Back

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1984-02-01

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 984 ΕΘΝΚΟςΟΦΥΛΑΚΑΟ ΣΕΛΙΔΑ 5 ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Στόχος:᾿ ἐπαναπροσέγγιση ΑΠΟ ΤΙΣΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ 9 ων ν, ϐ Ο ομιλητής Συνταγματάρχης ε.α. κ Εκ µἔρους της Ορθοδόξου Εκκλη- Εκ μέρους της Παγκί : Ἐσ ᾗ : Ἡ : τν .κ. : . : ης Παγκύπριας ᾿Ενω- κ µἔρους του ΣΑΠΕΛ, ο Αγωνι- μπρος σποβποκνως Ὃ νο μαᾶι ανν ο σης Αγωνιστών, ο Αγωνιστήςκ. Ανδρξ- στἠς Γενικός Γραμματέαςτου κ. Ανδρξ- κ 3 µ ουντος κ.κ. α Γε . . Σ : Καλλίνικος, ς εωργιάδης - ας αμουρίδης ψ 4 δις - ἄν Ἡν. -.- ' μα Εκ µξρουςτου Δημοκρατικού Συνα- Εκ µέρουςτου εν Κύπρω Ιδρύματος γερμού ο Επαρχιακός Γραμματέας του Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή, ο ΔΗΣΥ Λεμεσοῦ κ. Ντίνος Ερωτοκρῖτου. | Εκ μέρου μον Οικονόμου. Εκ µἔρους της Ε.Σ.Ε.Α., ο Αγωνι- στἠς κ. Χριστόδουλος Αργυροῦ. «« . ρους της Κοινοβουλευτικής ο- Εκ με μάδος των βουλευτών Λεμεσού, ο Αγω- Ἐκ μέρουςτης Ε.Ο.Κ.Α. καιτων Το- : : . ατα ασμοας νιστής Βουλευτής κ. Αυγερινός µεαρχών, ο Τομεάρχης κ. Λεύκιος Ρο- Εκ μέρους του Προέδρου του Δημο- Εκ µἔρους της Νεολαίας Δημοκρα- Παπαρξς. δοσθἔνους. κρατικού Συναγερμού κ. Γλαύκου Κλη- τικού Συναγερμού, ο βουλευτής κ. Μα- ρίδη, ο βουλευτής κ. Χρίστος Σολοµής. νώλης Χριστοφίδης. Εκ µέρουςτου Μητροπολίτη Γεννα- Εκ µέρους της Π.Ε.Α.Ε., ο Αγωνι- Εκ µἔρους της Ένωσης Κυπρίων δίου, ο κ. Κὠνσταντίνος Γιαλλουρίΐδης. στἠς Τοµεάρχης κ. Φώτης Παπαφώτης. Ελλάδος ο κ. Νίκος Ιωάννου. Εκ µέρους της Παγκύπριας Ομο- σπονδίας Εφεδρων Αξιωματικὠν ο κ. . Γεώργιος Μήτσιγκας. ΣΕΛΙΔΑ 6 Φ εθΘΝικος ΦΥΛΑκΑας ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΝΠΟΦΡΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΙΣ. ΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙ«Ο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΙΕΝΗ ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μίλησαν οκ. Χρυσ. Παρασκευόπουλος, οκ. Γ. Μωῦὔσέως, ης. Ελ. Σεραφείμ-Λοϊζου καιο κ. Γεράσιμος Κονιδάρης Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα χρόνων απὀ το θά- νατο του Αρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα- Διγενή, η Ένωση Κυπρίων «Φοιτητών «ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ. διοργάνωσε στη µνήµη του, θρησκευτικό και Φιλολογικό μνημό- συνο, στο οποίο παρέστησαν πλήθος φοιτητές και εκτιμητές της µνήµης Διγενή. : Στο θρησκευτικό μνημόσυνοτου αείμνηστου Αρχηγού της Ε- «Ο.Κ.Α. και των πεσόντων στην Κύπρο Ελλήνων αξιωματικών και οπλιτών, που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών παρξστησαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιτρο- πής Γονέων και Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμέ- νων Κυπριακής Τραγωώδίας κ. ϐΘ. Κρητικός, παλαιοί συναγωνιστὲς του Διγενή, καθηγητές Πανεπιστημίων και ἄλλες προσωπικότητες του πνευματικού κόσμου, καθώς και πολλοί φοι- τητὲς και Φίλοι του «ΔΡΑΣΙΣ---ΚΕΣ». Σύντομο επιμνημὸσυνο λόγο εκφώνησε εκ μέρους «ΔΡΑΣΙΣ--ΚΕΣ»οΧρυσ, Παρασκευόπου- λος, που εξήρε την ανεκτίµητη εθνικἡ προσφορά και τις επιταγὲς των αγώνων του Λεβεντόγερου, ενώ Κὺύπριος συναγωνιστἠς του Διγενή απάγγειλε δικὀ του ποίηµα προς τιµἠ του Αρχηγού. Στο τέλος του μνημοσύνου, σχηματίστηκε πορεία προς το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ὅπου ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κινήματός µας Γεώργιος Μωύσέως κατέθεσε δάφνινο στε- Φάν! στη µνήµη του Στρατηγού κα!ιτών πεσόντων στην Κύπρο Ελ- λήνων στρατιωτικών. Το Φιλολογικό μνημόσυνο του Αρχηγού Διγενή, τελέστηκε, Λίγο αργότερα, στην επιβλητική αἰθουσα του Φιλολογικού Συλλό- γου «Παρνασσός». Το πρόγραµµα, που παρουσίασε και φέτος ο συμπατριώτης µας ηθοποιός Χ. Παναγιώτου, άρχισε µε την τή- Ρηση µονόλεπτης σιγἠς στην μνήμη τών τιµωμένων και ακολού- θως ακούστηκαν μαγνητοφωνημένα αποσπάσματα ομιλίας του Αρχηγού Διγενή στην Πάντειο Σχολή, µετά την λήξη του Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ, του «ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ» Γ. Μωύσέως απηύθυνε προς την συγκέντρωση θερμό χαιρετισμµὀ, στον οποίο, αφού υπογράμμισε τους βασικούς σκοπούς και στό- Χους των μακροχρονίων αγώνων του Διγενή, τόνισετην αμετάθε- τη απὀφαση των µελών του «ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ» να αγωνιστούν μέχρι τέλους για την υλοποϊησήτους, αντιδρώντας ταυτόχρονα σεκάθε διακανονισμό του εθνικού µας θἔµατος που θα συνιστούσε απεμ- πόληση των στόχων της Αυτοδιαθέσεως και της Ενώσεως µε την Μάνα Ελλάδα. Ιδιαίτερα, πάντως, υπογράμμισε την ανάγκη για συστράτευση και μέγιστη δυνατή κινητοποίηση ὅλων των ἔμψι- ἅων και ἄψυχων δυνάμεων του Ελληνισμού, ὁπου και αν βρίσκον- ται, µε μοναδικό ατὀχο την άριστα προγραμματισμένη ανάληψη ενός ασυµβίβαστου απελευθερωτικού αγώνα για την ανατροπή των «τετελεσμέἔνων» της Τουρκικής εισβολἠς και κατοχής και την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων. Το πρόγραµµα συνεχίστηκε µε την απαγγελία ποιήµατος του Κ. Μόντη από την Αναστασία Μιχαήλ και την ομιλία της τοµε- ἀρχιδος της Ε.Ο.Κ.Α. κ. Ελενίτσας Σεραφείμ Λοϊζου. Η οµιλή- τρια, αφού ἔκαμε µια εκτενή αναφορά στα γεγονότα απὀ την αποβίβαση του Γ, Γρίβα στην Κύπρο στις 10.11.1954 ωςτην ώπο- γραφή των συφωνβν Ζυρϊχης και Λονδίνου - τονίζοντας ιδιαϊ- τερα την αρχιγικἠἡ συµβολἠ του Διγενή στον ηρωϊκὸ µας εως Δευθερωτικ:: αγώνα του 1955-59, - επεσήµανε το αἰσθημα µατριωτισμού κ. υπευθυνότητας που υπξδειξε στη κρισιμµὠώτατη για την Κύπρο µας περίοδοτου 1964-67, επικρίνοντας παράλλη- λα τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας για απερισκειμῖα στο θὲέ- μα της απόσµρσης της Ελληνικής Μεραρχίας το 1967. Συνεχίζοντας, υπογράμμισε μεταξύ ἄλλων: «Μάρτυρες και ήρωες όπως ο αθάνατος Αρχηγός της ΕΟΚΑ Γ. Γρίβας - Διγενής και τα παλληκάρια του, οι ᾿ Ελληνες αξιωματικοί και οπλίτες καιτα παιδιά της Κύπρου που πότισαν µετο αἷμα τους αυτό το κομμάτι της Ελ- ληνικής γης που λέγεται Κύπρος, είναι το Φωτεινὸ αστέρι που θα καθοδηγεί τις επερχόμενες γενιὲς στο δρόµο της τιμής καιτηςθυ- σίας. Η πατρίδα µας περνά σήµερα τις πιο δύσκολες σως στιγμὲς της ιστορίας της. Το μέλλον διαγράφεται ζοφερό. Μα η ελπίδα δεν χάθηκε. Επιτακτική όμως προβάλλει η ανάγκη να παραδειγµα- τισθεί η ηγεσία µας απὀ το αγωνιστικό πνεύμα του Διγενή...» Και κατέληξε: «Και µόνο γιατί η Κύπρος γἔννησε ένα τέτοιο άνδρα εἷ- ναι Ελληνική». Μετά την εμπνευσμένη ομιλία της κ. Λοΐζου, που καταχειρο- κροτήθηκε απὀ το πυκνό και παλμώδες ακροατήριο, προβλήθη- καν Φωτογραφίες (σλάϊτε), απὀ τον ηρωϊκό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. να Ιδιαίτερα τόνο προσέδωσε στην συγκέντρωση, η σύντομη προσφώνηση της εκδήλωσης απὀ τον αγωνιστή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο του Φ.Σ. «Παρνασσός» κ. Γεράσιμο |. Κονιδάρηπου υπήρξε ἑνα από τα ιδρυτικά μέλη της µυστικ]ς Επιτροπής Αγώνος, απὀ την οποία ὀΦόθηκε στις 8.3.1953 ο ὀρκος της Ενώσεως. Ο διαπρεπής και συνεπής σωµπαραστάτης των αγώνωντου Κυπριακού Ελληνισμού για εθνική αποκατάσταση καθηγητής, δι- ηγήθηκε χαρακτηριστικἁ για την πρόσφατη ιστορία της Κύπρου και της Ελλάδας γεγονότα που ἔζησε μεσα, υπογράμμισε δε επι- γραμµατικἀ, αναφερόμενος στην «αντιρεαλιστική» και «αντιίστο- ρικἠ» Ζυρίχη, ότι «ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ». Αναφερόμενος στον εκλιπόντα Πρόεδρο Μακάριο,ο κ. Κονιδά- Ρης εἶπε ὁτι ἦταν χρήσιμος όσο ἦταν προσηλωμἔνος στην πατρἰ- δα και ότι κύρια του πρόθεση ἦταν δυστυχώς η Προεδρίἰα. Μετά την σύντομη προσφώνηση του κ. Κονιδάρη, που προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον στο ακροατήριο, προβλήθηκε ται- νία µε θεμα την κηδεία του σλησμόνητου Αρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. στο χώρο του κρησφυγέτου του στη Λεμεσό, Η όλη εκδήλωση ἕ- κλεισε µετον Εθνικό Ύμνο. Στην εκδήλωση απέστειλαν χαιρετισμούς η «Ένωση Κυπρίων Ελλάδος» (ΕΚΕ), η«Π.Ε.Α.Ε.»καιο «Δημοκρατικός Συναγερμός» Ελλάδας. Συναγωγιστικός Χαιρετισμός απὀ το ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΕΡΙΤΤΟ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ Με την ευκαιρία της συµ- πω ήρωσης δὲκα χρόνων απὀ τον θάνατο του Λεβεντόγερου Αρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. Στρατη- γοῦ Γεωργίου Γρίβα-θιγενή, η ἛἜνωση Κυπρίων Φοιτητών «ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ» απηύθυνε θερµότατο συναγωνιστικὀ χαι- Πιστεύουμε ακράδαντα καιτο επαναλαµβάνουµε άλλη µια φορά, ότι εἶναι καιρός πια να σταματήσει η ανξντιµη εκ- στρατεὶα - που διαξάγεται σ᾿ ὁ- λα τα επίπεδα και μ᾿ ὅλα τα μέσα - κατασυκοφάντησης και σπίλωσης του ονόματος µιας α- Ο Πρόεδροςτου Δ.Σ.της Ε.Κ.Φ. «ΔΡΑΣΙΣ -ΚΕΣΟ κ. Γιώργος Μωύσέως, απευθύνει χαιρετισμό εκ µἔρους του κινήματος, στο Φιλολογικό μνημµόσυνοτου ΑρχηγούτηςξΕ.Ο.Κ.Α.,Στρα- τηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή, και των πεσόντων στην Κὺ- προ Ελλήνων Αξιωματικών και οπλιτών. Στιγµιότυπο απὀ το φιλολογικό μνημόσυνο στη μνήμη ΔΙγε- νἠ στην αἴθουσα του Φ.Σ. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ». η Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Φ.Σ. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» και ιδρυτικό μᾶλος της Επιτροπής Αγώνος,κ. Γεράσιμος Κονιδάρης, απευθύνει χαιρετισμό. Με επικεφαλἠς τον Πρόεδρο του «ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ) αντι- προσωπεία του Δ.Σ. του Κινήματος, στο χώροτου Μνη- µείου του ᾿Αγνωστου Στρατιώτη, ὅπου κατάθεσαν στε- Φάνια στη μνήμη του Λεβεντόγερου της Κύπρου καιτων πεσόντων στην Κύπρο Ελλήνων αξιωματικών και οπλι- τὠν. ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ στάση και αναλογιζόµαστε το κατάντηµα μερίδας της Ἑλλη- νικής Κυπριακής νεολαίας. Ἡ δέκατη επτειος του θᾳ- νάτου του θρυλικού Αιγενή, πρεπει να αποτελἑσειτον πόλο ἔντονου καιπαραγωγικούπρο- βληματισμού:απὀ κάθε Κὐπρίο Με εππυχία ἔληξε το τριή- µερο εκδηλώσεων που οργά- νωσε η «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» ρετισμὀ σ᾿ όλους τους αδελ- Φούς µας, Ελλαδίτες και Κυπρίους, που τιμούν την µνή- µη του αείμνηστου Λεβεντόγε- ΣΣ µε την ανιδιοτελἠ και 5 Ἑκτίμητη εθνικἠ προσφορά του. Σήµερα, κάτω απότις εξαι- ρετικἀ κρίσιμες συνθήκες που περνά η ιδιαίτερη µας πατρίδα- ὡς, όσο ποτὲ ἄλλοτε και ο θά- νατός του διατηρεί τις διαστάσεις µιας οδυνηρής εθνι- κής απώλειας, Το αγώνιστικὀ πατριωτικό πνεύμα που η απλἠ του παρουσία ενἔπνεε, αποτέ- λεί πια ανάμνηση, ενώ οἱ διΟ: ρατικὲς εκτιμήσεις του για τα πραγματικά σχέδια των νεο- σουλτάνων Ιμµπεριαλιστών της ΄Αγκυρας εξακολουθούν, δυ- στυχώς, να υποτιμούνται ἡ πα- ραβλέπονται, όπως οποτιµήθηκαν τόσες φορὲς στα [τελευταία 30 τουλάχιστον χρό λα, µε αποτέλεσµα τις τραγ!- «ἐς συνέπειες του 1974. πό τις επιφανξστεριες μορφες του Κυπριακού Ελ Ἰνισμοὺ α- πὀ τους οπ.. Ὅποτε που «πρωκαταλαι » την ᾱα- δέκαστη [σ Γ που για λόγους καθι «κροπολιι- κοὺς καλλιερὶ στα λαϊκά στρώματα το μίσος και τον δι- χασμµὀ. Είναι πραγματικά θλι- βερό το παράδειγµα αν και όχι νὲο εἶναι εν τούτοις πολὺ χαρα- κτηριστικὀ - της στάσης των τριών Φοιτητικὠν παρατάξεων του Κυπριακοῦ κατεστημένου, που αρνούνται ὅπως αντιπρο: σωπεὶα της Εθνικής Φοιτητικἠς Ενώσεως Κυπρίων (Ε.Φ.Ε.Ι.) Αθήνας, της οποϊῖας ο αοΐδιµος Αρχηγός του απελευθερωτι- κοὺ µας Αγώνα εἶναι επίτιμος Πρόεδρος, καταθέσει στη µνή- µη του και σαν ελάχιστο φόρο τιμής ἕνα απλὸ στεφἀνι! Κατα: δικάζουµε µε όλη τη δύναμη της ψυχἠς µας την υπονομεύτι- κ για κάθε προσπάθεια εμπξ- δωσης της ενότητας αυτή γιατην επιτακτική αναγκαιότη- τα της επικράτησης και παγίω- σης πραγµατικἠς ενότητας καιοµοψυχίας, προκειµένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσµατι- κά ο ωμόὸς τουρκικὀς επεκτατι- σμὸς και να επιτευχθούν οι αμετάθετοι για µας στὀχοι της Αυτοδιάθεσης και της Ένω- σης µε την μητέρα Ελλάδα, στόχο) για τους οποίους ο Αρ:- χηγός της Ε.Ο.Κ.Α. πρὀσφερε, αγὠνιζόµενος ἔμπρακτα, όσο πολὺ λίγοι. Ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής µας δεἰχνει απὀ τον α- πΕρΙΤΊιο τάφο του τον δρόμο της Ἰμής κα! του καθήκοντος, που ποτὲ δεν εγκατέλειψε αλλά πάντοτε ακολούθησε χωρίς να Φεισθεῖ κόπων και θυσιών. Ἑ- χουμε ὁλοι ανεξαιρέτως χρὲος βαρύτατο να τον ακολουθή- σουµε και να φτάσουμε στο τἕρμα. Μόνο μ᾿ αυτό τον τρό- πο θᾳ τιµήσουµε σωστά και ὁ- πως πρέπει τον µεγάλο ἠρωαί[ Αθηνών, στη µνήµη του Στρα- τηγού Γεωργίου Γρίβα - ΔιΙγε- νή, Οἱ εκδηλώσεις άρχισαν µε ενδοσωµατειακὀ εορτασμό, µε ομιλητή τον Κύπριο δικηγόρο κ. Γιάγκο Σιβιτανίδη. Τη δεύτερη μἔρα των εκ- δηλώσεων, διοργανώθηκε πο- δοσφαιρικὀ τουρνουά ΔΙΓΕΝΗ, µεσυμμετοχή 17 ομά- δων. Την τελευταία μῖρα ἔγινε πανηγυρικὸς εορτασμὸς και θρησκευτικὀ μνημόσυνο στον Άγιο Θωμά και φιλολογικό στον κινηματογράφο ᾿Αλεξ, ὁ- που μίλησε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Νίκος Αναστασιά- δης. Το εορταστικὀ τριήμερο της «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ», ἔληξε µε συζήτηση γύρω απὀ το Μυ- πριακὀ στο οἴκημα της «ΠΡΩ- ΤΟΠΟΡΙΑΣ». Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΝΑ ΘΩΡΑΕΙΣΘΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ «Δεν θ᾽ ανεχθούµε περαι- τέρω συρρίκνωση του ελληνι- κοὺ ἔθνους δήλωσε ο πρωθυ- πουργὸς της Ελλάδας κ. Α. Παπανδρξου αμέσως μετὰ την ἀνοδό του στην εξουσία. Από ὠτότε (πέρασαν περισσότερο απὀ δὺο χρόνια) η φράση αυτὴ επαναλήφθηκε πολλες φορὲς. Δέκα χρόνια σχεδὀν μετά την κατάληψη απότους Τούρκους, της µισἠς Κύπρου δεν ἔχει γίνει σχεδόν τίποτε το σοβαρὀ που να εμπνξει ασφάλεια στο ελεὺ- θερο μισό. Τίποτε δεν ἔπεισε τον κόσμο πως ἔχουμε προε- τοιµαστεί ολοκληρωτικά. Ο κίνδυνος ολοκληρωτικής κατά- ληψης της Κύπρου πλανιξται σ᾽ όλο το ἔθνος και κανένα σηµείο δεν δείχνει πως ἔχουμε τα µέσα ν᾿ αποτρέφουµε την περαιτέρω συρρίκνωση του Ελληνισμοῦ. . Η αμυντική θωράκιση της Κύπρου, εἶναι η µοναδική δυ- νατότητά µας για αξιοπρεπή λύ- σητου Εθνικού µας προβλήµα- τος γιατί: 1. Θα εξασφαλίσουµε την ελευθερία του υπόλοιπου νησιού απ᾿ που διεξάγου- µετον αγώνα για ελευθερία της κατακτηµένης γης µας. Κανῖνας δεν ἔχει πεισθεί πως οἱ Τοῦρκοι θα μείνουν ὡς εκεί που ἔφτασαν το 74 αντίθετα αν εξετάσουμε µε προσοχή την Τουρκικἡ πο- λιτική των τελευταίων χρό- νων εὐκολα διαπιοτώνουµε πως στόχος εἶναι η Ολο- κληρωτικἡ κατάληψη της Κύπρου µε τη µἔθοδο των σταδἰων. : Αποτρεπτικὸς λοιπὀν ο πρώτος στόχος της αμυντι- κής θωράκισης. 2. ΟιΤούρκοι παρουσιάζονται αδιάλλακτοι στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων γι- ατῖ αισθάνονται ότι η δύνα- µη των ὁπλων εἶναι µε το µἔροςτους. Με τη δικἡ µας λοιπόν θωράκιση θα αυξή- σουµε τη διαπραγµατευτι- κἠ µας ικανότητα αφού οι Τούρκοι θα ξέρουν πως ἔχουν απἔναντι τους αξιό- µαχες δυνάμεις και όχι εὖ- κολη λεία. 3. Κανένας δεν µας βεβαιώνει πως η ειρηνική αναζήτηση µόνιµης λύσης µε τις δια- ει πραγματεύσεις θα αποδὠ- σει κἀποιο θετικό αποτέλε- σµα. Στην περίπτωση αυτή πρεπει να εἵμαστε ἔτοιμοι να διεκδικἠσουµετη γη µας µε κάθε ἆλλο τρόπο µη εξαιρουμένης και της στρα- τιὠτικής αναµἔτρησης. Φυσικά αυτό θα γίνει αφού σταθµίσουµε µε σύνεση τις συνθήκες (που συνεχώς αλλάζουν) ώστε µια τέτοια αναμέτρηση να ἔχει ὡς αποτἐλεσµατον νικηφόρο αγώνα και τη απελευθξ- ρωση της κατακτηµένης πατρίδας κι ὀχινα κινδυνξ- Ψει και η υπόλοπτη μισή. ΄Ολα τα πιο πάνω ήταν γνωστά απὀ το 1974. Αυστυ- χώςτα όσα ἔγιναν από την Κυ- βἔρνηση της Κύπρου και της Ελλάδας ως τώρα εἶναι πενι- χρά, επουσιώδη και το κυριώ- τερο και χωρίς σχεδιασμό και προγραμματισμό. Ο εξοπλισμὸς, ὁσο άρτιος κιαν εἴναιτου στρατούτης Κὺ- πρου, δεν εἶναι δυνατό να αν- τιµετωπίσει την Τουρκία µε τα εκατομμῦὺρια τακτικού στρα- τού εξοπλισµένου µε υπερσύγ- χρονα ὁπλα του ΝΑΤΟ. Και γιατὶ άλλωστε η Κὺ- προςν᾿ αφεθεί μόνη ν᾿ αντιµε- τωπίσειτο Τουρκικό Ἓθνος, Η Τουρκία ουδἔποτε ἔπαψε να θυμάται και να διακηρύττει στα λόγια και στην πράξη πως εἶναι η μητέρα πατρίδα των Τουρ- κοκυπρἰων. Αντίθετα εμείς όσο περνάει ο καιρός και στην Κὺ- προ και στην Ελλάδα ξεχνούμε πως αποτελούµε ἕνα ἔθνος, το Ελληνικό, καιπως εμείς ἔχουμε µια μητέρα πατρίδα που ἔχει υποχρέωση, εθνική, συναισθη- µατικἠ αλλά ακόµη και νομική ὡς εγγυήτρια δύναμη και πρξ- πει να µας προαστίήσει. Εἶναι απαραϊτητο: 1. να συμπεριληφθεί η Κύ- προς στον ευρύτερο αμυντικό σχεδιασμό της Ελλάδας, 2. να αντιπαρατᾶξει η Ελ- λάδα (στην Κὐπρο) προς την Τουρκία ανάλογο στρατιωτικὀ υλικὸ (ἔμψυχο και άψυχο). 3. να σχεδιαστεί η ενιαία αμυντική κάλυψη της Κύπρου-- Αιγαίου αφού πολύ καλά ξέρουμε πως η Τουρκία παράλληλα µε.την ολοκληρω:- τική κατάληφη της Κύπρου σχεδιάζει και διεκδικεί την δυ- ναµικἡ προσάρτιση των νησι- ὦν του Αιγαϊου. Και ας µη ξε- χνούμεπωςη Κύπρος δεν εἶναι λιγότερο ελληνικό νησὶ απὀ οποιοδήποτε του Αιγαίου. Μπιορεί για όλα αυτά ν᾿ απαιτούνται οδυνηρες για µας και το ἔθνος ολόκληρο θυσίες. Εἰναι ὅμως προτιμότερο ναθυ- σιάσουµε τώρα την ευημερία καιτον ευδαιμονισμό µας παρά να θυσιάσουµε κἀποτε(αργἁ ἡ γρήγορα) την πατρογονική μας γῆσου .”. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΥΠΡΙΩΝ «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1984 ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 - 3ος ὄροφος ΑΘΟΗΝΑΙ τηλ. 3604277 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Π.Ε.Ο.Φ.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.Ο.Φ. Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΟΡ- ΓΑΝΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ιδρύθηκε το 1978 ἔχοντας σαν στόχο της την καλύτερη και αποτελεσματικότερη συγκρότηση των δημοκρατικών Φοιτητικών ὀυνάμεων της Κύπρου για την όσο το δυνατό καλύτερη προσφορά στον αγώνα για την εκ- δίωξη του κατακτητή και την απε- λευθἔρωση της Κύπρου, όσο και την πολιτιστική και πνευµατικἠ α- νύψωση του λαού µας. Η ιστορία της παράταξης µας,είναι συνυφα- σµένη µε την ακλόνητη πίστη µας προς τις αρχὲς της Δημοκρατίας και την σταθερἠ προσήλωσή µας προς την ανάγκη διεξαγωγής ενός ασυµ.- βίβαστου εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα για την εκδίωξη του Τούρ- κου κατακτητή. Η Π.Ε.Ο.Φ. απὀ την ἱδρυσὴ της δεν σταμάτησε να αγώ- νίζεται ἔμπρακτα και µαχητικἁ για την αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων κατοχής. Στη Θε- σ/νίκη η Π.Ε.Ο.Φ. παράλληλα µε τις ανακοινώσεις και τα ψηφίσματα οργανώνει κάθε χρόνο διάφορες εκδηλώσεις στη Βόρεια Ελλάδα µε σκοπὀ την διαφώτιση του Βορειο- ελλαδίτικου λαού, για τα προβλἠ- µατα και τους πόθους τοι Κυπριακού Ελληνισμού για εθνική αποκατάσταση. Οἱ εκδηλώσεις αιι- τὲς περιλαμβάνουν ομιλίες εθνικού περιεχοµένου και παρουσίαση κυ- πριακὠν παραδοσιακὠὼν χορὠν απὀ το χορευτικό συγκρότηµα της ορ- γάνωσής µας. Τέτοιες διαφωτιστι- κές εξορμήσεις προγραμματίστη- καν και θα γίνουν πολλές και στο μᾶλλον. Επίσης συνεχίζοντας πιστά τον σεβασμὀ προς τους ήρωες της Ε.Ο.Κ.Α. τιμά τα ΑΘΑΝΑΤΑ παλ- ληκάρια µε φιλολογικά μνηµόσυνα στο οἰκημά της. Με τους αγώνες της αυτούς η Π.Ε.Ο.Φ. ἔχει καταξιωθεί στη συ- νείδηση των Κυπρίων φοιτητών Θεσ/νίκης οι οποίοι απὀ το 1979 την αναδεικνύουν κάθε χρόνο Α΄ ΔΥΝΑΜΗ στις φοιτητικὲς εκλογές. ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ Η Π.Ε.Ο.Φ. πιστεύει ακράδαν- τα στην ανάγκη κινητοποίησης του λαού και διεξαγωγής ενὸς ανὲνδο- του ασυµβίβαστου απελευθερωτι- κού αγώνα. Η ιστορία µας διδάσκει ότι ο Τούρκος δεν αποχωρεἰ εἰρηνι- κά απὀ εδάφη Που κατάκτησε, αλλά αντίθετα σε κάθε του βήμα προε- τοιµάζεται για το επόμενο. Η Τουρκία χρησιμοποιεί τις εν- ῥοκυπριακἒς συνομιλίες για παγίω- ση των τετελεσμἔνων γεγονότων και για εξαπάτηση της διεθνοὺς κοι- νής γνώμης. Για µας το θέµα εἶναι ξεκάθαρο. Δεν εἶναι πρόβλημα εν- δοκοινοτικὀ. Είναι θέµα ειοβολής - κατοχής. Εἶναι θέµα, κατάφωρης παραβίασης του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αν ἕ- πρεπε να διεξάγονται συνομιλίες ἑ- πρεπε να εἶναι μεταξὺ εκπροσώπων της Τουρκικής και Κυπριακής Κυ- βέρνησης. Αποδεχόμενοι τις συνο- μιλίες µε τος Τουρκοκυπρίους καταστρατηγοὺµε εμείς οι ἴδιοι τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε. και δίνουμε την ευκαιρία στην Τουρκία να ξε- Φύγει απὀ το αδιἔξοδο και την διε- θνἠ απομόνωση. Πρὲπει επιτέλους να αποδεσμευτούμε απὀ οποιαδἠ- ποτε µορφή ενδοκυπριακών συνο- μιλιών και να τονίσουµετην ευθύνη της Τουρκίας για την κατοχἠ του 4006 περίπου της Κυπριακής Δημο- κρατίας. Πρέπει να διακηρυχθεὶ πως ισότιμες συνομιλίες µε κάποια προοπτική επιτυχίας νοούνται μόνο αφού αποχωρήσουν απὀ το νησὶ µας τα Τουρκικά κατοχικἁ στρατεύῦ- µατα. Πρέπει να συνειδητοποιή- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Με τη συµµετοχή 100 πε- ρίπου Φοιτητών, πραγµατο- ποιήθηκε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 84 ἔξω από τα γρα- Φεία των «Κυπριακών Αερο- γραμμών» (Φιλελλήνων 10, Πλ. Συντάγματος), συγκὲν- τρωση διαμαρτυρίας της Ε.Φ Ε.Κ. µεδυναμικά αιτήματα την µείωση τὼν τιμών των Φοι- τητικὠν αεροπορικών εισιτη- ρίων κατά 153, επιπλέον της περσινἠς μειώσεως κατά 1000 και την ακύρώση κάθε σχεδια- ζόμενης αὔξησης στις τιμὲς των εισιτηρίων αυτών. Σε σχε- τικὸ ψήφισμα που επιδόθηκε στα γραφεία των Κυπριακὠν Αερογραμμὠν υπογραμμίζον- ται μεταξύ ἄλλων και τα ακό- λουθα: «Ζητούμε απὀ την Κυ- πριακή Κυβέρνηση να επιλη- Φθεὶ κατά τρὀπο σοβαρό και υπεύθυνο του ζητήματος αυ- τοῦ, που εἶναι στενώτατα συν- δεδεμἔνο µετα ποικίλα και φλἒ- γοντα προβλήματά µας, που επεϊγουν άμεσης αντιμετώπι- σης και επίλυσης... Οἱ σηµερι- νὲς τιμὲς τὼν αεροπορικών εἰ- σιτηρίων αναγκάζουν ἕνα µεγά- λο μέρος απὀ µας να µη επι- σκεπτόµαστετην πατρίδα µας, µε ὄλες τις δυσμενεὶς συνξεπει- ες, που επηρεάζουν και την δι- αφώτιση των Ελλαδιτὠν αδελ. Φών µας πάνω στο εθνικὀ µας θέµα...» Αξίζει να σημειωθεί ότι οἱ «Κυπριακές Αερογραμμὲς» αρνούνταινα προχωρήσουν σε από κοινού µετην «Ολυμπιακή Αεροπορἰα) µείωση των Φοιτη- τικών εἰσιτηρίων κατά 259, . όπως προνοεί σχετικἡ πρότα- ση της «Ὁ.Α. διατυπωθεΐσα στις 2.12.1983 . εκτός εάν η «Ο.Α.» αποδεχθεί την απὀ κοι- νού δρομολόγηση των αναγ- καϊων εκτάκτων πτήσεων για τις φοιτητικὲς ανάγκες. σουµε ὁτι στόχος της Τουρκίας εἶναι η κατάληψη ολόκληρης Της Κύπρου. Πρέπει να συνειδητοποιήσου- µε πως λύση του Κυπριακού ΕΘΝΙ- ΚΗ και ΜΟΝΙΜΗ δεν θα επἐλθει απὀ οποιεσδήποτε ξένες πρὠτο- βουλίες - κομμµένες και ϱραμμὲνες στα µέτρα των ισχυρών της Γης, που αλληλοδιαδέχονται η µια την ἄλλη µε την κάθε τελευταία χειρὀ- τερη απὀ την προηγούμενη - που μας προτείνουν ουσιαστικά την νο- µιµοποίηση της κατοχής. Οποιαδή- ποτε λύση προέλθει µέσω των ενδοκυπριακὠν συνομιλιών θα πε- ριἔχει το σπἔρµα της διχοτόµησης. Καμουφλαρισμένη διχοτόµη- ση αποτελεὶ και η ομοσπονδιακή λύση την οποἱαν η πλευρἆ µας αΠο- ὄξχτηκε απὀτο 1977 µετις συµφω- ν]ες Μακαρίου - Ντεκτάς και όσοι τυχόν αυτοαπατὠνται ας µελετή- σουν τι σημαϊνειο ὀρος ομοσπονδί- α για να αντιληφθούν την εφαρμογή του στα Κυπριακά δεδο- μένα. Γι αυτὸ η Π.Ε.Ο.Φ. πιστεύει ακράδαντα ότι επιβάλλεται εκ των πραγμάτων, για την εθνικἡ και Φυ- σική επιβίωση του Κυπριακού Ελ- ληνισμού, η ανάληψη ενός ουσιαστικού απελευθερωτικού αᾱ- γὠνα έξω απὀ κάθε χρονικὸ πλαϊσι- ο, ενὸς αγώνα για εκδίωξη του εισβολέα και δημιουργία ἔτσι των προὐποθέσεων για ελεύθερη ἐκ- Φραση της βούλησης του λαού µας µέσω του αναφαίρετου δικαιώμα- τος του για αυτοδιάθεση. Για σωστή και νικηφόρα διεξα- γωγἡ του αγώνα αυτού θα πρέπει πρώτα να τεθούν µε προγραμµµατι- σμὸό οι αναγκαϊῖες βάσεις. Σ᾽ αυτό δε τον τομέα θα πρέπει προς το παρὀν να στραφούν οἱ προσπάθειες όλων μας. Ας συνειδητοποιήσουµε όλοι πως ο αγώνας της Κύπρου δεν εἶναι η εξεύρεση φόρμουλας που θα ε- ναρμονίζεται µε τα τετελεσμἑνα, γι- ατὶ αυτό σηµαίνει παράδοση στους ὁρους των Τούρκων. Ο αγώνας µας εἶναι αγώνας ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ και Ο- ΧΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ των πραγµατικο- τήτων της κατοχἠς και αυτό θα γίνει µε κοπιώδεις, τολμηρές και καθολι- κὲς προσπάθειες. ᾿Οταν η υπογρα- Φἠ της Ζυρίχης ἦταν η αρχἡ του τέλους µας {:)η υπογραφἡ µιας λύ- σης κατά πολὺ χειρότερηςτης Ζυρ[- χης που θα µας οδηγήσει Φυσικάη αγωνιστικἡ µας θέση δεν εἶναι ἕνας εὔκολος ὄρόμος, Αλλά καιη Λευτε- ριά ποτξ εν χαρίστηκε στους Λα- οὐς, κατακτιέται δυστυχὼς πάντα µε θυσὶες και αγώνες. Εξοπλισμός της Κύπρου Πρώτη βασική προὐπόθεση γι- α τον μακροχρόνιο αγὠνα αποτελεἰὶ ο εξοπλισμός της Κύπρου µε σὺγ- χρονα όπλα, για να εξασφαλίσουµε σαν πρὠτο βήμα τα ελεύθερα εδά- Φη καισαν δεύτερο να αποκτήσου- µετην δυνατότητα σεµια δεδομένη στιγµή να αναλάβουμµε και επιθετι- κή πρωτοβουλία για την πλήρη α- πελευθέρωση των κατεχοµένων εδαφών µας. Η Ελλάδα σαν εγγυή- τρια δύναμη αλλά και σαν κἔντρο ολόκληρου του Ελληνισμού ἔχει υ- ποχρέωση να στείλει στην Κύπρο στρατιωτική δύναμη, συμβάλλον- τας σ᾿ αυτό το σκοπὀ. Το πρόβλη- μα της Κύπρου δεν αφορά µὸνο τους Κυπρίους. Εἶναι θέµα ΕΘΝΙ- ΚΟ, που αφορά ολόκληρο το Ελλη- νικό ἜἛθνος Πρέπει να γίνει αντιληπτό ὁτι η μάχη για την εθνικἡ ανεξαρτησία της Ελλάδας δίδεται στην Κύπρο. Η Κύπρος αποτελεί α- ναπὀσπαστο τµήµα του Ελληνι- σμού και πρὲπει να ενταχθεῖ στην ζώνη αμύνης της Ελληνικής Επικρά- τειας, Οσον αφορά την Κυπριακή Ε- θνοφρουρά µια βασικἠ και απαραϊ- τητη προὐπόθεση για την εξύψωση του Φρονήματος και του βαθμοὺ πειθαρχίας του στρατεύματος εἶναι η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των στρατιωτικών απότοκράτος. Η επι- λογἡ των Αξιωματικών και υπαξιω- µατικών Θα πρέπει να γίνεται με καθαρά αξιοκρατικά κριτήριακαι ὁ- Χι µε βάση τις πολιτικὲς τοποθετή- σεις ἡ τα µέσα του κάθε στρατιώτη. Θα πρὲπει επίσης να αυξηθείτοπε- νιχρό μηνιαὶο επίδομα των στρατι- ωτών. Να τους εμφυσηθεὶ τέλοςηπε- ποΐθηση πως η θητεία τους εἶναι µια µικρή προσφορά προς την πατρίδα τους και όχι αγγαρεία. 2) Εσωτερικό Νἔτωπο Επιβόλλεται η καλλιέργεια κλὶ- µατος ομοψυχίας μεταξύ του Ελλη- νισμού και Κύπρου, Το Φαινόμενο που παρουσιάζεται σήµερα εἶναι α- ποκαρδιωτικὀ και απαράδεκτο: ο λαός 10 χρόνια µετά την καταστρο- Φἠ εἶναι διασπαρμὲνος σε «πατριώ- Τες» και «προδότες». Οι διάφοροι εξ επαγγέλματος ὁιασπαστὲς πρέπει επιτέλους να απομονωθοῦν. να μέτρο το οποίο θα συντελὲσει απο: Φασιστικἀ στην οµόνοια του Κυ- πριακού Ελληνισμού εἶναι το άνοιγμα του Φακέλλου της προδο- σίας. Με τον τρόπο αυτόθα σταμµα- τήσουν επιτέλους οι διάφοροι Πγετισκοι να εκμεταλλεύονται, και να εµπαϊΐζουν χάριν κομματικὼν και Προσωπικὠν συμφερόντων ἑνα ο- λόκληρο λαό. Στο σηµείο αυτὸ θα πρέπει να εκφράσουµε την απογο- Πτευση µας γιατίη νέα Ελληνική κι- βέρνηση παρά τις προεκλογικές υποσχεσεις ουσιαστικά παράπεμψε και αυτῇ το ἄνοιγμα του φακέλλου στις καλένδες. Απαιτούµμε απὀ τον Πρωθυπουργό κ Ανδρέα Παπαν- δρέου γα προχωρήσει αμέσως στο ἄνοιγμα Του Φακέλλου για να φα- νοῦν επιτέλους οι πραγµατικοίπρο- δότες του Ἓθνους και να τιμωρηθούν παρσδειγµατικἁ Εφόσο παραμένειο τομέας αυ τὸς σκοτεινός δεν εἶναι δυνατό να υπάρξει συμφωνία και αλληλεγγύη. Η σφυρηλάτηση της ενότητας του λαού µας πάνω σεµια πλατειά αγώ- νιστική βάση μακριά από κοινων!- κἔς, ταξικές και πολιτικὲς διαφορές, πρέπει να γίνει µε κάθε θυσία. Η Κύπρος µε την σηµερινή τραγική της θέση δεν αντέχει ἀλλο διχασμό, που αν υπάρξει ξανά αυτή τη Φορά θα είναι μοιραΐος καιτελεσίδικος γι- α τον Κυπριακό Ελληνισμό. 3) Πανεθνική Διάσκεψη Ζητούμε απὀ Το Εθνικό Κεντρο την σύγκλιση µιας πανεθνικἠς διά- σκεψης στην οποία θα συμμετά- σχουν οἱ κυβερνήσεις Ελλάδας - Κύπρου και αντιπρόσωποι ὅλων των Κυπριακὼν και Ελληνικὼν κοµ- µάτων γιατην χάραξη ενιαίας τακτι- κἠς αγώνα γ/ατην Λευτεριά και την Αυτοδιάθεση της Κύπρου. Το Φαι- νόµενο που παρατηρείται σήµερα να µην ξέρουμε σαν επίσηµη κυ- βέρνηση τι ακριβώς θἔλουµεκαινα αρκούμµαστε στην τοποθέτηση ἕ- ναντι ξενόφερτων µεσολαβήσεων εἶναι απαράδεκτο. Η διάσκεψη αιι- τή θάναι και µια ευκαιρία να καταγ- γελθούν στο θνος τυχόν ξενοκίνητοι κύκλοι που αντιστρα- τεύονται τον αγώνα του λαού µας και να αναλάβει ο καθέναςτις ευθὺ- νες του. Το µέτρο αυτό θα συµβά- λει επίσης στην ενότητα του λαού γιατί κυβέρνηση και Αντιπολίτευση θα εργάζονται πλέον για υλοποίηση των αποφάσεων της ὁιάσκεψης και το Κυπριακό θα πάψει να γἱνεται όργανο κομματικής εκµετάλλευ- σης, 4) Καλλιέργεια Φρονήματος. Για την διεξαγωγἠ του απελευ- θερωτικοὺ µακροχρόνιου αγώνα ε- πιβάλλεται η καλλιέργεια εθνικού - αγωνιστικού Φρονήµατας, Η σηµε- ρινἠ πραγματικότητα απαιτεΐ την ᾱ- νοζωπύρωση της αγωνιστικότητας του Κυπριακού Ελληνισμού και την ανακοπή του κλίματος ηττοπάθειας και συμβιβασμού που καλλιεργεῖ- ται. Δεν μπορεῖ να νοηθείῖ καμμιά µορφή αγώνα µε την ηθική και ψυ- χική αποχαύνωση! που διακατέχει σήµερα την πλειοψηφία των Ελλή- νων Κυπρίων, ΟΙ ευθύνες της Κυ- αγωνιστικού πριακἠς κυβέρνησης -ιδιαΐτερα του: Υπουργείου Παιδείας - εἶναι τερά- στιες. Τα Ελληνικά σχολεία που τεί- νουν να μετατραπούν σε φυτώρια ἀθέων ολιστών, εἶναι ανάγκη να δι- αμορφωθούν σε κέντρα διάπλασης Εθνικών αγωνιστών, Το Ελληνοχρι- στιανικὀ Γινεύμα, πρέπει να εἴι- στρέψει στις σἴθουωσες διδασκαλίας διότι αυτό αποτελεῖ και το θεμέλιο του απελευθερωτικού µας αγώνα. 5) Οικονομική Πολιτική: Η οργάνωση µας δεν κάνει α- γὠώνα ταξικὀ αλλά εθνικὀ. Πιστεύ- Όυμε πως και ο παράγοντας «Οικονομία» θα πρεπει να επιατρα- τευτε] και αυτός - ὅπως όλα - στην κατεύθυνση δημιουργίας των προὐποθέσεων για ἕνα απελευθε- ρωτικό αγώνα µε βασικές αρχὲς μέ- σα απὀ τις οποίες θα πρέπει να διαμορφώνεται η οικονομική πολι- τική που εἶναι: - ἱσόνομη κατανομή οικονομικών βαρών που συνεπάγεται αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των ευποροτέρων τάξεων και µείωση της γία Τα φτωχότερα λαϊκά στρὠ- ματα. - Οι κυβερνώντες πρέπει να δώ- σουν πρώτοι το παρᾶδειγµα της λι- τότητας και να πάψουν τις άσκοπες δαπάνες του ὁημοσίου χρήματος και τον απαράδεκτο τρόπο διαβίω- σης, που αποτελεί πρόκληση γιατο λαό. Το δημόσιο ταμεὶο θα τεθεί στην υπηρεσία του αγωνιζόµενου λαού και όχι να αποτελεὶ πηγἡ πλουτισμού για αυτούς που βρί- σκοντα! στην εξουσία. -- Η τεράστια εκκλησιαστική περι- ουσία να κρατικοποιηθεἰ αμέσως και η εκκλησία της Κύπρου να στρατευθεί έμπρακτα - και όχι µόνο µε λόγια - στον απελευθερωτικὀ α- γὠνα. Είναι απαράδεκτο και προκλη- τικὀ να ασχολούνται µε ανέγερση και εκμετάλλευση πολυτελών ξενο- δοχείων και βιομηχανικὠν επίχειρή- σεων ενὠ θα ἔπρεπε σήμερα να κινητοποιεί και να εξεγεῖρει το λαό με όλα τα μέσα για ἕνα αντικατοχι- κὀ αγώνα. ϐ) Εξωτερική Πολιτική ᾿νας ἆλλος σημαντικός παρὰ- γοντας που θα βοηθήσει αποφασι- στικα τον απελευθερωτικό μας αγώνα εἶναι η διεθνής κοινή γνώµη και η προερχόμενη απ΄ αυτή αλλη- λεγγύη. Η διεθνής αλληλεγγύη βὲ- βαια δεν µπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα µόνη Της, αλλά και κανξ- να πρόβλημα δεν λύθηκε σήµερα χωρίς την ὀπαρξη του παράγοντα αυτού. Με ὁπλο Το δἰκαιο του αγὠ- να µας και τις αποφάσεις του ΟΗΕ για την Κύπρο πρέπει να διαφωτι- στούν οἱ κυβερνήσεις των κρατὼν της Γης ὦστε να ασκήσουν αποτε- λεσματική πίεση στην Τουρκία για πλήρη αποχώρηση των κατοχικὠν στρατευμάτων. Πρέπει να πεισθεί η διεθνἠς κοινωνῖα ὅτι οἱ ενδοκυπρι- ακἒς συνομιλίες, όπως διεξάγονται αυτή την στιγμἠ εἶναι χωρῖς ουσία, διότι γίνονται κάτω απὀ την απειλἠ των Τουρκικών πυροβόλων. Απαι- τείται συστράτευση και κινητοποίη- ση ὁὅλων των δυνάμεων του Ελληνισμού ὅπου και αν βρίσκον- ται, µε σκοπό την σωτηρία της Κύ- πρου. Πρέπει να καταστήσουµε σαφὲἒς σε ὅλους, ότι δεν πρόκειται να ξεπουλήσουμµε τα ιερά και όσια μας για κανένα συμφέρον, ἔναντιο- ποιααδήποτε θυσίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών και οι απανταχού Κυ- πριακὲς Πρεσβείες πρέπει να απο- στελεχωθούν απὀ τους ανθρώπους του κατεστημένου καϊ να επανδρω- θοᾶν απὀ νέους ανθρώπους µεου- σιαστικἠ μόρφωση, ενθουσιασμὀ και πίστη στον αγώνα της Κύπρου. 7) Ευθύνες Ελληνικής Κυβέρνησης Η Π.Ε.Ο.Φ. αναγκόζετα)ναεκ- Φράσει την απογοἠτευσή της για την αθἔτηση μερικῶν βασικών δια- κηρυχθεισὠν αρχών της πολιτικής της σημερινής Ελληνικής κωβέρνη- σης για το κυπριακὀ ὅπως: α. Ἡ επανατοποθέτηση του προ- βλήματος µας σαν θέματος εἰσβο- λἠς - κατοχής. β. Η διακοπἠ του στεῖρου διακοι- νοτικού διαλόγου καιη άρνηση µας να συνομιλήσουμεπριντην αποχώ- ρηση των κατοχικὠν δυνάμεων. γ. Ἡ κατάργηση του δόγµατος «Η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάς συμπαρϊστατα!», Καλούμετον κ. Πρωθυπουργό να τηρήσει τις υποσχέσεις του ἐ- ναντι του προδοµένου λαού µας, Η Ελλάδα εἶναι το µόνο στήριγµατης Κύπρου και οφείλει τόσο σαν εγγυ- ήτρια δύναμη ὁσο και σαν Εθνικὸ Κέντρο να αναλάβει αμέσωςτις νο- µικές αλλά, και ιστορικὲς της ευθύ- νες και να αγωνιστεῖ ἔμπρακτα για την ελευθερία της Ελληνικής Μεγα- λονήσου µας, Το Κυπριακό εἶναι θέµα ΕΘΝΙΚΟ και αφορά όλους τους Ἕλληνες, Αν χαθεί η Κύπρος θᾳ ακολουθήσει η Θράκη, το Αιγαί- ο... Η Κύπρος σἠµερα εἰνὰι ηλυδἰ- α λίθος πάνω στην οποία δοκιμά- ζονται οι ηθικές αξίες ολόκληρης της ανθρωπότητος, οι αρχὲς της δι- καιοσύνης και Της δημοκρατίας. Ε- ἀν τα τετελεσμένα γεγονότα γίνουν αποδεκτά, εάν οι βιασμοί, οι ατιµώ- σεις, οι δολοφονίες και η διά της ώ- µής βίας αρπαγή, εδαφών παραγνωρισθούν, το μέλλον της υ- πὀθεσης της ειρήνης, ὄχι μόνο της περιοχἠς αλλά και ολόκληρου του κόσμου, διαγράφεται πολὺ αβέβαι- ο. Για µας δεν υπάρχει ἄλλη διέξο- ὅος εκτὸς απὀ, τον συνεχἠ και ανυποχώρητο αγώνα μἔχρις ότου και η τελευταία σπιθαµή αυτού του Ελληνικού τόπου γίνει ξανό δική μας. Αυτό το μήνυμα που µας ἔρχε- ται απὀ τα κατεχόμενα εδάφη µας, αυτὴ εἶναι η επιταγἡ των χιλιάδων νεκρών του Πενταδακτύλου καιτης Κερύνειας. Στο δύσκολο δρόµο προς την ελευθερίαν και την εθνικἠ δικαϊωση υπήρξαν καιθα υπάρξουν Εφιάλτες και Παυσανίες. Πάντοτε υπήρχαν. Ολους αυτοὺς τους εξουδετερώ- Νει η θέληση του Ελληνισμού της Κύπρου. Ἑλληνικὸ υπήρξε το ΠΑΡΕΛ- ΘΟΝ της Κύπρου ελληνικό θα πσ- ῥΡαμεΐνει το ΠΑΡΟΝ και ελλληνικό θα εἶναι το ΜΕΛΛΟΝ της. Ἡ Π.Ε.Ο.Φ. θα προχωρήσειµε συνέπεια στην επίτευξη των κο: πών και των αρχών που ἔχουν τεθέ από την αρχή. Ο αγώνας του Ελλη: νισμού της Κύπρου που άρχισε Τὸ 19556 συνεχίζεται. Μοναδικὀ του τέρμα εἶναι η απελευθέρωση της Κύπρου µας και η αναγνώριση στο λαό µας του αναφαίρετου δικαιώ- µατος της ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἂν ποραρα α μνανομκίν τν Ἅααπνος αάρνν ο ο μον ρε κατ. ΣΥΝΔΡΟΛΗΤΕΣ. της ΕΓΡΑΦΗΤΕ Παρακαλοῦμεν συμπληρώσοτε τό κότωθ! δελτήο συνδρομητοῦ κα/ , θυνσιν µας στήν Αθήνα στε/λεγε ο στήν ὁκύ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 ᾶος ΟΡΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑΙ τηλ. 3604277 ΟΝΟΜΑΤΕ. Δ/ΕΥΘΥΝΣΙΣ . κ κονχ σς ος ἡ νο ωρς ΣΙΑ ΣΥΛΔΡΟΛΙ/ ΣΤΕΙΛΑΤΕ Μὲ ΤΑ/ΓΗ. τρη ο δ δα σσ ας ος ως ος 662990 ΕΙΝΑΙ 600 ΔΡΑΧΜΕΣ. ΤΑ ἤ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ εΕΠΙ- Φ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1984 ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣΠΙΑ ΗΡΩΊΤΚΗ ΣΥΖΥΓ Ἓααααα......------ᾱ-ππακκκκκνμ ΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΑΝ ΤΗΝ Ο ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΙΓΕΝΗ κ. ΚΙΚΗΝ ΓΡΙΒΑ. Η ΟΜΙΛΙΑΤΟΥ Γ.Γ. του ΣαΠΕΛ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΑΜΟΥΡΙΔΗ Ἓωωωω.Ἓ..Ἓ.----ἌἊἌ-Ἄ-Ἂ-Ἂ-α «Με ανάμεικτα αισθή- µατα εθνικἠς συγκινήσεως και απεραντης αγάπης και ευγνωμοσύνης, καλωσορί- ζουμε σήµερα στην Κύπρο την ηρωϊκή σύζυγο του Με- γἆλου Αρχηγού µας κ. Κική Γρίβα, που τιμά µε την πα- ρουσία της τη μνήμη του αν- θρὠώπου που πρωταγωνἰίστ- ηκε για τη Λευτεριἁ µας. Αναμφίβολα, η εδώ παρου- σία της κ. Κικής Γρίβα, τιμά και όλους εμάς που εἶμαστε συγκεντρωμένοι σήµερα ε- δώ, αλλά τιμά και ολόκληρο τον Κυπριακό Ἑλληνισμό. Γιατῖη κ. Κική σαν «Νεα [Πη- νελόπη» αγωνίστηκε κι αυτή µετον τρόπο της γιατην Κὺ- προ. Αναμφισβήτητα, ἕνα μέρος από τις δάφνεςτου Λε- βεντόγερου, ανήκουν στη Μεγάλη αυτή γυναίκα, που η ζωή της µε τον Μεγάλο Αρ- χηγό, ἦταν γεμάτη αγωνίἰες και πίκρες. Σεβαστή µας κυρία Κικἡ Γρίβα Διγενή, Νάστε βεβαία πως τα παλληκάρια του Στρατηγού Γρίβα - Διγενή, οι λιονταρό- ψυχοιτης ΕΟΚΑ, θάχουν για πάντα στην καρδιά και τη φυχἠ τους, χαραγμένο το ὁ- νοµα Διγενής. Ἔτσι, θα θυ- μούνται πως καθἠκο τους εἶναι να ξαναγωνιστοῦν µε το πνεύματου Στρατηγού κα- θοδηγητἡή και φάρο για το μεγαλείο και τη δόξα της πα- τρίδας του βυζαντινοὺ ΔΙγε- νἠ αλλά και του Διγενή της μιάς και ηρωϊκής Ε.Ο.Κ.Α. Ο Διγενής πέρασε στην Αθανασία και στην ιστορἰα. Τὸ,ομὰ του, θα σημαίνει «πάντοτε αγώνα και θυσἰες, Ελληνικἡ πορεία και Ελληνι- κἡ αντρεία. Και νάστε βεβαί- α,πως δεν θ᾽ αργήσειη μξρα που οτάφοςτου συζύγου σας και Αρχηγού µας, θάναι για ὅλο τον Ελληνισμό, τόπος α- πὸ τον οποἰο ϐ᾽ αναβλύζειτο δίδαγμα της Ελληνικήςιστο- Ρίας,πως η λευτεριά κερδίζε- ται µε αἷμα. , Ασφαλώς, ο Στρατηγὸς Γεώργιος Γρίβας - Διγενής, δικαιώθηκε στη συνείδηση κάθε τίµιου Ἓλληνα, Γιατί και ζωή και συνείδηση και εἷ- ναιτου, ἦταν γι᾿ αυτόν η ΠΠα- τρίδα, Ἓνα εθνικό ηγέτη γνώρισε η Κὔπρος. , Ἓνα Ἁιγενή. Που όχι μόνο συνἔχισε την Ελληνική Ἱστορία, αλλά ζωντάνεψεξνα «ἕνα τα κεφάλαιατης απὀ το Μαραθώνα ως την Πίνδο, στην Κυπριακἠ γή, που συμ- «πορεύεται απὀ τη Χαραυγἡ των αιώνων µε την Ελλάδα. Ο Αρχηγός ξεκουρᾶζεται στας αιωνίους μονάς. Συμπά- σχει και συναγωνίζεται μαζί μας. Από τον τάφο µας προ- στάζει: «Ο Παρθενώνας νά- ναι το τᾶρμα του αγώνα σας. Και εμείς απαντοῦμε. «Μὴν ανησυχείς. Τα παραγ- γελματα και τις υποθήκες Σου τατηρούµε.Θ αγωνιζό- μαστε όπως µας δίδαξες». Σεβαστή µας κ. Κική, Υπήρξατε σαν σύζυγος αυτού του μεγάλου άντρα, υ- πὀδειγµα αρετής, υπόδειγμα υπομονής, υπόδειγμα εγκαρ- τἔρησης και δίκαιος Ἐπαινος ταιριάζει, σε σάςτην αληθινή Ελληνίδα. Ο ΣΑΠΕΛ, η γνήσια αυ- τὴ εθνικἠ και αγωνιστικἠ ἕ- παλξη, που ἔχει στις τάξεις του διαλεχτοὺς αγωνιστὲς του Διγενή και πιστοὺς συµ- παραστάτες του µέχρι τ- λους, θεωρεί τιµή τουπουτου δίδεται η ευκαιρία να σας τι- µήσει µε το αναμνηστικὀ τούτο παράσημο, το οποίο θα σας θυμίζει πως στην Κὺ- προ υπάρχουν συνεχιστὲς του Έργου του Αρχηγού ΔΙγε- νή». 8 Ἐν κακο, Ο Γενικός Γραμ πώ µατέας του ΣΑΠΕΛ παρα την κ. Κική Γρίβα--- Διγενή, εκ µἔρους του Συνδέσµουτου. σηµοφορείἰ Ο Αγωνιστής κ. Κωνσταντίνος Γιαλλουρίδης, παρασηµο- Φορείτην κ. Κική Γρίβα- “Διγενή, εκµέρουςτης Παγκύπρι- ας Επιτροπής Μνημοσύνου Διγενή. ΕΘΝΙΚΟΥ Φύλακας Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΘΕΜΗ ΓΙΑΓΚΟΥ «Ευλαβικοί προσκυνητὲς προσήἠλθαµε σήµερα στον ιερὀ τοῦτο χώρο, για να τιµήσουµε τη µνήµη του δοξασμένου ηρω- οµάρτυρα της ΕΟΚΑ, ΑΝΔΡΕ- Α ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ και να συμπροσευχηθούμµε για τη ψυ- χἠ του. Μαζευτήκαµε σήµερα εδώ, απὀ ιερὀ και εθνικό καθή- κο για να πάρουμε δύναμη απὀ το δίδαγμα που άφησε ο ήρωας Ανδρὲας Ονησιφόρου, που µη πραξε ὀτιτου υπἔβαλλετοθρη- σκευτικὸὀ και εθνικὀ του συναἰσθηµα και µε ζηλευτή αυ- τοθυσῖα, αψήφησετα πάντα για να περάσει στην αθανασία και στο πάνθεο των ηρὠων. Ας ξα- ναφξἔρουµε νοερά στη µνήµη μας το τραγικό, αλλά δοξασμὲ- νο τᾶἔλος του ήρωα, του οποίου τη μνήμη τιμούμε σήµερα. Πριν απὀ 28 χρὀνια, όταν η δράση της ΕΟΚΑ βρισκόταν σε αποφασιστικἀ και νικηφόρα σηµεία και όλος ο εθνικἁ σκε- πτὀµενος Κυπριακός Ἑλληνι- σµός κτυπούσε αλύπητα τον ᾿ΑΥΥλο αποικιοκράτη, αξιώ- α. λογαριάζοντας τη ζωή του, ἕ- νοντας μετο αἱμακαιτιςθυσιες του ΔΕΥΤΕΡΙΑ και ΕΝΩΣΗ µε την ΜΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑ, οι αποι- κιοκράτες χολωμὲνοι, άφησαν κάθε ἴχνος ανθρωπιάς και πο- Ἀιισμού και ντύθηκαν τη στο- λήἡ της βαρβαρότητας ΄Ανανδρα κτυπούσαν ακόµα και τον ἅμαχο πληθυσμό, πι- στεύοντας πως θα κλόνιζαν το φρόνημα του Κυπριακού Ελλη- νισμοῦ. Δείγμα της βαρβαρὀ- τητας των ᾿Αγγλων και το περιστατικὀ στην ηρωϊκή κοι- νότητα του Κολοσσίου. Οἱ κά- τοικοι του χὠριού αυτοῦ, αγωνίζοντο οἱ περισσότεροι στις τάξεις της ΕΟΚΑ. Ολοι οι άλλοι, γυναίκες, γξροι και παιδιά, µε ποτισμἔνη ψυχἠ µε το όραμα της Ελλὰά- δας, δεν ἔμεναν αδρανεῖς. Κι αυτοί µετον τρόπο τους αγωνίἰ- ζοντο και ο αγώνας τους ἦταν και υπέροχος και δυναμικὸς. Ἔτσι, ὅταν οι ᾿Αγγλοι προ- σπάθησαν στις 13/2/1956, να κατεβάσουν την Ελληνικἡ ση- μαῖα που κυμάτιζε υπερήφανα στο Δημοτικό του Κολοσσιοῦ, οι γυναϊκες του χωριού, σαν νξ- ες Σουλιώτισσες, οπλισμένες µε πίστη και θάρρος, αντιστά- ΙΔΡΥΣΗ «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ» ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Η Γενική Συνἔλευση της Δημοκρατικής Ελληνικής Παράτα- ξης που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, αποφάσισε στις 13 Φεβρουαρίου, την προσχὠρησή της στην ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ. ΄Ὅπως αναφξρεται σε σχετικἠ ανακοίνωση, η προσχώρηση της Δ.Ε.Π. στην Πρωτοπορία εἶναι πολύ σηµαντική καιθα συμβά- λει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του συναγερμικού φοιτητικού κινήματος. Στις περσινὲς εκλογὲς της ΕΦΟΚΑ η ΔΕΠ εἶχε εξα- σφαλίσει πέραν του 4520 των ψήφων και πἠρεά απὀτις 9 ἔδρεςτου Δ.Σ. γεγονός που αποδεικνύει τη µεγάλη επιρροή της. Η Δημο- κρατική Ελληνική Πρωτοπορία ΗΠΑ θα αντιπροσωπεύει την Πρωτοπορία στην επικράτεια των ΗΠΙΑ. Στην ηγεσία της νξας φοιτητικής παράταξης των Ηνωμένων Πολιτειών παραμξἔνουν, προσωρινά, ο πρὠην πρὀεδρος της ΔΕΠ Γιῶργος Σαββίδης και ο Α γραμµατᾶας Χαράλαμπος Ολύμπιος. Στην ανακοϊνωση αναφξρεται επίσης ὅτι: Οι δύσκολες στιγμὲς που περνούμε και η επικίνδυνη καµπἠ στην οποία εισήλθε το Κυπριακό επιβάλλουν τη,συσπείρωση ὁ- λων γύρω απὀ τον Δημοκρατικό Συναγερμὀ, οι θὲσειςτου οποίου δικαιώθηκαν πλήρως απὀ τα γεγονότα και ο οποίος αποτελεῖ την ελπίδα αυτού του τόπου για σωτηρία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτούδι, 10 αλό- γων µε µηχανἠ ντίζελ, σε αρἰ- στη φυσική κατάσταση και σχεδὀν αδούλευτο, ιταλικής κατασκευἠς. Επίσης πωλείται ο ψεκαστήρας του µε 100 πόδια λάστιχα και πέκκαν. Τιμή πολὺ λογική Πληροφορίες: Τηλ. 28119 δι 29748 Λευκωσία ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΒΑΣΟΣ Χ. ΑΝΤΙΟΝΑΣΙ/ Οδὸὁς Θξἔκλας Αντ. Λυσιώτη 2 {Παραπλεύρως Κλινικής Χ. Κουρέα) ΤΗΛ. 64078-ΛΕΜΕΣΟΣ “ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΗ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΤΟΛΜΙΑΣ Ο κ. Πέτρος Θεοδωρακάκος, επίτιμος καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου και Πρόεδρος του Συνδέσμου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΑΚΡΙΤΩΝ», δημοσίευσε στην εφημερίδα «Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΤΩΝ»,που αποτελεί εκφραστικὀ ὀργανοτουπιο πάνω Συνδξσµου, το ακόλουθο άρθρο µε τίτλο: «ΚΥΠΡΟΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΗ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΤΟΛΜΙΑΣ». «Εἶναι επικίνδυνο ἡ και πολλάκις µάταιον πράγµα να ερχώµεθα αντίθετοι προς τους κρα- τούντας και μάλιστα προςτο επικρατούν πνεύμα της εποχής: «Δεινόν προς κἔντρα λακτίζειν» ἔλεγον οι Αρχαίοι, αλλά ἔλεγον και το «θαροείν χρη», διότι εὰν χάσωµεν το θάρρος µας εἶναι βέβαιον, ότι θα χάσωμεν τα πάντα. Εκτός δε αυτού η παρασιώπησης λαθώὠν ἡ και εγκληµά- των των κυβερνώντων, φίλων και μή, εἶναι συ- νενοχἠ ἡ δειλία. Προς τούτο αι κατωτέρω σκέψεις και αλή- θεια! δεν αφοροὺν ἕνα κάποιον κόμμα, αλλά όλους όσους εκυβἔρνησαν την ταλαΐπωρον Πα- τρίδα µας απὀ Δθετίας και πλξον και ανεµείχθη- σαν ενεργὠς εἶτε εχειρίσθησαν το μεγάλον Εθνικὀν θὲµα της Κύπρου. Η Κύπρος αγχομὲνη και σπαράσσουσα υπὀ το πᾶλμα του βάρβαρου Αττίλα, υφίσταται τα επακόλουθα της κακἠς πολιτικής, των λαθὠν και παραλείψεων της απρονοησίἰας και ασταθεί- ας τών πολιτικὠν µας αρχόντων, τόσο των εν Αθήναις, ὁσο και των εν Λευκωσίᾳ κυβερνὼν- των. Το δεινὸν εἶναι ὁτι ενώ οἱ άρχοντες αυτοί ἔρχονται και παρξρχονται, όμως τα τραγικά εις της απροβλεψἰας κᾶιτης µαταιοδοξίας λάθη των παραμµξἔνουν, επαυξάνοντα συνεχώς μεχρι και σήμερον το δράµα του Ελληνισμού εν γᾶνει. Ιδιαιτξρως η µικροπολιτικἠ των εν Αθήναις κομμάτων, οἱ ακατάλληλοι διπλωματικοί χειρι- σμοί, το τυφλὀν αντιπολιτευτικὀν πνεύμα και η καλπάζουσα μέχρι μανίας Φφιλαρχία και µαταιο- δοξία του Κυπρίου ρασοφόρου ηγεµόὀνος, συνε- τἔλεσαν ὥστε το γνωστὸν και ευρέως χρησιµο- ποιούμενον υτιό των ᾿Αγγλων δὀγµα, «Διαῖρει και βασίλευε», να ἔχει πλήρη επιτυχίαν επἰ του Κυπριακού θέματος. 7 Δεν εἴναιτου παρόντος να παραθἔσωµεντα λάθη και τας τόσας απωλεσθείΐσας ευκαιρἰας αι οποίαι υπήρξαν ακόµη καιπροτης ενάρξεωςτου ηρωϊκοῦ αγώνος της ΕΟΚΑ, όσον και τας μετά απ᾿ αυτὸν, δια να επιτευχθεῖ μία παραδεκτἡ λὺ- σις του Κυπριακού προβλήματος. Θαπεριορισθώὠμεν ειςτοθλιβερὀν γεγονὸς, ὁτιη Κύπρος ευρίσκεται σήμερον ακρωτηριασμξ- νη και ατιµαζομἔνη, χωρὶς ουδεμίαν ουσιαστικήν βοήθειαν προς εξουδετερωσιν του κτηνώδους σφαγξως και βιαστοῦ της Αττίλα--Μεμέτ. Τα κροκοδεϊΐλια δάκρυα και τα ευχολόγια των Φαρισσαϊων της οικουμὲνης, δεν εἰναιικανά να αναχαιτίσουν το µίσος καιτην βαρβαρότητα των αιμοβόρων στιφὠν της Ασιατικής κατάρας. Εάν η Διεθνής κοινωνία και δη οι ισχυροϊ της ηµἔρας, Ανατολής και Δύσεως επίστευον εις ό,τι διακηρύσσουν, ὡς δίκαιον και ἔντιμον, δια τους ανθρώπους, θα συνελάμβανον απὀ του ωτίου τον κακουργούντα Αττίλαν και δ᾽ ενὸς λακτίσµατοςθατον απεμάκρυνον από την αιμά- σουσαν Κύπρον, καλοῦντες τους κατοικούντας αυτήν εν πλἠρει ελευθερίᾳ να αυτοκυβερνη- θούν. Τούτο, θα ήτο μία πρἀξις αποδόσεως δικαι- οσύνης και επιβολἠς του ηθικού κανόνος μεταξύ των λαών. Δυστυχώς όμως τον κόσμο των ισχυρὠν κυβερνά το ψεύδος, η απάτη και του κέρδους το ακόρεστον αἴσθημα, ενώ η αλήθεια, η αρετή και η δικαιοσύνη περιφρονούνται, ἦ τίθενται υπὀ το μόδιον. Αι εκδηλώσεις αποτροπιασμού δια τα δια- πραχθᾶντα ἡ διαπραττόµενα εγκλήματα των Τούρκων, αι συστάσεις οργανισμών, η ἔκφρασις λύπης και στενοχωρίας, διαφόρων κυβερνἠσε- ων ἡ διασήµων προσώπων προς τας ορδάς του σοσιαλιστού Ἑτσεβίτ, ἡ του δικτάτορος Εβρὲν, εἶναι βἔβαιον, ὁτι δεν φέρουν οὖτε πειθώ, οὖτε φόβον. Η μόνη πειθώ την οποίαν υπολογίζουν και θα εἶναι ασφαλώς αποτελεσματική δια τους πι- λαφολάτρας «Μεμέτηδες», εἶναι αυτή η οποία εξξρχεται πυρίνη απὀ την κάννη του ὁπλου, Το ὁπλον αυτό όμως χρειάζεται νδὺν, τὀλ- --μην και αυτοθυσίαν, ὀχι μόνο λεονταρισμούςσκαι ανύπαρκτον εθνικἠν υπερηφάνειαν. Οι κυβερνήται των γενεών του 1912---1913 και του 1940- -4] δεν ζουν δυστυχώς για να ορ- γανώσουν, να εμφυχώσουν και να συναγείρουν τον Ελληνισμόν, ὦστε να αντισταθῇ εις την Εθνικήν ταύτην ταπείνωσιν και εν ανάγκῃ να τιµωρήσῃ σκληράτην ατιµίαν καιτοθράσοςτων οπιοφἀγων της Ασίας. Και πρώτοι ας το εστερνισθούν οι Κὐπριοι παραδειγματιζόμενοι απὀ τα παλληκάρια του Διγενή και ας µη περιμένουν τους άλλους να χύσουν το αἵματους, ενώ οι ἰδιοιθα επιδιώκουν τον πλουτισμό και την ασφάλειαν δια της φυγἠς στο εξωτερικὀν. Η ελευθερία κερδίζεται µε αἷμα και µε μεγάλας θυσίας. Μαζί δε µε τους Κυπρὶ- ουςπρπει να συμπαρασταθώμεν ὁλοιοι Ἕλλη- νες, ὀπου κι αν ευρισκώμεθα, ολόκληρος δηλα- δἠ ο Ελληνισμός της οικουµένης χωρὶς εξαιρξ- σεις. Ο κὶνδυνος περαιτερω συρρικνώσεως ἡ και αφανισμοὺ του Ἑλληνισμού εἶναι μεγάλος. Ἡ εθνική ταπεΐνωσις του 1974 ἔχει αμαυρώσει την αἴγλην του Ἑλληνικού μεγαλείου και ἔχομεν γἱ- νει καταγξλαστοι ενώπιον της απορούσης αν- θρωπότητος, για το εθνικὀν µας κατάντηµα. Βεβαϊως ἔχομεν σήμερον την κακἠ μµοίραν να στερούμεθα ισχυρών και ικανών ηγετών, δια να οδηγἠσουντο ἔθνοςειςτον δρόµοντης Τιμής και του ἱστορικού ΧἈρξους, αλλά όμως εἶναι και- ρὸς να ενθυμηθώμεν, ότιτων Ελλήνων οι δυνα- τὀτητες εἶναι τεράστιαι και απεριὀρισται, αρκεὶ να ομονοήσουν ἔστω και την τελευταἰαν στι- γµἠήν, για να καταπλήξουν πάλιν τον κόσμον και να µεγαλουργήσουν ὡς Φυλή.» 68 ΕΙ ΙΦΕΡΝΙΕ θκλιµατισµος ( θερµανοις- ψΨωξις) Ενξργεια τῶν αποικιοκρατών. Ἔπρεπε να εμποδίσουν τη βε- βήλωση της σημαίας απότα χὲ- ρια του εχθρού. Και όρμησαν εναντίον των στρατιωτών. Το αποτέλεσµα ἠλθε να επισφρα- γίσει την αγριάδα και τη βαρ- βαρότητα των στρατιωτών, που πυροβόλησαν ιταμά και ὐ- πουλα εναντίον Ίδχρονης κο- πέλλας. Ο νεαρὀς Ανδρέας Ονησιφόρου, στα καλύτερα χρόνια της ζωής του, ἦταν μόὸ- λις 23 χρόνων, ἔτρεξε να προ- στατέψει την κοπέλλα. Αλλά, ἕνας νξος πυροβολισμός τον ξάπλωσε για πάντα στη γή. Ο- λοι θαύμασαν το θάρρος και την αυτοθυσία του ήρωα Αν- Ὀρξα, που απδειξε πως η ανα- τροφή που πἠρε και τα ιδανικἀ μετα οποία γαλουχήθηκε, ἦταν αυτά που εἶχαν γἶνει γνωρίσµα- τα στη ψυχἠ κἆθε νξου της ΕΟ- ΚΑ. Ο Ανδρξας Ονησιφόρου, νεαρός και δοξασμἔνος ηρώο- μάρτυρας πἔρασετην αθανασὶ- α και μένει αθάνατος στις καρδιὲς µας. Γιατί οι ἡρωεςπο- τὲ δεν πεθαίνουν. Γίνονται σύμβολα και φάροι, γίνονται .. καθοδηγητὲς και προστάτες ὁ- νοκ πο, να, για τον οποίο πρόσφεραν γενναιόδωρα το τίµιο και αγνό αίμα τους. Ο Ανδρὲας Ονησι- Φόρου, ἦταν τίμιο και γενναίο παλληκάρι. Ηταν και εἶναι πρὠτος στους πρώτους, να ξε- χωρίζει και να διδάσκει µε το παράδειγμά του. Καιη Κύπρος μας, η µαρτυρική τούτη Πατρὶϊ- δα, που γἔννησε και ανάθρεψε τόσους Λεβξντες που την λίτια- ναν µε τα κορμιά τους και την πὀτισαν µε το ἀλυκο αἵματους, ακόμα να δικαιωθε[... Οἱ θυσίες τόσων Αγωνι- στὠν που ηρωποιήθηκαν στα θηκαν στην προκλητική αυτή: Τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κολοσσίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΑΝΔΡΕΑ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ Επίσης τελέστηκε μνημόσυνο και του ἠρωα της Ε.Ο.Κ.Α. Αντώνη Πολυκάρπου στερα απὀ τόσες αβάσταχτες ταλαιπωρίες, ὑστερα απὀ τόσο πἀάλαημα στα μαρμαρξνια αλώ- νια της τιμἠς και του καθήκον: τος, οἱ πολιτικοί, για τα δικά τους προσωπικά ὠφξἔλη πρὀ- σφεραν στο λαό µας την προ- δοτικἠ και διχοτοµικἡ συνθήκη της Ζυρίχης, αντί για τον Παρ- θενώνα. αι ἔτσι, ανθελληνικἁ στοιχεία σκότωσαν και καταδί- ὧξαν τους τίµιους Αγωνιστἒς, γιατί μιλούσαν για Ελλάδα. Γιατί κατάγγελλαν στο λαό την προδοσία που ἔγινεσε βάρος της Κύπρου. Οι Αγωνι- στὲς ὅμως παρξμειναν αλύγι- στοι, παρά τα τόσα κτυπήµατα απὀ τους κάθε λογής καιρο: Επίσης στον Περόὸ Ναό Κολοσσίου, τελέστηκε το ετήσιο εθνικὀ μνημόσυνο του ἡρωα της Ε.Ο.Κ.Α. ΑΝΤΩΝΗ ΠΟΛΥΚΑΡΕ- ΠΟΥ. σκόπους. Και συνεχίζουν τον αγώνα για Ελλάδα και εθνικἠ δικαίωση του μαρτυρικού Κυ- πριακού Ελληνισμού. Σήµερα απειλεῖται πρα- γµατικά η επιβίωση µας, Φυσι- κἠ και εθνική, στο άτυχο νησἰὶ μας. Ο καννίβαλος Αττίλας ᾱα- πειλεὶ και μηχανεύεται τρὀ- πους να καταλάβει όλο το νησί µας. Πυροβολεί και σκοτώνει στην πράσινη γραµµή στρατι- ὦτες µας καιη πολιτικἠ ηγεσία, αντἰ να βρεὶ τρόπους αποτελε- σµατικἠς προστασίας του λα- οὗ, χαρακτηρίζει τις δολοφονίες των στρατιωτών μας, «μεμονωμὲνα επεισόδια». Και µη χειρότερα. Στην κατη- φόρα που βρἰσκονται οι πολιτι- κοὶ µας ηγξτες, µα-άρι να βρεθεί κἀτι που να τους κάνει να πάρουν την ανηφόρα. Για να δοὺν καθαρά ὅτι πρπει τις ενεργειὲς τους να κατευθύνει το εθνικὀ συμφξρο και όχι το προσωπικὀ. Σήµερα στην Κὐπρο χρει- άζεται να επικρατήσει το γνώ- ριμο Ἑλληνικὸ πνεύμα, ο ενθουσιασμός και η απὀφαση για αγώνα όπως την περίοδο της ΕΟΚΑ. Χρειάζεται σήµερα η ἴδια αυταπάρνηση, ὁπως την επέδειξαν οι γυναῖκες του Γίο- λοσσιού κι᾿ ὀπως την διδάσκει η θυσία του ηρωτομάρτυρα α- γωνιστὴ Ανδρέα Ονησιφόρου. Χρειάζεται ο λαός µας να ξαναβάλει αµετάθετο σκοπό τού την Ελλάδα και να πιστέψει στο δἰκαιό του. Ν᾽ αντλήσει δύναµη απὀ τις θυσίες των η- ῥρώων και μαρτύρων του καινα πορευτεῖ προς τη λευτεριά. ΣΕΛΙΔΑ 7 Οι Αγωνιστὲς, µετο κεφά- λι ψηλά, πιστοί συνεχιστὲς των αγώνων του ιγενὴ, και µε σκἔψη στραμμένη πάντα στον Παρθενώνα, και που ποτὲ δεν πλανήθηκαν και οὗτε στήριξαν τις ελπίδες τους σ᾿ οτιδήποτε ἀλλο παρά µόνο στην Ελλάδα, χαιρετίζουν την στροφή των χθεσινών πολεμῖων τους προς το σωστὸ δρόµο και να στηρϊ- ζουν τις ελπίδες τους, στο µο- ναδικὀ µας στήριγμα την Ελλάδα και µόνοντην Ελλάδα. Αν ὁλοςολαός ακολουθή- σει την πορεία αυτἠν τότε νά- µαστε βἔβαιοι πως οι αγώνες του Διγενή καιτων παλληκαρι- ὦν της ΕΟΚΑ θα δικαιωθοὺν και η θυσία του Ανδρὲα Όνησι- Φόρου δεν θα πάει χαμένη. Αιωνία σου η µνήµη αξὲ- Χαστε ἠηρωομάρτυρα Ανδρξα. Εκ μἐρουςτου ΣΑΠΕ/Λκαταθξ- τω το δάφνινο αυτό στεφάνι, εις ἔνδειξιν ελαχίστου φόρου τιμής». ἛἜνα ντοκουμέντο που μιλά απὀ µὀνο του «ΑΣ. ΑΓΟΝΙΣΘΩΜΕΝ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ..Ο -- Του Χριστόφορου Κωνσταντινίδη σών τίμια συνεχίζουν τον αγώ- . Κανένα τίμιο αγωνιστή δεν άφησε ικανοποιημὲνο η ξενοκίνητη και ανθελληνικἠ συμφωνία Ζυρίχης--- ελ αισηή ] φη η Ἰ ΞΕν. ἴτη και η ζ Λονδίνου. Όλοι ὅσοι εἶγαν αγωνιστεί για την ἔνωση της Κύπῥου µε την Ελλάδα, ἔθλεπαν πωςε πραγματικά «παρδαλὴ δημοκρατία» που απκτησε η Κύπρος το 1960. θάταν απαργἡ νέων δεινών για τον Κυπριακό οΕλληνισμὸ, Το πιο κάτω που δημοσιεύουμε. βγαλμένο µέσα απὀ τα βάθη της ψυγἠς του τίμιου αγωνιστή κ. Χριστόφορου Κωνσταντινίδη. απὀ την ᾿ Αγνα και τώρα πρὀσφ.γαε στο Λασάκι Άγνας, µιλά απὀ μόνο του. Λόγια απλά και γεμάτα παράπονο, αλλά πο» τονίζουν ὁτι ο Ἓλληνας μένει πάντα Ἓλληνας, γράφτηκαν µια ὥρα προτοῦ η Κύπρος γίνει «ανεξάρτητο κράτος». «Στο περιβόλι Κόκκινης. Ώρα 44 μ.µ., 15η Αυγούστου 1960. Μας χωρίζει μία ώρα που θα ανακηρυχθεἰ ανεξάρτητος Δημοκρατία η Ελληνικἡ Κύπρος µας. Γενεὲς γενεών Ελλήνων Κυπρίων ονειρεὐτηκαν µια ελληνική Κύπρο ενωμένη µε την Μητὲρα Ελλάδα. Τώρα µια παρδαλήἠ δημοκρατία, παρ᾽ όλον που ηττήθησαν κατά κράτος οι Βρεττανοί απὀ τον θρυλικὸν ΔΙΓΕΝΗ και τα παλληκάρια της Ε.Ο.Κ.Α. Η ιστορἰα αδέκαστος κριτής, θα καταλογίσει ποἰοι ευθύνονται γιατην ανθελληνι- κὴἠν συμφωνίαν της Ζυρίχης που µας επεβλἠθη. : πεδία της τιµἠς και στις άγριες καταπακτὲς της αγχὀνης, προ- δόθηκαν, ὁπως προδόθηκε και ο υπξροχος αγώναςτης ΕΟΚΑ και οι αγώνες του μοναδικού και ανεπανάληπτου Αρχηγού Διγενή. Και λξω προδόθηκαν, γιατί ὕστερα απὀ τόσο αἷμα, ὐ- ΕΛΛΑΔΑ», Ὅμως «τα πάντα ϱρει». Ας ευχηθώμεν. Ας Αγωνισθώμεν ως Έλληνες και σύντομα θα ἔλθη, το ποθοὐύμενον εις κάθε Ἓλληνα Εύπριον, η ΕΝΟΟΣΗ της Κύπρου µε τη Γαλανἡ πατρίδα. «Ζήτω η Αθάνατη Αἰσχος στους Καννίβαλους Αγγλοτούρκους. «Αιωνὶία τιµή και δόξα στους ἠηρωϊκοὺς νεκρούς µας». ”΄ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΙΣ ΚΕΣ ΠΑ ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Η Ἔνωση Κυπρίων Φοιτητών «ΔΡΑΣΙΣ--ΚΕΣ», χαιρετίζειµε αισθήματα εθνικής ὑπερηφάνειας την 34η επέτειο του Ενωτικού Δημοψηφίσματος της Ίδης Ιανουαρίου 1950. Η μερα αυτἡ αποτε- λεί ἕνα φωτεινό ορόσηµο στην μακραίωνη Ἱστορία της µαρτυρικἠς μας Μεγαλονήσου: εἶναι μἔρα που η συντριπτικἠ πλειοψηφία του Κυπριακού Ελληνισμού αξίωσε µε την ψἠφο της την ΕΝΩΣΗ με την μητέρα Ελλάδα, ἕνα σκοπὀ ιερό που δυστυχώς εγκαταλεί- Φθηκε κατά τρόπο µειοδοτικὀ απότους υπεύθυνους χειριστές των τυχών του Ελληνισμού για χάρη ψυχρώὠν προσωπικών φιλοδοξιών και «ευρύτερων» πολιτικών σκοπιµοτήτων µε την υπογραφἡ των συνθηκών Ζυρίχης και Λονδίνου. Σήµερα, κάτω απὀτις οριακά κρἰσιµες και τραγικὲς συνθήκες που διρχεται η ιδιαίτερη µας πατρίδα, η ιστορικἠ επἔτειος του Ενωτικού Δημοψηφίσματος πρέπει να αποτελέσει την αστείρευτη πηγἠ άντλησης των απαραίτητων ψυχικών εφοδίων για την ενδυ- νάµωση στο ἔπακρο του εθνικού µας Φρονήματος και χαλύβδω- σης της θἔλησης ολόκληρου του Κυπριακού Ελληνισμού για την ουσιαστική πια διεξαγωγή ενός ασυµβίβαστου απελευθερωτικού και αντικατοχικού αγώνα µε μοναδικοὺς στόχους την ανατροπἠ των συνεπειών της τουρκικής εισβολἠς και της συνεχιζόμενης κατοχής και την υλοποίηση των πατροπαράἁδοτὠν πὀθων του ΝΕΚΡΟΛΟΥΔΛΟΥΔΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΙΝΟ Α. ΚΟΡΥΖΗ ρ Φσωυστήµατα ε ξοικονοµ Πποσεως ενεργειας λαού µας όπως εκφράστηκαν πανηγυρικάτις 15 Ιανουαρίου 1950. ολ νλνοῦ ολπσκεον ΑΕΝΤΡΙΝΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ συσκεωων ᾖὉμΠωχανΠωματων Πόε ἠάορται εκάρη Ίπεις δες Εηυνατα γυμνασιακές και λυκειακὲς του σπουδἒς, χωρίς να πάρει µια σοβαρή και υπεῦ- θυνη παιδευτικἠ γεύσιτης προγονικἠς του γλὠσσας, που ἔστησε στα πολιτιστικἁ βάθρα του κόσμου ἕναν Όμηρο, ἕναν Αισχύλο, - αναλαμβανομεν συντηρησεις Πηλεκτρικων συσκευων και ἕναν Σοφοκλή κι᾿ ἔναν Ευριπίδη, ἕναν Πλάτωνα κι᾿ ἕναν Αριστο- ια , τέλη και όλον εκείνο τον κόσµο του λόγου και στοχασμού, που Για σένα σήµερα Μαρίνο, στρεφω τη σκἔψη µου ΤΗΛ. 56749 Λαρνακα μηχανηµατων µε Το Πρωτοτυπον συστημα Των συνδροµων. κιο νους µου θυμάται μὲρες και χρὀνια χαράς ἔβγαλε τον Κόσμο απὀ την τρομερή σωβινιστικήὴ απομόνωση στους πιο φωτεινοὺς χώρους της ανθρωπιστικἠς οικουμενικότη- τας. Αποτελεϊ µια οικτρἀ λαθεμένη ιδεοπολιτικἠ θὲσι ἠ ἄρνησικαι λησμοσύνη της γλὠσσας που δημιούργησε αυτή την ἴδια την ανθρωπιστικότητα, σαν ἕνα µαχητικὀ αἴτημα των κἆθε εἴδους κοινωνικών δικαιώσεων του ανθρώπου. Πώς εἶναι δυνατὀν ἐναςλαόςπου επἐζησειστορικἀ και εθνο- λογικά µε το πνεύμα... να αρνείται το πνεύμα!... Αγώνες για πατρίδα Γαλανή και για θρησκεία Φφαρμο ' ατων - : - ““προμηθευσεις και εφαρμογαι συσκευων και συστηµατω για του γλυκού Ναζωραίου την Ορθοδοξία Πρώτος στους πρὠτους κ! εσύ αείµνηστε Μαρίνο που τόσο νεος πἔταξες ψηλά ψηλά στα ουράνια στου Παραδείσου τις αιώνες μονὲς και ἄάμβωνες, αγωνίστηκες για ψηλά ιδανικά στη σύντομη ζωή σου. δια εδοικονοµησιν ἕνεργειας ΦΩΤΟ ΟΗ4ΥΜΠΙΟΣ Λεωφ.Στασινου 3ἱΙΓ Τηλ.Ο21-66049-Λευκώσια Αναλαμβανοµεν, Φωώτογραφησεις, βινΤΕΟ: Σε χάσαμε Μαρίνο. τόσο νωρίς, µια μαύρη µρα --Χώμα το Φθαρτὸ σώμα, αθάνατη Φτερούγισε η ψυχἠ - μα μένεις στις καρδιὲς µας ὅπως σε είχαμε. γνωρίσει, δυναμικὀ, ωραίο, ανυποχώρητο και ἄξιο αγωνιστή. ΤΗΛΕΟΦΟΩΟΝΟΝ 2 4 6 6 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥ Δώσε Θεὲξ µου γιατριά, στις πονεμένες ψυχὲς γραφησεις, κινηµατογρα- Φησεις, [αμων-Αρραβωνων-Βαπτισεων κ.λπ. Διονωσιου Σολωµου Ί Τακ.Κιδ. 48 3 ΛΑΡΝΑΚΑ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Υδραυλικάἀ- Μεταλλικά- Σούστες Αυτοκινήτων Αρτέμιδος 3, Αγιος Ιωάννης ΤηΛ. 64723 - ΛΕΜΕΣΟΣ σ’ αὐτοὺς που πίκρανε ο ἄδικος πρόωρος «αμός του. Καιτου Μαρίνου στα ουράνια στόλισε τη ψυχἠ κι εὐλὄγησε για ὅτι αγωνίστηκε ο Μαρίνος ση γη Ο κ. Φωκάς Γιαννή απὀ την Αγία Τριάδα Γιαλοῦσας καιη δ. Ἀρυσούλλα Λακκοτρύ: πη απὀ την ΄Ασσια, ἔδωσαν αμοιβαΐῖα υπόσχεση γάμου --- Θερμά συγχαρητήρια. «Ε.Φ.». Μενέλαος Σπίθας οππαπαπαπαοσοωσασπαα - ο ΣΕΛΙΔΑ ΡΒ ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΟΣ.Α.Π.Ε.Λ. ΡΩΤΑ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΞΕΣ κ. Μ. ΜΙΧΑΗΛ: Κάποιος Μ. Μιχαήλ, «αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α.», μ᾿ επιστολή του στον τύπο, απευθύνει προς τον Βουλευτή κ Νίκο Αναστασιάδη, ερωτήματα που προκαλούν τη συνεῖ- δηση κάθε τίµιου Αγωνιστή της Ε.Ο.Κ.Α. Νιώθουμετην ανάγκη, σαν Σύνδεσμος Αγωνιστών να απαντήσουμε στον άγνωστο «αγωνιστή» Μ. Μιχαήλ, και ἴσως κρυπτόµενον κάτω απὀ ψευδώνυμο, γιατί µε την επι- στολή του, κακοποιεῖ, την αλήθεια παράφορα και αφήνει να νοηθεὶ καθαρά απὀ ποια γνωστά κυκλώματα προξρχε: ται, Αρχικά, θεωρούμε πως εἶναι προς τιµή του κ. Ανα- στασιάδη, να καλὲσει απὀ το βήμα της βουλής την Κυβξρ- νηση να αναγνωρίσει, µετόση καθυστέρηση, την Ε.Ο.Κ.Α. σαν εθνικοαπελευθερωτικἠ Οργάνωσητης Κύπρου καινα τιμήσει τους αγωνιστὲς της. Σε τελευταία ανάλυση, µετην αναγνώριση της Ε.Ο..Α., σαν εθνικἠς Οργάνωσης της Κύπρου, αυτό, αυτόματα, αφ᾽ ενὸς μεν τιμά και παραση- µοφορεί όλους τους Αγωνιστὲς γνωστούς και άγνωστους, αφ' ετέρου δε, εκπληρώνεται ὄψιστο εθνικό καθήκον της πολιτείας προς σ᾿ αυτούς που µετους αγώνες καιτη θυσία τους την δημιούργησαν. . Κύριε Μιχαήλ, δεν ξερουμε τι εἴδους Αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α. υπήρξες, κι αν υπἠήρξες μεταξὺ των τιμµηµένων Αγωνιστών, αν νοιώθεις ήσυχη τη συνείδηση σου και δι- καιωματικἀἁ αν πρεπει να παρασημοφορηθεἰς κι εσύ. Κύριε Μιχαήλ, ὁσοι τίµια ἔδωσαν τον ὀρκο για ἔνωση κι αγωνίστηκαν κι αγωνίζονται για το σκοπὀ αυτό µε υπε: ρηφάνεια Φἔρουν τον τίτλο του ενωτικου Αγωνιστοῦ. Εσείςπου κατατάσσεσθε Στους επίορκους Στους υμνητὲς της Ζυρίχης ᾿Η στους διώχτες τῶν αγωνιστών Πως κ. Μιχαἠλ ὑπήρξατε «αγωνιστής της ΕΟΚΑ», όπως εσεὶς το γράφετε, όταν η εµπάθεια σας εναντίον των . ενωτικὠν Αγωνιστὠν αγγίζει τα ὁρια της µανίας Η φυσικἠ πορεῖα του αγώνα των Αγωνιστών ἦταν η Ένωση και τίποτε άλλο, την οποία, ὅπως εἶναι γνωστό, πολέμησαν µε μανία και τορπἰἱλλισαν, εκείνοι οἱ οποίοι ευθύνονται για να οδηγηθεί η Κύπρος, σταδιακά, στα γε: γονότα του 1974. Κι᾽ αφού αναφερόμαστε στην περίοδο 1960---74, σε σας που όλες οι πτυχὲς της τροµακτικἡς συνωμοσίας εἶναι γνωστὲς, σύμφωνα µε τα γραφόὀμενά σας, σε καλούμε ν᾿ απαντήσεις και να διαφωτίσεις: α) Γιατί δεν παρουσιάστηκαν ενώπιον της δικαιοσύ- νης, οι γνωστοί δολοφόνοι των ενωτικὠών Αγωνιστών β) Γιατί διώχτηκαν και διώκονται οἱ ενωτικοὶ Αγωνι- στὲς, απὀ το 1960 μέχρι σήµερα. Υ) Γιατί δημιουργήθηκε το παρακράτος που ἔστρεψε τα πυρά του εναντίον και πάλι των ενωτικὠν Αγωνιστών και οδήγησε την Κύπρο στο χάος. ᾿Όσον αφορά την ΕΟ- ΚΑ Β΄ και τα γεγονότα του 1974, σας ρωτοῦμε: μήπως άνοιξε ο φάκελλος προδοσίας της Κύπρου και γνωρίζετε εσεὶς την αλήθεια και όλοι οι άλλοι την αγνοούν Γιατὶ εμείς γνωρίζουμε διαφορετικά τα «γνωστὼ σε σαςγεγονόταπου μιλούν απὀ µόνατους. Και στο 1974, µας οδήγησαν η αρχοµανία των κυβερνώντων, η δίωξη κάθε αγωνιστή που μιλούσε για Ελλάδα, η ἱδρυση του κακόφη- µου εφεδρικοὺ σώματος, οι απαγωγὲς δημοσιογράφων, η λεγόμενη αδἔσµευτη πολιτική, η φυγή απὀ τη γραμμἠ αγώνος για την Ελλάδα και τόσα και τόσα που ἔκανε η Κυπριακἠ κυβξἔρνηση του τὀτες και την οποία υπερασπίὶ- ζεστε χωρίς να γνωρίζουμε το γιατί (), εφ᾽ όσον γράφετε πως υπήρξατε «αγωνιστής της ΕΟΚΑ» ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΗΩΝ ΔΛΔΕΥΚΩΣΙΑΣ Πραγματοποιήθηκε την ΣΑΠΕΛ Τετάρτη 22.9.1984, γενικἡ συ: νἔλευση του Συνδἔεσµου Εφξ- δρων Αξιωματικών Λευκωσίας, κατά την οποία ε- κλέγηκε νξο διοικητικὀ συμµ- βούλιο, το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα ὡς εξής: Γ. Χατζηλουκάς πρὀε- δρος, ζί. Μάνουλος αντιπρὀε- δρος, Φ. Στυλιανίδης γεν. γραμματξας, Γ. Μιτσιγκας τα- μίας, ἵ. Χατζηβασιλείου ορ: γαν. γραμματέας, Π. Χριστοφόρου βοηθὸς ταμίας και Ν. Αγκαστινιώτης κοσµή- τορας. ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Η ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΑΣΤΙΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΕΜΙΧΟΘΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΤΟΥΤΟ ΠΑΛΙΔΡΟΜΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ., ΝΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΑΣ. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. Ες ο Ας υυυ Ω Ου υΡΓυοοα--ᾱ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ --- ΧΑΡΙΝ τῆς 'Ἱστορικῆς ᾿ Αλήθειας καί τῆς ἀποδόσεως πραγματικῆς Δικαιοσύνης ᾿Απαιτοῦμεν. ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ -. Ὁ µαρτυρικός 'Ελληνισμός τῆς Κύ- πρου ἀξιοῖ καί ἀπαιτεῖ χωρίς περαιτέρω χρονο- τριβή καί καθυστέρηση. ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ νά προχωρήσουν ἀμέσως ὠ ο θα αυ οπλο ευ μμ μμ άκρα ο µϱµµϱµµσυ“«αυσαά ἒξει αφ Φα αΦαϱῥΓϱᾧϱοοώφφ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ο Γιά νά γνωσθεῖ Επιτέλους ποῖος ἤ ποῖοι κα- τεπρόδωσαν τά ἐθνικά µας ἰδανικά. ο Γιά νά γνωσθεῖ ἔπιτέελους ποῖος ἤ ποῖοι προσεκάλεσαν καί ἔφεραν στήν Κύπρο τόν βάρβαρο αἱμοβόρο ᾿ Αττίλα. ο Γιά νά γνωσθεῖ ἐπιτέλους τό ὄνομα ἤ τά ὀνόματα αὐτῶν πού κατεπρόδωσαν τούς ἀπε- λευθερωτικούς µας ἀγῶνες. ο Γιά νά μάθει ἐπιτέλους ὁ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ελληνισμός τούς πραγματικούς ἔνόχους τῆς προδοσίας τῆς Κύπρου. ο Γιά νά ἀποδοθῶσι τά τοῦ Καΐσαρος τῷ Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΣΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕκάθεἔκδοση θά δημοσιεύουμετήν πιό πάνω 'Εθνική ᾿Επιταγή μέχρι τή µερα που ϐ) ἀνοί- Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΑ ΦΑΜΕ ΙΓ ΩΙ ΩΩΙΙΩΠΩΜΩΟΙμΩΙΜΟΦςΜῥΙΙᾠῥΩµᾷΙΙΙΙΓΙΠΩΙΠΓΠΙΙΩΙΩΦΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΡ Αὰ ΦΦΦΦΦΦΑΦΦΦΜΙΦΙΡΩ ΩΩ υ- Ο βουλευτής κ. Νίκος Αναστασιάδης απαντά στην επιστολή του Μ. Μιχαήλ «Αγαπητέ κ. Μιχαήλ, Λυπούμαιπου εἶμαι υπο- χρεωμένος να ασχοληθώ µε όσα γράψατε στις εφημερὶ- δες απ᾿ αφορμή τη πρὀταση µου για αναγνώριση της Ε.Ο.Κ.Α. σαν Εθνικής Ορ- γανωσης. Φαίνεται ὅμως πως πολ- λὲς φορὲς το συναίσθηµα επικρατεῖ της λογικἠς σε βα- θµό μάλιστα που η επιθυμία για προσωπικἠ επίθεση να γενιέται κι όταν ακόµα δεν υπάρχει λόγος. Γιατί, φίλε αγωνιστή, αν λαμβάνατε υπ᾿ ὀψη πως η πρὀταση µου ἔγινε ὕστερα που η Κυβέρνηση πρότεινε την παρασηµοφόρηση όσων αγωνἰστηκαν γιατην υπερά- σπιση του κράτους, απὀ το 1960 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, δεν θα βρί- σκατε αδικαιολόγητη την σκέψη πως αν δίκαια οφεῖ- λουμε την ηθικἠ ανταμοιβή στουςυπεραοπιστέςτου Ηρά- τους, ἆλλο τόσο την οφεῖ- λουµε στους αγωνιστὲς ποὺ- δωσαν την ελευθερία σ᾿ αυ- τό τον τόπο. Φάθελα ακόμα να πω πως δικαιολογημένη θα ἦταν η κριτική σας, ἕστω και αυστηρή, αν όντας και γω ἕνας απ᾿ αυτούς που µε θρη- σκευτική ευλάβεια θαυμάζε- τε, ξεχνούσα να πράξω αυτό που εκεῖνοι ὤφειλαν αλλά παράλειψαν να πράξουν όταν κυβερνούσαν. Ἔτσι αυτόπου εγώ θυµή- θηκα ἔστω και τώρα, τα πο- λιτικά σας εἴδωλα το ἔεχα- σανπριν εσεὶς συνἔλθετε απὀ τις κακουχίεςτου αγώνα. Γι΄ αυτό και δεν διαφωνώ µε πολλὲς απὀ τις διαπιστώσεις που στα γραφόμενα σας κά- μνετε. Η ευθύνη όμως δεν βαρύ- νει αυτούς που λόγω ηλικίας, θυμήθηκαν ἔστω και αργά να τιμήσουν αυτοὺς που σξ- βονται και θαυμάζουν. Ὅμως Φίλε αγώνιστή, γιατί χολωθήκατε απὀ την πρόταση µου και δεν κρίνατε σκόπιμο να σχολιάσετε αυ- τοὺς που πρὀτειναν την πα- ρασημοφορία όσων απὀ το 1960 και μετὰ πρόσφεραν υπηρεσίες στο κράτος, Γι) αυτοὺς δεν υπάρχει ηµικατε- χόµενη και τουρκοπατημένη πατρίδα Γι΄ αυτοὺς δεν υπάρχει προδοσία πως λξ- τε Αλήθεια εσεἰς ἕνας αγωώ- νιστὴς της Ε.Ο.Κ.Α. αισθά- νεστε πως αλλοιώνεται η ιστορἱα ὀταν ζητούν να ανα- γνωριστείη απελευθερωτικἠ σας οργάνωση και δεν ενο- χλεΐστεπως κάτω απότις ἶδι- ες συνθήκες το κράτος θα παρασημοφορήσει κάποιους ἄλλους ἔστω κ! αν πέρασαν 24 χρόνια απὀ την προσφο- ρά τους Στα σοβαρά κ. Μιχαήλ εἶναι φιλολογία η πρόταση για αναγνώριση της Ε.Ο.- Κ.Α. και ιστορικἁ επιβαλλο- µένη πράξη η παρασημοφό- Ρρηση µόνον όσων πρὀσφε- ραν υπηρεσίες, καλὲς η κα- κξς, μετά την εγκαθίδρυση του κράτους, ᾿ Διερωτάστε, ακόµα ποι- οἱ απὀ τους αγωνιστὲς και από ποιούς θα τιμηθούν, για να καταλήξετε όμως μόνος σας στην απάντηση, λἔγον- τας πως οι πραγμµατικοἱ αγωνιστές εἶναι ἔνδοξοι και τιµηµἔένοι, αυτοί λοιπόν ας τιμηθούν κ. Μιχαήλ, όχι για- τὶ δεν τους γνωρίζει η ιστο- ρία µα γιατί τους αγνοεΐτε και τους αγνοεΐ το κράτος. Ανησυχεΐτε ὅμως ποιοι θάναι αυτοί που θα κρίνουν τους αγωνιστὲς, διερωτούµαι αλήθεια αν σαν αγωνιστής ξεχάσατε πως στην οργάἀνω- ση εἴχειε συναγωὠωνιστὲς, ομαδάρχες και τοµεάρχες, αν αυτοί δεν εἶναι σεθέἔση να βεβαιώσουντου καθενόςτην προσφορά, τότεποιοι θάναι αυτοί που θα σας παραση- µοφορήσουν για ὅσα προ- σφξρατε μετά το 1960: Ενώ ὁμως αγωνιάτε για τους κινδύνους απὀ τους κρι- τς των αγωνιστών την ἴδια ώρα χωρίς διασταγμὀό γίνε- στε κριτής τὠν αγωνιστών σας, χωρίζοντας τους σε κα- λοὺς ἡ κακούς, αφελείς η αρ- χομανεΐς, σε σωβινιστὲς ἡ φανατικοὺς ξεχνώντας να µας πείτε σεποια κατηγορία κατατάσσετε τον εαυτό σας, εκτός κ! αν πιστεύετε πως ΤΟ ψευδώνυμο σαςπροστατεύει. Αγαπητὲ κ. Μιχαήλ, ο μανδύας του αδξκαστου ιστορικοὐ θα σας πήγαινε καλλίτερα αν γράφατε µε το πραγµατικὀ σας όνομα ἡ τουλάχιστο αν περιμένατε ἡ αξιούῦσατε να ανοῖξει ο φά- κελλος της προδοσίας οπότε και θα αποδεικνύετο ποιοι στ᾽ αλήθεια ευθύνονται για την καταστροφή του 1974. Θα συμφωνείτε εξ άλλου μαζί µου πως τα συμπερά- σματατηςιστορίαςβγαίνουν απὀ την αντικειµενικἠ εξετα- ση µιας σειράς γεγονότων κι όχι απὀτην απομόνωση µιας θλιβερήςοπωσδήποτεπεριό- δου που ἦταν η κατάληξη µι- ας θλιβερώτερης συνὲχειας. Γιατί εἶμαι βέβαιος θα πιστεύετε και σεις πως αν ασχοληθούμε µετον εμφύλιο σπαραγμὀὸ που υποθάλπετο απὀ το 1960 θα πρεπει να µι- λήσουµε και για κάποιους δολοφόνους αγωνιστών, κἀ- ποιους αρχομανεὶς αγώνι- στὲς(δικἠ σας ἔκφραση)που ξυλοκοπούσαν ἡ απήγαγαν, δηµοσιογράφους,,που διά- λυαν κάθε συγκέντρωση πο- λιτικὠν αντιπάλων, που στε- ροῦσαν τη δηµοκρατικἠ ἓκ- Φραση κάθε αντιφρονοῦν- τα, που ὀντας αξιωματικοἰ της αστυνομίας βοήθησαν ώστε να βομβαρδιστούν κυ- ριολεκτικἁ µόνο σε µια νύ- Χτα πάνω από 60 σπίτια αν- τιφρονούντων στη Λεμεσό και Πάφο, που ανάγκασαν την Διεθνή Επιτροπή Νοµι- κὠν να εκδώσει την ἔκθεση «Γκάρετ γιακακοποιήσειςκαι τη Κυπριακή Βουλἠ να στη- λητεὺσει δηµόσια τη συµπε- ριφορά του επίσημου κρά- τους! Όμως σεβόµενος το δι- καϊἰωμα σας να υποστηρίζετε οποιεσδἠποτεθξσεις, ἕστωικι αν κατά τη γνώμη µου εἶναι λανθασμένες, δεν θ᾽ ασχο- ληθὠ για σήµερα µε ἄλλα γεγονότα επιΦυλαττόμενος να επανέλθω αν χρειαστεί. Θελοντας εν τούτοις να µη σας αφήσω µε απορἰεςθα επαναλάβω πως η εισήγηση µου αφορούσε τον απελευ- θερωτικὀ αγώνα της Ε.Ο.- Κ.Α. και συνεπώς ὅλους ὁσουςξγραφανιστορία κατά τον αγώνα εκείνο. Δεν ειση- γήθηκα να στιγματιστοὺν οἱ προδότες της Ε.Ο.Κ.Α., οὗτε καινα αμαυρωθούν ὁσοι ευ- θύνονται για το ἀδοξο τελος του αγώνα. Η δικἠ µου πρὀ- ταση αφορούσε την εθνική οργάνωση Ε.Ο.Κ.Α. καιτους ενδοξους αγωὠνιστὲς της και συνεπώς δεν συναρτάται µε τα παράσημα που το κράτος θα δώσει σ᾿ όσους πρόσφε- βαν υπηρεσἰες µετά το 1960, γιατην μετά το 1960 περίοδο αποταθεἶτε σ᾿ αυτοὺς που εκτιμώντας! την εθνική προσφορά σας σας εγκατε- λειψαν σ᾿ ἕνα απὀµερο γρα- Φείο για να νοιώσετε δυστυ- χώςκαι σειςτη πικρία που οι ἄλλοι αγωνιστὲς σας ἔνιω- θάν όταν για χρόνια η Πολι- τεία περιφρονώντας τους αγώνες και τις θυσίες τους τους καταπατούσε. Τὲλος θα ἠθελα να σας διαβεβαιώσω πως θα ἔνοιω- θα απογοήτευση αν δεν πραγματοποιούσατε την απειλἠ να εμφανιστεΐτε στη Βουλή, γιατὶ ἔτσι πιστεύω πως χωρίς «Ῥευδώνυμα, ϕι- λολογίες και σχήματα λόγου θα αποδεἰξετε αυτό που λέτε τελειώνοντας ἁ«πως αξίζουν περισσότερο σεβασμό οἱ πραγματικοὶ αγωνιστὲς της ελευθερἰας». ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Βουλευτήο) :Ἔγιναν οι Φοιτητικές εκλογές θεσσαλονίκης ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΕ Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Για δεύτερη συνεχή χρο- γιά, η Φοιτητική Παράταξη Πρωτοπορία σημείωσε θριαμβευτική νίκη στις Φοι- τητικές εκλογές της Θεσσα- λονίκης. Συγκεκριµένα, Ἡ Πρωτοπορἱᾳ πήρε 244 ψἠ- φους, εδραιώνοντας έτσι τη σηµαντική παρουσία της μέσα στο κυπριακὀ Φοιτητι- κὀ κίνημα της Θεσσαλον[- κης. Τα πλήρη αποτελέσµατα των εκλογών της ΕΦΕΚΘ, που έγιναν προχθὲς Κυρια- κή, ἔχουν ως εξής: Αγώνας: 245, Πρωτοπορία 1244, Δημοκρατική 221, Άνα- γέννηση 158, ΠΕΟΦ 159. Τα πιο πάνω ανακοΐνωσε η νεολαία του Δημο- κρατικού Συναγερμού. Ε- Ἑάλλου, σχετικἁ µε τα απο- τελέσµατα των εκλογών, εκ- πρόσωπος της εκτελεστικής επιτροπἠς της Πρωτοπορίας δήλωσε -τα ακόλουθα: «Οιεκλογἑς της Θεσσαλο- νίκης δείχνουν καθαρά ὅτι στἑριωσε μὲσα στην καρδιά των εθνικοφρόνων Φοιτη- τών της Θεσσαλονίκης. Μια σύντομη ανασκόπηση των ε- κλογών των τελευταίων χρόνων δείχνει ὅτι η πρωτο- πορία Θεσ/νίκης ανεβαίνει σταδιακά και σε πολύ σύντο- μο χρονικό διάστηµα θα εἷ- εναι ὄχι µόνο πρὠτη δύναμη, αλλά και δύναμη ενισχυμέ- νη. Αξἰζεινα αναφερθεῖ ότιη : Πρωτοπορία Θεσ/νίκης ἔχει στο ενεργητικό της µόνο 3 χρόνια ζωής, αντίθετα µε τις ἆλλες παρατάξεις που υφί- στανται εδώ και 8 χρόνια. Γι’ αυτό θεωρούμε ὁτι τα απο- τελέσµατα των Φετινών ε- κλογών εἶναι τρανή απὀδει- ξη της ζωντανής και πρωτο: πόρας θέσης µας µέσα στο Φοιτητικό χώρο τῆς Θεσσα- λονίκης. Σημειώνουμε επίσης ὅτι η εφορευτικἠ επιτροπἠ των ε- κλογών ακύρωσε 2 ΨηΦοΟ- δέλτια της Πρωτοπορίας που ἦταν κατά τη γνώµη µας ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ Σ.Α.Π.Ε.Λ. ΠΡΟΣ Ρ. ΧΑΑΣ Ο Σ.Α.Π.Ε.Λ., απέστειλε προς τον Αμερικανό ειδικὀ συντονιστή γιατο Κυπριακό κ. Ρίτσιαρτ Χάας, το πιο κάτω τη- λεγράφηµα: «Εύριε Ρίτσιαρτ Χάας, σας κα- λοσωρίζουμε στην Κύπρο. Πιστεύουμε ακράδαντα, πως μετά τες επαφὲς που θα ἔ- χετε στο νησὶ µας, θα διαµορ: Φώσετε ἄλλη γνώµη απὀ εκεϊνη που εἶχατε, η οποία διε- πνξετο απὀ Φφιλοτουρκισμό, µε αποτἔλεσμα να δηλώσετε πως τάχα εἶναι προς το συμφἐερο της Κύπρου µια µεγάλη και δυ- νατή Τουετρμκία. Η Κύπρος βρίσκεται στη δωδεκάτη ὡὦρα του κινδύνου, και ἔχετε καθήκο και υψίστη υ- ποχρξώση να επανορθώσετε το ἔγκλημα- που διαπράχθηκε το 1974 σε βάρος της. Εἶναι σ᾿ όλους γνωστό πως η τραγωδία που διεπραξε το δίδυμο Κἰσσινγκερ-Ετζεβϊτ, εἶχε σαν α- ποτἔλεσµα την κατάληψη του 3θ0ο του εδάφους της Κύπρου, και την σφαγἡ του αθώου Ελ- ληνικοῦ λαού της. Σας εισηγούµβστε και σας παρακαλούμε θερμά να περι- ἔλθετε όλη την Κύπρο, για να διαπιστώσετε την πραγµατικἡ αλήθεια, η οποία αλήθεια, µαρ- τυρά πως εἶναι αδιανόητο και παράνομο στον 20ον αιώνα, το 1800 της Τουρκικής µειονότη- τας να θέλει να επιβληθεί στο 8216 της Ελληνικής πλειοψηφί- ας και ακόµα να διχοτοµήσει την Κύπρο. Και οι Τούρκοι α- ποθρασύνονται και κινδυνολο- γούν, ασφαλισμἔνοι µε τα Αμερικανικά ὁπλαπου η πατρὶ- δα σας τους παραχώρησε για αμυντικούς σκοπούς και βάσει της συνθήκης του Ν.Α.Τ.Ο., και ασφαλώς ὄχι για να σφαγι- ἁζουν άλλους λαούς, όπως ἔ- καναν στην περίπτωση της Κύπρου». ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1984 ΚΙΑΛΛΗ ΕΙΚΟΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ. ΣΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ Πιστεύεται ότι εἶναι η Αποστόλου Ανδρέα του εικόνα του πρωτὀόκλητου Οι τρεις εικόνες απὀ τις τέσσερεις που ανακαλύφθηκαν στις ανασκαφὲς της Απαισιάς. Από αριστερά: Ο ᾿Αγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη,ο Α Παναγία µετο Χριστό στα δεξιά. Επίσης ανακαλύφθηκετο β γιος Ἰωάννης ο Χρυσόστομος και η ράδυ της Δευτέρας 27.2.1984 και µια ἄλλη εικόνα που, όπως πιστεύεται απεικονίζει τον Απόστολο Ανδρέα. Η εικόνα πρεπει νάναι αρκετά παλαιά, γιατὶ μόλις και διακρίνεται η µορφή του Α ποστόλου, ενώ Φαίνεται καθαρά το Φωτοστέφανο που πιθανό εἶναι κεντημἑνο µε χρυσή κλωστή. Μετάτην ανακάλυψη καιτηςτέεταρτης εικόνας, πολὺς κὀσμος ξανάρχισε να επισκἔεπτεταιτην Απαισιά, όπου οι ανασκαφὲς συνεχίζονται γιά την ανακάλυψη όλων των αρχαΐων εικόνων, σύμφωνα µετους οραματισμοὺς που κάνει ῃ Αγία Ζώνη. ..α ἔγκυρη». ΟΙ ΓΕΛΟΙΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ Τελευταῖα, ἀρκετοί ἐπιτήδειοι, καταβάλλουν προσπάθειες ὡς πρός τό ποὶός θά πλαστογραφήσει κατά τό χειρότερο τρόπο τήν ἵ- στορία καί ποιός θά γράψει γιά τήν πορεία τοῦ Κυπριακοῦ ἀπό τό 1960 µέχρι τίς µέρες µας. Καί ὅλοι αὐτοί οἱ «ἱστορικοί» τῆς κακιᾶς ὥρας, γράφουν ὅτι τούς συμφέρει ἤ καλύτερα γράφουν ὅτι συμφέ- ρει σ᾿ ὁρισμένα πρόσώπα πού καί νεκρά κατήντησαν νά τά λατρεύ- ουν. “Ἡ µανία τους στρέφεται ἀποκλειστικά ἐναντίον τῶν ᾽᾿Αγωνιστῶν καί τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ Στρατηγοῦ Γρίβα. Όση λάσπη ὅμως καί νά ρίξουν ὅ,τι καί νά γράψουν ὅ,τι καί νά κάνουν δὲν θ᾽ ἀργήσ᾽ ἡ µέρα πού τά ἐλεεινά συγγράµµατα τους θά τυγχάνουν τῆς γενι- κῆς ἀποστροφῆς. Τελειώνοντας θέλουμε ν᾿ ἀναφερθοῦμε στή δειλία αὐτῶν τῶν τραμπούκων τῆς ἱστορίας ν᾿ ἀναθεμαίσουν τίς καταραμένες συµ- φωνίες Ζυρίχης-ονδίνου πού ἀποτελοῦν τήν ἀπαρχή τῶν δεινῶν μας. «Η ἱστορία πού θά γραφτεῖ µετά πραγματικά γεγονόταξέρει ποιός ὑπῆρξε ὁ Διγενής καί οἱ ᾽ Αγωνιστὲς πού πάντα ἀγωνίζονταν στήν πρώτη γραµµή, ἐνῶ οἱ κομμουνιστές καὶ οἱ πλαστογράφοιτῆς ἵστο- ρίας συμμαχοῦσαν µέτούς ἐχθρούς καἰπρόδωναν τούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ µας. Επείγουσα βοήθεια της ΕΟΚ προςτην Ελλάδα Η Επιτροπή της ΕΟΚ αποφάσισε τη χορήγηση επεὶ- γουσας βοήθειας ύψους 350.000. νομµισματικὠν μονά- δων για ορισμένες αγροτικές περιοχὲς της Βόρειας Ελλάδας που εἶχαν πληγεί απὀ χιονοθύ- ελλες τον περασμένο Δεκεμ- βριο (1983). Σύμφωνα µε τις πρὠτες εκτιμήσεις, οι ζημιὲς στις περι- οχὲς αυτὲς υπολογἰστηκαν σε 1.6 δις δραχμὲς στους εξής 12 νομούς Αρτας, Γρεβενών, Δράμας, ἨἩμαθείας, Καρδί- τσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζά- νης, Λάρισας, Πἕλλης, Τρικά- λων και Φλώρινας. ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟΝ “ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ” ΠΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 147 ΑΕ ση ο ΟΡΙΑΝΡΙ Νο ΟΜΑΕΊ5 Αποκαλυπτικὸς χάρτης στον οποίο σημειώνονται λε- πτομερώς οἱ Τουρκικὲς βάσεις κι λλες στρατιωτικὲς εγκαταστάσεις καθώς και οι σύνθεση των δυνάµεων, κυκλοφόρησε στα τἔλη Ιανουαρίου στο Στεητ Ντηπάρ- τµεντ.Ο χάρτης, Φωτογραφίατου οποίου αναδημοσιεύ- ουμε ανωτέρω απὀ τον Αθηναϊκό Τύπο, δείχνει ότιο μεγαλύτερος ὀγκος των Τουρκικών στρατευμάτων εἷ- ναι συγκεντρωμὲνος απέναντι στο Αιγαίο. Συγκεκριμὲ- να, η δευτερα σε µἔγεθος ναυτική βάση εἶναι εγκατε- στημένη απναντι στη Χίο. Διαθέτει 84 πλοία, απὀ τα ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΔΕΝ ΞΗΡΑΙΝΕΤΑΙ «Τό δένδρον δὲν ξηραίνεται μὲ τό νά πέσουν µερικά φύλλα ἤ καί κλαδιά ἀκόμα. Ετσι καί τό ἡμέτερον κίνημα ὑπὲρ τῆς ΕΝΩΣΕΩΣ ὑφίσταται καί θά ὑφίσταται καί θά ἀγωνίζεται μέχρι τῆς τελικῆς νίκης». Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΧΣΧΣΣΧΑΣΣΗΣΥΝ “Ο «Εθνικὸς Φύλα-ιχ καο ἀγωνίζεται μ᾿ αὐ- τοὺς ποὺ θέτουν ὑπεράνω Χ ὅλων τὸ συμφέρο τῆς πα- Ἡ- τρίδας καὶ Εργάζονται γιὰ Χ νὰ διατηρήσει αὐτὸς ὁ τό- Χ. πος τὴν ἐθνικὴ του ταντό- οί Χ τητα. κ. κ ΝΚΑ οποἱα τα 53 αποβατικἀἁ. Οι δυο μεγάλες αεροπορικές μονάδες, βόρεια και Νότιατης Σμύρνης µε 220 συνολι- κἁ αεροπλάνα και ἒξι μεγάλους σταθμούς ραντάρ βλὲ- πουν και ακούν ό,τι συμβαίνει στον ελλαδικό εναξριο χώρο. Κι αυτά χωρὶς να συνυπολογἰίζονται πάνω απὀ 10 μεγάλες μονάδες στρατού. Στη βάση των Αδάνων αντίκρυ στην Εὐπρο ἔχει 39 πολεμικά σκάφη απὀ τα οποἱα τα 27 αποβατικἁ. Ο χάρτης δεν χαρακτηρίζεται απὀ το Στξεητ Ντηπάρτμµεντ σαν απὀρρητος. ΤΡΙΣΑΠΙΟ ΣΤΟ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ (Π.Ε ΣΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (Σ.Α.Π.Ε.Λ.) Εφεδρων Αξιωματικών, η Φοιτητική Οργάνωση ἰἩσιωήσητ, του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, ο Γυναικείος Ὅμιλος «ΠΠ κεία Σωματεία, η Πνευματική Αδελφότητα Ελληνίδων ἴ Κυριὼν «Μάνα», καλούν τα μἒλ. Σάββατο 3 Μαρτίου 1984 ὦρα κρησφὐγετό του στο Μαχαιρά. νων. Α.), ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙ(- Ώ ΣΕΚΕ, ο Σύνδεσμος ορία», οι Συναγωνιστὲς ὠτοπορίσκαι τα Γυναι- ο Σωματείο Ελληνίδων Ἡ τους οπως τίμησαν το τρισάγιο που θα γῖνει το 4 μ.µ., µξρα της επετεῖο | .. ω Ότου Σταυραετού του Μαχαιρά, ήρωα της Ε.Ο.Ι.Α. Γρηγορη Α ολοκαυτώματος του Μετά το τρισάγιο θ᾽ ακολου ὐξεντίου στο ιστορικὀ θήσει κατάθεση στεφά- ΑΓΟΩΛΝΙΣΞΤΕΞ ΕΝΙΞΟΘΕΙΕΙΤΕ: [εέὸ 3 1 σι Μα «ΘΝΙΚκος Φὀγλακας ΕΘΝΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Ι5ΣΕΝΤ « Ἡ µεγαλοσύνη στά ἔθνη δὲν µετριέται μὲ τὸ στρέμμα Μὲ τῆς Ψυχῆς τὸ πύρωμα μετριέται καὶ τὸ αἷμα. » ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ᾠ ΣΕΛΙΔΕΣ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ορ --- ΕΤΟΣ Γ΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΟΙ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΤΟΥ ΣΑΠΕΛ |) Συνέντευξη του Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙΝΑΠΡ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΟΚΑΘΗΚΟ ΜΑΣ Κάθε χρόνο, στις 3 Μαρτίου, η θὺ- µιση µας Φτερουγίζει στα βουνά του Μαχαιρά, ὁπου πριν απὀ 27 Χχρόνια,ο Αγωνιστἠς της Ε.Ο.Κ.Α. Γρηγόρης Αυ- ξεντίου, ἕστησε το ηρωϊκὸ του κρησφύ- Υετο τρόπαια για τη Λευτεριά, για να γινει οτόπος αυτός κολυμβήθρα εθνικἠς αναβαπτίσεως και τόπος απ᾿ ὁπου οι συνεχιστὲς του αγώνα για Ελλάδα, θα αντλοῦν δύναμη και θάρρος. 3 Μαρτίου 1957. Χξρι προδοτικὀ υπέδειξε στους ᾿ Αγγλουςτον τόπο ὀπου ειχετο κρησφὐγετό του ο αητόςτου Μα- χαιρά, Γρηγόρης Αυξεντίου, διαλεχτὀ παλληκάρι και τομεάρχης της Ε.Ο.Κ.Α. Οι ΄Αγγλοι αποικιοκράτες, λυσσασμξ- νοι απότα απανωτά κτυπήµαταπουτους ἔδινε η Ε.Ο.Κ.Α., περικύκλωσαν το κρησφύγετο, καλώντας τον ήρωα και τους συντρὀφουςτου ναπαραδοθοῦν. Η απάντηση όμως δόθηκε απὀ την Ἐλλη- νικἡ ιστορία. Λες και ο Λεωνίδας των Θερμοπυλών, συμπολεμούσε μετον Αυ- ξεντίου: «Μολών Λαβεὲ». Οἱ ᾿Αγγλοι τάχασαν. Ο Αυξεντίου ἦταν αποφασισμένος να πολεμήσει μ- χρι τἔλους. Και να δώσει µαθήµατα Πηρωϊσμού και αυτοθυσίας. Να διδάξει πως οι «ἠρωες πολεμούν σαν ᾿ Ελληνεο) και να περάσει δαφνοστεφανωμένος στην αθανασία. Οι αποικιοκράτες, δεῖ- χνοντας πως μπροστά στην Ε.Ο.Κ.Α. και τα παλληκάρια της ἦσαν νάνοι, πή- ῥαν πετρλαιο και εκρηκτικἒς ὑλες και ανατίναξαν το κρησφύγετο. Ο Αυξεντί- ου Λεύτερος Ἓλληνας κάηκε μέσα στο «κάστροτης Λευτεριάρ που εἶχε στήσει. Μι) όταν ὁλαπια εἶχαν τελειώσει, ακόμα και νεκρὀ φοβούνταν το παλληκἀρι οι στρατιώτες του Χάρντιγι. Ο Αυξεντίου τίμησε το συμβόλαιὀ του µετη Λευτεριά. Τίµησε τη στολἡ του ανθυπολοχαγού, τη στολἠ του Αγωνι- ΞΟΥΜΕ στή, στη στολἠ του αντάρτη της Ε.Ο.- Κ.Α. Τίμησε και υπόγραψε τη Λευτεριά της Κύπρου και µετο αἵματου, όπως το προεῖπε και προξγραψε: «Τη λευτεριά µας, το ιδανικὀ των Ιδανι- Κων µας, την υπόγραψα κι’ εγώ, όχι μό- νο σε χαρτί, µα φορώντας την τιµηµένη στολή του ἛἝλληνα Φαντάρου .. και θα την υπογράφω και µετο αίμαμου όπως και κάθε Κύπριος...» : Αυτός ἦταν ο ἡρωας Γ ρηγόρης {ΓΠιε- ρή Αυξεντίου. Ἔνας αγωνιστής ανυπο- Χώρητος, ἕνας άνθρωποσπου μπροστά στο συμφἑρον και το μεγαλείο της Πα- τρίδας, θυσἰαζε τα πάντα. Οι Αγωνιστὲς, που πολέμησαν στο πλάϊτων ηρώων μας, κάτω απὀ την εµ- πνευσµένη αρχηγία του βιγενή, θλίβον- ται όταν η πατρίδα µας εξακολουθεί να τιµα τη μνήμη των πρωτεργατών της Λευτεριάστης και η μισή γητηςνα στενἁ- ζει κάτω απὀ το πᾶλμα του αιµοβόρου ασιάτη. Για πολλοστή φορά, με μοναδικό γνώμονά µας το συμφξρον της Πατρί- δας, καλούμε τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδος, να χειρίζονται το Κυπρια- κὀ µε εθνικἠ και Ἱστορικἡ ευθύνη. Οι προσωπικές φιλοδοξίες να ριχθούν στον κανάδα και όλοι ενωμἑνοι, µε ενὸ- τητα ἁρρηκτη να πορευτούμε σαν μια ψυχἠ και µια καρδιά προς τη Λευτεριά. Επίσης, η Μητέρα Πατρίδα, ν᾿ ασκή- σει αμξσως τα δικαιώματά της στην Κὺ- προ καιναξαναφξρειτην Μεραρχία στο νησί µας. Διαφορετικά σαν Κυπριακός Ελληνισμός εἶμαστε χαμένοι. Ἔχουμε ν΄ αντιμετωπίσουμε βάρβαρο, πάνοπλο και υπερἀριθµο εχθρὀ. Ηθυσίατου Αυξεντίου, µαςκαλείνα πράξουµε στο ακέραιο το καθἠκο μας προς την πατρίδα. ΟΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΠΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Εἶναι Δάσκαλος ἡ “Ἱστορία! 'Ο μεγαλύτερος Δάσκα-''' Αθηναίων τείνοµεν νά φορτώσωμεν στά κέρατα «᾿ Απο λος ἡ Ἱστορία! Καί πρέπει νά διδάσκει, νά προβληματίζει, ἱστορικές µέρες, σάν τήν Ίδη Ιουλίου καί 20ή ᾿Ιουλίου 49741 Τί θά μᾶς πεῖ, ἡ “Ἱστορία, ἄν τήν ἐπικαλεστοῦμε σήµε- ρα - μέ τήν ἐπικαιρότητα μιᾶς μαύρης ἀποφράδας ἐπετείου γιά τήν ἑρμηνεία τῶν τραγικωτέρων γεγονότων τῆς σύγ- χρονης ζωῆς τοῦ 'Ελληνισμοῦ ΠΡΩΤΟΝ: θά μᾶς πεῖ, µέ φωνή -βροντή, πού φτάνει ὡςτά ἐπουράνια πώς τά γεγονότα, καλά ἤ κακά, στή ζωή καί τή μοίρα τῶν λαῶν, δέν τά γράφουν οἱ «ἀφορμές», πού πιπι- λίζουν οἱ δηµαγωγοί καί οἱ ἀνιστόρητοι, µά τά γράφουν οἱ αἰτίες! Καΐ ὅταν ὑπάρχουν «γενεσιουργά αἴτια» πρέπει ν᾿ Δναζητοῦνται καί γιά θριάµβους καί γιά τραγωδίες! ΔΕΥΤΕΡΟΝ: θά μᾶς πεῖ - καί πάλι µέ φωνή, βροντή, πού φτάνει ὡς τά ἐπουράνια - πὠς τήν «ἀφορμή τήν βρίσκει καὶ ἀπό τήν πἐτρᾶ», ὅποιος θέλει νά συγγράψει τραγωδία σέ βάρος τοῦ ἄλλου (ὅπως προσφυῶς λέει κι᾿ ὁ λαός µας) ἄν ἔχει ὑποκειμενικά κι΄ ἀντικειμενικά τήν δύναμη νά τήν γράψει. ΤΡΙΤΟΝ: θά μᾶς πεῖ - καί βροντερά καί συμπερασματικά, λἀδέκαστη “Ἱστορία - πώς ὁ Τοῦρκχος µέ τήν βάρβαρη πα- νοπλία τοῦ ᾿Αττίλα συνέγραψε τήν τραγωδία σέ βάρος μας, µέ μακάβριο πρόλογο, τήν 20ην ᾿Ιουλίου, πρίν ὀκτώ χρόνια, ἐπειδή εἶχε τούς δικούς του λόγους (αἴτια) ἐπειδή εἶχε, ὑποκειμενικά καί ἀντιχειμενικά, τή δύναμη, ἐπειδή εἴχαμε τήν ἀδυναμία, καί ὄχι γιατί τοῦ παρουσιάστηκε ἡ «ἀάφορμή». ΤΕΤΑΡΤΟΝ: θά μᾶς πεῖ ὑπερβροντερά καί οὐρανόφτα- ατα, πώς ἡγέτες καί λαοί ἔχουν μερίδιο εὐθύνης, ὅταν ὑπο- Βάλλονται σέ τραγωδία, συνεπεία ἀδυναμίας, συνεπεία µακαρίου ὕπνου, συνεπεία Δονκιχωτικῆς ἑπάρσεως., συ- νεπεία ὑποτιμήσεως ἔξωθεν κινδύνων, συνέπεια καταλυ- τικῆς ἐγκυμοσύνης καί γέννας ἐσωτερικῶν κινδύνων. ΠΕΜΠΤΟΝ: θα μᾶς πεῖ ἡ ἀδέκαστη Ιστορία, πὠς ἡ εὐθύ- νη, ἡ κύρια εὐθύνη, ἡ βαρύνουσα εὐθύνη, πέφτει στούς ὦ- μους τῶν ἡγετῶν, γιά τήν τραγωδία τοῦ λαοῦ τους! Γιατί τῶν ἡγετῶν εἶναι τό χρέος νά ἀγρυπνοῦν, νά διαβλέπουν, νά προβλέπουν, νά ἑτοιμάζουν τίς ἰδεωδέστερες συνθῆκες ὑποκειμενικῆς ἀντιδράσεως καί ἀμύνης τού λαοῦτους, νά διαμορφώνουν εὐνοϊχά τίς ἀντικειμενικές συνθῆκες. ΕΚΤΟΝ: θά μᾶς πεῖ ἡ “Ἱστορία πώς κανένας ἡγέτης δέν ᾱ- παλλάσσεται ἀπό τήν κρίση της, ἄν ἄφησε τόν λαό του νά κρημνισθεῖ σέ τραγωδία, ἀφοῦ προὐπῆρξε ὁ διχασµός τοῦ λαοῦ, ἡ ἀντιπαράθεση στό στρατόπεδο ἄμυνας, ἠ ἀμνησία ἔναντι ἑλλοχεύοντος ἐχθροῦ, ἡ Δονκιχωτική ἔπαρση τοῦ «ἀκαταμάχητον» ἡ ἀνάλωση στὀν ατίβο τῶν κοσμικῶν παθῶν τῶν κοσμικῶν ἐνδιαφερόντων, τῶν κοσμικῶν ἐπι- δείξεων. ΕΒΔΟΜΟΝ: θά μᾶς πεῖ ἡ “Ἱστορία, ὅτι - παρά ταῦτα - δέν ἐντοπίζεται ἡ ἀπόλυτος εὐθύνη, μιᾶς τραγωδίας ἑνός λα- οὔ, στούς ἄρχοντας αὐτοῦ, ὡς κατωτέρους τῶν ἱστοριχκῶν περιστάσεων, τῶν ἀγωνιστικῶν περιατάσεων, ὡς καθεύ- δονας ὑπό Μανδραγόραν ἔναντι ἐπιβούλου ἐχθροῦ, ὡς σπείροντας ὀδόντας δράκοντος εἰς τό ἰδικόν των στρατό- πεδον! Μέρος τῆς εὐθύνης ἐπωμίζεται καί ὁ Λαός, τό αἰώ- νιον θῦμα τῆς τραγωδίας, ὁ ὁποῖος - μοιρολατρικῶς Ξ ἐμπιστεύεται τήν τύχην του πρός τούς Αρχοντας, χωρις παρακολούθηση, κρίση, προβληµατισμόν, ἔλεγχον. ΟΓΔΟΟΝ: καί µέ βάση αὐτές τές ἀρχές τῆς ἐπιστήμης τῆς Ἱστορίας, αὐτές τς ἁπλές ἱστορικές ἀλήθειες μποροῦμεν νά προβληματισθοῦμεν σήµερα - χαί πρέπει νά προβληµα- τισθοῦμεν - γιά νά καταλογίσωμεν τήν εὐθύνην προς ἑαυ- τούς καί ἀλλήλους, καί ἅπαντας, γιά τήν τραγωδίαν μας, καί ὄχι πρός τόν οἰἱονδήποτε ἀποδιοπομπαῖον τῶν Άθη: νῶν ἤ τῆς Λευκωσίας! 'Ηγέτες τοῦ ᾿ Ἑλληνισμοῦ : καὶ Ἑλληνισμός - στόν ᾿Ελλαδικό καί | Ελληνικό Κυπριακό χῶρο ὑπελήφθημεν τοῦ Τουρκισμοῦ, καί τῶν ἡγετῶντου, στο ἱστορικό χρονοδιάγραµµα τῆς τελευταίας δεχαπεντα- ελας των κωοιόρησε καί ἐγέννησε τήν τραγωδίαν µας. ΑΓΕΟΝΙΞΤΕΕΣ ΕΝςΟΟΕΙΤΕ Σια τουτο ἠλθεν ἡ τραγωδια, την οποιαν, δικην αρχαίων Ευλαβικά τελέστηκε την Κυριακή 29.2.1984, το.εθνικὀ μνημόσυνο του ήρωα Αρχηγού της ΕΟΚΑ, Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα- «θιγενἠ. ΄Οπως κάθε χρόνο, κι εφξτος, χιλιάδες κὀ- σµου απὀ όλες τις γωνιὲς της Κύπρου και πολυμελείς αντιπροσωπεἰες απὀ την Ελλάδα, μαζεύτηκαν στο χώρο του τάφου, ὅπου και το κρησφύγετο του ΔΛυτρωτή της Κύπρου, για να τιμήσουν τη μνήμη Εκείΐνου που θυσίασε τα πάντα για τη Λευτεριά και δικαιοσύνη του Κυπριακού λαού. Επίσης, ο κόσμος καταχειροκρότησετον οµιλητήκς. ΄Ὅμηρο Παπαδόπουλο, που µετην παλμώδη του ομιλία ενθουσίασε και ἔκανε τους παρευρισκόμενους να προβληματιστούν. Ακόμα, µετα ντοκουμέντα καιταιστορικἁ γεγονότα που ανάφερε, φάνηκε καθαρἀ η µορφή του Διγενή.η προσφορά και οι αγώνες του για Ιδιαιτρα του πατρίδα Κύπρο. ΄ ο 8 , Το μνημόσυνοτίµησε µετην παρουσία της καιη ηρωϊκἡ σύζυγοςτου αθάνατου Διγενή, κ. Κική Γρίβα. Εισαγωγική ομιλία ἔκανε ο Αγωνιστής κ. Ανδρὲας Γεωργιάδης. Οιοµιλίες, καθώς και φωτογραφικά στιγμιότυπα απὀ το μνημόσυνο δημοσιεύουμε στις γε . σελίδες 4 και 7. την Μεγάλη Πατρίδα Ελλάδα και για την ο ὡὦνδοαβόωαα θα μα φμον «Το εκκλησιαστικὀν µας ζήτημα, το οποίον πριν 16 περὶ- που ἔτη ανεφύη εξαιτίας διαφο- ρετικών αντιλήψεων ως προς την διαχείριση του πολιτικού ζητήματος και των Εκκλησια- στικὠν πραγμάτων, εις τους κόλπους της Εκκλησίας µας ἕ- πειτα απὀ τόσων ετών κατα- θληπτικἠν δοκιµασίαν δια την Εκκλησίαν και δια το ευσεβὲς ποϊμνιὀν της, μέχρι και σήµε- ρον, ἔχει την ιοτορίαν του η ο- ποἰα θα πρῖπει δια το συμφξρον της Εκκλησίας και γενικὠτερον του Ἑλληνοκυ- ᾿πριακού λαού να γίνη γνωστή, ὅπως ακριβώς ἠρχησεν εξελἰ- Χθη και ἔφθασεν μέχρις εδώ που ευρίσκεται σήμερον. Η ε- νηµἔρωσις αυτἠή του Ἑλληνι- κοὺ Κυπριακού λαού, εἶμαι βέβαιος ὁτιθα δώση την αφορ: μήν να διαλυθούν παρεξηγἠ- σεις και να προληφθή περισσότερο δυσάρεστη εκµε- τἆλλευσις του εις βάρος της Εκκλησίας και του ποιμνίου της, απὀ εκείνους που ἔχουν λόγους να µη θέλουν την ειρή- νην, την τᾶξιν και την οµαλήν ζωήν της Εκκλησίας µας. Και δια να εἶμαι σύντομος, δεν θα αναφερθώ εις την προῖ- στορίαν του ζητήματος, αλλά θα αρχίσω εκθἔτοντας τα ΥΕΥΟ- νότα, ὅπως τα αντελήφθηκα, παρακολουθώντας τα εκ του πλησίον και ὁπως τα ἔζησα α- πὸ της Εῄισκοπικής µου θὲσε- ως εις την Εκκλησίαν. Και πρώτα, θα αναφερθώ ειςστα πραγματικά αἶτια της δη- µιουργίας του, τα οποία ἔδω- σαν την αφορμὴν να εκδηλωθούν διαφοραί εις τους κόλπους της Εθναρχούσης εκ- κλησίας, της Ἱερὰς Συνόδου δηλαδή της Ὁποῖας ἐν μέλος και μάλιστα ο Πρόεδρος αυτἠς Αρχιεπίσκοπος Μακάριοςτους ιερούς της Εκκλησίας Κανόνας ανξλαβε και δια πολλά χρόνια ἠσκησε την κοσµικήν εξουσίαν ως Πρόεδρος της νεοσυσταθεί- σης Κυπριακής Δημοκρατίας, Αι δὺο αυτα! εξουσίαι του Προ- ἔδρου, ἠτο επόµενον να αλλη- λοσυγκρούωνται ὡς προς την διαχείρισιν του εθνικού µας ζη- τήμµατος, δια την ικανοποίησιν των προαιωνίων εθνικὼν πὸ- θων του ελληνικού κυπριακού λαοὺῦ και την δικαΐωσιν των α- γὠνων του δια την ελευθερίαν του τόπου του καιτην Ενωσιν της Πατρίδας του µε την μητ- ρα Ελλάδα. Ο Πρόεδρος της Κυπρια- κής Δημοκρατίας τότε Αρχιεπί- σκοπος Μακάριος, ως πολιτικὸς άρχων, ανξλαβε την διαχείρισιν του εθνικού ζητή- µατος, µε την Κυβξρνησιν του βεβαίως και διαχειρίσθη τούτο εγκαταλείποντας εντελώς τα ἄλλα τρία μέλη της Εθναρχού- σης Εκκλησίας µετά των οποί- ὧν προηγουμένως συνεβάδισεν αρκετά χρόνια, μπορούμεν να πούμεν αρµονι- κὠς και εἶχε την συµπαράστα- σιν της Περάς Συνόδου μέχρι της ηµξρας κατά την οποίαν ως πολιτικὸς πλὲον άρχων εξἐκλι- νε της εθνικής γραμμής της μὲ- Χρι τότε, οπότε συγχρόνως ἔπαυσε να ἔχη και την σύμφω- νον γνώμην των ἄλλων τριών μελών της |. Συνόδου, περιορι- ζόμενος µόνον εις απλἠν τοὺ- των ενηµέρωσιν επἰ εξελίξεως του εθνικού ζητήµα- τος, κατά τας συνεδριάσειςτης |. Συνόδου δι᾽ εκκλησιαστικἀ ᾿ θέµατα και παρεμπιπτόντως εις το εθνικὀ θὲµα, δια το οποῖ- ον δεν ετηροὐντο πρακτικά. Τούτο ἔδωσετην αφορμἠήν εις τα άλλα τρία µέλη της Ε- θναρχούσης Εκκλησίας εις τους τρεις Αρχιερεῖς Πάφου Γεννάδιον, Κιτίου ᾿Ανθιμον και Κυρηνείας Κυπριανόν να διαμαρτύρονται κατ᾽ αρχήν Χλιαρώς και ἔπειτα ζωηρώς, εκδηλώνοντες την αντίθεσὶν των εις τες μονομερεὶς αποφά- σεις του Αρχιεπισκόπου των, της, Αμαθούντος κ.κ. Καλλίνικου στον «Ε.Φ.» ΠΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ο Θεοφιλὲστατος Χωρεπίοκοπος Αμαθούντος κ.κ. Καλλίνικος, µας απέστειλε το πιο κάτω κείµενο-- άρθρο---, που απαντά στις ερωτήσεις που του υποβάλαµε: «Πως κατά την αντϊληψή του δημιουργήθηκε το εκκλησιαστικὀ ζήτημα, πως ἔχει σήµερα, καιποια κατά τη γνώμη του εἶναι η δυνατή λύση του».Το κείμενο δημοσιεύουμε αυτούσιο, για ενημξρωση των αναγνωστών του «Εθνικού Φύλακα», τηρώντας την υπὀσχεσἠ µας να τους κρατούμε ενἠµε- ρους σ᾿ ότι αφορά τα εθνικἀ και θρησκευτικἀ πράγματα στο νησίὶ µας. πὀ την ορθἠήν γραμμήν της Ἑ- θναρχούσης Εκκλησίας η οποία γραμμή ήτο, ὁπως πάν- τοτε, αγών διατην ᾿Ενωσιντης Κύπρου µε την μητέρα Ελλά- δα. Όιτρεις Αρχιερεὶς δια πρὠ- την Φφοράν εξεθήλωσαν ἔντονον την αντίθεσιν των κα- τά την συνεδρἰασιν της]. Συνό- δου του 1968 ὁτε και εκ συμφώνου κατέθεσαν ἔγγρα- Φον διαμαρτυρίαν τών και ἔπει- τα το 1972 και εξἠς, ὁτε και επἰ Συνόδου διετύπωσαν την αντί- θεσὶν των εις την πολιτικἠν γραμμήν του Αρχιεπισκόπου δια το εθνικὀν θᾶµα ὡς και κα- τά την επἰ Ενα ἔτος αλληλογρα- φίαν των μετά του Μακαρίου. Τους εδόθη τότε η ευκαιρία να λάβουν θὲσεις ορθάς, κατά την αντϊληψίν των, τόσον εις το ε- θνικὀν θὲμα ὁσον και εις Εκ- κλησιαστικά ζητήματα. Την χαριστικἠν όμως βο- λἠν εις την αντίθεσιν των ἔδω- σεν η ἕναρξις συνομιλιών μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου µε βάσιν την εγκα- τάλειψιν του αιτήματος της «ε- νώσεωο της Κύπρου μετά της Μητρός Ελλάδος. Τότεοιτρεις Μητροπολίται εκαµαν σαφὲς εις τον Μακάριον, ότι δεν επε- θύμοὺν μεν να αναμιχθούν εις την διαδικασίαν της πολιτικής διαχειρίσεως του ζητήματος, θέματος του οποίου την διαχεὶ- ρισιν εξ ολοκλήρου ανξἔλαβεν η πολιτικἠ ηγεσία των Ελλή- νων της Κύπρου, η οποία εἶχε την ευθύνην της διεξαγωγἠς των συνομιλιών προς επιτυχἰ- αν µιας δυνατἠς εφικτής λύσε- ὡς του Κυπριακού μετά των συνοΐκων Τούρκων. ᾿΄ὍΟμως, η- ξίωσαν απὀ τον Αρχιεπίσκο- πον Πρόεδρον τας συμφωνίας, αἱ οποίαι θα προἔκυπτον απὀ τας συνομιλίας αυτὰς µετά των Τούρκων αι οποίαι οπωσδἠπο- τεθα απἔκλειαν την «ἔνωσιν», να µην τας υπογράψη ο ἴδιος- µε κὀκκινην μελάνην - εφόσον ως Αρχιεπίσκοπος δια της ὑπο- Συνέχεια στη σελ. 3 και δια την παρξκκλισν του α- διοποµπαίου Τράγου»! ΕΝΑΤΟΝ: καί ὅπερ θλιβερῶν θλιβερώτατον, ἀμύητα, ἆ- κόμη, ὡς πρός τά γενεσιουργά αἴτια τῆς τραγωδίας µας - παρά τήν πικροτάτην καί φρικαλέαν ἐμπειρίαν τοῦ διχα- σμοῦ - συνεχίζοµεν τόν οἰκογενειακόν µας ἀλληλοεξον- τωτικόν πόλεµον, οἱ Ἓλληνες, καί στήν ᾿Ἑλλάδα καί στήν Κύπρο περί ἀναδύσεως καϊ καταποντισμοῦ τῶν ἀντι- πάλων στήν ἄβνσσον τῆς ἀφανείας, ὅταν ὁ Τοῦρκος ἑτοι- µάζεται νά προσθέσει στήν Ἐνυπριακήν τραγωδίαν τριλογίαν μ᾿ ἔφοδον του στό Αἰγαῖον καί στήν θράκην]! ΔΕΚΑΤΟΝ: ὁ 'Ἑλληνισμός, στήν Μητέρα Πατρίδα, ἑνώ- πιον τῆς τριλογίας τραγωδίας, συνέρχεται στηλώνεται στά πόδια του, ὑψώνει κατακόρυφο ἀνάστημα ὡς τήν Πίν- δο, ξυπνᾶ γιγαντομάχος, καί σάν Τσολιᾶς, καί σάν ναύτης τοῦ Αἰγαίου, καί σάν Ίκαρος, καί ἐπιβάλλει τήν ἀφύπουι- σιν στήν ἡγεσίαν του, καί βρίσκεται στό ύψος τῶν ἐθνικῶν καί ἱστορικῶν περιστάσεων! ᾿Εμεῖς ἐδῶ ὅμως, στήν πρώτη γραμμή τῆς τραγωδίας, ποὺ περιμένει τόν «᾿Από Μηχανῆς Θεόν» τί κάµνουµε Ποιός θά μᾶς σώσει ἄν ἐμεῖς ἐξακολουθήσουμε ν᾿ ἀπεργα- ζόμαστε τόν ἀφανισμό µας Ἡ ᾿ΕἙλλάδα μᾶς δείχνει τόν δρόµο. Μαί ἡ “Ἱστορία. Ἡ Ἑλληνική “Ἱστορία. 'Η ᾿Ελληνική ἀρετή. Μακάρι ἀπ᾿ ἐδῶ κι᾿ ἐμπρός νά συνεχίσουμε ἑνωμένοι σάν ᾿Ἱερολοχῖτες σάν ᾿Ελεύθεροι Πολιορκημένοι τοῦ 'Ελ- ληνικοῦ Κυπριακοῦ Μεσολογγίου. ΕδΔ{ὲ καί ὀκτώ χρόνια ἡ Κύπρος ὑφίσταται τά πάνδει- να ἀπό τίς ἐπιδρομικές ὀρδές τοῦ ᾽Αττίλα πού εἰσέβαλαν στά χώματα τής σφάζοντας, ἀτιμάζοντας καί ξεριζώνον- τας Ἕλληνες ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες. ᾿Οκτώ χρόνια ὁλόκληρα ἔχουν περάσει καὶ τό ἔγκλημα τῆς Τουρ- κίας σέ βάρος τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ συνεχίζεται µέ τήν ἐγ- κληματικήν ἀνοχή τῶν πολιτισµένων δῆθεν χωρῶν καί κάτω ἀπό τά μάτια τῶν ᾿Ἠνωμένων Εθνών. ᾿Εδῶ καί ὀκτώ χρόνια οἱ Τοῦρκοι καταπατοῶν ατήν Κύπρο καί τὰ πιόστοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώµατα, πα- ραβαίνουν κάθε νόµο ἠθικῆς καί δικαίου, καταπατοῦν συμφωνίες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες ἔβαλαν τήν ὑπογραφήν τους, παραγνωρίζουν ἀποφάσεις καί ψηφίσμαία τοῦ Διε- θνοῦς ᾿Οργανισμοῦ, συνεχίζοντας τίς χτηνώδεις κι᾿ ἐγ- κληματικές ἐνέργειες τους σὲ βάρος τῶν ᾿Ελλήνων τῆς Κύπρον. Τά ᾿Ἠνωμένα Ἔθνη µέ ψηφίσματα τους καί µέ ἀπο- φάσεις τους, ἀξίωσαν ἀποχώρηση τῶν ξένων στρατευµά- των ἀπό τήν Κύπρο, ἐπιστροφή τῶν προσφύγων στά σπίτια τους κάτω ἀπό συνθῆκες ἀσφαλείας καί διασφάλι- ση τῆς ἀνεξαρτησίας, κυριαρχίας κι’ ἐδαφικῆς ἀκεραιότη- τας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Μαί κάλεσαν ὅλες τίς ἐνδιαιρερόμενες χῶρες - ἀνάμε- σα στἰς ὁποῖες καί ἡ Τουρχία - νά σεβασθοῦν τίς ἀποφάσεις αὐτές καί νά ἐφαρμόσουν τά ψηφίσματα. Δνστυχῶς ὅμως, ἡ Τουρκία τίποτε δἐν σεβάσθηκε, τί- ποτε δέν ἐφάρμοσε. ᾿Εξακολουθεῖ νά κρατεῖ μέτή βία τῶν ὅπλων τό 40005 τῶν Κυπριακῶν ἐδαφῶν ἀκρωτηριάζοντας τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Κύπρου καί στραγγαλίζον- τας τήν ἀνεξαρτησία χαί κυριαρχία της. Εξακολουθεί ἡ Τουρχία νά διατηρή στήν Κύπρο 40 χιλιάδες στρατό στά κατεχόμενα κυπριακά ἐδάφη κι’ ἀντί νά ἐπιτρέψη τήν ἐπιστροφή τῶν Ελλήνων προσφύγων στίς ἑστίες τους κάτω ἀπό συνθῆκες ἀαφαλείας, προβαίνει σέ κτηνώδεις ἐνέργειες σἐ βάρος τῶν λίγων Ἑλλήνων ἐγ- κλωβισμένων, για νά τούς ἐξαναγκάσει νά ἐγκαταλεί- Ψουν κι αὐτοί τίς πατρογονικές τους ἑστίες ἀφήνοντας ἔτσι ἐλεύθδερο τό πεδίο γιὰ τήν πλήρη Τουρκοποίηση τῶν κατεχοµένων ἐδαφῶν µέ τὀν ἐποικισμό τους µέ Τούρκους μικρασιᾶτες καί λαζούς τῆς τελευταίας κοινωνικῆς ὑπο- στάθµης. «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ» 23.1. 1980 Σαν κοφτερή δἰκοπη «δαμόκλειος σπάθη», συνεχἰζει να επικρἐµµεται πάνω απὀ το κειράλι του Κυπριακού Ελληνισμού, η απειλή του αιµο- βόρου Αττίλα, να αφανἰσει ό,τι ἐμψυχο και ἀφψυ- χο υπάρχει στην Κύπρο, οτιδήποτε που θυμἰζει ελληνικό πολιτισμό και πνεύὐμα. Η πολιτικήἠτων Τούρκων παραμἐνει η ἶδια και όπως καθημερινά οι ἴδιοι το αφήνουν να φανεί καθαρά, σκοπὸς τους εἶναι να υψώσουν το καταραμἑνο κόκκινο παννί τους, σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Κάθε μὲρα που περνᾶ ο χρόνος δουλεύει σε βάρος µας. Και το ἁδικο περισσότερο ριζώνει και το δίκαιο πἀει να χαθεί ακόµα κι από τις σελίδες των λεξι- κὠν. Κάθε μέρα που περνἀ, ο εχθρὸς αποθρασὺύ- νεται περισσότερο και ο λυσσασμέἑνος Αττίλας διψά για αἷμα Ελληνικό... Π λεγόμενη πολιτισμὲ- νη ανθρωπὀτητα που µας ξεγελά µετις ύπουλες ηθικές υποστηρἰξεις τῆς και κάποτε µε µεγαλο- στομἰες που μόνο ανὀητοιτις πιστεύουν, συνεχὶ- ζει να μένει απαθἠς μπροστά στο δράµα του ἕν- πριακοὺ λαού, που συνεχίζεται ἔντονα απὀ το 1974 και ποιος ξὲρει πότεθα σταματήσει. Γράψαµε και ξαναγρἀάψαμε τόσες φορέςπως αν συνεχἰσουν οι ηγέτες µας να παϊζουν στο ἴδιο μοτίβο, σίγουρα οδηγούμαστε µε µαθηµατικἡ ακρίβεια προς την σφαγή και τηντελειωτικη κα- ταστροφἠ. ᾿Αλλες τόσες φορὲς προειδοποιἠσαµε πως αν δεν ληφθούν τα απαραἱτητα µέτρακαιαν δεν ισχυροποιηθεὶ η άμυνα µας, τότε οδηγούµα- στε σαν αρνιά επἰ σφαγἠ. Επίσης καταγγείλαµε άλλες τόσες φορὲς στο λαό, την ερασιτεχνἰα µε την οποία οι «υπεύθυνες ηγεσἰες», τόσο στην Κζύὐ- προ όσο και στην Ελλάδα χειρίζονταν το Κυπρι- ακό. Και ο τελευταίος ἀνθρωπος σ᾽ αυτό τον τυ- βαγνισμένο τὸπο γνωρίζει πλέον πως πουθενά δεν υπάρχει ἑστω και ἕνα μικρό σηµαδάκιπουνα πείθει ὁτι το Κυπριακό πρόβλημα βρἰσκεται σε στιβαρά και υπεύθυνα χὲρια και ὅτι γνώµονας τών πολιτικών µας εἶναι το εθνικὀ συμφἑρον και µε βάσει αυτό χειρίζονται το πρόβλημα της Κύ- πρου. ) Διχογνωμἰες και προσωπικὲς φιλοδοξίες, αλλοπρόσαλλες τοποθετήσεις και ενέργειες, κύ- Ρια χαρακτηριστικἁ του πολιτικού µας κόσμου. Ἓνας λαός πλήρως αποπροσανατολισμἑνος µε χαμηλὸ αν όχι εκμηδενισμἐνο το εθνικὀ του φρό- νηµα, όπου ηιδιοτέλεια και ηρουφιανιά βασιλεύ- ουν, τα σημερινά μέτρα που μπορείἰ µεεπιεἰχια να βαθμολογήσει κάποιος και λαό και ηγεσία. Ἡ ενό- τητα κατάντησε λέξη ξεφτισμένη στα στόµατα των κομματαρχών, πον ενώ ζητούν καθολικἠ και αρραγἠ ενότητα του λαού, την ἴδια ὦρα προω- θούν κομματικἡ και προσωπικἠ εξυπηρἐτηση. Και όλα αυτά, δεν συμβαίνουν µόνο τώρα. Απὸ χρόνια καλλιεργήθηκε αυτό το κλίμα. Από χρό- νια χαλάρωσαν οι ηθικὲς αξίες και απὀ χρόνια ο λαός δεν ξἐρει τι του γίνεται. Και αλήθεια, διε- ρωτήθηκε κάποιος αγνὸς και τίμιος αγωνιστής, που το σώμα του εἶναι γεμάτο απὀ πληγὲς στα πεδἰα των μαχών, που µε δυσκολία αναπνἑει και κινεΐται, αλήθεια ποτὲ δεν ἦξερα τι γίνεται στο εθνικὀ µας θἐµα. Αγωνιστήκαµε για ἔνωση της Κύπρου µε την Μητἐρα Ελλάδα. Μας ἔδωσαν τη Ζυρίχη, που χαρακτηρἰστηκε σταθμὸς για τον αγώνα προς την Ελλάδα. Μαι αντὶ για σταθμός οδηγηθήκαµε δεκατέσσερα χρόνια µετά στο 1974, ὀπου ο Τούρχος εκμεταλλευόμενος την πολιτικἠ ανωριµότητα και εσωτερική µας διά- σπαση, στρογγυλοκάθησε αφέντης, σταιερἀ χώ- µατα τῆς µισἠς µας πατρὶδας. Με πὀνο ψυχἠς κάθε τίμιος και αγνὸς αγω- νιστής καυστηριάζει αυτόὸ που συμβαίνει. Θλίβε- ται η καρδιά και επαναστατεὶ η συνείδηση όταν βλέπει τα χάλια της πατρίδας µας, που εἶναι και δικἀ µας χάλια. Οταν αντἰ νάναι πρὠτη συνεἰ- δηση όλων µας το καθήκον προς την Πατρίδα, η υπηρεσία στις εθνικὲς επάλξεις του χρέους και της τιμής, συμβαίνει το αντίθετο. Μια κατηκρὀρα χωρίς τελειωμό, µια απαισιοδοξἰα και απομά- Χρυνση απὀ τις θἑσεις που εἶχε αυτός ο λαός κἀ- ποτε, που ἔδινε σ᾿ όλο τον κόσμο µαθήµατα πα- τριωτισμού και διδάγματα ηθικής και αντρείας. Κι᾽ όμως, ολαὸς αυτὸς, ἔγραψε πριν χρόνια ιστορία... Γἔννησε ήρωες και μάρτυρες. Ορθώθη- χε μπροστά σε τόσους κατακτητὲς και απαϊΐτησε και κὲρδισε μόνος του τη Λευτεριά του. Εἰχε σαν ανἰίκητο όπλο του το σταυρὀ και γεμάτα τα στἠ- θεια του απὀ εθνικό παλμὸὀ, απὀ Ἑλλάδα. Για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος τη λευτεριά, τα παλληκάρια της Κύὐ- πρου τραβούσαν πάντα μπροστά. Ανύπαρκτο φαινόμενο τα χρόνια εκείνα η απαισιοδοξία και η ηττοπᾶθεια. Καθένας, νξοι γέροι και παιδιά, µη εξαιρουμένων των γυναικὠν κάθε ηλικίας, προ- σπαθούσαν µε κάθε τρόπο να βοηθήσουν την πα- τρΐδατους. Σ΄ ὅτι μπορούσαν. Γι΄ αυτό και προ- χωρούσαν μπροστά. Η πορεία µας, πρέπει νάναι και σήµερα όπως και τότες εθνικἠ. Ο λαόςμαςν᾿ αντιληφθεὶ ότιοι στιγμές εἶναι κρίσιμες. Οτι αυτά που γράφονται για σωστό εθνικό ξεκίνημα, δεν εἶναι σχήματα λόγου. Εἶναι η σκληρή αλήθεια και πραγματικὀ- τητα. Που όλοι ἔχουμε χρὲος να αντιληφθούμε. Ολοι πρὲπει ναθέλουν την Ελλάδα. Και πιστεύ- ουµε ὅτι την θέλουν. Και όσοι λένε ακόμα, ὄχι, στο σωστὀ εθνικό αγώνα, στην πορεία προς την Ελλάδα, ας κοιτάξουν προςτον Πενταδάκτυλο... Ἡ στολἠ του ἛἜλληνα αγωνιστή πρέπει να µας ξανακοσμἰσει. Ἡ πορεία προς την Ελλάδα να µας ανακουφίσει. Μαι μονιαασμένοι όλοι να τραβή- σουµε μπροστά. Μονιασμἑνοι μ᾿ ἕνα σκοπὀ και. µια καρδιά. δν ΣΕΛΙΔΑ2 Πριν εκατὀν εβδομήντα χρόνια, το 1814, συστάθηκε στην Οδησσό η περίφημη Φιλική Εταιρεία, ο μεγάλος εκεΐνος πνευματικός και πολιτικός οργανισμός, που προετοίμασε την Επανάστασι του Εικοσιένα. Προτεργάτεςτης τρία ξενητεμένα Ελληνόπουλα, ο Εμμανουήλ Ἑάνθος, ο Νικόλαος Σκουφάς και ο Αθανά- σιος Τσακάλωφ. Αργότερα προστέθηκαν κει ἀλλα ιδρυτικἁ στελἔχη κι ανἀμεσάτουςο νε- ώτατος ακὁματότε Παναγιώτης Αναγνωστό- πουλος, που διαδραμάτισε σημαντικὀ ρὀλο στις οργανωτικὲς διαδικασίες. Δεινὲς ήταν οι συνθἠκεςτηςζωής σ᾿ ολό- κληρη τη γη του Αἰμου. Την πατούσε µε το ἀξεστοπόδιτηςη φυλήτου Οσµάνπου μ᾽ όλα Η ιδέα, το κολοσιαίο αυτό κοι- νωνικό φαινόμενο που γενιέται απὀ το διάχυτο αἴσθημα της ιστορικἠς ώρας, θέλει πάντα ἕνα εἰδικὀ περι- βάλλον, ἑνα µικρὀ ἡ μεγάλο θερµο- κἠπιο για να αναπτυχθἠ, κι ἑνα τέ- Τοιο θερμοκήπιο δεν έγινε ποτέ και για καμμιά ιδὲα η δεσποτεία του Τουρκικού κόσμου. Ἔτσιστα 1814 στην Οδησοότης Ρωσίας, τρεις ἀνθρωποιο Σκουφάς, ο Τσακάλωφ και ο Ξάνθος, ἵδρυσαν την Φιλική Εταιρεία µε πρὠτο και κύριο σκοπό να ενώσουν τις πνευ- ματικἐς και υλικὲς δυνάμεις των Χριστιανών της Βαλκανικής και να ξαναδώὠσουν στους λαούς, μαζί με την ελπίδα κι όλα εκείνα τα παλιά Ιδανικἀ του Γένους των Ελλήνων που κρυβόντουσαν ως τὀτε µέσα ᾽ στους προγονικοὺς τάφους. Ιδιαίερα ο Νικόλαος Σκουφάς που ἦταν και ο πρὠτος εμπνευστής της ιδέας, υπήρξε ἕνας αληθινός οραματιστής αυτής της ενώσεως. Ἔμεινε μνημειακό δε το σχἐδιὀ του «να συνδεθἠ ομοθύμως - όπως ανὲ- Φερε- ἀπας ο εν τη Ανατολἠ Χρισιι- ανισµός προς εξἐγερσιν κατἀ των Τούρκων». Το κίνημα τοῦτο της Φιλικής Εταιρείας δεν ἦταν απὀ τα εὐκολα. τα τετρακόσια χρόνια της αναστροφἠς της µέσα στον πολιτισμἔνο Ελληνοβυζαντινὀ χώρο δεν µπὀρεσετίποτενα πἀάρη απὀ κείνη την ανώτερη ζωϊκὴ αἰσθησι που ἕσφυξε απὀ τα πανάρχαια χρόνια στα Ελληνικά παράλια της Μεσογεῖου. Κανένα μήνυμα, καμμιὰ δημιουργική ηλιαχτίδα δεν ἦταν ικανἠ να προσπελάση τα πυκνά σκοτάδια της αμάθειας ενός δυνάστη, που οὗτε και αυτό δεν μπὀρεσεποτέενα συλλά- βη το νόημα και να σεβασθή το µἔγεθοςτου κατορθώὠματόστου, το ότι ευνοήθηκε απὀ µια Φοβερή μοίρα να πατάξη ἕνα τόσο παλιό κι ἀξιο πολιτισμό και πνευματικό χώρο. Οιτρειςπρωτεργάτεςκαιιδρυτὲςτης Φιλικής Εταιρείας Ξάν- θος, Σκουφἀς, Τσακάλωφ. Κυρίως απευθυνόταν στο λαό των Ἑλλήνων, ἕνα λαό υπερήφανο αλλά και µε τόσες πληγές που πἐρα απὀ κάποιους μυστικούς πόθους ελευ- θερίας, δεν διέθετε καμμιά υλικἡ δὺ- ναμιτέτοιαπου να μπορείν αντιμε- τωπίση την ισχύ και το χρυσάφι του παλιού δυνάστη. Για τέσσαρις ολό- κληρους αιώνες δούλευαν ασταμά. τητα γι΄ αυτὸν εκατομμύρια σκλᾶ- βοι, που εἶχε πάνω τους ανεξἐλεγ- κτο δικαίωμα ζωής και θανάτου. Ἔτσι το πνεύμα των Φιλικών ἦταν πίστι πριν απ᾿ όλα στη δύναμι του λαού. Αλλά µια νξα πίστι που ἔπρεπε µε κάθε θυσία να εμφυσισθή σ᾿ ἕνα κατατρεγμένο λαό - τυλιγμὲ- νη και στο γοητευτικό μυστήριο µιας μεγάλης χριστιανικής χώρας, που αφηνόταν να διαφαίνεται πως κρὺ: βεται πίσω απὀ το συνωμοτικὀ µαν- δύα. Ηταν αναγκαία καὶ η συνωµο- ΕΘΝΙΚΟς ΦΥύΛΑΚΑς ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ Ίο πνεύμα της Φιλικής σία και ο μύθος. Τέσσερις αιώνες στἐναζετο ἔθνος κάτω απὀτο πέλμα ενὸς δυνἁστη που πνευματικά δεν ἦταν ἀξιος οὖτε τα ιµάτια των υπο: δηµάτων του δυναστευόµενου να λύ- ση. Και ἦταν αρκετό τούτο το διά- στηµα να σφυρηλατήση στις ψυχὲς την αμϕιβολία. Δἴπλα στους λαµ- προὺς προγονικοὺς τάφους ζούσε ένας ἄξιος λαός απογὀνων σε µια απερἰγραπτη αθλιότητα, δίχως σι- γουριά ζωής, χωρίς κανένα βάλσα- µο στις πληγές του. Και εδὼ βρίσκεται µια ακόμη μεγαλοσύνη της Φιλικὴς Εταιρίας. Το κίνηµα δεν ἦταν μίσος. Απὸ τα ιδεολογικἁ της σαλπίσµατα δεν αναβλύζει κανένας τυφλός Φανατι- ομὀός. Αντίθετα τα κηρὐγματά της εἰ- ναι ἕνα πνευματικὀ και πολιτικὀ εγερτήριο, βασισμὲνο πἐρα για πὲ- ρα στα μεγάλα ανθρωπιστικἀ ιδανι- κά και πάνω απ᾿ όλα στην ιδὲα της αναστάσεως της εξαθλιωμένης ελ- ληνικής πατρίδας ὁπως την είχαν ως τότε ζωντανέψη οἱ προγονικές υπο- θήκες. Αξίζει να δούµε απὀ πιο κοντά το εθνολαϊκὀ υπόστρωμα της ΕΠΟ: χής, που πάνω του βάσισε η Φιλική Εταιρία το μεγάλο της ἔργο. Μας το παρέχουν οι κορυφαίοι αγωνιστὲς, παιδιά του γένους εντε- λώς αγρἀμματα, που αν καιποτὲδεν γεύτηκαν την ουσία του πνεύματος που άστραψε κάποτε πάνω στη γη τους, εκφράζουν ανύποπτοι αυτὲς τις μεγάλες ἔννοιες µε µια ἔξοχη αυ- θεντικότητα. Και τα απέριττα λόγια τους μοιάζουν συχνά µε στοιχεια- κοὺς χρηομοὺς, Φερµένους απὀ τα πιο μακρυνά βάθη του Ἑλληνικού Χρόνου: «Αδέρφια - λέει στο κρεββάτι του πόνου ο μεγάλος Καραϊσκάκης «ξέρω το σημάδι του θανάτου καιτης ζωής... Πεθαίνω, ὁμως ευχαριστημέ: νος γιατί ἑκαμα όσο μου το επἑτρε: ψαν οι δυνάμεις µου το χρὲος µου στην Πατρίδα. Ἔνα σας γυρεύω να µην κιοτέψετε σαν πεθάνω... Ὁ πὀ- λεμος που κάνουμε εἶναι δίκαιος καὶ χρειαζούμενος». «Όσο ηµπὀρεσα - βροντοφω- νείο γέρος του Μωριά, ο αδούλωτος Κολοκοτρώνης - ἕκαμε Το Χρὲος µου εις την Πατρίδα και εγὼ και όλη η Φαμελιά µου. Εἶδα την πατρίδα µου λεύτερη. Εἶδα αυτό που ποθοῦ- σα κι εγὼ κι ο πατέρας µου κιο παπούς µου και όλη η γενιά µου, καθώς και όλοι οἱ Ἑλληνες». Ναι. Ὅλοι για την Πατρίδα, όλα για την Πατρίδα σαν ἑνα σύμ- βολο πνευµατικὀ καμωμἐνο µε ὅ,τι πιο ιερό εἶχε χαρίσει ως τότε στην φυχἠ τους ο συνειρµός της ιστορίας µε την εθνική πραγματικότητα. Και ο συνειρμὸς πλαταϊνει σ᾿ ολόκληρο Το ιδεολογικό υπόστρω: µα της Φιλικής Εταιρείας ἔτσι ὅπως την οραµατίστηκε κι ο Νικόλαος Σκουφἀς κι όλοι οι άλλοι ἄξιοι συ- νεργάτες του. Στη θὲσι Πατρίδα δεν υπάρχει µια ψυχρή υλική συγκρότη- σι του ὁρου, δεν υπάρχει ἕνα σωβι- νιστικὀ γεωγραφικὀ περίγραμμα ὁποιονδήποτε διαστάσεων. Το μεγάλο της περιεχόµενο εἷ- ναι η Ελλάδα. Η Παλιά εκείνη αδιά- σπαστη κληρονομική διαδοχἠ του ελληνικούβίου, που πορεύεται µέσα στο χρόνο γενιά µε γενιὰ καρδιά µε καρδιά, χὲρι µε χἑρι, προμαχώντας ελ[έα ο ΟΗΙ0βΙΝΕ Β]σοεΝπο ϐ ΝΕ-ΧλΩ-ΡΑ ΝΕΑ ΧΑΩΡδΙΝΗ Ραφινέ ΤτηΡβηστε το σε ρελλᾶ νε μέ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΝΗ ἐπί λεύκων καὶ ΄ ΒΑΨΜΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ χρΏνατα ᾿ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ Μέ 1ο χέρι Ἠ σὲ πλυντήριο ο ΨΒΑΜίῃαᾳ πδολίης ο... πα πν ΟΕ Η1 πο πο. ΩΙΦΙΝΕΕΟΤΙΟΝ ιοδόξετε ο πθας ϐυ Δαηά τις ἕντυπες 3Λε6 Ρήπιςά ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΝΡΤΑυςΤΙονΝς ΛΜΣΕΩΣ ε0β υςε 9909 να µΓΌρεινα µεταφερει Κι Οικονομία που δεν ὀπαρχει σε 6επβατες µεσα στην κανενα αλλο αιποκινητο ΤΝΟ µεγαλη ἄνεση (δηλαδη να εἶναι τελεια εξοπλισµενο κανα εχειµε- 990 να δινηποασθηµα της Ύαλο εσωτερικο χωρο) ασφαλειας ακοµα και στς πιο δικσ- 9 κολες συνθηκες χαρις σης υµηλες 900 ναεχειθΠΌρτες ὥστε οταν προδαγραφες ασφαλειας στα ϐελησετε θα εχετε («ενα µικρο Φρενα, την αναρπηση.και στην κι- εσίαῖο | νηση µπροσπα . 000 να εχει επῶοσες ολλα και 900 και να µην κοστίζει πολλα αουγκρπη οκονοµα καυσµωνίσα. Τη Την περσπωση. ο ἽὍσυση μα 9υρος ΒΠΗ{ για δυναµη Μοΐοι Επἰοηρήθος [44 ο ας ----. στα σύνορα του φωτός µε την ἴδια «Τούτη η φυλἠ η δικιά µας -λέει πάντα πίστη καὶ για τα ἴδια ιδανικά. ο μεγάλος ασπούδαχτος, ο Μακρυ- γιάννης - εἶναι βαθειά μπηγμένη μὲ- σα στην αλήθεια του κόσμου, ἐτσι σαν το βράχο». (ΤΟΥ Δ.ΣΙΑΤΟΠΟΥΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΒΡΑΔΥΝΗ ΑΘΗΝΩΝ) ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ ᾿Η Επιτροπή τῶν ᾿Εθνικοφρόνων Σωματείων ᾿Ορόκλινης, καλεῖ τούς ἐθνικοφρόνες τῆς Κύπρου, νά εἰσφέρουν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου οἰκήματος τῶν ᾿Εθνικοφρόνων Σωματείων ᾿Ορόκλινης. Γιά πληροφορίες καί εἰσφορές οἱ ἔνδιαφερόμενοι ν᾿ ἀποτείνονται στήν ᾿Επιτροπή, ἤ στά τηλ. 041-57009 (µετά τίς 7 μ.μ.) -ΠΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ α ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ὺΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ Ψεματισμένος --- Λάρνακα τηλ. 04314- 351 5ΑΙ)ΡΙ ΕΌΒΟΡΕ Τ1ΙΝΕ Τακτικές αναχωρήσεις απὀ Λεμεσό για ΙΕΡΡΑΗ και Αραβικό Ἰόλπο. Δεχόμαστε φορτία σε εμπορευματοκιβώὠτια ((οπίβί»ν πεγς) καθώς και συμβατικά φορτία. Για περαιτέρω πληροφορἰες: Αποταθεῖτε στους γενικούς πράκτορες ΜΟΙΡΤΑΚΑΣ ΘΗΙΡΡΙΝ6Ο6 ΑΟΕΝΤΣΙ ΤΟ Τηλ: 68307-8 Τὲλεξ: 3076 ΛΕΜΕΣΟΣ «Τελος πάντων, ορκίζομαι, ειςΣε, ω ιερά πλην τρισάθλια / πατρὶῖς. Ορκἰζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνες ἔχυσαν και χύνουν τα ταλαΐπωρα τᾶκνα σου. Εις τα ἰδιά σου δάκρυα χυνόµενα κατά ταύτην την στιγµήν, και εις την μἔλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών µου, ότι αφιερώνο- μαι όλος σε Σε». ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΜΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΤΔ ΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 34 τκ 1200 ΤΗΛ. 6457973715 ΛΕΜΕΣΟΣ Γιά Ηλεκτρικά έιδη όλων τῶν τύπων, ἀποταθεῖτε σ ἐμᾶς. Θά όάς καταπλήξη ἡ µεγάλη ποικιλία πού ὁιαθέτουμε ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ σπιτιοῦ, Φορητά, Τρανσίστορς ὅλων τῶν τύπων ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ Κατσαρόλες ἀτμοῦ, ἀνοξείδωτα, ηλεκτρικά μίξερ ἔκχυμωτές φρούτων κ.ὰπ ΚΑΣΕΤΤΕΣ΄ ἄδειες καί γεµάτες ΕΠΙΣΗΣ, Γενικοί ἀντιπρόσωποι καί διανομεῖς τῶν διεθνοῶς Φήμης Γαλλικῶν παιγνιδιῶν Λ{Α«ΟΒΕΤΤΕ. ---ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-- Σέ πραγματικά ἀσυναγώνιστες τιμές. αὐτοκινήτων κλπ. «ΚΤΥΠΗΣΕέΙΣ έΠὶ ΚΦΝΤΡΑΠΛΑΚέ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ δι ΟΦΦΣΕΤ «ΛΟΝΤΟΣ» ΛΟΥΗΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ -ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ «9 ρ47-21056 ΑΥΓΟΡΟΥ αξ 65103 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1984 ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ᾽ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 4 Τ.Κ. 330 ΤΗΛ. 64211 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΤΑ Β Παντός εἴδους επιπλώσεις. ΕΒ Επισκεφθεῖτε µας για ΤΟ συμφἐρο σας. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 18 ΤΗΛ. 67472, ΛΕΜΕΣΟΣ ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 127 ΟΔΟΣ Ζ. ΚΙΤΙΕΩΣ 38 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ. ΛΑΓΙΩΤΗ Νο]1 Νο. 2 ΤΗΛ. 58656 ΤΗΛ. 55629 ΛΑΡΝΑΚΑ Στο κατάστημα Νο 3, ἕναντι καταστή- µατος Νο 2, ολόχρονο ξεπούλημα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΣΚΩΝ -- ΚΑΣΕΤΤΩΝ ΗΙΕΙ - ΥΙΡΕΟ Α. ΘΕΟΔΟΡΟΥ ΤΗΛ. 65298 ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 76 (Δρόμος Μέσα Γειτονιάς) Διατίθενται: ΥΙΡΕΟ δια ενοικίαση. ΥΙΡΕΟ ΟΑΞΡΘΕΤΤΕΣ σε μεγάλη ποικιλία ἔργα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ µε ελληνικούς υπότιτλους. ΔΙΣΚΟΙ και ΚΑΣΕΤΤΕΣ που μόλις εκυκλοφόρησαν. Επίσης πωλούνται σε λογικές τιμές: ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ , ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΙΕΙ 9ΗΞΤΕΜ ΚΑΣΣΕΤΤΟΘΗΚΕΣ κ.λ.π. ΓΕΙΒλΙΟΠΩΛΕΙΟ «Ὁ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» | ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΣΕΡΙΟΥ Το Διοικητικὸ Συμβούλιο των Εθνικοφρόνων Σωματείων Τσερίου, καλεϊ τους Εθνικόφρονες της Κύπρου να εισφξρουν για την ανέγερση Ιδιόκτητου οικήµατος των Εθνικοφρόνων Σωµα- τείων στο Τσερι. Για πληροφορίες και εισφορἒς οι ενδιαφερόμενοι ν΄ απευθύ- νονται στην Επιτροπή του Σωματείου, ἡ το τηλ. 026.21293 κκ. ΄Αγγελον Κουρουντζιήν, Τσὲρι. ΟΔΟΣ ΡΟΝΑΛΤ.ΜΠΑΡΡΟΟΥΣ (παρά τό Κεντρικό Ταχυδρομεῖο Λαμεσοῦ) Τηλ. 667342 ὃν Διατηρεῖτε γραφεῖο ἤ ἐπιχαίρηση Τήν γραφι- κή σας ὕλη νά παίρνετε ἀπό τό βιβλιοπωλαῖο χαρτοπωλεῖο «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» 5. ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΑ ΓΑΜΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ, ὈβΟμ. ΕΟΡΤΩΝ, κ.λ.π. ο. ΣΧΟΛΙΚΑ ἡ ΛογοτεχΝίκα Βιβλία, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Γίνονται δεκτές παραγγελίας ἀπό τηλοφώνου. Αμεσος παράδοσις στά γραφαῖα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. Διατίθενται προς πωληση Φωτογραφίες των ηρωων του απελευθερωτικού αγώνα του 1955--59 καθώς και στιγμιότυπα απὀ τον αγώνα Τιμή 500 μιλς. Αποτείνεσθε: Βιβλιοπωλείο «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Τηλ. 657345, Τ.Κ. 3251, Λεμεσός. ΛΑΡΝΑΚΑ Τη λ. 52349 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ Μαὺρες και Γαλβανιζξ όλων των μεγεθών. ΣΩΛΗΝΕΣ Μαὺρες και Γαλβανιζὲ όλων των μεγεθών. ΣΩΛΗΝΕΣ Επίπλων και Εξὠστ όλων των μεγεθών. ΣΩΛΗΝΕΣ Πλαστικὲς και εξαρτήματα Αγγλικής προελεύσεως ΔΑΜΑΡΙΝΕΣ 5ΤΑ/ΙΝΙΕΣ5 δΤΕΕΙ. ΤΣΙΓΓΟΥΣ Γαλβανιζε όλων των διαστάσεων. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σωλήνων γαλβανιζε και ρουμπινέττα. ” ᾳ » α . αν 4 α Τιμὲς Λογικὲς 8 1 2Ι1ΡΙ {ΣΤΗΣ δ ΑΧΙΛΛΕΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΠΑΣΑΜΑΤΑ Γαλλικής και Ιταλικής προελεύσεως όλων των μεγεθών ΛΑΜΕΣ.. Σιδηρογωνιὲς, Σεξιὀν Νευκἒς, Π. ᾿Αξονες παντός εἴδους και μεγέθους ΟΓΔΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ ἁ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ 20072 ϱ Χειροποίητα σπίτια. (Εξοχικά ἡ μόνιμα). Παράδοση σε -κθ μερες. ϱ Ντουλάπια κουζίνας απὀ ξύλο και παντός εἶδους ξυλουργικες εργασίἰες. ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕ κ. ΑΝΔΡΕΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Τηλ. 02533-5δ65 ο έσ Ὃ κα ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Εὐαγόρα Παλλγηκαρίοπ 44 Λατσιὰ -- Λευκωσία Τηλ. 81572 ΨΕΥΔΑΣ -ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ϐρ Λευκωσία: Μνασιάδου 2δ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΠΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΔΑΣ Λεμεσὸς : “Αγ. ᾿Ανδρέου 343, Τηλ. ό3708 Τηλ. 49930 9 Πωλούνται καυσόξυλα για τζάκια 9 Χονδρικώςἡ λιανικὠς ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕ κ.ΞΕΝΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΗΛ. 04314 3119 ΒΑΦΕΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΤΟςΗΕΚΟΜΟ ΑΒΕΡΩΦ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οδὸς Αγνοουμένων 8 ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΤΗΛ. 36063 ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ Πο- ΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ ΑΥτοκ|- ΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΝΙΑ- ΤΑ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΜΑΣ - “ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ. Γραφείτε συνδρομητές του «Εθνικού Φύλακα», για το 1984. Μόλις εκδίδεται θα τον παίρνετε ταχυδρομικώς στο σπίτι σας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ϱ6 Συμπληρώστε το πι ο πάνω δελτίο και ταχυδρο- μεΐστετο στη διεύθυνση: ση Εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ Οδός Βασίλη Μι χαηλίδη 4 Τις, 330 ΛΕΜΕΣΟΣ ᾽ Τεστον ΙΖΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ- «ΕΦ. Ρ,του 1983 ν ανανεώσουντη συνὂρο- μή τους γιατο 1984, καλούμετους δεν πήραν ἕις τω δρομητὲς μας, που για οποιοδήποτε λόγο δοση ἡ εκδόσεις του «ΕΦ. », να επικοινωνή- σουντο συντοµς ώτερο µαζ : εφημερίδες, θο µας µας. για να τους αποσταλοὺν οι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1984 Π ΗΡΟΩΤΚΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ Π ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ Ξ«ΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ) ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΠΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ «Το πρωί της Άης Μαρ- τίου, περί τα ξημερώματα, ΄Αγγλοι στρατιώται ἠρχι- σαν τας ερεύνας περιξ του κρησφυγξἔτου και εφώνα- ξαν τον Αυξεντίου ονοµα- ὁτικὠώς και τους άνδρας του να εξἐλθουν. Ο Αυξεντίου διέταξε τους τἔσσαρας συντρόφους του να εξελ- θουν του κρησφυγέτου. «Ε- γὠ,τουςεἶπε, θα πολεµήσω και θα πεθάνω. Πρέπει να πεθάνω». Επανξλαβε το «πρέπει να πεθάνω» τέσσα- ρας Φοράς και κάθε φορά που το επαναλάµβανε το πρὀσωπό του εφωτίζετο περισσότερον µε µίαν λάμ- Ψιν υπερκοσμἰαν και ακτι- Ἰοβόλον. Οἱ τἐσσαρες άνδρες ε- ςετέλεσαν την διαταγήντου αρχηγού των και εξήλθον του κρησφυγέτου. Οιστρα- τιώται εγνώριζον, ὁτι εντὸς αυτού ευρίσκοντο πἔντε, μεταξύ των οποίων και ο Αυξεντίου. Διά τούτο, όταν εβεβαιώθησαν, ὁτι οὗτος δεν εξήλθεν ἔγιναν νευρι- κοἱ και ἠρχισαν να ουρλιά- ζουν κυριολεκτικὠς, καλούντες επανειλημμένως τον Αυξεντίου να εξέἔλθη α- πὀ το κρησφύγετον. « Εβγα ἔξω, του εφώναξαν, γιατι 1θα σου ρἰξουμε βόμβες και θα σε σκοτὠσουμε». Μια ριπή αυτοµμάτου ηκούσθη απὀ το κρησφύγετον καιο ΄Αγγλος δεκανεὺς Μπρά- ουν, ο οποίος εκάλει τον Αυξεντίου να παραδοθή, ε- σωριάσθη νεκρός. Ευθύςα- μέσως ἕνας Αγγλος στρατιώτης έἔρριψε μίαν χειροβομβίδα μέσα εις το κρησφύγετον, η οποία και εξερράγη. Νέαι κλήσεις των ᾿Αγγλων στρατιωτών προς τον Αυξεντίου διά να εξἔλθη ἔμειναν αναπάντη- τοι. Εἰς εκ των συντρόφων του Αυξεντίου, ο Αυγου- στἠς Ευσταθίου, εστράφη προς τους ᾿Αγγλους και τους εἶπε «Πέθανε τὶ του Φωνάζετε» Τότε εἰς ᾿ Αγ- γλος στρατιώτης τον αρπά- ζει και τον διατάσσει να εισξλθη εντός του κρησφυ- γέτου διά να βγάλη τον νε- κρὀὸν Αυξεντίου. ο Αυγουστής επιχειρεί να εἰ- σέλθη εντός του κρησφυ- γέτου και γνωρίζων, ότι ο Αυξεντίου ἠἦτο εν ζωή, του Φωνάζει να µη πυροβολή- ση. Μόλις ο Αυγουστἠς ει- σήλθε, τότε εφώναξε αγγλιστὶ εις τους ᾿Αγγλους «Ελάτε, τώρα εἶμεθα δυο». Ὁ Αυξεντίου εἶναι τραυματισμένος μάλλον ε- λαφρά εις τον λαιμὀν και το γόνατον απὀ την ἔκρηξιν της χειροβομβίδος. Και τόὸ- τε αρχίζει η μάχη των ὅυο ανδρὠν κατά των στρατιώ- τών, οι οποἱοι δις εφώρμη- σαν µε καταιγιστικἁ πυρά να εισξἔλθουν εντὸς του κρησφυγεέτου και δις ηναγ- κάσθησαν να υποχωρή- σουν. :Ο Αυξεντίου αποφασὶ- ζει τότε να κάµη μίαν ἔξο- δον. Διατάσσει τον Αυγουστήν να ρίψη την µο- ναδικἠν καπνογὀνον χειρο- βομβίδα, την οποίαν εἶχαν και υπὀ την κάλυψιν αυτής και των πυρών του Αυγου- στή, ο οποίος θα επροπο- ρεύετο, να γίνη η ἔξοδος. Πράγματι, η βόμβα ερρὶ- Φθη, αλλά το αυτόματον του Αυγουστή δεν ελει- τούργησεν αμξέσως, διότι ἡἠ- το ασφαλισμένον και οὑτω παρἠλθε χρόνος, κατά τον οποίον τα αποτελέσµατα ε- ξηφανίσθησαν. Η μάχη διήρκεσε οὕτω επἰ οκτὠ ολοκλήρους ὦ- ρας, χρόνος ο οποίος επέ- ρασεν εἶτε µε ανταλλαγήν πυρών, εἶτε µε συνομιλίαν των δύο πολιορκημένων, οἱ οποἱοι ανεµνήσθησαν τα περασμένα, το Κξεκίνηµα του αγώνος, διά το οποίον αφιξρωσαν την ζωήν των και τας ελπίδας των για το μᾶλλον τούτου και του νη- σιού των. Ο Αυξεντίου, αν- τιλαμβανόμενος πλὲον τον βέβαιον θἀάνατὸν του, εἶπε στον Αυγουστἠ.«Ο σπόρος που σπεῖραμε, βλάστησε. Αναψε και Φούντωσε η Φλόγα στις καρδιὲς ὅλων των Ελλήνων. Τίποτε δεν µπορείπια νατην σβύση. Η λευτεριά θ᾽ ανατείλη όπου και νάναι και ο θάνατος µας θα την Φουντώση ακόµη περισσότερον». Αυτά και άλλα εκουβέντιαζαν µέσα εις το κρησφύγετόν των, πολεμούντες µε τον χάρον και ελπἰίζοντες, ότι θα κρα- τήσουν ἔως το βράδυ,οπό- τε υπό την κάλυψιν του σκότους θα επεχείρουν νέ- αν ἔξοδον. Οἱ ᾿ Αγγλοιόμως λυσσώντες διά την ανἔλπι- στον δι αυτοὺς αντῖστασιν δύο ηρωικὠν παλληκαρι- ὧν, βιαζόμενοι να τελειώ- σουν το ταχύτερον και προ της νυκτός, απεφάσισαν να τους κάψουν ζωντανούς. Οὐύτω ἠρχισαν να ρἶχνουν βενζίνην επῖτου κρησφυγέὲ- του του. Τρεις εµπρηστικαἱ βόμβαι ερρἰφθησαν κατό- πιν υπὀ των ᾿Αγγλων και τὀτετο κρησφύγετο ἠρχισε να μεταβάλλεται εις πυρο- τἔχνηµα. Αι Φλόγες περιέ- ζωσαν τους δύο ήρωες. Ο Αυξεντίου ανάμεσα εις τας Φλόγας διετήρησε την ψυ- χραιµίαν του. Κατά τον Αυ- γουστἠ, η ὄψις του ἠτο όπως πάντα γαλήνια. Δεν ε- Φαίνετο τρομαγμµένος και το ηθικὀν του δεν εἶχεωπο- στἠ καμμἰίαν κάμψιν. Με το ἴδιον ατάραχον ύφος, εἶπε τα τελευταία του λόγια προς τον σὐντροφόν του της μάχης «Μη φοβάσαι». Ο Αυγουστἠς ξανακοί- ταξε προς το µέρος του Φλεγομένου πλξον αρχη” γού του και πετάχτηκε ἔξω απὀ τοκρησφύγετον, χωρίς να τον αντιληφθούν οἱ Αγ- γλοι στρατιώτα!, µεελαφρά εγκαύματα εις το πρόσω- πον και τα χέρια, ενώ ο Γρη- γόρης Αυξεντίου εγίνετο ολοκαύτωμα και τραγικὀν πυροτἔχνηµα. ᾿Ητο η ώρα Ίδητης Άης Μαρτίου 19867. Εξέλειπε ἕνας ήρωας αλλά οι ᾿Αγγλοι, εάν εγνὠ- ριζον τους καρπούς,πουθα επἔφερεν ο θάνατός του, ουδέποτε θα διἔέπραττον την δολοφονἰίαν αυτήν. Δι- ότι επρὀκειτο περὶ δολοφο- νίας και χρησιµοποιήσεως μεθόδου, η οποία αποτελεί στίγμα δι ἕνα σύγχρονον στρατὀν. Δεν ἦταν αρκετά γενναῖοι οἱ ᾿ Αγγλοι στρατι- ὦται να εκπορθήσουν τοο- χυρὸν διά των µέσων, τα οποία διαθέτει εις σύγχρο- νος στρατός, δηλαδἠ µε τα όπλα, απὀ τα οποἱα διέθε- τον αφθονἰίαν και µε τα ο- ποῖα θα ηΙὀδύναντο να µεταβάλουν εις ερείπια το οχυρόν των ηρωικώνπαιδι- ὤντης ΕΟΚΑ. Επροτίµησαν να κάµουν χρὴσιν βενζίνης διά να τους καύσουν ζων- τανούς... Διατὶ θα ἔπρεπε, σήμερον τουλάχιστον, διά την Φήμην του Αγγλικού στρατοὐ να δικαιολογή- σουν, διατὶ δεν ἔκαμαν χρἠ- σιν όλων των πολεμικών µέσων και κατέφυγαν ειςτο απάνθρωπον µέσον να πε- ριλούσουν τους πολιορ- κουµξἔνους διά βενζίνης και να τους καύσουν. Ο πεπολιτισµένος κὀ- σµος ερωτά: Διατὶ Αλλά και όταν ἠἦτο νεκρὸς ακόµη ο Αυξεντίου, κάρβουνο σχεδόν απὀ την µέση και ε- πάνω ενὠ το υπόλοιπον σώμα του εκαἰετο, οι στρα- τιώται εφοβούντο να εισελ- θουν εντὸς του κρησφυγέτου να τον συλ- λάβουν... Ως εκ τούτου, ἕ- σπρωξαν διά της βίας τον Αυγουστήν, τον οποἱον εἷ- χον ανακαλύψει σεκάποιον θάμνον όπου εκρύβετο, και τον διέταξαν να ανασύρη εκ του κρησφυγέτου τον Αυ- ξεντίἰου. Ο Αυγουστής εδο- κίµασε να τραβήξη τον νεκρὀν απὀ τα υποδήματα, αλλά κἁηκε μόλις τα ήγγισε και πνιγμἔνος απὀ τους κα- πνούς πετάχτηκε έξω. Οἱ στρατιώτα! προσεπάθησαν να τον σπρώὠξουν και πάλιν εντόςτου κρησφυγέτου διά να ανασύρη τον νεκρόν, αλ- λά οὗτος ηρνήθη. Τότεαπε- µάκρυναν μίαν μεγάλην πέτρα απὀ το κρησφύγετον και εφάνη ο Αυξεντίου νε- κρὸς... ΄Ετσι πἔθανε ο Αυξεντί- ου!... Ημοἱρατου επεφύλα- ξε τον πλέον σκληρὀν θάνατον. Το κρησφύγετόν του θα παραμεῖΐνη ο ιερώτε- ρος χώρος προσκυνήµατος δι᾽ όσους λατρεύουν την ε- λευθερῖαν. Και ο ηρωικόὸς θάνατός του το Φωτεινόν παράδειγµα διά τας επιγι- γνομὲνας γενεάς. Με βαθύ- τατον πόὀνον, αλλά και µε υπερηφάνειαν επληροφο- ρήθην τον θἀνατὀν του και ενώπιον της θυσἰας του ευ- λαβικά κλἰνωτογόὀνυ. 0ΟθΘά- νατὸς του, όσον και αν ελύπησε το Πανελλήνιον, εγἔµισεν απὀ υπερηφάνει- αν την Ελληνικήν Κυπρια- κἠν ψυχήν και της ἔδωσε την αυτοπεποἰθησιν, ὅτι µε τέτοια παλληκάρια η Κὐ- προς δεν θα υποκύψη ποτὲ και θα νικἠση. Και πράγματι εις τον πολεμικόὀν τοµέα η Κύπρος υπήρξε ΝΙΚΗΤΗΣ.» (Γ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ: Απομνημονεύματα). ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑκας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΙΕΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ -ΟΣΤΑΥΡΑΗΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ. Το ηρωϊκὸ ἔπος του 55-59, που ξαναζωντάνευσεν τας Θερμο- πύλας, το Αρκάδι και το Μεσολὀγ- γι, ὀπου ο ᾿Αγγλος αποικοκράτης υπᾶστην στην ηρωϊκὴν τότε Κὺ- προν, τον εξευτελισµὀν, και την ταπείνωσιν µετο αἷμα και τας θυσἰ- ας των ηµιθέων της Κυπριακής Εθνικοφρόνου Νεολαίας µε πρώτον τον αθάνατον Γρηγόρη Αυξεντίου, όπου ἔγινεν ολοκαύτωμαν χάριν της πατρϊδος καιτης ελευθερίας και απὲσπασεν τον παγκόσμιο θαυμα- σμὸν. Με το σύνθημα της εθνικής εξεγέρσεως της Ίης Απριλίου 1956, ενάντια στον ᾿Αγγλον αποικιοκρά- την, υπὀὸ του θρυλικού ΔΙΓΕΝΗ, σύμπασα η τότε νεολαία της µαρ- τυρικής Μεγαλονήσου, συμμετεὶ- χεν ψυχἠ και σώματι στον τιτάνιον εκεϊνον απελευθερωτικὀν µας αγώνα προς αποτίναξη του ΑΥΥλι- κοὺ Αποικιοκρατικοὺ ζυγοῦ. Πολλά ανδραγαθήµατα ἔχει να αναφξρει η σύγχρονη κυπριακή ιστορικἠ περίοδοςτου 55---59, διότι αποτελεί η εποχἠ εκείνη, φωτεινό ορόσημο της εθνικἠς µας καταγω- γής, και θαυμασμὀν διεθνούς ακτι- νοβολίας, όταν μάλιστα τα ολιγά- ριθµα και στρατιωτικὠς άπειρα αμούστακα παλληκάρια του θρυλι- κοὺ ΔΙΓΕΝΗ, µε τους πηρωϊσμοὺς των, προκαλούσαν το δὲος στας αμέτρητας και σιδηρὀφρακτας στρατιάς του Χάρτιγκ. Η εθνικἡ αξιοπρέπεια και η θυσία του σταυ- ραετού του Μαχαιρά, που ἔπεσεν μαχόμενος υπὲρ βωμώὠν καιεστιών, μας ενσαρκώνει πίστην και θἔληση να συνεχίσωµεν τον αγώνα µας προς αποτίναξην του βαρβάρου Αττίλα. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, µε το «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» του Αρχαίου ημών προγόνου ΛΕΩΝΙΔΑ, και γαλουχημµένος µετο νάµα της ελευ- θερἰας και προικισμνος µε εθνικἀ ιδανικάτης φυλής µας, ἔπεσεν µαχὀό- µενος στην σπηλιάν του Μαχαιρά, και ἔδωσεν µαθήµατα πατριωτι- σμού στους ισχυρούς δι νάσταστου Αγγλικού ζυγοῦ, ότι η ελευθερία (των σκλαβομένων δεν μετράται οὐ- τε µε εκτάσεις, οὔτε και µε εκατοµ- μύρια ανθρώπων, και ξιφολόγχων. Το ηρωϊκὸ εκείνο τἔκνο της Κύὐ- πρου, που γεννήθηκε απὀ αγρότες γονεῖς στο χωριό Λύση στις 22 Φε- βρουαρίου 1928 αποφοίτησε το ελ- ληνικό γυμνάσιο Αμμοχώστου και μετ ἔπειτα την σχολή εφἔδρων αξιωματικών, όπου. διεκρίθηκε δια χα τον ζήλο και την αφοσίωσιν του προς την πατρἰδαν. Στις 19 Μαρτί- ου του 58, ο ανθυπολοχαγός τότε Γρηγόρης, γύρισε στην σκλαβομξ- νη του πατρίδα Κύπρο, εργαζόµε- νος στα κτήματα του πατέρα του, ἕως ότου ἠἦλθεν η ώρα των αραβώ- νωντου µετην εκλεκτήτης καρδιάς του Βασιλική στις 21 Νοεμβρίου 1953, στο χωριό του Λύση, και µετ᾽ ἔπειτα σύζυγος του υπό άκρας µυ- στικὀτητος στις 10/6/55. νύκτα. Ἔτσι κυλούσεν οχρὀνος, ὀταν στις 20 Ιανουαρίου του 55, ο θρυλικός ΔΙΓΕΝΗΣ, κατέταξεν τον Αυξεντῖ- ου στον Ιστορικὀ κατάλογον των συνεργατών του, όπου µετ᾽ ἔπειτα µε το απαράμιλλον ἠᾖθος, τον πα- τριωτισµὀν του, και τα ανδραγαθή- µατατου, απἔκτησετον βαθµόν του υπ΄ αρχηγούτης ΕΟΚΑ, και απότα πρώτα βήματα της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας στην θρυλικἠ Ε.Ο.Κ.Α. ο Αυξεντίου προκαλούσε τον θαυμασμὸν στους γύρω του, αλλά και το δὲος στους εχθροὺς του. [αι τούτο, διότι, του εἶχεν γίνει πίστις και συνείδησης πως η «ιδέα» Ελλάδα διαιωνίζει ιστορἰαν και καλλιεργεὶ το πνεύμα σαν ὑψιστην πνευµατικἠν αξία και πως η ζωή χωρίς ελευθερία δεν ἔχει κανὲνα νὸ- ημα. Το ολοκαύτωμα λοιπὀν του Αυξεντίου καιτων ἀλλων ηρωϊκών πεσόντων τἔκνων της Ε.Ο.Κ.Α. αποτελεΐ φωτεινὸόν σύμβολον αντι- στάσεως και ορόσηµον πίστεως και πατριωτισμού, γιατὶ µας διδάσκει πως ελευθερίατου κάθε Ἓλληνα, κατακτιξται µε αἷμα και θυσίας και πως ο πόθος και το εθνικὀ πάθος εάν Ο συναγὠνιστἠς του Γρ. Αυξεντίου, Αγωνιστής Αυγουστής Ευσταθίου, εξερχεται απὀ το κρησφύγετο, ὑστερ) απὀ πολύωρη μάχη και κατόπιν προτροπήςτου Αρχηγού του. ς ρδας αληθινό». ευτυχισμένος». ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΗΠΟΥ ΜΑΣ ΠΟΙΗΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ «Το Ἔθνος πρπει να μάθει να θεωρεί εθνικό, ό,τι εἶναι «Κλείσε στην ψυχἠ σου την Ελλάδα και θα αισθανθής να λαχταρίζει µέσα σου κάθε λογής μεγαλείο και θα εἶσαι για ελευθερία, κρατιέται και γιγαν- τώνεται στας ψυχάς της ελληνικής ψυχἠς και καμιά δύναμης εἶναι ικα- νἠ να σταθεὶ εµπόδιον στον δρόµο της, όπου και πάλη θα ξεσπάσει, και σαν λάβα ηφαιστείουθα παρασύρει όλους εκεΐνουςπου στέκονται εμπὀ- διον στον σημερινὸ αγώνα µας ενάντια του τούρκου κατακτητοὺ. Με την σκἔψιν µας πάντοτε ᾿ «προς τους δαφνοστεφανοµένους : ἠβωας µας του ὅ5, Μάτση, Δράκο, -ἹΚαραολἡ καιτόσους ἄλλουςωςκαι τον αθάνατον Αυξεντίοι του συµ:- βαδίζουν µετους αθάνατο. «ήρωας του 21 και 40, αι δε ψυχαι των συ- ναντώνται στον τόπο των θυσιὼν των, που μετατρέπονται ιερόν προσκύνημα, για όσους :σίασαν τα πάντα, για να ζήσωυν αι μετ’ ἔπειτα γενεαί ελεύθεραι, ἑναν µυ- στικὀν και ακατάλυτον ὀρκον δὲί- δωµεν, ότι τον σπόρον που εκείνοι ἔσπειρον, ημείς θᾳ τον ποτίζωµεν µε εθνικἀ ιδανικά και ιερά πιστεύω, για να τον κάνωμµεν να δώσει καρ:- πὸν, επαναλαμβάνοντας τον τιτά- νιον και ιερὸν εκεῖνον αγώνα της ΕΟΚΑτου55,προςαποτίναξην του Τούρκου εισβολέως. Αλλά τι ειρωνία. Αι θυσίαι και το αἷμα των ηρωϊκών τἔκνων της ΕΟΚΑ κατεσπηλώθησαν απὀ δει- λοὺς και ανίκανους ηγἔτας, οι οποίοι σε ἕνα κλίµα ανηθίκου συµ- βιβασμού, επεφόρτησαν τον µαρ- τυρικὀν λαόν της Κύπρου µε τας επαράτους συμφωνίας Ζυρίχης Λονδίνου, προς δόξαν του νενική- καµεν αδελφοί και η ευτυχεστέρα ημῖρα της ζωής µου. Του µεν πρώὠ- του ηγέτου οπρόωροςθάνατοςδεν του επέτρεψεν να ἠδη το κατάντη- μα µας σήμερον, του δε δευτέρου υπάρχοντος ακόμη εν ζωὴ και εν προεδρἰα, να βλἔπωμεν αυτὸν να «αγωνιά» για τα τεκτόµενα που οι μετ΄ ἔπειτα αυτών σημερινοί ηγξέται Κύπρου και Ἑλλάδος, ερασιτεχνι- κὠς προωθούν και αναζητούν τρό- ποὺς για να περισσώσουν ὅτι εἶναι δυνατόν ακόµη να περισσωθή απὀ το βυθιζόµενο κυπριακό σκάφος εξ αιτίας των ποικιλονύµων υφάλων «εχθρών» του Γἔνους, και τούτο διό- τιοι σημερινοί χειρισταϊ και καπετά- νιοιτου, δεν εἶναι γνώσται της διε- θνοὺς διπλωματίας, µε αποτέλεσµα το κυπριακὸ εθνικὀ µας θὲµα σήµε- ρον. να µας θυμίζει συντρίµια ναυ- αγίου, ἕρμαια στην τύχη της θα- λασσοταραχής. Ας το συνειδητοποιήσουν λοι- πὸν οι Κυβερνώντες αυτοὶ, ότι η ελευθερία των λαώὠν δεν κερδίζεται µε πανηγυρικἁς ἡ πομφώδης ομιλί- ας, αλλά µε αἷμα και θυσίας, που αυτοί ανἰκανοι ως εἶναι να το πράἀ- ξουν, προτιμοὺν να επιχαϊρονταιτα αγαθά της εξουσίας, που προἠλθεν απὀ την θυσίαν των αγνών ιδεολό- γων αγωνιστών της Κύπρου, οι οποίοι θλίβονται τα μέγιστα ὀταντο αἷμα και αι θυσίαι των, καρπούνται τώρα μερικοίἰ ξενόδουλοι μικροῖϊ και '. µασκαράδες καθ’ ἔδρα πατριώται, Παραμένει λοιπὸν ζωηρή η συγκίνηση αλλά και η υπερηφάνεια μας, όταν τιμούμεν ιστορικἁς επε: τείους ὧς ο θάνατος του Αυξεντίου ἡ άλλως «ΖΗΘΡΟΥ» 33/57 που ἔπεσεν μαχόμενος εἰς την σπηλιάν του Μαχαιρά την τελευταίαν Κυρι- ακἠν της αποκριάᾶς, γιατὶ µας διδά- σκουν ότι,προ της πανανθρώπινης αξιοπρέπειας της ελευθερίας, ου: δὲν εµπὀδιον εἶναι ανυπέρβλητον και ακατόρθωτον. Γι΄ αυτό, σκοπός των εθνικὠν μνημοσύνων, ἡ ἄλλων επετείων του ἔθνους δεν εἶναι µόνον η θύμη- σης των ηρωϊκώὼν πεσόντων αδελ- Φών αγωνιστών µας για την ελευ: θερίαν αλλά η µίµησης µας, σε ὅτι αφορά την λεβεντιά και τας εθνικἁς αὐτῶν αρετάς, διότι οὗτετα μνημό- συνα ἡ αι ογκώδεις συγκεντρώσεις επἰ της επετείου των θανάτων των. εἶναι ανάλόογαι µε την μεγαλοσύνη της εποχής εκείνης, µετους ιδεολό: γους αυτής ήρωας και πατριώτας ανθρώπους της Αιωνία των η μνήμη. Θράσος Α. Γεωργιάδης Ο ἠρωαςΓ ρηγόρης Αυξεντίου καμµένος. ΣΕΛΙΔΑ 3 -- ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΑΙΣΟΘΗΤΗΗΑΠΟΥΣΙΑΤΟΥΔΙΕΝΗ Χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Αμαθούντος κ.κ. Καλλίνικου, τε- λέστηκετην Κυριακή 29.1.1984, στον Ἱερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στη Λεμεσό, θρησκευτικό μνημόσυνο του αείμνηστου Αρχηγού της ΕΟΚΑ, Στρατηγοὺ Γεωργίου Γρίβα-- Διγενή. Στο μνημόσυνο παρέστησαν ο Γ.Γ. του ΣΑΠΕΛ κ. Ανδρὲας Σαμουρίδης και μέλη του Ανωτάτου Συµβουλίουτου Συνδέσμου, οι Ελλαδίτες αδελφοί µας που ἦλθαν στην Κύπρο και παρέστησαν στο μνημόσυνο του Διγενή και πλήθος κόσμου. Ο Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος κ.κ. Καλλίνικος, ἔκανε την πιο κάτω ομιλία: «Δέκα ακριβώς χρόνια ἔχουν περάσει απὀ της ηµξρας του θανάτου του µ. αρχηγού της ΕΟ- ΚΑ και δημιουργού του Κυπριακού ᾿Επους του 1955-1959, Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή. Σήµερον δε εις τον |. Ναόν µας τελούμεν το ετή- σιον Μνημόσυνον διά να ενθυμηθούµεν τους α- γώνας του, τες θυσίες και την ανεκτίµητην προσφοράν του διά την απαλλαγήν της Νήσου μας απὀ τον τυρρανικὀν ζυγόν της αγγλικής δουλείας. Την στιγμήν αυτήν στρἔφομεν την οκξψιν µας προς τες ἔνδοξες εκείνες του επικού αγώνα του ημἒρες και µε ευγνωμοσύνην ενθυ- μούμεθα τους ηρωϊσμοὺς και τα κατορθώματά του, εκείνου και των παλληκαριών του, μερικοί των οποίων απὀ τους συντρόφους του ἔπεσαν ε- πίτου πεδίου της τιµής και άλλοι επ της αγχόνης εθυσίασαν την ζωήν των για να δουν την πατρί- δα των την µαρτυρικήν Κύπρον µας ελευθἐραν και πραγµατοποιουµἔνους τους προαιωνίἰους ε- θνικοὺς πόθους της. Πόσον πράγματι αισθητἡ εἶναι για µας η α- πουσία του απὀ ανάμεσά µας σε σοβαρὲς στι- Υμὲς μεγάλου κινδύνου τες οποίες διέρχεται σήμερον η πατρίδα µας, η οποία καλείται να ᾱ- γωνισθή μέχρις εσχάτων, υπὲρ βωμὠν και εστι- τρίδας µας. ών, εναντίον Φοβερωτέρου, αγρίἰου, δολίου και βαρβάρου λαού, του Τούρκου εισβολέως, ο ο- ποὶος επἰ δέκα χρόνια συνεχίζει να καταπατή και να μολύνη τα ἁγια χώματα της προσφιλοὺς πα- Ο ἔνδοξος αγώνας 1ου ἀθάναιου Διγενοι, του Στρατηγού Γεωργίοιν Γρίβα λιγενή, δεν -ἲ παῦση να φρονηματίζη ο, τς τωις να εἶναι παράδειγµα αυταπαρνήσευις, ηρωϊσμού και αυτοθυσίας για να µας ενθυμίζι ωτι Πε, 8) ρία δεν δωρϊζεται και δεν παζαρεύεται «μόνον κατακτάται µε της καρδιάς το πύρωμα» κατά τον ποιητή και µε το αἵμα». Να ευχηθοῦμεν, ο τόπος αυτός που κατά θείαν παραχώρησιν εμείς κατοικοὺμεν και που ανξδειξεν Ένα Διγενή και άλλους πολλοὺς οµοί- ους του να αναδείξη υπερασπιοτὲς αξίους της Πατρίδος µας, ιδίως τώρᾳ εις τες ημἒρες µας για να υπερασπίσουν την εθνικἠν µας κληρονομιάν εὔτερους κο. την οποίαν µας εκληροδότησαν οι αιώνες και οι αθάνατοι πρὀγονοί µας ως ιεράν παρακαταθή- κην µας παρέδωσαν ημεῖς δε απὀ αυτούς παρε- λάβαμεν και χρὲος επομένως ἔχομεν να την διαφυλάξωμεν ακεραΐαν και αλώβητον διά παν τὸς εις του αιώνας. Αμήν», ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 2«ΠΤΗΜΑ Συνἔχεια απὀ τῃ 1 γραφής του αυτής (των αποφά- σεων δηλ. απὸ τας συνομιλίας), θα εδἔσµευεν και την Εκκλησίαν. ᾿Ηθελαν επο- µένως οι Μητροπολίται κατ᾽ αυτὀν τον τρόπον να μµείΐνη ᾱ- δέσµευτος η Εκκλησία, αφ ε- νός µεν δια να µην διεγείρη την συνεχἠ πλξον καταφοράν του Ελληνοκυπριακού λαού εις βά- ροςτης, ὁτι δηλ. η Εκκλησία δι- α της υπογραφής του Αρχιεπισκόπου της και µε την συναίνεσιν των Μητροπολιτὠν της επρὀδωσε τον αγώνα του και ότι παρεχώρησε αναφξρε- ται δικαιώματα του εις τοὺς δο- λίους βαρβάρους και σφετεριστάς της ελευθερίας του Τούρκους. ΑΦ΄᾽ ετέρου δε, εφόσον κατ᾽ αυτόν τον τρόπον ανεπιθύμητος θα εδίδετο ο- πωσδήποτε η λύσις, η συµφω- νημἒνη πλξον λῦσις του Κυπριακοὺ πολὺ φρόνιμον θα ἠτο να µεϊνη αδἔσµευτος απὀ τας δεσµευτικάς των αποφά- σεις εις βάρος του Ελληνικού Κυπριακού λαού, ἕνας σοβα- ρὸς οργανισμός, ὠςη Εκκλησί- ᾱ, ο οποίος οργανισμός να δύναται εις τον κατάλληλον καιρὸν να διαµαρτυρηθή δια την συνἔχισιν των δεσμὼν του Ελληνικοῦ Κυπριακού λαού και να ηγηθή αγώνος να διεκδι- κήσει τα δἰκαιά του και την α- παλλαγήν της πατρίδος του απὀ τυχὸν καταπιεστικἁς δια- τάξεις, αι οποίαι θα εὔἔσµευον την ελευθερίαν του. Η ἀἄρνησις του Αρχιεπι- σκόπου Μακαρίου να συγκα- τατεθή εις την αξίωσιν αυτήν των τριὼν Μητροπολιτὠν η- νάγκασε τούτους να ζητήσουν απὀ τον Αρχιεπίσκοπον Μακά- ριον, χωρίς περιστροφάς, εν- τὸς δεκαπἔντε ημερών , την παραϊἰτησιν του απὀ το Προε- δρικό αξίωμα εν εναντίαπερι- πτὠσει την παραϊτησιν του απὀ το Αρχιεπισκοπικὀ αξίωμα, καθ΄ όλον το διάστηµα των ου- νομιλιών του µε τους Τοῦρ- κους συνοίκους και την εφικτήν ὡς ἔλεγε λύσιν του Κυ- πριακού. Ειδ᾽ άλλως και εις αυ- τὴν την πρότασιν εάν ηρνεΐτο θα ἠσαν υποχρεωμὲνοι να επι- στρατεύσουν τους ιερούς κα- νόνας, αι οποίαι επιβάλλουν εις τους ασκούντας κοσμικὸν αξίωμαν κληρικούς την ποινἠν της καθαιρέσεως. Επί ἓν ἔτος ἕ- κτοτε ηκολούθησαν σειρά επι- στολὠν εκ µἔρους των τριὼν Μητροπολιτώὠν και απαντήσεις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου εις τας οποίας ο καθείὶς των υ- πεοτἠριζε τας απόψεις του, και αι οποίαι αποτελούν δια τους µελετητάς και δι όσους πο- νούν τον τόπον των ενδιαφξ- ρον ανάγνωσμα τόσον δια το εθνικὀν ζήτημα της Κύπρου, ὁ- σον καιδι᾽ ενημἑέρωσιν των δια την ἔναρξιν του Εκκλησιαστι- κοὺ ζητήματος. Η διάστασις αυτὴ του Αρ: χιεπισκόπου Μακαρίου καιτων λοιπὠν μελών της |. Συνόδου δηλ. των τριὼν Μητροπολι- τών, ὡς γνωστὸν, κατέληξε τον Μάρτιον του ἔτους 1973 εις την καθαίἰρεσιν του Μακαρίου ὑπό των τριών Μητροπολιτὠν, γεγονός το οποίον ἔδωσε την αφορμήν ειςτον Μακάριον, ὀχι να επιστρατεύση την µεγαλο- ψυχίαν του, η οποία εις άλλες περιπτώσεις τον διξκρινεν, οὐ- τε πνεύμα συνδιαλλαγἠς προς αδελφούς του, οἱ οποίοι εις ὁ- λην την προηγουμἔνην σταδιο- δρομίαν του ως εθναρχούσα Εκκλησία επιτυχώς του συµπα- ρεστάθησαν, οὖτε υπελόγισε τας επιπτώσεις αι οποίαι θα η- κολούθουν τας ενεργείας του, αλλά του ἔδωσε την αφορµήν να επιστρατεύση όλην την δύ- ναµιν της κοσμικής του εξουσί- ας προς όλας τας κατευθύνσεις, απ᾿ ὅπου εξελι- πάρησε βοήθειαν, απὀ πάντα δυνἀάµενον, απὀ αρχηγοὺς Εκ- κλησιών, οἱ οποίοι εις το πρὀ- σωπον του Μακαρίου, εἶδαν τον εαυτὀν των να υφίστανται αντιθὲσεις διαφωνιών των κα- τωτέρων των, δια τούτο και ἔ- σπευσαν ἆλλοι μεν δια δηλώσεων των να καταφερ: θούν εναντίον των αγωνιστὼν δια τα δίκαια της πἰστεως και της πατρίδος των τριών Μη- τροπολιτὠν και ἄλλοι να εἰ- σβάλουν επιθετικοἱὶ οι Πατριάρχαι δηλ. και Μητροπο- λίται των γειτονικών Αραβι- κὼν Χωρών εις Κύπρον ὄχι ὡς ειρηνοποιοί, ὁπως διεκἠρυξαν, αλλά δια να συντρίψουν, να ε- ξουθενώσουν, ὡς εἶχαν εντο- λἠν, τους κατάἁ τα ἄλλα θαρραλξους αγωνιστάς της πῖ- στεως και πατρίδος αδελφοὺς των, τρεις Μητροπολίτας µε την δικαιολογίαν «ότι ηγέρθη- σαν εναντῖον του πρὠτου...» Ιδιαιτέρως, υπήρξεν σω- στικἠ δια τον σφοδρώς ταρα- χθέντα Αρχιεπίσκοπον, του οποἱου εθίγη ο εγωϊσμός η συμµ- παράστασις του Προξδρου της Χούντας Γ. Παπαδοπούλου, ο οποῖος δια των εις τας Αραβι- κἁς χώρας πρεσβεὠν του διξ- ταξε τους εξ αυτὰς τρεις Πατριάρχας, επἰ απειλἠ να δια- κόψη τα μηνιαία προς αυτούςε- πιδόµατα του Ελληνικού Κράτους, να μεταβούν εις Κὺ- προν και να βοηθήσουν τον Μακάριον πάση θυσίᾳ. Αλλά ας µήν αναξέωµεν παλαιάς πληγάς των οποίων α- ποτἔλεσµα εἶναι τα σημερινά δεινά τα οποία διξρχεται τόσον η Εκκλησία µας όσον καιτο ευ- σεβὲς ποἰμνιό της, δια να επα- νἔλθωµεν εις το επόμενου ερὠτημα σας. Πώς ἔχει σήµε- ρον το Εκκλησιαστικό ζήτημα και ποία η πιθανἠ λῦσις του». φν Φὸ κ «Σεκαµάρωνα. Σεθαύ Εκδηλώσεων σου. Ἔνοι τολμηρές αποφάσεις μου λεστήν, πιστόν, αλλά και τολµηρόν. Χάραξες τον δρόµον, που πι του Ἓθνους. Το παράδειγµα Κύπρος ο Ελληνισμός και Εγώ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ηποπαππσηυπωσπακ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ µαζα. Η ψυχή µου εσκίρτα στηνορµήτων Εθνικών ὦθατον παλµόν σου, ο οποίος µε ἔσπρωχνε στιςπιο γιατίήξεραπωςθασε εὐρισκαπάνταπλάϊμου,εκτε- ρέπει ν᾿ ακολουθεί η Νεολαία στους αγώνες σου θα εμπνέει τας επερχόµενας γενεάς. Η ο Αρχηγός σου σε καµαρώνουμµε...) σπππασααπαπκκασππασππασσπκκκκοςς | ΣΕΛΙΔΑ 4 Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ε.α. κ. Οµήρου Παπαδόπουλου «Ελληνες και Ελληνίδες, «Ανδρὠν αγαθών, ἔργω γιγνωµένων, ἔργω δη και διδούσθαι τας τιμάς». Επί τη δεκάτη επετείω απὀ του θανάτου του θρυ- λικού Διγενή, του Αρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α., του Αρχηγού και εμπνευστού του Κυπρι- ακού αγώνος, συνεκεν- τρὠθημµεν σήμερον εἰς τον ιερὀν και ιστορικὀν αυτὀν χώρον, απὀ ὀπου διευθύνε- το ο απελευθερωτικός αγὠν της Κύπρου και ὀπου εξἔπνευσε ο εγγυητής της ελευθερίας και ακεραιότη- τος της νήσου. Ελληνες απὀ όλη την Κύπρο και την Μητέρα Πατρίδα, για να αποτίσομεν Φόρον τιµής και ευγνωμοσύνης, προςτο Αξιο Τέκνο της Πατρίδας, κατά ομόφωνον απόφασιν της βουλἠς των Ελλήνων προςτον μεγάλον Αρχηγὸόν, τον ακατάβλητον Αγωνι- στἠν και πρωταγωνιστήν της Κυπριακής ελευθερίας, ο οποἱος εἰχε κλεῖσει µέσα στην καρδιά του, την Ελλά- δα και µόνον την Ελλάδα, της οποίας, αναπόσπαστο μᾶέλος απὀ αιώνων εἶναι η Κύπρος µας. Σήµερον, θα ἔπρεπε να ευρίσκονται εδώ, αντιπρὀ- σωποι της Ελληνικής Κυ- βερνήσεως και της βουλής των Ελλήνων, γιαν᾿ αποτί- σουν Φόρο τιµής, προς εκεἶνον τον οποίον ομοφώ- νως ανεκήρυξαν ζώντα το 1959, ᾿ Αξιο Τέκνο της Πα- τρίδας. Προς εκεΐνον ο οποίοςτο 1944, όταν η Ελ- λάς, ἄοπλος ευρίΐσκετο εν κινδύνω και η εξουσία της νομίμου Ελληνικής Κυβερ- νήσεως του αειμνήστου Γεωργίου Παπανδρέου εξε- τεΐνετο εις δύο μόνον τε- τραγωνικά Χιλιόμετρα εν- τὸς των Αθηνών, απὀ της πλατείας Ομονοίας μέχρι της πλατείας συντάγματος µε ολίγους µαχητάς, ηγω- νίσθη, ἔδωσε τον Χρόνο στον Στρατηγόὸ Σκόμπι µε τας δυνάµειςτου να επἔµβη καινα διατηρήσειτην Ελλά- δα ελευθἐρα και εκτὸς του ερυθρού παραπετάσµατος. Σἠήµερον θα ἔπρεπε να ευρἰσκονται εδὀὠ, αντιπρό- σωποι της κυπριακής κυ- βερνήσεως και της κυπρια- κἡἠς βουλἠς, γία να αποτί- σουν Φόρο τιµἠς προς εκεἰ- νον ο οποίος υπήρξε πρω- ταγωνιστἠς της Κυπριακής Ελευθερίας, της Ελευθερί- αςη οποία οὐτεπωλείται οὗ- τε δωρίζεται µε ὀλουςτους θησαυρούς της γης. Προς εκεϊνοντον οποἷον μετά θά- νατον ανεκήρυξαν ᾿Αξιον Τέεκνον της Κύπρου. Σήµερον, θα ἔπρεπεεις όλας τας ελληνικάς εκκλη- σίας να τελούνται μνημό- συνα του εθνικού ήρωος της νεωτέρας Ελλάδος. Και να αναπτύσσονται απὀ του άμβωνος των εκκλησιών η ζωή και η δράσις εκείνου που εθυσιάσθη για του Χριστού την Πίστιν την Αγίαν και της Πατρίδος την Ελευθερίαν. Σήµερον θᾳ ἔπρεπε σ᾿ όλα τα Ελληνικά σχολεία, ν᾿ αναπτύσσεται σε ειδικἠν τελετήν το ἔργοτου Λεβεν- τόγερου της Κύπρου ΔΙγε- νἠ και να γαλουχεΐται η Ελ- ληνικἡ νεολαία µε τας αρ- χάς και τα ιδεώδη του θρυ- λικού ἠήρωος, του ἧρωος που διέθεσε τα πάντα υπὲρ αυτής. Εις όλα τα Κυπριακό σπίτια, πρεπει να ευρίσκε- ταιη Φωτογραφία του Απε- λευθερωτού της Κύπρου για να υπενθυμίζει ειςτους ζώντας το χρέος των προς την Ε.Ο.Κ.Α. και τον μεγά- λον Αρχηγόν τηςτον Γεώρ- γιον Γρίβαν-Διγενήν. Εΐναι εθνικἠ ανάγκη να παυσει πλέον η διαστρέβλωσης της ιστορίας της ελευθἐρας πατρίδος και της Κύπρου µας απὀ τους αμάχους και τους επιόρκους, Οἱ οποίοι κινούµενοι απὀ προσωπικα συμφἑροντα ἡ συμφέροντα ξενων δυνάμεων προσπα- θούν διά πλύσεως του ΕΥ: κεφόλου, εκείνων που δεν ἔζησαν τα γεγονότα και δεν ἔγραψαν µε θυσίες των την πραγµατικἠν ιστορίαν, να τους παραπλανήσουν ώστε η πατρίδα µας να γίνει εὖ- κολοςλεἰαειςτους εχθρούς της. Ο Γέρος της Κύπρου, όπως ο Γἔρος του Μωριά επεδίωξε την απελευθἐρω- ση της πατρίδος του, απὀ τους ξένους κατακτητὲς και στραγγαλιστὲς της ελευθέε- ρίας. Και πολέμησε για την αναστήλωση των ηθικὠν αρχὠν, εν ονόματι των οποίων διεξήχθησαν οἱ µε- γαλύτεροι πόλεμοι της ιστορίας. Ο Πρὠτος και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πό- λεμος. Ο Γεώργιος Γρίβας, απὀ παιδικής ηλικίας γαλουχού- µενος υπὀ των γονέων και διδασκάλων του µε τα νά- µατα της δικαιοσύνης και της ελευθερίας, ηγωνίσθη ὀπου ετάχθη. Με πίστιν εις τον Θεόν και αφοσἰίωσιν εις τας αρχάς αυτής διά την επικράτησιν των οποίων αξίζει να ζει και να αποθνή- σκει ο ἄνθρωπος, ὅπως επίστευεν ο ἴδιος. Κάθε Χριστιανός ᾿Ελλην, πρέπει να Φιλοδοξεὶ να γίνει πρὀ- µαχοςτου χριστιανικού πο- λιτισμού ὀχι µόνον µε λόὸ- κῴθυς, αλλά και µε ἔργα. Απ αυτά τα ιδεώδη, εμπνεόµενος ο Διγενής, επολἔµησε και ειςτους δύο παγκοσµἰίους πολέμους παρά τοπλευρότων συμμά- χων, οἱ οποίοι, εἶχον ως ἔμ- βληµα την καταπολἐµησιν της βίας και της τυραννίας και την αναστήλωση των ηθικών αξιών, και των αν- θρωπίνων δικαιωμάτων, εις παγκόσµιον κλίµακα. Πτυχιούχος της Ελλη- νικής και Γαλλικής Ακαδη- μίας Πολέμου υπηρέτησε κατά τον πόὀλεμον 40-41, εις το γραφείον επιχειρή- σεων του Γενικού Στρατη- γείου, εν συνεχεία δε ὡς επιτελάρχης της Β΄ Μεραρ- χίας πεζικού μεχρι πέρατος του πολἔµου. Με την λήξιν των επιχειρήσεων εις τον Ελληνικόν χώρον και την υποδούλωσιν της πατρίδος μας εις τούς ξένους κατα- κτητάἁς, εμφορούμενος πάντοτε απὀ το πνεύμα της ελευθερίας, επολέµησε παράἀτοπλευρότων συμμά- Χων, µετέχων ειςτον αγώνα αντιστάσεως κατά των κα- τακτητὠν και εις την κατε- χομένην Ελλάδα και εις την Μέσην Ανατολἠν. Προςτον σκοπὀν αυτὀν, συνέστησε ὡς γνωστὀν, την µυστικἠν Στρατιωτικἠν Εθνικήν Ορ: γάνωσιν «Χί», στελεχη της οποίας υπήρξαν µόνιµοι και ἔφεδροι αξιωματικοί του ἔτους 40-41, µετους οποἱ- ους επλαισίωσε και τας µα- χομένας εις Μὲἐἔσην Ανατο- λἠν Ελληνικἁὰς Δυνάμεις και τας μονάδας αντιστάσεως εις τα βουνά και τας πόλεις της κατεχομένης Ελλάδος. Ο ἴδιος, παραμένων εις Αθήνας, διατρἔέχων μυρί- ους κινδύνους και ζων υπό αφαντάστους κακουχίαςς, συνεργαζόμενος µε επιλε- χτους Ελληνας Πατριώ- τας, θρησκευτικούς, πολι- τικούς και στρατιωτικούς, ἠλθεεις σύγκρουσιν µετας κυβερνήσεις της κατοχής, και μόλις διέφυγε την σύλ- ληψιν την οποίαν πολλάκις επεδἰωξαν αὖται καθώς και οι κατακτηταίἰ. Διωκόμενοςκαι υποφξ- ρων, στερηθἠής και των αποδοχών του, εδεινοπἁ- θησε σκληρά, ὅταν η Ελλάς εστέναζε υπό την Γερμανι- κἠἦν µπόταντο 1941-45. Ως Ελλην ὁμως, πι- στεύον ακραδάντως εις το ιδανικὀν της ελευθερίας, άνευ της οποίας δεν δύνα- ται να ζήσει ο άνθρωπος, και να σταδιοδρομήσει και ακόµη πιστεύον ότι η Ελλη- νική Φυλή ηγωνίσθη διά συνεχών σκληρὠν αγώνων υπὲρ της ελευθερίας της πατρἰδος και επέζησε, ἔτρεφε την βεβαία ελπίδα, ὁτι ο συμμαχικὸς αγών, θα εδικαΐωνε τας προσδοκἰας των λαών για την ελευθερί- αν και την δικαΐωσιν των εθνικών των πόθων. Τα αισθήματα αυτά ἔτρεφεν, πιστεύον ότι απ᾿ αυτόν τον αγώνα θα οδη- γείτο και η ιδιαιτερα του Πατρὶς Κύπρος, προς την εθνικἠν της απελευθἐρω- σιν και εν συνεχεία προς την ᾿Ενωσιν µετην Μητέρα Ελλάδα. Επειδή ατυχώς, ἄάλλαι εἶναι πάντοτε ὣως αποδεικνύει η ιστορία αι απόψεις των ισχυρών της γης και επειδἠ ἔβλεπε µα- ταιομὲνας τας ελπίδας, για την ελευθερίαν της Κύ- πρου, συνεπής προς τας αρχάς και πεποιθήσεις του, ηναγκάσθη απὀτο 1968686, να αλλάξει πορείαν και να στραφεί κατά των ᾿Αγ- γλων, για να αποκτήσει η Κύπρος την τόσον ποθητήν ελευθερἰαν της. Το 1966, εξερράγη η Κυπριακἡή ατομική βόμβα. Μία ατοµικἠ βόμβα, της οποίας η ακτινοβολία δεν ἠτο θανατηφὀόρος, αλλά ἠἦτο ακτινοβολία ενθαρ- ρύνσεως του Ελληνισμού και καταπλήξεως της παγ- κοσµίἰου κοινἠς γνώμης, η οποία πληροφορεΐτο την απόφασιν της Κύπρου να επαναστατήσει κατά του δυνάστουτης͵ της κραταιάς Βρεττανικής Αυτοκρατορἰ- ας και να αποκτήσει µε το αἷμα των τέκνων της την ελευθερἰαν. Αυτήν, η διε- θνἠς διπλωματία του εἰΙκο- στοῦύ αιώνος της ηρνεϊτο παρά πἆάσαν ἔννοιαν δικαἰ- ου, ενὠ ευχαρίστως την απέδιδεν ειςτουςλαούςτης Αφρικής και των ἄλλων ηπείρων. Η ἔναρξις του απελευ- θερωτικού αγώνος της Κύ- πρου, ετὀνισε επανειλημμέ- νως, ο Αρχηγός της Ε.Ο.- Κ.Α., επεβλήθη ως η µόνη ἔμπρακτος απάντησις, του κατ᾽ επανἁάληψιν λεχθέντος ξωςτότεειςτο Αγγλικό κοι- νοβούλιο, ότι ο Κυπριακός λαός, εἶναι ευχαριστημέ- νος, µε το υφιστάμενο στη νήσο καθεστώς της ΑΥΥΛι- κἡς διοικήσεως, αφού ἕως τότε οὖτε σταγόνα αἵματος εχύθη και µόνον οἱ Φιλόδο- ξοι πολιτικοὶ ηγξται της νἠ- σου, δημαγωγούντες, ομἰ- λουν περί ενώσεως. Η αγωνιζομένη Ε.Ο.- Κ.Α., εἶχε πολλά θύματα. Υπέστη βασανιστήρια κα! εκτελέσεις γενναίων Αγω- νιστὠν της. Παρά ταύτα, απὀ την εμπνευσμέἔνην ηγεσἰαν του Διγενή, συνε- χισετον αγὠνατηςκαιμµετα αμούστακα παιδιά της νή- σου, κατετρόπωσε ἕνα Στρατάρχη, τρεις Στρατη- γούς και 40 χιλιάδες στρα- τιώτεςτης Βρεττανικής Αυ- τοκρατορίἰας. Ο αγὠν της Ε.Ο.Κ.Α. και η πολεμική τἔχνη του Διγενή, που απεδεἰχθη η µμεγαλυτξέρα στρατιωτικἡἠ Φυσιογνωμία της νεωτέρας Ελλάδος, πρέπει να διδά- σκετα! εις ὅλας τας Στρατι- ωτικάς Σχολάς. Εις τον αγώνα αυτόν, ο θρυλικός Διγενής, ἔπεσεν μαχόμε- νος. Ο αγὠν του ὅμως, δεν θα αποβεί επί µαταίω. Με πἰστιν και αφοσἰω-- σιν εις την αιωνίαν Ελλάἁ- δαν, καιταςιδέαςτου ΔΙγε- νἠ, εγκαρτερούντες ἡ και μαχόμενοι, αναλόγως των περιστάσεων που επικρα- τοὺν εις τον Φρενήρη και ταραγμἔνον αυτὀὸν κόσμον, εις τον οποίον ζώμεν, αλλά πάντοτε ομονοούῦντες, θα Φθάσομεν εις το ποθητὀν τέρμα, της απελευθερώσε- ὠςτης Κύπρου και της ενώ- σεως µε την Μητέρα Ελλά- δα, προς την οποίαν ο κὀ- σµος ολόκληρος οφείλει τον πολιτισµόν του. Ὄσος χρόνος και ὁὅσαι θυσίαι και αν χρειαστούν ακόµα, οἱ αγώνες του Κυ- πριακού λαού και του ΔιΙγε- νἠ, δεν εἶναι δυνατό, παρά να δικαιωθούν. Εἶναι τούτο επιταγἡ της ιστορἰας. Απὸ τον ιερόν αυτόν χώρον, ποιούμεθα ἔκκλη- σιν προς ὁὀλουςτους ᾿ Ελλη- νας, οπουδἠποτε κι αν ευ- ρίσκονται, εις οιανδήποτε ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς ΔΕΚΑΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ- ΔΙΓΕΝΗ α- πολιτικἠν παράταξιν και αν ανήκουν, οιασδἠήποτε προ- σωπικάς διαφοράς και αν ἔχουν, πως ενθυμηθούν ὅτι η ισχύς ευρἰσκεται εν τη ενόσει. Οτι το ᾽᾿Ελληνικόὁ Ἓθνος εμεγαλούργησε οσάκις ἡτο ενωμένο και να συντονίσουν τον αγώνα των σήµερονπου πάἁλιη Κὐύ- προς µας κινδυνεύει για ν΄ αντιμετωπίσουμε τον προ- αιώνιον εχθρόν του γένους καινα σώσουμε την Κύπρο µας απὀ τας ορδάς του ΑτΤ- τίλα, Τα λάθη της πολιτικής ηγεσἰας της Κύπρου και της Ελλάδος, που οδήγησαν εις τας επαράτους συμφωνίας της Ζυρίχης, ας µη επανα- ληφθούν. Αςθυμούμεθατο λεχθὲν: Δεν ἠτο κρὶµα, ἧτο κάτι χειρότερο, ἠτο λάθος. Ενωμένοι ας βροντο- Φωνήσουμε προς τους ισχυρούς της γης που ρυ- θµίζουν τας τύχας των λα- ὠν και ελησµόνησαν τας υποσχἒσεις των, τους στἰ- χους του εθνικού ποιητού της Κύπρου, του Δημητρί- ου Λιπέρτη: «Δώστε µας τζιει στη µάναν μας, τζιάν ἐνι τζι᾿ ἐν γραμμένον να τρώμεν το ψωμίὶν ξε- ρόν...» Τον αγώνα αυτό θα ευ- λογοὺν απὀ τον ουρανό, η µεγάλη και γενναία ψυχή του Διγενή και αι ψυχαϊτων ηρώων της Ε.Ο.Κ.Α., που επότισαν µετο αἷμα των, το : δἔντρο της Κυπριακής Ελευθερίας και αναμένουν ακόμη, για να ανθίσει τού- το. Το εθνικὀν ἔργον του Αιγενή, γιατο οποίο, ηβου- λἠ των ελλήνων δικαΐως τον ανεκήρυξε ἆξιο της πα- τρίδος η ὅόε εκκλησία της Μητρὸς Πατρίδος, εστεφἁ- νωσε τούτον κατά την επι- στροφἠν του εις την Ελλά- δαν το 1959, ας µας παρα- δειγµατίσει. Αρχηγὲ, Οἱ Ελληνες και οι Ελ- ληνίδες, που η καρδιά τους κτυπἀ, όπως κτυπούσε όταν ἧσουν ανἀμεσά µας, µετο ὀάφνινο στεφἀνι που καταθέτουν στον λιτὸν και απξρριπτο τάφο σου, υπὀό- σχονται να συνεχίσουν τον αγώνα που εσύ εχάραξες, μέχρις του η Κύπρος µας Φθάσει εις τας αγκἁλας της Μητρὸς Πατρίδας. Ας εἶναι αιωνία η μνήμη σου, μεγάλε Αρχηγἒ, πρω- τεργάτα της Κυπριακής Ελευθερίας. -- Ζήτω το Ελληνικό Ἓθνος, --Ζἠήτω η ᾿Ενωσις της Κύπρου». ξ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1984 κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ «Βρισκόμαστε σήµερα για δέκατη κατά συνέχεια χρονιά, στον στά στον τάφο του πρωταγωνιστή της Λευτεριάς µας Στρατηγού για να τιµήσουµε την Ἱερή µνήµη του. Ἱερὸ τοῦτο χώρο, µπρο- Γεωργίου Γρίβα-- Διγενή, 0 Ἀρξος εθνικό μας οδηγεῖ κάθε χρόνο, απ΄ ὀλεςστις γωνιξςστης Κύπρου στη Λεμεσὀ, γιατὶ ἔχουμε αναγκη ν ανανεώσουµε τον όρκο για αγώνα μέχρις εσχάτου, για τα δίκαια κάι τὰ δικαιώματά µας. Σήµερα μάλιστα που ατι ] / ͵ α ἡ ἰ ἶ του Διγενή ειλεΐται Π εθνικἡ καιφυσικἠ µας επιβίωση στο νησἰὶ Αναμφίβολα Φίλοι συναγωνιστὲ : ς : ς, ο Διγενῆς υπήρξε μεγάλος κκ ἰ ἔ στις δἔλτους της, σαν τον μοναδικό εθνικὀ ηγξτη του υπριακού Ελληνισμοῦ, παρα Οσοζούσε οθρυλικός Γἔροςτης μοναδικής και ανεπανάληπτηςξ. ΟΚ Α. οΓέροστης Κύπρου, όπως δίκαια ονομάστ : ὁ ἳ ᾿ ηκε, κάθε εχθρός πο ς : ἰ δα, αναγκαζόταν να σχίσει τα σχδια του, δπαι απβοκάσα της Ἑλληνική µας πατηί Γιατὶ ο Διγενής, εἶχε κάνει πρὠτο σὺ την πατρίδα και για την Λευτεριά της, α του,µαυρη ορφανιά μαςτύλιξεκαιθεομ µποροῦσε να µας προστατέψει αποτελ. μβολο στο άρθρο της πίστης του, Ύρυπνουσε στες εθνικὲς επάλξεις, Μετά το θάνατό Πνία και κατάρα. ἷ ἲ ια - εσματικά και οσο ο σας αρήμώνας ια τη ζωή και τους αγώνες του Διγενή, ϐ ας Ἴσε αμ. Όμηρο ἵ , Ἰν θα µας μιλήσει ο Συνταγµατό ς ε-α.κ. πο να πμ ν του οποίου η καταγωγή εἶναι Κυπριαµή Οκ, Ὄμηρος Παπαδὸ, της Ελλάδος, επίσης Πρόεδρος του η οπαῖας του Συνδέσμου επιτελὼν εθνικής Αμύνης δονίας και Θράκης 194] καια ο ανελληνίου Συνδέσμου Πολεμιστὼν Ο υρών Μακε: σφαλώς στενὸς συνεργάτης του Αρνην οὗ µια. κής άν. 1941-1959. Ἶ ϱχηγοῦ µας Διγενῆ απὀ το Καλώ τον κ. Ὅμηρο Παπαδόπουλο στο βήμα». το καθἠκο προς

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ Σ.Α.Π.Ε.Λ. ΠΡΟΣ Ρ. ΧΑΑΣ 8p
ΚΙ ΑΛΛΗ ΕΙΚΟΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ 8p
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 8p
Ο βουλευτής κ. Νίκος Αναστασιάδης απαντά στην επιστολή του Μ. Μιχαήλ Πολιτική 8p
Ο Σ.Α.Π.Ε.Λ. ΤΩΡΑ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΞΕΣ κ. Μ. ΜΙΧΑΗΛ 8p
«ΑΣ ΑΓΩΝΙΣΘΩΜΕΝ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...» 7p
ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ 7p
ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΗ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΤΟΛΜΙΑΣ 7p
ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΑΝ ΤΗΝ ΗΡΩΪΚΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΙΓΕΝΗ κ. ΚΙΚΗΝ ΓΡΙΒΑ 7p
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΕΡΙΤΤΟ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 6p
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πολιτική#Κυπριακό 6p
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 5p
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΙΕΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ Ο ΣΤΑΥΡΑΗΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ 3p
Το πνεύμα της Φιλικής 2p
Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1p
Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑΝΑΙ ΕΘΝΙΚΗ 1p
ΠΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 1,3p
ΔΕΚΑΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ-ΔΙΓΕΝΗ Πολιτισμός 1,4p
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΑΠΕΛ 1p