ΤΟ ΛΑΙ _^ ΟΝ _1 ΑΤΡΕΙΟΝ ΛΕΜΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο 1 Ρ ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΤΟΦΤΙΑΚΙ _ΔημοσιευομΓΥ - / . _ατωτερω επι-, _στολην βταλειοαν , Αλλα μη δη ( Β _μοσιευΟεισαν εις τον * Ν . Δη-* _μοχρατην _* : Κυριοι , Διαβασα στην εφημεριδα σας της 21 ) 3 ) 52 οσα * _ιτωοοιβυθησαν σχετικα με το ατομο μου Απο τον χ . Β , Χριστοφορου , γραμματεα του Ταμειου Κοινω νικων _'Ασφαλιοισιν _ετυντβχνιων ΛεμισοΟ . . _Διτναμει τοδ * _ΜρΙ τι '« ον _Χομοι > _χαλαισδε , να _δτιιοσιευσετι τα » _ειο _χατοι για να λαβουν γνιηση δλο ' ι οι _αναφερομενοι ιιαιτο ζητημα _, τουτο , Α ) 'Δπο τδ _πειο πανω δημοσιευμα τον χ . Χριστοφορου που _γραφυι : * .., ο ~> ιιαΙνοι · ν δτι ο χ » _ΤρκοφτΙβης εδεχθη να _προσφιβΓ _τες _νπτιβισιεζ του _βχο Λαικον _Ιαιρβιον χαι μαλιστα οχι δωρεαν , αλλα Εναντι Αμοι βης .. _^» βγαινει το αλανθαστο » συμπερασμα πως η επιτροπη του εν λογω _Ιατβειου εσκεμμενως και Ανακριβως θελησε να με παρουσιαση σαν Εμμισθο γιατρο της . Το δτι _εγω δεν ειμαι εμμισθος Βιατρος του Λαικου Ιατρειου φαινεται χαθαρα Απο την επιστολη μου της 7 ) 1 ) 62 την Οποια ο χ . Χριστοφορο » αναφερει ατο ιδιο δημοσιευμα του . Η επιστολη μου αυτη Αναφερει « 1 ) Δεχομαι να εξεταζω τα μελη του Ταμειου , Οποι αλλωστε απο _τιοιοοΟ καμνω ει τους Απορους της πολεως μας , ΕΝΤΕΛΩΣ Δ 12 ΡΕΑΝ » . Γ ) 'Εσκεμμενιος και ανακριβως _συσχετιζονν οΙ περι τυ _ωιΛαιχον _Ιατριιον » την παρα-¦ * γραφο ι της επιστολη μου που λεγει « Δι' εκεΟιις _τιον εγκυων ΠΟΤ _ΘΛ ΗΘΕΛΑΝ να γεννησουν στην Κλινικην μου , δεχομαι τυ ποσον δια φυσιολογικους τοκετους τδν £ 6-0-0 εως £ 7-0-0 αναλογως της οικονομικης των αντοχης . » Και την παραγραφο 3 που λεγει « Δι ' εγχειρησεις Οα- εφαρμοσω εκπτωσι μεχρι 2 ι > % των συνηθων τιμων μου _παρομοιο . )»· εγχειρησεων * _, _εσκειμιενιο και Ανακρι βως συσχετιζουν λεγω , με την παραγραφ ο »· ( 1 ) τη αυιης επιστολης μου , στη »· οποια Αναφερω ιιτι Οα _εξεταζΟ ) τα μελη του Ταμ _? ι < υ Δωρεαν . Ειναι ολοφανερη η παραπλα νηση που ζητουν να καμουν οι περι το Λαικον Ιατρειον εις βαρος μου και εις 6 _αρος των φτωχω ν _βιοπαλαιοτων μελων των παλαιω ν συντεχνιων , τα ο , ποια χαι μονα _ιιναι σε θεση να ξερουν τες υπτ _ιοεαιες , τε προθυμες , τες αφιλοι _ερδεις , τες οποιες παντοτε _υοηκαν σε μενα και στην Κλινικη μου χαι τα οποια με το ανω δημοσιευ μα ζητουν να δηλητηριασουν . Δεν Εχει κοψμια σχεση η γεννα η η εγχειρηση που γινεται _οιην Κλινικη και για την οποια πληρωνομαι απε τες 1-ΛΙΕ Σ ΤΕΣ ΒΥΝΑΙΚΕ Σ που γεννουν η χειρουργουνται , με την Διι ΡΕΛΝ ΕΞΕΤΑΣΗ που καμνω στους φτωχους στη Κλι - • _νιχη μου ΒΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΙΛΑ ΞΕΚΑΘΑΡΑ προς τ ου ς _^ , _διευθυνοντας _τας Κοινα > - νικας ασφαλισ ει των Συντεχνιων επιστολη μου , η οποια και μιλα μονη της για ( οσους εχουν καλη _πιατη χαι ξερουν ι ' ιναγνωση καΙ γραφη . ΔΕΝ ΤΠΕΧ ΡΕ _ΟΣΛ καμμια _ναλθπ να γεννηση η να _χειρουογηθη στη Κλινικη μου ιοΙ » χαι αν « αριβιολουθησα σαν ΙΛατρ & ς την εγκυμοσυνη η την Αβρο- οτιια της- δωρεαν χαι τουτα φαινΓται ξεκαθαρα στην παραγραφο 2 και 3 της » επιστολης μου « ου τους εστειλα , Τα Αχ « _ιφι _& ητ « : 3 α 6 τα επι- _χειρημκτα _τα Ι _πισ _^ _ΜβοιβΙ Απολυτα « αι η δ _^ _φημιτιτι του Λα- _, _ικου Ιατρειου , _τ ην ' οποια _εχνχλοφαρχιιιαν « ι , φυλλαδια ο δλα τα καφενεια , _«« _αστηματα κω ιδημ _, _οσιευβη _Τι _& _ς _ιφημβρι-. δες « Νεο Δ · η _^ μ > χβ * ιτ } ι * χαι «' Λ _»· ε _| αοτιιτ 9 _ς * , η ο _^ . ρητα _αναφε-ρει τες ε |· πασ « ς _ι β > ν ασθ * -ν & ν . Β ) Απο τα πειο . _ιιαιιυ . _διχακι εβγαλα τυ ο · μπιρ « βμα _**& πλεον η _διχοΜλι _» γημενοι ιιβς δστειλα την _επιβτολτν - μου της 6 ) 3 ) 52 την οποια , ψο _^ _ι & _ψοσιετοοαπε μετα παρελευση 10 _ημερδιΥ , δτι οΙ _διευθυνοντβς τδ Λαι κον Ιατρειον Λεμεοου εσκεμμενα _εζητησαν να με πα _ρουβιασουν σ £ ν εμμισθο γιατρο του ς οιπλως χαι μονο νια κομματικη εκμεταλλευση την οποιαν _Ατεχνα και Αναξια εζητησαν να συνδεσουν με το , _Λαικον _'ιατ _ρειον , _τ ο ' ΟΛοΙον 6 ιρεπεν να . κρατησουν στο _αρμοζον υψος , για τον κοινωνικο χαι ανθρωπιστικο σκοπο _τοι _* > __ που αυτον και μονον επρεπε να εξ _ - υπη _ρετηστι . Δ ) Με ια π « ιυ πανω _γραφαμενα μου βαζω τα πραγματα στη πραγματικη τους θεση με την μοναδικη μου παρατηρηση » οτι , αονουμαι να τους Αναγνωρι σω το δικαιωμα , να στερησουν τους φτωχους _βιοπαλαιστες χων παλαιιων Συντεχνιων Απο του » α δεχονται δωρεαν τας Ιατ ρικα μου υπηρεσιας δπως επισης χαι μενα απο την ευχαριστηση και την ηθικη υποχρεωση ποιι Εχω σαν γιατρος , να ε _^ _αιηρετω , οπου , Χαι δπως μπορω τους _ιρταιχου συμπολιτες μου , ειτε ειναι παλοαοαυ / ν _τεχ , Υια χοΙ ειτε οχι , γιατι το Ιατρικο επαγγελμα δεν Αναγνωριζει κομματα χαι παραταξεις , Οπως Αψυχολογητ _α και Αντικοινωνικα ζητου-ν -α το παρουσιασουν οΙ περι το Λαικον Ιατρειον , _οι οποιοι ωφειλαν να ξερουν δτι τουτο τυ Ιατρικο επαγγελμα ειναι κοινωνικη υπηρεσια πρωτη αναγκη , προοριζομενη να ειναι στη διαθεση ολου του Λαου . Επομενω ς η τελευταια παρα γραφος της επιστολη ς τιον « δ τι η Διαχειριστικη Επιτροπη του Ταμειου Κοινωνικων Ασφαλισεων Συντεχνιων Λεμε σου , απεφασισεν οπως Απο σημερον Τεταρτη »· 19 ) 3 ) 62 διακοπουν οι σχεσεις του Λαικου Ιατρειου με τον κ . Τριτοφτ _ιδην » , « εν μπορει να εχη καμμια σημασια , ειτε για μενα , ειτε για τα μελη των παλαιων _ινντεχντων , υπυ > _ς και _καρδια αξια , γιατι δπως · πειο πανω γραφω Οα εξακολουθω να 6 λεπο ) του Απορου παλαιοσυντ _εχντακου ς δωρεαν _σχην Κλινι- _ _χην μου , ως συνηθως , ειτε το θελει , ειτε δεν το θελει , η Διαχειριστικη Επιτροπη του Ταμειου Κοινωνικων Ασφολισειον Συντιχ » ιων Λεμεσου , καΙ ανμφοινιι με το περιεχομενο ιης επιστολη μου της 7 ) 1 ) 62 . Διατελ ω μετα τιμη _ι Δρ . Μαριο Τριτοφτ _ιδη Η _ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ Ποινκι _Φ Βεω ονιος , ο Αρμοστης της Κρητης Γασει του _πρββοιΛικβδ _αρχβιβυ , Τδν _βΗτομνημονευμο _^ ων *» ι ι , _κ _. _ρβΛΓν _·^ * _Λ . _βνοαΜυ * 8 _ο _ΓασιλικΛς _οικονβνβιαι α . Α . Χ . _13 ΚΑΝΑΑΜΗ . Β » ον Περαιτερω ο Γλασης Βαβριηλιδης , γραφων απο την _επαναστατημενην _Κρητην _, _εαυνεχιιε , - Μετα την διατ υπιασιν των γε γονοτων αυτων , _τιν οποια επαναλαμβανω δεν _ειν-αι ουτε _Οεωριαι ουτε πομφαλυνες , αλλα _ιτραγιιατα στηριζομενα επι _δοκουιιενταιν , επι α- __ ποδειξεω ν , Οα εξηγησουν οι αναγνωοτα ι ημων _διατι _συνηΛ'ιησα τον Ηγεμονα εις τοιαυτη »· Αταραξια »· ψυχη χαι γαληνην ηθους μολονοτι την _ωραν κατα την οποιαν μ ετιιι « δια των ανακοινωσεων καΙ των Αποκαλυψεων τον , τα Λι _εθνη στρατευματα _εδαδιζον εναντιον Των συνιιθροιοθε _ττιον του θερισου , Διοτι υ Ηγεμων ιιξευρει και _διαγιγνωσκει καλλιστα , ιιτι η σνναθροισις αυτη δπισθεν _της Ιερας , ως την ωνοι ιασε , κινησεως της ενωσεως κρυπτει _απλ . οιιστιιτα πολιτικα συμφεροντα . Και το τοιουτον δεν ειναι πεηοιΟηατς μονον του Ηγηιονο ουτε _πεποιβησις τη μεγαλη - _· τΑειυψηφια του κρητικου _λ . αου , _ιι ) . λα . πεποιΟηαις μερου « υτων των ιδιων _συναθροισΟιντων εις τον θερισουν και τουτο , ιος επληροι _ρορηθην σημερον , 40 _Σελινιοηαι _αποκαλυψαντ _ες « τι οχι περι ενωσεως , αλλ ' οχι ο καυγα δια το παπλωμα , το πολιτικο »· εννοειται , παριιλα _βοντε εαυτους χαι τα δπλα _τα » ν Απηλθαν . —Ειναι ευχαριστον-ελεγεν ο Ι _ιγεμων-οτι ουδεις των γεοο > ' οπλαρχηγων Εχει προοχωρηο _ει εις το κινημα . ΚαΙ αυτο ς ο Καλογ _ερας το προΙι _ο παλληκαρι χης Κρητης , ως | ι ' { πληροφορησαν , προτου συνινωΟη μετα των ι ' ν βεριοφ Ελαβε _ε ' γγραφον δια _βεβαιωσιν , ιιτι _ιιωνον την ννωοιν _< 3 _·«> τ « ν _ιχι ι η σννα-Οροιοις . Δυστυχως πολλακις η _πιιλληχαςοισυντ _) χαι ο παχμιωχιαμο ς παραπι _ιθονχαι Απο του ιξ επαγγελματος _πολιιευτας . Α λλα χαΒ αυτιΛ ιιι πλειστοι των συναΟροισθεντοιν _εΙς χον θιρ _ισον _υπεβαλεν ο πριγ χιψ , δεν Οα προσιιρχοντο εαν ιπιτηδιαι δεν _δκδιδετο _, ιιτι χιιι ο Ηασιλ _ι ' ς χι _ι γω χιιι οι συμβουλοι Μυ ειμεθα υπερ τοιν ενοπλων ιιυτ ων _οοναΟρο _ιοιοιν , δια νιι εξαναγκιιοαι ιιι ν τας ΛυνιΙ _- ι ιιις να μας ενωσουν , αλλ _' ως ( χ της θεσεως μας δεν δυναμεθα να το κηρυττυ > μ _· : ν _αποοχαλυπχιο _ . Μειδιων δε _μοι ανεηιερε το ευφυολογημα το οποιον σχετικως με την _συναθ _ροιαιν τοδ θερισου χαι ιπκιΙι ) η κομματικη δυναμις τοδ χ . Ε . Γενιζελου _χι'ριως _συγκεντοοΟται εις τον νομο Χανιων εοφενδανισαν οι ΙΙ · _ρακλειωται _ειποντες _προο φορωτατα : -Αυτο το _ζητημα ι . _ινιι ! Χανιωτικο , βεν ειναι Κρητι-. Εν συνεχει *!· ο Βαβριηλιδης _ετοντζε , οτι , ως ο ιδιος προσωπικως διεπιστωσ ε , ο _Πριγκι'ι _οιιεν προσκομμα παρενεβαλε ποτε εις την δρασιν των κομματων εν Κρητη . Εαν δε-προσι · Οεχε-ο Γενιζελο Αντι να πα · ΡΙ _, τα βουνα , προτιμουσε να _περιελθη δλην την Κρητην , κτ _ - _ροχτοιν το Ευαγγελιον τη ενωσεως , ουδεις Οα τον ημποδι _- ζε . Και περαιτερω εσυνεχιζε : Πρεπει πρωτιστα να αναγνω _ρι · σΟη απο 'ιλους του __ Ελληνας τους _πλανωμε-νους απο τα δημεγεριικα Αρθρα _ωρισμενιον εφημεριδων , οτι και ο ' ι φανατι · κωτ εροι οπαδοι της Κρητικη Αντιπολιτευσεως δεν Αρνουνται την θερμην , την _βιαπυρον , την μεχρι ιι ιυχωσεως φθανουσαν _φιλοπατρι αν του _πριγκιπος εις χο ζητημα της ενωσεως . Εν συνεχεια , Αναφερομενο εις το ζητημα τη ελευθεροτυπιας , ο Βαβριηλιδης , Εγραφε »· : « Ο πριγ χιψ εχει δωσει τρε _ι Αδειας εις _Γενιζελικας εφημεριδας _, αι οποιοι οιιως δεν ιξε _δοθησαν _εισετ ικ Η ΛΗΛΩΣΙ _Σ ΤΟΥ ΓΕΝΙΖΕΛ ΟΥ Εν σχεοει με την _επελθοδοαν _ριζικην βιαφωνιαν μεταξυ του πριγκι _πος και τοδ Ε λ . _Γινιζιλ . οιι _, ο Γλασης Βαβςι _ηλιδης γραφει τα εξης : ΓΙς την διηγησι _» του πριγ _- χιπος _διεφαινετο δλη η αγ ι · Οατης της ψυχη _^ ου * Λ ' · , Λ χαι 8 λη η _εηαναστατικοτη εναντιον πασης _αποπειρα παγιωσ _εως του προσωρινου καθεστωτος της Κρητης κοι εναντιον παντος εις την (· νωσιν εμποδιου . Και ο κ . Κ , Γενιζελος , δ ' _σχ ι εφθ ασε »· απαξ να _προτεινη * ξ αγαθη συνειδησεως αλλην παρο . τη » _τη { ενωσεως _λυκιν , _εΟειορη-Οη υπο του πριγκ ιπας , _Λα , οΟ τον _ειβεν εμμενοντα ει τα ιδεα ς _αυτας , ιιτι δ ! ν ητο δυνατον να ιινι ιι πλεον _<· υμ · _βονλο ς του . Αλλα _Βκχονε ποσακις δεν εζητη _* : νιι τοι τ _εινη την χειρα , να αρθο υν αι παρεξηγησεις , χαι να τε _( _- νη _ινα χαι _( ιδνον _( ιετωπον ποος την _Ευρωπην η Κρητη , _ιιετωπον ( ιιΛς ιλ ηι ηνωμενης εις τον αγωνα τη εν . » σειο , Χωρας ΤΙ _εζητει ο , τρ _ιγκιψ . Να υπογραηηι ο Γενιζελο _Ληλωαιν οτι δεν ειιμι . νι ι ιι τα _πρωτας ιδια του , δη-? Λ ) αιν ητις _δχι _( ιυνον ουδεν τυ _ταπεινωτι χον Β ) α ειχε δι ' αυτον , Αλλα του _»· _αντιον . Ια εξηρε την φι ? . ο _.-χατρι < ιν του προ Των _ομματια- το »· _ιιανελληνιον . Και ο πριγχι ψ ειχε την _καλχοσυνην-συνεχιζει ο Βα-Οριηλιδ _τις-να | ιου _εγχειρ _ιαη το χειρογραφο »· τη _δηλιοοεως , την οπουιν ε _,-ιηοκειτο να _υπογραψιι ο κ . Κ . _Ιιενιζε ? Λς . Ιδου « _οχη : _« _Απαρασαλευτω _αιΒιοσιιιηιε · νος εις την εθνικην _ιδεα-ν , ε !| κιι βαθυτατα πεπει _σμενο , Οτι μυνηΛ' _ριζιχην λυσιν του Κρη _τιχι υ ζ-, _χηματος θα _αποιελεογι η ταχυτερα μετα της Ελλαδο < - νωσις . Δια των γνωιιων μου , ας _ιξεθηχα χατα το πιιρε _λ . Οαν Ρτο ενωπιον του ΙΙγεμονι χου _ΣυμβουλΑου , εφρυνουν , οτι θα _επετυγχανετε » ταχυτερο »· χαι ασφαλεστιρον ο , ειρημε »· ος πο · Οπτο σκοπος . Αλλ . αφου υπο _τνι _ι-ονιχη συνειδησεως εκριθησαν αυται ως μη λυσιτελεις πους τουτο , εδηλωσα χαι δηλω αΟΟι . οτι αι γνωμαι εκειναι ιγκα _ιελειφΟηοαν υπ' _ι | . _ιου ω κοι [ αλ | ιεναι και δεν δυνανται να _αποτελεσωσι ποτε προγραμμα πρακτικη πολιτικη , ιην δηλωσιν _χαυτην θεωρω _ανιιγχαιαν σημερον , διοτι ατυχω ς εξ Αντιθετου ερμηνειας των γνωμων μου εν τφ εξωτερικφ _εγεννηθη η εσφαλμενη εχει Ιδεα , οχ ι υπαρχει δηθεν | ιεο _) _ς εν Κρητη προτιμωσα της 'Κνωσεο _>{ τι _·> Η γει , ιονιαν , ινω τουναντιον ιιπα » τες _ανεξαιρετοι _ιτρονουαεν _, _Βιχι μια μονη ειναι η π ' οθτττη λυ · σις : η οσον οιον _τε _χαχιτ ιρα _τουτεστι _( ιετα της μηχρο Ελλαδος Ενωοχς » . Κ αι εσυνεχιζε »· ο Βα βριηλιδης : , , _Διαχι δεν την υπεγραψε δε Ο κ . Ε . _Ιιενιζελος την ως ανω δηλα _ιοιν , οποτε δεν Οα ειχαμε σημερα οΙ ι > 0 ι υμινον τον θεοιοον μεταξυ Κ ρητης και χη _Ι δειι _ς τη :. ενωσεως Λιοτι εζητιι να διαγραφη η λεξις _χαχυπ _-ρ _» _ιις _πην πρω χην παραγ ( ιπι ) υν . Ο δε _πριγχυι' ιΙντε _ειινε . Διοι ι επιοη δι του ηρ . οι ν η λεξις 'ιποτι _» ιιη ι » τη , · _φραοιν « κιιι διν ουναται να _αποτελιπιοοι ποτε πραγς . , ιιι μα πρακτικης πολιτικη ς * . ' !!· πισ _ης χαι ιιι _πρι > τη : »( ν _<> - _σεοις αυιης λεξεις , τ Ο ι _· - _σιχιαλιιενιιι _ι-. | Λεν υπηρξε δε η ιτιΜο χη και η τελ ευταια η δηλοισι αυτη την οποιαν « ι _πριγκι »|' Βεωργιος προε _χιινε , _Υπηςξεν η τριτη χιιι η _ιεταρτιι . Αλλ' ο χ . Ε . _ΙΙενιζιλο «¦ στις _κατ ' Αρχην _ιδι / . ι το να _τας υπογραψι _) , ικ τιο _» υ · οηιρων πα , ντοχε δια _λεξιδια χαι _φοιισιδια _ιιηιφινγε να το πραξη . ΚΙ το σημειον _αοτο Οα _πρι-Λει να χα | αι ) μιαν _παρενθεειιν . Εχει _Ιβιαιτεραν _οηιιαοιαν χο • γεγονος το οποιον _( ινπι | ιεοιι ο Ι ' αβριηλιβης εις την _ουνιντρ'ιξιν ιου ιιετιι του _ιωιγχιΛο , ιιτι δηλαδη _τετραχι ( γτινονχο _διιι'ρορα σχεδια _βηλωοπο ν , δια ¦ « α υιιογοα »| _ηι ( ινιι _ει , _ιιιιτων ο _Γενιζ _/ _λος , _Ααη να _φετινιται ααφως , δτι ουτος _εγκαταλειπε & _ριοτιχως χαι _Αμετοχλητιο ι τα _ηιο αυτονομιας Ιδεας τοι · . 'Κχ των εν λαγφ _σχιδιιον τα οποια χ _^ _ρν ηΟη να _( _ιπογοαν _)!·) Λ Βιενζε · Χος . ινα μονον _ευριοχβτρι _εΙς το ι 5 οχ _»( ον του _πριγχοιος , Λ , ι , ΧΚΛ _ΝΒΛΛΜΗΣ ΑΤι » Ι 04 ι : Η αυνενειο _-, ' ¦ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤ ΑΙ ΟΙΚΙΑ _'Ενοιχιιιζεται _οιχια εν Λ * ν · • _ιιοβιιι . χ »»* την οιον ' Αβχλη _γΤιοΡ Αρ , _βλι Λποτ ) _ΙιτεγΑζοντο ρα _γραφιια τβΟ _^ _ΚΟνιος » . _Ιβ γιιβιται _ιχ _Λενχ ( σιτιι . βτΙη » « Λ _) ΜΜλΜι 4 Ι _·& νβι _ιλει τα χρειωδη , 1 _Πλιιοοφβριαι παο' η | _ιιν · _ιιινηιιιιιηνιιηιιιιιβιιΕΜ'ηαηΗΜΝιηΗ ΒΕΝΙΚΑΙ ΑιΦΑΑιι η ΚΥΠΡΟ Υ ΑΤΑ . ( ΤΝΕ _ΟΕΝΕπΑι _ΙΝδυΗΑΝΟΕ 00 . ΟΡ _ΟΥΡΓυδ ιΤΟ ) _ΚΤΑΙΡΚΙΑ _ΚΒΙΙΙΒΡΑΜΜΚΝΗ ΚΝ ΛΟΝΑ 1 _ΝΩ Ι Λ 1 ' Υ Τ Λ Ι : ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟ Υ Λ Ι Μ ΙΤ Ε Α ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΣΦΑΛ ΕΙΑ ! ΠνΡΟΣ , | ... | . || || ι 1 . 1 ι Ι ΙΙΙΒΙ II II ¦ — - ¦¦ ι ¦ - — - — ι - ¦ - - . . , ΠΛΗΡΟ « Ι > ΟΡΙΑ Ι ΑΠΟ ΤΛ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥ ΒΝ _ιΛΤΑΧΤΗΜΛΤΛ ΤΙΙ _Ιι ΤΡΑΠΚ _ιΙΙ Ι ΚΥΠΡΟ Υ ΛΙΜ _ΙΤΕΑ . I _ιιιιιιι _»« _ΜηΗηιιΜιιι _ηιιιιιΜιιι _· ι « _ιΓι _αΓηΓιιιΜιΙι _· Η _* 1 ιιιιι' _1 ιΙια _§ _ΙιΓιιΜ Ε _Αρχιτεκτονικον Β _ραψειον ΙΗΙΙ ΜΙ . III Μ * Δρ , Αρχιτε _χτονο _ 3 Οδο Περικλεους Αρ . Λ!»—ΛΕ ΥΚ ΙΙΣ ΙΛ * ΤΗΛΕ Ψ . 278 . 1 . » κ . . κ ι Αναλαμβανει σχεδια χχ _« _ιχι & λεψιν καθε 3 ειυ « υ Αρχιτεκτονικη ** εργασια . _Εχ ττχχ τχ χχζ _χχχχχχχχ ιχ χ χχ ιιχχχχ τχιχχχ τχχ : ' ι ¦ ——————————ρ——¦ .. _¦¦ ... -- ¦¦¦¦¦ _------ _¦' - ¦ _--. ¦ ---- _¦ - _¦¦ ----* II ΛΙΒ Ο || Ιι 1 ΠΑΝΤΟΥ '' Σε λ _! γ < 9 που 8 * _λειψιυν τα λβμονια χα ) τα _ιτβρτβ Ι καλια μη _σκεφθη πωι μηβροΟν τα _ιχαιιι * ο *{ ν * ! ' _παρβυν 4 ιτ « μ | ' «{ . διοτι β « υπαρχουν τ « _αβριβΟχ _» ! ΚΙιΛΝ , Ι ' , Ιναι _χοιμωμιν * _αηε · _κκββιρβιις _χυμβι _» η · λ · ' ' · λων _εχαπομμυριων _φρβοτΜν χα ) _κκιοιρην ι « χ « ριν , : ΓΙΤΑΜΙΝΟ ΥΧΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΑ Τ .-......... _* ..... .. Λ . _1-1 . Λ . , ι Ι ι Ι ι , _ΛΛ ωΛ , Ι , Ι ΛΛΛΜΛ _ιι _ΛΛ * ΜιΑ _ΚΟΠΑ ΠΟΥ ΒΕΝΝΑ _ΤΡΙΑιΕβΣ _^ ΤΙΗΑΡΑ ΑΥΒΑ ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤιΤΡΑ _υΡΟΝ ....... 7 .., ,,, ι , ,.- ,- , _ ........ ι ΠΟΛΤΒΟΚΟΣ ΟΡΚΙ £ , _ΛΟΝη ' ιΝΟΝ , _Αποιλιοςι—Η _Χοττα η _ΔιπλοΟσον η οποια • _εγετνησε ν .- 'σιΑ < · η 9 ι · ηιν φοραν δυο αυγα μαζι , _αΛοτελεΙ _μοναδτχοτ _φοανομενοτ- δια · την _ορ τ _^ _Οολογιαν . Ι _ιντος ν « _ι _^ _ερωγ η Διπλουσα , η _οποια'ειναι- ηλιχιας » μηνων , _ιεγεννηβιτ - ι ν _ουνολφ 211 αυγα . Εντας * _μιβ _εβδομαδος Γδωοεν · ιβ ' _-αυγα- - — : _σχεδαν τεσσαρα ' _^ την _ημιραΛ · η _ενοιιΛνΥο Ανα . Ι |· ωο » 5 _ι '! , 01 _^ _συτ _« _νηΟιβμιενιις _« _οΛις · ¦ _Χοτιις ' γεννοχΚ ' - > 3 νι _»· ' αι > _γο Ανα Λ β ¦ ' ¦ ι » ρας . 'Κ 'ΔιπλιΛσα _εινεα . _ιιια « _οττα _ρατβιας · , ' - _Κχκτνης _Νοπιθ _Χολλανε ,. η . ο , _τοιΛδενν , _φιιινΜοι να . διαφιρπ _καιθαλον Αλι > . - τας - αλλος . 83 κυανολευκου » ατιχτα _ιρνιΟας , _τας : _αυοεχς διατηρει εις _τα Νυρθ _Λιαντχαμ ,. _ταρα το _, Τσιτσεσιιρ του . ιωσσεξ η χ . Ρουθ Χατοιγ « 5 ,. οοζι ) γος κτηματιον . Η α _^ νη , διαφορα της προς τας _αλλας . _εγκειται _εις τον Αριθμον των αδγιδν που γεννα . καθημερινως καΙ εξ αιτια -ιου _χαρακττιριοτικου της _αυτου _ιλαβεν . Απο την _κατοχον της . το δνβμα Δαλουαα , ' αν χαι θα ημπορουσε _Οανμαιιιιι ια _επονοιιοσθυ . χαι ... _Τοιπλουσα χαι . Τετραπλοδσα _, εφ' _οτιον γεννα συχνα τρια . χαι τεβσαρα αυγα το _εικοσιτετοαωρον . Η χ . Χατσιγκς δεν γνωριζει που _αφειλεται η _πολυτοκια αυτη της Χοττας της . Εδηλωσε παντως δτι η _τι οφη την οποιαν διδει εις τις _χοττες της ειναι η αυτη δι' _δλας . 'ΙΙ Διπλουσα τρωγει _κανοντχην μεριδα συνηθισμενης τροφης , επι πλεον δε ολιγον σιταρι χοιι χορτον . Το γνωστον μεχρι σημερον ρεκορ γεννησεως _ουγων -κατεχουν αι _ιρνιθες ΒιορχσΑιρ με 825 αυγα _εις 986 - ημερας . Επειδη εξ Αλλου πολλοι _ιορνιΟοτροφοι _αμφισδητονν τας _χαταπληχτιχας _ιχανοτητας _της Διπλουσας , ι ) χ . Χατοτγ _χς Ιδηλω σεν οτι ευχαριστως θα φιλοξενηση οποιος θελ . ηοτη να καθι Βση ολοχληρον ημεραν κο _» τα εις _^ την φωλεαν της Διπλουσας χαι να _ελενξη την . παοαγωγην της κυττα _: τη . _ΖΗΤΗ _2 _^ _Ι ΠΡΟ ΕΦΟΡιΙΝ Ζητουνται _προσιςοροιι δια την Ανιγβρσιν Σ φαγειου _εις Κωμην Κεπηρ , βασει _τιιν σχεδιων χαι των τεχνικων ορων των ευρισκομενων ε ! ς χειρας του Γοηθου Επαρχιακου Εποπτου εν τφ Διοικη τηρι ο . » Αμμοχωστου , κα ' ι του _Ταμιου του Συμβουλιου _Γελτιωσει _ο _Κιο ) ιης Κ επηρ . ΑΙ προσφοραι δεον να _Απευθυνωνται προ τον Διοικητην Αμμοχωστου , ΙΙρ _αεδρον του Σ υμβουλιου _υελτιιΓσεως Κωμη Κεπηρ , χαι να φθασουν εις τον προορισμο »· των ουχ ' ι Αργοτερο »· τη 15 η Απριλιου , 1952 . Το Σ υμβουλων Γελτιωσε ως Κω μης Κεπηρ δεν εΚ , _^ υπυχρεον να δεχθη τι |»· _χαμηλοτεραν η οια »· δι | πο _τ _( προσφορα »· . Διοικ ητη Προεδρο Σ _ιιμυβυλι _βυ Γελτιωσεω ς Κωμης Κεπηρ Εν Αμμοχωστο . ) τη 29 η Μαοχιου , 1952 . ΠΩΛΕΙΤΑ Ι ΟΙ _-ΡΙΣΙΙΚΗ ΜΗΧ ΑΝΗ ... * . . _ωηχουντ ιιι _προσφοροι ι _> πο τ η Σ _. ΙΙ . Ε . 'Λνισυ Θεοδωρου Λαρνακας δια την πωλησ ιν μιας βεριστικι Ι μηχανης , ) ιαρκα _« _Αλβιονν , ι · 1 ς πολυ χαλην καταστασιν . ΑΙ προοφοραΙ πρεπει » α φθασουν _εις το γραφειο »· της _εταιρειας μεχρι της Οη Απριλιου και ωραν 1 μ , μ , Η Επιτροπει α βεν ειναι υποχρεοι να δεχθη χην _χαμηλοτεραν η οιιινδηπο χε _δλλην πρυσ φοραν , II . ΛΛΗ ΟΚΤΛΥ δια χην Κ _πιχοοπει _ιιν , ! _.- _>» Τ _& _ΚΕ _Μ ! Ψ ! Α ¦ ΙΛι _ΑβΞ _^ _ΒΧ _ΤΗΕ Μ ΑΥΠΗ 1 _ΤΜΜΕ : . - Τα μ _»*^ _ΛτΙΤνβν _Λερο _^ _ιανοψορον _^ το _^ ποιι > ν χσ . 9 ιι >< κυ 5 « 7 | _ηροσφατιιις _, _νθειβοειιια η _τελβ « ια ( α , λ . ε | ι 9 ' _τηιιΙ · ν » νΛ _« Υιχηρ τεχνης . Το * τ ΗγχΑ > , το ΟΛ »« ον _# _χτοπυ _£ _κ _4 ι > . 05 > 0 . ταννονς , _^ ιναυπηγηθη _ειΟιχω δια -χον _ΛτομιχοΥ ναιυΤικον πολεμον , ειναι δε καταλλτ ιλο *· . εΗ « , τα Λ · εα ·(« Υ _^ Χιλιοι _μπχανιΛ και _βυσχευο » , κατα το . πλειστον _μυστιχαι , Αποιτ _ιινσαι χινητηριον _δ-ι-ναμιν . 8 . 000 κιλοβατ , ' χ _οι > 31 Αλ / ι τβν 4 .. 'Ι' Ιντ σων και αλλα « 1 _ιακοοτεοα . | : » 11 » 1111 ' **· 4 _******** _Α _* _ν * _1 _********** * Π _**^*^** Ι _' Ι' 11 _>»< 11 Μ' Ι » ι , . - _^ τ _^ _ρρι- ' Ενα ραδιοφωνον γι _α καθε σπιτι ... . · ι λιτε · νεον μοντελλο ΡΠ 40 _Ιδιαιτερα _σημοιριοι εχ _« ι _οοθ ( _ι ο του Ελληνικου ¦ βταθμου _ βΙ _ειχβιβι τωρα εχουν _καλυφθω _απδ τυ _υπεροχβν < Π Α Η ·* _» οτηλ _» κυματων ( τελειως _ηπηιιΓΡΒοαα ) . ] * Υπεροχη _εμφανιοι _ ~ _καπινιττ β * πδ . _, _^ _τ Τιμη Αιρ . 26-10-0 . Ι Ι . ΔΗΜΑΔ ΗΣ α ΥΙΟΙ _ΛΤΔ ., ΛΓΤΚΟΙΙΑ ~ - _ΛυΜΕι ΟΧ _. , ΠΕΡΙΚ ΛΗΧ Ι ΟΛ . _ΛΜΙΛΙΙΙ _, Αμμ · _ιχ « ΜΤ * _ι . ΧΡ . _ΚυΧ ΟΝΕΒΒΗΙ , _Πα _^ ς . . _' . Δια τα χωρια _ραΛιοφυνα Π Α Η κοττο < ρ _( κ < _τΤΜλοΟνται £ _3 ινθ- « , Ι _^ ¦¦ ¦¦ _¦ ¦¦¦ ' Η _' _^ _ι ' Ι _»»^»»»*!»») . _»*» » _**»*** _^ _. _!^* _** _) _!* _. _! _* _. _* ! Κ ιιι 1 1 1 ! ¦ » ' Ι ΠΗΝΜ _ΙΙΙΗΙΙΙΙ Ιιιι Γ £ _ιιμβρον ΠΕΜΠΤΗΝ χαι _αυριβν . ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 1 Η πιο χαρουμενη _χ _: _χι _Ιξυπνπ _ΚΟλΗΟΛΙΑ Ι που εγινε _ιιω τωρα 1 Ι αιφνιδια σμος ΣΥΖΥΒΟΥ Ι Η ( Κατηγοριας « II » — Παραγο > γης 1951—1932 ) || Ι ΔΥΟ « ΡΕΕ ΧΑΡΑ 32 , ΕΥΘΥΜ ΙΑΣ Χ « 1 ΒΕΛΙΟΥ 1 1 . ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ καΙ ΒΕΜΑΤΗ Απο ΑΦΑΝΤΑ ΣΤΑ 41 1 _ΚΟΜΙΚΛ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ι | Γ _Ποωτ'αγωπστουν : 8 ι Ο _ΡΟΜΠΕΡΤ ΒΟΥαΚΕΡ κ * _1 _ΤΖΟΑΝ ΛΕ 2 ΛΥ Ι ζ ΕΔΟΥΑΡΛ ΑΡΝΟΛΤ _>« ι ΛΕΟΝ _ΑΜΕΣι . , | Ι Α > _το του _-τριοεχοι _ 5 Α 8 _ΓΑΤΟΥ 5 . 4 . 952 : μεχρι και τη ΤΕΤΑΡΤΗ 2 8 α τιρ £ > 6 » λλιτα > Ι ΤΟ 6 ΡΥΛΙΚ 0 ΥΠΕΡΔΗΜΙΟΥΡΒΗ _ΚΑ | ΗιιιΙι ιυ ιιι _Γ _' Π ! 1 ( , _Κατηγοςιια « _Αι _») ] § _—ΤαιΛ-ια ΜΝΗΜΕΙ ΩΔΗ 2 μεγαλων συγκινησεα η · και _) ιε- Γ γαλων συγκλονισμων . Μεσα στην _ταινιαν αυτην _ζωντα- 1 _νευεται η . τολυκυμονχη ζωη μια Γασιλισοης , που εξαρ- 1 Ι γυρωσε το ΣΤ ΕΜΜΑ ΤΗΣ με τας αστραπα μια λε- 1 § .-χι δος της ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΥ . Ι Ι , Πρωταγωνιστο υν Δυο γιγαντες 1 1 * ΝΟΡΜΑ ΣΗΑΡΕΡ _^ _ΤΑΥ'ΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ Ι Ι · ΠΡΟΕΞΑ 2 ΦΑΛΙ 2 . ΑΤΕ © _ΕΣΕΙΙ · § _ΧΓΧΚ'Ω'β _^ _ΜΙΤιΙ _ΕΓΙΙΙ _ΓιιΓ . _ι _ΚΕι ηι _βΙΙ Μπορει να δη δτι το Ρ Α Δ Ι Ο Ν καμνει τα _ροΟχα λευκοτερα . _Αβπρ * _ροιχ _α ΠΛΕΝΟΜΚΝΑ ΜΕ _ΡΛΛΙΟΝ _γι · , _νονχαι χαταβπρα . Αυτο οφειλετα ι στο οτι η _πλουοια και _εν-ιργο αχη ο ι Α 6 * του ΡΑΔΙΟΥ απομακρυνει _απαλχ δλην την _ακαβαρσιαν . ΚαΙ επειδη διν χρ _€ _ια-{ _εται _υυνατδ τριψιμο , το ΡΑ Δ ΙΟΝ ειναι ασφχλε ακομα χαι για τα . λεπτοτερα ρουχα . _^^^^ Δια να . καμνετε τα _ααπριριυχα _πε- _^ ΓΡ _^ _Ρ'νΜιι ριαοοτβρον _υσιχρα , τα χρωματιστα _ΒΙ 7 ιιυβ / ι ' _Λ πιο _λβεμιτιρα , με « πολντον ααφα- Ι _ιικΚΓΚΓΜ / _λεαι' , χρησιμοποιειτε _παντοτι Λ _^^ Κ _^ _ΓκΜ Το Ρ ΑΔ Ι ΟΝ καμνει _^ _ΖΑ / τα ροΟχα λευκοτερα . _^^^^ _ . _ .. Χ · Ι « ΑΟ _07-ΙΟΙ . ΙΙ _^ , _·** -Η ·· 1 _*· ν · η ' _***· ι 1 _*· 1 _ιΜ 11 _·<·< - »» 'Μ 11 < ι >< Ι _· Η » 11 ¦ :: ΜΟΛΙΣ ΠΑΡΕΛ ΗΦΘΗΣΑΝ Ι : _ι ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ _ΚΛΕΦΤΟΦΑΝΑΡιΙΝ ¦ Τ ΓΟΡΕΧ ! , .. _'Αοι ' _γκριχο ποιοχης αι Αογικωτατες τιμες . Ο _Προμηθευβητε τ ω ρ α # · , Δ , ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ Μ . ΣΟΥΛΤΑΝΙΑΝ & ΣΙΑ ι Τ ι 2 ) 3 _Οδδ Κυρηνεια — Τηλ . 2320 . _Ειδησουλες Περιεργα Απο ολας _τας δημοσιας χρησεως · . 6 ι 6 λωιτ ) χμς . τη Ανατολικης ζωνης τι ' ις Βερμανιας , δι-« ταχθι ) τελιυται ( ος η εξαφανισις ολων ' των παλαιοτερων εχοο σειον των εργων του Καρλ Μαρξ χαι χου Φρειδερικου Ενγχιλς _> των δυο Ιδρυτων του - κομμοιΛτσμοδ . • Το 'μετρον αυτο Αποτελει με-· βι * ι τηι αποφασιοθεισης « εκκα _^ _αφααςιτ ' δ— -9 _χιλιοΟων _βι-. ν 8 Μ « ν , τα οποια , _εχριθησαν α-« ο . τους χομμουνιΛτας της _ΑνατοΑιχης _Ι , ' ιομονιας ως μη ανταπο _χοινομινα εις ται « _σταλινιστι χα _?> _θικι _ριιξ περι σοσιαλι σμου Χαι χομμοιητσμοδ . ΙΙρ _βχειμενου περι των ιργο ) ν τδν Μαρξ χαι _Ενγκελ _ς , εγνω σθη οτι ετοιμαζονται νεαι εκδοσεις των « , _διοιρθωμεναιι επι τη βασει των σταλινικω ν _βασι-¦ ¦ — 'Ο Τζων Σκομπι' , Ενα 2 (! _ετης Σ _κΛτο εργατης , προβεπαθησε να _εισελΟη εις την _επισημον κατοικια » - του Αγγλου πρωθυπουργου χ . _Τσωρτσιλ δια να τοδ _ζητησι ! _εργασιαν . Επειδη υμως ι ) Ουρο > ρος ηρνηθη να τοδ _επιτρεψιι την _ει αοδον , ο πειοματαρης Σχωτος εστησε _μεγαλ . ογ καυγαν _εις την _ΝταουΛτγκ Στρη τ , εξ _Αφορ _) ιΒ | ς του οποιου _ουνελτιφΟη και ωδηγηθη _ει _^ τα πταισματοδικειον . Ο δικα _βχης , αφου ηχουσε την _απολογιαν του , τον Απελυσεν επι εγγυησει και _συνεστχ ) - σεν εις _ινα ( _ιπαλληλον της αρμοδιας _υπηοεσιας να του εΟρη καποιαν εργασι αν . —Εις την 'Λμερικανικην παλιν _Βκρηνσμπορ ο , της Γορειου Καρολινας , απεθανε χαι εταφη , την _παρελθουσαν εβδομαδα , η μαυρη Ληθια _ΛΙορτον , η οποια _ειχβ _γεννηθυ α > ς δουλη προ 110 £ ιι 7 ν > Η ' υπεραιωνο βιος γυναικα απεδιδε την μακροβιοτητα της _εις το δτι εφορουσε παντοτε πολυ μακρια φουοτ ανια , τα οποια , οπως « λεγε , « προφυλασσουν το σωμα απο τα μικροβια » . — -Μια Απο τας _σοβαρωτερας προσεχεις πραξεις της Γασιλισσης _'Ελιοαβετ της Μεγ . _Γρεττανιας Οα εΧναι η εγκρι _- οτς του καταλογ ου των _προσωποι ν εις τα οποια Οα απονεμηθουν τιμητικοι διακρισεις επ ' ευκαιρια της _« πεψειος . Ο καταλογος αυτος ειναι συνηθως ο μακροτερ ος καθε β ασιλειας —το 1911 πε _ριελαμβαννε 600 ονοματα— κατα παραδοσιν δε η _σχεψις ειναι μια απο τας ολιγας περιστασεις , επ' ευκαιρια των οποιων Απονεμονται τιμητικοι διακρισεις καΙ _εις μελη της βασιλικης οικογενειας . —ΕΙ ς την πολιν Ελυρια του ' Οχαιο ο Π . Σμιθ _ετελεσεν ε-»· ωπιον του αρμοδιου ειρηνοδικου ιου γαμους του , Αλλα μετα την τελετη »· ο _ει ρηνοοικ _τι ενε Ουμηθη οτι _υπηρχεν εκκρεμης μια . μηνυσις εναντιον του γαμβρου . Διεταξε λοι π ον την συλληψιν του ΣμιΟ , χατυ , τι »· οιιως τον απελυσε ν επι εγγυει / ιει δια να περιιση τον μηνα του μελιτος . —Εις την τελευταια »· _συνεδριασιν _χης Γουλης των _Κοινοτητων , υ Σ υντηρητικος βουλευτης χ . Ναιγκελ Νιχολσον παρεπονεΟι ) , διοτι πολυ συχνο _, εις τα « 6 αγκο-ν-λι > τριτης θεσεως των _Ιιρεττανικων Σιδι _ιροδρομων ανδρες κα ' ι γυναικες τοποθετουνται μαζη ει τα ιδια διαιιε οισματιι . ν Λν δεν _ιιπαμχπ τρο , _το να εκλπΙμ _μ ιντελΛ το ατοπον αυτο , ειπεν ο _Γριττανυ βουλευτης , θα _επριπε τουλαχιστον να εφοδιασθουν ια « χοι * χετχε _> των τραινων με κουρτινακια , ιιπως συνηθιζεται ιι χην Αμερικη »· , ο ' ταν προσωπα « γνιοστα μεταξυ των ταξιδευουν εις ιο ιδιον διαμερισμα . ΒΝΗΣΙΟΝ η Ι ΙΡΛΑΝΜΚΟΝ ΛΙΝΟΝ ' Ι Ι ΔΒ ΕΝΔΥΜΑ _ΣΙΑΣ « Ι Μ ΒΥΝΑΙΚΩΝ ι 1 * ΥΦΑΙΜΑΤΛ ΔΙΛ 1 1 ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ κλπ . _^ Γ _Χρωματιοτα και Λευκα ι ι Εις ιτολυ χαμηλα τιμα ι 1 * Πω λουνται υπο χων £ 1 κ . κ . Μ . Ι ΜΠΕΤΕΛΙΑΝ Ι & ΣΙΑΣ Γ Ο δυ _'Λραπχα αρ . 21 Ι ι Λ ι : υ χ ιο ρ ι α ¦ πηι «' :: ! _ι _9 Κιιηι' « : »«« _ι ,, _« . _ικν , Οευ υτος | ια ς _ζζζ : _«< νν » _νννννννν _^ νν _« νν % _>» νν ι » ι ι _* Ι _Λ 0 _*» 0 _> ' ννννννννννν »/ ν _»/» νννννν ινι ' _« υνιν ΑΙΑ ΜΑ ΤΙΝΗ _Η . _-20 Η ΜΑΙ ΕΥΧΑΡΙΕΤΗ Η ΚΑΤΑΝΟΗ 23 _ΙΕ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΗΑΣ 'Ληυ το _τβλωτοιιν _ι « κιοσεν ιιβλιον τοδ Αμερικανου _ψιιχολωγιυ ΜΑΡΡΑΙΗ ΜΠΑΝΚΣ ι _ιον Αλλα το _ωροσχοπιον που ε · _τραΛηξ * _περισσιτεοιι _Λλο _χαΟι ιειλλο την προσοχη μου ηταν _εκεινο που προοριζεται για τον _γΒ / _νηθεντας μεταξυ _ιισς Δεχεμ _ιριου και 19 Ιανουαριου . υπο ιον Αστερισμον του _Αιγοκερου , ΜοΟ _ικαμεν _εντυπωοιν για την Αχολονθη Εξυπνη κ « 1 _διειοδυτι _· Λ διαγνωσι _της _Λυοσωπιχοτη · _τος : ¦ < Εν < μ επιφανειακα _παρουσιΑ-: , εσθε ψυχρη χαι αδιαφορη , εισθε στην πραγματικοτητα εντελως τ & Αντιθετον . 'Αχομ , τ * χαι τα γουστα σας ειναι διπλα . _Μερικες φορες σας Αρεσει νδι _βρισκεσθε' _^ σα στο πληθος κι * αλλοτε να κανετε το καθε τι μονη « ας . Το χρημα ειναι πολυ _οπουλαδ ) οτην ζωη'σας , αλΧακαΙτα ι > ψηλα- Ιδανικα σας Αξιζουν . Παν σηε . να _Αβχολησθε ιιι « _βρασμε · νες : ΟΛο'γοηιευβιις _Χια ναΟυμω « βστε δτι « αυριον Οα _ιιναι ω · _ρσια'ημερα » . ¦ Μπορειτε να _φανταββητε Αν-Ορωπον _οτον οποιον να μη _εφαρ'Λο _^ ο _νται αι _χαποιβν εκισστ-ν καποτε οι , _χαρσχτηρχσμοι αυτοι Ποιος δεν εχει διπλα γουστα Σ £ ποιον δεν αοεστι να μενη , _τοιι και που μονος Ποιο _ξ δεν αποδιδει σημασια σχο χρημα Υπαρχει ανθρωπος _ποδ να _δενεται δτι δεν ιχει καποιο _ανωτει'Ο Ιδανικο Ετσι τα ωροσκοπια μας κανουν _ενταπαισι γιατι Αναφερουν ωρισμενες _Αοκτες η _ωρι-( τμενα , προσοντα που νομιζουμε οτι εχο »· με . _Ιιι ΜΕΝΤΙΟΥΜ - ΕΗ ΠΡΟΒΝΩΣΕΙ Σ ! Λν εισθε τοσον αφελης Λοτε να _δεχθητε την _βεωρια 5- η τυχη σας ειναι γραμμενη στα _οιστρα σας , τοτε ονθιζεσθε οτην κυνικη φιλοσοφια της απολυτου _μοιρολατρειας . Αν τα « - οιρα ελεγχοι ·»· πραγματι την μοιρα σας , τοτε _τι απομενει για οα Πως μπορειτε « Ι μεταβαλετε εκεινο που εχει _καθορισθη απο μια Ανωτερη δυναμι Και μπορειτε να _βρητε ο' « υτα μια πολυ καλη δικαιολογια για καθε αποτυχια σος ... Παντως , η προβλεφις του μελλοντος αποτελει πρωτης ταξεως _επιχειρησιν Απατ-ης , που απορροφα _εις την 'Αμερικην περι τα 200 εκατομμυρια δολ λιοια καθε χρονο . Το γνωστον _αμερικανικον _περιοβιχον « Λονκ » ειχε στειλει _πρΙν 4 πο καμποσον καιρον Ενα νεον και μιαν νεαν — χαι τους δυο ανυπανδρους — να επιβχεςρθσυν εξ μεντιουμ που ασχουσαν ολα το επαγγελμα τους στην παλι της Νεας 'Τορκης . ΟΙ δυο νεοι _ειρ γαβθηααν με απολυτη _μυστιχοτητα και _εξεπληρωσαν την αποστολη τους μεσο . αε 21 ωρες , καταγραφοντας επι λεξει _ιις προβλεψεις τδν μεντιουμ σε διαφορα θεματα _αν-θρωπινου ενδιαφεροντος . Και το συμπερασμα ηταν καταπληκτικο : ουτε δυο μεντιουμ δεν ο-υνεφωνη σαν μεταξυ τους _βτις προβλεψεις τους σε οιονδηποτε Απο τα θεματα Ι ΠΩΣ ΛΙΕΛΤΘΗ ΕΝ Λ Σ ΛΡΡΛΓΠΝ 01 _προλεγοντες ια μελλοντα λε . γονν τοσα πολλα πραγματα _κιιι με τετοιε ς γενικοτητες . Α- στε νσ , σχηματιζετε την εντνπωσι _οτι τα λεγομενα εφαρμοζονται σε σας , θυμοσαστε με θαυμασμο οτι _ωριομενα επηληθ < υσαν καΙ πολυ προθυμα δεχεσβε να λησμονησετε δτι πολλες Απο _τΙς προφητειες δεν ειιηλη _θευσαν . Η _ποοβλεψις : των μιλ _λοντων , υπο οποιανδηποτε μορ φη _— χαρτομαντεια , χειρομαντεια , αστρολογια , η _μελετη των καταχαθιων του καφε — στηρι ζεται στην ευπιστια χαι στην αγνοια των Ανθρωπων ποιι θελουν να μαθουν για το δδηλον μελλον τους . Ενας Απο του κινδυνους της 'προφηχειας συνισταται στην δυνδμι της υποβολης για την οποιαν θα πουμε περισσοτερα στο' κεφαλαιο' περι υπνωτισμου . ' 'ΜΛ . γυναικα προειδοποιηθη Απο τον μαντιν _δχι δ _Αρραβο > - _νιαστιχος _της ' ειχε γεννηθη υπο σημεια που δεν « ταιριαζαν με τα διχα της , · 3 τι θα _ετσακιονοντουσαν συνεχως , χαι Οτι ενδεχομενως 6 α την εγκατελειπε . Η υποψια _ερριζωθηκε μεσα στο μυαλο της Ανοητης γυναικας που απο την στιγμη εκεινη βαλθηκε να προσεχτι δλα τα σφαλματα του _αρραβωνιαστικου της και να τσακωνεται μα ζι του . Το αποτελεσμα ηταν να _διαλυθη ο _αρραβων και να επαληθευση μ' αυτον τον τροπον η προφητεια . ΑΤΡΙΟΝ : Η συνεχεια . ΖΗΤΗΣ Σ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΝΑΚΟΕ Ζητουνται _προσφοραι δια την ιχμεταλλενσιν τοδ μπουφε τοι « Πεζοπορικοι · Ομιλου * _Λαρναχος ιν το ) νεφ οικηματι . _τβυ _, επι της οδου Σχολειων αρ . 19 , Αι προσφοροι δεον να _ευρισκωνται εντος ενσφριιγιστο » _ι φακελλου επι του οποιου « ι Αναγραφεται η λεξις « ΠΡΟΣΦΟΡΑ * και να υποβληθουν προς τον Βραμματεα τοδ « Πεζοπορικου * κ . Ν . Β . Δημητριοι · , Λαρνακα , ουχι αργοτερο » 1 της « ης Απριλιου . Αξιοχρεο _εγγυητης ειναι απαραιτητος , Η Επιτροπη δεν ειναι δεσμευμενη να _αποδεχθη την _υψηλοτεραν η οιανδηποτε _προσφοραν _., Η _Εηιτροτχη του _Πβ · _ζοπΟρικ _βδ _Οιιιλου _Λαρναχος 'Εν Λαρνακι _, τι 2 α Απυιλιου , 19 Π 2 ΡΕΒΒΕΣ _Περιορισμενη ποσο · τη ς , « _ριατης ποιοτητος , χονδρο ψαρι , προ 10 ) - το _κιιωτιον . _Εισαγαιγευς Δ , Σ , ΖΑΒΟΡΑΙΟΣ Ι ! • ' I ' Ι ! , : _| ι μεγαλη _συγμοσισ εισ τασ ν . συμτεχνιασ κυρηνιιας _& Μεγαλη _συγχεντρωσις _τονν εργατων Ιλσβε _χωραν χθες το Απογευμα _εις . την εν _Κυρηνεις Λεοχην _« Τα _ιιατρια » δπον α > - _μιληοτεν 6 Β . Τ . της Σεκ κ , ΠισσΑς περι _, των _χαθηχονχοιν _τιδν εργατων Ι οικοδομων χαι τ % ευθυνης των Συντεχνιων _ 'Ο' ομιλητης _Λφου ανελυσε _λεπτο > μ » ρως τους _σχοπβυ _^ τας Οεοης χαι την οργανωτιχην αο _· ρειαν των Συντεχνιων δια . την _ποοαοπιοτν των εργατικων _ουμφεροντων , ανεφερθη εις την _θιοιν του κομμουνισμου ( Εναντι _ταιν εργατικων διεκδικηαιαιν , τονισης δτι ουτος υποθαλπτ « ι μεν _απεργιας , Αλλα δεν θελιι να Ικανοποιουνται οι _εργατοι _οιαονομιχως διοτι τοτε _^ _ζημιοδ _ται δ σκοπος της κομμουνιστικης γραμμης , ητις στηριζεται επι χης Απελπισιας χαι πληρους _εξαθλιωσεως των ερΥατικδν μαζων . ΤΙεριΥραψας . ενωπιον του _πολυπι . ηθους _Λκροαττιριου τας _ορθας θεσεις των Νειον Συντεχνιων και Ιδιως την γοαμμην των Εναντι εργατικων διαφορων , _εχαυτηριασε την _βειιαομενην _απεργιαν των _Παλιιιοσυντεχνιακων _οιχοδομων , ητις _ηδυνατο καλλιστα να _αποφευχθη δια λογικων φιλικων ! _διαπραγμαιευσεοιν ως επραξαν _αι Νεαι _Συντεχνιαι . 'Ο ομιλητης _ιπροκαλεσε του _παρ 6 υρισκομε » Ους _ΠαλαιΛουντεχνιακους να του _υποδαλ _, ουν εοωτησεις , εις τας οποιας _ωτηντηοε διεξοδικως και κατα τροπον πειστικον ωστε πολλοι _ΠοΛαιοεπ'ντιχνιακοι _εφοιναζον : « Εμεις δεν ξευρομεν τ ! _ο-ιμ _, ιαινει κομμουνισμος . Τωρα _ακουομεν αυτα τα πραγματα _!* . ΚΥΡΙΕΣ . ΜΟΥ , Μαλι εφθασαν οιοι πρωτην φοραν _οτον Κυ _ττρον Αραχνουφαντες χαλ- τσι ς Νιιδλον , τιλ . ΒνταΙης μοδας , με παλλας υρ . ι _γον- τιους _ι'ιγιις στην _.-ιτιπν ιιν κιΒι _μιιυρην _ικιφην , 'Κπι'ιδη η ιχοσι ' ιτιις ιινιιι _ηολ . υ _περιοιρισμενη _ιπι- _ηχρ _φΟηχε μας Αμεσοι ς , τοο τοδ ειναι αργα . Λεν _ιιν ιιι ( Ιναγ χη ν , ' ιι- νκη . _εριιιμεν , δτι το _πλουοι- ον _στοχ μιις _πιριλαμβα- νιι μιΥι ' ιλην ικιιΜιλιιιν Χ « λ τπων _Ναδλιιν _ιι ς πολλα ς . -ιοιχι ) . ( ιις δια _χαθε βαλαν- τιην . Χονδρικη χαι Λι'ιιινι χη _πιοληοις , ΣΑΛΑΧΗ ΑΛΗ ΡΙ 2 Α _Λραστα αρ . ΙΙα _, Τηλ . 2191 Λ ε ν ν . οι σ ι ιι : ' , ' , ' · ' , ' , ι ι » ! ! > ] [ ' · ! ' , · ' , < ] | _, , · Ι [ · | . ι ι , ' | ι , _^ ' ' , ¦ · • [ ΨιιΜ ' Π _^ Τ Β- ν ι ? ** η' _** μ 4 * <* · ·* ~~ ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΕΒΑΡΟΥ ( ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ _ΒΝΟΜΑΙ ) Α ' , _Μετ ' _ινδιαφεοοντος ανεγ » 'ωσαμεν την απο των στηλων της εγκριτου εφημεριδος ιΕθνος > γενομενη »· υπο του κ . Ζηνωνος Σ ωζου χριτικην σχετικως προς τον _αρχιτεκτονιχον _διαγωιτσμον του Αρχιεπισκοπικου μεγαρου , δια της οποιας σαφως αγαλ . υεται _το ' ολον θεμα ως και η αποφασις της _χοιτιχης επιτροπης . Ομολογουμενως ο χ . Σωζος ειναι αξιος συγχαρητηριων δια την _επιτνχεστατην χριτικην του χαι δια το ζωηρον του ενδιαφερον δια την Λνεγερσιν του Αρχιεπισκοπικου μεγαρου ως ορθως τυ Αντιλαμβανεται . Εκ του Ιδιου ιηδιαφεροντος ωθουμενοι , και αφορμην _λαβοντες εκ των δημοσιευματων του • α . Σωζου , _Απεφαοισαμεν να _προσθεσοιμεν κοι ηιιεις μερικας σχεψει και _γνωμας μας επι του θεματος τουτου , εν _τιι _επι-Ουμιφ μας , _υποι _οποφευχθη η δκ ' ιπραξι _ανεπανορθωτων σφαλ ματων χαι δπως χυΟη 'φδς εις την δλην νποΟεσιν ουμφωνως πρυ το αλανθαστο »· _Ελληνιχον αξιωμα « Απο τη- »· συζητηοι ν βγαινει η αληθεια * , _'Επεσκεφθημεν την εκθεσιν ολων των υποβληθεντων σχεδιων και _εμελεχησαμεν επισταμενως το τελικο »· π , _ρακτιχον _της 9 η συνεδριας της κριτικης Επιτροπης , ητις παοα την καταβληθεισα »· προσπ & Οειαν απετυχε »· Απολυτως ε _! _ς τυ να _ιχδωαιι μιαν _συγκεκριμενην απυφασιν , περιπεσουσα _εις _οαφεις αντιφασεις χαι προβαινουσα εις εκ διαμετρου αντιθετους εισηγησεις . Απ » ιην μελετη »· του πρακτικου της αποφασεως αντιλαμ _υανεται τι σαφως οτι αι _γνωμαι της _επταμελ . ους Επιτροπης ( κ . κ . Β . Σωτηοιου _, Α . Ορλανδου , Π . Μιχαλη , Δ . ΙΙικιωνη , Κ . Κιτσικη , Λ , _Κριεζη και Λ . _£ _ωχυυ ) _ιδιχασΟ ηοαν _, με Αποτελεσμα να _βραΟευθωσι _, υπο μεν της πλειοψηφιας των 4 μελων τρια σχεδια ως αξια Γ' βραβειου ( ενω η _προχηρυξι ς του διαγωνισμου διαλαμβανει εν μονον Γ' Γραβειο »·) υπο δε τη μειοψηφιας των 3 μελων τα αυτα τρια οχεδια ως αξια ιων βραβειων χατα σΕιραν Α ' , Γ ' , -χ αι Ι , ας ιν τη προκηρυξει _καθωριΙΕτο . . η Τυ υπο τ Β / ς πλειο _^ _'ιφ'ας ορ « - βε υθεν δια Γ' _υραυιιου σχεδιο »· υπο το _οημα « -. Κεφαλη Χριστου * κατα την γνωμη »· της ως _διατυπυυιαι αυτη εις την Αναλυτικην εκθεσιν κα ' ι ιο πρακτικο »· της αποφασειος _οιιυ _ρισκεται _χυριως _εΙς αντιθεσιν με την εν τη αρχο της < 5 ιχχιιρο { εω ηροιια _- νρ _: χφομενην _επιοιωξιν _κοιθ ' ην το μεγαρο »· _ιεον ι · α εμιχνεη τον _οιναλογο »· _σεδασμον ως _πρω τ «{ ιερας Χ «« ευ γενεις παραδοθει κλπ , » _Ιιιναι φανερο »· , ιιτι δια των _ανιοτεροι η πλειοψηφια της επιτροπης πιριπιπτιι ιις _συγχυσιν κ « _ι Ανιιφιια _ιχ' , διοπ _ι νηι αναγνωριζει , οιι ορθως και σαφως η _ηροχηρι'ξι τι > υ _διαγιονιομυυ _οριζπ τον _τοπυν _τυυ κχιριου δια του _Απαοιιυατιιυ δριιυ « Μεγαρου _εμιχνεοντος τον _αναλογον _οευαβμον κλπ » _, ιν τουτοις _ιγχοινει καΙ _( ιαλιστα _βραβ ιυιι σχεδιο »· καιτοι Λνιιγ » οιριζει ιιτι το _σχεδιον _τουεο ευρισκεται ΚΤΙΙιΙ Σ _εΙς αντιθεσιν χαι δεν ΛνχαπυκρΙνι χαι προς τον _οιιπιοιοιστερον δρον χι . ι ΚΤ ΡΙΟΝ Σ ΚΟΙΙ ΟΝ τοδ _διαγιιινισμου , ιος παιμος διατυπουται π ' ς την _ΙΙην , _τιιραγρα-« Ι « ν ιης . _τροχιιριιξι'ιιι υπο τον τιτλον _« Σ 'ΚΟΙΙΟΣ 'ΒΟΤ _ΛΙΛιΥιΝΙΣ _ΛΙΟΤι . _ΚΒναι _αιτξι ' _,-γητιιν πως η _ιπιτροπ _!) ινεχρινε χαι εβραβι' . υπι' _τι · Ανοιτερω _σχι 1 διιιν καΙ _χαυχοχοονιος Απερριψε ν τα σχεδιο . ΛΧλοιν _Αρχιχιχχηνιον _ιχοντιι _χιιριιχτηρα κιιι ιμφανιηιν μεγαρου . 'Κ _ιτιπροσΟειιος η ουτη Επιχρηη η _. Απερριψε σχεδια νεοβιιζιινχινου _ρι _·( _ηιιιΟ υπο το _προσχιμια , ιιτι Ρχι »<· _ξενικον χαρακι ηρα κιιι _ιΙΙοαβιυπι · δια του 1 . 1 ' βραβειου _χο « _χεδιιιν υπο χο σημα _ι'Ιχ _Οιις » δια το Λποιον ι ' ι ιιεν πλειοψηφια τιιν Ι _Λποφαινεται οτι _ιιποιρημεληοι την εχχλιιοιοιοτικην _παραιοαιν μ « Ι η ουνβιοΙ _ του φερει την β _φρχ _γΜχ _{« νι · _χ η ( _εμπν ( υβ ( Η ( ιι , η δε μιιοιμ _Μ'ιι α , ιι _ς χεχοιςιαμενην « 1 πο · (| ι ιιιιν , _γνιιιιι _ιιιι'υιι δια την _με · λιτην _χαυιιιν ιιτι ι < η _εηιρρβη _τιιι 0 ι > _νΧΡρνου ι 5 _ιιθνβΟ { Αρ · _χιτι _χτονιχη _ 4 _« * « υιιιι « Ι · ναι _μεναλυταρα βι _ς _τας _μβρωολονιχλ _ _κοτηε _εηιτιω _· Ιου κ . ΟΑ . _ΤΣΑΒ 1 ΑΡ 1 ΔΗ ξειζ π « ρα ει τα υγιεις της _αρχαι _»· . Η μειοψηφια των 3 μελων της επιτροπης Απεφανθη οριστικως χαι τελειωτικο ) _εβραβευοεν χα καλυτερα , χατα την γνιομην' της , ( και ουχι συμφω Λχος προς τους ορους , το γραμμα ν . _αι το πνευμα της προκηρυξεως τοδ διαγωνισμου ως _ωφειλεν να _« _πραττεν ) τρια κατα σειραν Λ ' , Γ ' , και Β' σχεδια . Περαιτερω υμως εις τυ πραχτικον της τελικης αποφασεως και χωρις κιιμμιαν διχαιολογιαν ακυρωνει την αποφασιν της ταυτην και συμφωνει μετα της πλειοψηφιας εις το να συστησουν την _στ'νεργασιαν των τριων αρχιτεκτονων προς εκπονησιν ενο νεοι · ιελικου προσχεδιου , τυ οποιον δεχονται να κρινουν και να υποδειξουν αναγκαιας τυχον βελτιωσεις . Εις το ιδιον εν τουτοις πρακτικο »· η πλειοψηφια αποφαινεται κατηγορηματικως δτι « εκαστη εκ των τριων _βρχβευθειβων με λετων εχε ι τελειως διαφορον _κατευβυναιν » . Παρα ταδτα η επιτροπη διετυπωσε »· εν το ) _τελιχα ) πρακτικφ την ακολουθο »· αποφασιν : « Παντα εν τουτοις _τ « μελη τη _Επιτρο _πης _αονεφωνησαν να _συστη σοιιν την _σι _» _νεργασιαν των συντακτων και των τριων μελετων πρβ _εκπενηβιν ενος _τελικου _προοχεδιου ,. οπερ _ευχαριπτως δεχονται να κρινουν και συστησουν αναγκαια τυχον βελτιωσει » . Η _αποφασι αυιη της επιτροπης δημιουργει αδιεξοδον , ΑνιιποφΕυκχω δε Οα _πρυκαλεσο Ατερμονα συζητησεις , διοτι δεν ειναι νοητυν να συμβιβασυιισι χα ασυμβιβαστα και να _προοεγγιοουν τα _τυια ακρα αντιθετα , καθοσον η επιτροπη Απεφυγε να καΟορισ _ ι τι ειδους σιΥιργασιαν εννοει και τινι _τρυπιμ δυναται να επιτευχθη , ωστε αυπι ι · α _καταστη δυνατον , να _αποδωοτι _Οετικον Αποτελεσμα . Ειμεθα τι » οντι λιαν περιεργοι να μαΟιομεν επι τινω ν _δεβομενων θα _Οασισθη η προτεινομενη _(· πο της επιτροπης _συνι'ργαοια των συντακτων τριων μελετων , τριων τελειως διαφοροι »· _κατευθυνσεων χαι των οποιων α ' ι γ »· ω _) ιαι επι τοδ θε - ματος εμπρακτως απεδειχθη _υτι δεν _σι'ιιπιΛΤουν , ως διαπιστουται κιιι { αι 6 _της Αποφασεως τη πλειοψηφιας της ιπι- __ τροπης και ως προκυπτει κα ' ι εκ των αναλυτικων εκθεσεων , αμφοχιοων χων ομαδων της _διχασθειση επιτροπης . Η μειοψηφια της επιτροπη : ενιμ _απεφαι-Οη _τελιταπικως καΙ _εβραβευσεν οριστικως τρια χατα _οειι / _αν σχεδια ως Λ ' , 13 ' , κιιι Β ' , ιν τουτοις περιπιπτει _ιι ς Αντιφαοιν με χο να _αναφερη εις ιη · 7 ον παραγραφο »· της Αναλυτικη της εκθεσεως , ιιτι δεον να _συντ _αχθη εν _Τιλικ 6 ν προγραμμα , επι τη βασει κα ' ι των στοιχειων της μελετης _<· . Σι || ια Μιιλαιολογων * , την ο · ποιαν ικρινε Λξιαν δια το Β ' βραβειο »· χιι _ι δια την οποιαν γνωματευει οτι βεν ηδυνηΟη _νι ' ι _Λωηιι λυοιν _Λρχιτικχιινικως δοκιμο » 1 ιις το θεμα και επι πλεον ως _πτιρονμινην _ουνθετιχων αρετων . ¦ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΠΝ ΒΡΑΦΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΜΜΟΧΠΣΤΟΥ _ΑΜΜΟΧυΣΤΟΣ , 1 ( ΤοΟ Ανταποκριτου μας ) . — Καθως πληροφορουμεθα , τα εν τη πολκι μας _γραφεια τη Αστυνομιας Οα _μεταη ερθουν _προοεχως _ε ' ις να προ ' ιην _γραφεια του _καταργηθεντο Κυβερνητικου Σιδηροδρομοι 1 . ΕΙ ΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Δυναμει του _« _ιρΟρου _ιι ιοιι Κομ ου 26 / 4 5 , _γνιοο _το . _ιοιειται δια του παροντα :, ιιτι ο 1 . ναος Σωτηρο Λαρνακα _βυνειρωνησε και _επιιιλησεν ιι χαν Λνδ _ρεαν _Στυλλη , εκ _ΜεννΑ _- γ _« ας , χο σι'μη ι ' ρον του ι . _τι βνο _ιληιΒιν _ιΙι την _ιυποθεσιαν _« _Ι'ζιηπεοα !» του χοιρ _ιιιυ _Αγγλισιδων , υπ' ιιρ . εγ γραφης 3918 , τιι _βλον , Αντι ιυ-ο _-Ο , δυναμει δηλωσεως του Κτηματολογιου Λαρνακα Νο _Π 3 « 02 / 62 . Ιι _ιεδοβιι υπο τοδ Κτηματολογιου Λαρνακος . ¦ «» .. _¦¦ .. _¦¦¦¦ . _¦¦ _- _¦¦ _. _¦¦ . ¦ _^ Τ ΙΙ _ΙλΙΙ _' _Ι'Ι _^^^ _Ρ _^ Β _^ Ι Ι Ι Ψ 9 _'ι 1 » . ¦ .. _»¦¦¦¦ Μ . Λ . Λ .. Λ _. » _-. « ¦ . » .. * ¦ _¦¦¦«¦<¦ γΤΤΤ _^ ΤΤττΤ _^^^ ΒΤΒΤΤΤΤ _θεαματα « _ΜΓΑΤΡΟΝ Παλλα ς Λενχωσιας : ( θι _αβος _Αρωνη—Μονωλιβο ») : _ωρφ 6 . 80 μ , μ , : « _Ιπαβεσις διαζυγιοι » , εορφ 9 . 30 ' μ . μ , : « Το Ενχ 5 . ημα _εχεινης ' τηςνυ !( Τιις » · _, _ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟΙ ΛΕΤΚ _ΟΣΙΑ Παπα δοπουλου : < ΑιφνιδιΛσμοι συζυγου » , Λουχουδι : « Βια δνομα τοΟ θεου * χαι « _Τρομοχραται των _Οσιλασσων * ( ν ' _ιιιρος ) , Α λ αλλον _« Σαν τα . _παραιΛβια » _, _Αιαγιχα ΗΟ . λατι : « Νεανικες- χιμαιρες » . ¦ ' . ΛΕΜΕΣΟΣ Ι ι α λ τ ο : « Ο _βασιληος τοδ ιπποδρομου » και _^ Επιδρομεις τοδ Τεξας » , Ε λ λ α ς : _ΛΙω ντουζινα παιδια ναιλον » , Πα λλας : « Η Παναγια των _Παρισιων » , Βιορδαμλτ ] : < ν Αγ γελος της ΧΟης _λετβφοροω . ΛΑΡΝΑ 2 V ι ξ : « 01 φυγοδικοι > , Μ _ακριδη : ωρα , 6 . 80 μ , μ . : « Το κιτρινο καπελλο » , ωρα 9 μ , μ . « Σαν Ελθει * δ χειμωνας » , Η α . λ λ α ς : 'Ο νομος των συνορων » , _ΓΑΡΟΣΙΑ Χατ _ζηχαμπη : « Αστερια στο στεμμα μου » , Η ρ α ιο ν : « 01 φυγοδικοι » , Ι ντ εα λ : « Χαμενος _θησαυοος _» και « θυελλα στην ερημο * . ΚΕ ΡΤΝΕΙΛ Κ α τ σ ε λ λ η « Λημιο των κολασμενων » , Ι λ α ρ ι ω ν : « Ο Ανθρωπος ρουκεχχα » ( α ' μερος ) . ΠΑΦΟ Σ Τιτανια : « Ανθρωπινη χο λασις » . ΘΕΑΜΑΤΑ ΧΩΡΙΩΝ Μ ο ρ φ ο υ : « Στα _ιχντι των _ληστω _»·» , Πανθεον : _τ'Εσχοτω · σα για την τιμη μου » , Ξ ε ο ο ς : « Ο . βασιλευς του υποκοσμοι » , Τ ρ ι ν . ω μ ο ν : Ελλας : « _Σκωτ Β > αρχων τοδ πολοι *]· , Λ ε υκ α : « Το τερας και ο γοριλλαςι , « Β ι α λ ο υ σ α : _^ 2 τον ταφο μιας μητερας _^ _ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΛ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πεμπτη 3 . 4 . 1952 _ΛΕΤΚΩΣΙΛ : Α . Φι : ι .. _εχ ιδοι _· ( φαρμακειο »· Φιλιπ ) , οδοι Ληδρας αρ . 12 χαι Β . Μιχαηλιδου ( φαρμακειο »· Ι 1 ιει }( βον ) , στοα Κυχχου « ρ . 00 . ΛΕΜΕΣΟΣ : Σπυρου Μ . Ι ' _τεφανοπουλου , _οδο _: Πιχτωριας αρ . 8 Γ . Αμμοχωστος : α ' . ανασταοταδου , οδος _Κιμωνο αο . 85 . ΛΑΡΝΑΞ : Ε . _Βεωρνιαδου , οδο 'Ερμου αρ . 11 . 1 . ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΒΒΛΙΚΑ ΤΑΝΝΕΛΗ ΜΑΡΚΑ ΒΗΣ _ΑΝιΙΤΕΡΟΤΗΤΟΓ Δοκιμασμενα _και αφθαστα ει « _ντβνην χ » Ι ατερευτητχ . * Η _Κυδερνησι _Κυηρβυ κατα το τρεχον _ετ _* α γοραζει μονον ΤΑΝΝΕΛ _ιτρατιοτιχη _ΙΙολι ε -Χ Η παρα την ΑμμοχΜστον κτισθη αποκλειστικως με ΤΑΝΝΕ Λ ΤΣΙΜΕΝΤΑ _ΤακτικαΙ αφιξεις καια μεγαλα 3 Σακκοι εξαφνλλοι · Ι ( ι οχαδιον καθαρου βαρους . Ι — Ασυναγωνιστα τοσον ιι ποιοτητα _υπον κα ' ι ι ·| ς τιμην . ! · Παρακαταθηκη ιις ολα τα Καταστηματα 'Τλικων Ι _Οικοδομης . _ιΝηιΓιιιιιαιιιιηηΓιΜΗΜινΜ'ιιιιωΓιιιιιιιιιΗνΗ ! : ! Ι ι — _, — ι ι 3 ι Ι ι 3 ! ! - Ι Ι Ι | Ι ! ( Ι - Ι Ι ! ,, ι . _^ ! ποσοτητας . ι ΚΟ Ι ΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ( ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚ ΑΙ ΧΟΡΟ ΙΤΑΙΙΑΙ ΛΕ 1 ΤΟΤΡΠΑΙ ΚΑΙ _ΚΗΡΤΒΜΑΤΑ Ο _Σββ . Μητροπολιτης _Κιτιου αυριον _-Παρασχβυην ! _« ατα την _Αχολουθια ν των Χαιρετισμων , Οα χοροσταιηοπ _*<& 6 < * αντιγνιοβιι αιτ » β 5 εν τφ Ι . ναο ) _Χρ · _ιοιπολ _» τ ( σοτι 5 : Λα _«> νακοςι την βε . προσεχη Κυβιακηνιβα _λειτουργησπ κοι _νηρυξιΤ τον _--θε _ι · ον- λο · _ιτο >· _ εν τφ Ι . ναδ Αγ . Μαρινης λγγλιβιδι » ν , ' ¦ Ο , Σ *& _Μητριπ , _ολιιπ _Κυρηνειας χ _., _Κυπρκινο- αδριον _ΠαροχΒΧεητην _» « ατα την ¦ αχολουθιαν τδν Χο _« ετισμδν της _1 ) εοτοχσυ , βα χοοοστατηο-η , θα α-« αγγειλ () τους Χαιρετισμου χαι θα _χησοξη τον _β « ον λογον εν -το ) ι . ναφ Αυ . _Μαμαντος _ΙΜορφοο χαι τιιν _Κυρκοιην , Ε ' των Νηστειων , θα _-τελεαπ την _βειαν λκτουρνιαν χαι θα χηρυξτι τον θειον λογον ιν _χψ >¦ ναφι Αγ . Βεωργιου Μορφου . Ο Πανοοιολ . Αρχιμανδριτης της Μητροπολεως _Κιτιου χ . Ανθιμος χατα την προσεχη Κυριακην θα τελεση _* ην θειαν _λειτουργιαν χαι Οα _χηρυξι _) τον θειον λογον εν τα > _ιβρο ) ναφ Τιμιου Σταυρου Ανω Λευκαρων . Το απυγευ | ια της Ιδιας ημερας , καΙ ωοαν 4 μ . μ ,., Οα Λμιληση ει το οικημα ιης _Ο-Χ . _Αδελφατητος « Νεα Ζ _<« η _> τη ιδιας κοινοτητος . Ο _αιδ . _ΙΙαπαευθυμιος , εφημεριο τοδ Ι . _ναοδ Αγιου Ιωαννου Λαρναχος κατα την προσεχη Κυριακην , και δοαν 3 . 30 μ , μ ., Οα _ομιληοΒΛ εις το Συνοδικον του Αγιου Λαζαρου Σκαλας , με Οεμα' « Κυριε των Λυναμεων » . 'Ο _ιεροκηρυξ _της Μητροπολεως Κιτιου χ . Χοο- _ΙΒατοιδης , χατα την προσεχη Κυριακη »· Οα κηρυξη τον θειον λογον ιν _τζι ιερο ) _νιαΤι _'Λγιου Λαζαςιοι » Λαρνακος . 'Ο _ιεροκηρυξ τη Ι . Μητροπολεως Κυρηνεια « . Λουκας Κοκολιος την _πνοαεχη Κυριακην Οα κηρυξη εν τω !· να' : > Αρχαγγελου _Κυοηνειας . ΣΥΒΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Του αγαπητου μας εξαδελφους Αλεξανδρο »· Κωνσταντινου , εκ Φαρμακα και -νυν αριστα _εγκατεστημενον εις _Ροδεσιαν , χαι Τασουλαν Κ . _'Λναστασιαδου , _Λοχιου _, ι | Αγιων _Ομολογητων , _δοισαντας _αιιοιβαιαν _υπασχεσιν γαμου , θερμως συγχαιραμε »· , — Κωσ τα Λεοντιου και Μαριχον Κωνσταντινου , εκ Φαρμακα , νι > ν ιν Αμι αντιο . ΟΙ _ΙΕΡΟιαιΡΧΚΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΠΑ 1 ΘΡΟΝ Την _παρελθουβαν Κυριαχην ο _ιεροχηρυξ τη Μητοαπολε ! Α _Κυρηνειας χ . Λουχδς _ιΚοχολιοΙ εχηρυξε _, τ 6 ι ( . · βιιον λογον εν το ) Ι . ναο ) του χωριου Κοντεμενου . Μετα . την 8 ειαγ , λειτουργιαν ο χ . Κοκολιος _επεσκεφΟη το _θρησχευτιχον 'Ιδο · _να : « 2 ο « _ηρι ( του χωριου , 'δπου _'ωμιλησε και εξηγησε νην _ΑΚαν . των _θρησκιυτικωγ Ιδρυματων . Η _ε-η-τροΛ _^ α _τιιδ © . Ο . Ι . ι Σ ωιηοια * _ενχαριστει _Οερμω ς τον * . _Καχρλιον , δια ιην επισχβψιν χαι ιο χηρεγμα του _εΙς το _Εδρυμα ¦ _παιι . ΤΠΟΣΧΕΣΙΣ ΒΑΜΟΙ Ο 8 . Νικαλαος . _Πηαιας χαι η β . _Μαοοθλα Χ . _Οξννου , _αμφοιιοοι εκ Μορφου , _ιδιοσαν _Αμοιβαιοιν _ιιποβχισιν' . γαμου . Συγχαρ 7 | _τηριους επισκεψεις βα δεχθουν . _ΑοΥοτιβον . ΑΙ ΣΥΒΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΤ Ε . Π _. Ο . Κ . 'ΤπενθυμΙζομεν την σημερινην _συγκεντρωσιν του _Ελλτινικου Πνευματικου Ομιλου Κυπρου εις την _Σεδεριον Γιβλιοθηκη ν του _Παγκυπριου Βυμνασιου ,, _ωρφ 6 . 80 μ . μ ., _χαθ' ην Οα συνεχιοΟΒι η συζητησις επι της εισηγησεως του χ . Α . Μερεμετη « _'ιι νοησιαρχια εις την ποιτκιιν και ο συναισθηματισμο _εις την επιστημην * . ΒΙρο τη σιζητηοεως . θα Απονεμηθη το _βραβειον χαι τα , διπλωματα _εις _τοιις _βραβειιθεντας κατα τον β' διαγωνισμον Διηγηματος τον _προκηρυχθεντα υπο του Ομιλου . Την _συγκεντρυ _^ ν δυνανται να _παοακολουΙΚισουν και < · _£ _}) μελη του Ομιλου . ΔΙΑΛΕΞΕΙ Σ Η ιΕνωοις Νεανιδων « Παλλα ς * οργανωνει μεθαυριον _ΣαΒιβατον , ωρα 5 μ . μ ., εν _τφ οικη ματι αυτης , οδος Απολλωνος Αρ . 21 , διαλεξιν με ομιλητρια » την καθηγητρια »· παρα _τι ·> _Παγκυπριφ Βνμνασιιρ ' κ . Καλλιοπη » Καραγεωργιι και θεμα « Εντυπωσεις απο τα Ιεροσολυμα » . Κισοδος ελευθερα . ΚΤΠΡΙΑ ΦΑ ΡΛΙΑ ΚΟΠΟΙΟ υ ΕΙΣ ΛΜΕΡΙΚΗΝ Η δ . _Πανανιιιπα _Προνση , οδε ) . φη του εν Αμερικη καθηγητου κ . Κωστη Προνση , ¦/ . <· - τοπι »· ειδιχων σπουδων ε ! την Φαρμακεντιχην _Σχολι _) ν του Σι καγου , εδωσε μετα μεγαλιις επιτυχια τας τελικα εξετασει : τη , τυχουσα του σχετικου δι _πλωματο _: και αδεια _ιραρμακοποιου . _ΨΙΛΛΝι-Μ'ΙιιΙΙΚΗ ΛΒΟΡΛ Την _ποοσεχη Κυριακη »· , κοι Απο 10 71 . ( 1 .-0 μ . μ ., Οα διεξα χΟη η ετησια φιλανθρωπικη α γορα τη Φιλοπτωχο » Αδελφο _τητος Αγ . Κασσιανου Λευκοι σια εν _τι ι _υικηματι τη Αδελ _φατηχος , εντο του περιβολου του νιιου . ΕΙ την αγορα »* Οα εκτεθουν προ πωλησιν , ευγενως _προαφερθενχιι υπο φιλ _^ ι _, »· Οριο ,- ™»· κυριων τη _ενυριικ _πλονιοιιι ουλλογη παιδικων φορεματων , κεντηματα και Αλλα ειδη Ιματισμου . ΑΙ εισπραξει Οα διαχεΟοΒη υπερ χων απορων τη ενοριας επ' _ιιτχαι _ιιιιι των εορτων τ » υ Πασχα . ΕΚΔΡΟΜΑΙ / Υπο τη ΙΙ , Κ , Ο . Ν . Λευκωσιας οργανουιαι την προσεχη Κι _* ριιικην _εκδοομι _) ιις _Χαλ _^ _υκαν , 'Αντιφωνητην , _θινας , Γοι · _· ι , Πελλτι-Παις , Κυρηνεια »· . 'Λγωγιον ! Ι οελ . Αηλωαεις . συμμετοχης εις τον κ . Π . _ΙΤετρι _δι _|· , τηλ . 2870 . ΕΙ Σ ΦΟ Β ΑΙ Ανωνυμο _ιιαεφερε _πενιι ' λιρας ει τυ _ταμειον δι' _ειιδιορθιοοτν του εικονοστασιου τοδ 1 . ναου Τιμιου Σταυρου _Λευχαρων . ΕΙΣ ΜΜΗΜΗΝ Επ' ευκαιρια των _εγκαινιων τοδ Παιδικου Σταθμου « Μανα * _εΙσεφεραν υπιρ αυτου ο χ Χριστ , Με λαγ ( ας · 10 λιρας χαι ο κ . κιιι η χ . Χριαχακη Πα παελληνιι _παρε ! Οεαιιν _πλουοιω _τατον γευμα _εις τα παιδια _χου Σταθμου , ει μνημην του πιι _τρος τ <» ν . Ι _4 _·**< Μ _^« _4 _^ _Α _*^**»»^»»»»»»* ' _*»*»*»**»*»«^»< ' _*« _4 _ι 4 < ι _»»**>»»»»»«* 4 _>»*« ι _* 4 _· » δ _^^ ΠΙΝΕΤ Ε ΒΑΖΟΖΕΣ __ ¦ < ι : _^^^^ Λ Τ _^^^ ν ' _^^^^^ _Γ _^^^ Β _^^ _Η ' _^ _Η ι- _^^^ _ν _^^^ Η ψ _^^ _Λ' ' _^^^ ν _^^^ _Η _^^ Η _^^^^ _Η _^^^^ 1 _^ Η _^^^ Β _^^^^ ν _^ _ν _^ Η _^ Λ _'^ _^^^ _τ ' - _^^ Η _^^^ Λ ' _^^ _ν _^^ Η _^ _' _^^^^ _η ' _^^^^ _Η ΗΗ _^^^ α _^^^ ν ' ' _^ Η _^ Η ' _^^^ _ν α ' _^^ Η ' _^^^ Η _^^ Μ ι Α 1 _ΜΓ _^^^^| _^^^ Η _^ Η _^ _ν Α _^^ ν _^ Γ _~^ Γ _^ _ν ¦ ' _^ Η _^^ Η _^ ν _νΙ ¦ _^ . _^^^ Η ' _^^^ Η _^ Η _^ Μ _^ _β Α Α Λ η _^ Λ . - _^ ν . _^ Λ λ . _^ _Η _^ μ _^ 1 _^ β _^ _^^^ Η ' _ΗΙΗΗΗΓ _ΙΗΓΗ 11 _ΙΓΙΗΗΓΗΓΗΜΗ ΗΓΗΗΓΗΓ | Η _ΙΓΗΓΓΓ _ΜΓΗΜΙΙΗ _ΜΗΗΗΗΓΗΙΗ _ΓΓΓΗΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ιΑ ΠΛΕΟΝ ΒΚΗΣΙΑ ΥΛΙΚΑ _* ¦ _»»¦¦»« Ι >> _1 < _Μ _»· 41 Ιι _1 ιιΜιΜ * _Μι _··> Μ # Ι »>» _Μι _> _ι _^ | ΠΑΑΑΕΥΚ _ΟΣ 1 ΑΤ _ΙΚ 0 Σ ΣΥΛΛΟΒΟΣ ! ΜΕΒΑΛΗ _ΦΙΛΑΝΟΡΟΠΙΚΗ ΕΟΡΤΗ Ι : — * — ο • Ι ην Κυριαχην Οην Απριλιου Ι ! ι , Ι 2 χαι _ως , αν Ι ( Ι .: ΙΙΙ _{ π . μ . ακριβως , τελειτ αι Μεγαλη Φιλανθρωπικη Εοι , ιτη » ι • τφ _οιχημιιτι του Σωματειου υπερ των πτωχων χη ΙΟ • νοριας Χρυσαλινκι ) χ ( σσ ι ) . 5 • Η Εοριη _ενυΙαχΒχαι υπο τι |» ' υφηλην _προοτασιαν • του Εντ . Δημαρχου χ , β . Λ 13 ΡΗΗ , η δε Λ . Μ . ο ΑΒ- _{ • ΧΙΕΠΙ £ ΚΟΠΟ Σ _προσιχληθη ιι , _τοις την _τιμηση δια χη • παρουσιας του , } » ΙΙ Εορτη περιλαμβανει δμιλιαν και πληρες ιιοικιι- · • χον προγριμιμ « , τη συμπραξει τοδ Ελληνιχοδ ΙΙΛιιοι · , 9 _Ει ς το τελος Οα _προαφεοΟΛπι Ανα _»{ ιυχτικΑ . • ΚΙΣΟΔ ΟΙ : 2 )· . _ι • « - _***»^** 1—¦¦— _^** _———Μ——^—*»—1 1 ¦ Ζ ι αι Ι 8 _ΚΑΕΙ ΛΛ ΝΑνιΟΑΤΙΟΝ 2 ι , Υ 1 _ΟΟΜΡΑΝΥ Ι β —¦ - .... ι Ι Μ « ΚΟΜΕΜιυΤ » Ι Το ιινι , ιιιΙ , _κ , ι ( Ι ) π Ανιιμι _' νι χ α ι ιι ΛΜΜΟΧ _ιΙΣΤΟΝ Ι Ι _χιιχα η περι την « ην ΛΙΙΙΜΛΙΟΙ , ΙΙι . Ι _» _, χιιι Οα _Λχ / Οη 1 1 _ηημτιιι δια ΤΚΒΒ ΙιΧΤΙΙΝ . Ι Ι Λια , ιεριηπΜτιριι πληροι ) οριιι _αποταθητε 11 τιιυ Ι Η ιιριιχ κιριι : Κ _8 Η 0 ΗΑΜ ( _ΟΥΡΓυδ ) ΙΙΜΙΤΕΟ _, [ ΑΜΝΟΧΟ £ Τθε ΛΚΜΚΧΟΣ Ι Τηλ . 142 Τηλ , βι * Ι ¦¦ πιιιΜιιιιιβ _· >> _ικΜ _)< _υιΓΙιιιιι _· _Ιι : [ _ιιΓ _1 ., υ . Μ _ΙιιΜΜιΜ _|· 9 » _ιΜιι _^* _νηιιΜ _^· _# _'ντντ ) α · πι _) _ιΜΓ _^' . _'Η'ι ) ιι _« _ι · ι _ιΜι , ιιιΗ * ι Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Εις τον _τελιχον Κυπελλου Κυπρου , ο οποιος Οα β _ιεξαχθη ει το Σταδιον Β . Σ . 11 . μεταξυ « _Τσετιν-Τ . Λεσχη » — « Πεζο-. τοςΗκου » την προσεχη Κυρι ακην , προσεχληΟηααν _ιιπως παραστουν ο Εντιμος Βεν . Προξενος . της Ελλαδος χ . Λ . _ΙΙαππας , ο εντ . Προξενος τη Ελλαδος κ . Ι . _Πεσμαζογλον , οι εντ . Προξενος κιιι υποπροξενος τ η Τουρκια και ο εντιμος _Λη-( κιοχο _Λε »·» . ι _· ιοιιι ·/ .. _θεμ . ΛιρΟης . __ 'Ο Αγων _ηθλοΟετηΟη υπο του Δι ευθυντου του ιΡυζ Χοτελ * Λεμεσου χαι του _Τουοχικου Σωματειου « Καρτα Οτζα-Υη » _- Επισης θα _ιιπονεμηΟη _ιι : την νικητρια »· ομαδα και -τυ Κυπελλο »· τη _« Κοπ * . _ΒΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Πρ οσκαλουνται παντες οι τυχον ιχοντες λαμβανειν παρα τη περιουσιας του Αποβιωσαντος Ιωαννου Βαβριηλ , ιν . Λευκωσιας , υπω προσελθουν εις τυ επι τη οδου Ταχυδρομειου αο . 1—2 , εν Λη · ζιυσιι ( , _Βοαφειον μου , _ατο τη 7 η 'Λ . τοιλιοι * μεχρι της 12 ης Απριλιου , _ΙΙι . 'ω κοι ωραν . 1—5 μ , μ . χαι _οηλιο-« τουν το _λαβει »· τωγ , _κομιζουτε _μεθ' ε αυτων τα Αποδεικτικα τοιν ε ' γγοαφα η τιτλο »· _5 ιοτι μετα την ληξιν της ως _αναι _ταχβειση προθεσμια _πμοτιΟεμιιι να προβιΤ ) ιι την _μιτιιξιι των _χληρονομοιν _δια _»· ο | ιην του ινε _ργητικοδ τη περιουσια του αι «» τ » αποβιωσαντος . Αντωνιο Κ . Ινπαν _ος _Λικαστικο Διαχε ιριστη της Περιουσια τ & _Ο _αιτοιιωααντο Ιωαννη Βαβριηλ , εκ _Λευχωσιας ¦ ιι ιιιι _, ι ι < , ι ιι .. ι . - • ( ιΧΙ . ι ι _^ _ιττ _' ι _· » ' * . . _' . ! Κ 1 » Β * ¦'' ¦ ' ,, ! . _» _. 1 _,, • ' ΑΙ _^ ΜΑ κ _^ ΓΚ _Αρ'ιΜιΡΕ Τ _^ Ι 1 _ΕΣΤΗ « _Λρ _& _ΚατιΙ την _διαοχειαν των ταραχων , « Ι οποιαι εγιναν ει την Τεργεστη »· , _στ'νεπειιι των διιωηλΑσεων υπερ της εκιστ < κ > α ? ης της πολεως ε ' ις . _τ » ν ΙταΜαν , _ετριιυματισθησιιν περι τα Ιου ατομα . Ανοιτερω , αστυνομικα αυτοκινητα , χρησιμοποιουντα πυροσβεστικα : αντλιας κατα των διαδηλωτων . Σταυρολ εξον ΟΡΙΖΟΝΤιη Σ : 1 ) _ΠροιΟυ πουργος _ευρωπαικοδ κρατους . 2 ) Σειρα ( ξενικον ) . 3 ) Δυο ομοια συμφωνα — Δεικχικο »·—Βραμμα τον γαλλ . αλφαβητου . 4 ) Απο χα καλυτερα _τρρουτα . 5 ) Της προστακτικης — Βραμ μα του γαλλικου Αλφαβητου . 6 ) Εν _ΑντιΟεοει προς τους _κλ-ηχους αυτοι ειναι ολιγοι . 7 ) Αρθ ρον — Νοτα — Δυο συμφωνα Απο αγιον ορο . 8 ) Μας ακολουθει παντοτε . 9 ) Ονομα _ανβρο . ΚΑΘΕΤΗ Σ' : 1 ) Χρονικη περιοδος . 2 ) Βνωστον _μιι . οδραμ « . ) Επι ρρημα _συνηθεατατολ ·— Β ,. 4 ) Βυναικειο »· ονομα . —Τραβαω , δ ) Ενα ψυχολογικιιν αιοθημα που παθαι »· οι · με προ τοι _πι . ηΟους — Εκ των πρωτων Ανθρωπων επι _της γης . 0 ) Νοτα — Αρθρον . 7 ) Σαστισμενο . 8 ) Ειδος μεταλλινης λεπτη πλοκο ( _γεντ / . η ) . ΛΤΣΙΣ ΠΡ 0 _11 _ΒΟΤΜΕΝΟΤ _ΣΤΑΤΡΟΛΕΞΟΤ Ο ρ ι ζ ο ν τ ι ι » ς : ι ) _ΙΙΛΘΟΣ , 2 ) ΣΑΣ , 3 ) Ε Σ — ΑΡ , 4 ) ΣΤΡΑΤΗ Σ , 5 ) ΤΛ — ΡΕ , (!) ΣΟΣ , 7 ) ΛΙΣΙΛ . Καθετως : 1 ) ΜΕΣΤΑ , 2 ) ΣΤΑ , _«) Λ Σ — ΣΙ , 4 ) ΘΑΝΑΤΟ Σ , 5 ) ΟΣ - ΣΙ , 6 ) ΛΠΡ , 7 ) ΛΙ'ΣΕΝ . «» .... . _. ¦ _^ Τ ΙΙ _ΙλΙΙ _' _Ι'Ι _^^^ _Ρ _^ Β _^ Ι Ι Ι Ψ 9 ' » . .. Μ . Λ . Λ .. Λ _. » _-. « . » .. * γΤΤΤ _^ ΤΤττΤ _^^^ ΒΤΒΤΤΤΤ Β ΤΟ ιι _'ΒΑ ΡΠΗ » Ι τηι ΝΗΕΟΥ - *· * : ΣΤΑΔΙΟΝ Β . Σ . Ο . : ! ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ' 6 . 4 . 195 Ζ , ΤΟ ΜΕΒΑΛΚΠΗΙΜ ιΝ ' , 'Π ΟΛΟΣΦΛΙΙΙΚΟΝ ΒΚ- Ι ΒΟΝΟ Σ 'ΒΟΤ ΚΙΟΤΣ > Ο _ΤΕΛΙΚΟΙ Ι ! ΚΥΠΕΛΛ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΣΕΤΙΝ-Τ . ΛΕΣΧΗ : _ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ 6 _οπβιος θα προκκλεοιι • ι Πανχιτριον _πουφαφκι- ' , '' ριχον _ουναγιρμβ ' . . Ωρα _εναρ _{ _εως : ι μ . μ . ' , ΕΥΧΑΡΙΙΤΙΑΙ 'Ο _οποιιιαινομενος Ανδρε α Π . Ηραχι | _ιχιν υπεφερα επι δυο _ιιηνας _« ιπΛ τρομερους πονους χη οιΒφιΗι χαι βεν _ηδιιναμ ην να κινηθω . Ο Ιαχρο κ , Β . Σπανοπουλος δια της νεας Οι · _ριιπιυιικιι του Αγ < ογη μ ε α · πηλλα _'··· χιΚ πονοιν _ι-νχος 4 » ωρων , δι ' 11 κιιι _χου ικηραζω χιι ! _δημοοιω τας ευχαριστιας μιιυ . 'Ανωρεα _ Π . _ΓραχΙμηι Λοχιας τη { _Κυκριοοιη _ 'Α στ « ν βμΙ «{ _Α ············· §·»········· ο ····· «··»····· » ! 1 ΗΙΙΡΙΗ 1 ΙΙ ΙΚΙΙΥ _Ι 1 Ι πη » _ζΗ * _ΚαΟι _μιεοιιω ΤΡΕΙΣ παραστασεις : _'Ι , ι , Ι , _ιι , Ι _, Ι χαΙ 9 . |( , μ , μ . · • _» ! 2 Σ ημερον Πεμπτη ν 3 . 4 , 32 και Αυριον _Πχρασκευην , · • ΔΥΟ ΕΡΒΑ σε καθε _Παραβταβι • 1 , Η εξωφρενικη _κοιμαιδια · 2 ΠΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ . • ( Κατ ηγοριας « ΙΙ ») 2 • Με τον αν * π ημβνο οχ ΚΛΙΦΤΟΝ ΙΟΥΙ ' , Π χαι ι • του ΒΖΟΑΝ Μ ΠΛΟΝΤΕΛ — ΡΟΜΠΙ' . ΡΤ _ΙΙΑΜ- Ι 2 ΜΙΝΒΚ _2 — 'ΒΖΟΑΝ ΜΠΙ 5 ΝΝΙΠ 2 • 2 . ΙΙ Β' χαι _τιλιχ _'τιιια εποχη του ΠιριπιιιιιοΛιιι · χαι ( 2 Συντα ρακτικη !* Επει ποδιαχου 'Τπι'ρχολοησοι · · : τρομοκρατες τον _θαλαςςον 1 • ( Κατηγοριας _Ι . υν ) · 2 Με του ΠΚΝ 'ΒΚ ΜΑΠΙΙ _» — ΜΑΙΡΗ ΦΙΙΛ Ι' · • _ΟΥ-ΙΑΑΙΑΜ _ΧΛΛΛ 5 2 ΣΗΜ . — -Σ ημερον κοι Λιριον ιις το , _τΑΠΟΛΛΙΙ Ν . » ουνι- • _χ _' _ζετ / ιι Λ ΚΒΧ 1 Ι 1 ΜΟΣ _Μουπιχο-χορευχιχο Κολοσσο ς _} • ΣΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘ ΙΑ Ι • _( Καχ _ηγοοιας « Λ >) 2 Ρ ΙΤΑ ΧΛΙΗΙΟΥιιΡΟ — Ι'ΖΙΙΝ ΚΚΛΑΥ « . · · · _ΕΥΧΑΡΙΙ'Β ΙΑΙ V Μι ' ι _ανιιχυψανχες _ειοετι ιν . _της δεινης συμφορας , ητις | ωι Επληξε _ουνε-ιειι _) του θανατου Της προοιρι ? _Λυς ν . αι αλ . ησ _) ιονη · του ημοΤιν μητρος _Χρυσχαλλους Ιωα ννη _ΚυαγγελΙδη ( Βιαννιιυδιου ) , _υιαιρυιηιι ν ιι _παραιτητιιν _χαθηχαν | ιας _, απω _εχφρασωιικν χιι δια του τυπου τα : ι ' _ιπιιιρους | ιας ευχαριστιας προς _παντας τους παραοτανχας _εις την _χηδειαν ιιυχης _, _χου _χαταΟεσιιντας στεφανους επι _της οοοου χης χαι εν γινει προ χους χαθ' _ιιΙονβη _* χοχι ! _Τρο-«»»· ουμ / _ιετασχυνικς του πενθους μα . ΑΙ τεθλιμμ ενα ! Ουγιιτιρι ΑΝΝΑ χαι ΘΕΚΛ Α χαι λοιποι συγγενεις . _Λιυκοιοια , τη . 1 ) 4 ) 52 , ΟΥ & _ΕΜΙΑΝ ΣΗΜΑΣΙΑΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ ΔΗΛΙΙ _ιΡ . _ιΣ . _ΤΛΥ κ . ΑΤΣΚ 2 _10 Ν ΟΥΑΣΙΒΚΤΟΝ , 2 ( _Ριουιιζ- } . —· Ο _Αμιουηνιις 'Τπον _ρ _γοι τδν Εξωτερικων χ . Ατβ * σον , _βχολιαζοιν χατα την _σημββ » νην _« _ντνδΑσχτψνγ μετα των _οτΥτιπροσαπ _ηιν ιου _τυποτι το μηνυμα « Ο στραταρχου Σταλιν προς _αμαδα _'ΑμιριχανοΥν _δημοοτογρ _αιιχιιν , ειπεν , δτι _τουτο 6 _εν αποττι _ιλει παρα σειραν _ευρειων γενικευσεων , αι οποιοι ιεν προβΟετουν τιποτε το νεον εις την _πα-Υκισμιον · _χαιαστααιν . - _/¦ ¦ _¦ — . * 0 χ . _Ατβιβον , αΛαντων , ε , ς _ερωτηοιν , _ειπιν , δτι δεν : θεωρει ' την βηλοονν του Στα λιν δτι ενεχει _οΙανδηΙΤ _βτε ειδιχην σημασιαν . Ο κ . Ατο _ιΟβν προο-ε : θεσεν , δτι _^ _πραγματικ η ουσια των Σο 6 ιετι χο 3 ν Αποψεων πεΤ _ριελαμδανιτο εις την Σ _οβιετνκην _διωοινωονν , την οποιαν απεστειλε τελευταιω ς η Μοσχα εΙς , τας τρει ς Δυτιχας : Μεγα · λας . _Δυναμιις- ' Απαντων Ας αλλας ερωτησεις , ο κ , Λτ βεσον ειπεν , υ _ιητοαταοχης Τιτο της Βιουγκοσλαυιας ΙΟοβυδηθη Ανευ λογου δια την . μελλουσαν να _συγχροτηΟη εν _Λο-νδινω _αυνδιασχεψιν μ μ | Ηαξυ Γρετταν & ιν _, _Αμερικα-Αν χ αι Ιταλων α-πιΛροοακ _βτν , η » ς θα _στξητηοΙι την στενοι · _τιφαν ονν _* _ργααιαν « ν _'Λργεσιο , ΑΙ Ην _ομεναι Ωολιτ _ει » _κφεστησαν σαφες _εις την IV _ονΙΡιοβλαιιαν , βΙ » ν δ χ . _Ατσβοον , δτι σκοπος τΛς σ »* δι · αα * εψ « ακ του Λονδινου δ _4 ν ητο η _συζητησις περι της _μελλοββης _διοβιβκος της Τεργεστης , Αλλ Απλως η συζητησες διοΜητ _ιχων θεματων , οφοοων · _ιανν την ζωνην . ¦ ' ¦ ¦ , ¦ ΜΟΣΧΑ , 2 ( Ρεουτεο ) . — Οι _νενταοθα _, πολιτικοι κυκλοι πο _^ _ρατ-ηρουν : οτι αι δηλωσει ς τοβ Σταλιν εγενοντο προς _ι · _πηφαβμδν των σ » νομαιο > ν διαι την ( _τηναψιν _βυνβηχης ειρηνης μετα τ ? _, ς _Βερμανιας χαι δια λογου προπαγανδας ε ) Λ τη εναοξει _αυριον ( σημερον ) τιις ΟΙχονμενιχης Διασχεψεβ > ς εν Μο < χ < ι . ' ¦ _- . · ¦¦ ¦ _- , ΓΕΛΙ ΒΡΛΔΙΟΝ . 2 ( Ρεοντες ») . — Η _εφημερις . « _Μποοκα » , οργανον της _ΠουΥχοσλαυιχης κυβερνησεως , _ιχαρακτ _ηοι · βε τας δηλωθεις . _ι οΟ 2 ι 6 λιγ _ιι ισυνηβη Ρωοσι χην _ι _«(««? ιπ _(( _τν > . ΠΡΟΣΑΡΑΞΙΣ ΕΓΡΑ ΒΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕ ι Ο Χ , Γ Τοδ _ανχοΛΟκβιτοΟ μας ) - — Λογι _»· _της ε » _κοατοοσης _πι « νης _&( ιιχλ _ης . ιο _μικραν Εδοα _Ικον πλοιον _ιιιη-(? ητ 3 > , χωοητι χοτητο . _τη-ταχο-( ιιων _, _ιεβιιιονι _το _% Λ · ων , πλεον εχ Σ μυρνης α % τον _ιαμενα μας με πλιο _ις _φοοτιον ελαιον , _«} α « ιι _υαξκνι . _τΙ-τ « Λ' _οραχων τοπ _'Ακιωτη _ιιου _ΚαβοιΒατα , ΛεοΙ ιην _τρτι . ρτην ποωινην _δραν της σιμΜΟον . Τι > _« _ροοτιον τοι _χλοιοιι θα _μετ _οφενΟη ιλΙ φορτηγιδων , _οα _ιποιω _ι . _τιβη · 8 ( Ι οιιιΟ 'Λχη _^ _ονν ιο _οκαφος εις τον λμιενα μας . ΕΞΗΙΦΑΜΣΜΕΝΗ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΒΙΑ ! _ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ Εις _συοκεψιν συγχοοτ ») _βιΙβαν χθες _εις _Αευχσχτιαν , ηπεφασιοΟησαν τα μ _^ _ιοα ποος σνντονισμον της αδοιανης απεργιας _αδτοχινηιιιπων . Ει ς ταυτην _>^· - _τνπροσωΛιιθ ' _ησαν τυ . _ γραφεια τα _γνωστιι Οπο τους _εξης _αριιΙ _μιΑ ' _ς- _τηλιφιονιΛν : 2 _% 4 < ι , 8819 _, 2722 , 272 _ι , : 3714 , 3943 , 3221 , 226 !» , Ζ · Μ , 2824 , 2334 , 4261 , 2201 , 3941 , 2559 , 331 ) 8 , 3063 , • 1144 , 277 ) , 8625 , 4211 , 4184 , 4285 , 2988 . Επισ ης _αντεπρο-<(( ι !« _ευ 0 ηοαν : 'Η εται ρεια ιΑε _οκαρΙτι ρ _*· _Ι ια τοΟ χ . Τακη _Λευκαο _ιτιι , ιι Κ . Ε _^ Ι . δια τδν / . μ . Λχωηοα Μαρκ _ιδη _, Κυριακου _Μαρχιδη χαι _Χρ . Καλογιη-Οον , το Βραφειον Μεταφορων _« 'Λ-οτηρ » διο . του χ . _Νοιολα _Σπνοου , η εταιρεια _Λεακρορειιρν ιτ _ροδολο _» δια του χ . . _Χαρ · . _Τσι--ιχοιι , το Βραφειον _Λεωςροοειων * Α γι Δομετ & ι _ι _ΙΙ & τοβ / . Βωγο » Χαραλαμπους , το Βραφειον Μεταφορι > ν Βεω ργαλ λα « ια του χ . Βιιοργαλλβ ΙΙ ' ' _Χαοαλαμπους _ _χαι η _επιχειρησις ιου χ . Ταχη Βδραιου . _Οιιτω η απεργια Οα ειναι _Ιιαγχ & ιριος . ηΕΡΓΝΟΣΠΟΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ _ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΥ 'Τπυ _τοδ Βραφειου _Δημοοιιον Πληρο _φοςιιΛν * _ξιδο 0 η _χΟε _^ ς η ακολουθος ΛνακοιΛΟΜις : Εις την , τεριοχην της Αμμοχωστου _ιοιιμειωυη περονοσπορος των « αχατων , αι χαιριχαι δε σιη · 0 η «« ι _εινοοΟν την αγα-. _Ι _Π'ξΙν του , ' 01 παταιο ηαιι αγωγυι προτ _ρε- ιο · ται δποις _«(« χασωσι τας φυτειας των μι . < 3 _ορδιγαλλειον πολτον Βι με _ιν « χ τι _ιν ιΙδι χΛν Ι ' αρμαχιον τιι δηοια διατιθενται υτοιμα _ει τ · ιν αγοραν . Παρ δ · λον δη ι | αλλογη του _καιροΟ ιπι το _Οις _μοτιιοον δυνατον να χροχαλεσι ) υ «( . ιαιν της εντασεως _τιις _Λιοοιυλης , _εν τ ουτοι θεωρε ιται _εΛαναγχες , οπως οι παραγωγοι των πρωΤμωτερων περιοχων κρουουν _εΙς ψεκασμους _αμιιιιος , Εαν δ χαιρος παραμεινη υγο & ς , ειναι αναγ - κ η να ε 5 οκολοιΟησουν οι ψε _· χ ααμοι _χιιια _οεκαπενΟημερον . ΛΙ _ψιιτειω _Λβε . _ιιι . επισ ης , να _ψεκι ' ιζωνιιιι _ιδΟυς _μβτΛ την « τιδοιν ( _ιροχη , _„ Λια να _ιπιχι' / ι ι <> _ψεκασμος , Λ _φαρμακον ( _μνκητοκ χονον ) _διον να _χολυη η ) _Λλοχληοον το φυλλωμα , ιηλ . ιο _οον το ανω διιον και ιο _« ατ ω μερος _των ( _φυλλων . Ι'ι . Τμημα ] _'εο > ργ ( ας _διαθετει _ιρορηι _οος ( τοποθετημενοι * ?< ιΙ ιιΤιν ωμων ) ι | 'ι χα · οιιιικι _ς , _οιιινι ς _βυνιινιιιι να παραχωρηθουν προς _χρησιν εις τα -χωρια κατοπιν _αιτη _βιως _ηρος , τον Βεωργικον _Λειτονργον της επαρχιας , ΙΙ ιεπει _ναχγινη ανιιλι υιιον _διι η βιοαΛιΙα ειναι _προληκι *· - )«') « αι δεν δυναται να _χοταοτ ρεψη τον μυκητα οταν ο 5 ιος ) , α _διι _αρκεχην αναπτυιιν . Ο ( Ιο ρδιγαλλειος πολτος _χαταοκευαζιται ως εξης : θειι κος χαλκος 1 ωκα , Ξηρα ( μη . εοδ « - ομινη ) _ΛσΓκοτος ( φρεσχα ) 1 οχκ , Τδωρ _Ιιυ _οχαδες . Ο θειικος χαλκος δεον να _διιιλνΟη ιι το Εν δεχατον _περιπου του υδατος _ιντος ξυλινο » Β | _πηλινου Λοχειοι _· . Δια να ι . _ιιτυ χιι η διαλυσις ο θειικος χαλκος « ρεπει να _ιχ η _μοριρην λεπτης χονεως . Λια _της _προσ-Οι ' ιχ » ι 9 ολιγο » ΟερμοΟ _Οδατος , ι | _διαλυσι ς δυναται να _ιπιβηευββΓ , ? _πειτα δε τοποθετ _ειται ψυχρο _ _τ _δδωρ δια να _συμπληροΟΛ ι ) _Αιιωτοι ιμενη ποσυτης . ΙΙ . & - _οΟεστος δεον να _αυεσΟβ μ « τα _πι _/ οσοχης ' δια της . _χρηαεως δοον το δυνατον μιχροτερας _« υοοτητο > Οδατος , ιντος βλλου _οοχΓιι _ιν . Κ ατα , την _σιιεβι ν _της _αοδεοιοχ » δεον να αναπτνχΟιι _Ιιοον το Λννατον _μεγαλειτε ρα _Οεομοτιις . ΙΙ _Λσοηιτος δεον _& ιο > ς μι | ΜνΛυψΟ Α βι' υδατ ος αλλ' _δηιιις πρδ _ιον συιοΟ {) χαι _μκατοιιΛυ εις σκονι ν _, ιν _πυνεχει _*» ι | ς _χυεμαν και _τελικΛς _εις γαλ « , Λιαλυ _ετι α τοτε ιως Οιοι » αηοχχ ι _' _ιοιι υγκον ισον προς τα ιννε ιι δεκατα του ιιλο » ιιγχου τοδ _Λαριιακπ'αηματος , χο ιια-) , νμ _<» δι _^ του _Οειικο _δ χαλκου χυ · _νιτ κι Βιραδιο ις εντος τΒ _» ς _Λοδεηιου' τυ _ιιιγμα ΛναχινεΙτ _ηι χοΟ ' ΙΙλ ην χηνι Μρχηαν τ > ς εοΥ « - _ιτ _| _Ης _. _χ _(« _υxι _1 _ς _. _, Τα δυο δι « λι ( ιατι ι _ιυναντια νι ' ι _διατηροΟ _νχηι χι ' . χιι ιοιη _μενιη _ιπι πολυ , _βιον ( _Ιμιης _Ληιι ) ς _χρησιμοποιουνχαι _ιθθ ι ' _% _ως _χαυχα αναμιχθουν , Λιιι να ( ιΒυαιιιι _ιΙωμεν Οτι τυ ιι ιγικι « ιιτι'α _κευΛσΟ η ορΟιδς , _δυναμβΟα να το _δοκιμι ' _ισωμεν ιμ · _ιιιιχτιζον _χης πηληνην λιιιδ α _μαχαιοας ) 1 Ι _) σιδ _ηραν _βιλονπν . 'Καν μ » τα ηαρελεικ ην ενος λι _·· λιοΟ Ι > _κρΛμκ , _τ » 0 βιδηοον _« ο · 0 ( 1 | ΙΓ ( ν « ΟμΜαυλ ηΧον , _ΤΟΚ 01 _ι · _^« Οα να _χρηβιμοικΗη βωμιΥ το | _Λγμ < ι _« _νροΛοις , εαν « μ < ος το | ιιτ ») , λον * ηλι 6 ( ι ) 0 _| διβν να _« _ροαχιβιι _Λιρκχ'βιΟ ' 1 « · ' · ΛΨΛΨ _* _ΜΜΙ 1 >/| ΜΜν / ι 1 « ιΜΑΑ _^ 1 δΟχ ιμτν . Δια ιιιαν βχαλαν _αρκοΟν ειιατον _οχαδβς _( ιιγμα τος . 01 _ηαοβγωνοι _βυναΥΒηι να ΚρΟΙΗΥ · ΙΙκνΟ _οιΙν Οειυιον _χαλχον » ιο « τοΟ _Βιαιργικοιι _Λειτ _οι > ργββ ιι | ς Ιι ηαοχι _^ ι _ , ΔΑΝΕΙΩΝ £ 11 , 000 ΕΙΣ ΤΟΝ Δ _ΙΙΜΟΝ ΜΟΡΦΟΥ Υι ><< ιοΟ η _«> ο < _ι > ι > ινοΟ _Ινυιιρνη · τ * υ ιν ιυμιοιιΜι ι _^ _ξοοοιοβοτηΟη ιο _Ληιιπρ'ιιΙον ΜΑρι « ου βιιακ ' . _» , ™ ιΓ Η τοΟ _οημοσιοι » _Ικινι ιον 11 . 000 λι ρων | ι' · _ιοκαν 1 4 % ( _τηοΙως « αι ' / _ιΛνον < 1 _ττΜλι >(« _Ινιη' ? 0 « η _ΛιΛ ι )| ' _ΛγορΛν οικ * ιιι . β < Η ) ιι ρπς ' «¦ _ ·· νι _ρ _, ιιν Ληιιοιιι _^ ηι _ιινορβι . ΤΟ ΠΟΔΟΣ ΦΑΙΡΙΚΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ . ΤΗΣ Κ , 'Μ , Ε ΣΚ 0 ΥΡΙΙΙΤΙΣ 1 ΗΣ Κι _ιχα ιι ' ις ιΒλΜ ' χιιιι _ις πι 'νιιν _- ιι | οι : ις ΛιΛ ιΙ » πιι _δοσι | _! ιρι χον πμιιιταυλι ιμιι . ιο _« _ριι χιι ρυχιι _εν υπο _τι | ς _« Ιιι Ιιριακ _ΙΙς Μεταλλευιικης Ετ « ι _ρι : |« _ς » 5 ι «» ιρι < ι > τ ( π · ηης , ιι δμος _Φλαβοιις ινικηαι _ι τ _) ν Ελλ ηνικ _-ην ομαδα Λευκιις δια _τερμΛιιιιν » - (» χαι η ημας _Ιιορυχους * νι » τ ) 0 Β την Λ | ιΑδα _Κητυ _βΛταν 5 « ι _τβομΑτων ( 1-4 . Η Λθβοον € α _94 χιι συναντησις _μεταιιι τ ( ι Τουρκι _ας ομαδος ΛΒ . _ιχιις χιιι < 61 ασο « ς , η _οκοιιι Δ / _ΛιρωΟη , _( ΙΛ _( _ΛαναληφΟΛ την _ιροσεχη 1 _ιι 'θιιι _* ην Π τρεχοντος , ι ΕΠΑΝΗΡΧΙΣΑΝ Αι ΕΡΒΑΣΙΑ ! : ΕΙΣ _ΑΜΙΑΝΤΟ Κατ * πληροφ _ρριαι >« ις εξ • ΑιΗ & _Λον , η _βιλτιδ _^ ις τοδ _χβιβοιτ _ευιτβιψβ την _ιις το _αοτιΓι μιταλλ _βιον ι _« ανα _^ τ | ψ » ν τδν _εΟγασιΛτν , . βι ' _αχιριιι _ι ια βυ _> _- £ - χισιβοΟν χβνον _^ βς _μιτρΗ τ < 5 _~ _πρωιων _φθινοΛωρινιδν 6 _ρ * χων . ΑΙ εργασια · , εφετος 04 _& ε _£ _αχθοΟν ΙπΙ . χλιμακος πολο μεγαλοχερας απο _οιονδιμωχε _Λβοη- γουμβνον ιτος , _λονιρ _των μεγαλα > ν παοαγγιλιΔν τας οποιας _εξιισφαλισιν η Εταιρεια « _Ταννελτ , εις _τιχν οποιαν ανη « ι το ιιβταλλειον . Ηβη _προσελικρΟησαν χιλιοι περιπου , εργι « ι μ , δ Αριθμος δε οΟιρς 04 διπ > Λσιαοθη ¦ _ενιος ' ., του ¦ πρωτου _δεκαπενΓηιιερσυ : _το « _αρξαμινον μηνος . 01 προσλαμ _βανομενο * υπο -ιιι ς _ Εταιρειας ερΥαται , _^[ ναι , « ατα _ποοτιμησιν , Ε βνικοφ οο-· ν _? ς . ¦ ¦ ¦ - , Επανηρχ _ισιν ειΛσης _τα . ς εργασιας του το εις ' την _Λιριοχην του μεταλλειου Ερ _Υοστα-« ιον ΠλαχΛν Αμιαντου , δ « 4 την στεγασιν οικιων κλπ . Τουτο ιργαξεται αδιαλειπτως *« ' 4 »· οχολει μεγαλον αριθμον ιργατων , οι οποιοι εργαζονται- εις τρεις _οι _ιαδας _κιιτα _εικοαιτιτ _ραωρον . ¦ _¦— οικοσ τησ σιερρα λεονε θελει να αντιιι _ροσοπιυιι κυπριακου ς οινου ς Ο _Λνχιιποκριτης του Λμχο · κ <} αχορικου Ε ) ιπορ ! ου _ανυκοινοι , δτ ι εμπορικος _οιχος _τΒ ) ς _Σ ιερρα Λεονε ενδιαφεοε χαι να _αντιπροσιοπευσ _)) Κυπριιι χου _^ οινου _ε | ς _τι ' _τν ρηΟεΙσαν χωοαν , ΟΙ ενδιαφερομενοι δυνανται νιι αποταθουν _εις τον Λ ντοΛομ _ρι ' ιιι ν Αυτοκρατορικου Ι 5 | ι _πο _^| ον , Ο _ρνανι _σμον ΠρυμηΟει _ων , Λευ · _κωσιαν , παρεχοντες _ονατοΜιχα ΤοαπΓΙβν , ΤΟ ΝΕΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ » ΤΗΣ ΑΑΡΙΑΤΙΚΑ ΛΕΜΕ _Ι ΟΙ , 2 _ιΤυιι ' _Λνια · ποκρι _του μας ) , — _, , Και _ιπ _λιι _'βε σημερον δια _πρωτην _φος _. Βιν εις τυν _λμιενα ιιας , το νευχ _« πιιον χηι πολυτελες Ιταλι _χον Λτ | ιΑ · πλιιιον « Ιιν _οχρια » της Ιιιαι 0 * 1 < _ις « Αδρια χιχα _» . η _ο _^ ιπιη _αντιπροσοΝιευ _εχαι ιΙ την ΝΒ | - σον μας {« ιο των χ , χ , ΙΛ . Λ . Μαντο _βιινι ) χλΙ ΤιΛιν . ΤΛ εν _Μν < ι > Λχμοπλοιον ιινιιι _μιμους ΛΗ 2 ποδων χαι πλατους Μ , ? χπ δβ { χτηπιοιια Γ , _ΟΙΙΟ τον _» ν . Ειναι ιφοιδια ημενον μι ιι ι | χ _ιινας Φιατ Ντι _εζελ , _διινημιιη ς _δχτ ι 1 _> χιλια _βιον _Βππιιιν , ιιι βΛοι _- οι επιτ ρεπουν εις το _ηλιιιον να αν ( ιπ χυξι ) _ταχυτικιι μεχοι Ιι ι *» - _λιιιιν την _Λραν , Ειναι _εινισηι _ιιρωδιααμεναν μι δλ » ς τος <« Λ _<» _ν τησι ιις _της συγχρονου νιιυτικτ ις _τβχνιχιι ς « αι _αρχιτεκχοναης . Βα ( ι ιιλΛνια , ιιπα ρ και Λνιιγν _ιο · στηρ )« τον ειναι , _εορυχιηυ'χ νοι Α · _ναηβΜι ι « ι , _Δν' _αυτοΟ _δυνπγιαι να τφιδευοονν 7 Η _ελιβναι _« _0 < Β . της β 1 β * ας , 44 δι » ι 4 α « _« κοι 100 _τοιττιν . , . , Το _απογβυμα οΙ πρακ _τβρκ ττ ι « _ΑβιιΛτνκα » _ΑΛειιΛβηΟαν _εω < οΟ < 8 ν 4 το «» « Λ τοβ & - μΙμη αφ (« οντο πεντηκοντ α * - _ηνβαται , περι τα _ειηκ ηνχα « 06 _στοχα , εμκορους , _ναυχιλιιιχοος « ΟαχτορΛς χ « 1 ΛΜιπ _ροβΛηους τοΟ τυπου , Ο _^ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ _ΕΜΙΣΕΝΟΤΙ ΕΙΣΤΟΖΗΤΗΜΑ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ 0 ΓΑΣΙΛΕΥΣ ΕΝΗΡΒΗΣΕ _ΣΥΜΦΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ _ΙΒιΙΕιΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΓΕΡΝΗΣΕΩΣ Προσπαθειαι σχημοτισμου κυβερνησεως « Εθνικης _Ενοτητας » . Ο κ . Παπαγος _απαντφ δτι _« _ιοταιτειται διενεργεια εκλογων με το πλειοψηφικον . ΑΘΗ _ιιΑΙ , ι ( Γ . Ι . Ρ . ) . —Ο προεδρευων της Κνυερνησεως χ . Γενιζελος , αναφερομενος σημερον _εις την _πρωτουουλ _ιαν της Βενικης _Συνομοσπονδιας Ερ _γατδν Ελλαδος πρυς συγκροτιισιν _Κνδερνησεως εΟνιχης _ενοιητος , _ιδηλωοεν , δτι την επικροτει απολυτος , προσεθεσε δε οτι την Ιδιαν _ακριυως προοπαθειαν _χατευουι κατ _ιπαναληψιν και αυτος χατα το παρελθον . Καταληγων δ χ , Γενιζελος _ηυχηβη 8 πα _> ς η Βενικη Συνομοσπονδια επιτι ' _ιχη εχει , δπου ουτος απιτυχεν . Ε χ μερους του Πρω βνπουργι χοΟ περι βαλλοντος _ετονιζετο δτι ειναι γΛ · ωσται αι ε . _τΒ του _προχιιμενου αντιληψεις του' κ . _Πλιυπτ ' _ιρα _, ο οποιος _η-ΥωνιοΟη χατα το παρελθον δια την συγκροτησιν Κυβερνη σεως εθνικης ενοτητος . Ο αρχηγος τοδ Ελληνι _>«> υ ιυναγερμου κ _^ . Παπαγος _παρετηρησεν : Η χωρα χρειαζεται σταθεραν _χυδερνησιν χαι τοιαυτην δυνανται να _διοσουν _βκλογαι με πλεοψης _κκον . 'Ο Βενικος _Λιετιθυντης _του Πολιτικου Βραφειου του χ . Πριοθυπουργ _ου προεβη σημερον , κατ ' εντολην του κ . Πλαστηρα , εις _ανακοινιυσιν , _ει ς την οποιαν αναιρερεται _, δτι , επειδη ωρισμενα δημοαιογρα _ιρικα _ιργανα ' συνεχιζουν την ατοπον επι τδν εκτελεσεων _αρθρογραα > _ιαν τοΛ-,, τεινοντα να δημιουργησουν _συγχυοιν ο Προεδρος του 'Τπουργιχο _δ 2 υ | ι 6 ου _>^ ου χ , Ν . Πλαστηρας θεωρει _ιπαναγκες να δηλωση κατη _γοοηιιιιτικως , δτι η _Κυδερνηας προεβη υς την εφαρμογην του νομου με απολυτον οη « υσθησι _-ν ιων εχ τουτου πολιτιχδν ευθυνων της χαι οτι η Α . Μ . ι ΓασΟ _^ υς ησχησε την εχ του Συνταγ ματος προνομιαν τοΟ ' - _Στι _μμοτοξ _, χατ 1 υπευθυνον * _ιΙσηγηοιν , _ιης Κυβερνησεως . « Πδοα _ολλη εξηγησι _ς-τονιζεται εν τελει- _ιτιναι αναληθης και ζημιαν δυναται να προξενηση » . ΛΙ ΕΡΒ _ΑΣΙΑ 1 _ΙΗ 2 ΓΟΤΛΗΣ Η ΓοιΑτ _) κατα την απογευματινην αυνεδριαν της συνεχισε την κατ * αβθρον συζητησιν τοβ νομοσχεδιου περι μετρων _ειρηνευσ « ι >( . ΛΙ _εργασιαι της Γουλης , α » ς _Λνεκοινιοσεν ο χ . Γενιζελος , Οα διακοπουν την προσεχη _Τεταρτην , _λογιμ των _εορτβν τοΟ Πασχα , χ αι θα επαναληφΟο & ν την _Δευτεραν τοδ Θωμα δια να συνεχισθουν _επι Ζνα περιποο _μ-ηνα . Ακολουθως , θα _χηρυχΟη . λη _| αοα η παρουσα _προττη συνοδος χαι αι εργασιαι της Γουλης θο διακοπουν δια τον Οκτωο _οιον /· Ε χ μεοονς του Ελληνικου Συναγερμου εβηλσΟτο οτι Οα _συνεχισθ _5 ) 'η αποχη Τδν βουλευτων του απδ την Γουλην . 'Ο κ . _ΓενιξεΙΛς _, _σχολιαξων την αποφασιν τοβ Ελληνικου Συναγερμου , ειπεν , _ιτι ασφαλι » χρησιμοπο ιειται αυτη ως προσχημα δια να διιξαγαγ ι ) τον εναντιον _-της Κυβερνησεως αγδνα δι' αλλου τροπου και ουχι δια του _Κοινοδουυοι' . Διοτι ολιγας ωρας μετα _ιτιν δημοσιευσιν α- ποσ « ισ * ατων _τΒις ημερησιας διαταγης : του τεως 'Τπουργου _Εθνικης Αμυνης Λ . 2 ακε ? _Λαριου , με _επεοκι-ρθη-ειπεν ο κ . Γενιζελος—ο χ . Κανελλοπουλος , ο οποιος μοι εδηλωυεν , _υ Π ο Ελληνικο _Συναγερμο θα _ητσ _ιυανοποιημενος εαν πα-ΡΙΙ _ΤεΙτο ο χ . Σ ακελλαριου . Αλλως Οα . _απεχωρε , Η της Γουλης . Τοιχο και _εγιτ , _'Π'ο . Επιπλεον , μολις _ανελαιον το _'Τπουργειον Εθνικη Αμυνης , ε · ξεδωοα _οιαιαγην , δια _της οποιας . · Ηιρ _· _ηγγειλα οτι παυει ισχυουσα η προηγουμενη του κ . 2 α · _κελλοριοιι . Τουτο δε σημαινει πλιιρη _ονακλησιν αυτης . Ουτως « χει το . ζητημα χαι δεν _εινιιι δυνατον να μας υπαγορευ _θι _) ιο χειμενον της διαταγης , η _οποιιι _αλλωοτε ειναι σαφης » . ΠΡΟΣ ΚΛΤΛΡΒΗΣΙΝ ΤΗ 2 ΠΟΙΝΗΣ ΤΟΤ ΘΛΝΛΤΟΤ ΗοιοΒοδουλιο του ΟΟνλευχοδ χ . _Κυρχου , υπεγραφη υπο 40 _δουλεοτον _πρυτασις νομου , διο της οποιας , τροπ οποιουμενου τοδ Ποινικου νομου , καταργειται η ποινη του θανατου . _'βς _ε-γνασθη , ο χ . Γενιζελος , αντιτιΟε -τκι ει την επιψηφισιν της . _ιοο-τασιθ ) ς ταυτης , ε ' ις σχετι-ην δι ( ΠΥομιλΙαν ειπεν , δτι κρεπα νιι _χαταργηθ υ το ιγκλη _- μα χαι _χατ επιν να κατα _ργηθω η ΛΟινη τοΒ ' θανατου . Διοτι , _6 < α της τυχον καταργησεως της εσχατης το 5 ν ποινων Οα _πολλαπλαοτασθ η το ιγκληιια . 6 _βΙΖΕιιΧΙΟΥΕΡ ΜΣΓΙ ΟΤΙ II ΑΙΑ » _ΙΗΕΡΓΦΓΙΟΣ ΑΙΑ Τ 8 Η _υΣΓΟΚΗ _Η ΤΗΣ ΕΛΑΓΑΟΣ ΓΣ ΤΟ ΓΟρΕΟΑΤΑΑΗΙΟΙΙ ΠΛΡΙΣΙΟΙ , 2 .-Ο στρατ ηγος _'Α _^ _ενχαονερ « ς την _ετησιαν ικθεο _ιν του , _δημοαιευθεισιιν _επι τη { πετειο > της υπ' _αοτου _ανηληψΒως της αρχηγιας _τιδν _δυναμεων τοο Ατλαντικου εν _Ευρω . _τιι ο . τενΟ · _ιιιξει δτι τελπτα _ιως _επεσκιι ιΟη τα δυο νεα μελη τ . ης οργανωσεως του Ατλαντικου ητοι την Ελλαδα _κιιι την Τονρκια ν . 'Ο στρατηγος χαρακτηριζε ι την παραμονην τ «) υ εις _τιτν Ελλ χ ' ιδιι και την Τοι'ρκιαν ως _.-τειοιιν εξαιρ ετικως _ινθιιρριιντι χην . ιι ' νωριξ _οντες , τονιζει ιις την _Εχθεσιν τον , μετα ποσου θαρρους η Ελλας κιιι η Τουρκια _ανχεμετωπιοαν δμεσον _χομιιουνιοτικην π _( εσ _» ν . ειμεθα λιαν υπερηφα νοι διοτι _εδεχθιμιεν τους δυο τουτους συμ μαχοι · ς . Ι _ι _ιινορειτι τοιν κα ! η αποφβοιοτικοτης των (' ιποτ _ελο {>· ηημαντικην ενισ / υοιν της αμυντικης Ικανοτητος της Ευρωπης . Προκειται περι 25 _νειον μεραρχιων , · υΛρρτηριζομενων _υπδ _^ αυτιχοΟ' κα _^ _αεροποριας _αποτελεσμιιτιχδν καΧτοι μικρων , αιτινες _ιτροοετεθησαν εις την δυναμιν _μαςι . Εξ αλλου , ει δηλωσεις του μεταδοΟειαας δια τοΟ _ραδιοφωνου , ο στρατηγος Αιζενχαουερ αναφεροιιενο _εις την _εισδοχην των δυο νεων μελων τοΟ Ατλαντικου , τονιζει δτι η Ε _λιας χαι η Τουρκια αποτελουν κνΟαορυντικ ον παραγοντα δια τυ Εργον των ελευθερων λαων . < Τα δυο ταυτα εθνη , ειπε καταληγων , Εχοντα πληρη _πεηοιθι ) στν δια τα πεπρωμενα ηνωΟησαν μεβ' ημων με ττιν _αοτην αΛΟφηαισιικυιητα με την οιιοιαν αι λοιποι χωροι απεδειξαν · οπ επιθυμουν την παγιωσιν της ειρηνης και την _οργανιοσιν _τη ς συλ _? Λγικης ασφαλειας ) , ΝΑ ΦΥΒΟΥΝ ΟΙ ,,, Α βΡΑΚ _ΙΠΕΣ Ι • ΙΙ _10 1 ΜΝ _, II . — 'ι _ιι ικ _τβν διαρ κων _επκισιιδιιον πμοχιο _ριι _μι Γραδυτητα η _διχη των Τοιι χων της ( ιι _ρεσκιιι _ς « Τιτζα νη _> οΙ οποιοι χατ Μτοιψαν _χροτομας ηλΙ _Ανοριαντης του Κιμαλ 'Λ · _ταχοορχ . Κπκι _χην _τελενχιι _ιαν βνν <* ρΙη < ην τοδ _δΗκιοτ ηρ ( ου _|< νας Απο _τοιις χ _« ηηνοθθνιι 4 νο _«>( ι καταλ ηφθει αχο _οιοτρον _Ορντ βχιιλ ηι | ν _« ι . _εχρονναιο : « _Αμ-< η <* ( ι _ΠοβιΜΛΜιτα » η _χΗχλιλ-« υνη _ΙιηΛιΑΙ _βτ _» Α » την ( ιι · βο ν » ην _γηΟ _διχικηηνο τμ Λ _Λρακωχεξι . _γμναιχις . 01 ψ _τζανηδις Λεν Ανεχονται την _χ « ι ραφ < τη βιν _χων χανοιι ( ικισΛν . ΤΟ « ΟΝ ΣΤΡΑΤΗΒΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Μ ( κ < _Γη _% _^ . Ι > Μ _^' 'Ζι «« _νιτ _»( ον ιοι » _'ΜζκνχΑονβο το ολ _» ι · « ν _βιν _^ _Ιτιι _ιιτ _ιιητιι _^ νβν ι _» ς « 6 Ο βλι . ( _γγ ( ις τΛν Παρι οιων . ΤΑ « ινο « Β > ηνανν ' _ΜνηΜΗαι *» « Η « αν _μονοοοφων κτι ριων . Απον » Τ · ΥοςΛνι ( Λ « ι _« _ΜηιΗΜΗΟΙ « ΟΟ διινΛυν βιιν _χΛς ( _πρατιι _οχιχας Λιι · ναιιιι ς τη ς μ · γβλυτ < _οβς _« _ιιμμαχιικ της _Ιστορ _ιμς , ΤΑ ΕΒΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΒΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΡΦΟΥ ΜΟΡΦ _ΟΤ , 2 ( Του _αντιιποκριτοΟ _μΛις ) .-Η τελετ η των εγκαινιων τοΟ νεου ΒυμνασιακοΒι κτιριου - < ης χωμοπολεως ιιας , Οα νινιι την _προσεχη Κνριαχην , 6 τρε χοντος , -χαι ωραν 3 _μψ-. Οα παραοτουν δε _χαχ' αυτην η Α , Π . δ Μ ητροπολιτης _Κυρττνειας χ . Κυπριανος χαι ο _εκλαιιπροτατος Βενικος Προξενος . της Ελλαδος κ . Ανδρεας Παππας μετα _Λις _εοιτιμου συζυγου του . Το π { ογ _^ αμμα της τελετης περιλαμβανα ομιλιας της Λυτου _Παντι _οο-χητος , του προεδρου τι | ς Ε _φοοειας κ . Χρ , Πυργου και τοΟ Βυμνασιαρχου κ . Ν . Ηλιαδη , _οπιιγγι _)^ ας ποιη | ιατο ) ν υπο _μαΟνιτω-ν _Χιιι μαθητριων κιιι _δσματι ) . ιιπ 6 > _τη ς χορωδιας του Βυμνβοιου , Το δλον προγραμμα θα _μεταδιδεται , δια μεγαφωνων . Το νεον Βυμνασιακον _χτιριον _Μορςον _εκτισΟη χαρις εις την ικ διο χιλιαδων λιρων δωρεαν του ονμπολ _£ του μας κ . Β . Καμιντζη , _δοτις τυγχανει και μελος τι ις Εφορειας , καθως κ « Ι εις _τι ' ις _ιισφορας των εν 'Λ · _μερικη ι . γκ ατΒστη _) ιινων Μορφιτων , αι _διχοι αι εχαλυι | Νιν μεγα μερος χ ης _Ληαιτη _θεισης δαπανης . : ΑΙ ΒΥΝΑΙΚΕΣ ΙΗΤυΥΝ ! ιι _) ΓΗυ ) ΙΑΝ _ιιι : --ιυι _ι _ΑΛΔιΑι ΒΕΝυΥΚ 2 _( _Μονβρ ) — Η ι _^> τβν 6 ιιιαι «( _ΙΛιον _τΙ ) γιΛ «« 4 ς _'υι « τρ » πΛ ιων _Κνωιιινον 'υβνυν , 11 . 1 | ν -Λν « πμ >««« _£ ονι ηα _^ _Ο |» χ _( Μοχ « Ι _νυκη ' Μς _7 _ΛμιοιΛ > ιΛ · τους _Ιι _, _Ιουν μιοιΜΟς · _κ τους & Λρ « ς _Οια _την αωην _ιςτ _/ _αοιαν . * Κ σ . ·! ι _^< ισ _» ς _οδτι | * _νβ * ρι _&»! δια 11 ψηφων εναντι _μιμκμιας . ΑΙ χι _^ τιπροοοι _τοι της Α' / υλΙοβ , _2 . _& 6 · * _τυεΒις . 'ι _, νωαιΑχ .. _ΛΛυωρω _σοιαΒ . Ι _ιο _^ ωνΙας , Χιλης _και Νεοι Ζηλανδιας ΦπΙσ / ον της _ψηφοφομιαι . ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΜΓΟΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΡΒΚΑΡΕΤ ΤΡυΥΜΑΝ _ΙΛβμιιινει 2 . 300 _δβλ · λαριο δι' _« _καστην _εμφοννιοιν . 1 _ΝΕΛ _ΥΟι ' ΚΗ , 2 ( Ριοιηιρ ) .- · Η _αοιοος _Μαργχαριι ΤροΟμαν , _θυ-ΥΟπηρ τοΟ ΠροιΟρου ιων Ηνω ι »* - νων _Ιιολιιχιων , _υνιινεωσε δι * εν < _5 · κι _> μη Ετος ιο _ουμιαλαιον της ως υοι 6 ο 5 ιις τα _προγραι _^ ιατ _* 1 ροΛιο · ςιωνου κΛ _τνιιοραΜως . _ινμψωνιυς _« ρ 6 ς _τ 6 ν _^ ον ου _^& _υλαιον η _^ _αρνκαρ _£ _τ _Τρουικιν οα _ιμψανι . οθη _ιις εννια _προγραμματα τηΜο · _ρυοεαζ και Οα _πληριβη προς 2 . 500 _υολλαρια Οι' _ιιωσιην ε _^} _Λιιο 1 ν της . Η 6 . _ΙροΟμαν _, | τις _ιιχελει ιπι τοΟ _πιχρονιος _ιτεριοοβιαν _βις -ιον Κακωαν Οπου _διωι _κονοερτα _, ι-& _ηλιοοεν . _υτι ελπιζει να _μεταξα εις Ει > ρωπην κατα το παρον Ετος . ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΡΑΜΑ _ΙΟΙ ΡΑΦΟΥ ΝΕΑ . ΥΟΡΚΗ , 2 _( ΡΙο _κτιρ ) . - _Κοττοπιν μαχρας _ΛοβινεΙας _απιβι-& _3 σεν _εις τω _νοοοκομειον τοΟ ορους _Σι _, _χχ Ε . 1 ς ηλικιαν 74 _Ιτυν 4 _Ουνγρικη < « απαγωγης δραματικος _συγνροφιυς _Φερενκ Μολναρ . ο υπνωτισ μος ΟΣ ΠΡΟΑΒ _ΟΒΟΣ ΤΟΥΡΙΜΟΝ , 2 _( Ρεουτερ _ι _.-ιιυιιψωνως -προς -αος _Ιοχυρποωος _της αβτυνομιας , ο _Βχιουζετπι _» _Αμσντιο , ηλικιας 31 ετων , £ < _υνηθιζε να ιιτ-. _ωτΙ < Βι ταχτικα _ικιν _ηλικιωμ _ενον Ειιιιορον , δια να _Εχη Την _ιυχαιριαν να _συκυρισχεται _^ ε την « ορων και ωραιαν _ουιιτχον τοΟ ιν _λογ < _β _ιμιιορου . Η σοζυ > χχ _ιοΟ _'Λμαντιο , λεγουν οΙ _αοτυνουικοι , _τοος ωδηγηοι ¦ Ης £ ις την _ΙιββΑιν τοΟ ιμιιορου , _δτιου ( Ορον τον μεν _Εμκοριν να κοιματα ι _εΙς ινα δοματιον , την 6 _ι _συζυγον του με τον Αμαντιο _« Ις αλλον _δοματιον , Επισ ης οΙ αστυνομικοι _οΗοφΙρουν οτι 4 Αμαντιο τους _ιιπι τα ακολουθα : « Προ τινος καιρου _ωιι κολ _^ υψα _υτι ειχα την δυναμιν να _οι-νυτιζω . Τοιουτοτ ροπως . _καβι _ιυκταν _απεκοι ( ιι < ο [ τον € μιιορον δι * ο ? . 1 νας ωρας και δταν τον ει , _υιτνουοα τοΟ Ελεγα « τι διασημοι ατ & ρες , ως ο Ναπολιων . 6 Χρισιο-¦ _ρορος _ΚαλΔυβος κα δ ιιαντι Λλιγκ _' _^ ι _ομιιηοαν μι το οιο _ ια του , κββ' βν χρονον αιηος _ικοι | _κιτο . Με _£ τι _( στευ £ και ητο κατιυχαρι ατημ <«> ς _» . ΕΤΕΚΕ ΠΕΝΤΑΔ _ΥΜΑ ΡΙΟΝ ΙΑΝΕ _- Ι ΡΟΝ , 2 ( Ριου . _ι « _ρι . — _Η 35 _ιτις Γραζιλιανη Ιουλια _Αλβις _Νιι Σουοα _Ιιικι χβις ιτενταδυμα—τισοαρα & ρρε α _και' ιν 9 ηλυ . Αγγελλιταν δτι και -ιι _πιντε _νιογι _* νπτα _Β / , _αιρουν οχρσς ιιγ _< ιας » . ΤΟ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ Α ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ _Ιυμιιο'Λχ προς _οτατισηκην τΒ | Κ _υιερνησεως την 31 . 12 . 195 ) ιυ _· _ριοχετο ιν _κυκλοψοριζι ιν η ) Νη _· « ρ το ακολουΟον _χαρτονοιιινμα : Των £ 5 εκδοσεως 1930 συνολι κης αι , Ιας £ 2 . 931 . 040 , της £ 1 1 « . _δωοτως 1930 £ 1 . 560 . 785 , των 10 οχλ . εκδοσεως 1930 £ 150 . 949 . 10 . 0 , Των 5 _οελ . _Ικδοοεος 1939 £ 100 . 412 . 15 . 0 . των 2 σελ . εκδοσεως 1939 £ 8 . 756 . 2 . 0 , τοΟ 1 οελ . _ικδοσεος 1939 £ 11 . 513 . 17 . 0 , τΟν 3 γρ . _ικδοικως 1939 £ 5 . 777 . 0 . 6 , ιΟν £ 5 _ιχδδοιωι , ' 1917 £ 80 . της £ 1 _ικδοαεως 1917 £ 1 . 2 92 χαι των 10 οελ . _ικδοσιος 1917 £ 501 . Ητοι _συκιΛον £ 4 . 771 . 107 . 4 . 6 . ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ! ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΛΙ μαθητριαι της Β ταξ εως του Παγκυπριου _Βυμναοιου Οα _εκδραμουν σιμιερον _εΙς Παρ _ωσι α , __ Σ αλαμινα , ΧΙπογαζι , χαι εις αλλα ενδιαφεροντα μερη _Της ( επαρχιας _Αμμοχοοβτου . Ωσαυτως η _προγυμναοιακη _τα-6 _» , ? της Σχολη ς Οα _εκβραμη _« _Λιερον εις _ΣταυοοΟο _Οντ , κακοβουλο ς πραξις ΛΕΜΕΣΟΣ , 2 ( Του Λνια ποχριχου μας ) . — _Εις την οιχ / αν χ ης εχ _ΚολοσοΙου Αλικ ης Φιλιππου χαι τα ιν α 5 ιΓ _Ρπι · « λα , ιπροξεη ' ιΟ ησιιν _ψες _ξημιαι _δκιχοαιων λιρων , ικ _πνρκ αιας τεΟει βης _χαχοδουλως απ' _ηγνω · στων χατα ιο διαο χ ημα _ιυιου · οιας χ _^ ς _οιχοδεαποινης , Τοβον η οικια δοον και τα Ζ · _χιπλα Οιν ησαν ηαφαλισμενα , ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΝ ΚΑΙ 0 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ Κατ ανοχοινωσιν της « Κ ιιμτιλ Ιντ ΒουαΧαρλις _» , 4 ΑοΟρμαΙος Κο · πβ « ιυ * _ορισκ _€ Τ 0 την 10 μ . μ , Λρην 'Ι < : _χΟις _ιις Ιχικοινων _Ιον ιιι τω ακολουθα _αηιοπλοια , ιιι τα οποια Μ _ΙτιηαινωνΑστι καΙ _σημεικινι νΒΙο _, Ιν · τ » ς » , ιο _οιτοιρν * λ <* ι εκ _Κωνσιαν . _ΧΙ « ουιιηλ « ι . κ ιΛς _ΧΛΙψα , « ΙΙμιι ηΙορ Α _*|» γ »( αρντ > , ικ Ιιορτ _ιοιο « Ις _Αμιιοχι , χιιον . · ιΦουατι ι > , ικ _Πορι ΙοιΙδ · 1 ς ' Λμμονωστσν , _ΠοαιΙτυχ ο Λσυρμαιος Κ οπρου « _ορΙσχετο « Ις _επικοινονιαν με _τΛ ακολουθα _τιλοι α : _« ΜταΙι Ηιπιηιιι , ιΤρανουλ _ιανΙαν , « _Ιιλ Α « Ι _6 » κσΙ « Κσοο _Καρντι »» , ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ Ενωπιον του ενταυθα Λιχα · _οττ _βιου ΛβοσηχΟη _χθ » ς | ιΙ _<) γυνη εκ Λαρναχος _ΔιιπηΟου , νΟν διημι-ιΟι ιοα « Ι < Λ » νχωσι / ιν , _χιιτηγοβονμινη , οχι την ιβην _Μαρι _ιου Ιχλ « Λν * ν ινα χοναοφ _* _« _ηανθδν _Αιιης Λ . » 0 , _( Ινηκιογτβ _εις τον ( λι _ΛΛονηχος _Ιι αοον Κ , Ι > _ι ιιαννοι _» . Αιτ η καπιικαοΟη _εις ( ριΙ , Α χιοιν ( ξ _{ ηβο | ιΛβ ( ι _> ν , Ι Ι 1 ΙΙΜΙ £ 111 Ι ιιΙιιυιΙ ιΙΙΜ ΜΡΜ ΠΕΡι _ΣΥΙΑΒΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Σ ΥΒΚΥΡΙΑΡΧΙ Α ! ΕΙΣ _ΣΟΥΔΑυ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 2 _( Ρεοντβρ ) . —ΟΙ _ενταυυεε διπλωμα τικοι κυκλοι _φρονοιι- δτι η χαταθεβι ς Σχεδιου ιν _% ταγματος δια τυ Σουδαν , ( 1 ς το Σ _ουδανιν . ον Νομοθετικο »· Σνμβουλι ον , Οα _οτμδαλιι ει την ε _τισ . · ιευσιν των Αγγλο—ΑΙγυΛ , ττιαχων _σι-νομιλιδν οι οποιοι δι _εξαγονται _τιυ - ρα ει ς το Και ουν . _Κιιτα την ληξασαν _ιβδομαδ α , Λ εν _Καιρφ Γρεττ _ιινος _πρεσιεντης _Σεν ΣτηΟενσον _0-τηηντησε τον Λιγυπτιον _τιποι _'ογον Των _'Εξωτερι χων Χασσουνα Πασα ? ξ φορα . Βινεται αντιλ-ηπτον δτι η 4 ναζητησις _βαοεοος δια νεας _διαπραγματενκις μεταξυ Α γγλιας -χαι Αιγυπτου Οα συνεχισθουν με πδσαν δι _) νατην ταχυτητα χατα την _χοεαουσεν εβδομαδα . Εαν _εξευοιΟ- _^ τοιαυτ η _δαστς , θα { _χδοθυ ανακοινωθεν δια του οποιου θα αναγγελλετα ι η ιναρξις της νεας φασεως των διαπρα γματευσεων . Εν τουτοις , χαλως πληροφορημενοι κυκλοι-, φρονουν δτι αντιθετως ποος _κυκλοφορουσ ας φημας , δεν εξευρεθη 6 αστς δι ' ινα ρξιν νεων διαπραγματευσεων , επι των 8 υο εκκ ρεμουντων ζηττμιατων : __ Το μελλον του Σουδαν κοι το μετ' αυτου σννδεομενον ποο & λημα των τιτλ ων του Φα ρουχ χαι το προιλη _ιια με το ζητημα της εκκενωσ εως των _Γρεττιινι 3 ( δν στρατευματων _χων ει ' ρισ / . _υμι-νων εις την 'Λ γ γλικην ζωνην . · 'Οτν . ν κατα τον ' . Οκτωο ριον τοΟ παοελθυντ ος ιτοι ' _ς η Αιγυπτο ς _απχχτ ' ιρνξε την _Αγγλοι—Αιγυ . _ιτιακην Συ μφωνια » - τοι 1936 και την _συμθοΜιν του 1899 δια _στ'Υκυ _ριαρχιαν επι του Σουδαν , ο Γασιλευ ς ψαο _^ υκ _Ιλαιε τον _τιτλον Γασιλεω ς το Α (· γυ . ττου καν του Σουδαν . ΙΙ _τοιουτ _») απαιτησι ς επι του Σον δανιχου τιτλου _δι : ν ανεγνωο ! - _σθη υπο τ ης Γρεττανιας _και αι τελευταιοι __ συζητησεις βις Και ρον πιστευετα ι δτι συγκεντρωνονται εις την _εξευρεο-ιν μιας λυσεως τοΟ αδιεξοδου . Παρ ' δλον δτι αι _Αγγλο—Αιγυιχτιακαι _συνομιλιαι δεν Εχονν ακομη _επιτυχη , _σημεριΥαι _βι · δηοει ς εχ _Χαρτοι _^ _αναςρεροτιν δτι εσημεκοΟη - νεα προοδο ς _« _ρος την _αυτοκυδερνησιν , υπο _καΟεοτω ς συγκυριαρχιας . Εις το Σ χεδαη · Συνταγματος Εχουν συμπεριληφθη πολλοι εισηγησεις αι _δποιαι _εγι _· νοντο υπο πολιτικων του Σουδαν και τα πρωτα σχολια απο τους αρχηγους του υπερ της ανεξαρτησιας κομματος « Ο _^ ιμαν » αναφερουν δτι το Συνταγμ α _Γα τυχη πιθανον _της γενικης επιδθ 5 _» _μασιας . Το εν _λογιρ κομμα αποτελει τιιν οασιν του παροντος Νομοθετικου _Συμειαυλιον II ι ΙΡΙΜ Χ & _ΡΡΙΗΑΗ 01102 ιιι « _ιον _ιηιιι ΜΜΙΙ ΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΕΚΛΟ ΒΑΙ _ΟΤΛΣΙΒΚΤ _ιΧΧ , 2 ( Ρεο _υτερ ) . — ΟΙ πολιτικοι κυκλοι της Νεας _'Τορχης αναφερουν , δτι ο διαχειριστης τοδ προγραμματος ξενης _οοηβειας κ . _Αδεριλλ Χαρριμαν συγχε-ντρωνει μεγαλος πιθανοτητας να _εχλεγη ως υποψηφιο του Δημοκρατικου κομματος δια τας προσεχεις Προεδρικος _εχλογας . Ε 1 ς < τας διε ξαχθεισα _^ χθες εις την πεοιιρ _^ ρειαν Γισχονσιν προκαταρκτι _χαςς υποδειξεις υποψηφιων το & _ΡεπουμΛΙι χανι _κου κομματος ο Βερουσιαστ ης Ρομπερτ _Ταιρ-χ _8 λα 6 εν 24 _ψητ φους επι _συνολου 30 ψηφων αντιπροσωπων που _Ελαδον μερος _εις την _εκλογ-ην _ταυτην . Τας υπολοιπους ιξ ψηφους 2 λα 6 εν ο Κυβερνητης της Καλιφορνιας κ . ΒονωρρΕν . Εις τας _διεξαχθεισας εις Νεμπραοκαν προχαταρχτιχας εχλογα ς του Ιδιου κομματος _επλειοιρηφησ _εν ο Βερουσιαστης Ταφτ μ * 33 . 897 ψηφους . Δευτερος ερχεται ο στρατη γος Αιζενχαουερ με 28 . 039 ψηφους , τριτος ο 2 τασ · σεν με 23 . 872 ψηφους , τεταρτος ο Βουωρρεν με 1021 ψηφους χαι πεμπτος ο Μακ Λοβου μ * 8 . 621 ψηφους . _Εις τας _διεξαχθεισας εις _, Γισκσνσιν προκαταρ χτικας υ « ο δειξεις υποψηφιων τοΟ Δημοκρατικου κομματος εξελεγη _« βμ _ψηορει ο Βερουσ ιαστης Κηφ _βοερ . Εις τας προκαταρκτι κος υποδειξεις του Ιδιου κομματος _εις Νεμπρασκαν _επλειοψηφησιν ο Κηφω βερ χατα 9 . 000 ψηφους . Δευτερος ηλθεν ο _Κερρ . ΟΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΟΠΑΑ _ΟΑΑ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΣΙΚΑΒΟΝ _, 2 ( _Ρεουτ ερ ) . — Συμφωνως προς τον _Αμεριχανον 'Τπουργον _της Αεροπορι ας χ . _Τοιιας Ηνλετιερ , δλα τα πολεμικα _αιροιιλανα της Αμερικανικης _αιρ-οποριας ειναι η Οα ειναι εφωδιασμενα με ατομικα δπλα , Ο χ . Φινλεττ _ερ _προσεθεσεν _, οτι η Αμερικη Οα ειναι η μονη Δυναμις , η οποια Οα ειναι _ιχανη να χρησιμοποιηση τοι αυτη _δκλα ιις την μαχην η εις στρατηγικος Αντεπιθεσεις πολυ οπισθεν τοδ μετο ' _ιπον _βις Ινα νεον πολεμον , Ομιλων ιις γε & ια , ο κ . -Φι νλετ τε ρ ειπεν , οχ ι η Ρωσσ _ια δυ _ναται να ριψη 10 , 000 _αερηπλανα > ν ( 1 ς την μαχην της Ευρωπης . 01 Δυτικοι συμμαχοι θα _Ρχουν 4 , 000 αεροπλανω ν μεχρι τελους του τρεχοντος Ετους , ενφ η Αμερικανικη παραγωγη αεροπλανω ν θα _φΟασγ _) την Σο βιετικη »· κατα το 1963 . Αλ λ' η Ρωσσια , _, ιροσεθισε-ν ο Αμερικανος υπουργος , Οα _ιχγ την _αριθμητιχην Ισχυν _λογφ Χων συνεχως παραγομενων απυ _χο ι ' πολεμου αεροπλανων . _επισ ης , ο χ , Φινλεττ ερ ειπεν , δτι τα Σ _οΙιιετ εχουν _μεγα λας δυναμικοτητας προς χαταοχενην ατομικων δπλων χαι _« χαχαβαλλουν μεγαλας _προαπαΟε _ιας » δι' αυτα . ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΝ ΤΥΝΗΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΙ & Κ ΜΕΤΑΓΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡιΚΗΗ ΚΛΤ Β _Ο Ν , ι ( Ρι _η υ χιρ ) . — 'Ο βιοριοθ _ιις _ιντυ της εκπτωτου _Κυοερνηοιιως _της Τυνιδος ως _γριιμμαιιυς τη ΤιΛι ηοιακης ανχι _προσωπΒιιι _ς _εις τα Ηνωμενα Εθνη κ . Μπαχι _Λαντγκχαμ ανεχωοησε _ σηιιε _ρον αεροπορικως _εις ' Λ _, _μερικην δια να συνηγορη _σι ) ι « _ερ της υποθεσεως της χωρο ς του ενωπιον τον Συμοουλε _ου 'Λοφαλειας . Ουτος ειχε . _π _«()( ιμ _: 1 νιι εν _Καιρφ επι Οξ _εβδομαδιις κατα την βι · αρχιιαν των _δαοιων ιβχβν 4 · _πιιφα _μετ 1 {« προσωπων των Αραβικων « ορων . _ζηιησας παρ αυτων να υποστη ριξουν το αιτη μα _της χωρας του κατα της Βαλλικ ης διοικησεως . ΟΙ δυο Τυνησιοι _Βηουργοι , _οιτιν _ες κατεφυγαν _εις Καιρ ον / κ Βαλλιας , ελπι ζουν διι Οα _εξβοφαλισουν Οεωρησιν των διαοαι _ηριων τοιν δια να Λναχοιρηοονν καΙ αυτοι δια τον Ιδιον _σκοπον _εις Αμεριχην , 01 _ΙΟνιχ ιστιι _ι της Τυνιδος _πιστ » 5 ουν , _βτν η _Κυβερνησις τοβ Παχι βταν Οα ζητησ η απο το Συμβουλιο ν Λοφαλειας δπω ς ιπιτ _ρεψα _« _Ις τοικ ΤυνησΙονς _αντιπροβιοπους να ομιλησουν ενωπιον τοΟ ιυμ _δουλιου . ΚΑΤΕΔΙΚΑΙΘΗ 0 ΤΟΥΡΚΟΣ ΦΟΝΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩ Σ ΠΚΡΛΝ , ι . — ΙΙι _χαχονργι · οδιχ ιΙιιν _Κι ιινα _ιανιινοιιπολ _εως _χατεδιχασε « Ις Ιδ _εχη _ειρχτην τον 'Α λι _) , _« _ιονΑι , τη _ς _νιαρας _'Ελλχινιβος ΙιιανγιΛ _ιας _Κιιναριδου , που _« Ιπι _χρουσε τον ι _ροιχα του . ΙΒ ποινη βα ητο μεγαλυτερη _. Αλλ _ΛπαδεΙχΟη δτι ο φονκ ' _ις δεν _ιχ « ( _πιμπληρωσει το _ιιον _Ιιχος _τη : η λικιας : του ο'ιστ κ να _Οεωρ ηΟη ινΡ ιλιξι , 'Ο δικ ηγορος _της πιι _λιχιχνιι Λγιι _ιγης χ . Ανχ . _Ηεοφνλαχτιοης ( _Ιχη ζητηση ( ιυσ _χηοαχερην ποινην _κρος _,-ιιιριιδπγ ιι « τισμον χοι Λε · _ριοριομυν _τΛν παρομοιων εγκληματων _εις _« ην Κ » _νστοντν « _νουπολιν . Δια το Ιγχληιια αυτο , που ποοκαλισ » μιγαλην αι _τκΟηοτν _ενδιιφ _ιοΟη χαι δ Πα · « ιΑρχης ΛΟ _ηνηγορας , επιοχι _φθιις εις το _ΠΑραν το καταατη μα _δηου _ιιογβζεχο η Καναρ _ιδου κοι _εχιρραβη _ την _λτιητγν το » . ΠΟΤΕ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΤΑ , ΑΒΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΝΙι Λ ΤΟΙ'ΚΗ _, Ι . - ΙΒ δο . Τζην Μαχ Φαρλαν _, χαΟι | _γητριΛ Της Ψυχολογιας « Ις τΛ , _κινεπιαιιαιιον της Καλιψοο _Λιας , ιδηλο _ισεν δτι _Κατοπιν _σνοττ ) μιιτι _χΛς ερευνης γενομενης εις 1 ) 5 ( 1 οικογενειας ( Ιλης _χης _'Λμεριχης , βκπιπτ ιοΟη δχι ια κο- / _οιχοια αρχιζουν να _ψευδωνχ _ια _ιναιριτ _ερα ιιπο χα αγορια , « Τα _χοριχπια , λεγει η δ . Μαχ Φαρλαν , μαθαινουν γρηγορα να Λ » _Λοιριυγουν _τας δυσκολους χατα · οχι ιοιι ς που _ιι _ντιμετω ηι _ζονν _εις την _χοινωνιαν βι' _απροχηλυ-« τιον _ψειιβΛν η βι' υπεχων · _γΕ > ν > , Καιο . την Αμε ρικανιδ α ψυχολογον , τα Αγορια , Αρχιζουν νΛ Αναχαλοιττονιν _βοο χοι » ι β 4 θΥΟτ * οα Απο τα _χοριτανα την ,, . < _υτ οτ _ελ « ο ) ιατι χοτητα τοδ ι |· _ευ δους , | _^_ - Π ΚΑΘΗΜι _ΡΙΝΗ ΩΡαι _ΝΗ _ΜΗΜΕΗΖ ' ΕΥ _Μ ΔΡΟΜΑΙ : Εα _τωτ ερικου 'Εξωτ _βρικου Ετησι α £ _2- ( Μ ) - _ΤΕτησ _ια ι _3- _€ Μ _> Αμιρικη ς _$ 20 _., II _^ _^ [ ι Η _συνδρομη ειναι _ττροπληρ _Μ _^ α . ¦ ' - ' _--Π £ ΜΠΤ _«' _^' _^!^^ | _1 Σεληνη 6 _ημεοων , Ανατολη ηλιοι 5 , 32 _^^ ιι' _^ _ιι . _θβ . ' -: _ΙκΛ _/ _τ ο _ιΑξ Ι . : / . Ιωση φ // Νικητα _οοιιον _' ι _^ 5 _^ 6 // _^^ _^ Ι , ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣ : ——τ Το Ανωτ _χτον Δ _' . χοΜτ _ηριβν 'Τ πο του Ανωτατου Λιχ » _ιστηριου , απαρτιζομενου εχ του _εντ . Λρχιδικασ _τοΟ κ . Χαλ _, λιναν και του _εντ . εφετου κ . Μελισσα , εξεδοθη χθες η _επκριιλα · _χθεισα αποφασις επι τη εφεοεως _ετνος προσωπου ' _χαταδιχασθειτος ι _> πο του επαρχιακου δικαστηριου Λευχιοοιας _ειι _ι ε · ηιθεοει και αντιστασει κατα α · _οτυνοιαχων εν τη εκτελεσε * των καθηκοντων τοιν . Τα γεγονοτα της υποθεσεως Εχουν οις ιξης : Εις φιλος του κατηγορουμε νου εχαιρετησ _εν _ειρωνικως δυΛ _, αστυνομιχαυς , _οιτινες τοτε τον συνελαβαν και εζητησαν τυ ονομα του . Ο κατηγορουμενος ε-. _ιενεβη χαι ι ' σπρωιε τον Ενα εχ των αοτυνοια χων δια να _«« _ρεμποδιση την _αυλληψιν τοΟ « _ριλου χου . Ο κατηγορουμενος συνεληφθη , αλλα διεφυγε και _« αταοιωχ , θεις συνεληφθη , . ε * Λ *> ε »! _τι- » οου . ¦ 'Ο δικηγο ρος του _εφεαειοντος ¦ λ , Φοιβος Ν . Κληριδη _ιο _^ _υρισθη εΗ'ωπιον του Ανωτατου Δικαστηριου δτι δ φιλος ενος _παρανομως _ουλλαμβανοιιενου προσωπου _διχαιουται να χρηαιμο-. τοιηση αναγχαιαν _βιαν πρδς _α-. _τοσοβησιν παρανομου _ουλΛηψεως . Επομενως δ κατηγο _ρουμενος-εφεσειων ινηργησεν ι »· _τ & ς των οριων _τοΒι νομου . Τδ _εφετειον εδεχΟ > χι _ -ν αποψιν _ταυιην καΙ _απηλλ . αξε τον κατ ηγορουμενο »· . —Απερριφθη χθες αιτησις δι' εφεστν υποβληθεισα υπο Ι _ΤετοΟς μαθητου της Αμερικανικης Ακαδημια _Λαρνοκος _, _κοτ αποφασεως του Κ _,-ταοχια · χοΟ Δικαστηριου δια της οποιας ειχε καταδικασΟη _εις < ρλακισιν 10 ημερων ιπι _τιιι _ιιτ _ι εποδηλατει _αμελως . ΓΙΓΛ 10 Ν ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ ΑΘΗ _24 ΑΙ , 2 Απριλιου ( ΤοΟ ανταποκριτου μας , αεροποριχως ) , - * ιντο ς _τιαν προσεχων ημερων _χυκλοφο _ρει ε « ιιυΟ « _Πιβλιον του ) δημοαιογραςρου κ . Τασου _Λεκκα με τιτλον βΚ «· προς-Η κατεχομενη 'Κλλας » , Εις το _Λιβλιον τουτο ο συγγραφευς , ανφου ανατ ρεχει εις την _Ιστοριαν _τι > ς Κυπρου , ενδιατ ριβει κυριως εις την αφηγησι των γεγονοτων τοδ 1931 χαι _εκνειται μεχρι της σημερινης _εξι . Μ _ιιας το δ ιΟνικο _δ μας α · Υωνος . Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΓΕΡΝΗΣΕΩΣ Εις ιον δισικητικον λιιτυυρ γον Α' _ταζιως κ . Ι . Φ . ΣΙμονς ανι · τεοηοαν _« ιιδικα _χοΛηκοντα _» αιιο 16 . 3 . 1952 . — 'Ο προσωρινος Ελεγκτης Ε · _σωιιρικ _υν Προσοδων κ . Κ . ι , Στι · ¦ ανι | διωρΙοΟ η Διοικητ ης Φαρου ΕΙ · _σοδηματος και Φορου Κληρονομι ων απο 22 . 3 . 1952 , _ιπιπροοΟιτως προς τα ανω κα & ηκοντο : τοο . — 'Ο κ . Κωστας Σταυρου διυ >· _ρΙοΟη ( πι δοκιιιααια δαοο * _υλο _: £ , Λ · πο 31 . 12 , 1951 . —ΕτΙΟη _Οπυ _οονταΑιν απο 23 . 3 . 1952 ο · £ πιΟωρ ηιης Υδραυλικων Εργων κ . Γ , ΛειονιοΛ ' . —Το Συμ _ιουλιον 'Αναιττυ _ζιωι Ασοιος _Ιι _, υυοιυοοι _ηβη να _ουναψι ) Ικ τοΟ δημοσιου ( _ονχιον 423 λιρων με τοκον 4 % και χρονον Αποπληρωμης οκτω ιτη δια την Αιλ , τΙ · ωοιν _τ « ν οδων , —Ο κ , Βεωργιος Ε . _ΙΗτρΙδης διω ρισβη απο 1 , 3 , 1952 Πρωτοκολ _- λητης _διο . την _εγγραψην νοσοκομων καΙ μαιων , —Δι α _διαταγμοπος τοΟ _'Αρχικτηνιατ ρου θα διιω _χΟη { . μβολια · σμος δλων των αινων καΙ · ηρο 6 _οτχων εναντιον « 0 _αΛρσκος , Κζοι · ροΟνται τα _αιγοιιρο _ιαια των ακο · ΧουΟιον χωριων , ΧπαρνΙ ας _Λενκωσιας : ΒβακΙστρας , Μηλι _κΑυρΙου , Ανιας ΕΙρηνης , _ΚουρβΛλ ι , _ιττη · λΧων , _ΚανναιιΟν , Χαρανπ , _Λιδβδιυν , Λαγουι _κρων , Πολυατ υποο _'ΜηΟινοΟ , ιΙλατανιστ Λσας , Αλω · νας , _ΠαλαιχωρΙου ( Ορ _εινης ) , Α _· οκα , ΦτιρικουοιοΟ , ΚσμηιοΟ Φαρμακα , ΑτληκΙου » σΙ _ΦαρικιχΛ , · £ . παρχιας _ΛεμιοοΟ ι _ΛιμωΟου , Τρι _^ ν Ε _ι , ιων , Καμιναριυν , Β 1 _ροδρ &| ιοο , Παλαιο ιιωλου , 'ΑγΙ « _ι Δημητριου , Φοινιου , Καιω _Πλατρων καΙ Ανω ΠλοπρΔν , Ετιο _ρχιατ _, Αμμοχωστοοι Λχ »« ς , _Αυγδροιι _, Λιοπ « τρ 1 οι > , Φρ « . _»* ρου , _Σωτηρος _· , _'ΑγΙης Ναποις , Παραλιμνιου και _Λιρυνιιας . ΠΑΑΑΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΥΝΑΙΚΟΝ ΙΔΡΥΘΗ ΕΙΣ . ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗΝ ΠΕΡΑ Ν , 2 . — , Τουρχισσαι _της _Σμυρνης καλης κοινωνικης ταξεο _Βδοι · σαν « Παλαιστ _ικην λεσχην γυναικων » . 'Τπε _- β αλαν _εις _τας αρχας το _χαταστατιχον της Λε « χης , _Αποχελουμενον ιιηο 80 Αρθρα . Καθυστερει δμιος η _Βναρξις της λειτουργιας χης Λεσχης διοτι ε · δημιουργη θησαν ζητηματα μεταξυ _ανδρογυνων , _βιατι αι συζυγοι , _δνευ συγχαταΟεσεως των Ανδρων χων , ιδρυσαν την λεσχην . Κατα χην « Σον _Τελεγκραφ » , η Λισχη αυτη των γυναιχων _ει ητ _ηβε _προπονητην Απο την _ειω _εΟνιχην των Τουρκων παλαι _στιχην ορνανωσιν . Ιι ' Μ _-ΤΕ β _υΜ ι α [ ιπι ι ι ι Η ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΙ _ΧΥΝΕΟΕΙΑΒ ΤΟΝ Τ 8 Λ £ ΥΤΑΙ _ΟΝ ΤΑΡΑΧΟ » Τοβ . χ . ΜΠ . ΜΠΕΒΚΚΝ , τη _οΕφημβ ρΙΔο τη _Ββνιυη _» : _ι'ΙΝ _ΕΤΓ , Μαρτιο ς , — . Κινα _ιιαντιι _επιχινδυνον να _διδι ) _χανει-5 _ιντοσχιαεις , που δεν κροχατ » να τηρηση . Την _* _δη > _Μαοτιου 154 ο , αι Κυ » 5 ερνησει 5 Η » Μ ) ιιεν _ιον Πολιτειων , Μεγαλης _ΓιΗΤΤιινιας χαι Βαλλιας ι . · _Λημοοιιυοαν μιαν χ » νην βειλιβσιν , οια της οΛοιας _αγηγγολ-) , αν , δτι ειχαν προτεινει _εΙς την Σοβιετι _πην ! Ενωσ _ιν χβι την Ιταλ _ιαν την τροποποιηοιν τη Ιταλικης Συνθηκης Κυ / ηνη _ς . Χαρις εις- Ενα προσθετο * Λριαχοκολλον , η Ελευθερα ΙΙολι _εης _Τεργεοτης , Οα _επανηρχεττ ι επο ιην Ιταλι χην _κυρταραιαν Η ε * χ < ιχο ( να > οις _χοοοεβετεν οτι αι _τρβις _ΑυτιχαΙ Κυβερνησης _ειχ , ο , ν καταληξα εις _αοτην _τττν _αχφφασιν , επειδη το Συμοου λιρν _'Αοφαλειαο δεν _ειχβ _χατορθιοσει -να οα _* μφωνησι ) ε « Ι του ζητηματος της εκλογης Κ « 6 εοντπσν , χαι διοτι η Βιονγχοβλα-6 * α ειχε ταοιν να _Αλλοιωβτι -χο _χβθιοττιος της _'ΕλιΑ ' _θεβας -Πολεως _,, προσαρτωσα ουσιαστικα ττρ Βιουγκοσλαδικην _ζωνη-ν κατοχης . 01 Δυτικοι _χροσεθεταν ιτι ο » Ιδ « κ « ειχαν ανεκαθεν την _ΙΛοψιν , 2 _τι η Τεργεστη , της _ιοιοιβς : ' . ! Α _πληχτυσμος ειναι χατα μ _* _γαλητν _πλτΛβνοι' _^ ιρΙαν . Ι _ταλι * ας , Επρεπε . Υα _παραμεινη _Ιταλικην , χ αι δτι ειχαν υποχ _ρε _ιοΟη να δεχθουν την _λυσεν της ι Ελευθερας Πολεως > λογω της Ριοσα _ικης Χαι Βιουγκοσλα βικης επιμονης . Η διαχοινωσις αυτη _ποοεκαλεσεν υπερμετρους _ελπχ ' σας εις την Ιτα λιαν . Σχ _* _νετελεσε χατα καποιον τροπον εις την Μσχνοιν της θεσεως τωι Χριστιανοδημοκρατων εις τα : _ε-χλογας , που Εγιναν ινα . μηνο _αργοχερον . 'Αλλα δεν ειχε καμ _) ι < αν · πρακτικη »· συνεπειαν _, διοτι α , τεοριφβη φυσικα με αγονακτησιν τοσον Απο την Μοσχοι οσον και Απο το _Γελιγοαοι . Παρηλθαν εκτοτ ε τεσσαρα ε τη , _κατΑ . _τα οποια η _Λουγκοσι . ιι _, _βια _προσηγγισεν _αιβθητω προς την Δυσιν . Αλλα _ααρ' δλα τας κατα βληθεισας εκ _μερσ » των _Δυτιχων _. • _χ _^ αΑαθβιας ουδεποτε χατωρθωσε να ιλΟ ι ] ιι _συμφωνιαν με την Ιταλ _ια » επι χου ζητηματος της Τεργεστης . ΑΙ τελευταιοι προτασεις του Τιτο _χρονολ . _ογοδνται Απο την 29 ην παρελθοντος _Φεβρουαριου . _ Ο Τιτε » _επροτ « νε να _λνβη το ζητημα του _Κτιβερνητοι ? της Ελευθερας Πολεως δια τοβ διαδοχικοι * διορισμου , Ανα τριετιαν _, ενα Ι _ταλου _Κυβερνητοι · *<« 1 ενος Βιουγκοσλα βου 'ΤΛοδισικητου , και αντιστροφα _ι ενο > η _Δημοσιιι Ασφαλεια θα 4 _»* ιτ _ι 0 εχο __ ει α » -τιπροαα _- ) πον ουδετερο » εθνους . Η _.-τροτασι _ιιιΥτη , βεβαιως εχει πολλα τρωτα . Απο τεχνικης πλευρας , και 9 < Ι- ητο επικινδυνη οχι . μονον δια μιαν . _τυριτιδιιποΟι ) κην « πως ιι Τεργεστη , Αλλ Ακομη κιιι δια _ιιαν ιωλι · ηβεμην χαι _Ανει * _ιστ οριας . Η . Ιταλια _ομοις δεν _εχρηστμο . _τοιησε χαν _οωτα τα _λτιχειρηματα . 'Απερριι | _? εν _Ασυζητητι την _προτασιν τοδ Τιτο ιπλως και _( ιονον διοτι διετηριιτρ δι αυτης ο χτοριομος της Τεργεστη Απο την Ιταλιαν . Τα επεισοδι α τη 20 ης Μαρτιου φαινεται 5 τ * _ενετεινο , ν ιον εσιβιο-μοτ * τα > ν Ιταλων . Ιιτι τη 4 τ ) _επετειφ της · δυτικης δηλωσεως , μεγα _πληβος _σννεχεντρα Οη χεοι | ενος _βεατοον της Ελευθερας _Πολβως , εις τα οποιον ελαμβανε _χΑραν μια _πατριωτιχη παρΛσταικ ς . 'Η διαδτ ' ι _λωσις ητο πολυ ζ <» τιρη , _χα 1 « 1 ς _χαποιαν στιγμη »· , η Ιταλικη * Αστυνομια , η οποια τελει υπο τας _διαταγας του Αγγλου στρατηγου _Ουιντεριον , επενεβη με _χλομπς , _πνροσβεστιαας αντλιας και _δαχρυγονα . Επ _ιρωτηθε _ις εις την Γουλην τΦν Κοινοτητων , ο Αγγλος υπουργος , των Εξωτερικων χ . Ηντ _εν εδηλω αεν _ΙΚι η διαδηλωσις ητο _νεοεε > _αοιιιτικη , οτι ειχαν συιλληφθ η ιολλοι εν , τδν . _ιτποχιντιτων χαι Απο _ιτας δυο πλευρας , δτι η ασχννομια εδειξε ψυχραιμιαν _, μη _επεμβασα παρα _δτα »| τα ποαγαατα ιφθαο αν _εις το Απρο _χωρητον , χαι δτι _τας μεγαλχ > - _τεοας ζημιας τας _ειχεν υποστη το στοαττω _τιχον _υλιχ ον . Η _δηλιοσις _αδτη το β κ . Ην _τεν _προεκαλεσεν _, ως ητο φυσιχον , με · γαλην _ΑνιΜοαοτν εις τον . Ι _ταλιχον Τι 5 > ιον , δ οποιος Αγαναχτει διοτι _χαρ < ικτηριζονται ω « φασισται » δνθι ) ιΛποι , οι οποιοι εις την Ιταλια ν θειονουνται _τιμιοι και θερμοι _πατριωται . Εις την Ι _ταλακην Γουλην ι Πρωθυπου ργος , χ . _Ντε . Βχασπερι , Απαντων _ιις τον κ . Η ντεν , _επεκαλεσθη την _ΑγγλΛιτα λιχην φιλιαν , « η οποια , ειπε , υο επρεπε -. να οδηγι )< ιιι εις κοινην προσπαθειαν συνεργασιας » . _Εις την Ρωμην εγιναν τεραστιοι διαδηλωσεις χατα την διαρκεια ·» των οποιων η _αστιηομια ηναγκασθη να _επεμβ _}) επανειλημμενως με δακρυγονα χαι Αντλιας δια να _αποχαταστησιι την _ταξιν . Αι πρΕσ βειαι των Ηνωμενων Πολιτειων χαι Μεγαλης _Γρεττανιας , ινα 'Λγγλοαμε ρι - ν . _αντκον _ξενοδοχειον - < αι πολλα Αμερικανικα αυτοκινητα υπηρξαν οι στοχοι της μανιας τοδ πληθους . Αναλογοι διαδηλωσεις Εγιναν εις το Μιλανον , _τι · ν Νεαπολιν χαι το Μπαρι . Το πλεον δυσαρεστο »* υ ( ιω ς ειναι οη χα επεισοδια αυτα συμ _βαινοιη · ολιγα εβδομαδα πρι των δηιιοτικω »· εκλογων , που θα γινουν ει ολοχληρον χην Ι ταλιαν την 25 ην _προσεχοδ Μαιου . Η Τεργεστη ειναι δια την _Κυβιρν-η _σιν Ντε Βκασπερι εκεινο που εκινδυνει · σ _ε και κινδυνευει παντοτε να _γινη το Σααρ δαι τον Καγκελλα ριον _λντεναουερ . Οι . χομ | ιου _ιατοι ευρισχονν οτι η _« ιδουλικοτης _* εναντι των 'Αμεριχα »· ων δεν Λπηφιρετ κα » 'ενα χερδο . Η μεγαλυτερη ομως _Αντιδραοι κατα της _Χριατιανοδημοκρατι χη _Κυοερτησει » _προερχετια Απο την _δεξιαν . _'Αποσυντεθεισα προσωρινως ! Απο την _χαταρρευοιν του φασισμου χαι της μοναρχιας , η _μερις _ηουτη της Ιταλι κη κοινης _γναιμης , . του ειναι φυσικυν _^ _α ειναι ιδι - αιτ _ε ι < ι _) - ευαισθητη ει τα _εβιτχιστικι ' ι συνθηχαμα , ειναι τω « α Ετοι _μη να επανεμφανισΟη εις την πολιτι χην σκηνην . Εχει πολλους α . ταδοα μεταξυ _ιης » ι ολιαας . αλλα χαι _( ιε _τ αξυ των δυση _ρε-οτημενων _αντικομιιοιηιστων , που αντιτιθενται εις την _οικονομικην _πολιτικην τη Κυ-6 ' ερνησεω , Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΡΑΒΩΒΗ ΑΝΟΡΟΠΟΝ ΛΙΑΝ Ι 1 Ρ 0 _ΣΕΧΗΣ ΤΙ _ΒτροΑλιπβι _βνβς φυαχβλογο _ ΒοΥιμοποιησις επ _) , παραγγελ _ιι .. ΝΕΑ ΙΟΡΚΗ , _Μαρτιοι .-Ενας γΛΟκηος φυσιολογος τοι Σ ικαγο » πβοβλεπιι δτι ενχο ( μιχρου νοονιχου _διαστηματο βα ειναι δυνατη η « αραγαιγι · ανθρωπων « επι παραγγελιι _*> . Οι _ι-αστημονχς του μελλο · ν _τος » λεγειν ω _δοχτοχρ Ραλφ 2 'ε _ριιρντ , Οα ηακορουν « _ιθανω _ς να γονιμοποιουν , το ωαριον μ ( _ιλκερμαχοζαχιοιΓ . γονεα ν χατ * _ευλογην _. μεσα εις τον δοκιμα _στιχον _-οωληνα ενος εργαστι _) - « ιου . Η συλληψις θα γινεται ε ! _ς τον , δοχ _^ μαατικον σωληνα , εξηγει ο χ , _Τζεβαρντ , _και το _γονιμοποιημεΛΟν ωαριον θα _μεταιοερεται . κατοπιν εις την _μηιιοοτν μιας θετης μητερας , δια να ανατρα _ερτι και να γεννηθη κανονικως . Ο δοχτ « ο _Τζεραρντ ειναι ινας Απο τους δωδεκα επιστημονας του Σικαγου , σι , δποιοι συμμετεχουν _εις ενα _τριημεραν « οτ < _νεδοιον περι του μελλοντος » _διοργα-νιοθεν Απο τας _Ασφαλιστικα ς εταιριας πυρος χαι _ατυχηι _ιατοον επι τη διακοσιοσ _τη _επετειφ της Ιδρυσεως των εις τας 'Ηνι _ομενας Πολιτειας . Ο εκ 5 Βικαγοι > _επισπεμοιν ωμολογηοεν οτι η τοιαυτη « _βιολογικη κατεργασια * , ως Αποκαλει τει »· παρα _^ ωγην _ανδρωποΛ επι παραγγελιφ , θα εδημιου ργει Αοφαλως νεα προβληματα , Ενα απο αυτα θα ητο το ερω τημα κατα ποσον ολα τα παραγομενα ατομα Οα ειναι ομοιομορφα η θα δημιονργουντ ·! διαφοροι τυποι . « Ενας κοσμος εις τον οποιον ολα τα ατομα θα εχουν τι ιδιον υφος , την Ιδιαν δυναμιν την Ιδιαν ομορφια και την ιδι αν _μαχροζωιαν _, καθως καΙ τας Ιδιας διανοητικα και ψυχικα : ικανοτητας , μνημην , _ευθυμιαν η _αλτρουισμον , βα ητο Ασφαλως μονοτονος » , λ _, εγει ο _δαχτο _) ρ _Τζεραρντ . 'Ο δοκτωρ Λουις Ντιντενυ * ο νεωτερο ειπεν εξ αλλου ει < το _ιτι _^ εδριον δτι αι _μηχαναι τοδ μελλοντος Οα εκτελουν την ιργασια _-ν τη ανθρωπινης σκεψεως , δταν θα γιντ ι η « δευτερα βιομηχανικη επαναστασις _» _, η _ευρισκο'ιενη ηδη εις την αρχην της . 'Ο κ , _Ντιντενορ , φυσικο και _πρωτι »· _πρυτανας τοδ Πανεπιστη ( ιΧου του Ιλλινοι _ς , ειπεν δτι η πρωτη βιομηχανικη _επανασταοι Αντικατεστησε με μηχανας του Ανθρωπινους μυωνας , < Ε 3 ς τον κοσμο »· τη αυριον . ειτε , Οα εχωμεν αναγκην απο ι'πιιλληλους τοσον οσον χοειαζο μεθα σημερον τους σκλαβου ιων κατεργωνι . Ι 1 Ι _« _ΙΙΙΓι ΒΟ « _ΓΑΤΡΙ Το βραδυ της _ηβοο-ομενης Τριτης , δ εκλεκτος _ΟΙαβος των Οιακ _εκριμενοιν _πρωτο , γιονιι * _τ β ' ' _οιν τοΟ Ι _ιλληνΜΙ οΟ _©» ατο <« Μαιρης _'Αρωντκ χαι Γασως _Μαντολιδου μας _χαρισ _» με το _ανιδασιιΛ τοΟ _^ _νχβνχοιΟ δραματος _τοιι Μιιυ & κον « _ιηοθε-«•• ς δ _^ χ * γ ( ου > ιδχ » _δρβς . ιτ _ραΥ μαηχης οτιγχΙντΗτης « αι χαρας Η _« Τιω _βεοτς 8 κιι « γιου * , _ουνχβονο _χοιν » νιΧ & δραμα , ι-1 / λ _γνα θεμα ιου ιην ξ <» η _τηζ _οιχογενι « ις _Μαρχιν : Ο _ΜαΡ _' τ ιν γυρισε αιχδ τον _Λολεμο _τριλλος . Παρ * βλο που _διαδιδοταν δτι η τρελλα του _ΑχρειλΛΤΟ στο τρα υμα που πηρε στον πολεμο , εν τουτοι ς η Αληθεια ηταν οτι την τρελλ α του την κληρονομησε απο τοι . · γονεις του , χαι γι' αυτο , χατα τους γιατρους , ηταν Ανιατος . Βι αοτδ η γυναικα του Ελ _ιζαμπβθ Αναγκαστηκε να τον _κλεισχι στο φρενοκομειο κ « 1 να ζηση με ' ντην μικρη κορη της _Συντνεθ , μια πολυ νευρικη χαι « σιιγχρονισμε-ι νη _? νεα , χαι την γρτα κοι _θρηοκολ-χμιτη θεια τιον Εσ _τηρ . Μετα δεκα χρονια η _'Ελιιαιιπεθ _αγαπηοε τον Βκρεη , , χι' αργοτερα η χοοη της , που _ιιχε γινει π _« α γυναικα , τον _Κιχ . _γυιο του _αΙΓβσιμωτΑτο » Μπραου ν . Πεντε χρονια μετα την _γνωριιιια τη με τον Βκρεη , η Ελιζαμπ βθ καταφερε να παρτι διαζυγιο , Υ ια να _παντ ρηΟη τον _. Βχρεη , παρ υλες τις αντιρρησεις της _Εστηρ . Την ημερα , _ομιος , τοδ _Ι 1 α · πχιι κι Ενω η Ελιζ ιαιπεΟ βρισκοταν _) ιε τον Βκοεη στην εκκλησια , ο . ΜΑρτιν , που εν τφ μεταξυ ειχε γινει χαλα , _τοσκασε απο τυ φρενοκομειο χι εφτασε στο σπιτι του . Εκει συναντησε την κορη του Συντνε θ κι ' αφου αναγ »· ωρ ! σΤΧι _Χ < ιν , _επεισθη να περιμενη τη γυναικα του να _γυριση απο την εχχ ? . ησια . Αυτη υμως δταν _γυοισε και τον ειδε ουτε καν τον πλησιασε . Τον φοβοταν εξ αλλου η Αγαπη τη _γι' αυτον _ιοτερ απο 15 χρονια , ειχε _σβυοιει . Την παρακαλεσε , Εκλαψε , _εΟυμυισε , αλλ' αυτ ι ) τιποτε . Ο γιατρο Ελ _' Μοτ , π , _ιλ . ηος φιλος τοδ Μ Αρτι ν , ποι * τον ρπεσκε φΟη , _ΜιτωρΟωσε με μεγαλη δυσκο _^ ι να τον _πειση ν' ΑφΙση τη γυναικα του να ζηση με τον Βκρεη . που ηταν νεος κι υγιη-, Οταν ομως ο _Μαρτιν πηγε να την αποχαιριτηση , αυτη βλεποντα την απελπισια τον κι * επειδη φοβοταν _μηποι ο Μαρτιν _ξανατ ρελλαθη , αποφαπισ _ε να _μεινη ιαιζι του . Οταν αργοτερα ηλθ ε ο Βκρ εη , αυτ η παρ' υλο που τον αγαπουσε , δεν ηθελε να- φυγη μαζι του , μεχρι « του την επεισε η κορη τη λεγοντα της πω Οα φροντιζ _εν εκεινη για τον πατερα της . 'Εν τφ μεταξυ για ν' _αεροοιο » Οη στην περιποιηση τοι ) πατερα τη : μα χιΑ γιατι φοβοταν ει συνεπειες της κληρονομικης τρελλα « ν παπρευοταν , η Σ υντνεδ _ιδιιοξε τον Αγαπημενο τη Κιτ , ακρι βως _υστερ Απο _τι | δηλωσι της μητερας της πως _θαμενε _( ια _ζι με τον Μαρτιν που επεισε ν . αι τον αιδεσιμωτ _ατο Μπραονν να διοοη την _συγκαπ ' ιθεοι του για τον γαμο . Το _ΙΟγο αε καλη _ιιεταφραοη και Αποδοθει * κατα τροπον πραγ _( ια χι Λριατου _ργημειχτκον , Απε-( _ι πασεν Αβιαστα τα θερμα _χειροχροτηιιειτ α _τιιιν πολυπληθων θεατων που κατεκλυ σαν _προι _' ιε τυ Οεατρον « Π αλλαςτ · . ΙΙ Γασοι _Ιιανιολιδον , ιος Συντνεθ , | ιε την φυσικοτητα ο' _ιιλε της _τΙς κινησεις χαι χην καθαρη φωνη της , η Μαιρη 'Αρωνη , ιιις Ι 5 λ _ιζα | ιπεΟ , ο Χρ . Τσαγανεας , ω Μαρτιν , χαι η Νιτοα Τσαγανεει , ως Εστη _ρ , ιιπε βιοοαν θαυμασια χου ρολου χο >» ' . Κ αΙ οι * Λγγ . _Λαμ- _* _πρου , ως αιδεα , Μπραο υν , Λ . Ηαπαγιαννοπου } , ας , ως γιαχρος _Ελλιοτ , Ν . _Χειτζιοχος , _εο Βχρεη χιιι Κ . ΙΙαππας , ως Κιτ , επαιξαν _Οαυμιισια . Γεβαια , ονοιαιτα δεν Οι ' ι ηταν Αναγκη ν' Αναφερουμε , γι ατι ολοι οι ηθοποιοι Απεδιυοιιν του ρολους τιον εξαιρετα χαι καταχειροκροτηθηκαν χαι _κρατηααν ι ' _ιδιαπχιοχο το ενδιαφερον χων Ορατων ( Ιπ ' Αρχης _ιιεχρι τελους . Λ Το εκλε χτο θεατρικο συγκροτημα Οα _δοιση την τελευταια του παρασταση _οτη _Λευκοιπ _ια το βραδυ της ερχομενης Τριτης με την _κιομεντ ! τοδ 'Λλ , Λιδ _ιοοιχη « Τ . νας ιπποτης ητον καιρο μα _> . Βια την παρασταση _ειοτη , που ιΙν _χιι η τιμητικη τυς εκλεκτης , τρ (/ π « γ ( ι ) νκηοι « _ς χηι συνθιασα _ρχινα « , _Λρων η , οι τιμες θα μεινουν οι ιδιες . 'Εν τη ) μεταξυ , μεχρι της Τριτης , Λ _αιαους Ο' _ανεβαστι στη Λευκοιπια χα υπολοιπα εργα του οι * . ¦ π οταμιου του , Τι ν Τετα _υτην , _!) Απριλιου , ο θιασος Ο Αρνι · _ιιη τΙ ς _παραητΑο ης του οτη Λ ' ι ' · _μεοο ) ιι την .: Κληρ ηνο | ια » , Β . Ε . Ι . Κοινωνικη Ζωη ΧΟΡΟΙΒΑΣΙΑι _ΑΟριον ιΙαοασνιο _ιΒι , · η , Α _Μαχαριοττ ις δ _ΑρχιΛπιοχοΛος θα _χΜΟ _βτεκτιβτι χατα την αχο _λοβτΧβν · ιο 3 ν Χ ««« τ » μβν καΙ θα ειχη αυτους ιν τφ ( . ναφ _^ _νβιι ηιιντις . , , ΑΕριον Ιιαοαπ τιιυην ο « ρο _χηρυι _Ρυ _' Αο ·< Μ » ββαο ) ι * ιι * Ν . Πεισας Οα _ομιληστ ) χατα -ιην αχολοιυθιαν τδν _ΧοΜηιΤι-¦ σ _μΦν εν _ι φ Ι « _ρι > ναδ > 'Αγι _ο » _ΚασσΜινοβ _Λβιοκοο χας . ΕΠΙΣ ΚΚΨΓΙΣ Ο _κ · ΠιπιΙξ Γασιλειου χα ' ι η δ ) νι . ς _ΖοζΑ Τσαπα ριλλα θα _δ _^ χΟοΟ _οχ _^ _αβητηβι ° 1 ! 5 ε 1 »* ψας επ 5 ευκαιρια τΟδν αρραβωνων των _αιριον Πο _^ ασχευην χαι το Σα _ββαιον , μονον το _Απαγευμα , _ειι την ενΑ εμιαφ _οι · χιαν της χ . _Κιχιτσας Π . _Μιχαηλιδου . ε 1 τ 1 δε 1 ηεισ απαγγελιας , Το προσεχες Σα _ββατον , _βην Απριλιου , χαι ωραν 4 μ . μ ., _εις την οιθβυσαν της Κοινωνικη ς Προνοιας , · . δδος Τ ««« υπη αρ . 88 , δργανοννχχιι υπο της-Πνειι _^ _ματικης _Αβελφοτητος _τειον κατα ' _το οποιον Οα δοθη μαθητικη επι _βιιξις απαγγελιας υπο μαθητων χαι μαθητριων της _ταξεως απαγγελιας _της χ . Μαβιας _Βχαφτερου . Τιμημα εισοδου , συμπεριλαμβανομενου _^« αι . _τειον , δυο 0 Ελινια . ' II « ΔΗΙ _νΠΟΤΡΠΑ » ΤΟΥ ΧΑΒΔΝ Το αναταοτον του Χαυδν « Δη μιουργια > βα _αναοιδασθη δια τε λευταιαν φοραν το προσεχες Σαδ _βατον _, _εις το θεατρον « _Ριαλτο » , « πο την _διευθυνσιν χου κ . Σολ . _Μυχαηλιδη . ΚΙΝΗΜΑΤΟ ΒΡΛΦΙΚΑΙ ΠΑ ΡΑΣΤ Α Σ ΕΙΣ _Λυριον Παρασχευην , χαι ωραν 2 μ . μ-, διδεται εις τον εν Λευκωσια κινηματογραφον Παπαδοπουλου , ευγενως παραχω - ρηθεντα δωρεαν , κινηματογραφικη παρασιασι υπερ των απορων μαθητω ν χαι μαθητριων τη Προτυπου Αστικης Σ χολης 'Αγ . _'Αντ ωνιον Λευκωσια και παρακαλειται τι κοινον ? πως υποοτηριξη τον ευγενη αιιιον οκο . _τον . Εισοδο : _γε _νικη Ινα . _σελιντον . ΧΟΡΟΙ Το προσεχες Σα ββατον , ι _ερεχοντος χαι ωραν 8 . 30 μ . μ-, θα δοθη εις την _αιθουσαν τοι εν Κτη ματι __ _χινηματοΟιατρου ιΤιταν χα _* _. ο ετησιος · χορο το _* _εΑνταφυματιχου Συνδεσμου ΠΑ ρου » , ο οποιος προβλεπεται δτι 3 _ιΙ οημειοιση μεγαλην επιτυχιπν . 'Εξηικραλ _ισθη η μουσικη της _'Αο-τυνομιας . ΕΚΔΡΟΜΑΙ Υπδ της , « ΠΕΟΝ » Λευχωοι ις διοργανουται εκδρομη , την προσεχη Κυριακην , εις Χαλειν _χασην , _Αρμενομοναστηρον , Αντιφωνητην , _θινας , _Κυρηνααν , _Μπελλαπαις και Γουνου . Λονανται να μετασχουν τα μελη και οι προσκεκλημενοι τοιν . Τιμημα -Ι ) , *! . Ε _χκινησι 7 . 15 π . μ . Απο το οικημα της _« ΠΕΟΝ » . ΣΥΒΚΕΝΤΡιΙΣΕΙΣ ΒΟΝΕΩΝ Την _παμελΟουσαν Κυριακη » _συνεχροτηθη εις τδ Δημητ _ρειον ΠαρΟεναγωγεΤον Παφου , _ουγκεντροιοτς γονεων οργεινωθε _ιοα υπο της Προτυπου 'Λ _οτικης Σχο λης _Κτηικιτος χα ! τοδ Σ _ιινδεοιιου Βονεων . _Κατ' αυτην _ωμιληαεν δ Ιατρο χ . Σαπη _ριος _Ταλαοιδη περι « Υγειας χαι υγιεινη γενικω ς χαι εΙδικως περι _ιης υγειας τοθ παιδιοι » . Λ _κολουθιο ο οχολιατ _ρο χ . Ομηρος Δημητριαδης * _εξεΟεηεν ιν _ολιγο >{ , τα της _οχολιατριχη εργασιας , ως _αΚτη διεξαγεται εις τα σχολεια της _πολεοι ς ιυις . 'Επι βτι ς η μαθητικη χηριοδι _α , υπο τ ην _διειθι _^ σιν των κ . κ . Ιωαννη Μιχαηλ και Στ _ιλιου Μιχαηλιδη , _εχραγουδη _σε δια (( . ορα Λσματα . ΕΙ την ηυγκεντ _ροισιν π «( ιεαχ ηηαν χαι ο Προεδρος _ τη Σχολικης Εφο ρειας , μετα μελων αυτη , καθηγητα ! κ « 1 διδασκαλοι , ΓΙΓΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΙΑ _ΤΟΤΣ ΦΥΜΑΤΙΚ 0 Τ 2 Απευθυνεται αρμοδιιος _Εκχλη · σις προς το χοινον δια την _αποατολ . ην ΙιιΛΜιον κιιι περιοβιχων δια του Ασθενεις τοδ Σανατοριου _Κυπερουντας . 01 Διοικητα ! των επαρχιων ανιιλαμ _βαναι ·»· να διηβιΛΛζουν ταυτα _εις τον προορισ ιιον τοι ν . ΚΚ _Λ ΟΣΚΙ Σ Υπο της ιν Αθηναις Σχολης Μετα ξα εξεδοθη ομιλια γενομενη υπο του υπηρετουν !! ) _εις _τι ' ιν Σχολην _ιριλολογοι ι κ . Ιο _ιαννοι ' Ληιιαχη , ενωπιον χοι ' _Σχιλλογου των Καθηγητων και Λιδιιοκαλιιιν χαι των _μαθητεδν περι « Ακριτικης ποιηιι _εοιςι ' . ΧΗΡΕΥΕΙ 6 ΕΣΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΤΑΤΟΥ _ι . ιι . ιην ' 1 ιι , γιρ / ια * ην ΛιυΙκηπιι ' χιι _ριυι ι | ιΛνι ) ιο < _και _συνταξιμος 01 · , _Αμχιικκτ _τατου _νωοαικων Λ · (¦ ων μι μιοΟΑν 1318 x 1 2 ι . _^ 20 _ιτηοι _ι ,, ς , _ιιΧιι ον _τμιαριΟ μι _κον ιηι _υοιια , ΑΙ ιιιτ _ηεχις 1 _· ι 1 « Ο τι , ιιου (¦ « ν , Β > _τι | . _« ιιιι νη · πρ « ι « χΟοΟν υιι 6 _χυν _αΙτ ηιι , Ιν ι ( ς τους Λιοι χη τας των _ιπα _ονιΛν των _οΟχΙ _Ιοαοοιιρον τιι ς ? 6 ης Απριλιου , ο γολγοθας ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤιθΥΑΡΤ Η _« Μη _^ ΜΜ « ΗΜΜΜ « Μ * ι « ΜΜ « _ΜΙ Μ _^^ _ΓΓΟΙ ΜΙΑ ΤΡΑΠΚΓ ΓΙΤΕΜ ΜΕΚΜ Η _£ _ΟΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙ ΟΝ ΤΕΛΟ _Ι ΤΗΧ · ΙΟΥ < Βην επομενην _, εδημοσ « υ « α μια λαχανιχη Α , _ναχοινικτι ς : η υψιι > _Μιαα _ΑνηγΥιλλιν _, _'δ _» ε συζυγος της , Α βασιλευς Ε _ρβι--κος της _Σχωτιαιχ , « Ιχε _δολοερο _· _νηθβ υπο Αγνωστων . Εγιναν δηοβν ποοβπαθειαι δια την ανακαλιπριγ των αγνωστο _> ν ανιων , αΑ > . α κανεις δεν υπβτη & _τ 4 το την _ακηνοθεσιαν . ΚΙς _£ λβνς ιους τοιχους χης χ _οιΛαζ γραφονται , ε , _αγοαφαι χαι συνθηματα , που καταγγελλουν & ς _δολοφονογ τον Μηοβ ουελλ . Αυτος δμως εξαχολοι * - θει παντοτε να περιφερεται β _ριομδευτΜα , πεβιστοιχιζομενος Απο · τους _σιρατιωτας του , Ε ν τουτοις , η μεγαλη _δημοτικοτης της Μαριας μειωνεται επικινδυνως απο ειμερας « Ι ημεραν . - Το _αισβανεται χαι η ( οια . Αλλα η διχη του Μπο βουελλ , που επακολουθει , δεν ειναι παρα μια παρωδια δικης , Ολιγας ημερας μετα την δικι _, _ν αυτην , _ιις Αποστασιν 8 χιλιομετρων απδ το _Εδιμβρυργον , δ Μποβουελλ επι κεφαλης 100 _Ο στρατιωτων , σταματ α την _βασιλισσαν και χην ΑκολοιιΟ _ιαΛ' τη ς , καθως _εγυριζαν εις την _πρωτειιοιΗιαν . Ο Μποβουελλ _αιχμου . _αιτιζει την _Μαριαν χαι τι ' ιν οδηγει εις τον _πυργον του _Ντανμπαρ , οπου δηλωνει επισημως : —θα νυμφευθω την _οασιλισ σαν . με την Οελησιν η χωρις την Οελησιν ολου του χοσμου , ειτε το θελει η Ιδια ειχε δχι ! 'Αλλα ξερει πολυ χαλα , οτι η Ιδια τα θελει , Αφου ειχε δηλιοσει ηδη , δτι _επροχιμοΟσε « να χαση την Βαλλιαν _, την 'Αγγλι _- αν χαι την _Σχωιιαν χαι να το » _αχολουθησιι ντυμενη φτωχικο εις το ακρον του κοσμου , παρα να τον , Απαρνηθιν » . ¦ . , Η Μαρια _Στ _ιουαρτ _ιμεινεν εις τον Πυργον τοδ Νταμπα _ρ μεχρι _της 3 ης Μαιου . Μετα ενα μηνα , εφθανεν εις την Ευρωπην η ειδησις , που _προεχαλεσε την γενικην ηγανακτηοιν : η Μαρια Σ τιουαρτ θα _ν-πανδρευετο τον _εραστην , της τρεις μολις μηνας μετα τι ιν δολοφονιαν τοδ συζυγου τηςΙ Οπως Οα _αποδειξτ » το μελλον , ειχεν εγκαταλ _ειφει ι _πραγματικω ς , τα παντα . ις _^ _ος χαριν του Μποθουελλ ... 'Ο τριτος γαμος της _ετελεσθη ε 1 ς τας 4 το _προι , ενφ η βασιλισσα _εφορουσεν Ακομη τα πενθιμα _φορεματα της . 'Ο μην του μελιτος δεν εκρα τησε παρα μονον τρεις εβδομαδας και δεν ητο παρα μια αργη και συνεχης _αγαι , νια . Το ζευγος ηξευρεν , δτι ητο χαταδιχασμενον μεσα _εις τον πυργον εκεινον του Μ , τοι _Γι ' · , ΙΗ , μαχρυα απο τον _οτοι-,- _ιον των . Οταν οι λορδοι της χωρας , συγκεντρωσαντες 3 . 000 στρατιωτας , εφθασαν βια να τους συλλαβουν δεν μενει , πλεον εις τον Μποθουελλ παρα να πηδηστ ) απο το παρα _θυςον και να του φυγιο επωφελουμενος ακατους . Μετημφιεαμενι ) _εις ανδρα , η Μαρια Στιουαρτ τον ακολουθει , δια να ζησι ) η » α πεΟα _»·]) μαζη του ... 01 δυο φυγαδες χιιτω _ρθωσαν να ε . _τανευρουν τον _στραχυν των και να Αντιμετωπισουν τους εχθρους τιον . Α λλα _ιις την μαχην που ( _τυνηφΟη , ο στρατος των ενικη βη . Ο Μποθουελλ χατωρθωσε να _σωθβ χαι πα ) Αν δια της φυγης , Αλλα η _δασιλισοα ουνεληφ _θη _αιχιιΑλωτος . Χωοα πλεον εχει χασει τα παντα : τδ στεμμα της , τδν υιον της , τον εραστην της , Η δυστυχια τη _δλοκληρουται _, δταν _εις τον _Ανακτορον του Μποθουελλ ανεκαλυφ βη μια χασσετινα που πι _ριειχε τα ς ερωτικος _επιατ ολας τ ης , αι _οποιαι εδειχναν _χαΟκρα δτι η Μαρια δεν ητο πλεον μια βασιλισσα , Αλλα ινα _τικρλον οργανον ενο ασυνειδητου εγχληματιου , Η αποδπ _ξις αυχι ) της καταπτο _') σεο ) ς της _εαοβη Λ | ιεσω _εις την δημοσιοτητα και _εις δλην χην _Σχοιτι _α ν ηρχι _σαν νιι ΛνιηχοΟν αι _χραυγαι : —Εις την πυοαν η μεγα _ιρα ! 'Ετο ποΟετη _θη ιι , ς τδν Ορονον ιν σπουδη ο υιο της , δπο το _δνιηια του Ια χοΙ βου _ιιοιι της Σχωτια ς , ευλογηΟιι _ς δχι Απο ι '·( ι _καθολιχον _Ιεοεο , αλλα απο τον Τζων Νοξ , δια να _δειχ _θη ιτσι εμφανεστε ρα , Ιιτι ι ) _πτωαις της Μαριας Στιουαρτ εσημαινβ χαι το ») _Οριαμβο-ν της Μεταρ _ρυΟιιισεω ς , Η _βχχτοτος βαβελισοα μεταφερεται , εις τον πυργον του _Λοχλεδεν _, αοιι ητο _κτισμενος επι μιας νησου , ουκος ωστε ντ > ειναι αδυνατοι βιαδιμιοτε ο > _ποδρασνς . Αλλα οι εχθροι της εληβμονησβν την δυναμιν ι η γοητειας της . Εναρ _νιορος ευπατριδης _Υοτ _,-χευετο Η _πραγμοτ δη αυτην , χαι με την _δρηθειαν του , η φυλακισμ _ενη βασιλισσα κατορθωνει να _Αποδρασπ , _(« - τημφΜ βμενη εις υπηοετοιαν . Μεσα _εις μιαν εβδομαδα , η Μαρια Στ ιουαρτ χατορθων _» να « _τυγ _^ _ιβτιοιικηι _στοα-ων 8 , 000 ανδρων , _χαθολιχων χατα τ 6 _ΛλεΙ · στον , που θελουν να την _βοηθττσουν _εΙς τον αγδ ) να της . Αλλα μια χιιι μονη μαχη , εις το Λανγχααιδ εκμηδενι _ζει κω παλιν τον _βτςατον και τας ελπιδας της Μαριας . Κ αι δλλην μιαν φοραν , η βασιλισσ α αυτη —που εχει γνωρισει ηδη Αναριθ μητους φυγας — πηδα επανω _ει ενα αλογο και φευγει εν καλπασ μο ) Μετα _τρεις _ημερχις , φθανει _ειε τα συνορα της χωρας της , * αι εις την θαλασσαν . Ημπορει Ακομη να κατα φυγη εις την Βαλ λιαν χαι δλη η Ειρ _ιοπη ειναι Ανοικτη βι' αχ / την . 'Αλλα , οπως _Εμελλα να καμχι _βραδυτερογ και δ Ναπολεων , η Μαρια επροτι μησε να εμπιστευΟ _δ την τοχην της εις την επιεικειαν τη Αγγλιας . Η Ελισα βετ την εστειλεν _εΙς ινα πυργον και την ειδοπαιησεν , δτι πολυ γρηγορα θα _αποφασισΗ περι της τυχης της . Επειτα , η Ελισα βετ _Αρχιζει να την _στελλτι απο του ενος πυργου εις τον αλλον , και παρ δλην την φιλα _ργυριαν της , τη παραχωρει επι 19 Ετη επιχορηγησιν 200 λιρων μηνιαιως . · Εκτος τουτου , η Μαρια εισπραττει απο την Βαλλιαν ενα κρατικα » - επιδομα 22 ρρ λιρων . Κατα τα πρωτα ετη τη αιχμαλωσιας της , μενει ησυχη . Αποκαθιστ α την εΛαφην της με την Ευρο _, Ιπην και απασχολει τρεις γραμματεις δια την τεραστια »· Αλληλογραφια »· της . Βυρω Απο τον _πυργον τη οργανουται ενα περτπλο χωτατον συνωμοτικον _δικτυον , δια να επιτυγχανεται η δια _βιβασις των μυστικων επιοτολων . 01 χατασκοπ οι τη _πιιγαινοερχονται ει το _γειτονικον χω ριον > _της στελλουν ? γγραφα : κρυμμενα | ιεσα εις βιβλια , _εις εσωρρονχα , ει τον διπλον πυθμενα καποιον κιβωτιου η μεσο ει μιαν _περρουκαν . Χαριν _μεγαλειτερας Ασφαλειας , χρησιμοποιειται μια Αορατος _μελαντ και ειδικο κρυπτογ ραφικος κωδιξ . ' Αλλα οι - / . _αταβκοποι της ε _πιτηροδνται απο την αστχ · νομΙ ( ιν τη Ελ . ισα _βετ , που ειναι _μιει Απο τα Ισχυροτερα του κοσμου . Η αστυνομια αυτη γνωριζει λεπτομε ρειας δια τον καθενα σχεδο » - απο τα τρια εκατομμυρια τιν κατοικων της _'Λγγλ _, _Ιας . Καθε ξενος , _ποι φθανει ει την _χωραν _, παρακολουθειται Λγουπνως και οι υποπτοι συλ _^ . _αμβανονται . ΛΤΡΙΟΝ : Η συνεχεια . ΜΟΛΥΓΔ ΟΣ Ο Μολυβδος , ενα των βαρυτερων στοιχειων , _ευρισχεται ει . _ιλιι βτα μερη του κοσμου ω _γαλινιτης η θειικο _μολνβ & ος . Ο ι _υσβεται επισης _εις ττ ) ν Γορειαν Αγγλιαν και Ουαλλιαν _, ειια 11 ινα των πρωτων μεταλλων : _ιοι · κατειργασΟη δ Ανθοωπο ς . Το _ιρχαια Ρωμαι χα λουτρα _ιπρομηθευοντο υδωρ δια _μοδνβδινω » _τωλχ ' ινων , και δια πολλους αιωνας _εχρησιμοπο _ιειχο δια στεγα ιιν , 'Ο μολυβδος λογιρ των Ιδιο τητων του —· ( _ι αλαχος , _« υχολω ' _ιατεργαζομενος χαι Ανθεκτικος εις την _διαβρωσιν - — δχι μονο » ιξακολουθει να χρησιμοποιη _τ αι εις τας ως Ανω , _εοΥωιια · με [ _ρι σημερον , αλλα χαι ει πλειστος οσας σημαντικος χρησει ιεγαλαι ποσοτητες Αναμεμιγμενοι με _αντριοηον _χρησιμοποιουνιαν σημερον δια την κατασκευην πλακ ων δι' ηλεκτρικους συσσω · ι _ευτας χαΙ δια την προστασιαν απομονωτικων καλωδιων . Η μα , ακη _μεταλλοχολλα ειναι κραμα μολυβδου χαι κασσιτε ρου , κρα _ιαια δε χαλκου , κασσιτερου κοι - _μολ . _υβδου _χρησιμοποιουνται ω : ιποοτηριγματα . Ο λιθαργυρος , _, δξειδιον τοδ μολυβδου , _χρηοιια _) [ _οιειται δια _τη » ι χατασκευην _οχληδας υαλου , γυαλισ μενης _πορσβ-Λνης χαι δια την κατε ργασια »· του ελο , _στικου . 'Ο κοκκινος _μοιυδδος , αλλον _οξειδιον , χαι & λευκος μολυβδος ειναι πολυ γνω _ιτοι εις την _βιομηχανιαν των _χοωματ ων . Εις τιιν χημικην _βιοιηχανιαν αι συσχευαι δια ν την παραγωγη »· χαι φυλαξιν τοι ΙειιχοΟ δξεος ειναι επενδεδυμεναι ' , δια μολυβδου , λογφι της _ιντοχης του εις την δια βρωσιν . Η Ι . 0 . 1 κατασκευ αζει προιοντα κατειρ- _^^ _^^ , 'ασμενσυ μολυβδου , ω ελαομαχα , σωληνας , _γ / ' ~ _*^ , _ωριδας , συρματα βια μεγαλ ην ποικι _ι . ιαν σχο- Κ | _^ , | Λ ιων . Επιση ς κατασκευαζει τα _ειδιχα _παραγιο- Μ _^^ _^ • α του μολυβδου τα χρησιμοποιο _τ 5 ) ιενα δια τους % _** _ι _·^* _ι _^^ _κπυοο-οκροτηρα των _εκρηκτικιον υλων ει τα _^^_^> - _ρι 7 . _Βια χ αι λατομεια . _^* _β _^ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑΙ ΧΗΜ ΙΧΑΙ ΓΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ Ι _Αντ ι ιτρε < 3 «* ι βι εν _Κυττρ _ψ Ο . Β . ΣΙΑΚΑΡΙΑΠ ΛΤΔ . , Οδος : Παφου αρ , 11 , Λ ε υ χ ω α ι » _!¦>»« 11 * * Η Η 1 » Κ 11 _>»¦ 11 Η _* 1 _·>> _. |»¦>»*«» Κ _ι »< · ¦ · : μ ) β _ΝΟΚΟΑΝΙΑΝΟ ,. ! _ , ·' . ' Το ω ανω _ατμοιτλοιον αναμενεται ει Λ « μ « - • σον περι την ΙΟην Απριλ ιου 1952 . _δβχομενον ¦ . φορτια υια ΣκανοΙν _βυιχου λιμενα | [ ΣΟΥΗΔΙΑΝ , Φ 1 ΛΛΑΝΔΙΑΝ , ΔΑΝΙΑΝ , Ν 0 ΡΓΗΠΑΝ _1 ι ι ' , Δια περι 3 σοτερ * ς πληροφορια _αιτευ _θυνεσδε _^) _> προ του Βενι κου Πρακτορας : — · : _ηιι _ιι Η _1 ΕΑδΒ / Ι 0 £ « £ Υ ( _ΕΜ ) _ιΤΟ ., : 1 ΛΕΜΕΧ ΟΝ — ΛΑΡΝΑΚΑ — ΑΜΜΟΧΟ _Σ ΤΟΝ _ ' Τηλ . 101 ! Τηλ . _3 , 1 Τηλ , 35 Α 14 , Β _. ' · . ¦ -... ¦„ . . _... _. _. * ... ¦ ¦ _. . . ¦ _... . » _. . ¦ . . _...... ΙΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΣΑΓΓΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟ ΥΚΟΥΔιΙ 2 ει ΤΡΕΙΣ _Παροκιτασ _ει Καθημερινως : _ιι . ιο , ( 5 . _15 και 9 . 15 μ . μ . Ι ι Μια υπερκοσμια μυσταγωγ ια ! ! Ενα πνευ-ι • ματικο βαπτισμα στο θειο φως του Ευαγγελιου ΙΙ ι _ΠΙΙ _ΜΙ 0 Μ 1 _Η Ι • ¦ * ι · ΠΛΡΛΒ _ΟΒΙΙ Ι ιι · Β . | — ΚΑΤΗ ΒΟΡΙΑΣ . Λ ¦ ι • ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ · ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ 8 ΕΑΝ _0 Ρ 0 ΠΟΥ · : ΕΙΣ ΒΑΩΣΣΑΝ ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗΝ ι • * ! Ο ΓΙ ΟΣ — 11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ — ΤΛ © ΛΥΜΑΤΑ — Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΛΙνΙΠ ΝΟΣ _Ι • II ΠΡΟΔ ΟΣΙΑ ΚΑΙ Η ΙΥΛΛΗ 1 Ι Σ ~ Η ΔΙΚΗ — ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΟΛ _ΒΟΟΛΝ— · 5 ΕΠΙ ΤΟΥ Σ ΤΑΥΡΟΥ - Η ΑΝΑΧΙΛΣΙΣ ! ! • _-Σ 1 Ι Μ —Τ ην , _τ μυοιχη ΚΥΡΙΑΚΗΝ Ι ' · , · Ι , Λι δια να & Μηι ) η Λ χοαμιι των πι οιχ _ωροι » ι _^* , των χωριων να παρακολουθησουν ιην Μιγη λπωδη ΘΡ _Η ΣΚΕΒΠΚΗΝ Δη ·« ·> ιιιοι > ργι « , διδ ονται ΠΕΝΤΕ θρκιμ < ιι > ι > π χ < ι ! ΠαρΛΛιασ _ει : Ημ ι , π . οο π , ιι ., ! 5 1 . 80 , » . 30 , 0 . 80 κιιι 9 . 811 μ . μ . , • ¦ « « ΜηιηιιιΗ . _·« _β _« ηι ρ _« ι _» ηιι * ιηηηιΜ _»»·^ ι » ιι ι ι ¦ « ι ι ¦ ι ι ι ' ! 1 ι ι ¦ ¦ ¦ 1 ' _^ ' _* _·— ¦ _- _«^·*· - _·»·«» - _« Β - _*<·» - _· - _¦' _- _' 1 ΤΤ ' , _- _ Μ _Τ ' _^» ' - Μ _'ηιιΙΗ 1 ΙΜι _ιΜι _|^ ι _^^ Γ _<»*· Μι _^| |||||| ιι || ' | _^ _ΦΙΛΑΝΘΡ _0 Π _1 Κ 0 Ν & ΕΙΠΝ 0 Ν ΜΕΤΑ ΧΟΡΟΥ Εις το « ΛΗΔΡΑ ΠΑΛΑΣ » Σα 66 ατον 5 Απριλιου ΥΠΕΡ τιι ε ανεγ ερσεως του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤ _ΛΟΝΟΥ « ΜΑΝΑ Σ » _< Πα ρακαλουνται _δοοι _εκρατησαν τραπε _ζακια οπως _ειδοποι ησβυν την Διευδυνσιν του Ξενοδοχειου δια τδν ακρι βη αριθμον τιιν θεσεων τας οποιας θελουν , _αλλω θα υποχρε _ωθουν να πληρωσουν 6 _λας τα δεσει ς τας οποια εκρ αττ ιοαν και _τβυτο _ιρδ _« _υκολωτεραν _διευδετησιν των ζητουμενων εισιτηριων . ¦ -ΥΛΟΥΡΠΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΟΝ _ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΥΑΟ _νΧιντιΚΙΒ Λι , ' ι ' ιτο ' ιματα νλπ , _^^^ _^^ ,. Κ ' 3 _ΤΛ ΟΤΡΠΚ Ο Ν — — ΤΙΥΠΛ ΝΟΝ ?* η ι 515 · _.. ΠΛΑΝ ι ΕΣ ΑΡ , _ΣΤΗΣ ΑΒΒΛΙΚΗΣ ΚΑΒΑΣΚΕΥΗΣ βαρεως τυπου με λεπιδες _λβ ιντσων πλατους , προς αμεσον παραδοσιν . . ΒΡΑΨΕΤ Ε ΣΙΙΛΙΕΡ ΟΝ : ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ Ν . Π . ΛΑΝΙΤΗΣ ΑΤΑ . ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑ ΝΗ Μ Λ ΤΙΙ Ν ΛΓΜΚΙΟΝ - ΛΜΜ ΟΧΩιΤ ΟΝ - ΛΓΤΚΠΣΙΛΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ ι · • ΑΝΑΚ ΟΙΝ _ΛΣΙΣ ι • ΤΟΥ © ΙΑΣΟΥ « • ΜΑΝΠΛΙΔΟΥ-Α ΡΠΙ , Η Ι . 5 • Ο θιασος _Αρωνη—Μα ? • νωλιδου . ιν τη επιθυμια * • _τοι · να παρουσιαση κατ α · • τυ δυνατον περ · , σσοχ εριι * μ εργα προ το Οεατρο / ριλσν · • χοι _»))»· της Λευκωσια , α · 2 5 , τι ' _ορασιαεν _υπαι ς _αντιχατ _ιι- · • _οτηση την επαναληψιν της · • _χιο | _ι Μ ) διο « Φιλησε με και « » _πεοτο » . που επροκειτο να · • δοθη την _εσ . τερινιμ · _, τσρα · « % στιιοιν τη : _Κυςπακης 0 · • Απριλιου _ιορα ο . 'ιι ι μ . μ . _{ _2 || _Ι χι ' ι δυναμικο _αιπΟημιπι- · • χο Αριστου ργημα χης _{ _• Ι _'λι , ' ιε / ανς ΜπΑρ χλευ · • .. ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΥΝΑΙΚΕΣ 5 ΛΒΛΠΟΥΝ _* · • • ε ············· »·»· · _Ι-ΥΧΛΡΙΣΙΙΛι Μ ( υιι _ ιιιι καθ ηκον μου _ιιπιιις _ι _/ η _ραοοι χ αι δια χου χιιπου χα ( _ιυχ ιιριο χιας μοιι προ τον ιν Λιυ _χιοπιι _) _ΙΥι Μ , ιτιιν Νευρολογο » _—Μ ' _υχιιιτρο _»· χ , Β . Κ . Μαιιραν ΠιΙνι ) _»· , _Ιι ι _ιπς Μιι _Τιιιρ θιι _ιιΙΒ νιι 0 ι · ( , Μιπ ιυηη _χον ιΙον μοιι , ο οπηιη λογι | ι ' ψυχικοι 1 _τιιιιο | ιι _^ ι » ι : ( χι ν _Απολεσμ _ιγι ιΙ _ι _, ι ιην ι | θι »· ην του . Τοιο υτοι ι « _ιστημυν _ες _αναμιριεια _λιιις _ειμοιιν ΥιΛ , _ταν τοπον | ι « _ς και την _ιπιοκημην τοιν , ΣΤΑΥΡΟ ι ΚΠΙΡΑΒΟΡΛΣ _ΑιδαΓΧΛλος . _Λετιχωοια , _υΙ . ι , _δ _» , 'Εκ διδκαι * ν Αιυχ » ο 1 _φ & κδ ν _·)( « _εοιρκεας < Ε # ν · Ατβ . ι « - _^ Μ ποι _ς Χρ , Β . Χταυ · ινι « η Λ Πων Π—ιο Α ·« ΜΜ ( α . ΝΗΠΙΟΚΟΜΙΚΟΙ ΓΤΑιΓΜΟΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ Κ αλουνται τα μελη τοβ Στ αθμου ιις _Κχτιιχτην _γενιχην _ουνελευσιν τιιν _προουχη ΙΙιιι _- ( τχιιν , χιιι αΙραν · Ι ιι , μ ., εις το κεντρον « Τα τιοσιριι _φανΛοι «> ( * _ννι ι | ι < 9 κ ) η ) _, χ _οΗ _χατοτοιη · ** _ημον ιιυχ ων _ΙιχΙ των πι )» ρογιυ >· νιον χαι _προ ι _λπΙ ι χ-ν ιιποφ _ασειιιν ε 5 σ « ν _Αφοοε ? την _ ντι » ( ι | ν _ληχοΛιρνΙην τον Σταθ μοι . ΕΚ ΤΗΣ ΕΙΠΤΡΟΠΚΙΛΣ

Τίτλος Θέμα Σελίδα