£ ις την Ελλαδα τα _ευθηνοτερα _αζυατουχα λιπασματα ΑΘΗΝΑΙ , Αυγουστος . — Γασει στατιστικων στοιχειων τοΟ Οργανισμου Τροφιμων και Βεωργιας των Ηνωμενων Εθνων δια την Ευρωπην , αι μεσαι τιμαι αι _καταδληθεισαι υπο των παραγωγων δια ποσοτητα 100 χιλιογραμμων αζωτουχων λιπασματων , διεκυμανθησαν _, ως ακολουθως μεταξυ 1963 ) 64 και 1966 ) 67 κατα χωραν ( εις δολλαρια Ηνωμενων Πολιτειων ) : 1963 ) 64 1966 ) 67 % ¦ μεταβολη Αυστρια 23 , 88 23 , 88 - Δανια 28 , 26 27 , 29 -3 , 4 Δυτ . Βερμανια 28 , 58 28 , 10 -1 , 7 Ιταλια 27 , 07 30 , 28 + 11 , 9 Ολλανδια 26 , 54 26 , 57 + 0 , 1 Νορβ ηγια 22 , 94 23 , 48 + 2 , 3 Ιαπωνια 26 , 78 29 , 29 + 9 , 4 Σουηδια 28 , 39 27 , 71 - 2 , 4 Ελβετια 33 , 33 33 , 33 - Ηνωμ . Γασιλεων 16 , 16 19 , 15 + 18 , 5 Ι _^ Ρκια 31 , 16 30 , 27 -2 , 9 ΕΛΛΑΣ ........... . 24 , 00 22 , 50 -6 , 3 'Ως προκυπτει εκ της ανωτερω συνοπτικης αναλυσεως δεν _εοημειωθ ησαν ουσιωδεις μεταβολαι εις την τιμην των καταβαλλομενων υπο των παραγωγων δι' αγοραν αζωτουχων λιπασματων μεταξυ 1963 ) 64 και 1966 ) 67 , λογω της ουσιαστικης κρατικης επιδοτησεως μερους της αξιας υπο των καθ * εκαστα χωρων . Ειδικως ως προς την Ελλαδα η καταβαλλομενη υπο των παραγωγων τιμη δι / αζωτουχα λιπασματα εμφανιζεται η κατωτερα , _με εξαι _ρεσιν την _Αγγλιαν , Η Π . Ε . Κ . και το _παναγροτικον αυλλαλητηριον της Ως _ανηγγελθη υπο της ηγεσιας της ΠΕΚ . θα επραγμστοποιειτο αυριον εις Λευκωσισν το Παναγροτικον Συλλαλπτηριον , δια χου οποιου θα _ττ-οεβαλλετο η δεινη θεσις εις Τ ην οποιαν _περιηλθεν ο - αγροτης της Κυπρου εξ αιτιας της _οντιαγροτικη ς πολιτικης της Κυπριακης . Κυβερνησεως . που _£ _ηΙ οκτω ολοκληρα ετη _εμπαιζει τον αγροτικον κοσμον χωρις να δυναται _οδτος , εξαιρεσει μεμονομενων περιπτωσεων _, να διαμαρτορηθη δια τον εμπαιγμον και την _^ περιφρονησιν αυτην . Ηδη δμως — τη _παρεμβασει ποιων : — ανεβληθη . * Η δι' αγνωστους λονους ναρκωσις της ηγεσιας των αγροτων απετελεσεν ενα επιπροσθετον παραγοντα δια την μη ευοδωσιν των αιτηματων . του ανροτου προς _επιβιωσιν . και _εξασφαλισιν μορφωσεως και καλλιτερου μελλοντος των τεκνων του . Παρακολουθει ο αγροτης την _ηγεσιον του κοτα τα τελευταια ετη να εξαπολυη . Μυδρους προς δλας τας κατευθυνσεις — αε _σχοχον παντοτε τους αντιφρονουντος προς την πολιτικην της Κυβερνησεως και _ειδικωτερον προς την πολιτικην του _προισταμενου αυτης — χωρις να _ενδιαφερεται , ε ' στω και τυπικως , δια τα Υρονιζοντο και αλυτα αγροτικα προβληματα του . Ετσι λοιπον η ΠΕΚ . καθαρως επαγγελματικη οργανωοις των αγροτων , εις το καταατατικον της οποιας αναφερονται ως βασικοι και _αμεταθετοι _, _στονοι , ο συνεχης αγων για την ανοδον του αγροτου και ο παραλληλος αγων δια Την Ενωσιν της Κυπρου μετα ιος Μητρος , Ελλαδος , οργανωσις _στονων ευγενων και τιμιων _, _προπυογιον της Ενωσεως κα ! _εμπροσθοφυλακη εις τους εθνικους αγωνας , κατηντησεν οργανον και μεσον εξυπηρετηοεως προσωπικων φιλοδοξιων του Προεδρου τηζ Κυβερνησεως . Παρηκολουθησαν οι αγροται της Κυπρου την πολλακις _εκφρασθεισαν ευπειθειαν των ηγητορων της ΠΕΚ προς τον Προεδρον , ητις απεκορυφωθπ κατα την προεκλογικην περιοδον Ιανουαριου — Φεβρουαριου 1968 με την περιβοητον « εκκλησιν » της ΠΕΚ προς τους Μητροπολιτας οι οποιοι αντετιθεντο εις την πολιτικην του Προεδρου Μακαριου δι' « εφικτην » λυσιν- Εις την πραγματικοτητα _, η « εκκλησις » δεν ητο παρα φθηνη προσπαθεια προς σιΥασιν των Μητροπολιτων _, οπωσδηποτε δε ανωθεν σχεδιασθεισα και υποβληθεισα . Τι ενδιεφερε την ΠΕΚ εαν διεφωνοιΛ * προς χην πολιτικην του Αρχιεπισκοπου οι Μητροπολιται Ως γνωστον . δια του προς τον Αρχιεπισκοπον Ιου κ . Σ . Α . _ΦΛΟΙΡΕΝΙΖΟν υπομνηματος των οι Μητροπολιται υπενθυμιζαν εις εκεινον δτι δεν εχει το δικαιωμα να υπογραψη δια της ερυθρας μελανης τας « εφικτας » συμφωνιας , αι οποιαι πιθανον να συνωμολογουντο μετα των Τουρκων , διοτι τουτο θα αντεκειτο προς τον διαρκη στοχον της Εκκλησιας της Κυπρου . χην Ενωσιν'Εαν . επομενως , η ηγεσια της ΠΕΚ ησθανετο την υπονρεωσιν να λαβη θεσιν , επεβαλλετο να ενστερνιθη και υποστηριξη τας αποψεις χων Μητροπολιτων — εφ' δσον . ως ανεφερθη ηδη , εις το _κατασχαχικον της ΠΕΚ τιθεται ως σχοχος η Ενωσις — και δχι να τους « καχακεραυνωνη » δια της « εκκλησεως » χης . Ποιος λοιπον ο λογος της « εκκλησεως » εκεινης προς χους Μητροπολιτας Μηπως σκοπος ητο να κολακευση η ΠΕΚ περισσοτερον των αλλων οργανωσεων την πανσοφιαν του Προεδρου Μακαριου Εαν δ- μως αυ τος ηχο ο λογος , τοτε , αυτοματως , οι ηγεται της ΠΕΚ επρεπε να παραιτηθουν , διοχι ειχον εγκαταλειψη βασικους κανονας χου _καταστατικου χης . Ετσι λοιπον , με αλληπαληλα σφαλμαχα και γκαφφες Μφθασεν η ΠΕΚ _εις το τραγικον καταντημα να ειναι _οργανωσιζ χωρις μελη , αυτη , η οποια προ ολιγων μονον ετων αγκαλιαζε δλους χους αγροτας εις δλην την Κυπρον , μεχρι και της πλεον απομεμακρυσμενη _^ γωνιας . Κατηνχησεν η ΠΕΚ να μην εχη τους πορους δια να πληρωση το ενοικιον . _χο υδωρ , τον ηλεκτρισμον και χο τηλε-Φωνον των οικηματων της και εκ των πραγματων να αναγκαζεται να _εκλιπαρη χην « ανωθεν » βοηθειαν προς πληρωιιην χων αναγκαιων αυτων εξοδων _τηο . Ετσι δμως ναννει την αυτοτελειαν και την ανεξαρτησιαν της . διοτι , δια της οικονομικης ενισχυσεως της ΠΕΚ απο τους _κρατουντας . επιτυγχανεται η σιωπη και ανονη της δι' δσα συμβαινουν εις βαρος των αγροτων . Με σπαραγμον καρδιας παση κολουθησαμεν την προς το βαραθρον πορειαν που ακολουθει η ΠΕΚ , της οποιας μεχρι προ τινος τιμητικος τιτλος ητο ο της αγροτομανας . Δια Τ ης πολιτικης δμως την οποιαν ηκολουθησεν η ηγεσια της απο του 1960 εστερηθη φυσικα τον τιχλον αυτον . Οι αγροται της Κυπρου , _αργικως με εκπληξιν ( 1960 - 1962 ) παρηκολουθουν την δουλικην εξαρτησιν Τ ης οργανωσεως των απο την Κυβερνησιν , καθ' ην στιγμην οδτοι εδιωκοντο και ενεπαιζοντο απο αυτην οσον αφορα τα επαγγελματικα των αιτηματα . Μετεπειχα . η ε ' κπληξις των _μεχεχραπη . εις πληρη σχεδον αδιαφοριαν . Και δταν ηρωχουντο διατι η τοση αδιαφορια δια την οργανωσιν των απηντων' « αφου μας εγκατελειψεν διατι να μην χην εγκαταλειψωμεν »· Αργοτερον , με την εναρξιν της Τουρκικης ανταρσιας _ερριφθη υπο της Κυβερνησεως — χωρις βεβαια να δωση η ιδια το παραδειγμα — το συνθημα της λιτοτητας και παγοποιησεως ημερομισθιων και τιμων χαριν του 'Εθνικου _αγωνοζ . Οι αγροται πρωτοι το εθεσαν εις εΦαρμογην και ας επενοντο κυριολεκτικα . Εν χω μεταξυ , χαριν εις την _πολιχικην της __ _Κυβερνησεως , η κομμουνιστικης καθοδηγησεως αγροτικη οργανωσις εφθασε εις το επιζηλον οτιμειον να καχαστη πρωχη αγροτικη οργανωσις . Και δια τουτο _μεγαλας ευθυνας φερει και παλιν η ηγεσια της ΠΕΚ . Διοχι . εαν διεχωριζε τας _χυχας και θεσεις της απο _^ εκεινος της Κυβερνησεως και κατηγγελλεν την συνεργασιαν Κυβερνησεως - Κομμουνιστων , ηχις εκδηλουται κυριως εις την εξισωσιν των εθνικοφρονων και κομμουνιστικων επαγγελματικων οργανωσεων που εφηρμοζεν η Κυπριακη _Κυτ βερνησις , ο αγροτικος κοσμος θα ενηγκαλιζετο και παλιν την ΠΕΚ δπως και πρωτα . Εις το ση μειον τουτο πρεπει να αναφερθη οτι η Κυπριακη _Κυβερνησιζ καχα την _οκταεχιαν 1960 - 1968 εφηρμοσε και εφαρμοζει εντεχνως και με απολυτον επιτυχιαν το δογμα « διαιρει και βασιλευε » εξισωνουσα τας εθνικοΦΡονους προς χας κομμουνιστικας _οργεινωσεις και δημιουργουσα τοιαυτας κομμουνιστικας οργανωσεις δπου δεν υπαρχουν-Δι' αυτης της εξισωσεως επιτυγχανει την ασυμφωνιαν των εθνικοφρονων και κομμουνιστικων οργανωσεων ( επαγγελματικων παντοτε ) - και δι' _αυχου χου τροπου ουδεποτε καρποφορουν _επαγγελμαικαι διεκδικησεις . Διοτι τους κομμουνιστας δεν τους ενδιαφερει εαν πεινα ο λαος · εκεινο που τους ενδιαφερει ειναι η περαιτερω προοδος και αυξησις χου εμψυχου δυναμικου των . Ειναι δε γνωστον δτι _μεχαξυ των πτωχων _δυνονται να επι τυχουν τους . σκοπους των καλυτερον και ευκολωτεοον · Ολα αυτα συνεβαλαν εις το να χαση Ι _ΠΕΚ το κυρος και γοητρον της αΦ * ενος και αφ ' _εχερου να υποσκελισθη υπο της κομμουνιστικης αγροτικης οργοΛ / ωσεως . Οταν τα περι 'Εθνικου αγωνος λεγομενα υπο της Κυβερνησεως κατερρευσαν , παμπολλες οργανωσεις διεξεδικησαν και διεκδικουν _^ δυναμικα τα δικαια των μελων . των . Η ΠΕΚ δμως παρεμεινε και τοτε αδρανης και ας εφωναζον οι αγροται ζητουντες δικαιοσυνην . Εχρειασθη η υπο των κομμουνιστων συγκλησις αμπελουργικου συνεδριου τον παρελθοντα μηνα δια να αφυπνισθουν οι ηγητορες της ΠΕΚ και σπασαωδικως να προσπαθησουν να μπουκοταρουν το συνεδριον Εις χο εκδοθεν σχετικως ανακοινωθεν της ΠΕΚ ανεφερονχο ως λογοι του _μπουκοται . το δχι . το συνεδριον ητο κομμουνιστικης εμπνευσεως και καθοδηγησεως και το δτι . πραγματικος σκοπος αυχου ηχο η προωθησις του _κομμουνισμου και εις τας ταξεις των αμπελουργων . Αυχο φυσικα ητο και η πραγματικοτης . 'Αλλα τι ε ' - καμεν η ΠΕΚ προς δικαιωσιν των _αιτημαχων χων αμπελουργων προτου συγκληθη το συνεδριον Δυσχι / χως τιποτε . Υπνωττε βαθεως . Απετυγε δε το μπουκοταζ χου συνεδριου . Δια _^ της συμμετοχης δε των μελων της ΠΕΚ εις χο συνεδριον υποδεικν ° ετο προς την ηγεσιον της η ορθη οδος , την οποιαν επρεπε να ακολουθηση εαν ηθελε να παραμεινη πραγματικη ηγεχις των αγροτων . Και ορθη οδος ειναι μονον η διεκδικησις των δικαιων δια δυναμικων μεσων ( διαμαρτυριων , συγκεντρωσεων και εν αναγκη συλλαλητηριων ) . Φαινεται δχι η ηγεσια _χης ΠΕΚ αντεληφθη επιτελους ποια ειναι η ορθη οδος που επιβαλλεται να ακολουθηση . Ετσι , δια της συγκλησεως του Παναγροτικου Συλλαλητηριου τιθεται ( υπσθετομεν και ελπιζομεν ) τελεια και παυλα εις την ναρκην και αδιαφοριαν _χης ηγεσιας της ΠΕΚ προς τους αγροτας . Ημεις , καλοπιστοι κριται . _συγχαιρομεν την _ηγεσιαν της ΠΕΚ δια χην ορθη ν αυτην αποφασιν της και χην καλουμεν δπως αποδεσμευση Την οργανωσιν απο το αρμα της Κυβερνησεως , εφ' δσον η τελευταια εγκατελειψε τους αγροτας εις « τους πεντε δρομους » . Μονον αδεσμευχη η ΠΕΚ θα δυνηθη να ακολουθηση την οδον που της αρμοζει και που εις το παρελθον της ειχε προσκομισει χιτλους τιμης και δοξαν . ι Οι αΥΡοται εις το αυλλαλητηριον . με σφιγμενους τους _νρονθουξ ας βροντοφωναξουν δτι _ζηχουν δικαιοσυνην και δτι δεν επαιτουν αλλα απαιτουν δικαιοτεραν κατανομην χου πλουτου της Κυπρου , εις τον οποιον οι ιδιοι συμβαλλουν _ιιεγαλως . Η δεινη θεσις του αγροχου επιβαλλει δπως το _συλλαληχηριον διεξαγθη με δυναμισιαον . Επιβαλλεται α- κομη οπως οι _αγροχεζ κατευθυνθουν και προς το Πρεδρικον Μεγαρον και βροντοφωναξουν εις χον ενοικον του δτι τους εγκαχελειψεν και δεν εξεπληρωσεν τας τοσας υποσχεσεις που κατα καιρους τους εδωσεν . Προς Θεου δμως , ας μη επαναληΦθη δτι συνεβη κατα το συλλαλητηοιον του 1962 . δταν , μολις ενεφανισθη ο Προεδρος εις τον _εξωσχην του Ποοεδρικου ηργισαν οι αγροται τα _νειροκροχηματα καιχοι ειχον μεταβει εκει με υονον σκοπον την _διαμαρτυριοτν · Πρεπει με χας νειρας σηκωμεας εις ε ' _κψρασιν διαμαρτυριας να αντιμετωπισουν τον Προεδοον Μακαριον οι αγροται . Μονον ε'τσι ημπορει να _αντιλη-Φθη δτι σαεχαι επικινδυνως το υπο τους ποδας χου ε'δαφος και ας νομιζει 6 ιδιος δχι ειναι αρκουντος στερεον . Ε . Α . ΦΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ¦¦¦¦¦— Ι . -Ι Ι —Ι . ¦ _¦¦! ¦ — — ¦¦ _»¦¦¦¦ ¦ ι , - ——— . Ι , | _, _|^ Βαιρ _** — - * _' 0 _ηιιιιιι ιιΙιιΛ Ι ι _συντροφος ... 1 ΙΙΕΙ ||| ΙΙνΙ _·^!· '···¦¦¦ _* · · νΓΙΓπ ι _^ _ΗΜιΗι _^^ _ι- . _Τνιι-ιιτυ _ψυχαγωγιας _^ Η _|^ _ρ | § 1 § ξ | ι Βενικοι Αντιπρ . & Διανομεις ΙΜ * _ΙιΓΙυΗ _&^ Β ¦¦¦¦¦— ΙΙ Ι —Ι ¦ _¦¦! ¦ ¦¦ _»¦¦¦¦ ¦ ———Ι _^ _^ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ι ξ ΚΩΣΤΑΣ . ΤΥΜΓΙΟΣ ΛΤΑ . $ Λευκωσια . ν ι , ¦ ¦ ι Ζητατε _τταντοτε τα διεθνους φημης ΡΟΥΑΕ- % _ιι Μ ΑΝ και ΚΟΥΣΟΥΝΕΤΑ > „ 3 δΤΕΥΚ και ΒΑα ιη £ ΚΟΑΑΝΑΚΙΑ Γ — ΜΠΕΑΤΣ » ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΑ » ζ _^ σε _ττλουσιες σειρες και δι' δλας τας χρησεις . % ι ΓΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ δια : _ΚΟΜΠΑ-ΙΝΣ , ΤΡΑ- ι 5 ΚΤΟΡΣ , ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ . £ ι _^ Ερμου 2667 Τηλ . 65564 ι _ιζ Πινδαρου 5 Α ( παροδος Αεωφ . _Στασινου _, 5 _5 ι _ττλησιον _'Αστικης Σχολης Αγ . Αντωνιου ) ι ? Τηλ . 75395 . £ ¦ ΛΛ _« ννννν _* ν * _ΛΛΛ _^ _Λ _/ ν _ ΛηΛ _^ Η ΦΙΜ 8 ΣΙΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕ 3 Σ _ΜΜ ' ' ¦ ¦ _¦—^ _Μ _^———Ι _^^^ _^^^ ΜΜΜ _^ - . — - _ ι — - —— - — - — _ _. _™^ _..., ρ Ι Δημοκρατικη Αγωγη Το περι εκπαιδευτικης υπηρεοιας νοροοχεδιο Υπο του _ουνεργατου _μαζ Δημοκρατικου Β' ΜΕΡΟΣ _Στις δυο προηγουμενες εκδοσεις της « Βνωμης » ασγο ληθηκαμε με τις διαταξεις του περι Εκπαιδευτικης Υ πηρεσιας νομοσχεδιου , που ρυθμιζουν τη συγκροτηση της τοσο σημαντικης για το μελλον των εκπαιδευτικων και της παιδειας _της Κυπρου Επιτροπης Εκπαιδευ τικης Υπηρεσιας . Αποδει-£ αμε κατα τροπο , που δεν επιδεχεται αμφισβητηση _, πως η Επιτροπη αυτη απο κλειεται να αποτελεση ποτε σωμα ανεξαρτητο , δπως απαιτει το Συνταγμα για την παρομοια Επιτροπη Δημοσιας Υπηρεσιας , σωμα δηλ . ικανο να _αντισταθη στις οιεσδηποτε επεμβασεις και πιεσεις του Προεδρου της Δημοκρατιας και αλλων ισχυρων πολιτικων παραγον των . Ειναι επομενο λοιπον , δτι οπωσδηποτε θα _εξακολου θηση να _επικρατη στην εκπαιδευση καθεστως ευνοιοκρατιας , που θα ευνοη και θα προστατευη δλους τους « ημετερους » , θα _καταδιωκη δμως και θα _πληττη καθε εκπαιδευτικο , που θα _τολμηση να αντιδραση και να _διαμαρτυρηθη για τις αυθαιρετες και αδικες αποφασεις της Κυβερνησεως η να εκδηλωση ιδεες εθνικες , πο _λιτικες η ακομη εκπαιδευτι κες αντιθετες προς εκεινες των αρχοντων . Η φιμωση των εκπαιδευτικων θα ολοκληρωθη μετα την ψηφιση του νομοσνεδιου σε _νοιαο ΑΠΑΒΟΡΕΥΤΑΙ Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ Το δτι η Κυβερνηση απο βλεπει στη φιμωση των εκπαιδευτικων καταφαινεται και απο αλλα αρθρα του νομοσχεδιου . Το αοθρο 47 . παρα γραφος 1 ( δ ) αναφερει : « Εκαστος εκπαιδευτι κος λειτουργος οφειλει να μην ενεργη η _παοαλειπη η συμπεριφεοηται κατα τοοπον , ο οποιος δυνατον να δυσφημηση την εκπαιδευ τικην υπηρεσιαν γενικως η την θεσιν αυτου ειδικως , η ο . οποιος δυ _νατον να _τεινη εις κλο νισμον της εμπιστοσυνης του κοινου εις την εκπαιδευτικην υπηρεσιαν » . Ενας εκπαιδευτικος δηλ . συμφωνα με το αρθρο αυτο , δεν δικαιουται να _διατυπωνη αποψεις πανω στα εκπαι _δευτικα θεματα αντιθετες προς τις αποψεις της Εκπαιδευτικης Υπηρεσιας , ου τε να ασκη οιονδηποτε ελεγ γο . 'Η κατασταση αυτη επι κρατει και σημερα . Και το αποτελεσμα ειναι οι παντες , υορφωμενοι και αμορφωτοι , ειδικοι και μη . να εγουν αποψεις και να μιλουν για τα προβληματα _της παιδει ας μας . Μονον οι εκπαιδευτι κοι , αυτοι δηλ . που γνωριζουν _καλυτεοα απο τον καθενα τα _ποαγυατα , _ιτου μο γθουν καθη · ιερινως μεσα στην ταξη . δεν εγουν το δικαιωιια να μιλησουν . Πρεπει να καταλαβουμε πως δημοκρατια γωρις διαλογο δεν μπορει να υπαρξη _, πως προοδος στην παιδεια , δπως και σ' αλλους τομεις _, ειναι αδυνατη , αν δεν υπαο ξη συζητηση και διαφωνια . Ο μονολογος ειναι στοιγειο _δικτατοοικο , στοιχειο αντιθετο προς το _ποοοδευτικο _πνευκα της επογης . Ο ελεγ νος δεν πρεπει νο _ας Φοο ' Ι . _υ . Υ . _ιαο ' . γ ελεγνο δεν ιιτγο _οου . υε να _βελτιωθου » ε . Το διαλογο και τον ελεγγο τον θελει , τον επιδιωκει και τον κατοχυρωνει ενα _δημοκοατικο κρατος . Αλλωστε ο κοινος πολιτης _, γωρις διαφωτιση , απο τους πιο ειδικους πανω σ ' ενα θεμα . πως ειναι δυνατο να γοησιμοποιηση συνειδητο το δικαιωμα _της ψηφου : Ο κινδυνος « του κλονισμου της εμπιστοσυνης του κοινου εις την εκπαιδευτικην υπηοεσιαν » δεν δικαιολογει την επιδιωξη _της Κυ _βεονησεως να επιβαλη σιωπη στους ειδικους πεοι τα _εκπαιδευτικα . Βιατι τετοιος κινδυνος δεν . θα υπαρξη , αν η εκπαιδευτικη υπηρεσια κανη καλο τη δουλεια της . Αν δμως δεν την κανη καλα , επιβαλλεται , προς το δημοσιο συμφερον , να κλονισθη η εμπιστοσυνη του κοινου προς αυτη . Εκεινο , που δικαιουται η Κυβερνηση να απαιτηση και να επι βαλη στους εκπαιδευτικους , εν ναι η απολυτη _πειθαρχια και συμμορφωση των προς τις εντολες _της Εκπαιδευτι κης αρχης . Πιστευουμε πως ο εκπαιδευτικος δικαιουται να διαφωνη θεωρητικα , υπο _γρεουται ομως στην πραξη να δρα συμφωνα προς τις αποψεις τη ς Κυβερνησεως , που ειναι / κατα τεκμηριο _, και αποιυεις της πλειοΨηφι ας . ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΒΟΥ Εφ' δσον οι εκπαιδευτι κοι εμποδιζονται να εκφρασουν ελευθερα τις αποψεις τους και επι εκπαιδευτικων θεματων , δεν ειναι εκπληκτι κο το δτι το ιδιο νομοσχεδιο , σε αλλο αρθρον του . απαγορευει σ' αυτους να συν _εργαζωνται με εφημεριδες , ε ' _στω και ανωνυμως , και να δημοσιευουν αποψεις _πολιτι κης η διοικητικης φυσεως . Επειδη δαως το _σγετικο αρθρο ειναι χαρακτηριστικο της νοοτροπιας της Κυπρια κης Κυβερνησεως , το αντιγραφουμε αυτουσιο , για να μπορεση να _σχηματιση προ σωπικη εντυπωση ο οναγνω στης . Ειναι το αρθρο 50 . παραγραφος 1 , α + β και λεγει : « Ουδεις εκπαιδευτικος λειτουργος ενεργει ως εκδο της εφημεριδος η _συμμετενει αυεσως η εμμεσως εις την διαγειοησιν αυτης η συνεργαζεται εις αυτην ανωνυμως η _δηαοσιευει εν αυτη οιανδηποτευλην η μεταδιδει _δια του Ραδιοφωνου η _ττις τηλεορασεως , οτιδηποτε το οποιον δυνα τον _λργικως να θεΜοηθη ως πολιτικης η διοι κητικης φυσεως . . η διδει _συνεντευξιν εις τον εκδο την η το προσωπικον ε < ι > ημε οιδος η _ποακτορειου ειδησε ων περι οιουδηποτ ε θειιατος , το οποιον δυνατον λογικως να θεωρηθη ως πολιτικης η διοικητικης φυσεως _, η υποστηριζει δια των αποψεων η _της επιρροης του οιανδηποτε εφημεριδα ανευ της αδειας της _αβμοδιας αρ γης » . Εξ δλων αυτων θεωρουμεν απαραδεκτα τα εξης _ια ) Το δτι απαγορευεται στον εκπαιδευτικον να συνεργαζεται ακομη και ονωνυμως με εφημεριδα · γιατι πιστευουμε πως η ιδιοτητα του εκπαιδευτικου δεν εχει καμμια σημασια , αφου ο εκπαιδευτικος δημοσιευει τις αποψεις του ανωνυυως . και επομενως δικαιουται αυτος να δημοσιογραφη , υπ' αυτον τον περιορισμο , τουλαχιστο , β ) Το οτι απα _γορευεται δια των αποψεων η της επιρροης του ο εκπαι _δευτικος να υποστηριξη οιαδηποτε _εφημεριδα . Αυτο περιοριζει το δικαιωμα του εκπαιδευτικου να εΥη πολιτικα φρονηματα και πολυ περισσοτερο να εκδηλωνη αυ τα . Αποδεικνυει δε τη νοοτροπια της Κυβερνησεως να τιμωοη οποιο διαβαζει εφημεριδα της αντιπολιτευσεως _, υ ) Το πιο _απαοαδεκτο διιως ειναι δτι παντα ταυτα επιτρεπονται _, κατοπιν αδειας της αρμοδιας αργης . Αρκει δηλ . να υποστη οιζη με τις αποψεις του ο εκπαιδευτικος την Κυβερνη ση . για να του δοθη το δικαιωμα να δημοσιογραφη πανω σε θεματα πολιτικης και διοικητικης φυσεως . Το _στι αυτο ειναι το πνευμα _της διαταξεως « ανευ της αδειας της αρμοδιας αρχης » αποδεικνυεται απο τα γεγονοτα _τς οκταετιας της Κυπριακης Δημοκρατιας . Καθ ' δλο αυτο το διαστημα πολλοι εκπαιδευτικοι πολιτευτηκαν δημοσιως , ελαβαν με ρος σε προεκλογικους αγω νες . μιλησαν υπερ του Μακαριου _, εστειλαν _τηλεγραφη ματα συμπαραστασεως κλπ . νωρις κανενας απ' αυτους να τιμωοηθη . Αντιθετως πολλοι αμειφθηκαν για την πολιτικη τους δραση . Αλλοι μονο δμως σ' εκεινου ς που ησαν , ε ' στω και μυστικα , υπερ της αντιπολιτευσε ως . 'Απο το Υδιο πνευμα διαπνεονται και τα αρθρα ' 59 και - _^ . 60 που _απαγορευουν στον εκπαιδευτικο να επιδει κνυη οιαδηποτε πολιτικη δραστηριοτητα και να εκδη λωνη με οποιοδηποτε τροπο τα πολιτικα του φρονηματα . Απαγορευεται ακομη « ο εκ παιδευτικος λειτουργος να _μετεχη πολιτικης συγκεντρωσεως , να αναμιγνυηται εις την _προωθησιν πολιτικης προπαγανδας υφ' οιαν _δηποτε μορφην η να ανηκη εις οργανωσεις εχουσας πο _λιτικας επιδιωξεις » . Εξ 'ισου απαραδεκτα ειναι και αλλα αρθρα που α πρβλεπουν στον περιορισμο της οικονομικης δραστηριοτητας των εκπαιδευτικων ., Το νομοσχεδιο προνοει ακο ' μη για την εφαρμογη της αρ _χης του « ποθεν εσχες » για τους εκπαιδευτικους , ενω αυ τη την αρχη δεν τολμα η Κ'υ βερνηση να την εφαρμοση στην περιπτωση των υπουρ γων , βουλευτων και αλλων πολιτικων παραγοντων , οπο ' τε θα ειχε και καποιο νοημα . Κλειουμε τη μελετη του νομοσχεδιου περι εκπαιδευ τικης Υπηρεσιας , παρ' δλο που θα μπορουσαμε να που με και πολλα αλλα . Σκοπος μας ηταν να κινηο-ουμε το ενδιαφερον των πολιτων . που πιστευουν αληθινα στη δημοκρατια . Ελπιζουμε πως οι εκπαιδευτικες οογο >' νωσεις θα απορριψουν το νο μοσχεδιο και θα αγωνισθουν για την εξασφαλιση της ε- ' _παγγελματικης αξιοπρεπειας και την κατοχυρωση των . δημοκρατικων δικαιωματων των μελων τους . Περιττευει νομιζουμε , να προσπαθησου _, υε να πεισουμε τους εκπαι _δευτικους . πως -ολα _., αυτα £ νουν μεγαλυτερη σημασια απο τους μισθους . Β ·**™ « λ λωστε .. και η _Ικανοποιηση των ρικονουικων , αιτηματων _, των εκπαιδευτικων _εξαο _^ α ' * ται απο το . βαθμο . -τηΒ ανε ξαοτησιας σκεψεως και _της _επςτγγελματικης _ασφαλεια ας _ττου διαθετουν . _Συνεργατικον κινημα και λαικη κατοικια Ως εγραφη εις συνα - δελφον το Συνεργατικον κινημα εξηγγειλε _μεγαλεπηβολα Σχεδια δια . την μειωσιν του κοστους ζωης μεταξυ των οποιων και την ανεγερσιν Λαικων κατοικιων . Ειναι πραγματι αξιεπαινος η προσπαθεια του Συνεργατισμου να συμπεριλα-6 η μεταξυ των δραστηριοτητων του και το φλεγον θεμα της Λαικης κατοικιας . Κατ' αρχην , ευχομεθα οπως ο υπο ιδρυσιν συνεργατικος ο ργανισμος κατοικιας μη εχη την τυχην του Σ , ΟΡΕΛ , ΣΟΚ · κλπ . !· ... Επειδη δμως . αποψεις επι του θεματος · της . εργατουπαλλ ηλικης κατοικιας και κατοικιας χαμηλου κοστους εξεφρασεν ςις σειραν αρθρων . του ο- συνεργατης της « Βνωμης » _αρχιτεκτων κ . Τακης Ζεμπυλας εχομεν να παρατηρησωμεν τα ακολουθα : Τον ) Δια την μελετην κατοικιας . χαμηλου κοστους χρειαζεται εμπεριστατωμενη και πληρης τεχνικοοικονομικη μελετη . Πως λοιπον ο Σ υνεργατισμος ανεθεσεν εις ενα α ρΤ χιτεκτονα και μονον την μελετην χωρις να προκηρυξη διαγωνισμον ωστε να εχη την ευκαιριαν εκλογης μελετων Η μηπως εξακολουθουν οι υπευθυνοι να αναθετουν απ' ευθειας μελετας ως- εαν να επροκειτο περι ιδιωτικης επιχειρησεως · 2 ον ) Ειμεθα βεβαιοι δτι το προβλεπομενον κοστος , των £ 800 ( οκτακοσιων λιρων ) δια μεμονωμενας κατοικιας πολυ απεχει της πραγματικοτητος _παρα-Οεαομεν δε τα ακολουθα στοιχεια : ' - - Μια μεμονωμενη κατοικια 2 υπνοδωματιων , χω-| ρων υγιεινης κουζινας και σαλοτραπεζαριας δεν ημπορει να καταλαμβανη εκταοιν ολιγωτεραν των 82 τετραγωνικων . μετρων . ( Νοουμενου δτι ο προβλεπομενος χωρος ειναι βιωσιμος και εξυπηρετικος ) . Το ελαχιστον -κοστος δια την ως , ανω κατοικια δε δυναται να ειναι ολιγω . τερον των £ 1 . 400 . α ) Διοτι τα εργατικα ε _% ξοδα παραμενουν τα αυτα 40 _^—50 % της _| δαπανης . . β ) Δεν υπαρχει μαζικως ςπαναλαμβανομενη ' εργασια εις τον αυτον τοπον . / Λ γ ) Υ Αεν . . _υτιαρχρον _περι-| θωρια χρησεως προκατασκευασμενων στοιχειων , , δ ) Εφ' δσον - η δαπανη μελεταται δχι εν συσχετι' _^ σμω μ ε το κοστος της γης το πραγματι , κογΥ κοστος δεν ειναι £ 1 400 αλλα πο-, λυ περισσοτερο ν ,- ' αναλο ) . Υως 'της αξιας της γης επι της οποιας ανεγειρεται η οικοδομη ., _-Ριομιζομεν δτι δταν ενας οργανισμος με τοσον σο * βαραν αποστολη ν' αρχιζει χω : ρις προγρο : μματισμο . ν , και χωρις οεοομ _& ν . ν >· ' · υι' | . » πραγματικοτητα - δεν μπο _* ρει να επιτυχη-του _σκοπουτου' : · . ¦ : _' :. * ' : _' : _>¦> ¦ ·· γ _.::-:. νι :- ' ν . _^' .:,. _^ : _^ . _^ _^ _ΡΜ « ΓΠΗΡ _^^ ' _<^^ Η ΓΜΚ . _^^ . _^^ ΓΓΓ « Μ : _·* ΓΓ _* η _^ _ιιΚ _Λη . _^ _Γη 1 β _& _^ _ι _^^ _^·^ _^ _ _^^ _^ _βρ _* , _^*^^ ΓΓ 98 _& _^ Η _^ νη _^ ι « _βιι _* _^ _φ _^ υι Λ · 'βΡ' * _^ _βοη _^ ' ¦ ν _^ _Γιβ · _ . _ββ « _βιβ · Του _Χρονικογραφου ¦* _*· . ¦ . ιι-Ιβ . _Αυγοοο-ιου π ΓΔΟΜΑΔΑ- , _αργιας η _? αν η _περασμενη . Ολα κλειι _^ στα την _Πεμτττη γνα τημ ' εγαΧη γιορτη της Παναγιας Μονοι που μοχθουσαν _γιορτιατικα ηταν οι _εφημε-^( δες _ _τταντα αναποδες — { και ( δεν θα το πιστεψετε ) .. τα κυβερνητικα γραφεια . Οι δημοσιογραφοι και τυπογραφοι _ειχαν ξεκουραστει την προηγουμενη μερα και ανημερα της Παναγιας ξεκουρασαν τον κοσμο με την α . • πουσισ των εντυπων τους . Τα περισσοτερα καταστηματα κα · ιδιωτικα γραφεια εμειναν κλειστα ολοκληρη την εβδομαδα . , η Τεμπελικο , λοιπον , μακροσυρτο , ησυχο , θα πρεπει να ηταν το επταημερο για τους ευτυχεις θνητους που περνουσαν τις διακοπες τους σ' ακρογιαλιες — δχι ' οσο _θατΒρεττε καλοκαιριατικες . — και βουνα — περσσοτερο Λτγ' ' ησο θοιπρεπε , δροσερα . -ρ ΕΒ 0 Ν 0 Σ της εβδο-¦ _* μαδος ηταν αναμμφισ & ητητα . _^ η αποπειρα _^ κ α τ α τη 0 ζωης του Πρωθυπουργου της _^ Ελλαδος κ . Παπαδοπουλου . Σαν Ελληνες της Κυπρου θεωρουμε , τοπαμε πολλες Φορες , σαν μητρικη Κυβερνηση καθε 'Ελλη νικη Κυβερνηση Σαν ανθρωποι _καταοΙκαζου με καθε δολοφονικη αποπειρα οποια κι αν ει ναι τα υποψηφια θυμα τα , οποιοι κι δον ειναι οι θυ « ες . Ω ΣΤΕ , εν τελει , την Ιλιαδα και την Οδυσσεια την εγραψε . .. ο Ομηρος . Η εκπληκτικη ειδησις μας ηρθε απο την πρωτευουσα της μακρυνης Σκωτιας . « Ολοκληρη- η Ι-, λιας και η Οδυσσεια εχουν γραφη απο τον ιδιο ποιητη , απεφανθη τελευταια ηλεκτρονικος εγκεφαλος , που παρεβαλε στιχο προς στιχο τα δυο . _επη . Ετσι , διδεται οριστικα , τελος στις ατελειωτες · συζητησεις διαφορων ξενων ελληνιστων , μερικοι απο τους οποιους ειχον φθασει να υποστηριζουν δτι τα δυο επη εχουν γραφη απο διαφορους — μεχρι εξι — διαφορετικους ποιητες » . Ετσι « αποκατασταθηκε » ο Ομηρος , μας πληροφορουν-απο το ΕδημβοΟο _γο . Αποκατασταθηκε , για ποιους Βιατι για . μας τους Ελληνες , τους απλους , πο τε δεν υπηρξε αναγκη τετοιας _^ « αποκαταστασης » του τυφλου ποιητη . Τον « κακοποιησαμε » ισως στα μαθητικα μας χρονια μα ποτε δεν αμφιβαλλαμε γι * αυ'τον . Υ 1 ΚΕΠΤΟΜΑ 1 την _Ρω-^ σια σαν μια χωρα συνεχων πονων και τραυμα των . Βι' αυτο το λογο , οταν βλεπω στα _ονειρα υου τους δρομους της Μοσχας , ξυπνω απο τον τρομο . Ειναι σαν να ονειρευεται κανεις μια φυλακη απο την οποια εφυγε και τοτε ξαφνικα . . . Πεταξα το διαβατηριο μου στη φωτια ετσι ωστε κανεις να μην εχη την ιδεα δτι ειναι δυνατον να γυρισω στη Μοσχα » . Η Σ & ετλανα Αλληλουγιε 6 α , η κορη του Σταλιν , ειναι που μιλα με τοση πικοα για την πατριδα τηςΕνα χρονο και περισσοτερο απο τοτε που διεφυγε απο τη Ρ ωσια στη Δυση . κι απο τοτε που δημοσιευσε τις « Εικοσι επιστολες προς ενα φιλο » , εστειλε προσφατα μιαν αλλη δραματικη και συγκινητικη επιστολη σ' εναν αλλο φιλο της Ρωσο . προσφυγα στο Παρισι . Η επιστολη αυτη δημοσιευτηκε προσφατα στον ξενο κι' ελληνικο τυπο και της δοθηκε μεγα ?> η προδολη . Ισως οχι τοσο για τις αληθειες που λεγει _, δσο για το ποιο ειναι το προσωπο που τΙς λεγει . . . Χ ΙΛΙΟΙ νεοι ανθρωποι , χιλιοι Αμερικανοι φοιτητες , αυτοκτονουν καθε χρονο . Και η Εθνικη Φοιτητικη Ενωσις των ΗΠΑ θα συγκροτηση στις 17 του Νοεμβρη τριημερη διασκεψη για να εξεταση τα αιτια- που . οδηγουν τοσους _ψοι τητες στην αυτοκτονια . Το « προνομιο » της αυτοκτονιας ανηκη αποκλειστικα στο ανθρωπινο γενος . » Κανενα αλλο ειδος δεν βαζει αυτοβουλα τερμα στη . ζωη του . Εχει δε παρατηρηθη πως , δσο πιο ψηλο ειναι το βιοτικο επιπεδο ενος . λαου τοσο πιο ψηλο και το ποσοστο αυτοκτονιων ( Η . Π . Α ., Σκανδιναβικες χωρες , Γρεττανια , Ιαπωνια ) . Αντιθετα , στις χωρες που τις μαστιζει η πεινα , η αρρωστια κι η μιζερια , ελαχιστοι εγκαταλειπουν ιδια βουλησει τον « αθλιο αυτο κοσμο » . ( Ποιος ακουσε ν * αυτοκτονη κανεις στην Μπι αφρα ) Οπως και ναχουν τα πραγματα , ειτε δειλια ειτε γενναιοτης ειτε _ψυγομαχια ειτε τολμη ειναι η αυτοκτονια δεν παυει να ειναι μια ανθρωπινη χειρονομια απελπισιας που κρυβει ευγενεια ψυχης . Τα συμπερασματα του συνεδριου στην Αμερικη θα εχουν πολυ ενδιαφερον . Η Ελλας μεταξυ των ευυυνοτερων χωρων , ΑΘΗ , ΠΑ . 1 , - Αυγουστος . — Ειναι . γνωστον και _διεθνωα παραδεδεγμενον , απο ποικιλος συγκρισεις που εγενοντο μενοι σημερον , δτι αι Αθηναι ειναι μια απο τας ευθηνοτερας πολεις δια τον ξενον ταξιδιωτην . Ιδου , δμως , δτι εμφανιζεται και αντιθετος . αποψις . προεργομενη απο την 'Αγγλιαν . Εν τουτοις δια την ακριβη εκτιμησιν του ισχυρισμου δτι η Ελλας ειναι μαλλον ακριβη γωρα . πρεπει · να ληφθουν υπ ' οψιν : τα κατωθι : · α ) Οτι ο υπολογισμος εγει γινει , με δασιν τ ο Λονδινον . αμεσως μετα την υποτιμησιν- της στερλινα » :. Ειναι γαρακτηριστικον δτι βασιζονται εις συγκριτικα νων πολεων ουδεμια εμφανιζεται ευθηνοτερα του Λονδινου . 6 ) Οτι ο υπολογισμος γινεται με βασιν το β ιοτικον _επιπεδον των — Αγγλων ποοφανως — ειιπορων _. δηλαδη μαλλον υψηλης σταθμης , και γ ) Οτι αλλαι . συγκρισεις , αγγλικης επισης προελευσεως , οδηγουν εις αντιθετα συμπερασματα , _& εβαιοΟντα δτι αι Αθηναι ειναι εκ των _ευθηνοτερων πολεων . Οι σχετικοι υπολογισμοι εγενοντο απο το - _περιοδικον « Ακαουνταντ » υποστηριζεται δε δτι βασιζονται εις συγκριτικα στοιχεια ' τιμων λιανικης πωλησεως 120 ειδων περιπου , ατινα περιεχονται εις Δελτιον . του ΟΗΕ . . Η- συγκρισις εξ αλλου του αγγλικου περιοδικου . σκοπον εγει να' κοταδειξη τας διαφορας , εις το κοστος ζωης Τ ων Αγγλων εμπορων , ο ' ι οποιοι ταξιδευουν εις τας διαφορους ξενας χωρας . ... · · Συμφωνως προς Τα στοιγεια αυτα το κοστος εις τας διαφορους πολεις τον Δεκεμβριον 1967 με βασιν 100 το κοστος εις το Λονδινον εμφανιζεται ως ακολουθως : Βενικον Ανευ κατοικ . Λονδινον = - - _» . 100 100 Γοννη .. .. 114 110 Γιεννη · . .. 118 113 Ρωμη .. .. ··¦ 120 116 Χαγη 123 — - Μοντρεαλ .. ·· 124 118 Κοπεγχαγη ¦ · .. 126 123 Ουασιγκτων .. . 127 117 Αθηναι .. .. ·· 127 123 Βενευη · . .. ·· 127 123 Ν . Υορκη .. ' — 143 _13 Ο Παρισιοι ... ·· 146 140 Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΙΣ Τα συμπερασματα δμως της συγκρισεως αυτης . συμφωνως ΣΥΒΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ( 'Απο τους « Φαι νανσιαλ Ταιμς *) Τροφιμα Βευμα Υπηρε- Ανδρ . Σιγα-Ξενοδ . 2 ατομ . σιαι ενδυμ . ρεττα - Πολεις σελ . λιρ . σελ . λιρ . . σελ . λιρ . λιρ . σελ . πεν . Στοκχολμη 113 . 2 15 9 0 18 84 6 2 Ν . _'ΥΑοκτ _» 97 5- 16 10 Η 17 137 3 6 Παρισιοι ¦ ' 86 . 3 . 18 10 14 11 56 2 1 - Μοντρεαλ 72 4 0 6 7 14 57 3 6 Ρωμη 71 3 5 6 5 8 58 3 10 Λονδινον 65 2 10 8 15 8 44 5 5 Αθηναι-- .. . 63 . 1 Ι 4 . 4 0 .. . 8 , , 44 4 0 'Γιενντ ' ι 59 2 10 5 Ο' 9 75 3 10 Μτισσελντορφ 58 2 5 4 9 9 . 75 3 3 προς την οποιαν αι Αθηναι ησαν τον παρελθοντα Δεκεμβριον κατα 27 % ακριβωτεραι του Λονδινου και κατα 10 % της Γοννης , ερχονται εις αντιθεσιν προς τα προκυπτοντα απο αλλας αναλογους συγκρισεις . Εις αγγλικην επισης εφημεριδα , εις τους « Φαινανσιαλ Ταιμς » , ειχον δημοσιευθη αναλυτικα στοιγεια τιμων την 26 ην Οκτωβριου 1967 , τινα των οποιων και αναδημοσιευονται εις τον παροπιθεμενον πινακα . Απο αυτα δε προκυπτει σαφως δτι αι Αθηναι ειναι ευθηνοτεραι απο πολλας αλλας πολεις . Η θεσις της μονον εν συγκρισει προς το Λονδινον με _~ τεβηθη καπως λογω της υπο _^ τιμησεως της . στερλινας , ου _· . δεμια δμως μεταβολη _εσημειωθη εις την υπαρχουσαν τοτε σγεσιν εναντι των αλλων πολεων . Γελτιωσις ειναι δυνατον να επηλθεν εφ' δσον αι : _τιμαι εις τας αλλας χωραςηυξηθησαν εν τω μεταξυ , ενω εις την Ελλαδα διατηρουνται σταθεροι η ενεφανισαν μικραν υπογωρησιν . _Σημειουται τελος οτι αι αναφερομενα ! ε ' ις τον πινακα τιμαι αφορουν εις τας ιδιοΛ ποσοτητας και ποιοτητας _ει · δων και . υπηρεσιων δι * δλας . τας πολεις . Μονον εις τα _σιγαρεχτα εληφθη _εις εκαστην χωραν η τιμη των ακριβωτερων _εγχωριων . ΟΙ ΚΑ / ΙΟΒΡΙΕΧ ΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ν ΝΕΑ _ΥΟΡΚιΗ , - Αυγουστος . - : - Αι Καλαγρηαι . ζομν _» κατα . μεσον δρον τεσσαρα ετη περισσοτερον απο τας αλλας γυναικας και ειναι ,: επισης , πολυ καλυτερας υγειας . Αυτο ητο το πορισμα μιας- ειδικης επιστημονιγησεν . η Εταιρια Ερευνων δια τον _καρκινον . 100 . 000 καλογραιαι υπεστησαν ειδικα τεστ με τον αποκλειοτικον σκοπον να εξευρεθουν τα αιτιατης σιδηρας υγειας των και της _μεγαλυτερας διαρκειας ζωης . Τα αιτια ειναι μεταξυ αλλων : η αγαμια , το δτι δεν καπνιζουν , δεν _ξενυκτουν , δεν · ε ' χουν ευθυνας και ... συζυγον δια να ζηλευουν ! . ' Επισης- τας καλογραιας ουδολως ενδιαφερει η σιλουεττα και , συνεπως , , , δε . ν . . τα _^ _αιπωρουν _^ τον , _ορ-, γανισμον' τ « ν : _μι την καταστρεπτι κην διαιτανι 1 Τ Μ _ΓΙΓΑιΑ _> 1 . « Βονεις , Παιδια και Σεξ » ι < Το Ρ Α κ · ΤΑ , ΚΗ _ΕΥΑΟΚΑ » Ψυχιατροι _^ _, 5 _| · Απαραιτητος , οδηγος ( υπο μορφην ερωτη- ι ι [ _σεοον — απο _» ντησεων ) Σεξουαλικης 'Αγ « - Κ _} . Υης των Παιδιων και του Εη > η € ου . 5 % 2 . « Θεματα Ψυχικης , _Υγιεινης » 5 Ι » , ν _^ _κδοσις . _ΠαγκυπρΒο υ Εταιρειας Μ _^ _υχικης , ι _ξ Υιεινης · . < _| | , Εννεα _τηλεοττπ _^ _: _συζητησει » : επι των βα- 5 »· σικιοτερων θεματων της _ψυιρκης υγειας . ι Ι ι _| « . « Οι Συγκρουσεις του Εσωτερικου ι ι Μας κοσμου » ι * ' 5 ι Της ψυχαναλυτριας _ΚβΒθη _Ηοιηβγ ( Μεταφρα- Λ _σις Τ . Ευδοκα . _Δλ Χριατοφιδη ) . V » ' > ρ - ι ι _^ οι _^ _νοομητικρ . εγχειριδιο της Θεωριας της Υ . « 5 Ι » _^ ευ Ρ _« σ εω ς , και - των _^ ψυχικων συγκρουσεων . V ι - _^ , λ- γ _^ σοΒα _απΧη καν κατανοητη . ¦ 5 _—* Δυνασθε να τα πρσμηθευθητε εκ του γρα- _< Φειου ΕΡΕΥΝΑ , τηλ . 73220 Υ : _ο - _:- ν _« _« _ιτ _ΛινννιιΑΑΛυυυ · ¦ ¦ ¦¦¦¦>> . ¦¦ ¦¦ _¦·¦ ¦¦ _β _^ υ _^ υβυκ _^^ _ΛΛ · Το _ΟιιοροΙο _ΣΙΝΕ ΠΡΟΕΔΡ 1 _ΚΟΝ : ( 2 εργα ) _Πκιταυοιτουλε - 2 _κανδναυια _ΙιβΒβ Ι _οοι _« € και .. Αλιεις Μαργαριταριων . ΣΙΝΕ ΝΤΕΝΚΤΑΣ . · Αγγελος . του σκοτους . ΣΙΝΕ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚ : Γιρα τις _Αγκυρες . _-Σ-Ι , ΝΕ . Π 4 ιΜ _( _ιιι _6 · ΠυΥι ΟΣ .: Η ενεδρα . 2 ΒΝΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 2 . _ΚΙΤΙΟΥ · : _Εα < 1 ν ' 5 Μοηβν . _ 2 ΙΚΕ Τιμαριθμος : Ταξιδι στη Σεληνη και _τπ © περα . • Σ-ΙΝΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΞΑ : Ο τοιχος του αισχους . ΣΙΝΕ ΕΓΔΟΜΑΣ ΑΡΒΙΑΣ : Οι λιμοκοντωροι . 'Η πωλησις του « Λαιηντυς Μαιλ » εις πλουσιον « ομογενη » . Το τραγικον αποτελεσμα εκ _τη < : πωλησεως του κολπου των Κοραλλιων . Τι εγινε με την περιφημον υποθεσιν Ελεουσης Ποια η τυχη του Μπελλα Παις ] Η ΕΠΙΠΟΛΑΙΑ αν μη εγκΛηματικη _Οιαχειρησις της Εκκλησιαστικης περιουσιας (!) , η πωλησις τεραοτιων εκτασεων εις ξενους κα ! η ανεξελεγκτος διαθεσις του ιδιωτικου κληρου , εδημιουργησεν ενα φαυλον κυκλον _, η εμφανισις του οποιου εγκυμονει τεραστια . εκτασεως κινδυνους δια το συνολον του Κυπριακου Ελληνισμου αλλα και δια το πολιτικον και οικονομικον του μελλον . Εαν δε ιταρα πασαν ελπιδα συνεχισθη η μεχρι τουδε ακολουθουμενη σκανδαλωδης τακτικη , χωρις να διεκδικωμεν δαφνας δια μαντικην δεινοτητα , προλενωμεν , δτι μιαν ημεραν θα ξυπνησουν οι Κυπριοι και θα αντιληφθουν δτι η γη της Κυπρου περιηλθεν υπο τ ην κυριοτητα οιωνδηποτε αλλων πλην των Κυπριων . Εν τω μεταξυ πληθυνονται οι φοβοι δτι πισω απο τους ξενους επιχειρηματιας , ευρισκεται η Αγκυρα , η οποια θα επιτυχη δχι απλως τον διαμελισμον αλλα την κυριαρχιαν ολοκληρον της Κυπρου δια της μεθοδου της « αγορας » . Αλλως τε ουδεις λησμονει δτι και η 'Αγγλια ηγορασε την Κυπρον απο την Τουρκια ν εναντι ποσου μη υπερβαινοντος τας ... 100 . 000 λιπων ! ... ΤΑ ΒΕΒΟΝΟΤΑ Παρ δλον δτι ουδεις εχεφρων _αμοι-δαλλει δια το γεγονος δτι η ' _Κυπρος « βγηκε στο σφυρι » αναοερομεν τα κατωτερω : · _£ - Ειχεν ανακοινωθη δτι ο « Κολπος των Κοραλλιων » εις Παφο ν , ηνορασθη υπο ξενου οικου δια τουριστικην αξιοποιησιν . Κα ' ι εμοχθησαν πολλοι να πεισουν τον Λαον δτι η σχετικη ενεργεια εγενετο προς το συμφερον του τοπου . Οτι ρευματα τουριστων θα ξεχυθουν προς την δυσ , ιοιρον Παφον , η οποιο : θα πλημμυριση απο τον πακτωλον των ξενων χρηματων . . . Κατα ποσον ησαν αληθη τα ανωτερω καταφαινεται και απο την ακολουθον ειδησιν : Εις την εκδοσιν της Αγγλικης εφημεριδος « ΟΜΠΣΕΡΓΕΡ » _, της 1 ης Αυγουστου , ε . εΥ , εις την _οικονομικην στηλην της 26 ης σελιδος _, δημοσιευεται υπο τον τιτλον « Τ Ω ηλιολουστος Νησος » κειμενον , το οποιον πληροφορει δτι ο οικος : 8 ιθΒ 6 γ αηα 5 θΠ 5 3 ικΙ _ΡανκθΒ . 7 ΗιιηονβΒ δα . _Ιοικιοπ Ν · 1 · προσφερει εις Κυπρον οικοπεδα προς 750 λιρας εκαστον . Τονιζεται οτι η τιμη της γης ειναι χαμηλη και δτι τα απαιτουμενα δι' ανεγερσιν οικιων εξοδα ειναι λογικα . _αις το Ιδιον δημοσιευμα παρεχεται η πληροφοριαι δτι επωληοθησαν ηδη 110 απο τα 320 προαοερομενα οικοπεδα . Και ερωταται : Τουτο σημαινει _τουριστικην αξιοπσιησιν Τουτο αποτελει συμφερον δια τον Παφιακον και γενικωτερον τον Κυπριακον Λαον Υπο ποιων _ηγορασθησαν τα οικοπεδα Μηπως υπο ... Τουρκων Η υπο Αγγλων χρηματοδοτουμενων υπο της Αγκυρας Η ΥΠ 0 _ΘΕ 2 Ι 2 ΕΛΕ 0 Υ 2 Η 5 Αλλη ε ' _κτασις η οποια περιηλθεν εις χειρας ξενων , ως εδημοσιευθη , ευρισκεται εις την _ακραιαν Καρπασιαν . Ανηκεν εις την Μονη ν Αποστολου ¦ ' Ανδρεου και ηγορασθη απο .. Βερμανους . Εις γην υποθεσιν _ανεμειχθη και Ρ Α ρχιεπισκοπος . Η περιοχη ονομαζεται ΕΛΕΟΥΣΑ . Και ελε-Χδη οτι ολοκλ ηρος τουριστικη πολις θα _ανεγειρετο ! ... Παρηλθεν δμως · εκτοτε χρονος ικανος . Και ουδε μια _του-Ρ'στικη οικια ανηγερθη ! Και ερωταται : Ποιοι ηγορασαν . . ην Ελεουσαν Ποιοι _εμεσολαβησαν δια την αγοραν Ποιοι Β ισαν οι εκπροσωποι των _Βερματων Εναντι ποιου ποσου _εγενετο η αγορα και υπο ποιας δεσμευσεις Ο Λαος αναμενει επι του προκειμενου εκδοσιν σαφους επισημου ανακοινωθεντος , αν μη τι α , νλο , δια να καθησυχαση τας ον _Πσυχιας του . - 0 ΑΠ 0 ΛΕ 2 _ι © ΕΙΣ _ΛιΑΔΕΙΣΟΣ , 'Ο , τι συνεβ η με τον κολπον των Κοραλλιων — και , Κυριος ° _ωε εαν δχι και με αλλην _περιοχων - φοβου μεθα δτι συμβαινει _ * ι εις το Μπελλα-Παις , δπου _^ ενοι _ηρχισαν να _βραζουν εκ-Τ _« _σεις . Και ειναι διεθνως παραδεδεγμενον δτι η εν λογω περιοχη , ειναι μια απο τας τρεις μαγευτικωτερας εκτασεις της Μεσογειου . Ηδυνατο να αξιοποιηθη το Μπελλα-Παις τουριστικως υπο του Κρατους . Δυστυχως δμως εντος ολιγου οι κατοικοι αντι τουοιστων δεν αποκλειεται να Ιδουν εαυτους μετατρεπομενους εις ειλωτας η προσφυγας ! ... Αυτη ειναι η αληθεια , δσον και αν ειναι απογοητευτικη ιδιως δια τους καλους κατοικους του Μπελλα-Παις , οι οποιοι ενω εγεννηθησαν εις Ενα παραδεισον , το προ · νομιον τουτο ισως να απολεσουν τη ανοχι ) τοΟ Κρατους , εαν δεν αποφασισουν να αντιδρασουν δσο ειναι καιρος . ΤΟ ΛΑΙΗΝΤΥΣ ΜΑΙΛ Προ ημερων , περαν τουτων , εσκασε σαν βομβα η πωλησις του Λα ' ιηντυς Μαιλ , μιας των ωραιοτερων παραθαλασσιων εκτασεων της Νησου εις Λεμεσον . Επι του προκειμενου ανεκοινωθη δτι καποιος « ομογενης του εξωτερικου » ηγορασε την περιοχην . ΚΑΙ ΕΡΩΤΑΤΑΙ : Υπο ποιους δρους εγενετο η πωλησις Υπο ποιας δεσμευσεις Ο ομογενης μηπως αντιπροσωπευει _περοτν του εαυτου του και αλλους και δη ξενους Ενω _ουτως εχουν τα πραγματα , ας μη μας διαφευγη δτι εκτος της προαναφερθεισης Αγγλικης εφημεριδος , και εις αλλα εντυπα της Γρεττανιας εδημοσιευθησαν ειδησεις και διαφημισεις περι πωλησεως οικοπεδων και μεγαλων εκτασεων γης εις την δυσαοιρον Κυπρον . Η © ΕΣΙΣ ΜΑΣ Π 1 ΣΤΕΥΟΜΕΝ δτι η πωλησις της Κυπρου πρεπει να διακοπη οριστικως και περαν τουτου να καταβληθη πασα δυνατη προσπαθεια ωστε να αναθεωρηθουν αι ηδη γενομεναι συμφωνιαι πωλησεως . Το Κρατος εαν δεν δυναται να αξιοποιηση τουριστικως την Νησον οφειλει να το ομολογη ση . Και να ευνοηση την υπο Κυπριων ιδιωτων αξιοπσιησιν διαφορων περιοχων . Εαν δε νομιζη , το Κρατος , δτι ειναι συμ . φερον να παραχωρηση γην εις ξενους , τουτο θα δυναται να πρα ξη μονον εφ' δσον δεν προσφερονται Ελληνες και αφου εν τω μεταξυ δια νομου αποφασισθουν _ουσιωδεις δεσμευσεις , αι οποιαι δεν θα επιτρεπουν την υπο ξενων αγοραν / ης αλλα την ενοικιασιν και την καταλληλον τουριστικην αξιοποιησιν εντος τακτης προθεσμιας . Εν παση δμως περιπτωσει , καθ' ημας , εφ' δσον δεν υπαρχουν Κυπριοι οι οποιοι θα καλυπτουν τας προυποθεσεις αξιοποιησεως περιοχων , το καλυτερον που εχε · _, να καμη το Κρατος ει . ναι να καλεση τον Εθνικον Οργανισμον Τουρισμου , να αναλαβη την τουριστικην εθιοποιησιν της Νησου . Οφειλουν δε οι εγκεφαλοι της Κυβερνησεως να γνωριζουν δτι ο ΕΟΤ εχει επιτελεση αληθη θαυματα εις Ελλαδα . _ΒΕΟΚΙΑΝ Το _αυτοκοατοοικο αυτοκινητο Η εταιρεια Ι _$ αζα _ΜοιοΒδ _Ιαπιιιβα ανακοινοι την κατασκευην και διαθεσιν εις την διεθνη αγοραν του περιφημου αυτοκινητου ΡΙ , ΟΚΙΑΝ- Πολλες ερευνες και δοκιμες εγιναν δια την κατασκευην του ΡΙ , ΟΚΙΑΝ οι οποιες απεσκοπουν εις τα να συμπεριληφθουν δλοι οι παραγοντες εκεινοι δια των _οποιωιθα επιτυγχανετο η ασφαλεστερα - και ανετωτερα οδηγησις ενος αυτοκινητου . Το ΡΙ , ΟΚΙΑΝ επηρε το δνομα του απο το λευκο σαν χιονι αλογο ενος Αυστριακου αυτοκρατορας . Το δνομα ΡΙ , ΟΚΙΑΝ παρουσιαζεται στους Αυστριακους μυθους συνωνυμο της κομψοτητας και εκλεκτικοτητας . Το ΕΙ _. ΟΚΙΑΝ αυτοκινητο 16 αλογων , αναπτυσσει ταχυτητα μεχρι 100 μιλια , ειναι κομψοτατον , πολυτελεστατον και διαθετει 37 συστηματα ασφαλειας . • Ο ΑΣΣΟΣ εχει παντου ΜΟΝΟ φιλους ΑΣ ΣΟΣ και . ΑΣΣΟΣ ΦΙΛΤΡΟ Π ~ Α Π Α Σ Τ Ρ Α Τ Ο ΣΙ __ _ι ] Μ——» _ * ' - Ι , _^··^« ____^_^_____ ΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ _ΤΟΥΡΚΩΝ Δ ΕΝ παρερχεται ημερα , που να μην . εκδηλωσουν ο ! Τουρκοι τας _^ πραγματικος _^ των προθεσεις επι του Κυπριακου . Δηλωσεις πολιτικων και στρατωτικων ηγετων της Τουρκιας και των Τουρκοκυπριων , αρθρα Τουρκικων και Τουρκοκυπριακων εφημεριδων , αποδεικνυουν , ετι εκεινο , που πραγματι επιδιωκουν οι Τουρκοι , δεν ειναι η ανεξαρτησια , ουτε η επανοδος εις την Ζυριχην _, ουτε η ομοσπονδοποιησις , αλλα ο διαμελισμος και ακολουθως η πληρης _κατακτησις της Κυπρου . Το αυτο ακριβως αποδεικνυει και η τελευταια αρθρογραφια της Τουρκοκυπριακης « Μποζκουρτ » , η οποια μεταξυ αλλων γραφει : « Ο μονος παραγων , ο οποιος θα _ηδυνατο να διασφαλιση _πραγματικην Τουρκικην κυριαρχιαν ειναι η οικονομικη υπεροχη η η οικονομικη αυταρκεια . Και τουτο θα κατορθωθη , εαν ο Τουρκος παραγωγος και ο Τουρκος καταναλωτης υποστηριζουν αλληλους » . Οι Τουρκοι κατωρθωσαν μεχρι σημερα , εκμεταλλευομενοι τα πολιτικα _^ σφαλματα και την ανθενωτικην υστεριαν της Κυπριακης Κυβερνησεως να αποκτησουν πληρη _υπεροχην εις τον πολιτικον και εις τον στρατιωτικων τομεα . Τωρα επι τη βασει καλως μελετημενου σχεδιου προχωρουν εις την οργανωσιν της οικονομιας των Τουρκοκυπριων . Μεχρι σημερον ανεξαρτητος Τουρκοκυπριακη οικονομια δεν υπηρχεν . 'Η _επιβιωσις των Τουρ κοκυπριων ευρισκετο εις χειρο : ς των Ελληνων , οι οποιοι ομολογουμενως υπηρξαν παντοτε βλακωδως γενναιοδωροι εναντι αυτων . Εαν τωρα ο ' ι Τουρκοκυπριοι καταστουν οικονομικως ανεξαρτητοι δια της βοηθειας της Τουρκιας , ποια ειναι η δυναμις εκεινη , η οποια θα εμποδιση την ανακηρυξιν πραγματικως ανεξαρτητου Τουρκοκυπριακου κρατιδιου , ως πρωτον βημα ο μακαριο ς ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΜΕΝ την αποφασιν του Προεδρου της Δημοκρατιας , δπως . κατα την επι στροφη ν του απο το εις τας Σκανοιναυικας χωρας ταξι δι ον του , σταματηση εις την Ελληνικην πρω τευουσαν προς διεξαγωγην συνομιλιων μετα της Ελλη νικης Κυβερνησεως . Επανειλημμενως ετονισαμεν την εθνικην αναγκην καθορισμου ενιαιας πολιτικης και στρατιωτικης Υραμ μης μεταξυ Αθηνων — Λευ κωσ ' ιας , προς _εξουδετερωσιν των κατακτητικω ν σχεδιων των Τουρκων . _'Η Κυπρος α νεξαρτητως των σφαλματων τα οποια διεπραχθησαν εις το παρελθον εξ αιτιας κυρι ως της ανειλικρινους εναντι της ενωσεως και της Ελλαδος στασεως της Κυπρια κης Κυβερνησεως . πρεπει να σωθη χαριν _του Ελληνισμου εστω και την υστατην στιγμην . Η Κυπρος ανηκει εις τον Ελληνισμον . και ο _Ελληνα σμυς ολος εχει -δικαιωμα και καθηκον να _κςχθοριζη την επι του Κυπριακου προβλη ματος πανελληνιον πολιτικην , συμφωνως βεβαιως προς τα διδαγματα και τα ιδανικα της εθνικης _ιστοριας . : : · _·>· = · _.- _& _η > ΟΒΟΣ ΣΤΑΣΙΣ ΕΙΔ ΗΣ ΙΣ δη μοσ ι ευθεισα εις τον _ημερησιον τυπον-ανεφερεν , δτι ο Στρατιωτικος Διοικητης των Τουρκων του Κτηματος , οστις . παρανομως ευρισκεται εις Κυπρον , συνεληφθη υπο της _αστυνα »» _ιας , ανεκριθη , αλλα τελικως αφεθη ελευθεροι .. , Οι ανεξαρτησιοπληκτοι ηγεται μας επι ετη' _επροττογ ανδιζον , 6 τι επρεπε να Φυγουν τα Ελληνικα στρα- _· _τευματα _, δια να ν αποχωρησουν δηθεν κα » τα-Τουρκικα ακολουθως , ωστε η Κυπρος να αποστρατι κοποι ηθη και οι _(* εν Ελληνες _στρατιωται εγκο _( _Τελειψαμ · τη ν , Κυπρον * ° _^ _ις . _δμως Τουρκος εφυγε . ' Η Κυπριακη _Κυβερνηαις ιν , τ _° _υτοις . τηρει ! αφογον στασ . ν εναντι _τοΩ _βεματο _^ * _υλλαμβανει ολοκληρον _^ _τρατ ι ωτ ι κον Ει οι κητη ν . .. πα _^ _ανομως ευριακο μενον εις Κυπρον και σιωπα . Οιιτε πΑ ' _- _^ ν _^ 6 _*** _ » τουτον τολ Μα · _Υστερα απο τοιαυτην εκ μερους της Κυβερνησεως δειλιαν , εχουν η δεν εχουν δικαιον οι Τουρκοι να αποθρασυνωνται αθεραπευτος νεοπλουτισμος ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ δεδομενα του Μαρτιου του 1968 τα οποια εδοθησαν εις την δημοσιοτητα την παρελθουσαν εβδομαδα , πειθουν δτι η οικονομια της Κυπρου ευ ρισκεται εις κρισιμον κατα στασιν και δτι αυτη πασχει απο ενα αθεραπευτον νεοπλουτισμον . Ουτω ενω η αξια των εις Κυπρον εισαγω γ ων ανηλθεν εις £ 5 . 891 . 000 η αξια των εξαγωγων , περι λαμβανομενων και των επα νεξαγωγων εφθασε μολις εις το υφος των . 3 . 334 . 000 λιρων . * Η διαφορα μεταξυ εισαγωγων και εξαγωγων , η οποια ανηρχετο τον Μαρτιον του 1967 εις £ 2 . 325 . 000 , τον Μαρτιον του 1968 ηυξηθη εις £ .. 557 . 000 . Ο λαος ομως , συντελουση , ς και της αδιαφοριας και της απατηλης περι ευημερι ας προπαγανδας της _Κυβερ νησεως , δεν φαινεται να ανησυχη και κατασπαταλα τας οικονομιας του εις επιδεικτικην πολυτελειαν . Εις ενα και μονον μηνα , τον Φε _βρουαριον . ενεγραφησαν 411 ιδιωτικα αυτοκινητα , ενω τον _αντιστοιχον μηνα του 1967 ενεγραφησαν 304 . ητοι επαρουσιασθ η αυξησις 35 % 1 περιπου . . Αρα Υε το φασμα της πεινης μονον δυναται να μ & ς συνετιση : _αξιεπαινος _πρωτοβουλια ΠΡΟΣΚΛΗΣΕ . του Δημαρχου Λεμεσου κ . Ν . Πογγτι ' χη' 26 μαθηται Τεχνικης Σχολης της Κρητης αφιχθη σαν εις Κυπρον . δπου θα . πα οαμεινουν επι 8 ημερας ως Φιλοξενουμενοι του Δημου ΛεμεσοΟ . - Χαιρετιζομεν και συΥΧαι ρομεν την πρωτοβουλιαν του Δημαρχου _^ Λεμεσου , - διοτι , συμβολικως εστω , υποδει _κνυει _ι . _ις Οηι / υι . Υνν * , * ? νΒ _θυνουςι Κ υβερνησι ν , : ' δημαρ χους , σχολικος : ' · - εφορειαζ . αυνδι _καλιοτικας και αλλας οργανωσει * :.,-Εθνικον ¦ Συμ-, _βουλιον Νεολαιας κ . α · . : οτι _πρεπ-ει ν « _τταυσωμ εν να -ζητω μ εν και να παιρνω μ εν μο νον εξ Ελλαδος , χωρις να προσφ ερωμεν τιποτε εις αν ταποδοσιν , ουτε ακομη και απλην ευγνωμοσυνην . Ειναι _απρεπεστατον να κομπα & _ομεν δια τον _πλουτον και την ευημεριαν μας αφ' ενος , αφ ' ετερου δε να καταδεχωμεθα να φιλοξενωνται κατα . εκατονταδες _κοοθ' _εκαστον ετος τα τεκνα μας , υπο της Ελ λαδος , την οποιαν χαιρεκακως ελειενολογουμεν δια την πτωχειαν και την δυστυχιαν της , χωρις ημεις « οι πλουσιοι , οι ευημερουντες και οι _χουβαρνταδες » να φι _λοτιμωμεθα να _ανταποδιδωμεν εστω και εις μικρον βαθμον την φιλοξενιαν . ι Νομιζομεν δτι την . δεουσαν πρωτοβουλιαν πρεπει να αναλαβουν το Υπουργει ον Παιδειας και αι εθνικο φρονες οργανωσεις , ωστε να αρχισωμεν να προσφερωμεν και ημεις φιλοξενιαν εις παι διο . _εργατας και αγροτας _της Μητρος Πατριδος . Αν δεν πραξωμεν τουτο , η στοι _νειωδης αξιοπρεπεια επιβαλλει να μην αποδεχθωμεν εις το μελλον ουδεμιαν τοιαυτην προσκλησιν . ακτημονες ΒΕΩΡΒΟΙ ΤΗΝ παρελθουσαν Κυρια κην , εις τον Υδιον χωρον , εγραφομεν δτι η δουλοπαροι κια του Μεσαιωνας επανεμφανιζεται με γοργον και απειλητικο ν ρυθμον εις Κυπρον , διοτι η γη βαθμηδον περιερχεται εις χειρας μη γεωργων , μεταβαλλομενων τουτων εις απλους , · επι- ημε ρομισθιω , καλλιεργητας αυ της . Την ιδιαν ημεραν Κυβερ νητικη εφημερις , ανηκουσα εις _βουλευτην του _ κυβερνων τος κομματος , _επιβεβαιουσα την αποφιν μας , ανεγρα ψε τα εξης στοιχεια δια την επικρατουσαν εις χωριον της περιοχης Μορφου κατα στασιν : 'Εκ _της δλης εκτα σεως της γης του χωριου . 4 . 200 στρεμματα ανηκουν εις την Μονην Κυκκου . 1000 στρεμματα δε μονον ανηκουν εις τους κατοικους . 'Εκ των 4 . 200 στρεμματων , των ανηκοντων ει ς τη ν Μονην Κ υκ κου , μεγαλον μερος παρεχω ρηθη δι' εκμεταλλευσιν εις _επιχειρηματιαν της Λευκωσιας , απο τον οποιον ενοικιαζουν και οι γεωργοι γην προς ν / τ . λιραν το _οττρεμμα . Αλλαι δε 3000 σκαλες πα ραμ ενουν αναξ ι οποι ητο ι . ΛΙΑΨΕΥΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΒΟΥΣ ΤΑ ΕΡΒΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Η Μ ΑΧ ΗΤΙΚ ΟΤΗ Σ ειναι περι _ττη , εδηλο _» σεν ο Π ροεδρος της Δημοκρατιας ., . _| ξ αφορμης της απεργιας των υπαλληλων της ΣΥΤΑ . « Ε _γω θα . δω δλα τα προβληματα με κατανοησιν » . πρρσεθε σεν . ¦ 'Η εμπρακτος δμως συμπεριφορα αυτου και της Κυ βερνησεως του διαφευδουν συνεχως και _γτα δυο σκελη της . προεδρικης . δηλωσεως . Διοτι οιιτε κατανοησιν επιδεικνυει η Μακαρι . ακη Κυο ερ ν ησ ι ς εις · η ν _«* ντ · μ ετω _^ _πιαιν των λατκων προβληματων _^ ουτε και η μαχητικο της εΤναι περιττη , αλλ' αντι _θετιρς η μονη αποτελεσματι κη _κατευθυνσις . την οποιαν πρεπει- να ακολουθησουν δ λαι αι _ταξεις του Κυπριακου λαου . 'Αποδειξις δια τα _ανωτε ρω : το *·* θεμα της αυξησεως _της τιμης των γεωργ'κων _προτοντων . Το _α'ιτημα των ι αγροτων της Κυπρου αντιμετωπισθη εστω και μη _> κα _νοποιητικως μονον , ' δταν η Ι Π ΕΚ απεφασισε να καλεοη _παναγροτικον _συλλαλητηριον και να αρχιση δυναυικον αγωνα . ΣΠ . ΑΒΚΝΙΟΥ ΚΑΙ « ΧΑΡΑΥΒΗ » Η ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ μανια της κομμουνιστικης « Χα ραυγης » αποδεικνυεται και εκ του ζηλου και του _Φανατι σμου , με τον οποιον επιτιθεται εναντιον του Ελληνικης καταγωγης υποφηφιου αντιπροεδρου της Αμερικης τον οποιον ανελαβε να _ειευ τελιση , παρουσιαζουσα αυτον ως αναξιοπιστον , διοτι εταχθη υπερ του Νιξον _, ενω προηγουμενως ητο υπερ του Ροκφελλερ . και _ωο περιαυτολογον . διοτι εδηλωσεν δτι εις την ζωην του ε γνωρισε την _πειναν ! ! Γεβαιως την « Χαραυγην » ουδολως ενδιαφερει ρ Ροκφελλερ . ο Χαμφρευ η ο Νιξον , διοτι δλοι ειναι « ιμπε ριαλιστες » , ουτε και αι πε Ρι τας εκλογας της Αμερικης εξελιξεις . Περιεργως εν διεφερθη , δταν υποψηφιος δια την αντιπροεδριαν υπο των Ρεπουπλικανων υπεδειχθη πολιτικος * Ελληνικης καταγωγης . 'Αλλ' ενω δλοι οι Ελληνες ησθανθημ εν . εθνικην υπερηφανειαν δια την _καταπληκτικην ανοδον πτωχου σι / _μπατριωτου μας . η « Χαραυγη » εχολωθη και ηρχισε να _βαλλη εναντιον του . Αναλογον στασιν _ετη ρησαν εναντιον του Αγκνι ου και οι Τουρκοι της _'Αμ-ε ρικης ! ι Ε ΠΙΣΤΟΛΑ Ι 'Αφυπνισις Αγαπητη « Βνωμη » , Επ' εσχατων παρατηρειται μια αντικομμουνιστικη αφυπνισις . _Ουτω απο των στηλδν πολλων εφημεριδων εμφανιζονται ε ' στω και _ουχι δυναμικως ωρισμεναι επιθεσεις εναντιον του κομμουνισμου και της υπουλου αντεθνικης δρασεως του . Προσφατος και η αναμετρησις μεταξυ « Ελευθεριας » και « Χαραυγης » . Εις τον ημερησιον τυπον ωσαυτως ενεφανισθη συν τοις αλλοις και μια ανακοινωσις της ΣΕΑΚ _., κατα της κομμουνιστικης ηγεσιας . Γεδαιως δικαιουται κανεις να _αμφισδητη την αγαθοτητα των προθεσεων της ανακοινωσεως της ΣΕΑΚ καθ' δσον αυτη υπεραμυνεται περισσοτερον « του _αρχηγου της Εκκλησιας » ο οποιος « δεν ειναι δυνατον να ειναι προστατευομενος του κομμουνισμου » . Ορθος θα ητο 6 ε 6 αιως ο συλλογισμος εαν δεν υπηρχε το πολυ προσφατον παρελθον . Δεν χρειαζεται να διαθετη κανεις λιαν _ισχυραν μνημην δια να αναμνησθη οτι κατα τας προσφατους προεδρικας εκλογας ( _Αναγνωθι : Παρωδιας Εκλογων ) , το Κυπριακον ΑΚΕΛ προσεφερεν εις τον _'Αρχηγον της Εκκλησιας σεδαστον αριθμον ψηφων και πολυτιμους υπηρεσιας . Υπαρχουν ακομη εις _πλειστας πολεις και χωρια της Κυπρου εικονες του « Αρχηγου της Εκκλησιας » με τους τιτλους : « Πατριωτες , ψηφιστε Μακαριον » και υποτιτλος : « Εκδοσις εκλογικου επιτελειου Αριστερας » . Νομιζω , περισσοτερα σχολια περιττευουν . Τι γινεται σημερον Απλως ο « πανισχυρος » · . . Προεδρος του 96 % η δεν . _υχει και τοσην αναγκην τους ερυθρους ψηφοφορους του η οι « Εθνικοφρονες » της ΣΕΑΚ επ' ουδενι λογω θελουν να παραχωρησουν το μεγαλυτεραν μερος της Προεδρικης ευνοιας εις αλλους . Εις αυτην την σκεψιν η πατριοηικη των ψυχη , αναστατωνεται , επαναστατει ! Εστω δμως . Ο , τι μετ' ευχαριστησεως επισημαινομεν ειναι μια αντιδρασις _, η εαν επιθυμητε , μια επιθεσις , εστω- και χλιαρα , εναντιον του κομμουνισμου . . Και οι εθνικοφρονες της Κυπρου , δσων εις τας ψυχας υπαρχει το φως της Ελλαδος και ο σπορος της Ενωσεως , θα πρεπει . να επικροτουν οιανδηποτε επιθεσιν εναντιον του κομμουνισμου . Και οχι μονον αυτο : Να συντονιζουν την δρασιν των , και να την κατευθυνουν εναντιον του κομμουισμου . Κοινη διαπιστωσις ειναι δτι το ποσοστον του Κυπριακου κομμουνισμου ανερχεται επικινδυνως , και δταν ο ερυθρος πελεκυς αρχιζη να πιπτη δεν κανει καμμιαν διακρισιν . Και οσους σημερον λιβανιζει και εγκωμιαζει , δεν θα πληξη αυριον τελευταιους . Σημερον ο κομμουνισμος οργωνει ανενοχλητος το Κυπριακον εδαφος . Η διαφοροποιησις της Εθνικης συνειδησεως της Κυπρου ειναι γεγονος . Τι πραττει ο εθνικοφρων κοσμος Ποια μεθοδευσις ενεργειων γινεται προς αντι · μετωπισιν της ερυθρας προπαγανδας Συχνακις ' ακουομεν μερικους _κομπορρημα ! νας εθνικοφρονας να λεγουν : « Εχουν γνωσιν οι φυλακες » . · Και προσθετομεν : Πως αντιδρουν Με το να γνωριζης δεν . πραττεις το καθηκον σου . Το πραττεις · μονον δταν η παρουσια σου καθισταται δυναμικη . Κατι αλλο ηθελα να επισημανω : Το ανακοινωθεν - της ΟΕΦΕΚ ( του Η' συνεδριου ) κιναι πολυ επικοδομητικον ως συνολον , ειναι πατριωτικον . Συγχαιρομεν ιδιαιτερως την _ηγεσιαν της ΟΕΦΕΚ , και ευχομεθα εκ _δαθοΟς καρδιας η εθνικη γραμμη ¦ την οποιαν χαρασσει το ανα _* · κοινωθεν , να καθοδηγη τα βηματα της εθνικης φοιτητικης μας νεολαιας δια παντος . Φυσικω τω λογω αι φοιτητικοι οργανωσεις των ΚυπριΟ ) ν φοιτητων των Ανατολικων χωρων αντεδρασαν εις το ως ανω ανακοινωθεν . της ΟΕΦΕΚ και .. διεχωρισαν τας θεσεις των , προκαλεσαντες _ουτω ρηγμα εις τους ' κολπους της ΟΕΦΕΚ . Ουδεμια ε ' κπληξις . Δεν ητο _ουνατον να αναμενη · τις _διαφορετικην αντιδρασιν εκ μερους ανθρωπων οι οποιοι σπουδαζουν εις το παραπετασμα και ενεποτισθησαν , κατα το μαλλον και ηττον , δια του _κομμουνιστικου δηλητηριου . Ουδαμου του ανακοινωθεντος των κομμουνιστικων οργανωσεων γινεται μνεια περι Ενωσεως . Μονον _επιθ-. _σις εναντιον της « Εκπαιδευτικης _αντιμεταρρυθμιοεως εν Κοπρω > και λογοι υπερ της « ριζικης εκπαιδευτικης . μεταρρυθμισεως » . ' Δεν διασαφηνιζουν βεβαιως πω , ς θελουν την « μεταρρυθμισιν » αυ ,-την , αλλα δεν ειναι δυσκολον . να το ανακαλυψη κανεις : θα ητρ ' ιδεωδης εαν κατηργουντο απο τα Σχολεια της Κυπρου η Ελληνι Β κη Βραμματεια , η Αρχαια γλωσ σα , η Ελληνικη Ιστορια -τα θρησκευτικα . . . Το πλεον γελοιον εις την περιπτωσιν δμως αυτην ειναι -τουτο : Οι κομμουνισται φοιτηται « ευχονται υπερ της αποκαταστασεως της . δημοκρατιας εις την κοιτιδα τις » · ¦ _- ,- ,. Διατι δμως οεν ευχονται δια την , αποκαταστασιν της ' : Δημοκρατιας εις τας χωρας εις τας οποιας φοιτουν Ομως ο ' ι κομ _· μουνισται φοιτηται δυνανται να λεγουν και να πραττουν δ , τι θελουν εν Κυπρω , αρκει να αποστελλουν τηλεγραφημα συμπαραστασεως προς τον Μακαριον , δπερ και επραξαν . 'Η δλη δμως περιπτωσις εγκλειει και . λιαν- σοβαρους κινδυνους δια το · μ ελλον , Οταν δλοι αυτοι ο ' ι Κυπριοι φοιτηται · των . κομμουνιστικων χωρων επιστρεψουν εις Κυπρον ως επιστημονες πλεον , οπερ _ποιι ων 'Ιδανικων και 'Αξιων θα αγωνισθουν Το προβλημα ειναι λιαν ανησυχητικον . -Ικανος 3 αριθμος μορφωμενων νεων κοιθι- · στανται στρατολογοι του ¦ διεθνους κομμουνισμου , απο αποκλεισιικην και μονον Κυδερνηιικην ευθυνην . _ΔιαΤι . η Κυπριακη _Κυδερνησις δεν παρεχει υποτρο _^' φιας απο το πλουσιον _βαλαντιον της Διατι η Εκκλησια και ο Αρχηγος της Εκκλησιας υπερ τοΟ οποιου τοσον κοπτεται η _νΡΑΙ _^ ?» _* - _»» _ι _, _ιγη _' _νιι - « _ιο _^ _Α-Χλ _, » . γ < . ' . .. --- _,. _ν- _^^ . _^ -. » γ- » .,- — „ -,-ριθμον υποτροφιων εις απορους νεους , αλλα . τους αφηνει να ριπτωνται εις τας αγκαλας του κομμουνισμου · . - · Υ Μηπως τα εκατομμυρια των » --τ _> . ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ _10 ην ΣΕΛΙΔΑ Η στηλη αυτη τη _ς εφημεριδος μας εν δψει των Ολυυπια κων Αγωνων , οι οπτοιοι θα αρχισουν στο Μεξικο την 13 ην Οκτωβριου , θελει να κατατοπιση τους _^ αναγνωστας της _σχετικα με την δυναμικοτητα της καθε . χωρας εις εκαστον αγωνισμα . Δυο περιπου , μηνες _απομενουν απο την ημεραν που τα αθλητικα νειατα δλου του κοσμου θα αγωνιζωνται δια να αποκτησουν τον _κοτ , νον της νικης . -Στο πρωτο μερος του ρεπορταζ αυτου θα _αναψεοθουμε ειδικα στους δρομους χαχυτητος ( 100 μ .. — 200 μ . — « 00 α . ) . Αρχιζομεν με τον δρομον των 100 α . Ενα νεο παγκοσμιο οεκορ θα εχ . ωμεν στο αγωνισμα αυτο . Αποδειξις το προσφατο 9 '' 9 . Ειναι αδυνατον να ξεφυΥη το χρυσο ολυμπιακο __ αεταλλιο απο την Αμερικανικη τριαδα Τ . Ταιηνς , Ρ . Σμιθ και Τ . Βκρην . η οποια _Ιδηυιουργησε τον απιστευτον _^ ρονον των 9 '' 9 . Οι μονοι ο ' ι 5 ποιοι πιθανως να παρεμβουν ττον αμερικανικο μονολογο θα θα ειναι ο Βαλλος Μπαμπουκ και ο Κουβανος _Φιγκουεοολα . Οι δωδεκα ταχυτεροι ανθρωποι του κοσμου ειναι : 9 . 9 Τ . _Χαιηνζ ( ΗΠ'Α ) . 9 . 9 Τ . Σμιθ ( ΗΠΑ ) . 9 . 9 Τ . Βκρην ( ΗΠΑ ) . 10 . 0 Π . Νας ( Ν . Αφρ . ) 10 . 0 Φιγκουερολα ( Κουβα ) . 10 . 0 Μ . Πεντερ ( ΗΠΑ ) . 10 . 0 Κουησταντ ( ΗΠΑ ) . 10 . 0 Ρ . Μπαμπουκ ( Βαλλ . ) . 10 . 0 Κ . Κλαιητον ( Βαλλ . ) 10 . 0 Λ . Μυλλερ ( Τζαμ . ) . 10 . 0 Ο . Φορντ ( ΗΠΑ ) . 10 . 0 Προβοστ ( ΗΠΑ ) . 10 . 0 Γ . ΣαπεΥια ( Ρωσ . ) . Αν στα 100 μ . υπαρχει μια • πιθανοτητα να σπαση η αμερικανικη τριας στα 200 α . δεν υπαρχει καθολου . Ο μονος ο οποιος θα μπορουσε ειναι ο 'Πωλ Νας της Νοτιοαφρικανικης Ενωσεως με χρονο ( 20 1 ) αλλα ειναι αποκλεισμενη η χωρα του . Με λιγες πιθανοτητες εμφανιζεται ο Τζαμαικανος Φραιη . Οι δεκα πρωτοι του κοσαου ειναι : 20 . 1 Μ . Φραιη ( Τζαμ . ) . 20 . 1 Π . Νας ( Ν . Αφρ . ) 20 . 2 Τ . Σμιθ ( ΗΠΑ ) . 20 . 2 Τ . Καρλος ( ΗΠΑ ) . 20 . 2 Ν . Μυλλερ ( Τζαμ . ) . 20 . 3 Τ . Χαιηνς ( Η'ΠΑ ) . 20 . 4 Σ . 'Αλλοτευ ( Βκανα ) 20 . 4 Ρ . Χμιθ ( ΗΠΑ ) . 20 . 4 Μακ Νηλ ( Τζαμ . ) . 20 . 4 Ρ . _Μπαμπουκ ( Βαλλ . ) . Και τελος σΤα 400 μ . εχομεν παλιν στο προσκηνιον τους _^ Αμερικανους . Παρ δλον που ο ' ι χρονοι των Αμερικανων ειναι καλυτεροι των Ευρωπαιων εν τουτοις οι τελευταιοι ενουν παρα πολλες πιθανοτητες να επιβληθουν . Οι δωδεκα πρωτοι του αγωνισματος ειναι : 44 . 9 Λ . Τζεημς ( ΗΠΑ ) . 45 . 0 Λ . Ηβανς ( ΗΠΑ ) . 45 . 0 Γ . Μαθιους ( ΗΠΑ ) . 45 . 1 Ν . _Α _^ _ορτον ( ΗΠΑ ) . 45 . 1 _Ταιηλορ- ( ΗΠΑ ) . 45 . 3 Π . Φρανσις ( ΗΠΑ ) . 45 . 4 Β . Κολλε τ ( ΗΠΑ ) . 45 . 9 Καμπελ ( Αγγλ . ) . 46 . 1 Μπαλακοφσκυ ( Πολ . ) . 4 6 . 2 Μπαντενσκυ ( Πολ . ) 46 . 2 Μυλλερ ( Α . Βερμ . ) . 46 . 3 Τσερμπες ( Α . Βερμανια ) . © α πρεπει ακομη να υπολογισθουν * . Ο Αυστραλος Εντυ , 5 Καναδος Ντομονσκυ κα ! οι Αφρικανοι _δρουεις . ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΒΗΠΕΔΑ * * * Ο πρωη ν Οδγγρος προπονητης του Ολυμπιακου Π . Μ . Μπουκοβι ανελαβε τεχνικος _διευθυντης του γνωστου συλλογου της Γουδαπεστης ΜΤΚ , που προπονητης του ειναι ο παλαιος διεθνης σεντερ — _* ορ Χιντενκουτι . Με τις συμβουλες του Μπουκοβι , η ΜΤΚ παρουσιασθηκε -ανανεωμενη στον β' γυρο του _πρωταθληματος Ουγγαριας , που αρχισε τ ην ( περασμενη εβδομαδα και κατωρθωσε »· ν * αποσπαση _Ισοπαλια ( 0—0 ) απο Εην περυσινη _πβωτο _^ _λ-ηχριοα Φρεντ . σβαρο . ς . ι * Σας ¦ ενδιαφερει ι ! ωχησαν τον _ιΠελε , ποιος ειναι ο ικυνηνος -που του εκανε _Ιδιαιτερη _εντυπωσι : ¦ χατα _^ χην Ι _& ωρκ £ _· χιν ' 7 _^ , . πεντε _τελευταιων . -. χρονων _^ Ο -6 ασιλ . ηας-το 0 _ταιο _^ ' σφαιρρυ ανεφερε τον ¦ _'ιχαλο _αασο _' Χαν- ' _τρο Ματσολα . -- « Εχει πολυ _, με-, ναλη αξια - _· καΙ _« _αρις σ' « _υτην- ' ! επεβληθη _σιτ , η . ν -κολασι του Ι- ' _Ταλικου -. ιτοδοσφαιροα » . - · * · * νι -Αμερικανας παγκο-, _Ουιος- _πρωταθλητης των -1500 μετρων -του ενος _μιλιου ' . ΤζΙμ' , _Ηαιαν , , ο _οττ 6 ιος .. 3 εξ αιτιας _.. ε- ( νος _τροωματο _, _ς . ειχε παραμει- νει επι ενα σημαντικο , _διαστη-, _υο : _, ηακιιυα απο _τους _στιβοι επανερχεται { δη . στην · παλαια . ' εξαιρετικη του , φορμα . Κατο τους χθεσινους αγωνες της ¦ Καλιφορνιας , ο Τζιμ Ραιαν , εκαλυφε το μιλι , ανευ σοβαρου συναγωνισμου , σε 3 ' 55 9 . 'Η επιδοσις υστερε ! κατα 5 ¦ δευτερολεπτα του παγκοσμιου του . ρεκορ · αλλ' ειναι η καλυτερα εφετεινη σ' δλο τον κοσμο . • · Α Την παρελθουσαν . Τριτη η Εθνικη . Γραζιλιας συνετριφε στο Ριο Ιανειρο την Εθνικη Αργεντινης με < 4—1 . Ο μαγος της μπαλας Πελε δεν _ηγωνισθη . Α Ηρχισε , το _Χαβδατο _πτου . μας περασε το Αγγλικο πρωταθλημα . Το _,, μεγαλυτερσν ενδιαφερον _,-συνκεντ . _ρωσθιν « ι δυο - « μονομαχιες » μεταξυ Μανταιεστερ Β — _Εβερτον . · κα _[ _Μαντσιεσχερ -Σ ' . ·'··— ΙΛιβερποιΑ .: Και στ ' αυς δυο . αγωνες ενικη-. σαν αι ομαδαι χου · ' Μαντσιε--στερ αι £ το -ιδιο σκορ . . 2—1 . -Α . Σημερα « σχιζει το -ποδοσφαιρικο τιρωταθλημα της Βιουγκοσλαβιας . με % . τιο _, _εξης -συναντησεις : Προλεταιρ' — Παρ- _τιιιαν . Ερυθρος · . _Αοττιρ — . > Γ _, _ελεθ . _Σεραγιεβ . ο — _Ρ-ιεκα , _ι Ντυναμα — Τσελικ · , ' - ? Ρα & ννσ . κυ . _—Μαριμκιορ , Μπορατς .. — ,, Ζαγ- κρεμπ . Χασνταυκ · - — Μπεογιρα _^ Β . ι _Γριρνχαρ — _ΓΟυδρντινα , : Ο-, λυμπια — ' _ΖελιΚνιστβρ . ΦΑΓΟΡΙ ΠΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΖΙΑ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ _^ ΤΟΜΜΥ . ΣΜΙΘ : Ενας α _ττο τους τρεις _ταχυτζρου _. _ς ανθρωπους του κοσιμου . Ο νεγρος σιτριντερ επετυχε στο στοιδιο Βουαιτ Σιτυ χρονο 20 . 8 _στα 200 μ . Μετα την κουρσα εδηλωσε :-« Δεν ετρεξα και πολυ γρη γορα ... » . Ο Τομμυ θεωρειται απο τα μεγαλα φαβορι της Ολυμπιαδος του Μεξικου . Ο ΕΡΤΕΡ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΑ ΤΗΝ 4 η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΝΙΚΗ Ο Α λ Ερτερ εχει κερδισει στην δισκοβολια μεχρι τωρα σε τρεις Ο λυμπιαδες . Στην Μελβουρνη το 1956 , στην Ρωμη το 1960 και στο Τοκιο το 1964 _^ _δτ _^ _μ _^ _ουργησε νεα ρε κορ Ολι / μπιακων Αγωνων . Στο Μεξικο ο Ερτερ ειναι και παλι μεταξυ των « φαβορι » για το χρυσο μεταλλιο . Κυριος αντιπαλος του ειναι ο συμπατριωτης του Τζαιη _Σιλβεστερ . Τιι _τιρωταθληματα θα αρχισουν 22 Σεπτεμβριου Τα εις Ελλαδα πρωταθληματα Γ' Εθνικης Κατ . θα αρχισουν την 22 αν _Σεπτεμ βριου . Η ημερομηνια . αυτη επελεγη δια να _αη _υπαοξη κενον δσον αφορα την τελεσιν ποδοσφαιρικων αγωνων και κατα συνεπεια να « η ανακοπη η κινησις τοΟ ΠΡΟ —ΠΟ . Ο ΒΕΡΜΑΝΟΧ ΜΠΕΟ 3 8 μ . 09 _ΧΤΟιΜΗΚΟΣ Οι αθληται _ιτης Ευρωιτης Λυν _^ ιιουν . να _οταρωνοι / ν τα . _^ _ατομκκη _ιι και -τα , _εθνι-κα των ρεκορ _ποοετοιμαιομενοι για τους _Ολιζμπιακους 'Αγωνες του Μεξικου . Τελευταιες αξι , σο-η _, _μειωτες επιδοσεις : Μπε ερ ( _'Ανατ _^ _Βερμανια ) 8 . 09 α . -στο _μττκος . _Μιλντι : ( Α . Βερμ » νΒα ) 62 . 70 « . στον δι τχκο . _Σοελγχαντο ( Ισπανια ) 3 _Λ 37 6 στα 3000 -ι . στηπλ _Τουομινεν ( Φινλανδια ) 50 . 7 . στα 400 ιι . εμποδια . , _^ . Ηρχισαν την παρελθουσαν Δευτερα αι _προττονησεις των ποδοσφαιρικων ομαδων του Ολυμπιακου . Εις την πρωτην εφετειντιν προπονησιν του _ΟΑυιαπιακο _} προσηλθον πολλοι . νεοι παικτες . Τας προπονησεις ανελαβον προσωρινως ο κ . Παλλαδιος Νικολαου και ο πρωην _ποδοσφαιριστες κ . Ματσουκαρης . Αριστες εντυπωσεις αφησε εις την πολ ι ν της Ισπανιας Οδιεντο η Εθνικη εφηβικη ο-Ιαας στιβου τ ης Ελλαδος , κατα _τους' διεξαγθεντας εκει ανωνας ιαεταξυ Ελλαδος — Ισπανιας απεσπασεν επι 20 ανωνισιαατων 10 πρωτες νικες και εξη δευτερες πηδησας 2 , 11 μ . Ο Β . Κουσουλας κατερριψε το Πανελληνιον ρεκορ εις το αλμα εις υψος πηδησας 2 , 11 . μ . Ο Δα 6 ιτ ' < ογλου εις την σφυροβολια ερριξεν 59 , 04 μ . Η επιδο . σις αυτη αποτελει νεον πανελληνιον _εφηβικον ρεκορ στα 110 μ , ιαετ' εαποδι-• ων με χρονον 15 ' Υ ΟΙ Κυπριοι ΛοΙ'ιιδης , Σεραφειμ , . ¦ -Ελευθεριου , Χατιηπαυ ·· λου και Ταυρου κατελα 6 ον _τας ' εξης θεσεις : Ο μεν πρωτος ηλθε 3 ος στα 100 μ . με _10 8 και 1 ος στα 200 μ . με 21 , ο δε δευτερος ηλθε 1 ος στα 110 μ . μετ' εμποδιων 2 ην θεσιν στον ακοντισμο με 58 , 50 μ . και ο _Χατζηπαυλου την 4 ην στο επι κοντω αε 3 . 80 α . Ο τελευταιος μετειγε της ομαδος της σκυλστοδρομιας 4 X 400 μ . «' 7 Β Η Ελληνικη ομας ιστιοπλοΨας κατ . ηγαγεν περιφανεις νικες εις την Κωνσταντινουπολι κατα την διαρκειαν των Γ' _Γαλκανιων αγωνων ιστιοπλο · ι · ας . Πρωτες νικες εδωσαν οι Κουλιγκας - Κυριακιδης . Πρωταθληαα ΜπασκεΤ Εφηβων . Η Ελληνικη _εφηδικη ομας μπασκετ κατελαδε την 6 ην θεσιν στο Πανευρωπαικον Πρωταθλημα . Την Ιην , 2 αν και 3 ην θεσιν κατελαβαν αντιστοιχως α ! ομαδες Ρωσιας . Βιουγκοσλαβιας και Ιταλιας . 9 _* 9 _Γ η η μ λ * εγ ιπυ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ο . η . ο . η . Τα αποτελεσματα της _««¦ _οελθουσης Κυριακης : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π . - _> _ΒιΑΟ 2-0 . ΑΡΗΣ — ΠΑΟΚ 3—2 . Σταδιο Καραισκακη : Ο Ολυμπιακος Πειραιως αντιμετωπιζει στο γηπεδο του χον Γυζαντα . Με τον αερα της νικης του επι του ΠΑΟ και με το πλεονεκτημα του γηπεδου ελπιζει να νικηση την ομαδα των Μεγαρων . Στο α' παιγνιδι ο Ολυμπιακος Π . ενικησε με 2—1 . 'Αγων ρεβανς . Το Αιγαλεω αγωνιζεται σημερα στο γηπεδο του με τον Παναθηναικο . Φαβορι του α * νωνος θεωρειται το Αιγαλεω ( μεγρι στινμης αηττητο ) . Στον προηγουμενο αγωνα το Αιγαλεω ενικησε τον Παναθηναικο με 3—2 . Στην θεσσαλονικη συναντουνται αι τοπι και ομαδες του 'Αρη και του Ηρακλη . Ο α = γω ν θα ειναι _αμι _^ ρροπος _κοΛ πεισματωδης . ΓΑΘΜΟΛΟΒΙΑ Α . ΟΜΙΛΟΥ Γ . 1 ) Αιγαλεω 11 2 ) Ολυμπιακος Π . 8 3 ) Παναθηναικος 5 4 ) Γυζας 4 Γ . ΟΜΙΛΟΥ Γ . 1 ) Γερροια . 1 . 2 2 ) Αρης 8 3 ) Ηρακλης β 4 ) ΠΑΟΚ 4 ΙΑΛΤΡΑΠΕΣΤ 5 Η πυρηνικη βομβα δια καταστροφην ι . των εντομων ι ΑΛΤΡΑΠΕΣΤ ] 5 < ι Το βαυματουργον _εντομοκτονον τω- ] ! ρα και στην Κυπρο . ] ι · _Χοησιμιοποιειται ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ! ι ΧΡΟΝΟΝ ολλα η ενεργεια του ΔΙΑΡΚΕΙ Ε- ! ι ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΧΡΟΝΟΝ . ι _! Α Λ Τ Ρ ΑΠΕ Σ Τ ' ! _^ Ι » _εξολ οβρ £ _. _υε ι : κατσαριδες , μυρμηγκια , ι _» υι- _ι ι γες , σφηκες _^ βοτρυα , ψαρακι , ψειρε _^ , κουνουπια _^ ι και γενικα δλα τα _χρποντα εντομο :. * ι *· ι — -, _Απαλλαγητε : απαξ και δια _τταντος · απο τω * ? ενοχλητικα -αυτα εντομα και · πο : ρασιτα ιχε το _^ ι _~~~^ _ΑΛΤΡΑιιΙΕΣΤ ] ι _^ V Τ | ρο _* ι ον _ινβΙΙβο _© _ΟαιηβΒοη *& _€ ο . * ι — _¦& - Ζητησατε το απο τα καλα φαρμακεια και ιι ι -παντσπ « λεια . 1 5 ιΒ _^ ιν 'Δ « τι « τΒρ 2 ι 0 · ιΛη ( τ _· £ ι _« ι ιι . . . 1 Ι Ι _^ Χ . Σ . _ΙΑΚ _^ _ΓΙΕΚΣ * ι ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ . _ ι . _ΒΕλειΛεριας 19 # Ττιλ . 64116 , ΛΕΥΚΩΧ 1 Α _, - ι _( _Μνιιννννιν _^ _ιΛιιΛΛΛΛιν' _^ νν _*^^ : : ' - ' - _ΓΗΓΗΗΓΗΓΗΗΗΓΗιαΗΗΙ ( 1 _τ _^ ΠΙ _^ ρι | _11 ΙΜ | _Μρ 1 _ρνιι ο κ Ι , _'Α . _ιΡ 1 _) Ηι _^ _βιΙΙδρΙ ΑΡΙΣΤΑ Κ ΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ | Ι Ρ _Ι | Ρ Ε | | | | _^ ΚΑ ! ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΤ ΡΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ | £ _ · ¦ _· . ' ' ·¦— ' · ' ' ¦ ι ι ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΟ - ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ι _^ τη _νηιιΗιητ Ι _^ Ολοι δσοι εχουν δει το ΕΤ _. ΟΓΙΑΝ συμφωνουν δτι ειναι το κομψοτερο αυτο- ι _> κινητο . Και δεν ειναι , μονο αυτο το πλεονεκτημα % _^ Ειναι κα αλλλα ... παρα πολλα ... £ ξ —Ευρυχωρο , _αναπαυτικο . —Μεγαλος χωρος αποσκευων Γ _^^^ Ηη _ΡΣιΟΚΙΑΝ § V £ —Ταχυτης 100 μιλια —Οικονομικο , 40 μιλια στο γαλονι Η _^ ιΚ _^ υι ι || ι , _η _|· 1 _ρΓΓ _^^| _Ι _^^ _ΜΓ Ρ ! ι £ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΔΗΤΕ ΤΟ _ΙΧΟΚΙΑΝ Κ | λ ! _||||& Ι 'ΓΠΓ | ι γ _^ - 4 « _. _^ , _— . «_ - _» - _™«^ .... κομψοτης ευγενεια . < Φ _ΙδΙΙΖΙΙ _ΜΟΤΟΕυ ΙΙ 1 _ΙΙΕΓ 1 - _^^ ι _^ _.. Ι υ _ιιιΑτατειι * Ι Α . ΛΟΥΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ι ι Φραγκλινου Ρουσβελτ 1 . 2 Βριβα Διγενη 41 , ι , ι Αμμοχωστος , τηλ . 62936 Λευκωσια , τηλ . 72523 ι 5 _ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ι : ι ξ Λαρνακας Λεμεσου > • Νικο _^ Ρωμανος , τηλ . 2661 Σ . Η . Βαβριας & Σια , Τηλ . 72559 $ _'* ' _™ ' _—****^*~^^^— — . τ ....- ¦¦¦ ¦ - ¦ ¦ ιιγΤ ' Λη . νΛΛΛ . ν _* ν _^ νΛ _·^^ ι _ΕΠιΠΑυΣΕΙΜ ' _ΜΙΜιΟΜ ι Βια μια καλη επιπλωση επι σκεφθητε το εργοστασιο ν και την μεγαλη _ακ ι ι Θουαα εκθεσεως μας , εναντι _Σοπαζ , Παλλουριωτισσα . ' § ( ΒΕ _9 ΡΠ 0 Σ Ν . _^ ΑΝΤΙΤΗΣ ΛΤΔ ., Τηλ , 32555 , % ΕΠΙΠΟΛΑΙ Ι _3 Γ- —>· ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 9 ης ΣΕΛΙΛΟΣ ! Μητροπολεων θα « _φαγηθουν » Ολως Υμετερος ΝΙΚΟΣ ΒΑΛΑΝΗΣ Λεμεσος , 15 η Αυγουστου , 1968 . Η Δημοσια Υπηρεσια αργει λογω διακοπων Φιλη _Βνω-μη _, θα ηθελα μεοον οου να προβω εις ωρισμενας διαπιστωσεις και να θεσω ωρισμενα ερωτηματα για την Δημοσιαν Υπηρεσιαν . Ειναι παρα πολλες ο ' ι περιπτωσεις οπου ειτε τηλεφωνικως ειτε προσωπικως ζητειται συνεντευξις μετα Κυβερνητικων υπαλληλων και η απαντησις ειναι : « λειπει » η « επηγεν εδω κοντα και θα ελθη » η « ειναι με αδεια » . Οσακις ζητηθη ο αντικαθιστω ν αυτον υπαλληλος η απαντησις ειναι παλιν « λειπει » « δεν ξερουμε που ειναι » « πρεπει να ειναι ο ιδιος » και τα τοιαυτα . Ερωτω ως φορολογουμενος πολιτηις . Πρεπει να παραλυη η Δημοσια Υπηρεσια οσακις δι' οιονδηποτε _λογον απουσιαζει _εις δημοσιος υπαλληλος . Η . μηπως ειναι η Δημοσια Υπηρεσια ιδιωτικη ανευθυνη επιχειρησις που δταν θελει το αφεντικο τα κλεινει και φευγει Ειμαι βεβαιος δτι πολλοι αναγνωοται θα ταλαιπωρουνται κατ' αυτον τον τροπον . Φιλικωτατα Τ . ΑΡΧ . Λευκωσια 13 ) 8 ) 68 . Μπιαφρα και Κυπρος Θα σε παρακαλουσα δπως μου αφιερωσης λ _( γον απο τον πολυτιμο χωρο σου , δια την δημοσιευσιν της επιστολης μου αυτης . Εις τες Αθηναικες εφημεριδες _διαδασαμεν δτι ο προκαθημενος της Ελληνικης Εκκλησιας , Αρχιεπισκοπος Ιερωνυμος , προεκηρυξεν ε ' ρανον δια την συγκεντρωσιν τροφιμων δια τα πεινασμενα παιδια της Μπιαφρα , με ανυπομονησια δε περιμεναμεν δτι το ιδιο θα εκανε και ο Μακαριος . 'Αλλα δυστυχως δεν συνεβη κατι τετοιο . Αναλογιζαμεθα και σκεπτομεθα λοιπον διατι ο προκαθημενος της Κυπριακης Εκκλησιαςι ( της πλουσιωτερας ισως Ορθοδοξου Εκκλησιας στον κοσμον ) και Προεδρος της Κυβερνησεως δεν _ηροεβη σε τετοιο διαβημα . Μηπως αραγε δια να 4 > ανη αρεστος στην Νιγηριανη Κυβερνησιν , , εκφραζωντας τοιουτοτροπως την προς αυτους _ευγνωμοσυνην του δια την προσκλησιν και επισκεψιν του εις _Νιγηριαν , η μηπως δια να μην δυσαρεστηση τους φιλους του _Κοσυγκιν και Νασσερ , που βοηθουν την _Νιγηριανην Κυβερνησιν στον αδικο πολεμο της κατα των Μπιαφρανων . Δεν συγκινειται ο Μακαριοτατος απο το δραμα τοσον χιλιαδων παιδιων και μαλιστα Χριστιανοπαιδων , που πεθαινουν απο πεινα Μετα τιμης φιλος της Μπιαφρα ΧΑΡΙΤΟΣ . ΜΑΝΑ Ρ ΗΣ Λευκωσια 17 ) 8 ) 68 Χ . ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μαθητης , Αστρομεριτης _. 'Η εφημερις . μας . σας ευχαριστει θερμα , για τα καλα σας λογια , και χαιρεται γιατι υπαρχουν νεοι , οαν κι εσας με τοσο αγνα πατριωτικα αισθηματα . Λυπουμεθα δμως που ο χωρος μας δεν επιτρεπει , την δημοσ ευ-Β σιν της επιστολης σας . ΟΔρΙ . ΚΑΤΜΗΣ ' ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ , ΡΧΧ : ! ι Πληροφορουμεθα εξ Εδιμβουρ γου δτι ο γνωστος Δερματολο- ' γος 'Ιατρος κ . Ιωαννης Β . Και- μης , « στις ειναι 6 ανωτερος Ε- , πιμελητης του Γασιλικου Μοσο- ι _κομει'ου : του Εδιμβουργου επε- ' λεγη μελος της . ΙΙον _3 Ι 8 _θθι & _ιγ ! οι _Μβαιαηβ , Αγγλιας . , Ι ·* . Πως θα αντιμετωπισθη η ιδεολογικη δυναμη του κομμουνισμου ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΑιΣΤΙΚΟ ΦΑΚΟΥ ΥΜ Ι ΕΙΔΑΜΕ στο προηγουμενο αρθρο δτι η δυναμη του Κομμουνισμοι ) οφειλεται αφ' ενος μεν _στιιν ασυνεπειαν _ττου παρατηρει ται στον Δυτικον κοσμον μεταξυ των δσων λεγονται και των δσων πραττονται αφ' ετερου δε στα υπο του κομμουνισμου γρησιμοποι ουμενα μεσα . 1 _Ετονισαμεν Οτι τα μεσα αυτα τα εκλεψαν οι κομμουνιστες αιτο τον Δυ τικον κοσυον . διοτι ειναι μεσα πνευματικα . Ο κομ μουνισμος σαν υλιστικη θεωρια δεν παραδεχεται πνευμα . Επομενως και τα πνευματικα μεσα που χρη σιμοποιει δεν ειναι δικα του . Ειναι ξενα - κι' αν προ νωρησουμεν ακομη περισσοτερο ν μπορουμεν να δια κηρυξουμεν διχως κανεναν _δισταγμον . οτι τα μεσα αυτα ειναι δικα μας . Ναι , δικα μας . 'Αλλα βρεθηκαν σε χερια αναξια και μας τα πηραν . Μας τα εκλεψαν . Κι επειδη τα μεσα αυτα ειναι δυναμικα και _αποτελεσματικα _νι' αυτο και ο κομμουνισμος φαινεται πως εχει δυναμη . Αλλ' η δυναμη δεν ειναι δικη του . Η δυναμη που εγει ανηκει στα μεσα που χρησιμοποιει , στα μεσα που δι καιωαατικα ανηκουν σε μας . Εαν χρησιμοποιησου με και _μεις τα 'ιδια μεσα _, οχι κλεβοντας τα α πο τον κομμουνισμον , αλλα ξαναπαιρνοντας τα στα χερια μας , εφ ' δσον τα μεσα αυτα ειναι δικα μας . τοτε θα _αττοκαλυφθη απο την μια μερια η αδυναμια του κομμουνισμου κι απο την αλλη η δικη μας δυναμη . Ετονισθη στο προηγου μενο αρθρο δτι το σπουδαιοτερον που γρησιμοποι ει ο κομμουνισμος για την διαδοση της θεωριας , του και την επικρατηση του ει ναι « πιστη » των οπαδων του . Μια πιστη ζωσα . μια πιστη που εχει συνεπειαν στην ζωην _. των κομμουνιστων , μια πιστη που κατευθυνει τις σκεψεις τους , τους συλλογισμους τους , τις προσωπικες τους πεποιθησεις , τις πραξεις τους . Αυτες κυριως . Τις πραξεις . Αποτελεσμα αυτης της πιστεως των κομμουνιστων στην θεωριαν τους ειναι το ενδιαφερον τους για τον ερ γατη , η προσπαθεια για τον θεωρητικο καταρτισμο Του συνεργατη μας ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗ τους , η πειθαρχια και η ενοτητα τους . Τι γινεται δμως με τους καλουμενους « αντικομμουνιστες » . Σε τι πιστευουν ΟΙ περισσοτεροι δεν ξερουν ουτε οι Υδιοι . Μια πληρης συγγυση επικρατει . Ο καθενας ε ' νει την δι κη του γνωμη , το δικο του πιστευω . 'Αλλα κι αυτο μονον στην θεωριαν . Βιατι μπορει αλλα να πιστευη και αλλα να καμνη στην πραξη . Ας παρουμε για παραδειγμα μιαν ομαδα « 'Εθνι κοφρο > ων » νεων που συζη _τουν με μιαν δυαδα κομμουνιστων . Τι ειναι το πι _θανωτερον δτι θα παρατηρησουαε κατα την συζητη ση αυτη ! ΔΥΟ ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΑΒΜΑΤΑ : ΠΡΩΤΟΝ . Το δτι οι κομ _μουνιστες υποστηριζουν δ λοι με φανατισμον τις Ι'δι ες ακομη ιδεες . Χρησιμοποιουν τα Υδια επιχειρηματα , την ιδιαν Φρασεολο γιαν . Αφ' ετερου οι « εθνι κοφρονες » δεν ακολουθουν δλοι την Ιδιαν γραμαην Αλλα λεγει ο ενας και αλ λα ο αλλος . Σε εναν μουον πραγμα συμφωνουν . Στο δτι ο _κοαμουΗσαοτ δεν ειναι οοθος . Περαν δμως απο το σηιιειον αυτο η συμ Φωνια _εξαφανιζεται . ΔΕΥΤΕΡ 9 Ν . Κατα την συζητηση των κομμουνιστων και οντικομμουνιστων θα _παρατηρησουμεν ακομη και το εξης : Ο ! κομμουνιστες παιρνουν την θετικη ν θεση . Υ ποστηριζουν με επιχειρηματα το πως θα διορθωσουν την επικρατουσαν κα _τασταση , πως θα εξυψωσουν το _βιοτικον επιπεδον των εργατων , πως θα φερουν την ευτυχιαν στον κο σμον . Απο την αλλην πλευραν οι « _αντικομμουνιστες » παιρνουν την αρνητικην θε ση . Δεν προβαλλουν ιδικον τους κοινωνικον συστημα προς διορθωση της κοινωνιας _? αλλα περιοριζονται να αποδεικνυουν μονον δτι τα επιχειρηματα και το συστημα των κομμουνιστων ειναι εσφαλμενα . Ετσι δεν γινεται Το πιθανωτερον . Ποιο θα ειναι δμως το αποτελεσμα μιας τετοιας συζητησεως Οι κομμουνιστες θα βγουν ενισχυμενοι στην πιστη τους , θα ε ' γουν την αυτοπεποιθηση δτι α- γωνιζονται για την καλλι τερευση της κοινωνιας . Οι αντικομμουνιστες θα φυγουν με σφιγμενην την καρδια τους , με ε ' ναν κενον στην ψυχη τους διοτι ενω βλεπουν καθαρα δτι το κομμουν ι στικο συστημα δεν ειναι το καλλιτερον για την διορθωση της κοινωνιας ενω αντιλαμβανονται δ τι σε πολλα σημεια ειναι εμποδιον για την πραγματικη ν προοδο ν της ανθρωπινης προσωπικοτητας _, απο την αλλην δεν ξερουν τι ειναι εκεινον που θα διορθο ' ση πραγματικα την κοι νωνιαν , η και αν εΥουν καποιαν _συγκεχυμενων ιδεαν , η γνωμη τους δεν ειναι ακομη σαφως καθωρισμενη , δεν ' εΥει ακομη _αποκρυσταλλωθω , ωστε να τους εμπνευση την πιστη και να _τιις δωσουν τον εαυτον τους Αυτα για τους κομμουνι στες και τους αντι κουμ μου νιστες . Αλλα τι γινεται και με το πληθος των ουδετερων ανθρωπων , δλων ε κεινων που ειναι ακροατες _της συζητησεως Σ ε ποιους θα πιστευσουν και . το _σπουδαιοτερον , ποιους θα ακολουθησουν Ειναι πολυ φυσικον ε- _, νας μεγαλος αριθμος -. απο τους ακροατες αυτους να . πεισθη απο τα _επιχειρηιιο » τα των κομμουνιστων , οχ » γατι λογικα ειναι ισχυροτερα αλλα γιατι καλουν τους ανθρωπους σε ενα συγκεκριμμενον αγωνα για την διορθωση , δπως ισχυριζονται , της κοινωνιας . Και επειδη ο ' ι ακροατες αυτοι δεν βρισκουν κατι αναλογον και απο τους αν _τικομμουνιστες προτιμουν να ακολουθησουν τους πρω τυς . Υπαρχει δμως και μια μεγαλη μεριδα ουδετερων ανθρωπων που απο την πρωτη συζητηση δεν θα θε ληση να _ακολουθηση ουτε τους μεν ουτε τους δε . Προ τιμα να περι μενη να δη και τα εργα τους . και κατοπιν να αποφασιση . Και παρακολουθει τις δυο ομα δες των νεων . Τ . ι ειναι το πιθανωτερον δτι θα δη Οι μεν κομμουνιστες θα _εργαζωνται με συστημα για να καμουν πραξη τις ιδεες , που υπεστηριζαν κα τα την συζητηση , ενω οι αντικομμουνιστες , _αΦου πο λυ γρηγορα ξεχασουν την συζητηση , θα επιδοθουν στην διασκεδαση η σε ασχολιες που τους ευχαριστουν προσωπικα , οδιαφο ρουντες εντελως για την κοινωνιαν και την διορθω ση της . Λ Και αν οι ουδετεροι αυ _τοι παρατηρητες προγωρη σουν στην ερευναν τους πιο _βαθεια και θελησουν να εξετασουν και τα εργα των αρχηγων των δυο αυτων ομαδων , θα _διαπιστω σουν περιπου την ιδιαν κα τασταση . Συνεπειαν στους κομμουνιστες ηγετες , ασυ νεπειαν στους _αντικομι . ιου _νιστες . Οι τελευταιοι αλλα υποστηριζουν στους λο γους τους κι αλλα καμνουν στην πραξη . Ποιους λοιπον θα ακολουθησουν _ιιστερα απο την διαπιστωση αυτη Τους κομμουνιστες βεβαιως , θα απαντηση κανεις . Και ομως δεν συμβαινει παντοτε ετσι . Βιατι δ . σο κι' αν βλεπουν την ασυνεπειαν στους _αντικομ μουνιστες . δσον κι' αν αναγνωριζουν δτι τους λειπει η πιστη σε μιαν συγκεκριμμενην ιδεολογικην γραμμην , που να _αποβλε πη στην διορθωση της κοι νωνιας , στην καλυτερευση των οικονομικων συνθηκων της ζωης και της _πνευυατι κης σταθμης των _ανθρωπων , _ολεπουν συγχρονως δτι εγουν και οι αντικουμουνιστες κατι το ορθον κατι το οποιον ως προς την αξιαν ειναι πολυ σημαντικον , ενω _συγχρονως οι κομμουνιστες _στηριξον ται πανω σε καποιαν θεωριαν . Γλεπουν οι παρατηρητες αυτοι οχι το ΠΑΡΟΝ που συνηγορει για τους κομμουνιστες , αλλα βλεπουν πως δυναται να εξελιχθη το ΜΕΛΛΟΝ . Κι ε νω οι κομμουνιστες τιποτε το καινουργιο δεν εγουν να προσφερουν στο μελλον εκτος απο την βιαν για να διατηρησουν δσα ως τωρα κατεκτησαν , οι αντικομμουνιστες εχουν την δυνατοτητα , εαν εγκαταλειψουν την αρνητικην σταση , θεση , που τωρα κρατουν , να προσφερουν μιαν θετικη ν _ιδεολογιαν , που θα _στηο _:-ζεται σε θεμελια , ογι σαπια _, αλλα αιωνια ακο _^ αβλητα . Βι 5 αυτο και το . ο γο της θα εχη δλες _τΚ γ δυ νατοτητες να δημιουονΙ _^ η αια _ευτυχεστερην ανθρωπο τητα , διχως τον φοβον του γκοεμισματος . Βιατι ειναι σαπια το θεμελια του κουμουνισαου το ε'ιδαυεν στο προηγουμενο αρθρο . Θα εξετασουαεν τωρα ΤΙ ΤΟ ΚΑΛΟΝ υπαρχε ! α κομη . στον « αντικοαμουνιστικον κοσμον » . Τι ειναι εκεινο , το « κατι » , που ανα φεραμεν πιο πανω δτι _διακρινουν οι ουδετεροι παρατηρητες _, και . που ε ' νει α νυπολογιστον αζιαν . ' Η α _ξια του οφειλεται ογι στο δτι αυτο καθ * εαυτο ειναι πολυτι μον αγαθον . _> αλλα και . _στο' δτι αυτο γινεται το β αθοον . επανω στο οποιον δυναται να _στηοιχθη η προοδος και καθιστα την β ελτιωση της _^ ° ι νωνιας πραγματοποιησιμη . - , Το ανυπολογιστου _α ξιας αγαθον τουτο ειναι _η' προσωπικη _ελευθεοια , που απορρεει _αητο ~ ο δη μοκρατικδν καθεστως . Βια την προσωπικη ελευθερια θα μιληο-ουμε στο επομενο . ενα ενθουσιωδες θεαμα μια ευχαρισ ™ - η στιγμη του Ι _^^ Ι _^«« ςνΜινΒΑΚΙ 1 531 1 Ρ ! Βενικοι Εισαγωγεις :: αι Διανομεις Ι _Ι _^ Ε _^ ΙΡΙΕ _υι ΚΑΛΛ _1 ΤΕΧΝΚ 0 Ν ΦΕΣΤΙΓΑΛ ι ΑΜΜΟΧΩ ΣΤΟΥ ι ι Οργανωται : ' Ι ' ' _Ι ΕΡΒΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ( Σ , Ε _, Κ , ) ΑΜΝ _, ΟΧΠΣΤΟΥ ι ι ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΥΜΓΟΥΑΙΟΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ > ι 21 και 22 ΣΕΠΤΕΜΓΡΙΟΥ ι ¦ · ι εις _Αμμοχωστον ζ · , Περιλαμβανει Διαγωνισμους : ι · α ) Λαικων χορευτικων συγκροτηματων > · * , β ) Λαικης μουσικης ι 5 « Υ ) Ατομικων λαικων χορων % 1 ζ 8 ) Λαικου τραγουδιου ι _% ε ) Μοντερνας μουσικης και τραγουδιου * 2 στ ) Μοντερνου χορου _^ ι Εις τους διαγωνισμους ε' και στ' Θα _γινωνται _< ζ δεκτα συγκροτηματα και Καλλιτεχναι και εκ των ι _^ Αγγλικων Γασεων . ξ 5 Δια δηλωσεις συμμετοχης η περισσοτερος πλη _> » _, ροφοριας : _> ι Β , ι / Βραψατε : _ζ _Εργατικον Κεντρον ( ΣΕΚ ) Αμμοχωστου ι β ' « _Καλλιτεχνικον Φεστιβαλ » V ¦ Τ . Κ . 144 , Αμμοχωστος . ι < - ' ι « η 5 ι ι > Β . η _Κυρ « ρν Ανδρεα _Παναγιωτου ι ζ _ΕΘνικον Συμβουλιον Νεολαιας Κυπρου 5 » Ν « Καλλιτεχνικον Φεστιβαλ » ι « ι _ξ Τ . Κ . 1722 , Λευκωσια . % το _ΓΓΟΘΓΤ _ΓΕ _ΙΛΙΧΕ Ε 8 ΤΑΤΕ Με μηχανη _ΙΙΟΟοο το Εδ _0 _θΒιυ 6 ι _> ιιχ 6 _Εδιιιιο ακολουθει στην επιτυχια 1 δλους τους αλλους τυπους _ΕδΟΟΚΤ , το 5 _ΤΑΝΟΑΚΟ , _ΟΕ ΙΛΙΧΕ , _δΙΙΡΕΚ , Ο . Τ . 1 Οποιο τυπο και αν διαλεξετε θα εχετε δλες τις ευκολιες Ι που σας προσφερουν τα Ε _300 ΚΤ : _^__ 1 αυτοκινητου _^^ _^ _τ 1 που δεν ειναι μικρο _^ _Μ * ι _&> 1 μΗ Η « Ι Σ . & Β Κολοκασιδης Λτδ . ¦ ι ι ι _ιιι ¦ π Καιαστηματα εις ολας τας πολεις — ¦ τ Τας _βιαφηριοεις _οας εις την _ΚΙΜΑΚΙΙΜΜ _ΒΝΗΜΗΝ Ι . 1 Ι . ¦ -II- ¦ ¦ ι ¦¦! _, ¦¦¦¦ ι ¦ —Ι _ΜυΓηματα _κοιΙυμΜοεως • Υπο καθηγητου Σωματικης Αγωγης παραδιδονται μαθηματα κολυμβησεως £ _Ις παιδια και μεγαλους , εις πι « σιναν και εις θαλασσαν . • Εκαστον μαθημα 500 . μιλς . Πληροφοριαι : ΤΗΛ . 66309 Λευκωσια . ΧΑΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πραγματικο ναο ς απο πλευρας σηματοδοτησεως ιων δρομων και τροχαιων κανονισμων επικρατει σημερα στα κοαττι της Δυτικης Ευρωπης . Ετσι , αν ενας Βαλλος 6 ρεθη στην Ιταλια η στο Γελγιο , ενας Βερμανος στην Ολλανδια η στην Ελβετια κλπ . κινδυνευει καθε στιγμη να _προκαλεοη ατυχημα διοτι αλλοι νομοι Ισχυουν εκει και , επι πλεον , δεν μπορει να διαβαση τις ενδεικτικες πινακιδες , γραμμενες ως επι το πλειστον στην τοπικη γλωσσα ( εκτος αν ειναι πολυγλωσσος ) . Αναφερουμε μερικο χαρακτηριστικα παραδειγματα διαφορων εις τους κανονισμους : • —Στην Μ · _Γρεττανια , ο αυτοκινητιστης εχει το δικαιωμα να _υπερβη την μονη συνεχη διαχωριστικη γραμμη του δρομου αλλα οχι και την διπλη . —Στο Γελγιο μπορει να υπερβη την συνεχη διαχωριστικη γραμμη αν ειναι κιτρινη . δχι δμως δταν ειναι λευκη . —Στην Ολλανδια , η διαχωριστικη γραμμη ( συνεχης η διακεκομμενη ) παιζει απλως ενδεικτικο ρολο . —Στην Ελλαδα , . ως γνωστον _, επιτρεπεται η υπερβασι Τ ης διακεκομμενης _διαχωριστικης γραμμης και απαγορευεται της συνεχους · —Η απαγορευσι του παρκαρισματος κατα μηκος του πεζοδρομιου αναφερεται στα ευρωπαικα κρατη με 12 διαφορετικες πινακιδες τεσσαρων διαφορετικων χρωματων . —Σε ενα σταυροδρομι , ο αυτοκινητιστης θελει να _στριψη αριστερα . Στην Ιταλια και στην Ελβετια πρεπει να περαση αριστερα απο το νοητο κεντρο · του σταυροδρομιου , ενω στη Βαλλια και στη Βερ μανια δεξια · —Στην Ολλανδια τα δικυκλα ουδεποτε εχουν προτεραιοτητα εναντι των αυτοκινητων · —Στην Βερμανια , δπως και στην Ελλαδα , τα αυτοκινητα που κινουνται περιστροφικα μεσα σε πλατεια εχουν προτεραιοτητα εναντι των αλλων _. αλλα ο κανονισμος _συτος δεν ισχυε ι σε αλλες χωρες . Ειναι αληθεια δτι ωρισμενες πινακιδες εχουν ηδη διεθνοποιηθη , δπως του αυτοκινητοδρομου ( δυο καθετες λευκες γραμμες ) , αλλα στις περισσοτερες περιπτωσεις η σηματοδο- ' τησι για τον ξενο — και φυσικα αμυητα — αυτοκινητιστη _, ειναι ακατανοητη · Βια να δοθη ενα τεομα στ , ' --επικινδυνη αυτη ανωμαλια , θα συνελθη το _προσεχες φθινοπωρο στη Γιεννη — κατω απο την αιγιδα του ΟΗΕ — ενα διεθνες συνεδριο που _υο ι . _/ η ως σκοπο να συνταξη ' ε _^ αν ενιαιο Κωδικα Οδικης Κυκλοφοριας για δλες τις χωρες της Ευρωπης και ' να καθιερωση επισης εναν ενιαιο τυπο σηματοδοτησεως . Αυτοκινητα «« _ και οδηγοι Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ Λεσχη της Βαλλιας , με εγκυκλιο προς _χα μελη της , τους συνιστα να μην καπνιζουν οταν οδηγουν με κλειστα _παραΓυ _· ρα . Οι καπνοι δυο μονο τσιγαρων _, μολυνουν τοσο τον αερα στο « σαλονι » του αυτοκινητου ωστε διπλασιαζεται δ _χρονος αντιδρασεως του _οδηνου σε οποιαδηποτε ενεργεια του . * Η ΕΛΓΕΤΙΑ διαθετει το μεγαλυτερο ποσοστον αυτοκινητων στον κοσμο εφωδιαομενο με ζωνες ασφαλειας . Το ποσοστο _αυχο φθανει ηδη το 35 % του συνολου των επιβατικων οχηματων που κυκλοφορουν στην Ελβετια . ΟΙ ΒΥΝΑΙΚΕΣ ειναι πιο οικονομικοι οδηγοι — απο πλευρας καταναλωσεως — απο τους ανδρες . Αυτο ειναι το συμπερασμα μιας « δοκιμασιας οικονομιας » . που εγινε στο σιρκουι Βκουντγουντ του Λονδινου . Τα πρωτεια κατεκτησαν δυο μικρα Χοντα « Ν _Β 60 » , αλλα , ενω - _αυχο που _ωδηνουσαν γυναικες εκαλυψε με _υνα δοχειο _βεντζινης 414 χιλιομετρα , το αλλο — με . ανδρικο πληρωμα — δεν διετρεξε περισσοτερα απο 408 χιλιομετρα . ΤΑ ΠΑΒΚΟΣΜΙΑ αποθεματα πετρελαιου ανερχονται ηδη σε 56 . 740 . 000 . 000 τοννους απο τα οποια 35 . 750 . 000 . 000 ευρισκονται στην Ασια , 10 . 080 . 000 . 000 στην Αμερικη 5 . 750 . 000 . 000 στην Αφρικη 4 . 960 . 000 . 000 στην Ανατολικη Ευρωπη και 250 . 000 . 000 στην Δυτικη Ευρωπη . Επι κεφαλης ερχεται η Σαουδικη _Αραδια που διαθετει το 17 , 8 % . των _παγ κοσμιων αποθεματων . ~ ν _> . _« 1 <¦ _-: · · _- :, ' . : ' . . ' , ¦ · _' . · ¦ : ' - · . ¦ »¦ ' ' : · _ , - ' Λ- γ . ' Ο περι _ενοικιαγορας νομος και ο ελεγχος των _υιοτωτικων _διευκοΑυν _©^ Ολοκληρες στηλες των εφημεριδων Μας καθημερινως καλυπτονται απο διαφημισεις διαφορων εμπορικων επιγειρησεων . μεσιτικων γραφειων και οργανισμων διο των οποιων παροτρυνεται το κοινον . ως καταναλωτης , να σπευση να αποκτηση τα διαφηυιζομενα αγαθα . Τε _^ _τοισ αγαθα υπαρχουν πολλα , ειναι το καθε τι . δπως το διαμερισμα , το οικοπεδο . το αυτοκινητο , το ραδιοπικαπ , το ψυγειο , το _πλυντηριον , η _τηλεορασις και αλλα πολλα . Και ο μεν ευπορος πολιτης που · τα ε ' γει ο * . λα η τα περισσοτερα , πιθα νον να αεμψιμοιρη διοτι οι _ευ _> _παεριδες γευιζουν απο « οεκλαιιες » αλλ' ο _πτωγος . ο υ η διαθετων πλουσια τα _οικονουικα μεσα . μελε _ α _τογ _διαφημισεις _συτας και στα ·· α-α εις το σηιιειον οττοιι _τελειωνει _α-υνηθωι- αια διΒι . η » ισις » ε την Φοασιν _«¦ -υκολιαι εις την _πληοωμην » Αυ'η η τελευταια Φοα στ και αλλες _παοευΦεοειΒ ρ _' υαι που ποοκαλουν το ενδι _^^ εοον του _πτωγου _κοπονοτλωτου ο οποιος _σπτυδι · νο _εκιιεταλλε-υθη _ττ _· « δ · 5 _^ - ι'ε _^ _ευκαιοιαν » . Οταν δε γ _^ _λπ παΠ _* ι το αγαθον τουτο . α τι _^ _ηφι . η τας επιπτωσεις των αναλακβανοαενων _οικονομικων υπογρεωσεων εκ της τοιαυτης αποκτησεως του α _γαθοΟ ειναι πλεον αργα , 5 ι οτι , δεσμευμενος τωοα _8 ια νοεωστικου γραμαατιου η αλλου εγγοαφου , οΛειλει να και _' . η θυσιες εις βαρος αλλων βασικωτεοων αναγκων δια να αντεπεξελθη . Προς αποφυγην της δυσα ρεστου αυτης καταστασεως και των συνεπαγοαενων νε νκωτερων επιπτωσεων επι τητ οικονομιας του τοπου η _Κυποιακη Κυβερνησις ακο _^ ου 8 _ουσα το παοαδειγαα α _^>« ν νωρων . _εθεσπισε τον Νο _'· ον περι Ελεγγου Ενοι _κιΒΥνο _^ ατ . Πωλησεως επι Πι στωσπ και Μισθωσεως Ιδι οκτισιας . 'Ο Νομος συτος καιτοι προβλεπει τον _ελεγξαν επι των πωλησεων και _ακ'νητου περιουσιας , _πεοιτ _ωοισΟη . δια _διαταγματος του Υπουργικου Συιιβουλιου _ηιιερουηνιας 3 . 12 1966 _κυοιως εις ιδιωτικα ι' _^ νανο κινητα ογηιΛ _οτα και ειδη , ο . ι _κιακικ _γρησεως . ως ψυγειτ _ . _πλυντηοια . τηλεορασεις κ α . _'α του εν λογω διαταγμ _ατογ οοιζεται δπως ο καταναλωτης ποοκαταβαλλη εις τον πωλητην ιιερος _τητ _αξιογ του αγοηαζομενου Β . Υδους ( 33 13 % δια τα ογηυατα . _κοτ ' 2 _^ % δια τα αλλα _τιδη _) το δε υπολοιπο ν της αξ'ιας εξοφληθη εντος τακτης προθεσμιας ( 24 μηνων δια τα αγηματα και 12 μηνων δια τα αλλα ειδη ) . Κατα ποσον αι επηρεαζομενα » επιχειρησεις _^ και το καταναλωτικον κοινον _συμμορφουνται προς τας διαταξεις της εν λογω νομοθεσιας δεν ειναι ανευ αμφιβολιων ουτε ειναι _γνωστη ο βαθμος επιτυγιας της αρμοδιας υπηρεσιας του υπουργειου _δικονομικων εις τον τομεα του ελεγχου εφαρ ογης των _^ _σχετικων δ ι ατα ξεων του νομου . Αι αποψεις επι του προκειμενου , ωρισμενων εμπορων της _πρωτευ ουσης , αφηνουν να νοηθη δτι υπαργσυν αρκετα κενα εκ την εν ισχυει νομοθεσια ανευ της αρσεως των οποιων δεν δυναται να διεξαγθη αποτελεσματικος ελεγγος . Καιτοι , ως ομολογειται υπο των _ν ιδιων εμπορων , η εισα Υωγη της _σγετικης νομοθεσι ας επεφερεν ποιαν τινα βελ _τιωσιν εις _τας συναλλα > _ας τουτων μετα του κοινου ο εκσυγχρονισμος της _νοιιοθε σιας ταυτης δια των αναγκαιων τροποποιησεων θεωρειται επιβεβλημενος ινα οι σκοποι και 'Δ επιδιωξει ι : χυ της να επιτυγγανωνται πλη ρως και ανε _· _επηρεασαου των συμφερονων τοσων των ι _ιτιχειρησεων οσον και του καταναλωτικου κοινου . 'Η ουσια εγκειται εις το γεγο νος δτι _^ η _παραιτωρησις πιστωτικων _διευκολυνιε _. 3 _» δεν _δυνατι / ι να _τι'ιραμενη ανευ _κυβερνητικου ελεγγου εις μι αν γωραν δπου _εγκυμονουσιν οι κινδυνο » εκ του πληθωρισμου . Δεν ειναι νοητον να επιτρεπεται ο ανταγωνι σμος _^ μεταξυ εμπορων με σκοπον την _εκμεταλλιΛισιν _της _πτωγοτερας ταξεως των πολιτων . Τα ολεθριο οποτε _λεσματα του τοιουτου οντα γωνισμου θα πρεπει να _ααστιζουν αυτους τουτους τους εμπορους ανταγωνι στας . πα ραλληλως προς τας υπο του _αγοοαστου _αντιμετωπιζουιενας δυσκολιας αποπληοω . μης οφειλων δημιουργηθεισων _αλογιστως . ΗΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΓΟΥΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΑΙ , Αυγουστος . — Εντος των ημερων αναμενεται η εξαγγελια της συνθεσεως Τ ης μικτης Επιτροπης Εθνικης Τραπεζης και Συνδεσμου Ελληνων Γιομηγανων η οποια κατα την συσκε ψιν της 29 ης Ιουλιου εις τα γραφεια _χου Σ . Ε . Γ . απεφασισθη δπως _συσιαθη . Εν τι > μεταξυ εγνωσθη δτι προωθειται ταχεως το υπο των αρμοδιων υπηρεσιων τηζ Ε θνικης Τραπεζης εκπονηθεν οργανογραμμα δια τον _εκσυγ-Χρονισμον κα ! την αναδιαρθωσιν της λειτουργιας της Εθνικης Τραπεζης . ΤοΟ νεου τουτου συστηματος το οποιον ο διοικητης της Εθνικης Τραπεζης κ . Αγ . _Κομινος περιεγραιιιεν εις νενικας _γραυμας κατα την επισκεψιν του εις τα γραφεια χου ΣΕΓ κυριον _ναρακτηο > στικον ειναι η αποκεντρωσις υπο την εννοισν της παροχης ευρυτερας αρμοδιοτητος και πληρους πρωτοβουλιας εις τα _επαογιακα καταστηαατα , ιδια εις δ , τι αφορδ εις την γρηματοδοτησιν της οικονουιας . Κατα το _ισγυον σημερον συστημα , αι αποφασεις των υποκαταστηματων δια _χρηματοδοτησεις , κυριως οι _σοδαρων ποσων . υποκειντ ο '· εις την εγκρισιν του Κεντρου-Εν τουτοις με την αποφασι · _σθεισαν ηδη _εισαγωγην νεων κριτιριων δια την γρηματοδοτησιν , η τοιαυτη _ει , αοτησις απο το Κεντρον αποτελει _ανοτ σχετικον παραγοντα η αρσις του οποιου αποβαινει αναγκαια , προκειμενου να εφαρμοσθουν τα νεα κριτηρια τα οτοια προσδιδουν μεγαλυτεραν ελαστικοτητα εις την πιστωτικην λειτουργιαν και πληρη εξειδικευσιν . της Πραγματι σημερον αι τροπεζαι _γρηαατοδοτουν _υε κυριον _κρι τηριον τας παρεχομενας πραγμα-Τικας ασφαλειας ( υποθηκας η προσημειωσεις επι ακινητων ) Δια των νεων κριτηριων θα αποδιδεται σημασια και εις την ζωτικοτητα , τον _προγραμματισμων και την _οικονομικην σκοπι . μοτητα εκαστης επιχειρησεως . Η εκτιμησις των προυποθεσεων τουτων προυποθετει την μεγαλυτεραν δυνατην γνωσιν της θεσεως εκαστης επιχειρησεως , την προοπτικην αυτης , αλλα και την ικανοτητα και το ηθος των διοικουντων αυτην . Εις τας περιπτωσεις αυτας , προκειμενου δια τας επαρχιας απαιτειται πληρης πρωτοβουλια των κατα τοπους υποκαταστηματων δια την ληψιν αποφασεων χρηματοδοτησεως , Κα τα τας υπαρχουσας πληροφοριας η Διοικησις της Εθνικης Τραπεζης εχει καταληξει εις την αποφασιν δπως εφαρμοση ευρειαν . _αποκεντρωσιν και . παρσγην _ηυξημενων πρωτοβουλιων εις τα υποκαταστηματα της . ΤΑ _ΜΑΒΝΗΤΟΦΩΝΑ ΕΙΧ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ : ΡΟΤΣΕΣΤΕΡ , _Αυγουστος . — Οι ιστορικοι του μελλοντος πρεπει να βοηθηθουν . Τα αμερικανικα πανεπιστημια φροντιζουν ηδη δια -κολ λων μεθοδων να εξασφαλισουν αυ την την _δοηθειαν εις τους ιστορικους . Μια εκ των · μεθοδων ειναι η δια · μαγνητοφωνησεος . συγκιντρωσις · πολυτιμων στοιχειων , τα οποια θα αποτελεσουν πηγην γνω σεων γυρω απο την σημερινην εποχην . Τας μαγνητοφωνησεις — αι οποιαι θα ειναι ως επι τα πλει στον συνεντευξεις και συνομιλιαι με προσωπικοτητας — θα πραγμα τοποιησουν πεπειραμενοι ιστορικοι του παροντος . Και θα επιδιωξουν να γινουν _αυται με προσωπα , τα οποια διεδραματισαν ε ' ναν οποιονδηποτε σημαντικον ρολον εις . τα γεγονοτα της εποχης μας . Εις τα Πανεπιστημιον Πριστον οι εμπειρο γνωμονες του ιστορικσυ τμηματος εχουν ηχογραφησει μεχρι τουδε _συνεντευξεις 250 προσωπικοτητων , συνδεδεμενων με τους Α' και Γ ' Παγκοσμιους Πολεμους . 'Εξ αλλοι ) εις το πανεπιστημιον Τουλεην Εχουν _ηχογραφηθη 980 συνεντευξεις και συνομιλιαι γυρω απο την εξε λιξιν της τζαζ . Τελος εις διαφορα αλλα πανεπιστημια υπαρχουν συνεντευξεις γυρω απο την ζωην μεγαλων ηγετων . ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κατα πληροφοριας εκ Τοκιο Ιαπωνες ναυπηγοι _επεραταισχν τον σχεδιασμον δυο τυπων _δεξααενοπλοιων — υ _, αμμουθ της κλασεως των 500 . 000 τοννων _οΙ · _νν . Η αξια των θα κυι . ια ' νεται _αιταξυ 33 . 500 . 000 - 36 . 500 . 000 δολλαριων . Τα δασικα χαρα-·< τηοιακα των ειναι : Μηκο-: Α ' τυπος 390 μ . Γ' τυπος 364 μ . Πλατος : 65 — 66 . Γυθισμα : 27-30 . Ιπποδυναμις : 33 . 000 - 35 . 000 Η . Ρ . Ταχυτης : 16 , 2 — 16 μιλια . _Εγγραφητε _ουνορομηται εις την ΒΝΩΜΗΝ ΜΕΒΑΛΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Ε ΒΚ V Κ _ΛΟ Π ΑΙΔΕ ΙΑ _^ _εΒαλμ ' ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΒΚΙΚΛΟΠΑΙΛΕΙΑ _ηο » 16 . 000 ΣΕΛΙΔΕΣ - _^^ _«^ ( _Μγιιιιρ » ο ! η _ ι ·» ο _« , ς 6 _Χ »« λη |» ι / > ης ονβρ _« _ηοιηιβ < _# _ιηιοιημ _^ 25 . 000 . 000 ΛΕ-ΕΙΣ . _«*«·· »· _'' * ' _7 _^ _'ντ ρ _«^ 8 _^ _οΜΑι τ _^ Ν _^« _! . ™ - ' ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 20 . 000 ΕΙΚΟΝΩΝ . . _ιιΒ _^» . 6 _^' - _ΖΙ' ° _^^^ _-- ( ΕΒΧΡΩΜΕΣ ΚΑΙ _ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ) _ιιιυν _αδρΟιΗν . ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΟ _ΚΑΤΟΘΙ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ _ , , - - ΟΚΟΙ . ΙΕΓ _ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΙ . _ΙΝΟ . | Ι , ΔΕΛΤΙΟ . , • Παρακαλω _οποοτε _, λοτ _€ _πληροφοριας αν _€ _υ _ον 5 _£ »» ας _υποχρυα · | • Ο μ £ « οΑ 0 _τΕρο <· _ικ 5 ο » ι « 6 ς _ορναν _, ομος 6 _, _α ΟΒΟ _„ ποιν , _ης ΜΕΒΑΛΗ ! ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ' . Θ _^ ΤΛ _^ _Ζ' Ι _^ 0 η 0 ΛΑ ° Α ' ' · ιι _) _ΕΒΛΚΛΟΠΑΙΛΕ . ΑΙ _νκ , α , _ης « . 4 , _^ _β , _^ _μ ,.,.. _^ _, ροο _, _ορ _^ _ς , Δ _, ' α ' , η ' ν · ΕΧΑαδα : _ΦιλΕλ · ηνυ » . 3- · Α 6 η » οι Χ , οας , _ω _< . Ο « Ο 0 _[ _ι _^ νατη _^« _ιομιρ _, α δ , ο τ 6 γ _« α , _ροτι _. α _Ευκογι 118 ν Αο τροπο _πληραμιις . . . ¦ Δια Κυπρον :. ΟΝΟΜΑ ·(* _ειαλα . _ια > ¦ ' _Λεωφερβ Αρχ . Μακαριου , Ι _διευθινγις : . ' Ακινητα _Μιτιη . · · Βρκ « _ε ιβν Ν » ¦ , _ΛεοχΜοια 115 | Ι ΚΛιρακιον της Εθνικης Τραπεζης εις Κυπρον Κλιμακιον της _Εδνικιις _Τραττεζης _τιις Ελλαδος ευρισκεται κατ' αυτας εις Κυιτρον . Ανωτερω , ο ηγουμενος _αυτου _Υττοδιοικητης της _Τραττειης κ . Ευθυμιος _Χριστοδουλου . Η ΒΑΛΑΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ υδρογονοβομβας ΠΑ Ρ ΙΣΙΟΙ , 17 ( Ρ . ) — Εαν αι καιρικαι συνθηκαι το . επετρεπαν η Βαλλια θα επυροδοτη σημερον την ' πρωτην _υδρογονοδομβαν της . 'Η _χιυροδοτησις θα εγινετο επι αεροοτατοιι υπερανω νησιδος 800 μιλια _νοτιοανατολικους της Ταιτης . Εις περιπτωσιν επιτυχιας της δοκιμης η Βαλλια θα ειναι η πεμπτη χωρα ητις θα διαθετη _βομδαν υδρογονου . Αι λοιπαι τεσσαρες χωραι ειναι αι ΗΠΑ , η Γρεττανια , η Σοδιετικη Ενωσις και η Κομμουνιστικη Κινα . [ _ΝΙΗ ! Η _ΟΙΚΘΗΟΜΙΡΤΗ ΙΙβΗ ΤΗΙ ΠΜΠΓ _ Συνεχεια εκ της 1 ης Σελιδος της ζ _« ης , η να _μειωδη το κοστος τηξ ζωης ει » - * ... τινα & χομον αυξανομενων παραλληλως των μισθων κατα μικρον _ποσοστον . Η τελευταια ειναι η λυσις που _επιβαλλεται , διοτι δεν ερχεται εις _συγκρουσιν προς τας αλλας επιδιωξεις της Κυπριακης οικονομιας , την αυξπσιν π . χ . των εξαγωγων και την _αναπτυξιν του τουρισμου . 'Η _Κυδερνησις φαινεται να _ακολουβη την δευτεραν λυσιν , αλλα κατα το ενα μονον σκελος . Απο _& λεπει δηλ . εις την μικραν αυξησιν των μισθων , χωρις να : κ « τα 6 αλλη οιανδηποτε _σοεαραν _πρβσπα _βειαν δια την μειωσιν του κοστους ζωης . Εαν ομως δεν _θελη να _ευρεδη εις την αναγκην να τροποποιηση το μισθολογιον , το οποιον παρεχωρησε προς τους δημοσιους υπαλληλους , μετα απο εν ετος παλιν , πρεπει να φρβντιση , ωστε αι 6 ασικωτεραι αναγκαι του λαου να _κατακτουν © _λιγωτερον δαπανηραι . Ειναι δε « _υται αι εξης : Τροφη , επενδυσις , εκπαι-• δευαις , υγεια , συγκοινωνια , στεγη και « πλη ανχφυχη . Η ικανοποιησις των αναγκων τουτων γενικως στοιχιζει σημερον εις Κυπρον τοσον , βσον και εις τας πλεον προηγμενας οικονομικως χωρας του κοσμου . Πιστευομεν . © τι υπαρχουν πολλα περιθωρια μειωσεως , του κοστους ολων των ανωτερω αναγκων . Μεχρι σημερον η _Κυδερνησις αντιμετωπισε το κοστος μονον της τροφης _χαι δια λογων συνηθως και © _υχι δι' εργων . Ως προς την εκπαιδευσιν _εδελτιωθη καπως η καταστασις εν συγκρισει προς το παρελθον δια της παροχης υποτροφιων εις τους απορους μαθητας σχολων Μεσης Παιδειας . Αν _λαδωμεν ομως υπ' βψιν μας οτι αι πλειαχν _, χ χωραι της Ευρωπης , μεταξυ των οποιων και η Ελλας , προσφερουν εντελως δωρεαν την Μεσην _Εκπαιδευσιν , η παρουσιασθεισα _εελτιωσις καθισταται μηδαμινη . Αι αλλαι _δασικαι αναγκαι © _υδειτοτε υπεπεσαν _εις την _προσοχην _της Κυβερνησεως ως _τοιαυται . Το δεμα & _μρ $ *»« ι » Λλ _ρκ ? , α «* χβ _* χβληση _ειδικω ' _τερον την προσεχη Κυρι * - * 6 ν . Συνεληφθησαν εις Αθηνας οι 'Αλπμανης Μπηκατοελος Ο κ . Λουνδρας κατηγορειται ιδια παρανομον κατοκην οπλου . ΑΘΗΝΑΙ , 17 ( Ρ . ) - _Ετ ' ναντιον τοΟ κ . Κωνσταντινου Λουνδρα , συζυγου της κ . Ελενης Γλαχου , προσηφθη σημερον κατηγορια δια παρανομον κατοχην _ενσφαιρου _περιστροφου . Ο κ . Λουνορας συνεληφθη την παρελθουσαν Τριτην μετα την αποπειραν κατα της ζωης τοΟ Πρωθυπουργου κ . Παπαδοπουλου . Εν τω μεταξυ , συνεχιζεται η ανακρισις του Αλεξανδρου Παναγουλη , οστις συνεληφθη σχετικως με την δολοφονικην αποπειραν . Συνεληφθησαν επισης δυο πρωην Υπουργοι επι Κυβερνησεως Στεφανοπ ' ρφ λου οι κ . κ , Αλλαμανης και Μπακατσελος . Οδτοι ειχον επικρινει προσφατως εις δηλωσεις των το σχεδιον του νεου συνταγματος της χωρας και ταχθη υπερ της επανοδου του Γασιλεως . 31 νεκροι εξ εκρηξεως εις 'ισπανιαν ΜΑΔΡΙΤΗ , 17 ( Ρ . ) - Εις _ερχοστασιον κατασκευης φυσιγγιων δια παιδικα _δπλα πλησιον της πολεως Αλικαντης της Ν . Α . ¦ Ι σπανιας εση μειωθη . ισχυρα ε ' κρηξις , συνεπεια της οποιας εφονευθησαν 31 προσωπα . Ετερα 19 προσωπα ετραυματισθ ησαν . Εκδοτης : Εταιρεια « ΙΙΥΡΕΟΣ » ΛΤΔ _Τυιτοις : « _ΠΥΡΧΟΕ _» Λ , ΤΔ . ΑΝΕΣΤΑΛΗ ΤΟ ΜΠΟΥ-ΚΟΤΑΖ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΒΕΡΙΟΥ ΑΛΒΕΡΙΟΝ , 17 ( Ρ _·) — Ο Προεδρος της Διεθνους Ομοσπονδιας Συνδεσμων Χειριστων Αεροσκαφων Πολιτικης Αεροπο ριας εδηλωσεν οτι θα αναστολη το . μπουκοταζ του αεροδρομιου του Αλγεριου το οποιον επροκειτο να αρχιση απο του -μεσονυκτιου της αυριον . Οδτος προεβ η εις την δηλωσιν αυτην κατοπιν νεας συναντησεως του μετα του Αλγερινου Υπουργου Εξωτερικων κ . Μπουτεφλικα _^ κατα την οποιαν συνεφωνηθη δπως αι Αλγεριναι αρχαι αφησουν ελευθερους τους πεντε επιβατας και το επταμελες πληρωμα του _Ισραηλιτικου αεροσκαφους το οποιον κρατειται εις το αεροδρομιον του Αλγεριου . Η ημερομηνια της _^ _απελευθερωσεως των επιβατων και του πληρωματος θα καθορισθη δραδυτερον . Η Τσεχοσλοβακια μειωνει την σημασια » επιθεσεως της « _Πραβδα » ΠΡΑΒΑ , 17 ( Ρ . ) - __ Ο Υπουργος Εξωτερικων της _Τσεχοσλοβακιας κ . Χαιεκ εις δηλωσεις προς τους δημοσιογραφους ειπεν δτι η χθεσινη επιθεσις της εφημεριδος « Πραβδα » , οργανου του Σο 6 ιετικου Κομμουνιστικου Κομματος , εναντιον της χωρας του αποτελει μεμονωμενην περιπτωσιν , δεν σημαινει δε δτι επανηρχισεν ο πολεμος των λεξεων μεταξυ Πραγας και Μοσχας . Ο κ . Χαιεκ εδηλωσεν επισης δτι δια να εξομαλυνθουν πληρως οι σχεσεις μεταξυ της Τσεχοσλο δακιας και της Δυτικης Βερμανιας θα απαιτηθη αρκετον χρονικον διαστημα , προσεθεσεν ομως , οτι η Τσεχοσλοβακικη κυβερνησις δεν θα παυση να καταβαλλ η προσπαθειας προς την κατευθυνσιν αυτην . - ΙΥΝΑΝΙΗιΙΙ _ΙιΙΟΙΡΤΟΝ ΑΝ . ΚΑΙ Α . ΒΕΡΜΑΝΙΑ ! ΓΟΝΝΗ , 17 ( Ρ . ) - 'Ο Υπουργος Εξωτερικου Εμποριου της Ανατολικης Βερμανιας κ . Ζουτε προετεινε συναντησιν μεταξυ του ιδιου και του Δυτικογερμανου Υπουργου Οικονομικων καθηγητου Σημπεργκ . 'Η προτεινομενη συναντησις θα ειναι η πρωτη μεταξυ Υπουργων των δυο χωρων . Εν τω μεταξυ μετεδοθη δτι ο Καγγελλαριος της Δυτικης Βερμανιας Δρ Κιηζιγκερ και οι συμβουλοι του μελετουν . την προ τασιν . Πολιτικοι παρατηρηται εις Γοννη ν εδηλωσαν δτι δεν ειναι σαφη τα κινητρα της προτασεως , προσεθεσαν δμως δτι αυτη συνεπεσε με την χαλαρωσιν της πιεσεως της Ανατολικης Βερμανιας επι της Τσεχοσλοβακιας . ο Ερυθρος Σταυρος θα ρεταφερη προμηθειας εις την Μπιαφρα ΒΕΝΕΥΗ , 17 ( Ρ . ) - Ο Διεθνης Ερυθρος Σταυρος ανεκοινωσεν δτι θα προβη εις την λη . ψιν παντος δυνατου μετρου δια να παραδωση προμηθειας των οποιων ε ' χουν επειγοντως αναγκην αι λιμοκτονουσαι περιοχαι της Μπιαφρα , παρα τας αντιρρησεις της Ομοσπονδου Νιγηριας δια την απο αερος μεταφοραν τουτων . Εις την ανακοινωσιν του ο Ερυθρος Σταυρος ανεφερεν δτι συντομως 95 . γρησιμοποιηθη μια ουδετερα ζωνη προσγειωσεως αεροπλανων εις Μπιαφρα , καταδικαζει δε την αρνησιν -της Ομοσπονδου Νιγηριας δπως επιτρεψη τας κατα την διαρκειαν της ημερας πτησεις εις την ζω . νην αυτην και καλει την Ομοσπονδον Κυβερνησιν να αναθεωρηση την αποφασιν της . . ¦ 'Ο Ερυθρος Σταυρος ετονισεν δτι λογω της επειγουσης κα ταστασεως θα _, _αναλαδη τηνευθυνην δια την ληψιν παντος δι * . νατου μετρου δια να μεταφερη προμηθειας εντος της Μπιαφρα . ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ! ΤΗΣ ΑΝΤΙΣ-ΑΜΠΕΜΠΑ Εν τω μεταξυ , τεσσαρα μελη της αντιπροσωπειας της Ομοσπονδου Νιγηριας εις τας Ειρηνευτικος συνομιλιας εις Αντις Αμπεμπα , επεστρεψαν εις Λαγος δια συνεννοησεις μετα της Κυβερνησεως . Βινεται αντιληπτον , δτι δεν θα υπαρξουν περαιτερω συναντησεις μεταξυ των δυο __ πλευρων , μεχρι της επιστροφης των _τεσσαοων αντιπροσωπων . Αι προσπαθειαι του Αυτοκρατορας Χαιλε Σελασιε δπως επιτυχη συναντησιν μεταξυ των ηγετων _% της Ομοσπονδου _Νιγηριας και της Μπιαφρα εχουν σαφως _, αποτυχει . Υπαρχει δμως • ελπις -επιτευξεως συμφωνιας δια τα θεμα της ανακουφισεως της • Μπ < αφρ « ν ·· ¦ ' - ¦ ' ' _- ' ο _εντ _^ _υΜ _^ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΘΑ ΟΙΙΙΑΗΣΗ ΤΗΝ _ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , 17 ( Ρ . ) __ · 0 Αμερικανος γερουσιαστης κ Ενταυαρντ Κεννεντυ , περατω * . ' σας περιοδειαν του εις την Ευ ρωπην μετεβ η την νυκτα της χθες . εκ Λονδινου εις Γοστωνηι εκειθεν δε εις Χαιαννις Πορτ της-Μασσαχουσετης , οπου θα ετοι , μαση ομιλιαν την οποιαν θα εκφωνηση την προσεχη Τετα ρτη _^ θα ειναι η πρωτη ομιλια του κ . Κεννεντυ απο της δολοφονιας τοΟ αδελφου του Ρο μπερτ τον παρελθοντα Μσυνιον . Κατα την αφιξιν του εις Γα . στωνην ο τελευταιος των αδελφων Κεννεντυ απεφυγε να ειπη κατα . ποσον θα παραστη εις το συνεδριον του ΔημοκρατκοΟ Κομματος το οποιον θα αον < _Μ τας εργασιας του εις Σικαγον την μεταπροσεχη Δευτεραν . Κ _« . τα το εν λογω συνεδριον θα υπο . δειχθουν οι υποψηφιοι του κομ , ματος δια τας προσεχεις Προεδρικας εκλογας εις ΗΠΑ . Νεοι αρχηγοι των τριων δπλων εις Τουρκιαν ΑΒΚΥΡΑ , 17 ( Ρ . ) - Διωρι . σθησαν νεοι Αρχηγοι των τριων δπλων εις Τουρκιαν , Διοικητης του Στρατου διωρισθη ο μεχρι τουδε αρχηγος της Α' Στρα . τιας στρατηγος Ταγματζ _, της Αεροποριας ο πτεραρχος Ματερ και του Ναυτικου ο αντιναυαρχος Εγιτζιογλου . Οι αντικατασταθεντες επιτελαρχαι ειχον υποβαλει οικιοθελως τας παραιτησεις των . Κατ' αλλας πληροφοριας οΟτοι ειχον διαφωνησει με τον αρχηγον του Βενικου Επιτελειου Στρατου στρατηγαν Τουραλ , δυο δε απο αυτους θα διορισθουν πρεσβευται . 700 χιλ . λιρα * δια την οδον Αστρομεριτου—Καρβουνα—Τροοδους Εις δηλωσεις προς δημοσιογραφους επισκεφθεντας χθες την υπο κατασκευην νεαν οδον Αστρομεριτου — Καρβουνα -- Τικ » οδους , ο αναπληρωτης διευθυντης του τμηματος Δημοσιων 'Ε _' ρ γων ανεφερεν δτι , η εν λογο _* τουριστικη οδος θα αποπερα : _'υθη κατα το προσεχες ε ' τος , θα στοιχιση δε συνολικως περι τας 700 χιλιαδας -λιρων · . Αι _ηροοφοραι δια τον λιμενα Λαρνακος Το Υπουργειον _ΣυγκοινωιΙυ ) _. _· _-. και Εργων ανεκοινωσε δτι α · . ναφορικως προς την εκτελεσιν των εργασιων δια . την κατασκευην του λιμενος Λαρνακας , απαντες οι εργοληπτικοι οικοι οιτινες συνεπληρωσαν και _υπεβαλον εμπροθεσμως το σχετικον _ερωτηματολογιον , _συμφωνως προς δημοσιευσιν εις την επισημον εφημεριδα της Δημοκρατιας ημ . 1 7 ) 6 ) ι 968 και τον τυπον , εκληθησαν δπως υποβαλουν την προσφοραν των . Ως τελευταια ημερα υποβολης των προσφορων ωρ ισθη η Ι 5 η Νοεμ β ριου 1968 . . . Ο Δρ Βιαρριγκ εις Καιρον Ο ειδικος απεσταλμενος του Βενικου Βραμματεως των Ηνωμενων Εθνων δια την _Μεβιι / Ανατολην Δρ Βιαρριγκ μετεδ η χθες εκ Λευκωσιας εις . Καιρο _* _, δι * επαναληψιν των . συνομιλιων μετα της Κυβερνησεως της ηνωμενης Αραβικης ' - _Δημοκρατιας . , ' .. Αφου _συνηντηθη . επι _οιαρον μετα του Αιγυπτιου Υπουργου Εξωτερικων κ . Ριαντ επεστρεψε το απογευμα εις την εν Λευκωσια _2 δραν του . Προχθες ο Δρ Βιαρριγκ επεσκεφθη το Αμμαν , πρωτευουο'αν της Ιοροανιας , -προσεχως δε θα _επισΚεφθ η ' την Γηρυτον και τη / • Ιερουσαλημ δια συνομιλιας _ι _^' τα των _Κυδερνησιων τοΟ Λ ι 5 ( *· _νρΟ . κ « ν Τ _^ ι ! _'ισροιηλ , Ε _χθεοινη _ΚΒιηρωσις τον Κρατικου Λαχειου Κατα την χθεσινην κληρωσιν του κρατικου λαχειου εκερδισαν οι κατωθι αριθμοι : 1 ος Λαχνος Α 017471 £ 5-000 Γ £ 500 2 ος -Λαχνος Α 098147 £ 1 . 000 Γ £ 100 ' 3 ος Λαχνος Γ 006387 £ 500 Γ £ 50 4 ος Λαχνος ΑΙ Π 868 £ 500 Γ £ 50 5 ος Λαχνος ΑΙ 12504 £ 250 Γ £ 25 6 ος Λαχνος Α 030575 £ 250 Γ £ 25 . 7 ος Λαχνος ΑΙ 11292 £ 250 Γ £ 25 8 ος Λαχνος Γ 064858 £ 250 Α £ 25 9 ος Λαχνος Α 025334 £ 100 Γ £ 10 10 ος Λαχνος Α 013565 £ 100 Γ £ 10 11 ος Λαχνος Α 005050 £ 100 Γ £ 10 12 ος Λαχνος Γ _029527 £ 100 Α £ 10 Μικροτερα ποσα εκερδισαν οι αριθμοι : 'Ανα £ 50 ο ' ι λαχνοι ο ' ι ληγοντες εις 2697 Ανα £ 10 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 083 Ανα £ 5 οι λαχνοι ο ' ι ληγοντες εις 764 Ανα £ 2 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 123 Ανα £ 2 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 151 Ανα £ 2 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 981 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΒΒΛΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ _Λι'δβηαι ν _ΙΛνβΒροοΙ 1—1 Γυπιιο _» ν Ν < ι _νο _35 ι 1 θ 1—0 _0 ιιβι 8 β _3 ν νβ 8 ι Γγοπι . 3—1 ΕνβΒιοη ν _ΤοΙΙβηΙιβη . 0—2 Ι _, _θβαδ ν διοιιβ 2—0 Ι _^ _βιοββΙθι' ν _Ιρβννιοιι 1—3 Μ _» η . _ΙΙιι . ν ν Μ 3 η . 111 ( 1 0—0 _διιβιι . _Υβοι . ν _Οονβιιι , _ι ν 3—0 _δυηυβιΙαηι ! ν δοαΙΗρΙοη 1—0 ν _'βι _3 ι Ρ . ν _Γιπτι ' η 0 . ι 3 ιη 3—2 _ΟβΒΟν ν _Γιβοιιροοι 1—1 Ηιιιι ν _ΓιΓοΚουηι 1—3 _Μιιιν _, ' _311 ν ΟχΒογιΙ _ΟΙα . 2—1 Νθι · _νιο _1 ι ν _0 _ΓιαΙ £ { 3—1 _ΡοΒιυηιουΙΙ . ν _Μιααιβδιιιο 3—0 _ΡιβδΙοη ν _ΗικΙαΙ'ιιεΜ ι _ ο Γ 3 ιιο ν ν ΙλιΙοπ 0—0 _ΜβπβΠβΙιΙ ν Τογ _^ ιι _3 > ' 2—1 01 α 1 ι 3 ιη ν _ΓηΒηδΙβγ ι ι _ΚοΙΙιει-Ιιβηι ν _ΤΒβηιηβτβ 4—1 δουιιιροιι ν Γι · _ι _§ 1 _ιιοη 2—3 δ _νιηαοη ν _δΙοοΚροΒι 1—0 _νΥβιΓβΙΙ ν _ΓΒιδιοΙ Κ . 2—2 ν _» ΙΒθΒα ν _δΙιΒβΛνβυυο' 2—0 ΓΒ _3 α _£ οια 0 . ν _ΟΙιββΙβΒ 2—0 _0 ο 1 _ο _1 ιθ 5 _ιθι · ν _Κοο 1 ι ( ι _3 _ιο 0—0 _Ηαυιαχ ν _ΙΛηοοΙη 0 1 _ΝβνροΒι ν _ννοΒΚιπειοη 0—0 _ΝοΙΙδ Ο . ν _δοιιιιιβηα 2—2 _ΡΟΒι _Υ _3 ] β V _ΡβΙθΒι ) ΟΒΟ 1—0 _δοιιηΙΙτοΒρβ ν ΓΒβηΙ £ οΒ » 1 1—1 3 ν _· 3 ηδ _63 ν ΑΙαβΒδΙιοΙ 2—2 νι · _θχ 1 . _3 ιη ν Γγ 8 _£ . _£ ογ _< 1 3—0 Α _& _θΒαβιιη ν _Οαηυβο υ . 4—1 _ΟθΗιο ν _ΡβΒιιοΙ » : 4—0 _Ουηιιθβ ν _ΑιΒ < 1 ηβ 1—1 _Οαη £ 'ηι 1 _ιηθ ν _Οιγαε 2—1 _ΗιοβΒηιβη ν _ΡβΙΚΙγΙ » : 2—0 _Κι 1 ιτι 3 _ΒηοοΚ ν _ΗββΒιδ 3—3 _ΚαηββΒδ ν ΛΙογΙοπ 2—0 δ . _, _Το 1 . η 8 ι'η 6 ν _ΚδιιΗ ' 0—0 _ΑΙοιοη Κ . ν Κογ £ _3 Β > 2—4 _Ατι > ΒοαΙ _) _ι ν Αγι · 1—1 _Εβδι _Βι £ _β ν _Γοηνιοι » 1—0 Ε _δΙιΒιιηιι ν _διθιιιι ' ηπηι · 3—0 _ΜοηΙιΟδβ ν _ΗβιηιΙΙοη 0—2 _^ _. οι _δουιιι ν _01 __ ν < 3 β 1 > 3 ηΙ { 1—2 _διιΒιιηδ Α . ν _Οο ναβη & ΙΙι 2—1 Οι σημερινοι νεοι | . η νεα γενια ΑΝΑΜΕΣΑ στις _ττολλες αποψεις που ακουσθηκαν για τα αιτια , την εξηγησι και τα μεσα αντιμετωπισεως της προσφατης εξεγερσεως των νεων στη Δ . Ευρωπη , περιοπτη θεσι δικαιουται η κατωτερω αναλυσι του _Τζιουζεππε Παντελλαρο . Ο διαπρεπης Ιταλος δημοσιο λογος υποστηριζει δτι η αιτια της διαστασεως αναμεσα στις γενεες ειναι δτι η προγενεστερη θεωρει την μεταγενεστρη διγωτερο ωριμη απ' δσο πραγματι ειναι και δτι αναγνωριζοντας της μεγαλυτερη υπευθυνοτητα , θα εκτονωση την επιθετικοτητα της . Παραλληλα με την ανα _τττυξι _τυτης της αποψεως του , ο Παντελλαρο δινει και μια φωτισμενη ερμηνεια για τις καταστρεπτικες συνεπειες που μπορουν να ε ' χουν για τον πολιτισμο αυτες οι αναστατωσεις . ΡΩΜΗ , Αυγουστος . — Οσο κι αν για πολλους απο μας τα σχολικα μας χρονια εχουν ξεθωριασει , • παντως δεν ειναι δυνστον να μη θυμομαστε πως δταν μιλουσε για την πυριτιδα δ καθηγητης της Χημειας , δεν παρελειπε ν' αναφερη οτι οι Κινεζοι , κατα τους πρωτους αιωνες μετα Χριστο , γνωριζαν ηδη την εκρηκτικη δυναμι που ειχε ο συνδυασμος θειου και νατριου . Αντιθετα , η Δυσι επρεπε να περιμενη ως τον 14 ο αιωνα για V * ανακαλυψη τη δυναμη της μαυρης σκονης . Η εκρηκτικη _αναψλεζι που κον τεψε τους τελευταιους μηνες να τιναξη στον αερα τα ευαισθητα τεμενη της πνευματικης καλλιεργειας , τα οποια εθεωρουντο δτι υποκεινται μονο στη φθορα του χρονου , δεν εγειρει αραγε την αμ φιδολια μηπως με το θειαφι της κα ?» _λιεργειας και με το νιτρο της νεοτητας ανακατευθηκε μια αλλη πανισχυρη εκρηκτικη Ολη , οτον Ιδιο ακριδως τυπο , δπου ειχε ανακαλυφθη και η πρωτη Ας μη θεωρηθη _, δτι αυτοι οι εισαγωγικοι συλλογισμοι εχουν την προθεοι να ριξουν λαδι στη φωτια του πανεπιστημιακου προβληματος . Αλλη ειναι εδω η προθεσι μου : συγκεκριμενα , να επισυρω την προ _οοχη στους κινδυνους που διατρε χει , εξ αιτιας της λεγομενης πολι τιστικης επαναστασεως , ο ιδιος ο πολιτισμος . Ο πολιτισμος , τροφη που το σχολειο την χορηγησε σε δλους μας , εχει μεταμορφωθη σε υλικο γομωοεως των διανοητικων οπλων . Τ 6 δτι οι νεοι χρησιμοποιουν τον • πολιτισμο οαν απαραιτητη πρωτη Ολη για την κατασκευη των εκρηκτικων υλικων τους ειναι ενα φαι νομενο που μας αφηνει εντρομους . ΜΙΑ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙ 'Εμεις εδω θα δεχθουμε τον ορισμο που εχει δωσει στην καλλιεργεια _ελ'ας πανεξυπνος Βαλλος :-« Καλλιεργεια ειναι αυτο που δινει δταν κανεις τα ε ' χει μαθει δλα » , Δεν ειναι δυνατον , ν' αρνηθουμε δτι ειδικα οι νεοι απο ενστικτο απεχθανονται το ειδος αυτο της καλλιεργειας που αναγορευει καλλιεργημενο ανθρωπο « οποιονδηποτε μπορει να _κατατριβεται σε ανιαρες _λεπτολογιες πανω στα πιο φλεγοντα θεματα » . Τωρα , δπως κι * « ν το κρινουμε αυτο , η αναζητησι σχετικα με την καλλιεργεια περικλειει μια γνωμη μ' αυτην κοινη αναμεσα σ' αυτους τιου σπουδαζουν , σ' αυτους που δεν σπουδασαν και σ' αυτους που εχουν σπου Γασει . Ειναι βμως βεβαιο , δτι δλοι « υτοι διακρινουν ενστικτωδως ποια ειναι η καλλιεργεια που παρακινει προς τον στοχασμο και που στρεφει το προσωπο της προς τη ζωη . Ξερουν δηλαδη , ποιο ειναι το νατριο , ποιος ο γυψος και ποιο το χωμα και αναζητουν το πρωτο γιατι πιστευουν δτι αυτο μπορουν να το μεταβαλουν σε εκρηκτικη Ολη . ΟΙ ενηλικες κατεχουν το νατριο , αλλα δεν ε ' χουν το θειωψι . Ετσι , η οιασπαοι ειναι _αναποφευ κτη και για το λογο επισης , δτι τα φαρμακα που Εχει επινοησει η πολιτικοκοινωνικη φαρμακολογια δεν εχουν αποδειχθη , δπως το 6 λε πουμε καθε μερα , αποτελεσματικα . Ποια μπορουν να ειναι τα _. ) _αρμχκα 8 α θελαμε να υποδειξουμε ινα . Προκειται για την τροποποιησι της χρονολογικης ηλικιας , ω στε να τη φερουμε πιο κοντα στην _κοινωνικη ηΛικια , διορθωνοντας ετσι ενα σφαλμα οπτικης , εξ αιτιας του οποιου βλεπουμε στους νεους μονο τη σωματικη αναπτυξι και δχι την ψυχικη , την διανοητικη και την κοινωνικη . Η αυταπατη αυτης της παιδικοτητας , δταν παραταδη επ ' ι πολυ , μπορει ν' _αποβη καταστρεπτικη . Οι επιστημονες εχουν αποδειξει το περιθωριο που μπορει να υπαρξη αναμεσα στην χρονολογικη ηλικια και στην πνευματικη ηλικια . Εχουν υποδειξει τα μεσα για την εναρμονισι της αναπτυξεως και για την εξουδετερωσι του περιθωριου , εχουν μιλησει επισης για την κοινωνικη ηλικια , αλλα δεν εχουν αντιμετωπισει αποτελεσματικα την επικινδυνη ανισορροπια ' που μπορει να υπαρχη αναμεσα στη χρο νολογικη ηλικια και στην κοινωνι κη ηλικια ) ανισορροπια η οποια στις ηπιωτερες περιπτωσεις εκδηλωνεται με αδημονια και στις 6 α ρυτερες με εξεγερσι . Απο καιρο σε καιρο τα παιδια και ο ' ι νεοι σημερα αντιμετωπιζουν αυτη την ανισορροπια και μερικες φορες φθανουν και να την προκαλουν α κομη . Ας αφησουμε ατους επιστημονες τη διαγνωσι κα ' ι τα μεσα για την αρσι της ανισορροπιας και ας μιλησουμε για το φαρμακο . ΟΙ ΠΑΒΙΔΕΣ Αυτο το φαρμακο ειναι απλο , απλουστατο , αλλα μου φαινεται δ τι μπορει να ειναι αποτελεσματικο . Βια να αντιοταθμιοθη η γενικη τασι να κρατουνται αιχμαλωτοι μιας ξεπερασμενης παιδικοτητας , οι νεοι πρεπει να μεγαλωσουν τυ πικα , πρεπει δηλαδη να αυι , ηθη η χρονολογικη ηλικια τους κατα τρια χρονια , αρχιζοντας απο το 11 ο ετος κα ' ι φθανοντας ως το 20 α . Λο γου χαριν , ο ' ι σχεσεις των γονεων , των _συμδουλανν , των διδασκαλων προς ενα παιδι 14 ετων . θα πρεπει να αναπροσαρμοσθουν και να παρουν τη μορφη που θα ειχαν αν αυ το το παιδι ηταν ενας νεος 17 ετων . Ετσι , τα παιδια θα νοιωσουν οτι τα περιβαλλει περισσοτερη κατανοησι , γιατι θα ελθουν πιο κοντα σ' εμας , θα νοιωσουν δτι δεν κλεινουμε τ' αφτια μας στα λογια τους και θα μπορεσουν να μας ανοιξουν την καρδια τους . Ειναι αναγκη να λαβουμε υπ ' _δψι μας το γεγονος δτι η κοινωνικη ωριμανσι συντελειται με μια διαδικασια που η επιταχυνσι της ειναι , χωρις υπερβολη , ασυγκρατητη . Η κοινωνικη ηλικια β ρισκε ται πιο μπροστα απο την χρονολο γικη και την πνευματικη ηλικια : εξ οδ και η κρισι των νεων . Εξ αλλου , δλοι ξερουμε , δτι δταν μας αναγνωριζεται υπευθυνοτητα ανωτε ρη απο την ηλικια μας , βαζουμε τα δυνατα μας για να ανταποκρι θουμε . 'Ο καθορισμος της αυξησεως της πραγματικης ηλικιας κατα τρια ε τη ειναι μονο ενδεικτικος και δεν εχει την προθεσι να καθηλωση απολυτα με μαθηματικη ακριβεια μια διαδικασια να β ρισκεται εκτος μετρησεως . . Επιδιωκει μονο να πα ρακινηση τους ενηλικες να μεταβαλουν την προοπτικη μεσα στην ο ποια βλεπουν τους νεους : να μην τους βλεπουν πια σαν διαδοχους τους , αλλα αντιθετα σαν συνεργατες τους , νεωτερους στην ηλικια , δρμητικωτερους και καποτε σοφω τερους , χαρι · σε ωρισμενες _κεραιρς που διαθετουν , κεραιες ευαισθητες που συλλαμβανουν τα μηνυματα του μελλοντος . Ενας γλωσσολογος του Πανεπι στημιου της Κολουμπια αφηγειται την περιπετεια μιας νεας , που βρε θηκε παντρεμενη μ' ενα μηχανολο γο , ενω πιστευε δτι ο συζυγος της ηταν μηχανικος . 'Η κοπελλα επεσε στην αθελητη παγιδα , γιατι ο αρραβωνιαστικος της , στρατιωτης τοτε , της ειχε πη δτι στην πολιτικη του ζωη επαγγελλεται τον μηχανικο : η λεξι αυτη αντιστοιχει εξ ισου για τους καθαυτο μηχανικους δσο και για τους μηχανολογους . Σημερα , δλες ο ' ι λεξεις που απευθυνουμε ατους νεους υπαρ χει πιθανοτητα να ειναι παγιδα _, γιατι αντιστοιχουν και δεν αντι · στοιχουν με τις δικες τους . Μπορει να υπαρξη διαλογος αναμεσα σε προσωπα που μιλουν μια γλωσ σα η οποια ειναι ιδια για ωρισμε να πραγματα και διαφορετικη για αλλα . Πιστευω , λοιπον , δτι στο δικο μας λεξιλογιο η ανακαλυψι της νε ας γενεας δτι ο πολιτισμος ειναι εκρηκτικη υλη , αποτελει μονο μιση αληθεια . Ετσι , ισως και το Φαρμακο της αυξησεως της χρονο λογικης ηλικιας να αποδειχθη ανεπαρκες _, θα χρειασθη λοιπον να βρουμε ενα τροπο για να κανουμε τους νεους να καταλαβουν δτι η κατασκευη της εκρηκτικης υλης που ανακαλυψαν οι Κινεζοι , τοτε και τωρα , δεν μπορει ν' αποβη μο νιμη απασχολησι . Και τουτο δχι επειδη θετει υπο _αμφισβητησι τη δικη μας αυθεντια και επειδη ανη κει αποκλειστικα σ' εκεινη τη 6 ιο μηχανια του ανθρωπινου μακελιου , την οποια οι νεοι , αν ειναι αληθι νοι νεοι , οφειλουν να καταδικαζουν και να μαχωνται : πραγματι , η πυ ριτιδα δεν ανηκει στους σπουδαστες , ανηκει στον πολεμο . Τ . ΠΑΝΤΕΛΛΑΡΟ Συντροφια με την μοντερνα μουσικη Ενω βρισκομουν στο Γ 3 Ιιι 1 } 00 συναντησα ολα τα μελη του συγκροτηματος των Ι _^ ονβδ _Καυχαδιζαν , στ * αστεια δεδαια , για την ονομασια Ι _ , οον _65 που μια εφημεριδα τους κολλησε . Συνομιλωντας μαζι τους εμαθα λιγες πληροφοριες της ζωης των . Το συγκροτημα ιδρυθηκε αρχικα απο 5 νεαρους μαθητες . Φραγκου , _, Στεφο , Σταυρακη , Φιλιππο και Γασκετ . Τελευταια δμως με την αποχωρηση των Γασκετ , Σταυρακη και Στεψου ( ο πρωτος πηγε στους Κ . Γ . < _3 · , κα ' ι οι 2 τελευταιοι στους _Β _, _ΟΒυΙδ ) , εισηλθαν στο συγκροτημα οι Αιμιλιος , Πητερ , _Νταιηδιντ και Χανικο . Ο ΦΡΑΒΚΟΥ γεννηθηκε στη Λευκωσια . Ειναι μαθητης και ψοιτα στην Στ' ταξη του Πρακτικου Τμηματος του Παγκυπριου Βυμνασιου Κεντρικου . Φοιτησε επισης για 7 χρονια στο Ωδειο και εμαθε κλασσικη μουσικη . Οταν δμως γνωρισε την μοντερνα μουσικη την αγαπησε και μπηκε στους 1 , ονθ $ σαν ιδρυτικο μελος . Παιζει αρμονιο και τραγουδα . Του αρεσουν οι Βραφει ο ΝΙΚΟΣ Μπηλτς . Χομπυ του ο ' ι μοτοσυκλεττες και το κολυμπι . Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ γεννηθηκε κι ' αυτος στη Λευκωσια . Ειναι οικοτροφος της Αμερικανικης Ακαδημιας στη Λαρνακα . Εμαθε μονος του κιθαρα και τραγουδα . Του αρεσει η μουσικη και ο ... υπνος . Ξεχωριζει το συγκροτημα των Μπητλς και την Σαντυ Σιω γιατι ειναι ... ομορφη . Ο ΧΑΝΙΚΟ ειναι το καμαρι του συγκροτηματος για την γλωσσομαθεια του . Κατεχει τα _Εδραικα , Αγγλικα , Ελληνικα και μιλα επισης Ισπανικα . Βαλλικα , Ιταλικα και Βερμανικα . Ειναι 17 ετων και επιθυμια του ειναι να γινη αεροπορος . Σκοπος του να ριξη κι' αυτος λιγες 6 ομ 6 ες στο καιρο του . Εδραιος ειναι ! Ι Ο ΝΤΑΙΗΓΙΝΤ ειναι ο ντρα . μερ του συγκροτηματος . Πρωην μελος των γνωστων « Μπεττερ Βουαιη » που εχουν τωρα διαΛυθη . Τελειωσε την Αγγλικη σχολη και σκοπευει , μια και ειναι Αγγλος , να παη στην Αγγλια για σπουδες . Του αρεσει ο _Ριγκο . Ο ΠΗΤΕΡ ειναι Αυστριακος . Βνωστος ως Πητερ των « Μπεττεο Βουαιη » . Εμαθε Ελληνικα , Αγγλικα , Ιταλικα και Βαλλικα διοτι φοιτα στην _Τερρα _Σαντα . Παιζει κιθαρα ' και τραγουδα . Τον _αγαπουν δλοι και τον ξι χωριζουν σαν ε ' να απο τους _καλυτερους τραγουδιστες στη Κυπρο . Του αρεσουν οι « Ροκετο και οι « Τηνς » . Αυτοι ειναι οι ι , _ονυδ' ενα πολυχρωμο -μωσαικο απο νεους διαφορων εθνοτητων . _Πολυγλωσσοι , εξυπνοι , κεφατοι και γεματοι * ζωντανια . ΝΕΑ 10 ΤΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΝ ΜΚΡ 0 ΙΜΙ 0 Ν —Μεγαλη επιτυχια εσημειωσε τη περασμενη Κυριακη ο χορος των « Αιησες » στο Γερντε Λουνα » στην Κακοπετρια .. — Κι' αυτη την Κυριακη οι « Αιησες » θα δωσουν χορο στο « Γερντε Λουνα » Κακοπετριας . Στους νικητες του διαγωνισμου Σαιηκ θα δωθουν πλουσια δωρα . ¦ —Την περασμενη Κυριακη ο Μαριος επαιξε το παλιο του οργανο _, το . Μ _, πειζ λογω της α ' πουσιας του Φωτου ο οποιος ειχε στρατιωτικες υποχρεωσεις . Ελπιζουμε οτι αυτη την Κυριακη θα _εμψανισθουν και οι πεντε . γ-Χθες Σαββατο 17 ) 8 ) 6 . 8 οι « Αιησες » επαιξαν στο χορο του ξενοδοχειου « ΜΕΤΕΩΡΑ » Αγρου . —Το συγκροτημα των « Βιαγκερς » επαιξε χθες στο χορο του φουντουκιου στην Αλωνα . _ι Η -ηΙιπΒ // _^ φθηνοτεροι ιυ υ _εφετο 8 ν . _·'_ „/ % _» „ _, · , τ ,, . ) υ _* οι καλυτεροι αν * εμ & _στι ] _ρες _Ν _^^ _Ο _^^ ι _^ Ειναι τοσο φθηνοτεροι και . _^ _* _£ _* _£ | _'^& _# _^ τοσο καλυτεροι . Βιατι κα-1 _| τασκευαζονται με 90 ετ _* η II / παραδοσι και -πειρα , και _^ | || _1 __^ _εΙσαγονται κ < χ 1 _διανεμον-^^^^^^^^ ται απο τον Κυπριακο _Συν-& οι _% υ > α ανεμιστηρες επι · τραπεζιοι , τοιχου και ο ρο · Φης , εις δλα τα μεγεθη , θα ρρητε εις τα Συνεργατικα Παντοπωλεια δλων Αντιπροσωποι : των πολεων κα ! εις την τ · .-, - « « _τ _>„ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Λεωνιδου Σ . Π . Ε . Λ . ΛΤΔ Λευκωσια . Και κατι αλλο : Ενα σετ δισκων με χα τελευταια αγγλικα τραγουδια ητο το δωρο μιας θαυμαστριας των « Αιησες » που χαρισε στο συγκροτημα . ΝΙΚΟΣ Το _£ ενο ν _διηγη _/ ια —Με εζητησατε , κυριε Ρ οσοι , ερωτησεν ο Καρλο Αγκοστι , εισερ χο μενος εις το _γραψειον του προισταμενου Οικονομικων Υπηρεσιων —Μαλιστα , κυριε Αγκοοτι _, καθηστε , _απαντησ-εν ο Στεφανο Ροσσι . Και , αν δεν εχετε αντιρρησιν ας μπουμε αμεσως εις το θεμα μας Ηταν μια χαρακτηριστικη συνη θεια του αυτη . Να μη χανη τον καιρον του με προλογους και δευτερευοντα θεματα , δια να δυναται να τον αφιερωνη εις δ , τι ειχε πραγματικα σημασιαν . Ετσι εκαμνε παντοτε , ακομη και εις τα ζητηματα της καρδιας . —Παρακαλω , ειπεν ο Αγκοστι και ετοιμασθηκε δια την αμυναν . Καθε φοραν που _ευρισκετο ενω πιον αυτοΟ του ανθρωπου , ο Καρλο ηοθανετο ε'να ειδος δειλιας . —Κυριε Αγκοστι , ειναι η τρι τη φορα που η Εταιρεια μας μηνυεται δια την _παραβασιν του νομου 1475 ... Το ξευρετε αυτο — Οχι , κυριε Ροσσι . Αγνοω μα λιστα και εις τι αφορα αυτος ο νο μος ... —Κυριε Αγκοστι , αυτος ο νο μος αφορα εις την πωλησιν ελαττωματικων προιοντων . Και αιτια της παραβασεως εισθε σεις 1 —Αυτο _ττου λετε ειναι πολυ βαρυ , ετολμησε να πη ο υπαλληλος του τμηματος πωλησεων , προσπαθων να παρη υφος προσβεβλημενης αξιοπρεπειας . Ο Στεφανος Ροσσι ηοθανετο , εκεινην την στιγμην , σαν να ηταν £ νας δημοσιος κατηγορος εις μιαν δικη ν . Ο ανθρωπος που εκαθητο απεναντι του ηταν εχθρος του . Ηταν ο ανθρωπος που τον ειχε φερει εις απογνωσιν , που του ειχε καμει το μεγαλυτερον κακο που του Ικαμαν ποτε στην ζωην του ! Ηταν ο μονος ανθρωπος , που ειχε μισησει εως τοτε . Ομως , δεν ηοθανετο καμμιαν χαραν που τον εκρατουσε στα χερια του . Η γευσις της εκδικησεως ηταν πικρη ... —Συμφωνα με το συστημα της Εταιριας μας , εξακολουθησεν ο Ροσσι , εις τους πελατας μας που αγοραζουν δυο τουλαχιστον προιοντα μας , παραχωρουμε το _δικαιω μα να τα δοκιμασουν για ενα μηνα κβι κατοπιν να τα κρατησουν _οριστικως , πληρωνοντας τα , η να τα επιστρεψουν . —Μαλιστα . —Στο τελος του μηνος , συνηθιζατε να παιρνετε , για λιγες ημερες , τα προιοντα απο τους πελα τας , με την δικαιολογιαν δτι θα τα υποβαλλατε εις τελικον ελεγχαν και ρυθμισιν , πριν γινουν ορι στικως ιδικα των .... Του ΣΥΛΓΙΟ ΦΑΣΟΝΕ —Ακριδως . Και τα εστελλα προς καθαρισμον και ελεγχον , πριν τα ξαναδωσω εις τους πελατας . — Οχι ακριβως , κυριε Αγκοστι ! Το εν εκ των δυο προιοντων το αντικαθιστουσατε με καποιο αλ λο , που το επαιρνατε απο το Τμη μα Επισκευων , με Ενα φανταστι κον δνομα πελατου . Ετσι , σας £ μενε το καλον προιον , που το επω λουσατε δια _λογαριασμον σας ! —Συκοφαντιες ! ειπεν ο Αγκοστι , με φωνην που ετρεμεν . — Εχω αποδειξεις ! του απαντη σεν ο Ροσσι ! Η μια ειναι το _γραμ μα ενος πελατου , που ειχε κροπη σει τον αριθμον του καθε προιον τος . Μετα τον « _ελεγχον διαπιστωσεως » ! του εδωσατε Ενα ξενον προι ον , και δχι το ιδικο ν του . Και δεν ειναι η μονη αποδειξις , σημει ωστε Ι Ο αντιπαλος του ειχεν ηττηθη . Ο Στεφανο ηταν ετοιμος να τον λυπηθη , _εποο / _εψερεν δμως στον νουν του τη Μαριζα , και αυτο εσταθη αρκετον για να καμη το αιμα του να β ραση απο θυμον . — Και τωρα τι σκοπευετε να κα μετε , κυριε Ροσσι ηρωτησε , ταπε νωμενος ο Καρλο . —Να δεχθω την παραιτησιν σας ! —Την παραιτηοιν μου Μα , κυριε Ροσσι , προκειται να παντρευ θω ... τα παντα ανατρεπονται ... —Και εγω καποτε επροκειτο να παντρευθω ! _εψωναξεν δ προισταμε νος . Και τα Ιδικα μου σχεδια Εχουν ανατροπη ! ... Και τωρα , με συγχωρειτε . Εχω και _αλλην εργα _σιαν ! ... Ο Καρλο , _Αγκοστι βγηκε σαν υπνοβατης απο το _γραψειον . * Η επισκεπτρια ηταν νεα και ελ κυστικη . Μολις την _ειδεν , ο Ροσσι την ανεγνωρισεν , αν και απερασαν τοσα χρονια , και η καρδια του εκτυπησεν ατακτα , μολονοτι _επεριμε νεν δτι θα εδεχεο την επισκεψιν - —Με συγχωρειτε , κυριε Ροσσι του ειπε , που σας ενοχλω εις το σπιτι σας και τετοιαν _ωροιν . Προσε ποθησα να σας Ιδω εις το γραψειον σας , διαρκως δμως μοΟ ελεγαν δτι εισθε απη σχολη μενος ... Ο Στεφανος ηξευρε τι ηθελεν η Μαριζα . Ειχεν ελθει να τον παρακαλεση για τον Καρλο , ωθουμενη απο τον ιδιον , ασφαλως , γιατι η Μαριζα ηταν υπερηφανη . Αλλωστε , ξευροντας τον Στεφανο , δεν η μ πορουσε παρα να ειναι βεβαια εκ των προτερων δια την αρνησιν του . Μεσα ε ' ις τα βαθη τη » ψυχης του , δμως , μια _ελπις εσαλευσε : Οτι η Μαριζα δεν ειχε ελθει γι ' αυτα , αλλα για να του πη δτι ανε γνωριζε το λαθος της , δτι τον αγα πουσε ακομη , δτι ηθελε να ξανα γυριση κοντα του . —Κυριε Ροσσι , ηλθα να σας ζη τησω μιαν χαριν ... Ωστε αυτο ηταν ! Αγαπουσε τον Αγκοστι , η Μαριζα , και γι' αυτον εταπεινωνετο τωρα ... —Αυτο που μοΟ καμνει ε ' κπληξιν , Μαριζα , της ειπεν , ειναι δτι με λες κυριον . Βια ποιον λογον Βια να δειξης την σοβαροτητα του διαδηματος σου —Οχι . Τωρα δμως εισαι σπου δαιον προσωπον , και ... —Και ποια ειναι η χαρις που θελεις απο μενα —Δεν εχασες , βλεπω , την συνη θειαν οου να μπαινης αμεσως εις το προκειμενον , παρετηρηαεν η Μα ριζα με ' ενα _βεβιασμενον χαμογελον . — Οχι , δεν την εχασα , παρεδε χθη ο Ροσσι . Εγινε σιωπη για λιγο . Εκυτταζοντο και οι δυο , εκεινη καμνον τας _προσπαθειαν να διατηρηση το χαμογελο της , εκεινος διαπιστωνοντας , δτι η ομορφια της , ωριμαζοντας , ειχε γινει ακομη συναρπα στικωτερη . —Προκειται για τον Καρλο , ει πε τελος η Μαριζα , και εσταματησε , περιμενοντας καποιον ενθαρρυντικον λογον εκ μερους του . —Και τι ημπορω να καμω για τον Καρλο —Να , εμαθα για το ... ατυχημα του ... Εσυ , με την θεσιν που κα τεχεις εις την εταιριαν , θα ημπορουσες να μεσολαβησης , ωστε να μετριασθουν αι συνεπειαι ... Κανενα προστιμον , ισως , η μια προσω ρινη αναστολη της προαγωγης του , εστω ... Ξευρεις , προκειται να ... Εσταματησεν αποτομως , σαν να της ειχαν ξεφυγει αθελα της τα τελευταια λογια . Ο Στεφανος εχαμογελασε πικρα . Ωστε ηταν « ατυχημα » αυτο που ειχε καμει δ Καρλο ... Γεβαιως , πολυ εξυπνη ηταν αυτη η τοποθετησις του ζητη ματος ... Δεν πταιει κανενας για ενα ατυχημα , δεν ημπορει να ειναι ενοχος ! Τι αλλο , δμως , ημπορουσε να πη η Μαριζα , εσκεφθη ο Στεφανος . —Και παλιν μου προκαλει εκπληξιν , της ειπε . Πρωτα απ' δλα , δεν προκειται για « ατυχημα » . Δευ τερον , με ξευρεις πολυ καλα , εμε να και τον χαρακτηρα μου και δεν επρεπε να μου ζητησης να καμω κατι εναντιον του καθηκοντος μου . —Βι' αυτο , ακριβως , ηλθα , αρ παχθηκε απο τα λογιοι του η Μαρ ιζα . Βιατι σε ξευρω καλα . και ξευρω και τον χαρακτηρα σου . Σ ' εσενα δεν ερχομουν παντα , καθε φοραν , που συναντουσα καποιον _δυσκολιαν Θυμασαι ... Ο Στεφανος ενεθυμειτο . Ησαν συμμαθηται εις το Βυμνασιον . Και το _ειδυλλιον τους ειχεν αρχισει επανω απο τα τετραδια των ασκησεων των μαθηματικων . Η Μαριζα εδυσκολευετο να λυση τα _προβλη ματα , εδυσκολευετο να συλλαβη τΙς αφηρημενες εννοιες της Αλγεβρας και της Βεωμετριας . Και _κατεψευγεν εις τον Στεφανον , και _εζητουσε την _βοηθειαν του ... _Ετελειωσαν το Βυμνασιον , _ηκολουβησιχν διαφορετικας Ανωτερας Σχολας . Εκεινη εδιαλεξε την Φι λολογιαν , και εκεινος τΙς _Οικονομι κες Επιστημες . . Δεν εχωρισαν , δμως . Ολοι οι γνωστοι των , μαλι στα , τους εθεωρουσαν αρραβωνιασμενους . Επειτα , η Μαριζα διεκοψε τας σπουδας της , γιατι τας ειχεν _βαρε θη , κα ' ι αρχισε να ζη μιαν κοσμικην ζωην . . Ο Στεφανος δεν ηταν φτιαγμενος για σαλονια και δεξιω σεις , για _πολυκοσμιας και _θορυβον . Αντιπαθουσε τον χορον και τα κοκταιηλς . Ομως , προς χαριν της , την ηκολουθει _πο-ντου δπου εκεινη ηθελε . Βιατι την αγαπουσε . Και εκεινη τον αγαπουσε ... Ο Στεφανος ετελειωσε της σπου δες του με λαμπρα αποτελεσματα . Ευρηκεν αμεσως _εργασιαν εις μιαν μεγαλην εταιριαν ηλεκτρικων οι κιακων συσκευων , δπου εδειξεν αμεσως δτι τον _επεριμενε μεγαλη σταδιοδρομια . Και ηρχισε να σκε πεται σοβαρα τον γαμον του με την Μαριζα . Καποτε , δμως , επροσεξεν δτι η Μαριζα ειχεν αρχισει να του φερεται καπως διαφορετικα ... Ανησυχησε . Τι να συνεβαινε Με την αγω νιαν στην καρδιαν , παρετηρει καθε κινησιν της , καθε ατιδρασιν της , στα λογια του η στις πραξεις του . _Εψθασεν ετσι εις το συμπερασμα , δτι η Μαριζα δεν ηθελε την _συντροψιαν του , δτι τον _ηνειχετο , ισως επειδη δεν ετολμουσε , δεν ηξευρε πως να του το πη . Αυτος , δμως , δεν εδεχετο τετοιες καταστασεις . Και , μιαν ημεραν , ε κει δπου εχορευαν εις μιαν εσρτην , της ειπε : —Μαριζα , ειναι αληθεια δτι δεν μ * αγαπας , πια —Δεν ξευρω , Στεφανε ..., του απηντησεν εκεινη σαστισμενη . Δεν αργησεν _, δμως , να _ψανερωθη η αληθεια . Η ΙΛαριζα ειχε πεσει θυμα της γοητειας του Καρλο Αγκοστι , ενος συναδελφου του Στεφανου εις την εταιριαν — τοσον διαφορετικου δμως απο αυτον ! Ετσι , εχασε την Μαριζα ... —Ναι , θυμαμαι , ειπε , τωρα , ο Στεφανος , θα ηθελα πολυ να σε βοηθησω παλιν , αυτην την φοραν , δμως , δεν ημπορω ! θα πρεπει να πω εις την διευθυνσιν δτι οι πελα ται παρεπονεθησαν αδικα , δτι εγ εβγαλα εσφαλμενα συμπερασματα , εις την ερευναν που μου ανεθεσαν να καμω ... —Δεν χρειαζεται να πης τιποτε τετοιο . Στεφανε , του ειπεν η Μαριζα . Αρκει να τον τιμωρησης ηπιως , χωρις να φθαση η Εταιρια στην _απολυσιν του ... —Προκειται να παντρευθητε οι δυο σας , ετσι δεν ειναι — Οχι ι , απαντησεν απροσδοκητα η Μαριζα . Η ελπις εφωληασε παλιν εις την καρδιαν του Στεφανο . —Δεν τον αγαπας , λοιπον Τοτε , γιατι εξακολουθεις να εμφανιζεσαι μαζι του —Απο καιρον ειχα αρχισει να αμφιβαλλω . Αυτο το περιστατικον με εκαμε να ιδω , επι τελους , καθαρα . —Λες αληθεια —Ναι . Δεν ε χεις ακουσει για την σταγονα , που κα μνει το ποτηρι _ναξεχειλιση , Στεφανε , προσθεσεν αλλαζοντας αιφνης τονον . ΣοΟ _δψε £ λω παρα πολλα . Παντοτε σου εζη τουσα εγω , ποτε δεν σου προσεφερα τιποτε . Οταν ερχοσουν μαζι μου ε ' ις τα παρτυ _, που αντιπαθουσες , δταν ανεχοσουν τΙς ανυποφορες συντροφιες μου , οταν ... —Χαιρομουν που ερχομουν μαζι σου . Μου ηρεσε να ειμαι συντροφος σου , ο προστατης σου , 6 ανδρας σου ! Μονον που δεν ειχα αντιληφθη , τοτε , δτι εζητουσα παρα πολ λα εις ανταλλαγμα ! —Δεν εζητουσες πολλα . Την αγα πην μου μονον ... Ναι , πολλες φορες το εσκεφθηκα αυτο , τα τελευταια χρονια ... Ξευρω τι σκεπτε σαι . Νομιζεις , δτι η μεγαλη μοα αγαπη για τον Καρλο με _εψερεν εδω . Δεν _εψαντασθηκες _, δτι , ισως , αυτη να ηταν μια αφορμη , για να σε δω , να σου μιλησω .,, Ο Στεφανος ανατριχιασε . Να η τον αληθεια Αν πραγματι , ηταν , - τα λογια της Μαριζα εσημαιναν γι * αυτον μιαν απεραντην _ευτυχιαν . Πως να την πιστεψη , δμως Αν εδιδε πιστιν εις τα λογια της και επειτα , απεδεικνυοντο ψεμμοπα , δεν θα ητο φοβερα η απογοητευσις — Οσο για την χαριν που μου εζητησες , της ειπε , νομιζω δτι η καλλιτερα λυσις δια τον Καρλο ει ναι μια μεταθεσις . Κατα συμπτωσιν , προκειται να ανοιξωμεν Ενα 6 ποκαταστημα εις την _Αυστριοιν ... —Στο εξωτερικον εκαμε ξαφνια σμενη η Μαριζα . Οταν αντεληφθη , δτι επροδοθη απο τον τονον της φωνης της _ητοιν πια αργα . Ο Στεφανος ειχε κατα λαβει . —Ναι , εις την Γιεννην . Βιατι —Τιποτε . Ηθελα μονον να _ξευ ρω ποσον καιρον θα _μεινη εκει γιατι φαινεται , δτι εχει κατι _δυσκο λιες με την οικογενειαν του ... Η δικαιολογια εφανη πολυ αδε ξια εις τον Στεφανον . —Δεν ημπορω να σε βοηθησω διαφορετικα , της ειπε με πικριαν . Επειτα απο την πρωτην εκθεσιν που εκαμα , δεν γινεται τιποτε , φοβουμαι ... Ο Στεφανος επλησιασε το παραθυρον , για να ιδη την Μα ριζα για τελευταιαν φοραν . Την ειδε να _βγαινη απο την εισοδον της πο λυκατοικιας , με βημα ταχυ , τρεχον τας σχεδον . Λιγο παρακατω , μια μορφη την επλησιασε , και η Μαριζα ερριφθη εις την αγκαλιαν του Καρλο . Το κεφαλι της ακουμπησε εις τον ωμο του και ηρχισε να αναταραζεται . Εκλαιγε με λυγμους . Ο Στεφανο απεμακρυνθη απο το παραθυρον και επηγε να καθηση εις το γραψειον του . Επηρε μιαν _ψη : « Προς την Βενικη ν Διευθυνσιν της κολλαν χαρτι και ηρχισε να _γρα'Εταιριας , » 'Ενταυθα . » Εις εκτελεσιν της διαβιβασθει σης εντολης Υμων , προς διεξαγω γην ερευνης επι του θεματος της απατης εις βαρος πελατων υπο του Αγκοστι , εχω την τιμην να αναψε ρω , δτι εκ των συγκεντρωθεντων στοιχειων δεν προκυπτουν σαφεις ενδειξεις εις βαρος του εν λογω υπαλληλου . Αλλωστε , η μεχρι του δε διαγωγη του , η επι τοσα ετη υπηρεσια του , η _αποδοσις του και η τιμιοτης του , δεν συνηγορουν υπερ της πιθανοτητας μιας τοιαυτης πραξεως εκ μερους του . Δια τουτο , ευσεβαστως υποβαλλω την προτασιν , δπως μη ληφθουν μετρα εις βαρος του Καρλο Αγκοστι , λογω αμφιβολιων , ως προς την αποδιδο μενην εις αυτον κατηγοριαν . Μετα τιμης .. » Ο Στεφανος υπεγραψε την αναφοραν του και την εκλεισεν εις Κνα φακελλον . Το αλλο πρωι _, ο φακελ λος ευρισκετο επανω εις το γραψειον του Βενικου Διευθυντου . Μεσα _εις το δωματιον ειχε μεινει , εις τον αερα , ενα λεπτον ιχνος απο το αρωμα της Μαριζας ... ' Ο αντρας σας βαριεται στο σπιτι ΕΚ ΤΗΣ 13 ης ΣΕΛΙΔΟΣ • περιπετειες αυτες αρχιζουν ευκολα μεν , αλλα κανεις δεν ξερει πως μπορει να τελειωσουν-Συνηθως δμως τελειωνουν ασχημα για την ηρεμια του ζευγαριου . ' Επομενως , δεν μπορει παρα να συμφωνητε μαζι μου- Οτι δηλαδη , δεν πρεπει με κανεναν τροπο ο συζυγος να βαριετ αι να γυριση σπιτι του . Πρεπει , τουναντιον , να το λαχταρα . Πως δμως θα το επιτυχεται αυτο Ο γενικος κανονας ειναι πολυ απλος : πρεπει να του φαινωνται δλα καλυτερα σπιτι του παρα αλλου . ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Στις λεπτομερειες ο κανονας δεν μπορει , φυσικα , να ειναι _τοσο απλος . Εξαρταται απο τον χαρακτηρα και τα ενδιαφεροντα του ανδρος , σας . Δεν σας προτεινω βεβαια να του κανετε δλα του τα χατηρια , να _υποχωρηχαι σε δλα , σε δλες του τις επιθυμιες και να χασετε τελειως την προσωπικοτητα σας . Θα σας συμβουλευα μαλιστα να κανετε μαλλον το αντιθετο . Βιατι η ομοιομορφια οδηγει στην ανια . Φροντιστε . λοιπον , να μην ειστε διαρκως η ιδια , να μην του μιλατε διαρκως για τα ιδια πραγματα και να μην περιμενετε διαρκως να σας δωση τις ιδιες απαντησεις νιατι τοτε σιγουρα θα καταληξη να βαρεθη . Πρεπει να προσπαθησετε να κανετε τον αντρα σας να λεη αυτο που μου ελεγε προ ολιγου ενας παιδικος μου φιλος για την γυναικα του : ¦ —Καταλαβαινεις Το μυστικο της ευτυχιας μας . που κρατα δεκαπεντε χρονια τωρα , ειναι δτι η γυναικα μου ειναι συγχρονως γνωστη και αγνωστη _, δτι εγει παντα ιδεες απιστευτες που εμενα δεν θα μου ειχαν ποτε περασει απ' το κεφαλι και , επομενως , βιαζομαι να γυρισω σπιτι νια να δω πως θα ειναι αποψε , τι θα εχη να μου διηγηθη , τι θα εχη διοργανωσει . Θα εχουμε καλεσμενους η θα εχη κανονισει να β γουμε με φιλους Και αν τυχον μεινουμε μονοι , τι αραγε νεο θα εχη ανακαλυψει σημερα Πιστευω , λοιπον , πως δλες οι γυναικες θα μπορουσον να επιτυχουν το ιδιο αποτελεσμα , αν φροντιζαν να κανουν το σπιτι τους ε ' να μερος ζωντανο κι' ενδιαφερον . Συγχρονως , θα πρεπει να περιποιουνται τον εαυτο τους και μαλιστα ποτε — ποτε , να τον αλλαζουν κιολας , Μα για ν' αλλαξη μια γυναικα , δεν αρκει να βαψη τα μαλλια της η ν' αλλαζη Φορεμα καθε μερα . Αυτο μπορει να διασκεδαζη εναν αντρα , να του εξαψη λιγο την περιεργεια , μα γρηγορα θα το συνηθιση . Το σημαντικο ειναι να του εμφανιζεστε ξαψνικα ροααντικη , ενω συνηθως εισαστε προσγειωμενη . Να δειχνεστε καποτε υποταγμενη ενω συνηθως να εισαστε μαχητικη και κυριως , να διατηρηται το κεφι σας ακομη και σε στιγμες δπου θα ειχατε καθε δικαιωμα να εισαστε ανησυχη . Υπαρχουν χιλιοι τροποι για να προσελκυσετε ε ' ναν αντρα ατο σπιτι του , στην νομιμη συζυγο του . . Υπαρχουν « κολπα » ψυχολογικα , υπαρχουν και « κολπα » καθαρα πρακτικα Δεν αρκει να αλλαζετε μονον εσεις Ποτε - ποτε θα πρεπει να αλλαζετε και τον διακοσμο του σπιτιου σας . Θα πρεπει ακομη _, με μεγαλη διπλωματια , να αλλαξετε και τον ιδιο τον συζυγο σας , να τον κανετε να συμμετασχη σ' αυτην την ευθυτερη ζωη που δημιουργειτε γυρω σας . Και τοτε , πιστεψτε με . δεν θα βαριεται πια στο σπιτι του , στο σπιτι σας δηλαδη . Δεν > θα μενετε ωρες αυιλη _^ οι . ο ενας υε την εφημεριδα , η αλλη με το πλεκτο της και μ * ε ' να ρουαντσακι γεματο ανοητα δ-/ _ριρα και ψευτικες καταστασεις . Και δεν θα βαριεστε τοσο φοβερα και οι δυο σας . Βιατι η αληθεια ειναι πως . αν ο αντρας σας βαριεται στο σπιτι , αυτο σηιιαινει δτι βαριεστε κι' εσεις . _ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΒΡΑΦΕΙΟΝ £ ΧΡ . ΖΕΜΠΥΛΑΣ - Δ . _ΚΥθΡΕΩΤΗΣι ι ΑΝΑΚΟΙΝ _9 ΣΙΣ ? . ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΝ ι ι Απο της 1 ) 8 ) 68 _ηρχι _, σ ε ν π λειτουργια του Παραρτηματος ? του ως ανω Βραφειου εις την Πολιν Κυρηνειας . Τα Βρα- ι £ _ψεια του Παραρτηματος στεγαζονται εις το ακινη- ι ι το « ΞΕΝΙΑ » , 4 ος οροφος . _? _^ _% ν _^·^^* _νΛΛν _%%%%% _ν _% _^ % · ν _% _ν _^ ι Σταυρολεξο οριζοντιως 1 ) Ενα Βιαπωνεζικο αντιο . . · · 2 ) Πυριμαχος υλη ( γεν . ) · 3 ) 'Ιερεια ωνομαζοντο υπο των αρχαιων , τα προσφερομενα ως θυσια εις τους θεους . —Επιφωνημα . 4 ) Νεογνον , χρησιμου εις τον ανθρωπον ζωου , εναρθρως _ι ( καθαρ . ) . 5 ) Εκροτησε την χωραν του ουδετεραν , κατα τον Γ ' Παγκοσμιον Πολεμον . 6 ) Εκμεταλλευεται _ωρισμενας _λεωφοριακας γραμ _, μας των Αθηνων ( αρχικα ) — Ειδος • πνευστου _ιιουσικου οργανου Β ( € εν . ) . 7 ) Πρωτον συνθετικον _διαμοιρων λεξεων της δημοτικης , σχετικων με ενα εθνικον μας προιον — Λεξις , _χρησιμοποιουμενη δια το προβαδισμα . 8 ) Ας γνωριζη ( αρχαιστι ) — Παρατατικος _δοηθητικου ρηματος Τ ης καθαρευουσης _ι ( γ' προσ . πληθ ·) . 9 ) Ως πρωτον συνθετικον , δηλοι ομοιοτητα — Με το αντΙΟετον του μαζη , υπονοει ακαταστασισΛ /· Κ Α Θ Ε ΤΩ Σ : 1 ) Πληθ . προσωπ . αντωνυμιας — Ανδρικον δνομα , ως συνανταται εν Αγγλια , (— , το τελευταιο γραμμα ) . 2 ) Αι επ' αυτων παραστασεις μας διδασκουν πολλα στοιχεια δια τον αρχαιον ' Ελληνικων πολιτισμον ( ονομ . ) · 3 ) Ιαπων ναυαρχος ( 1884 - 1943 ) υπο τας διαταγας του οποιου εγινεν η εναντιον τοΟ Περλ _Χαρμτιορ επιθεσις . 4 ) Προσωπον του Οθελλου ( αιτ . ) —Μετρα ηλεκτρονικος αντιστασεις . 5 ) Ονον θυμιζων . . . . ιχθυς . 6 ) Ανεξαρτητον κρατος τ _» Χ Δ . Αφρικης , μετεχον _τηζ Βαλλικης Κοινοτητος . 7 ) Συνοδευουν το δνομα πολλων ποδοσφαιρικων συλλογων — Αρχαια πολις _χης Ηλειας , Ν . Α . της Ολυμπιας , προς την οποιαν ειχαν ελθει εις συγκρουσιν . δια την οργανωσ ' ιν των Ολυμπιακων Αγωνων-8 ) Δακρυορροιαν προκαλουσα οφθαλμικη παθηρις — Παραλιος πολις της Αλγεριας . 9 ) Η μητηρ του _κατηγορηθεντος , ως προδοτου . Σπαρτια-Του στρατηγου Παυσανιου . ΛΥΣΙΣ οριζοντιως 1 ) ΣΑΒΙΟ'ΝΑΡΑ . 2 ) ΑΜΙΑΝΤΟΥ , 3 ) ΣΦΑΒΙΑ ¦ - ΑΧ . 4 ) Ο ΜΟΣΧΟΣ , 5 ) ΦΡΑΝΚΟ , 6 ) ΗΕΜ - ΟΜΠΟΕ . 7 ) ΛΙΟ - ΣΕΙΡΑ , 8 ) ΙΣΤΩ - ΗΣΑΝ , 9 ) ΟΜΟ - ΑΝΩ . ΚΑΘΕΤΩΣ : 1 ) ΣΑΣ - ΦΗΛΙΞ . 2 ) ΑΜΦΟΡΕΙΣ . 3 ) ΠΑΜΑΜΟΤΟ . _4 ) ΙΑΒΟΝ — -ΩΜ , 5 ) ΟΝΙΣΚΟΣ . 6 ) ΝΤΑΧΟΜΕΗ . 7 ) ΑΟ — ΠΙ ΣΑ . 8 ΡΥΑΣ - ΟΡΑΝ . 9 ) ΘΕΑΝΩ . ΡΛΜΜΙ _ΡΛΛιΛ ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ 0600 Πρωινο ξεκινημα 0630 Δελτιον ειδησεων και Μετεωρολογικον Δελτιον . 0640 'Ενα ευχαριστο προγραμμα με μουαικη και τρα γουδια . 0715 Η θεια Λειτουργια . 0830 Ελαφρες ορχηστρες . 0900 Ελληνικα μοτιβα . 0930 Τραγουδωντας την Κυριακη . 1000 Δελτιον ειδησεων . 1005 Ενας δισκος και για σας . 1100 ΟΙ προτιμησεις των οπλιτων της ΕΛΔΥΚ . 1130 Ζωη της Υπαιθρου . 1200 Κυπριωτικο σκετς . 1225 Τραγουδια και οκοποι του τοπου μας . 1245 Ευχαριστη μουσικη και τραγουδια . 1330 Δελτιον ειδησεων . 1345 Πρωτα με την αγαπη σας . 1430 Ο _κινηματογραφος και η μουσικη του . 1500 Με το _κυμα και τη μουσικη . 1530 Το απογευμα της Κυριακης 1630 Λαικες πεννιες . 1700 Δελτιον ειδησεων . 1705 Πνευματικη και καλλιτεχνικη ζωη . 1730 Βια τον καθενα κα ' ι μια επιτυχια . 1800 Μουσικη που διαλεξατε . 1830 Ο Ορφεας στα φωτα της ραμπας . 1900 Ελατε να τραγουδησουμε . 1930 Δελτιον ειδησεων _, και Μετεωρολογικον δελτιον , 1945 Χθες και σημερα . 2015 Το Ελληνικο μας βραδυ . 2130 Γαριετε του Παρισιου . 2200 Δελτιον ειδησεων . 2210 Αναπολωντας τα χρονια τα παληα . 2300 Μουσικη ως τα μεσανυχτα . 2400 Δελτιον ειδησεων . 0005 Εθνικος Υμνος . ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ 0800 Εκλεκτες μουσικες σελιδες . 0900 Ευχαριστο Κυριακατικο πρωινο . 1200 Διακοπη . 2130 Μουσικες Μινιατουρες . 2200 Χορωδιακη μουσικη . 2300 Εργα Προγραμματικης μουσικης . 2400 Εθνικος Υμνος . ΒΝΩΜΗ ΕΓΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΒΡΑΦΕΙΑ : Λεωφ . Αρχ . ' _Μσκαριου Β · . αρ . 14 . ( Μεγαρον Μιτση ' α' - δροφος αρ . 20 ) . Τηλ .: 76276 - Ι . Κ . 2137 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ' Τηλεγραφηματα : _ΟΝΟΜΙ Διευθυνεται υπο : Συντακτικης Επιτροπης . ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ) : « ΠΥΡΣΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ _» . Τιμη Φυλλου 20 _μιλς ΕΤΗ-ΣΙΑΙ ΣΥΔΡΟΜΑ 1 · ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ .... £ 1 . 500 Εις Ελλαδα ( αεροπορικως ) £ 3 . 500 θιασος Βελιου Λευκωσια ωρα 7 . 30 & 9 . 30 « Ακαταγνωτα τζΒ αναελαστα » . θιασος Μουσικη Σκη . νη Λευκωσια ωρα 7 . 45 & 10 μ . μ . « Κα ' ι μη χειροτερα » . • ΛΕΥΚΩΣΙΑ : Αθηναιον : Ο θα · § νατος παραμονευει στην Λιοσα 6 ω · § να ( Υ ) . ¦ Ρετζινα : Σιερρα Νεβαδα Ι ( Υ ) . Πανθεον :. . Σημαδεμενος ( Υ ) , Μαγικος : Κηπος : Γιδα Ρενα ( Υ ) . Ντιανα 4 : Τα Ες Ες κυπουν την νυχτα ( Χ ) . Οθελλος : Μονομα · χια οτον Νοτο ( Υ ) . Μι » Ερ £ · α _ ι Επιδρομεις της Αριζονα ( Υ ) . Παλλας : Ο σημαδεμενος ( Υ ) . ΛΕΜΕΣΟΣ : Αθηνα : Ν . Υορκη Ι καλει πρακτορα Σουπερ Μτρακον ξ ( Χ ) . Γολος Ενα καραβι Παπα- ι δοπουλοι ( Υ ) Αλαμπρα : Δοκτωρ 91 Γεγγος ( Υ ) . Ηρακλειον : Ζητιανος μιας αγαπης ( Υ ) . _Ριαλιο : Πρακτωρ 085 117 , ο μεγαλος εκδικητης ( Υ ) . Ριο : . Ξεριζωμενη γενηα ( Υ ) ( Γ' μερος ) . Βιορδαμλη : Μυρτια ( Υ ) . Αριελ : Ματιες απο την κλειδαροτρυπα ( Υ ) . Παλλας ( θερ . ) : Ριγκο η μορφη της εκδικησεως ( Υ ) . _Ριδολι : Καποτε κλαινε και οι δυνατοι ( Υ ) . ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : Χ _Χαμπης : Μακρεκορς ο ' ι 7 υπεροχοι πιατολερος ( Υ ) . Ολυμπια : Ο δολοφονος κρυβοταν πισω απο την μασκα ( Υ ) Ερεχθειον : Αγαπες τζα ' ι καμο ' ι ( Υ ) . 'Ηραιον : Επιστροφη του Τζιανγκο ( Υ ) . Απολλων : Μιισος για μισος ( Υ ) Ριο : Το γερακι της ερημου ( Υ ) . ΛΑΡΝΑΚΑ : Παλλας : Μια κυρια στα μπουζουκια ( Υ ) Παραδεισος : Απ' _-τα Ιεροσολυμα με αγαπη ( Υ ) . Αττικον : Η μεγαλη ληστεια του ταιρκου ( Χ ) Ντιανα : Καρναβαλι με τον Πρισλευ ( Υ ) . • Ρεξ : Μια . κυρια -στα μπουζουκια ( V ) . ΠΑΦΟΣ : Τιτανια : 'Η Αρα της δικαιοσυνης ( Υ ) . Ζηνα : Βεροντοκορος ( Υ ) Αττικον : Αναμεσα σε δυο γυναικες ( Υ ) . ΜΟΡΦΟΥ : Πανθεον : θυελλα στο σπιτι των ανεμων ( Υ ) . Ρεξ : Κσταδιωξις μεχρι την ακρη του κοσμου ( Υ ) . Απολλων Ολγα αγαπη μου ( Υ ) . . . ΚΕΡΥΝΕΙΑ : Κατσελλης : Ε · πιχειρησις Τοκιο ( Υ ) . Ι ΑΒΙΟΣ ΔΟΜΕΙ ΙΟΣ : , Πανορα · ] μα : Ενας τρελλος τρελλος κοσμος ( Υ ) . ' ι ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ : Κωνσταντια : Ο χαζομπαμπας ( Υ ) . ΚΑΙΜΑΚΛ 1 : Πανθεον : Πατε- 1 ρα κατσε φρονιμα ( Υ ) . Αλαμο : Τζωννυ Τεξας ( Υ ) . 1 ΑΒΛΑΝΤΖΙΑ : Ελλας : Το πιο |> λαμπρο . αστερι ( Υ ) . Πεντελη : Δοσατσου ( Υ ) . § . ¦ ¦ ' ΕΒΚΩΜΗ : Αστερω : Δεν που- λαω -την καρδια μου ( Υ ) . ι ΣΤΡΟΓΟΛΟΣ : Γαρνακιδης : -Ψευτης ( Υ ) . ι Ι ΑΚΡΟΠΟΜ . Σ : Ακροπολις : · 0 νομος της ζωης ( Υ ) .. Ι ΚΥΡ 1 ΑΚΗ / _48 ΑΥΒΟΥΣΤΟΥ 7 . 00 Εναρξις 7 . 01 Μικυ Μαους 7 . 30 Ρομπιν Χουντ ' 8 . Ο 0 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Επιθεωρηση Νταννυ Καιη 9 . 10 Ματιες σ' δλο τον κοσμο 9 . 25 Κινηματογραφικη ταινια ΤΡΙΤΗ . 20 ΑΥΒΟΥΣΤΟΥ 7-00 Εναρξις 7-01 Υπεροχο θεαμα 7-30 Οικογενειακη υποθεση 8-00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Στο ιππικο 8 . 50 Εκατομμυριουχος _Ντετεκτιδ 9 . 40 Βαλλικη Μουσικη ταινιο : 10 . 05 Θεατρο απο την _τηλεοραση ΤΕΤΑΡΤΗ , 21 ΑΥΒΟΥΣΤΟΥ 7 . 00 Εναρξις 7 . 01 Μικυ Μαους 7 . 10 Σαρα και Πηδηχτουλης 7 . 20 Στην πολιτεια 7 . 25 Μικυ Μαους 7 . 35 Ο . υωλτ Ντισνευ 8-00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Χθες και Σημερα 8 . 50 Χαμενοι στο διαστημα 9 . 40 Επιθεωρηση Μιλλισεντ Μαρτιν 10 . 15 Δυσκολη Αποστολη ΠΕΜΠΤΗ , 22 ΑΥΒΟΥΣΤΟΥ 7 . 00 Εναρξις 7 . 01 Μικυ Μαους 7 . 10 Στιγκρεη 7 . 40 Κωμωδιες χωρις λογια ' 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Ποδοσφαιρον 9 . 05 Ο θρυλος των Φ . ορσα ι τ 10 . 00 Ματιες σ' δλο τον κοσμο _ 10 . 15 Αινιγμα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ . 23 ΑΥΒΟΥΣΤΟΥ 7 . 00 Εναρξις 7 . 01 Μικυ Μαους 7 . 10 Ντακταρι 8-00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Ντικ Γαν Νταυκ 8 . 50 Πολιχνη _Πευτον 9 . 20 Τρανουδα η μικτη χοοωδια του Πνευματικου Ομιλου Λαρνακος υπο την διευθυνση του Χριστοδουλου _Αχιλλεουοη ¦ 10 . 10 Οργανωση Ανκολ ΣΑΓΓΑΤΟΝ 24 ΑΥΒΟΥΣΤΟΥ 7 . 00 Εναρξις 7 . 01 Φοεντ και Μπαρνυ 7 . 30 Σκιππυ 8 . 00 Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Λαυσυ 8 . 50 Αποτελεσματα Κρατικου Λαχειου • 9 . 45 ΜαΟρο και Ασπρο 8 . 55 Στον καπνο του πιστολιου 10 . 15 Συν-Βο · μι ζωη ΛΕ ' π _^ _υ : / _Λνορ _, _^ ς _υ-ερεκυδης Λεωφ . Πουλιου . Καποτα Αρ . 24 Δ Παλλουριωτισσα . Χαρ . Κοντοπουλος Οδος Ευγενιας' Α Αντωνιου _Θεοδοιου . αρ . 2 Γ . ΛΕΜΕΣΟΣ : Βιαννακης _Χριστοδουλιδης Οδος Ειρηνης Αρ . 74 . • ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : . Στ . -Καρεκλας . . Οδος 'Ερμου Αρ . 23 . , • ΛΑΡΝΑΚΑ : Φαρμ . των Εργαζομενων Λτδ . Οδος . Δημοτικης , Αγορας Αρ . 4 . Γ . '! ι Κ ΥΚΕΝΤΑ ' · ι ι 5 _ΛνΑΟΟΝ — _ΜιΕΕι / ι 5 βι 8 _€ ~ ιΟΟ _— _ΟΟ— ΤΙΓΕ _^ ΙΙΕ ι Ι _ιιμιηιιι * - _# _^ υιι ν : : ι _^ Γ _0 . 0 Γ Γ £ _' ! Κ _0 ιΙ Γ _1 < _β 9 ΛΜ _®&& ΜΜ Μ * 9 * Λ _* > . _-- ·¦¦ ¦ - : _« _< . _1 υηΙ 1 _ .: Λ > .- £ β & _υυ 8 & € _ιΙ > _Οομο _3 _πΛ _ωηβ _νοιιΒ _ιτιβηαδ « Ι _ι ( 8 « ιηβΙΙωι 8 _Λιβ _^ _ιιοΒιΚ _^ ιιβιΜιι « ι Ι 5 . ΓΕ 18 ΤΟΙ . _ΓΟιΕΙ _. α « θυΜ ) δ Η _^ Υ .-Τ 6-1 ΖΖΛ ¦ ¦¦¦ ' · ΜΑΡΟΥΜΛΝ _' _Ειιιιι αατατικα ιιοοιυυα 1968 - _τιμαι _εκηΑηκηκα' _» Μαγικοι . /] 'Λι _αηιιιρεχ Επιτραπεζιοι ι _^ Ι _^^^^ - _Τυεηηβ -Υγ _@ αε _& ιον . ¦ Μ Μ _| | Γ _Τοακπακοη € ι _& _€ 8 και _τωρα ψ _^^ Λ Χ 4 _ΑΕΜΑΙ _ΩΡΟΛΟΠΩΜ _ΙΡΙιΙ _ουοχαΛνβοιναι _^ _. Α _^ Α _^ _ε _^ Α _^^^^ Μ _^ 1 III - _εηιχρνοαΜ _^^^^^ _^ _^ _^ _^ _^ _^ Μ ΜΜΙΑΜΟΕ 2 _Κ . _ΜΑΜΕΜΟΖ _ρηπμηηζ 36 Τ _^ Κ _, υ _, _ο _, Λενκσ £ ΙΑ ΤΗΛ . 64977 | Ας αρχιση απο την Κυπρον η Ελληνοτουρκικη _Ομοσπονδια ! ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΔΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ κ . ΠΑΤΤΑΚΟΥ Εις αρθρον του εις την χθεσινην ε ' κδοσιν της _εφημεριδος « Μποζκουρτ _» ο τακτικος αρθρογραφος αυτης κ . Κοτακ αναφερεται εις την υπο του Ανιπροεδρου της Ελληνικης Κυβερνησεως κ . _Παττακου γενομενην προσφατως δηλωσιν περι _σχηματισμου ομοσπονδιας Ελλαδος — Τουρκιας και διακηρυττει , τα εξης : 'Εαν ο κ . Παττακος _συμπεριελαμβανεν επισης και την Κυπρον εις την ομοσπονδιαν αυτην , η ολη διενεξις θα ελυετο . Πρατ . τουσαι τουτο αι Αθηναι θα εκαμνον εν θετικον δημα δια πρωτην φοραν . Εφ' δσον υπαρχει η Κυπρος δια το πειραμα μιας τοιαυτης ομοσπονδιας , δεν θα ητο ανοητον να δοκιμασθη αυτη αλλου λεγει ο αρθρογραφος . Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Εν τω μεταξυ η Τουρκικη Οικονομικη Αποστολη ητις επισκεπτεται κατ' αυτας την Κυπρον , ειχε χθες περαιτερω επαφας εις Λευκωσιαν μετα των Τουρκοκυπριων επισημων και των μελων του Τουρκικου Βραφειου Προγραμματισμου . Η Τουρκικη Οικονομικη Αποστολη αναχωρει εκ _ Κυπρου μεθαυριον , 20 Αυγουστου . Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΥΑΣΙΒΚΤΩΝ , 17 ( Ρ . ) ~ Ο Αρχηγος του Επιτελειου της Τουρκικης Αεροποριας δστις εκτελει επισκεψιν εις _Ουασιγκτων ειχε την νυκτα της χθες συνομι-Χιαν μετα του Αμερικανου συναδελφου του · Εκπροσωπος της εις Ουασιγκτων Τουρκικης Πρεσβειας εδη-Λωσεν οτι η συναντησις ειχεν εθυμοτυτακον χαρακτηρα . Ουτος προσεθεσεν δτι δεν ητο εις θεσιν να _επιδεδαιωση εικασιας δτι η Τουρκικη αεροπορια ενδιαφερεται να αποκτηση συγχρονα αμερικανικα αεριωθουμενα εις αντικαταστασιν των μαχητικων της τυπου Β—104 . ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥΝΤΕΡΙΣΟΒΛΟΥ Ο αναπληρωτης του Δρος Κουτσιουκ Δρ Μουντερισογλου εις προχθεσινας δηλωσεις του προς τον ανταποκριτην του Βιου _νκοσλαδικου ραδιοφωνου και τηλεορασεως ανεφερεν δτι εις τας ενδοκυπριακας συνομιλιας η Τουρκικη πλευρα 6 α συνεχιση να ενεργη με καλην πιστιν . Το _δασικον θεμα της περι το Κυπριακον διενεξεως , ειπεν , υπερβαινει την απλην διενεξιν επι του Συνταγματος του 1960 . Η _διενεξις απορρεει απο την _στασιν της αντιθετου πλευρας ητις αποσκοπει να καταστηση την Κυπρον εκ νεου μιαν αποικιαν υπο την διοικησιν ξενου κρατους . Το Συνταγμα του 1 960 καταπατειται συνεχως απλως και μονον δια να δημιουργηθη μια αιτια . - Εαν , , συνεχισεν ο κ . Μουντερισογλου , η εις την νησον παρατηρουμενη _διαθεσις συνεννοησεως μεταξυ των δυο πλευρων συνεχισθη ειναι δυνατον να επακολουθηση λυσις του προβληματος . ΟΟτος ανεφερθη περαιτερω εις τας σχεσεις των τριων εγγυητριων δυναμεων μετα της Κυπρου ειπων δτι , ουδεις δυναται να αντιταχθη εις την αρχην της μη επεμβασεως . Αι σχεσεις δμως Τουρκιας Ελλαδος προς την Κυπρον , προσεθεσε , ειναι ιδιαζουσης φυσεως . Αι δυο _αΟτοα χωραι επιδεικνυουν περισσοτερον ενδιαφερον δια το Κυπριακον , δυνανται δε να χρησιμοποιησουν τα εκ των συμφωνιων δικαιωματα των χωρις τουτο να θεωρηθη ως εξωτερικη επεμδασις . Εγκρινονται αι αιτησεις τον ισχυρων και απορριπτονται _εκειναι τον _γιοργαν ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ _ΤΦΝ _ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ Η αποφασις περι προσαγωγης εις τα δικαστηρια θα _ισχυση δι' δλους γενικως Μερικα ερωτηματα προς τους αρμοδιους . ΟΙ πατατοπσραγωγοι Αυγορου κατοπιν ειδικης συνελευσεως των την 11 ην Αυγουστου , συνεταξαν επιστολην και την απεστειλαν προς τον Προεδρον της Δημοκρατιας . Λογος που ηναγκασε . τους παραγωγους να προδουν εις την ενεργειαν τα : > ν ητο η αποφασις της Κυβερνησεως να . συρη προ . των δικαστηριων τους' παραγωγους λογω της χρησιμοποιησεως υδατος . Την αποφασιν της Κυβερνησεως ο ' ι παραγωγοι εχαρακτηρισαν ως « αδικον και αψυχο ? νογητον > . Διοτι καθ' ην στιγμην η ανομβρια επληξε μεχρι καταστροφης τους παραγωγους , ως τονιζεται εις την επιστολην , ανεμενετο η εξαγγελια σχεδιου περι δικαιας χρησιμοποιησεως του υδατος και δχι αποφασις περι προσαγωγης εις τα δικαστηρια πτωχων οικογενειαρχων . . . Εφ' δσον δμως η καλη _Κυδερνησις απεφασισε να προστατευση ως κορην οφθαλμου το υδωρ , και δια τουτο εφθασεν εις το ση μειον να προσαγαγη τον κοσμον ενωπιον της δικαιοσυνης , παρεχομεν . προς τους εγκεφαλους της Κυβερνησεως τας ακολουθους ουσιωδεις _πληροφοριας · · . Ο ' 20 κατοικοι Ζωδιας _% αναμενουν απο καιρου δπως εγκριθουν αιτησεις των περι διατρησεων εις Ζωδιαν οι ανθρωποι αυτοι ειναι γεωργοι . Εις τα επανειλημμενα διαβηματα των αλλοτε ακουουν οτι αι αιτησεις των ενεκριθησαν , αλ λοτε δτι απερριφθησαν και δτι απηγορευθησαν διατρησεις εις την περιοχην των . ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ , προ διμηνου , κυριος υψηλο ισταμενος εις την Κρατικην υπηρεσιαν , ξενος προς την περιοχην και καθε αλλο παρα γεωργος , _£ τυχεν της σχετικης αδειας και διενηργησε διατρησιν εις την απηγορευμενην δια τους γεωργους περιοχην « Στεφανια » . Ουτος ειναι ιδιοκτη της κτηματος εκτασεως Π σκαλων . , _ _· . 0 Ισχυρος τζσραγων _^ διενηργησε διατρησιν εις- την περιοχην « _ΑνεφανΙ » παρ' δλον _£ - τι υπαρχουν και αλλες διατρη _^ σεις εις την εν λογω περιοχην . _Οδτος _ουδεμ ιαν ,. αχεσιν £ χεν με . · . . , ι Β . ι _:, ¦ *'' : Ι ¦· ' · · ' ' ιην γεωργιαν . © Προστατευομενος , ισχυρου Κυβερνητικου παραγοντος , διενηργησε διατρησιν προσφατως εις « _Ανεφανι » . ΟΟτος δεν ειναι κατοικος Ζωδιας . Ουτε ειναι γεωργος . Ο Εις των κρατουντων , « συνεπεσε » , κατα τας πληροφοριας μας , να . εχη διατρησεις πλησιον . . . υδατοφρακτου , εις την περιοχην Μορφου . Εν τω μεταξυ οι εμπειρογνωμονες : Κ . Λ . _Ντονιν , του Πανεπιστημιου Καλλιφορνιας , 1 . Στιουαρτ _, του ΟΗΕ , -Ν . Χαλκιας , των Αθηνων , ειναι σαφεστατοι εις τας προειδοποιησεις των , περι των κινδυνων εκ της υπεραντλησεως . . . ΚΑΙ ΕΡΩΤΑΤΑΙ : Γασει ποιου δικαιου εις μεν τους γεωργους Ζωδιας δεν παραχωρουνται αδειαι δια διατρησεις , εις δε τους ουδεμιαν σχεσιν εχοντας με την γεωργιαν , εγκρινονται αι αδειαι και ευλογουνται αι διατρησεις Μηπως διοτι οι μεν ειναι φορολογουμενοι , οι δε τρωκτικα η φιλοι των μανδαρινων της Κυβερνησεως ΚΑΙ ΕΡΩΤΑΤΑΙ : Εαν οι αγροται _Αυγορου συρθουν εις τα δικαστηρια , τι θα γινη με τους κυριους « ισχυρους » , οι οποιοι υπεπεσαν εις ¦ το ιδιον λαθος ΚΑΙ ΕΡΩΤΑΤΑΙ : Τι θα γινη με τους αρμοδιους οι οποιοι αρνουνται να εγκρινουν . αιτησεις διατρησεων εις τους γεωργους Ζωδιας , εγκρινουν δμως αιτησεις μη γεωργων και δη ξενων ΚΑΙ ΕΡΩΤΑΤΑΙ : Γλακωδως ανηγερθησαν εις περιοχας υδατοφρακται ουσιαστικως αχρηστοι , διοτι δεν « πιανουν νερο »· Διατι να μη ανεγερθη υδατοφρα κτης εις Ελιαν ( Ζωδιας ) δια να συγκρατουνται τα νερα που χυνονται εις την θαλασσαν Επι δλων αυτων , θα ειχον την καλωσυνην ο ' ι εγκεφαλοι της Κυβερνησεως να μας απαντησουν Διοτι εχομεν και αλλα να πουμε !·· . Η πολιτικη οργανωοις των Γιετκογκ υα εχη λογον δια το μελλον του Γιετναμ ΟΥΑΣΙΒΚΤΩΝ , 17 ( Ρ . ) - Ο Αντιπροεδρος των ΗΠΑ κ . Χαμφρευ εδηλωοεν δτι συμφωνει με την θεσιν του δολοφονηθεντος γερουσιαστου Ρομπερτ Κεννεντυ , δτι , η πολιτικη οργανωσις των ανταρτων Γιετκογκ πρεπει , ομοΟ με ολας τας αλλας πολιτικως οργανωοεις του Νοτιου Γιετναμ να διαδραματιση ρολον εις την _ρυθμισιν του πολιτικου μελλοντος της εν λογω χωρας . Ο . κ . Χαμφρευ προσεθεσεν οτι , η Κυβερνησις του Γορειου Γιετναμ πρεπει να επιδειξη αυτοσυγκρατηση » _, προκειμενου αι ΗΠΑ να · διακοψουν τους _δομβαρδι ' - σμους του Γορειου ' Γιετναμ _^ υ- πεστηριξε δε δτι πρεπει να υπαρξη αμεσος καταπαυσις του πυρος και απο τας δυο παραταξεις . ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ · ΣΑ . Ι . ΒΚΟΝ _, 17 ( Ρ . ) -- 'Η εφημερις « Χαν Νταν » , _οργανον της Γσρειοβιετναμεζικης κυβερνησεως κατηγγειλε τους Αμερικανους ηγετας δτι διαδιδουν ψευδεις πληροφοριας περι . κρισιμου φασεως των εις Παρισιους ειρηνευτικων συνομιλιων δια το Γιετναμικον . 'Η _εφημερις . προσεθεσεν δτι δεν επετευχθη ουδεμια προοδος εις τας συνομιλιας αυτας και την πληρη _ευθυνην δια το _αδιεζοδον φερουν αι ΗΠΑ . ΑΙ ΜΑΧΑ 1 Εν τω μεταξυ Αμερικανος στρατιωτικος εκπροσωπος εδηλωσεν δτι αι Αμερικανικαι και Νοτισ & ιετνοομικαι δυναμεις εφονευσαν 120 σχεδον στρατιωτας _ταΠ τακτικου 8 ορειοβιετν » χμεζικου στρατου , εις νεας συγκρουσεις εις το Νοτιον Γιετναμ , Αδται διεξηχθησαν εις περιοχην νοτιως της αποστρατικοποιημενης ζωνης μεταξυ του Νοτιου και του Γορειου Γετναμ , εις τα _Νοτιοβιετναμεζικαι δυναμεις ε · κεντρικα _Νοτιοδιετναμεζικα υψιπεδα και πλησιον της Σαιγκον . _ιΙΙΒιΤΒΥ Νιι / υ _ΙιΙΛιΙΙΚπ ι ιιΡ 1 Ι , 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ προ & λημα υπηρξε παντοτε το _σοοαρωτερον , μετο . εθνικον , εξ δλων των _προδλημαν , τα οποια αντιμετωπισεν η Κυπρος . Κυπριακη _Κυβερνηση εηεδεχξεν εις , ' αντ . μετωπισιν και του προβληματος , _χυο ερασιτεχνισμον , προχειροτητα , πρβκλητικην αφελειαν . Και τουτο , « η τα περισσοτερα των μελων της ουεπιοτημβνικας γνωσεις ουτε πειραν _ρι τα οικονομικα _διεθε ' _τον . Ευνοικαι _οικονομικαι _συνθηκαι _επακιαδθηοαν , κατα σχημα _οξυμωρον , τα τα γεγονοτα του Δεκεμβριου του ι 3 , Το _αφδονον ξενον συναλλαγμα , το _ι , Οι' _εισερρευσεν εις Κυπρον επετρε-. ' , ωατε οχι μονον η _σαθροτης της _οι-. • _βμικηξ πολιτικης της Κυβερνησεως _αποκρυδη , αλλα και να _δημιουργηδη τον λαον η απατηλη εντυπωσις , οτι _χυεερνησις του εις τον οικονομικον ιε * τουλαχιστον _εδριαμ _& ευσε και © τι μαχι αε την Κυπρο ' οικονομικον _παιεια , ον . ' Η _τασις των μελων της _Κυδερνη-^ . να' δρεψουν ευκολως < 5 αφνας και αποκτησουν εξ απαλων ονυχων _φη-Ι . ' , δεινων οικονομολογων , υπηρξε _σορον εμποδιον δια μιαν προγραμματιενην , _δετικην και _πολυπλευρον μελειτη $ Κυπριακης οικονομιας Μακρος ! ° _> _ ° _ζ « αρηλδεν ανεκμεταλλευτος . Η ριαδος των ισχνων αγελαδων προσεγρ · η _Κυδερνησις ομως ειναι παντε-> ανετοιμος , δια να αντιμετωπιση IV κρισιν . Οχι μονον δεν εχει ετοιμα : » ι « , 'αλλ' ουτε και την _σοδαραν και _ιοβονβν _νοοτροπιαν _, η οποια ειναι _Α'ΡΛιτητος _προυποδεσις δια τον _καταρων αποτελεσματικων σχεδιων , _επι-^ _Λ'υει . Διοτι πως ειναι δυνατον ¦ να »| β « μεν , οτι η οικονομικη κρισις , η « α « πειλει την Κυπρον , θα _αντιμε-«« ΡΠ με _επιστημβνικην γνωσιν και _Λιπτα οταν παντα τα οικονομικα _ρηματα αντιμετωπιζονται και _επιν * ι , υπο την πιεσιν χρονικων _προιΒ ««• .. _απαλων δι' απεργιας , διαιιΙν , 5 - Χ · Κ ·· ειζ μιαν _ελιγοωρον ου-? ι των ενδιαφερομενων και του « οροι » της Δημοκρατιας _ ' _¦ _ιιβ ' ιΤ , στευο > _- ιεν λοιπον , οτι η παρου' _^« Ρνησις ειναι καταλληλος και ι-„ ι _? * · την αντικειμενικην και _ρεα-^ ην αντιμετωπισιν της δεινης _οι-»? ? _^« _τκατασεως του τοπου . Παρ ' » _ιωυ ? . _™ ? ε 4 _ιΡ βυ _Ρεν _καδηκβν μας να _δκοι _* , Ε 1 ? Ρ ισ Μενας παρατηρησεις , * Ζ _τυυλα _* ιστον δα διαφωτισουν Μνων _^ ερ ' τι 1 ς _® Ρ ® Π 5 κατευθυνσεως _4 _»^ 1 ? τ ° υ δια τιιν επιλυσ , ν των _ΟΠιΧλ _^ Ρ _^ δληματων . ικι _* ΗΜΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ _^ _ιοδ _^ . _^^ 'ι 10 _^ _Ρβειυβποιει οτι , εαν _ιοβων _? ' *««» _τηοβ _ιβ δι' αυξησεις _Λ _' υση' Π , _? ικβνβ > _μ _^ της Κυπρου θα 'λιι _ι ' - _^ 1 _« Ρ _^«< 5 οποιησεις , αι α- * 5 Βη : _ι-Λ » _, _^ , & 5 * _Ρταται απο το _κολβ νειτ * _Β η _^ _Ση . _με Ρ _® ν υπο παντων ο-: % ων _% 1 _Ι Κ 5 _^ οδημ « τα των _υ-^' β _ντβνι' Τω . ν ε , ΡΥ _« των δεν _αντα-^ β » _λβιιιν 7 β κοσ » τ ° 5 ' _'* _% ¦ ζωης . Δεν Η ωστε _νΒ _™& να « υ _| _ηΜν οι ΣΥΝ ρ ν ρι λ ι ?* υ _- _^ _ΤβΡν . , τβ . κοστος _^« _ΕΚΕΙΛ'ΕΙΣ ΤΗΝ _Ιθην ΣΕΛΙΔΑ _^^& Λ ( _^ ιΙ ΠΟΥ _ΩΡΙΙΑΝ ΣΤΗΝ _ΜΜ _^ _ΦΙΚΜΟΙΗ _ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΙ ΚΑΓΑΦΗΣ Ι 0 _^ _$ _ΒΙΔ _^— ¦ βαριεται υτο _υττιτι ¦ Γ _ιμμΙ * _&*·¦¦ Γ _*·^! _βι _^ _β _^ _β _Ιι'μμημ νηΜ Γ _^^^ ΜΗΗ _^ _^^^ _^^ _^^^ _^» _ι _>__ _·_ % 9 * 0 Μια ΣΕΛΙΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ στα ΘΕΜΑΤΑ που ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ την ΒΥΝΑΙΚΑ των ΚΑΙΡΩΝ μας . „__ __ • Οταν μια γυναικα καταλα-£ η πως ο αντρας της _βαριεμαι στο σπιτι , η πρωτη τ _ης _αντιδοασι ειναι να θυμωση · · . . • Εκτος αν 6 αλη τα κλαματα , _Ιχρδνυα ακομη χειροτερο __ Οπωσδηποτε δμως τρομαζει τοσο πολυ , που καταφερνει τελικα να χειροτερεψη την ' _καγαστασι . Πρωτα απ' δλα δμως , _ικος καταλαβαινουμε αν ο _^ συζυγος βαριεται .-σπιτι _γου η ογι Το _πρα-γμσ ειναι απλουστατο- 'Η πρωτη ενδειζις ειναι το _£ σ < ηνικο παθος του συζυγου για την δουλεια- του . Πολλες γυναικες , την πρωτη _φοοα που ο αντρας τους τους • πη 'Οα μενω λιγο πιο αργα οτο νραφειο » , συμπεραινουν αυτοιιατως δτι θελει να κερδι ' σπ περισσοτερα Χρηματα για να ρυκολυνη την ζωη της οικο-ΥΒνειας- Και αισθανονται πολυ ι . _υτυνεις . Αλλες παλι , σκεπτ · - 'ται πως σιγουρα λεει ψεματα και καλυπτει μ' αυτον Τ ο ν τροπο τις συναντησεις του με καποια φιλεναδουλα . Και αισθανονται πολυ δυστυχεις . Φυσικα , υπαρχουν μερικες περιπτωσεις , δπου οι πρωτες ι . ' / _ονν μαντεψει σωστα και αλλες δπου οι δευτερες δεν εχουν Απλη η λυσις : Καμετε , η μαλλον , ξανακα μετε τ © σπιτι σας « ζωντανο και _ενδιαφε ρον » . Οι τροποι ειναι πολλοι , και ευκολοι μαντεψει σωστα . Μα τ _»<> περισσοτερες φορες δταν ο αντρας αναπτυξη ξαφνικα ενα ' ακα- τασχετο παθος για την- δουλεια του , αυτο σημαινει · απλως δτι βαριεται να γυριση -στο -σπιτι . ΜΙΚΡΑ ΔΡΑΜΑΤΑ —Μα γιατι αναρωτιουνται οι γυναικες . Βιατι βαριεται να γυριση σπιτι , αφου εκει βρισκομαι _εγω , που τον αγαπω τοσο πολυ Μηπως τυχον- δεν μ' αγαπα πια Αυτη η _σκεψι , που ερχεται αυτοματως στο μυαλο δλων εκεινων των γυναικων που ηθελαν να μη σκεπτοταν ο αντρας τους τιποτ' αλλο , παρα μονον ποτε θα τις ξαναδη . 'Ο αντρας σας βαριεται στο σπιτι δχι επειδη δεν σας αγαπα , αλλα επειδη η οικογενειακη ζωη που του κανετε ειναι βαρετη . Πως Γασικα , επειδη πιστευτε δτι αρκει , δταν ο αντρας σας γυριζη σπιτι , να σας βρισκη καλοντυμενη , καλοχτενισμενη και-γενικα περιποιημενη · Γεβαιως , -ειναι 1 πολυ- πιο ευχαριστο για εναν αντρα να βρισκη σπιτι του μια γυναικα κοκκετα . παρα ε ' να ασουλουπωτο πλασμα . Αλλα , βλεπετε _, αυτο δεν αρκει . Ακουη και η πιο ομορφη γυναικα του κοσμου γανει την γοητεια της αν _διηγηται διαρκως τις ιδιες ιστοριες και τις ιστοριες αυτες τις βρισκει ο αντρας βαρετες . Και , φευ ! Συνηθως οι ιστοριες που διηγουνται οι γυναικες στους αντρες τους , τους κανουν να Χασμουριουνται . Βιατι Βιατι κατα κανονα , ειναι ιστοριες κουτες _, χωρις γενικο ενδιαφερον . Διηγουνται τι τους εκανε ο μπακαλης και πως τους πουλησε σκληρο κρεας ο χασαπης και τι ειπε η κυρια του κατο > πατωματος και τ _' ι αταξια εκανε το παιδι και πως τσακωθηκε με τον θυρωρο και πως η μαμα παραπονιεται δτι δεν πηγαινουν ποτε να την δουν και πως τα παιδια εφεραν κακους βαθμους απ' το σχολειο και πως ο υδραυλικος δεν ερχεται . _κολονατ 1 - του παραγγειλε τοσες φορες . Και αυτα τα λενε και τα ξαναλενε καθε μερα- Και πολυ συχνα καταληγουν με ζηλεια . —Εσυ δμως στο γραφειο σου δεν εχεις - τετοια βασανα- Εξ αλλου , · ειμαι σιγουρη πως δεν βαριεσαι καθολου , μ . δλες αυτες τις νεαρες κοπελλες που οε τριγυριζουν · · . Να , λοιπον , ποιο ειναι .. το κακο . Την στιγμη που σ' δλον Τον κοσμο · συμβαινουν πραγματα συνταρακτικα χην στιγμη που καθε αντρας , οποιασδηποτε ηλικιας , θελει να αι- __ σθανεται δτι συμμετεχει κατα , καποιον τοοπο _στογ ρυθμο της εποχης μας , η γυναικα του τον εξαναγκαζει να ασχοληθη με τοσο ανουσιες λεπτομερειες . « Η αγαπη , ειπε ε νας μεγαλος φιλοσοφος , ειναι ενας μακρυς διαλογος » . Σημερα δμως τα περισσοτερα ζευγαρια δεν ξερουν πως να συζητησουν μεταξυ τους και γι' αυτο ο αντρας βαριεται στο σπιτι του- Και δεν σας κρυδω δτι η ανια αυτη μπορει να δημιουργηση στο τελος τεραστιους κινδυνους για το _σπιχικο σας . Βιατι ενας συζυγος , που βαριεται σπιτι του και που δεν εχει την κλισι και τ / ις ικανοτητες να ρι _/ θη με παθος στη δουλεια του , θα αρχιση να πηγαινη στο καφενειο , θα βγαινη με τους παλαιους φιλους και υστερα , σιγα - σιγα , θα αρχιση να κυτταζη τις αλλες γυναικες . Πολλοι αντρες νομιζουν δτι ο καλυτερος τροπος να γλυτωσουν απ' την ανια . ειναι μια μικρη ερωτικη περιπετεια . Οι 1 » > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 14 ην ΣΕΛΙΔΑ Μυ _^ οικο Θι _2 /) ια ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΕΓΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΒΥΝΑΙΚΑΣ Δεν μπορει κανεις να πη ποτε αρχισε η προικοθηρια να γινεται θεσμος εδω στην Κυπρο . Οπωσδηποτε δμως υποβοηθησε πολυ η αστυφιλια των ευπορων χωρικων , οι οποιοι ηταν προθυμοι να πληρωσουν _ακριδα για να δουν τις κορες παντρεμενες στην πολι . δπου , δπως πιστευαν , θα ζουσαν πιο ανετα υακρυα απο την σκληρη _ζι _,-η _χης υπαιθρου . _'Βχ-. ινο που παραμενει γεγονος ι ινα ι δτι η προικα σ' αυτο το νησι ειναι ΘΕΣΜΟΣ . Κα ' ι αποτελουν εξαιρεσι οι γαμοι που γινονται χωρις ο _θεσμΟΒ αυτος να λαμβανεται _κοΡ . _'υλου υπ ' οψιν . - _^ < αι ενω συνηθως θεωρειται _ευιιυνη αποκλειστικα του ανδοα η -επιδιωξις της προικας ειναι εν τουτοις αναγκη να κατανοηθη απο την Κυπρια πως η ιδια ευθυνεται για την προικοθηρια σε πολυ μεγαλυτερο βαθμο απο τον ανδρα . Και δταν αντιληφθη την αληθεια αυτη και αφου καμ ' η συνειδησιν της πως ο _εξευτελιστικος αυτος θεσμος πρεπει να εκλειψη _, τοτε ευκολωτατα θα μπορεσουν να κατακρημνισουν ° • μια νυκτα μεσα το αναχρονιστικο _αυχο συστημα . Δ ' κη μας πιστη ειναι δτι καμιιια γυναικα , φτωχη η πλουσια , εργαζομενη η μη , της πολης η του _χωριου δεν κολακευεται ουτε της αρεσει να παντρευεται εναν αντρα που αγορασε , οποιοδηποτε κι * « ν _ιΤναι τουτος . Πρεπει να αντιδρασουν και να αρνηθουν σε νονεις , συγγενεις και αλλους • καλοθελητες _1 το δικαιωμα να επεμβαινουν οε κατι που οφοοα αποκλειστικα και μονο τις 'διες . Βονεις κα ! καλοθελητες _υπορουν να συμβουλευσουν « εν μπορουν δμως και να _κανοιτν αγοραπωλησιες με 6 ασι * ατι που 0 £ ν τους _βνηχ _^ . την υελλοντικην ευτυχια της _κοοι ) ς τους . Βιατι για μας ειναι κανων πως γαμος βασισμενος πανω στο χρημα δεν μπορει να φερη ευτυχιαν . Να απαιτηση λοιπον η γυναικα το δικαιωμα να εκλεγη μονη . την ζωη _# της . Την ωριμοτητα που χρειαζεται για να μπορ η να εκλεξη την εχει . Βενικα , η γυναικα της Κυπρου ειναι _εγγραματη και εργαζομενη . Αυτα , μαζι με το εμφυτο ενστινκτο της . θα την βοηθησουν καλυτερα απο καθε αλλο στην εκλογη συντροφου της ζωης της . Την περασμενη βδομαδα αφηγηθηκαμε μια πραγματικη ιστορια για τις θλιβερες συνεπειες του θεσμου της προικας . Σημερα θα δωσουμε μιαν αλλη . Η κοπελλα . το καμαρι του χωριου για την ομορφια της · φρονιμη , συνεσταλμενη . Στο Βυμνασιο πηγε δυο μονο χρονια , γιατι επρεπε να _^ βοηθηση την οικογενεια . Μεγαλωσε κι ' δλοι την θαυμαζαν για την νοστιμαδα και την προκοπη _ της . μα δεν παντρευτηκε κι' ας ειναι σημερα 23 χρονων ( Βια πολλους τα 23 ειναι ηδη γεραματα )* Ελειπε η __ _ποοικα βλεπετε . Πριν _^ να χρονο , η οικογενεια της . ! - _> ε χιλιες στερησεις τ ης εκτισε ενα σπιτι και βρεθηκε καποιος καταλληλος που ηταν ετοιμος να την παντρευτη . Μα ο γαμος δεν _εγινε . Ο πατερας της κοπελλας απεναντι προσφερε μεγαλυτερο και πιο μοντερνο σπιτι συν £ 2 . 000 . Μα την αληθεια , η ιστορια ειναι πραγματικη . Σημερα η κοπελλα προκειται να ξενηΤευθη . Οι Κυπριοι του Λονδινου βλεπετε , δεν θελουν προικα . Β . Κ . ΣΣΗΜ .: Η στηλη δεχεται συνεργασιες και εισηγησεις που θα την βοηθησουν στην πολεμικη της κατα του « _εσμου _τηζ προικας . ΤΟ Φ 8 ΙΝΟΠΟΡ 0 ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΣΑΣ Ανθισμενα κρινακια και κροκοι — κατευθειαν απο το χωμα ορθωνονται τα ευθραυστα στην δψι αλλα ανθεκτ :- κα λουλουδια . Μια και δεν εχουν φυλλα , τα φθινοπωρινα ] αυτα λουλουδια συνδυαζονται θαυμασια με κυκλαμινα , ι Φυτεψτε τα κοντα — κοντα , σε μια τελεια φθινοπωρινη συνυπαρξι . Βια ναναι ετοιμος ο κηπος σας να υποδεχθη _^ το φθινοπωρο , φυτεψτε απο _τω ρα κρινακια και κροκους . Η τελευταια προθεσμια για το φυτεμα των _ΦθινοτιωριΟιΤικων < _ουΛθυυιων _ι . _» - ναι τα μεσα Αυγουστου . Οι αγριοι κροκοι , θα το προσε ξατε , βγαινουν στις χλοερες πλαγιες , σε απανεμες μεριες κατω απο δεντρα και κοντα στους θαμνους . Στους κηπους των σπιτιων οι ημεροι κροκοι ( ζητηστε τους στα ανθοπωλεια ) κανουν θαυμασια παρεα με τους καλλωπιστικους θαμνους και τις ροδοδαφνες . Σαν ανθισουν , στο τελος του Σεπτεμβρη _, μικρες δροσερες λιμνουλες σ' δλα τα χρωμα τα θα λαμψουν στον κηπο σας . Και Υσως τοτε να λυπη θητε λιγωτερο που τελειωσε κι' αυτο το μακρυ , ζεστο καλοκαιρι ... _ΜΥΡΤΙΠΤΙΣΣΑ Ενα αηδονι _βουβαβηκε ... Το γερικο αηδονι της Ελλαδος _βουδαθηκε ... Η πολυαγαπημενη ποιητρια της εφηβειας των μητερων μας , η Μυρτιωτισσα , εσβησε μονη , ιτριν λιγες μερες , στις απροσωπες αιθουσες καποιου εφημερευοντος νοσοκομειου . Δημοσιευουμε σημερα ενα απο τα λιγωτερο γνωστα ποιηματα της , σαν ·» 3-στατο φορο τιμης προς εκεινη που μας εδωσε τα μεσα απο τους στιχους της να γευθουμε την ψυχη της . 2 _* τ © _οεντρο μου Κατου απ' του δασου τα _δεντρα τα δροσερα , τα σφριγηλα , τ α μυρωμενα , με ποση θλιφι στην καρδια σ' αναθυμιεμαι απο μακρια , φτωχο μου , εσενα ! Σε βλεπω αδυναμο , στεγνο πνιγμενο < μες στον _κουρνιαχτο του αχαρου δρομου , μ' ενα κλωναρι σου αχαμνο να γνεφεις ματαια στ' αδειανο παραθυρο μου . Χρονια και χρονια μια πικρη , μια μαραζιαρικη ζωη κι' οι δυο . μας ζουμε , κι' δταν δραδυαζει , στη _σιωτιη , μια δμοια γλωσσα εγω κι' εσυ κρυφομιλουμε . Εδω στου δασου τα βαθια , που δλα ειναι γυρω σιγαλια , στη -μοναξια μου , Θυμαμαι εκεινην τη βραδυα που επανω σου εσταζαν βαρια τα δακρυα μου ! Πως ο βουβος μου σπαραγμος ητανε τοτες νοητος απ' τη σιωπη σου ! Ολος μου εχυθηκε ο κρουνος στο φυλλωμα σου . κι' ο λυγμος μες στην ψυχη σου . . . Βια με τον ισκιο σου σκορπας , για με τον κομπο της δροσιας , τον σπαταλευει _ φευγω και νιωθω δ , τι πονας ανατριχιαζεις ,. λαχταρας , και με γυρευεις . ΛΟΒΙΑ . . • Υπαρχει κατα βαθος πολλη λογικη εις την επιιχονη της γυναικας να μην εχη λογικη . Βκυ ντε Μωπασσαν • 'Ο γυιος μου ειναι _γυιος μου ως που να παντρευτη , η κοοη μου ειναι κορη μου σε δλη τηο τη ζωη . Ρολλαντ .

Τίτλος Θέμα Σελίδα