ΠΟΖΑΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΦΑΚΟ BIR FOTOGRAF MAKiNESi KARSISINDA POZ ALIYORLAR Photo by D. A. Green. Lefi to right: Angelodimos Michael, George Vondizianos (Fo- reman), George N. Ahniotis.