Τουρκία µε την στρατιὠτική εισθολή της στην Κύπρο Ηκα την συνεχιζόμενη κατοχή διέπραξε και διαπράττει καθημερινά πρωτοφανή εγκλήματα πολέμου για τα οποία, µε θάση τον Διεθνή Νάμο, οφείλει να λογοδοτήσει. Για αυτά τα πρωτοφανή εγκλήματα η Διεθνής Κοινότητα έχει υποχρώση από µόνη της να ενεργήσει ώστε η Τουρκία να προσαχθεί ενώπιον της Διεθνούς Δικαιοσύνης και να δικαστεί. Μεγαλύτερη όμως ευθύνη και υποχρέωση έχει το Κυπριακό Κράτος, η Κυπριακή Κυθέρνηση, να κινήσει τις διαδικασίες που προθλέπονται απὀ τον Διεθνή Νόμο ώστε η Τουρκία να προσαχθεί ενώπιον της Διεθνούς Δικαιοσύνης. Αυτή η διαδικασία δεν έχει κινηθεί µέχρι τώρα πράγμα απαράδεκτο και ασυμµθίθαστο ακόµα και µε τις διακηρύξεις που γίνονται για αγώνα ενάντια στην κατοχή. Η κίνηση της νομικής διαδικασίας θα αδυνατούσε την θέση της Τουρκίας αλλά και θα εξουδετέρωγε και τις φιλοτουρκικές πρωτοθουλίες των διαφόρων κρατών που θάλθηκαν να υπηρετήσουν τα OEZEI Τα εγκλήματα πολέμου για τα οποία πρέπει να δικαστεί η Τουρκία Τουρκικά συμφέροντα προσπαθώντας µε διάφορες πρωτοθουλίες να την απαλλάξουν απὀ τα εγκλήματα της που διέπραξε και διαπράττει εναντίον του Κυπριακού Λαού, αλλά και να την θοηθήσουν να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα που δημιούργησε η Τουρκική Εισθολή. Τα εγκλήματα πολέμου για τα οποία πρέπει να δικαστεί η Τουρκία είναι: (α) Δολοφονίες εν ψυχρώ άοπλων πολιτών (γυναικών, ανδρών, παιδιών, γερόντων) (6) Δολοφογίες εν ψυχρώ άοπλων στρατιωτών, αιχμαλώτων (είτε αυτές οἱ δολοφονίες διεπράχθησαν απὀ τους ιδίους τους Τούρκους στρατιώτες, είτε αφέθησαν σε ενόπλους Τουρκοκυπρίους να τους δολοφονήσουν). (Υ) Κακοποίηση, κακομεταχείριση πολιτών (Την περίοδο του πολέμου καθώς και των εγκλωθισµένων μέχρι σήμερα) (δ) Εξευτελισµός γυναικών κάθε ηλικίας (ε) Εξαφάνιση ατόμων (oT) Λεηλασίες περιουσιών (ζ) Βίαιος εκτοπισμός πολιτών απὀ τα σπίτια και τις περιουσίες τους και η παρεμπόδιση τους να επιστρέψουν oO’ αυτά (η) Σφετερισµός ακίνητης περιουσίας (θ) Στέρηση του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης, επανεγκατάτασης και νοµής περιουσίας (0 Σύληση και καταστροφή εκκλησιών µας (κ) Παράνομη εµπορία κλεµµένων ιερών εικόνων, τοιχογραφιών κλπ. (Δ) Συστηματική καταστροφή της πολιτιστικής µας κληρονομιάς (μ) Αλλαγή ονομάτων των πόλεων, οδών και τοπονυµιών στις κατεχόμενες περιοχές (ν) Εποικισμός των κατεχοµένων µε Τούρκους εποίκους και η αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα της Κύπρου.