Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Κάρτα που εκδόθηκε και διανεμήθηκε απὀ τους Χρι- στιανικοὺς Συνδέσµους Γυναικών στα σπίτια των ενοριών τους. Καιμετον τρόπο αυτό οι Σύὐνδεσμοιπροσπάθησαν να συμβάλουν στη μετάδοση του ευαγγελικού μηνύματος της σωτηρίας µας και να καταθέσουν τη χριστιανική µαρ- τυρἰα στους συνανθρώπους µας.