ζω τα σερ σαι ο πώς Εμ αμ τοτε πιπεκον τε: Με 2 Β πα. 3 μ «ο πτσε-αμρι ή τω. παραωε ωπαυππωποσπαι μαπνη ωββημ: αϕὶ. Ἡ ΝΑ κας Σ ΤΙΓΩΝΟΥΠΝ αραιά μένουν κάι βραντο- φωνάζουν. Καὶ πποτε δεν μπορεί να απιρέσει τη σημα σία ταικ-. Ένα απὀ απή τα ἡπαττίά Εἰνπι τα ἀρῆρο το Σταύρου Σύρου, υΠΩΩΥΤΠΓ γαι τος ΕΟΚΑ Β', πα ὁημοπειβηκε σταν “Αγώνα” στις οἩ του Γενάρη, µε το ὑπσία α Σύρος και σι αμπιδεάτες του ἐκ- φράζοι την υποστήριξή τοις Προς την ωποφηφιάτητα του Γλαύκου Κληρίδη κι δικαιωμα τη Βέστι τους αυτή, ΛΕΕΙ κατα δξῃ α απαρχηγύς της ΕΝΑ Β΄ στα ἠρθου του εμενα. 'Ἡ µπαστήριξη του υποψηφίου του «ΗΣΥ, χωρίς κα διαφοροποιεί οὖτε κατά ἑνα νώτα την ιδεολογία µας, στηβίζε- ται στην ελπίδά κα! την πεποίθηση ὀτι μέσα απὀ τους νέους κυβερνηπκαύς και κομματικοµς µη χανισμοὺς του 12 Υ, 8α συμθᾶλσυμε ελεύθερα και εποικοδοµητικά στη διαμόρφωση της πναγκαίας γέας Απελευθερωτικῆς πορείας του εθνικού µας ζη- τήαμτυς” Ὥήτε µετάραστ, οὔτε επεεηπιση απκώνει Το ὀρθρη τοι Ἑπαυρου Σύµον. Ἰὰ μομώπα Τό Ναι µας Ἆξει καβηρώ πως εκείνο πι δεν πατόρθυσε το 1814 η ΕΟΚΑ Β' 8η ἑήμήσει νά τὸ πετίτεει αημερη, όπαν δα εκλεγεί Ὁ Γλαὐκὸς Κληρίδης παὐεδρυς τς δημώμρατίως ᾱ. ΕοκΑθητατζήδες Ὅεν ἄιπφοροπασων ουτε αὐτὰ να κώτα πην ἰδεαλανίὰ τό. Την ἑατήρον και πιστεήσια ακραδαντα, για τρέφουν την πεποβπαι ὅτ µεσα ηπὰ τοις νεαως κηβερνπππους μι κομματ- κούς μηναασμαυς του ΔΗΣ Τ8α µποφεσν νὰ Η: βάλουν σπι διαμόρφωση πῃς πναγκώας νέας Απελευθεπωιικής πορείας του εθωκοι µας ζητημα τος Καμιά πρωσπάθεια Ίο Κληρίδη καὶ των ΠγΕτιω) ΤΟΝΙ επιτελείου, Του ὅεν μπυρεί να κρίΝει την αλήβενα: Ότι εἶναι α ἀγαπημµένος των ἡγετών πις ΕΟΚΑ Β'. Ὦ Ίπας ὅεν τρώει καμπόπορτα. Τα λπιμα απομβενμητα µε πι σοφία Ἴοις ισχύουν διαχρονικά. Κάι ενα απ αιπά μαῦ έξι Πες μοι τσ: φίλους σος να σσ) ΠΗ ποιός Εἰσαι” Σε µια ἄλλη ταχιυδακπιλοιργική ενέργειά του, ο Πρόεδρος του Δημοκματικαύ Συναγερμού” και φα. ἄλλη µια φοπᾶ παψήφιας πρθεόρος, κ. Γκαὐκος Κληρίδης. εμφανίζεται ως υποήφιος προερχόμενος απά τα πουθενά. Η απὀφασή ταυ νὰ Εμφανισθεί επάσηµα στο Ιμ]ΦΟ- ἄδλτιο χρίς καμιά κομματική ἡ ἄλλη ιδιώτητα πρῦ- κάλεσε ἔκπληξη ὁγι µύνο µεταξή των απαδίών τοι και τοι κανα ψενικώτερα, αλλά και μεταξύ των ανωτάτων στελεχῶν του κὀμματὸς του, που ανη- οὔσαν την πρύβεση 1ου Προέδρου τοις. Μάλιστα αρκετοί απ' αιποής, τόνιζαν ὅτι α ΔΗΣΥ εξέλεξε ταν κ. Κληρίδη ἵπα να εἶναι υπομήερος του κὐμματός κ! ὁτι µε την ενέρηειά του παραβιάζει κα: ταστατικές διατάξεις και ἀποφάσεις Του κόμματος. Ώλα τα παρασκήνιο γύρµω απὀ την υπόθεση αιπή, παιι προκάλεσε ταραχή, αναστάτωση, συζητήσεις και αντερλήσεις ατα ΔΗΣΥ, ὄημοσεύξνα στῃ ΣΕΛΙΔΑ Τ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ “Κι άλλοι Κύπριο! άντρες στη ζωή της ΑΠίκης” --- ΣΕΛ.21 τη βεβαιοτήτα στη μπι του σπα εκλογες και Ίην ΕΠΩΝΡΑΛΩ- γή του, εξθφρασε Ὁ Πρόξῆρας Βασιλείου, μιιώντας σε ὅπμο- σιογραφική διάσκεψη προχβές Ὁ κ. Βασιλείου, ἄνεφερε ὧτ ὅεν ἐχει καμιά αμφιβολία Ἰηα τη ντ του στις εκλογἑδ, προσβξ- τοντής ὅτι: Σ ὁημοσκάπηση που ἔκανε Γραφείω Ερευνών τὶς Λευκωσίας επιβεβαπωμεῖι Τα απητελόσµατα της ἅπμασκώπι σπις οι δενήρήτισε τὸ ΝΕΜΑ και ᾠφέρναυν τον Πρηεδρο Βασιλείου νά εἶναι πρωώτας στις πρατιµήσεις των ηφαφόρων κα. να επανεκλεγεται στ προκδρία της ὀημοκρατκης. Όπως εἶκε ημοσιεωβεί στην προήηγούµεν ἐκθδοσ την “Ειδήσεων” σε Ἱκήλοπ που ἑφμνε παὀσφατα. σταβεσά πρώ- τος στις προτπµήσεις των η: μαράρων και μάλιστα µε μεν: Μη διαφορά. Είναι ᾳ ἳ ο. ος ο και αἳ --λ ος πρ. | | Ε πα ἡ ω ῃ . --- ανεξάρτητος πρὐεδρος Γιῶργος Βασιλείου] Αωὸ απο ὄεικνύεται σπὀ το δεύτερα κα: λαπ της εταιρείας ΡΕΜΑ, τα αποτελέἑσµωτα του ἀποίση δῦ- Βηκαν και στη ὑπημοσιότητη Πασσατή ἠἡ τα στο Βασιλείου, 385. στον Κληρμίδη και ζύσ, στον Πασκαλίδη στον πρώτο πρα, ἄΐνει το ΚΕΜΑ 6ξ προβλέψεις Που ἐκαμε. µε βάση τον τελευταία το! Σημοσκόπη- σῃ, παι ὄιενεργήῆτ σε Πα ψκ- πρ κλίμακα µεταξὺ Τἱ και 5 ἱαυοιαρίσ, ΙΧΩΡΙΖΟΥΝ ΗΕΦΗΜΕΡΙΑΑ -- Περιομικῦ ] ῥάφονται, λέγονται, κοι- βεντιάζονται, υΨιθυρίζο- γται, ἀλλατε µε μισόλογα και ἀλλοτε καβαρά. Κά- ποια σοβαρώ πρόβλημα απασχολεὶ τα Μίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση. κάποια κρίση ἔχει ξεσπάσει και ἐχει δώσει σο- βαρότατες λαβές γα σκύλια. ει Ἀαίμανες έχουν µπει ανάμεσά τους, Δεμένο και αγαπημένο ζειυγάμι εδώ και δέκα χρόνια, η Άννα κα ο Νίκος ἐχοιν χαράξει µια κοινή προσωπική επαγγελματική παβρεία, Γνωρίστηκαν χπόάνια πριν, ἅταν εκείνη κάποιο βροχερά βράδι πήγε στο σπίτι του στο Φάληρο πα να τον συναντήσει μετὰ απὀ ἑνα ϱᾳ- ντεβοι, που της εἶκε κλείσει η ὄι- σκογραφική της εταιρεία. ο λόγος ἦταν ἀπ ο Νίκας Καρ- Βέλας ὃαᾳ της ἐραφε τα τρα- γούδσια τη! δίσκου, που ετοίμαζε, Η σινάντηση ἦταν µαραία, αφού σήµανε την απαρχὴ ενός μεγάλοι! ἑριύτῃ. Ενός ἐρωτα. πο καρπούς του εἰ- χε κυρίυς ἕνα παιδί, την οκτά- χρονη Σοφία και µα σερ πολι επιτηχηµένων δίσκων, ποι έγιναν χρυσοί. Η σχέση και ο γάμος τους απα- σχύλησαν τον Τύπο ἆλα αυτό το διάστηµα, στα πρωτοσέλιδα”, όμως, ΦψιλοξενήῬηκαν ὅταν ᾱμ- χισαν να µπαίνοιν στη ζωή τοις γκρίζα σύννεφα. Η κοσμική Αθήνα ἄρχισε να σι- ζητά και να σχολιάζει διάφορες κα: ταστάσεις, ὁπως ἀλλωστε κάνει μα ὅλα τα επώνιµα πρόσωπα τοι! κύκλοι τους, Χωρίζουν ἡ δεν χωρίύαιν Απταξίες και φλερτάκια και απὀ τις δύο πλειρές, τοις χαρακτήρισαν σαν το πια παλιπιζητηµένο ζβι- ψάρι, Ιδιαίτερα μετὰ την πολύ επι- τυχηµένη δοιιλειά και των δύσ, αλ- λά ιδιαίτερα του Καρδέλα. στήν ροκ ὀπερα. ΠΑΝΩ :Το επεισοδιακό”' ζευγάρι... σε µια τελευταία τους διαφημιστική... φωτογραφία. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0 Πανογιώτης Ἰρήφων, χρηματοδότης της παράσὀτασης Δαίμονες που έγινε αιτία γία πιο ουσιαστική σχέση µετην Άννα το τελειωτικό Χτίπτηµα, ὅμως, ῥώόβηκε όταν ετοιµάζανταν οι Δαἰ- μόνες”. Ἅτη ζωη εκείνοι μπήκε η Κρίστι, κόρη της Μαργαρίτας Μπρόγιερ και Του Κώστα Τσολακάκη - πρ] ην προεδροι τοι Πανιωνίοι και ιδιοκτήτη αλμσίδας μπαρ και εσπα- τορίων, Ἡ ὅμαρφτ ξανθιά Κρίστι ανέλαβε. χρεη βοηθού δημοσίων σκόσεων στη Βεατρική παραγωγή. Στη ζωή εκείνης µπήκε ο Πα- ναγιώτης Τρύφων, γόνος µε- Ναλοπστικής οικογένειας µε εµπο- μικὲς και εφοπλιστκὲς εταιρείες στην Ελλάδα κα τα εξωτερικό. Ηταν ο ἀνβρωπος, που στήριξε οἱ- κονομικά την παραγωγή και στά- Ρηκε στα πλευρά της Ἀγνας. Οι σχέαεις στην αρχή ἠταν µι- στικές καὶ απὀ τις δύο πλειιρές, µη σντοµα τα γκρίζα αὐννεφα ἑιναν ορατά και το παλωσιητηµένα ζει- ηπρι Βίσαυ - Καρβέλα ἄρπσε να µην κρατά τα προσχήματα κά- νοντας ἁπμάσιες εμφανίσεις µε τῷ πρύπωπα στα ἑπαία ἐτρεφαν ιδιαί τερη συμπάβεια ἓε τετοιο σηµεία μάλιστα, που Π Μρίστι σωνόδειε το Μίκα ακόμα και στα κόρτ' του τένις, όταν αωτάς ἔπαιρνε µέρας σε αφώνες. Η Αννα Βίσση ἔφιμε απὀ το Ὠπῖτι της στην Εκάλη πα ἕνα μεγάλο διάστηµα κάι μετακόμισε ὅτο Μα- Βαύρι. Όλες αυτές ο ιστορίες, όμως επέφεραν προβκήματα τόσα στα φιικό, ὁσο κα στα α- κογενειακό τους περιβάλλαν, Οι καιγάδες ἦταν πολλαῖ, μάτι που ανάγκασε τους γονείς πῃς Αγ- γας στην. απόφαση της προ συρινἠς αποχρησής τους απὀ τη σίτ της Εκάλης, ΣΕ αδιέξοδα βρέθηκαν και οι φί- Ἆοι τοι ζευγαριού, που ὅξν µπα- ῥύνσαν να αποδεκτούν την κα- τάσταση κα δεν Ἱβελαν νά πιστέψαιν την επιβεβαίωση των δύα φλερτ. Πώς ξαφνικά η Άννα βρέθηκε να Εμφαζεται µε τον Παναγιώτη και ϱ Νίκος µε την Κρίστι στους ἴδιους χώρους σα να µῃ συμβαίνει πποτα Ἐλεναν ακόμα και ος πιο κα- Ἀσί, πισταί και Επώνυμοι ίλοι του πολύ πετυχηµένοιι ζευγαριοῦ, ετ πα πρι Παρόλα αυτά, ϱ Νίκος Καρθέλας υπογράφει τῃ νέα δισκογραφική δουλιά της Αννας Βίσση --ποιι φὲ- βει τον πτλο Λάμπω” - κα µε την οποία Ἠιαρτάζει τα εἶκοσι χρόνια της στο τραγαύῶι. Αξιοσημείωτο εἶναι, ὡυτόσα, ὅτι µέσα στον επόμενα µήνα Βα Εε- κιησον εμφανίσεις σε ἀντ- μέτωπα. στρατόπεδα της αθη- ψπικής νύπτας, Σιηκεκριµένα, π Άννα Βίση Όα εµ.- φανισβεί στο ΖΟΟΜ, απ’ ὁπαι ΕΕΝΙΜΗΟΕ. και ο. Νίκος Καρβέλας στα ποι βρίσκεται ακριβώς απέναντι. πιεπράττοντας µε τη Μιχάλη Ρα- κιντζή, Το μέλλον εἶναι απρὀβλεπτο, Ἐμεις δεν µποῃσι να ωβίισοιμε” π Εμείς Βα χωρμίσπουμε” Ώ καρύς Θα δείξει. ΠΑΝΩ : Νίκος κΚαρθέλας µε την όμορφη ξανθιά Κρίστι κόρη της Μαργαρίτας Μπρόγιερ σε ἐνα τρυφερό στηµιότυπὸ 6 ΝΙΚΟΣ ΘΥΜΩΝΕΙ Νίκος Μαρδέλας. Αντάξιος τής φήμης του ως εριατκοή και Επι- Βετκοῦ ατόμου, ο. Νίκος Καρ- Βέλος, σε ερώτηση δη- μοσιαγράφοι α τους ἡλθήροικ που κυκλοφορούν στην Αθήνα σχε- πκά µε τὸν κλονισιό του γάμοι του, δήλωσε αιτολεξεί: Αυτά εἶναι προσωπικά Βέματα καὶ δεν αφορούν κανένα ἆλλο εκτὰς απὀ εμάς τους δήο. Εγώ ρωτάω αν ο ὀικὰς σοι άντρας Εενοκοιμάται, τ σε ενδιαφερει τ κάνω εγώ! Αλ- λωστε, εἶμαι καλλιτέχντις και το μό- νο που Βἐλω να µε ρωτάτε είναι Ἱπά τα καλλιτεχνικά µου σχέδια”. Η ΑΝΝΑ ΜΙΛΑΕΙ Η Άννα Βίσση. παρἀ το επῆ- νπλείµµενες οχλήσεις, απέφυγε νῶ λάβει οποιαδήποτε Βέση µια το Βὲ- μα ποι δημιαυργήβηκε και τς φή- μες πο κυκλοφορούν. της ετέθη απλά ἕνα επώτηµα. θα µπύρασε, αν χώριζαν κάποτε. να ὑναπηρήσει τα αισθἡματᾶ της για το Νίκο Χάρηκε µε την ερώτηση και απάντησε αµέσως: Μι αν κάποτε χωρίσουμε, ὅεν πρὀκειται ποτέ να πάψω να τον αγαπώ και να τον Βε’ ωρώ τον καλύτερο µου φίλο. Εἰ- µαστε πρώτα φιλαράκια και θα εἰ- μαστε πάντα”, Τὸ ερώτημα παραµενει. Ἀωρίζουν ἡ δεν χωρίζουν ο Νίκος κατ Αννα Η ΕΦΗΜΕΡΙΗΑ -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ορ Ροκ ο εν δη τν ος ο ο ακωφαασανωωακααασοσαο «νιαθνοανας τσι ππεακωμανς μαμα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 {3 πε ου εδώ πμ ο μμ ΒΒΕώ τε ΕΕ ΗΡΗΡΕΑ 3 ο ας Ίο ΑθληΤΙΚύ Μ η Εντολή σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις ἐδωσε ο η ι παρα αρχηγός της αστυνομίας κ. Ανδρέας Ποταµάρης, όπως οἱ | | 1 6 έετε άνδρες της δύναμης εγκαταλείπουν το γήπεδο στο οποίο | ' αστυνοµεύουν, σε περίπτωση που ακουστουν υβριστικά | αθθᾳΤοΝυρΙαΚΟ ρ ομεί ὃν υβριστικ 5 ' του ς συνθήματα εναντίον αξιωματούχων της αστυνομίας. ' στην Τσέπή σας Κάτι τέτοιο έγινε πρόσφατα στον αγώνα ΕΠΑ-ΑΠΟΕΛ, η | | ΄ εναντίον στων 0 ὃ τή | . ' αστυνοµικ ούς ου αστυνομικού διευθυντή Λάρνακας κ. Προκόπη Α'ΚΑΤΗΓΗΕΡΙΑ (15η αγωνιστική] ι π- 1 Ἐάβθατο, Β.2,933 ἵἱππ ως ο ο ο ----ᾱ--ᾱ-------------------- ου Μακάρεια: ΑΠΟΕΑ -- Σαλαμίνα ταρειο: Αρης Ὁμύναα Αντ. Παπαδύπολος: Αήρεκωσή ΕΜΠ Δασάκι: Εβνκός Απνας - ΕΠΑ Ππῳιακὰ: ΑΠΟΠ -- Μλιμπιακὸς Δευτέρα 8.233 ταίρειο: Απόλλων -- Εωήύρας []μμ.] Τρµίτη ϐ.2.893 Νέα ΓΣ: Πεζοπορικός -- ΑΕΛ (3μμ] Β'ΚΑΤΗΓΩΡΙΑ Σὐδβατο Β.2.33 ώρα 3-08 μ.μ. ΑΛΕΗ -- Ακρίτας λώρακας, ΑΠΕΠ Πελεντρίου -- ΠΑΕΕΚ. Εβνικός Ασσιως -- Ὀρφέας Αναγέννηση --ΑΠΕΠ Ππσιλιάς ἁαλκάνωμρας -- Ὀνήσιλλος τετάρτη 10.21.83 Διγενής Μύρφοις-- Δάξα Κατοκαπιῖς ΒΙΟΙ Αακατάμιας -- Ὡμόνόνα Αραδίπποι ΓΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σάββατα 62 33 ώρα 3.00 μμ. ΑΕΟ --Δεβαζακάς ΛΕΜ Κακαπετριάς -- ἁδιυνς ἠσλμοῦ Απυζιώσας -- Αγία Νάπα ἡηγενῆς φυνα Τσαγγάπης Εμμής Εβκώς ἠειπεσᾶς Απόλλων πιο -- ΔΕ. Καβολικῆς ΟΧΕΝ -- Οβέλλας Δ'ΚΑΤΗΓΩΡΙΑ ΟΜΙΛΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -ΚΕΡΊΥΜΕΙΑΣ Σάδῆστη, Β.2 33 Ολιμππάδηι --ΜΕΑΠ Π. Ἀωρίσι! Δόξα Δειτεράς Αναγέννηση ἠιηροδόντα Μορφωτικός -- ἠόξα Παλιαμετάχαι! Ενωση Κοκμινοτριαβιάς -- Τριπτάλεμος ΑΕΕ Κιβρέας -- Εὐκώς ἠατσιών) βαταίδης --ΕΝΑώ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ -ΠΑΦΟΥ Ἐάδθατο 6 83 Δόξα Πολεμιδιών -- Εβηικόὸς Εµπας Ελπίδα Πάφου --ΑΤΕ ΠΕΚ Παρεκκκησώς Μαρωπήτες -- Ανόρβωση Πσλεμιδιν ΕΛΗΔ --Πάσειδώνας ΕΝΑΠ Ελλπιναμός Ηρακλής --ΑΠΕΥ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ -ΑΜΜΟΚΠΣΤΟΥ Σάββατο, 62.833 Ελπίδα Ξμλαιμόνο -- Φωώτεισκάς Ὠλιμπιᾶς Φμενήροι -- Ελπίδα Αοπετρίο Ὀρφέας Αβηαναι - Ὁλιμπος Ξμομήγαι Δναμὸ -- ενής Ὀρύκληης ΘΟΙ Αιγύρου Εἰμωνας Ξὐλοτηποι ΑΣΙΑ - ΑΣΩ Ομμήδειας Α'ΕΘΗΙΚΗ (18η αγωνιστική) Ἐάθδβατο, 6.2.3 3 Παναχαϊκή -- ΑΕΕ. Κυρισκή,] 1.3 Καλαμαριά -- Ιωνικός Άρης -- Ολημπιακός Πειραιώς Παναβηναικῶς -- ΞΔΜβή Αβηναϊκᾶς -- Εδεσσαικός ΠΑΟµ - άρπα Δόξα Δράμας -- Ηρακλής Απόμλιώυ Πιερικός Κδρθας --ΩΨΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ΑΊ ΕΛΛΑΔΑΣ Ἑάήδητο, 6.0 33 Παγκράτι -- Ηρακλής ΠΑΟ. -- Περιστέρι Παναβηναικός -- ἠάριασα Απόλλιυμας -- Ὀληπιακός Πριραικός Δάφνης Ἐπόρτιγκ -- Αρης (ζωντανό Ε.Τ. 5, {1ο μ.μ] Κυριακή, Τ 83 Παινύμιος -- ΔΕΚ [ζωντανό Ε.Τ.Τ, 8.151 µμ.] τῃ . ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓ. ΤΕΕ. 8. 1.ΟΜΟΜΟΙΑ ....... 15 50-20 38 2 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ......- 5 35-τὸ ἃ 3.ΑΠΟΛΛΗΩΗ ο 15 Ἀθ-Ίτ 31 4 ΑΠΟΕΛ -.ιοτ 15 3ρ-τι 28 Β.ΑΝΟΡΒΘΩΣΗ ..... 15 201 ο Β6.ΕΝΩΣΗ να 15 28-21 3 Τ.ΕΒΝΙΚΟΣ «ιο... 15 48- ᾖ8 ΒΑΡΗΣ κ 15 20-58 18 8. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ..... 15 ϱλ- οὐ ᾖἩἹτ 10.ΑΕΛ νι ονι. 18 ὀ0-ῶς 5 11. ΕΠΑ ων 15. 21-32 πας 12 . αταν--τσ-ττη-----τταπιωσπαδθ ἘπΑΤΙηΗ η ειν Για τον Αθλητισμό τν ΠΟΛ. 18-25 10 ο α ολ π ... μ τς α ΕΠΗ και τον Πολιτισμό , ο δ -- ασε ή ως ατα κα δν 30 Η εθνική µας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1993 Ειδήσεις Πο μοναξιά νούμερο 2... Ιλ ΤΠΕ) εθνική µας ... μο- ναξιά, νούμερο 5) Όχι, δεν ἐβναλε νέο... δίσκο ο Μπτροπόνος. 0 λόγος εἶναι για την εθνική µας ομάδα ποδοσφαίρου, πα την οποία ὀρχισε η αντίστροφη µέτρηση του αγώνα της µε το Βέλγιο, σης 13 τοι µηνός, στο Μ- κάρεια στάδιο. Την περασμένη Δειπερα, η εθνική Κίπιροι! αντιμετώπισε σε φιλικὸ αγώνα την αντίστοιχη ομάδα της Πο- λωνίας, µε την αποία εξήλθε ισόπαλη ϱ-ᾖ. Μια πρόβα τζενεράλε Ἶῃα το σβ/κρὀτηµα τοι Αγτρέα ΜΕ χαηλίδη, που έβγαλε φυσικά χρήσιψα συμπεράσματα Ίνα την κατάσταση στην οποία βρί- σκόονται οι παίκτες τον). Τί λέει λαπόν α Αντρέας, Είναι ἡ μᾶλλον θᾳ εἶναι ἑτοιμη η εθνική µας για τον αγώνα της µε τους κόκκιναυς, διαβόλους” (έτσι απο- καλαύνται...ποδοσφαιρικώς οἱ Βέληση, πιστεύω ναι, µας ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης και πρόσθεσε: Την ερχόμενη εβδομάδα 8ᾳ έχουμε όλη την ευχέρεια µε τα παιδιά να δουλέψουμε ία του αγώνα µε το Βέλγιο. Πρό- σθετα, εδώ θέλω να τονίσω ὅτι τώρα η εθνική προετοιµάξεται πιο σωστά κα σοβαρά. Δεν εἶναι ὑμως παν που οἱ παίκτες βρίσκονταν 2 φορές πριν το ματς και µετά πήγαιναν να Παί- ξουν. Αντίβετα και προπονήσεις τακτικές μμονται και τακτικοί αγώνες ὄίνοντα. ἩΗἩ ὉΌὈμο- ᾽απονδία έχει ευ- αισθητοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και βοπθἁ ὁὅσο µπορεί, ενώ τα φιλικά που ὅἱ- νουµε είναι πέρα για πέρα χρή- σιμα. Ἠταν δηλαδή χρήσιμο το φι- λικὸ µε την Πολωνία, ϱρυ- τήσαµε στη σινέχεια τον ομῦ- σπονδιακὁ µας προπονητή. Φμσικά και ἠταν', απάντησε άμεσα. Ἂν κα δόθηκε σε µία εποχή ὁύσκολη Ίνα µας, εντοιῖ- τοις εἶδα αρκετά χρήσιμα πράγματα. ἠήσκολη εποχή, Πατ, Επι- μείναμε Ὅλοα ξέρουμε ὅπ τα πρω- τάθλημα µας βασκετα σε φουλ ρυβιό. Οκ ὄεθνείς µας εἶχαν τα Σαβῥατοκυμίακο τππο- χρεώσεις µε τις οµάδες τους και φυσικά ἦταν κουρασμένοι. Παρόλα αυτά κατέβαλαν σι- πκιπτκές πρασπάβειες και στεναχωρέθηκα που ἄεν μπῦ- ρεσαν να πανηγυρίσουν µια φι- λική ἑστω διεθνή νίκη, αφού ΜΙΛΑ Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Α. ΜΙΧ µωνππμωκ ο 5 σα Ἡ Εκτελεσπκή Επιτροπή τησ ΚΟΠ κατά την τελειπαίΐα της συνεδρία μελέτησε τα επεισόδια που ἑλαβαν χώρα μετά το τέλος το! αγώνα ΑΕΛ -- ΑΠΟΕΛ του Σαββάτου 30. 1.19903 ἐξω απὀ το Στάδιο και συγκεκριµένα στους δρό- ους της Λεμεσοί]. Η Εκτελεστική Επιτροπή επιθυμεί να εκφράσει την απα- µέσκεια και αγανάκτησή της πατὶ αθώνοι φίλαθλοι, ακόµα και απλοί πολίτες, υπήρξαν θύματα της βάναισης σι- μπεριφορᾶάςσ Αἰγών, ευτιχώς, κἀμιατων φιλάθλων. Επ- µατα επίσης αυτής της αχαρακτήριστης συµπεριφορᾶς ἦταν επίσης ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας της ΜΟΠ κ. Χρίστος Χατζηψάλτης και η οικογένειά τοι!. ἔτον κ. Χατζηψάλτη και σ᾿ όλους εκείνους τους ατυχείς που υπέστησαν τις ἀνανᾶρες επιθέσεις των χοὐλήκανς η Εκτελεστική Επιροπή εκφράζει τη σιιπήθεια της, Τόσο η Εκτελεστική Επιτροπή ὧσο και το Διοικητικὸ Συμβούλιο της ΚΟΠ καταδικάζει Ὑια πολλοστὴ φορά τα επεισόδια απὀ οποισυσδήποτε κι αν ὁημισυργούνται και καλεί ὀλοις ἁπους αγαπούν το ἄΒλημα του ποδοσφαίρου, να βαη- κάπαιεα επιφυλάξεις εἶχαν ο Ἐν’ πρόσωποι των τριών υποήφίων. πρῦ- έδρων, για Το ἂν ἦταν σωστό να ὅιε- Εαχθούν οι αγώνες πρωταθλήματος του Σαββάτου, παραμονές των εκλογών, Λιότι, στην Κύπρο -- δυστυχώς -- Π0- δόσφαιρο καὶ πολιτική, πάνε “πακέτα”. Όι επιφικάξεις αυτέα, που αφορούσαν βασικά το ντέρμπι κορυφής ΑΠΟΕΑ -- Σαλαμίνα, κοινοποήθηκαν στην ΚΟΠ, η οποία θεώρησε σωστό ὅπως οἱ αγώνες έπραξε. κοπ- καταδικάζουμµες, ασθά... ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΟΙ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ Βήσοιιν πα πάταξη της ανησυχητικἁ παρατηρούµεντις τε- λευταία, βίας στα γἠπεδά µας. Τα πιο πάνω αναφέρονται σε ανακοϊνώση της ΚΟΠ που πήραμε την Περασμένη Τρίτη. Ωραία βέβαια και όμορφα τα ῴσα αναφέρονται σ' αυτήν, Απ’ εκεί και πέρα όμως, τί γ]- ψετᾶις Απάντηση. Τίποτα! Απολύτως ΤΙ-ΠΟ-ΤΑΙ... Και εξῃ- γουμαστε, Ὅπως εἶναι νωτό ῃ ΚΟΠ εἶναι εξοι- σιοδοτηµένη -- βάσει των κανονισμών -- που ισχύουν -- να ασχολείται ΜΩΝΟ µε τικὀν επεισώδια που συμβαΐνοιιν εντός του περιφραῄιένου χώροι τοι σταδίου. σε τὲ- τοιες περιπτώσεις π Εκτελεστική Επιτμοπή έχει ὅι- καιοδοσία να παραπέμιει τα σωματεία στη Δικαστική. Όταν ὅμως τα Επεισόδια γίνουν ἐξω απὀ το γήπεδο εἶναι -ομσιαατικα --..νΏμιμα Έστω πι αν ἐξω απὀ το γήπεδο γ νουν τα αἰσχιστα. Εκεί αναλαμβάνει δράση η αστυνομία και ε οποιον προλάβει, αν προλάβει... παρός ν΄ αλλάξουμε αυτούς τοις µεσπιωνικοίς κα- νονισμούς παιδιά, δεν νομίζετε... ΕΕΙΕΙΠ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- ΠερΙσδικο διεξαχθούν κανονικά. και ιδού το σκεπτικὀ: Αν ὁπλαδή εἶναι επικϊνόυνο οἱ αγώνες να γίνουν αὐριο Σάββατο, δεν θα εἶναι... δύο φορές επι- κίνδυνο να γίνουν εντὸς της ἄλλης εβδομάδας, ταν θα εἶναι γνωστο το αποτέλεσµα της πρώτης Κυριακής των ΕΚΛΟΥΩΝ Εμείς πάντως σιμφωνούμε µε την Ομοσπονδία και πιστεύουμε ὅτι ορθά ΒΗΛΙΔΗΣ ήταν καλύτεροι απὀ τοις ανη- πάλους τους. Πριν απὀ τον αγώνα, σι- νόχισε ο κ. Μιχαηλίδης, ανη- συχούσα, επειδή η Πολωνία νί- κησε πριν απὀ δύο βδομάδες την Παραγουόῃ. Από την ἄλλη εἶκαμε κάποιες σηµαντκές απώλειες, µια και Τρεις βασικοί παίκτες (Σαββίδης, καλόβέου, Κωνσταντίνου) δεν έπαιξαν Αὐγω του ἂπ ἠταν κα. µασμένοι. Όμως πα νέα παἰδιά που κλἠ- Βηκαν τα πήγαν πολύ καλά, ενώ κα ο παλιοί ποι β- σκονται σε περίοδο ντε Φορμαρίσµατος απέδωσαν καλά, Την ερχόμενη εβδομάδα εν- δέχεται να καλέσω ακόµα Ἰ-δ παίκτες τους οποίους Βευρῶ χρήσµοις και απ’ εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε στο σχη: μαπσμό του αγωνιστικού Πλά- νου που 8’ ακολοωθήσουµε µε τους Βέλγος πάνω ὅτΏ οποίο και θα δουλέψουμε. Αυτά λοιπόν απὀ τον οµμο- σπονδιακὀ προπονητή Αντρέα Μιχαηλίδη, ο οποίος Κκᾶ- τέληξε: Τελειώνοντας θέλω να τονίσω όπ πεπ]χαµε να ὅη- µιαυργήσουµε στους πακτες αμτὸ που λέμε εΒνική σι- ψεδπση. Τώρα σι ὄιεθγείς µας όταν αγωνίζονται µε την εθν- κή εἶτε σε φιλικό, εἶτε σε επῖ- σηµο παιγνίδι, τα δίνουν ἆλτ. Εκείνο που μένει εἶναι και ο κύ- σµας να αγκαλιάσει την εθνική και να της συµπαρασταθεί στ δύσκολες υποχρεώσεις της.” Τ' ακούσατε αμτὰ Ραντεβού λοιπόν στο Μακάρειο στάδιο. Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, ώρα 3 00μμ. Να εἰστε ΕΚΕΙ! 900 τριτη 1 550 Ἐναρξη Βιναήμενα ογέδια 51 Ὁ Ἐπῆντι Γρ αλες μαι ῃ πρ Το) 5 Ἡ Αλίνη πτῃ Ἀικχι τη Εκεημάτιυν Μ ή Ειδήσεις ΑΑοιμιημώης οἱ Ἐμνήπεις και Τα Επίποκοα την Τουρηική ά.Δῇ Απλα ΜΑπηια (ππονπύόμο ασ] ΤΠ Τα απράκππτα τοι φακού εάν Ἔμιν -ὖι πὐφὺς Το Καμπ Ειμαι. - ο καιρός βήξ Τ υκκήα πι τα τέρχες 19.08! Μειενήνσεις 11:01 Ειδήσεις 1145 Αάμτιαν Εθνικής πλούτος” 12/08 Τέλας της εκπομπής ΡΙΚ ἠπ η! 3.15 3 48 3Δνπ5 3.ῆ Ἐναρξη Πμκυινῆ Εεπαμπή ΕΙΤΙΜΙΚΑΗ [εξ ἨἩ Πα η μμ Ομμυμένεια Πμιπέτενες ὕτη Βάλππια ΜΑπονώσια ΟΚ ὁπιως νο στοιχεία Βιβλίο Βεκόρ Γκίνες ἠύβος και Πα δκις ο Κόσμος Τόλμη πι πεί Τα γζκεμμητο, Ἠιβώπιά µας Μϊνι μάρπετ ονείμειτν Αζμιμμι Ο Κόπμος Μπερζερκιη . άηελας Αμ ον Η κρίση της Κούβας Τέλος της εκπομπής ΛΟΙΠΟΙ ΠΤ.Η! μη μτ15 ΕΤΗ τ,15 ΠΒ,0β Π8.18 (0 )ῇ 4! 4.35 4! ΒΗΝΙ 55 3] δ10 πι τ,18 ΒΙΗΙ Β.4ἡ8 Β.45 10] 15 10.48 Πρκαινή Ὀμήνη Ειδήσεις ΠΠ ποηητηε η κημενιις μας Ειήήσεις, Απντιπώμώιἥἒις λη ῥυψαμίε-Ρεπομτας Ἡ. πατυποὐπολ! ισα Λατρεία Τέλος πρωµνής, εηπαμπής ΕναῃΕη Ἀμιστημικές ΠΗεριπέειές του ὐἡγππέςι Ἁμμας Νότος Ειώήπεις Με ομκμτά ετερεᾶ Τα Ἱπέρκνα μιαρκῖ τρκασνα Περ μαγειρικής. ... α λήγος ΣΩΚΙΝΟΗ. πμοῤληματιηµιό Επεύνη η Ἰρίκα Ειδήσεις ὢ Εαιρός Βέπτρω, Όπερα, Μήμαιμή, Ναρός Ειδήσεις Ἐππέπενα ταυας Μτουμώσταίᾳ ΜΗ] μπ48 μ1.35 ΜΕΝ. 5 00 1208 1:45 μΞ 115 315 Δ15 34 ΑΝ ἀ.15 ζ4ς τας 0.15 9. Ἡ 11.38 1.05 Ἐναρξη Ππικμιμασῃ Μάνα Κάι Ἠώκη Εντπμεμκυτικῆ αμ πυμτ] Καλημερα με παμόηερηα Παιδονύ πρό κκιμμᾶ ον ύσι ὑκκήμος της Επιστήµης, Ίμεις πι ᾱ παύκας Τη πκπική µιας υαπομένενας Εριπτάλ. Ραντηβοὴ τὸ μεσημέρι Παιωνή Τη Έπτπητη ἐκίακπῃ Κκαβημερωαί ἀνΗριμποι Ε.μειπά παράθυρα Μπύοπκετ Μο ἁμης π οππαμτημτήρη - ὰ Καὶ δή Μο Βιήκεηήες Απεξισνύαστα ευηκήµήητα Ειδήσεις 1348). 18.1, 31.8, 34,00. τΕτΤΑΡ ΤΗ ΡΙΚ! 5.01 Έναρξη 5.10 Τα σκι κκηµα στον πενηματοηικεφό 5.30 Ορ ύντις ἄ4ΝΙ Ειὐήσεις 6.15 Μόονμκύ ὀμάλεημμα 6.35 Γείτονες 6.58 Μαγειμική π15 ἈΣτοηπιο Ένα ϱ Κυωής υ Ω Μπέι 45η Ἐτὸ παρκ πεντε 11.060 Ειδήνεις 114945 Έτη ππγηι πέντε (σινύκεα) 11:35 Τέλης της εμπιπιπής Ρικ υπ ῷ 315 3.48 “10 5.ΚΙ Ξ 05 6. ἡθ υπ τοῦ τς ο] 815 ο 00 δ 5 1/18 1.55 Ἐνπωξη - Πραϊνή Εκπαμπή ΕΠΟΜ Ένα αλ όηστο σκμεστην Τα αμερικόμας Ταπ Τεν Απονώσνὕα ς Εὐσπωις Είβυήκτον Ἓρος ο πήριας ἸΜπελβεντιας ο όσα, ἸἉήλμῃ πα Ἰπητεία Τα Ἠραμπά πιηνταμα Η περιπέτεια ονύς πουμήµπτης ο κώπιος Εωνηματαηραπκκή πολ νίκι Η Μέπεῃ ττε Τετάρτης έλος της εποµπής ΛΟΓ0 υπ μή μ.μ υτις 1.0 1.45 ΠΒ.ΙΗΙ ΠΒ.2ῇ ΒΡ.ΙΗΙ 4Η! 485 4 3ΛΚΙ ΛΙΞ κ] σωῦ 5.00 β.40 δ45 15 19.ή 19,54 Πριωύνή μπι Ειώήπεις ο πικητμεμληµένας μας Ειδήσεις ΑνταπομρΗεις- Πληικκρορίες- Ῥεποαρπής, Ὀ Πνππινόάς ντετέµτι ὢ ποβάτης, Τέλος πριηιψής εκππώµπης Ἐνπαρεη -- Παρημπίαπῃ Ὁ Αὐπήτεικ) Ασίῤκις Παιζικά Χαμόγεμι Ειώήκεις Διάσημη 811 Εν σύματι αρμεί Ἀπροήμενες ημέρες Ἐιώήπεις ο Καιρός [άπανες Ἡπι, Οὐνπηείς Ελληνική ταινία Ὁ πλιαρύγατης” Ειδήπεις Ἐηπνχειαε Ἰαινίες Ὠν περαπέτειες τον’ Σέρλον Χαλμς ΕΠΗ Ππ1ῦ ἡπας υβη [8 ῆ 11.8 13438 115 1145 315 315 4 515 πως ἀῑ5 ΤαΝ το αμ 3.15 35 18 (18 ΜΗ 38 Έναρξη Μάνα και μπ Επημεικιπική Εποµπή Καλημέρα Παιδικό πρόγραµµα Νειν. ἠκκ μη, ττς επιστήμης Τόλμη και ὀμπλιῤματί Τα κνιπὰ µµες οιμομένεμης Καυστήλ, Βαντεβμιή τὸ μεσημέηι, Ππιόιμη ἵωνη Μιμτὸ Αὐηευη Ένα τρκταπήδα, Ἆτοα μολνωπήτια τιν ἀστριον Νέμεσις Όν τµεις ποηματοιρύμεκες Ἀρηπή πάρπα ἁμπμτνατήσιο Βόφει Ολμπωτκῶς -- ΜΕΡΕΣ Οι πταίρµαστοι Αβλητική, Μεσπάνιητα Ἠαι ματ... Ειδήτεις (51, 811, 21 411 24.00 ΡΙΚΙ 5Η. Εναρξη Ξ15 ΓΩ Γάτος Φήλιξ 548 Μπ μαι τα μηρηαριτάῃια της μίας, Μμμ] Ειδήσεις (πηολπάκν Εμήκμις στην Ταικπεικὴ] δ15 Ποδύσφαιρι ἱπτιμιιότυπα από ὀμάνες το! ΑΝΟΜ) Πκοταβκήµατως] πας Τζ μαι Πολιτισμός ΝΔ Μπι Κύπμπυ 3 Εις - πα Εμως Σιζήτησι µεταξύ τίας ὁμκν Ἱσππησεύνε να το ῇ κι τν πκιώριμιν επλογν 110 Ειδηδεις 11005 Μτπρική αήπτ 12085 Τέλος της εαποώτής. ΡΙΚ 1.8 415 Ἀμιι 410 5ΙΜΙ 55 δι ο) πι Τι» τι 83ε 15 301 µη. 11.58 11.34 Ἔναμξη -- Πρωινή εηπυμπή Ἑιπαπενές Ἔναρξη -- Εάπώ απὀ πα βημκά Τα ἔμκα εν ὑκκησει Μποηώσια αἱ Κπιμας Ὃ να στη νησί τιν Πηπσνη μην δω λα πμ νένευε Κωηπτά στο ο) ο Κύσμώς Ἁόμμή μαι μπητεία Ἐτημές απὀ τὸ ελληνικό τομ ΑπτικατοπτρμἩνοί Μήνι ὑήήμκετ Ὠνείραν ο Εόσπμης ) Ἠωπματαγριωκή το Τα περιιτρα” Ων παρε ὑπτῃ Ευῤμωπή Τέλος της Ξηπομπής 00. αι μπι ηἩ υπ. 15 μπ.3β 15 ιδ μβ.15 κ. 4048: 405 458 ΞΙΝΙ 50Ξ 15 ΚΙ 34 τας 1.38 Β.Π 48 Β.45 8.15 3 45 1π08 1005 Πρκοζνὴ Ένηπη Ειώήσεις ο πικπακλημένος μας Ἐιώήπεις Ανταπηκρίσεις-Πη- ρυψαμίες- Βεπορτάς Τα παρκμβένιη ῥμησμις Περί µαγενριμή .- ᾱ ληψης Δερόμτικς Ἔναμξη Η πατατοκπεω τι Τομ και έρκην Ειδήπεις, Παιῤωιάς άλαμῶς ΜΑπτροσιμιτιμώ Ἀλοασία Μαγειρική ας . ΑΕλητιμἡ πειοθιμώ Οικοηένειες Οκήόυ δια κπι ραραδία Ειώήσεις κ Μανρής Εις υπείαν Ομκονυμικώ περιοόη μή Τηκεταινία Εμνήπεις Ἐηνεχεια τανκς ΕΠΗ ἡπμῦ μ]. 5 ληι Β3ΗΙ 15.011 1145 115 145 115 413 4) 51 15 δ4ξ Τα5 Β.{ΗΙ φ15 3.Ἡ 11.848 πῦ.15 Ἔναρξη Μήνα πι πύρη Ενημερητική Εκπιμιπή Ἠημημέρα µα μόμΕ λα δικό πρόησμμμα αι Ἀρήμο της επιωτήµης Τρεις μι αν Ἠκπτκηςς Το χρονικό µιας σικηέγενας Κρυστά, Βπντεβεπὴ τιν μισημέρη Παιδική πρός Ακολοηκήντας τα παλια σημάδια Ηιηρηκά, ῥεεντεβεὰ Ελειστά παῤθβηρει Λξήντρκε ροπή πὐκπια Ἀρηματωπήριη - Ὁ Καιρός Πσλσιινες τας Χειμερανή ἑξούκις Ἐήνοι και αέρα Ειδήπει- ἵπ 0], 8.01, 31 ΚΙ, 1400 ΜΙΝΙ Καυτές ΕΙδήσεις 6050 τα ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ (ΡΙΚ 1, ΛΟΓΟΣ]μας κανάλια καθώς και τα ρδιοφωγικά (ΡΙΚ, ΑΣΤΡΑ, ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ) φιλαδοξούν να παρυσιάσουν το κάτι ἀλλοῦ την προσεχἠ Κυριακή σε ὅτι αφορά την κάλυψη των αποτελεσµήάτων των εκλογών. Ἠδη έχουν εξασφαλίσειτη συνεργασία ειδηµάόνων επίτου Βέµατος που Βα δίνουν, ανά πάσα στιγµή, στοιχεία και προθλέψεις. Αναμένουμε να δούµε ποιός θα κερδίσει αυτή τη μάχη”, Ένα ἄλλα σημεῖο που παρουσιάζει ενδιφέρον είναι ποιό κανάλι θα εἶναι σε θέση να δώσει πρώτα τα πρώτα αποτελέσµατα. τις προηγούμενες εκλογές τη μάχη” εἴκαν κερδίσει τα ιδιωτικά ραδισφωνικά κανάλια... 608 Ε ΠΑΝΙΚΟΣ έχει καταλάβει τους κιπρίοιις εκδότες µε τις φήμες ποι! κυκλοφόρησαν ὅτι οἱ αθηναϊκές εφημερίδες Βα ἐχουν, καθημερινά, ειδμκὰ ἑνβετα µε αποκλειστικά κιπριακά Βέµατα και ειδήσεις. οι φήμες ἐχουν ενταβεί ο τελειπαϊο διάστηµα. Μα σηµειώποιμε ὅτι κάτι παρόµαι ΕΙΧΕ πυμλοφορήσει” και πριν μερικά χρόνια. Τίποτε ὅμως δεν ἑγινε. Οὐπε προβλέπεται να γίνει κάτι τΕτοιΩ.... Φ 408 Γι Το ΡΙΚ 2 δεν συµδάινει τίποτε την Κυρακή. θα συνεχίσει το συνηθισμένο τοι πρόγραµµα (Βασικά κινηματογραφικές ταινίες } και µόνο που κα παυ θα το δμακόπτει γνα να δίνει κάποια στοιχεία για τα αποτελέσµτα των εκλογών. ὢ κάθε ἑνας µε τον πόνο του... ΟΦ 8 ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ελληνίδα ηβοποιός απαφάσσε. να κάνει την παρθενική εμφάνισή” της σε τηλεοπτικά σήριαλ. Ὁ λόγος για τη Μαΐρη Χροναπούλοι που πρωταγωνιστεί σε κωμική σειρά ιδιωτικού αθηναϊκαή καναλιού. Τίτλος της σειράς πωάνα εἶναι μόνο µία”. Η σειρᾶ θα ολοκληρωθεί σε 40 ηµίωρα επεισόδια... ο 508 στα ΥΨΗ Βρίσκονται αι κυκλοφορίες των ελληνικών ραδιοτηλεσπτικών περιοδικών και σε μεγάλη απόσταση απὀ τις κυκλοφορίες των περιοδικών ποικίλης ύλης. Ενδεικτικἁ σι κυκλοφορίες εἶναι οι ακόλουθες ΤΜέρες ΤΥ” 129.335 (1312301, Ζάπιγκ” 88.713 (76.7Τ93], Τηλεβεατής” 67.644 72.131]. Τηλέραμα” Εδ.τά2 (600731, Τηλεκοντρόλ” 34.360 (35.755], Ῥαδιοτηλεόραση” 24.641 (24 952]. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: ΣΗΝΑ ΠΑΛΑΣ: (τηλ. ἠ4 128] Ἰηπούμεραγκ” ΟΠΕΡΑ |: (τηλ. 445305 -- 445375] Ῥασικὸ ἘΈναπκτα ΟΠΕΡΑ ΙΙ: (τηλ. 415305 -- πα 5] Με διπλή ται- τώτητα” ΠΑΜΘΕΟΝ: (τηλ. ΤΞΤΗΤΙ όνος στο σπίτι Μο ΜΕΤΡΟΠΟΛ: (τηλ. 44440) Ἁ ΓΕ οσα Μβ ΠΑΛΛΑΣ: (τηλ. 82584)’ Γυμνή κάτω απὀ τη ροηνα ΛΕΜΕΣΟΣ: ΟΘΕΛΛΟΣ: (τηλ. 352233] Ἡπετόβεν” ΟΣΚΑΡ: (τηλ. ἄτά 808 επιστροφή του Μπάντμαν” ΛΑΡΝΑΚΑ: ΑΤΤΙΚΟΗ: (πῃλ. 652ΖΕΤ3] Ἔαι παπα Αα ΟΒΘΕΛΛΟΣ: Μόνος στο σπίτι μας” ΠΑΦΟΣ. ΜΛΡΚΙΔΕΙΟ: (τη. 232537 11 Ἠαπια Ειαί γοσβς πε Ω(Δ7 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ : υπ ΕαΠε Έναρξη πελνώνινττάνμα ο Πώς θα ημέσσυµε .15 Αθλητικές εικόνες 1051) Ελληνική ταν τήτης μπβεν”' 11Η! Ειώήσεις 11.845 Ελληνική τπυνία (σιρέχεια} 1118 Το παλλινό 1.08 ος της Βκποηυπής ΣΑΒΒΑΤΟ κι σοι 3.15 135 ἆμδα 4.15 5Η 55 335 ΤΝ τας ια Λ15 Β.58 0 8ή5 10 4ή 12:15 η, Έναρξη -- Πμικνὴ πή ΕΛΙΤΟΠΕΣΙΞ Ἶ Π Γαλαζρύκης Ῥινηματογαφική τα Ἐνάντων ἀνεμοι Μουσικά ὑμάλειμμα μη] ππίτι πο λιβά ο Κάπως Από τα αρηεω τι ΡΙΕ. Ἑνηματοηραφιμὴ παννία Ὁ Κόπμος Ἠπυκυμαντας εστι κα], της Απ Ανατολής { Αλκα µας Μοκηή Αμάμειμμα ο Κόσμος ο ἐρεύτοκς τα αντιπάλνν Κινηματογραφική ταινία Έ υυηρή στην Πατρίδα Τελος της εκπιηιπής Λ0Γ0 ΠΚ. Ἔναρεη -- Παρκ πμ] ΠΝ.85 Περιπέτειες το Οὐιασέα, ϱκ.10 Τομ και Τσέρριι ΗΙ ε ανπιχτά φτερά υ. Εππαιδεπικᾶ Βέμπτα 19.305 Πε µαμερικής α Λας 10.45 Ενχάριστη ων] 1115 ον Χρηπμενος 4) Ἔναρεη -- Πιαρκσσή 405 π ᾱ χαμό ελα 4η Τὸ πομπισύτει Ηλάιντυ ΣΙ Ειδήσεις 345 Ἡ Αλίκη στη Χκκι των Εκάτη 3.30 Αμερικάνιπη ἉἈ τς Το μερικό Μηρμι 1.385 Τα Βανάσιμα ῥίλπμμα Β.υύ Ἐώήτεις Ες: Ὁ Καιώς 5.30 Αβλητικὺς Ειδήσεις Φ1ῇ ὙἘπιμνήνο Ντόμωνα” 164148 Ειώήτεις (πέχεια τοις] 1045 Μα πκταπιµµα ΗΙ μ].5ή ΠΝ.Βή Ν.1ῇ 10Η 11.8ῇ 15.0ῇ 11 3ἡ 138 315 4μ ΕΠ δ5 115 Β.28 835 38 11.05 μυ ή ἝἜναρξη ο ] Μάνα αι πώ Ενημερωτική εππαμπή Ελαππινή μμικἡ Οι τρεις σιηματοη ης Με, Ἰήανία ἨΜέμεσις, Κλαπαινές εστορίες, Ελλη ταινία Μαρμάμερ πα Το Μπάπµετ στην ΕΡΤ Μπάσκετ Το Μπάπµετ πτῃ ΕΡΤ (σι γεμα] Καιρός Εῥατρς “Ἱντερμέτοα Ελληνική ταινία Πεμωπέτειες μετά τι μεσάγιητῃ Ειῤήμεις 15.88, 18.08), 31.01, 24.0Η1. μ1.18 | 315 ΡΙκΙ Ρκᾖ ΛΟΓΟΣ ΗΗ μα ΕΤ.Π0 Ἔναρξη Ποιυύνή 19408 Ἔνπρε ΕΝ.25 Ἔναμξη ο. ν τ - Πρ ι ντι . η 5 12.80 Ἔναρξη -- Το μικρό εκπομπή πακωή 14.45 ροές Παροωυπέαστη οὖν 1115 σα. οεᾷ 11100 Ἕπιξη -- μζπμμές στμές 08.38 Ετίὰ Αειτορηία πης . μημοτορψκ Κιρισμάτικη 11.30 ήπτροπολμτική 10.18 Τα γεπκκα τη ΕΜ .. 1ὐό Ειδήσε ι Ἐηνσυλία Μουσεία ἱονίαν 14 Ἡ14 Χλημαξυτοιφικά 145 Η υπεράύναμη 11.88 Ποδύσφαιρο 1148 Ελληνικό παιδικά | 3 ημιτοσαιπη 185 Μαντάμ Σκηκκμὴ 11.38 Ιάσινες η, πονμικιμμι Φ ἠῆ «00 οσο ο 135 Κινηματογραφική Οδυσσεὶς 11.08 Αρχονταρύνι φῇ5 .« Λιόλε ταινία 1.88 Ὠλαν εμείς με Π 12.1 ήπικική παρμκτη ᾳ1ἡ Ας Τεια ή 4115 Το μμρώ πτι ὅτα Περικλής 11.8 Οδός ἱπποκρήτανς 11 τς ο π λδν ο βάδι 1381 Ειδήσεις 1481 Κερύας η ἵπμιά 11.3Ξ --η Εῆς ας ἰἩ νι . ΞΝΑ Ὁ Κόσμος 118 Ἀμποτ νι 39 Ὃι Ἠτίμενς τὸν Ξ7ῇ μλσαι μι φώη ο. ΔΕ Μινημιτοηζμαφική Καστέλλα Λινζιναν , | ᾿ προ, ΠΠ Ἡ ταινία ΧΙ Μτοκημανταίρ. 315 Ελλ ή ταραα | εὼ Ἑήπα Ίπα Κόσμος ΔΒΗ Ἑλληνικὴ ταινία 440 Κοντά στα σπορ --- Ἐν ο ουν δι 148 Κινηματοήκιφική μα Ὀήπν τα 615 Ἰηπάσκετ Ειδήσεις στ παννία (σΕχειὴ ο ππωράπαιηα” ΠΑΡΠΗΝΗΙΣ ο ποὴ τν 138 Γοιινέλμος Τέλλος 4. Περιπέτειες στα ΑΕΚ. 615 Σα πμ , 1.58 Θα πετήξιι μπηρικ Κύῄηρα 75 Π Καιρός ΛΟΓΟΣ μμ. ας σε 835 Βήμα µε βήμα ΜΙΝΙ Ειδήσεις 413 ΕΕ πόιαιρέτον - Ἀ.ἀ5 Μπηκρή Αμάλειμμα 1), Κιυκττής Παλαμάς - 36 ἘΚΛΟΓΕΣ 300 Ο Κόσμος ΕΚΛΟΓΕΣ 04 19.30 Ελληνική ταινία 07.08 - - : 93.15 Ον Ακηπνόμη. το ΜΕ15 δν Ἰήνάλοι ϱ1.Β Ειδωτή εκτενής, ων Λας Ἀντζελες Ρεπορτήξ, σνητήσεις, το πιπεμὰ πήσεν υσ.15 αφιερωμέι ο. . 10,05 Ἡ μσρύννα Των σχάλτα, απατελεσµατα. Ἠημς ἠελτίο τῇ .« Ὃ η ' ο Μπμετ Με συµµετοχή Φ1. ΜΗ Μπκική πι... υπι15 των πώσιὁ μας 11.00 Έντ Σα λβανσώον δημοσιυγμάψπων, πολιτικών μυπιμή (8.10 πριν, 1151 Τέλος της εκπηµπής αναλαπών απύ Εὐπρο πι Ειδήσεις ΠΒ, 1Η 11:50 Τέλος της Ἑλμδα, πρασκεληµέγων Ι50. 801. 1101, 11 1. 4/Ν] πομπής μηευτών, ατελή 405 μπῃς πκήμµάτων, εππροσώπους 4.38 τομ Ἱτοηφύην πραέδρων, 5.8 δημυσιημάπανς Ἠ.α., Σῆς δι ΙΙ 6,48 | Τ τι ΡΙΚ ΡΙΚ Λ/ΓΟΣ ΡΗ . «.9ῦ Ἔναρξη 1.00 Ἔναρξη - Πρωϊνή ἡ7.00 Παυϊνή ἕώνη ϐ1.40 Ἐναρξη Ἀ.45 5.18 Παπιωπερωτέτειες Βωπομή Εως ϱ1 ή Ίπεις 01.45 Μάνα μαι πόση 3.38 5.35 νεαρώς Ρόμπιν 3.15 Ἐναεῃ υτ.15 οἱ προσκεκκηµένῶς [8.0 Ἐνημερωτική 11.8 Ἄπησντ Αερώμπιης μας εππομπή 1.48 «{ 608 Ειδήσεις 135 Μαγειρική ϱ130. Ειδήσεις 09.80 Καλτμέρα µε ση ον ον 3.08 Μουσικό μ1.3ς Ανταπηωνβίσεις- χαμόγελα ήμωι πν κ Αμάλεημμα Πληροφορίες. 1210] Παιβιμό ΕΙ.ί ΠΗΜΊΝΙΜΠ Πς πρό . α. 615 Φηουτινό 50 Ὁ Κύσμως Μ4.ήἡ Το πα 1145 μπόρα της | δε πάς Ἐντουαρητ Ελάντιυ επωτήμης Ἴ μ740 615 Ἡ αποδέκη Γμαλντσμιὴ Π3.25 Γυμναστικές 11: ωρίς φλας ἡτάς αγ 08 Η κὠθοδος της ασκήσεις 15 Το πρανικόμμις ἠΜΙς 6 Γεἴτωες Ἑνρίας Σάσας 1.108 Τέλος πρωηνής σικὐγένεμας 11.00 εξ Ὁ Κόπωκ, των ΜΙ8 αν 0 πο νς 11Ε Ἠρυπτάλ 12.08 | Ἐπορ πταμ. Ῥπς νπρεη 415 Εανηβοή τα ΑΟ Μέρφυ Μπρήσιν ΤΝ Ὁ Κύσμυς 405 Ννππης α μεπημέρε ... 3’ Εμήσεις Τ85 Τόλμη αι σητήα τρομερός 4. Παιῤηνή ἕωπῃ 14 30) Κρατοό Λη ΑΝ ἠπυνή πατρλήας 410 Οἱ ποντικὺς ΞΒΣ Ἡ παράσταση ὰ15 - .45 Ἠτέμπσιη αι 833 Ἡ Κάρλ. κα π Ὑτετέητιβ αρχίζει 415 Μέηκπις παρέα της Ξ Ειώήσεις Ξ3 Πολιστιμά 4 1000 Ο ἑκπαώειπής β45 Ξ085 Ταξιῤεύντας δη Ἐγιαν ἐπ εις 1. 11Η Ειδήσεις Λμάμειμμα 535 Μεβιλες δα Νέμεσις έ1ξς 11.85 Το μέλλον τη 8 Ὁ Κύπιας πρηπῤακίες τας Όι τµείς π ελληνιαμού οὓς Ἡ αράπη πληγώνει 6.05 Οἱ Ἡρωσενλοί σωμμιτοφκμμες τά 11.55 Τέλος της 10.048 Ὑνιές της καρθάς ΤΑ Ὁ πολίτης 8Η Ἡ χρικπή κάρα ΕΙ -- Εκπομπής 14.35 Μοικνκύ 1.38 Πολίχνη και ϱ2ε Χρηματηστήριο ἡ25 μα εημιµτπίτης 5. Άσπρο -- Μπίκκι ψ 1ῇ 15.8 Τέλος τς Μι Ειδήσεις -- ὢ Καιρός 1Π 8 εκπομπής 54 Ὁ Καιρός 19.3ἡ Αποηηιώτιητ 11:40 45 Εκλύνς πα Ἐπιβεκπση 00 45 5 Ποὐώπφπιρν Π..15 “Ἔω τίπαρτα Ρά Ἐύντομες, ειδήσεις Ειώήτεις 11.35 Ππνάραμα 15.08. 18.08. 21.1. 2401 σακμαα ------ --- ας εν ΡΙΚΙ 5Η! 5, 5,39 6Η Τηλ. 422131 Ἔνπρξη Η Ηλμετού]αι και ο ῥρρούμης ο κήσπερ μπι αἱ ΜΟΙ τιπ Ἡ µελών Μήάηνὰ Ειδήσεις (Εώήσεις ναι το Πολιτυστιό Πρόγραμμα Μοζαίκ' στπν Τουρηική] Γειτύήες ) Ὁ πόπμος της υππίβρκαι Ἐένσα πἡμεπά µας Φηινπιώρινζή εραστές Ειδήσεις 0 Καιρός Πικκδρικὺς ελσηές η (Ίδλεπτες ἡμιλίες τιν πρίν ππυπρταρίων πποκιέβρκιν] Βαημεπομπαμμή πα Ὢ ήπιες τον παρα Ειώήσεις Ειωηματηηραπική ταινία ισεακή Τελος τε εμπυμπής Τηλ. 411131 Ἕναρξη -- Πρκηινή εκπαµπῆ Εγωπενής Έναρξη ο Ματ και ο Μήτλυ Μαππτπῶ! Μπυμάνζα Ὁ Κάσμεις ο Κὐσμως Τόλμη Ἠπι “πητεία εύκπωκς της οινημίπς Ὃι πήῤητς πτη, Γαλλ τροηήσπιτα” Κόσως Ἐήητονμες εινήσευς στην ῥγηλική Μιπινά Τα παιδιά υρεμέζονταν ὑνα μέλλον Ηιμεία μουσικής Κάντρυ Τόος τὴς ἑμπυμπής Αμοκιπὲς µε Τηλ. 474070 Πρευιντ) μη Ειώήσεις πρκητκἐμλημένος µας, Ειώήπεις Ανπυμώισσις-- Πληραφαρίες- Βεπαρτάς Ντένις ὁ τρομερός Εν πηματι Ἰρλεί. Ἔναρξη -- Ηπινηαπίσπη Ἔα ππρπμΜένιο ὄσως Αμποα µπι Κπτέλλα Ειώήπεις [μοι εμείς πι α Περιμκής οι σιππητς, Παπική Βέματα Ταξιῶς στο ἁμάστημα η αίμα της πικύπης σελίόκες Ειδήσεις Ω Καμκις Ἐτιχομυβίες Μπν περαµένεις Ειώήσεις Ἠιητερινες περιπέτειες, Της. 08301/6335010 Παροααση πρποάμματας Μάνα και όση -. Μαλημέιμι µε χαμόγελο Χρηπή πάρπα Παιῤυνά κ παμμα Νέοι ὄρύμιοι τῆς ἐπιστήµης Η Ὁπή αρηίθει στα σορηντα, Το χκνικά µµας οησηένενας Εριπά Ῥηντεβινή τον μεσημέρι Παιδικά πρόγραµµα ελλ ὑντ Ελληνικό Μανσικ Πρόγρμαμμα ἠμμα τιμής, Ών τρεις πιο αλαησες Ἀρηατή Νάρπα Ἀμηιατηστήριο - Ω Καιζός ΤΓωάννπς, μαν ἡΑμία Κινηματογραφική Λέσχη Ευπιηασμένες Μέρες ΑπΜβις [ον η Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ --περισσικο Η ροζ κασετα την... έκουε Ἠμύλλοι στ αυτιά”της 4ύχρανης κυρίας, πως ο θθρης σύζυγός της κάπου αλλούή σε κάποιαν άλλη εἰχε το μυαλό του... Και να ήταν µόνο το μυαλό του σε κάποιαν άλλη κάπως θα θολευόταν η κατάσταση. Η κυρία, όμως, είχε υπόνοιες ότι ο άνδρας της είχε δοθεί ψυχή τε και σώματι΄σε τρυφερά ύπαρξη πολύ νε ὁτερή του. α πο Ββάσίε τς απαµες που της τριβέλλιζαν τα μυαλό, Ἡ κμρία Όλα και κἀπ πεμῃερνα τη- Νεφωνήματα ἐπιανε τὸ αφτί της, ἀλα κάτι περίεργες απουσίες το εαρίου που ῬΆνοταν όλο μαι πιο σιχνὲς τα τελευταίο εξάμηνα, ὖλο κάτι σιμβαλια πο με. ταμεσονύχτες ὥρες... κυρία κα: Βώταν σε «αναμμένα κἁρβουνα, ΗβΕλΕ να ἤμει αποδείξεις, να τὸν πιάσει επ αμτοφάρώ, απ κα ταβέσει ας βάρος του αγωφή ὅπι- ζυγίου, να ταν σὐρει σιδηρόδεσµια ἅτὰ ὑκαστήρια, να του κάνει ϱε- ζμ να πάρει και µια πομμή” ὑματρσφή. διότι α σαζμγας κρα- τώταν γερά σικονσµικώς. σκέφτηκε, σκέφτηκε, ῥώτησε γνωστούς μαι φίλους τ µπορεί να κάνε σπιν περίπτωση αμτή. ᾧσπσυ ή πιο καλή της φίλη, που ήταν καὶ ζωντοχήρα, διάτι κι ἃ δικός της σύζυγας πρπεκιψε στα γεράματα ζωηρός, εἴχξ και τη φα Ειψή δέα! Ἴα του βάλεις κοριά” της Είπε. πι να βάλω επἀνω του ἐντομα”, της απἀνπησε η ωπομιασβείσα, µε τήν απιστία, αλλά τι ανωμίζσσα Ὑπ' περὶ των τεχνολογικών Επι τεμημάτων. τέλας, πάντων, π φίλη που ήταν Εὐπνια αφού ἑλθωσε την πῆ- ντρεµενη φιλενάδα της µε Ἅσ' σητκά τοι που, Ἀλήιο”, Ἠσκετη, που ἄεν ξέμεις Π αάυ γή- νετει΄ της εξήγησε ὅτι έπρεπε, να Βάλοι μηχάνημα πι- βακολκ]θησης στα τηλέιρώνα τοι! ἠπιταῦ, αλλά κάι Του γρπφείσι τα! ᾿λεγήμενομ” μα ὅτπτ να µην ανησυχεί, Λατ εκείνη θα της βρει τὸν κατάλληλο ἀνβρωπὸ για τη Δσυλιά απή. Έτσι και ἑνε. Κάι α μπερμπάντης σὐζωψος πιῶστηκε, επ' αυταφάρω, τοι άκχιστον τῃ- Νεφωνικώς. Καλά, αυτό ὅεν ἦταν τηλεφώνημα. Ἠταν χείμαρρος πᾶ Βους καὶ τρυφερύτητας. Μωρό μου” να της λέπῃ αιπύς, τζομ- τζούκο µου να τοι ἀπαντάει αιπή. Θέλω να επαναλάβουμε τα χθεσινό, ήσουνα υπέροχη” να της λέει αιπός, φλογερέ κα παβιάρη ἄντρα µε Ἠνα τοι απαντάει η μικρα. Αμήστε που το ,,«ποπτο τηλεφώνημα ἑγινε απὀ το γραφείο το! ἀπιστοι Εἰχε και σύήκιν” ση- µεα, διότι το [είγος της οἈμαρήας ἐκάνε και ῥἆξ- πτυµερέστατη περιγραφή τῶν εριὐτικών τοι περιπτιξεων. κύλιασε”η σύζυγας/ Και από την απιστία και απὀ κάποια ἀσκημα Άδμια παυ ἀκοισε από το σὐζιηα ψια το ἀτομὸ της ὐπιὺς εκενο τὸ Ἠστην πῃ γυναίκα µου, εἶναι ΕνΤΕ- ώς ηλίδια, δεν καταλαβαίνει τί τις ἨνεταἸ, αλλά και απὀ τς οππνμστες πα την ἴδια ερώτικές επιδόσεις του ἄντρα της, Μια και ὅμο απομαγνητόφωνεί την’ κασέτα, πάξι το κείµενο αἱ ἕνα δικηγόρο καὶ ταυ ζητάει πα κα- ταβέσει µια αγωγή διαζῄσυ, διότι πώρα τὸν ἐχω στο χέαι ἴον ἁπμο, ὅπως του ΕἰΠΕ. Βεβαίως α δικηγόρος προ- εβαπηοίησε την κυρία, ὧτι Εν- δεκομένως θα καταΒκασβει απὀ το δικατήριο γα παρπδίαση τη- Αεφωγικού απορρήτου” µπ για χρήση προιάντος που παπα ἐρχετραι ἀπὸ υποκλαπή”, Δεν µε ενδιαφἑρει, απάντησε αγέρώχα η κυρία. Ἡ καπέτα Πυπή -απο- δεικνύει δικαστήριο τη ἅιπλή ζωή το (πμ γου μάυ, τοι! ΕΙΠΕ. μα κμωπία µου, υπάρχει νόμας που απαγορεύει στο Δικαστήριο Ττῃ Χρπσμοποίπση στοιχείων που προέρχανται σπὀ υποκλοπή” της απόντησε ο Βκηνόρος. Είναι σφόδρα πιθανό τὸ ικασπήρίο να µην Αάΐε υπόμη Του το πὲ- μιεκόµενο πῃς καπετας, σι μπλήρωσε.. Η κυρία ὅμως, ἦταν αμε- τάπειστη. Ετα, η αμώμή κα- τατεβηκε, και τα λόμα τοι ἆ- κηγόροι ἄρχισαν να Ἠνανται οδυνηρἠ πραγματικότητα, Η απα τημµένη ἕῄνε και κατηγορσύµενη και καταβικασµένη, αφοί. ποινικό δικαστήριο πλέον ην ἕἔκρινε ἔναχτ υποκλοπής και της επέβαλε φιλάκιση 3 μηνών, εξαγοράσµη προς Τ {ΧΑ δραχμές την ηµέρα. Όσο γα τιν αγωγή διαζυγίου που ὅεν ἔχει ακόπῃ ππβεῖ, εἶναι ἀγνωστα αν τα ΠρωτοδκείΩ επ δεχβεὶ το περιεχήµενο της κα- σέτας ως λόγο Ἠαζμβο, ἔλάτι αποτελεί προαϊὰν υποκλοπής συν- δαλέξεως. . ος : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ᾠ ϱο ο νό πιο Εβδομάδα απὀ 5 έως 11 Φεθρουαρίου 1993 κριος Απά οἳ Μαρτίου! ἑώς ου Ατιιμίοι ΕΡΠΤΑΣ. Αρμετο απᾶ σας, αιπὀ το Διάσπιμᾶ σε ἡ ῥήροδίτή ταξιθείεα στὰν Αι- γόμερο, µπορείτε να ἑπτήσετε τη βήθεια παπά ὀτομα πο πας ἐχσεν αδιπαμία ιώωυς αν ἐχουν ἄμΕῃΒΕΙ οἱ κοωνκές σας φαλοδοξες. Αν ὀχετε πολή υμηλούς σιυνοισβημητικαύς στώκους, πρωππαβήστε να Φφλερτάμετε ἀτομα πο απη- λαμβάνουν δόξα και φήμη, ΚΕΡΔΗ, Καθώς α Άρης, ὁ πλανήπης που κυβερνά το ζώβῦ, σας ταξιδεύει πάντα µέσα στον Αῤώκερῦ, ῃ αμωήσπκώτητὰ σας για καὶ παφικὲς και επαγγελµαηκές κατακτήσεις μπυρεί να φτάσει στο αποκαρικρωμά της. Αν βέβαια, κἀνύντας αιποκριτκή διαπιστώσετε πως Εεπερνάπε τα ὁριά σας, ενδέχεται Τα αποτέλεσμα να εἶνα Εντελώς αντίβετο. ΥΓΕΙΑ. Το κεφάλι κα τὸ πρώσυπό σας σνεχύσν να εἶναι οἱ πλέον εικήσβητες περκαχες το! σ- µατός σας Προσοχή πε ατιζήµατα κά Ὁ ΕΡΩΤΑΣ. Όι δύο πλανήτες πω! εκπροσωπούν του ερωτισμό (Άρης και Αβρο- Βἰπη], τοξιβεύσιπ στο σοβαρά και ιπεύέκο ζώδια του Αιγόκεροι! και σας βση- Βσν να σταβεροπισήσετε, πι σνσπσβηµαπκή σας ἕωή. Επιστρορες σε παλιές αγάπες προβλέπονται, σχέσεις και προτάσης δεσµίν συβαρές µε ἄτομα µε παλίπερα ἡ σωώτερά σας. ΚΕΡΔΗ. Τηκτοπικήστε οικονομικές εκκρεμότητες πο! αφορον ακίνητα καὶ διαφορές µε το κράτος ΑΝ αυξηθεί τι σκονοµική σας αφπαφάλεια, θιμηβείτε: πας ειοείστε αιπὀ το χρόνα απὀ αρκετούς πλανήτες και πως, απρόβλεπτα κόρδη απὀ ππκη ἡ απὀ τς επιειρήσεις ὅπς, μπορούν να σας πνσκοφίπον. ΥΓΕΙΑ. Εσεῖς που ἐχετε εικπσθησία στο Μαμύ, στον πιμένα και στα σπιόῃι ΒΗ πρέπει να προσέχετε τα μρολογήματα τσ Π σπισωμµοε Ἀπὸ ὦ] αῖοιι ἐς ο Ιοήο ΕΡΩΤΑΣ. Οι γιαίκες ἠήδαμοι θα πρέπει νά εἴστε λῶκι επιφιῤακτικές σε προ- τάσεις δεσμών απὀ ότομα πα! δεν ᾠπμζοτα μα τῃ σταβερὀτητά τους ἢ σπά ἀνδρες που ἐχόιν ὀναισθηματικές ἡ συζγικές εκκρεµάτητες. Αν ἐχετε απᾳ- φααῖσει ἑνα διαζζμα, πεφτείτε και τς συνἀπειές του, ΚΕΡΔΗ. ἂν τα κέρδη σης εξαρτώνται απὀ µέλη τής οικογένειάς σας ἡ σπὀ σκίνητα, απὴ η περίοδος δεν σπις εινοεἰ και πολὺ. Αν πάλι ἔχετε να µοραστεῆτε κέρδη µε σινερηγάτες ἡ σι. εταίρος ἡ αν ακόµπι εξαρτάσβε σπὀ το κέρδη των συζύγων σας, πρόπει να Φβµίσετε εκκρεμότητες µε τὰ παραπάνω ἄτομα. ΥΓΕΙΑ. Αν ο οργασμός σας, σας ὀτέλνε μηνύματα 505 προσέξτε ιδίως εσεῖς πιο! έχετε βικπαβησία σε µο- σεις των γενηηπκών οργάνων ἡ έχετε Εεπερώσει τα ὁμιά σας απὀ ἁπη, διατροφής, Προσοχή σε μαλκμµένες τροφές. όςο καρκίνος Απά ὉΤ μοι! έως οδ [ουλίοι ΕΡΟΤΑΣ. Αφροδίτη και Ἂρης πτο σπόναντι ζωήκα από, το δικό σας, σας κώεσέρν να αισθάνεστε πώς τα έδαφος κάτω σπὀ τα πόδια σας κείται επκνδια. Ξε- καθαρίστε την προσωπική καὶ συζηηκή σας ζωή, ξεµπερδέηπε µε ερωτικές Μάπς πο ὄεν οὔπ/ούν ποιβενἠ. ΚΕΡΔΗ. Το αρήµα ομολογουμένιος εἰνᾶι ἡ αμλλειος πτέρια” σας, Εσείς που γεννηθήκατε αρχές Ιομλήνι, Βα πρέπει Ίνα πεμιορίπετε πς σπητάλες, Αν ὅμως γεννηβήκατε 12-14, ο Πλαπωνας σας επιφυλάσσει πάντα εκπλήξενς εωκάριστες ὅταν σικνομικώ και επαγεματικῶ τοµέα, ἨΓΕΙΑ. Μα µάχεστε και πιπή την εβδομάδα ἧσαω µποβείε την µπε- ῥεμαισβησία σας, Μη µετατοπίζετε τς ευθύνες ας ἄλλα ἄτομα κ!’ αν θέλετε νη κὔνετε κάτι για σας, κάντε το Χωρίς να ζητάτε τη σμπαράσταση των ἀλλιόν. 8) ό) Λέον Απιὸ ο [οιλίσυ Εις ο Αωγούστου ΕΡΩΤΑΣ. Πλούτωνας και Κράνος µάκονῖαι τῃ σιαισθηµατκή σας στπ- Βερώτητα. Αν γενηθήκατε, 3-38, ἔχετε να ἄπαΛΕΕΕΤΕ ανόμεσα σπην ατοµική σης ελειβερία κα στη δέσµεικπι µιας µύαµης σχέσης. ΑΝ γεηβήρατε 152-188 οι ψιμαίκες κηρίως, θα Εναχλείστε απἀ παράξρνες φοβῖες ια την προπωπική σης ζωή η οπαα αλλάζει, ΚΕΡΔΗ. Κέρδη απὀ εµπύρια, απὀ ὁραστηριύτήτες πο έχουν σαν αιπικεἰμενό τοις τήν ιατρική, πῃ θεραπεία Ίεκα και τα φάρμακα εἰ- νασόν σι πλανηπκές Φιελεύσως. Εσείς τώρα που εἶἰστε προιστάµενοι αλλά και ωφιατάμενσι, µπαρωτε να ελπάζετε σε οικονομική και ηΕκή κάκωση. ΥΓΕΙΑ. Η παρκκήα πολλών πλανητών µέσα ὅτο ζώφο νι Απόκερου τα οπαίσ ελέήει και την υψεία σας, ενδέχεται γα σας Ευπισβητοποιεί σε κρυολαγήµατα, ῥει µαπκόὰς πόνος στα γόμπτα καὶ σε τοαυματιπμσύκ. απὀ βαριά αν κείµενα. Α Πν παρθένος Απὸ ο Αιπζώστοι έως 3 Σεπτεμβρίο! ΕΡΩΤΑΣ. Τα δίδιμα΄ τομ ερωπισµού, Ἀρης κα ἠφροδίτη, συνταξδεύκκη µέσα στο ζώδια τοι Αιῤόκερου και ἁπή την εβδυμήδα, 0 χώρας της καρέρας σος πι Βανότατα ἡ ἕνα πολιταά περιβάλλον μπορούν να σας προσφερικήν Εκρλες γα πωνασθηµατκές ἸΜμαριμίες. ΚΕΡΔΗ. Αρκετοί και ἠρκετός απὀ πως, ΒΛΕΠΕΊΕ µε χαρά να πραμιατοποιούνται κάποια μεγάλα αρώματά σος τον τελειπαία καωά, Και καθώς ἑφει ενεώγοποηθεί π ειωηµατκὐτητα σας σε σι/δικισμό µε ην πανηριὰ σας, µπαπείτε να κάνετε παλώ σημαντικά πράγματα. ΓΕΙΑ. Βση- ήστε ταν αργανισμὰ σας κ’ αναζωσγονηβει Αλλάξτε εμφάνιση Ίπα ν΄ αλλάξει καὶ η ικαλοα σας, κάντε µια κούρα ανπνόωσης τών κιπτάρων σας και Πρα- σεχετε πάντα τη Δίαιτά σας. τούσος Από οὉ Απριλίου ἑωμο 2 Μαϊσιι Σωγώςσ αλ ..-- Από 23 Σεπτεµβρίου ---- έως 23 Οκτωβρίου ΕΡΏΤΑΣ. Όᾳ χρειαστεί να περµένετε την επόμενη εβδσμάδα γα να α- (ΜΑΠΝΒΕΙΤΕ καλά απὀ σναισβηµαπκής πλευράς, Μέχρι τότε, Ἀσιπόν, δώστε καὶ πάρτε αγάπη ἀπὸ τα µέλη της οικογένειᾶς ὅας, συμηαράσταθεῖτε: σε γονείς και σππγενείς μεγάλης ἠλικίας που χο ανἀγκή ἀπὸ τρφερώτητα. ΚΕΡΔΗ. Ασις- ληβείτε µε υποθέσεις ακίητης περιακήας. Επιστρέήπε στο προς στὰ Πιν! το! σκμείλετε μπι αν αγαπάτε τα µικτπκά αλλά παράνομα κέρδη, προσέχετε τς κινήσεις σας, Μη ὀανείέετε ρήματα, µη δανείζεστε επίσης καὶ µην Παίμνετε πολλά χρήμήτα μα) σας ὑταν κυκλοφορείτε ΥΓΕΙΑ. Η σιηκἐντρωση πολλή! πλανητών µέσα ἅτο {ῤιὸ του Αειόζρροιι, μάχεται λγάκι τη φιµπκή και ἠκηηκή σας ισορροπία. Αλλάξτε περιβάλλον, σναναστραφείτε φίλες και φίλος, ὅη- µλιργήστε και Εεάστε το ἄγχῃ σας, ΕΡΩΤΑΣ. Οἱ γυναίκες κηρίως που γεννηθήκατε 2-ὃ και 12-18/11, θα έχετε την αἱσβηση πώς τι, προσωπική σας ζωή πας επιφιλάσσει δμσήρεστες εκπλήξεις. Προσπαθήστε να κατανοήσετε τα αλλαγές διάθεσης ἡ πῃν παράξενη σσι- μπερφύρᾶ των σμτρόφων σας. ΚΕΡΔΗ. Η ἄψα σας πα κέρόη κα µάΜστα απὀ πολλαπλές πηγές, µπορεί να πάρει επικίνδνες διαστάσεις εὔλως πα σας ον! ψεννηβήκηπε «Ί-ή/11 και ιδήτερα οἱ ἀνδρες. Ένα μοιραίο λάθος µπορεί να σας κασησει τη φήμη καὶ το γὐητρά σας, Χρησμοποκήστε τις φιλικές κα κανωνικός σας γνωριμίες πα λόγος καριέρας κα προβολής, ΥΓΕΙΑ. Αν γεννηβήκατε 2-3 και Ἰσ- 14/11, προσταπεύστε την καρδιά, τα σγγεα και το νευρικά σας σπτημᾶ ππὀ τις αποκατοστροφικὲς 1όσεις σας. Κάῑε υπερβολή Όα εἶναι σε βάρος τοι αργαιισμοῦ σας, ΕΡΩΤΑΣ. Αν η προπκιπκή σας ὑμὴ περνά µια σοβαρή κρίση, οἴγαιρα το πρὀ- Ελημα έχει αρχίσει πολή προ, Απλά, τώρα οἱ διαφορές σας µε σµππηµένα πρὀ- σωπα, ἔχουν φτάσει στο οριοκό τόµς σηµείο. Να µάχεστε ὧσο µπορείτε την τάκη ποιι μπορεῖ να εκξηλώνετε για αδιαφορία σης σινέπειες των πράξεων σας. ΚΕΡΔΗ. Ὁι άνδρες Τοξότες κυρίως, σνειβηταποιείτε τον τελειπαία καιρὀ, πως ἔχει αιξηβεί η ανάγκη σας Ίνα περιοσότερη προβολή κα ἀνπιώριση του ἐργου μα της προσφορά σας. Όσο πα τα κἐρθη σας, απἁ ὅει προ- Βλέπονται ιδιαίτερα σνθηρά ππ' απή την ἑβδομάδα, ΥΓΕΙΑ. ἂν στο δέκα προ- τάσεις πο θα σας γίνονται Ίπα ἐπαηγελματικὰ ραντεβού που θα σιδιήζονται με γεύματα, λέτε κα κανένα όμ, ονουρα δεν κνδνείετε να συξήσετε το βάρος σας κά να ενσχλήσετε τη χολή ἡ τὸ συκώτι σας. Απόὸ οδ Ὀκτωβρίοιι έως ὃὲ Ναεμβρίοι! τοξότις Από οὃ Νοεμβρίου έχοσ ο Αεκεμβρίοι! αιεγόκερος Από ὁρ Δεκεμβμίσι έως 20 Ιανουαρίου ΕΡΩΤΑΣ. Αν επηθήκατε, 0-11, Άρης, Αφροδίτη και Πλαπώνας σας υπό» σχανται συναισθηματική και σεξοκιλική ανανέπ, σινασθηµαπκή σὅτα Βεράτητα κα πα τις ελεύθερες κα τος ελεύθερους του ζωάου σας, η πι Βανότητα να κάνετε πα καπούργία αρχή εἶναι πολύ µεγήλη. ΚΕΡΔΗ. Ιδιαίτερα εσείς πο πεννηθήκατε 5-84, δέχεστε πιέσεις απὀ τους πλανήτες πο! βῃ- σκονται ὅτο ζῶδιό σας και οι σποίοι σας ενβαρρύνοιν γιὰ νέα Ερκιμήµατα κα αλ- λαγὲς τόσο στην καριέρα όσα και στην οικονομική σας ἁμή. Εἶνα αρκετά πιβπιά ν’ απολαύσετε την υποστήριξη πολλών ατόμων, Ψἰλων και γνωστών. ΥΓΕΙΑ. 0 βιολοηκός μηχανισιός σας αλλάζει τον τελειπαίς καιρό κα αιπὲς οἱ αλλαγές που ἴσιος ἐχσιν ὤπν ατα το και τι σεξοικιλικὲς δὰς ἀνάγκος, εκύνται και πα το περίεργες αλλαγές στη διάβεσή σπας, τν υὙδροχόσς Ἀπὸ 0 Ιανουαρίου ἐώς 18 Φεβρουαρίσει ΕΡΩΤΑΣ. ο Κμάνος πραχωώρεί αρκά και στοβερά µύσα στα ζώδιά σας κα η πα- ῥολκίία τοι! ιδιαίτερα πα τς Ἰμναίκες που γεννηθήκατε 3111-24, εἶναι κα- Βοριστκή σε θέµατα δεσμών καὶ γόμαι, Όι πιο περές Βὰ κήνετε µια σοβαρή Ὑνρίμία. ΟΚ πιο ἄτωχες ὅμως, ἡ Βα βύκτετε τήν ἐµπειρία τοι! χωρισμαή ἡ θα Προ- πμήσετε τή μοναξιά σας. ΚΕΡΔΗ. Ώ τομέας κἐρδη Εαείται. Οι Ὑδροχόσε, βὲ- βία, πι! αγαπάτε να πἀρανομείσε, βα πρέπει να παίρνετε καὶ τις προφιιλάξεις σας και εως αν τα αδιάκριτα βλέμμππα βρίσκονται ποντὰ στὸ κατώτερο προ- σωπικὸ σας ἡ στα Πρόκήπο, σιδέλφιύν πολι σας μάχονται φανερά ναι μυστική. ΥΓΕΙΑ. Κράνος και Πλσίπωνας μάχονται Ληῤάκι τῃ φικακή, πνελκατική καὶ α)- ή σας ζωντάνια τον τελειπαα καρὀ. Μέσα λοιπόν στα μεγάλα μελλοντικά σας αχέῖνα, βάλτε και την εί σας. ΕΡΩΤΑΣ. ος της, ον να ση ᾳ ῷ Νσισβηματικὸς μα σας πο Ἡ τι για πο φηµίζεστε πα Τη σταθερότητα των σιµπισβημάτων σας, ο Μας σας υπόσχεται ᾧλερτ και σχέσεις µε άτομα του επαγγελµαπκού σας περιβάλλοντος, ΚΕΡΔΗ. Αν γεννηβήκατε 3-83, εσείς ποιι εν είστε Ικανυπαηµένες στα οικάνομικύ επί πεᾶα ἄν αμτὸ αικιστοί καὶ µε λάῆτι επιλογών ἡ µε πολ νεατερισθκές πρα σπήβειες αλλά πρόωρες πα την εποχή αιπή. ενδέχεται ν΄ αποτίκετε 0ἱ- κονοµκἀ, Προσέχετε ιδιαίτερα εσείς πο εἶπτε επιχειρηµαήες. ΥΓΕΙΑ. δεν Ηντιμετιπίζετε αρνητικές, επιδρώσεις στον τοµέα της πείς πας, Μάνο εσείς που έχετε εικήσβητα ἔντερα, νερά κά δέρμα θα πρέπει να πῃοσέχετε Ἡ μις κει τι Πίνετε. εχόούυες Απὸ 19 Φεβρουαρίου. έως οἳ Μαρτίου 28 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒ ΡΟΥΑΡΙΟΥ 1883 5: ος. ουσ ρε ον Ες Ας δὴ ΓΕ η Η ΕΦΗΜΕΡΙάΑ -- Περισσικα Σταυρόλεξα τε ο. ὃ ο ἡ 5 ο τ 8 ἹἩ Ί 2 3 4 Β α Β τα το ΘΡΙΖΟΝΤΙΑ: ΚΑΘΕΤΑ: Ἱ. ο αρηπίσι βασιλείς της. ἦταν απὸ τον αἰκα Των Αιαμιδών 3. Τραπµό επαργμᾶ Του αμ- απσίοι κόσμοι, ὖταν τα Βαύματα. 3. Πληρώτητα αυτά εμραωίζοιν - Μήμισμα Βαλκανικού κρήτους ἡ, Αντέχει τα εἐτυπήματα ανκώ επίρρπµα ὃ, Μια των τοσπαάριων εποχών της νεακρητιδικής υπαπεριοᾶοι ἰκαθ.) 6. Εἶδος φυτο] - Καμμᾶτι .., τάτας. ἡ, Ὁ ενας απἁ τὰ Τρία Στοήτέες Βρισκετα σε χώρο ειδικὰ 8. Ῥηµα σχετκὰ µε τα μεγαλιημα των παιδµων μτφ.]. ᾳ Αρχή Ὑνωσταή παιάνα - Πρή- ανα ρόλει τα Βύὐνατα. 1Π. Βλεπει πάντα απ ανατολή Ειδος ψαριού κρῶ- πα 1. Αρχικὸ πα Διπφεντεύσων τον κλασσικό αβλητισμά στη χώκια µας -Εμάτας της Αιῤῥικης, ἡ Μαμιὰ έννοια ὅεν τα βασανίζει (κα Ἰ, ἃ. Μπαίνει σε αριετὰ οσητὰ - Γαλλικὸς υυμός ἃ, Το σχήµα αυτά, δεν ακαλοιβεί κάποιος μανόνες, 5 Ἀαιδειτικὰ Ἠυναικείσυ ανῦ- µατος - Απ τα ὕσσερα .. τα δή Ε. Ισπανικό φυμαικείο ὄνομα, τ. τα πρόήα του Μαποδίστρια - Χαρακτηρίζεται αδίκημα. Β. Στερεία συνβέσεων αμτὰ (κα Και αϱ ππβηπκώς της ῥρύδος, αναρέρεται (αντιστµ Ἱ 8. Γπλλικὸ κερμάλι - Ανεπίηπτα ἀμεμπτα. 10, Είδας αδιάβροχου ἄέμματας - Ισραγλινός πεζσγράσας ρα 1ο, Ἱ 5 ἃὃ 4 5 ο τ 85 83 Ἱ τα : μα 8 10 ΕΡΙΖΟΝΤΙΑ: Ί, Διάσημη πανίδα λυρική εβρ: μηνεύτμια. 1. Ὁξει παραλήρπµα παμ. Πα: ρατημείται σιήενά 5ε ἄτομα Χροπα αλκοσλικᾶ. 3. Η δωνασεῖα τους, εδρεβκε απὸ των τσάρο Μιση ΕΠέ- οὔῤμροβιτς Σµρηστικόι! δα Ρυφάροι ἡ, Αδύνατο, να καταναλωβεῖ - Οια- κρίνανται σὲ τέλεια Π μονοκλινή, 5. Μεταφυρική ἑκφραση Επι δοκιµασίας -Θυμώνουν τη Γη Ε. Οπτικά αριθμός - Πρότιια ψι- άργυρο! και τοκογλήὄον. π, Αυτά ξεχωρίζουν - Διάσημη Αμε ρικανίδα ηθοποιός. Β. Πούλησε τη χώρα του στη Διδω -Μοικπκή νότα ᾳ Άναες, εἶναι οι πλευρὲς τος. 1. Εἶνα Χπσμένῃ στους πρη- ποδες της Αίτνας - Τα κράτη µέλη του ΝΑΤΟ. ΚΑΒΘΕΤΑ: 1. Της κράσης, σμνοός απα- ῥοπίτηπτας (καβ.] Γερμανός Βε- σολάφος, φάνάτκάς πολέμιος του Λουβρου. 3. Χαρακτηρίζωνται μρινπώμεναι. 3. Αντρικὸ χπιδρυτικά - Μάρκα Δι: πρι προ ντν, 4, Τροπ επιµήηµα - στην ανπιμοκῃ. 8. Νωμήπολη της Καλνιδικης Τιτ λας ανώτατοι ἄισικητικοί υπαλ- λήλοε! ἅπτη Γιοικοσλαβία. Ε. Φβῤηροι του... Μπιλιώκα σες οι ναυμαχίες πιο 7. Αρχάγγελος τοι κορῶνίσι Κάνει τῃ µαµή ... παντιερα Β. Εκφράζει αγανάκτηση - Τµήµα σι ΣΤΟΧΕΙΕΙ ῄστο με υμεαν οι Γράμμα πρωτάρη οὐπγο. 8. Γένος εξαφανσβντων κε- φαλάποδων µαλακίων. 1Π. Αλλατε Ἀάμηει, ἀλλατε ασφαλίζει - Μοιισική ντα. ας Φωνάζω όταν µου πάρουν το... Παιχνίδι ΜΕΤΑ Τη ᾿Μερσεντές”και τα Αλαλούμ' 6 Δάκης προσφέρει τώρα τσάϊ µε λεμόνι, Λέτε γα απόκτησε αγγλικές συνήθειες και γαύστα Κάθε άλλα, α ἶδιας λέει ότι πρόκειται για ἕνα εντελώς μεσογειακό δίσκο που έγραψε γι αυτόν ο Χάρης Καλκίτης. βήματα, λέει ακόμα για τῶν τρίτα δϊσκα της, τῃί- τής το! καριέρας µια και πε ὑάφροπα διι- ἠείμματα ο Δάκης βρ- σκεται στο χώρα του τραγουδιοίε, πάν απὀ ὅμα ὀεκαετίες. Πάντα κεφάτας, αυαλλαίωτας µέσα στα λαμπερά. τοι πηικάµισα, τρα γουδόει απ λη την ομογένεια. Ακαλουμβώντας το συρμό της επαγῆς παυ Βέλει τους ποπ τρ- γουδιύτες να παντρεύονται µε τάς λαϊκούς, κάνει νταμέτη µε, τη Λίτσα Ὀμαμάντη, ενώ εμφανίζεται μαζί µε την Αντζελα Δημητρίου, Μιώάξι πα τῃ σινεργααία ταυ µε το δήᾳ κωρίεα, απ τον επιπὸ τοι! και τα ελαττυματά τοι, αλλά πρώτα ια το Ταάιμε λεμόνι: Ἐίναι ένας δίσκος για ὄλη την οικογέγεια. Τον ακούει ὁ παπ- ποής κα ενβουσιάζεται µε τις μπαλάντες του. Τον ακοθεί ῃ εν- χανή και χορεύει. Περνάει σπ᾿ όλα τὰ εἰδῃ και φτάνει ως τὸ τέκνο. Είναι ἑνας Δίσκος για τῦ- πους μημαντικούς, αλλά και ποηύ., .ρυθμικούς”, ΤΟΛΑΙΚΟ και γι τύπους που τους αρέ- σει τὸ Απκά τραγούδι, ἰσως µια καὶ περιέχει ἐναν τουµέτο σου µε τη πσα Διαμάντη, Τα ταεμταία χρόνια, µας έχουν προκώμει ᾱμ- κετά ανὔλῦυγα Ὥυτουέτα ᾖἕ μηνευτών που εκπροσωπούν ἄια- φορετικούς κόσμους στα τραγούδι. Για ποιούς λόγους γί- νονται 5 Τῃ τελεωταα χρόνια Ὑε Νικύτερα. ἔχει παρατηρηθεί ἕνα πάντρεμᾶ των ειδών. Νομίζω ὅτι α ἴδας ο κάσµας ζητάει κἦτι τέτωια τα βλέπεις και ὅτα προ/σάμματα των κεντρων, Μανένὰ δεν είναι πλεὰν µόνο ἁαική, μόνο ποπ. δι νηδως υπάρχουν εκπρόσωποι και απὀ τὰ ὅκιη εἰδη, Ὑπάρχει µια τάση να κανοαποπβσίν ἆλα τα ψοήστα στον ἴδια χώρα. Γιατί ὅχι και στον ἠΐίσκαι -Τὸ ντοµέτο σου µε τη Άπσα ἀἠιαμάντη συγκεκριµένα πώς πρὀ- έκυψε ϱ Τὸ εν λόγω τραγούδι τα ἑγρα- ψΕ α Κάρης Καλκίτης ἵῃα ντομέτῳ ὧν μποσοισα να ᾠφώνταυτώ κά- ποια ἄλλη Φιωή µαντῶρνα να τῷ τραγαυήμΊει μα μοι. ἄμεσιως σκε- ᾠτηκὸ Τη Λίτσα. Η πράταση να το πραγουδήσουμε μαζι ήταν δικἠ μαι, Το ἀκόυσε, της ἄσεσε, τὸ τρπηαιΜήσαµε. Γι να πίνει τὸ ᾿πάντρεμα” πήγα λίγο εγώ πῃας το µερασ της, πρ8ε εκείωτ προς τη δικό µαυ και τὸ τρια ὐδι πο πρα- ἐκιψε εἶναι. Εα ἔλεγα, ελ- Φρύλαικό, - Φέτος εμφακίζεσα στα µε- υαλύτερα µιούζακ χωὰ της Αθή- νας, Πώς σισβάνεσαι 5 Τὸ θεωρμῳ καταξίωση. Μετά απῶ τοσα πρωνια Πο τα γοιθάιή, ΑΝ και δεν πρεπει να ἔἶιαι αχἁ αστος. Έχω ἐαναδηιλέμει εκεὶ πολι παλιάτερῃα τήτε πο! ἕκανα τη Δειτερη µου καπιέρα µε πο αδελφές Μπρόγιερ. Είναι ένας σποωδαίας χώρως πα σου ἄϊνει τήν εωκαιρηι να κάνεις πράγματα. -Συνεργάζεσαι µε την Άντζελα Δημητρίου, ένα απὀ τα Βασικά στελέχη της νύχτας, Πες µου µια Φρᾶση που να περικλείε! κα να χαρακτηρίζει την Άντζελα Λη- μητμίου. Η Αντζεκα Δημητρίου εἶναι σαν ἔνα μαρΏ παιδι, Εἶναι καλή, πρη- σιτή, ἄκακη, αβήρμητη... -Ἀρκεί να µην της πάρεις τὸ παιχνίδιτης 5» σε όλους τους ανβρώποιις συμβαίνει αὐτὰ. ι εμώ, σν κά πως Πάει να µου πάει Ἰα ππι- Χνδι μοι. ' αντδράσῳ, Συμβαίνει πυτὰ, Ὠπι σε ἆλοικ τους αν- Βρώποιις, αλλά σε ἁλα τα παιδιά, - Υπάρχει σχέση μεταξή των ανθρώπων που εμφανίζονται στὸ µισύζικαἡ ή κρατάτε τις ἅπο- στᾶσεις κα λειταυµργείε αυστηρά επαγγελματικά 5. ο χώρο διαμορρώνουν τις σκέσεις, Είναι τόσα μεγαλο και πᾶ- µασκηιακά, πο! είμαστε ο ἕνας στην Ανητολή και ο ἄλλος στη ὕμσηῃ Αλλαῦ τα καμαρίνι εἶνπι στον πρωτό ὀραφα, αλλού στα υπόγειο ὄεένα ἡ αριστεµή της σκη- νής Πράγμα που δεν συνεισφέρει στο νά έχουμε επαφή μεταξύ µας. Ὁπώς απ ἄλλα νμτερινά κέντρα, ἅποι τα καµαμίκα εἶναι τὸ ἑνα ἅπλα στο ἆλλο. Οπότε η. µάνη επαφη πο Εσουμε εἶωσι ὅταν σι νον Ἠώμαπτε στη σκηνή... -Είπες προηγουµέγως ὅτι 6 δί- σκος σου εἶναι για όλη την οι- κοχένεια. Γενικά, ποιές ηλικίες πιστεύεις ὅτι ακαύγε τα τρα- γούδια σου 5 Νομίζω ὁπ µε ακούνε όλες αι Πλικίες. Εα έλεγα ὧτι εἶμαι τρᾳ- γαυδιοτής πα ὅλη την οικογένεια, Μπορώ να τραγουδήσῳ τραγούδια ια ὀλες τς Πλμίες, ὄίνοντως τα κατάλληλο (προς, Ακόμα και χισιι- µαριστκά τραγούδια ἐχω πει στα παρελβών... ΕΥΚΟΛΟ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ο ἂν ΤΗΝ οι Ὁμος 1381 Ἡ Ημ) φΝηΗ ΜΟΝΗ ἜἩ ΟΜΙΗΙΗΙ 3 ὁ αι Ὢ πι - ΝΙν Ὁ Ὀιτι μον μπι ν αν μον Ἔ ΝΩΝΗΜΛΗΜΥ ὁ ΙΝ Ἐν Ιτ ΕΝΙΠΒΨΗ ΣΟήνἸΙ - 043Ι πι ΥΑΛΟΗ- 311 δ μι την Ἠ ΜΗΜΗ το ο Ι.Μ Ὦ ΜΟΝΟΣ Ἡ ΠΙΟ! - ΜΟΝ 5 Ἅν νΒι Ἐ Ὑιμβ νΒΝΞ ὁ ὙΝιμνννς Ἱ ἩΗΝοΖΙάο ν πμ φόννμοα Ἡ ΞΩΗΝΤΙΩΙΛΝΟ ε ΠΙΝΝΙΝΝΗ ἰ ΙΥΙΝΟΖΙ40 ή - ΙΗ ΙΣΝ πι ή ΠΗΟΕΙΩΩ Ἐ, Ἡν - μτ - ἐ ΗΝΝΗΑΥΝ - -Η παρεία σου ὥς σήµερα δεν ήταν συνεχής. Υήήρχαν κόποια κενά, κάποια διαλεμµατα, Πριν ξεκινήσεις ξανό πριν τέσσερα χµόνγια περίπου, υπήρχε ἑνα διά- στηµα αρκετῶν χρόνων που σπεῖ- Χες απὀ τη δισκογραφία. Τί σε έκανες να µπεις ξανά ὕτὸ ο παγίδες 5 Η σλήβεια εἴνσι ὅτι τώρα ἆια- ψιώ τν ταίτη μα! καπιέρα, Την οποία σελ α΄ ἔνα και μόνον ᾱν- Βρωπα, τον Ὀάνο Σοφά. Ὁ απµίος μια ωραία πρωία µε πήπε τή Αφιόν και μοι ζήτησε -- μετά από επτά χράνια παυ δεν εἶνα κάνει κα: ψένα δίσκο να πχαγπαφήσόιηΕ µια καινοίρια ἄσιλειά. Μου ά- νπκε πο περίερο. Ξπή- ψιάστηκα. Τελικά έγινε και Βψἷμε πε καλό. - Τα χρόνια που απείκες απὀ τῃ δισκογραφία συμπίπτουν µε τς δύο τετραετίες του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει κάποια σχέση: υ Πολλοί εἶπαν ἆἅπ ιπήρχε σχέση, Δε Νομίζω, ωστύσα. Μια και εγώ ποτὲ δεν ασπκολήβημα µε την πωλιτικήἠ. Οοὔπε ΚΟ: µατικαπαι]βγκα. Αλλωστε και τα τραγούδια που λόω δεν εἶναι Πὸ- λπικὰ. Τα. πάντα εἶναι ὄνας κή κλος, πιστεύω, Δεν αποσύβήκα εσκεμμένα. ΕΙΠΙΧΕ.,, Οἱ σικυσίες, ας πούμε... Πάντως, δεν ἠταν κἀτι ποι τα επέλεξα. Παλλοί ΔένΕ ὖτι απασύρονται κατάπι επιλογής ταις, μα να σκεθούν και δμ- φορα ἄλλα τέτωα, πο ὧεν βρὶ οκω σοβαρά. --ᾱ αρεσει κα Λες τα πράγματα μετα ὀνόματαυς, ϱ Είναι ένα απά τα ελαττώματα μοι. Εἶμαι πάντα πολύ ειλικρινής, Αν Βέλυ να πω κᾶτι τὸ Μι Ἱε- τρᾶγώνα, Χωρίς σκέπη και ὅν πλωμστήα. Σμνήδως, δεν µοε! Βηπ ντ σε αλά Δεν Εμ Ελίσσηµαι, διυστακώς. Έχω και ἄλλα ἕνα ελάττωμα. ΝΟΡΤΡΟΠΙΑ Εγω µια ναυτροπία πο! δεν τα ῥιάζει στην εποχή µας. Δεν ξέρω να ὠπαιτῶ κα να Ἀπώ ἅχι, Εκ Την εντύπωση πι ὅπως εγῶ φέρύμηι στους ἄλλαις, αντίστόιγα θά μῦι φερθούν κι εκείνοι Είμαι και Λο ντροπαλός. Όλα λέω ἅπ ϐ αλ λάξω, αλλά ἆλα υποχωρώ. ΓΟΛΜή Βα' θελα να μπορούσα να αλλάξω και να... ψηλώσω και πέντε πῦ- ντους και ν΄ αρχίσω να λέω οτ εἶμαι α καλύτερος τραγουδιστής τησ Ελλάδας, αλλά απίάτ α: ψεται͵ δεν αλλάζει α ἀνβρωπος. . μΙ3 Ἡ ης - νΗπώΣΙ ἵνα. ΟΝ - Ηλ) την Ὁ ἩνΕ - νναν Ὁ Μαν. ΝΕ Ἠ Ιανφ- ΚΟΑ Ὁ ἸΟΙΟΝΟΝΝ 1: τινΌΟΩΝ Ἱ ΙΝΙΞΘΥΗΧ Ἴπι - 4ΞΝ : Ύφος ο) Ἠονλητ - ΗΝΜΝΙΗ Πι ΨΝΜΗΝΝΗΣ Ἑ 34 - ΤΥΒεΜ α 9 Τμ ᾖς - ΗΜΙΙτΟΝ ᾱ Ἠθνν - ΟΝΟ απ ση | μη -Περιοσικο ο πἠ αι ο ματ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 93 [. ψηφίσθυµε ι ϐ Στις κάλπες ὁδὸ.ὀ/5 εκλογείς ϐ Γύρωστις ἃ μ.μ. τα πρὠτα αποτελέσµατα ϐ Καιταµεσάνυκτα τα τελικά γώ µπήκαµε ἠδη στην τελική. εμθεία” α το προεδρικές εκλογές 84, ὅπλα- δή μεθαύριο Κωμριακή, Ἱ Φε- βρομαρίσυ, αναμένεται ὧτι τα πρητα αποτελέσµατα βα αρχί- σου να ανακοινώνονται γυρω απο Β μμ. κα τα τελικἁ Βα Ἠνωστούν τα µεσάνικτα περί- που, Ὁ αριθμος των Εεγγεγραµµέ- ψιν ιμηφοφόρων ανέρχεται σε 3θα 75, εκ των οποίων οἱ ΕΤ εἶναι εγκλβισμένοι. Εχει σηµεμύθεί δηλαδή αξη- ση κατά ο Ε35 εκλογείς, σε σύγκριση µε τις προεδρικές εκλοφὺς του. 'ΈΒ κά κατά 12.053 ηφοβόρους σε σχέση με τις βαιλειπικες εκλογὲς ται 1881. Το σικονοµικό κῶ- στος Βα ανελβει μυ στις 1 Β00 000 Οι ἨαἨωνακες υμηφαρόροι, ὑπιὴς ανακοινώΒπκε. εἶναι κατά Πα περίπου περισσότερες απὀ τος ἀνδρες και από και η ιδιαίτερη σημασία που δὲ: νουν ο υποιμήφιοι στα Ἱππαι- κεία φύλο. Εκλογικά επιτελεία Παγκύπρια Βα λειταυργήσουν 154 ΕκλΟγικά κόντρα: ΛΕμκωσία: 288 ἠεμεσῶς: δη Αμμόχωστος: 3Β ἠάρνακα: Το Πάφος: 35 Πέραν των ανωτέρω Βα λει- τουργήσοιιν 4 ειδικά εκλογικά κέντρα ια τους εγκλωβισµέ- γους ἠηφοφόρους, Έτο Ελέ- Ἠειο Λευκωσίας, και στα κατὰ τόπος Γραφεία Επαρπιακών Διοικήσεων Λεμεσού, Λάρνα- κας και Πάφου, Εκλογείς κατά περιφέρεια οι 999,3 εκλογείς παγκύ- πρια κατανέμονται κατὰ εκλῶ- ηική περαψέρεια: Λευκωσία: 182.508 Λεμεσός 1114 Αμμόχωστος, 18.804. [ελεύθερη περιοχή) Λάρνακα: Ρ3.Β11 Πάφος 35] Κέντρα διαλογής Η διαλαή και η καταμέτρηση των ήφων θα γίνει κατά ΕΚκλΟ- ηκή περιφέρεια, μόλις κλείσουν όλες οἱ κάλπες. Τα κέντρα εἰ- ναι: Λευκωσία: Το Συνεδριακά Μέ- ντρα και τα ξεμαδαχείο Φιλο- Ερνία”. Λεμεασάς: Η κλειστή Αἰβοισα Αβλοπαιδιών Ὀλήμπια, Τα- πειο Στάδια. Αμμόχωστος: Το ἁπμωτικά Μέγαρο Παραλιμνίου.. Λάρνακα: Το Αθλητικά Κέντρο ᾿Αφρομιτη”. Επίσης αναφέμεται ὅτι Σ Τα λευκά ιπφαδέλτα θεω- ρούνται ἀκυρα. : Την ηµέρα των εκλογών Όα κιηταποιηβαύν 8,008 υπάλλη- λοι. .Ἀάρη στην συμφωνία των κομμάτων δεν θα λειτοιῤγή- σσυν κομματικά εκλογικά ΕπΙτε- λεία ἑξω απὀ τα κέντρα (τραπε- ζάκια], : Από το Συνεδριακό Κέντρα Β' αποστέλλονται ὅψα τηλευ- πτικὰ προγράµµατα, ἑνα πα το ΕΙΝ και ἐνα ία το ΛΟΓΩ. Την ειανη πα τα προγράµµατα 8α ἐχουν το Ὑπουῤηείο Επωώτερι- κών, σε σιεργασα µε την Υπηρεσία Μγικαν ο γμαφικών Ἠπηρεσών και τη ἀἡέλτα Πλη- ροφορική. ΑΝ ΚΟΠΕΙ ο 11 ή Η οτο ΞΟΑΝΟΡΙΑ µε µια ποικιλία απὀ πηλεκτρογεννήτριες έχει φροντίσει να µη μείνετε στο σκοτᾶδι. Μαξί µε την αξιοπιστία των ονομάτων ΟΑΤΕΗΡΙΙ ΑΗ, ΟΑΙΕ Βμήσδίο και ΤΑΝΟΠ ΟΤΟ ΞΟΑΝΟΙΑ: 5 ικανοποιεί όλες σας τις ανάγκες απὀ 1.4 µέχρι 4 440 ΝΑ 5 προσφέρει οικονομική απὀδοση 9 και υπεύθυνη τεχνικἡ εξυπηρέτηση Φροντίστε λοιπόὸν για ρεύμα πριν μείνετε στο σκοτάδι τ Όγμπις Τταήίπῃ (ορογαίοῃ [14 Ῥοβηβία Όρθ/βίίοης ΛΕΥΚΩΣΙΑ: ἀΒ2ΒΟΠ ΛΕΜΕΣΟΣ: 335190, ΛΑΡΝΑΚΑ ΕΗΒ4Β2, ΠΑΦΟΣ: 233833, ΠΑΒΑΙΛΙΜΗΙ: Β52 544 24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡ. ο [ Ε } [ ΑΝ αγαπάτε και σέβεστε το ΕΓΩ σας, όλα είναι ευκολότερα, καλύτερα και το σημαντικότερο, σχεδόν ανώδωνα συναισθηματικά, Απαντήστε στις ερωτήσεις και δείτε πώς τα πάτε οἱ ... σας, δυο πιστεύω εις έναν... ΑΥΤΟ Β. Έα χωρίζατε αμέαιως! 1. Θα τολμούδσήτε - ἄν έρθετε στο κέφι να τραγουδήσετε μπροστὰ σε κοινό, α. Μαι, φυσικά, Έ ει β. Όχι, ποτὲ ἄξν Βα ῥίσκαρα το να αυτοσνακπριΒθώ γΕλοἰσςσία, γ. Έκι το ἠβελα πάρα πολ, ἀλλά ντρέπομαι τρομερά. 2. Είστε σ' ένα πολυτελές ρεστορὰν. Το γκαρσόν, ννρς- φαίνεται να σας αγνοεί συστηματικά. Έχετε ζητήσει τρεις φορές νερό, αλλά εκείνος κωφεύει. Πώς αντιδράτε πλάκα. α. Χαμαγελάτε ειωγεικά κι’ αφού τον πΕτΙκΕΤΕ σε κάποια ἠμεμη στιγµή, τοι λετε µελιστάλαχτα Δεν βα µε ξεκάσετες, β. Τοι φωνάζρτε και το πρ θµίζετε πως εἶναι η τρίτη φορά που ἐχετε ζητήσει νερό, ἁπως επίσης καλά Βα ήταν να σας φέρει και Ἀίψο ακόμη μώμ. ψ. Δακτυλοκροτείτε” τα χέρια πας, κάνετε γυμναστική στα νεήµα σας, αλλᾶ ὃν ΛΕΤΕ πποτα, Ἆ. Αν σας αρέσει κἀποιοσία, πόσες πιθανότητες δίνετε στον εαυτὸ σας για να γνωμιστείτε και ν᾿ αρχίσετε κώποῖο δεσμό απ. Πενήντα πενήντα, ὅπως ακριβώς και στους στις ἀλλουσες, . Γενικά πιστεύω πως αν ἑκανα τα πρωτα βήμα εκεἰνας/ῃ θα ἐβαζε τα γέλια και Όσα µε βειωραύσε ψώνιο”. η. Αν τονίη θέλω θα τογίτην κατακτήσῳ, 4, Ποια απὀ τις παρακάτω εκφράσεις ταιριάζει µε τη ψυχοσύνβεσή σας α, Νου αρέσει να φοράω ρούχα πο αυκαλιάζοι το σώμα µου και να αναδεκνολαν τη φιγούρα μον. ῃ. Πρυτιμώ τα ρούχα που καλύπτουν το σώµα και δεν πῤρὀδίδοιιν τι σλομέτα µου, γ. Μ΄ αρέσουν τὰ εκκεντρικἀ βούκα, αλλά για τον εαυτό µου προπμώ το κλασικὀ ἡ σιντηρητικὁ λουκ. 5 Ἡ ερωτική σας σχέση έχει πάρει την κατιούσα, Τι κάνετε, α. Προσπαβείτε να αναταράξετει τα λιμνάζαντα ὑδατα κι αν δεν πετικαίνατε τπατα, Βα ΧιωμίζατΕ. γ. Εξαρτάται απἀ τα πόσα βολεύει ἡ ὅχιη κατάσταση. 6. Βγαίΐνετε, διασκεδάζετε ποτέ µόγος/η, α, Όχι, φιμτκά. Αισθώνομαι ανασφάλεια και πλήξη. Β. Μαι, µερικὲς φορές. Στην αρχή νιώθω αμήχανα, αλλά μετὰ σινήβωςς περνάω καλά. γ. Βέβαια. Εἰναι παλή μραίο να διασκεδάσεις χωρίς κανένα στο κεφάλι σου. τ. ζηλεύετε α. σι, πολύ] β. Ὠμι, τονίτης ἐχω απόλωτη Εμπιστοσύνη. γη. Εξαρτάται απᾶ τονίτην αντίζηλο και την περίσταση. Β. Ὠταν σας κάνουν κπομπλιµέντα β. Λέτε: Εμκαβιστώ πολύ”. η. Σωµφωνεήτε. κι’ επαμξάνΕτε! 8. Αλλάζετε καμιά φορά συμπεριφορά ἡ απόψεις µόνο και µόνο για να µάνετε καλή εντήπωση α, Μόνα μπροστά στα διειθωντή μαι. Β. Μαι, ὅταν νιώω Εεπερασμένος ἵη ἢ παλαιομοδίτικαος η. η. Ὁπχι, εἶμαι αμτόσίη πο εἶμαι. 10. Καλέσατε μερικούς φίλους για φαγητό, πλλά το αποτέλεσµα των όπως σας δεν... τρωγόταν. Τι κάνετε α, Το ρίκνετε στην πλάκα και παραγγέλνετε α. Αμνείατε τα πάντα, µε μεγάλη αμηχανία, Ε Ὁ) ο Ε ο! ου σ: ο ο αὐ ϐ2 Ευ οἱ ἡ ου οὐ Ες οι σοι δη [] αἲ 60 12] αὐ δ] εΠ αὐ 6 Π αὖ ϐ90 αὖ ὅδ] γη ὄ ΥἸ γ] γη γ2 γΊ η] γ5 γ1 ασ γὺ ο ι ια) : η ΗΛ με ο. α)1' τ παπα Εσείς εἶστε ἆλλο πράγμα, κ Ότο. νάχει ο Νάρκισσος δηλαδή. Φαίνεται ἔχετε αντιληφθεί πως µε την αι- τορκτµηση και την καλή διάθεση τα πάντα λύνονται ως. δια μαγείας. Μια µικρή συμβουλή, ὅμως Αφήστε τολας ἄλλους να σας λένε πύσο ΤΕΛΕΙΟΙ είστε, Αιπὰ προς απαφιρήν πορεξημήσεων. ΙΡ ΨΨΨ Κυμαίνεστε στα νορμάλ δα πίπεδα λοοιπδησης, Ἁγαπάτε κι’ ἐχετε εμπιστασνη ατον εαιπύ σας, χωρίς ὅμως να ἔχετε .. Ιππεύση τον κάλαμον. Συνεχίστε έτσι. Σορα 8α σας βήει σε καλό] . πΗΗ Μικρά τροµαγμένα λα- Από 3-0 θαθμούς: Μο μμ ζωή αυ τοκατακρίνεστε και το βάζετε ὅτα πόδια. Τόσα χρόνια µ ρατοφέρατε, Παρακαλώ πάρτε βαθιά αναπνοή κι’ Ἐ, µετά απὀ μένα: ΑΓΑΠΩ Το Εβύτ ΜΟΥ κά! θα ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΜΙΑ ΚΑΡΑ” Μπραβο. Επαναλάβατε και πάλι πίτπεις. β. Κλειδώνεστε, στην κοιδίνα καὶ αρνείστε να βγείτε, ψ. Νιώθετε ἄσγημα, αλλά ανταποδίᾷετε τῃ ... διακριτικότητα τοις, φτιάχνοντας τους µια νόσπµτ μακαρσνάδα. 11, Ὅταν κοιτάζετε φωτογραφίες σας, πώς ψιώθετε α. παλίπερα να τις εἶκα κάψει, β. Όλοι µοι ἔχουν πει ὧπ ἔχω τρσµερή φώτο γένεια, Ἠ. ΣΕ μερικές εἶμαι αρµετά καλώς, αλλά εἶναι και δα - τρεις που εἶμαι σαν τον Φραγκενστάνν. 15, Κωρίσατε απὀ ἕνα μακροχρόνιο δεσμό και μετὰ απὀ δύο µήνες μαθαίνετε τι ο/η πρώην τα έφτιαξε μ' ένα ποκύ αξιόλογο πρόσωπα. Εσείς α, Μπαΐνω στη διαδικασία να νιώθω μα κι αποτικηµένοσ/ῃ, ακάμῃ κ’ ἂν δεν ἠθελα να Εαναγυμίσει καντά µῦῃ. β. Όα µε περαζε ια Ἀϊγα, ἀλλά σε µια - Όωο μερες Ἠπ ἡμουν µια χαρά. Ἠ. εν Β0 µε, πείραζε καθόλου. Το ἀνήβετα μάλιστα. Όα χαιρόμοι πο! εἶναι Εμπυχισμένοςῃ 13. Πόσο συχνά θελήσατε να ασχοληθεε µε κάποιο ομαδικό σπορ ἡ χόμπι α. Ποτέ, Τι Βα ποιιν οἱ ἀλλαι ία µένα αν κάνω κἀπασια γκάφα Ἡ. Περιστασιακά. γ. Πολ σιχνά, Περνάμε καλά. 14. Ποια λέξη ταιριάζει στη ψυχολογική σας κατάσταση όταν δοκιμάζετε μαγιό α, Σμναρπαπτικὰ, α. Αγζνία κι αωτακατάκριση. Ἡ. Εντάξει μωρέ! και τι ἔψινε: 15, Λέτε κάτι ανόητο σε κάποιον που νοιάζετε για τη γνώµη και την κρίση σου. Μετά απύ πόση ώρα συνέρχεστε α. Μετά ἀπό 2-5 λεπτή. ῃ. Μετά απάὀ Ἱ.5 μέρες χ. Μετά απα ἕνα ἡ ὅύα χρόνια! Επ σα πο Ὅσςςς. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 [25] Ποιό δα είναι το µέήήον σου Εσύ ο Δημόσιος Λειτουργός του κρατικού και ημικρατικου τοµέα σε τι ευκαιρίες ανέλιξης μπορείς να ελπίζσεις μπροστά στο κομμµατικὀ περίγυρο του κ. Κληρίδη, Μπορείς να τον εμπιστευθείς για ακριβοδἰκαιη μεταχείριση Εσύ ο Εκπαιδευτικὸς Τι επαγγελματικό μέλλον θα εχεις μπροστά στο κομματικὀ περίγυρο του κ. αληρίδη Μπορείς να τους εμπιστευτείς για ισότιμη μεταχείριση Εσύ ο νέος, η νέα Τι προοπτική για εργοδότηση θα ἔχεις ὅταν Θα ανταγωνιστείς µε τον κομματικὀ περίγυρο του: κ. Κληρίδη Μπορείς να τους εμπιστευτείς για αξιοκρατική μεταχείριση Εσύ ο γονιὸς φαντάρου µπορείς να αναμένεις ὅτι ο γιος σου θα κριθεί δίκαια απὀ Το κομµατικο περίγυρο του κ. Κληρίδη για Το που θα πάει και σε ποιο ὁπλο θα υπηρετήσει, ΛΙπορείς να τους εµπιστευθείς για αντικειµε νική µεταχεῖί- ριση, Λ{όνο η διακυβέρνηση του Προεὸρου Βασιλείου εγγυάται την αντικειμενική και ισότιμη μεταχείριση όλων Των πολιτὼων ανεξάρτητα απὀ την κομματική τους τοποθξτηση. 5... Εμπισεύομαι και Ῥηφίζω Πρόεδρος ᾿ὁήων των Κυπρίων ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡ. 1993 [ ῄ στα -... κρίση απώλειας αισθήσεων λόγω απνοίας - ἄασχετη µε τις επιληπτικὲς κρίσεις - εκ- φράζεται µε δύο μορφές: µε ασυγ- κράτητο λυγμό και µε ανακοπή της ανα- πνσοής. Ο σπασµός τοι ασιηκράτήτου” Ἀιηγμοί, λα ως πολύ μακράς διαρκείας, µπορεί να προ- καλέσει στο νεογνόὸ ἡ το μικρό παιδί ως ΠλΙ- κίασ ἆ χρόνων µια ζάλη και σισιότπση της σ- νείδησης, µπορεί δε να καπιλήξει σε µιν ολοκληρώωτικἡ απώλεια των αισθήσεων µε | µιηκή χαλάρωση και ελαφρούς τονικούς σπα- σμούς σε ἕκταση. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι σφίξεις και α καρθιοκόσ ρυθμός ἄεν μεταβάλλονται και το πλεκτροεγκεφαλογράφηµα ὅεν δείκνει τί- ποτα το παβολοωμπκόὸ. Ἡ απώλεια των ᾱ- σθήσεων προκαλείται απὀ µια σχετική ασφιιξία, Εξαιτίας της βραδήπνωας και επιφανακής αναπνοής τοι, που προκαλον µια ελάττωση του οξμγόνου στους πνεύμονες, ΑἈνακοπή της αναπνοής Ὁ. σπασµός της ανακοπής της αναπνοής επέρχεται σαν αινέπεια µιας απὀτομης σι- γκίνησης (καβγάς, χαστούκι, πόνος]. Το παιδί Βγάζει µια δυνατή κραυγή διαρκείας, κατά την απαία διακόπτεται η αναπνσή του ια αρκετό χρόνο {5 έως ὁ0 δευτερόλεπτα) ενώ ται- τόχρανα παρατηρείται ἑνα µελάνιασμα του προσάπτοι. Κατά τη φάση αμτή της ασφιίας ο καρδακός ρυθμός επιταχύνεται, ὅεν υπάρχον διαταραχές στο πλεκτροεγκεφαλογράφηµα, αλλά ταν ξαναρχσει να αναπνέει α καρ- ἁπακὸς ῥυθμός εἶναι ιδιαίτερα βραδής, εἰῶώ κατά τη ἄνάρκεια του επεισοδίου εμφανίζονται τοικοί σπασµοἰ ([τρεμούλα] και στο ηλεκ- τροεγκεφαλογράφηµα διαταραχές [βραδέα κή- ματα]. Σ' ομτή την περίπτωση ὅεν πρόκειται απλώς μα. ασπκοπή λόω ασφρυξίας, αλλά πε- ριασότερο ια ασφυκτικό - ισχαιικό επεισόδιο [ελάττωση και της παροχής αἵµατας στα κἰπ- ταρα]. | Η χρονική εξέλιξη Κλασικά, ο σπασµός κλάµατος κατατάσσεται στις επεισοδιακέσ κρίσεις σπασπµυν τῃς παι- δικής ηλικίας εξαιτίας τοι τρόπου ἐἔναρξης, τοι εἰδοικς της Διαταραχής κλινικά και της εξέ- λιξης τών επεισοδιωών το αργώτερο στην πλιµία των τοιών χρόνων. Το κλάμα του παιδιού Ισώς κρύβει κινούνους Ἐχουν ὅμως επισηµανβεί περιπτώσεις ὁποι σιψεχίζουν τα επεισόδια μαι µετά την πλικία τιν 8 ετών ἡ και Τὸ χρόνια µετά την ἔνιρΕη τν επεισοδίων, σε πασαστό περίπου Ίος. Γη ας Ὃ αρα ΠΝΟΗ ἡ Ὅταν ἕνα παιδῖ γεννιέται ιδιοφυῖα, τα πράγματα φαῖνονται να εἶναι δύσκολα τόσο γιά το ἴδια ὅσο και για τους γονείς του, ο Σεριόζα Γκρισίν απὀ την’ Ουὐκρανίατης Σοδιετικής Ένωσης, μίλησε σε ηλικία μόλις τεσσάρων μηνών, περπάτησε στους οκτώ µήνες και πρωτοδιώάθασε στους Ἴ6 μήνες της ζωής τομ. Όταν πήγε σχολεία, όπως ήταν φυσικό, οι συμμαθητές του δεν τον καταλάδαιναν, µε αποτέλεσµα ο μικρός | Σεριόξα να απομογωώβεῖ και να γίνει αντικείµενο περίελου τών συμμαθητών του. Η µητέρα του που κατάλαδε την | ιδιαίτερη ευφυῖα του, ἑκανε προσπάθειες | γα εγγραφεί ο µµκρός σε μεγαλύτερη | τάξη, όµως οἱ τοπικές εκπαιδευτικὲς αρχές δεν πήραν στα σοθαρά την προσπάθειά της. Το αποτέλεσµα ήταν η μητέρα, για να ανταποκριθεί στις πνευματικές απαιτήσεις του Ίου της, Ἱ.. άφησε την εργασία της προκειµένου να | του διδάξει µόνη της τα ... επιπλέον. Όι | αρχές όµως, µη κατανοώντας την πράξη | της, την ἀποδοκίµασαν και, µε το σκεπτικό ότι πρόκειται για ανώμαλη” µητέρα που δεν εργάζεται κα δεν αφήνει τὸ παιδί της να παρακολουθήσει τα σχολεία’, αποφάσισαν ότι έπρεπε να την | κλείσουν σε ψυχιατρείο! Πράγματι, | τραγική κατάληξη για τη δύστυχ μητέρα. Ευτυχώς όμως, γρήγορα αποδείχθηκε ότι η κυρία Γκρίσιν ήταν απολύτως υγιής, εἶχε σώας τας φρένας” και απολύθηκε απύὀ τα ψυχιττρείο. Άρχισε μετὰ ένας αγώνας για την αναγνώριση του γνου της ὡς ιδιοφυῖας και για την ἑνταξῆ του σε σνώτατα ἵδρυμα. Μετά απὀ πολλές προσπάδειες κατέφιγε στους εκπαιδευτικούστης Μόσχας καιτου Κιέδου και κατόρθωσε να πετύχει την καταξίωση του γιου της καιτη δική της. Ὁ Ανάτολυ Λογκούνωφ, πρύταγης τοι πανεπιστημίου της Μόσχας επέτρεψε στο μικρύ Σεριόζα να δώσει εισαγωγικές εξετάσεις σε ανώτατο ἵδρυμα. Και παρά το γεγονός ότια νεαρός απέτυχε στις εξετάσεις, του επιτράπηκε να παρακολουθήσει τὰ µαθήµατα του πρώτου έτους, δεδομένου ὁτιτου αναγνωρίστηκε η αξία του. Αν πετύχει στις επόμενες εξετάσεις, ὅπως αναμένεται, θα μπορέσει να εγγραφεί κανονικά στα δεύτερα έτος, Έτσι μετά απὀ την Αγγλίδα ΡουΒ Λώμεν που σε ηλικία Ἰ5 μόλις ετών έγινε δεκτή στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, επειδή της αναγνωρίστηκε η µαβηµατική της ιδιοφυῖα, τώρα ο επίσης Ί2χρονος Σεριόζα παρσκολοιβεί µαβήματα Φυσικής στο πανεπιστήμιο της Μόσχας, Επίσης, ἔχει αναερβεί ὅτι Ἱ στα ὁ παιδιά ἴσι- νεχίζουν να παρουσιάζουν κάποιες Ἠειμ- βόολογικες Μιαταραχες και πλεκ- τροΕηκερᾶλικες ανωμαλίες έως και επιληπτικές πράήµατι διαταραχέἑς, Από µερικασ ειδικοήσ - απαδωῖς της Ιµι- χογενοῖς αιτολοῄασ μερικών τύπων επι- λπιμας, - ἔχει αναφερβΒε απόὀτομῃ ἑναρξη ἔπει- σοδίων, παραρµητικότης, επιθετικότης, κεφαλόπονοι, χλωμάδα, κούραση, ἵπνος µετά τὸ επεισόδιο, αμνησία επεισαδίοι (σι- νηγοραὺν υπἐᾳ επιληπτικής φύσεωσὶ καθώς Επίσης μεγήλτῃ σωχνάώτης στην ἴδια οικογένεια επεισαδίων σπασμών κλάµατας, κρίσειν Βυμοί, πραήματικών επιληπτικών επεισοδίων μαι ὑπαρξη αὐωμαλιῶν επιληπτικοί τύποι ατο πλεκτρσεγκεφαλοηράφηµα σε ἄσχετη ατιγμή εκτός επεισοδίων], πράγματα που σι νηγορούν ασιναλικά ιπέᾳ Ιμκολαφικών αιτιών της επιληµίας. Σε ανπλογο Εχει ὅμως παρατηρηθεί ὅτι, ὅταν αναλυβοῦν τα χαρακτήριστικἁ τοι! επεισοδίοιι, ὀιαπιστώνεται τι επέρχεται σχεδόν πάντα στη διάρκεια της ανβρώπινης Επικοινωνίας µε ἄλλα ἁταμα και μάλιστα σχεδόν πάντα πρὀ- κειται για την ἴδια κατάσταση ποι πρακηλείἰ τα Επεισόδια σαε κάθε συγκεκριµένα παιδί. Επι- πλέον τα επεισόδια σιμβαΐνοιν πάντα μόνα στα πλαίσια του οικογενειακού περιβάλλοντος και ειδκύτερα σε σκέση µε σιηκεκμιμένα ἀτομα, Τα επεισόδια, τέλας, εξαφανίζονται όταν τα παιδί αποκριστεἰ απὀ την σικοψένεια τοι και ακάμα εμφανίζονται µε ταν ἴδια τρόπο πο ἓμ- φανίζοντα τα επεσθα βἰπιών σιι- ναισβπματικών καταστάσεων, ὅπως ἐκρηξη Βημοί ἡ απωγαήτειµπης, ὀμακρίνεται ΚΔιπφαρετική ποιώτητα Ἅπι|- ναισβημάτων στις 2 μορφές των σπασμών που αναφέρονται και ως Χλωμή, µοριρή (η πρώτη] και µπλε µορφή {ηπ ὕΝεύτερη, Ἀθίω µε: λανιάσµατος]) αλλᾶ και ῃ προσωπικότητα των παιδιών φαίνεται διαφορετική ία την κάθε µορφή. Η πρώτη µορφή φαίνεται να συμβαίνει σε παιδιά µε εσωστρεµή χαρακτήρα, ενώ τ δεύτερη σε εξωστρεφή παιδιά. Συχνά ανα- φέρεται µενόάλη σιωνότης λειταυργικών ὅια- ταραχών πριν, κατὰ ἡ µετά τα επεισόδια: ανο- ῥρεξία, αὐπνία, εµετοί και ηενικά κακοδιαβεσία, Ὠσον αφαρά τη κοδυναµική ανάλωση του φαινομέναοι, φαίνεται ὅτπ ασππνᾶ Ἡπ ἰι- χαναλιπική ιχοθεραπεία επηρεάζει ειινοϊκἁ την εξέλιξη τέτοιων επεισοδίων. Ἀλλώστε, ἔχει προταβεί και εφαρµόζεται συστηματικά αμτή η Βεραπεία σε όλες τι μορφές επιληψίας που έχουν εμφανή εκηπολομκά στοιχεία που επτή- Ρεάζουν τοιλάχιστον τη συχνότητα αλλά και την εμφάμση των κρἰσεών και φυσικά στις πε» µιπτώσεις επιληπτικαύὐ χαρακτήρα και προ σωπικώτητας, Ἐχουν αναφερβεί δε πολύ Βετικά αποτελέσµατα τὴς Βεράαπείας, κυρίως όσον αφορά τη µεταβολή του χαρακτήρα και την ελάττωση της Ὑνωστὴς επιβετικότητας των επιληπτικών. Πρώτος ο Ιπποκμάτης εἰκε κατατάξει τα Επει- σόδα τών απναικών κμἰσειν σπασμών στην κατηγαρία των εκρήξεων Βωμοή μαι μάλιστα ως τα ἀκραν ἀωταν! Παλαιότερα σιµιατάτα απλώς η πλήρης αὐιαρορία ὡς προς τα επεισόδια, ως μέσον Βεραπείας, καθώς και η αποφυγή τών αι- των προκλήσεως Βυμοῦ, χωρίς βεβαίως να σι- µιστάται η συνεχής υποχωρητκότητα των γ0- Εν. Πάντως, έχει περι ραφεί υηλή σικνώτητα τέτοιον επεισοδίων σε παριµμώµένα παιβοκια πο είχαν αντιετωτισβεί µε παρακάιδεµα και όταν ἀρχισαν να εφαρμόζονται οι κανόνες παι- δορώμικής και κοωνικής εκπαἰδευπης ᾱρ- χισαν και τὰ Ππείσµατα µε τη µορφή αιτών τω επειααδίων. ΙΙΗ ΣΚΑΛΙΖΕΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ην Φσίνεται ὅτι αρκετες μητέρες το παρπκάνουν µε την κακώς εν νοσουμένη καθαριότητα των αὐπῶν των παιδιών τους. ΓΙ΄ αυτό και οἱ σι γχραναι ὠωτορινολαρυγγολόγαι τους ζητοῦν να µην υπερβάλλσυν, γιατί στο κώτω- κάτα τα κερί των αωτιῶν ὅξν βρίσκεται εκεί ἄνου Αόγου και αιτίας, Πραστατεύει το πολύτπμο αυτά ἄργανα απὀ ἑνα σωρό επικίνδυνας εισβολείς, ἁπως εἰναί ἡ σκόντ και ἄλλα αμωρούµενα σωματᾶια. | Πολλες φορές και απὀ ἄιάφαρα ζωέκρια | ἡ ἐντομα που αρέσκονται να µπαίναυν σε αυτά μιμρῶν και μεγάλων. Τα κεµί, Αοιπὸν, παράγεται απὀ ειδικουὺς αδένες του αυπού ία να εμποδίζει κάθε εένο σώμα να φτάνει ως το τύμπανο, τα κερί δημιουργείται στο εξωτερικό μµερας του οκομστικου πόρου (τὸ κανάλι που συνδέει το εξω µέρος ταυ αυτού µε το τήµπανΏ) και ὅχι στη βαθώτεση περιοχῇ που συναρείει µε τα πµπανο. Γι αυτό, οἱ µαµάδες, ἔα πρέπει να | ξέρουν ὅπ αν το παιδάκι τους έχει μπλοκαριαμένα κερί ἄίπλα στο πμπανο, εκείνες του το σπρώξανε µέχρι εκεί µε | τῃ βοήθεια του ειδικοι) μπατόν ή ὀλλου | αντικειμένου, καθώς προσπαβούν µε | επιμονή να καθαρίσουν και το τελευταίο | ῥίνος κερισή, ὅσα το δυνατόν βαθύτερα. [ θα Πρέπει, επίσης, να ἐδρουν ὅτι υπάρχει σηβαρώς κίνδυνος να Ἰραυματίσουν το πμπανα ἡ τα δέρµα | τοι ακουμππκαύ πόμαυ που εἶναι πολὺ ευαίσθητα µε µια τέτοια υπερβολική | επιμονή στην καθαριότητα των αυτιῶν | | του παιδιοι). Επομένως, μπν το παρακήάνετε. και αν υπάρχει σλόκληρα καμµάτι συμπαγές κερί μπλσακαρισµενο µέσα στο αυτί του παιδιού, µην επιχειρήσετε να το βγάλετε μύνῃ σας. Πρέπει να επέμβει αἱ γιατράς, ρα... ...------υ-υ-...-----ὃἊ-- : . --- Επσσα ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Η Αλίκη µε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάρισ κατά την επἰσκεψή της στο Προεδρικό Μέγαρο Ὁ τότε Υπουργός Εσωτερικών και Άμυνας Πολύκαρπυς Γκωρκάτζης µε την Αλίκη. ΣΤὸ μέσον 0 κ. Λαγάκος δλή ἱ ως κας. ας Ὁ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ να] | ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ Κύπριοι άντρες στην ζωή της Αλίκης” [1 διαφημίζαμε στα πᾳοηγαύµενο Πρώτο τείχος μας, Τους αποκαλήπτουμε” σή- μερα, μετά φὠτογραφιών |. Πρόκειται Ἱπα µια σειρά µε σπά- νιες φωτογραφίες πο! έχουμε στα αρχείο µας, της Αλίκης Βουγιου- κλάκη µε Κύπριοις Πολπικούς, και ἄλλοις σι αποίοι εἶτε διεδραμάτι- σαν ἡ διαδραματίζουν ακόµα ρόλο στα παλµτικἁ πράγματα του τόπου μας, Οι φωτοηραφίες πο δηµοσε- ὑύσμιμε λήφθηκαν όλες µέσα στην δεκαετία του 80 τότε που µεσου- ρανούσε το ἀππρο της Αλκης Βουγιουκλάκη στο καλλιτεχνικά στεᾳέώμα. Μαι απἀ τότε, σκώµα Λά- μπει, Ὁ φωτογρμκάς φακάς την σκαλαύθησε απὀ κοντά στις πρώ- τες επισκέψεις της που πραγματὸ- παίησε στήν Μήπρᾶ, Η Αλίκη σηκεκριµένα φωώτογρᾶ- φήβηκε ΣΜΕ τὸν πρώτο Πρόεδρο της Νν- πριακἠς Δημοκρατίας Αρχιεπίσκο- πο Μακάριο. «Τον πρώην Πράεᾶμα τις Κι- πριακής ὀἁημοκρατίας Σπύρο Κυ: πριανού, τότε που ἠταν Ὑπουργός Εξωτερικών. : Τον πρώην Ὑπουργὸ Εσωώτεμι- κὠν Παλύκαρπυ Γιωρκάτζη που δολοφοήθήνξ τον Μάρτιο του 1878. «Τον εκδότη -- δημασισγράφο ΜΙ- κο Σαμψών. «Τον τότε πρέσβη της Ελλάδας στην Κίπιρο κ. Ευστάθιο Λαγάκο. :Λημοσιείσυμε ακόµα δύο φώτα- ηραφικά στυμπότυπα απὀ τον Ετή- σιο χαρά της Ένωσης Συντακτών Κήπραι” που ἐῃνε στο Εξενοῦς- χείο Λήδρα Πάλας” κάπου στην δεκαρτία του ΕΜ, ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ: Για τα καλά Εανα- Βγήκε στην επικαιρότητα η Αλίκη Βουγιουκλάκη, µετά την υνωστή σιέντειξη πο ἐδνησε στο Μέ- γκα Τσιάνελ'. Βρίσκεται στο εξώ- φύλα του τελειπαου τεχους Το Ελληνικού περιοδικού Ἐπκόγες” κάτω απὀ τον τίτὰς : 'Η Αλίκη στο σφυρί -- Συλλεκτικό αντικείμενα π ΑΝΙΚΛ᾽. ὤπως σημειώνεται σχετικά: Μια ακόµα πρωτιά διεκδικεί τ Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εἴναι ῃ πρώ- τη Ἑλληνδα καλλιτέχνιδα της οποίας ενβήµατα βιαϊνουν στα σφυρί. Πρόκειται ια µια σειρά απὀ περίπου εβδομήντα καρτ ποστάλ, καρταλίνερ και φμῤταγραφίες τω Δεκαετιών 1950, 1881 και 1970. Όν κάρτες αμτὲς περιλαμβάνα- γται στην τελειπαία ἁημοπρασία τοι περιοδικού Σμλλογές και σἳ πμὲς των φωτογραφιών αρχίζουν περίποιι απὀ 19090 δραχμές και ανεβαίνουν ὄχι μόνα απὀ την σπα- Μάτητα των φώτοραφιών αλλά και απὀ τς αιερώσεις ἡ αωτόηρα- φα που υπάρχοιν σε μερικές απὀ αυτές... 0 δημοσιογράφος Νίκος Σαμφών στο περοδρόµιο Λευκωσίας υποδέχεται την Αλίκη Ω τότε νεαρός κα Υπουργός Εξωτερικών Σπύρος Κυπριανού σιγχαίσει τη Βουγιουκλάκη µετά απὀ παράσταση Και άλλοι Κύπριοι άντρες στη ζωή τῆς Αλίκης... 0 ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΚΕΝΤΡΟ: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη στα χωρύότης Ένωσης Συντακτών Κύπρου διακρίνεται ἀνάμεσα στον δικηγόρο ΑΛεύκο Κληρίδη καιτον ὅπμοσιογρ πρώτος των συντακτών Ανδρέας Νανύσυρος. ΔΕΞΙΑ: ο τότε πρέσᾶ αφο Νίκο Αργύρη. Στην που τότε... ἐγηίε στο Λήδρα Πάλας”. Στην πρώτη φωτογραφία ἄλλη φωτογραφία σ νεαρός... µε τα γυαλιά είναι ο σημερινός υς της Ελλάδας Εματάθιος Λαγόκος συγχαίρει την Εθνική σταρ” στα παρασκήνια... 20 ΠΑΡΑΣΜΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 19983 Ειδήσεις Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- περιοδ!κο το Κανάηι πεΓυναίκας ΠΩΣ ΘΑ ΒΑΦΤΕΙΤΕ ΑΝ ΦΟΡΑΤΕ ΓΥΑΛΙΑ Δροσερές μάσκες από τη φύση Πάντοτε µπορείτε να ψπάξετε μόνη σας, Ὑμήγορα και εὔκολα, μάσκες, Χρ: σιμοπομώντας φυσικά πιπατικά όπως Φροίπα, λαχανικά, λάδι, μέλι κ.λπ. Ὁι μᾶ- σκες αυτές, τονώναν, ηρεμούν, σφῃσιν τους πόρους, ἄροσίζοωυν, τρέφουν και κα- Βαρίζσιν την επιδερμίδα. Παρασκειμῖ- ζανται σεξ ελάχιστο χρόνο και τα υλικά τοι», Ἀϊγα, πολ, βµίσκονται πάντα σττῃν κοιζίνα σας, Ὑπάρχαιν ασιταγές κατάλληλες πα ὀλοις τοις τήποις δέρματος και μπώρείτε ακόµα, αν ΒέλΕτε, να Ἱρησιμοποιήσετε δύο µήσκες Ἶῃα διπρορετκούς πίπους δέμ- µατος, αν η επιδερμίδα του προσώπου σας αλλο εἶναι λιπαρή κα αλλού κανοωκή ή ξηρή. Τη µάσκα ποι σας ταιριάζει περιασύτερα Βα την απλώσετε στο πρὀσωπό σας πα- ντοῦ, ἐκτός απὀ τήν περιοχή των ματιών αναμίξτε το µε µια κοιπαλιά της σοίπας αηνό μέλι, Απλώστε τα μίγμα Ίια οῦ λεπτᾶ, Ξεπλυθείτε µε κρύς νερό. ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΛΙΠΑΡΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 5 Πλίνετε καλά και βγάλτε τα κουκαίπσια απὀὸ δύο μικρά μήλα, χωρίς να τα ἔε- Φλοιδίσετε όμως, Αιώστε τα στο μίξερ. Πρυσβέστε µια κουταλιά της σούπας χυμό Νεμονιοὗ. Απλώστε τὸ μίγμα ορ ἠεπτά στο πρὠὀσωπό σας, Ξεπλιβείτε µε κρύο νερό, 5 Πλύνετε καλά µια μεγάλη ἠριμὴ ντομάτα και λμσττε την στο μίξερ χωρίς να την ἕε- φλουδίσετε. Απλώστε την στο πρὀσωπό σας για ὁῇ λεπτά. Ξεπλιδθείτε µε κρύο νε- ρά. α Ξεφλοιβίστε ένα μικρό αιγούρι και ἡμῶ- στε το στο μίξερ, Προσβέστε µια καιπαλιᾶ της σοήπας ποτ κ αναµίετε καλά. Απλώστε το µῆμα στο πρόσωπό σας και Αν έχετε µικοπία: Οι κοίλο φακοί στα μικυπικά Ἰαλιά μικραίΐνοιν τα και ερ απ’ αυτά. Εμεί µπαρείτε να βάλετε μι ην πωλλνκ και το μολύβι στο εσωτερικό του κάτω βλε- Ὦ δύο φέτες απὀ αγγαύρι, όση ώρα θᾳ έχετε πιω ολη πο μοκαν μαμα ἡ ρα ραδενΛ σα νε γα το πάνω βλέφαρο, µια σκιά στην Εξωτε αφήατε γα οὐ Μεπτά. Ξεπλιθεῖτε µε κα γερά, 5 Πάρτε 5 φράσωλες και αρού τις πλύνετε πολη καλᾶ, λήµπε τς στο μίξερ ἡ μ ἐν Πι- του ματιού και µια σκιά ἀσππρη κο. στα οξο χέν ας απ τα υ . ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ πάνω βλεφαρίδες, ---,- -- μας 5 Μαβαρίστε µια µεγάλη µπανήνα μαι λμ- στε την στο μίξερ ἡ μ' ἕνα πιρούμ]. Προσθέστε µια κοιπαλιά της σαίππας αγνό μέλι, Ἀππτήστε τα ηλικά µέχρι να Ἠ]- νοςΝ µια ομοιόμορφη μάζα, σαν κρέµα και απλώστε την στα πρὐσωπό σας κι 20 Λε- πτά. Ξεπλίνετε µε χλιαρά νερύ. 5 Λιώσε ἃ βερἰκοκα στο µίξεα, μαζι µε τῃ .. φλούζα τους, µέχρι να νου µια ομοιύ- µόορφη μάζα. Προσβέστε µια κουταλιά της σούπας σῳνὦ μέλι και ανακατέτε πολύ κα- λά. Απλώστε τα μίγμα στα πρὀσωπόἁ σας και ῥοῦι. Προσβέστε µια κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού και μιά κουταλιά της σαύπας γιασήρτι. Ανακατέτε παλ καλά, Απλώστε τα µίηµα στο πρόσωπο για ο λεπτά. Ξε- πλυβείτε µε κρύο νερὀ, ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣΤΥΠΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Ἀτωπήστε ὁ κρόκοις αιφών, µε ὦ κοαυ- ταλές της σούπας μέλι και ὢ σταγόνες αμιη/βαλέλαια, Απλώστε το μίγμα στα πρά- σωπό σας ἵία 5 λεπτά. Ξεπλυβείτε µε ζεστό νερό πολύ καλά, ια να µη μυρίζει το αγά. τα ' σαν - : αφήστε τὸ πα ορ λεπτά. Ξεπλυβείτε µε Ανε έχετε υπερμτρωπα ἡ πρεσθυωπία: ον κυρτοί φακοί μεψαλώνσν κρύα νερύ. τα µάτα και τα ἴχνουν πιο κοντά το ένα στο ἀλλο. Σ' αυτ την πε- -- . - ρίπτωση, µπορείτε να βάλετε ὁσο κολ Βέλετε (ἡ μολύβι) στο εσωτερικό α Ξεβλοήστε ἡ σύκα καὶ λώσπε τα στο μ. τοι κάτω βλεφάρου, Με μολύβι κολ γκρίζα, μαύρο ἡ σκούρο βιολετί κάντε -ερ ή μ΄ ένα πιρούη. Προσβέστε µια κου- µια γραµµή κάτω απ’ Ἱς β του κάτω βλεφάρου και σβήστε την, ταλιά της σούπας σησαµέλαιο και ανα- ὥστε ν᾿ απλώσει σαν σκι. Στο πάνω βλέφαρο, σκιάἁ γκρίζα ἡ καφέ σε κατέψτε πολύ καλά. Απλώστε τα μίγμα στο σχήµα µπανᾶνας, που Βα την σβήσετε καλά. Αν τα μάπα σας εἶναι πρόσωπό σας και αφήστε τὸ για 20 λεπτή. στρογγιλά, τανίστε μας την εξωτερική γωνία του ματιού παρά την Ξεπλιβείτε µε χλιαρὰ νερύ. περιοχή κάτω απ΄ το μᾶπ. Αν οι άκρες των ματιών σας πέφτουν προς Τα 5 Πάρτε τα εσωτερικό ενὸς αβοκάντο, κάτω, κάντε µια γραµµή ι κολ προς τα πάνω και σβήστε την . . οι, ο µε προσοχή. αμ μη Νώστε το στο μξερ ή μ' ἕνα πιρούνι και ΜΙΑ ΜΑΣΚΑ ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΣΠΡΙΖΕΙΤΗΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ Πλνετε καλά ένα λεμάνι και Ἰῷ πο. τοκάλι χωρίς να τα ξεφλουδίσετε και ἡιώ- στε τα στο µίξεῃ. Προσθέστε µια πσυταλιᾶ της σηυύπας γιαούρτι και ανακατεµτε καλά. Απλιώστε τὸ μίγμα στο πρώσωπό σᾳς και αφήστε το Ἱπα ὦῷ λεπτά. Ξεπλιβείτε µε χλιαρό νερά. . | κ | Ὑ επ ΒΠΕΠΜΙΕΡΙΞΓΕΠΣΓΕΥΡΗ (Το ΤΕΝΤΩΜΑ, οἱ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ Δοκιμάστε να τα περάσετε μ’ ένα απὀ τα ειδικά προϊόντα, που πωλούνται στα φαρμακεία, εδώ ἡ στα εξωτεμικό και που τα κάνοιν αηδιαστικἁ ἡ πι- κρά στη γεύση. Πόνῳ απ' όλα όμως, πρέπει να Βέλετε εσείς η χώδη. σε ἐνταση και µε κουφασιένα νεύρα. Γι αι- τὸ και τα σπορ, πο χαλαρώναΝ κορμί κα νεύρα, Βσηβον να καλµάρει, ἔσως και να ξεχαστεί ορι- παμε, κήῆε ὑκματό Εκβιασπκό κἀὀλπα απέναντι. στον εαυτά σας, όπως π.χ. αν μέχρι τὸ Μάρτο ὧεν εχω σταματήσει να τρώω τα νι μαι, δεν βα κάνω τα Πάσχα εκείνο το ταξίδι στην Αύμιπτο ποιι Χρόνια προηραμμαήζω”, Ἡ θα σταματήσω πρώτα ἐχετε μ’ ένα σμπάρο ὄνο τριρ/όνια: και γλιτώνετε απὀ µια πραγματικά αηδιαστκή συνήθεια και κε- ὄκζετε αυτό που επιθυμείτε πολή. ἠοκιμάστε επί- Έχετε πρασέξει τον τρόπο πο αντιδρήτε, όταν θέλετε να απειλήπετε κάποιον, Σωνήβως, µια κλασική κύηση, πο! ιπιᾶ- ὑηλώνει διάθεση απειλής εἶναι τους ὤμους µας. Συγχρόνως, μ' αωτή τν κίνηση τεντώνανται οι μικροί µικύνες, που κάνοιμ τις Κεπβωση, που σήµερα δεν εξυ- πηρετείἰ σε πποτα, δεδομένου ὑτ δεν ἐκοιμε πια τα πικνά τρίχωμα πο κάποτε µας κἁ- λΗΠΤΕ., μάς, αντίΒετα µε. ὅτι συμβαίνει ἵστουις ανβρωποειδες Ἅῄπι- Βήκους, φυτρώναιν προς τα στην επιδίωξη πῃς ισότητας. ΓΙΑ Ν'ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ τα ἁλατα που αφήνει το νερά στα πιατάκια ἴδια ν΄’ απαλλαγεῖτε απ αιπἠ την ενοχλητική σι να τράκυ τα πηχια µου και µετά θα βάλω φακαύ ες ἑ ξει ὁ άτω νήβεια, που έχει τις ρζες της στην παλι Πλιῖα επαφής. Έτσι, αν θέλετε απ ἠκηωνὰς ἅπαν ρηδμα. χέρι. µας δα στις ἔμαις ὀπωστα όστις ρώτε τομ ή κα πο! φανερώνει µια προκποπικότητα σιηινά αγ- απὀ τους ανβρώποις πο) Ἀένε καὶ Εελένε, θα Ἶρος τα µέσα και σηκώναιμε στο επάνω µέρος των χεριῶν ο Πρ ταµε ωμή 5 ΤΟ ΣΑΚ ΒΟΥΑΓΙΑΖ ὅας σπὀ φυσικό δέρμα έχει Ὑρατσουνιές, στικἁ µια κακή συνήθεια που, αν και ενοχλεί τον σης, σε ὥρες ξεκούρασης, ν’ αποκτήσετε τη σι- µικρές τρίχες στην πλάτη και Ἱνω ὡστε στους πολύ τρ Περάστε την επιφάνειά του, πάσχοντα’, εν τούτοις δεν την εγκαταλείπει Θα Ἰήθεια να κρατάτε και µε Τα δύο χέρια ἑνα βιβλίο | μας να πμ τοὺς ο αμ ση. ομοιόμορφα, µε ελαιόλαδο, μπορούσαμε να σας πούμε σκεφτείτε πόσο κακἠ ἡ οποιοδήποτε αντικείµενο. Θα έρθει έτσι κάποτε ὀρθιες, γεγονός που το νιώ- µατίζονται μικρὲς τούφες. Αν θφήστετο να στεγνώσει 24 ώρες, ενππηώση κάνετε ὕτους γύρω σας”, αλλά σίγουρα η σπιµή που τα χέρια σας θα ξεχάσουν την παλιά θουµε σαν ελαφρό ρίγος. 1 λοιπόν συνέβαινε. το ἴδιο και Ἠνμίστε το μένα παν/ και θα το ξέρετε ήδη. Γι αυτό αποφασίστε το κατ’ αρχήν Τους απασχόληση κα θα πάψουν να παίζουν µε τα η Ἐν αδροας τας . «Ρο Γστους προγόνους µας, που είναισαν καινούργιο... κα µετά χρηαµοποιήστε, εκτὸς απ’ αυτά ποι εἰ. δόντια σας. δε μα Φσὴ Ἕρη. οπωσδήποτε ἦταν πιο τριχωτοί ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΤΕ ΠἜ ρονοµί, πράγμα που Ύίνετα πο µας, τότε, ὅταν ση γναλόδεςοπό ἐναρούχο, φανερὸ αν προσέξουμε τς “ώνονταν ὀρθες οἱ τρίχες σιδερώστετο µεκαθαρό παν αντιδράσεις των πιο κονπνών Τους, 8ᾳ τόνιζαν Ιδιαίτερα την που θα έχετε υγρόνει ελαφρά σ’ σε µας ανβρωποειδών πιθήκων. Περιοχή των ὤώμων. Ίσως αυτός ένα µεήγμα νερού καικσθοραύ Έτσι, σιναντούµε και στον χι- εἶναι λόγας που οἱ άντρες πρα- σινοπγεύµατος. µπατζή µια παρόμοια σι- σπαθοὺν µε κάθε τρόπο να το- . ΙΑ ΕΙΝΑΙ 1Η μα μπεριφορά, ύταν Βρίσκεται σε Μσουν στην αμϕἰεσή τους την οποια αλλά Ἐν όλο κατάσταση ν΄ απειλεί. Με τη [περιοχή των ὤμων, φορώντας το σπήπ. Θα το σποφύγεπεαν διαφορά ὅμως ὁπ. εξατίας του βάτες, στη σύγχρονη δυτπκή φήνετεταψωμιό πιληµένασε τρικώτου του σώματός τομ, Ὁ κοινωνία ἡ διάφορα στολίδια, αλουμινόχαρτο. πίθηκος αλλάζει τρομερά στην σε λλες κοινωνίες. Τώρα, το εμφάνιση. Σε µας η στάση οωτή, ὅτι οι βάτες ἔχουν γίνει σχεδόν 5 Η ΨΑΡΙΛΑ σπὀ τα χέρια τα ὅτι δηλαδή γυρνάμε τα χέρια απαραίπητο αξεσαυάρ και στην εξαφανίζεταιαν τους κάνετε προς τα µεσα κα σηκώνουµε αμφίεση των πηιναικών από μασάζ µε λήνο ελαιόλαδο, Στη τους ὦμοικς µας εἶναι µια απλή. μάλλον θα πρέπει να οφείλεται συνέχεια θα τα πλύνετε µε τὸ συνηθισμένο τρόπο. ΜΗΝ ΠΠΠΠΙΙΜΙῇ Νοστιµιές το μήλο κάτω από τη στη γέμιση. Πασπαλίστε τις µε ζάχαρη και ψήστε ακόμα πα 20), µηλιά 8α πέσει”... ἆσοι έχουν συνηθίσει να καταναλώνουν τα µήλα ως φρούτα και µόνο θα εκπλαγούν - ίσως - αν Μόλις βγόλετε τη φόρμα απὀ το φούρνο αλείμτε την επιφάνεια µε τη μαρμελάδα βε- ῥίκοκα, μάθουν πο αίλιες και µία χήσεις αυτού του λ μπέροχου καρπού στο φαγητό, στις σαλάτες, στα επιόρπια και στα ποτᾶ. τ πα ού Για τη ζύμη: . φέτες, Ἰ ματσήάκι φρέσκια µέντα. άσσο, πο, μι ἁπάι ἅ Καβαρίστε τα μήλα απὀ φλούδες και κοιι- Ἰ | ο κούτσια και κὀήπε τα σε λεπτές φέτες. Βάλ-| νερό, 5 γρ. μήλα σκληρά [δηλαδή 3. μήλα τες όλα τα υλικά εκτός απὀ τη σόδα σ' ένα | | περίπου), Ί/4 ἄσπρο γλυκό κρασἰ, Ἰ αβγό, 25 α. τα 7 απ εξ Οι ο ο ο ος Κορ ο σας ἁποότα ος η ͵ αλεύρι, Ἰ κοιπαλιά σούπας ζάχαρη, 2 κου- ϱ ον μα τη ταλιὲς σούπας μαρμελάδα βερἰκοκο. νι ) : νὰ Ὃ οι δρ ο | Για να φτιάξετε τη ζύμη τρίήπε σ' ένα μπολ ΠΑΝΤΣ µε µήλα: 4 σκληρὰ αρωματικά μήλα, Ἠά ΟΑΜΡΑΗΙ, 34 Ἰ µηλόζουµο φρέσκα, 2 μπουκάλια σόδα, Ἰ φλυτζάνι τσαγιού ΜΗΛΟΠΙΤΑ: κουαντρὀ, { λεμόνι κομμένο σε λεπτές το αλεύρι, το αλάτι, το βούτυρο µέχρι ν’ ανα- | κατευτούν καλά και κοσκιίστε τῃ ζάχαρη ΜΗΛΑ µε κανέλα: κ ο ος ΜΑΛΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΜΩΣ καρπὀς του, ήταν, εἶναι και θα εἴναι Α νερο, ἡ ζύμη, Απλά μια βγάζουμε τους σπόρους, Ανακατεύσιυµε πάντα σύμθολο προκλήσεως: ο απαγορευµένος καρπός ... είναι ο επαηρο μκ ζύμη. άμοτε ος φόρμα τα φρούπα. Τα τοποθετούμε σε βου- καρπὸς - σύμδολα, το µήλο. η ζύμη και βάλτε τη στο γείο, αφου την τυρωµένο ταψάκι, τα πασπαλίζουµε µε ζάχαρη Το μήλο της Εὖας και του Αδάμ, το µήλο της Ἐριδας που ο Απόλ- τρυωπήσετε σε μερικά σηµεία μ' ἕνα πιρούνι, Ἴκαι τα ήνουµε σε μέτριο φούρνο µέχρι να µα- λωνας έδωσε στην Αφροδίτη, το μήλο της νεύτητας. ια 186. Μετά ψήστε την για 15' στο φούρνο, Αιτό τα υπέροχο φβινοπωριάτικο φρούτο µε το λεπτό άρωμα και τη ὄιακριτική στους 190 βαθμούς. Εν τω µεταξύ ετοιµάστε λακώσουν. λ Παράλληλα, το μήλο ῄα ὅσους δεν το γνωρίζουν, προσφέρει Βεραπεία και απὀ- τη γέμιση. , - σι, Κρατήστε ένα μήλο για ὀσµηση και Από τον καρὀ του Ιπποκράτη, ὁ5ρ π.Χ. µέχρι και σήµερα έχει δώσει στον ἂν- --- τὰ όλοιτα Κθύτε τα δὲ η ος Βρωπα τα ὠφέλιμα Βρεπτικά σιστατικἀ τοι, βοηθώντας σε αατολαγικά, εντε- : : . ᾿ Χοντρε ρικά, στοµαχικά και προβλήµατα ανορεξίας. φέτες και βάλτες τι να βράσουν στο ἁσπρο ἡλλωστε, το πόσο ὠφέλιμα είναι τα μήλα φαίνεται και απὀ τη σύνθεσή τους. οι βάλτε τα στον πάτο της φόρμας. Χτυπήστε Όταν πρόκειται να Ιήσετε αρ στη αξίες τους ανά 100 γρ. Βιταμίνῃ Α Β µηρ., Βιταμίνη Ε Ο5 µγᾳ., Βιταµίνη Ε1 009 τα αβγό µε 26 γρ. ζάκαρης μέχρι να Ἰνει σψι- σούβλα ἡ στη σχάρα, να υπολογίζετε γρ, Βιταμίνη Β5 0033 µγρ., Βταμίνη ο ἡ µγρ., Λεύκωμα 03 Υρ., Λίπος Ό4 Υρ., χτός αφρός. πα κάθε ἀτόμο θ0ῦ Υρ. κρέας µε κὐ- Νερό 85,5 Υρ., φυτικές ἵνες 0,8 Υρ., Χοληστερίνη 0,0 Υρ. {ἡ, Νάτριο ἃ µγρ., Κάλιο Προσβόστε το ζρι και το κρασἰ χωρίς να καλα. 197 µγρ., Ασβέσπο 7 µγρ., Φώσφομος Ἰ1 μΥρ., Μαγνήσιο 6 µγρ., Σΐδηρος 0,4 . αλεύρι . ωρα κ . - σταματήσετε να Χτυπάτε το μίγμα, Ρίξτε το Μην αλατζετε το αρνί πριν το ψήσετε 3 αρῃῆ. Όμως το μήλο εκτός των παραπάνω στοιχείων, έχει και τρεις μι μίγμα πάνω απὀ μήλα στη φόρμα και μήστε | στον φούρνο ἡ στη σχάρα, Θα φί- φυσνς ξάχαρης: φροικτόζη, γλικόύζη και το συμδυασμό τους τη σακχαράζη, ια για 10'. γουν οἱ Χυμοί του και θα στεγνώσει ο σμ μήλος ο ρονο, Καθαρίστε το μήλο που έχετε κρατήσει σε αντί να μείνει ζουμερύ. Αποζημαμέα μήλα: Ὁπως πολλά φρέσκα φρούτα ἐτα και τα μήλα μπορούν ν΄ πολύ λεπτὲς φέτες και τοποθετήστε τις πάνω Όταν βράζετε τ' αυγά ὠρήμα και σρικτὰ φρωύπα. ” μισές να μεπακωηθεί α Ἀφού τα πλύνουµε Πβρο- ο] ο χωρίς µεταπινῃ σεκτικά, τα καβαρίζομε, αφαι- κρόκος - να τα τοποθετείτε ο σσς ο τα ος -ᾱ-- «πρ νο κος οσα σημεία εἶναι Ἑτυπτιμ , 3 : - - άκρες το ασπρᾶδι και θα σκρατηθεῖ α κρόὀκος στο κεντρο τοι ρήση, δίνει τροφή αλλά και αἴσθηση στο σώμα. . ) ὴ ' | [ ] ἳ ή Ημ, ΕΕ ου και η παλιά γνωστή παροιµία: Ένα μήλο τήν ηµέρα, τον Πατρὀ τον κάνει κρασί ως να µαλακώσουν. Σουρώστε τα και η .Φβόρια 0,01 μγρ. Χ αποξηρανβούν καὶ κ’ απατελέσοιν γευστικό σιμπλήρωμα διατραφής. Διαλέγουμε τα να γίνουν αφικτᾶ Κατόπιν τα κὀβοιμε σε έτες κα τ' αφήνουμε στον ατμό πα Ὦ-ζ λεπτά ἡ τα βοι- τάµε στο Εδι απ µιπὴ ὤρμα µέσα στο οποίο ἐχσιμε διΠ- λιητει λίγα αλάτι. Τ' απλῶ- νουµεα σε στρώσεις σε τελάρα. Παλτὸς απὀά μήλα: Να Βαρίζουμε πρασεκτικάἀ τὰ μήλα και τα κύβουμε σε πολ μικρά κομµάπα. Τα βάζοιμε µέχρι να Ἀμησοιν µαζί µε ζάκαρη. Τα βάζουμµε σε βάζα πι! απο- στειρώ νο µε. Η καλή υφή ενός μήλα δεν σημηίνει και εξίσου καλὀ πε- ριεχόμενο και από ματ η εποχή σιγκοµιδής µε την κα- λύτερη εποχή κατανάλώστις διαφέρει απὀ εἶδας σε εἶδος ή αυγο. Πριν βράσετε τ' αωγά, αλείετε τα µε χυμό λεμονιαή. Έτσι, αν ῥᾶ- Πσσων, δεν Θα χυθεί τὸ ασπράδι προς τα έξω. Ο λάκκος ἅπου θα ιµή-' σετε τῷ σουβλιστό- αρ πρέπει να ἔχει, βάθος 15 εκ. πλάτος ΕΒΕ εκ. και μήκος ἡ µέτρα, | Η σούβλα δεν τα σς παθετείται ακριβώς γιατὶ τα δέντρα και τα φροίπα ἔχοιν υπαστεί χημικές επεµ- πεις. αγειρευτά. Αν σας τύχει µόνι, κανέλα, βανίλια, ϱρο- πολτοποιηµένῃ. ὀόνερα ἤ τζντζερ. μάδα να τρέφεται κανείς µε Με πεις φορες, μήλα: Ἱ. Ἱ κιλά ὤριμα μήλα Φιλέτα ψαριού πανέ µια ποσότητα μήλων που δεν ΥΛΙΚΑ για 2 άτομα: ἔ φιλέτα φαριαύ [950 γρ. το ένα], 3/4 ἐχουν το ἄρωμα και την ικρή Φλυτζ, τσαγιοῦ γαλέτα τριµµενη, 3 κουταλιές σούπας χυµο Λε: που σας αρέσει µπορεῖτε να μονιοῦ, 2 κουταλιές σούπας ᾠιλοκομμένο μαϊντανό, 1 κουταλιά τα µαγειρέµετε µε κρασί, λε- σούπας Ινλομαμμένα φρέσκα κρεμμυδάκια, ! σκελίδα σκόρδο ἰμήνετε τα φιλέτα του αριοῦ κάτα απὀ τα γκολ επί ὃ) . Για τη διατήρηση ενός οκαλ- μἰζοντάς τα και ἀπό πς ὁύο πλευρές. λίγραµµου σώματος” συ- Αναμινύετε τῃ γαλετα, το χυμό λεμονιοῦ, νίσταται 1-2 ηµέρες την εβδο- χόρτα και το σκύρδο και γυρίζουµε το μᾶρι µέσα στα μίγμα ὅμα τ. αρωματικά ἱμήνοιμε το παναρισµένα μάρι μάτωυ απὀ το γκριὰ επί πἐντε Βιανεµηµένα σε 38 μερίδες επτά κα απὀ πο δύο πλεηρες µέχρι να ροδσακομκιμήσει. Τα κατὰ τη διάρκεια της ημέρας πιάτο μαγειρεύεται Λήγο πριν σερβιριστεί. περ. σάλτσα ἄπλα στῃ σαλάτα. .Σικορέ σαλάτα µε μανιτάρια άλλα απά κα σε ὤφος 4 μικρά σπκαρε, 300 γπ. χαλσύήμι κομμένο σε λεπτές φέτες, ἓ τα Ψψήσµα, ελαττώνετε την μεγάλα καρότα τριµµένα, 150 γρ. µανιταρώκία φρέσκα, Ἰλ πα. απόσταση απὀ τη φωτιά και πρι νερού Αευκό ἐπρό κρασί πα τῃ σάλτσα: κουταλιές σον)- πας λάδι, 1 κουταλιά σούπας μέλι χυμό ἵ Λεμονιοῦ, αλάπ, πι τοι αρνιού που Βέλουν πε-ᾷ Αφαιρέστε τα σκληρά φύλλα απἁ το σικορέ, Πλύντε τα, ρισσύτερο ψήσιμο. στοαγγίστε τα και σκουΠίστε τα. Ἀωκίστε τὰ φύλλα ἑνα ένα και Μάλτε τα σε μια μεγάλη πιατέλα. ΠΑύντε τα μανιτάρια, βάλτε τα στο κρασί, αφήστε τα 8’ κει στραγγίστε τὰ, ΒάΑπε επάνω σε µε: μικά φύλλα τα τριμμένο καρὀτα, τα μανιτάρνα κα το χαλοιμυ. 1 Πησπαλίστε τα µε πιπὲρι. Ανακατέψπε σ' ἑνα μπολ το λάδι, το νοντα στη σχάρα, ματι τα μελι, τα χυμό Αεμανιουῦ, τα αλάτι και το πιπέρι. Σερβίρετε πῃ τρυπάτε και χανοι τους Ππο- πάνω απὀ τα κάρ- 45 ὡς 50 εκ. Όσο προχωράει ταιπόχρονα πρας τα πηµεία! Μη χρησιμοποιείτε πι” μι ια να ἨυρίζΕτε ! τα κρέατα ποι υμή- | λύτιμοιις χυμούς τοις. 18 με, ο ανν 1993 [ Εμ πας 2 αρ πκαρ ο μμ σας ΤΙ ΒΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ Γιά ΤΗΝ ΓΛΑΥΚΟΩΜΑ Προσέχουμε για θηέπουμε να... ο γλύκωώμα εἶναι µια νόσος. που ἅπῃ- σχολεί σχεδόν τὸ Ότο τομ πληθυσμοῦ ἄν των οὐ χρόνων, µε σαµαρες επιπτώσεις πολι αφού οδηγεί στην πίφλωσῃ. Τα γλαύκωμα. εἶναι κΑπροναμικό, µπαρεί ὅμως, να προσκληθεί καὶ ππό Ἱῃ σινεγή και χωρίς ια: ταική παρακολούθηση, Τοπική χρήση κορτπζὀνης που πε- ῥμέχεται σε πολλὰ από τα οφθαλμικᾶ κολλήρια. Κανείς δεν γμωρίζει την αιτία πιει προκαλεί την ἀνοδα της ΕΝ- ὑροιρθαλμιας πίεσης, η αποία κα: ταλήνει στα φλ κώμα, Γι αωτὸ μαι η Βερωπεία της νώσαυ εἶναι δ- σκολῃ. ὀπουδαο ρόλα παίζει η ἐπμιρπ διάγνωσπ, Πατίὶ ο ασθενής µε Ἱτ Βεραπεία, απομακρί]νε την πιανότητα της το μωσής Η Βεραπείᾳ του λαιμωώμαιυς, χριίσται σε τρία στήδιο τη φαρ μακειτική, τα ἁβιέεῃ, καὶ Τι Χξι- ῥιργαὴ. Ἡ αὔξηση της εν δοφθόλιας πίβσης, προκαλεί καταστπαφή του οπτκοή νπύποι, µε αποτέλεσµα το σπαδιακώ Πε- ρισρισµος του οπτκος πεδίοη. Τα µέψεσος των βλαβών αλλά καὶ η ταχύπητα πῃς εξέλξης της νόσου, εξαρτάται απὀ τα πόσο µεγάλη εἰ- ναι τ ενδομθἁλμια Πε, Η ἐγκαρη διάγνωση, Βοηβδει στην αντιμετώπιση ης πξηµέντς πίεσης, πῃιν αρίσουν οι βλάβες στο απτικό νεύρου. Σ΄ οωτή τη φάση. π ἠντωετωπιση µξ ἠιάφαρσιις µη- Ἐπνσμους κατεβάζουν την ἓν- δαφθάλμια πίεση Απὸ τῃ σπιµἠ παιι ἐχοιν αρχίσει σι βλάβες στο οπτικό νεύρο, α για- τρώς πρέπει να ἀράσει ακαριαία Συνήθως, υπάρχει ἕνα Παλ µε γάλα ὄμιστημα, απὸ τη στιγµή πο! βα διαννωστεί η νόσσς µέχῃι να εμφανιστούν οι βλάβες. Γι αμτῷ Βεωρητικά οι ασθενείς πο εγκαί- ρως αρχίζευν θεραπεία ἄξν κιν- διεήσυν να τυφλωβούμ. Μία εγχείρηση ποιι τα τελεμταία ππόνια βαηβάε ιδισίτερα, γιατί εἰ- ναι ατραυµατµή, ακίνδυνη, χωρίς καμία επιπλοκή πρακτικώς και αν αποτύχει δὲν εμποδίζει σε Πποτα τη μετέπειτα εχείπηση Ὑγλαι- κώματης, Είναι η τρ- μπεκουλαπλαστκή µε λέιζερ. Η ειχείπηση αυπή, Πνεται µε Αῃ- γον έιζεα και Ἰνεται ανα- μόρφωση της γωνίας Του προσβίοι Βαλάμου, ἱτραμπέκουλουμ] της περιαχής, δηλαδή ποι εἶναι υε- Βυνη πα την αποχέτευση του υδα τοειδούς μήρσυ που Βεήρείται υπεωνα πα την αὐξηη της πιέ- αειὸς εζοφΒβαλµίως, Η εκείρπση πιιτή αν και α µη: αανιαμός ὁράσης της εἶναι ἁγνω στος - ἐχει αποτελεσμα ῦῇα, Επιπλοκές Μοναδική επιπλοκή πῃς, ἧταν η αὐξηση της εδκκμβάλμιας Γίεσης για τὴ ὃ μέρες. η οποία, ὁμιως, Ἱώ- τκὸ, α ασθενής μπορεί χωρίς κη: ψένα. πρόβλημα, να υπαβληΒεί στην επεµβαση ἡλαυκώματας, Ἡ οποία οναμήζείαι σημ γαποιη τική εγκείρηση. Με την Εγχείρηση αμπή. ὕτπ- µιουβγΕίται µια απή, µέσω της αποίας αποχετείεται τὸ ιο το! ματιού πια να µην ανεβαίνει Πι εἰε- ση. Εἶναι, ὑηλαξή, μάτι σαν Βαλ- Βίδα” πα μωβμίζει µια σταθερή πίρση στο μάτι. Η πι ου κνή επιπλακή της ση εν ώΑΟΕ όνοα να ο Η τραμπεκουλοπλαστική µε ΑΛέιζερ διαρκεί 165 ἠεπτὰ, γίνεται µε τοπικό αναισθητικὀό, είναι στραυµατική και ακίνδυνη. Η επι- τυχία της φτάνει το οὔδα, Βετκά αποτελέσµατα η εν Χείρηση. ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Παλαιότερα ὃι σθαλμίατρύι Βεμραύσαν ἦτι πβΒΕ ασθενής µε εαφάλμια πίεση ἅνω του 0, εἶχε Ἠλαύκωμα, Σὴ- μερα, Βεωροον σε κάθε ασΏριῆ, παθολωμική µια σιεκριµένη πίξ- ση αροή η ἴδια πίεση µπημεί να ἄη μισιρηεἰ ποὀβλπηµα σε αμιοσµένουμα ρα μπαρεῖ ν' αντιμετωπιστεί ὑπως Βα δούμε σπς εξελίξεις. Αν τα αποτέλεσια δεν εἶναι 8Ε- βυφ/αποιητικής επέμβασης, ἦταν τα Κλείσιμο της βαλβίδας ἴσιι τής, µε αποτελεσµα να µήν ὄχει καὶ ας ἀλλος ο. Η αὐξποτι π]ὸ σης, εἶναι µια εδοθώλμιας πῃς- ΠνΙΠΤΟΙ Ἅᾖἤ- ΤΙ Εὲι όν τωπισό ν ΜΠΕ 5 στρες φέρνει πολλά ὄεινά στον ἄν. Βρωπο, μεταξύ των οπσίων, ὅπως τοι- Λάχιστον ισχυρίζονται οἱ περισσότεροι, εἶναι κα το κάπνισμα. Πολλοί, μάλιστα, κα- τορθώνουν να σταματήσουν το κάπνισμα μετά απά προαπόθειες αλλά, τελικά, επιστρέφουν σ᾿ αυτό, χρησιμοποιώντας σαν δικαιολογία - ττάλλα «το στρες. Η γνώµη, ὅμως, δύσ Αμερικανών φυ- χολόγων που ερεύνησαν τα Βέμα, εἶναι διΠ- φορετικήη. Η φμχολογική, ἁοππόν, ερευνα από κὀλυψε ἅπτι τα ήταµα που επιστπέφουκ - δριμήγερά - ὅτα ταση άμα ὅὄεν έχουν περισσύτερὸ στρες απά Τα άτομα που καταρΒώνσυν να τὸ κά- ψόυν οριστικά ... Γι τς ανάγκες της ἑρευνας, µκλετήθηκακ οἱ αντιδράσεις ἄ3 ατόμων, Τρεις µήνες μετά από επιτυχή παρακὐλούθηση σειράς μαβημήτων για τη διακοπή του καπνίσµατος, πὀυ ὀργάνωσε η Αμεμικανική Αντικαρκινική Εταιρία. οἱ δύο ψυχολόγοι που ανέλπᾶαν την έρευνα, ρώτησαν τα 89 ἄτομα αν εἶκαν νιώσει πρόσφατα στρες, άγχος, ένταση στη ζωή Τους, Ένα 4ὔμο των ατόμων ισχυρίστηκαν πως εἶχαν νιώσει! και άγχος και γευρικύτητα κα πίεση. ο απ’ αυτό τὸ 403. μόνο επτά ἄτομα ήταν σε εΤΙΡΗ ΠΕΜ δέσῃ ν᾿ αναφερβούν σε συγκεκριμένες αιτίες. Οι περισσότερύι ὅεν ανέφεραν µια συγκεκριμένη αλλαγή στη ζωή τους που εἶναι Ικανή να τοµς δημιόυργεί στρες. Οἱ ψυχαλόγσι πυµπέραναν ὅτι η επἰκληση του ππρες απὺ τα ἄτομα που ξᾳ- νώρχισαν τὸ κάπνισμα, ειώ προσπάβησαν να τὸ κόψουν - και τὸ κατάφεραν για ένα μικρό διᾶ- στηµα - εήναι ένα εἰδος ἄλλοδι παυ καλύπτει τις τύψεις πομ αισβάνανται για την αποτυχίατους, Μια ἄλλη σηµαντική διαπίστωση της έρευνας αναφέρεται στα µεσα παν χρησιµοπαίησαν όσοι αποδεἰχΒηκαν 'σχηραί στον χαρακτήρα και δεν ξανάρχισαν το κάπνισμα: Ὁν περισσότεροι κα- τέφυγόον στα φαγητό, Τα γλυκά, την µπίρα, το γερά, την τσίχλα ή ... τις οδυντογλυφίδες, κα. τέφηγαν, δηλαδή, ὃς στοματικά υποκατάστατα. Όι υπόλυιποι εκτανώθβηκαν διαφαρετικά: τζά- κηκ, διάθασμα, εργασία ἡ περισσότερες ὥρες μπροστά στην τηλεάραση. Αν µῆ Τι ἀλλὰ, όσοι ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία δεν πήραν επί πλέον κιλά, πράγμα που είναι φυσικό να συµ- Βαΐνει σε ὀσους ανστραέχουν σε στοματικά υπο- κατάστατα, 2 πολαγίας πάθηση. Τα του κάβε ασβενοῖς, παορίζεται µε την αφθαλμολοική εξέταση και σικεκρίµενα απὀ την οπτική οξύ - πια, την εικόνα του βμβοι, την ἑδοθήλμια πίεστι και τα οπτικὰ πεδία. Αιποί σι παρ νο της Κά- Μαρίζουν τα πα βρίσκεται α ασῆε. γἠς στη συ κεκριµένη φάση. ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Έχαυν πράπφωτα αυσκαλυφθεί δύα καινούργιες ουσίες Η μία εἶναι ῃ ὤλήνα -Κλανιδίητι ἐΑ, ἑοπιζ[ιοὶ. τι απαία κατεβάζει πα- Μή την ενδοφβάλµια πιεσή πα ένα, ἡμως, πολή μικρά, σιγκεκριµενα ἁρονικὸ διάστηµα μίας ἡ δια ηµε- ρων. Π οισία αιπή. παίζει πολ ὅπ- μαντικὸ ρύλα, µετά την επεµῃαση µε Λειζερ ἱτραμπεκομλοπλαστικη). προλαμβηαίναντας τις δμο πρώτες µετευκειµηµατικὲς πµέρες την ὀνοδη της πἰεσής, Ἡ Μετ οικία - πα θειωείται Π πιο οημανισή ανοκάλωήπι της τελετπίας ἸΠετπς - εἶναι η Ἡ. Ε.Ι/, [Γιμσήπιιδβίη. Εἶναι ἕνα νέα κΗτ- ταρστατικὰ φάρμακα, µε τα Ππυίη ϱ Ππτρος ΣΝέγχει τν επαλση τοι τααήµατως μετὰ την ϱ χεἱμηπη Ὑλαμκώματος, Η πια σιπβιαμένη επιἈσκη της αντι γλαικυματικῆς εηπειρήσεως, ἠταν τα “κλείσιμο” τις Βαλθίδας” µετά απή ἕνα προ Μκώ δμήστημα. Τεχνητές θαλθίδες ΓΙΑ ΒΑΡΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. Τὲ- λος. Ίια πο πεμιπτώσεις των ασθενών, που όλες οἱ ωπόλαίπες μέβοδσι ἐχσιν αποτίχει, η τε- λεωταία εξέλιεπ εἶναι οἱ τεχνητές βαλβίδες, Ἑ «τες το πε ριπτώπεις τοποβετείσι ἑναπ τε- ἁνπτὸ σωλπνάριο απ' ὁποι αιιο- χετείίεται το υδατοειδὲς ιπρὀ, Βέβαια. αυτές σαι εγχειρήσεις εἰ- ναι αρκετή πολι λοκες και απαι- τοῦ μακρῶχρόνη παρακολοβπηση του ασθενούς και υπάρχουν επι πλοκές - κλείνει το συληνήκι, δημιουργείται πάλι πίεση κ.λπ Όμως, εἶναι ἑνα Εργαλείο χρή σιμο πα τη Πατρά, ποιι ἀείχνει ὅτι π τεχνολογία καλπάζει και ὧτι πράγματα που ἐδειχναν αδίνατα πριν απὀ Ἀήγα χρώνια, εἶναι τώρα ατάνταρ ΦΑΑ-- ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΖΟΥΣ Η κάθε μία ἀπά πις τσσερις ομάδες αματας (0, Α, Β. ΑΒ υπαδιάρείαι σε ρέζεις βετικά ἡ ἠρνητικά. Αυτή η τελετσία ΔιαφοριοπΠσῃ δημιουργούσε Ππαῤαιώτορα, πλλᾶ ὁχι πια σήμερα (Ερ) ὅσαν Αποθον τα κατάλληλα μέτρα, πρὠβλήματα στην’ εγκυμοσύνη. ὁιηκεκριµενα, αν η ἐγκιος Είνπι ρεζους αρνητική και 5 πατέρας έζος Βεπκῶς, το Εμβρωῦ μπορεί να εἶναι ρέζαυς θετικό να ὄπει ὁηλαδή κλπηραναμήσεί τὸ ρίζους του πατέρα τοι. Σ αυτή πῃν περιπτωώσῃ Λέμε επ υπάρχει ασυμβατότητα (δεν συμφωνουν ᾖηλαδη! της μητέρας και τοι εμβρύσυ στον παράγωντα ρεζους. Ενα τέτοια εωδεχόµενα μπορεί να έχει παλ ἄμσαρεστα επακόλοθα γα τα παιᾶί. Συηκεκριμένα, µπορεί νη πεβανει µεσα στῃ μήτρα, Π να εμφανίσει µετά τη γέννηση, αναιμία καὶ πολύ ἐνταν ἄτεραο. Όμως σήµερα, κάτ τέταιο εἶναι αχεδόν αδηνατα να σιθεί, διόπ οἱ ἐγκιες και πραπαντός αυτές µε ρεέσυς αρνητικό, παρακοΛομβοπνται τακτικό ἀπή τη στο τος, παυ µεταξή ἄλλων τις υΠοβάλλεί και στῃ σωστή Βεμαπεία, µε ἑνεστ ανοσοααφαιρινώμ, Μ αυτὸ ταν τπόπα προστατεύεται και σε ρασοη χρειάζεται και απά τα µέρως των’ γιραἰκών µε αππισνόππστε ἀόγο καταφεύγομν σε ἐτρωσῃ. υποβληθούν απῃν διά Βεραπεία µετά ην ἐπιρωση ενημερώσουν τα ματρᾶ τους. ΤΟΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ ΑΠΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Μη µε φιλᾶς γιο έχω φράση που την’ ακαύμε και τη Λέμε Φαίνεται ἅπ εἶναι αβάσιμη. Η ἀποψῃ ὁπ τὰ κρωολάγηµή Αανμασμένῃ, ὅπως υπασπηριζει ο ὀῤμτορ Τμόβυ ἠρανσίακο, Σὐμφωνὸ μὲ έρευνες, σης οποίες µας αποδείκππκε ὅπ ῃ ανταλλαγή Φλιο) µε κρυολόγημένο ΚΠΙ τη μετάδοση Ίσυ μικποβίσυ. Ἀντπῄετα, τὸ χέρια! Η χεισαφία και γενικότερα τα ἄγγιγμα µε τα ιαίτερα αν τα χέρια του πρυσλογημένου, ἐνουν ειὔικα τῃ μύτη ἡ τα μάπα τοι, Επίσης, το κρυολόγημα χαρτοαπαιξία, αν σταις παίκτες περιλαμβάνωνται καὶ συμβουλή, που ἄίνει α ἅρ Σάνγκαρυ για την αποφιηή εἶναι το συχνό πλύσιμο Των χερμών και ή αποφυπή επόμενη εγκυμοσύνη ῥεζσις αρνητκα, πα για Πρέπει κ) αυτές ᾳ μ ομτά και χρειάζεται να ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ κρωαλόγημα. µια παν τόσα σιχν, μεταδίδεται µε τα φε, εἶναι ῥήνγκωνι, απά τα δαν παραπέμπει ὁ ἅρ Σάνγκαρει, ἁτομο ἄεν οπμαίνει αυτόματα μικρόβια μεταδίδεται µε: τα χέρι, μεταφέρει Το μικρόβιο, αγηδει το πρόσωπό του, μεταδίδεται εὐκολα κα µε Τῃ ἀτομα κρυσλογηµένα. Η μόνη πις μετάδοσης του μικκρηβίαι, σήματος του προσώπου. παπαππισσαππαπαπασπανπαπαπαποπαππππππαπππὐπικαικκωσαπηπκπεπακκοἰαπασκππαπππιαπαππαηπκαπππαπώπὐππηφαππναπππακππιαπππυπακππκαπππππαπωώπαπαα 16]. ονειρα μερα Εμ εαὲ εκ αθώα» δα Εν τω ώ τὰ . μα Γ. Τὰ ]αὸς αποφάνθτικ: ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Λαός μίλησε. Βασιλείου, εἶσαι και Πάλι Πρύεδρας”, Οι τρεις -- με τεράστια ΕΠΙτωγία -- συγκεντρώσεις ται! Γιώργου Βασιλείου, την Παρασκευή 38 Ιανουαρίσι στη βάρνακα, την Δειπέρα 1 '. Φεβρουαρίου στα Συνεδριακό Κέντρο µε τς Γινσίκες κα την Τρίτη ὁ Φεβροιπρίσι -- ἂν και αναμενόμενες -- ξεπέρασαν και τις πλέον αισιόδόξες προσδσμίες, Δεν ήταν μόνα ο όγκος των ἄιγκεντρώσειων -- που Βύμιζαν εποχές Μακαρίη! --παι Εεπέρασε, κάθε προηγούμενο, Ἠταν ο παλμός. Ἠταν ενβαισιασμός, Ἠταν η µαχπτικότητα ται πλήθαυς που σφράγισαν και σηµάδειμαν τις συγκεντρώσεις. υ ΓΗ Λάρνακα μίλησε: Τπρόεδρος και πάλι ο Βασιλείου”. 5 Οἱ Γυναίκες της Κήπρουι εἰπαν: Μαι, στα Βασιλείου”. Ψ Ἡ Λεμεσός μήψισε: Είσαι και πάλι Πράεδρας, Ὠσοι πήγαν και στις τρεις ἀυτές συγκεντρώσεις -- και ἦταν χιλάδες --δεν πήγαν εκεί πα να ακούσουν μόνα τον Γιώργο Βασιλείου. Πήγαν πια να επαναβεβαιωσόν ἁπι εἶναι μαζί του, στη δὐσκαλη και σκληρή μάχη που δίνει η Κύπρος για το Εθνικό Βέμη. “Πρόεδρε, είμαστε μα σου!”. Στο σιγκεντρώσείς Λαός και Πρόεδμας ἔγιναν ἕνα. Λαὺς και Πρόεδρος ἐδωσαν υπώσχεση γΙα τη νίκη. Για να λυτρωβεί αυτός ὁ τόπας απὀ του Αττίλα καὶ Ἱπα να σινεχίσει να προκόβει, Για µας, Ίπα τα ποδιά µας. πα τα εγγόνια µας... Αἰευδής μάρτυρας των σιπκεντρώσεων ὁ φηκός. Έτη σελίδα τρία στυμιιότωπα απὠ τή Λάρνακα, τὸ Συνεδριακό Μέντρῦ, τι Λεμεσᾶ, Τ0 ΞΕΠΟΥΛΗΝΑ ΤΩΝ ΝΟΟΙΝΟΝΤΗ ΚΑΛΙΗΠ ΤΗ Τλ ΠΑΝΙΑ: ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6000 ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ οὐ τῷ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΜΙΟΟΙ ΜΝΟΒΤΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΕΣ ΣΑΣ ΤΕ ΑΝΑΓΚΕΣ... ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΜΕΙΑ.. ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΔΟ ΤΟΝ ΧΕΙΜΟΩΝΜΑ.. ΚΑΑΥΠΤΕΙΤΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ. ΟΙΚΑΤΟΚΩΙΤΗΣΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙ ΚΑΙΟΥΜΤΑΙ «ση ΕΠΙΠΡΩΣΘΕΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕΚΡΙ ι ΦΕΗΡΩΥΑΡΙΩΥ. ΙΥΟΟΙΙΥΟΗΤΗ : ποιοτητα ΣΤτοΟ ΨΩΝΙΣ ΜΑ |. ΑΕΥΚΩΕΙΑ: ΛΕΩΦ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄, ΤΗΛ. ΔΜΤΒΗ1 ΛΕΜΕΣΟΣ: ΟΔΟΣ ΠΕΤΡΩΥ ΤΣΙΡΩΥ, ΤΗΛ. 435358 - ΛΕΜΕΣΟΣ ὅι ΥΜΡΙΑ: ΟΔΟΣ 28/1 ΟΜΤΩΒΡΙΟΥ. ΤΗΛ. 311133. τ τε. Ὡσδσᾷς πα «πας 14]! ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β- Ὃαμοως 1995 Τα οργια της χήρας Τα Τίρανα δεν φημίζονται ασφαλώς γιατους πολυσύχναστους δρόμουςτους, Εδώ και μερικές εθδοµάδες, ὠστόσο, υπάρχουν ώρες που ὅεν συναντάς άνθρωπο ούτε στην Πλατεία Σκεντέρµπεη. Και δεν μιλάμε για το θράδυ, όπου καγείς δεν διανοείται να ὄγει ἀπό τὸ σπίτι του αν δεν συνοδεύεται απὀ µισή γτουζήαμπράδους, ερα µεσημεμι, η αλβανική πριυ- τεύουσα ξαφνικά ψεκρώνει, λες και κάποιος ἄΐνει τα ανβημα, Τα οστά -ᾱι- τοσκεδια ταξἰι ακηματίζαων µε- γάλες οµρες μπροστά απὀ τς κεντρικες καρετερίεο που δια- Βέτοιν τηλεήραση, εἶδος μάλ- Ἀσν. δμσεύμπετο στον αὐβανικὸ παράδεισο, Αν κάπαιος ανιπιοήαπτας ξὲ- νος Βελήσει εκείνη τιν ὡρα να µισθώσει κάποιο απὀ τα αγαραία σπραβαλάκια”, ἁαντμετωπίζει µια µηναβική ἔκπληξη, Οι σηε- ᾖόν πάντα ὅὄσιλικοί και ἅι- μασµένοι ια ρήμα οὕηγοί αι πρνοίνται, χωρίς κα να µπσιν στον κὠπο µιας ᾖι- καιαλαγίας. Έχει ἠδπ, βλέπετε, αρχίσει ῃ 'μετάδασῃ”. Όχι, Βέβαια, κἄπσοιαυ πα: ῥοσραρικοῦ αφώνα πι ὅῃ- μοφιλοίς “Φλαμουστάμι”. Πρόμειται γα µια ἄλλη µε- τάδοση. πολ πια ἴπι- νηρπαστική. Όσα κι αν φαίνεται απίστευτα, ἐχαιν ιν ευκαμία να ὅσιν ζωντανά αποαπάσµατα απά τη δική τους δπῃ τα Πι- μα ΣΤΑ ΜΑΛΑΚΑ ο πρώτος γήρας τελΕΙώΤεΕ την πεμασιβνπ Τεταμτῃη ἧταν τῷ Ανώτατο Τριµελες ἂ καὐτήρια τὴς Αλβανίας εμιξε ατα μηληκα πτῃ Μετζµιγιὲ Χύ- Στα...µαλακά έριξε το Ανώτατο Τριμελές Δικαστήριο της Αλθανίας τη Νετζµιγιέ Χότζα, αποτιμώντας τα φοθερά εγκλήματά της µε εννιά χρόνια κάθειρξη. τζα, αποτιμµώντας τα φοβερά εγ- κλἠματά της, µε εννιά χρόνια κά- Βειρξη. Για τῃ χήρα Χότζα δεν χρειά- ζανται ιδιαίτερες σιιστᾶσεις. Ὁ ῥόλας πῃς στα. παλιτκὰ πράγ- µατα της Αλβανίας ιπτήρεε Ἰν- στός εὐώ και δεκαετίες, ὀιπ- κεκριµένπ παρτιζάνα στο πλευρά ΤΝ κομμουνιστών ἐγινε µέλας της Κεντρικής Επιραπής τα 1948. και ᾗα εἶκώαι χρόνια κα πίήηνε επἰσηµᾶ ταις ε- ολσκούς προσανατοαλµαµοσίις τοι αλβανιμαυ μαντεληιμ”, ως διευθύντρια του. πρώην δρ µατας µμπρστκών - ΔΕ κρατά Ἱαμπλοίς Μσπκώ σπουδών πο επι- µελήβηικε και λες το εκδόσεις των σιγγραφκών ἐργων) τοι Χύτζα, Η ἴδια ἔπαιξε ενεργὰ ράλα στα αατηρὸ εεκαΒάρσμα ἍἡἈΑ- γαριασμῶών” µε την περιππότερα δυτικόφιλη ᾽ομήδα Σεχου το ἂε- πέμβρια του 1881, αναίγαντας τὸ ἡμῆμα πῃς διαδοχής στον εκλε- κτό της, Βαμίζ Αλία, πο γάρη σε µια βρήµικη σιωεννήηση µε το σημερινό πρὐεᾶρο Σάλι Μερίσα, ὑλα ὄείχνουν ὅτι βα απορίγε τη δίκῃ... Η πανταδύναµη Νετζμηιέ, ὑμως, αντθετα µε του Αλία ποιι τόνους, εξα- κολουΒεί να πιέπεται σαν ἡ Αλ- βανία να εἶναι προσωπική της ιδιοκτησία. Έτη διάρκεια της ἅκης σι ἆι- καστές φάνηκαν ανίκανοι να ανπιμετωπίσοων τς εωμκες της απαντήσεις, ενώ η ἴδια τους αντιμετώπιζε σαν αιβάδη χα: µηλόβαβμα στελέχη πό τὸλ- µησαν να πάρουν το λόγο αἱ ἑνα κρίσιμα κομματικά σινέδρια. Η κ. Χότζα κατηγορείται πα ὅια- φθορά κα κατασπατάληση τοι δημοσίου χρήματος, Ακόμη κι αι- τό, ὅμως, στὴ Αλβανία της ονέχειας εἶναι μάλ- λαν σκετκό, Καρακτημιατικἡ εἰ- να ὅτ στα πλόγιστα ἐξρδα” περιλαμβάνανται ..δδᾷ πλα- στικάἀ λουλούδια, δώκεκα πα- κέτα ες καφέ και κάποια δώ- ρα”σε Γάλλους γιατρούς, αξίας «0,000 8ρχ. το βεβιιο εἶναι, πάντως, ὧτι μπάρχη Ἡι εδώ µια σιωπηρή -σι- µπαιφνία µε την κυβέρνηση Μπε- μίσα. Γιπτ, αν υπήρχε η πολιτική βαύληση, εἶναι βέβαια ὅτι θᾳ εἶκαι αποδοβεή κατηγορίες στην κ. Χά- τζα που Βα την εἶκαν οδηγήσει στα εκτλεστιµὀ απὀσπασια. Η δίκη της διαβολινής χήρας, όμως, εἰχε και τς κωμικές πτυχές της. Σε κἀπόώα στηµή α γενικός εισαγελέας, Τοντόρ Μόσκα, κατηγόρησε την οικοφένεια Κά- τζα ἀπ Εὐδειμε ϱή 000) δολλάρια μα τιν σιορὰ απὀ το εξι- τερικὀ... πῃοφιλακτικών, αφρο- δισακών κα ὀιάφορων ὝΜση- Βημάτων . πα την τέλεση της σεξουπλικής πράξης. Γρήγορα, ἁμωσ, αναγκάστηκε γα υποχωρήσει γιατὶ η κ. Χότζα τον κατηγόρησε µε τη σειρά της, ὅτι ᾿Ἓφευμίακε ἡᾧπηινά πο- ψογραφικά σενάρια, μόνο και μό- νο πα να σπλὠσει το ὀναμα της ελγίας Οικογενείας. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ακόμη και αι πέτρες γνυρίζαιπι ὑπ τα ζείος Κάτζα μαζι µε τον κατά 15 χρόνια νεότεπα Ραμιζ ΑΜα αποτελούσαν νοσηρὀ ερ- τικ τρίώνη... Η. ιδιοσ/κρασία της κ. Χότζα, όμως, ἄεν πε- βιαριζόταν στο Βερμό της ... τα μπεραμέντο. Η ἴδια εἶναι βεβαια ἀπ εἶχε δώκτεα ὑαταψή να εκτε- Κούνται στα σύναρα πο ἀτιχοι πολίτες επικερησαν να δρᾶ- πετεύσουν απὀ τον “παράδεισο”. Η Μετίµιγιέ εἶχε τὴ φήμη Ἱι- ναίκας, αὐίστακτης. ΤΟΥΦΕΚΙΣΝΟΣ Σύμφωνα µε µα διήγηση, μά- λιστα, ἕνα βράδυ του 1883, που αἱ Ετομοβάνατας Ενδερ Χότζα ὅεν μπορούσε να καιµηβεί απὀ το γή- Βῄαμα ἑνός σκήλαιτῃ πδηρά κυ- ρα” των Τιράνων ἑδωσε εντολή να τουφεκιστούν ὑλα τα σκυλιά της πόλης! Κατά τραγική ερωνεία, εἶναι γε- γονής ότι πολή σπάνια σήμερα συναντά κανείς στην αλβανική πρώῳτελοικπῃ τα. σπυµπαβή τΤε- τράποῦ, Κανείς, ὅμως, δεν εἶναι πε θέση να πει ἂν αιπὀ οφείλεται στο σιετικό διάταγμα της κ. Κά- τζα ἡ στο ὧτι ακόµη και τα σκιλιά ἐν καταλήξει στις ωικατοπρύλες των ΙΓ μακτονοίντων Αλινών 5 μεσοπολεμική ΓΡΙΠΗ’ Σομεριαα -- περσικό ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΙΞΕΙ ΤΟΝ λΑΣΑΗ Η ευτιχέστερη κατάληξη ΤΩΝ Ὑέων συμμόρφωτικών πληγµάτων ενανπΠον της Βα- γδάτης, τόσο γίατις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τους Δι- πκούς τους συμμάχους, θα ήταν η εκδίωξη του Σαντάμ Χομσείν απὀ την ιρακιγή ηγε- σα. Αλλά ο στόχοςαυτός, που παραμένει επίκαιρος δύο χρό- για μετὰ την επιχείρηση Κα- ταηίδα της Ερήμου”, Βέτει στην εὐθραυστη πλέον αντι- σανταµικῆ συµµοχία πλήθος διλημμότων. ϱ κυριότερα µεταξή αυτών εἶναι µε ποιᾶν τράπο ὮἨἩη πλι- διασπασμένη Ἱιρακινή αντ- πολίτεωση Όα καταφέμµει να αναδειχθεί ὡς εναλλακτικὀς πόλος τὸ ισχήαν καβεστώς της Βαγδάτης. Πρόκειται πα ένα πράβλημα εξαιρετικὰ ὄωσεπίλυτα αφοή, ὑπως χαρακτηριστικά ση- μειώνει τ εφηµερία Νιου Γιορκ Τάιμς, ᾽αμερικανικὴ πολιτική στο θέμα εἶναι η ἀνυπαρξία πο- µπικῆς, αραῦ κανένας δεν γμωρίζει πποτε Ἱπα την (ρακινή ανγτππολίτεμαῃ. Οἱ πολύπλόκες διαιρέσεις και διαμάχες στις γραμμές των ορ- Ἰπνώσεων τής Ιραπινῆς ἄντι- πολίτευσης εκφράζσιν τα προ- βλήματα που προκάλεσε η πολµετής απογοήτειση της Εξαρίας, η επιρροή των τα- πικών κέντρων εξοισίας και η πολύπλοκη φύση του ιρακινού πολιτισμού. ΜΠΣΑΙΚΩ Η ιρακινἠ επικράτεια απὸ- τελείται απὸ ἐνα μωπαϊκὰ εβνών και Βρησκειών, Από την εποχή της Οθωμανικής Αι- τοκρατορίας ή ποιµωνική και παλιτική ελίτ της περιοχής ἐλ πει τς μες τῆς απᾶ τρυς σσι- νπες Άραβες, αι οποίοι και ση: μερα καταλαμβάνοιν την κορφή τοι κυθεργώντος κἂμ- µατος ΜΠΑΑΒΘ και απατελαν τα ἑνα πέµπτα του πληθυσμοί. Το ένα τέταρτο των |ρακινῶν ενα Κοήρᾶσι, οι οπαίσι τή χάνουν αοιμήτες αλλά ὄχι Ἆρη υμήπε τις μέρες που ο ταινίες ήταν καλές και που δεν φυβύμαστε να τις ὅουν τα παιδιά ωμύτητα ΤΖΕΗΝ ΦΟΝΤΑ | νάντπα στα σεξ | και τη βία στον κ νηματογρύάφο τά Χὔηκε πράσφατα µε ὅη λὠσεις της η κυρία Τεντ Τέρνερ, τα 54 πης σήµερα χρόνια, η Τζέι Φόντα, νὺ γπίµα του ιδιοκτήτη του ΠΕ ῥιβόητου τηλεοπτικού σταβ- μού ΟΝΜΝ. , επήρεασιένη από πράαφατες ταινίες ὁπώς τα Ακρωτήρι του βοι, Βασκὰὸ ἐἑνστμτὸ”, Ἔεεεινος Ὠσας, 'Τμὲ Εαά ειήβπαπ!”, σερ Όοψεί και λλες, ἑχαπε τον παλιό της, αντικομφαρμιστικό, αγωνιστικό, εαυτό, ὁταν ἤταν ὁ µόνο η σέξι σταῃ του κιηματογράφου αλλά και αγωνιζόταν στην πρὠτήῆ γραµµή. μα την κατἀάπαμσή πα ο 5 ΗΕΦΗΜΕΡΙΑΑ -- ΠΕΡΙΟΠΙκΟ ν ο ΡΗΤΗ: ρε. ας αντε ΤΜΡΑΜΜΕΥΗ 5 ΦΕΗΡΟΥΑΡΙΟΥ 1893 | 1 ϱ - λα Ερρ αμ ϕ δν ο0 ΕΕ ΙΡΡΡΟΤΗΕΡΙΤΕ πε ες βες. Το Ώδαα του πληβισμού απο τελείται απά σίτες Άραβες, οι οποίοι μοιράζονται τις ἴδιες πα- ῥαδώσεις µε τοις Ιρπυοίις. Ὁι κμ ῥάτερες ιερὲς πόλεις των αιτών ἀπως π Καρμπάλα και π Νακάλ Βρίσκονται στο νότιο Ιράκ, ὅπου α Ἁγιατολάκ Χομείνί πέρασε πολλά χρόνια της εξορίας τοι, Κητά τῃ ὀνήρκεια του ακταετοῖς ιρανζρακινοῦ πολέμσι οι αίτες πολέμησαν στα πλευρό τής Επ- Ὑδάτης, ὅμως τόσα α Σαντόμ πουπεῖν ὅσα και ῃ Σαουῤμή Ἀραβα ὁπώς και ῃ Ομάσήμτων τρέμουν στη σκέήῃ των Άρη: σκειτικών δεσμών των σιτών µε την Τεχεράνη. ετς νότες αιτικὲς περιοχὲς τοι Ἱρὰκ δύο εἶναι αἱ π- μαντικύτερες ορπανώσες - αμπρέλα των αντιπάλων τοι κα- Βεστώτασ πῃς Βαγδάτης, Η Αλ-- Ντάβα και το Ανώτήτὸ ΣυμβεκΙλια για την Ιαλαμικἡ Επανάσταση, Οι Κούρδοι πιστεύουν πως η δυτική πολιτική εναντίον του Σαντάμ ὅεν θα έχει συνέχεια αποτρέποντας και την τελευταία ελπίδα για την πολιτική ένωση της αντιπολῄευσης. Ρακοκοκκαλιᾶ της Ώντι πολίτεωσης οι ὅψο αωτες αµ- γανώσεις -- µε εξαίρεση τους Καούρᾶσισ του Βορρά -- ἁπῆ- τελη τὸ μοαναδικὰ κέντρα σιῃή- κμώτησης εωοπλωών ανταρτικῶών αμάδων εναντίον του Σαντάμ Χουσείν µε εμβέλεια ελἐγχό! τις πύλες Βασάμα, Μαζαρίµα και Αμαράν. Και οι δύο, ὁμώς, αιπές οργανώσεις ἐχουν τς βάσεις οἱ]- τε στην Τεχεράνη και καμιά επα- ή µετὴν Ομάσηκτων, Περισσύτερο φιλική στάση απε-- ναντι της Δύσης επιδεικνύει τα ἱπακινὸ Εθνικά Κσηκρέσα ποι! Δή- µιουργήβηµε τον [αύνιο του 1386 µε ἐδρα το Αονδίνο. Ὁι επαφές εκπροσώπων του µε τον πρώην υπουργό Εξωτεμικών των ΗΠΑ Τζέημς Μπέικερ τον περασµενο Ιούλιο τους ἐδωσαν πτῃ ὅι- νατώτητα να επικαλεσβούν ντε Φάκτο αναγμηρισήη της 0ρ- γάνωσης. Τα ΙΕΗ εἶναι µια χαλαρή “χε το! βρώμιμοι πολέμαι” κι ἐκαιγε. το σαμπιέν της στη διάρκεια του ψεμιστικαύ κινήματος, πα να πσπαστεῖ, ὅπως φαίνεται, τις σι ντηρητικές απὀμεις ται! μηρίσι Τέρνερ και τοι ειδησεσγραρικο! καναλιού του. ὈΔυμήάστε τις μέρες που οἱ ται- Μες ἦταν καλὲσ και πα! εν φο- βόμαστε να τς ὅσιν τα παιδιά μας,” ρώτησε η πρώην σταρ που από τώτε πο παντεήπήκε του Τέρνερ δήλωσε πως Βα απα- συρβεἰ απὀ τον κινηματογράφο πα να ασκοληθεί µε τα ἠρισμα και την πιιληση επικερών, σχε- τιπών µε τη διατήµηση του καλαύ σώματος, βίντεο, καθώς και ἄλλα πιο Ἐδιαφέροντα γι’ αυτήν Βὲ- µατα. Σήμερα, ἐχοιμε ταιίες πομ παροιμπάζαιν αλαένα καὶ περιασότερη «μύτητα, ακο- λουθώντας µια προκλητική στάση ἠπεναντι στα θάνατο, είν διά- φορες ἐέμεινες σιεχζσν να συνδυάζουν την εγκληματικότητα μὲ την ωµότητα στην οβόνη, Στις σημερινές ταινίες, εξακολουβεί να υπάρχει µεγάλη ὁράση σιν- ῥωασμαί σεξ και ωµότητας. Κατά κάποιο τρόπο οι παλιές τοίες ἦταν πολή πιο δέξι. Πρέπει να Βρεβεί κάποιος τρόπος να τρ- βήξουμε τη διαχωριστική γραμμή, χωρίς να χάσουμε τς ηΒικές µας ευθύνεσ”, τόλμησε η πθοποιός πο κάποτε προκαλσήσε τους ἀρ- μενες θεατές µε τις µισόγιµνες Εμφαήσεης της στο μήλα της σιμμαίᾶ Καύρδων, ψι- Νελειθέρων «αιτών και µε τριαπαβών Αράβων. Τα πολιτικό τις πρόγραµµα προβλέπει ἕνα Εὐαία και ὑημσκρατικά ἱρᾶκ µε πολιηκαμµατική καιοβοιυλευτική κυβένρνηση. π οπαία, ὁμίύς 8α αναγνωρίσει τὸ δικαἰώμα τιν Κούρδων πα διοικητική κα πα λτικὴ αυτονομία. τζεῖν- Ώωο σεξ” Μπαρμπαρέλα στην ομόµῃ ται- γα τοι τότε συζύγου της Ροζε Βαντμ. Ὁι τολμηρές όμως εμφαήσεις της δεν περιορίζονται στο ρόλο της Ὑεμάτης ερωτισμό ταμίας ενός καρτούν επιστημονικής φα- ντασία πα ενήλικες, πριδόας που! αναζητούσε τον ερωτικὸ ϱµ- ψασμὺ σε ειδικές μηχανές ἔρωτα, αλλά επεκτείνεται και ας ἄλλες ταβίες, Ιδιαίτερα στις δεκαετίες τον! 'Θ0 και του τῦ. Εκτός απὀ την ἩΜπαρμπαρέλα” (1818] του Βα- ντίµ, η βραβευμένη δύο φορές µε Ὁσκαρ κόρη τοι Χένρι Φόντα εἰ- χε δώσει δείγματα τοι σεξ- απήἠλ” της αλλά και της τόλμης τις σε ταινίες όπως Ἡ Αµμε- μικανίζα και σα ἐριωταςς (1882] του τζαρτζ Κιούκορ, στο ρόλο µιας σεξοικιλικά ἠωχρής κοπέλας, ἕνα απὀ τα ἆταμα της περβύητης ἐρεινας του Τσπάπμαν πα πτῃ σε- ξουαλκότητα πῃς αηχρονης Αμερικαήδας. Ἡ καταδίωξη’ (1968] του Αρθοιρ Πεν, ταήα πο καταπιανόταν µε τη σε- ξοιυκλική καταπίεση αλλά και την υμότητα στον αμερικαηκό ψύτα, Ὅταν ο νόμος προσιάζει’ (198871 τα Ότα Πρέμυγκέῃ, στό μάλαὰ µιας αεξοικαλικἁ ανικανοποίήτης γυναίκας, Ἡ εξαφάνιση” (18 1] το! Αλαν Πακούλα, στο ρόλο ενός κολγκερλ πολυτελείας (ερ µηνεία να την οποία κἐρᾶισε και Τα ΤΕΝ επιθυμεί και πῃοώΒεί µε- Ἠπλήτερη παρέμβαση των ὅμ τπκών χωρών στα ιρσκινόὰ πρό- βληµα, αλλα πι επιρρσή του ατα εσωτερικά της χώρας παραμένει το πρώτα τησ Ὠσκαμὶ, Τα επόμενο πριωήνα” (1888 τοι Σἰτνεί Λωυμετ, στο ρόλο µιας αλκοολικής που τα επόμενα πριωήνό ἑμπυδει δίπλα σ΄ ὄνα πτώμη. Πολή σωστά, ο σκηνοβέτης Μάικλ Γουίνερ Ὢ εκτε: Χεστής τὴς νύκτας. αα- ῥακτήµισε τς Δηλώσεις της Ἠλακείες”, Ἱονίζόντας πως α Ἡμηματαγράφος πάντα απεικόμζε, τισ κοινωνικές κάι λλες ὀναμάχες, αντι- καθρεφτίαντας αυτά πο συμβαίνουν στην καινωα. Δεν υπάῤκει καμιά ἑνδειξη πυςσ ο ἀνβριποι μπαϊνοιιν στην κιηματογραφικἡ αἷ- ὄουσα καλοί πολίτες µι ἐκο- ντας δει µια βίαιη Ταινία βγαι- σι και πάνε, στπτ τοικ και σκοτιώναων την μητέρα τους”, ας κυπηματογράφος αντῆ- νακλαίσε πάντα τα ήθη μαι τα ἐθμα της κοινυνίας αρα Τεκ!, μαδί και την ὠμότητα της, ωμύτητα παι ανα- παράγαιν καθημερινά και τα µύσα ενημέρωσης {μαζί και το ΠΝΗ το! κια! Τέργερ] και Εἶναι τουμλάμπαστον αξι- περερνο, σήµερα , η παλιά Μπαρμπαρέλα να ξε- σηκώνεται ενάντια στην απεικόνιση τους ἀπό τη, µε- γάλη οθόνη. 8 υποθετική. Επανειημμένα ΕΧΕΙ επιχειρήσει να θεσει υπό Το πΏ- Μιπκὰ Του ἐλεγχοὸ τς διάφηρες ιοαλαμικές αρηανίάπεις της αντι πολίτεµσης. Όι τελειποίες. ομως παραμένουν προσῶεμένες πτὸ ἄρμα των Ὡπφορων τοπιμών κε ντρων εξοισίας και δὲν επι Βωμον ιν ενοπὀπσή υπό κα] πγεσία Την πολυβώσπαση της τπ λαμικής αντιπωλίτείτης, στα ἵρσε Εποτείνοαν Ἰώμες ὅπωῃ ὁὅη- οπιδική Αραβία καὶ ῃ Συπία, τα κα- Βεστώτα των σπσίων ανπουκοῦν μα πο επιρρσή των οι]ων µαι- σουλμάνων στους αρύβικοις πληθυησμαὺς της περιοχής Τα Βιάντ και η ἠπμασπκάς εκσν µέχρι τώρα ἕμµππαμτα εναντιώθεί στην Ενωππση της ιβανινῆς αντιπολίτευσης μαι ει ρουν Ὁ- κοποµικὰά και παλιτικά τις µρές ομάδες των Αράβων εβνικιστν τοις αποίσις επιθιµό!ν να ἄσκιν στην Κυβέρνηση της Βαγδάτης. ο ραµιός Βαρράς, µια δὴ σβατη περιοπή 0) χιλζμν τε τοπ κν. αιλιομάτρις, ὅ1ΠΙ κείται απὀ το 9 απὀ τς ορησνώσεις των Κούρδων πιταρτὠών. Οπλισιένοι μὲ ελ: πὰ ἁπλα, αδίναμα και παλιτικά ἀπειρμα, οἱ Μούρδοι του βορείου Ιπάκ βρίσκονται αντιμέτωποι µε ποαλλαὺς τραμακτκούς εχβροιις Τους εκατά χὐμάδες ἱρακινοῖς ἄτραπώτες. τους τουρκικηίης βωμβαρδισμούς, την πείνα και την ἄνέχεα, Μόνος τος σι μπαραστάτης οι δυνάμεις το αρ γαφσμού Ἠνωμένων Εθνών που ἐχοι αναπτυχβεί πέραν ται! που Παρολληλου ια την πρα- στασία τοις. Μετά τς πρύσφατες αμε- µικανικὲσ επιθέσεις εναντίον ιρ- κών στόχων Πῃ ελπίδα τν Καύρδων αναζωπυρώβθηκε, πια να έλθει και πάλι ἡ απογοήτευση. Ὅπως οἱ Πγέτες τους ὕπ' ΛΙΙΝΟΝΑΝ, η δική πολιτική ἑναντι του Σαντάμ Χουσεῖν δεν έπει σι- ψέχεια και αποτρέπει και την Τε λειπαία ελπίδα πα την πολιτική ἐνώσῃ της αντιπολίτεσης. 8 δησεις] Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- περκιαικο κα ΗΣ ΣΕΟΡΠΕΕΕ ει μμεες κ . ο, ο [ή] Η Ευρώπη δικαιώνει τήν ποῄιτική Βασιείου Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί απάντηση χαστούκι στην παραπλανητική πολιτική Του κ. Κληρίδη και δικαιώνει την προγραμματισμένη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την Ευρωπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τη θετική ψήφο ὁλων Των πολιτικών ομάδων στις 20 Γενάρη 19953 ζηταει: 1. Να αποχωρήσουν όλα τα κατοχικἁ στρατεύματα και να αντικατασταθούν απὀ ἄνδρες των Ηνωμένων Εθνων. 2. Να αποδοθεἰ ἆμεσα η Αμμόχωστος στους νοµιµους κατοίκους Της. 34 Να επιταχυνθεί η ἑἔνταξη της Κύπρου στην ΕΟΚ ανεξάρτητα απὀ την πορεία λύσης του Κυπριακού. 4 Η λύση του Κυπριακού να βασίζεται πάνω σε ὅλα Τα περί Κύπρου ψηφίσματα του ΟΠΕ. 5. Επιρρίπτει ξεκάθαρα Την ευθύνη για την µη επίτευξη λύσης στο Κυπριακό στην Τουρκία και τον Ντενκτάς. 6. Υιοθετεί το ψήφισμα 789 σαν τη βάση για την περαιτερω διαδικασία επίλυσης του Κυπριακου. Η Ευρώπη γκρέμισε το χάρτινο πύργο της εκστρατείας Κληρίδη για την Ε.Ο.Κ. Η Ευρώπη σφίγγει το χἑρι στον ευρωπαίο πολιτικὀ ΓΙΩΡΓΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. μπιστεύομαι και Ῥηφίζω ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πρόεδρος ᾿ὁῆων ἴων Κυπρίων 12] ΣΤΡΑΣ ΒΟΥΡΓΟ Πρόεδρός της Βοιι- λής των Αντ- προσάμτων Αλέξης Γα- λανός και ο Εκπρόσωπος της Βουλής πῃς και νοβοιιλειπικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευ- ρώπης Τάκηυς κἆα- τζηδηµητρίου ένα ηγετικό δίδυμο των κομμάτων του ΒΛημοκρατικού Κόμματος και του Σοσιαλιστικού Κόμ- µατος της ΕΔΕΚ που σιυν- Βέτουν το Μέτωπο ἕΣω- τηρίας”, παραμένουν στο Στραῦβοργο, ἑδρα τοι Κοινοβουλίου, πολιτικά απο- μονωμένοι, οι Ἠηγεσες των Κα ναβουλειπικών ομάδων στη Συνέλευση καλά ΕεΝΜη- μερωμέναι σχετικά µε την πολιτική των κομμάτων ποιι εκπροσωπούν οἱ Γαλανός και Χατζηδημητρίου ἑναντι των αποφάσεων του Συµ- βουλίου Ασφαλείας που πε- ῥκλείωνται στα υήφισµα ΤΒ8. της δέσµης ιδεών και τοι Χάρτη Γκάλι κα του οµόφωνου ψηφίσματος της κοινοβουλευτικής Συ- νέλενυσης , µε “διπκωματικὸ τακτ” τους αποφεπουν, Ιδιαίτερα ὄντονη η απο- μόνωση στην οποία βρ- σκοται οἱ Γακανός κα Ἐα- τζηδηµητρίου εἶναι όταν αποπειρώνται να Εκ- µαιεύσουν “κάτι που να το Εκμεταλλευβούν µε τον γνωστὸ τρὀπο της προ- παιανδιστικής εξόγκώσης, πα να μειώσουν τη β- ῥίπητα και τη σημασία του οµόφωνου. ψηφίσματος της Κοινοβουλευτικής Συ- ψέλευσης που σιλλστά ρά- πισµα κατά της πολιτικής τιὺν κομμάτων τους και επι- κρὀτηση της πολιτικής του Προέδρου Βασιλείου. Χαρακτηριατικὀ της απο: τυχίας των επιδιώξεων τοιις εἶναι η προσπάθεια να µε- ταδώσουν κάτι στην Κύπρο ποι να θεωρηθεί σαν επίτευγμα των ενεργειών τους για το Κυπριακό στην παρούσα φάση, µε την υΠ0- βολή, μερικών ερωτήσεων. Οι απαντήσεις που πήραν α Γαλανός κα Χα- ΠΑΡΓΑΣΜΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995 επ κ. ος Γαλανός - Χ. ατξήδηµητρίου στο Στρασβούργο Εμ οκ δν, . πα μες ας μα ΗΦΝΗΜΗΝΑΑ΄- ΠΕΡΙΦΗΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ἔπτη ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟΔΙΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ πζηδηµητρίου συνιστούν κόλαφο για τη πολιτική που πκολαωιβούν τα κόμματα τους στο Κυπριακό και Επι- βεβαίωση της γενικής επι- Δοκιμασίας της σωστής πο- Ἀιτικὴς του Προέδρου Βασιλείου . Το ισχυρότερο ράπισμα ἐδώσεν ο Βρετ- τανός Ὑπουργὸς Εξω- τερικών Ντάγκλας Χερντ υπό την ιδιότητα τοι Πρό- ἐδρομ του κορυφαίου σώ- µατος τοι Συμβαυλίου της Ευρώπης, της εξ Υπουργών Επισιροπής . ο Ντάγκλας Χερντ, δή- λωσε ευβαρσως ὅτ η Χι- βέρνηση, του επικρίνει τον Ραούφ Ντεκτάς λα την αβ- νητική ανταπώκριση τοι! στη ϱ Ντάγκλας Χερντ, δήλωσε ευθαρσώς ότι η Κυβέρνηση του επικρίνει τον Ραούφ Ντεχτάς για την αρνητική ανταπόκριση του στη δέσµη ιδεών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και αποκάλυψε ότι την επίκριση αυτή διαβίβασε στην τουρκική Κυβέρνηση χαι σ᾿ όλα τα ενδιαφερόμενα µέρη. δέσμη ιδεών τοι Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και αποκάλυψε ὁτι την επἰκριση αυτή διαβίβασε στην τουρ- κική Κυβέρνηση και σ' όλα τα ενδιαφερόμενα µέρη. Ώ Πρδεδρος τις εξ Ὑπουργῶν Επιτροπής του Συµβουλίου. της Ευρώπης τόνισε επίσης ὅτ η Μι- βέρνηση του υποστηρίζει τα μηφίσµατα του Συμµβουλίοιι Ασφαλείας πε- ριλαμβανομένου και τοι Τ88 και τον καταλομσιό ειι- Βυνών. Σημαντικὸ στοιχείο των ὑηλώσεων τοι Ντάγκλας Χέρν, εἶναι η έντονη αντ- Βεση του στη διατήρηση τὸι σημερινοῦή στάτους κβα Κυρίαρχο Βέμα των τε- Νεμταίωών ημερών στον κι- ελώνα τοι πρσεκαγκο! αγώνα, ἠταν τ αποκάλιλίη τοι Μύπριου ἁημασιαγπάφοιι Μιχάλη Ιγνατίαυ απὀ τη Νὲ- αγόρκη ὅτι υποµήμος πρό- εὔικκ κ. Γλαύκος Κληρίδης, µε παρέμβαση του Πρας τς Ηνώμένες Παλιτείεσ και τη Βμετταμία, ματαίωσε ελα: ποίησι των μέτρων Εμµπι- στοσύνης πει πε- ρλαμβάνανται στο ιμήφισμα τἍ8, Μι αιπά ια να µην καῃ- πιμῖεί οποιαδήπατε, ὑκρέλη α Πράεδρας Βασιλείου. Η σιπμκλοµστικὴ αιπή πτιζ- κἀλιήπ, ἡπμοπεύτηκε στην Πρωινή της Νέας Ὑόρκῆς στην ἁπος α κ. [γνατίου εἶναι αρχισυντάκτης κα επίσης στο Έβνος τών Αβηνών, η ἰδνα εἰδηση αναδημοσεύτηκε, σκαι σχολιάστηκε. στις αρχές της εβάσμάδας και στις κι» πριακές εῴημερίδες. Ὁ κ. ἠαήου κάνει δα. τη ανάφαορα στην ἔπι- στραφή της Αμμοχώστου, Ία Ἱι μµαταιώσῃ τπς οπασιας εῷ- ηήστηκε µε παραστάσεις τοιι προς το αμερικακά υποῤ- γβία Εξωτερικών ο κ. Κλη- πι Όλα στο θωµό των εκΛΟγών μίδης, συμφωνα πάντα µε το ημασίειμα. Ὁ. κ. γνσπου ατήῤιξε τα ῥημοσίευμα τοι σε ὑηλώσεις πηγών τοι υπογείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οἱ απαες πηγές ἂρ ψύτερα αρνήθηκαν να τα δη- μοσιεύσουν. Το δημαπειμα προκάλεσε. πίαβηση στην Κύπρο και τα- ραχή στα ΔΗΣΥ , ᾳ οπασς ἅπως εἶναι φυσικά, αρνήθηκε, και ἠέρεσε τον κ. ᾖατίου, φορτώνοιτας τον μάλιστα µε ένα σωρώ επίβετῃ. Ὁ τελευταίος µε δηλώσεις τι ατα ὀδΜεβμνή του Αστρα κ. Παύλα Παύλου Επιμένει ὅτι τα περιεκόὀμενα του δημοσιεύματος δεν εἶναι πληροφορες αλλά Υε- γομώτα, ἔτη σιέντευξή τοι στον Αστρα Ὁ κ. Ἰγνατίου κα- τόστηασ σαφες ὁτ τα δη- μοσίεικιά ται (σπιν Πρω- Ἰνήν κα το Έβνος | ανταπηκµίµεται απτην Ππραν- μαπικότητα. Επίσης αντικρούαντὸς σχε- πκὲς κατηναρίες τοι ΔΗΣΥ ἧτπ εξμπηρετεί τον κ. Βα- σιλείου και την σταλνική τοσα το! ΑΚΕΛ᾽ α κ. ἵγνα- τίοµ εἶπε ὅτι ὄεν ἔχει αμ σχέση µε τὸν κ. Βασιλείαυ σταν αποία ἐχει οὐκήσει Ὑντονη κα σκληρή κριτική μπι δεν παύµειαι να βρεβεί κανένα κείµενα μοι υπὲρ του. Επίσης τόνισε τρις ὅτι δεν ἑχει καν ἀπολίπως σχέση µετα ΑΚΕΛ. µε το οποία, ὅπως εἶπε, διαφωνεί μάβετα και απάλιπα Δή- λσε. ακόμα ὅτι ᾱ- στλαι κσμᾶς δεν ταν εξξαραζε ποτέ κα τον πολέμπσε ἐμπρακτα σπτην Αλβανία, ἀπὸ πιν οποια απελήβπας ια µι- λούσε µε αντιστασιπρούς, Ὁ κ. Ἰγναήου απαντώντας σε αγετική εμώτηση δήλωσε ἀπ οι πληροφορίες το τα παρθµβασεις του κ. ΚΝηρίδη προς το Στέιτ ΥΠΗΡΞΕ ΠΑΡΕΜΕΑΣΗ ΚΛΗΡΙΔΗΙ! Μτηπήρντµεντ και τα Φόρειν Όψις εἶναι απόλυτα ᾖβᾶ- σμες' Επίσης υπήρξε ππα- ῥθμβαση και απὀ τον κ. Βα- σιλείου Ίια μλοποηση τοι) ἡπφρίσιατος ΤΗ και ἅτπ η µε- τήβαση τοι ποργσή Εξω- τερκών κ. Ισκώβου στη Μέα Ὑθακη ὅεν ἦταν για τα ἔκο- πισνό αλλα µόνο ια το Χι- πρισκό. ο κ. Ιακώδου φέρεται απὀ τν κ. Ιγνατίου να επεδίωξε να δει τον ψές Αμερικανά υπουργό Εξωτερικών κ. Κρῖ- στοφερ πα να τοι ζητήσει να Βοηθήσει στην εφαρµογή τοι 783, αλλά τελικά δεν Τα κα- τάίμερε,. Ώ κ. γνατίου επέμεινε ὅτι εἶναι γεγονός πώς 0 κ. Κλη- ῥρίδης (ήτησε Εένη πα- ῥέμβαση στο κωπριπκὁ και το Ἰπωρίζουν ἀλόὸι στην Κύπμα” Τὸ δείπερα γεγονώς, εἶπε, είναι, ἅτι υπήρξε παρέμβαση του κ. Βασιλείου µέσυ το κ. Ισκώδοιι κα ΕΛ ληνοαμερικαμών παργόντων Ὑα τα αν βετα. Μμάμε για γεμονύτα μαι πι για πλη- βΡύφυριες απο κάποιους κύ. μλους. 0 στην Κύπρο. Κύκλοι της μαοι- νοβοιιλευιτικής Σι- ψέλεισης, υπεδείκνυαν ὅτ οι επικρίσεις κατά τῆς αρ: νητκής στάσης του Βαούφ ΝΜτεκτάς, αντανακλούν και στη στάση των κομμάτων που εκπροσωπούν οι Γα- λανός κα Χατζηδημητρίου (ΔΗΚΟ -- ΕΔΕΚ) που εἶναι απορριππική των ιδεῶν και τοι Χάρτη Γκάλι, των μὲ- τρύν εμπιστοσύνης μαι του ψἠφίσµατος Τ89. Με ειρωνικά Χαμόγελα, πληροφορήθηκε Ἡη Κα: νοβοιλειτική Συνέλειση του. Συμβουλίου της Ευ: ρώπης, τους κομπασμούς του Αλέξη Γαλανού πα φρόντισε να μεταδοθούν εσπειισιένα στην Κύπρο, ότ. πέτυχε να ανακινήσει το Μυπριακά, πρῦ- τρέποντας τον Βρετανό Εργατικό Βουλευτή και ηγέ- της της ομάδας Φίλοι της Κύπρου” Τόµ Χόκς να στε]- λει Επιστολή στον Αµμε- ρικανο Ὑπουργὸ Εξω- τερικών Γουώρεν Κρίστοφερ κα να ζητά πα- ρέμβαση του νέοι Αμε- ικανού Προέδρου Μπίλ Ελήτον, µε πο απο: φασιστικό τρόπο στο Κι- πριακᾶ, Ανεξάρτητα απὀ τα κί- νητρα των ενργειών του Αλέξη Γαλανού, η σιη/κυρία ενέργειας του Προέδρου Μπίλ Κλίντον προτού βέ- βαια πάρει επιστολή απὀ τον Βρετιανό Βουλευτή τς κατέστησε, ἐἑνα θησαυρό ἀνβρακα”. Και αι ειδήσεις δη: µοσιεύθησαν στην τούρκικη εφημερίδα “Μιλλιέτ. ϱ Πρόεδρος Μπίλ ΜΛΙ- ντον ζήτησε απὀ τον Τούῦρ- κο Πρωθυπουργό Σου- λεϊμάν Ντεμιρέλ να ασκήσει την επιρροή του πάνω στον Ραούφ Ντεκτάς προφανώς συνεπεία της αρνητικής στάσης του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ντενκτάς στο ψή: φισμα 788, στο ιδέες κα στον Χάρτη Γκόλι κα στα µέτρα εμπιστοσύνης. 8 να ιατρικό θέμα , αλλά πολι περισ- σύτερο, καϊνωνικό. Ἀρειαζάμαστε πολύ περιασύτεροως δότες Ἡ αι- τὰ και συνεχίζουμε και Ώα σινεχί- σουµε αυτή την εκστρατεία που αρχίσαμε. Τακριτήρια τών δεκτών” .. Ἐίσαυρα χρειάζονται πολῦ περισσότεροι δύτες αφού τα ὅια» Βέσιμα όργανα δεν καλύπτουν τον αριθμό των ασθενών. Πέστε µας λοιπόν, γιατρέ, µε ποιά κριτήρια γίνεταιη επιλογή των δεκτών. Οι πιβανοί λήπτες εἶναι κατα- γραμμένοι σε ἕνα κατάλογο σύμ’ φωνα µε την ομάδα αἱματός τους και την ιστοσιμβατότητά τους. Αν π.χ. ο ἄότης ανήκει στην ομάδα αἱ- µατασ 'Α και στα συγκεκριμενα κατάλογο εμείς έχουμε τριάντα ασθενείς πο περιμενα µόσχει- μα τότε γίνονται εἰδικεές εξετή- σεις για να Διαπιατωβαύν τα αντι- ψόνα ιστοσωµβατότητας Του δόύτῃ, τα µεταξή, όλοι οἱ πιθανοί λήπτες εἶναι μελετημένοι οὕτως ὡστω μό- Μα βγουν τα αποτελέσµατα των εξετάσεων τοι διρητή μετὰ από τέσσερις- πέντε ώρες, να μποροή- με να δούµε σε ποιόν λήπτη Ται- ῥάζει το µόσιεωμα. Αφοῦ επιλεγούν σι πιθανοί δὲ- τες, Ἠνεται µια τελκή εξέταση να διαφωνεί αν ὃεν υπάρχουν αντι” σώματα στον λήπτ εναντίον του δέκτη κὶ αν λα πάνε καλᾶ προ” ραύμε, στη μεταμόσχευση. Πρόκει- ται Ίνα µια διαδικασία ποιι παίρνει περίποι θέκα ὥρες απο τῃ στιγμή ποι σφαιρανται τα ὀρψανα, Τώρα, μα επέμβαση µεταµόσχεησης παίρνει περίποιι τρεις ώρες. Τροµερά άλματα .. Ἐεδιάφαρα επιστημοπικάπε- «μιοδικά γράφτηκε πως µια µετα- µόσχευση νεφρού εἶναι δυνατύ να γίνεται ανώδινα. Και α ασθενῆς να αποθεραπεήεται σε σύὐντόμο Χμανικό διάστηµα. Κατά πόσο ιόχύει ἀυτό κάι στην περίπτωση των μεταμασχεύσεων που γνο- γται στην Κύπρο, -- ἅτσ Ἱομέα της απαβερα- πείας τοι! νειρραπαβή η επιπτήµη ἔχει κάνει τρομερά ἀλμητα, Μα σας πω μάνα πιώς ο τελειπαίας ασῃε- νής τον οποίο χειροήρηησα πριν µια βδομάδα, ἐρυγΕ ἠδη πα το σπῄ- τι τοι. Πρι εἶκασ χρόνια, ὅταν ἐμὰ αρηζα το πρώτες μι µετᾶ- μοσχεύσεις, ο νεφροπαβής έμενε στῃ νοσοκομείο ο δύο και πλαν μήνες, Καιπ µετεγχειρητική πε- ῥίοδος ηταν σκομα πιο βασανιστι- κή αφού ο ασθενής ἐπῥΕΠΕ, κόμη και μετὰ τῃν ἐξαδώ του από τα νά σοκοµείΏ, να Ἀποβάλλεται υπό σι” ψεχή πορακωλούέιστι ῃατί ον ΠΙΘΠ- ψὲςσ επιπλοκές αγαυιρα ἠταν πιο συχνες απ’ ὁπ σήµερα. “Τριάντα μεταμοσχεύσεις το χρόνο” Σ Πότε ὄρχισαν οἱ πρώτες µε- ταμοσχεύσεις στην Κύπρο - Του Ομτώβριο του 1988 ΕΥΙΝΕ η πρώτῃ μεταμώσχευσῃ. Στην Αι- προ γίνονται τριάντα µεταμασχει]- σεις τὸ χρονο κι αυτάς εἶναι αμιβ- περιοδικο Εκ ντ μός εκόρ. Αιπό πιστείκο ὅτι εἶναι απατέλεαµα τής εμαισβητοποίη- σης τών Κυπρίων, οἱ οπαίοι προ- σφέροιν τα ὀρήανα σης πολ πιο εὐκολα απ ὁπ τα προσφέρω αι κήτοικοι ἀλλων χωρών. Κι αιπῶ εἰ- σι πολύ Βετικό. Η ανάγκη ὅμως μα περιασότε- ρῦς ὄωφητες δεν πολει να υπάρ- χει. Αιπή τη στυηµή 150 ασθενείς σε. ὀλη την Κύπρο που βρίσμονται στην αιοκάβαρση χμειάζόνται μό- σχευμµα. σι ῃ διαδικασία της αιμο- κόδαρσης, η απαία κρατάει τοι αρρώστους ζωντανούς, εἶναι οὔι- Μηρή. Για τρεις φορές τη εβδομάδα και μα τέσσερις - πέντε ώρες τήν κάβε. φορά πρέπει να εωώνονταὶ µε ἕνα ειδικά μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα τους, Απ' αυτούς μόνον οἱ ογδόντα εἶναι κατάλληλοι Ίνα µε- ταμάσχεικτῃ. ι υπόλαιτοι ΕΧΟΝ σαν μοναδική τοις ελπίδα τη µετᾶ- µόσχευση απὀ πτωµατική δότη. Είμαστε πλήρεις ” . Το παρὀν Μεταμοσχευτικὀ Κέ- ντρυ, κύριε Κυριακίδη, έχει κἄ- ποιές ελλείψεις, οἱ οποίες σας αναγκάζυυν να συνεργάξεστε µε ἄλλα αντίστοιχα κέντρα του εξώ- τερικού - Όχι. Εµαστε πλήρεις, Και ὅσον αφορά τς εγκαταστάσεις µας, τα μηχανήματα µας, τα προσωπικό μας, τα εργαστήριἁ µας, τα πάντα. :. Νιλήσαµε µόνο για µεταμῦ- σχεύσεις νεφρών. Ἀλλου εἶδους μεταμοσχεύσεις, π.χ. ἠπατός, καρδιάς, δεν έχουν γίνει στην Κύὐ- προ - Η επόμενη μεταμάσκεαισηι σε] βα κάνουμε 8ᾳ εἶναι μεταμόσεεση ήπατος. Εἱµαστε καθάλα ἐἑτοίμαι απὀ την πλευρά µας, επειδή ὅμως στην περίπτωση ται! ἠπατος ο δύ- της εἶναι κατὰ κανόνα πτωματικός, ὅεν μπαραύµε να κάνουμε οπδή: πατε ἀλλα απὀ του να αναμένουμε. Αιπήὴ τῃ στωµή υπάρχουν έξι ασθενείς ποι περιµένσωυν µύσεέει|- μα, αλλιώς εινδυνεήσιν να πεβά- ναυν απὀ ηπατική ανεπάρκεια. .. Μεταμοσχεύσεις σε ασβε- γείς απὀ το εξωτερικό --κι όταν λέω εξωτερικὀ εννόωώ ασφαλώς τις γειτονικές χώρες-- έχουν γίνει στα κέντρα κ Σε Ελλαδίτες μόνα, .. Εχουν νασηλευθεί κα τουρ- κοκύπριοι ασθενείς -Ὅμι Πατ δὲν τους επιπρὲ- πουν να ἐρθουν. Πριν δύσ χρόνια προσπαθήσαμε να γίνει αυτο, τους κάναμε και τις απαραίτητες εξετά- σεις, διστυχώς ὅμως το Μαβεστώς Μτευκτής ἄεν τους ΕΠΕΤΡΕΙΜΕ τη μετάβαση. Ασθενείς οπὀ τις αραβι- κὲς χώρες εξέρρασαν την επιβι- μία να νοπηλεμβοῦν στο πεντΏς, χρειάζονται ὁἁμώς ἀμρήανα απά πτωματικαὺς δάτες, πράγμα τα οπόία εμείς ὄειν μποροήμε ἵνα τοις προσψάμαιµε πιατὶ Χρειαζόμαστε. αμτὰ τα ὀρίανα πα τοις Κή- πριους, .. Πόση ὡρα, κύριε Κυριακίση, μένει ζωντανός ένα νεφρᾶς έξω απὀ το ανβρώπινα σώμα και κατ' επέκταση µε ποιόν Τρύπο μένει ζωντανός, ϱ νεφρός σιντηµείται ἄνετα µέχρι 38 ώρες εατὺς σώματος. Φι- ντο ενώ ρηελότ αἱ άρι ΑΕ μή, ορ ο πο λαο έν κοκ πο ΣΜΕΑ Το” σικά πρασπαβοῃς η µεταμάσχει- ση να Ἠΐνεη ὅσᾳ το διατόν πιο σή- γτοµα Ἰπατὶ µε την παρέλευση των μρών οἱ νερο χάνουν από τῃ λει- τομρηκότητα Ἱους. Τ ώρα, πώς συντηρούνται. Εἶναι πολύ απλὀ. Το μόσχευμα τοποβς- τεται µέσα σε. ένα ειδικά ορρὀ -ᾱ οποίας ια να κατασκευασβεἰ χρειάστηκε δεκαετίες μελέτης -- και µματόπαν στον πόνο, Μ από τον τρύπο το ἁρήσνο σικτηρείται πα 38 ώρες, Στην Κύπρο βέβαια ουδέποτε χρειάστήκε νά κάθιστε- µήσει τι μεταμόσχευση πέραν των 15-ῶῷ ὠρήΝ, Ὠσον αφορά το συκώτι, από µπορεί να μείνει ζμτανό μόνα για 10-18 ώρες. “Το Νέο Μεταμοσχευτικό Κέντρο” .. Τελειώνοντας µικήστε µας, γιατρέ, για το υπὀ ἠἄρυση Μέο Πα- µασκευαίδιο Μεταμοσχευτικό Κέ- ντρο, - Τὸ Νέο Μεταμοσχευτικό Νὲ- ντρο Βα κπατεί στο χώρα του μή- καρείσυη Μοσοκομείοι, χώρος στον σποἰα θα κτιστεἰ κα το Νέο Νοσα- κομείο Αευκώσας, Τα αρχιτεκτον]- κἀ σχέδια αναμένεται να µας δο0- βούν σε μερικούς µήνες Κά αµέσως μετά θα αρχίσει η οικοδό- µησῃ τοι! κέντρου, τα Μέα Παρασκευαίδεια Μετα: τε ν δ Αντι α μι κ ΕΡτΡΗ ο μεὰ μα εν πώ Ετος ας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 η Ἡ μοσκειπικὰ έπρα θα ἔχει περι τα σαράντα κρεβάτα, δύο χειῤόῇ- πεία, μονάδα εντατικής παρανκς- λούβηπσης, µονάδα αιµακάβαρσης, ερφαστήρια καὶ ὀλομς τους βοπβη- τικαὺς χώρους. Πρστὸ βέβκνα να πιω αφού εἶναι σε όλους γνωστὸ πως ἆλα τα ἐξο- ὅα η’ αμτό το ἵδρυμα επωμίζεται Ὁ μεγάλος ευεργέτης Γεώργιος Πα- ρασκευαίδης. Είναι πράγματι µια τρομακτική προσφορά στον τὀπο γιατί προβλέπεται ὁτι θα στοιχίσει τολάχισταν ενάμισι εκατομμύρια Νρες. Τα λόμα µε τὰ οποία θέλαμε να κλεϊσσυµε εμείς αωτή τη σι ντελι- ἐπ βγήκαν απὀ τὸ στόµατα! κ.Κκυ- ριαµίδη: Πιστεικὸ ὅτι η Κήπρας οφείλει ἑνα μεγάλα ευχαριστώ στα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ η 11 1903 μμ], μεαλώτερο εωερμέτη της Κύπρου κι αιπό ὄχι µόνο ματι πρέπει να σι νωριστεί τι προὔφιαρά τοι αλλά και γιατί ΠΡΕΠΕΙ να υπάρξουν µιµη- τὲς, Όχι βέβαια στην κλίμακα που προσέφερε και πποσφέρει α Γε- ὤρμιος Παρασκευσίδης σ΄ αυτό τον τόσο ευαίσξητα τοµέα της ι- τρικής, αλλά ἑστω καὶ µέσα στα πλαίσια των δι ατοτήτων τους 49 000 τόνους, 180 µέτρα μήκος! Αποθέωση στις Κρουαζιερες απὀ Ίπ Φεβρουαρίου γνωστό για την ευστάθεια του Ὑπερπολωτελείς καμπίνες µε ὀλεσ τις ανέσεις για ΒΟ00 επιβατες Κινπματογράφος/Αμφιθέατρο 250 Θέσεων, 2πισίνες, ὃ μπαρ, ὃ σαλόνια, Βιθλιοθήκη, καζίνο, καταστήματα αδασµολογήτων, γυμναστήριο, σάουνα, µασσας, μίνι- γκολφ, Κομμωτήρια, πλυντήριο, νοσοκομείο, αἴβοιυισα παγνιδιων γα ΓΙΟΙΦΙ1, σύστημα οραφορικής, τηλεφωνίας και όλα τα υπερσύγχρονα συστήµατα πλεύσγις, ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΣΑΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 2ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΝΑΦΙΕΡΑ ΓΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΗΜΙΕΡΗ ΚΡΩΥΑΖΙΕΡΑ ΓΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΖΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ Ἑς ασοᾶν ἎἍ, -. αν ΜΙΛΕΓΕ, μα ξἑξιως ασ ονβΘ σωὐβό. ΚΑΙ ΤΩΡΑ ραήκοσις ν/ σσ 1993 10 α ημενπαν -ερώσο ΤΕ ΣΠΕΙΣΦΡΕΕΕΡ ΠΑΒΑΣΜΕΥΗ 5 ΦΕΒΓΟΥΑΡΙΟΥ πο ω προσ μα κ αρ με ήνο ες ΕΕ Σε ΕΡΕ ον να ὃ ” Μεταμοσχεύσεις νεφρών, ήπατος καρδιάς... Ο μύθος που έγινε πραγματικότητα. Όπως πραγματικότητα αποτελεί πλέον καιη ανέγερση του Νέου Παρασκευαίδιου Μεταμοσχευτικού Κέντρου στον τόπο µας. Το µεγαλεπίθολο αυτό έργο, Το οποίο θα στοιχίσει γύρω στο 1.5 εκατομμύριο λίρες, είναι µια προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της κυπριακής κοινωνίας Γεώργιου Παρασκευαίδη, ο οποίος απαλύνει τον πόνο των συνανθρώπων του προσφέροντας ποικιλότροπα κα! πλουσιοπάροχα στον ευαίσθητο Τοµέα της υγείας. Γμάφει:, Ἑάψη Ωῤφανίδοι ετην ευκαιρία επι- χειρἠσαμµε µια συγέ- Ύτευξη µετὸ διευθι- ντή του υφιστάμενου Παρα- σκευαϊΐδιου Μεταμοσχευτικού Κέ- ντρου, ειδικό χειβούργο στις µε- ταμοσχεύσεις, ἂμ. Γεώργια Κυ- ῥριακίδη. Ὁ κ. Μυριακίδης λοιπόν μιλά στις 'Ἐιδήσεις 6 Για τὸν ἀνβρωπα και εµερ- γέτη Γεώργιο Παρασκευαίδη Ψ Για το νέο Παρασκευαίδειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο. 6 Γιατις μεταμοσχεύσεις. 5 Για ύλα ὅσα θέλετε να ξέρε- τὲ για το κεφήλαιο ΄Ύσφρυ- παθείς”, Ὁ ευεργέτης Γ. Παρασκευαίδης” .. Κύρις Κυριακίδη, διευθύγετε ένα µεταμοσχευτικὀ κέντρο, Το οποία ἔχει δημιουργηθεί και κει- τουργεί χάρή ὅτη φιλανθρωπία του Γεώργιου Παρασκευσίδη. Πεῖ- τε µας λοιπόν λίγα λόγια για Του ἀνΒρωπηο και εµεργέτη Γ. παρα- σκειαίδη. -- Όπως Εέµετε, α κύριος Πα- ρασκευαίδης εἶναι ἕἑνας αιτοδῃ- µιαύρητος επιχειρηματίας, από τους πια πετηµένους. συουρᾶ ὁχι µόνο στην Κύπρο. αλλά και σε ἀιεΒνή πλαίσια. Μαζί µε τον κ. Στὲ- Μο [ωάννου ὑημιοργησαν π εργοληπτικἡ εταιρεῖα Ιωάννα και Παρασκευπίδης στην Κύπρα, εται ρεία η οποία σιγά- αγά ΕξΕΛΙΚΒΗΚΕ: πε ἑνα κὐλοσσύ µε Πραπτηριώτη: τες ολικά σε ἀλο τον κάσµα. Εκεί- να ὁμώς τὸ οποία χαρακτηρίζει Ιδαίτερα τα Γεώργιο Παρασκευ- αἴδη εἶναι ὁχι απλά ῃ επιτυχία τοι στον τοµέα των επιχειρήσειυν αλ Νά ῃ μεγύήλη του φιλαιβριωπία κι τὸ ενδιαφέρον τοι για το οινάν- Βρωπό του. Είναι ἔνας ἀνθρωπως απλώς, καλός, πο! ενδιαφέρεται ο Γεώργιος Παρασκευ ο Εουνιιις().. ΥΕΙΟΓΕΤΗΩΙ ΕΙΝΑΙ Οι κ.κ. Γεώργιος Παρασκευαῖδης και Πανίκος Παπαγεωργίου Υπουργός Υγείας, υπογράφουν συμφωνία ενοικιάσεως µε μακροχρόνια περίοδο κρατικής γης για την ανέγερση νέου Μεταμοσχευτικού Κέντρου. Στη φωτογραφία, από αριστερά, οἱ κύριοι Ευθύδουλος Παρασκευαῖδης, Γεώργιος Κυριακίδης, Ιωσήφ Χατζηιωσήφ και Μίκης Θεοδοσίου. ποσηματκά για το καβένα πο µπαρεί να σιραντήσει τκαία στα ἄρύμο τοι. και που μπορεί να ζητή- πει τη βαήβειά τοι. Και εἰλικρινᾶ αασ μιλώ, σ' αιπὰ πο Νέω ὥριν υπάρχει ἴχνας µπερβολής. Αλλω- οτε ὅεν εἶναι λίγα τα φιλανθρωπικά ἑργα τα οποία ἔχει κάνε µέχρι σή- μερα, με αποκορύφωμα βέβαια τὸ Μεταμοσχευτικὀ Κέντρο Κύπρου, το απαῖσ ἵδρυσε τὸ 1378, ὅταν αντιλήφθηκε πόση ανάηκη εἰχαν ή Κύπριο νεπροπαβείς. Αυτοί του είδους λωπᾶν αι ασθενείς εἴισ- αθητοποίήσαν στο ἐπακρα τον Ει- εργέτη Παρασκευσαίδη αφοῦ εἶναι καλά στά σε τ δοκιμηπίες, πραπάντων ὅμως σε τι ταυµερή εξοδα υποβάλλονταν οι νεφροπᾶ- βείς πρὀκειµένοι να μεταβούν στα εξωτερικό Ίἵα μειαμόσχεισῃ. ἜἜτσι η ἵδρυση ενώς μεταμασχεωτί: κωὴ κέντρου εδώ στον τόπα µας πρόβαλε σαν µια επιτακτική ανα- Ἐκῃ. Αυτό το ρα κοστας στον κ. Παρασκευαίδη µερμές εκατοντῇ- ἥες χὐαδες ρες, ὑεν εἶναι ἡμως Π σαρηική Επένδυση που έχει τύσι σημασία, όσο τα ἑξοδα πο σινΕχί- ζει νςπ ματαβάλλει ο ἱδρωτῆς τοι κάνπροµ μα τῃ σι ντὴρησή τὸ]. κάι που Βα συνεχέει Βέβαια να κατα βάλλει, Κάι μιλάμε Ἶπα τεράστια πιι- πά. υπάρχον ὡᾠστόσο και ῥσοδα, τὰ αποα πρπέρχονται απὀ τις µετα- µοσκειπικές επεµβσεις πο! γίνα- νται ὅτο κέντρο και των οποίων ένα μέρας των εξόδων πληρώνει τη υπουργεία Ὑγείας, Το µεγαλύτερη ὅμως µέρος πληρώνεται απὀ ταν κ. Παρασκειαίδη. Καμιά οικονομική επιθάρυνση στον ασθενή” . Πάσο κοστίζει, κύριε Κυρια- κίδη, μιά μεταμόσχευση για παρά- δειγμα ενός νεφρού: - Ὁ ασβενής δεν επιβαρύνεται μὲ κανένα ποσά, Μι αν αὐτὸ ῥνεται σε κάποιες περιπτώσεις, νεται αἱ αιπές ποι ὦ παθενής εἶναι επο- μάς. Απά τι 153 περίποι µετάμα σχεσεις πα! Επο ῥνει μέχρι πύρα στα κέντρο, γι αυτό τονίζη πως ο ασθενής επιβαρύνεται σε κάποιες περιπτώσεις, μόνα ὅψα ἡ τρεις ματεβαλαν τᾳ ἐξοδα της µε- ταµάσκευσης, Τα ἐξοδα ὑμως µιας µεταμύσχεισης δεν σταµαταν κε που τελειώνει ῃ επέμβαση Ἀρειάζεται αργότερα και η σινε- χάς. παρακολαπηση τοι. απβε- ναούς, Π επίλµση κάποιων προβλη- μότων που ἄνατόν να Ππρακήαιν μα! αιπή Φιαπρκεί Ίνα πολλὰ χρόνια. .. Ὑπάρχουν δύο ειδών µα- σχεύµατα. Το ένα είναι απὀ ζω- ντανοῦς δάτες και το ἆλλο απὀ πτωµατικούς. Να µείνοιηε στους πτωματικούὺς δύτες, κύριε Κωρια- κίδη, τια γα ρωτήσοιµε τι αγώνας, τή διαδικασία χρειάζεται για να κα- τανοήσει η κυπριακή κοινωγ]α Τη σημασία του να εἶναι κάποιος δυ- ῥρητής οποιουδήποτε οργάνου, Ὁ αμύνας αυπὰς ἠδπ ἀρχι σε µε διάφορα δημοσιεματᾶ στον Τύπο τα οποία πιστεύουμε. ὅτι 8ᾳ βαπβήσαιιν ὅτῃ διιφώτιση του κ γού, Γίνονται, παράλληλα. διαλέ- ξεις σε ὕιάφορους αργάνισμαις, συνεντεύξεις στα ραδιόφωνα στην πιλεἁραση, και µέσα απ’ όλα αυτά προσπαθούμε να προβάλουµε ὁρι σµμένα περιστατικά του δυνατᾶν κ κάνουν σινείδηστ στον καβένα Τῆ σημασία του να εἶναι κανεῖς δύτης, και εωτκώς οἱ προσπάβειές µας αιπὲς δεν βλέπαιυμε να πέφτουν στο κενά αφοί αρκεί να σας πψ πως ας ὁιάστημα ἐξι χρόνων Εἶχα᾽ µε 42 πτωµατικούς δύτες, Ὠπίός καταλαβαίνετε, μιλάμε πα μεγάλο αριθµό µε δεδαµένα τον πληθυσμό πις Κήπροι. Παρόλα αυτά, δεῖ αταµατούµε τη ὀμαφώτιση γιατί θέ: λουμε να περάσουμε στον κόσμο Πίος η μεταμόσχεικτη δεν εἶναι μο’ Βασ ομαδα Τι η} [« αταθοριβήθηκαν οι αντίπαλοι τοι Πμρυ- ἔδρου Βασιλείου ὅταν µε το μήφισια 789, τὸ θέμα τις επι- στροφής της Αμμοχώστου ήλ- Βε για πρώτη φορά τάσο κοντά και τόσα Ομσαστικὰ. Ἐβλέπαν την καταδίκη της πολιτπκής τοις απἁ τσι» κατοίκους της κατεχόμενης πόλης και τρὀ: µαξαν ὅταν µε απόφαση του ΜΔημοπκαύ Συµβουλίου της πᾶ- λης, ἄρχισε η καταγραφή του πληθυσμού τῃπσ, πριν απὀ τ προδατικό πραξικόπημα και την τοιιρκική ειαβολή. Ειδαν οι αρνητές των πάντων ότι κἀθε ένας Αμμακωστιανός ποι προσήρχετο για να κΠ- ταγραφεί ἐβαζε τη σφραγίδα πιο επιδοµιµασίας των ΧΕι: βισμών του. Πµαέδρου ΕΒα- αιλείου και της καταδίκης εκεί- νων που ἐθαμαν κάβε προηγούµενη ειικαιρία για να απελεμθερωβεί ηῃ πόλη και να επιστρέψοιν σ΄ αυτήν οι κά- τοικοί της, αι ἔβεσαν σε λε- τουρῃία. την Ὑναι- µπελική προπαγάνδα τοις, σε µια πρωτοφανή σιπγκορδία. κιητοπαιήΒηκαν τα µέλη της δικής τους πλεωρὰς στο ἠπ: µοτικό Συμβούλιο. τς Αμ: µοχώστοι και ανέτρεψαν την απόφαση ται Συµβοιιλίου γιὰ την καταγραφῇ. Ακινητοποίησαν κάθε ΕΝΕῃ- γεια που θα υλοαποιούσε µε τον πια πρακτικό τρώπο την απὀ- φαση του Συμβουλίου. Ααφα- λείας, για να ανοίξει α ὀρύμοας της επιστροφής της Αµ- µοχώστου και της φυγής των Τούρκων εποϊκων απὀ τον τὸ- πο µας γενικότερα. Και αι αρνητές των πόντων µέσα απὀ το εδώλιο του κα τηγορουμµένοι που τους στρί- µωξε ο λαός της Αμμοχώστου, Υποστηρίζει τη σωτήρια πολιτική που οδηγεί στην επιστροφή στην πόλη προσέφιπαν µε τη Ἰνώστή κά- ταστροφική τακτική τους στη διαστρέβλωση της αλήθειας και πραγματικότητας, Κινητοπαοίήησαν τς εφη: µερίδεσ που επηρεάζοιν και τοι ραδιοσταθµοίϊς και µε ὅπ- Μήσεις και ανακοινώσεις τοις προσπαβούν να πείσοιν τοις κατοίκους της Αμμοχώστου ὧτι Βα εἶναι σωτήρια αι αυτούς η τακτική εἶτε της αναβολής των σινομιλιών εἰτε της άρνησης να σιπεχίσουµε τις συνομιλίες υπό την αὐῄδα των Πνωμένων Εθνών µε διαπραγµατευτική βάση, τη Δέσμη Ιδεών κα του Χάρτη Γκάλι κα το Ψήφισμα 788 του Συµβουλίου. Ασφα- λξίας, το μεγαλειώδες σιλ’ λαλητήμιο μπὲρ του Βασιλείου στη Λάρνακα υπήρ- ξε η απάντηση των προσφίημων απάἁ την πάλη της ἁμμοχώστοι και των κατεκοµένων ἄλλων περιοχών, Δεν μπαροίμτε να υπάρξει µε- γαλύτερη καταδίκη Των ἁπαρ- γητών των πάντων και ἵια να βρουν κάποια διέξοδο απὀ τῃ βαριά απαμύνωώση πο βῃῖ- σκονται ἔβεσαν και πάλι τὸ µη- πανιαμό της γκαμπελικικής προπαγάνδας τους και µε πριη- τοφανή πρὀκληση της κοινής γνώμης μίλησαν πα αποτυχία του σιμλλαλητηρίοι, Κινηταπαιήθηκαν ᾗα να µη δημοσιευθεί στον δικό τοιις Τή- πο φωτογραφία απὀ το σιλ- λαλητήρις. Και οι προπκείµενοι σ΄ αιπούς ᾳαδιασταθμοί, βαυβάθηκαν, Εκεί που ἄεν μπόρεσαν να παρέμβουν ἠταν το ΕΙΝ, αι! μετέδωσε τα σιλλαλητήρια, και α λαός µε απατρὀπιασμά, εἰδε ανάγλυφη τη µεγάλη απάτη µε την οπαία προσπαθούν να υψαρπάσοιν την ψήφο τοι, οι απαρνητες των πάντων, Εκείνο που πέτιχαν οι ὅια- στρεβλωτές της αλήθεια και ΝοσταλἈγαί προηγο μεν και- ρών, που επικρατούσε ο σκῦ- ταδισµός, εἶναι να οδηγηθούν σε µεγαλύτερη καταδίκη στὴ σινείδηση του λαοί. ο μήνυμα που ανα- δύθηκε απὀ τα µε- παλειώδες συλλαλητήριο της Λάρνακας, ἐφθασε σε κάθε µυμά πο διαβιούν σήµερα πρόσφιγες απὀ την πόλη της Αμμοχώστου και κατατρόµαξε τα. εκλογικά επιτελεῖα, των απαρνητών των πάντων. Το μήνυμα που καταφβάνει καθημερινά στο εκλογικό Επι- τελείο του Πρσέδρου της Δη- µοκρατίας και υποιμήφιου Πρῦ- ἑδρου. Γιώργου Βασιλείου, αλλά και στον ἰδιο τον Πρόεδρο εἶναι. ὅτι α λαὸς πῃς ἂμ- μοκώστοιι, που εἰδε την υπά- θεση του να βιβίζεται στο Πα- μελβών, στα ᾖβάη της εὐκατάλειμης, πα διειρίνεται η καταστροφή της πόλης και των χωρών του και να β- σκονται στο έλεας τοι Εποι- κισμού τους, ἅπά τον Ρασύφ Ντενκτάς και την Άγκυρα, ἠήκυσε το ανάστημα του και µε την αποφασιστική ιµήφα του Βα Βάψει στα µαήρα και την πρώτη και τῃ ὄεύτερη Κυριακή τους απαρνητές των πάντων, σι- τούς που µαταίωσαν κε Ποιός άλλος από τέγ βασιλείου κίνησε προηγούµενη καλή ειικαιρία Ὑια να επιστρέϊµει στη γη ται! και αυτούς που επιζητούν την ανα- βολή των συνομιλιών, τη ὅιαι: ύλπση της προσφιιῃάς και ὅιε- υκό ιν στι τοι Ρραούφ Μτενκτάς και της Άγκυρας. , να καταλάβουν τη γη τους, τα στί- πα και την περιουσία τους, Οἱ Ταύρκαι ἐποικοι, ι Αμμαχωστιαναί πριή- τοστατο” ὅπου κι αν βρίσκονται ὅτην Κύπρα, και ζσυν στην προσφιπιά, ἵνα την επανεκλογή του Προέδρου Βασιλείου μα μα τῃ νέα πε- γταετία, για να αλοκληρώσει το έργο του, µε τοις αειριομούς και την πολιτική Του, πο εἶναι σωτήρια για το Ἀαό µας, για την Κύπρο µας. Σ' αμτά τον αποφασιστικό και ενβουσιώδη αγώνα βρίσκονται δίπλα ἁίπλα ὁλοι οἱ Αμ: µοχωστιανοί, ανεξάρτητα απὀ κομματική τοπωβέτηση, πατί η Επιστροφή τους στην Αμ: µόχωστο, εἶναι πα ὁλοις ανε Εαίρετα κα η απαλλαγή τους απὀ την προσφυμά, που ἑφε- ρε πολύ καντά, ο Πρόεδρος Βασιλείου, εἶναι αιπόὀ που κυ- ριαρχαύσε και κυριαρχεί στη ψασταλγία και τους πύθους τους. 00 τς όν. ι Ἱκαιμπελικες μὲ- « βοδοι σε προεκλογική } περίοδο χρησιμοποιήθηκαν Ὁ στο παρελθόν στον τόπο µας ἆ αλλά τώρα Εεπέρασαν κάθε ς φαντασία, ποι θα ζήλευσν και ὂἱ νονοῖ τους, στην περἰοδα της χιτλερικής λαϊλαπας. ὖ ο ο ον ο μμ Κάτι σηµαντικό εἶναι το ὅτι Βύτες ἡ τουλάχιστον ανεκτικοί | αυτής της γκαμπελικής µε- Βάδεισης εἶναι και άτομα που ἃ στα παρελθὀν υπήρξαν θύματά μι ΑνεξΕίπηλα εἶναι τα. σημάδια της προσπάθειας να κα τηχορηβεί ο Γλαύκος Κλη- ρίδης σαν πράκτορας των Μαζ ἃ και ο λαός γνωρίζει απὀ ποιών ὅ τα σιρτάρια ανευρέθησαν τα σχετικά πλαστά ἐγγραφα. Πε- ᾗ ρασμένοι καιροί και ᾳ Γλαύκος Ξεχνά η ηγεσία του “Δημοκρατικού Συναγερμού” ότι θύμα υπήρξε και ο Γλαύκος Κληρίδης Κληρίδης φαίνεται ὅτι δεν έχει διδαχθεί απὀ το ὅτ οι κε ωροί των Εναντίαν του κα- τηγοριών τιµωρήθηκαν απὀ τα Ἀπὸ και η πολιτική τους θύμαμη συρρικνώθηκε, απ. να εμασε αἄντ- κειµειπκαί καὶ δίκαιοι, Ελάχιστες εἶναι αἱ περιπτώσεις που μπορείς να διακρίνεις κά- ποια ἴχνη προπαγάνδας που αὐηζει τα ἁρα της Ὑκαι- µπελικής µεβόδεισης στα ενᾶ από τα ὅκαι κόμματα που υπο- στηρίζουν την υποιμηφιότητα του Πασχάλη Πασχαλίδη, την ΕΔΕΜ. Αλλο πράγμα οι Βέσεις και απόψεις από ἑνα αγώριστα κερήλι και ἀλλο Π βρώμικη πρΏ- παγάνδα. την γκαιμπελικἡ προπαγάνδα την εισήγαγε στην παλιτκή μασ κονστρα, κάποια ἄλλα κόμμα, που υπαστηρίζει τον κ. Πασχαλίδη και μάλιστα ὅταν ο Πρύεδρας τοι ήταν και Πρῦ- εὕρος της Κυπριακής Λη: μυκματίας, ΕΝ μπορούμε να ποί- µε ότι ῃ απαγωγή τοι! Αχιλλέα ἠταν κατασκεύασμα κἀπαιων σχεδίων, Πάντως πέὲ- τοκε να δημιουργήσει η παπα: Μυγή, τετοιο κλίμα, πο ανα: γκάστηκε ο αντίπαλος τοι κ. Σπύρου Κυπριανού, ο κ. Γλαύ- κος Κληρίδης, να αποσύρει την υποψηφιότητά του και ὃ κ. Κυπριανού να εκλεγεί χωρίς ανθιποιμήφια. Γκαιμπελικές μεβοδεύσεις ἠταν και η σκεικὐρία εναντίον του Τάσσου Παπαδόπουλου, τοι! Αυτικογερμανο δι- πλωμάτη στην Κὐπρὸ Κοήπ- γιουρν και ἄλλων, Ὁ τελειπαίσς, µετά απῶὀ µα- κροχρόνιο δικαστικό αγώνα, δι- καιώθηκε, ὁμως εἶναι α κ. Πα- παδόπουλος που διακήρυξε ὅτι όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα οδηγήσει τὸν κ. Κυπριανού ενώπιαν της Διμαιοσύνης, όταν ζεν θᾳ εἶναι πρὀεόρος. Όι καιρο ἐχουν αλλάξει, Κλημίδης παραμέρισε το κάθε Ἠ και διαπραγματεύτηκε µε τον Κυπριανού -ῃα να συμπράξοιιν στις προεδρικές εκλογές και φύμπισαν. Μερικοί λένε ὅτι ἧταν αδύνατο μα τον Κληρίδη κα τον Κυπριανού να βρουν τή συ- μσταμένη στις ἀκρωύς ὃν- στάµενες Εέσεις τους ανα: φορικἁ µε τη µεβόδειιση και τη διαδικασία Ἶλα εξεύρεση λύσης τομ κυπριακοῦ. ὕναι γλικειά π εξσι- σία, αλλά διεφάνησαν σοβαρές αντπδράσεις στα µέλη των δύο κομμάτων. Τα χωρίζει µια ἄβυσσος απτις πολιτικές τους τοποθετήσεις. Κάπαιοι άλλοι λέγουν ὅτι δεν τα βρήκαν ο Κληρίδης κας Κυ- πριανού ῃατίὶ υπάρχει διαφορά στα πολιτικό εκτόπισμα τιν δια να συγκυβερνήσουν. Δεν συµ- κομμάτων και οἱ μνπσπήρες για [το διεθΥές εΥδΙΕΦέΡΟΥ γΙίτο Κυπριακό εθνικό θέµα ἡπως χρειάζεται να απαριβµήσουμε τα διάφαρα διεθνή προβλήματα που απα- σχολούν την προσοχή και τη δραστηριότητα τοι Ορ- γανισμού Ηνωμένων Εβνών και των μονίμων μελών του Σωµβουλίοι Ασφαλείας Το γεγονός ὁτπ στην Αδριατκή θάλασσα, λόγω των σιηκρούήσεων σε πε- ριοχές της Βοσνίας -- Ερζεγοβίνης και της Κροατας Μέσα σ' αυτὲς τις συνθήκες είχαμε Ίπα πρώτη φορᾶ απὀ πολλαπλά χρόνπα το έντονο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Εθνών, όπως το εκφράζουν τα ψηφίσματα τοι Συµβουλίου Ασφαλείας καὶ τα άλλα ἐγγραφα. Αὐ- τὰ εἶναι επίτειβῃια τοι! Προέδρου Γκῶργου Βασιλείου και κανενός άλλου, Πότε άλλοτε εἶχαμε τέτοιο ὅιε- Βνές ενδιαφέρον για το κυπριακό περιπολαύν τρία αεροπλανοφόρα, ἕνα αμερικανικό, ἑψα αγγλικά και ἑνα γαλλικό, εἶναι ισχρή απάδειξη ὅτι υπάρχουν προβλήµατα που πα τη ἄιεβνή κοινότητα εἶναι σοβαρότερα απὀ τα κυπριακό. Αποτέλεσμα των προβλημάτων αυτών (πρώην Γιουγκοσλαβία, Σομαλία, πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες] εἶναι οἱ καθήμερνές πολμαίµακτες και πολύνεκρες σιηκρούσεις και α ανείπωτος ανθρώπινος πόνος, που τον βλέπουμε κα- Βημερινά στα οπίπ µας, ὁπώς τον προβάλλουν αι οθόνες της τηλεόρασής µας. έβαια βα σπεύσουν να µας πουν μερικοί ὅτι τα αποτέλεσµα του ενδιαφέροντος αυτού [οι ιδέες Γκάλι και τα ψηφίσματα του Σιββουλίου Ασφαλείας], δεν γίνονται δεκτά. Ότι τ' απορρίπτουν. ϱ Γλαύκος Κληρίδης τα απορρίπτει τώρα. Τώρα που έχει φορέσει τη µάσκα του απορριπτικού. Αλλά εἰ µαστε απόλυτα σίγουροι πως όταν βρίσκεται μόνος µε τον εαυτό τοι, δεν µπορεί παρά να παραδεχτεί τι το πρωτοφανές αμτὸ διεθνές ενδιαφέρον εἶναι απο- ἠτέλεσμα της πολιτικής, των χειρισμών, του μόχθου ἆκαι του ενδιαφέροντος του Προέδρου της Δη: Ἁμοκρηωτίας Γιώργου βΒασιλείσι. Ώ βαβὺς σεβασμός του Γιώργου Βασιλείου προς το αρχές και τα ιδεώδη της Αημοκρατίας οδήγησε στην Φανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου, του οποίου τις Ἀαποφάσεις προώθησε ἀσο κανείς ἀλλας. Η εκ των ΠἨυστέρων κριτκἠή πσι ασκείται, ἵϊα καΒαρά λόγοι που µπορεί και δικαιούται να τη συνεχίσει και να την ολοκληρώσει, εἶναι ο ὅημιουργός της, ο Γιώργος Βα- σιλείσι.. ἵναι μι) αιπὀ το λόγο. που απόλυτα ὠρίμας λαός µας ϐ αναδείξει για µια νέα πενταρτία στην προεδρία της Δημοκρατίας τον Γιώργο Βα- Ἱπροεκλογικούς, δεν πείθει κανένα. Απολύτως κἄ- ἀνένα, Ούπε αυτούς που τη διατυπώνουν. τα πέντε χρόνια της προεδρίας του Γιῶρ- γου Βασιλείου η Κύπρος κατόρθωσε να ᾿προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον, που πρωτύτερα δεν υπήρχε. Σ΄ αωτά τα πέντε χρόνια ἐγινε Βετική εργασία, που εν πρέπει να μείνει µεσοστρατίς. Πρέπει να συνεχισθεἰ και να ολοκληρωθεί. Μαι αυτός σιλείου πο απαδείκτηκε ἄξιας των προσδοκιών τοι! Όι μάσκες της µεταμφίεσης δεν εἶναι ὄυνατά να πα- µαπλανήσουν το λαό, ο οποίος γνωρίζει και πρὐσωπα και πράγματα... την υπουρηκή καρέκλα εἶναι τώσοι, ὡὠμπτε πολ Ἀίήα πε: µιθώρια υπάρχουν πα την πλευρά του Κυπριανού. Αετῖαι και τοίπο: Ὁ Κλη- ρίδης ὅεν ἑδωσε το Υπουργεία Εξωτερικών τα οπαα ὦ Κυ- πριανού ζητούσε για το γιὰ τοι Μάρκο. Ὁ Τάσσος απέβαλε κάθε πι- κρία και εντάχθηκε στο κόμμα του. Κυπριανού. Παρέμεινε αδιόρβωτος και αλστακτας ο Κυπριανού αν αλήθεια οι πληραφαρίες πι πολέμησε τον Τάσσο στη ὄεκδίκηση της Βέ- σης του αντιπροέδρου! τοι κὀμ. µατος, ὢ Τάσσας ὄὅεν μπορούσε να κάμει πίσω και δεχβηκε να Ἠ- νε Κονοβοιλευτκός Εκ- πράσωπος του Κόμματος, αι ἃ Γαλανός πω ἀνοξε πολλή το στό- μα τοι! εναντίον τοι Προέδρου τοι, τα ἐκλεισε περικΑξίοντας τη Ὑλύίκα τοι Πραέᾶρου της Βουλής. τον υπεστήµιξε α ΔΗΣΥΤ σαν ανταπύθαση της ὑήῤώσης τοι ὧτι κατὰ τῃ Δεύτερη Μμριακή των προεδρικών εκλογών, Ιµή- φισε τον Γλαύκο Κληρίδη. Η γκαιμπελική προπαγάνδα µπήκε στην πολιτική µας ζωή κὠτώ ΤΙ πο ν' Πο --- Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΕ. 1993 Γιώργου Βασιλείοι. Ανώτερο στέλεχος του ΔΗ- ΚΟ περιόδεωσε ώρες τοι εξωτερικοή όπου. σπαιδασε, εργάστηκε και ἐζπσε ο Γιῶβ- γος Βασιλείου, ἵππ να βΡΕΙ στοιχεία µε βάστι τα οποία Όα αρῄαζε τῃ υὙκαμπελική πρς- παιάνδα σε βάρος του. Παράλληλα. ατάληκαν ονῳ νυµες επιστολὲς σε πρόσωπα «κλειδιά στα µέσα μαζικής επι- κονωΜίας και σε ἆἀλλειο πα- ϱήοντες µε εκλοκὸ Εκτύ- πισμα, Απετυχαν παταγωδώς και ματέφιψαν στην αναφορά της ιδεολογικής ταυτόπιτας των γονιών του. Γιώργου Βα- σιλείου, ὅτε α αποτροπιασμός του κοινού αποκορικµώθτκε. Εκείνο ποι πέτυχε α Κυ- πριανού και το κόμμα τοι. ἦταν να πάροιΝ µάθηµα σκληρά απά τα λαό και να σιρρικνωβεί η πολιτική τους ὄμναμῃ. ην Ὑκαμπελική. Ππρᾶ- παγάνδα αντι- γράφοιν σήµερα, οἱ µη: χανισμαί προπαγάνδας του ΔΗΣΥ, Εεχνώντας ἅτι Βήμα αυτής της προπαγάνδας ήταν ο πρὀεδρας του κόμματας και υπομήφιος τώρα ῄια την πῃο- εδρα Γλαύκος Κληρίδης και τον παρουσιάζει στην καινή γνώμη σαν Θίπη της ἴὔιας πρᾶ- παγάνδας, Τα προπαγανδιστικό σενάµιο της ηγεσίας του ΔΗΣΥ ἦταν καλά μµελετηµένα και προ Ετοιµασµένα. Μάλιστα μερικοί λένε πως ἐβαλαν το χέρι τοκ μαι κάποιοι εξωκιπριακῶί Εἰ- δικο, Προυποιήθηκε σε κάποια µα- κρόχρονο διάστηµα ο ΔΗΣΥ τον. συνεργάτη το! Γιώργου Βασιλείου οτην εκτέλεση του πολιτικοσικονομικού καὶ ἄλλοι! προγράμματός του. Μάλιστα ανώτερα στελέχη του ΔΗΣΥ, ὑημοσίως κατακεραύνώσαν τους επικῃιτὲς πῃς πολιτικής Βασιλείου. ος ΙΕ] Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ σα, ιά μός ως ερ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΩΥΑΡΙΟΥ 0] 7 | ΗΠοοβλέπονται σεισμικές αντιδράσεις ΣΟΚ ΣΤΟΝ ΔΗΣΥ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ βόσεκτικὸς πα- ΕΙ µατηµητής του ήπ- φοδελτίσα! της ΕΚΛΟ- γής της Κυριακής 8α αντληφθεί ὑπ. ᾱ- Δημοκρατικός ἔν- ναγερμύς”, τὸ µεηαλίπερο κόμμα της Κύπρου, δεν κατέρχεται ατις Εκλῶγες, κι ὅμως, ἦταν α Δημοκρατικός Συναγερμός πο με ΕΠΙ κὐμματικές εκλογικὲς ὀιαθικασίες και αποφάσεις κατελπες νά υπή- σπηµίίει τὸν Πρδεδρα τὸν κ. Γλαύκο Κληρίδη πα ην Ἱροςθρι τής ἠημακραπας, Κάι εἶναι γνω- στὰ ἃπ στις εσωκομαμτικές πυτές διαδικασίες ὁ κ. Κληρίδης εἶκε αν- Βιπομήψιώ τοι τον Αναπληρωτή Πρύεδρς κ. Γιαννάκη Μάτση, ο απύιος πήρε ένα αρκετά µηλό Πο: ααστόὸ ατην πρωτη απόπειρα - ποι ἑᾖῄνε στα Τ) απχεδόν χρονια ζωής του ΔΗΣΥ- αμφισβήτησης τε Γλαύκου Κληρίδη. Από εκεί και πέρα ὀλῶς α κάμ. µατικόνς μηχανισµᾶς του ΔΗΣΥ και α ἴδιας ὁ κ. Κληρίδης, βάλβηκαν και ἦταν φυσκό από, να πρη: βάλουν την πούὐπιριότητα Γλκα- καν Ἠληρίδη, ως την παμματική Επιλαφή τοι Δημόκρατικού Συ- νανερμοῦ”, Ἰἠήλιστα ἦταν η ἓμ- μονή αωπή προσωπικά τοι. ἰδιο του κ. Κληρίδη, ποι εμπήάδισε τη σινεργασία ΔΗΣΥ -- ΔΗΜΟ. Ὁ κ. Κληρίδης τόνιζε σπρχώς. ὅτι τῷ μεγαλώτερο κόμμα ἐχει τον πρώτα λόγο να αποδείξει υποιμήψφιο μαι μετά να ερβΒει τα µικράτερο να απαστηρίξει την υπομημιώτητᾶ αμτή. Η ἄρνηση ται κ. Κληρίδη να απασιρθεὶ και να προβληθεί η υποιμηώιότητα κάποιου ἀλλυ αποδεκτοὴ ἀπὸ το ΔΗΚΟ [ΕΠί µανα ανβέρετα το ὀνομα του κ. Γιαννάκη Μάτση]. μήταίωσε την συνεργασία τιν δύο κομμάτων. Σ' ὅλα το διάστηµα πο μµε- σολάβπσε απἀ τότε µέχρι πτν προ περασμένη Πεµπτ παι υπὺ Βλήβηκαν οι υποµημιάτητες, ὀλοι στο ΔΗΣΥ τόνιζαν κα υπερ: τόψιζαν την καμµατική ιδιώτητα τοι υποιηρίσυ Τους κι όμως την πµέρα της υπα- βολής των υπομηφιστήτων, ἃὦ ἴδιας ο υπαμήφιὰς τοις, ὁ Πρύ- εὔρος του κὐμματὸς τος, ΑΠΠΡ νήθηκε πῖν κομματική τοι ιδ τητα, μποβάλλαντας, την υποιμηφιώτητα τοις χωρίς αν να δώσει τα κάπσο απιμμα τὴς πα- ηφιότητας. Ἐμρωνίζεται στα µη: φοδέλτια μόνο µε τη φώτα γροφίᾳ κάι τὰ ὀνομά του, ὡς να παῦ ἐργεται απὀ τα ποιβενή. Οήτε τα ἐμβλημα τοι ΔΗΣΥ χρησιμοπήεί, οὔτε την ἐνδεξη ανεξάρτητος μποηπφιος Η ενέργεια αωτή τοι κ. Κληρίδη δεν ἦταν Ἰωστὴ εκ ων προ τέρων στα στελέχη του κόμματος. τη πωώφίζαν ελάχιστοι, Και ἦταν γ' αιπό πο µε τη Ἠηωστοποϊησή της πρὐκλήδθηκε αμηχανία στα ψηλά ὀώματα του ΔΗΣΥ κι ἂρ- χισαν τα μοικιμαιρητᾶ. Πολλαί ἦταν εκείνοι παυ κάκισαν την ενέργεια, που εξθφρασαν την ανηβεσή τοις, ενα μερικοί 6βε- σαν κα Βέμα παροβίασης κα- ταστατκών ὁατάξεων κα απΏ- φάσεων του κόμματος, Τάνιζαν ὅτι. επανεικηµµένες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων το ΔΗΣ, μιλούσαν για διεκδίκηση ΓΛΑΥΚΟΧΥ ΚΛΗΡΙΔΛΗ έ( Η ενέργεια του Κληρίδη δεν ήταν γνωστή εκ των προτέρων στα στελέχη του κόμματος ν, εί Πολλοί Κάκισαν την ενέργεια του Κληρίδη και εξέφρασαν ΤΗΝ αντίθεσή τους 1 πμν πριεδρικών Ελλ) µε κΙμ- ματικῦ ωποήσντιο πι Βαν Τα Ἀόψια τοι: αι του κ. Μληρίδη ΠΠ τους ανεξάρτητους αι τους τρ τοις. Φικπκά οἱ ανηβέσεις και ὅια φωνίες ὅεν πήραν ἕκτπσῃ και ὅεν εκδηλώβηκαν προς τα ἑξω Πα Ευ- ψῤητους όνος, Ἐξάλλοι τα πιΏ 'σώφρονες' ρόντοαν να επι καλιροιιν τς ὀμαμωνίες αωτές πε σταντας µε κήθε ταάπα πάνω στους ιαφωνοίντες ια να Τους παροκωλέσουν και να Ίσως Πε- σουν ὁτ απΠδήπΟτε ἔη: μοσιαπηαίηση Τυν ὄιερωνιών Βάναι καταπτρορή, Όμως εἶναι σύγουρο ὅτι τα θέμα, δεν βα μείνει εκεί κι ότι αμέσως μειά πιο ελαφές και τῃ ἄιῃ- φαινόμενη σίγουρη αποτωμία του κ. Κληρίδη. Βα ζἠτηθοϊν εθύνες, ὃχι μάνα ἀπὸ τον δα τον Πρη- εὗροα Ίου ΔΗΣΥ, αλλά και απω τα λοστά εκείνα ατελεκη που γνώ- μίαν και συναϊνεσαν στην ενῇῃ Ἡεια αμτή. Η µαναδική δηµέηπα ΕΠµτνελα πο δόθηκε μα την απαποηση της κομμοτικής υποιηφιότητας Κληρίδη, ἠήβηκε απή τον Ίδιο τον κ. Κληρίδη. σε πιλεσπταή ἴσι- ψἐντειξή του. Αρκέστηκε να πει, ὑταν μωτήβῃκε οχετπκα οτι. μπ δεν εἶμαι υποφήφιος µόνο ται Δημοκρατικού Σον εερμο αλλα κα του Κόματης τν ϐ- λελευθβέρων Ὁμως η απηντηση αωπη πρυβτι μεγάμη δύση καυτόποΏρως και αναπτερώνει µε πολλα ΕΠΙ: χειρήµατα που µας σπιοσήμανων τα ἴδια τα στελέχῃ το ΔΙΣ, κ Η εκλογή τοι Ν. ΚΑΠρΙδη ἐψινΕ αποκλεισιω και μα ππᾶ τα απµάδς ινα ται ΔΗΣΥ. ο Φα μσλεύβεροι ποῤι πολη αρηότεσα αΠά- φάσισαν µαονα τους μπι χωρίς καμιά σοαμρωήα ση: ψερηασίας μετ των ἄψη Ἑομμάτων ως. ποστηρίξουν τον κ. Κἀπρίδη, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ και ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μαστιγώνουν τον ΚΛηΡΙδη ϱ Προκαβήµενος της Ἐν: κλησίας, Αρχιεπίσκοπος Ἀρυ- σόστοµος τά α Να νοβομλευτικός Εκπρύσωπας του Δημοκρατικού Κὐμ- µατος' κ.[άσσας Πα- παδόπρυλας διαμεύᾷσοων και μαστηώνουν τον υποµήφια Πρόεδρο και Πρόεδρος ται Δημοκρατικού ἔν- ναγερμού” κ. Γλαύκο Ἀλη- ρίδη. Σιημεκριµμεν: Αμρπιερατκά, αυτή τη ψαρά, Ἱαστούνι ὄέχβημε ο τΠυ- ἠήἡφιος Πρύεδρος κ. Γλα- κάς Κληρίδης. ἔτη διάρκεια αυνέντευξής ται στην τη- λεάρασηι τοι Λόγου ας Αβ- Χιεπίσκοπας Χρυσόστομος επεσήμανε τς προεκλογικές µεταμιμέσεις Τόυ κ. Κληρίδη. Ανέφερε ανάμεσα απ ἄλλα ὅτι: »Ὁ κ. Κληρίδης ενώ δή λωσε πιο εἶνπι ἑτοιμος να σιξητήσει Βέμα καταγγελίας των Ἑωυμφωνιῶν Καμυφής πο προβλέπαων ώση Ὅμα οποβίας, στη οισεειμῃ της Αβήνας τα Δεκέμβριο του ιβτΑ ες πρωπστατήσει στην ιμοβέτηση της γραμμής της οµοσπανδιακής Λκηης. : Αἠλωσξ πως δεν ώρες τῃ γραµµή Ατήλα στη διάρ- κεια ται δειτερου Ἠήροι της εισβολής, ενώ σε σσπκειµή παι ἔπνε τότε εἰνε υπη- στηρίξει πως γνει αποδεκτή η εκεχειρία στη σηµερνή γμαμμή. Σε ερώτηση πα το δείπερα πήρα τών πραεδριµήν ΕκλΟ- γώ 6 Αρχιεπίσκοπος Χρυ- αὐστόμος αναρέρει ὅτι η Εκ- κλησία ὅξν πρύκειται οὔτε δημόσια, αὖτε ἔμμεσα να τ0- ποΒετηθεἰ ψιατί εἶναι ολοι Πιᾶι- δια τς, Στην ἴδια. ειποµπή πη- ραπλάνησε πάλι την καν Ἠνωμη α- υπαήφιας πρῶ- εὔρας Γλαύκος Κληρίδης. Αιπήὴ τῃ φορὰ τόληπισε να ισχυριστεί ὅτι 'σπο 18 Αμ γωήσται, ἅταν τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής κα- ρέλαβαν πην Ἁἁμμόπωστα, αποισίαζε απὀ την Νυπαο Ἱ Όταν ο δημοοισιράφας Π. Παναγιωτόπουλος μπεν- Βμισε ὅτι ο κ. Κληρίδης, ενω ἠτᾶν προεάμευων της Δημοκρατίας, εἶχε ὑσβεί ἡ Εντολή ο την εκκένωση της πύλης, τη στη πο 6 τούρκοι δεν σχεδίαζαν την κατάληψή τῆς. αωτὸς σκυ- ρίστηκε ὅτι τη μέρα αμτή βρι- σκύταν στη Γενειη πο δεξήκησαν οι συμαµιες μια το Κυπριακό! Πρώπειαι για πια- ῥαπλανητικη Δήλωση, αοῦ εἶναι υνωστὰ πως ὃ κ. Κλη- ρίδης εἰχε επιστρειµει μαζι µε τα πώάλωπα μέλη ππς Νι- πρισκής αντιπροσώπεέίας στην Κύπρο, τα βραδυ της Ί4ῃς, Αιηούστου! και την επό- µενη μέρα προήδρευσε της σὐσκεπ]ο που ἑψνε στο Γρᾶ- φείο Τύπου κα Πλη- ῥαφαριών. Αιτά ἐπιβεβοώσε ακ. Τάσσος Παπαδόπουλος, α οποίος βρισκόταν μαῦ µε τον κ. Κληρίδη ἅτη ΓΕ νε. Ἠλθαμε την Κύπρα, εἶπε., µέσω Αθηνών, ὅπου κκ. Κληρίδης σιανπήθηκε µε το Κωνσταντίνο Κα ραµανλή. Από εµεί πήγαμε ατή Μάλτα και το βράδυ της ἴδια µέρας φθάσαμε σπῃ Βάση Ακρωτηρίου, Την επόμενη μέρα ἐπνε ῃ αἰσκειµῃ στο Γραφείς Τήποι κα Πλη- ροφυριών, υπό την πραεδρία ται κ. Κληρίδη. ὁ -- Εατω Δεκόμαστς, τν αι ιμη Κληρίδη Ίνα υποπτήμιξη από δι κόμματα. Ηταν τς μερά ὑύσκαλο να εμφανισῆεῖ στα ψηφοδββλτια ακρῴώς αὐτὴ ἡ υποστήριξη και νὰ ἓκ- φρασβεί µε κατιαια τρόπ, Μόνο μετὰ απά πῃν παρύβεση των πια πάνω, εἶναι ολοφάνερο ἅτι τὸ επιχείρημα Κληρίδη εἶναι αὐτήρικτα και ὄιάτμητα και αλλού αποσκοπεί η ενδρητὰ τοι ἁωτή της ὑσατης σπγµης: Να πα µαπλαμήσει και να προκαλέσει σύγχιση στο εκλοπκόά σώμο, πι- στεώντας σε οφέλη πσυ βα προ κύψαιν ακριβώς απά τη σιῃγχιση αυτή κατὰ τη ψφοφορεα. Ὡμως και σ' αιτὸὰ, ἀποφῃ ᾱμ- ΄ κετών στελεκών του ΔΗΣΥ, εἶναι οτι ναι µεν μπορει µε τή µῃ η: υθέτηση Του εμβλήματος τοι Δημοκρατικού Συναγερμού” να προκληθεί οὐγχιση, αλλά τῃ οῦγ- ἅπσπι αὐτὴ Βα λειτοιβ/]σει ρ- νητκά μα τον κ. Κληρίδη. Το μόνα που θα καταφέραιµε. κ- τέληγαν τα (δι πρόσωπα, εἶναι νά γελοιοποιηβούµε ἀλλη µιι φορᾷ κα να ὄὀΐδνοιμε εἰικειρήµατα στους ἁαπτιπάλοις µας να Εν οχύσυν την προπαγάνδα τοις στον τοµέα μεταμφίεση’, 8 Ἑ-------ττκ-- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 19893 ΕΙΤΕ ἡ ΕοΗΜεΕρΙᾶΑ -- περιοδικο ΕΙδήσει οι αι σα ή: Ν. ὕμισαν οι ποτιοί αντίπαλα ταυ Προέύρου Βασιλείση ὅτι βήµαν την «ίλλειο πτέρνα του. Και πιπιλλοῦν μ- Βημερινά ύτι ο Πρύεδρος Εγκλημάτισε” γιατί παθικπέρησε να ποβά λε αίτηση ἐνταξης πτην ΕΟΝ. Ἐπχκνπήν παίνεται τι μα να νε α μάμως, χρεμήζετηι η ἴιι- Ἠπίνεση και των δύο πλευρών, Γωπέ ναι ο πικήεδρας και η συ- ντοπτυιή πλειφηρία του Μααὐ βέλει ἐνταξη ύτην ΕΟΚ. Όμως υπό το θέλω ὡς το ὀύναμαι έχει ὁμαποκχί, Αππὶ τὸ εηταίο ες το ειντά και πάλι υπάρχει κάπυνα ὄμκρορα, Ναι ή ανπρορᾶ µας στα εωνταίο και το εφικτά, µας θισε μριβώς τις ῥδιες, παράλληλες καταστάσεις πο ζήσαμε κυρίως απὀ το (847 και εντεύθεν, αλλά και τα ππούμενᾶ χρόνια, µε ἡήμα ταν 'π. πὔριο, Κάποιοι υπεαπατοµύτες κατηγοκηίσαν τὸν Εβνάρχη ὅτι ἄεν ἠθελε την ένωση µε την Ελλάδα, Μάταια ο Εδνάραης υποδείκνιε και τόνιδε ὅτι ἦταν ο πικύτος εφωτικός, Όμως µῦ- νομερώς ὅεν μπορούσε να γίνει η ἑπιπῃ Ας βγει, ἑλεε ος Εθνάρχης, µια ελλημή κυβέρνηση που να αναλάβει τις εν- βύνες μαι να κηρίξει τήν ἑπυση της Κήπρί µε την Ελλάδα μαι επώ είμαι ἐτοιμως ν' ανταποκριή. Δεν επείθοντο οἱ τότε αντιµακαθναµοέ, ὄχι ματ ἄεν ήταν λ0- γικά το επιχείρηµα, ύχι γεσπί ὅεν είχαν την ποινή λογική Ίνα να συνιπολομίσν μι να πηβμίσην τα δεδομένα, Δεν επεί- Βαντο γμτ ὅεν ἠ λεν. Η μπορία επαναλαμβάνεται και σήµειι. Ἀογυμά καὶ τε- πόμώνα, αποδειμνόει ο πρθεύρος Βσιλείου ὅτι ῃ μεβΙάεκπ] πις υποβολής αίτησης ἑνταξης στην ΕΟΚ ήταν η κπλπεπη που μπορούσε να γένει εξ ὁν μαι μπορέσαµε να ππλίήρουμε τόσα µε- γάλη απόσπαση στο ὀρόμο προς την ΓΟΝ, σε τόσο σύντομο αθονικό ὁμίστημα, Όμως απού εκεί. Επιμένουν στις αβάσιµες απόψεις τοις, μόνα ηπιι μόνα γα να αντιπολιτε τον Πρή- εὖμο Βασιλείσι, ενόψει επλοηιών. Όμως ο λαός Ναι λογική ἔχει και κρίση έχει. Και βὗέπει και τις οτοαιμενιμές ἄμπκυλίες ναι τις μἀαιτερώτητες πο ὧπι Ἡ Κύπρος στην πορεία της να γίνει µέωις της ΕΩΚ. Βλέπει απήµα Ἡι επτιά τα εωπεμικά προβλήμαπα πον η ΕΟΒ ἔχει απι πο ια κάποιο ὁμάστημα ἥταν τέτοια πο τα µέλη της ὧν είχαν γκήνο νε αολοληθοῦν µε θέµατα ὄμεύρυνιπε. Η πικπή πολιτική, ῃ σὐππύτερη μεβόδευσῃ ἅπή πλετεκῖς Βα- σιείου ἕφερε την Κήπρο πιο Μοντά ππην ΡΟΚ. ὤν σιέσεις, πικηκυπιµές σι πολιτιμές , πο συνήψε µε τος Πηρκπαίσως πετες ὁ µ. Βασιλείον, βοήβησαν την προαπάβεια ένταξης. Και εἶναι πάνυ στις οχέσει αὐτὸς πο η Κύπρος επενήίει πολλά, τόση γα ἐνταξη στην ΕΩΚ σα και στην επλῃ του Κι. πριοκή, Ἆτη πιµερινή ὑμεθνή παλτική πώατρα, οἱ η σιωπυμές σχέσεις τν’ Πρετιὰν τον ὀμπρύγκην αιγκήν ποζσν πρωπεύόντα ρύλο. ει αναφέρουμε ένα αι µόνο παρᾶδεεημα. Τις οέπις Μιτερήν - Κά, που αλληλοήπυππωίζονται σήμα μι πε Βέματη εσωτερικᾶ. Απὸ αφή την ἀποῄῃ ῃ Μπας εἶναι τιπεµή που ει ἐν πβίτη, ὅπως ὁ Πρύέδρος Βασιλείου , ο οποίος γναθζει παλ παλά νὰ ἁημιουομεί “πι να πνπτίπσει τέτοιο εἴδους ὑπέπεις, Και επονΜήοπω οκρῴώς πολλά π' αππὲς τις σεέσπεις πι εἰ μαστε σηλα ὅτι ΗΕ μπιπάρη και ππὐλισήχὸ τον κ. Βα- σµείου ῃ Κὐπρὸς μα ὕπην ΕΩΚ ἃτ μπει κας το ενικό τῆς πμύῥλημη Βα ἡπι, με τρύπα ἐντιιο πο νι ἠνασφαλίτει την επική απι ἠαμκηκή επιβκτῃ το ελληνισιζή στα νησί, ΤΚ) μαι αν ξεληριηηιάζανται πι αντίπαλα τοι ἵπ σφάλματα. ΙΙ πε. γτατία που πέρασε και η πενταετία πι σπολυβεί ἔα Ἠ- τιν στην απορία σαν περίσέν. πο! ἐβηαλαν την Κύπρι από τα πὐέοδα και την ενέαξαν οπις ελείµες ἡπ- µοπρατικές , ευημερωες Μθινιωνίες της Εκάτης, σα ζσ]ὰ μεσπῃ η περιαδικο 5- ΛΕΠΙΦ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΝΑΡΙΩΥ Γ' ΜΕΓΑΡΟ ΜΙΤΣΗ Γ'-- ᾗος Ὡρ. -- Γρ. ο0ᾷ ταχ. ΝΙβ. 1994 -- Λεμκωσία Τηλ. 02-38 88 87, 45 1 ων Φαξ 4-38 ΒΒ αή Εκδότη Εκδοτική Εταιρεία 'ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ Λτᾶ Υπεύθυνος Ἔκδοσης: ΧΑΡ.Ν, ΑΒΔΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Διεύθυνση: Διευβύνεται απὀ Συντακτική Επτραπή Φωτοσύνβεση - Σελίδωση: ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΜΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ” Σ ε σεμνή τελετή - στὸ στρατόπεδο πις Ελ- ληνικής Δύναμης Κύπρου -ἔῃνε π παράδοση εξαπλισμού πα τα ΚΨΜ των Μονάδκών της ἂἹναμης. ὁ εξοπλισμός, προσφαρά των ὢρ- γανώσεων Ευημερίας ὮΕβνΟ- φρουρών, αποτελείτο απὀ δύο ἓγ. χρωµες τηλεοράσεις 35 τών, αξμις ο 0 λιρών μαι απὀ τρᾶ- πέζια και καµέκλες, ἅτην τελετή παρευρέθηκαν οϱ Ὑποαυργὰς Άμυνας κ. Ανδρέας Αλωνεύτης και ὃ Αρχηιὸς τς Εβνικής Φρουράς Στρατηγός Γε- ὤργιας Σειραδάκης. Ὁ ἠιπκητής της ΕΛ.ΔΥ.Μ. Συ- νταγµατάρχης Μανιατάκος |ω- άννης στη σύντομη ομιλία του ΕΙΠΕ: “Κύριε Ὑπουργὲ της Ἄμυνας. Η ΕΛ.ΑΥΚ. σας καλώσαρίζει στο στρατἠπεδὀ της. Η σηµερινή παρουσία σας εἶναι µια ακόµη απόδειξη της αγάπης που τρέφει τα Υπουργείο Αμινας Κύπρο προς τα στρατευµένα παι- διά της Ελλάδος, Το ενδαφέρον σας προς την ΕΛ.ΔΥΚ. εκδηλώνεται αδια- λήπτως κα ποικιλοτρόπως, αἀπό- δεξη ὃε τοῦτοι! εἶναι η σηµερινή σας προσφορά σε εἴδη που Βα χρησιμεύσοιν στη ἠκκαγωῄα των οπλιτών µας κα την κ- λμτέρμεικπι των σκνβηκών ἆια- βίωσης. Η Κωπριακή Κυβέρνηση και εσείς προκπωπικά, αλλά και ολόκληρος ὃ κυπριακὀς Ελληνισμός, ανα- γνωρίζει το µεγάλο και βαρύ έργο παι! εκτελεί η ΕΛ.ΔΥ.Ν. µε την πα- βοικήα της στην Κὐπρᾶ και η σνα- Ἠνήριση αυτή εκδηλώνεται µε πράξεις αγάπης κα µαβρῦ- φροσύνης απὀ ἀλόκληρο τὸ κι- πρμακά Ελληνισμό προς τους Ελ: δικήρισιις. Σήµερα που το έθνος µας ὅσ- κιµάζεται απὀ εχθραύς και φίλους, η μόνη δυνατότητα επιβίωσης του εἶναι η αρραγής ενότητα του λαού μας, καθώς κα ύλοι τὸ Ελ- ληνιπιοῦ απανταχού της Ἠης, πρασπάβεια «ἁμτήὴ πι- στεύκκµε ακράδαντα ὅτι η ΕΛ.ΔΥ.Κ. ἄιόλλει τα μέγιστα σε μια αινεχή αγόγωστη προ- σπάθεια µε κοριφαία πράξη τῃ Βμσία και τους αγώνες των αν- δρών της στα µαήρο καλοκαί του 1974. Τελειύνοντας, κήμε Ὑπουρηέ, βα Βέλαμε και πάλι να σας εἰ- ααμιστήσαυμε και να σας πα: αχεβαύµε ὧτι κάτω απὸ οποιεα. δήποτε συνβήκες θα πράξσιμε τα καβήκον μασ, πιστοί στις Πα- πόσες τοι ἐβνοως µας και στοικ: αγώνες της ΕΛ.ΔΥ.Ν. Ἔτο στιγμιότωπο -- απὀ την τε- λετὴ παράδοσης του εξοπλσμού --ᾱ ποιός Ἁμινας Α. Αλι- γεύτης. ο Αρχηγός της Ε.Φ. ὅτρα- πηγός Σειραδάκης, 0 Διοικητής πι ΕΛ.ΔΥ.Κ. Συντα/µατάρχης |. Μανιατάκος, πλαιπιυμένο από Ελδυκάριους. δν δὲ τε ογράφος απ ὁ Ανοπληρωτής Πρόεδρος τὸυ Δημοκρατικού Συναγερμού” Γιαννάκης Μήτσης και µνη- στήρας κάποιας κοινής υπύ- δειξης μερικών κύκλων πα την μποψηφιότητα Προέδρου στις εκλογές της µεθαύριον Κυ- µιακής, κατακεραύνωσετον Πρύ- εδρο Βασιλείου ισχυριζόμενος τισ κ. Βασιλείου, έθαψε το Βέμα των Τούρκων εποίκων, Θυμούμαστε µε πόσα κόρδωµα ϱ Γιαννάκης διμαλάλησε κἀπύτε ὁτιπέτυχε σε µια επίσκεη του στο Στρασθούργο να θίξειτο Βέματων εποἰκων και πα- ῥάμσίασε τούτα σαν επίτευγμα της μεγάλης πολιτικής του φυ- σογνωμµίας. τώραπου 5 Πρόεδρος Βά- σιλείου πέτυχε να ζητά το ομό- φώνο ήψφισμα Τ88του Συµ- Βαυλίου Ασφαλείας καινα μιοβετεῖται τούτα απὀ τό ομή- φωνα ψήφισμα των Ευρωπαίων, όπως γίνει καταγραφή του πλη- Βυσμού στα κατεχόμενα για γα διαπιστωθεί πόιοί ζουν σ' αυτᾶ παράνομα, ο Γιαννάκης φωνάζει ότι Βάφτηκε απὀ τον Βασιλείου τα θέµα των εποίκων. Πούνα τα αποδώσουµε Στην προεκλογική περίοδο ἡ στην εµ- Βέλεια τής πολιτικής κρίσης του Γιαννάκη. α Αρμο Π σπήλη ασχολείται σήμερα µε το Γιαννάκη Μύτση, δεν μπορεί να µας δαφύψει τὸ γε- ηονός ὅτπ ὁ Γιαννάκης ἤταν πρώτας σπῃ σειρά εκείνων που υπέγραψαν την υπαφπφιότητα τὸ Γλαύκου Κληρίδη. Ὁ Γιαν- ψώκης κόβεται στη ὄξεια του ΚΑη- ρίδῃ. ἅτα πραεδηεία των ἴι- γκεντρώσεων, που μιλά ὃ πρόεδρας του. κὀμματός τοι, Εἶμαί αυτός πο! σαν επρόσωπας τομ. κάµµατης τσ πρόβαλε την πολιπκή που ἠσ ακολουθήσει ἃ Γααύκος Κληρίδης αν εκλεγεί και κατακεραύνώσε τον Πρόεᾶμο Βα- σιλείου ια την ματαστοοφική πΏ- λιπκή του σε δημασιογπαφική ὄμή- Ὁμεψη Ὠσο κα αν εξ οφίιο ο Γν- νάκης ἠταν α εντεταλµένος μα κάμει την πιο πάνω παρουσία, µε- μικαί ἀσπανδαι ίλοι του, εἰπαν ὁτι αρειαζόνταν κἀπι τέταια, Δεν μπορούσε να αφήσει να ἴ: γεµστούν σι ενπιπώσεις που ἅη- µουργησαν στην κοινή γνώμη τα σουύωτα Ψψέρτα τομ σπν Αρ- αεπισκοπή ὅταν οργίαζαν σι αξιώ- σεις του Σπύρου Κυπρμνοῦ, ὅπως αφού ο ἴος ἅεν δα βάλει υποψηφιότητα, να μή Βάλει οὔτε ο Γλαύκος Κληρίδης κα να ὑπαδεικβεί κάπαιος ἀλλος κοινής αποδοχής απὀ τον ΛΗΣ Υ κα το ΔΗΚΟ. εν διέψευσε Ὁ Γκννάκης Ἰς πληροφομίος ὁτπ ερώτοτραπεί, να εἶναι αυτός ο κοινός υπομήφιος, καὶ ὀβαλε την ουρά στα σκΕλη τοῦ, όταν το κόμμα τοι επέμενε ὅτην υποψηφιότητα του Γλαύκου ΚΛη-. ῥίδη. Από ὅλαν εκείνο τον σαματᾶ,' ἔμενε καπ ἵπα τον Γιπενκη. Ηταν α μόνος παµ ἄεκδκησε την υποαμηφιάτητα του ποπ φίαυ του κύμματος, ανππαλος της υπό- ψηφιότητας το Κληρίδη. μαι έτα πέτυχε, σε νέες εκλογὲς να εὐπι ὁ πρῶτος στη περ στη Μικόίκηση του κυμµαπκου µποµηφίου. ἕτην περίπτωση αυτή του Γιαν- γόκη. στέκει το ρητό: Αλλο! τα κακαρίσματα κι αλλοι γεν νο σι κότες', Πόσα στ αλήθεια μµ- νουν τα ανάστηµά τους κά φι- γαμράρουν παν μνηστήρες, Ἡ Εἶναι πολή ἀεπτό τα βέµα πα επικρίγεις τον Αρχιεπίσκοπο, για οποιεσδήποτε ενέργειεστου για το Κυπρκικό ἡ δηλώσεις τοι µε τις οποίες επικρίχει τους χει- μισμούστου Προέδρου Βασιλείου για το πρόθληµα αυτό. Παρεξέκλινες λίγα, µπὐρεί να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο να ὐε προρίσει και τότε κανένας δεν βα σε Βάψει και το πιο σηµαντικό, θα παραμµείνεις ἕνα νεκρά σώμα και η σάρκα σου ὅεν θα διαλυβεί στα εξ ων συνετεβη και οὖτε η ψυχή σου Βα µπορεί να αναµενειτη δευτέρα παρουσία. Τόλµησε κάποτε 6 Ελληνας ποιητής Λασκαρύτος νατα δΒάλει µε την εκκλησία της Ελλάδας µε τα ποιήματά του. Του εἶπαν ότι Βαπτον αφορήσουν και δεν θα λοιώσει. Και ο ευλογημένος ποιη- τής εἶπε ότι ουδέν κακόν αμιγὲς καλόύ, Θα ταυς στείλω τα πᾶ- πούτσια µου και µε τον αφορισμό δεν θα λοιώνοιν”. Δεν εἰμαι ο Λασκαράτος. Εἰμαι Βρήσκοςξ και μάλιστα λόγω επαη- γέλμπτας, ἄρχισα να πηγαίνω εκ- κλησίατις Κυριακές, ίσως πάρω σειρά να προσληφβώ στο Λλόγα”. Γι αυτά αποφάσισα, µια και ὃ Αρχιεπίσκοπος ὅεν δέχεται τ]- ποτε ἀἆλλο απὀ του να λυθείη κρίση στο κυπριακό και νσεπα- ψελβσοιµε ἁπως εἰµαστε πριν απὀ το ἸΒΤή, γα απορρίψω καιτις ἰδέες και το Χάρτη Γκάλι, το Μή- Ψισμα Τ88 του Συµδθουλίου Ασφα- λείας και το Ψήφισμα της Ει- μώπης και να κατατάξω τον Μπους, τους Βώσσους και όλους γεπικάπου ὃν συμφωνούν μαζί τὸι. . εν δα ὀμπκολευτῷ στην απόφασή μῶ παωτή. Όσα πρη- σχωρήσώ στο Μεέτωπα Σωτηρίας” και ὃα ηφίσω τον Πασνάλη Πα σκαλίδη. Ἐλεγα τελευταία ὑπ τοι δέ η ψήφος µοὺ, αφού µπορεί να λύσει τα κυπριακά ὅπως θέλει ο Αρχιεπίσκοπος. Αργῃπσε να µι- ληπει ο Πασχαλίδης, αλλά μίλησε μια κιπ καλή και µας εἶπε, Μπορώ να Αήσω το κυπριακά. καὶ πραγματκὰ πταν µια απο- μάλήμη που εδωσε κουράγιο στον Σπύρο Κυπριανσύ, πα για δέκα χρώνα γνώριζε πιὺς να ἀμβεί τά κυπριακά, αλλά ἄεν µπάμεπε, Ἐδωσε ὦ Πασχαλίδης και νέα δ- νσµη στὸ λωσσαρίδη γα να µΠει στο χαράκωμα και να αλλάξει Την πορεία πα τῃ σωπηρία της Αυ- παπι δεν λαμβάνώ υπόφπῃ πο σπυµές που αστειεµετα ὁ Πασχάλης Πα- σχαλίδης, ματ διαφαβετικά, πώς θα εἶχαν την εἰκαρία ὅσα πη- ῥακαλούθησαν την τελευταία ἀπό τηλεοράσεως εμφάνισή Το. Με- Ὠικοί εἶπαν ὅτ δεν ξέρει απλή πρόσθεση και τους κ τακεραύνωσα. Πώς αμφιβάλλετε, εἶπα ὅπ µποµεί να λύσει τα κωπριακά, Το ἅπ φᾶ: νηκε ὅπ ὅεν ξέρει να πρασβέσει, Ἠταν ἑνα απά τα πολλά αστεία του που εἶπε απὀ πιλεοράσεωκη. Να σας θυμίσω τ είπε, αλλά Επ δείξετε κάποια αυτασυγκράτηση, µη γελάπετε. Παίονω ταν µι μμάτερα αριθμό ται ποσοστού πο εἶπε ἅπ ασππᾶζετα τῃ ὧ- κήρωξη του Μετώπου καὶ τοι διου βέβαια, τα ᾖ95ε Πποσπαέτω σ' αὐτὸ κα το δα που εἶπε ὧτι εἶναι αναποφάσστοι. Αν παρίσω Ολά- κλημα τα 188 στους αντίπαλους του Πασχαλίδη, τότε βγαίνει πρᾶ εὔραος ο Πασχαλίδης απὀ την πρώτη Μυριακή. Όι Βααιλείου και Κληρίδης είναι από χερι, καμια, Αφσύ Βα πή- ουν ένα ποσοστά απὀ το ὢάτα που δεν ασπάζεται τῃ ἀιακήρωξη το Μετώπου” Ενώ δεν γελώ αἶπε και εσείς ὄμαισήστε. Β΄ Ένας αναγνώστης της στή- λης µου ζήτησε να ταν πλη- ῥυφομήσω αν βα δώσουμε σιυ- γέχεια στην αποκάλυψη των Ἐιδήσεων” στην προηγούµενη ἐκδασή τοις, ἀπ Βαμλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού”επι- σκέφθηκε την Ἑλλάδα και προ- σφέρόντας και αµοιΒή ζήτησε να του δοθούν στοιχείαπου να στο!- χειοβεταύν κατηγορίες εναντίον του Υπουργού Άμηνας γκι ατα- σθαλίες στην αγορά ἀχρηστου οπλισμού. Αγαπητέ αναγνώστη, πολύ δικαιολυχγηµένοτο εν- διαφέρον σαι, µόναποι σι- γέχεια θα πρέπει να δώσει ο πρύ- εδραςτης Βουλής Αλέξης Γαλανός ποι έχει μεγάλη ευ- ασθησία σε τέτοιες αποκαλύψεις, Εμείσταν περιμένουμε να επι- στρέήμει απὀ το εξωτεῃικά, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1993 ώπρσυ. οποια κι ᾿ Ωω 57, 57. / 2)/νΕ)« Στ «5 δά ΜΑ 7. ο) 57ε)«5Σ27/Λ« Ζ΄ 75) 7/12. ΑΣ’) 2Σ ΔΑΝΕΙΑ ΑΜΕΟΑ ΔΑΝΕΙΑ Μακροχρονία Δεν υπάρχει ὄὀνειρο που να µπν μπορεί να στεγαστεί µε τα Στεγαστικά της Τράπεζας Κύπρου. Είτε πρὀκειται για σπίτι, εξοχικὀ, ἡ ακόμα για κάποια επέκταση, τα Στεγαστικ της Τράπεζας Κύπρου, ἐχουν έτοιμες λύσεις για κάθε στέγη. Προσαφέρουν ποσά μέχρι και Ε95,000 µε αποπληρωμή σε 5 χρόνια. αν είναι τα ὀνειρα και τα σχέδια σας, πραγματοποιείστε τα µε τα Στεγαστικα τῆς Τράπεζας 3ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ Ί. Σχέδιο µε µηνιαίες καταθέσεις Με µήνιαίες καταθέσεις για 2, 3 η 4 χρόνια µπορείτε να πάρετε δάνειο τριπλάσιο των καταθέσεων σας που φτάνει µέχρι 35.000. 2. Σχέδιο µε εφόπαξ κατάθεση ενός χρόνου Με εφάπαξ κατάθεση του 1/3 του δανείου για τουλάχιστο ἑνα χρὀνο, εξασφαλίζετε δάνειο τριπλάσιο της κατάβεσης µέχρι 595, 000. 3. Δάνειο συνδεδεμένο µε ασφάλεια ζωής Άμεσο δάνειο, µε Ασφάλεια Ζωής µε τη ΕΜΒΟΙΙΕΕ, μέχρι ε3δ, 000. ϐ) Ττρα/ΠΙΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ναι μα όν ἀ ΠΑΡΑΣΝΕΥΗ ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1893 Ομ μμ σε με τά, προς λομε μην τα Θα νησο μν ποστς πώ. Εως αή ή ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -ΠΕΡισΔΙκά ΕΛΛΑΛΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΡΑΛΙΕΙΑΣ., ΕΥΡΩΠΗ. ΡΩσΣ]Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΟΥΝ ΠΘΛΙΠΙΜΙ ΒΑΣΙΛΗΘΙ Του ΜΙΧΑΛΑΚΗ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ἰναι απίστευτο, αλλά ξ πραγµατκό! Ὁ υπῦ- ἡήριος Γλαύκας Κλη- μίδης, εγκατελειήε. πια κάθε Πρό- σχηµα και αμϕίεση και εργάζεται ουσιαστικά ια πῃν Δεύτερη Κυ µιακη, εγκαταλείποντας τς µέἎῃι τίκαι δημάσιες απὀ μαδιοφώνου και τηλεοράσεως διακημίξεις του και του πζεται µε το Δημόκρατικὸ κόμμα” τοι Σπύρου Κυπριανού και τοι Σοσιαλιστικού Κόμματος της ΕΔΕΚ τοι Βάσου Λυσσαρίδη, για να αποσπάσει υηφοφόμπους τος την πρώτη Κυριακή καὶ Ἱία να μποστηριχτεί η υποιμηψιότητά ται! απο τα δα πιπἁ κόμματα τη δει]- τερπι Μιριακή. Εχει απομαλιφθεί πλήρως η τα- κτκή του Γλαύκου Κληρίδη παι Εμφανίστηκε µε την ἄρνηση το! να αποδεχθεί τις πρασκλήσεις τοι Προέδρου Βασιλείου, μα να µε- τάσχει µε άλλους πολιτικούς Πγὲ- τες στη μάχη της Νέας Υόρκης τον περασμένο Οκτώβρη. Με στόχο την προεδρική κῆ- ῥέκλα προτίµησε τη Βέση τοι λι- ποτάκτη” παρὰ να απδράµει στον κρίσµο ἀγώνα που θὰ ἐδῶε α Πρωεᾶρος της ἁπημομρατίας Ἱπα την Προ και τὸ λαο της. Με Βάπι τα σκεπτικό της τῇ- κπκής του, ἐμειε πίσώ από τη Μέα Ὑήάρκη και μάλιστα ἡηλιε ὧπ πποτε δεν αναμένει απὀ τς νέες συνομιλίες. κ ἅταν α Πρόεδρος Βασιλείου εἶχε, μπαρὀστά Του, να αποφασίσει αποδοχή ἡ απάρριμη της δέσµης Ιδεών και τοι Χάρτη Γκάλι και πραύβηση του Μηφίσματος ΤΕΞ στο Σωμβούλιο Ααφαλείας και πάλι α Γλαύκος Κληρίδης, προτµησε να μείνει στη Λευκωσία, ὅταν α Πρῤεδρος Βασιλείου και σι σι ψαδοί -- σήμβοιιλαι Το, εκαλαντα να. πάρμσιν καθοριασπκές απῆ- φάσεις ια τῃ μελλοντική εξέλιξή ται! εβνικοή θέματος, Προτµησε ο Γλαύκος Κληρίδης να μείνει πίσω απὀ τη μάχη της Νέας Ὑόρκης παή μετέχοντας ΥΛΗ 1) ΓΑΜΟΙ]. ο ΑΙ 1: 1-26 Φεθρουαρίου ΜΑΗΡΕΣ ἃ ΞΡΕΣΓΕΒΕ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: ΡΕΗΞΟΜΑ ΑΠΗ ΙΟ . ΑΡκ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ 10 5 ΛΗΔΡΑΣ 948 ”. ΟΜΑΣΑΓΟΡΟΥ 5-Τ 5 ΛΕΩΦ. ΑΒΑΛΑΣΣΑΣ ΕΕΒΕ νο ἰα Μοσε ΙΗά Νκοσία ὑγππευπίήος Γὰ5Πί0η Ηουςε [ή ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΠΑΦΩΣ - ΠΑΡΑΛΙΜΗΙ στην κυπριακή αντιπρασώπεία Βα υπο χμεούτα να ΤτόΠΟΒΕΤΠΙΒΕΙ πάνω απτοιςσ χειρισμούς τοι Προ- ἐδρου Βασιλείου, µε τα δεδομένα που επικρατούσαν εκεί, Γιώριίε τοις σωστούὺς Χει- μισούς τὸ Προέδροι Βασιλείου οτις προηγούμενες συνομιλίες και ἠΒελε να απαβίηει να ΕΕάγΕι ταν σιἁλαγικὸ και ἄμεπτο τρώπα µε ταν απαῖον ενεργούσε α Πρὸ- Εδρος. Πρυπμµησε Ὁ ἍὭἡΓλαύκος Κλη- ρίδης, να μενει πίσω, πα να ὅ- καιολογήσει την ὄιεκόκηση της προεδρικής καρέκλᾶς. Και α λαός μας, εἶναι μάρτυρας της καλά σκε- διασµένης τακτικής Το Γλαύκου Κληρίδη. Απέτωχαν οι πραβλέεις του, ῃα αποτιπ]α των σινομιλν κα ο Βασιλείαι κέρδισε τη μάχη. Ταίπο ὄρν το αρναίνται και πρὀ- σωπα, πο υποστηρίζουν την υπο- ἠπιφιάπητα του Γλαύκου Κληρίδη, ἀπωσ αᾱ Πµύεδρος των ι- λεΕλειθέρμν”, Νίκος Ρολάνδης, που έζησε και συνέβαλε στην έκταση αυτής της μάχης. Παρύλο πο δεν Βα µπαροήσε να δικαιολαγήσει την λιποταξία τομ, θα ήταν εὐκολα ῄα τον Γλσὺ- κο Κλημίδη, να σιμτμίμει ταν Βασιλείου σε µπερπτωπη απῶ- τυχίας τοι, Και ἀταν δεν του θώβήκε σιπή η ευκαιρία, κυµήβηκε ο μηχαπσμής τος! προπαγανδαστικαὴ μη- χανιαμού ται ΔΗΣΥ και ἁμχιααν ἕνα πρωτορανῆ και ἐντονο ρι]μώ, διαστρεβλώσης της επιτιχίας ται! Βασιλείου που ᾗα πρώτη φαρὰ αφότου. δημιουργήθηκε τα Κη- πριοκὀ, η Τουρμία και α βἀούφ Ντεκτᾶς να βρεβούν σε τέταια απομόνωση και πίεση απὠ πη δε Εμή κοινότητα. ο Πρύεδρας Βασιλείου απο- Δέχθηκε τη δέσμη Ιδεών κα το Χάρτη Γκάλι, σαν βάση πα δια- πραγµάτευπη. Τὸ. πιστοπαοισν τουτῦ: Στα επίσµµµα ἑῤγμαφα ται Μπούτρος Γκάλι .Η ἐμβεση του Αμερικανοί Πρα- ἐδρικι Μπους . Το μήμσμα 788 τοι Συμ- Βοιλίομ Ασφαλείας, στό ὁποίο επισινήφβηκαν και τα πρσή- γούµενα ἡηφίσιατα ται ΟΗΕ. και τα ἑγγραφα του [Γ. τοι ΟΗΕ. Ὑποατμώντας τη νσηµοσίπτ και τὸ πολιτικό κριτήµια του λασά µας ο Γλαύκος Εληρίδης κα Ὁ προ- παγανδβιστικὀς τὸ μηχανισμός σιΕπικοροήμεναι απὀά την πλειάδα το Τύπου και των (διω- πκών σταθμών, δεν ἐχοιν ποι- Βρνό να κρατηθούν επιµένοντας ππῃ ὅτι α Πράεᾶμος Βασιλείαυ αποδεἹβηκε τς Ιδέες Γκάλι οσν βάση λύσης του κυπριακού. Επικάνει ἆ Γλαύκος Κληρίδης τον Πρόεδρο Βασικείου Πατ µε Επιαταλή του ζήτησε απὸ τον Μπαύτρος Γκάλι να ενεργήσει ἆμεσα ὥστε τα ιµήψισμα ΓΕ9 ἵνα τι- οβετήβεί και μάλιστα ομόφωνα απὀ τὸ Συμβούλια Ααραλείας. Σμψεμίζει τις επιερίσεις τοι ο Γλαύκος Κληρίδης, προ σπαβώντας ταμτάχρωνα µε τα µη- Χανισμά Το, τον Τύήπα, τους ῥᾳ- διορωνικούς, σταθμούς και τον µαδιοτηλεοπτικὰ ἁταβμά ται “Λόγου” πο προβάλλοιν την υποψηφιοτητά το! - να απῶ- εμιἍμουν απὀ τον πμηριακά λαά τα αμόφιώνο Ιμηφίσµα του Ει- βιωπαϊκοή ποινοβομλίοι, τὰ οΠαίᾳ επανΕί την ενέρήεια τοι Πρα- ἐδφοι Βασιλείου, να τοποβετηθεί εὐηράψως και να ενθαρμύνει το ΓΓ. του ΟΗΕ να προωθήσει τῃ δέσιη Ιδεών και τα Χάρτη τοι! και το ἱμήφααμα {88. Ενόσω πλησιάζει η μέρα των προεδρικών εκλόών στην Κύπρα, π διεθνής Κοινότητα επαιψεἰ και υποστηρίζει τς πολιτικές απο- φάσεις τοι Προέδρου Βασιλείσι, Η Ευρώπη, µε το ομόφωνα ιµ- μαμα της, ἔκλεισε την πόρτα στους ανππάλαυις του Πασέᾶμαι, Βασιλείου, πο πατην πρυ- παγανβιστικῆ τους μανία, ἠβελαν να την παροικηάσαν σαν αντ- παῦα του Γ.Γ, του ΗΕ, του Σωμ- βουλίου Ασφαλείας, της ἂιεβνους Καιώτητας, Ο νέος Αμερικανός Πρύεῦρος, Μπιλ Κλίντον, σε ἀνδειξη επη- ατήριξης και ταίπισης µε το ἰμή- φισμα 188, τις Ιδέες και τα Ἀάρτη Γκάλι και τα µέτρα εμπιστοσύνης, κάλεσε ον Τούρκο Πρόεδρο Ὀζάλ να τραβήξει το αυτ του μασύφ Μτενκτάς, πα να Εγκα: ταλείήει την απαράδεκτη αδιαλ- λαξμι του, στο κυπριηκό, ο Βρετανός Ὑπουργὰς Εξω τερικών' Ητάγκλας Χερτ, μιλώντας υπό την ιδιώτητα του Πραέδροι της εξ υπουργών Επιτροπής του Σωμβαιλίου της Ευρώπης, εΠὲ- κρινε τον Βαυήφ Ντευκτας ῃα την αρνητκή στάση του στη δέσμη Ιδεών Γκάι και εξέφρασε την- πλήμῃ υπαστήµιξη στα ψηφίσματα το! Σιμβουλίσι Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ὁ κύκλας πῃσ υπαστήριξης τοι Ψηφίσματος 88, της δέσμης ιδεών μα του Χάρτη Γκάλι κα των µέτρων εμπιστασύνης και ἔμμεσα αλλά Εντοπωσακά της πολιτικής καιτης στάσης του Προέδραι Βα- σιλείου, ολοκληρώθηκε µε πο δη- λώὠσεις του Ρώσοι υφυπαυργοί Εξώτερικων, Βιτάλι Τσιούρκιη, μετὰ απὀ συνομιλίες και επαφές που εἴχε στη Λευκωσία ὅτι Ἡ Ρωσσια εργάζεται γιὰ λμπῃ τοι κιπριακο, η οποία να Επι: κεντρώνεται στις αρχὺς της ὅε- σµης Ιδεών, την αξία της οποίας πρέπει να εκτήσειν Όλοι σι εν- ὑιαφερόμεναι,” Ἡ ΕΒιωσσία, εἶπε, αποστηρίζει πλήρως τα µέτρα εμπιατοπίντς και πρόσθεσε ὁπ το Συμβούλιο Ασφζλείας ζητά υλοποίηση ὁλων' τών ιμηφισμάτων τῶι, ΠΕ ριλαμῃαναμένοι και του ΤΒΒ, Σαν αντίλαλος των δηλώσεων ἁλων ταν αξμιματαϊπκὺν των ΜΕ- γάλων κα τις Ευρώπης, εἶναι η ἑγκωρη εὔηση απὀ την εδρα του ΏΗΕ, ὅτι το Συµβούλιο Ασφα- λείας. ὅπι μόνα εμµένει στα ιμή- πισµα {88 τις έτος και τα Ἀάρτη Γκάλι και Τα µέτρα εμπιστοσύνης, ἀλλά ερηώζεται ία ἀμεσῃ ελα- ποηση τών προνο τους. Και ΕΙ διεθνώς ὄια- ἁραματίζωνται πια πάνω, α ωπο- μήψιος Γλαύκος Κληρίδης ἅπε κἀλυε ὁτι Βα αντδράσει στς αποφάσεις τοι Συμβοιυλίοι Ασία λείας Των Μεγάλων και της ὁμε- θνούς Καινότήτα, θα αποκηρύξει το συμφωνίες κορικής και Όκ πᾶρει σαν μοχλὸ προώθησης της σωτηρίας και της επιβίωσης του λασύ µας, τις παοράσεις µια [Πα- ψεθνικής ὑμάσκειης, Απεκάλυμε πλήρως τς πο Ἀπκές τοποθετήσεις του α. Γλαύ- κος Κληρίδης και α κυπρακὸς ελ- λπησμὸς τώρα µπορεί να αποηµαπήσεε µε τη υήφα τοι σε ποιὰ πλευρά τοποβετείται για Τῃ σιπηρα της ιπρκι. 5 με κα ωβενε, ο ρμκερεεες ΜΑΝΑ ΦΟΡΑ ΟΕ ΡΑ ΕΕ ΣΟΟΕ ΕΡΡΡΡΟΝΑΟΗ ΑΙΜΑ Η: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 189893 3 ο ο ο μα ο ας ». ταξη που φίου του Σταύρος Σταύρου - Σύρος. Υπαρχηγὸς της ΕΟΚΑ ΕΒΕ] αἄρθρο στην εφ. «ΑΓΟΩΟΝ» -ὅο 181». ᾿Ετσιβλέπειο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ Β΄ την υποψηφιότητα Κληρίδη: ο Σαν το µέσο για να αναρριχηθεί αυτός και Οἱ φίλοι του στην εξουσία. ϱ Για να αναλάβουν νέους απελευθερωτικούς αγώνες πως αυτὀν που οὑήγησε στο Προ- δοτικὀ πραξικοπηµµα. 9 Για να οδηγήσουν το τόπο µας σε νὲἐες Ππεριπετειες. Δημοκράτη πολίτη, Το περιβάλλον του κ. Κληρίδη ἐχει ρίξει Τη μµασκα. Τώρα ο λόγος ανηκει σε σενα. Η προάσπιση της Δημοκρατίας εἶναι και δική σου υπόθεση. Εμπιστεύοµαι και Ῥηφίζω ΣΗΗΓΙΟΥ Πρόεδρος ᾿ὁῆων ῖων Κυπρίων ες εμας επεσοσρσ ρσας ΕΕΙΙΙΙΠἡ Η ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ν δώς ης ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΧΘΕΣ. } ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΟΟΥΝ ΠΟΛΙΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ο Η ΓΝΩΜΗ 6 ο ΕΓΙΛΗΣΕΟΓΡΑΦΩΣ ύ ο ΟΚ ΣΤΟ ΛΗΣΥ Τ 8 ΜΑΣΤΗΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΗΡΙΛΗ Τ 6 ΤΡΙΑ ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Πολιτικών Συνταντῶν 9 ρ ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΟ 14 ΤΓΑΛΑΝΟΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ϱ ΟΛΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 8 ϐϱ ΚΟΣΜΟΣ μ-[5 ο ΙΥΝΑΙΚΕΣ -- ΛΑΡΝΑΚΑ πα ΑΓΜΕΣΩΟΣ ΨΗΦΙΣΑΝ 16-17 ο ΥΓΕΙΑ 18 ΚΟΥΖΙΝΑ ναι ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 5 ΓΥΝΑΙΚΑ. 1) ϱ Αλικη. Οι Κύπριοι άντρες της ζωής της 11 ο Το ΠΑΙΑΛΙ ναι εμείς 11 ο Τσ γα ΟΛΟΥΣ 24 ϱ ΠωΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ 15 κ ΤΤΑΥΡΟΛΕΞΑ 16 ΛΛΚΗΣ Συνέντευξη 2ύ ο οΡΟΣΚΟΠΙΟ 11 | Η ΡΟ ΚΑΣΕΤΑ ΤΗΝ..., ΕΚΑΨΕ ᾖῇἩ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. Όλα τα τηλευπτικά προγράµµατα 15-19) ϱ ΣΠΟΡ 34/31 ο κΟΩΡΙΟΥΝ. Άννα Βίσσυ -- Νίκος Καρβέλας 37 Έχετε πληρώσει Τους μπα η δα, ἄκαισα ἡ δνά- βασα, αυνεντεύξεις, ὕήνεπτα ήλεσῃτική, μοναλάγους τοι, αµι- λες στελεχών τει -- και αναρωτιέμαι Ποιός γεννήθηκε μόλις χτες, κ. Κληρίδης ἡ εμείς Ὁ κ. Γλαύκος Κληρίδης μιά στους Ἑλληνες της Μήπρου σαν Ἁγηλος ιεμαπύστολας, που μολις ξεμπαρκάρησε σε κάποια νησί των Παπαία και εωαγγελίζετα στους (θαψενείς, που πρώτη ρ0ρα τον Πλεποιν, τῃ βασιλεία των -σιι- ρανών, Πρώτη φορὰ Ἠ]ν ακούνε. Αγώνιώώτας να απασπήσει τη ψήφα µας, ορΗζεται πως Βᾳ κάνει τα πάντα στα πάντες επι για πάντα. Αιτά τα “πάντα”, λέει, Εἶνσι κακά, μικρά κι ανάποδα σήμερα. Αλλά ἔται και κερδίσει εκείνως τις ἐκλοψές, τὸ π αι ἁσυν τὰ μήτια μας και τὸ τί Βα ακοσοιν τ΄ πιτιά μας, Εἶναι ἄλλα πράμα! Τί αρπία λύση του κυπριακού Όα πετύχει, τί Μηφτὰ Βα ἐχοιμε, τ σπίτι βα κτ- σοιμε, τί αυπακίνητα, τί παιδεία, τ υγεία, τί αξιομρατία, τ ἠβος].,, Μαι νᾶταν μόνα από Μας ΆΕει παόμα Όα κάνω συγκυβέρνηση µετο ΔΗΚΟ Εδιή θα πρέπει να σταθούμε για ΝΟ. ΤΙ εννοεί ο κ. Κληρίδης ὅταν μιλά για σιπ/κβερνηση Ὠτ Βα ὕμμσεη πέντε υπουργεία πτα ΔΗΜΟ μα να εξαγοράσει το ιμή- ος τοις. καὶ πάλη ανα στιεµαι Ειναι τίµιο αὐτὸ απὀ μὲ- βους τσι Μαι τ θα νει αν έρθει ᾳ κ. Βασιλείου και πρααφέρει έξι ἡ Εφτά υπαιργεία, Θα πει τότε Ὁ κ. Κληρίδης: Εγώ δίνω οκτώ πα πα απ «φθάσουμε Όαπ κη- ταλήξαιυµε να ἐχει το ΔΗΚΟ ἁλα τα υπαρηεία Αλλά κα πέραν αυταῦ, τ εξανγαρὰ μον µε μπόυμγεία «πημαίνει παραβίαση του Συντάγµτας και Εγκατάλειτ ται. ἄμαμωματος ταυ Προξᾶμαιι της ὀημοκρατίας να επιλέγει τους μπομργοίς του. Και εδώ ασ Βυμηβαύμε τή λε μόλις πρ απὀ ἄίκα χρόνια α κ. Κληρίδης Ἱα το ΔΗΚΟ και τον πρθεῦρᾶ τοι, πο τώρα τύις Εεκ- κλπιαρεί Ἱα συγκυβέρνηση: ὄμωΓια µια ακόµα φορά κα- ταθάλλεται προσπάθεια κπ- ταπνίξεως της φωνής της λο- γικής. Μάταες Βα εἶναι και πάλιν ϱ! προσπάθειες αυτές, Όπως απέτυχαν την εποχή της ατι- Χούς για την Κύπρο ενδεκαετίας της διοκυδερνήσεως Κυπριανού, ὑταν ο πρὀεδρὺς του ΔΗΚΟ κα ΤΗ) ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΧΤΕΣ: τείχε τη Βέση του αρχηγού του κρύτους, άλλο τόσο Βα απῦ- τύχουν κοιτώρα,που ο πρώεδρος του ΔΗΚΟ δεν εἶναι τίποτε ἄλλα παρά πρὀεδρος ενάς φβίνοντὸος κόμματος. Με αμτώ, λθιπον, το βίνον κόμμα”.και του φΒμαντα”. πρό- Εδρμά τοι, θέλει να σαγκυβερνήσει ακ. Κληρίδης Μα τί νομίζει Ὁπτι οι οπαδα του ΔΗκο εἶναι γεν- ψηµένοι τες Ὠπι. Αυπάς ο λαάς ὄρν Εἶναι γεν- ἡημένος χτες, Και μνήμη ἔχει και κρίση, ΓΙ αωτά μαι θμμήται:-- 5 ἔπην Ἠπτάβεση τοι η κ. Κλημίδης (σελίδα 201) γράφει ώτι το 9 αμφώνησε µε τον κ. Ντενκτάς ο λύση . αλλά α Μπ- κάριος τοαρπίλλησε τη συμιδωνία. (δημ: Η κατάθεση γράφτηκε μετα τα Ηάματα ται Μακαρίου]. [ὁ τὴ), ἑώντος του Μακαρίου, σε εμώτησή Ἁγγλαι δη- μασισήράφου, σε Συμπύσια τό Ἀλτον, αν ο Μακάριος φταίει μα πι σιμριώνα εκείνη, Ὁ Μ. Μλη- μίδης απάντησε: Ἐπω δεν εἶμαι «εδώ ως υπερασπιστής τοι Μήα- καρίου, αλλά η ἀλήβεια είναι δια- φορετική”. και σε ζοντας απέ- ὅωσε τιν εμηνη απ πτῃ µη επἰτειξή συµιµυνίας στον ΕΤΓΕΒΠ, στη ἀράση της ΕΟΒΑ Ε΄ κἀπ. . το 1810-18, όταν ο κ. Κλη- μίδης ἠταν σινοµιλητής, ἃ κ. Μτενκτᾶς επρόβαλε και ωπα- στήριξε ὅτι η λύση τοι) κυπακού Επρεπε να επιωχθεί εξελικτικά. Τότε, ο κ. Κληρίδης, ὡὧς πι μομιλητής, απέρριµε τα τουρκικά αἰτηµα ως ανεδαφικά. (Σημ. Σαύσε ακόμη ο Μακάριας]). τη 1988, απὀ τα βήμα τις Βαιι- Κὴς, α ἰδιος ο κ. Κληρίδης πο στήριξε τη Βεωρία της εξελικτικής λύσης τοι. κωπριακοί, ἔπφ- μιάζοντας αμόμα και τους δικούς του βουλευτές. Βμούμαστε ακάµα:-- ὁ Γλαύκος Κληρίδης, 19881: οι ενδοκυπριακές συομιλίες, Οἱ οποίες εδοκιμάσβησαν επί οκτώ υκώκληρα έτη χωρίς να μπῦ- µέσουν να αποδώσουν, εἶναι πλέον µια ξεπερασμένη ὅια- δικασία... Σωστή λοιπῶν εἶναι η Φιαπίστωση τοι κ. Αντρέα Πα- πανδρέου ὁτι ο διάλογος, υπό τις συνθήκες που διεξάγεται, εἶναι ένας ἀκαρπος διάλογος”. 5 Γκαήκος Κληρίδης, 1888: αι πόλιν η πολιτική του ὅια- λόγου Βάλλεται. ΜΕ μανία. ΜΕ επιπολαιώτητα, Με απερισκεήήα, Κάι πάλι γνωστοί απορριπτικοί κύκλοι εκφωνούν Ἀόχους, εκ- δίδουν ανακοινώσεις, σι» πτάσσουν πύρινα ἄρῆβρα, ὅδη- μαγιωγοαύν. ...ΗἩ πολιτική τοι ῥιαλόγου, που ενσυνείπητα τὸ κόμμα µας υιοβέτησε απὀἀ το 13786, εἶναι πραγµυτικά η σωστὴ υπό τας περιστάσεις παλιική, εα µπαρασαµε να σι χσΏµµε ἐτσι και να γεμίσοιµε, ἄλες τι πε λίδες αυτής της εφπµερίδας, µε τις οβιδιακές μετάμάρφαισεις και τις απατηλες υποσχέσεις πο µας σερβίρει τουυβἠληδόν α κ. Κλη- ρίδης. Όα πούμε μόμᾳ, πώς όσοι μιλάνε ολοένα για τα Ἀπὸ, πὲρ τοι. Απο, στο ὄνομα ται λαο, εἶναι Ὁ πιο αντπλαικο. πε ριφρονητές τοι απο. Γιατ τον περφρονούν ὅταν τον εµπαίζσιπ απήστολα κι ασταμάτητα, πι- στεήοντας πως ὁ ἡαός δεν ἔχει οὔτε μνήμη, αὖπε κρίση, Πώς γεν- ψήβημε μόλις χτεσ... ῄ Εριατήσεις πα τον κ. Πα- σχαλίδη, ποι σε κάθε σχε- δόν τηλεοπτική ται εμφάνιση µας απειλεί ὅτι βα βγάλει στη φόρα τὸ αγωώιστικὸ τοι παρελβὀν. Γνωρίζετε ασφαλώς, κήριε Πα- σχαλίδη, τι Συνθήκη της Λι- ᾱ 3 4 µαταί κλείσοµε αμτά τα ἀρθρο. δα λόγια και ὄνια ζάνης. Της Διασκέμεως της Λί- ζάνης, ὡς Εα ωρίετε, εἶκε προηγηθεί ἢη Μικρασιατική κά- ταστροφή. Επιδίωξη της Ελλάδας (Βεμιζλοιη ἠταν τπτ σνσήῃ µιας εντµῃς συµφιωμας, πο θα επὲ- τµεπε στήν Ελλάδα να συνεχίσει την πορεία της µέσα στα πλαίσια του ποβλιτιαµένοι κώσµα. Παρόλον, κύριε Πασχαλίδη, πι πέρασαν απὀ τότε {0 χρόνια, ου- ὁμίς σήµερα αμφισβητεί τα ἐργσν και επίτεριµα ται ΒΗεπζέλοιμ. Πστύπα, τότε, υπήρχαν και οι φωγές που τον χαρακτήρισαν, περίπου, ως εθκόν µειοδότη. Ναι σας ερητ:-- Μήπως α Ερνζέλας Βιέπραττε Εβνκή µειοβασα ἀταν ἅσππα- ἁεχύταν την παραχώρηση στην Τουρκία ελλπηκών «ησιών {μ- βρας, Τἐνεδασ] ἡ ὅταν δεχόταν πην αιτολιαγή των πληθυσμών, Μήπως ὅειν εἶναι από τα βάρος πῃς ατκούς ἐνβασης της Μι κµασατικής Εκστρατείας, που ὦ Ηενιζέλας ὕέχβηκε πο αδινημές παραχωρήσεις τα 1823. Μπι μήπως ὄεν εἴώσι πά το βάρος της καἹπστροφης του 184, που ὅξ- χὐμεβὰα κάποιες παραχωρήσεις αδυνηρές (ήμερα, προκειμένοιι να ὄὀιασιηλιστεί η επιθιωησή Τζε1 κυπριακού ελλη ισμου Μήριε Πασχαλίδη. δεν μπορώ να µην σας πι ὧτι ππῃν περίπτωση σας πότε καμαρνω τὸν Οθκι απόλιπα σας, πὀτε αιφιηδιάζομαι με ένα επιτήδεια ἁπερο. μαι Τα μιστικά και ακμιβώς εἶναι ἅτι µΠή- ῥείτε να επε και αθώος και ΕΤι- τήδειας,,. Εδώ ὅμως πρέπεη Ἡπ αστῃ- µατήσω. Άλλη φαρά θα σας εξῃη: γήσπω ὅσο μπορώ καλίπερα Ἱ ειοώ. Μαι µῃ ξεχνάτε: Όι ψη- φοφύροι της ερχόμενης Κυ- ῥιακής ὅεν γεννήθηκαν χθες... ΔΑΙΔΑΛΟΣ Το. πλήρες Επαρχκικὸ ῥ- καστήμιο Λευμωσίας µε πρώσπφατη απόφασή του καταΒίκασε την εφη- μερίδα Αλήθεια κα το ὅῃ- μοσιογράφα Πάμπο Κα- ραλάμπους να πληρώσοιι αποζημιώσεις ὕψσυς 5.) στον κ. Τάσσο Παπαδόπουλο Πα ἡ- βελλογράφηµα που ἁπμασίευσαν εκαντίον του στην εν λόψύ εφη- μερίδα. Σγκεκμιμένα τη εφημερίδα κα- ταὔικάστηκε πα ἁημοσίειμα της το απαία κρῶηκε ἀπὸ τω ἄι- καστήρια ὧπι ἠτὰν δυζμημισπκό και ὀπιώς οἱ [δια οἱ Εναγύμεναι πᾳ- ῥδέχτηκαν κατὰ την ακρόαση της υπύβεσης, ἐτεινε να ζημιώῦει πηλιτικὰ τον κ.[Τάσσο ἍµἥΠα- ππὐύπουλα. Το Αμμαστήριο απέρρεµε τις εἰ- σηγήσεις της ειρηµερίδας και του ΓΙΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΙΒΕΛΛΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ Π “Αλήθεια” καταδικάστηκε γα πληρώσει αποζημιώσεις ἔνι00θ στου 1. Δημοσιογράφσυ της πι προ Βλήητικαν ὡς υπεράσπιση και απο- φάσισε, µμεταξὺ ἀλλων, ὅτι παρά το γεγονός ὁτπ ῃ λεκτκή ὅμπ- πήπωση ται ἅημοσεήματος δεν εἶναι υβριστκή ενταύτοις ἂι ἐν Ἠπιες και τα μηνήματα πο µε τέφερε ἐπληξαν καίρα την Πξιο- πρέπεια κα τὴ ήμῃ ται Παπαδόποιιλου μαι ἐδιδαν την ει- Ππαδύπρυλθ κύνα ὅτι ο (ῶος εκμεταλλεύεται το ποῤιτικὲς τοι! πεπηιθήσεις κῃι Βέσεις γι’ απακάµιση σικονοµικοή σφέλαις, Τα Δικαστήριο επεσήμανε πε- Ρήιέρω ὁπι η εφημερίδα Αλή- Βεια και ὁ δημοσισγράφας Πά- µπος Χαραλάμπους ενήργησαν κακόβουλα µε μοναδική πρώβεοστι να πλήξουν το καλό ὄνομα ται κ. ΤΟΥ Παπαδόπουλου, σοφοί µε λομκή προσπάθεια βα μπορούσαν να δια- κριβώσουν τῃ βασπμώτητα τῶν πληροφοριών τους αλλά ἃεν τα ἕκαμαν αὖπε και πρόσφεραν οποιαδήποτε απολώγία πρι ἡ µετά τη ὄίκη. τα Δικαστήριο, αφοί ἐλαβε υπύ(η Την πρὐσωπικότητα και τη Βέση του κ. Παπαδόπουλου στήν κοωνία. τι φύση και την Εκταση του Ἀβελλογραφήματος, την ἐλ. λειμη απολογμας κάι τὴν ἆλη σι- μπεριφορά της ατάσης της εφῆ: μερίδας Ἀλήβεια” αι Τα] ημασιογράφου Πάμπου Χα: ῥραλάμπους, καταδίκασε. τόσα την εφημερίζα Αλήβεια” ὅσο και τὸ ἠημοσιογράφο να πληρώσουν τὸ ποσά των ΕΠΑΝ ως απο: πμιώσεις για τα λβελλογράφημα και τἐξαδα της δίκης.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Ο Λαός αποφάνθει ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 14p
ΑΠΕΤΥΧΕ Η ΓΚΑΙΜΠΕΛΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πολιτική#Δημόσιος Τομέας 8p
Ποιός άλλος από τον Βασιλείου κίνησε το διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό εθνικό θέμα Πολιτική 8p
Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Κυπριακό#Πολιτισμός 8p
ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ Αθλητισμός 27p
Η εθνική μας μοναξιά νούμερο 2... Αθλητισμός 27p
Πώς θα ψηφίσουμε 22p
ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΕΜΕΙΣ 19p
ΦΩΤΟ Ειδήσεις ΡΕΤΡΟ Πολιτική#Πολιτισμός 18p
Το Κανάλι της Γυναίκας Αθλητισμός 17p
Ένα μήλο την ημέρα 16p
ΓΛΑΥΚΩΜΑ 15p
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κυπριακό#Πολιτισμός 11p
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Πολιτική#Πολιτισμός 9-10p
ΕΙΔΗΣΕογράφος Πολιτική 6p
ΓΝΩΜΗ 6p
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πολιτική#Κυπριακό#Πολιτισμός 4p
H Αλήθεια καταδικάστηκε να πληρώσει αποζημιώσεις £5,000 στον Τ. Παπαδόπουλο 2p
ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΧΤΕΣ Πολιτική#Δημόσιος Τομέας 2p
ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Πολιτική 1p
ΣΟΚ στον ΔΗΣΥ απο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΙΔΗ Πολιτική#Πολιτισμός 1,7p