Back

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ, 1991-03-17

Κυριακή 17 Μαρτίου 1991 ΕΤ (1 ΑΛΛΗ µιά ευκαιρία γιά αναλύσεις καιπροβλέψεις μας έδωσε η εκλογική αναμέτρηση που έγινε στο 'Παλαιχώρι µέσα στο Γεννάρη γιά την ανάδειξη µελών του Συµβουλίου Βελτίωσης της κοινότητας. Πρίν όµως προχωρήσουμε σε αριθμούς και ποσοστά, πρέπει να τονίσουμε δύο σηµαντικά στοιχεία τα οποία έπαιξαν σοβαρό ρόλο στην τελική διαµόρφωση του αποτελέσματος. Το πρώτο είναι η ύπαρξη δύο ανεξάρτητων συνδιασµών, που ως γνωστό παίζουν ρόλο σε τοπικές εκλογές και βέβαια το τοπικό στοιχείο που όπως ξαναείπαµε είναι πολύ σχετικό στην τελική απόφαση των ψηφοφόρων. Μ αυτό τον τρόπο, τα αποτελέσµατα ίσως να παρουσιάζονται κάπως αλλοιωμένα και ασφαλώς δυσκολεύουν και το δικό μας... έργο σε κάποιο βαθµό. Το δεύτερο σηµείο που πρέπει να προσέξουµεσ αυτές τις εκλογές του Παλαιχωρίου είναι ότι η σύγκριση µε τα προηγούμενα αποτελέσµατα των βουλευτικών εκλογών δεν µπορεί νάναι ακριβής, . γιατί σ αυτές τις εκλογές δεν συμπεριλαμβάνονται οι Ψηφοι του χωριού Απλίκι͵ που σε κάθε εκλογική αναμέτρηση συμπεριλαμβάνονται στο ἕνα από τα δύο εκλογικά Κεντρα του Παλαιχωρίου. Πέραν όµως από τα συγκεκριµένα αυτά προβλήµατα, μιά εκλογική μάχη” δεν µπορεί παρά να μας δώσει κάποια στοιχεία. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία αυτά θα κάνουµε την σηµερινή µας ανάλυση. Να δούµε όµως πρώτα τα αποτελέσµατα στο Παλαιχώρι όπως διαμορφώθηκαν στις εκλογές του Γι εννάρη: ΑΚΕΛ 301 (309056) ΔΗΣΥ 282 (2890500) ΑΛΛΑΓΗ 195 (200650) ΠΡΟΟΔΟΣ Το (80050) ΔΗΚΟ 78 (79800) ΑΔΗΣΟΚ. 39 (40050) 3Ο συνδιασμός Αλλαγή υποστηρήχθηκε από το ΣΚ.ΕΔΕΚ και συμπεριλάμβανε άτοµα από το Κέντρο Νεότητος Παλαιχωρίου. ”Ο συνδιασμός Ἠρόοδος συμπεριλάμβανε άτοµα απο όλες τις πολιτικές παρατάξεις, Γιά την ιστορία να αναφέρουμε τα αποτελέσµατα των βουλευτικών εκλογών του 1985: ΔΗΚΟ 182 (169360) ΔΗΣΥ 416 (387000) ΑΚΕΛ 367 (341450) ΕΔΕΚ 106 (98666) ΑΛΛΟΙ 4 (03760) Την μεγαλύτερη πτώση σ αυτές τις εκλογές την είχε ο ΔΗΣΥ αφού από 416 Ψήφους ή ποσοστό 28.7056 έπεσε στούς 2852 ψήφους ή ποσοστό 28.9570. Πτώση δηλ. του ύψους των 9.7570. Μεγάλη καί η πτώση του ΔΗΚΟ αφού το 1985 εξασφάλισε 182 ψήφους καί ποσοστό 16.93070 ενώ τώρα πήρε µόνο 78 ψήφους ή ποσοστό 870 ἜὂἜκτακτο συνἑδριο του. ΑΔΗΣΟΚ Το ἜἘκτακτο Συνέδριο του ΑΔΗΣΟΚ, που θα συζητ]σει και θα εγκρίνει το Εκλογικό Πρόγραμμα του Κινήματος θα συνέλθει στις 17 Μαρτίου, στο ΓΚ λε) Αμφιθέατρο της ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία. Το Σχέδιο Εκλογικού Προ- γράμματος που εγκρίθηκε απὀ το Ανώτατο Συμβούλιοθασαπο- τελἑσει αντικείµενο διαλόγου µέσα στο ΑΛΗΣΟΚ καθώς και δηµόσιου διαλόγου. Στο αῃὰ- δριο θα αντιπροσωπευμθούν όλες οι επαρχιακές οργανώ- σεις του ΑΔΗΣΟΚ αλλά και οἱ ανεξάρτητοι - συνεργαζόµε- νοι µε το κἰνηµα στις προσε- «χείς εκλογές. ' σσ] Παρά την µικρή µείωση που φαίνονται και στα ποσοστά του ΑΚΕΛ, πρέπει να πούμε πως υπέστη την μικρότερη ζημιά από τους ανεξάρτητους συνδιασμούς , ή καλύτερα κατάφερε να περιορίσει στό ελάχιστο τις διαρροές λόγω οικογενειακών και φιλικών προτιμήσεων στους ανεξάρτητους συνδιασμούς. :Ἡ ΕΔΕΚ, από 106 Ψήφους που είχε το 1985 ή ποσοστό 9.600, µε την υποστήριξη του ανεξάρτητου συνδιασμού Αλλαγή µπορεί να µιλά γιά άνοδο αφού τώρα πήρε 195 ψήφους ή ποσοστό 2050. Βέβαια σαν ανεξάρτητος συνδιασμός δεν µπορεί να εκληφθεί σαν κομματική νίκη το αποτέλεσµα αυτό. Ο άλλος συνδιασμός, η Ἠρόοδος”, πήρε 79 Ψήφους ή ποσοστό δύ0 καιτο ΑΔΗΣΟΚ 39 ψήφους ή ποσοστό 420, χωρίς όµως να έχουµε την δυνατότητα σύγκρισης µιά καί δεν έχουµε προηγούμενα ποσοστά τους. 36 ή 80.9 80 26 ἵ 20 20 εκλογικού θιθλιαρίου για νέους - ΔΗσυ ΑΚΕΛ ἈλΗκο ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΑΛΗΣΟΚ :. Τα αποτελέσµατα στο Παλαιχώ ψηφοφόρους το 1991. ρι᾿ πΕΗΠΠΧΤΙΕ ΠΠ ππτΠ . μή η ἳ ΟΙ κάτοχο, ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Ἱ. ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ οι οποίοι συμπληρώνουν μέλρι την Ίη Απριλίου το 21ο ἑτὰ σχετική αἴτηση για ἑἀκδοσή ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙ- ΑΡΙΘΥ μέχρι την 31η Μαρτ- , ου 1991 για να εξασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις : προσεχεῖὶς βοσλεὺτικὲς εκλο- ἐς. Το ἴδιο. να πράξουν.-και͵, όσοι δεν ενεγράφησαν μέχρι ταλόγους. της ηλικίας τσυς να υποβάλοιἁι, ἨἩ- σήµερα στους ᾿εκλογικούς’ κα- 4 Διαφημίζεται στην ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ Γιά δικό σας κέρδος Τηλεφωνήστε: 407387 Λευκωσία ΠΥΛΑ᾽ Περί τα τέλη του περασμένου χρόνου, το μεικτό χωριό της επαρχίας Λάρνακας, Πύλα είχε γιά πρώτη φορά στην ιστορία του εκλογές γιά την ανάδειξη κοινοτάρχη καθώς καί µελών της χωριτικής αρχής. Να σημειώσουμε ότι µέχρι τώρα η χωριτική αρχή καί ο κοινοτάρχης διορίζονταν από το κράτος. Μεγάλος νικητής λοιπόν και σ΄ αυτή την εκλογική αναμέτρηση ήταν γιά άλλη μιά φορά το ΑΚΕΛ. ΕἘπανακτώντας ένα µεγάλο µέρος Της χαμένης από το 1985 δύναμης του, αναδείχθηκε πρώτο κόμμα της κοινότητας µε ποσοστό 4090500. Μεγάλοι χαμένοι των εκλογών αυτών, τα δύο συνεργαζόµενα κόµµατα ΔΗΣΥ καί ΔΗΚΟ, που έχασαν πολύ σηµαντικό µέρος της δύναμης τους σε σύγκριση µε τις βουλευτικές εκλογές του 1955. Βέβαια θα ξανατονίσουµε εδώ ότι σε τέτοιου είδους εκλογές υπεισέρχονται καί άλλοι παράγοντες, όπως οι φιλίες, οικογενειακοί δεσμοί καό άλλα. Δεν παύουν όµως να έιναι εκλογές απόλυτα κομματικοποιηµένες γιαυτό καί αναμφίβολα αποτελούν σηµαντική πηγή εξαγωγής συµπερασατων. Όπως καί σε άλλες παρόμοιες εκλογές, έτσι καί στη Πύλα σεµεγάλα επίπεδα αύξησης των Συνέχώαφελ. ποσοστώντης ήταν η 8 ΠΚΕ 1 α Κυριακή 17 Μαρτίου 1951 Δημοσκοπηστσις Συνέχεια από την Ίη σελίδα σκοπήσεις, µια και µπήκαμε ἠδη σε προεκλογική περἰο- δο. Από διάφορες δηµοσκοπή- σεις λοιπὀν θα δώσουμε σή- µερα κάποια στοιχεἰα τα οποία εἶναι αναφίβολα πολύ ενδιαφέροντα ειδικἀ για όσους ασχολούνται µε τα ποσοστά. Να πούμε όμως πρώτα, ότι θα πρὀπει οι ανα- γνώστες να δώσουν προ- σοχή, όχι µόνο στα σηµε- ρινἀ ποσοστά των κομμά- των, αλλά και σε κάποια άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγµα την βάση που δείχνει ἑνα κόμμα (να αυ- ξάνει ἡ να μειώνει δηλ. τα ποσοστά του), την κατανο- µή των ποσοστών αναπο- φάσιστων ἡ ψηφοφόρων που δεν απαντούν κ.λ.Π. Με βάση λοιπόν τις δη- µοσκοπήσεις αυτὲς βλὲ- πουµε πως στο τἐλος του 19689 τα διάφορα κόμματα εἰχαν περίπου τα ακόλουθα ποσοστά Δ Ἡ ΣΥ 3 190 Α ΚΕ ΑΛ Ιο 190 ΔΗΚΟ: 1696 ΕΔΕΚ: 10906 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ: 196 ΑΔΗΣΟΚ: ----- Ἓνα ποσοστὀ 20960 δεν απάντησαν, ἡ εἶπαν πως δεν αποφάσισαν ἡ έριξαν λευκή ψήφο. Το πρὠτο ϐ6µηνο του 1990 όμως, τα κόμματα εἶχαν αυξομει- ὡσεις στα ποσοστά τους Από τα σηµαντικἁ στοιχεία της δεύτερης αυτής περὶ- πτωσης ἧταν η πτὠση την ποσοστὠν του ΑΚΕΛ σε 16.1 960 µετά την δηµιουρ- γία του ΑΔΗΣΟΚ που ἐπαιρνε ἑνα 3.9 00 των ψήφω η σχετικἠ πτώση του ΔΗΚΟ απὀ 16.800 στο 19.900 καὶ η άνοδος του ΛΗΣΥ απὀ 31.400 στο 33.5 γ0. Αναλυτικά: ΗΕ ΣΥ 3 ἃ 96 Α ΚΕ ΑΙ τ 6 06 8Η κο 1. 5 39ο ΞΔΕΙΚ: 1096 ΑΛΑΔΗΣΟΚ: 3.5 06 ΡΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ: 2060 Αυτοί που δεν απάντη- σαν, οι αναποφάσιστοι και τα λευκά καμµαίνονταν και πάλι γύρω στο 20906. ᾿Εξη 1ῄνες, όμως μετά, βλὲ- τουµε και πάλι μεγάλες αλλαγές στην προτίµηση ὧν ψηφοφόρων, µο πάλι σημαντικότερη αλλαγή, αυτὴ που παρουσιάζει το ΑΚΕΛ. Συγκεκριµένα: Ὕστερα απὀ την πτώση Ὃων ποσοστών του κὀμμα- Ὃς ΤΟ πρώτο ϐθµηνο του 1990, στο τέλος του ἰδιου ἱρόνου το βλέπουμε ὀχι ιόνο να επανακτά τους «αμένους» ψηφοφόρους Ἶρος το ΑΔΗΣΟΚ, αλλά να ιεγαλώνει ακόμα περισσὀ- τδροτα ποσοστά του. Από 16.190 βγήκε στο 21.206. Αντίθετα, το ΑΔΗΣΟΚ µετά τις πρώτες εντυπώσεις, άρχισε σταδιακἀ να χάνει ἐδαφος και η τάση των ψηφοφόρων δείχνουν ὁτι θα χάσει ακὀμα περισσότε- ρους ψήφους. Από το 93.9 0, ὁὀπεσε στο 2.9 96.Μιά µικρή ανάκτηση ποσοστὠν εἰχε το ΔΗΚΟ αφού ανὲ- βηκε και πάλι στο 16.5 06 απὀ το 15.5 90 που εἶχε το προηγούμενο εξάµηνο. Σταθεροἰἱ στα ποσοστά τους ήταν ο ΔΗΣΥ, η ΕΔΕΚ και οι ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ. Αναλυτικά. ΔΗΣΥ: 9906 ΑΚΕΛ: 21060 ΔΗΚΟ: 1606 Εσδ Εκ :τ ο ὃ ΑΔΗΣΟΚ:2.90906 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ: 2060 Τα ποσοστά των αναπο- φάσιστων, αυτών που δεν απαντοὺν και των λευκών, έπεσανστα τ506 Βλέπουμε εδὠ απὀ τα αποτελέσµατα, ὅτι ἑνα 506 απὀ αυτούς που δεν απάἀν- τησαν στο πρὠτο θµηνο του 1990, στο τέλος της χρονιάς ψήφισαν. Κι ακρι- βώς την ἴδια διαφορά σε ἀνοδο, (596) εἶχε το ΑΚΕΛ. Εδώ εἶναιπου πιστεύου- με πως θα πρέπει να προ- σέξοιυµε ἑνα πολὺ σηµαν- τικὀ σημεὶο. Αυτό της ανα- κατανοµἠς στα κόμματα των ποσοστὠν Των αναπο- φασίστων, αὐτών που δεν απάντησαν ἡ ἐριξαν λευκό. Υπό κανονικές συνθή- κες, το ποσοστὸ που δεν απνατούν, ανακατανέµεται με βάση τα ποσσοστάἁ που πήραν απ᾿ αυτούς που απάντησαν. Ἔτσι, θα εἰχαμε για το ΔΗΣΥ για παράδειγµα να παίρνει ακόµα ἑνα 4300του 15060 των ψήφων που δεν µέτρησαν. Το ἰδιο θα γινό- ταν και µε άλλα κόμματα. Όμως, το γεγονός ὅτι κάποιος ψηφοφόρος δεν αποκτά, δεν εἶναι απλὀ. Πρέπει να βρούμε τις αἰ- τίες. Αν για παράδειγµα το κόμμα που υποστηρίζεται εἶναι υπὀ «διωγμό», ἡ αν η πολιτική του τοποθέτηση επηρεάζειµετον ἑναή τον ἀλλο τρὀπο την δούλειά του ἡ την καριέρα του. Γι᾽ αυτό και η ανάλυση, των αναποφασίστων δεν εἶναι εὐκολη υπόθεση. Και η ανακατανοµή των ιψήψων δεν δἰδειπάντα το πιστώτε- ρο αποτέλεσµα. ΑΝ οι αναποφάσισοι ΛΕΥΚΑ: ψηφοφόροι και όσοι δεν απάντησαν ποιο κόμμα θα επιλέξουν, συµπεριφερ- θούν µε την ἴδια αναλογία ὁπως εκείνοι που αποφά- σισαν, τότε η εικόνα που προκύπτει για την προσο- στιαἰα αναλογία εἶναι κατά κόμμα η εξἠς: ΔΗ ΣΥ/32Δδ. ΑΚΕΛΙΟΔ. ΔΗΚΟ: 15.206 ΕΔΕΚ: 10:706 ΑΔΗΣΟΚ: 3.506 2 06 5 06 τα. 8ὃ 06 Με βάση ὅμως μιά ἄλλη φόρμουλα, τα ποσοστάτων κομμάτων θα κυμάνθούν ως ακολούθως: ΔΗΣΥ 3306 - 4006 ΑΚΕΛ Ζ2806 - 2906 ΔΗΚΟ 1606 - 23896 ΕΔΕΚ9Ο ο - 1406 ΑΔΗΣΟΚ 1 ο6 - 406 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ: 2306 ΛΕΥΚΑ 1906-40 ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ κο.ΜΙ.ΖΟ. ΛΤΔ Διευθυντής Πωλήσεων ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΤΗΛ. 485924 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙ4 ΤΟΥΣ ΕΓΚ4ΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ Δεν χρειάζεται η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους Η Κεντρικἠ Υπηρεσία Εκλο- γὠν, Υπουργεῖο Εσωτερι- κών, επιθυμεί να υπενθυμ]- σει ότι Σύμφωνα µε σχετική τροποποίηση του περί ΕΥ- γραφής Εκλογέων και ΕΚκλο- γικού Καταλόγου Νόμου, οι εγκλωβισμένοι που διαμὲ- γουν στις κατεχόμενες απὀ τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής περιοχὲς και κατὲ- χουν τα καθοριζὀόµενα απὀ «τον Εκλογικό Νόμο Εκλογι- κἁ προσόντα, ὁικαιούνται να ψηφίζουν, αφού προ- σκοµίζουν το δελτίο της πολιτικής Τους ταυτότητας, χωρίς να απαιτείται κατ᾽ ανάγκη η προηγούµενη εγ- γραφή τους στον εκλογικὀ κατὀλογο. Αυτό επισηµαϊ- νει η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο: εγκλωβισμένοι σε τὲ- τοια περίπτωση αναφἑρε- ταισεανσκοίνωση θα ασκἠ- σουν το εκλογικό τους ὅι- καίωμασε ειδικά προς τού- Το Εκλογικἁ Κἔντρα,πουθα καθορισθούν και γνωστο- ποιηθούν ἐἔγκαιρα, για σκο- πούς των προσεχών βου- λευτικὠν εκλογῶν και της εκλογής των αντιπροσώ- πωντων θρησκευτικών οµά- :δων.. Διευκρινίζεται ὅτι Οἱ εγ- κλωβισμὲνοι, οι οποίοι εἶναι γραμμὲνοι στον εκλογικό κατάλογο κα! κατέχουν κα- νονικό εκλογικὀ βιβλιάριο, χρώματος ἅἄσπρου, θα μπορούν ασφαλώς να ψη- φίσουν στο εκλογικὀ κἑν- τρο της οικείας περιοχής όπου ψηφίζουν. σε κάθε εκλογἠ. ῶμο νοήάς Πηρςί ἰαςίο ἴη οἰαατοίίος ΒΕΝΦΟΝάΜΕΦωώΕςΦ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάπνισμα θλάπτει σοθαρά την υγεία σας: Ὑπουργεῖο Υγεῖας. Κυριακή 17 Μαρτίου 1991 «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ) Λαθος Υπολογισμοί απὀ το ΑΔΗΣΟΚ ΚΑΠΟΙΑ λάθη στους υπολογι- σμοὺς ἡ κάπου δεν τα µότρησαν πολύ σωστά στο ΑΔΗ- ΣΟΚ. Κι ο λόγος που το λέμε αυτὀ, δεν εἶναι βέβαια η επιθυμία µας να δεσμεύσουμε τις προσδοκίες του κόμματος αυτού, αλλά απὀ καθαρά, στατιστικἠ σκοπιά, µιά και ο σκοπὀς της ἐκδοσης µας δεν εἶναι άλλος απὀ την µελέτη και ανάλυση ποσο- στὠν. Αφορμή για το αρθρο µας αυτὀ, μιά επιστολή που εἰδε το Φως της δημοσιότητας την περασμένη Κυρια- κἠ, και µιά άλλη Επιστολή που µου ἔδωσε ἑνας φίλος για την πρώτη εκ- ὅοση της εφημερί- δας µας. Λοιπόν, στην πρώτη επι- στολή, εἶδαμε πρἀγµατι ότι κάποιοι υπολογισμοί που εδωσε ο πρὀεδρος του ΑΔΗΣΟΚ κ. ΠΠ. Δίγκλης στη ὁημοσιογραφική του διά- σκειµη δεν εἶναι ορθοἰ. Μιλώντας λοιπὀν ο κ. Διγκλής, εἶπε πως απὀ κά- ΙΗΙΡΘΓΙ4 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ανν Θέλετε να δώσετε µια καλύτερη, σπιτίσια γεύση στα µακαρὀνια, ταλιατέλλες, στα φύλλα για γλυκίσµατα, ακόµη και στο παραδοσιακὸ τρὶ, Πάρτε µια ΙΜΡΕΒΗΙΑ. Εἶναι τόσο απλἠ στη χρήση αλλά και στη κατασκευἠ ὡστε να µην χαλάει σχεδὀν ποτέ. Γι αυτὸ άλλωστε και σας δίνουμε Εγγύηση για Πάντα. Κι αν σας αρέσουν οι ραβιόλες, οι ειδικὲς φόρμες ΒΑΝΙΟΙΑΜΡ 36 που πωλούνται µαζὶ µε το µασδράκι τους εἶναι ιδανικὲς για το κόψιμο ραβιόλων σε συμμετρικό σχήμα. ΙΜΡΕΒΙΑ και ΒΑΝΊΙΟΙ ΑΜΡ 36 «Εὰὶ Θα τα βρείτε παντού. ρε/5οη8 ποιες δημοσκοπήσεις και πληροφορϊὶες πιστεύει πως το ΑΔΗΣΟΚ θα πάρει 9.5 νο απὀ την δύναμη του ΑΚΕΛ και 9.6 90 απὀ την δύναμη της ΕΔΕΚ. Και ασφαλώς, τα ποσο- στὰ αυτά πρέπει να λογα- ριάζονται πάντα µε βάσει τις βουλευτικὲς εκλογὲς του 1985 οι εγγεγραμμένοι Ψηφοφόροι ἠταν 346.459 καιτα έγκυρα ψηφοδέλτια ἦταν ένα ποσοστὀ 9206, θα δούμε πως σήµερα οι ϱγ- γεγραμμµένοι ψηφοφόροι θα εἶναι περίπου 370 χιλι- ἄδες. Θα πάρουμε σαν δε- δοµένο το 95, 2 00 σαν έγκυρα οπὀτε θα έχουµε 341.140 έγκυρα ψηφοδέλ- τια. Με βάση τα ποσοστάτου 1985 το ΑΚΕΛ παἰρνει 99.4Τ2ο ψήφους καιη ΕΔΕΚ 3,929 ψήφους. Από τους πιο πάνω αρι- μούς σημαϊἰνει ότιθα πάρει 8.879 ιήφους απὀ την ΕΔΕΚ. Σύνολο 10.229 ιµή- Φους. Αυτό σημαίΐνοι 2.99006. Ας πάρουμε και αυτὸ που εἰἶπε ότι πλέον θα πά- ρουν απὀ άλλες δυνάμεις. Ας υποθέσουμε ὅτι θα πά- ρουν το 560 της δύναμης του ΔΗΚΟ. Το 27.6 060 της δύναμης του ΔΗΚΟ σημαϊ- γει 94.154. Το 500 σηµαίνει 4707. Ἔχουμε 88/9 απὀ το ΑΚΕΛ 1950 απὀ την ΕΔΕΚ και 4707 απὀ το ΔΗΚΟ. Σύνολο 14936. Ποσοστὀὸ 49700, Από τα πιο πάνω στοιχεἰα Φφαίΐνρται καθαρά ὁτι το μάξιμουμ της εκλογικής δύναμης που ο ἰδιος ο κ. Δίγκλης διακήρυξε ὁτι μπορεὶ να πάρει το ΑΔΙΗ- ΣΟΚ εἰναιτο 4.37 006. Εἶναι βέβαια λἰγο παρά- ξενο το πως το ΑΔΗΣΟΚ μέτρησε τα ποσοστά και τα ἑβγαλε στο 8906. Αυτό όμως δεν εἶναι δική µας δουλειά, οὗτε πρὀκειται να μπούμε σε παραπάνω λεπτομέρει- ες. Το δεύτερο σηµείο των κάπως «κακὠν» ὑυπολογι- σμὠν που κάνει το ΑΔΗ- ΣΟΚ µηλώντας για 8906, αναφέρονται στην επιστο- λἠ που παραθέτουμε πιὀ κάτω: «Αγ. σύνταξη, ακούγοντας τον κ. Π. Δίγ- κλη να αναφέρεται τόσο συχνά για ποσοστό 806, θα ήθελα να δώσω πιό κάτω ἕνα δικὀ µου συλλογισμοο οποίος πιστεύω πως δεν μπορεὶ να µην έρθει σε σύγκρουση µε ὁσα λέει το ΑΔΗΣΟΙΚ. Παΐρνω σαν παράδειγµα το Σ.. ΕΔΕΚ Το οποἱο ἑχει 22 χρὀνια ζωής ὁ αυτό τον τόπο. Διαθέτει δικἡ του συνδι- καλιστική οργάνωση, αγρο- τικἠ οργάνωση, οργάνωση νεολαἰας, φοιτητών, γυναι- κὠν κ.λ.Π. ᾿Εχει στο δικὸ της εκ- Φφραστικό ὀργανο, στον ἐμ- µισθο μηχανισμό και την οργάνωση του. Ακόμα ἐχει στις τάξεις της αρκετὲς φυσιογνωμἰες της πολιτι- κής µε πρὠτο τον πρὀεδρο του κὀμµατος και πρὀεδρο της βουλἠς Δρ. Βάσο Λυσ- σαρίδη. Μ᾽ όλα αυτά, και ακόμα μιά ξεκάθαρη πολιτικἠ πά- νω σ᾽ ὁλο το φάσμα που λέγεται Κύπρος και µε απόψεις που για χρόνια υιοθετεί, η δύναμη του δεν µπορεί να ξεφύγει το 1190. Κυμαϊίνεται συνεχώς όπως δείχνουν τα πράγματα, ἑστω κι αν ἐχει κάποια αὐξηση, δεν πρὀκειται να βγει πολύ ψηλότερα. κε ΦἔΠΩΥΦΟ Φ Μ᾽ όλα αυτά που γράφω, διερωτούμαιπως µπορείτο ΑΔΗΣΟΙΚ, µε ἑνα χρόνο ζωής, χωρίς καμιά οργάνω- ση σχεδὀν, χωρὶς εκφρα- Ἡ στικὀ ὀργανο καὶ µε μιά πολιτική που κανένας δεν κατάφερε ακόµη να κατα- λάβει, να μιλά για 8 90ΙΗ Ποιό εἶναι τὲλοσπάντων αυτό το µαγικὀ µυστικότης ηγεσὶἰας του ΑΔΗΣΟΚπου θα μπορέσει να αλλάξει τόσο την τάξη πραγμάτων στην Κύπρο Ευχαριστώ Α. Γεωργιάδης Φίλος του Σ.Κ. ΕΔΕΚ». Δεν θα δώσουμε εμείἰς καμιά απάντηση. Απλά πα- ραθέσαµε τις δυὀ αυτές επιστολές για προβληµατι- σµόὀ. Το ἰδιο θα κάνουµε και µε όλα τα ἀλλα κόμματα σε επόμενες εκδόσεις µας. Το ΑΔΗΣΟΚ πάει πρὠτο, γιατὶ απλά έδωσε πρὠτοτην δηµοσιογραφικἠ του διάσκειψη Ολα τα γνήσια γυαλιά ἦλιου Β4γ-Βαη φέρουν την χαρακτηριστική σφραγίδα εγγύησης χρώματος καφὲἑ µε χρυσὀ. ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝ ΙΔΗ Λεωφ. Οµήρου 38, Τηλ. 477566 - Λήδρας 74-78, Τηλ. 475903 Λήδρας 239, Τηλ. 473404 - ΟΡΤΙΟΑΙ., Λεωφ. Μακαρίου Τηλ. 456056 Αντιπρόσωποι - Διανομείς ΧΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ Τηλ. 444286 Λευκωσία Μι σκι’ ]αραηοςς ῥοαι]ς 67, ΜΑΚΑΗΙΟΣ Αν. ἄ 2, ΟΒΡΗΕΟΣ ΟΕΕΙΟΕ 202, ΝΙΟΟΡΙΑ -«Υρβυς «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ) Κυριακή 17 Μαρτίου 1991 Οι θέσεις των κοµµαάτων ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ Συ- ναγερμός στη πολιτικἠ πορεία των 14 χρόνωντου απέδειξε πολλές φορές ότι εἶναι η µόνη πολιτική δύναμη του τόπου που πολιτεύεται περισσότερο υπεύθυνα απὀ τις λλες πολιτικές δυνάμεις και που ακολουθεἰ πολιτικὴ που εἶναι πιο σωστή απὀ τη πολιτική των ἀλλων. Φυσικά ο Δημοκρατικός Συναγερμὸς ζωντανός πολιτικὸς οργανισμὀὸς έχει στη ράχη του και µερικἀ λάθη και παραλεί- Ψεις, ὀπως έχει ο κἀθε ζωντανὸς άνθρωπος. Ταυτόχρονα όμως µπο- ροῦύμε να πούμε τι οι παραλείψεις και τα λάθη του εἶναι ποιοτικά και ποσοτικά λιγότερα απὀ τα λάθη των άλλων κομμά- των. Αυτοί εἶναι σηµαντικοἰ λόγοι που πρόπει να βα- ραΐνουν στη σκέψη των ψηφοφόρων προτού κἁ- μουν τις Επιλογές τους. Αλλοι επίσης σηµαντικοἰ λόγο εἶναι οι ακόλουθοι. α) Ο Δημοκρατικός Συ- ναγερμὸς βλέπει το σἠ- μξ6ρα και το αὐριο, το παρὀν και το µέλλον, τα σημερινά υπαρκά προ- βλήματα του λαού και προσπαθεἰναβρει τις πιο σωστές πρακτικές λύ- σεις. Δεν θεωρητικολογεἰ για ανύπαρκα προβλήμα- τα. Ο Δημοκρατικός Συ- ναγερμός ενδιαφέρεται για το παρελθὀν µόνο για να βγάλει τα σωστά διδά- γµατα µέσω της κριτικἠς και της αυτοκριτικής και όχι για να στιγµατίζει, να συκοφαντεῖ και να λα- σπολογεί για σκοπούς µι- κροπολιτικἠς. Β) Η µεγάλη πλειοψη- φία της ηγεσίας και των στελεχών του Δημοκρατι- κού Συναγερμού εἶναι νὲ- οι άνθρωποι. Ο Δημοκρα- τικὸς Συναγερμὸς εἶναι δεξαμµενἠ νέων αν- θρώπωνμενἑεςιδἑες, µε σύγχρονες προσεγγίσεις των πολιτικών, κοινωνικὠν και οικονομικών θεμάτων, «χωρίς δογματισμούς, χω- ρίς φανατισμούς, χωρὶς προκαταλήψεις, ευέλι- κτων και ανοικτών πάντο- τεγιανεώὠτερεςιδέες και προσεγγίσεις, µετριοπα- θῶν καιυπεύθυνων και με απλωμέο το χέρι για συ- νεργασία και σύνεναιτι- κὲς λύσεις προς τους συναδέλφους των ἄλλων κομμάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων. Είναι άνθρωποι του διαλόγου του έντονου προβληµατι- σμού, της ανοχἠς Των αν- τίθετων απὀψεων, της συναντίληψης. Οταν λοιπὸὀν ένα κὁόμ- μα µε τότοιου εἴδους ηγε- σία και στελέχη δεν έχει ακόµα δοκιµαστεὶ σε ρὸ- λο καθοδηγητικὀ αξίζει να δοκιμαστεί τη στιγµή μάλιστα που ὁλοι οι άλλοι με διάφορους τρόπους ἔχουν συγκυβερνήσει ἡ κυβερνήσει, εἶτε άμεσα, εἶτε ἔμμεσα και ὅεν έχουν ανταποκριθεί στις προσδοκἰες του λαοῦ μας. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ Το Δημοκρατικὸ Κόμμα απέδειξε στην διάρκεια της διακυβέρνηση του ὅτι εἶναι το µόνο Κόμμα που µπορεί να ηγηθεί των προοδευτικὠν δυνάµεων του τόπου. Εξασφάλισε και κατοχύρωσε την κοι- νωνική δικαιοσύνη και στηρίζοντας ένα σύστηµα παροχής ἴσων ευκαιριών σε όλα τα στρώματα του λαοῦ µας, πρὀσφερε ἑνα ζηλευτό βιοτικὀ επίπεδο. Σήµερα το Δημοκρατι- κὀ Κόμμα διεκδικεὶ τις Βουλευτικὲς εκλογές σαν Κόμμα αντιπολίτευσης, αλλά σαν το µόνο που διαθέτει τα εχέγγυα να συνεχίσειτον πρωταγωνι- στικὀ ηγετικὀ του ρόλο ανάµεσα στις προοδευτι- κὲς δυνάμεις του λαού μας. Και αυτό γιατί Η δηµοκρατικότητα ενὸς Κόμματος φαίνεται ΜΟΝΟΝ ὁταν αυτὸ βρε- θεί στην εξουσία. Το ΔΗ- | ΚΟ εἶναι το µόνο δηµο- κρατικὀ Κόμμα που ἁσκη- σε την εξουσία και ΤΙΜΗ- ΣΕ την εντολή που του ἔδωσε ο λαός, σαν θεµα- τοφύλακας της. Το ΔΗΚΟ εµπἑδωσε και κατοχύρω- σε την δημοκρατία στον τὀπο και αυτό το αναγνω- ρἰζουν ἡ δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν οὗτεοι πιο φανατικοἰ του αντίπα- λοι. Ίσως να µην εἶναι λά- τρης τών φώτων της δη- µοσιότητας, των θεατρι- κὠν ελιγμών µπροστά στο φακό της µικρή οθόνης, ἡ των δημοσίων σχέσεων και του «μάρκετινγκ». Ποιός Κύπριος ὅμως µπο- ρεί να αμφισβητήσει την ἠρεµη δύναμη του Προέ- ὅδρου Κυπριανού Ποιὸς µπορεί να αμφισβητήσει το πάθος του για το καλό του τόπου και του λαού, τις πολιτικές του ικανότη- τες, τις αρχὲς και την ιστορία του στους αγώνες της πατρίδας µας Το ΔΗΚΟ εἶναι ἑνα µε- γἆλο Κόμμαπου ρεαλιστι- κάἁ και µε λογικὲς πιθανό- τητες ΜΠΟΡΕΙ να µετα- Φράσει την ψήφο του λα- οὐ σε δυναμική φωνή μέ- σα στην Βουλή. Το ΔΗΚΟ δεν θα ξεχάσει την ψἠφο του λαού. Απλούστατα, γιατί την ζητά για να την αξιοποίησει και ὀχινα την Εµπορευτεί ἡ να Την αν- ταλλάξει. Με το ΔΗΚΟ δεν χάνεται η φωνή του ψηφοφύόρου του, δεν χά- νεταιο ψήφος του. Θα πει κάποιος «Καλά το ΔΗΚΟ δεν ἐκανε λά- θη» Βεβαίως και ἔκανε. Ποιό Κόμμα δεν θα έκανε λάθη µε τόσα χρὀνια στην εξουσία Λάθη δεν κάνει κάποιος όταν δεν κάνει τίποτα, που εἶναι και το μεγαλύτερο και πιο µοι- ραίο λάθος. Το ΔΗΚΟ ἔκανε και πρὀσφερε πάἀ- ρα πολλά και τα λάθη που ἔκανε αποτελούν την πιο πολύτιμη κληρονομιά του. Από αυτή διδάκτηκε και απέκτησε την πολύτιμη εμπειρία που σήµερα έχει. Το ΔΗΚΟ εξάλλου εἶναι το νεὠτερο Κοινοβουλε- τικὀ Κόμμα καιτο µόνο µε πείρα τόσο στην διακυ- βέρνηση της χώρας ὁσο και στην αντιπολίτευση. Με δυο λόγια. Το ΛΗΚΟ καλεὶ τον κάθε ιηφοφό- ρο: -- Να τιμήσει την προ- οδευτικἠ τουτοποθέτηση και -- Να αξιοποιήσει την ψήφο του σωστά. ΑΚΕΛ Αγαπητὲς φίλες και φἰ- λοι, Μας χωρίζουν λιγότερο απὀ δυόµιση µήνες απὀ τη µέρα των βουλευτικὠν εκλογών. Εκλογών µε πο- λύπλευρη και καθοριστι- κἠ σημασία για την περαι- τέρω πορεία αυτού του τόπου. Το ΑΚΕΛ - Αριστερά βαδίζει προς τις εκλογές µε αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Με πίστη ότιο λαός θα µας καταξιώσει µε τη ψήφο του και θα δώσει στο Κόμμα µας µια µεγάλη νίκη που θα εκ- φραστεί σ᾿ ἕνα εκλογικὀ αποτέλεσµα πέραν του 3000. Που στηρἰζουµε αυτή την αυτοπεποΐθηση Τη στηρίζουμε πρὠτα απ᾿ ὅλα στους γερούς δυνατοὺς δεσμούς πουτο ΑΚΕΛ - Αριστερά ἔχει σφυρηλατήσει και διαρ- κὠς ανανεώνει µε τους εργαζόμενους και ευρύ- τερα το λαὀ. Δεσμούς που οικοδομούνται απὀ την καθηµερινἠ προσφο- ρά του ΑΚΕΛ καιτου ευ- ρύτερου Λαϊκού Κινήμα- τος προς όλα τα στρώμα- τα των εργαζομένων. Στηρίζουµε την αυὐτο- πεποίθηση µας στο γεγο- γὸς ότι το κὀμμα µας µε την όλη ζωή και δράση του έχει καταξιωθεῖ στις συ- γειδήσεις του Κυπριακού λαού σαν µια εθνική πο- λιτικὴ δύναμη. Απόδειξη για τούτο αποτελούν και τα ψηφοδέλτιατου ΑΚΕΛ - Αριστερά στα οποία ἔχουν βρει τη θέση τους προσωπικότητες απὀ τον ευρύτερο δηµοκρατικὀ χώρο. Προσωπικότητες που αν και προἑρχονται απὀ χώρους πέραν της παραδοσιακἠς Αριστεράς εν τούτοις νοιώθουν ότι σήµερα η δύναμη που τους εκφράζει εἶναι το ΑΚΕΛ - Αριστερά. Και εἶναι ἑτοιμοι να υπηρετή- σουν το λαὸ µέσα απὀ την κοινοιβουλευτικἡ μας ομάδα. Αυτοί οι συναγω- ΓΑ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ γιστές ὅεν αποτελούν µε- μµονωμένες περιπτώσεις. Εκπροσωποῦν δεκάδες χιλιάδες πολίτες του ευ- ρὗτερου προοδευτικού δημοκρατικού χώρου, που επίσης νοιώθουν να τους εκφράζουν οι προ- γραμματικὲς θὲσεις καιη πολιτική του ΑΚΕΛ - Αρι- στερἁ στο Εθνικὀ µας πρὀβλημα και την κοινω- νικο-οικονοµικἠ ανδόλιξη του τόπου. Την αυτοπεποίθηση μας γιανώκη στιςβουλευ- τικὲς εκλογὲς τη στηρἰ- ζουμε ακόµα στην ανανέ- ωὠση του Κόμματος µας σστον εκσυγχρονισμὀ του, στις νξες αντιλήψεις και προσεγγίσεις του. Σἠ- μερα το ΑΚΕΛ ενώ δεν απομακρύνεται απὀ τις βασικὲς αρχὲς του και δεν αρνείται την ιστορία του για την οποία έχουμε κάθε λόγο να εἶἱμαστε περήφανοι, είναι ἑνα σύγ- χρονο Κόμμα της Αριστε- ράς, ἑνα πατριωτικὸ Κόμ- μα που ἔχει για λάβαρο του τη λευτεριά και την κοινωνική δικαιοσύνη και Εκφράζει τις συνθήκες μας τις επιθυμίες και τους οραματισμούς του συνόλου του Κυπριακού λαού. Το νέο πρὀσωπο του Κόμματος εκφράζεται ανάγλυφα και µέσα απὀ τα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ Ξ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Κύριο χαρα- κτηριστικό τους η συµµε- τοχή νέων ανθρώπων, φο- ρέων σύγχρονων αντιλή- Ψεών, πολιτικἀ και επι- στηµονικἀ καταρτισμέ- γων. Στηρίζουµε ακόµα την αισιοδοξία µας στην σω- στή πατριωτικἡ αγωνιστι- κἠ γραµµή που το ΑΚΕΛ ἔχειστο εθνικὀ µας θἐµμα. Γραμμή καθαρἡ σαν κρύ- σταλλο που δεν επιδέχε- ται οποιαδήποτε παρερ- μηνεῖα. Αγαπητές φίλες, Αγαπητοἱ φίλοι, Μέσα απὀ τα ψηφοδέἑλ- τια του ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ απευθύνονται προς τον Κυπριακό λαὸ και οκτώ γυναίκες υποψήφιες. Πι- στεύουµε ὅτι αυτἡ η πο- λιτική παράταξη που τόσα ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ἔχει προσφέρει για την χειραφέτηση της γυναὶ- κας, αυτή η πολιτική πα- ράταξη που τόσες γυναῖ- κες - αγωνίστριες έχει αναδείξει, ἕφτασε ο και- ρόὸς να αναδείξει και γυ- ναΐκες βουλευτές στη νέα Βουλή. Άς ριχτούµε λοιπὸν µε ενθουσιασμὀ στην προε- κλογικἠ δουλειά. Πλησιά- στε τον κἆἀθε ψηφοφόρο με το δικὀ σας τρόπο που εσεὶς ξἑέρετε. Μιλήστε του για το ΑΚΕΛ-Αριστε- ρά τις θέσεις και το πρό- γραμμα του. Ενδιαφερ- θείτε για τα προβλήματα του καιακούστετι έχεινα σας πει. Και µεταφἑρτε στα εκλογικά επιτελεία τις απόψεις του. Αγωνι- στεῖτε για να πείσετε και θα πείσετε. Το οπλοστάἁ- σιο των επιχειρημάτων και η παρακαταθήκη της προσφοράς µας εἶναι ανεξάντλητα. Το ΑΚΕΛ,ηκαιτο Λαϊκό Κίνημα, σας καλούν να ριχτεῖτε στον αγώνα για γα πετύχουμε τον ευγε- νικό και ὠραίο στόχο: Να ανεβάσουµε το ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ στο 30 καιπλέ- ον τοις εκατὀ! Εκφράζω τη βεβαιότη- τα ότι µε τη γεμάτη αυ- τοπεποίθηση δουλειά θα πετύχουμε αυτό το στὸ- χο. Τι τελευταἰες μέρες γίνονται πολλές διπλωµα- τικὲς επαφὲς και διεργα- σίες γύρω απὀ το Κυπρι- ακό. Στον τύπο ὅδιατυ- πώνονται πολλὲς εικασἰ- ες και προβλέψεις. Τα πιο φρόνιμο εἶναι να αναµενουµε τα αποτελὲ- σµατα αυτῶν των επαφών για τα οποία η πολιτικἠ ηγεσία θα ενημερωθεί απὀ το Πρόεδρο της Δη- µοκρατίας καιυπότοφως αυτων των αποτελεσµά- ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ των να βγάλουμε συλλο- γικἀ τα συμπεράσματα μας. Εκείνο που απὀ τώρα μπορούμε να πούμε η κα- λύτερανα επαναλάβουµε µε ἐμφαση εἶναι ότι πρώτοι εµεὶς οι Κύπριοι επιθυμούμε µε πρὀοδο στο Κυπριακό ὡὥστε να ανοίξειο δρόμος προς µια δίκαιη και βιώσιμη λύση. ΑΛ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ Γ.Γ. Κ.Ε. ΑΚΕΛ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ «ΕΔΕΚ Πρέπει να καταπολε- µήσουµε την πλαδαρότη- τα που δυστυχώς µας ἔφερε στο σηµείο η επἰ- σκεψη του Υπουργού Εξωτερικών την Τουρκίας στα κατεχόµεν να περνά- ει απαρατήρητη, οι δια- δηλώσεις των Τουρκοκυ- πρίων ενάντια στο καθε- στὠς ᾿Αγκυρας - Ντεκτάς γα μένουν στα μικρά γράμματα και να µην αξι- οποιούνται όσο θα έπρε- πε διεθνώς. Να ενισχύσουμε τις τουρκοκυπριακὲς δυνά- μεις που απορρίπτουν τη διαιώνιση της κατοχἠς και αντιτίθενται στο κατευ- θυνόµενο απὀ την ᾿ Αγκυ- ρα Ντενκτασικὀ καθε- στὠς. Να υιοθετούµε μὲ- τρα πραγματικής επανα- προσέγγισης, αλλά όχι ψευδεπίγραφα µέτρα ἐμ- μέσης αναγνώρισης του Ψευδοκράτους. Να αξιο- ποιήσουµε τις εσωτερι- κες αδυναμίες της Τουρ- κίας και να προβάλουµε Κυριακή 17 Μαρτίου 1951 Β. ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ τη γενοκτονίατωνΑρµενἰ- ὧν, την καταπίεση των Κούρδων και την καταπά- τηση των ανθρωπίνων δι- καιωμάτων. Να προβάλουμε µε επι- θετικότητα το ὅράμα των αγνοουμένων καινα απαι- τῆσουµε αναπροσαρμογή των ὄρων της Εππροπής. Να αξιώσουμε σεβασμό εκ µέρους της Τουρκίας αναφορικά µε τα συµφω- γνηθένταγιατους αγνοου- μένος. Να καταπολεµήσουµε την εδραίωση της στρο- φὴς σε καταναλωτικά πρὀτυπα, αυτοϊκανοποίη- ση και αδικαιολόγητη αι- :σιοδοξία. Το εσωτερικὀ µέτωπο εἶναι καλύτερο απὀ όσο φαίνεται επιφανειακά. Ο λαός στη μεγάλη πλειο- ψηφία του ὅε φαΐνεται να αποδέχεται ούτε διαγρα- φἠ πατρίδων και δικαιω- µάτων οὖτε Ψψευδοδιαδι- κασίες που στηρἰζονται στο διακοινοτικὀ χαρα- κτήρα του προβλήματος. Σε µας στέκει να εδραι- ὥσουμε ἑνα ευρύτατο λαϊκό αντικατοχικό µέτω- πο. Δε χρειάζεταινα υπεν- θυμίσω ὅτι οι κοινωνικο- οικονομικές δομές εἶναι απὀλυτα συνδεδεμένες µε τον αγώνα για εθνική επιβίωση. Πολύ απέχουµε απὀ του να βρισκόμαστε στο σηµείο που η κατεύθυνση της οικονοµικἠς πολιτικής µας να προσαρμόζεται ὀσο πρέπει στις κατοχι- κὲς συνθήκες που αντι-. μετωπίζουμε. Δε θα ασχοληθώ µε το πρὀγραμµα που εἰχατε την ευκαιρία να συζητή- σετε για μακρὀ χρονικὀ διάστηµα. Αν θα μπορούσε να δώσει κανεὶς επιγραµµα- τικά την οικονοµικἠ κατά- σταση της Κύπρου, θα μπορούσε να καταλήξει ὅτι χαρακτηρίζεται απὀ σχετικά ψηλό βιοτικὀ επί- πεδο και κατά κεφαλή εισόδημα, αλλά µε τα χα- ρακτηριστικἀ µιας υποα- νάπτυκτης οικονοµίας µε εξαίρεση το επίπεδο των υπηρεσιών. Ο τριτογενἠς τομέας εἶναι υδροκεφαλικὸς και αυτό καθιστά την οικονο- µία τρωτή σε εξωτερικές επιδράσεις πολύ πέραν του φυσιολογικά αναμε- 61Υ4Υ 3 Φ να οὸν πω ΑΔηζτοιί 24 ανηνέωσν . 22ἈοἍπὙ Π. ΔΙΓΚΛΗΣ νοµένου επιπέδου για κἁ- θε χώρα. Η Κύπρος που ὅεν έχει πολύ ανεπτυγμένο βιοµη- χανικὸ τομέα, ἔχει µια ιδιόρυθµη κοινωνικἠ σύν- θεση, µε τα μεσαία στρώματα πολυάριθµα και την µικροεπιχείρηση, βασικὀ φαινόμενο της οι- κονοµικἠς ὅραστηριότη- τας. Η βιομηχανία, ενώ ἔχει σημαντικές επιδόσεις σε ορισμένους κλάδους εφαρµογής, ὅεν ἔχει εξειδίκευση σε κανόνα τοµέα εξελιγμένης τε- χνολογίας. Πρέπει να βο- ηθήσουμµε το βιομηχανικὀ τοµέα να χωρήσει σε εκ- συγχρονισμό και απορρὀ- Φηση της νδας τεχνολο- γίας ὥστε να εἶναι σε θέση να αντιμετωπίσει σωστά την ευρωπαϊκὴ πρόκληση. Η αγρότισσα οικονομικά ὃεν βρίσκεται σε ικανο- ποιητικὀ επίπεδο. Η ύπαι- θρος φθίνει. Η πολιτική : στο θέμα διάθεσης υδά- τινων πόρων εἶναι σπα- σµωδική. Εἶναι δε αδιανό- ητο να διατίθενται τερά- στιες ποσότητες εΕπιχο- ρηγηµένου νερού για νὲ- ες τουριστικές µονάδες όπως φαΐνεται να εἶναι η τάση όταν μάλιστα υπάἀρ- χουν ενδεῖξεις για υπερ- κορεσμὀὸ σε αυτὀ τον το- μέα. Η εµπορικἠ µας πολιτι- κἠ δεν υποβοηθά τη διά- θεση των αγροτικών µας προϊόντων, Ιδιαίτερα σε χώρες που εισάγουν στην Κύπρο προϊόντα αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών. Το επιχείρημα για διεθνεἰς δεσμεύσεις δεν ικανοποιεὶ, γιατί πολλές χώρες κάτω απὀ τις ἴδιες συνθήκες έχουν υιοθετή- σει προστατευτικἀ μέ- τρα. . Στο θέµα των κοινωνι- κὠν παροχών η Κύπρος εἶναι καθυστερημένη αν μάλιστα ληφθεί υπόψη το σχετικἀἁ ψηλό κατά κεφα- λή εισὀδηµα. Πολλές συν- τάξεις εἶναι συντάξεις πεἰνας και πολλοἰ τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών εἰ- ναι ακόµα υποτροφικοἰ. Το φορολογικὸὀ σύστη- μα ευνοεῖτις ψηλές εισο- δηµατικές τάξεις και εἰ- ναι καταθλιπτικά διακριτι- κὀ κυρίως γιατους µισθω- τούς. Το περιβάλλον στο οποίο στηρἰζεται ἑνα µε- γἆλο ποσοστὀ των εισο- δηµάτων µας (πἐραν απὀ τὴν αναγκαιότητα διαφύ- λαξης του για λὀγους ποι- ότητας ζωής) κινδυνεύει. Υπερανάπτυξη, ασύδο- τες βιομηχανικές εγκα- ταστάσεις και άλλα. Ευτυ- χώς ο λαὸς µας φαϊΐνεται να αποκτά ολοένα και πιο σαφή περιβαλλοντική συ- νεἰδηση και αυτό µπορεὶ να οδηγήσει στην ανακο- πἠ περαιτέρω καταστρο- φἠς. Το θέμα των γυναικών παραμένει σοβαρὀ. Ούτε αξιοποίησή τους υφίστα- ται στη γενικἠ παραγωγή, αλλά κυρίως παρατηρεἰ- ται απουσία τους στις διευθυντικές θέσεις και στα κόντρα αποφάσεων. Το ἰδιο αναξιοποίητη παραμένει η νεολαία και ιδιαίτερα το επιστημονικὀ δυναμικό. Το Πανεπιστή- μιο αποτελεὶ µια επεϊῖγου- σα αναγκαιότητα και φαῖ- γεται ότι προχωρείηπρα- γμµατοποἱησή του. Ασφαλώς πρέπει να υπάρχει κατοχύρωση κά- θε τοµέα µε βάση τη νο- µοθεσία και αυτό ισχύει για όλους τους τομεὶΐς της τριτοβάθμιας εκπαίδευ- σης ὁπως εἶναι καιτο ΑΤἰ. Δρ. Βάσος Λυσσαρίδης Πρόεδρος Σοσιαλιστικὀ Κόμμα ΕΔΕΚ τὰ ον ὦς) ΑΡ ο ΑΔΗΣοιί 214 ΑγΗγέωσν ΛοοῬὪῬὪ070ὅ- Οιεπικείµενεςβουλευ- τικὲς εκλογές πραγµατο- ποιοῦνται σε διεθνεῖς και εσωτερικές συνθήκες που ξεχωρίζουν απ᾿ όλες τις προηγούμενες. Ο ψυχρὸς πόλεμος ΑΝΤΙ σε κανένα κόμμα. ἔδωσε τη θέση του στη συννενόηση καιτη συνερ- γασία. Τα τείχη γκρεµμµί- στηκαν και τα σύνορα κα- ραργούνται. Η Ευρώπη ενοποιείταιι βαδίζοντας προς την ευρωπαϊκή συ- νοµοσπονδία ἡ το κοινὀ ευρωπαϊκό σπίτι. Ζοῦμε στην εποχἠ της Χάρτας του Παρισιού της νέας σκέψης και της αναζήτη- σης µιας νέας τάξης πρα- γµάτων στον κὀσμο. Το σύγχρονο διεθνές κλίμα ασκεῖ επίδραση και στην Κύπρο. Ο αἐρας της ανανέωσης πνέει και στη Κυπριακή πολιτική ζωή παραμερίζοντας την απο- στέωση και το δογµατι- σµὀ. Ανανέωση στην (δε- ολογία. Ανανέωση στη δη- µόσια και πολιτική ζωή. Διασαλεύονται τα κοµµα- τικά κατεστηµένα. Το ΑΔΗΣΟΚ - φορέας µιας ολόπλευρης ανανέ- ωσης - συμμετέχει για πρὠτη φορά στις βουλευ- τικὲς εκλογές. Στόχος του ΑΔΗΣΟΚ η καθιξρω- ση ενὸς νέου πολιτικού 'καιτης Χάρτας του Παρι- | σιοὐ. Υποστηρίζουµε την ήθους η εισαγωγή µιας ΝΕΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ζ0µ. Λέμε ὀχι στον κοµµατι- κὀ φανατισμὀ και στην πόλώση. Ναι στο διάλογο, στη συνεννόηση, στη συ- νεργασἰα, στη διακίνηση και στη σύγκλιση ιδεών. Αυτὸ υποβάλλειτο σύγ- χρονο διεθνές κλίµα αλλά καιτο συμφέρον του λαού και του αγώνα µας. Στα πλαίσια της ανανέ- χύρωση νέου πολιτικού ήθους, νέας νοοτροπίας, υπεύθυνης και Ἡς πολι | όχι Ψηφοθηρικἠς πολιτι- κής στη ζωή του τόπου. Προχωρούμε µε πίστη και αισιοδοξία προς τις εκλογὲἑς. : ή | Πρ. | Νί «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ» κι) ή] πμ] η η ς ῇ ) π Εῄ - προειρῦς ος [ὴ | πλ ὃν | Μι ή ωσης της πολιτικής καιρο ποσο ποσοστο θ”. δημόσιας ζωής το ΑΔΗ- ΣΟΚ µέσα στη νέα Βουλή θαπροωθήσει αλλαγήτου εκλογικοὺ συστήµατος: στόχος µας η καθιέρωση της απλής αναλογικής σε συνδυασμὸ µε το δικαίω- μα των ψηφοφόρων να επιλέγουν υποψηφίους της προτίµησης τους απὀ ψηφοδέλτια διαφορετι- κὠν κομμάτων. Θα υπο- στηρίξουμε συχνότερες συνεδρἰες της ολομέλει- αςτης Βουλής, σε συνδυ- ασμὸό µε κατάλληλη επάν- ὄρωση της υπηρεσίαςτου σώματος. Πρέπεινα γίνουν τομὲς στη δηµὀδια και ηµικρατι- κἡή υπηρεσία. Πρωτίστως πρέπει να τεθεὶ τέρμα στη κοµμµατικοποΐηση. Οι προσλήψεις προαγωγές να στηρίζονται στην αξι- οκρατία και ὀχι στο ρου- σφέτι Ολοι οι πολίτες της δηµοκρατίας, κοµµα- τικἀ ενταγμένοι και ανἑν- τακτοι, πρὀόπει νάχουν ίσες ευκαιρίες πρόσλη- Ψης και προαγωγής. Δια- φορετικἀ παραβιάζονται ανθρώπινα και συνταγµα- τικά δικαιώµατα των πολι- τών. Το ΑΔΗΣΟΚ έχει στα- θερὀὸ ευρωπαϊκὸ προσα- νατολισμὀ. Σ᾽ αυτὸ το χώρο υλοποιείται το σύγ- χρονο πνεύμα της ΔΑΣΕ ένταξη της Κύπρου στην ΕΟΚ. Εκεί βρίσκεται το καλύτερο περιβάλλον για την επιτυχἠ εφαρµογή µιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Το ΑΔΗΣΟΚ ὅεν εἶναι Ἔχει τη δικἠ του φυσιο- γνωμία - ανανεωτικἠ δη- µοκρατικἠ πολιτική. Το ΑΔΗΣΟΚ υποστηρίζει σταθερά την ενότητα και συνεργασία όλων τών πο- λιτικὠν δυνάµεων στον αγώνα για δίκαιη και βι- ὥσιμη λύση του κυπρια- κού. Τείνουμε χέρι συ- νεργασίας στο χώρο της αριστεράς, του κέντρου καισ᾽ ὀλουςπου οι στόχοι µας συμπίπτουν στον αγώνα για µια νέα ποιότη- τα ζωής, για σταθερή και ολόπλευρη βελτίωση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού µας. Το ΑΔΗΣΟΚ δεν αμϕι- βἀάλλει πως θα βρίσκεται στην επόμενη Βουλή. Στὀχος µας το δύ0 και η συµµετοχή στη δεύτερη κατανομή. ΤΟ ΑΔΗΣΟΚ εἶναι φο- ρέας της ολόπλευρης ανανέωσης. Η εκπλήρωση του στόχου του 800 δεν έχει στενἠ κομματική ση- µασία. Εμπεριέχει ευρῦ- τερη πολιτικὴ σημασία. ΕΚΛΟΓΕΣ 91 Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ µατικά 1Ολεπτα πάνωσε εβδομαδιαία βάση. ιβουλευτικές ρκλογές 49 Απότις 6-10 Μαΐου, διεξάγονται οριστικά στις παρα ἰ 19 Μαΐου 1991. βαν ον κόμμα ένα Ἀλεπτο. ) Ο κώδικας προεκλογικής Η προεκλογική εκστρα- συμπεριφοράς συμφωνήθη- τεία, µέσω του ΡΙΚ, αρχίζει ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ κεσε συνάντηση, που έγινε επίσηµα στις 15 Μαρτίου. στις 19 Φεβρουαρίου. Το ΡΙΚ και τα κόµµατα Α'ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έχουν ήδη καταρτίσει συµ- ϱ Απότις 10 Απριλίου ἵΤης (ΔΗΣΥ), Χάρης Κυριακί- φωνημένο κώδικα προεκλο- 1991 µέχριτις 17 Μαΐου δῆς (ΔΗΚΟ), Νίκος Κατσὀυ- γικής πηιπιριβαρς, τόσο 1991 θα φιλοξενείται καθη- ρίδης (ΑΚΕΛ), Μιχάλης στην Τηλεόραση όσο και Μιχαήλ, Αντώνης Κουταλια- µερινά κιένας εκπρόσωπος στο Ραδιόφωνο. κόμματος σε ὀθλεπτη συνέ. νός (Σ.Κ. ΕΔΕΚ), Μίκης Πήραν µέρος: Σπύρος Αρό- Για πρώτη φορά το κοινό ντευξη/συνομιλία µε δηµο- Ἀανηο (μμ η ὃ πωλη, 7 θα µπορεί να υποβάλλει και σιογράφο, µετά το Δελτίο οἰας ο) μηλρης τις δικές του μιαν Ειδήσεων στις 1.90 μ.μ. ρου). στους αρχηγούς εκπρο- Απότο ΡΙΚ πήραν µέρος σώπους των κομμάτων. 9 Απότις 1ΌΑπριλίου στη συνάντηση ο Γενικός ) 1991 µέχριτις 8 Μαΐου Για σκοπούς προεκλογι- 1991 οι αρχηγοίή εκπρόσω- κής κάλυψης το ΡΙΚ ανα- ποικοµµάτων φιλοξενοί- νωρίοι μα μήν νται ότην εκπομπή “Γύρω μσ ΦΙΛΕ πιορρς Ν' ο μικρόφωνο”. Ειδήσεων και Επικαίρων Ευ. 2. ΔΗΚΟ, 3. ΑΚΕΛ, 4. Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Λουκά, ο Τμηματάρχης ΕΔΕΚ, δ. ἀΔΗΣΟΚ. Παρα. Απότις 10Απριλίου 1991 Προγραμμάτων Τηλεόρα- χωρείται Επίσης στους ΦΙ- µέχριτις 17 Μαΐου 1991 θα σης Π. Ιωαννίδης και ο Τµη- Διευθυντής Δημ. Κυπρια- νού, ο Διευθυντής Προ- γραμμάτων Χαρίλαος Παπα: δόπουλος, ο Τμηματάρχης ΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ένα φιλοξενούνται αρχηγοί ή ματάρχης Προγραμμάτων ΊΟλεπτο στις {9 Μαρτίου εκπρόσωποικοµµάτων Ραδιοφώνου Χρ. Καραγιώρ- και, ύστερα απὀ εισήγηση τρεις φορές την εβδομάδα, Υης. των κομμάτων, µια Συνάντη- απὀ τις 7-8 μ.μ. Θα συνοµι- ϐ Οιιδιωτικοίραδιοσταθ- ση µε τον Τύπο στις 12 λούν µε δηµοσιογράφοκαι μοί δεν ανακοίνωσαν Απριλίου. θ' απαντούν σε ερωτήσεις οποιεσδήποτε διευθετήσεις πουθα υποβάλλονται από γιατην προεκλογική συµπε- τοκοινό µέσω τηλεφώνων. ριφοράτους. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 64 Απότις 15 Μαρτίου 1991 µέχριτο τέλος του - μηνός, όπως και στις 3 και 13 Μαϊου, οργανώνονται συζητήσεις πάνω σε εξειδι- κευµένα θέµατα. Στις 15 Μαρτίου 1991 φιλοξενού- νται οι αρχηγοί των κομµά- των (75). ϐ Από 12-29 Απριλίου 1991. Συναντήσεις µε τον Τύπο -με δύο δηµοσιογρά- φους καιµε ερωτήσεις απὀ τοκοινό µέσω τηλεφώνων. 6 Την τελευταία εβδοµά- δα, καλύπτονται τα συλλα- λητήρια των κομμάτων ἡ συγκεντρώσεις σε κλειστό χώρο. Θα μµαγνητοσκοπη- θείτο πρώτο ΊΌλεπτο οµι- λίας που θα υποδειχθεί από τα κόμματα. 6 Στις Ί6και 17 Μαΐου 1991 παραχωρείται χρόνος 15'σε κάθε κόμμα. 6 Απόγτις 19 Μαρτίου 1994 µέχριτις 30 Απριλίου 1991 διατηρούνται τα κοµ- τθιμρρρῥρμ Οπως ἔχει ανακοινω- θα καταβληθεἰ για την θεῖ, το ΡΙΚ έχει υπογρά- κάλυψη. Ίψει συμφωνία µε τον οἶκο πληροφορικής «ΔΕΛΤΑ» της Ελλάδας για Την τη” Ἓνα μικρότερο ποσὀ, γύρω στις τέσσερεις χιλι- ἀδες λίρες, θα καλύψουν έξοδα για εφεδρικἀ µη- χανήµαταπου πιθανών να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη. Αναφέόρουµμε ακόμα, ότι, σε περίπτωση που θα χρειαστούν επιπλέον συμβουλές, αυτὸ βέβαια θα γίνει µε το... αζηµείω- το. των ο λσων. κάλυψη Πλήρης τηλεοπτική κά- λυψη λοιπόν για τις ΕΚλο- Με βάση το συμβόλαιο γὲς του Μαϊου. Κάτι, που µε τον Ελληνικὀ οἶκο, ἕνα σίγουρα θα συντομεύσει ποσὀ του ύψους των 20 κατὰ πολύ την αγωνία Θα συμβάλει στην κατο- περίπου χιλιάδων λιρών όλων μας. ΠΕ 1 λιὸ | Κυριακή 17 Μαρτίου 1991 Πραγματική δημοσκόπηση ΕΝΑ από τα πιό σοβαρά µέτρα που μπορούν να ληφθούν ως πιστές δημοσκοπήσεις είναι και οἱ διάφορες τοπικές εκλογές που διεξάγονται σε διάφορα χωριά μερικούς µήνες πριν από µιά εκλογική αναμέτρηση. Κάτι τέτοιο είναι πολύ σηµαντικό και στο εξωτερικό όπου σε ' πολλές περπτώσεις «τοπικές, ' αναπληρωματικές ή δημοτικές εκλογές αποτελούν τα πιό σοβαρά µέτρα γιά εξαγωγή ο συμπερασμάτων γιά τις επικείµενες εκλογές. Κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε και µεις να προσφέρουμε σήµερα παίρνοντας τρείς ενδεικτικές εκλογικές αναμετρήσεις που έγιναν τον τελευταίο καιρό γιά την ανάδειξη συμβουλίων βελτίωσης στις κοινότητες Λνθροδόντα, Πύλας και Παλαιχωρίου. Θα παρουσιάσουμε κατ αρχή τα αποτελέσµατα κατά: “κοινότητα δίδοντας συνάµα και την πρόβλεψη για τελικό αποτέλεσµα µε βάση το πρόγραµµα του κομπιούτερ που γράφτηκε από τη ΝΟΝΑΡΥΣΡ το 1988. Ακολούθως θα δώσουμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή συγκεντρωμένα τα αποτελέσµατα τῶν τριών κοινοτήτων επιχειρώντας ένα πολύ πιστότερο δείγµα πρόβλεψης τελικού αποτελέσματος. Να δούμε όµως πρώτα τον Λυθροδόντα οι εκλογές του οποίου έγιναν τον περασμένο Οκτώβρη. ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ Να δούμε τώρα τι µας ἔδωσαν,οι κάλπες του Λυ- «{ἰ θροδόντα. ΛΥΘΡΟΑΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (19090) ΑΚΕΛ: 360 ἡ 31.521 ΔΗΣΥ: 281 ἡ 24.14 ΔΗΚΟ: 146 ἡ 12.54 ΕΔΕΚ: 154 ἡ 193.230. ΑΝΕΞ: 216 ἡ 16.560 Με βάση τα αποτελέσµα- τα αυτά και σε σχέση πάντα µετα αποτελέσµαταπου εἷ- χαν Φὲρει τα ά κυριότερα κόμματα, στις βουλευτικὲς εκλογὲς του 1985, η πρὀ- Βλεψη που. ειδικοὺ προ- γράμματος το οποίο ἔγρα- ψεη ΝΟΥΟΡΥΦΥΙαΤιςπρο- εδρικὲς εκλογές του 1988, ψ και το οποίο ὅπως Φφάνηκε᾽ ἦταν πρὀγραμμµα ψηλής ακρίβειας, και αφορούσε το τελικό αποτέλεσµα πάνω σε παγκύπρια βάση, εἶναι η ακόλουθη: ΄ ΑΚΕΛ: 330506 ΔΗΣΥ: 31.276 ΔΗΚΟ: 1095 ΕΔΕΚ: 15.706 ΑΝΕΞ: 186.05 οτημ.: Εδώ πρέπει να δού-. µε γιατῖ η πρόβλεψη για το ΔΗΚΟ ἔχει πέσει στο τόσο χαμηλό επίπεδο 1.093 ενῷ, το ποσοστὸ του Ανεξάρτη- του συνδυασμού εἶναι στα 1648: β]ιστεύουµε πως οἱ ιὅ ες συνθήκες που᾿ επεκράτησαν στις εκλργὲς αυτὲς, όσον αφορά το συν- δυασμὸ του ΔΗΚΟ και τον Ανεξάρτητο συνδυασμὸὀ, δεν µας επιτρέπουν να δώ- σουµε µια καθαρἡ εικόνα τόσο για το ΔΗΚΟ, όσο και για την υποψήφια που ύπο- στηρἰχτηκε και απὀ το ΑΔΗΣΩΚ. Επειδἠ λοιπόν, η κατἀσταόη εἶναι κάπως συγκεχυμἑνη, θα λάβουμε ωςδεδομὲένοτου προβλεπὀ- μενου ποσοστού και για τα δυο κόμματα (ΔΗΚΟ - ΑΔΗΣΟΚ) το ἁάθροισµα τους που εἶναι 19.94026. Βὲ- βαια δεν θᾳ επιχειρήσουμε να χωρίσουµε εμεὶς την... κπἶττα». Αυτό θα το κάνουν οι ἴδιοι οι ψηφοφὁροι. Σε σχέση µε το 1985 Σε σχὲση λοιπόν µε τις βουλευτικὲς εκλογὲς του 1985, τα κόμματα εἶχαν τις ΕΥ) 4 αἳ ΛΕΣ. ΑΔΗΣΟΙ( 24 4ΥΗΥέωζη ϱ Να πούμε εδώ,πωςτο πρὀγραμµα της ΝΟΥΟΡΥ5 που αναφέραμε πιο πάνω, εἶναι ειδικἁ γραμμὲνο για να µας δίνει πρόβλεψη (σχεδόν ακριβείας) µε ελά- Χιστο ποσοστὸ λάθους. ἔτσι, λαμβάνοντας υπό- Ψη τα αποτελέσµατα Λυ- θροδὀντα, επιτρέποντας δε και ἕνα μικρό ποσοστὸ λά- θους και ἕνα μικρὸ ποσο- στὸ αλλαγἠς των αποτελε- σμάτων λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν πάντα σε τοπικές εκλογὲς, μπορούμε να πούμε πωςτα ΔΗΚΟ 19 6450 ΔΚΕΛ 336500 ΔΗΣΥ 27.060 Τα ποσοστά των κομμάτων στις τρείς κοινότητες Λυθροδόντα, Πύλας και Παλαιχωρίου. Κυριακή δικὀ τους υποψή- Φιο, µε τα ακόλουθα απο- τελξσµατα, στα 2 εκλογικά κέντρα του Λυθροδόντα: ΑΚΕΛ (Βασιλείου): 364 ἡ 319 ΔΗΣΥ (Κληρίδης: 2946 ἡ 25:78 ΔΗΚΟ (Κυπριανού): 392 ἡ' 34.306 ΕΔΕΚ (Λυσσαρίδης]): 90 ἡ 7.906 ΑΛΛΟΙ (Γεωργιάδης): 0 Βλέπουμε λοιπόν πως το ΑΚΕΛ, µετά το 19685, ἄρχισε την ἆνοδο, ανεβάζοντας 5600 μη Οι ψήφοι στο 4001 Λυθροδόντα γιά τις 200 Τ βουλευτικές εκλογές : του 5] 1985 καθώς και 0] ια ο τα αποτελέσµατα , ΣΥ Ἄηκο ΕΔΕΚ ΔΔΔΟΙ. Ι ΛἍτων 19661 266 292 4895 9 | ο τοπικών | 1990 867 281 146 164 216 εκλογών μ. 1ους 1990 ακόλουθες αυξομειώσεις αποτελέσματα, βάσει της Ἴτους ψηφοφὀρούςτου κατά’ Τ α κά --ᾗ στα ποσοστάτους, Πρώτα όμως, να δούμε τα αποτελέσµατα του 1985: ΑΚΕΛ: 206 ἡ 25.996 ΔΗΣΥ: 392 ἡ 26436 ΔΗΚΟ: «32 ἡ 1914 ΕΔΕΚ: 6 ἡ 8.656 ΑΝΕΞ: ϱ ἡ ο00ὸ ΞΜε βάση τα σημερινά αποτελέσµατα, το ΑΚΕΛ εἰ- (χε µια αύξηση ϐΊ ψήφων,ο ΙΔΗΣΥ εἶχε µείωση 11. ψἠ- ἴφους, το ΔΗΚΟ (µαζ! µε τους ανεξάρτητους) µείωση 270 ψήφων και η ΕΔΕΚ αὐξη- ἴση 59 ψήφων. Σε ποσοστά εἶχαμε τις ακόλουθες αλλα- γὲς. ΑΚΕΛ: διθ39ς ΔΗΣΥ: --2.2656 . ΔΗΚΟ/ΑΝΕΞ.: --δὰᾱ ΕΔΕΚ: -.6356 πρόβλεψης, για τις εκλογὲς του 199Ί θᾳ κυμανθούν γύὑ- ρω στα ακόλουθα επἰπεδα. ΑΚΕΛ: 3106 ΔΗΣΥ: 3306 ΔΗΚΟ: 223 ΕΔΕΚ: 1306 ΑΝΕΞ: 1ος Προεδρικές εκλογὲς Στην πορεία αυτή, αλλα- γἠς των ποσοστώὠν δηλ. σε συσχετισμὸ µε τις βουλευ- τικὲς εκλογὲς του 1985, δεν ἔχόυμε σαν µοναδικὀ μὲ- τρὀ, µόνο αυτὲς τις τοπικὲς εκλογέςπου εξετάζουμε σἠ- µερα. Και τα 4 κόμματα, στις προεδρικὲς εκλογὲς του 19688, εἶχαν την πρώτη 78, ενώ η αὐξηση του συνὀὸ- λου Των ψηφοφόρων σιο Λυθροδόντα ήταν µόνο 35. (1105 το 1985, 1140 το 1988). 1965 Πῆρε 282 ψὴφουῳ τό, 1968 πήρε 294, Πτώση βζεώς, Φων εἶχετο ΔΗΚΟΜΜΗ ψή- Φους πιο κάτω ἡχάν πΕλεκ. ΜΕτην ψήφο του οπο- Αίτης - όταν ασκεί το ἐκλογικό του ὁικαίω- μα λέφγερα κα όημο- κρατικά - εκλἐγε!τους ανηπροσώπους του εἶε σαν νοµοδέτες εἷ- Τεσαν εκγελεστὲς, εἶτε ελεγκτὲς της εντολἠς | του ἐναντ αυτών που εκλέγηκον να ασκοὺν | την εξουσία. ἔχουμε δηλαδἠ. ἔμμεση και άµεση συωµετοχήτου πολη στα δηµοκρό: τικἀ πολιτεύματα,' όπως άμεσο και ἑμμε- σο πρὀπο ὀσκησης ελέγχου. την σκέυη στις 19 ερχόµενου Μιά εκλογική αναμέτρηση αποτελεί πάντα σπουδαίο γεγονός γιά τον τόπο µας. Το πιό σηµαντικό όμως είναι ότι οἱ εκλογές στη Κύπρο γίνονται µέσα σ ένα ξεχωριστό κλίµα,σ ενα επίπεδο που σίγουρα θα το ζήλευαν πολλές χώρες σ ολόκληρο τον κόσµο ακόµα και σ αυτή την προηγμένη σε πολλούς τοµείς από εµάς, Ευρώπη. Τα πάντα λοιπόν γίνονται µέσα σ ένα ήπιο και σοβαρό κλίμα χωρίς παρατράγουδα” και δυσάρεστα γεγονότα. Αυτή μάλιστα την περίοδο που η αντιπαράθεση µε την παληά της έννοια ανήκει πιά στο παρελθών το επίπεδο πάνω στο οποίο διεξάγονται οι εκλογές µας είναι, χωρίς υπερβολή αξιοζήλευτο. Μέσα λοιπόν σ΄αυτά τα πλαίσια και µε μοναδικό γνώμονα την όσο το δυνατο καλύτερη και πιό άρτια ενηµερωση σας αποφασίστηκε η έκδοση της εφημερίδας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ’ Ἡ εφημερίδα αυτή θα εκδίδεται κατ΄ αρχάς πάνω σε δεκαπενθήµερη βάση. Σκοπός µας δεν είναι να δημιουργήσουμε, ούτε κανένα εκδοτικό κολοσσό, ούτε να αντιπαραταχθούµε σε κυκλοφορία µε άλλες εφημερίδες Βλέποντας όμως ότι ο Κυπριακός λαος στην πλειονότητα του δείχνει µεγάλο ενδιαφέρο για τέτοιου είδους πληροφορίες και ειδήσεις, και πιστεύοντας ότι τώρα είναι πιά ο καιρός για µιά σωστή, επιστημονική και περιστατωμένη πληροφόρηση αποφασίσαμε να δώσουμε στο Κύπριο αναγνώστη την ευκαιρία να πάρει αυτό που ζητά. Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ λοιπόν θα είναι µαζί σας µε κάθε πληροφορία που αφορά τις εκλογές, µε δημοσκοπήσεις, προβλέψεις, νομικά και άλλα σχετικά µε τον εκλογικό µας νόµο, προβλέψεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών, προηγούμενα αποτελέσµατα, δηλώσεις πολιτικών προσώπων, ρεπο- ρτάζ, άρθρα και άλλα πολλά. Ευελπιστώντας λοιπόν ότι η όλη προσπάθεια µας θα - γεμίσει ένα κενό που η ύπαρξη του άρχισε να γίνεται αισθητή τα τελευταία χρόνια και µε την υπόσχεση ότι θα είμαστε πάντα µέσα στα πλαίσια της αντικειµενικότητας, αρχίζουμε σήµερα την έκδοση της εφηµεριδας µας. Θα είμαστε στη διάθεση όλων των αναγνωστών µας για τυχών απορίεςιαπόψεις, σχόλια και εισηγήσεις τόσο γιά την δική σας καλύτερη ενηµέρωση, όσο και για την αρτιότερη καὶ σωστότερη παρουσίαση της εφημερίδας µας. Διαβάστε σήμερα αἴου | νι ή 0 ϱ/00 19/90 ΦΙΛΕΛΕΥΘ Δεν απαντώ 6/90 14/90 2 20 2 .. 16 Τα ποσοστά των κομμάτων ὅπως παρουσιάζονται σε διάφορες δημοσκοπήσεις για το πρὠτο ϐµηνο του 1990 και στο οι δημοσκοπήσεις εἶναι σχετικἁ καινούργια διαδια- κασία όσον αφορά την πρὀ- γνωση εκλογικὠν αποτελε- σµάτων. Πρέπει να παραδε- κτούμε ὅμως, πως τα τελευ- ταἰα χρόνια, ἔχει γίνει µία πολύ σηµαντική πηγἠ στον τοµέα της πληροφόρησης, τέλος του ἴδιου χρὀνου. και χωρίς υπερβολή, µπο- ρούμε να πάμε µια σοβαρἡ δημοσκόπηση σε προεκλογι- κἠ περίοδο εἶναι αναμφίβολα σπουδαίο γεγονός. Ἔτσι, εδώ και λίγο καιρό, εἶδαν το φως της δηµοσίοτη- τας αρκετές τέτοιες ὅημο- Συνέχεια στη 2η σελίδα Συνέχεια από την Τη σελίδα’ ΠΥΛΑ. ΕΔΕΚ. η οποία από το 56460 που πήρε το 198», ανέβηκε στο 14.825. Όπως είπαµε καί πιό πάνω, σηµαντικά ποσοστά έχασαν ο ΔΗΣΥ καί το ΔΗΚΟ αφού συνεργαζόµενοι πήραν μόλις 44.2500, ενώ το 1985 είχαν µαζί 55.2720 (330676 ο ΔΗΣΥ καί 22.100 το ΔΗΚΟ). Γιά να µπορέσουµε να δώσουμε στον Ώλεκτρονιο υπολογιστή όµως πραγματικά στοιχεία θα «πρέπει να χωρίσουµε κατά κάποιο τρόπο τους ψήφους των δύο αυτών κομμάτων µε βάση το ποσοστό τους που πήραν στις εκλογές του 1985. Ετσι θα θεωρήσουμε ότι ο ΔΗΣΥ πήρε 28.020 καί το ΔΗΚΟ 153503. Σ, αυτή την εκλογική αναμέτρηση το ΑΔΗΣΟΚ δεν έλαβε µέρος γι αυτό αναπόφευκτα δεν μπορούμε να δώσουμε οποιαδήποτε ένδειξη γιά τυχόν ποσοστά του. Δώσαμε λοιπόν τα δεδοµένα αυτά στο εἰδικό πρόγραµµα του ηλεκτρονικού υπολογιστή της ΝΟΝΑΡΥΣ, καί πήραμε την πιό κάτω πρόβλεψη κι βέβαια παντα [ «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ» σε σχέση µε τα ) αποτελέσµατα που εἶχαν τα κόμματα το 198» καί τον υπολογισμό της μετατόπισης των ψηφοφόρων: ΑΚΕΛ 303700 ΔΗΣΥ 261270 ΔΗΚΟ 230356 ΕΔΕΚ 20195060 ΑΛΛΟΙ 02550 Θα πρέπει όµως εδώ να ξαναπούμε πως σε τέτοιου είδους εκλογές ὑπεισέρχονται εξωγενείς παράγοντες, κι βέβαια θα : πρέπει να μετρήσουμε καί ένα ποσοστό λάθους κάτω απ΄ αυτές τις συνθήκες. Ετσι, αναπροσαρµόζοντας την ποβλεψη µε βάση την τάση των ψηφοφόρων, μπορούμε κατά προσέγγιση να δώσουμε το ακόλουθο αποτέλεσµα: ΑΚΕΛ 29.500 ΔΗΚΟ 22.300 ΔΗΣΥ 33.060 ΕΔΕΚ 13 120 ΑΛΛΟΙ 1.200 Όλα τα πιό πάνω αποτελέσµατα καθώς καί οι προβλέψεις εξάγονται πάντα µα βάση την τάση του εκλογικού σώματος µε διγµα το χωριό Πύλα. ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ ΠΥΛΔΑ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ Το Παλαιχώρι, ήταν η τρίτη στη σειρά καλή ευκαιρία να πάρουμε ένα όσο το δυνατό καλό δείγµα της εκλογικής δύναμης των κομμάτων εν όψει των επικείµενων εκλογών. Παίρνοντας λοιπόν συνολικά τα ποσοστά του Παλαιχωρίου καθώς και τα αποτελέσµατα της Πύλας και του Λυθροδόντα, έχουµε ένα δείγµα πολύ πιό πιστό απ αυτό που είχαµε όταν παίρναµε µιά µιά τις κοινότητες αυτές. Έτσι, έχοντας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 9 εκλογικά κέντρα, µε ένα αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων 2556, μπορούμε να κάνουµε την ανάλυση µας πιό ορθή. Λαμβάνοντας λοιπόν υπ όψιν τα τρία αυτά χωριά, σε » εκλογικά κέντρα (2 στο Λυθροδόντα, 2 στο Παλαιχώρι και 1 στη Πύλα ), βλέπουμε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: ΑΚΕΛ. 860 (336500) ΔΗΣΥ 703 (27.5050) ΔΗΚΟ 502 (196450) ΕΔΕΚ 430 (1659256) ΑΛΛΟΙ 6 (23905) Στα ποσοστά της ΕΔΕΚ συμπεριλαμβάνεται και το αποτέλεσµα του ανεξάρτητου συνδιασμού Αλλαγή στο Παλαιχώρι. Κυριακή 17 Μαρτίου 1991 5ο 40 |-- 80 |- 20 Ί- 10 - ο- ος ΑΚΕΛ ΔΗΣΥ ΔΗΚΟ ΕΔΕΚ ΑΛΛΟΙ. 1986 969 88.6 ϱ0 3 6.6 0 1990 409 269 16.9 148 0 | 105 Δὼὺ 1990 | Συγκριτικός πίνακας των ψήφων που πήραν τα κόμματα στις εκλογές το 195» και στις τοπικες εκλογές του 1990. ΔΗΣΥ ΑΚΕΛ ΔΗΚΟ Η πρόβλεψη γιά τελικό αποτέλεσµα µε βάση την τάση των ψηφοφόρων στις 3 κοινότητες που εξετάζουμε. Στα ἴδια εκλογικά κέντρα, στις βουλευτικές εκλογές του 1985, είχαµε ου τα ακόλουθα αποτελέσµατα: ΔΗΣΥ 4845 (327140) ΑΚΕΛ. 806 (312056) ΔΗΚΟ 04 (272600) ΕΔΕΚ 224 (86750) ΑΛΛΟΙ 4 (01560) Με βάση λοιπόν τα αποτελέσµατα αυτά βλέπουμε τις ακόλουθες αυξομειώσεις στα ποσοστά των κομμάτων (πάντα στα τρία αυτά χωριά): ΔΗΚΟ ΔΗΣΥ ΕΔΕΚ -δ.-1σ0 ΑΚΕΛ -2.4766 ΑΛΛΟΙ -εἰ.9260 -7.459060 -ὀ-2000 Πρόβλεψη γιά τελικό αποτέλεσµα Όπως έχουµε ξαναπεί, το πρόγραµµα που έχει γράψει η ΝΟΥΑΡΥΕ είναι φτιαγμένο να δίνει πρόβλεψη για τελικό αποτέλεσµα, λαμβάνοντας υπόψιν το προηγούμενο ποσοστό και την μετατόπιση ψηφοφόρων. Ἠρέπει όµως απ αυτό το ᾿αποτέλεσμα να υπολογίσουμε κι ένα ποσοστό λάθους, καθώς καί µιά µικρή αλλαγή λόγω των ιδιάζουσων συνθηκών που επικρατούν συνήθως σε τοπικές εκλογές. Ετσι, τα προβλεπόμενα ποσοστά των κομμάτων ΕΔΕΚ ΑΛΛΟΙ γιά τελικό αποτέλεσµα, είναι: ΔΗΣΥ 3350500 ΑΚΕΛ 295000 ΔΗΚΟ 210060 ΕΔΕΚ 13500µ ΑΔΗΣΟΚ 15000 ΑΛΛΟΙ 10056 Σημ. Η πρόβλεψη Ὑίνεται µε βάση µόνο τα αποτελέσµατα των 5 εκλογικών κεντρων από τα οποία ἔχουμε πραγµατικό δείγμα προτίµησης των ψηφοφόρων. Κυριακή 17 Μαρτίου 190] Νέα εκλογική μάχη... ΣΣ 1 4ψ: ΕΝΩ µιλήσαμε τόσο περιληπτικά γιά τις τοπικές εκλογές που ήδη έγιναν στις κοινότητες Λυθροδόντα, Πύλας και Παλαιχωρίου. ανακοινώθηκε πως στις 30 Γιά να έχουµε όµως κάτι να συγκρίνουµε τα ποσοστά αυτά θα πάρουμε τα αποτελέσµατα που είχαν οι 4 υποψήφιοι στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 1988, και τα οποία ήταν τα ακόλουθα: ο Μαρτίου θα γίνουν ΑΚΕΛ. 240 (645700) π εκλογές γιά την ανάδειξη ΔΗΚΟ...Ι26 (22493660) ΑΚΕΛ κα Ες κ αλ ΑΛΛΟ μελών της χωριτικής ΕΔΕΚ... 120 (217422) 1986 4ὁ49 24.47 2197 9.286 149 αρχής στο χωριο. ΔΠΣΥω. 00 (1602168) 1988 44 δ7 20.83 2174 10 87 6 Κισσόνεργα της Πάφου. ΑΛΛΟΙ... --- Και γιά όσους επιμένουν ακόμα ότι τέτοιου είδους 8 165 1966 εκλογές δεν πρέπει να ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ λαμβάνονται σοβαρά ΨΗΦΟΦΩΡΩΝ Πίνακας µε τα ποσοστά στη Κισσόνεργα στις υπόψιν, να πούμε πως όλες σχεδόν οι εφημερίδες που παρουσίασαν την είδηση, πρόσθεσαν πως οι εκλογές στην Κισσόνεργα θα είναι ένα γερό τέστ για τις επικείµενες βουλευτικές «εκλογές. Γιαυτό λοιπόν και µείς επιµένουµε στην αρχική μας θέση, ότι δηλαδή, όσο κι αν υπησέρχονται Βλέπουμε λοιπόν πως το ΑΚΕΛ παρέμεινε πρώτο κόμμα στην κοινότητα, αλλά προπάντων κατάφερε να αυξήσει τα ποσοστά του φτάνοντας στο εντυπωσιακό 44.5700 (από το 42.3000 που πήρε στις βουλευτικές εκλογές το 1955). Είχε δηλ. µιά αὐυξηση βουλευτικές εκλογές του 1985 σε σύγκριση µε τον πρώτο γύρο των προεδρικών του 1956 Ἐ Μείωση στα ποσοστά του είχε το Δημοκρατικό Κόμμα αφού από το 244120 που πήρε το 1985, έπεσε στους 126 ψήφους, ή ποσοστό 22.5300. Βλεπουμε 3Ο Δημοκρατικός ποσοστά στην 1985 οπόταν πήρε 48 Συναγερμός που έχει κατά παράδωση πολύ χαμηλά Κισσόνεργα, είχε απο το Γιά την ώρα αυτά είναι τα στοιχεία που μπορούμε να σας δώσουμε. Μόλις γίνουν οἱ εκλογές θα επανέλθουµε. ότι είχε µιά µείωση ύψους του ύψους των 21820. ψήφους και ποσοστό 92520, µιά αύξηση του ύψους των 16220, φτάνοντας στους 60 ψήφους ή ποσοστό 10.5728. εξωγενείς παράγοντες σε 16470. τέτοιου είδους αναμετρήσεις, δεν μπορούν παρά να λαμβάνονται σαν πολύ σοβαρή πηγή συγκρίσεων και αναλύσεων. Μετά λοιπόν από τις εκλογές της ὀθης του Μάρτη σας υποσχόµαστε νέες συγκρίσεις και νέα πρόβλεψη από το πρόγραµµα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γιά σήµερα θα αρκεστούµε στα µέχρι στιγμής ᾿δεδοµένα που υπάρχουν γιά την προτίμηση των ψηφοφόρων της Κισσόνεργας, καθώς και «σε µιά σύγκριση των βουλευτικών εκλογών του κ Στα ίδια περίπου επίπεδα παρέμειναν τα ποσοστά του Σ.Κ. ΕΔΕΚ. Ενώ το 1085 πήρε 114 ψήφους και ποσοστό 21.9705, το 1988 πήρε 120 ψήφους και ποσοστό 21.7420. Μιά μηδαμινή δηλαδή µείωση του ύψους των 0.2370. Οι αυξομειώσεις στα ποσοστά των κομμάτων φαίνονται στον συγκριτικό πίνακα που παραθέτουμε. Παρά την ἔντονη αντίθεση του ΑΚΕΛ - Αριστεράς «Πέρασε τελικά η κομματικοποίησ! 1985 µε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 1988. δημ, υπαλλήλων µε διευθυντικές θὲσεις Η Βουλή αποφάσισε τα ἄλλων βουλευτών, τόνι- τι ἔγινε θεσμὸς στην Κύὐ- κρινε τροπωποιητικἠ πρὸὀ- χορηγείται υποχρεωτικά Η Κισσόνεργα είναι χωριό στο οποίο πλειψηφά το ΑΚΕΛ. Ετσι, βλέπουμε πως στις εκλογές του 1985, το ΑΚΕΛ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα µε 220 ψήφους ή ποσοστό 42.3070. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα του 1985 ειναι: ΑΚΕΛ...220 (42.3970) ΔΗΚΟ...121/ (24417289) ΕΔΕΚ...114 (219726) ΔΗΣΥ....48 ( 92570) ΑΛΛΟΙ..10 (13979) κατὰ πλειοψηφία να εµμµε]- νει στην απόφαση της για επἔκταση του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων ημµι- κρατικὠν οργανισμών να εἶναι μἔλη πολιτικών κομμά- των της εκλογής τους και σε υπαλλήλους που κατέχουν µισθοδοτικἡ κλίµακα Α13 και ὄνω:΄ Η κοϊνοβούλευτική ομά- δα ΑΚΕΛ -- Αβιστεράς τά- χθηκε κατά των Νόμων και υπὲρ των αναπομπών του Προξδρου. ο) Τις θὲσεις΄του ΑΚΕΛ -- Αριστεράς ανέλυσαν οι Μιχ. Πουμπουρής και Χρ. Κουρτελλάρης. Ο Μιχ. Πουμπουρής απαντώντας σε επιχειρήµα- σε, ότι «το ΑΚΕΛ -- Αριστε- ρά ασφαλώς και σέβεται την ακεραιότητα και εκτιμά την προσφορά των ὅημο- σίων υπαλλἠλων, αλλά δεν μπορεί να παραγνωρίσει τους λόγους, για τους οποἱ- ους εναντιώνεται στην ψἠ- Φιση των Νόμων, λόγους που αναφἔρονται στις ανα- πομπὲς του Προξδρου». ΟΜΙΧ. Πουμπουρἠς υπὲ- δειξε, ὅτι η ἔνσταση του ΑΚΕΛπροςτουςνόµους δεν πρὲπει να εκλαμβάνεται ως θἔση ενάντια στους δηµο- σίους υπαλλήλους και πρό- σθεσε: «Δεν πρέπει ναξεχνά- με, ὅτι μόλις πριν μερικά χρὀνια,απ᾿ αυτό εδὠ τοβήἡ- μα,λέχθηκε, ὅτι «το ρουσφὲ- προ», όχι βέβαια απὀ τους πολίτες, αλλά, ασφαλώς, απὀ κάποιους κρατικούς λειτουργούς», Καταλήγοντας τόνισε, ότι «αυτά τα δικαιώματα πρὲ- πει να δοθούν σταδιακά», ιδιαιτερα αν ληφθεΙ υπόψη ότι βρισκόμαστε μπροστά σε εκλογὲς. ΟΧρ.Κουρτελλάρης ανξ- Φερε, ὅτι το ΑΚΕΛ τἆσσεται ενάντια στους νόμους για λόγους συνέπειας, αλλά και για λόγους αρχής, που εκτί- θενται και στις αναπομπὲς του Προἑδρου. Πρόταση Νόμου για άδειες επίσης, η Βουλή ενξ- ταση νόµου, που κατατὲ- θηκε απὀ τους βουλευτὲς κ.κ. Ε. Ευσταθίου, της ΕΔΕΚ και Μ. Παπαπέτρου, του ΑΔΗΣΟΚ, που προνοεἱ µείωση της ἄδειας που χο- ρηγεῖἶται σε δημόσιο υπάλ- ληλο υποψήφιο για αξίωμα ασυμµβίβαστο µε την ιδιὸ- τητα του. Η Βουλή, υιοθετώντας σχετικἠ πρόταση της κοι- νοβουλευτικἠς Επιτροπής Νομικών, που ὄξχθηκε µεν την ανάγκη διαφοροποΐη- σης των σχετικών διατάξε- ὧν, αλλά αναθεώρησε την εισήγηση, αποφάσισε ὁπως:' Σε δημόσιο υπάλληλο υποψἠφιο σε. εκλογὲς θα ἁδεια διαρκείας ενὸς μηνός πριν απὀ τη διεξαγωγή των εκλογών και,τη αιτήσειτου, ἁδεια ενός μηνὸς µετα την ανακοϊνωση των αποτελε- σµάτων των εκλογών. Η ἁδεια αυτή, που στήν περί- οδο πριν απὀ τή διεξαγωγἠ των εκλογὠν µπορεί να. επεκταθεί μὲχρι τις σαράν-. τα πέντε μέρες, αν ο υπἁλ- ληλος το επιθυμεί, μπορεϊ ! να εἶναι εἶτε χωρίς απολα- βὲς εἶτε κανονικἡ άδεια απὀ αυτἡ που ο υπάλληλος ἔχει σεπἰστητου, ανάλογαµετο τι αυτὸς θα επιλέξει. ) 9. Ανάλογη τροποποίη- ση ἔγινε και στη νοµοθεσία για Τους ημικρατικοὺς ορ- γανισμοὺς. «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ» ππΙηΣ ματισμοί ω. αναζητησεις Κυριακή 17 Μαρτίου 19: ια τει 1 σποτ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΑΛΕΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ «Όι βουλευτικὲς εκλογὲς εἶναι ἑἕνας σταθμός στη συνε- χἠ ανοδικἡ πορεία του Δη- μοκρατικοῦ Συναγερμοὺ». Αυτά τόνισε ο Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικοὺ Συναγερ- «μού κ. Αλξκος Μιχαηλίδης µι- λώντας στη συνεστίαση που διοργά- νωσε η Οργάνωση Νέων Επι- οτηµόνων ΝΕΔΗΣΥ Λάρνα- κας. ᾿ Συνεχίζοντας ο κ. Μιχαηλί- δης τόνισε ὅτι: « Όλες οι δημοσκοπήσεις μαρτυρούν πως ο Δημοκρατι- κὀςΣυναγερμὀς εἶναι ενισχυμὲ- νος και µε ουσιαστική άνοδο. Αυτὴ η ανοδικἠ πορεία του ΔΗΣΥ αποτελεί µια ἔνδειξη της ἔγκρισης Των μηνυμάτων απὀ τα λαό. Την ἴδια ώρα ὁμως θε- ωρούμε πως απότελεϊ καὶ µια αποδοχἠ του πολιτικοὺ κλίµα- τος Το οποίο ο Δημοκρατικός Συναγερμὸς προωθεἰ. | Διακηρύσσουμε προς όλους ότιτα μεγάλα θέµατα απαιτούν τη ουνεργασία όλων και την καθολική ενότητα που πρεπει να κτίσουµε πάνω στη λαϊκή συμφιλίωση. Αυτή εἶναιη πραγµατικἡ εικὀ- να του Δημοκρατικοὺ Συνα- γερμού, αυτἠ βλέπει ο λαός, αυτήν εγκρίνει και αυτήν υπο- στηρίζει». Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στην ἔνταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τον- ζόντας ὁτι: τητα. Θα εργασθούµε µε όλες µας τις δυνάμεις για να οδηγἠ- σουμε την Κύπρο στην Ευρω- παϊκὴ Κοινότητα και στην ενω- μἒνη Ευρώπη που αυτἠ τη στι- γµή δημιουργείται. Και αυτὀ γιατί η Κύπρος πολιτικά, πολι- τιστικά και οικονομικά εἶναι μὲ- ρος της Ευρώπης, αλλά και γι- ατὶ πιστεύουμε πως µόνο ἔτσι θα μπορέσει µακροπρόθεοµα η Κύπρος να διασφαλίσει την πραγµατικἠ ανεξαρτησοΐα της Σταθμός οι βουλευτικες εκλογές για το ΔΗ.ΣΥ. 1 πραγματικός βραχνάς γιά κάποιους ανθρώπους που Εξωκομµατικοί παράγοντες ΟΙ διεργασίες και διαβουλεύσεις που γίνονται από καιρό τώρα «γιά την τελική µορφή που θα πάρουν τα ψηφοδέλτια των κομμάτων μπορούν χωρίς καµιά υπερβολή να χαρακτηριστούν σαν οι πιό συστηματικές και επίµονες που έγιναν ποτέ στην ιστορία των εκλογών σ αυτό τον τόπο. Και βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν γιατί είναι ίσως η πρώτη φορά που όλα ανεξαίρετα τα κόμματα βλέπουν αυτές τις εκλογές µε ένα πολύ διαφορετικό φακό, µέσα από ένα πολύ διαφορετικό πρίσµα απ ότι γινόταν όλες τις προηγούμενες φορές. Η εισαγωγή εξωκομμµατικών υποψηφίων στα ψηφοδέλτια είναι οπωσδήποτε κάτι το νέο, αν όχι και ριζοσπαστικό γιά τα εκλογικά µας πράγματα. Βέβαια οι έξωθεν υποψηφιότητες ή αλλοιώς οι αριστίνδην υποψήφιοι δεν αποτελούν πάντα ευπρόσδεκτες καταστάσεις από τα µέλη και στελέχη των κομμάτων. Γιαυτό ίσως µερικές επιλογές που έγιναν γιά κάποια άτομα να µην αποφέρουν τα αποτελέσµατα εκείνα που προορίζονταν. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως σε αρκετές περιπτώσεις οι εξωκομµατικοί έφαγαν τα στελέχη εκείνα που λογικά ή τουλάχιστον κατά την δική τους γνώµη είχαν σειρά γιά τοποθέτηση στο ψηφοδέλτιο ή ακόµα γιά µιά προνομιούχα, εκλέξιµη θέση. ΡΑΜΊΡΑΚΑ ΟΕΚ ΑΙΝ (ΕΕΑΓΕΡ 5ΞΑΜΦΑΚΑ ΑΓ ΤΗΕ ΏΑΝΝΝ ΟΓ ΤΗΕ ΤΗΙΚΌ ΜΙΕΝΙΟΜ ΡΑΚΕυΝΙΗ ὅ, η, (σι ΙΕΚΙΑΙΝ ΡΑΚΙ5 --] κοπιαππατπποωπππαο ον 4 ΠΑΕΙ, θα µας τρελάνουν όλοι μ΄ αυτά τα ποσοστά που ακούμε καθημερινά απὀ τους διάφορους... αρχηγούς ή επροσώπους των κομμάτων. Ακούς τον ένα , μιλά γιά 400111 Ακούς τον άλλο μιλά γιά... κοντά στα 4076: Ο άλλος, μιλά γιά ... περίπου 4042111 , Δεν άκουσα το λοιπόν άνθρωπο να δίνει στο κόµµα του λιγότερα απὀ τα... διπλά που πήρε τις προηγούμενες εκλογές... Και νάταν µόνο αυτό, ᾿ , Το πρόβλημα είναι αλλού. Και μάλιστα τείνει να γίνει και επιμένουν... δογματικά να πιστεύουν ότι ο εκατοστιαίος διαχωρισμός είναι κατ΄ ανάγκη να χωρίζεται σε ... 1009111 Και να δείς πως µ΄ όλη αυτή την ιστορία θα έχουµε και... θύματα. Οχι βέβαια από εκείνα τα θύματα που εἶχε ο πόλεμος του Κόλπου, αλλά κάποιου τελωσπάντων εἶδους θύματα. Ψυχολογικά ἴσως... ' Γιατί αν νοµίζεται ότι εἶναι εὔὐκολο πράγμα γιά ένα άνθρωπο να σπαταλήσει 5 ἡ ό τόσα χρόνια της ζωής του να σπουδάσει µαθηµατικός, και να ακούσει σε µιά στιγµή ότι το 100 χωρίζεται σε... 150 και βάλε µονάδες, τότε... τι να σας πω Πλανάστε αφ εξάπαντως!!! Και δΐίκηο θάχει ο άνθρωπος να τούρθει κανένας... ταμπλάς!!! Κάθησα κι εγώ µιά δυό φορές να µετρήσω τους αριθμούς που ακούω από... επίσηµα στόµατα, µα τι να σας πὠ Δύσκολο πράµα ρε παιδί µου. Πολύ δύσκολο. Μέχρι και ... κομματάκια που ιδρύθηκαν χθές, αχισαν να μιλάνε γιά 20560, 2520, 3056, ακόµα και 40 ολόσωστα τοις εκατόν των ψήφων του Κυπριακού λαού!!! Κι αν λάβουμε υπόψιν µας ακόµα ὅτι τώρα μόλις δημιουργήθηκαν, τότε αναλογισθήτε τι μπορούν να µας πούν όταν θα... μεγαλώσουν!!! Κάθοµαι που λέτε να υπολογίσω τα ποσοστά των κομμάτων. Ίσως θα µε πείτε και κομματάκι... µαζοχιστή που αναλαμβάνω µιά τέτοια επικίνδυνη επιχείρηση, αλλά ας είναι. “Ὁ τολµών νικά”, λέει κι ένα αρχαίο »«σλογκανάκι. Έχουμε λοιπόν και λέγουµε: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, υπολογίζει τα ποσοστά του γύρω στο 4060. Και μάλιστα κατά πως µας εἶπε και ο κ. Ρολάνδης, ίσως νάναι και περισσότερο απο 40. Ας είναι, θα πούμε 4θ γιά νάµαστε µέσα. Το ΑΚΕΛ, κατά που λέει, ανανεωμένο και δυνατό που παρουσιάζεται θα ξεπεράσει το 2055. Ἐμείς δεν θα πούμε πιό πολύ. Ας είναι. Να μείνουμε στο 30. Ἠάμε παρακάτω Το ΔΗΚΟ, λέει, έλυσε τα προβλήµατα του και δεν βλέπει... διαρροές. Κι αφού δεν έχει διαρροές πάει να πεί πως θα μείνει στα επίπεδα του. Τοντέστιν, κάπου 276011 Είναι όμως κι η ΕΔΕΚ. Που τώρα, λέει, εἶναι η ώρα του Σοσιαλισμού. Και απὀ κάποιες εκλογικές αναμετρήσεις παρουσιάζεται ενισχυμένο. Να µην δώσουμε λοιπόν και σ αυτούς ένα 145: Α! Μην ξεχάσουμε και το ΑΔΗΣΟΚ. Παράδοση, λένε, πείρα στην πολιτική, λένε, νέα σκέψη, λένε, παληοί που ανανεώθηκαν, λένε, παληοί που τους αναπαλέωσαν, τους λένε... κ.ο.κ. ΕΙ Αφού λένε τόσα, να µην τους χαλάσουµε το χατήρι. Κι αυτοί λοιπόν, λένε κάπου 566... Περίπου. ι Θα βγάλουν όµως και βουλευτή, λένε. Που πάει να πεί πως θα πρέπει να τους υπολογίζουμε πάνω απὀ 7 µε 800. Και... λίγα εἶναι!!! Βέβαια δεν είναι δυνατόν να κάνεις σοβαρή!) εκλογική ανάλυση και ν αφήνεις έξω το.. ΠΑΚΟΠΙ/! Ποιό είναι το ΠΑΚΟΠ. Μα γιά όνοµα του θεού. Το ΠΑΚΟΠ κατά που μας λένε, θᾳ είναι το επόµενο πρώτο κόµµα στη νέα βουλή!!! Και έχουν δίκαιο. Γιατί οι άνθρωποι µας το ανάλυσαν λεπτομερώς και µε.. πάσαν µαθηµατικήν ακρίβειαν. 2575, µας είπαν, έχουµε τώρα. Και 15ᾷ, οι αναποφάσιστοι, που είναι δικοί µας αλλά ακόµα να το... καταλάβουν, μας κάνουν 40111 Τέλεια µαθηµατική εξίσωση. Ἐγώ να δείτε τι εξίσωση θα σας δώσω πιό κάτω. Λοιπόν, έχουµε και λέγουµε: ΔΗΣΥ.... 4060 ΑΚΕΛ... 2060 ΔΗΚΟ......2766 ΕΔΕΚ... 1405 ΑΔΗΣΟΚ....δσ ΠΑΚΟΠ... 400 ΣΥΝΟΛΟ 15ος Αυτό το 15270 θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Γιατί εἴπαμε. Τα κόµµατα γιά να μιλάνε, κάτι ξέρουν. Κόψτε λοιπόν τον λαιμό σας, αλλά τα 159 να μείνουν 159. Αλλοιώς νόμοι και άλλα κοινωφελή έργα... γιόκ!!! κκ ΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ἵ -- Κυριακή 131 Μαρτίου 1951 «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ» ΤΜβΙ στις 10 χιλιάδες οἱ εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι Η ΣΥΝΕΧΗΣ αὔξηση των εγγεγραμμένων ψη- Φοφόρων, εἶναι κάτι που ἴσως να χρειαστεὶ να επι- φέρε κάπσιες αλλαγές και στην κατανομή τῶν εδρών κατὰ επαρχία. Αυτό όµως δεν μπορεὶ γα γίνει ία ως εκλογές του Μαΐου, µία καὶ τέτοια διαδικασία απαιτεί χρόνο, τον οποίον δεν ἐχειμπρο- στά της Π σημερινὴ βου- Μή. Αν θα γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το αναμέ- νουµε στις επόµενες βουλευτικὲς εκλογές. Να δούμε όμως πρὠτα την αὐξῃση που παρατη- ρείται στους ΕΥγγεγραμμὲ- νους ηφοφόρους σε κά- ϐε εκλογικἡ αναμέτρηση. Ἔτσι το 1976, οι ΕΥΥε- γραμμένοι ψηφοφόροι ἧταν 2Τ28968. Απ αυτὲς τις 3272898 ἠφίσαν οι 232,764, δηλ. ποσοστό 88.900. Εἶχαμε επίσης 3,941 ὀκαρα φηφο- δέλτα. Στος επόμενες εκλογές του 1981, οι Εγγεγραμμέ- νσι ψηφοφὸροι ἀνήλθαν οτις 408,709. Είχαμε δηλ. μια αὐξηση 35.531 νέων ψηφοφόρων ἡ ποσοστό 13.12906. Το 1981 ψήφισαν 2958602 ἠἡΠοσοατὰ 95 406. Ακόμα, 5ἰχαμε 4,581 ἀκυ- Βρα ψηφοδέλτια. Και πάμε στις βουλευτι- κες Του 1986, ὁτιοι οι εγγεγραμμένοι Φηφοφό- βοι ανήλθαν στις 46,459 Είχαμε δηλ. αύξηση 37,730 νέων ψηφοφόρων ἡ ποσο- στὰν 19.2986, Να αναφε- Ρουµε ακόµα ότι σ᾿ αυτὲς τις ἐεκλογὲς ψήφισαν 3, 8δ20Ό, ἡ ποσοστά 948206 Γιατις εκλογές του Μαΐου Τώρα, αν θέλουμε να δούμε πόσοι περίπου θα Σιναι οιεγγεγραμµένοιψη- φοφόροι για τις εκλογές του Μαΐου, θα πρέπδι να: πάρουμε τα δεδοµένα των προηγούμενων εκλογῶὼν, Και ἔται θα δούμε πως οἱ Εγγεγραμμένοι ψηφοφὸ- ροιθα ανέλθουων γύρω στις ο 70,000 περίπου. Κατά επαβχία θα ἔχουμε περίπου τον ακόλουθη ε)κ- κόνα. ΛΕΥΚΩΣΙΑ τας ΛΕΜΕΣΩΣ 27000 : ΑΜΜώχωρτος 72900 ΛΑΡΝΑΚΑ 54000 ΠΑΦΩΣ 300505 ΚΕΡΥΝΕΙΑ 20000 Το εκλογικὀ μέτρο Ἂν θδλουµε να πόμε ακόμα λίγο πιο κάτω καὶ να προβλέφουμε κατὰ προ- σέγγιοῃ το Εκλογικό μέτρο για κάθε επαρχία, λαμβὰ- γοντας πάντα υπ΄’ ὀψιν ἕνα Επιθετικὀ 95060 ἐγκνρων ψηφοδελτίων, θᾳ εἶχαμε: ΑΕΥΚζοΣΑ 5185 ΛΕΜΕΣΟΣ 65 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 6.218 ΑΑΡΝΑΚΑ 5450 ΠΑΦΩΣ 7105 ΚΕΡΥΝΕΙΑ 6838 Βλέπουμε απὀ τα πιο πόνω ποσαστᾶ, ὀτιη Πάφος θα ἐχειτο µηλότερο εκλο- γικό μέτρο, κιαυτόὀ, γιατὶ µε βάση κάποια στοιχεία, η 12η ἕδρα παυα διαθέτει η Λεμεσὸς παραμένει για μερικές εκατοντάδες ψή- φους στην Ίδια περιφέρεια, κάπ που δεωρείται σχεδὸν ὄνγρυρο ὂῃρ Θ0 καλυφθεὶ υπέρ της Γώφου η οποία με βόση το δεδομένα θ0 πρέσει ὅᾳ διεκδικήσει 5η έδρα. ᾿Όσως εἶπαμε όμως και ατῃν αρχ µία τότοια αλλαγή θα εἶναι αδύνατο να γίνει τῶρα µὶα καὶ π δουλἡ (π σημερινὴ) δεν θάχειτου απαιτούμενο χρονο να το κάνει. Ἔτσι, αν θα υπάρξει κά- ποια σλλαγή, αυτό θα πρὲ- αδι να αναμένεται για τις επόμενες εκλογές, δηλ.το 1996. ΙΝΕ ΙΦ νο Απιστιςα)ς Μωςε Ώςξσά βίανιαρ { ο ο κκ. αν οσο πο ο ολ σι λος ο ο μην νο ο κ. 1985 1991 θανουάριος) ΛΕΥΚΩΣΙΑ (290 129589 135.000 ΛΕΜΕΣΟΣ 12) 12,402 Τ6ὰ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (11) 67618 Το76 ΛΑΡΝΑΚΑ (5) 814123 30723 ΠΑΦΟΣ (4) ϱ7.570 28,408 κερυνια (ἱ 18.153 18,798 ΣΥΝΟΛΟ 346459 801412 1 20400 των ψήφων διοκδικἁ το ΠΑΚΟΠ Τὴν αισιοδοξία του ότι το ΠΑΚΟΠ θα εξοσφαλίσει 18όδ των ψάφων στις αρῶσς- χείς βουλευτικές εκλογξς, εξξ- Φρασε ο προέδρος του κάμ- ᾿ µατος Γιαννάκης Ερωτοκρῖ- του, σε ὅπμοσιο- γραφική διάσκεψη. Ο κ. ἔρω- τοκρίτου πρὀσθέσε ακόμα ὅτ το ΠΑΚΩΟΠ διεκδικεί και το 20960 των αναποφασίστων, που σύμφωνα µε δημοσκὸ- πηση που διενεργἠθηκέ για λογάἀριασμὸ ἁλλου κόμματος (δεν αποκάλυψε ὕνος) υπόρ- χουν σήµερα. ἔπίσης ο κ. Έρωτοκρίτου στη ὁάσκεφη τόπου, τιου ἡταν προγμσσκά πολώ ενδιαφέρουσα εἰσε και τα εξής: ϱ. Το ΠΑΚΟΠ θα κατέλθει αυτόνομο κα ουτοδύνόμο στις βουλευτικές εκλοχές της {6ης ἁαίου, µε πἀάρα ᾧα- Φοδέλτια σέ ῤλες τις επαρχἰ- ες. το Εκλογικό Πρόγραμμα “600 Κύπριοι κλεῖν τα 24 τις πα οαμονός, εκλογών και ψηφίζσυν Κ αιηκυβέρμησησυμφώνησέμετη σα πωνλρρνότων η, εν αν Ὃν μλιῤον μῶρ τς 5: Ὃ ας να δικαιοὔνται να εγγραφούν στους εκληγικούς κατΒ να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλονὲς της ἑ (18ης Μαϊου). 'τοθέμα συζηγήθηκε χθες στόν Ἀπιτροσή Εφωταθιώ Βουλής και όπως σκαφέρθήκε όσοι ειωφσλ)ώναι. ος πόψω τροποπσἱηση (κάπου 450--500 ἀτομα]θα: πρέπει να τὸ Δηλώσάυν στσυς επόρχους µξχριτις 2 Απιλίου, ὥστενα γίνει η σχετικἡ προεργασία. δοοἰοἷι ἨΝΙ5ΙΥ Αποικλειστικοἰ Αντιπρόσωποι Διανομεὶς: ΗΙΟΝ’΄5ΡΗΟΡύΟΤΘ ΟΟΜΡΑΝΥΙΤΟ., Οδός Μελετίου Μεταξάκη αρ.ῖ, Λευκωσὶα Τηλόφωνα, 463067 - 88 ΑΚΕΛ συζήτησε και ενέκρινε γο Εκλογικὸ Πρόγραμμα του ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ για τις βουλευτι- κας πκλονες της Ίνης του Μάη διδοσζὸ ᾱ διερίνομοω Τ19. { πει. να, ροσᾶ, οἳ-κΤδασ1, αθιςς, υ-κοσοψε, ὸ «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ» στ Οι εκβογές του 19585 ΜΙΑ καί μελετούμε συνεχώς τις επικείµενες βουλευτικές εκλογές του 1991, πιστεύουμε πως θάταν πολύ χρήσιμο να ρίξουµε καί µιά µατιά στα αποτελέσµατα των πρόωρων βουλευτικών εκλογών του Θα δούμε ακόµα πως κατανεµήθηκαν οἱ έδρες βάσει των ποσοστών που πήραν τα κόμματα, τα υπόλοιπα κάθε κόμματος κατά επαρχία καθώς καί την δεύτερη καί τρίτη κατανομή τῶν εδρών. 1985 και τα ποσοστά που πήραν τα κόμματα Πρώτα όµως να πούμε πως κατανέμονται οι τότε. 56 έδρες στις 6 επαρχίες της Κύπρου. 40 η ΕΔΡΕΣ ΚΑΤΑ 35 - ΕΠΑΡΧΙΑ 0 105 19668 30 -- Με βάση τα νέα δεδοµένα 1 οι έδρες της Κυπριακής 25 βουλής έχουν από το 1985 20 - αυξηθεί σε 56, οι οποίες 1 κατανέμονται στις έξη 16 επαρχίες ὡς ακολούθως: 10 - Δευκωσία 21 5. Δεμεσός 12 0 ΐ όχωστος 14 ΔΗΣΥ ΑΚΕΛ ΔΗΚΟ ΕΔΕΚ ΑΛΛΟΙ Λάρνακα 5 . 1986 89.66 27.61 27.64 πο 0.29 τσι 1988] 489.43 80.14 27.29 9.22 0.08 , , Τα ποσοστά των κομμάτων στις βουλευτικές | Τα κοµµατα µε βάση τα εκλογές 1985 και στον πρώτο γύρο των προεδρικών αποτελέσµατα των του 1988. εκλογών του 1985 “μοιράστηκαν” τις 56 Δάρνακα Αμμόχωστος έδρες ως εξής: ΑΚΕΛ 1 ΑΚΕΛ 1 ΔΗΚΟ 1 ΔΗΚΟ - μες ν ΔΗΣΥ 1 ΔΗΣΥ - ΔΙΚΟ ΕΔΕΚ - ΕΔΕΚ 1 ΑΚΕΛ 15 ΕΔΕΚ σό Όπως είναι γνωστό το ΑΚΕΛ - 1990 5 βουλευτές από το ΔΗΚΟ 1 ΑΚΕΛ αποχώρησαν καί ΔΗΣΥ - , σχημάτισαν την ομάδα ΕΔΕΚ - Δάρνακα του ΑΔΗΣΟΚ. ας - Αναλυτικότερα η Κερύ ΔΗΣΥ 1 κατανομή των εδρών λῃις ΕΔΕΚ - έγινε ακολούθως: Ύινε ως ακολούθως ΔΗΚΟ 1 Πά ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ 1 ρ ΕΔΕΚ - ΔΗΚΟ - ΠΡΩΤΗ ΩΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΗΣΥ 1 ΕΔΕΚ 1 ΑΚΕΛ 5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κερύνεια ΔΗΚΟ 5 ΑΚΕΛ 1 ΔΗΣΥ Τ ΔΗΚΟ - ΕΔΕΚ 2 ΔΗΣΥ 1 , ΕΔΕΚ - Δεμεσός Λευκωσία ΑΚΕΛ 3 ΑΚΕΛ ΔΗΣΥ 3 ΔΗΣΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΕΚ 1 ΕΔΕΚ 1 2ης ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Αμμόχωστος Λεμεσός Λεμεσός ΕΛ 3 ΑΚΕΛ ΔΗΚΟ 1 ΔΗΚΟ 2 ΔΗΚΟ 1 ΔΗΣΥ 4 . ΕΛΕΚ ΔΗΣΥ Λάρνακα ) ΕΔΕΚ - ΔΗΣΥ 1 Κυριακή 17 Μαρτίου 1991 Πριν ακόµα κυκλοφορήσουµε ΕΙΝΑΙ πράγματι λυπηρό που είµαστε αναγκασμένοι από την πρώτη κιόλας έκδοση µας να προσπαθούμε να διαψεύσουµε κάποιους που βιάστηκαν τόσο πολύ να µας κολλήσουν ταμπέλλες και επιγραφές. Δεν γνωρίζουμε αν µέσα στα πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ή µέσα στην συναδελφική αλληλεγγύη της δημοσιογραφικής οικογένειας επικρατεί πάντα αυτό το πνεύμα κι αυτό το ήθος. Γιαυτό όµως που είμαστε απόλυτα σίγουροι είναι το γεγονός ότι ανάµεσα σε πολλούς δημοσιογράφους αυτού του τόπου επικρατεί µεγάλη συγχιση, καθώς και μεγάλος κομπλεξισµός. Αλλοιώς είναι αδύνατο να εξηγήσουμε το γεγονός ότι µε την πρώτη µας δειλή προσπάθεια να γράψουμε την εφημερίδα αυτή στο Γραφειο Τύπου και Πληροφοριών, ακριβώς την επόµενη µέρα είδαν το φως της δημοσιότητας τα διάφορα άρθρα και.. καρφιά που µας πληροφορούσαν ότι επίκειται η έκδοση µιάς νέας εφημερίδας γιά τις εκλογές, αλλά ...'πισῶω µας υπάρχει ένα συγκεκριµένο πολιτικό κόµµα και ότι η πραγματική µας προσπάθεια θα ήταν η εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων ψήφων γιά το ᾿ συγκεκριµένο αυτό κόμμα” Βέβαια, το κατά πόσον πίσω µας υπάρχει κάποιο πολιτικό κόμμα αυτό είναι κάτι που µπορεί εὔκολα ο καθένας να το κρίνει από μόνος του διαβάζοντας την εφημερίδα µας. Δεν είναι όμως αυτό που µας απασχόλησε περισσότερο. Το πιό σηµαντικό γιά µας είναι το πόσο εύκολα και το πόσο απροβλημάτιστα αρχίζουν κάποιοι που αυτοαποκαλούνται δημοσιογράφοι να. αποπροσανατολίζουν τους αναγνώστες τους γράφοντας ότι τους κατέβει, Μή ότι τους Ψηθυρίσει κάποιος στο αυτί. Ασφαλώς η φράση επιβεβαίωση της πληροφορίας είναι άγνωστη γι αυτούς κι ούτε βέβαια μπαίνουν στον κόπο να διασταυρώσουν κάτι πριν το δώσουν στους ταλαίπωρους αναγνώστες τους. Απλά το γράφουν ή το αντιγράφουν κι ότι βρέξει... Τώρα, αν το γεγονός ότι κάποιοι από εμάς ανήκουν ή υποστηρίζουν κάποια πολιτικά κόμματα ήταν η αιτία της ταμπέλλωσης µας, ας µας πληποφορήσουν οι μεγάλοι αυτοί δημοσιογράφοι, ποιός τελωσπάντων σ αυτό τον τόπο δεν υποστηρίζει µιά πολιτική παράταξη. Δεν έχουµε βέβαια την απαίτηση να μας διαφηµίσουν ή να µας δεκτούν ανθρώπινα σαν νέα εφημερίδα. Κι ούτε ειχαμε την ψευδαίσθηση ότι κάποιοι που θέλουν να μονοπωλούν τον τύπο αυτού του τόπου θα µας καλοσώριζαν. Τελειώνοντας/θα θέλαμε να πούμε πως δεν ἔχουμε σκοπό να επανέλθουµε πανω σε τετοιου έιϊδους ευτελή και Μ αήθη δημοσιεύματα.