ΔΗΜΟΜΡΑ ΒΙΙΒΟ £ £ . 0 £ ΙΑ ΛΙ £ Μ-0 £ _' - Με τον Δηροκρατικο Σοσιαλιοιικο Φακο Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ Σοσι ιλισμος ειναι ενα συστημα αρ ιων που εχει σκοπο την αλλα γη του κοινωνικου καθεστωτος χωρις αυτο να σημαινη _ττως α ιτοτελει ταυτοχρονα μια καινουργια κοσμοθεωρια , μια και νουργια θρησκεια η ενα καινουργιο φιλοσοφικο συστημα . Ο Δημοκρατικος _Σοσιαλισμος ειναι ενα κοινωνικο κινη μα που διαφερει ριζικα τ / ισο απο τον Κομουνισμο δσο και απο την Αστικη Δημοκρατια . Στο παρελθον ειχε _καλλιεργητη η αντιληψη δτι ο Δημοκρατικος Σοσιαλσιμος και ο Κομμουνισμος ειχε συγγενη ιδεολογικη κινηματα που επιδιω κουν τον Ι'διο σκοπο με διαφορε τικα . μεσα . Οτι δηλαδη και τα δυο εκφραζουν τ 0 εργατικο κινημα και αποβλεπουν σ' ενα κοινο σκοττο , να απελευθερωσουν δηλαδη τη εργατικη ταξη απο την _ττολιτικη , οικονομικη και πνυεματικη _καταττιεση του κοπΒιταλισμου , με τη διαφορα πως το ενα χρησιμοποιει την επαναστατικη τακτικη ( Κομμουνισμος ) και το αλλο χρησιμοποιει σαν μεσο την κοινο βουλευτικη δημοκρατια ( _Δηαο κρατικος ΣοσιαλισμοΟ . Την συγχιση αυτην καλλιεργησαν τοσ 0 τα κομμουνιστικα κομμα τα , προσπαθωντας να παοουσι ασουν τον Σοσιαλισμο σαν ενα εκφυλισμενο παρακλαδι του Κομμουνισμου , δσο και τα αντιδραστικα αστικα κομματα προσπαθωντας να τον παρουσι ασουν σαν ινα « σκαλοπατι » του κομμουνισμου . Βι' αυτο κα ] ο αγωνας του _Δηιιοκρατικου Σοσιαλισμου υπηρξε και παραμενει διμετωπος . ΓΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ * 0 Δημοκρατικος _Σοσιαλισμος _διαφερω δασικα απο τον κομμουνισμο γιατι ο Κομμουνισμος αντικαθιστα το συστη μα της κοινωνικης και οικονο μικης αναρχιας τοθ καπιταλισμου με μια καινουργια μορφη τυραννιας , που επεκτεινεται σ' δλους τους τομεις της ζωης του ανθρωπου ενω ο Σοσιαλι σμος αποβλεπει στην εξυψωση της ανθρωπινης προσωπικοτητας μεσα σε μια ελευθερη και δικαιη δημοκρατικη κοινωνια . Ο Κομμουνισμος αντιμετω πιζει τον ανθρωπο σαν ενα κομ ματι αψυγο πηλο , που μπορει να τον μεταπλαβη καθε στιγμη και να τον χρησιμοποιη δπως θελει . Ο Σοσιαλισμος _αντιμετωπι ζει τον ανθρωπο σαν μια πολυ συνθετη προσωπικοτητα , που δεν μπορει κανεις να την εκμη δενιση βαζοντας την μεσα σε « καλουπι » . Ετσι ενφ ο Κομμουνισμος θετει υπερανω δλων την εφαρ μογη της κοσμοθεωριας του « αδιαφορωντας για τα μεσα ) ο Σοσιαλισμος θετει υπερανω δλων τον ανθρωπο . Ο Κομμουισμος βλεπει τον ανθρωπο σαν αβουλη μοναδα ενος αβουλου συνολου , το οποιον κατευθυνεται απο την « φωτισμενη » μειοψηφια της κομματικης ηγεσιας , που απο τελει και το Κρατος . Ετσι η διευθυνση της οικονομιας σ' ε να κομμουνιστικο καθεστως περναει απο τα χερια των _ιδι _ωτων καπιταλιστων στα χερια της κρατικης γραφειοκρατιας που δεν ειναι αλλη απο την « φωτισμενη » και « αλανθαστη » κομματικη μειοψηφια . Ο Σοσιαλσιμος αντιθετα α ναγνωριζει στον ανθρωπο το δικαιωμα να αναπτυξη την προ _σωπικοτητα του ελευθερα σαν Ι ' σος αναμεσα σε 'ισους . Ο Σοσιαλισμος δεν _αποβλε πει στην κρατικοποιηση της οικονομιας αλλα στην κοινωνι κοποιηση της . Ο Σοσιαλισμος δηλαδη δεν αποβλεπει στο να παρη τη διευθυνση της οικονομιας απο τα χερια των καπιταλιστων και να την τοπο θετηση στα χερια μιας φουχτας κομματικων γραφιεοκρατων αλλα να την τοποθετηση στα χερια των εργαζομενων αν θρωπων . Ο Σοσιαλισμος απο βλεπει δηλαδη σε μια συλλογι κη και σχεδιασμενη οικονομια , που θα βρισκεται κατω απο τον _Ελεγχον του συνολου και του οποιου _χιζ αναγκες θα ικα νοποιη . Αλλη αγεφυρωτη αντιθεση μεταξυ Κομμουνισμου και Σο σιαλισμου ειναι το θεμα της Δημοκρατιας . Βια τους κομμου νιστες η Δημοκρατια ειναι μο νον ενα μεσο που θα τους δωση την ευκαιριαν να καταλαβουν την εξουσιαν , δπου δεν μπορουν να το πετυγουν με την επαναστααη . Μολις ανεβουν στην εξουσια εγκαθιδρουν την « δικτατορια του προλεταριατου » δηλαδη τη δικτατορια της ιθυνουσας ομαδας του κομ _ματος και καταργουν καθε ειδος ελευθεριας . Βια τους Σοσιαλιστες η Δημοκρατια αποτελει μεσο και τελικο σκοπο . Ειναι , δπως χαρακτηριστικα εχει πει ενας μεγαλος _θεωρη τικος του Δημοκρατικου Σοσι αλισμου , ο Μπερνασταιν . Το μεσο ( χωρις αυτο να σημαινη , πως ο ' ι Σοσιαλιστες δεν κανουν επανασταση δταν η Δημο κρατια καταργειται η δεν υφι σταται ) στον αγωνα για την πραγματοποιηση του Σο ° ισλι σμου και η μορφη που θα παρη ο Σοσαιλισμος σαν πραγματοποιηθη » . ΓΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαση της Αστικης Δημοκρα _τιας . ειναι ο κοινοβουλευτισμος , η πολιτικη δηλαδη Δημο κρατια . Σ' αυτο το σημειον υπαρχει συγγενεια μεταξυ Σοσιαλισμου και Αστικης Δημοκρατιας . 'Η Αστικη Δημοκρα _τια δμως διαφερει βασικα απο την σοσιαλιστικη , γιατ ι περιο ριζεται μονο στην πολιτικη Δημοκρατια , ενω η Σοσιαλι . κη Δημοκρατια επεκτεινεται σε οικονομικη και κοινωνικη . Ετσι ενω στην _'Αστικη Δημοκρατια υπαρχει πολιτικη ε . λευθερια , κατανταει _δχρηστη στους πολλους δεδομενου δτι η εκμεταλλευση των ανθρωπων δεν καταργειται , _αλλ'α αντιθετα ζωογονειται με την ανεξελεγκτη οικονομικη ασυδοσια των ολιγων και με την ελλειψη ενος σχεδιασμου της οικονομι ας που ' θα αποβλεπει στην ικα νοποιηση οτων λαικων μαζων και δχι στη δημιουργια καπι . • ιαλιστικων μονοπωλιων . 'Η Αστικη Δημοκρατια δια τηρει τα κοινωνικα προνομια των ταξεων . Ο Δημοκρατικος Σοσιαλισμος αγωνιζεται να τα καταργηση και να _δημιουο γηση για δλους τους ανθρωπους _τις ιδιες προυποθεσεις , σε δλους τους τομεις της ανθρωπινης δραστηριοτητας . Η Αστικη Δημοκρατια βρισκεται διαρκως σε κινδυνο να περιορισθη η και να καταπατη θη , γιατι βασιζεται σε μια ανοργανωτη κοινωνια , στην οποια κυριαρχει το ιδιωτικο επιχειρηματικο κερδος και ο πο λιτικος _απροσανατολισμος των λαικων μαζων που γινονται ετσι ευκολη « λεια » για τους διαφορους « εθνοσωτηρες » που παρουσιαζονται κατα εποχες . 'Ο Δημοκρατικος Σοσιαλισμος αποβλεπει σε μια ωργα νωμενη και συνειδητη κοινωνια δπου οι ανθρωποι θα μπορουν να αποφασιζουν για το μελλον τους μσκρυα απο καθε κα ταπιεση και καθε εξαρτηση . 'Ο Δημοκρατικος Σοσιαλισμος αγωνιζεται για ενα κοσμο Ισοτητας και _ελευδεοιας . για ενα κοσμο ειρηνης και ο ' - 9 ρ « πινης αδελφοτητας . Ο ΣΟΣΙΑΑΙΣΤΗΣ ΒΕΛΑΜΕ Δυο φοιτητριες -πηραν το μετρο για να πανε στο Καρτιε Λατεν . Μεσα στο οχημα _υπηρχε πολυς κοσμος . Εαν εβλεπες το ωραιο αγορι που ειναι -πισω σου , λεει η μια απ' αυτες στην αλλη , σε τρωει κυ ριολεκτικα με τα ματια . — Οχι μονο με το ματια ψιθυ ριζει η αλλη . Ειναι πολυ κακοανατεθραμμενος . Τρωει με τα δαχτυ λα του . * * * ****** Καποτε η Αδα Βκαρντερ ηθελε να ταξιδεψει στην Ευρωπη . Προσπα θωντας να πετυχει την εκδοσιν του διαβατηριου της υποχρεωθηκε να α παντηση σε ωρισμενα ερωτηματα που την αφορουσαν . Στο ερωτημα « ειστε _Εγγαμος » απηντησε μ * Ενα χαριτωμενο χαμογελο : Ποτε — ποτε ! * * * »*¦*** Η κυρια Κοεν μια νυκτα λεει στον αντρα της -που ι | ταν -πολυ ταραγμενος . —Βιατι καλε μου . δεν κοιμασαι αποψε Βιατι εισαι τοσο ανησυχος —Χρωοτω στο Λεδυ , τον αντικρυ νο μας γειτονα εικοσι πεντε λιοες , και δεν εχω να του τις επιστρεψω , ενω του υποσχεθηκα οτι αυριο θα του τις εδινα . Και γι' αυτο χολοσκδς καυμενε . Μια και δυο η κυρια Κοεν ανοιγει το παραθυρο και φωναζει τον Λεδυ που καθοταν στο οντικρυνο σπι τι . Σε λιγο ο Λεδυ φανηκε στο πα ραθυρο του με τις πυτζαμες . —Τι ειναι ΤΙ με θελετε ρωτα . —Κυριε . Λεδυ , ο αντρας μου σδς χρωσταει εικοσι πεντε λιρες -Ναι . —Λοιπον δεν θα μπορεση να σας πληρωσει . Του ?) _λθοιν ο ' ι δουλειες _τοο αναποδα . Επειτα η κυρια Κοεν κλεινει το -παραθυρο κα ' ι λεει οτο συζυγο της . νρΛψιΜ 0 καθαρο , _συνεχες και μεγαλης διαρκειας . . _^ _ν . _-. _ΗΤ' Ι _| 5 Ρ _^ Γ _* _ι _^ _Ρ - Τα _καλοιερα _σιολδ _δοιρΛειας τοθ Κοομου _» _^ ι _^^ _£% ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΒΕΣ Υηο του _Αρο $ Τ . ΕΥΑΟΚΑ Δεδομενου δτι η πολιτικη ζωη ειναι ανυπαρκτη δπως και . η πολιτικη παραδοση , επιβαλλεται να καθιερωθη το εκλογικο συστημα της ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΠΚΗΖ , γιατι θα αποτελεση , ισως , τον κυριωτερο παραγοντα για την δημιουργια πολιτικου βιου στον τοπο μας . Πιστευουμε πως οι εκλογες Τοπικων Συμβουλιων θα συμβαλουν σε μεγαλο βαθμο στη δημιουργια πολιτικης και κομματικης συνειδησεως . Επομενως , και στη δημιουργια πολιτικου βιου . Στο αρθρο μας της -περασμενης Κυριακης καταληξαμε • ηχος χωρις τη δημιουργια γνη σιων δημοκρατικων προυποθε σεων ειναι αδυνατο να -προγραμματισθουν εκλογες . 'Εννο ουμε εκλογες γνησιες που να εκπροσωπουν το λαο κατα τρο πο πραγματικο . Και οχι εκλογες — κοροιδια του λαου . Πρεπει να εκδη _. _μοκρατικοττοιη βη ο _τοττος και η εσωτερικη δι οικηση . Να υπαρξη ελευθερα ε πικσινωνια ιδεων και αποψεων . Χωρις καταπιεσεις , εκφοβισμους , διωξεις οικονομικες και επαγγελματικες . Να αφεθη ο Τοπος ελευθερος , το δε ραδιοφωνο και η τηλεοραση να γινουν προσιτα σ' δλες τις πολιτικες παραταξεις και κομμα τα . Υπαρχουν κα _ αλλες προυπο θεσεις προκειμενου περι γνησιων εκλογων . Αν πραγματι επιθυμουμε να δημιουργηθη πο λιτικος βιος στον τοπο μας , τοτε θα πρεπει και οι κλογες να αντιμετωπισθουν σαν μερος της ολης προσπαθειας προς δη μιουργια πολιτικης ζωης στην Κυπρο . Η πολιτικη ζωη και τα Κομματα Αρχων προυποθε _τουν ωρισμενες αρχες , καταλληλη ατμοσφαιρα και κυριως _πραγματικην επιθυμια των κρατουντων να επιτρεψουν την υπαρ £ η τους . Κατι που θα _βοηθηση τα με _γιστα στη δημιουργια ομαλης πολιτικης ζωης ειναι και η κα θωρισμενη ημερομηνια των εκ λογων . Πρεπει η ημερομηνια των εκλογων να ειναι σαφως καθωρισμενη , γνωστη αιτο και ρο , και απαραβιαστος . Οταν οι παντες ξερουν δτι οπωσδηποτε θα διεξαχθουν εκλογες σε τακτη ημερομηνια , τοτε δημιουργουνται και οι αναλογοι πο λιτικοι προσανατολισμοι . Οπως παμε εδω στη Κυπρο , θα πρεπει να _ιδρυ & η και μαντειο , για να μας προσφεοη προφητειες για το αν θα διεξαχθουν εκλογες και ποτε . 'Ο αιφνιδια σμος δεν συμβαλλει στη δημι ουργια πολιτικης ζωης . Οταν ο Μακαριος _προκηρυξε Προεδρικες εκλογες , αιφνιδιασε τον Κυπριακο λαο , γιατι κανεις δεν τις περιμενε . Αεγεται πως ουτε και ανθωποι του στενου του περιβαλλοντος ηξεραν οτι επροκειτο να γινουν προεδρικες εκλογες . Ο αιφνιδιασμος αυτος αν δεν _χαρακτηρισθη σαν δικτατορικη εκδηλωση , του λαχιστον σημαινει επιθυμια ελλειψεως πολιτικου ανταγωνι σμου και κομματικης ζωης στην Κυπρο . Στην Αμερικη , της οποιας το Προεδρικο συστημα ακολουθει η Κυπρος ( δ ταν προκειται η Κυπριακη Κυ _βερνηση να δικαιολογηθη για κατι , προσφευγει στο προσχη μα τοθ επιχειρηματος του προ εδρικου συστηματος της Αμε ρικης ) , δεν γινονται σε καμμια περιπτωση ενδιαμεσως εκ λογες . Και σε περιπτωση εθνι κης κρισεως υπαρχουν αλλες συνταγματικες προβλεψεις . Με τον τροπο αυτο η _ημερομηνια των εκλογων ειναι παντοτε γνωστη ο , τι και να γινη . Σ' εμας επι μερες _τω _^ α συ * ζητειται , το αν πρεπει να γινουν εκλογες η δχι και ποτε . Προσπαθουν οι δημοσιογραφοι να εκμαιευσουν < _χγετικες δηλω σεις απο τον κ . Κληριδη η τον κ . Ντενκτας και κανεις δεν ειναι βεβαιος για το τι προκει ται να γινη . Στη πραγματικο _τητα δμως εξαρταται απο τις προθεσεις και τα σχεδια του Μακαριου . Οι εκλογες δεν ειναι υποθεση γουστου ενος ατο μου , δποιο αξιωμα και αν κα . τεχη . Πρεπει να υπαρχη τακτη ημερομηνια εκλογων , παντοτε και στους _παντας γνωστη , νια τι αυτο συμβαλλει στη κομμα τικη ζυμωση και τη δημιουργια πολιτικης ιωης . ΤΟ ΕΚΛΟΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ . Αλλη _ρτοβαρωτατη προυποθεση προκειμενου να οργανω-6 η στην Κυπρο δημοκρατικος πολιτικος βιος ειναι το εκλογικο συστημα με το οποιον θα διεξαχθουν οι εκλογες . Με τα υπαρχον πλειοψηφικο και 49 % να παρη ενα κομμα δεν βγαζει ουτε ενα βουλευτη . Ενζ » με το Αναλογικο ο αριθμος των 6 ου λευτων καθε κομματος καθοριζεται απο τον αριθμο των ψηφων που παιρνει . Στην Κυτ _ ο δεδομενου δτι η πολιτικη , ζωη , ειναι ανυπαρκτη οπως και η πολιτικη παραδοση , επιβαλλεται να καθιερωθη η Απλη Αναλογικη γιατι Θα αποτελεση , Ι ' σως , τον κυριωτερο παραγον τα της δημιουργιας πολιτικου βιου στο τοπο μας . Οι ιθυνοντες της Κυπριακης Κυβερνησεως δεν επιθυμουν ου ' τε γνησιες εκλογες , ουτε τη δη μιουργια πολιτικης ζωης και Κομματων Αρχων . Αυτο φαινε ται απο το δικτατορικο καθεστως _ττου δημιουργησε επι οκταετια η Κυβερνηση , απο τα προσωπα που επελεξε ( τα περισσοτερα αγνωστα στο λαο και στερουμενα προσοντων ) για βουλευτες κα » απο το γεγονος ακομα δτι επι οκτω _^ ρο νια καταργησε καθε _ει-δους εκ λογη . Καταργησε την εκλογη Κοινοτικων Αρχων , μελων των Σχολικων και Εκκλησιαστικων Επιτροπων , Δημαρχων , κλπ . Αυτες οι εκλογες εγινον το επι Αγγλοκρατιας . Βιατιι καταργηθηκαν επι « _Δημοκρατι ας » Πιστευουμε πως ο ' ι εκλογες των Τοπικων Συμ _βουλιων 6 « συμβαλουν σε μεγαλο βαθμο στη δημιουργια πολιτικης και κομματικης · _-.. συνειδησεως _. Επομενως και στη δημιουργια _, πολιτικου βιου .--Ο τοπος χρειαζεται επειγον τως δημοκρατικες συνθηκες και πολιτικη ζωη . Η _πολιτικη ζωη & α βοηθηση στην _ιτιο ωρι μη αντιμετωπιση τ _£ ) ν _προβλημοττων που μας περι σφιγγουν , καθως και στην ο _^ _απτυξη ορθων πολιτικων κριτηριων . Πως 6 α _1 _» αθη ο λαος να _επισημαινην Αρχες και αληθειες , αν δεν _τσυ _δοβη η ευκαιρια κατα τροπο γνησιο Πως βα . μαθ η . να μη συγχιζη _^ τα συμβολα και τις _Αξιες μετα προσωπα Ολοι αυτοι σι παραγοντες που περιγραψαμε , τους οποιους και αλλοι . _εττεσημαναν : α _? ποτελοΟν απαραιτητε · προυπο Θεσεις _Προκειμενου να . ' . _, 'δημ · ρυργηβοΟν _δημοκρατικες _σανθα κες κα ι πολιτικη ζωη . στην Κυ . _ΤΒΑΟ . - ... _·'' . Δο Τ , ΕΥΔΟΚΑΧ / Ιοιος 1 _εΙ / ι & ι Λαο _αουιιρχ οιιαι // ο ιι ιιη γα ι νια -Η ΝΕΟΤΗΣΝ . ΕΛΛΗΝΑ Ο πρωταγωνιστης μεσ' τη ζωη , μεσα στα τρια αυτα ερωτηματικα ειναι ο ανθρωπος . Ο ανθρωπος που ζη ταυτοχρονως στις τρεις διαστασεις του χρονου στο παρον , στο παρελθον κα ! στο μελλον με προοπτικη την αιωνιοτητα . Κι' ειν' η ζωη ενας διαρκης και ακαταπαυστος αγωνας , που το νοημα του κα ! ο σκοπος του εκφραζονται κα ! διατυπωνονται στη λεξη πολιτισμος , με πρωταγωνιστη κα ! κυριο εμπνευστη παντα τον ανθρωπο . 'Ο ανθρωπος λοιπον ειναι η κυρια βαση κα ! αιτια , το ουσιαστικο κινητρο κα ! γνωρισμα του πολιτισμου . _Διχοος τον ανθρωπο , διχως _δηλν το ουσιαστικο ενδιαφερο του ανθρωπου για το ποιος ειναι — απο που ερχεται — κα ! που πηγαινει — πολιτισμος δεν παραγεται δεν . ειναι δυνατον να παραχθη , γιατ ! ο ανθρωπος ειναι η πηγη του πολιτισμου . Βιατ ! πως ειναι δυνατο να γινη πολιτισμος δταν απο τον ανθρωπο λειπη η γνωση της καταγωγης του , η επιγνωση του ειναι του , της υπαρξης του , κα ! η εγνοια της αποστολης του Ναι ! δεν ειναι ποτε δυνατο ο κοσμος δλος , ο ! λαο ! γενικα , μα ουτε κα ! ο τοπος μας ειδικα , ειναι αδυνατο λεω , να ορθοποδηση να παη μπροστα , να δημιουργηοη πολιτισμο καθαρο ανθρωπιστικο , δταν _£ χει χρεωκοπησει ο ανθρωπος ως προς τον εαυτον του —την υποσταση του— για το παρελθον του , για το παρον του κα ! για το μελλον του . Κα ! δυστυχως η διαπιστωση φαινεται , και ειναι τραγικη , δταν σταθμηση κανεις το ποιο τοθ σημερινου « πολιτισμου » μας . Ο ανθρωπος , δλοι οι ανθρωποι , δεν ενδιαφερονται να πληροφορηθουν η να μαθουν ποια ειναι η εξαρτηση τους η Ιστορικη , με αποτελεσμα να μη γνωριζουν τον εαυτο τους κα ! με χειροτερη δυστυχως συνεπεια να μη μπορουν να δουν την αποστολην τους κα ! τον προορισμο τους . Μεσα σ' αυτη την αγνοια ιην ολοκληρωτικη , παλαιει ο σημερινος ανθρωπος αγωνιζεται ,,: προσπαθη να φτιαξη για τον εαυτο του και για τους απογονους του « μερες καλυτερες , ευτυχισμενες » . Ειναι τραγικη δμως η _μοιρα μας , γιατι σημερα η εποχη μας —ο πολιτισμος μας— διερχονται δυνατη κριση κα ! ποιοτητος κα ! σκοπου . Κα ! αν ο πολιτισμος μας ως συνολο διερχεται κριση , αυτο σημαινει δτι ο ιδιος ανθρωπος διερχεται κριση , ως προς τον . εαυτο του , γιατ ! δεν εχει κατανοηση , η μαλλον δε θελησε να πληροφορηθη κα ! να σπουδαση _, το παρελθον του , απο που ερχομαι το παρον του , ποιος ειμαι κα ! το μελλον του , που πηγαινω Δεν αξιοποιησε αυτες τ ! ς τρεις δυνατες καταβολες του ειναι του , και το καταντημα μας ειναι να ζουμε στην κριση ενος αναιμικου κα ! ωχρου πολιτισμου , χωρις ψυχη κα ! πνοη ζωης . Κα ! το χειροτερο ειναι δτι αυτη η κριση μας καμνει να ζουμε και . σαν ατομα αλλα κα ! σαν ανθρωποτητα μερες δχι « καλυτερες κα ! ευτυχισμενες » αλλα μερες αγωνιας κα ! τρομου . Αυτο ακριβως ηταν . και το αποτελεσμα της συζητησεως στο τελευταιο Συνεδριο των Αθηνων . Ετονισαν δτι ο πολιτισμος μας παλαιει , διερχεται κριση με τρομερες προοπτικες και συνε - πειες αλλα κα ! συναμα υπεγραμμισαν δτι β ρισκομαστε στο μεταιχμιο του πολιτισμου δηλ . στο λυκοφως ενος παλιου πολιτισμου κα ! στο λυκαυγες ενος καινουργιου πολιτισμου . Κα ! το θεμα ξανατιθεται . Και το προβλημα ξαναγιεννιεται : θαναι αραγε αυτος ο νεος πολιτισμος γεννημα μιας ουσιαστικης επιγνωσης Η θα μας οδηγηση σε χειροτερο αποτελεσμα απο το σημερινο Κα ! ο Κληρος κα ! η ευθυνη μου φαινεται πως ειναι καιρος να πεση και πρεπει να πεση ατους ωμους στους δικους μας , « ημων των Ελληνων » η αν θελετε « ημων των Νεοελληνων » . Και αλοιμονο , αν δεν . πεση ... Πρεπει , ειναι αναγκη , το απαιτουν οι καιροι , η Ελλαδα να ξαναγινη φωτοδοτρα , να ξαναθεμελιωση τις Ιδεες και τις αξιες , να ξαναδωση πνοη στον πολιτισμο , να ξαναγινη το λικνο του νεου πολιτισμου , το λικνο της _ζφης των νεων ανθρωπων , των . _ανθρω , • πων αυτης _της-γης και του ουρανοΟ . ΒΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΣΚΕΙΜΕΝΗ εις τον τεως Υπουργων Εσωτερικων και Αμυνης εφημερις Αγων » « 5 ια κυριου _αρβρου της , δημοσιευθεντος την 19 ην Νοεμ β ριου 196 $ , προσεπαθησε να αποδειξη οτι α ' ι εναντιον του κ . Βεωρκατζη _διατυπωδεισαι εν Ελλαδι κατηγοριαι _αττοτελουν σκευωριαν ' _εξυφανθεισαν εναντιον του δια προσωπικους κυριως λογους . _Προεβη δε προς τον σκοπον τουτον η εν λογω εφημερις εις αποκαλυψεις _σοδαρωτατας και συγκλονιστικας . Δεν ειναι της αρμοδιοτητος μας να κρινωμεν και να αποφασισωμεν περι της ενοχης η της _αδωοτητος του κ . Βεωρκατζη . Ουτε το εργον τουτο ανηκει εις τους διαδηλωτας των πεζοδρομιων , τους συνδεσμους αγωνιστων , τα διοικητικα συμβουλια ποικιλομορφων σωματειων και οργανωσεων η εις τους διωρισμενους κβινοταρχας . _'Υποστηριζομεν δε οτι τουτο δεν ανηκει ουτε εις τον Προεδρον της Δημοκρατιας και το Υπουργικβν _Συμοουλιον . Η _υποθεσις αναγεται εις την αρμοδιοτητα του Βεν . _Κισαγγελεως και της Κυπριακης Δικαιοσυνης . Το προσωπικον © εμα του _παραιτηθεντος υπουργου μας ενδιαφερει απο της αποψεως οτι η © λη _υποδεσις πρεπει να διαλευκανση πληρως , ω- στε © κυριαρχος λαος να ' ειναι _υπευβυνως _κατατοπισμενες δια να ειναι εις θεσιν να δωση _ορβην ετυμηγβριαν , οταν επιστη η ημερα των εκλογων . Περαν ' ομως του προσωπου μας ενδιαφερει και μας ανησυχει η υποστασις και η υποληψις αυτου _ τουτου του Κυπριακου κρατους . Δια των _δημοσιευθεισων αποκαλυψεων τα θεμελια της Κυπριακης πολιτειας κλονιζονται . Η εμπιστοσυνη του λαου προς την σοβαροτητα του κρατους και η διεθνης υποληψις και το κυρος της Κυπριακης πολιτειας τραυματιζεται ανεπανορθωτως . Η εφημερις « Αγων » απεκαλυψεν , οτι η Κυπριακη Δημοκρατια υπεπεσεν εις « τ ο τ υ π ι κ ο ν παραπτωμα » της εκδοσεως' διαβατηριου εις τον Παναγβυλην , διοτι δι' αυτην ουτος « απετελει πονοκεφαλον , ο οποιος εδει να _απομακρυνθη αμεσως εξ αυτης » . Η κδοσις διαβατηριου εις ξενον υπηκββν συμμαχικης χωρας , καταζητουμενον και υπο της Κυπριακης αστυνομιας , κατοπιν παρακλησεως των αστυνομικων αρχων της Ελλαδος , δεν αποτελει μονον « τυπικον παραπτωμα » ως υποστηριζει ο συντακτης του αρθρου του « Αγωνος » . . 'Η εν λογω εφημερις αποκαλυπτει ακολουθως οτι η Κυπριακη Δημοκρατια υπεπεσε και εις δευτερον « τυπικον παραπτωμα » . « Δια του διπλωματικου σακκου ειναι παραδεκτον » , γραφει η εφημερις , « οτι εσταλη αλληλογραφια και δυο δεματα , προς τους παραγοντας της Ελληνικης Αντιστασεως εις Αθηνας » . Περαιτερω δε αποκαλυπτει ο « Αγων » οτι « υφασματα , υποδηματα . και αλλα ειδη , απεστελλοντο παρατυπως δια του διπλωματικου _σακκου ... χαρακτηριστικως δε δια του διπλωματικου σακκου αναφερεται δτι εσταλη και ... Κυπριακον λαδι προς τον κ . Ρωσσιδην εις 'Αμερι-—ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ε ! Σ ΤΗΝ 16 ην ΣΕΛΙΔΑ ¦ νο _£ _ιτ * _ιφω _ν £ υ _£ α /* ος- υπαρχουσας _πΑ _^ _ρ ο _^ ο _^/ _ασ Τ _? Νι 2 ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ δια εβδομην κατα συνεχεια * ¦ * - _* ημεραν τον δυναμικον αγωνα των , εις ατμοσφαιραν _αποπνικτικην , κυριον χαρακτηριστικον γνωρισμα τη $ οποιας ητο η βαρεια σκια της απειλης επιστρατευσεως η και φυλακισεως των , πληροφορουμεθα οτι ο Β . Β . της ΣΕΚ υπεβαλε προχθες παραιτησιν απο της θεσεως του ηγετβυ του Ελευθερου Συνδικαλιστικου Κινηματος . Εν τω μεταξυ , παρ' ολον οτι εσημειωσαν παταγωδη αποτυχιαν αι καταβληθεισα » κατ' αρχην μεσολαβητικα ! προσπαθειαι , νεον _μεσολαβητικον ρολον _ανελαδον οι κ . κ . Κληριδης , Χριστοδουλιδης , Αζινας και αλλοι . Αυριον πραγματοποιειται ογκωδης πινακιδοφβρια των Υπαλληλων των Ημικρατικων Οργανισμων προς το Προε-¦ » - _« _ΛΙΤ _ντιητΛ « * « . « - _~ . _τ δρικον Μεγαρον . Αποφασιστικη η σημερινη αυ · σκεψις . Η ΠΑΡΑΒΒΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ πληροφορια * μας , ο κ . Ν . Ζι 6 ανας υπεβαλε παραιτησιν , προχθες Παρασκευη ν , απο της θεσεως του ΒΒ της Σ Ε Κ , η οποια ομως δεν εγενετο αποδεκτη . Υπεστηριχθη οτι ο κ . Ζιζανας προεβη εις την εν / -. αγω ενεμγειαν διοτι δεν κατωρθωσεν να ματαιωση την απεργιαν των Υπαλληλων της Αρχης Τηλεπικοινωνιων , διο να _υποδοηθηση ουτω τον Προεδρον χης Δημοκρατιας . Παντως _, η σχετικη πληροφορια δεν εχει _επιδεδαιωθη εισετι . ΠΕΡΑΝ ΤΟΥΤΩΝ δεν _απεκλειετο να επανελθη επ ' ι της παραιτησεως του ο κ . Ζι 6 ανας σημερον . Αναμενεται , παντως , δηλωσις του κ . _Ζιδανα προς _αποσαφηνισιν της καταστασεως και η παροχη εξηγησεων δια την απουσιαν του απο το προσκηνιον κατα τας τελευταιας η . μερας . ΚΑΤΑ ΜΙΑιΥ ΕΚΔΟΧΗΝ , ο Β . Β . της ΣΕ Κ εξωθειται εις _υποδολην -παραιτησεως και οριστικης αποχωρησεως απο τα Ελευθερα Εργατικα Συνδικατα , ινα ουτω επιτευχθη η καταληψις της ηγεσιας της ΣΕ Κ υπο αλλου προσωπου , σχετιζομενου με πολιτικος κινησεις . Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ .. _^ _-Ι . ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ , σημερον περι την 9 . 30 πρωινην πραγματοποιειται υψιστης σπουδαιοτητας κοινη συσκεψις του Εκτελεστικου Συμβουλιου της ΣΕ Κ και της Απεργιακης Επιτροπης των Υπαλληλων της ΣΥΤΑ . Κατ' αυτην θα εξετασθουν αι μεχρι σημερον εξελιξεις κα ' ι θα ληφθουν σημαντικοι αποφασεις , δια των οποκον θα καθοριζεται η αγωνιστικη πορεια των απεργουντων μεχρις ευοδωσεως των διεκδικησεων των . αι μεσολαβησεις ΤΟ ΕΡΒΟΝ Των αναλαδοντων , κατ' αρχην , _μεσολαδητικον ρολον προς καταδειξιν σημειων επαφης μεταξυ Υπαλληλων και Κυβερνησεως , και -προς αρσιν της κρισεως , εσημειωσε παταγωδη αποτυχιαν , διοτι προσεκρουεν επ ' ι του σκοπελου της _Κυβερνητικης αδιαλλαξιας , δια την οποιαν η πεισμων εμμονη εις την ακολουθουμενην τακτικην . θεωρειται ως θε · μα « γοητρου » . Νεαν μεσολαδητικην _προοπαθειαν ανελαδον οι κ . κ . Κληριδης , Χριστοδουλιδης _, Αζινας και αλλοι . ν * Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΣ αναφερεται δτι η διαφορα μεταξυ Υπαλληλων και Αρχης Τηλεπικοινωνιων ε'γκειται εις το δτι η μεν Αρχη διακηρυττει δτι ζητειται επι του συνολου των αποδοχων ποσοστον 64 % κα ! οτι προσφερεται 23 , 7 % , ενω οι Υπαλληλοι υποστηριζουν δτι ζητουν 25 % και λαμβανουν 15 % . Εν τω μεταξυ ο ' ι _Υπαλληλοι _εμμενουν αμεταπειστως εις την _διεκδικησιν των περι εξισωσεως των ιμετα των υπολοιπων συναδελφων των , των Ημικρατικων Οργανισμων . Η ΠΙΝΑΚΤΔΟΦΟΡΙΑ ΑΥΡΙΟΝ διοργανουται _δγκω-?»—4 > ΣΥΝΡΧΡ' * > . ΕΙΣ . ΤΗΝ 16 _ην . ΣΕΛΙΔΑ _Κινδυνοι _διενρννοεωδ του χαον _$ δια τη $ καθοδου ιβ _$ αγωνα των Ημικρατικων _Οργανιομων Χαρακτηριστικον _στιγμιοτυττον απο τας _δυναμικος εκδηλωσεις των Υπαλληλων Τηλεπικοινωνιων . ΕΑΝ μεχρις αυριον δεν οδηγησουν εις θετικον αποτελεσμα αι αναληφθεισαι μεσολαβητικα ! , προσπαθειαι περι το προβλημα των Τηλεπικοινωνιων , θεωρειται βεβαιον δτι η κρισις θα διευρυνθη δια της καθοδου εις τον αγωνα δλων των υπαλληλων των Ημικρατικων Οργανισμων . Οι υπαλληλοι της ΣΥΤΑ θα επεκτεινουν την απεργιαν των εις δλους τους τομεις , ωστε να _σημειωθη πληρης παραλυσις των εσωτερικων και εξωτερικων τηλεπικοινωνιων και συνεπως οριστικη διακοπη και . των αεροπο ρικων συγκοινωνιων . 'Εν τω μεταξυ , αργα ψες , εκ μερους των οργανωσεων ΕΠΟΕΤ —ΕΠΕΤ εκυκλοφορησε το κατωτε ρω ανακοινωθεν : Ενω σημερον η απεργια εις την Αρχην Τηλεπικοινωνιων Κυπρου ει σηλθεν εις την εκτην ημεραν , το ηθικον , η ενατης και η αποφασιστικο της των απεργων συνεχως αυξανει . Την σημερινην ογκωδη απεργιακην συνελευσιν την οποιαν προσεφω νησεν και ο Αναπληρωτης Βενικος Οργανωτικος και Αναπληρωτης Βενικος Βραμματευς της ΣΕ Κ κ . Μι χαλακης Ιωαννου και διεδηλωσε την συμπαραοτασιν της ΣΕ Κ εις το δικαιον των αιτηματων των απεργων και του αγωνος των . Ωσαυτως την συνελευσιν προσεφωνησε ο Βεν . Βραμματευς της Ομοσπονδιας Ημικρατικων Οργανισμων ( ΣΕΚ ) κ . Ανρεας Βιασουμης ο οποιος αφου κατετοπισε την συνελευσιν επι των τελευταιων εξελιξεων , ανεκοινωσεν εις αυτην τας διαφορους αποφασεις αιτινες εληφθησαν υπο του Συμβουλιου της Ομοσπονδιας Ημικρατ . Οργανισμων προς υποστηριξιν του αγωνος των τηλεπικοινωνιακων εργατουπαλληλων . Ταυτοχρονως δε κατεδικασθησαν εντονως _οιαιδηποτε προσπαθεισι με ριδος του τυπου η αλλων δια να προσδωσουν πολιτικην χροιαν εις την απεργιαν η αλλα κινητρα και ελατηρια πλην των καθαρως συνδικαλιστικων τοιουτων και ετονισθη δτι εαν οιαδηποτε στοιχεια ηθελον προσ παθηοει να εισδησουν εις τας ταξεις των απεργων με συνθηματα η επιδιωξεις ξενας προς τους σκοπους της απεργιας , οι οποιοι ειναι η _επι-^ υσιν των επαγ . αιτηματων των α- περγων , θα παταχθουν αμειλικτως . Μετα το περας της σημερινης απεργιακης συνελευσεως συνεκροτηθη ογκωδεστατη _πινακιδοφορια ανα τας κυριωτερας οδους της Λευκωσιας κυριον χαρακτηριστικον της οποιας ητο η μαχητικοτης , ο μεγαλος ενθουσιασμος κα ' ι η σθεναρα ο ποφασιστικοτης των απεργων να συ νεχισουν ανενδοτως τον αγωνα μεχρι πληρους δικαιωσεως του κυριω τερου αιτηματος των αν δχι μοναδικου , περι ισης μεταχειρισεως και αναγνωρισεως ισων δικαιωματων κα ' ι απολαβων με τους υπαλληλους των αλλων Ημικρατικων Οργανισμων και των Δημοσιων Υπαλληλων . Παντου χα ! παντοιοτροπως διεκηρυττετο επισης δτι οι απεργοι δεν προκειται κατ' ουδενα λογον να ανεχθουν να θεωρουνται υπαλληλοι η πολιται δευτερας κατηγοριας . ΠΑΝΑΒΟΥΛΗΣ Καθ * α μεταδιδεται εξ Αθηνων , η _Κυδερνησις της 'Ελλαδος απεφασισεν οπως αναστειλη επ' αοριστον την εκτελεσιν του Αλεξανδρου Παναγουλη , καταδικασθεντος εις θανατον , υπο του Στρατοδικειου ενωπιον του _ομοιου εξεδικασθη η υποθεσις αποπειρας κατα της ζ οιι— _ν ~ _« _ΙΒΙΤι ν _% ,, ΛΛ _ΠιΛ _^ _νΟι . - ωη _^ « . Ον ι— _' . # νιινν _ , * ι _^>* Λ / ν _^ _= πουργου . Εν τω μεταξυ υπο της εν Λευκωσια Ελ ?> . ηνικης Πρεσδειας εκυκλοφορησε ανακοινωθεν εις το οποιον τονιζεται μεταξυ αλλων δτι ο Παναγουλης επιμενει να μη επικαληται επιεικειαν . η οποια θεωρειται απα- · ραιτητος προυποθεσις δια την απρναμην χαριτος . . .,- 0116 ΠΙΕΙ ΜΙ ! 2 α : θεαματα , κοινωνικα , σταυρολεξον , 3 η 'Η Κυπριακη Τραγωδια και η ευθυνη της Ελληνικης Κυβερνησεως , 4 η Σοσιαλισμος και Δημοκρατια , 5 η _Αιιυ _ιυδομαυα ο * εβδομαδα , 6 η Ντινος Ηλιοπουλος , 7 η Τα Σπηλια , πνευματικη και καλ λιτεχνικη ζωη , 8 η Αρθρον του Δρος Τ . Ευδοκα , 9 η Σχολια , 10 η Επιστολες , ημερολογιον , Πη Οικο νομια , 12 η Η Βυναικα , 13 η Η Νεα Βενια , 14 η Μυθιστορημα , 15 η . _Ιπποδρομια 1 ., Αθλητισμος , -ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΓΡΙΟΥ 1968 ΕΓΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ Ιον ΑΡ . ΦΥΛΛΟΥ 25 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 20 ΜΙΛΣ ΤΗΛ . 76276 — Τ . Κ . 2137 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Η ΕΞΕΒΕΡΣΙΣ Κατα την ε ' κδοσιν μας , της 20 ης _Οκτωβριου ε . ε ., εγραφο ιμεν εις το δημοσιευμα το αφο ρων εις την διασπασιν του Πα _τριωτικου Μετωπου , οτι η μια των φατριων θα επιδιωξη ανα τροπην του Μακαριου . Οτι © α _φροντιση να υποκινηση ωρ--γανωμενα συνολα εις δυναμικους αγωνας προς διεκδικησιν _οιτηματων , των οποιων η αμε σος επιλυσις κρινεται _προβλη ψκχτικη , αν μη αδυνατος , εκ με ρους των Κυβερνητικων εγκεφαλων , ο'ιτινες κατεστησαν © ρυλικοι μονον δια την ικανο τητα των να δημιουργουν γοος , αβεβαιοτητα και αγωνιαν . Μετα την _δημοσιευσιν , ενεφανι σθησαν μερικοι , κατ' εθος εθε _λστυφλουντες , οι οποιοι εδοκι _βιασαν να μας διαψευσουν ... Παρηλθεν εκτοτε διαστημα ολιγων μονον εβδομαδων . Και οιεφανη οτι ειχομεν απολυτον δικαιον . Οτι εψευδοντο η ε- στω ηπατωντο οικτροτατα , οι χεκρακται . Διοτι η επιδιωξις της μιας πλευρας κατεστη αδι _ομφισβητητος . Αλλα και η φαινομενικη επιτυχια του σκο _ττου της γεγονος . Ο _ξεσηκωμος ηρχισεν . Και το προμηνυ μα της αντικυβερνητικης καταιγιδας εΤναι διαυγες εις τους _παντας . Γεβαιως , η επιτυχια των « νεοαντιμακαρια-* ων » _, ειναι εντελως συμπτωμα τικη . Διοτι και οι ιδιοι εαν ευρισκοντο εισετι εις την εξουσιαν , ο Λαος παλιν θα ηρ χιζε τους δικαιους , τους επιβεβλημενους και ηθικους αγω νας του . Αλλως τε , δια την 'διανοιξιν του αβυσσαλεου χαους , δεν ευθυνονται μονον δσοι • παραμενουν εις την Κυβερνησιν . Η ενοχη βαρυνει κσι τα -μεχρι προ τινος κυβερνητικα στελεχη . Δια τουτο να ! μεν η εξεγερσις νεων ταξεων στρεφε ται κατα της Κυβερνησεως . 'Αλλα τουτο , δεν εξυπονοει και _διαθεσιν των Λαικων μαζων να « σπασθουν τας ? επαγγελιας των « _νεοαντιμακαριακων » . Αι οτι γνωριζει ο Λαος οτι εφ' ο σον η « ηνωμενη ηγεσια » τα ε θαλασσωνεν επι μιαν οκταετι « ν , ειναι _αδιανοητον να _κατορ βωση διχασμενη και αλληλομι σουμενη να ειιρη την εξοδον εις ενα δαιδαλωδη λαβυρινθο ν που _ανηγειρεν απο κοινου . Ας μη επαιρονται συνεπως , οι νεοαν τι κυβερνητικοι , δτι η δυναμις των ειναι -που προκαλει την ε ξεγερσιν . . Διοτι η _εξεγερσις « αι ο θυμος των αδικημενων στρεφεται και εναντιον των . * * * ¦ · ΝΑ ΠΑΤΑΧΘΟΥΝ Περιδεης η Κοινη Βνωμη πλη _ροφορειται απο καιρου εις και ρον περι των αισχρουργιων ενιων _εσχατογηρων η και νεων , κατηγορουμενων ενωπιον της Δικαιοσυης , δτι ησελγησαν η δτι , _απεπειραθησαν , να ασελγη σουν επι ανηλικων , η δτι προε € ησαν εις πραξεις _βιασμων . _ι . Και , βεβαιως , υπο των Δικαστηριων επιβαλλονται αι υπο του ναμου' προβλεπομενοι ποινςχι , _Επειοη δμως α αριθμος των σχετικων βδελυρων πραξε ων δεν ειναι ευκαταφρονητος , εχομεν την γνωμην , δτι ειναι Αναγκαιο ν δπως _καταρτισθη ε να νεον _νομοσχεοιον . Το οποι ον , δικην δρακοντειου μετρου , να παταξη την αισχροτητα / Να _Ανακοψη τας βρωμερος ενεργει ας που μολυνουν την Ελληνο _χριστιανικην μας _τταραδσσιν . _Π-σο εκμαυλιζουν τα ηθη και _'τα εθιμα μας . Που συντεινουν Εις την ανατροπη ν της κοινω . γι κης ηθικης . Ειναι , αναγκαια η ψηφισις ενος « _σχληριρυ » . νρμσ _' σχεδιου το οποιον να . επιπεση _φς σιδηρα' _τιυγμη _εττι των Μ . _φαλων των οιωνδηποτε _καθαο'ιιατων . · 'Η παρουσια των _εν-Τροιτιαζει την _Ελληνικην _Κυιτριακην Κοινωνιαν . Πρεπει να εκληφθη ως ναρκη εις τα θεμε λια ενος _υγειους κοινωνικου οι κοδομηματος η ελευθερα διαβι ωσις των . Δυστυχως δεν εχομεν καιαδα εις το _βαροθρον του οποιου να εξαφανισωμεν αυτα τα καθαρματα . Εχομεν δμως φυλακας . Χρειαζεται η ειδικη νομικη προνοια που 0 α τους εγκλειη εις _αυτας . * * * ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ Επι μιαν _οκταετιαν η Κυβερνησις _κατωρθωσε να _ανατρεψη το παν . Κατωρθωσε να αδικηση δλας _τας ταξεις . Με αποτελεσμα να γινη ο στοχος δλων των ταξεων , αι οποιαι υπο μορφην ωργανωμενων μαζι καν εκδηλωσεων , ηρχισαν να απαιτουν δυναμικως την αμεσον και αποτελεσματικην λυσιν των προβληματων Των , των οποιων το πολυετες βαρος συμ πιεζει _ασφυκτικως _τας μαζας καν συνθλιβει τας ελπιδας των . Δεν _πιστευομεν δτι η Κυ βερνησις θα ημπορεση να ανευ ρη την οδον της σωτηριας . Ο βιος και η πολιτεια της κυβερνωσης ομαδος , εγγυωνται δτι ειναι αδυνατον να _ανταπο κριθη προς τας Λαικας απαιτησεις , η _Κυβερνησις , εις τρο πον ωστε να ανακοψη την πρας την αβυσσον πορειαν του τοπου . Δια την απαιτουμενην _σωτηριαν χρειαζεται αμεσος δρασις . Και ικανοτης . Στοιχεια , δηλαδη , τα οποια αποδε δειγμενως δεν κοσμουν τους κ , κ . Κυβερνωντας . Αβιαστως . καταληγει , οιοσδηποτε ε νεφρων πολιτης , εις την διαπιστωσιν , δτι ειναι ανικανος η Κυβερνησις θα _παρητειτο . Η Η ΛΥΣΙΣ Εις αλλας χωρας , ενωπιον ε νος γενικου αναβρασμου , μια Κυχερνησις θα _παρητειο . Η Κυπριακη Κυβερνησις , δεν θα το καμη . Το μονον , συνεπως , που απομενει , ειναι να ζητηση την _βοηθειαν προσωπικοτητων εστω και αν αηται δεν ανηκουν εις _τας ταζεις της . Αι οποιαι να παραθεσουν ετοιμα προγραμματα προς την _Κυβερ νησιν . Διοτι υπαρχουν φωτι σμενες προσωπικοτητες εις την Νησον , Ικαναι να λυσουν τα υφισταμενα προβληματα . Με ταχυτητα . Και δικαιοσυνην . Ετοιμαι να δανεισουν τα φωτα των , δχι βεβαιως δια να στηριξουν την Κυβερνησιν , αλλα δια να βοηθησουν τον α ναξιοπαθουντα Ελληνικον Κ υ πριακον Λαον , ανευ ουδεμιας αμοιβης . Χωρις καμμιαν προβολην . Ημπορει η _Κυβερνησις να καλεση εις βοηθειαν , Και θα ευρη την βοηθειαν . Ειμεθα βεβαιοι . Ας δοκιμαση . Ειναι το μονον πο της απομενει . * * * ****** ΟΙ ΦΑΚΕΛΑΟΙ Καθημερινη συναδελφος απε κοιλυψεν δτι τα γραφεια της Μυστικης Υπηρεσιας Πληροφοριων μετεφερθησαν εγγυς του Προεδρικου Μεγαρου . Και περαιτερω δτι , ο νεος αστυνομος —¦ διευθυντης , της εν λο γω υπηρεσιας « διεταξε και κα τεστραφησαν οι αχρηστοι φα > κελλοι ! . Και δια την μεταφοραν της Υπηρεσιας , ουδεν εχομεν επι του παροντος να ειπωμεν . Δεν δυναμεθα δμως να παρακαμψω μεν το δευτερον σημειον της ει δησεως . Οτι , δηλαδη , ο κ , Βε ωργιαδης διεταξε την καταστροφην αχρηστων φακελλων . Διοτι μερικα ερωτηματα μας κατατρωγουν επι το προκειμενου . Και συγκεκριμενως : Ποτε _επρολαβεν ο κ . Βεωργιαδης να _μελετηση τους . επι οκταετιαν _συσσωρευθιεντας Φακελλους Ποτε τους ε'εητασε Ποτε απεφασισε να τους _διαχωριση εις « χρησιμους , και αχρηστους » Γασει ποιων κριτηριων εγενε το η _αξιολογησις Διατι εφι / λα χθησαν μεχρι τουδε , εφ' δσον ησαν περιττοι , οι οι / τω πως χαρακτηρισθεντες φακελλοι Και το _τελευταιον : _Εκρατηθη μια _καταστασις των _καταστρα φεντων φακελλων Ας μη παρεξηγηθωμεν δια το ενδιαφερον μας . Διοτι , στο κατω — κατω , εχομεν και ημεις το ... μεριδιον μας ! Και καποτε , θα δοθη η ευκαιρια , πιστευομεν , να ικανοποιησωμεν καποιαν περιεργειαν μας . Αγνωστοι γαρ αι _βουλαι του Κυριου . 'Η ζωη επιφυλασσει τοσες και τοσες εκπληξεις ! _ΑΑΑ ΑΘΩΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑ !! ,.. Την παρελθουσαν Τρτην , εφη μερις της _συμπολιτευσεως — η _καλυτερον συμπολιτευομενη μεχρι προ τινος — εδημοσιευ σεν αποκαλυπτικα — ως τα _εχαρακτηρισε — στοιχεια , περι την πολυκροτον υποθεσιν απο πειρας κατα της ζωης του κ . Παπαδοπουλου . Και επι μεν της αποκαλυψεως , ουδεν κατα το παρον , σχολιον εχομεν . Αλ λους αφορα η « αποκαλυψις » και προς αλλους απευθυνονται κατα κυριον λογον τα δημοσιευομενα . Εντυπωσιν δμως ενε ποιησεν η παραγραφος η αναφερομενη εις την « μειωσιν της προσωπικοτητας πλειαδος εντιμων κρατικων λειτουργων » . Διοτι το περιεχομενον της εν _λογφ παραγραφου , γρονθοκοπειται ανηλεως με σημειον προ ηγουμενης στηλης , του ιδιου δημοσιευματος . Εις το οποιον μετα πασης φυσικοτητας αποκαλυπτεται δτι απετελει συνη 6 η παρατυπιαν (!) η αποστολη δεματων δια του διπλωμα _τικου σακκου . Οτι « απο πολ λους και προς πολλους _απεστα λησαν υφασματα , υποδηματα και αλλα ειδη , _παρατυπως δτι δια το διπλωματικου σακκου , αναφερεται , δτι εσταλη Κυπριακον ?> χδι προς τον κ . Ρωσσιδην εις Αμερικην »! .. Αλλα , δεν μας τα λεει καλα , η καλη εφημερις . Διοτι βασει ποιας ηθικης και λογικης ταξε ως , ειναι δυνατον να υποστηριχθη με σοβαροτητα οτι υπηρ ξεν αδικος η απομακρυνσις πλειαδος κρατικων λειτουργων απο την _Κυβερνητικην υπηρεσιαν _, _κοτθ' ην στιγμην , η ιδια εφημερις , εις το ιδιον δημοσιευμα αποκαλυπτει — ουτε λιγο ουτε πολυ — οτι ο δι _πλωματικος σακκος (!) ειχε με τατραπη εις συνηθες _ταχυδροαειον δια . του οποιου _απεστελ _λοντο ατελως και _ανεξελεγκτως — αν δχι _λαθραιως — υ _ποδηματα , υφασματα , ακομη και .., λαδι προς το _ξωτερικον _'Αρα γε δεν απετελει το εν λο γω παραπτωμα , και μαλιστα κατ' επαναλειψιν σημειωθεν , ε παρκη λογον απουακευνσεως των αρμοδιων υπαλληλων * * * ΤΟ ... ΛΑΔΙ ! Οι γνωριζοντες την καταπληκτικην (!) _δοαστηοιοτητα — των αμειβομενων δια σκανδαλωδων υψηλων μισθων φρακοφο ρων διπλωματων μας — εκαγ χασαν σαρκαστικως δταν επλη ροφορηθησαν δτι _αντι εγγραφων _σπουδαιοτητος , απεστελλετο δια του αμαρτωλου διπλω _ματικου σακκου ... λαδι , προς τον _εξαιρετικον εκπροσωπον της _γαληνοτατηο Δημοκρατιας μας εις τον ΟΗΕ . Διοτι , που να παρη ο διαολος , το να απο σταλη μια επιστολη — _οικρνε νειακης εστω φυσεως — - δια του εν λογω σακκου . η ενα μη νυμα επειγουσης αναγκης , δεν ειναι και τοσον σκανδαλωδες . Αλλα το να αποστελλεται ... λαδι { 1 ) , ( ολοκληρος _τενεκες υ _ποθετομεν ) ειναι τερατωδες . Και εχομεν το δικαιωμα να φαν τασβωμεν , κατοπιν τουτου , δτι δια- του σακκου απεστελλοντο και « χαλλουμια » και « αναραδες » και ... « _σουτζιουκκος » ' εις μερικας πρεσβειας μας ! ... Εν τοιαυτη δε περιπτωσει , ειναι ευκολον , και δια τους αφελεστερους των οπαδων _της Κυβερνησεως να εννοησουν διατι το Κυπριακον ωδηγηθη κατα κρημνων ! ... * * * ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ Ξαφνικα οι καταπληκτικοι μας αρχοντες , ενεθυμηθησαν δ τι καποτε απεθανον χαριν της Ελευθεριας καποιοι . Οι ηρω ς . Και δτ . οι γονεις των ηρω . ων , με ελαχιστους φιλους καμνουν μνημοσυνα . Επι ε ' τη , ου δεις των μεγιστανων μας , η των πολυποικιλων μανδαρινων εσκεφθησαν τους ηρωας . Ουδε ποτε παρευρισκοντο εις τα μνημοσυνα εκεινων , οι οποιοι δια της Ουσιας των δεν ωδηγησαν — δυστυχως — τον Λα ον εις _την __ ελευθεριαν , αλλα μερικους « _αγωνιστας » εις « γε ρα ποστα » . Λογος περι των α θανατων ηρωων εγενετο μετα τον αγωνα της ΕΟΚΑ και ολι γον μετα το 1963 . Και κατα τας ... προεκλογικος περιοδους . Οποτε τα μνημοσυνα εξελαμβανοντο ως επιτυχη με σα δια την _προβολην μερικων κυριων . Τωρα ηρχισαν οι γνω στο ? τυποι να επανεμφανιζων ται κατα τας επιμνημοσυνους δεησεις . Και να ενδιαφερωνται δια τας σχετικας ημερομη νιας . Και να φροντιζουν εμμε σως δια την εξασφαλισιν μιας προσκλησεως και μιας θεσεως εις το βημα . 'Αρα γε τι τρεχει ΟΙ ΑΣΠΟΝΔΟΙ ΦΙΛΟ )! ,.. Ευκαιριας δοθεισης εφηνια σαν ο ' ι ασπονδοι φιλοι του Ελ ληνισμου , εναντιον της Ελλα δος , και κατα την παρελθουσαν εβδομαδα . Αφορμη , αι χι λιαδες των αποσταλεντων εξ Ελλαδος βιβλιων , επι των ο ποιων ευρισκετο η σφραγις της 21 ης Απριλιου . Χαρακτη ριστικως _, το εκφρσστικον οργανον του ΑΚΕΑ , εις _ειδικον _προπαγανδιστικον ρεπορταζ , κατηγορει τους εκδοτας , δτι παραλειπουν ουσιωδεις ιστορι κας πτυχας , ως ειναι η εξερευ νησις του διαστημοτος και τα τοιαυτα . Εκ παραλληλου δε α ναφερεται αποσπασμα απο την _Γυζαντινην Ιστοριαν με ειδι κην αναφοραν εις _τας συγκρου σεις μεταξυ Γυζαντινων και των τοτε Γουλγαρων .., Και αι μεν Ιστορικαι αναφοραι περι των προ αιωνων συγκρουσεων μεταξυ Γυζαντινων και των τοτε Γουλγαρων — οι οποιοι ουδεμιαν σχεσιν εχουν με τους σημερινους συν τροφους των _Ακελιστων — ξεκινουν απο τους θρυλους και στηριζοντας εις ουχι αξιοπιστους _, παντοτε , πηγας . Εις τα σχολικα κειμενα , ομως , υπαρχουν και οι ... « ηρωισμοι » των τοτε Γουλγαρων , οι οποιοι κα τεκαψαν την Ελλαδα , την ηρημωσαν και _κατεκρεουργησαν τον Ελληνισμον ορκετας φοφας . Δεν τα ειδον δρα γε αυ τα οι « _ερευνηται » του Ακελ _ οτι Παραπονουνται ομως υ παρχουν πολλαι παραλειψεις απο τα βιβλια . Εδω συμφωνου μεν — επι τελους (!) — με τους φιλτατους συντροφους . Υπαρχουν παραλειψεις σοβαροι . Επι παραδειγματι , παραλειπονται τα αισχη των « _κομιτατζηδων » _της Μακεδονι ας , των αρχων του αιωνος . Και δεν αναφερονται τα ανδρα _γαθηματα (!} των συμμοριτων της δεκαετιας μετα το 1940 . Δεν γινεται λογος περι των ταφων της Καισαριανης . Δεν γινεται μνεια περι των σφαγων χιλιαδων Ελληνων , δια της μεθοδου της « _κονσερβσ _, ς » Ως . ειναι γνωστον , ο ' ι Εαμο _^ βουλγαροι συντροφοι ' _εσφαζαν τον Κοσμον με « λαμαρινα κον _οερβας » . Αεν αναφερονται αι ΠΡΟΤΙΜΩΤΕΡΟΝ Ερωτηθεις ο κ . Ραουφ _Ντεκτας , υπο δημοσιογραφων , εαν θα επισπευθουν αι συνομιλιαι _απηντησεν _χαριτολογων , με τα καταπληκτικα Ελληνικα του : « Ρωτατε Κληριδη που κλωτσα μαππα εξω .,. _τζι' ουλλο ταξιδευκει ... » . Δηλαδη το ερριψαν εις τον « μεζεν τα κοπελια » και εις την πλακαν Επι τελους ! Διοτι ει ναι απειρως προτιμωτερον δια τον ατυχη Λαον , ο μεν κ . Κλη ριδης να καταστη ιπταμενος Ολλανδος , ο δε κ . Ντενκτας εις πνευματωδη τυπον , και να συναντωνται απο καιρου εις καιρον εν μεσω αστειων εστω και _ανοητων _, παρα να σοβαρο μιλουν επι του Κυπριακου . Ειναι δε _γνωστοτατον δτι εν δσω διακηρυττουν δτι συνομι- ' λουν μετα σοβαροτητας τα απο τελεσματα αποβαινουν δραμα τικως σοβαρα δια τον Κυπρια κον Ελληνισμον ! ΑΒΟΡΑΝΟΜΙΑ Διεκηρυχθη επι τελους , μετα απο την πιεσιν των πραγματων , δτι θα εφσρμοσθη το _ταχυτερον η αγορανομια , Θεσμος , του οποιου η καθιερωσις _επεβαλλετο προ πολλου . _Καθυστερησεν και εις το σηΒ μειον τουτο η καταπληκτικη Κ υ _βερνησις , ητις _κατηντησε να δρα μετα ταγυτητος εις τα πλεον επουσιωδη σημεια και μετα χαρακτηριστικης _βραδυτατος εις την _οντιμετωπισιν των μεγαλων αναγκων του Λα μαζικαι εκτελεσεις αθωων Ελ ληνων , · εκ μερους των Κομμου _νιστοσυμμοριτων . Εχουν , λοιπον , δικαιον , εις _αυτο το ση μειον οι καλοι μας οι Ακελισται . Συμφωνουμεν . Αι παρα λειψεις των κειμενων ειναι πολλαι και _σοβαραι . Ασυγχω ρητοι . Οσον δια τα αλλα , τα διδα _κτικα κειμενα της Ρωσιας των δεν νομιζομεν να υστερουν . Τουλαχιστον τα Ελληνικα υποβαλλονται εις Κριτικην και ειτε καλα , _ει ' τε κακα ειναι γνωστα . Δεν μας φερνουν και κανενα διδακτικον κειμενον α πο το σιδηρουν παραπετασμα Η εστω απο τον νεον _Τσεχοσλοβακικων παραδεισον _Αττλως δια την συγκρισιν χα _ριν του διαλογου . ου . Εκεινο που απομενει ειναι να αναμ . νωμεν να ακουσωμεν τον προγραμματισμον . 3 ην με θοδον που θα ακολουθηση η ε φαρμογη της Αγορανομιας . Και να _ευχομεθα _δτι ' η δημιουρ _γηθησομενη _καταστασις θα ει ναι τοιαυτη ωστε να ανακουφι σθη , εκ της δημιουργιας της ο κοσμος . Ο κοσμος που ηπε » στη τα πανδεινα , ως εκ της ελ λειψεως αγοοανιας . Και που _κατηντησεν _αντικειμενον _απαοαδεκτου _αισχροκεοδειας , εκ μεσους των οιωνδηποτε στυγνων συμφεροντολογων . * * * ΕΛΕΒΧΟΣ _Μενοις δτου διακανονισθη ο επιβεβλημενος ελεγχος των τιιι ων , δς μαε επιτροπη να _εισηνηθωμεν δπως το ε ' ργον του ελεγνου αναλαβη η αστυνομια π ' ς την οποιαν επρεπε να εχη ηδη _ανατεθη _ττσρομοια αποστολη . Διοτι ο καιρος περνα και εν τω μεταξυ παρατηρειται δτι α ' ι _τιμαι _ανεοχονται α _νεξελεΥκτως εις τα ιιψη : Δεδο _μενου δε δτι επικειται η λιιψις _ιιετοων , φοβουμεθα δτι ο ' ι _επι--τιθειοι θα φροντισουν ωστε να αυξησσι _^ ν την αισχοοκιοδειαν των πριν η αρχιση η εκστρατεια τοθ ελεγχου _. Και δμως μαρα ι νεται και κινδυνε υα η ατυχης _κοινοτιας _τδν Σπηλιων _Απαντησις πρας επιστολην του Κοινοταρχου Σπηλιων . Τ ΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑΝ εδδομαδα ειχομεν αφιερωσει « το ρεπορταζ της εβδομαδος » εις την απο πολλου μαραινομενην ατυχη κοινοτητα των Σπηλιων . Παρεθεσαμε τα προβληματα του τοπου , ανεφερθημεν εις τας παλαιας αμαρτιας εις τας . οποιας οφειλεται η σημερινη _κακοδαιμονια και προεβ ημεν εις σειραν εισηγησεων , Εκριναμεν . Και κατεκρινα-μεν .. 'Αλλα ελαβομεν θεσιν . Και ανεφερα με τροπους λυσεως των τοπικων προβλημ ατων . . ¦ ΑΠΡΟΟΠΤΩΣ , ολι γας , ημερας -μετα την εκδοσιν της εφημεριδος μας , . ειδ ' ομεν εις καθημερινην συναδελφον να φιλρξενηταυμια περιεργος , και χαριτωμενη κατα τα . αλλα επιστολη υπογεγραμμενη υπο του- δωρισμενου _Κοινοταρχου Σπηλιων και δυο αγνωστων , καλων ανσρωπων . Και εις την επιστολην διεκηρυττετο δτι δεν τα _ελεγαμε ' καλα . Διοτι , κατα τους επιστολογραφους , τα Σπηλια , ουτε λιγο ουτε πολυ , ειναι , κατι . σαν ¦ επιγειος παραδεισος . Εγραφον δτι ευδαι . μονει η κοινοτης · δτι η κυβερνησις _απεβη δια τα Σπηλια ευεργετικη . Οτι εσωσε την κοινοτητα . Οτι _ευδαιμονει η κοινοτης και δτι δεν εχει προβληματα ! ... . Δηλαδη , 6 καλος κοινοταρχης , β ροντοφωναζει δτι τα Σπηλια αποτελουν μιαν _ευλογη-μενην εξαιρεσιν , εις στιγμην καθ' ην η Κυπρος ολοκληρος ωδηγηθη εις το χειλος της αβυσσο υ υπο της Κυβερνησεως ! . . ' . Δεν επροκειτο να απαντησωμεν εις την επιστολην . Ε γνωριζαμεν δτι αι πληροφοριαι που εδημοσιευσαμεν ησαν ακριβεις . Αλλως τε _, _^ ανεμενετο , δτι τα ρεπορταζ θα απετελει προκλ ησιν δια την Κυβερνησιν και τους « διορισμενους » φιλους τηςι Δεν ειχομεν διαθεσιν να ασχοληθωμεν -με τον κεραυνον (!) του κ . κοινοταρχου . 'Ελαβομεν δμως την κατωτερω επιστολην - την οποιαν επρεπε να ει . σαγαγωμεν _^ και να δ ημοσιευσωμεν χαριν της πραγματικοτητας . Και επ' _αγα ' θω των αναξιοπαθουντων Σπηλιωτων : Αγαπητη Συνταξις , _Ανεγνωσαμε μετα προσοχης επιστολην του Κοινοταρχου Σπηλιων _δημοσιευθεισαν εις τον « Φιλελευθερον στις 20 ) 11 ) 68 , εις την . οποιαν , οδτος .. υποστηριζει _, οτι τα περι Σπηλιων , δημοτ σιευθεν εις την « Βνωμη » , ρεπορταζ , ειναι ανακριβες . · '· θα ηθελα να απαντησω εις τον κυριον Κοινοταρχη ν ως ακολουθως : Εν πρωτοις διαφωνω εις το . δτι εχουν επιλυθη . τα · προβληματα των Σπηλιων _, .. Ως ανεγραφη εις την « Βνωμην » της περ ασμενης , εβδομαδος , δυο περιοχες εντος των καλλιεργημενων κτηματων των Σπηλιων με εκτα σιν 4 ¦ αγγλικα μιλια ειναι δασος . - Οι -περιοχες αυτες ειναι οι πιο εδφορες _,. τα - περασμενα δε χρονια _εκαλλιεργουντο _ Εαν _παρεχωρρυντο σημερον εις την κοινοτητα . θα ικανοποιητο το συνολον των κατοικων ' επιδιδομενων ' εις την φυτευσιν αμπελωνων και καρποφορων δενδοων και θα ' ετιθετο τερμα εις την αστυφιλιαν . .. ·· Και . ερωτωμεν τον _ κυριον Κοινοταρχη ν να μας πη . ποσα εισοδηματα εχει η κοινοτης ' . απο την . γεωργια ν' και ποσα αναλογουν εις καθε ' οικογενειαν . Να μας πη ο κυριος- · Κοινοταρχης · εαν σταματησουν οι κατοικοι να εργαζωνται . εις · τα μεταλλεια , εαν σταματησουν να εργαζωνται ως δασικοι εργα- ( πες και εργατες πολεων και περιμενουν , απο . την γεωργιαν να συντηρηθουν , ποσας ημερας του χρονου θαειρεφ . οντο με ψωμι , εληες και κρεμμυδι Καθημερινως ' μεταφερονται γυναικες και ανδρες εις ατιοστασιν 30 και 40 · μιλιων δια να εργασθουν ως δασικοι εργ ατες . Βυναικες _μεταφεροντος δια την εκριζωσιν χορτων , . σκαλισμα καρροτων . και πατατων εις Ζωδιαν . . Κατωκοπιαν και _'Αστρο--μεριτην . - ¦ . Ας . υποθεσωμεν δτι . ερχεται εποχη καθ' ην παρουσιαζεται κρκπς εργασιας εις τα μεταλλεια _, ως και εις την γεωργιαν λογω . μηχανοποιησεως της τελευταιας _,,, πως θα ζησουν οι κατοικοι τ ων Σπηλιων . Ειναι , γεγονος δτι προ _ 20—30 ετων οι κατοικοι Σπηλιων ειργαζοντο ως ' ξυλσκοπσι εΒς δαση , καψαλια , Ιδιωτικα πευκα και λατζιες . . ν . ' . .. . . Και ειναι γεγονος δτι 100 και πλερ _, ν ατομα ειργ αζρντο εις 3- _εργολαβους και εμπορους ητοι τον _# ιλτιαδτ ] ν Χαραλαμπους _,, τον ¦ Χαραλαμπον . Τσαγκαρ ιδη και . Ιλ ' Μιχαηλ Β , Νεοφυτου ενω σημερον ειναι ζητημα αν ασχολουνται εις τα ιδια εργα _περι _^ τα _, ΙΟ προσωπα . . .. Ο κυριος Κοινοταρχης μας παρουσιαζει τα Σπηλια δτι πλε ουν . σε πελαγη ευδαιμονιας . Πο λυ . θα . ηθελαμε , να χο πιστε- ' ψωμε . Ο . επισκεπτης που θα παρουσιασθη ε'ις τα Σπηλια μιαν ερ , _γασιμον ημεραν της _εβδο-, _μαδος θα συναντηση . ' μερικους ανημπορους γερους , ' γιατι _δσοι _ιμποροδν ' ευρισκονται εις τα . 4 ση-μεια _τυυ οριζοντος αγωνιζομενοι , δια τον _επιουσιον . Μονον αργος την νυκτο - αν τους συνα . ν τησης η '' . τας Κυριακας . ( . ' . Αυτη . θεωρειται . _ευδαιμονιας 'Ο κυριος Κοινοταρχης _πρεπει να συμφωνηση μαζι μου δ τι το νερο ειναι το γαλα της γης , κα ' ι τα Σπηλια εχουν αναγκη νερου . Ο προκατοχος κοινοταρχης εκανε μιαν ωραιαν προσπαθειαν- δια ,. μεταφοραν νερου απο τα . Πλατανια εις Σπηλια . Κατωρθωσε να πειση την _^ _Αγγλικην Κυβερνησιν να παραχωρηση . μιαν πηγην δια μεταφοραν νερου εις Σπηλια . Πραγματι αυτη η - προσπαθεια τυυ . Μουκταρη κι' δσων αλλων αφανων , _, συνετειναν εις το εργον ¦ τουτο , ειναι , αξια καθε επαινου και ευγνωμοσυνης . Δυστυχως δμως ενω εγιναν τοσα εξοδα κι' ενω η παραχωρηθεισα πηγη ειναι 1 χ / _% ιντσες ειναι _αμφιβολον αν εις τα Σπηλια ερχεται μια : ιντσα νερου . Κα ' ι τουτο διοτι οι σωληνες επερασαν απο την κορυφην του δασους προς τα Σπηλια , . η δε κορυφη μολις και μετα βιας αντικρυζει την πηγην ,. και το νερο σπαταλαται . . 'Ο κυριος Κοινοταρχης επρεπε αφου εχανε λ τοσα καλα εις τα Σπηλια κα ' ι καυχαται δτι η . Κυδερνη . σις δεν του αρνειται δτι . ζητηση , ¦ να ' φροντιση να αλλαξουν . κατευθυνριν οι σωληνες του νερου κα ' ι . ν' ακολουθησουν τοναμαξητον προς το χωριον _, οποτε ' . θα ' προσεθετεν εις το υπαρχον νερο το διπλασιον και η Κοινοτης θα του ητο ευγνωμων ., Οσον αφορα εις τα εργα που εγιναν επι της εποχης του κυριου Κοινοταρχου δεν ειναι τιποτα αλλο παρα συνεχεια των εργων του . προκατοχου του . Δεξαμενες , αυλακια , δομες , « στρα ταρκες » δια κλιματα . - Ας . ελθωμεν χωρα εις το ζητημα της αστυφιλιας . Επρεπε να ρωτηση τους γεροντοτερους ο κυριος κοινοταρχης για να μαθη ποσοι εγκατελειψαν το χωριο για πιο _υποφερτο -μελλον . Ποσα παιδια , αγ ορια και κοριτσια λειπουν απο καθε σπιτι και που ειναι Θα διαπιστωση τοτε δτι εψυγαν πολυ περισσοτεροι απ' αυτους που σημερον κατοικουν τα Σπηλια . Επιβαλλεται η παραχωρησις εις τους κατοικους των δυο προαναφερθεισων δασικων περιοχων , οχι μονον δια τους _προαναφερθεντος λογους , αλλα και δια τουριστικους λογους . Ειναι εξαιρετικη εκει η τοποθεσια και καταλληλος δι' ανεγερσιν ξενοδοχειων , σπιτιων προς ενοικιασιν εις παραθεριστας κλπ . Δια να δωσωμεν ακομη μιαν αποδειξιν της αξιας της αναφερθεισης γης _αναψερομεν το εξης παραδειγμα , Επι αγγλικης κατοχης ο μ . Π . Κασινος εδωσε ενα τεμαχιον γης του Καπουρα εις την Κυβερνησιν εναντι εκτασεως γης εις Μηλον . Αν συγκρινωμεν την αξιαν της γης του Καπουρα με την του Μηλου , θα ευρωμεν δτι αυτη εχει εκατονταπλ _, ασιαν αξιαν της του Μηλου Αφου εδω παρεχωρηθη δασικη γη επι αγγλοκρατιας διατι να μη γινη και σημερον με δικη ν μας κυδερνησιν _ΑΙε αυτην μας την απαντησιν δεν εχομε την προθεσιν να θιξω μεν ουτε το προσωπον του κυριου κοινοταρχου ουτε τα οφικκια του . Τα εργα ειναι εκεινα που αποδεικνυουν τον ανδρα . Αυτη , ' εναι η αποΨις μας . Αρμοδιοι να κρινουν επ' αυτης ειναι δλοι οι κατοικοι Σπηλιων . ' Προ 30 ετων δμως τα Σπηλια ησαν μιαν ανθουσα κοινοτης και τακτικα τα επεσκεπτοντο κατοικοι της περιοχης Κανναβιων , Κυπερουντας και Πελενδριου δια V αγορασουν ειδη ρουχισμου κα ' ι υποδησεως . Σημερον τα εν λογω χωρια με την αξιοποιησιν της' γης τους εκαναν τεραστια αλψιατα , 10 δε τουλαχιστον αυτοκινητα μεταφερουν καθημερινως τα . προιοντα τω . ν περιοχων αυτων εις Λευκωσιαν και , Λεμεσον προς . διαθεσιν και καταναλωσιν . Μετα τιμης ΣΠΗΛ 1 ΩΤΕΣ Υποπτη κινιισιι θορυβοποιων Το θεμα της ιδρυσεως η μη Πα - νεπιστημιου' στην Κυπρο ανακινη'θηκε επανειλημμενως στο παρελθον υπο τυπο συζητησεων κι' εκφραστηκαν , μεταξυ πολλων ανευ-• _θωνων _, υπευθυνες κα ' ι εγκυρες γνω μες συμφωνα με τις οποιες δεν εν δεικνυται η Ιδρυση του για εθνικους κυριως λογους , τους οποιους καθε ανθρωπος εχεφρων και αντιλαμβανεται και εκτιμα . Εν τουτοις μια ομαδα θορυβοποιων , που δεν εχουν αλλο τροπο για να _αυτοπροβαλλωνται , επανερχονται για να βεοουν , δπως ανεγραφη στον τυπο , το θεμα στη Γουλη , αυτη το φορα . Η υποπτη αυτη κινηση που συντηρειται απο τις _μωροψιλοδοξιες ορισμενων ανευθυνων τυπων και πισω απο την οποιαν κρυ πτονται αλλες πολυ διαφανεις επιδιωξεις , καθισταται ακομη πιο υποπτη , δταν οι εμπνευστες της κα ταφευγουν στην επικληση « εθνικων » και « επιστημονικων » λογων . Βιατι ειναι φανερο πως οΟτε ο ινας ουτε ο αλλος λογος συντρεχουν στην περιπτωση . Το αντιθετο μαλιστα ισχυει απολυτως . ΓΟΡΛ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ Την περασμενη εβδομαδα ενταφιαστηκε στη γενετειρα του ο εκλιπων ποιητης Τευκρος Ανθιας . Βνωστος και συμπαθης στους λογο τεχνικους κυκλους της Αθηνας κατα το διαστημα του μεσοπολεμου , _επεβληθηκε με τα ανεπαναληπτα εκεινα « Σφυριγματα τοθ Αλητη » , εις τα οποια με πηγαιο λυρισμο εξεφραζε το κλιμα της εποχης . Μοιραια δμως εσταθη για την περαιτερω ποιητικη του δημιουργια η προσχωρηση του στον κομμουνισμο , που τον υπηρετησε μεχρι του θανατου του . Εκτοτε το ταλεντο του σπαταληθηκε σε εμμετρες μπροσουρες , στη θεματογραφικη ποιηση , που εξυπηρετουσε την κομματικη _σκοπι μοτητα της στιγμης , στην εφημερη συνθηματολογια . Κλασσικο παραδειγμα θυματος της « στρατευμενης » τεχνης , που παυει να ειναι τε χνη , αλλα βορα στο κομμα . ΜΙΚΡΟΠΡΕΠΕΙΑ Συχνα ακουονται , λογοι περι προσπαθειων κα ' ι σχεδιων για . την « πολιτιστικη αναπτυξη του τοπου μας » . Πολυ προσφατα επισκεφθηκε το νησι μας η Ορχηστρα Δωματιου Αθηνων , Ινα συγκροτημα αρ τιο ' κα ' ι πειθαρχημενο απο τα λιγα που . περασαν απο την Κυπρο , κατα γενικην ομολογια των _ειδημονωνΤ Ακουστε τι πληροφορηθηκαμε : Βια ' να παραχωρηση η Δημοτικη Επνφοπη' Λευκωσιας το _περιωνυμο Δημοτικο της θεατρο για τη συναυλια που δοθηκε ,, ζητησε ενοι κιο ' 60 λιρων 1 Κι' αυτα τη στιγμη που- η προσφορα γ ινεται δωρεαν προς το Κυπριακο κοινο κσι _αναλευμασι αλλων . 'Η ενεργεια αυτη η τοσο μικροπρεπης δειχνει ποσο μεγαλη ειναι η αποσταση μεταξυ λογων κα ' ι εργων κα ' ι προσγραφε ται εις πιστιν των εκπροσωπων της κενολογου φλυαριας περι « πο λιτιστικης αναπτυξεως του τοπου μας » , που το μοναδικο τους κινητρο δεν ειναι αλλο παρα η νεοπλουτικη _επιδειξιομοτνια . ΟΙ ΩΡΒΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ Ο ) ΜΑΛΤΕΖΟ ! Σε εβδομαδιαια εφημεριδα εδημοσιευθη την περασμενη Δευτερα εγγραφο , που , δπως αναφερεται , απεφασισθη να σταλη στη Γουλη υπο . διαφορων αυτοαποκαλουμενων « πνευματικων ., κοινωνικων ., και . πολιτιστικων . παραγοντων » , σχετικα με την ιδρυση Κρατικου θεατρου . Αναμεσα στα αλλα που αναφερονται ! στα εγγραφο , γραμμενο σε υφος διαμαρτυριας εγκαταλειφθεντος εραστου , διαβαζουμε και · τα εξης λιαν ενδιαφεροντα : « Πιστευουμε πως η αποικιοκρατια μας αποξενωσε απο καθε ουσιαστικη πολιτιστικη δραστηριοτητα κα ' ι διαστρεβλωσε τα κριτηρια μας , δσον αφορα το συστημα αξιων »(!) . Την καημενη την αποικιοκρατια . Μπορει να ειναι υπευθυνη για αλλα πολυ πιο φοβερα πληγματα , αλλα οχι και για δσα της καταμαρτυρουν ο ' ι _ωργισμενοι συντακτες του εγγραφου . Ειναι πολυ ευκολο να φορτωνουμε αλλου τις ευθυνες για καταστασεις , για τις οποιες αποκλειστικα φταιει το ξερο μας το κεφαλι , που νομιζουμε δτι εχει την _ποτντογνωσια του συμ παντος . Αλ . λα στο ιδιο εγγραφο αναφε ρονται επισης κα ' ι τα ακολουθα συγκλονιστικα ( !) , προιοντα υρ · γης : Ολοκληρος ο πληθυσμος της Κυπρου κινδυνευει να μετατροπη σε πληθυσμο ευημερουντων & αρ & αρ ' ων ( _Ι ) . Μπα , τ ' ι μας λετε καλε ! Δεν ειναι η Κυπρος μας που υπερεχει σε δλους τους τομεις πολλων χωρων της Μεσης και Εγγυς Ανατολης , της Μεσογειου , συ μην αλλα και της Ευρωπης , συμπεριλαμ _βανομενης βεβαιως και της πτωχης 'Ελλαδος 'Η πικρη αληθεια ειναι δυστυχως αλλη . Κινδυνευουμε δχι να γινουμε κοινωνια « ευημερουντων βαρβαρων » , αλλα ομφαλοσκοπων και ματαιοσχολων Μαλτεζων ... • ΕΥΟιΩΗΑ ΣΗΜΕΙΑ - - · _» ' ' Ειναι πολυ · παρηγορο που μια μεριδα του τυπου μαζ αρχισε _^ εστω και αργα , να αφυπνιζεται , και να ανησυχη ' για το τραγικο σημειο στο οποιο εχει οδηγηθηο . λαος της , Κυπρου' απο αποψεως εθνι κου φρονηματισμου . Ποιοι ευθυνον ται γι' αυτο ' το · καταντημα ειναι μια αλλη πολυ πικρη ΛστρρΙα . Ο κατηφορος στον οποιο εσυρθη ο Ελληνισμος της Κυπρου · απο την ιδεολογικη συγχυση που του δημιουργησαν κα ' ι απο την υποσκα-[ ιη της πιστεως του , που απηργαστη ¦ καν κα ' ι απηργαζονται οι . δολοφονοι κα ' ι εκμαυλιστες της ψυχης του ειναι επιτακτικη αναγκη να ανακο πη . Και δεν αρκει μοναχα η διαπιστωση μιας καταστασεως : Χρειαζονται οργανωμενοι και συντο _^ νισμενες , προσπαθειες ,, απαιτειται να επισημανθουν οι νοβογονες εστιες και να _κτυπηθη το κακο στη ριζα του . Χρειαζεται σταυροφορια . Βι' αυτο προσυπογραφουμε την εκκληση της συναδελφου που απευθυνει σε σχετικο της αρθρο : « Ολοι να αγωνισθουν για τον ε _^ θνικον επαναφρονηματισμον . του λρου .. Και : οι . εντος - κσα οι εκτος της , . Κυβερνησεως ¦ . ευρισκομενοι . Και- οι πολιτικοι και οι- διδασκαλοι καινοι ( _ινθρωποΛ . των : _γραμματων και των τεχνων και οι αγροται και οι εργαται και οι _επαγγελματιας . _„_^™ || ΙΙΙ | | ΙΙΙΙ _^ _'ΤΤ——Τ —™ _¦«¦^ _ΙΜΙ , ΙΙ . _™ _ΙΙΓΙΙιΙΙΜΙΙΙΜΙιΠΜριΙ _^ _ΙΜ _^ ΙΙ ' υ _^ Α _ιιιιιι _''' 'ψ _> 'Μ ΥΜι _% Λ ¦ Μ . Χ . _' ΦΓΣΑΣ . ν _>^ Λ ! _^^ _ΚΒΛ _^ Α . ΑΠ 0 Υ Σ _« _νιΣ . Α ΤΗΑ ' _^^ _^ _^ _^ _^ _^» νΒ _^^» ΒΑΠΟΥΝΟΟΗΚΕΣ ΧΑΡΤΟΘΗΚΕΙ _Κ _^^^^ ι ' _, > _χν _^ _υΛΓβ _^ ν ογοροζ _6 ντα < ς χα _Γιβ _* ν ' _ΤΓ _& _ρΡ _/^ Ν _^ - · _+ - _* 2 Β « Κ _^« λ · Λ » γ » _εννης ο € _ις κροο « ρε , _Κτ _^^ ΛΧ _^ _υ > - > · _* , Υ | _1 _^^ ι _& Β _@ ιΛ _ροντα » βωρεαν αχ β _^^ _Τ _^ _Γ _^ Υ _^ Ι _^ ν Υποτιμαται το Βαλλικον νομισμα Η ΒΑΛΛΙΑ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΤΗΣ _ΑΣΠΟΝΔΟΥ ΦΙΛΗΣ ΤΗΣ ΑΒΒΛΙΑΣΠΑΡ' ΟΛΟΝ ΟΤΙ η Βαλλια _ηγωνιαδη _αιτεγνωσμε νω $ επι μηνας δια να αιιβφυγη την οδυνηραν _πτδσιν του _νομισματος της , _κατεστη εκ των . πραγματων αδυνατος η δικτηρησις της _σταδεροτητος του φραγκου . Η περιπετεια εις την οποιαν _ερριφδη η Βαλλικη Δημοκρατια μετα την εξεγερσιν των φοιτητων και την _επακολβυδησαααν ' κηρυςιν δυναμικων απεργιων , τελικως _απεδειχδη τραγικη . _Εις _^ ματην προσεπαθηο _« ν ο ' ι Βαλλοι να αποφυγουν την τυχη ν της Γρεττανιας . Δεν ητο δεμα πολιτικης του οποιου η διαχειρησις εχρειαζετο διπλωματικην ικανοτητα . _'Ητο δεμα που _εχειριζετο ο οχλος . Ο Βαλλος Προεδρος _, αντεμετωπισεν εις το πεδιον της _μαχικ . ουναμικους αντιπαλους και τους . _κατεδαλε . Ενωπιον ομως της οχλοκρκτι . ας υπεκυφεν .. Το Βαλλικον _Υπουργικον _Συμδουλιον συνηλθε χθες το απογευμα υπο την _προεδρειου του Στρατηγου Ντε Βκωλ προς συζητησιν της οικονομικης κρισεως . Ο Στρατηγος Ντε Βκωλ ανε ' μενετο να ομιληση απο του ραδιοφωνου προς τα Βαλλικον Εθνος . Την πρωιαν της χθες ο Βαλλος προεδρος συνηντηθη με τον προεδρον -μιας των μεγαλυτερων Τραπεζων Επενδυσεων ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ 'Εν τω μεταξυ , χθες την πρωιαν , μετεδοθη _. δτι μεταξυ των βουλευτων του κυβερνωντος κομματος ( Ντεγκωλικου ) εξεφραζοντο _σοβαραι ανησυχιαι περι την δημιουργηθεισαν καταστασιν . Ο Πρωθυπουργος Κουδ Ντε ΙΑυρ & ιλ θα ομιληση _Ινωπι · ον της Εθνοσυνελευσεως επι της οικονομικης περιπετειας , ακολουθως δε θα διεξαχθη συζητηση . Η _ΥΠΟΤΙΜΗΣΙΣ Η εφημερις « Μοντ » των Παρισιων , εδημοσιευσε χθες δτι η Βαλλικη _Κυδερνησις απεφασισε να υποτιμηση το φραγκον κατα 9 , 7 % . ΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ Συμπληρωματικως ανεφερε · το δτι οι υπουργοι 13 Αφρικανικων κρατων , υπαγομενων εις την περιοχην του Βαλλικου Φραγκου συνερχονται σημερον προς ανταλλαγην αποψεων επ ! της _~ δημιουργηθεισης καταστασεως . 'Εδηλουτο δτι την υποτιμησιν του Βαλλικου νομισματος θα ακολουθησουν και αι επηρεαζομεναι Αφρικανικαι Χωραι-ΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑΒΟΡΑΙ Αι χρηματαγοραι πολλων χωρων παρεμειναν χθες κλειστοι ως εκ της- Βαλλικης οικονομικης κρισεως . ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΒΗΣ Την υποτιμησιν , αναμενεται δτι θα ακολουθηση . η εφαρμογη σειρας μετρων οικονομικης -περισυλλογης . Το ποσοστον υποτιμησεως , υποστηριζεται οτι θα κυμαινεται περιξ του 10 % . Η ΣΤΕΡΛΙΝΑ • 'Εν τω ιμεταξυ η θεσις τη · , στερλινας εις τας διεθνεις χρηματαγορας εμφανιζεται ενισχυμενη , μετα τα αυστηρα μ ετρα τα _αποια εξηγγειλεν η Γρεττανικη Κυβερνησις , . Απεργια ! ΤεΛευταια , συνηθισμενο φαινομενο αι _ατιεργιαι . _Συνδικαλιστικαι οργανωσεις χρησιμοποιουν κα ' ι το τελευταιον ισως δυναμικον μ ετρον προς εξασφαλισιν δικαιων των μελων των . Δεν ειναι του παροντος η προσφορα κρισεων η _επικρισεοιν περι του καταλληλου του χρ ονου δια τοιουτου ειδους αγωνα . Ουτε περι του _δικααου του συνολου η ' υψους των αιτηματων . Οφειλομεν δμως να _ομολογησωμεν οτι δικαιωμα κα ' ι καθηκον των Συντεχνιων ειναι να αγωνιζονται δια βελτιωσα- ορων κσι απολαυων δια την προσφερομενην εργασιαν . Εκ των πραγματων δμως φαινεται δτι αι απολαυαι των εργαζομενων δεν εχουν πλεον την _αγοραστικην αξιαν που απελαμδανον εις το παρελθον , και τουτο λογω του ανερχομενου τιμαριθμου . Με το ιδιον ποσον _χρηματων σημερον , δεν _αγοραςουν τα αυτα αγαθα που ηγοραζον ενα ετος προηγουμενως . Το _επιπεοον των τιμων ανηλθε και συνεχως ανερχεται . Η Κυδερνησις ουδεμιαν μεριμνα _κατεδαλε δια την αναχαιτησιν και _συγκρατησιν τουτων , παρ' ολον δτι ειναι ο κυριος υπαιτιος της _κσταστασεοις . Προσπαθει μονο ια συγκραηση μισθολογικος προσαυξησεις , δηλαδη τα συμπτωματα , και ουχι τας αιτιας που επεφεραν την αναγκην μισθολογικων αναπροσαρμογων . Επρεπε να ειχε αντιληφθη η _Κυβερνησις δτι η αλλοπροσαλλος οικονομικη πολιτικη της , η κα ' ι η ελλειψις αποτελεσματικου μηχανισμου συγκρατησεως των τιμων θα ειχε τας σημερινας συνεπειας . Και ειναι αδιανοητον και αδικον να _προσπαθη σημερον να μεταφερη τα βα ρη των αμαρτιων της επι ωμων αθωων θυματων , ως αι μισθοσυντηρητοι ταςεις .. Δυστυχως , εκ της καταστασεως , και παλιν ο ευρυ κοινον καλειται να φερη το βαρος των συνεπειων , ως συνηθως Μεχρι ποτε Μεχρι ποτε οι _κυδερνηται ανευθυνως θα χειριζονται τα οικονομικα θεματα του τοπου τουτου , χωρις να προσφερουν καν δικαιολογιαν , εστω , δια τα προσχηματα Κα ' ι -μεχρι · ποτε ο καλοθελητης Λαος θα ανεχεται ' καταστασεις , ως αι σημεριναι Η _γεηοιοποιηοις του Κυπριακου Κρατους ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1 ης ΣΕΛΙΔΟΣ κην » . Παντα τχυτα τα τοσον τερατωδη και απιστευτα αναγραφει η εν λογω εφημερις , δια να αποδειξη οτι κατα τον αυτον αθωον και παρατυπον τροπον απεσταλησαν , εν αγνοια παντων των υπευθυνων , και . τα δεματα υπο ενος ιδιωτου , του κ . _Παναγιωτου , του οποιου η ισχυς μεταξυ των κυβερνητικων υπηρεσιων μας ειναι αγ % 'ωστος . Καταπληκτικα , απλως , _αποκαλουμεν παντα ταυτα , διοτι δεν _ευρισκομεν _ισχυροτεραν λεξιν , θεωρουμεν δε προκλησιν προς την _νοημοσυνην του λαου τον χαρακτηρισμον του « Αγωνος » ως « τυπικων παραπτωματων » . Και απαιτουμεν την αμεσον _επεμεασιν του εισαγγελεως προς διενεργειαν ανακρισεων και _επιδολην ποινων αυστηροτατων . ΑΙ φημαι οργιαζουν και ειναι καιρος να εκκαθαρισθη η ολη _υποδεσις , διοτι ειναι απαραδεκτον η τυχη και το μελλον του λαου να _διακυοευωνται δια τοιουτων « τυπικων παραπτωματων » των υπευθυνων αρχων και υπηρεσιων του κρατους . Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Εις τας . χθεσινος εκδοσεις των _Τουρκοκυπριακων εφημεριδων παρα τιθε · . _ται αρθρα και σχολια επι της _Κυπριακης - _^ _ραγματικοτητος , δπως τα βλεπουν οι Τουρκοι απο της ιδικης των σκοπιας . _Αναφερομεν κατωτερω χαρακτηριστικα _στιγμιοτυπα : Η « Χαλκιν Σεσ ' ι > εις αρθρον της οποστηριζη δτι ενω α Κυπριακος τυπος . εκφραζει την καλη θελησιν και την _ειλικρινειαν της Ελληνικης πλευρας κα ' ι την ελπιδα δια μιαν ταχειαν επιλυσιν του Κυπριακου προβληματος εχει υιοθετηση αρνητικην στασιν εναντι των Τουρκικων απαιτησεων . Δεν αντιλαμβανομεθα , συνεχιζει η Τουρκικη εφημερις , διατι οι Ελληνες βλεπουν την διχοτο μησιν πισω απο καθε Τουρκικην ενεργειαν . Εκεινο που ενδιαφερει την Τουρκικη κοινοτητα — προσθετει η εφημερις — ειναι η ασφαλεια της και η παροχη εγγυησεων δια τα δικαιωματα της . ΟΙ Τουρκοι δεν θα υπογραψουν ουμφωνιαν η οποια θα επετρεπεν επαναληψιν των γεγονοτων του Δεκεμ β ριου 1963 . Η « Μποζκου ρτ _* _, εις αρθρον της ασχολειται με τα γραφεντα εις τον Ελληνοκυπριακον τυπον , δτι δυνατον οι Τουρκοι εξτρεμισται να προκαλεσουν σοβαρας ταραχας τον Δεκεμδριον δια να εξαναγκασουν ατρα τιωτικην επεμβασιν της Τουρκιας . Ο αρθρογραφος χαρακτηριζει την ειδησιν ως μυθον και δηλοι δτι αι Ελληνοκυπριακαι εφημεριδες ακολουθουν την τακτικην του Δεκεμ _βριου του 1963 δια « να καλυψουν τα κακοβουλα σχεδια των Ελληνο κυπριων » . Σχετικως με τας προσπαθειας της Τουρκικης Κοινοτητος να λυση τα οικονομικα της προβληματα η εφημερ ' ις γραφει δτι ο ' ι Τουρκοκυπριοι εχουν καθε δικαιωμα να προσπαθησουν να διευθετησουν τας οικονομικος των δυσκολιας κα ' ι ουδεις δυναται να τους εμποδιση . ΜΙΛΛΙΕΞ Ο διευθυντης τυυ Βαλλικου Μορφωτικου Κεντρου κ . Ροζιε Μιλλιεξ θα ομιληση την προσεχη Τριτην 26 ην του μηνος - και ωραν 6 . 45 μ . μ . εις το Βαλλικον Μορφωτικον Κεντρον σχετικως με ανασκαφας-που εγιναν προσφατως εις Μαασαλιαν . ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο κ . Ν . ΖΙΓΑΝΑΣ _» > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1 ης ΣΕΛΙΔΟΣ _^ δης διαδηλωσις δλων των Υπαλληλων των Ημικρατικων Οργανισμων , προς το Προεδρικον _ΛΑεγαρον . ' . · ' Κατα την διαδη _?^ ωσιν θα κυρ ιαρχουν συνθηματα δια των οποιων θα διακηρυττεται η ολοπλευρος _υποστηριξις : προς τον αγωνα των ν'Υ , παλληλων : της ΣΥΤΑ , · θα πληττεται η Κυβερνητικη μονολιθικοτης : και θα ζητειται . η αποπομπη του . Διοικητικου _ΣυΗδρυλιου , της . Αρχης Τηλεπικοινωνιων και η αμεσος αντικαταστασις του . ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Παρ' δλον οτι ο κ . _Βιωρκατζης επαυσε να ειναι υπουργος , εν τουτοις , ομας αστυνομικων μετ' ασυρματοφορου οχηματος εξακολουθει να φρουρη την οικιαν του . Ειναι δμως ο κ . Βιωρκατζης απλους ιδιωτης . Ποιος _καταδαλλει την δια την φρουρησιν του απαιτουμενην δαπανην Οι φορολογουμενοι _δεδαιως ! . . . Μα τοτε δικαιουνται και αλλοι ιδιωται να απολαμβανουν του αυτου προνομιου . Τι λεγουν οι αρμοδιοι Πληροφορουμεθα δτι υπο της Τροχαιας καταγγελλονται συνεχως οι ιδιοκτηται των εις την πρασινην Βραμμη ν σταθμευοντων οχηματων . Διατι Μηπως ειναι τοσον μεγαλη , η κυκλοφορια ωστε να χρειαζεται αποσυμφορησις της Η μηπως αποτελει - και τουτο ενα μετρον το οποιον θα οδηγηση εις την οριστικην εγκαταλειψιν της περιοχης υπο των ατυχων καταστηματαρχων Μα τοτε ας τοποθετηθη και η καταλληλος πινακις που να πληροφορη δτι συντομως η πρασινη Βραμμη θα καταστη κιτρινον νεκροταφειον . . . Η Τσεχοσλοβακικη Ιλαροτραγωδια Εξεχοντες Τσεχοσλοβακοι επιστη μονες , καλλιτεχνες και συγγραφεις , _συνεκροτησοτν συνεδριον εις Πραγαν διαρκουντος του οποιου συνεζητησαν την επικρατουσαν καταστασιν εις την κατεχομενην υπο των Ρωσικων στρατευματων χωραν των . Οι συνεδροι εξεφρασαν την _αντιθεσιν των προς τους νεους περιορισμους της ελευθεριας του λογου εις _Υσεχοσλο βακιαν . Οι ομιληται του συνεδριου διεμαρ τυρηθησαν δια την απαγορευσιν της κυκλοφοριας ωρισμενων εντυπων . Εν τω μεταξυ ο πρωθυπουργος της χωρας κ . Τσερνικ , εδηλωσεν δτι πρεπει να ληφθουν αυστηρα μετρα προς εξαλειψιν των συνεπειων που ηκολουθησαν τας ακροτητας και την μειωσιν των αποτελεσματων λαθων τα οποια διεπραχθησαν απο της εισαγωγης του μεταρρυθμιστικου προγραμματος . Ο κ . Τσερνικ επανελαβεν , εν συ νεχεια την υποοχεσιν δτι « τα θετικα σημεια του προγραμματος θα εφαρμοσθουν » . ΘΑΝΑΤΟΣ Κατοπιν πυρκαιας , προκληθεισης εξ εκρηξεως βο μβας , _εφονεοθησαν εις Παριοιους 2 προσωπα και αλλα 4 ετραυματισθησαν . Ο κ . ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο κ . Βλαυκος Κληριδης , αναχωρει αυριον εις Αθηνας δπου θα εχη επαφας με τον Ελληνα Υπουργον Εξωτερικων κ . ΒΙ . Πιπινελην . Εν τω μεταξυ , ο Υπουργος Εξωτερικων της Ελλαδος ειχε χθες συνομιλιαν μετα του εν Αθηναις πρεσδευτου των Ηνωμενων Πολιτειων κ .. Ταλμποτ . Εικαζεται , οτι η επισκεψις του κ . Κληριδη εις Αθηνας , σχετιζεται αμεσως , με την _συγκλησιν νεας πενταμερους διασκεψεως , προς συζητησιν των εκ _^ των ενδοκυπριακων συνομιλιων αποτελεσματων . Η Μεσανατολικη κρισις Ο αντιπροσωπος της Ηνωμενης Αραβικης Δ ημοκρατιας , εις την Νο μικην Επιτροπην των Ηνωμενων Εθνων εις ομιλιαν του , ειπεν , δτι η χωρα του ζη υπο την απειλην Ισραηλιτικης επιδρομης απο του _Αραβοισραηλιτικου πολεμου του παρελθοντος ετους . 'Ο _ροιδιοσταθμος της Δαμασκου _μετεδωσες δτι αι πατροπαραδοτοι μεθοδοι αι οποιαι ε χρησιμοποιηθησαν _Μως τωρα δι' ενιαιαν _Αραβικην δρασιν εναντιον του _Μσροτηλ δεν ειχον σημαντικην επιτυχιαν . Η μονη ενεργεια , προσεθεσεν , η οποια απεδειχθη επωφελης και επιτυχης ειναι η ενοπλος _ανιστασις των Αραβων . ΚΥΠΡΟΣ 0 ι _ΕκγιΑΝΑ ι Κατα τον διεξαχθεντα εις το Στα διον ΒΣΠ αγωνα δια το πρωταθλημα Παγκοσμιου Κυπελλου μεταξυ της Μικτης Κυπρου και της Εθνικης Ομαδος της Δυτικης Βερμανιας νικητρια ανεδειχθ η η φιλοξενουμενη ομας με 1—0 . Το _τερμα εσημειωθ η εις τα τελευταια δευτερολεπτα , του αγωνος . ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ Η συνεστιασις · αποφοιτων Παγκυπριου Βυμνασιου θα πραγματοποιηθη την προσεχη Πεμπτη 28 ην Νοεμβριου και ωραν 8 . 15 μ . μ . εις το Κεντρον Μακεδονιτισσα . Οσοι δεν εδηλω · σαν συμμετοχην παρακαλουνται δπως αποταθωσιν εις τον κ · Μιχ . Τριανταφυλλιδη ν , Τ . Κ . ι 2007 Λευκωσια . Τηλ . 704 . 199 · ΟΙ ΒΟΝΕΙΣ Η Παγκυπριος Σχολη Βονεων καμνει εναρξιν των μαθηματων της την 2 αν Δεκεμ δμιοι _ και ωραν 5 . 30 μ . μ . εις ( την _'Ελενειον Αστικην Σχολην . Καλουνται απαντες οι εγγραφ εντες και ενδιαφερομενοι δπως _^ α ' ραστουν . __ _Εχδετικ : Εταιρει * « πυρσος » λτδ _Τυιτοις : « _ΠΥΡΣΟΣ » _^ ΤΛ ' Ε χθεσινη _κΜρωοις 1 ος Λαχνος Γ 113785 £ 5 . 000 Α . £ 500 2 ος Λαχνος Α 098507 1 . 000 Γ 100 3 ος Λαχνος Α 015943 500 Γ 50 4 ος Λαχνος Α 106307 500 Γ 50 5 ος Λαχνος Γ 029772 250 Α 25 6 ος Λαχνος Γ 050772 250 Α 25 7 ος Λαχνος Γ 02-1225 250 Α 25 δος Λαχνος Α 028895 250 Γ 25 9 ος Λαχνος Γ 107645 100 Α 10 10 ος Λαχνος Γ 043501 100 Α 10 Π ος Λαχνος Α 003709 100 Γ 10 12 ος Λαχνος Α 087357 .. 100 Γ 10 Μικροτερα ποσα εκερδισαν οι αριθμοι : Ανα £ 10 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 385 Ανα £ 5 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 755 Ανα £ 5 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 705 Ανα £ 2 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 587 Ανα £ 2 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 841 Ανα . £ 2 οι λαχνοι οι ληγοντες εις 927 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ _ΓΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΒ _80131 V _01 ιθι _863 0—1 _Ιρδινιοι ! ν _ΛνββΙ Ηαηι 2—2 Ι , _εειιβ ν ΕνβΒιοη 2—1 _ιΛιιοοδΙοι · ν _81 ιβ £ ι . νβα . · 1—1 Ι , _ινβΒροοΙ ν _ΟονβηΙι · _γ 2—0 Μ 3 ιι . _ΟιΙν ν _Υβ 5 ι Γι'οιη . 5—1 ( Ι . Ρ . η . ν _Νοιι ' ιη ι . 2—1 _δοιιιιι ' ριοη ν _Τοιιβη 1 _ι 3 ιη 2—1 _Γιοιιο ν _Μηπ . _Οια . 0—0 _δυικιβριαπα ν Γιιι · η 1 βγ 2—0 ννΟΙνθδ ν Νβ _νθ _35 _ι 1 β 5—0 _Αδιοη _νιιια ν _Μι _« 3 < 31 β 8 _ιιΒβ 1—0 _ΓΙιιιικΙηπ-η ν _ΟΙιβγΙΙοιι 0—1 _ΓιΗοκροοΙ ν Γ _« Βγ 6—0 ΓοΚοη ν _ΓιηηιηβΙιΕιη 0—0 _Γπδιοι Ο . ν _ΝοπνιοΗ 0—1 Ι ) _βι · _ον ν _Οδι-υδιβ 3—3 Κιιιιιαιη ν _Ηικια'ιιβιο : 4—3 Ηιιιι ν _Ροι-ΙεηιουιΗ 2—2 _Μι 11 ν _3 ι 1 ν _Οι-νδιβι Ρ . 0—2 ΟχΒοΒα υια . ν _Οαι · _αι ££ 0—2 _διιθΒι . υια . ν _Ρι-βεΙοη 4—0 Γ 3 Βη 8 ιβγ ν _ΡΙνιιιοιιΙΙι 0—0 _Γβιτοιν ν 7 α 15 α 11 1—1 Γπ § 1 _ιιοη ν _Νοι-ΙΙι ' _ρΙοη 1—1 _ΟιΗιη £ _ιι _3 ιη ν 51 ιΒθ _νδδιιΒν 4—1 _Ιιιιιοη ν Γοιιι · η ' ιτιΙ 1 ι 1—1 _ΜβηβΒΙβΙα ν 8 _νιηαοη 2—0 _ΟΙαΗβηι ν _ΗβΒυβροοΙδ 1—2 _Οπεηι ν _Γιιδιοι Κ . 2—1 _Κοιιιβιιιβιη ν _Η _' _βιιοΒα 0—2 _ΑΙαβΒΓιιοι ν _Οοηο _38 ιβΒ 1—2 ΓΒ _3 αιοι'υ ν _ΓΒβηΙΒοΒα 0—2 _υΕι · 1 _ιη _& Ιοη ν _δοιιηΙΙι . _ΟΒρε 0—1 _ΟιιιηδΙιΥ ν ΡογΙ _Υβιβ 1—1 _Ηβιιιβχ ν _ΕχβιοΒ 2—1 _ΙΛηοοΙη ν _ΟΙιβδιβΒ 2—0 _ΝοινροιΙ ν _ΟΙιοδΙ'ιιοΜ 1 _^ -2 _Νοιιδ Ο . ν Υογκ 0—0 _8 _ ν _3 ηδ _03 ν _ΟοΙοΙιοδιβΒ 2—0 _νοιΚιη _§ Ιοη ν _ΡβιοΒοοτο 1—0 νΒ _« χ 3 » 3 ιιι ν _Κοοηαβιβ 3—2 _ΑΚβΒαββη ν 81 . _Μιιτβη 2 0 _ΑΙΒοΜβ ν _Ουηι ' ηιΠηβ 2—2 _ΑνοιΟΓιΙν ν _ΗιΙ ) _βΒηΙ _3 η 3 4 _Οιγιιο ν Γ , _3 η _§ οΒ 8 ι χ _Πυιιαοο υ . ν _ΜοΒιοη 2—0 _Κοαι-Ιδ ν 8 . _^ _ιιηδιοηβ 2—2 _Χι 1 πι 3 _ΠιοοΙι ν _Πιιηαοο Ι—ο _Ραι-ΙιοΧ ν _ΟοΙΙιο 0—4 _Καιιιι ν Β 3 ιΙαΒι £ 3—1 _Θαεηιζηαηη Πορτογαλικη αποικιακη αυτοκρατορια ΗΚΑΒΑ £ ΤΑ £ Ι £ _£ / £ _ΑΒΚΟΛΑΝ • _Μ £ ΒΑ _ΤΟΛΤ £ ΑΑΑΖΑΡ Η διαδοχη του δρος Σαλαζαρ θ εγκαινιαση αραγε μιαν ¦ περιοδον της πολιτικης της Πορτογαλιας Το ερωτημα αυτο ενδιαφερει ζωτικως τα _10-000 . 0-00 « ατοι . κων της χωρας αυτης , αλλα και ανω των 12-000 . 000 αλλ ων αν . θρωπων , που ειναι σκορπισμενοι εις διαφορα σημε _ι α της γης , και Ιδιως εις την Αφρικην . _Πραγματι , η Πορτογαλια ειναι η μονη απο δλας τας Ευρωπαικος αποικιακος δυναμεις , που κατωρθωσε να διατηρηση σχεδον αθικτα τα υπερποντια εδαφη της . Η μεγαλη αυτη επικρατεια περιλαμβανει ακομη οημερον την Αγκολοιν , την ΒουΙ _' νεαν _, τη _ιΜοζαμβικην , το Μ ' πισσαου , το αρχιπελαχος του Κοπο ' Γερντε , τας νησους Αγιου Θωμα και πριγκηπος , καθως και την νησον Τιμορ . και τον λιμενα Μακαο , εις την νοΤιον ακτην της Κ ινας . Τα 19-000 τετραγωνικα χιλιοεμτρα _της Π ορτογαλικης Τιμορ Λποτελουν το ημισυ μιας ορεινης αλλα ευφορου νησου του _Νοτιοδυτικοι Ειρηνικου-Το αλλο ημισυ ανηκε ι εις την Ινδονησιαν . Το Μακαο υπηρξε ν επι μακρον μια πραγματικη οασις _ειρηνης . Πορτογαλικη κτησις απο το 1537 αυτη η ευημερουσα _τιολις των 400 . 000 κατοικων ε _ πλημμυρησεν απο προσφυγας , μετα την κομμουνιστικη ν επαναατασιν της κινας . Οπως το χ _ονγκ Κονγκ , ο'λιμην του Μακαο χρησιμευει εις την 'Ερυθραν _Κι-ναν ως διεξοδον προς την Λυσιν . _Παντες τον Μαρτιον του 1968 , _επειτα απο σοβαρα επεισοδια , η Κ ινα υπεγραμμισε τον προσωρινο ν χαρακτηρα της Πορτογαλικης κατοχης . Αυτο απεδειχθη , αλλως τε , εις την Βκοα η οποια κατεληφθη απο τας Ινδιας τω Κ _( 51 ' _. Η Π ορτογαλια διεμαρτυρηθη , αλλα δεν ειχε καμμιαν υλικη ν δυνατοτητα να διατηρηση , παρα την θελησιν των Ινδιων , αυτην την ευημερουσαν αποικιαν , εις τη . ν οποιαν διεμεναν αποκλειστικως σχεδον Πορτογαλοι . Αντιθετως , η Πορτογαλικη Κυβερνησις προσκολλαται με πεισμα εις τα Αφρικανικα της εδαφη , _τταρ' δλον τον ανταρτοπολεμον τ _& ν αυτοχθονων και την γενικην εχθροτητα τοθ τριτου Κοσμου · Εις εκαστον απο τα Αφρικανικα εδαφη της Πορτογαλιας , υπαρχουν σημερον _αττελευθεοωτικα κινηματα » . Μερικα ειναι κομμουνιστικης εμπνευσεως , και στηριζοντας εις τας 'Ανατολικας χωρας . Αλλα εις τας Κυβερνησεις τοθ _Κα'ιρου η του Αλγεριου . Απο πολλων ετων , αυ Ται αι ομαδες των ανταρτων μα . χονται εναντιον των Πορτογαλων αποικων , Ιδιως εις την Αγκολοιν . Επανειλημμενως εχ ° υν εκσπασει ταραχοι εις την χωραν αυτην , αι βιαιοτεραι δε _εσημειωθησαν με αυστηοοτητα . Κατα το 1964 , 19 χωραι α _νεγνωρισαν την « εξοριστο ν ε π αναστατικην κυβερνησιν της Αγκολας » _, την οποιαν διευθυνει _, _ιις την _Λεοπολ _^ Λλ .. ο _Ρο-ιπεο . το Χολντεν . 'Αλλα η _καταστασις δεν _Ιχε , _μεταβληθη ουσιωδως . Τα Ηνωμ ενα Εθνη εζητησαν πολλακις απο την _Πορτογαλιαν να εφαομοση περισσοτερον _φιλελευθερου πολιτικην εις τα · _'Αμεοικανικα της εδαφη και να ο _δευση προς την _αυτοδιαθεσιν . Ο Σαλαζαρ δμως _υπελογισε — κα ' ι ορθως — δτ ( αι μεγαλα _δυσγερειαι . τας _οτζοιας συναν τουν αι νεαι _Αφρικανικαι νωοαι . και η χειροτερευσις τω - σχεσεων των με την Δυσιν , . ε νεογουν υπερ της _διατηρησεων της Πορτογαλικης κυριαρχιας . ' * Εις τον ιν _^ θνη _το- 'εα , σ' -Η νωμεναι . _Πολιτειαι δεν θελουν να δημιουργησουν πολλας _δυσνεοεια _€ εις την σομμαχον των το Μ ΑΤΟ , τταρ' δλην την θεωρητικως αντιοπτοικιακην πολιτικη 1 των Η Μεγαλη Γρεττανια εχεσημαντικα οικονομικα συιιφε _. οοντα εις τα _Νοτιοαφρικοτνικο ιδαφη . Δια τον λογον αυτον _, δεν _προνωοει με _τσ _^ ο ουθιιον _εις την καταργησιν του αποικιακου συστηματος εις την Αφρικην . Πρεπει , εξ αλλου , να _δμολογηθ η . _^ οη , η Λισσαβων ετηρησεν επιδε-ξιαν στασιν εναντ ι των νο . _μιμοφρονων Αφρικανων : Αρκει να γνωριζουν την Πορτογαλικην _, να ειναι _^ μονογαμικοι και . να _£ χουν _ειταγγελμα , δια να θεωρουνται 100 % Πορτογαλοι . Η Πορτοναλια , _αντιΓ-ετως _προο την Νοτιοαφρικανικην Ενωσιν δεν εφαρμοζει το « απαρτχειδ » _(¦ χωρισμον λευκων και μαυρων ) . Καθ ην στιγμην αρχιζει μια περιοδος δια την Πορτογαλιαν — ο νεος Πρωθυπουργος , δρ Καετανο , εχει ταχθη , ως λεγεται , υπερ καποιου φιλελευθερισμου — ημπορει κανει ςνα προ βλεψη εξελιξεις εις την Αγκολαν και την Μοζαμβικην . 'Αλλα η _σημερ _, νη καταστασις της _'ΑΦρι-κης δεν εν 0 ει τας επαναστα . τικας μεταβολας — συνεπω ς , α ' ι εν λογω εξελιξεις θα εχουν μαλλον βραδειαν και ειρηνικην μορφην .. . ΕΞΑΒΩΒΑΙ Συμφωνως προς εκ & εσιν του _τμημοττος Στατιστικης του * Υ . _ουργειου Οικονομικων το συνολον των εξαγωγων μας ανηλθεν εις £ 4 . 498-047 τον παρελθοντα ΜαΟν εν συγκρισε ι _ποος £ 4 . 0 _^ ο , . 979 του _Ματι ' ου 1967 , ιιτοι εσημειωβη αυξησις £ 468 . 068 . Κοαα τον υπο επισκοπη σα μηνα _κυριωτερσς αγοραστης υπηρξε το Ηνωμενον _ΓαΡιλειον με προιοντα αξιας £ 2-303 . 000 . ΑΙ _εισαγωγαι ανηλθον ε _{ ς £ 6 . _058-6 _Ο 1 εν συγκρισει προς £ 5 . 318 . 180 κατα τον αντιστοι-¦ χον μηνα του παρελθοντος ετους _* ιο <· _εσημεκοδη αυξησις £ 745 . 221 . Το Ηνωμενον Γασιλειον υπηρξεν επισης ο κυριωτερος _προμηθευτης _τω-ν ' εισαγωγων του μηνος πωλησαν εις την Νησον _εμπορευματα αξιας £ 2-013 . Ο 00 . Αι κυριωτεραι εξαγωγαι κατα την διαρκειαν τοθ Μα _' . Του 1968 ησαν Ποη-ατες 36275 _τοννοι _, αξιας £ 1 . 342 . 000 , πορτοκαλλια 11 . 265 τοννοι αξιας £ 533 . 000 . _χαλκοτσιμεντον 2-067 τοννοι αξιας £ 459-000 σιδηρΡπηριτης 105 . 065 τοννοι αξιας £ 416 . 0-00 . οινοι 1 . 181 . 161 γαλονια αξιας £ 300 . 000 και καροττα 7-412 τοννοι αξιας £ 264-000 . _ΠΑΡΑΧΛΡΗΣΙΣ _ ]] γ _ΔΑΝΕΙΩΝ — _*^— Κατα τΑν συνε _^ οιαν _τ _« ν Λα-¦• _ΤΤικων _'Επιτοοπων της 31 η _^ _Οκτωβ- _^ ιου , εν £ · κοιθη £ 400 εις το _γωριον _Μ'εσσα . εκ £ Π . 625 - _' _ς τα _χωοια Κ _«> Αν Χωριον _'Κληοου _* . _ΚΛ . τω Πυργον και 'Αγνιαν Κυπηο . Επισης πβοε . _^ ωοιιθησαν δανεια εκ πολλα » - ¦ _Ο-νοτητας απισκοπο & ντα ει _° τ _^ ν αναπτυξιν -Υδσ- _' ΟπρΟμηθειας _? ττεκτασ · ν _σνολικων _κτιοιριν . · τναπτι >? ιν ΔιΙ-πο > ν , αναπτυξιν Τουρισμου και Αλιειας . _ΤΑΜΕΙΟΝ ΖΗΜΕΙΩΘΕΝΤΩΝ Η Επιτροπη Διαχειρησεως Ταμειου Γοηθειας _Ζημιωθεντων εχει οοισει την 16 ην Δεκεμβοιρυ ως τελευταιαν πρσθεσμιαν υποβολης αιτησεων εκ μ ερους ζημιωθεντων _, δια παροχην χρηματικου βοηθηματος προς αποπληρωμην διδακτρων η εφορει « - κων τελων _ι αμφοτερων , € ια τεκνα των φοιτουντα _εις δημοσιον σχολειον Μεσης Εκπαιδευσεως . Αιτησεις δεον να υποβαλλονται υπο των γονεων εις τριπλοΟν μεσω της Σχολικης Εφορειας τοθ Σχολειου εις το οποιον φοιτα το τεκνον των . ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΑ Συμφωνως προς _συνενιευζιν _, δοθεισαν προς την τηλεορασιν της Κ ο _λωνιας της Δυτικης Βερμανιας , υπο του καθηγητου κ . Ανδρεαδη , προεδρου της Εμπορικης Τραπεζης της Ελλαδος , η κατα τους τελευταιους μηνας εξελιζις της ελληνικης _οικονο μιας υπηρξεν λιαν Ικανοποιητικη . Χαρακτηριστικον της εξελιξεως ειναι η νομισματικη εζυγιανσις . Αι ) τη εκφραζεται δια της απολυτου σταθεροποιησεως της δραχμης , της βελτιωσεως του ισοζυγιου πληρωμων , της περικοπης των περιττων δαπανων , της αναπτυξεως κεφαλαιαγορας , ως και της παραγματοποιη σεως μεγαλων προοδων προς την κατευθυνσιν της με ταχυ ρυθμον _εκδιομηχανοποιησεως και της ανα διαρθρωσεως των κολιεργειων _, και του εν γενει εκσυγχρονισμου της γεωργιας . Οσον . αφορα τος οικονομικας συ νεπειας της αποσβεσεως των αγροτι κων χρεων εις την οποιον προεδη η Κυδερνηαις , 6 κ . Ανδρεαδης ετονισε δτι τα ποσον τουτο θα κολυ φθη υπο του κρατους εκ δημοσιονομικων πηγων ανευ επιβολης προσθετου φορολογικης επιβαρυνσεως . Β Ε ΛΑΜΕ Α * * ** * * — Εχω το χορο στο αιμα μου , λεει Μνας κρεμανταλας στη νταμα του , την ωρα που εχορευαν ε ' να βαλς . , . ¦ ΚαΙ αυτη , παρατηρωντας τα πο δια του _καβαλιερου της , · 5 _^ ανταει πικροχολα : —Ποσο κακη δμως πρεπει ναναι η κυκλοφορια ... ΑΑΑ Ο Αμων , κι' δ Ισαακ περνουν Μναν ποταμο με μια μικρη βαρκα . Στη μεση- τοθ ποταμου τους παρασυρει το ρευμα και κινδυνευουν να πνιγουν . . * 0 Αμων απελπισμενος βαζει τα κλαματα . —Μη φοβασαι , φιλε μου του λεει τοτε ο 'Ισαακ για να τον παρηγορηση . 'Ο . θεος ειναι μεγαλος . — - 'Ο _9 εος μπορει να ειναι μεγαλος , απαντα δ 'Αμων , η βαρκα μας δμως ειναι μικρη . ΑΑΑ Ενας πλουσιος Εμπορος που εΤχε ειδικευτη σε αμφιβολες _Οποπτες υποθεσεις , ειναι υποχρεωμενος να υπερασπιστη τον εαυτο του μπροστα σ' 2 να δικαστηριο . Η εκδικαζα μενη περιπτωση αφορουσε _£ να πολυ μεγαλο ποσο . Βια να μπορεση να πολεμηση δσο το δυνατον με μεγαλυτερες πιθανοτητες επιτυχιας , προσλαμβανει ινα απο τους πιο φημισμενους δικη γορους . Την ημερα δμως που εκδικαζεται η υποθεσις , δ πλουσιος μας βρισκε ται στο εξωτερικο για μια πολυ επειγουσα εργασια του . Ο δικηγο οος υπερασπιζεται με θερμη την υποθεσιν και την κερδιζει . Αμεσως _Οστερα στελνει ινα' τηλεγραφημα στον πελατη του . « Το δικαιο εθριαμδευσε » . Καταλαβαινετε την _£ κπληξ _( ν του δταν για απαντησι πηοε αυτο το τηλεγραφημα . « Κανετε Μφεσι » . ΑΑΑ Οι Κορσικανοι ως γνωστον θεω ρουνται τεμπεληδες . Δυο Κορσικα νοι συναντιωνται . — Εμαθα πως δ Αντωνης απεφασισε να εργαστη , λεει δ πρωτος . · — • Αληθεια λεει δ δευτερος και ποοσθετει στοχαστικα . ΚαΙ τι δεν κανει το χρημα . ΟΙ ΑΝΕΡΒΟ ! ΚΥΠΡΙΟΙ * 0 _αριβ-μος των εγγεγραμμενων ανεργων κοπα την 3 Ιην Οκτωβριου _εοημειωσεν _αυξη - _σιν κατα 0 , 40 % εν συγκρισει , προς τον Οκτωβριον _, 1967 . Συγκεκριμενως οι εγγεγραμμενοι ανεργοι κοτα το τελος Οκτωβρι ου 1968 , ανηρχοντο εις 3 . 142 προσωπα η 1 , 2 % τοθ Οικονομικως ' Ενεργου πληθυσμου * της Νησου . £ ναντι 3-179 η 1 , 2 % κατα το τελος του προηγουμενου μηνος και 2 . 138 η 0 , 8 % κατα τον Οκτωβριον 1967 . Ι · ' ! ' * ' ' ¦¦ ' _>¦¦ ! _- 1 ΝΗΕΙΗΙΝΚ _ΙικονομιΜ Ταχυδρομοι ) · Ιιικμιριιιι · _Τιηρεε - Εστιας κοι ηΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ - ΓΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟ ΒΑΛΛΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ Συμφωνως προς το δελτιον πληροφοριων της Βαλλικης Πρεσβειας το Βαλλικον . εξωτερικον εμποριον δια τους πρωτους μηνας του 1968 κατανεμεται ως εξης : _ .,- _« ,-., ΕΙΣΑΒΩΒΑΙ ΕΞΑΒΩΒΑΙ . ( εις εκατομμυρια φραγκων ) • Κ 01 νη Αγορα .. .. .. · Τ 17 _^ 644 14 . 959 2 ωνη Ελευθερας _2- υναλλαγης .. _* . _* . ΖιΛ , _ΒΑκχιολικαΙ Χωραι .. .. ·· 1 . 080 _ι-752 βορειος Αμερικη .. ¦ _ .. . · 4 · 063 2 _' 548 . Κατα την αυτην ιτεριοδον η Βαλλια _^ πραγματοποιησε τας μεγαυτερας _εισαγωγας . εκ της _« Ο μοσπονδιακης Βερμανιας η _^ _δττοιος υπηρξεν και δ _κοΛΟτερος πελατης της Βαλλικης Αγορας . ΝΕΑ ΒΕΙΡΑ _ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ _&& _ΡΑΓΑΝΣ ( _ΤΡΟΧΟΕ-Β _& _ρτα ? 0 Αυτο ει αι το ανετο και ευχαριστο εσωτερικο τ -ι _δικλινοι » η τρικλινου _τροχοσττιτου , μοντελλο _Ελμττα _, το οποιο ειναι ενα εκ των δυο μοντελλων _ιτου βασιζονται εις τα συνηθη αυτοκινητα « Φορντ » και το οποιον προσετεθη εις την σειραν παραγωγης αυτοκινητων τροχοσπιτων δια περιοδειες και κατασκηνωσεις . Το μοντελο αυτο , που ειναι μετατροπη του Φορντ των 8 κανταριων , δια & ετει μηχανη των Τ 100 00 το δε προσωπο του αυτοκινητου εχει το φινις τοθ τελευταιου μοντελλου Εσκορτ . Μια ανυψουμενη οροφη διδει υψος 6 ' 4 εις δε το οπισθιον μερος υπαρχει ειδικη προεξοχη για ενα κανονικο οστρωμα . Μεταξυ των στιχειωδων εψοδιων ειναι μια σομπα μαγειρικης με γκριλλιερα _, νιπτηρας , ντεποζιτο νερου χωρητι κοτητος 6 ' / 2 γαλονιων με χειραντλιαν , γκαρνταρομπα , ραφια δυο τραπεζια καθρεπτης και αναδιπλουμενον καθισμα . ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΕΡΔΕΞΑΗΕΝΟΠΛΟΙΑ Ο μεγαλοεφοπλιστης Αρ . Ωνασης , προεβη εις _παραγγελιαν τριων μαμουθ υπερδεζαμενοπλοιων εις τα ναυπηγεια του Μπελφαστ της Γορειου _Ιρλανδιας . Ταυτα θα εχουν χωρητικοτητα 2 _^ 5 . 000 τοννων . Δια των παοαγγελιων Ωναση τα ναυπηγεια « _Χαρλοτντ κσι Βουλφ » εζησφαλισαν εργασ ' _οτν δια δυο _£ τη και θα _£ χουν σταθεραν _απσσχολησιν 7 . 700 ατομων . Τα τρια μαμουθ θα εχουν συνο _Χικον κοστος 25 . 000 . 000 στερλινων . Η ποοτιυησις Ωναση ποος τα ναυπηγεια « Χαρλαντ και Βουλφ » _ξηγειται απο το γεγονος δτι ο Β διος τυγχανει κατοχος των 25 % των μετοχων των ναυπηγειων αυτων . Πεοαν δμως του Ωναση μια ο' ιας Ελληνων πλοιοκτητων , ως οι _Βουλοτνδρης _, _Καορας , Νομικος συμ - -ετεχουν . ενεργως εις την εποχην των « μαμουθ » συναγωνιιουενοι κι _πυτον τον _περιφημον Λουνδτιχ δστις θεωρειται δτι διαθετει τον υεναλυ τεοον εν ενεργεια στολον _δεξσιιε'οπλοιων χωρητικοτητας ανω των 100 . 000 τοννων . Π νεα γενια- Ανηριοι _υηονδαοτεε ατι _» _ΑναιοΑικεα _χωοεβ Βαβριηλ Μηνα , Καθηγητου Παιδ . Ακαδημιας Ομιλια του κ . Βαβ ριηλ Μηνα , . Καθηγητου της Παιδαγωγικης 'Ακα _δημιας κατα την συνεστιασιν της Εταιρειας Ελληνικων Σπουδων , εις το Ληδρα Παλας , την 15 ην Νο _εμβριου 1968 . Αποτελει αξιωμα η αποψη δτι η νεολαια ειναι η χρυση ελπιδα τοθ ιθνους . θα ? ταν δμως ορθοτερο το αξιωμα αν ελεγεν , δτι η νεολαια ε χει τη δυνατοτητα να _αποβη η χρυ οη ελπιδα του εθνους , δπως κα ' ι ο καταστροφεας του εθνους . Αν θα μπορεση η νεα γενια να δ ημιουργηοη ενα νεο κα ' ι ανωτερο πολιτισμο , εξαρταται απο μας , που αποτελου με την ωριμη ηλικια . Αν εμεις επιδειξουμε πραγματικο ενδιαφερον για τους νεους κα ' ι δημιουργησουμε τ ' ις καταλληλες συνθηκες , που θα συντελεσουν στην αναπτυξη μιας νεολαιας ψυχικα , σωματικα κα ' ι πνευ ματικα υγιους κα ' ι δημιουργικης · αν , μεσα απο την πνευματικη κα ' ι ηθικη συγχυση της εποχης μας , δι αμορφωσουμε ενα σωστο και ξεκαθαρο φιλοσοφικο συστημα πανω σ ' δλους τους τομεις της ανθρωπινης ζωης και διαπαιδαγωγησουμε τη νε ολαια συμφωνα με τ ' ις αρχες αυτου , τοτε δικαιουμαστε να ελπιζου με πως η νεολαια θα γινη καλυτερη απο μας . Βι * αυτο αποτελεσματικω τερο θαταν αν , αντι να προσπαθου με να ανακαλυψουμε τις αξιες , τα ιδανικα και το ελατηρια της δραοης της νεας γενιας , προσπαθησου με να συλλαβουμε _τις αξιες κα ' ι τα ιδανικα στα οποια πιστευουμεν εμεις οι ωριμοι ανθρωποι , αν με ε ' ι _λικρινεια κα ' ι καθαρη λογικη διαπι στωναμε τα κινητρα της δικης μας ιδιωτικης κα ' ι κοινωνικης συμπεριφο ρας κα ' ι αν με αδυσωπητη αυτοκρι τικη θεταμε υπο ελεγχο την ορθο τητα των δικων μας « Πιστευω » . Ει ναι εΟκολο να δογματιζουμε κα ' ι να προσφερουμε θεωριες για τους νεους . Ειναι δμως δυσκολο να επι βαλουμε ιστο δικο μας εαυτο κανο νες συμπεριφορας και ιδανικα , ωστε με τη δικη μας ζωη να προσφερουμε στους νεους προτυπα αξια Ηρος' _ _μιρηοι · Η . μεριμνα για τους νεους απο _τελει πρωταρχικο καθηκον δλων μας , ιδιαιτερα δμως της πολιτειας . Το _-βασικωτερο μεσο , με το οποιο το κρατος εκδηλωνει το ενδιαφερον του για τους νεους ειναι η παιδεια ο δλες τΙς βαθμιδες της Με την _« αιδεια το κρατος θα τιαραοχη οταυς νεους τις απαραιτητες γνωοεις για την επαγγελματικη τους α -ποκατασιαση . Ταυτοχρονα το κρατας με την παιδεια θα προσπαθηση « ο αναπτυξη στον · υπερτατο δυνατο βαθ μο δλες τ ' ις Ικανοτητες των νεων , τις πνευματικες , ψυχικες κα ' ι _οωματικες . Η δημιουργια ολοκλη ρωμενων κα ' ι αρμονικα ανεπτυγμε-. νων προσωπικοτητων ουδεποτε £ παυ οε να ειναι δ πρωτιστος , σκοπος της _παιδειας δλων των λαων . Βια να μπορεση δμως η παιδεια να ¦· · επιτυχη και στους · δυο σκοπους της κα ' ι στο γνωσιολογικο και οτον καθαρα μορφωτικο , πρεπει να ειναι εντεταγμενη , μεσα σ' ενα ευρυ τερο- φιλοσοφικο , κοινωνικο , πολιτι στικο και οικονομικο πλαισιο . Το θεωρητικο αυτο υποβαθρο , πανω στο _ι > ηοιο θα στηριζεται και η παιδεια κα ' ι δλες οι αλλες , εκδηλωσεις της κοινωνικης ζωης , θα διαμορφωση η ¦ πολιτεια . Το κρατος πρεπει να _ξεκαθαριση τ ' ι θελει , να : καταστηση σαφεις τους ηθικους , εθνικους , κοι νωνικους , πολιτιστικους και οικονομι _κους σκοπους του , οι οποιοι , δλοι _ιιαζι , πρεπει να αποτελεσουν Ενα ε νιαιο και λογικο συνηρτημενο συνολο . Ολοι αυτοι οι σκοποι θα συνιστουν την πολιτικη θεωρια του κρατους , που πρεπει να χαρακτηρι _ζεται _αττο ενοτητα , ομοιογενεια και πυνεπεια και δχι απο αποσπασματικοτητα και αντιφατικοτητα . Μεσα οτα πλαισια μιας τετοιας θεωριας Γ _« εντασσεται και η παιδεια . Το Κυπριακο κρατος δεν ενδιαφερθηκε η δεν κατωρθωσε να διαμορφωση μεχρι σημερα μια τετοια _Λολιτικη θεωρια . Ολα τα _τιμοδλη ματ α του τοπου τα αντιμετωπιζει ουμπτωματιχα και αποσπασματικα . Π _βυτο ειναι συχνες οι π . αρουσιαζο μενες θεμελιωδους σημασιας αντιφασεις . Ειναι κοινη η πεποιθηση , * ως' σημερα στην Κυπρο δεν γνω ριξουμε ποιες ειναι οι επιδιωξεις * οΛ τα Ιδανικα της κυπριακης _ιιο • _λιτειας « ηον εθνικα , κοινωνικοπολιτικο _,, πνευματικο και οικο _^ μικδ τομεα . Δεν υπαρχει ινα γενικο « Πι στευω » πο να συντονιζη και να ει νοποιη τις εκδηλωσεις της ατομικης _πρωτοοβυλιας . Η ευθυνη για την απουσια ενος γενικου « Πιστευω » 6 α ρυνει και την Κυπριακη Κυβε ρνηση αλλα κυριως βαρυνει την πνευματι κη ηγεσια του τοπου , η οποια ωφει λε να χειραγωγηση πνευματικα την πολιτικη ηγεσια , η οποια δεν ητο φιλοσοφικα καταδικασμενη δι' Μια τοσο βαθυστο χαστο εργο . Η απουσια , στην κοινωνια της Κυπρου , ευρυτερων θεωρητικων θεμελιων επεφερε κλονισμο και στα θεωρητικα θεμελια της παιδειας μας . Στη στοιχειωδη και μεση εκπαιδευση το θεμελια αυτα , παρ ' δλες τις σεισμικες δονησεις που κα θημερινα Αφιστανται , διατηρουνται . Τουτο οφειλεται στον Υπουργο Παι δειας κα ' ι τους εκπαιδευτικους γενι κα , που παρεμειναν πιστοι στο -προανεξαρτησιακο « Πιστευω » του Κυπριακου * Ελληνισμου . Το εργον δμως της παιδειας συνοη / τα πολλα εμποδια . Συχνοτατο ειναι το φαι νομενο επιθεσεων , κα ' ι απο κυβερ _νητικους ακομα παραγοντες , εναντιον του ισχυοντος εκπαιδευτικου συστηματος , _'ιχει σκοπους και ιδα νικα σαφως καθορισμενα η παιδεια , μας , αλλα η επιδραση της πανω στη νεολαια περιοριζεται , γιατι αμφισβ ητειται απο πολλους και σημαινοντες παραγοντες η ορθοτητα και η ρεαλιατικοτητα των εκπαιδευτικων ιδεωδων . Αν δμως , παρ δλους τους δυσμενεις παραγοντες , η οτοιχειω δης και μεση εκπαιδευση διατηρει ορθους , κατα την αποψη μας , εθνικους , πνευματικους κα ' ι κοινωνικους προσανατολισμους , τουτο δεν μπορει να λεχθη και για την ανωτατη εκπαιδευση . Η Κυπρος ειναι γνωστο πως δεν διαθετει ανωτατη εκπαιδευση . Δεν ειναι του παροντος να εξετασουμε τα υπερ και τα κατα της ιδρυσεως Πανεηιοτημιου εις Κυπρο . 'Η Κυπριακη πολιτεια δμως θα επρεπε να εχη διαμορφωμενη αποψη πανω στο θεμα της ανωτατης _εκπαιδευσεως , εστω και εαν η ιδια δεν προσφερη στους νεους πανεπιστημιακη μορφωση . Η ανωτατη εκ παιδευση , στις χωρες που υπαρχει , δεν αποσκοπει απλως στη δη μιουργια πολλων επιστημονων . . Αποβλεπει και στη διαπλαση πολυ πλευρα καλλιεργημενων κσι δλοκηρωμενων κοινωνικων , εθνικων κα ' ι πολιτικων ηγετων . Ο αειμνηστος Β . · Παπανδρεου , του οποιου τους εκ παιδευτικους οραματισμους δλοι μας τιμουμε , εισηγειτο τη διδασκα λια σ' δλες ανεξαιρετως τις πανε πιστημιακες σχολες των ανθρωπιστι κων επιστημων , της φιλοσοφιας , της ιστοριας και της κοινωνιολογιας . Οι επιστημονικες γνωσεις , υποστηριζουν μερικοι , δεν περιοριζονται απο τα εθνικα συνορα . Τουτο ειναι ορθο . Αλλα . οι επιστημονες σαν . ανθρωποι ανηκουν στο εθνος τους , παλλονται απο τους ποθους _του λαου τους κα ' ι κατευθυνουν τις τυχες του εθνους και της κοινωνιας στην οποια ζουν . Βι' αυτο πρεπει να εχουν την απαιτουμενη πλατεια φιλοσοφικη , ιστορικη και κοινωνικη μορφωση . Μα γνωριζουν το πολιτισμο του λαου τους ,- την ψυχοσυνθεση και τα προβληματα του . Η Κυπριακη πολιτεια επομενως δεν πρεπει να επιδεικνυη πληρη αδιαφορια για την πανεπιστημιακη μορ φωση των μελλοντικων ηγετων του τοπου . Το Κυπριακο κρατος , πιστευουμε χωρις αμφιβολια , πως θαπρεπε να ειχε προσανατολισθη προς την ανωτατη εκπαιδευση της Ελλαδος , γιατι αυτη ειναι κα ' ι δικη μας εκπαιδευση . Η νεολαια της Κυπρου σπουδαζουσα στα Ελληνικα Πανεπιστημια και επιστημονικες γνωσεις θα αποκτουσε κα ' ι χαρακτηρα και προσωπικοτητα ελληνοπρεπη θα δι αμορφωνε . Η πολιτικη ηγεσια θαπρεπε κα' με υποτροφιες και με δι -αφωτιση να ενισχυση το προς τα ελληνικα , πανεπιστημια ρευμα , που υπηρχε και πρ ' ιν απο την ανεξαρτησια . Αντι . αυτου , ειτε συνειδητα ειτε ασυνειδητα με τις ενεργειες της κατωρθωσε να ανακοψη σε μεγαλο βαθμο το ρευμα τουτο . Υποτιμα η ηγεσια μας την ανωτατη εκπαιδευση της Ελλαδος και παραγνωριζει την αξ ( α των τιτυχι-| ων των Ελληνικων Πανεπιστημιων . Σημερα το 50 % περιπου των Κυπριων φοιτητων σπουδαζουν σε ξενα πανεπιστημια . Μια τετοια αναλογια δεν παρατηρειται σε κανενα κρατος του κοσμου . Οταν λεγουμεν αυτα βεβαια , δεν υποστηριζουμε την πνευματικη απομονωση του Ελληνισμου . Μια τετοια θεση θα ηταν αντιθετη προς την πνευματικη Ιστορια του Ελλη Ι νισμου . Πιστευουμεν δμως , δτι τοτε μονο θα μπορουσαμε να ωφεληθουμε , θετικα και αποτελεσματικα , απο την επαφη μας με ξενους πολιτισμους , αν προηγουμενως γνωριζουμε τον Ελληνικο πολιτισμο . Ση μερα στην Κυπρο το ποσοστο των επιστημονων που αγνοουν τον Ελ ληνικο πολιτισμο κα ' ι τον ελληνικο τροπο σκεψεως και ζωης αυξανει ανησυχητικα . Στην περιπτωση δμως των νεων που σπουδαζουν στις δυτικες χωρες , το -πραγμα δεν ειναι και τοσο σοβαρο . Βιατι ο δυτικοευρωπαικος πολιτισμος ειναι ελληνοκεντρικος , εχει σαν βαση του τις αξιες και το ιδανικα του _ελληνοχριστιοτνικου πο λιτισμου . Βι' αυτο και δσοι αποκτουν καλη πανεπιστημιακη μορφω ση στις δυτικες χωρες , οπωσδηποτε θα γνωρισουν εμμεσα , και τον ελληνικο πολιτισμο και θα νοιωθουν εκτιμηση και θαυμασμο γι' αυτον . Αντιθετως πολυ ανησυχητικο ειναι το φαινομενο , που παρατηρειται τα τελευταια χρονια στην Κυ προ , της συρροης δηλ . πολλων Κυπριων σπουδαστων στ ' ις ανατολικες χωρες . Δεν γνωριζουμε ακριβεις α ριθμους , αλλα συμφωνα με τις πλη ροφοριες μας περισσοτεροι απο 800 Κυπριους νεους σπουδαζουν στις ανατολικες χωρες . Ολοι αυτο ' ι σπουδαζουν με υποτροφιες , που τους προσφερουν οι χωρες αυτες . Πολλες χωρες προσφερουν υποτρο _φιες σε Κυπριους για πανεπιστημι ακες και μεταπτυχιακες σπουδες . Μεταξυ αυτων την πρωτη θεση δε _βαια κατεχει η Ελλαδα . Καμμια δμως χωρα δεν ακολουθει το συστημα , που ακολουθουν οι ανατολι ! κες χωρες . Σεβονται την κυριαρ-| χια του Κυπριακου κρατους . Προσ φερουν τ ' ις υποτροφιες μεσον της Κ υπριακης Κ υβερνησεως κα ' ι αφη νουν σ' αυτη το εργο της επιλογης των υποτροφων . Οι ανατολικες χω ρες _περιφροι-ουν το κρατος , παραγνωριζουν αυτο κα ' ι ερχονται σε αμεση επαφη με τους πολιτες του κρατους . Τουτο ειναι εντελως απαραδεκτο για οποιοδηποτε κρατος , που σεβεται τον εαυτο του . Οι ανατολικες χωρες προσφε _( . ι- ν ενα μικρο αριθμο υποτροφιων μεσον του κρατους . Τις περισσοτερες δμως υποτροφιες προσφερουν απ ' ευθειας μεσον των διαφορων αριστερων οργανωσεων . ΟΙ ηγετες αυ των των οργανωσεων ειναι που επι λεγουν τους υποτροφους επ ' ι τη βα σει βεβαιως κομματικων κριτηριων και σκοπιμοτητων . Η κομμουνιστικη προπαγανδα διεξαγεται απροσκοπτα και με την ανοχη του κρατους . ' Η στρατολογηση των μελλοντων υποτροφων γινεται πολλες φορες απο τις κατωτερες γυμνασιακες τα ξεις , οπωσδηποτε δμως πριν απο το τελος των γυμνασιακων σπουδων των μαθητων . Τουτο ειναι _σοβαρωτατο γιατι οχι μονο πολλοι γονεις των μαθητων προοηλυτιζον ται κατ' αυτο τον τροπο στον κομ μουνισμο , αλλα και γιατι ο κομμουνισμος μπαινει και μεσα στα σχολεια και με το δελεαρ της υ- ποτροφιας αποκτα οργανα κα ' ι με ταξυ των μαθητων των γυμνασιων . Οσοι θελουν να εξασφαλισουν μια τετοια υποτροφια και ειναι πολλοι , αποροι κυριως , ειναι αναμφισβητητο , δτι θα πρεπει να ασπασθουν την κομμουνιστικη ιδεολογια απο μικρας ηλικιας , να ταυτισθουν με αυτη και να καταστουν πειθηνια οργανα του κομμουνισμου . Ετσι δμως χανουν την ευκαιρια να ανα πτυχθουν σε ελευθερες προσωπικοτη τες' φανατιζονται και τυφλωνονται . Τιμουμεν _οποιοδηποτε ελευθερο αν θρωπο , ο οποιος κατοπιν απο ελευ θερη σκεψη και με ελευθερη _συνει δηση θα εκλεζη κα ' ι θα ακολουθηση την κομμουνιστικη ιδεολογια . Οεο ) ρουμεν δμως επικινδυνους για το ενθικο κα ' ι πολιτικο μελλον του τοκαι για την πνευματικη προοδο , δλους εκεινους -που ασυνει δητως κα ' ι χωρις σκεψη ταυτιζονται με τον κομμουνισμο , προτου _αποκτησουν πνευματικη ωριμοτητα . Αυ το ' ι υποδουλωνονται πνευματικα στον κομουνισμο κα ' ι θα τους ειναι αδυ νατο κα ' ι στο μελλον να σκεφτουν και να δρασουν ελευθερα . Βνωριζω απο προσωπικη πειρο πολλες περιπτωσεις μαθητων , που πρ ' ιν ακομα αποφοιτησουν ει _} αν _εξασφαλισει υποτροφια για τις ανα τολικες χωρες η τουλαχιστο υποσχεση . Αναφερω μερικες χαρακτη ριστικες περιπτωσεις . Ενας συναδελφος που διδασκε στη δευτερη ταξη του γυμνασιου ρωτησε καποτε τους μαθητες του ποια ονειρα ειχαν για το μελλον . Ενας απο τους μαθητες δηλωσε . Φιλοδοξια μου ειναι να σπουδασω σε μια ανατολικη χωρα . Ο καθη γητης τον ρωτησε - γιατι ειδικα θε λεις να σπουδαοης σε ανατολικη χωρα κι υ μαθητης απαντησε' για τι δινουν υποτροφιες οι χωρες αυ τες κα ' ι γιατι ακουω πως ειναι προοδευμενες οτην επιστημη . Ενας πατερας , εργατης δπως φαινοταν απο . το ντυσιμο του , επαιρνε τους βαθμους του παιδιου του _, που ηταν στην Ε' ταξη του , γυμνασιου . Με ρωτησε πως παει . ' Του ειπα , πως ηταν καλο παιδι , ¦ Ιλλα . στα μαθηματα ηταν καπως α δυνατος . « Προσεξτε τον , κυριε , μου ειπε , γιατι θελω να ειναι καλος μαθητης . Μου υποσχεθηκαν να του δωσουν υποτροφια για να _σπου _^ -αοη στη Ρωσια . Ειμαι φτωχος _ανθρωπος αλλα θελω τα παιδια μου να μορφωθουν » , κα'ι τα ματια του αγαθου πατερα βουρκωσαν . . Δυο τελειοφοιτοι , ενας μαθητης και μια μαθητρια , αριστοι και οι δυο ,- αρκετο καιρο πρ ' ιν ατιο το τελος του σχολικου ετους , σε διαφο ρετικες μερες με πλησιασαν και μου ειπαν . Μας προσφεραν υποτρο φιες για τη Ρωσια , στη βιολογια κα ' ι στα οικονομικα , ( αξιζει να προσεξουμε , στις περιπτωσεις αυτες τον κλαδο της επιστημης ) . Δεν ειμαστε κομμουνιστες , θελουμε να σπουδασουμε , αλλα ειμαστε αποροι . ΤΙ μας συμβουλευετε · ν αδεχτουμε η να απορριψουμε τις υπο _τροφιες Ημουν γι * αυτους ο πνευ ματικος πατερας . Η πολιτεια δεν ειχε καθωρισμενη θεση , οΟτε σαφη πολιτικη θεωρια , δπως τονισα στην αρχη . Βι αυτο επρεπε , με πληρη συνειδηση της αποστολης ιιου , να αναλαβω προσωπικη την ευθυνη και να συμβουλευσω τους δυο νεους πανω σ' Ενα τοσο σοβαρο προβλημα . Ειπα και στους δυο · θα μελε τησω το θεμα κα ' ι θα οας απαν • ιησω . Η απαντηση που τελικα εδωσα υπονοειται απο _τις πιο κατω σκεψεις μου . ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ Γ' ΜΕΡΟΣ _ΒΓ 1 Γ — || | ··· 111 _* » ν _^^^^ Γ . _/ _ΓΙβ _^^^^ Γ _^ ν _^ ι _^* »· Ι ιιι 11 ν π ν € _ι _> V ι Ο € _« _ΙεΟ _^ _ΡιΙ Ρ _^ ι _^ Ι Βενικοι * _ΑντΛΤφ . Α _Διανομεις _^^ _ΓΓΓ _^ - , . νΛν . ν . , . ν . νΛνν _^· Λ , ΛνΛ · ΛΛ · . ν . ν . νΛ · ΛνΛν • ι ι > Φερεται εις γνωσιν του αξιοτιμου ι · ι και _ψιλοθρησκου κοινου δτι την 30 ην _% Νοεμβριου θα λαβη χωραν εις Πολυ- £ ι στυηον , η καθιερωμενη εορτη και πανη- ι ¦ ¦ _^ γυρις του Αποστολου Ανδρεου . _^ _ι Η πανηγυρις ειναι και εμπορικη και < • Ι _ζωεμπορικη . % * ι > _Φ :-0 _ατιινιι _(& 6- * _ιιν _^ : _ι _^^ _ωβ > _9 _Ε _ΕΑΗΛΗΤΗΡΙΑΖΕ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ , . ν Ενας _δΟουτις Ιταλος _συνταξιουχος , ο Λουιτζι Ντε Λορενχζο Ματζορε , συνεληφθη ,: προχθες , με-την Κατηγοριαν οτι εφονευσε , δια λογους προσωπικης _εκδικησεωη , ' _δο'ο ' γειτονισσες του , την 3 _# ετιδα- Λεονιλδην ~ Ντι Ντονατο και την 47 ετιδα Μαρ'ιαν Ματαντουονο , εις τας οποιας προσεφερε δηλητηριωδεις , σοκολατας ' ¦ Ως προεκυψεν , εκ των μεχρι τουδ ' ε _διεξαχθεισων' 7 ερευνων , ο Ντε Ροζα ειχε καταστη , απο ετων _, ο εφιαλτης της περιοχης , οι κατοικοι της οποιας κυριολεκτικως Ετρεμαν την σαδιστικην . του ιμανιοο / . Προ διετιας , ο φοδερος αυτος _συνταξιοΟχος , ειχε φονευσει , χρη σιμοποιησας ισχυροτατον δηλη _^ τηριον , ολας τας ορνιθας της πο λαχνης δια _του αυτου δε μεσου κατεστρεψε το ιχθυοτροφειον ενος γειτονας του , με τον οποιον _, προηγουμενως ¦ ειχε Φιλονικησει δι' ασημαντον αφορμην . Πλην των ανωτερω , ο Νιε Ροζα ειχεν εξαναγκασει τον πρωην Βραμματεα της Κοινοτητος , τον 54 ετη Ερνεστον Κατσιαπουοτι , να παραιτηθη της θεσεως του και να _φυγη απο το Σαν Λορεντζο . Συγκεκριμενως 6 διαβολικος ' συνταξιουχος , 8 © τερο _απα κοιποιαν φιλονικιαν του με τον ως ανω Βραμματεα απεφασισε να του καταστηση τον- _βιον _αδιωτσν , ' καταδιωκων αυτον με οιονδηποτε : μεσον του _εγεν 'α το αρρωστη μενον μυαλο . του _Λ Τα _β ραδυα . _. .. λογου χαριν ,, εκαιροφυλακτορσε , και του ερριτιτε' στακτην η χω ' μα εις -τα -ματια _^ . _μεχριςνδιςυ- ο ατυχης Κατσιπουοτι , . _προσβληθεις _» ¦ υπο σοβαρας μολυνσεως των οφθαλμων , _ηναγκασθη να _εγ ' _κρπταλειψη ' τη > θεσιν του και να'μεταβη προς εγκαταστασιν , εις . γειτονικον χωριον ! . ' .. - Βενικη πεποιθησις των ενεργουντων τας ανακρισεις , δια το διπλουν εγκλημα που διεπραξεν ο Ντε Ροζα , · ειναι δτι οδτος κατειχετο απο μανιαν · να απαλλασσεται απο' τους · εχθρους του — και ως εχθρους εθεωρει' δλους δσοι δεν υπεκυπτον εις τας απαιτησεις του — χρησιμοπριων οιον : δηπυτε μεσον ηδυνατο . Ως εγνω σθη , απο μικρος ειχεν εκδηλωσει τον κακον και εριστικον _Χαρακτηρα του , και , σιγα -σιγα . ειχε καταστη ο φοδος και ο τρο μος των συγχωριανων του . Την Ιην παρελθοντος Μαρτιου , η . Λεονιλδη Ντι Ντονατο , μητερα V εξ τεκνων , προσεβληθη υπο περιεργου αδιαθεσιας , αφοΟ εφαγε μιαν σοκολατα ν , την οποιαν εδρεν εις το « περδαζι » του παραθυρου της , Η ατυχης υπεκυψε μετα τινος ωρας . εις το _, μοιραιον . :..- ¦· . - ··· ' ... ' · . . ¦ - Την 25 ην Οκτωδριου , _απεδιωσεν _. υπο αναλογους _^ συχθηκας , η . . Μαρια . Ματαντουονο , _εγγαμος και ' _ιητηρ πεντε τεκνων _^ ΤΙροτου . _-ξεψυχησει ,- · η Ματαντουονρ η μτζο ρεσε να , ειπη : « Εφα _^ α ~ μιαν _σοκολα-ιιαν που εδρον εις την σελλιαν : τρο' _ιοδηλατου του γειτονος μου , 'Αλφονσου 'Ιαια .,. _^ _ . . ' ' Η Αστυνομια' _συνεδιασε τα δυο . περιστατικα , κα ' ι . αι υποψιαι της επεσαν αμεσως επι _του ' Ντε Ροζα . ο οποιος ειχε ψιλονικησει την προηγουμενην , ¦ με' τον Αλφονσον _'ιαια δια τον οποιον-και πρρωριζετο , . προφανως , η δηλητηριουχος σοκολατα . · __ . ' ( ΑΙ υποψιαι ανισχυθησοα _/ δταν , γενομενης ερευνης εις την _οικιαν του Ντε Ροζα . ευρεθησαν , μεσα εις ενα κουτι , κομματια σοκολατας , μια φιαλη με δη λητηριον , και μια _συριγξ . Επηκολουθησεν . νεκροψια .. επι ' του πτωματος της Ματαντουονο και εις τα σπλαχνα της ευρεθησαν ιχνη δηλητηριου , ομοιου -προς εκεινο που περιειχετο εις την φιαλην . Κατοπιν διεταχθη , εκταφη και , τοθ πτωματος της-Λερ ' νιλδης Ντι Ντονατο . και δταν ευρεθησαν και εις αυτην ιχνη τοθ Ιδιου δηλητηριου , _απηγγελθη η κατηγορια κατα του Ντε Ροζα , 'ΙΒο Η αν ευ _υ _υνιον Π $ } ιε ) ταΘιΙηξΛα Πλουσιο το αγωνιστικο προγραμμα της σημερινης 9 ης αγωνιστικης ημερας του Πανελληνιου πρωταθληματος . Δυναμικους αντιπαλους αντιμετωπιζουν οι πρωτοποροι κα ' ι κινδυνευουν να απολεσουν βαθμους , γι αυτο αναμενεται νεα ανακαταταξις των ομαδων στον βαθ μολογικο πινακα . ΓΥΖΑΣ-ΠΑΟ ( Σταδιον Μεγαρων ) Ο πρωτοπορος Παναθηναικος μεταβαινει στα Μεγαρα για να αντιμετωπιση τον Γυζαντα . Ο _Γοζας στην εδρα του ειναι πολυ _^ επικινδυνος και θα απειληση τους Παναθηναικους . Γεβαιως ο Παναθηναικος θεωρειται φαβορι του αγωνος αλλα δεν πρεπει να υποτιμηση και πολυ τους αντιπαλους του . ΕΘΝΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ( Σταδιον Καραισκακη ) Ντερπυ σημερα στον Πειραια , ο δευτερος του βαθμολογικου πινακας Εθνικος θα αναμετριθη με τον Ολυμπιακο . Ο αγωνας συγκεντρωνει μεγαλο ενδιαφερον και ασφαλως . οι οπαδοι των δυο ομαδων θα κατακλυσουν το σταδιον για να παρακολουθησουν την-μεγαλη μονομαχια . Ο Εθνικος θα προσπαθηση να κερδιση τον αγωνα και να παραμεινη αηττητος . Ο Ολυμπιακος πιθανον να αγωνισθη χωρις τους Βιουτσσ και Μποτινο . ΑΕΚ—ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ( Σταδιον Νεα Φιλαδελφειας ) Η ΑΕ-Κ . αγωνιζεται στο γηπεδο της με τον δυναμικο Πανιωνιο .- Η ΑΕΚ η οποια παρουσιαζει τελευταιως . σημαντικη ανοδο , και με το πλεονεκτημα του γηπεδου πιστευει οτι θα _επιβληθη στον αντιπαλο της . . 'Αλλα κα ' ι ο Πανιωνιος ειναι υπολογισιμος αντιπαλος -κα ' ι ¦ ' ειναι ικανος να δημιουργηση εκπληξεις . : ¦ ΗΡΑΚΛΗΣ—ΑΡΗΣ __ ( Σταδιον Τουμπας ) . Δευτερον _νιερπυ της ημερας ειναι ο τοπικος . αγων μεταξυ Ηρακλη— Αρεως . Και οΒ' δυο ομαδες διαθετουν Ισχυρες ενδεκαδες , γι * αυτο ο αγωνας προβλεπεται πεισματωδης . ΠΙΕΡΙ . ΚΟΣ-ΠΑΟΚ ( Σταδιον Κατερινης ) -Ο ' Πιερικος αντιμετωπιζει στην εδρα του τον ΠΑΟΚ . ¦ ΑΠΟΛΛΩΝ—ΤΡΙΚ ΚΑΛΑ ( Σταδιον Ριζουπολεως ) Ο Απολλων αγωνιζεται στην εδρα τρυ . ιμε την ομαδα των , Τρικκαλων ,. · ·· :.. ΑΙΒΑΛΕΩ—ΟΦΗ ( Σταδιον Αιγαλεω ) Το _Αιγαλεω φιλοξενει την Κρητικη ομαδα του ΟΦΗ . ΓΕΡΡΟΙΑ-ΑΕΛ ( Σταδιον Γερροιας ) Η ΑΕΛ μεταβαινει στην Γερροια για να αντιμετωπιση την τοπικη ομαδα . ΠΑΝΣΕΡΑΤΚΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ ( Σταδιον Σερρων ) Τελος στις Σερρες συναντωνται α ' ι ομαδες του Πανσερραικου και της Χαλκιδος ΜΙΧΜιΚΕ ΑΡΒΥΡΟΥ : Ενα _καταπληκτικο _ταλεντο του .. Κυπριακον ποδοσφαιρου Ονομα : _Μιχαλακης Αργυρου-Πα'ζει μπαλ _ο _: _| δω και πε ντε χρονια στην ομαδα του Ολυμπιακου · Μονιμοποιηθηκε στη 6 _'ι ση του δεξιου οπισθοφυλακα χωρις διακοπη , _ακο τοτε που _πρωτοπαιξε στη ομαδα του . Τωρα διανυει περιοδον -εκπληκτικης φορμας . Το πεισμα του δταν διεκδικη την μπαλα με αντιπαλο , ειναι ακαταμαχητο . Η αντοχη του ανεξαντλητη , κι' ας κινεΒται συνεχως στη . δεξια πτερυγα ,, ποτε στην αμυνα αδιαπεραστος .. και ποτε στην ε . _πιθεση εξ ι σου επικινδυνος , _δ-, σο και οι ασ σ οι κυνηγοι της ομαδος του . Επικινδυνος στην επιθεση , γιατι το νεο συστημα του - Ολυμπιακου , εχει σαν κλειδι της ομαδος _' τους δυο ακρεους οπισθοφυλακες . · . - Απο τη θεση τους ξεκινουν , οι πιο οργανωμε - νες επιθεσεις -, _> με τετοια τακτ . ι _... κη , που εκπληττει τους φιλα - θλους . ' - Ειναι σημερα ο Αργυρου , ο μοντερνος 'οπισθοφυλακας , που _δμοιο του ειναι σπανια να συναντησουμε στα Κυπριακα γηπεδα . Παιζει παιχνιδι _Ευρωτται κο . · Αποκρουει ¦ σιγουρα και ψυ . γ ' ραυμα ' _ιττα- ' καρε -του , Ιγια να δωση , ακριβη πασα , και την ιδια στιγμη να βρεθη στη . θεση του ε ' ξτρεμ , '· για να ' στειλη _« σεντρα » στα αντιπαλα τετραγωνα- ' ' ¦ ·' ' ' ¦ 'Εκεινο ' που κανει τους φιλα * θλους ν ν ' , - απορου ν , ειναι' γιατι δεν κληθηκε'ο · Αργυρου οτην Μικτην Κυπρου . Η 64 Ρη Τ ° υ δεξιου οπισθοφυλακα , οπω σ δηποτ < ε του ανηκει ., ., Γρηκαμε την ευκαιρια να τον γνωρισουμε , _, απο κ ° ντα , να τ <> 0 μιλησουμε . και .-να μαθουμε χα . ' τι : απο · τον εαυτο του : : . —Το . μικρο σ ° υ ονομα 'Αργυ' ροΟ _,.- ¦ . ' _, _' . . ' . . : '· · —Μιχαλακης . —Ποσων ετων εισαι —Εικοσι τεσσαρων . -ΠοΟ εργαζεσαι —Στη ΣΥΤΑ .. — Εκτος απο τη δουλεια κα ) το ποδοσφαιρο , με τι αλλο α . σχολεισαι —Με τη λογοτεχνια . _'Αγαπι με παθος τη _λογατεννια . _^ —Τι εΧ εις να μας πης για την ομαδα σου ¦ · —φετος , εχει καμει ση μαντικη προοδο . ¦ ' · · . ¦ —Βια την προπονητη σου τι λες —Ειναι Ισραηλιτης , Δεν υστερει καθολου σ ε στρατηγικη απο τ ον συμπατριωτη του Μοσιεν Νταγιαν . Μονο που τα 6 ο λια ' . του προπονητου μας ειναι δερματινα . —Μπραβο 1 · . . —Ποια βα ειναι φε-Ος η τυχη του πρωταθληματος —0 α γινη κτημα του Ολυμπιακου- · —Βεια σου , σ * ευχαριστουμε και καλη . προοδο . — · ' Κ αι γω σας ευχαριστω . Βεια σας . | _ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΑΜΟΥ ι 5 ΑΙ _ΟΙκογενειαι κ ι Τ « ΠΥΡΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ _^ _ξ Ελλαδος > ι και : < 5 ΚΩΣΤΑ . _ιι . ΣΠΑΝΟΥ εκ _Γαρωσιων _ζ ι σας _ΙτροσκαλοΟν εις τους γαμους των τεκνων _τοον £ _ΚΟΣΤΑ και ΗΓΗΣ ι τελεσθησομενους . σημ ' ερον . Κυριακην καΥωραν 4 5 4 μ . μ . εις τον ιερον ναον Τιμιου Σταυρου , Γα- > ι Ριοσιοη · . _Συγναδητηριους _επισκεφεις θα _δεχθουν _ι ι στο Ξενοδονειον . « ΒΚΟΑΤΕΝ ΜΑΡΙΑΝΑ » . οδος > ? ΗραςΥΓαρωσια και θα αναχωρησουν . < 5 . ξ > Τηλ . Αιευθυνσις : . _< ι ΚΩΣΤΑΣ— ΗΓΗ Αμμοχωστος λ 5 5 _Ιδιαιτεραιιτροσκλησεις _δενθα σταλουν . ? ]} _ι ' . ¦ ..: ' · :. _ , · .. . · ι ξ Το . _προγρριμμοι _^ των . _ςτημερινων Ιπποδρομιων , αι _διαγραφαι και αι αναδασεις εχουν ως _ακολουθως : . ' Ιττ ' Ιπποδρομια : Ωρα : 1 , 30 μ . μ . τ- _Εποφλον δια ιππους ¦ Κυπριακης εκτροφης 3 ετων Μεδεν — Γαρη καβ ηλι κ ! α ! ν κα ' ι φυλον — 5 φερλογκς . Λιπρ . _1 . Β Ρ ΑΜΜΟ Σ _Τ οΤ Φ . Οζερι 2 . ΒΙΩΤΑ 118 Διεγραφη 3 · ΖΙΒΚΟΛΟ ... Π 8 Ν ., Κωλεττης 4 . ΜΑΒΔΑΛΕΝΑ 118 Κ . Σα 66 α 2 α _Ιτητο-δρομια : Ωρα : 2 . 00 μ . μ . ιτΟιΟ _ι _Καπριακης εκτροφης 4 ης ταξεως — Ισοζυγισμος — 6 φερλογκς . Λιπρ . 1 . ΕΦΗ Ι 32 Ν . Κωλεττης 2- ΔΑΥΙΔ 131 Φ . Οζερι 3 . ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 131 Α . Ιωαννου 4 . ΒΙΟΥΡΙ ΚΑΒΚΑΡΙΝ 123 Μ . _Βιαρικης 5 · _ΜΑ-ΒΣΣΑ . 122 Β . Παπα'ιωαννου 6 . _ΒΚΟ-ΛΤ ΛΗφ ιι 8 Κ . Σαββα 7 . ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 117 Κ . Ν ικολαου 8 . ΛΥΚΟΥΡΒΟΣ 113 Διεγραφη 3 η _ Ιπη-οδρομια : Ωρα 2 . 35 μ . μ . Αραβικοι Τπποι 2 ας ταξεως — Ισοζυγισμος — 1 Μιλιον ' . 2 _Υζ . φερλογκς . Λιπρ . 1 . ΚΑΤΚΟΥΤ . 128 Μ . Βιαρικης 2 . ΑΛΙ ΜΒΙΑΠΑ - · 127 Α . Ιωαννου 3 . . . Τ 2 ΕΝΣΕΝ . ' - 123 Διεγραφη 4 _. ΓΙΣΜΑΡΚ , 121 Σ . Βεωργιου . 5 . ΜΙΣΤΕΡ _ΜΑ-ΒΚ , 120 ]¦ Κ . Νικολαου 6 . ΔΙΑΓΟΛΟ 117 Κ . Ν . Σωτηριου 7 . ΛΕΝ . ΙΒΚΟ 116 Π . Ιωαννου 8 . _ΑΛΑΤΙΝ · . 114 Μ . Λουμουμπα 9 . ' . ΜΕΝΕΛΑΟΣ 113 Διεγραφη 4 η Ιπποδρομια : Ωρα -3 _' . _10 μ , μ . _Αραβικος 'ιπποι 1 ης ταξεως — Ισοζυγισμος ¦· — _'· 7 _· 1 ) 2 · 'φερλογκς- · _..-.. · ¦ Λιπρ · 1 _.-ΜΠΗΓΡΡ : ΜΠΡΟΝΣ ' 132 Β . Παπα'ιωαννου · . 2 . ΝΕΒΚΡΟ ι 30 - . · - Π . _Χ- ' . ' . Βιαννη 3 . ΑΤΛΑΣ ' · 129 Σ . Βεωργιου - 4 . ΣΠΑΡΤλΚΟΣ . ¦ ¦ 1 . 24 . Διεγραφη - 5 . ΜΑΛΙ Κ ΕΛ ΧΑΟΥΑΡ 123 Α . Φωτιου ¦¦ · 6 . ΝΟΥΡ . ΕΛ ΣΑΜΠΑΧ 122 . Φ . Οζερι _? ¦ . ¦ . 7 . ΛΟΥΝΑΛΑΚ . 122 Διεγραφη ' , 8 _. ΛΑΚΚΥ - . _· . · 1 . 20 .. . _^ _- -- Ρ _^ ' Κυριακου _ _ - _^ -. ι- '_ 9 . ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ II ™ 19 Κ . Ν ι _^ λαου ¦ 10 . ΟΥΡΑΝΟΣ 117 Διεγραφη . Μ . ΠΛΕ · γ · ΜΠΟΥ Π 4 Ν . Κωλ ' εττης 12- ΦΑΧΜΙ _] 13 Λ . _Σαβδα 5 η _^ Ιπποδρομια : Ωρα : 3-45 μ · μ . Αραβικοι Ιππο ι 3 ης ταξεως _^_ Ισοζυγισμος — 7 . 1 ) 2 Φερλογκς . Λιπρ . 1 . ΠΑΣΑΣ ~ λ _~ 2 _Ι Ρ . Κυριακου 2 . ΝΙΝΟ 1 Ι 9 Μ . Βιαρικης 3- ΝΑΣ 119 Διεγραφη 4 . ΦΡΑΝΚΥ ιι 8 Β . Λουρας 5 . ΑΡΑΜΙΣ ' ιι 7 Δ . Βεωργιου 6 · ΦΑ ΙΑ Ρ ΜΠΟΥ- _ιι 7 Ν . Κωλεττης 7 · ΧΑΠΙΠΙ 115 Μ . Λουμουμπα 8 . ΚΕΚΡΟΨ 1 ) 4 Κ . Νικολαου 9 · ΓΑΡΚΑΡΟ Π 3 Διεγραφη 6 η Ιπποδρομια : Ωρα 4-10 μ · __ μ . Ιπποι · Κυπριακης εκτροφης 3 ης ταζεως — Ισοζυγισμος — 1 Μιλιον . Λιπρ . ι . ΚΑΙΣΑΡΑΣ 128 Ρ . Κυριακου 2 . ΜΙΣ ΖΙΩΡ 7 . ΕΤ 125 Π . _Δαβετας - . 3 . ΙΛΟΒΚΑ 124 Διεγραφη 4 · ΛΟΡ 1 Α ' 121 Σ . Βεωργιου 5 · ΒΕΡΑΚΙΝΑ ' 121 Π . Ιωαννου 6 · ΣΑΠΡΙΝΑ 121 Β . Λουρας' V 7 · ΚΑΝΑΡΗΣ II 116-Διεγραφη 8 · ΣΤΑΣΙΝΟΣ 113 Μ . Λουμουμπα 9 · ΚΟΚΟΣ 113 Λ . Σα 66 α ιΑ _ΜΜΙΙΜ ΑΣ 1 η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ : Ζιγκολο , Βραμμος . 2 α ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ : Εφη , _ΒιοΟρι Καγκαριν , Δαυιδ . 3 η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ : _Κατκουτ , ν Γισμαρη , Αλι—Μπαπδ ¦ 4 η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ : Πλευμπου , Νουρ . Ελ Σαμπαχ . _Μπηδερ Μπρονς . , 5 η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ : Φαιαρ _Μπου _, Πασας , Φρανκυ .. 6 η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ : Καισαρας , Λορια , Μις Ζωρζιετ . ωοεαλεολΔυ ' ' ¦ ¦ _« ΑΙ ΔΙΑΒΡΑΦΑΙ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 1 ) Βιωτα-. 2 ) Λυκουργος . Υ ' 3 ) Τζενσεν , Μενελαος .. 4 ) Σπαρτακος , Ουρανος . 5 ) Νας , Γαρκαρο . 6 ) Ιλογκα , Καναρης . ,. , , ! .. · - · 'Υ . - Υ ¦' . _· . - ΚΕιιΤΑΥΡΟ _^ _ΕΠΓΜΕΛΕιΑ : ΧΡ . ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΕΡΒ ΑΣΙΑ ΔΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ [? Π / Β _^ _β Π [ Ν ] ΜΙΝΙ ι υ / Α _ ι _& [ μ _υ _^ υιΚ _] υυ ικ . Ι _^ Ωζ . _* ο 9 εΛιρ _·^ _σετι λιγο 6 ι _( Κγγι _*^ κσι καπας τροωρ _^ _χ _·^·* α _. _αφορα μας _οωτ ·· στ ' : ς _τρος _τικρ-ασιε _^ για τΙς _ταρσι « ι » ι _< τω _<» _εορτω _·» τω * _Χριστουγεν-»« - » . _Ομως φιλες _ρον ,, αν _στχ _φΦςτε τοσο _εξη _^ _ε-ρυμ _ι-νες « αι _ψκ-χιχο _αιπ * βιδ < _3 _στε < 6 _ρ * δ ! ξ * α τε _υτολλιζ φορες _μτε το © λο εορταστικο _τΒ * ιυη * α τ » ν _η _)* ερω * _εχ £ ι _»<* ' _/ _, γιατι _σχριβως _-ιτορα-> . ειφατε · κγ κανετε κατι εγχαι ρ _· _ω-ς , _& α 6 ρ · ητι _απολ-ι / τα _διχςπ © _λογιοι ε ν _^ τη _διασο _^ μσς . Ας _κα-νουρε _λοιπον αττ © τω _ρα μσζι μια α _^ _-αδρομη στις _τρο-ετοιμσσιες _-τερ-ασμενω _* χ ρ © _νιυ- * , κι ας γραφουμε κατω _τις _διαφορις _εργασιες -χον μο < πε ρ ι μενουν χα χρειαζεται να γι _νουν εγκαιρως . Σε καβε μια περιπτωση ας _προσπαθη-σουμε χρησιμοποιωντας την εμπειρια μσς να προλαβουμε κσι να α- _„ ις Υ ° _^ σ Ρ ισι εγινε , _Ρο ημερων , μια επιδειξις μοδας των οικων _Λανβεν _, Λσρος _, _Πατου κ . α . Ανωτερω , εξ αριστερων , ενα μακρυ _β ρσουνον φορεμα απο εμπριμε μουσσελιναν του Λανβεν , μια _τουαλεττα απο _κρεττ εμπριμε του Γενε , μια _τουαλεττα απο ροζ λινο , επισης του Γενε , και ενα μακρυ φορεμα απο κρεπ εμπριμε , με μαυρην ζωνην _, του _Κσστελλο . _ττοφυγουμε προηγουμενες παραλειψεις και τα δυσαρεστα ε _πακολουθα . Δεν ειναι λιγες οι γυναικες που θελοντας νο ανανεωσουν το σπιτι τους , προσθετοντας η αλλαζοντας κατι προτιμουν να συνδυασουν τις αλλαγες ου _τες σαν _επιπροσθετη χαρουμε νη νοτα με την ολην _εορτασ-τι κην ατμοσφαιρα των Χριστουγεννων . Πολλες βα σκεπτεσθε ηδη για κατι καινουργιο , μια προσ 6 ηκη στην επιπλωση σας — ε να καινουργιο τραπεζακι , ενα μικρο μπαρ , μια _προσθηκη στην εντοιχισμενη βιβλιοθηκη , μιαν εντελως διαφορετικη καρεκλα στο γραφειο , νεες κουρ τινες κλπ . Ολα συτα ομως χρειαζονται και τον αναλογο χρονο για νο γινουν κι αν δεν τα εχετε πσ ραγγειλει η διαλεξει απο τωρα , πολυ πιθανον να βρεθητε την τελευταια στιγμη γεματες απογοητευση γιαπι κατι _ττου τοσο καιρο δεν μπορεσατε να το αποχτησετε τελικα , τοτε ακριβως που το θελατε τοσο πολυ . Π ρεπει να υπολογησετε , δτι _ζοη δλα τα καταστηματα και τα διαφορα εργαστηρια βρισκονται κι αυτα σε συναγερμο _ς Κατι που πραγματικα _χρει σζοταν ελαχιστον χρονον για ια . γι _' _ιτι σε μισ αν _» _-φι _$ _ετογη _, τωρα λογ » τοθ _φορτον εργασιας , ειναι _φιΧΤΙκο » νο σας © οι _σουν -χολω μεγαλυτερο χρο » ο _ιταροδοσεως . Οσο γ > α τις αλ _λις _ττρ <» 6 _η * χς -χου _σχοττιωττε νο _κανετ _^ στο σ- _^ ιτι σας απο τσ _χαταστηματα ετοιμοπαραδοτων _εμ-υτορ _« ι > ματω ·/ , _ιταλι χρειαζεται γα _διαστητε για νο _μικ-ΟΡ-ε _^ ετε νο διαλεξετε με αναπι , τωρα που οι _κστασπιμα _ταρτες _μπορουν » α σας _εξστττι _οετςοΟυ _* _ττα _^ ουσιαζοντας σας ο , τι ειναι δυνατον νο σας _ενδι αφερη _, μ * ο χαι δεν βο _υπαρχη ακομη ο γνωστες , σε δλες σας συνωστισμος των παραμονων . Ετσι δεν θο 6 ρε _3 _ητε μετανοιωμενες για κατι που _αγορ-α _σατε βιαστικα γιατι δεν ειχα τε το απαιτουμενο _περιδωριο χρονου , χαλωντας ετσι την κα λη σας διαθεση του τοσο σας Ι χρειαζεται . Εξ αλλου κανον . _τας ολες αυτες τις διευθετησεις τωρα , θα εισαστε ηδη προ ετοιμασμενες αν παρ' ελπιδα δεν θα μπορεσετε να εχετ ε κατι που υπολογισατε για το Χριστουγεννα και θα συνειδη 4 τοποιησετε την αλλαγη των αρχικων σχεδιων σας εγκαιρως κα * , χωρις να _βρεθητε κσ δολου εκτεθειμενες να κανετε τις αναλογες διευθετησεις δπου μπορειτε . Ειναι σε δλες σας γνωστον εξ αλλου δτι πιο πολυ μας _εξονθενωνει και ταραζει την ψυχικη μας διαθεση κατι που μας ερχεται αναποδα ξαφνικα την τελευταια στι γμη χαλωντας ετσι δλα τα σχε Οια μας . Μιλωντας ομως γιο φοντο εργασιας μας ερχεται αμεσως στο μυαλο ενα εργαστηριο με φορεματα , ινα βουητο , γυναικες που πηγαινουν κι * ερχον . ται με ειδικες παραγγελιες σχετικο με τη μοδα των · _φρρε ματων που θα ραψουν , _περιοοι κα που _μετροφυλλαμε _ττνρετω 5 ως — προβες και μαζι μ' αυ τα την δλη ανυπομονησια μας γ < α το _τελικο αποτελεσμα . Νο μιζω αγαπητες μου φιλες πως δσες δεν εχετε τρεξει ακομη _, μολις προλαβαινετε , θα- χρεια σθη να _νρησιμοατοιησετε δλη σας την πειθω κα ? την επιμονη σας για · να καταφερετε την μο διστρα σας να σα < τελειωση και τη δκη σας _δραδν-ν-η του σλ _^ _εττα εγκαιρος . Α ν -χαλι σ « _ητευετε νο -χαρε τε κατι ετοιμο δεν εχετε _ττολυ _χρο _*© για νο _αποφασισετε . Μην _ξεχν-ατε _δτ _« λογω της ζη _τςσεως μερικο μοντελο που δυ νατον νο _ειν-αι δτι _αχριδως ζη _τστε νο εξαφσνισβουν πριν πριν χαλο — καλο το _σχεφβητε . Τελος σν _δελ . _ετε νο αποφυγε τε τα _ττσλλο εξοδα που τταρον σιαζο » ται τοσο διογκωμενα την _εττοχη αυτη . εχετε την ευ χερ _«« α τωρα νο _επιθεωρησετε τα φορεματα σας που π _· 6 σνον με μιχρ _^ ες αλλαγες και λιγη Φ < _τντσσια σννδνασμεντ ) με _χο λο γουστο νο προσαρμοζονται θαυμασια στη καινουργια _μοοα , _οινοντας τους ετσι μιαν εντελως καινουργια οψη . Τελειωνοντας ετσι με τις πα _ρσγ-γελιες αυτες που πραγμα τιχα χρειαζονται χρονο , δεν μ £ νει παρα νο αρχισετε μεθοδικα να προγραμματιζετε τις δι _αφορες εργασιες που πρεπει νο γινουν τις προσεχεις εβδομαδες _, _θσ σας υποβοηθουσε πολυ αν γραφατε πανω σ' ενο μεγαλ ο χαρτι τι ακριβως θελε τε νο ψωνισετε κα ' ι βασικο πρε πει νο μεριμνησετε για το 6 ε μα των δωρων καταγραφοντας το προσωπα στο οποΤα θελετε να προσφερετε κατι υπολογιζοντας πλαι κα ' ι το ποσον που θα διαθεσετε για το καθε ενα . Μη _ξεχνατε οτι το ποσον που μπορειτε να διαθεσετε δεν ειναι απεριοριστο . Επισης υπο λογηστε τις καρτες που χρεια ζεστε κσι στειλετε τις _εγκα ' - ρως . Τελος , _φροντιστε ωστε να συνδυασετε ολα τα ψωνια σας κστα _τετοιον τροπον ωστε νο μη χρειαζεται νο κατεβαινετε πολλες φορες στην αγορα χανοντας πολυτιμο χρονο . Μπορειτε να χωρισετε τα ψωνια σας κατα περιοχες αποφευγον τας ετσι τον ασκοπο ποδαροδρομο απο τη μια ακρη στην αλλη , Φιλες μου , λενε πως η ανα μονη ειναι πραγματικα και η πιο μεγαλη χαρα , γι' αυτο και σεις μακρυνετε τη χαρα αυτη με την ε ' γκαιρη ενασχοληση σας με τ _· ς προετοιμασιες των Χριστουγεννων . Κσι μεις δεν θα παραλειπουμε καθε φορα νο γραψουμε κατι σχετικα με τις προετοιμασιες αυτες . Πρακτικες Συμβουλες Βια να στεγνωσετ ε τ α δρενυενα _ποττουτσια χωρις να _ξεροωη το δερμα . — ' Τα βρεγμενα παπου Τ σια _χανουν τη φορμα τ ους _κοιι το δερμα σκληραινει προ παντος αν μπη κοντα στο τζακι . Βια να μη _καταστραφουν λοιπον _γεμιστε τα καλα με _εφηιιεριδες για ν α στρωσουν δλα τα _τσοικισμα-Τ α · ΑλειΦΤε _τ 0 δερυα με _ιιπο-Λυιη 6 ' αιελινη . Την αλλη ' μερσ τα σκουπιζετε προσεκτικα και τ < _Λς περνατε £ να κα _? . ο βερνικι . . * Αν Τ α _^ ματια σας ειναι κουρασμενα η εγουν μοωρους κυκλους . _τριψτε _ν _' _, _α ωμη _πατατα _^ _υλιζτε την σε μια γαζα κ _« ι δαλτε την σ τ α ματια σας . Τελος σας υπενθυμιζουμε πως στις . 8 ' Νοεμβριου -ειναι _^ ων ' Ταξιαρχων Μιχαηλ ,. και ΒαδριηλΤ ... ¦ . . ι . : ' - _,- . . · . · _, _ _ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ _^ Ι _^ _* ι _ι'βη _»]! . _! * _^^ _μ _^*^^^^^^ _3 _^ _*^ _. _ι _* _ι ? ι * - _&? ΙΤΑΛΙΑ Το Διαστη ? σ _^ εγινε * _αφσρρς να _διακληκτισβουν δυο Ιταλοι _χαι , τελικως , ο ενας νο _* ο « _οση τον αλλον , δτσν _διεττιστωσε _^ δτι δε * τον ετκιθεν με τα _νπχνχιρη _^ αΙα του ! ... Το _δρ-α _^ ατιχον · _αεριστατυω » ζξζτφ _, _ιχΟιχ εις την περιοχη » του Κ σα ο , με δραστη ν του φο νθ _<^ το * 43 ετη _Βκσετσ _» ο Κα . ρατσολο , και θυμα τον το _* _Φραντσεσχο Ντονατο , 38 ετ _«« φιλονς μεχρ · της στιγμης εκεινης . 'Ο _Ντονατο _εττεμενεν , δτι το _ττροδ-αδισμα εις τας διαστημικος καταχτησεις εχει η Σοδιε _τιχη _Ενωσις , ενω ο Καρατσο λο _υττεστηριζεν δτι αι Ηνομε ναι Πολιτειαι _προηγουντο και εις τον τομεα _σντον . Επειδη , δμως , αμφοτεροι υ _πεστηριζον με πεισμα τας απο ψεις των , ηλθαν εις χειρας και τελικως , ο Κσρατσολσ αδυνατων ... νο πειση τον φιλον του Εστω και διο του τροπου συτου ε £ _ηγσγε το _περιστροφον το υ χαι τον _εψονευσεν , αχολου 5 ως δε _ΥτσρεΓ 6 $ τ _ εις τος _'Αρχσς-Δι _,-σαρεστον _αναχαλ-ι _,-ψιν εχα με , προχθες , η _Μοφια _Τζεραστε , μια 36 _ετις Ιταλις οιχοκυ ρο και μητηρ δυο _τεχνων , ηλι κισς 8 κα ' ι 4 ετων , δταν , μετα βοσα εις το Ληξιαρχειον δια μιαν _βεβσιωσιν οικογενειακης καταστασεως , ειδε να _ανσγοα φεται εις _τπ ν _βεβαιωσιν , δτι , πλην των δυο τεκνων της ε 1 γεν αποκτησει κσι τριτον ... χωρις να το ξευρη . Υποδεσσσσ δτι επροκει-Β περι λαθους , εζητησε διευκρινησεις απο τον υπαλληλον οστις δμως την διεβεβσιωσεν δ τι δεν ειχε γινει κανενα λαθος και δτι εις την δηλωσιν του τριτου αυτου τεκνου , ηλικιας ηδη εξ μηνων , ειχε προβη ο ιδι ος ο συζυγος της . Η ατυχης _Τζερατσε δεν εβραδυνε νο _αντιληφθη , δτι ο συζυγος της ειχε αποκτησει το τεκνον αυτο με αλλην γυναικα και το ειχε δηλωσει κανονικως εις το Ληξιαρχειον — εν αγνοια της φυσικα ! ΑΒΒΛΙΑ ι 0 κλεπτης , ο οποιος _εισηλ θεν εις ναον προαστιου του Λονδινου , _ηφνιδιασθη υπο του γεροντος εφημεριου , ο οποιος _, κρατων εις χειρας βαρυ μεσαι ωνικον ξιφος εφωναξε ποος αυ τον : « Παοσδοθητε εν ονοματι της βασιλισσης » . Ο κλεπτης εξεπλαγη τοσον ωστε εμεινεν ακινητος μεχρις οτου συνεληφθη υπο της ... συ ζυγου του εφημεριου . 9 Η ταχυτερα τοπικη αμαξοστοιχια των Ηνωμενων Πο . λιτειων ετεθη προχθες εις 6 _πηρεσιαν μεταξυ της πολεως Τρεντον ( Ν . εα Υερσεη ) και της Νεας Υορκης , αι οποιαι _απιχουν αλληλων 96 χιλιομετρα . — = Η νεα αμαξοστοιχια εκαλυψε την αποστασιν εντος 48 πρωτων λεπτων , αναπτυξασα ταχυτητα 141 χιλιομετρων ωριαιως . • Αι σκεψεις του Μαο Τσι Τουνγκ θεραπευουν τους κωφους , τους βωδους και του < κωφαλαλους , ως τουλαχιστον ισχυριζονται ο ραδιοσταθμος του Πεκινου και το πρακτορειον ειδησεων * Μεα Κινα » . —Ο Κινεζικος ραδιοσταθμοι μετεδωσε την πρωιαν , δτι εκ των 168 μαθητων της σχολης κωφαλαλων της επαρχιας Κιριν . εις την ΓΑ . _Κινοιν . ο ' ι 129 _απεκτησαν την ακοην των και οι 125 ανεκτησαν και την φωνην των . —Το « θαυμα _» ετονισεν ο σταθμος , επετευχθη δια της εφαρμογης των σκεψεων του Μαο Τσε Τουνγκ χαι αποτελει « μεγαλην νικην της μεγαλης προλεταριακης μορφωτικης επαναστασεως » . — 'Η πρωτη φρασις _, την -οποιαν ειπον οι κωφαλαλοι μαθηται . ητο « Ζητω ο Μαο Τσε Τουνγκ » ενω . κατα την ' δευτεραν φασιν της θεραπειας , ο ' ι μαθηται = τραγουδησαν τον υμνον τοθ _Ηαο « 'Η Ανατολη ειναι κοκ-< _ινη *! ! • Η . Μαντυ Ραις Μταιφις . τι -νεαρα 'Αγγλις , , _^ _-η ς μαζι . με την Κρχσυν Κγ _^^ ρ ειχε _πρι . > _ταΒ- / ω τ Λστιι | σ £ ι , _-τ . _ςΑ 5 ειιας , _εις το _« σκαν & ιλσν Πρ · 3-φιου · _5 * ο ·> , _ετεκε τιρο _τριηαεροα -α _τρωτον τεκνον ττνζ » εις Τελ . - 'Αδιδ . —Η 23 ετις , . σηαερον Μαντ >? , ειναι _ιοα > . _< τητρια . _τιολλ _^ υν < δ < _.-α-α _£ ρχ _*&>*> ( νυ < _τερινων _χορε . _- _^ - τικων κεντρων ) εις • _ισροτη _/ . _· μετα του * £ 6 ρ _« αοο _συζυγου _ττ ς , Ραρ ? ι Σα _&^ _-. _τι _. _ειργαιετο . _ο-ε . με / ρ' : της _-παραιμονης τοΟ -ο < _εοο της , ε : . ς την _« _ιΗσ . _ιο-5 η : · : π , _.- > της της * : σραη . ' _, . _ντ- · ς τρω-τει _,-ςυ-σης . • Σ _^ _-νεχιζον την ανιιθεωρΒ σιν των τ : ολι - _( . _* ων δικων της -. · _τοχης ζσΖ _ΣταλινικοΟ ττρο _^ _- _^ - - · χ . _ργ « 3 , _Βιχοργκιοο _Μτει . το α , . ωτατον _οικαστηριον της Ρ < _χαανιας , ηκορωσε ιτο >> . ας _ατ- > οασεις _ε _< . ιο 5 _ει . _σ-ας _*· . ατα το £ . τος 1951 εναντιον _με > . ων της Ουγγρικης _ι _*· . _αι _Βερμοινικη < _μ £ -. ο _νοτη _τος . —Οντως , _ην _^ ρ _ωθη _, η _καταω- ' - κη & _λο _μελ . ων _τΤιΖ Ουγγρικης _^ _ειο _νοτητος , των _Βυαρα _^ < _αι _ΛΙ-ιερ-ταλαν . γενομενη τον Αυ--, ο <_ στον του 1951 δι 1 εσ / _ατην _—Ετ , ισης ατοκατεσταθησαν _-εντε α > λα ατομα , μελ . η της _Βεραανικης _μειο _»· οτητος . _καταδ-. κασδεντα εις δ-. _αφοροος τιο _< .. -, ας ω . οτι _ετεχεφησοτν να < ο _· . < _ζσχ _.- . ευσο ' - / την κοινωνικην ταξι _-, > της / ωρας τι > 1959 . Ως ανε * : ο νο _9 π εις Παρισιο _^ ς , η _Β-αΟΛα : ·< σι η _Βερμοενια » : α _ασι 2-αζο · -ν χηλε- ' ν . _ο-. νω _^ . _ια : · : ον ¦ _ιΛ-ρ _^ Φ _^ ρον . ο ο ~ _οΙος 6 α _εκτ- _^ _ξε--8 η το Ι 972 τρος _εξ--τηρετησ : ν των 'θΛυιιΤ ' . α : · · . ων _αγ'ωνων τοθ Μονα / _οο . — 'Ο _δορ- _- _-ουρ ·> ς , ο _οτοιος θα ζ- . Ο-χ _^ - _^ ' < Σ _·^ μ £ ωνια . ν , 6 α ι < ~ _ ρξΕ _,-ναΓ ν . ατα τας αρ / ας του 19 2 _ο _. α - . _¦^ ραυ / . _Ο'υ Ξυρωταικης : · : _α _ταοκε-ης . 6 α τεδη οε ε ~ ι _^ _οζζχ . · 5 ερα : > _τοοχιας και 3 α _χοησ-. μο-- . _Οιηδν _οια την μεταδοα _. ν ραο : . _οοων .-: ων _κ . α ' . _τηλεοττικων ~ _ρο-7 ρ · σ _· -ατων . ως _ετισης κσι _£ . α -Β : > . £ . ω · . ν _< ας σ _^ _' _-ι-αλεξε-ς . —Η δλη δοπαντ ι δια την _ε · • _ιτοξευσιν του δορυφορου ν . ο . την _τοτοδετησιν το _^ εις τροχια . · , ως επισης και δια την κατασκε _, ην το __· . σα _ανελθ _^ ε ' . ς & 0 _εκατσαμυρι . α δολ _/ . αριων . —Μια _Φινλανο-κη λεσχη ανδρων , ζητει απο την _κυ-δερνησ-. ν της χωρας , ο-. ιυς καθιερωση τον σεσμον των _' : _αοειων πατροτη-: ας- ' · , _τριμηνου διαρκειας , ως γι · . νεται και δια τας < : _αοειας _μητροτητος . . . —Ως επιχειρημα δε , _προτασσεται το να _εχη και ο πατερας του νεογεννητου εξ Ισου στειην _επαεην με το παιδι του , ως και η μητερα , κατα το _διαστηκα ης αδειας αυτης , γεγονος το οποιον « θα _εδημιουργει τας _απαραιτητους _συνθηκας δια μιαν ισοτητα των φυλων εις τον _οικονενειακον βιον _^ . —Μεγαλοσωμος _χιμπατζης εδραπετευσε , προ ημερων απο την _οικιαν , δπου _εουΧαοσετο . . . δικην κατοικιδιου , εις Δυτικο ν Λονδινον , και , παρ' ολας τας αναζητησεις , δεν κατεστη δυνατον , ακομη , να ανευρεθουν τα ιχνη του —Εν τω μεταξυ , η _εξαοανισις του εχει ανησυχησει τους αρμοδιους , οι οποιοι εξεδωσαν ανακοινωσιν _δια να ενημερωσουν το κοινον να προσεχη , διοτι ο δραπετης τετραχειρ επιτιθεται , κυριως , _ενοατιον γυναικων και νεαρων κοριτσιων . .. τ _—^ Η Βιουναιτεδ Αιρλαινς » _. η μεγαλυτερα αεροπρικη εταιρεια εσωτερικων γραμμων της Αμερικης , εξεδωσεν αποφασ · ν δια της οποιας επιτρεπεται _εις τας αεροσυνοδους της να συνεχιζουν την _εργασιοιν των χαι μετα την τελεσιν των γαμων των . _^ —Ως γνωστον , μεχρι τουδε , οιαδηποτε αεροσυνοδος υπανδρευετο , εθεωρειτο , αυτοματως , ως _παροατηθεισα εκ της θεσεως της . συμφωνως προς ρητον ορον του συμβολαιου προσληψεως της , που , ως προς το σημειον τουτο _, ειναι _ποενομοιοτυπον δι * δλας , ανεξαιρετως , τας αεροπορικας εταιρειας κοσμου . —Κατα τηλεγραφημα εκ Τελ _Αδιδ . νεον υπο 2 ρυχιον ~ καλωδιον ετοποθετηθη το οποιον θα συνδετ ] τηλεφωνικως το Ισραηλ με τους · _Παρισιους . —* Απο ταυ Μεσονυκτιου χθες αι . _τηλεφωνικοι συνδιαλεξεις διαβιβαζονται δια του ανωτερω υποβρυχιου καλωδιου , το οποιον εχει τοποθετηθη εις τον _βυθον της Μεσογειου κατα μηκος της γροομμης απο Τελ * Αδι 6 εις Μασσαλιαν . , . ' ' .. ¦ - '· ΔΕΥΤΕΡΑ Ο Πραγματοποιειται η απο καιρου απειληθεισα απεργια των υπαλληλων της ΣΥΤΑ . ΑΙ συντεχνιαι ΕΠΟΕΤ—ξΠΕΤ , της ΣΕ Κ , προεκηρυξαν απεργιαν διαρκειας εις την ΣΥΤΑ θεωρησασαι ως μη Ικανοποιητικην την υπο της Αρχης Τηλεπικοινωνιων _υποδληθεισαν προτασιν περι αυξησεως 23 % εις μισθους και ωφεληματα · β Δις ' εΙς θανατον κατεδικασθη ο Αλεξανδρος Παναγουλης . Οδτος δυναται να . τυχη χαριτος μονον εαν αποταθη ο Υπουργος Δικαιοσυνης η Αμυνης προς το Συμβουλιον Χαριτων . ΤΡΙΤΗ Φ Δεκατρεις εν δλω Ετο _, ' - ρειαι _υπεβαλον προσφορας διο την κατασκευην τοθ λιμενος Λαρνακος . ΤΕΤΑΡΤΗ φ Ανεβληθη η _εις Αθηνας αναχωρησις του κυριου Βλ . Κληριδη . . ¦ Φ Ο ανωτατος δικαστης κ . Μ . Τριανταφυλλιδης ' απερριψε προτασιν να αναλαβη το _Υπουργειον Εσωτερικων . Φ Αναστολην εκτελεσεως εζητησεν ο συνηγορος του Αλ . Παναγουλη . ΠΕΜΠΤΗ φ Εις 15 λεπτον στασιν εργασιας κατηλθον οι _υπαλληλοι των ημικρατικων Οργανισμων εις εκδηλωσιν συμπαραστασεως προς τους απεργους υπαλληλους της ΣΥΤΑ . : φ Οι διδασκαλοι επισης , κατηλθαν εις προειδοπριητικην απεργιαν προς υποστηριξιν _, των αιτηματων των . · ..,. . φ Η Γουλη ψηφιζει εις Νομον το Νομρσχεδιον περι Εκπαιδευτικης Υπηρεσιας το αφορων εις την αναδιαρθρωσιν . και μισθοδοσιαν των διδασκαλων και καθηγητων . ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 'φ Ο Προεδρος της _Δημοκρατιας εδηλωσεν κατα την διαρκειαν δοθεισης δημοσιογραφικης - διασκεψεως εν . σχεσει με την απεργιαν εις την . ΣΥΤΑ , δτι , η Κυπρος θα οδηγηθη εις οικονομΛκον χαος εαν συνεχισθη η αλογιστος υποβολη αιτηματων · · ' ¦ · ν ¦ ¦ -. -. · 4 ΤΡΙΒΜΙΗΙΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΛΙ 1 ΕΛΛΗΝ . ΚΥΓΕΡΝΗΣΙΣ δρασεως της εις τβ . _εσωτερικον και το _εσωτερικον . . _.,. Η-Ελλας προσεφερε τα-. παντα δια . την Κυπρον , αλλ' ουδεν μερος του ,. κοσμου- αυτιι ειχε τοσους κατηγορους και .. ' _συκο , φαν ' τας , οσους εις την Ελληνικην Κυπρον . Ο Ελληνικος στρατος ηλδεν εις την Κυπρον , δια να προστ _& τευση αυτην απο την απειλην της Τουρκικης εισβολης . Ουδεποτε δμως περιε-6 λη 8 » ι με αναπην και αδελφικα συναισθηματα . 'Απο της πρωτης στιγμης ευρεθη εις περιβαλλον _εχβρικωτατον . 'Ο Ελληνικος στρατο _κατεσυκοφαντηβη , _περυφρονηθη . και κατεξηυτελισθη πολλακις εν ' Κυπρω . Και δι' ολα αυτα υπευθυνος υπηρξεν η Κυπριακη _Κυβερνηση και ο υπ' αυτης ελεγχομενος Κυπριακος τυπος . Τ Ητο πραγματι τραγι > _ιον να υφισταται η Ελλας θυσιας ανυπολονιστους _εις' χρημα και εις αι >~ : δια την προωθησιν της ενωσεως και _οι-οπαδοι της ενωσεως εν Κυπρω συγεκαι οι οπαδοι της ενωσεως εν Κυπρω συνεχως να © λιγοστευουν . Η καταδιωξις ' και η κατατρομοκρατησις των ε ωτικων εξηκολουδει απηνης επι παρουσια ι Ι 5 ν Ελληνικων οπλων . Εις ουδενα τομεα της _πολιτικης , οικονομικης _*<*» πνευματικης ζω ?> ς η Κυπρος ηλθε πλησιεστερον προς την Ελλαδα , παρ' ολον οτι διεκηρυττεν οτι _ηγωνιζετο δια την ενωσιν . Ειναι πασιγνωστος , η πεισματωδης προσπαθεια ωρισμενων κυκλων , συνδεομενων με την Κυπριακην Κυ 6 ερνηο _« ν και εμπνεομενων υπ' αυτης , δια την _ανεξαρτηκοποιησιν της Παιδειας της Κυπρου , η οποια παντοτε , και' επι αποικιοκρατιας , εταυτιζετο προς την 'Ελλαδικην παιδειαν . Ουδολως πρεπει να _αποδοχη η προσπαθεια αυτη _« ιις το οτι οι Κυπριοι ησαν οπαδοι της εκπαιδευτικης μεταρρυθμισεως του Παπανδρεου , δια τον απλουστατον λογον οτι ο αγων εναντιον της Ελληνικης παιδειας ηρχισεν , . δταν 6 Παπανδρεου ευρισκετο εις την εςΟυσιαν . Η προσπαθεια αυτη επηγαζεν αποκλειατικως και μονον , απο τον ερωτα της Κυπριακης πολιτικης ηγεσιας προς την _ανεξαρτησιοιν . Την αληθειαν ταυτην- οπωσδηποτε θα αντεληφθη και ο Βενικος Βραμματευς Αθλητισμου Ελλαδος κ . 'Ασλανιδης , ο οποιος ειχε την λαμπραν ιδεαν να ενοποιηση τον Κυπριακον και Ελ-. λαδικον αθλητισμον _* Η _αντιδρασις , την οποιαν συνηντησεν -υπηρξε- τοιαυτη , ωστε να _ησθανθη αηδιαν δια το εθνικον καταντημα της Ελληνικης Κυπρου . Αξιζει παρεμπιπτοντως να σημειωθη , οτι το συμβουλιον του Ολυμπιακου Λευκωσιας , το οποιον υπεστηριξε την αθλητικην ενωσιν _εξεδιωχθη δι ' αυτον ακριβως τον λογον απο την ηγεσιαν του σωματειου υπο προσωπων προσκειμενων εις την Κυπριακην Κυδερνησιν . Το αυτο ακριβως συνεβη και · με το συμβουλιον της οργανωσεως των καθηγητων ΟΕΛΜΕΚ , το οποιον υπεστηριξε την ιδεαν της εκπαιδευτικης ενωσεως Κυπρου — Ελλαδος . , Τα ελαχιστα αυτα παραδειγματα , τα οποια αναφεραμεν , αποδεικνυουν ποαον ολεθρια εθνικως υπηρξεν η αδιαφορια , την οποια επεδειξαν αι Ελληνικαι _Κυβερνησεις επι του εσωτερικου εν Κυπρω μετωπου . Ουδεμια βεβαιως Ελληνικη Κυβερνησις * δικαιουται να προβαλη τον Ισχυρισμων , οτι ηννοεΙ την εν Κυπρω καταστασιν . Ειμεθα _βις θεσιν να _ _η'ΛιηιΒ _{ . _» ιιε » ' ιη _ΚΑττλιλ » ε * _' _£ _^ _τιιιΛ ! _τζζ . _™ _ραγοντες και η εν Κυπρω ηγεσια του Ελλη- , νικου στρατου ενημερωσαν επανειλημμενως τας Ελληνικας Κυβερνησεις και δι' υπομνηματων > ιαι δια προσωπικης επαφης . ' Εις το προσεχες : Ποια _Λ εναντι του Μακαριου συμπεριφορα των Ελληνικων Κυβερνησεων . — · .. ι _» ι Ι ι ... Ι Ιι Ι Ι ——ΜΜ—ΓΓΓ _» · · _- , _^ . ' - ι _, ι , ' . Τ ,. .. ¦ ¦ ..- . _· . V ... . V _^ _. _βΥ _-ι , . ' ' ' ... _ Αγαπητη « Βνωμη » , Πολυ σωστα ο συνεργατης σας Γαρναβας Σπυρου τονιζει την αναγκη να δοθη ικανοποιητικος μισθος στους κληρικους . Βιατι πραγματικα - τουτο πολυ θα βοηθηση στην ανυψωση τοθ -μορφωτικου επιπεδου των κληρικων κοα στην προσελευση μορφωμενων νεων στην ιερωσυνη . Υπαρχει δμως δυνοποτητα λυσεως του προβληματος της μισθοδοσιας _τω-ν ' _εφηιμεριωνε Η μηπως ειναι αληθινος ο ισχυρισμος δτι δεν εχει την δυνατοτητα η εκκλησια να λυση το ¦ ηρ ο & λημα τουτο Γασει απολυτα εξακριβωμενων στοιχειων που εχομε στα χερια μας η Κυπρος ε ' χει 586 _εψημεριακες θεσεις , _συμπεριλαμβανομενων και των κενων . Και συγκεκριμενα κατα επαρχιαν : Η Αρχιεπισκοπη εχει 221 ιερεις και 3 κενες θεσεις ( συνολον 224 ) . Η Μητροπολις Παφου εχει 85 ιερεις και 23 κενες θεσεις , ( συνολον 108 ) . Η Μητροπολις Κιτιου εχει 126 Ιερεις και 8 κενες θεσεις , ( συνολον 134 ) . _1 Η Μητροπολις Κυρηνειας εχει 112 ιερεις και 8 κενες θεσεις , ( συνολον 120 ) . Βια να παρουν 600 ιερεις κατα μεσον δρο μισθον 40 λιρες μηνιαιως ( 480 λιρες ετησιως ) , απαιτειται ποσον £ 288 . 000 . Εαν λοιπον ευρεθη ενα ποσον £ 4 . 800 . 000 το οποιον να αποτελεση το παγιον κεφαλαιον και να τοποθετηθη ας πουμε σε μια Τραπεζα προς 6 % , θα διδει ετησιως το ποσον που χρειαζεται για να παρουν οι ιερεις τον ικανοποιητικο μισθο , των 40 λιρων μηνιαιως . Ειναι δμως ευκολο να εξευρεθη το ποσον αυτο --Νομιζαμε πως η εκκλησια Κυπρου ειναι αρκετα ευπορη , · ωστε να μπορη ανετα να εξευρη το ποσον τουτο . Αντι να χρησιμοποιηται η εκκλησιαστικη περιουσια -με τροπο που συχνα σκανδαλιζει , θα επρεπε κυριως και προ παντων να χρησιμοποιηθη για τη λυση του εφημεριακου προβληματος . Βιατι , πως ειναι ανεκτον εκκλησιαστικα ιδρυματα να θησαυριζουν τεραστια ποσα , τη στιγμη που οι λειτουργοι του _θεου μενουν ρακενδυτοι και πεινασμενοι Που παει η χριστιανικη _αγα-τιη που καλυπτει και αυτους ακομη τους εχθρους _* Η Εκκλησια Κυπρου εχει αρκετα μεγαλη περιουσια , ωστε με μια καλυτερη διαχειριση θα μπορουσαν να λυθουν πολυ ευκολα τα οικονομικα . προβληματα της εκκλησιας . Αφου δε η 'Εκλησια κρατηση δσα της χρειαζονται για να συντηρηθη αξιοπρεπως , δεν βλεπομε το λογο γιατι να θησαυριζη σαν απληστος πλουσιος και να μη δωση τα περισσευματα στους φτωχους χριστιανους , στα φτωχα παιδια της , για να ζησουν και αυτα αξιοπρεπως - Η γιατι να μη πρωτοστατηση σε . κοινωφελη εργα · , - δπως η- -ιδρυση λεσχων νεοτητος την οποιαν εισηγειται αλλος επιστολογραφος σας . Τοτε θα ελειπεν η κατακραυγη που σκανδαλιζει . Τοτε η Εκκλησια θα γινοταν η πραγματικη μητερα των πιστων , θα ευρισκε τον αληθινον εαυτο της . στην εμπρακτη εφαρμογη της αγαπης που αποτελει το κυριο γνωρισμα της χριστιανικης θρησκειας . Βια δλα αυτα θεωρουμε απαραιτητο να ιδρυθη ενα . Παγκυπριο Ταμειο γι , α . τη μισθοδοσια _, των Ιερεων στο οποιον ολες , οι μητροπολιτικες επαρχιες και οι ευποροι εκκλησιαστικοι οργανισμοι να προσφερουν κατα δυναμη , για να καταστη δυνατη η ικανοποιητικη _^ μισθοδοσια δλων των κληρικων ανεξαρ τητως επαρχιας . Ειναι απαραδεκτον οι Ιερεις φτωχων επαρχιων να δυστυχουν , , ενω _βλλοι αμειβονται πολυ ικανοποιητικα , και υπαρχει _δυνοττοτητα να _α'Λειφδουν . ολοι κατα τον - _£ διο Ικανοποιητικο τροπο . 'Η δικαιοσυνη και η . αγαπη ' απαιτει να αμειβωνται . δλοι με τα . ιδια κριτηρια , αφου βεβαια γινη αξιολογηση προσοντων . Αν δε το ταμειο αυτο παραμεινη . καθαρα εκκλησιαστικος _οργανι Τ σμος ,, μακρια απο . καθε πολιτιι κη „ παρεμβαση , , θα καταστη δυνατο να __ . υπερνικηθουν _, μερικοι δισταγμοι στο σημειο τουτο . ' , Λ > _'Πιστευομε πως . α _ μα . ~ λυθ ' η το _Οεμα _^ της μισθοδοσιας , '' _ρι ιερεις απερισπαστοι πλεον θα ' επιδοθουν στο ποιμαντικο και πνευματυ _< ο τους ' εργο κι' η Εκκλησια , θα μπορη να εκπληρω : νη πιο ευκολα -τον υψηλο σκοπο της . Μετα τιμης , ΑΝΔΡΕΑΣ Μ . ΓΟΣΚΟΣ θεολογος—Καθηγητης . Αγαπητη Συνταξις ' , Παρακαλω δπως μου παραχωρησετε ολιγον χωρον της αξιοτιμου _εφτ · _αεριδος , σας , δια να ασχοληθω με ενα θεμα που κηλιδωνει το ονομα μας σαν • Ελληνων και σαν ανθρωπων γενικωτερον Το παρελθον Σαββατον Ι 6 ην Νοεμ β ριου ειχον την ευκαιριαν , με τας χιλιαδας των θεατων να παρακολουθησω τον αγωνα του Πρωταθληματος Α' Εθνικης Κατηγοριας , μεταξυ της φιλοξενουμενης ομαδος του Αιγαλεω και τ ης συμπαθους ενδεκαδος της ΑΕΛ , εις το σταδιον ΒΣΟ . Οπως ' διαπιστωσα προσωπικως και παρετηρησαν οι πασης φυσεως καλοπιστοι θεαται , εις ολους τους αγωνας της ΑΕΛ εις Λεμεσον με τα ελληνικα ποδοσφαιρικα συγκροτηματα ωργανωμεναι ομαδες θεατων , κατευθυνομενοι οπωσδηποτε υπο εξωαθλητικων παραγοντων , πΡ ° βαινουν συστηματικως εις . απαραδεκτους και προκλητικος ενεργειας τ οσον κατα του εκαστοτε Ελληνος διαιτητου _^ δσον και κατα των παικτων και συνοδων τοθ φιλοξενουμενου ελληνικου σωματειου . Το αποκορυφωμα της τοιαυτης αντιαθλητικης ' κα' ανθελληνικης συμπεριφορας ητο εις την συναντησιν του παρελθοντος __ Σαββατου . ΑΙ ωργανωμεναι ομαδες των αχαρακ-ηριστων αυτων , « φιλαθλων » , ιαθ' δλην την διαρκειαν του αγωνος , επεδοθησαν εις μιαν _α-ευ προηγουμενου επιθεσιν δι' υβρεων , ασεμνων χειρονομιων , απρεπων εκφρασεων , ασυστολων χυδαιολογιων εις βαρος χων παικτων , του _διαιτητου και Ελληνων θεατων , ωστε να διερωταται κανεις εαν μηπως αι εκδηλωσεις αυται _,, _αποβλε-ιιουν εις τον τορπιλλισμον του θεσμου της συμμετοχης τη ( πρωταθλητριας Κυπρου εις το Πανελληνιον Πρωταθλη-Η εντυπωσις την οποιαν παρειχον αι προκλητικαι και και επαισχυντοι _αυται ενεργειαι προς Ελληνας αδελφους ητο η χειριστη και αλγεινοτατη την οποιαν θα ηδυνατο να συναντηση τις εις μιαν νησον της οποιας οι οραματισμοι και οι ποθοι εδεθησαν απο το λυκοφως της ιστοριας της με την Ελλαδα . Η αναξιοπρεπης και προσβλητικη δια παντα Ελληνα της Κυπρου στασις , εστω και ολιγων οπαδων της ΑΕΛ . θα ελυπησεν ασφαλως βαθυτατα το Συμβουλιον και τους ποδοσφαιριστας της Λεμεσιανης ομαδος . Λυποομεθα και ημεις οι . καλοπροαιρετοι και αγνοι , φιλαθλοι δ , ιοτι . το . δνομα της . 'Ελλαδος περιυβρισθη σκραοτατα , διοτι παικται τοΡ Αιγαλεω εξυλοκοπυθησαν υπΛ των « ωργισμενων » θεατων μεχρι λιποθυμιας , διοτι ο διαιτ * της εδεχθη τας πλεον αισχρα · · και επονειδιστους υβρεις , _ιιιοτι Ελληνες θεαται . του αγονος , και δη . γυναικες , _, _ηκουσαν κατα προσωπον τας _βωμολιν _^ ους εκφρασεις και ειδον τας _ασεμνους χειρονομιας των εν λογω _^ αλητων , διοτι οι ΕλληνεΒ αδελφοι μας και φιλοξενουμινοι μας- _ επικρανθησαν απο -την απαραδεκτον , αυ . την _συμιτι _ριφοραν . . . Πλειστοι οσοι' · θ ιαται εφυγον απο το ΒΣΟ _απογοητευμενοι και ψυχικως αναστατοι απο την ανηκουστον και ελεεινηγ αυτην καταστασιν και δεν ειναι- πλεον διατεθειμενοι να παρακολουθησουν ποδρσφαιρικας συναντησεις υπο τοιαυτην ατμοσφαιραν και προκλησιν . · · Οι θεαται θα ενθυμουνται δτι ' κατα την πρωτην ποδοσφαιρικην συναντησιν του Πανελληνιου Πρωταθληματος εις Λεμεσον , η . Αστυνομια . προειδοποιησε και ελαβε την α ' ποφασιν να μη επιτρεψη τοιουτου ειδους αντιρ ( θλητικας και αντεθνικας εκδηλωσεις , . υποσχεθεισα _παραδειγματικης τιμωριαν των . ασχημονουντων και τρραχοποιων ειναι καιρος νομιζομεν « ι αστυδραστηριοτητα κοΛ να παταξουν αμειλικτως πασαν τοιαυτην . παρεκτροπην , ωστε να μη' διακυβευεται τοσον αισχρως ο φιλαθλος κοσμος της _Λεμεσου και να . αποκομιζουν οι Ελληνες αδελφοι ' _- ' αυτας -τας αμαυρ'ας εικονας των αισθηματων μερικων κακων Ελληνων προς την μητερα Ελλαδα ,, . , ΚΑΘΗΒΗΤΗΣ , Λεμεσος 2 Τ . _1 _Τ . 68 . ( Σ .. Σ .: — Καθε υγιως σκεπτομενος ανθρωπος φρικια ενωπιον των _θλιδερων _Υ εΥονοτων . Και μετα δρελυγμιας καταδικαζει τα επεισοδιο :. Παρομοια συνεβησαν και προ καιρου εις Τουρκιαν . Και τοτε οι παντες κατεδικασαν τα εις Καισαρειαν συμβαντα , ως πραξεις οφειλομενας εις ομαδας βαρβαρων και υπαναπτυκτων . Εκεινο δμως δια το οποιον , ως Ελληνες διερωτωμεθα . ειναι διατι οι υβριζομενοι και λακτιζομενοι ποδοσφαιρισται του Αιγαλεω , δεν διεκοψαν τον αγωνα και να αποχωρησουν του γηπεδου , αν μη τι αλλο , δια να μη ακουουν τους οιουσδηποτε « κουρδιμενους » φραγκολεβαντινους να καθυβριζουν μετα χυδαιοτητας , ως κοινοι αληται και απατριδες την Ελλαδα και τον ελληνισμον . Και να δηλωσουν δτι αρνουνται να συναντηθουν εις αγωνα υπο παρομοιας σ ' υνθηκας , υπο τας οποιας και το _πνευμα του αθλητισμου εκμαυλιζεται και η Ελληνικη ιδιοτης καθυβριζεται σκαιοτατα ) ( Σ . Σ .: — Επι του ανωτερω ελαβομεν σχετικην . επιστολην και εκ μερους του κ , Ανδρεα Χριστοφη , εκλεμεσου , την οποιαν λογω ελλειψεως χωρου _αδυνατουμεν να δημοσιευσω μεν ) ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟΙ Αγαπητη Συντ-αξ : ς , __ Ο _κινηματογραφος αποτελει ενα τομεα ψυχαγωγιας , προσιτης και δια τα πλεον , ισχνα . βαλαν - τια . Κα _[ αι _κινημ-οττογραφικαι αιθουσαι τοπους , _δττου κανονικως , ο πολιτης , πληρωνει δια να περαση ευχαριστα δυο ωρες . Δυστυχως δμως , _δττως εχουν καταντησει μερικοι τουλαχιστον κινηματογραφοι , -προσφερουν δλας εκεινος τας αιτ [ ας που αναγκαζουν τον κοσμον να £ _κνευρισθιι και να αηδιαστι . _Εισεοχονται π . χ . μερικοι α > ηται _, οι οποιοι φωνασκουντες και αΚ > νοολογουντες . ενιοτε , καθιστουν μαριυρικας τας δυο ωρας δια τους αξιοπρεπεις πολιτας . Δια . τι δεν επεμβαινει η αστυνομια ηθων Και . κατι _# λλον . . Κατα κοινην ομολογιαν ο : · . _τιασατεμπος _, τα πατατακια , τα στραγαλια κλπ . προκαλουν δαιμονιωδη και εκνευριστικωτατον' θορυβον , εις μιαν κινηματογραφικην αιθουσαν . Διατι , λοιπον , αι διευθυσεις των κινηματογραφων δεν απαγορευουν την πωλησιν των · Παρομοια ενεργεια ,. _0 α αποτελη _αποδειξιν δτι οι κινημοπργραφισται σεβονται το κοινον . Μετα- τιμης Α . Βαβριηλιδη ΤΗΑΕΟΡΑΣΙΣ Αγαπητοι Κυριοι , ' Ενα ερωτημα με κατατρωγει απο καιρον , σχετικως με την διευθυνσιν της . Τηλεορασεως . Και συγκεκριμενως δσον . αφορα εις τας τουρκικας ταινιας που προβαλλονται . Κο _? α _κανοι να , ο ' ι ταινιες αυτες ειναι- σαχλες ,- κ _« κογυρτσμενες , α νοητες και απευθυνονται μαλλον σε κοινον . : ¦ _υπαναπτηκτον _Βκαι - αφελες . Οπχος , δηλαδη . · ¦ συμβαινει κσι , με . πολλ . ες ·· βλακωδεις Ελληνικες ταινιες . Διατι λοιπον -προβαλλονται Ποιαν σκοπιμοτητα εξυπηρετουν Δεν τα εχω με τους _^ Τουρκους . Ομως ερωτω : Αυτοι οι Κυριοι συνοικοι _τιληοωνουν καμμια δεκαρα για τυν Τηλεοραση 'Οχι βεβαιως . Μα τοτε Μηπω ς πρεπει να πληρων _^ ιιεν εμεις τα _σπαυενσ νια να « καπαρτιζουν » οι παμφιλτατοι : Και γιατι Και γιατι κα-Τ _^/ ΙηΛ Λ ....-ιι _Α _^ .-- —3 . V _-Λ . _Τ- / _^ . Β _' _-. Αν . α' _« _νυΒ _^ ' _ιΑν _^^^^ Α _/^ , _ε-ψ . α γ .: ι _^ - το εν λογω ιδρυμα και εχομεν την' απαιτησιν ν α _βλεπωμεν ' δτι θελομεν , « σαν πελατες » που ειμαστε . 'Οχι δτι αρεσει εις την διευθυνσιν του _Ρι . Κ κ α ι ειζ τ ους λα & ροθεατες ! Φιλικως • _Ιωαννης Σταυρου Λεμεσος _12-11-68 * _Αμιο _αΓ _& _οραΟο _^ εβδομαδα ΒΒου Χρονικογραφου 18-24 Νοεμβριου Κ ΙΡ _^ _ΤΕΒ 0 Ν _. _^ ΒΟΝΟΙ Της εβδομαδος , υπηρξεν ** 4 _αιτεργια των _Υπαλληλιον της ΣΥΤΑ . οι οποιοι μετα το ναυαγιον των απο μηνων αρξαμενων συνομιλιων _, εκριναν σκοπιμον να ριφθουν εις την _δευτεραν _φαιατιν _τουι δυναμικου αγωνος των απο της -πρωιας της _παρελθουσης Δευτερας . Συνθημα των * _Απεργων · ο μα κροχρονιος . « Υων μεχρι δικαιωσεως . Χαρακτηρ , οτικον _συνβημα της Κυβερνησεως : η απο οκταετιας καθυστερηθεισα αρνησις και η μετα _πεισμονος εμμονη εις την τακτικην εκεινρν που _ωδηγηοεν τον τοπον εις το χειλος της αβυσσου . Εν τω μεταξυ το διανοιγεν χαος εις τας τηλεπικοινωνιας , διευρυνεται οσημεραι και περισσοτερον . Παρελυσαν αι εσωτερικοι τηλεπικοινωνια ! . Περι των υπερποντιων επικοινωνιων , ουδεις λογος γινεται Με νο » της στιγμης καθ' ην γραφονται αι γραμμαι αυται επικρατει η εντυπωσις οτι δεν προκειται να θεληση η _Κυβερνησις να ανευρη την εξοδον απο τον λαβυρινθον • που ανηγειρεν η Ι'δια . Βεγονος _αδιαμφισβητητον _τυγχα νει , οτι εκ της απεργιας δεν θα επηρεασθουν μονον Κ υ _ττριακα συμφεροντα , αλλα και συμφεροντα ξενων οργανισμων και χωρων των οποιων η τηλεπικοινωνιακη συνδεσις σχετιζεται μετην Νησον . Επι της εκκρεμοτητος συνεκροτηθη την παρ . Πεμπτην εις το Προεδρικον Δημοσιογραφικη διασκεψις . διαρκουσης της οποιας , ο Προεδρος της Δημοκρατιας ετονισεν δτι η _Κυβερνησις δεν _ττροκειται να προβη εις υποχωρησιν . εαν προηγουμενως δεν λυθη η απεργια . _Επαναλαμβανεται , δηλαδη , η τακτικη _ττου ηκολουθηθη εις παρομοιας περιπτωσεις . Παρηλθε μια πενταετια απο της ημερας της δολοφονιας του Τζων Κεννεντυ . ΥΗ ανθρωποτης δεν ελησμονησεν ακομη το μεγαλον της τεκνον . Θρηνει και εναποθετει τους στεφανους της ευγνωμοσυνης της εις τον ταφον του μεγαλου ανδρος . Α ΠΟ της παραιτησεως του ¦ * _^ υπουργου Εσωτερικων και Αμυνης , λεγεται , δτι καταβαλ λονται προσπαθειαι προς εξευρεσιν ... αντικαταστατου . Το _κωμικοτραγικος εν προκειμενω _ειναι δτι ο ' ι _βολιδοσκοπηθεντες , μεχρι της στιγμης , ηρ νηθησαν την αναληψιν της _υπουργικης θεσεως ! Και διερω _ταται-ον ατυχης κοσμακης . Ει ναι λοιπον τοσον φοβερον να ευρισκεται καποιος εις την Κ υ πριακην Κυβερνησιν Εις αλλας χωρας γινεται πολεμος δια την _υπουργοπριησιν . Εδω γινεται πολεμος εκ μερους των εχεφρονων δια την αποφυγην παρομοιας ταλαιπωριας των ! Μπραβο ! .... Τ / ΑΤΕ . ΣΤΗ _'αδιαμφισβητη-. τον . πλεον , κα » . εκ της αντιδοασεως αλλων υπαλληλικων _ταξεων και . δη των ημικρατικων . οργανισμων , . δτι- ενεχαιν » ασθη η περιοδος γενικης ανα ταραχης εις Κυπρον Η _εφημε ρις μας επεσημανε ποο καιρου τας εξελιξεις . Και διετυπωσε δημοσιως δτι η Κυπρος βαινει κατα κρημνων . Και προειδοποι _» ισε την Κυβερνησιν δτι _ωφειλε να προλαβη τα γεγονοτα δια . της : ριζικης αλλαγης της _αποδειχθεισης , ως αντιλαικης , πολιτικης της . Η φωνη μας η 3 {»> σεν . ? _£ _!* ¦ ωτα μη _ακουοντον . _Λαλιστατην μεν εν ωραις προ εκλογικων υποσχεσεων , αλλα — φευ — κωφων , κατ' _εθος , κατα την περιοδον της εκφρα σεως των δικαιων απαιτησεων και των λογικων Λαικων επιθυ αιων . Εσπειρεν . η _Κυβερνησις ανεμους . Τωρα θεριζει θυελλας . , _* . * _* . Ο ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΣ _υποθεσις Παναγουλη , παρεμεινεν εις εκκρεμοτητα κατα την παρ . εβδομαδα . Ξενα » ανταποκρισεις ανεφεοον δτι θα _απονεμηθη χα ρις εις τον _καταδικασθεντα εις θανατον , μετα την εκδικα σι ν της υποθεσεως αποπειρας κατα της ζωης του Ελληνος Ποωθυπουργου . Μεχρι της προ χθες Παρασκευης ουδεμια επι σημος ανακοινωσις- ειδε . το φως της δημοσιοτητος . Και απο την Κυπρον απεσταλησαν εκκλησεις μετατροπης της . ποι νης του Παναγουλη . Και δικαιως . Παρετηρηθη _*» »< _° τι Εκινητβποιηβησαν και δσοι · ε _^ κωφευσαν _δτοιν ει ς Μοσγ . αν κα τεδικαζοντο -εις _βαρειας _ποι _^ νας καθειρξεως κα » εξοριας _οι Ρωσοι διανοουμενοι , οι οποιοι απετολμησαν _? α συγκροτησουν 5 » _αδηλωσςις παρα το Κρεμλιτ νον {!) κοιτα της Ρ » σ » κης _ _εισ βολης και της κατοχης της α τυχους Τσεχοσλοβακιας . ¦ Ρε αδερφι ! Εν τα _βαλλης _τζιαι τουτα για το _Λοντινο ! Αρεσκουν τους πολλα νΛνΛνΛν . ν . νΛνΛν . ΛνΛνΛν . νΛνν . , Λ · ΛνΛ · . ν · ν ., Λν _^ Λ , ΛνΛ . ν ι- ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΜΟΝ _3 ΣΙΣ ΤΩΝ _ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΑΣ ? » : ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ , ΨΥΧΟΥΣ , ΗΧΟΥ £ ¦ _ _, _ ι Ι ιΑΑΦΡΟΠ _ΗΥΙιιΕιΙιΙΤΟιΙ ΜΠΕΤΟΝ Ι ι ι ι » Αντιμετωπιζετε το _τχρο 6 _λι ] ηοι της αποτελεσματικης απομονωσεως της ι ι ταρατσας σας απο την Θερμοτητα , το Ψυχος και την Υγρασιαν ( _^ % 5 Αντιμετωπιζετε το προβλημα της προστασιας της οικοδομης σας απσ > % την Πυρκαταν και τους Θορυβους 5 ι Αντιμετωπιζετε το προβλημα της Οικονομιας οπλισμου της οικοδομης σας £ ι Τοτε χρησιμοποιησατε προς το συμφερον σας το Ελαφρον Κυφελωτο »· < ' _/> Μπετον _ΓΕΤΟΟΕΙ . διοτι εχει τα ακολουθα πλεονεκτηματα : : ? £ 1 . Παρεχει προστασιαν εναντιον της θερμοτητας και του ψυχους . _^ , Ι » 2 . Ειναι αδιαπεραστον απο την υγρασιαν . ι [ « ι 3 . Απομονωνει τον ηχον . ¦ Ι » 4 . Εχει ελαφρον ελεγχομενον _βαροζ . _? «* 5 . Αντεχει εις την φωτιαν . ι V ι Ν 6 . Δεν βλαπτει τα μεταλλα . % · Αι _κυριωτεραι _εΦαρμογαι του _ΓΕΤΟΟΕι ειναι α ' ι ακολουθοι : — ι * ¦ 1 . Χυνεται επι τοπου εις ταρατσας δι' απομονωσιν απο την θερμοτητα . _ζ / -το ψυχος , την υγρασιαν και μεταξυ , πατωματων δια _ηχητικην μονωσιν . ν V 2 Προσφερεται υπο τυπον ετοιμων πλινθων δι * εσωτερικην και εξωτερι- 5 λ ¦ ¦ · κην _τοιχοποιιαν , ' ' V ··¦ ¦ · ' /·· - 5 · ? 3 . Προσφερεται εις πλινθους πλακων _ΖΟΙΛΝΕΚ αι οποιαι χρησιμοποιουν- > ι ται εντος της πλακας δι * οικονομι αν οπλισμου της δλης οικοδομης . ι ! ¦ Αια περαιτερω πληροφοριας αποτεινεσθε : 5 * Ι ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ . _^ ι Τηλ . 22265 , Λευκωσια . ι ξ _^ Σταυρολεξο ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ : 1 ) Εξοχικη τοποθεσια της Αττικης , παρα την Κηφισιαν ( γεν ·)· 2 ) Βαλλος πολιτικος και καρδιναλιος του 17 ου αιωνος . 3 ) Προβεσις — Μονας μετρησεως _, της ηλεκτρικης Ισχυος . 4 ) Ετσ ι διαιτωνται οι μοναχοι ( δημ ., επιρρ . ) — Συχνα ευρηματα εις αρχαιολογικαζ ανασκαφας' ( αντιστροφως ) . 5 ) Πολις της _Πελοποννησου , δπου ομιλουνται τα « τσακωνικα » . ' 6 ) Φυλλα αψινθιου , περιεχον οινοπνευματωδες ποτον , αντιστροφως <· _δη-μοτ . ) . 7 ) Ετσι απεθανεν ο Μεγας Αλεξανδρος . 8 ) Πληθωριακα χρεωγραφα , _εκδοβεντα εις την Βαλλιαν , μετα την . Βαλλικη ν Ετιαναστασιν . 9 ) . 'Ελλην _νομομοοθης κα ' ι τραπεζιτης . Βερμανικης καταγωγης .. ... ,- _ , ¦ Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ : 1 ) Το δνομα του μεγαλυτερου -εκ των _γνωστων . εις τον κοσμον αδαμαντων . 2 ) Τα εχουν δλες ο ' ι « πλισσε » φουστες . 3 ) 'Η γενετειρα τοθ περιωνυμου αθλητου της αρχαιοτητος , Μιλωνος ( γενικη ) . 4 ) _Κοτταληξις _αναριθ-μη των υποκοριστικων μας — Την προσ - φερουν χα συγχρονα « κομφορ » ( ονομ ·) . 5 ) Λεπτοτατον νηματιον — Χειλεοφωνον , ¦ αντιστροφως . — Συμφωνα , που αποδιδουν Ελληνιστι _, ενα _σαμψω _^ ον Βαλλικ & ν και λατινι κον . 6 ) Πλουσια εις ορυκτα Πολιτεια των ΗΠΑ — Συμβολον χημικου στοιχειου . 7 ) _Συντηρει τροφας ( δημ . ) — Προηγηβη της Ολυμπιακης αε . ροποριας ( αρχικα ) . 8 ) Κοινη ονομασια _τοβ θ ηλαστικου λυγ _£ — Ουδετ . αορ . αντωνυμιας . 9 ) Εχει την καλλιτεραν - 6-ρασιν δλων των © ντον ( _αιτ _^ ) , — Ορος του ζατρικιου · ¦ - - . _· ¦ ·· ¦ · ΛΥΣΙΣ Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι ΩΣ : 1 ) Κ 0 ΥΜΠΑΡ 1 Α . 2 ) ΠΥΛ 1-ΑΣ . 3 ) ΦΕΡΝ _, Η - ΜΙΑ . 4 ) Ε . Λ . - ΣΘΕΝΟΣ . 5 ) ' ΠΡΟΤΥΠΟΣ . 6 ) ΞΕΝΟΥ . 7 ) ΡΕΑΛ - ΧΑΝΣ . 8 η ΗΛΙ — ΤΑ Ι . · 9 ) ΣΑΣΤΙΜΑΡΑ . ΚΑθΕΤΩΣ : ¦¦ ' .. 1 ) ΚΑΦΕΠΩΛΗΣ . 2 ) ΕΑΡΑΛΑ . 3 ) ΥΠ Ρ - _ΟΞΕΙΣ . 4 ) ' ΜΥΝΣΤΕΡ . 5 ) ΠΛΗΘΥΝ — ΕΙ · 6 ) 6 ) ΑΒ- ΕΠΟΣ . 7 ) ΡΑ . ΜΝΟΥΝΤΑ- 8 ) ΙΣΙΟΣ -ΑΑΡ 9 ) ΑΣ -. ΟΧΙΑ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΚΟΡΠΙΟΣ , 24 Οκτωβριου — 22 Νοεμβριου : Μην δισταζετε να α _ποκαλυψετε τα σχεδια σας στα προ οωπο που σας ενδιαφερει . Με την συνεργασια του θα επιτυχετε πολλα . - ΤΟΞΟΤΗΣ ,-23 Νοεμβριου — 22 Δεκεμβριου : Χρειαζεται περισσοτερος σεβασμος στα προσωπα της οι κογενειας σας . Μην παρεκτρεπεσθε και μην εξαπτεσθε τοσο . Χαρουμενο _, β ραδυ . ΑΙΒΟΚΕΡΩΣ-, 23 Δεκεμβριου — 20 Ιανουαριου : Ειναι πολυ φυσικο στα τοσα που λετε χωρις να σκεπτεσθε αρκετα να ειναι · ανοησιες . Βι' αυτο , πρεπει να . . φανητε . προσεκτικος . ΥΔΡΟΧΟΟΣ , 21 Ιανουαριου — 19 Φεβρουαριου : Τα σχεδια σας δι απνεονται απο μεγαλη - αισιοδοξια που μαλλον στο τελος θα σοις _βγη σε κακο . Το βραδυ σας ιδιαιτερα ευχαριστο . : . . ' : _ΙΧΘΥΕΣ , ' . 20 Φεβρουαριου — 20 _Μαρτιου ' : Πολυ συντομα θα σας δο θη η ευκαιρια να διαπιστωσετε τΙς προθεσεις του . προσωπου που' σας ενδιαφερει . Μην δειξετε _£ κπληξι . - ΚΡΙΟΣ , 21 Μαρτιου — 20 Απριλιου .: Πρεπει να . δειξετε στους αλλους με καθε τροπο δτι το Εδαφος δεν ειναι . προσφορο για να σας εκμεταλλευωνται . ι · ¦ ' ' ¦ ' ΤΑΥΡΟΣ , 21 Απριλιου— 21 Μαιου : Πρεπει να ' εντεινετε τΙς προσπαθειες σας για να μπορεσετε να αντοσιεξελθετε στις υποχρε ωσεις σας . Τυχερος σας αριθμος 2 . ΔΙΔΥΜΟΙ , ' 22 Μαιου — 21 Μου νιου : Οπωσδηποτε κανετε καποιο λαθος και σ' αυτο ακριβως οφειλεται η αποτυχια σας στις κοινωνι κες σας σχεσεις . ΚΑΡΚΙΝΟΣ , : 22 _^ Ιουνιου . — 24 Ιουλιου : Η ' επιπολαιοτητα σας θα γινη πολυ' συντομα αφορμη να σας επιπληξουν και νο σας εκθεσουν . Τυχερος αριθμος το 9 . ΛΕΩΝ , 24 Ιουλιου — 23 Αυγουστου : Μην αμελητε τις υποθεσεις σας εαν θελετε να ε ' χουν τα πραγματα αισια _εξελιζι . θα κανετε μια καινουργια ενδιαφερουσα γνωρι μια . . . . ΠΑΡΘΕΝΟΣ , 24 Αυγουστου- — 23 Σεπτεμβριου : Χρειαζεται περισσοτερο θαρρος στην _διεκδικησι των υποθεσεων σας . Πολυ συντομα θα σας κανουν μια εξαιρετικα ευχαρι οτη προτασι . ΖΥΒΟΣ , 24 Σεπτεμβριου — 23 - . Οκτωβριου : Η ψυχροτητα . σας τιου οφειλεται αποκλειστικα και μο νο στην μελαγχολικη σας διαθεσι θα γινη αφορμη να σδς παρεξη- _ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΜΟΥ • 'Ο κ . Ντινος Αποστολου απο τον Υψωνα και η δ . Σουλλα Πετριδαυ ατιο την Ακροπολιν Λευκωσιας εδωσαν αμοιβαιαν υποσχεσιν γαμου . —Εκυκλοφορησεν εις επιμελημενην εκδοσιν το νεον _διδλιον του εκλεκτου _Λογοτεχνου —ανθου Λυσιωτη « ΑΝΑΝΔΡΟΜΗ » . Εκτενεστερον θα αναφερθωμεν εις την . εκδοσιν προσεχως . . —Σε μικρο κομψο τομο . κυκλοφορησε το 6 ι 6 λιο « 1 . 4 η Διεθνης Εκθεσις Κυπρου και Κυπριακη Οικονομικη Επιθεωρησις » του κυριου Ανδρεα _Ιακωδιδη . Το διδλιο περιεχει χρησιμες πληροφοριες πανω . στην οικονομικη ζωη του τοπου καθως και . μια τουριστικη περιγραφη των κυριωτερων πολεων , .. αρχαιολογικων _, και αξιοθεατων χωρων του νησιου . ' ' ¦ ' Μετα τους Χιππυς και το 1 _ι . 5 · _υ · -νεο φρουτο της . εποχης η ψυχεδελικη . τεχνη .. Στις 25 Νοεμ β ριου λοιπον , ανοιγει στην Βκαλερι . Χιλτον : · Αμερικανικη εκθςσις αφισσας με ψυχεδελικη τεχνοτροπια . • . ' · ' · -. _/ < Ρ . Ι . Κ . Υ . _* _, */<· : ¦ . 0600 Πρωινο ξεκινημα 0 _ _630 Δελτιον ειδησεων 0640 Ενα ευχαριστο προγραμμα με' μουσικη και τραγουδια . 0730 . Δελτιον ειδησεων 0745 'Η θεια Λειτουργια 0900 Ελ ληνικα μοτιβα 0940 Τραγουδωντας την Κυριακη 1000 Δελτιον ειδησεων 1005 Ενας δισκος και για σας 1100 Οι προτιμησεις των οπλιτων της ΕΛΔΥΚ 1130 Ζωη της Υπαιθρου 1200 Κυπριωτικο σκετς 1220 Τραγουδια και σκοποι του τοπου μας 1245 Ευχαριστη μουσικη και τραγουδια 1330 Δελτιον ειδησεων 1345 Πρωτα με την αγαπη σας 1430 Ο κινηματογραφος Και η μου σικη του . 1500 Με το κυμα και τη μουσικη 1530 Το απογευμα της Κυριακης 1630 Λαικες πεννιες 17 . 00 Δελτιον ειδησεων 1705 Πνευμα τικη και καλλιτεχνικη ζωη . 1730 Βια τον καθενα και μια επιτυχια 1800 Μουσικη που διαλεξατε 1830 Ο Ορφεας στα φωτα της ραμπας 1900 Ελατε να τραγουδησουμε 19 . 30 Δελτιον ειδησεων 1945 Χθες κα ' ι σημερα 2015 Το ελληνικο μας βρα δυ 2130 Γαριετε του Παρισιου 2 _ε . 00 Δελτιον ειδησεων 2210 Αναπολωντας τα χρονια τα παληα . 2300 Δελτιον ειδησεων 2305 Εθνικος Υμνος . · ' Γ' ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ 0800 Εκλεκτες μουσικες σελιδες 0900 Ευχαριστο Κυριακατικο πρω 'ινο 1 200 Διακοπη ( Γραδυνη Εκπομπη ) 2100 _Εργα προγραμματικης μουσι κης 2200 Χορωδιακη μουσικη 2300 Εθνικος Υμνος . © ΕΛΕΒΕ ΚΑΣΜΗΡΙ · „ ν Ενα δνομα που πρεπει να _θυμασθε ι ΟΝΑΧΑΒΟΡΟΥ 4 - ΛΕΥΚβΣΙΑ . _^ Θα Γρητε εκεινο που ζητατε 5 ] _> * _υ- λ - : ν ' _· Υ Υ ' . . .,: · · ι Υ . ' Υ . ' : : ν νγ _' Β : ι · · '¦ ¦ ¦' ¦¦'¦ ι ι . ι ι- Ι , ι ι - . - ' : ¦ · . ¦ : ¦ Ι ΒΝΩΜΗ ΕΓΔΟΜΑΔΙΑΙΑ _--ΠΟΛιΠ _^ Η _ΕΦΗΜΕΡΙΣ Β Ρ Α Φ Ε Ι Α : Λεωφ . Αρχ . _Μακαριον Β ' αρ : 14 , ( _Μεγαρσν _Μιτση , α' _ιροφος αρ .. _^ Ο _/ . , Βηλ . Υ 76276 - Ι . Κ . 2137 , ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Τηλεγραφηματα : _6 ΝΟΜ _1 Διευθυνεται _δπο · : Συντακτικης Επιτροπης . _ΙΔΙΟΚΤΗΒΑΙ : « ΠΥΡΣΟΣ _ΛΙΜΙΤΕΔ » . Τιμη Φυλλου 20 _μιλς . ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΔΡΟΜΑΙ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ . . . . £ 1 . 500 Εις Ελλαδα ( αεροπορικως ) £ 3 . 500 : '· - V . ' - , „ • - Θιασος Δημ . Παπαδημητρη Ν Θεατρο Λευκωσιας ωρα 5 & 8 . 30 μ . μ . « ΕΔΩ ΠΑΠΑΣ ... ΕΚΕΙΙ ΠΑΣ » , θιασος Βελιου Απολλων Λευκωσιας ωρα . 7 . 30 & 9 . 30 μ . μ . « Η γυναικα μου ειναι παρθενος » _, θιασος Μουσικης Κωμωδιας Αττικ Λευκωσιας ωρα 5 . 30 & 8 . 30 μ . μ . « Ρολοι Κομπολοι _» . ΛΕΥΚΩΣΙΑ : Μιμοζα : Δυο για τον δρομο ( Υ ) . Ρετζινα : Αποστολη Γερολινο ( Υ ) . Αθηναιον : ΟΙ πιστολερος ( Υ ) . Ντιανα 3 : Ρωμαιος και Ιουλιεττα ( Υ ) . Παλλας : ' _Φιψης ο ακτυπητος ( Υ ) , Ντιανα 4 : Επιχειρησις Φιντελ Καστρο ( Υ ) . Μ . Παλατι : Προξενητρα ( Υ ) . Ρογιαλ : 'Ο πουλημενος ( Υ ) . ΛΕΜΕΣΟΣ : Αριελ : Ο κατασκοπος με το πρασινο καπελλο ( Υ ) .-Παλλας : Το μεγαλο καραβανι ( Υ ) . · Γολος : Κατατρεγμενοι της μοιρας ( Υ ) . Βιορδαμλης : Το γρηγορο πιστολι . ( Υ ) . Ρεκαλ .: . 'Ο . μπαμπας μου ο τεντυ μποις . ( Υ ) . Ελλας : _Φιλισε τα κοριτσια και κανετα να πεθανουν ( Υ ) : ΑΑΜΟΧΩΣΤΟΣ : Απολλων : ' Ζορρο' σιφουνας με τη μαυρη μασκα ( Υ ) . Ηραιον 383-Σφαγη στον ηλιο ( Υ ) . Ερεχθειον : Τζεην ¦ Ευρ ( Υ ) . Χ Χαμπης : Το κοριτσι του Λουνα Παρκ ( Υ ) . Ολυμπια : Τα κοριτσι του ΛουναΠαρκ . ( Υ ) . ΛΑΡΝΑΚΑ : Αττικον . Τυφλος αγγελος ( Υ ) . Παλλας' V Και οι 12 ησαν καθαρματα ( Χ > . ρεξ : 'Η- νυχτεριδα .- ( Υ ) . _Μακριδηζ : Μονομαχια στον , Νοτο < Υ ) . : . ΠΑΦΟΣ : Τιτανια : Συντριμια τα ονειρα μας ( Υ ) . Ζηνα : Δρ . Β' Γεγ γος - ( Υ ) ' . ' Αττικον : Καταδιωξις ως την ακρη-του κοσμου' ( Υ ) . ' Μορφου : - Ρεξ :. -25 η -ωρα ( Υ ) .-Πανθεον : Κινητος στοχος Οτην Ακροπολη . ( Υ ) -. -., _ . . ¦ .. Κ Α-1 · ΜΑ Κ _· Λ Ι : Αλαμο .:. Ατελειωτες . ημερες της , εκδικησεως ( Χ ) . _'Μεσοκελευς : Νυχτα των στρα τηγων ( Υ ) . . Υ ' ' , ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ : · Κωνσταντια : Οταν' οι γυναικες αγαπουν ( Υ ) . ¦ _¦ - · - ¦ · ¦ · ' _· _.-. · - - . _· =. : ¦ : : ¦ . ΑΙΒ ,. ΔΟΜΕΤΙ ΟΧ .: . -Πανοραμα : ' . Κατι . κουρασμενα παλληκαρια ( Υ ) .-Ριβολι : Ο γυιος του Τζιαν _, γκο ( Υ ) .-ΑΒΛΑΝΤΖΙΑ : . Ελλας : Οι τρεις τυχοδιωκτες ( Υ ) . Πεντελη Τονυ Μομ ( Υ ) . Α Κ ρ ΟΠΟΛΙΣ . > Ακροπολις : 3 Σουπερ μεν ( Υ ) . . ΤΡΑΧΩΝΑΣ Σαζειδης ' : ' Αναμεσα σε δυο γυναικες ( Υ ) . _, ΚΥΘΡΑΙΑ ::. Απολλων : 4 , Δολ-, _λαρια . της εκδικησεως ( Υ ) . ' ΣΤ ρ Ο Γ ΟΛΟΣ ' ' Γ _αρνακιδ ' _ης : ' Ο Μοδιστρος ( Υ ) . ' ' - * - ΛΕΥΚΩΣΙΑ : Φαρμακειον « Ρογιαλ » Οδος Ονασαγορου Αρ . 99 . Ν . Σταυριδης Οδος _'Ερμου Αρ . 276 . Τακης Χριστοδουλιδης Οδος ' Αρλανδης Αρ . 4 . ΛΕΜΕΣΟΣ : Βιαννακης _Χριστοδουλιδης Οδος · Ειρηνης Αρ . 74 . ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ : Ηρω Τηλεμαχου . Οδος . .. Βρηγορη Αυξεντιου Αρ . 3 .. : . ' - - ΛΑΡΝΑΚΑ : Στ . Σταυριδης , Οδος Δ . ' Ν . Δημητριου . Αρ . . 34 ..-γ _~ !¦ ¦ ΠΟΙΟΤΗΣ 1 Ι ΒΟΥΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΒΗ Ι 5 5 ι ΕΤΟΙΜΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 5 ΧΣΕΓΑΣΤΙΔ ΗΣ ι Ληδρας 59-61 , Τηλ . 62749 , _£ ι _ΛΕΥΚΩΣΙΑ . ι ι ι ΚΥΡΙΑΚΗ 24- ~ ΝΟΕΜΓΡΙΟΥ 6-30 _Ενορας . -Ι · _ 6-31 Μ'ικυ 'Μ _^ ους .. 6-45 _Ρομπ-ι-ν Χοαντ _, 7 . 15 Παλιες κωμωδιες . . . .... 7 . 30 Επιθεωρηση Αντυ Βουιλ λιαμς . · 8 . 00 Δελτιον . ειδησεων ., 8-20 _Ντοκυμοινταιρ 8 . 30 Ματιες σ' δλο τον κοσμο 8 . 50 Κινηματογραφικη ταινια ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΓΡΙΟΥ 6 . 30 _Εναρζις . 6-31 Μ'ικυ Μ « ους . 6 . 45 Λαση 7 . 15 Ντοκυμανταιρ 7-30 Μαγισσα 8 . 00 Δελτιον ειδησεων . 8 . 20 Ημερολογιο 8-50 Χρονια _αχτο την Ελλαδα 9 . 05 Ελληνικη κινηματογραφικη ταιν'α τ . Κοσμος και Κοσμακης . ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΓΡΙΟΥ 6-30 Εναρξις . 6 . 31 Φρεντ κα ' ι Μπαρνυ 7 . 00 _Σκιττττυ 7-30 Ελατε , να κουβεντιασουμε 8 . 00 Δελτιον ειδησεων . 8-20 Ο κοσμος των σπορ . ' 8-45 Χααενοι στο διαστημα 9 . 35 Εξωτερικο ρεπορταζ 9 . 50 Ο Πληροφοριοδοτης . : ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΓΡΙΟΥ 6 . 30 Εναρξις . 6-31 Στινγκρεη . 7 . 00 Μακ κα Μαγιερ 7 . 15 Ποδοσφαιρον 8 . 00 Δελτιον ειδησεων . 8-20 Εκδικητες . 9 . 10 _Ματιει σ' δλο τον κοσμο 9-30 Ντικ Γαν Νταυκ-0 . 55 Οι _εισδολεΤς . ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ .. 29 ΝΟΕΜΓΡ 6 . 31 Μ'ικυ Μαους . 6 . 30 Εναρξις . 6 . 40 ΝταΚταρι 7 . 30 Ουωλντ Ντισνευ 8 . 00 Δελτιον ειδησεων . 8-20 Το ζητημα ειναι ·· . 8 . 50 Χβες και σημερα 9 . 20 Δικτυ . 9 . 50 Πολιχνη Πευτον . ΣΑΓΓΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΓΡΙΟΥ 6 . 30 Εναρξις _,. 6 . 3 Β Παιδικη Βωνια . : ¦ 7 . 10 Κωμωδιες χωρις λογια · 7 . 30 . Λουση 8 . 00-Δελτιον ειδησεων 8 . 20 Οργανωση 'Ανκολ . ' 9 . 10 Κρατικον _Λαχειον ' '¦ 9-15 Μ ' αΟρο και ασπρο- ' 9 . 40 . Συντομη ζωη . ΙΗΙΛΕΙΤιΙ .. ΠΩΛΕΙΤΑ 4 εις 'τιμην ευκαιριας χωραφι πεντε _στρεμματων μεταξυ Βεριου κιχι Λατσιων . · ¦> ¦ ¦ Αποτεινεσθε . · Λεωφ . Αρχ . Μακαριου Β' 14 , Μεγαρον ' Μιτση _,. α ' - οροφος αρ . 9 . . · ' . Η ΤΡΑΒΩΔ ΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η _& αθανη _Της ΕΛΑ α _& _οσ _& _νανΤι Λ ? £ _* _ΙΒσιτ /> Εις το πρωτον της σειρας των αρθρων αυτων , το οποιον εδηιοσιευσαμεν εις την εκδοσιν της 29 ) 9 ) 1968 επεχειρηθη αναλυσις αι ιστορικη τοποθετησις του χειρισμου του Κυπριακου προβλημα-: ος υπο των εκαστοτε Ελληνικων Κυβερνησεων . Αι σημεριναι _ι-* τορικαι στιγμαι ειναι κρισιμοι . Μια νεα εθνικη συμφορα της ο-: οιας η _£ κτασις δεν ειναι δυνατον να υπολογισθη προδιαγραφεται > ια την Κυπρον . « Δια τουτο —ετονισθη εις το πρωτον αρθρον— τα ιρθρα μας αυτα απευθυνονται προς την Ελληνικην Κυβερνησιν ' αι αποβλεπουν εις το να θεσουν αυτην προ των τεραστιων ευθυ'ων της εναντι της Κυπρου και ολοκληρου του εθνους » , θεωρουμεν ιανδηποτε Ελληνικην Κυβε ρνησιν μητρικην , επομενως και την αρουσαν Κυβε ρνησιν . Την αντιμετωπιζομεν με τον ιδιον φακον , δε κριτικη μας ειναι καλοπροαιρετος και αποβλεπει εις το εθνιον οφελος . Εις το πρωτον α ρθρον ανελυθη η επι του Κυπριακου ολιτικη των Ελληνικων Κυβερνησεων κατα τροπον γενικον και υριως μεχρι του Δεκεμ β ριου του 1963 . Οταν το 1954 ανεκινει η _£ λλας δια πρωτην φοραν επισημως το Κυπριακον ζητημα , ουτε ελετη ενδελεχης του . Κυπριακου ουτε προπαρασκευη και σχειον αγωνος υπηρχεν . Ανεληφθη ο αγων δια την Ενωσιν χωρις να αταστρωθη σαφης τακτικη δια την επιτευξιν της . Επηκολουθηεν ο αγων της ΕΟΚΑ , υπεγραφησαν αι Συμφωνιαι Ζυριχης—Λονδινου εν ονοματι της « αδηριτου αναγκης » εις την πραγματικοτητα δμως η υπογραφη των ητο αποτελεσμα πολλων σφαλματων τοσον εις τον πολιτικον δσον και εις τον διπλωματικον τομεα εκ μερους της Ελληνικης Κυβερνησεως και της Κυπριακης ηγεσιας . « Κατα την περιοδον η οποια εμεσολαβησε μεταξυ της εγκαθιδρυσεως της Κυπριακης Δημοκρατιας και των γεγονοτων του Δεκεμβ ριου του 1963 , η Ελληνικη Κυβερνησις επεδειξεν ασυγχωρητον αδιαφοριαν δια τα συμβαινοντα εν Κυπρω απο πολιτικης , εθνικης και οικονομικης αποψεως » . Δεν ενισχυσεν ουσιαστικως και κατοπιν σχεδιου το εσωτερικον ενωτικον μετωπον της Κυπρου και ηνεχθη μιαν ανευ προηγουμενου ανθελληνικη ν και _ανθενωτικη -προπαγανδα εκ μερους των ιθυνοντων της Κυπριακης Κυβερνησεως . Τα 13 σημεια τοθ Μακαριου κατηρτισθησαν εν πληρει αγνοια της Ελληνικης Κυβερνησεως , η δε Ελλας απροειδοποιητος και απροπαρασκευος ανελαβε το 1963 να πληρωση τας συνεπεια ς της μεγαλομανους πολιτικης της Κυπριακης Κυβερνησεως , αλλα και της επιπολαιοτητας της Ελληνικης Κυβερνησεως η οποια επολιτευθη εναντι της Κυπρου μεταξυ του 1959—1963 , ως εαν επιστευεν δτι θα ητο ποτε δυ . νατον δια τον Ελληνισμον να διαχωριση την τυχην του απο την τυ · χην της Κυπρου και να αδιαφορηση δια τας πολιτικας _περιπετει-ΒΧΒ ΛΥΜΤηι Μερος II Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΥΓΕΡΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1963 ΚΑΙ ΕΞΗΣ : Η Ελλας , εκουσα η ακουσα , ευρεθη τον _Δεκεμβριον του 1963 αναμεμειγμενη εις μιαν οξυτατην περι το Κυπριακον προβλημα κρισιν , δια την οποιαν δεν ητο αμεσως τουλαχιστον υπευθυνος , διοτι ουτε αναμειχδη ενεργως εις την πολιτικην ζωην της Κυπριακης Δημοκρατιας απο το 1960 μεχρι του τελους του 1963 , εσφαλμενως και _επιπολαιως κατα την _αποψιν μας , ουτε ενημερωδρ υπο του Μακαριου επι των 13 σημειων , διατων οποιων ουτος _εισηγειτο να _τροποποιηδη το Κυπριακον Συνταγμα . Κυβερνωμενη τοτε η • Ελλας υπο μεταβατικης και οχι πολιτικης Κυβερνησεως ητο φυσικον να αντιδραση « - μελετητως και ουχι επι τη βασει καλως _κατηοτισιιενου πολιτικου _σχεδιου . Οταν ομως τον Φεορουαριον του _ινβ * _εδημιουργηθη πολιτικη Κυβερνησις ισχυροτατη , ανεμενετο οτι το Κυπριακον προβλημα βα εμελετατο σοβαρως και υπευδυνως εις ολας του τας πτυχας και δα _καδωριζετο μια μονιμος κα » συνεπης ελληνικη πολιτικη επι του Κυπριακου , η οποια δα ειχε σαφως καθορισμενους στοχους δια το αμεσον και το _απωτερον μελλον και δα επρονοη δια την ληψιν ολων των μετρων , πολιτικων και _στρατιωτικων , δια των οποιων βα καδιστατο δυνατη η _πραγματοποιησες των στοχων αυτης . Δυστυχως ομως τουτο δεν εγινε . Η επι του Κυπριακου πολιτικη ολων των Ελληνικων Κυβερνησεων _εχαρακτηριζετο υπο μιας αδιανοητου ασυνεπειας και προχειροτητας , οχι τοσον απο την _αποψιν του στοχου αυτης , δσον απο αποφιν της τακτικης και των μεσων , δια των οποιων επρεπε να επιδιωχδη η _πραγματοποιησις του ποθουμενου _αποτελεσαατοι . Το Κυπριακον _προβλημα , μετα τα γ _& γ _^ νοτα του Δεκεμβριου του 1963 , κατεστη λιαν περιπλοκον και δυσχερες , Ηδη εις την Κυπρον ειχον δημιουργηδη Τουρκικα « καντονια » και θυλακες , επι των οποιων η Κυπριακη Κυβερνησις δεν ησκει ελεγχον . Η Τουρκ α ειχεν αναμειχδη ενεργως και _αποφασιστικως , και πολιτικως και _στρατιωτικες , εις την περι το Κυπριακον διενεξιν , ηπειλει _^ ε συνεχως στρατιωτικην επεμβασιν . Εις αλλο , σοβαροτατος παραγων , ο οποιος καθιστα το Κυπριακον πολυπλοκον , ητο η καταστασις του εσωτερικου μετωπου των Ελληνων τη > Κυπρου . Η προηγηβεισα μακροχρονιος και εντονος προπαγανδα , εν Κυπρω , υπερ της ανεξαρτησιας και εναντιον της ενωσεως και υπερ της δημιουργιας Κυπριακης _συνειδησεων _εινεν _ωι αποτελεσμα την _διαβρωσιν του εδνικου φρονηματος του Κυπριακου Λαου . _« Κυπριακος λαος δεν εγνωριζε τι ηθελεν . _^ Μ Κυπριακη Κυβερνησις δια της _« Ρ β νενεστερας πολιτικης δρασεως τη $ επεδειξεν , οτι ουτε εις την Ελλαδα , ουτε εις την _γνωσιν επ _^ στευε . Πολλα μελη της Κυπριακης Κυβερνησεως , διεδραματισαν ενεργον _ρολον _« Ι ? την _διεξαχβεισαν απο του 1960 και εξης _ανδενωτικην και ανδελληνικην προπαγανδαν . Ι η συμμετοχη η τη ανοχη της _Κυριακης Κυβερνησεως κατεδιωχθησαν η » δεα της # _*^ ωσεως και τα προσωπα , τα οποια «« Ρε »» 6 *™ πιστα εις αυτην . Αγωνισται της ΕΟΚΑ , οι οποιοι _ηγωνιζοντ © δια την Ενωσιν _εδολο-© ονηδησαν . Πολιτικοι και εφημεριδες , που υπεστηριζον την Ενωσιν _παρημποδισθησαν _ειο την διαδοσιν των Ιδεων των . Δημοσιοι υ-« _αλληιιβι . εκπαιδευτικοι και ελευθεροι ε- παγγελματια » εμμενοντες εις την _ενωσιν και την ιδεα ν της Ελλαδος _παρηγκωνιζοντο και επληττοντο οικονομικως και επαγγελματικως . Τα πτυχια των Ελληνικων πανεπιστημιων περιεφρονουντο _καιεις τας δημοσιας δεσεις _προωδουντο οι κατοχοι πτυχιων ξενων και ιδια αγγλικων πανεπιστημιων . Προβλημα επομενως Κυπριακης Κυβερνησεως και πολιτικης ηγεσιας ετιθετο εκτος των αλλων . Λαμβανομενου υπ' οψιν του γεγονοτος _, οτι το Κυπριακον προβλημα ητο _πολυπτυχον και πολυπλευρον , η Κυβερνησις Παπανδρεου . κατ' αρχην , οπως και α ' ι διαδοχοι Κυβερνησεις αργοτερον , επρεπε να προβουν εις την _ληωιν των ακολουθων μετρων : ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΝιΡΒΑΙΗ ΜΑ 2 1 ) * Ως πρωταρχικης σημασιας μετρον προεβαλλεν η χαραξις πανεδνικης πολιτικης επι του Κυπριακου προβληματος . Το Κυπριακον προβλημα ητο δυσχερεστατον αφ' εαυτου και ητο αδιανοητον να δυσχεραινεται ακομη περισσοτερον δια της επ' αυτου κομματικης διαμαχης των διαφορων πολιτικων κομματων της Ελλαδος η δια των διαφωνιων Ελληνικης και Κυπριακης Κυβερνησεως . Επρεπε λοιπον να χαραχθη μια _πανεδνικη πολιτικη επι του Κυπριακου , η οποια να _ηκολουδειτο μετα συνεπειας και εν Ελλαδι και εν Κυπρω , χωρις αυτη να επηρεαζεται εκ της αλλαγης Κυβερνησεων και προσωπων εν Ελλαδι και εν Κυπρω . Δυστυχως μια τοιαυτη πανεδνικη πολιτικη δεν _καδωρισδη , με αποτελεσμα το Κυπριακον να αποτελη εν Ελλαδι δεμα κομματικης _εκμεταλλρυαεωι και δηιιανωνιας . Η μη υπαρξις πανεθνικης πολιτικης επετρεψεν , ως μιι _« ψ < =. ιλεν , εις τον Μακαριον και την Κυπριακην Κυβερνησιν να υπαναχωρη απο τας εκαστοτε συμφωνιας , εις τας οποιας _κατεληγεν , κατοπιν διαπραγματευσεων εν _'Αδηναις μετα των εκαστοτε Ελληνικων Κυβερνησεων . Σχεδον ουδεποτε αι σχεσεις της Κυπριακης Σχεδον ουδεποτε αι σχεσεις της Κυπριακης Κυβερνησεως και της εκαστοτε Ελληνικης Κυβερνησεως ησαν αδελφικαι και ειλικρινεις . Ολαι αι _Ελληνικαι Κυβερνησεις κατηγορηβησαν και _κατεσυκοφαντηβησαν υπο του ελεγχομενου απο τον Μακαριον Κυπριακου τυπου . Ουδεποτε υπηρξε ταυτοτης μεταξυ της επι του Κυπριακου πολιτικης της Ελληνικης και της Κυπριακης Κυβερνησεως . Και τουτο , ως . ητο φυσικον , _εξεμεταλλευδη επιτυχως , η Τουρκικη πολιτικη και προπαγανδα , ωστε να μεταστρεψη την διεβνη _« βιντιν ννωιιην υπερ των Ιδικων της αποψεων . 2 ) Ορθως η Κυβερνησις Παπανδρεου και αι μετεπειτα Κυβερνησεις , συμπεριλαμβανομενης και της παρουσης κατα την πρωτην περιοδον της υπ' αυτης διακυβερνησεως της χωρας , εθεωρησαν το Κυπριακον ως προβλημα αφορων ολοκληρον τον Ελληνισμον και ουχι μονον τον Κυπριακον Ελληνισμον και _ορδως καδωρισβη η Ενωσις ως ο τελικος _^ τοχος , διοτι μονον δια της ενωσεως δα λυθη οριστικως και μονιμως το Κυπριακον προβλημα . Ορδως επισης η Κυβερνησις Παπανδρεου απεστειλεν εις Κυπρον ισχυρας στρατιωτικας δυναμεις . Η αποστολη ομως Ελληνικων στρατιωτικων δυναμεων εις Κυπρον επρεπε να συνοδευδη και απο την ληψιν αλλων μετρων , _ωστδ η Ελλας να ελεγχη την Κυπρον οχι μονον στρατιωτικως , αλλα και πολιτικως . Η « Ρ . _ιλαι _αποοτελλουσα τον στρατον της _εις Κυπρον _εθετεν εν κινδυνω και την οικονομικην και την πολιτιστικην της εξελιξιν , αλλ' ακομη _σοβαρωτερον και την εθνικην της υπαρξιν . Ως εκ τουτου αι Ελληνικαι Κυβερνησεις ειχον καθηκον εναντι του εδνους να μεριμνησουν , ωστε αι νεαι θυσιαι εις τας οποιας _υπεβαλλετο το εθνος , χαριν της Κυπρου , να μην αποβουν επι _ματαιω . > Τ Ητ © λοιπον επαναγκες η Ελλας να ελεγχη και πολιτικως την Κυπρον . Δια να συμβη τουτο επρεπεν η Ελλας , δια των Κυβερνησεων της , να ενδιαφερθη σοβαρως δια την εκκαδαρισιν του εσωτερικου μετωπου εν Κυπρ _^ . Επρεπε δηλ . η Ελλας , μετα την αποφασιν της να διεκδικηση δυναμικως την Κυπρον , να απαιτηση και να επιβαλη την απομακρυνσιν εκ της Κυπριακης Κυβερνησεως ολων των ανθενωτικων , ολων των προσωπων δηλ . τα οποια δια των ιδεων των . και της δρασεως των υπεσκαπτον την . πιστιν του λαου εις την Ελλαδα και την ενωσιν . Εις τας θεσεις αυτων επρεπε να τοποθετηθουν προσωπα διακριθεντα δια την εμμονην των εις τας εθνικας ιδεας . Εκ της Κυπριακης Κυβερνησεως επρεπεν να απομακρυνθουν _^ ολα τα απειρα και ανικανα προσωπα . Το εθνος διεκινδυνευε πολλα εν Κυπρω και ητο αδιανοητον να επιτρεπη να _διαχειριζονται τας τυχας του προσωπα απο πολλων αποψεων _«¦«•«/ _τΓ-λωι- « καταλληλα . Εκτος τουτου επρεπεν η _η-ΛΛας να _ενισχυση ηθικως και υλικως τους ανθρωπους , οι οποιοι , υπο αντιξοωτατας συνθηκας , _παρεμενον απαρασαλευτως πιστοι εις την Ελλαδα και την ενωσιν . Οι ανθρωποι αυτοι ησαν και ειναι παντοιοτροπως χρησιμοι εις το εθνος , διοτι δια της δρασεως των και των ιδεων των διετηρησαν και διατηρουν _ασβεστον την εθνικην φλογα μεταξυ του Κυπριακου λαου . Εαν αυτα τα προσωπα ενισχυοντο υπο των Ελληνικων Κυβερνησεων ηδικως και υλικως , θα εκυριαρχουν ευκολως εις την Κυπρον , οποτε η Κυπρος βα καδιστατο εδνικον ηφ » ιστειον , διοτι κατα βαδος η τεραστια πλειοψηφια του Κυπριακου λαου και ιδιαιτερως των μορφωμενων ουδεποτε επαυσε να πιστευη εις την Ελλαδα και την ενωσιν . Πολλοι δεν εκδηλωνονται ομως , διοτι ειναι τρομοκρατημενοι . Εαν ομως _εβλεπον , οτι η Ελλας δα τους ενισχυε και δα τους επροστατευε , τοτε δα εξεδηλουντο οπωσδηποτε . __ ι Εαν αι Ελληνικαι Κυβερνησεις ελαμβανον αυτα τα μετρα , η Κυπρος δα ευρισκετο και πολιτικως υπο τον ελεγχον της Ελλαδος . Δυστυχως ομως ουδεν προς την _κατευθυνσιν αυτην επραξαν . Δια τουτο ενω δια του στρατου της και του Διγενη η _, 'Ελλας ηλεγχεν , στρατιωτικως , απολυτως την Κυπρον μεχρι του Νοεμβριου του 1967 , _πολιτικα _ουδεποτε απο του 1964 ηλεγχε την Κυπρον . Αι συνεπειαι της αδιαφοριας , την οποιαν επεδειξαν αι Ελληνικαι Κυβερνησεις εναντι του εσωτερικου μετωπου , υπηρξαν τρομεραι . Η σοβαρωτερα συνεπεια ητο , οτι ο Μακαριος και Κυπριακη Κυβερνησις ουδεποτε εταυτισαν την πολιτικην των με την πολιτικην το _> ν εκαστοτε Ελληνικων Κυβερνησεων . Ο Μακαριος πολλακις μετεβη εις 'Αθηνας και ειχε διαπραγματευσεις μετα των Ελληνικων Κυβερνησεων . Παντοτε συνεφωνει , δια να διαφωνηση και να ακολουδηση την ιδικην του πολιτικην , μολις εφδανεν εις Λευκωσιαν . 'Η πολιτικη ηγεσια της Κυπρου αντι να ενισχυη και να _υποβοηδη τον αγωνα δια την ενωσιν , συνεχως παρενεβαλλεν προσκομματα και εναρκοδετει αυτον , δια της προοκ μμ νννΡνΡΤΑ ΣΤΗΝ ΙΟην ΣΕΛΙΔΑ Η ΠΑΒΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΦΛΟΒΑ _Συναισθηματικη _περιπετεια ρτην _Βεραανοκρατουαενη 'Αθηνα — Ελα παλι . Σε βλεπω , στολισμενο . Πειραγματα και κουτσομπολια αρ χισαν με _αισχρα υπονοουμενα . —ΤΙ γινεται , η παντρεμενη —Ποιος λογαριαζει _τις καλταγκες ... απαντησε αυτος μπαζεδικα τιναζοντας νευρικα με τον αντιχειρα το επιστομιο του τσιγαρου του . —Κατι καινουργιο τοτε —Δε βαρυεσαι ... —ΤΙ γινεται με το Ελενακι Που λαει ακομα αγριαδες — Επεσε ! ... — εκανε επισημα , διαγραφοντας μιαν ασεμνη χειρονο μια . — Α , μη μου το λες Τυχερακια . — Ποτε Ποτε —Προχθες το βραδυ ... —Ε , βρε παιδια , αν επεσε κι αυτη η ζορικη , δεν υπαρχει τιμια γυναικα στον κοσμο ... — παρατηρησε κεινος που δεν ειχε μιλησει ακομη . — Αντε μωρε ... — διαμαρτυρηθη κε δ ψηλεας με το κοκκινο 1 αοκολ .. — Και τι ειν αυτη Αφου ο μπαρμπα Σταμος βρεχει τα μουστακια του . — Αλλο αυτο . —ΤΙ Με τις _λαχανιδες ... Δεν Ε χει δοντια ο εριφης ... — Κατα την πληρωμη και το πραμα . —Ρε Παυλη . ΚαΙ πως Με καλο σκοπο , —Βια τετοια ειμαστε Δεν ντρε πεσαι . Ο καιρος να περναη . —ΤΙ λεει η μανα της Το ξερει —ΟΟτε τη βλεπω . Δουλευει σε νο σοκομειον . - Ωχ , ωχ ... — Κι επειτα τι Μηπως κακοπεσε — Ελα βρε Νικολα , θα _παιξου με Πιασε τη _ςιτεκα και ασε τον Παυλη . — φωναξε κεινος που δεν τολμουσε . — Αντε Παυλη . Να μη σε κρατδ με . Τραβα στο τεφαρικι σου . — Γρε κουτσομπολιο , που εχει να γινη στη γειτονια . —Βιατι , βρε παιδια Κακο ειναι — διαμαρτυρηθηκε ο « κατακτητης » . — Επρεπε δηλαδη ν * αφησουμε τους ξενους να μας τη φανε ΚαΙ λεγοντας αυτα , πηρε μια στροφη στον αξονα του κι ερριξε μια δευτερη κοφτη ματια στ οτρσ πεζι που καθοταν μονος κι αγνωστος ο φοιτητης Αγεγλος Τριαντης . Εκεινος εκανε πως διαβαζει μα δεν Εβλεπε πια γραμματα . Τ ' αυτια του ειχαν πιασει δλη εκεινη την απιστευτη τη βρωμικη συζητηση . Πνιγοταν . Αφησε την _πατσαβουριασμενη εφημεριδα και σηκωθη κε . βγηκε εξω ν αναπνευση . Αυτη λοιπον ητοη _» η « μικρη του * Ελενη _» Αυ « α λοιπον Τ ) ταν τα σηκωτακια κι η ζαχαρη απ το νοσοκομειο Ω δυστυχια ι Ω _γκρεμοτσακισματα ονειρων ! _Φοικη κι αηδια _πλημμυρισοιν τα σπλαχνα του . καθως _Επεφτε απ' τον ψευτικον παραδεισο στ < Ι γουρνα ενος _χοιροστασιου . Πατησε μια _λακουβα με _βουρκο . Δεν το _λογαρισ σε . Ητανε φυσικο . Βυοισε το κεφαλι κατα το λασπωυενο ουρανο . Τα λιγα αστρα που ξεχωρισε πε-Φτανε _μοιυρα , σα μολυσμενα καο-Φια , πανω στη δολια του καρδια . Προχωρησε ασκοπα μες στο δρομο . Στ * αυτια του βουιζαν τα _χανσ να . τον _κυνηγουσαΛ _» . « Επρεπε ... Να περναη ο καιρος » ., θεε μου ! Πως ειναι _δυνοττον Αυτη , αυτη . Μηπως παρεξηγησε Μα και γιατι να τον _αποκλειση . « Δεν υπαρχει τιμια γυναικα στον κοσμο » ... Ηταν _λοιποι Ενας αφελης . Σιγουρα πολυ αφελης . Ενας βλακας που πιστευε στο υπερβατικα και στους . αγγελους τη _€ γης · Γαδιζε χωρις κατευθυνσι σε _κει νους τους Ερημους _σκοτεινιασμενους δρομους , παραπατωντας σα μεθυσμενος , μεσα σ' ενα εφιαλτικο Ονειρο . Προχωρουσε , σταματουσε , γυ ριζε αποτομα πισω , Εστριβε αριστερα , δεξια , Εμπαινε σε στενα σκουντουφλουσε , Εσκυβε στα τεσσε ρα , _Γογγουσε Εβηχε ... Βια ωρες κλυδωνιζοταν μες στη νυχτα σαν ξυλαρμενο που το δερνουν αντιθετοι καιροι , χωρις _ελπι δα φαρου , κι _ητοον αζυγωτη η στε ρια κι ηταν _μακρυα πολυ το λιμανι ... ΑΛΛ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ τοθ γραφειου του , ανεκτικο κι ηρεμο παντα , τον δεχτηκε παλι να τον _ιτραΟντ ] , να τοθ γλυκανη _τις πληγες . Εκει , να διορθωση τα καραβοτσακισματα του . Ας γινοταν λογικος . Η παραφορα σε τιποτα δεν ωφελει . Ας εξεταζε ηρεμα ... Αν η Ιστορια αφο ρουσε μιαν αλλη Ελενη ... Αλλα ηταν φανερα δλα τα σημαδια Κι ' επειτα θυμηθηκε κεινον τον τυπον . Τον ειχε ξαναδη να της μιλαη , να περναη Εξω απο το σπιτι της . Επρεπε να εξακριβωση . Να ρωτηση και την ιδια . θαπαιρνε την ευθυνη να _ξεκαθαριση την υποθεση μονος στα ισια ... Κι εκεινος δ καναγιας , αν ητοα _» Ενας συκοφαντης — ο , τι κι αν ηταν — τουπρεπε Ενα μα θη μα . Υπηρχαν οι τροποι να β ρεθη μια ακρη . Δυο μερες τωρα δουλευε στο σχε διο , μελετουσε κι Ετσι κι αλλοιως την . υποθεση . Ηταν αμιλητος και πικραμενος τοσο _βαθεια , που και η μητερα του τον προσεξε . —Δεν Εχω τιποτα μητερα ... Ησυ χασε . Κατι δυσκολα προβληματα μ ' απασχολουν . —Ξεκουρασου και λιγο παιδι μου ... Ακου . Εγω θα παω επισκεψη στου ποπτα—Βιαννη . — ΚαΙ την γκαζιερα τι την κρα τας —Ειναι η παλια . Δεν την μεταχει ριζομαστε πια . Την _ιταξα της κυρα Μαριας . Μου τη ζητησε να της την δανεισω λιγες μερες . —Ποιας . Μαριας —Της γειτονισσας , καλε , με το κοριτσι ... · Σ * αγαπαει γιε μου . Ε να σωρο ευχες _μου κανει για σενα . — Α , η κυρα Μαρια που δουλευει σε νοσοκομειο . _—Ναι . —ΤΙ νοσοκομειο ναναι αυτο ΤΙ κανει και της δινουν , λεει , απ' δλα κρεας , ζαχαρη ... —Ποιος σου τδπε γιε μου Κα θαριστρια ειν η φτωχια . Υποφερουν . Βιατι κι' η κορη της καθεται . Τη διωξαν κι απο το εργοστασιο που δουλευε . —Βιατι τη διωξανε — Ητανε , λεει , ζωηρη . —ΤΙ θα πη ζωηρη Παρδαλη —Καυγαδιζε . Ειναι και περηφανο κοριτσι . Να φανταστης που η μανα της — αμα τη βοηθαω καμμια φορα — με εξορκιζη να μη το μαθη η κορη της . —Λοιπον τη βοηθας ΚαΙ δεν τδ · ξερα . —Μικροπραγματα , παιδι μου . Κι αλλες κυριες ... Οτι μπορει δ καθενας . Βι' αυτους που πασχουν . Στη σημερινη περισταση . Κι εσυ δεν τδλεγες —Καλα μητερα . —Πηγαινω . —Εισαι καλα ντυμενη Κανει κρυο Εξω . Μην αργησης . —Ναι ... Δεν θ' αργησω . Μια αχτιδα _αισιοδοξιας φωτισε το προσωπο του νεου σαν Εμεινε μονος . Να λοιπον , που υπηρχε _δι πλα του μια γνησια πηγη πληροφοριων και δεν τη σκεφτηκε . Βι * αλλη μια φορα διαπιστωνε ποσο ηταν επιπολαιος και βιαστικος . Μα δεν Επρεπε ν' ανακατεψη τη μητερα του _στις δικες του δουλειες . Ξαναταχτοποιησε ανορεχτα τα 6 ι βλια του . Προσπαθουσε να _βρη τον παληο του ρυθμο . Κοιταξε εξω . Το σουρουπο πυκνωνε κι η νεφωση ψηλα ηταν πα ραξενα γαλατενια . Σιγουρα θαχε πανσεληνο . Το ξεροβορι που φυσου σε απ' το πρωι ειχε κοψει κι 6 και ρος Εδειχνε να το _γυριζη στα χιονια ... Ειχε αποξεχαστει στους διαλογι _» σμους του καθισμενος μπρος στο τζαμι , χωρις ν αναψη ακομα φως . · Αραια και που περνουσαν κουκουλωμενοι διαβατες μες στο συθαμπο ποΟχε θαρρεις μια διαφανεια παγου . Υστερα φανηκε απο μακρυα ναρ . χεται ακομα Ενας διαβατης που δεν εμοιαζε με τους αλλους . Δεν ητανε κουκουλωμενος ουτε Εδειχνε να κρυ ωνει . Γαδιζε τετρακουμπωμενος μες στο παλτο του με τους παραγεμισμενους απο βατες νωμιτες , κοντα κιανος και κορδωμενος . Δυο φορες Εστριψε το κεφαλι πισω χωρις να αλλαξη βημα — θαρριξε ασφαλως τη ματια του σε κεινη τη γυναικεια σιλουεττα που φαινοταν να τον ακο λουθη . Τον γνωρισε . Ηταν δ « δον ζουαν » του καφενειου που τον ειπανε Παυλη . Ο φοιτητης Ενιωσε τα σωθικα του να ανακατευωνται πιο πολυ κα θως τον ειδε να σταματαη εκει στη τετραγωνη πετρα του οικοπεδου να _σκυβη και να δενη , η να κανη πως δενη , των παπουτσιων του τα κορδονια . Του φανηκε σαν Ενα τετραποδο χτηνος εκει στην Ιδια θεση δπου καποτε αυτος ειχε οραματιστει ενα τελειο — _αλοιμονο ! — αγαλμα Το ρολοι μετρουσε κιολας τους εξη κτυπους του . Το προσεξε ... Και ξα φνικα κατι σαν να τον κεντρισε , αναπηδησε . Βιατι , δπως ειδε τη γυ _ναικεια σιλουετα να προχωρη βια στικη κι αλαφραπατητη , προς τον σκυμμενον αντρα , αμεσως απ' το παραστημα κι απο τα μαλλια της που ανεμισαν , αναγνωρισε . την αγε ρωχη κορμοστασια της Ελενης . Η ταν εκεινη , θεε μου ! Που προχωρου σε Π θακανε ... Δεν προφθανε να καλοσκεφθη . Ειδε αμεσως τη κοπελα να _πλευριζη τον σκυμμενο κι * _αστροιπιαια να _κοιτεβαζη τη νευρω μενη της παλαμη , κοφτη στον ξουρι σμενο σβερκο του . Γυθισε κεινος με τη πρωτη κι απλωσε τα χερια του να στηριχθη , Μια δευτερη τον μπρομουτησε κατω οριζοντια κι η μυτη του δργωνε το παγωμενο σκληρο χωμα . 'Η τριτη η ταν μια καθετη πατη μασια στΛ πλα τη του , καθως εκεινος προσπαθουσε να ανασηκωθη . Κουνησε το δακτυλο απο πανω του η κοπελλα κατι σα να τον συμβουλευε κι Εστριψε να φυγη . Ο Αγγελος Βριαντης . σα να συνηλθε απο την Εκπληξη πεταχτη κε απο τη θεση του κι ωρμησε κατω δρασκελωντας δυο — δυο τα σκαλοπατια . Βο οικοπεδο ηταν Ερημο Χωθηκε σ Ενα στενο , περα . Καμμια κινηση . Ξαναγυρισε μπρος στο σπιτι της μικρης . Αφουγκραστηκε . Περιμενε , Μια ψιλη χαραμαδα Εδειξε λιγο φως ... Εκαμε δυο βηματα . Να προχωρηση . Να κτυπηση Οχι . δεν επρεπε . Σταθηκε ασαλευτος εκει . Κατι αδιαφοροι διαβατες περνουσαν . Γηματισε κα » επανω τους . Εργατικοι , Τους γνωρισε . Τον χαι ρετισαν . Προσπερασε . Εκανε καμ ποσες βολτες ... Σταματησε Εξω απ ' την πορτα του . Παρακολουθουσε ωρα πολυ πριν ανεβη απανω . Ουτε λογαριαζε την ψυχρα που πυκνωνε μαζι με τη νυκτα . ΑΛΛ ΒΗ ΝΥΧΤΑ εκεινη ο Αγγελος Τριαντης αργησε να κοιμηθη . Ενα αισθημα ευφροσυνο , ανακατεμενο με τΙς τυψεις του το βασανιζε , χωρις συγκροτημα . Βιατι ηταν απ' τη μια η επαληθευση της πρωτης του εντο πωσης , της αλαθευτης , δπως _επιστευε , διαισθησης του ,, για τα προ σωπα και πραγματα κι' ηταν απο την αλλη η βιασυνη κι' η λιποψυ χια του — εκεινο το μαυρο συννεφο ποΟχε θολωσει το μυαλο του , προτου καλοξεταση τα προχτεσινα . · Ενιωθε κιολας τα νευρα μου χα λαρωμενα , σε γλυκο μουδιασμα υστερα απο κεινη τη χωρις δρια Ενταση σαν να ειχε χασει θησαυρο , ανεκτιμητο και τον ξαναβρισκε ανα παντεχα , δχι απο προσπαθεια δικη του , μα απο συμπτωσεις απελπιστι κα τυχαιες ... Μηπως δεν Επρεπε να ειναι τωρα ευτυχισμενος Αφου ειχε δει — ασχετα απο τη δικη του τοποθετηση ειχε δει , σε μια δοξασμενη στιγμη να πραγματωνεται μπρος στα ματια του , Ενα μικρο θαυμα , μια νικη τοθ καλου .. Το γεν ναιο εκεινο κοριτσι Επαιρνε τωρα στη φαντασια του τη μορφη φωτει νης αχτιδας που τρυπαει τα σκοτα δια — μιας φλογατης ρομφαιας που κοβει την παγωνια και τη νυχτα . Και στην Εμφυτη ταση του να υπερ βαλλη , απλωνε τη σημασια του μικρου περιστατικου , σε εικονα συμβολου— • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑ Β ΑΒΟΡΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΕΞΑΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ 1 ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΑΣ ΙΙΟ ΜΙΛΣ _¥ ιΙ _^ ) _^ _ιρ _^ _ΗΜ _^ 5 _^* 0 _} { μη / λ / / / _Κ _> ι IIΟ Γν / α _^ π _^ Η ν 1 / 1 ι π / ι ι Ι Ι _^ _Χ _^ _| _% Μ | _^• _ΓιηαηυΚκ *» ιβ 5 Ι ( ΧψΙΙΙ Ι // / ¦ . / . .- _^ 0 . 13 _βηΓΜΙγ μ _* _ _τ | _ΗΜ _^ ' _^ _ι _^ ΗΓΓ Γ _ικιι Ι Μ 1 Π _ΙιΙ μας ' _^ ναντι _Σοηαζ » Παλουριωτισσα . ι _Ιβμ . ια _^ _Βεωργιοι Ν . _Αφαντιτηβ ΛΤΛ ι ΙΜιι ! _τ _1 _τΗΗ _4 ΙΗι _> ΗιιΙ 4 _ιΗΓι τηλ . 32555 . ι - _• _ιι _^ _μγμγ _ΚΓιιιΜιιιυι Ι )» »« _ι _^ - > 8 _» _ι 8 _» Γ »« Η » Ι > _ΜΡ < _ιΓ _» η _ . * ι _. -- ¦ _ττντ « 3 _»^__ - . . _ _ ι ο Ντυνου ιμιομγογλ _ος γι δ _ΕΛΤΑΧ . ΤΕΜ 17 ΒΛΜΕ ΓΑΒΒΕΛΗΣ ΒΡΑΦΕΙ Ο κ . ΑΘΩΣ Α : ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΗΣ « ΓΑΒΒΕΛΗΣ Ο ΤΕΜΠΕΛΗ Σ » ειναι ο τιτλος της κωμωδιας που ανεβαζει στο θεατρο « Διονυσια » , της ο & ου Αμερικης , ο εκλεκτος ηθοποιος κ ΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ . ΤοΟ επιτελειου προιστανται η κ . Μ , Νεζερ και ο κ . Προυσκαλης . Η παραστασις ειναι πολυ καλη , και ο κοσμος την χειροκροτει καθε βραδυ με ενθουσιασμο . Ευχαριστη η υποθεσις τοθ εργου , διανθιζεται με εξυπνα κωμικα τεχνασματα που προσελ κυουν την προσοχη και την ικανοποιηση του κοινου . ΥΣΤΕΡΑ απο παρακληση • μας . ο κ . Ηλιοπουλος παρεχω . ρησε δια την « ΒΝΩΜΗΝ » την πιο κατω συνεντευξη , γυρω απο τις σκεψεις του για την κωμωδια και τα δικα του σχεδια για τη θεατρικη δραστηριοτητα : ΕΡΩΤΗΣΙΣ : Πως βλεπετε , κ . Ηλιοπουλε , το μελλον του ελληνικου * θεατρου ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Δεν ειμαι μεντιουμ αλλα θα προσπαθησω να γινω . ΕΤμαι πολυ αισιοδοξος για το σοβαρο θεατρο , ειδαμε τα τελευταια χρονια , τα αλματα που Ικανε και νομιζω δτι κιολας _συμβαδιζει με τα καλλιτερα θεατρικα κεντρα του εξωτερικου . Βενικα , βεβαια , θα εξαιρεσουμε τα τεχνικα μεσα ¦ κου δεν διαθετουμε , επει & η τα περισσοτερα θεατρα μας ειναι νεοκτιστα , μικρα και μικρες τσιγγουνικα φτιαγμενες σκηνες . Εκει που θα με β ρηχε σκεφτικο , ειναι το λεγομενο « ελαφρο » θεατρο , το . θεατρο της κωμωδιας , που παραμενει λιγο στασιμο , επειδη υπαρχει ο φοβος της εξοδου απ' τα καθιερωμενα . Ενας φοβος δικαιολογημενος , απ' τΙς ακριβες συνθηκες των θεατρων κι' απ' τον συναγωνισμο του παραλογου αριθμου των θιασων . Ε Ρ .: Ποτε επισκευθηκατε την Κυπρο , κ . Ηλιοπουλε , για τελευταια φορα και ποιες οι εντυπωσεις σας ΑΠ .: Πριν απο 4 χρονια . 01 εντυπωσεις μου για την ωραια σας χωρα και για το κοινο αριστες . Αγαπω πολυ την Κυπρο , που παντα με τιμησε με την αγαπη της και την υποδοχη ττ ις . ισως και να μεροληπτω , λογω της κουμπαριας Ενας τεμπελης παει για υπνο μου , με τον καλο μου φιλο κινηματογραφιστη και θεατρωνη της Αμμοχωστου , τον Ανδρεα _Παπαγεωργιου , καθως και των πολυαριθμων καλων μου φιλων . Ε Ρ .: Βιατι κ . Ηλιοπουλε , ενω εχετε τη δυνατοτητα να απροτιματε τα ε _?^ αφρα νεβασετε εργα υψηλης σταθμης ΑΠ .: Βια τους λογους , που σας εξηγησα παρα πανω . Δεν εξαιρουμαι της ευθυνης . Κατα καιρους αποπειρωμαι μερικα τολμηματα , κα ! θα συνεχισω να μη βαζω μυαλο , αλλα το κοινο της κωμωδιας εχει πολλα χρονια εκπαιδευτη στο ευκολοχωνευτο γελιο χωρις προβληματισμους και παντα την πληρωσα αιματηρα . Αρκει να σας πω , πως πληρωνω ενοικιον θεατρου 45 % και συγγραφικα 10 % . Με τα υπολοιπα πρεπει να αντιμετωπισω ηθοποιους , διαφηφιση , σκηνικα , συνεογεια , κλαδικα ταμεια , κλπ ., κλπ . —Ειχα ελπισει δταν ανεβασα Πλαυτο και Βκολντονι σ' ενα ενδιαφερον , μια ενθαρρυνση απο το Κρατος για τα οικονομικα αδιεξοδα , αλλα ανεκαθεν το θεατρο της κωμωδιας θεωρηθηκε σαν θεαμα διασκεδαστικο και ποτε σαν προσφορα . Ποτε δεν βοηθηθηκε απο κανενα . Βια ποια υψηλοτερη σταθμη λοιπον μου μιλατε Οσο πιο _υφηλα ειναι τα εργα μας , τοσο πληθαινουν τα γραμματια και τα ενταλματα μας φερνουν κοντα στις οικονομικες διωξεις . ΕΡ .: Κυ ριε Ηλιοπουλε , ποιους ηθοποιους , ξενους προτιματε περισσοτερο και γιατι ΑΠ .: Ξεκινωντας απ' τον τομεα μου , της κωμωδιας , δηλαδη , τρεις ηθοποιοι-με συγκινουν πολυ . Ο Ντανυ Κευ , η Τζουλι Αν τριους , και η _Σιρλευ Μακ Λεην , επειδη και οι τρεις ειναι παραπανω απο ηθοποιοι , ειναι πανηθοποιοι με την εννοια δτι ειναι _ισοροπισται αναμεσα στα γελιο , και στο κλαμμα , πηγαινοερχονται απ' τα στοιχεια τοθ κλοουν ως την περιοχη του δραματος . Ε Ρ .: Ακομη μια- ερωτησις _, κ . Ηλιοπουλε , εαν δεν αποτελη για σας επαγγελματικο μυστικο . Μηπως θα _μπορουσοττε να μας πητε ποια ειναι τα μελ λοντικα σας σχεδια ΑΠ .: Βια τη φετεινη σαιζον στα Διονυσια θ ανεβασω κανα τις γιορτες μια καινουργια σατιρα , που μου παρεδωσε ο λεπτος _κωμωδιογραφος , Αλεκος Σακελλαριος , γνησιος για μενα συνεχιστης της παραδοσεως μας , των μεγαλων μας Ξενοπουλου , Μελα , Μπογρη . Το εργο του ειναι πολυ . κωμικο , αλλα δεν ειναι καθολου ελαφρο . Λεγεται « Συνεβη στο Σκορπιο » Παρ' δλη τη μυρουδια επικαιροτητος που εχει δ τιτλος , δεν πραγματευεται καμμια σατ · ρα γυρω απ' το « γαμο του αιωνος » . Του εδωσε την ευκαιρια μιας Ιστοριας , παντον εναν αντιποδα μιας αγωνιας , και των προβληματων των απλοικων αν _^ θρωπων . Οπως η ειδηση τοθ γαμου των γνωστων προσωπικοτητων επεσε απ' τον ουρανο , ετσι εδω στην κωυωδια μας . σ ενα ελληνικο νησακι πεφτει _αιτ τον ουρανο ενας ιπταμενος δισκος και εμφανιζεται ενας ανθρωπος απ το Διαστημα , για να απορρηση με τα συμβαινοντα στον _πλοχνητη μας ... —Τα αλλα ιμου σνεδια προς το παρον ειναι αμφιβολα . Ισως μια τουρνε στο Λονδινο για τον 'Ελληνο - Κυπριακο πληθυσμο , κατα τον Μα _' ο 1969 και υ _, ια περιοδεια η στην Αμεοικη ι ] στη Νοτιο Αφρικη . 'Αλλα σας . επαναλαμβανω . δτι τοσο πολυ αγαπω την Κυπρο που ευχαριστως θα τα θυσιαζα δλ * αυτα αν εβλεπα μια μεταβαση -μου για περιοδεια κοντα σας . Τιποτα δεν ειναι βεβαιο . Ειναι ακομα πολυ νωρις για σχεδια . ΑΝΤ ΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΙΑΗΣ _Ευχομαυτε αντο § να _ξι € ινη ΕΝΑΣ Ει _ΛαιχιθΣ συμπα- _τριωτης μας ηθοποιος που _τιμησε την ιδιαιτερη πατριδα του στον τομεα της Τεχνης , ιιχι μοναχα στα Ελληνικα πλαισια μα κα » μπροστα στον ξενο κοσμο , βρισκεται αυτες τες μερες στην Κυπρο . ΕΤναι ο κ . Αντωνης _Κατσαριδης . * Αν και νεος , εχει να παρουσ _» αση μια αξιολογη δραστηριο _τητα στ « ν θεατρικο τομεα . Συνεργαστηκε με τον κ . Καρο λο Κουν και μαζ _» με το & εα-Ο συμπατριωτης μας ηθοποιος μετα απο μια επιτυχημενη θεατρικη καρριερα βρισκεται τωρα κοντα μας . τρο Τεχνης του γνωστου Αθη ναιου σκηνοθετη , πηρε μερος σε κλασσικα κα » νεα εργα στην Ελλαδα κα » στο ε £ » τε ρικσ , σε διεθνη και τοπικα φε _οτιβαλ θεατρου . 'Ο συμπατριωτης μας καλλι τεχνης γεννηθηκε στην _Αιγιαλουσα . Εβγαλε το τοπικο Βυ μνασιο και ξεκινησε για την 'Αθηνα δπου σπουδασε στη Δραματικη Σχολη Αθηνων ( υ πο τη διευθυνση του Θεδοσια δη ) , στη Σχολη Κλασσικου Χορου ( Κουλας Πρατσικα ) κα » στη Σχολη Καρολου Κουν . 'Ο Κουν τον διεκρινε πολυ γρηγορα και τον καλεσε σε συνεργασια , α _^ _αθετονταο του τη διδασκαλια της χορογραφι ας στους Ορνιθες του Αριστοφανη . Η επιτυχια του ηταν εξαιρετικη . Κι' απο τοτε , ελαβε μερος σε κλασσικα εργα δπως οι Ορνιθες κι οι Γα τραχοι του Αριστοφανη κι' οι Περσες του Αισχυλου . _Υστερωτερα ο κ . Κατσαριδης επαιξε στη Γαβυλωνια ( του Γυζαντιου ) , στην 'Αγγε λα ( τοθ Σεβαστικογλου ) , στο εργο Μπητερμαν κα » _Εμπρηστες ( τοθ Μαξ Φριτς ) , στο ερ γο Οδυσσεα γυρνα σπιτι ( του Καμπανελη ) , στο Μαρα Σαντ , στο εργο Εξη προσωπα ζητουν συγγραφεα ( τοθ Πιραντε λο ) , Ετσι ειναι αν ε ' τσι νομι _ζετε ( επισης του Πιραντελο ) κα » σε αλλα . Ο συμπατριωτης _μαο _ηθοποιος , σαν στελεχος τοθ Θεατρου Τεχνης , εμφανιστηκε σε _διεθνη φεστιβαλ , στα θεατρα της Μοσνας , τοΟ Λενιγκραντ , της _Τυφλιδοο , του Μπατουμ , της Γαρσοβιας και του Τορουν _, τοθ Μοναχου , της _Γινε τιας _, της Ζυριχης , τοθ Λονδι νου , στο θεατρο των Εθνων . Παρισιων , στην Καισαρεια και την Ιερουσαλημ , και στα αοναια θεατρα : Δελφων , Ηοωδου Αττικου Αργους , Σαλαμινος , Κουρειου κ . α . Οι ελληνικες κα » ξενες _κριτι _* ς , _ευγενεστατες για τον κ . _Κατσαριδη , τον εαφανιζουν σαν ενα δυνατο ταλεντο στο _βεατρο και στην χορογραφια . Ο καλλιτεχνης επαιξε σε ταινιες πλαι στον 'Αλεκο Αλε ξανδρακη , την Κοντου , τον Πα ναγιωτοπουλο , τον Καζακο . ιΑυ . Λυκουργο Καλλεργη και αλλους . Κατα την παοαμονη του στη _Κυττοο , ¦ ο κι . Κατσαριδη _, ς θα διδαξη τη χορογραφια σε εργο που θ 1 αρχιση συντομα κα » θα _εμφανισθη σε επιθεωρηση τοθ Δημ . Παπαδημητρη , Συγχαιρουμε τον κ . Κατσα οιδη για την επιτυχη σταδιοδρομια του , εκφραζοντας ταυτοχρονα μια ευχη . Να μεινη στην Κυπρο . Βιατι ειναι καιρος , το θεατροφιλο Κυποιακο Κοινο , ν' αρχιση να ελπιζη ! ... ππ / - _πβπγνιοχαρτα Ι / ΒΜ αμερικης ||[||| _^ ια Τια κα _& _βπιτι ¦ Ι ) _Α ' Μ _& 3 * _Μ * _** »* 0 « Λι « η . _~/ Β _~ ' _/^([ _ιΙτ- _^ _Κ Πληρης _ικανοποιησις γ _3 _λ Ι _^ ι _~^ ι _^ Πραγματικη _εξασφαλισις Τα Παιγνιοχαρτα ΚΕΜ Αμερικης κατασκευαζονται απο την _ασυναγωνιστον ποιοτητα _Ασετειτ « λαστικ ( _Αοβιβιβ - _€ _βΗα 1 ο $ _β ΡΙ & _δΙιο ) . Εινα : ηγγυημενα απο το _εργοστασιον , δεν _' φθειρονται , δεν σημα- _ΒιΞ _^^^ 1 / _1 _^—^ _δευοντα , ( ανταλλαγη | _ΜΙ « | _^ _Ρ παιγνιοχαρτου δια τυ- Ι _Κ _^? 1 _^^| Ι _&^ 'ψ _^ Λ χουσαν καταστροφη ν ) . Ι _Κ 8 Ε / _#$ ιι 1 | _^^ Μ _^^ _λ Πλενονται , γι' αυτο ε Ι- 1 _η _|^ ' _]^ Ρι ν _^^ _Μ _^ _Μ | ναι παντοτε καινουρ- ι _^^ _Μ _^^ Ι Ι _^^^^ η / Ποικιλια χρωματισμων 1 _»^ _# _^^^]^ Ι _1 _^« Γ / και σχεδιων καταλλη- ' —¦— ' λα δι' ολα τα παιγνι- , ' δια .

Τίτλος Θέμα Σελίδα