2 ο.Μ.Οο. ΝΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝΜ5 .σσυν ΠισΝΕΠΙ 4ΕζςΕΝ ΜὕΒΤΑΗΡΕΜ 57. ναδιπάα Ὀμίππαα Ῥανας ὉὈπυπιοπαα ΚιπιραΏγαγα 32 δεπεάοῃ {82ία Πιζπιείί ρεςπιὶφίίγ. 1918 ἄε Ὀἱτ απιεἰα οἰαταἰς 7 5επο σαι κίαη 5οπτα ἘάΚαδα πιαάεπίη- 4ε γετγἠζιπάε Όακιοι οἰαταὶς 15 5εηπε «αἱδπαιρί!τ. ΤούΙ ἆεπ Ὀετί ἵτεη Κιδπππάα ἀεπιίτγο]α αππε]εδὶ οἰαταἷς ςα115ΙΨο5. (ετεκ Φανας νε ϱετείο ἸαΓΙδΙ Αγγοτρῆϊ οἶαρ ΕὈἠτάπ Παγαί]ατι Ῥογιπσοα ὃι Κόγάε γαδαππιφἰατά1, 1920 ἄε εν]εηπιὶρ νο 5εκίζὶ παἱᾶ ἆαΠα γαδιγαη ΤΙ «οσουδιι οἰπιδί. ἨῬωπίατάααπ ἁθτάῖ Κεπαἰ]ετίγ]ε Ῥεταδετα!ϊτ. (αετίγε Καΐαπ 4 «οοι]κ τα 3 Ἡ ον] οἶαρ Περείπίη Ιτ]κτε- ΤΙ «οουδα νατάιτ. Ὠϊδετ οὕ]α Ἐἰεαπιίς Ὑππαπίκιαπάα Ὀἱ Κε- ἰφήτ, Ῥανας 25 86Π6 εννε] ἀλςμρ ἁε αΓΚάδΙΠΙ γαταἰαάΙδι νε Όσπαπ πει]οεδἰ ΚΙΠΙρΡΕΠΥα ΠαιαΠαπεδίῃ- ἄςε Ἰικοες σπ γαϊιδιπι Πῖς πάπια, Ο ζαπιαπάαη Ὀετί να] Καγοεαϊοὶ Πῖς Βἱτ Καζαγα αθταπ]α- πῃις οἶαρ Ὀμπαπ]ά {ματ εάΙγοτ. ΒΑΠΙΥΝΑΥ ΡΕΗΡΑΒΤΜΕΝΤ Ρ/μοίο Εν: Ὀ.Α. Οτθθπ. ΒΑΥΥΑΒ ΟΝΟΌΕΠΙΟὉΡ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΝΟΥΣ - ΦΛΑΣΣΟΥΣ - ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΙΑ το 1958 Τὸν Μάϊον ἔγινε μετατροπἡ τοῦ τότε Συλλόγου Παιδιών σὲ Κοινοτικὸ Κέντρο ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν, καθὼς καὶ παιδιῶν προσχολικῆς ἡλικίας. Τὸ Διοι- κητικὸ Συμβούλιο συνεδρίασε ἐφτὰ φορές. 109 παιδιὰ ἀγόρα- σαν κάρτες τακτικῶν μελῶν καὶ 32 μεγάλοι ἀγόρασαν κάρτες βοηθητικῶν. μελῶν, ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἰσπράχθηκε ποσὸν 410. 5.0. ᾽᾿Απὸ τὸ ποσὸ αὐτὸ τὸ Συμβούλιο διάθεσε {4 γιὰ τὴν ἀγορὰ Ελληνικῶν καὶ Τουρκι- κῶν βιβλίων γιὰ τὴ βιβλιοθήκη. Στὸ τέλος τοῦ χρόνου τὸ Κέντρο μεταφέρθηκε σὲ µεγαλύτερο οἵ- κηµα. Έγιναν 16 ἐκδρομὲς στὶς ὁ- ποῖες ἔλαβαν µέρος 295 παιδιὰ στὴ καθεμιά κατὰ μέσον ὅρο. Μιὰν ἡμέρα διοργανώθηκαν πρωταθλήματα γιὰ σκάκι, σκά- λες, ἐπιτραπέζια ἀντισφαίριση, σὸφτ μπὠώλ καὶ ποδόσφαιρο. Τὸ καθημερινὸ πρόγραµµα περιλάμ- βανε διάφορα παιγνίδια κι΄ἄλλες ἀσχολίες γιὰ Ἑλληνόπουλα καὶ Τουρκόπουλα προσχολικῆς ἡλι- κίας καὶ μεγαλύτερα παιδιά, καθὼς καὶ συνεχῆ προπόνηση σὲ διάφορα ἀθλητικὰ ἀγωνίσμα- τα. Τρεῖς ἐθελοντὲς ἀρχηγοί, οἱ ᾿Ανδρέας Ἱερείδης, Γεώργιος Νε- οκλέους κι’ ἡ κ. Πολυξένη Σολο- µωνίδου βοήθησαν στὴν διδα- σκαλία τοῦ σκακιοῦ, ποδοσφαί(- ρου καὶ τέχνης ἀντιστοίχως. ΗΕΤΗΣΙΑΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΝΤΑΤΥΙΑΣ Ἡ πρώτη ἐτησία συνέλευση τοῦ Κοινοτικοῦ Κέντρου Πεντά- γνιας ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Σχο- λεῖο τὶς 10 ᾿Ιανοναρίου. Πλῆθος κόσμου παρακολούθησε τὴ γιο- ρτὴ γιὰ ν᾿ ἀκούση τὶς ἐτήσιες ἐκθέσεις γιὰ τὸ 1953 καὶ νὰ δῆ πὸ δρᾶμα «ἡ Μντρυιὰ», ποὺ παίκτηκε μὲ πολλὴ ἐπιτυχία ἀπὸ ἀγόρια καὶ κορίτσια, τὰ ὁποῖα ἐπίσης ἀπάγγειλαν κάµ- ποσα ποιήματα, τραγούδησαν δυὸ τραγουδάκια καὶ παρου- σίασαν ἀπὸ σκηνῆς ἕνα σκὲτς γιὰ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ. ὍὉ Πρόεδρος, κ. Σόλων Έκτο- ρος, ἐξήγησε τὸ σκοπὀὸ τῆς ἑτή- σιας γιορτῆς καὶ κάλεσε τὸν καθένα ν᾿ ἀγοράση λαχεῖα γιὰ δυὸ τοῦρτες. Τόσο µεγάλη ἦταν ἡ ὑποστήριξη τῆς προτάσεως αὐτῆς ὥστε πραγματοποιήθηκε κέρδος {2.15.6 ἀπὸ τὸ λαχεῖο καὶ ἀπὸ τὴν διάθεση ἀναψυκτι- κὠν ποὺ παρασκεύασαν καὶ πώλησαν οἱ κυρίες. Ἡ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΝΝΑΤΕΙΕΟΣ ὍὉ Γραμματεύς, κ. Μιχαἡλ ΧἈρυσάνθου, ἀνέλυσε τὸ κατα- στατικὀ τοῦ Κέντρου κι ἀνέ- Ἴγνωσε τὴν ἔκθεση του γιὰ τὰ πεπραγμένα τοῦ ἔτους, δίνοντας σύντομη περίληψη γιὰ τὴν καθεμιά ἀπὸ τὶς πιὸ σπουδαῖες ἀποφάσεις ποὺ πῆρε ἡ Ἐπι- τροπεία. Ἡ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΓΟΥ Ἡ ἀρχηγός, δ. Λητῷὼ ᾿Ονησι- φόρου, ἀνέγνῶώσε κατόπι τὴν δική της ἔκθεση κι ἀνέφερε τὰ ὀνόματα τῶν ἕντεκα ἐθελοντῶν ἀρχηγῶν, Σπύρου Συµεωνίδη, Μιχαἡλ Κώστα, Σάββα ᾿Ιωάν- νου, Γιάγκου Χριστοδούλου, Κυριάκου. Γεωργιάδη, Μιχαὴλ ΧἈρυσάνθου, δ. Δώρας Χρήστου, δ. Ελισάβετ Πύρρου, δ. ᾿Αφρο- δίτης Γεωργίου, δ. Λέλλας Κου- τσαβάκη καὶ τῆς κ. Φρόσως Ε. Χ΄' Κυριάκου, ποὺ ὅλοι κι’ ὅλες βοήθησαν στὴν. ἐκτέλεση τοῦ προγράµµατος γιὰ διάφορα χρονικἁ διαστήματα. Τὰ παιδιὰ προσχολικῆς ἡλίκίας πήγαιναν στὸ Κέντρο κάθε πρωϊ κι’ ἐνωρὶς τὸ ἀπόγευμα γιὰ νὰ παίζουν, ν᾿ ἀκούουν παραμύθια, νὰ κά- νουν περιπάτους καὶ νὰ µανθά- νουν ποιήµατα καὶ προσευχές. ΟΙ ἐθελοντὲς ἀρχηγοὶ γύµναζαν τ᾽ ἀγόρια στὴ πυγμαχία, στὴν ἐπιτραπέζια ἀντισφαίριση, στὸ ποδόσφαιρο καὶ τὸ σὀφτμπώλ. Ὑπάρχουν τώρα μάθε ἀπὸ προσκόπους ἀνάμεσα στὰ ἀγό- ρια, κι ἀνάμεσα στὰ κορίτσια πουλάκια, προσκοπῖνες, κι’ ἄλ- λες ποὺ ἐκμανθάνουν ραπτικὴ καὶ κέντημα. ᾿Έγιναν ἀρκετὲς μικρὲς ἐκδρομὲς τὸ καλοκαῖρι, ἰδίως στὴ θάλασσα γιὰ κολύμµβι. Ἡ δ. Λητὼ δήλωσε ἐπίσῃς ὅτι οἱ κυρίες ποὺ εἶναι στὴν ᾿Ἔπι- τροπεία ἀνυπομονοῦν πότε νὰ Ἱδρύσουν λέσχην Κυριῶν, ἡ ὁποία νὰ συνεργάζεται μὲ τὸ Κέντρο, καὶ κάλεσε ὅλες τὶς κυ- ρίες ποὺ ἦταν παρὼν νὰ βοηθή- σουν, ἐγγραφόμενε ὡς µέλη. Ἡ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ ὍὉ Ταμίας, κ. ᾿Ανδρέας Εὔστα- θίου, ἀνέφερε ὅτι τὸ σύνολον τῶν εἰσπράξεων γιὰ τὸν χρόνο ἦταν 4{28.4.0, ἀπὸ τὸ ὁποῖον 4:30.7.0 προῆλθαν ἀπὸ τὶς συνδρομὲς τῶν τακτικῶν καὶ ἔκτακτων μελῶν, τὸ δὲ ὑπόλοι- πον (4217.17.0) ἀπὸ διάφορες ἄλλες εἰσπράξεις. Τὰ ἔξοδα, τὰ ὁποῖα ἀνέλυσε, ἀνῆλθαν σὲ 4:41.2.0. Έτσι στὸ τέλος τοῦ ἔτους ὑπῆρχε ἕνα πιστωτικὸ ὑπόλοιπο ἀπὸ {ἱΙ.2.0. Τὸ μεγαλύτερο κοντύλι ἐξόδων ἡ- ταν «424.0.0. ποὺ ἀντιπροσώ- πενύει πληρωμὴ γιὰ τὴν ἀγορὰ ΡΕΝΡΑΥΑ ΒΡΟΒ κυιῦβῦνῦν τΑακρίΕ ΕΡΠΙΕΟΕΚ ΗΑΕΕΚΕΤΙ Ο:Μ.Ο. ἩαριαΠαπεδίπο ρεςεῃ- Ἱετάς Οἱ Ικἰπάί ἱγχοτί Ὀἱ Παδία ρε]παϊρη, Αδιτ Ιάἱ νο Ὀἱτ απιο]γαῖ 1ςΙΠ οπα Καπ νετήπιεδί 18ζιπιά. Ἠαρίαπαπε Ἰκ8τίοΙπε σὔπΙΠή οἷα- ταΚ Καπ νετεσεκ Ὀἰτίσιαϊ Ὀμ]πια]ς ναζϊ{οςί νοτι πας. Έκετογα ρἰαίρ ὥς ΚΙ ϱειϊτπι]- 81. Περριάςε Κδετο δρος ΚΙΙοᾶ- πΗπ Ώγεςί οἶαῃ Οπ]δίζοτος Ἠτίδία, Κ]Ιεονι]ο «εοτρία, νο «εοτρ Ἠτίδιακίδη]ετ. Καπίατι Ιποε]εηπαίς νο ΙδίοπΙ]εῃ θεάς Ὀιάπππαπαιςί. ᾿Αταπιαάα ἀἆογαπῃ οἴπιεμγα!, ΟΠΙΙΠ Ιοίπ Καπνεπίη μτίπάε οἵάταῃ οὐγᾶκς οἱ σον Ι8ίος1. ΚΙπΙδι δἰπάςη Ῥεπάαγα - πιτασααϊ εἰ, ΛΑ πια ον ψε- ΠπίΏ Περφί γατάιη, μα. ΟΠ Κι φας: Ὑαπηῖς Καϊπς, Ητὶριοᾶι]ος Ὑοαππι, Απάτεςς Ητίδιο, Κοδίᾳς ΠΠ ὨὈἱψοπϊκίγα ΜΑΙπαΙ Ἠτίδαπία, Ὑϊαηρος Ἠτίριοάμ]ο, ΄'Γακί Εατα- ἸαπιὈις, «εοτς ΕΠακία, ᾿ΓαΚίς ΜητιαπίΠα5, νο Αἰαπαρί Θδο[ο- εις. Ἠτίρίοάα]ο Ὑοαππιάα ΔΤΑΠΕΠ 9εΚ]]άο Καπ Ὀααπππαρία να ἸδίεπΙ]εῃ πηἠκίατι Κοπαϊ ατζαδαγ]α νειπη]δ. Ὠθία 5οπτα 5ὄγ]εάϊδίπε βῦταε Πὶς 817ι Πὶβδειπιεπηϊρ νε Καπ γετίρ γατάιπι εἴπιε]ς Πτδαίι Κεπαά]- ἱηπο νετί]άῑβί ἱςίῃ πιες᾽αἵ οἱάιδιι- ηὰ ἴθνοε οἰπιφῆ, Κεπάϊδί νο ατκαἀαδ]ατι Πε Ζ4ΠΠ8Π Καπ 1871Πι οἱήδα νογπιοῦο Ἠαζιτ οἰάκίατιηι ὈΠάϊτά(]ετ. Ο:Μ.Ο, Παδίαπαπεςί δα. ἀοΚίο- τὰ Ὀτ. Α. Ε. Ἐοθο φὔγ]ε ἀεπιϊςιῖτ: Ὅσαπ Κατίαγπιαἰς ἱςίῃ Καπ νεγπ]α Παδηδιπάα σεπςἡδίπ ἆαμα αγάϊη Ρἱγ ποκίαί ΠβΖα8Τα 5αΠ1ρ οἰπ]αδΙ να Καπ νετεπ Οἱ ΧΠΙδεΥε 7ΖαταΓ βεἰπιεα{βίπΙ ταΚάῑτ εἴπιεδί Όαπα Ὀὔ γῆς οάδατοῖ, ππεπππιπ]α]ς γετί- γοτ. Καπ νοΓπ]ο Πὶς Ὀΐγ ΚΙπιδεγα Ζατατ]ι οἸπ]απας νο Ἰιτίς γαβιπάαπ [7]α. Κπιδε]εγ ατα 5ΊΤα Καπ νΥεΓ- Πιεδὶ Κεπάϊ ιηΠαί]ατι ἰςί ἆε Γαγάα]ιά!τ. ο ΙΙΝῦ-- ΕΙΑΡΟ---ΑΥ- ΕΒΙΕΑΝ ΚΟΥ ΜΕΕΚΕΖΙ Ἰἠάθτίη 19569 κεπο]]ς ταρογαπΙη Ἠπ]ᾶδαςι ὍαΠα εννε]ἰΚ οτκεκ «οσοι Κι]άοᾶ, Ἀήαγιρία ΚιΖ, οἴκεκ νο πιεκίερ ςαὔιπάαηπ Κἰςλκ ςοοιικ]ατ ἀθῖπ Ὀἱτ Κῶν πιετκεζίπα ἵαλν]] εάἰ]παϊιτ. Ἰάατο Ἠεγοιί γοαὶ τορ]απίι γαρπαφίατ, Γαΐασι {1ο.5.ο οἰπια]ς ὕσοτο 1οο ςοοικ ἁαΠί Ἀγελκ Κατίι νε 32 Ὀὐὑψίις Κίπιδα Πατίοί Ἀγε]κ Κατί]ατι αἰπιΙδΙτ. Ῥα ππϊκίατιπ {4 δι ἘἙωπιοα να Τήτκος Κὐιάρμαπο Καρίατιπα φατΓ οἀπιϊρατ, δεπο δοπιπάα πιετκε7 ἆαλμα Ὀἡγῆκ Ὀἱ Ὀίπαγα παΚκ]οἱαππλαφίας, 16 ρε2 τετρ εάϊ]πιῖς νο Ὀιιπ- Ίατα ναραῖὶ 29 ςοοικ ἰφίταις εἰπιίς- ασ, Βίτ πιήβαῦακα ρὔπᾶ ἵετρ επι να καϊίταης, Ρίπ-ροῃ, εἰίορι νο Γαοοἱ Κατφιαςπια]ατι γαριπφας. αὐπ]ῆ]κς Ῥρτορταπι ΤῆτΚκ νε Επι ςοσιΚ]ατΙ ἰςίπ Οἱγ σοκ [παγει]ετ νε αἲ]οειίζπι Ιςῖπ ἀαϊπαί Ὀδτοηπαί μῆνα οάϊγοτάι. ὺς απ Ἱάσι Απάνοας οτίάς», «εοτρο Νεοκ]εος νε ΒΠ. Βοἱϊκδεπί Ῥο]οπιοπίάα δια ο φαίταης, ΡαὈοἱ νε οἱ Ιφιετπάς γατάιπα εἰπι]φ]ετα!ς, τῆς ραπτομηχανῆς, ἰδιοκτησίας τοῦ Κέντρου. 'Ο Πρόεδρος ἔκλεισε τὴ γιορτὴ ἐκφράζοντας τὶς εὐχαριδτίες του σ᾿ ὅλους ποὺ βοήθησαν τὸ Κέντρο καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸν καθένα νὰ ἀνανεώση τὴν ἐγ- γραφή του ὡς µέλους γιὰ τὸ 1954. Ὑποσχέθηκε ὅτι τὰ τακτι- κἁ µέλη θὰ διοργανώνουν γιορ- τὴ κάθε μῆνα γιὰ τὴ γενικὴ Ψυχαγωγία, Ὑπό ΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ Αὐτὸ εἶναι τὸ τελευταῖο μιᾶς σειρᾶς τεσσάρων ἄρθρων γιὰ τὴν ὠφελιμότητα τῶν ὁμαδικῶν παιγνιδιῶν διὰ παιδιὰ προ- σχολικῆς ἡλικίας καὶ μεγαλύτερα παιδιά, καὶ γιὰ τὴν ἀνάγκη ὅπως κάθε χωρίὸ ἀποκτήση τὸ γυμµναστήριό΄ του, ἕνα κατάλ- ληλο μὲ ἐπαρκῇῆ ἐπίβλεψη γυ- µναστήριο, στὸ ὁποῖο νὰ παί- ζουν τὰ παιδιὰ τοῦ χωριοῦ χωρὶς κίνδυνο ἀπὸ ἀτυχήματα. Στὸ προηγούμενο ἄρθρο ύπε- δείξαµε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο µπορεῖ νὰ δημιουργηθῆ ἕνα γυμναστήριο μὲ μικρὰ ἔξοδα, καὶ εἴπαμε ὅτι μερικὰ ἄτομα ποὺ ἀποτελοῦν µμιὰ ἐπιτροπεία, θὰ μποροῦσαν νὰ ἔξεύρουν τὸ ἀπαιτούμενο γυμναστήριο γιὰ τὰ παιδιά τοῦ χωριοῦ τους. ᾿Ίσως μερικοὶ νὰ ρωτήσουν τὶ εἴδους ἐπιτροπεία χρειάζεται, ποιοὶ θὰ τὴν ἀποτελέσουν καὶ πῶς θὰ λειτουργῆ Ὁποιαδήποτε ὑπάρχουσα ἐ- πιτροπεία θὰ μποροῦσε νὰ περιλάβη στοὺς σκοπούς της καὶ τὴ δηµιουργία ἑνὸς παιδικοῦ γυμναστηρίου. Τέτοιες ἔπιτρο- πεῖες ἔχουν οἱ ᾿Αθλητικοὶ Συλ- λόγοι, οἱ Σύνδεσμοι Κυριῶν, αἱ ΧΚωριτικαὶ ᾿Αρχαί, οἱ Σύν- δεσµοι Γονέων ποὺ σχετίζονται μὲ τὰ σχολεῖα, κ.τ.λ. Οἰονδήπο- τε ἀπὸ αὐτὰ τὰ σωματεῖα ἢ συμβούλια ποὺ θὰ διέθετε τὸ ἐνεργὸν ἐνδιαφέρο θά μποροῦσε νὰ. δηµιουργήση καὶ νὰ δια- τηρήση ἕνα γυμναστήριο. Μιὰ ὁμάδα ἀπὸ ἐνδιαφερόμενα πρόσωπα στὸ χωριὸ θὰ µπο- ροῦσαν νὰ σχηματίσουν μεταξύ τους μιὰ ἔπιτροπεία Γυμνα- στηρίου. Τέτοια ἐπιτροπεία χρειάζεται ὀργάνωση, καὶ στὸ κάθε χωριὸ ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ μποροῦν νὰ βοηθήσουν σ᾿ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Οἱ κανονισμοὶ πρέπει νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸ ἁπλοὶ καὶ νὰ ἐφαρμό- ζωνται μὲ αὐστηρότητα. ᾿Απο φάσεις τῆς ἐπιτροπείας ποὺ παίρνονται ἀπὸ τὴν πλειοψη- φία, πρέπει νὰ εἶναι δεκτὲς ἀπ ὅλα τὰ µέλη σὰν ὁμόφωνες ἀποφάσεις, γιατὶ µονάχα μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ λειτουργῇῆ ἡ ἐπιτροπεία ἀποτελεσματικὰ καὶ ἁρμονικά, Ἡ ᾿Ἐπιτροπεία Γυμναστηρίου θὰ ἔχη νὰ λάβη πολλὲς ἀποφά- σεις σχετικὰ μὲ τὸ γυμναστήριο. Θὰ ἔχη νὰ ἀποφασίση γιὰ τὴν ἐκλογὴ τῆς τοποθεσίας τοῦ γυμναστηρίου, γιὰ τὸν ἐξο- πλισμό του, γιὰ τὴν ἐπίβλεψη τῶν παιδιῶν στὰ παιγνίδια καὶ γιὰ πολλὰ ἄλλα πράγµατα. ᾿Επίσης καθῆκο τῆς ἐπιτροπεί- ας εἶναι νὰ φροντίση γιὰ τὴν ὑπεύθυνη ἀρχὴ ποὺ θὰ ὀργα- νώση τὸ συνηθισμένο καθηµερι- νὸ πρόγραµµα παιγνιδιῶν στὸ γυμναστήριο καὶ τὸ εἰδικὸ πρόὀ- γραμµα γιὰ τὸν χρόνο. Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἐπίπονο μὰ ἀξιόλογο ἔργο ποὺ θὰ εὔεργε- τήση τὸ Καθένα παιδὶ τοῦ χω- ριοῦ σας. Χρειάζονται πρωτο- πόροι ποὺ μποροῦν νὰ ἀντιλη- φθοῦν τὴν ὠφελιμότητα ἑνὸς γυμναστηρίου γιὰ τὰ παιδιά τους καὶ εἶναι πρόθυμοι νὰ ἐρ- γασθοῦν γιὰ τὴν ἱκανοποίηση αὐτῆς τῆς ἀνάγκης, τῆς τόσο ἔκδηλης στὰ χωριά µας. ον ας α ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝΕΙΣ ΜΟΝΟ ἷ : ΔΟΥΙ:ΖΑ ΔΙΑΚΟΝΟ .᾿ ΥΑΙΝΙΖ ΑΤΑΙΑΒ Ι0ΙΝ Ύασαπ: ἨΌΙΖΑ ΡΙΑΟΟΝΟ ΟΥῦΝ ΒΑΗΔΑΡΙ ΚΟΜΙΤΕΡΙ να Ρψε]ς «οσοιΚ]ατ Ιοίπ ογάπΙΠ ΚΙγπιείί νε πετ Κόγάς «οουΚΙαΓΙΗ ογπαγαβ/εσεἰ]ετῖ 5α]ίπα νε Ποζᾶτεί- θἰππάα αἱάπαΠ ὈἱτογαΏ Φ8ΠΕδΙΠΙΠ Ιάζαππα Παἰκιπάα γαζ1]αΠ γαζ1ΙΑΓΙΠ ἁδτάμποί νε οπαποµδαάας. Οεςσεῃ αγ αΖ Ὀἱτ πιαρταί πιυ]κα- Ὀἱηπάε Ὀἱτ ογάπ 58ΠΒΦΙΠΙΏ Πας] ΠαΣιταπαδί]εοσοβί νε Κδγάο ΟἱΓ Κας ΚἰφΠίπ ὨὈἱ Κοπιε Τετῖρ οιΗδί τακήτάς Κὂγ Ἱςία Ιψί Ὀἱ ΟΥΗΠ. Φ4ΠΗΡΙΠΙ παδι] Παζιτ]αγαςσα]κ- Ίατιη. απ]αίπι]δα. Ναφι] Οἱ Κοπιῖῖς 1άχιππάιτ, Κἰπι]ετάεπ ἰἱεφεκκίΙ] εαε- οεκ νε παφ]. ςαἱιδασαἰκ]ατάιτὸ ἸΜενοιῖι Πεγμαηρί Ὀἱτ Κοπιτε Ρτο]εἱατί ατακιπάα Ὀἱτ ογάΏ 588- ΒΙΠΙΠ τοᾶατἰκἰπῖ αἰαὈί]τ. Βόγ]ε Ὀἱ Κοπαϊϊίε ΠαΠΠαζιτάα 5ροτ Κιἰάρ]ε- τίπᾶςε, Ῥαγαπίας Κιάρ]ετιπάο νε πιεκίερ νεγα ἀῑδετ]ετίγ]ε αἰθκαάατ οἶαπ αἴ]ε Κατιπα]ατιπάα ππενοτ{ατ, Ῥὰ Καταπι νεγα Καρ]ετάεῃ Πετηαπβί Ὀἰγὶδί {αἱ νο ἰδιεκ] οἰάνκ]ατι [ακάῑτάε Οἱ ΟΥ ΙΓ 588δΙ ιοάατς εἀεοι]τ]ετ. Κόγάε αἱδκαάατ ἸΚπιδε]ογάεῃ 1σατεί δἱΓ ϱταρ ἱορ]απατας Κεπαϊ ογιΠ. δ8αδι ΚοπιϊϊοκἰΠί ἸκαταὈΙΗτ- 1ετ. Βὰ Κοπτεηπίη 1εςΙ]81]8ΠΠΙαΥα Ἰμτίγαςι οἰασακ Κί θα Παδυρία. Κθγάε γατάιπάα Ὀμ]απασας «ο Κἰπιςε]οι οἰασαΚίτ. ἸΜΙΖαΠΠΠαΠΙΕ νε Καϊῑάε]Ιετ πιπικήπ πιετίεῦσε Ὀαφίί οἰασαὶς να Ὀμπί]ατα δι δεΚκί]άε τίαγεί οά]εσεκιτ. Κοπιτεπίη εἰκθετὶγαιπίῃ αἰασαῦι Πετπαηρὶ Ὀἱτ Κατατα, δθηΚἰ Περδιπίπ αἰάιδι Κατατπις αἱθΙ τίαγεῖ εάΠεςεκιτ. Υα]πιΖζ δᾳ γαρι]άιδι τακεῖταςε Κοππῖ- ἴ6 δη ἀαἰτεδίπάε ςαἱβαὈϊ]εσεἷ- ασ, ΌγιαΠ. δ8αδι Κοπιτοθἰηϊη ΟΥΙΙΠ 88ΠαΦΙ Παϊκκιπάα Ὀἱτ «οἷς Κατατ]ατ απιαςι 1871πι οἱαοαΚτις, ΘΡΑΠΒΠΙΠ πετᾶοε Ὀα]απασαδι, περῖοί ἵεοΏίσαϊ τεάατίς οά]]εσεβί, πας] πεζατεῖ εά(]εςεδθὶ νε ἆαμα Ὀϊ «ο 9ΕΥΙΕΓ ΠαΚκιπάα Κατατ]ατ αἰασακίτ. Κο- πας αγπί Ζαπιαπάα δεπε]]ς να ρΜπ]η]ς ζααΠγαι]οτί ΠαΖιτ]αππακ ἱςίΠ. Ίσαρ εάεη φαΠιδΙατι ἄα Ὀυ]πια]ιάιτ. ῬΒι οἰάσκσοα αι νε Κὔγάς Πε ϱοοµδα [αγάαδι ἀοκωπασακ ὨὈἱτ Ἰφητ, ΚΟγΙετάε ογαΠ 5αΠαδΙΠΙΠ Καπάϊ ςοσυκίατι 1ο Ιάζαππαπιι απίαγαη---Κὶ Όὰ οκαάατ αξἰκᾶτ Ὀἷς Ἰπτϊγασίιγ---νε Όὰ Ἠαδαρδία ςαἱ1δ- πΊαγα ἸδιεξΙ Πάετίετε Ἰπίάγας νατά!Γ. --Ὁὓ-- : ΚΔΙΝΙΚΑΙ ΣΤΗ ΦΛΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑ Έχουν ἱδρυθῆ κλινικέ, οἱ ὁποῖες ϐ) ἀρχίσουν λειτουργία τὸν Φεβράρη, στὰ Κοινοτικἁ Κέντρα Λινοῦς--Φλάσσους-- Α- γίου Ἐπιφανίου καὶ Πεντάγνιας, γιὰ τὴν παρακολούθηση ἐγκύ- ων γυναικῶν καὶ παιδιῶν τῶν ἐργατῶν καὶ ὑπαλλήλων τῆς Ἑταιρείας. Στὶς κλινικὲς αὐτὲς μποροῦν νὰ προσέρχώωνται ἔγ- Κυες γυναῖκες. καὶ μητέρες μὲ μικρὰ παιδιὰ ἀπ᾿ αὐτὰ καὶ τ γειτονικἁ χωριά. Στὴ Φλάσσου ἡ κλινικἡ “θὰ λειτουργῆ ἀπὸ τὸν Φεβράρη, Κάθε δεύτερη καὶ τέταρτη Τρίτη τοῦ µηνός, ἀπὸ τὴν 1 µ.µ. μέχρι 3.30 µ.µ. ᾿Εδῶ ἡ ἑπομένη ἡμέρα Κλινικῆς θὰ εἶναι στὶς 23 Φε- βρουαρίου. Στὴν Πεντάγυια ἡ θὰ Λλειτουργῆ κάθε κλινικὴ δεύτερην Ῥι γαζι πιεκίερ «αδιπάαΠ. Κάςίκ : Πέμπτη, ἀπὸ τὴν 1 μ.μ. μέχρι 3.30 μ.μ. ᾿Εδῶ ἡ ἑπομένη ἡμέρα κλινικῆς θὰ εἶναι στὶς 18 ὁ:- βροναρίου, ο Μ.Ο. ΜΕΙΕΑΒΕ ΝΕΝ5 ΜΑΟΗΙΝΕ δΗΟΡ ΡΕΒΒΟΝΝΕΙ, Ῥ]ιοίο ὃν: Ὦ. 41. 6τοοῃ. ΒΡΟΒΤΡΒ 0158ΒΡ8 ΒΥ: Ῥ. Α. (,πθεῃ. ΜΙΑ ΑΝΑΣΕΚΟΠΗΣΗ ΤΙΑ ΤΟ 1958 Τὸ ἔτος ποὺ πέρασε ἦταν τὸ πρῶτο σ᾿ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου ἴσχυε τὸ σύστηµα βα- θµολογίας διὰ τοὺς συλλόγους. ΄Ολοι θὰ συμφωνοῦν ὅτι ἦταν ἕνας Καλὸς χρόνος. Μιά πολὺ καλὴ ἀρχὴ ἔγινε στοὺς περισ- σότερους ἀπὸ τοὺς ἐννέα συλ- λόγους. Διὰ τοὺς ὑπολοίπους συλλόγους, διάφορα. µέλη στὶς ἐπιτροπεῖες τους ἔχουν ἀναγνω- ρίσει τὶς ἐλλείψεις τους, καὶ δήλωσαν ὅτι τὸ 1954 θὰ εἶναι ἕνα Καλύτερο ἔτος. Αὐτὸ εἶναι ἐνθαρρυντικό, γιατὶ µόνο ὅταν ἕνας ἀναγνωρίζει τὶς ἀδυναμίες του, ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ τὶς διορθώσῃ. Οἱ ὀκτὼ Ἰσολογ]ισμοὶ ποὺ κατατέθῃησαν στὸ τέλος τοῦ ἔτους, ἔδειχναν ὅτι ὅλοι οἱ σύλ- λογοι εἶχαν Χρήματα στὰ τα- μεῖα τους, κι οἱ πλεῖστες ἐπι- τροπεῖες ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἕνας σύλλογος εὑρίσκεται ἐπὶ καλῆς βάσεως ὅταν ἡ οἰκονομική του θέσις εἶναι εὔρωστη, Τρεῖς ἀπὸ τὶς ἐπιτροπεῖες συνάντησαν δυσκολίες στὴν εἴσπραξη τῶν μηνιαίων συνδρομῶν, λαμβά- νουν ὅμως µέτρα νὰ διορθώσουν πὴν κατάσταση. :Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς συλλόγους παρουσίασαν’ πλου- σιώτερη δράση ἀπὸ ἐκείνη τοῦ 1952. Αὔξησαν τὸ εἰσόδημά τους μὲ διάφορους τρόπους καὶ πλάτυναν τὸ πρόγραµµα δρά- σης των. Μέσα στὸ 1953 πολλοὶ σύλλογοι παρουσίασαν δρα- στηριότητα γιὰ πρώτη φορὰ σὲ πράγµατα σὰν πρωταθλήμα- τα σκακιοῦ καὶ ἐπιτραπέζιας ἀντισφαίρισης, παιδικὲ ἉΧρι- στουγενιάτικες γιορτές, ἔκδρο- μές, χορούς, οἰκονομικὴ βοήθεια σὲ φτωχὰ µέλη, μαθητὲς ἢ χώ- ριανούς, διενέργεια ἐράνων εἰς εἴδη ρουχισμοῦ καὶ τροφίμων ἢ χρηματικαὶ εἰσφοραὶ ὑπὲρ τῶν σεισμοπαθῶν τῶν Ιονίων Νή- σων καὶ τῆς Πάφου, ἀθλητικὴ ἐκγύμναση τῶν παιδιῶν στὰ Χωριά τους, πετόσφαιρα, σὀὸφτ- µπωλ, καλύμβι, πειθάρχιση µε- ρικῶν ἀπὸ τὰ µέλη τῶν ποδο- σφαιρικῶν των ὁμάδων, διοργά- νγωσηῃ ὁμιλιῶν εἷς τοὺς συλλό- Ὕους, ἐξυπηρέτηση τῶν παι- ΤΕΝΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Μ. Ε. ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Ο κ. καὶ ἡ κ.᾿Ανδρέα Γ.]ώακεὶμ ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ο κ. καὶ ἡ κ. Λουκᾶ Μιχαἠλ ἀπέκτησαν υἱὸν--ΑΝΔΡΕΑΣ. ᾿ Ο κ. καὶ ἡ κ. Φιλίππου ᾿Ησαΐϊα. ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΜΥΡΙΑΝΘΗ. ὍὉ κ.καὶ ἡ κ.Ν. Μερακληγιάννη ἀπέκτησαν θυγατέρα-- ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. Σπύρου Συµεωνίδη ἀπέκτησαν υἱον--ΑΝΔΡΕΑΣ. Ὅ κ. καὶ ἡ κ. Σάββα ᾿Ιωάννου ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΑΙΜΙΛΙΟΣ. ὍὉ κ. καὶ ἡ κ. Χριστάκη Ἱερείδη ἀπέκτησαν υἱὸν- ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Ο κ.καὶ ἡ κ.Παύλου Ζενοφῶντος ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΝΙΚΟΣ. Ὁ κ. καὶ ἡ κ. ᾿Ανδρέα Α. Τάσσου ἀπέκτησαν υἱὸν-- ΣΑΒΒΑΣ. Ὁ κ.καὶ ἡ κ.Σώζ.Χαραλάμπους ἀπέκτησαν υἱὸν--ΑΝΔΡΕΑΣ. διῶν τοῦ χωριοῦ των µέσω µε- λῶν των τὰ ὁποῖα ὑπηρετοῦσαν στὰ Διοικητικά Συμβούλια τῶν Κοινοτικῶν Κέντρων, δηµιουρ- γία βιβλιοθηκῶν, ἐθελοντικὴ αἱμοδότηση καὶ εἰσφορὰ γιὰ τὴν ἀνέγερση μιᾶς νέας ἐκκλησίας. Αὐτοὶ οἱ σύλλογοι ἐκπληρώνουν ἕνα ὠφέλιμο σκοπὸ στὶς κοινό- τητες τους κι᾿ ἀξίζουν συγχα- ρητήρια. Ἡ. διοίκηση εἶναι καλύτερη, μὰ ἐσωτερικὲς διχόνοιε ἀνά- μεσα στὴν ἐπιτροπεία καὶ τὰ µέλη σὲ µμερικοὺς συλλόγους προξένησαν µεγάλη βλάβη, εἴτε σὲ μιὰ περίοδο εἴτε στὴ διάρκεια ὅλου τοῦ χρόνου. Τὸ ἐπίπεδο ἀθλητοπρεπείας ὑψώθηκε ση- µαντικἀ μὰ ὀπισθοδρόμησε στὸ τέλος τοῦ χρόνου, ἐν τούτοις ἡ κατάσταση ἀπὸ αὐτῆς τῆς ἀπό- Ψεως εἶναι πολὺ καλύτερη ἀπὸ τὸ 1952. Μπορεῖ νὰ λεχθῆ ὅτι ἡ. βελτιωμένη οἰκονομικὴ θέση καὶ ἡ ἐπέκταση τῆς δράσης τῶν πλείστων συλλόγων ἀποτελοῦν τὰ ἀνώτερα ἐπιτεύγματα µέσα στὸ 1953. Μόνο ἕνα μικρὸ µέρος τοῦ 1954 ἔχει περάσει κι ὅλοι τρέφομε τὴν ἐλπίδα ὅτι οἱ σύλλογοι θὰ συνεχίσουν τὴν ἄνοδό τους μὲ ἴσο ἢ µεγαλύτερο ρυθμὸ ἀπὸ τὸ 1953, καὶ ὡς πρὸς τὸ ποιὸν καὶ ὡς πρὸς τὴν ἕκταση τῆς ὑπηρεσίας ποὺ προσφέρουν στὰ µέλη τους καὶ στὴν κοινότητα τους, ἘΥΤΕΕΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ Ένας ἄρρωστος εἰσήχθηκε νύκτα στὸ ἈΝοσοκομεῖο τῆς Κ.Μ.Ε. πρὶν λίγες µέρε. Η κα- τάστασίς του ἦταν σοβαρά, ἐχρειάζετο µετάγγισιν αἵματος διότι θὰ ἐγίνετο χειρουργικὴ ἐπέμβασις. ᾿Ανετέθη στὸν Γραμ- µατέα τοῦ Νοσοκομείου νὰ ἐξεύρη τὸν αἱμοδότην. Πῆγε στὸν Ζερὸ καὶ ἔφερε πί- σω στὸ Νοσοκομεῖο τρεῖς ἔθε- λοντὲς αἱμοδότες: Τοὺς ᾿Όνησί- φορον Χρήστου, Κλεόβουλον Γεωργίου καὶ Γεώργιον Χαριτά- κην, ὅλους µέλη τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου Ξεροῦ. Τὸ αἷμά των ὅμως δὲν ἦταν τῆς ἰδίας ὁμάδος μὲ ἐκεῖνο τοῦ ἀρρώστου. Έτσι ἡ ἀναζήτησις πρέπει νὰ συνεχι- σθῆ. Μπῆκε σ᾿ ἕνα καφενεῖο καὶ κάλεσε ἐθελοντὲς ἀπὸ ἕνα µεγάλο ὅμιλο προσώπων. ᾿Επειδὴ κα- νένας δὲν προσφέρθηκε νὰ δώση αἷμα, μετέβη στὸν ᾿Αθλητικὸ Σύλλογο Πεντάγνιας, ὅπου ὅλα τὰ δεκαπέντε µέλη ποὺ ἧταν παρόντα, δέκτηκαν πρόθυμα νὰ προσφέρουν αἷμα. Διάλεξε δέκα ἀπὸ αὐτούς: τοὺς Γιαννῆν Καττήν, Χριστόδουλον ᾿Ιωάν- νου, ᾿Ανδρέαν Χριστοφῆ, Κώ- σταν Χατζῆ Διονυσίου, Μιχαὴλ ΧἈρυσάνθου, Γιάγκον Χριστο- δούλου, Τάκην Χαραλάμπους, Γεώργιον Φυλακτοῦ, Τάκην Μν- ριάνθους καὶ ᾿Αθανάσην Σοφο- Κλέους. Βρέθηκε ὅτι τὸ αἷμα τοῦ Χριστόδουλου ᾿Ιωάννόν ἦταν τοῦ τύπου ποὺ ἐχρειάζετο, καὶ αὐτὸς ἔδωκε πρόθυμα τὴν ἆπαι- τούμενη ποσότητα. Εἶπε κατόπιν ὅτι ἡ ἀφαίρεσις αἵματος δὲν ἦταν ὀδυνηρὰ καὶ ἦτο πολὺ εὐτυχὴς ποὺ τοῦ δό- θηκε ἡ εὐκαιρία νὰ βοηθήσῃ. Καὶ αὐτὸς καὶ τὰ ἄλλα µέλη δή- λωσαν ὅτι εἶναι πρόθυμοι νὰ δώσουν αἷμα ὅταν τοὺς ζητηθῆ. «Εἶναι λίαν ἐνθαρρυντική», εἶπε ὁ ᾿Αρχίατρος τοῦ Νοσοκο- µείου τῆς Κ.Μ.Ε.,«ἡ διαπίστωσις ὅτι ἡ νεωτέρα γενεὰ εἶναι περισ- σότερο κατατοπισµένη στὴ ση- µασία τῆς µετάγγίσης αἵματος διὰ τὴν διάσωσιν τῆς ζωῆς καὶ ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁ αἱμοδότης δὲν ἔχει΄ τίποτε νὰ πάθη. 'Η προσφορά αἵματος δὲν ἔβλαψε ποτὲ τὸν αἱμοδότη. Εἶναι πραγ- ματικὰ εὐεργετικὸ στὴν ὑγεία ἀνθρώπων ἡλικίας ἄνω τῶν 40 ἐτῶν νά δίδουν ἐνίοτε αἶμα». ΗΕΕΒΚΕΡ Ι0Ν ΡΑΗΑ ΒΑΙΙΜ ΒΙΕΒ 5ΕΝΕ 1958 ΒΥ: Ν. Ὀ. Βαβο] Ἐπιπὶγεί ΠΜάάὔτᾶ τος3 γι] 1952 ἆεῃπ ἆθ]α 58 11πι Ὀἱς γι]άιτ. Ἠεπιεη Πατ ΚΙΦΙΠΙ, Κεπά]]ετὶ ἰοίΠ γοπί επιπἰγεῖ τεκοτα γαρπιφατ. Ε)εκιτίκ ΚΙ5π11, Ε]εκιτίς αἴο]γεςί νε ]αδοταίινατ ναΚίῖ Καγ- Ῥεαίοί Ὀἱ Καζβγα ταὔταπιαάαη φεπεγί ροςϊγπιἰρ]ετάίτ. Καγπαίπια βἴε]γες , ἀῑ]ρει πιαὔαζαςι, ὅδψιπιε ΚιδΠΙ, ατα]. ἵτακιὸτ Ιε Καζιοι να τΙΠΊΠΙ δα οαβίπίη ει Ὀἱτί γαίπιζ Ὀΐτετ νακατ ΚαγΌεαἰοί Καζα ρεςῖτ- πφ]εταίτ. Βὐτῆῃ ἀϊῑδετ ἀαἰτε]ετίῃ ΚαζαδΙΖ ροςϊτά] ΚΙετί Εἱτ Κας αγ]ατι οἰπιαφίατ. Βὐιῆπ πιαάεπ Ατα]ής αγιπάα Πὶς Ὀἱτ Καζα σεςιγππεγετοα] γεπί Εἱ τεκοτ ΚΠπιρατ. Βή αγ Ζατέπάα Παδίαμαπεάε γαἶπιζ 4 ΚΙ τεάανὶ ϱδτπιήςτῦτ, 1952 ἆε 474 Κα7αγα Κατδι 1953 τε γαἰπιΖ 143 Καζα οἰππιδίάς, 1952 ἀ4ςᾳ γαταίαπαπ ἸΚΙπιδε]ετ σός3 ρίπ ΚαγὈειπιϊριετ Πα]σι]ί 1ος ἴε γ8ΙΠ1ΙΖ 3399 απ ΚαγοοάΙπιίςητ, Αταμῖς νε ἛΓεαπιπιΖ αγἰατιπάα γα]πιΖ γεάῖςετ Καζα οἰάιδια Ιςίπ Ῥὰ αγίας εη α]ΐπῃ αγ]ατ 141. Ηαίτα- ΠΙΠ ϱΠ δα ἡΐπα ϱἠπᾶ οππ]αα οἶαρ Όι ρήπάε Ὀὐτῆη 5επε γαἰ]πι7 19 Καζα οἰπιαδίας. Βαπάαπ 5οητα 6η 58 [πι βῆπ Ῥειβθεπιδε οἶπρ επ΄ Γαία Καζαΐατιη οἰάυδα ρίπ δε δα] Ια1, γἠομάιπ ο ἴαζ]α γαταἰΠ8Η ΚΙδιπΙ]αΣ1 εἰ]ετ νο ρατπιαΚίατ οἶαρ δὰ πενΙ 47 Κατα νε 33 ἆε αγαἷς Καζαδι σες]τι]παϊφίίτ. Βι δο Καζα Ὀδτῆῃπ δεπε ρεςϊτί]επ Καζ8ΙάΓΙΠ γατιδιπάαπ {82]ἱα 141. 1952 ἆςε 77 γοτα]ίῃ σῦσ Καζαδι οἶπιας Παἰσικί δα 88γΙ 1053 ἴ6 γα]πι7ζ 12 141. Βὰᾳ επιπἰγοί οὺζ]ήκ]ετιπίπ τακήπια- ιπάαπ ἀοίαγι 11. ὙΎετ γἠζεήπάς ϱα]ιδαπίατ γετ αἰτππάαα]ετιπάσῃ ἆα]α [αἱ σὅ, εἰ, ραγπιαὶκνεαγα]ς Καζαδι ρεςἰγπιἰςτ. Ατε]γε]ετάετ 8οητα γετ αἱ ΚΙΡΠΙΙΠΙΠ ΚαζαΙάΤΙΠ αζα]ππαδιπάα ϱἩ [αζία το] οἱ- ΠΙΙΦΙΙΤ. 1953 δεΠεδίηΙΠ 1952 ἀεπ ἆαμα φα]ΐπι ΟΙπΙΦΙΠΙΠ δεΏὈερί αππε]επίπ οὕππαπ Καζα ρες!γπιεπιεκ ἰςίπ ἆαῆα πα ἱ5]εππο]ς Ιδίοπιῖς οἶπια- ειπάαπάΙτ. Ἐπιπίγεί ΚαϊάεΙετιπῖη ἆαπα {αζ]α αἀατη]ατ τατα[πάαπ ὄδτεπί]πιερί, Όν Καϊάε]ει Πακκιπάα ἆαμα [αζ]α ΚοπιςΙπιαγα Ὀαδίαῃ- πΊαΒΙ νε πετῖος 1 Ὀατί]ε ἆαΠα δα 11πα ΙΦΙΕΏΠΊΠΕΥΕ Ῥαδ]αππ]αδιγ]ε Καζα]ατ ἆα αζαϊπιρητ, Καζα ρεςϊτεπ]ετίῃ ΦΥΙ5Ι αζα]άικςα πιεδμῖ ΥΑΦΙΥαΠ- Ίατιῃ δΕγΙ5Ι ἆαπ ςοῥαπιακίαά]γ, 1954 δεπεδἰπίῃ 1953 ἴεπ ἆαΠα φα]ΐπι Ὀϊγ 86Πε ΟΙΠπΙΑΠΙΗδΙΠΕ Πὶς Οἱ δεΌεῦ γοξίωτ. Πεικες επιπἰγεῖ σ ΒΡΟΕΒΤΒ 01ΤΒΡ Βν: Ῥ.Α. 616 19569 ΥΠΩΝΑ ΕΙΒ, ΒΑΚΙΡ ΤαβΗ] γοῖα ἵα ἀετεσο]ετε ΥΙΓ- πι Ῥτο]εβίπίη ἴαπι ΕὈἱ 5οπο]]ς τατδΙς πι άάσΙ οἰπιάί 5οπ Ὀ]- ππηφίασ, Ἠετκος Όι φεπεπίη Ιγί Ὀΐτδεπε οἰάμδα ΕκτίπάςάΙτ.ὨοίκιΖ Κυ Ὀὔπιβσάεη «οΚατιπάα ΓενΚκα- Ί8άε Ιγί Οἱ Βαβίαηρις γαρήπηις νε βετίγε Καϊαπ]ατάα 15ο Ιάατα Πεγει]ετίπίπ «οκ αζαίατι ροτὶ ΚαΙπιαΙατιπΙΏ. εροὈ]ετίπί απ]αγΙρ 1054 ὕπ Κεπαά]]ετί ἱςίῃ ἆαμα ἱγί Ὀἱσ 5επε οἰαοβδιπι φὄγ]επίφ[εταίγ. Βι Ἀπιίά νετὶοί Ὀϊ Κακίκατις. ΟὔπΚκῆ ἵπδαῃ ἹΚαπάί ΚιδητίατιΠι ὀψτεηπιεάς 5οτα Καπάἰκεπάἰπῖ 19ἱ8 εἀςπιεζ, δεπε φοπαπάα α πα δεΚἰζ πια] ταροτάα Ποτ Καστ Μτορείπάς Οἱ ρε]ἰτ ατί]φι οἰάιδα αὐτη]πιᾶς νε «οκ Πεγειί ἱάατε]ετ ἱψί Ὀἱτ Καῑὐοὕη καὔίαπα Βἱτ πια] ἁώταπια ἰβίπαι ειτὶδιπί (αἰκάΐτ ειπαϊφ]εταϊτ. Ίάατε Πεγει]οίπάσα σι Ἠγεικ Ρεάε]]ετίπἰ (ορίαπιακία ρἰὶς]π]ς εΚκικ]ετίπί Ὀ(]ά Ιγπιῖφ]ετ νε ΠΠ θπίπε ρεςππεκ ἰςίπ ἄε [εάὈἶτίες αἰπιακίαάιτίατ, Φοκ Κι]ριετίπ ῥρτορταπι]Βτι 1952 ἆεπ Ὀετί ερἰψί Ιγηερπιὶςιϊτ, Κυ]βρ]ετ οἴπιάϊ ἆαμα ρεπῖς Ρτο- βταππ]ατ Παζιτίαγιρ ἶαπε ἴορ]αγα- οαΚ]ατΙ ἆαῃα [.7]α (ααϊγεί]ετ τετΏρ εἰπιεκίεαΙτ]ετ. 1053 5εΠοδἰηεε Κιι- Ιάρ]ατ, καίταης νο ρίη-ροῃ ἵωτηιι- ναίατι, «οου]ς Κτίδππας ρατη]οτί βεζίπ]ετ, ἀαηείας, [αΚίτ Ἀνε, ἴα]εῦε, νε Κὄγ]]ετο γατάιπῃ, εἰδίδα νε γίγεοεκ ᾖἹΤορίαπια, Βαξ νε Υππαῃ αἀαίατι Ζε]ζε]ε Γε]ᾶκειζαάς - Ἱετπε γατάιπι είπε, «οουΚίατα δροτ αἰδιτπια νοἰεγρο!, εἰίορα, γήζπιε, Γαδοὶ Ππι]ετίπάεξί ΖαγιΕ οψαπου]ασΙ γεριτπιεί, Καῑάδ]ε- τίπὰε Κοπιφπιαίατ ἵετήρ εἴπιεῖς, Κῶν πιεκεζ]ετίπάε Πεγειί ἱάατα ἂγεςί οἰαταὶς ΚῶγΥ]ετίπίπ ςοσοιΚἰ- τΙΠα γατάιπαι αἰπιεκς Κὐῑάρηαπε- Ιετίπί Ζεηρἰπ]εςιτππεϊς, Καπ νετ- πιεκ νε Κἰδε]ετίπε ατα γαΤάΙΠΙΙΠ- ἅα Ῥαἱαππιαὶς αἰθί Γααγει]ετάς Ὀσαππιυξ]ατάΙ, Βὰ Κιάοίετ ὈυἱαπαάιΚίατι οεπαἰγεῖ Ιςϊπάε Γ4γ- ἆαι Ίφιετ βτπιοξκίο οἶιρ δα οἰΠείίεπ [ευτίκο φαγαπάιτίατ. Κι]άὈ]ετίη Ιάατεςί απιαπαὶγοι]ε ἵψί οἶπιας [ακαῖϊ ἨΠεγειί Ιάατο νε ἀΐδετ ἄψείετ αταδιηάα οἶαῃ αγΓΙ]Ικ- Ιατ ρεςεπ γι Ῥήψῆικ Ὀἱτ ζατατα βεῦεῦ οἰππαφίατ. δροτομ]α]ς 5επα βοπιηάα αΚδαΠΙΒΣΙΠα τ8ὔππεῃ, Ὀἱ]- τῶπ δεπε ερεγί Πετίεπι Καγάεῖ- πϊφιίτ, Βιι Ποτίεπιο 1952 5οπεδίΠ- Κπάεπ ἆαμα Ὀἡψγκιϊτ, Τγίίερεπ πια ναζϊ]γεῖ νε ατίαπ [βα]1γετίετ 1953 ΦδεπεδἰηΊῃ επ ὈῬαφία ρε]εῃ πιανα[[ακἰγει]ετί φαγηαδί]1τ, Οπ- πιἠζάο Ὀμ]άπαιπ 1954 Σεπεδἰπάς Ὀὐτίπ Κιδρ]οτίη 1953 βδεηοφίπᾶε Κεπάϊ α7α νεσεπιϊγοι]ετίηε γερίκ- Ιατι Πιζπιειίπ παηκίατ νο Κα- ιεδιπἰπ]ίπάεπ ἁἆαλμα ἰγί Πιζπιεί]οτ γαρασακΚἰατιπι ὕπιά εἀςετίζ. Καϊάε]οτϊπί ἆαμα {[αζία ὑδτεηίρ Ὀσπίατ Πακκιπάα ἆα[α {12]α Κοπιι- φασαΚί1τ. ἨΠετκες «αἱ1βιΚεὮ. δα]ΐπι οΙπ]αδΙΠΙ ἆαλα [α2ἱα ἀθφποσεκατ, Ἠεικες οπιπἰγοίίῃπ Κεπάϊἰδὶ νε αἰ]εςί ἱςίπ ἆαᾖα ἵψί οἰάαδαπια 111, 1953 {ς Καζα ϱεςΙτππεγοπ ΚΙΤΠδε]ετ 1054 ἴε ἆσ σα[πι Ι]ετίειδο να Καζαγα ιιὔταγαη 143 ΚΙπιδε ἆα[α φαΐ ΙβΙεπιεγε «δια 1954 φεπορί Ίετκες ΊΙςίπ πιϊκεπιπιεί Ὀΐτ 96πε οἰασακττ. Βα, Ποετκος βαΠππεπ οα]φίιδι τακήτάςε πιάπι- Κήπαίτ, ’ Ῥτορτίθίος: Μτ. Ὦ. Α. «τεεη, ε[ο Ο.Μ.Ο., 9Κοιτίο[ίββα., Ῥτϊπίοα αἱ ΝΙΟΟΡΙΑ ῬΡτπήπᾳ ἨΠοικα, Ὁγ ΟΝΣ,. Νϊοοίαοι ἃ Όσπα 144, ος Αταίηος Βέσι Νἱοσκία, ο.Μ.ο. ΜΕΙ. ΕΑΒΕ ΝΕΝ5 Αα ὀσιῦι δαν ΖΑΒΑΗΙ Άγςε Κἰςίϊ]ς Ὀϊ Ἰόγάε ΌὈς Κι]άδεάς γαδιγαα Κὐςδἷς Οἱ Κιζάι. (ετεκ πιεκιερία νε Ρετείκε ενάε ἀγί Εἱς Κι οἶαρ εἰπάει ϱε]άϊδὶ Καάατ γαδι Κπιδε]ετε γατάιπα εάϊγοτάα. Αγδε ανπὶ Ζαπιαπάα Ἠαγναπίατι ἆᾳ δενίγοτ νε Πεικες: έΑγδε πεκαάατ Ἱγί Οἱ Κισάιτ ἀετά!, Ἐαχαι Αγφεπῖπ {εἰς Ὀἱτ Καρα[ιαϊι νατάι. ΑςρβόΣ]ά 1άἱ. ΔΙῑεςί Ὀυάπαπ ὅπίπε σερπιεΚκ ἰςῖη ςοκ αὔταρπαις ΕαΚαϊτ Ὀἱτοογ γαραπιαπαιφίῃ. Τα 4ε Ρϊτ οκαάατ «ος γἰγοτάι Κὶ Κεπαϊ Κεπάϊκὶπί Παρία εἀϊγοτάμ. Ἐεςε], φεκετίοπιε νε Κενκ]ετί Ὀἱήτίποεγε Καάατ γἱγοτάα. ΟΚια]άαα ϱε]άϊβὶ Ζ8ΤΠ8Π γ]γεοε] Οἱ 5ευ Ὀυ]πιακς ἱςίῃ ἀοδτιάαα πια ήαδα βἰάϊγοται. Αηποςί τεςε] νε φεκετ]επχε]ετί Ώες Ώοτεγε καΚίατδα ππα]ακκαὶς οπ]ατι Ὀαϊας νο Περδίπί γετάί, Ψετί]εῃ Πετλαηρί ΕἱΓ οεζα οπὰ ὃν ΠάγΠ- ἅἆαπ να” σεςἰτεπιεπ]ϊςίῖ. Βἱταϊη απηοςί Ὀἰταῦ ΚίταΖ τεςε]ί γαριγοτάμ. Αγθε ας ππατ[αἰκία 141. Βϊτ ατα]κ Ὀἱτ ΚοπΊδα αππεδίπε ϱαὔιτιησα, αηΏηεςί ἀδπίποσγε Καάατ Άγφεγε αἰερῖοἷί τεςε]{ ΚαΓΙΦΙΓΠΙΔ- 81ΠΙ ὔγ]εαί. Αὐδε Ὀὐψίκς Καφιδι αἰάι να ΚατιεΏτπιαδα Ὀβδίαάι. Ἐεςεὶ ρίιζεὶ Όἱ ΚοΚια οἰκατιγοταια. Καπάϊ Ιᾳϊπάεα Ὁϊς δεδίᾳ Κεπα]- εἶπο “Νε ἀιτάγοιμπ ΕΒίταζ αἶδαπα» Ῥϊρπαϊςητ, Κάπηδε ϱὂτπιεγε- οεἰ, Ὠεαάϊῥίπί ἀάγάιμ. ΑΠΡΙΖΙΠ Άγος απηεκἰπίη ρε]άϊβιπὶ ἁπγαποα Ις]πάεΚὶ 9ες: “οπου εἰ, εὔετ αοε]ε εάστδεπ Ὀἱς Καφις γεππεϊ 1ςῖῃ νακήπ οἰασακατ. ἀεά. Άγθε ἀαγαπαπαάι νε «αδικ «ασικ Οἱς Καρς ἀοΐαδα αρ αὔζιπα σὐτταά, Ἐακαί πε γατικ Κ αὔσι, ἀπάαΚ]ατι να ἁῑΠ Έεπα Ἠαϊάε γαηπΗδΗ. ΌὉ Ὅ σαπααη. Ὀαδιτπιαδα Ὀαφίαάι.ΑΔηπεςί αοε]ε {ἱε οπι α1γρ ἀοκίοτα στϊταἡ. Αὔτι ἰρηίς νε Οἱ «οκ οὔπ]ετ Πὶς δῖτ 5εΥ γ{γεπιεπιεπηίφ. Υ4]Π17 ΡίταΖ οἳς ἱςερίήγοτάι. Αγδε Παδία οἴπιμς νε 5121 Ἰᾳ]πάς 14. (εΖ8δι αἅπι ρεΙπιφα, Εακαι Όνὰ τοοτᾶθεςί Κοεπάϊκίπε {αγάαι οἴπις νε ας ρὐσιἡ]άδήπᾶπ ὅπῆπε Ρεςπήφῃ. οἜ----- ΡΕΝΡΑΣΑ ΤΕ ΕΙΛΒΌΡΑ ΚΌΕΒΌΙΑΝ ΚΙΙΝΙΕΙΕΕ Φιαί αγιπάαπ αθιγαταῖς πιδ- ιβπάσπι αἰ]ε]ετί {ία Τάπιι- Ε]αδιΙ- Αγεβίίαη να Ῥεπάαγα ΚὂΥ πιεγκεῖ- Ἰετίπάς ἀοζιπαι εγε]δὶ νε «οεικ τεζαῖι ΚπΙ κεί Κατυπχαδίατ, Ῥα ΚΟγ]ετ νεγα οἰνατίατιπάαη Παπ] απηε]ετ νε Κὐςίίς «οσα αηπε]ε- τίπ. ἱδᾳταἷ]ετί ὈεΚκ]εηίτ, Ἐ]δειάα Φαβαῖ αγιπάαπ Ὀαδ]8- γαταῖς ΚΙπίκίετ Πει αγΙπ ἰποί να ἀδτάϊποί φαί σὐπ]ετί ὅ.δ. 1 επ 3.30 α Καάατ αςς Ὀ]απᾶ- οκατ, ΚἰπΙς 23 ῥρισαῖ ϱὐπά αςικ οἰασαΚκς. Ῥεπάαγαάα ΚΗπΙκ Πετ οηβερίε Ὀἱτ Ρείδεπ]δε ρπ]ετί ὅ.6. 1. ἆεῃ 3.30 ἃ Καάατ αςιίς οἰασακΏτ. ΚΗπίκ 18 δαῦαῖ ρἠπᾶ ας οἰασαΚίΙ. «------------------ 6:Μ.0.5.0.Α. ΘΗΤΕΙΡ ΕΟΟΤΒΑΙΗ, ΒΟΗΕΡΌΙΕΒ Έοῦ, 14 Τιοἴκα Γωτῖς ν» Τείκα ὥτεεκς αἲ Τιείκα: Εείετεε: Α. Τιεοπίάα. Ῥμ]αδέοι ν» Οἱἰά Ε/ Κλοτίο αἱ Ῥμίαδδοι, Ἐείετες : Ὦ. Ἰοαππίάο» οτι . Ιοαηηίάε». Έεβρ. 21 Ῥείτα νο Ῥεπάαγία αἲ Ῥεϊτα. Κείετος : ὃ, 1οῖζοι. ον) Κ/Κμοτίο ν» Ιμείκα ατςεκ» αἱ Κ/Κμοτίο, Εείετες: Ῥ. ΕΙΙ- πηϊα ο», Ἐεῦ, 28 Χετον ν5 Νε Ε/ ροουκ κὔδεβῖ ΤασαἩῦ : ἸΠπῖσα Ὠϊβοοπο ΣΤΗΔΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 'Ὑπό: Λουϊζα Διάκονο Ἡ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΤΑΛΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ Ἡ Μαρία ἦταν ἕνα μικρὸ κο- ριτσάκι καὶ ζοῦσε σ᾿ ἕνα μικρὸ σπιτάκι, σ᾿ ἕνα μικρὸ χωρίό. Ηταν καλὸ κορίτσι καὶ στὸ σπίτι καὶ στὸ σχολεῖο. Συµπα- θοῦσε πολὺ τοὺς γέρους καὶ τοὺς βοηθοῦσε ὅταν μποροῦσε. ᾿Επί- σης ἀγαποῦσε τὰ ζῶα καὶ ποτὲ δὲν τὰ ταλαιπωροῦσε. “Ὁ καθέ- νας εἶχε τὴν καλύτερη ἰδέα γιὰ τὴν Μαρία. Ἡ Μαρία ὅμως εἶχε ἕνα ἐλάτ- πωµα. Ηταν λαίµαργη. Οἱ γονεῖς της προσπάθησαν νὰ τῆς ἀφαιρέσουν αὐτὸ τὸ ἐλάττωμα, μὰ χώρὶς ἐπιτυχία. Πολὺ συχνὰ ἔτρωγε τόσο πολύ, ποὺ ἀρρώ- στοῦσε πραγματικά. Όταν εὖὔ- ρισκε πάστες κ ἄλλα γλυκί- σµατα δὲν σταματοῦσε παρὰ ὅταν τἄᾶτρωγε ὅλα. Μόλις ἐπέ- στρεφε στὸ σπίτι ἀπὸ τὸ σχο- λεῖο, πήγαινε κατ᾿ εὐθεία στὴν ἁρμαρόλλα γυρεύοντας κάτι γιὰ νὰ φάη. Ὁπουδήποτε ἡ μητέρα της καὶ νὰ ἔκρυβε τὸ γλυκό, τὰ γλυκίσµατα καὶ τὶς πάστες, ἡ Μαρία τὰ ἀνακάλυπτε καὶ τᾶ- τρώγε ὅλα. Καμιὰ τιμωρία δὲν βρέθηκε ἱκανὴ νὰ τὴ διορθώση ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ ἐλάττωμα. Μιὰ µέρα ἡ µητέρα της ἔκαμνε γλυκὸ μὲ κεράσια. “Ἡ Μαρία ἦταν στὴν κουζίνα τὴν ὧρα ἐκείνη κι ὅταν ἕνας γείτονας φώναξε τῆς μητέρας της, αὐτὴ εἶπε στὴ Μαρία ν᾿ ἀνακατώνη τὸ γλυκὸ ποὺ ἦταν πάνω στὴ φωτιά, ἕως ὅτου ἐπιστρέψη. Ἡ Μαρία πῆρε τὸ μεγάλο κουτάλι κι ἄρχισε νὰ ἀνακατώνη τὸ γλυκό. Ἡ εὐχάριστη μυρωδιὰ ἄρχισε κιόλας νὰ τὴν σκανδαλί- ζη. ᾿Έξαφνα ἄκουσε μιὰ φωνὴ ἀπὸ µέσα της νὰ τῆς λέη: «γιατὶ δὲν παίρνης λίγο. Εἶναι σχεδὸν ψημένο καὶ κανένας δὲν θὰ ξεύρη τὶ ἔκανε». Τὴν ἴδια στιγμµὴ ὅμως ἄκουσε τὰ βήματα τῆς μητέρας της ποὺ ἐπέστρεφε. Ἡ φωνὴ ἀπὸ µέσα της τῆς ἔλεγε τώρα: «ἂν κάνης γρήγορα, ὑπάρχει ἀκόμη καιρὸς νὰ πάρης ἕνα κουταλάκι». Ὁ πειρασμὸς ἦταν πολὺ μεγάλος γιὰ τὴ Μαρία. Ετσι βύθισε τὸ µεγάλο κουτάλι στὴ χύτρα τοῦ γλυκοῦ καὶ ἀστραπιαῖα τὄφερε στὸ στόµα της. Μὰ μὲ ἀκόμη µεγα- λύτερη ταχύτητα ἔβγαλε ἀπὸ τὸ στόµα της τὸ περιεχόμενο τοῦ κουταλιοῦ. Ηταν ὅμως πολὺ ἀργὰ γιατὶ κάηκαν ἄσχη- µα τὸ στόµα, τὰ χείλη κι ἡ γλῶσσα τῆς Μαρίας ποὺ τώρα ἔκλαιε γοερὰ ἀπὸ τοὺς πόνους. Ἡ. µητέρα της ἔτρεξε κοντά της καὶ τὴν πῆρε ἀμέσως στὸ για- τρὀ. Τὸ στόμα της ἔπαθε μεγά- λη φλόγωση καὶ γιὰ κάµποσες µέρες δὲν μποροῦσε νὰ φάη τίποτε ἐκτὸς ἀπὸ λίγο γάλα. Ἡ κατάσταση της ἦταν ἀρκετὰ σοβαρὴ κι’ οἱ πόνοι φρικτοί. Ἡ τιμωρία ἦταν πολὺ σκληρὴ μὰ ἡ Μαρία ὠφελήθηκε ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔπαθε, γιατὶ θεραπεύ- τηκε ἀπὸ τὸ µεγάλο ἐλάττωμα ποὺ εἶχε- τὴ λαιμαργία. Κ]λοτίο αἱ Χετο». Εείετες: 1. Τον/βοῖς. Ῥμ]αδεοι νο Ῥεπάαγία αἱ Ῥμίαρεοι.Κείστεςε: Τ.[ιοίζος. Τ,εἴκα Τατ] ν» Ρείτα αἲ Τεἴκα. Ἐοίΐετος: Κ. ὨὈσπιείτίοι. Ματ. Ἰ Χετον ν» Ῥμ]αδδοι αἱ Χστον ἘΕείοτεε: ὢ. Ιιοίζοι. (απιος κιατί αἲ 3.00 Ρ.Πῃ. ΑΜΕΒ 6ΤΑΗΤ ΑΤ΄ 9.00 Ρ.Μ. ΝΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ Ι6ΙΕΜΕΡΙΕΙΝΙΖ ΖΑΜΑΝ ΡΑΗΙ ΦΑΜΗΝ ομυνῦΖ «Παιδί µου, ἂν νοµίζης ὅτι ὁ μπαμπάς σου κάνει ἀκροβασίες λανθάνεσαι.Προσπαθεῖ νὰ προσ- γειωθῆ. χωρὶς νὰ σπάση τὸ σβέρκο του. ᾿Ελπίζομε πὼς θὰ φανῆ τυχερὸς ἀλλὰ ἡ πιθανό- τητες εἶναι πολὺ λίγες». Ανδρες γυναῖκες καὶ παιδιὰ φονεύονται μὲ πολλοὺς τρόπους οτὰ σπίτια τους ἀλλὰ οἱ μισοὶ θάνατοι συμβαίνουν πεσίµατες. Τὰ πεσίµατα ὅπως καὶ πολλὰ ἄλ- λα δυστυχή- ματα ἔχουν συχνὰ ὡς αἰ- τία κάποιον ἄλλο ἐκτὸς ᾱ- πὸ τὸ θῦμα. Πεσίµατα προξενοῦνται καὶ ἀπὸ λίπη, γάλα ἢἡ νερὸ ποὺ δὲν σφογ- γαρίζονται ἆᾱ- πὸ τὸ πάτώ- μα τῆς κουζί- να, ἀπὸ σα- ποῦνι, φύλλα πανάνας, σπα- σµένα σκαλο- πάτια, σκοτει- νοὺς διαδρό- μους, σκάλες πρόχειρα ΄κα- µωμένες, ἁμν- δρὰ φώτισμένες Ν Ὃν σκάλες γεμάτες Μαμά!! ὍὉ παπᾶς παίζει μὲ ἀπὸ κουρέλια, δοχεῖα, ἄχρη- στα πράγματα καὶ σπασμένα καθίσµατα. Τὰ δυστυχήµατα στὸ σπίτι ἀντιπροσωπεύουν μιὰ ἀνθρώπι- νη σπατάλη καὶ εἶναι ἐπικίνδυνη ἀπειλὴ τῆς οἰκογενειακῆς εὖτν- χίας. Δύναστε νὰ βοηθήσετε γιὰ τὴν προστασία τῆς οἰκογενείας σας μὲ τὸ νὰ προσέχετε ὅτι οὔτε΄ ἐσεῖς οὔτε κανένα µέλος τῆς οἰκογενείας σας θὰ πληγωθῆ ἢ θὰ σκοτωθῆ ἀπὸ δική σας ἀπροσεξία. Απηθ! |... Βαῦα ογυποβδιι]θ ΑΙ, Όυταγα Ῥαϊς. Έδει Όασα δἱτ ΚιτπαΖ]]ς γαριγοι 7Ζ8ΠΠεάΕΙΦΕΠ αἱάαπιγοτδωπ. Βογπιπια Κιγπιαάαπ Ίππιογα ςαἩφιγοτ. ΓαΠΠί οἱασβθναι ἡπιίά εάϊγοτα7 {αΚαί αλα «4Ώ5Ι 82ά1τ. Ἐτκοκίετ, Καάιπ νε «οουΚία: ενάο ππαλτο]ίΕ οεἰΙ]ετάε Ὀἱς Καζ8 οφοτί δἱευϊΠτ]ετ. Ἑακαι Όὰ δἱήπι- Ἱοτίω ψατιδι ἀήφπιο πειῖοεςί νυίκαα κατόπιν ͵ ρε]εη ὄ]Ηπα]ετά[τ. Ὠϊδετ Ὁἱς «ο Καγα]ατι αἲθὶ ἀῄσπιε]ετ ἀε «οκ ἀε[α Όαδθκα Ὀτί- οἰπία ΥήΖπάεα πιογάαπα βε]ίτ. Φοσυκίατα οὗ αη- ἆαπ 5οπτα οὐ” οαἰκίατιπι 1ορ]απ1ᾶ- απ Ὀδτειπιε]ίαὶτ ΒήγΏκ Κπιδε]ες Ὀαδαππαίς γεγα πιετάϊνει αγαΚ]δ- τιπάα Πὶς ΕἱΓ ΦεΥ Ῥταίκπιαγιρ Όμπ- Ίατι τοπιΖ]επε]κ]ε ἰψί Ὁἱς Ότηεκ οἶα- ΡἱΗτ. Μετάῖνεῃ αγαἰκ]ατιπάα. Ὁταίκ- Παπ βεγ]ετ Όαθκα Ηἰτὶδἰπία ἀλβπις- αἶπο φεὈεῦίψεί εν νετίτ. Ἱπφαπίατ Ίγίςε τεπι1ζ]εη πηεπη!φ νο ἠγεπίπάε γαῦ ΟΥΠΙΨΟΣ. Κασάδα, δαΌαπ Ὀν]απας Οἱς πεαῖ- τὸ παιχνιδάκι μον. Γα]ς ἁδφεπιεςί Ἔ ε ἠσετίπάε, γικικς Ὀαδαπιακίας, Καταπ]ι]ς Κοτίάοτία5., πιογάἰνοπ]ετ τεδὈῖι οαιμπιεπαίφ. Κἰ- Ἠπι]οτ, ἡζετίπάς ὅτεσετί αἱαπαΠ νο αἆ αθίς βὔτει Ὀαδαπιακίατ Ἀζετίπᾶα, 25ἱ] τεπεκε]οτίπε ἴακί- Ίαταίς νο πἰπαγεῖ Κιτις Οἱτ 5απάαἰγ- ϱγε οἵωτάρ ἀἀφεδιμτίος. Ἐν Κκαζαίατι ἰποαπ]]ς ἱςίΏ Γοβρςξ οάϊ]οσείς Καγιρίατα πιεγάαΏα ΥουΙτ- Ίος να αἲῑς 9απάσιί ἰᾳπ ἀᾳ Ὀἱς τομ]κο τεςκί] εἀετ]ετ. Αοπίσί, σετεκ Ἰεπάϊπίζίπ νε σογείκοε Όαδίκα Εἰπσἰπίπ ἀῑκΚαϊδιἆ- δι νήζήπάει γαταϊβππια Υεγα δἰπιο]οτίπίη, ὁπὕπε σεςοτε Κοτι- γαβΗγδίπῖΖ, ΑΥΑΑΙΝΙΖΙ ΥΟΕΑΕΑΝΙΝΙΖΑ αὔΒΕ σΖΑΤΙΝΙΖ Ἑγ : δ. ΚοκΕἰπἰᾷθς Βϊτ αἰ]επίπ Ὀὐτῆτ Εετι]ετί δαα4εῖ νο το[α ρειϊτεσείς σαγε]ετίτ ἱαπῃῖ- πὶ Ιᾳῖπ ςαἱφαα Ὀἷτ πενί οτίακ]ῖς πιογάαπα σετ]. Βΐ αἰ]εᾶςε ρααάοῖ ἵεπαίπί ἰςίπ φατῖ οἶαῃ Ὀἱ- σος απι]]]ες νατάς. Βμπ]ατιη ΕΠ πιἠμἰπαϊ πια ναζβϊγεις, Ἐιδτιδία Ἠετκες' Αγαδιπι Υγοτ- σαπιπα βὔτε αζαῖ ἀατοιππεβε]ίηϊ δἱΗτ, Βὰ ἀατοιπιεκεὶε ρῦτε ΠαγεΚεί εάση]στίπ πια ναζίγει ἁαίπια ϱαὔ]απιάς. ΦἰπιαΙά Ζαπιαπάα Κι- Ότιδία 19 ἰδίγεῃ Πετκες ἰςίπ ἶ5 νατάιτ. (αὐπ]άκ]ετ ἄε οτία Πα] Ὀἱτ αἰ]εγὶ ϱοςἰπάἰτεσε]ς Οἱτ ἁάγαπ]- ἁαάιτ. Ἐακαι ἀλςίπος ἴ]ε 5αγεεῖ- πείς νο ἀῑκκαί]σα Ποδαρίατπακ εἰζοπιάίτ. τὺς ΚάΦΙΙς Ὀἱτ αἲς Ὀίγοταπι, Ῥαῦα αἰ]επίη πιᾶρτα Ἱςίπ ϱήπάε 16/|- Καζπι, Ἐακαι Καπ πιφἰκι]ρεδεπί οἰαρ, εἶζεπι οἶπι]- γαΏ ἸῆΚς εδγα Ιςίπ ἂε εραγί Ρατα φατ[οάοτ. ΑγαδιπΙ γοτραπιπάαη οοἷς δίογα ιιζατ. δἠρλεςίσ Κ Όὰ αἷ]ς αδιςτ Ὀἱ Ὄοτς αἰιπάαάιτ. Ῥαζαπ αἰ]επῖη Ὀοζυ]ς πιαἰί ναζι- γομπία ποιά Όαδαάις. ΊςΚί, Ἐπιας, νογα {[αζί δἶπατα βἰοὶ ἔσπα αἀει]ετί οἰαδῖ1τ. Γζθδιῖ ογι- πι, ατκαάαθίατία Ὀτκας Ἰςσκὶ νε ρὐπᾶς Ὀΐτκας εἱματα Ζατατίι ἀεβῃ]- ἁῑτ. ἙΈακαι Ὀυπίας 2Ἠπί [82] πιεφρι] οάσπ αἀει]ος Παἰίπε πε]άἰκ- Ιον ΖαππαΠ δο[α]εῖε, ἸΕάδα νε ποΏσς ΙΠθατιγίε αἰ]επίῃ πιαἈνΊπα φευευίγει νετίσ]ετ, Αἱἱε 5αΌ15ιζ- 6.0. ΗΑΡΤΑΗΑΝΕΡΒΙΝΡΕ ΑΒΑΙΠΙΚ ΑΥΙ ΡΟἄῦΜΙΑΗΙ τοπί οὐονονίπ]θτί ἐθυτί]ς θἀθτίᾳ Βαγ νε Βαγαπ Ότῃαπ Ἠαγτί πίη δἱτ οδ]α--αΕΟΕΟΕ. Βαγ νε Βαγαῃ Εαϊς ΜεμπιεάΊπ Ρίτ οδ]α--Ο2ΒΑΥ. Βαγ νο Βαγαη Μεμπιει 1 απιαΠ1Π Ὀἱτ. οὔ]α---ΕΡΕΕΕ. Βαν νο Ῥαγαπ Μ. Α.ΜιΡΙαΓα ΠΙΠ Ὀἱτ Κισι--θ ΖΑΝ. Βαγ νε Βαγαπ Οεπιαὶ Ἡαβαη Ρὶς οὔ]ι--ΩΕΤΙΝ. Βαγ νο Βαγαα Κεπια Τοταβιηι 1η Ὀἱτ οδ]α---ΜΌΣΤΑΕΑ. Πα. δάεππιε επ δη Ῥεκίετ. ΟΚαάατ φογ]ετε Ἰμίγας]ατι νατά]τ. Ἐαίκαι Όαῦα ΡαταδΙ2 ενε ρε[τ, Βὰ αοιίι Ὀἱ πιαηζαταά!ς, Βὶτ αἰ]οεπίπ ἀϊδετ {Εετι]ετί ἆἂε ατα. ΚαζαπαὈΙ]χ]ετοο ΚαζαππησΙι- ἁπτ]ατ. Έδει Ὀἱτ «οσοι φατ[ε[Ηδί ῬΡαταγι νεγα οπΗΏ Οἱ ΚΦΠΙΠΙ φοταΒ Ὀἱτ φεκί]άς ΚαΖΠΙΨΟΙΣΕ δα Κοπάϊδί νο αἰ]εδί ἱοίπ [αγάα]ι- ἁπτ. Ἐθενογίη Πίσαρ «ει ἆἂε αυτατ ἀαγππα]ιάις. Οµα]άε ΠερίπαίΖ αγαΚκΙατιπα1Ζι ΥΟΙΡΑΠΙΠΙΙΖ4 βὃτε αζαϊα μα. Ἑδετ ἀἠςῆποε]ί ἴδες ναΚἰῖ δες 5οητα γοτραπ Ὀὐεῆπ νὔσοιάμπιαζια ὃτίς- οοἷς Ὀἱς ναΖίγειε ρε]εσεἷ. Ἀαίί οἰμοιίεια Ὀαδιπαςιζ οἶαρ Όυπαπ Ζον]ϊπὶ ἱαάασαδιΖ. Ὀϊκκαιι ἀεδί]- φείς γοχραη οἱίρίάε Κιδαἰασακ Τακί γα]πιζ αγαΚΙατιπιιᾷ ἀεδὶ] αε Ὀἠτῆπ ψἠοιάωπιαΖ αςι]ιη. ΟΖαπιαΠ ςοἷ 8ο πεϊϊοεῖετ . ρείίοι {[αξἰτίίδε ἁασατ οἶπιὰς οἰμγαζ, γογα. οὔτ, Όαπαπα | ἡ Γοἰκογένείας. ΑΠΛΩΣΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΟΥ ΩΣΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΠΛΩΜΑ ΣΟΥ 'Ὑπὸ Σ. Κοκκινίδη. Ὅλα τὰ µέλη μιᾶς οἰκογένειας ἀποτελοῦν ἕνα σῶμα διὰ τὴν ἐπιδίωξη τῶν σκοπῶν ἐκείνων ποὺ θὰ ἐξασφαλίσουν τὴν εὖτν- χία καὶ τὴν εὐημερία στὸ σπίτι. Ἡ ἐξασφάλιση τῆς εὐτυχίας σὲ μιὰν. οἰκογένεια ἐξαρτᾶται ἀπὸ πολλοὺς παράγοντες, ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους τῶν ὁ- ποίων εἶναι καὶ ὁ οἰκονομικός. Ὁ καθένας στὴν Κύπρο θὰ ξέρη τὴ σοφὴ παροιµία ποὺ λέγει «'Απλωώσε τὰ πόδια σου ὥσπου φτάνει τὸ. πάπλωμά σου». Ἐκεῖνοι ποὺ ἐνεργοῦν σύμφωνα μὲ τὴν παροιμία αὐτὴ θὰ ἔχουν πάντα οἰκονομικὴ εὐστάθεια. Σήµερα ὑπάρχει δου- λειὰ στὴν Κύπρο δι’ ὅσους τὴν χρειάζονται καὶ ὁμιλοῦντες Ύε- νικά, τὰ ἡμερομίσθια είναι ἵκανο- ποιητικἁ διὰ τὴν συντήρηση μιᾶς κανονικῆς οἰκογένειας. ἄρει- άζεται ὅμως Ὑγνωστικὴ σκεψη καὶ προσεκτικὲς διευθετήσεις ὅ- ταν πρόκειται νὰ ξοδευθοῦν τὰ ἡμερομίσθια αὐτά. Ξέρω μιὰν οἰκογένεα ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία µέλη. Ὁ πατέρας κερδίζει 16 σελίνια τὴν µέρα -- ποσὸν ἱκανοποιητικὸ διὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐξόδων τῆς Ἡ γυναίκα ὅμως εἶναι σπάταλη καὶ ξοδεύει πολ- λὰ χρήματα σὲ πολυτέλειες ποὺ δὲν εἶναι ἀπαραίτητες διὰ τὸ σπίτι. 'Απλώνει τὰ πόδια της πολὺ πιὸ µακριά ἀπ᾿ ἐκεῖ ποὺ φτάνει τὸ πἀάπλωμά της. Κανεὶς δὲν ἀπορεῖ φυσικὰ γιατὶ ἡ οἶκο- γένεια αὐτὴ εἶναι βνυθισµένη στὰ χρέη, ᾿ Κάποτε ὁ πατέρας εἶναι ὁ ὑπεύθυνος διὰ τὴν κακἠ οἴκονο- µικἡ κατάσταση τῆς οἰκογένειας. Μπορεῖ νὰ ἔχη κακὲς συνήθειες ὅπως τὸ ὑπερβολικὸ ποτό, ἡ χαρτοπαιξία ἢ τὸ κάπνισμα. «Ἐνα παιχνίδι στὰ χαρτιά, µε- ρικἁ ποτηράκια ποτοῦ μὲ φίλους κάποτε κάποτε, λίγα τσιγάρα κάθε µέρα δὲν βλάπτουν. Όταν ὅμως αὐτὰ γίνουν πάθη τότε φέρνουν τὴ δυστυχία, τὴν φτώ- χεία καὶ τελικἁ τὴν τελεία κατα- στροφὴ τῆς οἰκογένειας. Ἡ οἶκο- γένεια περιμένει ἀνυπόμονα τὴν ἡμέρα τῆς πληρωμῆς. Χρειάζε- ται τόσα πολλά πράγματα. Ὅ πατέρας ὅμως ἔρχεται στὸ σπίτι χωρὶς χρήματα. Μιὰ πραγµα- τικὰ πολὺ μαύρη εἰκόνα ἐκεῖ ποὺ ἔπρεπε νὰ ἐπικρατῆ τὸ γέλιο κι ἡ χαρά. Ὅταν καὶ ἄλλα µέλη τῆς οἰκογένειας μποροῦν νὰ κερδί- σουν χρήματα δὲν πρέπει νὰ ἐμποδίζωνται. ᾿Εὰν ἕνα παιδὶ µπορῆ νὰ κερδίζη τιµίως τὰ µι- κρά του ἔξοδα ἢ µέρος αὐτῶν γίνεται καλὸ καὶ διὰ τὸ παιδὶ καὶ διὰ τὴν οἰκογένεια. Οἵ γο- γεῖς δὲν πρέπει νὰ ἐντρέπωντα! ἀλλὰ νὰ. ὑπερηφανεύωνται. Ἂβς ἁπλώσωμε λοιπὸν ὅλοι τὰ πόδια µας ἀνάλογα μὲ τὸ μῆκος τοῦ παπλώματός μας. Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἂν εἴμαστε γνωστικοί, τὸ πάπλωμά µας θὰ µεγαλώση μέχρις ὅτου μᾶς σκεπάση τελείως. Θὰ ἐπιτύ- Χωμε οἰκονομικὴν ἀνεξαρτησία, καὶ θὰ ἀπολαύσωμε τὰ προνό- µια ποὺ θὰ μᾶς παρέχη ἡ κα- τάσταση αὐτή. ᾿'Αν δὲν εἴμαστε γνωστικοὶ καὶ προσεκτικοὶ τὸ πάπλωμα θὰ γίνεται ὁλονὲν κοντώτερο καὶ μιὰ µέρα ὄχι µόνο τὰ πόδια µας μὰ καὶ ὁλόκληρο τὸ σῶμα µας θὰ µείνη ἐκτεθειμέ- νο. Παθαίνομε οἰκονομικὴν ἐ- ξάρθρωση καὶ φτώχειαν μὲ ὅλα τὰ σπαραξικάρδια ἀποτελέσμα- τα. (9) Ἵ]νος γοἵπιο ῥ.---Λο. ὃ ΡΕΝΡΑΥΑ ΚΟΥ ΜΕΒΚΕΖΙΝΙΝ ΡΕΝΕΙΙΚ ΤΟΡΙΙΑΝΤΙΡΙ Ῥεπάαγά Κδγ πιςηκοσἰπίπ Μσγοιί Ἰάατεςδί Π επε]]ς [ορ]αΠίιδίηι 10 ΌσαΚτα κ οκιὶ Ὀϊπαδιπάα γαρπηφίτ. 1953 9επεδἰπίῃ ταροΓιΙ- πα ἀΙπ]επιεκ νο Κι Ἶςο ετκεκ οσικΙατια. Παζι]αάιΚίατι ὖνευ Άπα, ἰδίπι Ρίγεδὶ ρὔτπιεκ ἰςῖῃ σἡγεις Οἱ Καϊαραμής ἱορ]αηπαφ, Ἰοῖς, Ντ, δοἱοπ Εκίοτος 5επε]1]ς ἱορ]αΠππΙΏ πιακδαάιπι απ]αίπ]15 νε ΡΙΥΒΠΡΟΥΑ Κοπαη ΠΚ Κογίκ ἱςίη Πεικοςί Ὀἶεί αἴπιαγα ἀανει εἰ- πηὶςϊτ, Ηα[κιπ αἱάκαςι Ιγί οἴπιας νε Ὀαγαπίατιη Υ8ΡΙρ φαἴμᾷ ἰαἴμίατ Πε ρἰγαπροᾶαπ {5.15.6 εἰάε εα1]- ΠΙΦΤ, ΔΕΚΕΕΤΕΒΙΝ ΒΑΡΟΒΌ δε]κτεῖετ Λάτ. ΜΙΠαΙΙ Ητίδαπίπα ΠπειΚΕΖΙΠ απαγαδᾶδιπα 1Ζ81 εἴπιῖς νε δεποπίπ Εαα]γοι]οτιπί απ]αίαη τβροτήπα οἰσυπιαδίατ. Βπ αταάα Ἠεγε Ιάατεπίη παὐΠίπι ΚατατΙαζΙΏι απ απ]αϊιπφ, ΙΗΙΡΕΒΙΝ ΒΑΡΟΒὉΌ Ῥυπάαπ 5οητα Πάει Ῥπ. Γ14ο ΟπίφΙίοτα ταροταπα οΚµπ]άς να {ααΠϊψει]ετία ται κίπάε Πιζπιεϊ]ετί σεσεπ ΙΤ ϱοπάΠά Πάετίηπ ἰ5δπίπί Ζἰκτειπιϊφείτ. Βυπίατ φαπίατάιτ Βρίτος οΙπποπίάςς, Μα] Κορίᾳ, Ῥανας Ὑϊοβηπια, Ύαηρος ἩΗτῖρίο- ἁα]α, Κἰτίακος (θοτρίαάςες, ΝΜΙΠαϊ] Ἠτίδαπίμα, ῬΒηῆ, ΊΌοτα ἨΗτίδι, Ῥπ. ΕΙζαῦει Ρίτα, Βπ. Δτοάἰάϊ (εοιτρβία, Βπ. Τεἶα ΚιίδαναΚκἰ, Ῥῃπ. Έτοςο Ε. Ηα]] τίακα. Μεκιερ οαδιπάαπ Κὐςῆς «οοοικ]ατ ες φα0οι νο Ὁβ]εάςπ δοταίατι ογαΠ. Ἠϊκᾶγε, ϱεζίητ, οἳτ νε ἅσπα Ὀδτεηππε]ς ἰςπ πιοικοΖε «εναπα οιπήφ]εταίτ, δπε]ά Πάστίετ ἵατα- Ππάαπ ετκεκ «ςοειΚίατα Όο]ς. ΡΙη-Ρροη. ΕΗτοοἱ νε εἶἴορι ὁδτοι]- πςτ. Πα] Παζιτάα 1ΖοἱΙς,Βτονπί (αντι Κιφ), ΚιΖ ΙΖοϊδὶ νε ἀῑκὶς ηαΚις σιτασίατι νατάπ. Ὑ8ζιπ εκδετῖςί ἀεηπίζε γήζπιεκ ἱςίπ οἶπιαξκ ὤπετε Ὀϊς «οκ ρεζίπ]ετ τετρ οάπαίςεῖτ, Ῥπ, ΓΤάάο Πεγειί ἰἀατεπῖν Καάϊπ Ἀγε]ετίπίῃ Ὀἱτ Βαγαπίατ Κιδοᾶ Ὀαφ]αϊππαϊς πἰγεμπάε οἰάι]ατιπι φὔγ]εππί νε Παζιτ οἶαῃ Ὀαγαπ]ατιη 1φτακ]ετιπί Ιβιοπαίφτ, ΥΕΖΝΕΡΔΕΙΝ ΕΑΡΟΒὉΌ Ὑεζηπεάατ Μτ. Απάτεας Ε/[δίαϊτι Ὀὐτῆπ Ὀἷς δεποπίη ρεΗτ]πίη {58δ.4. ο οἰάμδηπα νε Όυπαπ {3ο.7.9 ππαπ ἁἀαΠΏΙΙ νε Παποίὶ 4Όοπα Ῥεάειετίπάεπ νε {27.17.ο απ ἆα ἀΐδετ ναςιαἰατ]ε τορ]απάιδίΏ 5ὄγ- επαὶφητ, {.47.2.9 πιβρταί ο]αρ εἰάς {11.2.0 Καϊπαιςητ, Βὐτῆη πιαδταΕιῃ {87]ᾳ5ι φιπιάϊ πιετκεζίῃ πια] οἰαη- Ίακαι Ὀἱ ἀῑκίς πιακἰηοςί, Ἱςίπ γετῃεη {24 ἆαπ ἁοίαγι οἰπιαρταγ. Ἐεὶς γατάµπι ρεςεῃπ Ποτκοεςε ιαδεκκῆτ εἰπαῖς νε Πετκεδίπ γεπί Άθοπο Κατι αἰπιαδιπι ΙβιεάΙκίεη 5οητα Ἱορ]απίιγα 5ου νετπιφις, Ἠσοι αγ Ἀγε]ετίη, Ἠεικεδίη εγ]εῃ- οµςί απ Ὀϊ ῥρτορταπι ἵετῖρ εἀεορβίπε ϱὔσ νετιηϊσιτ, “ρμ----------- ΟΜΟΡΟΑ ΒΗΙΕΙΡ ΡΟΙΝΤΒ 1. Ὀ.Ροίΐπίς .» Ἱ 1 ξ 1ε[κα Γωτ]κς Ῥεπάαγία Χετον Νεν Κ/ΚΠοτίο Ῥεττα 4 Ίείκα (τεεκς 4 Ο]ά Κ/ΚΠοτίιο 6 1.--Ῥηίαβδδου 4 Ῥ-- Ῥ]αγεά νο, 1.--Ἠμοει, - - ᾱ- 9 . πα υνὑνωω ο ὡω ο ὓ ν ν | . η 1 - ο Ὁ, - - Ον -ᾱ « Ὁ Ῥτο αντι, ας, ϱ Εεῦγιανγ, 1964. ΠΙνῦ- ΕΙΑΦΟ--ΑΥ ΕΒΙΕΑΝ ΚῦΥ ΜΕΕΗΚΕΖΙΝΙΝ κ ΙΡΛΕΕΡΙ Βαοι Ι εί το τἱρ]!: Ρµσΐο ΒΥ: Ἐοπια] Ἡπβεδθίη, Ῥεΐτορ ΕΠἰπιϊαᾶος5, Ἰδοπίάαδ Ῥ]ηψ]αομάθα, Ἡδδδαν Ἐαδίῃ, Αἰοκαπᾶτος Ματαί]αῖίς (Ῥτεριάσπί), αντίο] Ῥαπαγί, Ἐπθοοᾶοτος θοταᾳμἰαάςς. Οπηὶδίος Ιοαηπίᾶςθς, Βοοτας ἄδοιρΠμίαᾶθς, ΜΜ Νΐδα εοτσμδάοι, Ἰίβ6 Ἐποβο Ἱιο]ιαθΗᾶοα, 5 Νοονί Οματα]απαθοίβ, Ἐντρὶάςς Ίο8ηποι. Ὀ.Α. Οτεεῃ. ΈΤΟΜΙ: Ίνε[ι (ο τί! : 199589 ΕΤΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΙΑ ΟΔΟΥΣ Ἑν Ἡ. Ὦ. Β80Η Διευθ. ᾿Ασφαλείας. ᾿Απὸ τὴν πλευωρὰ τῆς ἀσφά- λειας ἀπὸ δυστυχήματα στὶς δουλειές, τὸ 1953 ἧπαν καλύτε- ρος χρόνος ἀπὸ τὸ 1952.Σχεδὸν τὸ κάθε τμῆμα ἐπέτυχε ἰδικήν του ἐπίδοση στὴν ἀσφάλεια. Οἱ ἀσχολούμενοι στὴ νἨλεκτρο- μηχανή, στὸ Εργαστήριο Ἠ- λεκτροτεχνιτῶν καὶ στὸ Χημεῖο πέρασαν τὸν χρόνο χωρῖς δυ- στυχήµατα μὲ ἀπώλειαν χρόνου ἐργασίας. Τὰ ἀκόλουθα τµήµα- τα, ἤτοι τὸ Σιδηρουργεῖο, τὸ Ζυλουργεῖο, ὁ Μύλος ὅπου ἀλέ- θεται τὸ μετάλλευμα, τὸ Γκαράζ, τὸ τμῆμα Τράκτορ καὶ Ἔκσκα- φέων κι’ ἐκεῖνο τῆς Θαλάσσης, εἶχαν τὸ καθένα ἕνα μονάχα δυστύχημα μὲ ἀπώλειαν χρόνου ἐργασίας. Σ᾽ ὅλα τὰ ἄλλα τµή- µατα πέρασε ἕνας ἢ περισσό- περοι μῆνες χωρὶς νὰ σηµειώ- θοῦν δυστυχήματα. Τὸ Μεταλ- λεῖο. σηµείώσε ἰδικήν του ἐπί- δοση τὸν Δεκέβρη ὅταν δὲν συνέβηκε ἐκεῖ οὔτε ἕνα δυστύχη- µα μὲ ἁπώλειαν χρόνου ἔργα- σίας, µόνο δὲ τέσσερις ἐργάτες, ποὺ ἐπέστρεψαν ἀμέσως στὴ δουλειά, Χρειάστηκαν κάποιου εἴδους ἰατρικὴ βοήθεια στὸ νοσοκομεῖο. Τὸ 1952 συνέβηκαν 474 δυσ- τυχήµατα, ἐνῶ τὰ δυστυχήματα τὸ 1953 ἦταν µόνο 143. Μέσα στὸ 1952 χάθηκαν 3,653 ἐργά- σιµες ἡμέρες ἐξ αἰτίας τῶν δυστν- χηµάτων, ἐνῶ τὸ 1953 οἱ ἐργά- σιµες ἡμέρες ποὺ χάθηκαν ἀπὸ τὴν ἴδια αἰτία ἦταν µόνο 3,399, Ὅ Δεκέβρης κι ὁ Ιούλιος, μὲ μονάχα ἑπτὰ δυστυχήματα ὁ Καθένας μὲ ἀπώλεια ἡμερῶν ἐργασίας, ἦταν οἱ ἀσφαλέστεροι μῆνες. Ἡ ἀσφαλέστερη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας ἦταν ἡ Παρασκευὴ μὲ σύνολο 19 δυστυχήματα σ᾿ ὅλο τὸν χρόνο. 'Ἡ δεύτερη ἀσφα- λέστερη ἡμέρα ἦταν ἡ Πέμπτη, κι’ ἡ ἡμέρα μὲ τὰ περισσότερα δυστυχήµατα ἦταν ἡ Τρίτη. Τὰ µέλη τοῦ σώματος στὰ ὁποῖα συνέβηκαν τὰ περισσό- τερα δυστυχήµατα ἦταν τὰ χέρια καὶ τὰ δάκτυλα τῶν χε- ριῶν μὲ 47 δυστυχήματα, καὶ τὰ πόδια μὲ 33 δυστυχήματα. Αὐτὰ τὰ 80 δυστυχήματα ἀντι- προσωπεύουν παραπάνω ἀπὸ τὰ μισὰ τοῦ συνόλου τῶν δυστνχηµάτων γιὰ τὸν χρόνο. Τὰ δυστυχήματα στὰ µάτια στὶς ὑπόγειες δουλειὲς ἀνῆλθαν σὲ Ττ στὸ 1952, ἐνῶ σὲ 12 µόνο στὸ 1953. Ὁ λόγος εἶναι γιατὶ οἱ ἐργάτες φοροῦσαν τὰ νέα των µατογυάλια ἀσφαλείας. Οἱ ἐργαζόμενοι στὴν ἐπιφάνεια ἔ- παθαν περισσότερα δυστυχήµα- τα στὰ µάτια, χέρια, δάκτυλα καὶ πόδια ἀπὸ τοὺς ἐργάτες τοῦ µεταλλείου. Μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν μηχανουργείων, τὸ Τμῆμα τῶν ὑπογείων ἐργασιῶν ἔκαμε τὴν µεγαλύτερη πρόοδο στὴν ἐλάττωση τῶν δυστυχηµάτων µέσα στὸν χρόνο. ὍὉ κυριώτερος λόγος ποὺ τὸ 1953 ἦταν ἀσφαλέστερο ἀπὸ τὸ 1952 εἶναι γιατὶ πρόσεχαν στὴ δουλειὰ ἀπὸ τὰ δυστυχήματα. Τὰ δυστυχήματα γίνονταν λιγώτερακαθώςπερισ- σότεροι ἐργάτες ἔδιναν προσοχἡ στὶς ὁδηγίες καὶ µάνθαναν τοὺς κανονισμούς τῆς ἀσφάλείας, κα- θὼς περισσότερο! μιλοῦσαν γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ καθὼς περισ- σότεροι ἄρχιζαν νὰ ἐργάζωνται μὲ προσοχἡ ἀπὸ τὰ δυστυχήµα- τα. Όταν δὲν εἶναι πολλοὶ ἐκεῖνοι ποὺ παθαίνουν δυστυχή- µατα, εἶναι περισσότερες οἱ εὐτυχισμένες οἰκογένειες. Δὲν ὑπάρχει λόγος γιατὶ τὸ 1954 νὰ μὴν εἶναι ἕνας ἀσφαλέ- στερος Χρόνος ἀπὸ τὸ 1953, Ὅ καθένας θὰ µάθη περισσότερα γιὰ τὴν ἀσφάλεια. 'Ὁ καθένας θὰ μιλᾶ περισσότερο γιὰ τὴν ἀσφάλεια. “Ὁ καθένας θὰ εἶναι περισσότερο προσεκτικὸς στὴ δουλειὰ ἀπὸ τὰ δυστυχήματα. ὍὉ καθένας ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀξία τῆς ἀσφάλειας γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τὴν οἰκογένεια του. ᾿ Αν ἐκεῖνοι ποὺ δὲν κτύπη- σαν τὸ 1953 θὰ εἶναι προσεκτι- κοὶ στὴν δουλειά τὸ 1958, καὶ ἂν οἱ 143 ποὺ ἔπαθαν δυστυχή- µατα τὸν περασμένο χρόνο θὰ θυμοῦνται νὰ ἐργάζωνται μὲ προσοχἡ αὐτὸν τὸν χρόνο, τὸ 1954 θὰ εἶναι ἄριστος χρόνος γιὰ τὸν καθένα. Τοῦτο μπορεῖ νὰ γίνη ἂν ὅλοι ἐργάζονται μὲ προσοχἡ ἀπὸ τὰ δυστυχήματα. οἱ ἐργάτες]ο το ΚΟΙΝΟΤ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΝΟΥΣ-ΦΛΑΣΣΟΥΣ, ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΟΙΚΗΜΑ Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιο τοῦ Κοινοτικού Κέντρου Λινοῦς-- Φλάσσους-- Αγίου ἸἘπιφανεί- ου διοργάνωσε μιὰ τελετὴ τὴν 1η Ιανουαρίου γιὰ νὰ γιορτάση ἐπίσημα τὴν µμεταφορὰ τοῦ Κέντρου, ποῦὔγινε πρὶν λίγο καιρό, στὸ νέο οἴκημα δίπλα στὸ γυμναστήριο. Τὸ πρόγραμ- µα τῆς γιορτῆς ποὺ διάρκεσε μιὰ ὥρα καὶ µισή, περιλάμβανε ἀπαγγελίε, δραµατάκια, τρα- γούδια καὶ μικρὲς κωμωδίες μὲ ἐκτελεστὲς νεαρὰ µέλη τοῦ Κέν- τρου, μὲ σύμπραξη τῶν διδα- σκάλων τοῦ Ελληνικοῦ καὶ Τουρκικοῦ Σχολείου, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν µέλη τοῦ Συµβουλί- υ. Ηταν τόση ἡ συρροὴ κὀ- σµου ποὺ τὸ οἴκημα δὲν τοὺς χάβιη ὅλους. Πρόεδρος τοῦ Συµβουλίου, ᾽Αλέξανδρος Μαραθεύτης, ἐ- χαιρέτησε τοὺς παρευρισκοµέ- νους καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι τὰ µέλη τοῦ Συµβουλίου θὰ ἐργαστοῦν μὲ θέρμη γιὰ τὴν πρόοδο τῶν τριῶν Κοινοτήτων. Εὐχαρίστη- σε τὴν Κ.Μ.Ε. γιὰ τὴν βοήθειά της στὴν Ίδρυση τοῦ Κέντρου, τὸ ὁποῖον, εἶπε, θὰ ὠφελήση σημαντικὰ τὰ παιδιὰ---' Έλληνες καὶ Τούρκους Ένα ἀπὸ τὰ ἀρχικὰ προβλήματα ποὺ ἀντι- µετώπισε τὸ Διοικητικὸ Συµ- βούλιο µόλις σχηματίστηκε, ἡἦ- ταν ἡ ἐξεύρεση πιὸ κατάλληλου οἰκήματος, μὰ πίστευε τώρα ὅτι ὅλοι ἦταν σύμφωνοι πὠὼς αὐτὸ τὸ ζήτημα λύθηκε ἱκανοποιητι- κά. Διὰ τοὺς γονεῖς ποὺ ἦταν παρόντες, εἶπε, γνώριζε πόση χαρὰ αἰσθάνονταν τὰ παιδιά τους ὅταν οἱ διδάσκαλοί τους τὰ ἔπαιρναν σ᾿ ἐκδρομὴ ἢ τὰ ἔβαζαν νὰ παίζουν µαζί. Ἠταν βέβαιος ὅτι μὲ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ Κέντρου, τὸν Πέτρο Εὐθυμιάδη, τὰ παιδιὰ ἀγαποῦσαν ὅ,τι ἔκαμναν στὸ Κέντρο. ᾽Αφοῦ ὁ κ. Μαραθεύτης ἐξήγησε τοὺς σκοποὺς τοῦ Κέντρου, ἔκαμε ἔκκληση σ᾿ ὅλους τοὺς γονεῖς νὰ ἐγγραφοῦν βοηθητικἁ µέλη καὶ νὰ ἐγΥρ άψουν τὰ παιδιά τοὺς τακτικά µέλη τοῦ Κέντρου. ΙΙνῦ- ΕΙΑΡΟΙ--ΑΥ- ΒΒΙΕΑΝ κῦν ΜΕΕΚΕΖΙ ΥΕΝΙ ΒΙΝΑΥΣΑ ΝΑΚΙΟΙΟΝΜΟΡΤΟΒ 1 Αταις σἠπά Ταπια-Εἰαδά-Αγ- Εδί(απ Κδυγ πιοτκεζίηῖπ ἀἰτεκτοτίει Πεγεῖῖ, πιεγκεζίπ θἰπιάϊ παΚ]ο]ήῃ- ἆαδα 8Ροσ 58Πα5ι αγκακιπάαἷί γεπί νο σζε] Ὀίπαδιπα ρεςπιεςὶΠῖ [681 οιπιἰθ]εγάϊτ, Ῥτορταπη, τν οΚαππα Ίιδβα Ῥίγος, 5ατί! νε ΚοπιεάΠ]ετάεῃ Ιρατεῖ ορ Οἱτ δα ας δααἴ Ώγπαῦς νο Ιά8τε Πεγετί ἄγεςί οἶαπ Ετιπ1 νε Τετ] πιιια]ππ]ετίπίῃ γατάιπαι Ἶ]ς πιοτκεζίπ Κὐςυις ἥγε]ετί (ατα[η- απ Παζιτ]απίηιφτ, Ἠεικεςί 51ῤᾶ- σας Καάατ Ὀὐὑγῆίς οἰπιαπ]αδιπα ΤΑΘΠΠΕΠ ΠἹεΙΚεΖ. ΚΟγ]Ι]ετ]ε ἵαπια- πγ]ε ἀοἰπιαδία, Τάατε Πεγειί τεὶδὶ Μτ. Αἱεκδαπ- ἄτορ Μήαταπεβίς Παίκα Ἠος ρε]ά]- πἰΖ ἀεά[κίεη 5οητα ἱάατα Πεγειιηίπ πει ἃς τορ]α]αδυπ ἃα Πετ]επιεςί Ιςίπ ᾖΚιννειίο «ςαἱιδασαῦιπι κὔζ νετα!. Ττ]ς νε Ἐπι ςοοιΚἰατιπα Ῥήψεκ [Ἀγάαςι ἀοκαπασαἷς οἶαῃ πιετκεζίη Κιτα]ππαδιπάα γατάιπαιΠ- απ ἀοίαγι Ο.Μ.Ο. γε τεδεκκίτ οἰπα]φῖτ. Απιαιίιῤίηα ϱὔτε κιτη]- ἀάδι Ζ4πιαπ ἀῑτε]κιοτ]ετ Πογεπίπ Κατφιαςίαδι Π]ς πιεδο]ε ἀαῑα πα ἠφαϊτ Ὀἱς Ὀίπαπιπ Ὀπ]άππ]ας! οἶαρ οἰπιάί ὂὰ πιεπιπαπίγεῖ νετίοί Οἱ φεκἰ]άς Παἱ]εάΙ]άϊῑδίπο Πεικεδίω ἱπαπαςα- ὅναι οὄγ]επαίςείτ, Οταάα Ὀμίαπαυ Ὀἱτ οοἷς εὈενεγίιπίοτο, Ὀδτείπιεῃ- 1ετί Κεπά]ετίπὶ ρεΖίπίίγε ϱδιήτ- ἀήῤήπάε νεγα Οἱ πι οναπα ογπαάικἰατιπάα ἁαγάωκίατι φεν]ποῖ Παιιτ]αἰπαιδτ. Φίπιάϊί ππετκεΖίῃ Μάετί Ῥεϊτος ΕΓΙππιγαἁἰδίη Ιάατε- βἰπάε «οσΚίατιη Ἡετ σὔπ ὃοα ριοῖ Γπα1γει]ετάσπ Ζεν] αἰάιδιπι 9ὄγ]ε- πηὶφιίτ. Μετκεζίπ ΡΆγε νε Ρτο- ΡταίΠΙΠΙ σαι οἴβκίεῃ 5οπτα ΛΜτ. ΜΜαταπε[ής Ὀὐιᾶπ εθενεγἰη]ετε Πατὶοί γε οἰατακ Καγάο]αππιαίατι νο ςοοιΚΙατιΠΙ ἆα ἵαπι Ίγε οἰαταίς Καγάειτπιεἰετίπί τίσα εἰπιφήτ, στ ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΜΑΕΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ὍὉ Σάββας ᾿Ονουφρίου εἶναι 51 ἐτῶν κι’ ἔχει 32 χρόνια ὑπη- ρεσίας στὴν ᾿Εταιρεία, ᾿΄Αρχισε δουλειά τὸ 1918 ὡς ἐργάτης στὸ μεταλλεῖο Σκουριωτίσσης. Μετὰ ἀπὸ ἑπτὰ Χρόνια στὸ μεταλλεῖο μετατέθηκε στὴν ἔπι- φάνεια ὡς ἐπιστάτης καὶ ὑπη- ρέτησε σ᾿ αὐτὴ τὴ θέση γιὰ δεκαπέντε χρόνια. ᾽᾿Απὸ τὸ 1941 κι ἐδῶ ἐργάζεται στὸ Τμῆμα σιδηροδρόμων ὡς ἐργάτης στὶς γραμμές. Καὶ ὁ Σάββας κι ἡ γυναῖκα του κατάγονται ἀπὸ τὸν ΄Α- γιον Γεώργιον ὅπου διαμένουν ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ γεννήθηκαν. Παντρεύτηκε τὸ 1920 κι εἶχε ἕντεκα παιδιά, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ζοῦν σήµερα τὰ ὀκτώ, καὶ τὰ τέσσερα ἀπὸ τὰ ὀκτὼ μένουν στὸ πατρικὸ σπίτι. ᾽᾿Απὸ τὰ ἄλλα τέσσερα τὰ τρία εἶναι παντρεµένα κι ἔδώκαν τοῦ Σάββα ἕως τώρα ἕντεκα ἐγγό- νάκια. Ένας του γυιὸς εἶναι μογναχὸς στὴν Ελλάδα. Ο Σάββας δὲν λησμόνησε πο- τὲ τὸ δυστύχημα ποὺ ἔπαθε στὴ δουλειὰ πρὶν 25 χρόνια, ὅταν ἔπεσε καὶ κτύπησε στὴ ράχη κι’ ἔμεινε στὸ Νοσοκομεῖο ὴ9 μέρες, ᾽Απὸ τότε δὲν ἔχασε οὔτε μιὰ ἡμέρα δουλειᾶς λόγῳ δυσ- τυχήµατος καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι πολὺ ὑπερήφανος. .

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΑΠΛΩΣΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΟΥ ΩΣΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΠΛΩΜΑ ΣΟΥ 4p
ΝΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ 4p
ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθλητισμός 4p
ΕΥΓΕ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ 3p
SPORTS CLUBS 3p
MACHINE SHOP PERSONNEL 3p
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΝΟ 2p
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΙΝΟΥΣ - ΦΛΑΣΣΟΥΣ - ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Αθλητισμός 2p
Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΝΤΑΓΥΙΑΣ Αθλητισμός 2p
LİNU—FLASU—AY- EBİFAN KÖY MERKEZİ 1p
ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΜΑΚΡΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 1p
ΤΟ ΚΟΙΝΟΤ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΝΟΥΣ - ΦΛΑΣΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΟΙΚΗΜΑ 1p
1953 ΕΤΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 1p
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ TOY ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΙΝΟΥΣ - ΦΛΑΣΣΟΥΣ - ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 1p
PENDAYA KÖY MERKEZİNİN SENELİK TOPLANTISI Κυπριακό 1p