Κρατησατε ψηλα την οηηαιαν της _Ενωαεως ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1 ης ΣΕΛΙΔΟΣ Ελληνισμος να διατηρηση την ι δ ι α ζ ο υ σ α ν _ψυσιογνωμιαν του με την οποι αν θα _διαδραιιατιση σπουδαιον προσωπον εις την τρσ γικην πλην ενδοξον γωνισν της γης . εις την οποιαν ο Θεος την εταξεν . Συμφωνων προς ιον ογαπητον συναδελφον ι Θεοδω ρακοπουλον . δτι « ο υομος της ιστοριας μια λυσιν _γνωριζει την Ενωσιν » και επιδοκιμαζων με ολην μου την ψυχην παν ο , _τ' γραφει , επιθυμω να προσδεσω , οτι η ιστορικη _διαδικασια της ιστοριας ειναι αναγκη , δια της θελησεω ς των ηγητορων του λοου να _λε'τουρνηση _ταχυτερον . ΛΥΣΙΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΥΡΩΠΛΙΚΗ Ο κοσμος των ιδεων , αι προσωπικοτητες των ηνητο ρων _, το λαικον _ρευμα που διευθυνουν το ιστορικο ' κ γι γνεσθαι , ειναι δυνατον , « α δωσουν ταχυτερον το ποθου μενον , εαν η ακαταβλητος _θελησις ολων _προσανατολισθω προς την μιαν και αονην λυσιν . που αποτελει αναγκην δια τ ην _Κυττοον και την Ελλαδα : την _ΕνιΟιπν . Λεγω δε τουτο οχι μονον δια _τσς _ποοεκτεθειοας σκε ψεις , αλλα διοτι _πιστειχο , δτι πασα αλλη λυσ _« ς _ιεφ _< - κτη λεγουν οι _υπολογισται ! !) ειναι ανθελληνικη και αντιευρωπαικη , διονι βοηθουσα εις τον αφελληνι σμον της Νησου θα την κα _ταστηση και κεντρον μηχανορραφιων κσι επικινδυνον δια την Ευρωπην και την Μεσην Ανατολην , αρα δια την Ελλαδα . 'Εν τω πλαισιω των σκε ψεων τουτων δυναται να κατανοηθη μια _προτασις ην διετυπωσα κατα την 19 ην Μαιου 1959 , οτε εγενετο εν τη τοτε κατοικια μου ( 'Αραχωβης 15 ) . η υπογρα φη του Μ . Ευαγγελιου εφ 1 ου ο Αρχιεπισκοπος Μακα ριος την 7 ην Μαρτιου 1953 ωρκισε την υπο την Προεδρι αν του ομαδα , ητις παρεσκευασε την Επαναστασιν της 1 ης Απριλιου 1955 , με _αρχηγον της ΕΟΚΑ τον Βε _ωργιον Βριβαν Διγενην . * Κατα την ημεραν εκεινην εγενετο η υποδοχη του ενδο ξου στρατηγου εκ μερους της ομαδος , η οποια ειχε την τυχη ν να _επαναδλεπη ζωντανον τον αρχηγον , τον πρσκινδυνευσαντα εις τον _μεγαν αγωνα της απελευθερωσεως της Νησου Κυπρου κα της ενωσεως αυτης μετα της μητρος Ελλαδος . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ Επι τη ευκαιρια , λοιπον , της συναντησεως εκει νης ( εις ην βεβαιως δεν πα ριστατο ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος ) εκαμα δυο προτασεις , αι οπο ' _ιαι _εγενοντο ευμενως δεκτα ·, ιον ) Η Κυ προς εν τω πλαισιω της « προσωρινης » δι' ημας τους Ενωτικους « Ανεξαρτησιας » 9 α ωφειλε να μη συνδεθη πολιτικως ( οικονομικως ισως μονον ) , μενα _της Γρετ τανικης Κοινοπολιτειας και 2 ον ) Δεν επρεπε να ιδρυθη Πανεπιο _' τημιον εν Κυπρω δ ·α λογους καθαρως εθνικους . Γεβαιως εξυπακουεται οτι οταν θα γινη η _πνωσις της φιλτατης Κυπρου μετα της μητρος Ελλαδος ( και αυτη θα γινη , διοτι ειναι ο νομος της ιστοριας , ως ορθως λεγει ο φιλος συ ναδελφος Ι . Θεοδωρακοπουλος ) _, τοτε ασφαλως θα πρε πει να γινη Πανεπιστημιον , εις το οποιον το διδακτικον _προσωπικον θα προερχεται απο τε της μητρος και της _βιιγατρος , ως συμβαινει ση _μερον εις το Πανεπιστημιον Αθηνων , ενθα ηυ Τυγησα να υποστηριξω ενα Κυπριον . ικανον να γινη καθηγητης . Επειδη , λοιπον , οι δεσμοι της μητρος πατριδος με την Κυπρον ειναι πολυτιμοι δι' αμφοτερα τα Ελ ληνκα τμηματα της ενιαιας πατριδος και επειδη κα τα το διαστημα της εκκρεαοτητος του θειιατος της Ενωσεως οι κινδυνοι , ους διατρεχει η Ελληνικοτης της Κυπρου απο την αρχην της « ανεξαρτησιας , ειναι μεγαλοι , αφου μαλιστα η Τουρκικη μειονοτης εξαρτα ται απολυτως εξ Αγκυρας , καλλιεργειται δε η ιδεα της « ανεξαρτησιας » και το συμ φεοον προβαλλεται ως εφικτον « ιδανικον »! ! δια τουτο θεωρω αναποφευκτον την κα ταπολεμησιν της ιδεας της Ιδρυσεως Πανεπιστημιου εις την « ανεξαρτητον » Κυπρον . Η « ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ » ΚΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ Ειναι αναγκη απολυτος να διατηρηθουν οι στενοι δεσμοι μεταξυ της Ελληνικης Κυπρου και των _Πανεπιστηαιων της Ελλαδος , οι δε Κυπριοι οι οποιοι επιθυ υουν να σπουδασουν εις το εξωτερικον ( Εσωτερικον θε ωοω την Ελλαδα και την Κυπρον ) πρεπει πρωτον να σπουδασουν εις τα Ελληνικα Πανεπιστημια , επειτα δε να διευρυνουν εις το Εξωτερικον , εννοω βεβαιως εις την Δυσιν . τας σπουδας των . Πρεπει να διατηρησωμεν δλοι υψηλα την σημαια της Ενωσεως και θα την διατη ρησωμεν ισχυροτερον , εαν οι εθνικοφρονες Κυπριοι , πτυχιουχοι των Βυμνασιων ερχωνται και σπουδαζουν εις , την Ελλαδα και ανανε ωνονται διαρκως οι δεσμοι της μητρος Πατριδος μετα _της _θυγατρος Κυπρου . Του το ειναι αναγκη να γινη τω ρα _περισσοτερον παρα αλλοτε , διοτι η « ανεξαρτησια » ειναι κακος σταθμος δια την Ενωσιν . Καθηγητης ΒΕΡ . Ι . ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ * Η ορκωμοσια εγενετο εις την κατοικιαν μου ( 1938—1958 ) , Ασκληπιου 36 Γ , ε ' νθα πολλακις συν ηλθεν η Επιτροπη προπαρασκευης της επαναστασεως , η οποια δμως _συνηρνετο συνηθεστερον υπο την Προε δριαν του τ . Υπουργου Βε ωογιου Στρατου , εν απουσια του _Μακαριωτατου . εις την οδον Σατωβοιανδου 10 ( νηαφειον δικηγορου κ . Αν . _Αυγικου ) . Εκτος του Στρα του υετειγον οι αδελφοι Σαββας και Σωκοατης Λο'ι ιιδης ( ο τελευταιος ιιεχοι των υεσων του 1954 , οτε α νεγωρησεν εις Κυπρον ενθα και _συνεληφθη ) ο _στρατηγος Παπαδοπουλος η _Παππους , ο αειαν . καθηγητης Δ . _Γειανηα , ο γοαωων τας _ναααας _αυτας και τινες αλλοι , υπονη _^ ιυαυτες τον ορκον εις την Ενωσιν . Περι αξιοπρεπειας του Τοπου ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Πρωινη εφημερις , θιγεισα εκ των -προσφατων περι Τυπου δηλωσεων του κ . Ντενκτας , δστις εχαρακιηριοεν ως οπαταλην χρονου την ενημερωσιν του επι των διεξαγομενων « ενδοκυπριακων » συνομιλιων , εγραψε μακρον αρθρον δια να διευκρινηση την θεσιν της « οσον αφορα τον ρολον κα ' ι την αξιοπρεπεια ν του Τυπου » . Και υπεστηριξεν , δτι « εφ ·οσον αναγνωριζεται η σκοπιμοτης δπως ο Τυπος διαδραματιση υπευθυνον ρολον επιβαλλεται να αναγνωρισθη εξ ισου η επιτακτικη ανακη δπως ενημερουται με την σειραν του υπευθυνως επι των θεματων , τα οποια απαοχολουν τους συνομιλητας και επι της •πορειας των μεταξυ αυτων συζητησεων » . Και _υιιεμνησεν δτι , εαν ο Τυπος ενημερουτο πληρως κα ' ι υπευθυνως επ ' ι των συνομιλιων α ' ι οποιαι ωδηγησαν εις τος Συμφωνιας Ζυριχης — Λονδινου « θα ητο εις θεσιν δι' εποικοδομητικης κριτικης να _προλαβη την γενεσιουργον αιτιαν της Κυπριακης κρισεως , δια την οποιαν υπευθυνος δεν ειναι ο Τυπος αλλα μια κακη πολιτικη κακων πολιτικων , που μετεχειρισθησαν τους ' Κυπριους ως πειραματοζωα » . Και ετονισεν δτι η υπευθυνος δημοσιογραφια θα ηδυνατο να προλαβ η πολλας , πλεον προσφατους , δυσαρεστους εξελιξεις . Κα ' ι διαπιστωσεν δτι ο Τυπος , επ ' ι πολλων θεματων αφορωντων ενεργειας της Κυπριακης Κυβερνησεως ενημερουτο εκ των υστερων μεσω των προς το Συμδουλιον Ασφαλειας εκθεσεων του Ου θαντ . Και παρεπονεθη δια την ιδιαιτερως δυσμενη _μεταχειριση του Ελληνικου Κυπριακου Τυπου , εν αντιθεσει προς τον Τουρκοκυπριακον και τον _Τουρκικον , δσον αφορα το θεμα της . ενημερωσεως . _Ορθαι α ' ι διαπιστωσεις της εφημεριδος _αλλ' αδικαιολογητα τα παραπονα της διο την τοιαυτην μεταχειρισιν . Πως εχει την αξιωσιν να γινεται σεβαστος ο Κυπριακος Τυπος δταν — πλην ελαχιστων εξαιρεσεων — ετηρησε και τηρει τοσον δουλοπρεπη στασιν εναντι των Κυβερνωντων ' Πως ζητει να γινεται σεβαστος δταν οι « υπευθυνοι » ' και οι « αρμοδιοι » και- οι « επισημοι » γνωριζουν δτι , ( _, πλην ελαχιστων και παλιν εξαιρεσεων ) θα δημοσιευση η δεν θα δημοσιευση κατι αναλογως των νευματων , κελευσματων η διαταγων αυτων ο ' ι οποιοι τον _κα- ' τευθυνουν Πως θελει να γινεται σεβαστος δταν , συνηθως , αι αποψεις και θεσεις του γραφονται απο ανθρωπους οι οποιοι , ενω γραφουν ριχνουν διαρκως 1 το βλεμμα εις την καταστασιν κυκλοφοριας του εντυπου των Πως τολμα , τελος , να αξιοι δπως _^ τηρειται ενημερος ο _Τυκος δταν αυτος ο ιδιος — και παλιν με ελαχιστας εξαιρεσεις — ουδεποτε η σπανιως ενημερωσε πληρως και υπευθυνως το αναγνωστικον κοινον επι δλων εκεινων των « λεπτων » η « επικινδυνων » θεματων , τα οποια τοσον καλως γνωριζει Σ . Τ * Η _8 ΙΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ Προς ομοιδεατας Βνωστος αντιπολιτευομενος την Κυβερνηση συναντησε φιλο του κληρικο ε οποιος _επισης διαφωνει με το καθεστως και αποδιδει τη φθορα που υπεστη η Εκκλησια στην αναμιξη της στη πολιτικη δια του προκαθημενου της . Αφου κουβεντιασαν λιγακι ο λαικος ειπε στο κληρικο φευγοντας « να ιδωθουμε καμμια φορα , τηλεφωνησε μου ποτε μπορεις » . « Μη περιμενεις απο μενα ουτε τηλεφωνημα πια » , απαντησε ο κληρικος , « τωρα που ανεμιχδεις ενεργως στη πολιτικη , γιατι μπορει να παρακολουθουν το τηλεφωνο σου » . Τρεμει ο κηρυκας της αληθειας του Θεου , μηπως γνωστοποιηθει οτι κουβεντιαζει απο τηλεφωνου με γνωστον αντιπολιτευομενο . Μηπως θα καηγορηση τον προκαθημενο της _Εκκλησιας , με τον οποιον διαφωνει , απο το τηλεφωνο Και εφοσον κανεις δεν προκειται να τον ακουση να διαφωνη τοτε προς τι ο _φοβος Φοβαται μηπως του κολλησουν τη ρετσινια οτι συναναστρεφεται με _αντιφρονουντας Μηπως αποτελουν μιασμα Ας δουμε το φοβο του στη ουσια του . Τι μπορει να παθη Απολυτως τιποτε . Ουτε να χαση τη δουλεια του μπορει ουτε , ειδικα αυτος , να _υποειδαστη η μετατεδη . Και ας _πουμε οτι μετατιθεται . Τι θα παθη Η αστικη νοοτροπια πα ντου . Τη θεσουλα μου , το « κυρβς » μου . μηπως μειωθουν ο ' ι ανεσεις μου σε περιπωση _μεταθεσεως , κλπ . Να θυμηθουμε το ηρωικο πνευμα των πρωτων μαρτυρων της Χριστιανικης Εκκλησιας Τους βασανιζαν , τους ερριχναν στα λιονταρια , τους σκοτωναν , τα πανδεινα _υφισταντο . Επεζησεν ομως η Εκκλησια . Σημερα επικρατει ο αστικος φιλοτομαρισμος . Υπαρχουν και φωτεινες , ευτυχως , εξαιρεσεις . Ενας νεος δασκαλος , παντρεμενος , γνησιος Ελληνας στα φρονηματα και τη ψυχη . αρνουμενος καθε Κυβερνητικο δολωμα για να σιωπηση δικαιολογησε τη σταση του ως εξης : « Τι εχω να φοβηθω Τη δουλεια μου τη κανω αριστα . Το μονο που μπορουν να μου κανουν ειναι να με μεταθεσουν αε κανενα μακρινο χωριο . Τοσο το καλυτερο γιατι και εκει θα επηρεασω τη κοινοτητα . Και αν απο εκει με διωξουν , καπου αλλου θα συνεχισω .... » Ριγη εθνικης συγκινησεως σε πιανουν με τετοια νοοτροπια . Αγνο ιεραποστολικο πνευμα . Βνησιος δασκαλος του « γενους » . Ευτυχως που υπαρχουν , και ατομα , εστω λιγα , σαν το δασκαλο αυτο . Χαρη σ' αυτους τους « λιγους » θα _διαφυλαχθη η ελληνικη ψυχη στο ακραιο αυτο ελληνικο νησι . Πρεπει οι « λιγοι » να αυξηθουν , και μαλιστα μεσα στη εκκλησια . Ο αγωνας πρεπει να αρχιση απο την καταπολεμηση της αστικης εγωκεντρικης νοοτροπιας . τ . πραγματικος Ους « Πιλατος » αυνεζευξε Κυπριακο ς Τυπος μη χωριζετω Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΑ Τι ειναι 0 ε 0 & ΙΤ _€ Χ _£ * απαντηση ς- ερωτημα του μ . λ . Ενας εφηβος , σε επιστολη του , ερωτα « Τι ειναι ο ερως , -ποιοι τον εχουν και ποια η γνωμη της εκκλησιας γι * αυτον » Φυσικα η Ινναια του ερωτα ειναι δυσκολη γιατι αποτελει _αιοθημα πολυπλοκο και πολυσυνθετο . ι _^ . Θα _περιγραψουμε χα αισθημα του ερωτα απα _ψυχολογικης και-ουνωσθηματικης πλευ ρας . ι θα χρησιμοποιησουμε χις « αποψεις .. . του _Λατινοαμερικανου καθηγητου χης ψυχιατρικης , και γνωστου . _βυγγραφεα _·ΟδΒιοδ _ΑΠ > 6 _ιιθ 5 θ _£ ιωι . Ο . Ιδιος θεωρει-ιον . ερωτα ως μια μορφη τοΟ _ευρυτερος . αισθηματος της •αγαπης * , Διακρινει πεντε _διαφορετικες * _^ Κατηγοριες _αισθηματαν , . Β οι οποιες θεωρουνται ως _διαφορετικες _ικδηλωσεις , της _αγαπης * , Διακρινει : ·1 ) το _αισθη-^ της φιλιας 2 ) την . πατρικη ¦ * Υ _?^ Π . 3 } . την αγαπην , τοΟ _δα-•σκαλοα _ιτρδς τον μαθητη , η τον _« παιδανωνικον ερωτα » κατα Πλατωνα , 4 ) την αγαπη του πνευματικου ( π . χ . κληρικου ) προς τους οπαδους του , η οποια εκφραζεται δια της χριστιανικης αγαπης , και 5 ) το ερωτικον αισθημα η τον ερωτα . Εμεις θα περιγραψουμε το ερωτικον αισθημα . ·¦ - ' Το αισθημα που συνδεει τους δυο ερωτευμενους , δηλαδη . ο ερωτας , παρουσιαζει ιεσσερα « διακριτικα χαρακτηριστικα ·και αυτα ειναι τα ακολουθα : α ) Το αισθημα των ερωτευμενων χαρακτηριζεται απο το στοιχειο της ι σ ο τ η τ ο ς . Νοιωθουν μεταξυ τους ισος πρας ισον , ο ενας προς . τον αλλον . Αυτο φυσικα δεν σημαινει οτι ο ενας απο τους δυο δεν μπορει να υπερεχη σε ωρισμενες ·εκδηλωσεις της προσωπικοτητας του . ·Αντιθετα το αισθημα του θαυμασμου ., αποτελει απαραιητη προυποθεση για τον ερωτα . και ο θαυμασμος αυτος , δεν μπορει να υπαρξη χωρις την επιγνωοη καποιας ανωτεροτητας στο αντικειμενο του αισθηματος του ερωτευμενου . Η ανωτεροτητα δμως αυτη δεν μειω νει την ισοτητα μεταξυ των . ερωτευμενων . Με αλλα λογια , το να αναγνωριση το ατομο καποιαν ανωτεροτητα οτο προσωπο που αγαπα αυτο δεν σημαινει δτι πρεπει το ιδιο να αισθανεται κα- ' τωτεροτητα . Στο γνησιο αυτο ερωτικον αισθημα που συνδεει τους ε ρωευμενους ειναι απαραιητον να μην υπαρχη στη σχεση τους οποιαδηποτε ανιοοτης απο συναισθηματικης πλευρας για να μπορεση το αισθημα τους να διατηρηθη . * Η ερωτικη σχεση κατανοειται σαν σχεση ενοτητος δυο ελευθερων και ισων ατομων β ) / Η ελξη ' ( το θελγητρο ) αποτελει επισης απαραιτητο _^ χαρακτηριστικο , στο ερωτικο ζευγος . Δηλαδη με αυτο εννοουμε την Ικανοτητα να ελκυη ο ενας τον αλλον . Η ' . ελξη . αυτη απορει να παρουσιαζει σε . μεγαλο η μικρο βαθ μο το συναισθηματικον η βιολογικον στοιχειον , δεν νοειται δμως αγαπη μεταξυ των δυο ερωτευμενων χωρις την υπαρξη αμοιβαιας ελξεως . Στη πραγματικοτητα ειναι η ελξη αυτη _ που καθοριζει σε μεγαλο οαθμο την εκλογη του ερωτικου αντικειμενου . η του συντροφου . Η εκλογη αυτη παντοτε υπαρχει εστω κσι αν δεν ε ' χομε πληρη επιγνωση αυτης . Επειδη υπαρχει η εκλογη αυτη , το ατομο χωρις καλα—καλα να το καταλαμβαινη ωθειται υπο- συνειδητα προς το προσωπο που θα αποτελεση το ερωτικο του αντικειμενο . γ ) Ειναι η . επιθυμια για . κ ατα κ τ η σ η η η εμπειρια ( βιωμα ) του να ανηκη ο ενας εις τον αλλο . ·Το αισθημα της ερω _^ ΣΥΝΕΧΕΙΑ , , ΕΙ Χ , ΤΗΝ 14 η ν , . Σ ΕΛ ι ΛΑ ΜΑΣ ΙγΜΙΙ-81 11111 ) _^ .. ΙΩΑΝ . Φοινι , Λεμεσου : Μας λετε ττως μολις τωρα αρχιζετε να γραφετε δειλα - δειλα τα πρωτα σας ποιηματα . Ειναι φανερο τουτο απο τα δυο ποιηματα που μας στελλετε . θα σας συμβουλευαμε να μη γινετε γνωστος με δ , τι μας στειλατε . Περιμενουμε -αλλη συνεργασια σας . Οσο για την αποψη σας στο ζητημα της ομοιοκαταληξιας , επιτρεψατε μας να διαφωνησουμε . Ποιηση δεν ειναι κατ' αναγκην ομοιοκαταληξια ουτε και ομοιοκαταληξια ειναι οπωσδηποτε ποιηση . Περισσοτερη σημασια . υιι | ν ιιυιηση ε ' χει η εμπνευση , η συλληψη της ιδεας κι η ιταρουσιαση της βεβαια . Δωστε λιγωτερη αξια στην ομοιοκαταληξια , κινηθητε ελευθερα _χοριζ καμμια ιτροκαταληψη για τον ελευ θερο στιχο . Μας γραφετε πως τον ελευθερο στιχο τον θεωρειτε « ξενο προς την ελ _, ληνικην ποιησιν » . Αν εννοητε τη δημοτικη μας ποιηση συμφωνουμε _Λττηλ ι ) Τ < Υ ΒΑΛ . ΚΙ Μ . Καραβαν : Καποια δικαιολογια μπορει να Οπαρχη για την απαισιοδοξια σας . Ομως , αγαπητε φιλε , μη ξεχνατε δπως κχ εμεις δεν το ξεχνουμε » πως οι αγωνες για τα Ιδανικα στις μερες μας ειναι πολυ σκληροι . Συμφωνουμε με τις διαπιστωσεις που κανετε στο γραμμα σας . Ψηλα δμως τα λαβαρα Ι Ταχ' αυριον εσ _. « σεται αμεινον .... Τη συνεργασια _, σας την κραταμε για δημοσιευση . Περιμενουμε κι αλλο σας γρα μμα και συνεργασια . ·Στε-ΑΡ . _ΠΑΤιιηΑηιιυι«υ11/*: __ Γ /¦ _» ¦ Τ Τ- _^ ||| || μ -.. - _ _» 1 _/ λι _ ΛιΙ ΙΗΝ _ΡΠΑΝΑΙΤΑΙΗ :: ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥ Θα συνεχισουμε και σημερα τη _σιερευν . _^ . . _«« ιτιων για τη συνταρακτικη επανασταση της νεολαιας ... Με τον αυθορμητισμο και τον πληθωρικο δυναμισμο της λεγαμε στο προηγουμενο , πως η νεολαια _^ των ημερων μας _ωρνισμενη αφαιρει το _προσωπειον της παλιας γενιας και με την ωμη ειλικρινεια της φθανει στον κυνισμο , Απο αντιδραση , λοιπον , προς την υποκρισια που κληροδοτει το παρελθον επαναστατει σημερα η νεολαια 'Απο αντιδραση επισης προς την αποτυχια της γενιας που φευγει , η νεολαια σηκωνει την παντιερα για νεους δρομους , νεα πεποωμενα και νεες προσδοκιες ... Εισερχονται , λοιπον , οι νεοι σαν σαρωτικο σιφουνι μεσα στην κοινωνια και _ζητουν ν' ανατρεψουν τα παντα , πιστευοντας πως με την ολοκληρωτκη ανατροπη θα φερουν στον ,, _^ η _·,, _» τλ _ιη ιηιΛ ιη _καλυτεοητ _υεοαι :. Παραλληλα _ομοις μι : την αντιδραση τουτη , η επανασταση των νεων εχςι σαν αιτια της και την περιφρονηση φυσικων _ νομων . Ειναι μερικοι νομοι της φυσεως που δεν επιβαλλονται μεν απο κανενα , αλλα ειναι αυτοδυναμοι και αυταρκεις . Ε ναι δυνατο για πολλα χρονια να τοποθετουνται οι νομοι τουτοι στο περιθωριο , να παραγκωνιζωνται , να ' υποτιμωνται , να περιφρονουνται η και να εμπαιζωνται _. Οσο δμως περισσοτερο κα ' ι μακροτερο παραγκωνιζονται , τοοο δριμυτεροι γινονται , για να επιβληθουν στο τελος με σκληροτητα αμειλικτοι , δυναμικοι . ΟΙ ψυχολογοι λενε πως . ο ανθρωπος σαν λογικο ον , σαν προσωπικοτητα , για να πετυχη κανονικη προσαρμογη στην κοινωνια που £ η . ειναι αναγκη να αισθανεται ·πως ικανοποιουνται μερικες βασικες του επιθυμιες : τετοιες ειναι η προς ασφα _?^ ειαν , η προς εκφρασιν _, η προς αναγνωρισιν ' της προσφορας του για το γενικωτερο καλο . Δηλαδη η προσαρμοστικοτητα του ατομου στην κοινωνια δεν ειναι μονο προσωπικη του υποθεση μα και της κοινωνιας μεσα στην οποια ζη . Τουτες οι επιθυμιες εμφανιζονται εντονωτερα , αγνοτερα και με περισσοτερη πηγαιοτητα στους νεους . Στην εφηβικη ηλικια εξ αλλου διαφαινεται η ταση του ανθρωπου για ανεξαρτητοποιηση στο τελος της εφηβειας πλεον ο νεος εξατομικευεται * απαιτει « τα εαυτου » . Οσο περισσοτερο καταπιεζεται απο το στενωτερο η πλατυτερο κοι νωνικο περιβαλλον , τοσο περισσο τερο νιωθει την αναγκη για ικανοποιηση των πιο πανω δασικων ψυχικων του αναγκων : ισχυει , βλεπετε , κι εδω ο νο _« μος ο φυσικος της δρασεως και αντιδρασεως : δσο πιο εντονη ειναι η καταπιεση , τοσο _Ουναμικωτερη ειναι η αντιδραση . « Καταδυναστευση » Και να γιατι καταληγουμε στο συμπερασμα των πιο πανω σκεψεων : Οι νεοι της εποχης μας εχουν « κληρονομησει » στη __ ψυχη των την καταπιεση που αισθανθηκαν δλες οι προηγουμενες γενιες νεων αισθανονται η διαισθανονται την « καταδυναστευση » των ωριμων . 'Η ωριμη γενια των 40 και ανω , εκτος απο την αποσταση που τη χωριζει απο την ηλικια των 18—25 χρονων , μαθητευσε _σιο σχολειο της . . . δυναμικης αγωγης . Φερει τα στιγματα της τακτικης αυτης ριζωμενα -μεσα ση συνειδηση της ειτε απο μιμηση παλαιοτερων καταστασεων που εζησεν η γενια αυτη , ειτε ακομη απο πιστη αγνη στη βιαιη επιβολη της , αντι ν' ανοιξουν παιδευτικο διαλογο με τα' παιδια τους , επιβαλλουν ενα τυραννικο « μονολογο . . . « Ετσι πρε πει να κανης ... εκει να πας — εκει να μη πας . . . τουτο δεν ειναι σωστο . . . επρεπε ετσι να ενεργησης . . . με εκεινο που εκανες μας ρεζιλεψες ... » και επρ . ται Λ _συνενεια ... Ποιος _ςρταιει : Ανεχεται την καταπιεση ο νεος στην αρχη . . . κανει πως υποχωρει , μα στην ουσια αποταμιευει οτη ψυχη του σταγονα - σταγονα πικρια και διαθεση για δυναμικη αντιδραση . Υποφερει μ' αυτη την κατασταση . . . Ερχεται η στιγμη που οι σχεσεις του νεου με τον οιονδηποτε ωριμο — γονεα , δασκαλο κλπ . — . ραγιζουν κα ' ι σε λιγο γινονται θρυψαλα . Οι σχεσεις του νεου με τον ωριμο ανατινασσονται στον αερα απο τη βραδυφλεγη βομβα που τοποθετησε στα οε _·^< -.-λια των ο ωριμος , Και τοτε , βεβαια , ανακυπτει το ερωτημα : ΠΟΙΟΣ ΦΤΛΙΕ 1 Επιφανειακα ο νεος , βεβαια . . . _Απ ° „ ηο Ρ ξεκινησε η επανασταση του νεου Ποιες ειναι οι ριζες της Μα ειναι φανερο : απο την καταπιεση του ωριμου η τουλαχιστον Λπα την ελλειψη κατανοησης Πνευμα ξυπνιο , ετοιμο να αμφισβητηση , ν' αντικρουση .. που εδειξε ο τελευταιος στα προβληματα του νεου . Προσδοκια και _σκεπτικισμος Ε , λοιπον . .. Βενικευσετε αυτη την κατασταση και στους αλλους τομεις της ζωης , στο σχολειο για παραδειγμα ... Προεκτεινετε τοπικα αυτες τις . . . « ασημαντες » λεπτομερειες και θαχετε μπροστα σας το παγκοσμιο ξεσηκωμα της νεολαιας . Αν δε προεκτεινουμε κα ' ι χρονικα ατο μελλον το νεο _$ 1 _ιιιιι 5 αυο της κοινωνιας που ερχεται , θα πρεπει να καταληφθουμε οχι βεβαια απο δεος και φοβο και ανησυχια , οπως κανουν οι απαισιοδοξοι , αλλα απο μια προσδοκια γεματη πικρα τοση , που ' αθελα σου σε φερνει στην περιφερεια του σκεπτικισμου . Βιατι Διοτι , πως να το κανουμε , δση αισιοδοξια κι αν επιστρατευσης , δση πιστη στα νεια _ο * κι αν δειξης , υπαρχουν σε _μερικεο τους εκδηλωσεις _αντικειμενικα δεδομενα που _επηρεαζουν την προβλεψη οου . . ' . θα κλεισουμε τις πιο πανω σκεψεις με δυο στοιχεια _παρμενα απο τη ζωη των .. νεων . π ) υ φερνουν καποια πνοη « ισιοδοξυχς για το μελλον : Το πρωτο : ·Σε μια ερευνα που εγινε αναμεσα στους φοιτητες του Πανεπιστημιου του Χαρβαρντ , οι περισσοτεροι _εξεφρασαν την ελπιδα , πως τα πα : _ο . « των θα μπορεσουν ν' ακολουθησουν μια αυστηροτερη ζωη απο εκεινη που αυτοι ακολουθησαν κα ' ι ακολουθουν . Και το οευτερο : Ενα αποσπασμα απο σκεψεις νεου _συμπατριωτη μας δημοσιευμενες σε μαθητικο περιοδικο : « Εμεις οι νεοι αγαπουμε την ειρηνη _* αι τον . ποθουμε , _επαναστατουμε -εναντια ·στην ¦ _·κβινωνια ' ιτου -δεν νικησε τον πολεμο . _Αυτο ειναι μια -ε γ _ΥΗ „« αη : . _Βτως :. ο _·κοσμ _« < 5 εν 3 * _* α _8 η ·απο ενα τριτο παVκοσμιο _« ολεμο . αλλα 3 α βαδιση _ιτραω ενα λαμπρο » _Μον © αν . ο ' _ανσρωΛισμος και η _ελευδερια _διατηρηδουν ως πο-λοι τηι σκεψης μ «< και κανονες της ζα > ης μας το _μελΑον δαναι ευοιωνο . Δεν δ' ** _ΒΒοστ . _εωθοωμ £ δεμενοι πανω στις . . αξιες _τοδ _πχΡγλ-0 « ντος ·. αντιθετα .. _ΥΡ _£ _ιαν _£ » ται _ναδ-ωσοομε . στη ·σκεψη μας ενα : τετοιο _ρυδμο „ ε 2 £ - ι . ι £ _ης και- ' ·' προοδου . _-: ωστε να μπορη να πρβ _/ ωρη αναλογα προς την επιστημη , και την _τεχνολονι * που φερνουν τις αδιακοπες _μεταβολες στη ι ω , _ι μας » . Ειναι καιρος ν ακροαστουμε περισσοτερο τα θετικα , μηνυματα ' που ' μας φερνουν για το _^ μελλον οι νεοι και να αφομοιωσουμε μ' αυτα καθε αρνητικο . Μοναχα ετσι θα . γεννηθη ενας καλυτερος κοσμος . _ _Λι-^ _ΤΚωΑΝΟΤ ΑΡΙΣΤΟ _^ _ηιιιιηιιιιηιιιηιιιιιηιιιΗιιιιηιιηιιιιιΓιιιιηΜ _1ΜΕΤΑΦΟΡΑΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ| Ρ = | Το Φαρμακειον του Ι κ . ΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ , ΙΔΗ 1 μετεφερθη απο την οδον Ονασαγο- | ρου εις την οδςν ΑΡΝΑΑΔΑΣ αρ . 4 | ( πρωτη παροδος της Λεωφορου | Στασινου ) , Τηλ . 77918 . η « 3 Γ ' _. _^·: _·: _· _ι . _Η _|·| _ι _ΗΙΗιι Γ _ιιυιΙιΙΙ _1 Γι ι _ι . _Γ 1 : _ι ι _«« _ι Ι : ! ΓΓΜ : ια _ΓιΙυΙΓΙΙΙυ _ΓΙΜΜΓ _·: υι _« ΓυΜ _^ Ε _. _ΜΙΙ : ! : _Γι _·! _Ηι ΙΙ : Χ _3 _ι _ι !& 1 ιΗΙ- . _^ . . _^ . . _^ . . _^ . . ¦ _^ . . _^ . _•^ . _••^ . · ' _^ · _^ · · ' _^ · _· _^ · ' _^ ' ' _^ ' _^*' ΙΕγγραφητε| _|ουνιρομηται| !ειςτην| !ΒΝΩΜΗΝ / } _Λ . _·ν _·% _·^··ν _^··ν _·ν _·νν _ 'ν _·^ ' _* 'ν' % ' _^ •καθεβραδυ · . Λ Τ . ξαγρυπνησε _^^ _Λβ _ * _·ββ _«*« Β _^ / _γ*£?3^)¦τι° φρουρωντας _τιςττεριουσιες σας _» % ¦* σελιγο καιστηνΑΜΜ0Χ0Π0 θαξαγρυττνηση γιασας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ! ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΠΦ . ΜΑΚΑΡΙΟΥ Β'ΜΕΒΑΡΟΝ _ΜΙΤΣΗ -ΒΡΑΦ . 3 -ΤΗΛ . 72 Λ 79-Τ . Κ . 2 Μ 4 _ΛΕΥΚΟΠΑ _'Η Εργατουπαλληλικη κατοικια ΤοΟ κ . Τ . ΖΕ _31 ΠΥΛΑ _, * Αρχιτεκτονας Η στεγαση για ταξεις με χαμη λο εΙσοδημα ειναι κατα πρωτο λογο περισσοτερο οικονομικοκοινωνικο πρ οβλημα ιταρα αρχιτεκτονικο . Σαν πρωτο βημα για την αντιμετωπιση του ( τονιστηκε σε προηγουμενο αρθρο ) ειναι απαραιτητη η οργανωση και ο εξοπλισμος με το καταλληλο ανθρωπινο δυναμικο ενος αυ το νομου οργανισμου που σκοπο θα εχη την ερευνα , τον μεθοδικο προγραμματισμο και την εφαρμογην μακροχρονιων , ελαστικων προγραμματων που να επιτρεπουν αναλογα με τις επικρατουσες κοινωνικες , οικονομικες συνθηκες και την εξελιξη της τεχνικης , την ευκολη προσαρμογη και πραγματοποιηση τους . Πιστευω πως η ιδρυση κα ! η επανδρωση ενος τετοιου οργανισμου μπορει καλλιστα να γινη απο Κυπριους επιστημονες πολλων ειδικοτητων ( _'Αρχιτεκτονες , Μηχανικους , Οικονομολογους , Στατιστικο - λογους κλπ ) . Το ανθρωπινο δυναμικο υπαρχει . Απλως , παραγνωριζεται και δεν του δινεται η ευκαιρια να δωση δημιουργικα με μια συλλογικη εργασια τον εαυτο του και τις γνω - σεις του για τη λυση ενος κοινωνικου προβληματος . ΚΕΝΤΡΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Παραλληλα με την ιδρυση του ΟργανισμοΟ κατοικιας θα ηθελα να τονισω την αναγκη κεντρου Οικοδομικων Ερευνων . Σαν μεμονωμενοι Επιστημονες και κατασκευαστες στην Κυπρο δεν εχουμε ουτε την δυνατοτητα ουτε τον χρονο και τα μεσα για ερευνα και πειραματισμο . Απ' εναντιας εχουμε την αναγκη ενος Συμβουλευτικου Οργανισμου για πολλα τεχνικα και Οικονομικα προβληματα . Εχουμε την αναγκη ενος ΟργανισμοΟ που θα μπορη να δωση στον ευρυ τεχνικο και κατασκευαστικο κοσμο τα πο ρισματα της εργασιας του . Με προυποθεση την υπαρ ξη των ποιο πανω οργανισμων μπορει να αρχιση η μελετη για μια οικιστικη πολιτικη που εντασσεται μεσα στο δλο Πολεοδομικο και Αγρονομικο σχεδιο ολοκληρης της Νησου . Γασικα η εφαρμογη μιας οικιστικης Πολιτικης επηρεαζεται 1 ) απο τον . _ιιλεοδομικη _αιτοψις προτυπου _οικιομο . τροπο κατανο μη ς και το κο ( στος της γης και 2 ) απο τους πορους για _χρημοιτοδοτηση και πραγματοποιηση ενος προγραμματος . Η ΒΗ Το σημερινο κοστος της γης επιβαλλει ε ' να τροπο _^ εκμεταλλευσης ασυμβιβαστο με τις συγχρονες απαιτησεις για μια αρτια οργα νωμενη συνθεση καλυμμενου και ελευθερου χωρου . Ενος ανθρωπινου χωρου . Πιστευω πως το κοστος της γης καθοριζεται σε ση μαντικο βαθμο , απο το ιδιο το κρατος το οποιο οφειλει να κατευθυνη με την αναλογη Πολεοδομικη Νομοθεσια τοσον την Πολεοδομικη εξελιξη δσο και το κοστος της γης . Πιστευω πως το πα ζαρ ι της γης ενθαρρυνεται σημερα απο το ιδιο το κρα τος χωρις επιγνωση για τις μελλοντικες συνεπειες . Δεν αμφιβαλλω πως το θεμα του κατατεμαχισμου της γης σε μικρες ιδιοκτησιες ειναι ενα σοβαρο εμποδιο στην εφαρμογη μιας σωστης Πολεοδομικης και Οικιστικης πολιτικης . Εκτος ομως δτι τουτο δυναται να λυθη με την καταλ * ληλη Πολεοδομικη Νομοι * θεσια ειναι γνωστον πω _^ _Ι τοσον το κρατος δσον κδυ η εκκλησια ελεγχουν τερ _| $ ρ στιες εκτασεις στις οποι & _Ε θα μπορουσε αναμφισβητ _«^ τα να εφαρμοστη μια σ < 3 _ι στη προγραμματισμενη ο $ κιστικη πολιτικη που να ο * πιφερη αλλαγη δχι μονφ στο ανεξελεγκτο κοστος της γης αλλα και στη Πολεοδομικη διαμορφωση . ( ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ )] Λ < ν _ΛΤΛΛΛΛρΛρΑρΛ « Λ « _ννΛ « _Λι _% 1 % _^ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ξ Η Εταιρεια Σ . Δ . ΧΕΥ' & ΥΙΟΙ ΛΤΔ ., _ ευρισκεται _εις την ευχαριστον θεσιν ! ¦ ι να ανακοινωση δτι τωρα διαθετει « ι προς αμεσον παραδοσιν τα ακολουθα ¦ ξ αυτοκινητα : ! ¦ ¦ ΜΙΝΙ ΕΧΡΟΚΤ 8 ΑΙ _. ΟΟΝ 848 _οο -Ι ] : ΜΙΝΙ 8 _ΧΙΡΕΚ _ΟΕΙΛΒΧΕ 998 _€€ ι ι ·ΜΙΝΙ _ΤΚΑΥΕΙΑΕΚ 998 _οο ξ ξ ΜΟΚΚΙ 8 1100 _81 ΙΡΕΓ _ΟΕΙ , _υΧΕ £ _ι _ΟΧΡΟΓΓ _δΑΙ , ΟΟΝ 5 ι ΜΟΚΚΙ 8 1800 ΜΚ II 3 ΑΙ _. ΟΟΝ £ ι » _^ _ΥΑΝ ξ ι | _—> Προκρατησατε το δικο σας αυτο- ι ¦ κινητο εγκαιρως . 5 ι . Λ ) ΣΙΑ Λ ) ΣΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ι ι » 65201 2334 247 Παραμαλι 3400 ι 5Αμμοχωστος παφο ς 5 ι 6248 2508 . _^ νν _νννννΛΒ _^ ννιΛΛ « Λ « Λ « ΛΛΒνι _^^^ Η ηιοτις ριας γυναικας γ 1 ΘΑ κανετε σεις αν οι γιατροι σας πουν ενα πρωινο πως σας μενουν λιγοι μονο μηνες ζωης Και πως θα θελετε να περασετε τον χρονο αυτο που ξαφνικα θα γινη τοσο _απελπιστικα συντομος , στιγμες μονο Οι πιο πολυτιμες και φευγατες στιγμες της ζωης σας . Τι θα κανετε : μ ΡΙΝ λιγες μερες διαβασαμε στις αγγλικες εφημεριδες πως μια με . σοκοπη , ευτυχισμενα παντρεμενη γυναικα , μητερα τριων παιδιων στα εφηβικα τους χρονια , εμφανιστηκε απο την τηλεοραση του Μπι Μπι Σι και μιλησε για το πως ενοιωθε γνωριζοντας πως θα πεθαινε συντομα — τοσο συντομα ααλιστα , που στην πραγματικοτητα ηταν ηδη νεκρη οταν η σχετικη ταινια ( που γυριστηκε λιγες μερες - προηγουμενως ) προβληθηκε . Ι Ρ ΥΝΑ 1 ΚΑ με πολυ _βαθεια πιστη και αγαπη στην καρδια , ειπε πως δεν φοβοταν τον θανατο , μονο την αγωνια του χωρισμου απο τα αγαπημενα _προσωπα : απο τον ανδρα -της . που για εικοσι τοσα χρονια ηταν το πιο σπουδαιο προσωπο σ' ολοκληρο τον κοσμο ·απο τα _ττα < δια της , με τα οποια θα ευχοταν να ειχε περασει περισσοτερες ωρες παιζοντας οταν ηταν μικρα παρα και ετρωγε τον καιρο της στις δουλειες του σπιτιου και το _μαγειρευμα . ξ ·1 ΠΕ επιαης πως χαιροταν γιατι ηξερε την αληθεια και χρωστουσε _ευγνωμοσυνη στους γιατρους που της την ειπαν . Αρνουμενη να γινη μια θλι 6 ερη « απελπιστικη περιπτωση » των νοσοκομειακων θαλαμων , βγηκε απο το νοσοκομειο για να _ττεραση τι ς τελευταιες συντομες μερες της φυσιολογικα με την οικογενεια της . Οταν την ρωτησαν _ττ ω ς περνουσε τις τελευταιες εκεινες μερες ειπε για τον Αγιο Ιγνατιο , που _σφουγγα Ρ « ζε τους _διαδρομους της _αονης δταν μια μερα ενας νεαρος « οναχος τον ρωτησε τι θα εκαμνε αν ηξερε πως σε δεκα λεπτα θα ερχοταν το τελος του κοσυου . « Θα συνεχιζα να σφουγγαριζω τον διαδρομο » απαντησε . Κι' εκεινη , ουοια , συνεχισε να σφουγγαριζη τους « δικου ς της διαδρομους . _« _$$$ ! : λ ΤΑΝ η προβολη της τηλεοπτικης αυτης συνεντευξεως ειχε _τρο-Υραμματισθη νομιζοταν πως η γυναικα εκεινη θα ηταν ακομη ζωντανη . _^ Ηταν με επιθυμια του ανδρα της που το προ γραμμα εκτελεστηκε δπως σχεδιαστηκε . 'Η πιστις και το κουραγιο της , εγραψαν οι αγγλικες εφημεριδες , εκαμαν την συνεντευξη _αισιοδοξη — πα-Ρα το θεμα της — - και το Μπι Μπι Σι ηταν της γνωμης _ττως θα μπορουσε να οοηθηση αλλες γυναικες αντ » μετωπες _° ιν ιδια συντριπτικη αληθεια . Τ Ο ΟΝΟΜΑ της γυναικας αυτης δεν _οας δοθηκε . Τι σημασια « θα εΤχε Ιξ αλλου Ι ) ραιο χτενισμα ο' ωραιο κεφααι α 1 ΤΟ , απεριττο κτενισμα , ιδανικο για το καλοκαι-** ρι . Ια απαλα αστραφτερα μαλλια πιανονται ψηλα σ' ενα απλο σινιον . Τα μαλλια ειναι το μεγαλο βασανο του καλοκαιριου . ·Το θαλασσινο νερο τα αγριευει , τα ξεθωριαζει , τα καταστρεφει . Αν ε'χετε μακρια μαλλια και δεν θελετε να τα Γρεχετε , τοτε μην περιοριζεστε απλως να τα τρυπωνετε δπως - δπως , μεσα στην σκουφια . Δενετε τα τακτικα στην κορυφη του κεφαλιου κα ' ι πλεκετε τα σε κοτσιδα . Βια το βραδυ σηκωστε ψηλα τα μαλλια σας , καρφωστε τ α _° ε κοτσο και κρυψτε τις ακρες που πετανε κατω απο μια _ομορφη κοτσιδα ποστις . Αν τα μαλλια -σας δεν ειναι πολυ μακρυα _, σηκωστε τα παλι στην -κορυφη του _κεφαλιου , δεστε τα με ενα ομορφο χρωματιστο φιογκο και τραβηξτε ισια πισω απ' τ' αυτια σας τα υπολοιπα μαλλια . Αν παλι εχετε κοντα μαλλια το . _προδλημα ειναι πολυ πιο ευκολον . Αν μαλιστα τα _-μαλλια σας ειναι- καλα : κομμενα θα σας ειναι ευκολο να τους -δινετε εσεις τη σωστη γραμμη επειτα απο το τυληγμα και στεγνωμα στο σπιτι . Οπωσδηποτε , ' μη ξεχνατε να πλενετε τα μαλλια σας καθημερινα με σαμπουαν , σε περιπτωση που πηγαινετε καθε > μ _·ερα στη θαλασσα . _Ε _^ _ι _^ _β _^^ | | Μια ΣΕΛΙΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ στα ΘΕΜΑΤΑ που ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ την ΒΥΝΑΙΚΑ των ΚΑΙΡΩΝ μας . _ΟΜαΜιΜΜη »—Γ » _Μ—«¦«¦¦¦¦ ¦ _^¦«¦¦ ΙΙΙ ! ¦ ¦ ——— ' III ·>» ΕΛΠΙΔΑ Χτες βρηκα μια ελπιδα κολλημενη στ' ασπρα μαρμαρα ... Ποιος ξερη ποσους αιωνες ξεχαστηκε εκειδα . Την πηρα να συντροφευη τα τσακισμενα μου _βημοττα στη περιπλανησι του χρονου ! ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ¦ _^™ ΕΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ * ΟΔΗΒΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΒΕΥΤΙΚΟ _ΛΑΓΥΡΙΝΘΟ-ΤΟΤ ΑΙΒΑΙΟΥ Συνεχιζοντας . σημερα την _περιπλανηση μας στο Αι . γαιο φθανουμε πρωτα στην ΠΑΡΟ _·¦ « ·. _·. Το λιμανι της , ο σταθμος αυτος _αποβιβασεως _ττου κειτεται ειρηνικα σ' ενα μικρο ορμο , κρυβει , με το μοναστηρι της _νωμενο σ ' ενα πευκοδασος , μιαν απο τις πιο ομορφες εκκλησιες σ' ολοκληρη την Ελλαδα , την ' Εκατο _ντοπτυλιανη . Στο _διολειμμα αναμεσα σε δυο θαλασσια μπανια μπορει κανεις να επισκεφθη τα περιφημα αρχαια λατομεια μαρμαρου η Βνα . , _περιηγηθη το γραφικο χωριο της Ναου σα :, διπλα σ' εναν αλλον πολυ ομορφον ορμο . Διαφορετικα , μπορει κανεις να τα ι οευση μ' ενα καικι στην Ανιπαρο , στο υπογειο _σπηλαιο της με τους μεγαλο ·. _^ σταλακτιτες . ( Ξενοδοχεια : Ξενια , 3 Γ' κατηγοριας και 2 Β' ) . ΚΕΑ Μονο λιγες οικογενειες , _VΜηναιων πηγαινουν εκει ! το καλοκαιρι , για να περασουν τις διακοπες τους στα ω-ο _« ια ακοογιαλια της . ( Ξε _νοδοχεια Γ' κατηγοριας ) . ΚΥΘΝΟΣ Ενα νησι που αραια δε νεται την επισκεψη ξενων . Ιδανικο για οσους δεν αγαπουν τα πληθη . ΣΕΡΙΦΟΣ . ' _^ _κοιιη ε ' να ιδιοτυπο νησι _ν _ α τους λατρεις της _ησυνιας και της γαληνης ΣΙΚΙΝΟΣ Τα χωριουδακια του σκσο _* _'··ν , ενα στις _κοοφες λο-» ' ¦ ' ·ειν « ' ' ' σως πιο ασπρα . ™ « κυβικα » _, πιο Κυκλαδι Μυκονου . ( Ξενοδοχεια Χεν _·« και Γ ' κατηογριας ) . ΜΗΛΟΣ , Βνωστο σ' ολο τον κοσ ··ο _ισλυ σ _- Τ ° . _^ ε ? ι ' ΦΠμο _α-<* ζ ™* ωοα , ° _τεοης θεας (™ υ _βοισκεται _* τωρα στο _Λουοοο ) . το νησι τουτο ει ν ? ' * α' ° -τειογενες αα 6 χι τοσ ? _νοητευτ _, κο δσο η _Τς-ν τ _:- _νη . Ενσ _? ευοδο _, ιο κ _^ » με >·00 . δωματια θα κτισθη εκει . Ηδη υπαρχε 1 ξενοδοχειο Γ' κατηγοριας . ΦΟΛΕΒΑΝΔΡΟΣ Τ αστραφτερα κατασπρο χωρια της Φελεγανδρου εχουν θεα προς μερικους απο τους πιο επιβλητικους κι ωραιους β ραχους του Αι . γαιου . Ι Ο Σ _^ Σ υχνα ο τελευταιος σταθ ι » ος των καραβιων στο οροηο για την Σαντορινη , η Ιος ειν' ενα αξιαγαπητο νησι Η „ πολ Π , κρυμμενη πι σω απο ενα λοφισκο , κοιτα _ζει _^ αττο ψηλα το λιμανακι και την ακτη με τις ψαροβαρκες _, ( _ζενοδοχεια Γ' κα τηγοριας ) . ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ _^ Το πιο εντυπωσιακο στη θεα νησι του Αιγαιου . Τον κρατηρα του παλιου ηφαιστειου ε ' χουν απο χιλιαδες _νρονια γεμισει τα νερα της θαλασσας σχηματιζοντας ε _τσι εναν μεγαλον δρμο μ ' ενα ' . ιαυριδερο νησακι στο κεντρο και γυρω του , σαν υισοΛεγγαρο . τη Σαντορινη . Πανω απο τη θαλασσα ενα γυοω κρεμμονται αποτομοι βραχοι , γκριζοι βραχοι , μαυροι βραχοι , βραχοι κοκκινοι , βιολετιοι . καφε . Στο χειλος των γκρεμων τουτων συρεται η χαοτικη γραμμη των ασπρων κυβων των σπιτιων — και καθε τοσο — των λευκων εκκλησιων με τους γαλαζιους θολους . Απο ψηλα , απ' την κο ρυφη των βραχων βλεπει κα νεις στην αλλη μερια . τοΟ νησιου να απλωνεται στα ποδια του μια απαλη πρα σινη κατηφορια , μ' ελιοδεν δρα κι αμπελια , ( το βαρυ κρασι τους το λενε νεκταρ ) ακρογιαλιες , μικρους λοφους κι ακομα ενα υψωμα προσιτο με αυτοκινητο στη κορφη του οποιου , βρισκεται ενα μοναστηρι , που αν τικρυζει τα ερειπια της _αρναιας πολης . ( Ξενοδοχεια Γ και Β κατηγοριας ) . ΑΝΑΦΗ Το βραχωδες τουτο νησι αποτελει στην ουσια το πιο ακραιο νησι των Κυκλαδων . Στο προσεχες : Τα Δωδεκανησα Η Σαντορινη , το θεαματικωτερο νησι του Αιγαιο ·. . _| _Γιιιιιηιι ! _ιηι . Ι ! ηιιιι ·¦ ιιι « ωι ! Μι « _ιιιιβιιιι _«»^^^^^ 5 . υ |ΤαξιδευετεΙ 99 — - 1ΑΝΕΤΑ,ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ,ΒΡΗΒΟΡΟΤΕΡΑ] | με το πολυτελες ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ ι ·? . .... . Γ _** - - _^ _^ - , > ·» , ' _„ ·. < ,,., ' - _^ * _* _ _* _' « _£ _ΜΜ _& ' _> ' _ Λ _· - _^ * _^ == ι«ΓΕΝΟΥΣ»Ι _^ Γ ι Ι 18 . . . _·.. ·ρ . ι Ταχυτητας 22 κομβων . ι _ΕΓΔΟΜΑΔΙΑΙΛΙΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ1 %.. _·. - ' ¦ ¦ , - > _- ¦' ¦ - . .. Ι ψ Ο Καθε Τεταρτη : _ΛΕΜΕΙΒΟΧ-ΒΙΟΡΑ 1 _ΕΥΣ-ΑΒΚΩΝΑ Ι ( ΙΤΑΛΙΑ ) ΛΟΝΑΙΝΟΝ !§ 1 φ Καθε Δευτερα : _ΠΕΙΡΑΙΕυΤ - ΛΕΜΕΣΟΖ . Ι . .. ¦ ¦ ¦ ι ¦ ' ΕΙΔΙΚΑΙ ΤΙΜΑΙ δια τους Κυπριους απο £ 10 Ι ΕΙΖ 1 ΙΚΑ _ΗΛΑΤΤι ? ΜΕΝΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΑΥΛΑ απο £ 8 Ι ΕΠΖ 1 ΙΚΑ ΝΑΥΛΑ δΒ επιβατας ΛΟΝΖΜΝΟΥ απο £ 25 ¦ _^ ' _¦'¦ ' > : : , ' / , ' ¦' _·, ' , · _ΙΚ ~ _Προκροιτησατε-εγκαιρως-βεσεις δια ΣΑΣ _και-το ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ . _^ ι Ι _§·ΑΠΟΤΑΘΗΤΕ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΒΡΑΦΕΙΑ _ . Μ _ι.,'¦¦'1 . Βενικοι Πρακτορες : = = Γ Ι ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΘΑΛΑΒΧΙΑ 1 ΚΡΟΥΑΖ 1 ΕΡΑ 4 ΛΕΜΕΣΟΣ _ΑΤΗ . 1 1 : _¦¦¦ . ¦ ' ¦¦' ¦ ¦ ' Ι 111—113 Παραλιακη οδος , Τηλ . 3124 ) 25 , ΑΕΜΕΣ Ο Σ . α ι ¦ β · ·. . = ¦ ¦ | _ιΕΕΙΡΟΝΑιΠΕΡ1ΗΒΗΤΗΣι Ι - ·' · - _¦' - ¦ ι ι - ( πρωην _ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ > ι' 9 _αΡηωτερος-Ορνανισμος ι 2 « 3 εκδρομων εν Ελλαδι . ι Μ Καλοκαιρινες ΕΚΔΡΟΜΕΣ 1968 _!·^ ι , . —ΜΕ _ΕΑΑΧΙ ΣΤΑ ΝΑΥΑΑ μπορειτε και σεις να ι « Χαρητε τις _ττιο ομορφες χωρες της _Ευρωπιχς _, ¦ ι 5 _ιι _·Ι _' ι , 61 7 ? , ιεν * , ι ' δ _·Τ ·κ _« λον ε ' χει ο καθε τοπος , _ι ' , . —ΟΑΑΙ ΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ _αρχιιουν απο Αθηνας ι ! » _μεττολυχεχη Πουλμαν και τελειωνουν εις Α- . ! _, « θηνας . « ι —ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΓΑΝΟΥΝ ολα τα εξοδα μετα- ξ ι _·«{> ορας _^ ξενοδοχεια Α' και Γ' κατηγοριας με- 5 ! _| _^ α πρωινου η κο _^ ι . ενος γευματος ,. _» ι 'ι _^ ΖΗΤΗΣΑΤΕ λεπτομερες προγραμμα εκ- , » δρομων _οπτρ _τοος αποκλειστικους _αντιπρο- % _| _ι σωπους _Κυ-ιτρου . ' _? _|ΚΕΥΤΚΑΥΕΙ5ΕΚνι€ΕΙΤΟι _|| Α ) ΦΟΙ Τ _1 ΒΒΙΡ 1 ΛΗ ¦ ' $ Ι Αεωφ _^ 'Αρχιεπισκοπου Μακαριου Β' αρ . 10 Β , ι V ¦ Τηλ . 72067 , Ταχ . Κι 6 . 193 5 , ΛΕΥΚ ΩΣ Ι Α . Λ ι ·ΑΕΜΕΣΟΣ τηλ . 4625 , ΛΑΡΝΑΚΑ τηλ . 2756 . ξ ΟΙ ΕΠΑΒΒΕΑΜΑΤΙΕΣ _^^^^^^^^^^ _ιΑρ _^ _Λ _^ ΗΗΗ _^ _ΗΓιΜι _^ ΚΗΓΗ _^ ΓΚ _*^ Μετα την επιδρομη των _Ιτα _ Λτκων « γουεστερν » ' στο- χωροτης ε βδομης τεχνης και την _^ _πικινδυνη καθιζησι του αμερι . κανικοΟ γουεστερν — παροδικη ευτυχως—ηλθε φερος ο Ριτσαρντ Μπρουκς ( σκηνοθετης σοβαρων και πολυσυζητημενων εργων , οπως το « Ελμερ Βκαντρυ » και πολυ προσφατα το « 'Εν Ψυχρω » του _Τρουμαν Καποτ ) με _τους « Ε _τταγγελματιες » να αποδειξη δτι το πραγματικο γουεστερν ειναι κατι που μονο στην Αμερικη · μπορει να γινη .. Οι « Επαννελματιες » δεν ειναι ωστοσο ενα συνηθισμενο γουεστερν . Δεν υπαρχει εδω το καλο « παιδι * , ο καου μπου η ο δικαιος σεριφης που μπορει να σκοτωνουν μερικους χωρις να νανοι / ν τιποτε απο την καλωσυ _ ΣΤΟ « ΠΑΝΘΕΟΝ » •νη . τους , ' μια και σκοτωνουν βεβαια τους κακους . Ο Β « Επαγ _ . γελματιες » ειναι τεσσερις _αδιστακτοι τιου ενοα'τι αδρης αμοι _ βης αναλαμβανουν να κανουν το « καλο » . Αυτη ειναι η δουλεια / τους . Οι « ΕποΒν . _γελματιες » δεν σκοτωνουν απλως τους « κακους » _^ πυροβολουν σχεδον οτιδηποτε δουν να . κ ·νηται . Η _υποθεσις ειναι βασικα απλη : Βυρω οτο 1900 , δταν στο Μεξικο και στις παραμεθοριες περιοχες επικρατουσε η ανατα _^ . ραχη με την επανασταση του Παντσο Γιλλα , ενας τρομερ , ος Μεξικανος ληστης ο Τζεσους . Ροζα ( Τζακ Παλανς ) απηγαγε την Μαρια , ( Κλαουντια Καρντιναλε ) . νυναικα του | χεγαλοκτη _ , ματια . Ραλφ Μπελλαμυ . Ο Ρ'α ' - λ'φ αναθετει στους τεσσερις επαγγελματιες « αγαθοεργους » ( Λη Μαρ β ' ιν ΙΛηαρχ- Λανκαστερ ,. ΡομπεΡτ Ραι ' αν και Βουντυ _Στροουντ ) αντι αμοιβης- _10 000 δολλαριων νια τον- καθενα , να του φερουν -πισω τη γυναικατου . Και ο ' ι τεσσερεις πρωτα _ γωιστες ειναι πολυ καλοι στους ρολους τους ιδιαιτερα δμως διακρινονται ο Λη Μαρβιν και μετα ο Μπαρτ Λανκαστερ . Η δρασις ειναι συνεχης και . ακαταπαυστη μονο μια φοΡα δε τραιναρει το εργο ,, στον διαλογο μεταξυ Παλανς και Λαν _ καστερ . 'Αλλα κι' αυτο- ισως να γινεται για να παρουν δλοι , ηθοποιοι και θεαται , μια βιαστικη ανασα . Κ ¦ _* * Ιι _ακ * α ¦ * Πρεπει να δ'ιακηρυχ , θη ! ευθυς εξ αρχης : ' Δεν νοειται αισθητικη αιτολαυσις _κλασσικοι ερ _^ ου με διακοπας και κατα δοσεις ! Εννοουμεν τας διαφημισεις . Καταστρεψουν τας ωραιας , εντυωσεις ,. διακοπτουν- την εσωτερικη ν _ανελιξιν , εκνευριζουν τους θεατας και εξασθενιζουν την αγαθην επιδρασιν του εργου . Πρεπει , να _αντιληφθωμεν . δτι-η παραστασις οποιουδηποτε ερ _^ ου στεκεται στα ποδια της δχι μο ' - νον απο την καλη ν αποδοσιν των ηθοποιων αλλα απο το κατα τοσον διδεται το κλιμα _και . η ατμοσφαιρα ·., εντος της οποιας : τσ διαδραματιζομενα '·εκτυλισσονται _φυσιολογικα . Αν τουτο αληθευει γενικως , πολυ _περισσοτεροι ισχυει δι' εργα- εποχης . .. Του ·ΜΟΛΙΕΡΟΥ , Ι _& χΙ οι' κρεμες ξυρισματος _^ η , σε βεν- : ο : π και τα τσιγαρα _κρεχβ εν « Α » καθε αλλο ·παρα συντελουν εις _τηνανετον τοποθετησιν του . θεατου εις το κλιμα και την ·ατμοσφαιραν της Βαλλικης , κοινωνιας , του 17 ου αιωνα *! Πρεπει ·λοιπον η τηλεορασις μας να αποφασιση : θελει- να διδη εργα ποιοτητος και να καλλ _^ εργηση το αισθητηριον των ακροατων και θεατων της Ας παραιτηθη _, των διαφημη . σεων εις τα θεατρικα ερ _. Υ « -. Και η , παραστασις του Μολιερου ητο πραγματι εξοχος . Ο κ . Θανος - Πεττεμεριδης με ανεξαντλητα ευρηματα και . αδιακοπο ν μα τοσον ανετον επαγρυπνησιν εκρατησεν τον ρολον του Σγαναρελλου με μεγαλην επιτυχιαν . Η Τζε - νη Βαιτανοουλου πολυτι μωτατη συμ β ολη . Η εν γενει _, διανομη υπηρξεν επιτυχης . ·Ο κ .- Ευης Βαβριηλιδης ο σκηνοθετης του εργου απεδειξεν δ ' τι ' εχει απεριοριστες ' δυνατοτητες κι αποτελει σοβαρον κεφαλαιον εις : τιν Κυπριακην θεατρικην Οικογενειαν . _ΓΓλ ΜΑ 0 > ΓΒΕι Γ _^ _ΓΓ £ _&& α _§& ΕΙΓ ΕΒΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ _·Τ «< ΥΤΡ _»» . ιΚ ·-Β <> Κ ·4 _»« _υ (>» - ·ι _^* _'βριΜ 4 ιιιιιι _< _( ιΗ » μτιι | ι _» . ' _7 _& ΒιΒια' { Βν _ΛΡΒΓΙ _*· κ * ** ! _Α _»·βκοι ! £ _ΚιΝτεΓΝΑΤιθΝΑιΙΝ < :,.. 4 «·«» ο- ΤΤΛΕΟΝΜΩΝ 20 . 000 ΕΙΚΟΝΩΝ _^^·£ _^^''* € υ ° _™ '''* Β ''<* ° , _' ~ ι' _* _Μι'Μ''' - ( _ΕΒΧΡΩΜΕΣ ΚΑΙ _ΑΣιΤΡΟΙντΑΥΡΕΣ _) ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ . ΤΟ ΚΑΤΟΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ _αΠΟιΙΕΗ ΙΝΤΕΠΝΑΤΙΟΝΑ 1 . _ινο , » Θ Ο _μιγαλυηρος _ικδοτικος _οργονιομοζ « ' Ι Ποροκαλυ . _αποοτειλοτι Πληροφοριας , _δνιυ ουδενιο _^ 'υιιοχρευ ·ιτ ' . » _ιυ- | _ιληοο » οριο « ο βιβλια ηολΛοπλυν 16- Ι _οιυς μου , διο την _οηοκτποιν _της _^ _ΜιΒΑΛΚΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ! ·, ' _« Α _^ , _^^/^ Β _, _, _. , _~ Ψ ΕΒΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ μ , _τ , ο της _ιιδ , _κη ς δ _, ο , η μ , οτ , _κης προσφορας ΔΜ _, _ιΛ » _ΕΜοδα _^^^^ ν _^ _-Αιηνο . _ Υ οος , Ος _* ο 1 « , _„ ,. δυνατη _Χεητομιρ _, ο δ _, Ο . Χ _« _οιρε ,, _^ _, ο ·. ' ¦ ... Δι * _ΚΟπρδν » ι , * _° _'Ρ'ηο _ηληραμης . |> _υεαφ &( _# Αρχ . Μο _, _αριου , : « . ονομα ·( « , « . _αοιο >__ . : ΑχΙνητ _» Μ , τοη , ¦ ¦ *« _>«« ιι : _ — _____ ·< _^ · ¦ _ΒρΚιιιονΜβΛ ΛιΙΙΧΜιικ ΙΙβ Ι | , | ·ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 5 ¦ _^ ειναι ο τοκος που εξασφαλιζομεν εις ι 9 _' _<^ % _ι _^ τους πελατας μας με γερη ν υ- ι _^ Μ π ο θηκην . ι Γ « ( _τταρακαλουμεν αποτεινεσθε _προσοιττικως ) : ι _^ ΕΙΔΙΚΟΝ ΒΡΑΦΕΙΟΝ _ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ι ΓΛ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ < _ΙΜΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!^ ι - ( Ρ . 8 . _Υ . Α . ) . ιιι ι ·ΒΡΑΦΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΒΡΑΦΕΙΑ ΛΟΝΑΙΝΟΥ ι ι 5 Λεωφ . Ομηρου _[^ _τ = _η 3 , € _ΑΑΜΓΕΝ _ΗΙΟΗ 3 ΤΚ ι · _> Τ Κ 1771 _ΕΛ _^ ( ΚΑΜ 8 ΡΕΚΑ _8 Η 0 _υ 8 Ε ) _^ ι Τηλ . 63589 _ιι 73213 _^ _^^ _ι 1 _** 1 _^ ι _·« 64610 _Ιβ ™»| ΤβΙ : 387—2221 _ * Γ _ 1 ΗΕι 3 τ « _Βε » οιΗτ $ _ςουιιχ 0 _^» « 3 θ ι ωΟΟΟ ¦ ' ιι _>^ ν _^ Λ _% _Λν _% _ι , 1 . ι ν , _^ , » , _% Λι - ι » _Γαλιτσοιτοιειον _^ _^ Κ Ω Σ Τ Ε Α _^ ιτσ£ ι καλυτερον ν £ εν Κυπρω 5 - Μ , ι _ΚΥΡΙΕΣκαυΕΕΠΟΙΜΕ^: ι' « ¦ , ι ι- _' Η _ττεριοδοςν των διακοπων αρχιζει . Ο ηλιος : Ι ι- και η θαλασσα περιμενουν για να : τονωσουν και ι _^ ομορφισουν το σωμα και την εμφ , ανισιν σας , Ι ' _> αλλα απειλουν να ·φερουν εις φως : καθε μικρη η « _^ μεγαλη , ατελεια σας ,. Ι * < ΠΡΟΣΟΧΗ Λ 0 ΙΠ © Ν ι £ _Επισκεφθητε μας δια να σας καθοδηγησωμεν ι ' _^ ψ και > εξοπλισωμ _^ ν καταλληλως , ωστε . _νοτ : _υττοδε- ι- _χθητε την καινουργια σαιζον , λαμποντας απο * 5 ΟΜΟΡΦΙΑ . χ · _ 0 $ : συμβουλες και _οι λυσε ι ς- των προβληματων σας £ $ΕΤΝΑΒ ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΩΡΕΑΝ . ζ ι _Διευθυνσις : — _ΙΝΣΤΙΤιΟΥΤΟΝν _Αιι _^ ΗΤΙΚ _^ Σ ε % _ΓΕΑυΤΥ' _ΡΑΚΤθι _^ 5 # _ ν _^ _^ £ ΗΓΗΣ & ΑΝΝΑΣ Κ . _ΣΠΛΜΟΙ _, | _ι , _Κυραακου Ματσηι 4 _^ , Τη _^ . 62 Φ 9 _&— _ΑιΜΜΟΧιιΦΤσΣ . ι ¦ _* . _$ _^ _6 ιρι _^ _ινΧοιΜ _βΓΝ _& _*&*/ 'λ _^*& ¦¦ ' 4 ___ _ΜΛι _^ _ΤΡ Π _^ Ι' / α Πξ ? _^ ι _^ ι ι _!) ' Γ ι _ΙιΙιΜ' _^ ι _® ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΡΕΣΓΕΥΤΩΝ ΑΙΑ ΤΟ ¦ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΑΒΚΥΡΑ , 29 ( Ρ . ) .-Τουρκοι πρεσβευται αφικοντο σημερον εις Αγκυραν οπου παρεκαθησαν εις συσκεψιν , υπο την προεδρ ιαν του Τουρκου Υπουργου Εξωτερικων κ . Τσιαγλαγιακιλ . Μεταξυ τουτων συγκαταλεγονται ο ' ι πρεσβευται εις Κυπρον , Αθηνας , Μοσχαν και Ουασιγκτων . Κατα την συσκεψιν συνεζητηθη το Κυπριακον και η γενικωτερα εξωτερικη πολιτικη της Τουρκιας . Ζωτικα θεματα _ουζητοοντω κατα την Γ ' φααιν ιων συνομιλιων _Αποστρατικοποιησις . _—Αποκαταστασις των Τουρκων Δημοσιων Υπαλληλων και καταβολη των μισθων των αναδρομικως , απο το ετος 1963 . Κατα την _ληξασαν _εε < 5 _βμα _> 5 « συνεχισδησαν αι _ετχαφχι του εκπροσωπου της Κυπριακης Κυ & ερνηοεως κ . Κληριδη μετα του Τουρκοκυπριου ηγετου κ . Ντεκτας . _Επραγματοποιηδησαν δυο συναντησεις , η πρωτη εις το Ληδρα Παλας την , 24 ην του μηνος και η δευτερα εις την οικιαν του κ . Ντεκτας την 27 ην . Εις _αμφοτερας τας συναντησεις αι συνομιλιαι _διεξηχδησαν « κεκλεισμενων των _Γυρων » , ο δε πεπλος της μυστικοτητας εκαλυψε τας εν λογω επαφας . _Ιιυχερεστβ _, τζ , δε , συναγεται οτι , εαν αι ε ν λογω επαφαι ειχον ως αντικειμενον « _επουσιοιδη » δεματα , ουδεις λογος υπηρχε να ακολουδηται η τακτικη της σφιγγας .... Επι του προκειμενου , εδηλουτο _χδες , οτι , τα οσα αοριστως ανεκοινωδησαν περι των διεξαγομενων συνομιλιων — οτι , δηλαδη , ευρισκονται ακομη εις προκαταρκτικον σταδιον κλπ . ·—δεν ανταποκρινονται εις την πραγματικοτηα , η οποια ειναι ενελως διαφορος της εμφανιζομενης απο επισημου πλευρας . Διοτι τα γεγονοτα ανατρεπουν τας προσπαβειας συγκαλυψεως της αληδειας . Και συγκεκριμενως : Ο Ενω εις την περι συνομιλιων ανακοινωσιν , εγενετο λογος περι εναρξεως τουτων , υπο την « _ομδρελλαν του ΟΗΕ , _οΟζοριο Ταφαλ , αφου διεχωρισε τας ευβυνας του , ωμιλησε σαφως περι επαναληψεως τουτων , και μετα βεβαιοτητας , ετονισεν οτι « δεν αποελει υπεραισιοδοξιαν να ελπιζη οτι συντομως δα εξευρεδη Ικανοποιητικος τροπος συμβιβασμου ... » διακηρυξις , η οποια ουδεμιαν βεσιν δα ειχε εαν δεν ειχον ηδη δημιουργηδη δεδομενα , εκ προηγουμενων « καρποφορων » συνομιλιων . © Ενω ουδεις λογος εγενετο , περι πενταμερους , απο επισημου πλευρας , ο κ . Οζοριο Ταφαλ , εις τας δηλωσεις του κατα την εναρξιν των συνομιλιων εκαμε σαφη νυξιν' σχετικως . Ο Τοσον εκ των δημοσιευματων του ξενου Τυπου , των δηλωσεων Τσιαγκλαγιαγκιλ και Μπροζιο , οσον και εξ υπαρχουσων ικανων ενδειξεων , καταδεικνυεται οτι ηρχισεν ηδη η Πενταμερης . Ηδη ο κ . Κυπριανου ευρισκεται εις Λονδινον , οπου ηρχισεν επαφας τοσον μετα των αρμοδιων Αγγλων , οσον και μετα του 'Ελληνος υπουργου Εξωτερικων κ . Πιπινελη , και του Τουρκου συναδελφου του κ . Τσια _^ καγιαγκιλ . Και ερωταται : Ολα αυτα δεν αποτελουν κραυγαλεα δειγματα οτι ηρχισεν η Πενταμερης , η οποια εινα : _! λογικον να στηριζεται ε π ι δεδομενων Και εφ ' οσον , ως _αφεδη να νοηδη , το δεσμειν και το λυειν κατα την παρουσαν τουλαχιστον _περιοδον , εξαρτωνται απο τους δυο Κυπριους συνομιλητας , τα δεδομενα επι των οποιων βασιζεται η Πενταμερης , δεν ειναι λογι · κον να _προσφερωνται απο μιαν _επιτευχδεισαν ηδη συμφ ων ι α ν , επι ωρισμενων δεματων , μεταξυ Κληοιδη —Ντενκτας Εν τω μεταξυ , εμφανηκως ετονιζετο χδες , εις το περιβαλλον του κ . Κληριδη , οτι αι εις Γηρυτον επαφαι απο της Κυριακης μεχρι της Πεμπτης , σκοπον δεν ειχον την _κολυμδησιν των 2 κυριων εις την πισινα του ξενοδοχειου , η την παραδεσιν γευματων , αλλα την διεξαγωγην συνομιλιων επι σημειων , η συζητησις επι των οποιων κατεληξεν εις ενα « _δετικονη αποτελεσμα , τα οποιον ετεδη ενωπιον των συνομιλητων του Λρνδι νου . Κατα λογικην δε συνεπειαν , μετα την Γηρυτον εις την οποιαν εληξεν η πρωτη φασις των συνομιλιων , ηρχισεν απο της πρωιας της 24 ης Ιουνιου η δευτερα φασις . _© ΕΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣ Περαν του δεματος των βουλευτικων εκλογων , περι του οποιου αναφερομεδα εις αλλας στηλας της παρουσης εκδοσεως , κατα τας πληροφοριας μας , προκειται να αντιμετωπισβη εν των πλεον ζωτικων δεματων κατα την δευτεραν φασιν των συνομιλιων , Η μερικη αποστρατικοποιησις της Νησου , δια της απομακρυνσεως της ΕΛΔΥΚ και ΤΟΥΡΔΥΚ . Επι του προκειμενου , ο κ . Ντενκτας , δεωρειται βεβαιον , οτι δα επιδειξη αδιαλλαξιαν και οτι δεν δα εκλαβη την απομακρυνα ι ν _τηο ΕΛΔΥΚ ως μονον παραδεκτων ανταλλαγμα δια την αποχωρησιν των Τουρκικων στρατευματων , οποτε © κ . _Κληριδης , δα ευρεδη εις δυσχερεστατην θεσιν , δεδο . ' μενβυ οτι απο πλευρας Κυ , βερνησεως εξηντληδησαν αφελως , δλα τα περιδω ρ _^ α ο , ποχωρησεων πριν η αρχι . σουν αι συνομιλιαι . Εστω © μως και αν το θεμα _αποστρατικοποιηαεως παρακαμφθη η _αφεδη προς συζητησιν εις τα πλαισια διμερων συνομιλιων μεταξυ Ελλαδος και Τουρκιας , εξ ισου ζωτικης σημασιας _8 εμ « , που αφορα αμεσα τους Ελληνας κα ' ι Τουρκους της Νησου , ειν « _κι η _αποκαταστκ _» σις των Τουρκων δημοσιων υπαλληλων , των οποιων ο Ντενκτας βα απαιτησιι _τιΙν επαναπροσληψιν εις την Κυβερνητικην υπηρεσιαν και δα αξιωση την _καταβολην των _μισβων των αναδρομικως απο του 1 % 3 . _φΓΗ 3 ! ¦ # ' _τωναδικωνοκι!ογων _ΠΑΡΙΣΙΟι , 29 ( Ρ . ) .- Ο Προεδρος Ντε _Βκοολ εις ομιλιαν του απο του . ραδιοφωνου κα ' ι της τηλεορασεως εκαλεσε τον Βαλλικον Λαον δπως , . κατα την αυριανη ν δευτεραν φασιν των εκλογων δωση μεγαλην πλειοψηφιαν εις το Ντεγκωλικον Κομμα , δια να δυνηθη η Κυβερνησις του να συνεχιση την ανοδικην πορειαν της Βαλλιας , η οποια εδεινοπαθησεν επικινδυνως κατα την προσφατον αναταραχην . Εν τω μεταξυ δυο εκρηξεις βομβων εσημειωθησαν , χωρις να προκαλεσουν θυματα . Η _χΓεοινη κπηρωαις του Κρατικου Λαχειου Κατα την χθεσινην κληρωσιν του κρατικου λαχειου τα μεγαλυτερα ποσα εκερδισαν οι ακολουθοι αριθμοι : Ιος Λαχνος Λ 002826 £ 4 . 000 Γ £ 400 , 2 ος Λαχνος Α 109338 1 . 000 Γ 100 ' 3 , ος Λαχνος Α 040155 500 Γ 50 4 ος Λαχνος Γ 088292 500 Α 50 5 ρς Λαχνος Α 074205 250 Γ 25 6 ος Λαχνος Α 102523 250 Γ 25 7 ος Λαχνος Γ 106153 250 Α 25 8 ος Λαχνος Γ 096149 250 Α 25 9 ος Λαχνος Α 004308 100 Γ 10 10 ος Λαχνος Γ 025317 100 Α 10 11 ος Λαχνος Α 079861 100 Γ 10 12 ος Λαχνος Γ 025135 100 Α 10 13 ος Λαχνος Γ 000068 100 Α 10 14 ος Λαχνος Γ 062535 100 Α 10 15 ος Λαχνος Α 055018 . 100 Γ 10 Μικροτερα ποσα εκερδισαν οι αριθμοι : 'Ανα £ 50 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 9127 Ανα £ 10 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 433 Ανα £ 5 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 724 Ανα £ 2 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 833 Ανα £ 2 ο ! λαχνοι οι ληγοντες εις 559 Ανα £ 2 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 597 Ε νεα _ακευωρια ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1 ης ΣΕΛΙΔΟΣ _ρελδοντος αποδεικνυει οτι δεν ειναι επωφελης η μυστικοτης δια τας 500 χιλιαδας των Ελληνων της Κυπρου » , Ο λαος πρεπει να αντιδραση εις την μυστικοτητα των συνομιλιων . Δι ' ουδενα λογον πρεπει να επιτρεψη ωστε να συζητουν τας τυχας και το μελλον αυτου κα ' ι των τεκνων του οι κ . κ . Ντενκτας και Κληριδης . Λεν πρεπει να δεχβη να ευρεδη και παλιν προ τετελεσμενων γεγονοτων . _ιυσσωμος ο λαος δια του τυπου και δ Β ολων των εις δ ι α 6 ε σ ι ν του μεσω ν , π ρ ε π ε ι ν α απαιτηση ν α ε ν η μ ε ρ ο υ τ α ι πληρως και υπευθυνως επι των συνομιλιων , Εαν δεν η ρ « ξ η τουτο αμεσως , δα ειναι αξιος της τυχης του και σ υ ν υ π ε υ δ υ ν ο υ _εις την επαπειλουμενη ν ν ε α ν ε δ ν ι κ η ν σ υ μ φ © ρ « ν . _^ _πυρτΑΙ _7 _ _^ « ΠΥΡ Σ ΟΣ » λΤΔ « ΠΥΡΣΟΣ » ΛΤΔ . _ΛΙΓΟΥΠΕΥΤΙΚΛΙ ΕΚ / Ι 0 ΒΙΙ ΕΚ ΤΗΣ 1 ης ΣΕΛΙΔΟΣ ΑΙ ΓΟΥΛΕΥΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΒΑΙ Αι επι του προκειμενου αποψεις , των διαφορων πλευρων , εμφανιζονται ως ακολουθως : _Ο ΘΕΣιΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ : Ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος εχει λογους να μη επιθυμη την εκλογικην αναμετρησιν κατα το παρον σταδιον α ) διοτι , λογω της επικρατουσης αναταραχης κα ! των σφυροκοπηματων κατα της Κυβερνησεως του , απο τας εξεγερθεισας ταξεις , δεν δυναται να ειναι αισιοδοξος δια το αποτελεσμα των βουλευτικων εκλογων κα ! β ) θα προετιμα διατηρησιν της παρουσης βουλης , η οποια ουδεν προσκομμα θα φερη εις μιαν ενδεχομενην συμφωνιαν _, « ερμαφροδιτον » , η οποια θα προελθη απο τας συνομιλιας _, γ ) Τριτος λογος ειναι η αντιδρασις των Του ρκων , οι οποιοι δεν αποκλειεται να αποχωρησουν απο τας συνομιλιας , εαν προκηρυχθουν εκλογαι , να κατηγορησουν τον Μακαριον δτι τορπιλλιζει τον διαλογον και να απαιτησουν υποχωρησεις απο Ελληνικης πλευρας , δια να επανελθουν . ΘΘΕΣΙΣ ΚΛΗΡΙΔΗ : Αντιθετως προς τον Προεδρον της Δημοκρατιας , ο κ . Βλαυκος Κλ ηριδης ευνοει την προκηρυξιν βουλευτικων εκλογων , αφ ' ενος διοτι φοβαται τας εκλογας μετα την συμφωνιαν του μετα του κ . Ντεκτας — ως φαινεται απο τωρα γνωριζει το αποτελεσμα κα ! αφ ετερου , διοτι πιεζεται απο τους χαρακτηριζομενους ως « δραστηριους » βουλευτας , ο ! οποιοι θεωρουν συμφερουσαν την εκλογικην αναμετρησιν , προ πασης συμφωνιας , δια να αποφυγουν τας επιθεσεις των αντιπαλων , οι οποιοι θα τους απονεμουν ευθυνας εις περιπτωσιν υπογραφης μιας ουχι , ευνοικης συμφωνιας . Κραυγαλεον δειγμα που συνηγορει _δπερ της ορθοτητας της ανωτερω πληροφοριας ειναι η εκφρασθεισα ηδη αποφασις ομαδος βουλευτων — με σειραν αρθρων καθημερινης εφημεριδος — να σχηματισουν νεον κομμα με _συλλογικην ηγεσιαν ! Οι απαρτιζοντες την εν λογω ομαδα , ειναι ετοιμοι , να υποβαλουν τας παραιτησεις των δια να προκαλεσουν αναγκαστικως _προκηρυξα βουλευτικων εκλογων . ΘΘΕΣΙΣ ΝΤΕΝΚΤΑΣ : Γασει των υπαρχ οντων στοιχειων , ο Ντενκτας αποκρουει την προκηρυξιν Γουλευτικων εκλογων , μεχρι της στιγμης , βεβαιος οτι αποτελεσμα τουτων θα ειναι η επισημοποιησις της υφισταμενης αντιπολιτευσεως εις τους κολπους της Τουρκικης κοινοτητος . Ως φαινεται , ο Ντενκτας , θα αποβη τελικως ο ρυθμιστης του θεματος προκηρυξεως βουλευτικων εκλογων . Απο Τουρκικης δμως πλευρας , αποκρουεται και η προκηρυξις εκλογων μ ε κοινον ψηφοδελτιον _, δεδομενου δτι παρομοια εξελιξις , θα εσημαινε οπισθοχ ωρησιν απο της αξιωσεως περ ! διχοτομησεως , του _κυριωτερου , δη λαδη , « α _* του » των Τουρκων εις _^ την τραπεζαν των συνομιλιων . Οι Τουρκοκυπριοι « μαχητοι » τρημα του Τουρκικου Στρατου Δηλωσεις αξιωματικου της ΤΟΥΡΔΥΚ Ο Τουρκοκυπριακος « Στρατος των « Μαχητων » ειναι τμημα του Τουρκικου στρατου » , διεκηρυξε προχθες ανωτερος αξιωματικος της ΤΟΥΡΔΥΚ . Ομιλων εις τον Τουρκικον τομεα της Λευκωσιας κατα την διαρκειαν του εορτασμου της 605 ης επετειου απο της Ιδρυσεως των Τουρκικων _χερσαιων δυναμεων ο αντισυνταγματαρχης του Τουρκικου αποσπασματος Εσατ Οτρου ανεφερθη και εις το Κυπριακον ειπων : « θο ηθελαμεν να _υπενθυμισωμεν εις τους Ελληνας Κυπριους , οι οποιοι ετι ! τεσσερα κα ! ημισυ ετη σφετεριζονται τα δικαια των ομοφυλων μας , την ημερομηνιαν της 30 ης Αυγουστου του 1921 οτε ο Τουρκικος στρατος εξαπελυσε την αντεπιθεσιν του κατα των Ελληνικων στρατευματων εις την Ανατολιαν . » 'Η εντος συντομου χρονικου διαστηματος δημιουργια του « Στρατου των Αγωνιστων » υπο των Τουρκοκυπριων δεν ειναι δυνατον να εξαρθη αρκετα . Ουδεμιαν _αμφιδολιαν εχω οτι ο ' « Στρατος των Αγωνιστων * , 8-στις αποτελει τμημα του _Τουρκε ¦ κου στρατου , θα συνεχιση τον , αγωνα του μεχρι της νικης . Ο Τουρκικος στρατος κα ! οι Αγ « Μ · νισται επωμισθησαν απο κοινου το καθηκον υπερασπισεως της τιμης κα ' ι αξιοπρεπειας της Τουρκικης κοινοτητος » , επερανεν 6 Τουρκος αξιωματικος . 40 Η _ΙΕΜΝΑΡΙΟΝΠΡΟΣΩΠΚΟΥΤΗΣΕΤΑΙΡΕΑ7ΕΥΡΗΚΑΑΤΑ ο ην 4 Λ πα τ λθθ 0 ? σν Τεταρτην _* λσβε Χ ω Ρ <* ν στην αιθο _. σα επισκεπτων της Εταιρειας ΕΥΡΗΚΑ ΑΤΔ _^ υ _^ ας _^ ω _^ 2 ος αριστερα ) ο οποιος _^ τρ ( μηνιας ηροσ _^ ει _κουτη Η ς _μεΧωτε _^ _οΒσκ _^ Μ _^ - _^ _^ ν _* _η _™™ _ Σεμιναριων του Προσωπ ,-ενος , _ιοΒτηΠναπτυ ι , „ κα ι Β' Β 7 _™^ ν τ ° Υ ~ εχν , Κ ? υ Κσι >«> ΡΦ »™ _οΟ επιπεδου τοΟ Προσωπικου αφ ' π . κου κσι _Διευθυνσεως αφ' ε _^ ου _^ _ _ _^^ _ _^ Τ °° Π _^«^ _ 0 _και _' _^ Π Ρ ° _™ - Ανωτερω _στιγμιοτυπον απο τας εργασιας του _Σεμ _, νσριου . · _ · ¦ ¦ * _¦ · « % ¦ ¦ · « ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _»_ ¦ _ ¦ _»_ ¦ _ ¦ ¦¦¦¦¦ _ΤΓ _> Γ ·>____ _2 __ ' ΤΟ ΑΚΕΛ : Στρατηγικη και τακτικη ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΑΚΟ Συνεχεια εχ τον _προηγονμενου ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η _ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Το ΑΚΕΛ σημερα « _μαινεται οτι _επηρεαζει , αμεσα η εμμεσα η εχει σαν οπαδους τα 30 * * ως 35 % τοΟ πληθυσμου της Κι > _ττρο _^ . Λε / υπαρχει αμφιβολια πως το ΑΚΕΛ 8 α _χρησιμοποιηση οποιαδηποτε μεσα _ προκειμενου να _κσταλαβη την εξουσια , απ' οπου και θα μπορη να επι-6 α > η τον _χομμουνισμον _οφοΙ' δημιουργηση τις απαραιτητες προυποθεσεις , παντοτε φυσικα με την _υποστηριξη της Σοβιετικης Ενωσεως κσ » των αλλων Κομμουνιστικων χωρων . Ο κινδυνος αυτος γινεται μεγαλυτερος με την σημερινη παρουσια του Σοβιετικου Στολου στη _Μεσογειο κα _> την εκδιωξη των Ελλαδικων Στρατευματων αττο την Κ ·> τρο . , . . ,, ... ... Θα πρεπει νσ εχωμε υπ ο 4 _* _Π μας οτι _οπονοηποτε οι κομμουνιστες πηραν την εξουσιαν στα χερια του . πουθενα δεν την αφησαν να τους ξεφυγη γιατι δ ι ε λ υσαν και εξοντωσαν ολους τους α ν τ ι _· π α λ ο υ ς των . Συνε—ως οποιαδηποτε αλλαγη τακτικης ατο μερους του ΑΚΕΛ δεν πρεπει να μας _δημιουργη την ψευδαισθηση οτι πσρεκλεινεν εστω και κατα μ ο ·' Τ / τζσν οτο τον _τελικον του σκοπον . Δυστυχως πολλοι εχουν _σχηματισει την ψευδαισθη ση αυτην λογω της ηπιας και διαλλακτικης _γραμμηα ¦ που _ακολουθησεν το ΑΚΕΛ _μετεπαναστατικα στην Κυπρον _υισθετοντας το συνθημα της « ενοτητας » και της π / ηρους υποστηριξης και συμπαραστασης προς την Κυβερνηση » . Οι _κομουνιστες γνωριζαν και γνωριζουν πολυ και ·α οτι η ωξυνση της καταστασεως δεν τους εξυπηρετει για τον λογον οτι _αφυπνιζει κσι συνενωνει τους _« _αντικομμου' / _ισιες // . ΔΙΕΙΣΔΥΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ Οι κομμουνιστες πιστευουν οτι η ιδεολογικη ενταση 6 ε ν τους εξυπηρετει γιατι δεν τους επιτρεπει να αλωνιζουν _ελευ'ι ' . _'α , να προπαγσν δ ι ζουν . να προκαλουν ιδεο λογικην συγχιση . ' _^ α δημιουργουν συνοδοιπορους και να κερδιζουν _αμφιτςιλαντευ ομενους και απογοητευμενους . Οι κομμουνιστες πιστευουν οτι η φθορα και η διαβρωση που παρατηρειται μεσα στις _τοξεις των « εθνικοφρονων » , η απο γοητευση και πολλες φορες η _ογανακτσηη του λαου . θα ειναι παραγοντες που 8 α τους υποβοηθησουν νο ανελ θουν στην εξουσιαν . 'Εκτος απο την αδιακοπη : < _σι εντα τικη προπαγανδα που διεξαγουν δεν παραλειπουν ο πο του ν α δ ι ε ι σ ο υ- ο υ ν παντου οπου τους διδεται _ευκαιρια και να καταλαμβανουν , διαφορα ποστα στην _Κυοερνητικην Υπηρεσιαν , στην Παιδειαν , στον Τυπον , στην Οικονομι αν του τοπου ( Συνεργατισμος , Εμποριον κλπ . ) και οπουδηποτε αλλου . Πολλοι απο αυτους ουδε ποτε λεγουν ουτε αναφερουν οτι εΤναι κομμουνιστες Απλως διαβρωνουν μεχρις οτου ε ' ρθει η στιγμη για να λαβουν την _πρωτοβουλισν . Αυτο _επετευχθηκε σε μεγαλο βαθμο απο τον Δεκεμβριο του 1963 και υστερα . Οι κομμουνιστες οντΒπρο σωπευονται στην Γουλη με μιαν ισχυραν ομαδαν , ελεγ χουν — οπως το αναφεραμε — μεγαλο μερος του ερ _γατικου κινηματος με την ΠΕΟ , διεισδυσαν στην αγροτικη ταξη με την ΕΚ Α , εσχηματισαν την ΕΔΟΝ για την νεολαιαν , την ΠΟ ΒΟ για τις γυναικες . τον _Κυπροσοβιετικον Συνδεσμον για τις πολιτιστικες ανταλλαγες και σχεσεις Κυπρου — Ρωσιας , εκδιδουν περιοδικα και εφημεριδες , μορφωνουν και εκπαιδευουν κομματικα στελεχη και _επιστημονες στο εξωτερικον _. Οργανωνουν καθε μορφης κι : νητοποιησεις κσι εκοηλωι σεις . | ΕΡΒΑΖΟΝΤΑΙ ι ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ι | Το ΑΚΕΛ _προγραυυατι-| ζει κσι διδει την καθοδηγη-! ση για ολη γενικα την κομ Ι •¦ _ουνιστικη δραστηριοτητα . Ι ΟΙ κομμουνιστες δεν εν- 5 _ιαψε _« ονται τι 9 α συαβη αυ ι οιον η μεθαυριον . Ερναζον ~ αι με _ποοοπτικην , δεκα , - 'ικοσι και πενηντα _νρονων , _'νεξαρτητωο ποτε 8 α _φθα-I _τουν στο τεομσ ων αχοι —ων τους . Η ' Ιστορια απεδειξεν , ο ι η διεισδυση , ειναι το ι-| αχυροτερον οπλον στα _νε-•'ν α των κουο _·« νισ-ων που ' _^^ οντι Βου » να ε _^^^ 'δοωτουν -λ α τα _ποσ-Ο- _οιι-ως ωστε . -ολι < - _Β > _υς δο 9 _ι η <·υ _·^ αι η ια , —τ _·ανελθουν στην εξο _·'σισν ι α ελεννουν αεσως την ο-I _^ η „ < _ταστσσιν . ! Ολα τα πιο πανω θα ι πρεπει να μας βαλουν στην ! σκεψη οτι στην Κυπρο ν . _παργει _κομμουνιστικος κινδυνος ( _ανεξαρτητα τον ποσον μεγαλος ειναι ) . Δεν πρεπει να ξεχνουμε * οτι σ ' ολες σχεδον τις χωρες της Ανατολικης Ευρωπης που σημερα βρισκονται κατω απο τον κσμμοννιστικον ζυ ~ γον ο ' ι κομμουνιστες αποτε λουσαν μιαν μικραν _μειοψη φιαν , που δμως ηταν _αοκετη δυναμη για να ανελθουν στην εξουσιαν . ειτε με την βισν , ειτε με τη στοατιο : τι κη επεμβαση της Σοβιετικης Ενωσεως . _Χαρακτηριστικον ειναι το παραδειγμα της Κουβας , οπου μια μικρα ομαδα κομμουνιστων , με την τακτικη της διεισδυσεως κατελαβεν την εξουσιαν υστερα απο μι αν επανασταση που _διεξηνθη απο τις δημοκρατικες δυναμεις για την ανατροπη του δικτατορικου καθεστωτος Μπατιστα . ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η πολιτικη του ΑΚΕΛ α _ποτελει Εθνικον _κινδυνον για τον λαον μας και τουτο _^ _στεδεινθη απο την σ _^ _αστ _» ην οποιαν _ετηρησι- κατα -ην διαοκειαν του Ενοπλου _Απελευθεοωτικου ας Αγω να και στην περιοδο Δεκεμ ε _ιιος 196 _? πεγο ! _σηυεοα . 'Ο κινδυνος αυτος εξακολουθει να υπαρχη και δεν πρεπει να μας διαφευγη το γεγονος οτι οι κομμουνιστες _ομιλουν για δηθεν « ολοκλη - ρωση τη _ ς Κυπριακης Ανεξαρτησιας » , με την αντι ' ι ' μ περισλιστικην συνεννοηση < α συνεργασια Ελληνων και Τουρκων , οπως την απο καλουν . γιατι αυτο θα τους βοηθηση να παρουν καποτε την εξουσια πραγμα που δεν μπορουν να καμουν σε περιπτωση Ενωσεως . Το καθεστως των Συμφω νιων Ζυριχης — Λονδινου και η σημερινη κατασταση οπως εξελισσεται δημιουργει προσφορον ε'δαφος για τους κομμουνιστες εις Κυπρον , νοουμενου οτι τους δι δει την _ευχαιριαν να ανελθουν μιαν ημεραν εις την ε ξουσιαν με δημοκρατικα μεσα . Τς γεγονος οτι το ΑΚΕΛ αποτελει το μοναδικον οργανωνενον πολιτικον κομμα στην Κυπρον ειναι αρκε τον για την υπαρξη κομμου Του συνεργατη μας ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗ _νιστικου κινδυνου , γιατι επι τρεπει στους κομμουνιστες να εχ ο ν ν συνεχως στα χερια τους την πρωτοβουλισν και να ειναι στην επιθεση σ' 6 λους τους τομεις ενω οι σλ λοι , αντικομμουνιστες η « εθνικοφρονες » διηρημενοι και ανοργανωτοι οπως ειναι δεν καμνουν τιποτε αλλο παρα να αντιδρουν σπασμωοικα . ΘΕΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΒΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ' Η αντιδραση ομως δεν ειναι αρκετη για την αντιμετωπιση του Κομ μουνισμου , ουτε η _οντικομμουνιστικη προπαγανδα μπορει να εχη θετικα ο _ποτελ-εσυατα οταν δεν υπαρ χει παοαλληλα μια θετικη ιδεολογικη τοποθετηση , ενα προγρσμ υα με συγκεκριμενες επιδιωξεις στον _εθνικοπολιτικον < αι _κοινων : _κο—οικονομικον _οιιεα . Η στειρα αρνηση και ο _αντικομμουνισμος πολλες ν ορες φερουν τα αντιθετα αποτελεσματα ιδιως οταν προερχονται απο ανθρωπους των κενων λογων και _διακη ρυξεων η απο _κεφαλαιοκρατες και εκμεταλλευτες . Ο που νικηθηκε ο κομμουνισμος τουτο _επετευχθηκε απο ανθρωπους με ιδεολογικες αοχες και απο πολιτικες οργανωσεις αε κοι νωνικες επιδιωξεις Ο λαος και η Εργατικη τα ξη της καθε χωρας επιθυμουν και αγωνιζονται για την κοινωνικη δικαιοσυνη και την ισοτητα . 'Ο Κομμου νισμος υποσχεται στους λα ους ενα δικαιον κοινωνικον _συσττΜια ( ανεξαρτητα του ποια ειναι η _προιγματικοτη τα ) . Το να λεμε στους εργα ζομενους οτι ο κομμουνισμος δεν ειναι αυτο που δι _ακηρυττει , δεν ειναι _αρκετον . Πρεπει να τους πουμε και να τους εξηγησωμεν ποια ειναι η δικη μας θε ση , το δικο μας πιστευω , ποιο κοινωνικο συστημα θελουμε να εφαρμοσουμε ν και γιατι αυτο το κοινωνικον συστημα ειναι ανωτερον και απο τον Κομμουνισμον και απο τον Καπιταλισμο * . Δεν υπαρχει ετσι λογος ο ' ι εργαζομενοι να πιστευουν στον κομμουνισμον . οταν ενα αλλο ανωτερον κοινωνικον συστημα μπορει και τα προβληματα τους τα οι κονομικα — κοινωνικα να λυση . και την ελευθερι αν τους να διαφυλα ξ η , πραγμα που ο κοι * αουνισμος αφαιρει . Με αυτον τον τροπον θα παρουαεν απο τα χερια των κοαυου _^ ιστων ττ » ν ση « αια του α _^ ωνα για κοινωνικην _δικαιττυ νην κσι Ισοτητα υε τον ι _^ ι ον τροπον που πηραμεν ε'ι _ποσκτα στα _νεοια μας η _τηυσια του αγωνα για - _¦· _^ θ ··ικη _π-τοχςχτασταση ( του _ι 9 _' 5— Β 9 ) . Η εννοια του αγωνα για την ε λ ε υβ ε ρι αν και του αγωνα για την κοινωνικην δικαιοσυνη ειναι ενιαια και αδιαιρετη . Δεν μποοει να _νοηθη εθνικη ελευθε οια χωρις την υπαρξη και Κοινωνικης Δικαιοσυνης κσι αντιστροφα δεν _αποβει > . ·α νοηθη κοινωνικη δι κα'οσυνη χωρις εθνικη ελευθε-. Βια τουτο λοιπον και η τοποθετηση μας ειναι σα-*> ης . Στον πολιτικον _το _^ εα — εθνικη αποκατασταση του λαου μας , ΕΝΩΣΗ Σο < οινωνικο τομεα — Δημοκρατικος Σοσιαλισαος . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1 ) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ειναι η εγκαθιδρυση του _κομαουνισυου στην Κυποο •« ε βαση τις αρχες του Μαρ ξισυου — Λενινισυου . 2 ) ο κομμουνιστικος ΚΙΝΛΥΝΟΣ ττην Κυ προ θα υπαρνη ε ' οσον οι _κομμουνιστες εχουν την _πω τοβουλιαν στον πολιτικον τουεα . 3 ) Η ΣΤΕΙΡΑ ΑΡΝΗΣΗ και αντιδραση κατα του κοα μουνισμου απο μονες τους δεν μπορουν να φερουν απο τελεσμα . 4 ) ΜΟΝΟ με την υπαρξη ενος προγραμματος δρασεως στον Εθνικο—πολιτικο 9 _>> ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 14 ην ΣΕΑ ? ΔΑ _ΛΠΠΨ Ε ΟΧΙ ... ΚΙΝΔΥΝΟΣ Αστυνομικο _( _Βιιιιπιιια Ο κοκκινομαλλης _Μαπ'κ Σευν εμπαινε κατα τις 11 στο διαμερισμα χου , στο ΜαΥαμι την ωρα που κουδουνιζε το τηλεφωνο του . Αρπαξε το ακουστικο και προσεξε πως η φωνη ηταν ανδρικη , ευγενικια , καλοτονισμενη , με προφορα των νοτιων _επαρχιχιων . πολυ συγκινημενου ανθρωπου . —Ειστε ο ΜαΥκ Σευν , ο ιδιωτικος ντετεκτιβ Δοξα τω θεω , επιτελους σας βρισκω- Τ ' ονομα μου ειναι Σουλμαν . —Νομιζω οτι δεν γνωριζομαστε . ·-- — Οχι . Μενω στο ξενοδοχειο « Σπλεντιτ » στο Μα _·ι'αμι Μπητς . Μου συμβαινει κατι φοβερο . Κυριε Σευν , πρεπει απαραιτητως να σας δω · —Θελετε να ερθετε εδω Εκτος πια αν προτιματε α Οριο στο γραφειο μου · — Οχι ··, προς Θεου ! πως να σας το πω ·. ·δεν χωρα αναβολη ... Εκανα κατι φοβερο ! Ειμαι ε ' νας .. Κυριρ Σευν .. εκλεψα ! Η _ψωνη _χου αγνωστου , στην τελευταια λεξι εγινε σπαρακτικη , ενω ο ντετεκιβ στην ιδια αυτη λεξι και στ' δνομα του ξενοδοχειου που θυμηθηκε ξαφνικα ... σφυριξε ενα : —Σσσσ _··μη μου πητε δτι εσεις κλεψατε σημερα το βραδυ , στο « Σπλεντιτ » το περιφημο διαμαντι Μονταλμπα — Οχι ! Προς θεου ! ... Πως πηνε εκει το μυαλο σας . κ-Σευν . Στη συναυλια δεν _ηχαν παρα μονο η νυναικα μου , αλλα φυσικα ουτε αυτη ουτε εγω Εχουμε καμια σχεσι με την κλοπη . Βια αλλη κλεψια προκειται και η θεσι μου ειναι παρα πολυ δυσκολη . Μα καλυτερα ναρθω να σας τα πω . ... ΛΑ Α Ο κ . Σουλμαν εφτασε σε λιγο . Μολις τον ειδε ο Σευν καταλαβε δτι αποκλειοταν αυτος ο ανθρωπος να εκλεψε στη συναυλια _, του « Σπλεντιτ » απο τη δουκισσα Μονταλμπα το περιφημο « μενχαγιον » με το ονομαστο διαμανχι . Διακοσιες χιλιαδες δολλαρια ηταν ασφαλισμενο , και δεκα τοις εκατο θα επαιρνε οποιος το ευρισκε ! Μα ο κ ·Σουλμαν — ενας κοντος , αδυνατος , μεσοκοπος ανθρωπακος , με μεγαλο μετωπο γυαλια της μυτης , καλογυαλισμενα παπουτσια , σοβαρα _Ρουγα , σκουρα γραβατα και _υψος ψυχρα συγκρατημενο — εμοιαζε τοσο με _τουι πουριτανους θρησκοληπτους του βορρα , που _·, και τα ονειρα του ντετεκτιβ πηγαν περιπατο ! —Κυριε Σευν , αρχισε με τρεμαμενη φωνη . μου συμβαινει κατι φοβερο και απροοπτο , δυσαρεστο πολυ . Εγινα ενας κοινος εγκληματιας . Χωρις να το θελω , βεβαια , αλλα παντως εγινα Σας παρακαλω νσ βρητε τον κυριο των κλοπιμαιων και να του τα επιστρεψετε χωρις καθυστε-Ρησι · —Σας παρακαλω κυριε Σουλμαν . να καθησετε , να ηρεμησετε και να μου διηνηθητε απλα δλη την ιστορια απο την αρχη . Ετσι κι' εγινε . Ο ξενος εβγαλε απο την τσεπη του μια μικρη γυναικεια τσανχα ολοκεντητη και την ακουμπησρ επ ανω στο γραφειο . Το χρυσο κλεισιμο γυαλιζε η χρυση αλυσιδα φανταζε κι' δλο μαζι το μικρο αυτο πραγματακι παρουσιαζε την ακριβοπληρωμενη ομορφια των αληθινων κομιικπεχνηματων · —Αγορασα _αυτοτο καλλιτεχνημα για τη γυναικα μου , τα περασμενα Χριστουγεννα ·Η αξια του ειναι 300 δολλαρια . γιατι το κεντημα ειναι γνησιο παλιο . Ακριβως για να μη χαθη η τσαντα , εχει τη ΧΡυση αλυσι-| δα που εφαρμοζει στο χερι και δενει στον καΡπο με τον μηχανισμο ασφαλειας . Ατυχως η γυναικα μου ειναι α διαφορη και απροσεκτη · Δεν δεχεται να δεση με την αλυσιδα στο χερι της την τσαντα και λεει οτι δεν φοβαται να της την κλεψουν , γιατι —και ο κ- , Σουλμαν ξεροβηξε κοκκινιζον τας— ηταν στΡατιωτινα στον τελευταιο πολεμο ! Παρα τις παρακλησεις μου λοιπον δεν μου ακουσε ποτε- Ετσι απο ψες αποφασισα να της δωσω ενα μαθημα . _¦·Αφισαμε το ξενοδοχειο στις 9 το βραδυ , για να παμε στο θεατρο , εδω στο _Μα-Βαμι . Στην εξοδο του ξενοδοχειου , κατω απο τη _« χμαρκιζα » ειχαν μαζευτη πλλοι ανθρωποι περιμενον-¦ | | ¦ τας τ' αυτοκινητα η τα ταςι γιατι εβρεχε- Ειμαστε _^ 6 ενας επανω σχεδον στον αλλο .. Βια μια στιγμη αφισα τη γυναικα μου , ωσπου να δωσω ενα « πουρμπουαρ » στον θυρωρο , κι' δταν σπρωχνοντας προχωρησα να την βρω , ειδα το τσαντακι χης που ... περιμενε τον κλεφτη ! Ε , λοιπον κ ·Σευν , το πηρα ! Το . με συγχωρειτε για την εκφρασι , το βουτηξα δπως της ελεγα δτι θα το κανη ενας οποιοσδηποτε κλεφτης ! _'Ηταν _^ -μπλεγμενο , κατω « πο το χερι της . αναμεσα στις ασπρες της γουνε ς και μολις το τραβηξα γλιστρησε αμεσως . Εκεινη τη στιγμη ενας χονδρος _, ψηλος με σκουντησε και για μια στιγμη εχασα απο τα ματια μου τη γυναικα μου ·Ευτυχως _βρεθη καμε αμεσως αναμεσα στην πολυκοσμια και μπηκαμε στο ταξι που μας περιμενε . Φυσικα το τσαντακι χης βρισκοταν ασφαλισμενο μεσα στην τσεπη χοΟ σακκακιου μου . Οταν ειδα πως φταναμε στον προορισμο μας εβαλα σ' ενεργεια το σχεδιο μου « Αλικη , της ειπα , δεν εχω μικρο χαρτονομισμα για το ταξι- Μου δινεις σε παρακαλω λιγα ψηλα » — Ο κ ·Σουλμαν σταματησε τη διηγησι . ξεροβηξε , πηρε μια βαθεια αναπνοη και ειπε : —Κυριε Σευν , ποτε δεν μπορειτε να φαντασθητε τι εγινε τοτε——Τοτε , συνεχισε χαμογελαστα δ ντετεκτιβ , η γυναικα σας σας ειπε : « Ευαριστως αγαπητε μου »! Και απο το κεντητο κομψοτεχνημα _—τσανχακι της εβγαλε πεντε-δεκα δολλαρια ! 'Εσεις παλι , σα χαμενος , βαλατε το χερι στην τσεπη σας , βρηκατε το αλλο δμοιο , το ξενο τσαντακι που « βουτηξατε » και καταλαβατε δτι ειχατε παυσει αυτοματως ν' _ανη'κετε στην ταξι των εντιμων ανθρωπων ! ··.. Μεσα στην πολυκοσμια και στο σπρωξιμο , μπλεξατε λογω της ιδιας γουνας και του ιδιου _πορτοψολιοΟ τη γυναικα _σαι με μια αγνωστη και πηρατε κατι που δεν επρεπε να βρισκεται στ α χερια σας 'Αλλα μηπως μεσα στα _περιεχομενα του υπαρχει κατι χρησιμο για να βρουμε την ιδιοκτητρια ' —Δεν υπηρχε στο τσαντακι κ . Σευν τιποτε απολυτως ·.. πορτα του δωματιου του ντετεκιδ του ξενοδοχειου . _'Ηταν φιλοι και παντα τα πηγαιναν ι κ _« λα · —Βεια σου Μπραινσον ! —Τιποτε Πως ειναι δυνατον Ο ντετεκτιβ .. το ανοιξε , το κοιταξε καλα , μα αλλο δεν βρηκε εκτος απο ενα πρωην βρεγμενο , στεγνο τωρα χοντροχαρτο , σαν κομματι εφημεριδας , με διαφορα περιεργα σημεια στο περιθωριο , και τΡεις λεξεις υπογραμμισμενες . —Γλεπετε , ειπε ο κ . Σουλμαν , « μονον αυτο το τυπογραφικο δοκιμιο _, ενα σκισμενο δηλαδη κομ ματι απο διορθωσεις υπαρχει . Βιατι τωρα αυτο βρισκεται στο τσαντακι _μιαι γυναικας , αποτελει μυστηριο .... —Πως ξερετε δτι ειναι τυπογραφικο δοκιμιο —Ειμαι εκδοτης κυριε . Κι * αυτο το ειδος του χαρτιου , μ' αυτα τα σημεια στο περιθωριο δεν αφινουν καμια , αμφιβολια . Το πρωτο που εβαλε δ διορθωτης ειναι μια ψιλη οξεια . Αυτη θ ' αντικαταστηση ποιος ξερει τι που μπηκε κατα λαθος . Μετα αντι ενος « βητα » μικρου πρεπει να μπη ενα _κβητα » κεφαλαιο . Η τριτη διορθωσις ειναι μια τελεια που σιγουρα Γα ξεχασρ ο στοιχειοθετης και τελος υπαρχει ενα τελικο « σιγμα _* . — Εχει καλως . 'Αλλα κ . Σουλμαν βλεπω _χρεις υπογραμμισμενες λεξεις : « Αποψε — οχι — κινδυνος » . Αυτο μοιαζει με μηνυμα ·Μηπως εχετε μαζι σας , στο ξενοδοχειο , _τυπογραφικα δοκιμια για μελετη —Ουτε ενα . 'Αλλα στο συμπερασμα σας κατεληξε κι' η γυναικα μου . Προφανως προκειται για μηνυμα . —Ειδατε καθολου την αλλη γυναικα με την ασπρη γουνα — Οχι-—Κυριε Σουλμαν , πρεπει να μιλησω με την γυναικα σας · —Τοτε πρεπει να παμε στο ξενοδοχειο . Περιμενω ενα υπεραστικο τηλεφωνημα της κορης μας , μεσανυχτα-Μολις μπηκαν στο πολυτ = λε ξενοδοχειο « Σπλεντιτ » ο Σευν ειπε του πελατη τ ° υ ν ανεβη στο δωματιο του για το τηλεφωνημα ενω αι > τος θα , φρον τιζε να μαθη καμμια πληροφορια . Σε λιγο κτυπουσε την —« Βεια Μα _ ι * ·κ · —Δε μοΟ λες παλιοφιλε ειχες καμμια κλοπη τωρα τελευταια στο « Σπλεντιτ * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΚΕΛ : ΣΤΡΑΤΗΒΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ __»> συνεχεια ! ΕΚ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΛΙΔΟΣ και κοινωνικο—οικονομικον τομεα ειναι δυνατον να ηττη θη ο Κομμουνισμος . 5 ) ΜΟΝΟ με την δημιουρ για ομαλης και δημοκρατικης ζωης και την δημιουργια κομματος με σοσιαλιστικες δημοκρατικες ιδεολο γικες κατευθυνσεις μπορει να τεθη φραγμος στην εξαπλωση του κομμουνισμου αναμεσα στους εργαζομενους και τον λαο . ο σοσιαλιστης Ο ειδικος απαντα 3 Ρ > ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚ ΤΗΣ 12 ης ΣΕΛΙΔΟΣ τικης κατακτησεως χρωματιζει του ερωτα και αποτελει απαραιτητο συστατικο του . δ ) Στον ερωτα απαραιτητο συστατικον ειναι κα ' ι το σ εξ ο υ α λ ι κ ο στοιχειο . Δεν νοειται ερωτικη σχεση χωρις την _0 παρ _ ξη της σεξουαλικης ανταποκρισεως η διεγερσεως . Ασφαλως' τα τεσσερα αυτα χαρακτηριστικα δεν ειναι απαραιτητον να παρουσιαζονται στον ιδιο βαθμο σε καθε περιπωση' η παρουσια τους δμως δινει νοημα και περιεχομενο στο ερωτικο αισθημα . Αυτα προκειμενου για το ερωτικον αισθημα . Στην ερωτικη σχεση υπαρχει και το ευρυτερο αισθημα της αγαπης . Με το ιδεωδες της αγαπης θα ασχοληθουμε στο επομενο . Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟ _ΟΑΡΡΕΚΟ ΕΝΑ ΝΕΟΝ ΠΡΟΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΝΟΓΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εστιατορες δοκιμαζουν το νεο Κυπριακο απεριτιφ _ΟΑΡΡΕΚΟ Η απο πολλων ετων γνωστη εν Κυπρω εταιρεια _Λνιβιιι _' _β Ιιια , δια τας εισαγωγας της εκλεκτων ποτων , παρουσιασε την _παρελθουσαν Τεταρτην εις δημοσιογραφικην διασκεψιν εις το « Ληδρα Παλας » το πρωτον προιον της , το _ΟβρρβΒΟ . Τουτο κατασκευαζεται απο εκλεκτους Κυπριακους-οινους με ιδιαιτεραν _γευσιν και ερχεται ν * αναπληρωση την ελλειψιν ενος Κυπριακου απεριτιφ . Το _ΟβρρβΒΟ προσφερομενον με παγωμενην σοδαν και με _μιοιν φεταν λεμονιου γινεται εν ιδεωδες ορεκτικον και χαριζει ταυτοχρονως δροσιαν και ευχαριστησιν . Την μεσημβριαν της παρελθουσης Τεταρτης η εταιρεια ' _ννιβιιι ' _δ ΙΛα παρουσιασεν εις τους διευθυντας ξενοδοχειων , εστιατοριων και μπαρ , καθως και εις τους αντιπροσωπους του Τυπου , οι οποιοι εντος φιλικης ατμοσφαιρας εδοκιμασαν εν νεον προιον της Κυπριακης _οινοβιομηχανιας , το οποιον απεδειξεν , δτι τα μεστωμενα απο τον Κυπριακον ηλιον σταφυλια μας , δυνανται να προσφερουν τας πλεον απιθανους γευστικας απολαυσεις . ιΟικοπεδα ι ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ι ι ι Λυο μεγαλα οικοπεδα ( 9 . 300 τ . π . και Ι ξ 8 . 000 τ . π . ) ευρισκομενα εις το κεν- 5 ι τρον της Λευκωσιας , διατιθενται προς £ _/ _πωλησιν Καταλληλα δια : - καταστη- 3 5 ματα , γραφεια , κλινικος , πολυκατοι- ι ι κιας κ . λ . π . £ ι Θα πωληθουν δια προσφορων , ·Ξ ι Αποτεινεσθε : ΤΗΛ . 73565 . 5 . _»/ ΙΛ _^ _Λ _. _^ ν _% ΛΛ « ΛΛ Λ _^ ν _% ΛΛ _^ « _ιιιηιιιιιιιΜιιιιηιιηη ΟΙΚΟΒΕΝΕΙΑΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ 1 Β«ΝΕΟΝΦΑΛΗΡΟΝ»| 1 ¦ 1 ΤΟ ΙΔΕ 0 ΛΕΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΝ § Ι ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧ 9 ΣΤΟΥ 1 § 1 Το Κεντρον των καλοφαγαδων κα ' ι Ι των γλεντζεδων . ' 1 Εξαιρετα φαγητα , φρεσκοτατα ψα- ι ρια και δλα τα ειδη σχαρας . Πολυτελεις καμπινες δΒ ενα θαυ- ] μασιο μπανιον στην καλυτεραν και 1 εντελως ακινδυνον θαλασσαν της Κυ- __ 1πΡ°υ· Λια μιαν _ευχαριστον βραδυαν επι- σκεφθητε το Οικογενειακον Κεντρον Ι ΝΕΟΝ ΦΑΛΗΡΟΝ . § ΤΗΛ . 64221 - ΑΜΜΟΧ _3 _ΣΤΟΣ § _ιιιιηιιιιιΓιιιιιΗιιιιιηιιιιηιΓιιιιιαιιιιιι _^ | | | | | | | | | | | [ _ιιιιηιιιιηιιηιιιιιηπιιηιιιΗιοιΗιιιιιΜ _^ :ΑΝΑΚ01ΝΩΣΙΣ| Βενικοι Επιχειρησεις § |ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ1 1 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΒΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ ΑΡ . 2 — ΤΗΛ . 65197 , ΛΕΥΚΩΣΙΑ — ι ΕΡΒΟΛΑΓΟΙ ΕΛΑΙΟΧΡΟΜΑΤΙΣΤΑ 1 § § Αναλαμβανομεν παντος ειδους μπογιατισμα- α * τα εις _οττοιονδηττοτε ιερο < της Κυπρου . §§ —ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ συνεργεια απο Ι = πεπε _«« ραμενον προσωπικον . ( Ι —ΕΡΒΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ Ι 1 —ΒΝΗΣΙΑ ΥΛΙΚΑ 1 —ΤΙΜΑΙ ΛΟΒΙΚΑ ! 1 1 _^ _^ —ΑΜΕΣΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ | - § _—^ Απλως τηλεφωνειστε μας και θα σας επι- Γ σκεφθουμεν αμεσως . || _ιΕ _^ _ιιΞΙιιιιπιιιΙΙΙΙΙΙΙΠΓΙΙιΙιΗΜΚ Ψ * , Ε Ε _^ 4 _ΙλΙτ _»// ! % -9 Ε- ΙΕ - / Α _ιΙΙΕι / ιΥ ' ΚΖιΥ Ο ημιτελικος αυτος αγων δι εξαγεται σημερον στο . σταδιον ΒΣΖ Λαρνακος μεταξυ των _ταγκων ομαδων ΕΠΑ και του Πεζοπορικου . Ο αγων προβλεπεται * σκληρος δυναμικος και πεισμα τωδης ενεκα της επιδιωξεως και : των δυο ομαδων για την . νικην . ι , _οτιοια θα επιτρεψη εις την μι αν εκ των δυο ·να _« μετασχη του τελικου Κυπελλου Κυπρου . . Η οημερινη νικητρια 'θα _αντιμετω · πιση την ερχομενην Κυριακη στο σταδιο ΒΣΠ την ομαδα . του . ΑΠΟΕΛ ΑΙ δυο ομαδες . εφθα- < σαν εις τον προημιτελικων . _αψου . ενικησαν _, η μεν ΕΠΑ την Νεα __ Σαλαμινα με 2—0 , τον _Απολ- , λωνα με 1—0 , ο δε Πεζοπορικος απεκλεισε την πρωταθλητριαν ΑΕΛ . με , σκορ 5—1 ¦ και , την ομαδα του . Παραλιμνιου με 6 _ 0 . Η σφιγμομετρησις των ο- μαδων ειναι δυσκολος . Η ΕΠΑ . διαθετει . τον τερματοφυλακα της Αλκιβιαδη ο οποιος ευρισκεται εις εκπληκτικην φορμαν , καθως και < μιαν αμυναν δυσκολοπεραστον . Αντιθετως ο ΠΟΛ στηριζει περισσοτερον τας δυναμεις του εις τους τρομερους κυνηγους του Σταυρινον — Φιλιαστιδην —' Κουννιδη . Το ενδιαφερον των φι : λαθλων θα συγκεντρωθη δλον : ις τον σημερινον αγωνα . * ·- ·' _ΤβΕι _^ νι Λ / 1-ι-ΙΧ . Ι ' _!4ΗΝΟΤ6ΚΟΥΙΑΤΡΟΥι — _% Ο Δημος Λεμεσου _ενδιαφερεται να διοριση Αημοτικον ~'| - Γ _= στρον , κατα προτιμησιν . Υγιειονολογον , - . ηλικιας ουχι περαν _^ ι ° των 40 ιτων . Η εγκεκριμενη μισθολογικη κλιμαξ ειναι σημετ - _ιζ » _, ρον £ 786 X 30—1092 , πλεον 35 ν 2 % τιμαριθμικρν επιδομα , αλλ » _ _£ » αυτη δυνατον , να αναθεωοηθη . Λια περισσοτερας πληροφοριας _^ , οι ενδιαφερομενοι δυνανται Λ / α αποταθωσι προς τον Προεδρον _» 8 ' · _, της Δημοτικης Επιτροπης . _« β % Αι αιτησεις θα _θεωρηθουν-εμπιστευτικαι'και δεον να πε- V _ ' ριεχουν πληρεις λεπτομερειας προσοντων και πειρας , να ειναι Γ _«· « ενσφραγιστοι . και επι _, συστασει , ·και ·να αναγραφουν επι του _^ ¦ „ φακελλου χας λεξεις : . « ΑΙΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ . ΘΕΣΙΝ . ΔΗΜΟ- ι * _α _ΤΙΚ _, ΟΥ ΙΑΤΡΟΥ » , . να απευθυνωνται δε _πρρς τον Προεδρον της β · β β Δημοτικης Επιτροπης Λεμεσου , Ταχ . Κι _6 . 89 , και νο . φθασουν _, _£ » § εις τα Βραφεια του Δημου Λεμεσου μεχρι ·της 22 . 7 . 1968 . . ι ?' _^ . ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ V _Λ _?^ _ΛνΜ _>^' _ Χ __^_ _χ _ _Τ __^ . —Εις τους διεξαγομενους σημερον εις Γρυξελλας τριεθνεις α γωνες στιβου μεταξυ Ελλαδος — _Γελ-γιου και _Ολλανδιας συμ μετεχουν και τεσσερεις Κυπριοι αθληται . Αυτοι ειναι : Μιχαηλιδης ( ΒΣΠ ) , Δημητριου Χ . ( Β ΣΕ ) , Τζιωρτζης ( ΒΣΕ ) και Αι . βαλιωτης ( ΒΣΟ ) . —Τρεις αθληται των 100 « μ . εχουν σπασει το φραγμα των Ι 0 '' . Αυτοι ειναι ο Χαινς , ο Βκρην και ο Ραιη Σ μιθ δλοι με 9 9 . —Η . διεθνης ομοσπονδια καλα θοσφαιρας ανεθεσε στην Ελλα δα την διρργανωσιν ενος ομιλου των προκριματικων του . Πανευρω _παικου πρωταθλη ματος καλαθοσφαιρας ανδρων το 1970 . —Οι Γοθρος , Κουσαυλας , Μεση μερτζης , Μπψμπαλης _, Παπαδακης και Παπανικολαου θα λαβουν μερος στο διεθνες μητινγκ που θα διεξαχθη στην Ρουμανιαν . — Η Εθνικη Ενοπλων 'Ελλα δος ανεδειχθη πρωταθλητρια του στρατιωτικου πρωταθληματος του ΣΙΣΜ νικησασα την 'Ισπανιαν , μ ε ¦ 2 _^—1 , - . την Ακτην του Ε λεφαντοδοντος με 2—1 ·και στον τελικον την Τουρκιαν με « 4—1 . Ο τελικος αγων ητο πληρης ε *· πεισοδιων _( ιεταξυ των ·παικτων και των δυο ομαδων . Οι Τουρ : κοι προεβαινον εις προκλησεις και ελακτισαν εν ψυχρω τους Ελληνας παικτας . Αξιζει ·να σημειωθη δτι η τεχνικη _-επιτρο πη του ΣΙΣΜ απεκλεισε για τα δυο . προσεχη ετη την Εθνικην Ενοπλων Τουρκιας απο το πρω ταθλημα ενεκα αντιαθλητικης συμπεριφορας των παικτων της · —Η ομας του Ο . Φ Ηρακλειου εχει ανελθη εις την Α ' εθνικην κατηγοριαν αφου την πα _ρελθουσαν Πεμπτην ενικησε τον 'Πανελευσινιακο με -3—0 ( τριτος αγων ) εις-υα Χανια . ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΕΝ _ΟΛΩ ΑΒ _9 ΝΕΣ .-ΝΤΕΡΠΥ ΑΡΕ 8 Ε - ΑΕΚ Ενω το θερμομετρον συνεχως ανεβαινει , τοσο και περισσοτερο αυξανει και το ενδιαφερον των ς _, _ιΛαθλων για τους προημιτελικους αγωνες β' γυρου του Κυπελλου Ελλαδος . Απο τους τεσσερεις σημερινους αγωνες , πε ρισσοτερο ενδιαφερον παρουσιαζει ο αγων της θεσαλλονικης μεταξυ : Σε σκληρ . αν δοκιμασιαν υποβαλλεται η πρωταθλητρια ΑΕΚ παιζοντας με τον ΑΡΗ στην εδρα του . Το αβανταζ αυτο του γηπεδου θα προσπαθηση να εκμεταλλευθη ο ΑΡΗΣ δια να επιβληθη της ΑΕΚ . Ο αγων αυ τος θεωρειται ως ντερμπυ . και προβλεπεται συναρπαστικος και · αμφιρροπος λογω της δυναμικοτητος των αντιπαλων . Ο σημερινος νικητης συνανταται με τον νικητην του αγωνος ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ — ΣΕΡ ΡΩΝ ( εκτος εδρας ) . — Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π . συναν τα τον συνωνυμον της Κυπρου . Η ανωτεροτης '' του Ολυμπιακου Π . ειναι εξωφθαλμος . Η πειραι •κη ομας ειναι βεβαια δια την ε- πικρατησιν της . Ο Ολυμπιακος Λευκωσιας δεν θα παραδοθη α _μαχητι αλλα θα αγωνισθη για ενα τιμητικο αποτελεσμα . Ο νι κητης αντιμετωπιζει την Παναχαικην ( εκτος εδρας ) . —Ο Παναθηναικος συνανταται στην εδρα του με την νεοφω τιστη στην Α κατηγοριαν ομαδα της Χαλκιδος . Ο αγων δεν παρουσιαζει ενδιαφερον λογω της μεγαλης διαφορας δυ ναμικοτητος των αντιπαλων . Ο ΠΑΟΛ αναμενεται δτι θα επικρα τηση της ομαδος των Τρικαλων .-Ο νικητης θα αντιμετωπιση εις Θεσσαλονικη τον ΠΑΟΚ . —Στο γηπεδο της Νεας Σμυρ νης ο Πανιωνιος αντιμετωπιζει τον Πανσερραικο . Ο αγων θα ειναι αμφιρροπος ανκαι ο Πανιωνιος παρουσιαζει περισσοτερες αξιωσεις παρα η κουρασμενη απο τους αγωνες διαβαθμισεως ομας των Σερρων . Η νικητρια ομας θα αντιμετωπιση στην-Ιδραν της την νικητριαν του αγω νος ΑΡΕΩΣ - ΑΕΚ . Ωρα εναρξεως 5 μ . μ . ' ¦ _^^^^^^ _ _^ _ΡΡ _^^^^^^ _Ηηγ ' _^___ γ _^ _Ρ _^^ ____^^^^* _ΗΡ _^__^ ψ ¦ , _Ι^3ιΒιαμαςειναι _ΙΟιΙ^^ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ! _ιιρι^Γζ|ιπουφεραμεταχρωματα _•/•ιΚιΙΙΡΙ^^'ιΙα1ΦΟΑΟ _ΙΗ^^^^Ρ^^στηνΚυπρο' _εγγυησιςττοιοτητος. % « μ £ _^ εδ _, ω _ιτωι χρ . _ωματα-ποω ·πρωτ . _οπςρουν / _ι _^ Ι _„« _Μ _^ _υτ _^ ' _^ βυ τλ ιγ- / Αιι _οπαο ι Ιβ _» 1 Α « _Β * , _« ΓΠΓ _ψ ____ _α Μ Λ , _* ΑΓν _^ - « _ι _« νΑ _^ Γ « _. οτη , ν ΙΑ . _χνλικιιν' % οαα— τα _νΑ _« - 5 _« ΑΚ . · _ΦΓ _*& % ΜνΙ _/~ _ _Μ | _^ Γ _* α _) _σεις . δταν ν _^ _'ττρωτη φορα . χρησιμοποιησετε _^ _^^ _,,,,,, _Ι _,, _^ _^ΗιιΑιΚΙΙαιΒΓ -τα _ΥΑΙιδΡΜ . 'θα 'αγπΚτ _& _Τ ( _π _-κχχι _Οα _^ . κα _. _οΑο _, _ _|»^ υΙ _» _ΜΙΛι _« ¦ _Υηρετε την < μεγσ λη μας _επιμονη . .. . , 3 _ΑΙΚ 2- * % Ε Β _ι _Λ _^ _ιτΑ _* Μ _& _. Με . _λινα λογια . τα Χρ _^ ματα ¥ Α 1 _^ ΡΑΚ καλυπτουν , 1 X 1 _____ , μ _^ χαλυ . _τερη επιφανεια , καλυτερα , γρη _^ ορω . _τερα . ΓΓΗ _™ Γ _^ βΗΗ ι :: ¦ . . . κ . _υκε^ _-νια - ' :. - ι ι _ΛΥΑΟΟΝ — _ΥΗΕΕΙ _, ξ _ιοιδοαοαοτηεαυΕι ι _Ριιιιγ Αιτ _Οοικιιιιοη _? ι _Οοιηβ Αηυ 1 ) _Βιηβ _τοατ _ιπβηιδ « ι 5 _δοιηβιΜηδ Νβν _^ £ ογ Κ _^ _Ββηια Ζ 2 ΓΚΙ _8 ΤΟΙ _, ΗΟΤΕΙ _, _βΚΟυΝΟδ 5 { Τβι . 321 _^ _νιιη « ννννν , ΛΛ « Λ _/ _νν _^^ _ _^ Λ _% _^ _V _^ _Λ _. _ΛΛΛ _^ _Λ _ι _Λ _^ _λ _« _Λ _« _ΛΙVV _^ _ι _^ _Λ _^ _Vι _^ ΕΚΛΟΒΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΒΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δημοκρατικη Αγωγη ΤΟ θεμα , -που θα μας _α--ττασχοληση σημερα , ειναι ο ! εκλογ ες και τα εκλογικα _συστηματα . , , ΤΙς τελευταιες μερες γινεται μεγαλη συζητηση σχε τικα με το θεμα της διεξαγωγης Π μη βουλευτικων εκλογων . « Η Κυβερνησις » , γραψουν οι εφημεριδες , « εξακολουθει να μελετα το θεμα της διεξαγωγης βουλευτικων εκλογων και αναμενεται να ανακοινωση τας αποφασεις της εντος του τρε χοντος μηνος ... » . 7 ο αρθρο ( 65 ) τοΟ _Κυπριακου Σ υνταγματος , καθο ριζει , πως « Η Γουλη των Αντιπροσωπων εκλεγεται δια π εριοδον πεντε ετων » Βο αρθρο αυτο αποτελει θε μελιωδη διαταξη του Συντα γματος και δπως ειναι γνω ττο η παραβιαση των _θεμελιωδων διαταξεων του Συνταγματος ισοδυναμει με α- νατροπη του υπαρχοντος κο θεστωτος . Η _συζητηση λοιπον , εαν θα δι ε . ξαχθουν η δχι βουλευτικες εκλογες , ειναι εξ ολοκληρου α ν τ ι σ υ ν τα γ μ α τ ι κ η . Το ποτε θα διεξαχθουν εκλο νες καθοριζεται απο το Συν ταγμα και δχι απο την Κυβερνηση η τη Γουλη . Και το Κυπριακο Συνταγμα ρητως αναφερει , πως βουλευτικες εκλογες διεξαγονται καθε πεντε χρονια . Η αποφα οτι για παραταση της θητειας των Γουλευτων , που ' ισχυσε τα τρια προ ηγουμενο χρονια , υ _τηρξεν αντισυντα γματικη και _αντ _ιδημοκρατικη . Η Δημοκρατια διαφερει βασικα απο τα αλλα πολιτευματα ως προς το δτι η εξουσια , στη Δημοκρατια , ανηκει στο λαο η πηγαζει α τγο το λαο . Ο λαος δηλ . ειτε μετεχει αυτοπροσωπως στη διακυβερνηση της χωρας του , δπως συνεβαινε στην Αρχαια Αθηνα , ειτε εκλεγει τους αντιπροσωπους του , που θα διακυβερνησουν το κρατος , εξ ονοματος του λαου . Τουτο συμβαινει στις σημερινες δημοκρατιες . ΕΚΛΟΒΕΣ : Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οι εκλογες δεν ειναι μια λεπτομερεια της δημοκρατιας , ειναι η ουσια της δη μοκρατιας . Οι εκλογες ειναι το σημαντικωτερο μεσο , με το οποιο ο λαος συμ μετενει στη διακυβερνηση του _τοπου _^ του . Αν ο λαος στερηθη το δικαιωμα να εκ λεγη την _^ Κυβερνηση , τη Γουλη _ τα δημοτικα συμβου λια και τις αλλες _κοινοτικο αρχες , στερειται το βα σικωτερο δημοκρατικο του δικαιωμα . Καταργηση τ ° 0 δικαιωματος τοΟ εκλεγειν Ι σ οδυναμεΒ με κατ . αρν _^ ση τ η ς δ η μ ο κ ρ α τ ι α ς , γ ι α τ ι _^ δημοκρατια χωρις εκλο γες δεν ειναι δυνα τδ να νοηθη . Η ομαλη δμως και κανο νι'κη λειτουργια της δημοκρατιας δεν προυποθετει α πλως τη διεξαγωγη εκλογων αλλα και τη διεξαγωγη ελευθερων , δικαιων και αδιαβλητων εκλογων . Βια να ει ναι οι _εκλογεο ελευθερες , δι και ες και αδιαβλητες , πρεπει να αποφευγεται οιαδηποτε κορφη πιεσεως και εξ αναγκασμου των ψηφοφορων , να διευκολυνεται και δχι να παρεμποδιζεται η δι αφωτιση του λαου και η ψη φοφορια να ειναι μυστικη , ωστε να εξασφαλιζεται η εκδηλωση του γνησιου φρο νηματος του λαου . Παραβα ση των πιο πανω αρχων ενει σαν αποτελεσμα την νο Γευση και καταπατηση της ιδεας της δημοκρατιας . Αφηνομε τον αναγνωστη μας μονο του να συμπερανη , λαμβανοντας υπ' δψη του τα βασικα αυτα στοιχεια αν στην Κυπρο υπαρχη δημοκρατια η δχι και αν ο Κυπριακος λαος εΤναι ο κυ ριαρχος λαος των δημοκρα _τικων πολιτευματων , που α ποφασιζει τον τροπο διοικησεως του κρατους του και αναδεικνυει τα προσωπα , που αναλαμβανουν , ως _αντι προσωποι του , τη διακυβερ νηση της χωρας του . ΕΚΛΟΒΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενα αλλο θεμα , που εχει αμεση σχεση με τις εκλογες , ειναι το θεμα των Εκλογικων συστηματων . Το εκλογικο συστημα , με το ο ποιο _διενεργουνται οι εκλο γες , ειναι τοσο σημαντικο , ωστε σε πολλες χωρες καθοριζεται απο το Συνταγμα . Στην Κυπρο το εκλογικο συστημα δεν καθοριζε ται απο το Συνταγμα , αλλα απο ενα νομο , που θεσπισε ο τελευταιος Αγγλος Κυβερνητης της Κυ πρου . 'Η βουλη μας κατα τα οκτω χρονια της λειτουρ γιας της δεν βρηκε καιρο να ασχοληθη με το σοβαρο τουτο θεμα και να θεσπιση εκλογικο συστημα . Δυο ειναι τα βασικα ειδη εκλογικων συστηματων . Το Πλειοψηφικο και το Αναλογικο . ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ ΕΚΛΟΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Προς διεξαγωγη των εκλο γων η χωρα χωριζεται σε εκλογικες περιφερειες . Η καθε εκλογικη περιφερεια εκλεγει αριθμο βουλευτων αναλογο με τον πληθυσμο της . Αν οι εκλογικες περι φερει ες εινα ι μεγαλες , εχου με το πλειοψηφικο ευρειας περιφερει ας 3 ανειναι _μακρες , το π λ ε ι ο ψ Τ | φ ι κ ο στενη ς περιφερειας , και αν ειναι τοσο μικρες _. Υπο του ειδικου _συνεργατου μας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ωστε η καθε μια να εκλεγη ενα μονο βουλτη , εχουμε το μονοεδρικο πλειοψηφικο εκλογικο συ στη μα . Το τελευταιο τουτο συστημα ισχυει στην Αγγλια . Το καθε κομμα υποδεικνυ ει καταλογο υποψηφιων βου _λευτων σε καθε εκλογικη πε ριφερεια , των οποιων ο αριθ μος ειναι ισος με τον αριθ μο των βουλευτικων εδρων , που αντιστοιχουν σε καθε περιφερεια · . Ολες τις βου λευτικες εδρες μιας περιφερειας κερδιζει , συμφωνα με το πλειοψηφικο συστημα , το κομμα , που ελαβε τις πε ρισσοτερες ψηφους στις εκ λογες . Τουτο θεωρειται αδι κο . γιατι αποκλειεται απο τη βουλη η μειοψηφια . Η λειτουργια του δημοκρατικοι ) πολιτευματος χωλαινει , γιατι δεν θα υπαρχη στη βουλη αντιπολιτευση η αν υ _παρχη θα ειναι μικρη και ανισχυρη . ΑΝΑΛΟΒΙΚΟ ΕΚΛΟΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το αναλογικο συστημα θεωρειται σαν δικαιοτερο και δημοκρατικωτερο α πο το πλειοψηφικο . Οι βου λευτικες εδρες μιας εκλογι κης περιφερειας μοιραζονται μεταξυ των κομματων , αναλογα με τον αριθμο των ψηφων , που ελαβε το καθε κομμα στις εκλογες . Ετσι , υπαρχει η δυνατοτητα να αντιπροσωπευωνται στη βουλη δλες οι πολιτικες αποχρωσεις . ΤοΟ αναλογικου εκλογικου συστηματος υπαρχουν δυο ε'ιδη . ι Η ενισχυμενη Α ναλονικη και η Απλη Α να λογικη . Στην Ενισχυμενη Αναλογικη δικαιουνται να συμ μετασχουν στην κατανομη των βουλευτικων εδρων μονο τα κομματα , που _εξασψο λισαν ενα μινιμουμ ποσο * _, στο ψηφων , 10 % περιπου . Στην απλη Αναλογικη μετεχουν στην κατανομη τωυ βουλευτικων , εδρων , ολα ανεξαιρετως τα κομματα . Στην Ελλαδα εφαρμοστη καν δλα τα εκλογικα συστη ματα στις διαφορες εκλογες . Στην Κυπρον ισχυσε στις πρωτες και μοναδικες εκλογες το πλειοψηφικο ευρειας εκλογικης περιφερειας . Τουτο ειχε σαν συνεπεια την εκλογικη συνεργα σια του Πατριωτικου ( Μα καοιακοΟ ) Μετωπου και τοΟ . ΑΚΕΛ και κατεστησε ιιαταιη τη συμμετοχη της 'Αν τιπολιτευσεως στις εκλογες ·γιατι και αν επαιρνε και το 40 % των ιυηφων κααιι ι α βουλευτικη εδρα δεν θα _εξασφαλιζε . _ΑΒΡΟΤαι : αυτοι οι _ποοαμεΑπυενοι ΑΒΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΛΗΜΑΤΑ _ΤΓΝ ΧΩΡΙΟΝ : ΚΕΛΛΑΚΙ , ΑΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΤ ΑΒΩΝΙΑ Του συνεργατου μας κ . Κωστα Τρυφωνος Εις την -προσπαθεια μας να _συμβαλωμεν δσον το δυνατον περισσοτερον εις την _προβολην των αγροτικων προβληματων της Κυπριακης υπαιθρου συνεχιζομεν ση . μερα την εκθεσιν μερικων — ελαχιστων — απο τα προβληματα που απασχολουν το Κελλακι , την Ακαπνου και τα Επταγωνια . ΚΕΛΛΑΚΙ Εις το Κελλακι απο 60 και πλεον χρονων υπαρχει Αγροτικη Εδρα _'ιατροΟ . Φιλοπροοδοι οντες οι κατοικοι διεθεσαν απο το ταμειον της εκκλησιας ποσον £ 4000 δια την ανεγερσιν συγχρονου κατοικιας του Ιατρου και ιατρειον . Δυστυχως δμως _βαινομεν _εις τον τριτον χρονον που η ιατρικη εδρα παραμενει ανευ ιατρου . Μετα την μεταθεσιν του Ιατρου διαφοροι παραγοντες της περιοχης που επεσκεφθησαν τον Υπουργον Υγειας _ελαβον Βην _υποσχεσιν δτι προσωρινα θα γινονται εβδομαδιαιες επισκεψεις απο ιατρον του Νοσοκομειου Λεμεσου και οτι συντομα θα διορισθη ·μ ονιμος ιατρος . Πλην ομως ματαια ανεμεναν οι κατοικοι . Τωρα και δυο χρονια ουτε ιατρικες επισκεψεις εγιναν ουτε ιατρος διωρισθη . Και οι κατοικοι της περιοχης διερωτωνται κατα ποσον θα ληθη _αυτοτο ζητημα και ποτε . Το πλεον παραδοξον ειναι δτι η Κυβερνησις συνεχιζει να πληρωνη ποσον £ 10 μηνιαιως δι' ενοικιον της Ιατρικης εδρας . Τι δμως εξυπηρετει αυτη η . σπαταλη Την διασπαθισιν . του δημοσιου χρηματος η μηπως σκοπος ειναι να κλειση ¦ το στομα των χωρικων εφ' δσον ταχα , η εδρα υφισταται . ΑΚΑΠΝΟΥ Η Ακαπνου ειναι ενα καθαρως ελαιοπαραγωγικον χωριον γι' αυτο και το προβλημα της ειναι προβλημα που αντιμετωπιζει μια πολυ μεγαλη _. μερις . του αγροτικου κοσμου , μπορουμεν μαλιστα να _πουμεν , αλλος λιγο αλλος πολυ , ολος ο αγροτικος κοσμος διοτι δεν υπαρχει σχεδον γωνια της Κυπρου που νο μην εχει ελαιοδενδρα . Το προβλημα ειναι σοβαρο γι' αυτο απασχολησε και απασχολει την Κυδερνησιν εφθασε δε και εις την Γουλην . Ομως παρα τας συζητησεις παρα τις προσπαθειες και παρα το ενδιαφερον της Κυβερνησεως οι γεωργοι της Ακαπνους ενα πραγμα γνωριζουν , που ασφαλως και οι υπολοιποι ελαιοπαραγωγοι θα συμμεριζονται : Η νεα εσοδεια λαδιου αρχιζει σε τρεις μηνες και η παλαια ευρισκεται αδιαθετος εις χειρας των . Φτηνη Καλλιεργεια Μεγαλαι εκτασεις ανερχομενοι εις εκατονταδας σκαλων μπορουν να καλλιεργηθουν και να μετατραπουν εις _παραγωγε κους αγρους- πραγμα το οποιον σημαινει την ανοδον του βιρτικου επιπεδου - και - παραλληλα την αυξησιν του εισοδηματος τον τοπου . Η καλλιεργεια των ως ανω εκτασεων με . μεγαλα τρακτορς δεν εγινεν ' παρα την πρρθεσιν των αγροτων διοτι θα στοιχιση εις τον καθενα ποσον £ 50 εως £ 100 . Εαν πραγματικα η ταξις των γεωργων δεν ητο παραμελημενη το ποσον τε οποιον χρειαζεται θα αντικαθιστατο με μερικα γαλονια ακαθαρτου πετρελαιου και 2—3 μεροκαματα του οδηγου . με αποτελεσμα δλοι να εχουν την δυνατοτητα αξιοποιησεως της περιουσιας των . ΕΠΤΑΒΩΝΙΑ Βειτονικο χωριο με την Ακαπνου , . αντιμετωπιζει , δπως και αυτη το προβλημα του λαδιου , με παρομοια παραπονα . Οι κατοικοι του χωριρυ προχωρουν μαλιστα εις την εισηγησιν δπως την διαθεσιν του λαδιου αναλαβη η _Κυβερνησις εφαρμοζουσα ενα σχεδιον αναλογον εκεινου δια την διαθεσιν της ζιβανιας . Κλαδος Χρησεως Υδατος του _'ΥΛουρνειου Βεωργιας Προς καλυτεραν χρησιν του υδατος η _Κυδερνησις εθεσεν τα 1965 . εις εφαρμογην πενταετες σχεδιον βασει του οποιου « παρεχεται τεχνικη και οικονομικη βοηθεια . 'Η . τεχνικη βοηθεια συνισταται εις την εκπονησιν σχεδιων βελτιωμενων συστηματων αρδευσεως και η οικονομικη εις _επιχορηγησιν 15 % επι των εξοδων δια την εφαρμογην των σχεδιων Γελτιωμενων συστηματων αρδευσεως . Το υπολοιπον 85 % διδεται ως μακροπροθεσμον- δανειον με επιτοκιον Λ ι Α % . Συμφωνως προς αυτο το σχεδιον ο γεωργος κ . Ευριπιδης Θεοδουλου εκαμεν αιτησιν προ _Υι περιπου ετους . Εξη- μηνες μετα την υποβολη ν της . αιτησεως λειτουργος του Βεωργικου Τμηματος επεσκεφθη το κτημα του , δια να μελετηση .. την υποθεσιν . Εξεπονησεν το σχεδιον και συνεφωνησεν δτι ητο εντος ιων πλαισιων του , Κυβερνητικου ¦ σχεδιου . Πλην δμως ο' κ . Θεοδουλου απο-ενος και πλεον ετους περιμενει και δικαιολογημενα διερωταται αν προκειται για εργα η για λογια μονον . _ ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ Την . προσεχη Κυριακην : Αγιος Τυχωνας , Πυργος Λεμεσου , και Διερωνα . ΜΙΚΡΑ ΑΒΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ . Ο Ε « αε > ζ ©< Λεμεσου εις Πραστειο Κελλακιου . Εις παγκοινοτικην .. συγκεντρωσιν των κατοικων του ΠραστειοΟ Κελλακιου , ο Επαρχος Λεμεσου κ . Ζαχαριαδης εμελετησε τα προβληματα ¦ των κατοικων της κοινοτητος , τα κυριοτερα των οποιων ησαν : . Η επιδιωρθωσις _ της δδοΟ Κελλακιου — Πραστειου _, η επιχορηγησις τρακτορ , η παραχωρησις κρμπρεσσορου δι' εκσκαφην των πηγων και _εκβαθυνσιν των λακκων και _παροτχωρησις και τιτλοποιησις της χαλιτικης γης την οποιαν οι κατοικοι καλλιεργουν επι σειραν ετων . Ο κ . Επαρχος ειδε με κατανοησαν τα _προβληματα και υπεσχεθη συμπαρασταοτν , εδωσε δε οδηγιας εις τον Πραεορον της Κοινοτητος κ . Δ . Κωνσταντη και τον αγροφυλακα κ ., Κ . Βεωργιου να καμουν την υπο της διοικησεως _προβλεπομενην προερνασιαν και ειπε να υποβληθουν αι _σχετικαι αιτησεις . | _^ΕΠΙΠ/Ι3ΣΕΙΕΜΙΝΙΟΝ ι Βια μια καλη επιπλωση επισκεΦθητε το ερΥοστασιον και την μεγαλη αιθουσα ι ? εκθεσεως μας , Εναντι Σοπαζ , Παλλουριωτισσα . ι _ΒΕΩΡΒΙΟΣ Ν . _ΑΦΑΝΤΙΤΗΕ _ΛΤΓ ., Τηλ . 32555 . | Γ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΓΙΓΑΣΜΟΥ _^ _Κ _^^^^^^^ _ΓΙ _^_ _^^^^^^^^^ _β _Κ _^_ _βΚΛ _^ _Κ _^^ _Κ _^^^ ΚΓΚΛ __^_^_^___^_^_^_^ Λ _ΓΟΙΗ« _31ιτ^« _¦ΥΑνΗμΓα^Γ _« _^^^¦Ηηη^^^^ημ^ηΗ^β^μΙ^Γ _. _———_ · υ ΝΕΑ _πολιτικη γραμμη του Προεδρου Μακαριου πε ρι « εφικτης _λυσεως » , η οποια εις την πραγματικοτητα δεν ειναι νεα αλλα παλαια και μονιμος πολιτικη _ουτου και τωνσυνεργατων του , οι οποιοι την Ενωσιν δεν εθεωρουν ευκταιαν αλλα απευκταιαν , εχει ως αποτελεσμα να προβαλλεται συνεχως η θεωρια του Συμβιβασμου . Πρεπει δμως ( να γνωριζουν οι κυριοι αυτοι , οτι συμ βιβασμος δεν υπαρχει μεταξυ δικαιου και αδικου , ψευδους και _αληθειας , ηθικου και ανηθικου . Το αιτημα του Κυπριακου λαου δΒ αυτοδιαθεσιν και Ενωσιν ειναι αιτημα στηριζομενον επι της ιστορικης αληθειας , επι της δικαιοσυνης και της _^ ηθικης . Συμβιβασμος επι του αιτηματος αυτου δεν _^ υπαρχει . Ας το καταλαβουν , εφ' οσον ειναι καιρος , δια να μην καταστουν δια δευτεραν φοραν ολετηρες της Κυπρου . Η Εκκλησιαστικη Περιουσια Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ περιουσια ανηκει εις τον λαον , διοτι προηλθεν απο δωρεας του λαου . Εθεωρει ο Ελληνικος λαος της Κυπρου την Εκκλησιαν ως προπυργιον των εθνικων και χριστιανικων ιδανικων και ως οργανισμον αγωνιζομενον δια την πραγματοποιη σιν των ιδανικων τουτων και την ηθικην και πνευματικην εξυψωσιν του λαου . Δια τουτο μετα προθυμιας προσ εφερε , πολλακις εκ του υστερηματος του , δια την οι κονομικην ενισχυσιν της Εκκλησιας . Εαν η Εκκλησιαστικη περιουσια διετιθετο , ωστε η Εκκλησια να δυνηθη να « νταποκριθη πληρεστερον εις τα υψηλα της καθηκοντα ουδεις καλος Ελλην και Χριστιανος θα ηθελε να στε ρηθη αυτη της περιουσιας της . Δυστυχως δμως σημερον _, η εκκλησιαστικη περιουσια χρησιμοποιειται δια την πολιτικην ενισχυσιν του κομ ματιζομενου 'Αρχηγου της , θια την καταπολεμησιν των εθνικων ιδανικων , δια τον χρηματισμον ωρισμενων κλη ρικων , μοναχων και των συγ γενων των . Εμποροι και _πολιτικοι κατεστησαν οι κληρικοι διαγουν βιαν κοσμικον και πολυτελη ·σκαν δαλιζουν και διαφθειρουν τον λαον . Ελαχιστον , αση _μαντον πραγματι , ποσοστον της Εκκλησιαστικης περιουσιας διατιθεται δια την _βελτιωσιν της θεσεως του κατωτερου κληρου . , Επομενως _ουδενα λογον _υπαρξεως εχει και πρεπει να επιστραφη εις τους πρα γματικους δικαιουχους της , τον λαον . Το _καθιικολ της Π . Ε . Κ . _^ _'Σ ανακοινωσιν της η λλ _* κ < χτα ΥΥελλε _« την προσ | το ( θειαν των κομμουνιστων , οττως εκμεταλλευθουν την _« εινην θεσιν . εις την _οποιαν ευρισκονται τα _προβληματα του Αγροτικου κο ' - € Βμ _° υ ·Σκοπος των κομμουνι _«™* ν _, λεγει η ΠΕΚ , ειναι η _ειτεκτασις του κομματος 7 ων και μεταξυ των αγρο-Τ _ν εις τελευταιαν δε μοιι > αν θετουν παντοτε τα δικαια του αγροτικου κοσμου . « Η ΠΕΚ » , συνεχιζει η α _^ ακο , _νωσις , « δεν εδιστασε *« κατελθη εις οιονδηποτε « Υωνα , δια να προασπιση Τα συμφ £ ροντα _τβ ν γεωρ _ ι _«* ν η δια να υποστηριξη τα _« _Φιστα εθνικα συμφεροντα Τ ° _* ιοπου μ < χς >> . Πραγματι , η . ¦ ι _^ Κ εχει μιαν λαμπραν εθνικην και φιλοαγροτικην ιστοριαν . Αφ' δτου δμως κατεστη παραρτημα του « Πατριωτικου Μετωπου » , επροδωσεν την ιστοριαν της και αψησεν ελευθερον το πε διον εις την υπο κομμουνι στικον ελεγχον αγροτικην οργανωσιν ΕΚΑ . Εαν η ΠΕΚ θελη να ψανη _ανταξια της ιστοριας της , _οφειλει να διαχωριση την θεσι ν της απο τον Μακαριον και το κομμα του και να αναλαβη αγωνα ανεν δοτο ν δια την προασπισιν των εθνικων ιδανικων και των δικαιων του Αγροτικου κοσμου . Με ψηφισματα συμπαραστασεως και χλιαρα ανακοινωθεντα δεν προαγονται τα συμφεροντα του Αγροτικου κοσμου . Το αιτημα των αμπελουρ γων , δια το οποιον συγκαλειται σημερον συνεδριον εις Λεμεσον υπο την καθοδη γησιν της ΕΚΑ , ειναι απολυτως δικαιον και η ΠΕΚ αδικως αντιδρα δΒ ανακοινωθεντων . ι Η εμπιστοσυνη του αγροτικου κοσμου προς την ηγεσιαν της ΠΕΚ απο πολλου εχει κλονισθη . ΑΚΕΛ και εκλογαι ΟΜΙΛΩΝ ενωπιον κομμα τικης διασκεψεως εις Αμμοχωστον ο Β . Βραμματευς του ΑΚΕΛ κ . Παπαιωαννου εδηλωσεν : « ΕΥμαστε ασυζη τητι υπερ των Εκλογων , γιατι πιστευουμε , δτι ο Κ υ πριακος λαος πρεπει να εκλεγη τους βουλευτες , τους δημαρχους και τα δημοτικα _οτυμβουλια _, τους κοινοταρχες και τις χωριτικες αρχες ακομη και τις σχολι κες εφορειες ... » . Η υποκρισια των ηγετων των κομμουνιστων εΤναιαπε ριγραπτος ·πιστευουν , ισχυ ριζονται , εις τας εκλογας , αλλ' ουδεποτε απητησαν την διεξαγωγην οιωνδηπο τε εκλογων εις Κυπρον . Συναδελψωμενοι με την Κ υ βερνησιν του Αρχιεπισκοπου _Μακαριου _κατεπροδοασαν τα δικαιωματα και τα συμφεροντα ολοκληρου του λαου , συμπεριλαμβανομε > νων ακομη και των οπαδων των . Γουλευτικοι _εκλογαι ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ειδικως εις το θεμα των _βουλευ τι κων εκλογων ο κ . Παπα'ιω αννου εΤπεν , δτι εΤναι υπερ της διεξαγωγης των , διερω ταται δμως επι τη βασει ποιου Συνταγματος θα δι ε ξανθουν αυταΒ _ _, Η απορια του δμως δεν ισχυε προκειμενου _« ερι των _Ποοεδοικων εκλογων . Και τουτο , διοτι συνθημα των Προεδρικων εκλογων ητο η εγκαταλειψις της Ενω σεως και η επιδιωξις της « εφικτης λυσεως » . Και συνε _ψερε τουτο εις το ΑΚΕΛ , το οποιον παντοτε αντεταχθη ε _[ ς την Ενωσιν . Ειναι και υπερ της Απλης Αναλογικης ο κ . Παπα ' ι ' ωαννου . Τοσον αυτος , δ μως , οσον και οι ομοι'δεαται του βουλευται , ποτε εζητησαν απο την Γουλην να ψη φιση νομον δια το εκλογικων τουτο συστημα : 'Η Συντονιστικη Επιτροπη των Αγωνιστων ΙΛΑΡΟΤΡΑΒΙΚΗ ειναι η θεσις της Συντονιστικης Ε _πιτροπης των Αγωνιστων Κυπρου , εις τας ταξεις της οποιας περιλαμβανονται λαμπροι αγωνισται της ΕΟΚΑ . Εκ των ανακοινωσεων της προκυπτει αβιαστως το συμπερασμα , δτι δεν απεψασισεν εις ποιας αρχας πιστευει και τι υπο στηριζει . Ειναι μεγαλον βαρος να εχη ο ανθρωπος ενδοξον παρελθον . Διοτι , εαν θελη να σεβεται το παρελθον του , οφειλει να επιδεικνυη δΒ δ λων των πραξεων και των λογων του συνεπειαν προς τας ωραιας και λαμπρας _αρνας της δοξασμενης ιστο ριας του . Λυπουμεθα να πα ρατηρησωμεν δτι η μεταζυριχικη δρασις των πλειστων μελων της Οργανωσεως των Αγωνιστων της ΕΟΚΑ ερχεται εις σψοδραν συγκρου σιν με το αγωνιστικον παρ ελθον των Ο νεος Υπουργος Οικονομικων Ο κ . ΑΝΔΡΕΑΣ Πατσαλιδης , μετα απο πολλους δι σταγμους , απεδεχθη το αξι ωμα του Υπουργου των Οι κονομικων , Η πειρα και τα προσοντα του νεου Υπουργου ειναι αδιαμβισβητητα , αι καταστασεις δμως τας ο ποιας εχει να αντιμετωπιση , ειναι πολυ δυσκολοι . Ευχομεθα εις τον κ . Πατσαλιδην , δπως επιτυχη εις το δυσκολον εργον του . Πρε πει δμως να τονισωμεν το σον εις αυτον , δσον και εις τον κ , Δημητριου , τον νεον Υπουργον Εμποριου και Γιομηχανιας , δτι αναλαμβανουν βαρειας ευθυνας , ποοεοχομενας εκ των πολλων αμαρτηιιατων δχι υονον των ποοκατονων των , αλλα και ολοκληοου της _Κυβερνη σεως , τηι ·οποιας τωρα τελουν μελη . Αμαρτηματων εις δλους τους το _« _ιειο της _δηυοσιας ζωης . ιδιαιτεοως εις τον νειρισμον του εθνικου ζητηιιατος . Καθηκον ενουν να αγωνισθουν δια την _αποτροπην νεων σωαλματων και την _εξοοδετεοωσιν Τ ων συνεπειων _·* _-ων παλαιων τοιουτων . Εαν α _^ τιλη Ι > θουν , δτι δ _£ » ενουν την δυ να ι ν να _ποαξουν _¦΅« _Οτο , ο _* ειλοιη / να _παοαιτηθουν εν εναντια πεοιπτωσει Λα ει » ν « ι και αυτοι συνυπευθυνοι . Λεν .-εΤναι . _απλΑο τ _^ ννικοι αλλα ενουν ευ Αι ' νη ν δ « ' δλας τας πραξεις της Κυβερνησεως . ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Φιλη Βνωμη , Στην τελευταια ομιλια του εις την Ιερατικη ν Σχολη ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος ανεφερθη και εις το θεμα της εκκλησιαστι κης γης . Ουτος εδηλωσεν ως γνωστον δτι , εαν η εκκλησιαστικη περιουσια διενεμετο « ως ζητειται δεξιοθεν και αριστεροθεν » αυτη θα ητο « φαγωμενη » προ πολλου . Κατ' αρχην δεν ειναι απαραιτητο η εκκλησιαστικη περιουσια να διανεμηθη . Δυναται να πωληθη εις χαμηλας τιμας και με ευνοικους δρους ωστε να εξυπηρετηθουν αφ' ενος α ' ι αναγκαι του κληρου , αφ' ετερου δε να αξιοποιηση απο τους αγοραστας ιδιως δε τους κατοικους της υπαιθρου . Υποβαλλω απλως μιαν μονον ερωτησιν : Αι £ 500-000 αι οποιαι εδαπανηθησαν δια την ανεγερσιν του Αρχιεπισκοπικου Μεγαρου μηπως διετεθησαν τοιουτοτροπως προς εξυπηρετησιν του κληρου η προς ικανοποιησιν της ματαιοδοξιας μερικων Μηπως θα ητο δυνατον να εδαπανητο το ποσον χων £ 100 . 000 και α ' ι υπολοιποι £ 400 . 000 να κατετιθεντο εις ειδικον ταμειον δια τας αναγκας του κληρου διαμα ρ τυρομενος χρ ιστιανοσ Λευκωσια 25 . 6 . 68 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΛΗΜΑΤΑ Ποιοι οι υπευθυνοι Αγαπητη Βνωμη , Τελευταια στον τυπο συζητειται εντονα το θεμα για το οριο ταχυτητος των τροχοφορων που διερχονται μεσα απο κατοικημενες περιοχες και ο τροπος ελεγχου τουτου . Διατυπωθηκαν διαφοροι αποψεις τοσον απο τους οδηγους δσον και απο το Αρμοδιο Τμημα της Τροχαιας Υπηρεσιας . Πιστευω πως η ευθυνη δεν πρεπει να επιρριπτεται εις το Τμημα Τροχαιας . ( Δεν συζητω φυσικα τον τροπο με τον οποιο γινεται ο ελεγχος του οριου ταχυτητος ) · 'Η _^ ευθυνη πρεπει να _δαρυνη τα Αρμοδια Τμηματα Δημοσιων Εργων και Πολεοδομιας διοτι : Ενας υπεραστικος δρομος πρεπει να ειναι κατα τετοιο τροπο μελετημενος και κατασκευασμε νος ωστε το τροχοφορο : να δυνανται να καλυπτουν σε δσο το δυνατο μικροτερο χρονικο διαστημα μια αποσταση . Τουτο δε , φυσικα , προιποθετει πολυ μεγαλυτερη ταχυτητα των 30 μιλιων α να ωρα . Επιτυγχανεται δε αν ληφθουν υπ' οψιν κατα την μελετη τα ακολουθα : 1 ) Ενας υπεραστικος δρομος πρεπει να παρακαμπτη τις κατοικημενες περιοχες . 2 ) Πρεπει η επεκταση ενος οικισμου να γινεται κατοπιν ειδικης νομοθεσιας προς μια κατευθυνση και δχι εκατερωθεν του υπεραστικου δρομου ωστε να μη δημιουργηται αναγκη διασταυρωσεως της υπεραστικης αρτηριας υπο των κατοικων . 3 ) Πρεπει απαραιτητως να _προδλεπωνται υπογειες διαδοσεις τοσο για πεζους δσο και για τα ζωα στις αγροτικες περιοχες . Πιστευω πως στις περισσοτερες περιπτωσεις τιποτα απο τα ποιο πανω εχει γινει . Παραδειγματα : Ο δρομος Λευκωσιας — Λεμεσου , Λατσια δπου η εκκλησια κτιστηκε εις την πιο ακαταλληλη θεση , ο δρομος Λευκωσιας— Κυρηνειας , περιπτωσις Βερολακκου , Αγιου Γασιλειου , οπου ο δρομος διερχεται μεσα απο την κατοικημενη περιοχη . Εφ' οσον στις πιο πανω περιπτω σεις , ο νεος μαλιστα δρομος , διερχεται αναμεσα απο τον οικισμο ειναι φυσικο η τροχαια να ελεγχη το δριο ταχυτητος διοτι λογω κακης μελετης και ελλειψεως νομοθεσιας οι δρομοι παυουν να εξυπηρετουν τον σκοπο για τον οποιο κατασκευαστηκαν και μετατρεπονται αυτοματα απο υπεραστικους δρομους οε δρο μους τοπικης κυκλοφοριας . Φιλικα , Τ . ΖΕΜΠΥΛΑΣ Αρχιτεκτων . Λευκωσια 28 . 6 . 68 ΒΙΑ ΤΗΝ ΒΝ _9 ΜΗ Τα αγροτικα θεματα Κυριε Διευθυντα , Η εφημερις σας ειναι πολυ ενδιαφερουσα . Με πολλην δε ι · κανοποιησιν ειδα δτι απο εβδομαδα σε βδομαδα αποκτα περισσοτερους αναγνωστες , συμφωνους προς τες ιδεες της . Με ικανοποιησιν ειδα επισης δτι η εφημερις σας ειναι γεματη αρθρα και μελετες πολυ χρησιμες _, θα ηθελα να δωσω τα θερμα μου συγχαρητηρια σ' αυτους που γραφουν και επιμελουνται τα αρθρα αυτα . Ιδιαιτερως ομως επιθυμω να συγχαρω τον κ . Τρυφωνος δια την στηλην « Αγροτικα Θεματα * την οποιαν θεωρω σπουδαιοτατης σημασιας , δεδομενου δτι η Κυπρος ειναι κατ' εξοχην αγροτικη νησος . Οι αγροτες , πραγματι , ειναι πολυ παραμελημενοι απο την Κυδερνησιν . Ο κ . Τρυφωνος δε επιτελει σημαντικον εργον συγκεντρωνων και παρουσιαζων τα διαφορα αγροτικα προβληματα της υπαιθρου . Ευχαριστω δια την _φιλοξενιαν ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ Περα - Πεδι , 27 . 6-68 Βενικα Κυριε Διευθυντα , Με πολλην χαραν ειδα την εκ _δοσιν της « Βνωμης » , εφημεριδος που ηλθε να σπαση την μονοτο : νιαν του Κυπριακου τυπου με τα αρθρα , τα σχολια και τα λοιπα δημοσιευματα της , τα _οτχοια διακρινει η _σοδαροτης και η _ελλειψις φανατισμου και εμπαθειας . Συνεχιστε με την ιδιαν « μαχητικοτητα — εστω και αν δεν ειναι κραυγαλεα — τον αγωνα που διεξαγετε και να εισθε 3 εδαιοι δτι δλοι ο ' ι εθνικως οκεπτο _μενοι ειμεθα παρα το πλευρον σας , ετοιμοι δια καθε δοηθειαν . Μετα τιμης , Β . Δ . ΠΑΥΛΗΣ 24 . 6 . 68 ΧΡ _0 Ν _0 _ΒΡΛΦΗΜΛ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1 ης ΣΕΛΙΔΟΣ χερι τους στη φωτια . Ομως αυ τες τις προθεσεις σας αποδιδουν και με τετοια ονειρα — ομορφα ονειρα — γεμιζουν τις ωρες της καλοκαιρινης ονειροπολησης τους ) . Υπαρχουν δμως και μερικοι αλλοι . Ειναι λιγοι αυτοι που δεν αξιζουν τον κοπο . Βια την ιστορια μονο ας ακουστουν οι αποψεις τους . Αυτοι λοιπον θεωρουν τις συνομιλιες σας σαν συμπτωμα παρακμης δχι μονο της Κυπριακης μα και της Παγκοσμιας Κοινωνιας , μια και διεξαγονται « υπο την _ουμβρελλαν » του ΟΗΕ . Εκπροσωπειτε , σε μικρογραφια ειν αληθεια , τον _αρριδισμο , τον καιροσκοπισμο και την ανεδαφικοτητα που χαρακτηριζουν την εποχη μας . Πα τε να χτισετε « πυργους στην αμ μο » παραγνωριζοντας δασικους νομους της Ιστοριας που διεπουν τη ζωη ενος συνολου ανθρωπων που λεγεται λαος . Στηριζομενοι πανω σε σαθρες και προσκαιρες καταστασεις , _μιμουμενοι « εξυπνα » τ _, ους Ισχυρους της Βης , επιχειρητε να λυσετε ενα _προδλημα με συμβιβασμους , ενω μονο _δασει των απαρασαλευτων αρχων της Δικαιοσυνης και της _αυτοδιαθεσεως μπορει μονιμα να λυθη . Φαινεται πως βλεπετε τον Κυπριακον λαο σαν αγελη χοιρων που μονο τα ξυλοκερατα γουσταρει για να γινη ευτυχισμενος . Γεβαια , το ξερουμε , η διπλωματια και η πολιτικη ποτε ατη μακραιωνη ιστορια τους δεν ξεχωρισαν για τον _ ιδεαλισμο και την ειλικρινεια τους . Μα και γιαυτο κατα κανονα δεν ελυσαν τα προβληματα του κοκοσμου μα τα διαιωνισαν . Κι υστερα απο δυο παγκοσμιους πολεμους , υστερα . απο τοσα αιματα που χυθηκαν για να διατρανωθη η αληθεια πως οι αξιες δεν καταπατουνται ατιμωρητι , θα περιμενε κανεις πως « ο ' ι μι- · κροι » θα παιρνανε το μαθημα τους . Ειπαμε δμως πως αυτοι που λεγουν τα παραπανω ειναι πολυ λιγοι . Λιγοι ειναι ακομα κι εκεινοι που περιμενουν να συμπεσουν οι αποψεις σας . Οι πιο πολλοι απο μας απλουστατα αδιαφορουν . Ειναι και κεινοι που μειδιουν με συγκαταβαση : Αστε τα παιδια _, να κανουν το κομματι τους . _ΙΟΑΜΕΟΙ { ΕΠΙΣΚΞΦΘΗΤΕτο < ι νεον ΚΕΝΤΡΟΝ — - Ν ι ΜΠΑΡ — ΕΣΤΙΑΤΟ . ι £ Ρ ΙΟΝ — ΖΑΧΑΡΟ , ι 5 ΠΛΑΣΤΕΙ ΟΝ — ΚΑ- « ι ι ΦΕΤΕΡΙΑ ι 5 _4 _ΟΑΜΕΟ 2 « ι Οδος Θεοφραστου 1 5 ι » ( πρωην « Ραντεβου ») ι ¦ ι Τηλ . 64929 ι _* β ΛΕΥΚΩΣΙΑ ι | ι υπο την διευθυνσιν 5 ι του κ . ι > ΝΙΚΟΥ ι Ι ·ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ £ _ι —Μεζεδες 3 ' _| —Εκλεκτα ψο . γητα ι || ι της ωρας 5 ¦ _5 —Σουγλακιβ . ι ' _η - — Ολα τα ειδη ποτων ι ¦ ¦ και αναψυκτικων ν _·—Βλυκυσματα 5 ¦ _5 | — -Καφεδες ι _| ·—Παγωτα λ ι ¦ ¦ —Φρουτα της εποχης ι ι ΤΙΜΑΙ' ΛΟΒΙΚΑΙ ι ννννΛνΛΛΛ « Λ _« ννΛ « ΛΒΛ _^ _ΕΚΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΓΙΙβ 1ΙΕΙΚΗΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΧΟΠΗΛΕΥΚΩΣΙΑΣΙ ΙΘΤΑΞΙΟΣΙΔΙΩΤΙΚΗΣΧΟΛΗΜΕΣΗΣΠΑΙΔΕΙΑΣΙ Ι ( Ανεγνωρισμενη υπο του Κρατους ) , ι _·*^»* _, _^··· _···ν .. _·ν . ·- _% . _·-ν _..- _* _..-ν _.. _^ .. _·^ .. _·ν _..-χ _... _* ,.. _χ ,,. ν „_ _, _ .-κ .. — Γ 1 υ . / _ι 3 ΤΗ , Δργ ΘΕ'ΣΑ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΙΔΙΩΤΙ- { Ι Ι ( _£ 5 _ν , ΣΧ 0 ΑΗ Η 0 Π 0 , Α ΠΛΗ _^ ΤΩ Ν ΕΜΠΟΡΙ- Ι ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑ- ι ΔΟΥΣ ΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΙΝ ( ΕΡΒΑΣΤΗΡΙΑ ) . . 5 _ ' Χ _·*^·· _*·· ν _·-Ν ···Ν _··-Ν . ·- > . _·-ν _..-Η .. _^ .. _^ .. _^ _.. _^ .. _^ .. _^ . . _» , Η Ι Διευθυντης : ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ . _^ . Δια πληροφοριας απευθυνεσθε εις το οικημα της Σχολης · § ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΩΖΟΥ 2 , Λευκωσια ( παρα τι _, ν πλατειαν Σολωμου ) 1 Ι 2 ΑΚΥΝΘ 0 Υ 10 , Παλλουριωτιασα ( _τταρα την νεαν εκκλησιαν ) . 1 Τηλεφωνα : 77550 — 31355 - 1 Χαιρετισμος Η ΕΚ ΟΠΙΑ ΜΟΥ ΤοΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΤΙΣ μερες αυτες , _£ νας κοσμος ολοκληρος αφηνει τα μαθητικα θρανια για ν * ανταμωση τη σκληρη _διοπαλη , την ιδια την ζωη καταμουτρα . Νεοι με πολλες ελπιδες και περισσοτερα ονειρα που θα αντιμετωπισουν την ζωη σ' _δλη την σκληροτητα της , σ' ενα ανισο αγωνα μεσα σε μια κοινωνια δπου βασιλευει ο νομος της απανθρωπιας . Α Ν τουλαχιστο τα σχολεια μας τους εδιναν τα απαραιτητα εφοδια να αντιπαλεψουν και να υπερνικησουν τα λογης — λογης εμποδια , αν η εκπαιδευση μας ηταν συγχρονισμενη κι ανταποκρινονταν στις απαιτησεις των καιρων , ισως η θεση τους να ηταν καλυτερη . ΜΑ τωρα Τωρα φευγουν απο τα σχολεια με ελαχιστα εφοδια κι εχουν ν' αντιμετωπισουν απο την αλλη και μια Κοι νωνια δπου η ανισοτητα , η κοι νωνικη αθλιοτητα , η προστυχια κι η απαξιωση καθε ανθρωπιας εστησαν ολοχρυσα τα θρονια τους . ΤΙ να τους πουμε εμεις σ' σ . υ τους τους νεους Δεν συνη θιζουμε να λεμε ομορφες κουβεντες , απλως για τις κουβεντες . Αλλων ειναι το προνομιο αυτο , που θα ρητορεψουν τοΟτες τις μερες και θα πουν πολλα . Βια τον ελληνοχριστιανικο πολι τισμο , για τα εθνικα Ιδανικα , για ... για .... για .... Βια δ λα θα τους μιλησουν ο ' ι λαμπροι ρητορες . Μοναχα ενα θα παραλειψουν . Αυτο που καιει . Αυτο που αφορα το μελλον τους , την αποκατασταση τους . Βιατι φυσι κα με τα ιδανικα μοναχα ( κου φια και αυτα τις πιο πολλες φορες ) δεν ζουνε οι ανθρωποι . Χρειαζονται και ψωμι . Κι αν δ- λοι ειναι προθυμοι να καμουν « δωρεες » Ιδανικων , κανενας δεν θα προθυμοποιηθη για « δωρεαν » ψωμιου . Ε ΜΕΙΣ , οπωσδηποτε τους ~ χαιρετιζουμε στη καινουργια ζωη και τους καλουμε να πυ κνωσουν τις ταξεις αυτων που αγωνιζονται για συντριβη των ειδωλων . Να πυκνωσουν τις ταξεις αυτων που πολεμουν τους Πιλατους και τους Φαρισαιους για ενα καλυτερον αυριο , απαλ λαγμενο απο την υποκρισια και την απανθρωπια . ΕΙΝΑΙ η μονη διεξοδος που τους απομενει αλλωστε , και θα το διαπιστωσουν κι οι ιδιοι πολυ συντομα . ΤΟΥΣ χαιρετιζουμε λοιπον και τους καρτερουμε στον αγωνα , με την ευχη το αυριο που δλοι περιμενουμε , το αυριο του ανθρωπου , να μην αργη πολυ ακομη . ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ _Εκπαιδευιικα θεραια Υπο ΡΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ , Καθηγητου των Φυσιογνωστικων _εις το Παγκυπριον _Βυμνασιον , μετεκπαιδευθεντος _εις τας νεας μεθοδους διδασκαλιας των Θετικων Επιστημων εις το Ινστιτουτον Παιδαγωγικων του Πανεπιστημιου του _Σαουθαμπτον _.- ΠΡΟΓΟΛΕΥΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΡΟΓΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΗΒΟΥΜΕΝΟΥ Ο προβολευς οδτος ανηκει εις τας τελευταιας ανακαλυψεις γυρω απο τα προβαλλομενα εποπτικα μεσα . Το δε γεγονος δτι ενεφανισθη μετα την χρησιν των Ραδιοφωνων , Κινηματογραφικων μηχανων και Τηλεορασεως σημαινει δτι εχει εκπαιδευτικην αξιαν και δτι δυναται να αντικαταστηση η να συμπληρωση εις αρκετον βαθμον τα ετερα εποπτικα μεσα . Στηριζεται δε επι της κατωθι αρχης : Εντος θηκης εκ διαφανους πλαστικου υλικου ευρισκεται η ταινια προβολης και η οποια ειναι ατερμων ( συνεχης ) : Τοποθετειται δε αυτη εις το _εμπροσθιον μερος του προβολεως εντος ειδικης θηκης ε'τσι ωστε η εικων να αποστελλεται προς τα οπισω . Εκει γινεται ανακλασις επι ενος κατοπτρου και προβαλλεται η εικων επι . της οθονης , η οποια ευρισκεται εις το εμπροσθιον μερος του προβολεως . Αυτη , η οθονη , συνισταται απο θολην ρθΒ 5 _ρβχ 1 . 0 . 1 . η γαλακτοχρουν υαλον . Ο ανωτερω προβολευς εχει αποκτησει μεγιστην σημασιαν λογω του δτι ε ' χει ενταχθη εις τα απαραιτητα εποπτικα μεσα δια την διδασκαλιαν των θετικων Επιστημων βασει του προγραμματος _Νυιιιβια εις τας χωρας του Ηνωμενου Γασιλειου και της _Κοινοπολιτειας . Προς τουτο δε εχουν προετοιμασθη ταινιαι καλυπτουσα ! δλην την υλην Γιολογιας—Φυσικης και Χημειας . Αι ταινιαι ειναι μικραι και αφορουν ουσιωδη μερη εκαστου κεφαλαιου και τουτο δια να μη χανεται χρονος . 'Η διαρκεια των ταινιων ειναι 1—4 λεπτα . Οταν η ταινια τοποθετηθη επι του προβολεως επαναλαμβανεται συνεχως εκτος εαν ο καθηγητης θελησει να την σταματηση δια της πιεσεως ενος κομβιου . Δυναται επισης ο καθηγητης να σταματηση την ταινιαν εις οποιον σημειον του μαθηματος θεληση δια να εξηγηση το σημειον τουτο καλυτερον εις τους μαθητας . Αλλα πλεονεκτη ματα του προβολεως ειναι τα κατωθι : ι !) ΕΤναι αυτοτελες εποπτικον μεσον . Εκτος των _ται-^ νιων και του ηλεκτρικου ρευματος δεν χρειαζεται 1 τιποτε αλλο . 2 ) Εχει μικρον βαρος και μεταφερεται ευκολως ( περι τας 5 οκαδας ) . 3 ) Ειναι ευκολος η χρησις του . Απλως εισαγομεν _^ την ταινιαν στην θηκη ν της . Το τυλιγμα και το ψ ξετυλιγμα της ταινιας δεν μας απασχολει . Β ι 4 ) Χρησιμοποιειται και εις το φως . Πληρης συσκοτισις δεν ειναι αναγκαια . 5 ) Η ταινια ειναι εγχρωμος . 6 ) Ειναι ανευ φωνης ( βουβη ) και ε ' τσι ο καθηγητης μπορει να επεξηγη τα προβαλλομενα . 7 ) Επαναλαμβανεται η ταινια και ουτω ο μαθητης δυναται να λυση την αποριαν του . 8 ) Μπορει να χρησιμοποιηθη υπο ομαδος μαθητων ενω οι αλλοι μαθηται μπορει να απασχολουνται εις αλλην μελετην . 9 ) Ουδεποτε εγγιζομεν το φιλμ και ετσι διατηρειται καθαρον και δεν φθειρεται . 10 ) Το ηλεκτρικον ρευμα το οποιον χρειαζεται ειναι απο 200—250 _Υοιιδ δηλαδη το ρευμα των οικιων μας και ετσι δεν χρειαζεται μετασχηματιστη ν . Μειονεκτηματα : 1 ) Επι του παροντος στοιχιζει πολυ , περι τας εκατον λιρας εκαστος εκτος της τιμης των ταινιων . 2 ) Η εικονα δεν ειναι και πολυ καθαρη . - 3 ) Η αυλαια ειναι μικρη 29 X 31 _οπι και ετσι μονον μικρος αριθμος δυναται να παρακολουθη . Το μειονεκτημα τουτο δεν θα υπαρχη εις τα νεα μοντελλα . 4 ) Τα φιλμ δεν ειναι ευκολον να γινουν επι τοπου . Πρεπει να αποσταλουν εις ειδικον εργαστηριον , πραγμα το οποιον απαιτει χρημα και χρονον . 5 ) Αν καταστραφη μια ταινια εντος της θηκης χρειαζεται τεχνιτης να την αναπροσαρμοοη η πρεπει να σταλη εις ειδικον εργαστηριον , πραγμα το οποιον σημαινει την μη προβολην ενος μαθηματος και σπαταλην παλιν χρονου και χρηματος . 6 ) Την εικονα του προβολεως δεν μπορουμεν να την εκπεμψωμεν εις την τηλεορασιν ενεκα του δτι δεν ειναι πολυ καθαρη και ε ' νεκα του δλου τροπου λειτουργιας του προβολεως . Αν θελωμεν να κατασκευασωμεν ενα τοιουτον προβολεα μπορουμεν να χρησιμοποιησωμεν τα κατω - θι υλικα : 1 ) Ενα ΤβοΙιηιοοΙοΒ _ιηδιαηι _Μονιβ Ργο ] _θο 1 : ογ 250 . _'Ετι ' αυτου τοποθετειται η θηκη με την ταινιαν . Οδτος κατασκευαζεται υπο της _ΤβοηηιοοΙοΒ _ΟΟΚΡ Ηο 11 _γ-^ οοα _υ . δ _, Α . Τιμη 22 λιραι . 2 ) Ενα κατοπτρο . Τιμη μερικα σελινια . 3 ) Ενα τεμαχιον 1 . 0 . 1 . _ΡβΒδρβχ τιμη μια λιρα . 4 ) Τα στηριγματα και την δλην θηκην περι τας 10 λιρας . Το δλον θα στοιχιση περι τις 40 λιρες . Νοουμενου βεβαιως δτι διαθετομεν το καταλληλον τεχνικον προσωπικον . Το εποπτικον τουτο μεσον ΤβοηηιοοΙοΒ 800 Ε 4 _ιοορ _ΡιοιβοΙοΒ κατασκευαζεται υπο της _Αυαιο-νιδιι _3 ι _λ _« ν 00 ( ι £ 6 Β Κθ _3 ( 1 81 ι 6 _ριι 6 ΠΙ 5 _ΓιιδΙι Ι , οικιοη _Ψ 12 . ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Σταυρολεξο οριζοντιως 1 . Μια τετοια τομη σχηματιζει ορθην γωνιαν . 2 . Χωρις προετοιμασιαν η 6 α 0-μιαιαν προοδον ( δημοτ . ) . 3 . Λεγεται ετσι , . μεταφορικως , η εκτελεσις ενος θεατρικου ε ' ργου υπο των πρωταγωνιστων του ( αιτ . ) . 4 . Τουρκος τοπαρχης του Δελβινου της Ηπειρου , δολοφονηθεις υπο του Αλη Πασα .- — Φρασεολογικως , δυο _συμφωνα δηλωτικα λεπτομερων αφηγησεων . . ' 5 . Χαιδευτικων γυναικειου , ονοματος _, ( αντριστρ . ) . ' . .. : .. 6 . Και ενα _χαιδευτικον ανδρικου ονοματος , εναρθρωςν _^ ¦ 7 . Διαβοητος / βασιλευς των Ουννων ' . - ·' ' ' 8 . _Γαθμις ·Εκπαιδευσεως . Κοντα . . . ( _τοπικον επιρρημα της δημοτικης ) . 9 . Υποθετικσν ' . '— , Πλησιον . ·' 6 _θτ . σκοτοπων εγκαθισταται . συνηθως ( γεν . ) . καθετως 1 . Αρχαια προθεσι εκ των καταχρηστικων . — Γουδδιστικον ταγμα καλογραιων , εν Ιαπωνια ( αρχιζει ·με Α ) . 2 . Συνηθως το λησμονει κανεις , το πρωι ( αντιστρ . καθ . ) . — Προθεσις . 3 . Καλει τους πιστους ( γεν . ) . · 4 . Ετερα του _Λεδαντη ονομασια 5 . Αγγλοσαξωνικον δνομα ανδρων ( ως προφερεται εις την 'Αγγλικην ) . 6 . Συγχρονον ελαφρον _αυτοματον δπλον . — Παραποταμος του Δουναβεως . 7 . Νοσογονοι παραγοντες ( κυριολ . ) . — Εκ νεου ( καθαρ ·) . 8 . Σουλτανατον της Αραβικης Χερσοντ ' ισου . . — Κωμοπολις της Κεφαλληνιας . 9 . Μεγαλη επαρχια _χης Γορ .. Κινας . — Πληθ . προσωπικης αντωνυμιας . ' ΛΥΣΙΣ ΠΡΟΗΒΟΥΑΕΝΟΥ . Οριζοντιως : 1 . ΕΒΚΑΡΣΙΟΣ , 2 . ΑΠΟΤΟΜΑ , 3 . _ΕΡΜΗ-« Μ ΕΒΛΝ-, 4 . ·¦ ΚΑΠΛΛΤΗ — _ Ν . Σ . 5 . ΛΙΑΝΑ , 6 . Ο ΝΩΝΤΑΣ , 7 . ΑΤΤΙΛΑΣ ,: : 8 ΜΕΣΗ— . ΣΙΜΑ 9 ! ΑΝ - ΣΤΑΝΗΣ . Καθετως : ¦ Ι . ' . ' . ΕΝΕΚΑ - ΑΜΑ , 2 .. ΟΝ-ΑΡ -ΕΝ . 3 . ΚΑΜΠ ' ΑΝΑΣ ,: 4 : ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ ·5 ' . ¦ ΡΟΝΑΛΝΤ-. ·6 . ΣΤΕΝ — ΤΙΣΑ _,-7 _·. ·ΙΟΙ - ΠΑΛΙΝ , 8 ·' Ο ' ΜΑ , Ν — ΣΑΜΗ , 9 . ΣΑΝΣΙ - _ΣΑ-Σ . ··- . ¦ : .- _' .. ' ·¦ Βυ _]^ 1 υ « _Ι ιΙΠυυ _^^^ _κ _^ ρ _° _^ ουν ° * αναγνωστες και επιμελειται _®^/^ _% _^ _Ρ _^&| συνεργατης . μας _ΒΙΩΡΒΟΣ ΠΕΤΣΑΓΑΣ ' Φιλοι μου , καλημερα , Ναμαστε και παλι στο Κυριακατικο ραντεβου μας . ·Πιστευω πως . καθε Κυριακη η στηλη θα δημιουργη νεους φιλους και φιλες που δεν ετυχε να την εχουν διαβασει μια και η στηλη αλλα . και η εφημερις ειναι νεα . Εγω προσπαθω παντα , την λιγη ωρα που θα ειμαστε' μαζυ _' να την κανω να κυλα ευχαριστα . Στην ¦ προσπαθεια μου με Γοηθησαν παρα πολλοι απο σας στελλοντας _> μου εξυπνα και δροσερα ανεκδοτακια , τα οποια αποτελουν τον καλυτερο αντιδοτο για τους 35 βαθμους σους οποιους φτανει καθημερινα η ζεστη . Πολλοι απο τους φιλους — συνεργατες μου εστειλαν πολλα ανεκδοτα . Φυσικα 6 α δημοσιευθουν δλα , αλλα οχι μαζι , για ευνοητους λογους . Και αρχιζω με την παρουσιαση δυο ( απο τη σειρα ) ανεκδοτων που εστειλαν δυο αγνωστοι φιλοι απο την Αμμοχωστο , Σεργης Κωνσταντινου και Βεωργιος Μακρης . Ο Μιμης βλεπει τον φιλο του Βιωργο να _β γαινη απο ενα φαρμακειο : —Τι επαθες Βιωργο : —Τι επαθα Τιποτε , _αισθανομαι πολυ καλα . Βιατι με ρωτας —Σε ειδα να β γαινης απο το φαρμακειο και νομισα πως ησουν αρρωστος . •Γρε για τον θεο ! _ατιαντα ο Βιωργος . Και αν μ' εβλεπες να βγαινω απο κανενα νεκροταφειο θαλεγες πως ειμαι πεθαμενος — -χ ·—Στο εστιατοριο : —Συγνωμην , λεει ο κ . Θωμας σ' εναν κυριο ο οποιος φορει το παλτο του κι ετοιμαζεται να _ψυ · γη . Εισθε ο κ . Θωμας της οδου Εφεσου απο το Γαρωσι — Οχι , απαντα εκεινος . Ονομαζομαι Λακης . 'Αλλα γιατι με ρωτατε —Διοτι ειμαι ο κ . Θωμας και σας ειδα να φορατε το καινουργιο μου παλτο και να ετοιμαζεστε να φυγετε ! — ¦ _)(·—Σειρα παιρνει το ανεκδοτακι της αναγνωστριας μας και φιλης της στηλ ης μας Λιτσας Φυσεντζιδου , απο τη Λα ρνακα . Μονο που η ιστορια που μας λεει θα πρεπει ασφαλως να διαδραματιστηκε στην Εθνοφρουρα καποιου αλλου κρατους , γιατι οι δικοι μας _^ εθνοφρουροι τοχουν αποδειξει δτι ειναι « Σαινια » . Μας γραφει λοιπον : Καποιος εθνοφρουρος εστειλε στη μητερα του χρηματα και το εξης σημειωμα : « Με τα χρηματα που σου στελλω να αγορασης αχυρα για τον γαιδαρο κα ' ι δσα μεινουν να τα φδς εσυ »!! Φυσικα δ νεαρος εννοουσε δσα χρηματα μεινουν να τα κανει η μητερα του δ , τι θελει . Το παρακατω ανεκδοτο ανηστον Ντινο Κωνσταντινου και ειναι ενα απο . τα . πολλα που . ιιου εστειλε . ' ' ~ ΦΥΣΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Καποιος ορειβατης φθανει σ ' ενα μικρο ορε ' . νο χωριο . ' Το βραδυ , μιλωντας με τον προεδρο της κοινοτητος μαθαινει δτι δεν υπαρχει γιατρος στο χωριο . — Και τι κανετε αμα αρρωστηση κανεις ρωτα ο ορειβατης . ι __ —Τιποτα :, απαντα ο _^ πρ οεδρος . Τον αφινουμε και πεθαινει ·απο φυσικο θανατο ! Αναλογο με το περιεχομενο ειναι το -ψευδωνυμο ·της φιλης μας απο . τον Αγ . ' _Δομετιο και της απαντω : Ολιγον τι τολμηρο φιλη ιμου « Τολμηρη » το ανεκδοτακι σου . Μα το δημοσιευω και γι' αλλους αναγνωστες τολμηρους και φυσικα για χαρη σου . ΠΑΡΑΠΟΝΟ Ενας κλεφτης μπαινει στο διαμερισμα μιας πλουσιας χηρας και την βρισκει στο _κρεδβατι- - —Μη φοβασαι , της λεει . Εγω θελω μονο τα λεφτα σου . Δεν προκειται να σε πειραξω . —Εισαι κ , αι συ . σαν τους αλλους , απαντα εκεινη . Μονο το χρημα σας ενδιαφερει !! — -Χ- — Και παλιν παρων ο μαθητοκοσμος . Αυτη ιη φορα τον αντιπροσωπευει η μικρη μας φιλη μαθητριουλα Δ ημοτικου Σχολειου Λευκωσιας , η οποια μας γραφει σχετικα με μια γκαφα του Βιαννακη . ΕΥΛΟΒΟΣ ΕΡΩΤΗΣΙΣ ! Ο δασκαλος εξηγει στους μαθητες δτι οι ανθρωποι και γενικα δλα τα πρα γματα στεκονται στη γη χαρη στον νομο της βαρυτητας . Και ο μικρος Βιαννακης ρωταει : — Καλα κυριε ,- και πριν ψηφιστη αυτος ο νομος , οι ανθρωποι τι εκαναν - . , · — * — Ενα ακομη γραμμα απο καποιο στρατοπεδο . _^ Αποστολεις τρεις , λοχιες της 79 ης _Ε-Σ . ΣΟ . οι Βιαννης Εμμανουηλ , Βρηγορης Γουδουρης και Αλεκος Κου τρουλαρας . Λογια αγαπης περιεχει . Τους ευχαριστω . Το ανεκδοτακι τους το δημοσιευω καιτοι καπως τολμηρο . ΕΝΟΧΛΗΤΙ ΚΟ ΘΕΑΜΑ Μια γεροντοκο ρη τηλεφωνει στον διευθυντη της αστυνομιας : —Ειναι φοβερο ! Ειναι απαισιο ! Ειναι τερατωδες ! Απο το παραθυρο μου βλεπω εναν ανδρα ολογυμνον να κανη βολτες στο διαμερισμα του . Σ ε λιγο φθανει στο σπιτι της γεροντοκορης ενας αστυνομικος και κοιταζει ερευνητικα προς τα εξω αλλα δεν βλεπει τιποτα . —Συγγνωμην , δεσποινις , αλλα δεν βλεπω κανεναν ανδρα γυμνο , λεει . —Ναι , βεβαια , ετσι- δεν φαινεται τιποτε , αλλα για _ανεβητε πανω στην _ντονλα-κα και ριξτε μια ματια ! ! - * - — Και τελειωνω φιλοι μου για σημερα με την συνεργασια του αναγνωστη μας Νικου Γασιλειου . Ενας κυριος με την γυναικα του μπαινει σ ' . ενα οδοντοιατρειο . —Ποσα παιρνετε για εξαγωγη δοντιου ρωτα ο κυριος . — Εξαρταται , απαντα ο γιατρος . 1 5 σελινια με αναισθητικο κα ' ι 10 χωρις αναισθητικο . —θελω χωρις αναισθητικο , λεει ο κυριος . —Μπραβο , φωναζει ο γιατρος _, ειστε πολυ σκληρος ανδρας ! — Ασφαλως ειμαι , κανει ο κυ ριος και γυριζοντας προς την γυ ναικα του : ¦'' —Εμπρος , καθησε στην πολυθρονα και ανοιξε καλα το στομα σου-- -Χ- — Τα γραμματα συνεργασιας σας φιλοι μου ειναι -παρα πολλα και ο χωρος _ν _^ ς περιορισμενος . 'Αλλα κατι αλλο ειναι αποκλειστικα δικο μας : ο χρονος . Σε 170 ωρες λοιπον , θαμαστε και παλΙ μαζι . Ως τοτε δμως μην ξεχνατε πως και σεις πρεπει να ψυχαγωγησετε τους αλλους αναγνωστες , - ο ' ι οποιοι εγιναν συνεργαται της στηλης . ΒΙΩΡΒΟΣ ΠΕΤΣΑΓΑΣ ΣΗΜ .: Βια να μην κουραζεστε μεσα στην τοση ζεστη , μη γραφετε στους φακελλους που μας στελλετε την διευθυνση « σιδηροδρομο » . Αρκει η εξης : Εφημεριδα « Βνωμη » , Τ . Κ . 2131 , Λευκωσια . ( Δια Βιωργο Πετσαβα ) . ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ 0600 Πρωινο Ξεκινημα . 0630 Δελτιον ειδησεων και Μετεωρολογικον Δελτιον . 0640 Ενα ευχαριστο προγραμμα με μουσικη και τραγουδια . 0715 'Η θεια Λειτουργια . 0830 Ελαφρες ορχηστρες . 0900 .. Ελληνικα , μοτιβα 0930 Τραγουδωντας την : Κυριακη . 1000 Δελτιον ειδησεων . . 1005 Ενας δισκος και για σας . 1100 ΟΙ προτιμησεις των οπλιτων της ΕΛΔΥΚ . 1130 Ζωη της Υπαιθρου . 1200 Κυπριωτικο σκετς . . 1220 Τραγουδια και σκοποι τοου τοπου μας . 1245 Ευχαριστη μουσικη και τραγουδια . 1330 Δελτιον ειδησεων . 1345 Πρωτα με την αγαπη σας . 1430 Ο κινηματογραφος και η μουσικη του . 150 Ο ' Με το κυμα και τη μουσικη . 1530 Το απογευμα της Κυριακης . 1630 Λαικες πεννιες . 170 Ο ' Δελτιον ειδησεων . 1705 Πνευματικη κα ' ι καλλιτεχνικη ζωη 1730 Βια τον καθενα κα ' ι μια επιτυχια . 1800 . Μουσικη που διαλεξατε . 1830 Ο Ορφεας στα φωτα της ραμτιας . -1900 Ελατε να τραγουδησουμε . 1930 Δελτιον ειδησεων και Μετεωρολογικον Δελτιον . 1945 Χθες κα ' ι σημερα . 2130 Γαριετε του Παρισιου * 2200 Δελτιον ειδησεων . 2210 Αναπολωντας τα χρονια ' τα παληα . ' 2300 Μουσικη ως τα μεσανυχτα . 2400 Δελτιον ειδησεων . ι > _005 .-Εθνικος Υμνος . ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ - ' . _ΟδΟΟ Εκλεκτες' μουσικες σελιδες ., ·. 0900 Ευχαριστα Κυριακατικο πρωινο ., ' 1200 Διακοπη . 2130 Μουσικες . Μινιατουρες _.. 2200 -. _Χορωδιακη μουσικη . . 2300 νΕργα . προγραμματικης μουσικης . 2400 Εθνικος _Υμνοζ . ·- . ' ΒΝΩΜΗ1 | _'*'·ΕΓΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ι ! 1 . μ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ( < ' ΒΡΑΦΕΙΑ : ' [['·Λεωφ . Αρχ .- Μακαριου Β ' * ! ι ' ,, αρ . 14 , ( Μεγαρον Μιτση , ! 1 _« α' οροφος αρ . 20 ) . (' Ι Τηλ .: 76276 — Τ . Κ . 2137 , ι Ι ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ _{ ι Τηλεγραφηματα : ι _ΟΝΟΜΙ ] ' Διευθυνεται υπο : Συντα- ' κτικης Επιτροπης . _,,, 1 ΔΙΟΚΤΗΤΑ 1 : « ΠΥΡΣΟΣ Λ 1 Μ 1 ΤΕΔ » . ¦ ι , Τιμη Φυλλου 20 μιλς . Μι ΕΤΗΣΙΑ 1 ΣΥΔΡΟΜΑΙ : V ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .... £ 1 . 500 ( Εις Ελλαδα ( αεροπορικως ) ι _, ' _| £ 3 . 500 , 7 . 00 Ε .. αρ _£ _μς 7 . 01 Μικυ Μαους 7 . 30 Ρομπιν Χουντ 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Επιθεωρηση Νταννυ Καιη 9 . 10 Ματιες σ' δλο τον κοσμο 9 . 25 Κινηματογραφικη ταινια « 'Η' ζωη του Φρανκ Μειτσιν » _. ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 7 . 00 Εναρξις 7-01 Υπεροχο θεαμα 7 . 30 Οι τρεις σωματοφυλακες 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Μαγισσα 8 . 50 Επιστημονικα νεα 9 . 10 Επιθεωρηση Σασα Ντιστελ . 9 . 40 Ελληνικη ' κινηματογρα φικη ταινια : « Αμφιβολιες » ΤΕΤΑΡΤΗ . 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 7 . 00 Εναρξις 7 . 0 . 1 Μικυ ' Μαους ·¦ 7 . 10 Σαρα και Πηδηχτουλη ς 7 . 20 Στην πολιτεια των ζωων 7 . 25 Μικυ Μαους 7 . 30 Ουωλτ Ντισνει ) 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Χ 6 ες και σημερα 8 . 50 Συνηγοροι . 9 . 45 _Επιθεωρηση Μιλλισεντ Μαρτιν 10 . 10 Αδελφοι ·Καραμαζωφ ( Επεισοδιον 5 ) ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟγ 7 . 00 'Εναρξις ¦' . ' 7-01 Μικυ Μαους - 7-30 . Μπελ . και Σεμπαστιεν 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Ποδοσφαιρο 9 . 05 Ο θρυλος των _ΦορσαΟι ( Επεισοδιον 9 ) 10 . 00 Ματιες σ' δλο τον κοσμο 10-15 Δυσκολη αποστολη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 7 . 00 Εναρξις ' 7 . 01 Μικυ Μαους 7 . 10 ΝτακταΡι 8 , 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Ντικ Γαν Νταυκ 8-50 1999 μ . Χ . 9 . 20 Πολιχνη Πευτον 10 . 10 Ταξιδι στο β . υθο ΣΑΓΓΑΤΟ 6 ΒΟΥΛΙΟΥ 7 . 00 _Ενα _^ ις . ¦ 7 01 Φ ρεντ και Μπαρνυ ¦ _« 7 . 30 Σκιπυ το καγκουρω 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Λουσο ¦ 8 . 50 _Αποτελεσματα του κρα . τικου λαχειου 8 . 55 Στον καπνο του πιστο * λιοΟ 9 . 45 Μαυρο και ασπρο 10 . 10 Συντομη ζωη _« θ ΙΑΣΟΧ Βελιου : « Πανθεον » _Πα-, λαιομετοχου « Που _στυλλον στυλλον ανεσιν » . ΟΡΒΑΝΙΣΜΟΣ Μουσικου θεατρου « Κηποθεατρον » Διεθνους Εκθεσεως « Τταλλου η πολλοπαητη » . ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ρετζινα : Πρακτωρ Τζερυλαντ ( Υ ) . Αθηναιον : Μονομαχια γιγαντων ( Υ ) . Ντιανα 4 : Επαγγελματιας δολοφονος ( Υ ) . Μαγ . Κηπος : Ο ταφος των εραστων ( Χ ) . Μιμοζα : Ριτα Παδονε . Αυτα τα τρελλα κοριτσια ( Υ ) . Πανθεον : Πεκος ο τρομοκρατης ( Υ ) . Μινερβα : Μια κυρια στα μπουζουκια ( Υ ) . Παλλας : Μια κυρια στα μπουζουκια ( Υ ) . Οθελλος : Μισος για μισος ( Υ ) . ΛΕΜΕΣΟΣ Ριο : θυελλα στο σπιτι των ανεμων ( Υ ) . Παλλας ( θερ . ) : 7 Δολλαρια στο κοκκινο ( Υ ) . Αριελ : Ιντελλιτζενς Σερδις Εντολη δολοφονιας ( Υ ) . Αθηνα : Επτα υπεροχοι πιστολερος ( Υ ) . Ριαλτο : Κανε με πρωθυπουργον ( Υ ) . Γολος : Αμαρτωλες της νυχτας ( Χ ) . Ριβολι : , Εμεις οι αμαρτωλοι ( Υ ) . Ηρακλειον : Επιχειρησις Δουρειος Ιππος ( Υ ) . αμμοχωςτος Χ . Χαμπης : Αναμεσα σε δυο •γυναικες ( Υ ) . Ολυμπια : « Το μεγαλο κολπο του Ντοτς Σιτυ ( Υ ) Ριο : Ο Ηρακλης ο Σαμψων και ο Οδυσσευς ( Υ ) Ερεχθειον : , Ο Μοδιστρος ( Υ ) . Απολλων : Τρελ- ος _παλαΕος . Γεγγος ( Υ ) . Ηραιον : Με το δακτυλο στην σκανδαλη ιΥ ) . ΛΑΡΝΑΚΑ Αττικον : Αγαπες τζια ' ι καμυ ' ι ( Υ ) . Ντιανα : Αγαπες τζιε _καμοι ( Υ ) . Παλλας : Δεκα μικροι νεγροι ιΥ ) .. . Ρεζ : Παρελθον , μιας γυναικας ( Υ )' . Παραδεισος : Ξεριζωαενη νενηα ( Υ ) ' ( Υ ) ( Γ' μερος ) . ' : ΠΑΦΟΣ- ¦ ' : Αττικον : Ο εμπορακος ( Υ ) . Τιτανια : ' Με την λαμψι στα ματια ( Υ ) . Ζηνα : 4 δολλαρια εκδικησεως ( Υ ) . ΜΟΡΦΟΥ Απολλων : Εκδικησις ·μεχρι θανατου ( Υ ) . Ρεξ : Και . ο ' ι 8 ησαν ηρωες ιΥ ) . Πανθεον : Ξεριζω _« μενη Υενηα ( Υ ) . ΚΥΡΗΝΕΙΑ Κατσελλης : Μυστικα δπλα θηλυκων πρακτορων ( Υ ) . ΑΒ . ΔΟΜΕΤΙΟΣ Πανοραμα : Μπροστα , στην αγχονη ( Υ ) . Ριβολι : Ενα καραβι Παπαδοπουλοι ( Υ ) . ΚΑ ΒΜΑΚΛΙ Αλαμο : Ελ Ροχο ( Υ ) . Πανθεον : Βεροντοκορος ( Υ ) . Σουλι : Ανηφορος ( Υ ) . ΑΒΛΑΝΤΖΙΑ Πεντελη : Ουτε μιλαει ουτε , λαλαει ( Υ ) . Ελλας : Πρεπει να ζησης τιμια ( Υ ) . ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ Κωνσταντια : _Γιβα Ρενα ( Υ ) . ΑΒ . ΠΑΥΛΟΣ Παραδεισος : Αχ αυτη η γυναικα μου ( Υ ) . ΑΚΡΟΠΟλιΣ : _Ντιξ Σμαρτ ' ( Υ ) . ΣΤΡΟΓΟΛΟΣ . ' Γαρνακιδης : Πυρετος στην ασφαλτο ( Υ ) . ΒΡΑΧΩΝΑΣ . - ¦ Σαζειδης : Γουλευτινα ( Υ ) ΒΕΡΜΑΣΟΒΕΙΑ ' Ηραιον : Το μυστικο μιας μητερας ( Υ ) . _ΡΙΙΓΙΙΙΙΙΓΓΙΙΙΙΙΓΙΙδΙΙΩΙΙ _^ ΑΒΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 1 εις ΦΙΛΙ ΑΝ ( Μορφου ) . ' / Γ Διατιθενται προς _ττωλησο η ενοικιασιν αρδευα- § § μενα και εξωχωραφα αγροκτηματα με νερα κσι _ § ελαιοδενδρα . _ 1 ΑΜΕΣΟΣ ΠΑΡΑΛΟΣΙ Σ . β Δια πληροφοριας γραψατε : 3 Τ . Κ . ι 80 η Τηλ . 73035 , Λευκωσια . Ι _ΙΙΙΙΙΜΙΙΙΜΙΙΙΙΙΓΙΙΙΙΙΚΛΜΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΓΙΙΙΙΙΓΙΙ ΙΙ _^ |ΟΙΚΟΠΕΔΑΕΙΣΑΜΜΟΧΩΣΤΟΝ V Πωλουνται _οικοττεδα εις _Αμμοχωστον , ε 6 ρι- ι % σκομενα εις αριστην _τοττοθεσιαν , πλησιον του V V Βυμνασιου Θηλεων , με προσοψιν _εττι της κυριας _^ ι οδοΟ Κατω Γαρωσιων . απο 70 εως 110 ποδια , _*« ? και ετοιμα προς παραδοσιν . _«^ ι _Αποταθητε : * ι Ανδρεαν Π _„ Καγιδν ζ Κ Οδος Κ « Ηι Γαρωσιων αρ . 35 , Τηλ . 63205 , < ξ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΝ . ξ _^ ΛΛΛ _^ ΑΛΑΧΛ '/ _ιΛΛυ _«* _3 « _υ « ι _^ β- « _Λ « - »·« ¦¦¦ . ¦¦¦ -.. « _----- _«¦^ ΛΕΥΚΩΣΙΑ : Ομηρος Αναστασιαδης Λεωφ . Βριβ α Διγενη αρ . 53 .: Φαρμακειον « Ιδεαλ » Λεωφ . Ομηρου αρ . 15 . ΛΕΜΕΣΟΣ : Φαρμακειον Μ . Π . Κιουλπου Οδος Αγκυρας αρ . 126 . ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : Α . Καρουλας Οδος Αισχυλου αρ . 48 . ΛΑΡΝΑΞ : Φαρμακειον των Εργαζομενων Λτδ . Ο & , ος Δημοτικης Αγροας αρ . 48 . _Αποεβδοοωδο _^ _^ _^ _^ _^ _¦ _^ ¦ _•¦¦¦¦¦«¦ _««¦¦¦¦¦ _βββ » 24 - 30 Ιουνιου Του Χρονικογραφου γ φιΣΤΑΤΑ . 1 ευτυχως ακομη εκκλησιαστικη περιου- σια παρα το δεξιοθεν και αριστεροθεν ακουομενον συνθημα περι _διοονομης _τηςι _ττεριουσιας της Εκκλησιας Εαν το συνθημα τουτο _ετφαγματοττοιειτο _,.. η εκκλησια _^ στικη περιουσια _^ θα ητο κατα το δη λεγομενον « φαγωμενη » _ττρο πολλοι / .:. » . Η _αντειτιθεσις του _Αρχιεττισκοττου εκαμεν _αισθη - σιν και _αττετελεσεν το θεμα της εβδομαδος . Ο καθημερινος τυπος μπερδευτηκε και μασησε τα λογια του . Χλι αρη και χωρις ραχοκοκκαλια η αντιδρασις του . Κι δμως μια ε'ιδησις εξ Ελλαδος ειναι εξοχως χαρακτηριστικη : « Δια πρωτην φοραν εις την Ιστοριαν της η Εκκλησια της Ελλαδος , κατανοουσα πληρως και τας υλικας αναγκας του ποιμνιου της και συμπαρισταμενη εις αυτας , προβαινει _^ δια της κεφαλης της , του _ΑρχιΣ _ττισκοπου Αθηνων και πασης Ελλαδος κ . Ιερωνυμου , εις μιαν γενναιαν , Ιστορικην και ακρως _συνκινητικην χειρονομιαν προς πτωχους ακτημονας Ελληνας : Δωρι ζει εκ της ακινητου εκκλησιαστικης περιουσιας 1000 στρεμματα γης εις πτωχας οικογενειας της περιοχης Περαματος . Η εκτασις θα χρησιμοποιηθη δια την στεγασιν 4000 απορων οικογενειων .... » Ε ΓΔΟΜΑΔΙΑΙΑ . εφημερις καλει . τους επιστημονας του τοπου να ενδιαφερθουν δια τα κοινα , να εκθεσουν δημοσια τας αποψεις τους και να αναλαβουν το βαρος των . ευθυνων . τους συμβαλλοντες εις την αντιμετωπισιν των προβληματων του τοπου των . Η τοσο σωστη αοτη εισηγησις ειναι δυστυχως ανεφαρμοστη για την Κυπρο και το ξερει πολυ καλα η εφημερις . Μονο αν προκειται να χειροκροτησουν τους ισχυρους τολμουν οι « επιστημονες » μας να βαλουν την υπογραφη τους . Βιατι αλλοιωτικα θα τους φαη το _μαυρο σκοταδι ... Τα ξερουν δλοι και η εφημερις . Κανουν δμως τιποτα για να σταματηση αυτη η απαραδεκτη καταστασις Λ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ Ελληνικος _ τυπος ειχεν αυτην την εβδομαδα την . .. τιμητικη ν του ! ΟΙ συνομιλιες που αρχισαν απεκαλυψαν ποσον μικρας εκτιμησεως τυγχανουν απο την κυδερνησιν οι Ελληνικες εφημεριδες της Κυπρου , θεωρουνται ανευθυνοι , αναξιοπιστοι , χωρις σοβαροτητα και βαρος . Ο ρολος τους θαναι να μας πληροφορουν τι .. μαρκα τσιγαρων καπνιζουν οι συνομιλητες και . μερικα αλλα εξ ισου αξιολογα ! Τιποτα αλλο . Μηπως φταινε κι οι ιδιες για τον εξευτελισμο αυτο Ας κανουν μιαν αυτοκριτικη . Φυσικα η προσβολη που γινεται στον Ελληνικο Κυπριακο τυπο αντανακλα πανω στον Ελληνισμο της Κυπρου . Που δταν συμφερει , γινεται ωριμος και σοβαρος ! Τωρα κρινεται ανωριμος και νηπιακης νοημοσυνης . Κατι αναλογο δηλαδη με τον γνωστο χαρακτηρισμο του κ . Δερβη . Με την ουσιωδη διαφορα πως ο κ . _Δερβης ειναι ωμοτερος και ... συνεπεστερος ! γ Ο ΠΕΡ 1 ΕΧΟΜΕΝΟΝ του * παραρτηματος των « Ταιμς » δια την Κυπρον ετυχεν εδω ευρειας - δημοσιοτητας . Μια φρασις που αλλοτε — περασαν αληθεια' αιωνες απο τοτε ! — θα τιναζε την Κυπρο στον αερα , περασε' σχεδον απαρατηρητη : , « .. _·. Ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος ειργασθη επιδεξιως δια την αποθαρρυνσιν της πολιτικης της Ενωσεως με την Ελλαδα »! Δεν ειδαμε καμμια διαψευση . Καμμια εστω νωχελικη κινηση αποδοκιμασιας . Βιατι αλλωστε Ειναι κοινο « μυστικο »! _» Ο . σκανδαλο της . διαρροης των θεματων των απολυτηριων εξετασεων εις τα Μαθηματικα που ξεσπασε την _δδο μαδα που περασε , συνεταραξε πραγματικα την κοινη γνωμη . Κανεις δεν φαινεται να ξερη πως τα θεματα φτασανε στα χερια των μαθητων . Με την ευ καιρια δε αυτη πολλα και διαφορα διαδιδονται που δυσφημουν τον καθηγητικο κοσμο . 'Η δυσοσμια που αναδυεται , προστιθεμενη στην ανυποφορη κακοσμια αλλων διαδοσεων ( περι σκανδαλων οικοπεδων , οδων κτλ . ) καθιστουν την ατμοσφαιρα της πρωτευουσης πραγματι πολυ αποπνικτικη . Μ ΟΛΥ θα θελαμε να πιστε . ψουμε _·. πως το σκανδαλο των Μαθητικων . Εξετασεων ειναι μεμονομενον και δεν εχει σχεσιν με το ηθος της πλειονοτητας των μαθητων Βιατι αλλοιμονον αν . και οι μαθηται αρ χισαν να αναζητουν τους ε 0-κολους δρομους , τις γρηγορες και ακοπες λυσεις . Η θεωρια του « εφικτου » ... και στην Παιδεια ' θ * αποτελεση τον δυναμιτη στα θεμελια του « μελλοντος του τοπου μας . Τ Ο _ΓΓΟ διεξηγαγεν προσφατως ερευνα παιρνοντας συνεντευξεις απο τους διευθυντας των σοβαρωτερων και εγκυροτερων εφημεριδων του κοσμου σχετικα με το ρολο του τυπου στες χωρες τους και με τις αποψεις και την γραμμην καθε μιας . Χαρακτηριστικη ηταν η απαντηση του διευθυντου της 1 . 3 _Ριβηζα ( Ο Τυπος ) εφη _« μεριδα της Αργεντινης . Σε ερωτηση τι γνωμη εχει για τον Εθνικισμο , η διευθυντης απηντησε : Δεν ξερω την λεξη Εθνικισμος . ( Ν 3 _ιιοηΗιΙ 5 ιη ) προτιμω να χρησιμοποιω την . Ελληνικη λεξη Ρ & _ιπουδΠ ) ( πατριωτισμος ) . Και φυσικα την υποστηριζω ! ( Πολυ καθυστερημενος ανθρωπος , με τα δικα μας « Ελληνικα » κρ _. τηρισ ' > Κρατος του βεου Σατυρικα © α ξερετε πως εχουμε κι' εδω « Δημοκρατια » που στις Κομπινες φιλοι μου _κατενει τα πρωτεια . . . & Ο Προεδρος ειν' ο γνωστος του κρατους 6 Μοναρχης που γινεται τας εορτας _* ε _ιας σεπτος ΕΓναρ « χης . Α . ' .. ' ·¦·¦ Εχουμε κι' αλλο Προεδρο μα ειν' της Γουλης ετουτος κακονλωσσοι-τον λεγουνε - ° « Κυπριος 6 Γρουτος » . ¦ ¦ * _¦ ¦ ' ¦ ' ¦ ' ' Στα υπουργεια εχουμε αν δΡ ° ς . . επιφανεις π ου τον καθενα χωριστα ι αξιζεις να επαινεις | [ ' Αξιζει κι * _« 2 νας επαινος ι στους βουλευτας επισης . ! παντα σου παραστεκονται _ιαν τους ... καλοτα ·ι ·σης . Κ Α Ε Ας μην ξεχναμε φιλοι μου ! και τους ενωτικους ' π * ο κοσμος τους εβαφτισε ι ν ια παρακρατ ι κους . Β*** 1 Αυτοι στο χερι τους κρατουν ιπυρσων της αληθειας : —η Ενωσις ειν * εφικτη [ ρωτηστε τας .... Πυθιας . ' _''·¦ '' ¦ ' ¦¦ _'· ' ' _Σ'ΠΛΙΒΚΑΣ ' Ο ΑΙΑΑΟΒΟΣ Δημοσιογραφος δστις παρευρισκετο εις την εν Ληδρα Παλας συναντησιν των κ . κ .- Κληριδη και Ντενκτας ισχυριζεται οτι εις απαντησιν ερωτησεως του περι της υπαρξεως πιθανοτητων επιλυσεως _χου Κυπριακου , ο Τουρκοκυπριος ηγετης ειπεν : _^ « Εχω λογος να πιστευω δτι τωρα που θα συναντιουμαστιν εις το πισινα του Ληδρα Παλας οπωσδηποτε θα το λουση μεν »! 'Ο κ . _^ Κληριδης- παρενεβη μειδιων και ειπεν εις χαμηλον τονον : « Λυσουμεν _, Ραουφ » .. Ο ιδιος δημοσιογραφος επιμε νει δτι ηκουσεν εν συνεχεια τον ακολουθον διαλογον Ντενκτας και Κληριδη : Ντενκτας : 'Ο Μακαριος _^ οπωσδηποτε στον κληρος σε πετυχες . Κληριδης : Εφ' δσον και ο ιδιος ειναι ανθρωπος του κληρου .... Ντενκτας : Ε τοτε τα πραγματα ειναι απλος . Εχω ενα ιδεα : Αφου αποκλεισουμεν το Ενωσις να βαλουμε την υπολοιπες προτεινομενος λυσις σ _^ ενα φεσι και να τραβησω κληρο - Ολουρμου · Κληριδης : Ολουρ . Ο . ΣΠΛΙΒΚΑΣ Τα _θεοροιο _ικιδ _εβ-δοραδο _» ΣΙΝΕ _ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ : Μια γυναικα δυο ανδρες , κομπολοι ~ διχως χαντρες . ( Μουσικη Τσιτσανη ) . ΣΙΝΕ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ( _Υιταιδριον _εντος ελαιωνων ) « Ο .. _Φαταουλας _»» ' _?¦ ¦¦ ΣΙΝΕ ΚΛΗΡΙΔΗ Σ — _ΝΤΕΤρΤΑΣ : ( Δυο εργα ) Αδελφοι _Καραμαζωφ και Τα ? ι _$ ι : _ατ _4 ' Γ _^> · ! ΣΙΝΕ « ΑΒΩΝ » : « Η ληστεια των _^ χιλιαδων » ( γκαστερικδν ) ΣΙΝΕ _ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝΕΟΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ : Ενας μοντερνος εραστης . ν .. _,. ¦ '' ΣΙΝΕ ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : Μας κλεφαν την . Αννουλα ΣΙΝΕ _ΜΑΟΗΤΙΚΑΒ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : ( Δυο εργα ) Α » « εφικται » λυσεις και κΡιφιφι » . ΣΙΝΕ ΔΕΡΓΗΣ : Ο αχτυπητος ΣΙΝΕ Ρ . Ι . Κ ,: Ο ανιατος ΣΙΝΕ ΑΠΟΛΛΩΝ : Το . τελος του δρομου . ΟΙΔΙΟΙΤΥΠΟΙ Αναγνωστης με το ψευδωνυμο « μικρος τυπος » θελει να συμβολη στην στηλη των στιγμιοτυπων . Ευπροσδεκτη η συνεργασια του . ·- .. . ·· θ ε α μ α-τ α : ·: _ _ΣιΝΕΤΕΡΙ : ΕΤναι δλοι τους γεροι . ΣΙΝΕ ΕΥΔΟΚΑΣ : Η επελασις αρχιζει . ΣΙΝΕ ΟΕΛΜΕΚ — ΠΑΣΥΔΥ : Δυο χαροκαμενες μανες . ΣΙΝΕ ΠΕΛΑΠΑΣ : Ζητειται ο . κλεφτης ( ακομα !) .. . ... . ' ¦ _¦' ' ¦ ' Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΣΤΕ αυτη εΤναι η δυσκολια ! Η εξευρεσις τοΟ « _αρχηγου » του υπο ιδρυσιν « κομματος των 400 χι λιαδων » . Κατα την καθημερινη εφημεριδα δλα τα αλλα υπαρχουν : ομοιογενεια ιδεολογικη , ταυτοτης πολιτικης γραμμης , ταυτο της κοινωνικων αρχων κ . λ . _ττ . Ο αρχηγος δμως ειναι δυσκολον να ευρε 9 η κα γνωριζετε διατι Διο τι το υπο εκκολαψιν κομμα διαθετει πληθωρα »» προ σωπικοτητων (!) . Ολες « φλεγονται » απο την « ευγενη » φιλοθοξιαν να υπηρετησουν τον τοπον . * Συμπολιτης _αναγνωσαο την σχετικην _αρθρογραφιαν εσχολιασεν : — Ας εν καλα ο « τσουττ πες » τΟαι η « μασα » . Προφανως εννοουσε την « ιδεολογικην ομοιογενειαν » και την « ταυτοτητα πο λιτικης γραμμης » : ΚΑΙ ΠΩΣ θα ονομασθη το νεον κομμα Ιδου το ερωτημα : Τολμωμεν μερικας εισηγησεις . Ι ) Φ . Α . Ε . ( Φιλελευθερα Ανορθωτικη Ενοοσις ) . 2 ) Π . Ι . Ε . ( Προοδευτικη Ιστορικη Ενωσις ) . 3 ) Μ . Α . Σ . Α . ( Μορφωτικη , Αγροτικη , Συν δικαλιστικη Ασπις ) . ( Πασα φραστικη ομοιοτης των εν λογω τιτλων προς αλλας κακοηχους εννοιας ειναι τελειως _συμπτωματικη !) . Το ΦΑΕ παντως ειναι το καταλληλοτερον . Ηδη συλλαμβανομεν και την πρωτην διαφημιστικην αφισαν . Ιδου : ) Ψηφιστε ΦΑΕ _/ ) Τ _^~ / ( ΦΑΕ την ΠΑΣΥΔΥ ' ( ) ΦΑΕ τους δασκαλους ( ) ΦΑΕ οικοπεδα ( ( ΦΑΕ τους ημερομισθιους ( ) ΦΑΕ τους _καθηγητας . ι ( ΦΑΕ γιαουρτιν Ευδοκα ! ι Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κυρηνειας απεκαλυψε σε καθημερινη Ιφημεριδα δτι οι συμπαθεις Κερυνιωτες δεν διαθετουν πλαζ . Η · οπισθεν του φρουριου παραθαλασσια περιοχη , μετ' εκπληξε-•ως επληροφορηθη ¦< . το Παγκυ--πριον , ανηκει εις την ··. Αρχ _^ •επισκοπην . Η αποκαλυψις συν-. διασθεισα _ιιε ' τας προσφατοος •δηλωσεις περι της εκκλησια _^ στικης περιουσιας επροκαλεσεν ποικιλα- σχολια : _—Λα-μπρον το μελλον του . κληρου της Κοπρου ! Μετα τις · λιμουζινες ,, τα κεντρα ., και τις . πολυκατοικιες και τα οικοπεδα •θ' αποκτησουν και ... . πλαζ ! Ποιος στη χαρη τους . ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ειναι . 8 ι καιον να « _ψαγωθη » η _^ εκ _κλησιαοττικη . _ττεριουσι- _© _δεξιοθεν και αριστεροθεν » προβαλλονται' συν- _= θηματα διανομης . 'Η α _παντηρ-ις ειναι δεδομενη : Θα φαγωθη « καλογη ροθεν »! . Ο Σ ΑΛ Γ ΑΤΟ Ρ Ε Βκρτζαλες ειναι ο μικροτερος εις ηλικιαν αστυνομι ' κος τοο κοσμου . Ειναι ηλικιας , -. 2 ετων και ανηκει επισημως εις το αστυνομικον Σωμα της Μαδριτης εις το οποιον υπηρετει και ο πατερας του Καμιλο Ενρικο Βκοτζαλες . Ο Βκοτζαλες ειναι εξαιρετικως υπερηφανος δια τον _Σαλ-6 ατορε , οχι μονον διοτι ακολουθει το επαγγελμα του , αλλα και διοτι ειναι το . . . 13 ον παιδι του ! Τριαντα επτα μολις ετων εχει ηδη ·μιαν πολυμελεστατην οικογενειαν . Ακριβως δια να πανηγυρισουν αυτο το γεγονος και εξ αφορμης των γενεθλιων του _Σαλδατορε , ο ' ι συναδελφοι του Βκοτζαλες ανεκηρυξαν τον μικρον υιον του « αστυνομικον τιμης ενεκεν » . Ο _Σαλδατορε Βκοντζαλες παρα τα δυο του χρονια , ειναι απο τους σκληροτερους αστυνομικους . Υπερετων . εις την Τροχαιαν _·επιδαλλει αυστηροτατας ποινας εις ολους δσους σταθμευουν παρανομως » . Αυτα αναφερει ειδησις εξ Ισπανιας . Η στηλη εισηγειται να μετακληθη παραυτα ο κ . _Σαλδατορε εις Κυπρον . θα γνωριση εδω μερικους ... συνομηλικους συναδελφους και θα παρη μερικα χρησιμα μαθηματα : Πως π . χ . διαλυονται οι τραμπουκοι , πως ματαιωνεται μια προεκλογικη . συγκεντρωσις κτλ . κτλ . Ο ΤΥΠΟΣ 0 ΝΕΑ Εντος ατμοσφαιρας πληρους' μυστιχοτητος , αλλα και εν μεσω χαμογελων , αστεισμ ων και προκλητικης ελαφροτητας , ηρχισαν αι ενδοκυπριακαι συνομιλιαι μεταξυ των κ . κ . Κληριδη κ « ι _Κτενκτας . Ο Κυπριακος λαος , ο οποιος υπηρξε το τραγικον θυμα της < 5 _βκησισοφιας των ηγετων του , τελει και παλιν εν Βιληρει αγνοια των τεκταινομενων . Οι ιτρωταγωνισαι της νεας εθνικης τραγωδιας της Κυπρου απεφασισαν , _δικταταρικω δικαιωματι , οπως συζητησουν το πολιτικον και εθνικον μελλον αυτης , ερημην του λαου της . « Εντος των πλαισιων των Ηνωμενων Εθνων και υπο την αιγιδα αυτων διεξαγονται αι συνομιλιαι » προπαγανδιζει η ηγεσια του Ελληνισμου της Κυπρου , δια να διασκεδαση τας ανησυχιας /« ι τους φοβους των Ελληνων Κυπριων . Ψευδος και απατη . Αι συνομιλιαι δεν διεξαγονται εντος των πλαισιων των Ηνωμενων Εθνων και υπο την αιγιδα αυτων . Τουτο αποδεικνυεται σαφως απο τας δηλωσεις , εις τας οποιας προεβη ο κ . Οζοριο Ταφαλ , την παρελθβυσαν Δευτεραν και ολιγον προ της εναρξεως των συνομιλιων . « Η παρουσια μου κατα την εναρξιν των συνομιλιων _αυμδολιζει το ενδιαφερον των Ηνωμενων Εθνων δια καρποφορον προβδον των συνομιλιων σας » ειπεν ο κ . Οζοριο Ταφαλ εις την αρχην των δηλωσεων του , δια να καταστηση σαφεοτερβν τον ρολον του δια των εξης : « Δεον , _δεδαιως , οπως καταστη σαφες — και αποτελει πραγματι _δασικην αρχην του καθοριζομενου δια του Καταστατικου Χαρτου των Ηνωμενων Εθνων συστηματος ειρηνικης διευθετησεως διαφορων — οτι η πρωταρχικη ευθυνη δι' ουσιαστικην λυσιν επαφιεται εις αυτα ταυτα τα ενδιαφερομενα μερη » . Τα Ηνωμενα Ε θ ν η οεν μετεχουν των συνομιλιων , ουτε αναλαμβανουν οιανδηποτε ευθυνην δια τα αποτελεσματα των συνομιλιων . Τουτο αλλωστε αποδεικνυεται και εκ του γεγονοτος , © τι ουτε ως παραηρητης θα _παρακαθηται εις τας συνομιλιας ο κ . Οζοριο Ταφαλ . Ο Αρχιεπισκοπος Μακαριος και οι περι αυτον πολλακις εδηλωσαν εις το παρελθον , οτι το Κυπριακον δα _λυθη εντος των πλαισιων των Ηνωμενων πονων και συμφωνως προς _ται αρχας αυτων και δια τουτο ηθελον συνομιλιας _ιιο την αιγιδα των Ηνωμ . Εθνων . « Η ' ωυρ / _,, α ομως αντεδρα , διοτι αντελαμ-Γανετο οτι θα ητο αδυνατον εις αυτην ν * προωθηση και να ικανοποιηση τας απαιτησεις της , εαν αι συνομιλιαι διεξηγοντο υπο την αιγιδα των Ηνωμ . _λονων και τουτο διοτι αι απαιτησεις της ερχονται εις _^ υγκρουσιν προς τας _οασικας αρχας του Καταστατικου Χαρτου του ΟΗ 1 Ε . Αι μακραν των _Ηνωμενων ] - ν _8 νων διεξαγομε ναι σ υ ν ο μ ιλ ι * ι αποτελουν ν ε ον δ ι- . λ ω μ α τ ι κ ο ν θ ρ ι α μ 6 ο ν Τ Ι ζ Τ ο υ ρ κ ι α ς και νεαν ε _^ « ι σ χυ ν τ ο ν _υποχωρησιν τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ω ν της Λ ε υ-Α ω 0 Ι _« ς . , Η _θλιβερα αυτη πραγματικοτης , η _« _πο-α εγκυμονει σοβαρους κινδυνους ι * την Ελληνικην Κυπρον , πρεπει να _« _Φυπνιση τον λαον . _Επιβαλλε-^ Ζι σημερον , περισσοτε-Ρ ° ν ισως απο καθε αλλην ι β Ρ * ν , πληρης και υ π ε υυ ν © ζ ε ν η μ ε ρ ω σ ι ς του αο __υ επι της πορειας και υ ε Ριεχ © μεν © υ των 0 υ Υ * μ ι λ ι ω ν . νι , Λ _ ζ . ΥΡα < Ρ ε _» κ « ι η « Ελευθερια » εις υριον « _ρδρον της , « η εμπειρια του πα-ΣΤΗΝ 16 ην ΣΕΛΙΔΑ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρον του κ . ΒΕΡ . Ι . ΚΟΝΙΔΑΡΗ , Τακτικου Καθηγητου τοΟ Πανεπιστημιου Αθηνων και Β . Βραμματεως του « Παρνασσου » Η « ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ » ΚΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ .- « ΕΦ' ΟΣΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΒΕΙΤΑΙ Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ « ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ » ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΠΡΟΓΑΛΛΕΤΑΙ ΩΣ « ΕΦΙΚΤΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟΝ » ΘΕΩΡΩ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΙΣ « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ » ΚΥΠΡΟΝ » . Το θεμα της ενωσεως της _Κυττρου μετα της μητρος Ελλαδος , δεν ειναι μονον απο τα βασικοτερα θεματα του Ελληνισμου , ως ορθως τονιζει ο συμμαθητης , συνα δελφος και φιλος καθηγητης , Ιωαννης Θεοδωρακοπουλος , ( Βνωμη , 2 Ιουνιου ) , αλλα και αναγκη δια την Ελλαδα και την Κυπρον . _Ημεις οι πολλοι η ολιγοι , οι οποιοι εξεκινησαμεν το 1951 ) 2 δια την απαλλαγην της Κυπρου απο τον μα κραιωνα ζυγον διαφορων κατακτητων και δια την ενωσιν της φιλτατης Κυπρου μετα της μητρος Ελλαδος , δεν το επραξαμεν μονον απο ενα βαθυτατον πατριωτι κον και ανθρωπιστικον συναισθηαατισμον , αλλα και απο την πεποιθησιν . οτι ει ναι αναγκη του Ελληνισμου να γινη η Ενωσις . Δι οτι αυτη μονη και καμμια αλλη λυσις εγγυαται την διατηρησιν της φικπογνωμι ας του Ελληνισμου εις τον ακρωτατον νοτον , ως και την προβολην αυτου εις την Μεσην Ανατολην , καθ' ον χρονον η αναμιξις των Ελ ληνων της Κυπρου και της μητρος Πατριδος θ' αποτελη εν διαρκες στοιχειον ανα νεωσεως και αναπλασεως του Ελληνισμου . Εις ενα ραγδαιως μεταβαλλομενον δια της τεχνικης κοσμον και εις την τα σιν της Ενοτητος , _η'οποια υπαρχει εις την Ευρωπην , η συνενωσις παντων των τμη ματων του Ελληνισμου και η δια της Παιδειας , της Ορθοδοξου _ΕκκλησιαΒ και της καλης διοικησεως _πναγεννησις του Ελληνισμου , αποτελει ζωτικη ν αναγκην αυτου . 'Η επιβιωσις του εις ενα ραγδαιως _μιταβαλλομενον κοσμον . αποτελει προβλημα μεγα , εαν θελη ο 3 » > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 8 ην ΣΕΛΙΔΑ Η αντικρυοις του δεματος των βουλευτικων εκλογων Ο Ντενκτας εμφανιζεται ρυθμιστης της καταστασεως . — Μακαριος εναντιον των εκλογων , Κληριδης υπερ . 'Απο της παρελθουσης εβδομαδος ηρχισεν η δευτερα φασις των συνομιλιων των κ . κ . Κληριδη και Ντεκτας . Μεταξυ δε των θεμ ατων « ουσιας » τα οποια θα αποτελεσουν αντικειμενα συζητησεως , συμπεριλαμβανονται : 1 . αι βουλευτικα εκλογαι και 2 . η αποστρατικοποιησις της Κυπρου , δια της αποχωρησεως των βασει των συμφωνιων Ζυριχης — Λονδινου , ευρισκομενων εις Κυπρον Ελληνικων και Τουρκικων στρατιωτικων δυναμεων ( ΕΛΔΥΚ - ΤΟΥΡΔΥΚ ) . ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 16 ην ΣΕΛΙΔΑ Εγκαινια παραρτηματων Δ . Ε . Κ . εις Παχναν και ΞυηΟφαγου Σημερον Κυριακην και ωραν 6 μ . μ . θα γινουν εις Παχναν τα εγκαινια του εκει _ιδρυθεντος παραρτηματος του Δημοκρατ . Εθνικου Κομματος . Ομιληται θα ειναι ο Προεδρος του Κομματος κ . Τακης Ευδοκας , ο Επαρχιακος Βραμματευς κ . Τακης Αριστειδου και τοπικοι παραγοντες . Εξ αλλου το προσεχες Σαββατον , 6 Ιουλιου και ωραν 7 μ . μ ., θα γινουν εις Ξυλοφαγου τα εγκαινια του Ιδρυθεντος εκει παραρτηματος του Δημοκρατικου Εθνικου Κομματος . Ομιληται θα ειναι ο Προεδρος του Κομματος κ . Τακης Ευδοκας , ο Βενικος Βραμματευς κ . Πολυκαρπος Πετριδης , ο Επαρχιακος Βραμματευς κ . Βιαγκος Σεραφειμ και τοπικοι παραγοντες . _ΙΙροςσυνοπιλιιτας α . ν Λ- * _£ Του ΑΛΕΞΗ ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΚΥΡ ΙΟΙ , ειστε χα . _προοωιχα της ημερας ! Στρουμπουλοι , χαμογελαστοι , φρεσκοι , φιγουραρετε μπροστα μας καθε στιγμη . Τυπος , _ραδιοψωνον , τηλεορασις ασχολουνται _> με τα εργα και τας ημερας σας : Τι φορατε σημερα , τι θα φατε αυριο , τι θα πιητε , τι τσιγαρα καπνιζετε , δλα που σας αφορουν αυτες τις μερες τα μαθαινουμε . Μα εκτος απ' αυτες τις γλαφυρες λεπτομερειες , μαθαινουμε ακομα πως γινατε και « ρεαλιστες »! θεωρειστε τωρα προσγειωμενοι και ετσι αναλαβατε να λυσετε το Κυπριακο ζητημα ! ( Γεβαια , ειναι κα ! μερικοι που βλεπουν τα καμωματα σας αυτα και μειδιουν με συγκαταβαση , οπως δταν παρακολουθουν τα πιτσιρικια της γειτονιας να σοβαρολογουν ... Αλλ ' αυτο ειναι μια αλλη ιστορια ·.. ) Το θεμα ειναι , κυριοι : Τι α- κριδως παριστανετε Τι αποτελειτε Τι εκπροσωπειτε Ο ενας εκπροσωπει την Κυπριακη κυβερνηση , ( την « Μακαριακη διοικηση » δπως λεγεται απο την αλλη πλευρα ) . Εκπροσωπει , υποτιθεται , τον Ελληνισμο της Κυπρου , που καποτε πιστευε πως ηταν ο κυριος αυτου του τοπου . Ο αλλος εκπροσωπει την « Τουρκικη διοικηση » ( τα εισαγωγικα ειναι τωρα απο τουτη τη πλευρα ) , εκ . προσωπει τους Τουρκους της Κυ πρου , υποτιθεται , που τωρα νομιζουνπως α υ τ ο Ι ειναι οι κυριοι αυτου του τοπου . Εκπροσωπει _ακαμα και προπαντων τα συμφεροντα της Τουρκιας . ( Αυτο δεν υποτιθεται , ειναι σιγουρο !) Αυτα λεει λοιπον η πολιτικη σας ταυτοτης , τα διπλωματικα σας χαρτια . Υπαρχει δμως και μια αλλη αποψη για σας και τις « _συνομιλιες σας Πια καλη αυτη , γιατι δεν σας χωριζει σε δυο αντιπαλες παραταξεις . Σας ενωνει : Εκπροσωπειτε απο κοινου , λε _νε οι θιασωται των ιδεων σας που τις βλεπουν να συμπιπτουν , το πνευμα της εποχης μας . Που εχει απαρνηθη τον Εθνικισμο (« σωβινισμος » λεγεται τωρα ) , επιδιωκει τον συμβιβασμο , αποδεσμευμενο απο « δογματικες » θεσεις και _ανυποχοορητες αρχες . Δικαιοσυνη , αρχαι _ηθικαι και αλλα ηχηρα παρομοια , παραμεριζονται για να θρ ' . αμδευση η « λογικη » και η « ωμη πραγματικοτης » . Πρωτο αγαθο θεωρειτε γιαυτο τον τοπο ( συμπιπτουν υποτιθεται οι αποψεις σας ) ναχη « ειρηνη » « με καθε θυσια , να τρωνε οι ανθρωποι , να παχαινουν , να πλουταινουν δσοι μπορουν , χωρις να δασανιζωνται απο ξεπερασμενες αντιληψεις παληων εποχων . Ονειρευεστε , ετσι θελουν να σας βλεπουν οι θαυμαστες σας , ε ' να επιγειο παραδεισο για την Κυπρο , « _ε θα απεδρα » πασα οδυνη , λυπη , στεναγμος , πασα μισαλλοδοξια , εξτρεμισμος και μισος , θα δημιουργησετε ενα κρατος πραγματικα « του Θεου » . Ενος θεου που δεν θα ξεχωριζη Χριστιανους κα ' ι Τουρκους , θεου που θα _σευση ·με αια μονοκονδυλια , μιση κα ' ι αντιθεσεις αιωνων . ( Γεβαια δεν ειναι πολλο ! που τα πιστευουν αυτα προπαντων για τον ενα απο σας , τον Τουρκο συνομιλητη . Και δσοι τα πιστευουν δεν βαζουν το Συνεχεια εις την 9 ην σελ . ΣΗΜΕΡΑ : — Εργατουτιαλ _?·. ηλικη κατοικια σελ . 3 . ¦ — Στρατηγικη και τακτικη του ΑΚΕΛ σελ . 4 . . - — Εκπαιδευτικα θεματα σελ . 6 . — Στιγμιοτυπα , θεαματα , σατυρα σελ . 7 . — Περι αξιοπρεπειας του Τυπου σελ . 8 . Σχολια , επιστολαι σελ . 9 . Στηλες κριτικης σελ . 10 . Δημοκρατικη αγωγη , Αγροτικα θεματα σελ . Π . Σελις των νεων σελ . 12 , της γυναικας σελ . 13 , — Πολιτικο ρεπορταζ , ειδησεις σελ . 16 . Ν.ΜΗΣΕΚΕΙΝΟΥΣΠΟΥΟΡΙΣΑΝΣΤΗΝ _ΖΩΗΤΟΥΣΝΑΦΥΛΑΒΟΥΝΘΕΡΜΟΙ)ΥΛΕΣ '' ΚΑΓΑΦΗΣ _ΕΓΑΟΜΑΑιΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Εκδοτοι : Εταιρεια « ΠΥΡΣΟΣ _ΛΙΜΙΤΕΔ » _ ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 20 ΜΙΛΣ ΚΥΡΙΑΚΗ , 30 Ιουνιου 1968 Ετος Ιον , αρ . Φυλλου 5

Τίτλος Θέμα Σελίδα