Τόπος έκδοσης Λευκωσία
Περίοδος έκδοσης 1947-01-01/1960-09-25
Available in archive 1947-01-01/1960-09-25
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1947-01-01/1960-09-25
Συχνότητα Καθημερινή

Μεγάλη πολιτική καθημερινή εφημερίδα. Ιδρυτήςκαι ιδιοκτήτης της εφημερίδας ήταν ο γνωστός πολιτευτής της δεξιάς και Δήμαρχος Λευκωσίας, ο γιατρός Θεμιστοκλής Δέρβης, ο οποίος ήταν και αρχηγός του Κυπριακού Εθνικού Κόμματος. Το ΕΘΝΟΣ ήρθε σε μια πολύ σημαντική ιστορική περίοδο αμέσως μετά τον τερματισμό του Β΄Παγκοσμίου πολέμου και την νίκη των συμμαχικών δυνάμεων εναντίον του φασισμού. Η περίοδος αυτή υπήρξε σημαντική και για τις κυπριακές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, στην διαμόρφωση των οποίων η εφημερίδα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. Η εφημερίδα πρωτοστάτησε στο ενωτικό δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950 και συνέβαλε στον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959.
Διευθυντής: Ευαγόρας Γ. Παπανικολάου και αρχισυντάκτης Χαρίλαος Αθανασιάδης. Αργότερα διευθυντές της εφημερίδας διετέλεσαν και ο Κώστας Κόνωνας και Παντελής Μπίστης.
Τυπογραφείο: Χρ. Γ. Σταυρινίδη

ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-01-28
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-01-29
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-01-30
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-01-31
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-01
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-02
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-03
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-04
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-05
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-06
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-07
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-08
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-09
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-10
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-12
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-14
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-15
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-16
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-17
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-18
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-19
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-20
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-21
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-22
ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1947-02-23