Τόπος έκδοσης Λευκωσία
Περίοδος έκδοσης 1906-10-01/1911-11-03
Available in archive 1906-10-01/1911-11-03
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1906-10-01/1911-11-03
Συχνότητα Εβδομαδιαία

Μετάφραση τίτλου: (EL), "The Manifestations" (EN)
Εβδομαδιαία εφημερίδα λογοτεχνικού, επιστημονικού και πολιτικού περιεχομένου (Ulûm-i edebiye, fenniye, siyâsiyeden bahs haftalık gazetedir)
Διευθυντής: Hacci Mehmed Arif Efendi

SUNUHAT, 1906-10-01
SUNUHAT, 1906-10-04
SUNUHAT, 1906-10-13
SUNUHAT, 1906-10-20
SUNUHAT, 1906-11-02
SUNUHAT, 1906-11-08
SUNUHAT, 1906-11-15
SUNUHAT, 1906-11-29
SUNUHAT, 1906-12-06
SUNUHAT, 1906-12-13
SUNUHAT, 1906-12-20
SUNUHAT, 1906-12-28
SUNUHAT, 1907-01-03
SUNUHAT, 1907-01-10
SUNUHAT, 1907-01-17
SUNUHAT, 1907-01-24
SUNUHAT, 1907-02-07
SUNUHAT, 1907-02-14
SUNUHAT, 1907-02-21
SUNUHAT, 1907-02-28
SUNUHAT, 1907-03-07
SUNUHAT, 1907-03-14
SUNUHAT, 1907-03-21
SUNUHAT, 1907-03-27
SUNUHAT, 1907-04-04