Back

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, 1984-09-01

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1984 Π ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ Μνήμη Πήττα, Παπακυριακού, Κάρυου, Σ Εικοσιέξη, χρόνια συμπληρώθηκαν ὃτ απὀτην ἔνδοξη θυσίἰατων ο μίκα δ.ς τος Ε.Ο.Κ.Α. Ανδρέα Κάρυου, Φώτη ΓΠΠήττα, Ηλία Παπακυριακού και Ξάνθου Σαμάρα, που τηνδαν Σεπτεµβρίου 19668, στον ιστορικὀ αχυρώνα του Λιοπετρίου ἔπεσαν μαχόμενοι και πὀτισαν το δέντρο της Λευτεριὰς της Πατρίδας µας, Η θυ- σία των τεσσάρων διαλεχτών παλληκαριὼν της Ε.Ο.Κ.Α. και ο τρόπος που πέθαναν εμπνέει θαυμασμὸ και αισθήματα εθνικἠς ὑπερηφάνειας, γιατί ἕνας τόπος ὅπως ο δικός μας που ἔχει τ- τοιους ήρωες δεν μπορεί παρά να ζήσει και να δικαιώσει τις εθνικὲς του προσδοκίες. Ο Αρχη- γὸς της Ε.Ο.Μ.Α., Στρατηγὸς Γ ρίβας αναφερὀ- µενος στη θυσία των τεσσάρων ηρώων γράφει στα «Απομνημονεύματα» του: «Εἶναι πολύ δύ- σκολο εις εμὲ να ξεχωρίσω μεταξύ των τεσσά- ρων αυτὼν παλληκαριών ποιός ήτοο γενναίος των γενναίων, διότι και οι τἔσσαρες συνηγωνἰ- σθησαν την στιγμήν εκεϊΐνην ποίος θα πὂθαινε γενναιότερον. Μεταξύ των υπήρξεν ο αγωνιστι- κὀς, ο ψυχικός σύνδεσμος, αλλά καιο Φιλικός δεσμός, ὁστις τους συνὲδεε και προ του αγώνος της Ε.Ο.Κ.Α., στοιχεία τα οποία εχρησίµευσαν δια να σφυρηλατηθή το αἴσθημα του καθήκον. τος προς την Πατρίδα, η αλληλεγγύη καιη μετα- ξύ των συναδἐλφωσις. Ο ηρωϊκὸς θάνατος των µε συνεκίνησε βαθύτατα, ὑφ ἁς συνθἠκας συνε- τελέσθη, αλλά και µε υπερηφάνειαν, ως αρχη: γός, τον κατεχώρησα εις τας σελίδας της Ἱστορί- ας της ηρωϊκής Ε.Ο.Ι.Α., διότι ἔδειξε ποία στοι- χεία περικλεΐει η Οργάνωσις... «των τροµοκρα- τώνν/! και απὀ ποία υψηλά ιδεώδη ενεφορούντο οιαγωνισταϊτης. Παρ᾽ όλον τον ψυχικὀνπόνον, που ησθάνθηµεν ὅλοι οι Ἕλληνες, ο θάνατος των µας ενἔπλησε εθνικής υπερηφανεῖας, διότι μετέτοιους αγωνιστάς ο αγών µαςθα εκερδίζετο οπωσδήποτε. Εις τον τόπον που ἔπεσαν, εις τον ταπεινὸν «αχυρώνα του Λιοπετρίου» θα στηθἡ ασφαλώς καλλιμάρμαρον μνημείον το οποίον θα συμβολίζει το δεύτερον «Χάνι της Γ| ραβιάς», της νεωτὲρας Ελληνικής Ιστορίας». Ο ιδιοκτήτης του ιστορικού αχυρώνα ΠΠα- ναγιώτης Καλλή, αφηγήθηκε τα πιό κάτω, σχετι- κά µε τη θυσία των ηρώων: (δε «ΧρΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΟΣ ΕΟΚΑ, 1955-59, Στρἀτηγού Γρίβα - Ἁιγενή, σελίδες 341-349) «Περί την 8ην ἡ 4ην πρωϊνήν ώραν της 1/9/1958 ἠλθαν σπίτι µου οι 4 ήρωες. Με ξὐύπνη- σαν, ο δε Ἐάνθος και Ανδρέας, παρόντων και των Φώτη και Παπακυριακού, µου εἶπαν: «Θὔ. λομεν να µείνωμεν κοντά σου», «Ευχαρίστως να μείνετε» τους εἶπα. Ἔβγαλαν ταόπλα απὀ πάνω τους και αρχίσαµεν να παραμερίζωμεν το ἆχυ- ρον. ᾿Οταν παρεµερίσθη, βγήκαν ἔξω και την ἴδιαν ακριβώς στιγμήν ἔφθασεν και ο Ηλίας και άρχισαν συνομιλίαν μεταξύ τους, µετά δε εἶπαν σε µε. «Εάν ανακαλυφθούμεν, θα σκοτωθούµεν εμείς, ἰσώς δε να σκοτωθής και σὺν. «Εάν εἶναι θέληµα Θεού, και εγὼ σας ακολουθώ. Έσας η ζωή σας εἶναι παραπάνω». ο Κάρυοςκαιο Ξάν- θος διεταξαν τον Ηλίαν να Φύγη. Οι άλλοι δύο δεν ωμῖλησαν καθόλου γι᾽ αυτό το ζήτημα. Εγώ τους εἶπα ὅτι πρέπει να μείνουν όλοι. Τότε ο Ἐάνθος και Κάρυος µου εἶπαν. «Δεν µας ἔχεις εμπιστοσύνην»» «Ἔχω σε όλους εμπιστοσύνη» εἶπα. Οι τέσσαρες ανέβηκαν στο άχυρο. Επήρα ρούχα, φαγητό και νερό (2 ψωμιά 11 αυγά καιμιά στάµνα νερὀ), τουςτα πήρα, κανόνισα τα άχυρα, τους ἔκλεισα καλά µῖσα, επήρα αρτύµατα και ράντισα τον τόπον απὀ ὁπου πέρασαν πριν ἑλ- θουν σπῖτι µου (σημ. Δια να εξουδετερωθή η ὀσφρησις των Αγγλικὠν κυνών) και τότε ἀκου- σατομεγάφωνονπου φώναζε «κέρφιου», Επήγα στα τᾶλια µε τους δύο µου υιοὺς. Μας άφησαν ελευθέρους περὶ τις 2 ἡ 3 το απόγευμα. ᾿Ηλθα σπίτι και αμἔσως ρώτησα την γυναίκα µου εάν το ερεύνησε ο στρατὀς. Μού εἶπαν ὅτι τα ερεύνη: σαν όλα γενικά και ἔφυγαν. Τότε πήρα ἕνα αρκὀ (κόσκινο) για να μπὠ στον αχυρώνα, η δε γυναίκα μου καιη κόρη µου παρακολουθούσαν τον στρατὀν απὀ την πόρτα. Τοὺς εφώναξα. Παραμέρισαν το ἆχυρον και εφἁ- νησαν και οι 4. Με ρώτησαν πως περάσαμε µε τον στρατὀν. Τους εἶπα ὁτι τυράννησαν τον κό- σµον µέσα στα τᾶλια (σύρματα). Με ρώτησαν Οι γονείς µας κι εμείς στα Λειβάδια Λάρνακας Οι γονεὶς: Αντώνης Ερωτοκρίτου και Ελένη Αντωνίου Συγχαρητήρια θα δεχθούμε στο ξενοδοχείο «ΛΟΡΔΟΣ ΜΠΗΤΣ» ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΚΛΕΙΤΟΣ - ΜΑΡΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ ΕΛΑΒΑΝ ΤΑΥΤΗΝ. κατ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ σας προσκαλούμε στο γάμο µας που θα γίνει την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 1984, στις 4 μ.μ. στην εκκλησία Αγίας Παρασκευής ΚΛΕΙΤΟΣ - ΜΑΡΙΑ Μάκης Νικολάου και Αντρούλα Μάκη αμφότεροι εκ Λειβαδιών. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ποιοὺς συνἔλαβον και τους εἶπα ότι συνέλαβαν τους Τσόντον, Μούσουλλον, Καρανίκην, Ἱπα- ρασκευάν Σαμάραν (πατδρα Ξάνθου), Λαζαρήν Μιλτιάδου, Βασίλη Καλλή και τον Ηλίαν Σαμά- ραν. Εκείνοι τότε µου εἰπαν: «Μή φοβάσαι τίπο- τε. Τώρα που θα δύση ο ἡλιος ἔλα πάνω και σε θἔλουµεν. Ἔφυγα απ΄ Εκεί, εἶπα στην γυναῖκα μου να µαγειρἔψη η δε κόρη µου ἔβρασε 12 αυγά, ετοίµασεν δύο χαλλούμια και σαλάταν, Οταν ἔδυσεν ο ήλιος επἠγα επάνω. Τους εἶπα: «Θα κατεβήτε να πάµεν κάτω στοσπίτι ναφάμεν ἠθα μου πήτε τίποτε». Εκείνοι µου είπαν, «Κάτσε και θέλουμε να σου πούμεν κάτι». Τότεο Ανδρὲας μου εἶπεν: «Εχω κάτι ἔγγραφα της Οργανώσε- ὡς παρε τα και να πας να τα χώσης (κρύψης). Εκεί στον Φοῦρνον σου, µου ἔπεσαν μερικὲς σφαίρες και αν τις εὖρης να τις χώσης. Αν ανα- καλυφθούµε εμείς θα σκοτωθούµεν, ημπορεί και συ μπορεὶ Όμως να γλυτὠσης». Με ἔβαλαν μέσα στην αγκαλιά τους, µε Φίλησαν, τους εφίλησα και κατέβηκα κἀτω. Κατά την µίαν μεταμεσονύκτιον Εκτύπησαν την πόρτα, Ποῖος Ο στρατός. ᾿Ανοιξα αμέσως. Τα Χξρια πάνω, µου εἶπαν. Τους επλησίασα και μου εἴπαν κ΄ Εχεις καταζητούµενους σπίτι σου» « Οχι».« Εχεις ρὲ». «Δεν ἔχων. Με Εκλώτσησεν Ένας εγγλέχος πάνω στα «φτανάν». Είπα «Πανα- Υία µου». Τότε ἕνας Τούρκος µου εἶπε. «Νά μας δείξης τον αχυρώνα σου». Τοὺς επήρα στο µα- χειριόὀ. «Τον αχυρώνα κύριε θἔλουµε» λέγουν, Τους επήρα σ᾽ ἕνα σταύλο. Επᾶµεναν στον αχυ- Ρωνα εκείνοι. Τους επήρα στο γκαράζ. Λαλεί μου ἕνας. «Καταλάβεις Ελληνικά» «Μάλιστα καταλάβω». «τον αχυρώνα να μας πάρης, δεν Εχεις αχυρώνα» Τους επήρα στον αχυρώνα, « Εχεις καταζητουµἔνους εδώ. Πήγαινε μὲσα βρὲν. : Την ὦραν που πήγαιναν µέσα στο σπίτι με κλώὠτσησαν και πάλιν, Εγώ ἔτρεξα στην γυναίκα μου και στα παιδιά µου. Τους εἶπα, «Αλόπως εν να µας επρόδωσαν. Μήπως πήτε τίποτε, Προτι- μάτε να βγήτε νεκροί, µα που το στόμα σας να μην βγἡ τίποτε». Αμέσως μου εκτύπησαν την πόρτα και πἀὀλιν. Με επἠἡραν στον αχυρώνα ξανά, Κάποιος εγγλέζος τοὺς εφώναξε καιτους εἶπε: «Εάν θόλε. τε τη ζωή σας παραδοθἠτε», Αυτό επανξλαβε τρείς Φορὲς. Με βάλανε και στάθηκα μᾶσα στην πορταν του αχυρώνος και ήρθεν ἕνας Εγγλἔζος µετο ὁπλον του και επυροβόλησε πολλὲς φορὲς σε διάφορα ύψη του αχυρώνος. Μετά µε ἔφυγαν και µε πήραν στο πλευρόν του αχυρώνος, Εκεί ευρίσκετο ο Ηλίας Σαµάρας. «Πὲς του Ηλία του εἶπαν, ἔχει ἔσσω καταζητουμένους». «Δεν ἔχω, ρε Ηλία, ἔσσω µου ἔτσι ανθρὠπουο. Μου εἶπεν: «Ἔχεις». «Ε Ηλία, σκέψου καλά. Δεν ἔχω ἔσσω μου ἔτσι ανθρώπους, Εμένα κανούν µε οι καμοί μου ποὐχω. ᾿Εχει ἑναν χρὀνο που εἶναι άρρω- στος ο γυιός µου κι η κόρη µου εἶναι τώρα στα ρούχα», Ο Ηλίας Σαμᾶρας όμως επἔµεφε και µου εἶπεν. «Εχεις τους µες τον αχυρώνα και κάθον- ταν. Εκεὶ μπροστά στον Ηλία µου ἔδωσαν πολὺ ξύλον. Μετά µεέβαλαν σ᾿ ἔνα ταξί καιτον Ηλίαν σε ἆλλο. Μας επήραν εις το σχολείον. Θα ήτο περίπου η 1η ἡ 2α πρωινή ώρα, Κατέβασαν τον Ηλία ποὺ το ταξί, τον πήραν µισήν σκάλαν πάρα πξρα, βαστούσαν και μίαν σίκλαν µε το νερὸν. «Θα µας πης Ηλία, ειδεµή να ξἔρωμεν τιθα κά- νωμεν. Τι µας περιπαϊΐζεις». Βάζανε το κεφάλι του µὲσα στην σίκλαν. Τον κτυπούσανε. «ζαμνά- τεµε και να σαςπω. Στου Λούκα του Γιαννίτσα- ρου να πἀμεν». « Ἔτσι µας λαλεἰς πάντα, αλλά τίποτε δεν βρἰσκουμεν». «Ε, στου Παντελή του Καζαρή να πάμεν». Τον ἔφυγαν απ᾿ εκεὶ. Εμὲνα µε πήραν πάνω σε ἕνα αυτοκίνητον µεγάλο και µε βασάνισαν εκεἰ. Κατά το πρωῖ µου φἔρανετον Παντελή του ΔΛαζαρή κοντά µου, τον δε Ηλίαν εἶδα πάνω σ᾿ ἑνα µεγάλο αυτοκίνητο και εκάθετο. Πάλιν ο στρατός εφώναξε στους χωριανοὺς να ρθούν στα τἔλια. Οταν ἠρθαν οι χωριανοἱ µε ἔβαλαν σε άλλα τέλια, δίπλα των ἀλλων χωριανών. Φερανε και τους δυό µου υιοὺς, Κατά τις 8.30΄ π.μ. της 2/9/58, ἠρχισεν η ΦΩΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ αμάρα 8 Το μνημείο των πεσόντων ηρώων τηςξΕ.Ο.Κ.Α ΦώτηΠ η νά, ἧττα, Ηλία Παπακυριακού, Ανδρξα Κάρυου και Ξάνθου Σαμάρα, που στήθηκε στο προαύλιο του αχυρώνα Λιοπετρίου. Δεξιά, στο άκροτης φωτογραφίας, ο Αρχηγός Γρίβα-Διγενής, σε µνη- µόσυνο που τελέστηκε στη μνήμη των ηρώων στο Λιοπέτρι, µετά τη λήξη του ἔνδοξου αγώνα. μάχη στον αχυρώνα μεταξύ των τεσσάρων παλ- ληκαριών και των στρατιωτών, Διαρκώς η µάχη εγξνετο πιο ζωηρή. Η αγωνία µου ἦταν απερὶ- γραπτη. ᾿Ἠταν να σκάσω απὀ την λύπην µου. Κατά η ώρα 2 εσταµάτησανοι πυροβολισμοί και με πήραν σπίτι µου να αναγνωρίσω τους ήρωες. Μὲ πἡραν κατάἀ σειρἀν στον Ηλίαν Παπακυρια- κοὺ, Πἶταν, και Κάρυον. «Τοὺς γνωρίζεις αυ- τοὺς» «᾿Οχυ. Μετά µε πήραν στον Χρίστον Σα- µάραν ἡ Ξάνθον. «Τούτον τον ἔξρεις» «Μάλι- στα». «Ποιός εἶναι» «Ο Ἐάνθος Σαμάρας». «Ώστε εἶναι χωριανὸς σου». «Μάλιστα», Εκεί με βασάνισαν και µε πήραν στο σχολείου. Κατόπιν µε ταξί µε πήραν στην Παλαιάν Αμμόχωστον». Ο Άγγλος λοχαγός Τἐῦλορ περιέγραψε ως ακολούθωςτη µάχητου αχυρώνος Λιοπε- τρἰου µε τους τᾶσσερεις λιονταρόψυχους Αγωνιστὲςτης Ε.Ο.Κ.Α. «Την 2αν Σεπτεµβρίου µετέβην µε ουλα- μόν στρατιωτὠν εις Λιοπέτρι προς διεξαγω- γἠν ερεύνης εις µίαν οικίαν. ᾿Όταν οἱ στρα- τιώται ἔφθασαν πλησίον του αχυρώνος ερ- ρίφθησαν κατ᾽ αυτών πυροβολισμοί εξ αυ- τού, Τότε οι στρατιώται περιεκύκλωσαν την οικίαν και εζήτησαν ενισχύσεις, αι οποίαι ἔφθασαν μετ᾽ ολίγον. ΟΙ πυροβολισμοί εκ του αχυρώνος συνεχίζοντο επὶπολλἠν ὡραν. Εις στρατιώτης, ο οποίος εγνώριζεκαλώςτην Ελληνικήν, εφώναξεν επανειλημμένως και μεγαλοφώνως προς τους πυροβολούντας εκ του αχυρώνος να παραδοθούν. Προς στι- γμήν οι πυροβολισμοἰ κατεύπαυσαν αλλ᾽ οὐ- τοι επανἠρχισαν μετ᾽ ολἰγον σφοδρότεροι. Αρκετοἱ στρατιώται ετραυµατίσθησαν. Κατόπιν τούτου διξταξα και ερρἰφθησαν εναντίον του αχυρώνος χειροβομβίἰδες τριών τύπων ὡς επίσης και 11 βόμβαι τύπου «ροκὲ- ταο τ᾽ αποτελέσµατα ὅμως αυτών υπήρξαν ἁκαρπα. Εις εκ των ανδρών οι οποίοι ευρἰ- σκοντο εντόςτου αχυρώὠνος ἔτρεξεν εκτός αυ- τού και ἠρχισεν να πυροβολεί. Οὗτος επυρο- βολήθη υπὀ Βρεττανού στρατιώτου και εῴο- νεύθη. Κατόπιν διαταγής οι στρατιώται, 14 τον αριθμόν ὥρμησαν δια να καταλάβουν τον αχυρώνα εξ δε τούτων κατόρθωσαν να εισέλθουν εις την οικἰαν δια µσου χαμηλὠν κλάδων. Καθ᾽ ον χρόνον οι στρατιώται ευ- ρίσκοντο επἰτηςβεράντας, ερρίφθησαν κατ᾽ αυτών αρκετοί πυροβολισμοἰ εις δε στρατιώ- της και ειςλοχαγός ετραυµατίσθησαν. ΄Όταν εις εκ των ὑτρατιωτὼν προσεπάθησε να µε- ταφἑέρη τους τραυματισθἔντας συναδέλφους του εντὸς δωματίου, εν πρόσωπον εκ του αχυρώνος επυροβόλησε κατ᾿ αυτού αλλ ο στρατιώτης, ανταπέδωσε το πυρ µε αποτέλε- σµα να Φονεύση τούτον. Οι ἆλλοι στρατιώται ἡνοιξαν οπἠν εις την οπισθἰαν πλευράν της οικίας και κατώρ- θωσαν δι᾽ αυτἠςνα ανξλθουν επἱτηςοροφήἠς επὶ της οποἱας ἧνοιξαν νξαν οπἠήν. Δια μέσου αυτής ἔχυσαν βενζίνην και επυρπὀλησαν τον αχυρώνα. Κατόπιν τοὐτου δύο εκ των αν- δρών οἶτινες ἦσαν εντός του αχυρώνος ὠρ- µησαν ἔξω αλλά επυροβολήθησαν υπὀ των στρατιωτών και εφονεύθησαν. Κατά τη δι- ἁρκεια ερεύνης εντός του αχυρώνος ανευρξ- θησαν δύο βόµβαι, εν ραδιόφωνον, εἶδη τροφίμων και ὁπλα.. ΠΕΘΑΝΕ Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ Πἔθανε σε ηλικία 67 χρό- νων ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Θεόδωρος Σουρµελἠς απότην Κυπερούντα την 18ην Σεπτεµ- βρίου και κηδεύτηκε την επαύὐ- ριο στην γενέτειρα του. Εκ μὲ- ρους τών αγωνιστών του ΣΑ- ΠΕΛ απεχαιρέτησε τον νεκρὀ ο συναγ. Φώτης Ἰακωβίδης ἕνας απὀ τους πρὠτους 19 αγωνιστὲς που µαζ µε τον Σουρµελἠ ἔδωκαν το 1954 τον ερὸ όρκο της ΕΟΚΑ στη Λε- μεσό. Στην κηδεία του πρὲστη και μίλησε εκ µέρους της Κυ- βἔρνησης ο Ὑπουργὸς Προε- δρἰας Ντίνος Μιχαηλίδης. Επίσης εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Συναγερμού καιτου ΔΗΚΟ κατέθεσαν στε- φάνια εκ µέρους των Αρχηγών και των κομμάτων των. Εκ μἔρουςτηςΣΕΚ ὁπουο αείμνηστος Σουρµελήἠς υπήρξε Ιδρυτικό στἔλεχος μίλησε ο Επαρχιακὸς Γραμματέας Λε- μεσοῦ κ, Κυριάκος Οικονόμου και κατέθεσε στεφάνι ἓκ μὲ- ρους του Ιδίου, του Γενικου Γραμματὲα και του Γενικού Συµβουλίου της ΣΕΚ. Επίσης παρξστησαν και απεχαιρέτησαν τον νεκρὀν οἱ βουλευτὲς του Δημοκρατικού Συναγερμού οἱ κ.κ. Νίκος Αναστασιάδης και Χρίστος Σολωµής Λεμεσού και Αμμο- χώστου αντιστοϊχως. Εκ μέρους των Τομµεαρ- χών μίλησε και κατέθεσε στὲ- Φανο ο κ. Ανδρὲας Ιωαννίδης και Χριστάκης Τρυφωνίδης επίσης απὀ τοὺς πρὠτους 12 ποὺ ορκίστηκαν στον αγῶνα,. Εισφορά εκ Ε10.- επίσης κατᾶβαλε ο Τομεάρχης Ανδρὲ- ας Αυγουστής που εκπροσώ- πησε την Παγκύπρια Ένωση Αγωνιστών και που υπήρξε Φἰ- λος και συνεργάτης του. Πάμπολλα στἔφανα κατε- τέθηκαν απὀ τοπικά Σωματεία και Οργανώσεις τοπικεξ αρχὲς και ιδιώτες που υπήρξαν Φίλοι και συναγωνιστὲ του. Η αγὠνιστικἠ δράση του Θεόδωρου Σουρµελἠ ἠτοπολύ- πλευρη τόσο κατά τον αγώνα όσο και ὕστερα και ἔπαιξε συ- μαντικὀ ρόλο στη λύση προ- βλημάτων και διαφορὠν που δημιουργήθηκαν μετά τον αγώνα. Πικράνθηκε τα μµὀέγιστα όταν κατά το 1973 συνελήφθη- κε και κακοποιήθηκε απὀ ἁν- δρες του εφεδρικού παρ όλο που ήταν ασθενής και η ζωή του κινδύνευε. Οταν όμως κατά το πρα- ξικόπηµα ἔτυχε οἱ βασανιστὲς του να βρεθούν αιχμάλωτοι και σε δύσκολη θὲση ο µεγαλόφυ- χος Θεόδωρος µεσολάβησενα απαλλαγούν χωρίς να πάθουν το παραμικρὀ. Εκ μέρους του ΣΑΠΕΛ τον νεκρό αποχαιρέτησε ο αγω- νιστής κ. Φώτης Ιακωβίδης, µε τον πιό κάτω επικἠδειο: «Αλησμόνητε Συναγωνιστὴ δι Φίλε ΘΕΟΔΩΡΕ Με βαθειά θλίψι προσἑρχοµαι να εκτελέσω ἕνα θλιβερό καθήκον αφοῦ ἔλαχεν σε μένα ο Κλήρος να σ᾿ αποχαιρετήσω, µα και που δεν εἶναι εὐκολο δια τοτιπρἐπειναπω, αλλά τι µου επιτρέπεται να παρα- λείψω απὀ µιαν ζωήν παραδειγµα- τικήν και γεµάτην δραστηριότητα κι αφιερωμένη στες ευθύνες της οι- κογενείας, µε αρκετὲς ανάγκες να την επιζήσει αλλά και ταυτόχρονα στες ευθύνες προς τον Μεγάλο αγώνα. Αυτήν δε την στιγµἠν που η οικογένεια σου, περιστοιχίζεται απὀ τους Συγγενεὶς, Φίλους, χωρι- ανοὺς µαπου δεν λείπουν προπαν- τὸς οι συναγωνισταί σου. Που να εὗρω τα εγκώμια που σου αρµόζουν αξξχαστε ΘΕΟΔΩ- ΡΕ Ποιοί λόγοι θάταν κατάλληλοι να εξάρουν τις αρετὲς σου Και ποιοὶ Ύμνοι θα μπορού- σαν να εκφράσουν το μεγαλείο της ψυχής σου Ἠσουν ο εκλεκτός μεταξύτων ολίγων εκλεκτών, ἡοουν αγαπητὸς σ᾿ ὅλους που σε γνώρισαν, µα προπάντων στους συναγωνιστὲς σου που σε γνώρισαν, πως σκεφιὸ- σουν και πως συµπεριφερόσουν στες δύσκολες στιγμὲς, Πάντοτε Ἀλιγόλογος, κι αφιε- ρωμὲένος στες δύσκολες ευθύνες σου. Με συγκίνηση αναπολώτες μὲ- ρες του δ4, πριν ολόκληρα 30 χρό- νια, που συναντηθήκαµε, εκπαιδευ- τήκαµε δίπλα-δίπλα, κι ορκιστήκα- με Εκείνον τον υπέροχον όρκο της ΕΟΚΑ. Κι όταν εγίνοντο, εκπαΐδευσης -- ὀρκος κ.λ.π. δεν ἧτο η αγάπη προς τον πόλεμον, αλλά η αφοσίω- ση για την ειρήνη --- τα ιδανικά του Ἓθνους, και απὀ Λατρεία για την ελευθερίαν -- ᾿Ενωσην. Εἶναι γι᾽ αυτὲς τες ιδέες Ειρή- νης ἃ Ελευθερίας --᾿ Ένωσης που ἔγινε ο αγὠν µε τες τόσες και τόσες θυσίες, κατά και µετά το διάστηµα της Ιστορικής διαδρομής του. Τό- σον η Ειρήνη όσον και η Ελευθερία δεν εξυπηρετούνται µε την ηττοπά- θεια και µε την συνθηκολόγηση, κι :: αυτό ἦτο ἕνα µεγάλο βάρος του πι- στεύω σου. Και τόξερες καλά πως οι λαοί που υποτάσσονται στην βία και πα- ραδίδονται αμαχητί χάννουν ορι- στικἀ και αμετάκλητα την τιµήν και την υπὀληφί τους, Μετά τον σκληρό µας και ἀνι- σο εκεϊνο αγώνα, µετά τες παντοει- δείς αγωνἰες, κακουχίες, στερήσεις που υπήρξαν και οι αιτίες που σηµά- δεψαν απὀτότε την υγεία σου, παρξ- µεινες αλύγιστος όμως κι αντιµε- τὠπιζες µε θάρρος και καρτερικὀ- τητα τα πάντα, συνεχίζοντας να επιτελεὶς στο ακδραιο τα πολλά κα- θήκοντα σου. Ο αγώνας εκείνος συνεχίζεται, γιατ]ο Τούρκοςο νεώτερος εχθρός υποβοηθούμενος απὀτον προηγού- µενο ᾿Αγγλο που κατόρθωνε να περνά στο Παρασκήνιο. Εκείνος ο αγώνας συνεχίζεται πιο σκληρὸς ακόμα µε την παρουσία Του Τούρ- κου κατακτητή στην βορειανατολι- κἠν Κύπρο µας. Για την αντιμετώπιση των τὸ- σων πρόσθετων προβληµάτωνπου παρουσιάζονται εκ μέρους του εχθρού άλλα πρὀσθετα που η κοµ- µατικἠ διαίρεσις πολλαπλασιάζει, καιδυσχεραϊνειτα προβλήµατα και την επἰλυσή τους, Γι΄ αυτό συναι- σθάνοµαι τες ευθύνες µας απέναντι στην ιστορία του Ἓθνους µας ὠωφείλομεν να συνειδητοποιήσουµε ότι µόνο ενωμένοι ἃτ ἀρρηκτοι μπορούμε να επιτύχωμεν. Ἔτσι ἀλλωστε µας θυμίζει ο Εθνικὸς µας Ποιητής... ΣΕΛΙΔΑ 8 «Αν μισούνται ανάμεσά τους δεν τους πρπει λευτεριά». Γι’ αυτό ενωμένοι πρέπει να συνεχίσωµεν. Κι αν αντιληφθούμε, κωλυσιεργοὺς να τους αποµμονώ- σουµε, γιατὶ αυτοί δεν εἶναι τίποτε ἀλλο παρά πράκτορες ξένων συµ- Φφερόντων. Αλλωστε δεν εἶναι άγνωστο ότι στην ιστορία υπήρξαν πάντοτε σοβαρὲς διαμάχες μεταξύ κορυ- φαΐων ηγετόρων, οι οποίοι εὐκολα ελησμόνησαν ὁτι εἶχαν να πολεµή- σουν διά κοινἠν υπόθεσιν. Και η δι- αμάχη αυτή «μῦρι Αρχαιοίς άλγε ἀθηκεν». Μετέπειτα και πάλιν κακά πα- ραδείγµατα, ξαναπαρουσιάζονται και εἶναι χαρακτηριστικὲς περι- πτώσεις ατόμων τιου προς απὀκτη- σιν ευνοίας και προσωπικἠς υπερο- χής αδιαφόρησαν για το κοινόν συμφξρον. Ἡ παρουσία μερικών εκ των συναγωνιστώὠν σου εἶναι και η αντι- προσώπευση των τόσων άλλων και που εἶναι µία διά ζώῴσης βεβαίωση ότιο στόχος του αγώνος παραμένει αναλλοϊωτος και την σηµαῖαν δεν θα υποστεῖλωμεν απὀ όποιες δυ- σκολἰες κι αν περάσωµεν. Άλλωστε κι εσὺ πάντα ήσουν απὀ εκείνους που δεν επιχειρούσαν’ ναδηλώσουν τοκρασίτους µε κανξ- να αντάλλαγμα, και ποὺ τόσες τα- λαιπωρὶες εδοκίµαζαν και τόσες θυσὶες εἶχαν υποστεί. Αυτοί οι αγνοὶ αγωνιστὲς οι ανιδιοτελείς εις αντι- παράταξιν ἀλλων που εκμεταλλεύ- τηκαν τους αγώνες, παραμένοντας στο περιθώριο αυτοί οι περιώνυµοι κύριοι ενεργούσαν προς δικὀ τους και µόνο προσωπικὀ συμφὲρον εζημίώναντους αγωνιστὲς καιόλον τον δοκιμαζόµενον λαόν που εστε- ρήθη τόσων και τόσων αγαθών και ευκαιριών χάρην του αγώνος. Οἱ κύριοι αυτοί προς δικὀν τους ὀφελος διἔγραφαν τα σχέδια τους αποβλέποντας στο προσωπι- κὀν συμφἑρον εις βάρος των αγω- νιζομένων τάξεων του λαού. Αλλά οι αγνοὶ, οι συνεπεὶς και συνειδητοὶ θα βαδίσουν μέχρι τις επιτεύξεις του Πανεθνικού Στόχου. Μετά απὸ την σκληρἡ µάχη µε την μακρόχρονη και ὑπουλη αρ- ρώστεια σου µας αφήνεις, αλησμό- νητε Θεόδωρε, κι όπως λέει ο ποιη- τής... «Ο θάνατος σου γλυκαίνει τον κα- ημό ανακουφίζει την ψυχήν Μετριάζει την θλίψιν Και εξυψώνει το Πνεύμα». Το παράδειγµα σου στην ζωήν καιστον αγώνα καιπου τοκαθήκον σου εξετόλεσες πλήρως προς όλες τις κατευθύνσεις, ἕνα παράδειγµα ζωντανό της Ελληνικής Ιστορίας, αυτό να φωτίζει - εµπνδει και καθο- δηγεί τες μετᾶπειτα γενιὲς. Μας αφήνεις ακριβὲ συναγω- νιστή και φίλε ΘΕΟΔΩΡΕ για να περάσης απὀ αυτήν τῃ ζωὴ στην αιώνια ζωήν, στο Πάνθεον των Αθανάτων. Εκ µέρους του Συνδέσμου Αγωνιστών Πόλεως ἂ: Επαρχίας Λεμεσού ΣΑΠΕΛπουτόσο αγαπού- σες και που τόσο αγαπήθηκες. Κα- ταθέτω το στεφάνι τοῦτο απὀ λου- λούδια, σαν µια µικρήν ἔνδειξιν της μεγάλης αγάπης κι εκτιµήσεως ευ- χόµενος αιώνιαν την µνήµην σου, και το χώμα που θα σε σκεπάσει νάναι δλαφρὀν. Στην επιστολή µου αυτή, θα ασχοληθὠ µε το θέμα της ενότητας. «Ενότητα», η λέξη που τόσο πολύ εὐκολα ἔρχεται στο στόµα όλων, αλλά σε πρἀ- ξη ποτὲ δεν ἔγινε. Πριν αρκετό, καιρὀ µου προξένησε µεγάλη ἐκπληξη μία ενἔργεια της Ελ- ληνικής κυβὂρνησης. Η κυ- βέρνησητουκ.Α. Παπανδρέου αναγνώρισε επίσημα το ΕΑΜ--ΕΛΑΣ., καί τους «αγὠ- νεο του ὡς «εθνικἠ αντίστα- ση» και οι εξόριστοι αν ἠθελαν εδικαιούντο να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως, μία άλλη µερίδα Ελλή- νων αξιωματικών για πολιτι- κοὺς λόγους κρατούνται ακὀ- µη απὀ την ἴδιαν αυτή κυβὲρ- νηση, στον Κορυδαλλό. Και ὁπως Φαίνεται δεν υπάρχει σκὲ- ψη για να αφεθούν ελεύθεροι, αλλά ὁσο πιο βαθειά να χω- θούν στις φυλακὲς, για να µήν ξαναδούν τον ἠλιο. Και ας ΙΚκξ» ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ μεταχειρισμένα: Ἱοἱπέ Ππίσιεαι θεοί διά. τει. 67331 - 67188, μΜΑαθθοι. ΤΟΥΟΤΑ-ΡΑΤΘύΝ-ΗΟΝΡΑ-5υΖΌΚΙ-ΜΑΖΡΑ κ.λ.π απὀ ᾿ Αγγλουςιδιοκτήτες, σε αρἰστην κατά- ἔβγαλαν στις τελευταίες Ευ- ρωεκλογὲς και βουλευτή. Στη δημοκρατία της Κὺύ- πρου τώρα, τισυµβαίνει Όλοι μιλούν για δημοκρατία, όλοι μιλοὺν για ενότητα. ᾿΄Όμως στις φυλακὲς συνεχίζουν να εἰ- ναι άτομα που μπορούν να χα- ρακτηρισθούν ὡς πολιτικοί κατάδικοι. Συνεχίζει να εἶναι αναγκαστικά εξόριστος ο ΝΙ- κος Σαμψών. Συνεχίζουν να εἷ- ναι εκτός εργασίας οι 61 δημό- μπικην σιοι υπάλληλοι που θυµατο- ΒΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ παήβηἕαν κατόπιν μιάς περί. ΒΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ν ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ εργης διαδικασίας στα πλαίσια Επίσης Ἐν αι πας αγορά αυτοκίνητα τοις της κάθαρσης. Συνεχίζουν να μετρητοῖς. κρατούνται Φακελλωμὲνοι οι ΤΗΛ. 67331 -67158 πολίτες της δημοκρατίας για ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: : , 22Β τα κομματικά τους πιστεύω. Γ.ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ Λεωφ. Μακαρίου Γ Και όλοι μιλοὺν ακόµη για την (περιοχἠ Αγίου ]ωάννη) ως Ενότητα. τος Και ξαφνικά ἠλθε η δεύτε. ρη ἐκπληξη. Στην Πολωνία, η Κομμουνιστικἠ χούντα ανα: ΤΟΛΜΟΥΜΕΓΙΑΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ «Κ«ΑΘΑΙΡΕΣΗ) κοἰϊνωσε ότι χορηγεἰ αµνηστεια σεόλουςτους πολιτικούς κατά- δικους και η απὀφαση αυτή θα επεκταθεί και σε 35 περίπου κοινούς κατάδικους. Αυτό εἷ- ναι κάτι που δεν περιμέναμε κανξνας. Νομίζω εἶναι καιρὸς και η δικἠ µας κυβἔρνηση που δεν εἶναι στρατιωτική χούντα, να δεὶ σοβαρά το θᾶἒμα της πραγµατικἠς ενότητας και να προβήἡ σύντομα σεσυγκεκριμὲ- νες ενἔργειες προς επἰτευξή της, Και µία ενἔργεια που πι- στεύω ότι πρὲπει να εἶναι η αρ: χἠ, εἶναι η αμνηστεία σε όλους τοὺς πολιτικοὺς κατάδικους. Για ὅτι ἔγινε Φταϊμε όλοι μας, μἔχρι και τον τελευταίο πολίτη. Γιατί λοιπὀν να πλη- οικογὲνειες των Σετιφταΐνετα παιδιά τους Γιατί να πληρώνουν οι µε- ρικοί, αφού φταίνε στο σύνολο τους όλοι οἱ πολίτες αυτού του τόπου Τα κούφια συνθήµατα εἶναι καιρὸς να σταματήσουν. Θέλουμε πράξεις και όχι λόγια. Θξἔλουμε πραγµατικἡ ενότητα, και µετά την επἰτευξἠ της, όλοι μαζί ενωμἒνοι, γιά ἕνα πρα- Υματικὸ αγώνα. Αγώνα για σωτηρία αυτού του τὀπου. Αγώνα για την Αμμόχωστο, την Μόρφου, την Κερύνεια. ᾿Αραγε θα φανούμε ανώ- τεροι και δημοκρατικώτεροι απὀτην κομµουνιστικἠ χούντα του Γιαρουζἕελσκι Ευχαριστώ ρώνουν τα λάθη του παρελ- Θωμάς Λοΐζου θόντος, ορισμένα ἁάτοµα Παλαιομἔτοχο Γιατί να καταστραφούν οι Λευκωσία ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ «κΤΥΠΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ «ΠΙ ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚέ δι ΟΦΦΣΕΤ «ΛΟΝΤΟΣ» ΚΑί ΥΦΑΣΜΑΤόΣ ΛΟΥΗΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ «ῶρ47-21056 αυγορου 651039 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΤΑ 8 Παντός εἶδους επιπλώσεις. Β Επισκεφθείτε µας για το συµφέρο σας. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 18 ΤΗΛ. 57472, ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΟΥΙΕΡΕΑΜΙΧΑΠΛΚΟΥΡΤΗ «Σύνοδος δεν εἶναι απλὼς να συνἑρχονται Περάρχαι και Περείς πολλοὶ, αλλά να συνξρχονται εν ονόματι του Κυρίου εν ειρήνη, δια να φυλάξουν τους Ἱεροὺς Κανόνας και τας αποφάσεις των προλαβουσών αγίων Συνόδων. Καιτοδεσμεὶν και λύειν δεν ἔλαβον ως ἔτυχεν, αλλάνατο χρησιμοποιούν κατά την ακρίβειαν των Περών πανόνων καετη αληθεία. Όσοι παρά τουςκανόναςκαιτουςκειμὲ- νους νόμους θέλουν να νοµοθετήσουν ἡ να πράξουν τι, τοιούτοι ποιμένες εἶναι ΑΦΡΟΝΕΣ και απαραδέκτους αυτοὺς εἶναι και µη λογἰζεσθαι αυτοὺςεν Κλήρω Αγίων». (ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΓΗΣ) Η οὐτω καλούμενη «ἱερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κὺ- πρου», σύμφωνα µε σχετικἠ ανακοΐνωση, καθαἰρεσε τον ιερξατης Κοινότητος Λιοπετρίἰου αιδεσιµώτατον ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΗΝ, αποτοιερατικὀ αξίωμα, καιτον επανέφερε στην τάξη των λαϊκών, γιατὶ προσχώρησε στο σχίσμα του Παλαιοημερολογιτισμού, και όπως ισχυρίζεται η ανακοἰνωση, προξβαινε σε αντικανονικὲς τε- ρατικὲς πρἀξεις που σκανδάλιζαν το πλήρωμα της εκκλησίας. ΄Αραγε κατεδικάσθη ερἠµην χωρίς οὗτεκαν να κληθή όπως παραστεί στην εις θάνατον καταδἰίκην της Ἱερατικής του σταδ!ο- δροµίας Οαιδεσιμώτατος ΜΙΧΑΗΛΚΟΥΡΤΗΣ, εἶναι γνωστὸς σ᾽ όλη την Κύπρο και την Ελλάδα ακόµα, σαν ἕνας απὀ τους ιερείς που παρέμειναν πιστοὶ στους ἱεροῦς Κανόνες της Ορθοδοξίας και στην απόφαση της πραγματικής ἱεράς Συνόδου των Τριών Μη- τροπολιτὠν που καθαίρεσαν τον Μακάριο. Επίσης ο Παπάμιχα- λης συμμετείχε στο Ἱερατείο εκείνο που πολέμησαν τον Παποκαι- σαρισμό και τα όσα οι χαρακτηρισθείσες ληστρικὲς και παράνο- µες συνὸδοι του Μακαρίου, προσπάθησαν να επιβάλουν στην Αυτοκέφαλο Εκκλησία της Κύπρου. Σε τελευταία ανάλυση, εἶχε παραμεἰνει ακλόνητος και αληθινός µαχητής του Χριστού και της Ελλάδας. Ουδένα δικαϊωμα καθαιρἔσεως εἰχεη «ἱερά Σύνοδος. διότιο αιδεσιμώτατος ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΗΣ, πιστός στις αρχὲςτου, δεν αναγνώρισε ποτ την εκκλησία µετην παρούσατης µορ- Φἠ, µορφή που ἔδωσε και ἔπλασε ο Μακάριος. Και πράττοντας κατά συνείδηση, προσχώρησε στο Παλαιό ημερολόγιο ἡ καλύτερα ὀπως εἶναι και ο ορθὸς όρος, ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ. Συνεπώς, επὶ πλὲον προς τα ανωτέρω απὀ την ημξρα της προσχωρἠσεὼς του υπαγόταν στους κανονισμούς και τις διατάξεις του παλαιού εορτολογίου. Καιτο παλαιό εορτολόγιο ἔχει τοὺς δικοὺς του Αρχιερείς και Ἱερείς, και καμμιά δικαιοδοσία δεν εἶχε η «ἱερά Σύνοδος οὖτε να τον καθαιρὲσει οὖτε ακόµα να του υποδείξει οτιδήποτε αφού απὀ 1Φετίας ουδεµίαν σχὲσιν εἶχε µε αυτοὺς, Συνεπώς, πως καθαίρεσαν ιερὲα που δεν τους ανήκει Ας αρχίσουν να καθαιρούν τότε καιτους Πατριάρχες και τους Αρχιε- ρείς και ιερείς των Ἱεροσολύμων καιτου Αγίου Όρους που ακο- λουθούν το παλαιό εορτολόγιο. Τι γελοία πράγµατα γίνονται!!! Πότε επιτέλους οι διοικούντες την Εκκλησία θα σοβαρευτούν Ὅσον αφορά τις καντικανονικὲς ιερατικὲς πράξεις, που ισχυρίζεται η «Σύνοδος ότι προξβαινε, γιατὶ δεν τις ονομάζει Γιατὶ δεν εξηγεί πως τάχα σκανδάλιζε το πλήρωμα της Εκκλησίας ο Παπαμιχαήλ Κουρτής Ἐξχασαν Φαΐνεται πως το πλήρωμα της Εκκλησίας σκανδα- λίσθηκε µετις ενδργειες του Μακαρίου και τα όσα «αποφάσισο» ἡ καλύτερα προκατειλημμένα προαποφάσισε η «Μείζων Σύνοδοο του 1978, µε εντολή Παπαδοπούλου. Ξἔχασαν πόσο πικράθηκεο Χριστιανικὸς λαός µας όταν οἱ µμπουλτόζες ἑρριξαν τις Εκκλησίἰες-- κατακόµβες και πέρασαν πάνω απὀ τα ἁγια των αγί- ων. Διερωτούμαι πραγματικά γιατὶ η Εκκλησία της Κύπρου θεω- ρείτους πιστούςτου Παλαιού Εορτολογίου «εχθρούς της και απὀ την άλλη δεν κάνει ότι πρέπει για να απαλλαγεί ολαός µας απὀτο τἔρας της αιρέσεως των καταραμένων απάτριδων μαρτύρων του Ιεχωβά Δεν ακούσαμε ν᾿ αφορισθεῖ κανένας Ιεχωβάς που αυτοί όλοι εἶναι και εχθροἰ της πίστης καιτης εκκλησίας µας. (Αλλά οὖτε και άλλος παλαιοημερολογίτης ιερωμένος). Η περίπτωση «καθαιρἔσεωςῳ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΗ µας θυμίζει την περίπτωση των 18 μοναχών της Ἱεράς Μονής Καντὰ- ρας ποὺ μαρτύρησαν γιατὶ παρέμειναν πιστοί στην Ορθοδοξία, Ακόμα µας θυμίζει την «καθαίρεση» του Αγίου ἰωάννη του Χρυ- σοστόµου απὀ την ψευτοσύνοδο του πέμπτου μ.Χ. αἰώνα, ότε η Ορθοδοξία μαρτύρησε απὀ τους οργισµένους φανατικούς αἱρετι- κοὺς. Το ότι η Εκκλησία της Κύπρου βρίσκεται σε αντικανονικότη- τα εἶναι γνωστό. Και το ἔχουν αποδείξει εξέχοντες κανονολὀγοι. Γι΄ αυτό ας πάψουν οι αποτελούντεςτην λεγόμενη «ἱερά Σύνοδο», να κόπτονται για την Ορθοδοξία, Και κάτι τελευταίο. Την ιερωσύνη χορηγεί το ᾿Αγιο Πνεύμα και όχι οι άνθρωποι, Συνεπώς µόνο το ᾿ Αγιο Πνεύμα μπορεὶ να την πάρει πίσω. Ἡ περίπτωση του ιερὲα αιδεσιµώτατου ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΗ, δείχνει καθαρά τες προθὲσεις των αποτελούντων την λεγόμενη «ἱερά Σύνοδο», που καθόλου παράξενο, µε την φόρα που πήραν ν᾿ αρχἰσουν να καθαιροὺν καιιερεἰς ξένων δογμάτων, ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ 2 [στ ’ « Ἡ µεγαλοσύνη στά ἔθνη δὲν μετριέται μὲ τὸ στρέμμα Μὲ τῆς Ψυχῆς τὸ πύρωμα μετριέται καὶ τὸ αἷμα. » ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 6ΟΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑ ΕΘΝΙΚΗ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ “ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1984 ΕΤΟΣ Γ΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 26᾽ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ Αποπομπή των Τουρκικών στρατευμάτων απὀ την Κύπρο Η Παγκύπρια Ἔνωση Αγωνιστών, εξεδωσε την πιό κάτω ανακοίνωση σχετικἁ μετις τελευταῖες εξελίξεις στο Βυπριακόὀ, μετά την πρωτοβουλία και τις προτάσεις Κουεγιὰρ. Ολόκλ Έχει ὡς εξής: «Εχει πλεον φανεὶ καθαρά και γενικἡ εἶναι η διαπὶ- στωση,πωςτον τελευταίο καιρό, υπάρχει κάτιτοσοβα- ρὸ ίσως καιθετικὀ γύρω απὀτην επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Κάτι που πρέπει να ἔχει γίνει αποδεκτό από τις δυνάμεις εκεΐνες που επιβάλλουν την επιρροή τους στην ΚὐπροκαιτοοποίοοΓ ενικὸς Γραμματέαςτων Ηνωμένων Εθνών, κ. Κουεγιάρ, ἔχει αναλάβειναπροω- θήσει και εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή. Εἰναι επίσης φανερὀ, όπιο Πρὀεδροςτης Βυπριακἡ Δημοκρατίας, ὅπως φάνηκε απὀ τιςενἑργειεςτου, ἄνκαι κε εκ των υστέρων τις ιδὲες ἡ σχέδιο Γ. κονεγι- ἀρ, δεν εἶναι διατεθειμένος να το δεχθεἰ, ἡ τουλάχιστον δεν συμφωνεί µε την προτεινόμενη λύση. Η αριστερά, φαίνεται πως ὕστερα απὀ οδηγίες και καθοδήγησητης Μόσχαςη οποἰα φοβάται πωςπιθανὸν η µη λύση του Κυπριακοὺ θα συνεπάγεται την επέκταση των Νατοϊκώὼν συμφερόντων στην Κύπρο, µε επακόλου- θο την εξουδετέρωση του οὕτω καλοῦμενου «κομµουνι- στικού ελἔγχου» καιτην µη εξυπηρέτηση των συμφερόν- των της, που καλύπτονται µε την Αγγλορωσσικἡ σὺμ- πραξη που χρονολογείται απὀ το 1961, να βιάζεται για λύση του Κυπριακοῦ. Είναι επίσης γεγονός πως η Αξιωματική Αντιπολὶ- τευση, σεκάποια σηµεία του σχεδίου, Φαίνεται πως συµ- Φώνησεµετους υπόλοιπους. Ολόγοςπου συμπτωματικά συμπίπτουν ορισμένες ιὔξες εἶναι γιατὶ όλοι επιδιώκουν κάποια επίλυση µετη διαφορά ὁμωςπωςοι Αγωνιστὲς, όχι μόνο δεν επιδιώκουν αλλά οὔτε καν αποδέχονται οποιαδήποτε λύση, στην οποία να εμπεριξχεται το στοι- Χεὶο του διαμελισμοῦ. Σαν πρὠτο βήμα, που µας βρἰσκει σμφωνους, για κάποια εξξλιξη στο Κυπριακό, εἴναιπως αυτή η εξελιξη, θα εξυπακοδει αναμφισβήτητα την απο- πομπή των τουρκικὠν στρατευμάτων απὀ την Κύπρο, δηλαδή κατ ουσίαν την επαναποσῦνδεση του Βορρά ακότο Τουρκικό ἔθνοςτων 4θεκατομμυρίων. Αντίθετα, οι υπόλοιποι αγωνίζονται για την επἰλυση του Κυπρια- κοὐπάνω σε διαμελιστικὲς βάσεις και αποστρατικοποιή- σεις, γιατὶ πιστεύουν πως για την Ελλάδα θα εἶναι δὺ- σκολο αν µη αδύνατο να δυνηθεἰ ποτέ πια να ανατρέψει την Αγγλορωσσικἡ σύμπραξη στην Κύπρο. Όσον αφορά την παράξενη στάση που τήρησεο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που κατά φυσική συνέπεια ἕπρεπε να ἦταν ο καλύτερα ενημερωμὲνος γιατις διαθέὲ- σεις και προθέἑσειςτων μεγάλων δυνάµεων γύρω από το Κυπριακό και την επίλυση του, πιστεδουµεπως µετηνα Ρχικἡ του στάση, ήθελε να αντιταχθεὶ στις ιδέες {ου Κου- εγιἀρ. Και τοῦτο, γιατὶ πίστεψε ἐσως ὅτι ο Κονεγιάρ, κινήθηκε μόνος του και ότι επέλεξε τον χρόνο της πρω- Προ το κείµενο της ανακοΐνωσης τοβουλίἰας του τυχαία και πως ανατροπἡ των ενεργειών του Γ.Γ.του ΟΗΕ ήτο ἡ θεωρείτο µιαφυσική και ναῦ.. σμένη ενἔργεια. Αυτό φυσικάθα θεωρεἰτοτροµερή πολι- τικὴἡ αφέλεια. Ὅμως, κι αν ακόµα ο Κύπριος Πρόεδρος αλλάξει στο τέλος γνώµη, και αντιταχθεί στην προσπάθεια Γέου- εγιάρ, εἶναι γεγονόςπως δενθα μπορὲσει να ανατρέψειή να αναχαιτίσει όσα οΚουεγιάρ προσπαθεἰ να κάνει, Για- τὶ οἱ δυνάμεις που ελέγχουν και επιβάλλονται στην Κὺ- προ, εἶναι εκεἶνες που παρακίνησαν και προδιάθεσαν ον Γ.Γ. του Ο.Η.Ε., να προβεἰ στην νέα του πρωτοβου- α. Οἱ Αγωνιστὲς πιστεύουν πως οἱ ενέργειες της κυβὲρ- νησης Κυπριανού, για αλλαγή στη όλη πορεία του Κυ- πριακούῦ, ἦταν δυνατόνα καρποφορήσουν, ανσανβάση ετίθετο πριν απὀ χρόνια η οµόνοια και η ενότητα του Κυπριακού λαοῦ, µε πραγματικὲς ενέργειες και πράξεις, Η συµπὀρειση µε την προδοτικἠ κάστια του ΑΚΕΛ, οι διώξειςτων Αγωνιστών η προπαγάνδα για την λεγό- Μενη «Κυπριακή συνείδηση», το ανθελληνικὀ μένος που υφίἰστατο, οι διορισμοὶ καιπροωθἠσεις ατόμων µειωμὺὲ- νου εθνικού κύρους σε υψηλά κυβερνητικἁ πόστα, που κύκλωσαν ασφυκτικά την κυβέρνηση, ήταν Φυσικόπως σαν προϊόν θα εἶχαν την κακοδαιµονἰα και την κατολἰί- σθηση των πολιτικὠντης Κὔπρου. Αντὶνα στρέφουντην προσοχή τους στο Κυπριακό και στους κενδύνουςπουτα περιέεζωναν, ἕκαναν ακριβώς το αντίθετο, µε αποτέλε- σµα σήµερα τα τετελεσμένα που επέβαλαν οι Τούρκοι με τους αφεντάδεςτους, να µας ἔχουν αφήσει πολὺ μικράαν όχι καθόλου περιθώρια, για της πορείας των τετελεσμένων γεγονότων. Και η ευθύνη βαραίνει τους κοβερνώντες απὀ το 1960 µέχρι σήµερα. Τέλος οι Αγωνιστὲς της Π.Ε.Α. απευθύνονται στους Αγωνιστὲς της ΕΟΚΑ, που αναμφισβήτητα θα αδηµο- νούν γιατο μἕλλοντης Κύπρου καικατ᾽ επέκταση σ᾽ όλο το Κυπριακό Ελληνισμό και τους διαβεβαιώνουµε πως παρακολουθούμε µε υπευθυνότητα και προσοχή τις εξε- λίΐδεις γύρω απὀ το Κυπριακό, τις οποἱες εμείς προ τριε- τίας στην εφημερίδα µας τον «Εθνικό Φύλακα» τις εντο- πἰσαµεκαε µε σχολαστικότητατιςαναλύσαμεκαι αναμὲ- νουµετις διεθνεὶς πολιτικὲς συγκυρἰεςπουθα µας επιτρὲ- φουν να δράσουµε κατά τρόπο που οι πιθανότητες για δικαίωση των εθνικὠν πόθων µας, θα εἶναι μεγάλες. ΠΑΤΗΝΠ.Ε.Α. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣΕεα» ΟΙ ΘΥΣΙΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΕΣ Είναι ντροπή και αίσχος να βρίζονται οι αδελφοί µας Ελλη: νες Αξιωματικοὶ και Οπλίτες που πολἔµησαν καιθυσιάστηκαν για την δικἠ µας Λευτεριἁ το 1974, στην Ἠὐπρο, και που τα ιερά κὀκκαλά τους βρίσκονται θαμμένα στα χώματα της Πατρίδας μας. Γιατί τα παλληκάρια αυτά, πιστά στην φωνή της Πατρίδας μας, που ἦταν και δικἠ τους Πατρίδα, αντιστάθηκαν σθεναρά στον αιμοβόρο Αττίλα και πιστοί στον ὀρκο και τις παραδόσεις του ἛἝλληνα πολεμάρχη, απἑδειξαν µε τη θυσία τους πως και η Κύπρος εἶναι µικρή Ελλάδα, πως ο Αττίλας ἔπρεπε να εξουδετε- ρωθεί γιατί δεθα σκλάβωνε απλὠς την Κύπρο, αλλά ἕνα κομμάτι Ελληνικό. Καιη Κύπρος κατά τον ποιητή εἶναι µικρή Ελλάδα και ακόμα Ελλάδα ακεραία. Η Κύπρος για τους αθάνατους Ἕλληνες αδελφούς µας, Αξιωματικούς και Οπλίτες, ἦταν το νησί που συµ- πορεύθηκε µετον πολιτισμὀ καιτην ιστορίατου Ἓθνους, Καιτην Πατρίδα µας την εἶχαν βαθειά ριζωμένη στη ψυχή τους και δεν δίστασαν να δώσουν τη ζωή τοὺς όταν τους το ζήτησε. Δυστυχώς όμως εμεῖς, ὅπως φαίνεται δεν εἰμαστε ἄξιοι αυτής τους της θυσίας, γιατί αντί το παράδειγμά τους να εμπνέει και να τιμούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θυσία τους, δεν κἀνουμετίποτε ἆλλο, απὀτο νατους βρίζουµε και ὀχιμόνο τούτο, να µπλέκουµε εγκώμια για τους λεγόμενους «αγωνιστές» της οὐ - τω καλούμενης αντίστασης και να παραλεΐπουµε εντελώς τους πραγματικούς Αγωνιστέςτης Λευτεριάς. Ας τοκαταλάβουν καιοι τελευταΐοι που κατοικούν αυτό το νησί πως λαοί που ασεβούν κατά των Ηρώων τους δεν εἶναι άξιοι για τίποτε. Ας βάλουμε Οι Αγωνιστὲς της Κυπριακής Ελευθερίας, µε προσοχἠ, υπευθυνότητα και ανησυχία, παρα- κολουθούν τις εξελίξεις γύρω απὀ το Ἠυπριακό καιτις προσπάθειες που καταβάλλονται απὀ τον Γ.Γ, του Ο.Η.Ε. σχετικά µε δικὲς του προτάσεις για λύση του Κυπριακού. Και οι Αγωνιστές, έχουν τον µεγαλύτερο ῥόλο να διαδραματίσουν καιπρέπει αυτό ν᾿ αναγνωριστεὶ απ᾿ ὅλους. Ακό- µα ο λόγος των Αγωνιστών, πούναι λόγος για απελευθέρωση και πορεἰα προς τα εμπρός, πρὲ- πει να βρίσκεται καθημερινά στ᾽ αυτιά των κυ- βερνώντων και των πολιτικών γιανα θυμούνται πως πρέπει να ενεργούν και να πράττουν µε γνώμονα το εθνικό συμφἑρον. Βλέπουμε τον καιρό να φεύγει και τον χρὀνο ψα σπαταλεἰται απὀ φορά σε φορἀ, χωρὶς κανένα θετικό βήμα να υπάρχει κι ακόµα κανένα ἴχνος απὀ φως, οὗὖτε στην άκρη τής σἠραγγας ούτε πουθενά στο άπειρο. Τα πάντα βρἰσκονται κάτω απὀ την ἴδια θολούρα και οι οιωνοί δεν λὲνε νἀλ- θουν µε το µέρος του δικαίου. Οι Τουρκικές εφη- μερίδες ιταμᾶ και απροκάλυπτα δημοσιεύουν κείμενα που ἄλλοτε εμφανίζουν την Κύπρο Τουρκική επαρχἰα και άλλοτε προσπαθούν να σπείρουν εντυπώσειςκαιναµας υποβᾶλουν πως τα τετελεαμένα γεγονότα και η ντε φάκτο κατᾶ- σταση αποτελούν γεγονότα που δεν μπορούν να αλλοιωθούν. Δηλαδή, απὀ µέρους των Τούρκων παἰζεται το ἰδιο μοτίβο στο ἴδιο βιολἰ. Φανερή η πρόθεσητης Τουρκίας. Σκοπὸς της επἰσημα διακηρυγμἑνος, εἶναι η κατάληψη ολό- κληρηςτης Κύπρου. Μαι ὅσοοι εισβολεϊς παραμέ- νουν ισχυροί και μπορούν ανά πάσα στιγμή ο ορδὲς του Αττίλα να πραγματοποιήσουν τα σχὲ- διάτους, ἡ κατάστασηθα παραμἑνει πμ χο ρὶς ἐλεγχο» και κανένας ότι και να κάνει, δεν : α µπορἑσει να πεὶσει την Τουρκία να Ἀογμουεκ ’ Κακά τα ψέματα. Κανένας δεν φαϊνεταῖ δια- τεθειµένος να ασκήσει προς την κατεύθυνση των Τούρκων την επιρροή που πρέπει και ακόμα να τους εκβιάσουν να νερώσουν το κρασί τους, να επιτέλους μυαλό και ας καταγγείλουµε µε όλη τη δύναμη της ψυχἠς µας όσους προσπαθούν να μειώσουν τη θυσία των αδελ- Φών µας Ελλήνων Αξιωματικών καιΟπλιτώὠν που θυσίαζαν τη ζωή τους για τη δική µας Λευτεριά. -« Το Στρατιωτικό κοιμητήριο Μακεδονίτισσας ἡ όπως εἶναι γνωστό «Τύμβοος», όπου εἰναιθαμμένοι Ἕλληνες αξιωματικοὶ κἀι οπλίτες που ἔπεσαν πολεμώντας αν- τρεὶα το 1974 στην Κύπρο. Στο βάθος ο χώρος που τάφηκε το θρυλικὀ αεροπλάνο. πάψουν την ξεδιάντροπη αδιαλλαξία τουςκαινα μαζέψουν τα μεχμετζίκτους και να πάρουν δρό- µο. Για τους ισχυροὺς της γης το Κυπριακό δεν φαΐνεται ν΄ αποτελεὶ πρόβλημα, γιατὶ εφάνη, πως το χρησιμοποιούν εἶτε για να εξυπηρετούν τα διμἁ τους συμφἑροντα, εἶτε για νάχονν και κάτι να πειραματίζονται. Γιατὶ ὅταν η Αμερική επἑἐβαλε οικονομικό και στρατιωτικὀ εμπάργκο στην Τουρκία για ν᾿ αναγκαστεὶ ν᾿ αποσύρει τους µουλλάδες της, την ἴδια ώρα η Ῥωσία την ενίσχνε µε εκατοντάδες εκατομμύρια. Δηλαδή ο καθένας «τα δικἁ του συμφἑροντα ευλογεί». Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΣΠΙΘΑΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙ- ΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΧΘΡΟ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΑΣΗ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ. Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ. Ἡ ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΓΝΟ ΑΙΜΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙΗΡΩΩΝΚΑΙ ΛΙΠΑΝΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ. Γράψαµε πολλὲς φορές πως η Ελλάδα, και σαν Μητέρα Πατρίδα και σαν εγγνήτρια δύναμη έχει καθήκον ιερό, ιστορικὀ και επιβαλλόµενο, να πάρει όλα τα μηνα. εκεἶνα μέτρα . θα οηθἠσουν ν απελευθἐρωση της Ἐύπρον. Αλόμι και οἱ Αγωνιστές κάλεσαν την Ἑλλάδα ν αποστείλει Μεραρχία στο νησί, οὕτως ὥστε ο Αττὶλας να πάψει να μιλά απὀ θἐση ισχύος, και ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 15 ΣΕΝΤ Ἑημερώματα 1ης Σεπτεμβρίου 1971, ο Στρα- τηγὸς Γεώργιος Γρίβας --- Διγενής, ἔρχεται στην Κύπρο γιανασυνεχίσειτον αγώναπου ἀρχισετο 1955 καιπου ἆλλο σκοπὀ δεν εἶχε απὀ την ΕΝΩ- ΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ηπα- ρουσίατου Διγενή στην Κύπρο ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών, απὀ όλους εκείνους που συνἠθι- σαν στην εὔκολη ζωή και δεν νοιαζόντουσαν για τον εθνικό πόθο, που ἔκαιγε στις καρδιὲς των Ἑλλήνων της Κύπρου, και που δεν ήταν ἆλλος απ᾿ εκείνο για τον οποίο ανδρώθηκε λαός µας την 1η Απριλίου 1956. Ο Αρχηγός Διγενής δεν εἶχε τίποτε άλλο στη ψυχήτου, παρά το πραγµα- τικό συμφξρο της ιδιατέρας του Πατρίδας την οποία απὀ το 1955 δεν ἔπαψε να ἔχει στην σκέψη του. Η ιστορία µια μερα θα γράψει για το ἔργο του Στρατηγού Γρίβα, όλων των εποχών, Και ασφαλώς και για το τελευταϊο εθνικὀ του Εργο που άφησε ημιτελὲς, γιατὶ ο χάρος τον νίκησε τη Φορά αυτή, στα μαρμαρξνια αλώνιακαι την 27ην Ιανουαρίου 1974, πἔΈθανε στο κρησφύγετο του στη΄ Λεμεσό. Ποτὲ στη ζωή του δε γνώρισε τη δειλία καιτο εθνικό καθήκον ἦταν από τα πρὠτα άρθρα στο σύμβολο της πίστης του. Ο δημοσιογραφικός κάλαμος, εἶχε γράψει τότε πως ο ὄρυς κάτω απὀ τον οποἱο το Ἔθνος όλο αναπαυόταν, ἔπεσε. ΄Όλοι τότε, χωρίς να θέλουν ναγίνουν μάντεις κακού, κατάλαβανπως η ορφάνια που ἔφερνε ο θάνατος του Διγενή, προμἠήνυε θύελλα... Δυστυχώς, οι εχθροἱ της Κὺ- πρου εἶχαν αρχίσει να βάζουν σε εφαρμογή τα δολερἀ τους σχέδια για την Κύπρο. Ο Διγενής ὁσο ζοῦσε, ἦταν τοφόβητροκαιο πανικόςκαθε- νός που επιβουλευόταν το ἔδαφος της πατρίδας, Όταν ξαναήλθε για τελευταία φορά στήν Κύπρο, οι Αγωνιστὲςτου, τον ακολούθησαν και σ᾿ όλους εἶναι γνωστά τα ὅσα οι Αγωνιστὲς και οἱ υποστηρικτὲς του Στρατηγού Γρίβα υπᾶστη- σαν απὀ το κακόφημο εφεδρικό του παρακρά- τους. Ηθολή κατάσταση που υπάρχει τατελευταΐα χρόνια στην Μύπρο, δεν αφήνει να φανεί καθα- ρά το ἔργο του ᾿ Αξιου τέκνου της Πατρίδας. Εἰ- µαστε βέβαιοι πως όταν πάψουν να υπάρχουν τα µίση καιτα πάθη η µορφή του Διγενή καιητερά- στια εθνικἠ του προσφορά, θα τύχουν γενικἠς αναγνωρίΐσεως απὀ όλους. Γιατὶ σε όλους του τους αγώνες ο Διγενής υπήρξε μεγἆᾶλος και σαν Μέγα η ιστορἰα θα τον κρίνει ... Γιατί ο Στρατη- γόὸς σπατἆλησε µια ολόκληρη ζωή σε αγώνες εθνικούς για το μεγαλείο και το μεγάλωμα του Ελληνισμού. ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ... Η προπαγάνδα των ανθελλήνων συνεχίζεται µε αμείωτο ρυ- θμό και η πλαστογραφία της Ἱστορίας βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη του κἀθελογἠς κονδυλοφόρου. Και συνεχίζουν το τροπιά- ῥριο πως τάχατες οι ήρωες της ΕΩΚΑ, αγωνίστηκαν και πἔθαναν για την ανεξαρτησία της Κύπρου. Τροπάριο που άρχισε να ανα- μασά τώρα και το ΡΙΚ. Μήπως όλοι αυτοί που γράφουν για τους ἤρωες δεν ἔχουν μελετήσει τα γραπτά κείµενα που άφησαν σαν ιερἀν παρακαταθήκη οι ἰδιοι οι ήρωες Μα εἶναι δυνατό κάποιος να ασχολεϊῖται µε τους ήρωες και να µην ἔχει μελετήσει την ζωή, τους αγώνες τους και προπάντων τα κείµενατους. Πολύ παράξε- νο. Είναι να γελά καιτο παρδαλό κατσίκι µε ορισµἔνους «σούπερ συγγραφείς». Αν όλοι αυτοΐπου γράφουν ότι κατεβάσειτο κεφάλι τοὺς στερούνται απὀ κείµενα, πραγματικά κείµενα των ηρώων, ας μπουν στον κόπο να επικοινωνήσουν μαζί µας για να τους απο- στεῖλουμε, άφθονο υλικό γύρω απὀ τους αγώνες και τη θυσίατων ηρώων και πολύ περισσότερο κείµενα που. άφησαν οι ἴδιοι οι ήρωες που μιλούν για Ἑλλάδα, Χριστό και Ενωση. Δεν καταλαμβαίνουν αυτοί οι κύριοι που ασχολούνται τάχα µε τη συγγραφή της νεώτερης ιστορίας της Κύπρου, πως δεν πξρασαν πολλά χρόνια απὀτον καιρὀτης ΕΟΚΑ και ότι οι Αγωνι- στὲς που πολἔµησαν πλάϊ µετους ήρωες ζουν και ξξρουν γιαποίο λόγο αγωνἰστηκαν την επικἠ τετραετία 1955-59: να µας πιάνει στην κοροϊδία. Ακόμα πρὠτοι οι Αγωνιστές υπεστήριξαν την σύγκληση Πανεθνι- ΚΑς ὁὁ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ 6 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΟΚΑΙΣΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εις προηγούµενον µας άρθρον εις τον αγα- πητὀν «Εθνικὸν Φύλακα», μεταξύ των πολλών αιρξσεων, οι οποίες χωρὶς ουσιαστικἠν αντίδρα- σὶν κυκλοφορούν εις τον τόπον µας, µε ὕπου- λους σκοπούς να παρασύρουν τον ορθὀδοξον λαόν µας εις τα δἰκτυά των και να του μεταδώ- σουν τες κακοδοξῖες των, εἴχαμεν αναφξρει και την αἱρεσιν του Παποκαισαρισμοὺ ο οποίος, ὅπως εἴπαμεν εισήχθη κατά τες τελευταίες τρείς δεκαετίες εις το πολύπαθον νησί µας, µε δυσἀ- ρεστες επιπτώσεις εις τον ορθόδοξον λαόν µας και εις την Εκκλησίαν του. Αλλά, τι εννοούμεν «[Παποκαισαρισμὀν» όταν λέγωμεν και διατί ως θεωρία και πράξις δια την ορθὀδοξὀν µας Εκκλησίαν εἶναι αἴρεσις, Με το ερώτημα αυτό αξίζειτον κόπον να ασχοληθού- μεν δια να δώσωμεν μίαν απάντησιν εις εκείνους που το διατυπώνουν. Και «Παποκαισαριαμὀν» όταν λέγωμµεν, εν- νούμεν το κίνημα των Παπών, των θρησκευτι- κὠν δηλ. αρχηγὠν της Δυτικής Εκκλησίας, οι οποίοι απὀ παλαιοτέρους χρόνους, απὀ τοοκτα- κόσια κυρίως μ.χ. μέχρι το χίλια πεντακόσια µ.χ. και εξἠς εφιλοδόξησαν κοντά εις ταθρησκευτικἁ και πνευματικά των καθήκοντα, να καταλάβουν και κοσμικὲς εξουσίες, να υποτάξουν λαοὺς, να ἔχουν κράτος ιδικὀν των, να γίνουν τέλος κο- σµοκράτορες. Να γίνουν, όπως εμείςθᾳα ελέγαµε Καΐσαρες. Να εἶναι, ὁμως και Πάπαι και Καΐσα- ρες. Αυτοί προς αυτόν τον σκοπὀν όπως αναφέ- ρει η Εκκλ. Ἱστορία, δεν εδίστασαν να συγκεν- τρώσουν στρατούς και στόλους και µε Φανατι- κούς οπαδούς τα μοναχικά των Τάγματα, τους Φραγκισκανοὺς και άλλους, να κάµουν πολὲ- µους, να υποβληθούν εις ατελείωτους αγώνες Εναντίον βασιλέων, αυτοκρατόρων και αρχόν- των της εποχἠς εκείνης, και κελἔω Θεού», ὅπως ἔλεγαν να εἶναι Παποκαΐσαρες. Αυτοί δηλ. να εἶναι και θρησκευτικοὶ και κοσμικοί συγχρόνως άρχοντες. Εἶ δυνατόν ὅλης της γής. ια την αµαρτωλἠν αυτήν φιλοδοξίαν των, δεν εδυσκολεύθησαν να εὗρουν και λογικά δἠ- θεν προσχἠµατα και ιερούς σκοπούς. Να εκχρι- στιανίσουν δἠλ., όπως ἔλεγαν, όλους τους λα- οὓς καινα τους ενώσουν εις ἕνα και µόνον κρἀ- τος «Το κράτος του Θεού», εις την πραγµατικὀ- τητα ὅμως, δια να θεραπεύσουν προσωπικὲς Φι- λοδοξίες των και να δοκιμάσουν την γλυκύτητα της κοσµικἠς εξουσίας, εφόσον μάλιστα διδθε- ταν Τέτοιαν δύναμιν, την οποίαν τους ἔδιδεν η Ιδιότης των ὡς εκπροσώπων του Θεού... Σύμφωνα µετο σατανικὀν σὑνθημά των, «ο σκοπός αγιάζει τα µέσα», µε κάθε µέοον ηθικὀν και ανήθικον, εξεκίνησαν δια τον ιερὀν κατ᾽ αυ- τούς σκοπὀν, να επιβάλουν εις όλους τους λα- :οὑς την Καθολικἠν των αἱρεσιν. Με λίγα λόγια, οι Πάπαι απὀ Θρησκευτικοὶ και πνευματικοί ΓἹατέρες, εις ατελείωτες κοσµι- κὲς φροντίδες ενεπλάκησαν, µε ομα να εκκοσµικευθή η Εκκλησία των και αλλοτρίους σκοπούς να εξυπηρετή, ξένους προς τον ορθὀν πνεύμα της πνευματικής διδασκαλίας του Ευαγ- γελίου του Χριστού, Το παράνοµον αυτό κίνημα των Παπών της Καθολικής Εκκλησίας, την ξΕθεσεν ανεπανορ- θώτως εις τα ὀμματα των ευσεβὠν οπαδὠν της και όλων των υγιὼς φρονούντων ανθρώπων και εµείωσε το ηθικὸν κύρος της, το τότε και το σήμερον, διότι δεν ἔπαυσε να εμφανίζεται καϊεις τες ημἒρες µας ως Κράτος, να συνάπτη Κογκορ- δάτα και να αποστἕλλη Νούτοιους, ὡς Πρέ- σβεις, σε ξένες χώρες. Τούτο και οι ιστορικοί της εποχἠς εκεΐνης και σήμερον βεβαιώνουν όταν µε τα µελανώτε- ρα χρώματα περιγράφουν τες τότε εγκληματικὲς διατάξεις και διώξεις, των Φανατικὠν οπαδὠν της και µε αποτροπιασμόν αναγράφουν τα βα- σανιστικἁ µέσα τών «Ιερών Εξετάσεων» τες πυ- ρὲς και τες απαΐσιες λαιµητόµους των ποὺ εχρη- σιμοποίουν χωρίς να εξαιρεθἠ και η ιδιαιτέρα μας Πατρὶς Κύπρος απὀ τα κακουργἡματά των, αρκεὶ σαν παράδειγµα να αναφἔρωμεν την διά- λυσιν απὀ αυτούς της Κυπριακἠς Εκκλησίας πε- ρἶτο 1250 μ.χ. ως καιτες σφαγὲςτων ορθοδόξων χριστιανών, απὀ τους φανατικούς τούτους οπα- ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΝ ΑΙ ΟΝΙΣΤΩ Τώρα, τον τελευταίο καιρό, ο Κυπριακός δοὺς των ὅπως εκείνη των 13 μοναχών της Μο- νἠς Καντάρας, οι οποίοι επλήρωσαν µε το αἷμά των την εμμονήν των εις Την ορθὀδοξὀν των πίστιν, ἡ μάλλον διότι δεν εδἐχθησαν να υποκύ- ψουν εις την δεσποτικἠν εξουσίαν του Πάπα. Η εκκοσµἰκευσις αυτἠ της Καθολικής ἙἘκ- κλησίας, ειςτην συνἔχεια, ἦτο επόµενον να φξρη την αναρχίαν εις την Εκκλησίαν, την πολιτιστι- κἠν οπισθοδρόµησιν, την κατάπτωσιν των ηθών καιτην θρησκευτικἠν και πνευµατικήν καθυστέ- ρησιν, εις σημείον η εποχἠ αυτή, η οποῖα «Με- σαἰων» ὠνομάσθη να θεωρείται σαν η πλέον σκοτεινἠ εποχἠ, εποχή αμαθεὶας καιδιαστροφἠς όλων γενικώς των λαών, οι οποίοι αμέσως ἡ εμμέσως επηρεάζοντο απὀ την κοσμικἠν εκτρο- πὴν της Παπικής Εκκλησίας. Μήπως το ἰἴδιον συμβαίνει και εις κάθε οµοίαν περἰπτωσιν... Από όσα μέχρι εδώ αναφἔραµεν γίνεται φα- νερὀν, ὅτι «Παποκαισαρισμὀν» όταν λέγομεν Ο Θεοφιλᾶἒστατος Χω- | ῥεπίσκοπος Αμαθούν- τος κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ. ασφαλώς εννοούµεν το παρόνοµον κίνηµα της Παπικής Εκκλησίας, µε µὲσα δηλ. κοσμικά «και αντίθετα προς το αυστηρόν πνεύμα του Ἱ. Ευαγ- γελίου, να θέλη να επιβάλη δια της βίας τες παράνομες θελήσεις και φιλοδοξίες της. Αλλά και κατ᾿ επἑκτασιν, «Παποκαισαρισμὀν» λέγο- μεν και κάθε ἄλλην ομοίΐαν κἰνησιν οιουδήποτε αρχηγού Εκκλησίας ο οποἷος κοντά εις τα θρη- «ακευΏκάἁ του καθήκοντα ανσλαμµβάνει να ασκἠ και κοσµικήν εξουσίαν, όπως ο αρχηγόςτης Κυ- πριακἠς Εκκλησίας κατά τες δύο τελευταίες δε- καετῖες, ο οποίος και ανἔλαβεν ως κοσμικὸς αρ- χηγός, Πρόεδρος της Κυπριακἠς Δημοκρατίας καιάσκησε τα κοσμικά του καθήκοντα μέχρι και του θανάτουτου, κοντά βεβαίως καιειςτα άλλα, τα θρησκευτικά και πνευματικά του καθήκοντα. Η διπλἠ αυτή Ιδιότης τούτου, ως θρησκευτι- κού και πολιτικού αρχηγοῦ, τόσον συνετάραξε την γαλήνην, την ειρήνην και την τάξιν της Ἐκ- κλησίας, εξ αιτίας των Θρησκευτικών και εκ- κλησιαστικὠν του παραβάσεων, ώστε και αντιθὲ- σεις και συγκρούσεις και διαιρὲσεις επἔφερεν εις τους κόλπους της Εκκλησίας και δυσάρεστες επιπτώσεις εις την ζωήν της, όπως π.χ. εις το θρησκευτικὀν φρόνημα του ευσεβοὺς λαού και εις τον σεβασμὀν, τον οποίον πρπει αυτός να ἔχη προς τους αρχηγούς της Εκκλησίας του. Τα αποτελέσµατα δυστυχώς της φιλαρχίας εις τους αρχηγούς της Εκκλησίας δεν εἶναι δυ- νατὀν, εις δυσάρεστες επιπτώσεις βεβαίως, να εἶναι ολιγὠτερον οδυνηρὲς απὀ όσον τες εγνω- ρίσαµεν τα τελευταία χρόνια όλοιοι κάτοικοιτης Νήσου µας, διότι όπως χαρακτηριστικά γράφει και ο γιος ἵω. ο Χρυσόστομος (οµιλ. εις την συνέχεια σελ. 5 μπαπσασαπυ--ρραρρσσαας κκ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Σ.Α.Π.Ε.Λ. Κατόπιν αποφἁ- κοὺ Συμβουλίου, µε συμμετοχὴ των Κυβερνὴ- σεωνκαιτου πολιτικού κόσμου Ἑλλάδος και Κὺ- πρου, µε άδρα την Αθήνα, τοοποίοθ᾽ αποφααίἰσει τον στόχο, τον σκοπὀ και τη µορφή του αγώνα για σωτηρὶα της Κύπρου. «Φωνή βοώντος εν τη ερήµω», όλες οι εισηγήσεις των Αγωνιστών για τους πυβερνώντες. Για να φθάσουμε στο σημεῖο ναμας παἰρνει και να µας φέρνει οάνεµος. Για να µας πιάνει κάθε φορά ο εχθρός στον ύπνο, να λέμε βαριὲς κουβέντες, να αυτοαπατώµαστεκαι πἀλι να πέφτουμε σε χειμερία νάρκη, μέχρι που να διαταρἀξει τον αιώνιο ύπνο µας πάλι κανένα γεγονός σε τύπο «ανακήρυξης κράτους». Εμεὶςοι Ἀγωνιστὲς, απὀ πραγματική αγάπη και πόνο προς την πολυβασανισμένη µας Πατρὶ- δα δεν βρίσκουμε ησυχία οὖτε αναπαμὀ. Πονού- μεμαζίμετην Πατρίδα µας και οι πληγὲς της σαν να εἶναι ανοικτὲς και στο δικὀ µας σώμα. Δεν μπορούμε να μη υψώνουμε φωνή στεντόρεια ως τα πέρατα της Οικουμέἑνης και να µην επαγρυ- πνούμµε επἰ των επάλξεων του εθνικού χρέους και καθήκοντος. Βαστάμε στους ὦμους µας την μισογκρεμισμένη «κερκόπορτα» για να µην σπά- σειχαι οι εχθροί να μπούνεκαι να κυριεύσουν και τα ἄλλα τείχη. Β άνετη προσωρινότητα του παρόντος εἶναι ανταπάτη. «Αν θέλεις ειρήνη, παρασκεύαζε πόὸ- λεμο», ἔλεγαν οι αρχαἰοι Λατίνοι. Εμείς τι κά- νουµε και τι λέμε. Μοιάζουµε µε αυτούς της Γραφής που «διὐλίζουσι τον χώνωπα και κατα- πίνουσι την κάμηλον». Πέρασαν δέκα χρόνια και ακόµα εἶμαστε αρ- γοπορημένοι και για δικαιολογἰα λέμε πως γἰνε- ται ὀτιάπρεπενα εἶχε γἶνει. Και τιέπρεπενα εἶχε γἶνει εχτὸς απὀ τον στρατιωτικό εξοπλισμό µας µε σύγχρονα µέσα πολέμου, εκτός απὀ τον εθνι- κὁὀ προσανατολισμὀ της ηγεσίας και του λαού, πον ἂν τα κάναμε η θἐση µας δεν θα ἦταν µειονε- κτικἡ, αλλά πλεονεκτική. Δεν θα εργαζόταν ο χρόνος σε βάρος µας αλλά υπὲρ µας. Ελληνισμός βρίσκεται μπροστά σε νἑες πραγµα- τικότητεςκαι οι φήμες οργιάζουν. Οιεφημερίδες όλου του κόσμον δημοσιεύουν ειδήσεις σχετικἁ µε τή νέα πρωτοβουλία του Γ.Γ. του ΟἨΕ κ. Κονεγιάρ και τα ὅσα προτεΐνει για λύσητου Κυ- πριακού. Τα κόμματα εξἐέφρασαν τις απόψεις τους μετὰ απὀ καταιγισμό αλληλοὐβρισμών και απανωτών ανακοινωθέντων. Οι Αγωνιστές, δικαιωματικά ἔχουν να πουν τα δικά τους λόγια και να εκφράσουν τις δικὲς τους απόψεις που εἶναι: ο Οι Αγωνιστές δεν βρἰσκονται εµπὀδιοσε λύση που θα προυώψει µέσω ειρηνικὠν συνοµι- λιών, αρκεί η λύση αντή, να µην απεμπολεὶ τα απαράγραπτα εθνικἁ µας δικαιώματα. Αρκεί η λύση να µην προδίνειτους αγώνεςμας, τιςθυσἰες των ηρώων µας και τους στόχους που έχουμε θέσει. ϱ Άνκαι η πολιτικὴ ηγεσία ἔχει αποφασίσει και αποκλείσει τον πόλεμο, πρέπει να γἶνει προ- ετοιμασία αμέσως, γιατί αν ο πόλεμος µας επι- βληθεί δεν θάχουµε άλλη εχλογή απὀ τον να πολεμήσουμε. ϱ Καλούμετις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλά- δας καιόλον τον πολιτικόὀ κόσμο, σεαρραγἡ ενό- τητα, για να μπορέσουμε όλοι ενωμένοι ν᾿ αντι- µετωπίσουμε την κρἰσιµη φάση που βρίσκεται το Κυπριακὸ. Επίσης καλούμε τα κόμματα να µην προσπαθήσουν για δικά τονς ωφέλη να πε- ριπλέξουν το Κυπριακό σε τυχὀν διαµάχεςτους. Ὑπενθυμίζουμε πως πάγια πολιτική των Αγωνιστών, απότην µέρα που πάτησε ο Αττίλας ταιερά χώματα της Πατρίδας µας, εἶναι ή επανά- πτηση των εδαφών µας µε όλα τα µέσα µη απο- κλειομένον τον πολέμου. Ἡ τραγελαφικἡ φράση «σφάξεμε αγά µου ν᾿ αγιάσω», δεν υπάρχει στο δικό µας λεξιλόχιο. Στο λεξιλόγιο µας, υπἀρ- χουν οι λέξεις: Πατρίδα, Ἐλευθερία, Ἑλλάδα, Δό- ξα, θνσία, Τιμή, Αξιοπρέπεια, Ενωση... σεως του Ανωτάτου Συµβουλίου του Συνδὲ- σµου Αγωνιστών Πό- λεως και Επαρχίας Λεμεσού, άρχισαν ἓν- τονες προσπάθειες και επαφὲς στην πόλη και επαρχία Λεμεσού, µε σκοπό την επαναπρο- σξεγγιση όλων των Αγωνιοτὠν - μελών του Σ.Α.Π.Ε.Λ. Στις τάξεις των Αγωνιστών επικρατεὶ μεγάλος ενθουσια- σμὸς και απ᾿ όλους αναγνωρίζεται το γε- γονὸς πως η επανα- προσέγγιση μεταξὺ τουςθα συμβάλει στην ορθή αντιμετώπιση του εθνικού µας θέἐµα- τος, το οποίο περνά : πολὺ λεπτή φάση. Σύμφωνα µε το καταστατικὀὁ του, ο Σ.Α.Π.Ε.Λ. ανακοινώ- νει πως στις τάξεις του εἶναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι Αγωνιστὲς οι οποίοι υπήρξαν µέλη τηςξΕ.Ο.Κ.Α. 1955-59, μέλη της εθελοντικἠς εθνοφρουράς 1963-67 και συνεργάστηκαν µε τον Αρχηγό Διγενὴ στους ενωτικοὺς του αγώνεςμεχριτουθανά- του του. ΣΕΛΙΔΑ ά ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑς ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1984 ΔΕΝ εὑρισκόμεθα εἷς τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνας πού τόν ἐπολέμη- σαν οἱ Ρωμαῖοι αὑτοκράτορες οἱ ὁ- ποῖοι εἶχον µόνον, τήν ἁκατάληπτον εἰς αὑτούς, Θεανθρώπου. Έχομεν τά συντριπτικά διά τούς πο- λεμίους Του ἱστορικά γεγονότα. Καί ἡ βραχώδης αὐτή ἀγωνία τῆς γῆς, ὁ Ἑλληνικός χῶρος, παρεδόθη εἰς ἡμᾶς ἐξαγορασθείς µέ τό αἷμα πολλῶν ἑκατομμυρίων τέκνων του, καί εἶναι κυριολεκτικῶς ἐγκατε- σπαρµένος µέ τά ὁστᾶ αὐτῶν. Πρᾶγ- μα πού ἀποτελεῖ µοναδικόν φαινόμε- νον ἓν µέσω τῶν ἐθνῶν καί κρατῶν τῆς γῆς. Δεύτερον, νά ἐκθεμελιώνη καί νά διαλύη τήν οἰκογένειαν. 'Ὁ πράγµα- τι πιστός χριστιανός δεικνύει τήν πί- στιν του εἰς τόν Χριστόν διά τῶν ἔρ- γων του. Ποτέ δέν εἶναι δυνατόν, ἕ- νας ἄνθρωπος νά εἶναι χριστιανός ὀρθόδοξος, καί νά πιστεύη εἰς τόν χπαντοδύναμον καί Πάνσοφον Θεάν- θρώπον Χριστόν, τόν ποιητήν καί Κυβερνήτην τῶν ἀσυλήπτων διαστά- σεων, ἀριθμοῦ καί ποικιλίας κό- σµων, λογικῶν, ἀλόγων καί ἀναι- σθήτων, ὅλαν ἀντινομοθετῆ κατά «τοῦ Νόμου Του, εὑρίσκων δῇθεν λά- θη καί κενά εἰς αὐτόν, ᾿Ω, ἄθλιε, δυ- στυχῆ καί ταλαίπωρε ἄνθρωπε. Πό- τεθά λογικευθῆς καί θά ἐννοήσης ὅτι Ἐκεῖνος χού σέ ἔφερεν ἐκ τοῦ οὐδε- νός εἰς τό εἶναι. Αὐτός πού ἐθυσιά- σθη δι’ ἐσέ γενόμενος Ανθρωπος, ΜΟΝΟΝ Αὐτός σοῦ ἑδίδαξε µέ θεῖ- κήν ἀκρίβειαν, πῶς θά ζήσης ἐπί τῆς γῆς εὐδαίμων καί ζωήν αἰώνιον νά κληρονοµήσης Διατί πιστεύεις εἰς ἀνθρώπους κατασκευάσµατα Τρίτον νά διαστρέφη νά νοθεύη καί παραποιῆ τήν Ἑλληνικήν ἱστορία. Ὥστε καί τόν Πατριάρχην Γρηγό- ῥριον τόν Ε᾽ νά ὀνομάζουν «προδό- την», ἐκεῖνοι πού διά τῆς συμβολῆς τῆς θυσίας του ζοῦν σήμερον ἐλεύθε- τροι. ᾿Ασφαλῶς καί ἐσύρθη εἰς τάς ρύ- μας τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ βαρβαρικοῦ ὄχλου, ὅτι µετά πάροδον ἑνός καί ἡ- µίσεως περίπου αἰῶνος θά ἀνεσύρον- το ἐκ τοῦ ἄδου πνεύματα ἀνθρώπων νά τόν ὀνομάσουν «προδότην». Ὅποια θρασύτης, διαστροφή, παρα- λογισμός και κακότης. Τέταρτον νά καταστρέφη τήν θεόσδοτον, ὡραιο- τέραν καί τελειοτέραν γλῶσσαν τοῦ ἀνθρωπίνού Γένους, τήν Ἑλληνικήν. Πέμπτον νά ἀφαιρῆ ἀπό τήν Πἱαι-' δείαν τήν Ἑλληνοχριστιανικήν δια- παιδαγώγησιν ὥστε οἱ Ἑλληνόπαι- δες νά μεταβληθοῦν εἰς ἀγέλην διπό- δων κτηνῶν καί νά ὀργανωθοῦν εἰς τάγματα δαιμονοανθρώπων. Τήν ἐκ- παίδευσιν δέ αὐτήν τήν ἐκλαμβάνουν ὡς ἰδεώδη. Βαβαί, τῆς διαστροφῆς. Πά πέντεαὐτά- οτοιχεῖα συνιστοῦνττι θεμέλια τοῦ Ἓθνους, Εἶναι αἱ στυλο- βάτες κάθε ἔθνους. Πόθεν τό παρά- δοξον τοῦτον φαινόµενον, Ἕλληνες νά ἐκθεμελιώνουν τήν Ἑλλάδα µέ Ἀύσσαν ἄνευ προηγουμένου Καΐτό ἄλλο ἐπίσης πρωτοφανές καί παρά- δοξον, γυναῖκες Ἑλληνίδες ᾿Ορθό- δοξες χριστιανές, κατά παράβασιν τοῦ ὅρκου πού ἔχουν δώσει, νά διδά- σκουν µηδενισµόν εἰς τούς παῖδας Πολλά ἀνθρωπόειδῆ πνευματικά τέ- ρατα ἐνεφανίσθησαν, ἔζησαν καί ἕ- ὅρασαν ἐπί τῆς γῆς. Ὁ δαιµονικό- τερος ἄνθρωπος πού θά ἐμφανισθῆ θά δράση καί θά τυραννήση τήν ἀν- θρωπότητα εἶναι, ὁ προφητευόµενος διδασκαλίαν τοῦ᾽ Αγ «ΣΥΝΕΝΤΙΕΥ ΕΙΣ: ΣΧΟΛΙΑ ᾿ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΗ εὐμλκτιο! υἠ] ες ῇ ᾿᾽Ανάγκη διά πανεθνική μετάνοια ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΟΥ Ἐξ ἀγάπης πρός τήν Πατρίδα καί πρός τούς Ἕλληνας ἀδελφούς, ἄρχοντας καί ἀρχόμενους Κληρικούς καί Λαἴ- κούς, γράφοµεν ταῦτα µέ τήν πιό δυνατή συντοµίαν. Μετά τήν προδοσίαν και τήν θανάτωσιν τοῦ Χριστοῦ, τῆς γῆς εἶναι, νά ἀπεργάζεται τόν ἀφανισμόν τοῦ μαρτυρικοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνω Δίδων κτυπήµατα καί πολεμῶν ον ἐκ µίσους τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ µή διδασκόµεν τό μεγαλύτερον ἔγκλημμα καί κακούργημα ἀνθρώπου ἐπί ος, ἀσυνέτως, ἐκ τῆς ἱστορίας εἴκοσι αἰώνων, ὅτι ὁ χριστιανισμός δέν ἡττᾶται, ἀλλά συνέτριψε καί συντρίβει ὅλους τούς πολεµίους του. ὑπό τῆς 'Αγίας Γραφῆς καί τῶν Αγ}. Πατέρων, ᾽Αντίχριστος θά δράση ὡς πολιτικό καί θρησκευτικό πρόσωπο ἐπί τρία καί ἤμισυ ἔτη, ὀλίγα µόνον ἔτη πρό τῆς Συντελείας τοῦ κόσμου τούτου, καί τῆς Αυτέρας παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Δύο ἐκ τῶν ἐμφανι- σθέντων ἀνθρωπομόρφων πνευματι- κῶν τεράτων, εἶναι ὁ Μωάμεθ καί ὁ γερμανοεβραῖος Κάρλ Μάρξ. Ὁ πρῶτος, διά τῆς ἑωσφορικοῦ κατα- σκευάσματος θρησκείας του σύρει σήµερον ὀπίσω του περί τά (700) ἑ- κατομμύρια ἀνθρώπων. Αἱ δέ Άγιοι πατέρες προεῖπον: «ἐξελεύσεται τό σπέρμα τοῦ Ισμαήλ ἐκ τῆς ἐρήμου, (Αραβίας) καί προπορεύονται αὐτῶ ἐπί τῆς γῆς τέσσαρες πληγαί ἀθέου καί πολεµίου τῆς χριστιανικῆς Πί- στεως κοσµοθεωρίας του, πλανᾶ εἰς τάς ἡμέρας µας περί τά (1500) ἐκα- τομμύρια ἀνθρώπων. Δηλαδή, τό ἓν τρίτον τῆς ἀνθρωπότητος. Όπως τάς δηλητηριώδεις ὑλικάς οὐσίας δέν δύνανται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά τάς διακρίνουν, οὕτω καί τό δραστι- κότατον πνευματικό δηλητήριον τοῦ μαρξισμοῦ. ΄Ὥστε νά βλέπωμεν ὁρ- θοδόξους χριστιανούς µαρξιστάς, ἀλλά φοιτητάς τῆς θεολογίας καί ἐκ διαμέτρου ἀντίθετα. Μήν πλανώμε- θα ἐκ τῶν καρπῶν αὐτοῦ γνωρίζεται τό δένδρον». Δέν εὑρισκόμεθα εἰς τάς ἀρχάς τῆς διαδόσεως τοῦ κομμουνισμοῦ- Μαρξισμοῦ. Εχο- μεν, καί ἔχω ὁ ἤδη πρεσβύτης εἰς τήν ἡλικίαν γνωρίσει, ἀπό πολύ πλησίον, καί ἔχω, γευθεῖ τούς καρπούς πού παράγει τό θανατηφόρον δένδρον τοῦ μαρξισμοῦ. τό «Φωτιά καί τσε- κούρι» εἶναι λίαν ῥἐπιεικής χαρακτηρισμός. Ἡ κακουργία, ἐγκληματικότης, σα- δισµός καί ἡ βαρβαρότης τῶν ἀν- θρώπων τῆς Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς, δέν συγκρίνεται µέ ἐκεῖνα τά ὁποῖα διέ- πραξαν οἱ Ἕλληνες κομμουνισται µέ ταυτότητα ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ, ἀπό τό 1943 ἕως τό 1950. Μετέβαλ- λον τόν Ἑλληνικόν χῶρον εἰς ἀπέ- ῥαντον νεκροταφεῖον καί εἰς ἀπέραν- τον πεδίον ἐρειπίῶν. Διακατείχοντο ἀπό τήν πεποίθησιν ὅτι ἡ Ἑλλάς ἆᾱ- ποτελεῖ ἕνα ἀπέραντο ὑπό τήν κατο- χήν των πτηνοτροφεῖο καί µέ εὐκο- λίαν πτηνοτρόφου ἔκοβαν κεφαλάς, κατόπιν βέβαια σαδιστικῶν βασανι- σμῶν, πολλάκις δέ ἀνηκούστων. Οἱ ἔχοντες τό ἀλάνθαστο κριτήριον, τό ὁποῖον εἶναι ἡ ΄ΑΥγ. Γραφή, δέν ἀπο- ροῦν διατί ἄνθρωποι πού ἔζησαν καί εἶδον καί βλέπουν τά ἐγκλήματα τοῦ κομμουνισμοῦ καί νέοι οἱ ὁποῖοι τά ἔχουν διαβάσει, εἶναι ἀκόμη µαρξι- σταί, καί οἱ δεύτεροι γίνονται τοιοῦ- τοι. Διότι, ἄν κατά τούς σοφούς προ- γόνους ἡμῶν «ἤθη πονηρά διαστρέ- ά 'φοντήν φύσιν», ἀσυγκρίτως-περισσό- τερον ἡμῶν «ἤθη πονηρά διαστρέφει τήν φύσιν», ἀσυγκρίτως περισσότε- ρον πορώνει καί διαστρέφει τήν φύ- σιν τοῦ ἀνθρώπου ἡ ἄθεος καί µηδε- νιστική κοσμοθεωρία τοῦ µαρξι- σμοῦ. Τό «πονηρόν τό ἐκλαβάνουν ὡς ἀγαθόν, καί τό ἀγαθόν ὡς πονη- ῥρόν». «Τό ὀρθόν ὡς λανθασμένο καί τό λανθασμένο, ὡς ὀρθόν». «Τό ψεῦ- δος ὡς ἀλήθειαν, καί τήν ἀλήθειαν ὡς ψεῦδος». «Τήν κακίαν ὡς ἀρε- τήν, καί τήν ἀρετήν ὡς κακίαν». «Τό φῶς ὡς σκότος, καί τό σκότος ὡς φῶς». Τήν ἡμέραν ὣς νύκτα καί τήν κατασκότεινη νύκτα ὡς ἡλιοφώτι- στον ἡμέραν». Δι’ ὅ βλέπομεν νά ὁ- δηγοῦν τήν Ἑλλάδα εἰς τήν κατα- στροφήν καί εἰς ἐθνικήν συµφοράν, ἐκλαμβάνοντες τά συντελοῦντα εἰς τήν καταστροφήν καί ἀφανισμόν ὡς ουντελοῦντα εἰς τήν δόξαν καί τήν µεγαλωσύνην τοῦ Ἓθνους, Τήν Ἐκ- κλησίαν καί τό Ἔθνος πολεμοῦν καί ὑπονομεύουν καί ὁ ἀντίχριστος Χι- λιασµός ἢ Μάρτυρες τοῦ Ἰαχωβᾶ, οἱ κατά ἀλήθειαν μάρτυρες τοῦ Σατα- νᾶ. Καθώς καί ἡ Μασωνία. Αλλά ὁ ἄθεος ὑλόφρων καί µηδενι- στικός Μαρξισμός, δαιμονοποιε, ἆ- ποκτηνώνει καί θηριοποιεῖ τήν ἀν- θρωπίνην ψυχήν. Έχω ἀναριθμή- τους ἀποδείξεις αἱ ὁποῖαι πιστο- ποιοῦν τά ἀνωτέρω, κατά τά ἔτη 1944-1950, ἀλλά δυστυχῶς, καί µε- τά τεσσαράκοντα περίπου ἔτη, ἦτοι ἀπό τό 1981 καί ἐντεῦθεν. ΐναι τό- σον παράλογοι καί διεστραμμένοι εἰς τούς λόγους τῶν καί τήν συµπεριφο- ῥάν τῶν ὥστε, ἐπί ποινῆ θανάττου δέν ἐπιδέχοντο ἀντίρρησιν ἔστω καί τήν παραμικράν εἰς αὐτά πού ἐξέφραζαν. Καί ἐπί ποινῆ πάλιν θανάτου νά ἐπι- βάλουν τά ἰδικά των φρονήματα καί ἰδέας. Ὡς ἐπισφράγισμα δέ ὅλων αὖ- τῶν ἤθελον καί θέλουν νά ὀνομάζων- ται «δηµοκράτες». Ἕλληνες ἀδελφοί, ἡμεῖς ἔχομεν τούς ΄ θησαυρούς τῶν προγόνων µας. Ἔχομεν τά συγγράµµατα τῶν ᾽Αρ- χαίων πεζογράφων καί ποιητῶν. Ἔ- χοµεν Νοµοθέτας, ἔχομεν Πολιτι- κούς, ἔχομεν Φιλοσόφοῦς. Ἔχομεν τήν Ἑλληνοχριστιανικήν ᾿Ορθόδο- ἕον γραμµατείαν (19) αἰώνων, ἡ ὁ- ποία φθάνει περίπου τάς (300) χιλιά- δας σελίδας. Διατί παρεσύρθητε καί παρασύρεσθε ἀπό τήν ἄθεον, ὑλιστι- κήν, µηδενιστικήν καί πολέµιον τοῦ Θεοῦ διδασκαλίαν ἑνός Ύερμανοε- βραίου, καί χωρίς νά τό ἀντιλαμβά- νεστε καταστρέφετε τόν τόπο πού σᾶς ἐγέννησε Διατί, δὲν ἀγωνίζεσθε ἓν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ διά ἰσότητα καί δικαιοσύνην Εἶναι γεγονός, τό ὁποῖον βλέπει καί καθημερινῶς δια- πιστώνει ἡ πλειονότης τοῦ Ἑλληνι- κοῦ Λαοῦ πού ἔχει «νοῦν Χριστοῦ», ὅτι, τό Ἔθνος κακοδαιμονεῖ καί ὡς δαµόκλειος σπάθη τό ἀπειλεῖ θανά- σιµος κίνδυνος ὁλοκληρωτικῆς κα- ταστροφῆς. Μία εἶναι ἡ συμφέρουσα διέξοδος. Ἡ πανεθνική (ΝΙΝΕΥΙΤΙ- ΤΙΚΗ) ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Ἡ στροφή πρός τόν Θεάνθρωπον Χριστόν. Τόν πρώτιστον παράγοντα εὐδαιμονίας ἀτόμων, κοινωνίας καί τοῦ Ἔθνους ὁλοκλήρου. Τόν ὁποῖον παράγοντα ἀγνοοῦν, πα- ραβλέπουν ἤ καί καταφρονοῦν οἱ Αρχοντες τῆς Πολιτείας καί τοῦ Ἔ- θνους. Οἱ πιστοί εἰς τόν Χριστόν Αρχοντες πρέπει νά λαμβάνουν ὑπ᾿ ὄψιν των καί τούς λόγος Του «Ανευ ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν». Δέν πρέπει νά στηρίζωνται εἰς τάς ἀν- θρωπίνους δυνάµεις των, πολεμῶν- τας τόν Χριστόν, ἀφοῦ πολεμοῦν τήν Ἐκκλησίαν Του. Οἱ λόγοι, ἐνέργειαι καί πράξεις κατά τῶν προαναφερ- θέντων θεμελίων τοῦ Ἔθνους προέρ- χονται ἀπό Μαρξιστάς. Ἐκτός ὁλί- γων πρό ἐτῶν ὑπό Μασσόνων. Ὁ δεύτερος ὀδυνηρός τρόπος ἑξοφλή- σεως ἁμαρτιῶν τοῦ ἔθνους, εἶναι αὖ- τός πού «ἐλάλησε τό στόµα Κυρίου». Ἐάν δέ µή θέλητε εἰσακούσητέ µου, µάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται». (Ἡσαίου Α΄ 20) Αὐτό δηλ. πού γίνεται καθη- μερινῶς εἰς τήν ἀνθρωπότητα. Η1ρό ἐτῶν, Ἱεράρχης ἀπέδωῶσε τούς καταστρεπτικούς σεισμούς τῆς Θεσ- σαλονίκης εἰς τά μεγάλα ἁμαρτήμα- τα τῶν ἐκτρώσεων. Δημοσιογράφος δέ τόν ἤλεγξε δῆθεν, γράψας, µερὶ- κά εὐλογοφανῆ. Δηλ. εἰς ἔθνη τῆς Εὐρώπης Σουηδία, Δανία καί ἄλλα γίνονται περισσότερες ἁμαρτίες. Διατί δέν τούς τιμωρεῖ ὁ θεός µέ σει- σμούς «Ἡ ἀπάντησις εἶναι ὅτι τό Ἑλληνικό Ἔθνος ἀντιστοιχεῖ µέ τό παλαιόν Ἱσραήλ.. Ὅταν ἁμάρτανε, τά ἁμαρτωλότερα ἀπό αὐτό ἔθνη ἕ- στελνε πρός αὐτό, καί τό παιδαγω- γοῦσε δι’ αὐτῶν, διότι αὐτό εἶχε τὸν προορισµόν ἵνα δι’ αὐτοῦ ἔλθη εἰς τόν κόσμον ὁ Μεσσίας Χριστός. Τό ἑλληνικό Ἔθνος εἶναι ὁ κατ ἐ- ξοχήν νέος Ισραήλ. Ἔχει ἀκόμη προορισµόν ἐν τῷ κόσµω καί ἐν µέ- σω τῶν ᾿Εθνῶν τῆς Υῆς, καί δέν θά τό ἀφήση νά διαφθαρῆ καί νά ἄπο- συντεθῆ ἀνεπανορθώτως. Εἰς αὐτό ἐ- δόθη ἡ χάρις παρά Χριστοῦ νά ἐγ- κολπωθὴ καί νά βαστάση ἀνόθευτον τήν διδασκαλίαν τοῦ Θεανθρώπου. Νά µεταδώση καί νά διαδώση αὐτήν καί εἰς ἄλλα ἔθνη. Όταν ἑδξαντλη- θῇ ἡ ἀντοχή και ἡ µακροθυµία τοῦ Θεοῦ, θά ἀρχίση ἡ ἐνέργεια τῆς δι- καιοσύνης Αὐτοῦ. Διότι, τό συμφέρον τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ἀπαιτοῦν ἀνάσχεσιν καί στροφήν πρός τόν σκοπόὀν καί προορισµόν πρός τόν ὁποῖον ἑδημιούργησε τόν ἄνθρωπον. ) Ὁ ἐκ Θεοῦ δοθείς σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς εἶναι, νά ζήση καί νά ἀγωνισθῆ µέ πίστιν Ὀρ- θόδοξον εἰς τόν Χριστόν τόν µόνον ἀληθινόν Θεόν, καί µέ βίον ὀρθόν, σύμφωνα µέ τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Καί προορισμός τοῦ ἀν- θρώπου εἶναι, νά ἐξομοιωθῆ µέ τόν Δημιουργόν του. Εἶναι ἡ υἱοθεσία καί ἡ θέωσις καί ἡ αἰώνιος ζωή εἰς τήν πνευµατικήν βασιλείαν τῶν οὐ- ρανῶν. Οἱ Τοῦρκοι, πού ἀποτελοῦν παράνο- μον κράτος κατά τούς θείους καί ἀν- θρωπίνους Νόμους, εἶναι ἡ µάστιξ εἰς χεῖρας τοῦ Θεοῦ διά τό χριστιανικόν ἔθνος τῶν Ἑλλήνων. Πρό δεκαετιῶν θά τήν εἶχε πετάξει ἀπό τάς χεῖρας Του ἄν ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες εἴχομεν σωφρονισθεῖ. Αλλ᾽ οὔτε τότε, οὔτε τώρα πολύ χει- ῥότερον, ἠβουλήθημεν συνιέναι νά στραφῶμεν πρός τόν θεόν καί πατέ- ρα µας. Δι’ ὅ, ἡ µάστιξ ἑτοιμάζεται. Οἱ, Τοῦρκοι, «οἱ γκρίζοι λύκοι», ἕ- χουν ἑτοιμάσει τήν τετάρτην, λεγο- µένην στρατιάν τοῦ Αἰγαίου καί ᾱ- ποβατικά πλοῖα. Εἶναι δέ πανελλη- γίως γνωσταί αἱ προθέσεις των, ὡς καί αἱ καθηµεριναί σχεδόν προκλή- σεις. Τό καταχωρηθέν ρητόν τοῦ θε- οῦ διά τοῦ προφήτου ᾿Ησαϊου, δέν ἐκφράζει ἀπειλήν ἀλλά ἐπισημαίνει καί ὑποδεικνύει εἰς ἡμᾶς ὡς ἔθνος τά ἀναποφεύκτους συνεπείας τῆς ἆπο- µακρύνσεως ἀπό τόν Θεόν, καί ἐκ τῶν παντοειδῶν μεγάλων ἁμαρτιῶν ἀρχόντων καί ἀρχομένων, µέγιστον τῶν ὁποίων εἶναι ἡ πολεμική κατά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του. Καθῆκον ὅλων τῶν Ἑλλήνων Κλη- ρικῶν καί Λαϊκῶν, ἀνδρῶν καί γυ- ναικῶν, μικρῶν καί μεγάλων, εἶναι νά προσευχώµεθα καί διά τήν σωτη- ρίαν τῆς Πατρίδος. Νά φωτίση ὁ Θε- ός τούς ”Αρχοντες τοῦ Ἔθνους νά ἐφαρμόσουν τό τοῦ προφήτου Ἱερε- µίου λόχιον. Νά ἐκριζώσουν καί νά καταφυτεύσουν, καί νά κατασκά- Ψουν καί νά ἀνοικοδομήσουν τό Ἔ- θνος ἐπάνω εἰς τό ἀσάλευτο θεµέλιον τοῦ θεανθρώπου Χριστοῦ. Τότε θά ᾱ- ποτρέψη ὁ Θεός ἐξώθησιν τῶν πραγ- µάτων εἰς τό ἔπακρον, ἐν σχέσει µέ τά ἰσχυρά ἔθνη τῆς Λύσεως, καί δέν θά ἐπαναλειφθῆ, δέν θά τριτώση τρα- γωδία Μικ/κῆς καταστροφῆς, καί προσφάτως Κυπριακῆς. Οπότε θά ὑπάρξη καί ὁ φόβος ἐσω τερικῆς ἀνωμαλίας. Ὑπάρχει δέ και ἡ ἐκδοχή ἐσωτερικῆς ἀνωμαλέας και ἐμφυλίου σπαραγμοῦ, προτοῦ μᾶς ἑ- πιτεθοῦν οἱ Τοῦρκοι. Οἱ ὁποῖοι και- ροφυλακτοῦν καί καραδοκοῦν καί ἑ- κμεταλλεύονται τοιαύτας καταστά- σεις τῆς Πατρίδος µας, καί νά μᾶς ἐπιτεθοῦν κατόπιν. Εἴθε νά µήν θρηνήσωμµεν ἐκ νέου ἐπί πτωμάτων καί ἐρειπίων. Ἱερομ. Νεῖλος Σὠτηρόπουλος Ταχ/κή Θνρίς 22 Ναύπλιον Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝ Δεκάδες Φφορὲς στο πα- ρελθὀν προειδοποιήσαµε τους κυβερνώντες, τόσο στην Κὺ- προ ὀσοκαι στην Ἑλλάδα,πως οι Αγωνιστὲς ποτὲ δεν θα πά- ψουν να στηγματίζουν τον τρὀ- πο µε τον οποίο αντικρύζουν το Κυπριακό πρόβλημα. Γιατὶ δεν εἴδαμε πουθενά μεχριτώρα τους κυβερνώντες να δεικνύ- ουν την σοβαρότητα και την προσοχή που επιβάλλεται και απαιτείται, όταν χειρίζονται το εθνικό θἔµα της Κύπρου. Ἕνα ἔχουμε να τους επαναλάβουµε καινατους παρακαλἐέσουµενα το βάλουν καλά στο μυαλό τους: Πωςη παραχώρηση στον εχθρὀ ἔστω και µιας σπιθαµής Ελληνικής Κυπριακἠς γης, αυ- τὸ αποτελεί την µεγαλύτερη εθνικἠ προδοσία και αυτούς που θα το επιχειρήσουν θα τους συνοδεύουν πάντοτε οι κατάρες ολόκληρου του Έθνους. Η Κύπρος εἶναι Ιστο- ρικἁ αποθεδειγμὲνο, πως απο- τελεί κομμάτι Ελληνικό απὀ την αρχαιότητα και πως Φυσι- κὁς προορισμὀς της, εἶναι η ενσωμάτωσἡ της στον εθνικὀ κορμὸ. Δεν ἔχει κανένας το δι- καΐωμα να ενεργεί και να πράττει αντίθετα µε το εθνικό συμφξρον. Τούτος ο τόπος κρατήθηκε Ελληνικός γιατὶ πῖ- στεψε και ἔκανε άρθρο πίστης του το υπέρτατο καθήκο προς την Πατρίδα, για χάρη της οποίας ἔχυσε ποτάμια απὀ αἱ- μα. Καιτο νησί µας, δεν γνώρι’ σε λίγους κατακτητες. Με πὶ- στη στο Θεό και τον Ὅμιο αγώ- να, ο Ἓλληνας της Κύπρου αποτίνασσε την σκλαβιά καὶ τραβούσε πάντα μπροστά. Τέρμα του αγώνα ἔθετε πάντο: τετον Παρθενώνα. Εἰχε πάντα στην ψυχή του ο Ελληνας της Κύπρου ὁλων των εποχών, το ὀραμα της Ελλάδας και Υι᾿ αυ: τό κρατήθηκε σετούτο το νησι και διαφύλαξε αμόλυντα τα αθάνατα ιδανικά και πιστεύω της φυλἠς µας. Τρανή απὀδειξη της Φιλο- πατρίας, ο αγώνας της Ε. .τ Κ.Α. Ἓνα ἔπος που θαύμασε το παγκόσμιο και λάμπρυνε της Ελληνική Ἱστορία. Τα παλ: ληκάρια της Κύπρου, ενσᾶρ: κωσαν τους ατρόµπτους πολε- μιστὲς του 1821, και ἔκαναν ΤΟ ὀνειρο και τον πόθο πραγματι: κότητα. Απόδειξαν πως πολε- μούν καιθυσιάζονται ὁσοι εἶναι αποφασισμένοι να ζἡ σουν ελεύθεροι. Σήµερα, ο ἴδιος λαός, λες και ἔχασε το χαρακτηριστικο του γνώρισμα. Με πὀνο φυχἠς παρακολουθούμε μῖρα µε την ηµέρα, το εθνικό φρόνημα να διαβρώνεται και να το σπιλώ- σουν συνθήματα και προπα- γάνδες που αποπροσανατολἰ- ζουν τον λαό και θέτουν τρο: χοπέδη στην προσπάθεια Υια εθνικὀ προβληματισμὀ και αγώνα. ΩΝΤΩΝ ΚΑΙΤΟΥ ΛΑΟΥ Οἱ ηγξτες Φφἔρουν ακεραία ευθύνη για την κατάντια του λαού µας. Και ὠφείλουν προ- τού εἶναι αργά, να αλλάξουν τακτική και πορεῖα. Μόνον όταν θὲσουν υπεράνω όλωντο Εθνικὸ συφξρον θα καταφξ- ρουν να γίνουν πραγματικοί εθνικοί ηγῖτες. Πξρασαν δὲκα χρόνια απὀ τη συμφορά του 1974. Χρόνος υπὲρ αρκετόςγια να προβληματίσει και τον τε- λευταίο άνθρωπο αυτού του τὸ- που. Ο Αττίλας που παράνομα και ὑπούυλα σκλάβωσετην µισή . µας Πατρίδα, ὀχι μόνο δεν λξει να λογικευτεί, αλλά διακηρύτ- τει πως περιμνει ευκαιρία να καταλάβει ολόκληρο το νησὶ μας, Οἱ μόνοι που απαντούν στον εχθρό «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ», εἶναι οἱ Αγωνιστὲς. Πρέπει να τολέει ο λαός. Και όλοι οι Ελ- ληνες της Κύπρου µε µια ψυχἠ και µια καρδιά, να βρίσκονται ανἁ πάσα στιγμή ἕτοιμοι να πολεμήσουν και να θυσια- στούν για την Λευτεριά, την Τιμή, το Μεγαλείο, και την εθνικἠ αποκατάσταση της µαρτυρικής µας Κύπρου. Ας σοβαρευτεί επιτελους αυτός ο λαός κι ας καταλάβει τους ορατοὺς και αὁόρατους κινδύνους που τον απειλούν. Γ.Σ.Χ. Πρόσφυγας απὀ την Αμμόχωστο Αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α. Η ναυμαχἰατηςΣαλαμίνας ΟΤΑΝ ἔμαθανοι Αθηναίοι πως ο Ξέρξης πέρασε τα στενά των Θερμοπυλών, ἔστειλαν και ρώτησαν το Μαντείο των Δελφών τι να κάνουν για να σωθούν. Το Μαντείο τους απάντησε, πως θα σωθούν μό- νο στα ξύλινα τείχη. ᾿Αρχισαν τότε να συζητούν τι εἶναι αυτά τα ξύλινα τείχη, που τους λέξει το Μαντεΐῖο. Οι περισσότεροι ἔλεγαν ναπεριζώσουν την Αθή- να µε ξύλα. Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ τους εξήγησε, πως τα ξύλινα τείχη, που Άξει το Μαντεὶο, εἶναι τα πλοία και σ᾽ αυτά πρέπει να καταφύγουν οι Αθηναίοι για να σωθούν. Οι περισσότεροι δὲ- χτηκαν τη συμβουλή του Θεμµι- στοκλή κι᾿ ἔστειλαν τα γυναι- κόπαιδα και τους γἔρους στα γύρω νησιἁ Σαλαμίνα και Αἴγι- να. Οιάνδρες ὁλοι μπήκαν στα πλοία. Μόνο λίγοι γέροντες ἔμειναν στην Ακρόπολι, αφού την περιτείχισαν µε ξύλα. Ο Ξέρξης όταν πέρασε τα στενά των Θερμοπυλών, προ- Διακήρυξη της «Πρωτοπορἱαο) τονίζει: ΛΑΒΑΡΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΑ ΝΑ ΠΝΕΙΗ ΘΥΣΙΑ 7 ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. Σε διακἠρυξή της µε την συμπλήρωση 28 χρὀνων απὀ το απαγχονισμό των ηρώων της Ε.Ο.Κ.Α., Στέλιου Μαυ- ροµµάτη, Μιχαήλ Κουτσόφτα και Ανδρέα Παναγίδη, η Φοι- τητικἠ Παράταξη του Δημο- κρατικού Συναγερμού «Πρω- τοπορία», καλεὶ ὁλοτολαό και τη νεολαία, ν᾿ αντλἠσειαπότη θυσία τους τ᾽ αναγκαία διδά- γµατα που θα του επιτρεφουν ν᾿ ακολουθήσει το σωστό δρό- µο προς την Λευτεριά. «Σηµαδιακἡ στην ιστορἰα της Κύπρου εἶναι η 21η Σεµ- πτεµβρίου 1956, αναφξρει η Πρωτοπορία, και προσθἑτει: Πριν 28 ολόκληρα χρόνια τη μξρα αυτή, τρία παλληκάρια τρεις αγνοὶ αγωνιστὲς ανἔβαι- ναντο δικότους Γολγοθά, ανὲ- βαιναν στην αγχόὀνη, ο Στέλιος Μαυρομμάτης, ο Μιχαήλ Κου- τσόφτας και ο Ανδρξας Πανα- γίδης µε το σταυρό στο χξρι, την πίστη στην καρδιά και το χαμόγελο στα χείλη περνού- σαν στην αθανασία δείχνοντας σ᾽ όλη την ανθρωπότητα πως αποκτάται η Λευτεριά. » Ζωντανή στη µνήµη µας παραμὲνει καιθα παραμείνει η θυσία τους, µια θυσία που σἠ- µερα πρέπει να γίνει λάβαρο και σηµαΐα στο δικό µας αγώνα για Λευτεριἁ». ΕΠΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Χάνονται στον ἶλιγγο των αιώνων οἱ αστεΐρευτες πηγὲς του μεγαλείου της ψυχής των Ελλήνων. Προσταγή της [στο- ρίας οι μυθικοί θρίαµβοιτου Γὲ- νους στην επικἠ πορείατου για την Ειρήνη, την Ελευθερία και την Αξιοπρπεια. Πρώτοι οι Ἓλληνες ἔπλασαν ιδανικά που µἔνουν πάντα αιώνιοι κα νονες µιας ανωτέρας µορφής ζωής. Είναι θεόπνευστη ζωή, που ἔχει θεμξλιά της την αλὺ- γιστη Πίστι, την αδάµαστη Αρετή, την θαυμαστή Αυτα: Ίαρνηση. Αποθἒωσις των ιδα- νικών αυτών υπήρξε, στο πο- λυκύμµαντο πἔρασµα των χιλιε- τηρίδων, η Πολεμική Αρετή των Ελλήνων. ΦΩΤΟ ΟΗΥΜΠΙΟΣ Λεωφ.Στασινου 3ἱΓ Τηλ.021-66049-Λευκώσια στανς Αναλαμµβανομεν, Φωώτογραφησεις, βΙνΤΕΟ: γραφησεις, κινηµατογρα: Φησεις, [αμων-Αρραβώνων -Βαπτισεων κ. Κατά την διάρκεια της χοροσπερΐδας των Εθνικοφρό- νων Σωματείων Θ.Ο.1:. Καπᾶδων, τιμήθηκαν οἱ παλαιοί πο- δοσφαιριστέςτου Θ.Ο.Τ.. µε αναμνηστικά μετάλλια, που επξ- δωσε ο Πρόεδρο της Ε.Π.Ο.Π.Λ. κ. Νίκος Γρηγορίου. Στη φωτογραφία µας οἱ τιμηθέντες ποδοσφαιριστὲς του Θ.Ο.1.. Καπέδων, σε αναμνηστική Φωτογραφία. ᾿Όρθιοι απὀ αρι- στερά: Ανδρὲας Ἰορδάνους, Χριστάκης Αγάθωνος, Ανδρέας Τοιανάς, Κωστάκης Αρναούτης, παντελἠς Αβρααμίδης, Ντί- νος Ανδρέου και Κίκης Ζιπητής. Καθήμενοι απὀ αριστερά: Γεώργιος Χριστοφόρου, Μιχάλης Ζιπητής, Αντώνης Καψφά- λης, Γρηγόρης Δημητρίου, Χριστάκης Καφάλης, Σταύρος Αγάθωνος. Στη φωτογραφία ο Γραμματέας του Σωµα- τείου κ. Κούλλης Γ. Κυριάκου και ο ΠρόεδροςτηςΕΠΟΠΛ κ. Νίκος Γρηγορίου, ενώ απευθύνει χαιρετισμό. Εἰδομεν στο Φως της δη- µοσιότητας όλως τελευταΐως, ότι ο Πρωθυπουργός Παπαν- δρξου ἔδωσεν εντολἠν δι᾽ ἔρευνα σχετικά µε την προδο- σίαν της Κύπρου, και ήδη ἠρ- χισεν, η προεργασία για το άνοιγμα του φακέλλου, ώστε επἰτέλους στο εγγύς μέλλον να προχωρήση η κυβέρνησις της Ελλάδος, στην διαδικασίαν της ουσίας των γεγονότων, προς τιμωρίαν των πραγµατ!- κὠν ενὀχων τηςπροδοσίαςτης Κύπρου. Αλλά, προτού προχωρήση η Κυβέρνησης της Ελλάδος στην διαδικασία της διανοίΐξε- ως του φακέλλου, δξον να ἔχη υπ᾿ ὀψιν και κατά νοῦν, καιγε- νικά όλοι οι πολιτικοἱ άρχοντες Κύπρου και Ελλάδος, ὅτι ο Λαός ζητά δίκαιην και αντικει- µενική ἔρευναν, την οποίαν να διεξάγουν εκπρόσωποι όλων των πολιτικών δυνάµεων του ἔθνους, ανεξαρτήτως των πο- λιτικὠν πιστεύω, ὡστε να εἶμε- θα ἦσυχοι ότι ανεξιχνίαστα Υε- γονότα που μεχρι σήμερον πα- ραμµένουν στο σκότος ἡ στο ψυγεῖον της σιωπής, καὶ παρα- σιωπούνται κρυπτόὀµενα επι- μελώς απὀ τους υπευθύνους, προς αποφυγἠν δἠθεν εθνικής ζημίας, να αποκαλυφθούν. Διό- τιπρπει να γνωρίζουν οι ανα- λαβώντες την εξυχνίαση των θλιβερών εκείνων γεγονότων, πως η συνεχιζόμενη παρασιώ- πησις τούτων, θα συσκότιζεν ἔτι περισσότερον την αντικει- µενικήν και δίκαιην ἔρευνα που ἠδη ανἔλαβαν να διεκπαι- ρεώσουν, ὀπου τελικὠςο Λαός θα πληρώση τα σπασμἒνα, και θα υυποστἡ νὲαν δοκιµασίαν και απογοήτευσιν, όχι μόνον υπό της διεθνούς συμπαιγνίας, αλ- λά και απὀ τον φαρισσαϊῖσμόν της αδιάντροπης ηγεσίας του, ποὺ τον εµπαϊζει συνεχώς. Οιπραγματικοί ἔνοχοιτης τραγωδίας της Κὐπρου, δηλα- δή οι ευσυνείδητοι προδόται του ἔθνους, πρπει να λογΟδο- τήσουν ἔστω και αργά, ὡστενα επιβληθὴ σ᾿ αυτοὺς η προσή- κουσα τιμωρία, η οποία δεν θα πρέπει να εἶναι ἄλλη απὀ τον τουφεκισμὸν των άνευ οἵκτου, γιατὶ µόνον ἔτσι, τα ηρωῖκως πεσόντα κορμιά των παιδιών της Κύπρου και της Ἑλλάδος, θα βρούν ἔστω και καθυστερη- μἒνα ανάπαυσιν στας αιωνίας αυτών µονάδας. Δεν εἶμεθα εξστρεμισταὶ του μίσους, αλλά όταν θίγεται η εθνική συνείδησις παντός γνήσιου Ἓλληνος, τότε ο οἱ- κτος στους προδότας αποτελεὶ θανάσιµον αμάρτημα, που η Ἱστορία της νεωτέρας Ελλά- δος, θα καταγράψη τα Υεγονό- τα αυτά του αἴσχους, µε τα µε: λανότερα χρώματα. Γι΄ αυτὸ κύριε Πρωθυ- πουργὲ προειδοποιούµεν, ὅτι ο Λαός επιζητεὶ και απαιτεί τῖμι- αν ἔρευναν και δίκαιην δίκην προς τιµωρίαν των πραγµατι- κών ενόχων, ὁσον υψηλά και αν ἵστανται τούὐτοι, χωρίς κη- δεµονὶας ισχυρών προστάτων ἡ και ακόμη υπόπτων καιρο- σκοπικὠν διασυνδἔσεων και προσαρμογών. Ο Λαός ζητά δίκαιην ετυμηγορίαν που να εἷ- ναι στερεώς συνδεδεμένη και σύμφωνη µε τας διατάξεις και προνοίΐαςπου απορρεύουν απὀ τοσυνταγµατικὀ ΔΙΚΑΙΟΝτης Ελλάδος, και ὀχι συμφώνως «ειδικών» νόμων και ψηφισμά- των που η τότε κυβξρνησις της Ελλάδος εφήφισεν σκοπίμως (δε ΔΙ ψήφισμα 168/1/75) για να τιµωρήση δήθεν «νομίμως», ἡ καλύτερα δια να κλείση µο- νίµως το στόµα των εσωκλεί- στων σήµερον αξιωματικών που χωρίς αιδώ, ο τότε υπουρ- γὸς. δικαιοσύνης «θριαµβευτι- κὠο εδήλωσεν, ότι µε το Δ1 ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ Η Επιτροπή των Εθνικοφρό- νων Σωματείων Ορόκλινης, καλεί τους εθνικὀφρονες της Κύπρου, να εισφἔρουν για την ανἔγερση του νέου οικήµατος Περί Φακέλλου προδοσίας της Κύπρου και πάλι ψήφισμα τα χξρια της «ὀικαιο- σύνηο ελύθησαν. Γι΄ αυτό και ευχόµεθα η διαδικασία των γε- γονότων του Τά να μήν τύχη της ἴδιας µεταχειρήσεως των γεγονότων της Ἑλληνικής επαναστάσεως του 1967. Ως εκτούτου επαναλαµβά- νω, ζητούµεν δίκαιην και νόμµι- μον δίκην, σύμφωναμετους νό- µους που ἴσχυον (και που ασφαλώςθαπρὲπει ναισχύουν ακόμη) προ του Δ1 ψηφίσμα- τοςτου 75, ὡστε αυτοί που ανξ- λαβον την ιστορικἠν ευθύνην της εξυχνιάσεως του φακἕλλου της προδοσίας της Κύπρου, να ανταποκριθούν πλήρως ἕναντι ενοξ Λαού που προδόθηκεν και ατιµάσθην και που απαιτά ηθικἠ δικαϊωσιν χάριν της ιστορικής αλήθειας, μακράν απὀ σκοπιμότητας που ὡς συ- νήθως, κυριαρχούν σε κάθε δί- κην και τραυμµατίζουν ανεπα- νόρθωτα την δικαιοσύνη. Θράσος Α. Γεωργιάδης Λεμεσὸς ΣΩΜΑΤΕΙΑ των Εθνικοφρόνων Σωματείων Ορόκλινης. Για πληροφορίες και εισφορὲς οι ενδιαφερόμενοι ν᾿ αποτεῖ- νονται στην Επιτροπή, ἡ στα τηλ. 04157009 (μετάτις7 μ.μ.). Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 6.10.19864 Ο 16ος ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΠΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΠΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ο ᾿Αφθονα αμπελοπούλια µυρωδάτα του σχοΐνου Ο Χορόςπου συγκεντρώνει κάθε χρὀνο εξαιρετικἠ επιτυχία Κατά τη διάρκεια του χορού θα εκλεγείη «ΜΙΣ ΑΜΠΕΛΟΠΟΥΛΗ ΣΤΙΣ 6ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1984 χώρησε κάτω στη Βοιωτία και Αττική, καταστρέφοντας ὁποια πόλη συναντούσε. Οταν ἔφτασε στην Αθήνα, τη βρήκε ἔρημη, γιατὶ, ὅπως εἶπα- με, όλοι οι κάτοικοι εἶχαν Φύ- γει, οι άνδρες στα πλοία και τα γυναικόπαιδα στα νησιά. Τους λίγους γξρους που βρήκε στην Ακρόπολι, τους σκότωσε και ἔβαλε φωτιά και ἔκαψε την πό- λι. Στο μεταξύ, ο ελληνικός στόλος ἔφυγε απὀ το Αρτεμίσιο και ήρθε στα στενἁ της Σαλα- µίνας. ᾿ΕΦυΥε και ο περσικὸς και ήρθε στο Φάληρο. Το στρατό τους τον ἔστειλαν οἱ Ἕλληνες στον Ισθμό της Κο: ρίνθου. Ο Θεμιστοκλής µε τον Ευρυβιάδη δε συμφωνούσαν, που πρέπει να δώσουν τη ναυ- µαχία. Ο Θεμιστοκλής ἔλεγε πως ἔπρεπε να πολεμήσουν τον περσικὀ στόλο στα στενά της Σαλαμίνας, ὀπου δε θα μποροῦσαν οι Πξρσες να πα- ρατάξουν πολλά πλοῖα γιατί η θάλασσα εἶναι στενἠ. Ἔτσι θα μπορούσαν τα πλοία των Ελλή- νων να τους νικήσουν. Ο Ευρυβιάδης απὀ την ἄλλη μεριά, ἔλεγε πως πρπει ναγίνηη ναυμαχία κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου όπου η θά- λασσα εἶναι πλατιά και στην ανάγκη θα βοηθούσετο στόλο και ο στρατὸς που ήταν εκεῖ μαζεμένος: Κι’ οι δύο τους επἔµειναν µεπείσμα στη γνώµητους. Μια μερα μάλιστα Φιλονίκησαν τό- σοπολύ,που ο Ευρυβιάδης θὺ- µωσε για την επιμονή του Θε: µιστοκλἠ και σήκωσετο ραβδί του να τὸν χτυπήση. Ο Θεμι- στοκλἠς επειδἠ δεν ἦταν και- ρὸς για µαλώματα, εἶπε στον Ευρυβιάδη: «Ἀτύπησξ με, αλλά άκουσε µε». Στοτᾶλος, παραδἔχτηκαν, και οι άλλοι ναύαρχοι τη γνώ- µη του Ευρυβιάδη. Ο Θεμιστοκλής όταν, εἶδε πως δε θα γινόταν το σχὲδιὀ του και επειδή φοβόταν, πως στην ανοιχτἠ θάλλασα τα περ: σικἁ πλοἰα θα νικούσαν τα ελ- ληνικά, γιατί ἦταν πολύ περισ- σότερα και μεγαλύτερα και θα μπορούσαν όλα να λάβουν μἒ- ρος στη ναυμαχία, ἔκανε άλλο σχὲδιο τώρα. ἛἜστειλε κρυφά δικό του άνθρωπο στον Ξξρξη και τον ειδοποίησε, σαν Φίλος τάχα,πωςοι Ἕλληνες σκοπεύ- ουν να φύγουν απὀ τη Σαλαμἰ- να, µὀνο να στεῖλη πλοῖα να τους περικυκλώση για να µη μπορούν να τους ξεφύγουν. ο Ξερξης πίστεψε τα λόγια που του µήνυσε ο Θεμιστοκλής και τη νύχτα ἔστειλε πλοία και πε: ρικύκλωσαν τον ελληνικό στὸ- λο. Οι Ελληνεςνίκησαντους Πξῖρσες και τους αποδεκάτι- σαν. Τα λόγια του Θεμιστοκλή καιη αντἰληψή του ἔσωσαντην Ελλάδα. Μετά τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας που ἔγινε το 480 π.Χ., ο Θεμιστοκλής δοξάστη- κε. ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΜΙΟΤΗΊΑ ΜΙΑ παραθεωρημἔνη αρετή. Ἓνα αξιόλογο προσὀν, που η υλιστική µας εποχἠ το περιφρονεἰ. Η τιµιότης! Αλλοτε αυτή αποτελούσε το κόσμημα κάθε αξι- οπρεπούς ανθρώπου και μάλιστα του Ἕλληνα Ορθόδοξου Ἆρι- στιανού. Πολύ εκφραστικὀςήταν ολόὀγος, που ἔβγαινε και βγαίνει ευτυχώς ακόµη αυθόρµητα απὀ το.στόµα των πολλῳν. «Για µια τιµή ζούμε». Δυστυχώς όμως. Στις σημερινές καταναλωτικὲς κοινωνίες, ὀπου κηρύσσεται προβάλλεται και κυριαρχεί ο πιο ἄκρατος και χονδροειδἠς υλισμός η αρετή αυτή, η χρηστότης του χαρακτήρος, ητιµιότης στην όλη συμπεριφορά µας, θεωρείται ξεπερασμένη και εκλαμβάνεται σαν αναχρονισµός και πνευματική καθυστέρησις. ΓΠαρακολουθείστε τις συζητήσεις στην αγορά, στις δημόσιες και ιδιωτικὲς επιχειρήσεις, στις εργασιακὲς σχὲσει ς των σηµερι- νών ανθρώπων. Τι θ᾽ ακούσετε -- «Δεν βαρυΐσαι Και τι κξρδισα εγώ µε το να φανώ τίµιος να εργασθώ µε χρηστότητα. Ἔμεινα στην ψάθα..» Κι άλλοι δεν διστάζουν να σαρκάσουν, χαρακτηρίζοντας «παληὀ κουρὲλι κι υπόλειμμα ενὀς περασμένου κόσμου», την τιµιότητα, στην τἔχνη, στην δουλειά του καθενός, στις δηµόσιες υπηρεσίες κ.λ.π. δν Τον καρπὀ αυτής της νοοτροπίας, της υλιστικής και καθαρά αντιανθρώπινης αυτής νοοτροπίας, τον βλέπουμε, τον γευόὀµαστε καθημερινά, τον διαβάζουμε στις εφημερίδες. Όλα τα σαπρόφυτα του υλισμού γεμίζουν την κοινωνία και δηλητηριάζουν κάθε επάγγελμα, υπηρεσία και δηµόσια σχέση. Αισχροκξέρδεια, νοθεία εμπορευμάτων, ακόμη και τροφίμων, πλαστογραφίες, καταχρήσεις, δωροδοκίες, κλοπὲς, να τι απα. σχολούν καθημερινά τις αστυνομικὲς και δικαστικὲς αρχὲς. , Αξιωματούχοι, που εκμεταλλεύονται τη θὲση, το κύρος, τη δύναμη, που τους εμπιστεύθηκε η Πολιτεία ἦ η ιδιωτικἡ επιχείρη- ση, καταχρώνται εκατοντάδες χιλιάδες. Εμποροι καιτροφοδότες νοσοκομείων που δεν διστάζουν να προμηθεύουν και να πωλούν σαπισµένα κρέατα, φάρια ἡ και νοθευμένα τρόφιμα, ἔστω κι αν θξτουν µε την εγκληματική αυτή πράξη σε κἰνδυνο την υγεῖα των συνανθρώπων τους. Κλοπὲς, διαρρήξεις, ληστείες µε φόνους γερόντων απὀ συµ- μορίες, ακόµη και παιδιών, αρπαγἡ τσαντών, καιτόσα τόσα άλλα, βλἐπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Και όλος αυτός ο πνευματικός και ηθικός ξεπεσμὀς μερικών συγχρόνων ανθρώπων, γιατὶ Χάριν του ευκόλου χρηματισμού, όσο άνοµος και εγκληµατικόὀς κι αν εἶναι αυτός. Αυτή η ἄνομη απόκτηση πλούτου ἔγινεστις σύγχρονες κατα: ναλωτικὲς κοινωνίες δἔλεαρ ισχυρό, στερούµενο ισχυρού ηθικού ἕρματος και χριστιανικής αγωγἠς, σημερινοὺς ανθρώπους. .ην Το δυστύχημα εἶναι ὅτι αυτή η ψυχικἡ εξαχρείωση επηρεάζει αρκετοὺς απὀ τη νέα γενηά εξασθενίζοντας τα ηθικά θεμἔλεια τους. Και αυτό αποτελεί κίνδυνο ὄχι μόνον για την ψυχική υγεία των αυριανων ηγητόρων της κοινωνίας, αλλά και για το μᾶλλον της πατρίδος µας. Ατυχώς τόσον η ασυναρτησία καιτο χάος που επικρατεί στην Παιδεία σήµερα, ὁσο και οι άνευ ηθικὠν βάθρων αλλοπρὀσαλλες εκπαιδευτικὲς μεταρρυθμίσεις της τελευταίας δεκαετίας καιτέλος η υλιστική νοοτροπία, που μεταδίδεται ευκαΐρως ακαΐρως απὀ τά µέσα ενηµερώσεως δεν συντελούν καθόλου στη σφυρηλάτηση υγιών, Ρωμαλξων, ηθικών και τιµίων χαρακτήρων. Και ἔτσι Τὸ κακό απλώνεται επικίνδυνα. Τα οικονομικά και ἄλλα σκάνδαλα που ξεσπούν κάθε τόσο, ρυπαΐνουν την πνευµατικἡ και ηθικἡ αμα ρα και τα πιτσιλἰσματά τους πἔφτουν στο κοινωνικό κ.α ΤΩΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ ΙΔΙΟ «ΕΘΝΠΟΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1984 ΕΘΝΙΚος ΦΥΛΑΚΑΟ «ΚΑΤΗΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΛΑΊΣΙΩΝ ΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Το λάβαρο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ µε τον ᾿Αγιο Γεώργιο. Η πρόσοψη του Σωμµατεἰου. Εδώ και μερικοὺς µήνες αποπερατώθηκε το κτίσιμο των Εθνικοφρόνων Σωµα- τείων «ΕΘΝΙΚΟΣ» Λατσιών και µεγαλεπίβολο υψώνεται το Σωματείο σε µικρή από- σταση από την εκκλησία, µε πρὀσοφη τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-- Λεεσοῦ στα Λατσιά. : Το Σωματείο «ΕΘΝΙ- ΚΟΣ») εἶναι βγαλμὲνο µέσα απὀ τα σπλάχνα της εθνικὀ- Φρονης νεολαίας της κοινό- τητας Λατσιών και φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια ζω- ἠς γεμάτη δράση σ᾿ όλους τουςτομεΐςτου. Η ἱδρυση του «ΕΘΝΙΚΟΥ» υπήρξε µια άμεση ανάγκη που εξυπηρε- τεί ὄχι µόνο την νεολαία αλ- λά γενικώτερα το χωριό. Σκοποἱ του Σωματείου εἶναι: (1) Η τόνωση και περιφρού: ρήση των εθνικών ιδανικών. (4) Η ανύψωση της πνευµα- τικἠς στἆθµης των μελών του. (3) Η ανάπτυξη του καθαρά αθλητικού πνεύματος, (4) Η ανάπτυξη του συστή- µατος αλληλεγγύης μεταξύ τών νξων. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, η επιτροπή και τα µἔλη του «ΕΘΝΙΚΟΥ» κι- νούνται δραστήρια και εποι- κοδοµητικἁ και εκπληρώ- νουν σε μεγάλο βαθμό τους σκοπούς της ιδρύσεώς του. Ηδη οι εκδηλώσεις του δεν εἶναι µόνο καθαρά εθνικἒς αλλά αθλητικὲς πνευματικὲς και πολιτιστικὲς. Η ΟΜΑΔΑ Διαθέτει δυναµικἠ πο- δοσφαιρικἠ ομάδα, η οποία ιδρύθηκετο 1956 και αγωνἰ- ζεται στη δύναμη της Ε.Π.Ο.- Π.Λ. Κατά την περίοδο 1970-- 71, η ομάδα του «ΕΘΝΙΚΟΥ», ανακηρύχθη- κεπρωταθλήτριατου ομίλου της και ἔφθασε στους ηµιτε- λικοὺς. Τα επόμενα χρόνια 1973. «74 κατέκτησε τη δεύ- τερη θὲση. Την περίοδο 1975--76 ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια του ομίλου της και ἔφθασε στους δυο τε- λικοὺς πρωταθλητριών και Το εσωτερικό του Σωματείου. Γύρω στους τοίχους Φωτογραφίες ηρώων. κυπελλούχων. Την περίοδο 1980..81, ανεκηρύχθη πρωταθλήτρια του οµίἱλουτης και κατέκτησε την δεύτερη θἒση στο πρωτά- θληµα πρωταθλητριών. Τὲ- λος, την περίοδο 1982-83, ανεκηρύχθη πρωταθλήτρια του ομίλου της και αήττητη και σε αγώνα κατατάξεως δευτεραθλἠτριαξΕΠΟΠΛκαι Φιναλίστρια κυπέλλου ΕΠΟΠΛ, σ᾿ ἕνα μαραθώνιο πρωτάθλημα μεταξὺ 60 ομά- δων. Στο ενεργητικὀ του «ΕΘΝΙΚΟΥ» υπάρχουν ποι- κίλες εκδηλώσεις όπως εθνι- κὠν επετείων, διαλέξεις, εκ- δρομὲς, καλλιτεχνικής και Φυχαγωγικἠς φύσεως. Πρόεδρος του «ΕΘΝΙΚΟΥ» Λατσιών, εἶναιο κ. Διομήδης Φιλίππου, ὀπου μαζὶ µε την επιτροπή και τα µἔλη του Σωματείου κατάφεραν να στεγάσουν τον «ΕΘΝΙΚΟ» σε ιδιόκτητο οἰκημα. Στο ἴδιο Σωματείο στεγάζεται και ο Γεωργικό Σύλλογος. 9 Τα εγκαϊνιατου νξου Σω- µατείου θα γίνουν στις 27 Οκτωβρίου 1964. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΠΠΡ. κ. ΝΙ«ΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ --- ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Ε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ο αντιπρὀεδρος της Πανελλήνιας ΄Ἔνωσης Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α κ. ΝΙΚΟΣ ΧΑ- ΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ἔκανε στην εφημερίδα µας την ακόλουθη δήλωση σχετικά µετις προσπάθειες για αναγνώριση της Ε.Ο.Κ.Α. σαν εθνικοαπελευθερωτικἠς Ορ- γάνωσηςτης Κύπρου. «Στην πρώτη πράξη του (1.7.84) το νεοεκλε- γὲν συμβούλιο της Πανελλήνιας Ἔνωσης Αγω- νιστών ΕΟΚΑ (ΠΕΑΕ) μεταξύ των άλλων αποφά- σεων που ἔλαβε ἠταν και οἱ εξἠς δυο: Η ἆμεση προώθηση του θἐµατος της αναγνωρίσεως, απὀ την Κυπριακή Βουλή της ΕΟΚΑ σαν Εθνικοαπε- λευθερωτικής Οργάνωσης. Απεφαοίσθη προς τούτο να μεταβούν στην Κύπρο οπρὀεδροςκαιο αντιπρόεδρος της ΠΕΑΕ Φώτης Παπαφώτης και Νίκος Χατζηχαραλάμπους. Πράγματι ὕστερα απὀ πολλὲς επαφὲς που εἶχαμεμε εκπροσώπους των τριών κομμάτων (ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΔΕΕ) απεφασίσθη να κατατεθεἰ νομοσχέδιο στη Βουλή ευθύς αµέσως µε την επανέναρξη των εργασιών της (µετά τη λήξη των θερινών διακοπών). ᾿Ηδη µετη συνεργασία µας προχωρείη σύν- ταξη του νομοσχεδίου απὀ τους αρμόδιους Φο- ῥρείας. Ἔτσι μπορούμε να πούμε, ἕνα θἐέµα που έπρεπε να επιλυθεί εδώ και αρκετό καιρό παίἱρνει το δρόµοτης λύσεωςτου, καιτης ηθικής αλλά και υλικής δικαιώσεως των αγωνιστών εκείνων που ἐδημιούργησαν το θρύλο του 1955. Το δεύτερο μεγάλο θέµα που µας απασχολεί αλλά καιθα µας απασχολήσει είναιη συγκρότηση του «Πανεθνικού Συµβουλίου». Προς την κατεὺ- θυνση αυτ είδαµε αρκετὲς πολιτικὲς και θρη- σκευτικὲς προσωπικότητες της Κύπρου αλλά και εκπροσώπους μαζικών φορέων. Οι επαφὲς µας θα συνεχίσουν και στην Ελλάδα που θα αρχίσουν από τις αρχὲς Σεπτεµβρίου. Στην Ἑλλάδα θα ἑλ- θουν το Σεπτἐμβριο πολιτικὲς προσωπικότητες της Κύπρου για να δώσουν διαλέξεις. Προγραμ- µατίζεται επίσης δημοσιογραφική διάσκεψη στην Αθήνα. Σκοπός µας εἶναι να επιτύχουμε δηµιουργία Πανελλήνιας κίνησης Πανεθνικού φορέα και στην συνέχεια η δηµιουργία παγκόσμιας κίνη: σης... Στους στόχους µας εἶναι και η γιορτή των Ἀθχρονων απὀ την ἔναρξη του Αγώνατης ΕΟΚΑ που θα γίνει στην Αθήνα και θα καταβληθεί πιρο- σπάθεια να τιμηθεὶ επάξια η µεγάλη ημἑρα. Θα παρακληθείτο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας να στείλει εγκύκλιο σε όλα τα σχολείατης επικρά- τειας σχετικἁ µε το τιµώμενο γεγονός και οι δυο ΕΡΤ να μεταδώσουν σχετικά αποσπάσματα. Κυ- πριακἀ συγκροτήµατα θα λάβουν μέρος στη Υ|- ορτή αλλά και ανάλογα ἁσματα θα ψαλούν. Τέτοιες γιορτὲς χρειάζονται συχνά γιατί συμβάλλουν στην τόνωση του Εθνικού συναισθή- µατος και ο λαός µας αναθυµάται λαμπρὲς ημὲ- ρες ηρωϊσμού και μεγαλείου. Ο υλικὸς ευδαιμονισμὀς στον οποίο βρίοκε- ται και πἁλιν η Κύπρος εἰχε σαν αποτέλεσµα να αμβλύνει το εθνικὀ συναίσθηµα µιας μεγάλης µε- ρἶδος Ελλήνων της Κύπρου. Αν προστεθεί σ᾿ αυτό ακόμα η προπαγάνδα, όλα αυτά ἔχουν µε- ταβάλει τον Κύπριο όχι απλώς σ᾿ ἕνα πλούσιο αλλά σε ἀφρονα πλούσιο. Η κατάσταση που υπάρχει στην Κύπρο εἶναι τέτοια που να θυμίζει το γνωστό Καβαφικό ποίηµα: «Περιμένοντας τους βαρβάρους». Πιστεύω σ᾿ αυτότο σηµείο ότιη συµβολήτου Τύπου είναι τεράστια στη διαµόρφωση και δια- Φοροποίηση του πολίτη. Ο Τύπος εἶναι ανάγκη να συνειδητοποιήσει την αποστολή του: Να δια- φωτίζει, να επισημαίνει, να καθοδηγεἰ. Να γίνειο µπροοτάρης στο µεγάλο αγώνατης σωτηρίας του Τόπου. Ομονοούντες καιορθοφρονούντες μπροστά στον κοινό κἰνδυνο, µακριά απὀ την µικρόφυχη πολιτικἠ και Το στεἰρο κομματισμὀ έχουμε χρὲος να εργαστούμε ὁλοι για τη σωτηρία της πατρίδας. Δεν µας μένει πολὺς χρόνος για αδράνεια. Να ξεσηκωθούν οι πανέλληνες απὀ κάθε γωνιά της γης σε µια πανεθνικἠ σταυροφορία... ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ». τασπαταταττττττστπασασασοοσαοοαοοα] ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ δΔΙΑΔΙΑΕΤΕ ΤΟΝ “ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ” ΠΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ μ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σεαντίθεση µετα όσα συµβαϊΐνουν στην Κύπρο που το πράσι- νο «βρίσκεται υπό διωγμό» στις πολιτισμὲνες χώρες η προστασία καιτου πιο ασήµαντου ὄξντρου αποτελεί αυτονόητο καθήκο. Στο Κρώῦτσλινγλκεντης Ελβετίας, όταν κτίστηκε η πολυκατοικίατης φωτογραφἰάἁλδίπλα απὀ τη λίµνη της Κωνσταντίας, ὀχι μὸνο δεν κόπηκε το εικονιζόµενο δἐνδρο αλλά κατασκευάστηκε ειδική κυ- κλικἡ τρύπα στο στἔγαστρο του κτιρίου, ὡστε να αναπτυχθεί και περισσότερο το δέντρο. Οι δε ἔνοικοι της πολυκατοικίας το ποτί- ζουν εναλλάξ µε πολλἠ Φροντίδα. Αυτό πρέπει να αποτελὲσει για μας παράδειγµα προς µίµηση. ΠΕΘΑΝΕ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Πέθανε σε ηλικία 82 χρο- νών και κηδεύτηκε στη γενὲ- τειρα του ᾿Αρτα, ο γνωστός Ἓλληνας πολιτικὸς Πέτρος Γαρουφαλιάς, που το 1964, σαν υπουργός Εθνικής Αμύνης στην Κυβέρνηση Γεώργιου Παπανδθρξου, ἔστειλε στην Κὺ- προ την Ελληνική Μεραρχία και πηγαινοερχόταν στο νησί να πεῖσει τον τότε Πρὀεδρο να κηρύξειτην ἔνωση µετην Ελλά- δα. Ο αεἴμνηστος Π. Γαρου- Φαλιάς άφησε πλοῦσιο συγ- γραφικό ἔργο, το οποίο οπωσ- δήποτε θα βοηθήσει τον ιστο-, ρικό του μέλλοντος να βγάλει | σωστά συμπεράσματα για! πολλά γεγονότα τόσο στὴν | Ελλάδα ὁσο και στην Κύπρο. Εἰχε διατελὲσει εκτὸς απὀ Υπουργός, Αρχηγός κὀμμµα- τος, βουλευτής και πρεσβευ- τὴς της Ελλάδας σε διάφορες χώρες. ΣΕΛΙΔΑ 5 Εικοσιοκτώὠ χρόνια απὀ τον απαγχονισμό τους ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Οι ήρωες της Ε.Ο.Κ.Α, Στέλιος Μαυρομμάτης, Αν- δρὲας Παναγίδης και Μιχά- λης Κουτσόφτας, απαγχονἰ- στηκαν στις Κεντρικὲς Φυ- λ Οι ήρωες της Ε.Ο.Κ.Α, Στέλιος Μαυρομμάτης, Αν- δρῖας Παναγίδης και Μιχά- λης Κουτσόφτας, απαγχονἰ- στηκαν στις Κεντρικὲς Φυ- λακὲς, στις 21 Σεπτεµβρίου 1956. Ο Μαυρομμάτης κα- ταδικάστηκε σε θάνατο µε την κατηγορἱα ὅτι πυροβό- λησε εναντίον δύο ᾿Αγγλων αξιωματικών στον ᾿Αγιο Παὖλο Λευκωσίας. Ο Ανδρὲ- ας Παναγίδης και ο Μιχάλης Κουτοόφτας, καταδικάστη- καν κι αυτοὶ σεθάνατο µετην κατηγορία ὅτι σκότωσαν ἕνα ᾿Αγγλο αεροπὀρο, κον- τὰ στο αεροδρόµιο Λευκω- σίας. ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Γεννήθηκε στις 14 Νο- εµβρίου 1932, στο ωραίο χωριό Λάρνακας της Λαπὴ- θρυ,που σἡμεραστενάζει κἁ- τω απότη µπότατων μουλλά- δων του Αττίλα. Φοίτησε για ἕνα χρόνο στο γυμνάσιο Λα- πήθου και ακολούθως γρά- φτηκε στην εμπορική σχολή Σαμουήλ στη Λευκωσία. Κα- τοδικάστηκε σε θάνατο για την κατηγορία που προανα- Φξραμε, ἄνκαι κανένας απὀ τους δύο αεροπόὀρους δεν τραυματίστηκε. Η καταδίκη του ἔγινε µε βάση τους ἕκτα- κτους κανονισμούς. Τα τε- λευταία του λόγια ἦταν: «Αι- σθἀνομαι τον εαυτό µου γα- λήνιο, γιατί ἔχω τον Χριστό μὲσα µου και εἶμαι βέβαιος πωςθαμεβοηθήσει μὲχρι τὲ- λους. Η τελευταία µου επιθυ- μία εἶναι να σταθήτε φύχραι- μοι μέχρι τέλους και να προ- σεὐχεστε για μένα. Θξλω να ξερετε πως ο γιὸς και οδελ- Φφὸς σας πέθανε µε το χαμό- γελο στα χείλη, γιατί κράτη- σε μέχρι τἔλους τον ιερό ὁρ- κο που ἔδωσε να θυοιαστείΐ χάριν της Πατρίδος. Να εἶστε δε βέβαιοι πως σύντομα θα ανατείλει το ἆστρο της Ελευ- θερίας και της Δικαιοσύνης στο νησἰ µας». ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΠΙΔΗΣ Κατήγετο απὀ το Παλη- Οµἔτοχο και ἦταν παντρεμὲ- νος µε τη συγχωριανἡή του Γιαννοῦλα Αριστεΐδη µε την οποία εἶχε αποκτήσει τρἰα παιδιἀ. Προτού απαγχονι- στεί απέστειλε την πιο κάτω επιστολή στην οικογὲνειά του, στην οποία μεταξύ ἁλ- λων ἔγραφε: «Αξιολάτρευτά µου παι- διά, πολυαγαπηµενη µου γυ- ναΐκα χαίΐρετε, Αυτήν την στιγμήν που σας γράφω εἶναι Τρίτη 10η ὠρατοβράδυ. Ακριβώςπριν 5 λεπτά µας ειδοποίησαν ὅτι χαράματα της Παρασκευής 21.9.56 θα εκτελεσθούµεν. Ἴσως ὅταν διαβάζετε αυτό το γράμμα µου εγὠ δεν μα : θα υπάρχω αναμεταξύ στους ζωντανοὺς. Λατρευτά µου παιδιά, σας αφήνω για πάν- τα στην τόσο νεαρἡ µου ηλι- κία. Στα 22 µου χρόνια πε- θαΐνω για χάρη μιάς μεγάλης ιδέας. Κάποτεη µάνα σαςκαι ο θείος σας θα σας αναπτὺ- ξουν γιατί εκτελέσθηκα. Σας εὖχομαι αγαπημένα µου παι- διά να γινήτε καλοἰ Χριστια- νοί και καλοἰ Ἕλληνες Κὺ- πριοι. Ακολουθήστε πάντα τον δρόµο της αρετής. Να εἰ- σθε πάντα βέβαιοι ότι σας αγάπησα τόσο θερμά µε µια απέραντη πατρική αγάπη. Αλλά δυστυχώςσας αφἡ- νω χωρἰς να σας δώ να µε- γαλώνεται ὁπωςτο ονειρευό- µουν. Σας αφήνω ἑνα μεγάλο και τιμημένο όνομα. Παιδιά μου ζήσετε ευτυχισμένα µαζί µε τη μητέρα σας και µε όλους τους θείους σας και τους σεβαστοὺς σας παπποὺ- δες. Ελπίζω στον Πανάγαθο θεό να σας αγαπούν µε στοργἡ και θέρμη. Και συ πολυαγαπημένη μου Γιαννούλα, σου ζητώ για τελευταία χάρη να περνάς καλά µε τα παιδιά µας. Αγἆάπα τα θερμά τόσο πολὺ και γιά μένα, κι εγώ απὀ φηλά θα σας στέελλω τις πιό θερμὲς µου ευχὲς και να σεβαστἠς και το δικὸ µου ὀνομα βλέπεις ότιη μοὶραθὲ- λησε να µας πικράνη στα πρώτα χρόνια του γάμου µας. Αυτή τη στιγµή που σου γράφω ἕνα χαμόγελο γλυκὺ στολίζει τα χείλη µου γιατί εἶμαι ευτυχισμένος που αφή- νωταπαιδιἆ µουσε μιἀκαλἡ μητέρα. Ἡ φυχἠή µου εἶναι γιοµά- τη απὀ μιά αληθινἡ χαρά γι- ατὶ εἶμαι περήφανος για σξ- να. κ ς π Μι κ. ος :Μη δώσης καμιά ματιά στο παρελθὀν, αλλά κοίταζε το παρὀν. Σου ζητὠ συγ- γνώμη και συγχώρεση για ότι σου ἔφταιξα Γιαννοῦλα και πριν κλείσω τατο γράµ- μα µου, σου ζητώ, ὡς τελευ- ταἰαν επιθυµἰίαν, να αγαπάς όπως και πριν τους γονεὶς µου και τ᾽ αδέλφια µου και τους δικοὺς σου. Ακόμη αν μπορείτε να περνάτε πιό καλά. Εἰμαι βέβαιοςπωςοι γο- νεἰς µας εἶναι καλοἰ. Δὼσε τους τελευταίους εγκάρδιους µου χαιρετι- σμούς στοὺς γονεὶς µας, στ᾽ αδέλφιά µας, σ᾿ όλους τους συγγενεὶς και χωριανούς μας. Ἔχετε γειά μιά γιά πάντα αγαπημὲνες µου υπάρξεις» ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΕΟΦΤΑΣ Γεννήθηκεστο Παληομὲ- τοχο στις 12 Νοεμβρίου 1932. Σε ηλικία τεσσάρων χρόνων ἔχασε τον πατέρα του. Αφοῦ τέλειωσε το δηµο- τικὀ σχολείοτου χωριούτου, ΤΡΕΙΣ ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣΕΟΚ.Α. ΜΙΚΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ πήγε στη Λευκωσία και ρἱ- χτηκε στη βιοπάλη. Την Ίδην Σεπτεµβρίου, πέντε μὲρες πριν απαγχονι- σθεί µε τους άλλους δύο συ- ναγωνιστὲςτου, Μαυρομμά- τὴ και Παναγίδη, ἔγραφε την πιό κάτω επιστολἡ στη μητὲ- ρατου, που φανερώνει ολό- κληροτο µεγαλείοτης φυχἠς του και τη βαθειά του πίστη στο Θεό. «Σεβαστή µου μητέρα χαἰρε, Ελπίζω το Γράμμα µου να σας βρή όλους καλά. Αγαπητή µου μητὲρα να εἷ- σαι βέβαιη για το δικὀ µας θάρρος, και την ψυχραιμία. ΄ἛἜχουμετις ελπίδες µας στον πανάγαθο θεό και πιστεύου- μεν ὅτι θα βοηθήση και σας και μάς. Να ἔχετε όλοι πίστη στον ᾿Αγιον Θεόν γιανασας βοηθήση να σταθἠτε σαν Ελληνίδες µητὲρες. Μη λυπά- σθε γιατἰ θα µε χάσετε. Με αφιερώνεται στην Πατρίδα. Μητἑρα πρὲπει να εἶσαι περήφανη γιατὶ εἶμαι κι᾿ εγὼ ἐναπαιδἰτης Κύπρου που δἰ- ᾿ νειτο αἷμα του για την ελευ- θερία. Προσεύχομαι στην Ὑπεραγία Θεοτόκο να σας δώσειθάρροςκαι ψυχραιμία γιατὶ κ᾿ εκείνη ἔχασε το γυιό της. Ο Χριστός σταυρώθηκε για να µας απαλλάξη απὀ τα δεσμά απὀ την αδικία και απὀ τον Φόβο του θανάτου. Ανεστήθη και εδοξάσθη ενώ οι παράνομοι παΐρνουν την αιώνιαν κατάρα ως σήµερα. Γιατί φοβάστε αφού πιστεύ- οὐμεν στο αληθινό φώς Οι μόνες λεξειςπου µπο- ροὺν να ακούσουν απ᾿ τα χείλη µας οι δυνάστες εἶναι αυτὲς: Ελευθερἰα ἡ Θάνατος. Αυτὲς τις λέξεις τις µάθαν και αυτοί οἱ τοίχοι των Φυλα- κών. Και αυτὲς ακόµα οἱ πὲ- ΄ τρες τών φυλακών το γνωρί- ζουν ὅτι εἶναι ἁδικο να κλει- δώνουνται αθώοι µέσα στα σίδερα µε µόνη την κατηγο- ρἱα ότι εἶναι Ἕλληνεςτης Κύ- πρου. Τα κελλιἁ µας δονούν- ται απὀ τα πατριωτικἁ µας τραγούδια και οι σκοτεινὲς Φυλακὲς λάμπουν απὀ την αθωότητά µας. Και αυτοἰ ακόµαπου μαςκαταδιώκουν ξερουν για ποιό σκοπὀ µας ἕστειλαν να εκτελεσθούµεν. Έέρουν τον τίμιο και ιερό σκοπὀ µας και ἰσως να ἔμει- ναν βουβοὶ και εµβρόντητοι απὀ τη δική µας φυχραιμία. «Η νύκτα Φἔγγει ολόχαρη Μανούλα µου κοιμάσαι ἡ βλέπεις τα άστρα κι᾽ αγρυ- πνὰς και µένανε θυμάσαι» Και τώὦρα κλείω το γράμμα µε τους εγκἁρδιους µου χαιρετισμούς σ᾿ όλα τ᾽ αδέλφια µου και τους συγγε- νεἰς. Εχετε χαιρετισμοὺς απὀ το Ανδρέα. Με σεβασμὀ κι᾿ αγάπη Μιχάλης Κουισόφταο Συγχαρητήρια στο σπίτι µας στην Παρεκκλησιά και θ᾽ αναχωρήσουµε ΠΡΟΣΕΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ Σας προσκαλούμε στον γάμος µας την Κυριακἠ 14 Οκτωβρίου 1984 και ώρα 3 μ.μ. στην Εκκλησία Αρχαγγἔλου Μιχαήλ στην Παρεκκλησιά, Λεμεσού Παναγιώτης - Τασούλα Οι Γονείς: Γεώργιος και Ελξνη Ιωάννου Από την Οδού Κώστας και Ευανθία Χρυσοστόμου Από τον Μαζόκαμπο Παρεκκλησιάς Παράνυμφοι Ευπρόσδεκτοι Τηλεγραφήματα: Παναγιώτης - Τασούλα Παρεκκλησιά, Λεμεσὸς ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΓΠΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ Τελέστηκε την Κυριακή 16.9.84, στον Ἱερὸ Ναό Αγίου Ελευθερίου στη Λεμεσό, το ετἠ- σιο μνημόσυνο του αοΐδιµου Μητροπολίτη Κιτίου και εθνι- κού Αγωνιστή ΑΝΘΙΜΟΥ. Μετά το μνημόσυνο ψἀ- ληκε τρισάγιο στον τάφο του στο κοιμητήριο Αγίου Νικολά- ου στη Λεμεσὀ και ἔγιναν κα- ταθὲσεις στεφάνων. ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19865 ΤΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΠΕΛΛΑ--ΠΑΊΙΣ -- 1976) Μια ιστορἱα δόξας και μαρτυρίου γραμμένη απὀ το δημοσιογράφο Κώστα Γ. Σολωμού ΠΟΛΕΜΟΣ -- ΕΓ- ΚΛΩΒΙΣΜΟΣ -- ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ. Ὅλη η αλήθεια για τις μαύρες μῖρες του 1974. Μια ιστορία που στηγµατίζει τον καταραμὲνο Αττίλα. ΓΙΑ ΤΟΝ «Ε.Φ» Αγαπητοὶ Αγωνιστὲς, Τυχαία ἔπεσε στα χξρια µου ἑνα φύλλο της µηνιαίας εφημερίδας σας «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥ »που πραγματικά μ᾽ ενθουσίασε για την τόσο εν- διαφἔρουσα και πρωτότυπη, αλλά προπάντων ελληνοπρε- πἠ και χριστιανοπρεπἠ ύλη της. Μπράβο σας, συγχαρητή- ρια. Θἑέλωλοιπόν να µε γράψε- τε συνδροµητἠ και να µου τη στᾶλλετε στη διεύθυνση µου. Εὐχομαι κάθε επιτυχία και πρὀοδο και όπως σύντομα η εφημερίδα σας γίνει αν µη κα- θηµερινἠ τουλάχιστο εβδοµα- διαία. Με συναγωνιστικοὺς χαιρετισμοὺς Μιχ. Ευσταθίου Αθήνα ΠΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΟΚΑΙΣΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. συνέχεια ἀπό σελ. Ί προς Εφσ. Π, 4 Ρζ 62 85) κουδὲν οὕτως Εκκλησἰ- αν δυνήσεται διαιρεῖν ὡς Φφιλαρχία και οὐ δεν παροξύνει τον Θεόν ὡς το Εκκλησίαν διαιρεῖν». Η διαῖρεσις δε αυτή εις την Εκκλησίαν µας, που όπως εἶναι εις όλους µας γνωστόν, επἰ τόσα χρόνια μἔχΏ! σήµερον δεν ἔγινε δυνατὀν να δια- λυθή, διότι οι άρχοντ «ης Ε::κλησίαςθέλουν να την διατηρούν, µας ἴδει την εντύπωσιν ότι δἰ- καιον ἔχει ο Μ. Βασίλειος, όταν εις οµοίαν περὶ- πτωσιν λέγει, ότι «οὖτε Αιθίοψ αλλάζει ποτὲ το δέρµα του, οὖτε πάρδαλις τα ποικίλµατα αυτής, αλλ᾽ οὖτε και ο εν διαστρόφοις διδάγµασι συν- τραφεῖς, δύναται απορρίψασθαι το κακὀν της αιρέσεως». Εμεῖς θα λἔγαμεν απορρἰψασθαι (να απορρίψη) το κακόν της εκτροπής απὀ τες αλἠ- θειες της ορθοδόξου διδασκαλἰας του |. ΕύαΥΥε- λίου. Και τούτο συμβαίνει διότι «περί αγάπης ου μἒλει αυτών» των αιρετικών, ὡς λέγει ο ἁγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Αγάπης, εµείςθα επροσθξ- ταµεν αλλά προς την ειρήνην και τάξιν της Εκ- κλησίας, αγάπης Θεοῦ προς τους συναδέλφους των ιερεῖς και Αρχιερείς, προς τοὺς οποίους τυ- ραννικἠ, δεσποτικἡ και σατραπικἠ υπήρξε κι εἷ- ναιη συνήθης συμπεριφορά των και αγάπης ακό- µη διατἰ όχι καιπρος τους εαυτούς τὠν, «εν αγά- πη και ορθή πίστει» ὡς καλοίἰ ποιμνες και γεωρ- γοὶ, να ποιµαΐνουν τον λαόν του Θεού και ευά- ρεστοι δια τοῦτο να εἶναι και ειςτον Θεόν και εις τους ανθρώπους. Αυτὲς, λοιπόν, εἶναι οι δυσάρεστες επιπτώ- σεις του Παποκαισαρισμοῦ, τον οποίον κατα- τάσσοµεν μεταξὺ των σοβαρών αιρέσεων, οἱ οποἷες λυμαίνονται την Ορθόδοξὀν µας Εκκλη- σίαν. Η εκκοσμµἰκευσις της Εκκλησίας µας, ὅπως την θὲλει ο Παποκαισαρισμὸός, οι κληρικοί της δηλ. να αναμιγνύωνται και να εµπλέκώνται εις κοσμικὲς φροντίδες, την οδηγεί την Εκκλησίαν την παρασύρει να ευρίσκεται εις αντίθεσιν μὲ τα πνευματικά της καθήκοντα. Κοσμικότης εις την Εκκλησίαν και εις το καθαρώς πνευµατικὀν ἔρ- γον της δεν συµβιβάζονται, κατά τους |. Κανό- νας της Εκκλησίας µας. Διότι «ἱερεὺς άρχων, ανίερος» λέγει ο σπουδαϊἰος της Εκκλησίας µας Κανονολόγος Αριστηνὸς. Και ο ἁγιος Νικόδη- μος ο Αγιορεΐτης ο συγγραφεύς του «Πηδαλίου» της Εκκλησίας γράφει: «Εις δύο διαρείται η εξουσία και η αρχή. ᾿Αλλη µεν εἶναι κοσμµικἠ, την οποίαν ενεπἰστευσεν ο Θεός εις τοὺς βασι- λεὶς και άρχοντας και άλλη δε εἶναι πνευμµατικἠἡ, την οποίαν ενεχείρισεν ο Θεός ειςτους αρχιερείς καϊιτων ψυχών οικονόµους. Εναντία η µία µετην ἄλλη υπάρχει. Η µεν γάρ εἶναι επίγειος, η δε εἶναι ουράνιος. Η µεν φορεί μάχαιραν και θανατοἰ, η δε πράως συγχωρεί και ζωοποιεὶ. Δεν δύναταιο αρχιερεὺς να ευλογεί και να θανατοἰὶ συγχρὀ- νως, οὗὖτε να κρατεί την ποιµαντικήν ράβδον, συγχρόνως δε και µάχαιραν την φονεύτριανν. (Πηδάλιον ἐκδ. στ᾽ 1957 σελ 109) Δι όλες αυτὲς τες παραβάσεις και εκτρο- πὲς απὀ τες αλήθειες του |. Ευαγγελίου και απὀ το αυστηρὀν πνεύμα των |. Κανόνων, ο Παπο- καισαρισμός, η φιλοδοξία δηλ. οι κληρικοί να γίνωνται κοσμικοὶ άρχοντες ἡ να εμπλέκονται σε κοσμικὲς φροντίδες αντίθετες µε την πνευµατι- κἠν αποστολἠν των, ὅπως την καθορίζει το |. Ευαγγέλιον, εἶναι κακοδοξία. Εἶναι διαστροφἠ και νόθευσις της χριστιανικής διδασκαλίας, Εἰ- ναι παρἔκκλισις πεπλανημἔνη, την οποίαν δια τούτο και «αἱρεσιν απωλείαο την χαρακτηρίζει ο Απ. Πέτρος εις την Καθολικήν Επιστολήν του (Β΄ Επισ. 2,1) ο δὲ ἁγιος Μάρκος Επίσκοπος Εφἔσου ο Ευγενικός συνιστά εις τους χριστια- νοὺς να φεύγουν απὀ την αἱρεσιν του Παπισμούὺ «ὠσπερ τις απὀ ὀφεως». Ελπίζομεν, εις επόµενον µας άρθρον, να µας δοθή η ευκαιρία να αριθµήσωμεν και να ερμηνεύσωμεν τα χωρία του |. Ευαγγελίου και τους [. Κανόνας ὁπου εγἔνοντο παραβάσεις και Εκτροπές εκ μέρους του Παποκαισαρισμού της Κύπρου, δια να δούμεν πάνω σεποἰες εσφαλμὲ- νες βάσεις εννοοὺν μερικοἰ απὀ µας να συντη- ροὑν την διαἰρεσιν της αγίας µας Εκκλησίας. 3Ο ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1984 ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑΟ . ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ ΟΣΟΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΣΕΛΙΔΑ6 κία όσο και στις γύρω σαπὀ αυτήν χώρες, δεν φαίνεται εὔκολη αν όχι αδύνατη. Γιατί η χώρα που ἔχει την δυνατότητα να επιφὲρει στρατιωτικἁ πλήγματα στην Τουρκία, τα οποία να εἶναι ικανά να την συντρἰφουν, και να την κατακοµµατιά- Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ Του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ Γ.Γ.της Π.Ε.Α. Ταγματάρχη ε.α. ΦΑΙΚΕΛΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ἡ Αγγλορωσσική σύμπραξη που χρονολογείται απότο 1955, ενάντια στην Ελληνοαμερικανικἠ συνεργασία, επεκτείνεται μέχρι τις τραγικὲς μέρες του 1974. Οἱ ᾿Αγγλοι, πέτυχαν να πεΐσουν τον άλλοτε πρὀεδρο της Κύπρου, τον Μ., να συντάξει την 2αν Ιουλίου 1974, την προκλητικἡ επιστολή προς Γκιζίκη, που στην ουσίατης, στερείτο παντελὠςπολιτικής ωριμότητας και διπλωματικής ευελιξίας. Η επιστολἠ αυτἠ προκάλεσεσε 19 µόνο μῖρες απὀ την ημερομηνία αποστολἠς της 1ο πραξικό- πηµα και σε άλλες ὅ μῖρες την εισβολή. Στην αφελἠ αυτή ενξργεια του Μ., η Χοῦντα των Αθηνών, διαισθανόµενη τις ευθύνες της και τον κίνδυνο, απῖστειλε δὺο Φορὲς στην ΕΥ- προ, σαν αντιπρόσωπό της, τον αείμνηστο εκδότη της εφηµε- ρἶδας «Ελεύθερος Κόσμος», Σάββα Κωνσταντόπουλο, γιανα μεταπείσει τον Μ., απὀ την προκλητικἡ επιμονή τὀυ, να απο- πέμψφει τους Ἕλληνες Αξιωματικούς και κάτ επέκταση τα Ελληνοαμερικανικἁ συμφξροντα, πράγµα που για οποιοδή- ποτε πολιτικὀ της Ελλάδος ἦτο αδιανόητο να γἶνει αποδεκτό. Σύμφωνα µετα όσα ο Κωνσταντόπουλος μαρτύρησε στο δικαστήριο των Αθηνών, κατά τη δεύτερη συνἀντησήἡ του µε τον Μ., ο δεύτερος τον διαβεβαίωσε πως θα προξβαινε σε επεξηγήσεις για να δώσει ἔτσι την ευκαιρία στην τότε κυβὲρ- νηση Γκιζίκη, να συζητήσει την επιστολἠ µε τον Μ., σε µια προσπάθεια να φύγουν οι ακρότητες. Δυστυχώς ο Μ., µας ξεγἔλασε, εἶπε ο Κωνσταντόπουλος. Ποιά δύναμη βρισκόταν τότε πίσω απὀ τον τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατί- ας που ενώ αυτός απὀ την µια ανελάµβανε υποχρέωση να προβείἰ σε κάποια αλλοίωση του εγγράφου του, η δύναμη εκείνη τον εξανάγκαζε να αθετήσει την υπόσχεσή του και να επιμὲνει στο τρομερό εκείνο ἔγγραφο προς Γκιζίκη που τόσα πολλά δεινἁ µας επεσώρευσε Ευρισκόµενηπιαη Χούντασε αδιἑξοδο, αναγκάστηκενα ενεργήσει βεβιασμὲνα και απρογραµµάτιστα το πραξικόπη- µατης 1δης Ιουλίου 1974. Πόσο ειρωνικό εἶναι όταν µετά απ΄ αυτή την εθνικἠ τραγωδία, οδιατάξαςτο πραξικόπημα Γκιζί- κηςνα µην συλληφθεί κατάτην μεταπολίτευση, αλλά οὗτεκαν απηλλάγη των καθηκόντων του, οδε Καραμανλής και ο Μα- κάριος,τον δἔκτηκαν για αρκετό χρονικό διάστηµα σαν πρὀ- εδρο του Ελληνικοὺ κράτους. Τις μξρες της τραγωδίας του Ιουλίου 1974, ὅταν στις πα- ραλίες της Κερύνειας παιζόταν το μεγάλο παιγνίδι για το ποιός θα επικρατήσει οι Αγγλορώσσοι ἡ οι Αμερικάνοι, αν και η Αμερική πέτυχε να εξοπλίσει την Ελλάδα µε πολεμικά αεροσκάφη «Φφάντομ», ενώ καθυστερούσετην αποστολήτων αεροσκαφών στην Τουρκίαη Ελλάδα εἰχεπάρειτηνιστορική απόφαση να επἔµβει στην Κύπρο και να εφαρμόσειτο σχἑδιο ανατροπἠςτης Αγγλορωσσικήςεπιρροής,η Αμερική εἶχεαν- τιληφθεί πως στις παραλίεςτης Κερύνειας, δεν ἦσαν οι Τοῦρ- κοι μόνοι τους. Από το ακρωτήρι του Αποστόλου Ανδρέα, μέχρι τις ακτὲς της Κερύνειας, η θάλασσα εἰχε κατακλυσθεί απὀ τον Αγγλικό στόλο, συμπεριλαμβανομἔνου και του ελι- κοπτεροφόρου «ΕΡΜΗΣ» του πιο τελειοποιημένου ελικοπτε- ροφόρουτου κόσμου. Γι΄ αυτό ο Αμερικανός Υπουργός Εξω- τερικών Κἰσινγκερ εγκατξἔλειψετον αγώνα, γιαναμαςδηλώ- σει τᾶλος του 19683, πως αν μιλήσει ποτἒ, για το Κυπριακό, εἶναι σαν να κάνει πολιτική δολοφονία του ατόµου του. Το γεγονός πως το σκοτεινό παιγνίδι της Ίδης Ιουλίου 1974, ἦτο τόσο αβέβαιο, φαϊΐνεται και απὀ το ὁτι, όταν ο Ετζεβίτ πληροφορήθηκε την απόφαση της Ελλάδας να επἔεµ- βει στρατιωτικά στην Κύπρο, δεν δίστασε να καλὲσει Έκτακτη συνεδρἰα της εθνοσυνἑλευσης της χώραςτου, και ὑστερ᾽ απὀ µια δραµατικἠ συνεδρἰαση, να πάρει απόφαση ὅπως τα τουρκικά στρατεύματα διακόψουν την απόβαση την 8η πρωῖ- νἠ ὥρατης 22ας]ουλίου, ηµῖρα Δευτέρα. Στιςζπ.µ., όμως, µια ώρα πριν την αναδίπλωση της τουρκικής νηοποµπής, µετά απὀ κάποιο τηλεφώνημα, πως εἶπε ο ἶδιος, αποφάσισε και ανάλαβε προσωπική πρωτοβουλία και διάταξετην συνέχιση της απόβασης, Γιανα γἱνειπιαπραγµατικότηςη απὀβαση την επομένη της εκεχειρίας, µετά την 20ἡ Ιουλίου. Παράλληλα µε την πραγµατοποἱΐηση της τουρκικἠς εισβολἠς στην Κύπρο, οι ᾿Αγγλοι πραγματοποιούσαν το σχὲδιο Μακμίλλαν που απο- Φασίστηκε και σχεδιάστηκε το 1957. ᾿σως μερικοίἱ αφελείς αναγνώστες διερωτηθούν,µαπως εἶναι δυνατό οἱ Τοῦρκοι που διαφεντεύονται απὀ την Αµμερι- κὴ, να υπακούουν στους Αγγλους Κάθε ἆλλο.Οι᾽ Αγγλοιµε την δαιμόνια πολιτικοδιπλωμµατικἡ τους ικανότητα, µπόρε- σαν και εκμεταλλεύτηκαν τα υπάρχοντα μεταξύ µας πάθη, αφοῦ πρώτα κατάφεραν και µας διαἰρεσαν. Απόδειξη τούτου, εἶναι πως ο Ετζεβϊτ, δεν πήγε στην Ουάσιγκτων για ναπάρει ἀδεια εισβολής, αλλά στο Λονδίνο, και εκτός τούτου, δεν ἦταν ο Ἔκτος Αμερικανικός στόλοςστις ακτὲςστης Κερύνειας, αλλά ο Τουρκικός µετον Αγγλικό. Και έτσι φαίνεται πιακαθαράπωςεμεΐςπου θελήἠσαµενα στηρίξουμε τα Ελληνικά συμφέροντα στην Κύπρο, χάσαμε στο στάδιο τούτο το παιγνίδι,που σαν αντίβαρο τῶν ΑΥΥλο- ρωσσικών συµφερόντων, ἦταν η Ε.Ο.Κ.Α. του Διγενή, την περἰἱοδο 1971-1974. Γι΄ αυτό ακριβώς τόσο ο Μακάριος όσο και ο Αβέρωφ, σε κάποιο στάδιο το 1975, µας δήλωσαν πως ἔχουν στοιχεία ότι η Τουρκία, άρχισε την προεῖοιµασία της για να εισβάλει στην Κύπρο ἕξη μήνες πριν την ηµἔρα της εισβολἠς. Δηλαδή, χρόνοςπου συμπίπτει µετον θάνατο του αείμνηστου Αρχηγοὺ Γεωργίου Γρίβα-Διγενή. Οσο ὁμωσςκι αν Φαΐνεται εκ πρὠτης ὀψεως ὅτι οι Τοῦρ- κοι πέτυχαν, αυτό εἶναι εντελὼς λανθασμὲνο. Γιατὶ αν πρά- γµατι η εισβολἠ ήταν επιτυχία δικἡ τους, δεν βλἔπω τον λόγο γιατί να φοβηθοῦὺν να ολοκληρώσουν το Σγκληµάτους, κατα- λαμβάνοντας ολόκληρη την Κὐπρο, ἡ τουλάχιστον εποικ]- ζοντας την Αμμόχωστο. Και αντ᾽ αυτού να δεχθούν απειλὲς απὀ τον Κάλλαχαν πως κάποια μέρα τα Τουρκικά στρατεύ- µατα θα βρεθούν εγκλωβισμένα των Ἑλλήνων, γιατί οι ει- σβολεὶς επεδἰωξαν, µε παραφουσκωμένα μυαλά, να καταλά- βουν κάτι πιο πξρα απὀ εκείνο που οι αφεντάδες τους τους καθὀρισαν, κατά τρόπο που να διατηρούσαν το «διαίρει και βασίλευε των ᾿Αγγλων». : Στοπαρελθὀν εἶχαμεγράψει καικαθορίσαµεκαιταχρο- νικἀ πλαΐσια που το Κυπριακό θα μπορούσε να λυθεὶ κάτω απὀ τα σημερινά δεδομὲνα. Τώρα απλώς υπενθυμµἰζουµεπως χρονικά ὁριαθέἔσαμετο 1983-1986 καιπωςη επίλυση θα εἶναι μέσα στα πλαΐσια των συμφωνιών κορυφἠς. Επίσης εἶχαμε γράφει πως οι ᾿Αγγλοι δεν δέχονται την διπλή ἔνωση, αλλά οὔτε και τον διαμελισμὀ. Γιατί αυτά τα δὺο, εἶναι βέβαιο πως σουν, εἶναι η Ρωσσία, σαν γείτονας της. Η απρόκλητη όμως τυχόν τυχαία ενξργεια της Ρωσσίας κατάτης Τουρκίας, θα ήταν αχαρακτήριστη και ακατανόητη στους συμμάχουςτου ΝΑΤΟ. Γι αυτὸ εμεὶς βλέπουμε και διαπιστώνουμε απόλυτα πως µια τέτοια ενἔργεια πρέπει αναμφισβήτητα να εξυπακοῦει κά- ποια πρόκληση της Τουρκίας, εἶτεπρος την ἰδιατην Ρωσσία, πράγµα δύσκολο, ἡπροςτις χώρες επιρροήςτης Ρωὠσσίαςπου µια τέτοια πιθανότητα υπάρχει όσον αφορά την Συρία. Τη στιγµἠ ακριβώς εκείνη που προαναφἑραµε, καλούμε όλους όσους πίστεψαν στην Ελλάδα, όσους νοιάζονται γιατο μᾶλλον αυτού του τόπου, όσοι μελετούν και σκἔπτονται τους προγόνους, αλλάκαιτους απογόνουςτους, ναπιστεψουνπως πρὲπει να εἶναι και για µας µια στιγµή µε κάποιες ελπίδες για σωτηρἰα απὀ τουςόνυχεςτης καταπιεστικἠς Αγγλορωσσικἠς δυναστείας. Το ότιο Μ.,στις Σεὔχέλλεςτο 1957, ἀλλαξετην πορείατου Κυπριακού και µας ξεπούλησε για να µην ολοκληρωθεἰ ο σκοπός της Ε.Ο.Κ.Α. αν ο αγώνας της Ε.Ο.Μ.Α. την περίοδο 1971 -74, απῖτυχε γιατί ο μεγάλος Αρχηγός µετον απροσδὀ- κητο θἀνατό του, δεν μπόρεσε νατον συνεχίσει, ἡ διότι µερι- κοἱὶ συναγωνιστὲς εἶτε κουράστηκαν και αποχώρησαν εἶτε διότι δεν ἔβλεπαν το βάθος του αγώνα και ενέδωσαν στις κυβερνητικὲς πλεκτάνες προδίδοντας ἔτσι την τελευταία ἴσως αυτή ευκαιρία, για δικαϊωση, για να φθάσουμε πᾶλος στην αποτυχία µας αυτό δεν μπορεί οὖτε και πρέπει να µας απο- θαρρύνει για ολοκλήρωση του σκοπού µας. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΓΙΑΝΑ ΣΤΗΓΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΗΙΑΣ τ ο - αν τν κα πι Ἡ . α“ «ἄ ποσο, Κω νως ἃ Η ωραία γραφική Κερύνεια, η σκλαβωμένη µας πόλη που περιμὲνει να φυσήξει λευτεριάς αγὲξρι και να ξανακατοικηθεί απὀ τους Ἕλληνες κατοϊκους της. Ταινία µε θέμα την τουρκική εισβολἡ στην Κὺ- προ το 1974, θα γυρίσει στο προσεχὲς μέλλον Ελ- ληνοαμερικανὸς εφοπλι- στής, ο οποἱος ὅπως µας δήλωσε ἔγκυρη πηγἠ, εἷ- ναι ἕνας απὀ τους προπα- γανδιστὲς του δἰκαιου αγώνα της Ἡόπρου στην Αμερικἡ και ακόµα οἶδιος απέστειλε οικονομική βοή- θεια για την ενίσχυση δύο απόρων προσφυγοπού- λων, µἐσωτουταμείουπου εἶχε τότε συσταθεί και λει- τουργήσει απὀ την Αρχιε- πισκοπή Ηύπρου. Ο Ελληνοαμερικανὸς αυτός, στον οποἱο η εφη- μερίδα µας ἔχει αποταθεὶ μέσω συγγενικοὺ του προσώπου, για την παρο- χἠ περισσοτέρων πληρο- Φοριών, τις οποἷες θα δη- μοσιεύσουμε, κατάγεται από την Αμμόχωστο αλλά οἱ γονεὶς του µετανάστευ- σαν στην Αμερική προτοὺ ακόμα γεννηθεὶ αυτός. Τε- λευταία, επισκέφθηκε την Κὐπροκαιπραγματικάρά- γισεη καρδιά τουόταν δεν μµπὀρεσεναεπισκεφθείτην Αμμόχωστο, ὀπου γεννἠ- θηκαν οἱ γονεὶς του και απὀ την οποία κατάγεται κι αυτός. Γι αυτό πήρε τη Μεγάλη απόφαση να προ- σφἑρειόσα χρήματα χρειά- ζονται για να γυριστεί στην Κύπρο, σεχώροπου θα διαμορφωθεί κατάλ- ληλα ὁπως ήταν η παραλία του Πεντε Μίλι στην Κερύ- νεια, απ᾿ ὅπου ἔγινε η ει- σβολή των κτηνανθρὠ- πων του Αττίλα, ταινία βασισμένη πάνω σε αυ- θεντικὲς σκηνὲςγιαναφα- νερωθείτο ὕπουλο και ελε- εινὀ Εργο των Τούρκων και την καταστροφἡ που ἔφεραν στο νησἰ µας. ΠΗταινία αυτή κατάτον παραγωγότης, θα παιχθεὶ τόσο στην Κύπρο ὁσο και στην Ελλάδα και οπωσδή- ποτε στις χώρες όλου του κόσμου και ειδικώτερα εκείπου εἶναι σονασπισμὲ- νοι Ἕλληνες οµογενεὶς, σε µια προσπάθεια το ἘἙλλη- νικό στοιχεὶἰο του εξωτερι- κοὺ να γνωρίσει την τρα- γωδία του νησιού µας και νακινητοποιηθεἰπερισσό- τερο για το δίκαιο της Κὺ- πρου. Τέλος οι πληροφορὶες μαςπροσθέτουν ὀτιοενλό- γω Ελληνοαμερικανός, Εχει ζητήσει να προµηθευ- τε όλα τα βιβλίαπου γρά- Φτηκαν για την τραγωδία της Κύπρου, µη παραλεὶ- ποντας ακόμα ποιητικὲς συλλογές και ζωγραφι- κοὺς πίνακες εμπνευσμὲ- νους απὀ τα γεγονότα του 1974. ”Αθῆῃσι καί Η ΑΘΛΗΕΙ μµπορεῖ νά ἔχη εὐ- νοϊκά ἀποτεβέσματα καί γιά καρδιοπαθεῖς. Τό ἴδιο Ισχύει καί γιά ἄτομα πού πάσχουν ἀπό ἀνωμαβίες τοῦ κυκβο- φοριακοῦ συστήµατος, φυσ- κά πόντο ὑπό σὺν προὐπόθε- οι ὅτι θά Λογική ἀνάπτι- ἔῃ τῆς ἀθηπόεως μέ θάση 6έθαισο τίς συµθουβές τῶν γιατρῶν. δα ΚαρδΙΟΠάθεΙα θΛήματα πού ἀπαιτοῦν δύναμι, ὅ- πως Π.χ. ἄρσι θαρῶν πού συνεπάγε- ται αὐτόματα καί αὔξποι τῆς πιέσε- ως, δέν εἶναι κατάββηβα γιά ὑπερ- τονικούς. Προθβήματα παρουσιά: ζουν ὅμως καί τά ἀθβήματα πού προκαβοῦν ἅμιββα καί ἀξιώνουν «νικητή Καί ἠττημένο». Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε, Λέει ὁ καθηγητής, πώς ὄχι µόνον ἡ ἐνασχόῆπσι µέ τό ποδό- σφαιρο ἁῆβά ἀκόμα κα ἡ Παρακο- Βούθησι ἑνός ἐνδιαφέροντος ΠΟδΟ- σφαιρικοῦ ἀγώνα στήν τηβεόρασι «Στήν Κύπρο την αἑρινη κα! µακαρίαγη, ο σνθελλην/σμµός δεν ἔλειψε, κα!ιηρουφιανιάἀ ανθε/». Κόπως ἔτσι θα µετέτρεπε το πο]ημά του για την Κύπρο ο Κωστής Παλαμός, αν ζούσε σήμερα κα πληροφορεῖτο και διάβαζε τα όσα οἱ ανθέλληνες σπέρνουν και ψ/θυρ]- ζουν. Πατ αντ όλοι να φροντίζουμε και να προετοιµαζόµαστε να πάρουμε τα εδάφη µας πίσω µε κὀθε θυσία, αντ να σκεπτόµα- στε κα να πρόττουµε µε Ελληνικὴ αξιοπρέ- πεια, δυστυχώς επιτρἔπουµε σε ξενοκίνητα ελεεινἁ ανθρωπἀἆκια, να προπαγανό(ζουν για τη διχοτόμηση Της Κύπρου. ᾿Οχ/ κύριοι, ὁποιοι και νάστε. Γ/Ιασαςη Κύπρος δεν µπο- ρε να εἶναι πατρϊδα σας κα! καλά κώνετε να την εγκαταλείψετε αµέσως. Γατ] αυτός ο τὸ- πος εἶναι Ελληνικός κα! κανένας δεν ἔχει το δικαίωμα να υποστηρὶξει το αντίθετο, γιατί ἔχει αποδειχθεἰ Ιστορικἁ η καταγωγἠ µας. Με αισθἠµατα πικρίας κα! αγανακτήσε- ωςο Αγωνιστικὸς κόσμµοςτης Κύπρου βλέπει τους ξενοκίνητους εγκληματίες να προπα- γανδΐζουν για τη διχοτόμηση της Κύπρου. Λες κα! η Κύπρος, ο Λαός Της και η Ιστορία της, τους σνἠκε! κα! μπορού να γράφουν και να ό/αλαλούν την διχοτόμηση της Πατρίδας µας. Ληόὀνο προδότες και εθν/κοί µειοδότες μποροὺν να χαρακτηρισθούν ὁλοι ὁσοι προπαγανδ]ζουν κα! συνηγορούν γ/α το ξε- πούὐλημα της πατρώας γης. Φαίνετα!πως σ᾿᾽ αυτό το δύσμοιρο νησΙ, η προδοσία ανθε[, και οι κάθε λογής ξενοκ(- νητο! πράκτορες οργιάζουν. Φαίνεται πως κανένας δεν λέει να σοβαρευτε]καινα κτυπἠ- σει την προδοσία στη ρἶζα της κα! να πάψει µια γ/α πόντα η ὕπαρξη της προπαγἀνόας που συνθηµατολογε/ το ξεπούλημα στον εχθρό της γης µας. Πρέπει επιτέλους Το κρόἆτος ναπαρου- σιάσει ενώπιον της ὁ/καιοσύνηςγ/απαραδει- γµατικἠή τιμωρία, όλους ὁσουςςσπέρνουντην προπαγόνδα της υποταγἡς κα!του ξεπουλἠ- µατος. Οὗτε γ/α αστείο ὅεν πρέπει να μιλά οποιοσδήποτε γ/α διχοτόμηση της Κύπρου. Δυστυχώς, δέκα χρὀν!α μετά την κατα- στροφή που µας κτύπησε σαν κατάρα κα! θεοµηνἰα, δξκα χρόνια απὀ τότεπου ο Ελλη- ν/σμός όλος στιµάστηκε µε την εγκληµαστικἡ εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, δεν εἷ- δαμεναγίνονται πράξειςπουθα βοηθούσον τον λαὸ να παραμἑνει εθνικά προσανστολ!- σμὲνος και να µην παρασύρετα! απὀ τους προπαγανδιστὲς της διχοτόµησης και του ξεπουλήματοζξ. Γιατί σλο]µονο αν δεχτούὐμε μοιρολατρικἁ Τα όσα µας επέβαλαν ο! κάθε λογής Αττίλες µε την δύναμη Των ὁπλων. Γιατί τότε θα σημάνει και το τέλος µας. Από τις στήλες του «ΕΘΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑ- ΚΑ», δεν πόψαμε ποτὲ να στηγµσατίζουµετην προδοσία οποθενόδήποτε κ αν προἑρχετα! κα! ακόµα δεν πἆάψαμε να καλούμε λαό ηγε- σία και πολιτικὁ κόσμο να εντοπίσουν τους πεµπτοφαλαγγήες Του αγώνα µας κα! να τους τιμωρήσουν ὁπως τους αρμόζει. Τούτη η γη εἶναι ολόκληρη ὁ/κή µας κα! κάθε σπ!- θαμή της ποτίστηκε κα! αγιάστηκε µε αίμα μαρτύρων κα! ηρώων. Τούτη η γη ζητά Λευ- τεριἁ κα εθνική δικαίωση. Καιτούὐτη η γη δεν εἶναιγιανατην βγάζει οκόθελογἠς πουλημέ- νος κονδυλοφόρος στο σφυρ). Ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ» θα πολεμήσει µε ὁλες του τις δυνάμεις, ανεξάρτητα απὀ προσωπικὲἐς θυσίες και ταλαιπωρίες, Τους άθλιους προπαγανδιστὲς της διχοτόµησης. Γιατί αν διχοτοµηθεί η ΓΠΙατρίδα µας, και επι- σηµοποιηθεί ο ὁιαχωρισμὸς Της σε νότο και βορρά, προς χαρἀν κα αγαλίασιν του εχθρού, τότε νάµαστε βἑβσαιο! πως µια μέρα, ολόκληρη η Κύπρος θα γίνει επαρχία της Τουρκίας κα! ο Λαός µας, θάχει τη µοΐρατου Αρμεν͵κού λαού, που µέσα σ᾿ ἑνα µερόνυ- κτο σφαγιάστηκε και αφανίστηκε.... Στο χὲρ µας εἶναι να ελευθερώσουµε την Κύπρο. Στο χὲρ! µας εἶναι η τύχη της Πατρίδας µας κα! εµός όλων που Την κστοι- κοὐμε. Και ὁλοι να γνωρίζουν καλάἁ πως ὅι- χοτόµηση σηµαϊνει συνθηκολόγηση κα! συνθηκολόγηση σηµαΐνει παράδοση. Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η φωνή και η συνείδηση των Αγωνιστών, εἶναι η φωνή και η συνεΐδηση της ἴδιας της Παιρίδας µας που κινδυνεύει. Μόνο αφελείς και ανόητοι μπορούν να θεωρηθοὺν όσοι εξακο- λουθούν να εθελοτυφλούν και να µην αντιλαμβάνονται το τι συνέβη στον τόπο µας. Και δυστυχώς, µε λύπη διαπιστὠσαμετόσες και τόσες φορὲςπωςοπερισσότεροςκόσµο,παρασυ- ρόμενος απὀ την προπαγἁἀνδατης µοιρολατρίας, δεν νοιάζεται γιατο μᾶλλον αυτού του τόπου ποὺ εἶναι αυτόματα και μᾶλλον και ζωή όσων κατοικοὺν στο μαρτυρικὀ τούτο κομμάτι Ελληνικής γης. Οιµόνοιπου όχι µόνο αντιλαμβάνονται αλλά και συνεχώς προειδοποιούν για τουςκινδύνουςπου µαςπεριζώνουν ασφυκτικἁ και προσπαθοὺν να δημιουργήσουν γύρω απὀ το λαιμό µας θανάσιμο κλοιό, εἶναι δυστυχώς µόνο οι Αγωνιστὲς. Γιατί οι Αγωνιστὲς ἔχυσαν το αἷμα τους όσες φορὲς τους το ζήτησε η Πατρίδα και εἶναι ἔτοιμοι ανἁ πάσα στιγµή να το ξαναχῦσαυν και να ξαναγράφουν σελἰδες δόξας και αυτοθυσίας στα Μαρμαρξνια Αλώνιατης τιμής και του καθήκοντος, πιστοί σε ὅτι ιερό και ὁσιο κοσμεἰ την Πατρίδα. Τα ιστορικἁ και ανεπανάληπτα ἔπη της Ε.Ο.Κ.Α. του 1963-67, του 1971-74, οι Αγωνιστὲς τα ἔγραφαν. Οἱ Αγωνισιὲς εἶναι επίσης αυτοί που πρὠτοι στους πρὠτους µετα στρατευμένα Ελληνικά νειάτα της Κύπρου µας, που ὠρθωσαν τα στήθειατους στις σιδηρόφρακτες στρατειὲς του αιμοβόρου Αππίλα και πολλοἰ απὀ αυτοὺς θυσιάστηκαν στο βωμό της Λευτεριάς και πολλά απὀ ταπαιδιά τουςπρόσφεραν επίσης τη ζωήτους, Αλλοι πάλι σύρθηκαν στην αιχμαλωσία και αρκετοὶ απὀ αυτούς δεν γύρισαν. Ας ρἶξει κάποιος µια ματιά στους καταλόγουςτων Αγνοουμένων µας και θα διαπιστώσει πως οι περισσότεροι που αγνοούνται εἶναι Αγωνιστὲς και τα τᾶκνα τοὺς.... Οι Αγωνιστὲς που διδάχτηκαν απὀ τον Θρυλικό Διγενή πως να αγωνίζονται και να θυσιάζονται, δεν ἔπαψαν οὖτε λεπτό να νοιάζονται για το μὲλλον και την φυσική και εθνικἡ επιβίωσητου Κυπριακού Ελληνισμού στη γη των Πατέρων τουπου κι᾿ εκείνοι µετη σειράτους, Έχυσαν ποτάμια απὀ αἷμα για εκπλήρωση των εθνικών πόθων του νησιού µας που δεν εἶναι ἄλλος απὀ την αποτίναξη κάθε λογής εχθρικού ζυγοῦ καιτην νικηφὀροπορεἰαπροςτη Μάνα Ελλάδα. Γι αυτό, η Φωνή των Αγωνιστών, πρπει να εισακούεται απὀ όλους. Γιατί οἱ εισηγἡ- σεις και οι ανησυχἰες τους, σκοπό ἔχουν την αφύπνηση του καθένα που κατοικεἰ σ᾿ αυτό το νησὶ και φὲρει το τιμημένο ὀνομα του Ἓλληνα. Διαφορετική θάταν σήµερα η μοίρα της Κύπρου και του λαοῦ της, αν οι κυβερνώντες ἁκουαν και υιοθετούσαν την Φωνή των Αγωνιστών. Απὸ χρόνια η Κύπρος µας θα ήταν ενωμένη µετην Μάνα Ελλάδα και σήµερα δεν θα μπορούσε ο Αττίλας νατην ορέγεται καινα κονίζειτα δόντιατου. Αλλά φευ. ΟιΚυβερνώντεςθυσίασαν επανειλημμένατο εθνικὀ συμφἑξρο στο βωμό της προσωπική τους ευδαιµονἰας και καλοπέρασης και ἔριξαν στον κάλαθο των αχρήστων το συμφξρο της Πατρίδας. Και να τα αποτελέσµατα. Τραγικἁ και στηγµατισμένα απὀ την ἴδια την ιστορἰα που στο διάβα της δεν γνώρισε τίτοιους ηγέτες... ἛἜστω και την δωδεκάτη ας αφήσουν όλοι να διαποτίσει τη ψυχή τους η φωνή των Αγωνιστώνπου εἶναι η ἴδιαη φωνή της Κύπρουπου προστάζει αγρυπνἰαστις εθνικὲς επάλξεις, Συνειδητοποΐηση του χρξους προς αυτήν. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΠΙΘΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΝΗΗΜΕΝΟΣ Αγαπητὲ «Εθνικὲ Φύλακα», Σε συγχαἰρω για την πλούσια εθνικἠ σου ύλη και την µεγάλη σου συμβολή στον προ- γραμμµατισμό για σωστὀ εθνικὀ αγώνα. Πραγμα- τικἀ αγαπητοί Αγωνιστὲς που εκδίδετε την αγα- πημὲένη µας αυτή εφημερίδα, αξίζετε κάθε επαϊ- νου και ο Θεός εὖὐχομαι νάναι στο πλευρό σας βοηθός σας μἒχρι τἔλους. ὢεν το κρύβω πως µε ανυπομονησία περιμένω κάθε µήνα να πάρω στα χξρια µου τον «ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ», καινοιώθω υπερήφανος, γιατί η εφημερίδα αυτή δεν εἶναι όπως τις άλλες, Εἶναι αυτἡ η ἴδια η Φωνή της Πατρίδας µας και των Αθανάτων Ἡρώων της. Εἶναι αυτή η ἴδια η Φωνή του Αρχηγού ΔΙΓΕΝΗ, που κάθε φορά µας καλεἰ µέσω της εφημερίδας των Αγωνιστών να συνεχίσουμε τον αγώνα που άρχισε την Πρωταπριλιά του 1955. Θα ἦθελα µε την ευκαιρἰα αυτή, να σας πα- ῥρακαλξσῳ να δημοσιεύετε περισσότερες Φωτο: γραφἰες απὀ τη ζωή καιτο ἔρ΄οτου Τιτάνα Διγε- νἠ καιτων ηρώων της Ε.Ο.Κ.Α. για να γνωρίσει η νξα γενιά το ανεπανάληπτο ἔργο τους και να προσπαθήσει να τους μιμηθεὶ. Γιατί δυστυχώς, στη σηµερινή εποχή, επικίνδυνα ανθελληνικἁ στοιχεία, συναγωνίζονται στο ποιὸς θα πλαστο: γραφήσει κατά τον πιο ελεεινό τρόπο την νεώτε- ρη µας ιστορία και να σπηλώσει τη μνήμη τών ηρώων και λερώσει το ὀνομα των τιμημένων Αγωνιστών µας. Σαν Αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α., θέλω να µου επιτρἔψετε µέσω των στηλών του αγαπητού «Εθνικού Φύλακα», να μιλήσω για την ενότητα που εἶναι δυστυχώς ανύπαρκτη αλλά και ἔχει καταντήσει κοῦφιο σύνθημα στο στόματου κάθε ανεύθυνου πολιτικάντη. Επίσης θἔλω νακαλξσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δώσει το πρακτικὀ παράδειγµα για ΕΝΟΤΗΤΑ. Διότι ὁπως γράψατε παλαιότερον στην εφημερίδα μας, η ενότητα ενώνει και τα αποτελέσµατα της εἶναι χρυσά. Γιατί ὀποτε ο λαὸς µας περιφρού- ρησετην ενὀτητάτου, μεγαλούργησε και πορεὺ- τηκε προς την Λευτεριά και την Προκοπή. Δυ- στυχώς όταν ηιερἠ αυτή λέξη προφξρεται, αυτοί που την λὲνε εννοούν ενότητα κομμἔνη στα πο- λιτικά τους συμφξροντα καιθα καταντήσει τελι- κά η λἔξη αυτή να χάσει το νόημά της. Ας σοβα- ρευτούν λοιπὀν αυτοί που παϊζουν µε τον πὀνο και την δυστυχία αυτού του λαού. Εμείς οι πα- λαιότεροι ξἔρουµε πόσο βοήθησε η ενότητα στον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. Γιατί οι Αγωνιστὲς τότεµετην ενότητάτους, διεξήγαγαν τον αγώνα εναντίον του δυνάστη και κάτι που εἶναι σηµαν- τικὀ, οὖτε Οἱ προδὀτες μπόρεσαν να Φθείρουν τον αγώνα γιατί η ενότητα ἔκανε τους Αγωνι- στὲς και τον αγωνιζόµενο λαὀ να ἔχουν ἕνα σὠ- μα και µια ψυχἠ... Γι΄ αυτό όσοι αγαπούν τον λαό ας πάψουν να τον διασπάζουν. Και ο λαός απὀ την άλλη οφείλει να εντοπίσει και να απομονώσει αυτούς που πολεμούν και εκμεταλλεύονται την ενότητἁ του. Γιατί «λαός ενωμὲνος ποτὲ νικημένος». Πολύκαρπος Σμυρνιώτης αλλουριώτισσα Η ΑΝΑΦΩΤΙΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ 5.Ο.5. Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ουργὸς Δικαιοσύνης της Μητέρας Πατρίδας κ. Μα ρήαας δήλωσε πως η υπόθεση του Φακξλου προδοσίας της Κύπρου ξεκινά απὀ το πραξικόπημα κα! πως λόγω μεῖζο- νος σπουδαιότητος, θα διερευνηθεί απὀ εξεταστικἡ επιτροπή που θα συγκροτηθεὶ απὀ την Ελληνική Βουλή. Η δήλωση, μάλλον καλύτερα πρόκληση αυτή του κ. Μαγκάκη, κάνει και αυτήν ακόµα την ιστορ!α να σαρκάζει, Γιατί ο φάκελλος Προδοσίας της Κύπρου, σε καμμιά περί- πτωση δεν μπορεῖ ν᾿ ανοίξει από το πραξικόπημα, διότι τα εθνικἁ σφάλματα και οἱ προδοσἰ ες άρχισαν πολλά χρόνια πιοπριν. Το πραξικόπημα απλώς ἦταν το αποτέλεσµα αυτών όλων των σφαλμάτων και λαθών. Ο φάκελλος πρίπειν ανοϊξει αν ὄχι απὀ το 1951, όπου συναντούμε την ιστορικἡ εξεγερσητων Οκτωβριανών, τουλάχιστο πριν τον αγώνατης ΕΟ.Κ.Α.το 1965, για να φανεῖ καθαρά ποιοί πρόδωσαν και ξεποὔλησαντους πόθουςτου λσοῦ μας, ποιοὶ απεμπόλησαντο δικαἰωμάτου για αυτοδιάθεση ἔνωση, ποιοί συνθηκολογού- σαν µε το δυνάστη και ποιοὶ µετά την ανεξαρτησία δίωξαν τους Αγωνιστὲς κουρξλιασαν το εθνικό Φρόνημα και ποιοἰ ἔθεσαν τα πρὠτα «χαλίκια» της καταστροφής. Δεν νοείται ἁνοιγμα του φακξλλου που να µη ξεσκεπάζει τα ανθελληνικἁ στοιχεῖα που εδίωξαν την Ελληνικἡ Μεραρ- χία απὀ την Κύπρο, και τον Ἁιγενή. Ακόμα πρῖπει να φωτι- σθούν οι άγνωστες πτυχὲςτης!στοριας σχετικά µεταγεγονόὀ- τατου 1963- 67 και να στιγματιστούν όλοι όσοι αποφάσιζαν εξ ονόματος του λαού, εν πλήρει αγνοία του λαού. Το άνοιγμα του Φακἕλλου προδοσίας της Κύπρου δεν θάναι ολοκληρωμένο αν δεν φξρει στο φως όλα εκεΐνα τα αλυσιδωτά γεγονόταπου οδήγησαν στην συμφοράτου 1974, Οι Αγωνιστὲς λυπούνται γιατί τόσες και τόσες Φορές δη- λώθηκε επίσημα πως επιτελους θάνοιγεο φάκελλος και οἱ δηλώσεις όπως φάνηκε εκ των υστρων ήταν κούφια λόγια και συνθηµατολογἰα για προσωπικά και πολιτικά οφἔλη. Πρέπει νατεθούν όλα επἱ τάπητος και κανένας επἰίσηµοςἡ ανεπίσημος να µην προσπαθἠσει να καλύψει κανέναν. Η Κὺ- προς αρκετά υπἔφερε από τους αρχομανείς και τους κήρυκες επικίνδυνων δογμάτων. Και όταν λεμε να τεθούν όλα επἰὶ τάπητος εννοούὐμµεόλα. Καιταπιο απόρρητακαι κρυφἀγεγο- νότα γύρω απὀ την Κύπρο. Ακόμα και οἱ λεπτομξρειες. Δεν Έχει κανξνας το δικαϊώμα να κρύψει την αλήθεια απὀ το λαὀ. Είμαστε βέβαιοι, εξ άλλου πρὠτοι οι Αγωνιστές, το ζήτη- σαν επιτακτικἁ πως ὅταν ο φάκελλος ανοίξει θα γκρεμιστοὺν εἶδωλα και αντριάντες. Αρκεὶΐ ὅμως το ἀνοιγμά του να γίνει απὀ ανεπηρέαστη επιτροπή που να επιδείξει όλοτον απαιτού- µενο σεβασμὀὸ προς την ιστορία και την αλήθεια. Όχι ν᾿ ανοίξει χάριν ανοίγματος γιατὶ κάποιοι βολεύονται στα κοµ- µατικάἁ τους συμφεροντα. Ευχόμαστε η δήλωση αυτή για ἀνοιγµατου Φακξλλουνα µην εἶναι κούφια λόγια. Μαι επαναλαμβάνουµεπωςο Φάκελ- λοςπρἑπει ν᾿ ανοίξει απὀ πολλά χρὀνιαπριντο πραξικόπημα. Οι Αγωνιστὲςπεριμἔνουν και εἶναι ἔτοιμοι να βοηθήσουν στο αντικειμενικό ἆνοιγμα του Φακέλλου. Απότην πρὠτητης ἔκδοση η εφημερίδα µας υπέδειξεπως αντικειμενικό ἁνοιγμα του φακἕλλου μπορείὶ να γίνει αν εκ- πληρωθούν οι πιο κάτω προῦὔποθξσεις: 5 Να διοριστεὶ ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία ν΄ αποτελείται απὀ ανθρώπους ηθικούς, φιλόπατρεις, ειλικρινείς και ακεραίου χαρακτήρα, και μσα σε τακτό χρονικό διά- στηµα να συγκεντρώσει αδιάσειστα ιστορικά ντοκου- μἔντα που θα χύσουν άπλετο Φως στις προδοσἰες. Επἰ- σης να ζητηθοὺν ἔνορκοι καταθἒσεις απὀ ηγετικούς παράγοντες ὅλων των παρατάξεων και απὀ ανθρὠ- πους που ἔζησαν τα γεγονότα, που αποτελοῦν τους ιστορικούς σταθμούς του Κυπριακού Προβλήματος. »Ναζητηθεί η αποφυγἠ οποιασδήποτε ανάμιξης στο ξργοτης ανεξάρτητης επιτροπής. . Ειδικὸς νόμος να προστατεύει την προσωπικότητα ὁσων κατέχουν τέτοια στοιχεία, που θα βοηθήσουν στο σω- στὸ και αντικειμενικό άνοιγμα του Φακξλλου της Κὺ- πρου. Ἐν ο ος πµϱ ΩΩ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ -- ΧΑΡΙΝ τῆς “Ἱστορικῆς ᾿ Αλήθειας καί τῆς ἀποδόσεως πραγματικῆς Δικαιοσύνης ᾿Απαιτοῦμεν. ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ --Ο µαρτυρικός Ελληνισμός τῆς Κύ- πρου ἀξιοῖ καί ἀπαιτεῖ χωρίς περαιτέρω χρονο- τριβή καί καθυστέρηση. ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙΚΥΠΡΟΥ νά προχωρήσουν ἀμέσως ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 9 Γιά νά γνωσθεῖ ἐπιτέλους ποῖος ἤ ποῖοι κα- τεπρόδωσαν τά ἐθνικά µας ἰδανικά. υφαν οφ ΦώώααφααµᾷβΙΚα“α ϱ Γιά νά γνωσθεῖ ἐπιτέλους ποῖος ἤ ποῖοι προσεκάλεσαν καί ἔφεραν στήν Κύπρο τόν βάρβαρο αἱμοβόρο ᾿Αττίλα, ᾿ 9 Γιά νά γνωσθεῖ Επιτέλους τό ὄνομα ἤ τά ὀνοματα αὐτῶν πού κατεπρόδωσαν τούς ἀπε- λευθερωτικούς µας ἀγῶνες. ΝΣΣΛΝΑΣΝΑΛΝΝΝΝΝΝΣΣΝΥΝΝΝ ο Γιά νά μάθει ἔπιτέλους ὁ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ελληνισμός τούς πραγματικούς ἔνόχους τῆς προδοσίας τῆς Κύπρου. 9 Γιά νά ἀποδοθῶσι τά τοῦ Καΐσαρος τῷ Καΐσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῶῷ Θεῷ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ -- ΠΡΟΣΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σὲ Κάθε Έκδοση θά δημοσιεύουμε τήν πιό πάνω εν η Επιταγή μέχρι τή μέρα πού θ᾽ ἀνοί- Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Μι Φ Φ ΦΦΦΦΦΦΦΦΜΜΩΩΦΜᾷ ΩΩ ΩΩ ΩΩ ΠΩ ΠΩ υυ υυυ μπορεῖ νά ὀδηγήση σέ αὔξησι τῆς πιέσεως. Ὅπως ἠέγει ὁ καθηγητής, στήν ὁμοσπονδιακή Γερμανία ζσῦν σήµερα 15 περίπου ἑκατομμύρια ἅ- τοµα πού πάσχουν ἀπό ὑπέρτασι. Ἡ ἆθῆπσι ἀποτεβεῖ ἐδῶ ἁπβῶς µιά µορφή παράββπβης θεραπείας. καί τοῦτο γιστί ἡ ὑπέρταση μπορεῖ νά καταποβεμηθῆ µόνο µέ ἠρεμία καί µέ τήν χρῇσι φαρμόκων γιά ν όπο- θα ἔθεταν τη βάση για απόσπαση της Κύπρου απὀ την ΑΥΥΛλΙ- κἡ επιρροή. Ας µας επιτρέψουν οι αναγνώστες ναξεφύγουμελίγο απὀ το θὲμα µας και να δούµε τι πιθανότητες υπάρχουν για να διαµελισθεί η ἰδια η Τουρκία, που τότε θα εἶναι για τον Ελλη- νισμό ολόκληρο χαράς ευαγγξλια, για να δούμε μετά πως μπορούμε να επιβιώσουµε σαν Κύπρος. ΑΥΤΑ δήβωσε πρόσφατα, ὁ Κκαθηγη- τής Λίζεν, τοῦ Ἱνστιτούτου Ἔρευνας γιά καρδιοπάθειες καί Κυκῇοφορια: κά τῆς Ἀνώτατης Σχοβῆς ἈθΜητι- σμοῦ τῆς Κοβωνίας, στά πβαίσιᾶ σε. µιναρίου. Τό πιό ὐγιεινό ἄθβημα γιά ὄτομα πού πάσχουν ἀπό κυκΏοφο- ρισκά, εἶναι τό τρέξιμο ἡ ἡ ποδπῇα: οία. Προὐπόθεσι εἶναι Προπόνπσι διάρκειας μερικῶν ἐθδομόδων, πού Η λειψυδρία απειλεί µε αφανι σμό τα αμπέλια του χωριού Σοβαρά προβλήµατα αντιμετωπίζει η κοινότητα Αναφωτίας, µε σοβαρώτατο αυτό ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ» καή Σεἐκθεσή τουτο Αμερικανικό Κογκρὲσσο σχετικά µετον ρόλο της Σ.Ι.Α., μεταξύ άλλων αποφάνθηκε: «Ανεξελεγκταη Σ.Ι.Α. αποστᾶλλει όπλα στην Κουρδικἠ µειονότητατης Τουρ- κίας για διαμελιστικούὺς σκοπούς». Επίσης ο Ετζεβἰίτ δήλωσε τἔλη του 1978, πως δεν εἶναι µόνο η Αμερική αλλά και η Μόσχαπου βοηθούν τις μειονότητες γιαταραχὲς στο Τουρκι- κό ἔδαφος. Εξ άλλου ο τότε Τούρκος Πρόεδρος Μορούτουρκ δήλωσε το 1979 πως ὁσοι επιδιώκουν τον διαμελισμό της Τουρκίας, δεν θα τον επιτύχουν γιατί για να πετύχει ἕνας τέτοιος σκοπός, πρῖπει να πιστεύουν αυτοί που τον αποφἀἁσι- ὅαν πως εἶναι σε θἔση να περάσουν πάνω απὀ ολόκληρο το Τουρκικό ἕθνος,. Μια ἄλλη δήλωση του Σάχη της Περσίας, που η τηλεόρα- σἡ µας χαρακτήρισε σαν την τελευταίΐα απὀ το Περσικό ἐδα- Φος ἔλεγε: «Εγώ φεύγω. Αλλά όταν τυχόν επιστρέψω, η Περ- σία θάναι μοιρασμἔνη στα πέντε. ᾿Ενα απὀ τα τεμάχιά της θα ανοἰκει προς ανατολάς». Τώρα πια εἶναι η σχέση αυτής της δήλωσης μµετην Τουρκία Εἶναι πολὺ απλὀ. Σετυχόνπενταµε- λισμό της Περσίας, δεν µπορεί να µην λογισθεί ο Κουρδικός διαχωρισμός, που για να γίνει όμως Κουρδικὀ κράτος, δεν μπορεί νατο φανταστεί κανεἰς χωρίς να ἔχει κομμάτι από την Τουρκικἡ Κουρδικἡ περιοχή. Μια τίτοια πιθανότητα - που όπως φαἰνεται το καζάνι απὀ µέσα βράζει - τόσο στην Τουρ- φευχθοῦν έμφραγμα : σιγά-σιγά καί θ᾽ αὐξαύνε- Ὃ αἁμεχο νο ἐγκεφαῆικά. ται µέ µεγάλη προσοχή. Ἀντίθετα, ᾱ- ΔΙΑΒΕΒΕΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΘΑΕΤΕ ΤΟΝ “ΕΘΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ” ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚ ΡΑΣ ΝΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΑΣ. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΑΧΥΜΑ ΤΗΣΕ.Ο.Κ.Α. της ἔλλειψης νερού. Ηλειψυδρἰα τατελευταἰα χρόνια κατάντησεπραγµατικἠ μάστι- γα και απειλεὶ να καταστρὲψει όλα τα αμπέλια και τους κήπους µε Φθαρτά και λαχανικά. Οιγεωργοίΐτης Αναφωτὶαςβρἰσκονται σε απόγνωση και οι ταλαιπωρὶες που υφίστανται εἶναι απελπιστικὲς και απευθύνουν προς την κυβέρνηση 5.0.5, Ο κοινοτάρχης Αναφωτί- αςκ.ἱωάννης Ξενοφώντος, δἠ- λωσε στον «Ε.Φ.» πωςη λειψυ- δρἰα οφείλεται στο γεγονός ὁτι η κυβἔρνηση ανόρυξε διατρή- σεις στα βόρεια του χωριού, στην περιοχή Σταυροβουνίου. Από τις γεωτρήσεις αυτὲς επη- ρεάστηκαν όλα τα υπόγεια νε- ράἀ και η στάθµη τους ἔπεσε επικίνδυνα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η κοινότητα Αναφωτίας ζήτησε απὀ την Κυβέρνηση την κατασκευή ἔργων για εµ: πλουτισμὀ των υπογείων νε- ρών της περιοχής. Συγκεκριμέ- ναζητήθηκεη αλλαγήτουρου, παραπὀταµου του ποταμού «Ἑερόπουζος», που διασχίζει τα χωριά Μενόγεια, την κοιλά- δατης Αναφωτίας και κατευθύ- νεται στο Μαζωτό, ὀπου χύνε- ται στην θάλασσα. Παρ᾽ όλο πουτοπιο πάνω ἔργο εγκρίθηκε απὀ το υπουρ- γείο οικονομικών, εν τούτοις η κυβέρνηση κωλυσιεργεί επι- κίνδυνα και αντίς ν᾿ αρχίσει την κατασκευἠ του απὀ φἔτος την ανξβαλε για τον ερχόμενο χειμώνα. Δηλαδή οι ταλαιπω- ρίες των γεωργών και κτηνο- τρὀφων της Αναφωτίας, θα συνεχίζονται γνα ακόμα ἕνα χρόνο και ἕνας θεός ξξρει πότε θα σταματήσουν. Αλλα αιτήματα της Ανα- Φωτίας, όπως µας τα εξξθεσεο κοινοτάρχης κ. Ξενοφώντος, ειναι: ο ΗἩ επιχορήγηση του ηλε- κτρικοῦ ρεύματος για οδικὸ φωτισμό που παρέχεται απὀ τον αγωγό Αμμοχώστου. Ο «Εθνικός Φύλακας» κα- λείτην κυβέρνηση καιτις αρµόὀ- διες υπηρεσίες να βοηθήσουν στην άµεση λύση των σοβα- ρών προβλημάτων που αντιµε- τωπίζει η Αναφωτία και ν᾿ αρ- χίσουν απὀ Φέτος τα ἔργα για εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων του χωριού προτοὺ νά- ναι αργά. Ἓνααν ει ὃ άγνωσμα ντοκουμενταρισμἔνοπου θα χὺ- ΣΤΟ Φως στην προδοσία των κομμουνιστών: ΑΚΕΛΚΑΙΕ.Ο.Κ.Α. εφημερίδος μας. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 4 Τ.Κ. 3380 ΤΗΛ. 64211 ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ μονο ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΣΕΡΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εθνικοφρόνων Σωματείων Τσερίου, καλείτους Εθνικόφρονες της Κύπρου να εισφἔρουν για την ανέγερση ιδιόκτητου οικήµατος ἴων Εθνικοφρόνων Σωµα- τείων στο Τσερι. Για πληροφορϊες και εισφορὲς οι ενδιαφερόμενοι ν΄ απευθὺ- Νονται στην Επιτροπή του Σωματείου, ἡ το τηλ. 026-21293 κ. Άγγελον Κουρουντζιήν, Τσέρι. ΕΘΝΙΚΟς ΦΥΛΑΚΑς 2002 ϱ Χειροποίητα σπίἰτια. (Εξοχικά ἡ μόνιμα). Παράδοση σεθθ µερες. ϱ Ντουλάπια κουζίνας απὀ ξύλο και παντὸς εἶδους ξυλουργικές εργασίες. ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕ κ. ΑΝΔΡΕΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Τηλ. 02533-865 ΨΕΥΔΑΣ -ΛΑΡΝΑΚΑ --. ΛΑΡΝΑΚΑ Τηλ. 52949 ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ. Μαύρες και [Γ αλβανιζὲ όλων των μεγεθών. ΣΩΛΗΝΕΣ Μαύρες και Γαλβανιζὲ όλων των μεγεθών. ΣΩΛΗΝΕΣ. Επίπλων και Εξὠστ όλων των μεγεθών. ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ σΤΑΙΝΙΕΣ5 ΣΤΕΕΙ. ΤΣΙΓΓΟΥΣ Γαλβανιζέ όλων των διαστάσεων. κ Ἡ ΣΩΛΗΝΕΣ Πλαστικὲς και εξαρτήματα Αγγλικἠς προελεύσεως ἁ π ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σωλήνων γαλβανιζε και ρουμπινέττα. 5 Τιμὲς Λογικὲς 'ΤΖΙΡΚΩΤΗΣ ἁ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΠΑΣΑΜΑΤΑ Γαλλικής και Ιταλικής προελεύσεως όλων των μεγεθών ΛΑΜΕΣ, Σιδηρογωνιὲς, Σεξιόν Νευκὲς. Π. ᾿Αξονες παντός εἴδους και μεγέθους ΟΓΔΟΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ δ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙΘΑΥΜΑΊΑ ΝΑΙΣΤΗ ΕΑΙΕΝΑΥ». ΘΑΥΜΑΤΑΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑΤΑ ΘΑΥΜΑΣΕΤΕ ΕΑΙΗΝΑΥΣ5/(ΙΜΑΡΡΟΙ/) ΤΕΤΡ ΤΗΛ. 1017-18 ΛΕΜΕΣΟΣ ϐρ Λευκωσία: Μνασιάδου 248 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ κΑταΕτΗηΜΑαΤΑα ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΔΑΣ Λεμεσὸς : Αγ. ᾿Ανδρέου 33, Τηλ. 63708 Τηλ. 49930 Εας.. του Δ/ντη µας ΠΑΝΙΚΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑΤΗ σος ΠΙΟΙΟΓ ἂ5ΕΠΟΥ Με την προσωπικη πειρα και εξυπηρετηση ΕΓΓΥΗΣΙΣ Η ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ Μοϊοι ΑσΦεπογ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ἡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΛΙΜΕΝΑ ΡΑΝ-Ι ΕΜ Μοῖΐοι ΑΦΕΠΟΥ ή ο λες. ΟΜΟΝΟΙΑΣ 8 ΤΗΛ.ΒΡ5αΕΘ οι ΛΕΜΕΣΟΣ ΡΑΝ -ΙΕΜ ὰ« | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ἃ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΛΕΑΣ Ὁδός Θουκιδίδου 16 - Τηλ. 61834 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΑΝΑΝΕ Ο «Εθνικὸς Φύλα- ή κ καο ἀγωνίζεται μ᾿ αὐ- χ τοὺς ποὺ θέτουν ὑπεράνω ὅλων τὸ συμφἔρο τῆς πα- κ Χ- τρίδας καὶ Εργάζονται γιὰ Ἡ νὰ διατηρήσει αὐτὸς ὁ τό- ἁ Χ. πος τὴν Εθνική του ταυτό- ἁ Χ- τητα. χ ΝΑ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΗΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Χριστάκη Παναγιώτου Ἁγιος Θεόδωρος ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΗΛ. 045314-319 ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΒΑΣΟΣ Χ᾿ ΑΝΤΩΝΑΣ ᾿ Οδός Θέκλας Αντ. Λυσιώτη 2 (Παραπλεύρως Κλινικής Χ. Κουρέα) ΤΗΛ. 64078-ΛΕΜΙΕΣΟΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 9 Πωλούνται καυσόξυλα για τζάκια 9 Χονδρικώς ἡ λιανικὠς ΠΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕ κ. ΣΕΝΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΗΛ. 04514-319 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Υδραυλικά-Μεταλλικά- Σούστες Αυτοκινήτων Αρτέμιδος 3, Αγιος /ωάννης ΤηΛ. 64723 - ΛΕΜΕΣΟΣ Επεπηπτεοτεεοκηπεεππε ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙ- ΛΕΜΕΣΟΣ ϱ Παντός εἶδους πογιατίσµατα σπιτιών. ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ------------- ΖΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Οδός Ηλέκτρας αρ. 12 Τηλ. 57606- ΛΕΜΕΣΟΣ 9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ϱ Μεταλλικὲς και υδραυλικὲς εργασίἰες. ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ . ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΟΣΚΟΥΤΑΡ4 Τηλ. 041-56749 ΛΑΡΝΑΚΑ ϐ Αναλαμβάνονται πογι- ατίσµατα σπιτιών. 9 Απομονώσεις ταρρα- τσὼν ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΙΓΟΥΡΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΜΙΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΛΤΔὰ ΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 36 Τ.Κ. 1200 ΤΗΛ. 64579--73715 ΛΕΜΕΣΟΣ Γιά ᾿Ηλεκτρικά έδη ὅλων τῶν τύπων, ἀποταθεῖτε σ ἐμᾶς. Θά ὁάς κατσπλήξη ἡ µεγάλη ποικιλία πού διαθέτουµε ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ σπιτιοῦ, Τρανσίστορς ὅλων τῶν τύπων Φορητά, αὐτοκινήτων κλπ. ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ Κατσαρόλες ἀτμοῦ, ἀνοξείδωτα, ηλεκτρικά µίξερ ἐκχυμωτές φρούτων κ.λ.π ΚΑΣΕΤΤΕΣ ἄδειες καὶ γεμάτες ΕΠΙΣΗΣ, Γενικοί ἀντιπρόσωποι καί διανομεῖς τῶν διεθνοῦς φήμης Γαλλικῶν παιγνιδιῶν Λ{Α./ΟΑΒΕΤΤΕ. ---ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-- Σέ πραγματικά ἀσυναγώνιστες τιμές. ΚΑΤΑΣΤΗΜΊΑ ΔΙΣΚΩΝ -- ΚΑΣΕΤΤΩΝ ΗΙΕΙ - ΥΙΡΕΟ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΗΛ. 55298 ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 76 (Δρόμος Μέσα Γειτονιάς) Διατίθενται: ΥΙΡΕΟ δια ενοικίαση. ΥΙΡΕΟ ΟΑΘΟΕΤΤΕΣ σε μεγάλη ποικιλία ἔργα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ µε ελληνικούς υπότιτλους. ΔΙΣΚΟΙ και ΚΑΣΕΤΤΕΣ που μόλις εκυκλοφὀρησαν. Επίσης πωλούνται σε λογικὲς τιμές: ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΙΕΙΡΙΣΤΕΜ ΚΑΣΣΕΤΤΟΘΗΚΕΣ κ.λ.π. ΣΕ ΣΑΣ ΠΑΛΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Μπορεϊὶ σε κάποια μάχη γραμμένο η μοίρα νάχει να µη γυρίσουμε. Να πάµε µε καμάρι και λἒμε όποιον πάρει και θα νικήσουμε. Πόσο μακρινά αντηχούν άραγε στ᾽ αυτιά µας τα λόγια αυτά του Ευαγόρα Παλληκα- ρἴδη. ἴι όμως τριάντα χρόνια σχεδὸν απὀ σήµερα οι πατερά- δες µας και οι µανάδες µας, πἠ- ραν όλοι μαζί µιαν ανηφοριάν, πήραν τα μονοπάτια, για να βρουν τα σκαλοπάτια που παν στην Λευτεριά. Σήµερα 30 χρόνια απὀ τό- τε και 10 χρόνια απὀτην Τουρ: κικἠ εισβολἠἡ, πόσο στ᾽ αλή- θεια αλλάξαμε. Λες και οι ση: μερινοί Ἕλληνες της Κύπρου δεν ἔχουν καμιά σχέση µετους παλιοὺς. Ακόμα και αυτοί που πολἔµησαν, βασανίστηκαν, τραυµατίσθηκαν σαν να άλλα- ξαν. Λες και χάθηκε κάτι απ᾿ τον παλιό τους εαυτὸ. Για σας μιλάω αντάρτες της Ε.Ο.Κ.Α., πολεμιστὲς της Τηλλυρίας, ήρωες του 74. Για σας που σαν είμασταν μικροἱ µας λἔγατε τα κατορθώματά σας και µας κάνατε να κλαϊμε. Για σας που ενταλμένοι τώρα στα διάφορα κὀμµατα, ακούτε τους ηγἒτες µας να μιλούν για ομοσπονδία, συνομοσπονδία, για λύσεις που προβλέπουν τούρκο αντιπρόεδρο ἡ πρὀε- δρο. Μας λὲνε πως ο Γκουεγι- ἀρ εἶναι η τελευταία ελπίδα. Ρὠτησαν όμως τα κὀμματα τη γυναϊκα που βιάστηκε, τη µάνα που ἔχασε το γιο της, τον λε- βἔντη που ακρωτηριάστηκε, αν θέλει να ἔχει τούρκο πρὀε- δρο, αν θἔλει να ἔχει για γεῖτο- νἁ της, που ξξρεις, τον άντρα που τη βίασε, τον άντρα που σκὀότώὠσε το γιοτης Σας ικετεύουμε, παλιοἰ αγωνιστὲς. Πάψτε πια να τόχε- τεστις μεταξύ σας συζητήσεις, Φωνᾶξτε το δυνατά. ΟΧΙ Δ|- ΧΟΤΟΜΗΣΗ, ΟΧΙ ΟΜΟ: ΣΠΟΝΔΙΑ. Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ᾿Ἔτσι ὁπως το Φώναξε ο Γρηγόρης Αυξεντίου στο Μαχαιρά, ὀπως το τραγού- δησε ο Ευαγόρας Παλληκαρϊ- δης στην αγχόνη. Σας ικετεύουµε παλιοὶ αγωνιστὲς. Εμείς η νξα γενιά περιµἔνουμε το σὐνθημά σας. Μη φοβάστε, δεν καταστραφή- καµε στις δισκοθήκες. Ζούμε και ελπίζουμε. Είμαστε ἐτοιμοι. Δώστε µας την σπίθα σας να γίνουμε φωτιά. Σεις εἶστε η τε- λευταϊΐα ελπίδα. ᾿Οχιο Γκουε- γιὰρ. ΜΑΡΙΟΣ Μελος της Ε.Κ.Φ. ΔΡΑΣΙΣ--ΚΕΣ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΔΕΝ ΞΗΡΑΙΝΕΤΑΙ «Τό δένδρον δέν ξηραίνεται μὲ τό νά πέσουν µερὶκά φύλλα ἢ καί κλαδιά ἀκόμα. Ἔτσι καί τό ἡμέτερον κίνηµα ὑπέρ τῆς ΕΝΩΣΕΩΣ ὑφίσταται καί θά ὑφίσταται καί θά ἀγωνίζεται μέχρι τῆς τελικῆς νίκηο. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΟΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑὗΤΟςΗΒΟΜΟ ΑΒΕΡΩΦ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οδός Αγνοουμένων 8 ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ΤΗΛ. 36063 ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟ- ΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙ- ΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΝΙΑ- ΤΑ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΜΑΣ --ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ-- ΗΛΘΑΝ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΠΟΥΛΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΗΑΡΡΥ ΥΑΙΙΕΥ ΣΚΑΡΙΝΟΥ Τηλ. 04314-544 Υπενθυμίζουμε τους αξιὀτιμουςπελάτες µαςκαι τους περαστικούς που θέλουν να ξεκουραστούν ὅτι το κἔντρο µας δεν ἔπαυσε να λειτουργεί. Το Ηαρργ Ρα1εγ λειτουργεὶ κανονικά και προ- σφξρει όλα τα ποτά ζεστά και κρύα. Προσφἑρει επἰ- σης ζεστά και κρύα σάντουιτς, φαγητά, μεζέδες, Φρούτα κλπ. Επίσης πωλούμε και σερβίρουμε τα µυρωδάτα και φρὲσκα αμπελοπούλια του Αγίου Θεοδώρου Σκαρίνου µε το εξαἰρετο πιλάφι, το οποίο γίνεται μὲἒσα στο ζωμό των αμπελοπουλιών. Το κἔντρο µας βρίσκεται στο σταθμό Σκαρίνου μὲσα σε ολοπράσινο χαρούμενο περιβάλλον. Τονε- ρό τρέχει απὀ τα συντριβάνια και πἔφτει µέσα στο ολοπράσινο περιβόλι ὁπως τον κεφαλόβρυσο της Κυθραΐας, Μια επίσκεψη σας εδώ θα σας ενθουσιάσει. Παραγγελίες και απὀ τηλεφώνου. ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ και Αραβικό Κόλπο. ςα[]ΡΙ ΕΙΠΟΡΕ ΕΙΝΕ Τακτικές αναχωρήσεις απὀ Λεμεσό για ΙΕΡΡΑΗ Δεχόμαστε φορτία σε εμπορευματοκιβώτια (0οπ!βί- ποτε) καθώς και συμβατικά φορτία. ᾿ Για περαιτέρω πληροφορὶες: Αποταθεἰτε στους γενικούς πρᾶκτορες ΜΟΙΦΤΑΚΑΣΘΗΙΡΡΙΝ6 ΑΟΕΝΤ5ΣΙΤΕΟ Τηλ: 68807-8 Τέλεξ: 3076 ΔΕΜΕΣΟΣ Νο 1 ΤΗΛ. 58656 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ᾽ ΛΑΙΤΙΟΤΗ Νο. 2 ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 127 ΟΔΟΣ Ζ ΚΙΠΙΕΩΣ 343 ΤΗΛ. 55629 ΛΑΕΝΑΚΑ Στο κατάστημα Νο 3, ἔναντι καταστή- µατος Νο 2, ολόχρονο ξεπούλημα Εὐαγόρα Παλλγικαρίὃπ 44 Λατσιὰ -- Λευκωσία ο ὅξ Ὃ Ζτεω ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ τπλ. 81572 Αποτείνεσθε: -Επβλιοπαλεῖο «0 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: ΟΔΟΣ ΡΟΝΑΑΤ.ΜΠΑΡΡΟΟΥΣ (παρά τό Κεντρικό Ταχυδρομαῖο Λαμεσοῦ) Τηλ. 68742 ὁ Διατηρεῖτε γραφεῖὸ ἡ ἐπηζείρηση Τήν γραφι- κή σας ύλη νά παίρνετε ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο. χαρτοπωλεῖο «Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» 5. ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΑ ΓΑΜΩΝ, ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ, ΒΑΟΜ. ΕΟΡΤΩΝ, κ.λ.π. 5 ΣΧΟΛΙΚΑ ἡή ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒίΒλιαα ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Γίνονται δεκτές παραγγελίας ἀπό τηλοφώνου. ΑἈμεσος παράδοσις στά γραφεῖα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. Διατίθενται προς πωληση Φωτονραφιες ἵων ηρώων του απελευθερωτικοὺ αγώνα του 1955--59 καθὼς και στιγμιότυπα απὀ τον αγώνα Τιμή 500 μιὰς. Βιβλιοπωλείο «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ» Τηλ. 65732, Τ.Κ. 3251, Λεμεσός. εφημερίδες. Γραφείτε συνδρομητὲς του «Εθνικού Φύλακα», για το 1984. Μόλις εκδίδεται θα τον παίρνετε ταχυδροµικώς στο σπίτι σας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΥΠΡΟΥ 5 Συμπληρώστε το πιο πάνω δελτίο και ταχυδρο- μείστε το στη διεύθυνση: Εφημερίδα ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ Οδὸς Βασίλη Μιχαηλίδη 4 Τ.Κ. 330 ΛΕΜΕΣΟΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ- ΤΕΣ ΤΟΥ «Ε.Φ.»,του 1983 ν᾿ ανανεώσουντη συνδρο- μή τους γιατο 1984. , Σηµείωση Ε.Φ.: Η εφημερίδα θα συνεχῖσει ν᾿ απο- στᾶλλεται στους συνδρομητὲς µας, ανεξάρτητα απὀ το αν θ ανανεώσουν γρήγορα ή αργά τη συνδρομή τους, Επίσης καλούμε τους συνδρομητὲς µας, που για οποιοδἠποτελὀγο δεν πήραν ἔκδοση ἡ εκδόσεις του «Ε.Φ.», να επικοινωνήἠ- σουντο συντοµώτερο μαζίµας, για να τους αποσταλούν οι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1984 Α.Δ. ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΠΩΣ Οἱ ΕΒΡΑΙΟΙ Ἡ μαρξιστικὴ αἴρεσις δρᾷ κατὰ τὸ παράδειγµα τῶν ἀπίστων Ἑδραίων. Πῶς εἰργάζοντο οἱ ἝἙδραῖοι οὗτοι τὸ καχόν Τὰ ἅγια Εὐαγγέλ-α λέγουν ὅτι οἱ ἀπε.θοῦντες εἰς τὸν Θεὸν Ἑδραῖοι δ.ἠγε.- ραν τὸν λαὸν καὶ ἐπίεσαν τὴν Ρωμαϊκὴν ἐξουσίαν, νὰ καταδικάσῃ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀδίκως καὶ νὰ τὸν σταυρώσῃ παρανόμως (Ματθ. κς 20, 23). Τὸ ἴδ.ον ἔπραξαν καὶ οἱ μὴ πειθόµενοι εἰς τὸν θΞὸν Ἰρυξαῖο: τῆς Θεσσαλονίκης κατὰ τοῦ Αποστόλου Παύλου. Προσέλαδον, λέγουν αἱ Πράξεις τῶν Απο- στόλων, «τινὰς ἄνδρας πονηροὺς» χαὶ ἀγοραίους, μὲ τοὺς ὁποίους ὠχλοποίησαν χαὶ «ἐθορύθουν τὴν πόλιν» (:1ς΄ δ). Παρομοίως καὶ ὁ μαρξ:σμὸς χρησ:μοποιεῖ ἐναντίον τῶν ϐθυ- µάτων του ἀδίχως τὸ πεζοδρόµ:ον, τὰς τεχυητὰς ἐξεγέρσεις, τὰς ὀχλοκρατικὰς πιέσεις, τὰς θορυθώδες φωνάς, τὰς ἀναισχύντους κραυγάς, τὰ προπαγανδιστικἁ ἕντυπα, τὴν ἄνομον ἁστυνόμευσιν κᾶ. Κατὰ τὸν διδάσκαλον ἑδραϊῖσμὸν τῆς ἀπιστίας καὶ ὁ μαθητὴς μαρξισμὸς τῆς ἀποστασίας. ΑΛΛΗ ΟΜΟΙΟΤΗΣ Ὃς γνωστόν, ἡ αἴρεσις τοῦ μαρξ.σμοῦ δημιουργεῖ εἷς τὴν ἀνθρωπότητα ζητήματα, ταβαχὰς καὶ Σπαναστάσεις αἵματος καὶ ἀφανισμοῦ. Καὶ ὅμως, φευδομένη κατηγορξῖ τοὺς Χριστιανοὺς ὡς Σῆθεν αἰτίους προθληµάτων καὶ θορύδων. Εἰς τοῦτο μ.μεῖτα: πάλιν τοὺς ἀντιχρίστους “Ἑδραίους. Οὗτο:, ἓνῷ κατε-άραξαν τὴν οἵκουμένην διώξαντες τὸν Χριστὸ» µέχρ: σταυροῦ, χατηγόρουν ἀνα:Σῶς τὸν Θεάνθρωπον, ποὺ εἶναι «ἐπὶ γῆς εἰρήνη» (Λουκ. 6’ 14), ὅτι ξῆθεν «ἀνασείει (δ:εγείρει) τὸν λαόν»! (Λουκ. κΥ δ). ΕΠΙΜΟΝΟΣ ΜΙΜΗΣΙΣ ' Ἡ μαρξιστικἡ αἴρεσις χρήσιμοποιεῖ κατὰ τῶν θυμάτων της τὸ φεῦδος, ὅπως ο) παράνομοι Ἑδραϊο:. Οἱ Ἑδραῖο. οὗτοι ἐπλά- νων τὸν λαὸν καχρὰν τῆς ἀληθείας. Καὶ ὅμως, ψευδόµενοι κατη- γόρουν ὡς «πλάνον» τὸν Χριστὸν (Ματθ. χζ΄ 68), ὁ ὁποῖος εἶναι «ἡ ἀλήθεια χαὶ ἡ ζωή» (Ἰω. :5’ ϐ). Ὁμοίως καὶ ὁ µαρξ:σμός, ἐνῷ αὐτὸς δηλητηριάζει τοὺς λαοὺς μὲ τὴν αἱρετικὴν προπαγάν- Σαν του, φευΣόμενος συκοφαντεῖ ἀναδῶς τὴν σώζουσαν θείαν ᾱ- λήθειαν καὶ τὴν Χάριν τοῦ Κυρίου, ὡς., «ὄπιον» τοῦ λαοῦ! ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΙΜΗΣΕΩΣ Εἶναι γνωστόν, ὅτι οἳ ἀπειθοῦντες εἲς τὸν ΘΞὸν Ἑδραῖοι προσ- παθοῦν νὰ δ.ε:σδύσουν παντοῦ, πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν συμφερόν- των των. Ὁμοίως πράττει καὶ ἡ µαρξιστικὴ αἴρεσις. Π.χ. ἐπιδιώχει νὰ καταλάθη τὰς διοικήσεις ὑπαρχόντων συλ- λόγων καὶ τὰ τυχὸν ἔντυπά των. Ἡ, ὅπου δύναται, ἵδρύει συλλό- γους καὶ ἐχδίδει ἕντυπα μὲ ὀνόματα χαὶ τίτλους φαινομενικῶς ἆ- θώους. ᾽Ακολούθως, δι αὐτῶν καλυπτοµένη, κατηγορεῖ δηµοσίως, συκοφαντεῖ, δυσφημεῖ, διασύρει, μὲ σκοπὸν νὰ διεγείρῃ κοινωνι- πὸν θόρυθον καὶ κατακραυγὴν εἷς θάρος τῶν θυμάτων της, τὰ ὅ- ποῖα συγχρόνως προσπαθεῖ νὰ ἁπομονώση κοινωνικῶς ὡς ἆποδιο- πομπαῖα, Δι) αὐτοῦ τοῦ τρόπου, ἀποσκοπεῖ νὰ προκαλέση ἄπο- θάρρυνσιν εἰς τοὺς χαλοὺς χαὶ ἐνθάρρυνσιν εἰς τοὺς κακούς, διὰ νὰ ἔχη τοὺς μὲν πρώτους ἀπρακτοῦντας, τοὺς δὲ δευτέρους ὑποστη- ρικτὰς καὶ θοηθούς. Κατόπιν, κινεῖ εὐυπόληπτα κατὰ τὸ δυνα- τὸν πρόσωπα πρὸς ἀναφοράς, καταγγελίας κ.λ.π. Συγχρόνως ἑ- ξωθεῖ τὰς ὑπηρεσίας, νὰ στραφοῦν πρὸς καταδίωξιν τῶν συχοφαν- τουµένων., Ὁ μαρξισμὸς καλύπτει τοὺς κακούς του σκοποὺς ὑπὸ καλὰς Σῆθεν ἐπιδιώξεις, πρὸς δολίαν ἐξαπάτησιν. «Κρύπτει... τὴν ἔαυ- τοῦ ἀτιμίαν ἀγὴρ πανοῦργος», λέγει ἡ 'Ἁγία Τραφὴ (Παρ. ιδ’ 16). ΠΑΛΙΝ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Ὡς γνωστόν, οἱ χομμουνισταὶ ἁἀποτελοῦν ἐντὸς τῶν ἐθνῶν μιχράν, ἢ πενιχρὰν µειοφηφίαν. Τοῦτο μαρτυρεῖ, ὅτι οἱ λαοὶ δὲν τοὺς θέλουν. Καὶ ὅμως, οὗτο: φευδόµεγνοι ἐπικαλοῦνται ὑπὲρ τῆς αἱρέσεώς των τὸν λαόν. Οἰκειοποιοῦνται κλεπτικῶς τὴν φωνὴν τοῦ λαοῦ καὶ παριστάνουν ὑποχριτικῶς τοὺς δῆθεν ὑπερασπιστὰς τῶν δικαίων του. Ὅπως, δηλαδή, ἔπραξεν ὁ ἀρχηγὸς τῶν χριστοχτό- γων Ἑδραίων Καϊάφας. Καὶ οὗτος, ἐνῷ ἐπρωτοστάτει εἷς τὴν θεο- Χτονίαν, ἐπεχαλεῖτο ὑπὲρ τοῦ χακουργήµατος τὸ συμφέρον «τοῦ λαοῦ» (Ἰω. ια’ 60). ΟΠΩΣ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ Καὶ ἄλλους μ.μεῖται ἡ μαρξιστικἡ αἴρεσις. Ὅ Μ. ᾿Αθανάσιος γράφε:, ὅτι ὁ Μ. Αντώνιος περιῆλθε κά- ποτε εἰς ἔχστασιν. Αγγελοι ἔφερον τὴν φυχήν του πρὸς τὸν οὐ- ῥανόν. Ιαὶ Ιδοὺ δαίμονες ἐζήτουν τὴν φυχήν. Οἱ δὲ ἄγγελοι εἶπον. Τὰ πρὸ τῆς μοναχικῆς ζωῆς ἁμαρτήματα τοῦ ᾽Αντωνίου τὰ συνε- χώρησεν ὁ θεός. Διὰ τὰ ἁμαρτήματα τῆς μοναχικῆς του ζωῆς, νὰ διαλεχθῶμεν. Τότε οἱ δαίμονες Ίρχισαν νὰ κατηγοροῦν μέν, δὲν ἠξύναντο ὅμως νὰ ἑλέγξουν ἀληθῶς. Τούτους τοὺς Σαΐμονας μιμεῖται καὶ ὁ µαρξισμός. Ἑνῷ εἶναι αἱρετικὸν φεῦδος καὶ παρανομία καὶ ἔγχλημα, δικα:ώνει φευδῶς τὸν ἑαυτόν του καὶ κατηγορεῖ τοὺς ἄλλους. Μάλιστα ὑδρίζει φευ- δῶς καὶ ἀδιστάκτως τοὺς ἀνθρώπους τῆς ΘΖΘρησκείας καὶ τοῦ Ἔ- ὄνους. Ἄλλὰ ἀδυνατεῖ νὰ ἐλέγξῃ ἀληθῶς. Τούναντίου, διὰ τῶν πακολογιῶν του, αὐτὸς ἐκτίθεται, χρίνεται καὶ ὦ μα φευδολογίας καὶ διαδολῆς τς Ὃ οποίαν πα ὄοσπᾶ Λέγει δὲ ὁ Χριστός: «ἐκ τοῦ στόµατός σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε» (Λουκ. ιθ᾽ 329). Δοῦλος πονηρὸ, . ς εἶναι ὁ καὶ μάλιστα τοῦ Διαδόλου. τ μα Γ’ ΦΟΝΙΚΟΣ ὍὉ μαρξισμὸς εἶναι πράγματα. Ὅ μαρξισμὸς ἐξωθεὶ τοὺς ἀγθρώπου, Υὰ ἀλληλοῦποθλέπωνται, νὰ ἀλληλομισσῦνται, νὰ ἀλληλτοιθρεόων, τα. καὶ νὰ ἀλληλοεξοντώνωνται, δι’ ἀλληλοσφαγῆς. Διαιρεῖ τὰς ρινωνίας, τὰς ἀνατιατώνει, καλλιεργεῖ τὸν δ.ωγμὸν καὶ πληροῖ τὰς χώρας μὲ αἵματα χαὶ Φόνους, πρωτοφανοῦς ἑκτάσεως. Π.χ. εἰς τὴν Ρωσίαν, λέγει ὁ Σολτζενίτουν, ἐξωντώθησαν ἀπὸ τὸ 1911 64.000.000 ἀνθρώπων. Ἐξ αὐτῶν, οἱ περισσότεροι Ίσαν ἂρχιε- ρεῖς, ἱερεῖς, μοναχοὶ χαὶ λοιποὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. ϊς τὴν Πατρίδα µας, ὡς Ὑνωστόν, ἐξωντώθησαν ὑπὸ τοῦ χομμουνιστι- κοῦ μαρξισμοῦ ἄνω τῶν τριῶν ἑκατοντάδ χιλιάδων ἄλλων Ἑλλ ἠνων. Υτάδων κληρικῶν, ἑκτὸς τῶν «Απὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώ ο. 8 τ Υνώσεσθε αὐτούς», λέγει ὁ Χρι- στὸς περὶ «τῶν φευδοπροφητῶ»», δηλαδὴ τῶν αἱρετιχῶν (8 ατθ. : 18, Καὶ οἱ γακοὶ καρποί τῶν μαρξιστῶν αἱρετικῶν εἶναι ογμός, πόνος, ἔγχλημα καὶ φεῦδος. Φονικός. Τοῦτο μαρτυροῦν λόγοι χαι 5. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Άθλησι και καρδιοπάθεια 6p
Η ΑΝΑΦΩΤΙΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ S.O.S. 6p
ΛΑΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΣ 6p
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 6p
ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 6p
ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ ΟΣΟΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ Κυπριακό 6p
ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΓΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 6p
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ Κυπριακό 6p
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5p
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Ε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 5p
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ ΤΡΕΙΣ ΗΡΩΟΜΑΡΥΤΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. 5p
ΤΩΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΟΙΚΗΜΑ «ΕΘΝΙΚΟΣ» ΛΑΤΣΙΩΝ 5p
Κατά τη διάρκεια της χοροσπερίδας των Εθνικοφρόνων Σωματείων Θ.Ο.Ϊ. Πολιτισμός 4p
ΛΑΒΑΡΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΘΥΣΙΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. 4p
Περί φακέλλου προδοσίας της Κύπρου και πάλι 4p
ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ 4p
Η ναυμαχία της Σαλαμίνας 4p
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Κυπριακό 4p
Ανάγκη διά πανεθνική μετάνοια 4p
Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ» ΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΗ 3p
ΤΟΛΜΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 3p
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ Πολιτική#Πολιτισμός 3p
ΣΕ ΣΑΣ ΠΑΛΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 2p
Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ 2p
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Σ.Α.Π.Ε.Λ. 1p
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1p
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ... 1p
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΕΣ 1p
ΟΙ ΘΥΣΙΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1p
Ξημερώματα 1ης Σεπτεμβρίου 1971 1p
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΟΚΑΙΣΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1,5p
ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ Πολιτική#Κυπριακό 1p