο]ετ Πακ- Κιπάα ὁδήτ]οι νετίτ]ετ, Έδει αΏπε- ΠΙΠ ριζαδ1 ἴαπι ἶ5ο ο ΖΠΙ8Π ςοσιι- ὅιπ επιεδί]εσεδί ΚΑΕ πικίατ ΊΊεΠΙΕ δἡάἩ οἰαβρή]1τ, Ἡαδίαπαπεάεἷ!ί Ὀακιπι]ατιπάαῃ πιαᾶα απηπε]οτίπ ἀοβιπιάαῃ αἱίι Ἠαξία δοτα Έδοα ἀοΚίοτήπι βὔτπιο- Ἱετί (αθνῖς οάἡ1τ, Βὰ πιπαγοπο 50Π ἄετεσς πι ΠΙπιάϊγ νε εοτακἰ βεβε]ς Παιετίπάε Ὀἱτ «ο ταΏαί- 1Η ΚΙατΙή δπὕπε σεςεΡ/]1τ. Λήαα]ς- 86Ε ςοἷς αηπε]ετ Όωπα 18Ζ1Π1 ρε]επ ὄπεπ νετπιεζ]ετ νε Ὀμπιπ πεῖῖ- οεδί τα]αϊςιΖ οἰαβ]ητίετ. Βὐτάπ Κοσα]ατιῃ, Καάιπ]ατιπΙῃ ΚΑΕΙ πιῖῖκ- τας ἹπίππαἨ σὔτππε]ετίπί νο Παρία- Παπε]ετάεη αΖαπιί ἀετεσεάς ἰδί[α- ἀε]ετίπί Τεπλίπο ςα]ιφασαΚἰατι ἡπιίά εά1ατ. (2ποί αλήρηία 4πεῖ φθηῦηάθη) Φε]άπιοί Ἴαζα γαρπιαπιαἰς ἆς- πιεκΏτ. δε]άπιεί ΚεπάΠδίπάεπ οἶπιαζ. Θα Ὀἱτ ἀῆφῆπος νο φα]ίπῃ οἰπιαγί Ἱδιοπιεπίπ 5ε]βπισιίση Ῥαμφείϊπιεπίη πείἰσοεκ]άϊτ, ΕΠ 58 Ηπι απΠεΙε ετ ΖΠΙ8Π ΙδΙΠίΠ δα]ἴπιοη πας] γαριασαδθηι ἀλρίπεῃ νο Κοπιφαπάτ. δε]θππεί Καϊάε]ετίπε Τααῖ εάεπ ἸΚΙπιδε]ες «οἷς δογτε]ς οἰαταίς Καζαγα αδτατίατ. Ἠει ἵρ ἹΙθπ πιβπαςίρ αἱειί Καἰαηπιαἰς Καζαγα ΠπεγάαΠ νοί- ΠἹεΖ. Ὑαπίις νεγα δαβίαπι ΟΙΠΊΙγαΠ Οἱ αἰειί Κἰαππια]κία Καζαγα 5εῦε- Ὀϊψαί νετεδ]]τ να Ιηδαπίατ ςοἷκ ἀεία κε ερ]ετίπί αταφήτΙΣ, Ἰγί πιακἰπ!σι]ετ αἰει]ετίῃ (οπαίΖ ταῖαΓ- Ίατ οπ]ατΙ ἁαίπια ἵαπιϊτ εἀετ]ετ Ἡοχ 19 ΙςίΠ Ίσαρ εεῃπ αἰαιί 9εςοτ]ετ να πετ αἰείίῃπ πας] Κιαπι]ασαδπι δἱΗτίετ. Βίτ αἱειῖ ἴδίοαΙβηῖᾳ ΖαπιαΠ οπα Κοἰαγ]ηκία Ὀαἱπιαϊς, παςι] Κί ὄπεπι] δα ἱ δοπωπάα ἅα αεί γοτίπε Κογιπακ ὄπεπι]αάϊίτ. Έζπιε πιακἰπε]οτίπὶ ἴπδιππα Κο- ]αΠΙΤΙΠΙ ἀεβίτπ]εῃ γε ἀῑδει πιῆτς- Παιτίς πιακἰπε]ετὶ ἰφ]ειίτκοῃ. Ὀοι γε δαβ]απῃ εἰοῖδε σἰγπιεππε]ς πιΜΠ]- πιά(τ. Κοῖατ 51 φεΚί]άςᾳ 1Η κίεπ- πιςἩ νεγα ἀἰτδεῦε Καάατ 5ιναηπια]]. (ὔπι]εκ]ες ραηίο]οπ Ιςϊπάς οἶπια]ι νε οἈΚεί]ετ ἂε ἀλόπιε]εηπιο]αϊτ. Ώεβίτπιεη ΚΙδπΙι ἀῑδετ ΚΙδιπι- Ίατα ΙδίΠ 5αππεη γαριαὈι]εσςδίηί βδιετίγοτ. Βἠτίη αἁαπι]ας α[ίπι 1πιετί ἹἸπίπ τοὈτῆς οἀάπιο[άϊτ. Βαρῦίῃ σαἡπι οἰπιαἷς οπίατιπ δίατι- ἁιτ, Φαἱέπιετ ἠφ]εππεὶ ἀοξος ἀς, ο ώς οι απ σμΜι. ο τας το ΠΑΤ ΝΑΙΙΑΗΙ᾽ ΑΤ ΝΑΙΕΤ ΑΕΙ οΥὐυΝυύΝόΝ ΤΑΕΙΗΟΕΡΙ Βΐτ «οκ ογΠίατΙα ρεςπα]ρί ἴαπι Ὀἱμηπαίγοτ, Βαζι ογπ]ατ Εἱς Κας πιεπη]εΚείίπ Ποαρείπάς Ετάση οΥ- ΏΒΗΠΙΣ, Αί πα]ατι ογαπα ππια]Κὶ Ὀἱς ζαππαπ]ατ εσἰαπαῖς αἲ πα] ἵορ- Ἠγαπ να Ὀυπίατι γονο ἀκτ]κ]ετί Ὀἷτ ΚαζιδΙπ [ζετίπο αἴπη Ὀἱτ ΚΙδίΠῃ ςοοι]ατ ταταξπάαπ ἱσαί εάἰ]πιῖθ- ατ, Βὰ ογαΠ Ὀἱτ οοἷς πιεππ]εἰκοι]ετ- ἄε «οκ ταδυεί Ὀμίπιας νε σεις Ἰπάγαι Πετίκες ἱςίῃ Ὀἱν π]Η ογιΙπ Πα]ΐπο ροἰπαῖφς. ΟΥΌΝ 5ΑΗΑΣΙΝΙΝ Εὐνύκ- τ υοὐ Καπαάαάα ὂι ογαπΠ Καπιπ]α- 1 γβρΙΠΦΗΣ, δαΏα τοχςο΄ ο γίικ- Ιἠδήπάο οἶαρ ἰςίπάε Πετ Οἱτί αἷῑι αγαἰς Κατε κια νατάιτ. Κωταίατ γετάεπ αἰα ἵπς γή]κδες οἶαρ ΚΙ Πε ἁο]άυτι]ατ. Ἠοετ ΚιαπιΙΠ οτίβδιπάα Ὀἱτ ἵηπς ςαριπάα νο ΟΠ ης γζκεεκ]διηάε Ὀἱτ ἀεπαῖτ Καζι]ς νατάι. Καζικίατιπ Ἅαταθι τίς αγακπ.. Ναἰίατι τεδίπιάς οὔτε- ὈἱτείπὶΖ. ἈΝαατιπ πετ Επί 357 ἀἰτΏεπιάει {αζ]ατ οἰπιαππα]ιάιτ, ΚΑΝΌΝΙΑΕ ΟγπυΠ ονπαπαδι Κοἰαγάιτ, [αΚκαί ἀἶδετ ογαπ]ατάα οἰάάβια ΝΝΕΙΕΑΒΕ ΝεΕννς ΧΕΝΙ ΒΙΕ ονῦν σατα: ὔ. Β. ΜοΏοπα]ά Εδὶ Ιγί ογπαγαὈΙ]πιείς {οί ρταΚ:ῖς Ιαζηπάιγ. Όγιποι Κυῑα ἱςοτίςίῃ- ἄεπ ἄϊδει Καζιῤα πα]ι αίατ, ΚαζΙδα επ γβκΙΠ αἷπ ἵπς ρἰάεᾳ πα] Ὀἷτ 5αΥΙ αἱ, Ἠει ονήποι Πίω Πκί πα] αἴατ. Καζιδα ίεπ Ὀἱ παία ΚΠΝΟΕΒ ἀεπίτ νε ἃς 5αγι ΚαζαΠ- π. ΕΒΕ ογυπ γἰτπ Εἱ οαγιά!. Όγάπ Ιί Ἵνεγα ἁἀδτι ογιησιι (ατα Πηάαη ΟΥΠΑΠΙΤ νο Ἡοτ ογήποι ΠΚ παὶ αἴατ. ΡΕΟΙΕΜΕΝΡΕ ΟΥΝΑΝΙΥΟΕ Τ]]ς οἰαταίς πα ΟΥΗΠΗ ροςεῃ γαζ ἀεβίτπιεη Κιδπηζα ΟΥΠΑΠΙΗΙς νε Πεπιεῃπ πετ Ρρπ γεπιεϊς ᾳαΠπάς πιῄκαδαΚκαίατ οἰππαδίατ, Απιο]είοτ ογιπΙα ΡΤΙΑΤΕ ἄσπεπ ογπα ΒεηΖεα1βί Ιςίπ ετκεῃ ὄδτοηπιίφίοτ, ΝαμΠ αὔζιπι Καζιδα ἀοδτα ἀῆςῆτο- Ὀήεηπ νε Οἱ τίηρει ΚαζαπαὈί]οῃ Ὀἶπίςί ΚαπαάϊπΙ Ἱψί φαγαὈἰΗτ, ΟΥΝΑΜΑΚ Ί5ΤΕΚ ΜΙςΙΝΙΖ Βὶτ «οὶς ἘἹαπαᾶα]μ ςοσι]κ]ατ εβἰά ΚΙ παὶ νο ἀθιπῖτ νεγα οι ΚαζικΙατ ΚπΙαπιΓ. Ἐδεὶ πα]]ατι ἂς Κυμαπηα δι], Ῥακαι Ὀμπίαι ἆαία Κὐςῆ]κ οἰάνπδι Ιςῖη Καζις ἆα ἆαπα ἵπος οἰπιαμά!γ, Βὰ ογαπὰ Κῶγπάς γεγα οι]απάα τατοῖ]ς οἰπιες ἰδίῖ- γεπ Πετμαπαί ππια]]πι νεγα ΚΟν]Ιά ΚαπιπΙατιπι γα71ρ δαδμίς ΠαζΙτΙῃ- ἆαπ Ιδψαρίιᾳτ. ΡΙΧΝΟΥΝ ΠΕΤΑΛΑ ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ ΡΕΟΙΒΕΜΕΝΡΕ ΑΤ ΝΑΙΙΙΑΒΙ ΟΥΝΌΥΟΒΙΙΑΒ, Ρμοίο ϐγ Ὀ. Α. ὤτοοῃ, ΡΕΙΟΡΙΡΑΒ ΑΥΒΑΑΜ απἁ ΑΝΡΕΒΕΙΑΒ ΝΙΟΟΙΙΑ. ΤΟ ΔΟΥΤΡΟ ΤΟΥ ΞΕΡΟΥ Εἰς τὴν ἔκδοση τῆς Ίθης Μαΐου τῆς ἐφημερίδας “Ὢ,.Μ.ς. Ἠ]εΙίατε ουν” ἀνεκοινώθη ὅτι τὸ τμῆμα στὴ Βορειοδυτικὴ γωνιὰ τοῦ Νέου Λουτροῦ στὸ Ξερὸ εἶχε παραχωρηθῆ διὰ τὴν χρήση μελῶν τῶν οἰκογενειῶν τῶν ἐργατῶν καὶ ὑπαλλήλων ποὺ διαμένουν στὸ Ξερό, ἐκτὸς νηπίων κάτω τῶν 2 χρόνων καὶ ἀγοριῶν ἄνω τῶν 6 χρόνων. ᾿Ἔχουν γίνει διευθετήσεις ὅ- πως ἀπὸ τῆς Ίδης Μαΐου 1953, ἡ αἴθουσα μπάνιου στὴ Νοτιο- δυτικἡ γωνιὰ τοῦ Λουτροῦ, ποὺ προηγουμένως ἐχρησιμοποιεῖτο ἀπὸ ἐργάτριε, διατεθῆ διὰ ἀγόρια ἀπὸ 6 µέχρι 16 χρόνων, | ἡ κάθε ἀπόγευμα ἐκτὸς τῶν Κυρια- κῶὤν, στὲς ἀκόλουθες ὧρες : ᾿᾽Αγόρια ἡλικίας 6--12 χρόνων 1 μ.μ. µέχρι 2.15 μ.μ. ᾿Αγόρια ἡλικίας 13--16 χρόνων 2.15 μ.μ. µέχρι 3.30 μ.μ. Ἡ ἐπίβλεψη στὸ τμῆμα αὐτὸ θὰ γίνεται ὑπὸ ἀνδρὸς ὑπαλ- λήλου καὶ δελτία εἰσόδου στοι- Χίζοντα 15 Ὑρ. ἕκαστο, θά λαμβάνωνται ἀπὸ τὸ Κέντρο Εὐημερίας Ζεροῦ. ᾽Απὸ τῆς Ί8Βης Μαΐου οἱ ἐργά- τριες θὰ χρησιμοποιοῦν τὸ τμῆμα στὴ Βορειοδυτικἡ γωνιὰ τοῦ Λουτροῦ κατὰ τὰ διαλείµ- µατα τοῦ μεσημεριοῦ ἢ μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐργασίας των τῆς μέρας, ΠΕΤΑΛΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ “Ὑπὸ ὔ. Β. ΜοΏοπα]ά Η ΙΣΤΟΡΙΑ των ΠπΕετΑαλων Ἡ ἀρχὴ διαφόρων παιγνιδι- ὤν εἶναι συχνὰ ἀφανής. Μπορεῖ ἕνα παιγνίδι νὰ παίζεται μὲ παραλλαγὲς ταυτόχρονα σὲ πολλὲς χῶρες. Τὸ προνόμοιο τῆς ἀνακάλυψης τῶνΠετΑΛλωώΝν μπορεῖ ν᾿ ἀποδοθῇ σὲ ὁμά- δα παιδιῶν, οἰασδήποτε χώ- ρας ἡ ὁποῖα ἐπῆρε τὰ ἄχρη- στα πέταλα ἀλόγου, ἔμπηξεν ἕνα παλοῦκι στὸ ἔδαφος, καὶ ἄρχισε νὰ ρίχνη τὰ πέταλα στὸ παλοῦκι. ΤΑ ΠΕΤΑΛΑ σὲ μερικὲς χῶρες κατέχουν μιὰ σπονδαία θέση στὸν κατάλογο τῶν ἐθνικῶν ἀγωνισμάτων διὰ νέους καὶ γέρους, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Στὸν Καναδᾶ τὸ παιγνίδι διέπεται ἀπὸ κανονισμοὺς ποὺ ἔχουνεϊδικἁ χαρακτῆ. Τὸ γήπεδο εἶναι 10΄κ50. Πάνω σ᾿ αὐτὸ βρίσκονται δυὸ κουτιὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ρίχνουν τὰ πέταλα. Τὰ κουτιὰ εἶναι ἔξη πόδια τετρά- γωνα, ὑπερέχουν ἕξη ἴντζες τοῦ ἐδάφους καὶ εἶναι γεμᾶτα ἀπὸ ἄργ]ιλλο, Στὴ µέση κάθε κουτιοῦ βρίσκεται ἕνα σιδερένιο παλοῦκι διαμέτρου μιᾶς Ίντζας. Τὸ πα- λοῦκι ὑπερέχει δέκα ἴντζες τοῦ ἐδάφους. Ἰὰ παλούκια ἀπέχουν 40 πόδια τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο. Τὰ πέταλα φαίνονται στὴ φώτο- γραφία. Δὲν πρέπει νὰ ζυγίζουν πέραν τῶν 351 δραµίων ἕκαστο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Εἴναι εὔκολο παιγνίδι, ἀλλὰ ὅπως κάθε ἄλλο παιγνίδι χρειά- ζεται µεγάλη ἐξάσκηση διά τὴν ἀπόκτηση ἱκανότητας, Ὁ παί(- κτης ρίχνει τὸ πέταλο µέσα ἀπὸ τὸ κουτὶ πρὸς τὸ ἀπέναντι παλοῦκι, Τὸπλησιέστεροπέταλο πρὸς τὸ παλοῦκι κερδίζει ἕνα βαθµό, δεδομένου ὅτι τὸ πέταλο βρίσκεται σ᾿ ἀκτῖνα ἕξη ἰντσῶν ἀπὸ τὸ παλοῦκι, ᾿Εκεῖνος ποὺ κερδίζει ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ θὰ ρίξη πρῶτος καὶ τὰ δυὸ πέταλα ἀπὸ τὴν ἀντίθετη πλευρά. “Ένα πέταλο ποὺ περικυκλώνει τὸ παλοῦκι λέγεται «Ρίνγκερ» καὶ κερδίζει τρεῖς βαθμούς. Ένα παιγνίδι τελειώνει στοὺς 21 βαθμούς. Δύο ἢ τέσσερις παῖκτες μποροῦν νὰ παίξουν ΠΕΤΑΛΑ καὶ κάθε ἕνας ρίχνει δυὸ πέταλα, ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗΤΟ ΣΤΟΥΣ ΜΥ- ΛΟΥΣ Τὸ παιγνίδι ἔκαμε ἀρχὴ στοὺς Μύλους τὸ περασμένο καλοκαῖρι καὶ ἀπὸ τότε σχεδὸν κάθε µεση- µέρι ὀργανώνονται συναντήσεις καὶ διαγωνισμοὶ μεταξὺ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ τµήµατος τού- του. Οἱ ἄνθρωποι ἔμαθαν τὸ παιγνίδι αὐτὸ πολὺ εὔκολα γιατὶ μοιάζει μὲ τὸ παιγνίδι ποὺ λέγεται Πλάκα. Κάθε ἕνας ποὺ μπορεῖ νὰ ρίξη τὸ πέταλο ἔτσι ποὺ νὰ πέφτη πάντα μὲ τὴν ἀνοικτή του πλευρὰ πρὸς τὸ παλοῦκι, καὶ ποὺ μπορεῖ σὲ Κάθε δυὸ ριξιὲς νὰ παίρνη ἕνα «ρίνγκερ» δύναται νὰ λογιστῆ ὡς ἐπιδέξιος, ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ Πολλὰ παιδιὰ καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι στὸν Καναδᾶ χρη- σιμοποιοῦν τὰ παλιὰ πέταλα τῶν ἀλόγων καὶ δύο παλούκια ἀπὸ σίδερο ἢ ξὔῦλο, μπηγµένα στὴ ΥΠ. Θὰ μποροῦσε νὰ χρη- σιμοποιηθῆ καὶ τὸ ἀνοικτὸ εἶδος πετάλου τοῦ γαϊδουριοῦ, ἀλλὰ: καθώς εἶναι μικρότερο, καὶ ἡ διάμετρος τοῦ παλουκιοῦ πρέπει νὰ εἶναι μικρότερη ἐπίσης. “Ὁ- ποιοσδήποτε διδάσκαλος ἢ χώ- ρικὸς θέλει νὰ εἰσάξη τὸ παιγνίδι αὐτὸ στὸ σχολεῖο του ἢ στὸ χωριό του, δύναται νὰ πάρη λεπτομερεῖς κανονισμοὺς ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ τοῦ Τµήµατος Εὐημερίας. 2 ΒΙΝΕΚΙΕΕ 5171 ΟΓΡΌΒΕΡΠΙΕΒ, βἰπεκ]ετίῃ σἰϊπ]ἡ]ς γῖγεσοεἷ αἆε- οτί να ρερ ρἰϊπιεκ δτεγ]ε Κοπάιικίατι γετίες νε Ὀυτα]ατάαΚκὶ ςοβαἰπια]ατ ἵπδαπ Παγαῖ νε 5ααάε- Ώποα Ὀἱς τομ]]κε τος] εἀστίετ. Ρί5 Ὀἱ γετοε Κοπαπ νε Ὀόγ]ε[κ]α αγαΚίατι ρῖς οἶαῃ Ὀἱγ δἰπεκ Κατα Ὀἱτ γιγεοεδίπ ἠζετῖπε Κοπάιδιαπάα ο γἰγεοεβίη ἠζετίπε ΠαΖπιεά]εσεκ Καάατ ρίἰςΕς Κογπιας οἰπιαίτάιτ. Ῥι ππαξσαί ἱςῖῃ γίγεοεκ ἠζετίπε Ὀἷτ 5ινι ρἱςἰκἠτεοι]ξ νε οπ γεαΚίεῃ 8οητα γοάίδί ὃὰ Κιδπ τεκτατ ρἱρκήτπιες Ιςπ Κκαλαπαθδί]τ, Βυ φε]κ]άε ΚΙδπια αεί εἰδετία νατι Παζπιεά]]πιίς γἱγεοεγβίῃ ἀἶδει γϊγοσεκ Δζετίπε αἰϊπιεςί- πε »εῦεῦ οἶατ. Αγπί Ζζαπιαπάα εὔἴγ]ὰ νοιάαπάαη εἴταία Ὀακίετί να ραταζῖί γιπιιτίαίατι 8αςατ να Ὀὐτῆπ Ζαπιαπ ΡἰκΗΚΙετὶπί Ὀοφα]ί- πηις οἶατ. Γεῖς ὈἱΓ θἰπείς Ὀἱγ ἰαδαῖς γεγα εκπιοκ ἱζετίπε Ὀἱ διτα ΡἱδΙ]ς Κδαδί]πιεἰς {ςίπ γαἰπιΖζ Οἱτ Κετε γὔτίπιεςίὶ ΚΑξιάΙΤ. δἰπεζ]οτ ΦοΚκοτάεῃπ, εκπιες νε τεςε]άεῃ Ποφ]απιτ]ατ, ἀετί Πσετιπάσκί τοτί επηπιο]ς ἰςίπ ἵπδαπ νο Παγναπ]ατ ἠσετίπε Κοπατίατ. ονυ ὄνρυβυνῦσι ΚΑΒΑ βΙΝΕΚ Φίπεκ Ὀϊτ τεΠ]]κεάΙτ. ΕΒϊτ «οκ πεν]]οτί νατάιτ [ακαὶ Περί αγηί ἀοετεσθάςᾳ ῬϊΦΗτ]ετ. Ῥαθκα Πὶς Εἱτ Ώαδετε ΡἰδΙκ νε Ζατατάα Ὀυπ]αγία γαΠΙΠ8. «ἰκπιαζ. ΓεΠκεπίη οδας φεοαξδί, ῬΡἰδ]Κκίοε νο γίψεσαεκίετε ἄεγετκεα Ιπίζαπι νε ΙΠπήπιαΠ οἰπιαπιαδιπάαά!ς. Φίποζ]ετ αἷι πμ] Ὀἱ «αρ ςετὶδίπάε Ίετ Ύετε ρϊάετ νε βἰεδί γετο Παρίαικ οοτήτῆτ, Οὔτίγεη ἵῃπδαη Ρἱ5ἱ Ἀσειίπε Κοῄ- πιαΚίαι Ποδίαπππαίατι ἅἆαμα {8218 πονὶ Παδίαμ]ς πακτορίατι γαγπιᾶ- τιπα φαρεὈϊίψει νετίτ.ΓΙ[ο,κο]ετα. ἀἰζαπίετί νε ἵταποπι Εἰοί Ὀἱ σος πι άΠίπα Παδια]κ]ατι Τ851Υ8- Ὀἱἡτ]ετ, Βϊτ οοἷς γάντι «οσοι ΚΙαΓΙΠ Ἠαγαι]ατιπα πιαὶ οἶαῃ γα7 ΙΠπδαΠπίῃ απϊἡπίη ἰπεζίετ οἰάιδιι Ζαηπες]- Ἰππεκίεα1τ, Βϊτ Καποικ κοπο] ἰαμπιίπεῃ όοο---15οο γπυτία «ἰΚατιτ. Βπ- Ίατι Θεγα2 Ότο φεἰκΗπάε νε Πε Ὀἱτί τοο---15ο ἵαπομκς Κὔπιε]ετ Παλπάε Ὀιτακας. Ὑπωπιπτίαίατ πετ τὔτ]ᾶ ΠαγναἨ Ρἱδί, «ὐτίγει δεΌζε να οἰτίγειπ σαν ναρταΚίατι ΕἱΟί ηδαπ]ατ ἱρταμπάαπ Κιαπι]απ πιαάάεἰεσ αταδιπα Ὀιτακιατ. Κατί- Ίατ 8 φααίίαη 1ο ρῆπε Καάατ Ὀἱγ πιἠάἁεί 7Ζατειπάα «οικατίας. 45 Ἱοτα αὔιταδιπάα νε δεκὶζ φααϊ αςικ Καΐαπ Ὀἱτ 251 γιδιπίη π5.οοο οἶπεκ γιπιτίαςι Πανὶ αἱαπάιδια σὔτή]παβφιάτ, Ὑϊψεςε]κ πια ἀεἷετί τε] τε Οτιη]ά άρα Ζα1π8Π τε] γίγεσοκ πιαάάςερίπε «ἀεβετδε Ῥα τε] αταδιπάαΏ γ]γαοεἰς ἠζετίπα γαπαυτιαπιαΚ πιπικἠπα ἄτ, ΜΟΌΟΑΡΕΙΕ Ὁβδῦτβαϊ Ταφιαικ]ατι Παδίαλ]κίατ οαἰοί αἰποΚκ]ετί ἄε νακτ]ί ὄπ]εππαὶς τεάανῖ οἰπιεξίεπ ἁαπα Ἱγιάίτ, Ἐπ Ὀαρία ρε]εᾳπ «ατε Τεπιζμκεὶτ, 2710 Η]]ετ γαΚιπια! νεγα αὐπιή]πιε]αάϊτ, «δῦτε γιδιπίατι, γιππατία]ατιη ρήπος]ε ἴεπιᾶδα ϱεΗρ πιανο]ιπᾶ- Ί8τι ἹΙςίπ ος Κιπι]άαπια]άιτ, Ίπδαη γἰγεσοεκ]ετῖ ἁπίπια Καρα]ι Ῥυ απάτη πηα]ιά1, : Ὁ.Ὀ.Τ. ρὐκκήτίπιο πια{πε]οτί Ἡετ γετάο καί απαὈΙ]τ νε ορκἰάεπ Κιυἰαπιαη θἰπεῖς Ῥοπῦαςι νεγα γαριΚαπ]ᾗ Κάδιίαπ ἆαμα 1ψιά(τ, Ὀ.Ὀ.Τ. γίψεοεδε Ζατατ γείε- δἱ1τ, ΟπµΠ ἰςίπ ει βεγάεπ ὅποε ο Μ.ο. ΜΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝΣ5 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ ΜΙΑ ΦΟΡΤΗΓΙΔΑ ΣΤΟ ϊ ο ΞΕΡΟ ΚΦΕΒΟΡΑ ΒΙΒ ΜΑΥΝΑ ΤΑΜΙΒΟΠΙΕΒΙ Βμοίο Ὀ. Α. Οτεθη, βαελ ]ιοι ιο γα: ῬΗγ]αοίς ἹΜολαθὶ, 0Π8Σα]απιῦο8 Ἰθγθπ{ή5, Τμοίπος Ῥο]γάστοι, ἄθοιρθ Ίοβηποι. Γγοµέ: ιο] ιο γἱσ]μ : Οοβίας Βιννα, ΟΌάναθας Οοδία, Ὠΐαγος Ῥήθπια!, Αμπιεῦ Ἡδββαη, Υἱαππὶς Μημαᾶοας. το ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΛΙΝΟΥΣ- ΦΛΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τελευταίως ἡ Παιδικὴ Λέσχη στὴ Λινοῦ-Φλάσου ἔχει µετα- τραπῆ σὲ Κοινοτικὸ Κέντρο. Στὸ νέο ἵδρυμα θὰ γίνώνται δε- κτὰ παιδιὰ τῆς προσχολικῆς ἡλικίας, ἀγόρια µέχρι καὶ συμ- περιλαμβανομένης τῆς ἡλικίας τῶν δεκαπέντε χρόνων καὶ κο- ρίτσια µέχρι τῶν δεκαοκτώ. Οἱ ὁμάδες αὐτὲς θὰ συχνάζουν στὸ Κέντρο σὲ ξεχωριστὲς ὧρες. Πρὶν λίγο καιρὸ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο πραγματοποίησε δυὸ συνεδριάσεις. Συνεζήτησαν τὸ Καταστατικὸ κι’ ἐξέλεξαν τὴν Ἐκτελεστικὴ ᾿Ἐπιτροπεία. Ὅ κ. Σταῦρος Τάντας διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοτικοῦ Σχο- λείου ἐξελέγη Πρόεδρος ὁ κ. Χασσὰν Σουκρὴ διευθυντὴς τοῦ Τουρκικοῦ Σχολείου, ᾿Αντιπρό- Εδρος' ὁ κ. Κυριάκος Καφαρίδης Γραμματέας’ ὁ κ. Μιχαἡλ Μιχα- ηλίδης (δάσκαλος) Ταμίας ἡ κ. Πολυξένη Σολοµωνίδου (δα- σκάλα), ἡ κ.Νουλουφὲ Χασσάν, ὁ κ. Εὐριπίδης ᾿Ἰώάννου (Μου- χτάρης), ἡ δ. Έλλη Καφαρίδου, ὁ κ.Λεωνίδας Φυλακτίδης, ὁ κ. ᾿Αλέξανδρος Μαραθεύτης, ἡ δ. Φρόσα Θεοδώρου, ὁ κ. Χασσὰν Ρασσὶχ (Μουχτάρης), ἡ δ. Νιόβη Χαραλάμπους, ὁ κ. Κεμάλ Χουσεῖν καὶ ὁ κ. Γαβριὴλ Πανα- γῆ Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συµ- βουλίου. Σὲ μιὰ σύντομη ὁμιλία του στὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο ἐπὶ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκλογῆς του ὣς Προέδρου, ὁ κ. Τάντας εἶπε ὅτι αἰσθάνεται ἀπόλυτα βέβαιος ὅτι τὸ Κέντρο θὰ προσφέρη μεγάλην ὑπηρεσία στὰ παιδιὰ τῆς κοινότητος. ᾿Έκαμε ἔκκληση πρὸς τὰ ἄλλα µέλη νὰ συνεργα- στοῦν µαζί του ἔτσι ποὺ νὰ γίνη ἡ καλύτερη δυνατὴ Χρήση τῶν µέσων ποὺ τοὺς προσφέρονται Ιδιἁ τὸ καλὸ τῶν παιδιῶν τῶν τριῶν χῶώ- ριῶν. γἰγεσοδί ΚαἰάπιπιΖ. ἹΜαπιαΗ, γἰψθοεκ νο 2ἱ01 Ἀσοτίπο Ἰοπαρ ἱηβαπ] δη ἀἄβπιαπα Ἰκθβί]οη βἱΠο- αἱ πιαλνθίπιες Ιοίῃ τθπσ]]κίθι ἆαλα ϊψί Ὀἱτ νηβιία ψοκῄαχ. ΒΡΟΒΤΒ 0μΌΒΒ Βν Β. Κοκκἰπ]άς ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ἘΛΛΗΝΩΝ ΛΕΥΚΑΣ Ένα ἐνδοσωματιακὸ πρωτά- θληµα πινγκ-πονγκ ἔχει δΙε- ξαχθῆ προσφάτως κι’ ὁ Σόλων Χριστοφόρου προκηρύχθηκε πρωταθλητής. Διεξάγεται. ἐπί- σης πρωτάθλημα σκακιοῦ µετα- ξὺ τῶν μελῶν. Μέλη τοῦ Σωμα- τείου ἐξέφρασαν τὴν ἐπιθυμία νὰ µάθουν ᾽Αγγλικὰ κι’ ὁ Φί- λιππος Βασιλειάδης ὁ Γραμμα- τέας τοῦ Σωματείου ὠργάνωσε τάξη ἀπὸ 10 µέλη στοὺς ὁποί- ους διδάσκει φορὲς τὴν ἑβδομάδα. το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΥ- ΔΑΤΑΣ “Ο ᾿Οδυσσέας Σαββίδης συνώ- δευε τὴν ὁμάδα του σ᾿ ὅλες τὲς ἐπισκέψεις της στ᾽ ἄλλα σώμα- τεῖα, διὰ τὸ πρωτάθλημα πινγκ- πονγκ ποὺ ὠργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ο.Α.Σ.Κ.Μ.Ε., καὶ τοῦ προ- ξένησε μεγάλην ἐντύπωση ἡ ἐγκάρδια ὑποδοχὴ ποὺ τοὺς ἐγένετο καὶ ἡ φιλία ποὺ ἔπικρα- τεῖ μεταξὺ τῶν Σωματείων. Σὲ Κάθε παιγνίδι παρευρισκόταν σχεδὸν τὰ τρία τέταρτα τῶν μελῶν., ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Των ΤΟΥΡ- ΚΩΝ. ΛΕΥΚΑΣ Τὸ Σωματεῖο τῆς Λεύκας ση- µείώσε μεγάλην πρόοδο τελευ- ταίως καὶ ὡς ἀποτέλεσμα 35 νέα µέλη γράφτηκαν στὸ σωματεῖο οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων εἶναι ἐργάτε τῆς ἡΚ.Μ.Ε. ἀπὸ τὸ Μαυροβοῦνι. Στὲς ΙΤ τοῦ Μαΐου ἔλαβαν χώραν οἱ ἐτήσιοι ἀγῶνες στίβου τοῦ σωματείου. Σηµείωσαν µεγάλη ἐπιτυχία καὶ περὶ τοὺς 1.000 θεατὲς παρακο- λούθησαν. Τὸ σώωματεῖο εὖχα- ριστεῖ τὸν κ. Κιασὶφ ἀπὸ τοῦ ᾽Αμπελικοῦ διὰ τὴν βοήθεια τῶν «{ἱ0 ποὺ προσέφερε. το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΡΟΥ Σὲ πρόσφατη γενικὴ συνέ- λευση τὸ σωματεῖο ἐνέκρινε ποσὸ ἐκ {50.0.0 ὡς πρώτη δό- ση διὰ τὴν ἀνέγερση ἐκκλησίας στὸ Ζερό, Στὶς 13 τοῦ Μάη διοργανώθηκε ποδοσφαιρικὴ συνάντηση μεταξὺ τοῦ βυθο- ᾽Αγγλικὰ τρεῖς| Χ μετρικοῦ «Όουεν» καὶ τῆς ὁμά- δος τοῦ σωματείου. Τὸ ἀποτέ- λεσμα ἦτο 5-3 ὑπὲρ τοῦ Ξεροῦ. Κατόπιν τοῦ ἀγῶνος οἱ ναῦτες προσεκλήθησαν στὸ σωματεῖο κι’ ὁ ὑπεύθυνος σὲ μιὰ σύντομη ὁμιλία του ἐπήνεσε τὴν φίλο- ξενία τοῦ Σωματείου. Στὲς 2 τοῦ Ἰουνίου τὸ σωματεῖο μὲ τὴ συνεργασία τοῦ σχολείου διορ- γανώνει ἀγῶνες διὰ τὰ παιδιὰ τῆς κοινότητος, Κατὰ τὴν ἰδίαν ἡμέραν διεξάγονται παιγνίδια πετοσφαίρας (βόλλεύπωλ) καὶ ποδοσφαιρικὸς ἀγῶνας, το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ- ΚΑΛΟΥ- ΧωριΟΥ Έχει. διεξαχθῆ. πρωτάθλημα πὶνγκ-πονγκ μεταξὺ τῶν μελῶν κι ἔχουν ἐπιδοθῇ μετάλλια στὸν Α. Μικαὴλ καὶ Α. Κων- σταντίνου, οἳ ὁποῖοι προκηρύ- χτηκαν. νικητὲς τῆς 1ης καὶ 2ας κατηγορίας παικτῶν ἀντιστοί- ως. Τὸ σωματεῖο πλήρωσε {4 δι᾽ ἔξοδα μαθητοῦ ποὺ φοιτᾶ στὴ Σχολὴἡ Μιτσῃ. Προσέφερε ἐπίσης {2.0.0 εἰς ποδοσφαιρι- στήν του ὁ ὁποῖος δὲν μποροῦ- σε νὰ ἐργαστῆ ἕνεκεν δυστυ- χήµατος ποὺ τοῦ συνέβηκε τὴν Ίθην ᾿Απριλίου. ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑ- ΓΥΙΑΣ Μᾶς ἀναφέβουν ἀπὸ τὴν Πεν- τάγνια ὅτι τὰ µέλη προσέρχον- ται τακτικὰἁ στὸ σωώματεῖο καὶ παίρνουν ἐνεργὸ µέρος στὸ κάθε τι ποὺ ὀργανώνουν οἱ ὑπο- ἐπιτροπεῖες.. Ένα πρωτάθλημα πὶνγκ-πονγκ ἔχει ὁρισθῆ. µε- ταξὺ τοῦ σωματείου καὶ τοῦ Κοινοτικοῦ Κέντρου, καὶ ἄρχισε ἕνα ἐνδοσωματιακὸ πρωτάθλη- μα πετόσφαιρας (βόλλεύπωλ) στὸ ὁποῖο λαμβάνουν µέρος τέσσερις ὁμάδες. Στὲς 17 τοῦ Μάη ἡ Πεντάγυια ἔπαιξε ποδό- σφαιρο μὲ τὸν Διγενῆ ᾽᾿Ακρίτα Μόρφου καὶ νίκησε μὲ 4--]. ΡΕΔΙΕΜΕΝΡΕ αὐβῦιΕεν Ινί ΙΡΙΕΒ, παζαν: Ἰ. Ὁ. Β0ΌΡΟΗ (Βωπὶψοί ΜΗ α Ντα) Ώοδίτπιοη Κιδπιι, Τα Ὀαταίανατ Εζὶοί Ἰιδπι, ΔΜαάεα απισασι, Οδειᾶσα, Ὕπκαγιοι, Κοπφεπίτατς, Αδίι Κιδπι ικἰαφιτπια να ἵαπαίτ Ι9Ιετίγ]ε Ὀἱτ οε]λππεί τεκοτα γαρ- πιακιαάιτ. Ἰκί αν ζατξπάα. ναΚῖτ ΚαγὈοιτοσεἰς Πὶς Ὀἷτ Καζα οἰιπα- πἩ5 νε Πακϊκαιῖο 6εςεη ἁἀδτι Υ Ζατίιπάα γα]πι2 ἀδτι Καζα οἰπιαθ- τας, (Βὐπεῦ ολίθπίπ 2ης οὔιυπῆπο δ9Κ) Ὅ ΑΡΟΗΊς στ” ΟομῦΒς ων ἕ--πτος Βν : ωρών 8. Κοκ]π]ᾷθς ΤΒΕΕΚΕ ΕὉΜ 8ΡΟΒ κυμύβῦ 5οΠ οἰατα]ς Ὀἱτ ρίπροηπ πτηιι- ναςι. ἱετῖρ εἀἰ]πις νε δοἱος Ἠτίβίοίοτα σαπιρίγοα οἰπιαδία, ἨΗαΠΠασιτάα Οϊτ'ας βαΐταπς Γήτηιι- ναςι ἄεναπι οεἰπιεκίιεάΙτ,. Κυρ - ἠγε]ετίπίπ Ἰπρί]ζος Όδτεππια ἰδιεδί ἡἩχετίπε Καρ θεἰκτεῖετί Ἐήρρος Ὑ/αθίηγαάἰς ο ΚΦΙΙς Ὀἱτ διπι{ 1ος{Ι οαἱρ Ὀυπίατα Παξιαάα ἃς ἁἀεία ἄετδ νετπιεκίεαΙτ. ΚΑΤΙΡΑΡΑ δροκ κυὐβῦ Κιβοϊπᾶπ ἀῑδετ Καπδρ]ετία. γαραδι Ο.Μ.Ο.5.Ο.Α. Ιπῖπ τετρ ειΠδί πετ ρίπροΏ Κατφιαπιαδιηάα γετ αἶαπ Οάΐδοεα»δ δανίάϊ ἄΐδει Κιάρί]ετῖα Κοπαά]ετίπο ρόρίιοτάϊδι ϊγὶ Κασιῖς νε Καῑδρίετ αταδιπάα ππενουί ατκαἀαδ]ιδια Ἱαγταπι οἰάαδαπι ὄγ]οπηίφίς. Ἠσπιεῃ Πε πιασα Ἠγε]ετίπ ἀθτιίο ςμ ἱδατα]ς οἰπιϊςι], ΤΕΕΚΕ ΤὺΕΚ 5ΡΟΕ κυτυβύ Κι]άρ 5οη Ζαπιαπ]ατάα 6Ρογί Πρτίεπιε Καγάσίπαϊς νο 50Π ΖαπΙ8Π- Ἰατάα «οὔα ἹΚαταάβδάα Ο.Μ.Ο, Ἀπιε]εδὶ Ὀυ]ππαἨ 35 Ἀψε ἵΚαγ- ἀειπαϊφς, Καάοῦη γη µ]ς «ροτίατι 17 «Μαγιθία οἶπιις νε ερεγἰ ππιινα[[ακἰγα( οἰππαφίατ. ΄ΓαἨπιὶ- πε Ὀἶπ Κῑδὶ ἰβητα]ς εἰπϊςΗτ, Κ]ᾶρ {ιο ὑαδιρία Ὀμαπάιδα ΊΙςίῃ Απηρε[καία δαν Καφίς τεβεκκΙτ εάςετ. Κ5ΕΚΟ ΡΟΚ κυὐβύ Ῥοπ γαριίαπ σεηε] δἱτ τορ]απίιάα Έφετοᾶα γαριασαἰς Ὀἱς Κἰδο Ιςίῃ Π]ς ἶαπε οἰατακ {5ο γετηπιεδὶ Κατατ]αρίιτηπηδτ. 13 ΜΑγΥΙΣΙ Όνετ ΙβΙπι Ὀἱτ δει πιτοιτεσα!ι Ἡςε Καρ αταδιπάα Ὀἱς Γαίσδοί πΊαςΙ οἶπιας να ἕξδετο ς---3 Ρα σο]πίφητ, Μάςίαπ 5οτα ον αποι]ατ Κω]ασα ἄανει εἀ Πάει νε Καρίαῃ Κιδα ὨὈϊτ αδγίον 1ε Κεπάι]ατίπε βὔῦριετί]ετ πϊκα[Ιτρετνοετ]ΚίεΠ τεδεκκῦτ οἰπαὶφίτ,. 2 Ἡασἰταπάα Καίαρ οκ] 1ῑε Ὀἰτηκία. «οοικ]ατ ἀςΐπ Οἱ 8ροτ οὐ πὶ [ος 1{ εἰπαϊδείτ. Αγηπί σἠπάς Καῑαρ (αταμπάαπ Ὀἱς Ει1ϱοἱ νο Εἶτάς νοἰεγοοὶ ππαςι τετρ εἀεσεκιίτ. ΥΕΝῖ ΟΑΜΙΙΚΟΥ 5ΡΟΕ. κυτὐβὺ Βὶτ ρίπροαπ ἴωτπαναςί Ὀἰπαίς οἷαρ 1. πο νε ΙΠποί Ίακιπι φαπιρ]γοπ]ατι Α. ΜίεμαεΙ νε ΔΑ, Κοπείαπίπα γα πιαάα]γαίατ γετῖ]- παϊφεἰτ. Καῑάο Μιδί δοεμσο]άακά ΕΡἱτ ἴβΙερεγε {4 Ἱής Ὀἱ γατάιπιάα Ὀαἱαππααρίας, 1ο. Ναι ρήπ γαταἰάΠπαΏ Ὑε ἱδίεγεπεγεα ΕἱΓ ογήπειγα ἆαά {5 γατάιπιάα Ὀ]άῃ- ΠΙΗΦΤΙΤ, ΡΕΝΡΑΥΑ 5ροςε κυιτὺβύ΄ Ἰὐψε]ετίπ. ἀεναπι] οἶαταϊς Κάθε Ἱφηίτακ οικ]ετί νε γατάιπιοι Κοππῖ- τοἰοτίπ. Παζιτ]αάικίατι Γααμγει]ετάε ππον]ά αἰάπκίατι Οἰάιτιήγειτ. Κδγ πιοτκοζ! ἵ]α ΚΙ ἠγε]οτί αταδιπᾶα δἱτ ρίπροπ Κατθί]αφιπαςι γαρΙ]ΠΦ, νο Κι]άσάεξκὶ ἁἀδτι επι αταδιάα 4α νο]εγροί ππαςίατι ὈαθαπφΏς, 1ο ΛΛαγισία Μοτβιάακἰ ὨὈἱψεπαίς ο α Φ δν) Ακτίτας Ίε Γπῖοοἱ ουΠαγΙρ 4---ἵ σαρ ρεἰπιϊφ]εγάῖ, οι ΡΕΝΡΑΥΑ ΗΑΡΤΑΗΑΝΕΡΙ ΝΙΡΑΝ ΡοᾶσμτιΑβΒΙ Ἐγονογίπ]οτί ἰουτ]ς οᾶοτίσ, Ἐδθενεγίπ]ετί τεὈτῆς εἀετίσ. Βαγ νε Όαγαπ [στα μιπι ΗΗδογίῃ Ίη Εἱτ αζι--- ΝΑΤ ΑΝ. Βαγ νο Ῥαγαπ Μ. Α. Μεπισά Ίπ Ρίτ οὔ]α---ΟΝΕΒ. Βαν νε Όαγααπ Ἠαδαπ δαΠμΊη Εἱτ ΚΙΖιΙ---ΌΙΝΔΑ. Ἰ Βαν νε Ῥαγαπ Ίστει ΑΙπίΠ Εἱτ οὔ]ι--- ΥΠ ΜΑΖ. Βαγ νε Όαγαη ἨΠλδοεγίπ Ο5ππαΠ 1η Ὁἱτ οδ]α--ΕΑΗΕΙ, . η