Back

Η Αμυντική Θωράκιση της Κύπρου

αμυντική θωράκιση της Κύπρου είναι µόνιµα επίκαιρο θέµα το οποίο πρέπει να απασχολεί τον κάθε ένα μας. Η Ίμια, οι Τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και οι πρόσφατες Τουρκικὲς παραστάσεις στην Κύπρο επιβεβαιώνουν αυτή την ανάγκη. Η σηµασία της σωστής Αμυντικής Θωράκισης της Κύπρου είναι διπλή: (α) Θωρακίζεται η ελεύθερη Κύπρος απὀ τυχόν νέα προέλαση του Αττίλα και ταυτόχρονα µέσα από την ετοιμότητα τη στρατιωτική, η χώρα θα είναι έτοιμη και για κάθε ἆλλο ενδεχόμενο. (β) Με την σωστή θωράκιση της Κύπρου ενισχύεται η διαπραγµατευυική μάς ικανότητα. τις απὀψεις της για το τι είναι η σωστή αμυντική θωράκιση, η «Αδούλωτη Κερύνεια» διαβίδασε απὀ το 1977, στην Κωβόέρνηση και συνιστάνται στα εξής: «(1) Θα πρέπει πρώτα - πρώτα να υπάρξει η πολιτική απόφαση ότι είµαστε αποφασισμένοι να σταθούμε µε αποφασιστικότητα στα ελεύθερα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αντιμετωπιστούµε µε όλες µας τις δυνάμεις (όσες και να είναι) τον Αττίλα. (2) Στη βάση αυτής της απόφασης θα πρέπει να παραμεριστεί η ηττοπάθεια και να καλλιεργηθεί αγωνιστικό φρόνημα ανάμεσα στο Λαό. θα πρέπει να σταματήσουν οἱ πολιτικοί Ηγέτες να μιλούν για εφικτά, για δυσκολίες κ.λ.π. και να αρχίσουν όλοι να μιλούν για δίκαιο που πρέπει να αποκατασταθεἰ, (8) Θα πρέπει να ακολουθήσει η σωστή σκεδίαση και η οργανωμένη αξιοποίηση και εμπλοκή του λαού στο σύνολό του, Η Αμυντική θωράκιση ανδρών και γυναικών στην άμυνα του τόπου, µέσα ard µια σωστή επιμόρφωση και εκπαίδευση. Η μαζική εμπλοκή του Λαού θα πρέπει να σηµαίνει αξιοποίηση του σε ενεργό υπηρεσία τόσο στην γραµµή αντιπαράταξης ὁσο και στα μετόπισθεν. Θα πρέπει να καλλιεργηθεί Kal va. επικρατήσει η αξιοκρατική µεταχείρηση του Λαού για να εξασφασλισθεί η εμπιστοσύνη και η καθολική υποστήριξη στα σχέδια. Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει στρατιωτικά θέµατα καθώς και την Πολιτική Apuva. Στον Τοµέα της Πολιτικής Άμυνας θα πρέπει να φθάσουμε στο σηµείο ο κάθε στρατεύσιµος πολίτης, ο κάθε έφεδρος να γνωρίζει από πριν τιθα απογίνει η οικογένειά του, δηλαδή ποιοι, που, πως θα φροντίσουν γι αυτήν. Επίσης οι ἁμαχοι να γνωρίζουν πωςθα αντιμετωπίσουν µια δημιουργούµενη κατάσταση. Το ίδιο σηµαντικό είναι ο κάθε ἁμαχος πολίτης, παιδί, νέος, γέρος, να ξέρει τι θα κάμει και ποιος θα τους αναλάβει σε µια έκτακτη κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρχουν προγραμματισμένα έτοιµα και κατονοµασμένα τα µέσα που θα χρειασθούν για να εφαρμοσθεί ένα σχέἑσιο πολιτικής άμυνας. Θα πρέπει να υπάρξουν κατάλληλα καταφύγια και σε αριθμούς που θα της Κύπρου καλύπτεται ο πληθυσμµός., Θα πρέπει να δημιουργηθούν τα αναγκαία αποθέματα για τέτοιες περιπτώσεις. Ο κάθε πολίτης θα πρέπει να ξέρει τα σχέδια στο βαθµό που θα τον αφορούν. Θα πρέπει να γίνει και η κατάλληλη διαπαιδαγώγηση για την ανάλογη εχεμύθια πράγμα που εύκολα θα επιτευχθεί αν προὐπάρξει η ανάλογη σοβαρότητα στα ψηλά επίπεδα ηγεσίας. (4) Αφού προηγηθούν Ta mo πάνω τὀτε να αγορασθείἰ και ο κατάλληλος εξοπλισμός στις ποσότητες που χρειάζονται. Αν δεν προὐπάρξουν καινα ισχύσουν τα πιο πάνω, οἱ οποιεσδήποτε ποσότητες εξοπλισμού θα εἶναι ἀχρηστες. (6) Όταν εμείς φθάσουμε σε a αυτόν τον βαθµό προετοιμασίας, οργάνωσης και ετοιμότητας τότε ως κυρίαρχο ανεξάρτητο κράτος θα πρέπει να συνάψουμµε και σχετικές συμμαχίες και ανυντικές συμφωνίες.» Αυτές ήταν και είναι οι θέσεις της «Αδούλωτης Κερύνειας» στο θέµα της Αμυντικής Θωράκισης. Με την εµπλοκή του λαού στο σύνολό του µέσα απὀ ένα ολοκληρωμένο πρὀγραµµα όπως αναφέρεται πιο πἀνώ θα δημιουργηθούν οι προὐποθέσεις για µια αξιόµαχη αντιπαράθεση µε τον εχθρό αν και όταν χρειασθεί, µε απεριόριστες δυνατότητες. Αξιολογώντας σήµερα την κατάσταση γύρω απόὀτο θέµα αυτό διαπιστώνουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά, τα οποία όµως δεν αρκούν και η σειρά µε την οποία γίνονται δεν φαίνεται να είναι η ορθή. ---Παραδείγµατος χάριν δεν Φαίνεται να έχει ληφθεί η σωστή πολιτική απόφαση εφόσον γίνεται λόγος για «απαγκίστρωση» στην γραµµή αντιπαραταξης. --Η ηττοπάθεια και η ετοιμότητα να συμβιβασθούμε µε τα τετελεσμµένα της εισβολής εξακολουθεί να υπάρχει και Είναι µόνιμα στο λεξιλόγια της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Γίνεται συνεχώς λόγος για ανεφικτές και ανεδαφικές επιδιώξεις στο θέµα της αποκατάστασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, τουρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και ἄλλων και επιδιώκουν λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας που βασίζεται στα τετελεσμένα της εισβολἠς. --- Άρχισε η σταδιακἠ εμπλοκή του λαού στην άμυνα αλλά ακόµα ὅεν φαίνεται να είναι ουσιαστική. Στον τοµέα της πολιτικής ἀμυνας εἶναι κοινά παραδεκτὀ ότι δεν έγινε ακόμα τίποτε το ουσιαστικό., Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι πολίτες αυτοί δυλαδή οι οποίοι θα εφαρμόσουν οποιαδήποτε σχέδια πολιτικής άμυνας υπάρχουν, δεν γνωρίζουν τέτοια σχέδια, αν υπάρχουν. Καταφύγια είναι γνωστό ὅτι δεν υπάρχουν. Αποθέματα το ίδιο. ---Γίνεται αγορά εξοπλισμού πράγμα απαραίτητο και επικοδοµητικὀ. Όμως προβληματιζὀμαστε για τις δυνατότητες αμτού του εξοπλισμού όταν λείπουν ακόµα τα ἄλλα βήματα που αναφέραμε και έπρεπε να είχαν προηγηθεί της αγοράς του εξοπλισμού.