Back

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

——_—_- eee Ο ᾿Ελληνας Πρωθυπουργος κατάγγειλε χθες στη Λάρισα ΣΤΩΧΩΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΛΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑ, 20 - ο Πρωθυπουργος και Υπουργος Αμύνης της Ελλάδας κ. Παπανδρξου μιλώντας σήµερα (χθες) στη Λάρισα σε 700 ἀξιωμµατικουςτου σίρατου και της αεροπο- ρἱας αναφἔρθηκε και στο Ψυπριακο και τόνισε ὅτι η επί- σκεφη του στη Κύπρο ήταν µια ἔμπραμτη διαβεβαίωσητης συµπαράταξης της Αθήνας που αποτελει αυτη τη στιγµή τη Μητρόπολη του Ελληνιομου και ότιθεωρειτον Ἑλληνισμο πης Κὔπρου προὐκταση του Ἑλλήνικου Έθνους. Η Κύπρος ασφαλως εἶναι ανεξάρτητο μᾶλος των Ἠνωμένων Εθνων αλλα δεν παῦσι να αποτελειτην προέκταση του ΕλληνΙσµου υπογράμμισε µεἔμφαση οκ. Πρωθυπουργος ο οποίοςτό- νισε ὅτι δεν πρὲπει να ξεχνόμε πὼς η ελλάδα εἶναι εγγυἠ- πρια δύναμη. Ακολούθως ο Πρωθυ: πουργος αναφἔρθηκε ατη δι- πλωματικη εξόρμηση της Ἑλ- λάδας για τη Βιεθνοποίηση του Κυπριακου και στις επι- στολες που εστάλησαν στις χώρες µέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΟΚ καθως και στο ενδι- αφξρον που επιδεικνύει ο Πρόεδρος του κυβερνώντος Σοσιαλδηµοκρατικου Ἰόμ- µατος της Δ. Γερμανίας Βϊλ- Ἆν Μπρᾶντ. Συνεχίζοντας α κ. Παπαν- δρΐξου εἶπε ότιη επανατοποθε- τηση του ἔζυπριακου χαθως και η τοποθέτηση της δας ἕναντι της Άγκυρας ἁρ- χισε απο τις Βρυξέλλες, Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ O Έλληνας [Πρωθυπουρ χος αναφερόμενος στο διὰ λογο των δυᾳ κοινοτήτων τὸ- νισε ὁτι δεν θα μπορέσει να λύσει γενικότερα θέµατα για. τι εἶναι διάλογος ανάμεσα στην Αγκυρα και τη Λευκω- σία. Οι διακοϊνοτικες διαφο- PEG, eine εἶναι ασφαλως θέµα εσωτερικο των δυο κοινοτή- των αλλα η παρουσία των ξξ- νων στρατευμάτων στο νησι και η κστοχη του 36.338 της Κύπρου ασφαλως δεν μπορει να προάγει τη λύση του Υενι- κότερου προβλήματος. Ο κ. Παπανδρέου επισή- µανε ὅτι περνάµε εδω και πολλα χρόνια µια περίοδο που εγκυμονεί κινδύνους κι σε παγκάσµια κλίμακᾶ, αλλά και Ιδιαίτερα δυστυχως στη δικη µας περιοχη, καὶ υπε- χγράμμισε ότιτα γεγονότατου 1974 µε την εισβολη και κα- ποχη σπο τις στρατιωτικες δυνάμεις μεγάλου τµήµατος. της Κύπρου άλλαξαν την όψη στη περιοχη µας. ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τια τα θεµατα του Αιγαίου τόνισε ὅτι απο το 1973, µέχρι σήµερα, η Τουρκία διαρκως παρουσιάζεται µε διεκδικἠ- σεις που εκφράζονται BITE PE λόγια εἶτε µε ενέργειες και αναφέρθηκε στις παραβιά- σεις της ὑφαλοκρηπίδας το 1976 και στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Έθνικου εναερἰου χώρου της Ελλά- δος. Ο κ. Παπανδρέου εἶπε ότι δηλώσεις των ηγετωντης Τουρκίας καθιστουν σαφες ὁτι υπάρχει µια στρατηγικη. που ἔχει σαν στόχο τη αυρρί- κνωσητου Ελληνικου χώρου, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ Ακολοῦθως ο Έλληνας Πρωθυπουργος αναφέρθθη: κε στη πολιτικη που ακολου- θει η Ἑλληνικη Κυβέρνση ἕναντι της Κυβερνήσεως της Τουρκίας και η οποία διαγρά. Φεται στην πρὀσφατη Βήλωση-απάντηση στις δη- λώσεις του Τούρκου Πρωθυ- πουργου κ. Όυλουσου το πε: ρασμένο Σάββατο. Ο κ. [Πα πανδρξου αναφέρθηκε µε λεπτομξρειες στη απάντηση αυτη καιπρὀσθεσεύτιη Ελλά- δα τίποτε δεν διεκδικει αλλα, και δεν πρὀκειται να παρα-. Χωρπόει τίποτε απο αυταπου της ανήκουν. ᾿Ο κ. Πρωθυ- ποῦργος τόνισε µε ἔμφαση ὅτι οἱ διαπραγματεύσεις δεν µπορουν ποτε να αφορουν τι μπορει να παραχωρήσει η Ἑλλάδα και διακήρυξε πως δεν µπορει να υπάρξει πλαϊ σιο διαπραγματεύσεων για υποχωρήσεις. TO ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Εὔνε ακόµη ὅτι τα Ἑλληνο τουρκικα εμφανίστηκαν µε ἄλλο ένδυμα κα! αναφέρθηκε στη συμφωνία Ρότζερς καιτις Ύνωστες θΐσεις που ἔχει πά- pet n Ελληνικη Κυβέρνηση, τονίζοντας ὅτι δεν Ιδρύθηκε τοστρατηγεῖο του ΝΑΤΩ στη Δάρισα που προβλέπει η. συμφωνία του Ρότζερς γιατι αφορα το επίμαχο θέµα του, ελέγχου του Αιγαίου δηλ. της ἄμυνας και της υπεράσπισης των Ἑλληνικων νησιων απα την Ἑλληνικὴ πολεµικη αξ- ροπορία. Ὁ κ. Παπανδρξου εξήγγει- λε το δεκαετες πρόγραμμα 1981- «ΦΙ για την ενίσχυση και τον εξοπλισµο των Ενό- πλων Δυνάμεων, Ένα πρό- γραµµα που ὅπως εἶπε κα: ταρτῖζει απο το Δεκέμβριο η Κυβέρνηση ώστε να εἶναι πάντα ἔτοιμες οἱ Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας ν᾿ αντι: µετωπίσουν κάθε απειλη. Το πρόγραµµα προβλέπει Προέκταση του Ελλήνικου ἔθνους θεωρούμε Τον Ελληνισµο. ὁτὶ οι προὔπολογισμοι των Ενόπλων Δυνάμεων θα ἔχουν το αναγκαίο ύψας για την εξασφἁλιση της εδαφικης ακεραιότητας και της ανε: ξαρτησίας της Ελλάδας. Προσφωνόντας του κ. Πα: πανδρέου ο Διοικητης Exe: του. Αντιστράτηγος Κοῦρα κας το διαβεβαίωσε ὅτι όλοι οἱ αξιωμάτικοι τὶς πρωτης στρατας και του ΤΑ ᾱ αγαπημένοι, αρωονικα συ: νεοναζομἔνοι «αι αωοσιωμξ- πο νοι. πάντα στα καδορως στρατιώτικα καθήκονια σούρηλατουν µια ἄμύνηκη ασπίδα, ἔτοιμοι και βέβαρ, ὁτι κάθε ενέργεια εφαντίο» της πατρίδος εκ του cosa. λους θα αντιµετωπισβει ο. utd rave