Όχι στα απαράδεκτα σχέδια Τα όσα διαδίδονται για δήθεν γέες πρωτοθουλίες πρέπει να μας ανησυχούν και να µας προθληµατίζουν. Πρέπει να µας ανησυχούν, γιατί η πείρα μας διδάσκει πως η πολιτική τόσο της Αγγλίας, όσο και της Αμερικής έναντι της Τουρκίας και έναντι του προθλήµατος μας, δεν έχει µεταθληθεί. Δεν ξεχνούμε πως αυτές οι δυνάµεις για χρόνια επέλεγαν την αποχή έναντι των ψηφισµότων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που ήταν καταδικαστικά για την Τουρκία, ενώ απλόχερα υποστήριξαν μετέπειτα ψηφίσματα τα οποία υιοθετούν γοµιµοποίηση των διχοτοµικών τετελεσμένων µέσα απὀ ἰδέες Γκάλη και ΜΟΕ. Δεν ξεχνούµε πως αυτές οι δυνάµεις πάντοτε παρέχουν µε διάφορους τρόπους πολιτική κάλυψη στην τουρκική επιδροµική και επεκτατική σε θάρος της Κύπρου πολιτική. Δεν µας διαφεύγει επίσης πως αυτές στηρίζουν πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά την Τουρκία και ενώ έχουν τη δύναμη να πιέσουν, αρνούνται γατο πράξουν προθάλλοντας διάφορα προσχήματα και προφάσεις. Δεν µας διαφεύγει ότι συνειδητά εμπορεύονται και εγισχύουν µε κάθε τρόπο το παράνομο καθεστώς στα κατεχόμενα και µεθοδεύουν Ενέργειες ῄια αναγνώρισή του. Πιστεύουμε πως στόχος τους εξακολουθεί να είναι η προσυπογραφή και γοµιµοποίηση από µέρους µας των τετελεσμένων της εισθολής γιατί έτσι εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους. Γ/ αυτό προειδοποιούµε πως οποιεσδήποτε εικονικὲς υποχωρήσεις µε ταυτόχρονη υποθολή προσχεδίου λύσης εκ μέρους τους, θα αποτελέσουν γέα παγίδα για µας και θα πρέπει να τα αποθαρρύνουµε και να αποτρέψουµε στη γἐνεσή τους. Δεν πρέπει να προσφέρουμε και πάλιν διέξοδο στα αδιέξοδα των Τούρκων και των συμμάχων τους. Αν πράγματι προωθούνται τέτοια σχέδια πρέπει οπωσδήποτε να τα απορρίψουµε. Να θέσουµε λοιπόν φραγμό στα νέα άνοµα σχέδια σε θάρος της Κύπρου, προθάλλοντας τις δικές µας θέσεις και απαιτήσεις στη θάση αρχών.