Back

Ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα

ARO ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ τοῦ JOMATELOY AAOYAGTH KEPY 0 Βρετανός Ύπατος Αρμοστής προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα 0 Βρεττανός Ύπατος Αρμοστής κος Μαάάθη απάντησε γραπτώς στην επιστολή - διαμαρτυρία του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια» σχετικά µε πληροφορίες για πώληση της εκκλησίας της Χρυσοτριμιθιώτισσας. Στην απάντηση του ο Βρετανός Υπατος Αρμοστής προσπαθεί να διαψεύσει τις σχετικές πληροφορίες, προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και κρύβεται ὅπως πάντα πίσω απὀ την κουτοπόνηρη Βρεττανική θέση ότι η Βρετανική Κυβέρνηση δεν επεμβαίνει στις δραστηριότητες Βρετανών πολιτών. Για διευκόλυνση των αναγνωστών της εφημερίδας µας επαναδημοσιεύουµε την επιστολή διαμαρτυρίας µας μαζί µε την απάντηση του κ. ΜΒαάάθη καθώς και την ανταπάντηση του Σωματείου µας. «The British High Commissioner Mr. David Maden British High Commision Nicosia Excelency, We wish to refer to the latest development concerning the de- clared intention of the illegal regime in the occupied areas of Cyprus to self the Church of Chrisotrimithiotissa in Kyrenia, to a certain private induvidual who is a British citizen and according to some information a Member of the British Parliament. Of cource we strongly sondermn the Turkish intention, as well as all other illegal acts committed by the Turkish occupation forces in Cyprus. However what is deplorable as far as we are concerned is the offi- cial British attitude towards the continuing violation of Internation- al Law by Turkey, because Turkey continnous to violate Interna- tional Law via Britain. British citizens and indeed MPS, other Offi- cials and Businessmen are allowed to trade and have all kind of dealings with the illegal regime in the occupied areas of Cyprus, contrary to International Law, contrary to the Security Council 7 Resolution 541 and 550 as weil as the European Court's Prohibit- ing decision. The extensive advertising in Britain for tourism in the occupied ar- eas and now for the sale of our Church in Trimithi as well as the itlegal trading, occur only because the British Covernment not on- ly allows it, but it also envourages it. Your excuse that the British Government can not interfere with the activities of private citizens, invites such illegal activity. We are sure that a lot of British Bussinessmen would like fo re- sume trading with Irak but they are not allowed to do so as private British citizens, because the United Nations Resolution forbid it, as indeed they also do in the case of Cyprus. Excelency, We feel that it is in the long term interest of Britain that the pre- sent situation is reversed. It is about time Britain honoured her obligation towards Cyprus and it is about time the British Govern- ment honoured her public statements of recognition only of the le- gitimate Government of Cyprus. How can a Nation which wants to be classed as civilised can re- main indifferent and untouched when another Nation's Culture and places of worhsip are being systematically and criminally de- 12 June 1996 νοκ mr T shokeruavvas secretary Fyrenia Refugees Arcociation 7 Agiog Toannow stroveles wicesie Bay Me. Shebectarver , thax you for your letter of # June, I understand and stare your cenceen for the preservation of pulldings of religious Bignificence in northern Cyprus. gut your letter ts ineceurata in a number of particulars: ~ a Kea (a incorrect to euggest that any Britien ΝΦ {ο involved dn the gale of the Trimithi church. = Ta British Government doss pot encourage touriets t visit northern cyprus, of indeed anywhere @lae in the world ether than the Onited Kingécn itself. = There Le no internstione] prohibiticn on trade with mabare of the Turkish Cypriot community, ‘hat eaid, I appreciate that the issue of property arouses atrong fealings In hoth communities in Cyprus. Chis fa an Issue which must be addressed in the cortext of efforts tp rezalva tho Cyprue problen. Yorn eee a sp uted DC A Madden Hign Commissioner stroyed, or illegally traded? Such practice and indifference does not reflect the traditional im- age of the British people, who, we are sure will feel as indignant as we do if only they knew of the true Official British record in Cyprus and of the true responsibilities of Britain, in the suffering of the Cypriot people. A public condemnation of the Turkish sacrilige in Cyprus shall be a good start. Sincerely For the Association 1. Shekersavvas Secretary» Mr. D.C.A. Madden British High Commisioner British High Commission Nicosia Fax. 367198 Dear Sir, It was really a pleasant surprise to receive your letter dated 12th of June, in reply to our protest with regard to the attempt by the Turkish occu- pation forces to sale the Chrisotrimithiotissa Chrurch, and we thank you for it. We believe it is in the interest of all concerned to communi- cate views and ideas with regard to the events in Cyprus and your communication directly with the people, is as important as it is to communi- cate with the politicians and Government offi- cials. With regard to the contents of your letter we wish to comment as follows: (a} We truly hope that the reports about a British MP being involved in the sale of the Trimithi Church are not true. However the be- haviour of a number of British MPs, so far, makes it easy for anyone to believe the reports. (9) The fact that the British Government allows tourist agencies in Britain to advertise, openly, for holidays in the occupied areas of Cyprus itis indeed an encouragement for British tourists to visit the occupied area of Cyprus. Our point is that the British Government is obliged by the Security Council Resolutions 541 and 550, as well as the European Court's decision on trade with the illegal regime in the occupied areas of Cyprus to forbid the illegat advertising for holi- days in the occupied areas of Cyprus and stop the illegal trading for which the British Authori- ties accept export documents issued by the ille- gal regime in the occupied areas of Cyprus. The situation is identical with the case of Irak. We are sure that in that case the British Gov- ernment has made sure that Irak does not ad- vertise for anything in Britain and that British businessmen do not trade with members of the Irak people although we are sure that there are a lot of them who would like to. These double standards in your Government foreign policy is not accidental. In the case of Cyprus the British foreign policy has proven, times and times over to be based towrards the Turks. It justifies and confirms the revelation in the Foreign Office secret docu- ments of the 1950's which works Britain to have conspired with Turkey for the partition of Cyprus via a Bizonal Bicommunal Federation. The facts are facts and should be faced, if Britain is to contribate constructively at last, forwards restoring International Law and Order in Cyprus. (c) Indeed the issue af property is a hot issue. It is as «hot» as the general right of all the refugees, not only the Greek Cypriots, but the Turkish Cypriot, the Maronites, the Armenians and others, to return permanently and safely, to their homes and property. These issues, we must disagree with you, are not issues to be «addressed in the contet of ef forts to resolve the Cyprus problem» especially if you mean (as we think you do) as part of a Bi zonal Bicommunal Federation. They are issues which should be dealt with without any further delay in the contret of International Law, the U.N. Charter, and the Universal Declaration of Human Rights. We feel that a meeting with you to discuss mat- ters in detail shall be beneficial to both sides and it will be appreciated to be arranged at your convielien. Yours sincerely LShekersawes M. Loutloupis Secretary President