Ι ΑΠ Ο ΟΛΗ Ν ΤΗ Ν _ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ _ΚΑΡΝΑΓΑΛΙ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ , 35- ( ΤοΟ . ανταπ οκριτου · μα )— Υπ ο τοΟ κομιτα- ' · του τοΟ ' Καρναβαλου ΛεμεσοΟ , _κατηρτισθη το προγραμμα τοΟ _εορταοιιοΟ το οποιον : _ιχει ω $ _ψ _[ ι . _' · .: ¦ ' - ' : : 10 ) 2 ) 947 _Τοικνοπιφτι ) : Ο Καρναβαλο _επΙ αρμαΤο _ιμφανιξιται στη Λεμεσο , την 5-3 ° ν · μ . και δεχεται τιμητικε προσκλη _- σει για ολου του χορου . 1-02 ) 947 ιιαρ _ααχτ , η · Τε _ Ταβερνε που 6 α λαβουν μερο στο διαγωνισμο για τον καλυτερο τυπο Ταβερνα βα ιπισκιφ θοΟν Επιτροπε ς . 15 ) 2 ) 047 Σα _ββατον : Χοροι . 16 ) 2 ) 947 _Κνριρχη : ' ωρα α ι | _υ μ . μ . παρελασι αρματων , ομαδων και πεζων μετεμφιεσμενων . 17 ) 2 ) 9 < 57 Τριτη [ : Παρελασι , μιτη μφιεσμενων _-στου δρομους . * Η πιο γελοια εμφανισι _ ομαδο _ και ατομου βα βραδενθη . _Ορα 10 π . μ . 'Ο πρωτο μενος Χοροι 1 του Κομιτατου . Δυο βραβεια για τι καλλυτ _ιρε μεταμφιεσεις . ' Επιση κατα την διαρκειαν τοΟ ΧοροΟ θα αναγγελθουν και βα δοθουν τα βραβεια στον καλυ · ' τερον τυπον Ταβερνα καθω και στην πιο γελοιαν εμφανισην μασκα τη παρελασεως τη Τριτη . 18 ) 2 ) 947 Τεταρτη .. Χοροι . ' _£ . πιτροπη επισκεπτεται τα Καμπαρε προ βραβευσι τοΟ καλ · λιτερα διακοσμημενου Καμπα ρε , ι 19 ) 2 ) 47 ΠΙμπτη : Χοροι . Επι- ' τροπη επισκεπτεται τα θεατρα προ βραβευση τοΟ καλλιτερα διακοσμημενου θεατρου . ' 20 ) 2 ) 947 Παραοχκ , η : 'ωρα η μ μ . παρελασι ατου δρομου μεταμφιεσμενων κανταδο ρων . ΟΒ < Ο Συλλογο ΤΤοδηλαταδων Αμμοχωστου κατοπιν τη _αισθητως βελτιωθειση _καταστασεω ω προ την _εισαγωγην των _ειδων τοΟ κλαδου των . απεφανθη οτι δεν εχει _λογον υπαρξεω και το _εις τα Ταμειον _πιστωτικον ποσον Λ · 16-16-0 το παρεδωσε ει την _Επιτροπειαν Ταμειου Προνοιας του Κυπριακου Εθνικου Κομματος Αμμοχωστου , ως η υπαρχουσα εν τω _Καταστατικος του ειδικη προβλεψις · —Κατεπλευσε σημερον ε . ς τον λιμενα Αμμοχωστου το α ) π « Β Μ . Ο Ι » _κομισαν γενικον φορτιον και 500 σακκους κριθης . | | καλλιτερε ομαδες 9 α βραβευθουν _, 'ιυ ρα ιο μ μ . Ο Γινπρος μιγαλοπριτ _τη χορο τοΟ Κομιτατου . Δυο μεγαλο . βραβεια . για την καλλιτερη _μεταμφιεση . - - 'Επ _ιση κατα την διαρκεια _τοΟ ' ΧοροΟ 0 α αναγγελθουν και θα' δοθουν τα βραβεια στο καλυτερο διακοσμημενου Καμπαρε και _θεατρομ καθως καΙ τα βραβεια _στι καλ _^ _λιτερι ομαδε κανταδορων . 21 . 2 947 2 < Ι 65 ατ _ο . · Χοροι . 22 . 2 . 947 Κυρια χη : 'ω ρα 3 ' · _>>· ' παρελαση αρματων , ομαδων και πεζων με-τημφιεσμενων . Μεγαλα Γραβεια για αρματα , ομαδε και πεζου που βα βραβευθουν . Το Γραδυ Χοροι . . ·«' Τ 6 Κομιτατον προκηρ _ωττει ποιητικο διαγωνισ μο με θεμα « _Διμιοιαν & ' Καρνα _βαλια » με βραβειο στο καλυτερο που θα εγκριθει Λ . 5-0-0 . Επισ η -προκηρνττει διαγωνισμο ι για την καλυτερη μελοποιηση των στιχων « _Δεμιαιανα Καρνα βαλια » που θα εγκριθουν με βραβειο Λ . 5 ° · ° · Τα ποι ηματα πρεπει να αποσταλουν σε κλειστο Φακελλο στον κ . ΝΙκον Βεωργιου , _ΕΙδικον Βραμματεα Κομιτατου , _Ταχ . Κι β . Αρ . 89 , μεχρι τη _προσεχοΟ Κυριακη 2 Φεβρουαρ ιου . ΟΙ επιθυμουντες να συμμετασχουν τοΟ διαγωνισ μου μιλοποιησεως πρεπει να ζητησουν του στιχου , υστεροι απο την ' εγκριση , _αττο τον κ . Νικον Βεωργιου Δημαρχειου Λεμεσου , την Τριτη 4 _Φ' - βρουαριου , που θα δοσει κα ) τι _σχετικι λεπτομερειες . ΣΗΜ . Σε λιγε μερες θα δημοσιευθουν μ' δλε τι σχετικε λεπτομερειες τα ποσα για δλα τα Γραβεια τοΟ Κομιτατου . ΑΝΑΚΟΙΝΟΘΕ Ν ΤΗ 1 ΕΝ 0 ΗΟΙ ΜΟΝΙΜΙΙΙι ΤΑ _ΙεΙΤΙτπΙΑΤΑ _^ ΤαΝ ΑΗΜΟΤιΚΟΗ _ΥΠΑΛΛΗΛηΝ © ελουν να διατ ηρη σουν την ανεξαρτησιαν των και να μη ηαραου ρθβυν εις τα κομματικα παθη ΑΠΑΝΤΗΣιΣ ΕΙΣ ΤΟ _ΛΝΑΧΠΙΝΟΓΕΝ ΤΟΥ _ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΓΟΥΛΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 25 ( του ανταποκριτοΟ μας ) . Υπο τη Ενωσεως Μονιμων Υπαλληλων τοΟ Δημου ΛεμεσοΟ εξεδοθη το κατωθι ανακοινωθεν : * Η Επιτροπη της Ενωσεως , εχουσα υπ' δψιν ( α ) το τελευταιον ανακοινωθεν του Δημοτικου Συμβουλιου ΛεμεσοΟ και κατα το οποιον : ' το Δημοτικον Συμβουλιον « απεφασισε να αρη την αναγνω _ρισιν του απο την Ενωσιν των Μονιμων Υπαλληλων του Δημου Λεμεσου » , κα ! ( β ) διαφορους ανευθυνους διαδοσεις και δημοσιευσεις ει βαρος της Ενωσεως , . θεωρει αναγκαΙΟν να ανακοινωση τα ακολουθα προ γνωσιν και κατατοπισιν του _ΚοινοΟ 'Η Ενωσις των Μονιμων Υπαλληλων . Ιδρυθη κατα το ετος 1944 κατοπιν αποφασεως του Δημοτικου Συμβουλιου , η οποια διεβιβασθη προς τους Υπαλληλους μεσον τοΟ Δημοτικου Βραμματεως , και η οποια Οργ ανωσις ενεγραφη δυναμει του περι Συντεχνιων και Επαγγελματι κων Διαφορων Νομου του 1941 την 8 . 1 . 1945 με _Πιοτοποιητικον εγγραφης αρ 156 , εκτοτε δε λειτουργει κανονικως εξυπηρετουσα το σον τα συμφεροντα των μελων της δσον και τα συμφεροντα του Δημου κατα τον καλυτερου δυνατον τροπον , οπως αλλωστε προβλεπεται και εις το Καταστατικον της . Η _Ενωσις περιλαμβανει το συνολον σχεδον των Μονιμων υπαλληλων , δηλαδη , 29 μελη εκ των 32 και μερος των υπο δοκιμασιαν δια μονιμοτητα τοιουτων . * Οπως αναφερεται εις το σχετικο ν ανακοινωθεν « το Δημοτικο Συμβουλιον απεφασισε να αρη την αναγνωρισιν του απο την Ε . Μ , Υ . Δ Λ . » γιατι αυτη θελησε να _στηριξη το δλο ζητημα της συγχωνευσης των δυο Οργανωσεων πανω σε αντιδημοκρατικες εργατικες βασεις , και να _αναγνωριστε σα μονη _Συντεχνιαν την Συντεχνιαν των Εργατων και Υπαλληλων του Δημου ΛεμεσοΟ , γιατι αυτη ακολουθει _τΙς υγιεις Δημοκρατικες 'Αρχε » . Επι του σημειου αυτου _νομιζομεν αναγκαιον να δωσωμεν μερικα εξηγησεις—Τοσον η Ενωσι των Μονιμων Υπαλληλων οοον και η Συντεχνια των Ε ργατων και Υπαλληλων του Δημου Ιδρυθησαν σχεδον _ταυτοχρονω _, το _δεΔημοτικον Συμβουλιον διετηρει ευθυς εξ _αρχι _^ ς σχεσεις και _ηρχετο ει επαφην τοσον με την μιαν δσον και με την αλλην _Οργανωσιν , πραγμα το οποιον σημαινει δτι η Ενωσι Μονιμων Υπαλληλων ω χωριστη Οργανωσις _, _ειργα- ντο _επι _υγειων Δημοκρατικων βασεων , αλλως το Δημοτικον Συμβουλιο θα εφροντιζεν προ καιροΟ να μη ερχεται ει επαφην , ουτι και να διατηρη οιασδηποτε σχεσεις με ' αυτην . ' Το Δημοτικον Συμβουλιον εγνωριξε παντοτε κα ) γνωριζει καλως οτι η μεν μια _'Οργανωσι περιλαμβανει του μονιμου υπαλληλους , η δε αλλη τους εργατες και λοιπους προσωρινους υπαλληλους τοΟ Δημου , δηλαδη εκαστη περιελαμβανε διαφορετικης κατηγοριας υπαλληλους , με διαφορετικην θεσιν ει την _λειτουργιαν του Δημοτικου Οργονισ μου . Παρα _ταυτα , το Δημοτικον Συμβουλιον χωρις κανενα λογον , _απητησε την _συγχωνευσιν των δυν Συντεχνιων . Αλλα αν δεο υπηρχε λογος δια την _τοιοιυτην _συγχωνιυσιν , υπηρχεν εν τουτοις καποιος αντικειμενικος σκοπος _εις τον οποιοτ απεβλεπε το Δημοτικον Συμβουλιον και ο οποιος σκοπος ωφειλε οπωσδηποτε να _εξυπηρετηθη . Ειναι γεγονος δτι μια βασικη διαφορα αποψεων _εχωριξε ανεκαθεν τας δυο Συντεχνιας . Η διαφορα αυτη - συνιστατο ε ! ς το οτι η μεν Συντεχνια των Εργατων του Δημου _εδεχετο ευχαριστως την καθοδηγησιν της ΕΣΕΛ κσι συνεπως και τη Π . Ε . Ο , ενω η Ενωσις των Μονιμων Υπαλληλων ηθελε να _παραμεινη ανεξαρτητος και ανεπηρεαστο , εμμενουσα _εις το _Καταστατικον τη . _Εχομεν συνεπως την _γνωμην δτι η διατηρησις , των σχεσεων τοΟ Δημοτικου Συμβουλιου με την οργανωσιν των Μονιμων Υπαλληλων _εγενετο κατ ανοχην και με την βεβαιαν ελπιδα δτι αργα η γρηγορα θα _επετυγχανεν οπωσδηποτε να υπαγαγη και την _Οργανωσιν των Μονιμων Υπαλληλων υπο την καθοδηγησιν της ΕΣΕΑ και της Π . Ε . Ο . και _τουτο δια να ακολουθηση και αυτη μοιραιως τον δρομον και την κατευθυνσιν την οποιαν επεθυμει το Δημοτ . Συμβουλιον να ακολουθηση . Προ τον σκοπον αυτον την 2 () . ι 1 . 1 9 _^ 6 , ο κ . Δημαρχο _αττηυθυνεν επιστολ ην προ την _Ε . Μ . Υ . Δ . Λ . δια τη οποια τη _ανεκοινωνε την αποφα _σιν του Δημοτικου Συμβουλιου π » ρΙ σχη ματισμοΟ μιας Τριμερου Επιτρ οπης , καθηκον τη οποια θα ητο « η διευθετησ η _οιωνδηποτε διαφορων μεταξυ του Δημοτικου Συμβουλιου και των Συντεχνιων , οσον αφορα τα εργατουπαλληλικα ζητηματα » . Περαιτε ρω η επιστολη ανεφερε _λεπτομερω _ τα καθηκοντα τα οποια θα _αττησχ ολουν την Τριμερη αυτην Επιτροπην και κατεληγεν ει το συμπερασμα , ως εαν ητο _φυσικον επακολουθον , δτι « για μια σωστη ανταποκριση στα πιο πανω καθηκοντα μια Οα πρεπει να ειναι η Οργ ανωση των υπαλληλων καΙ εργατων και οτι τα Δημοτικα Συμβουλιο _θιταν προθυμο να αναγνωρ _ιοει _εκεινην την Συντεχνιαν που _θιταν ετοιμη να δεχθει στου κολπου τη σαν τακτικα μελη τη τον καθε υπαλληλο καΙ εργατη που Ιργαζεται στον Δημο , ανεξαρτητα αν αυτο συγκ αταλεγεται 'η μη στα μονιμο προσωπικο » . Γραδυτιρον , κατοπιν σχετικη επιστολης μα προ το Δημοτικο Συμβουλιο μας ανεκοινωΟ η εγγραφως οτι η Τριιχερης αυτη Επιτρο πη , τη υποια _ειχ _* ν ηδη -αποφασισει την συστασιν , Οα _απετελειτο απο 3 Μελη τοΟ Δημοτικου Συμβουλιου , 3 αντιπροσωπου τη $ Ε . Σ . Ε . Λ και 3 αντιπ ροσωπου τη _ενια'α συγχωνιυμενη ) συντεχνια εργατων και υπαλληλων τοΟ Δημου . ΚαΙ η __ μεν Συντε χνια των Ε ρ _· _γατΛν < Ι > ς μη _ΑνιΒΑ _ρ-τητος Συν . τι _χνια και ευρισκομενη ηδη Οτια την κα θοδηγησιν τη Ε . Σ . Ε . Λ . ητο _ετοιμη να _ΓιχΟι ) · Ι του { _κολΒου τη τον _καθε ' υτταλληλο καΙ Ιργωτη _, αλλα η Ενωσι τβν Μονι μων Υπαλληλων ητο βνσικ _ον να θεση ωρισμενου _ β _ρον _ δια την συγχωνιυσιν , οι κυριωτιροι των οποιων ησαν : η ανιξαρτητ _ια τη ενια'α Συντεχνια απο οιανιηπο _τε _Κομματικην _Ιπιμββσιν η Ιτπρροην , ιμισον η Ιμμισον , η ληψι _αττοφασεων κατα τα Καταστατικα καΙ λοιπα Βενικα Συνιλιυαει _ Για πλειοψηφια των _ο | ιο των παροντων μελων , η μη _στεγασι τη ομοΟ με τα παλαια ς Συντεχνι α καΙ η μη ενιργα αναμιξι των μελων τη σι Κομματικα η εκλογικα Γιαμαχα . Α σημιιωΟι ) . οτι η Ινιαια αυτη Συντεχνια ιμιλλε να _Λιτοτ ιλυσΟ ο Ιξ 130 τοσων _ΙργΒαων καΙ αλλων προσωρινων υπαλληλων και 3 '' Μονον μονιμων υπαλληλων , του βε ονηττρο βωττου | τη βι την Τριμερη Επιτροπ η Οα _εξελεγε βεβαιω η Βενικη Συνελενσι τη ενιαια Συντιχνιαι με απολυτον _ισοτιμιαν ψηφ _αν κσΙ Λ ... _ετΗ _ογειων Δημοκρατικων Αρχων 11 ! , δηλ . με αλλα λιξει _ , η φωνη των Μονιμων Υπαλληλων θα _ιπνι γετο καθ ολοκληρ ιαν . Εκ ττ _ς αυτη ως ανω επιστολη τοΟ κ . Δημαρχου , _ημερ . 29 . 11 . 194 _^ , φαινεται οτι δλα τα ζητη ματα τα οποια Θ 4 _αττηο-χολουν την Τριμερη 'Επι · _τροττη δια την οποιαν εγ ενετο λογος ανωτερω , ησαν αποκλειστικοι ζητη ματα τα οποια αφορουσαν τα σχεσεις μεταξυ Δημοτικου Συμβουλιου καΙ Δημοτικων Υπαλληλων καΙ _το $ μεταξυ των υπαλληλων και υπαλληλων σχισεις . Κατα σννιπειαν , η παρουσια ει την Επιτροπην αυτην αντιπροσωπων τη ΕΣΕΛ εις ουδεν αλλο _εσκοπει παρα εις το να _υπαγαγη την ινιαιαν Συντεχνιαν των υπαλληλων και εργατων οπο την καθοδηγησιν της ΕΣΕΛ και συνεπως και της Π . Ε . Ο ., _δπο συμβαινει σημερον με την Συντεχνιαν των εργατων , αφαιρουσα ουτω πασαν _ελευΟεριαν και _ανιξαρτησιαν απο την Ε . Μ . Υ . Δ . Λ . Προ του κινδυνου της _ικμηδενισεω τη ανεξαρτησιας και ελιυθιρ _ια _ των , του κινδυνου να παρασυρθουν ει την | δινην των κομματικων παθων καΙ διενεξεων , κα ! του κινδυνου να απολεσουν καθε φωνην ει την νεον ενιαιαν Συντεχνιαν , οι Μονιμοι Υπαλλ ηλοι οι οποιοι αποτελουν ω γνωστον την σπονδυλικην στηλην του ολου Δημοτικου Μηχανισμου , ωφΕιλον να αμυνθοον . ' Και εθεωρησαν καθηκον των εν τη προσποθεια των να συμμορφωθουν με την _απαιτηστν του Δημοτικου Συμβουλιου περι _συγχωνευσεως ' _των δυο Συντεχνιων , να προτεινουν τοιουτου ορου οιοι θα εξησφαλιζον δια την ενιαιαν Συντεχνιαν τα συνδηκα εκεινο αι οποΤαι θα την προησπι ζον εναντι ολων των ανωτε ρω αναφερομενων κινδυνων . Η Ενωσι Μονιμων Υπαλληλων ειναι αποφασισμενη υπο οιονδηποτε Δημοτικο Συμβουλιο καΙ υπο οΙασδηποτ _ε συνΟηκα ς να διατηρηση την ανεξαρτησ _ιαν και συνδικαλιστικην ιλιυιιρ _ιαν της και υα μη ποιρεκλινη απο την _δδον την οποιαν _εχαραξεν καΙ ακολουθει απ' αρχης τη Iδρυσεω _ της και την οποιαν θεωριι ως την μονην ορθην , ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟ ΠΗΣ ΤΗΣ Ρ . ΝωΣΕωΣ ΜΟΝΙΜωΝ _ΥΠΑΛΛΗΛ 6 ) Ν ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΙΙ _ΙΜΙ ΗΜΗΜΗΙΙ _' ' _» ΙΗΜΜΗ ) _ΗΙΜΗ » _Ιι ι Ενα 5 καλο ς _καφε $ | | ειν Κ _, ο _^ ΕΣΚΑΦΕ ΗΕΙΤΛΕ ι που μολ » $ εφθασε . ! Διαλυτος σε ζεστο γαλα η νερο . Δεν α- { φηνει κανεν _κατακαθισμα . Ετοιμος _εις _οιανδη- Ι ποτε ωραν για σας η τους προσκεκλημενους σας . : Ωωλ _ειται προς 2 ) 2 γρ . το κουτι . - ι Μ ¦ 4- _Λ _, ιΙΙΙ / ωΙΙΙΙ / , Λ , Λ ,, _ιΛ ! ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ι 1 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΛΤΔ . 3 Διαδοχοι : « ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ » και « ΚΑΛΟΒΗΡΟΥ » 1 ! _ιο Α Κεντρικ α Βραφεια Ληδ _αας 169—170 * _ι ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ρ ι ι ) 891 ΤΙΙΛΕΦΩΝΟΝ 891 3 — · — ι Ι ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΞΙ ΗΜΕΡΑΣ και ΝΥΚΤΟΣ Ι 1 Ι ' % ν Αυτοκινητα _καινουρ γη 1 ) 10 Μ ) Χ 10 3 , 4 και 5 ι _χ τεαεων- με ον % πλεον πεπειραμενους _υιηγους . % ΤΙ Μ ΑΙ ΛΟΒΙ ΚΑ ! ι ι Υπη ρεσια προ θυμος δι ' δλους . ι πιΙιιι ι ¦ ¦ _ιιιιι ¦ * ι 1111 ¦ ¦ - · ιι υ ι τ *> υ ιν - ιιιυι · · _ιιιιι ι _-ιη _± ιι ·· ιιιιιι' · ι ¦ ι υ ι ¦ · ιιιυ ι » « -ι μ _ιιι' ¦ _ιιιαι ¦ 'ιιΙιι * _ιιιι * ¦ ' < υπ >>** _υιι- >* - « ι ιι _»» ¦*« ιιι- Ρ _& _τ ! π ! _Βτντ _^ _τντιτ _^^ Ι ΕΙΣ ΑΒΩ ΒΕΙΣ - ΕΞΑΒΩΒΕΙΣ Η _ΠροοτοτΒιυσστι τα συμφιροντα σας αναθετοντες την _επιστασιαν ζυ- 2 _« γισεως των εμποριυματων σας κατα _τε την _εξσγωγην η την _οισαγω- * β γην _βις τους λιμενας _φορτωσιως , τον _Ιλιτγχον ποιοτητος , την _δβιγματο- ι Κ ληψιαν κλπ . « Ι την : _£ » ΤΕ ΓΓΙΚι ΟΕ 1 ΙΕΙΙΙΑΙ 8 . Α . _ΕΙιιΕ Κ Ειν αι ο _μιγαλειχ ιρος οργανισμος _εις ιο κιδος ιου < 1 να _χ ον κοαμον χ 5 « αι δ ιαχ _ηρι ι Υηοκαταονημα χ _α , « οι Αντιπροσωπους Ανα χ ην _ΤοΜτΜ . ον . ι Προσωπικον βιδ . _κβυμενον · 5 ια καα Μ _φυββως εργασιαν . χ-Κ Απαιχ εΙτ _ε απο χο υς ηρομη _-θ-ενχ α ς σας να _συνοδευουν χ α _φορ τωχ ικα _Κγ _* χ , ] χ _νοαφα με Πιοτ _οηοιηχ ικον επιβλεψ ε ως κλπ . χ ης ως Χνω Εταιριας , Χ · Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν . Π . ΛΛΝΙΤΗΣ ΑΤΑ ., * . Κ Βενικοι _Λντιτιροοωτισι , < ν _Κυκρι , ι _] ' _ιιτΑ _Α _ιιτ Α _Ατν _^ Α _ιιι Α Α Α _ιυτ _ιυτ _-ιν-ι _^ _πηΒτιΒτιΒΑιυτ Α ΑΑ · _> _Μ _& _Μ 3 υ _3 _αιυυυυ _^^ | Ι ΣΤΙΣ 15 ΦΕΓΡΟΥΑ ΡΙΟΥ _•^ © ι αφθαστοι ' Αποκ _ρηατ ικοι _^ 1 ΧΟΡΟΙ ΑΠ Ο ΕΛ . 1 ? ( ΠΑΙΔΙΚΟΣ και ΜΕΒΑΛΟΣ ) Ε ο - Ετοιμασ τε τα μ » σκ ε των Χ $ παιδιων σας- χ Κ — Ονει ρωδης Διακοσ μος - Βλεν- Χ « 5 τι τρελ λο . ν | _/ _» _ι _/ _V _<^ _Λ _^ _υVΛΛ _» _ΛΛ _» _ΛΛ _» _ΛΛ _^ _Λ _/ _VV _^»^ _Λ _»^ _Λ _^ _V _ _ιΛΛ _< _ΛΛ _» _ΛΛ _^ _, _^^ 5 Ο 7 _ ΤΑΞΙ _^ 507 . Μια εινα ι η Ιδεωδης _^ _υπηρεοια _& ΤΑΞΙ 1 ΤΟ ΒΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΡΥΔΑ -ΤΗΛΕ ΦΠΝΟΝ _507 που σας εςυπ _ηρ εχ ηα _ε και σας _ιξυπη _αεχ ει επι < ? _τιισα _ιτι 7 _« ι Ι ΠΑΝΤΟΤ Ε Η ΚΟΙΩΝΙΣ $ § Υπηρεσια συνεχης με προσωπικον καΙ ταξι 5 > ' πρωτης ταξεως , _^ Ι ΓΑΡΔΙΑ της ΗΜΕΡΑΣ και ΓΑΡΔΙΑ τη ΝΥΚΤΑΣ 1 Αρχη μας . Η αριστη Ιξυπηρετησις _της πε- ι ? _λατειας μας . ι ι _'ΙκανοηοιηοΙς μας , Η εμπιστοσυνη και η υπο- < 5 στηριξις του κοινοΟ , '< ννΛΛ » Λ / Ν » ΛΛ / _νν'ν , ΑΛ « ΛΛ _»^ _νΛΧ > Λ » 'νΛ ' Λ _^ ' | Μον ιβ _ΟΙβ _αηετ ' Εαν _υελεχ ι να Κχβχ _ε παντοτ ε _παΦαρ α τα μα · _γειρικα αντικειμενα ζητησατε απο τον ηαντο · _πωλην σας χ ο παγκοσμιου φημης ΜΟ _ΥΙΕ . Ειναι υ αηαρα _ιτηγος συντροφος χ ης γυναικα ς _εις χ ην κουζινα . Τ 4 ΜΟΥΙΕ · Ιν * ι πιστα οαποΟνι τ 4 οποιον _Ιςκ _^ _ανιζει καθ » λιπαρ _ιν ουοιαν απο _τας χειρα και τ * _οιχιακ _α _οκιυη . _ΙΜΟτηνε-Λαι * κ ( αι _) ι _·! _χοις μηχανικου ς , _ηλεχιρικας Ιτ _αιριιας κλπ . Μια δοκιμη τ ? α σας _πει σι _) . Βενικοι αντιπροσωποι ιν Κυπρω ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΑσκληπιοΟ 6 α ΛΕΥΚ _ΩΣΙΑ _>& _ΜΙΓΜΓ . _1 _ΗΜΜΜΙΜΗΜΜΗ _·« _ΗΙ _« _ΜΜΙ _> Μ _1 _ΗΜΙΜΜΗ » _ΜΙΜΗΜΙ _^^ - ΑΘΗΝΑ ΙΚΗ ΖΩΗ _Ευριαι τ _{] ς _αθτ _, νχι -χ _)) κοινωνιας που _ματε _^ χον « Ι τους _ιιβξαχθεν τα την παρ » λ 0 οΟοαν _ιβιομαια «! ς _τας Αθηνας αγωνα τ , _ιννος . νΛΛ / ΛΛ _^ ν _Χ / _υνι _# _-ννΛΛ / νν / ΛΛ / ΛΛ / ΛΛ / ΛΛ _/ νι » ΛΛ » _ΛΛ _^^ Ειδοπ _οιη σις Εφθασαν και πωλουνται ει τιμα χονδρικη πωλησεω _· ει τα καταστη ματα τοΟ οικον Ι . _ΕΥΑΒΒΕΛιΔΗ _ζιαχ . Κιβ . ι 4 ( Τηλ , 4 °° · Λεωφορο Κυκκου 'Αρ . ιΑ ) καβω και ει τα καταστη ματα τοΟ κ . Α . Ματθαιον ( Οδο Πα φου ) : _ζυναριι $ προ 4 ΙΙ- συμπεριλαμβανομενων καΙ των βαρων , _μεταλλινα ερμαρια προ Λ . ι Γ , τραπιζακια μιταλλιεα . _καρεκλε αναπαυτικες - κα πολυθ ρονες , _σιδιροτηρια , κλπ , ΕΙ _ το καταστημα τοΟ οικον Ι , ΕΥΑΒΒΕΛΙΔΗ θα βρητ _ε επιση δια φορα φαγωσι μα Αυστραλιανη _προελευσεως ω σαλτσσν ντοματα , οουτς ( δια ποριτζ . ) 1 _> βα >· 1 Πα _νΙβι ) , _Οιυιηι ) ΙΟ ι · _<> α · καΙ αλλα πολλα _ιιδη , ΙπΙση και 1 )> ι / ι » 'ι » _του αρχαιοτατου _καταστηματο τοΟ Λονδινου ΗοΙΙυυ _· α ι / ( _ΙδρυΟιντο _ το 1 7 οο ) _εις την ασυνα / _ωνιστον τιμην 8 ) 5 . _ΑΕΛ-ΑΠΟΕ Α Το Ποδοαφαιρον ΑΙ σημερινο ι _αυναγχ ησεις Η _δις _αναβληθεισα κα ) αγωνιωδως αναμενονενη ποδοσφαιρικη . συναντησις ΑΕΛ—ΑΠΟΕΛ θα δι'ξαχθη σημερον _εις το _γηπεδον Β . Σ . Ο . Πολλοι φιλαθλοι της πρωτευουσης θα συνοδευσουν την ομαδα ΑΠΟΕΛ εις Λεμεσον , λογφ της σημασιας _της _σημερινης συναντησεπς . Η ομας ΑΠΟΕΛ εχει δωσει μεχρι σημερον τεσσαρας συναντησεις , _τα $ οποιας και { κε ρδισε . * Η ΑΕΛ διδει σημερον την τελευταιον συναντηση » του α ' γυρου τοΟ _Παγκυπριου Πρωταθληματος και εχει μονον τισσαρσς βαθμους _εις το ενεργητικων τη . ' Η ΑΕΛ , η οποια κατεχει την τεχνικην του ποδοσφαιρου και η οποια εγνωρισε ημερας δοξης και θριαμβου εΙς τα Κυπριακα γηπεδα θα _αγωνισθη εις το Ιδικον της γηπεδον και με Ιδικον της περιβαλλον . Η-ΑΕΛ οσακις αντιμετωπιζει την ομαδα ΑΠΟΕΛ , παντοτε αποδιδει ενα πρωτης ταξεως παιγνιδι . Κατα την _περιοδον 1944-45 η ΑΕΛ επεβληθη τη ομαδος ΑΠΟΕΛ δια τερματων 2—1 , _εις τα _γητεδον Β . Σ . Ο . Περυσι επανεληφθη η Ιδια _Ιστορια . Η _πιρυσικη αποτυχια _ειςΛεμεςον της ομα δος ΑΠΟΕΛ συνετελεσε κατα πολυ _εις το να την στερηση τον _τιμητικον τιτλον της _Πρωταθλητριας Κυπρου . θα _κατορθωση αρα γε η ΑΕΛ να ανακοψη την νικηφορον _πορειαν _τηξ ομαδος ΑΠΟΕΛ Ευνοητον λοιπον _ε-Τναι το _τεραστιον ενδιαφερον των φιλαθλων δια την σημερινην συρραξιν _εις το γηπεδον Β , Σ _, Ο . _ΕΠΑ-ΑΝΟΡθωΣΙΣ Η δια _τριτην φοραν αναβληθεΤσα _συναντησις Ε . Π . Α-ΑΝΟΡΘωΣΙΣ _|[ δια το Παγκυπριον Πρωταθλημα α γυρο ι διδεται σημερον το απογευμα εις το γηπεδον Β . Σ . Ε . Ολοκληρος ο φιλαθλος κοσμος της Αμμοχωσ ιου αναμενει με ενδιαφερον την σημερινην συναντησιν . Η φιλοτιμος ομα $ της « ΑΝΟΡΘωΣΕωΣ η οποια εχει ηδη κερδισει _Ιτισσαρας βαθμους αντιμετωπιζει σημερον το _πανισχυρον ποδοσφαιρικον συγκροτημα της Λαρνακας - —ΕΠΑ— την περυσινην _πρωταθλητριαν Κυπρου . Ο σημερινος αγων ειναι _τωοντι πολυ δυσκολος δια την _ΑΝΟΡθωΣΙΝ . Παρ ολον τουτο οι οπαδοι τη ΑΝΟΡΘωΣΕωΣ βΙναι πολυ αισιοδοξοι . Πιστευουν , οτι χαρις _εις τον ενθουσιασμον και την _αυτοθυσιαν των ποδοσφαιριστων η ΑΝΟΡ _ΘΟΟΣΙΣ θα γνωριση μιαν νεαν νικην , ενα νεον θριαμβον . Η ΕΠΑ παρα τα αποτυχιας του α' γυρου δεν ιχασε καθολου απο νην _αξιαν και μαχητικοτητα της . Ολοι οι αγωνες που διδει η δυναμικη ομας τη Λαρνακας ΕΠΑ παντοτε συναρπαζουν . ΟΙ οπαδοι της ΕΠΑ πιστιυουν _ακραδαντω _ , οτι η ομας των θα κρατηση και αυτην την φοραν υψη λα το καλον της ονομα καΙ θα _ανακηρυχθω νικητρια . « ΦΙ 2 » Ι ΚΟΥΤΟΤ ΣΑΡΑΕΑΛΑ Παρεληφθησαν και πωλουντα ι _ελβυθιρως 100 κι- Κ 1 βωτια _Κουτοτσαρδιλλα ΠορτογαλλΙας « Ι . ι _- _' . _^ λ- Ε 3 ΛΙ μ » _ιις γνησιον _ιλαιολαδον , _θαυμασιας ποιο- Ρ Η _τητος . Μονον 4 μεγ αλα τσαρδελλακια σε καθ < ψ Ι κουτι . ρ 3 Τι μη _« _Ισαγωγεως ουχι μεγαλυτερα των Λ . 6-10-0 _^ το κιβωτι ον των 100 κουτιων . { ι ) Α κ ) ? 1 ΕΙααγωγ _ευι ξ . _( ΛΛΕ 5 . ΣΟΛΕΑΣ Α ΥΙΟΣ _^ ι ι : Οδας Λιπερτη Νο 8 _§ _^ ¦ ι _!** _> _Τηλιφωνον 513 . ΕΚΠΛΗΞ ΕΙΣ Μο _τερ να Β _υναικεια } ι ΑΔΙΑΓΡΟΧΑ μ Γ , _ΠΟΕΡΟΥ Ο _ιος _^ Φανιριιιμενης Θελετε να προστατευσετε τας ενδυμασιας σας απο τες βροχες Αγορασατε σημερον ινα αδιαβροχο , μοντερνο , καΙ πρωτη ποιοτητος , γιατι αυριο ισως ναναι Λρνα . 'Σ _ηιυκεψ & ηι _, ι μι _ς . _& < β _? _Ι _* _ψΤ _* 0 VI ΜΡ _^»» ε _» _^ ι ΠΑΡΑΞΕΝΟ 1 ΙΝΤΕΡΜΕ ΤΖΟ : · ι Η ΒΥΝΑ ΙΚΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ! _ΕΠΙΦΥΛΑΙΔΕΣ Του χ . Ι . Σ ΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ _] ι 24 ον Αρκετη ωρα η Αντινοη _στεκωτανε ακινητη στη θεση τη ' . ' κι' ο Ντιλαι , συμμαζεμενο πισω απο τα _τιαραπετασματα , την παρατηρουσε με _ττροσοχη και φατνωταν σαν να προσπαθουσε να μαντεψη τι σκεψΕι _ και την αφορμη τη ανησυχια $ που την _εβασανιζε , Την εκυταζε , την _εοττουδαζε , αλλα και την _αττεβαυμαξε . Μικρουλα , γλυκεια , ομορφη με ματια εκφραστικα , δροσφη σαν την ανοιξη , σεμνη σαν το κρινο , ευγενικια στη μορφη , Ινα . σωστο μπουμπουκι ττου _σκορττοΟσδ -το μυρο τη αδωα ψ _^ χη _ τη 5 » ητανε μ' αυτα τα εφοδια επικινδυνη αντιζηλο τη ? Μαρια , για κεινου ττου προτιμουσε τι ψυχικε χαρε , αττο τι _ομορφιες τοΟ _κορμιοΟ . Κα ) _οττεθ 5 την _ιβλεττε Ετσι _μελαγχολικη και ανησυχη 6 κατασκοπο , συνεκινηθηκε γτα μια στιγμη και λυπηθηκε την δμορφη μικροΟλα , ττου ε Ιχε το ατυχημα να τφοκαλεστ _) το θυμο και το μισο _ τη Μαγδαληνη , ¦ Ητανε ομορφη ! Κα ! την ομορφια τη η Μαρια την ειχε καταδικασει αμειλικτα ! τ _Ηταν σεμνη . Την σεμνοτητα τη θα την παρεδινε _ει τα οργια . τ Ηταν ερωτευμενη , και ταν ερωτα τη Θα τον ανακατευε με την ακολασια , αυτην την Ιδια Θα την βασανιζε , επειτα Οα τη χαλουσε την ομορφια τη και Θα την Εστελνε , ετσι αξιοθρηνητη για αΙωνιο βασανιστηριο , για τταντοτεινη αφορμη απελπισια και _ττονου . Η Αντινοη σηκωθηκε κΒ ο κατασκοπο συνηλθε . Η συμπονια , που τοΟ γεννηθηκε ετσι απροσδοκητη στην ψ _^ χη του εξαφανισθηκε , κι η ανησυχια ταν εκνριευσε και παλι και σταθηκε στο παραθυρο . — Α , αυτο ειναι ! καποιον περιμενει ! εσκε φθηκε . Τον Ουρβανο μηπω _ Και τον περιμενει απ' το παραθυρο . Αρχισε να βασανιζεται και παλι απο τι ιδιες υπονοιε , οτι διολου παραδοξο να τον ειχε ( δη που _σκαρφωλοινε απο το παραθυρο και να ετοιμαζοντο να τον πιασουν . Μηπ » λοιπον γι * αυτο αργουσε ναρ Οη αυτυ που Ι _ιιεριμενι Δεν ηξερε τι να _υποθεοτι αλλα εσκεφθη και ι παλι πω διν μπορουσε να κανη τιποτε αλλο πα- ) ρα να στεκεται ετοιμο . ΕπΙ τιλσν οι ανθρωποι τον _θατρεχαν σε βοηθεια : του και ετσι θα μπορου- 1 σε να ξεφυγη και να σωθ η . Με αυτε _τι _ καθησυχαοτικε σκεψεις εμεινε παρακολουθωντας τι κινησει τη ανησυχη νεα , πουι καθησε αρκετα κυτταζοντα προ τον κηπο , κι εγυρισε και _κυιταζε ττρο το κρεβ- _βατι τη , ικυτταξε προ αυτον . Μη ταχα ειχε κα- νει καποιο θορυβο χωρι να το καταλαβη , μηπω , μη- πω μεσα στην απολυτη ] σιγαλια του δωματιου ειχε ακουσει την αναπνοη η _του γοργου κτυπου τη καρδιας του Εσυρε σιγα , αλλα γρηγορα , το μαχαιρι του : 'Η Μ αρια του εΤ-| χε δωσει ρητε εντολε και ' δεν 6 α δισταζε να _συμμορφωθη με τι οδηγιε τη , Συμμαζευ & ηκε στη θεση ! του ετοιμο κι επεριμενε , ! Η Αντινοη , που ειχε 1 συνοφρνωθη , _σταθη κΒ : εκυτταζε κατα κει . Βια μια ι στιγμη ο Ντιλα νομισε ι πω $ ηταν ? . τοιμη κατι να ' _ειπη , να φωναξη . η να : _ρωτηση και την ιδια στιγμη εκαμε τη σκεψη να πηδηση κατ επανω τη κα ! να την σκοτωση . Η νεα επροχ ωρησε προ τα εκει , πηγε και σταθη διπλα στο κρεββατι , ενα μετρο μακρνα του ! Συνεκρατησε την αναπνοη τη εκει κοντα του , θα ( απορουσε Ισω ν' ακουση , κι εκεινη τη δικη τον . Στι ελαχιστε στιγμε _πουμεινε σε μια κατασταση Ιλι γγου , μια ακατανικητη δυναμη τον εσπρωχνε να κτυπηση Αλλα δεν _επρολοβε . Θορυβο ακουσΟη στην πορτα , καποιο ερχοταν . Η Αντινοη γυρισε κα ! _εκυτταξε προ τα εκεΤ , και απ £ μακρυν 9 ηκε επειτα . ΤΙ ηθελε ταχα που πλησιασε στο κρεββατι Μηπω ειχε αντιληφθει την εκει παρουσια του και πηγαινε τωρα να ειδοποιηση εκεινον που ερχοτανε Ο , τι δηποτε κι * αν συνεβαινε , ειδε δτι το καλυτερυ που ειχε να κανη , ηταν να σταΟη ετοιμο , κα ! να μηυ παρουσιασΟη παρα μοναχα εαν _βεβαιονωτανε οτι τον ειχαν αντιληφ θει , Σε λι γο η πορτα ανοιξε κα ! μπηκε μια γυναικα . ( ΛΟριον η ουνι χεια ) ΚΟΙΝ _ΩΝΙΚΑ ! . 1 ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΒΑΜΟΥ Ο κ . Βιωργιο ι Χρ , _Χριο-τοοι Γη και η δι Μανα Στ . Παπαδοπουλου _ιδωσαν _αμοιβαιαν υποσχισιν γαμου . ΝΕΟΣ ΕΠΙΣ ΤΗΜωΝ Κατα τηλεγραφικ _ων _πληροφσριαν Ιξ * Α 9 ηνων , ο κ . Δωρο Χρ . _Τστγαριοηι ιτνχ « τοΟ διπλωματα τη Ιατρικη ι . ΕΚΔΟΣΕΙΣ . Υπο τοΟ κ . ΑνδρΙα _ΧριστοοΙ 6 η , εξεδοθη ποιητικη συλλογη οπο τον _τ _ιτλον « Πονιμενοι Στιχοι » . Τιμαται σελ . δυο . ΠΕΝ ΘΗ Απιθαν ε και ικηδιυθη εκ τοΟ * Ι , ΝαοΟ Αγ . ΚασσιανοΟ _, χρηστο και εναρετο πολιτη τη Λευκωσια , ο Χατζητταντιλ _η Νικολα , ε ! ηλικ _ιαν 58 ιτβν . Τοο _οΙκιου τον βερμω _ _συλλνπουμεβα . ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΒ ΑΡΙΘ . 23 Οχι αντι . _?) Ανθο— Οχι ) εορτη ( δημ . ) Αναις του υπ' αριυ _· . 22 ΟΡΙΖΟΝΤΙ _ιυΣ : ι ) Μακα ριο 2 Ιλαρ α-Σα 8 ) Λακωνι 4 ) Οσο— Ιδια 5 ) Σιδερα 6 ) _Δι—Σωα 7 ) Ο χλον 8 ) Σωα— Ενα . ΚΑΘΕΤ _ιυΣ : ι ) Μιλορ _δο 2 ) Αλλα—Ε χω 3 ) Κακο _ι-—Λα 4 ) Αρω—Ισο ? <) ΡανΙδων 6 ) Ιδια ?) Ο —Ε ρ $ 8 ) Σαραα—Φα ΑΛΛΗΛΟΒΡΑΦΙΑ : Κον ΠΙμπον Χατζηνικολαν . Γαρωσια . Πολυ καλον , α ? Λα δυστυχω Επι του παροντο δεν δημοσιευομ _εν τοσον μεγαλα . Στειλετε μα _ει το _μιγεβο των δημοσιευομενων . ΚονΤ . Α . Β . Θα δημοσιευθ η . Κον Κ . Β . Χριστοδουλ _ιδην . Λανθασμενον ΧΟΡΟΙ ΑΠΟΕΛ Αν κρινη κανει απο την παρατηρουμινην ζητησιν θεωρειων καΙ εδρων καΙ τα καταβαλ λομενα ενεργεια , _εξαιρετικην επιτυχ ιαν προβλεπετα ι δτι θα σημειωσουν οι ετησιοι 'Λποκρη _ατικοι χοροι ( Παιδικο και Μεγ αλο )» του οποιου _Γιδ · ι το σωματειου ΑΠΟΕΛ το _Σαββατον 15 Φεβρουα ριου . Ο διακοσμο τη αιθουο -η ανετιδ η ει τον _ειδικον Αθ _ηναΤον καλλι _τι _χνην κ . Φ . ΤσακκΙρην του οποιου ο ωραιοτατο διακοσμο κατα του περυσινου χορου του ΑΠΟΕΛ _ικαμεν εξαιρετικην _ιντυπωσιν . _Κατηρτ _ισΟη _ειδικη Επιτροπη εκ των μιλων του ΑΠΟΕΛ και διαφ ορων Κυριων και δεσποινιδων , γ ινονται δε _πυρετωδει ΟΡιΖΟΝΤιωΣ : _! ι ) _Πολι τη | Κυπρου α ) Οχι αυτΛ— 'Υποθε-! τικο Συνδισμο _ 3 ) Ολοκληρο υ ' ι ) Οσπριον ( _αΙτ . )— Αναφορικη > αντωνυμι α ( αΙτ . πληθ . ) 5 ) Ευ-. _ θι ( α— _-Στρατιωτικον παραγγελμα 6 ) Ονι αυτα 7 ) αναφορι κη αντωνυμια ( γεν . ιν . )—Το ιχουν τα παντα 8 ) Το αντιθ _ετον τοΟ Θορυβου—Αναφορικη αντωνυμια . ΚΑΘΕΤωΣ : . ) Ειναι ο Γασιλευ τη 'Ελλαδο 2 ) Η ενδοξοτερα χωρα τοΟ κοσμου—Νοτα 3 Οχι πνευματικα ! 4 ) Οχι καλω— Αρθρον ( δοτ . ) 5 ) Οποο αυτο 8 ) 'Η Μεγαλυτερα θρησκευ-ΠΑΝΕΡΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣ ΙΣ Καλουνται παντα τα μελη των Νεων Συντιχνιων ει την _'Ετησιαν _Πανεργατικην Συνελενσιν , ητι θα γ _( νη σημερον Κυρ _ιακην και ωραν ιο π . μ . εν τω _οικηματι , _οδο Ληδ ρα _, 124 · ΘΙ _ματα : ι ) Λογοδοσια τοΟ _Βραμματεω τη Ομοσπονδια δια τα πεπραγμενα τοΟ ληξαντο _ιτου { . 2 ) 'Α ρχαιρεσιαι προ εκλογην Νεα Ομοσποδια . 3 ) Δια φορα . ( 'Εκ _τη $ Ομοσπονδια Ε ργατων Λευκωσια ) . _προετοιμασιαι ουτω ωστ » τοσον ο Μεγ αλο Χορο δσον και ο Παιδικο Χορο Μετημφιεσμενων να υπερβαλουν πδσαν προηγουμενην επιτυχ ιαν . ., ΑΘΗΝΑ ΙΚΑ _ΕΙΚΟΣιΤΕΤ _ΡαΠΡΑ ΑΘΗΝΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ( _Αεροττρρικβ _) Με το _Αγγλικον _υττερω κεωνιιον « _Καμερονια » αναχωρουν εντοι _ιι ] ς ημερος εκ _Πειραιωι 68 _Ελληνες νοο / τεργαται , οι οποιοι με ~ ταβαη > _ουν ε ! ΑγγΜαν προ _$ _τταραλαβην και _ _'εττανδρωοιν τοΟ _υτΒιυοκεβνεΙου « Νεα 'Ελλαι » , το _οττοιον αποδιδεται ει του $ _ττλειοκτητα ' , λυθε ( οτ ) 5 τη _εττιταξεω του εκ μερον _ της Α >* γλικη 5 _Κυβ 3 ρ _^ σεωκ ' Δια του αυτοΟ _υττΕρωκεα _^ _νειου ν αναχωρουν . 35 . _ναυττ φγαται , ρι _οττοΤοι βα' παραμεινουν εΙ _ Αγνλιαν' προ $ _τυμπληρωσιν των κενων π _, $ ' Ελληνικη φορτηγοΟ _αυτιλια . ΜΑΙΤΕΙΙ ΑΙΙ _Εημβρον αιιυ _Υβυματιν η 6 7 1 ) 2 μ . μ | ] ι - Ι 5 _ ν * - * - * - * ¦¦¦¦ _»¦»¦»«¦»¦¦ »¦¦ - _»¦« « « ¦ ¦ - »¦ - » - ¦ - ¦ - » - ¦» - «¦« * ΒΕΩΡΒΟ Ι , ΑΕΝΑΡΟΚΟ Μ _ΟΙ ! Επ ισκεφΟητε μα η γραψετε μα δια μικρ α : ΤΡΑΚΤΟΡΣ με ψεκαστηρα η _( ιηχα . οκινη _του ' ! ψεκαστηρα . _: Β . Α . ΚΑΛΛΙ ΜΑΧΟΣ :: Αντιπροσωπος—Ε _ιοαγωγ _ευς [ Αηδρα 97 , ΛΕΥΚωΣΙΑ . _ΓΓεΜΜΓΜΜΗΓΙΓΓΗΓΙΙΙΙ _^ ΜΕΡ ΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ 1 Ι ΠΛΕΟ ΝΕ Κ ΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Ι Ι _© 'Βο ι : κ ψι-: λλοΒ ) υγιι : ινδν ι _ιιηιυ | ιιυν χο ' ιν . Η _^ 1 ΙΙ _φρεοκι'ωο ! πυιι _ιι ) ν ι · ξ » σι |> ιιλιζηυν Η αι χακ _ιιχα ' ι Ηιοαγ ιυγαι . _» ¦ 0 _$ Ιι αγν _ηχης χων ιιλικΛν χης κα Η _χι < ιι « Ηυηι των . 0 _^^^ _β' _^^^ _ΟΟΚΚ ΤΙΡΡΕ _Ο _^^ ν _^^^ _χ ' ) _ΟΙΟΛΓΡΤΤΕ 5 ' . _ΙΜΕι υΟι ΤΖ _1 _ΛΙ Α _* Α 0 ΙΟΒ _Λ'ΙΙι _11 ι : Μ [| Ιι ι : _ι ! ΙΙ ! ΙΗ : » Ι 1 ι !) Ι 1 .. ! ι 1 Ιι , , ΙΙ 1 Ιι : ιΙ | : 1 Βι 1 . ΙΙΙΙ ] Ι ] 111 ι : υ 11 Ι ΕΜ Κ 48 Ε ΜΕΡΑ · ιι : !![ ιιΙ [ ιι : ιι ! _ηιιιιι ] : ιι ! ι [ ι < _ιηι ! Κ- ! ι ( Βιιιιι (( _ιιιιι < _ιιιιιΒιιη «»|[ ιιιιι | ! | | | | · ¦ ι , [ Σηκωθηκε πρωι . 'Απ' τη μαυρη νυχτα , που λεει ο λογο . Πριν καλοφεξει _ακομσ , Ανοιξ · _τδ παραθυρο- του αγροτικου του _σπιτιοΟ κι * . ιβγαλε απο την παληα κασελλα την _χαινουργ-ια τον βρακα . Καινουργιο , ειναι . τροπο του λεγειν . Την _γαμπρικη του . Πενηντα τοσν _χρονων . Μα ωστοσο καινουργια γι αυτον ακομα . Την κοιταξε καλα . Κουνησε το κεφαλι καΙ την απλωσε στον αερα . Γρηκε κι * ολα το αλλα . « συνακλικια » τη στολη και τι καλε του ποδινε ε λιγο τδχε φορεσει και περιμενε τον ηλιο να τοΟ χτυπησει κατα προσωπο . Ο _Ττοουλη θα κατεβαινε στη Χωρα . Αλλοι κατεβαινουν καθε τοσο . Μα τουτο απο τον καιρο του πολεμου δεν τα καταφερε . Τουρθαν < _( , Ι δλα _αναττουο :. υ γυιο του σκοτωθηκε στον πολεμο . Η γυναικα τον πεθανε απ' αυτο το _μσραζι , η κορη του « _κακοπεσε » και χωρισε , μ * ινα παιδι . Ξεκληρισε η φαμιλια . Υπο & _ηΚεψε το μεγαλο κτημα , πουλησε το σπιτι και _καΟησ _» στο _σταυλο , μα ωστοσο ισκαβι και ποτιζε το μοναδικο χωραφε που _τουχε _απομεινει , ξανακανε _οικονομιε και _νοιτον τωρα Ετοιμο , _μ'ολα του τα γεραματα , να ξανακατεβει στη Χωρα , ν ' αρχ ισει παλι το μικροεμποριο τον , με _δυα-τρια τσουβαλια κουκια . Στο αυτοκινητο δεν Αουχαζε κι η φλυαρια _του—Γικαιογημενη αλλωστε—διασκεδαζε πολυ του συγχωριανου που _ταξιδευαμε με το . Ιδιο _δεκαοχταθεσιο _, που ο οδηγο του _καταστρατηνωντα τι νομο του αδιαχωρητου , τωκανε τριανταθεσιο . Ο ΤτοονλΒι _ ηταν ο γνωστο χιουμοριστα του χωριου . Μα στα χρονια -τα _δισεχτα ειχε βουβαδει , ειχε κλειδοστομιασει . Σημερα , δμω , κατεβαινε στην παλη με σισιοδοξια . ΟΙ ασκημοι καιροι περασαν . 01 δυσκολε μερε δεν θα ξαναρθουν . Οχι . Τωξοιρε και το _πιστευεν αυτο . Πατησε με την βαρεια _ποδινα του το θλιβερο χτε < αΙ με _αυτοπεττοΕ _ησι ) ειδε _καταμοντρα τον πρωινο ηλιο και τον χαιρετισε . Κανενα συνιφοκι δεν τον _ισκιαζε . Ολολαμπρη ηταν η μερα κΒ ομορφη . Θα κερδιζε σημερα την πρωτη μαχη , υστερα απο τι αλλεπαλληλε _αποτυχιε του στην ζωη . Κα ! την κερδισε . Πουλησε το _ιμπαρι υμα του σε καλη τιμη και για πρωτη φορα η αδεια τσεπη του ενιωσε καποια ζεστασια απο την ιπαφη ιιε τ 6 ψυχρο χρημα Ι ' υχρ 6 χρημα , οου λεει υ αλλο . ΚΒ δμω χωρι αυτα , ολο ο κοσ μο ειναι ψυχρο μαζι σου . Αυτο ζεσταινε ι καΙ φ λογ ιζει και καρδιι καΙ λογισμου , και _φιλιε , και _αγαπε . Αυτα δη μιουργει _σχεσει , αυτο τ _' , _ι διατηρει , αυτα τι _αναπτυσει . ΧωρΙ αυτο τα • _ιατιμο » το χρημα τιποτα δεν γινετα ι . Στο γυρισμο , το βραδυ , ο _Ττοουλη ει χε γιν ι καναρινι ατο αυτοκινητο Βα μουτρο τον ξαναγι _λααι . και το στομα δεν εκλεισε καθολου . ΙΙ πρωινη του διαθεση _διπλασιαστηκι ι Β η φλυαρια ιου _διν _ε _! χ _« ουτι αρχη ουτε τελος . 1 — € ι' 1 ω _πιι ' αν οι _δουλειε _Ττοι ουλη » τον _ρωτηαεν ινα συγι χωριανα . , —« Πολλα καλα , φιλε , δοξα σοι ! ο Θεο » , απαντησε γελαστα , ' --- « _ιαναρκημε _ τω εμπορια θωρω » , _οιπιν α πρΩτο , | — _ι'Ηντα ιμπορια σ _' . ορ , ιτο να ζησουμε . Να _ρκαλουμεν το _ψουμιν ! του _μτΒασταρτου τη κορη μα » , ψι θυρισε μι χαμογελο ο Ττο · Ι ουλη . Ι —« Μπραβο , ο Θιο να τ « ι ' _φιρνει παντα ραστην . ι . ι — _« _Εφκαριατω » . — « Κατα τα αλλα πω τα κα-Ι _λοιΒ £ ραυε > τον ρωτησεν ινα ι αλλο _περιιργο . Ι — « Ετο , _ιην ωραν _ιιου ξιφ _ορ-Ιιωνα τι οακκουλε με τα πραμ-| μαν , _ιρεσεν που _τιιαμ ε ο Βιαννη Ι του Κοτζινο _ν , ΛΟΟυμαο _ι τον | _τσιν το _ρακολο , _ιιυφυ _εν οτι αρκι του πολεμου που το χωρι κυν . _ι' . ν _χαμαλης αιι μα οι _Τι _ουν- τζκ του _Βν -νεμοπ _ ριαλια . Στην αρκη ιντζ ιι καταλ αβα τον . Ε βκαλ _» . ν την _βρ ακκαν _τζι ' ιβαλιν _τ _αεπτ αλια . Ι : 1 αιιν ινα σιοινΙν ! _οιον ωμον ζι 'ιναν διτροχον _μιτ σιν αμαξοΟ & ιν , _ποτ ζινα του _χαμαληδε τη Χωρα , 'Β . φωναζα , τον : Ι « Ρ 1 φιλε , _τααττ _αλε . Τανα μου να ξιφορτω _οουμε _τουν τι _Ουο—.,,. - . „ __ ,., - _-.. . τ : _τ _·· _- _ιγτπ . κοντα κι _αγνωριοτηκαμεν . _» —« Ηντ α γερο—βρ ακκδ » , λαλει μου . : —« Καλα ¦ _κπο . τταλι ! · , ειπουν | | τ . ΚαΙ ζιφορ τωυαμ _ε το _ιιραμμαν . —« Ακο μα _φορηι _ _βρακι σιο ρ » λαλει μου . —« Κα λο , ηντα ) Ρ . συ , Ιν αν · _τρεπισαι τζι ' { βκαλι _^ τε » λαλω του , —« Ηντ α ν' _αντ ρσπω Ττοουλη . Τωρα πιον _ιβκαλαντα τζι' οι _γυναιτζ _ε _!» Εγιω νι ( φυρτηκα που τα _γιλοια , 'Λμμα να σδ _ πω το κριμαν' μου 01 μονιχα που τον _λαον τοΟ τσα _ιταλο υ _, μα γιατι Ι _γιλποιν _υοτιρι που τοσ α _γχονκ < τζι ' η μουρογ ιρημη η πουγ-> _τ _^ ιιου . » ΠΑ ΝΤΕΛΗ · Β . ΜΙ ΙΙΠΗΣ ι : _^ _^^ Π Κ Η _^ Θερμοπυλες ·' . _· .: ' ¦ ¦ '¦ ¦ ____ . ___ Ι [ ΕΛΛΗΝ Ι ΚΟΣ ΣΤΙ ΧΟΙ . _Τιμη σ _' εχ _εινονς _-δπου στην ζωην χ ων & _ρ ιααν χ αι φυλαγουν _Θερμοπυλες . Ποτε απο το χρεος μη κινονντες · _ΓΙκα ιοι χι' ιαιοι α _δλες χ ων τ & ς πραξεις , αλλα με λυπη κιολας- κ ευσπλαχνια · ι γενναιοι _δαακις εινα ι πλουσιοι κι' υ' χ αν . ! ειναι πτωχο ι , _παλ ' εις μικρον γενναιο ι , παλι σννχ _ρ εχονχ ες δαο μπορουνε , . παντοτε την . αληυειαγ ομιλουντ ες , ' και περισ σοτερη τιμη τους πρεπει δταν _πρ οβλεπουν ( κα ι πολλοι προβλεπουν ) πως υ Ε φιαλτης & α φανει στο τελος , XV οι Μηδοι επιτελους & α διαβουνε . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΑΦΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣ ΙΣ # — . — _11 αρ · _λ'υβ ] ιβν _καχμηρια _Αγγλιχω ως _αχβλαυθκις : α ) -107 1 ) 1 ιαρ _ι & ι _ποιωτΒ _, _τοι _Ι : ' . ιΙ >·( ι οι _οκοιιι- υι Β . _ιηλτβωιι Ι . ημιρας απο τι _παρουατ _, _ιν _^ _ιοσιευοιως 6 π 6 _τι 3 ν _κιτωΟ ' . _μιταπω-> : ιι ' . ω · ι , πρ < ι 2 Β >) Η 4 _πηχν : Λ . _'Λσοιω-. τ _, ς , _Λιυχ _οιοικ , ι ) 0 _Οιιρι . Νικος _ΒβωργκλλεδιΚ _ι _Λβυχωυικ . ' . »! 1 ) ι _Οαρι . _Λημ , Καμπιρης , _Λιυχωαια , !) 7 ! Ι )· Ι _, Μ . _Κο-α / . _ο-ιρ _ι' _-Οι Λ « ιιχω _ια , . 18 1 ) 2 _Μρι . ο ) 1152 & 5 _ιρι « £ « _οομηρια 5 ι _· γ _ ι ! κ' _-ιι γ ) 1097 . 1 ) 2 6 _ιριε _χβομη-(• ιχ Ι ' η _> ι »' ειιΙ , χ α ιΒ . & _Ια 04 πωλτ _, Οωσι · _1 ημιρα _ιπι τι ) _πχρουοης _ιτ , _μοσιιυαεω _υτΛ ιων _χΛταιΟι _μιτα _^ _ωλητων προς 17 σελ , 4 πι ) χυς _τιι . _ι _βι-ι _/ _ι · _.- ) >» 1 _π , ' . _α 11 )) $ ι Β . τ χ » τ _·! ι 7 Ι- _» _ιι « ιΙι < , _Νι'Βι / ' · · _ΙΙ _'υ / _ιιι'αι _Λτ , μ . Κ « μΒ . ι _? 7 _, ι ' _αρι » : 281 114 _Μχο _Βιωργβλλ'ιι _, > 100 1 ) 2 111 Μ . 1 · ι « σ _·| ιι »> _ι > _-ΙιΙΙ 1 ) 2 1 ( 18 Β _. _ωργιο _ιοιιανα » 0 » 1 ) 0 108 Δγ , μ . Νι- / . ο ) . _«? 5 _τ , » 9 υ 110 Κ . ι ιμονιαν · !) 3 : !)·! · 117 _Βιωργ . _ΙΙορτοΟιι , _ς ' _. ( Μι _!)·„ ' 748 Βι ™ ρ · ,-. _ΙΙουιι _ι-ι-ουλοι - Ι . 'ΙΙι 7 _Ι 1 • _Αυιλν οΙ _Μαχρη 1 ι' 8 71 ) 1 ){ Τοιχι _ _Βεμινιτ _^ . 171 ι )) ι 1 ) 7 1 ) 2 _ΙΙιιιο _Παντζα , ντ ) · 12 δ ι () _-Ι 2 Βι _'Λ γ ' Λθ * _-, 'ν · λο 'υν ν , _ιιφ _ι , ' . _Ο'α - 1 !) ι _) 3 )· 1 Λ _^ ρναχα Ιυοαγιιιγι _Βι _Λβχωσι α , _ι _? Βι > ι > -17 . Φ . ΚΟΛΛΚΙΛΗΣ Λ ΥΙΟΙ _ιι _^ ιιι _ιιι'κιιι'ιΓιι _βιιιιιπ _β ιιιιιιιι _ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιι ηιιιοηιιιιηιιιιιιιιιιιιιιυ ι Ι ™ 1 _^ _:. ' > _- _, 0 _ΛΟΗΤ 0 ΠΑΣΤΑ ΕΝΟΙΙΝ ' 1 _^ { . ΟνιΗ Ι _, Υ 1 ε & _υη _,-. _^ ][ . * > Εαν 0 < λιτ 6 να Εχβτι _ποοηοη στερια -αι _ασττρα ιΝ «·< _' _^ _^ ,, _^ Ο , ' ' . _·?·/ δοντια νρησιμοποιησοΒΒ _» την _οδοντοκρεμαν ν Ι _® % ¦ ' _&¦ >' § _$ Ι 5 ΝΟΙΛΚ · Ι ,- _ > _Γυ-Ι _λ / ιν Ι _^ _«« _3 _Λ _^ ' _% _^ _Β Σταματα τα _αΙμορραγ Ια _ των οΟλων και _διοπτη- Ε Γ & Η _Κ 1 _υΒ & Λ _^'» Ρ *» ιτ ΤΡ Βενικο Αντιπροσωπο _' ! _^&> τ - _^^ ¦ Κ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗι Η _^^ Ι _^ _Η _, _^ _ηββββ _ΙβΓ _·· 8 _^^ ΛσκληπιοΟ _υα , _ΛΕΥΚιΟΣΙΛ Ε _^ _ωιιιιιιιιιιιιηιιιυιιιιιιιιιιιωιιιιι'αιιυιυιιιιιιιοιιυιιΗνι _ιιιιιιιιιιιυιΗ _„„„ „„„ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤ ΕΥΘΕΙΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ·! ! ΣΑ 0 Υ _6 ΑΜΠΤ 0 Ν - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ _ι ι ΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΥ _| _ΟυΕΕΝ ΕΠ 8 ΑΓΕ ΒΗ | ι Δια δρομολογια , _εισιτηρια κτλ . οι _επιβαται πα- * Ι _ρακαλουνται οπω _απευΟυνωνται _εΙς του κ . κ . ι Ι ιιυι χ _, Γι . ΥΙΗ λ _αο . ( _αγρ _κυ _^) υι ' _ο ., | ι Βενικου Πρακτορα εν Κυπρω , δια τοΟ κ . κ . | ? _ΒΙ'νΑΗΓ XVII ! ! Ι · _^ ΤΛ Κ Ι . ΤΠ . | • ω ιπιση δια του κ . κ . Ι : _ΟυΝΛΚΟ 8 _ΤΚΛΜΚΗΙΡ _Οο Ι / _ΒΟ _., ! • · • •• .. •• . _•••••«•••••••••¦•••••••«•••••«•¦¦••«•«•••¦•«¦••• ν ··»·· | _ΜΙιΝιΟ ! ΛΟΥι 1 Ζ _«« ρελιιφθησ { _χν . χαι _ηωλβδντΛι ελευΒ Ι _8 ερ « 5 . πρ 05 Βρ . 4 1 / 4 εκ « στο 5 _^ . .: _ : ' Δ . ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ & 2 ΙΑ ΟΔΟΣ ΛΗΔΡΑΣ 184 _^ 185 - _ΒΤΙΜαΤ _τΙαΤα Εκλεκτη _ποιβτης περιπου _|| . η οκ _« χ : :: ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ , . ' : :: _ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ ΤΑΣ ΑΝΑΒΚΑΣ ΣΑΣ ι .- Ι 0 ΡΛ . _ΣΟΒΚΙΟ ΒΡ _ΟΤΑΟΥ Α Ποι ' . ' . ' . _ΑηΑκββια , Γαρωσι α , Λαρναχα . _ - - -- — - _^ _^^ _^^ _νν-νννλ _^ ννΛΛ _^ ννΛΑΛ / _νΛΛ _^ υν _>*·»»*···^·«»·«· «»·«»»·«· > · 4 _»»««»>·^» _4 _·>«^« . _^·«»·^«^ ν , 4 _»>>« 4 Γ «·«»««»· ι Α ) Π Μ ΟΝΤ _δΟΚΚΕΒ' } ι Το ω ινω ατμοπλοιον θα αναχωρηση εκ Λε- ) ! _μισοΟ _ττερι την 15 ην Φεβρουαριου , 1947 , δια Ι ! _Βενουην _, Τυνιδα , Αλγεριον και δι , . _ΒοΗιι Ν . Γ · ι ι δεχομενον Φορτια . ι ι Δια _ικρι _ιιοτιρ ας _πλ _·») ροφι > ρια _ς αποταθ , ) κ π ' ρος χο % _τιριχ τα- Ι Ρ _« ς : ι ! ΝΑΥΤΙ ΛΙΑΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ' _ΑΜΑΘΟΥΣ Λτδ . { ! ΛΕΜΕΣ ΟΝ ΑΜΜΟΧωΣΤΟΝ { ! Τ . Κ . . } 6 , Τηλ . ιο 6 Τ . Κ . 37 . Τηλ . 36 . _{ | ΜΟΤΟΣΥ ΚΛΕΤΤΕ Σ ! Ι α . α . 8 . Ι • ΝΕΟΝ ΜΟΔΕΛΛΟΝ 1947 Ι _Παρβληβομεν _περιωρισμενον αριθμον τδν ι πασιγνωσιων _μοιοσυχλεττων Α . _] . δ . _χδν Λ ι αλογων _χσι _πωλοιιμεν _τουια ελευθερως ] • εις _τιμος διατι μηηεως . : _Προλαβετε προτβδ _εξαντληββυν . ι ι Δ . ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ & Σια 5 ΟΔΟΣ ΛΗΔΡΑΣ 184-5 ] Τβ ΣΑΓΓΑΤΟΝ 1 Φεβρουαριου 1947 3 δ ( _δειαι σχο ΜΑΒΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ 1 ΠΑΒΚ _ΥΠΡΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΑΠ 0 Φ 0 Ι 11 ηου Οιοοχανωνει η Ε . Σ . Ε . Α . Κ . 1 Την πληρη επιτυχιαν του εγγυωνται : 1 β Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΔΙΛΚΟΣΜΟΣ « Μια νυκτα οτη _Γινι-Μ τσια » καμωμενο απο τον Ελληνα καλλιτεχνη Γ κ . Φωτιον Τσιακκ _ι ρτ | ν . 1 · ΑΙ ΔΥΟ ΘΑΥΜΑΣΙΑΙ _ΟΙ'ΧΗΣΤΡΑ Ι τη Αστυνο μια 3 κα τοΟ Μουσικου Συλλογου . Ι ΤΟ ΠΛΟΥΣιωΤΑΤΟΝ ΜΠΟΥΦΕ . Ι ΟΙ ΟΚΤω ΣΥΛΛΟΒΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤω Ν ολη τη Κυπρου _$ ! που τον βιοργανωνο _νν , ψ Σταθ μο στα χορευτικα χρονικα . Γ Εκπ _ληξιι _!! Ατραξιον ! ! ΤΙΜΛΙ : Ανιρα _ς 7 οιλ . _Κνριις 6 ο « λ . βιωρκα Λ , 1—10—0 , Ε _ιρις 0 _οιΧ . Μ . Δια Θιωρ _ε , α καΙ Εδρα απευΟυνισΟι : ι Λιβα _ΕΙ αν _Χοιτζηκαυλον Τηλ . 30 ( 1 . ι Ι Κο- _ιαχωιον Σολ , χν _Ττ > λ , 618 . 8 Ι ιιιιιιι ιΗιιιυι ιιιιιιιιιιι ||||||||||||||||| ΙΙΙΙ Ι | ΙΙΗΙΗΙΙΙΙΙΙ _ΙΙΙΙΙΗΗΙ » ΙΙ | ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ! ΙΙΙΙΙ 1 _Η II _„„„ „„„ Ι , · _νν «/ νννΛ < ν _ΛΛΛΛ « ΛΛΛιν _ Λ « _ΛΛΛ ' . ι / ν- Λ _^ _Λχ _ Λ » ΑΛ _^ ΛΛΑ « ν Λ » -νννι --Λ / Ι - -ΘΕΑΜΑΤΑ - ! » _ΛΛιΛΛ » ΛΛνιΛ _« Α _^ Λ _^ Λ _^ _Λν | ΝΕΟ Ν ΛΥΡΙΚΟ Ν « 'Η ννχοκοΡΗ » _Κινηματογροιφοι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ : « _ΡιγιιολεΒΟς . ΜΑΒΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ : « Ενας Αγγελος _στιιν Κολαση » ΜΠΕΛΗΚ ΠΑΣΑ : « Ενας Αγγελο στην _Κολασι * _ΣΑιιΤΕΚΛΑΙΡ : Τ 6 _ιιρογρομμα 330 μμ _ΕΜΠΑΙ-ΑΡ ι Το ιιρ 6 γραμμα 9 . 30 μ . μ ΛΕΜΕ 202 ΡΙΛΛΤ Ο .- . Μαρτυρει ΗροισμοΟ . ΠΟΡΔΑΜΠΛΗ : « θριαμ |! οι ιου Τσρ · ζσν * ΑΜ 1 ΙΟΧ _2 ΣΤ 0 Ι ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ : « Χαιρετισμος _στ ο Μαν τικο » ΟΛΥΜΠΙΑ : « Εγκλημα και Επιστημη ΔΑΡΝΑ 3 ΣΑΛΟΝ ΡΟΖ : « Το Μελλον _μδς _ανηκπι ΘΕΛΤΡΟΜ ΜΑΚΡΙΔΗ : . Φρουρα ετιι τοΟ Ρηνου » ΚΒΡΗΝΕΙΑ ΙΛΑΡΙ _ΩΝ : . _Ρωμαντικις _Οραδυες . _? _% ι _=. ι : _= = _. 5 . ι .:. Β _. _ιι _· :=: _ΞΞ £ _ΞΞ : « _Φανελλες _Μακρ ομανικες _εις δλα τα μεγε & η . Υποκαμισα εις _ποικιλιαν χρωματισμων « οι μενευ _· ων Αγγλικης πρ οελευσεως . Αυ _· ηναικα Γαπτιστικα . Παρεληφθησαν και ηρχισε η τνωλησι μ 0 . ΠΟΕΡΟΥ Ο _805 Φανερωμενης 50 . | | | | | · · _| | » « α » · «» · «» · _«>· ¦» _»«· _·«¦ *«» · «· « «· ι 8 ΙΑ 501 ι · ¦ ! Ειναι ε ' να ειδικον φαρμακον δια ρευμα - ι ι τιαμους και δια κατα- · ι πραυνσιν _τυν πονων . ' ¦ ! Λογω τυν επτα { Ι συοταχ ιχβν πον πε · ι ριεχει Εχει την Ιδιο- · Ι τητα . · II · ¦ Ι Ιον ) Να _ΟιραιΜυ _^ _χρβνι . · Ι . χ 4 _ααΟηοι-. ς _οξιοιν ριυμα · Ι τιομΔν χαι ν « υραλγ !· ς αι 1 _4 _ποΒ « ι Τ ! ρο _5 « νο 0 νται αιιυ _| Ι ρ _·! ιματια | ιβυ _( . 1 ι -οι ) Να _αναχουφιζι ) τους ¦ ι πονου ς και δια τοΟτο _χρη- _} _σιμοποιβιται μι _ιπιτυχιι | ιι α . την _0 · ραπ « ιαν _ριοματι- _{ II ν . ων κονων . ι Ι Πον ) Να αΟ _ινι |) την Ικ · ι _, χριπιν _τδν οΒιρων καθως Ι χαι την Ιχκριαιν τοΟ ( δρΩ- ι ι τος . Ιιλαττονιι ουτι » τ 4 ν · | . _πυριιιν ι ! ς _εξιις ριιιιιβτι · Ι θ | ιο · _Α { . | 4 ον ) Να κα ιοιρΙφ _> μι- _{ | _' χ , ' . οοργοιν ( ο | ιου οι _Ιγ . _οΧοι Ι μ Οιωροιινιαι ως η οιιοιιιαιο- ? τι , · . α αιτια ων ρ . οματιομιιν , | 1 Βιον ) Τα ΜΑ Ν ΟΙ « Ιναι ι 11 ηπιον _χαΟαρτιχον , αποτβλ »· Ι _, ο | ιατ » κ _4 ν χ » 1 _χαΛ' _ιλον ? α , ( λα _| υι « Ι την χα . 5 ( αν . Ι Πα ρασκευαζεται υπο ! | τ ?) ν εη _ιβλεψιν πνπ ει · | _ρ αμενων Χημικων Ι ιι Βινικο αντιπρ _οσωττο 5 | II ιν Κυπρ _φ . | Ι _ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΗΛΙΛΔΗΣ ι ΑσκληπιοΟ 6 α ! 1 _Λιυκωι _τια . | »··»»·«»»·«·» α » ·«»·«»·¦····» ····«» 1 __—ι : ι : _^! 1 = — --- ΚΥΡ ΙΑΚΗ £ ΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ , καται _ _στημοττα ευρυχωρα κα ι μεγαλα πλησιον Δημοτι-| κη ? αγορα Λευκωσια κα' _ταλληλα _5 Β _οΙανδηποτε _εριργασιαν καΙ _βιομηχανιαν . Δια περισσοτιρα _ πληροφορια αποταθητε : Ι . Π . ΜΙΤΣΙΔΗΣ ιβος _^ _Μουφιι ) ' _Χιλμι _} 7 & 8 _Τηλιφωνον 846 ΠΩΛΗΙΙ _Σ _ΑΥΤρΚ'ΝΗΤΟ Υ _| ΠωΛΕΙΤΑΙ _οΙκιιο βιλΟ _· ι ! ι α- ' _ριστην καταστσσιν _Ιδιοττ ικον αυτοκ _ινητον μαρκα _$ 20 ΒΠΡΗΗΜ ΙΛ 1 _ΙΠΗ Μ _ΤΑΛδΟΤ , μιτα _ραειου _υιτ ' Αρ . Ν . 4369 , 21 αλο γων - , νε- ' _οΕισα _χθιν Ιν . _Κυττριρ . Δια π « ραι · ' τιρω πληροφορια _ς _αποταβητε _^ ι _εντο _£ τοΟ Βκαρα _ξ ΟΤΟ ΤΣΕΝΕ- , ΡΑΛ ΣΕΡΓΙΣ _οδο * Μουφτη Ρατζτ ι ] Αρ . 15—16 _ιναντι δικη γορικου _Βρσφιιου κ . Β . ΧρυσαφΙνη , _) Λιυκ & _χτια . . . «» - Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ Οσο * προσεγγιζει η η' ι _υ-ελει να _πολιχ _ευυυ αημε μερα , πατα την δηοιαν η Γρεχ _τανιπη Κυβερνηαις _# α _υκοχρ εωυι } να οωσΗ μια ν απαντ ηαιν εις το Παγ _κυπριον καΙ ΠανεΧΧηνιο _ν αιχ ημα ' . της Ενωσεως χ ης Κυπρου μ _& την 'ΕΧΧ αδα , τοσον _περ _ισσοτερ ον _ποβββικβν _ιιιβ * α . ι ' : . _· ιο ' . . ' ? ιας » 05 ο * 10 · να ειναι η σχεδιαζομενη _αονητιπη & παν ? ηαις 6 _Χιι / ω - _τεβ ον _οδννηυα δια χ ο _Γρ ιτχ _ανιχ _ον _, νοητρον . [ Διο τι η κνβειινωσα ημ & ς _Δυναμις , _Μζβ 1 τρνδε ' τουΧαχιαχ αν , εινα ι _δαζοφασιομε ψτ ) ν αβνη _& 0 να εκπληρωση τας εναντι χ _ης Κυπρου και της ΕΧλαδος υποχρεωαεις χ ης , υποχρεωσεις μη δυναμενος να αμφισβηχ ηιτουν _χ αι χ υαον πανηγυρικως _αναΧηφ & _ειαας , & σχ ε η α & ιχ ηοΙς των . ν αποχ _ελη προφαν η χ ινδννο _ν μειωσεως της _υεσεως χ ης Μ . ΓρεττανΙας εις χ ην _διε-θνι } « _οινωνιβν . ° Οιι η σχεδιαζομενη _απαντησις προκειται να ειναι αρνητικη , ειτε χ ατα χρο _υον σαφη ειχ ε μι διαφορους υπεκφυγες , Λεν _σνναγεχ αι μονον απο την _νπεομεχρ ον απρου _· _υμιαν ι . 1 ς την διαχ υπωα _ιν χ ης · ' . Ο _αιμοδιωτε _ρ ος , εν _προκειμενφ , εκπροσωπος χ ης Γρεχ - χ ανιχ ης Κυβερνησεως , ο Υπουργ ος των Αποικιων , _εξηγγειλεν επισημως απο χ ου βηματος χ ης Γουλης των Κοινοτητων _προθεσεις η α Ι σ χ εδ ι α , των . _υηοιων η _πρ αγμαχ οποιηοις αναγχ _αιαν _πρ _ουπο _& εοιν · εχει την . _καχ _ακρατη _σιν της Κυπρον . _Χ αΙ προσφατω _ς Ακομη αι αυταΙ προ & εαιι ς και τα αυτα σχεδια _εκανεΧηφ & ηοαν και παΧι ν επισημως δια χ ου προσωρινου _Κνβερ νηχ ου χ ης Νησου καχ α την χ αχ α & _εσιν το 0 ηρονποΧογισμου ενω _· . ηιον τοο ΣνμβουΧευτιχ ου ΣυμβονΧΙου . 'ΛΧΧ ' η μετα χ 6 ν δευχ _ερ ον πα _γκοαμιον πολεμον εποχη _ουδεμιαν Εχει ομοιοτητα προς τας περιοδου ς εχ _εινας , καχ α τας οποιας , δια βραχνΧογων και _εαιερημενοιν οιααδηπο χ ε βααι _- μου δικαιολο γιας απανχ η · _σιων , _απερ ριπ χ εζ ο χ ο 1 _ερ ωτερον αιτημα Χαου ηο · Χιχ ισμενου και Ιστορι χ οΟ . ' κ . αν Ι _ιΧΧοτε , επι 36 συναπτα ιτη , _οι προαιωνιοι πι & οι χ & γ Κυπριων προς Ι _υνικην των αποκαχ αοια · σιν Αζημιως ηγνοουντο χ αι _παρ _εγνωρ ιζονχ ο & ια χ ης προβολης , ωζ δικαιολογιας , μι & ς _συνθηκης _χ _ης Κατεχουαης Δυναμεω ς μετα χ ης Τουρκικης Δυχ _οκοαχ _ορ ιας _, _συναφθεισης Ιν αγνοια % ων _χ αι παρα χ ην _ΦιΧηοιν των . Εαν βραδυτιρον χωρι ς συνεπειας μια επισημος αναγνωριαι ς χ ου δικαιου χ ου ΚυπριακοΟ Χαου _ηυ-ετειτο και η _ηρ ος τ ' ιν 'ΕΧΧαδα ποοαιρορα χ ης Κυπρου Απεου · 51 : ιο . ' & αν μετα το χ ερμα χ ου πρωτον Παγκ οσμιου ηοΧεμου , δια χ ης πααο · χι } _ς ΙΧπ _ι δων μεΧΧοντι _ηης Ι _ζι τααΣω _ χ ου ζηιημα χ ος απεφ _αυγεχ ο , με ευΧογοφαν _^ _πρ οσχημαχ α _καΙ χω · ρις κανενα δυσμενη διε & νη αν ' τιχ τνπον _, η ΙκανοπΛη ' αις χ ης Αξιωσεως _χΛ ν Συ _πρΙω _» · να ζηαονν _( Χω - _Φοροι μετα χ ης πατριδος των , η δποια _καΙ τοτε ηγωνιο & η _χ αι _κυυαιαα & η παρα το πΧενραν χ ης _Γρν τχ α _νικης Λυχ οχ ρα χ _ορ Ια . Εαν μετα γενεστερως παοεαχ _ιυαα _& η _χ αι ιν τελει _ιιχ _εβΧη & η _εις χ ον Κυπρια - κΛν ιιαον καυ _εοζ ω , _χ ανα χ ι ) ν _διαρχ _ειαν χ ου οποιο ν η _Κνβεονυαα αυιον δυνημις , χωο ις να υη οχρ _εουχη ι να δω αη εις κανενα Χαγον , _ι _& εωρει _ιγχΧημα _και _τι ) ν διαχ υπωαι ν χ ου πρδς , Ενω · σιν αιτημα χ ο _ς & ατε _χ αι η Αηανχ _ηαι να ειναι περιχ ·· _χ η , Εαν υΧα αυια συνεβησαν ι _( ς το πρααφα χ ον Κα Ι το Απωτερον παο , _ιΧ · υον , ») κυβερνωσα _ημΟις υυνα μι _ι _, διεκδικουσα πο , ω ' χ _οπορι αν εις φιλελευθερισμο ν χ αι ουαα _φιΧ η χ α . Ι συμμαχος χ ου 'ΕΧΧ _ψιομβΟ ' , ουχβ δυ ναται ουχβ ρον κατα παρ _ο μοιον χρο πον . Διοτι ο χρονος χ α παντα μεχ αβαΧΧ _ει . Εινα ι λοιπον προφανης ο λογος , δια χ ον οποιον η φιΧ η _και συμμαχος χ ης 'ΕΧΧ αδος Μ . Γρεχχ ανΙα & α ευρε & η εΙς ' _, _· 9 _· εαιν δυσχερη δχ αν , εντος οΧΙ / ου , Φα _Α Υαγχ ασ & η να φερρ επισημως . εις < φυς την ιπι χ ου Κυπριακου ζητηματος Απο φασιν της , της οποιας * ο αιχ ισλσγιχ αν μετα χ ασης _ινσχ οχ ιας παρασκευαζει . ΚαΙ 8 χι μονον _ως Κυπριοι κα ~ .. ως ΕΧΧη νες , αΧΧα καΙ ως φιλοι χ ης Μ . Γρετταν ιας , ευχομευα κοι εΧπΙ - ζσμεν ν αποτραπουν αι δνσχερειαι δια της εγκαταλειψεως παλαιων με & _οδων ,. τιον οποιων , παρα παααν _πρ οαπα _& ειαν , ειναι αδυνατος η εινεν συνεπειων προσαρμογη προς τας υφισταμενας διε _& _νεις συνυ _^ ηχ ας . Δι αυχ ο _υεωραυμεν εντελως περιττδν χ αι ν ' & αχοληυ _· ιομεν επι του προβαλλομενου δειλα _ισχυ _ρισμου , 6 ' τι , δη & εν , _στροτιωτιχ οι λογοι & α παρατεινουν δια ? _% 'ν Κυπρον χ _ηι > σχ ερησιν ' _* _$$ ¦ ¦ _ΦλενΟ _'ιριας της . Διοτι 'ο Ιυχ _η _^ ισμο _^ αυτος περιλαμβανει Ατε · χνως και απαραδεχ τος δλους τους Ι σχυρισμους , οι οποιοι επι _ολοχΧηρον εβδομηχ ονταετ _ιαν δεν _~ _£ - παυααν να _προβαλλωνται . _4 ιιτι δεν υπα ρχει κανενα _εις τον κοαμον παραδειγμ α , κατα το _υποιονΧαος _ωρ ι μος και πολιτισμενος αβι · ααιως απηρν _ηυ-η « αι _εγχ α ιεΧειψε χ ους υπιρ χ ης _Ιλεν & _ερ ιας Αγωνας χ ον . _^ ιι-6 χ ι ο ' _ελληνισμος δεν _ιχει καμμιαν διαυεοιν να _εμκλακυ > . αΙ _εις τριτον Παγκοαμιον πυλεμον , δια να τον εγκαταλειψουν πα-Χιν οι φιλοι τον χ αι οι συμμαχοι χ ον χ αι να αρνοΟνται χ ην Ιχ ανοποιησιν μετριοπα _θεστατων ε & νιχ ων του _διεκδικησεων . Διοτι ιν η 1 υπρος εινα ι χρησιμος δια τας στρατιω χ ιχ ας _ανανκας της Γρεττ . Λυτ οκραιορ _ιας , δεν υ _· α εινα ι δια τους αυτους σκοπους _ολιγωτερ ον χρησιμος _εις αυτην εαν ευρισκεται ηνωμενη με την ελευ _& ερανΠατρ _ιδα της . Η ' /· ΧΧας ολοχ ληρος και υ ' χι μονον _ι ' να τμημα της πλεον η Απαξ _η-Υιονιαυ-η και ε _& _υοιααυ-η μεχρι σημερον _μαχομεν » παρα το πλευρο ν της Μ . Γρεχ ταν _ιας . Β η _μειωοΕις και νχολια Η ΝΕΑ ΚΥ ΓΕΡΝΗΣΙΣ Θ' _ανταπο _ιρ _ινιιο _ιιιηρ ω _^ _Πρ Ιις τας _ηρ _οαιοπιας _ταυ'ΕΧΧΧ _η πα / _ιου Ιαν ιις _τι ] _ν _αχι _/ μαιιαΟι : _!· ααν Ιν ΕΙΙα _ι ι _Κυιιο , νηοιν Ι 2 · _Ονιχ ης _σννιργ ααιας μιτι _ιχι χαι τα Κομμα τ _ων ΦιΧαΙ _τ _υΟι _ρ _ων _, ωαπ νιι συνιιαψ _ιρουν Α , χ ι _ιυ · _νανται αα γ « _ι « τω _ποινοβ ον Α « Ι » Π « Λ κομματα _ιι ς την πραα · _ααΟιιην να _ιξ / ΧΟ ι _/ η χ ω , _ρ α _Ληι ια ς _σημε ριν ης _πιριιι _ιτιιης . Πα ρα χ οΟτα Ιγιν ι _ιικ νι ) μι _αρχ ι · την _Ικηνοηοι _ηοιν η _ι » 4 τ & ν κ , α . Μα _ξιμον _ΚνΑιρ _ηι αι _^ , ι ' _ιι ' ποια , Λνα / ιφι 66 Χα _> ς , ΑΙν αιη _ρι · ( _Ιγτπι / ι _ _ιν Ε 0 _> Ι _· _πης αννι _ρ γααΙας . »»« : — _ΑΝΑΚΟΙΝΟΚ ! _Συμψωνως τρος υρμο & _Ιιιν _ανακαΙνΟ _αιν _βλοι οι στ (> _ατ _< Λ · ται _οιτιν _^ ς Λτ »»>< 'ΛηηΒιΙ _αττα τω _Στρατοιτιδον _ΠολκμιδΙων ιης μοναδος Μ . Λ . Υ . οιηνες οιν ιχουν _λωβει _ΛΓιΛ · βροχον Ι ) υτιοκα | ιιο ον 6 υν « ντιι να _( _υιιοταΟοΟν _ιχρης _τοΟτο πις _ΠολιμΙδια _τιαρουοι · ι 4 _^ ρντι < _πιστοτιοιητικον _τι _)· _ΜΛΛιΛος . ΜΕΒΑΛΗΣ ΑΡΧΑιοΛΟΠΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΠ ΡιΑΚΟΝ ΜΟΥ ΣΕ ΙΟΝ ΜΙΑ 3 _ΡΑΣΥΤΑΤΗ _, ΔΙΑΡΡΗ _ΞΙΣ : Λνα χ _οινωΟεν τοΟ Β _ραφειο » ' _Αηι »· · ΧΙλη _ρ οφο _ρδ ων . — ΙΙως διεπραχθ η η κλοπ η - X * αφαι _ρεθεντα _αρχαςολογ _^ _κι κ _βςμηλβα εΙν * _Β _/!^ ς _ελλην . Λλασαι χ'η ς « β 4 _οδο 5 ο ι ΣΥΝΕΛΗΦβΗ * 0 ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟν ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΚΤΩ ΠΡΟΣΩΠΑ Α γνωστοι _Λιερρηξαν την νυχ τα της ηροχ _υις Πα ρασκευης το οικημα του _Κυπριακου Μον θειον και Ιχ Χεψαν _ιια φορ _^ : χρν _- θα χαι αλλα _ιντιχ _ιιμ η α ι _ξχαιοΧογιχ ης αξιας , Σ χετικως με την _ως ανω χΧοηην , Ιξ _ειοθ η χ _θις νηο του Β ραφει _ον Δημοσιων . _Κλ-ηροφοριων _, το ακοΧουΟον ανακοινωθεν Μια χΧοηη μικροι αριθμου χρυσων αντικειμενων _ισημειουθι κατα τα ς νυκτερινος ωρας της 24 ης προς τη ν 25 ην Ιανουαριου . Μεταξυ των . _αντικειμε ' ναιν τα οποια _εκλαπησαν σνμ · _ηεριιαμδαννται δυο ζιυ )> η χ ρν · σων _δραχιαΧιω _ν , τα οποια α · _πετεΧουν μερος του Οηαανρου _υστις ανευρεΟη _εις τα ανακτορα του _Γουνιον υπ & της _Σονηοικης Ιν _Κυπρω Αποστολης . Η Αστυνομια ιξεταξει την _νποθεσιν * . —ΠΩΣ ΔΙΕΠΡΑΧΟΗ Η ΚΛΟΠΗ Κατα Ιδιαιτε ρας συμπληρωματικος _πληροφορ ιας μας η κλοπη Ι _γενετιι το πρ ωτον αν < ιλ 7 _τν * α τα την 9 ην προυεσημ _& ρινην ω · ραν · 5 _ηο των φυλακων του Μουσειου . Η προθηκη _Ιντος της _οποιας ησαν εκτεθειμενα τα _χλα-Λιντα ευρεθη με θρυμματισμ ενην την Ιξωτερικη _ν _ι αΖον , Ιιτ ' αυτης 6 _ε ευρεθησαν δακτυλικα αποτυπωματα τα _δποια . ιληψ _θησαν και εξεταζονται _νπο της Αστυνομιας . —ΣΠΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΠΣ Τα ως £ νω δι ζευγη χρυ - σων βραχιολιων ησαν σπανιας _τι χ _γψι · Τ & ιν , _ζευγος _ιφερι ΦΩΤΟΒΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑΠΕΜΤΩ Ν ΓΡΑΧ Ι ΟΛΙΩΝ αναπαρασ _τααιν κεφαλης ισος το δε _ΣτεΓ _»» σΧγος . Ταυτα ειναι τεχνοτροπιας της _* _Ελληνι · χ ης Κλασσικης Περιοδου ( 5 ος αιων π . χ . ) ηλβον οε εις φως χ ατ _α τας αναοχ αφ ας εις Γουν ' ι της Σουηδικης Αποστολης ( 1927—1931 ) . Η αρχαιολογικη των αξια υπολογιζεται εις Λ . 4 . 000 και * δνα > . 'βκτος τουτων Ικλαπη ιν χρ υσουν χ υπελλον και 21 αλλα μικρα αντικειμενα _—σκεολαρικια κ . τ . Χ . —αξιας 10 ΟΟ χ αι πλεον λιρων . ιχνη παραβ ιασεως . Δυο _οοκοι του σιδηρου του κιγκλιδωματος ευρεθησαν _λιμαρυμεναι και μετατοπισμ ενοι , οι εσωτερικοι υαλοι του παραθυ ρου σπασμ ενοι , δια δε της ουτω πως σχηματιζομενης οπης , _διεπιατωθη ' ιτι ηδυνατο ευκολω ς να _εισελθρ το σωμα _ινος ανθρωπου . —ΕΒΝΩΡΙΖΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Εξ ολων των ενδειξεων εικαζεται _οτι δ κλεπτης η οι κλεπται _ι _γνω ριζον καλως το μερος , ολοι ) _ιαιι > _ΛαττονΒθ _τα _^ κιαηεντα . Ο κλεπτης η οι κλεπται Τα ως & να > αντικειμενα _ευ · ριακοντο _ει ς τη ν _Γορειαν αΧθουααν του Μουσειου , ιν παρ αθνρον της δποιας , _αΥτικρυζον προς το _Κρεαεντ Οτελ , ευρεθη φεραν Ι γνωριζον καλως την _διαρρυιμιαιν του _οιχ ηματος , δια να _ει-« ελθουν 81 εις την αιθουααν , ωτον _ευρισχ _οντο τα ως ανω _κλα · πιττα , αρχαιολογικα αντικει μενα διεσχισαν πρ ωτον την _ιορειαν αιθουσα ν των ταφων . 'Γ χ λοπη , χ ατα π & σαν πιθανοτητα διεπρ αχ θη μεταξυ τ _^ ς · _Ι Οης νυκτερινης ωρας και της 5 ης πρωινης του Σαββατου . Σημειωτεον οτι το ο ' ιχ ημα φρου ρειται χ αθ ' 8 _λην την νυκτα υπο Ινας φρουρου , _Ζστις ελεγχεται πεντακις κατα το ΑΙαστ _ι _/ _μα της νυχ τος , νπο αστυνομικης περιπολου . _—ΣΚΠΡΒΠΘ ΗΣΑΝ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ Σημειωτεον επισης ιτι πθ () απλευρως προς τα _κλαηεντα _ιυρ ισχ οντο αντικειμενα χρυα & χαι μη—ιν χρυα ουν κανατι , περιδεραια χ . τ . λ . ασυγχρ _ιτως με · γαλητερας αρχαιολογικης αξιας και _τεχιης , τα _ιποια . δ _χλετιτχ ς προφανω ς αγνοων την αξιον των , αφηχ εν αθικτα _προτιμηνας τα χρυσα βραχιολια , τα δποια ησαν κατα πολυ β αρυτερα . Υηο της Αστυνομιας συνεληφθησαν χ θες δ φρουρος του Μουσειου και δχ τω α _λλα προαωπα , απαντες δε οι _συλληφθινχ _ες τελουν υπο κρ ατησιν . ΑΙ ερενναι της Αστυνομιας , υς μας μεταδιδει δ ιν Αεμεαω _& νταποκριτη [ ς μας , _επεξεταΟησαν και Ιχ ει . ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡ ΟΥ _ΠΩ Σ ΜΑΣ _ΒΓΛΕΠΟνΝΛΟ » ΑΒΒΛΟΙ ΕΡΒΑΤΙΚΟΙ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ _'ΦΑΓΙΑΒΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ » Δημοσιευομεν κατωτε ρω ει ζ μετα φρασιν _ικ του Αγγλικοι απουδαιατατην μεΧετην 1 / ιΙ των Κυπριακων ζητημ ατων , δημοσιευθεισαν προαφ ατως _ε > _Λονδινω υπο της · Φα 6 _ιανης Εταιρειας- , της Ε _τοιριια _ δηλαδη η οποια απετελεσε το » πυρηνα χ ης Ιδ ρυσεως χ ου _Ερνατ ιχου Κομματος και εις τη * οποιαν ανι κ _£ _ι 6 Πρωθυπουρ - γος της Μεγ αλ ης υρεττανιας χ . _Αττλη χαι τοσοι αΧΧοι εξεχοντες Αγ γλοι _πολιτευχ α ' ι χ αι διανοουμενοι . Μεταξυ των Ιδ ρυτων της υπηρξαν δ Λορδος Πα _οφιλδ , _αλΧοχ ι Υπουργος των Αποικιων χ αι συγγραφευ ς , ο _Μπερναρ _δ Σω , ι Κρηητζ Τζοουνς σημερινο ς Υπουργος των Αποικιων και _ιιλλοι . Το _βιβλιον επιγρα φεται _ • Στρατηγικοι _Αποικι αι και το Μελλον τ ων · και αναφ ερεται _εις χ α προβληματα χ οι Χο _γχ ]{ αγχ , του Βιβ ραλτα ρ , της Μαλτας και ιης Κυπρου και συνετα χ _θη _( Μικω ς δια τη ν σειρ αν ερευνων της *< _Ραβ ια · νης Εταιρειας » . Το βιβλιον προλογ ιζεται υπο του οι )/« _ρι · νοΟ ' _^ _ΛουρνοΟ των Αποικιων . _'Εκ του προλο γου δε τουτου θ' αναδ ημοσιευσαμε _νινμιτ η φρ ααιι τα μερη τ ' αναφερ ομενα εις την Κυπρον , μετα την δη _/ _ιοαιτ υαιν τοΟ δια την Κυπρον με ρους τοΟ _β _ιβΧιου _, το δηαι ον _ιλιιιζαμεν Ο' ι ναγνιοαΟ ι ] ευρυτατ α , διοτι _παρ εχιι ιι ' , χ ους Κυπριους κπι ' _γινιΧΜ _ι _, τους Ελλ ηνας Αναγνωστης την _ευχ αιρ ιαν να _αχημαχ ιαου _ι σαφη Ιδεαν περ ι των Απο ψεων της Αγγλικης Κυβ ερνησεως ιν σχ ισει με τ ο μελλον της Κυπ ρου , Ιδιως ( χ των τε · . ? . ' ιτ ' . ' . '/ _> ν _νπρ η η 1 ι » ν τιΙ _? ιι _τ _ιε της των _πραγματειιομενων μ ) _, το π οΧιχ ικ _ον και / ινι _χον ι »)· χ ημα χ ης νι _) σου . _ΟτιδηττοιΕ και 6 ν ι 1 ν _° » χ _δ μερος το οποιον αναφιρΒ . ται _εις την Κυπρον ιν τ _( _ι κλο _. >· οικ ( 1 μυ 0 ολο- / 1 ι ? ι η ιιρωτη _ιης _εμφανιοις _εν τ {) _ΙοτορΙ _^ _, οπως και αι πλεον ιιρ 6 _σψατοι πι ρηιι . _ειαι , ανηκουν 'Ι ' τ _^ ν πλεον _νηψωλιον κοπμον τΩν _οΙκονομικων . διοτι η _ΚΟιτρος ειναι _κι ς _ιι . εκειν ων _τδν τ ° · _πο _> ν οι οποιοι _ιφιιλουν Το βνομω των βις ' ιο κυριον προιον , το οποιον ευ ρεθη ιπ ' αυτων . Κατ ηρκειυ τιαραδο · ξον τροπον , το προιον » , _τοΟτο _ητο χαλκος , _ενφ Ι Κυπρος _εΙν « ι , σημερον κατ _ιξοχην γΒ . ωρνικη . _Οτ « ν _ηλαττωΟη η αρχαια Οικ ον ο | ηκη σημασια _ιης ν ηοου , την _υποκατιατηοπν _οτροττηγικοι λογοι , _Γιοτι η _Κυτιρος _, ιπεχπι | ιολις _τ « ο · ακρακοντα μιλιοι _Λπυ την Τοιιρκικην καΙ ε _^ _κονι ' &· πο την Σ υρ . ιακην ακτην « αι « Ιν » _κιτταλληλιις · πΛο © ιτττΟ « ι ι Ιδιως κατα τους χρονους εκεινους προς φυλαξιν 1 απειλην της ΑΙγ _υτττου . Οπως και η Συρια , σπανιως εγνωρισε την _ανεξαρτηοιαν Ελληνες , Φοινι κες , ΛΙγυπτιοι και Ρωμαιοι _εκυριαρχηοαν συχης κατα την αρχαιοτητα . Προφυλακη τοΟ Γυζαντιου αντεμετωπιοε συχνα τας επιθεσεις της αυξουσης Μωαμεθανικης ισχυος . Κατοπιν _βραχυτατης περιοδου ονομαστικης ανεζαρ _τησιας κατεληφθη κοπω το 1191 υπο των Σταυροφορων του Ριχαρδου 1 ου , δοτις την _ε-πωληοε -πρωτον εις τους Ναιτας καΙ υοτερον εις την _δυνστστειαν τω ν _ΛουζινιανωνΕκτος της Βενουατικης παρενθεσεως απο τοΟ 1378 μεχρι τοΟ 1464 . οι _ΛουζινιαγοΙ ειχον τον _Ελεγχον _της νησου μεχρις δτου οι Ενετοι πρωτον κατα τα 1489 κα ! κατοπιν ° ' ΤοΟρκοι κατα το 1571 Ι κατεστησαν οι κυριοι της _νη-Ι σου . Επι τρεις αΙωνας η νησος παρεμεινεν επαρχια υπαγομενη _εις την _Κωνσταντινουπολιν , μεχρις δτου η αγορα υπο τοΟ Διοδραελι τον μετοχων της διωρυγος του Σουεζ κατα το 1875 παρα τοΟ _Χεδιβου και δ Ρωοσοτουρκικος πο λεμος υστις κατεληξε ν _εις την συνθηκη ν του Αγιου Στεφανου κατα το 1878 _ανεζωπυρωσαν τα _βρεττανικα συμφεροντα εις περιοχας αιτινες εθεωρουντο εως τοτε ως καθαρως γαλλι κης επιρροης . Τα ¦ παζαρεματα , τα οποια εχαρα _- κτηριοαν το _Γερολινειον Συνεδριον , αφηκαν την Κυπρον εις Γρεττανικας χειρας προς μεγ _ιστην _ικανοποιηοιν της δημοσιας εν Αγγλια γ ν ωμης , , εστω και παρα την _προοωρινην _ηθικην αγαν ωκτησιν τοΟ _Βλαδστωνος . λΙ ΜΕΤΑΓΟΛΑ ! ΜΕΤΑ Τ 1 Ν ΚΑΤΟΧΗΝ Η _Γρεττανικη κατοχη α · _πετελει μιαν ανωμαλον _καταστασιν , διοτι προφανως η _Γρεττανια ανιλαιιε να _προστατευση την Τουρκικην ι · πικρατειαν α · π 6 περαιτε ρω α _πωλειας , _εΙς ανταλλαγμα _εισαγωγης μη καθοριζομενων μεταρρυθμισεων υπο του Σουλτανου , _μεται , υ των οποιων _ητο και η _προσταοια των Χριστιανων . Δια να καταστπ τουτο δυνατον ο _Σουλτανας _παρεχωρησα την Κυπρον , _δπως κατεχηται και _διοικηται υπο της Αγγλιας . Το καθεστως ητο τελειως ακαΟο ριστον . κ _« εν _βψει τουτου ητο _ιιυΛυ υλιν _^ ν Ιιιυ ' ιΛ ν > 1 ν VI 1 _παραμεινι ) οριστικων _ι _^ σον και _ουντελΕοτικον δια _προαγωγης τι _) ς _νηηου , Ουτω Η , τι ρ . Τχεν εγκαταλειψει η Τουρκια , η _Γριττανια ιιαρημελη- _^ σε μεχρις _υτου ο πολεμος του 1914 εφερεν εις την _πρωτην γραμμην την _νομικην _υποατασιν 6 χι μονον της Κυπρου Λλλα και της Αιγυπτου . Η Αιγυπτος εκηρυχ Οη ως προ · _τεκτορδτον , ε 'ω η -Κυτιρος ως αποικια του Στεμματος κατα την 5 ην Νοεμβριου 1914 . Εν _ιτος αργοτιρον , _ςις μιαν ιπο τας περιοδικας κρισει ς _μιταζυ των Συμμαχων και ιων Γαλκανικων Κρατων και Ιδιως της Ελλαδος εν _οχιοει προς την Ελ · ληνικην βοηθιιαν τρος την Σερ β _ιαν , το _διλεηρ της Ενωσεως της Κυπρου με την Ελλαδα ετεθη _ινωπιαν τοΟ Ελληνος Ι 1 ροιΟυτν , » ιργοΟ Ζαιμη , Ο , τι _Ληλαδη _ιιιιιιτιλεκον _αντικειμενικον σκοπον , _Γοτις ΙτΛ μακρον _ινριοχιτο που ιβν οφθαλμων των Ελληνων Εθνικιστων . ΕΤναι πιθανον _δτι μια αντιρροπος προσφορα _εγενετο ι'ιπα των Κεντ ρικων Δυναμεων _ωοτε ο βασιλευς Κων σταντιν ος _ηδυνηθη να καταπατηση _δ _, _τι _απετελπ την φυσικην ε _πιθυμιαν του Πρωθυπουργου του . Οποιαδηποτε και & ν ητο η _αΙτια η προσφορα _δεν _εγενετο δεκτηαλλ'εΦ ' _υσονπροαεφερθη _αφευκτως εχει εκθεσει την χωραν _ταυτην ( την 'Αγγλιαν ) δια την μελ · λουααν οταοιν της , Εν _τΠ Συνθηκη της Λωζα · νης κατα το 1923 η _Γρεττανικη κυριαρχια επι της νησου α νυ > ν >· 'μ ιοΟη ρι | των _, _κο ! τθι η νομικη της θεσις παρεμεινε ακαθοριστος μεχρις δτου κατα το ) 92 Β ) εγενετο _Γρεττανι · κη Αποικια και ο Υπατος Αρμοστης κατεστη Κυβερνητης . Η βαθμιαια εκκαθα ρισις των Τουρκο— Ελληνικων προβληματων , καιτοι επετευχθη κατα μεγα μερος δια της δραοιικης μιΟυδου ιης ιιν _αγκαοτικης μεταφορας των πλη θυσμων , αφηκε τους Ελληνας της Κυπρου μαζι μι . τους _Δωδικανησιους , τας μο _· ας εν τη πραγματικοτηπ αλυτρωτους _'Ελληγικας κοινοτητας . Ο 'Ελληνιομος των εζεδη _λοΟτο Για της συνεχοΟς ανυψωοκος _τι _) ς Ελληνικης σημαιας , δι ιρανω ν _ιτρος εθνικους οκο · πους , δι αποδοχης τοΟ _'ΕλληνικοΟ προγραμματος _εις τα _οχολεια και δια των συνεχων παραπονων δια τας τραχειας _αοτο'ιομικας μεθοδους και την ακο | . _^ β _^ ρυτεραν _φορολογιαν . Η πολιτικη δυσαρεσκεια _Ιτιιβιινω _^ η τ _« _ιΛθ _» Λτ · _ρβνι λογω της _οικονομικης χιονοουελλης που ενεσκηψε . κατα το 1931 δια να -προκαλεση ικχγκοσυιον ερημωσ _ιν . Ο προυπολογισμ ος του £ τους εκεινου περιειχε πρ οσθετον _φορολογιαν · Το Ελαιον _εχυθη ηδη επι της πυρ ος . Ελειψεν η _αυτοσυγκρατησ ι ς και αναψαν τα αιματα . Εξερρ αγησαν ταραχαι και η συνταγματι κη _διοικησι ς που υπηρχε κατηργη _θη χαριν της ευκολου μεθοδου της κυ βερνησεως δια διαταγματων . Το _Νομοθετ ικον _Συμβουλιον παρε μεινεν εν εκκρε - μ οτητι Εκτοτε . Δημοτικοι εκλογαι διεξηχ θησαν προσφατως και ενΦ σχετικη τις χαλαρωσις των τραχυτερω _γ | ιορ _ρων τοΟ αυταρχικοΟ _καθεστωιος _παρετηρη _θη εξακολουθει τουτο να υφισταται εις πλειστος _λεπτ _ομερειας . ΑΥΡΙΟΝ _ Η οικονομικη ιοσι _£ . Ο _ιηΟ _ΒιΑιχος- φορος και αι προσοδοι . Η _αναιιχ υ _· ξις τοβ _'Εθνιχ ιαμου . _ -. —Λ »¦ · ΛΙΑΣΚΕΨΙΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΦΥΜΑΤΙΠΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΛΙΝΟΝ — ¦ +- * — Ε _ηιαημος _ανακοινωσι ς αναφερει _δτι Οα _συγκροτηθω εν Λονδινω _^ ην 8 ην , 9 ην και Ι Οην Ιουλιου 1947 Διασκβψις δια την _Φυματιωοιν _γενικως , αλλ' _ειδικωτερον _θα ε · ξετασθοΟν περιπτωσεις φυματιωσεως εις την _Γρεττανικην Αυτοκρατοριαν . 'Μ _Διασκεψις θα _ασχοληθη με σανατορια και _αναρρωσιν και γινονται _διςοΡετησπς δια _· Λ Λι > η ι ) οΠ ν να παρακολουθησουν την _Vδιασκεψιν 1 _υχι μον ον Ιατροι αλλα και _Ιδιωται . . _* - « . . ΑΒΒΛΙ η ΚΑΙ ΑΜΕΡ ΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ V ΠΡΕΗΤΕΓΙΛ Ιο απογευμα της χθες _( _ι ς το Γρετταν ικον Ινο _τιτοΟτον Λαρνακος ομιλησε ν α _και _Π ' γητης κ . Πρε « . βιλ με Οεμα : * _'Αγγλια κα μερικη και το ΣχεΓιον 'Εκμ . _ιιΟωοι & Μ / κσ ' ΔανεισμοΟ' . Ο υ | ιιλητης _ουγεκριν _ι . τα δυο κρατη απο κο · λαικης , _οικονο μικης . και κοι . ν αιν _ κης αποψεως και ιχ _ο ιι _· _οεν δτι ιχουν πολλα κοινα γνωρισματα και _βτι επιβαλλε ται _στκχ'ωτατη _ουνεργαοια με _ται _, υ _τοιν . ανευ της οποιας υπο τας παρουσας ουνΟηκας Οα _εσημαινε το τελος και των δυο , β- Α ΒΒΕΛβΗ - Συντομος Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΜΝΗΣΤΕΙΑ τ ης Διαδο χ ου Ελισοα βετ με τον Φιλιππον τπ ς _ι λλαδος ¦ 01 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ Κδ > ο / ο ιων αναιγν _ω β'ι _ων χου « 3 Γ « ντ βυ Ιι 6 χτο / _τ > _ςαλ » του Λ . ονδ £ νον απ * - _φανθη σοχν Λ > πβρ · του γ αμ . ο _> , « ε * ν « ραγ μ . α'ι _ο η Αια _δοχος _· _I _3 _λ _^ _ασ _* _ββτ κ * 6 ο * Ι » _ελε _« π οι : _βιναε ερωτευμενοι » . ΤΟ _ΡΟΜΑΝΙΒΙΚΟΝ ΠΡΙΒΚΗΠΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΜΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , ( Αεροπορικως ) Ο Αμερικανικος τυπος Ιπιμ _ι- Η Διαδοχος ΕΛΙΣΣΑΓΕΤ επιθεωρουσα το πληρωμα Αγγλικου πολεμικου . _νει _, οτι παρ α τας διαψευσεις της αυλης , θα αναγγελθη συντομως η εηιαημος _μνηστεια της Πριγ _κηπ ' ιοσης Ελιασαβετ με το ν Φιλιππον της Ελλαδος , εις τον οποιον χ ατ ' αντα ς διδ εται η Γρεττανι κη Ιθαγ ενεια . 'Εν τοι μεταξυ το 'Σα _ντιυ Π _ικτορ ιαλ _* του Λονδινου ανηγγειλεν , 8 _τ _« τα 65 ο ) ο των αναγνωστων της εφημεριδ ος , που εκληθ ησαν να εκφρασουν την _γνωμην των δια το _'ρωμαντικον πριγκηπικον αισθ ημα απεφανθηααν υπερ του γαμου Ια _ν πρ αγματι η Ελισοαβετ και δ Φιλιππος ειναι _ιρω _- τευμενοι ' . Η Ιφημερ ' ις προσθετ ει οτι χιλιαδες _αναννιιο-των _ιαπενσαν _5-α _ΟΛοντ > ι _τουν , οι περισσοτεροι γυναικες , και να τονισουν ιγ _» _διν επρεπε να Ι _πεμβ η η πολιτικη τις την _υποθεσιν αυ την , η δποια ειναι ολως διολου ιδιωτικη . Εχ των Αγγ λων τα 20 ο ) ο που απηντησαν ησαν πρ ωην πολιμισται . Μονον μια μικρ α μειονοτης _απηντηαεν οτ « θα επρεπε >) Ελισοαβ ετ να παραιτη β η των δικαιωματων του Οοονον . ΣΠ . ΜΙΝΩΤ ΟΣ ΤΖΟ ΑΝ Κ ΡΩ ΦΟΡ ΝΤ ΠΕΝΤΑΛΕΠΤΕΣ ΓΙΟΒΡΑΦΙΕΣ « II _Χυντ _ερ ελλαν _ 0 _^ 1 Ρ _6 1 ιον χορο _εφΟα _ε _* π _^ ο _Χολλυγ-α » ντ χ * _ε μβ _-ιην _δι οχ _ιτ α στην ( αμορφε * — _ΤΚ . ορ * υβ μβ σποι βμεν ο « ο 5 ε · _ΠρΙν δωδεκα χρονια , μια μαθητρια _κολλεγιου ατο _Μισσουρι καθε νυκτα δταν πλαγιαζε £ κλαιε _προτου την _'αρ [ 1 ο υπνος . Τοτε Εκλαιε γιατι ητο ολομοναχη . Σημερα , δμως , Εξαλλα πληθη συμμαζευονται γυρω της δταν εμφανιζεται δημοσιως , και το προσωπον και το ονομα της ειναι γνωστο σε εκατομμυρια κοσμου εις καθε ηπειρον . Πριν δωδεκα χρονια αυτο το κοριτσι επεριμενε οτο γραφειον του Κολλεγ ιου Στηφενς για να πληρωση το οικοτροφειον : Τ Ητο τοσον πτωχη , που πολλες φορες _εδανειζετο απο τον νυκτοφυλακα . Δεν πηγαινε ° τα παρτυ , ακομα και αν της Εστελλαν προσκλησιν , διοτι δεν ειχε να φο · ρεση αλλα ρουχα απο τα παλαια που της Εδιναν τα αλλα κοριτσια . Σημερα , δμως , ιΤ · ναι απο τες πιο καλοντυμενες τοΟ Χολλυγουντ . Σημερα τα ροΟχα της ειναι τοσον κομψα , ωστε δημιουργει αυτη τες μοδες και σ' δλον τον κοαμον μιμοΟνται τους μανδυας που φορει . ΟΙ _ραπν αι την _παρακαλουν να φορεση δημοσιως Ενα απο τα _μοδελλα τους για να κα μουν την τυχη τους . Ποια ητο αυτη η μοναξια ομενη , δυστυχισμενη μπΟΥ , _τριοΟλλα , _τοοο πτωχη που ιι ! μη μπορ η να αγοραση μια φο ρεσια Το ονομα της _ητε ΛουοΙλ _Λεσουαιρ . Δεν το ξανακουσατε Αυτα ητο το ονο μα της , αλλα οτο Χολλυγουντ την ξερουν ως Τζοαν Κρω · _φορντ . Η Τζοαν _Κρωφορντ ειναι στα _( Ι _ψη τπγ . Αλλα ξεηπ τ ! σημαιν ει να ΡρεΟΠ κανεις σε ξενη ν πολιν χωρις δεκα ρα . Ξερει τι σημαινει να πειν _§ κανεις και να μη _Εχη να α _· ιθ · ραση _τροφην . Ξερει τι σημαινει να παλαΙη επ ! χρονια μι την λυπην . Οταν ητο μικρο κοριτσι κις το _Λωτογ της Οκλαχαμας , η Τζοαν Κρωφορντ ¦ περ _ηπρ _το ι _πρρισσοτιρον καιρον της τρεχοντας στη γειτονια , παιζοντας _αψαιρακιο και σκαρφαλωνοντας οτα _δενδρα με τα αγορια . Αλλα η μανια της ητο η ηθοποιια , _Μαζυ με τους αυ π _ροφοικ της Επαιρνε _εΟκαιρα κουτια απο την σιταποθηκη και Εφτιαχν ε σκηνην · Αναβαν Εν * Ι _> α _γον , αντι φωτων _προχικην _'^ υ και Εχοντος για ακροατηριο τα αλογα , τα περιστερια καΙ τα _οτρουΟια , η Τζοαν Κρωφορντ αρχισε την _Οουμπστην καρριεραν της . _'Λπκφασισιι απο _τοτκ Ιτι μια | 4 ερα Επρεπε να _γινη _η-Οοποιος καΙ ν * _βοριΙ ΛραΒα ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΓΛ ΙΟΝ Δ , ΚΑΡΝΕΒΒΗ ρουχα . Απεφασισε , δταν μεγαλωνε , να φορεοη _£ να χο _> κινο βελουδινο μανδυαν , Χρυ σες παντοΟφλες και Ενα πε λωριο καπελλο με φτερα στρουθοκαμηλου . Οταν η Τζοαν ητο οκτω χρονων , η μητερα της _^ _μετωκησε στην πολη Κανσας ΚαΙ ι & αλε την κορην της σε Ενο μοναστηρι στην Κ ανσας , δπου για να πληρωση το οικοτροφειο _Επρετιε να δουλευη . Δεν ειχε πλεον κοΟροες με τα αγορια . Ουτε και θεατρον _στες σιταποθηκες . Βια να πληρωσυ το _οικοτροφειο επρεπε να _Ροηθ $ στο καθαρισμα . 14 δωματιων , να _μαγειρευη , να _πλενη πιατα Για 25 παιδια εκτος του βτι ειχε να τους _φορη τα ροΟχα και να τα _βαζτι να πλανιαζουν · Φορουσε _τοιτι ασπρο με μπλε και επλαγιαζε σε μιαν απο τες σιδερενι < : ς καργιολες της μακρας αραδας . Εξη χρονια υστερα απεφασισε να παρακολουθηση αν ωτερα μαθηματα . Ενεγραφη στο Κολλεγιο _Στηψεν ς στην Κολομβια , τοΟ ΜισσοΟρι . _Χρηιιατα Δεν * _-ΗΒ- τιποτε . Οσο για ροΟχα φοροΟσε εκεινα που _πετουσαν τα δλλα κοριτσια και _υπηριτοΟαε ως σερβιτορος γι α ν α _βγαζη τω _οΙκοτροφε . Βον της . Μερικα κοριτσια που την περιφρονοΟαην και της _Εκααναν τον μεγαλο , διοτι _δουλευε ως _πρρβιτοοος , λεγουν τωρα : _* Την Τζοαν _Κρω-Φοοντ Γεβαια την ξερω . ΕΒ · _ιιιθα _φιλιναδες . Πηγαιν αμε μαι ~ . αχ ο Κολλεγιοι _- . Η δοξα της αντανακλα και α' αυτο το Κολλεγιο _Στηφεν ς κα ) οτΛν _τρατζκρια _κριμμΒται στον τοιχο μια μεγαλη φωτογραφια της και κατω απο την φωτογραφια υπαρχει η επιγραφη « Σ' αυτο το _δωυατιον καποτε εοερβιρε η Τζοαν Κρωφορντ » . Η φλογερη της επιθυμια τοτε ητο να _γινιι χορευτρια . Οταν λοιπον της προσεφεραν να _χορεψη σε μια επιδειξη στον δρομο με 4 λιρες ι _, _' ιν εβδομαδα , πηρε ιην δουλεια Και _νομιζι δτι Εμπαινε α ιον _παραδβισο , Δυο εβδομαδες υστερα ( κλεισε η επιδειξη . Δεν ειχ αν χρηματα για μισθους και η Κρωφορντ / . μι · , ινε ολομοναχη οε μια ξενην πολιν . Μηπως _τυ ιπειοοδιον « _κα · τοπ » , την αποφασι ' ν της να | 1 ·) ' _ι 'ιτην σκηνην : ΒΙοτΛ Ι Αα · _^ Ιαιι ι _'ο χρηματα κπι πΒ | _γι . πισω ν · ο Ι _ Ι . · οιις ( _ιιουλιψ · . _· _, φυλαξε μερικες πεννες ΚαΙ πηρε Ενα πρωι το τραινο για το Σικαγο . _Οιαν _πληοωοπ ( Συν εχεια _« Ις _τημΙην _σβλιδα ) ΚΑΘΗΜΕΡΙι , _ΙΙ ' _-ΠΡιΙΤΝιι _ΕΦΗιυυΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕοωτερικοΟ ΕξωτιρικοΟ Ετησια £ 2 . 0 . 0 Ετησια £ 3 . 0 . 0 Η ουν 6 ρομτ ) ειναι « _ροπληρωτεα . ¦ - - _. _ι _ι Ι ΚΥΡΤΑΚΗ 26 Ι ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1947 Σεληνη 5 ημερων • Αν . _ηλ . 6 . 51 ' -Δ . 5 . 09 ¦ Ξενοφωντος Κλημεντος _^ η υπαιθρος της εααα _& ος _Ευυ & _ΓΙιΡΙΖΕΤΑΙ 1119 ΤΟΥΣ ΑΗΣΤΑΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑ _ΕΙΣΓΟΑΗ 1 ΕΞ ΑΑΓΑ _ΚΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρωυτε ρ ) £ Β συμμοριακη _δρασις ιν Ελλαδι , ως μεταδιδετ αι ιξ Αθηνων , συμφωνως προς Αναφορας των Γ ' και Β ' Σωματων Στρατου , χαρακτηρ ιζεται απο συνεχη _ικκαθαρισιν και ιξον χ ωαιντων συμμοριτων καχ καταστροφη ν των καταυλισμων των , Επιθεοις πολυμελους συμμοριας κατα του φυλακιου της γεφυρας του Ολυμπου , _Απεκρουαθη χαι οι σνμμοριται Απεδεκατισθηααν _. Αποπει ρα εισβολης συμμοριτων Ιξ Αλβ ανιας απεκρουσθη και οι σνμμοριται καταδιωκονται απο _^ Ελληνικα αποσπασματα . Εις την περιοχην της _'Αρδαιας απετνχεν αποπειρα στρατολογιας χ ωρικων _οιτινες _ιξεγερ θεντες ετρεψαν _τευς σνμμοριτας εις φυγην . Αλλη συμμορια ει ς την περιοχην των Σερβιων _ενεπεαεν _εις _ινεδρα _ν κα αποδεκατιζεται . ΕΙς τη ν περι οχη- του Κιλκις χ αι του Λαγκαδα αννεπληρωθη η _εχ καθα ρισις των . συμμοριτων οι δε χωρικοι επανελαβ αν τα ς εργασιας των .. ΗΥΞΚΓΗ υΥΝΔΡΟΜΗ ΙΤΟΥ ΙΕΡΟΥι ΝΑΟΥΙΦΑΚΕΡΠΜΕΚΗΣ ΥΠΕΡ Μ ΛΠΟΡΠΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η επιτροπεια του Ιερου ν αοΟ Φανερωμενης ανηγγειλε δι επιστολης της προς τον Βυμνασιαρχην κ . Κ . Σπυριδακιν δτι αυξανει την οπερ των απορων μαθητων και μαθητριων τοΟ _Παγκυπριου Βυμνασιου _συυδρομην του ναου απο £ 200 _εις £ 250 ετησιως Το ποσον των £ 200 κατεβαλλ ε ™ προηγουμενως εις το γενικον ταμειον του σχολειου δυναμει _ειδικου συμβολαιου , του οποιου η Ισχυς _Εληξεν ηδη απο του παρελθοντος σχολικου Ετους . Το ποσον αυξηθ & ν ηδη εις £ 250 θα διατιθεται Οπερ των απορων . ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ _ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΒΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Επισημος α _κχκο ( νωσις διο τους _εΙσαγωγεις φορτηγων αυτοκινητων η πρακτορας τ προσωπα διεξαγοντα _συναλλαγας δι αυτοκινητα τα οποια αι Στρατιωτικα ! Αρχαι διαθετουν εις το Ηνωμενον Γασιλειον _, προειδοποιει 6 τι ο Ελεγκτης Προμηθειων , Μεταφορων και Αγορων δεν προτιθεται να εκδωση αδειας κυκλοφοριας παρα _εις περιπτωσεις αιτινες 8 α κριθουν ως απαραιτητοι . Η _ανακοινωσις προσθετει δτι εκτος των εισαχθεντων το 1946 οχηματων , το ολικον των υπο παραγγελιαν οχηματων ανερχεται τωρα εις 325 και δ αριθμ ος αυτος ειναι κατα πολυ μεγαλυτερος απο _δ , _τι χρειαζεται η Νησος . Ως εκ τουτου προστιθεται , ο Ελεγκτης Προ μηθειων , Μεταφορων και Αγορων δεν θα δυνηθη να _εκδωση αδειας κυκλοφοριας εις δλας τας περιπτωσεις . Εν περιπτωσει , δθεν , αφιξεως δλων των παραγγελθε ντων οχημα των , οι εισαγωγεις δεν θα δυνηθοΟν να τα πωλησουν εις προσωπα , τα οποια δικαιουνται να τα χρησιμοποιησουν και _οιαδηποτε ζημια θα βαρυνιι τους _ειοαγωγεις η πρακτορας . ΟΙ προτιθεμενοι να αγορασουν φορτηγα αυτοκινητα προτρεπονται να εξακριβωνουν εαν θα εκδοθη αδεια κυκλοφοριας δια το οχημα το οποιον θα αγορασουν , διοτι η προπληρωμη μερους η ολοκληρου της αξιας του αυτοκινητου δεν επτ _,-ρεαζει την _ικδοσιν της αδειας και η αγορα νεου η παλαιου αυτοκινητου δεν σημαινει δτι ο αγοραστης θα εφοδιασθη με _αδειαν κυκλοφοριας , ανευ της οποιας το αυτοκινητου δεν δυναται να _χρησιμοποιηθω , ΘΑ _ΚΑΘΟΡιηΟΙΙΗ 0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑ » Πληροφ ορουμεθα δτι το Ιατρικον Τμημα υπεβαλεν _εις την Α . Ε . τον Κυβερνητην κα ! το Νομικον Τμημα σχεδιον περι περιορισμου του αριθμοΟ των Φαρμακειων εν Κυπρω , ουτως ωστε να μη _δημιουργηθω πληθωρισμος , Ιδιως _εις _τας πολεις , και επομενως συναγωνισμος προς βλαβην των ηδη υφισταμενων επαγγελματικων φαρμακοποιων . Πιστευεται δτι θα _δημοσιευθω προσεχως _σχετικον νομο · σχεδιον το οποιον , μεταξυ αλλων , θα καθο ' ριζη και την αποστασιν ητις δεον να _υπαρχη απο του ενος φαρμακειου _εις αλλο . Επι του ν ° μο ° χεδ ( ου τουτου Οα _ζητηΟη να εκφερωσι τας αποψεις των οι φαρμακοποιοι και _ειδικως οι Εχοντες συνεταιρικον φαρμακειον , ινα ληφθη προνοια οπως εν περιπτωσει διαλυσεως συνεταιρικου μη παραβλαφΟωσι κε _κτημενα δικαιωματα . ΤΖΟΑΝ ΒΚΡΩΦΟΡΝΤ ( Συνεχεια εκ _τηςιης _αελιδος ) το εισιτηριο της εμειναν λι _γοτερα απο δεκα σελινια . Ε πειδη εφοβοταν να τα _ξοδευοτι δεν ( φαγι _κεινην την η-. μιραν . Πηρε δουλεια ως χορευτρια σε Ηνα καμπαρε . _Ετιειτα πηγε οτην Νεον 'νορκην καΙ χορεψε στο _Ουινοτερ _Βκαρντεν . Καποιος της Μετρο Βκολν τουιν Μαγιερ την ειδε να ' χορευη στο « _Περαστικα _Επιδειξις » . Ειχε χαριν , _ρυθμον , _νεανικοτητα , προσωπικο _τητ « και καλα ποδια . _ΕΙσηγη-0 η να δοκιμασΟη οτην σκηνη * Ι ι , σιον κινηματογραφο Οχι 1 _» . Φιλοδοξουσε να γΙνΒ η Παυλοβα του _Μπροντγουεη Στο τελος , μετα απο πολλην συζητησιν _κατε . _δεχΟη ια δοκιμασΟη ατην οκηνην και της εδωσαν _# να εισιτηριο για το Χολλυγουντ και συμβολαιο για ι- 15 . Αλλα οτο Χολλυγουντ δεν αρεσε το ονομα της . ΛουοΙλ _Λεαουαιρ , Ποιητικων _να' _. Αλλα _καταστρεπτικον 6 ια μιαν _ηθοποιον . Δεν 0 α μποροΟαι . καν ενας οΟτε ν _^ το 0 υμη 0 (| _ουτε να το προφερη , Ενα περιοδικον λοιπον ανοιξε _διαγωνιαμον , προσεφερε ( _ι _ραβεια και αρχισαν τα ονοματα _ α Ερχονται κατα χιλιαδας με καθε _ταχυδρομειο . Το αποτελεσμα τοΟ διαγωνισμου ητο η ΛουοΙλ Λ > · σουαιρ να _γινη Τζοαν Κρωφορντ . Αλλα ακομη απειχε πολυ απο τοΒ . να ειναι « αστερι » . τ _Ητο ινα μαλλον αποτομο κοριτσι , με σγουρωμενα μιλλια και με λιγο τραχεις τροπους , που , _υπετιθετο , ειχαν σκοπον να κρυβουν την _δειλιαν της . Μια μερα σκεφθηκε δτι αν επροκειτο να _μεινη στο Χολλυγουντ επρεπε να αλλαξε ) . 'Η φιλοδοξια της την Εκαμε να αλλαξη σε μιαν νυκτα . Παρατησε τον χορο τες νυκτες . Ηρχισι την μαρειαν _ρουτιναν , οοβαρην μελετη . Βαλλικα , Αγγλικα , τραγουδι . Αρχιοι . να γινεται λεπτη , κα ! επ ! τρια χρονια διαρκως πεινουσε . Το προγευμα της σπανιως ειναι κατι , _ιεριαοοτι απο _ε /( χ ποτηρι νερο με μιιι θΒ « γΟ « ι χυμου _πυρτυκαλλιου , Συχνα το μονο που παιρνει στο διαστημα μιας ολοκληρου ημερας ειναι λιγο _βουτιιρογαλο . Δουλευε σκληρα και αρχισαν να της διδουν καλυτερους ρολους . Οταν σε μιαν _ταινιαν ο ρολος της ειχε απαχικον χορον Επεσε κα ! ε ' οτιαοε το ποδι της ατο ν αστραγαλο . ' Λλλα _επειδη φοβηθηκε μηπως χαση τον ρολον της , _( _ ( ιειλε τον _γιπτρον α της Β > ιθ )·| το ποδι και την ¦ < νημ ·) ν κα ! συνεχισε την δουλεια της ατην ταινια . II Τζοαν Κρωφορντ λε γει _Ητι απορει η Ιδια για τα τι της συνεβη . _Εγεννηθη ατην ¦ _ντωχε . ια _κειι _τωριτ ( ιχει οτιδηποτε πολυτελειες μπορει να » ροοι | ι / ρ [| · ιΛ χρη μα , _'Πγρννηθη χ ' ·» ρις Οιοι ν οτην κοινωνια κε »! τωρα Γπου _πη--αιν ε . ι . _περισιοιχιζεται απο πληθος θαυμαστων . Εγε . _ννηθη Χ < ΛΡ _> ς ωμορφια ¦ και _τωρεε ειναι _Λπο _τις πιο _Αμορφες γυναικες στη σκηνη . ΑΠΡΟΟΠΤΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ ΤΟΥ ΑΡΧ _8 Α 1 ΚΑΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΒΒΑΙ ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ Π 0 ΑΙΤ 1 ΚΗΝ ΣΗΜΑ 2 ΙΑΝ ΑΦΙΚΕΤ 0 0 ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥ _ΓΕΡΝΗΤΟΥ Πληροφορουμεθα Ιξ ασφαλεστατης πηγης οτι αναχωρει την _Τριτην προσκληθεις υπο του _Υπονρ γεΙου των Απ οικιων δ _ιπ-ιμοι _'^ _ΙρχιΛκοστη- Σερ Εντονα ρτ -Τζαχ αον δια β ραχειαν ' _Ιπισκεψιν . ¦ . · ..: 'Η _ιπιακεψις του σχετιζεται , ως εικα ξεται , με _συακε-ψιν ι . μιτα του Υπουργου των 'Αποικιων- Η . _Βχρ ηητζ _Τζοουνς _χ αΧ του νεου _Κνβ _ερνη _του Λορδου ΟυΙνστερ εν σχισει με το πολιτικον ι και ιθνικον ζητημα της Κυπρον . . ¦· _- . , Β Ηδη , εφεσεις _δριαΟεισαι , ηρος _. _αχρ _οααιν ενωπιον χ ου ¦»¦¦« ¦¦¦ Μ « » ¦ _ ¦ ¦ _' ¦ ¦¦¦ . ¦> ¦ ' ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' _ι ι _Ι ηι _ι ¦ « 4 »>¦*¦¦ » « 4- · , , _. εντιμου Αρχιδιχ αηου , _, _ανεβληθ ησαν _ιη' αοριστον . Ως γνωστο » υ ΙΥτιμος Αρχιδιχ αστης προτου φΟΑσι _ι ιι την θεαιν _ταννην ιν Κυπρω διετελεσε βοηθος Κυβ ερνητης της Μαλτας . —ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΥΠΑΣΠΙΣΤΓΣ ΤΟΥ ΚΥΓΕΡΝΗΤΟΥ _Αφικεχ ο δια τον Συμβατικου _ατμοπλοιαυ 'Ταλοτι . δ _οπασπιστ _& ς του νεου Κνβ ερν'ητου Λορδου _Ουινοτερ Λοχαγος V . Α . ΝτΙ χ Λοσυντερ μετα της σνζυγου του χαι Ινκατεοταθηοαν εις το Κνβερνει ον . ΕΙΣΤΕΝΙΣΥΧΣΙΝ ΤΗΣ ΠΡΕΣΓΕΙΑΣ ΜΑΣ _» - — . — Προς τον κ . Υπουργον των Αποικιων απεσταλη το _κατεοθι τηλεγραφημα _ * - γ < Η κοινοτης Ορμ _ιδειαςΛαρ ν ακος υποστηριζει το Εργον της Κυπριακης Εθνικης _Πρεαδειας _αξιουοης την Ενωσιν της Κυπρου μετα της Μητρος Ελλαδος * . « Επισης υπο τοΟ Ελληνικου Συλλογου Αποφοιτων ΛεμεσοΟ απεσταλη το κατωθι τηλεγραφημα : _ε'Ο Ελληνικος Συλλογος των Αποφρ _' τΜν ΛεμεσοΟ θεωρει την Κυπριακην _Πρεσβειαν ως εκπροσωπουσα ν τον Ελληνικων Κυπριακον Λαον ΚαΙ _διαδηλοι τον μοναδικον ποθον της Ενωσεως μετα της Μητρος Ελλαδος . _Ε-πιοης υπο του θρησκευτικου Ο ρθοδοξου _ΜδρυματΒκ « _ι'Αγωπη » Λευκωσιας απεσταλη το κατωθι τηλεγραφημα ε'Εκςοραζομεν εμπιστοαυνην προς Κυπριακην Εθνικην _Τρεσβειαν , ζητουσαν παρα μεγαλου και Φιλελευθερου Γρεττανικου Εθνους _Δικαιιοωνην δια της αποδοσεως της Κυπρου _εις την Μητερα Ελλαδα . Ζητω η Ενωσις . ΕΥΑΒ . Μ . _ΠΑΠΑ-Ι-ΩΑΝΝΟΥ Βραμματευς » . ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙ .. ΕΝ ΑΜΜΟΧ 0 ΣΤ _& Αμμοχωστος , 25 ( _Τοι ανταποκριτου μας ) . —Το ουνε δριον επι του _καθορισμοΟ ενοικιων Α μμοχωστου συνεδριασαν υπο την _προεδριαν τοΟ κ . Λευκιου Ζηνωνος _εξεδικασε _τως εξης υποθεσεις _ 1 ) Της _Χρυσταλλους Γαιου , εκ _Γαρωσιων , κατα Πολυκαρπου Χαραλαμπους , εκ Γαρωσιων , _αιτουσης δια μιαν _οικιανεν Γαρωσιοις απο £ 2-15-0 , £ 6 μηνιαιως . Το συνεδριον απερριψε την αΒτησιν . 2 ) Του Χουσειν Καραμπεκιαρ , εξ Αμμοχωστου , κατα Βεωργιου Πε _τρου , εξ Αμμοχωστου , αιτοΟντος δι Εν δωματιον εν Αμμοχωστω απο σελ . 10 , £ _1-10-Ο . Το δικαστηριον επεδικασε σελ . 15 . 3 ) Του _αυτου Ιδιοκτητου κατα Προκοπη Κυριακου _, εξ Α μμοχω στου αιτοΟντος δι £ ν δωματιον εν Αμμοχωστω απο σελ . 10 £ 1-10-Ο . Το συνεδριον _επεδικασε σελ . 15 . ·]) Σελαχη Χασαν Μανσουρ κατα _Μεβλητ Σαλημ _αιτουντος δια μιαν _οικιαν εν Α μμοχωστω απο 30 οελ . εΙςΙΟΟαελ . Το συνεδριον _επεδικασε 50 σελ . μηνιαιως . Το ουνεδριον Οα _συνηλθε ) εκ νε ου την Ιην και 17 Φεβ ρουαριου . _ΕΤΡΑΥινιΑΤΙΣΘΗ Α ΠΟ ΠΟΑΗΛΑΤΟΝ Ο Αγηοιλαος _Φεοκα , εκ ιου χωριου Κατωκοπια , οδηγων ι . ' ν _ποδηλατον , _προοεκρουετ . ν _( _ΙξωΟεν της _'Λοτυνο μιας επι του Αχμ ετ Ι ' ειχημ _ιΙ'ωττε » . ΟΒ _/ τος υπεστη καταγμα της δεξιας του κνημης κα ! _( ιΒ . τε . _ψ- _' ρΟη _εις το Κυβερνητι · κον Νοσοκομειου . _υΙΑ Μ ΜΤΙΞΙΟΜΠ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Πληροφορειται ο ι · _Λεμιοω _ιιτντπποκριτης μας Οτι το _'Ελληνικω Υπουργιιον της _ΠαιδειιιΒ . 0 α _δωση φιλοδωρηματα ' . π ! τ «? Β > _νεη _> _ιτει , _ρις τους 1 ( υ · ιτριηυς δημοδιδασκαλους , συν _εαι , ιουχους του ΕλληνικοΟ Κρατους , ΚΑΤΗΡΤΙΣΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ _ΤΟυ ΥΠΑΑΑΗΑΟΝ ΚΑΙ _ΕΡΒΑΤΟΗ ΤΟΥ ΑΗΜΟΥ _ΜΜΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ , 25 ( ΤοΟ ανταποκριτου μας ) . — . Κα _^ α την σημερινην ° υνεδριασιν του Δημοτικου Σ υμ _βουλιου ΛεμεσοΟ , η υτιοια _ιλαβε χωραν εις το Δημοτικον . Μεγαρον , την 3 μ . μ . ωραν , ομιλησαν δ κ . Δημαρχος και ο δημοτικος συμβουλος κ . Κωστας _Παρτασιδης επι του _υπο-του Δημοτι - κου Συμβουλιου καταστρωθεν τος σχεδιου λειτουργιας του δλου δημοτικου οργανισμου . Σχετικως με τας σχεσεις των εργατων κα ' ι υπαλληλων αφ' ενος και του Δημοτικο _υ Συμ β ουλιου αφ' ετερου , ο δημοτικος συμβουλος κ . _Παρτασιδης ανεκοινωσεν δτι το- Δη μοτικον Συμβουλιον ωριοεν επταμελη επιτροπην , αποτελουμενων εκ 3 αντιπροσωπων του Δημοτι κου Συμβουλιου , 2 της Επαρχιακης Συντεχνιακης Επιτροπης Λεμεσου Ε , Σ . Ε . Λ . και 2 της . Συντεχνιας του Δημου _ΛεμεορΟ . ΕΙς την Επιτροπην ταυτην δεν συμμετεχει αντιπροσωπος της Ενωσεως των μονιμων υπολλη λων . Ο κ . Παρτασιδης παρελειψε να ανακοινωση τα ονοματα των αντιπροσωπων της Επιτροπης . Η ΕΠΕΛΘ ΟΥΣΑ ΣΥΜΦΠΝιΑ ΕΡΒΟΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΤΩΝ Ενωπιον του χ . Διοιχ ητοτ Εργασιας υπεγραφη χ θε ς η συμφωνια μεταξυ του Συνδεσμου Εργολαβ ων Οικοδομ ω * Λευκωσιας αφ' ενος και της Συντεχνιας κτιστων χ αι εργατων κτιστων Λευκωσιας χαι επαρχ ιας , αφ' ετερου , περι ης εγραψαμεν ει ς το _χ θεαινον μας φνλλον . Η συμφωνια Ι χει ως « 5-7 : 1 ) ΟΙ εργολαβοι αναλαμβανουν την υποχρεωσιν να επαναπροσλαβουν _εις τας εργασιας των βλους τους εργατας οι οποιοι _ησχολουντο κατα την ημεραν του Λοκ-αουτ με τα Ιδια ημερομισθια τα οποια επληρων ° ντο κατα την αυτην _ημερετν , 8 ) 1 ) 1947 , υπο την προυποθεσιν δτι οι εργαται θα παραγουν την Ιδιαν εργασιαν ως και προτερον . Τα ημερομισθια αυτα θα Ισχυουν επι _τετραμηνον . Ακριβεις κλιμακες των ημερομισθιων δια καθε _ειδικοτητα να καθορισθουν κατα την διαρκειαν του τετραμηνου υπο Μικτης Επιτροπης αποτελουμενης υπο ισου αριθμοΟ _ανειιτροσωπων του Συνδεσμου Ερ γολαβων και της Συντεχνιας . ΟΙοσδηποτε εργολαβος πιστευει δτι πληρο ' , νει _κις μερικους εκ των _εργατι _^ ν του υπερβολικα ημερομισθια δυναται να αναφερη τουτο κις _Μικτην Επιτροπην αποτελουμενην . ως α / _ωτερω , προς συζη τησιν κα ! λυσιν . Μετα τον κσ · θορισμαν των κλ ιμακων _τωγ ημερομισθιων θα αναγραφη επι της ταυτοτητος του καθε μελους της Συντεχνιας η ειδικοτης του και η προς αυτην _ΛντιοτοιχοΟσα κλιμαξ ημερομισθιου . Το ακριβες _ημερομιοθιον ενος εκαστοι ) να καθοριζεται αποκλειστικως υπο οΟ εργολαβου εντος των κλιμακων . Νοειται δτι κατα την διαρκειαν τοΟ τετραμηνου _ου _τε η Συντεχνια δικαιουται να ζητηση ημερομισθια περαν του μαξιμουμ οΟτε κα ! ο 1 . Εργολαβοι να πληρωνουν _κατε . ι του μινιμουμ , Εαν υπαρχη υπονοια _υτι εργολαβος τις εφαρμοζει σκοπιμως και _συστηματικες τα κατωτερα ορια ημερομισθιου καΙ ουχι διαβαΟμιοιν τουτου αναλογον προς την αποδοσιν του εργατου η τοΠ τεγ _ιΙτοιι . τοτε το ζητημα 0 α ρυθμιζεται υπο κοι νι ' ις επιτροπης εξ _αντιπροσευπων του Συνδεσμου κα ! της Συντεχνιας εξ Ισου . Τα ημερομισθια των μη επηρεαζομενων απο το Λοκ-αουτ εργατων επαφιεται να _κσΟοριζων ται υπο των εργολαβων Ι'ε _βασιν την _ιοχυουσαν μεχρι ιου _Λοκ-ωου _συμφωνιειν ημερομηνιας Ι ) 10 ) 19 · 16 , Ο _δρος _ειυ-ιος 0 α _Ισχυη ( ιι . χρι τοΟ δι-« κανονισμοΒι των κλιμακων των ημερομισθιων · 2 ) Καθε προσλαμβανομενος εργατης μη επηρεαζομεν ος απο το Λοκ-αουτ την πρωτην ημιραν της προσληψεως του Οα _Οεωρηται ως δοκιμος στερουμενος τοΟ δικαιωματος της διημερου _ιτροει-Γοποιησεως , Το αρθρον τουτα Οα Ισχυη μεχρι τοΟ _καΟοριομου των Κλιμακων των ημερομισθιων , 3 ) Δια καθε απολυσιν Π « _ποχιιρηαιν ε ργατου Οα διδεται εκατερωθεν ·> ιημ · 7 _^ * προ _ειδοποιησις εργασιμων ημερων . Εαν η απολιισις προκειται να _γινι ) κατα το τελος της εβδομαδος η _προειδοποιησις να διδεται το _αργοτερον την εσπεραν της Παρασκευης- 4 ) Το 44 ωρον βα _παραμεινη εν Ισχυι . 5 ) 'Η προσληψιςερνατων θα επαφιεται εις τον εργολαβον υπο τον δρον δτι καθε προσλαμβανομενος εργατης θα ειναι μελος της . Συντεχνιας με τακτοποιημενος τας οικονομικος και αλλας Συντεχνιακος του υποχρεωθεις . Ο _επιοτατης , ο γραμματευς και ο φυλαξ δυνανται να μη ειναι μελη της Συντεχνιας . 6 ) Η απολυσις εργατου ειναι απολυτον δικαιωμα του εργολαβου . Δια καθε ομως απολυσιν πρεπει να διδεται η ως ανω συμφωνηθεισα _προειδοποιησις . Το _ιιρθρον αυτο Γα Ισχυη επι τετραμηνον δοκιμαστικως , αι δε _παρατηρη-Οησομεναι υπερβασιαι θα λυ · _ωνται υπο διαιτητικης επιτροπης αποτελουμενης απο τον _Δημαρχον κ . Ι . Κληριδην , _εους Δημοτικους Συμβουλους Κ . _Μιχαηλιδην και Π . _Ιωαννιδην , ινα εκπροσωπου του Βραφειου Εργασιας , Ενα _αρχιτεκτονα μελος του _Συνδε-3 μου Επιστημονων Μηχανικων και Αρχιτεκτονων , δυο μελη του Συνδεσμου Πργολα ιων και δυο μελη της Συντεχνιας . 7 ) Ο τροπος εκτελεσεως της εργασιας ειναι ζητημα το οποιον _αφορςι αποκλειστικως τον Εργολαβον-Γ ) Τα καθηκονια των Τοπικων Επιτροπειων θα ε ιναι τα ακολουθα : α ) Να εξεταζουν εαν οι _τεχνιται Εχουν τα απαραιτητα εργαλεια δια την κανονι κην διεξαγωγην της εργασιας _τε _^ ν . 6 ) Να εξεταζουν εαν οι εργαται προσερχωνκχτ εις τας εργασιας των κατα την κα-Οωρισμενην ωραν κα ! εαν ο εργολαβος εφαρμΛζει πιστως την _ουμψεον'αν περι _ΙΙωρου . γ ) Να εξεταζουν εαν οι ερ · _γαται συ | ιπεριφερωνται _καλειις πρΛς τον εργολαβον κει ! τους επιστατας του , και εαν Λ εργολαβος και ο ! επισταται του _ουμπεριφερε _, ινται καλως προς τους _εργατας , Ν « φροντιζουν Γπως διευθετειται κα 0 ε διαφορα , η οποια αναφυεται εξ _αΙτιας της _ουιιπβριψορ « ς και εργατων , εαν 8 ε αποτυχουν ε'ς τουτο ια υποβαλλουν ε ' κΟεσιν _εΙς την _επιτροπων _της _Συντεχνιας , η δποια 0 α _συνεχιση τας _προσπηθειας πρυς διευΟετησιν της διαφορας μεσον τοι ) _Συντομου Εργολαβων . δ ) Να εξεταζουν τας ταυτοτητας των απασχολουμενων εργατων δια να εξακριβω · νουν εαν ειναι μελ η της Συν _τεχνιας και εαν ειναι εν _ταξρι με τας _οικονομικας και _τας ιν γενει Συντεχνιακος των υποχρι . ωπεις , ι . ) Να εξεταζουν εαν τηρουνται πιστως οι οροι της πα · ε > _ουε > ης _συιιφεΛνΙας . 9 ) Κατα την διαρκειαν εκτελεσεων μπετον αρμε δεν Επιτρεπεται η κηρυιις απεργιας , _« Εκτελεσ ις μπετον αρ · με > σημαιν ' . _'ι ην πληρη _αποπερατωσιν της Λριαμινης η- δη εργασιας μπετο ν αρμε . 10 ) Η παρουσα συμψ 6 , ν · α ακυρωνει 6 λας τας προηγουμενος συμφωνιας . Κατοπιν _τι _^ ς ανωτερω ουμ · _φε . _ινιας το Λοκ · αουτ λυεται και οι ιργαται αρχιζουν ερ · γαοιαν απο της αΟριον Δευτε ρας , Η ΑΗΤΑΑ & ΑΒΗ ΕΠ 1 ΣΤ 0 Α 0 Η ΜΕΤΑΞΥ ΗΓΕΓΙΝ ΚΑ ! ΣΤΑΑΙΗ ΑΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρωυτε ρ ) Η Ανταλλαγη επιστολων μεταξυ του κ . Μπεβ ιν και τουΣτρα _- ταρχου Σταλιν Ιξ Αφορμης του αρθρου της * Π ραβδας » ιπιβ _ιβαιοι ' την Αγγλο Σοβι ετικην συνθηκην συμμαχιας . Επισης Αποκαλυπτει οτι δ Στρατα ρχης Σ ταλιν θα ιδεχετο να _εξετασρ _παρατααιν της συνθηκης εαν απηλασαετο η συνθηκη των σημε ρινων _^ επιφυλαξεων της » . ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ Δ ΡΑΣΙΣ ΕΝ ΡαΜΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 25 ( Ρωυ τερ ) Εξερραγησαν ιν Ρωμη τρεις βομβ οι περιε _χ ουσαι φυλλαδια της οργανωσεως 'Φασιστικης Επαναστατικης Δρ ασεως » τα οποια καλουν Ικστρατε _ιαν κατα του κομμοννισμου . ΚΑΤΑ ΤΗΣ _ΥΠΕΡΙΟΡΔΑΝΙΑ ΠΥΡΚΛΙΛ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρωυτε ρ ) Χ Η προσφ ατως υπογραφεισα μεταξυ Τουρκιας και Υπεριορδανιας συνθηκη σχολιαζεται υπο της Ρωααικης εφημεριδος « ' / ¦ σβ _εστια » και του εβδομαδιαιοι περιοδικου 'Νεοι Καιροι » . Αμφοτερα τα δημοσιογραφικα αυτα Γργανα ιπικρ ινονν _νην πολιτιχ ην του Γασιλεως της Υπεριορδανιας ' Αβ δουλλαχ , ιστις , ως λεγουν , αυμφωνως προς τας Ιδηγ _ιας . του χ . Ταωρταιλ , οταν $ _τελευταιος ουτος ητο Υπουργος των Αποικιων ενεργει δια ιην δημιουργ _ιαν . ανατολικου ιιπλοκ * . ΑΕ _ΠΡΟΒΡΑΜΜΑΤιΚΑΙΔΗΑΟΣΕΙΣ Ε ΜΕΜΙ Κ ¥ Γ £ ΡΚΗΣΕΟΣ _ΟΑΝΑΒΝΗΣΘΟΥΜ _ΑΥΡΕΟΙΙ ΕΚΤΗΓΟΥΑΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρω υτερ ) . — Λ Γ νεα υπο τε ν κ . Δημητριον Μαξψον Κυβ ερνηαις Απο της σημερον επεληφθη του _χνβ ερνητικου _ιρ γου . Την Ι 2 ην μεσημ _βρι- -. ¦ ¦ : · ¦ νην συνηλθαν _εις αυακε-ψιν εις το πολιτικον _Βραφειον υπο την ' προεδριαν του χ . Πρωθυπουργ ου το . _μελ-η της _Κνβεογηβ ε & ς αντ οΧΙαξαντα αηοψεις _ιηι του προγραμματικου θεματος χ αι της συμπληρωσεως της Κυβ ερνησεως . Το απογευμα επεσκεφθησαν τον ΙΙεκ οΘνπουργον κ . ΓΙαξ _ιμον αι _Πρεαβευται Μεγαλης Γρεττανιας και Ηνωμ ενων Πολιτ ειων . χ . κ . Νσρτον και Μακ Γη μετα των οιχ _ονομιπω ν εμπειρογνωμονων _χ . κ . Πατε _ρσον και Βκρ εγκορυ και _ιξεΟισετν εις τον Πρωθνπουργ & ν τας ατεοψεις των και δ χ . Π ρωθυπουργος τας Αποψεις της Κυβερνησεως . Ο Π ρωθυπουργ ος επεληφθη της ευκαιριας να τονισπ την Αναγκην Αμεσου οικονομικης _ινισχυαιας ¦ δια την Ελλαδα . : Την εαπεραν συνεχροτη _θη εις την _οιχιαν του . π . Π ρωθν πουργου συσχ εψις των μελων της Κυβ ερνησεως ιπι του υπαλληλικοι ζητημα τος και απεφασισθ η οπας · τδ > _ονωτερο _ν _Χριον το _ιποιον ειναι δυνατον να φθαση . η Κυβ ερνητικη βοηθεια πρδ ς _ενιοχυσιν των δημοσιων υπαλληλων ειναι χορην ηαις , ' Ασχετος , ' προς την μιαθοβ οσιαν . ποαου 100 . 000 δραχμ ων , την Ιην . Φεβ ρουαριου χ αι 100 . 000 δραχμων την Ιη ν Μαρτιου εις ικ αστον δημοσιον υπαλληλον . Η επιτροπη δημοσιων υπαλληλων ΙχΛηθη δι' αυριον Ινα λα 6 β γνωσιν των αποφ ασεων της Κυβερνησεως . Το Υπουργικο * Συμβουλιον θα αυνελΓη χ αι παλιν _αιριον' : την Ιιη _ν π . μ . Ινα διατυπωσ α τας προγραμματικα ς δηλωσεις της Κυβ ερνησεως . : _ Δημοσιογραφικοι ηληροφορ _ιαι Αργα την νυκτα Αναφερουν Γτι η ανιατΧηρωαις της _Κνβ εονησεως 04 _γινγ } την Τριτην , δηλαδη αετα την Ιμφ ανισιν της Κυβ ερνησεως εις την Γουλην , ' χ αι την _αναννωοιν των ποογραμματικων της δηλωσεων . Ως γνωστον η Γουλη θα _συνιλθ _τ _) την 6 ην μ . μ . της Λευτερος ( αυριον ) οποτε 5 κ . Μαξιμος θα Αναγνωση Απο του βηματος τα ς προγραμματικος _ιηλωαεις . , ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΕΡΟΑΡΟΜΟΙΧΟΥ ΑΟΗΑΙΝΟΥ ΜΗ ΕΙΙΝΤΑ Ι ΕΦ _0 ΝΕΥ _6 ΗΣΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρωυτερ ) Οταν _Ε-ν Αγγλιχ _ον _αεροπλονον τυποι » 'Ντακοτα » απεγειωθη σημερον Απο το αεροδρομιον Κρο-¦ _υντον τοΟ Λονδινου : δια να _μεταφερη εις Ροδεαιαν 18 ιπιβ _ατας κατεπεσεν ΙπΙ _Τσεχοσλοβακικου Αεροπλανου το δποιον ευριοκετο _ιπι του εδα φους . Αμφοτερα τα Αεροπλανα ανεφλεγη σαν « αι χ ατεστραφηοαν _ιντδς _διεγαν _λιητων . Εκ των ιπιβατων του Ητακοτα » Απεθανον 12 χ αι επεζησαν 11 . Ουδεν ηρ οοαπον υηηρχε ν _ιντος χ ου ιπι . του εδαφους Αεροπλανου . Επισης αλλο Αεροπορικον δυ ατυχημα συνεβη νοτιως του Αμ βουργου . Εφονευθη δ πιλοτος . _Αεητομεριιαι ελλειπουν . 0 ΙΤΑΑ _1 Η ΑΕΝ _ΕΑΕΧβΗ ΤΗΝ ΑΝΤΑΑΑΑΒΚΝ _ΑΞΙβΜΑΤΙΚΘΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 26 ( Ρωυ τερ ) Μοντγκομερι ) περι Ανταλλαγης Το _ιοιιΡτ . κ _ον Πρακτορειον ι . 6 . «») Μ * _τ _» Η _· δν _μιτα _ξυ _χ _^? _Κεγ _&· _ιΤας » , μετεδωσε σημερον οτ , _?«? Γρεττ _ανιος και _Ζ _ οι <„« κ _^ , ' ' « . ., ., . Ενωοε _εος διοτι τοι αυτη Ανταιο Στρατα ρχης Σταλιν _διν απε- « _^ _, θα ιιιΛι χ _ην Ιν _^ , „„ αιν _δεχ υη πρ οτασιν του Στρατα ρχου προετοιμασια ς δια πολεμον . _ΙΑΡιΣιΣ ΜΕΒΑΛΟΥ ΕΡΒΟΣΤΑΣΙΟΥ _ΤΣΙΕΙΤΟιΙ ΕΙΣ ΙΙιΗ _ΚΥΠΡΟΜ Μεγαλη Αγγλικη Εταιρεια η δποια εχει υπο τον _υλεγχον της περι τα 80 εργοστασια ισιμεντου απεφασισε την ιδρυσιν Εταιρειας εν Κυπρω προς ανεγερσιν εργοστασιου τσιμεντου δια παραγωγηνΙΟΟ τοννων ετησιως . Τα κεφαλαια της Εταιρειας θα ειναι Αγγλικα και Κυπριακα . _ΙΙΠΟΙΟΙ ΚΑΤΕΓΑΡΑΘ ΡΩΣΑΝ ΤΑ ΕΡΒΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ Η Συνομοσπονδια Ε ργατων Κυπρου δι ανακοινωθεν τος της γνωριζει δτι παντα τα _γραφεντα οτι δηθεν αι _Νεαι _Συντεχν'αι προτιθενται να εφοδιασουν τους εργολαβους Λευκωσιας η τους _εργοδοτας οιασδηποτε πολεως , βπου κηρυχθει Λοκ-αουτ η απεργια , με εργατικον προσωπικον , δεν ανταποκρινονται πρας την αληθειαν και σκοπον Εχει την δυσφημησιν των Νεων Συντεχνιων προς εξυ · πηρετησιν υποπτων σκοπων . Ο ! διαδΙΓοντες ταυτα εσυνη · Οισαν , τονιζει το ανακοινωθεν , οταν ευρισκονται _ει ς _δ _· Ι πκολον Οεσιν να _μεμψωνται αλλους διω την _καταστροφην 'ων εργατικων συμφεροντων 4 νω κατα κανονα η Ιδικη των _καΟοδηγησις επι των εργατων επεφερε και επιφερει δυστυχως _πλειστας _δσας ζημιας εις τον τοπον . ΑΙ Νεαι _Συντεχνιαι προσ · τιθεται , κ ' ατ' _ουδενα λογον δεν Εδωσαν , οΟτε διδουν οΟτε και σκοπευουν να δωσουν _εις το μελλον εργατικον _προσω-Λικον εις εργασιας 6 που υφιστανται διαφοραι _ιιεταξυ εργοδοτων και αλλων εργατικων οργανωσεων , Ας παυσουν λοιπον , καταληγει το ανακοινωθεν , να υβριζουν τας Νεας Συντε , χνιας διοτι δια του τροπου αυτοΟ δε ν ειναι δυνατον να αποκρυβη' απα τους εργατας η αποτυχημενη πολιτικη των , οΟτε _ιξυπηρετη κανενα ωφελιμον σκοπον η τοιαυτη ακαρπος προσπαθεια δυσφημησεως τω ν Νεων Συντεχνιων . ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΑΡΝΑΚ ΟΣ ΛΛΡΝΛΞ , 25 ( ΤοΟ . αντα _ποκριτοΟ μας ) . ~· _ΣυνεληφΟτ υπο της Αστυνομιας ι αρ _/ α κος ο Σαββας Λοιζου Τσαγκαρη , μελος της Επιτρο πης Συντεχνιας _Υποδηματεργατων , κατηγορουμενος οτι _ηπειληοι ιην συζυγον ενος των εργατων της Υποδηματοποιιας _Αβρααμιδη . Η _υποΟεσις _1 ω _εκδικασθω την προσεχη _Δκυτιροτν . —ΠΙς ση μερινην _ποδοσφαιρικων ουναντησιν μεταξυ των δευτερων ομαδων τοΟ « Πεζο · πορικοΟ και _της < Επα > Για το πρωταθλημα δευτερας κατηγοριας , νικητρια _αναδειχθη η ομας της » _Επα > Για τερματων 5 ( _νανπ 3 , — 'Ρ . ξεδραμον σημερον _υπερ πεντηκοντα μαΟητριαι τοΟ Εμπορικοι ) Λυκειου , Λαρνα κος , μετα της γυμναατριας των , Γ , ΕρααμΙαι _Μιχαηλ' _- Γου , ει ς Αμμ οχωοτον , _ουνοδευουσαι την ομαδα των _πετοσφαιρας , ητις 0 α _συναντηθω σημερον το απογευμα , μετα _της _ομαιος των μαθητριων ιου Βυμνασιου Γαρωσιων , —Την Δευτερον 0 α συνεδρι _Λση ινταΟθα το , _Κακουργιοιιικειον . _τιροεδρευοντος τοΟ εντιμου Εφετου _Κριφψιθ _Ου-Ιλλιαμς _μετοτ _τωμ συνεδρων κ , κ . ΚΛξ κα Λευκιου _Ζηνωνος , ΕΙς ιο πινακιον τοΟ _Κακουργιοδικειοι ) αναγραφονται τρεις _υτιοθεσεις · 1 ) ΤοΟ . εκ _Λειβαδιωμ _ΠαναηΡοτοκλη , κατηγο ρουμενου οτι Για κτυπηματος κατεστρεψε τον Ηνα οφΟαλμον τι _) ς _ομοχωριου του Μαγδαληνης _Θεωρη . 2 ) ΤοΟ Βεωργιου Αεροπλανου κατηγορουμενου επι _κλοιτΠ δια ρηξεως και 3 ) ΤοΟ Κωστα Πανταζη κατηγορουμενου επι διαρρηξει τοΟ _οικηματος των Ευντβχνιων Λαρνακος , · == _?· β .. _· :. ' _.. . . . ¦ μ ι , . „ « Ε _θΠΟΣ *— ~ - = _' ·— — _- ' ΚΥΡΙΑΚΗ , _Ιαν _νχφΙον , _* _^ ΑΙ Τ ΕΛ _. & ν ΤΑ | ΑΙ £ ΣΩΤερι _^ Α 1 ΚΑΙ ΕΞΩΤΕ _ΡΙΚΑ Ι ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΜ _ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΗ _ΙΟΗ « ΤΕΒΜ ΛΕΜΕΣΟΥ Ο Δημαρχος Λεμεσου & Β επιστολης νου προς τον κ . _Διοικητην παρακαλει , δεδομενου Ητι πολλα σπιτια _Ρχουν πεοει λογω τω ν τελευταιων β _ροχεΤιν και πολυς κοσμος μενει αοτεγος , « πως καταβολη καθε _δυνατην _προοπαθειαν ωστε η Δημοτικη Αρχη νΛ ιφοδιαοΟη με μερικας παραγκας , ειτε επι πληρωμη ειτε επι | νΥ Ι _ΙΠιΙιΤι Ρ > Ι _, Τ Τ , _ ν _ινΚΒΒΤαστασιν τω > αστε γων . ΕΚΗΡΥΧΓΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 25 ( Ρωυτερ ) Το κομμουνιστικον κομμα της Γιρμανιας _ικηρυχθη παρανομον , » ¦ . ¦ _ΑΕ 1 ΣΙΣ _ΤΟΗ ΡΟΤΑΡΙΑΚΟ _Λ « . Εις το ξενοδοχειον « Παλας _^ εγενετο χθες την εσπεραν δεξιωσις μετα μουσικης εκ μερους των μελων του Ροταριανου Ομιλου . εις τας οικογενειας των και προσκεκλημενους των . Μετα την _δεξιωσιν επηκολουθησε γευμα . ΕΒΚΑΙΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕ ΙΟ / —» - . — Εν _ευρυτατω _ψιλικω _κυκλερ _ετελεαΟησαν την εοπε . ραν της χθες τα εγκαινια τοΟ ξενοδοχειου « Ολυμπος > τοΟ κ . Θρασυβουλου _Παπαδημητριου το οποιον διαθετει 25 δωματια μεθ' υλων των ανεσεων . Η επεκτασις τοΟ ξενοδοχειου γενομενη τελευταιως υπο του _Ηγουμενοσυμβουλιου της Ιερας Μονης Κοκκου _εις την οποιαν ανηκει το _κτιριον επροικοδοτησε την _Λευκωσιαν με Εν αρτιον και συγχρονι · σμενον ξενοοοχειον εις το κεντρον της Λευκωσιας . Παρεστησαν ο Πανοσιολογι ωτ ατος Προεδρος της Ιερας Μονης Κοκκου και Μελη του Ηγουμενοσυμβουλιου , ο Ιατρος κ , Δερ βης , ο κ , Αχ . ΑΙ _Ιιλιανιδης και αλλοι εκλεκτο προσκεκλημενοι _εις τους οποιους ο κ . και η κα Παπαδη • _ιητριου _επεδαψιλευσαν _ταε περιποιησεις των _εις πλουσι ον κυλικειον . Την 7 ην εσπερινην ωραν χθες εξερραγη πυρκαια _εις το δωματιον τοΟ Κεμαλ Ε σρεφ Εφ , ευρισκομενον εντος τοΟ περιβολου . τοΟ Τουρκικου Τεμενους _€ Τουραπ (> , Το πΟρ _κατεσβεσθη υπο της πυροσβεπτικηΥ ι ' _ιπηρΒπΙιτς τηιι Δημου κα ! των _προστρεξαντων πολιτων αφοΟ _απετεψρωσε τα εν τω _δωματιερ Επιπλα και αλλα οικιακα σκευη , Το πΟρ προηλ Οεν , ως εγνωοΟη , εξ εκρηξεως πυραυνου . Υπευθυνος ΘΕΜ . ΔΕΡΓΗΣ Τυποις _ Χρ . Β , ΣτειυρινΙΓη

Τίτλος Θέμα Σελίδα