ἔῬαρε 4 ΤΗΕ ΟΥΡΕῦ5 ΦΗΙΡΡΙΝΑ ΝΕΠ5 6 Ματειι 1948 οιινιεβ δ. ΘΟΝ5 ΙΤ. Τειοσταρηἰο ἀἀάτοςσ : “ΕΕΝΕΣΞΤΟΜΙΥ” ΕΑΜΛΑΡΦΤΑ ΙΙ ΛΗΕΝΑΘΟΑ ΙΗΜΑΒΘΡΟΙ «ΝΙΟΟΡΙΑ ΑΦΕΝΤΕ ΡΟΒΙ ' ο Έ]]οίππαἩ 11165, 14. ο Β]]οίππαη απά Ῥαραγαππί ἸμήΠο, ο Εἰἰθιιηα”ς Ἰί]οπ 1ήπο, Ιμά. ο Ε]ογιαπ”5 ἸΨοσίροίί ὅτ Ιναυχὰπος 1116 114. σ Ε]]ογπιαπ΄5 Βιοκπα]ὶ Ιήπο' 14. ο ΒΙ]εγιηαπ΄5 (ἱγ πο, Πίά. ο Ε]]αγηαμ”5 Ἠα]ὶ πο, ωμά, ο ἄεποταὶ βίεαπι Νανίααμοπ «ο., μιά. μια. ΝΙΕΝ ᾱ ϱ0. (619) ΙΤΠ Ἰε]ορταρΠμίο ἀἀάγθδδ : ΟΙΙΝΙΕΒΕΝ ΕΑΜΛΑΙΡΤΑ ΡΑΒΝΑΟΑ ΑΘΕΝΤ ΕΟΡΒ: ᾿ ο ο Νοτάσπ[]θ]άδκο ῥίδατηφίρ Βεγνίσεε, ο {. [ια αι Ίπεη. [μά. {) Εχο]δῖνο ἄεποτα] Μαπηαροις {0γ 3Ώονο ἰπο λλιη Οοπιραπίες ---' ΙΙΤΙΕΝ. ἆ 00, ΙΙΝΙΤΕΙ ιονοον ΜΝΑΡΡΟΙ ΝΙΟΘΡΙΑ. .Εναιανο | ΒΣ ΑΙΗΒ ΕΠΟΝ ΝΙΟΟΡΙΑ ἴο Όμσθία 5, ΊΙΟ ἱαρος. 5 ΊΟ Αοογᾶ 5, 1Ο οπαππθδριγᾳ 5196 .. Νοἰγοῦἱ 5 08 οἰαπίθγνί]]θ 5 89 οπά ΒΥ 5ΕΑ ΙΟ δηΥ ῥρδΓΙ οἱ ο όν]. ΑΡΡΙΥΙ: θΙιο]]ο θμἱρρίησ 4 Τοιγ]ςί Οο. ιΙΑΠΝΑΟΑ ΝΙιςΟΟΘΙΑ Κ«ΥΠΕΝΙΑ τηε. ΒΕ5τ Ρπορυοτς οξ ΑυΦΤΗΒΑΙ ΙΑ (πο Ίϊπεςι ἰη ἴπθ νασηϊθ] ΑΠΕ ΜΑΝυΕΓΑ- ΟΤύΡΕΟ ΑΝ / ΟΒ ΜΕΒ- οῄανυισευ ΒΥ - ΤΒΕΒΑΝΘΦ-ΡΑΟΙΕΙΟ ΤΠΕΑΟΙΝ( Οο. 5 ΤΥ το. ΕὗΥΩΝΕΥ Ἱ σαυἱθθ ΑΟΘΤΗΑΙ ΙΑ ΣΕ. ΤΕΑΡΑΤΗΑ)”. Θνάπγ. Ρῃ ή ” πο» Πε “ΤλΧΙ” πι οι Νἰοοδἰ8 Ρεορεϊοίον αρά Γαπαρησία θεπεγαῖ ΝΜάΑπᾶαρεγ (οπἱίπυεά (τοπι ρᾶθο ] ῄοπι, Ῥογί μΜαίά ψἰπ 9560 ἴοπς οι. Α[Πόαπ ερα!. (Απιαϊΐμις Νανίραοπ «ο. Τι) . «Ερμαθ{ΘἩ», Ματς ὃ {ποπ Ῥοτι Φαιά απά Αἰοεχαπάτία ΝΗ πια] απά 88δΙ Ῥραεκα- βο5 σοπογα] ατμο. (ΚΠες]- νία] Μα Τάπο.) «Βἰικα]απά», Ματοῃ. 4 ῥπΟΠΙ Ὀψοίση πΙἩ 190 Ίσης βθη, « ρατρο. ΦΙθ ἶ5 αναἰ πρ οί- δἱ4ᾳ πο ρου 10 ΔΠ 1πι- Ργονθιποπ{ ἵπ πο ψοπίμεν ἰο Ῥ6 {ακοι ἵπ. (Εναποσις] ἃ Ρίερπαποι 14.) ΤαποΛΙρπιοπηίς : Ῥ6υ 8.5. «Τη]απας, οχ. «θα 0Μορη». “Αγίπς ΕΙεβιρ». (Π], Βἰαίι. ᾱ (ο. 114) Ροι 5.5. «Εοια Ισ», αχ «Πε]- γίῶ». (Ίνοης ἅ 6ο. (ΟΥ ρτΙς) 4) «Ῥα]ος]», «Μα]οει Ἐιας», (Ονρµαπίάες ἁ Μυταῖ. Ρεο]οοῖοά Αεγϊὶναϊς Π]Μ 45Ο, αξ αἱ δ.5ὅ.δ «Βγδε ἀλλ», ΜατοἩὮ θ)ΤΙΗ, οχ Ἰοπάυη, ΑπίΝΕΙΡ σοπ. ϱ8Γβο. (ΟΠ1- νε ἃ (ο. (Ογρταβ) 144) «Τοτε {α1]», Νογνθσ,, Ματο ϐ)7 εχ Ἰοηάση, ΑπίΝατρ, ποπ. 64150, (ΟΗνίεγ ἁ (ο. (νρτις) Τά.) «Ματία Ἠ{εοτία», Πία]., Ματο]ι 6 οχ Βπἰηά(δι, νατοῖς απά οἶπατ οπισο (Α. Ι. Μαπίο- γαπί ἆ Β0Π5.) «ΟΠίασρία», Πα]ίαἩπ, ᾖΜατοἩ 10)1ΦΙ οκ Ῥαοδίπα ἰο ἰοαά. οατοῦς {ο Ματδαί]]ες (Α. Τι. Μαπίοναπϊ ἅ 80µ5) «Ματία Νο», Πα]., Ματοῃ 19)14ἱἩ οχ Τηγκ6γ ἴο Ἰοπά -ατρο 10 Πα]. «Ταπίη», Παὶ., ΜατοΙ 15111, οχ. Παἰν σοπ. οαγρυ. (Α. 1. Μαπίοναηί ἃ 80Π5.) «Ματν», Βσυρί,, Ματει 15ἱ1 εχ ΒσΥΠί απά Εο 8υα, σθᾳ. . έατσο. (Α. Ὁ. Μαποναπϊ ἅ Βρη5.) | «Το», ΡαπαΠΙ. 6Χ Μαγσοί]]ος, ΒογγοπίἩ, ἴο Ῥίσαρας, 6ο” πο, Ματβαῖ]]ε5, Ῥᾶδδεημεις, 6πγδο... Που Τουτίς Α- πεπον) - «ῬΏο]ρτο5», Ματομ 9ίΗ, {ο Ῥ]- Γ46115, ΛΏ8556ηβΟΙ5, ϱ681Ρ0. ΙΑΤΕΞΤ ΞΗΙΡΡΙΝ Νοτψοαρίαῃ.. (Απαίμις Νανισα ο. ο. ]μά ) «Κοτείνη», Ὑαροδί., Μανοι {011 οἳ Ὑπσοδ]ανία, πη- Ῥος {ο πουν... (Αππα μη Κανίσαιίοη ος. 1.) «άρια». Ῥαπαπη., ΜαΤΟὮ 19/20, οχ Ποή θα, δοῃ. θ.1ρ0. (Απιαίμας Κανίς. 60. ΜΗ.) εΜοβίσα», Πα]... Μάνος 18ἱ1. 9.900 σης ορπ]οπί. 6χ γηρος]. (Απαΐμας Νανίσα- ση ρ. Τά } «5αβας». Υπο! , Μανο 19181, οκ. Αἰοχ /Βον το, θ6Η. «π1σο. (Απιαίμας Ναν{ρᾶ- Ποια ο. Ιμὰ). Ανεϊνεηίς Επά Ὀορασίωρες [11 ΑΟ: «Οπίρσοῖα», Τοη. ὁδί1, οχ Ρα]οφίῖπο ἰο Ζτολ. (Α 1. Μαπίοναπϊ 4 90Π8). «Ἰωϊ», Ἠερ. 981, οχ Ρἱγὴ- ος, Ώστρι, Βαγτοπίι, Ἰ8η- 4 19 βάδκοήσαγς, ἱδ- οπαιροά 61 µαζκασος ρε- 11θιηἱ οἈἵσο, ἴο Ρἰαοιι, (6- ποια, Μαγρθί]]ος, ση δἱ Ρᾷβδθηρογς (1μουίς Του]ςί Ασροηόγ.) «ΕαάσιΊσρ», ΓΕ. 29ἱΠ. οχ 2ΥςΠΙ. ψὶι 400. Ίοηδ 0η τοῦς {ου Ματορί]]ος5. (Α. 1». Μαπίοναπί ἃ 90Ἠ5). «Τιο]ἉπΙΙς», Ερρ. 99ίΠ, οχ Ῥα]εείίπο, ἀἰφοηγσοά 85 ἰοηδ 6οῃ. 6.160 ἴο Επισία. ᾱ. ΚΙπὶς ἃ ζο, 1.) «ἶησον», ΜαΤΟΙ 15, εχ Βε]- σΊπι, 60Π. ϱΔΤρο. (Πι]]. Β]τί] ᾱ (ο. 14.) «Επι]άα οσο», ἩΜατοι ὅτᾶ, ἀϊδοπατοίησ Πριν [ο {ο- Υ6ΓΠΠΙΘΗ{, : «Αππα ἠΜαγιο», αἱ ῬαΠΡος, Ἰοπά4οᾷ 10060 ἴοπ5 οαΓοµς {ου Ματσοοῖ]]ος. Αερίναϊς δ. Ὀορθτίμτος ΓΑΛΝ4Α6ζ4 αξ αἱ δ.δ.4δ «Εοπαάϊῖθῃ». Εορ. 95ἱ1, ἵροπι Εαπιασιδία, «ἀερατίοά {οτ ΗΠνήα. «Τοχας», Εδρ. 24ῃ, (οι Α- Ἰοχαπάτία, 2ΥάΠ]: «ρογζ]πία», ευ 944Π, [ου Ἰάππαδςο]. «Εοσρίεο», Εοῦ,. τι, ἔνοπι Τήπιαδβο]. «Εο[ῖ»,' ορ. 968ἱµ, ἔγοπι Ῥα- Ῥ]ος. Όορρει ΜδΓΚ6Ι ΙΟΝΩΟΝ, Εοηγνναγά αἱο- ἰδίοη5 {οη οορρερ 36 [δίγ- ἱν αοϊνο ἆαπαά ἰἱππιθαίαῖθ εΠἰρπιεπίς5 ἄγο 5ο8γοθ. ΑΟ: οογαίπᾳ {ο «ΤῃΠο Τίπιος» Φν6Υ, Ἰηαίᾶα απ ὠὈννίίσευ- θηά Ὠᾶνο Ώθ6θη 5ἰεδαν Όιν- 65. ΤΙθ {οηπιθη αἱ 3121 -- 156 Ί0α. ρος ἶοημ, Ε.Α 95. ϱοχ 0α8η8ά8, ὃπαά {Πε ἰδίίου οη ἰπο Ό88ί5 οἱ 120 175. Ί0α. ἃ ἰοη [ορ Αργίι--«)ΗΠπ86 ᾱη: ουἱν τ «Φθρίεπηρογ θΠἰρπισπι. Ιδ[θςΙ Κενίσίοπ Νεν ἱποοπιο-Τοχ [δν ὕπάσι να πον Ονρνις ἵπ- 6οἵΊηε. ἰαα Ίαν, ορια ηρ 5 {οπι με. ὑεσίηπῖησ οἱ 1948, πο αχ. ἵ «πβγσας απ ΙΠόρπιθς ποί οχοερ(Ίησ Φ950. Τμο {ο]οφίηρ ἰαχός ατα ΡΑΥΗΡΙΟ Ὦν πιαν]ε ῃθιβοης: Ρο 8, ονοαί 200 απρίο 5900, οπα εἡῆ]πισ «9ρθ-- 500 1ς. ΠΠ ΠΕ ΗΠῇ Ποερυίαν ΘδαΠΐπῃς 6νουγ Του Όδγς ποίνοεςνπ Ροτί 898ἱά οπά Όγρευς ΡῬουγΐς 5. 95. Βἱπ ΗΑΙΚΙΜ ]μθανος Ροτί δα οη ἴπο δἱίΠ. 1οἱΠ., 4 9ῦι οἳ οαὔ πιοπίμ, σα ]πς αἲ πο] Ανὶν, Ηαιία απά Βαμαί, αιά τοβςΙπὸ Καπιασηκία οἩἨ. {Πο θίΙ, 19111, αππᾶ 99Η. ῶθᾶνες Εαιηασιισία ο. 10ἱ1, Φ0ΙΠ. απά ο901Π, απά σαῖἰς {πο 1 ππαςσκο] [ου Ῥουἱ δεῖὰ οἳ 1111, Φ15ἱ, απἀ οἱ 5δί ου 151) Αοσορίϊπῃ ΡᾷΦδδοπρουγ οἂπᾶᾷ Όμ8υΥρο Αἱκο ΦΠΙρ5 εα] ης αἱ Καπαηραδία ᾱ {ππιανκο]. 6νειγ 30 ἆανς, απ αοεορί- Ίηςδ οαἴϱο απά Ῥάβδεηφαις {ο αἱ Ἠεά ὤοα Ροτί. ΜΙΟΌΟΙΕ ΕΑΦΤ ΟΟ0ΟΑΘΤΑΙ. δΕΗΝΙΟΕδ ΙΤ 18 Βνασονας ἈγΑ., βαπιαρησία. Ῥμοπο 4δ.Ρ.0.Β. 11τ - ΕΛΟΤΕΗΝ ΓΛΕΙΒΗΤΗΛΊΟ ΛάΕΝΟΙ . ΜΙΕΙΑΙ ΟΝνΙΟΙ «ΗΙΡΡΙΝᾷ - ΕΟΒΝΑΕΡΙΝΕ -0ὔΡΥΟΝΡ Φ,ΡΑΒΙΝᾷ ΡΒΕΙαΗΤ ΙΝΡΕΒΑΝΟΡ ΒΕΟΚΡΗΡ Τει-Αοἰυ : 1 ῥϱΑαΕΡΑ τει -ΑΝιΙιν πΠΟΑΟ Μαίΐα ΑθέπόΠ : 97. κιν Ρνν αΥ θαδίες ς ΤΡ ΑΌΙΟΝ’ ΒΕΝΡΙΕ/ΝΝΟΡΙΙ ΕΛ. ΕΘΤΑΕΒ 1908. Βεηπαϊομ’ς ἸΛοτίά Θοηνίσθ ἱ α υπίαμθ Ἱ Ἡροάμοίοςγ ςεγνἰοθ οδἰαρἰἰδηθα ἵπ | οη- ἆοπ ἵπ 1903, απαά ἵς ϱαϊ γοιγ αἱδροςαί Ίου οὐἱαἰπίιᾳ” Ὀµδίπεςς οοπηθοίΐίοης {η 8ἱΙ ραρίς οἱ ἴἶνα ννουι4, Τ1θ ἄεππαπα {ον ἰΠπίς 5δθγνίοθ ἰδ ον ϱΓθαίθ ἴῃδη ΘνθΓ. ΟΥΡΗύΘ ΑΟΕΝΤΡ ΒΕΝΡΙΕΝ”5 ΤΜΟΒΙΓΡ ΘΕΗΒΝΊΙΟΕ Ρ.0Ο.Β. 340 ΝΙΟΟΡΘΙΑ ΙΜΡΟΒΤΑΝΤ- -Όνοαιδεας Βιγεις σπ 5επά πεί ἱπάθηίς ἴο «Βοπαϊεπ5 οτ]ά Βαινῖσα» αιιά ἴποθε νἩὶ ἐπηππσάἰαίο]γ Ὀο ραί Ρείοτε Ιοαάϊης 1παΠ ΓαθΙΙΓεΓς ος. οχροτί πιεγομα ης. Φοπά {πΙὶ ρατίσπίανο απά φαπιρ]ος. ἵΓ ΠοθθδδᾶΤΥ. ΞΙΒ ΛΑΒΙΥΛΙΣ ἆ ΡΕΡΛΗΤύΡΕΣ Αγηνδίς ρε Όγρτυς Αἰγνογς Αετορἰθπε Γογ σδιε έ οη 8 2.948 ἱποίυόεα, Μη δππίΙῃ, Μις σππίηι,' «οἱ. ΝΝίοκδπι, Μις ΥΝίοΚδπι, Μτ Κ68, Μις Κεδ, (-4γ. 5 2.500 Εωγίμον ἱπαιίτίες ἀπθ γθ- 4, (). 1 «.υθθ---1000, ὃς, τς Εἰσῃδιάς, Μις Όε «. Εἰείοιάς,] ΑΠ΄ αποςί πον 4-δοαίεῖ ΜΜ. Κ«αΑΜΘΙΙ | | ρογίθά νο Ροϊαπά οπα| 4000-1000, 35.: 41200--- ο ής τς ας Εν μίάρν, οαδίπ αἰγοα[]. Ηιπρδηγ. πο 9Α. ἆο-|2000, 15.: 49000. 3500, 45.: 4. Κ. Βεδία, Ινίτ5 ΘΙΙΥ, τ ο ροτο τῃς ΓΑΜΑΦΞΟΞΤΑ Πιοσίίο ἄθπιαπά γοπιαίπραά {220ί]---36000, 109. :. 8000 ας μις μι, ὃν ΡΕΜΟΙΝΑΙ ΡΑΕΟΟΤΟΝ Υ. εἰθρῃοπε Τ22 Τείερῃοπε 221 Δοἱἱνε: οη 119 δ8σί5 οἱ 1191 ---3500, Π{5.: Φ95ύθ---400, |Αίδουπος, Μο Οοσεου[ίάες, π-{ Βο]νοτοά εν {ο Ροβρηί ΒΕΡΑΒΤΗΒΕ ΕΒΟΜ Νιοοσια: 105. 14, 8 ἴοπ ἀθ]ίνογθαά Ώοῃ- ο. Φ4900 --500θ, 1Ός, «15η! Κδεςουἰάες, Μι5 «οπιε7. μμ ο ο {040 αἱ οοσί | 7.30 8. πι ηθοίίου!. «οορο-- 6000. 145. : ΟΠ 6ΝΘ6-{ Όερδηυτας ροΓ Ογρτυς Αἰωνους {99.995. ΕΙ ο). ει ἀπ) 1ο » : ιν 8 ον 900060 155. οπ 16 43.48 ἱπο]υόεά, Μι ΡΠ. τοι! Ἡ πἰοΏί Ηγίης ΙηβίΠΙ Του Ρ. πι. Επτο ϐ)- Μήμδαι Μαι [ο ρεδοης πο πδγο να- ος Ἐπον]θαὶ πο «ρίνογ, ΠΙΝ, εἷο, ΒΙονή ομς 38 4.90 » ολ Ε 6ο]οῦς ος δρίηςίους τρ {ο ο να μι σοι , Βσωττι οι ἠοι)ς. } ο ὑλάι ππωμηας , Ῥοννποδ]!, Γ δο9686ΙΙ, Μις κς .. Ἰμομαρίοή ε ο] ΡΕΡΑΒΤώΠΕ ΕΒΟΜ ΕαΜΑαυστΑα: Ις8Ο0ΟΟ υ[υγθς ον οἳ δν ας Ρήθν{οι!5. {ο [Ύλσφαε!, Μήτς ΠΜ, Μίςς ὀιΐνει, 64Η ο Ιηλρουίου. αἲ Νό0Γ 238 α, ῃὴ --- γεατ οἱ αβεεβνπιθηί, Ἠ1θ [λλες ΦΙΘννοή, Οεπειοὶ Βἰδεκοπι,|δίὰ ΛΙΤροΓ. ιό ορ : ε οπίίπυεο [τοπι ρδοε 3 αΏονο γαΐος ατς πογδασοί Ῥν Μτ Ὑϊδππορουίος, ἰδάγ |οεῇ, , ρ 10ο ρ. πι Έαγο ϐ)- [ώήυγες να νρ Φψ να ο μις οαπί,. Ργονίάσς ιαί ικα ἐς. Ἠάδεοή, Μις Ηήιοην, Μις ον ικα δήα : το. οεηίς ἃ Ὀὐςπει, δποσίση ΝΠοΥο πο ἰαχ ραναβίο οκ- 3 εδΠῖρρἰπο εν», Ρ.0.Β. ο ς 4.80: » θχροη! ρήσς ({9Γ οουπ]ίθς] ρα 990, φηε]ι Ππαιοαρο ἰ9],, Απίνοις ρε ΜΙάΟΙΕ Εος! Αίῑ: Νϊοοςίδ. π οἤιθι ἤδη {)].Κ. νᾶς οη ἰπδἱῦΥ 50 ρε σοηί πες «οπιρόηγ οπ πε 4,948] -------------------------κες Ρῄοπθ Ρµοπο 0οςσίς οἱ 265 οεη 8 ὃὋυ ) . ὂ μεσίι ν μς Μπο ΕΓ [Ἠοῇ! Α΄ Οοκοειεκοσίου, ΜεΑ 5υςῦ - Αροπί ᾽ Ππγνουϊο, Μτ δπι, Μ. ΥΝδί-Ι186/ θεοεΙεκδοίου, δν Πουί, Εθπαρυςίο ααὶ Νίο Ἰ Κισήηατα μία. Τ]α ἓιχ οἨ εοπηραπ{θν απ μον ήν Η. ἡαιασος ον ΑΙουί ςπυκηί, Μγ ο. ἰοἰσίάςς, Μί Ό6 221 Μυςταεα. ΘΙΡΙΤΙΙ Τ22 π[ονᾶδ, ἵπ 1ος δἱ Γου! ΝΝΙΙ- Ἀπαράνή ο ΑΝ Μι »ουο. [ο, ΝΔ: 1. Κονῖσι, Μι Ὀ. Β. ὴ | . : - οἡ οά1ο5 15 τς ο) : ΙθίοΆ, Μι Δ. Ι. Α. Μεϊϊδ, ΨΙ Εαπιαριςία Νίἰοοςίἰα ἰίθπι οἱ Ροη Αππυτ. ΟἩ 8ν6ν 5 ο μαμσοα]ις Ὥθρδηυτες ρε Μίάάιε Εος| Εοκεθίη, Μι Μ. |. Κδπιοί, ΜΙ (Βει!θε). {ποσππα, 9 Αἰπίπες Γοπιρθηγ οη Ιπε 4.3.48δ|Μ. ΚοπισΙ, Κοθδὶ οΖιοΐδουπι, ΜΙ ᾿ ἱπ]υόεᾶ, Μγ 4. Η. Νδσϊνί, ΜΙΑ. νΜοιπετ, Μι ΥΝσἰΚει. Ριζήθηθά ὮΥ ϱΟΗΝ ΕΝΑΠΗΤ ΗΙΙΙ.ΙΤΟ, οἳ 8 ΚΥηΙτος Θίγθοθί, ΝΙοοβΙ8, αγιά Ὀμικὰ Ὃν Ἐπε «ΡΒΟΟΘΟΘ» ΡγΙπΕίηᾳ απά ΡιβΙΙθῃίης Οοπιρᾶ8πν, Θλ-θη, ἱνοοιγµος Φίτοθι, Ν]Ιοοθία σσ Ἡ μεσω ο. σα στεσεεα.» ΠΙΜΗΗ ΙΝΕΛΗ τις Ροτγίουί νυἐντοῖῃ ία σοἱρθγοίιίο | {οι ρτδρ]ῖς δβἱρρίπα σσ µοιες! Φθἱ[ίηος ξοι Ονρτυς Ρογίς |. ί ΠΟΝΗΟΝ, δδος μα ἱίησς ος ἂσρτας Ρογἱς:-- μβγοιι ϱομεπαβέη ἱ θΗι Ματ, «Ατκαηδας» (αὔ]ας{οᾷ), ἔργοη ΑΠΗΡΕΤΡ:-- ο Μιά - Ματοὰ, «Αλ γκανα»» (αά]α51ες). 191 Μανοῃ, Ιαδίος). 98 λαο] «πάταην». «απηθη» (α- { όροι ΡΥΘ/ΙΊΘΗ τ--- ν ο] Μανο, «ἄμπθα», (α4- | Ιαδίος). «βγουν Ποίργάαηη: -- ΓΙ Μα «ΟΠ01», (αά- | Ια5ίος). 361 Μανεμ, «μάγαη», Γον Παφηδιῃ :- | 11 Μαν, «απάτη». Ἱ ΜΟΝΕΥ ΜΛΑΚΕΤ ἱ 1.8ΐ6εἱ οποία ίοης ἔος εἰαγ]ίπρ | ια :- | Β. 5. 11. Βτυςδε]», ἐν. 165 17θ.το Ἡ ΟορθεηΏ Βρε, Κ. 19.39 19.36 Ἱ Πο]αηά, Π. 10.68 100 ᾖ 1κῦοµ, 65ο. 99.89 100 9 αἆ οβμαύα, ἀοἱ. 40ψ. 4) 49. ἰ Η.. Νον Υουκ, ἆ. 40 3)4 4031. ἹΙά ο5]ο, κου. 19.95 20.09 Ρναριε Κὶ. 20] 905 πέοςΚΠο]Ηι, Κ. 1441 1450 αγίας ρίαςε. 580 865 ΦΗΡΗΟΝ, ἔτ. 17195 11.36 ῬΗΤΚΟΥΝ ρίαδί. 11284 190.99 Ποιο, [γα 1627 38Ο (ο απιςςν ομοίΒ1οΠ8) Ραςίρ 864.60 9654 Οαἱσυίία ραρος 15. 64, 15. 681δά ᾿Όγρέυς Υπο πε 5βήρπιεηίς Βορρίίο ἴιο Πὶρα Βηδ]ι ἱοπβίοπις Φος οἩ Νίπος απιὶ εδρίηϊίο, Ορνὴς Ρυαμθίες αμα ..Νίπθς ϱΟΠΙΙΠΙΙΘ ἴο 6η] σερ ἡ να]ως τη Ἐησ]απᾶ απ πίῃ- πηεηῖς {ο οαἳς ἄἱ8 οοπηπιαπί[- ος ἃ τει παικο . ΤΠ ἰς εχροσίοᾷ ταί (11ο ΓΗ] πργα5 αποία οἱ 4.000. ἴοης {ου ἴ]μα ΒπΗςΗ πιαγκοί κ] Ῥα 5Πίρ- ρεά Ῥείογο {πε οι οἱ Φπ]γ. ΒΥ Αἴτ, ρε:: Ποπ κδεινἰςσος, ᾖπες, ΠΟΝΙ) Βγ 9568, ρεΓ: β/5 «Ογτεπίθ», ἱ6!», Ται. 745 Τε. 268 5θουγς γουγ ΠοΚκεῖς Ηιγουοη: |ουἱ5ΤουγίδιΔοθΠοΥ Τµε Ρίοπθεις οἱ Τγδναἰ ἵπ ΟΥγρτυ». Όρ-!ο-Όσδίε [η[ογπιδήομ οη δ/Ι Τγον εἱλδήεις Όγριυς ΑίΓνδΥς, Μίἰάαἰο Εδςί Αἰγ]ίπες,: ΛΛἰ5Γ Αἰπίπες, Β.Ο.Α.Ο., Β.Ε.Α., Τ.ΝΝ.Α., Βε]οίθπ Αἰπίπος, δοθε]αίτ, Ποποα[, ΕΠορίδη Αἰτ]ίπθς, ΕΙδ80επᾶ ΜότουτΥ Ανίο- 5υἱοὁςθίτ, 5ΚΥΝΟΥ5 Ιπίθιπδ- Μοικνεαίδπ ΑἱΓ- ὨὈοπίσα Αἱπίπες, ΑΙρῃο Αἱγννθγς,τεἰς., εἰς. «Τε!ί», «Ὀο[οτοες», «Ρτονίὀάεποθ» εἰς. «ΙΟἱ5) Τουγίδι Α9ΘΠΟΥ ἰ5 ο[[ιοϊδΙΙν δυηιοτίσες {ο ἶσσυθ Τίσκεὶς οἱ ο[[ί- οἷσὶ τδἰθς [οι οἱ! οἰηίπες οπα σΙθοπιςΠίρ «οπιρο- Πίο ΝΟ ΒΟΟΚΙΝΟ ΕΕΕ». Ριεαςε δρρἰγ Ίο ουγ Οήίοος πγουθμου! Ογριυς: Νϊεοςίθ, ἰήπιθοςοί, Εαπι)οίς, Ρορ/ο, ΚΥΓεπὶδ Τεἰ. 142 Μοιρµου: ΠΙΡΡΙΝ ΤΗΕ 9 ΥΡΡπυξ ΝΕΟ ΑΝΟ ΟΟΜΜΕΕΗΟΙΑΙ ΠΕ(ΙΘΤΕΕ ΥΝΕΕΙΙ Υ ΙΕ το ΜΑΝΙΟΕΑΟΤΙΒΕΕ ΕΧΡΟΒΤΕΗΟΣ ἆ ΙΜΕΟΒΤΕΠΘ γοι. ῃ Νο. 26 Ογριυς ΕγεἰοΏ!ς Ἠ/πε θπὀ Ο9Γοῦ «Πίρπιεη! Οπο οἱ ἴμο ἱα1ροςί ἰπαϊνί- ἀπαὶ. 6αγσοςς οἳ ΠΚ ρία σα τους {ο ὃο ήρροά ο ον- τς ἰΠί5 θοΏ5οῦ. καν Ιου οᾳ 1η) «ΟΠίοσοΊα», ΝΠΙΟΗ ἰορί ον 9.900 {ρης Ἰηδί νοοκ. Α Τη :Ἠδοη δαν μίνοη ρη υ0- αἲά ενα ϱΗἱρ Ὦν πο { πηρα: Πγ5 αροηί», Μοσοις Α. Ι. Ἠση- ἰόναηί απ Όσην τα ἄπποπο»ί Όποκο ιοί Νο Μεσδης {.. Ρ. Ριωήάος, οἱ µατήασι, ΛΠΕΠΑΟΙ η οσο ορσίοιι, ος 1µ- πηασδο], απ οίκον μοι, οἱ ΖΥρλῖ, «ΠΙρΡος οἱ ἴπο οαἱ- ρο, Μτ, Βυπι. Τἱοπαἱδίοσ]έοιις ο Ἱατηασα, απά Τοῦτα ΕΠ, (µ5ἱο 15 προγ]η ἱεπάοηί, ο{ σνρβ. Οπρίαϊπ. θοτίοηα, Μαςίετ οἱ μα «Οπίοσσία», Ἠαν αά 8 ἀἰκΗπριἱδ]εά ο.9ο6Γ ΨΙΠ ια 6ΟΠΙΡΗἨΝ επά Ὀοίογε πε ΝΑΙ κας ΟµΙ6ί Οῇϊσο οἱ 116 Ιἰ- πο «Πίογία», οἩ ἴ]ιε (ἀ6Π0ᾶ- ΙπᾷίΑ. ΤΗ, Ὑνίπθ {οι Βεὶιοίη Φ0μιο 480 ἰοπς ο ἄγρτις πίηθ 16 ]μήηαδκο]. [ου ἱνοη- ἀοᾳ, Ἰα5έ Ψοσκ, οἩἨ. 11) «Ἠ]- ππᾶ,» πιο-σλατίογεά ὂν {πα 'Ἠι]]οπ]ο Γήποβ. ᾿ ϱ5. «πια» 'αἱοί {ου Ί]Ἡοποι καν 1400 {οης οἱ ΚΙΡ- Ρἱοά ἀ1Τοῦ5, παπά ἴπο «Φαγάῖ- Πα» αἱδο δαϊοί [ων Ποιθη ΨΗ 9 006 ἵοηπ5 οἳ ΚΡΙοά σαγοςς [ο ο απο: ροτί. ἠαϊσηί καδ χε αἱ 805. ρε ἴοη. ΑΔΙίο α Ἰρπσ Ιπίειναί, ἃ ΒίσἈΠΠΟΕ, Πε Ραπάπ]οπΙαἩ «ΑΛ η- πο Μαιίο». ἱιαςσπ]]εᾶ αἲ ΡαΡΙΟ5 (ο Ἰομ4 1000 1ος Κβρ]ιοά οατοῦς {ου Μαικοϊ]]ες, αἱ οτ5. θά. Ρος Ίρη. Νεν Τυᾳ Αιγίνες ΕΑΜΑΘΟΙΙΣΤΑ.- ΤΠε 5ἴεσπι 19 ««ΏθςάεπιοΠᾶ», ΝΜΠΙΕῃ μος ὕεεπἌρυτομᾶςεα [τοπι υ.Κ. Όγ ἴνε Θονειηπιεπὶ οί Όγριυς΄ ῃᾶς οιιίνεά δἱ [8- πιθουσ!ς,. ἰπι σρίῖε οἱ πε νθΙγ Όδαά ννεοῄιεΓ 5Ώε πι! γνῃ, επ τους. « «ΜδΓδίποη», «Γουδ- «Απιοπίο», «Ε{ΖθίυΠΙ», Τε. 76 Τεί. 16 Τε, 26. ΕΌπιςξΕ: 2 ΟΡ. απειπαι Ν]ρρεία Ματ]κοί Κι]ίησ Ρτίσες αί Νἰσορίᾶ Μαγκεί Ίο {πο Ἰεοκ Επάίης 6.3. 48 Ίειο: Ροἱαΐοςς τ 1 ῬογοΚκο. Ῥομαί. 40 ».»» Κοίακας, 9 2, » » Βοοἱτουί ὅ » οκό (1106 δ ο. οκε Μρίπαὰ 6 ορ. μοι, ακέ απ οίς ὃδ 6. Σ» Βιμά]ε Οίνος Ρ]αςς 86 ορ ροΥ οκο Γον] Ρ» απ5ςθ4 » » » Ταησοιΐπός 9 ορ. 1ο] Οτλ σος 1 ερ. οπε]-. Ίοπιοης | ορ. [οΥ Ώντος Ροίδιο Εχρογίς5΄ Αρρἰἰοθῄοης [ο 650 Ιοης ροπις 244) Ιοη5 οἱ ροίδ- Ίος νθιο «Πίρρθα Ὁγ ια «Αποαιιο» (ΝΛ. .. Μίἰσμδειἰἀες, Αοεπἠ {οι Φτθ6εσθ, υπάει ἤε γεσθη! ρεγηιί!5. ᾳιδπ!εὰ, ὃς δηπουποεά ἵη 16 «(Ογ- ρτυς οπἱρρίρο Ἀεννς», |δςὶ ΝΕεΚ, Αρριίοδᾷοης {οι θχροΓ! Γβοθίνεά Ιο 8/6, υπάει ἠιθ Ιἱ85Ι ἄγγδηοεπιεηϊ, νηετθ ϐγ οχροιίεις 6/6 τθουίγθς ΙΟ ρτγονίάε 6π οπουϊνδ[επί 8ππουπΙ δἱ 45 ορ. ρετ οΚε [ο [πε οσα πιδικεἰ, [οι δρρΓ{οχἰπιδίεΙγ όδ0 ἴοης. ΟΎγρτυς ἰδεε [οι . Κ. Το Ὀππίωὶ Κιπσήοπι ο- γαΓΗΠΙΕΠΙ 4ο/ποά {ο σταπί ἱπιρογί Ῥογην {ων γρνας Ίαεο {ον ιο [η νο γοαςς αἴίου {Ἡς ναι, Ρυί ἃἂδ ἃ Υ6- απ! ο τορθηἰ γαρίσφεπ{αἰῖοης αἰΠοιί(γ ἠὰς Ῥοεμ. σίτεῃ {1 {πο Ἠηροτί Ἱπίο Εγήαῖη οἱ «οθ,000 ποτ] οἳ (πε ον Ργαβ μού αοἱς Εής τοας, Ππιϊ ο. βαπηρ]ος, πρ {ο ἃ να]ις οἱ ἆ 100 το αἱδο Ὠοΐησ φοηὶ 1ο Ὦ.5.Α., απά 1 ἶς Πο: Ρα ἰο Τ691ΠΠΘ 80ΠΙΘ οΓ {Ίο Ργο- ΝΑΤ (πάς ἵἰῃπ Ἴ4ρο πΠ Απιοηώα, Ψ1616 Ίατσο σπαη- ΕΠός κους οσο] αἱ αμ Η5ίαςἱο- τν. Ρος. Κδεῃ Ιπααἰγίες 6θη- Ππαςθ {ο Ὀ6. τορείνεά αἱδο {οτη ο Νοᾶρη. δίξὰ Ογργις Ρονί]οιτ Θ6ονείηπιεπ! ΟΓδΠΙ οί «500 Ὀγ («ονειηπιεη! [οι ΓΦ00 Ιο Ρε δἱἱοσδιεά {οι Ιδ εχ- ρεηςες οἱ ἤιθ Ογργιις Ρδ- γήίοη 8! ἤιε Βη]ήςῃ Ιποιις]γίες Γαϊτ, ἵο Ὃςδ Πεἰό ΙΠὶς γεδι δἱ Εδιὶς «ουγ! ἰοπάοη, [γοπι 3το 1ο 141 ΜαΥ. Τπε δΌονο 5υπ νΙ ὃε «ρεη! οη Ἡς Ὀδσίο Θχρθηςες [οι ἴπε Ρανίίοη [ῄοοι 5ρ8οθ 8Π6 ᾖθ οο5ίς οἱ (οης!γι- οοη, οη 16 υπάειςίδπάίπο ἤηοι Ίνα Ίγσός νν! πιθΚα 8 οοηΙθιΠοπ δ9πά πιθε! 8 οί οἱ Ιπ6 οχηϊρίις δ8πα ἥπείι ΙΓδηςρογιθδῆοη [ο Πιθ εχῃἰθΙῄοη, ὃς ναί ὃ5 [οι ρείς5οηπεΙ θΗθηαίπο οπά 5υρεγνίὶσίπᾳ [πε «γργυς εχ- Πίοι!ς. ΤΠ8 Φεοτείδιγ οἱ ἤθ ΟΥ- Ρτυς (ἨμδπιοεΓ οἱ Όοπι- πιθίσε, ΛΑ Τ. (5. Τδνειήδ- Πς, Πο ἵς Δγγθποΐπο [Πε Ογργυς. Ρονίίοη ὅπο.. ἰἶς «οπιεηπίς, ἰ εχρεε[ιεά Ιο ἰΙεθνὸ {[οτ ἰοπάοπ Ὁγ οἱ ΠΘΧΙ πιοπῄῃ. Ρο6ΙΓο ΡΓγἱογίἠθς αν ΟΥριυς Οοπιπι/εθ΄ς Ὑλ/οής Το Εποὶ. (σππ[ίοϱ [ας πο! ναί οαπρ]ώοῦ. 1δ ποτκ οἱ ορίαρ]ςσπίησ {πο ἤπα] ]5ί οἱ Ῥμοη 1 σς 10 μα πδους οἱ Πσιιά 116 απά ρετο]οαπη ργού εἰ». ἶ ο τα εοπ]αποᾶρα ψΠ ἴμο οἳ) ϱοπιβα εδ: ἅὉ 5έµση:Θ 15 μαΐπσ κο Κος, οι Ε τα θν η] δ] [πο ΠΠΙΠΙΤΠΠΙΗ πθρής οἱ ἴπο Ἰιαπά, Ῥο6ἱργς 1ο ασίπα] αἰ- Ἰοδαομ. οἱ ρΠρε ας απ ἃ- πηοπη(ς {ο νατ]οςς οἶασσος οἱ Ἠδθι5 απ Ὀδ. ἀθίοτπΙπαί. 1 15 πποιςίοοά ἰπαί α- πιοηοδὶ Ίο ἱορ ην κ: ῥ Πο ΝἜ ο που Τάι: οἱ5 απ ληκροα ση δο)- γίοθςδ, Ότσυς απ ἑχία, Ἱπάν αἰηῖα] τισοτς απά Ῥρ]ίό υ]]- Πος. 5δΗΙΡΡΙΝσ ΜΟΝΕΜΕΝΤΟ Ρεοἱοσοίοά Αγεϊνοῖς ΠΑΜ)51 48 αἱ 96.548 «Ἠϊπα]άο», αδί. Ματ 5)6 Όροι. Ὁ.Κ. νΠμ ρεπενα| ρα1σο, (Εναπουιᾶί ἃᾱ δἱ6- Ῥμαποι. 14.) «Ώινινε ἆατ]», αδί. 5)6. ΜΩΟΠ {οι ἱωπάοἨ ΝΙΙΗ σεποτα] 6α1σο. (ΟΠΗ νίοτ δι (ο. (4γ- ῥτιιϱ) [ά.) «Μοηρ]ί», ανο. Ματο 7 101 Οἱ. ν Ι σοηογα] όσο. (Μ. 1.Τιοιηκίάος 8ος 1.) «Ραμαπο», αὈί. ΜαΤο] 9 {ΓΟΠΙ (ιοσκ απά Τι]άς ροτίς ΝΠΗ σοπυγα] οα:σο. (Πι]1, Β]νὴ δι 6ο. Πμίά) «Πἰομανά Βοϊδιαά», οατΙγ Ματοι ΠΩ ΑΙοχηπτία ΝΠΗ ὦ 000 ἴοης οιγ, οριώ Ῥϊοάοι ἃ δυη5 (γργιι») [ιά.) «Εοιαθἰθῖ», Ματοα 19 Ίτοπι Αἰοχαπάα ἆ Ῥογί Οπίά πΠἩ πιαί] αηά σοπετα] «α1βο. (Κμοάἰνία]. Μα] [ῴπο.) «Ματ», αροιὶ Ματ 156 Ειοπι Ουτ Ονπ (ογιεδροπ.οηίς τοπ. [Πουρίήαη ρογί5 ΝΙΗι σ6ᾳ, ἄιοο (ΑΛ. Ὁ. Μαπίο- γαπί Φος.) «Τοπία», αθοιί Ματοι 19)16 ε{οπ. ΠαΠαη ρογί ΜΗ σοη. οσο, (Α. αμ. λαπίο- γαπὶ ἃ θης,) «απο», αδβί. 1)90 Μας, {ροπ1 κ. ΝΠΗ αὐπ. 6α1σο. (Ενοπευπ(ί ἁ οἰθρΙαοι Μιά.) Εκροσίο οιά Μαγομ : 5.δ. «Τ]- Ῥοµα5», «ὈΚκοσαίαμά», «Ώε- Ι1Ν410», «ΑΚΡΗ». Αιγϊναίς δ. Ὀσρδτίατγος {η ἠ4αὔσΤΗ: «Τπα]απς», Εευ. 5 ἴοπι ΝΗΙ 1419 Ῥασκημεςδ οέη. σαῦσο. (Εγαπουιάϊ ἃτ δἱ6- Ρμαπου. [ωίᾳ) «ἸτοιἨ», Κερ. 909 {πο Αἰα- χαπαιία απά Ρουἱ θα] πι 4514 µακᾳς. σε. 08]ρο. (Α. ᾱ, Βἶρα ἆ 9.) «ΑΡάιὶ Καάε», Βεῦ. (ζοπ/ίπυεὰ οη ρ8θ90θ ὰ 99 Ργονίσίοη ἠὸδς Όθθη πιδόθ. Ἀπιρίοιάαηι απά Βυίονάαι' ΜΟΝΩΑΥ, 8 ΜΑΒΞΟΗ 1948 ππαμ δίοςκ Εχςεμδπρο Απ - ἱπῄθῆοη ΙΟΝΡΟΝ, ϱΝὸς, Γιο ορ]- Πίοη νο Ἠοιη, 1 μι ατ: Μπο αἩν αμίο κατα 1πο(οηἱς, μια καίς ΜΗ η ἃ φαί Όμί ΊΠ0Ι6 ϱνόη οὐΠΓ56. Ρο θρῃ πο απ νο οοπήηής ιά σεί, Μαγκοίς δμοαία. ϱα ἀφαῑσίος Ἑν ἴ]ο πιοητος ΠΙΟΣ ΑΠ] το πηηάς ανα ρ]ο [ο ἵπνοςί- πηρηΐ, [τοπ πο ραν-ουί ο ενα οοηνθηδίοη ἃόθ, ἄπᾷ 9Ρθ- οπ]α ίνα οπμήαΓ ΝΕΕΣ Ἰμς Ῥδεῃ. οι]-πρ ΤΠ: 16 Αναζ πο Παν Βοαηπσς ψ] οἱ σοπι56 μ6 ἰοπιρονοί Πα οπτ- Πυή απ] «ου ἴπο Εοήωα- Ποι. οἳ ΒιΙ5Η Ἱπάαδίγῖος πη- Η-ΙπΠαΠΟΠαΤΥ ῥ)οροσαΙς ἄγθ πιαάο ΚπονΠ. ΤΠ Ευσγαίίυπ πας Ῥουμ ακοή 1ο 5η ηἰ 4 γο]απίατν δ6Ποπ1θ [ος ια Ἰἰ- .. Ἴ . λ 5 5 ᾖ | ΗΜΗΜΝΗΝΗΗΗΜΗΙΗΗΝΗ νο, Ενα ς Βος/, γα Βλ ΕΠΗ” ΤΗ ΛΙ δίθεΙ Βἰογοίε 8ης [ον6θΓ Ετοπι Βευ[εγ'ς (οπιπιθγοίδἱ 6οιτεςροπόεπ]ὶ ϱ.0ΗΖΟΗΝΙΑΝ ἁ οὔ ἐν ΙΝΝΕΣΤΟΕς ΑΝΝΑΙΤ ΒΙΙΏΟΕΤ Ργο([!5. πας Πίο Πκα]ηιουά ο 119 {απο μίασε, ορηφἰάσνα]ν 8- φἰδίοα απ πιωί, | Ἐνα πο Ἱῃπ δου ΑΓΙΟΙ ο]ά πηίπσ βιΥΕ5 Ἠ5 Ώ6σῃ Ἠπηίαα {ο ράδηιοάῖς Ρά»ί5 οὗ. α δν νο οποία οπι 1ο άΠΠΟΝ Ρα, Ρυΐ ἴμοιὸ Ἰας Ῥοεη Υογ Πο Ἱπίογεαί ο Ίοθα]. αοζραπί. οἱά δίιατε5 Λε(ίνε Ν ταππουῖς οἱ α ορυᾶ Ῥογ6-Ποἱ6 ἀογοε]ομπιαπί ἵπ Μιά- 4ἱο πι ῥτορογίγ, ασαῖῃ οΗ- νοπί, ἴδια Νας α δρ Τ0- ναι οἱ ἴπίειοδὶ ἵπ ἰΠπέρρ βπανο». Ῥεπάίης ἑοπΠ Πα Ιίοπ οἳ ἴπεδα ΤΙΠΙΟΙΓΘ, θρειΙοΒ ΔΡΡΘΗΥ {ο [ανοιτ ἃ Ναί απι «ρο Ροῇον, Ώοίοια οσο ΐηᾳ πἰναίίοι. οἱ ΡγοΓίί5. ἰμεπιςρ]νες. (ἱοιΠει) αΠί-Εάσεά Οµῖεί ἳ Οπο οἳ Ίπε ολ]οί αἀνειοα [αρίογα,.απά οπθ παί 5 οἱ] ἱοπάοη διοςκς ναίγ πε] Ίῃ {πο ρθ]ίς πιά, ο. ΐ ἵ5 ἴπε Ιαἰασί ν]ο]οπί οπἱργδη κ Ιδίθςί ΟΩμοΙδήοης ἵπ Ραϊεδίίης, “ΠΙΕΙ ογθαἰοά Αποϊο-Απιεγ Οοτρη. 1626 8 ΝΕΙΥ ππρ]ραβηπέ αἰπιοδρῃθ»|{ βδας ἰεοσςες 419 γο α]]τοιπά, ΤΠ μα. το μα Κοπά Γοης ος Γοῇαοί οἳ ενοη ἠῑγίης αρ {πε] παπασπἠείης νὰ, ΐ Ι } εβ5ὶ Ὠδοορ[αίδίης 38)ὶ ἡΠΠίΏ πο οἳ Ῥδαςσ ορνοῖης]ἱ νΙοκ[οπίδίης 23)] ΝΠΙΟΠ αρρεατοί ἵπ πο Ἰαίετ ΝνΝεςΙ Υἱοκ[οπ/είης 94 φίησος οἱ Ἰα5ἱ νοκ, Ώνοη (πε Νας! Ὀπείοπιείης 100. χο Οτοννη Μίηες 9619: (Π]ιοάφοᾶ ππατκεὶ ας Ρ608Η {1 Μειονοίος 201 ἃ τπαβ]ο ἴο τοδῖςὶ 15 η Ἴποπςς ΝνΝείσοπι 6 ονίπς {ο {6 πιαγκοίς γδίπεγ 24) «οπξοίς κ. ᾳ αβηρπη θίαΐο οἳ αα1σί. ο Ευοίπς Πλ ος Πι 0 Μ.Ε. Οἱ! θΙαγες εγω Τκοοξυην | ο Τ]ια οἱ] πιαγκοῖ, αἰτοαᾶν 1η ο ἡ οίοηγ 55η ν Ἰα] ἃ ηοπο {οι ΄43ῃν {11ο οἵ Βοτείδγς βδηκ ΑΑΑ οι ἡ πηῖης, πας [16 ἀῑδίατροά Ηογός βδηκ 607 )Υγ τθροῦί5 μα με Αταῦ ο οπο θο σι ο ἡ φίαΐος |αὰ τοι 1ο συαΠί Τυτῃεγ Μαννοί! 796 ΑΠ Που οἱ. ορποββδίθης ἵα (9)3 Ιοννεή ως ἐς Ὀπ]ίοά, ΚΙπσάοπι απά (χα Βο55θεμεννεηγ 185. Ὀπιιοα Βίΐο, 5ασθαποπ{γ (9)2 Ἰοννεή η ἨοΝονου, Ιπθἶέα ους {μαΐ ἴπθγο Ἅ }2υἱε 8πά «οΗοη ΡΓίοθςΙ «Πἰρρίπα Οδσυδί[[ες Ῥιπάθο τοροςί5 Ἱπαϊραίσά, - . το Ἠμάς Ἰπηῦ ΜΟΝΡΟΝ. 9ΝΡΟ. --- Τρ ἠμαῖ, α[ίου αᾱ- 181 Ῥουῃ. ἰγαπρασίες, 6 πιακοί ῬεοαπἹς τππ6. αιοίε αδ ἴίμε ο ου! σμοἵα: ἠαά ῬουἩ. ρΓᾶ- οἰίσμ]ν 6ἱδροςοά. οἳ Ιοανίης Γη ά ο Βμἱηο.» ουπΏπες {ο Παπίας [ο πμπιοπί Γοπα ἴπε Ρα ἰκίαη. ρου. οἱ ΟµΗίαροπς Νλυπος δρρΗο5 αναΠαν]ο σαημοί 06 οπρνίαπΙα]» Α ἡπ]- ο παπαο ο αποαίοης ἶν, Νυνογώ”, ΠΟΨ ανααβίε Ἱῃ- ο 1ης 16 ΠΙσΜοΟΥ σγαίθος οἳ Ρἱί Μαικο αἱ πΡροπί 9155 ρου οι απά σου. μἰρπίησς αἱ ΕΙΙ8. Νπμ]ο Του 9 Νας (ποίος αἱ 496 απ Ραϊ- προ ὖ/9 αἱ αροπί 3958 ῥο 1ο, ορίμπει» απ ]ί6 οἱοίἩ πιᾶ- Καν μ. Ῥαπάσς ας οἱ] {1ΗΥ υεσαρίες 1. ο οί ου4 εις, απά {168 βιι5ἱηο5ς 15 τοςίγίθ- το. ςΟΤΤΟΝ Ειήπνος Ῥιου αἱ Νεν Τοικ λα α- ναίποτ Ῥείεγ η- ἀθγίοπο ἀπτίης ἴπα ρασί Ἰνοθῖς, θα{ἱ ρτίεο ελανσες κεγο δια]. μα ππανκαί εοπΙπεά {ο Ώο πῃιεπσοῇ ϱγ μα Ίτοπά ο ομἱδίάε ππατ]ά{Ρ, ἴἨπο ποθί- ἰαἰη τν τομάνάίης Πιε εχροτί ουμἱ]οοίς αΠά ἴηο οοππαθὰ ]αε]ς οἱ ἁθτπαπά {0Γ ϱΓὰΥ σο088. Πάναρυς!. Ὠπάθιπηίος Αδ- 5ο]α ση: νε {αΠΙΑΤΥ 085]- α]έος ας 8:8 νουςεὶς οἳ 600 ἴοης αγ05ς απ αρπαγᾶ., 6οπιρα!θᾶ πΙἩ 16 1η απι- 1Υ, 19460, απά ὃττ Ἱἵῃπ {- ΠΙαΓΥ, 1945. | (Βειιίετ) - ΒυπΚκατίπο ϱοοἱ ΕΑΜΑΟΙΙΞΤΑ. - Τπο εἰς «Αροαυ! Καάεω «ἰσοῃδεφεα 8ἱ Εαπιδουςιᾶ 260 Ίοη5 Όυπ- Κετίπα «οδἱ νΠίο Μι Όε΄ ἀἰσιηουιεά Ὁγ Μεσδος ΑΝ. (6. Μδι8ποος δς 5ο. {ΙΙ ἰ5 υποεισίοοά Πιδίι ἃᾱ [γε Ιοι οἱ 900 Ιοης ἴς εχρεοίες σποτ. Βυήεγ [οι ὐ. Κ. Ὀπάατ 8 ποπ ασ[εειπεηί ΒεαΙη Ἠᾶς αριθεᾶᾷ {ο γαν.. Αιδίτα]ία 2055, θ4. δίουΙηρ ρεγ ενί (4112 105) οι Ραἱίες [ο.Ῥ.΄ Τπ6 ρτθνίομς Ρτίεθ πας 1πὸ5. θ4. Ὀπάςσγ ἴπε δαπιε αρτθσπιοπί Βτγίίαίη ραγ5 1165... 64. κἰοηήίηπς Τ.ο.ρ. Ῥες ονῖ {ος Αιδίτα]ίαπ «ἶθεςθ. Ῥαμο . ὁ ΤΠΕ ΘΥΡΗΤΌ5 9ΗΙΡΡΙΧΟ ΝΕΝΝ 8 Ματ 1948 αι ϱΥΡΛΙΣ ΛΙΑΝ ΛΣ ιΤὴ {ῃπ Αανοαο νΠΗ ΒΕγἰ[ἱ5Ώ ΕυγΓορθδθδη ΑΙΓΝΑΥ5 Ῥυυν]ής α- τορίας ΔΙ Ὀον]σο. ΑΤΙΗΕΑΟΕἘς (4 Πποιιγ8) ΔΠς φ ι 05. Όοϱ (ϐ «Ύ95ν35) ΡΙΑ ΝΟΜΟ ΑΝΡ. ΜΑΗΝΕ ἡουκίν Νονίος ΕΗΡΑΥΙΝς ΝΙΟΟΣΙΑ ΤΠΡΙΡΡΑΥΣ, Εκίνα Νονίος ΜΟΝΡΑΥ 1393. ΓΘνγε 5: «Ξ4.ΙΟο.οΟ {ε-4ά.5.Ο 6. Ο.Ο ΕΙΙΖΟΟ ΑΤΙΠΝΝ 9)- ΤΘΟΝΡΟΝ 00 ορ. ΑΤΙΠΕΔΞ ι ΟΡΝΟΟΝ ΕΕΜΙΗΤ ΠΑΤΗ Ρος [Ηἱ μανΗσπίανν αρρίν 0 ΜΗ, ΜΥΤΗ ἁ 00 (ΥΠΟ) ΙΤ! (ὁσποα Αφοηίς απ ΟΥ ΡΙ1ς [ΟΙΟΩΥΡΝΕΟΣ ΑΗΩΓΑΥΝ 114) Ί 68, ού Ἀλτουί, ΝΙΟΟΣΙΑ (1. Κος, 100 4 311) Ά]κο αἱ ) ΡΑΜΛΑΟΤΑ, ΜΗΝΑ, απ ΕΛΗΠΝΑΟΔ πΗς Μοσσιν Ὁ. ΗΕ ΕΡΠΙς ἆ δ0 ΔΝ, αἲ Κντοπία ον Μπ ΡΑΙΠν ΚΑΤΗΜΕΟΤΙΣ, αἲ Ραρμος. 1Ανασϱ ἘΜΕΟΤΜΙΕ 4 0. ΑΟ ΘΤΗΑΙΙΑΝ ΜΑΝΩώΕΑΟΤΟώΠΕΕΗΣ ΑΝΟ ΕΧΡΟΕΒΤΕΗΣ ΟΕ ΡΟΜΕΦΤΙΟ ΕΙΕΟΤΗΙΟ ΑΡΡΙ ΙΑΝΟΕΣ, ΙΒΟΝ5 ΤΟΑΦΤΕΑΕΣ, αΒΙ. ιΕῃβς5, ΙΜΜΕΕΗΦΙΟΝ ) ΗΕΑΤΕΗΣ, ΠΕΦΤΑΙ)- ΒΑΝΤ ΟΒΝ5, ΑυΤΟ- ΜΑΤιΙΟ ΝΑΤΕΕΒ 5το- ΒΑΩΕ ΗΕΑΊΕΡΗΣ, ΙΑΝ ασΟΕΙΕΟΤΗΙΟ ΝΑΦΗ ΙΝΕ ΜΑΟΗΙΝΕΣ ΕΟΡβ οΑβταιΟοσυξξΞ αΝΌ ΟΩµΟΤΑΤΙΟΝΘ Ηηη(ο : / ια ΑΝΚάΟΟ Θ8ΑίΕΣ ΟΤΥ ΙΤ. 32. Ὁά Αἰίγθα οἱ. Ποζε]ἰο Ν..ΝΝ. Ελ Οής ΤΝ τω 105 ο. 9. ΞΟΙἱΕ 6ΥΡΕύΣ ὈΙΣΤΕΑΙΒΗΤΟΡΕ: ιΟοὐ6Ι5 Ρ. ΙΟὐΚΑΙΡΕΣ Ρρ. 0.8. 234 ἅ 9ἱ)8-.ΑΩΕΝΤ5 τΗπΟουαΠουτ ΤΗΕ. (51 ΑΝΕ Νῃςοδια͵ . ΒΕΙΤΙΣΞΗ ΜΟΝΕΣ ΤΟ 6ῦΚΡ8 ΙΝΕΙ.ΑΤΙΟΝ ΙΕΡΗ ἵπσ Ἱπιρογίαησο-- [6 {οπ]ς οἱ Πιο Ῥη4σοί δΜοτί]ν ἆ πα, απά Ώιο οχβοσ]ος τοροτί οἱ {πο Εο- σου. οἳ Εν Ηκὴ Πιο ιδ 1ος ο). απ] πα οι ἨθαδΙτος--- απο μανίησ ἃ- Ἀορο ης εῇοοί οἩ πο μούσα. θίουκ λ1α1- Κα, απο ο θηληπογο η] σου ορομα ση, Αάνονο Ἡ- οἶοια ας δι άππσουν ο α οπο-ραν. δἰαίο Ἡ (ος]ο- Ῥ]ονη]ία, απ ονου5 Ιοφίίπο, ΝΟ. πάτο σσ ενοα ἴπο α{-Ρήσοι ναι κο, Οἡ απ σοι «Πανον δαν σαµ]ς ασ νιίν. πο [ο ΙΟ πι Κο ὀνας ποσο ὃν το ἱανῖς οἱ νο Πλ ο οὗ 11ο Αγ σἰαίας, Νο νο κἰαίο] 1ο Ρο αν υ ἴὁ σι 1 ΤΝ [αγίου οὗ οοοδνδίους ο ΒΕΠ Ιδη απά Απιοσαι 601 Ραµ105. μίου πο ππα καὶ 6ἱς- οοπη{οι ἴμο να]ιο ο ποσο {ογορασίς αιά πας ουηβΙ(6- ταβ]ὰ Γθ6ΟΝΘΙΥ. Τα οο. 11ο ο ΙΠΗΙΠ ορογαἴρης πμ ΠΟΠ ἴμο σου ΑρΙραν. ομς, απ ποιο Νάν α ΠΗΤΡ Τον]ναι οἱ Ππίο- ον ἄπιοις ἴπο ᾖονοίοροιν., ποϊαμ]ν Ίο ΜΙά]9 έν, ΤΗ Που πιος. τορυτί5 οἱ συοί Ρας». : Μ. Ε. Οοαδίαί δεινίσες 14. Το Εἱγοοίοις᾽ ΑΙοοίις οἱ ΜΙάἱο [Ππησί (σαδία]. θονίόος Πίά. ΝΤ] Ῥο Ποιά πανί ποοκ ο). ]ηννάανγ. 1918 Πιδί., αἲ ἠνο πο οἳ (πρ ΟΟΠΙΡΔΗΥ, Εαπιασιδία. Της ν]κίους, Νο το οχροσίο. {ο απήνο ϱν οματίοιοή Μίο Απο ος Οπηαν ποαχί 141 ἴπδί Ἱη- ομιάα ν απά Μος ἴα. ἵ ῥη- γοη, -ο[ Αἰοχαηστία, δίΡ {οὴη ατα αν ΕΙΡΜΩ, ο Εοπάρη, ΔΙ απά Μες [μοσίς ἆσ Βοπο- δες αἱρο, απά νι. Π. Ν. Ῥυντοναί. οἱ Βαιτον ι-Ριιτ- πθας. Το ραίν ΝΗΙ Ίοανο πθαα ον επαγίθνος απο οἩἨ Ὀπίαν 301. {η5ί, Ραπιασιςία Ιπιργονοπιεπίς Η 15 Ιοαγποά «ΤΗ σαἰδίη- οἱοη ναί αἱ ας ἃ- τονη]ὲ οἳ Πιε «ἰραζγ οαπιραίση {οἱ ἵπι- ριονίης Εαπιαστσία μποτ {π- αμος, α- ἀο[πιε [ουναντά πιρνο ἶ5 Ῥαΐπα πάς (1) ὂν Όιε ρηέ]μαςα οἱ α Τάςσ, ΠΙΟ] να» εχρεοἰθή {ο Ίαινο Ἰη- ο]απά αὐμοιί ἴἶτο οι οἱ ἆα- ππατγ, ἀπ () Ὦν Όλο Ρι[- ης οἱ {Νο Πεν δίορασακᾖοις, πΠΙσΠ αἲο {ο ϱο αι Ίῃ ματιά ἴπ λα πσαν {πἱ11ς. Ἡ 1 οχ- ροσίεᾷ μαι οσα πο” ἶνοῖς πηἰ {παν πιορ! ἴμο ηθαίς οἱ πό οτί, ατιά Πορ {ο Τθήηονο μια εοησεδήοἩπ κλίοι Ἰας Ώουη οχρεγίεπέο ἵπ ἴπο Ἰαοί {8 πιοπ{Η5. Τταης]ί Τταάς Τος ΟΥρτς Ἔ]ια Ἰοίος ππρηπίοί Ὃν ἰπο Μανοι οἳ Εωπασαςία 0ἩἨ ρομα]! οξ πο Ομρρίης απ «ον πίσγος]5 οἱοςνας Ηπὸ ορροπίἁν [ου Επανασιι- ία {0 αδσΙπιό α Πδο[α] ο Πα ας Ην συςἩ. μον αν Ρο μας ᾖσ- μνο α σου ὅσα ο Ον Ριοροήν. Της οππ. οἱ Ρο αςλήονσοί Ὦν οχοιίπο, ν- αρωπίης απά Νἰάσηίησ. ἴλο μοτβροή, απο 15 το υκ{ους Ειαί 115 πα ος ἵν τορο]νίης Οι ασ ίοπ. οἱ σονοηπιωη, ἴρσσμος. κ λο άποδίίοη ο ΠΠΟΡΗΕ απηθν, Οπδίοπις ο]- ἰον», απά οίμος σοης [αο]]- ἰαίής μα κοκ οἱ πη]οαθίης ΔΠΓ οἸραβίηήσ 6πτσσσ», Όγρτας. Ραἰἱεείίπο Τγαάς ΑΝ Ρα]οδίηις 15 πρ Ίοησοι ἵη ἴ]ο κἰογ]ίης αἴρα αρρῃίοι- ΤΕΑΡΕ απά ΕΙΝΑΝΟ Ιπ Ῥα- ΗΗ [πο | ἱ Γοχρογί {ο Ρα]οίΠιο απ] 6χ- απῖάο {ο Ογργις Μαπα ΓποΌαΓοΓς Ποης [ου Πσθησος [ο Ππιροτὶ ουρές {Το Ῥα]οδήμο 5ου] μα ἁαοορπιραπίο ϱν 4ο: Ἰηοπίς ο «μον. πο ενα ἔνὴς. οἱ [εις Ἰπαάο, Ὦ {σε ος ἱσιοῦ ΝΗΙ Ῥο καρ]οςί ο ιο σος ίσοι μα ὀνιάσισς πιακί ο ῥνούπσοά ΝΗΗ εμπίν αν οἱ ια ἱδναο οἱ ια Πσόπος {ο ον μαι ο ποϊόοι ης οπἱρσά πο αἃ βππη οοπ{ ασια ΟΠ ΤΓΠιοΠ{ ὃν οροµίης ἃ Ιδίου οἱ οτοτί οἳ αμα ίσο ἰο ῥσμακς πο σρᾳν. Ηζοικαί, Πκροἳ Πόσ- ους ας ΠΟΝ. ο γος. [ος αἩ Ῥοµίαις. αἲο το ο. {ο 6Π]- Ρ]οία (ο 6, Ε. ὃ {ης 0Ἡ- «ώς Ίο πα αμ. ἵο καν ιό μποίμος. ϱγ ΝΠΙΟΙ Όιον ππάσγίακα το οΡίαίή ραν- ριο[. Ειςςο-Εσγρίίαα Ρεαἱ ΑΦ. τεροτίαι {π ο Ία5{ 19: κας, [ο Ἰοποίην ποσοΠαἴοης ροίφοση {μα Μονο (πάς ᾖ6- Ιοσαίίοη 1π Ομ110 ἁπά {λα [- σγρίίαα. ἀὐνεημιοηῖ Πάνε ρυσῃ. εοπο]λιάσά. Ανα τορυ]1 α ἰναάυ οοππροηδα ο ος Ῥα1” ο. ασιζσηιοπί πας Ῥέεθή δίς- πα] [ου ἐς οχοµαησα οἳ 38.000. ίοπς οἱ Βονρίία ορί- {οῃ (ου 916.000 ἴσης οἱ Βιις- ἱπη Νηοαί απ 19.000 Ίσης οἱ Πιρδίατ πιασο. Ώο]νεν]ος υ16 {0 Ρα εῇνοίοί {π 16 ποεχἰ {ο πιοπίἒις. ζοοπ-- ποαί Βατίεγ η ἴα οατ]ν δίααο οϐ ο ποσρηαίπο πονάς οχρωήσησο ὂν {πο Βσνμήίαης, Νο ορηδίάσογνος {πας τμορτί: ο οσο ὃν πο Βιδδίαης [ου ἔνα εοίοπ. καὶ ἴοο Ίο, πό Πινδίαης μοϊης οί Ενα! 1μον εοπ]ά δαν οσον Ἡςο- το, Τα]ήηής αροή. νους. πιαΥ- Καὶ νους [ο πο εοηπιοἰ- Πος {ηνυ]ναὰ, μοι {αανος Το οιιοίεᾶ. αἲ νο απά ἃ απαείος ἀο]ανς ρα Ρ5ῃο οἱ 60 105 {ου ἰαὶν, απ πηαὶ- 6 [ον ἴἶα 5απιο Ἰοπί αἱ ἀρρτοχΗπαίϊσἷν νο ἀοῄατς ος ΡΙΚΟ οἳ 56 105. Π ἰς αρ ἠπππ{ος {μα 1ο Ῥιίσς ας μαίά ν΄ μα Πιδδίαης {οι 1ο οοοή Νας 186 η ΠΠοη ἀσ]]αις, ο) δαν 19 σρµί ρο: 1). Ογρτίοίς ἵπ Εσγρί Βεοποπής ἡΠιει] 1ο απ πποπιρΙογιποπ{ απ]οηρ Ονρνιοί, Μαιίορο απ οἰμα ΕΒηίνῃ καῤ]αςί5 γενιά οηΐ ἵπ Πσνρί αἲο τουσ {ο Ἱῃ ἴμο) ἁπημα] Γερογί οἱ Πιο ΟΗ5 Εγομή- ἰν μουσίν οἳ πο 8 μοίπίοι οτί πας πιΚΗν ΠιώΙ «ογνο Ἱη ο έτος μη Όιό ανν απά Ίπογα ἶν 0 0: [ἰσα(1ο. τη Ώσνρήαῃ αν, [ου Πιο ιο ΝαΓ ΟΠΙΡΙΟΥΟµ5: {0 αὶνο λοη ραςς ἱπγ οἷα ο]. } Ρον πιοΠί, Το τοροί δἱαἰος Ειαί οπισρα Ίο ἵ5 ο ΤηΝΙΗ ορ]οείΊνο, απ 1 ἴν Ἱορα} {ο σρηνίπες οἱ ος σοπη {τας ΠΟ] ἃδ Αιθίαία πα δοπίμ Αί: ίσα ο ποθαρί νοσς ηχο πιά που απ ον ας πο κοἰ- Πα. Νοεμ Οο{ρογα(ἶίοι ΟΠαἴγπιατ Πο[οοσησό κας πιαύς 1 ἴμο- κο ορ μας 18 ουκ ο. λα ΑΠΟ ΠΟΡΑΠΟ ΤΗ οἱ ἐλο Ου ἱμία] ον ομτη ση (ο ρογα οι Ρ)- πο (ρα το πο ονρνας ομαπι- μοισθς (01/1, ΝΗΙΟΗ ἰς ο απ ἄν ἴο ἴπο θορογαζομ)ν. Ῥο]]- ν΄ απ Ἠν ον, Το. (00ο: ΗΠΙΟΗ. ἵν {0 δα αρα ἴσ ο Ἡ ΟΠΗ ΡΗΊά Ῥανίς, ΑΙ το- συητόςς ο 10.000.000. ον Ἑνοίραιπο, οπο οἱ ἰις ονἱθί- παὶ ὀγοςίους οἱ Ῥαγοανα 0- γοινοας ΒονοἸορπηεηί {101Π0- αἱ10Π, αδ. ῬδυῃἨ. σο]οσίαί. {ο Αογαίεά Ἠαίεις «ΟΙοστγίόο» Αθναίοά πίες Εαοίΐους, ουρία ΡΙΟΠΟ θ8Ι Βοοί Ογεᾶπι. Α.Ν.Ο. (ΟΥΡΥΗΣ Οομιοθομηἰο Α9550- οἰαείοπ). τν πιαδο]. Ευίίοπς Ροηιπίοη λιαπιι[αοἰαγίησοο. Ρ.Ο.Η 4θ 1 ατηασα : σατοῦ ΚἰΡμοΙῖπρ Εαοίϊοτίος 6. ᾱ, ααπΙαἰανίοιίς απᾶ δοπς Ιάπιαδδυ]. 6μοοςος «Πσνος» ο]ιοσςας- 1 αγάάοθς ὃς 78- νος Ρ.0.8. ὐτὸ Νἰοωδία Οισφατεῖίες Α. ᾱ, ρα κίς ἃ οο. Εάιπαξκο] Εατίς Οοΐουεςς. Αν Ναπίοναμς ᾱ ΟΠ8 1.8Τηλσοα. ΄οπο Ὁ. Ρἱδογ]άθα, Γ,ΑΓηΒο8 της Ονριας Όιργα Ἱπάυδίμίαι Όο. Ἱ. τὰ», {1 ΔΟηΔς8 Εςςοηπίϊοί ΟΙΙς δι Εδδοποςς. απ λἰ5 Όνος οὐ, Τι {ᾶ.. ΓΗηαςδςο]. ΑΝΟ τοχνρυς Ομαπιοίθσμὶο Αβδοςίᾱ- ίου)ς 1η] 5δο]. α.ιά, 9 5.0.1. 109 Ευ ΒΘᾳμαφ[ιος. 1 απ(ἰςε Ἠτος ο, Ἱά., ΓΕ πηαςβο]. [ηπδοσιϊοῖαάος. [,απὶς Βγοςδ (ο, 1μά., [ πιαβδο]. Μοσαγοπ]. Ρο Ἀιασατοπἱ 11ΠΙΑΡ5ΟΙ 1 Πμαςςο]. Μασατοπί Εβοίοςν Γωά., {ήΠΙΣ5ΟΙ, Οκγοεπ. Ναννα Παάικγγίακος απά Ώση5, Νὶ- οΟδΙὰ Ρογ[μπθγγ. Γαη1ἱ5 Πγοδ Οο. Π{ά., Ε πιασδο]. 5οᾶρς «ΜΙαΓΙΠΑ» Εγαπᾶ - (ατάάος ᾱ 7ὰ- το»5 Μ.Ο Εμ. 910, Νἱουδία. Θα οπετγ Ρεϊπίῖπα « νοὐάος» Οηηπίίηςσς ἆα ὅο, Νἰουδία. Ἠϊπος δ. Βρίγίς: ονρτςς Ἠ ης απ πρίσίις Οο, ια. (ΚΕΟ). 1 Ππανςο]. Ον ἱδι Ηασθίρανία αηά ποη5 Εάν ΕΗ}Α55ΟΙ, ο ο πι Εαρίοῦν 1 ἡν Ρις μίησ ης Αδοζοιμιόη, γρτις Γπαρογίθιν” πΙάο σεπιεπί. Μοίον ΝΨεμίοῖες. 6δευτρθ ᾱ. Ρἰετίὰος ϱ.0.18. 110 ΝΙ- Να [Πθ]ά Ρ]Φίίρηίους ϱ.0.8. 96 ΝΙ- οοξία ϱΡΣΙ: ) μ ᾱ- Ν. ᾱα]αἰαγίοξίς ᾱ. 6οπ5 1Ιπιβξδξο]. Βεϊπεῖπα πι ἃ. Οσοπίεσοπετγ ΤΒοίϊοες ΟοπιροφΗΐον Αα ΗΡοδ., λΙδάμά]α δἱ. Ν{ροδῖα ο. ϱαραάακὶ5δ Ρ.0.8.. 141, Νἰοοξίᾶ. ιαςεῖ Εποίηςς. οχρτας ϱαπαάΊλη έω. Πέά., 6, Ὦγ5- νιαοῦ σέ, Νἱοοσία. Μίαννος 1. αανγίας, 1 ήΠπ18δςο]. Εςςοπ(ϊα! Οἵἷίς δ. Ε5ςθποςςς ο. Ραραάαθκίς Ρ.0.8. 141, ΚΝἰοοδΙΝ. Εοοάςφίέωΐς. ᾱ, . αα]αἰα ΥΙΟ απὰ 8οηςδ {1ίά., 1 Ππιαδςοί. με - Εουπίοίπ Ῥθημςψ. 1. Οοιἱοσαβεἰάθδς, ΡαγεΥ «Ὁἶν ],οάνα Κι Νἰοσδία. Ῥ. ΑἈΑΝΝΑΡ, Βί, Ν{ουδία, Κ. Πιιδίθιὴ ἂν ΒΓοίιον, «δίΘΓΙάΠ» Νἰοσθία. Ηαγάναγθ δ,. Τουίς. Μαννα Πα κΥτίακο απᾶ Δυῇς. Νὶ: ϱοδἰα. ͵ ΕΒγτοηυ Ν. Ροίδος, 1 ηπις 55οἱ ύόθεφονς Μουοιίοη Μαπυϊζασίωγες πομεγαμ”5 ἀεΠεσαὶ Θογνίος» ΑΡεῃ- ογ Νἰουβία. «ΝΝΔΗ» οπανα σοσοιὶ ΡΠπαεπιθσθιΐςοῖς Οπἱηίηο» οἵςο., 6. ΡαραάακῖδΡ.0.8Β. 111 1οσδία. Βθδίο Βοσθεϊνίπῃ 95οί5 Αιβί Ἠτος., 49 Μα ἠάῑθ Βέν. Νίουθία. Νίαντγος Ε. σαντίαδ, 14550]. Θοανῖπα Μασμίπςς. , ἡ 5, Μοπδδου]άος ἅ Ὅοηῦν 104, Ηέ:- 1πος Νίν, Νἱουδίᾶ. Θίαννγος Ε. «χανγῖας, ἳ1πιββδο]. Φοαρ δ. ΒΜανίπςρ δίΐςκ5 Αἰἱ μτο». 39, Μοάἁ]ᾖάϊε δύ.. Νανα. Τίπιρου δ. Βωασίπῃ Μοιοιὃδ Ἠντοῃ Ν. Ρ0ἱΦ08, Εηδς96]. ττγανοϊ οοᾶςφ. ον. υ. Μἰομαθ]άσδ5, Νἰορσϊᾶ. Ῥμοίοφταρηίς Ατηοῖες: . .. αἰαίσοος Ὁ. Παάλπηϊσεῖδ, .0.Β. 55, ΡΡΗΟΣ. Ρ.0.Β. 998, ο γ- ἂν Οδατίπς Εογνανάϊης Πίο. τουτςϊῖςί οπή Τγανο! Αροῖος ΟΥΡΓΙΣ Τγανοὶ βαγθαἩ Νί- ἶ ουσία 1λοης 507. 1ΑΓΠΔΟ8 ΡΗΟΗΘ 98, Ον ο]]ο πμρρίπς απά Τουχὶδί ΟοΥ ΄ἈΤπᾶσα, Νἱοορδῖα α Κγτεπῖα. Πεαά ΟΠΐζε Ῥμους 119 Γ.αγηβοᾶ. ΙΝΦΙΟ ΠΞΑΝΟΕ 5 4 Ρτ]ναίο Μοίου 0315. ΑΗ 11ςκς. Ἰνογ]ά πα ο σιγο ρως ΕἰήεΙέν ααααπίδ6 βαχπσίατν απά Ηοιδευγοακῖης Ανα ίσου Ρδυςοπα] Αοοϊάοηί Γοαί] οὗ 1ΠΙΙΥΥ Βαποβίς. Νον]ά-κίάΘ. Αν οἷά Εβιαυἡξλοά ΕΠΣΠ δίαπαάϊίης απά απομα[δησοά 1Π51γ4ησ6. Οοιπραηίο5 οΓ τορη(α{ίοη. Ρεγ»οηα] βασσασο. ΑΙἱ πίδἰ5. Εἰαίο Οἶας. ΝΟ ΚΠΙΘΙ)5 ςοιαρομδα οι. Ματίπο. ΑΙ μάσκς. Ἰνογ]ά-νίάθ. ΙΗ{δ. ΑΗ ἴνρος. Ῥουδομα] Αοοίάοπί. Ώδαία ος Ἱπ]α τγ ΒοπαΠἱ5. Ἰνογιά-ψ]άο. {π6 Ἠἱσ]λεδὲ ρανήσα]ατ Ὁγ οογγεδροπάσησθ οἨ αρμοἰπίπθηί ουίαΙπαδ]α Γοπ1: Με. Οἰεσπίίς Οἡεὶςίορμίάσα 0.0. 190. Το. 457, Νἰορδία-ΟΥΡΡΙΝ. Τ Τῃο ομαγσο {οι οἰβδσίῆθά αἀνεγίἰςεπιεπἰς ἰπ ἴπα 8Όονε οοἱµπ]ης ἰ5 ΟΝΕ ἸὨσμιινα ΒΡΕΗΒ ΙΙΝΕ ϱο ἴο ομαἰππαΠ. οἱ χο δν οΟΠΡάΗΝ. Οἱ 5ποτίασε ἵπ ΟΥΡΓΙ5 ο ας πι ομνλοιν οσοι οἩ του παρόν απά πο νο ο οἱ]- ροκ ]ς κίθνος, {μοι δορίασο 1 ἴησ [οἱ Ἱ ονων Ονρήις {η: ἀπκίνν. Τηποίος, αγιος” Ἠανο οσα μανά Ηί απά ἀοδριο ἁδηναη σος ἐπαἱ που. ΝΗΙ ο οἶνοη. Ἠσ] ροή 1ος. [ου Κε- Τοπρῃο, ον. ΝΕ ρα ἸποκΥ ΙΓ μον ορίαΙα οῖς ποτλα] παρρμος, Εοσησιν ριαπίς, μακαίο», απ πΙπΊης ϱΟΠ1Ρ8- ηἷον. Ἰατρο]ν το γ. οἩ. οἱδ [ου πποίἴνο ρονος, απ. ιο υα[]άς ἴπο πῤθ5δ δα πιο απά ϱὗ- κιτ ού ασσα 1. ο -απνοι κιτς. Τουτῖδίς ΒΥ ΑἰΓ Ονα: 900 Ιοιςίς Πάνο νγ- οἶἰοά ὄνρνις ὃν αν οτι Ὦ- μἰος Κησάοπ ἵΠ Πο ραδί ἱμνου οἳ [οπτ ποπ] δίπος να ἱπεερίοπ. οἱ ἴμο οπάση- Νἱεοδία ΝΕΕΚΙΥ κδενΊέο ΡΥ οπρνις Αἰνανς, ἴπ οοπΙπη- Οἷοι. Επ 1Η Ἠορυατ Αἰενανς. Ὀδουι ριβιοίγ Ώας Αἰνοπάγ Όαση ΙΠπασιιΓαἰοὰ ΡΥ Ἱεαάῖηπς Ἑπάςα ἰουτ]δί ασεΠ- οἶοδ, σος 5 Τποπιας .οοΚ ἁπά 9οης, απά τΙΔΙΥ οἳ Ίπε γἱ]ίου5 Πάνο οχργθοςεά {Πνεῖτ Ῥίοαραιο απ. ἀοδῖτε ΠΟΓ ἃ Τ6- ἔπνα. γἰδίὲ {ο να [ν]απά. ὰ Ματοῖι 1948 - ΤΗΕ ΟΥΡΚΟ5 »ΗΡΡΙΝς' Νενίς Ῥμλἰλοά Ἀοοκὶν Ὁν 90Η Ν ΝΗΠΗΤΤΟ αἲ τς οξῇσθς οἳ (α Ῥ{ομτοθϐὰ υγϊατίης απά ΡυυΗςμίημ οα., Γ.γουσνσος κι. 9Λ-ΘΒ, Ρ.0.Η. 940, Νἱεοδία-Ογρτιας ΕΙ ΙΠΠΕΠΕΠΠΙΝ Φἱποθ {Πε ἀενα[ιαίίοη οἱ Ιῃθ Εποποῃ Έναῃς ἱῃθρο Πᾶς Ώεθη πιώσΏ ἰ6ἱκ οἱ [ωγίμθη ροςςἰρἰθ ἀθναίμαίίοῃ οϐ οίπεγ Εὐρορθᾶπ οιργθποίος, απά 6νθῃ οἱ ᾳΟἱεγ](πᾳ. Πι- πιουη5 γθρᾶγαίπᾳ 1Πθ |.1επ ηθνο Ώεεη αἱροίίθά Ὀγ ος- 5υγ8πο25 οἱ Μπ Αἰι]6ο ἆπαά Φἱ Φιθῄογα Όπίρρ, 8η3 µπευθ ἰπο Ππιαἰἰίθν σἰαπάς Τγμθ. ἴπογε ἰ5 ἃ {γθθ πιᾶγκθἰ {αρ θἰθγ[ίπα ἵπ νᾶγί- ους Ἐωγορθᾶῃ οδρίίαἰ5, νίἰς-α-νἰς ἰθ Ὠοί]αν. θπά ἂϊ 8 Ιοννθ ργίοες ἰμθη πο οΗἱοία! γαὶὸ οἳ Φ4Ο3 ο ης 4’. Τῃ6 εχἰςίοηοθ οἱ ΙΠἰς {ος πιαγκθἰ ἰς 8Ώ ἱπονίίαῦίς ϱθ- ου] οἱ ἰπθ «οδροίίν οἱ Ὠοίίαγς ἵπ Ἐιπορθ. Ποιίαις αιθ 5ο6Γ0ε δἱππρἰν Ρ6σδιςε ἴπε Ὠοί]αν οουπίρίο5ς ἠδνθ Ώθεῃ 56/πῃ απά θχροΡΙίπϱ Τοπ πο ρᾶδὶ Όνο νθᾶγς ναςἰ|ν πιο ϱοοα5 (οΏίθοῖν ἴἵοοα ἂπά οΟη5Ππιθη ᾳοοαςθ) ἰῃδηπ ΙΠ6υ Ὠὰνο Όθθη ἱπιροιήίης ἀπα απίί! Ευρορε΄5 ργοάι- οὔνο οαραοῖίν ἰ5 Τμἱ1γ γοβδἱογθά. ἰῃο προς οἳ ΙΠίς Πεᾶ- νγ οπε-δἰάς ἰγαάς νν] οορίίπιθ. Ιἰ Πας Όθεη ννεὶ| 5αἱά ΙΠ8ί αονθρηπιθηϊς ἆο ποί ἀθνδίμθ οωγγεΠοἰθδ, 5Ο πἹσῃ ἃ5δ οωγρρποίος ἀθναίιε ἰποπιδείνθς. Γουοθ οἳ οἰπομπισίδποςς πι9γ οννογ «ης νθἰαθ οἱἳ 8 οουπ.ΡΥ 5 ΠΙΟΠΕΥ οη ἰΠθ ἰπίρηπδίίοπαἱ πιᾶγ- Και. Α ᾳονεγηπιεπί πιᾶγ ἰάΚα {πο οΗἱοίαἱ ςἰερ, ὃς (η ΓπεποΠ ϱονθρηπιοπἰ Ὠθ5 ἄοπθ. [0η 8 ναρίθἰγ οἱ γθᾶσοης. Α5 ἃ ργοἱεοίϊνθ πιθᾶσιγε, ἀθδίηςί οχορςςἰνθ ἱπιρογίς, ἰἰ «Πας 1Ωθ Ἰπιπιεάίαίο εῄθοὶ οἱ πιαΚίπο αἱἱ ἱπιρογίςδ Πηογθ ᾿οοδί]γ, απά οοηνεηςε!γ αἱ θχρογίς 46 [δοίμίαίεά Ὁν «ἴπείρ Ιοννερ ρρίοθ ἰο Όάγετς αΌγοδ. Γραηοθ Πιὸν Ἠ8νε Όθειη Ὀθίίοη ρἰᾶοθά ἰῃᾶπ πιοςί ΠΘΙίοΠ5, 8παά οεγἰδίπΙγ ἴπαπ Βριαϊη ἵπ .ΙΠίς γθβρθοί. {η ἴοοά ργοάμοίίοη, ποἰθΏΙν ννηθαί, Εγαποθ ἰ5 ΩογΠιδΙΙΥ ΠΊο- Ρο 5ε|[-5μρρογίίπο. Α ἀενδίιδιίοη οἱ φἱθρίπο Ποννενον, ννουἰά Πανε 5εγίοις ροηςθαµθποθς ἴοη Βγἰίαίη, νΝΙΗ Πθυ ϱγθ8ἰ ἄερεπάεποθ οη 116 ΙΠπιρορἰς οἱ {οοᾷ, ἄπά νΙίῃ ἴπε αἰγεθάγ ΠΙΩΠ ρυίοος ἰπ {Πο ννογἱά’5 νηθεᾶὶ απά οἱμθγ ργδἱς πιδγκείς. ὑπαεη ἰεςθ οἰπομπηδίᾶησθ6 πο ϱοοά ρίµροςθ ννου]ά Ὀς 5θγνθά ὉὋν ΕΒριϊαίπ ἀθνα]ιίπο Ιπε , ἂ5 5πθ ννοι]ά οθγίαἰηγ Πανθ ἰο ρᾶν πῃογθ {ον 6 νᾶδὶ ἱπρορίς οἱ ἴοοά. ΜθθηΙίπιθ Πεγ πιθηυ/[αοίωγθά ϱοοᾶ5 πο κδε[ίπ {ρθθΙγΥ ἂΏγοδβα αἱ ΙΠοί ργωςθηἰ ργίοθς. Τη6 ηιαϊη ἀθῃ- ϱευ ἰς ἰΠ8ἱ οἴπθι Ειπορεᾶη σουπίγίθς ππἰρΏ! [οίίονν Εγδησε’5 θχαπηρίθ, ἰξ οηΙγ ἵπγοισῃ {ωποθ οἳ οοπιροἰἠίοη. Αοοογαίπᾳ ἰο οοπιρείθηἰ θοοποπιο θδίίπηδίθς, Ίῃ6 5ἰθΓΙΠΩ αγθᾶ5 ΘΧἰςΙπῃ ροοΙ οἱ ἀοἰθης απά φοἰα ἰ5 ννογίῃ ἈΩ(Ιν 1655 (Πᾶη 70Ο πιἰμίοπ κἰθγίίπᾳ. Τπο πἰπίωιυπι 5α1θίγ πβγρίη. Δοοοραίηρ ἰο Φἱ ΦἰαΠονά Οπὶρρς, ἰς ποὶ Ιεςς ἴῃαη 290 πηίοης. Εωπορε᾽5 αοίίαγ ἱπιρογίς δἱἱ/! 9χοθθά Πεγ θχρογἰς Ίο Πο ἀοἰίᾶπ Ρίοο. 8πά ἴῃθ ἁγαϊῃ οη, Πθ ροοἱ {5 ἀανεγαρίπρ 90 πηἰῃίοη ἃ πιοπίῃ. ΤΗί5 ννουιά ἱπαίοβίθ 8 4θηρεΓ ροϊπί, αἱ ἴπο ρρθδεηί ρ8ἱ6, 8οΠπεῃεγο ἰπ Αυρις!, υπἱοςς Απιθγίοδ5 Ευγορθᾶη γ6οο- νθγγ ρίᾶη ἶς [ωποιἰοπίπᾳ Ὀθίογθ ἰῇῆδί πιο ΣΙ ἱ5 ποἱἰ εχρεοίεά {ῃαί {πο Απιθρίοθη αἰά οᾶη Ο0ῤ6: γαμό Τυ1ἱΥ ππωσΏ Ὀοΐορε «9μηθ. Μθαπίίπιθ οΦίγεηιοι!ς εἷ- Τορίς ἆγθ Ὠθίπῃ πιθὰε Ροἱῃ Ὦγ ἰμο ΒρΙίδη ϱονειηπιθηί Άπα ἰπαιςίρίαἰἰςσίς αἱίκο, ίο οΏθοκ ἰπῄαίίουῦ απ θνθη γθάµοε ρρἱοθς, ννηθγθνογ ροςδἰθἰθ. Όη ἰῆῃθ 5µοσθςς οἱ μεσο ἀερεπάς {η ἃ Ι8γᾳ6 πιθᾶσιωγθ {Πθ ἱπιπιθαίαίς {υ- ἴωρο οἳ ἱῃθ 4. 8πα [5 πιδίπἰθηπᾶποθ ὃ5δ ἃ σἱαῦίο υπίὶ οἱ Θχοµ8ηϱθ ἰπγοιρποιίζίμο ἱπίεγηδίίοπαί Ὀισίηποςς {θά ίσης πιολαῖν 1ο [.Κ.: 11 ἴωης σοοιΠᾷ πιίς {ο Όγμα, Εσγρί, αιιά Ῥα]ερίπο: 1δ0 {σης σμςσ]- 1εά Ἰαπεἰ-παίς ἰο Επο]ωπά, Ὀνήσατ]ανά, Βεἱσίππ, .9.Λ., Βανριὶ, ὃ. ΑΠΙόι, Ῥα]εδίῖηα απά Ενας 90 ἴρηδ ϱἨοδι- ηηΐς ἱο Αὐγαδιηία: 06 ίρης ο11νας {ο Βἱσαμία ἀπά Αὐνς- ἰπία: 910 Ἰοπ5. Πηδοο ἴο (ώρομοσυνακία, ὃ ἴθης πιις- ἰαιά. (ο ἄνοσθς 490 τος ἴο- Τυγεγ᾿ς Εχρογ!ς Εεῦγυδτγ σΠἱρπιεηίς Ετοπ Όυτ Όμπ ζο/γεδροπάςπΙ Ι5ΤΑΜΡΙΙΙ,. - Το (ο]ον- ἰπς αγσ]ου ποιο οχρογίοᾷ [νου [δἱαΠΙΡΗΙ πιο Πγκί ας οἱ Ρο πσνν, 19481. 93 ης οσον επι] 98 ἴ08 πα [{οή να ο ἄῑορίο: 610 ἴοης βοπος ἐ ΒΕισοπίας 510 ἰοης αππα! οΚίης ο [19.Α.,ρηοσο ἴο Ρα]οπίίπο, Βσανρί, Γαἱν απ Οῥουμορ]ονα Κως ἃτ {00 δια. Ον κιρ Ααθία απ σης κοοὶ {ο ιδιωτ 930 1βγεία, Ῥίθαπιεγ ἴογ ΒΕΙΒΔΕΣ, ΜΑΙΤΑ απάἀ ΙΟΝΡΟΝ Μοτάεηῄε]άςκε 5Ιςδπισβὶρ οθΓνίςθ5, 16. Ιοπόοη Το 9) «ΡΕ ΑΒ!» ἵδ ἀπο αἲ ρου ἵῃ ἄχργιις νμογῃγ, αεζορίῖης οπγσυ [ο ΡΙΒΑΡΟΣ, ΜΑΙΤΑ απά ΕΗΟΝΡΟΝ. ) Ὀμίρρουν απο τοφαονίοά {ο αίνο Ῥτοπηρί ποσο οἱ Ελα 8ρασς τομαἱγοηιοπίς (ο: ΟΙΗΝΊΙΕΕ δ. Οο. ΟΥριυς ΙΙά. ΙΑΚΝΑςΑ ΗΜΑΣΣΟΙ. ΕΑΜΙΡΙΑ ΝΙΟΟΣΙΑ Ρ.Ο.8. 105 Ρ.Ο.8. ] Ρ.Ο.Β. 47 Ηοπεγι 5Ι. Νο] ΤΗΕ ΟΥΡΗΕΌ5ς ΒΗΙΡΡΙΝΑ Νεπς Όνριυς Επιἰοιθ!ίοπ ΑυςιΓδ[ίο-ς (δἱ/ Νο. ΙΥ Ὑ/οοί 8πά ζοἵιοη πάω ς]γίθς Όνει 100.000.000. «πεερ οχίς! ἰῃπ Αυ5ΙΓδΙἱδ, δπα πο δηηυδἰ οΓορ Οἱ νοο] (δηοςς (τοπι 3.000.000 ιο 4.000.000 Εβἱες. (Α Όδίε ννείαἠς 225 1ο 300 05]. Νεδιν πἶπε ἱθηῆ]ς ο{ Ηπίς νοοἱ ἰς Θχροίιθὰ 8ἱ ννοπήά πιδικει ῥρηίσος, Ὀείπο 5Οἱ4 8Ι ρυδίίς θυσ[ίοῃ. Μοσίσουη- [πες οἱ Πε νοιά Πδνο ΙΠθὶΓ Όυγεις µρειςοπδΙ!γ τθργθςοπῄπα πείς ν/οο|-ρυτςοΠᾶσίπα [πι 6ἱ πο Αυς/ιδἱίδη νοοἱ δυςο/οης, εδςἠ ο{ νπίσΠ ἰς 6 ΠυΙγ ΊπΙεγηθ- Ποηδὶ πεεῄήπο. 5ῃεερ-[δ/πιίπο ἵπ ΑυςΙΓδΙ9 ἰ5 υςυδ]]γ οπ ὃ ΙδΓοε ς«σδἰε 8Π6 ἱΠ- αἰνίουδ] [οοκς οἱ 2.000 1ο 5.000 5Ώθερ δΙ68 αυ «ΟΠΙΠΙΟΠ. [η πιθ-! ΩΥ ῥρδτί οἱ Ὠυθεησίσπά δπο Νενν δου!η ΥΛ/δἱ65, 6 «Πεερ [8γπι ΟΓ΄ «5ΙθΗοη» Υνί! οοη[δίΠ ,5οΟΓε5 Οἱ Ιπουςδηάς οἱ «Πεερ. Ὀπο ςΙδ- ἤοηῃ,. ΚπΟΝη ρειςοπδΙΙγ [ο [λα ΝΥΠΙΕή, Πδα 50.000 «Η6ερ, Ιθ ςὃ- Γ Οἱ νΠΙΟΗ, 6ἱ σΠεαδτίπα πι, θπά ουτίπα «οἱρρίπο» ορε[δίίοης εδἰἰεὰ {ο οδγε[υ ρἰσπηίπο ἃπά ΠΙΒΠΟΕΠΙΕΠΗΙ. ο Ορρογιυπί!γ [οι ΜΝἰηιδπίς πιθησίπο πιἰοιθηϊς, ΜΙΑ 8 ΚποννΙεάοε ο[ «Π6θρ [δ/πιίπο, θά 8. ρΓείθΓθησθ [ου οουηΙΊγ [ἱ[ς ννῖ]! [πο πιδηγ ορροηυπ]ἠθς οἱ δ0Γε- 88Ρἱε επιρ]ογπιεπ!, Ενθιγ 5«Πθερ Ιδἱίοη Ώοπιςθ ἵπ Αιυςιδἱί ἰς οἱ- Νθυς ἱπ πθεο οἱ ὃ οοοά πιδΓ- Πθεά «ουρΙ6, Ιῃ6 Πυςθδπά Πεἰρίπα οη [πε [8Γπι 8πά 116 νε ἃςςίςι- πο ννίηι Ην «οοΚκἰπο δπά Πουςθ- Ἠ/οτκ. ΤΠθγε ὃτο δΙπιοςὶ «οη5!δΠ[ ἱπαιμίγίες ἵη ΛΛείσουτπς, 5γόπεγ ὃπα οἰμει εδρἰ]δίς, [οί 5υσῇ Μ/ΟΓ- Κεις, δἱ φοος ῥ8γ, ΙΙΙ 8ἱἱ [οοαά᾿ απο Ιοθαίπο ρΓονί6εο. Αυς!ιδ[ἰδ'ς νοο[ιεηπ πιῃ]ς παπι- Βετίπα 5οπιθ όθ πιοΦειη {[ὅςσίο- Πες, επιρΙογἰπο πιδηγ Ιπουςθηοᾶς Μ/οίκεις ρτοάµςε δρρΓγοχἰπιδΙΘεΙΥ 40 που 5αὐᾶΓε γδγ9ς οἱ Ιθχ[ες, Ιπο]μοίπο ὈἰδηΚείς, ννοοιίθη ογει- οοδῄπᾳς, ΙΝοιςίθά συίπῃς 8πὰ οδτρείς. (6οῄοπ ΙπόυςίΥ ΥΝΠΙ6 ἠθ νοοἱ Ιοχή(ς ἱπάυ- 5Ιτγ ηὸς Όθεη νΘΙΙ ἀενείορεά ἰῃ η |95ἱ 70 1ο 80 γθεᾶτς, «οὔοη οτοννίπο δα οοἵίοη 5ρἰηπίπο πα Μ/θδνίπο ὅτε «οπιρδΓδ/Ηνε]γ γουπο Αυς/ιθ]ίδη ἱπουσιήςς, Ἀνονογίμε- Ἴθςς ΙΗΕΥ 816 (δρἰΟΙΥ οχροπαϊπα, 8η9 ἴπε Ιδγος δηο υρ-ἱο-ἁδίς ϱ5- ΙθὈΗςηπιεηίς οί Πδνίες (οοριΜεἰ- Βουγπε] Βιδά[οτά (οἱᾶη ΜΙ5 ἰδγόπεγ) 9πα ογάπεγ (6οἱίοπ ΜΙΙ5 θίς ὃς ο[ῄεἰεηπι ὃς δηΥγ ἰπ [8 γνοτία, , ΤΗ69 πιδίη ριοάυοἰς οἱ ἠθ Αυ- 5ΙΓδ|ἰδη «ο/οη πιἰ]]ς 8Γθ Ι1ε ΙἰοΙ- Ιετ πιδἰθεἰθἰς (5ΠἱγΙποΩς] δη πιθ- άἶυπι ννδίοΒ! «οῄοπ οἱοίῃς, 5υ6ῇ ὃς ΚΠδΚΙΙ ογ{, νπἰσῃ ἰς ριοαυ- οεὰ οἱ εχε]ἰαπΙ αυδ[1ίΥ. ΙδίεΓ ρίδης ἆτο ο ργοουςθ ΠΙδηΥ οἱ Ιθ Πθδνίεγ [δυγίςς, ἵπ- εἰυαίπο 6νεη [λε ΙεχΗΐς νδΙίς οἱ πιοίοι «ὃ ἴγτες, ΙΝΠίοη δίε 8ἱ- ΓΘΦΦΥ πιδηυ/[δο]υτθεὰ οπ 8 τος «ςδἰ6. ΝΕΧΤ ΝΕΕΚ: Οοπά [ος ἵπ ἠιε ἀϊ[[εγθη! οἴδίες: Νο Ἱ: Όυεσῃς- Ι9πο. ον νονὲν Διὰ τοήὴ- µετανάστας ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ 4ον Μάλλιναι καὶ Βαμθακεραὶ Βιομηχανίαι Ὑπάρχουν περισσότερα ἀπὸ 100 ἑκατομμύρια προβάτων εἰς τὴν Αὐστραλίαν καὶ ἡ ἐτη- σία παραγώγη τοῦ ἐρ.ου κυ- μαίνεται ἀπὸ 3 ἕως 4 ἑκατομ. µπάλας (τὸ βάρος μιᾶς µπά- λας εἶναι ὀλίγον περισσότερον ἀπὸ 100 ὀκάδες). ᾿Εξάγονται σχεδόν τὰ ἑἐννέα δέκατα τοῦ ἐρίου εἰς παγκοσµίους τιµάς, πωλούμενα εἰς δηµοσίους πλει- στηριασμούς, Οἱ ἁἀγορασταὶ τοῦ ἐρίου ἐπισκέπτονται τήν Αὐστραλίαν ἀπὸ ὅλας τὰς χώ- ριις τοῦ κόσµου, καὶ µία κοι- νὴ πώλησις ὁμοιάζει ὡς διε- θνὲς συνέδριον. Ἡ κτηνοτροφία προβάτων εἰς Αὐστοαλίαν εἶναι ἐπὶ µεγά- λης κλίµακος καὶ ὑπάρχουν συνήθως ἰδιώτικὰ κοπάδια ἀπὸ 2 ἕως 5 χιλ. πρόβατα. Σὲ πολλά µέρη τῶν πολιτειῶν Κουήνσ- λαντ καὶ Βιοὺ Σάουθ Οὐὲλς, πολλοί «σταθμοἰ» περιλαµβά- νουν εἰκοσάδας χιλιάδων προ- βάτων. Εὐκαιρίαι διὰ τοὐςμετανάστας Μετανάσται μὲ γνώσεις κτη- νοτροφίας, οἱ ὁποῖοι προτιμοῦν τὴν ἀγροτικὴν ζωὴν, θὰ βροῦν πλείστας εὐκαιρίας εὐχαρίστου ἐργασίας εἰς τοὺς σταθμοὺς προβάτων. Κάθε σπίτι εἰς τοὺς σταθμοὺς ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ Εγεἰομ! Μοικε! Ρδίες 5ἱθδάγ Όγρτυς «9τοο Ο/ῄ6/ς ΙΟΝΡΟΝ, 9Ν55 -- Τμο ἰεααίπαᾳ {πθἰθΠὶ πιδγκείἰ5 Π8ά ὁ οοηςἰαεγδβἰθ ηµπΏθγ οἱ ἰπαιίρίθς ἀιπίπο (ο ρᾶσί ννθεΚ. οπα γᾶ(ες ννθρο Πδίῃ- ἰν σἰοοὰν ΤΠπεγθ Ἴνας 8η ο8γΙγ Όμηςί οἱ αοἰἰνίίψ ἰη {ῃθ Βἰνοι ΡΒἰα(ε «θοϊίοη 6η 8σΡοιἱ 12 νθςδσεἰς ννεγς Π- χθά {ου Πθᾶνγ ᾳιαἰπ {ο Ει- Ρορ68Ώ ρογίς οἱ αἰςοῃᾶπῃθ. Τῃ69 Αιςφίγαίίαα οραΐη 5ες- [οι ννᾶς αἰδο ἀοιίνθ. ννἰίῃ Άγοιπά πίης Β:Πίδῃ σδΠἱρ5 ἤχθα [ου Ὀμίκ ννηεαί οπ 1ης Ραδὶς5 οἳ 925. δα ρε ἴοη ἴροπι ἸΝεςὶ Αιθίγαίία : 8ονε- ρ8Ι Απιογίοᾶαη νθξβδείἰς ννθγε Ἀϊδο επρεᾳεά, Εαδίεγη ίρααες ϱΘθΠθΓδΙΙγ ΝθΓς δἰθᾶαἰθη, Όυί 5αἰἰ ἔποιπη Ααάθη ἰο. Οαἰομιία ννδς 8η Εχοθρίίοη, νο νθςςθἰς ας- αθρίΐπᾳ 32-12 Βιρθος δ85 6οπηραγθά ννα γθορπὶ Ώι- δίηθςσς αἱ 34 ριῤθες. πΠ [πε οίπθ αἀιγθοίίοη, Φομίη Αἰγίοβπ οοᾶ| ννᾶς ἱπ ἀθπιᾶῃμά Ἠχίμρος ἰπο[υαίπα ιο Αἰεχεαπαγίᾶ, 5πιδ|| νεςςείς οἱ δρουἱ 4.500 ίοης δἱ 655. Τπε Ι8ἱεςῖ Πχίμιες γεροί- 18 ἵῃπ οοηηθοϊίῥη ννΙῃ {πε Εαςίθιη Μθαϊδτ/ᾶπθαπ {18- ἄε5 ννετε: Τνπο {ο Ροτἱ Φοἱά, α Βιί- Ώ5ῃ νοςςεἰ υρπαπηθά, 7.506 ἴοῃς, 9756. 6α., οοδΙ, Εεῦ- Γυβῦγ 269. Οἰποι γθσεπἰ Πχίυτες ἵπ- οἰυαάθα : ΜᾶςςοννδΏ {ο εποῦ, 5ἱθ- 8ΠΊΘΙ αΠηᾶπιθᾶ, 2.500 ἰοης, ὧσ5., [199 ἵπ ἅπαά ου, 50/8ρ Ιοη, ριοπιρὶ 5Πὶρπιεπί. (οηπδίαηζα ἰο Ποϊἰϊθειάδηι, «Γιοθϊνίκ», 9.000 {ρης, 101 ρευ ορηί, 475., Ἠεε ἰηΠ πα ου, οἵθίω 8ιιά οἱσακθ, Γ6Η. Μαντομ Ιοααίπᾳ. Όωτραοπ {ο Αἰοχαπάιίᾶ, ΕγήἱςσΏ Φἰθαπιθί υπηᾶδπηθά, 4.000 ἴοης, 655., ΟοαΙ, ΓΕ εὐ- ΤυΒΙΥ. Όνρτυς ΟΥόθις5 Όγρτις ογαθις ἆγθ οἶνοι- ἰθίπῃ ὃ5 [οἱίοννς. Όγρτυς ο Μοιεεί[[ες, 1500 ο8Τοῦς, ρτοπιρἰ εΠἰρηιεπί, οἥεγς νναπἰφά. Νεεσ]ίκο Όαν ἴο Επιάεη, 6000 ἰο 7000 ἴοπ ργ:165, Θ8ΤΙγ Μαάτοημ ἰο8αΐπρ, 405. ἴοη οἩθιθαά (Ποιο) ΤΗΕ ΟΥβρηί)5 ΞΠΙΡΟΡΙΝ(« ΝΕΝΝ5 5 Ο. Β. 840 Νισοδια Αηπυαι Φυκονἱρίίοης : Όγεσις 155. Όνεγςθας 255. Ροςί Ραϊά ἔμμισθα ἀνδρόγυνα. “Ο ἄνδρας θά ἀπασχολεῖται εἰς τὴν ἔπαυ- λιν, ἐνῶ ἡ γυνὴ θὰ κάνη οἶκι- ακὰς ἐργασίας. Εἰς τὰς ἐφη- μερίδας τῆς Μελβούρνης καὶ τοῦ Σἱδνεῦ ὑπάρχουν καθηµε- ρινῶς δηµοσ:εύσεις, διὰ τῶν ὁποίων ζητοῦνται τοιαῦτα ἀν- ρόγυνα, μὲ καλὸν µισθόν, τρο- φὴν καὶ στέγην. Τὰ ἐργοστάσια τῶν μαλλί- νων ὑφασμάτων, τὰ ὁποῖα εἶναι περίπου 60, ἁἀπασχολοῦν περὶ τὰς 20 χιλιάδας ἐργάτας καὶ παράγουν περίπου 40 ἕκατομ- μύρια τετραγωνικὰς ὑάρδας μάλλινα ὑφάοματα διαφόρων εἰδῶν. Ἡ θιοµηχανία τοῦ θάµθακος Ἐνῷ ἡ βιομηχανία τοῦ ἐρίου ἔχει ἀναπτυχθῇ µεγάλως κατὰ τὰ τελευταῖα 70 ἕως 80 ἔτη, ἀντιθέτως ἡ βιομηχανία τοῦ βάμβακος εἶναι, ἐν συγκρίσει λεαρά, Τὰ κύρια προϊόντα τῆς βιο- µηχανίας τοῦ βάμβακος τῆς Αὐστραλίας εἶναι ἐλαφρὰ ὑφά- σµατα γιὰ ὑποκάμισα κλπ., ἆλ- λὰ μελετᾶται ἡ κατασκευὴ καὶ βαρυτέρων, παντὸς εἴδους, ὁ- Φφασμάτων. Προσεχῶς: Αἱ βιομηχανικαὶ καὶ ἐμπορικαὶ καταστά- σεις εἰς τὰς διαφόρους πολιτείας. Πρῶτον: ΓΚου- ἠνσλαντ. Ῥαυυ ἃ «ΟΜΜΟΟΙΤΥ ΜΑΚΚΕΤς Εγοπι Βθυῖθγ’ς 6οπηπιθγοΙΒ! Οογγθθροπάθγι! 5δυ ΑΗ ῦ. ο. Α. ονδηπιοπί ἠα8 ρα μασο 000.000 ἴοης οἱ (πβαή. Θήφα {ορ ΑΤΠΙΥ παρς π ο Εαν Ῥανί απά Εγορο, ΟΠΗ ἵδ Πας οἨ. ἰμὶν ἄν ποπ γης ελα ΟάΡα. ρηῖσς, ΝΠΙΕΗ κας α[{οσοίοί. ϱΥ. Ῥι- γορς5 ΠπαΡΙΗ{γ {ο νυν [ουίν, ζςΟΕΓΕΕΕ Ποεαηί αν ἴοπι Νον Υουκ ροίηί οἱ ναί πε «ος [η ϱΝ ῥ]όαν φεο]Ιπος ο ο πα κοακηονς οἱ θ)ΠΙΟΚ1Τν παν κοῖς, ος πο Πο 60ἱ- Γονροπύ{ης 4ο ήηος η. ργ]έον ο ασπ] ορῇοα, Βρος μη]έθν ος πλ». ΝΙΗ 6 κουρ τορρήἱ- ἰν αποίοᾷ αἲ -ᾱ- ῬοΙΗ ο 9 ουπίς ρε ρου, {οἱ οἱ ον αροιί 9 οση{ς, Ρυί Βνγα ση αγαθό5 Νους οπἱν Ἠπδοφαπί- ἴευς ἴροηο οσοι έΠοαραγ, Βνη- σῃ Νας τουρίης Ίονεγ Ρίᾷς, απ Ῥφΐηθος κ Οο]απιβία Νας Ποπ οπίῃσ. ἰο μα εχίνα οοθί οἱ πια Κίπο ραγ- πιεηῖς Ἱηπ. ᾖρεδο5 οβνείτης 16 πεεθρίαηςς ϱΓ Ίψ6Γ. γαίες. Αἱ πο Ἰονονί ροῖπί ἰοπο]οά Ἱπ ιο ἀοσ]μα {Πο α4νειασο ρηεε οὗ Ππἱ1968 κας 17.60 ορηίς με ρουιά ἵπ Νεν Τοικ 6ρῃηρατεά νι 90.Τ5 ου αἱ ἴμο δίαὶ ος πο Ῥυοα]. ἵπ ροος ος Εὔρααγ ὃ. ΒΙιοΕ , 0.9. τσ Ἰηαγ6ὶΝ οοπ/ίπαο ἵο ππθηἰαίη ᾱ- ΒΠΠ ἴρηρ Ποί- ΝΠΠρίαπάϊης ἴπα νΒατρ 4 νορ ἵπ ν8]μες5 οἳ 6ργρα]ς. Το σα- πουα]. 5Ίπαρ ἴπ ϱοππΙοΦΤἴγ ΡγίεθΒ, ποπ6ν6ν, σηθοκοιί (γαι- πρ. Ώε]ϊνογίθς [ΟΥ ἴἼοιπθ οοΠ- πιρίίοη ἵπ {πο Ὀιμα, κας ορη5ο(ιδπ{ἰς Πιοδί]γ οἩ. ἃθ- οουηϊ οἱ ργενίοιυς ονάθις. ας οἱ 85 αἱἰοζαοης 5011 νο: τεηἰς5 οχρο ΡηδίΠοςς {ο ωρα, απά πο Ραγοµαδες ανα Ώρθη πηα(6 τουρηί]ν ὮΥ ο οπι- 1ποΚΙΨ (θά 6ογροϊα ση. - ςζΑΒΟΕΒΕΡ Έ]ια τηαγκοί παδ ποπιῖπαὶ ἃδ [αν ἂν πσριις ΙΡρ]ο Νογό «θΠοθΙΠΕ, ΝΠΙ]ο Ροτίῃ- σᾳε5ε, Ματοπ/Αρε] «Πϊριπεπί, πογο ποίοᾷ αἲ 6391 ρε ἴοηῃ οοδί απά [οἱρΗί, οιινεοιι Βραπίδη ο1δίε, τπαχΙΙΙΠΙ οπε ρε ορηί, ἵδ αιοίαᾷ αἲ 4 ΥΝ/Πεδἰ ΜοΓκοΙ ΟΠίοδοο ΚΕυίυγες ΜΔΘΓΟΠ - ΑΛΔΥ Ριῖσοες Εαςθ ΙΟΝΡΟΝ 5Νςς.-- ΝΜΙΗΙ 8 ργίσε σοθΙπο» [ογ ν/ηθδ! ἱππιπεηί, (Πίσδοο [υίυγες [ου ΜογοΙ-Μδυγ σἰἰοπήν ϱ6δ- 5εά, [οἰονίπο 16 ἰδεκ οἱ 9Ονείηπιεη! Βυγίπα 8ης [ο 9οοὰ οΓορ τθροΠί [γοπι ΑιςθΙδ οπὀ ἈΑτοεπῄπο, ΜΠίοῃ τεοβεηήγ «ἄδριεςςθὰ ἴπε πιθΓΚεΙ. 3050 ρε 1.000. Κος ῥο.ῦ. 1 ἀπ, ΄ απά (Ποοκ οίο αἱ 9901, ςΟσΟΝυΤοιΙΙ. Ο/ῇ σα! -ρήσος [ο Ἠοης νους τοπ απο]παρος, ῥιί ἰμο ῬΗΠΠρίνο ορια ρεσο ἰοηᾶς αρνανίς κ Γου.- Μανος ΒΠϊρπιωιί ποπαπα]]ν αἱ φὸδο οί απ Πεἰσιί ρου οσα ἀονοοὰ ΝάσΠί, εοηιρὰ- του Αι 93060 αᾱ- Νοκ ασο, ΙΙΝΡΕΕΡΌ ἆ ΙΙΝΞΕΕΡΟΙΙ. ΓπόΙάη. ππατκοίς νο Όδυη εί, αἱ δοσς ποια ἴθην Του. κΠρποπ{ οοδε πι {ασ ο Ἐπτορεα) ρογίν το σίηθή πηπέπαησος, Ἰμηδοςᾶ, Εο.- Μανοι, Οπου. 460 απά Ῥοππραν 61 ᾖ[μηδουάο! ὁπ Όλο οπου Παπά ἵς πο πο: Ίοὰ αἲ ϱ1485 οοπηρανα. Αι Ξ15δ ρα ωπ μτογἱρι»]γ. ΒΗΕΙΓΑο Τπιο Ἰμοπάυ 5ροΤΝ µ[]σρ μας «νορροί. ἰο 99ῦ5, Ρρυ μαηάνοά Ψοἰσηὶ αξ «οπηρα Το πΠ. οάτ5. 64. οκ σίουο ρτθ- γιουκίν. Της να όμςο {ρ 46αγς ἵῃ Ῥαγίης Ὦγ ἴμε ποπιο ενας ποιο νίοσκς απο Ἰαγ- σο]γ θαγιηατκ6ς, απά {πο ἸαςΚ οἳ Πἱρρίης ἀθπαά Ία (Οα]- οσίία. θαἱους ἵπ (αἱοπία πανε Ῥδυη. πΙπαβ]Ε ἰο γονίναο Ριβί- Ώρος Ὦν Ἰοψαήημ ἰᾖαί σιο- ἰαἼοις οπ]ῃςσ {0 Ἰουα] δίουκς μαῖπς ταί]ιεγ Ἰαηρστ απά σοος. τθροΓί5 τορατάίησ ἴιο ϱνο- σγθ»ς οἵἳ μα Βαΐδασκν ὀ0Ρ. ΕΕΒΤΙΙΙΞΕΗΡ Ῥειπαπ {ου -{ωΗ]δδυς ἰν Ρτεβτεδδίπε ἰοψανάς {ίνα 5σᾶ- 5υπαὶ Ῥθα], Ὀπί ὅοπιο πια πιδὶ ϱἸαμςσα Ὠαΐοιο ΡΦίΠ685 γδβςες ἴπαί Ιενα. Τπωο ἶς Πιο 6ιαησα Ία. πε οχρυτί ἀσπιαπά {ον φα]ρμαία : οἱ αἱ- πποηία, Ὀἱ ἴπο Ποππο οΠΊίαΚο 15 αἱ, Ουτοπί ποπ 50)- Ρ]ΙΕ5 αἴθ Πιαάθ ϱἨ {μο Ραδὶ5 οἱ 310. 6. θά. Ῥου ἴοη Ἱη ΠΙΙΠΙΠΙΗΠΙ ]οἱ5 οἳ ϐ ἴοῃ5. Αη ἀοίϊνα Ιπφπίήγ 19 τορογίεά {0 πι{γο-εμα]Ικ. Πίο ἶδ φιοίεά αἱ 510. 45. Ρε ἰοι [ο Ἠοπιε ἀθ]γοτίθ», απᾶά ἃ δίάπ8Υγ ο{- ΠαΚο 5 αχρετίεποθὰ {ογ αρι]- οἱ α). ἠηἡμαΐο οἳ δοάα ατιά νηβσίαηᾖία] ονάθτς {0 Ρᾷ5ίο 5]ασ. Τπεις ἰ5 6νειγ ργοςρεοὶ οί δη ΙηΙθγηδήοπαἱ Λ/Πεσὶ θοᾳΓ8επιεπΙ Ρεσοπιίπο ϱ5ἰδ- Ὀ[ίσμεά ἵπ ἤιε πθθί [υίωε, Δοσοιάίπα ο ΥΝδσΠίποίοη ΓΘροΓίς. ΤΠ ).5. Α. ΠΒερι. 8[ «Βογίουἱίυγθ Εχρθοῖς ὃ «πιοὀςιδΙεθ Γεἰθχθδῄοη» ᾗἵπ γνοει [οοά µτα[οπίπα Ργεςεπ! οοοςά ογοννίπα «Οη- ἰῆοπς 9Γε πιδἰπΙδίπθα,. (|πι- ρΓᾶνεὀ ΟΓδἱη οΓορ ργοσδρεο!5 δί8 Οεπείδ| Ιμγουοπου! [θε Βογήπειη ΣΠεππίςρπεγθ. ΟΠΛίςδαο.)υἱγ -δερίεπιρεΓ (ζοηηυεὰ οη ρδος 4] Ἠλα ηἰάά]ο οἱ ΜανοΠ, Φ01,, αεεθρίπσ 11ο {9 Μ]ήρρετς αἴθ Τεαπεςἰοά {ο ΙΑΑΝΑςΑ Ρ.Ο.Β. 105 ΗΜΑΣςοι Ρ.Ο.8. 1] πεα 5ε8δ Νδνίοδίοη «Όο. ΑἰαχαηάΓίδ. Τὴο 5.5. «ΜΑΒΥ» ἶ5 ἆπα αἱ ροιίς ἵπ Όνρτς αροιί απά ψη] αἱ οπι Τ1ΜΑΑ- 1ΕΡΡΑΗ, ΡΟΒΤ ΡΕΡΑΝ ἁπά ΜΑΡΘΑΝΑ. Ὠιοῖρ 6ρασε τεηἰγοηηθηίς {ο 1 - Α. |. ΜΑΝΤΟΥΑΝΙ δι. 5οης ΡΟΒΤ ΝΑΙΡ, 5087, στο ρτοπιρί ποξεο οἵ ΕΑΜΙ5ΙΑ ΝισοσιΑ Ρ.Ο.Β. 47 Ηοπιει δι. Νο ]

Τίτλος Θέμα Σελίδα
COMMODITY MARKETS 3p
Rates Steady 3p
Australia’s Call 3p
STERLING AND DOLLARS 3p
TRADE and FINANCE 2p
LOCAL NEWS 1p
LOCAL NEWS Κυπριακό 1p
Petrol Priorities 1p
Cyprus Pavilion 1p
SHIPPING MOVEMENTS 1,4p
INVESTORS AWAIT BUDGET 1p
Cyprus Freights 1p
Latest Sailings 1p