Back

ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ

ΙΦΦαος 9999959909 59ου 00ο .ουο 9960006 6οσουο Φου 9994996666 σουυς Φοσος Εύηχο σύνθημα που οδηγεί στην αναγνώριση τῶν τετελεσμένων της Τουρκικής κατοχής χρόνια µετά την Τουρκική ἐισθολή και κατοχή της πατρίδας µας ανή αγώνα αν ηκατοχικού Και «απελευθερωτικού που η Ηγεσία του τόπου ὑπόσχεται σε επετειακές και προεκλογικές διακηρύξεις, γίνεται καὶ πάλιν λόγος για «απαγκίστρωση» κατά µήκος της γραµµής Ατήλα: Έχουμε τη γνώµη ότι ή «απαγκίστρωση» αποτελεί ένα ακόµα Εεύηχο σύνθημα που οδηγεί στην αναγνώριση των τετέλεσµένων της Τουρκικής κατοχής. Αποτελεί ακόµα μις παγίδα στα πλαίσια της Αγγλοαµερικαν!κο-Τούρκικής συνομωσίας σε θάρος Του ᾿ λαού µας που ὀδηγεί µε µαθηµατική ακρίθεια στην νομιμοποίηση των Τετελεσμένων της Τουρκίκής εἰσθολής. Όπως το Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» προειδοποιούσε απὀ τις 461969 που πρωτοτέθηκε θέµα «οπαγκίστρωσης» τυχόν υιοθέτηση Της πολιτικής γιά «οπαγκἰστρώση» αποτελεί θεθιασµένη καί επππόλαιο ενέργεια παρόμοια µε άλλες που. έγιναν στο παρελθόν και αποδείχθηκαν παγίδες για την πλευρά µας και οἱ οποίες θοήθησαν Τους Τούρκους στην επιδίωξη. τους va εδραιώσουν Τα τετελεσµένα της Ειαδολής και κατοχής. ΣΥΝΕΧΕΙ ΑΣΤΗ ΣΕΛ. ὃ ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ --Θυμίζουμε το εύηχο σύνθημα της «επανένωσης οικογενειών» για ανθρωπιστικούς λόγους, µε βάση το οποία εμείς αποδεκτήκαµε τη μαζική μετακίνηση των Τούρκων στο Βορρά. Αποζείχτηκε ότι τούτο δεν ήταν τίποτε ἆλλο απὀ ένα πρόσχημα για να δημιουργηθούν οι προὐποθέσεις για µια Διζώνική Δικοινοτική Ὁμοσπονδία, που ουσιαστικἁ θα οδηγήσει στη διχοτόμηση της Κύπρου. --Θυμίζουμε την από μέρους µας αποδοχή της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας έστω και µε µια σειρά προὐποθέσεων που προτάθηκαν τότε, για να εκθέσουµε, τάχα, τους Ρούτκους. Και αυτή η ενἐγειά µας αποδείχτηκε ὅτι ήταν ένα ακὀμα βήμα που ευνοούσε τους Τούρκους στα σχὲδιἁ τους για την εδραίωση των τετελεσμένων της εισβολἠς και για να προωθήσουν την δημιουργία δύο Κρατών στην Κύπρο. --Θυμίζουμε την απὀ µέρους μας βιαστική υποβολή των προτάσεών µας χωρίς να υπάρχουν τούρκικες αντιπροτάσεις, διότι έτσι νομίζαµε ότι εξασφαλίζαµε, µε συμφωνία, την καλή διαβίωση των εγκλωβισµένων. Τελικά ούτε τους εγκλωβισμένους εξασφαλίσαµε. --Θυμίζουμε την απὀ µέρους µας προθυμία να αποσύρουµε το θέµα µας απὀ τα Διεθνή Βήματα και Ιδιαίτερα την Ολομέλεια του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας, για να επηρεασθεί, τάχα, το κλίµα στις ενδοκυπριακές συνομιλίες. ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΟΣΗ Εύηχο σύνθημα που οδηγεί στην αναγνώριση των τετελεσµένων τής Τουρκικής κατοχής Μπορούμε να θυμίσουμε και σωρεία άλλων παρομοίων γεγονότων. Για όλα πάντα υπήρχε µια «καλή» και «ωραία» δικαιολογία. Το αποτέλεσµα όμως ήταν Η διευκόλυνση των Τούρκων και των συμμάχων τους να βγαίνουν απὀ τα αδιέξοδα που έπρεπε πιεστικἁ να τους εκθέτουν για την κατοχή της Κύπρου. < a Η εκτίμησή µας εἶναι πως, και στην περίπτωση της απιαγκίστρωσης και πάλιν έχουμε ρυµουλκηθεί ακόµα ένα βήμα προς την κατεύθυνση που ευνοεί τους Τούρκους. Είµαστε βέβαιοι, ότι ο Αττίλας εξακολουθεί να καραδοκεί πίσω ακριβώς από τα φυλάκια που υποτίθεται δε θα επανδρώνει, ενώ εμείς, «καλὰ παιδιὰ» όπως πάντα θα «τιμήσουμε» τα συμφωνηθέντα. --- Αποτέλεσμα της απαγκίστρωσης, θα είναι πιστεύουμε να εξαλιφθεί κάθε᾽ στοιχείο αντιπαράθεσης µε το στρατό κατοχής και θα εδραιωθεί η κατάσταση των δύο ξεχωριστών Κρατών ποι εξελίσσονται και αναπτύσσονται χωρίς επισόδεια. Ἑτσι και αν το αρνούµαστε τώρα, η ενέργεια αυτή θα οδηγήσει σε περαιτέρω εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων του κράτους, θα δημιουργήσει και άλλους χώρους για κάθε λογής παράνομη ὁραστηριότητα, όπως γίνεται στην Πύλα και θα αποδιεθνωποιήσει περαιτέρω το Κυπριακό πρόβλημα. Ανησυχούμε ότανοι εκπρόσωποι της Αμερικανικής Κυβέρνησης µας συγχαίρουν για την «απαγκίστρωση». Η θέση αυτή της Αμερικής σε συνδυασμό µε την μέχρι τώρα πολιτική της έναντι της Κύπρου, που κάθε άλλο παρά φιλική και αντικειμενική υπήρξε, µας επιβεβαιώνει τη διαπίστωση µας ότι και η «απαγκίστρωση». είναι ακόµα µια παγίδα, και ακόµα ἑνα βήμα προς την αναγνώριση amd μέρους µας των τετελεσμένων της εισβολής και κατοχής. Θέλουμε να τονίσουμε πως δεν αρκεί να δίνονται φραστικές διαβεβαιώσεις ότι διεξάγεται αγώνας για διασφάλιση των δικαιωμάτων του Κυπριακού Λαού, ενώ στην ουσία συμβαίνει το αντίθετο, µε συγκεκριμένες και ουσιαστικές πολιτικές πράξεις που διευκολύνουν κατά την ἀποφψή μας, την τουρκική επεκτατική και διχοτοµική πολιτική. --Φοβούμεθα ότι ενέργειες σανκαι αυτή της «απαγκιστρωσης», αποτελούν - προμηνύματα µιας επιζήµιας για µας διειθέτησης του Κυπριακού που θα εδραιώνει τα τετελεσµένα της εισβολής και κατοχής και θᾳ οδηγήσει την Κύπρο στην καταστροφή και θα μας καταδικάζει σε μόνιμη προσφυγιά. Γι αυτό προειδοποιούµε για ακόµη µια φορά, πως οι πρόσφυγες από την Επαρχία Κερύνειας δεθα δεχθούν θυµατοποίησή τους και θα αντιδράσουν δυναμικά. Σχετική προειδοποίηση έκανε και φέτος µε υπόμνημα του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα Μέλη του Εθνικού Συµθουλίου το Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια. a ολόκληρη την Κήπρο, για να αποκατασταθεί ἢ λεἰτουργία του κράτους σε ολόκληρη την Κύπρο. οκ η αλ ο αμ. Pye Tele Toupkoxunpiwy, EAAnvoxunpiwv, Appeviwy, Μαρωνιτών και ἄλλων στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Θέση 4η: ζητούµε την επεξεργασία Συντάγματος το οποίο πο ΤΚ Κο λοµ. δημοκρατικά θέσµια που να ενώνει πραγματικά τον Τόπο και τους οι σοι τομ Ζητούμε σ’᾿ αυτό το Σύνταγμα να κατοχυρωθεί η Ιστοτιµία του κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από φυλή ἡ θρησκεία, δημιουργώντας ἑνα κράτος δίκαιο στο οποίο η πλειοψηφία θα κυθερνά και η μειοψηφία θα έχει κατοχυρωμένα τα PoC AOC RU Ls Αυτές είναι οι θέσεις της «Αδούλωτης Κερύνειας» οἱ οποίες αποτελούν τη µόνη, ρεαλιστική, δίκαιη και θιώσιμη λύση στο επιτρέπουν να επιστρέψουµε στα σπίτια και τις περιουσίες Kurpiako MposAnua. AnoteAouv Thy Hovn peadioTiKh μας. πορεία για Την οποία υπαρχουν και επιχειρήµατα Géon 2n: ZnToupe THY aNOKATACTAGH THs KUpIapXiag Ka TAS προὠθησής της και ερείσµατα αγώνα. Το Διεθνές Δίκαιο µας άσκησης εξουσίας απὀ την Κυπριακή Κυθέρνηση σε προσφέρει αυτά τα επιχειρήµατα και τα ερείσµατα που Chee CLUE Creme τν oh ke a Για όσους ριψάσπιδες, κράχτες της υποταγής στην τουρκική κατοχή Και στα ξένα συμφέροντα που προσπαθούν να υπονομµεύσουν τον απελευθερωτικό µας αγώνα: Η «Αδουλωτη Κερύνεια» πάντοτε εκφράζει θέση αναφορικά µε τη λύση του κυπριακού προθλήματος. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είναι πάντοτε θετικἠ στην τοποθέτηση της και Πο Πολ με 2 αλλ.) τουρκικά συµφέτοντα δεν το θλέπουν. Η «Αδούλωτη Κερύνεια» είχε και έχει θέση µέσα από την οποία εκφράζεται η απαίτηση του λαού µας, των προσφύγων Wag, yia anoKaTaoTan Twv SiKkaiwv Tou. Οι πόγιες θέσεις της «Αδούλωτης Κερύνειας» για δίκαιη και θιώσιµη λύση Θέση Ίη: Ζητούμε χώρις όρους και η TV ANOXWENGH TWY TOUPKIKWY KATOXIKWY OTPATEULATWY Kal των εποίκων, για να φύγουν TCC Lhd