Back

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ, 1991-05-17

ΟΚ 401 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ 19901 Συλλαλητήρια ἤ συναυλίες ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ή συναυλίες Νέο «φρούτο κι αυτό. Σπουδαία µα την «αλήθεια ανα- κάλυψη από κά- ποιους που «φο- θούνται να θγουν έξω, και να υπο- σπηρίξουν τις θέσεις τους. Γιατί, εδώ που τα λέμε, κι αν έθγαιναν έξω, πως θα µπο- ρούσαν µετά να λένε τα ποσοστά που λένε, Και πως θα μπορούσαν να στη- ρίξουν τις έδρες που... θα ήθελαν ναέπερναν! Γι αυτό λοιπόν 6ρέ- θηκε η λύση. Ἠ χρυσή τοµή κα- λύτερα... Συναυλία! Κι αν έχει επιτυχία η συναυλία πάει καλά. Αν όµως δεν έχει, τότε... θα πούμε πως η... συναυλία δεν πήγε καλά! Το κόµµα θα μείνει και στις δύο περιπτώσεις Χωρίς πρόθληµα. Κι από την άλλη δεν θα δια- τρέχει και τον κίν- δυνο να γκρεµιστούν αυτά που διαλαλεί. Συναυλίες λοιπόν. Άλλωστε, όπως µας πληροφόρησαν, ο κόσμος θαρέθηκε τα συλλαλητήρια!!! Καλά. Κι αυτοί που γεµίζουν τις πλα- τείες κάθε θράδυ τι είναι Δεν είναι κό- σµος αυτοί όλοι Θυμηθείται και µια λαίκή παροιμία: Ὅσα δεν φτάνει η αλε- πού...Ἱ Έτσι κι αυτοί. Αφού δεν μπορούν να γε- µίσουν ΚΑΜΙΑ πλα- τεία, θγάζουν τα συλ- λαλητήρια...σκάρτα! Και δώστου ναυλίες. Θα τους άρεσε ϐέ- θαια να έθγαιναν σε ένα θάθρο και να µι- συ- λάνε σε κάποιες χι- λιάδες κόσµο. Που να τρέχουν όµως τώρα να θγαί- νουν στο... κρύο και να µιλάνε στα «... αρνιά!!! Άλλωστε, έτσι δεν αποκαλούσαν στην αρχή τον Κυπριακό Λαό που διαφωνούσε µαζίτους ΙΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ 1991 π ων ψηφοφόρων να ασκή- υν το εκλογικὀ τους δι- ιαἶωμα συνιστά ποινικό αδί- μα. , Συναφώς αναφέρεται ότι, Ιµέσως µετά ν διεξαγωγή ων εκλογών, θα κινηθεί η Ναδικασία ποινικἠς δίωξης Ὢων ψηφοφόρων που αδικαι- Ιλόγητα θα παραλείψουν να ισκήσουν Τὸ εκλογικὸ τους Κκαΐωμα κατὰ Την ψηφοφο- να της Κυριακής. Ἀκακδειώθι επίσης ὅτι η ψηφοφορία αρχίσει στις .30π.μ. και θα διακοπεί στις Ι3το μεσημέρι. α-Ἡ Ψηφοφορία θα 6παναρ- ἶσει στη Ίμ.µ. και θα Τερµα- ποθεί στις δµ.µ. 0 Προεδρεύων κάθε Εκλογικοῦ Κέντρου µπορεί, ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ | Ὑποχρεωτικὴ η ψηφοφορία κ ο Έφορος ανακοῖνωσε ακό- μα ὅτι κατά την ηµέρα της ψηφοφορίας της προσεχούς Κυριακής, θα υπάρχουν σε κάθε εκλογικό κέντρο διαθέ- σιµες πέννες µπιρὀ, χρώμα- τος µπλε ἡ μαύρου, οι οποἰ- ες θα εἶναι σταθερά στερε- ωμένες στους θαλάμους Φόρους κατά την ἄσκηση εκλογικὸ κατάλογο του οποίου εἶναι ήδη εγγεγραµ- μένοι. Υπενθυμίζεται σχετικἁ ότι οι εγκλωβισμένοι που δεν εἰ- του εκλογικού τους δειαιώ- ματος. Αναφέρεται. σχετικἀ τι δεν θα επτραπεἰ η χρήση χρώματος απὀ τους ψηφοφὀό- ρους. Σε τέτοια περίπτωση το ψηφοδέλπο θα εἶναι ἀκυ- ρο. ᾗ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ὡς σκολούθ 9 Λευκωσία: Δημοτικό Σχο- λείο «Ελόνειο». 9 Γραφείο Επάρχου - Έπαρ- Χιακὴ Διοίκηση 5 Αμμόχωστος: Γραφείο Επάρχου «- ο» κηση στη Λάρνακα. ΓΙ ΑΥΣΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΓΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ | Ξεκαθάρισµα των θέσεων όλων των κομμάτων ζητεί η ΕΔΕΚ τις θέσεις του κόμματος που σήµερα, λέγει υιοθετούνται και απὀ άλλα κόμματα, διερωτήθηκε βληµα και θα αναζητήσουμε τη λύση του στα πλαίσια του διε- θνούὺς δικαίου. Ακόμα, διερωτήθηκε κατά πό- σο θα κινητοποιήσουµε τις φιλι- κὲς ευρωπαϊκές δυνάμεις για να απαιτούν υιοθότηση µέτρων κατά της Τουρκίας ἡ «θα εξα- Ττµίζουµε την προσπάθεια τους γιατὶ δεν εἶναι ρεαλιστική». Πρὸ- σθεσε παράλληλα ότι «πολλές ξένες φωνές εἶναι πιο προχώ- ρημένες απὀ τις απόψεις Ελλη- νοκυπριακὠν Πγεσιών. Θα τι υπονομεύσουμε ἡ θα τις ενισχύ- σουµε», πρὀσθεσε. Καταλήγοντας επέκρινε την πολιτική του «καλού παιδιού». Ο τουρκικὸς επεκτατισµός, εἰ- πα επεκτείνεται και στο µητρο- πολιτικὀ χώρο της Ελλάδας «και αφού δεν υποβαθμµίζονται οι σχέσεις Ἑλλάδας - Τουρκίας πώς Θα απαιτούὺμε υποβάθμιση των σχέσεων της Ευρώπης µε την Άγκυρα». Τα εκλογικά βιβλιάρια στους οικείους κοινοτάρχες Υπενθυμίζεται ότι τα εκλογικἀ βιβλιάρια πωυ εκ- δόθηκαν απὀ τον ἐφορο εκλογἠς απὀ αἰτηση νέων ψηφοφόρων ἡ ψηφοφόρων που μετέτρεψαν το πρά- σινο βιβλιάριο σε άσπρο ἡ άλλαξαν διεύθυνση κατοι- κίας βρίσκονται στα γραφεία Των οικείων κοινοταρ- χών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλάβουν για να μπορούν να εξασκήσουν το εκλογικό Τους δι- καίωμα. «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ) Ανοικτά τα βενζινάδικα τη µέρα των εκλογὠν Όλα ανεξαιρἑτως τα βεν- ζινάδικα θα παραµεϊἰνουν ανοικτἀ την ερχόµενη Κυ- Ριακἡ ημῖξρα διεξαγωγἠς των βουλευτικὠν εκλογών. Αυτό αναφἑὲρει µε ανα- κοΐνωση του ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πρατηριοὐχων Πετρελαιοειδὠν. Φαίνεται ότι οι πρατηριούχοι λαµβά- νουν σοβαρά υπόψη το γε- γονὸς ὁτι τη μρα των εκλογὠν αναμφίβολα θα παρατηρηθεί µιγάλη ὅόϊα- κίνησῃ οχημάἁτωιν. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ κο.ΜΙ.ΖΟ. ΛΤΔ Διευθυντὴς Πωλήσεων ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΤΗΛ. 4865924 ΕΓΓἷΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Μις Ιαραοςο 6Ἰ, ΜΑΚΑΗΙΟς Αν. ἁ 2, ΟΒΡΗΕΟΣ ΟΕΕΙΟΕ 202, ΝΙΟΟΡΙΑ. ΟΥΡΗΕΙ5 5 ᾳ αἲ « «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ 19911 ΓΑΚΕΛ ) ΔΕΝ ΒΓΑΖΟΥΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ | Ψήφος στο ΑΔΗΣΟΚ ενισχύει τὴ δεξιά, λἐγει ο Χριστόφιας ο Ν 6 «ΜΑΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ» Ψήφο στο ΑΚΕΛ - Αριστερά «Νέας Δυνάμεις ζητά ο Γ.Γ. του κόμματος Δ. Χριστόφιας «για ενίσχυση της δηµοκρατί- ας και Των δημοκρατικών θε- ομών, αποτελεσματική αντί- σταση στα σχέδια της ακρο δεξιάς να αλώσει Την εξουσία µέσω του ΔΗΣΥ και να ὄνιαιώ- σει εκείνους που φέρουν βα- ρύτατες ευθύνες για την τρα- γωδία του 74». 9 Μιλώντας σε χθεσινοβραδυ- νὀ συλλλαληπήριο σπην Πάφο, ο Δ. Χριστόφιας ανέφερε ότι, για τους παραπάνω καὶ µια σειρά άλλους λόγους όπως η υπερά- σπιση και επόκταση Των καταστά- σεων Των εργαζομένων, η πρὀ- οὅος σ᾽ όλους τους κοινωνι- κοὺς τοµείς και προπάντων η αποκατάσταση Των αναφαίρετων δικαιώµατων του Κυπριακού λα- οὐ «υπάρχει µια συνεχής διεύ- ρυνση της λαϊκής υποσπήριξης προς το ΑΚΕΛ που τη διαπιστώ- νουν φίλοι και αντίπαλοι». { κρδά΄ ']ς’Κύηρου Χτυπή’...... ΑΡΙΣΤΕΡΑ «κε ΡΙΣΤΕΡΑ εες ὀύυνθμεις Τίθεται όµως Το ερώτημα: Κάθε ψήφος που αφαιρείται απὀ το ΑΚΕΛ για να δοθεὶ στο ΑΔΗΣΟΚ ενισχύει πράγµατι τις αριστερὲς προοδευτικές δυνά- ' μεις Η απάντηση µας εἰναι κα- τηγορηματικάἁ αρνητική. Γιατὶ µ᾿ αυτὸ τον τρὀπο εκείνο που στην πραγματικότητα γίνεται εἰἷ- ναι η ενίσχυση της δεξιάς και πιο συγκεκριµένα του Συναγερ- μού. Δεν εἶναι µυστικὀ ότι το ΑΔΗΣΟΚ απότυχε να αποκτήσει λαϊκό ἑρισμα. Μ΄ αυτό το ὄεδο- µένο δεν πρὀκειται να αναδεὶ- ξει βουλευτή. Οι ψήφοι λοιπόν που θα δοθούν στο ΑΔΗΣΟΚτΤο μόνο που θα πετύχουν εἶναι να αφαιρέσουν δύναμη απὀ το ΑΚΕΛ και τη δυνατότητα να αναδείξει ακόµα ἑνα βουλευτή ενώ θα ενισχύσουν αυτή τη δυ- νατότητα για το Συναγερμό. ' ΜΑΌΕ ΝΝΙΤΗ ΙΒΙ5Η. | ο Ἕψφ ο ΘΡΗΙΝΩ ΝΑΤΕΒ ο ο]. ὄ Και ανάμεσα σ΄ άλλα πρὀσθε- σε: «Στη μάταιη προσπάθεια τους ορισμένοι να ανακόψουν το ρεύ- μα προς το ΑΚΕΛ δεν διστά- ζουν να χρησιμοποιούν το γἰ- θυρο και την παραπλάνηση. Πλησιάζουν αριστερούς Ψηφο- φόρους ἡ Ψηφοφόρους που ακόµα προβλημµατίζονται και αφού δεν μπορούν να τους πεί- σουν να ψηφίσουν δεξιά τους συμβουλεύουν να ρἶξουν τη ψή- Φο τους υπὲρ Του ΑΔΗΣΟΚ µε το Επιχείρηµα ὁτι έτσι ενισχύ- ουν γενικά την αριστερά. Ενας µόνο σίγουρος τρόπος {-- υπαρχει για να Ενισχυθούν οι αριστερες προοδευτικές δυνά- [- μεις. Και αυτός εἶναι η μαζική υπερψήφιση του ΑΚΕΛ Αριστε- ρά Νέες Δυνάμεις απὀ κάθε κἰ- πριο δηµοκράτη. Σήµερα που δυνάμεις πέραν απο Τον Παραδοσιακό αριστερὀ χώρο δηλώνουν ξεκάθαρα ότι Ψηφίζουν ΑΚΕΛ εἶναι αδιανόη- το για αριστερούς ψηφοφόρους να δώσουν αλλού τη ψήφο}: τους». ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ 1991 κ ΑΝ ΙΓΟΥΡΑ οκάθε ψηφοφόρος που προσέρχεται στις κάλπες την προσεχἠ Κυριακή θα αποφασίσει τί θα ιμηφίσει στη βάση διάφορων και διαφορετικών κριτηρίων. | Ὑπάρχει όμως ἑνα κύριο κρι- ριο που συνειδητά ἡ υποσυ- ίδητα λειτουργεὶ σ᾿ όλους ἵμας. Το κριτήριο Του σύγχρονου µε την εποχἠ µας βηματισμού. Ποιά πολιτική δύναμη δηλαδή εἶναι σε θέση να πολιτευτεί µε τα δεδοµένα του 2000, Κοντά σ᾽ αυτὀ το κριτήριο, Το δοκιµα- στήριο της αλήθειας παραμένει σίγουρα η πολιτική πρακτική ἵτου κάθε πολιτικού σχήματος. Ἱ. Εμείς λέμε µε περηφάνεια και αυτοπεποίθηση ὁτι για µια ἀσειρά λόγους που θα αναλύσω πσπη συνἐχεια, το ΑΚΕΛ αποτε- ἆλεί ταυτόχρονα Το έμπειρο και ᾖτο νέο σπην πολιτικἠ ζωή του τὸ- ππου. Το έμπειρο γιατὶ φέρνουμε μαζί µας 65 χρόνια πολιικἠς Ἱδράσης. Τα κύρια χαρακτηριστι- Ἱκὰά αυτών Των χρόνών ἦταν η προσφορά, οι θυσὶες και οι αγὠ- γες. Σίγουρα σ᾿ αυτά τα χρόνια θα βρεθούν και λάθη αλλά µε ὁποια ζυγαριά και αν ζυγίσει φἰ- λος ἡ εχθρός θα βρει να πλειο- ψηφούν τα θετικά, Θα βρει να χαρακτηρίζεται αυτή η πορεία απὀ τη θετικότητα. Ουδέποτε 6τάθηκε η Αριστερά στην άρνη- και Τη στείρα κριτική. Πάντα ἵχε θέσεις, πάντα εἰἶχε προτά- ἰς για Τη λύση των πολιτικών, ικονοµικών και κοινωνικών ροβλημάτων. Στα 65 χρόνια της δράσης Ίωνα. κ. του κινήµατος η πολιτική του στηρίχθηκε σε αρχές. Για παράδειγµα ουδέποτε στόχευε Ίτην εξουσία χάριν της εξουσίας. | Αντίθετα, στήριξε, συνεργάστη- τκε µε άλλες δημοκρατικός δυνά- «μεις για ἑνα και μοναδικό λόγο. ἔτη σωπηρία της Κύπρου. Ακο- :λούθησε µια πολιτική πρακτική συναίνεσης και συνεργασίας για ᾖτο κοινό συμφέἑρο. ε Σ᾽ αυτά τα χρόνια το ΑΚΕΛ και η Αριστερά προώθησαν τις πολιτικές, δημοκρατικές, εργα- τικές, οικονομικές και κοϊνωνι- κὲς κατακτήσεις του λαού, υπήρξαν συνεπεὶς στα δημο- κρατικἁ θέσµια και τη νοµιµότη- τα. ἰδιαΐτερα, µετά το 1874 σειρἀ πάγιων θέσεων του ΑΚΕΛ -- Αριστερά έχουν δικαιωθεὶ στην πράξη. Για παράδειγµα, επανα- προσέγγιση, διεθνοποΐηση, διε- θνής διάσκεψη, υπήρξαν στα- θερές θέσεις του ΑΚΕΛ που δι- καιώθηκαν απὀ τα γεγονότα, και που όλοι σήµερα ακολουθούν. Αλλά αρκετά για το παρελθὀν και το πρὀσφατο παρελθὀν. Σἠ- περα το ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέ- ες Δυνάμεις έχει την πρόταση για Το 2000 και αυτό γιατί κα- τόρθωσε να προχωρήσει στη ὅι- κἡ του ριζική ανανέωση και εκ- συγχρονισμὀ και να βρίσκεται έτσι σε σύγχρονο βημµατισμό µε τη ζωή καιτις εξελίξεις. Σε τὶ συνίσταται η ανανέωση του ΑΚΕΛ-Αριστερὰ, Πρώτο: Οχι µόνο στην ηλικιακἡ ανανέωση της ηγεσίας. Παρ᾽ όλον που αναντίλεκτα εναι και αυτό ένα σοβαρό στοιχείο, γιατὶ ϱ νέος φέρνει μαζἰ του κατά κανόνα και νέα στοιχεία. Δεύτερο: Στην ανανέωση των εσωτερικών διαδικασιών στο κόμμα, που μπορούν να συνο- Ψισθούν στα εξής: Στο ΑΚΕΛ σή- µερα εἶναι ο μοναδικός χώρος όπου το µέλος του Κόμματος εἶναι νοικοκύρης στο σπίτι του και ὀπου επιπρόσθετα λὀγο έχει και ο φίλος και ο οπαδὀς του Κόμματος. Τρίτο: Στην όσο ποτέ άλλοτε ενδυνάµωση Του στοιχείου της μελέτης. Σήµερα μελετούμε ὁσο κανένα ἀλλο πολιτικὀ κόμ- μα. Και εἶναι γενικἀ γνωστό και παραδεχτό ότι τα τελευταία τρία χρόνια για παράδειγµα το Εθνι- κὀ Συμβούλιο συζήτησε κύρια αν όχι αποκλειστικἁ πάνω σε έγγραφα του ΑΚΕΛ. Αλλά και το σοβαρώτερο οικονομικό μέτρο της τελευταΐας τριετίας, η Φο- ῥολογικἠή μεταρρύθμιση, σπηρὶ- Χθηκε Πάνω σπην ολοκληρωμέ- γη πρόταση του ΑΚΕΛ που κατὲ- στησε πῃ μεταρρύθμιση πολὺ πιο φιλολαϊκή. Τέταρτο: Η αυξημένη επαφή µε το λαό. Σταθερἁ το ΑΚΕΛ αναπτύσσει και ενδυναμώνει τα τελευταία Χρόνια Την επαφή του µε το λαὀ τόσον σε μαζικὸ όσο και προσωπικὀ επἰπεδο. Και μάλιστα στο προσωπικὀ επίπεδο εγκύπτουµε στα Προβλήματα ανεξάρτητα απὀ την πολιτική και κοµµατικἡ τοποθέτηση του ενδιαφερομένου. Και αυτό Εἰναϊ ανάδειξη στην πρἀξῃ της ουσί- ας του δικού µας πιστεύω που εἶναι ο άνθρωπος. Πέμπτο: Εἰναι η οαφής και ολοκληρωμένη πρόταση πάνω στο Κυπριακὀ πρόβλημα. Μια πρόταση που βρήκε την ἐκφρα- ση της σε ἕνα διεξοδικὀ έγγρα- φο αναφορικἀ µε το Κυπριακὸ και που συμπληρώνεται έκτοτε µε ἐγγραφες μελέτες που πε- ριέχουν συγκεκριµένα µέτρα πά- νω στην εκάστοτε τρέχουσα φά- ση του Κυπριακού. Κύριο χαρακτηριστικό των θὲ- σεων του Κόμματος στο Κυπρι- ακό η µελέτη και η υπευθυνό- τητα, η θετικότητα και τεκμηρὶ- ωὠση μακρυά απὀ συναισθηµατι- σμοὺς. Επιπρόσθετα η συνεπής και µαχητικἡ διεκδἰκηση Των δι- καΐων του λαού, που συνδυόζε- ται µε πην ισορροπημένη αξιο- ποίηση ὅλων των παραγόντων που το συνθέτουν και των αντι- τιθεµένων συμφερόντων που το επηρεάζουν. Ἔτσι προτείνουμε την αξιο- ποίηση πέντε βασικών παραγόν- των στην προσπάθεια προώθη- σης των κοινών µας στόχων στο Κυπριακό. α) Ολόπλευρη και συνεπής και όχι σπασµωδική και περιστα- σιακἠ διεθνοποΐηση µε στὀὸ- χο κατάληξης τη διεθνἠ διά- οκεψη. Β) Ουσιαστικὸς διάλογος για επίλυση της εοωτερικἠς πτυχἠς του Κυπριακού, χω- ρὶς τους όρους Ντενκτάς και µε ουζήτηση επἰ πις ουσίας του θέµστος. γ) Επαναπροσέγγιση σαν το μέ- σον απόκτησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργα- σίας µε Τους τουρκοκύπρι- ους σαν προὐπόθεση τόσον για την επίτευξη λύσης όσον και Τη βιωσιμότητα της. Εξασφάλιση μἰνιµουμ ενότη- τας στο εσωτερικὀὸ που να ὅ --- ΕΛ: Αναγέωση στη ζωή Και στην πολιτική εδράζεται σε κοινὲς θέσεις. Πιστεύουμε ὁτι ευτυχώς για τον κυπριακὀ λαό αυτό έχει επιτευχθεί το Δεκέμβρη του 1988 στο Εθνικό Συμβούλιο και εκφράστηκε στις ομόφω- νες προτάσεις µας του Γενά- ρητου 1989. ε) Αμυντικἡ θωράκιση που να διασφαλίζει τη δυνατότητα άμυνας απέναντι στον Αττίλα και που να στηρίζει την πολι- τική στρατηγική και τακηκἡ στο Κυπριακό, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της κυπρι- ακής οικονοµἰας. τὸ ΑΚΕΛ έχει αρθρώσει ἑνα καινούργιο λὀγο και έχει καθιερώσει µια νέα πολιτική ουμπεριφορά που αντώτο- κρίνεται στις συνθήκες της εποχής. Μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται απὀ ανοικτόὀ πνεύμα, ηπιότητα, ᾖθος, διάλογο, διαφάνεια καιι δηµοκρατικότητα. Μια συµ- περιφορά που έδωσε πη δυ- νατότητα για ἑνα ἠπιο και πολιτισµένο κλίμα στα εσω- τερικἀἁ πράγµατα της Κὺ- πρου. Με βάση τα πιο πόνω αναντίλε- κτα βγαίνει το συμπέρασμα ότι και στη νέα Βουλή το ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις θα μεταφέρει αυτά τα στοιχεία της σοὐγχρονης πολιτικής. Και εἰναι ξεκάθαρο ότι αυτά Τα στοιχεία θα εἶναι τόσο πιο έντονα όσο πιο ενισχυμένη εἶναιη παρου- δια αυτού Του εκλογικού συν- δυασμού, που κατορθώνει σἠ- μερα να αγκαλιάζει ευρύτερες αριστερὲς και πλατύτερες δη- μοκρατικὲς δυνάμεις. ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ Δρ Οικονοµολόγος μέλος Πολπικού Γραφείου ΑΚΕΛ, υποψήφιος βουλευτὴς. ος ὑναμ ΄ ν οὖν- ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΡΗΣ Γεννήθηκε στη Λευκωσία και διαμένει στον Άγιο Δομέτιο. Είναι 39 χρονών, παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές και τῃ ὁπου «Φοίτησε στην Ανώτατη Οικονομική Σχολή Πράγας και απεφοίτησε το 1978 παίρ- νοντας τον τίτλο του Μὸς. στα οικονομικά. Α στρατιωτική του θητεία, µετέβη στη Πράγα οὶς Στη διάρκεια των σπουδών του ὅραστηριο- ποιήθηκε ενεργά µέσα απὀ την ΠΩΟΦΝΕ και την Ένωση Κυπρίων Φοιτητών Τσεχοσλοβα- κίας, την οποία υπηρέτησε απὀ τα πόστα, του Γενικού Γραμματέα, Προέδρου και Επίτιου Προέδρου. ΟΚ λε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ Καθορίσθηκαν απὀ τον Ἐφορο Εκλογής Τα εκλογικά κέντρα για τις θρησκευτικὲς οµάδες ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ απότον ἔφορο Εκλογὴς Αντιπρο- σώπων των θρησκευτικὠν ομάδων τὰ εκλογικά κεντρα για τις ανάγκες της ΨηΦο- Φορίας Ἱων Μαρωνιτὼν, Αρμενίων και Λατίνων, ως εξής: Μαρωνίτες: Στο Α΄ Λύ- κειο Κύκκου, Κέντρο «Α.θα φηφίσουν όσοι κατοικοὺν στα ὁρια Των Δήμων Λευ- κωσίας, Λακατάμιαςκαιτου συνοικκσμού Ανθούὐπολης. Α΄ Λύκειο Κύκκου, Κέν- τρο «Ό», θα ψηφίσουν όσοι οπότους Μαρωνίτες κατοι- κούν. στον Άγιο Δομέτιο, Έγκωμη, Παλαιομἑέτόχο, Κάμπο, Κάτω Πύργο, Μι- τσερὀ, Αγ. Τριµιθιάς, Μὲ- νοικο και Φλάσου. Στο Δημοτικὸ σχολείο Περνέρα, ψηφίζουν ὁσοι κατοικοὺν στις περιοχὲς Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Ἀατσιών, Γερίου, Τσερίου, Εργατών και Κάτω Δευτε- ράς. Στο Δημοτικὸ σχολείο Κοτσιάτη Ψηφίζουν ὁσοι Μαρωνίτες κατοικούν στις περιοχὲς Δαλιού, Νήσου, Πέρα Χωριού, Κοτσιάτη, Μαρκὶ, :Μαθιάτη, Αγίας Βαρβάρας Λυθροδόντα, Ποταμιάς και Σιας. Όσον αφορά τις άλλες επαρχίες οἱ Μαρωνίτες θα ψηφίσθυν ως εξής: Για τη Λεμεσό στη σχολἠ 9Τ, ΜΑΕΒΥ5, στην Αμμό- χωστο στο Δημοτικὸ σχο- λείο Αγίας Νάπας, Κέντρο κΑ». Για τη Λάρνακα και την Πάφο, οι Μαρωνίτες εΚλο- γεἰς θα ψηφίσουν στα γρα- « Φεία των Επάρχων. ἵ Αρμένιοι: Για τη Λευκω- σία στο Α΄ Λύκειο Κύκκου ὁσοι απὀ τους Αρμὲνιους κατοικούν στα ὁριατου Δήἠ- µου Λευκωσίας. Στο Λύκειο Κύκκου, Κέντρο «Δ», ὁσοι ἀπό τοις Αρμένιους κατοι- κούν στις περιοχὲς Αγλαν- τζιάς, Στροβόλου, ἔγκωµης, Αγίου Δομετίου, Λατσιὼν Λακατάμιας, Γερίου, Πὲρα Χωριού, Λυθροδόντα, Κοκ- κινοτριμιθιάς, Αναγυιών και Κάτω Δευτεράς. Οι Αρμὲνιοιτης επαρχίας Λεμεσοῦ θα ψηφίσουν στο Αρμενικὸ Δημοτικό σχολεἰο και στη Λάρνακα στο γρα” Φφείοπου Επάρχου. Λατίνοι: Οἱ εκλογεῖς που εἶναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικὀ κατάλογο της θρησκευτικἠς ομάδας των λατίνων που κατοικούνστις περιοχὲς Αγλαντζιάς, Στρο- βόλου, ἔγκωµης, Ἁγίου Δο- µετίου, Λατσιὼν, Πὲρσ Χω- ριού, Νήσου, Τσερίου και Μαθιάτη, θα ψηφίσουν στο Α΄ Λύκειο Κύκκου στο Κὲν- τρο εξ». Υπενθυμίζεται ὅτι ο κάθε ψηφοφόρος για να μπορέ- σει να πάρει ψηφοδέλτιο πρέπει απαραίτητα να εἶναι εγγεγραμμένος στον εκλο- γικὸ κατάλογο της οικείας θρησκευτικἠς ομάδας. ΕΙ ΡΕ Ἡ (Α2158 21-ἱποΠ Οοἱουι ΤΝ 19 - ΦΥΦΤΕΜ ΕΙΑΤ 95ΩυΑΒΕ τυβε οοιουΒ τν - 19-9/5ί8ΠΙ 96 ϱ1η (913) (6ἱ6ί Τεἱβηήσίοη ΜΗ 9ἱβΙΘ0 ΡΙγΡαΟΚ θαραῦ!γ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Φῃαπος Ἀπασίϊος Γδλπαἰάσδας η... οἶτο μετ ο ο. Τι. ἄ96317 - 12958 νοἰεχ: ορια, ὃς αν κό λαο το ολο οπ πι ο ὑσμωες Ὁ ν ο κτε μ μι ο ομωλὰ αλ ζῴι ὃς σπποἍμααντκσρν Ἄνπαμακας πακονραωρκωα τκσωναιῤναν Ανάσα απ τσκ ρικσκ νοισο ίοΟΞΙΑ, ται «θω ὁ αν ο ντ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ Μ. ΚΤΙΣΤΗ Καλείταιν απαντήσει οκ. Χρ. Κατσαμπάς Ο δηµόσιογράφος Των «Πριυινὠν Νέων» Μιχάλης Κτίστης σε γραπτὴ δήλωση του αναφὲρει ὁτι: Ο αριστίνόην υποψήψιος του ΔΗΣΥ στη Λευκωσία κ. Χριστάκης Κατσαμπάς, σε απάντηση του σε σχόλιο της εφημερίδας «Χαραυγή», που δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη «Σημερινή», αναφἑρεται ἔμμεσα και στο ᾽αποκαλυπτικὸ ρεπορτάζ των «Πρωινών Νέων», που ἔγραψα την περασμένη βδομάδα και αφορούσε προεκλογικὲς ὅραστηριό- τητεςτου. Στο άρθροτουο κ. Κατσαμπάς υναφὲρει συγκεκριμένα: «Σ᾽ ἕνα ανά- γωγο δημοσίευμα σε άλλη εφημερίδα εναντίον ΄µου, που πρὠτη ὑλη βρήκε απὀ το ρεπορτάζ της «Χαραυ- γἠς.,, ὅεν πρὀκειται ν᾿ απαντήσω, γιατί τα ελατἠ- Ρια τα γνωρίζουν πολλοί». Στη ουνέχεια ο Μ. Κπ- στης αναφὲρει ότι αντιπα- ῥέρχεται το φρασεολογικό επίπεδο του «ανάγωγου» και θέτει προς τον κ. Κα- τσαμπάἁ τα ακόλουθα ερω- πήματα:- «Εἶναι ἡ δεν εἶναι αλήθεια κ. Κατσαμπά ὁτι εναγκαλι- στήκατε την ακροδεξιά του ΔΗΣΥ σε µια ὕστατη προ- σπάθεια σας να εξασφαλἰ- σετε ἕνα µη εξευτελιστικὁ αριθμό σταυρών Προτίµη- σης, Εἶναι ἡ δεν εἶναι αλήθεια ότι κυκλοφορήσατε τις τε- λευταίἰες μὲρες µε τους επ[- δοξους δολοφόνους του αείμνηστου Εθνάρχη Μα- καρἰου : Εἶναι ἡ δεν εἶναι αλήθεια ὅτι ενώ βρισκόσασταν το 1946 στην ΑΟΝ εισήλθατε κατά παράδοξο τρόπο, που μὲχρι και σήµερα δηµιουρ- γεὶ σοβαρά ερωτηματικό καιστην Πρεσβείἰατης Ελλά- δας στην Κύπρο ως εκπρόὀ- σωπος Τύπου Πὼς σχολιάζετε το γεγο- νὸς ότι ενώ για χρόνια υπο- στηρἰζατε μέχρι Φανατι- σμού το σταλινισμὀ κα!ιτον απαράδεκτο ὀογματισμὀ, κάνετε σήµερα στροφἡ 180 μοιρών και υποστηρίζετε την ακροδεξιἁά-και περιφὲ- ρεστε ακόµη και µε πρὠην καταδἰκους των Κεντρικών Φυλακών Μήπως εἰναι δικο να χαρακτηρίσει κα- νείς τη στάση σας αυτή, τουλάχιστον καιροσκοπικἠ κα τυχοδιωκτική» . ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ 1991 ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ ΑΡΙΣΤΕΡΑΙ! Ποιές οι υποσχέσεις του Α. Φιλίππου Ολόκληρη η δήλω- «ση του Ανδρέα Φι- λίππου έχει ως ακολούθως: Είμαι υποψήφιος θουλευτής Λευκω- σίας του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυ- νάµεις διότι πρώτα και κύρια µε εκ- φράζει η πρόταση γιά Λευτεριά, Δη- το ΑΚΕΛ µαζί µε κύρια πολιτική δύ- ναµη γιά την καλυτέρευση των συνθηκών εργα- σίας και την άνοδο ὅου των εργαζοµέ- νων, Τρίτον διότι το ΑΚΕΛ, ανανεω- µένο και εκσυγ- χρονισµένο͵, ακο- λούθησε τις πιό δημοκρατικές δια- δικασίες γιά τον καταρτισµό των ψηφοδελτίων του. Αν οι πολίτες της Λευκωσίας που θα ψηφίσουν ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις µε επιλέξουν να τους εκπροσωπώ στη γέα Βουλή, υπό- σχομµαι να εργαστώ µοκρατία και Πρόο- δο. Δεύτερον, διότι την ΠΕΟ υπήρξε η του θιοτικού επιπέ- μαζί µε τα άλλα µέλη της κοινο- θουλευτικής µας ομάδας γιά την εφαρµογή του προ- γράμματος µας µε συναινετικές διαδικασίες. Στο Εθνικό θέµα θα επιδιώκω την ενότητα όλων των πολιτικών δυνάµε- ων στη 6άση κοι- νών στόχων, στρα- τηγικής και τακτικής ενώ στα άλλα θέµατα θα επιδιώκω την ευ- ρύτερη δυνατή ενότητα εκείνων που διέπονται απὀ κοινές αρχές. Ως Πρόεδρος φοιτητι- κώὠν ενώσεων, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ελ- ληνι- κής Αεροπο- ρικής Βιομηχανίας και Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Πατρών ασχολήθη- κα µε τα προθλή- µατα των Νέων, της Αμυνας και της Παιδείας και σε αρκετά απ᾿ αυτά έδωσα κοινά απο- δεκτές λύσεις. Ως Υπουρ- γός Παιδείας της Κυπριακής Δημο- κρατίας προώθησα την ἵδρυση του Πα- νεπιστηµίου Κύ- πρου µε το νόµο 144 του 1989. Αν εκλεγώ Βου- ΡΙΣΤΕΡΑΑ ἔες ὀύναμεις λευτής, θα δώσω έµφαση στα θέµα- τα Παιδείας, Αμυ- νας και Νεολαίας διότι τα γνωρίζω καλύτερα. Γιά πα- ράδειγµα, θα αγω- νισθώ γιά την {δρυ- ση Κυπριακού Οργανισμού Υπο- τροφιών και γιά την δίκαιη λύση του προθλήµατος της αναγνώρισης πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών. Γιατί με το ΑΚΕΛ -- Αριστερά - Νέες Δυνάμεις Ι ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ βουλευτικές εκλογὲς αναμφίβολα Θα αποτελῖσουν ορόσημο στην ιστορία του τόπου γιατί θα κριθεὶ και το μᾶλλον της Κύπρου. Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ δεξιά µε εµπροσθοφυλα- κἠ τα γνωστά ακροδεξιᾶ στοιχεία, ανεξάρτητα από τις όποιες άλλες προθὲσεις της ἔχει σαν αποκλειστικό αντικειμενικό σκοπό την κατᾶ- ληψη της εξουσίας και την αναρρίχηση του προἑδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού στο υπέρτατο αξίωμα του Προξόδρου της Δημο- κρατίας. Μια τέτοια όμως προοπτική αποτελεὶ πρόκληση προς κάθε Κύπριο δηµοκράτη ὄχι γιατί η εξουσία αποτελεί προνόμιο µιας και μὸ- νον παράταξης ἡ κόμματος αλλά κυρίως γιατί η πικρή µας πείρα της µεταπραξικοπηµατικής εποχἠς εἶναι ακόμα νωπἠ στη μνήμη µας µε τους γνωστούς τραμπουκισμούς και τις διώ- ξεις των δημοκρατικών πολιτών. Για να ανακό- Ψουμε λοιπόν την πορεία της ακροδεξιάς προς την εξουσία µε όλους τους ορατούς και αόρα- τους κινδύνους που ελλοχεύυν για την επιβὶ- ωση της Κυπριακἠς Δημοκρατίας, εμεὶς οἱ απλοί αγωνιστὲς της Δημοκρατίας στην πα- τριωτικἡ πρόσκληση του ΑΚΕΛ - Αριστερά να συστρατευτούμε και να αγωνιστούμε πλάι - πλᾶι στο ἰδιο μετερίζι για την προάσπιση της Δημοκρατίας και των δημοκρατικὠν µας πε- ποιθήσεων, Φροντοφωνάξαμε ἕνα ολόψυχο τητη προσφορὰ υπηρεσιὼν που πηγάζει απὀ νη μάκροχρόνια προσφορά του στην Κύπρο ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «παρὼὠν». Κι αυτὀ ὄχι γιατί µας δελέασε η προ- οπτικἠ του βουλευτικού αξιώματος αλλά γιατὶ συναισθανθήκαµε το χρὲος µας απέναντι στην Κύπρο και στο λαϊκό κίνηµα και επιπλἑον γιατὶ πιστέψαµε ότιτο ΑΚΕΛ Αριστερά ανανεωμέ- νο, σύγχρονο, αγωνιστικό και προπαντόὸς ὅη- μοκρατικὁ αποτελεὶ την ἔπαλξη για κάθε Κύ- πριο πατριώτη - δηµοκράτη. Ανδρέας Ζ. Αχιλλίδης, υποψήφιος βουλευτἠς ΑΚΕΛ - Αριστερά «Νὲες Δυνάμεις (Λευκωσία) ΣΤΗΝ 6δχρονη δράση του το ΑΚΕΛ ἔχει µια οριακἡ προσφορά στην ανέλιξη αυτοῦ του τὸ- που και ιδιαἵτερα στις κατακτήσεις των εργα- ζομένων. Εἶναι η παρουσία του ΑΚΕΛ στην πολιτική κονίστρα που επέτρεψε στους εργα- ζομένους να διεκδικήσουν και να κατακτή- σουνψ ψηλότερα µεροκάμµατα και γενικότερα µια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους Κυπρίους. Παράλληλα ὅμως το ΑΚΕΛ αποτέλεσε το ἕρμα που συγκρατούσετο κλυ- δωνιζόµενο καράβι της Κυπριακἠς Δημοκρα- τῖας στη σωστὴ του πορεία όταν οἱ βίαιοι ἄνε- μοι των ακροδεξ ών κεντρών απειλούσαν να το καταβυθίσουν. Εἶναι επίσης αυτή η ασταμά- τη βαθιά πίστη στην ιδεολογία του που το κα- ταξίωσε μῖσα στις καρδιὲς του Λαϊκού Κινή- µατος σαν το μοναδικό κόμμα της εργατιάς. Επὶ πλὲον το ΑΚΕΛ απαλλαγμἐνο απὀ προκα- ταλήψεις και πρότυπα, απὀ ξεπερασμὲνες µε- θὀδους και νοοτροπία, μελέτησε σε βάθος τα Φαινόμενα της σηµερινἠς κοινωνίας και σε συντονισμὸ µε το βήμα της σηµερινἠς τεχνο- λογικὴς µας εποχἠς ανανεώθηκε δραστικἁ, ώστε να στὲκεται στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκρίνεται στις προσδοκἰες κάθε Κύπριου. ΑΥΤΟ λοιπόν εἶναι το νέο πρόσωπο του ΑΚΕΛ, ἕνα πρόσωπο που το καθιστά το πιο δημοκρατικό κόμμα της Κύπρου και εἶναι πολύ λυπηρό γιατί ορισμὲνα απλἀὰ µέλη και στελέχη του Λαϊκού Κινήματος παρασυρμένα απὀ τις μεγαλοστομὶες για δημοκρατία ορισμένων φι- λοδόξων παλαιοκομματικώὠν εγκατέλειψαν το κίνηµα για να γίνουν χωρίς να το θέλουν νερο- κουβαλητὲς στο μύλο της δεξιάς. Σ᾽ αυτούς κάνω θερμή ἔκκληση ἔστω και Την Τελέυτατα᾿ ώρα να αναλογισθοῦν τις ευθύνες τους και να αφἠσουν την καρδιάἀ τους να μιλήσει. ΤΟ ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις κα- τἔρχεται στην εκλογικἡ μάχη µε την ἡρεμη αυ- τοπεποίθηση που του παρξἐχει η ανἀαγνωρισμὲ- και η πολὐχρονή του πάλη για τις λαϊκὲς διεκ- δικήσεις, για να πετύχει: 1. Μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για το Κυπρι- ακό µε κατοχυρωμένο το δικαίωμα όλων των προσφύγων για επιστροφἠ. 2. Για να περιφρουρήσει τις λα]κὲς κατακτή- σεις που αποκτἠθηκαν µε κόπο κα! αἷμα. 3. Για να εξασφαλίσει µια καλύτερη ποιότητα ζωής σε ὀλουςτους Κυπρίους και τέλος, 4. Για να διασφαλῖσει ἕνα καλύτερο μᾶλλον για τη νεολαίἰα και τα νιάτα της Κύπρου. ΕΙΝΑΙ λοιπόν, η ἠρεμη αυτή σιγουριἁ που πηγᾶζει απὀ την ορθότητα των θἔσεων µας και η αγάπη µας για τη Δημοκρατία που µας κάνει να απευθυνθούµε προς κἆθε Κύπριο πατριώτη -δηµοκράτη και να ζητήσουμε την ψήφο του, µια ψήφο που θα δώσει στο ΑΚΕΛ - Αριστερά «Νὲες Δυνάμεις τη δυνατότητα να υλοποιήσει το εκλογικὀ του πιστεύω και το κυριότερο να Φράξει το δρόμο της ακροδεξιάς προς την εξουσία, πρἆγμα που αν {ο πετύχει θα υπἁρ- ξουν ολξέθριες συνέπειες για τον τόπο. Εμπρός, λοιπόν, Φίλες και Φίλοι ψηφοφόροι: Ψηφίστε σωστά, υπερψηφίστε το ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νὲες Δυνάμεις για ἕνα καλύτερο μέλλον για την Κύπρο µας. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ἀ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ «ΧΑΜΠΗΣ» Οδός Ευαγόρου 4, Τηλ. 477207 - 454046 Παλλουριώτισσα 9 Ταχινόπιτες 9 Πίισα 9 Ελιωτές ϱ Λουκάνικο ο Τυρόπιττες ϱ Λαχματζιού 9 Κρουασάν Εκτελοαύνται παραγγελίες όλων των ειδών αλμυρά δια παρτυ. πονπαὔΏἼσπὍπ-- ΕΙΠΑ ΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ 1991 α Το εκλογικό µέτρο κατά επαρχία και η ΤΟ εκλογικό . μέτρο! :. Αυτό το μαγικό .. μέτρο το οποίο θα χρησιµοποιηθεί '. σαν εισητήριο, ή “κάρτα” εισόδου :. γιά την νέα θουλή των αντιπροσώ- πων, άρχισε πιά να πέρνει µιά συγκε- κριµένη µορφή. Υστερα από τις πολλές ταλαιπω- ρίες που υπέστηκε λόγω της δηµαγω- γίας πολλών και κυ- ρίως κάποιων ω νεων που πα- ρουσίαζαν το ΕΚλΟ- γικό µότρο όπως αυτοί είθελαν, ή κα- λύτερα όπως αυτοί νόμιζαν ότι τους σύμφερε, το µέτρο µπορεί πιά να υΠο- λογισθεί µε ...(περί- που) κάποια ακρἰ- βεια. Ετσι, μπαίνοντας πιά στην τροχαιά της πραγµατικότη- τας θα δούµε πως πολλοί από τους μύθους που προ- σπάθησαν κάποιοι να κτίσουν τον τε- λευταίο καιρό, άρχι- σαν να γκρεμίζο- νται. Κιο λόγος εἶναι ότι οἱ πραγµα- τικοί αριθμοί πόρρω απέχουν από όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν τον τε- λευταίο καιρό. Οι Κύπριοι ψηφο- φόροι λοιπόν ανἠλ- θαν αισίως στις 3841 1771Με το ρυθμό αυτό να µας επιτραπεί να κά- νουµε και την πρό- βλεψη πως µέχρι τις επόμενες Προε- ὁρικές εκλογές ο αριθµός των Ψηφο- φόρων θα ξεπερά- σει ίσως το φράγμα των 400,000. Πίσω ὅμως και πάλι στα ...βουλευτικά προεκλογικά µας. Οι 981177 ψηφο- φόροι δεν θα ψηφί- σουν βέβαια όλοι. Από την πείρα και τα στοιχεία των προηγούµενων εκλογικών αναµε- τρήσεων θα δούµε πως ο µέσος όρος αυτών που προσέρ- χονται στις κάλπες κατανομή των εδρὠ για να εξασκήσουν το δικαίωµα της ψήφου είναι γύρω στο 94.506 µε 95006. Θα έχουµε λοιπόν κατά προσέγγιση γύρω στις 362,200 άτοµα που θα Ψψηφί- σουν στις εκλογές του Μάη. Όπως όµως ὁόλοι γνωρίζουμε, απ’ αυ- τούς που θα ψηφίσουν υπάρ- χουν και άτοµα που ρίχνουν άκυρο ἡ λευκό ψηφοδέλτιο. Με βάση τα ἴδια στατιστικά στοιχεία των προηγούμενων δκλογικών αναµε- τρήσεων, τα ἐγκι)- ρα ψηφοδέλτια είναι της τάξης του 97.5036 περίπου. Αν λοιπόν πάρουμε σαν βάση τον αριθ- μό 965,200 θα δούµε πως τα ἐγκυ- ρα ψηφοδέλτια που θα καταμετρηθούν θάναι γύρω στις 359,145. Το Ί9οτων Ψηφο- φόρων θα ξεπερνά τις 3,500 ψήφους. Αυτό σαν παρένθε- ση γιά όσους ονει- ρεύονται να πά- ρουν ποσοστά από την... πρώτη που θα ξεπερνούν το 1056111. Να πάµε τώρα στο καθαυτό εκλογικό µέτρο κατά επαρ- χία µε τα στοιχεία που πήραμε απὀ τα αρμόδια γραφεία. Οι ψηφοφόροι λοι- πὀν κατά επαρχία σαυτές τις 6κλο- γές θα είναι: ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1420869 ΛΕΜΕΣΟΣ 79,308 ΑΜΙ/ΣΤΟΣ 74,968 ΛΑΡΝΑΚΑ 35,022 ΠΑΦΟΣ 29,994 ΚΕΡΥΝΕΙΑ 19,746. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ Να πάρουμε λοι- πόν τα πράγματα με την σειρά τους. Στην επαρχία Λευ- κωσίας ὅπως εἰπα- µε και πιό πάνω οι εγγεγραμμένοι ψη- Φφοφόροι ανέρχο- νται στις 142,0689. Ο µέσος όρος που βγαίνει απὀ τις | ΔνάΤις, ΙΝμΙ προηγούμενες εκλογικές αναµε- τρήσεις, γι΄ αυτούς που ψηφίζουν εἶναι το 99.579. Θα εχου- με δηλαδή στις κάλπες ένα αριθµό ψηφοφόρων γύρω στις 132,855. Το ποσοστό των εγγυρων ιψηφοδελ- τίων τώρα που µε βάση τα ἴδια στατι- στικά σοιχεία γιά την πόλη καὶ επαρχία Λευκωσίας ανέρχεται στο 97.7936 κατά µέσον όρο. Θα έχουµε δηλ. κάπου 129.864 έγκυρα ψηφοδέλτια. Γιά την ανάδειξη λοι- πόν των 21 βουλευ- τών που εκλέγει η επαρχία Λευκωσίας το εκλογικό µέτρο θα είναι γύρω στις 6,184 έγκυρες ψή- Φφους. Ούτε 4, ούτε 5 χιλιάδες όπως διατίνονται πολλοί τον τελευ- ταίο καιρό. Στην επαρχία Λεµε- σού τώρα όπου οι εγγεγραμμένοι ψη- φοφόροι ανέρχο- νται στις 79,958. Εδώ το ποσοστό των ψηφοορων που προσέρχονται στις κάλπες εἶναι ψηλό- τερο απὀ αυτό της πρωτεύουσας. Κυ- μαίνεται κατά μέσον όρο στο 95.1536. Θα έχουµε δηλαδή έναν αριθ- μό /5,509 ψηφοφό- ρων που θα εξα- σκήσουν το δικαίωµα τους. Ο μεσος όρος έγκυ- ρων Ψήφων γιά την νλ ΠΠ Γς Μλ { Λεμεσό είναι και εδώ αρκετά ψηλός. Ανέρχεται γύρω στο 97.7056. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια λοιπόν θα είναι κάπου 79,772 ενὠ το εκλογικό µέτρο γιά την ανάδειξη των 12 βουλευτών της επαρχίας θα ανέλθει στις 6.147 έγκυρες ψήφους. Να πάµε τώρα στην επαρχία Αμμοχώ- στου όπου οἱ ΕΥΥΕ- γραμμένοι ψηφοφό- ροι εἶναι φέτος 74,968. Ακόμα ψηλότερο το ποσοστό αυτών που Ψηφίζουν στην Αμμόχωστο. Ανέρ- χεται κατά µέσον όρο στο 96.50056. Αυτοί λοιπόν που θα εξασκήσουν το δικαίωµα τους θα ανέλθουν στις 82,944. Ο µέσος όρος των ὀγκυρων ψηφοδελτίων εἶναι του ύψους του 97.0050. Τα έγκυρα δηλαδή ψηφοδέλτια θα είναι κάπου 70,173 και γιά την ανάδει- ξη των 11 βουλευ- τών της επαρχίας θα έχουμε εκλογικό μέτρο του ύψους των 6,379 έγκυρων Ψήφων. Στην επαρχία Λάρ- νακας οι εγγεγραμµ- µένοι ψηφοφόροι είναι 389,022.0Ο µέσος όρος αυτών που προσέρχονται στις κάλπες ανέρ- χεται στο 9556. Θα εξασκήσουν δηλ. το δικιωµα της ὑήφου κάπου φ | 39,270 ψηφοφόροι. Απ’ αυτούς συνή- θως έγκυρα ψΨηφο- δέλτια έχουµε ένα ποσοστό του ύψους των 97.253, 32,959 δηλαδή έγκυρα ψΨηφοδέλ- τια. Γιά την ανάδειξη των 95 βουλευτών της επαρχίας Λάρνα- κας θα έχουµε εκλογικό μέτρο στις 6471 έγκυρες ψήφους. Η Πάφος, που µέχρι τις επόµενες βουλευτικές εκλο- γές θα πρέπει να διεκδηκίσει µιάν ακόµα έδρα μάλλον απὀ την Λεμεσό, οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι είναι 29994. Ψηφίζουν συνήθως ένα ποσο- στό γύρω στο 95.005ο9. Θα έχουµε δηλαδή κάπου 28,494 ψηφίσαντες. Απ' αυτούς ἑνα πο- σοστό 9656 Θα είναι έγκυρα Ψηφοδέλ- τια. Θα ανέρχονται δηλ. στις 27,354 ενώ το εκλογικό µότρο γιά τους ά βουλευτές της επαρχίας θα είναι ιδιαίτερα ιηλό, κάπου 6,898 έγκυ- ροι ψήφοι. Η μικρότερη µας επαρχία εἶναι αυτή της Κερύνειας µε εγγεγραμμένους ψηφοφόρους 19,746. Ο µέσος όρος αυτών που συνήθως προσέρ- χονται στις κάλπες είναι γύρω στο Ό53ο. Θα έχουμε ν δηλαδή 18,758 που θα ψηφίσουν ενω απ’ αυτούς ἑνα πο- σοστό 97.2076 θα ρίξουν έγκυρα η: φοδέλτια. Γιά την ανάδειξη λοιπόν των 3 βουλευτων της επαρχίας Κερύ- νειας θα όχουμε το εκλογικό µέτρο στις 6.077 έγκυρες ψήφους. ΠΟΣΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Μιά και έχουμε το κατά προσέγγιση εκλογικό µέτρο κατά επαρχία, καὶ σε συσχετισμό πάντα κάποιες έγκυρες δηµοσκο- πήσεις που έχουμε στα χέρια µας θα τολμήσουμε” σἠμε- ρα να προβλέψου- με πόσοι βουλευ- τὲς κάθε κόµµατος θα εκλεγούν από την πρὠτη κατανο- µή των εδρών ἡ τουλάχιστον εἶναι κοντά στην εκλογή αυτή αφήνοντας βέβαια εκτός παι- γνιδιού” τις διαδικα- σίες της δεύτερης κατανομής καθώς και τη β' φάση της δεύτερης κατανο- µής γιατί κατά την γνώµη µας µιά τέ- τοια προσπάθεια θάταν πολύ παρα- κυνδινευµένη και βασισμένη πάνω σε ανορθό- δοξες μεθόδους. Με βάση λοιπόν τα εκλογικά µότρα των διαφόρων επαρ- χιών και τα τελευ- ταία στοιχεία κά- ποιων δηµοσκο- πήσεων που όπως είπαμε πιό πάνω έχουµε στα χέρια μας ας δώσουμε τις έδρες που κατά πάσα πιθανότητα θα κερδίσουν τα κόμματα στην πρώτη κατανομή. ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΣΥ 8 ΑΚΕΛ 6 ΔΗΚΟ 4 ΕΔΕΚ2 ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΗΣΥ 4 ΑΚΕΛ 4 ΔΗΚΟ ὁ ΑΜΝΙΟΧΩΣΤΟΣ ΔΗΣΥ 4 ΑΚΕΛ 4 ΔΗΚΟ Ἱ ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΗΣΥ 1 ΑΚΕΛ 2 ΠΑΦΟΣ ΑΚΕΛ 1 ΔΗΚΟ Ἱ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΑΚΕΛ 1 ΔΗΚΟ 1 Μιά όµως και µιλή- σαμε γιά τα στοι- χεία αυτής της δη- µοσκόπησης κατά επαρχία πιστεύου- µε πως θάταν καλό να δώσουμε και κά- ποια στοιχεία που είναι αναμφιβολα πολύ ενδιαφέρο- ντα. ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΣΥ 96.868δ2ο ΑΚΕΛ 90.1096 ΔΗΚΟ 21.0756 ΕΔΕΚ 9.7606 ΑΔΗΣΟΚ 2.2506 ΠΑΚΟΠ 0.4956 ΑΛΛΟΙ 0.1506 ΛΕΜΕΣΟΣ ΔΗΣΥ 95.1006 ΑΚΕΛ 99.0236 ΔΗΚΟ 26.456 ΕΔΕΚ 6.6256 ΑΔΗΣΟΚ 0.656 ΑΛΛΟΙ 0.0756 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΗΣΥ 9θ.9006 ΑΚΕΛ 95ο ΔΗΚΟ 1456 ΕΔΕΚ 5.506 ΑΔΗΣΟΚ 0.556 ΠΑΚΟΠ 0.156 ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΗΣΥ 95.500 ΑΚΕΛ 40.500 ΔΗΚΟ 16396 ΕΔΕΚ 7.556 ΑΔΗΣΟΚ 0.506 ΠΑΦΟΣ ΔΗΣΥ 23900 ΑΚΕΛ 26.506 ΔΗΚΟ 998.556 ΕΔΕΚ 1656 ΑΔΗΣΟΚ 156 ΚΕΡΥΝΕΙΑ. ΑΚΕΛ 31.256 ΔΗΚΟ 32.156 ΔΗΣΥ 26060 ΕΔΕΚ 750 ΑΔΗΣΟΚ 150 ΠΑΚΟΠ 19ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ 1991 κα ΔΙΝΙΙΡΟΣ ΔΑΠΙοῦ «ὐωι]ό κο ἵς ἆδν Θα πιοοδώσοιύµξ πον λαό Πας Ο ΑΝΤΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΙΑ- ΚΟΥ είναι υποψή- Φιος του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυ- νάµεις στην επαρ- χία Αμμοχώστου. Ενα απὀ τα πιό ση- µαντικά στοιχεία στα οποία στηρίζει την προεκλογική του εκστρατεία είναι η πίστη του στις δυνάμεις και η αναγκαιότητα της ύπαρξης μιάς ισχυ- ρής κοινοθουλευτι- κής ομάδας του ΑΚΕΛ Αριστερά. Το δυνάµωμα των πο- σοστών του ΑΚΕΛ ση- μαΐνει αναβάθμιση ποιο- τική της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου”. Αυτά τα στοιχεία εἶναι η βάση γιά μιά ορθή πο- ρεία του προβλήματος µας προς την σωστή και δίκαιη λύση του. Ποιός είναι όµωςο ΆΑντρος Κυριάκου Ας δώσουμε πρὠτα ένα μικρό βιογραφικό ση- μείωμα. Ο Αντρος Δήμου Κυ- ριάκου εἶναι 98 χρονών και κατάγεται απὀ την Αμμόχωστο. Είναι πα- ντρεμµένος και χει πέντε παιδιά. Ερνάστηκε στο Δημαρ- χείο Αμμοχώστου γιά δεκαοχτὠ χρόνια ως υπεύθυνος Ὑγειονομι- κὀς εποῄήτης απὀ το 1956 µέχρι το 1969. Από το 1970 µέχριτο 1975 ήταν στη ζΖαμβία όπου εργάστηκε σαν Γενικός Ὑγειονομικὸς Επιθεωρητής στην πρωτεύουσα Λουσάκα. Απότο 19/8 μέκριτο 198” ασκολεί- Ῥηκε με Αγροτικὲς Ἐπι- έδιρῃσεις. ἀπὸ τον (ανουάριο του 1986 µέχρι σημερα ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στη Λάρνακα. Είναι απόφοιτος του Λυκείου Αμμοχώστου καιτης Κυβερνιτικής Υγειονοµικής Σχολής Κύπρου. Φοίτησε στην Υγειονοµική Σχολή Αθηνών και στην Υγειο- νοµική Σχολή ΕΕΏΣ Ἀγγλίας (Κλάδος Επι- θεωρητών Τροφίμων). Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήµιο της Ζα- µπίας (1 Β) καιστο Πα- νεπιστήµιο Ζιμπάμπουε (8). Υπηρέτησε σαν µέλος του Δ.Σ. της Νέας Σα- λαμίνας γιά πέντε χρό- νια (1953-1958), σαν μέλος Κεντρικών Συµ- βουλίων της ΑΟΝ και ΕΔΟΝ και σε σύνδε- σµους φιλίας µε ξένες χώρες. Ηταν αξιοµα- τούχος της ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) Αμμοχώστου, µέλος του Συμβουλίου Επιτροπής Ανθρωπί- νΝων Δικαιομάτων και του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης. Δίδαξε ὡς καθηγητής στο µάθηµα της Υγιει- νής στο Λύκειο Αμμο- χώστου την περίοδο 1959-60.Το 19/8 η Κυ- πριακή Κυβέρνηση τον διόρισε ὡς Επίτιμο Πρόξενο της Κύπρου στη Ζαμβία γιά την πε- ρίοδο 1978-1981. Η κυ- βέρνηση Βασιλείου τον διόρισε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου των Κυπριακών Αερο- γραμμών, θέση την οποία κατέχει μεχρι σή- µερα, Με τον Άντρο Δήμου Κυριάκου είχαμε μιά πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Ερ. ποιά σημασία δίδε- ται, Τόσο εσύ ὁσο και το κόµµα σας σ΄ αυτές τις εκλονές τε σημασια που ὀίδω ο’ αὐτὲς τις εκλογές εἶναι ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συζήτηση της τελικής λύσης του Κυπριακού και κατά την γνώµη µου πρέπει να ὄχουμε µιά βουλή στην οποία να μετέχουν τα κόμματα της Αριστεράς µε μεγαλύτερο αριθµό βουλευτών γιά να µπο- ρούν να βοηθήσουν αλλά και να διασφαλίἰ- σουν µιά δίκαια και δη- µοκρατική λύση του προβλήματος µας. Πι- στεύω ότι το ΑΚΕΛ εἶναι το κόμμα που πρέ- πει να βρίσκεται ακόµα πιό δυνατό στη βουλή έτσι που να βοηθήσει και την Κυ- βέρνηση και το Πρόε- ὅρο Βασιλείου προς τον σκοπὀ αυτό. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτοί πρέπει να είναι άνθρωποι που αντιλαµ- βάνονται τα προβλήµα- τα του κόσμου αλλά πε- ρισσότερο να εἶναι άνθρωποι οἱ οποίοι εν- διαφέρονται να δοθεί η δυνατότητα στο λαό να αποφασίσει τη λύση που θα βρεθεί. Προσω- πικά πιστεύω πως δεν θα αργήσει να µας υπο- βληθεί απὀ διάφορες πλευρές κάποιο σχέδιο λύσης. 0 Γ.Γ.του ΟΗΕ πιστεύω ότι πολύ σύ- ντοµα θα είναι σε θέση να µας βοηθήσει να βρού µε την λύση. Γιαυ- τὸ µιά δυνατή βουλή Θα Είναι εκείνη η οποία θα ανοίξει την πόρτα ὦστε ο λαός µας να αντιλη- φθείτο τι πρόκειται να γίνει. Ερ. Οέλω τώὠρανα µας πείς λίγα λόγια γιά το νέο πρόσωπο του ΑΚΕΛ. .-- ο ηλ τν {΄κηρδά της Κύηρω χτυπή’.. 4ΓΙΣΤΕΕΑ 9 ο Ρο. : ο ε ο γι ος { ν Πράγματι η λέξη Νέο Πρόσωπο δίνει την σωστή διάσταση του σημερινού ΑΚΕΛ. Είναι ένα πρόσωπο στο οποίο μετέχουν κατά το πλείστο άνθρωποι νεαρής ηλικίας, προερ- χόµενοι από όλα τα κοινωνικά στρώματα και επαγγέλματα, έχουµε ανθρώπους που εργά- στηκαν γιά χρόνια σε τοµείς που έχουν άµεση σχέση µε την πολιτική και σε σύγκρι- ση µε την προηγούµενη βουλή φαίνεται η δια- φορά τόσο στην ηλικία, όσο καὶ στην μόρφωση τους. Το σηµαντικό όμως εἶναι ότι το ψηφο- δέλτιο του ΑΚΕΛ απαρ- τίζουν σήµερα άνθρω- ποιµε νέες ἰδέες και ὀχι απλά νέοι στην ηλι- κία. Λέγοντας όµως αυτά δεν σηµαίνει ότι παραγνωρίζω το έργο των παληών βουλευ- τών του κόµµατος, των ανθρώπων που έχουν αναλώσει ολόκληρη τη ζωή τους στην υπηρε- σία του Κυπριακού λαού. Οι άνθρωποι αωτοί όχουν προσφερει το παν γιά την λύση των προβλη- µάτων του λαού και βέ- βαὶα γιά την λύση του Κυπριακού προβλήµα- τος. Ερ. Σαν πρόσφυγας υποψήφιος θουλευτής, έχεις κάποιες ιδιαίτε- ρες προτάσεις ἡ υπο- σχέσεις προς τους ψη- φοφόρους “Κατάγομαι από την Αμμόχωστο. Πιστεύω πως ένα απὀ τα µεγα- «ἷκ αρων ἑλληνίόες εὐκλωβιοµένες ΄ στην πόλη της Κερύνειας, λύτερα προβλήµατα του Κυπριακού λαού έιναι η προσφυγιά, που θα λυθεί µόνο µε την λύση του Κυπριακού προβλήματος. Μιά λύση που θα πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίω- μα επιστροφής των προσφύγων στα σπίτια τους εἶτε κάτω από Εκυπριακή είτε κάτω από Τ/Κυπριακή διοίκη- ση αφού μιλάμε γιά ὅι- κοινοτική-διζωνική ὉΌμοσπονδία. Σαν ὠπο- ἡήφιος βουλευτής Αι- μοχώστου θᾳ φροντίσω όπως όλα τα προβλή- µατα που απασχολούν τους πρόσφυγες να λυ- θούν όσο το δυνατό πιό γηγορα, χωρίς να σηµαίνει ότι η προσφυ- γιά θα είναι µιά μόνιμη λύση, αλλά όσο καιρό παραμένει αυτή η κατά- σταση θα πρέπει να ἔχει ο κάθε πρόσφυγας το σπίτι του και όλα τα χρειώδη που εἶναι ανα- γκαία γιά ζήσει αξιο- πρεπὠς. Σκοπός µας όμως εἶναι να επιστρέ- Ψουμε στα σπίτια µας”. Ερ. Τι πρέπει κατά την γνώµη σου να κάνει ενας θουλευτής σήµε- ρα, ” Πρέπει να φροντίζει η δικαιοσύνη και η αξιο- κρατία να εἶναι υπερά- Οἱ εγκλωβισμένοι ψηφοφόροι Ε Συντονιστική Ἐπιτροπή Καρπασίας ανακοινώνει ότι ο αριθμός των ασγκλωβθισμένωννπου ἔχουν ὀϊικαίωμα ψήφου’ ἱ εἶναι 660, απὀ τους οπο]ους ἱ Οἱ 448 ᾿ Έλληνες και οι 214 Μαρωνίτες. Οἱ ΝΛαρωνίτες Ψηφίζουν, ὅπως είναι ννωστὸ, µε την ἑλληνικὴ κοινότητα και παρόλληλα ἰ Ψηφίζουν για εκλαγώ αντιπροσώπου της : Βωτοκευτικῆς οµοδόαςτων Αλαβωνιτων στη βουλή. ταν επωογχια αΗμµοκωστου κζορπσσίτες (ο αξουνειας ς κο ὅ νω όλων. Πρέπει να µε- τέχουν ενεργά και µα- χητικά στις διαδικασίες της βουλής, να συνερ- γάζονται µε όλους τους βουλευτές και των άλλων κομμάτων, αλα και µε την κυβέρνη- ση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τον Κω- πριακό λαό. Όσον αφορά ΑΚΕΛ, δεδομένης αποσκίρτησης µερικών απὀ τους 6ουλευες του κόμματος, 8ς πρέ- πει οπουδήποτε µέ- γουν πιστοί και να τι- μούν την λαική εντολή. Να µην προ- τούς τους ανθρώπους που τους ανέδειξον στο αξίωμα αυτό, µόνο και µόνο γιά την επί- τευξη κάποιων προσω- πικών φιλοδοξιὼν. Σαν υποΏφιοι του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις θέλουµε να υποσχεθούµε ότι όσοι εκλεγούµε την σκυτά- λη θα την παραδώσου- επόµενους δουλευτές του ΑΚΕΛ και ΜΟΝΟ. Ερ. Θέλω να µας σχο- λιάσεις και λίγο τις διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων του ΑΚΕΛ σε σύγκριση και µε τα άλλα κόµµατα. Εχω λάβει µέρος απὀ την αρχή µέχρι το τέλος στη διαδικασία επιλογής των υποψη- φίων καιμπορώνα πω πως ήταν ότι πιό ὅημο- κρατικό μπορούσε να υπάρξει ποτέ σε τέ- τοιου είδους διαδικα- σίες. Σε σύγκριση και µε τα άλλα κόµµατα τη! θεωρώ ὅτι ήταν ανετια- νάληπτη. Ηταν µιά δίαι δικασία χωρίς προηγού µενο. Οι υποψήφιοι, έχουν προταθεί απὀ την βάση, τα απλά μελη του κόµµατος, και χωρίς καμιά σιζήτηση, οι προτάσεις αυτές ἔφτασαν µέχριτις συνδιασεψεις όπου μιά πάρα πολύ µεγάλη ομάδα µελών του κὀμ- μοτος ανέδειξε τους υποψηφίους 5 ακρι- βώὼς την σειρά που ανα δείχθηκαν απὀ την ψη: Φοφορία. Γνωρίζοντας δε οτι σε άλλα κόμματα η επιλογή έγινο σε πολύ στενό κύκλο, ακόµα και σε νέα κόμματα µε σημαία τις δημοκρατικές διαδικα- σίες, Οφείλουµε να οµολογήσόουμε ότι αυτ την στιγµή στο ΑΚΕΛ λειτουργεί η δηµοκρα- τία και ο: δημοκρατικές διαδικασίες σε ψηλότε΄ ρο βαθµό απὀ οποιοδή ποτε ἀλλο κόμμα. Εἶπο θ]ά Φοοίοι Ἠηίσκυ Ἅὅβῷ Μι Ιψ ὥτανεσνεον ἃ δεράανον κῷ μΜόνρακα, - ρα ἰ τει: 05-31737.5, 06-470546, 02-475821, 06-296143, υμ-θδ203», ο -δ20ασυ στ νμὸ ασια Μιλά στ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΤΟΥ 1591 ην εφ! Ἰ του ΔΗ Σν Αντώνης» Ανἱ νν Βουλευπηκός δν ὀψῃ ΓΠΙοοςρικών ΤΗΝ επανεκλογή του στο 6ουλευτι- κὀ αξίωμα διεκδικά ο θουλευτής Λάρ- νακας ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ. Με στόχο να συνε- Χίσει το έργο της επίλυσης των προ- θληµάτων της επαρχίας, και µε όπλο την πείρα και τις γνώσεις που απέκτησε στον τοµέα αυτό φιλο- δοξεί να πετύχει την επανεκλογή του. Πριν προχω- ρήσουμµε στην συ- νέντευξη µαζί του θα δώσουμε πρώτα µιά εικόνα γιά τον υποψήφιο 6ουλευ- τή Λάρνακας. Ο Αντώνης Ανδρέου γεννήθηκε στη Λάρνα- κα το 1945. Αποφοίτη- σε απὀ το Γυμνάσιο της πόλης και σπούδα- σε νομικά στη Νομική Σχολή ΙΙΝΟΟΙΝ του Λονδίνου. Του απονε- µήθηκε ο τίτλος ΒΑΒΙΡΤΕΗ-ΑΤ-Ι.ΑΝΝ. Το 1971 επέστρεψε στην Κύπρο και υπηρέ- τησε την στρατιωτική του θητεία. Το1981, 1980 και 1985 εκλέγε- ται γιά 3 συνεχείς τριε- τί Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας και αντιπρὀὸ- σωπος του στον Πα- γκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο 19/9-1982 και 1982-1983 αντίστοι- χα. Διετέλεσε µέλος της επιτροπής ανθρω- πίνων δικαιωμάτων του Παγκύπριου Δικηγορι- κού Συλλόγου. Το 1985 Εξελέγη βουλευτής Λάρνακας. Διετέλεσε µέλος της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ. Είναι επίσης µέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, Είναι παντρεμένος και ἐχειτρείς κόρες. Πιό κάτω σας μεταφέρουμε την συνομιλία που εἶχα- με μαζί του. Ερ. Θα ξεκινήσουμε πρώτα µε µιά στερεό- τυπη γιά την εφηµερί- δα µας ερώτηση. Ποιά εἶναι η σηµασία που αποδίδεται εσείς και το κόµµα σας σ' αυτές τις εκλογές Πιστεύω πως αυτές οι εκλογές είναι κρίσιµες γιά τον απλούστατο λόγο ὅτι το πολιτικὀ μας σκηνικό έχει διαφο- ροποιηθεί κατά το 1990 τουλάχιστον και εποµέ- νως θα δούµε ορισμένα αποτελέσµατα σ᾿ αυτές τις εκλογές τα οποία δεν τα είχαμε προηγου- µένως. Γιά παράδειγµα η διάσπαση του ΑΚΕΛ. Πόση εἶναι η ἑκταση αυτής της διάσπασης ι ποσοστό θα πάρει το ΑΔΗΣΟΚ Σύµφωνα µε τα ποσοστά που θα δια- μορφοθούν κατά τις εκλογές του Μάη, θα διαγραφεί σ ένα βαθµό και ο συνδιασμὀς που θα µπορεί να δώσει τους υποψηφίους στην δεύτερη Κυριακή των εκλογών στις Προεδρι- κές εκλογές. Αραη πρώτη σημασία που δίνω σ' αυτές τις εκλο- γές είναι ότιθα παρου- σιαστεί ένα συγκεκριµέ- ΝΟ σκηνικό που θα δώσει ορισμένες ενδεί- ξεις ως προς το πού θα κατευθυνθούν και οι Προεδρικές εκλογές, όσον αφορά τουλάχι- στον την εξασφάλιση της υποψηφιότητας των δύο επικρατέστε- Ρων που θα διεκδική- σουν την προεδρία. Το άλλα σηµείο στο οποίο εγώ τουλάχιστον δίνω µεγάλη σημασία σ' αυτές τις εκλογές αλλά και απὀ το κόµµα µοι!, είναι το γεγονός ότι τώρα τελευταία γίνεται µιά σοβαρή κινητοποίηση γιά να βρεθεί µιά λύση στο πρόβλημα µας. Αυτή η λύση, εφόσον και αν βρεθεί αναπόφευκτα θα καταλήξει στη βουλή γιά ὀγκριση. Είτε γιά να ψΨηφηστεί κάποιος νόμος γιά να παρουσιά- ζειτο περίγραµµα αυτής της λύσης ενώ- πιον του λαού, είτε για να συζητηθεί γιά έγκριση απὀ την ἴδια την βουλή. Είναι επομένως σηµαντικό το πως θα διαµορφοθεί η βουλή σε σχέση µε μιά τέτοια περίπτωση. Ερ. Σαν υποψήφιος σε 6θουλευτικές εκλογές σε προηγούμενες ανα- μετρήσεις, µπορείτε να εντοπίσεται το ᾿στίγ- μα αυτής της εκλγ!- κής αναµετρησης Όντως παρατηρείται μιά ᾿υποτονικότητα” σ᾿ αυτή την εκλογική ανα- μέτρηση, την παρουσία- ση των προγραμμάτων αλλά και των ἰδιων των υποψηφίων βουλευτών στις διάφορες συγκε- ντρώὠσεις. Πιστεύω πως αυτό είναι μιά ένδειξη ὁτι αρχίσα- µε πλέον να συµπερι- φερόμαστε µε ένα πίο ἠπιο πολιτικά τρόπο, να δεχόμαστε τις θέ- σεις και τις απόψεις των άλλων, να βασιζό- µαστε περισσότερο πάνω στην επιχειρηµα- τολογία και στην προ- σπάθεια της πειθώ γιά να επηρεάζουµε ΨηΦΟ- φόρους και ὀχι τόσο στην συνθηµατολογία, στην έξαψη των παθών και στις παλιές µεθό- δους. Κατά την άποψη µου αυτή η υποτονικότητα εἶναι ἑνα θετικό στοι- χείο το οποίο δείχνει ότι αρχίσαμε πλέον να συμπεριφερόμαστε µε πιό ήπιο και πολιτι- σµένο τρόπο ο ένας προς τον ἀλλο, ἡ το ένα κόµµα προς το ἀλλο. Ερ. Πιστεύεται ότι θα υπάρξουν µεγάλες ανακατατάξεις στα πο- σοστά των κομμάτων Μεγάλες ανακατατά- ξεις όχι, αλλά θα έλεγα ουσιαστικές ανακατα- τάξεις, της τάξης του 2-36 είτε προς τα πάνω, εἶτε προς τα κάτω. Οχι όµως κάτι το µη φυσιο- λογικό. Πάνω απὀ αυτά τα ποσὠστά ανακατάτα- ξης ψήφων, απὀ προ- ᾿ σωπικές διαπιστώσεις, βλέπω πως υπάρχει µιά κάµψης στο ΔΗΚΟ Ιδιαίτερα. Εμείς σαν Σημο κρατικός Συναγερμός θα έχουµε μιάν άνοδο στα ποσο- στά µας, χωρίς βέβαια να μπορούμε να πούμε µε ακρίβεια το ύψος αυτής της ανόδου. Αυτά πιστεύω είναι τα δύο κύρια σηµεία µετα- τόπισης ψηφοφόρων. ΑΚΕΛ και ΑΔΗΣΟΚ είναι το µεγάλο ερωτη- µατικό το οποίο θα ανακαλύψουμε µόνο όταν ανοίξουν οι κάλ- πες. Ερ.Ποιές είναι οι δικές σας προτάσεις στους ψηφοφόρους σας Όταν ήµουν µέλος της Επιτροπής Νομικών εἰ- χαμθ αρχίσει µιά σηµα- ντική προσπάθεια γιά τον εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου και έχουμε κάνει αρκετά, όπως την δημιουργία δικαστηρίων που εφαρ- μόζουν το οἰικογενεια- κό δίκαιο. Υπάρχουν όμως εκκρε- µότητες, που έμειναν λόγω της διάλυσης της βουλής. Το επόµενο πράγμα που θάθελα να σημειώ- σω είναι τα πολλά προ- βλήματα τις πρνσεας τα οποία πολύ θα είθε- λα να δώ µιά µέρα να επιλύονται. Οπως γιά παράδειγµα η επέκτα- ση του λιμανιού της Λάρνακας. Υπάρχουν πολλά τέ- τοια σοβαρά προβλήμα- τα τα οποία θᾳ ἐννοιω- θα την υποχρέωση να προσφέρω τις υπηρε- σίες µου γιά την επίλυση τους”. Ερ. Να πάµε τώρα και σ᾿ ένα καθαρά πολιτικό θέµα. Σχολιάστε µας το ψηφισµα 649 και τις αντιδράσεις πάνω σ'αυτό. Το Β49 αντιμετὼὠπίζε- ται υπό δύο όψεις. Η μιά είναι η ουσιαστική του όψη και η άλλη εἶναι η νομικιστική του όψη. Αν το δούµε απὀ την ουσιαστική του όψη, πιστεύω πως µας κατοχυρώνει µε την αναφορά που κάνει προς τα προηγούμενα ψηφίσματα τα οποία µε την σειρά τους επανα- διατυπώνο- νται όλα όσα είχαμε κερδίσει απὀ τον ΟΗΕ στο παρελθών. Υπάρχει όµως και η νοµικιστική εξέτα- ση του 649 ὁπου υπο- στηρίζεται ὁτι η αναφο- ρά του ψηφίσματος στα προηγούμενα ψΨηφίσμα- τα στην ουσία τορπιλλἰ- ζονται τα προηγούμενα αφού παραπέμπει στον Γ.Γ. γιά εξεύρεση λύσης. Προσωπικά πι- στεύω ὅτι το 649 προ- σφέρει µιά βάση γα να αρχίσουμε να συνομιλούµε. Δεν είναι η λύση του προ- βλήματος, εἶναι στην ουσία το διαδικαστικό γιά την έναρξη των δια- πραγματεύσεων και σαν τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Συμφωνώ µε την Κυ- βέρνηση που είπε ότι αν έρθει η Τουρκία και συµφωνή- σει µε το 649 στην ολό- τητα του ὁπως έχει ψη- Φιστεἰ, τότε δεν βλέπω γιατί να µην το συζητή- σουμε. Ερ. Πείτε µας µερικά λόγια γιά το πολυσυζη: τηενο θέµα της επι- στροφής όλων των προσφύγων στα σπίτα τους. Θέση µας αμετακίνητη είναι η διασφάλιση του δικαιώ- µατος της επιστροφής των προσφύγων στις εστίες τους. Αυτό ση- μαίνει ότι πρέπει να κα- τοχυρωθούν οι τρείς δλευθερίες. Οταν εξα- σφαλιστεί το δικαίωµα εγκατάστασης, τότε αµέσως εξασφαλίζουµε και το δικαίωµα της επιστρο- φής, Φυσικά ας µην ξε- χνούμε ὅτι στις συμφω- νίες κορυφής το θέµα της εγκατάστασης έχει τεθεί κάτω απὀ ορισµέ- να κριτήρια, που περι- λαμβάνουν την ασφά- λεια των Τουρκοκυπρίων. Μέσα σ εκείνο το πλαίσιο αναμένεται ότι θα υπάρξει κάποιος τρό- πος που δεν θα µπορεί άμεσα να ασκηθεί ελεύ- θερα το δικαίωµα της επανεγκατάστασης. Αλλά αν αυτό το δικιω- μα το εξασφαλίσουµε µε την συμφωνία τότε εξασφαλίζουµε το δι- καίωμα όλων των προ- σφύγων γιά επανεγκα- τάσταση. Οπωσδήποτε θα πρέ- πει να επιλυθούν πολλά πρακτικά προ- βλήματα τα οποία θα έχουν σχέση μ' αυτή την μετακίνηση η οποία θα υπάρξει στον πληθυ- σµό. Νομίζω ότι δεν είναι ρεαλιστικό όταν λέμε ότι θα επιστρέ- ψουν ολοι οι πρόσφυ- γες στα σπίτια τους. ΡΑΜΊΣΑΚΑ (0ΕΡΙΑΙΝ (ΚΕΑΓΕΡ ΦΑΜΛΟΑΡΑ ΑΓ ΤΗΕ ΟΑΝΝΝ ΟΓ ΤΗΕ ΤΗΙΕΟ ΜΙΙΕΝΙΟΜ ΑΚ ΝΙ ὔ (σιΙΕΕΙΑΙΝ ρΑΕις ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ 1991 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΔΗΠΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ σήµερα άρθρο του Σταύρου Ευαγό- ρου, υποψήφιου θουλευτή του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις στην επαρχία Λευ- κωσίας, µε θέµσ τις ᾿επιλογές µας πάνω σε θασικές πτυχές της ΟΙκο- νοµίας. Το ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ αποδίδει τεράστια ση- µασία στο θέµα που ονομάζεται κυ- πριακή Οικονομία” διότι μιά εύρωστη οικονομία απο τη µιά αποτελεί ση- µαντικὀ όπλο στις προ- σπάθειες που καταβάλ- λει ο λαός µας γιά δικαίωση, και μιά οἰικο- νομική ανάπτυξη εναρ- µονισμένη στις ανά- γκες του λαού και των εργαζομένων απὀ την άλλη, αποτελεί δχέγ- γυο πολιτικής δικαιοσύ- νης. Είναι σ' όλους γνωστό ότιτο ΑΚΕΛ έχει σαν απώτερο στὀχο του, την οικοδόμηση µιάς κοινωνίας δηµοκρατι- κού και ανθρώπινου Σο- σιαλισμού, βασισμένη στην κοινωνική δικαιο- σύνη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαι- οµάτων. Η µορφή της οικονοµίας διαγράφεται µέσα απὀ γενικούς στρατηγικούς στόχους όπως είναι η πολυμορ- φία στην ιδιοκτησία, η λειτουργία µιάς ελεύθε- ρης σοσιαλιστικής αγο- ράς και ο δημοκρατικός προγραμματισμός. Αυτά ὁσον αφορά το μέλλον και τοιδεώδες γιά κοινωνική δικαιοσύ- νη και σοσιαλισμό. Σήµερα όµως, το µεγά- λο πρόβλημα της χώρας µας είναι η κατο- χή. Το μέγεθος του προβλήματος καθορίζει καιτις παραμέτρους µέσα στις οποίες κινεί- ται και η δική µας φιλοσοφία γιά την οικο- νομική ανάπτυξη της Κύπρου. Αυτή η φιλο- σοφία που έχει στο επί- κεντρο της τον άνθρω- πο στηρίζεται στις ακό- λουθες αρχές: α) Στη σύγχρονη, δυ- ναµική, ευέλικτη και κοινωνικά προσανατο- λισµένη µεικτή οικονο- μία. ϐ) Στη ρύθμιση της ανεξέλεγκτης και άναρχης λειτουργίας των νόµων της αγοράς του ισχύοντος συστή- µατος, ώστε να µην λειτουργούν σε θάρος των αδυνάτων. Υ) Στην κατοχύρωση της δικαιότερης κατα- νοµής και ανακατανο- µής του πλούτου που δημιουργείται. δ) Στην κατανοµή των οικονοµικών θαρών ανάλογα µε το εισόδη- μα του καθενός. Οιπιό πάνω αρχές είναι ταυτόχρονα και προυποθέσεις οικονο- µικής οµαλότητας στην χώρα µας. Οι φωνές γιά τυφλή αντιγραφή του νεοσυντηριτικού, δ]οοθ[ις ος ο θατσερικού μοντέλλου ανάπτυξης, οι φωνές γιά κατάργηση της ΑΤΑ, γιά πνίξιμο του συνεργατισμού, οι απὀ- πειρες γιά εκχώρηση κρατικών και ηµικρατι- κὠν υπηρεσιών στο ιδιωτικό κεφάλαιο, οι επιδιώξεις κάποιων στον ιδιωτικό τοµέα να φορτωθούν στον Κρα- τικὀ προυπολογισµό, δημιουργούν ρωγμές στη βάση της οικονοµι- κής οµαλότητας που έχω προαναφέρει. Οι περιορισµένοι ποροι της χώρας µας, ο γεωγραφικός χώρος µέσα στον οποίο δρού- με και οι ιστορικές πα- ραδόσεις του λαού μας, καθορίζουν τις συνθήκες ανάπτυξης αλλά και τους προσα- νατολισμούς της οικο- νοµίας µας. Είναι γι’ αυτό που στην πορεία αναπτύξαμε ένα οἰκο- νοµικό μοντέλλο µε έντονη εξωστρέό6εια, βασισμένη στις εξαγω- γές αγαθών και υπηρε- σιών. Στην πορεία σί- γουρα δημιουργήθηκαν και προβλήµατα στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Σηµαντι- κὀ όμως εἶναι και πρέ- πει να αναφερθεί ότι στα 90 τόσα χρόνια ανεξαρτησίας της µι- κρης µας χωρας και παρά τα δεινά, πετύχα- με να διευρύνουμε την υλικοτεχνική βάση όλων των τοµέων της οικονοµίας ιδιαίτερα στον δευτερογενή µε πρωτοπόρα την µετα- ποιητική βιομηχανία, αναπτύξαµε ένα δυνα- µικό τοµέα υπηρεσιών και κατευθύναµε εξα- Υγωγικά την αγροτική οι- κονοµία. Όπως είπα και προη- γουµένως τα πράγματα δεν είναι µόνο ρόδινα δεδομένου ότι η οἰκο- νοµία µας αντιµετωπί- ζει σοβαρά προβλήµα- τα µερικά από τα οποία δεν εἶναι σημερινά αλλά χρονίζουν, όπως: Η µονόπλευρη ανάπτυ- ξη προς τον Τουρισμό, τα ελλείµατα στους προυπολογισµούς, το δηµόσιο εσωτερικό και εξωτερικό χρέος, το εμπορικό έλλειμα και η χαμηλή ανταγωνιστι- κότητα των Κυπρια- κὠν προιόντων. Για την αντιμετώπιση του διαρθρωτικού προ- βλήματος της µονό- πλευρης ανάπτυξης της οικονοµίας επιση- µαίνουµε την αναγκαιό- τητα αναπροσανατολι- σμού µέρους των επενδύσεων προς την βιομηχανία και την γε- ωργία χωρίς ασφαλώς να παραμελείται η συ- νεχής ποιοτική αναβάθ- µιση των υπηρεσιών και Ιδιαίτερα του Τουρι- σμού. Πρέπει να παρα- χωρηθούν κίνητρα (οι- κονοµικά, φορολογικά, αναπτυξιακά ) µε στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης των τομέων της βιομηχανίας και της γεωργίας και την ἁμ- βλυνση της εξάρτησης απὀ τον τουρισμό. Οἱ οικονομικές επι- πτώσεις από τον πόλε- μο στον κόλπο επιθε- θαΐίωσαν γιά άλλη µιά Φορά την ορθότητα των θέσεων του ΑΚΕΛ. Γιά την µείωση δηµο- σιονομικών ελλειμάτων επιβάλλεται η λήψη ὁραστικὠν µέτρων όπως εἶναι η µείωση στο ελάχιστο των προσλήψεων στη δηµό- σια υπηρεσία, ο περιο- ρισμός των καταναλοτι- κὠν δαπανών του κρατος, η αύξηση της παραγωγικότητας στον δημόσιο τοµέα µε την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και βελ- τιωµένων μεθόδων ερ- γασίας και η διασφάλι- ση σταθερής πηγής εσόδων του κράτους µε τον εκσυγχρονισμό και την εισαγωγή ενός δίκαιου και φιλολαικού συστήµατος κατανομής και είσπραξης τελών και φόρων. Η µείωση του δημοσίου χρέους εξαρτάται άµεσα απὀ την ισοσκέλιση των κρατικών προυπολογι- σμών. Ο περιορισμός στα ελλείµατα θα πε- ριορίσει και την προ- σφυγή στον εξωτερικό δανεισμό. Παρ’ όλο που παρατηρήθηκε κά- ποια σταθεροποίηση στο ύψος του εξωτερι- κού µας χρέους, έχει διαφανεί ότι θα υποχρεωθούµε να προ- σφύγουµε σε πρόσθετο εξωτερικό δανεισμό λόγω των μειωμένων εσόδων του κράτους, Η µείωση του τερά- στιου εμπορικού µας ελλιματος περνά µέσα από µιά ολοκληρωμένη Εμπορική πολιτική που πρέπει να έχει σαν βασικό της άξονα τις εξαγωγές. Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη ση- µασία στις εισαγωγές κεφαλαιοχικού εξοπλι- σμού παρά καταναλωτι- κὠν προιόντων ιδιάιτε- ρα εκείνων που εφάµιλλα τους παράγο- νται και στην Κύπρο. Η βελτίωση της ανταγω- νιστικότητας των «χώρες της Ανατολικής Κυπριακών προιόντων μαζίµε την παραχώρη- ση κινήτρων γιά την. αύξηση των εξαγωγών. πρέπει να είναι στο επί- κεντρο της εµπορικής μας πολιτικής. Η δη- μιουργία φορέα για την παρακολούθηση και προὠθηση των εξαγω- γών µαζί µε την ενί- σχυση του ρόλου του Οργανισμού Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας θα συμβάλουν αποφασι- στικά στην αὐξηση των εξαγωγώὠν΄µας. Από την άλλη το Κρά- τος σαν επίσηµος Φο- ρέας της οικονοµικής και εμπορικής πολιτι- κής οφείλει να δηµιουρ- γήσει το απαραίτητο πλαίσιο γιά την διευκόλυνση των εξα- γωγών προωθώντας παράλληλα και εµπορι- κές συμφωνίες µε χώρες που είτε ελάχι- στα αγοράζουν απο την Κύπρο όπως η {α- πωνία, Κορέα, ἰταλία, ΗΠΑ κσι άλλες, είτε µε Ευρώπης όπου οι συν- θήκες είναι αρκετά ευ- νοικές για εµπορική συ- νεργασία. Βασικότατος συντελεστής αὐξησης των εξαγωγών είναι η ανταγωνιστικότητα των Κυπριακών προιόντων, ποιοτική και τιµολογια- κή. Η εισαγωγή σύγ- χρονης τεχνολογίας στη βιομηχανία, η εισα- γωγή της έρευνας στην παραγωγή, η εφαρµογή {| νέων, πιό σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης των επι- χηρήσεων καιη συνε- χής κατάρτιση και επι- μόρφωση του εργατικού δυναμικού, είναι µόνο µερικά από τα µετρα που αν εφαρ- μοστούν θα συμβάλουν στη βελτίωση της αντα- γωνιστικότητας των Κυπριακών προιόντων. Ερχομαι τώρα σε µιά άλλη πτυχή της οικονο- µικής µας πραγµατικό- τητας που εἶναι η κατα- νοµή του εισοδήµατος. Το ιδεατό ειναι σίγουρα αυτό που λέμε δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος μεταξύ των μελών της κοινω- νίας που το παράγει. Δεν έχουμε φυσικά ψευδαισθήσεις τέτοιες, ώστε να θεωρούμε το ἰδεατό και ευκταίο σαν ΛΛΕ ΑΦ κε (ςεπεύομή που Έθυικού κ ναμε” ο «ντ 1.» α- α| πραγµατικό και εφικτὀ. Στο σύστηµα που ζούμε η κοινονική ανισότητα υπάρχει και αναπαρά- γεται. Καθοριστικό λοι- πόν για το σήµερα και το στάδιο που περνάμε εἶναι αυτή η κοϊινονική ανισότητα να περιορί- ζεται σε επίπεδα όσο γίνεται πο ανεκτά. Και σ' αυτό οφείλουμε να συμβάλουμε όλοι, ιδιαί- τερα όμως εκείνοι που 8χουν την μερίδα του λέοντος στο εθνικό εἰ- σόδηµα και αυτοίπου εκπροσωπούν τα συμφέροντα τους στη βουλή. Είναι γεγονός ότι υπάρχει χάσμα στην κατανομή του εθνικού εισοδήματος παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει. Παραστατι- κά αναφέρω ότι το 1988, 180,000 περί- που µισθωτοί µοιράζο- νταν 960 εκ. λίρες σε μισθούς ενώ μερικές µόνο Χιλιάδες νομικά πρόσωπα μοιράζονταν 460 εκ. λίρες ως κέρδη. Χάσμα όµως υπάρχει και στις απολα- βές των ιδίων των ερ- γαζοµένων στον ιδιωτι- κὀ, δημόσιο και ηµικρα- τικό τοµέα. Αναμένου- µε τα πορίσματα της µελέτης που έχει κάµει η κυβέρνηση, ενώ πα- ράλληλα διεξάγουµε τις δικές µας μελέτες και βάση αὐτών θα το- ποθετηθούµε ανάλογα. Φυσικά θα πρέπει να κάνω ξεκάθαρο ότι η λύση του προβλήματος δεν περνά µέσα απὀ την αφαίρεση κεκτηµέ- νων οποιουδήποτε ερ- γαζόµενου, αλλά απὀ την αὐξηση των ὠφελη- µάτων των υπολοί- πων.Όσον αφορά τώρα την ανακατανομή του εισοδήµατος αυτή βλέ- πουμε να διασφαλίζεται μέσα από ένα δίκαιο και Φιλολαικό φορολογικό σύστημα. ΑΡΑΝΤ ΟΕ ΠΙ5 ΜΟΡΙΟ ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΙΑ ΣΜΑ. μία οσα «ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ) Το πολιτικὀ ήθος Χαι οι φρούδες συγθημµατολογίες Συνέχεια από την 1η σελίδα ινθρώπους εκείνους Ἱου γιά δεκαετίες )λόκληρες έδιναν λες τις µόχες προ- Γειµένου ο κ. Ζιαρτί- της να απολαμόάνει α του κοινοδθουλευ- πομού, αγαθό. Βέ- Ίαια σήµερα Το µόνο που ακούγεται από τους κυρίους του 1ΔΗΣΟΚ εἶναι οι Ὑώνες του Ανδρέα Ζιαρτίδη. Σαν να Ίταν µόνος του οκ. Σαρτίδης όλσ αυτά 'α χράνια στους Ἠώνες που διεξήγασ- ΄Ε. σαν να µην Ιπήρχε άλλος άν- ΊΆρωπος σ᾿ αυΤό τον Όπο που να αγωνί- ΣΤηΗΚΕ γιά τα εργατ- (ά δίκαια. ΚΙ όλοι Ἱυτοί, ΟΙ Τμιοι ψηφο- Ρόροι που Τόσα χρό- /α ψήφιζαν τον κ. Ἰιαρτίδη µετατρόπη- ίσν ως διά µαγείας Ιιπό κυρίαρχος λαός τε άµορφη και άδ6ου- ιῃ µάζα, άξια γιά ίάθε ύδρη και κάθε ἱοσμιτικὀ επίθετο ἱρισκόταν πρόχειρο. Ιπλό γιστί σποφόσι- |αν πως όποιος Ἰαρτίδης κι αν εγκα- αλείψει το ΑΚΕΛ, Ίποιος Δ/γκλης κ, ιν σποχωρήσει, Ίποιος Παπαπέτρου Ἰυμηθεί ότι τόσα (ρόνια ήταν ενταγ- ένος σε λάθος πα- Μταξη, κι όποιος Ίλλος αποφάσισε ῇΤΙ ΤΟ ΑΚΕΛ έπαψε πά νάναι γιαυτόν η » ᾿Κόταπου γεννά α χρυσά αυγά” (µιά ία! οἱ σπουδές χουν περατωθεί) η προσωπολατρεία ]νήκε πιά στο πα- χελθών και γιαυτό μειναιν πιστοί στο (όµµα τους. Γιά Όυς λόγους αυτούς 1 γιά τόσα πολλά (ρόνια τίµιοι εργά- ες μετατράπηκαν Σε... αρνιά! Το πολιτικό ήθος ἰοιπόν σ᾿ όλο του το ιεγαλείο. Γιατί όµως ] ηγεσία του ΑΔΗ- ΕΟΚ επιμένει τόσο... ρανατικά στη φράση αυτή Ἀν η φράση αυτή }ποτελούσε γιά το ΔΔΗΣΟΚ τρόπο Ἰωής, Τότε το πρόγ- 14 θα άλλαζε. Τώρα γµως που οι πρά- εις πόρρω σπέ- ἵουν σπό τα λόγια, /ιατί αυτός ο υπέρ- 1ετρος ζήλος γιά το 'πολιτικό ήθος”. Αναμφίθολα, όλη η προσπόθεια γίνεται γιά να διασκεδάσει την θεθαιότητα που επικρατεί σήµερα στην κοινή γνώμη. Οπ δηλαδή, όσα και να λεχθούν από μέ- ρους της ηγεσίας του ΑΔΗΣΟΚ, η ουσία παραμένει ΜΙΑ και ΜΟΝΑΔΙ- ΝΗ. ΟΤΙ η παρακρό- Τήση των θουλευτι- κών εδρών του ΑΚΕΛ από µέρους τους κάθε άλλο παρά ᾿πολιτικό ήθος” απο- τελούσε. Το σύνθημα λοιπόν έχει τον ουσιαστικό σκοπό του. Γιατί αν ήταν πραγµατικότη- Τα και ὀχι απλά ένα σύνθημα, 6σᾳ µπο- ρούσε και ο κ. Πσπα- πέτρου να δώσει µιά λογική ή έστω λογι- κοφανή απάντηση από τηλεορόσεως την προπερασµένη Παρασκευή όταν 6{- γηκε το θέµα στη συ- ζήτηση. Αντ’ συτού όµως ο κ. Παπαπέ- τρου, αρκέστηκε στο να µας πεί ότι... ΄και στο Κ.Κ. της ΣοθΙΕΤι- κής Ενωσης” συνέ- 6ηκε κάτι παρόμοιο, κ! όµως κανένας... εδώ στην Κύπρο δεν διαμαρτυρύθηκε/! Ούτε ακόµα και η Χαραυγή... Οποίος δογµατισµός και ακαταλαθίστηκη νοοτροπία... Η πράξη δηλαδή των αποσκυρτησάντων όουλευτών από το ΑΚΕΛ είναι αποδε- κτή και... “ορθή” κατά τον κ. Παπαπέ- τρου επειδή κότ! πα- ῥρόμοιο συνέθηκε και στη Σοθιετική Ενωση. Μα τέλοσπά- νγτων κύριοι. Ξεχνάτε τόσο εύκο- λα τις διακηρύξεις σας, Ξεχνότε τόσο εύκολα όλα όσα κσ- θηµερινά κστηγορε(- ΤαΙ και κατονοµάζετε στο ΑΚΕΛ, καισε κόποια ανύποπτη στιγµή µας τα πα- ρουσιάζετε σαν δική σας εΠΙΧεΙιρηµαΤοΟλο- γία Δεν είσαστε εσείς που καταριέ- στε κάθε Π Το... εξ Ανατο- λών” προερχόμενο Τότε γιατί αυτή η δι- χασµένη αντίληψη Γιατί για να δικαιο- λογήσετε τα αδικαιο- λόγητα µας δίδεται... ᾿Ἀναπιικά” παρα- δείγματα Δεν νοµί- ζειο κ. Παπαπέτρου πως θάταν ΄ΔΟΓΜΑ- ΤΙΣΜΟΣ” από µέ- ρους του ΑΚΕΛ να διαµαρτυρηθεί γιατί κάποιο! θουλευτές του ΚΚΣΕ αποσκύρ- τησαν Μπορεί να . μας δώσει έστω και ένα λόγο που Το ΑΚΕΛ έπρεπε να '.διαµαρτυρηθεί γιατί έφυγαν από Το ΚΚΣΕ κάποιοι 6ου- λευτές Και στο κάτω-κάτω πιά η σύνδεση του ενός θέµατος µε το όλλο Δεν υπάρχει Τελο- σπάντων κόποιος εκεί στο ΑΔΗΣΟΚ να δάλει κάποιο Φραγμό στον δηµό- σιο εµπαιγµό Γιατί λοιπόν το σναφέρει στην προσπόθεια του να δικαιολογή- σει Τα... γνωστά... Με την αναφορά του Οµως οκ. Παπαπέ- Τρου στο πιό πάνω περιστατικό αποδυ- κνύει περίτρανα γιά μιά ακόµα φοράπωςο μύθος της υποτιθέ- µενης γραµµης της 'γέας σκέψης είναι κάτι το απόμακρο και σκατανόητο από ΤΟ Κόμμα στο οποίο ανήκει. Αποζδυκνύει περίρανα πως οἱ φρούδες συνθηµατο- λογίες και τα παχιά λόγια απέχουν χιλιά- δες µίλια από την πραγματικότητα. Η φράση 'πολιτικό ήθος'' απότερο σκοπό έχει την δια- σκέδσαση της ήδη υπάρχουσας γνώμης που σχημάτισε ο Κυ- πριακός λαός γιά την ηγεσία του ΑΔΗ- ΣΟΚ. Από τα ΕΡΓΑ της και όχι από τα ΛΟΓΙΑ της. Και είναι γ!ιαυτό το λόγο που σε κάθε τους θήµα προσπαθούν απε- γνωσμένα να αλλόά- ξουν Την εικόνα που έχει ήδη σχηματιστεί γιαυτούς. Το κατά πόσον ο Κυπριακός λαός θᾳ επιθραθεύ- σει Τις πράξεις τους αυτές στις µεθαυρια- νές εκλογές, αυτό θα φσνεί την Κυρια- κή Το 6ράδυ. Αυτό που είναι σίγουρο πέραν πάσης αμφιθολίας είναι ότι η ιστορία έχει καταγρόψει την καπήλευση Της λα]- κής ετυµηγορίας. Αυτοί σαν ότοµα είχαν κόθε δικαίωµα να διαφωνίσουν και ν’ σποχωρήσουν από Το κόμμα τους. Η δη- µοκρατία άλλωστε αυτό απαιτεί. Το ᾿πολιτικό ήθος” όµως που αρέσκο- νται να χρησιµο- ποιούν γιά τον καθη- μερινό αυτολιθανισµό τους σπαιτούσε άλλου εἰ- δους ενέργειες. Εστω κ! αν... “κάτι παρόμοιο έγινε και στην ΕΣΣΔ κατά τον κ. Παπαπέτρου. Εκτός κι σν σκόµα το ΑΔΗΣΟΚ δρίσκε- τοι στην εποχή Τῃς... αντιγραφής”. ΚΙαν δεν γνωρίζει τι είναι η αντιγραφή, ας ρω- Τήσει ένα από τους νέους του φίλους στο ΑΔΗΣΟΚ. Είμαι σίγουρος πως θα θρεθούν πολλοί να τον διαφωτίσουν... Αλλωστε... 'παλη Τους τέχνη κόσκι- ΠΠ νο”... Για τις βουλευτικὲς εκλογὲς Τηλεοπτική μετάδοση αποτελεσμάτων απὀ το ΡΙΚ Η τηλεοπτική μετάδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών θ᾽ αρχίσει απότις 9 μ.µ.το βράδυ της Κυριακής. Όπως αναφἑρει σχετικἡ ανακοίνωση του ΡΙΚ η τηλε- οπτικἡ μετάδοση των αποτελεσμάτων θα συνοδεύεται απὀ γραφικὲς παραστάσεις και συγκριτικοὺς πίνακες, Ηδη τις τελευταῖες μερες στους τεχνικοὺς χώρους της τηλεόρασης εγκαταστάθηκαν ηλεκτρονικοί υπολο- γιστὲς και άλλα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν τη βραδιά των εκλογών. Θα συνεργασθούν η Μηχανογραφικἡ Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικὠν που θα συγκεντρώσει τα απο- τελέσµατα, η Εταιρεία Δέλτα Πληροφορική που θα τα Φυσικάτο ΡιΚγο οποίο θα τα προβὰλ- επεξεργάζεται και λει. Για τον σκοπό αυτό θα γίνει απευθεῖας τηλεοπτικἡ σύνδεση µε το Συνεδριακό Κέντρο, που θα αποτελεἰ την κεντρικἡ πηγἡ πληροφοριών για τα αποτελέσµατα. Κατὰ τη διάρκεια της μετάδοσης των αποτελεσμάτων θα πρα- Υματοποιηθούν και ζωντανὲς συζητήσεις απὀ το στούν- μετη συµµετοχή ὀημοσιογράφων ΤΙΟ της τηλεοράσεως και ειδικών. πως ΠαΡασκεύη 47 Μαἲου 1001 ΟδηγΙεςσους ψηῴοφρουςγΙατο θᾳ εξασκήσουν Τ0 ὁικαῖωμῃ εκλογἠς Ο κάθε ψηφοφὀρος για να μπορέσει να πάρει η- Φοδξελτιο, πρπει απαραϊἰ- τητα να ἔχει μαζί του το εκλογικὀ του βιβλιάριο και να εἶναι γραμμένος στον εκλογικὀ κατάλογο. Μὲσα στο εκλογικό κὲν- τρο ὀΐδεται απὀ τους αρµό- διους υπαλλήλους, σε κάθε ψηφοφόρο ἕνα ψηφοδὲλ- τιο, πάνω στο οποίο εἶναι γραμμένα τα ονόματα ὁλων των υποψηφίων που προτά- θηκαν για εκλογή ως Μξλη της Βουλής των Αντιπρο- σώπων για την Εκλογική Περιφἑρεια στην οποἱα ανἠ- κει ο ψηφοφόρος. Τα ψη- Φφοδέλτια κάθε εκλογικἠς περιφἑρειας ἔχουν ξεχωρι- στὸ χρώμα που διαφἑρει απὀ το χρώμα των ψηφο- δελτίων Των ἄλλων εκλογι- κὠν περιφερειών. Οι εκτοπισθέντες εκλο- γείς θα πρέπει να βεβαιο- θούν ὅτι το ψηφοδἔλτιο που παίρνουν εἶναι το ψη- φοδξέλτιο της εκλογικής πε- ριφἑρειας στην οποία κα- τοικούσαν πριν απὀ τον Εκτοπισµό τους, απὀ την οποία προἑρχονται. Τα ονόματα των υποψη- φίων κάθε κόμματος βρί- 6κονται γραμμένα σε χωρι- στὴ αριθμημένη στήλη πἀ- νω στο ψηφοδἔλτιο͵ Σε ἆλ- λη χωριστή στήλη βρίσκον- ται αριθµημένα, αν υπάρ- Χουν, τα ονόματα των ανε- ξάρτητων υποψηφίων. Το ψηφοδέλτιο πρπει να Φὲρει επἰσηµη σφραγίδα ἡ ἄλλη επίσηµη ἔνδειξη για να εἶναι ἔγκυρο. Μπορεϊνα Φὲρει στο εξωτερικὸ μέρος του και τις σφραγίδες των κομμάτων - υποψηφίων. Ο ψηφοφόρος, αφού πά- ρει το ψηφοδἔλτιο του, θα αποσυρθεί στο ειδικὀ θά- λαμο Ψηφοφορίας, που βρίσκετπι για το σκοπὀ αυ- τὸ μέσα στο εκλογικὀ κξν- τρο, θα το ανοίξει και θα σημειώσει μυστικά µε πὲν- να μπιρὸ χρώματος µπλε ἡ μαύρου, ἕνα σηµείο αχ» ἡ «Ἡ» ἡ «Ύ» µέσα στο μεγάλο τετράγωνο που βρίσκεται κάτω απὀ τη στήλη του συνδυασμούτου κόμματος της προτἰµησής του, ἡ ἕνα σηµείο «Χν ἡ «Ἠν ᾖ «ὐ» μὲσα στο μικρὸ τετράγωνο που βρίσκεται δίπλα απὀ το ὀνομα του ανεξάρτητου µησή του σε ορισμένα υποψἠήφιο ἡ᾽ υποψήφιους του συνδυασμού της εκλο- γἡς του, σημειώνοντας μὲ- σα στα μικρἀτετραγωνάκια ὁἵπλα απὀ το ὀνομα κἆθε υποψηφίου σταυρούῦς προ- τίµησης, οι οποίοι δεν πρὲ- πει να εἶναι περισσότεροι απ᾿ όσους προβλέπονται για κάθε εκλογική περιφὲ- ρεια. Ο αριθµός των σταυρών προτίµησης, που ο κάθε Ψηφοφόρος µπορεί να ση- μειώσει σε κάθε εκλογική περιφξρεια, ἔχει ως ακολού- θως: Εκλογική Λευκωσίας: 6 Εκλογική περιφἑἐρεια Λε- μεσού: 3 Εκλογική περιφξρεια Αμ- μµοχώστου: 3 Εκλογικἡ Λάρνακας: 2 Εκλογικἡ περιφξρεια Πά- Φου 1 Εκλογικἡ περιφξρεια Κε- ρύνειας: Σε περίππωσηπουο ψη- Φοφόρος θὲλει να εκδηλώ- σει την προτὶμησὴ του σε ἕνα ἡ περισσότερους υπο- Ψήφιους του συνδυασμού της εκλογἠς του, πράγμα που, εν πάση περιπτώσει, ὁεν εἶναι υποχρεωτικό, θα πρεπει να ἔχει υπόψη του τα ακόλουθα: α) Δεν δίδεται σταυρὸς προτίµησης στον αρχηγὸ κόμματος ἡ στο πρόσωπο που υποδεικνύεται απὀ αι.- τὸν ως αρχηγὸς για τους σκοπούς της εκλογής,γιατο λόγο ότι θεωρείται ὅτι λαμ- βάνει τόσους σταυροὺς προτὶμησηςόὁσοι εἶναι οι φψἠ- Φοιπου λαμβάνει οσυνδυ- ασμόὸς του οποίου ηγείται. Β) Δεν πρπει να σημειώ- νονται σταυροἱ προτίµησης περιφἑρεια περιφἑρεια Εκλογικἡ περιφξρεια Λε- μεσου: 3 Εκλογικἡ περιφἑρεια Αμ- µοχώστου: 3 Εκλογικἡ Λάρνακας: 2 Εκλογικἡ περιφξρεια Πά- Φου 1 Εκλογικἡἠ περιφἑρεια Κε- ρύνειας 1 υποψηφίου της προτϊµησής . του, ανάλογα µε την περί- πτωση. Σε περίπτωση που ο ψη- Φοφόρος θα ψηφίσει συν- δυασμὸ, μπορεὶ ταυτὀχρο- να να εκδηλώσει την προτί- Σε περίπτωση που ο ψη- Φοφόρος θὲλει να εκδηλώ- σει την προτὶμησὴ του σε ἕνα ἡ περισσότερους υπο- Ψήφιους του συνδυασμού της εκλογής του, πράγμα ΠΟ. εν πώσπτ πες (ντα έλα» περιφἑρεια ὁεν εἶναι υποχρεωτικό, θα πρὲπει να ἔχει υπόψη του τα ακόλουθα: α) Δεν δίδεται σταυρὺς προτῖµησης στον αρχηγό κόμματος ἡ στο πρόσωπο που υποδεικνύεται απὀ αυ- τὸν ὡς αρχηγός για τους σκοπούςτης εκλογής,γιατο λόγο ότι θεωρείται ότι λαµ- βάνει τόσους σταυρούς προτὶµησης όσοι εἶναι οι ψἠ- Φοιπου λαμβάνει οσυνόυ- ασμὸς του οποἱου ηγείται. Β) Δεν πρέπει να σημειώ- νονται σταυροἰ προτίµησης περισσότεροι απὀ ὁσους προβλέπονται για κάθε εκλογική περιφέρεια ως ανωτέρω, γιατὶ σε τέτοια περίπτωση κανένας σταυ- Ρρὸς προτίµησης δεν θα εἷ- ναι ἔγκυρος και δεν θα λαµ- βάνεται υπόψη. Στη σθνἔχεια ο ψηφοφό- ρος, αφού διπλώσει το ψη- Φοδξλτιο του, θα βγει απὀ τον ειδικὀ θάλαμο ψηφο- Φορίας και θα το ρίξει μὲσα στην κάλπη. ᾿. Πρέπει να σημειωθεί ὅτι ἕνας ψηφοφόροςπου ψηφἰ- ζει συνδυασμό κόμματος, δεν ἔχει δικαίωμα να ψηφί- σει και δεύτερο κόμμα ἡ ανεξάρτητο υποψἠφιο. Αν ἕνας ψηφοφόρος ψηφίσει περισσότερους απὀ ἕνα συνδυασμὸ κόμματος, το ψηφοδὲλτιὀ του θα εἶναι άκυρο και δεν θα ληφθεί υπόψη κατὰ την καταμὲ- Ίρηση των ψήφων. Ἐπίσης πρέπει να σηµει- ωθεί ότι ἕνας ψηφοφόρος που «ψηφίζει ανεξάρτητο υποψἡήφιο δεν ἔχει δικαΐω- μα να ψηφίσει ταυτόχρονα και ἆλλο κόμμα ἡ συνασπι- σμὀ κομμάτων ἡ άλλο ανε- ξάρτητο υποψήφιο. Αν ἕνας ψηφοφόρος ὅεν τηρήσειτα ανωτέρω, το ψηφοδὲλτιό του θα θεωρηθεί άκυρο και ὅεν θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψἠ- Φων. Αν ἕνας ψηφοφόρος σχηματίσει πάνω στο ψη- Φοδέλτιο του οποιοδήποτε σηµείο µε το οποἰο µπορεί αργότερα να αναγνωρισθεὶ η ταυτὀτητἁ του, τότε το ψηφοδἔλτιο αυτό θα εἶναι άκυρο και δεν θα ληφθεὶ υπόψη κατά την καταμὲ- τρηση Των ψήφων. Αν ἕνας ψηφοφὀρος κα- ταστρέψει απὀ απροσεξία το ψηφοδέλτιο ποω του δό- θηκε, µπορείνατο επιστρὲ- Ψει στον προεδρεύοντατης εκλογής ο Οποίος, αν πει- σθεἰ ὅτι πρόκειται πράγματι για απροσεξία, θα του δώ- σει ἀλλο ψηφοδέλτιο γιανα ΗΠπώώξεσες λε κ. ..ν δεν Παρασκευή 17 Νάΐου 1991 Πκρή η διαφορά ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ Στην έκδοση µας της 2ας Απριλίου είχαµε δημοσιεύσει μιά δημοσκόπηση που όπως γράψαµε είχε γίνει από κά- ποιο σοθαρό οίκο της Λευκωσίας. Βέδαια οἱ αντιδρά- σεις από Τα αποτε- λέσµατα εκείνης της δηµοσκόπη- σης ήταν ποικίλες, µιά και άλλα κόµ- µατα ένοιωθαν αδι- κηµένα από Το αποτέλεσµα, ενώ άλλα ήταν απλά ευχαριστηµένα. Βέβαια δική µας δου- Ἀδιά δεν ειναι να ὄδωσα- ρεστούμε ἡ να εωχαρι- στούµε κἀποιους αλλά απλά να µεταφέρουμε καθαρα τα στοιχεία που ἔρχονται κοντά µας. Γιαυτό και σήµερα ἔχουμε µιά δεύτερη ὅη- µοσκόπηση που προέρ- χεται απὀ τον ίδιο οἰκο και έγινε μερικές βδο- µάδες µετά από την πρώτη της οποίας τα αποτελέσματα δηµοσι- εὖσαμε πριν ένα περ(- που µήνα. Σ’ αυτή την δημοσκόπηση το στοι- χείο αναποφάσιστος” είναι ακόμα μικρότερο από την προηγούµενη φορά. Όσο κι αν µερικά κὀμ- µατα και κάποιοι υπο- ψήφιοι γιά δικούς τους λόγους επιμένουν ὅτι το ποσοστό των ἄανα- ποφάσιστων παραμένει ακόµα πολύ ψηλό. Με- ρικές µόνο ὧρες πριν απὀ τις εκλογές είναι αδιανόητο να πιστεύου- με πως υπάρχει µεγάλη (ἑστω και µικρή) µερίδα του λαού που δεν έχει ακόμα αποφασίσει που θα δώσει την ψήφο του. Η ενκυρότητα του οίκου που πραγµατο- ποίησε την δηµοσκόπη- ση, καθώς καιτο προή- γούµενο των ακριβών στοιχείων που παραθέ- τει σε τέτοιες περιπτώ- σεις, δίνουν το δικαίω- μα να πιστεύουμε ὅτι τα αποτελέσµατα της ὅεν θα απέχουν πολύ απ αυτά που θα µας δώσουν οι κάλπες το βράδυ της 18ης Μαίου 1991. Το ποσοσοστό των αναποφάσιστων σ’ αωτή την δημοσκόπηση ανέρχεται μόλις στο 2.926, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από προηγούμενες δηµο- σκοπήσεις. Όταν λέμε όµως αναποφάσιστοι, ένα µεγάλο ποσοστό απ'αυτούς έχουν ήδη. αποφασίσει ἡ είναι από καιρό τοποθετημένοι σε µιά παράταξη, όμως γιά κάποιους δικούς τους προσωπικούς ἡ επαγγελματικούς λό- γους δεν απαντούν ευ- θέως στην ερώτηση αλλά απλά κρύβονται πίσω από την ασφάλεια του δεν αποφάσισα ακόμα. Αυτό το 2.939 ανακατα- νέµεται στα κόµµατα σε αναλογία µε το ποσο- στὀ που πήραν στην ῥημοσκόπηση. Μετά απὀ την μικροεπέόμβαση” αυτή τα ποσοστά που δίνο- νται στα διάφορα κὀμ- µατα απὀ την δηµοσκό- πηση εἶναι τα ακόλουθα: ΔΗΣΥ 34.670 ΑΚΕΛ 30.756 ΔΗΚΟ 20.556 ΕΔΕΚ 11.156 ΑΔΗΣΟΚ 2.900 ΠΑΚΟΠ 0.856 Σε σχέση µε την προη- χούµενη δημοσκόπηση που δημµοσιεύσαμε βλέπουμε πως τα κὀμ- µατα εἶχαν κάποιες αυ- ξομειώσεις στα ποσο- στάτους. Το πιό σημαντικό ποσοστό είναι αυτό που φαίνετε να χάνει το Δημοκρατι- κό Κόμμα, αφού από το 2456 που εἶχε σήµερα το βλέπουμε να πέφτει στο 20.535. Είχε µείωση δηλαδή του ύψους του 3.536. Ανοδος υπάρχει στα ποσοστά του Δημο- κρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ Αριστε- ρά. Έτος 109 Φύλλο 40ν Τιμή 0 σεντ ΔΗΣΥ ΑΚΕΛ Ο Δημοκρατικός Συνα- γερμός ανόβηκε απὀ το 94.236 στο 34.636 (1.1.6 αὐξηση) και το ΑΚΕΛ Αριστερά από το 29.536 στο 30.736 (αὐξηση 12396). Μικρές αλλαγές είχαμε στα ποσοστά της ΕΔΕΚ καιτο ΑΔΗΣΟΙΚ. Μειωµένη η ΕΔΕΚ απὀ 11.236 έπεσε στο 11.196 (µείωση 0.136 ). Νέο στοιχείο στις δημοσκοπήσεις µας. είναι γιά πρὠτη φθορά οἱ κάποιες ενδείξεις γιά τα ποσοστά του ΠΑΚΟΠ. Σ' αυτή λοιπόν την δημοσκόπηση το ΠΑΚΟΠ παίρνει ένα ποσοστό του ύψους του 0.806. Να σηµειώ- σουµε όμως εδώ τι κατά την χρονική πε- ΔΗΚΟ ΕΔΕΚ ρίοδο που όγινε η δημοσκόπηση το νέο αυτό κόμμα δεν είχε ανακοινώσει οὗτε το εκλογικό του πρόγραμ- μα, οὖτε τους υποιψή- Φφιους του, παρά µόνο ορισμένα ονόματα. Αυτό που κατά την γνώµη µας έχει μεγάλη σημασία και βγαίνει ξε- κάθαρο απὀ την σηµε- ρινή µας δημοσκοπηση είναι το γεγονός ὁτι µε: γάλες ανακατατάξεις στο εκλογικό σώμα έπαψαν να παρατηρου- νται. Και κατά την ΑΔΗΣΟΚ ΠΑΚΟΠ γνώµη µας οὖτε θα πα- ρατηρηθούν . Κατά την λαική έκφραση...’ ότι ήταν να γίνει έγινε''. Γιαυτό και είμαστε σί- γουροι πως αυτοίπου αναμένουν ακόµα γιά μετακίνηση ψηφοφό- ρων, περιμένουν άδικα. Χωρίς να θέλουµε βέ- βαια να αποθαρρύνου- µε κανένα στο να συνε- Χίζει κανικά την προεκλογική του εκ- στρατεία στις δυό αυτές μέρες που απο- μένουν μέχρι την. ... ώρα της αλήθειας!!! ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ήθος, σαν Ιδέα, σαν τρό- πος σκέψης και πρά- ξης είναι αναμφίθο- λα κάτι Το πολύ σηµαντικό στην πο- λιτική ζωή ενός τόπου. Δεν εἶναι 6έ- 6αια της στιγµής να ενδιατρίψουµε πάνω στο θέµα του ᾿πολι- τικού ήθους ούτε να αναλύσουμε την καθ᾽’ αυτό πρόταση. Αυτό που είµαστε σναγκασµένοι να κά- νουµε σήµερα είναι να αναλύσουμε το κατά πόσον η εφαρ- µογή αυτής της Ιδέας, είναι ουσιαστι- κή και πραγματική από κάποιους που τελευταία ανέλαθαν εργολαθικά να µας την σερθίρουν σε Το πολιτικό ήθος και οι φρούδες συνθηµατολογ!ες κόθε περίπτωση και κάθε ευκαιρία. Το ᾿πολιτικό ήθος λοιπόν αποτελεί σή- µερα το Α καιτο Ω της πολιτικής και προεκλογικής κα- µπάνιας του ΑΔΗ- ΣΟΚ. Και Το πρώτο ερώτημα που γενν|έ- ΤαΙ δικαιολογημένα από τον Κυπριακό λαό ακούγοντας το ΑΔΗΣΟΚ να επανα- λαμθάνε!ι συνέχεια και µετά µανίας την φράση αυτή, είνα! το κατά πόσον η προ- σπάθειασκοπό έχει να κρύψει κάποια άλλα, πιό... δυσάρε- στα που συνοδεύουν την ίδρυση και Λλει- τουργία του νέου αυτού κόµµατος. Ολο! µας γνωρίζου- µε πως οι πέντε έδρες που κατείχαν οι θουλευτές του ΑΔΗΣΟΚ µετά την αποχώρηση τους από το ΑΚΕΛ Αρι- στερά, ΑΝΗΚΑΝ ὅι- καιοµατικά στον λαό που ψήφισε ΑΚΕΛ. Αυτοί όµως, παρα- γνωρίζοντας κάθε λαϊκή θέληση, παρα- γνωρίζοντας κόθε απαίηση αυτών που έδωσαν τη ψήφο τους στο ΑΚΕΛ και αναδείχθηκαν 6ου- λευτές, παραγνωρί- ζοντας κάθε κανόνα ηθικής και ευθυξίας όχιµόνο δεν άφη- σαν Τις έδρες στο κόμμα και να αποχω- ρήσουν Τίµια και ευ- γενικά, αλλά επέµε- ναν και επιμένουν ότι ΟΙ έδρες τους ανήκουν. Πόσο κα- τώτερο! από τον Φοίθο Κληρίδη σπο- δείχθηκαν Και Τι δεν αποκάλε- σαν Τους ανθρώ- πους εκείνους, που αγανακτισµένοι ζη- τούσαν απ᾿ αυτούς να δώσουν πίσω τις έδρες που ΔΕΝ τους ανήκαν. Θα θυμάστε σίγουρα πόσα ’Κο- σµιτικά’ επίθετα χρησιµοποίησεο... “πατέρας της Δημο- κρατίας” Ανδρέας Ζιαρτίδης, γιά τους Συνέχεια στη 2η σελίδα Διαβάστε σήμερα

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Συλλαλητήρια ή συναυλίες...!!! 12p
Ξεκαθάρισµα των θἐσεων όλων των κομμάτων ζητεί η ΕΔΕΚ 11p
Υποχρεωτική η ψηφοφορία 11p
Ψήφος στο ΑΔΗΣΟΚ ενισχύει τη δεξιά, λέγει ο Χριστόφιας 10p
ΑΚΕΛ: Ανανέωση στη ζωή και στην πολιτική Πολιτισμός 9p
Καλείται ν' απαντήσει ο κ. Χρ. Κατσαμπάς 8p
Τα εκλογικά κέντρα για τις θρησκευτικὲς οµάδες 8p
Γιατί με το ΑΚΕΛ - Αριστερά Νέες Δυνάμεις 7p
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ ΑΡΙΣΤΕΡΑ!!! Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 7p
Το εκλογικό μέτρο κατά επαρχία και η κατανομή των εδρών 6p
ΑΝΤΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ: Δεν θα προδώσουμε τον λαό μας Κυπριακό#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 5p
Μιλά στην εφημερίδα μας ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ Αντώνης Ανδρέου Κυπριακό#Αθλητισμός 4p
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΟΡΟΥ 3p
Οδηγίες στους ψηφοφόρους για το πως θα εξασκήσουν το δικαίωμα εκλογής 2p
Το πολιτικό ήθος και οι φρούδες συνθηματολογίες Πολιτισμός 1-2p
Μικρή η διαφορά ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ 1p