Back

αδέσμευτη ΓΝΩΜΗ

Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΓΑΣΜΟΥΛΩΝ ΜΕ. τις πρὠτες δηλώσεις στις οποἰες προέβη ο γκαουλάϊτερ τῶν σκλαβωμὲ- νων εδαφων µας, µετατο σχηµατισµοτης διοϊκησηςτου καθεστώτος κατοχης, απξ- δειξεν ὁτι στοχεύει στον εθνικιστικο φα- νατισµο και στην ὀξυνση του τουρκικου σωβινιομου στο Βόρειο Τµήµα της Νή- σου. «Η Κυβέρνηση του» δήλωσε, «θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τα εθν!» κα συμφξροντα, ώστε να καταστει ἀξια της υποστήριξης της Τουρκίας». ΑΥΤΑ να δουν όσοι µοχθουν στα ελεῦ» θερα εδάφη να ναρκοθετήσουν την εθνι- Kn υπόσταση του λαου και επιδιώκουν να καταστήσουν τον Κυπριακο Ἐλληνισμο µια μάζα εθνικα συγχυσμένη µε συσκό- τηση ελαστικη και νοοτροπία µεσαιωνι- κου γασμούλου (Χχ εθνικου μπάσταρδοιυ). ΑΥΤΑ πρέπει να προβληµατίσουν ey- καιρα και σοβαρα τους υπεύθυνους αν- θρώπουσπου οφείλουν ναπαρέµβουν για να σταματήσουν οριστικα την ὑποπτη εκστρατείας των πάσης λογης Φραγκο- λεβαντίνων που Φορτώθηκαν για κ στο σβέρκο του αγωνιζόµενου κόσμου. Η ατιµωτικη συνωμοσία των οπαδων του γασμµουλισµου πρἔπει να χτυπηθει µε το τσεκούρι µια και καλη. ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΠΟΛΥ σωστα αποφασίστηκε η διοργά- νωση παρελάσεων για την επἔτειο του αγώνατηςΕΟΚΑ. Ναπαρελάσειη νεότη- τασφριγηλη και ελπιδοφόρα. Να παρελάἁ- σοὺν οι ἠρωες των πολέμων ἔνδοξοι και παραδειγµατικοι. Γιατι ὅμως να µη γί- νουν και δυναµικες στρατιωτικες εµφα- νίσεις Γιατι να λείψει και φξτοςηπαρου- σία των Εθνοφρουρων µας Είναι η σι- γουῦρια και η προσδοκία µας. Η δύναμη μας. Και ἔπρεπε η παρουσία τους να εἶναι επιβλητικη. Το χρειάζεται α κόσμος. Για να αισθανθει αἰσθημα εμπιστοσύνης, Για να αποκατασταθει το ακμαῖο φρόνημα του αγώνα. Να σύυντριβει η οποιαδήποτε µοιρολατρεία Κάῑ ηπόπάδεια, Μα διαλυ- θειη απογοήτευση. Νααποπι ναχτει όλος ολαος απο το λήθαργο που τον βυθίζουν τα επίσημα χασµονρητᾳ ὅπως ἡπαμε καὶ... Χτες. ΣΤ0 ΑΝΤΡΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ — ΣΕ ΣΧΟΛΙΟ που δημµοσιεύσαμε προ ηµερων εκάναµε αναφορα στην τακτικη που ακολουθούν οι Εγγλέζοι απο το 1955 και που εἶναι ολοφάνερα ανθελληνικη και Φιλοτουρκικη. Και γράφαµε γιατην εκποµπη tov 6.B.C. mc 5.3.82 nov npopaa- λετους Touprikous oTdxouc. , EN tov Geparoc Siamotwoape pe 1Ka- νοποἱηση ὅτιο Υπατος Αρµοστηςτης Μύ- πρου στο Λονδίνο κ. Τάσος Παναγίδης προέβη σε σειρα αποφασιστικων παρα- στάσεων, µε αποτέλεσµα να απολογη- θουν οἱ αρμόδιοι του Β.Β.0. και να δηλώ- σουν οτι σκοπος του προγράµµατος δεν ἦταν η προβολη των Τούρκων. ΒΕΒΑΙΑ ουδένα πείθουν οἱ παραδοσι- aka φιλότουρκοι κύριοι του 8.8.0. Την εἰ- λικρίνειατουςτη γνωρίζουμε χρόνια τώ- ρα. Απο το 1940 και µετα. Ἡ συγνώμη τους εἶναι τόσο εὔκολη ὁσο οι πονηροι ελιγµοι και οἱ παρασπονδίες τους, Τοῦτο ασφαλως γνωρίζει πολυ καλα και κ. Παναγίδης, ἕνας απο τους ἄριστους δι- πλωμάτες της Κύπρου, που’ αποκλείεται να παρασύρεται απο Αγγλικες απολογἰες και σύνεπως θα επαγρυπνει στο άντρο των λεόντων.