ΔΕΝ ΞΕΣΧΝΩΟ Η θολόκτιστη εκκλησία της Παναγίας της Ευαγγε- λίστριας Γερολάκκου ἔγινε «τζαμ] των Μεχμετζ]κ». Or ωραίες εικόνες του ναού πωλήθηκαν. Απὸ το καµπα- ναριὁ κα!τον τρούλλο αφαιρέθηκεο σταυρὀς και μπή- καν τα μουσουλμανικά εμβλήματα. Μέσα στο ναό κτ]- στηκε το «μιχράπ» (εἶδος µεγάλου ἄμβωνα που βλέπει προς τη Λέκκα). Η Φωνή του χότζα φτάνει καθηµερ!- νά μὲχρι τις δυτικὲς άκρες της Λευκωσίας. Η δεύτερη εκκλησία του Γερολάκκου, ο ΄Αγιος Μάμας, έγινε «τουρκικὀ πολιτιστ/κὀ κἐντρο»/ Το δεχωριὀ Γερόλακ- κος μετονομάστηκε σε «ΑΛλάύκιογιου». Βέβαια ο κατεχόμενος Γερόλακκος δεν εἶναι η µο- ναδική περίπτωση βεβήλωσης. ᾿Ολοτοβὀρειοτµήµμα της σκλαβωμἑνης Πατρίδας µας στενάζει κότω απὀ Τη βαρβαρότητα του Τούρκου κατακτητή. Και δυστυχώς οἱ χριστιανο/(!) ηγέτες της Δύσης ὀχι µόνο δεν κωφεύουν μπροστάστη βεβηλότητατοῦ- τη, αλλά και δίνουν πιστοποιητικἁ αφἐέσεως κα! ακόµη ενισχύουν µε κάθε τρόπο τους τούρκους.