Ραμο 4 ΤΗΕ ΟΡΕύ5 ΦΗΙΗΡΙΝά ΔΕΝΝ Σ 9 Εοργια!γ 1648 ΟιΙΙΝΙΕΒ δ ΘΟΝΘ Ι. ΤΙ. ΕΦΕΕ ΝΕΝΤΟΙ ΝΤ ΗΑΝΝΜΟΙ ΧΙΟΟΡΙΑ Τοιοσγαρ]ιίο αάάνγοςθ ΡΕΑΜΑΩ ΝΤΑ ΙΛΗΝΑ(Α ΔΟΩάΕΝΤ ΕΟΗΒΗΙ ο [ἱ]ογπιαιι μήμος, 1μἱά. ο []]οπαν ἀπά Ῥαραγοπηί πο, ίά. ο Ἰειπιαπ”ν 15ος πο, 14. ο Ε]οπαπ”ς ἸΝεδίσοίί ὅτ [1 απές ΤήΠ6 ἰμά. σ Ε]οιπιαπ΄5 Βυοκηα]] Ἰίπο: Εἰά. ο []ευπιαμ/ (ν΄ πο, μιά ο Ε]]θη]α 5 Ηα]] πο, [ἱἀ, ο (ομειναὶ ῥίθαπι Νανίραιίο αἱ. (ο. ή ϱΙΙΝΙΕΙ ἀ 00, (01ΡΗ5) Ι1ῇ. Το]εσναρηίς θἀάτεςς : μον ΝΠΕΝΣ ΕΑΜΑΚΙΦΤΑ ΙΑΠΝΑ(Α ΠΗΝΜΑΡΡΟΙ ΝΙΟΟΡΙΑ ΑΦΕΝΤ5 ΕΟΕ: , ο Νοπ]οπῄο]άρκο Φίοαπισηίρ Ῥογνίσος, Ἰμὰ ο 1. | θΙΙΕΙΙΕΠ ε--4 ν Εχάνίνα (οποια! λαπαροιδ [οΥ αφονο νο Αροπόν θσππραπίες τ- ΕΙ ΙΝΙΕΝ ἆ 00, ΗΝΙΤΕΟ ΙΟΝΜΟΟΝ ΕνΝαι ΑΝΟ γυςοσιαΑν ΙΙΝΕ τηξ 5)5 ΞΘΑΒ Ας ἰ5 οχρθοἰθά αἱ Γαπιαρυςία οπ ου αθουἰ νο ἃνα Εεῦγυδηγ, 1948, απά ννὴ] δα οηπ 5ᾶπιο ἄαν [ο ΕΙΜΑΣΣΟΙ., ΡΟΠΙ 9ΑΙΌ. ΑΙ ΕΧΑΝΡΗΠΙΑ, δοοερίίπᾳ Ο8Γ0ο. ϱ)5 «δι)τΕθδιςα” Αἱ2ο ΈΠωδ ἰς Θχρθοἰεα αἱ Γαπιδρυςια οη οἳ ἆΌουί ΕδεΏΓιᾶΡΥ, 1948, απά α[ίον αἰδοπαιρίπᾳ 1,800 Ίος αἱ Γαπιαριςδία ἆπα ἀγπᾶσοᾶ, νν] σα [ροπη .ΙΜΑΞΦΟΙ οπ οἳ δΏοιί ἰπθ 12ἱῃ Γθρυιᾶνγ, 1948, αἰτοσί {ο Αἱ ΕΧΑΝΠΠΙΑ. αοοορί(πᾳ οὔν6ο απα ρᾷξδεηβεις. Κο ΗΤΟΙ οί), αρρίη {ο ο «ἀοο/ αροπίς πι )ΥΗΣ : - / ΑΜΑΤΗΟ 5 ΝΑΝΙΦΑΤΙΟΝ Οο. Ι.Ια. ΕΙΜΑΦΣΟΟΙ. ΕΑΜΑΑυΘΤΑ ΙΑΠΝΑΟΑ Γ.0.Ηοκ 48, Τοἳ. 106 Ῥο ος ἃτ, Τθ1. 3 ).0.Μοχ ὄνι Το], 56 4 ἴπθ 6ἱΗΠ 4 ορ ἰ ο μεοίρί {0 ()/ αἱ ΓΑ ΙΙΝ (1 ία μομή [03 Ιβδσ(ο)ς {0ο ιβ, το Ροολύπς «ἰκω {ο «ἰΙ οἱμει ῥραηΐ οἱ {πο «οί ὃν ΑΙ ΟΗ ΘΕΑ Αρρίγ: θίµοΙΙο δΙΗρρίησ ἆ Τουγῖκί Ο0. ΙΑΠΝΑΟΑ ΝΙΟςΟΘΙΑ ΚΥΠΕΝΙΑ 5ΛΓΕΤΥ ΟΕ 9ΗΙΡΡΙΝΕ Ογρνας Ῥτοροδα| Οοππιιοά Γροπ Ῥᾶρθ { 0ΝΗΘΙΣ, αρθη[ς, δμΙΡΡΕι5, 6011- : 5ἱ6ηεο», δίονοοιος ἀπ Ιἰσ[ί- ΦπΙοΗ, ἃδ Ναί απ Του {πο Πηρνονοιευί οἱ ρ0ἱ5 απ μμιρρίπσ [αο1168. Ἴμαυς αἲθ ΠΙΑΠΥ ῥγο]οςίς, τορθη{γ νο[οοί ἴο ἵπ ἴιθ «Ονργις Βμιρρίης ΝοΝΟ», Πη- ααθίης παγβοιι ἱπιριονό- Πηοπίς, Ιοαθίπο οης π]οα(- ας (πο 16», οἱόιν 0 ΝΗΙΕΙΙ ἰμ6 ριρ]ίο πμ 15 Ῥοσρίης Πποὸ ἀθῑἸῑνο οἱ Ιαΐο: απ ἃ ΤΠ Ριονίάο απ΄ οχοε]οπί αά νίσον μον ἵπ οἩσα ης μα ΦιΙΟἨ ῥνο] ος. ο εαν ος οἱ ϱἩ ῥυποίσα]. απ. οεομοπιίο Πες. Υοινς οἱο., ΥΤςΤΟΕΒ ΜΙΑΝΤΟΝΑΝΙ [μια»ςυ]. 9081 Ίαν. 1945. Γηογεασδεά Γἴη6ς πρ {ο 4100 ἵπ ρ]αςο οἱ {πο {οσο 8610, αρα ποια η μα ἄνρνις θαϊοίν ο Οπρρίης ΒΙ1, [οι [1]πναο οΓ ο ησή5 πιά ππαδίους ο 'ΝΗΜρ9. {ο ριον]ά6 αἀοισίο μΗο-δανίῃς αρρΠΙα σος. Ποανγ Ρομαμίε5 αἱ5ο ρτον]4ς- ασαἰηα! ονο-ογονἶπς οἱ ῥραδόσησον Δεροιππιο(αΠοη. ΛΙΒ ΛΕΗΙΥΛΙ5 ἆ ΡΕΡΛΗΤΙΗΕΣ Αγγναϊς ο ΟΥΡΙΠΙΒ Ἀοήμεθήαν, Ἱποιιάδθά ΔΙ... Πσνσίί, ΜΗ. πηηήσν», ον. Εἰσραίτίο, 119. Εωραιτίο, ΜΗ, ο αά ρα γν ΜΙΑ, οαυιι- τν, Μη. οσους δι. ΝΠπαδρίος, ΜΙΤ. Αρρίρίοῦς 0, Αβρρίοίοηῦ.. 15. Ριατί. ΔΠ. ζαά υγ, αν αῖονς ΜΗ. Παν- Νουα, ν. ΟομασαΕϊ, Μπ, Πας ΝΙ, Ην, Μπ. Υίναξδ, Μη, Ηλ ]ανά, Ῥερανίανος ματ ονρτας ΑΙΡΝΑΝΣ ση εχθ 99.148. ἱποιαδα Μη, Γαησάση, Μ105. Γι βησόάοη, ΜΙ8. πίδνοδ, Μος, Ὁ, 48οκδομ. ΜΗ. ᾱ, πουσίἀςς. ΔΙς οαἶἰὗαυς, ΔΙΣ. οαἱρβου, οι λί ομαρραδ, δί. Μ. Πα υαρίδ, δι Αν Αι ας π]μοἸα τς, ΜΙΤ. Μοπαάσαηὶς ΜΑ. Τοαπηῖς Ὀω/απάἰς., Μ.. 1οαηπὶ5 Κοἰοςρδίάθς. Μ5. Απο Ἱο- ακηίάοιι, Αἰήκανδ ]ασί οοππαθά (ΓοΙή μᾶσο 1 Ατεϊναῖς οαπά Ὀοραγίωτες Ι1ΗΑδδΟΙ: «λαναίμοΠ», ἆάπ. 23η, οχ Βοντοπίμ, ἴο Ῥΐνασιις, «6- ποᾶ, ἈΙαιμο]ος. (Ρ. Κ. Εν: Πα 1465). «Πο! φα1]», 211. 24, ον ΕΡίὰ. ο .Κ. ιν 600 {οης ζ- τοὺς 00 {οης Ἀπὸ (011 γίο ἆ ο μιά} «ΒΙοκίησο, ἆαπ. 25ἱµ., 6χ Μα]ία, ἀϊδεμανσοί 50 ἰοης σοῇ. οπ1ρο οκ 5 Κ., (ο Εδία (ΟΗνίοι ἅ δοις ίά ) «Εκαΐονς», αμ. 36ἱἡµ1, ον Ηα- {ι, ἴο .Ν. ο 28.1. ΙΙ 000 .ἱοπ5 οπγοῦς απά π]ηο. «Ίπροι», απ. οτι. οκ Δη- ἵνειρ. 60 Ίοην β6Π. 631Ρ0, ιο Εδία. (Πι]], Εκ] ᾱ (ο. 114.) «Εοιια(ωὴ», παν τί, οκ Ηαϊία, ἵο. Ρουί δα, ρα5- ΜΘηρα!5, 6αϊρο. (ΚΙοβΙν]αὶ Μαι] ]ήπ6) «ΦΙΘμίΟΙΣ, ᾗαπ. 31 {11 ὁχ ΔΙοΧ., 50. ἱ0η5 β6η. 61150 οχ ΝΟ» Ναγ, Αἱδίοις εἰο., ἴο Εδία, α. ΚΙ ἃ (ο. 14.) «Ἀρος», ἀπῃ, 3δίλ, οκ Κοη]- ϱο, 50 ἴοπν ρεοᾳπ. 691ῤ0, 10 Παΐν. 600. Ῥαρν. αδβεδίο». (ΑΣΕ. ΜαμίοναμΙ δ 9015.) «Ἀδδεα», ἆλη. 9δίΠ1. ἐκ ΑΙέ- χαπάα, 60 ἴοπς Ῥναι, 00 οηρίν Ράγ/615, ἴο Ῥ6γγου1. (Αππα(μῖς Νανϊσαοη (ο, Τμ.) «Ρα», όαη. 2001, ον. ὀνρ, ιο Ναρίος, (Α. ἰ. Μαμίο: ναυὶ ᾱ Φοη5,) Ργο]οσίοά Αετίναίς ΜΑ Μ)ςΤΗ «αἱ 59. 1. δ «Ιιρίτο Ρεαςο ΙΑΚΟΙΣ, 341 Ἁυ ίο οηραῦκ ον [ου Παία, (Ημ! Βἰνάιν ᾱ ο. 14). «αὐατίαπά» αμ, 950 ΝΗΙ αρ, οπμο οηι Πα Ῥυι ρονίς. (α. ᾱ, Ριοάσ5). «Μία ΟΓ Πονρί» οι /απι- αν, ΑΗ οκ η αν ροή απ δίος ἆσο [οἳ ποσοπηί υ{ πο ονρυις εονουπηιοηί (Π11 Βἰνν ἃ ο. μί). «Ἠαδησθ]ι», αμοιι{ί 181 Πορ [ροή Γ.Σ οι, ο11θο0, (ἡἱ 1. ουδ ᾱ- 9ος [α4). «Πίο (ΡαΠΕΙΙ», αρουί Εῦ 3 ἴπρηι. ἀθποὰ. ΜΗΝ 86Η. ἑα1ρο. (Αν ΜαπίοναηΙ ἅ ΜΗΝ). , «Εοπιαθίαα». Μου, ὁ πο Α- Ἰοχαπάνία Ροτὶ θαῖά Μα] απά σοη. 4150 (Κα- ανα]. Μά1] {πο). «Βιιδα» αροιί Βερ. 4 νΙΗ ἂ.000. ἴοης σθεηϊ, (οιρ]αηίάος ᾱ Νανα). ὃ4, ΠΟΙΑ [.Κ. ΝΙΠΙ ναι. σαγσο, (ΟΗνιον ἅ Ώοπς 11) «Απάγα» απ. 9ἱ νοπι Ρουϊ Φαἱά κ [60 ἰοης σοη. 64/60, ΨΝΙ Ιοαά ροίαϊο 560- οὐ {ου Ῥίμάσις) Ενγοπόέοιά1 δι Ῥίορμαποι. 114) «.κο αν πίραυ» αβομί Εεὴ. ὅ ΝΗ] Ἰοαά. ϱΥΡΒΙΙΠΗ 5ίοηθ [ο ᾗαραῃ. (1. ανοι ὅ ο, [μ14). «Ὅονο ἑαή» αροπί Εευ. ϐ {νοπι. Ε.Κ. κ σθῃ. 6π1Ρο. (ΟΙἶνιοα ᾱ ο, (τρις) μιά): «ἰκαπίανα» αβοιί Τε. 6 {νο 0.Ν. ΝΙΝ σθη, εα1σο, (μι Ιουδα δ 95 14). «Μάο» αὐοιί Εσυ. δ {ποιι (οµεήαρθ ΝΕ ϱ6ῇ.. εαι- σοι (Αι. ΜΙαπίοναπϊ ὅτ 9οη5 «Βἱγκαἰαπς» ἁαροι Εου. 8 υ ον οάοα ΝΗΙ 98 τρης ο6η. σπ1νο, (Εταπεοι! ὅτ αρα πο ωἱ). «ναραν» αροα Ῥερ. 10. {νο 1... κα 360 σης ασπ. ποσο. (απο! ΦἰορΠαποι. 140. κΠ} |]. εΑπρίαή Ῥπσδ» αβοιί 1ου. Ε ιἈτεςτ ςΗΙΡρΡρΙΝΩ «Ῥα]ο πω» Ἰπίά4ἱο Εορνπα ᾖοπι Απίνοιρ ἀπά 1οβάση ΝΕ αροιί 600 ἴομ5δ ρεῃ. οαυρο. (Εναποο{ απ Φίο) μαηοι. [ιά). «Ατίαπο» πάἀ]ε Εεργιαῦν ΝΙἩ ποπ. οπγσο οπι Ηη]- Ιατι, (Ε αποουαὶ απά Φίομ- µαιοι. Πίά). Αριϊνοϊς Θπό ὩὨσορασίωγος Αα ΤΑ: «Ὀγονοία», {απ. 95, Ν Τ06 μάζκασεν σοη. ϱΔἴπο ΠΟΠΙ Ῥονί μα απά 19.960 θαμς οτί, ὅτ.080. Ρας Που απά 8.190 ραζκαρος πη- ἰα1γ «προ [Τοπ ΑΙοχδη- αμα. Οἱ. ὁ. Ἰουδίθες ᾱ σοπς ]μίά } «Ῥα]ιαηο», ἆαη 24, Ποπ Ἰὰ- πιο], Οανα]]α, ΜΙίγ]ους, Ιπηί απ Του δαίς Να ση. ϱα1µΟ. οσο. ροΐπίο φορ {ων Ῥίναεις, (Ππ]] Βἰγν ᾱ ο. 4.) «Βἰακίησο», απ. 36, [οπι ἐν κ 900 οης ροῃ. οασα. (ΟΕ νίεν 9ος 1ᾶ.) «Εηρίνο ΟΠΙΡΣ, {α1ι. 95 ΓΓΟΠΙ Ρονί ῥαίά νι 4.161 ρας- Κάσος ΜΠίανν οαἱρο.. (0- Πνίου ας Φοης Πμἱά.) «ΦοΙ]αἡ», σημ. 26, [ου Β6Υ- νου ἰι Νν 915 θαρς οµαι” ροή απά 60 Ρας» ᾿ Ναρίμα- πο (Α. Ἱ,. Μαπίοναπί ἆ Μος]. : «Κα», ἆαπ. 96, {ου Παί- ἵπ ΝΠΠ 900 ρασκασος σοῃ, 6α1σο, Ἐηιμαικας ον [ου Ηπίία, (ΠΒ νι ᾱ ο. μιά) «πηρα Βασ», απ. 96, ο. Ὀουί σαῖα κ 89647 ῥασαιρθς πΠίανν οατσο, (1. 1. Ιοπἱγίάος αιιά Φοιι5 ἱά)) «λΙατία ΥΠίοίΗ», η. 91, [ο ου θεία κ 900τ ῥαέκασος ση. έαΐσο, (Α. ἱι. Μαπίοναπ{ παπά 8015.) «Ηαμανα», 8η, 3δἱµ, [τοπ Παϊία ΙΙ πηΜίαγ αήρο. (Εναπεσιιό{ απά Ῥρμαποι 114.) «Μάσα», ᾗάπ, 95, ο. Ῥοτἱ ΦαΙς ΜΙΠ 2080 ῥαέκασος 66η. οσο, (11450: Δά- γἰραΠόῃ (0, 44.) «1661», 149. 39 Το Λι- Νορ απά Πο εὸ ΜΗ ὄ τί ῥασκασοδ αοἩ, ϱαγσο, (ΠπΙ Εν απ ο, 1) «Φ{ΟΠΙΟΥΣ. απ. 9, οι Πο]- απά ΙΙ 250 ἴοην συ, 6ατρο. (παπέοα! απ. Φίο- Ρμαποι Πἱἆ1) ΤεβπφΠμρπιεπί Ό8ιροςς Τ]ιο (οΗ ον 1ης (γαΠ5)ρηρΠΙ5 µανο απ]νοί : «Ειϊγργ]άδ» ρε «ΓΒῃΔΠΩ» Ασεπὶ ἸΝΠι. Φἰαριεάοη 8πα Φοης5 (Όυρτις) ία. «Ειγγραίθες» ρ6οῦ «Γ8ῃ8πῃ» αἰΠο. «Βγθςθοία» αἰιίο. «Μαάγοη» ρογ ««Βγεδοἱᾶ αἰῑίο. «ἱ υἱζ» ρογ«ΕοωδαάἰθΗ» Εγδη 'οομαἰ 9ηά ὠίδρησαποι τα «Εχίογᾶ» ρεγ«Γοιωφθαίθῃ» Α. .. Μαπίονοπι απά ὥοης. «Εχεοιμίογ» ρ6Γ «ΓουβαίεΏ» αἰ1ο. «ΝΝΙΠς ΝΙοΚθγγ» ρου «Μα- ία ΨΠογία αἰίο. «ΙΚΠεῖ!» ρε «Ώωμαπο» Μ 9). [ουιδίάθς απά Όοπς5 Για. «Ὀἰοπιεα» ρ6ῦ «Όοθθη ΤΓγανε]Ιει» ρ6/ «Ε- Πδαο ΓΠιί! ΒΙγΙΠ ἆαπα Όο. { ία. «Αγκάηςᾶς» ϱο. «88Η» Α.... Μαπἰοναπἱ απά Φοης ἕατπᾶσα ΘΗἱρρίπη θ[Ποίαι ἠςὶ οἳ ἀργϊναἰ5 8παά ἄερογίυγες αἱ {8γηασα {ο0Π ΝΘεΚ επαἰπρ 26.1.48:-- «Ονγδ/ί8» (Βοϊήςα) 21 1.48 ἔροπι Νήαίίο [οι Βονι ὣΦαία «Γοισαϊεη» (Βεἱςῃ) 251 48 ἴροπι Γαπι)δία {οπ Εαίία, “9. 5. Τα Ανν, Παιία Υθ4ΕΙΙΠΡ' 19811, απᾶ ΙΡ οαἲθο ΝΕ ΠΟΤ ΜΙΝΙ ΠΜ 1), Βορυίαν δαϊῆπῃς θνοτγ Του Ὀδγς μοείνσεθη Ροτί δαἱά οπά Ογρευς Ροςίς Βι5π ΗΑΙΙΜ [ια1νος Ῥορί Θαἱά οὐ (μα δἱµ. {δί1., ἄ 9δί]ι οἳ ομ0 πιοηί, σα ήης αἱ απ Βομηῖ, Ραιπαριιδία δ9ἱΗ. εανος Εαπηβσιιδία οἩ. 1Οἱ1, Φ0ἱΠ, απ 80ἱΠ, απά δαῖἰ» Φοια 1 ήπ]αβ5ο] [ου Ῥοτί θεἱὰ οἩ 1111, Θ15ἱ, απ δἱνί (οὗ. 15ἱ) Ασοοοριϊηνης Ρᾷ55δεπφρους Θπᾶ σαµγφο απά οᾳ. πο 9Η, Αἰκο 9µίρ5 σα]ήηο αἱ Ἐαπιαριδία ἆ 1άπιαςσδοὶ ονοιγ 30 ἆατς, απά αερερί- απ ρα5δεηρει» Ἠεά ει Ρου5. {ου αἱ] μιυοι ΕΕ ΕΑΞΤ ΟΟΑΘΤΑΙ. 5ΕΗΝΙΟΕΡΙΤυΟ 18. Εναροτας Ἀνθι, Καπαρηςία, Ῥπυμο 35. Ρ.0.8. 111 δν Ἡ ϕ : 4αΑΌΏΕΙΑΤΙΟ Α” ςΟΕΙΕΤΑ ΑΝ. Ώἱ ΝΑΝΙΦΑΖΙΟΝΕ - ΝΕΝΕΖΙΑ. τη γω) “ΕΕΙΟΕΕΙΟΟ᾽ ἱς ως ἰο ἄπγρίνθ οἱ Όγργως Εορίς οη ον δροιϊ {πο 6ἱΠ / 7η ΕθβΓιΒΡΥ, 1948, ἃπά δοοθρίς οβτγᾳο [ου ΕΤΗ, ΠΜΠΙΝ, ΜΛΝΙΜΙ, ΜΗ ἆ ΠΠ Φ Εοπ {ατίπεν ρδγίίομίαγς αρρὶν ἴο ἰπο Αρεπίς: Α. {. ΜΑΝΤΟΝΑΝΙ ἂ 5Ο0Ν5 ιδµβνβσα ὁ ΙΙΜΑΦΞΟΙ ο ΕΑΜΑΟΦΩΞΡΤΑ ο ΝΙςΟΘΙΑ ΓΕιι ΕΝΙΟΙ ΙΝΕ ι το ομπ 110 [ου ΕΙΜΑΞΣΣΟΙ |! ΒΙΡΒΕΑ Ευ 5 Τη 8)5 ΠΕΙ Ι ἃς5 ἐκ οεροοίοί αἱ [114 ΟΙ, φοσολ! Λα Κοὐτιαν. ϱΛΟΝΡΟΝ απ 4ΝΤΗΕΕΡ. Κον εἰς αι] οἱ]ια). να ἱο ας {ο {πο (ασπριί οί -. Ε. 935. ΝΙΑΕΗΙΕΙΌΕΕΞ .Ρ.0.Β. 190. ρμοπο 125 ἆ 266. ΕΑΜΑΑΟΘΤΑ: Ρ.0.8. 68, 'ρμοπο 126. Μίοαδρ αρ ΡΕΤΗΙΏΙ ΦΗΛΤΛΕΕ. Ονίπο ἰα) ΦΠἱρρίπα ἰπίεν- ριρίίοης5 ἰπ βΡαϊθδίηθ, ΟΥ- Ργωα5 ροἱγοὶ απαά οἷί οοηί!- Ώμθ ἰπ 5Ποτί 5αρρἱν. ας ννθθκ’ς αγγίναἰς νθις [πιὶ- ἴθά ἰο ἃ οπιδἰἰ 5οποοπογ ἔροπη Ηδί[α, ννυΠἰοΏ γθᾶσοπεά Εαπιδρυδία, νΝί οπἱν 10, 000 ἴοης. Απγαπρρπιθηϊς ἄτθ Ὠθδίηῃ πιοός {οπ αἰθίγίραίίοα οἱ {{ - αιία {16ἱ [ον ἐδοίογ{αρηλεγς, «ονοΓαἱ οἱ ννποπη ἰπ ἴπο Γο- 5 αἰδιτίοί νθγθ ρυπ οιί οἱ Κθποδ6Πθ. ἃπά ἰΠθίπ ορε- ραίίοης αἱ α δἰαπάφίί!, Εοϊοννίηῃ ἃ οοηΐεγοπος οἳ ἴπο Όπαπιρογ οἱ Όοπι: Ππθγος θπα ἰπο (οπίο[οη οἳ Φυρρίίθ5, ρρϊογίίν Ιἰδίς 8το Ὀοΐπᾳ αἄγᾶννα µῤ, ἰο πηθοί ἁαρθγίου[ἰαραίἰ. Ρραο[ίς ἰραπδρογί οπαά οἶπθι. 655ε6η- Μα πεσάς Α ουί ἰῃ ρρὶναῖς πιοἰογίπᾳ Ρεἰγοί ἱ5 απἱἱοιρᾶ- θά, 8 το ι Ετ Το. Ιά αἱ Ρἰαΐνο, νο] αἰπαἰος, ουκο, απ ἔνο [αί5 Να]. [ατηϊς]οά, αἲ οοηνοπἰθηῖ γαΐο. Ἠσαόν {ον οεοιραίίαπ αἱ νο Νεος” ποσα, ΑΡΡΙΥ ἴο Μι Ἰοίοτ Μαπίοναπι, Ρ.0.Β.. 1, Ρ]ιοηο ὅδ, μπιαδδο]. κπππαππσπ »Η!5 ΕΟΑΔ ΤΗΗΚΕΙ ΑΝΤΙ - ΟΗΌΙΕΒΛ ΕΧΛΜΙΝΛΤΙΟΝ Ατηνα]ς ἴπ. Εαπιασιςία. ἵῃ [πα ραςί [ον 4ανςδ Ιπο]ιάεὰ ἴνο «λἴαπία ΧΠρρίαν, ΝΠΙΕΙ ἠἰκο λα νσο. 500 ἴοης σοποτα] 6.γοο.. Πο οτοΝ ας ἴο πη- ᾖσγσο [ιο ἀπρίοπιανν πηθθίσα] οχα η πα Πο. [ο «πο]αα, Ἱπ- νἱδίοι. ὁμ ὂν πο Απκανα 0- γορηηιοηί, Ῥοίογο δ]ο ορι]ἀ ΤΟΝΟ 10 γρχανσα {ο Τα: Εἰνά. ρουἱ», πως οονοἳ. ΑΠ νο ον ο ἠιο «Το (απαραπθ]]α», αἱ {πα .δοἱ Ριοἱίεῃεά Ὀν ΟΗΝ ΕΝΑΗΤ ΘΗΙΙ.ΙΙΤΟ. οἱ 85 Κνυπίγτος - Βιγθεῖ. Ν]οσς]θ, ατιά ΡΗμῖεα Ὃν πο «ΡΗΟΟΟΟΒΘ» Ρεϊπέίημ απ Ραὐαβίης ΟοπιραπΥ. Ώνθη, Γγοοιγρος ΘίγθθΕ, ΝΙοοφία. 9 «Χο «ς Ρυσς 9 ΤΗΕ ΡΕ ΦΗΙΡΡΙΝά ΝΕΝΝ ΡΟΜΙΝΙΤΟΝ ΜΑΝΤΕΛΟΤΙΓ ΕΙΝ 6 ο. Πίά. ΕΦΤΑΒΙΙΘΡΘΗΕ Ὁ 1937 ΜΑΝΩώΕΑΟΤωώΕΕΕΙΕΘ ΟΕ ΒώΤττον 5 Ρ.0.Ρ. 30 ΙΛΚΝΛΑΛΕΟςΑ Τε]. 94 ΤΗΕ ΒΕς5Τ ΡΒΟΡΙΟΤ5ς ΟΕ. ΑυΦΤΗΑΙΙΑ (1μο ἰμο ΄ννογΙά) ΑΠΕ ΜΑΝΟΓΑ- ΟΤυΠΕΌ ΑΝΟ/ ΟΗ ΜΕΠ- δο ΘΗΑΝΡΙΣΕΡ ΒΥ Πποςί {ἵπ ΄ τΕβαΝβ5-ΡΑαοιρις ΤΕΑΟΙΝ(Α Οο. 5ΤΥ το. ΞΥΟΌΝΕΥ Αω δΤτηεβί ΟοοιθΘθς: ''ΤΗΑΡΑΤΗΑ'', Θνγαάηβγ. τας “ΤΑΧΙ Οεείσο Ρτορτϊοίους δ Θοπογα! Μαπᾶφεγ ΜΙ ΚΑΜΑΕΙΙ. ΙΙΙ ο νπισοΟςξιἰΑα ΕΑΜΑΟΦΙΞΡΤΑ Τείθρποπο Τ22 Τοἰορῃµοπο 221 ΌΟΕΡΑΕΠΤώΒΕ ΕΠΟΜ ΝΙΟΟΡΙΑ: : 790 8. Πῃ. 10.00. } Ἂ» 100 ρ. πι. Έ9το ὅ)- 4.90 » ΏΕΡΑΗΤώΕΠΕ ΕΠΟΜ ΕΑΜΑΑαΙ)5ΤΑ: “30 8. Πῃ 1000 » 100 ρ. πι. Έατο ὅ)- 4.30 » 58-ΑΟΕΝΤ, ΕδΜΑΩΦω5τΤΑ Μώθδταξα αιβιτι! ΡΕΕΟΙΡΙΟΝ ΡΚΙΝΤΙΝΟΦ ΜΟΡΕΕΝ: ΑΡΥΕΚΤΙΡΙΝΦ . ΣΚΙ ΕΟ ΥΟΝΚΜΑΝΕΗΙΡ ΡΗθαπΕςΝ” ΡΕΙΝΤΙΝά δΡ. ΡΙΙΣΗ ΙΝΕ ΟΟΗΡΑΝΥ ΘΑ - 868 ἵνουγπας Θ1ιγΓθθῖ .. ΝΙΟΟΘΙΑ ΟΟΥΡΗυΣ 1Αναύ ΕΙΕΟΤΗΙΟ ο ο. ΑΟΞΤΗΑΙΙΑΝΜΑΝΟΕΑΟτΤτΟΡΒΕΡΞ ΑΝΟ ΕΧΡΒΡΟΗΤΕΗ ΟΕ ΡΒΟΜΕΦΤΙΟ ΕιΕΟΤΗΙΟ ΑΡΡΙΙΑΝΟΕΣ, ΙΠΟΝΣ,. ΤΟΑΞΣΤΕΠΣ5, απι. ἱΕΠπο, ΙΜΜΕΠΘΙΟΝ ΠΕΑΤΕΗΣ, ΕΒΕΦΤΑΙ.- ΠΑΝΤ 0ΗΒΗΝ5, ΑυΤΟ- ΜΑΤΙΟ ΝΑΤΕΠ 95Τ0- ΔΑΟΕ ΗΕΑΤΕΠΗΣ, ΙΑΝ ασο ΕΙ ΕΟΤΡΕΙΟ ΝΑΣΗ Να ΜΑΟΗΙΝΕΕΣ ΕΟΡΒ ΟΑΤΑΙΟΦΘυΕΕΞ αΝΏ ΩὐοΟτατιοΝ5 ο ! Ι ΑΝάΟΟ 85ΑιΕ5 ΡΤΥ ΙΤ. 32, 34 Αῄγθαά «ἱ. ΠοζεΙἰο Ν,.ΥΝ, ΥΛΙΝ 5ΤΕΒΙΙΝα ΚύΜΟΕ5 Πωπίο ν οσα 0: ποορυμ οί ἀα]ς 56ο ΓΟ Τη ἐς ἱκδις ΑΠ νο ἴορίδ]ι Μμποιιςς οἱ α ἀοναλιπίίοη οί κἰο]ης, ΙΙ ος ο σηίσς ἄιοοί ἂαἲ «Να Ἡν ἂν μον Νας ο οσα ος, ανν πο κορομὰ πιο ο τοσο πο (ας Ενας «πώ ΟΙ Παν ος) ρα αὐοῖ απ Ις Ἰπίοςί αἰίοπιρί αἱ Ίοασί. 5αοσσσζοη Τη] Πα τησ α οηρύαςν ἴσνοι ο). ἰμο οίουκ ονομπησᾶ, Πυ- αρ]ίν ν ο ματον αμα νο Ἰονοι-ρναο Νοπίμ. Αα συ]ᾷ πίηθ». Το τουσηί ΜΟΙ ή μαίας. οι. ἃ αρορο. οἱ ἴμο [ο ῥοσροίαν το πο Ένα δν Ενα Μαρά ρα ουσ: τας ηΙσΠ{ί ηνο ο τοπ αδί Εναν οποίος Ἀ λογο όσο αγ Ἱπ[αίσ. Ομ νο [ας οἱ Εμιαϊν ἀλλ μαι Τη ἰο λαο] ρίαν αἲ η ρο το ἶνοιν ορια, αμ «ο μας αἱσααν οοπο]απάθς απ π]- μονη (γαᾶς αρτουηιοηί κι πἲ ἰοιδί ης «ΕΑΠ ΕΠ ΟΠΟΥ» ορηππίν-- ον οὁι -- πο Ὃν οασὰ. οσα ον ΝΗΙ Ἰακο αρ- ιοχἰππαίδιν 60.0 0.000 Νο οἱ Όλο οἰμος σου π 1948. Ηίσ 0.9.Α. Ρεΐεε Ιιενείς Π απν ο οπόν ἰδ ἹηΤα- το] αἱ πα ραβδί πο, νε ἀοἶ]ας. 15ο] ἆοος ποί ριοδεπί ίσο θη]σαί α ροίπνο, Ἱπάσίης ϱν πιωπα]. ριήέος πο ΕΠ γασ]ο 1 μαιο ας ποι {νο 08 που ναγν 5 οηρ αρα 0- ΠΙάη (15 ἸΛαάς ϱν νο ως ΑπιΩΙΦΙΝ Τνηαάς Ὀμίους 1η 11ο ποχ! Γον ΠΙΟΠΤΗΣ. {0 πιοσί Πιο 1ποΓθαδθά οὐδὲ οἱ Πνίης, ΔΗ ο 5οµπάθἰ Βι15]Ι Βαηκίπς ορ]λίοη ἰδ. ἰγεσίοῦ {ο οἱ ορδίης ιδ Ππιρογίαπόυ ο{ αντισς, αν καν τουθη]ν ἀοπε ϱγ πο (µαἱήπαῃ. ο Ρανοίαγ» Βαηκ αἱ πο παπα] πιοθίης 1. Ἠοηάσπ. Το ν]λο- Ίο ἰσπογ οἱ να οαηη ην τοπα τς ἃαν [μα τοδίοΓα ση ο{ οίογ]ίης ἴο τ8 πονπα! μία- 6 αν ἃ ποπ τομρίο πο- ἀἰπιπ οἱ Ππίοηα ἴοπαί ΟΥρτας ἱπιροτί Ιἠορποίηᾳ. Μονογα]. γριης ππθόμαί5 οσπιπποη{δά, [πνοιιγαΡΙγ 0Η {11ο φησσββίίοη οἱ τα (οΗἱΤο]]θΗ ο{ θπρρί65, Ἕ μαηδροςί απά Μαγκαίίης, ρα ἡνμοά τού Ην ἵπ οδοί σας. ΠηηΟΙ Ἠδθηθα 1Η Πα - 16 πηὶσΠἰ Ἱπάίσπίς ἴμα αοἰπα] απαμίν οἳ ἴπ6 ρανσ]α ο,η55 οἱ σος αχροσϊο ἵο μα Ἱπιρογίαί. ππάθν οχὶίίηα σεπσας αἱγοαάν Ἰβδιεά. Τί σεηετα] Υίεν κας μαι 516 α. Ῥταςίίοα ποπ[ή σἶνεο α τεαὶ ογνίσς απά Ἱανο απ. α]ήπιαίο 5ἰοαάτίηρ ο[οοί οἳ {6 1αΙ- Καὶ. Οπου ροῖπί5 ταῖδες Ὦγ πθυσλαΠπἰς κενο ναί 5910 ΠπθίσπΠοὮι εοπὶά Ῥο οίνεη ὃν ια (οπίτο]ίο 101. πιο ἰο Ππιο ο οοπη Μες [ας ΠΙη νο νεν]ησ αὖθα. ΟΙ ΠΙΟΝΙΗΡ πιο πα Παντά ο) 1οπος ου ου αθοοππῖ οἱ πο οπιτοπί μας ῥα]άπσος Μµ νο {- μοι]. Νιήσάσηι. Ογρτις ᾱονεγηπιεί Τγαάίης ἵπ ταρ]ν {ο οἱμος ιογίας γιἰδοῦ, σµος. ἃδ νο ερ ονομπση ν ΡοΙΙΟΥ. ο ιίη- ἱαίης 1. ῥγοδοη{ δΥδίσηι οἱ ράσα απ δρα Ισ 1η ορ 04.565 οἳ σοος5, ἤιθγο σµ0]ης Π1{1ε ιοδροεί οἱ Πής ῥιαε]σα. ῥεῖις ἀϊδεοπίίπαο. θµ6 5οµσ]ν Ἠαιά νε ἴη ορο ο] ατοες ἵςσ ειαί γα]ααδὶο με ορρογαπ] ος οἳπ Ρο 5ασαί, στοπί]ν Ὠθπο- ΑΕ δίίς οσο [ο] ας. ῥπς λα κα]ο αι ολο! οἱ ον μίν. ΟΠ Εον, ΗΕ] αν ἠρίος πίίν. αμηοῖν. οἱ ος δν μαμα Ρα οἱ ΟΟΗΙΡΟ ση Πίο πσπουηίν, ὀνο ΝΗΙΙ οομηεῖον ο σί αι ο κνογ]- ἵμο μ]υς κ] απο πΡίο {ο ο]ος συυάς. πήρα ΜΗ πο [ρ]απή. Α Οµαπιρεγ Οἵ εΠρρίπς ππρρυρ μα εἶο ση {ς ΗΝ) (πρυυς η ρρίης Νοκ», {ανος οἱ πα ογοαΙυη οἱ 1ο: αἱ ρου απο ος αγ μας Ρος θυα1ᾶν οομ1ροδοιἱ οἱ οχ- ῥοποποσς Όνρις δμἱρρίης πο. ο απηηἰνίος 1ο αἲ- {αἱ αἱ απο ρογίν αν πιασσο], μα πασα, απ Εαηη- ομσἷα, δα ΡΙΡΗΝΗ: οσον πορο ἵπ ἠλίς ἰσνιο απ μέοι ο” μι Νοίου Μαπίονπί αν οσα της πο {ου- Ιπα(Ιοή οἱ ᾱ- Ονριης οἨαΙ: αι οἱ ο ρρίις Ανδίι Μαι- ρνα!, Ῥοἱη(ς. οί, ο ΝΕοίο ἑοποοα]. οποίος οἱ ον- Ρηιν ἀορυμάς οἳ. δΗρρΙμ. ΔΠ ΠΟΠ ἃ- ομαπηρος Κυ οί απ οχοσηαιί ορ ρου π]- Ώ [οι ηρρίης που [ο οδοί ἰρραίλοί απ μου). Επο’ Ἰάθαν (ο πη ία οσο! απ ο Ώιογς ο[ τοῖσι ορηά ιοί οἳ ι]- ΒίΠεΡ». Οὗρτας ομἱρίατ Ππροτίς Βεσομί ρα ασος οἱ 51ρ- μας ὃν ιο Οργής ἄὐνοειῃ- πιθηί Ἱπο]ιάο 900 τοην Ρο Παἰγ, ιο Πηδί οοπβίρηιηοπί οἱ ΝΤΟ, 500. σης, ανα ϱν {1ο «ἰρυρία», Το Ραἰαησυ ἰ5 οχρορίος. ἴο ποια. Ονρνῃν Εδ ΙΠοΡΙΗ, {ο που χο ηυος οἱ πίπο αὖά ἁίτας ο νογα, Ογρεας ὃ ΤΠε Β.Ι Ε. Ποανχ. ἀθιπαπής. {μη ραύς μανο Ῥοοῃ. τοζνοή ο ἰΠί5 γραι”ν ΡΗΜἶΝ. Πάρος αἲν, ΝΗΙΟΗ. ἰν ο Ῥο ας οΙπιι]- ἰαποσιδ]ν Ἰῃπ [ωηάση αμ ΡΙΤΠΙΠσΠΑΙΗ [τοι ο ο 111 λίαν 1948. Ὕνρνήν ασμίονοι ἃ ν6ΙΥ. ο Πίαθίο «μον ίπο α- πυηπσ 1ο Ποπ οχμμἰς αδί νραρ αἲ Ρας σι, ΝΕΟ μοι Όνρνας αν τσῃ Να πμήσς 11ο οΠοίσπε ροΥ 5ο] προ Ισ οἱ Μ., , Ῥανουπαρία, οοοίαίγ. οἱ ἴνο νρυςς ΟΗπη νο ος (0)]- ππδισο, ΠΠ ἵν οχρούο Ειαί Πιο αποσίίοι οἱ πρνας απο οπ6ϱ αρα. τορτοομ{ος. κ] δπογί]ν οσιπό πρ [ος αωοῖνί- οἩ. απ Ενα νο ρυοροκι η ο νευν [ανουναρ]ν σοι- αἰάθγας, ΤΗίς Υεατς Ορροειπίαες Ἰπ πο ονοπὶ οἱ Ονρτιιὴ Ῥοἱασ 0πη66 αραϊῃπ- απ οχΙῖρί- 1οἳ αἲ ἴἶλα [αἱς, οθίαἶἩ. νουγ γα]αβΡ]θ Ι8050Η5. Ἠανο Ῥοση Ίεα1Π6ς, αδ ἃ οσο α5ἱ γυα)5 οχροµθηέο. Τήμςο αρ- ΡΙν. ατσ]αν]γ ο {ο απίση- σοιηοΏί οἱ 118 εκ {8, απι ιο δεήηςσ ιο αΧΙΠΤΠΙΙ ναΠειν. Ὦν οπρίογίηςσ ἴμο οννίοο- οἱ αἁ οχρεί Νίη- 4ον-- ἀτοκδαι, ας 9 ἀθπα ἴῃ ἱαγου ζαρα πω θίογο 1ῃ Ρίο οϊον. Ἀραέο αἰτοπόν αρ Ρο. [ο αἲ ον σα Πς νου ἴοίαίς ὐδά 0ο. κα. Β, πδ οοπραο. ΝΠΝ 5814000 νά Πν ἄνααδ]ο ΙΕ νο), Ονου ὀ0080 Ό,κ. ο ρίίους ΝΗ νο τοργόβοπ{ος. (ῳρτις Ροίαίο Εχροτίς Αεζοηης ο ἃ αΠηϊκν οί Μυσά. αππομπόσηιοί 15 ΦΙΟΠΙΗ. 5δαρρῃΙος οἱ Ροἱίους παν μα Ππρογίοα, [οσίν Ππίο 5.Ν. Ποπ ΟγρίαΣ, [σνρί, Μα]ία ατιά οἴῃει Μο Πω απΠ6- απ οοαηἰ]ος. Ἀοαπίίπια {ια 9 μα γαν [918 -γ--- απίάο (ο γρ απ ποα τον βογθίοαᾶ ἹἩρίετ5 «Ορος Αθ οΕ Αναστ ΓΕ ΑΙΙΣΤ τν {ουσία Ὀμουο Ότί Βοοί Ογθαμι. ΑΝ. (Ον ρτήν στ ιομ οσο ηίο Ασκός ΠΠ ο ο η δυέου5 Πλ αὐ. ια νηλσα . σατος Μἰυ πο Εατίορίες ο ᾱ. οαἰαἰίανοιίς αι νοας ιά, Τα σσ. Όομθρςφος «Ποιος» οπροκος- λε λο ὲ στ χαδ Β.Ο.Β8. ο ουσία ᾿ σἰσθτείίες Αν ας αν ἂν ον Γκ Εατῃ Οοἴσαρδ. Αι. Ναπιοναη ἃ ποης {10 ἐς 1αΤηαςσα. ΄οπο Ὦ. Ρἰου]άθο, [ια υηπσα 116 Ονρηας να Πλ αδένία Ον, 1. τν, {αγ ης ἃ Εξςοπί{α] Οἱς δι Εὐδθποθ», ας νο ους [τοις ἑηιανσο]. ΑΝΟ ΟΥΡ) (μοδιμοίσσμίο Ααδοσία- ΣΣ . 109 Ετωῖὶ 5ηισμος. 1 απ ἲν Ένος εἶον νεο νε Εν ταα ενς οην Ιπςθοῖ]σίαρς. Εαπς ΗΡν εων εανν πα σοι ΜασθγοΠ]. ' πμ... 1 πιάνο] ῥ 1 μιαδσο Μασαση αοον Όάνς αμα νο, ΟάΨΦΕ8”.. ο ΕΜ Γ.Ν... ουσει ΡοτίαπιθΣς. Ε απ Ες Ετος Ον ων, Ὁ αάννεν. 6Ο1Ρ5 «Μ[ατίηη»ν ναυτ μαπίάος ᾱ νοδ ο η. 0. ΦίΘ{1οπϱ)Υγ Ῥγπίίαπη «Ε ου ρδ. Οἱ 4 οὖν Νἰσθοσνία. 3 Αν θοκίαν Ψΐηοςδ δ. Βρίὐέςς ονρας Μο 1 ορ σίις Όα Όνς (ΚΕΟ). ΤΕ πα σκο], : ο ή5ι Ηα σσ {ρα σα απ πο Ε ΠΑΡδΟ], Επ. Ἑ Π Επ π. Ὕργις Γπιρουίονν” σπῖσο Οαπιοπί. ἄθόογαος ᾱ. Ῥ{ονίάδς ο. 110 ΝΙ- εὐφθία { ᾱ- να. σα μία γἰος ᾱ ΔΟΝ ΤΠ ΔΡ5ΟΙ. θοη[οοοποτγ Αιαὶ ΒΡυ»., λα λα]ς σι, Νίσονία ΟΌἱοςοὶ Επρίπες. ονρς ϱαηαἁιαἩ (ο, Πτὰνν 6, Ῥνα- Πιλλίος οί. δἰουκία. Νταννος Ες ανρίας, Γι ἱπιαδςο]. Εοοάξ(ω[ΐς. ο, Σ. ααπἰαία πο άν απ ΝΟΗΣ {ιά Εάμιαξβ5ο]. ᾿ Εουπίαϊω Ῥομπςψ. ἆ. ζοἱοσαβδίάες, Ραά1ΚΟΥ «ὉΙ») 1 ενα αίγις Ἀἰσοδίᾶ. Ρ. Βαννᾶδ, δν Ν]οσδία, Κ. πιδίοιυ ὃς Βολου, «Ἀαἰθήηθην Νἰοοσὶία, ο ομαδα στο Ηαγτόνατο ὃ, Τουῖς. παννα Παζ κγτίακοδ απά Κους. ΧΙ ΗΡΙ. , ΠΝΤΟΝ δν Εοίκοςς αμα σκο] ὐᾷ8δης ὩροοιΊδη Μοπυίσέμτος Κομογαην αθπορα] Ῥ ο οσον ἁροιν- οὗ. Χἱοὐνία. 7 Μσίον Ψελήσ]α5. Χα [διά Εκ πουν ο τς ν νά. οὐνία. ΒαΠίο Βεοοσο]νίπῃ 9οἱς Αἰαϊ ΕΥ. 9 Μαρά Πο δια, Χίος ει Νίαντος ο, σανγίας, [αι ασδο], δεονίπῃ Μοασμίηςς. Θ. Μοπρδωιήος ἆ. δωμ. 104 Πω πιο δέν. Νἱσοδία, Θδίαν ος Ἠ. αννίαα, [απ αος], Ξ08ρ δι. ΘΗανίπςη θΗἱοἷςς Αἰαὶ Ὀγυ5, οι λουμΙάΐςο δίΝ. ἰουκία. τίπῦος δ, Βασίοις Μβαἰοτίαϊς. ΒΝΤΟΙ Χ. Ὀοίδος. [ πχα σσ, ττγανε! 6ου. σμτ, Ρ, Μομαν ως, Πιο Αν Νἰοαδία, τουντὲςί οπὸ Έγανοὶ Αθοίον Ον ρα Τνανοὶ Όυροαα Νἰ- ΟΙοστίης Ῥογνανά τας ίς. τοσπτμοτο Ἰμαγμασας Νἱοονία ανομία, Πωπα οσο ΡΗη ΠΙΑ Γαυμαυσα, ουσία Ῥ]οπς 521. Ἰωωγπασα υπο νν, σιεατῖπῃ δ. δορωαςώ πο Οµ6Ηο πμ Ιρρίυς απ Τοπ σε σον. Ρ. ὈαμανασνΠίος 9Ο5. οἱ αμ, ΝΟ πβπΑΝΟΕΣ Ργΐνα(ο Μοίον 0818. ΑΗ ᾖἶρκδ. ον] ΔΙ 6 ΕΙΤε ΕἰάςΠΙν ἄπαναηίοο ΜΗ σ]ανν απ Ποιδοργοα κής Ανα ζου. Ὀδυκοπαί Αοσἰάομί ο) σοα{]ι οἳ Ἰηλανν {σποβίδ, Νογό- ντο, ΝΤΟ οἱά δα] κ]νοά Ροαγὰοπο] Ώασμαάσο, ΑΙ υἰσ]νς. Ρ]αία ἅἶαςς, Νο κηιεή ς Οὐυμηροησαἶοιι, Μαγίης, ΑΗ οἶνκδ, ορά ν]α, 111δ. ΑΗ Ίνρος. ΡοΓδοῦα] Ασοοϊώσηι, Ὀρατ ο Τη τα: νν Ρυπθβις. Ὑ οταν ως ί ΕρΗΙδα Πηδήγαπσος Οσπηραπίος οἱ πω Ηστ τ πίαπά{ημ απ απομαΠοιροί ποριίατίωῃ. Ρανσίανς Ὁν οογγοδρόηάθησς ο ΑΠΟΙΠΗΙσΗί οἱ ]ο ΕΟΤ 7 ήν, ΟΙεθη 5 πμ ]ς{ορηυέήος Ρ.0.8. 180. Τ6]. 4ν7. ΧΝἰουκία- Ώνργιις Τπε ομαγᾳο {οι οἰαςδίῆθά δανεριίσοπησηίς ἰΠ (ῃο 8Όονθ οοἰµπιης {5 ΟΝΕ ΞΘΠΗ να ΡΒΡΕΡ ΙΝΕ (οἱ νο] οἱ ὀπρριας, Ένπη- δυο πιά Ματκείης ας ᾖς- αάσᾳ Ελαί Ελα απ ν ἠορας ΠΒ οσηιο Πηνέ, απ ὁπησο- Ιοὴ οχροί ρορπί(ν ΠΙΟ ης ποἱ ος). αχυροίνος Ὁγ ἵνα ους οὐ απο, Έλα οσα] πα Κο ος ροίαίοας ἡπ ίσο) σ]ρ]{ν κε Νοο, απ 1 ἷς η λα ο. 1ουἳ [ρα ση σα πιοςς ἁσα]ηνὶ ΠΧ. ΓΗ ος Ποσο σης ]ος ]- οιοα σος, ) δπῖρς [αυ ὐσμεά τπ 1947 Ῥιήης 1941 πο κανά {η οι] υἩ το αμρα, ο .,151000 ος, ἵπ Ὀ{1ς]ι Ιργαναν, μα Πιο Ἱαπ- 6 1η ο δαπιο νο καν 99ά νοφςο]ς, ἰοία]]μς. 1901, 0:10 (0η... Το ἰοἱα] ήπαρ πιά δρ ο ΕΓΠΟ ΠΟ 1ῃ η] 1η Ἠ{ Εις οοκο ο 194 γην 3, 18:000 ἱοην-α [ρα α Νίο] αν. οί ουσ οχοσοῇ {ο υνος 9ο νοης, Ἠοτ]ά δΗἱρειἱ]άΐησ ἱ ον κ Πορίκίοι, προς ιρ ἄδονο [οἱα]ν, κἰπίος {μαι ῦ 1000 τοην ἄορα η ας οϱῃ ΒΙΠΕ σΗ [08 ον ηρῃς ομκίής Πηα η, ορ μεοσοσθ ης ἵῃ Εργα γεν οι κίηο ή ἑαἰη, 6λ- Ομ της ηνία, (σΥΠΙάΗν απ αρα Τοἰα 1ο) Γ809 000 (οης ο [χο σης οἱ θάτ, Αορρ. ἀἴπο ἰο (ια [ουοραίης [ΊἼογο ἄτο 8016 4000 000 σης οἱ ἰοπηαφο ΠΟΜΠΗ ϱοηκίμΙ- έὔοη. Ενουσλος [μοι νομηὴ κα. ρω ο -π--- νο ανα σῄρανονκ αρ... ο | | | ἐ ἐ ὁ | Ὁ βουι | ΣΕΗΙΗΙΝΙΗΙΗΗΠΗΤΗΗΗΗΙΗΗΗΗΗΝΗΗΙΗΙ ΙΙ ν ἳΙΝΗΝΠΙΙΙΠΠΙΠΗΠΙΗΙ ΄ Χν . - πα ΜΗΝ ΤΗ Ροτϊΐοςσί νιτοῖῃ 8 σἱφανοφίίο ΤΗΕ ΟΥ ορ5 ΠΙΡΡΙΝ{ ΝΕΗν ΑΝ) ΟΟ)ΜΜΕΕΗΟΙΑΙ ΠΕΙΘΡΤΕΙ ΛΕΕΙ Υ αἱ1ΌΕ το ΜΑΝΙΟΕΔΑΟΤΗΟΠΕΗ ΕΧΟΩΟΗΡΗΤΕΕϱΣ ἃ ΙΜΡΟΗΤΕΕ5Ρ ἴπ ΤΗΙΜΗΗΤΗΠΗΠΗΠΠΗΙΙΗΗΗΗΗΗΗΗΤΓΗΗΗΗΙ ΒΙάο α- ΕΒΑΛΙΕΙάΗ ΒΕΙΤΑΙΝ5 ΒΕΣΤ ΒΙΟΥΟΙΕ δοἱε Ὠἱςίγίομίοτς : 0, 0Ζ0υΝΙΑΝ α ϱϐ ΕΠΗ ΗΠΗ ΗΝ ΝΗΜΗΤΗ νοι. Νο. 90 ΒΗΙςΟΕ: 5 98. ΜΟΝΟΡΑΥ, 2 ΕΕΒ. 948 Ρ5.0.8.127 ΝισΟςδια Τυ]ομγαρμίο πλ ρα ᾽ 9 } . ε ' αγ δίοσκ. Έςσεμαησε ᾿ πο ο ο ο ΟΙ ΝΙΜΗ - Ἀ ΟΠπαπιθεγ οἳ οηἱρρίησ πο Γοτ σπἱρς ΟπΙΥ Γοιτ ΟΥγργας Ρογί5 ΤΟΝΡΟΝ, ΝΝΝΕ -, δα λαν υς Ονρνήν:--- ο Πα: -- 11. τιν «Πἰπαά0» {ολοι Ἱ--- ΕοΡ. να «Πἰήπ]40» (αάμ- δίαι. : ε οιμ ην -- ἓ κῤριζν μιας ρώσος Ἱάρόση απ. 9δἱἱ «ισα αἱ» πα απ. «ΦΙΠΙΟΝ» Εερ. Ημ «Ετογὰ» (αὐ Πινίε) Κορ. {1 «Ό]]α» Εορ 10Η «Πο αι]. α- Πα] ῥ οι Μο ιτ Εοῦ. 181 «[]]α», ΜΟΝΕΥ ΜΑΚΚΕΤ « Ι,αἰοδῖ αποίκους {ο σείορίπς Βγοτ- Β. 5. Ην δσο]ς, (. ΙΤ 101 οὐροη ασε. κ. 19.39 1ω.36 Ποιιαπά, ΕΙ. 10.65 10.10 1 /δροηῃ, οξο. ϱ9.κὸ 100 9 ζ0αηαἷα, ἀο]. 409. 4 αλ. 14 Χον Του, ᾱ. 409 3) 401. 14 α ιο. κι. . 19.08 20.05 σας κι 90 309 π ΟΚΙΟΤΗΙν Κε 1 47 13.20 Ἁντία, Ρἰὰδι. Ννυ ννὸ 21ο ιν ἐν. 1190 11 Ῥηνκου, ρίαςί, ναι 190.20 Εηλο, να 1041 Να η] (απιαὴν οποία (ο η») νανίς αὐθιὐ δυο, οαἱοιιία θηρος 15. δὲ. 1κ. ϐ 31θᾳ ῦΛβ0Β5 ΕΟΔ υ.5.Λ. ᾷ ὃ ΡΕΙΛΥΕΌ ΙΝ ΗΛΙΓΑ (ωηρδυσίίοη αἲ Ῥα]οςίΐποα ου] ἰ5 Ῥοζυηής ἠοῦο δο- οι. οαεἩ. ἀαν. ἀπ δρς Νήσ] [οησ]ν νους 1κο]ναι- σίπα {ειν «νορος ΠΠ οη6 αν ασ πο αι ἵπ Παία πρ {ο Νο αμα μου κορν αδαίησ ἀἰπόμανσο, υ Απιοησιι νμίρ» ονοστ. ἷ9 ειο «κορν», Νο] «Ποιά μανο οσο ἱηαςπο] ΓΟΠΙ Παία οἳ ἔο 918ί, ιο [ιοί ΑΠΙΘΙΙζάΠ. δΗἱρ ἰο οα1ἱ αἲ Πἰ- Πηοποἱ ἁἰπόσ ο καν. Το «Εκίοτή» 15 ἆπο ἰο ἰΠῖ ἃ οαἳ- σο οἱ Κμρία. οα”0» αἲ ᾧφὸῬ, 50 ρου ἴοη, ᾖχοι [ος 0.9.Δ. Α οπβίε Ἰας δί Ροσῃ. 6- οοἱνοαι] ἐαί 5ο Ίαν ρε ΠΠ: Πιο” ἀθίαγοιί ἱπ Ηαίία πρ ἴω ἱεῃ ἆαγ5. μου. 1 ΝΙΟΤΟΒ ΜΑΝΤΟΝΑΝΙ!Ι Ῥο ἴμο Βου, «Ίπο Ενρίι» Ναι ο», οἱ, 1 πι ῥγοροηί σίαρο ο ἠενο]οριποπί ο Ονρνιν 5Η)- ρίης απ Πς το ίσης ΑΝΙΗ οἶμο Μο Πε ο οὐ (μον. 85 οί αν Πηίνο απο], πο Πμιο νου ον μοι ζω Ενα [οήπαίος. οἳ ᾱ- ἂνρνιΝ ια 1ρος οἱ μρρίης, οἱ ο ΗΊΠΟ ος κ [ον οχ]»ἰ- η ἵπ αἲ] οἱΠεγ ρογίς οἱ Ἡ εαιίαπ. Ππρογίαηρο. νρνις οοπ{αἴπὸ Πα νά ρ- ρίης πο ΝΗ α Ποἱοηρ ον- ῥομσπός ο{ μις Ρηδίηοςν, πι αἰ ς πιανν απί ιο ίΙοιις, οί. οσα). απ ον ος: απά ἃ ΟΙαΊή ΗΝ οἱ ΜΠΙρρίμς, ὀπ6]ι ἂν οχἰδίν Πλυδί οἱ) ρατίς οἱ μοι κο, η ΙΟ κμρ- ρίπο ΠΙΟΝ. πιά ροἱ ἱοσοίμοί οπσο ᾱ ἠιομ]ε, απ οχοµαπσο [σας [1 πο ΟΟΗΠΟΝ οσους, σομ]4 4ο α νου πο ρη: μ]ίο ροννίσα. Τον οὐ] οχ- (άησρ ἰάρας αμά πιά καν ΕΕ ο ῥνοἱσσ ον. οἳ νο Ππσιονίς οί ουσ μασ οἩἳ ραρο 4 Φμιρρίης Τ1ρουί Ὀι1ον Νθνν ναίες οἵ αιθς οη Ιπιρογίς οἱ πο ᾖ{[οἱοννίηο 8ρ6: θε ριοί. ἰαρίῃ 46 αθπ ἰαγίί 7/0 ροη ᾳἐἱΙ: οἱο- οκ5 8πα ναίσοῃπες 40. 48 ρε οοπ!ί οἰθοίγισαί αοοάς, [ὐσπίίαγα, ταῦρει. Ππιαηυίαο- ίμρος, ΝΟ... ἆπά. σο[ες 20-- 28 ϱεν οδηί: «θνε[]θ- ϱΥ, 60-70 ρες σεπί ΠἹίΠο: ρα| ναίευς 30--33 ϱθµ 06: πὶ πιμδίοθὶ ἱπδίγαπθηίς Ν.Ο.5. 40--48 ρε οθηί: ρίαπος ὁ 30--23-6-6ορ εᾶοῃ ρἰαγίπα οδ!ας 2:--3/- ϱρθη ρᾶσκ δρἱρὶίς απαά [ααθυγς ροίἱες «2.8.0. 9.4.0: η 0αγιοἱ «2.14.0--ξ3.7.0:. ννὶ- Πε ἰΠ ννουά 12--14 5Πήπᾳς' Βοϊιιθα «5ραγκ/ίπο ϱΕ1.9.Ό-- Φ1.10.0:. οἰπεν. 19.414.ορ-- 1.4.0. ρθπ 081: φἰϊνεν απά θἰΙνο σᾳοοάς Ν.Ο.5.50---60 ρε8π οοπί ὀπεπιίσαίς 10 --{5 ϱρθρ οθη!, ΗΕΝ ΤΗΑνΕιΙΙΝα ΒΥ ΑΙ ΟΒ ΒΥ ΘΕΑ [0115 ΤΟΙΙΗ οκ Το ΤΗΕΙΝ ΟΤΗΕ ΦΜεμώο). οἱ ἰλο ΤΗ ΡΟΝΕ δνουζι(ὁ «1 ΤΕΙ ΑΔΙΣΗΙ2 ΟΥΡΗυ5 - ΟΕΝΤΜΑΙ. ΕΙΙΖΑΒΕΤΗΝΙΙΙΕ ἁδρίή {ο ΡΗΟΝΕ 268 - ΙΙΜΑΘΡΟΙ. λ Ρ. ο. Β.ΙΟοοΟ - ΙΙΜΑΞΘΡΟΙ. /αάρς {ἠρ ἵνκμο ο ο ΦΟΙΤΗ ΑΕΓΗΙΟΑ, ΑΜΕΒΙΟΑ, ΑΟΦΤΡΑΙ ΙΑ. ΕΝΑΙ ΑΝΏ, ΕΒΑΝΟΕ, ΦΥΒΙΑ, 5ΑΙΕΣΤΠΙΝΕ, ΕΩΥΡΤ, αΒΕΕΟΕ απ ΤΟΠΚΕΥ. οι {ή ΙΟΟΛΙή ποια {η ΟΝ 1 «ΟΗΑΝΝΕΞΒύΡΑ. - ΝΑΙΒΟΒΙ --------- ΙΤ ΛΕΝΕ κΤΟΝΝ ΛαΕΝΕΟΙΕΣ Πορ οί οΝ οἱ (11 11). ίο- {1ος ὃν -ἰ 1 Ίνα πο μή {οἱ ἃ Φουτη ΑΓΗΙΟΑ, ΞΦΤΑΝΙ ΕΥΝΙΙ ΙΕ Κμίπς Ργῖοες αἱ Νἱοοδί8 «Ματκεί ἵογ {ο ΊΝεεκ Επάϊπςσ 51. {. 45 Ἡ/εγε: Ροίαίοον ὁ ορ ρο οκο Τοηαί, 6 » »» Κοῑυας. τ » 5» » Ῥιηίρν ὃ ορ. ρου Ρηπά]ο Ῥυυίτουί ὅ » υκὸ (Ἀρβασο 6 ο ν » Ομ ήἼονος ο μῶ οκο Ὡρίπας» του. μοι οκο μομςς 3 ερ. ῥο Βιπά]ο οα οι 8 ορ.» » Ἐπησει πας . ερ. οασ]ι Οὐπ1σθς 1 ορ οἱθῇ Ίαποῦς {52 ορ. αι(Ἡ (αγοϱ Εγοὶσ]ᾖίς Κεεπ Έτεπομ ἢΒοπιαπά Βναπσς ας ιδ Ροήσηί α [ία 1900 Ίος οἱ οπου» [ου Μου, Ματ ΗριποΠί, αἱ ΕοοΙοι- [οϱ. Τ νο Ιαἶοςί οποίαοας {ου ἐν πο ἀ94/10/- [ου.. ΝΕ νε ΟΡ Και] Νο υ[1οιο. αἲ 496 ο 605 {ο.ῦ μον! Πχ [ο Ἐγαησὸ Νάδ 195, ρου οι, απά με «Το (µπρα πα». ἵν οχροσία/. ο μι 9 ϐ ο 400 ίοπς μας αγ αἱ ος Ργαανν εμριποπί [ου ΡΟΗ βναµσυ αἱ 408... απά νο ἀδ. ἃ ἴση, ΝΗΙΟΗ πανθ Ρος (σθμαι. απ ον πο. οχροί πἳ Ἰοαδί Ὀ05.. απ ον. Νοτι- η Γπαπσς αἱ Γεασί θ05. α ἰοι. Ώορμ]ίς (μα [ασ μα πας ατα ν η} ρ]ονίν οἱ απο ῦς εορ]- πο ἴοηπασα, οἱναγίόροιν ἃγθ ομ]ν νο το αν ὅθ8., απά πο ΠΙΟ χο Νας Ἰπαάο π ιο ρασί κοοῖ, ΡΙΜΕΝΤ ΕΟΛ 0ΥΡβύ5 δοµις 4.900 ἴορην ς οἱ ϱν- ΠΙΟ γοπσ ος αππαριιδία. ΓΟΠΙ Υπσονίανία οπής ιο κου, αιά 9060 1ος απο οχρυςἱοῇ αἲ μανήασα ἵΠ. πα ποχΐ [ον (ανν, Αποΐμεν 19.000 ἴωηδ αἲε ἠ πο πρηαδ, Ε6υ./ΜαΤΟΙ «άρηιοπί. μεις κους γεορπί οῇοις {ποια Ἰα]ν, δα 1 18 ηποισίους ἐμαί ῥησος νεο πο εοπιρο({ίνο, [ο Ἐο- Γπ δίεγ.ίπσ ΆΑγεᾶ (ροια οςς ονη θο/ρθδροηάθη{] Ι1ΜΑΡΟΟΙ,---δαἱαγάαγ. Το μιαεος αὐορίος. Ἰαΐο- Ἰν το πανκ οἩ αἰἱ οχρο Ἱ- εἐπους ναί Πήρπιοπί οἱ ρο: οἆδ ΝΗΙ Ρο ο[[οοιοᾷ «οπ]ν ὢν βίο που του]δίσιος πα. 60Η: ν κ η πο δίετΠης αισᾶ», ππ]ονν δροοα αν απ]πογίνες, ἵς ἁωις ππαην ο ισι]Ηες 0 Ίου οχρονίοι», οαἱρρίης ἀροηίδ, απᾶ ονεῃ ίπο Οδίοηις Απώμιιιος Ηἰπιαςςοί Οοπιρ]αϊπίς Βκρογίος» οο1ιδί46Γ ήν ον) Ῥηαείσοο αν α- Ππίμοι δε ἴυ Ρἰπά 11ο 1Η ἱναάα, ας ροϊπί οί (πο 1ος μας παν μα μι ζο-ο ὢν μα Ἰποζπα ές ἴπ) ἀἱδο οἱ θΙΜρηιοης ΜΗ αἃ «ρος Πο ἀαπίο (15 ἵπ ὀ1δο οἱ λαο οἱ ονα1) απά πο ΜΗἱρ, αν απνἰκαςθα Ὦγ. ο μον τοσα θη, 9 αναΠαδίς, Εο). ππρ(Π σα οσο. ἴ 19 νἰαἰος ια 5 Ῥναείίς, Ἰ σα! [0 πανό Εις ασ] ῥαναβίο κ ήΠ μοι βΙο]πα ατοα σου ]ος, ΟΠ Πο ο] οσα {ηδίγισίοιν ᾖανθ ρόρῃ μίνοι. 9 ΟΗΝίοΙΗ5, Νο, απ {ς ἠση]ν αν, αι οι σοπ(]- Πδη οἱ μαντηρ νρηποη ο[- {ωσίο]. ο δΗίμς [νίην «μίει- πο ἀπ. [ας αλοπίά μα ορπρΙο ΠΠ. Ργαςίἶςε [γππεςεδςατγ Τα οπησδς ίση ΝΤ 115 ἴ- (οργο(α οι, πο σονου, {πίορο- φίαά ρα 1ο οί ου Ηλαί δΗΕΗ ῥρναςτσς 15 {ο αἨΠθ- οὐσναςν, Ον ροπί νο αν πο αἲν ΠΙΟ. οἱ Ό]μο οχ]σίτης οχοαπσο τοσιι- ἰαλ1οἩΝ. πάσι ΝΠΙΟΠ (ια ν0- μη ίσιο ο [ασ]{ {ο 6οιή- ἐς ομδίάο [ιο «μἰο]ης Ἀ θα» 5 οοπτοῃ/ος, Νθ ΡΟΤΑΤΟΕΣ ΕΟΒ ΔΒΕΕΕΟΕ (πρηις οναπηεηί μας ποί απο απ΄ οχρονῖ Πσρηθο {ο Ὅιο 1050 ἴοης οἱ ῳρνις φας ροίαίσο5, γο/αιγοί {ο ἵηπ οτι ]αδἳ ἆοφαο, {0 ΝΜΙΕΠ {Πο ἄνοθὶς ας εγηπηοηί Παά σταη- ἰοά ιο Ἱπτρορε [ορπςς. ςΗΙΡΡΝΦ ΜΟΝΕΜΕΝΤς {οι οἱ ου (ο) οεβοη/ίεπίς .. Ρνεο]εσοίθά Αετὶνοῖς ΙΔ ΦΟΙ: αν αἱ 90.145 «Ἠμποι». Ε1να, ρορ.. Εοῦν, ο. ΟΚ. ο Ό.Κν . 1. ἱιοπίγ]άος ὅτ οι μ.) «Καπίατα», Επίδι, ΜΙάάΙ6] Εορν, ος κ. ο ῦ.κ οἱ. 1. [ωοπ]άος ᾱ- 80Η8. μίά.) «μπα». ὀνοίδι, Εορυ. 0, ον. ον. ο Ἰοας. Όπτορς [ου Ειαπσς. (Πα. Β]νήι δ σσ, Ρἰά:) «Ὀαψας», }α1οος]., Εοὺν. 411, ος Υησοθ].. ία Νἱ. δαδί, 150 {οη» αθῃ. προ, [0 Ρ, μαι, Αἰοχαπα ήν (Απια- Όμις Νανίσα σα ο, Εμ.) «βι{οκκα». Υπσοςἱ.. Το. 61. οχ που]. νἷία ΔΙ. [εν ὁ ἰοην σδη. ο1 ο) [ου ]ήπιας- κο], 19060 (ωμς εοηοπ{ [0Υ ντ π (Απιαλμις Χανίσαον 0, - μιά). «Οοπρονία», ΠαΠατ, Εερ. 15ἱ ἐν Παὶν. ο Παν. θοπωα] 6ανοο. (Α.Ε. Μαπίοναπί ἆ 0ης [4). «ἈάΙΠθ», ΕαπίςΗ, Εορ. 10Η, εκ Απίπαρ, σόῃ. 68160, (Α. Τι. Μαπἰρναηϊ ἃ Β0ῃ8 Ιμ4). «Τογο 111», Δον ασίλη, Εοῦ. 5)1081, οκ [1 Ν., 66η ο0Υο0 ιο δν, (ΟΙ νίου ἁ ὧο, 1) «Μ[αμα ίση». Εεἶδία, ωχ Ῥα- γτοίῃ, ος Ῥ, δα, ἴο. Ῥ]- γπθιδ. ἄσθηοα, αδα]ος, (ΓΙ. Κνακίάα5). «Εαν», Ρος, οι ἱοηάοην Απίκορ Ματ ος). «Απίαήπα», ΕὈιἱοἩ, οπ Βου. οχ Πομηαπάν σε, οαίσο (α Κι ᾱ ου. [μά). ουπ{απθι ο ρασο 4 Νου {0 4.8. 5. ΠΟΝΡΟΝ οδς, --- Ἠιιαϊ ἄρρθατος, Πκοῖγ ἴο ρύονε ἃ” πυΐλαν ΠΠ ΤΙ Ἀθοκς {π Ἱοπάσα. βία ππαΓκοίς5. καθ απίοκἰν οπαηρεά ϱν ιο αἲ- να] ος φίον πρ ἀθνα ια {οη ΕΠΟ Η5. Τ]μ6υς οπαςοί Ώατρ πάσι Ππνιγ απ ΙπαΓΚοίς, απά πιοδὶ 61ήδο. οἱ αἱοοῖ, ματ ση]α]ν οφ ξίος, τος {ο 5ης 4η οχίοης ἴπαί Π Ῥοσα- πιο αἰβοί ἴρ Ῥέπᾶδο ια Ὠδίίο οἶάδς ἵνκασς, Τῃο οχ- Οἑπορί νόγ αἰσκῖν θαροὶ- ως. μισο αξ ἴμο γθνι οἱ ΠΜ ΡΗΡΕΙ 6οΠΙπεΠί ΝΙΟΗ 4ἰδενος ται] πα 1ἀσα, Ηον Εμπιουί Άγοςα Τμο ιό ἀἲοσθ 0 ἃ βΡθοζἩ ηαο ϱν Μη. θηγάμη, οορρααν 5.9.Α. Τνοαραυν, ἵπ ΝΗΙΟΗΣ 1 ροίπίοή οί ενα Μαιδμα] ας Ῥοεηοῄώατίος Νοπ]ά ρτοβαβρίν ο οφ {0 ἰαΚο δ0Π16 ας {ο κἰθαάν Εμ οπή αησίθς απ, αἲ ἰΠο Ρίοραί πα, {μοδα απθησῖες μαί απο πα ος, ποιά ανο ο Ῥο ἀονα]οι]. Οἱ δµΒΓες δίτοπσ Τῃο ΟΠ «οοἰἶομ. Ἰιονστό, γωμιαϊτιοῦ, δένοης (Ἠνοιισαοιί ενα ουκ ΑΙ σορ δητίης [οι]. βαδίαρ οοήοςς. [ου Βι]- ΗΝ. Βο0ΥΠου μάγος, Ἀποιο--- Ἰναπίση, αἴδο τορογ ος ἃ δµαρ ΠηρΓανο ιοί {ο ον ης χο ΤΙ - ῥιονοί Αα Που. 1η. να Ῥαδί ΝΕ με κο η Βαηηαῇ. οἱ Νας απο ο τιμποῖ5 « ΑΙΙΤ- ΕΡΘΕῦ ΦΕΘΙΒΙΤΙΕΣ ΦΤΕΛΟΥ Ηιαί ἰΠίν οοΠΠΡΗΙΝ παν ὃς πα[Ιθμαἰδος Ὦν ἴπο Βηοδε ονογμηθπί. Τταπερογί Ἰνο8π δίεαάγ. µ ο ἀΠίοίσρή ππανκεῖ, Ίοπο-αἴος. νίοεκ5 ανα Ώοθη ἀπ], {μα πο Γιαμςρουί Πμοορονοσηῖ ΊοαἨ. ης ϱοηια]- πο. σίοιν απο 985 19, ΝΕ λαέ ων ις Τη απα]5 η8- γα Ῥ6οι. (16ΙΥ πιαϊπίαϊιοά ΜΗ] ορογαίους ανα ἶηπσ ἆσγθ- Ἱοραοηίς ΤΠ {μ6 ρα Παιδη- α1γ [ονείση α[αϊν5 ἀοραίο. Ἱιοπάοι Βίος Ι.αίεςί Οποίαἰ]οής Αγισ/0- Αη. 0ου) 433/ ὃ Ποιά 1 εαφές 36) 6 Ἰγ ος Ἱνωώιί 008 414) ὃ Ραρςα[ο 6/15 τὸ) ἃ 1αθι μαρραο ο ὰ5 3”) 40 Για {ΟΕΕ 24) 4 Ἠονε Τα Π{οᾷ εἰ ὃ ϐ6 Ἠνρεί Ὀ) εΓο η ἐ6ἶτις 109! 6 Ορος Μένες 95) ὅ Με ἑευαίες 256) 1 Το ζοηι 60) 4 9 4]9 οἷο Ουηεοίςδ 19)- 4 ἃ οο Αι σε 404)- 3)δ 4. «ο Παπ ο. 449)- δ 9 11909)ο Τηεαδιε 19)- 14 Ἀ Ὦ)λὸ 02ο Ἰναγ' Ειοαν 103)- 9)δ 4 ο Γἰοίοι) 110)- {4 Βαροίαμδ Παπ ΑΑΑ ο) 8 1ος Βτο]ε 63) 6 Αα Βικ ϱ5)-6 Ἡ ος μιήηδίοι ΒΑ Ω8)- ἱ Απο πα σιέα τε 190)- (ὐΠέρλονὴ ὀ)-) μι σἰαὰ η) 4ὐ)]- οΠίμλεν 1) ΤΗΕ (ΠΕΙ Μι εἰ ΙΙΜΗΙΝΙ -ΝΙΑ ΝΑΤΙΟΝΑΙ «ΟΡΡΟΡΑΤΙΟΝ ος ΡΡΑΗΑ η α μονο {ο καῑἰκΗ ως «οί οἷκ ιο οπ μογί οἱ αἲἰ {ο ἠναιῃ πο ο {ΜΗ επί! ἰἰΕ ἠποιρίγίος οἱ ΟΞοζμον/οσαλί, 8 (οι ΙΙ ο 1-γοριίο 1 ἑαίσς, «8 ἰαπδ Πιμιδτοῦς οἵ ολον ᾖ1οί- οἶασς ἱπδιιδίτίαξ από πιος[ναιλσαξ 1οοτ5. ΙΟ «Ηί ΟΠΗΙ)/. μοὰο (ῃΙ/ {ο ο (ο οί ΠΛ) ΜΛΙ ὁλΗΙΝ ϐ ΜΙΝ Β.Ο. ΘοΟοκχ 87, ΝΙςΓΟ5ΙΑ, ΒΗονε 282 ο α! ο ϱ/ρανοί {ω ακνίκ {ο ΕΙ α{αἰο) αρ, ΑΙ ο! ΠΕΜ ή πο Μο ο ή κου. (1 οι ο οπής ὑπ (γης ὃ ΕοιΙαΥ 1945 9 ἀοδη, απά νου ἰμοί 1ποπον {5 οἴ [ιο Ἂς ς) Ψ 1ημ ΟΥΡΕΙΟΡ ΒΗΙΡΡΙΝα ΝΕΝΝ Ραβε ὃ ΤΗΕ ΟΥΡΡυς «»ΗΙΡΙΝΟ« ΝΕΥΝς ρυρ]κηοά Ἀθεκ]ν Ὦ 40ΗΝ ΒΗΠ ΙΣΟ αἱ νο οἴῆσοες οἱ {Πο Ργόσγεςς γήοίηᾳ απά Ρα Ηδλίης 00, ΣΟΕΟΜΤΦΟΣ 8ἱ. 9Α-9Β, ».0.Β. 840, Νἰεοδία-Ογργας ΡΥΡΗΙο ΕΟΟΝΟΜΙύ 0ὐΤ100Κ Οπο οἱρη(ήσαπέ ραβδασο ἵπ. ἴμο ὐνοιποιῦς 4 άΤθ5ς ἴο ιο Ογριας Ῥχεσιίίνα (ος) ποσο Το να «οχροςἰαἰτοι Ειαί χα Ῥαογαπὶ οοπά οι ο πάς ἵπ 19άΤ νι] ποί ροπἱίπαο (πνουρπουί 1946», «Της ἵν α- πιο] οποία και πίης 10 ἴλε Ῥιδίης»ς οΟΡΙΠΗΠΗΙΙΥ απά πο ρεποια! ραρ]ς κο. Π ἵν Ἱπ Κοορίησ κ. Ππρογίαηί τοΙΠάοΥ5 1πδιοά ὢν 5ο πο] αιιαοά οβδογνεις α» ή ΒίαΠονά (ἱρρς ναί ονοη Ῥείογο 1ο οι οἱ 1941 Ἱπίεγμαίῖοπαι ἰναάς Νας ΙΑ: ρίάΙΥ οἰαπσίης ο α- δε]ειύ» ο α- ργειν παγκοῖ Γον Όλο ραδί νο Υ6αῦς {πο ΝΟΡά ηας Ῥουῃ. οχ{ο]ε]ν ἁλονί-- απηοδί ρθροιαίε]} μοι ἱ---ο[ οπρίία]. ροοςς, ἵπ ο {ουπι οἱ Ππαςηοςν οἱε,, ἂδ ΝΟ] 5. οἱ ΠΙαΘΗ-πδσΙθή 1πα]- {οἰαιοἳ. ΟΟΠΡΙΠΙΟΓ ρουᾶς οἱ 6νθ ἀδνοήρίοη, (να πα]]ν Ριοάιείῖοη. ριοβιάππος Ἠανο εχραπάες, πο οπἱν ἵπ Βιῖ- ἰαίπ απα δι Ανν αἱ η βονονα Επορος. οουηίήος, Αν οσο σου Ιμίο {ορ οαί, ΝΠΗ δἰσαθ Ην Ιπονδαδίησ ο{ριί, ρρο5 ΝΕ νο ἵπ οαδίεν δαρρὶν, απά ἃ 11ος ἑοπιρεήνο πα καί Ν.Π] ἀονειορ, ΝΙ α- δα πίν οἱ οαρίος ρήσος. μαι ἶ5 οι πιονα!, οἱ αἱ) Ες [ου ὤνρτις (ναφσις απ εοηδιαιώς ὁ Τμο Ῥαδίο ῥρήπῖρ]ο οἱ απν ποπ 66ΟΠΟΙΗΥ Ἱπ ἰμα πλαη(θάΠσς απ. ονοῃ Ἰποσάδς οἱ 1ο ριτοµηκίης Ρόκο οἱ ΙΠΟΠΟΝ. Τμήμα (μήπος απο 1. ο Ππίοοσί5 οἱ αἱ]. Τπαγ ορροδίίον απο ρἰαη]ν {ο μὰ 6ος. 1Η 1 ῥτοροη! 600: ποπιίς ἱηδίαρη τν οἱ ορπα ος δα αν Εμαήσυ απ ουςθ, Είσαπο» τοσεη]ν ραυνμοά ἵπ «Το ὄνρνγις Ῥπρρίης «ανν» 510 ἰιαὶ [ο Γδίαπι ν ου οπόν οομΙαίοῦ οἱ ονει' «5.00υ.000. 15 πογο η νὶκ (ππος πο ρύο-να ἰοία]. Δά- Πα] ο]ν ο οἰαη ανά οἱ Πνίης Επ Ἱπιρνονοι. ἵπ πο ΙπαΙα ορηίτεν: μὲ ριρς βοοπ μα, ρα λπ]ν τ Ἰακ]θ ἃάδ ρα [ου δα επ α πιο. | Ηαρρίϊν Κα πανό ποί γοπεµο ιο ἀθσιο οἱ απδίοο τα υμ]ηρ Πο. ἰρρυδρή ἱπ Εηίαίη. Νου ἀορς ἴμειν αρροᾶΓ 4ΗΝ. θα]. [ου 1, ϱνοή. ἵπ ραίροί οδό ση, ΝΟ Ππ Ρη- ὠἱν. μαδ. πορί αἲ. Ῥηναίο Ἰποίοινις ο) μα νοα, Έα ἱμογοηνοά. οπσίοηις ἀπίίδς, ἃδ κο ας μα τοηιαμίης προιί Γοςἱρίίοηα, ΑΠ 4ο ΠΙΟ {ο Κορ αχ. οχροιίαο ηναδίθα πμ δαντηυς, οἨ δρεπί οἳὐ ομδεηία]. σου», -ΑΓαοὐμβιθ-ίαχ. γ6ιαί, ραγΠσ]α]ν ο ο Ἰ0νοῦ Ιποθιιε σὔκδῥο, οοιἱά Πορ ἵπ δαδίηᾳ ἴπο ϱρηυταί εὐδί οἱ Πνίης: απα 1 Ηί5 Ἐχοσοιον5 ΝΙΟΙΟΡΟΙΙΟ Ναηίης ἵδ ομδυνος, νο γρνις Πιν Νδαίμου πο δίοιπὶ οἱ λα σπγιοηί Ππίου- μα όπα]. ππθηοήν 155 ΜΕ ος δοθθδὸ μα ΙΗΔΗΥ οίμευ ρατί5 οΕ εμε Νοτ]ά, ΤΗΕ ΡΕΝΛΙΙΕΡ ΕΛΛΝύ Οµ [ιο ονο οἱ ιδ Ἰαϊοσί ἀονρμπα ου. οἱ ινα Ετεπο [δρ νηηρε απἰμογαίίνα ορίπίοη. ἰπ. Γοηήοη οχρτεςςοί πο οβΙθεοης {ο ἴπο ία, 1ὲ νας σεηθγα]]γ ορηςίἀερος 1η Ενα (ἱγ ναί δασς ἀενα]αα- Ποπ. νοι]ά επραγᾶαςδν Ταἴμθι ἔπαη Περ ΒΗΙ5μ Τναᾶς. οχροηνα, οχρ/σμνας. 1 ἴρης οἱ (1165, απ] ιο [ναυςς ᾖ6- γα]ηαἰίοη. 1 ἴο ναί οχίοηί αοί ἃ5 αἲ οχίτα (Παΐθηις Ῥακ- πει οἳ. ἱπρουί5 Ἱπίο Έ8ησο. Μοϊδοναι, 1π. 50. {απ ἃδ Ἐμαπέα ἵ5 ἀοραιάοπί οἨ Ίά1ρο Ππηροτίς οἱ ε5δοη/ἰα]. [ους δίιι/ 5, ἴ ΝΙἩ οπ]ν Ἱπείοαδα 1ο ἀἰθῃομ]ν οἳ πια αἰηίπρ ΕΠ ο, ο[]αα). θμδίθτος ἀθδίσπεά (ο οοπίτοὶ Εταπερ ἰπίετηα] Ρρτῖος δίγιοίανο απ] ἴἶα ἐοδί οἱ Ηνίηρ. Εοῦ οχδιηρΙο αἰΙ οχρογί5 ἴο Εναποε ΑΝ] πο 6 Ἠιοίο σΥΡΕΗυΘΑΙΕΝΑΥ 95 ἓ ΓΝΙΙΜΙΙ ΠΙΝΙΓΛΝ ΜΙΛΙΑ (ΜΗΝ) ΝΙεοβία- Α{λονδ- ΤιοπάἆοἩτ πΕαωι ΑΗ ΝΝΥΕΕΜΚΙΥ ΘΕΗΝΙΟΕ Μονά αν 5: |.οπάοηι ἡΜα:Γςεῖια - Κοπιε ῬἙπενά αν δ: Εοπιε - Αίποπς - Νίἰοοδία Ῥπι νά αν ὃ 1 Νἰσοοδία - Λίαπ»ὸ - Κοπιο ντίάαν»: Βοπιε - Μαιςεί[ες - [ιοπάοῃ ΗΕ ΗΗΙΠΗΙΤΗΙΗΗΗΗΝΗΙΗΗΙ ΠΙΗΗΙΗΙΙΙΗΠΙΗΗΙΗΗΗΠΗΙ’ Ρον 1 ραγσι]ανς τ ΑΡΡΙΥ ἴο ἵπο ΑΡΕΠ{ΙΣΙ: Μεινιο ΜΗ], ΒΙΥΤΗ ἃ 00. (0Υρβυ9) ΗΜΙΤΕΌ., κ γοἰσηί Μανκοί αναῖπ δρ Ῥοπια πά δπογίασε ΟΤ 'δαςκς ΙΟΝΟΟΝ, 9Νος5.---Αοϊῖ- νι. ἵω [ης οΠορίθγίηᾳ ΠιᾶΓ- Καὶ ννᾶς Ἰαγᾳοίὶν οοπῄπεά ἀωρίπᾳ πε ραςδὶ νθεκ (ἴο ἤπθ ΒΗίνονη ΡΒἰ8ίθ ᾳηαϊπ 8πα ΝογίΏ Απιθγίσοᾶπ οπᾶἱ 560- ἤοης. ΙΠ 1ης οᾶδσο οἱ ἰπ8 Ιοἱἱ6 ἴγ8ας ραίος ἰω Ειωγο ϱθ ννθρθ 5οπηθννραϊ ογγαίἰο. Τῃε Βγιίδια Ιγοπ ἅπά «ίθθι Οογρορα!{ίοπ 8γγαπρεά ἃ 8Η: ϱο πιπΏθι οἵ νοςδοἰς ἴοη ποπ ογθ ἰο {πο ) Κ., απά Ηονγηίἰο Β8γ ννας ἤχθά [ο ἱροη ογο ο [Ὁ.Ι. αἱ 325 6 ϱρεή ἰοπ. Νο ῥργοργοςῬ5 ννας πιᾶάςθ ΄ ννί Ροοκίπᾳ ἴοπηᾶαως ἴοπ ᾳΓγαΐη {γοπη ἰΠθ Βί8οΚ ὧθαᾶ {ο ἰπε {/.. αἰ- ἱπουρῃ 16 ΜΙπίςίην οἳ Γοοαά ραΐδεα ἰἵἵδ οσοι ἰο 505. ροή ἰοη. Βεσίἱάος ἰπο αἰ[οι]ίίες νΙς «οΏίΠβίπα ῬΏοδγάς», ἵϊ ἰ5 πρθρογίθα {παί ίπμεγο ἰ5 ἂΠ θχίΓοπιθ 5οξβροίϊγ οἱ 580Κ5, 8ἱ πε Ιοβάΐπρ ρογίς. [αίεςί Εἰχίμτες Ὠοίαί]ς οἱ (πο ννοθρκ’5 [ἰχ- ίωτοςδ ποσο :- Πορπίἱο Βαν {ο Νορίῃη- Εαςδὶί Οοαςδί .Κ., δίθἀπηθῦ, Ρ.10Ο Ίοπς5, 325. 66. ρε ίοπ ἵπαπ ου58, Γθβγιδεγ 16. Δηίννεγρ {0 (1γ6εσθ, δίθ- (ΠΕΡ, 5,600 ἴοῃς, Ὀδδί5 215. 64., οοᾶἱ ργοπιρὶ. Ὀονί ὣΦθδιά ἰο Πίο ἆθ «)ᾱ- Ποίγο, δίθ8πηθΓ (Απιογίσοθη), 8ροιί 9.000 ἴοπς5 ἱάπιρ 5Η], ᾧδα,δοο, Ιονγίθς, «/8ΠΙΙᾶΡΥ. Όωθρα ἰο ΓἱρᾶῬιις,. «Γἱε- ἱεπίο ἸΛανε» 9.400 Ἴοης, 5 ρ6 οθηί, φΊ8, δµᾳ89, «/απι- 80γ.᾽ Αιηοθγίσ8η (αι! {ο «νθοεσθ, Απιθγίο8η δἰθᾶπἸθη, 9,000 ίοηπς, 10 ϱρεγ οεηί, Οᾶδίψ. ΦΙ2.16, αγαἰπ, ΓδὈγιᾶγγ. Ηοαανίεγ Ρα[οεςιῖπε Εἰδίς - ΜΑΒΙΝΕ ΙΝΘΗΠΑΝΟΕ.- Ὀπ «απ, 15 ἰηθ { οπάοη η: ἀθηννι]ίθης πονἰςθα ἴΠο Αάνί- 5οῦγ ᾠσμθάμίε {οπ νογᾶφες ἔποπι Νονίῃ απα Οεπίταί Α- Πιθρίσαη, Αἰἰαπίΐα, ῬὈαοίτίο ος αμ[ί ρουί5, ἰο ος ἔοπι Ραἰοςίϊπο {τοπι 1)2 ἵο 7/δίΠ5 ρ8/ οθπἰ. Μουθονεη, ἰᾳθ ΓΓ8- ἰοδίίπο «οοπίίπθεπον γίδκ» ννὃς ραϊσθα ἴοπι 3/δίῃς ἴο {μγοςῬ-αωσιίθις ρθς οθηῖ, (Πουίεν) Ἀνμοαδί ΜαΥκεί Ρ/γίους Τ1νπι ΙΟΝΡΟΝ ϱΝΡ8. -- η (ιο οπτῖν ρανὶ οἱ ἴμθ ποοϊ, Πτη ουπθ(]οτπς ργενα]- ]οά αἱ ἀΠίεασο Ν ενα πε Εἰ-- ατος Ματκοί κας ἴπ[πεποσά ΒΥ ἴο Ισλίθμίηρ δροί μοβῖ- Ποη. 5 Βοροιίς ἰμαί Ἱπάία Ἰαά Ριο]αςοή α διυδίαη μα] ᾱ- τποιμέ οἱ Ποια. απά πονς οἱ ἠλο 0.9. ον πΙησΙΙ Πανίηρ τ6-θπίογθς {ιο πιαΓ καί [ου Γ]οι:Γ απά μαά Ρουσμί (τσ πΙ]]ίοη ίοις οἱ 100 ρουιµάς καίσαί Ἱμαίοι οπδίηο5ς. Νά5 επιίδε ϱΥ ρνοβι{ακίηρ [ο]οντης εονε ἴαιν Απζυισομις 1ομιατίκς {μαι ἴποις ποπ]ά ο α- τειιοίοι πι Ὁωο, Νας οχρογίς, ΝΗ18 ἐς καν. απάοιςίοος ἴἶαί εΓοβ ριοβροείς ἵπ. Βτορο ᾖαά Ππ- Ῥιονοθά 5οιΙεΝΗΑΙ, ζαπαάίαπ ΡΒείοε Είεε Το πιαγκαῖ, ΠΟ έΥΟΝ κάδ Πνηι οἳ νοροί5 οἱ οΠααἱ πἀσαί αγίων απ ο να]: οιἱ ορίίοης θμονοά σαΐμς ο αροιί Τ {ο ϐ. επί Ρο Ρι- οιο] οἩ. ἴἶιο κοοκ. Το - παἶαν. Νμεαί οχροῦί ρε ἴο οομηίο» οἱπε αι. τεἂί Βηιαία. σαϊποί. ϐ οοπίδ 0Ἠ ο ΝΕΟΚ Ῥαάηρ οὅδοὸς, ρε Ριις]ιο] αραῖηςι 921 ἃ Νουκ 8Ρο. 5 (Πει16Ρ) Ονρτής Οµδίοή5 Ἐοοά Γπιρογί5 θι{γ- Ετεο 4οοάςφ Ματπγ [οοάνία[ς Πάνα νο: επ οχοηρίας [ο ἀπίν 46) ιο ]αΐεςί γουἱδοᾷ οἱδίοπα8 βεῃο] 16. Τή6δο αἲς:-- Βαι16υ Ρώης, γουδίεᾶ οἱ ο{μδγα]δο Βιαης Βίοι Βαίω φαὐςδί]- Πίος δΗ6Ἡ ας πιαγσατίηο, οἱο. ἄσσυα απά ὠμίεοςν: (πδ]λοά πηθαί πα 5δοποµηᾶς Ε5Η, ἀαὰ. δαο οἨ. Ῥίοκ]εᾶς ἄ9ο- απ Πίο Βαιως Ονος {εδ οἨ φα]ίοά: Μασεαγοπί απ. νδι- παἰθθ]]ῖς μνεκοενες ΑΠΗς απ μη {ροαδς Οαἱ5:, θθαδ, Τοἳ- μίοί. απ οποιο Πίου γείσµος. Ιπογεᾶσεά Ώμέῖες Ιπο/θανθς. 4πίΙες Ἠ4γ6 Ῥθυῃ προδοί οἩ : ΒροΙΠς-Θῃ (αγ σος,- Ρυκά ος απ ομοίς Ἠαία ΑἱΓσπης, δρο ης σης, ρϊνίοἱ», 1θνο]νεις απ Πῆος: Ῥ6υι αά ομως: Ἰπηί Πφους: Βεηχίμος Οανίαις (μωπήσα]ς, πάει: (σοκ. απ Ναΐσιος απ μα: Πασθα] σοοᾷς απ αΏρῃαπους: Εηγε Ρανας οφοσιγ λΙποα). κα- Ίου Μινίσαι Ἱηπδαπηποηίς (ηθγ5, ῬποοσγαρΗἰο μις απά ραροςς Ῥίαποδς Ριανίης ἑανάς: προ τηαμ(αο ος ποί οἱ μον άδοδρος [ος , ῥα[ες ὠ]νοι ἀπ ναι παπα σ]- ος Βρίη5 αι Ἠίμς 1η. Ροί]ο απά ἵη. νου. [απ αποὐγάαπες ΝΙΠΙ ιο σ6- πονα [αγ αστθοπιοπί Ίήρο- Πα]. Ῥιοίσγοπεο ας σε 16: πιονος [τοι ἴλο οἰσαγοίίο απά ἄφαν ἀμθα, ΝΟ ανα Ρθ- 6η. ταἶδοί {ο β4-5-5 6ρ ρου οκα οἱ. 1000, ΝἨιομενοι 9 Ενα Ἰήσ]οιν, Ἱ ἵδ οχρυςίοᾷ ἴμαί ἰΠὶς ΝΤ] τηδαπ. αἩ. οχία ὃ ορ ρά μασκεί οἱ 360. Υ- μἱηῖα. οἱραρθίῖες, 096. ἰπο {6- εοπί ρησο Πποῦθαδθ», 5ΤΛΒΙΙΙ9ΙΝΑ ΤΗΕ ΡΑΛΟΗΜΑ Α5 α πιεδης οἱ 5ἰδβίἡδίπο {πο ἄγᾶοΏΠιᾶ, ἃπά οοπίγο[- ἥπα ἰπο ργίοςθ οἳ ἰπε οοἰὰ ρουπα ἰπ (τοθσθ, ἴπεθ Αἰ- Π6ης (ονεγηπιοπἰ Ὠᾶς ϱ8- αυθδἰθά ἰπο υπ[γθεζίπρ οἵ 1.003.000 οοἱά ροµπαά5 |οα- 0θαά να ἰπο Γεάργαί Πεςθ- Γνο Βαπίς οἱ {).9.Α., ἀσδίηςί ἃ ΦΙΟ.Ο00.Ο0Ο. Ιοαπ. υ.Κ 608. δΤΟΚ5 ΡΟυΒΙΕῦ Βρἰ5ῃ σοοδ 5ἱοοκς αἱ ἴπε οἰο5δο οἱ 194 ννεγθ 16,400, 000 Ίσης, οἳ ἀἰπιοςί ἄουβίθ {ης δίοοκς γορίςσίειεα αἱ {πο οἱο5ο οἱ 1946, α ἴθν ννθοκ5 ρεἱογο ὰςδί «νἰπῖογ5ς ἴωθί ογἱδίς. υ5. ΕΧΡΟΑΙ ΡΕΒΜΙΤΣ Ποδυίοσ’ς ΝΝ/αςμηρίοη οΟΓ- ρθδροῃμαθηΐ ἁηποµηοθς ἰΠαί ὃς ἴποπι 15 ΜάγΓΟΗΒ, ἴπε 0.9.Α. ννΙ! Ισ ν οχρογἰί Ρερπηῖἰ5 ἴπθ αεδραἰοῃ οἱ Ποῦ ο5σεηίἰδἱ ᾳοοάς ἰο Ει- πορθ απά Τιγκεγ ἆπά ἂα- Ιαοθπί ἱδπρίίογίθς, ἰποίμάίπα Όνργις, «ἰπ ογάεη ἴο ἃδαὶςί Ειωγορθθη οουπἰγίθςδ ο οοη- 56γνθ {ηθίπ αοι8η5 [ορ {πε ριγοπαςθο[οξςθηΗδἱοοοάς». Τῃὶς ἀθεοἰξίοπ οἱἰμο 0.5. Ὀορατίπιθπί οἱ ὤοπιπιεγοῬ ννὸς αρρἴονθα ϐγ ΓΡ’ εδἰασηί Τγπηδη 46 ραιί οἳ ἴπε ρἰθη [ορ 1ο5ἱογίπο Εω:ορθ. δὐΒ50βΙΒΕβ» ΜΝΕ ΒΕϱΙΕ5ΤΕΌ Τῦ ΝΟΤΙΕΥ ΛΝΥ ΗΛΝΒΕ 0Ε ΛΡΩΒΕΟΣ το ΤΗΕ Πριν ὑἡΗΙ ΗΝ Ρ.0.8. 94ο μισο δια Παπουιν ὃ 6ΟΜΜΟΒΡΙΤΥ ΜΑΚΚΕΤΟ (Εγοηι Βθιίθγς ΟοιηπιθγοἰίαΙ. ΟογγθβροπάθηΕ) 5υαλκ Μορςις Ε.Ο. Τήομί σῖνο Β- γορθ’». ἰοία ρτούπ ος. ο/δι- σαγ--Ἱπουάίης Πιβεία ---[υη ἐνα {1941/49 5645. ας Τ.9468. 000 πιαίς ἴοης5 45 οοπιρᾶ- [γες, νι 19ά0/3τ, 0.932.Τ04: 1945/40 4955δ,110 απ Ἶι [ιο ϱ/6-Ν4Υ 5615ΟΠ. 1995/28, 5.669 495 πιοίτία ἴοηδ. Τηε 194145 Ἱπογοα-α 15 πο ἴο Ειιδοία Πανίησ α ογορ α 2.500. 0060. πιοίής ἴοιδ εοραοᾷ ΜΗ 1.050.000 ἵπ Όπο ϱγο- γίοας 5α1δοῃ. σοΟοΕΡΕΕΕ Περοτί Όοπι Νε Υοκ ἰαΐοιί μαι ης πα βύοα ανν Πας ἵακεπ ρίαζθρ πι ια οο[{θο ππατκοί περ 00- 6όπΙΡΟΥ, ποια οι ίσης οἵ 0πο οἱ. μα τσια]. «Ῥηγίπς πιονος» ἀσνο]ορίασ, λοδί ο Ώιο ἀοπιαπά ας Γδζοπ]ν Ώδυιι οοη{γο. 1η οροί απά Πα ΡΥ πἰριποΠί θαρρΙο». Μεάσιτης οἩ. {μα ρος Νες 5οίπρ αἱ ατοππά. ὃλ-τ4ς. ἵο 95 16, Δδεθιαῖης το οιοπί Γορουίς, απ Θεηίος Εο5 ἵπ [ια οο»ί απά {Τοῖσαί πιαγκοί νοιο αὐοιί 35 1/2 ορηίς ΚΙΟςΕ Τμο 8. τες πια Καίς Ίανε γοσσπε]ν γα] πα αμοιθ]ι οιηαμά κας οὐ] οἨ ἃ Π10- ἀεαίο φόαἱθ. Ἐνρονί. {πάς Ναδ Παπηρογδά νο Ί4έΚκ οἳ οχροΓί. ρωηῖίς ἴο ρα, Τμο Ἠγηιησας καν δαρρογίες γ΄ πο Ἰπθα Ψ]η]ς 10 ἀ40- πιαδς ηητκοί ΡῬεῖΐπο {6Ίηρε- νο Ὦν ερηδἰἀσγαρ]ο ΠΠ ]6ς [ου τς [ον Ἰαίο ἀο]νοτ. (πιο Ιίν νοαῖ σ1ροίΔ- Ποπ. ράγσμαςον αδηρίποε μα (απ {ουπίαη πιαν]κοί, Ῥαί Ες κας οδοί ϱΡΥ ιο Ι4οΚ οἱ οπ]οίς η ο τα: ᾖἰτοσίοης. Ἐχίνα Εαπογ ΟαΠ[οιπίαα Ῥε- 3]. παδ δεπεια]ν Ποιά αἱ Φ{1 00 ρα 100 ροµπά5, ἀ46- Πνοαιοά αι ραπ. Γήαποῖδορ 4οσκ», οοςονύὐτΤΟΙΙ, Ὅιο {ραίιπαο ἵπ ήν εοη- πθοοη 15 {πε οοπΗπμεᾷ αρ- Νατά ππονθπιοηί οἳ ἴἶο Ρμ]- Πρρίηα οορνα ρι]ζθ. ο πια- Καὶ ἰς Πππ ἀοβρίίο ἴμα αρ- Νατά πιονοπιοπίς ἠπππτρ Ρι- φἰηοςς απά πο Γερτασιν 5Η1ρ- πιοπί ποπῖπαι σποίαΗοη ἰς πον Φὸδθ ρευ ους ἴωη, ἵπ Ῥι]κ ΡΠΙΠρρίης Ρος Ιοαύίπς ασαϊησὶ ᾧδὂθ α Νεοκ ασο. ΕΗΙΝΞΕΕΡΟ ΙΙ, Φμρρει’5 αρρτοχἰπι8{θ αιο: ἰαοης. [ος Πηςεεάοἳ] απ Πη- 8θαᾷ {ο Ἰβανορεαή Ῥουδ Ῥαυ 10Π ο. α οοδί ἃἁπᾶ [ταρηί Ῥασίς ανα Ῥθοι. πιαἰπἰαἰπεά. πάίαα αἀγίσος Ἠανε τεοεπ!]γ ΨΠΟΝΗ ἰαἰ 5οπιθ οἱ {πο 51β- Ρο {ον πο σεπεναΗν ταρ- νανγά ος ἵπ ναίαο ας μθ66μ. Γιδίηθςς ΝΊΠ ἴμα Ρι- δη ΜΙπίΣν οἱ Εοοί. {απ / Βοριπιανν οπἱριπθηί ρ]ο6ς 417 Ἰπδαυς. οι (αἱοπίία ἆ 60 Βοπιβαν 6 Ππ5-εο ἆ ὃδ' 5δΗΕΕΡΙΑΔ6 δροί ΤΑ «Πο]ας ἵπ Ἰωοη- 40η. 15 πο ισίοά αἱ Όθων, οχροσίοα ἰο ίακο ρα πιάνο καἰσηί οκ. εἴονο εοιηρανοά Π ον 55. νο ἁοόκς αρο, Της πρνατά {ποπᾷ οἱ ρ]σος ας οσῃ. 6ἳ)- ορα/αροά ὃν [ως αάνίοος (οι. Οαἱομίία. Ὀμπης ο ραςθί νεο μα, θαςἱηενς Ἠαδ Ῥθυῃ ἀθδοι βρει] ας «ΙΙ μου» απά απ πρνανά ἵνοιά π ναίαο παλ {πλου οπορ- ναρος ον. κοατογ οἱ 5 μθ]]ας 1 Ομἱομίία ονἶης {ο ἴἩρ Ίους-σα(ήρ. ἀἰδ]οσαίυπ οἱ ἑραμδρο. Εογνα τά ριδίηθος ἵν, Ππο/θονΟ, Φαπιροιοὰ ϐν ἴνο ἑαηδρονί Ποιος ἃς ἀθίνω ον η 4 πα Φ6ΗΣΟΗ έπη. ποί ϱο ἀοραιάσά. 1ροι, 6ΟΤΤΟΝ Κον Υρηκ ορἱ{οῦ ππατκοί ἰδ ποιο ος 1ο «πια κής. : 110». ραμαίπς ὀενοοριηθηίς οἱ Ἰορ]μ]ά ος. η αςλησίοη ἀπ ποιο μονο ίσα Ροῖµς τοζσίνος ταρανσ κο] εοῖ- οι. οοΠπδααρΙο Τμο οί Ισοκ. {ον ου ου οχρος. ΠΟΝ αβρροανς ῥιοπ]σίηςς Το Όρο, ΑΙΠΙΥ Νημί5 ουσ [ω Ἰκο- τος απά ᾖαραπς Βρήαϊη ἶν 40.900 ιο 50.000. ρα] ἱπό]πά ης οοιπό Ππσαἰοα οοίίοης Εγαπες καπίν ὦ0.000 το 100000. Ρα] απ άεγπιαπγ 90,000 ρα]6ς. ΒΛ»Σ ἃ δΛΟΚ5 Βαδίπος ἵπ ταν Ἱπίο αἲ Ώιπάσς 5 5Η] Πο]ά τρ (ο- ΠσΏ ως ορπ{1σοά δίαις ο αΠαϊις Ἱη Πηθία αμά Ρα- εἶαπ. ΟνΥάοις {οι [αίο ταῦι απά. ο1οίῃ - οδροθίαἰἰν ἐῑνο Ἰαἱ- {ει - οχοεοί ῥργούμοιίου οψ]ηρ (ο {π6 Ἰαοκ οἱ 5ι/ΠςΙ6Πί 0ρο- γα1νες. Οοπίίπε αοπιρίν {ο πα ιδίας {ου αυ 818 γοροτίθᾶ, απά {ο Ιαΐεδί ἀενο]οριποπί ἶ5 ἰοηία (νο σίορν᾽ ἰο οδίαθ]δᾳ Ἱπίο Ῥτοάσοίίοα 1 ου ΑίΠάΝ, ΒΙΙΠΙΡΙΝά ΜΛΤΕΕΙΑΙ5 Έ]ιο οπ]εί παν” ἵη Της 56ς- οι 5 πε απίμοικαίοι. Υ ιο Μιπίδίου οἱ Ίου] οἳ απ ΊΠ6θεςο οἳ οη6 δΠ]1πσ ρου ἴοἩ ἵπ. νὸ Πακ 4ο]νο- νο. 5ο]]]ησ Ῥγίεος οἳ ο0ἱπᾶ- Ιν απ ταρίᾶ -ατάεηίης Ῥου- ἠαπά. οοπιοπί Το αρρΙγ ἴο αἱ ἀοδμαίσβες ππαα οἩ απ ᾱ- {ου όαππαυν τ, 1948. ΤΠ 19 ο[[οια]]ν σἰαϊοι] αι Εῑί5 Ῥρτ]- 6 1πογθᾶςθ 15 ἀμιο ἰο Ιήσῃογ οοδί, ρα1οι]ατ]ν {π. [1ο] απά΄ [ορ ταΐσς. Τη, πο πιρθν πια κοί νο ο)1οί επ1δο Του οοπσγαι]αίῖον 5 ιο δίπε οἵ 51005 ἃδ 6ΟΠΙ- Ρατοά ΨΙΙ α- Υ6αΙ ἄρο, Ριἱ Ἠιο ἰναάρ ΑΠΟΚΕΦΙΠΘΗ γροῖπί οαί ἴλαί, απ Ῥοοοπηες Κποπη ἴο Ναί οχίοηἰ ἴιο (ςονογπποί τ.] ϱο αὐ]ο Ίο ππροτί [απλο Εήδοί Ην γορα, 1πο [ο Νατά πια Κο αοἰἰ- γη ος ηδί Γοηδίη οβρδοιτο. ΜΟΤΟΟΥΟΥ, π]ρ6γ δί0οςΚκς. από ονωριτάσπυς ΙΙ ΑπιοΙσθιι ἰοσν αμα ο αάἶπα Πηρεῦ οἳ ταπίοις δοἱς 1 ΑΟ Ὀιι- νου πανο [1ο Ιπίογοςί αἱ ΔΏΥ ταίο ως ἴμο πιο Ροῖηρ. Ίο ιο ΙΙ ἱ0. 0Η ΝΝΕΣΟΡΙ Πά ΝΙΟΟΘΙΑ » ΕΑΝΜΑαΩυύΡΤΑ Μη. ΝισοςΙΑ - 1ΟΗΑΝΝεΕςΒυκΦ ΝΙΟΟΡΙΑ - ΒΥ ΑΙ μἱρακις ὧι {μού ἰλαί οί αἱ ρε Η 0οβΑΙ/ ο πιοέ οἱ αἰ” μαβδαφ6ς Μ/ αθαζο) ο ζ. Βι6856 ΑΡΡΙΥ ΜΕΦΟΗ5, ΒύΙΙ, ΒΙΥΤΗ ἆ 00 (01ρΛύ5) ΙΤ Μεςενςε. Ὀ. ΘΕΝΕΒΙΘ5 αι 50Ν5, Κγγεπία ΒΑ ΙΚΥΤΗΒΕΟΤΙΘ, ΡαρΠοδ. ΝΑΙΚΟΒΡΙ κό Λι πο] ὁ 5 εο ιΜΑςδοι » ΙΑΗΝΑΟΑ 1

Τίτλος Θέμα Σελίδα
LOCAL NEWS Κυπριακό 4p
Food Imports Κυπριακό 3p
COMMODITY MARKETS 3p
THE DEVALUED FRANC 3p
CYPRUS ECONOMIC OUTLOOK 3p
TRADE and FINANCE 2p
CEMENT FOR CYPRUS 1p
SHIPPING MOVEMENTS Αθλητισμός 1,4p
STERLING RUMOURS SUBSIDE 1p
Export Licences 1p
Carob Freights 1p
CAROBS FOR U.S.A. 1p
Import Duties 1p
Cyprus Proposal 1,4p