ΤΑ ΠΟΥΔΙΑ-ΟΔΗΓΟΙ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ. BRAVNILER PERI KIRALICE I¢iN RAKSEDERKEN. Pl.oto by: D. A. Green.