Τα Γεωγραφικά Τοπωνύμια Π σηµασία τους στην διατήρηση της Α Αγία Μαρίνα Άγιος Γεώργιος Αγκαθερό Άγκουλοι Αθασιά Αλευροσάδες Αλιχλή Ταρλά Τερέ Ἀλμυρή Αλμυρός ποταμός Αλώνια Αναθεματούρκα Αναθρἰκια Αναθρἰκιν του Μπεκίρ Api Kayiaci Αρκάκια Ασπρόβουνο B Βαθκιά λαξιά Βεράνι ποταµὸς Βιζάτζιν Βίκλα Βουνάριν του Αναστάση Βουνάριν του Γρούτα Βουνάριν της Μάντρας Βουνάριν του Μαυρουδή Βουνάριν του Κοιλιάρη Βουνάριν του Παύλου Βουνάριν της Ποδίνας Βουνάρκα κολλητά r Γαϊδουρόσπηλιος Γεφύρι Γιατροί Γιατρούς Γροτίρκα Δ Δήμμα του Πίτσιλλου Δικίμια Δισιές . Διπλοπόταμος Ε EAna Εληά Κουτσούλλα 2 Ζαρτίλι Ζίζιρος 8 Θρουμπερή του Γιατσιαγιά κ Καζαβερή Καζαφανώστρατα Καμένη Λαξιά Καμήλα Καμίνι του Δκιαμαντή Καμπέρ Καλλονάδες Καππαρκά Καστανιές Κατεβασιά Κατσουρκάδες Κάτω Αλώνια Κάτω Λειβάδια Κάτω Μύλος Κελ Terme Κηπούρισσα Καφκάλλα Καψαλόπετρα κιολέκκι Κλήματα Κλιμός του Χ’ Δημήτρη Κλιμός της Μάρκου Κλιμός Ψηλός Κοκκινόγια Κοκκινογή Κοκκινοχώµατα Κολύμπες Κόννος Κοτζιά Ζευτίν Τερεσί Κόφα Κουαχονόπετρα Κουλιαστούς Κούρκα Κουρνούτας Κουσιούδης ποταμός Κουτσομουσταφάς Κρεµµαστής Κρύο νερό Κυλίστρα Κυλίστρες Λ Λαδάνι Λαένικ Λειβάδι ποταμός Λειβάδι του Κκολή Λειβάδια του Παπά σσ] Λακκούδι Λακκοβούναρα Λάκκος του Λεοντή Λούρα Λούρες του Βελή Μ Μακαρούνια Μακριά ράχη Μαρκουλλής Μάντρα του Γελάση Μάντρα του Ιωνά Μάντρα της Κοτζιάκαρης Μάντρα του Μισιρκίσιη Μάντρα του! Σιαπανή Μάντρα του Τσιαλή Μάντρες Μαρούλενα Μαύρο Νερό Μερράς Μερράς του Πάνω Δικώμου Μοναθέρι Μπαγλαρινή Αλτί Μπεγιάζ σού Μουσταφά Πελένκ Μοιυσταφαλής Ν Νισκές τους Καμηλάρηδες Ξεροπόταμος ο Ονίσια άνω και Κάτω εθνικής µας Δικώμου κοιη ταράδοσης Ονίσια του Πασκάλη Σπιτούδιν Μεγάλο Όντα πελένσι Σκουλουκαρκά Στρογγυλοβούναρον n Σκλινικούδια Παληόμαντρα Παληοχώραφα Τ Παλλούρες Ταβούτ, Τερέ Παναγίες Τεπελλή Πάνω Λειβάδιν τερατσιά Πάνω Περβόλια Τόλαπ Κουγιουσού Πάνω Ἰράπεζα Τσιατάλ Ναλή Πασιουντής τσίπλα Παραδείσια Τσιουκούρ Ταρλά Παραμύθια Τουρτσιελλάς Πεζούλια Τσιακκλία Περβόλιν Μεγάλον Τρουλιά Πέρα Τούμπα του Τοπολή Πετοµενή Τρυπιά Πετοµενή Ποταμός Τσιεσμέ Τεπεσή Πετρέρα Τσιτσιέκκιν Πέτρος Πέτσης Φ Πεύκος Φτερκά Πηγάδι Φτερκά του Κάρκα Πικρή Φουρνιά Πλατζί Πλατάνους x Ποστανλίκια Χαϊραλλάδες Ποταμός Χαλάντρα Πρεζούδες Χαλόσπιτα Πυκνοπάλλουρον Χωματερή Χοιρομάντρικα Σ Χροσίζ Γιαταγή Σιεχερέ Μπακόν Χωράφι του Μάντη ἡ Χωραφιά του Παπά Σκαλίν ΟΜΗΡΟΣ Χ’ ΣΑΒΒΑΣ Σπιτούδιν Διπλόν 19/6/96 I