Back

ΔΗΚΟ: ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΜΕ 60%

ΜΊιλα για εκλο- γικο θρίαμβο ᾿Ἠξφεσητης Κεντροδεξιας, για ευρύτατο εκλογικο σχήμα µε ατόχο την Προεδρικη Εξουσῖα, µε περκομβατικο Ὑποψήφια, Διακομματικη Κυβέρνηση, απομόνωση καὶ συρρίκνωση του ΑΚΕΛ, διάλυση του ΔΗ.ΚΟ, αναδιαµόρφωση της Ευπριακης Πολιτικης ζωης, για την οποῖα ἕκαμε χθες αποκαλύψεις η Edn. μερίδα µας, ἦταν ο διάλογος της ημέρας, Ἱεταξυ ὁλὼν των Κυπρίων. Ιδιαίτερα, η νξα Προσεγ- γιση των Προβδρικων απο την Κεντροδεξια, επροβληµά- τισετο ΔΗ.ΚΩ.το ΑΚΕΛ, και το ΠΑ.ΜΕ,πουθαπροβουνσ επανεκτίµηστξ των σχεδίων και των προοπτικων τους. Παράγων του ΔΗ.ΚΟ, που ρωτήθηκε, σχετικα απο συν» τάκτη µας, αν οἱ εξελίξεις δι- αγράφουν κἱνδυνογιατο σχή: μα ΔΗ.ΚΟ, ΑΚΕΛ, ΠΑΜΕ. να χάσει τις προσεχεις Προε- δρικες Εκλογες, απάντησε: — Ἡ αυτοϊκανοπιοίηση, ότιτα πράγµατα εἶναι ρὀδινα Ύία µας φἔρνει νάρκωση σκξ- ψης, επαγρύπνησης, δρα: στηριότητας, και την απορ: ρἰπτουμεῖ Κάθε ανάταση τν. αντιπάλων µας, θα πολλα: πλασιάζει και τη δικη µας προσπάθεια για τη νίκη. Παρα ταύτα συνέχισε --- για να µη αφήνουμε ψευδαι- σθήσεις άλλων, να καλλιερ’ γαυν πττοπάθεια οτις γραμ: µες µας, εµεις πιστεύουμε πως η νίκη εἶναι δικη µας, απο. τις πρώτες εκλογες και µε ποσοστο ψήφων απρὀβλεπτα μαγάλο, που θα κυμαίνεται πξ- ριξτου 6096 κι αν κατεβούμε µόνο σαν ΔΗ.ΚΟ, ΑΚΕἠ, ΠΑΜΕ. Σε παρατήρηση του συν- τἄκτη µας, πως τα τρία Κόμ. µατα της κοινοπραξίας εἶχαν σπιςβουλευτικες Εκλογες κά- τι Ἀιγώτερο απο 5500, και µε μικρες απώλειες δυνατα να κινδυνεύσουν, οπαράγοντας του ΔΗ.ΚΟ, απάντησε: -- Αν θυμηθούμε, προε- κλογικα, υπάρχει ο κίνδυνος. Αν δρασπηριοποιηθούµε, και Ὄνεχεια απο την σελ.1ὸ ΔΗΚΟ: ΘΑΝΙΚΗΣΟΥΜΕ συνέχεια ἀπό τή σελ. θα υπερδραστηριοποιηθού- με, υπάρχει κάθε δυνατότητα ν αυξήσουµε το ποσοστο του 563 σε 603., και θα το αυξή- σουµε όπως δήποτε. -- Αντικειµενικα, ἔχετε ευνοῖκες συνθήκες για απρὀ- σκοπτη προεκλογικη εκ- στρατεία, για ευρεία απήχηση μεταξυ του λαου --Εχουμετις καλύτερες, δυνατες, αντικειµενικες αυν- ολ. για εκλογικο θρίαµ- ‘Ero Εθνικο θεμα, στους χειρισῄους του Κυπριακου, στη γενικη και ειδικη πολιτι- κη µας για κάθε πτυχη του Κυπριακου, είμαστε anpo- σβλητοιαπο κάθε δηµαγωγία μετα τις θὲσεις Παπανδρέου, την Πανεθνικη αποδοχη της πολιτικης µας. Στον Οικονομικοχώροτα επιτεύγματα µας µιλουν αφ εαυτων, κιαν υπάρχουν λάθη και αδυναμίες, και προβλή- µατα, ας µας δείξουν µια χώ- ρα, οι αντίπαλοι, που ἔχει λι- eee γώτερα απο µας. Στον τοµέα των πολυ- θρυλή{ὠν Powsiviah en i δικη nas κυβξρνη: µησε «ταύλο saa a καὶ µε Ηράκλεια προσπάθεια τον καθαρίζει. Είναι, σύνεπως, η εδω απρὀ- σβλητη απο συκοφαντίες για πρωτογενεις ευθύνες. Η καλη, και συνεπη, χρἠ- ση της Εξουσίας, εἶναι δύνα- µη για τους Κυβερνώντες! Και εἶναι υπεύθυνα, πολυ υπεύθυνα, µε αδαμάντινες εκτιμήσεις, που ο Πρόεδρος Κυπριανου διακηρύττει πως η δύναμη του ΔΗ.ΚΟ avep- χεται. Και θα ανξλθει στο 25%, we τις εκλογες, και θα ἔχουμε 60Χ. σαν Εκλογικο Μέτωπο στις κάλπες! Και τις εκτιμήσεις αυτες συμμερίζονται, και ο πιο ap- µὀδιος Υπουργος που κρατει το σφιγµο του Λαου, και ἕνας Υφυτιουργος,που ζει κάθε μὲ- ρα µεταξυ των µαζων του λα- ου, και ο πρὠτος Σύμβουλος του Προέδρου.