KSERO COCUK KULUBUNUN FAAL PROGRAMI Takis Katsamiasin Baskanhgi altinda Ksero Cocuk Kuliibii son bir kag ay zarfinda cok mesgul olmustur. Otuz talebe kayith olup devam nisbeti hemen hemen ylizde yiizdiir. Pek yakinda yas tahdidinin kéy merkezindeki gibi olabilmesi igin kuliibdeki yas hududu onbes olacaktir. Erkek cocuklar onalti yasina_bastikla- rinda spor kuliiplerine Καγιά olabileceklerdir. Kuliibiin izcileri Ksero saglik memurlarinin tiyatrosunda iki basarili temsil yapmuislar ve sekiz lira alip bunu kendi iiniformalar igin harcayacaklardir. Kuliibiin iiyeleri gecenlerde Larnadaki A- merikan Akademiyi, Yerolako Cocuk kuliibiinii, Amiandos Co- cuk kuliibiinii, Linu Flasu kéy merkezini ziyaret etmisler, voley- bol, pin pon, tenis ve futbolda karsilasmislardir. Birgok oyunlar Ksero Cocuk kuliibii tarafindan kazanilmuistir.