Back

Οι τουρκικές προκλήσεις, οι επικίνδυνοι «ουδέτεροι» και οι δημιουργούµενες ευθύνες µας

ιπρόσφατες παραβιάσεις Oz Κυπριακου εναέριου χώρου απὀ Αμερικανικά αεροπλάνα µε Τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, παράλληλα µε την επικίνδυνη ουδετερότητα των Αμερικανών καιτων Ευρωπαίων Εταἰρων της Ελλάδας, αποτελούν εκδήλωση του ἴδιοι! επικινδυνου σχεδίου αποσταθεροποίησης, που στόχο ἐχειτη διείσδυση και εξασφάλιση ευρύτερων συµφερόντων, ξένων µε την περιοχή µας. H pev Τουρκία απλώς προσφέρεται ως ο πρόθυµος ενδιάμεσος επί τόπου εκτελεστής του σχεδίου, µε το αζημίωτο βέβαια, εφόσον εξυπηρετούνται και τα δικά της επεχτατικά σχέδια. Παίζουν οἱ Τούρκοι, µε µεγάλη επιτυχία τον ρόλο του «κακού» πληρωμένου πιστολά των καουμπόύκων έργων που τροµοκρατεί µια ολόκληρη περιοχή και την υποτάσσει στα συμφέροντα του μεγάλου αφεντικού. Οι δε ξένοι, Αμερικανοί «ουδέτεροι» πρωταγωνιστές, επιτυγχάνουν να εξασφαλίζουν και να προωθούν µέσω των Τούρκων μισθοφόρων, τα ἄνομα Ηγεμονιστικά και οικονομικά τους συμφέροντα στην περιοχή. (Τα πετρέλαια αποτελούν σήµερα πρωταρχικό στόχο). Οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας, εἰτε διότι συνειδητά αντἰ να εξυπηρετούν τα Ευρωπαϊκά συμφέροντα τα οποία υποτίθεται ότι υπηρετούν, είτε διότι δεν εἰναι σε θέση να Οι τουρκικές προκλήσεις, οι επικίνδυνοι «ουδέτεροι» και οι δημιουργούµενες ευθύνες µας εκτιμήσουν τις Αμερικανικές προθέσεις και τους κινδύνους που συνεπάγονται για την Ευρώπη αυτά τα σχέδια, παραμένουν εξίσου επικίνδυνα, «ουδέτεροι» παρατηρητές. Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν µια πολύ σοβαρή κατάσταση για τον Ελληνισμό ολόκληρο, είτε είναι Ελληνική Δημοκρατία, είτε είναι Κυπριακή Δημοκρατία. Συνιστούν µια πολύ επικίνδυνη κατάσταση η οποία χρειάζεται πολύ προσεχτική, αλλά άµεση και αποφασιστική αντιμετώπιση. Καταρχήν χρειάζεται να γίνουν γνωστά, χωρίς διπλωματικά «καμουφλάζ», τα πραγματικά γεγονότα, Θα πρέπει να γίνουν γνωστά τα παιγνίδια που παίζονται πίσω απὀ τις κλειστές πόρτες για να ενημερωθεί επίσηµα και σωστά ο Ελληνικός Λαός καιο απανταχού Ελληνισμός. Θα πρέπει να γίνουν γνωστές οι πραγματικές προθέσεις και επιδιώξεις των ξένων, Αφού γίνει η σωστή ενηµέρωση να καλλιεργηθεί η αναγκαία ομοψυχία και η ενότητα. Θα le πρέπει συσπειρωμένοι και Ενωμένοι να προγραμµατίσουµε την πορεία µας πάνω σε µια αυτόνομη Πανεβνική γραμμή που θα εξυπηρετεί τα δικά µας, τα Ελληνικά συμφέροντα. Θα πρέπει να σταματήσει η µια παράταξη να υπονομεύει την άλλη µε αποκλειστικό στόχο την εξουσία. Θα πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο οι ξένοι να βρίσκουν ανάμεσα µας υπηρέτες, κατά τρόπο μάλιστα που νατους επιτρέπει να µμεθοδεύουν και να εξασφαλίζουν κρατικές αποφάσεις µας που να εξυπηρετούν συνεχώς τα δικά τους συμφέροντα αντί τα συμφέροντα του Ελληνισμού. Θα πρέπει να αποβάλουµε αυτό το αίσθημα της ηττοπάθειας που έχει υιοθετηθεί και καλλιεργηθεί απὀ κάποιους ηγέτες λόγω ακριβώς αυτών των ξένων μεθοδεύσεων διότι έτσι εξυπηρετούνται και διευκολύνονται οἱ στόχοι και οι επιδιώξεις τους. Αφού επιτύχουμε όλα τα πιο πάνω, τα οποία οὖτε δύσκολα είναι, αύτε οικονομική επιβάρυνση εχουν, θα δημιουργηθούν οι προὐποβέσεις. Απλά χρειάζεται να αποβληθούν µικροκομµατικές συνήθειες και προσωπικοί εγωϊσμοί και αντιζηλίες μεταξύ παρατάξεων και ιδιαίτερα των Ηγετών {τις περισσότερες φορές είναι θέµα προσώπων) και να τεθεί το εθνικό συμφέρον πάνω απ΄ όλα. Εφόσον δε δημιουργήσουμε τις προυποθέσεις τότε οι προοπτικές θα είναι άριστες. Το µόνο στο οποίο θα μειονεκτούμε έναντι των Τούρκων θα είναι οἱ αριθμοί. Σε όλα τα άλλα όταν θα είµαστε ενωμένοι, θα υπερτερούµε: Θα Ὑπερτερούμε στο πνεύμα. Θα Ὑπερτερούμε στην ψυχή. Θα Ὑπερτερούμε στις οικονομικές δυνατότητες, Θα υπερτερούµε στη θέληση διότιθα υπερασπιζόµαστε το δίκαιο. Όταν τα πιο πάνω θα αντισταθµίσουν και θα εξουδετερώσουν µε το παραπάνω την αριθμητική υπεροχή των Τούρκων. Όλα αμτά τα απλά πράγματα δεν επιτυγχάνονται ανάµεσα στους Ἑλληνες Ηγέτες για δεκαετίες τώρα και αφήνεται ο Ελληνισμος να συρρικνώνεται συνεχώς, η εκτίµηση που Επιβεβαιώνεται και µέσα από την Ἱστορία, Είναι ότι δεν το θέλουν (όχι διότι δεν το μπορούν) καὶ διότι τα ξένα συμφέροντα καταφέρνουν και τους επιβάλλονται. Ας γράψει και µια φορά η ἱστορία ότι οἱ Ἑλληνες Πγέτες υπηρετούσαν τα Θεό και την Πατρίδα και ὀχι ο ένας την «A» Πρεσβεία και 6 άλλος την «Β» Πρεσβεία, ἡ ὁτι ο ένας ήταν άνθρωπος του «Γ» Κέντρου και ο άλλος του «Δ» Κέντρου στο εξωτερικό. Πρέπει να τεθεί τέρμα στην Ξενοκρατία που ἦταν χαρακτηριστικὀ της Ιστορίας µας για δεκαετίες. Ο Ελληνισμός και το µπορεί και το θέλει. Οι ευθύνες βαρύνουν τις εκάστοτε Ηγεσίες και ας τις αναλογισθούν σήµερα, την κρίσιµη τούτη ώρα. el