ΕΜΕΙΝΑΝ ΠΙΣΤΟΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΜΟΝ ΤΟ Υ Ρ . _ΟΕΟΓ _βΕ • _Αηι του αγοινα _ τδν _Χριβτι _» νδν της Σο _διετικη _ _Ρωασικ _^ 13 ον Τον ιδιο χρονο Ιδρυθηκε μια _χαινουργια οργανωση , η < Ενω · οι ) Στ ρατευομενων Α 0 εων > . Αοχηγος τους _διοριοττιχε , μι γερο μισθο ινα παλιος _( ιπο _λσε · Οικο ς , ο Αιμιλιο Βι _αροσλαΛακυ . Αιτη η οργανωση Ρογαλε ενα περιοδικο , με τιτλο , < υ Αθεο ς » , που κυκλοφορησε αε 350 . 000 Αντιτυπα . Επισ ης _τι'πωσε 70 . 555 ΑντιΟ ρησκευτικες εΙκονες κι ' οργανιοοε ειδικε ς _« _εορτ ε > με λιτανειες και _Ιεροτελεστει ε γ < Α να _βιακιομωδησ ιι τα Χριστουγεννα , το Πασχα , το Βιομ Κιπουρ , και ¦ ε ! εορτες των Μουσουλμανιον . _Μι'χρι τα 1928 η « Ενωση _Στρα-, _τευομενιΛν 'ΛΟεων * ειχε φτασει τα 5 . 500 ΧΟΟ μελη και ιο περιο · διχΛ «& Αθεος » _κττκλοςιορουσε σε δυο _εκατομμυρια _Αττιτυπα το μηνα . Πασ δλα αυτα , τα ο 0 % των γονεων στη Μοσχα _^ _ξακολοι-βουσαν να βαφτιζουν τα παιδια τους και , σε μερικα σχολεια , τα 90 % των παιδιων εδειχναν πω ς ηταν « επηρεασμενα _^ Απ τη θρησκεια . ( Σι · μφωνα με του υ · πολογισιιου ς τη « ΙσΛεα _τ ια > το 1929 ) . _ΒΒο « Πενταετες Σχεδιο > αυξησε την Αθειστικη προπαγΑνοα και μαζι μ ' . αυτ ην . του _διοιγμηιις ν « - τα των _πκττωΛ' , Η καινου ργια « _υξαημερη εβδομαδα » εκανε Αδυνατο ντα τους περισσοτερους , « _νιυ _^ _- μικρη μ _« _αψιρ | _Ιιι —να πηγαινουν στην Εκκλησια την Κυρι _ακιμ Οι νεκρωσιμες Ακολουθιε ς Απαγορευτηκα ν αυστηρα . Βια του κληρικους οι φοροι _ειτταπλ ασταστηκαν . 01 περισ _συτεοες Εκκλησιες κλειστηκαν . Και μετα τΛ 1923 ο Αριθμος των Μα _ρτυριον ιιυξηΟηκε καταπληκτικα . Ω ς τοτε , τα Σ ουιετ καταδ _ιοικαν μονο τους ορθοδοξους και του καθολικους . Μολις ομο > ς _μιιηκε σ' εφαρμογη το « _τΠενταετες Σχεδιο » , οι _δκογμ _οι Αρχισαν και για ταυς προτεσταντες κα ' ι του ΙΕ _Ορηιους . _^ Ο λαο ς Αντισταθηκε σ' αυτα τα μετ ρα . Ι 5 ς πιο σημειο δμως ειχε _ερταστι η _Αντισταση ' _του Παι ς ηταν οργανωμενη Λυτα τα ερωτηματα Εμεναν και για μενα χανρις Απαντηση , ως την εποχη που Εγινα μελος της Χριστιανικης αντισταο · εο > ς μεσα ατη Ρωσσια . Και . πριν Απ' τον πολεμο ομως , μ _« ριχα _« _δπειοοδια » που διαβαζα στο Σο βιετικα τυπο , μοΟλεγαν , τως καποια ζωντανη θρησκευτικη κιν ηση υπηρχε _ιχ _ζΧ . Κοντα ατο _Χαρχοβο , καποτε η Κομοομυλ προσπαθησε να καταλαβει μια Εκκλησια . Ο ! Χριστι ανοι νεοι « _αντισταθηκαν μ' ολες τους τις δυναμεις με Αποτελεσμα να ετχοτωΟουν επτα κομμουνιστες . Σιτι _τν ιδια . δμως εκεινη μαχη ειχαν _ποοσφερει τη ζωη του χ αι οκτω _Υοιβτιανοπουλα . Σ' Αλλα _χοιβια . η Αντισταση επαιρνε πιο οιαι _» χαρ ακτηρα . Σε καποιο χα > - ριο οι χριστιανοι εμειναν Αγρυπνοι οκτω μερονυχτα φυλαγοντ ας την _Μικ * λ _) _ισια τους . Κι ' οταν μια κοπελα τη Κομσομολ τολμησε να μπιΥ μεσα χιιι να _ιμτνιση τι _ειχυν το πληθος πανο ) στην αγανακτ ηση του την _οκοτιοσε . Ο λαος στη Ρ _οισοια δεν προβαλλε Αντιστασ η στη ααγνη τ « - ραννια του Σταλιν , ουτε γιατ ι του ε . Οιγε τα συμφεροντα του , ουτε γιατι μετα την επανασταση τοΟ _στρρι ' ιΟηκε το δικαιωμα να _διδοξτ » στα παιδια του Αληθειες που δεν συμφωνουσαν με τις _μαρξιοτικες _Οειοριες . Η μυστικη Αστυνομια του Σταλιν αλλωστε Οα _κειτΒπΛτγε / _ιιΙιι _κ τειοια _οιαμαρτνρια . Μα οταν του εθιγε την πιστ η ταυ ηταν Αλλο πραγμα . _Τοτερα Απο εικοσι χρονι α που ειχαν πι ' Ο'Ιαει Απ' την επαναστ αση , οι _τινδρε , ι > 1 γυναικες και τα πειιδιιι « κομη προτιμουσαν να πεθανουν παρα να του κλεισουν τι εκκλησιες του , • Το 1932 φανηκαν τα πρωτα δειγματα τ η αντιδ _ρασεοι στην ΛΟεΒοτικι ' ι προπαγανδα , που συνεχιζοταν _ιηι _Λικιι πεντε χρονιο . Η γενεα τη ΙΙοσσικ ης νεολαια , που ειχε _γαλουχηΟη μεσα οτην ψευτικ η κι ' επιπολ αι η εκπαιδευση τη ς _«^ Ενωσεως των 'ΛΟε _- ( « ν » , ειχε _αρχιαι ι να _ιιερνμ _, οι _δι ' ισχολ η θεση του δασχαλοιι τη ς με τι _ιοωτη ητι τη . Τ Λνιισυχα νεαηχ α πνειμα _τα , ακο μη και πολλων μελων τη Κομσομολ , ελεγ χοντα τιι δια φορα « ιπιχι ιι _, _ιτ , _μιιτα » κατα τ η θρησκεια , ΡΛρισκι ιν πως δε συμβιβαζονταν με την Αληθεια . ΟΙ νεοι _γονει και οι δασκαλ οι Αρχισαν να _Λρνοιινται να διδαξοιιν στα παιδια του μια φιλοσοφια που χαι οι Ββιοι δεν μπορουσαν να την Κι _οτεψουν , Και η Χριστιανι _κη Αντισταση αρχισε να _Βιχη οπ «· _5 _ου Ακομη κι ανα μεσα στα μελη τη Κομσομ ολ . Εεφι _ιλλιζοντα κανεις < τ · π ' γυ τ _· ' ' - ν . η τιι <> ιι )( τσικες ει (· ημερ [ δΒ αυτη _τηι περιει δου _, β ρισκει γεγονοτα οΛγ _αυτΛ που _οιαΛαια το 191 ) 6 , Στη πολη ΙΙ _εησΛτ _πνογιε οι οο ' _ιδεχα Απ' του ς δεκατεσσερις η · _γετ ε τοι ) Κ ομμουνιστικου _Κομμωτη ς _ιιχιιν στα σπιτια του _εικονε ς , Στο Λενιγκριιντ , π' _Βνιι ε . ργοπιει < τιο , _ιιι εργατ _ε δια βαζαν φανερα την Αγια Βραιρη πτην ωρα τιιυ φαγητου . Σε πολλα χαιρια τηι Οιικριινιιι , ( ιι δασκαλοι ειχαν επιτ ρεψει _σταυ μαΙΙητε του 'Λ φοςιιιυν _τοιι ς _σττιυρου των στα σχολειο , _—Βπρεπε ομαι να _εΒνιιι Ητ οιμοι για να τιιυ κρυψουν χιιποιι Λν . ερχοταν κανενα ' _]·^ ιιΙ )» ιιιυιιι ης της _ιΕνι _ασειο _'ΛΟεων _» . ΣτΙ ΑντιΟ _ρησχευτι _κι τιιινιε _Λρνισε _οιιμποτι ' ιζ . _Κι ' ιΟε τοσο πτι _διιιι _μορΒ _πολει _, _« Ιχ ριβω την Λ _· 0 _« , _κειιι () ' Λραιζε η _πριιοολη , χαλουσ ε η _ινλιχν ρικι _ι εγκατασταση . Ολοκλη ρα δεματα του « 'ΛΟιοι » εμεναν _ιξι'χιιει μενα » στα ταχυ - _δρειμιχα Υοαφει _ιι Λλ' τι ιι' διανο - μι ! . ΟΙ _εξιο _ρε ποιι _στιρΟνταν νιι ' ι ιις ΛντιΟ _υιν _ικιαιι _χι ς ομιλιι ς . _ηριπκονιιιν χατα _Ανεξι ' ιΥ ητα τροπο Λμιλι 'ιι _ι _' _νε . ΙΟ Βκι οοπλΑοσχ » το ΙΙ _Ι . Ι 7 ιινη . _γκηοτ , Ι _χιι Α ηι _'οαοεχθιι ηω οι μισοι κι ' ( ΙλλοΟ τα Ι !)« την _Ρωσοων , ι _^ , ω Λπ' τ > ι _ιιτγιιλι _ινιτολιις _πιστη ιαν _οτυ θεο , ( _Κι : 1 οι / ιπολ _« γιιτ | ιο £ του _Λεκριι _, λω ηταν « ολυ _μικ ροτιυο _ι Αη' τι ιν πριιγ | Κ _(· • _πχοτητιι ) , ΙΙιιο ' λο που _ιχατομμυοκι _Ι'Ληειοι Λ _4 _μπορουιταν , ιπι Χθονια _τωοπ _, νει _πΑνβ γ _» _4 Ιι χχλη ' οια , _Λκιτη _οοΡο-ιιν _ζοιντ _ανη _μεηιι τους την _« _Ιειτη . _ΑρχεΙ να _ειχεερΟ „ _χανιις ηΑ > ς τΛ ιο _βιιτ ν _· Λ τΛ 20 . 000 , 000 _τυυ _ΙΟκιοΛκαΟ λαοΟ _ιιχιιν _Λιιι ηιτ η Ανοιχτε μΛνιι 80 . 000 Μιν , * λη (·( ις , κ » 1 ατις II · _νωμιντς ΙΙολιτι _Ιις γιο . ιιιο , οοο , 000 « ληΟιι _οι _ιΛ ι'ΛιΙνχουν ιιΒιΙ . οοο • _ιΙΓτκληοι _ις ! % 01 _βιΛκτΒ ς _ητιιν _Λνιοχι'οηι ν ' Ανακαλυψουν . ολους τους Ρωσ σους που περιφρονουσαν τους νο μου τη _Κομμουνιστικτνς _Κυβερ νησεω _ς . Μονο τους πιε _> τολμη _οους παρα βατες _μπορουςαν νο _« _Π'λλαβουν . Λυτε _ει _οτ'λληψ-ε : εδιναν μια ιδεα μονο τοΟ τι , τραγ ] _ι ατικα γινοταν μεσα _στΙς _ιιε _γχμανε ραισσι χες χ * τ < ιχ ' . _ιβες . Ο 'ιι _'Χοκοπος τον Σταλιγκ _ραντ α _νλακιστ ηκε το 1907 _ι-. τειδη « Ιχε διδαξει θρησκευτικα στα παιδια » . Δυο κληρικοι _στο _Λενιγκραντ κεπαδικαο _τηχαν σε θανατο τον ιδιο χρονο , _γικτι ειχαν προσφ ερει Ασυλο α' ινα ι ευατι · κο > _ιερεσ , που « ψηφωντας τη μυστικη Αστυνομια _τελουοε τα μνση ' κιια για το λε Λ ' _^ ου ει χε _στερηΟη τις _Εκκλησιες του , _'Κκατο _προτεστονιες ατο Καρκα δικαστηκαν ομαδικα επειδη ειχαν _βιιεΟ η ατα χεριει τοις Αντιτυπα τη Αγιας _Βρατε-ης—ενας Απ * αυτου ς εξοριστηκε στη Σι βηρια για δεκα χρονια . Ακομα , κι ' Αναμεσα στους « πιστου ς » του Κομματο η Αντιδραση ολο και μεγαλωνε . Μια καινουρ για « ντιρεκτιβα » το 1937 υπενθυμιζε στα μελη της Κομμουνιστικη Νεολαιας , πω ς η εξορια Οα ηταν η _τιμο > ο , ια για το ποδι τους α * 'Εκκλ ηοια . _ιΠαρ' δλα αυτα δ « ΛΟεο ς > εγραφε μια μερα πως « 3 Τολλα με-Ι _ _ _= _„ . V - _? . _ VI — _ _^ 1 Ι . * Ι _*»|^ * _ινι · _, » υν _«*»» _1 ΛΙ , _^ 1 _^ _Ε « Λ , Μ - ιις . Ακομη και Σ ταχανο _βιτες , ανεχονται μεσα στα σπιτια του μερικε ς « θρησκευτικε ς συνηθειες * _, οπως ειναι οι βαπτισει των παιδιων , οι _Οριισκευτ _ικοι γομα χι οι εκκλησι αστικες εορτε ς » . 'Ο _« _'ΛντιΟρηακειτιχο ς » παραπονιοταν _κιιποτε , οτι _οτα Ν τομεις Μπα σιν οι τοπικοι παραγοντες φερθηκαν τοσο ψυχρα στον ομιλητη που ειχε στειλει για _δακτωτιση , ωστε δεν του Εδω σαν _οιιτε διοματιο για να _μεινη , ΙΒ ΒΙ _ραοδα * Εγραφε : « Η δραση τη 'Ιιν _αΙσεως Στρατευομε νων 'Λβεων δεν φερνει κανενα αποτελεσμα . Η δυσαρεσκει α του λαου ολο και μεγαλωνει , οχι δμοις Απεναντι τη ς θρησκειας κι Α του κληρου . Στι ς φαρμες μαλιστα , η _δνσοιρεσκεια στρεφεται _Αποκλειστχα εναντιον των 'ΛΟιων και σιτε . χως _μεγαλιονει . Οι γονεις συχνα Αρνουνται να στελνουν τα παιδ ια τους στα σχολεια , γιατι ειναι βεβαιοι πω ς εκει Οα τα διδαξουν τον Αθεισμο » . Η Κεντρικη Επιτροπη του Κομμουνιστικου Κομματο παραδεχεται πο ' _ις « ειναι πολυ πιο δυσκολο να ξεριζωση κανεις τη θρησκεια Απ τη συνειδηση των εργατων , παρα να τους ελευθερωση α _,-ι' την εκμεταλλευση των καπιταλιστων » . ΝΑ γιατι , 5 _ταν οι Βερμανοι χτιπ _ΤιΟΙιν τη Ρωσσ _ια το 194 1 Ανοι ξαν οι ΙΕκ _κλησιες κι ' ειραομοστηκε Αμεσως η πολιτικη της « IIνεξιΟοηακε ' ιας » . Ο Σεργιος . & γερο-α _τοστ _ατης του 1920 , τιαρα Εγινε σπουδαιο προσωπο , Εγκ αταοτΑΟ ηκε μεσα στι | Βερμανικη _πρεσβειι ι , μολις εφυγε ο πρεσ βευτη ς τιον Ναζι . Εκαμ ε μια ομι λια Απ' _τε > ραδιοφιιη _ο προσκαλω _χ-τας Τοδ ευσεβει ς χριστιανου να βοηθησουν _τΛν Σταλιν _στι ' ιν καινοι'ργιο πολεμο . Τα Σο _βιετ διασκεδαζαν βλεποντες τ ' ς προσπαθειες που κατιυαλλε μεσα ιιπ ' το κυβερνητικο του Βραφειο , για _νυρΟη οε φιλικη _συνεννοηση μ τις Εκκλησιες . Προι σταμενος του Βραφ / _ειου ηταν ενα Απ τα - νετι _κα στελεχη ιη 'Κν ιι ' _ιε . εω Στ ρατευομενων 'ΛΟεοιν , που τωρα _ιιχε ταχα φυγει Απ _τι μ' υρ · γανιιι ση . Βια λογους εντιπι _ιισεω εκλει σαν και μερικα ιιπ ' τα Αντι · θρησκευτικα μουσεια . Τον Ικνου _- αριον του 19-1 5 η Κ . Σ . Σ . Λ . παραχο ' ιρ ηοε μερικα προνομια οτην Ορ θοδοξη Εκκλησια . Απο δ . ιι κι ' εμπρος Οα μπορουι αν να _γινοινιαι θρησκευτικε : σιΥχενΒοιο σει και _συναςεις _προσει ·/ . ης .. _Νιι ' _ιρισαν μερικου ς εφημεριους , κι ' ΒΛωπ ιν ενα δανειο _ε . τιιν 'Κ _«· κλ _ηοια Απ ' το Κρατικο Ταμειο . Διν _ιδ _ιοπι ιν ομως στην ν Κκ χλη σια τιι δικαι ωμα να ιχ _ δικη της περι ουσια , οβτε το δικ αιωμα να ι κδωορ , θρησκ ευτικα βιβλια η να κανη , σε δ _ημιι . τιες η Ιδιαιτικε συγκιντρωοιις , θρησκευτικη διδασκαλια στα παιδια καται των ΙΗ χρονων , ΤΛ νεα γι ' αυτε τι ς _« παραχα _ιρησει » εφτασαν στ' « υ _τιι ' ι μου ε > δω ατο δασος . Κι ' _ασι _μαλιι Οα ειχα παρα _ε . ι ' _ρθη _ατ ' ιιυ _ιι ' ι ιιν δεν ειχα υποψ η μου δυο χαρακτηριστικα γεγονοτα : 'Λπ ' τη συμπεριφ _-ορα , τι ' ιν παρτιζανιιν του Τιτο το 1943 χαι 1944 , Β _ζεριι τι _εννοουσαν « Ι _κιιμμαυνιοιε μ' αυτη την εανε ξ θρησκεια » , ΙΙ μοιν ο ' μαι χαι πολυ τ _^ _ιχνςΛς , γιατι Αγ . _ρνβως _ικτιν η το μηνα ειχα σκονταψ _ω Π το δρα μο μου _πανοι σ' ινα Ρωσ σο στρατη γο , χι ο Ανθ ρωπο ειχε τι ) χιιλαισυνη νΛ μου εξηγηοη , πω ς δεν Ρπρεπι : νι ' ι ποροι καθολ ου στα _οο _· (' ιαρα αυτη τι ν τελ ευταια ιιρηνη που τ » Σο _βιετ προοι _) εραν ιιτ » _ΡΙκι ' , [ ΣιΤΟ ΙΙ _ΙΣΣΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ Π _ρισχομαοτε τοτε σε βορπιι | κλιματα , Ητα ν μια Απ' τι πιο κρυε ι , πμωνιαττκε ιιερε __ τι ιυ πολεμου , 'Ο πα γι _ομινο Αερας μας εφερνε δακρυα οτα ματια και , ιι , τποΙνοντο ς μεσ ' Λ , τ' τΙ χοντρε χλαινες μας , μας _μαστι - γοκε αλυπι |« ι . _Λιιεζι μ' Βνιι Ρωπ · σο ιεπιτ _ελικο αξιοιματι χει _πηγα _ινι _ιμν να ιπι _« ΧΒ <| . Οιιυ ι _ε τον Στριι τι _ιοιικο Διαι χητη τη _περαρερειιι , 'ΙΙτ _ιιν Αναγκη να τι ' ιν δουμε _κια να _πιζητησουμε _μιιζι του γιλ τον _Λμεπιι _ιι Μ _ιδι _απ μιι των ανταρτικων Μιινι ' _ιδιον , με ( _ιγειιινιιμ _χο υλικα , γιατι η _ιιγεια των Ανδρων βρισχΛταν π _> κινδιΥα , _Τσιερα Λλι _πολλι διιι _'τυπ ιιιηιτ _εξασιραλισαμε μια συνεντει ξη μαζι του , 'Ο Στρατηγ ο μαλιστα ιιχε δι >|· _ξει πω ηταν αρκετα ευχα ριστη · μ / νιις , _πιιιι Οα μας _διχυτιιν ιη Ακροαση , Ο _τω _ριι Μν ειχε _ιι' / , ιι ν' ακουσιο τι _ι πολιτι κε ς ταυ Ατοψει , Μα νιιι Τουτη δε . Οι ' ι ηταν η καταλληλη _ευκοιριμ , μεσιι _οτι ) χιονοθυελλα , ν' ποχ ( ποι Ι ι · την ιτ « λιτιν . η («« _ζητη ηη . ΛΤΡΤΟΝ ! ΙΒ ( τι-νεχπιι , ΠΡΟ ! · Ι ' . ΝΟΙΚΙΛ _Σ ΙΝ , _ΜινηιχιΛζιιντιιι ιι ς την Πιιλν χι _ιτοιχιαν Ποσου Ηλι _αδη _, _Αδο Α ρσινοη . Λιιι | ιι ' θ (( ιμιιτιι των 4 χαι Βι διι )| ιατΙ ( ιιν _, καταλληλα _ΛιΛ Ι ' _ρο · φεΙ (( , Ιατο _εΙιι κλπ . _ιιε κεντριχην ΙΙ _/ ρμανπιν και οιιιχλΛ ηωπιν νερου _ζεοτοΛ · κοΙ _κουου _, _ΜΙν ηικκιζοντιιι _επιοης δυο ιι »· γαλα καταστη ματα , Ι Βληροφο _ριτιι , _οδο Πι ιγμπλ'ιονο _ς αρ . III , _τιιλ . Μι » . · | ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ , ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΓ _ΕΚ _^ _λΕΙΖΥι _Μ ! Η _Αμερικανις _πριοοευτι _ εις τι ' ιν 'ιταλ _ι αν κ . Κλαρα Μ , τοιΟ Λιου ιφθιισεν ει Ν . 'Τυρχην , δια _τ · α συνο ( _υληση μετα του ΙΒροεδρου Αιζενχαουερ , του κ . _Ντ αλλε « ιι ' ι _ειλλιον επισημ ων , πιΟανο _ιτατα επι της μεταφορ α των Αμερικανι κων _στρα' . _τειι ιατων « ξ _Λυστρια ει ς 'ιτ αλιαν . ΑλΟι _τεροι , η κ . Λιους κιιτερχομενη του _« Ιεροπλανου μετα του _συζιγαυ της κ . Χενρυ Λιου , εκδοτου του περιοδικο υ _« Ταιμς » , 6 _ο-τοιος την παρελα βεν ιξ Ευρο ' ιπη . Η _^ Μ _^^^ _ηΗΜΜΜΜΗΜΜΜ _·^^ _^^^^^^^^^^^^^^^ Μ / ν _&* ι _Πιι ! _^ ι _^ _τΙι ' ε / _ιι ' _ιΙκ / Λ _^ _ι _^ _ι _^ _ι _^ _ι _^ _ι _^ _ι _^^ _^^^^^^^^^^^^^^^ _| ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΟΗ ΜΙΑΙ · ' / ψ _^ / . ΕΞΑΙ Ρ ΕΤΙΚ Η ΟΜ ΟΡΦΙΑ ' ' / Ι / ¦ * / ν κον _βο Ι / _^/ α πολυελαιος καΟωρισ μενης _ιΙτιοχν ) ς . ι _^** } _~^ ' _*'' _^ , _* Β _^ - _ _* 1 . _^ 1 τ « λλι ) λ _© ι ιια θεατρα , _'υχκλ _ηοι κ _^ _Α _« _5 _*( _βι— _~^ _τ // ' _^^' _^ βτ & λιομα _Τυυ _ιβωιιρικ βυ κωι _β κτι ριου _. _^ __» - «* _^' _^ _ι !· . _»^ β _^ _Η _^ _Η 833 _ιι _^^ . πραγλ — Τσεχοσλο βακια ς / ' / _^/ _Λυ _$ _μΚν _^«^ _ι _^ _ι _^ Ην , ι Η · ¦/ ' , _^^ Ι _υιΚΛιΜιΜ _^«^ _ι _^ _Ηι _^ _ι _^ _ι _^ _ι _^ _ΓΗΙΙ _^ η _^ η _^ ΜΓΝι _1 ι 9 ΠΡ 0 ΣΦΟΡΑΙ _ ΔΙΑ ΚΑΙ _ ΓΑΝΟΥΣ Ζητουνται προσφορα ! δια την πραμηΟειαν : ( α ) δυο η 5 _χ . 'ιι τι _, ιιωι' κλι βαναιν και · σει _·> _σκιΙιτιλιον -Ι κυβ . _υαρδων εκα- στο η και μεγιιλιτερων , κατα _προτιμησιν Ακαθαρτου πετρε- Ι λαιου , ( Ιι ) μια αυτοματου Λυσκινης δια την μεταφορων 5 ι | των _Βτν . _ν-ι ' , αΛ , · . ν Α .- _ιο _τιην απουηκην . πυγκι ντ _ριασειος ει τους _<( 1 _ιμουπνου κι'υαεως . 5 ι ( . )! _προεημ : _ροδοται δεον νι ' ι υποβαλουν σχεδια και _Καςια- Ι σχ . : _·!^ π _' ' .:, _ ιι . φ ·) , _ιια ( _-. - / . _ι-τικ υ _ με την _.-αι ,- , _υτν , τα των _σ-. ι < _ει με νος « -ο τι ' ιν _ορχηοτραν Σαν _τευ Μαρκι _-υ _σας υπο- _ογ , χ- _χ ι πλ ηρη _Ικκνοποιι _ισιν _κκι ιιασχε _ιχιιι ' . Σ ημερον Σα _δδστον , _αιιο τας 9 μ . μ . ( ΑΕΙΠΝΟΝ ΜΕΤΑ ΧΟΡΟΥ ' 7 εις τ 6 ν _ΛΙΕΥαλυ . _τρΕ . _ιπ _Κππον του _Ξενοδοχειου ΜΕΝ _υ _0 _ΚΙ 3 ΒΛΙ , ΓΕ _ΕΕΟΙ 5 _ΟΙΔΟΕ _νΟΙ , Δυ _ΥΕΝΤ Αυ ΙΕυΙΤ 3 ΩΕ ΜΕΕ : _δΠΡΓΕΜΕ _ΓΕ _ΥΟΙΔΙΙΙΕ _ΥΠΛΕ ΕΟΥ _Β-ΟΜΙΑΕδ Ι 0 ΗΟΔ _1 ΙΤΕ 5 ) ΡΕΤΤΙΤ 3 Ρ 0 Ι 3 ΙΕΑΝ _ΟΔΙδΕ ΚΟΜΓΕ ΛΙΓΑ ΓΙ _50 _ΓΙΤ 3 ΜΟΚΑ ΤΙΜΗ 12 / - _® 1 'Κξιι οη .-α / _ασατε το τραπεζακι σα _ειπο τον θυρο ) _ρον Του Ξενοδοχειου . Τηλ . 3101 ( 5 γριιμμαι ) Αυριον Κυριακην , απο τας 7 μ , μ , ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ ΤΕΙΟΝ Ι _Απολαυιετ ε την 6 ραιυαν σας . _ι _^ , ν _% Λ , · νν - _-ν . _ν _^· _ν- _^ _νν- · ιν · _νΛ _^«· _ν _· . 1 _% ΛΛΛΛΒ _^^ νν _·^^ , _^ _^^ _ννινΛΛΛ / Ι Μ ΤΟΥΣ _ΤΟιΙΕΥυιιιΑ Ι ι · ι Οσο ι _Οει-ετε- να παρετε μιιζυ σα . σιγιιρετ _τα τη Κα- ι 5 πνοβιομηχανιας Λιανελλος Λ _Ιι εργυπουλος Λ . V .. δια δωρα ι > ( ΤΡ ΟΟΛΟΣ _Λ—ΛΕ-ΤΝΤΤ ) { ,, Αλλην _μΑρκειν που καπνι- ι _ζετ ε ει δοποι ησατε πεντε ιμιερα ι _νιοριτερον εις ι Λευκω _: _ιαν τηλε _φ . 3333 γ , 3046 ι Λεμε _^ ον τηλε _φ . 2588 5 ' _Αμμοχωι-ον τηλεφ . 34 ι 8 5 _Λαρνακκ _τηλες ) . 95 5 Βιαφ _» 2 ν τπλεφ . 25 { κα ' ι Οα σας παραδοθουν την ημεραν της _Αναχτορησεω ς σας . . . _^ ι ο Ι ' .. λιυ . ι ι · ... ι . ι > ιι ΛιαιΛυ η τοιι _αεροδρομιου ' Λ φι ο' ! ρ ο λ ο γ η τ α . ? ΔΙΑΝΕΛΛ _9 Σ & _ΓΕΡΒΟΠ 0 ΥΛ 0 Σ Α . Ε . Η αστυνομια . του _* Λ _γιον Φραγκισκου αναζητει ινα _^ ο ' _^· χ _στε · ο · « ον _Ιληστενοε το ταμιιον ινοζ μεγαλου καταστηματος της πολεως χ αι για τον 6 ηοΙο ν δεν _ξεριι τιποτε αλΧο _ιχτο ς απο το οτι _ζ _% _* _ι _θανμαυι α _ι ρ 1 _** _*/ _€ ιχ _^ ντονον . Π ραγματικα , ο καχ οπ ο :-ος , αφον αδειασε το ταμειο , εφυγε _τραγονδιοντας ' _με φωνη πεπειραμε νου € αρντονου το τζα · γου _$ αχι « ΙΤοτε δεν Οα _μαΟης ποσο ο * α _/ απω . ' * . - —Κατ ' αυτα ς ινας σταθμ ο ς τηλεορασεως της _αμεζικανιχ ης ποΧ _ιως Ατλαντα μετεδωσεν _εχ του φνσιχ ου απο ενα _νοσοχ _ομζιον μερος μιας εξαιρετιχω ς λεπτη ς : _ιγχειι . ' · _υι : κυ < ς _αχν _ισταμεγης εις την αφα _ι _ρ εσιν κσ _$ χ νω · οων ισιων απο χ ου ς _πνενμονας _ινο ς ασΟενους , ηλιχ _ιας 57 _ε-7 £ ΟΚ . Την _ιχηο μπην αυτην πα / ιη - χ οΧα < _υθησαν με _μεγ _οχλο ιν _^ _ιαφεοαν χιλιαδες θεατων τνς _χηλεο ' ρασε οις . Σχ ην πρωτη . _Κνβ _ε ' _ινησ ι , που _Ισχ _ηματισΟη υπο τον οημε- ρινο πρωθυπου ργ ο χ . _Κντγχ αρ Φωρ _· , το 1952 , _ΛΒ _£ ιελα _, αο _« _νοντο 40 -υπουργοι , πραγμα που ειχε δημιουργησει _σζου ς αντι _τιζ · _λιτευομενονς χ _υκλους τον παρασ / ιο να επονομασουν τον κ . _Φο > ρ χα * τους _συνειγ ατας τον : χ Ο Αλη Μπα } ιπ £ ς κοι αι 4 Ο χλεφτες _* ! Ε φετος _* για να μην Β _ΤΧηνηΧ _ηψ _Οη _τΑ 7 Λγγ _* ν » , τ . _^ ην _' . _ι _αστειο , ο Βαλλος ποο > Ουηονργος _-χ -ςριωρ _ιαε τους υπουργου ς τον _Οντε δ γαμος , ουιε ι ιυχ ον διαλνσι ς _τουψ αλλ' _υυεε . χνι η μετα _βολη χη ς Ι θαγενειας τον σνζνγον κατα την διαζαιιαν _, τσυ γαμου _με _ταβ αλλουν αυεομ _αιω ς _και ιηι > _ιΟνιχοιητ α της συζν- γον , _τφοαον ειναι _αυττ _ διαφορετικη του ανδρος ι · ι ς Σ _νην _απαφασι ν η _^ την χατ _εληξε _τεΧεντ _αιως η _ιι ρμοδ _^ α επιτρ _οπ η _ιων Χ _Ηνωμενι _& ν Εθνν > ν , _μηαψκ _, ψουν · τας του _αντιπρςα < αηου των Η- ι _νωμινων Πολιτειων . Σ' αυτην την _αηοψασιν η _Ι _ιατ ζοπ η σι _» ι * ' _σζα-στο ν _ηαγκοαμιο οργα _νισμο να _ιξετασι ) χ ατα _ιιοαον ειναι δυνατον να _χρ ησιμοηο : η _^} ευου . τερον _σζα ς σπουδαιας θεσεις της γραμματεια ς του γνιναιχ ες . Η _αιεννομια της _Γηρνιαα _ψα _( _ν _^^ _αι _. ι / _ει κ « . » 4 _» _Κιιι-ιοιιεχ τιχω ς _.,. & αι ' ματα , αν _χ ρ _ιν ωμε απο τ ις ποινες , _που χ αθωο _ισΟησαν για νους _'ητζςεχ _τριπομε · νους- _ασζ _υφνλαχ ας , χ αι απο το ειδος της _^ παρεκτροπης » που ιι _τα £ Χεπεται , Κρατηαις δεκα ημερων _ιπι _€ αλΧετ αι για τις _περιπτωσεις που _ιο οργα νον της ταξεως χρησιμο ηοιει τη . ν αφυριχ _- τρα του ανευ λογου , που εχ ει πα ζαλε _ι ψει _,., να _ξ _^ _ρ _: _σ _ _¦ _^ η να χτενισ ζ η , που ειναι _ακαθαρτα τα παπ _ανταια τον η _πην σταματαει τα α υτοκινητα * για να π'α _σ-η κουειντα με τους σωψ ερ . οταν ειναι φιλοι του / Εξ αλλου , < ρυ * _λαχισις ενος -μηνος προβλεπεται για τονς αστυφυλακες πον κανουν · ια * υτα α £ α ματια * , Πολυς κοσμος πιστευει ο . τι 6 ηανος _ει ς τας _χλιιδωαε : ς _προοιωνιζει _β _ροχ ην . ' Α ' _Χλα ειναι αραγε τουτο _αληθις _« _αιακασιοι _πιοιαου _Ιατρ οι συνεκεντπωθ ησαν ει ς τα Αμ _ξουργον πρ ο ημερων δια να _εξακειοωσονν απο κοινον χ ατα ποσον α ' ι μετεωροΧογ ιχ αι αννΟηχαι επηρεαζο υν την υγε ' ια ν μα ς . ΟΙ Ι _ταστημοης _ουτοι _ιλτιιζον , _ν να Ιξαχ _ιι € ω σο _! ν αν ρι πον *· , γ _· ~ τ ~! :- ' . _* _: _] _ττης ' . δ . : · ¦ : _&! , η ευδιαθεσια χαι η αδιαθεσια χ αι η ευπαθεια μας εκς τα αΒυ _^ - ματα _, δυναται ν * _αποδοθη ει ς την χατπιιΒασιν τον χιυ _^ _ου . _^ _Επιθυρονμεν να _/ _ια _Οωμει ιιατα ποαον αι _ανζιληψοις _αυται ειναι ΧΒ . Θαα _α _ιζ _^ οληψις > _αι χ ατα ποαον ειναι αΧ ηθιις _, ειπ ε _ν _ειι των ιανοων τουτων _. 0 ΚΛΕΦΙΗΣ ΜΙΑΣ ΝΥΚΤΑΣ ! ΧΡ . Κ . ΧΑιΡΟΠ _ΟΥΛΟΥ ! _ΑΟΗΝΑ Ι-ΚΟ ΜΥ _012 ΤΟΡΗΜΛ _ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Π ΡΟΗΒΟΥΜΕΠΛΒ . : Μι 4 _ζεοιη _καλκ . _αιριοπικη νυχτα :, στ 6 Ψυχικο . Ενας αγνωστος κλεφτης μπαινει _σιυ σπιτι , _τιυ _πλοιΜτιου βιομηχανου Κοσμα Κα * _τραμι _} , τ . 0 _' _1 · _λειιΤιιι στδ _ιξι _^ _τερικα , γνο _νοε κλεψτ ) . Των _ιι-. ιινει η 5 _^ _ορ * « _$ _Τ γυναικα : το 5 _Κοττραμη , η Μαρινο · , μ * ενα πιστολι στο χ _^ _ρν . και _τηλιψωνει _σιην Αστυνομια . ΥΟτεροΒ , _δμως , μΒ , _τανοιωνει , ιον λυπαται και των φυνιιοευει _οπτλ την πορτα της υπηρεσιας , Ο κλεφτης , _ττριν _4 _» ογη · την σ _^ γχαλιαζει και ιην φιλαει στο στομα [ Βτι ] ν σνακρισι , η Μαρινα , _ιζακολουΟει . ατι 6 _ονεξηγητο οΤχτο , νο : τον _χαλυτττη Λ ± ει 5 τι _£ φ _^ ι . ονπο τον φωταγω >· ο , για να τον _κωτντι να _κερδισπ καιρο , κσι δινει οτ _: υς αστυνομικους εντελως _αντιθετα χαρακτη ριοτιχ _, Λ _ατω το : _διπατου .... Η Μαρινα Κατραμη , μ * ολα τα τιλοΟτη τοΟ _ανιοα της , 5 εν ειναι Ευτυχισμενη : Κοριτσι , ειχε κι ' αυτη το _ρομαντικο της _ει-6 υλλιο ... * Αγσ . πουοε ινα νεο , φτωχο σαν κι ' αιντην , λογιστη σε , _^ ιιαν _ιτσιρεια τον _Κωατα _ΚπΑΙνη . Εργαζοτανε τοτε ω . ' . ομα εκεινη οα _δακτυλογραφος του Κοσμα _Κοττραμι } . Καεε νωχτα , ο Κωστας , ερχοτανε να την _πα'Γ ο _^ τω το γραφειο της καΛ * α ιην < τ : _νΒ-νεγΤι _οτ _6 _ιτιιιτι της . Μια _ν-υχτα , _τι _) ς κανει _υνσν _συνιε _^ Ρ 1 _! 1 _^ - _»· ΠΛ · _Ι- ** Τι _ντ _* _!» 1 » * ' ! ι * _Τ Τ _λ ν ιι _^* _Λ' _*' « ου μτιορει να £ _χπ η οχεσι της με τον Κατ ραμη . _ιτου μπορει απο _τυ * ιη * : τι σχεσι _προισταμενου και 0 · _« αλληλου -ιου να _γι . ντ _, π . -οσ 6 λη- ι « α _ιρωτιχη ... ' ι , _Κιιτοιιμη .., το » & ποκ _^ ι 0 ι ) κε οτ < _ι-Οργμ ' ι ] —Βιατι _Λντοι τΙ ιχει , _δι )> . _αδη ... _Κυττ _π _'^ _Ρ στα ματια τον _Κιοοτα _ι _ Μ « ν _? ινιι ν . _οΧ ιου ειπε ' . —Λι » τυ _εινια μονο πλοι _κηο ... Δεν _Ρχπ να _προαφΡοη _τιποτε πε μια ν . οπιλλα με ιινηοα ... ν Κ . _τνι _^ ρ Ενα στεναγμο του ο ΚοΙοτ _ιι _ς . —Τα ( ινειοιι ολα , Μαοινα μου , _ηςκιγματοποιουΛται _Ιδιο _^ με τα λεφται ... _-ΙηΟυοισιΒ-— Οχι υλα ... τοΟ _αποκοι'Οινχε ζιι > η (> « . —Τα _< _τες _> : _» -ι < τοτε οα ... Μκχ _γχ-ναιχ . α _ποιι θα _τι _) 6 ιαλι _-ξη δ Κατραμι ) οε ι > α _ιχη παοαηολλα να ηοΟηοτ _» απο τη ζωη ... Τον _κιπτταξ _ρ _Οιιι ματια , ρ _.-τι μο να : —Λη ? , α 5 η , τι _ι-ννοεις _< 0 α τη _δι-»>>' _9 > Ρ '· ' ·· — 'Βι _εΛ ** ΒΚ ~ > . _· . Να . 6 α την _'^ _εχωοιοη α-ο . πλΒς τις αλλε _^ Υ _^ ν * _ναικε , Οα τη χα _^ _ιση τηΛ' _γολοκΙ του ... —θα την κανη , & τιι . ιι & η , £ * οωμννη _τογ . η γυναικα τον ... Λ . 6 _ι-ν _9 _^ 0 _ι' _> ι— Μια _φοοα , οι , _ιλουπ . οι κι '* οι ( Η < ι . _τανια . ταντοειονται ... 'Π _, τ /> πο _^ λε _« _ροοες χι , _νη . _^ . μι _^ _ιοιουν τα . * ιλ « ντι ) _για να τ ' _οιιΒτηξοι _^ Ε τι γι _· ν < ιιχε ς τΛν ιι ) .. λο > ν , τις « _οοαιΗ . _Λ'ιαιττικι : . τι α- και να τι _Λ ' . ω _^ _ονν _υοτεοπ , νια να _δωαοννι · . τη Οισν τοχ _« ς οε _αι . _λε , : _ιι . πι 0 α . _τεθαο . _- _> ι _· _'ε κι ' αυτες με τη _πΒ-οα τον ναι 0 α _η-Ληηνη ' ... —ΙΙαντιο _, του ειπε _ιχειν η σηχ ιι » νο _% τ « _'Ι'η λα _) _ιε πριπμα τα _ννιχαλι . τη , _ιγω δεν Ημαι Λλ » τις γ _> νηιχνς _ανιι ! ... _Λιστιιαε λινο Δ Κωστας , κ * υστεοα τη _ρωτησρ σιγα : —Κι ' Λν ... ο _Κατοαιι η οε . _ταντοειτη ··· Τον κυτταςΒ λιγη _/'»(?« η Μιιι > ινα » ν . ' υστεοα _Βσκιιοε λΛ ) λ οτα ννλια : — ν ι 2 , αν με . _ταντοεοτη , τοο α-. _τ _<^ _υι 0 ι | κΒ , με _γ _« α τοι' _κια με χαρα του ! ., — Λ , _οκττγ , _ετοι ... _ικιινε ι ' κ . _ειν-ι _πειιχιγμινος . Κ' _ιμι ' να τοτε Οα μου ου » _τη _(( υοιν . α , τα . * ια . * του · ταιιι οτο χε ρι ... — Κ , μα _Κατρακης _ριν * _ααχ ο , , * ι : ι : Μ μου ... Λεν εινε . _τιιι = ρ-γΒλαπ · ... —Τ ') _ς ? _0 ι »» ... Βκ . _ι . ΥΒ ο _Κωοτα ς μ ? _ι-ι-ιο . Ολε ινι _γΒναικε _^ _τοΛ ανη * ουν ! .., Λ εινε Β » ιδιο _γερι ) _ κοντη · . , χουλι > _, οτι . > αι > ιι * μπορει ν' αρΒθ _~ η λμ > πολυ κι ' ( ιλο τον . 110 _ιΙμου _: | Ο , τον . _ιιο νπι _... Ι ' -ται ιινε η ζ , Λ η » _^ τ _™ εινε υι γυν « ι ' . ' . ι' , _ετσι ΒΡ . Τ Λ _Βηιιι Τιι ... _Τριημερα _Λειοτικη , ι | _Μαρινα _ταν αγκαλ »( _ιαε και τον <| ιλ ηοτ και πτα 6 _κ '> μαγουλα : —Παι _( . Β , _γκρινιαρη ! ... ι » 'ν μι _' ιλλοιοτ . Λεν _ς . ' _ριο αν ειναι Βιοι η ( . (¦• η , οι _γυναικι- , τ ] ι _> ι ( _ιοιιιζ' ι · _γω οικο Λεν ειμαι 4 Βγοι _^ . <·* _—Λε _αληιΙιιιιιν ., Μ' αγαπα ς _,, ιη ριοτηπι' _χλονιομι _' νο απι » τα 0 · _ρι _» α _τι ς λυγια » _ζιιλιηια ' _νος απο το _αροιμα τ . Τ » ν μαλλιων της , αηιι τι | η λογα ιΒι ματιας τη ποιι τον _τυλιγε με _ΒαιηυΛι ' νιι _» | | < Τ > .,. — _υ' _αγα , _Ι ιΤι _,., τον ιιιι _ιαιοιπι ' , _υε ΟΒλιιι _ιιμοι πιΛ _Πι _» ακιικ _»'» , πιΛ Λ _ρι _πγι κα _ _ικνο ... Λι ν ι · . το _*| -ιυ <·* να πε ρπατα οτι | γη _χυτιοζοντας τον ουρανι » , γιατι τιπε ι _'παρχν _ι (|· . _' . _·! , ! . να οι : οντι η | ι || _ιΙ π _ι . _νιο ηε κα _μπ ια π / _ερι _» και να πι ι ιι | ι 1 ... Ξι το _ι _' λλπ _μινο που την _ΒνιποιΟε τΛο » _νοντα ιου , π _»> ι' _Λναπαινι * _τα · ηο μεΠ _υητικυ το _αρι _ομα του κη ρμινιυ τη , τη απον . οιι , ηκι οιγα — -Λι : με νοιαζει ... Βιατι Οα πι _· οιο πτην αγκαλια οοι ' _... Λε μιληπαν αλλο . Κι _χανε (| ταπιι ατα οπιτι τη Μιι ' . ι α , _Ρ · ιιρε . _ιε να χιηρ πτουνι —ΙΙ _και _' μ _^ νι _) η μπμα Οα ι ' ινι ) - ου / ι _1 ... τ οΒι νι , _ι ε ι κεινη . Ιι _'α Λεν _Λρι ' . ιιι α χ . ιροιιριι ·» _!* ιη _^ αυ _^ ιι » _πτ εκι τ η με Λγι _ονιιι ,,, Χο _> ριαανι Ποτερα αιιο μια τρυ - _η εοη _ιχαληνυχτα _> , ποιι ιι <|( μ < γιστ ηκε μ' Βνα ακο μα ηιο _τ _ι » ικ | ' _( 'ρο Φιλι ... Λ ' . 'Λλλη ιμον ο _*» μ «» ! Ο _Ινιποτας με _τι | ' αλανΟα ητ η _οιοιοΟηπι _ιοΟ _ιριοτευ _μινου _ιι χν πο _(»»*^ ι < _ινΟιι τον _χινι > ννον ,.. Κ _ι * ο _χινδννπ γΒ αυτον , για τι ' ιν Μ αρινπ _, για τ ην Λγοπη τους , ι | ταν Λ Κιπ ρ'ιμη _ς _... Τον _τι ! λ _ι Μ » Β _« ι ο _ααΒογ καιι » Λ , Λ _παμπλο _^ ιο ς _βιομηχανος ε ιχε αρ · _χιπ ει να _προο / χιι « υιΙιιρα _^ 'ιν _/» - _μιιρη _-η Λα _^ _τι 'λογρα η _ο του . » Την 0 ' _ιρα _ππι ι τ η λ _ιτι αγο ν ι _»· ε ιινιι γρ ιιμμ _ιι η ι ' να Βγγρα _^ ι _ι _οταμα · _τορπι' πολλ / ς ιΒΙι οις την _ινταγΛ · ρπ 'πι για να τ _^ ν Οιιυμ ιιπ _ιι ηιο . ιτη ' λα .,. Κιιι _τ , _ιιν _^ Β _τοτι _* , ειιιυ »)· _ι ) καθως ηταν , εχ , Ι _ν η , _γι » Η _ινι _Μι _^ _ι _^ ι , α _οιι το _Λλι μμα του να _τι | ν λνιιι _- ν » χατο > _ιΙλο _Ρναν ιατ _<) ι _* _κτιχΛ Οιιυμ ααμ _ιι , ποιι ητανε μΛνο _« _ΒιΟιις χαι _« _αΟολου ιιΒπ ι ) ημα _,., , 'Κκ ( ινε ιι · μ _.- _> _(> τ . _Λιν _νκι _^^ _ΚΛ _^ _Ηινι * . η Μ _αυιν ιι , > ιι ' _Ληινε _ιιλι ς _αι _χι ς τ _ις πτι _γμις τη _^ ΙΛυναμιο _ςν τοΟ _ποι ιαιτ αμ _/ νου τ » ι _ να πι _ιινανι · χιι »· Ι'Ι να τ ' ι υ . _τογρπμμ . ζιι η Βγ > μι ... ΑΤ _ΙΜΟΝ _: ΙΒ _Βτννιχπι ι , 4 ον _ΚαταλιιυΒ ο _Κωατιις ιιτι την * _ιχε πλ »> _γωοπ _, και Οεληπτ να _οατρ-Οιο : _ι αι ' _τι . τοι * ειχ _»· π η . Την αγν . _αλαιορ _, } , ιΛπι _) ν , και _ποοππαυηοε να την τοαιι ι ' _ιξη προ κ '» μρρος του : — . Με οιιγχωρπ ... τΒ | ς μουρμουρισε τρει [ ρρα , Λεν _Ηι ' _ρι · : · τι _λριι » ... _υ' αγ _« _ιΛιιι Β > μι _) _ιΒ γοπ . Λ > , _του _ζη ) . _ΗΙ * ι . 'ι ' Β » ι » τον _κοπιιο ! ... ' Ολυ τον 'κιΙιΤ _, ιο , εκτο ιι , τυ τον , | [ Κ ΑΠΖ _ΖΒιΙΑ ΠΟΥ ΠΛΡΕΛΥΣΕ ΤΟ _-ΛΟΜ ΙΝΟΗ 'ΛγΛ την απι · ογ ιαν τιιν _ικδη _^ οοομιον . πο _» _πο . _οελχντε την ν . _ινησιν του Λονδινου και την ? ρη : . _]< Βν _ει ολο :: ληρου ε ! τα λεοη > οοεια : Μαι ατ ελειωτο _< _ουοα _^ _ιργιιζι _^ ι ι ' _νιον , που _α'δι'λαιΒ . Βν να _μεταοοΙΛ' π τα εργαοια Το » ν , _ταινιενται _ανιαιεΛ-οντες _ειι μιαν _σταο-ιν λε _« η _*^ ρειων . 70 « ΡΑ & _ΙΟΠΡΟΒΡΑ _ΜΜΑ » Κα _3 _ε _Παρσσ . ς : υην 9 _^ 6 ει α ,. _ιο τι ν _*/^ ηνα : _αεροηορικως οτην Κ 0-πραν η _εΧυιμειΟιαια _£ * _ιι οις τοΟ Ε . Ι . Ρ . το « ΡΑΔ . _ΟΠΡΟΒΡΑ . ν . ΜΛ » μι το _τΛ _^ ρες _% ιθΙ _ωναλυ'ικον προ · _γρα _., _ιμ-χ των _ιν . _πομττων ιης εε 5 _ο- _μω 3 ος -που _α _. -. _χιζιι _ατ . ο την Κυριακην . Εκτος αυτοΟ το « ΡΑΛΙΟΠΡΟΒ _ΡΛΜνιΑχ _τιεοιεχει ε _^ _ικις _σελιδας για την /• _-. _ηιοιχ η , το θεατρο , τον _Κινηματογραφο , _τις Καλες Τεχνες , ιην Λ 1 _Ι _03 . _στηλες για τον ΑΟλητι-& : > , με _ανιτ . _& _οια _Λ . το την _ζει . _* ι το 3 _θιαι _^ _οι- _' _ι /¦ Η ) € 'ο , ιΑ # ιη » ιτΙ Ε χοΧυ 7 . ν _, _^ Λ _χιλια : _υλλα ε . _νδνα _^ _ι . ροντα θε _^ _ιστα . Το « ΡΛ _^ ΙΟΠΡΟΒΡΛΛ' _^ _ΙΛβ με την εξαιρετικη του _ε-μφανισιν , την . _ιλοι · σια και _ωφελιμη υ >« _η του ειναι ( ι _.-παρσιτητος ου _, _αιουλος και _πολυτιμος 65 ηγος Υ _& _Ζτ . _Ελληνας ον · ροα * Τθυ , Πωλειται απο τους _ειΒ _, : ερι 6 οπωλας , περιπτερα κοι Πρακτορεια _Εφηιιεριδων κοΟ' _6 λην την _Κυπρον . Τιμη τευχους 7 γρ . ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΝ α ) ΙΙε _-τ ειριι | ιενι _) ΑΛι _λι _] η νοσοκομο ς . 0 ) Πεπειραμενη μαγειρισσα . δια την _κι . ινικην _4 ΛΒΙ 02 _-. ΝΙιΚΟΛ ΛΟ ι : » του κ- Β . Ι ακοΟιοη . ΙΙ / . ι , · · ιοιιΚ ) ρι αΒ . _Κι . _ιΛι κη «• Αγ . Νικολα ος » , τηλ . 2 . _10 Λ . Β Κ Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α Ι ΦΟΤΟΒΡ ΑΦ _Ι ΚΑΙ * Εν ν _^ ΠΗ _ιν ι _Οι ' _Εν' _Ζτς < . < Τ 4 αιτοκο _ρυιω μχ τη Βο _? - μαυιχη _φωτον _ρκ _^ ικπ _ τε-¦ II—¦>¦¦! III II ΜΙ ΙΙΙ _*— '~ _Λ ' _·*· _ - ' - _·—^ - _—* - _¦*~ _--. _« _-. _, _»^ . .- _^ _. _^» _. _^ - . ι Β ¦ ιιι ιΒ- . « τ- φ- ιβι Ι ι ΕΝΟΙΚΙ ΑΖΕΤ ΑΙ ΟΙΚΙ Α ΕΙ _£ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΔΗΔΡΑΣ ' ) ' ι : . νο » ι 9 · . _Η _ε-ι χ ι _μεγαλ η _Λνωγ _βιο _ _ε-Ι _^ _Ια _Αποτ _ελβυμ *»·» _ες ο _κνρι ον _υωματι ων , χ _^ λλ , ιιιτανι _ο μ κλπ ,, μα « _ιλι κτρι χ ιιν χ . τι _ιιι ραυλι « ι ' ιν _ιγ κκταα _τ _καιν , _ιΟριαχο · < ) _)· ινη _υνοοδεν τη 3 _τ · _Λ _« _Κλακχα ρη , ι ! την 654 ν Λη- ι _ορα _ , ΛιρκιυΙα . Καταλλ ηλη δια _χλινι _χην , _Ιατρ βιβν . λεσχιτν , _γ ρ _^ _Εια _ι τ _α ιρ _ε ιων _χλη . Ι 1 Ιλι | ριιι | . ορ ! ιιι ηπρε _χιΛι αι ι' . _ιο τοι ) κ . ι Κλοκκαρη , τηλ . ιΓι 7 , _ε-ττιιι . _εΚΗΝΠ _'ι _ι . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Πι ολειται _αυτοχινιντ ον ιΧι _εΟρολ ·» . Β > Οειιεων . _ιις ι ' _ιριοτην _χιν-¦ αστ ιισιν . _'Λποτ ιιΟητε : _ιννεργιιπκο ν Παντο . _τ _οιλειον Λλ ονο . . ¦ ιεπι ι ΙιιΜ _βιυι _χχ _να ζ _α αχχχχχ ¦ _χτχχχζηχχ ιχ _^ ι - ΚΑΙ ' 2 . Κ _£ 'Ψυ _^ _ΚΑβΕ 2 ΑΓ _3 ΑΤ 0 Ν ¦¦ - . • -Ο ΡΑΔΙΟΣ , _ΤΛΦΜΟΣ _της Κυπριακης κυβερνησεως μεταδιδει καθε _Δειτεραν _οχαλια Απο _τες • εφημεριδες , Λαου βεβαια _, τιι μαγειηει | _ηι υπως θελει . _Λυτην υμυ > ς _τιεν εβδομαδα _ιΟεωριρσε καλον να μεταδωση χαι την Τριτην σχαλιον της « Ελευθεριας » , ει ς το οποιον « _νειι'ερετο ατι ειναι Αοριστος και μη ικανοποιητικη η . & ηλιυαις της Ελληνι κης κυβερνησεως περι του χρονου υποβολης ιη _προε . φ · υγης δια το Κ _« _πριακον Ζητημα . Την { Λι αν ημεραν , τυ · ε ' ιΚ 3 νο » εδημοσιευεν επιαημον _Ανακοιναισιν επεξηγουσαν υτ · η προηγουμενη _βηλωσις _εοημαινεν υιι η _προσι-π-γ-η Οα _υποβληΟη ε ν ωρ Ι τ ε ο ο Υ Απ . ) ο , _ττ _επιοτευον οσοι _ιπεκρινιιν την χι _· 6 ερνηα ν οτι Οα _Αναμεινω την τελευταια ν στιγμην . Εν τουτοις : υ Ραδιοσταθμος / _ιπροτιμησε ν « _μεταδωση μονον το σχαλιον _της « Ελευθεριας » , τι » οποιον _εοτηοιχΟη εις παρερμηνειαν μιας δηλωσεως και υεν _Ελαδεν _·< οι' _δψνν — υ _Σταθμος —την _ιεΛισημον ε _/ ρμηνειαν που ιιδημοοτευΟη εις το < Ε 0 νος » . ιιοο _.-ιαγανδα _ικνενριστικη . - - ·· Ο ΙΔΙΟΣ σταθμο _-ιαρελαβεν Απο την Α 0 η αιν . η _ιψ-ημεριδα της Αντιπολιτευσειο « 'Κλε ιΟεριαν > , Αρθρον εναντιον της _κυβερνιιηεως ΙΙαπαγου . Δεν μεταδιδει Ομο > οσα δλλαι —αι _-ιλεισται' Αθηναικοι εφημεριδες γραη ουν δια την _καταπληκτιχην _προοδον της Ανασυγκροτησεως . ΙΙθοπυ . γανοΛ _ευτοι . η - Μετεδωσεν οτι οι Ελληνες _εργ _αται Αναγκαζονται να μεταναστευουν . 'Λλλα ' _την _ιπαυριον η Κυπριακη _χυδερνησι ς ε _£ εδωοεν _Ανακοινιο-Οεν περιγρα < ρον τα διευθετησεις προς μεταναστευσιν _Κι-πριοιν εις _Αφρικην . Λ _σημειωθω « τι το Τμημα που _ιξεδιοσε το Ανακοινωθεν ευρισκεται νπο την _διιιΟι-νσιν του _δτευΟιη'οντο το-. · Ραδι οσταΟαον . Τα Εξυπνα πονλλια _ιπιαστηκαν ΑπΛ την _μυτην ! .- ΑΝΛιΠΝΩΣ , ΚΩ _ει __ _'Λγγλικον επιστημονικον _περιοδιχον μιαν ε ' ι · σηγησιν δπω το _'Τ-τουργειον _'Τγειας _ενδιδη φυλλαδια _ιι ' ς διαφοροι · γλωσσας , ινα _διενκολυνοινται οι εν Αγγλια , $ ατροι : οταν εξεταζουν Αλλογλωσσου- _ΛοΟενιι ς . Ο εισηγητης της ιδεας αυτι ) - παρατηρει οτι κατι _παρομοιυν ειχε πραξει το 'Τπουργειον Στρατιωτικων κατα τον _ττλειταιον πυ · λεμον , _« _δτε πολλοι Μαι , _τι-, οι , Λ ομαλοι , Ε λ λ η ν γ ς κ α 1 Κυ π ρ ι ο ι _εισ ηλΟον ε ! _'Λγγλιανι . Τοσον πολυ γνωριζουν την Κι >· _προν εκεινοι που την διοικιιυν παρα την Οελησιν Του λαου τη . _ Μια γλωσσα ειναι η Ελληνικη χαι αλλη η Κυπριακη !! Ι 'ι να _απιιντησωμεν * Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ _'Λι ζι-. α αηυερ _^ . ι _.., >> _. · να _νηι' 0 . _1 . τ . μ ! _^ -ιιυ _^ νΤΒρηι » χωραι Αποτελουν το μηλον της Εριδος μεταξυ Ανατολης και Δυσεω ς . Και βεβαια . Αωτ > αι προακεκολλημεναι ει το Αρμα τη _Δυσειος περιφρονουνται υπο την Δυσιν , Αφου τας εχει _εξησφαλισμενας . Τυ Βδιον _και η Ρωσσι « πραττει ο ' _ις προ τους _δοο ι ·· φορους της . 'Κ . _τομενιιις εκεινο που συιιφερει εις τους _μικρους ειναι η < _ουδετερυτη » . Αφου οι Μεγαλοι Ανι ' ι γαγον την συναλλαγην ει περιιοπην . Εξ ι ' ννχο τον λεοντα . ·· ΒΙ ΒΛΤΨΛΔΑ , η ωραια Ακτη της Αττικης . Λλλασαει μορφην _κια ο ! ειδικο ' ι προΒ , λι _. _-ιονν Πτι _εντλ' _αλι-ων ιτων Οα ηυιαγΩντζΒ _ται εις ξενοδοχεια , _Λνε-Πι-: ν . υ κεντρα Αναψυχη , τας Καννας . Κι ς τα βουνα γινεται _χοομαγονια . Ιιι την Ροδον _Λργανουται { φετος παγκοσμιον καλλιτεχνικοι · _φεστιοΑλ . 451 την Κι ' ιποον _Καλιι' _. Βς ι ! ς τες _ακτι-ς χαι γιιιδουρ _ι > Β >! . · ι > ιιι >· ει ς τες _Πλατρες . Και ομως ι ' χο · μεν τες ιδιες γαλανες Ακτες και τα ιδια βουνα , 'Λλλα ξινην κυβερν ησιν . Νιδω ειναι « Ι κομπο . φ »* ΑΠΑ Λονδινιο < ι _ημιοις ΠΙγαλε τον _λογαριασμον < _ιτι το _ε 0 ι _χον _εισοδημα τη Κυπρου ηυξ , Οη _< ιπ > του 1951 κατα 407 · Συμπερασμα _αυΟαιριτον και _Ανε ητον . Ενω γεγον ' -ς ειναι οτι Απ του 1951 ο τιμαριθμο Ανηλθε κο τα 25 μοναδας και .... _Βιχει δ Θ · ος . Ταυτοχρονως τα Εξοδα το . π ·} _οιιπολο- ( ισ _) ιοιι ι , νξν , _Οη-ια-ι ν . αχ τσια εκατομμυρια λιρας ιτ ησιω • »· ΓΛΣΛ . ΝΛ ¦ · Η μα 8 η : οΙ _ηνχ ' . τες ημερες . _ΛιαγοιΝιομο υπο Λ _φορητον ζεστην . Αναγκαιο ο μιο η δοκι μασια δια να · ιξ « _χ 0 ' το _κριτηοιον της Αξιας των κι δια . να νινι ) μια προπονησι ς δι νυν Αγωνα τη ζωης . Χ ) ανΟρω πος πρεπει Απο μικρος να αντιληφΟη Τι -Ι ι ( , _· ' ) ' '· ' _*'¦ -- _)' ( οιο _·« _-. Και αυτο διοτι _ιτηρηοαν _στασιν Ανερωχον . Λεν Οα _φρικ · - ρουν ' τα _γραιρεια το > ν , _,. _ιν ,. _ι ¦ . εν ειναι καθηκον των η εργασια ιιυτη . Ποια ομως η Οεοις εκεινων που ειχαν δωσει την κακην σνμ _- ( _Ι ουλην Και αρα γε ο Κυβερνητης Αναλογιζε » ποσοι πολλοι διδουν τοσον _κακε , ς συμβουλε * »* II ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σιτηρων Λ « ι-. _ιτ > ν <«· Ι _Οριιιοι _ιιε . Οι Εμποροι παραθετουν Αριθμου _Λ-ιιιδεικνυοντα οτι το γι » μι Οα _ιπωλειτο χα _ - _τα ' εν _γροοι _ευΟηνοτερα , __ εαν η ' εισαγωγ _ιι σιτοι · _Λ-ρηνετο _ιλει'Ο · - ρα . Κια βεβαια οι _ιμποροι Ι · - _χοτ-Λ' _δικαιιη-, _Αφ-ηυ ν . ια Λνειαοτ ' ηιως των -ΛοιΟμων που _^ παραΟετουν , ειναι γνοιστον ιιτι ο παρεμβατισμο _της χυΒιΒ ?· ηισεω ειναι παντοτε ερασιτεχνικος . ** _ΛΗΙΟΛΟΒΟΝ' ποσον Λπι < ρερεν ο Ερανο υπερ των σεισμοπαθων Γολου . Καιρο να _συγκεντρωΟη , να ι ( Οα _σ » ι _στιιν 'Λρχιε . _τισκο . _ιην . Και η Ιερα Συνοδο να Απη-ρασισυ _, πως και για ποιον ε ι ο ι κ <> ν σ / . οπον να _ειποσιαλιι- Ελπιζομεν οτι _διν 0 α σημει · ι . > 0 η ι ) _παραφιονια της χωριστη Αποστολη :. Επι τ ευ καιρια , επαναλαμβανω τι ' ιν _εισηγηοιν μου υπ <» το ποοον _μεταιρερι _) προσωπικως < ι Γολι ωτη κ . Β- Πουλι : ! :. Η Ανοικοδομν , σις η- . _ιχιιε . 11 να περιμινωμεν ημει —ΕΘΝΙΚΟΣ—1 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Τελουντες αΒ · ριον Κυριακ ι ' ιν ιν τιΤι ι . _ναιΤι Καθολικη _Λεμεσι . υ _ετησιον μνημυσυνον τη προο _ : μλους μας _Ουγατρος κα ' ι Λνιι · Λ Χ ΡΤΣΤΛ . ΛΛΛ Σ Λ . ) ΙΛΙΛ ΛΠΤ _προσκαλουμεν παντα του τιμωντας την μνημην τη οπιο π « _σελΟουν και _δεηβουν μεΟ' - . ¦ ιων . 'ιε μη _τ ηρ χ αι ο / ξαδελ φος ι ΤΛ : ιιΑ _ΚΕιιιΣΤΗΜΙΑ Ι _« ΤΑ _ΤιΟΥ ΥΠΟΥΡ _^ _Υ ΤΗΣ _ΠΑΙδΙαΣ Ο διορισμος _τοι ? 34 _ετον _ιχδοτου _της Βοτιγγης , _Λεοναρδοτ · Σ _λυτεο _α _> 'Τ-. _τουργοιι . _τΒ , ΒΒαιδειιις της ΚΑτ ω Σ αξωνιιις , _προεχαλεοε Ουελλαν _διαιιαρτυριων εις τας _'Λνο-τΛτας _ΣχολΑ τη περιοχης , οπου Λ Σ λυτες , κατηγορειται ω 4 νεο ( -.: ισιστης > _και ως εκδοτη _Εργοιν διαφορων _πριυην Χιτλερικων . 'Ο Βδι ο : _ΑπαντΒ · , οτι , ω _ιιιμιεοριιιιΒις καταγωγης » , ιδιωχΟ η ι · πο του Χιτλερ · . »»» κι ' . Οε ' _στωτι _ , το οποιο ν εφονειιοΕ και τον παππον ν . αι _τιμ · γ » ιγιαν το » εις _τοι _> _: θαλαμοι · των Αεριων . Παρ' υλα _τοΟτο , _υμως _, ο _Πρυτα-, ι και η Σ _ι-γικλητ ο- · του Ιια _νεπιστημιου της Βοτιγνη παρι _, _τηΟηοαν ιις Εν & ειξιν διαμαρτυριας _νι , ' ι π ' ο >! αι δ : ( ωι | λιοσει _συτ- _^ _ροτηΟη-ταν _κιιτα του διορισμου του . _'Λνωτεοο ) , _μερικοι _( ιπο του . 1 . 000 _φοιτιττας του Πανεπιοτημιου τη _ΒοτιγγηΒ _,-ιαρελαι-ι-οιν τυν νυκτα με .-ιι'ρουυς δια των δδων τη πολεως , εις _κλ-δειςιν ¦ δια } ι _« ςιτυοιας · α ' τα του _νειι-ι _Τπονργου . ΚΛΛΟΚΑιΡΙΝΛ ΣΑΓΓΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΠΑΡ _Β ιΝΟ _ΚΣΕΙ _Σ Καλοκαι ρινο _Σαι-Οατοχεριαζο ¦ Αρατε _πυλας ! Μια _υλΑκληοπ πολιτεια διαρρεει . Το φυλλο πορειας σημειωνει θαλασσα . Ομαδικη η ιρι · γη . Λεωφορεια , ταξι , διτροχα , τριτροχα , τετρατροχα κατευθυνονται ολα _στη θαλασσα εκει υ-, του οι _ΑνΟριι , παι αναζητουν _τ- ' ν . ( 0 , οκαιρι _τι _ χ _, αΒια και τη δροσια . Στοργικη η πλαζ του δεχεται ολους για να του χαριση τε > ηδονικο ριγος του ζεστου αμμου , το χαδι του Αφρου κι ' ολη ιη τη δροσερη Απολαυση τη θαλασσας _. Μιας _ΟΑλαασιες που _ξιχιειιε _ξαφνικα τοι · χειμωνιατικου θυμου και κηρυξε δι _· _νιαακη _αντι . _τολι ΤΒ . υση στον ηλιο : _· αι τη ζεστη . Κι ' εγινε ηρεμη , δροσερη , περιποιητικη και _Οαι'μασια . Ενα ημιγυμνο πληθος Απολαμβανει το υγρο τη χαδι . Με ποση απλοτητα ! . „ Και με ποοε ηιν ουρε ! Εδω η ι _^ ντιδα , τα γκριζα μαλλια , η υμο ? - Βρια , η ασκημια , η καθε ηιικια . Μικρα παιδια παιζουν με του : οηιμ _^ _ν _^ . _σιι _ρι- ηλο _' ν νεοι _δια · μ _·> ν > - _ζονεαι στο Ι ) αλ : Ισσο οπ'ι ' . ο , κορ . · η'ες _κοπελλιτσε κινουν τι καμπυλε του μεσα ο' αι'ιο το _πανοαι-(« υνιο με _χας-Βι κα ' ι τσαχπινια . Σ ωαατΒικια λεπτ . Ι , σΒμμι : τπι : α στο υ . τοια δε Οα δισταζε να _βαλη τι , ν _ιΛογ ρα < Β η του κι ' ο καλυτερο ι _γλυ-ττης . Λ » μιουρ _. γη )> ατα π , _ιιι ει-. _-τοδι ικνυονν πΙν _κολλιτενν _ικη ε · πι _Λιιοη τοι · Δημιουργου στην _ας _·· μοιτΙι ι ιιυ συμπαντος . 1 υ γυμνα π η / . α τα _σχηιιατιι , τα _χριιιματ α και τι διιιστι ' ιαε ' .: π ημμιριζιι _οτ ' ι _π-λαζ . Ιν < ιι στ _Ανιι / _ρι'σμα τοι · ο ιρα : · : ο του χρο · _νογρι .: ηματος δεν αντιμετωπιζει την απορια του 'Εκκλησιαπτ _» : -Κα ' ι ειπε τα οστα τα γι · γι ·| ιναι · · ιε ιι ν . ι' ιεναρωτ . ηΟη' / Λ-: Η οιο _νΛνι ιι Γασιλν _, ας η στ ρατιωτης , _πλουπιο η πενης , _διζαιος η · α _μαρτ « ιλο > . 'Κδω στη πλαζ ι διακριση ειναι ευκολη . ΙΙ ι .. ιι ι ' _ινιετη _αιλιι πολυ « . λναοα για τ ' ι : ιδιοτητες : πλουσιο η πενη , δικαιος η αμαρτωλος . ΚΒ Βι ν · ' ( Ι μιιρτιο ) ο ειναι _ευκολο ν . Ι χαλι ' - _ιιλτι ' _, _^ . _ιγο , ο _ιρτιοχο ειναι _ιιοπκολι _· . Στι ' ι σιυμ ιιτικι ' ι διΒι _.-τ'ααιι _ι ι φτωχεια κι ' η κακπ'χια αφηνουν ΕΙ _' _ιγλιοΤΤι » (' ιΛοτυ . _ταιματα , Ο . _τιο : το ξενυχτι , η καταχρηση η < _αμαρτοιλη' _» ζο > η ειναι _ατιιτυ . _τι . ιμ εντι ττγ , Ι πωμα , στι | : _ιινι _[ : _τι { , ατα _παγ ιιιακια του Οιιιρ ( ι . ν . ιι , _πτ _α _χομιαν _. » ιρι'Ιιιι ι του δ ' _ιιματπ . Κανενα ομως Λι : ν ι ιιπιιΛ . _Ιει χι ικη η καλη του ιμη ανιση ιι , _τ _. ' Του να _ΛαΙ ση το _» . π . ιριιι . _·· τ α ·· < ιτ _ι , _τλι ' ιζ . Ου πε ρι _ενυπιασεων π . _ιτιμι . ι ιι |· _ι _{ : ι | ιινιπιν Βιλι . α : τι » . > ι δροοια _·^ χι ανιιιι 'υχη :. Και τρε / ιι ο ·/ . ! _,-( ιικ _. τ ' ι ιμιερρ : τη : Βινα . _-ι _ιΑλπΝ - τγιι' — -το _ΣαΙιΙιατοκυριαχη — ηι ·| , _τλιιζ . '' ΔνιΙ ριοποι : ι ' ιι ) ι · τι _'Βιπιι · μι νιΙΟ · ι | _Χ'χια . 1 _Ιι . ουσιηι η _, _τινητι . Βεροι η νεοι , Λιμιιι'ζ _· νατ ιιι η ιιε λι ιιι'ιορε ' ο η μοτ . ισ _:- ' ' _ττο . Και σεον εκδρομικο ιιε _ι ο . _τιινι ο _· / . _πιμι > _ΧΒριαρχι ι ιι _χατηγορι ιι ιων _εηγαζημι ' νοιν νι ' ''· ν , _τιΤ , ν _, _ιιιιδιων του μοχΙ _)<· υ . Κα ! διν _ιινιιι η . _ταοιΙτητα ειναι η ποιοτητα τιιυ ιια χΟ , ιυ . _ιιιι ' ι κοι _'ριΙ _'^ _ιι . ΙΙ ιο . _ιιιλι _» Βι . _7 _. Ι _κΒιΙΙι αλλι _) μι ιι Οα _τηιικισΟ ιιυν σημερα _πτην ιν . δραμινη ιαλ _ιιι . τιορια , ( - ) α παιξουν με _( _ηιιιιιι , Οα κανουν _τουμ _,-. ι · και χιιλιιμ βι | τιχε ς επιδειξει . Σημερα _ιΙιι _ιιιςΙΙιιιχτελεπουν τα δικα _τοι · _Οτληματιι . _« _ΣΒιΜαιτα Κι'ριοι τι » Ηε _· ι · σιιι ' _. '· . Λι Οι ' ι τοι · : _χι ι / . ιοιι σημερα ο . ιροιπιαμενα _ μι ιο κουδουνι γιιι να τι ιυ _διατοξονν τον _πρ'αιΝ ' 1 · του καη γ . Λι Οα _διχ Οουν τη κριτικη για ' • Ι | ι ' ' ιη ΛιμΟ _, ιιΛ ται' , τ η πα _ιατηρι _|· οι | η _τι < _, · τικρο / ιιλο Βχ αΙι _α . Ση · μι ρα Βι · Ι _ανιιιοΜιγιινι , Οι ιυν , < -Βι γλεντησουν , ΙΙ Υ . _'ΜΠιι , ο Ο . Η . ιΙ ' _μι _:, η ι . ΙΙΥι' λμ ιηικι ' ι ζιαι ) _, Ιοι ' δ '· ν _ιιιρηνει ηΙΙιχι ' ι Ικανοποι ηση ΙΙι ι ξι ' · _χιιοτ οΒ > ν . Κι ' ικι ' ι πτην ΒιμμαυδαΙ ( _ιι ' ι περασουν _τι μι γαλη του _μι _' _- ρα . Βι' αυτου η τρι ' λλα κι ' η εκδρομικη _ταλιιι . _τοιρι » ειναι χι ' ιιι τιι _ΑιαραΙτητο παυ Οα _δαιημ ητι ' ι Βοη / ΛιΒ : νιιιη- ΤΙ , V | _. | _0 || ΙΙΙ | νιιι _ιιιιι ( χΕκτ ιμι ' ν ηι τιιχι _τ ητιι για να ιξ ιιχιιλοι ι ΙΙ , ' ισι _) να _γυριζη ... Κ ιιι Ι ' _τηι _γλινπ _ιΒν χαι _τιιλαιιιιιιριιυνται και _δριιπιζιιντιιι .. . Βλι ' νπ , / . αρα χα ' ι εκδρο μικη πι ' - ρι , _ιι ' νι'Κι Πι | 'ι α 1 νιι για . τιιλλ ( υ : ιο _2 _, ' ιιΙ _ιΙΙιιιιικυριιικιι _. ΙΙ ζεστη ιιιι ' ι ξεροιμηνει ολη την /( Ιδιιμα _δη . 'Λ , Ιι ' ι το μπεοιρολογιχο δελτιο Λρν , _ιζιιιΛ' τιιν Αναγνωση τη ι . | ι | _μιοιδας . ΙΙοιιιιΡ ( _Ι αΟ _μου _Οιχιιμ · με πι ' ιιιιΟ ιι _ι ΙΙ ζιαη ιν ΑποσυνΟ _Λ πι ι ! Σ τ . Ι γριιιρι _ιο ταυ _παραλΟ · _ιιιιν , 1 ) 1 αεριστ ηρε _Λαμ _ιιουν ματαια , Κτσι ομιη _ιιποι _χιιιμτο « _αιρνιιρν τον Λιρα μι τι _μιτ αλ _- λι τ φτερουγες του ς , _χαιμπΙ ν . « Ι τον Βι . _-ιοδιΛιιυν , Κχουν πολλοι τα ιιι _' ιμι ι οτη _ΛουλιιΛ . Σι Λιιυνι ' ι χιιι οι ΙΙι ' ιλα _σιιες πετα _ιιμοι η ( ριι ' . 1 · . _· _, _! σια , ΙΙ ιΙτε Ο / ΙλΟ μ το ΣαΒι _βατοκυρΙαχο ΣαβοιιΒο χιι _ριαχιι _ιτημαινει Βνι ι δροσερο ι'ΒΙΙυμιι διαλειμμα τ η καλοκαιρινη ζοιη . 'Τιιοσχι _·· Τικ χαρα , δροσια και ... τκλιιιπ _ιιι · ρια , Κι ' _Ι'ρχεται ιπι ιελου , ΙΙ πλαζ μι τα γαλαζια τη » νερα πε ριμινει , Κι ' ( ισοι πιστ οι πρασερ _χονιαι _ι ' Λ . Τ . ΠΑΝ _.-| _/^ -ΛΑΤΙ < ΟΝ _(^ _ΠΑΝΕΠΙιΤΗΜ _ιΟΝ < ΒΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ » , ΤΟ ΝΕΟΝ _ΑιιΠ _βΙΟΤΙΚ & Ν Ει ς την σειραν των _Οαυμιαττων ρω · , · _μορφων κοκζοιν , ως επι του αντιβιοτικων , η _επιπτηιιη προσΟε- _χ , _.-ιι ηιυναχ & _χχ ον , του _οτηε-πτοκοκτει τωρα ενα ακομη _σοβαρον οπλον δια την _υπεραο . τιαιν της υγειας . Προκειται δια την _ιτετραχυκλινειν » , ενα νεον _αντιΟιοτικυν κατα _τιιιν _πνευμονοΛυκκυιν . Το νεον _Αντιβιοτικον , εις το οποιον εδοθη το ονομα -ττετρακυκλινι >> Εχει δοκιμοσΟη επιτυχως ει τας Ηνωμενα - Πολιτειας , οπου _εδιοκε _οριατα αποτελεσματα . Κατοπιν τοιιτου το νεον Αντιβιοτικον εσταλη και ει ς την Βαλλιαν , οπου τιι _ειχετινα πει . ιομ'ιτα _^ στε-(( Οησαν υπο πλιιρου εππιιχιας . Η · ιΤετρακιν . _λινηι παιρνεται Α πο τον Ασθενη δια τον οτοματο , υπο μορφην στερεαν , _δηλαυι | ως _χιεπι , η δι' ενδομυικων _ενεσπον . υπο μορφ ην δηλαδη _εγραν . Λυτη επενεργει _δραατηςΛΟ επι δ ' .: _χτ * υ- χου . , ' « _Τετρακυκλινιρ παρουσιαζει ' ξ Λλλου και αλλα πλεονεκτηματα εναντι των Αλλων _οχετικων Αν _τιβιοτιχων , ο ' _ις π . χ . τη χρυσομι _^ κινης , _^ _της οποιας _ειναν _ολιγοιτερον' τοξικη . Το μονον μειονεκτημα του νεου Αντιβιοτικου , που Οα _ειυμ _Οιιλη ει ς την καταπολεμηση · των πνευμονοκοκκων , ι : _ιν < _ΤΛ η _ιι · _ψη ) . η του τιμη . _Τπολογιζεται ομως οτι αυτη Οα _μειιοΟη _σημαντικως μολις _επιτευχΟη η _βιομηχανικη κα · ραγοιγη της . Π ρο 30 ετιας Ο _'ι- _'ΚΟνικο Βαχι'διΗιειο _2 ττ » υ Λονδινου _Οι-μο' . πευι . ι α -τα--τ . _Ικθ' .-σιν εξ 'ΛΟηνων ιν τ η οποια Αναφερει οτι μια η _δι'ο Αθηναικα ειπιμ εριδες εισηγουνται νειιν _ιδεαν οποις τα _Δοιδεκανησα και ? 1 Κυ-ΤηΠ- _ΛΒνιιΙΙΒΙτιπ , _Ιρν ΙιΒ _. _Βηι'Ομον 'Λποικιαν ιπο την _προστασιαν τη Κοιν- . ια των ΙιΟνων , _διατηρουση τη Α γγλιας ιν Κυπριο και της Ιταλια ς ιις τα Λον _δεκανι | _τ α _στρατιιοτικας κοι ναι _:-Τικα βασει ς . Ο Ανταποκ ριτη _Αναφι ' ρπ ιιτι τουτο δεν Οα ειναι _προιτοφανε δια την Εγγυ Ανατολην κα ' ι οτι το Κυπριακον ζητημα _« _νεκινι · _,-Οη εσχατιο ς ει ς την 'Κλληνικι ' ιν ΕΟνοσηελευσιν και ε . _γενετο _ιιντικειμενον πολλων αρθρων ει τον Τυπον , _ιδι _ιος μετα την _μετ < ι 6 ο > . ι ν _τοο Κυπριακου Συνταγματος . ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ » ( Ο _αημεεινος αγων Ολνμπιαχο υ _» * Αρ εως ») Κ ιιτα το _Α-ιογευμα . ιης σι ' ιμε' . _'ον , κα ' ι _ιοραν -1 . 4 5 μ . μ ,. _αυναντιιινται ει τι » γηπεδον ι Ι Σ ] Ι αι ι ' _ρ 11 _« ι Λ ε - _^ _Ι . ' ( . ) λυιιπιιΒ , ιηυ > — _* _Λρεοις » δια τον Ι ! γυρον _ι _« ιι ι _Ιαγ χ . υπριοιι Προ , _τιιΟλι ιματο Α' κατηγορια . Πη ρα το υ . _τι ρ του _ι'Ολυμ _.-ιιαχαΒ ' , ι' Αποτελεσμα 7—4 τη παρι λυαυση Τεταρτη , ο ιιηιιι ρινο αγαιν ξιν / _υλονΟιι να π >» Α < 0 . υ , ιξαι _ρετΒ . ιον _Ι ' νδιαι | ερον . Κ ιιτα την , 1 , 15 μ . μ . ιης _οημεου _> ) ιατειιΙΥ . « ΦΙΞ » . — ΕΥΘΥΜΟΙ ΔΙΑΛΟΒΟΙ Η _γνναικιι μον , _λιιι ινας ανπ _· _βιιλιιιγ ι _, κ ' κιο _οιν * _ι'ιλο _ΒΟ Μ _= / γιτι Ολγι _χ ηλν Βιτι ) _ιιηνλκα μοι _' Κγοι μοΒ * Βι . _ι > : _ν . ονοι » : ι τ < _ι _ι _Ξ . οδ « μ : α γο » μμ _« _τκιυ . 'Κ , _ΙΙιν . Ι ΠΙΙΛ ! _Π . _10 */ . θινΒΒι * 1 η αΟ . ο _? . οι · αΒ )( : · _νπ ( Ι _χζιιΒκΤκ το _ΛντιΟπο . ΙΙ γ ( ιι , _·} ιματιτ _ μοι' με Β _» ο _ηΟαει ατα , ταντα . _Κτλι μου _ιξοικονομει τα _ιιοιια ιι : _Βι _αν _' _ι _· _ν _^ _Η _^ | ΑΠΟΦΘΕΒΜΑΤΑ - ΠΑΡΟΙΜΙΑ ! * ΟιΤο νι ι δι « Β » αθ ] ι η « ι . _επου τα _ιιΛθμα α τη , , _τΒ _^ γε τ » τομαρι της αι <» ν τ _^ μπΑκη . _, Σ ? ΑΥΡΟΛΕΞΟΒι ΟΡΙ _ΖΟΠΤΙβΣ : 1 ) _Κλειοτο _αομαλης χωρος . 2 ) _Ενκς _ειτιοιημα · ν . 31 Τιλικος _ουνδιομος _.- Ποταμος της ΒερμανΙκι :, πη-, _ωζι- ν ιι , Ι _ΙλιιΧιιας . , ΚΗ . 4 ) Πολις τοΟ _Πελγ [ ηιι . ¦ Κ- Τ . 5 _| _Ανιν _^ ς κρο _^· _Φωνηοις .-- Μαρχπ ελληνικων _οινο _^ ν _ιτ _, υν . 6 ) ΠΙβος _Οιατρικου Εργου ( Β , ' . ν . ) . — _Ρνωοιον ιιν _αι το _λειιανο _πεδ , υν _ντυ . 7 ) 'Λνας > ορικη α .-τι _^ νυ _μια . _ι / λλο και _αρχαια πωλις της Λ 1 _γινι ] ς . - Αρχαιος υποΟπικος _ου- _^ θιυμος . Εκατδν _5 / . κα . 0 ) Ευ · ρ 1 ο · _Λθνι αι ιις τΙ _^ ν _Κρηιην . --- Ποταμος της _ιορειοι ) _ΒολλΙο _ , ι _, Ις ιην _τι-.-νι'νη -τπΒ . _Λ-ιπ ! οιι Β > ιι _(( _ι _- / 0 η τΛ 1 9-10 ι | « _μοτχη _τι _) ς Βαλλιας » . 9 ) Ε · _ν , ις ηπ . _ι τους _ιασιλιις _ιΙ ) ς αρχαιας ΛυλΙΙς _Ποιητικης Χ ι > ρας ηταν και ' _ι Χ . _Βιρ _υανατταλος . _ΚΛΟΕΤΛ Χ 1 ) _'Λπικ αΟιστοΟν ια παλτα . 2 ) Λιν γινεται μ _£ το ... Β _/ ρι _Ι-, ιν . ) . 3 ) Οταν ( ιιαλ _^ πιασυ _^ ( . _νιιι _. _μιζιι ... ε , _' _.-ιουλημα . 'Ο Β _* ρ · μανος ουτος _αοχαιολΛγος ι . _· ε ρ ε ν _εις ι _) : Τις _τδ ι ι < την _Κνωοοιιν μινωικδν ιι _νο-κτορον . 4 ) 73 ( _αν τιοιρ . ) 'Λν · ιιοτροι _^ η _^' . _^ _ΙογΥ'αυ . 5 ) ΤΛ μικροι αν _ιμα τοο _αι / γγρα _^ ειας τ _^ ς « ΛΙο . ' . ικης _νΙΚ . Εποχη , ( ι ) Ιυ ιο και ανθεκτικο ι . _ολο . 7 ) ι _υνιχ ως _κιιειτπι (> ν _·/ τιοτρ . ) . · .- _ιινιΛιι _Λ ,-ινησις Λι > 0 ομοι ιι φιανη _^ _ντα . 0 ) _ΙΙ-ιμοτορι » ιυν _Αμεμιχανων . —¦ _Βαλακτοιιορικον « _ρ . ο ' _ιον , 9 ) ΠΙναι καθετο πρ . Ι τον υΤ , _ονα _τιεριοτσοςιης τι ] ς Βι ) ς ( _αΙτ ., _οτμι . ) . ΛΥ ι : 1 > : ΠΡΟΙΙΒθν / 4 ΙιΜΟΥ _^ ΤΛΥΡΟΛΕΞΟ ' . Ι Ο , _οιςοντΙυΒ . · Ι ) _ΛΥΚΟΥΛ _ΙΙ Ε . 2 ) ΚΚΒ ΤΙΑ ΛΝ _, ' _3 ) ΜΙ Η ΙΟΝ- ΜΗ . 4 ) ειτοε . ι . ) νπλ-ατ _ι : λ . _«) _ΛΜΥΛΟ . 7 ) ΛΟΙ 'ΛΤυΧ . ΙΙ ) Ειυ ΛΛ _ΟΙ'Λ , 9 ) £ Ι Μ Ι Κ Η , ΚαΛι . τι . ις · 1 ) ΛΕΜΟΝΛΛΕ Β .. 2 ) _νπ ι - · ι _· : μοι : . . ιι κεπιλυ ροι 4 ) ΟΤΙ ΛΛΛΙ , 5 ) ΥΙΟΕ ΟΤΛΜ , υ ) ΛΛΜΙΛ . 7 ) ΤΙ ΙΟΚ , Π ) £ Λ ΜΟ £ - ΙΙ ) , 9 | Μ 1 ΙΙΛΚΙΛ . Ενα ς εκλ _εκτο ς ] ηλεκτρικο ς γλο μπο ς _Β 5 _ουσοη _^« 1 ΓΕΝ _αΑΜΙΝ . _ι' _- ' ν '* ' ' ' ' - _'^ ι » -. _^¦ _^¦ ¦¦ _-- _^ : ' _μ Μ * ν Φ 7 _^ . » # Ιδου ο _ηλιχ _ιρ ιχ _» Υθ | ' » _Ιν , Ι— 'Ι , _-ιος _ποιι μπορει να χρι | ιι- _^ Ζ— _μοπιΗΙ ) ι ) η παντου _ηχιιιον — _^_ — ~ _^ ι _· Ις _χιπαπτηματα , _ηιιιΛοΛ · _^ - Λ . _ιι ' _^ _ι ,, ,. < - _ι > μους , _γραιριια , νοποχη · _^ || Ι θ _»^ υυ ι . μεια , κουζινες κλπ . Ο % _~^ Μι _^ _5 _ρ { _ΟΟΟΙΙΟΟΠ Βιν _. _ει Ενας ΠΗ- _^ _ΚΡριΙ . Β ' _ρεος , οικονομιχο ηλιιητι- Γ _^^ χιι ς _γλοιιπο , πολυ ι . Ρ / α ! . ιΚ _* _^~~ _^~ _~ - ~ % . _^ ιι το καθαρισμα χαι την . ' _« , _ιιραρ | μ , γην , Λ ,-.. _ -Λ ! Λ . _*^— _- > Ιι ιΡ _ι | Β ΓΕΝ 7 ΔΜ ΙΝ 'ΛπιιΙ αΟηπ , _Ι ΙΛΙ _, ΚΤΡΙΚΙΙΝ ' Ι ' , _' ΒΛΙΡΙιΙΑΝ « _ΙΙ'Λ'ι ιι 'Οδο _ ' ( . ) νι < ινιιγειρου Ι . ' ι—17 ΛΙΟΤΚΟΙΙΛ — ΚΤΙΙΙΟΤ . · _ιΛ .-. _% , _ . _·^^^^^ _- η _^ . , ν _ _Λ _^ _% _« ν _% Λ _^^ . η _^^^ _νΛ-. _^^ _ΛΛΛννν ' _^ . _νΛ . _^ _ΛΛ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΟΛΟΠΑΧ Ο ι 1 γ _^ Χ ι ι ι « ΒΕΩΡΒΟΣ » ? Δαν στοιχιζει αλλα αξιζει $ ι $ Ι _κινημΙτοΤρμ _^ _ιμ _^ _^ _ , _!} _'Λπο σημερον ΣΑΓ 3 ΑΤΟΝ μεχρι και της Π ΕΜΠΤΗ Σ β _>^ Πρ _ς 6 _αλλομεν τυ _αδανατο εργο _τςυ α $ * νκ 7 « υ συγγραφεως 8 _ιι 1 Ο Υ · Ι · Λ ΜΑΗ _ΙΑΙ 3 ΠΗΡ ο ! ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ 5 ( ΚΛΤΙΙΒΟΒΙΛΣ < Λ 5 ) Α ι * _« _> ι 4 _< ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΒΙΑ τη Μ . Β . Μ . _ανειχ αμ & νη _ατην ο _9 « _ι . νη απο των $ _< περιφημο _οκπι ' < : ? ετ η Ι 'ΖΟΥΖν . Φ ΛΙΑΝ _ιΚ ΙΗΙΠ ' _Βι _Ι ο αηο ' κζ { _ωυτανευιι με § _ι τον πιο _ωδρο _ρεαλιαμο μια _εποχ η ποιι στηιη _'Ι ε ατου _αι _ωυε _ Π μεγαλυτερη « _^ _χχμπ η τη _ανι ρωπ _ινιι _ ' _υτο ρια . » _^ Ιι 1 ΙΙΙΝΚΠ 'ΛΙ ΤΟΝ ΔΤΣΚΟΛΩ _Ν ' ΛΒΒΩ _Ν ' ΙΟΛΟ _Ν' : ΜΑΡΛ _Ου ΜΙΜΙ ιΤΟ - ΤΖΑΙΙΙΜΣ _ΜΕΗΣ _ΟΝ - ΚΡΗΑΡ ΚΑΡΣΟΝ 1 : _ι ΝΤΕΠΟΡΑ . _ΚΕΡΡ - ΑΟΥΤΣ ΚΑΛΧΕΡΝ 1 _^ ΛΑΜΠΛΝΟΥΝ ΜΙ _-ΡΟ Ι ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΛΚ Σ ΑΛΛΩΝ δ ι' + ΙΙΒΛΝΙΙ Λ _δι | _) ι : ο · ργια , ΒΙΒΑΝΤΙΑΙ Ο () , '· μα , ΠΒ ΛΝΤΙΛ _σχηνιιΟισια του Ιστορικου » * ι ιιυ _τ ι . υ ι'περκιιλιισσου που _υμνησεν ολο σχεδον ο παγκοσμιο τυπος , Η ΠΡ 0 ΣΚ Λ ΗΣ 1 Σ . · . ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΒΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΕΛΕΥΣΕΟΣ 3 ¦ ν . ¦ . ' , ¦ ¦ ' . : . . _· ¦ . . ' . ' ¦ ' _- ,- ., . . ' · .: 1 ¦ Την 30 ην Ιουνιου , ' ημεοαν Πε | ι . ττην . κεΑ ωραν 4 . 30 μ . μ ., 3 . καλουνται οι Μετοχοι τη Εταιρειας < _ΕΘΝ Ο 2 ΛΤΔ » , ει . . _- ¦'« _Ταιιτικιην Βενικην £ ννελει · αιν , _ητι 0 Α συγκροτηΟη εις τα ιν Λευκωσια , _Βραιρεια αιαης , _οβο Σολωνος Αρ . 64 . · .. . « ¦ . ¦¦ . _' _¦ : ¦ · _^ ΘΕΜΑΤΑ : ' , 1 ' <· Ι ) Κκ _δεσις Αιβικπτι χου ιιιμ 6 ουλΙ βι > και Ελε _ν- _5 . κτων και _6 _γζρισις Βινι _κβδ Ιο _ολονιομοΟ της - » , _ληξκση _ _χρπυεως 1954 . . _] _^ 2 ) Εκλο νη _2 ι > μδουλων . 3 3 ) * Κκλογ η Ελεγκτων ν . Χ > _υριαμος _αμοιδης τον . ' , 4 ) Διαφορα . · ¦ ''¦ _'' . ' ¦ ' : _^ ¦ . ... , ¦ - ' -. _¦¦'·''¦'' , 1 * ' ¦ ' ' , _, , ¦ ¦ ..- ¦ ¦ ¦¦'¦ ' , _>< Προσωπον _δικαιουμε-νογ τα _παειαστη και ψηο _/ _ιση κατα . _^ _τι | ν Ανω Συτελευσιν _δυ / _αιουται να . διοριση αντιπροιωπον · * _δποτς _παρικστη και τ |> η < ρ { στι _Λντ' αιιτοο . ΤΑ _σχιτικον : _εγγ _ρα- [ _^ _ερο ν δερν να _καΤατεΟΠ ει ς τα _ιν Λευκωσια , Βραφεια της · > Εταιρειας « ΕΘΝΟΣ ΛΤΔ » . _οιιχι _ολιγωτεοο ν των 48 ω 0 οιιν _ιιργοτερον * . Ανωτερω , ο _Μιονοταχ ( δευτερος ιξ Αριστερων ) εξερχομενα των η _υλοαων , εναγκαλιζεται την μητερα του , ενω ο επισης ελευθερωθει ς _συνεοιδατη του αυτοκινητου τον _ΚεννεΟ _Κεννεντυ Ασπαζεται την ιδικην του μητερα . Ο Κε ννεντυ ειχε καταδικοσΟη εις 7 ετη _ιρυλακιοιν . Σοφοκλεους ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟ _ΘΕΛΤΡΟ Ν _Υπο του _Βυμνασι ου _^ Αμμοχ ωστου Τελευταια εκδηλο > ση του εορταστικου προγραμματος του Ελληνικου Βυμνασιου Α μμοχωστου με την ευκαιρια της _Μετηριδο του , ηταν η διδασκαλια της τραγιοδια του Σοφοκλη · « Ηλεκτρα » , σι : μεταφραση Ι . Βρυπαρη . Οταν ( _Ιναλογιστι ) κανει ς το ποσο δαρυ _ιρορτιο ειναι το Ανεβασμα μιας αρχαιας τραγωδιας , _ιδιω Ατο _εραοιτεχνες ηθοποιους , δεν μπορει παρα να μεινγ _, _Απολυτει Ικανοποιημενο Απο την παρασταση αυτη _του Βυμνασιου μας . ΙΙ παρονσια σκηνοθετη ηταν _αιαητη _τΙπ , Ι την αρχη < ι > ς το τελος , σε σημειο ποιι να μ η φαινεται σχεδον καθολου υ ερασιτεχνισμος . 'Τπηρχε μεγαλη υμοιογενπα μεταξυ του διαλογικου και του χορικου μερους , οε τροπο που ν . _Ι μην κουραζεται ο θεατ ης . Ξεχ < ιι ( . _ιιστο τονο · _εδιυπε η _υπιΟλητικιη _μουοικι ' ι κι ' οι ()· . ινμασιε ενδυμασιες . Βενικα ο ? , ο το εργο _κυλιση εντεχνα _. Εξαιρετικα , _πετυ / _ειιεν _ε ηταν οι σκηνε ς , τη εικο . _ιιμης Αγγελιας του θανατου του Ορ ' οτη —εδ < Τ > συνετεινε Αρκετα η μπυ . τι · ιι , — _^ αι η α-, αγ-, _ιυριση Ι ι / _, _εκτρα— Ορεστη . Ια παιδια ποιι πηραν μερο ειναι Αξια _χαΟε επαινου . Ολα καταλαβαν τι ) υαρυτι _, _τα του ρολου τον . ΙΙ ΙΙ ' α Βευιργιαδοι · που ιι , _τηδι ' _ιΟηχε τη · ,- Ηλεκτρα , βασταξε αριστοτεχνικα τον ρολο τη < Ιπο _ τιμ · Αρχ ι ) ω το τελο , χωρι ς να τιμ · κουραση , _χαιρι να τον _Λιρισ _») να της _ξειρυγη _οιτε στιγμη . Διν ε ιναι υπερβολη Λν λεχΟη ιιτι ε , _ταιξε σαν φτιαγμενη ι ) 0 οπιι ιος . _' . _Ιρισμι . _νε _ιδιιο _οτιγμε ηταν τοπο διαχυτα ο . τονο τη για τον Αδικο σκοταιμ ο τιι υ πατερα τη που κυριευε αοτρα . τ αια τι καρδιε ς τιον θεατων . ΙΙ _Λιορα 'Κπιιμεινωνδα καταλαβε πολυ καλα το ρολο τη : και τον απεδ _^ . _τΒ με _.. _υΑλην ιι ' _χνην . ' _τιε την καθαρη τη _αρΟραιση και τον τονο τη « ιονης τη ηταν μια I- | _δειοδη _ΚΛαταιμνηστζα . 'Ο Σολων _Βεωργιοιι _ιξαιρετινΛ ς και πολυ επιβλ ητικο ατο ρολο του παιδαγωγου . 'Ο Κιχη Κιιινσ _τιιντ ' - νου μα : εδαιπε ενα ΟαυμαπΙ τοπο Ορεστ η , χαιρι τιποτε το περιττο η ι-ξι-ζιμ _- _ημενο . Πολυ καλοι η Πβ η Μαοκοιν . _ιουυ ιιι _Χριτο-Οιμη κι ' ο Βεωργιο 'Λν _υστιιοι αδ η , ως Αιγισθος , Λρκι να συμ - παθητικο ο Πανιι Ιακωβου ( Ιι Πυλαδ η κι η λΥιπα _Ιιυρ , / - / ι-Λου _ιιις ( _Ιεραπαινιδα , παρα _τιιι' : βιοβι _, υ : του : ( ιο ) οι · :, Ο - / η · η- _, που τον απετελεσαν οι Λινα _'Λνασταοιαδου ( κοριηνιια ) , Ιιοι ' ιν να Χιτλημιντρη , Μηλιτ σα Φιλιππου , Μαριο ΙΟδιΟοειο , Βιιοτα _Βειοργιο υ , Μιιριο Κουλλαπη , Οελμα Φιλιππου , Νικη Ιακοι 'ιι οου . Λιγλη Λαδα , _Ιτοα Μι- _'ιη _^ . ιδ ., ν , Κτιριακη Ψιλη , Λιορα ΙΙ ετριδιιυ , _ιΜιιρω Ι » αρμαχα ? ιδοι _· , Μαιρ η _Χριπτοι | ιδου _κιιι _Ν _' τιν α ΧιχολαΒδου , κινηθηκ ε πολιι _ανιτιι κα ' ι ριΟμιχιι . Το εργο σκηνοθετησε ο κ . Παναγιωτης Σεργης , ΙΙ μπιτακη εκρειλεται στον κ , Βιαγκο _Μιχιιηλιδ η κι ' Ι ενδυμασιες πτην κ , Ελενη Σολι ' α , _Βιοι _της & . _Ι Ιαπανι χ _ολ αου _Ηαριοσια , Ιοι ' νιο , ΘΕΑΜΑΤΑ ΟιρινΛν Κοπριο : ον Οι _. ττρον . _Λιυκιοαια . ι _* . ' _ιρα 7 . 30 και 9 .-13 μ . μ . « _Νυμφιο ς _ιΙ-νι _. μ _^ ι . _ιττοΒ _, » . ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟΙ ΛΡ . ΥΚηιΙΛ Λ ο ο κ ο Ο Ι » ι 7 . · _« Βι π _ιιιρι » _, Παπα 6 ο π ο υ λ ο ιι « Ιουλιος _Κπιο αμιι , ΙΙ α λ λ η ς « ΟρκΙΒ , η , μα οτ 6 _οηοΟΙ μου » , Λ ο υ κ ο υ ο ι Ι _ « _Κιιλ-ιι _κη λΙ ρπ « , Λ ο ι > κ η ιΙ ε , ι · κΙ ΙηοΟαβει _* . _ΛΕΜΙι ε ΟΕ Β ι ο ρ ι > α μ Χ η « ΙΙ _ιιτιιιρχιω . τοΙοΒιλο » , Ι' ι ο Χ τ ο « Ο _ΛΙ · Υ οητιος » , Ρ ι . κ α λ « Ο _ιιπ & _ε της Μαγα 6 αακαρης · , Παλλας « υαναοοΜης ο ιιολιτιιιομιΗις » , ΛΛΡΝΛΗ Μ α κ ρ Ι 5 η κΛΙπι > . λ < _ι _Βροναδα » , 'Λ τ τ ι κ δ ν « ΤΛ μεγαλο _ιττοπημο » , Π α λ λ α ς κ'υ _γοιδς _Τι ιυ Λ > . η Μτ-. _ωτμιια _.. . ΛΜΜΟΧα ε ΒΟ £ Η ρ α ι ο ν « Κατηγορα ) τη υι · _Ναιοουνη » , Ο λ υ μ τι ι α » _Κοορ · _οιιροι τοι ) ΙυρηνικοΟ » . ΙΙΕΙΥΗΠΙΛ Κ α τ ο ε λ λ η · « Ρκοταο η » , _κα | « ΤΛ τελ' _. ιταιο Ατοι )· , Ι λ ιι ρ (· ω ν « Ματωμενο ι , τε . μμα » . ΠΛΦΟ ι Τ ι τ Λ ν ι α « ΙΙ θεο της Μα · _λσιοιαςι , ΘΕΑΜΑΤΑ ΧΩΡΙΩΝ Μ Λ ρ ι | ι ο ι , Ι'ει , « Το ποντικακι · , Α γ ι ο ς Λ ο ' , ι ετι » ς _ΠαροΙα ιοος : « Το οτιιροχο _μοοτικο » _, Τ μ Ι κ ι . ) μον « _ΜαγΒιΛτη » , Λ Ακη 0 ο ς « Το Β , ιιποΜ _/ το ταγμα · , Κ α κ ο π ε . τ ρ ι <* « Ο ( κοικη . της τοΟ Τολεδο · , μ ι _(| ο κ Λ ρ ιτ α · ιι ο ν « _Μπντιλιν » . Κοινωνικη Ζωη ΤΟ ΤΛΧΤΔ ΒΟΜΚΙΟΝ Σημερον Σαββατον _αναχωοει ιιερο _, τοριχον _ταχυδρομειον δι' ο λα τας χωρας . Ωρα κλεισιματα ααχ : !( ον 4 μ . μ . δια συστημενας ε πιστολας και 5 μ . μ . δια συνηθεις . Λιιι Τουρκιαν 8 . 30 π . μ . δια _ιτυστημιΛΤις _επιστολας και 9 . 30 π . μ . δια συνηθεις . _ιΙεΟαυριον αναχωρει δια _τΑς _ΛχολουΟονς χο ' ιρα : Ελλαδα , Βεομιενιαν , Ελ _βετιαν , Τουςικιαν χαι ΙΙ νο _>| ι . Πολιτεια Αμερικης . Ωρα _κλεισιαατος _σακκων δια οτνηΟεις επιοτολας 11 . 30 π . μ . Δια Ισραηλ την 10 π . μ . Δι' _Λυστραλιαν , Νε αν Βουινεαν , _Νορφολκ , _Παπουαν , Νεαν Ζηλανδιαν , _Λιβεινον , Συριαν , Ιρακ κα ' ι Ιο θδ « λιαν την 3 μ . μ . Δι' _Λιγυπιον , _Βαι . λιαν , Ολλανδιαν , _Ιτ «) αιιν _, _'Λγγλιαν κα ' ι Ιιορειι / ν _'Λιρρ-. ζην την 5 μ . μ . Οι οΑχκοι τιιν συστημενων επιστολων χ _)^ ιοιιν μιαν ωραν προ _του _κλειοιματο των _οακκοιν δια _συνηυει επιστολα . ΚΤΧΛΙ Τον _Λγτιπητον μας Ιωαννιι · _Λιειτσον , _αρραβοινισαντα την θυγατερα του δ ) ιδα Μαρω Ι . Λιατοου μετα του εξ Ελλαδο κ . Δη | ι _> _ιτριου Οικονομοπουλου , θερμη _συγ 7 . αι ' . ομεν , ει ' _ιχομεΛ'ηι προ το _Ιευγυς ταχει αν την _στετ _) ιν . _Ιιαοχαλ . _ης , _Ει'ειγγελιικης , _^ _, _ιυσΒαΟιαδ _ης _, Μ _^ _αιμαρη , Σ . Ιι _ατσαλι & η : , 'Λγ . Ευθυμιου Ι ΛΕΜΓΟΔΡΟΜΙΛΙ ΠΩΤ ΚΛΛΠ _| 1 ι λι μενος κυ ρηνεια ς ι Ι ς ΣΑΓΓΑΤΟΝ Π ΙΟΤΝΙΟΤ 1955 £ ¦ _' Ι ι 10 . 30 π . μ . ι Γ ι _ΚαιναΗ _ΥαοειΙ _Οιυ _ο V Ι 1 ΑΡ . . _Υηιτιι ι η ι _αιι _, ι ,., : Γ _{! 4 . 00 μ . μ . ι ™ 5 Τβιιηι ΙΙο . _οβ . ι Μ ? _ΚυτναΙ Ι Υ . _Ο . V _ΟΧΟ . ι 1 5 Ν . Ο . Υ . _Ο . V ΠΑΙ Υ . Ο . > Ι ι ΚΤΡΙΛΚΗ 12 ΙΟΤΝΙ ΟΤ 1055 , 5 1 ι 10 . 30 π . μ . ι | { Καινη ) ! γ . _α ν Ν . Ο . Υ . _Ο . ι £ 3 ι _ηλγ γ . α ν _σ . Υ . _α 5 Μ ι Οα _λειτοορΥι ) μποικρε _εις τα κτιρια τη Λεσχη _]¦ Γ 5 την _Κυριακην 12 ην Ι ουνιου 1953 . _, ' | Ι Ι _^^ _ΛΜ ι Χ Α _^ _Ε _Αρ Α Τα . αναψυκτικα του τοπου μας . Οι παραγωγοι μας € ασις της _οΙ ' _ΛονομΙα _^ τον τοπον _. _ι < . _ΛΛΑΑΑαΑΑΑΛΑΑΑΑΑΑΑΑ . _ΑΛΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑλΑΛΑΛΑΑΑΑ . _ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ν ι ] ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ < _—Ζζζζζ ιζζζζζζζ : > ( 1 , ¦ ¦ Π ηα _[ β ΜΕ ΤΗΝ 1 Υ _^ _^ Β _« _νο'Βλνο _' ΜΕΒΛΛΥΤΕΡΑΝ > < _υτ _^ Λ 1 _ΓΜ _ιΒ * _ Γ 8 _^ _Γι _^ _, ι ΟΙ ΑΝ Τ ΤΥΚΕδ _ΗεΗΓΓ η * *™**!* ! _• ΑΠΟΛΥΤΩ Σ ΗΒΒ _ΥΗΜΕΝ ΗΣ ΠΟ ! ΟΤΗΤΟ ς εΙ Σ ΟΛΑ ΤΛ / ΜΕΒΕΘΗ . > _* _ Τ 1 ΜΑΙ ΛΟΒΙΚΑ Ι . > * Ρ . ΥΚΟΛΙΛΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΛΜΗΝ . ι Β _Ιι ΝΙΚΟΙ ΛΝΙΙΠΡΟ _ι η ΠΟΙι _^ : 0 _ΕΝΕΚΑΙ ΕΝ 0 Ι ΝΕΕΚΙΝ 0 00 . _ΙΤΟ , 1 ΟΔΟΣ ΡΚΙ _'ΛΙΝΠ Ι ΛΙ ' . II - ΛΚΤΚ ιιΣΙΛ . ΤΚΛ _, 80 ΓΚ _, Τ , Κ . » 0 « . _< ΑΙΛΝΟΛΙΙ _' , 12 _. ι ΒΕΩΡΒΙΟΣ Π ΟΝΤΙΚΗΣ , Α μμοχωστο ς 3 ΑΔΕΛΦΟ Ι ΛΙΓΛΔΙΩ ΤΟΥ , Λαρνακα ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΓΓΙΔ ΗΣ , Πολις ΧρυσοχοΟς _{ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟ Σ , Παφος » Κ . ΙΑΚΩΓΙΔΗΣ , Λεμεσος 3 _νψνντν » _τν » Ι'Τψ _» _'τν _* _ττψννιτν _·/» _ννγιΒ ( _ττττ'Τ'τ > _τψ * _ψψψνψ ·/· _'ψιτ _·) _ΒιΥΛΣ'ΒΟΙΙΟ _/ _Ι / _Λ' / Σ ΙΙλ ηι . κιι | _-αρω παντα ινδια ηιρο · μι νην ει αγορα χια πιιιλησει Αχινητ . ιυ περιουσια ιν 'Λμμοχ _ωστ _<> η κα ' ι ι , ' αλλα _,-ιο ) . ιις κα ' ι / . ιι _. _ρηι , · ' ! τι _δυ ναμιιι να ιιιι _'ι ι ' ι - _πι ' , αετηη « ι απ < ιιι'ινο | ιι ι · . ιι ιι το _ι ' ν Αμμο _/ ιοστη _» _Βραιρειον μοι ' , οδος Ναρκισσου αρ . Η , Πλατεια Λι _καητηριιιιΥ . Οποια ι ' πιΟυμι _ι να ι ' _ι-τιιχ ιι ' _ι 1 ) μιιιν μονιι ' ρναν κατηιχ ιαν ι ' ι ι να Οαυμ ασιην οιν . _οπεδιιν ιι τ'Ιν π _'» - λεν του Κυαγ ορου , 0 α τα ( π _ιτιεχη _ιακτεινομι να εις το ΒριιηΙΙιιν μου . 'Ι ' _ιχιιι , ' ςουιιιιΜΙιιι ι ' ιιι ιις δια . _τιι , ληοιν τοιουτιον , κιιμενιον ιι τα- κιντρι _χιο τιρα χαι _Βιι ( αιιοτει ) α τοποθεσια τη _πολι ' _πι Α _μμιι _χιυητου και Π :: ρι ·) _σιων ι ' . _αι ι . ' ι 'ιλιι τα ιναρια . Χρ . / . ΑΠΡΙΑ ης _οδο ΝαρκισΒ , αιι αρ , Κ Πλιι τι _ι ιι Λικαστηριιιιν 'Λμμοχαιοται ' , ΒΝΙΙΣΤ ΟΠΟΙΗΣΙΣ Δυναμει του αρθρου 24 του Περι Ακινι _του Περιουσιας ( _Διακατοχης , Ιιγγραφης χαι _ΙΓκτιμι |( ιεο > ς ) Νομου , γΛ · ι » _στοπεκειτηι , οτι δ Αντωνη Χρυσοστομου Χ Λονχα , εχ ΜαραΟοοουνου , _σιτ _· _ειιχονησε να πωληση το συμφερον του επι του _κτηματο υπ * Αρι θ . εγγρ . ΙΟΟΙ , ημερομ . 3 ) _ι 10 ) 45 , του χθ ) ρ ( ου _ΜαοαΦοβουνου εις _τοποΟεσιαν « Αλιονια » , α > Λ > νι , 1 σκαλα , τα 4 ) 6 μεριδια , δια το ποσον των £ 58 εις _τι _^ ν Σταυρον Παναγη Ι 3 ορκα , ικ _Μαραθοβουνου , δυναμει δηλωσεως πωλησεως Ηο . _Ο 5 _2040 ) _δ 5 Κτηματολογιου Α ' μμοχωατου . Ο ΜΠ 0 ΥΛΒΚΛΝ 1 Ν ΕΚΘΕΙΑΖΕΙ ΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ κ . ΝΕΧΡΟΥ Ο Ινυς ΠρωΟυπ _ουργις _εδηλωσεν , οτι σφαλλουν οσοι ελπιζουν εΙ _{ _εηττυχικν με μεσον την 61 αν . ΜΟΣΧΑ , 10 ( Ρεουτερ ) . — Ο Πρωυιαηυονυ ς των Ινδιων κ . ΝεχραΟ _εγενετο δεκτος διι ' ι _πρωτην φοραν χθες εις επισημον αν . ροασιν υπο του Προεδρου τοΟ Ανωτατου Προεδρειου , της _Σοβιετικ η Ενωσεως Στραταρχου _Γοροσιλωφ , ο οποιος και τον εκρατηοεν εις προγευμα , εις το οποιον παρεκαθηααν επισης οι κυριωτεριιι Σοβιετικοι ηγεται _^ Κατα τι ' ιν διαρκειαν της _δεξιωαεοι δ Πρωθυπουργος _Μπουλγκανιν Αφου εξηρε τας επιτυχιας των ΙνδιιΤιν εις τον τομεα της κοινωνικη και οικονομικη προοδου , _ιτροσεΟεσε τα εξης : _« _Χαιρετιζοιιεν εις το προσωπον του ν .. Νε · _χρου τον μεγαλης _υιιας Αρχηγον του Ιν _οικοιι λαου . Τον _χαιρετιζομεν επισης ως μαχητην της _ει-Οηνη . Ολοι οι παροντες , οποι και ολοκληρος ο Σοβιετικος λαος , γνωριζουν τας προσπαθειας , τας οποιας κατεβαλεν ο κ . ΝεχροΟ ει τον Αγωνα _ιντερ της ειρηνης . Η ινεργο συνεργασι α της Ινδικης Κι · 6 ερνησευ > ς με την _Ρωσσιαν χ αι την _Κυβερνησιν _της Κινας , _επετρετ _( ιεν _δπειις _τεΟη τερμα εις λυπηρα γεγονοτα . Αποκειται εις την _Ιν δικην- Κυβερνησιν ιιπως Απο _συμφωνου με την _ΚυΟερνησιν της Κινα ς και την ιδι κην μας _μελετησητο . ... _αγκαια με τρα , προκειμενου _νατεΟη τερμα ει ς την _ενταοτν _κατι ' ι μηκος των Ανατολικων Ακτων της Κινα , εις _τιτν Ζωνην της Φορμοζας . Βνωριζε τε ηδη τον ρολο ν , τον _ιιποιον διαδοαματΒςη ο κ . _Μενον διι ' ι το > ·' ο 6 λημιι _τουτο . Ας _ελπισαιμεν _>· : > αι _κοιναι μας προσπαθεια ) Οα Εχουν ω Αποτελεσμα την _χπλιιροισιν της _εντεεσεοις εις τικ . _·> - τολικας ακτας τη Κινας . Ο κ . _ΝεχροΟ Απαντωι ει τον _ΡιΤισσον Πρωθυπουργον εδηλωσε τα εξης : _ι'Κπεστη η στιγμη οπως οι _Λγοινισται της ειρηνης και κυριω εκεινοι , οι οποιοι ευριοκονται εις την 'Λρ-Χην . Αρνηθουν νι ' ι _ΑκολουΟησουν _τας εσφαλμενα οδους , α ' ι οποιαι οδηγουν εις την Βιιαν και την συγκρουσιν . 'Λπο μιαν _συγκρονονν μονον -κακα δυνανται να προελθουν . Τιποτε το καλον δεν ειναι δυνατον νι ' ι προελΟη Απο το μισος . Εκεινοι , οι οποιοι πιστευουν , οτι δυνανται διι ' ι τη Οιας νιε επιτυχουν τι ' ιν ειρηνην , σφαλλουν _ατολυτοις . Η Σοβιετικη Ενωσις Εχει μεγαλα _ευΟυνας , _τας οποιας συμμεριζονται σι ' ιμερον __ _μερικαι Αλλαι χωραι . ΙΙ ιιεγαλη χωρα σας δυναται να οιαδραματιση ζοηικον ρολον . _Ελτιξω δτι η ειρηνικη χειρ , την οποιαν , τεινετε , Οιε ευρη Ανταποκριση · εκ ιιιρους των αλλων . Επιβαλλεται υπομονη και επιμονη . Λι Ινδ ' ιαι Οα πραξουν παν οτι εξαρταται Ατο _αυτας δια να συμβαλουν εις την χαλαρο > σιν της _ενταοειος και την διαλυαιν της δυσπιστιας . Πιστευω δτι κατα τους τελευταιους μηνας εμειωΟη δ φοβος δια την εκρηξιν παγκοσμιοι » πολεμου . Παντως , η δυσπιστια εξακολουθει νι ' ι υφ , ιοτα _τεμ » . Ο _ΝΕΧΡΟΤ ΚΚΛΛΕΣΕ ΤΟΤΣ ΡΩΣΣΟΤΣ ΚΙ Σ ΛΕΛΧΗ Ν Ε _: ' . _χυκλιον , προοκπ μενων προς την Ινδικην αντιπροσιοπειαν , εγνο > _σθη οτι ο κ . _Ν ' _εχρου επροτειν _? ν ει ς τους Ρωσσοι . · ς ιΟιηοιτας να επισκεφθουν την Νεαν Λελχην εντυ του τρεχοντος ετους . Λν χ , _ειι _Αγνοειτειι Ακομη η επισημος _Απαντησις των _Ρωσσοη-, εν τουτοις οι Ανωτερω κυκλοι ειναι τη γνωμης οτι δεν Οα πρεπει να υπαρξη οιαδηποτε αμφιβολια οσον _ιΙφηριι την Αποδοχην _της προτασεοις του Ινδου ΠροιΟυπουι , -, _οι · ΛΒΙΟΚΛ _ιΙΚΤΛΤ Π ΣΤΝΛΨΙ Σ _ΣΤΜΙΗ ΝΟΤ Κατα _Τ , _ι' > ι ·< .. _ους , τους _πριισν _ιμι- _ ι , ι · - _πυο την Ινδικην αντ .-τ ' . _ιι . _ηιιιπ παν . Αποκλειεται η αυμπ _ι γ συμφωνου μη επιθεσει » ια _τ . τξυ _Ρωασιας κα ' ι Ινδιων , κατα ιην διαρκειαν της παραμονη του κ . Νεχρου εις _Μασχαν . 'ιψηλη _προσοιπικυτης _εδηλωσεν ιιτι αι _αυνομιλιαι μεταξυ του Ινδου _ΙΙριιιΟνπουργου και των Σοβιετικων __ _^ ιθ υνοντων περιστρεφονται ιφ ' _ιλιον των διεθνων προΟληματιον , _καΟιιις και επι της προοπτικης διι ' ι μιαν οικονομικην οι · _νεργιιπιαν μεταξυ των δυο χοιρων . ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 10 ( Ρεουτερ ) . — 'Ο ραδιοσταθμος του Πεκινου μετεδωσε σημερον , οτι ο Στραταρχης Μπουλγκανιν Απεδεχθη προσκληση · , οπως επισκεφΟη την _Ν'ειιν Λελχην κατα το _φΟινο . ·™ - οον . 0 ΠΟΙΗΤΗΣ Β . ΣΕΦΕΡΗΣ ΜΕΑ ΓΙΓΛΙΑ Ν . ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ Του Χ . ΠΙΙΡΒΟ _Υ ΠΡΑΤΣ 1 ΚΑ Λιισα _στι συγχρονη νεοελληνικη ποιηση , 5 ποι _: τοσες ποικιλες φωνες Ακουγονται σημερα , σ / _ωνΡΒ που _ΙιρΒτνον το δηοιιπ την και μας εδωσαν λαμπρους καρπους , φωνες που πασκιζουν να προσανατολισθουν κι' Αλλε ς παλι που ψελλιζουν , η φωνη του Βιωργου Σεφερη , δπιος Εγραψαν ορισμενοι μελετητες του εργου του , _υψιοΟηκε , _ιανω απ' ολε , με την ελληνικη της ατ . · νει 5 ηση και μια πυρετικη ενοραση Του κοσμου . ιΕΕτε μα _αυγ-κινει , ειτε δχι ι ) ποιηση του , δ Σ εφερη ειναι μια ενδιαφερουσα μορφη στα σημερινα γραμματα και , τη μορφ η αυτη προβαλλει ο Νικο Κρανιδιωτη ατο λιγοσελιδο μελετημα του . Αυ και οι σελιδες αυτες γραφτηκαν ως διΛλεξη , Εχουν , ο ' _ιοτοσο , Εκτοπη τη _σφραγιδιι μιας κριτικης , που εισδυει με . οξυδερκεια _στο σεφεριχο Εργο και αποκαλυπτει τον ποι ητη σ' εκεινους που £ _τυχε να τον αγνοουν , Αλλα κια στους Αλλους _ποο , Ατο καιρο , ο Σεφερης τους ειναι γνωριμος . Η πολυποικιλ η δραση του Νικου Κρανιδιωτ η ω Βενικου Βραμματεα της Ι _ιΟναρχιας , οις Διευθυντη δυο περιοδικων , των « Κυπριακων Βραμματιο »» και τη « . Ελληνικη Κυπρου * , ω ποιητη κι ' ω διηγηματογραφου , ιιι χρονικογραφου Ακομα ( _'Λπο-Ι _'ει ) _, εκτεινεται κα ' ι στον κρ ιτικο τομεα με τη μελετη αυτη , δειγμα τη πολνσι '·· Οετ »| Β προσωπικοτητας του , που γνωριζει ν' Αγαπαει τα ποιητικα κειμενα , νι ' ι τι ' ι _χαιρετια και να τιι κατανοει , μεταδιδοντα και ατου _Λναγνωστε του το Αποσταγμα Απο την περιπλανηση του , την τοσο στοχαστικη , σε _σελιδ ε που μιιριυρουν ποσο το πνευμα του ξερει ν' Αναλυει « αι να _εισχοιρει _ειτις συγχρονε _ικδηλιοαεις του λνρικου λογου . Κα ρπος λοιπον Αγαπη ειναι η ηυντομι ) , Λλλ' ουσιαστικη στο _ουνολυ _Οις _, μελετη ιι » ι για το Βιωργο Σεφερη . 'Ο συγγ ραι |· ε-» δινει , στ ην Αρχη , μιαν εικονα ενα ργη του κοσμου μετα τον πολεμο , τονιζοντας _πιι ι η ποιηση Αποβαλλει το καθα ρο λυρικο ιης στοιχειο , γι ατι η τεχνη στρ εφεται τιο ρα προ την ενδοσκοπηση _. Πολυ _αι _ιισια παρατηρει πιιις Εν Απο τιι _οημερινα γνιιιρισμαια του _Εντ ι 7 . νοιι _,-τοιητικοΟ λογου ειναι τιι επικο κια πιος η « . ιρημ η χο ' ιρα _> του ' ιΚλιοτ _( ιποτελει ινα οροσημο του αΙωνα μα για να κατ ιιλα βουμι την ανελιξη , τι Λι ιετρη _τ ε _μορφι , τι Ανιιζ ητι ' ισει ς και την πορεια ινα λογου ποιητικ ου , που , οτη βαθυτε ρη _ουπια ταυ , κλ εινει 6 λι > την τ ραγικοτητα τΛ τιι _ριιγμενη _ιιτ οχη μας . _^ 'ο νοημα _τΛν χαιρ _ων μα , τον αιιΟ μαιικο παλμο _ψι _'χων ιαλαι πιι ιρητι _ινων Απ' _τι | ζοιη , που _εχα - σαν την εσωτε ρικη του Ισορρο - πια Βπ _ειτ' Απο Λυο τ ρομαχτικου παγκ οσμιου _παλιμου , προσπαθει να εκφρασει η ποιηση , _σπ ιΙ _- ζοντα την _καροδοαιι , αγκαλια - ζονιιι και ιφ . ευ _ρισκοντα μια νεα Αρχιτεκτονικη _διαρΟρι _οση , ( Ιπου τΛ ι » _πηηννε ( _δ _)) τι > _κιιι νιπα καποιον τροπο ποικιλα ι | η _» χαν « ιλι ' - _τι-α _. ιιο _ιιγΙ ιι , Ανα συρουν στην ιπι _ιρανειιι , χαποτι . · μαλιστα μι : μιαν _αιιτ ομιιτι ι γραφη , μνημε , σμ ιαισΟι Ι μιιτ _α _, ι | ιλοσοι | ι χ ι _Λποι , 'Βι , μεσα σ' Βν αν ιλιγγο _πυριτκο σκεψη κι _ιι ιιιι νι | _· ι ) , Τιι ιπιτε _αγικ ιτα της νιας πιιιιιακ ιι ς δεν ειναι παντοτε σημαντικα και _σμχνιι η ενδοσκοπησ η διν Απο · ( Ια _ινιι προ Βιι | · _ε ) , 6 τη . Λιιτη η νεα τεχνοτ ροπια , η νεα σκεψ η που εγκαταλειπει τον _ιι ρμο τη λογικη , για μιαν Αμφι βολη προβολη ι _· νΛς ψυχικου _χοομοιι που κομματιαζεται δεν ΑποπλεΙ πι ' _ιντιι _εχεγγιΟ « ω η νεα ποιηση _ιχιμριΙζι ! . _ταν « ΛνΡ _ροι Λιι τη επο' / _) ι » ι » ο' II ) . )) ιο · τι ιν πληροτητα , ΤΛ _ηειριιιιιι , Λλλοισν _ε , ΛΙν ιΚλ _ι νιΟ , Αναγετα ι «» Λν χιιι _ρο το ' , ι _Ρε | ιπ < χ « 1 Α _ιιπ ' ρρπιλιπμο _ς , _ζεηι ριιπ | ι < νο { τωρα , Οιλιμιι · . νιι χΛν υΛ ( ραχονι _( αι · ι , 'Ο Μι _λιατ _ιιΙ : την ποιη ση του , ο Ρε _νε , ΧΑο στη Βαλλια , _καια _κΑτοισ τροπο ο -Κλ _ιοντελ , υ Ι _ιυ Βητς στο μυΟι-Π-ΤΒ _» Β * νι » 1 Β ? 1 » ε _τΛν - _» -Π · _ΛΤΒ ,,, ν , _% _,, _πν _^ ' - λογα > εινια _μορηιε _αντιπροοιοπευ . _τικεςτου αιωνα μιι , που Αναζητουν τιι βαθυτερα στοιχεια τη _Ανορωπι νης υποστασεω κα ' ι _προοολλουν Τ η διαλυση τη σ' ολα τ η τα καθεκαστα . Μια τετοια ποιηση , Αντιθετα ιι . _τ' τι εποχε που περασαν —οταν η ποι ηση ηταν οχι χτημα των ολιγων _καλλιεργημενιον πνευματικα ανθρωπων , Αλλα του μεγαλου κοινου , κα ' ι εννοω τε εποχε του ρομαντισμου , του παρνασσιομυυ , του συμβολισμου , — -μια τετοια πβιησΙι , Λοιπον , συχνοτατα _γριτρω - 0 _! 1 > , _ιρι _^ ιτι ' κη , σκοτεινη , Αραγε _ιιπορ _ει να δονησει τις καρδιες , του _μορι · _-ιιι ·! ενου κ : Α του ι _^ _τλου _ανΟριιιπου , και να γινει _Αναποσπιιστο μιρο τη ζιοης _τοι ' , οπιο σι παλαιοτερα χρονια , ηταν ο . Ουγκω , ο Λαμαρτινο , ο _Ιιερλιιιν , ο _-Μπιοντλαιρ , ο Μπαυρον _, ο Κηι , υ _Οιιιτμιιν , ο Σ « λοιμος , ο Ι _Ιαλαιοριτη , υ Παλα μας κ . Α . Λ μου επιτραπει ν' _αμηιβαλλω . Βια τι ' ι ν Ανταπυκριοι ) ιηιιιι τη _πυγχρονη ποιησιοι —τη ξενη και τη ελληνικη— οτην ' , 'ι _' Χ' : τ ' - ' σ : ι · , ! ερινιι ! ι ανΟς _. ι . Ι . _τ . ιυ , _Οι ' μα οση _αλιιι ενοιαη _ι ' ρον και _ινδιικτικο ποικιλΟ _ιν καταστασεο _ιν ι _, Μ'χολο γικιο ν , καλλιτεχνικων κια κοινιονικιυν , ο λογο Οα μακραινε . 1 » ι ! . υ , , τι ' ν ' _«' _ν-τ' ια υρια ι » _. _ σημι _κιιοειιιν _αοτων που ι ' ιι | ορουν τη μελετη του Νικου Κρανιδιωτη . Λυτο κα θ' εαυτο , το δοκιμιο τιιυ σι'Υγοαηια τοι ν _· : Μιιρ < ιων του _ΜυΟα _υι ανεξαρτητα _Α'Β τι ' ιν _αγιιπη _κιιι τον ενθουσιασμ ο που _αιπυαν ιτιιι ο Νικο Κρανιδιωτη για το Εργο Του Βιωργου Σει [ ι _·( . ιι | , ι Ιναι μια συμ βολη ι νο Κιιτριιιι ι πνευματικου ανθρωπου —η πρωτ η που μα Ερχ εται απο _τι | Μ εγαλονησο— για την ελληνικοτ ητα κα ' ι την εθνικη σημασια ινο Ερ γου που διν Επαψε να προκαλει συζητησεις . Κια η συμβ ολη αυτη ειναι μια θετικη προσφορα για τη μελετ η και την κατανοησ η —ιΙι ι ' να σημειο— τοιν ποιητικων _επιτευγμαιοιν του Σι · · φερη , γιατι , ι'ιποι ς παρατηρει και ο ΙΛιο _: < Ι Νικο Κριινιδιιιιτιι , πολλοι στιχοι του —ιξ αιι ορμη _της · _ιΣανιορινη * ( σιλ . _ι _: ') — « διν μπορουν ορθολογικα να Α ναλνΟουν . Πρεπει να του δεχτουμε πα μια αισθητικη εικονα , γεματ η ηχου , οραματα ινο κοσμου βυθισμενου , που ξυπ να η μνημ η του ποιητη μεσα ατη πυρετικη τη ινορασιμ . Μ _& το μελετημα του για τον ποιητη Βιω ργο Σ ειρερη , ο συγ γριιιιειις μα δινη την ιυνιιιιι _ι ιι να _διιιπι _ητ ιι ιηουμι _: τι Αρετες τοιι —αρχιτεκτονικη βιιιρΟροιση , ψυχολογικη Αναλυση , _πρησι οπικο _υιριι _, χειρισμ ο τ _ηι γλω _σσιις , ουσιιι στικες και οξυοερκι _ι παρατ ηρηθει , στ οχαστικο πνευμ α — και στι > ν κριτικο το μ / α , _ΙΟπιττ ' ιΙλ ' την ι ' _ργαοια αυτη , πε ριμενουμε κι ' Αλλε ς ωραιες σελιδες του κ ριτικει Βι _Νικπιι Κρανιδιωτη γυρω ( Ι . _το _μαρφις και προβληματα _τ _( _ι ( ιυγ ν . ρονη πνευματικη ζωη . ΠΕΡι ΤΟ ΒΥΜΝΑΣ _ΙΟΝ _, ΠΑΦΟΥ ι _ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠ _Ι _2 ΤΟΛΗ Η απβχπ εκ των εφβτβινων Π « γχ . _Μαθπτικ & ν αγωνων . Ο ! * _λαυον * οι . Αθλητικοι Αγωνες _ΑνεχαΟιν _ι _!»^»^ _ . _»/ _^ _ιιιι _. τ ~ ν _^ -Ευννεοτε ρων επιδιωξεων _τιον Ελληνικων Βυμνασιων μας . Λι' αυτο και εΟεωριιΟη σκοπιμον και πρεπον να τελουνται _χατ' Ετος ο ! Παγκυπρισι μαθητικοι , Αγωνες μεταξυ των _Ανεγγωριεηιε . _νονν κλασσικων Ελληνικων _ΒιΗιΥασΙοιΥ τη Νησου μα ινα _ουτιο διδεται η ε » καιρ ! α ει την _ευο-ταλη και ενθουσιωδη _( _ιαΟητιωσαν Ελλη _ τκι '| ν _ _-εολαιαν να _αμιλλαται ει τον _οτιειον τη Αρετης , εμ 6 _» ' * _πτιζεται ει η ' ιν ωραιαν διδασκαλιαν του χαλω _ΛγιονιζεσΟιιι , προπαρασκευαστικης _κεα δια τον μετεπειτα _στι-6 ον της ζωης . Λυστι 7 . ως το Ελληνικον _Βυμναοιον Παφ'ου , παρ' _δλον που εις το παρελθον υπηρξε _πρωτοπορον εις ε ' _» γενιις α () λι | Τικα _εκδη-Χο ' _κτεις , _Ελιαιψε δια της _Ατοι _» σιας του Ατο τους εφετεινους _Παγκυπριους μαθητικοι » Αγωνες , καιτοι αρχικω _εδηλοισε οι · ιιμετοχην εις αυτους . Και διερωτιομεΟα ποιος ο λογο της τοιαυτη Απον ,: των Αγωνων Φημολογια . α οτι αυτι ) οφειλεται εις Λ . _τροπονησιαν τιιν αολητΛν του . Λυτη , χατα _πληροφ'ι . ιια μι : · ., ειναι χαι η _εξι ' ιγησι ς γοι χ . Βυμνασιαρχου η δοθεισα προ _αντιπροσ _οιπειαν Αθλητων οταν τον επεσκειτΟη δια το ζητημα τουτο . ΙΙ δικαιολογια αυτη δεν ευσταθει κατα την _ταπεινην μας γνωμην . δι Α τρει ς _κυριοι λογους : Ι ) _Λιοτι _ΑΟληται μαθηται του Βυμνασιου Παφ · ου μετεσχον των εν Λεμεσψ προ εξ περιπου _εβδομαδοιν τελεπΟεντιον Παγκυπριων ΚφηΓικων αγωνων με σχετικω ς καλα αποτελεσματα . Ωσαυτως μαθηται του ιδιοι » σχολειου μετισχον των εν Λαρνακι _Παγκυπριοιν αγωνων | ιε τα χρωματα του οικειου Βυμναστικου Σ υλλογου ( ΒΣΚ ) . Γε ( _ιαιοις δια να _μετασχωσι τιον αγο ') - νοιν τουτων επελεγι > ιαν υπο του . τροπονητου των Οεο > ρηΟεΛ _· τες ως _καταλληλη . - ' ) Η κατα την εναρξιν του σχο > _ακοΒ _> ιτους δημιουργηΟειαα ποδοσφαιρικη ομας του Βυμνασιου Παφου διελυΟη , διοτι ε 0 εο > ρε 0 η πρεπον και ορθον οπιο οι μαΟητω _Ασχολ . ουνται εις τον κλασσικον αβλητισμον και τα ς αΟλοπιιιδιας , ει ς τας οποιας και ιπεδοΟ ησαν , _εγκαταλ-ειψαντες την ποδοσφ · αιρι' / . ι _| Υ των δμαδα , κια 3 ) Κιιτα του _( ιαΟ _ητικους αγυΙνας του Βυμνασιου Παφου , τους τελεσΟεντας κατα τιμ · 25 ην Μαρτιου , _195 Β » , _εσηιιειωΟησαν λαιιπραι επιδοσεις εκ _ιιερους των μαθητων του Βυμνασιου Παφου , καιτοι τοτε ειχον ολιγο _> _τεραν _προπονησιν . Σ υνεπως η απουσια του Βυμνασιου _Παφ-ου Απο την μαΠητικην ει-Ολητι _κιμ · Αμφικτιονιαν τη Αμμοχιοστου καθ' ημα εινια αδικαι - ο ) . ογητος . Οι ιθυνοντες τιι του Βυ μνασιοιι φερουν ευΟυνην δι ει την _τοιαυτην _Ατουσιαν και _καλοι _» νται .. . _^ _.:,-Λ . _^ . _.. ' _,. — , ' . _ι- _' _.-. _η _^ ... ΛΠΟ 'ΙΟΙΤΟ Σ 0 ΠΕΡΙ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ . 165 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 10 ΤΟΥ 1950 ΚΑΙ 44 ΤΟΥ 1954 ΕΙΑΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 - _ιι-ιιιιΛτι- _ΤΒΛ ΛπιΙΛΤινΛν 11 Μ _Λπιιι Ι _Λιι _ΛπκιμμΒπι · _« ι « ι · _»^ ' Αλιι / ιΛΒλ * Α λ νιι » ι _ι- _ ι _-τλιΒμ Λ . ηπιι _»*· ιι *> η ¦ _^ , __ φερομενη ως « η Αρμοδια 'Αοχη ») δνναιιει του Αρθρου 3 τοΟ περι Οδων και Κτιριων Νομου ( εν τοι ς εφεξη _Αναιρερομε-νου ω € 0 Νομος ») θεωρει δτι οι εν τω κατωθι Δελτι ψ _αναφερομενοι δρομοι δεον δυναμει της _υποδιαιρεσεω ς ( 2 ) του αρθρου 17 του Νωμου να _κατασκευαοΟωοι καταλληλως , · . ' ν Και επειδη η __ Λομοδια 'Λ ρχη _ιχεν λαβει την σχετικην αποφασιν και Εχει ετοιμασει σχεδια και 5 ρους _διι την τοιαυτην εργασιαν : Δια τουτο δυναμει τη παρουση δημοσιευσεως βασει τη υποδιαιρεσεω ( 3 ) του Αρθρου 17 του Νομου η Αρμοδια 'Λρχη ειδοποιε ι _οτι :-( α ) η σχετικη ομοφωνο Αποφασι Εχει _ληφθη , (| 1 ) τα σχεδια χαι οι δροι Εχουν _ετ _οιμανιΟη και _κατατεθη ει τα γραφεια τοΟ Δημου , ( γ ) τα τοιαυτα σχεδια και οι δροι ειναι εκτεθειμ ενοι V επιθεωρησιν υπο του ν . οινου καθ ' δλα τα ς εργασιμου ημερης και ωρα , δια _περιοδον δυο μηνων Ατο της δημοσιευσεω ς της ειδοποιησεως αυτης ει ς την Ες _» ημεοιε > α τη Κυβερνησεως _ημερ . Ι 9 . 5 . 19 & Α . Κ αι περαιτερω ειδοποιειται το κοινον , δτι σχετικοι λεπτομερεια ! διδονται ει τα στηλα ! , 2 , 3 , 4 και δ (| 1 ) ιια τα Ακολουθα ζητιμιατα εν σχεσει με εκαοτην των οδων την καθοριζομενη */ εν _τω Αελτιιρ : ( Ι ) τα ονοματα των ιδιοκτητων οι οποιοι Οα συνεισφερουν εις τιτν δαπανην , ' ( II ) η Αναλογια της _συνδρομης τιον , ' ( III ) η _εκτιμηΟ _εισα δαπΑνη τη _εργασια , ( IV ) οιονδηποτε αη 6 α . _τανη 0 εν ποσον χρηματων το οποιον κατετεθη παρα τη Αρμοδια . _Αρχυ δνναιιει ιου Αρθρου 0 του Νομου , ( V ) ο αριθμε · των ιτων κατα την διαρκειαν των οποιων δυνανται οι Ιδιοκτ ητκ _ι να πλ ηρωσουν την ουνδ ρομην των με δυσεις . Οιοσδηποτε Ιδιοκτητ ης Ακ ινητου περιουσια ς επηρεαζο μενο υπο των υπο της Αρμοδιας Αρχης _ετοιμασυεντων σχεδιων · και δρων-και κατατεθεντων ει τα Βραφεια του Δημου ως _ανοιτερο ) , δυναται , δι αρκουσης τη περιοδου καθ' ην τα τοι αυτα σχεδια κο . 1 δροι ειναι κατατεθειμενα , δι ' επιθεω ρησιν , να καμη γραπτως την _ενστασιν του πι _, ος την _'Λρμοδιαν 'Αοχην δυναμει της _υποδιαιρ εσεως ( 4 ) του αρθρου 17 του Νομου . ΔΕΛΤΙΟ Ν Ονομα Δρομου : υασιλισσης Λ _^ ΙΛΛΙΛΣ . ι _& _-. Περιγ ραφη εργασια ( γενικοι λε .-ιτομε ρειαι ) : Εκσκαφη , Οεμελιωσι ς , _Λσφαι . _τικον οδοστρωμα , _^ _εοιζοιιια . _χωροσταΟμισιι . γεφυοαι , αολανιη _« πι _Β-ςηΛα _ττρηΛιιιιτιτιο »» . Ολι χη _εκτιμ ηΟεισα δαπανη της εργασιας : ι 1102-3-5 Ολικον μηκος της προσοψεως : 2100 ποδες . Ι ΜΙ _δοτιανηβεν · Εκτιμι · 9 _εισα _συνεισφορο : ι ποοον Υρπμα- • Ονοματα _Ιδιοκτητ _» , ] Αναλογια . _ΕκτφηΟιιοα _, ων _ββτ _^ ιν . ( α ) _, { ρ ) ' ™ _' _« οιηΒ · _( τολ . _« _ληρω . οαι . _Λη _^ ια Με Β ! Ε [ ς · _, ιτ _, ΟΦεροον τεου _υλ-ικου ιρνασιας -- Λ .- ' _,, _νγ < . _^ _«* κι του αρθρου 6 ι οιας Ισας τοΟ _Κειρ . 165 ) & 6 σεις £ σ . γρ . £ σ . γρ . ι £ α . γρ . Α λικη Κωστα Μιχαηλιδυι » « 2 / _2190 31- 1-1 31- -1-1 -1- 3-2 Αννα ΚοΜττα Λιιιζιδοι . _» ~' - / 2130 ΛΒ .-1 . 1-Β , _ι 5 14-6 4 15-3 116 η Πετρου _Παντιαρη 105 / 2150 52-10-8 52-10-8 , 7- 0-8 Ι Σ ο < ι _· οκλης _Πετριδης 120 / 21 ιιι 03- 8-2 03- 8-2 [ 8- 9-0 ΙΜη Αθανασιου _'Λνιιστασιαδου 81 / 2190 42- 5-5 42- 5-δ | 5-12-7 Βενος Μιχαηλ Σιμαν 1111 / 2190 50- 2-3 50- 2-3 7- 9-5 Ορθοδοξια Κολοκασιδου 1151 / 2130 58- 2-0 58- 2-0 7-15-0 Χαοαλαμπος Λ . Σ αββιδη « 0 / 2190 40- 5-2 -10- 5-ι δ- 7-3 Ελενιτσα _Οριεανιδου 75 / _2190 37-14-8 37-14-8 5- 0-0 Ιερα Μονη Κυκκου 75 / 2190 37-14-8 : _> ι-14-8 5- 0-0 » > > 75 / 2190 37-14-8 37-14-8 5- 0-0 ΙανΟη Χρ . Τορναριδον 113 / 2190 50-17-1 50-17-4 7-11-5 _'λν & ρεας _Λοτν . α _Σαυδιδη 125 / 2130 _Γ 2-1 β- ·> « 2-18-2 _» - 7-0 _Ιοιαντης - 'Ιωαννιδη 138 / 2190 09- 90 09- 9-0 9- 5-2 Παναγιωτα ι ! . _ΚυΟραιωταυ 90 / 2190 -18- 0-3 48- 5-3 6- 8-8 Ι _' _οζεττα Μ . ΚιΟραιωιου 94 / 2190 47- 0-1 47- 0-1 0- 0-1 Μαρια Βεωργιου 107 / 2190 53-17-0 53-17-0 7- 3-5 _ΑΟηνΑ Χρυααφινη κεα Ηροδοτος _Νικολαιδη 1311 / 2190- 00- 3-0 00- 3-0 8-10-5 Κωστας Νικολαιοη , εκ _Πορτ - Σαιδ 75 / 2190 37-14-8 37-14 8 5- 0-0 _Χιιριιλαιιπι ' α Β , Σπββιδοιι _754 / _υΙΟΟ 37-19-8 37-19-8 5- 1-3 _Μιιρουλα _Κυαγ ορα _ΣυςιΒμη 75 / 2190 87-14-8 37-14-8 5- 0 0 Κυριακο Σ . _Μαρκιδ η 100 / 2 Ι 90 50- 0-5 50- 0-5 0-14-2 Κυριακο Σ . Μαρκιδη __^ . _5 _/ 2 · : _' 0 Λ 0 ~ · ' ' - ' 10 5 2 * ' 7 3 Ολικα 2190 1102 3-5 — 1102- 3-5 1-16-13-8 ι * 1 _«« » ΣΠΟΡ Ο Σ Χθεοτνον ανακοινωθεν Αναφερει : . « . Καθε γεωργο γνο ) _οιζει _-. την αξιαν _τοδ καλοΟ _ο-πορου , καθω ς και την _εημασιαν , την _δποιαν Εχει δι' αυτον . Ο σπορο δεν πρεπει να ειναι μονον Αδρο και γερος , Αλλα χιιι κα _) . η βλαστικης δυναιιεω _ς . Πρεπει , επιση , να ειναι Αντιπροσωπευτικος τη ποικιλια ει την οποιαν Ανηκει και _καταλλ . ηλο δια την _τοποθεσιαν και το εδαφο ς ει το δποιον θα σπαου · ΟΙ καλοι γεωργοι δλων των εποχων Εκαμναν επιλογι | ν οπορου απο τα καλυτερα φυτα , _ειε πλειστα δε μερη του κοσμου υπαρχουν παλαιοι Ανεγνωρισμενα ! ποικιλιαι σχεδον δλ _« ν των τυπιον σπαρτονν . Σιμιερον , δμω , η καταατασις μεταβαλλεται , _κεα δια πλειστα σπαρτα δεν ειναι Αναγκη να _καμη την _επιλογιεν ιιι » _την ο _γεοιργος Την εργαοιαν _«· 5 την _Λνελαυεν ι επιστημων και !· _σποροπαραγοιγυς , οι οποιοι ειναι ει ς θε σι ν να προωθησουν την εργασιαν πολυ _περισσοτερον _απα τον _γεοιργον , διοτι Εχουν _κολυτεοας _διευκολυνσεις ν . _αι την ικανοτητα να πραξουν τουτο . Ο επιστημων , ο οποιος αναλαμβανει την εργασιαν αυτην , ειναι ο παραγωγος ποικιλιων , υ οποιος δυναται οχι μονον να _καμνη επιλογην καλντερων τυπο > ν φυτων , αλλ' επισης να παραγαγη εντελως νεα και Ανωτερας ποικιλιας με μεγαλυτεραν _Ατοδοτικην _ικανυτιττα , αντιστασιν εις τας Ασθενειας ν . αι _καλυτερας ποιοτητος ιιφ- ' _δλιις τας _Αταψεις . Οταν δημιουργηθουν _νεια ποικιλιαι και προτου δοθουν εις τον σποροπαραγωγον διιι πο ) λ _« ιπ _? . ασιιισμον , • - •• η —Λ ι _.-ΤΛ _^ ΤΤ , _νιΙν _ιι _^ _Λ _ντι _ινΤινΙιΙ · δοκιμας ιαο μεγαλην _ποεκιλιιιν _συνθηκοιν δια να _εξακριβωθη οτι _κατεχοεΥ τιχειυτας Ανιοτερας ιδιοτητας . _Ενιι τοιουτο _σχεδιον εφαρ ) ιοζεται τωρα ιν _Κνπριρ δια τα σιτηρα . 'Λψ' ενος μεν _ι-παρχονν ειδικευμενοι επιστημονες , οι οποιοι παραγουν και καμνουν επιλογην των νεο > ν κα ' ι _χαλ . _υτερων ποικιλιων , Αφ' ετερου δε υπαρχει μια ταχεως επεκτεινομενη βιομηχανια παραγο _> γη οπυριον . Μ εχρι σημερον _αι δυο δραστηριοτητες δεν Εχουν συνδικισΟη προς παραγωγην μιας σταθερα σειρας νεων ποικιλιων δημητριακων Ατο τον παραγωγυν ποικιλιων μεσφ του σποροπαραγωγου εις τον _γεοιργυν , Αλλα τουτο 0 α _πριιγματοποιηΟη εντος ολιγιον ετων , Εν τω μεταξυ οι _σποροπιιραγωγοι του Βεωργικου Τμηματος πο ? λαπ ? _Λοταζουν τα αποθεματα σπορου των _παλειιων _ανεγνοιρισμενων _ποικι / αων . 'Λλλα παρ' ολο-. · οτι εινια αι ιδιαι ποικι λιαι . λογιο του οτι αυται εξεταζονται εις του Αγρου προ της συγκομιδης δια να καταστη βεβαιον οτι οι σποροι ειναι _αντιπροσιοπευτικοι τη ποικιλιας εις την οποιαν ανηκουν , κατοπιν δε καθαριζονται , ν . οσν . ν _τζογτιιι ν . ω ιιπολυμαινονται εναντιον μυκητολογικων Ασθενειων , ειναι κατα πολυ Ανωτεροι ο 1 ο > νδηποτε αλλων διαθεσιμων ποικιλιων . Οι γεωργοι της Κυπρου _Αγτε-ΛηιρΙΙηοαν _εναιρι _τι | ν ανωτεροτητα του Αριστης ποιοτητος « πιστο-! Εοιημενου > αυτου σπορου . _ΤιΤι 19 Β > 2 π < ιρηχ , Οι | σαν _ιιικραι ποσοτητες και _μεαρι του 1953 η ζητησι δια 1200 τονοι » νπερεΒιη κατα πολυ την _προοτροραν , η οποια ειχεν _αυξηθη εις βΟΟ τυνοτις . Τω 1951 υπηρχον _διειΟεοτμοι 1200 τονοι , _Λλλει η _ζητησις _ειχεν ιαερβη τοι » 3000 τονου . Κιοετος το Τμημα , το οποιον επεκτεινεται με τον _ταχυτερον δ _^ _ατον _ρυθμον , σχεδιαζει να παραγαγη 3500 τονοι · , 0 α _ιινιι _4 ε ενδιαφερον να Βδιομεν ποσον η _ποσατη αυτη υπολειπεται των _εινιιγκων . Η βιομηχανια σπορων κατεστη μεγαλη _επιχειρυ / τις με _κι-κλιεν _ιι _> γ . Ι . _-Π 6 ! ν σχεδον Λ . 2 ( 10 . 00 ( 1 , Ασφαλως δε Οα Λν ( ιπτι · χ 0 | 1 Ετι περισσοτερον διοτι _αυξηνετοι ν . _ιιι η _παραγιογη Λλλοιν σπορων , καθοτι οι γεωργοι _αντιλα μβΑνοντ ια τιτν Αξιαν του σχεδιου και δεικνυουν ε | ιπι ο * τοαυνην εις αυτο * . | ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ Σ ΛΚΜΚΣΟ Ι , 10 ( Του Ανταπο - κριτου μας ) . — Διιι του Λτμοπλοι ου « Λεβαντε » _εισηχ , Οησαν 1 . 300 τονοι ασφ αλτοι » δια το Λεροδρομιον Ακρωτηριου κιιι διιι του « Κυπρο : » εξηχθησαν 400 τονοι χαρουπ ιων , οινων κιιι Αλλο » γενικου (| ι _> ρτ ! ου . ΛΜΜΟΧΩΙΤΟΣ , ΙΟ ( Το υ ανταποκριτου μας ) . — Κατεπλευσαν εις _τ' » ν λιμενα μας τα Ατμοπλ οια _« _Ιι ραχιι Ι _'ολτ > ι το οποιον ικο μισε τσιμεντα κιιι γενικον φιοριι ον _« Λο _ΙΙκεν _» τ ' ι οποιον _ηορτιονει πατατ ας δια την 'Λ γγλικην Λγοραν , « Σνοουνιιν Σ | ιιΠ _> , το οποιον ικφορτιονει στριιτιοι _τ ικα εφοδια , και « 'Μπι'λιιΒ _ενο _» _, το οποιον 0 α _ηορτοΙσ _η χριομιιιν διιι _Βερμανιιιν . ΛΛΙ'ΝΛΞ , 10 ( Του Ανταποκριτου μας ) . — Λιι ι Του Ισραηλιτικου ιΙΙρακκα 1 'ιΙ ρο _, ε 1 _σηχθι | σαν 14 ( 1 τονοι τσιμεντου , • _ι _^ ' _^·*^^^^*!*^ . _»^^**^^*·^^^^*^^^ _- _^*^ . · . _****·^*^»·**^·* _**^**·^ Κοινωνικη _Ζωη ΑΡΡΑΓΩΝΕΣ _ΗολογηΟιισαν την παρελΟουσα _ι _Πειυττην υπο του Οεοφιλ . Χωρεπισκο , τον Σαλα μινα οι αρραβωνες του χ . Μιμη Κισσονεργη _( _ιετα τη δ )! δος _Λιλιαν Ι . _Γοο-χαριδου . Συγχαρητηριους επισκεψει ς Οα δεχθουν ηΡηιον Κυριακην και με-Οουριον Δευτεραν , εν τη οΙκια _της μνηστη , δ _£ δ _Ει-ριπιδοι » αρ . 15 . ΕΙΣΦΟΡΛΙ ΛΙΛ ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗΝ ΔΙΓΠΙΙΙΡΙΟΤ ΛΜΕΙιΡΤΙ _Ι Ε _ισετρεραν εις το _ι' _-τερ Ιδρυσεο ) ς προτομης του _ποιητου Δ . Λιπε ρτη _ταμειον του Ελλι Λ'ικου Πνευματικου _ιΟμ ιλου Καπρου οι _[ ι _αθιμαι κιιι αι _μαθητρι _εα της Στ ' ταξεω ς του Πρακτικου Τμηματος του Ιιαγκι _» . τριου Λ . 7-1-7 , προιον μαθητικη , η _) ναι _»? . ιας δοθεισης να αυτων ει την μεγαλην αιΟουσ _αν του ιΙΤανκι ' _.-τριοι » Βυμνασιου τη _προ ) το 6 ονλ ( η > τιον . - - . _^^ ¦ ν > Λ / νν _·« _'ν _·^ _ΛΛΛινι . _'ΙΛΛΛΤ _^· _ΘΡΗΣιΚΚΤΤΙΚΛΙ ΟΜΙΛΙΑΙ _Λδριον _Κυριακι _ιν και ωραν 7 μ . μ . δ θεοφιλ . _Χιορεπισκοπο Σαλαμινος κ , Βενναδιος Ο &' _ομιληοη ει ς _Παλοιομετοχον . _ΔΜ'ΝΙ ΠΚΤΕΡΕΤΟΝ ΦΛ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ . Σ οΛβατον 11 Ιοονιου : Λευχιοσια : Β . Ιωαννου , Λυος _Ληορας Αρ . 122 , και Β . _Μιτσιγν . α , _δδος Ερμοδ Αρ , 102 . Λεμεσος : _Σττ . Στεφανοπουλου , ιδο 'ΑΟαν . Σακελλαρ _ιου Αι > . . 115 . _'Λμμεεχωστος : Δ . Σ . Γοργκα , δδος Εοαγυρου Αρ , 5 Λ . / ιαρναξ : Β . Γ . Γικη , υδος Ζι | ν < ονος Κιτιεω Αο . Ιο διο , _ννκτερευον _εραρμοκει ον Λμμοχιι > στου ΘΑ ειναι _Ανοικτον και κατα την μεετημβριγην Λργιαν . ΑΙΑ ΤΛ _ΛΕΜΟΝΟΙΙΕΝΙΙΡΑ ΚΗΠΟΥΡΟΙ , Συ ντομως φθανει εξ Αγγλιας το _περιψημον Λευκελαιον ΣΙΤΡΟΝΟΛ δια ιην κατατιολεμησιν της Μ'ωρας των Λεμονοδενδρων , Το Σιτρονολ ειναι το _αιιοτελεσματικωτερον , αλλα και το _εΟθηνοτερον Λευκελαιον . ΤΙΜΗ ΩΡΙΣΘΗ Η ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ : Γαρελι των 130 οκαδων περιτιου καθαρον βαρος £ 15 . 10 . 0 Γαρελι των 65 οκαδων περιπου καθαρον βαρος £ 8 . 5 . 0 Γαρελι των 33 οκαδων περιπου καθαρον βαρος £ 4 . 10 . 0 Επειδη η _ζητησις τοΟ ΣΙΤΡΟΝΟΛ ειναι εξαιρετικη , συμφερον Εχετε να _εξασφαλισετε αμεσως την ποσοτητα που 0 α χρειασΟητε και παραλαβετε μολις φθαση . ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η . Π . _ΑΑΜΙΤΗΣ ΑΤΑ . ΛΚΜΚ _Χυ _Χ — ΛΜΜΟΧιιΠΟ _Ε — ΛΙ ' . _νΚιΙ ΕΙΑ ΛΛ ΡΝΛΓ ~ ΠΑΦΟ » ι * 1 _«« » π _% ρ _| ιΜΓιΚ _^^ _υιτι . ν τ £ ιμΤ _^ _νι ) ι » ι _% _Δ ' ια . τ . _^ ν τ _^^ ι ν _^ . _^ _1 _^ _1 _^ _1 _^ _1 _^ _1 _^ _1 _^ _1 _^ _1 _^ _ι _^ _1 _^ _1 _^ _1 _^ _1 _^ _ινι _^ _Μ μΓ _ιΒι _^ _Γμ _»^ _5 _* 1 ι _^ ιι _% _Ω _ιΗΤιΜ & ·] ι _^ ι _» —' Το ξερω παιδι μου . Το « _ΙΙΙΟιΥ _ΓΚΕΑΜ » ειναι το αγνοτε ρο και απολαυ στιχωτε ρο σιγαρεττο . 1 _0 Η ΑΝΤΕ _0 1 Α . ΙΚ ! ψ _. . . ι ( $ ΤΗΝ ΔΚΥΤΚΡΑΝ 13 . 6 . 1955 . ] 0 ΤΟ ΜΕΒΛ ΛΠΕΒΟ ΚΛΛ _, ΠΕΧ . ΝΙΚΟ ΒΕ Β ΟΝΟΣ 0 _ΤΙΙΣ ΣΑΙΖΟΝ , Ι · ' Ι Ψ II ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΤ ΔΙΛΣΗΛΙΟΤΕΒΟΤ _διΠΛΛΕΤΤ _ΟΤ ( Ψ ΤΗΣ ΕΤ Ρ _αιΙΗΣ ( ι ΚΕνυΕ ΓΑιιΕΤ ΖΟΓΕι ¦ ¦ . 3 . : _?^ _ξ ι : Β _^ ' _^ _ΑΡι _^ . ν _£ _^ Α _^ . _^ _Λντ _·^ ? _ι _Α _?!^^ φ * _^ ' ® (| 1 _ΛΙ _Ηυ « Ι Η ' Μ ' Μ ' ν _^ Τ _^ _ι _^ _^ $ Ρ « _^ 3 α > Μ ΒΑ _ηινΒΛ $ β _'ΤΙ _Τ _ΒΙ τγΙ _ιΙγΙτΙ _Γ ΒΠΙ ΤΒΠΙ Φ Φ Οηι / Β / Ιυ ιηιΙ = 1 & . * Β _^& _τγ _®*& πηηπ , Μιι / _)! ! ι _υυ ι | Μ ηιυ ι _^^ _^^ _^!^ ΗΒυιικ η ιιιιι Ι ν . λ _^ _^^ - _ΤομΤ ¦ 1 ω ΗΙναι τα _αυφχ λεστ _ερχ καναιμκ αερι » . § λ Τ 6 Ιι _ιυτι χνι _ον _δεωρειτ _α ι αιτ _ε > _τυυς ιν Αιιερι _χςι ω * αρν » νιαμ _ςυ _ < 5 ια την _προληψιν των Πυρκ _αιων κ * 1 α χ δι ' _ατε μικ _ιιν ααφαλπ _αν 6 το _αοφαλιοτβρον των α χ κ _^ _υιι _μων , υηλ . του ειλεκτριαμ * υ , τοδ _πετρΕλα _Ιου , τη ς _^ Χ _ξυλΕι χ κχ ' ι του _κχρεουνου . λ χ Και ( 1 « υτιιν τιιν Α μερικη ·/ , την χωραν του Χ ( ι ηλεκτριομ _ου , τα εμφιαλωμ ενα αερια Εχβνν 5 ) 4 ς _> _ορα _ Υ Ψ _περιοαιιτε ρα _ενκατ _αατ _καει _ _κβυζινων εν συγκρι _νει V ψ προ τα τοι ηλεκτρισμου . χ § Με _ελαχιοτ κ ε _^ _εδα εκμονιερν _ι ετα » το βιτιτ » οα , © Γ εχετε ανετ β κ » 1 _και αρ & ν μχ _γιιρ _ε υμχ , _εΙανιι Ι ιτ _οτε Μ φ _ι ε _στ ιν _) ιι ι _<· ' Ητ βι | ι _οι' μπανιον και φωτιαμον με τα φ φ Λ ΝΙΑΡΒΚΛΖ τω οποιον _ιιι ιι κατεκτ ησε την Ιιυιτρ βν . 8 ) Φ Πρ _ιμι | _2 ι _» ιητε ουοκευα _ς ιια την εξοχην , φ Ι ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΛΓΓΑ & ΥΙΟΙ 1 Φ ΤΜΠΜΛ ΒΚΛκιΟΤ Ψ _? _ειδος Παφου αρ , Κ » — Τηλ . υ ' . ΜΒ > . Χ Ν _·^« _3 _^ _»» . « : ' _^ « _^ . _^^^ χ · _Ρ _^' : » . < _ιι _^· : Λι _^ _Β » . » . _^ _^ Β _^ _^ _β _^ νθν ΚΕΝΑ Ι ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΝΟΒΡΑ ΦΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΓΕΒΝΠΤΙΚΗΝ ΥΙΙΗΡΕΣΙΑ Ν Βινοντ αι δικτ _ιιι _αιτ ηοιις δια θεση _πτ ινιιγ _ριιι | ιον Ι _Ι ' ταξει » . Ι ) μισθο ς των Οεσει _ον ειναι ιι την κλιμ ακα των II 14 λιρων ιτησιιιι , ανερχομενο δι ' _ετ ησιο _ιν προσ ιιυξησι'πιν εκ Ιι' λιροιν ει . _ΙΙΙΙ λιρας και _Ανολουθιο εκ 1 Λ λιρων ιι 4411 _λιρρ , ι _ηταΟ _- | ι « Ιν ιπ αρκεια ει τα . Ι 71 λιρας , ΟΙ προσλιμ ι _ΟηοομενοιτΙναι δυνατον να εισελθ ουν ιι ιιι ονδηποτε πημιιιιν τ η μιπυοδ _ιιΤΜ _' . ης _κλιμακιις , αναλογιο των προσοντοιν χαι ιης Λι . ιι _, Μι - ι ιιι ν . ΟΙ διορισ μοι Πα ειναι _προσιορινοι και Οα υποκιινται ιι Ανακλ ησιν κατοπιν ινο μηνος πρ οιτδιι _- ποιησειο παρ ' αμ ηο _ιεριον των πλευ ρων , ΟΙ προαλη ιι υηειομενοι ειναι πιθ ανον α τοποθετηθουν ιι ιιιονδη . ιο _τι : _Κυβερνητικον Τμημα ιντο ι η Αποικιας . ΚΙν ειι ιπιοη πιθανον νιι _διοριοΟ ουν τι ς _τι > μονιμ ιιν και _συνταξιμον προσωπ _ιυ . _Ιλ : ΟΙ υποψηφιοι , ιι ! οποιοι π ριπιι να ειναι ΙΙρε _ττ ανοΙ _( ιπηκοοι _» δεον να γνωρι ζουν πολιι _χαλιΒι τι ' ιν 'Λγγλικη ν γλωσσι ιν . Δεον επιση νιι Βχουν ιπιιυχ _ει » _: Ις εξετ ασεις _δ ( ικνυλ < _ινριιι | ' ( ιι με ταχ υτ ητα _ιιυ χι χατο ) τοιν Η 0 λεξπον _!· 'ιτα λε · π τον και να ιΒναι _ικανοι να δαχτυλ _ιιγραι | _» ουν κιιΟιι _ριι ο χιι ι _μΙ _Λ-« ριβειαν τ ουλα χιστον 40 λεξιτ κατα λεπτον , ΛΙ _αιτ ησιι δεον να υποβλ ηθουν επι του τυπου _ιι _οιιοπιι 0 χαι να ι | . θ ιΙπουν ιΙς τον Βραμματεα Ι Ιρ _οσληψειο 1 Ιροσ _ιοπικου , ιι το Βραφι _ιιιν του Αποικιακ ου Βριηι ιιιιτ _ειιι , _ιιιιχι Λρνοτ _εριιν _τΛ ς ΙΚη Ιουνιου ΙΙΙΚ 6 , Λ ( τι | _Ται ιιΙ ο _· ποιοι ευρισκονται ηδη ει την Κυ-Οε ρνητι _κην _υπ ηριπιαν , Λιαν να υπο βαλουν τα αιτησει _τοιν μιΟφ τοι ) Ι ' ιιι υκηα ρχου των . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ενοικια ζεται μεγ αλ η Ανωγειο οικια τελειοι ιπισκευααΟεισα ιις την _λεωφο _ρον Ευαγυρου Λ ' αριθ . Ι 5 Βναντ ι Σταδιου ΒΣΙΙ ι ' _ιποτελουμ εν η ι ' ιπΛ Ι ! μεγ ιιλιι _κυριιι δοιμι ' ιτιιι , μεγαλο χιιιλ , _διοματια υπηρεσια με _ιιλα εν γενει τιι _χρειιοδη , δυναμενη να _χρηοιμοποιηΟη και ω Πανσιον , Κλινι κη , Βραφεια , Κι ντρον κτλ . Πλ ηροφορια » . Λπο το Ιοογιιον . ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ Τελουντες αυριον Κι'ριακην , ιν τω Ι . ναιι > Α γ . Βεωργιου Κοντου Λαρνακας , ιτησιον μ · . · ημοσυ · νον υπερ _αναπαυπειος της _» ι'ι 7 . η τη προσφιλου μας Ο . ΝΟΤ _· Ι · ΡΙΛ Σ ι Β . ΛΛΛΜΟΤ παρακαλουμεν παντα τοι · _ιιμιοντα τη . μνημην της υπως προσιλΟοι » ν και δεηθουν μεΟ' ι ' ι μων . Ο _στ'ζυγο V . Αδαμου Τα τεκνα Νιχ η Μ . _Τζιιζιι Μιλχ . Τζιχ _ζας Ι ΑΥΜΙΝΗΤΟΝ 5 ΜΑΥΡ 10 _^ ΕΓ ι ? 5 Διατιθεται προς πωλησιν _? ι αι _» τοκ £ νητον ΓΙιιηιΙαπΙ 5 ι _Μιιγι 1 οτν _χοορνοο 11-13 , ττιΧ . _27 / ΙΠ Λ > ι » 4 ιπΙπ ΑΠΩΛΕΣΘΗ _ΛπιολεοΟη _ποοτοαιολι , πε ριεχον ενα Ι ) _ευγαρι μματογ » αλι α , μιαν ταυτοτητ α χαι μιαν δδειαν _μοτοε / _υκλεττ ας . Ο ευρων παρακαλειται να το _παραδωση εις τον _ιδιοκτ ητηγ χ . Τ . Γιολεττην , ? - ιρτ _» μεριδοπωλ 7 { ν . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ _Ι Ενοικιαζετ αι νεοκτιστος οικια _. Αποτελουμενη εκ πεντε κυριων δω ματιων , χο ' ιλλ , κουξινας , προχειρου τραπεζαριας , τζαμαριας , βεραντας κοι λοιπων χρειωδων , με _υδραυλικην κια ηλεκτρικην εγκαταστασιν , ευριεικομενη _εις την οδον Πασιαδου , αο . 19 , Λευκωσια . Πλ ηροφοριαι οδος Πασιαδου αρ . 17 . - Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ _ΑΙΜΕΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΛΕΜΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΟ Η ΧΘΕΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΑΓΟ ΒΑΤΑ ΑΝΕΥ ΤΩΝ _ΑΙΙΑΒΠΒΕΟΝ ΤΗΣ Αυτη ειχεν _ελαιοχρωμοιτισβι _} εν , 6 ια : με πρασινον χρωμα χαριν » προφανως , καμουφλαζ . — ΑΙ _Μρευναι τοΟ ΓρεττανικοΟ πολεμικου και της Αστυνομιας ειχον _επεκταθω μεχρι της περιοχης της Αυδημου . — - Τεσσαρες ατμακατοι , εν αις η _του Τελωνειου Λεμεσου , ανευρεθησαν εγκαταλελειμμενα ! .. — Ερευναι αξιωματικων του ΓρεττανικοΟ στρατου εις τον τοπον της προψεσινης εκρηξεως . — Τα εν τω λιμενι Λεμεσου Αγγλικα πολεμικα _ερριψαν χθες αρκετους κανονιο _& _ολ , ισμους . ΦΗΜΑ 1 ΠΕΡΙ ΝΕΑΣ _ΑιιΟΠΕΙΡΑΣ ΛΑΘΡΑΙΑΣ _ΕΙΣΑΒΠΒΗΣ ΟΠΛΩΝ ΔΙ' ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ .:. ¦ - ΑιΓΙη αιχηΧ . ΙΟ ( - ± 00 _ανταποχ _οιτου μας ) . —— Η _αρξαμενη _χην . νυχ τα της χ θες Πε μπτης χ αταδ _ιωξις της εχ τον λιμενας μας _ιιξαφανιαβεισης _Χεμιου εσυνεχιαθ η μεχρι των ηρωινων ωρ ων τ ης σημερον υπο του Γρεττανι χ ου _αντιτορπιΧλιχ ου * Δουχ ιοσα _* χ αι δυο αστννομαχ ων ατμαχ ατων , ιπεξεταθη δι μεχρι της _περιο χης της Αυδημου . Η μια των ασχ υνομιχ ων ατμαχ ατων επανηλθε _» εις τον λιμενα Λεμεσου περ ι την 1 . 30 μεταμεσονυχ τιον ωραν . Η ετι ρα , διατελουσα υπο την διενΟυναιν του Αστυνομου χ . Χασαπη , επανηλθε περ ' ι την 3 ην _πρωινην , ρυμουλκουσα την _ιξαφανιαθειοαν _λεμβ ον . Αυτη ανευρ εθη ηΧ _ηοιον του φαρου , παρ α το αχρωτηριον Κα € ο Βατα . 'Η λεμβ ος ανηχ ει εις τον σνμπολιτην χ . Κατσατου ρ _Ιιιπ-ιτααχ τζιαν . ΟΙ αγνωστοι , οι οποιοι _ιχ _Χτ ψαν την μηχανοχ _ινητον ταυτην _Χεμβον , δεν ανεχ αΧυ φΟησαν μεχρι τουδε . Το ημισυ της λεμ βου ει χαν _ελαιοχρ ωματισΟβ εκ βια . δια πρασινου χεωματος , προφανως χ αριν χ αμουφλαζ . Εντο ς της λεμβου ανευρ εβ η χ αι η χρησιμοποιη θεισα δια την β _αφην : βουρτσα . Το Γρε _ττανιχ ον _πολεμιχ δν _ιπανεπλευσεν' εις τον λιμενα Λεμεσου περ ' ι την 10 π . μ . ωραν της _σημερον . Παρ α το _εργοσταοιον της ΚΕΟ ανευρ εθησαν την ηρω ' ιαν της αηαερον εγχ αταΧελε ψεναι αι ατμ & χ ατοι των χ . χ . Παναγιωτου Μαυρο υ χ αι Ραου φ _Οσμαντξιχ , η _ατμαχ ατος του Τελωνειου χαι η _Χεμβος της τρ ατας του ΟΙχ ου _Κι ρζη . Αι δυο πρ ωτοι _ατμ αχ ατοι ανινρι _(> ηααν ηγχ υροβ _ολ ημεναι εναντι του ξενοδοχειου _'ΛιμασσοΧ Παλας _? , ο ! δε ετεροι δυο δεμενοι επι της μεγαλης αποβαθρας . Εχ τουτου _φαινετα ι , Ατι _αγνωστοι ειχαν _αηοπειραβ η να χ _λεψουν μιαν εχ των τεσσα ρων τουτων ατμαχ ατων , αλλα δεν ηδυνηβ ηααν να θεσουν τα ς μηχα νας αυτων εν χ ινηαει . Εντος αυτων ανευρ εθησαν χ αι εαβεαμενα πυρεια . Εν τελει οι αγνωστοι παρ ελαβ αν την μηχανοχ ινηταν Χεμ _βον του χ . Μπιτσαχ νζιαν , της οποιας · δ χειρισμ ος ητο ευχ οΧωτερος . ΕΙχ αξεχ αι , ' οτι την Χεμβον ταυτην οι αγνωστοι ει χον _χ _εησιμοποιησχι δια . να προσεγγισουν τα ς ατμ αχ α τους . Εν οχ εσει με τη ν σημειωθεισαν Ιιαχοπ ην του ηΧεχ τριχ ον ρ _ευματος εν Λεμεαω , _πληροφορουμεθα οτι το παρασχεθεν β ραδυ · τερον ιις την παλιν ρε υμα _προηρχετο εχ της δε υτε ρας γραμμης , ητις συνδεει την Δεχ ελειαν , Λευχ ωαιαν χ αι Λεμεαον . ' / Β βλαβ εισα _νοαμ-ιαι δεν επεσχ ευαα _θη μεχρι της πρω ιας της _σημερ ον . _Ειδιχ οΙ αξιωματιχ _οι του Γρεττανι χ ου στρατου διενηργησαν την πρωιαν της σημερον προα _εχ τιχ α ς _εριυνας ει ς το εν Λεμεαω χ τι ριον της Γρεττ _ανιχ ης Στρατιωτι χ ης Αστυνομιας , οπσν _εση · _μειευθη ψες εχχ ωφαντιχ η εχρηξις βομβ ας , συνεπεια της οποιας Ιτραυματ _ισθη ει ς Γρετταν _ος ναυτη ς χ αι χ _ατεστραφη η _χλιμαξ _χου ως * ανω χ τιριου . Την μεσημ β ρ _ιαν της σημερον τα εν τω λιμενι μας νανλοχουντα Ζ ? _ρεττ _ανι-κα _τεολε _, _αιχα _εοοιτμαν _αοχετους κανο-Ισ 6 ολισ ·* ου ς . ΕΠΕ ΙΣΟ Δ ΙΟΝ ΕΙΣ ΧΩΡΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ Ελλ ηνες μαθ ηται δημοτιχ ου σχολειου εις χωρ ιον , χ ει μενον εις αποστασιν τεσσαεων μιλιων εχ Λαρναχ ος , απεσπασαν _σημερον την Γρεττανι χ ην σημαιαν Ιχ τον _νχολιχ ου χ τιριου των χ αι την Ιξεσχισαν χ ατα την δια ρχ ειαν _ιπαχολουθ ησασης ινωτιχ ης δι αδ _ηλωσεως . Καθ' α μετεδωχ ε το Ρεουτερ _, 6 _διευθυντης του σχολειου χ αι οι _^ διεξαγοντες _αναχρ ιστις αατυνομιχ οι επεπΧ ηξαν αυστηρ ως χα * ιτιμωρησαν τους μαθηχ α ς . ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΛΑΡΝΑΚΑ _ΑΑΡΝΑΞ , 10 ( Τ ου ανταποκριτου μας ) . Προσε χΧηΟ η σημερον υπο της αστυνομι ας δ χ . Κοχ ος Τζιρχ ωτης αναφορ _ιχ ω _ _μι την ψεσινην διαχ οπην τον _ηλεχ τριχ ου ρευματος . Περ ι την _11-η . ν πρωινην διενηργη _Φη ερευνα εις την _οιχ ιαν του χ . Τζιρχ ωτη , _υλ' ονοεν ιο _ινοχοποιτ _} πκο » ανινρεθη . Ε _^ Σ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΩΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥ , 10 ( Του ανταποχοιΒΟ _υ μας ) . Το ηΧεχ τριχ ον ρευ μα της χ ωμσποΧεως μας διεχ _οπη την Θ . 25 μ . μ . ωραν της ψες _επι μιαν αχρι € ω ς ωραν . * Η αστυνομια ετεθ η αμεσως επι ποδας , αστυνομιχ οι δε περιεπολσνν δια _μστοσυχλεττων ανα τας &· δους . Ουδεν επεισοδιον συνεβ η . ΙΒαθ' α _πληρ οφορουμεθα διαχ οπη του ηΧεχ τριχ ον ρευματος _εγενετο χ αι ει ς 'Λστρομερ ιτην , Καν £ ουναν , 'Αμιαντον χ αι Πλατανια . Σ ημειωτεον οτι η χ _ωμοπολι ς μας εφοδιαζεται το ρευμα δια της γραμμης Λεμεσου - _^ Αμιαντου - _Αστρομεριτου . ΠΟΣ ΠΕΡΙΒΡΑΦΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΡΕΟΥΤΕΡ ΤΑ ΒΕΒΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗΣ _ΝΥΚΤΟΣ ¦ Ιυ Λ _( ι » _ΑΛιΟ _^»* : « Λ »* Α _£ . _(/* _.- » _« . _^ ¦ Ι **·*»* δωσε χθες ως εξης τα γεγονοτ α ¦ η Λ _ρ |( _ΒΒτ _« ι : « _ΣιΒΛΕ . _τιι π _, _ικιιη _ξειος ιι ς οτπ-Ομον της Γοετταν _ικης Στρ ατιωτικης _'ΛοτννομΙας εν Λεμεσο ) την νν'Λτα . τι | ι παοει-Ο _ουσης Πεμπτης , ι . τοαι _· ματισΟι | ε [ ς _Γοεττ ανο ναιιτης και κ « τΕστ _ρατριι μια κλι μαξ . ΙΙ _πολις _Κνβιοβη εις το _σχιΙτος _ενωοΙτΒΟ ον την εσ . _τεοιεν . τα 6 ε _ι [*> τα ηνα _^ _Μιν , υτ _αν _οννιΛη η _Εχρηςις . Τοσον !] Λεμεσος , υπον και . η Λαοναξ π « _ηιμειν « ν ανε ι ηκιιτων _ιπι μιαν _Λοκν , χαΟ' _ιι ν _νριινην < δ ! δοντο δεξιωσεις . ιο » Ε _οοτ _ασμον των γενεΟ ? . _ι « ιν της Ιι « - _Λ _^ ιηση _Β , _ι-ΙΙ _ςιαδυτεοο ν Αατι > νομι « τ | ατμακατο ς _χιιι _τ _^ εν _τ < ι ' λιμενι _ΛεμεσοΒ ) Γοιττανι _χσν Λντποιι _πιλλνχ _ιιν _ιΛοιηιισοιι _» _ΑνηχΟησαν εις την θαλ ασσαν , - / ατα _, _τιν ιρημων , χαΟ ' ας _κγ εΛ ' πιι α . · ιο , _τειι > α / . αΟ μικκ ε _' ισαγ , _Λγης _Βα-Λην . ι 'Λνιπι _Οεοιιιοτπ _ι ηληι ) υ (|· ο _^ _ιαι _Λνειρευαν , οτι _μιχικι _λεμιιος , της _ιι , _τοιας _ιτιι / ιαιν ον _οιιο Ενοπλοι Λνδοες _, _οι'νε > . η < ιΟ »! _ι _'· 1 «» _πΒννομι χιι λεμΛοι · ι _) ς τΛν _χολ . _τον τη 'Κπ _ισκο . _τιι , _πεο ! τα II ) μιλια ομτικω τη _Λι | ιΒποι . 'Κνωρ _Ιτι _'οον _ιιπτυ νομικη Λτμαχατος ειχεν _ΛναχΟη εις την Οαλ _αοαιιν με ομαοα _ενοπλο > γ αητιΛ _'οιιικων _ηλοι-σαν _ι · _πΛ τα _δισταγα ς τοΒ ' _'Ε-ιιΟεωι _ιτιτου Χασαπη . _> _Ρ _^ ι * ττ _^ νηι πτπ η τ _ιΑτιΜ , _^^ Β · νομικοι και εκτακτοι _χοιοοφνλαχες _εφΟουοοιΛ · κατα την νυχ τα , το εν Λεν / _ιοσια , _Κυυεονειον , καθ ' > ν χοονον ο Κ * εονητης Σι Ο Ρομ . τερτ _Λομιτειτζ εδεξιοΟτο 1400 Κνποιους « αι Γρεττα _>· ο » ς . _τνοοκεκι . ημενυυς _ιλ' ειΜιι ι Μι _^ τυΛ γενεθλιων της Γασιλισσης . Μετα την εν Λεμεσο » ικρηξιν δλα τα . εν τη _Νι ' ισφ _Ηοετι _ανιχα στοατει 'ματα χαι η αστυνομια προειδο _,-ιοιη-Οηοιιν , Βαως τελουν εν επιφυλακη , » Η δολιοφΟ _οοα του εν _Λεμεσψ ν . ιιι ΛΑηναχι ηλεκτ οοφο > _τιστιχο » συστηματος και η εκοη ' _ςι 6 ο | ιοα ς Βιποδιοονται γενικως ει ς τι ' ιν μι _> - στιχην Κιπ οιαχην εΟνι _χιστι _χην ιο γ ( Ιν _ι ι ) σιν , ητι ς _χαλει εαυ ην ΕΟ _- ΚΛ χαι γλΙ της οποιας ιπι _οοι-. _ιτ ιιντι 'Λ 1 ε ' . _ΟΟΛ'ιιι _ι . α _υΕ _' . _^ _ιιν οομοηεππαοδιιιΛ' ε . ν τη Νησφ _χιιτα τι ' ις ηρχι _' ις 'Λπς _ηλιοο , * 'ιπαλληλοι τ ης 'Λοχης ' _ιινξηλεκτ ρισμοΒ _» εγκατελε ιι | ιαν τας επ ' . τοις _γεν _^ _0 _λ _! _οις της Γασιλι σσης δεξιωσεις ιν Λπ _> κ ( ι > σιιι , _Λαρν ακι χα ! _Λεμεοφ διι ' ι να _ποοηπαΟησιιυν να ιιπο χιιτ _ιιπ χηπη ι'ν το _οευμα _εΙς την ΛΑονηχπ . Οιιτοι _μετεΛηπ _αν τις τας εογασια τοιν με _εσ _.-κ ιιινΙΛ' _πεοιΒχιλιτν . ιιληρο _ιιορ ! ιι ! εξ Αμμοχωστου ανε < _τεοαν , οτι μεχρι του μεσονι _·« _τιου της ΒΤειι _πτη _Β τ α _πιιΥ-ια ησαν _ηοειιο . > Το δνομα του _τραυματισΟεντος ινιο της εκρηξεως _ναιιι ου κω η σοβαο _^ ιης _Χων _το ( ινμ Ατων του δεν ΑνεκοινωΟησαν , Αλλα πιστευεται δτι _οδτος Λνηχει εις το πληρωμα του Λντιτοοπ ιλλικοΟ « _Νιαιανα » , τι > 6 ποΧον ναυλοχει ε 1 ~ _Λεμεσον . ΙΙ 6 ομ , εμπρηστικου τυπον , ειχε τοποΟετ ηΟυ _υπο μιαν κλιμακα . _« ωει 'τι _ρα Αστυνομικη Ατμαχιι - _τος _ατεχιοοηοεν _ε-κ του λιμενο ς Λεμεσου και χατηιΟιλΟ η δι _'τι ζως προς τη _ ' διενΟι η'σιν , την _οπ'ιια ν ει χεν _ακολουδησ η η πμοΙ _τη . Τια · - _τοχοονω ς Αξιωματικοι τη _Αρτ ινο . μιιις ιδηλ ο > σαν εν Λεμεσ < ι > , 3-τι _οιΛεν εγνο ' _ιριζον περι _μετιιδο-Οειο η συλληι | 'εο ) ς δυο ενοπλων _Ανι · . ···· . · _ιντ _δ μι · . · . Β'ις _ι . _εμιιον . Λ ? . λιι , προσεθεσαν , οτι < η _καταδιωξις εξιικιιλοιΟε _ι > . > 'Π παρο χη ηλιχτοιχ _οΒι _οιι ' μ'' - τος ι ' ιποκα _τεστιΙΟη εν _Λαρνιικι ολιγον λοο του μρσον ικτιοι · , _κατοπιν τ ςιιω _ςιοι · _σχτδον _σχυτου . 'Τπο της 'Λοτι _'ν ομιας _Ανεχ » λι _ιι | Οι ) οιδι ιρΛ _ευ . υσις , ριιρΟεισα επι η ) . _εκτοοφοροιν _συρμιιτ ων , δι ' ο μΟ . ια _ε · ξ ( ι > 0 ι της πολεοις , _προιρανως δε η _ονοκοτισις ιι _^ _ιειλιτ ο _εις αυτην . Εν _ΛευκιοσΙς : τα _ινλεκτςικα ( ρωτα _εσβεσΟησαν _ει ς διαστη μα _δευτερολετττ ιΟΥ _ριι _ττ _^ ν ΛεΗιιο _σιν του _Κυ-Οερνειου , αλλ' ηναφΟ ησαν κανο-« κ ως εχ νεου . Τουτο _ιδοΝσε _λιΛην ει ς ειδησεις , οτι απετι ' χεν αποπει · ρα διακοπη ς του ηλεζτι _, _Ηκου ρευ · _ματος εν Λε _> κωο [ τι . » Εν Λει _· κωσι (| : _^ κυκλοφορησαν _ιρημαι , καθ ' δς η εν Τροαδει 1 ) ε · _οινη διαμονη του ΚυΟ _ερνητου _ενεποησΟ η , Αλλ' η Αστυνομια εδη · _λι οσεν , _ιιτι οε'δειιιαν _πεοι τουτου πληρο _ιροριαν _ελαιι εν . * Νε ιι > τεραι _πλιιοοφοριπι _Λνειεε · ραν _, οτι _ιτνοπλοι Αστυνομικοι , ε-. _τιΛιιινοντ _τς δυο _ητ μιικαιων , και το αντιτορπιλλικον « Λοιοαοσο » _κατεδιωκον μικρον Ιστιοιρο _ρον , το _δποιον _εξηιρανισΟη εκ _του λιμ ενος _Λρμεσου την ποο _» _Βαν . Γριιδυτε _οον μρτεδυΟη , οτι τουτο _ευοισκετο ιΙς την _πεοινιχν ι ν _τυυ _νιΛ _# , _^ τ _«» ν · , ι _*>— ι · _λπισκοπης , Λκ ολοι'Οιιι ς Λε εθεαθη _κατενΟ _υνομενον προ δυσμας . » 'Λλιε _ι ς , _των οποιων λεμβο επλ ησιαο _ε το _Ιστιοιροιον , λεγεται ιι τι _προειΛοποιηΟησαν υπο Α · _δρων , ι > 1 οποιοι τ ' ιπειλησαν , οτι Οι ' ι επυρ ι )( Ιολοι · _Λ · . ΚυΟι ' ις μετα τον αποπλ ουν της _ποιοτης Αστυνομικη _ατ _μαχατου ποο διενε _ργειαν εοιυ · νης το _Λντι _τ οοπιλλιχον « . Λουκισ · οα > απεπλενσε _ποος δυσμας » . ΚΑΤΑΔΙΚΗ 23 ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩ ΠΑΡΕΛΑ Σ ΕΙ ΠΛΦΟ Ι , 10 ( ΤοΟ αντοπιοκριτοΟ μας ) . — Την _ιιρωιαν ιης _οημτρον _( χ _Οις ) Κ , ιιΜα οΟη 1 _> ιΔ του ιντιμου ΠροιΛροι _» των Ε _-παρχιακΟν Δικαστηριων ΛΒ . _μιοοΟ · Παφοο κ , Κ . _Ζαινετ 15 η η _οπΛΟισις ιων _Ιιιτα μαθητων τοΟ Ελληνικοι ) Βυμνασιου Πολεω ς _ΧρυσοχοΟς , καιηνοροομινων οιι την _ΙΓην ιιαριλΟ _ονιος ΜαΤου α ) Ιλα * ον _μιρος _εις _παρανομον παριΛασ ιν και () _ιλαιον μιρος _ιις παρανομον _αυγχ _^ _ντριΛοιν _εις το προαΟλιον τοΟ Ι , ναοΟ _Αγ . Κυριακη ς , ι : 1 ς Π 6 _ ιν ΧρυοοχοΟς , ΟΙ 4 _« πα μαθηται ειναι οι 4 κ 6 λομ · 0 οι _ _'Λνδριας Σ ο ** α , ( . κ _ΠροδρομΙοο , 20 _ΙτΟν , Ιιριυς ( και _μαθη-<|| ς ) , 2 ) Κυριλλος _ΟΙκονομοιτουλος , _< κ Προβρομιοιι , Ιερομ οναχος Χρο · _οορροιοτιοιιης 25 ιτων , 3 ) Λιων _ιοας Αημοο Κωνοταντινου , _ικ ΜανβριΟν , 18 _ιιων . Ι ) Ι ωαννης Ματθαιου , ικ ι _τρουιιιιιοι ) , 17 ιιων , 5 ) Δπ · μητριος Χαρ , ΟΙκονο μοι _» , Ικ Πο · _λιωο . 15 Ιτων , 6 ) ΜΙνως _ΦιλΙτ _ιηοο , ικ Κρητο _υ Τιρρας , 1 1 _ιτων , κη | 7 ) Δημητριος 'Λγο . 0 αγγιλου , ικ _Προδρομιοο , 17 _ιτυν . _Ληαντις οι _καπηνορουμινοι ηρνη · Οηοαν την κατη νοριαν Για _ιταρανομον _ουγκινιρυοιν , ηαριΓ _ιχΟηοαν _0 _ι την « ατηγ _οριαν 6 ι 4 _τταρανο | ιον ηα · ριλασιν , ι Το £ τ { . | ιμα ικιτροοω _ποΟιμκνον _οκα τοΟ υπποτ _κνομοο κ . Ιω _αννου ιω . _τηριοιι , < ι ( 0 _εσ ( ια _γι > _Ον οτα ως ακολουθως Ι 1 « ρ | την ΙΛ 5 ιιμωινην ηραν της 18 ης _Μοιου μερικοι . μα . ΟηταΙ τοΟ ΒυμνοοΙου ΠΛλι _μς ΧρυσοχοΟς _« , ρχιοιιν κρουοντι ς τους κωδωνος τοΟ Ι , ναοΟ 'Λγ Ιας |( μριακΒ ) ς , ιντος Γι _οικα λιιπων _ηιοιηομ _ουνη · _ΟροΙοΟηοαν _ιις ιο τιρ οουλιον ιης _ικκληπιας ιιιρι ιους 230 μαθηται . _ΤΛτι Λ « ρβτος κοιτηνο ροιιμινος « Ι · _αηναγε τοι ' σους ι ( ς την _ΑκκληοΙαν , _ιτιλιοι _βοςολονιον και ωμιλησιν _ι · πΙ _πινταλι _, _ιιτον ιιρος τοι / ς συγκιντρω . «/ ντπς ιιπυν , ιιπαι , ο αλλων , τα Ακολουθα ιυνη ΟροΙοΟημιν ι 0 « _Οιιιι να _ΓιΙι ω ) ιιν την αλληλ _( γγυην μας ηρος τοος _ΛΛελΦους μας _μαΟιρΑς της Παψου , οι _οιιοιοι _κατιβικΑοΟιμ _ιιαν _Ιπβιβη ( ζητησαν την ιλιυΟιρΙ _αν τω . ' , Πρ _ιι ιι νΛ καταλα _βουν οι Β , ινοι Γυνοχπαι _μβς , βτι και το αιμα μας 0 α το χωαω _ιιεν _κρος _Λιιοκτησιν της _ιλιυΟιριας | ιπς . _Λιν μβς τρομα _ζουν ο 0 τ ( α ! _^ _υλακαΙ , ο 0 _τ _» το οι _οιρπ » . Ακολουθως _ωμιληοιν 6 6 _ιυτιρος κα · _τηγοροι 5 μ « νος , _« Ιιιων , μιτοζο ιιλλων , τα ακολουθη Καλοτι ρα μιας Αρας _ιλιωΟ _ερη ζωη τταρΛ σαραντα χρονια ιικ λα 4 ι & και » υλ ( _τκη , Η Ελλ ηνικ η ψυχ η « ν _κΛμιΡΤι _τηι . Ι < 1 η 4 λ « ο 0 ι · ρη ψυχη Οιν _^ _υληκιζεται , Ο αγων _χριιΛ _ζςτοιι Ουσιας και 0 Λ _χυσωμιν « 6 αιμα μας οια ιην _ιλιοοιρΙσν . 'Λ · τινι _ζομκν ι 4 υ ΒολγοΟαν « αι την 'Λ · _κρΑκολιν , τ _% _ι Λ η <* _Ι > . ιοΒ , μας _Πιι »· _λος . Ζητω η Πνωο ι ς « Ης Κοπρου _μηΑ _ιης Ε _κλοΛος · , Κοιοτιιν < ψΛ 0 . η 6 'υλληνι _κος Υμνος και ολοι _ΙΒ , ηλ · Ου » τοι ) ναοΟ . Ο γυμνασιαρχης Μ , ΠαΛΙ _οι _)· κη | οι » οΛ ) ηγηταΙ ΤοΟ γυμνασιου Ι _^ Οασαν _ικει και τους _ουνεβοολιοσαν νο : _επιστρε _^ Ουν εις το οχολιιον , αλλ' οοτοι διν υιιηκ _ουοαν και _ηρχισαν ιταρελα _υνοντες ανα _τας _κεντρι _κοτς οδους με επι _κεφατλης τον _οευτιρον κατηγορο _υμενον , _Ιερομαναχον ΚυριλλΛν ΟΙκονομ ηπουλον , » ιρα · τουντα Ελληνικην αημαιαν . ΑψοΟ παρη _λασαν κατα μηκος της _ιΛοΟ της αγορας και της κεντρικης 66 ου , _Ιπιστριιραν ιις την ικκληοιαν , οπου _δκλ , _υιη ααν , _^ αΟ' ο 5 ον _οΟται 4 _<< ο · ναζον « _Ενωσις · , « Κατω το _ιυνταγμα · , · 01 Ηριτ _τανοΙ πρεπει να Φυγουν · και Εψαλλαν εθνικα ασμα * τα _· . _Ιιιτα ο συνηγορος υπερασπισεως κ , ΠσΟλος Η . Βεωργιου Ιττ _εν , οτι η _'Υπιρ οαπιοις συμ _^ νει με . τα γεγονοτα , ως _ταΟτα _ιι , ετιΟησσν υπΛ της Κατηγοριας και τιροσ / . 0 εσ _ε · . * _Ητο μια αυθορμητος _Εν & _ιιςις αλληλεγ · νι _^ ς κπΙ _^ ι _^ _ιιτα _ΟεΙαΒ « ιρος τους μα * Οητας τοΟ Κτηματος οι οποιοι ( Ιχον _κατα _( ικαα _Οη την _πρατιραιαν . _'Ητο μια ιιρηντκη _ποριλαοις . _'ΛκολουΟι- ς ο κ . Σ ωτηριου _ιδηλωσιν _, Γτι _βτιαντις οι κατηγορου μενοι ( Ιναι « αλοΟ χαρακτηρας και ανευ αλλης καταοικης , Εις _ερωτησιν ταΟ Αικαατηρ _Ιαυ , το _Στ _εμμ » _ε . Ιη ιν . Ατι οι κατ ηγορουμενοι ειναι ιιολυ ησυχοι και δι η _ηρωτην φοραν 1 _ιφχ · _νι ζοντοι τιρο τοΟ _Λικαοτηρ _Ιου . _ΜετΛ Ι . _Ι λητιον βιακοπην ο _ιντ . κ . _ΖαννετΙδης ει / _Λιοι την αιιΑ |> πο ( ν του , _Κ'ιτ ' _ΛρχΙις ο « 1 >* ι ν « _δηλιΛσω , _ειπεν 6 κ . _ΖανγΗιδης , οτι οιν σΙοΟα . νομαι τον _Ιαυτον μομ _ηροσΙειλημι · ναν _βιοτι _ΟιιηρΙ' _, α ο βιι αυτης , βατις _ι · _ι , ιδικοσι ιος οποΟιο _ιις των μαθητων τοΟ Κτηιιατος . Χ υνειτως _οοβολι , _ις 0 Α ιτιηρ _εαοΟω _ιις τ + ιν ΑποφαοΙν μου κατα την _καιραΟααν _ΟποΟεοιν . ' [! κ _«( ο , ομως , το οποιον δεν _Ιχ _ιιε _ορθως « α . τανοηοιι « Ιναι , οτι ο ! _κστι | γορου | ιε . ναι ικιινοι _κατηΓιχααθησαν _οοχι διοτι ( ζητησαν την _ιλιοΟερΙαν των . Αλλα διοτι _ηλβον _(( ωθι τοΟ Δικαστη - ριου , _ουμηιριιψιρΟη _οαν _ατοικτως κιι ( ρριψαν λιθους κατα τοΟ Δικαστηριου , _ληομονοΟντες Οτι ( Ιναι μα · 0 _ητα κπ μη _λομΙΛνοντ κ , ( ιη' οψει την Ιερ οτητα του Δικαστηριου , Δι * αυτην των την _τιρα / , ιν _> 0 ( ουν _καταιικ _αοΟη , Κ ( ς την τιαροΟααν _οκοΟεοιν υπαινχαυν ωριαρινα _ιλαψρυπικο . τα οιιοιιι ΟΛ _λιιι ω _οπ ' οψει , ητοι , οτι η πβριλαοις Λτο ιιρηνικη και ( υν _»(· ηρκ _ιαι _ηολιι κοι οτι 0 _κλυθι ) _τι η · _σιΑχω ς _, ηαρ' βλον οτι _τιροηγου _) ι / νως _βιν υπηκουοατ _» ιι ς τον γυμνασια / ι · χην πας , ως Ιπριπ _ε να _ττρα / , _ετι . 1 ι · χα οκοιιον να οβς < τη 4 Αλω τιροστι · ιιον οικα λιρυν και ιγγυηοιν , Αλλ _ιικι βη ΟΙλω νω σΑς _ΟεΙςω , οτι _» _ιν λαι _, ιιανω _Οτι ' δψιι τας ποοηγουρινας _( ΜοΜσιις , οΛς κατοβι _χΑζυ ιις προ · στιμον ηινιο λιρΟν Κοι ιγνΟησιν 30 _νι ραγ _ικαστον _ιιοι _οοο ιΛη μ _^ _^ _, _^ . _χριον _ιγγυηιην , Χυνηγβρος ( ιπιραι ηιΙσιΜς ηαρ |· στη _ικιοη ι και ο κ . ι , ΜιχιιηλΙοης , Την βι _κην _ιιορηκολοΜησ _» και ο γυ < _μνασιαρχη ς _Πολιω _ι ΧρυηοχοΟς χ . Παυλος Παυλιδης . Εν _υυνιχιι _α προσηχ _ΙΒ _, ααν ιι ο τοΟ Δικαστηριου οι ακολουθοι 14 μαθηται « αι . 3 πολιται * Αν . Κ . Δρ &' κου _, μοιΟητης τοΟ Κολλεγ _Ιου , 1 3 ( - των , 2 ) Μικης 'Ανγγ . _Τιμιριωτης , τοΟ ΚΟλλ _εγΙου , 10 _ιτ ων , 3 ) Νικος Δημ . Αντωνιαδης , του ΚολλεγΙου , Ι ! _ιτιιν , 4 ) Κρ . Δημ . _ΧριοτοδουλΙ-6 ης , τοΟ ΚολλεγΙου , 17 ( των , 3 ) Σαι _ιας Στ . Ηρακλιους , τοΟ ΚολλεγΙου , 16 < των , 6 ) _Ανορ . Πον . _ΚορΦοΟ , τοΟ Βυμνασιου , 16 ιτων , 7 ) 'ΗλΙας _Οιοδ . ΚυριακΙ _οης , τοΟ Βυμνασιου , 16 ( των , β ) Κυρ . _Λογονοτη , τοΟ Βυμνασιου , 13 _ιτ & ν , 9 ) Μ . Μαυρονικολα , τοΟ Βυ ) ινασ ( ου , 17 (· των , ΙΟ ) Ιωαννης ΣολωμοΟ Ιω · αννιοης , τοΟ Βυμνασιου , 17 ειυν , 11 ) Πανικος Β . Χαραλαμπους , τοΟ Βυμνασιου , 16 ιτων , 12 ) Λ . _Αποοτολαυ Βεωργιου Φωτιο _Λη , τοΟ Βυ · μναοιοο , 17 ετων , 1 . 1 ) Φ _^ _ιιος _Νεοφυτου Καυχαλλουρου , τοΟ ΒυμναοΙου , 16 _ιτΩν , 14 ) Ανδρ . Ι . Οε , μ » . _στοκλιους , τοΟ Βυμνασιου , 17 ιτων , 13 ) ΛτΟιμος Ιεροδιακονος , τοΟ ναοΟ Οεοο « ιπαατ ης . 21 _ιτΟν , 16 ) Ανδρ . - Λ 6 ρααμ ΜιχαηλΙ _οης , γκσρ _. ιιονι , 17 ιτων , 17 ) Νικολαος Μιχ . Σ ποντα , μαθητευομενος _μηχανικος , 16 ( . των , ΟΟτοι _κατηγοροΟνται βιι α ) τη » | 7 ην παρελΛ . μηνος Μαιου Ιλαιο _» μι ρος εις παρ ανομον παριλασιν ιν Κτηματ ι , *) Ιλα « ον μιρος « Ις πα . _ρωνομον ιιυγκ ( ιτρω _υιν £ _ι , ι-υι τοΟ 5 ι · _καοτηριου , και γ ) _ουνεχιντρωΟησα » ΙΙ , ιΜΙ _ι τοΟ Δικαστηριου προς τον κοινον _οκοπον » Λ 3 ι « μαρτυρη 0 ο 0 ν _ΓιΑ την ιικην μαθητων τοΟ Βυμνα · ριομ και ΚολλεγΙου και ου ιπεριιφιρΟ ησαν κατΑ τροπον δυναμενο » _οιατα να ιιροΒ . _ινη οη τον _φοβον ρα · _ζιως της ιΙρηνης , ΟΙ | _οι « ει ) 2 ος κατηγ _ορουντιι ι _ιττιοης _ιτιι 4 (( ληγιΛγΙα , Απανης οι καιηγορουμ _ενοι ηρ . νηΟποαν ( νοχην και η _οποΟεσις των ανι _» λι _» 0 ι ) υιΛ την _17 ην ' , ΙουνΙου , ΟΙ _κατηγορειομινοι _ιβεομιΟΟησαν μΙ προσωπικ _ιιν ιγνΟησιν ( κ 30 λιρων ικ αοτος ιι 4 _τ ' _ι α ι _μφανιοβοΙ > ν κιτια την ημιρ _ειν συτην _ινιιπιον τοΟ Λικα · οτη _ριοο . — _Ολαι β | _υγουοαι ι | ς τ * Λικα . ατηριον ΜοΙ _Λσαν σημερον κλειστοι ΑιΑ _οιιρμοτοπλεγμΑτιον κα | ιις _οο · βινα _ιπετριπιτο η _διαιαοις . _ΑΜΜΟΧ _ΟΙΤΟΙ , 10 ( ΤοΟ _Αντα . ποκριτοΟ μας ) , — _Προοηχβησαν σημερον ινωπιον τοΟ Ι ' . παραιακο 0 ΑικαστοΟ _Αμμονιιστου κ , Μ , , _ΜιχαηλΙ 6 η Μα _μβθηται χαι ιιπΑ _μαθη · ι _ριαι ι Ι _)« _Ανωτιρο ! Ε λληνικ _ει ς Σχο ΧΛ ς ΑΙγιαλουσπςι κατηγοροΟικκιι _βτι την 27 ι _) ν Μαιου 1035 _μιτιοχον παρανομου παρελασεως ιις ΑΙγια · _λοδβαν . _Οθτοι ιιναι οι Μιχαηλ Β ( . _ωργιΜι _, _Ληιι ητριος ΙωΑννου Καγι _α · του , ΑΟανασης Μιχ αηλ , Μιχα _ηλ Πει _ναγιωιοι > ΧατζηνικολιΙον , ΚωστοΛΗ _, ι ) Χρ . _ΠυνβνΙΛη , _Ανβριας Β , Μαλο . _κοονιβης · Κωο ·« ας Αν , 'Λοοιωτη ς , ¦ _ωκβς Β , _Μαμρομ | ιΑτης , _'Λνβρια _^ Ποαγγ . Μονογυιος , Ελλη _Πινρου , 'Ελιιη Ζ . Παπαδοπουλου , Ι ωαννα Βεωργιου ΜαλακουνΙδου , _Λιγλη Λ , Μη λιωτη , Μαρια Μελη , Σ _αβευλα Χμ . ΠαναγΙ _δη και Κλεονικη ( _'Ελινη ) 1 ι . Βιτ _ι _, 'χοπουλου . Απαντες δια του συνηγορου των κ . Β . 'Εμφιε _τζη παρεδ _οθησαν _ινοχην . 'ΕκδΙ _οων την _αποφαοιν του ο κ . _ΜιχαηλΙδης ειπε προς τους μα . Οητας « Το παραπτωμα σας ειναι _ααδαοαν . _Ο ς ι _^ τουτου θα σδς ι · _ηιδαλω ποινην _τοιαυτην _, ωστε να ειναι παραδειγματικη · . 01 κατηγορουμενοι 1 , 2 , 4 , 3 , 6 , 7 , β _κατεοικαοθηοαν εις _προστιμον 3 λ . η φυλακιαιν 2 _ιιι ομ οβων _, οι 3 και 9 ιις προστιμον 4 λ . η 3 _ιΟΛομα'δων ιυλακιοιν , ο 10 , 11 , 12 , 13 και 14 ιις _πριοτιμον 2 λ . η _φυλακιοιν 10 ημερων και οι 15 και 16 κατηγορου μινοι εις Λ . 1-1-0 προστιμον η _φυλακιοιν 3 ημερων . Η ως ανω _παριλασις ειχε συγκρο . _τηθη _εις _ινιει _ι , ιν διαμαρτυριας δια την _καταοικην μαθητων και την Αηιλασιν τοΟ Ελληνος καΟηγητοΟ κ , Βνατοοπου _λου , ΚΛΤΛΔΙΚΙ _Ι ΜλΟΙΙΤ _ΛΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ _ΛΑΡΝ _ΑΕ . 10 ( ΤοΟ ανταποκριτου μας ) . -- Τρεις _μαθητριαι και τιοοα _- ρες μαθηται τοΟ _δημοτικοΟ σχολειου 3 υλοφαγου , ολοι κατω των 12 ιτων , κατηγορουμενοι οτι την 23 ην παρ · _ι λΟΑντος Απριλιου κατ ( στρ η |· αν _φωτογραψι ην της _ΙΙαοιλ _ιοοης 'Πλι _- _σαιετ εοριοχομινην ιις το σχολειον , κ < Βτε < βικαο _θηααν σημερον υιιο τοΟ δικιτοτηριου ιις _προοτιμον 2 λ . Επισης ωιαμ _ευΟησαν οι' ιγγυησιως 30 λιρων _ιπι δυο ( τη . ΠΑΡΑ ΤΠ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤ Ο Ττ , ν 11 ( Μι . τη χθες _ιπεσχι _- _(( ιΟ ηπι ιν τ _'ιν _ΜαΧΙιυ ΙιιιΤιιΚ 'ν ΧιιΙ ι' · _πιΙ ' _χιλον _τι ' ι οι '( Ιι _> _τ «> ν τα μι'λι | τ »« _ΑνιηχΛτου 'Λγοοτι _χοΙ * _ιι ηιΠουλ _ι · » ιι τη ς ΠΚΚ ιι _ι 'πι κκιιιλι ι ς τον _ηοΛι ' _δουν τη ς _Λμγιινιικτ _ι _' ως κ . Χιι ρ . _Χατζηχηοην , Τον Μ ( ιΜ ( ι ι > ι ( ιιτατον επι ( τχει | ιΟι |· _πιιν _εηι . νιις χθε ς τι | ν _πυι »( ιιν » Ι μαΟ ηπιΙ τοι ) δημοτικο _υ _σχολτιοι ι Βιομ _ασηνεκις . ΠΡΟΤΑΟΛΙΙΜΑ ΑΝΤΙΣΦΛ _ΙΡΙΣΕΩΣ 'Τη _ο _τηι ) ) ιι _> νΛιη | ι » ιι _'Λντι _Λιριιι · _οιοεοις Κι ' ντοοιι Λογ ( ινοι > νκιι _« 1 ς _ΤοΛηΛθς λοωταΟληικιιΝ ι Λλ _6 της ΙΛη _Λυνοινιπ ») _μεχςι τηι 81 ιι _ς _ΛογοΛπιιυ . _Πειιαιτε _οο _λκΛΤΟμι · _Οι 'ι _οι ηιι _οεχογτ _ιι _ι _ε | _ς _τιιΙ'ς _ινΑκιφοοομινους (« 6 τοΟ νοαμματιως τοΟ ιυνΛι _(»| ιοιι κ . Χ . Μ . Κ « χι · γι Ιν . τ . κ , · _ιιιη , τηλ , « ιιτι , Λιι )· _ΗΙΙΙΠΙΙΙ . 0 Ο . Η . Ε . ΕΛΑΓΕΝ ΥΠΟ _ΣΗΜΕΙΩΣΙΝ ΤΟ ΒΝΩΣΤΟΝ ΤΗΛΕΒΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ κ . ΔΕΡΓΗ ΠΡ ΟΣ ΤΟΝ κ ΤΖΟΝ ΦΟΣΤΕΡ ΝΤΑΑΑΕΣ . ' . Τηδ του εντ . _Δημαοχον Λευχο _> σιας κ . θεμ . _Δερυη εληφθη η Ακολ ουθο _^ επιστολη του _διευθνντο > 5 τμη ματος πολιτικων ιι , τσΟεοε . - ων του Ο . Η . Ε . ' * 'Επι Ουμο > να Αναγγειλω ληψιν τ ης επιστολη σας ημερομηνιας 29 Μαρτιου 1955 , δε' ης ιιεοι _δαξιειε αντιγρε ' . _ερον τηλεγ _ραιρηματος της 25 ης _Φευρουαοιου 1055 , το οποι ον απεστε (? _-ατε προς τον κ . _Τζοιν _Φοστερ _Νταλλες , εν σχεσα με το Κι · πριακαν ζητημα . 'ΕληφΟη η δεουσα σημιιωσις ιπι του περιεχομενου της _ΑνακοιΥωο'ειος σας , ητις κοιιτ _ειι _αι . εις την _διΑβεοιν των Μελων χων Ηνω μενων ΕΟν ων _* . Το _αλ · αςρεοομενον εις την ως Λνω επιστολην τη _? Λγραφημα ΤοΟ > :. _Δερδη απεσταΑη προς τον κ . _Ντολλες _εις _Ενοειξιν δια . μ > κ ! _τ-υρ _( ας χατα της _βσνΛτηειας των εις _Λιπαγχο 1 _» οηλωοεοη · του κ . _Νταλλε ς , καθ' ας _δλοι οι λαοι _της γης οφειλουν να Οραυσου · τα _δεειμα _της δουλειας τ ων > , με την τηοηΟεΙ βαν _ι πο . της Αμερικανι _κης Κυ (! εονι ) σεως στασιν Εναντι του Κι · π ριακου ζητηματος . Εις το εν λογο _τηλεγςαιρημα _Ανεφερεν ο κ . _Δερδη οτι ιαν _εηη _'εχισΟουν αι _Αδικια τας οποιας διαπραττει ο Ο . Η . Ε . ο διεθνης οιπος _οργαΜσμος 0 α _μιταβληΟη εις _κεντρον διεθνων απατεωνων . ΚΥΠΡΙΟΙ ΤΕΧΝΙΤΑΙ ΚΑΙ ΒΕΩΡΒΟΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΑ ΣΤΕΥΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ν ΑΦΡΙΚΗΝ Η Κεντρικη 'Λ ιρρικη ( Ομοσπονδι α Ροδεσι ων κια _ΝΙ _'ασαλανδι ) _ιχει _εΙνΑγκην τεχνιτω ν χαι _γεοιργω ν _, _ΙΤρος Ικανοποιησιν της Αναγκη ς αιτης η Κιυερνησι της ρηθεισης χο ') _ρας _μελετι ι σχεδιον _ιγκατ _ιιστασεο ) 3 . 000 . 000 _μετανα-Ο Προεδρ ος της _Ελληηκης παροιΜα _ι του ι . ωλσμπιρυ ι σι τη < _Κιπιρια _κηο ' _ΛδενφΟτητος Ρο !> εσια _Β . κ . Σ αιδας II . ! αφ _ιτης στων _^ εχρι _τρυ 1980 . Η Ιταλικη Κ _υβερνηοι ς _ποοσειρεςΟη ηδη να α . _ιυσΤε ! λ ιι 200 . ΟΟΟ Ιταλου ς _μεταναστας _, Αλλ' ο Αριθ μο αι ' ιτο ς ι : : _Οτ · , ν . το τ ' ν 'Λοχβν τ- , Κγ-. _·· _τρικης _'Λιροικης ως νπερυαλιν . υς , το τη εξελ > _ρεοειο καλλιεργητων καπνου επιθυμουντων να μεταναστευσουν ει ς _Κεντοικην 'Λ φρικην ο κ . ΙΙ _αΒριτ η συνωμιλησε μετα του κ . Νικ οκλη Δημητριαδη , ο οποιο ς _ασχοι-ειτια με την καλλιεογει αν και το _εμποριον _ιου καπνου εις ΛΙγιαλουσιιν _κ « 1 _δλλα χωρια τη Καρπασια . ΟΙ υποψ ηφιοι _μιτ _αναστ αι δεον να εχουν καποιον γνωοιν τη ς Αγγλικης να ειναι μαλλον νεοι ( 25—| 40 ετων ) και υαον το δυνατον _περισσοτερον _μοοτωμενοι . Ο κ . Παιρ _ιτης επιθυμει , επι ιου παροντος , να σφυγμομει _ρηπτι την _ποι ς _μετανα _ιΗΡι 'αιν ει ς τι _ρν Κεντ _ρικην Αφοιχην διαΟεσιν Κυ ποιων _ιεχνητων χαι _γευιργων δια να _υποβαλη _σι'γκεκριμενας προτασει ς ε ! ς τα ς _'Λρχας οταν επανελΟ η εις _Σ ωλο μπεου περι το τελος Ιουλιου . Εαν δε εγκ _ριΟη τελικω η _μετονασΒ _ιυσις Κυπρ _ιο > ν εις την Κεντρι χην 'Λφρικην ει ναι προθυμος να ιπιινελ Ρ _η εις Κυπρ ον δια την επιι , ι . γην των μεταναστων _, εαν δεν εξευρεΟη α > .-λο τ ραπο επιλογης . Δια να βοηθηθ ουν επισης οι _μετανασται και αι εν Κυπρω οιχογενειαι _αιΒτω ν ειναι προθυμο να Ιδρυση ταμιευτη _ριον δι' Αποταμιευσεις χ _« 1 δι * _ατοστολην τακτικον _· εμβασματων _ιτις τας εν · Κι ' αυψ οικογενειας τ » μεταναστων . Μιν _γγ _/ _γηγ _ιι την Ελλτ _τ . ικη _παι _} οικιαν τη Κεντρικ ης 'Λς-ρι Η ανεγε _£ ι 9 _ιιοα απο πε ρυσι ει ς ΣωΧαμπ _ιρυ , με δαπανην 66 . 000 λιρων , _Ελλ _ηνιχ η _Οχ _θοδοξος ιχχ Χ _ησια % _τιι ς Αγιας Τριαδος . νοουμ ενου οιι ο αριθμος των _ΒμΙ η εν τυ _χωρη . ΚυριοπιιιοΛ · Ανερχεται μονον ει ς 350 . 000 και δεν εκριθη ορθον να _ιαζηΟη ιιπερμετριιις Λ Αριθ μος των μεταναστων μιας μονον χωρας . 'Ο Προεδρος της Ελληνικης παροικιας _ι _ωλσμπεοι · ( . τοο _, τευουση τη _'ιι _μησπονδιπ ) Χαι της Κυπριακη Λδελ _ιροτητο _Ροδι'πια ςκ . _ια ( Ι ( Ιας II . _ΙΙαιρι της Λνελιι _Ιιεν , οθ εν , την πρα > Τ ( ι ( ιουλ ( αν να _καταοαλ η προσπαθειας _ιΙΛιι _ις γινουν δεκτοι Β _, οον τ » δι'νιι _τον πε · _ρι _ιι _ουτ ε ροι μετανασται _εξ _'Κλλαδο και Κυπρ _οι' . _Λιω θει χθες τοι · ς Αντ ιπρο _σωπου τ ου 'Βι ' ιιιι μ ιι ς το _ξενοικιχκιον « . Ληδρα Παλας * Λ κ , Π _αιριι η ΛιΒσιιιρηνκιεν « τι _χαταιιι ' ιλλιον τα ς προσπ _ιιΟιι _ιις αυτας ιιι > - _Κι )(( ιιν ιξ « _υηιοδητ ηοιν ? χ , _Β _^ { χ μερους της ΚυΟρνη ητιιις τη Ο ροσπονδιας ιη Κεντρι κη 'Λ ιρ _, _ιιχης η εκ μερους τη ΚιΛερνησπ _ο _ Κν . _τρου . Ιις _ιΟλλην Κυπ ριος χιι ! ω Ιιροι _δ ρ ο των Ελληνο _ιν τη ΙΟΛι _οια ς ο χ . ΙΙα _ιρ ιτης { Οπορη _- πε χαΟηχον του να ( _Ι οηΟησ ι ) Λπτι · νι ' ι γινουν δεχτοι ααον το _δννιιτιιν _πε ριπαι _ετεραι _ρτ αναοται ιξ 'Κλ · λΑοο χαι Κυπ ρου εις την Κεντριχην _Αιρριχην . Ιι _£ »» ι τον _οχιι · ηον _ιιυτον _Ρσχε συνομιλιας μπα των 'Λ ρχων τη _Κεντρι κη Αφρικης , ιιΙτι _υγ _εδε _χΟ _ησαν χιιτ ' ιιρ χην την ιισδ _οχην 1 . 000 _'ι _·' _, _· ληνων μεταναστων ετ _ησιαις , _Ποο ιης _, _πρι > 10 ημιρων , ΑηΙ _ξνιη ς του ιι ς _Κιντ ρον , ο χ , ΙΙα _ιριπις πιι _ρι-ΙιΒιν _εν ιπι τρεις ΚΙδομαδα ιις την ΙιλλΑΛ _ιι , χιιυ' Λς Ρσ _χεν , ιηι του Ιδιου ( _Ιεμα / _τος , _συναμιλι _τ ς _μεια _τιι _ιι 'Λντιπρ _ιιε _δριιυ της Κν · _Βιεονηιτι'αι _ς χ . Κανελλοπουλου , τηυ _'ΤποιιργοΟ των _Μδιοιτε ριχων χιι _ι τηυ _διινΟυν _τ ου του 'Τπου _ι , _γεΙ ιιιι Ι _' _^ _οιτρριχων . Οσον Λς _οςια _τι ιν ιχ Κιιπριιιι _μετ αναητ _ευσιν , () α ΙητΟυμ _ει _, ιιπεν ο κ . Πα ιριτη _ς , νιι Β ( Ιλε . _τι : ν Βνα η διΗι νεους ιξ εχιι _- _στου χαιρ _ιου της νησου _ιγχαΟ _ιοταμενου ς _οι ς τ ην Κεντρι χην 'Λ · _ιτ ριχην , οι οποιοι μετα ταυτα Οι ' ι ( _ιρεοιιν κανια των κιιι _ιυ . λαυς ιν · _χιΛ _μιιιυς τιον . Λιιι του τροπου < ιΑ · του Οι ' ι εοοι ) () ι : _Ιτο ολοκληρος η Κυ _ηρος . 01 ( ιποι | _'ηιριιιι _μΠΜΥιΙπτ _ιιΙ δεον νιι ιΙναι _χιιριιο ικι ριιγχηι _, _ιιιχη _- ιΛμικ , Λ _^ _ιινανοχολλητη ι _, _υηαλλι )· _ληι _οιδηοοδ _ρομοιν χαι γεωργοι . _'Τηαοχουν _ιζαι _ρετιχΛς _χιιλιιι _» _Α · Μιιι ςιιιιι δι ' υπαλληλου ς _πιληροδρο · _μιον χαι :: ιιλ _? . ιΗρ ΥηΤ ( ι ς κιιλυοΠ , 'Ο χιιην _ος ) ΗργινΙι > ς » 1 οηνθη Μ 'Κλλην _ονν _τΙς την ΙΙ ) _δ > η |( ιν , Βπιιρχπ . _Κμαις , ιιιιγ _αλη ΛνΛνκη _χαλ λιι ' 0 Υ ( ι ( ι 5 Τουρκικοι ) _χοΛνου , διο · τι « _ΛτΛς Λγο ο _Ιζιι _Τια ινιΛ _'Λμερι · χανΛν Λγο _ριιυιι Βιν κιιι η _πληριομη γινιτ _αι ( Ι δπλλπρια . ΒλΛ τιΛν 'Λρχ ων τηι Κ ιντρι χης 'Λ <(· ρ » _ιη _μελττΛκα _σχιαιιιν Λιανομ _^ _ς 1 ( 10 πτ _^ | ι | ιη . τ ( ον γης (! _ς Ιιχιιπτ ην _καλλιι _ργιιιιι ν κοηνιι Ο , μιι « υχολΙπ _ς _οις ι _) ιν _ηληριοιιτιν , Ψ , Λ ΤοΟ ζητη ιιιι · _χη ο χ . ΙΙ _ικριτης ε & ηλωσε τα ιξ ης : ΟΙ Κλληγρς _ιι νιιι εχ των πριοτ ιον οιτινε _μετην _ασιευοαν _ιι ς την Κεντρι χην 'Λι _ρρικην . 01 πρωτοι Ι _Ολλ ηνε Ρη Οαπιιν εχει Απο του 1891 ! . Τρεις Κλλ ηνες διετελεσ αν Δημαρχοι _πολεοιν της Νο τιηυ Ι _' οδεηιη , Η δε την παλ ιν ΙΙαυελο υπαρχει μια οδος η Λπ , _οια _ινιοει το _ιινομα _τιιυ _ΑκιιΟιινοντος προ τινων ετων Ιο ιαννη Αντωνι αδη , ιι στις διιτελεσ _ε Λη μιιρν . ο τ ης πο ) . Η . > ς αυτης . ΙΙ 'Κλλ _ηνικι ι παροικια του _ι ο ' ιλσμπιη υ ειναι η πολυπληθεστερα ξενη παροικια , περιλα _μβανουσα 1000 μελη _ιις την παλιν χαι τα _περιχιορα . 'Λπ » περυσι Ι δρι'Ο η η 'Κλληνικη Ορθοδοξος _ιχκληο _ιιι _της 'Λγια Τριαδος με δαπανην Γ . Ι . 000 λιρων , ανε _γειρετι . ι δε . _τα ' ιρα η αι Οοι'σα _« ΑΟην _αιην _» διι ' ι τας συγκεντρωσεις χιιι τα : εορτας τη Μ ' _^ λληνικης ππριιικι _ας , η οποια Οι ' ι _ατ οιχισ ι ) « ο , _οοο λιρων . _'Λιιιι ειρετ ος λειτουργει _επιση _¦ Κλλ ηνιχον _σχολιιον _χιιτιι τιι απογευματα , II _ηρμιιολη _της Ελληνικη παροικιας εις την εν γενει ανι ' ι . ττυξιν τη χω ( ιας ειναι μεγαλη , εξαιρετ αι δι υπο παντων . Ο χ , ΙΙ ιιη _ιτης μι τηναιι _τενσιν γ ! την Κεντρι χι | ν Αιρρικι _ρν απο ιου ! 1 Ι 1 ! Η , ιιτι : ηιο ηλικιας Ι Β . ετων , τυγ χανει Απο διετ _ιιις Προεδρος της Κλλ _ηνικης παροικια του ιωλσμπερυ χιιι _τιι Κυπρια - κη 'Λ'δ _ελ ιρυτητη _ς Ι _' _οδεπΙι ι χιιι ιιΛι ιλαυιι μεγαλη ς ι « _τι | ιι | οειι > _ « Ι την χω ραν ταυτην , Πρ ιι τη _Αηιξειας του ιι Κιντρον , μετα τη ιριτι μοι ' σι < υγο ι του προ επι · οχι · τ | _ιν _τιιιν εν Κν « ηνιι _(( . _« _Ιχιια ιν τα μ , ιπεσχειρΟη την ΒαλλΙ _ιιν _, 'Λν _γλιιιν , Βε _ρμανιαν , Τταλ ( αν χιιι Κλλαδ _ιι . ΚΑΤΑ ΑΙΚΗ ΑΒΒΛΟΥ Λ Μ . ΜΟΧΩ _υΤΟ _Χ _, 1 0 ( ΤοΟ αντ _ιιπιιχραου μας ) , — Αγγλος _στ ρατιοι _τη _ς , χατη _γοροινη _·» ιιτι ει χεν ιι την χατοχην του ηπλιτι · χον _ιΒκ _ριστοοιρον _Λνε υ αδειας του ΚιΑ _ερνητ ην , χατεδικΛοΟη σημερον υ . _το τηυ ΙιριιεΛ ρου χ , _ΙΙασιλ _ειαΑη ιι _προοτι _ιιον Λ λιρΛν _, ΚΥΝΗΒΕΤΙΚΑ ΜΟΙ'ΨΟΤ , 10 ( ι »( _ι _ΛντοΛοχοι · του μας ) , —¦ ΚιιτΛ την _γενιχινν _πυνελαυοι ν τοΟ ινπιΟΟ _ιι Κυνηγετικοι ) ινλλΛγου _« Λοτι _ _)» » _, _Ι _^ _τις _αυνεχοοτηΟη _τΛ ιτιι _ριλΟλν ΙΛ _6-Λατον _, ελογοδ _ιιτησιν Λ _γραμμητιΙ ις χ . ΝΙχος Χο . Λημητ _ριοΛτ _ις ιπι των πι _' Ληαγιιινων τοι ) ληξαντα _Λισδιι χαμηνο » . _Βυναμενων ΛχολουΟα _ις _Λρχιιι _ρρσιων , τΛ νεον Λιοι χ . _Ιινιι βοΟλιον τοι ) _ινλλΛγου Α ιΛοτιηαν οι χ . χ . Ν . Χρ . Ληι _« ν τοι _αβι _) , ινω ογι _» _ΙΙιΑαιΙΛ ς , βε · _οτ _ιιχη _ Ζιμπυλα _ς , 'ΛΟ ριιαμ _Κιτοο ς χιι ι _ΝΙχο _ Χρ _. Μιοι ολ ( _ς . ΠΩΣ Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΔΙΕΚΗΡΥΞΕ Χ 8 ΕΣ ΟΤΙ ΤΟ ΒΙΓΡΑΛΤΑΡ ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΜΛΑΡΠΤΒ , 10 ( ΡεοιΒ _τε _, ο ) . — _Ε τοποΟε _τηΟ ησαν σημερον εις ολοχ ? . ηοον την Μαδ _οιτην _ιαναχιδε , Ι , _ΛΛι _ιν'ιυ _-- _^ - _^ _. _^! « το Βιβραλτα ρ αποτελει τμημα της Ισπανιας * . ΑΙ πινακιδες _καΟωδηγουν -ω < _λαον ας _Εκβεσιν εγγοαορων χαι α / Αου υλικου , _ιτςοαιηοιι οντων την αξιωοτν της Ι _οπανιας επι του Βιβραλτα ρ . ΛΙ πινακιδες _παρουσιαξον το Βιδ _ραλταρ _βπισΟεν κιγκλ ( δα > ν α ? υλακων . 'Γγκ αινιαξων _σιιμΕΟσν την . βκΟε στν _ι ι ς το κτιοιον της _'Ι _, Ονικ ης Γιβλιοθηκ η ο Ναυαρχος Φραγκι σκο Μπα _σταρ _ρειτε ιε _ετΑ · ισεν , δτι η εχΟεσι ς Αποτελει _καλυτερον μεσον _ι-κφρασεως παρα αι διαδηλω - σει ς . Η καβι _)| ιε _ςινι | ι _ερττμε _ρις ιΒια » _Εγραι | ι σι ' ι μερον τα εξης : « Η _Γρεττανια πρεπει να _αντιληφ & η . οτι το Βιβραλταρ Αποτελει μονιμον εαποδιον δια καλας σχεσεις και _Λμοιιαιαν _σννεργασιαν μεταξυ των δυο Ε 0 νων > . ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ Την 7 . 30 μ . μ . ωραν της χθες _σννεκροτηθη εις το εν Λευκωσι α _κεντρον « 'Λλαμπρα > η συγκληΟε _ισιι τη _τρσηουουλιι _^ των εργατικων και επαγγελμα τικων _^ ργανον _σεσ _> ν συγ _/ ενι ι _,. οιπι ς Βνα επιλη _< ρΟη _τοι ιητ ημιιιι _, ς _ιηι ι _· μη » Χ'α ποιοτητο ς του αρτου . Λογο . ) ομως της Ακαταλληλου ωρας , καθ' ην εηινεκληΟη η ρηθεισα _ουγκεντρωοΙ ς , _Απει ( χισισΟη _οποι ς γινη μονον ποοκαταρκτιν _-η ομιλια νπο του κ . Βιαννη Ρωσοιδη , επκρυλαοσομ ενων των ει σηγι ' ι σεων και ψηφισμ ατων δι * ευριτερ αν σι _^ _χενοωσιν , ητι ς Οα _συγκροτηΟη _εττυς της προσεχους ε . Β , δομαδος . λ ) κ . Ρωσ οιδης ειπε μεταξυ _ιυ . _λιην οτι « Οααι _χος σκοπο ς ειναι η εξαση-αλιυι ς _ιης επιχορηγησεοις και του ελεγχου των εγχωριων σιτηρων , ενω ταυτοχ ρονως __ η εισαγωγη δεον να ειναι ελευθερα ινα ο λαο ε . _ιωι { _εληΟη εκ της χαμηλη τιμη . Δια να εξασφαλι βΟυ ο Ελεγχο ουτο ς _πρεπα η Κυυεονηστς να δεχΟη εις την _'Επιτ ροπειαν Σιτηρων α _^ ιπροσ » πε » η- / . ους παραγοντας του τοπον ως επισης και Ανα ενα αντιπροσω . τον των Αρτοποιων και μυλωναδων οι οποιοι να εχουν δχι μονο · . · ττα _ιχην εποπτειαν επι των πραξεων και _ΑποτρΑσεων της Επιτροπειας Αλλα να ψηφι - ζουν επι ισοι δροις με τα α _? _- > αι _ρελ η τη- ΚυΒ _· Β _^>· _ητινη 'Κτιτ _ηαπης » . ΑΙ ΜΕΒΑΛΑΙ ΑΠΕΡΠΑΙ _εΙΣ ΤΗΝ ΓΡΕΤΤΑΗΙΑΚ ΛΟΝΔΕΝΟΝ _, 10 ( _Ρεοντερ ) . — ΟΙ υπευθυνοι τοιν Γρεττανι χων σιδηρ _οδρομου χαι οι ηγεται των 70 . 000 _ΑτεργιΒιν σιδηροδρομικων κατεβαλαν _ΑτοιΕ νεας απεγνωσμ ε να ς προσπαΟε _ιαι-. προ ς διευΟε _τηοτν της 13 ημερου Απεργιας . ΛΙ _συνομιλιαι ηρχισαν εν _Ατμοσιραιηιι _( _Απνηδοξιας χαι με , τι _ρν ε ? Λ ( - δη , οτι η Απερ για Οα ληξη το | ιε · σονυκτιον του Σ αββατου ( σημερον ) . ___ Εν τιρ _μεταξυ ιινεκοινο _ιΟη , οτι αι 20 . 000 ΑπΒ νων λ ' . μενει' · ιΤων πιθανον να διακο _^ _Ι'ουν _αυριον ( ση μερον ) την _Ιθη _μερον _Απεργιαν τοι ν . ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΤΟΥ Σ . 0 . Λ . Α . Π _ΛΙ ιΜΚ _Σ ΟΙ , 10 ( Του Ανταποκριτου μας ) . — Ο προεδ ρος του _^ , Ο . Λ . Λ . ΒΒ . κ . Β . _Μαλλιωτης Απεστ ειλε χθε ς ιγγ « α <| _-ον _διαμαρτυ _ρι αν προ τι | _κυβι ρνησιν δια την ΑπαΟειαν με . την οποιαν αυτη Αντιμετωπιζει το _αιιπΒΙ-ουργικον προ ( Ιλι _Ηια . ΙΟπ _ιση . δ χ , Μιιλ _ιαωτη _επεσκειρΟη τι > _παρε ) _ΛΙΛ · _Σα & _υατον το γραη > ειον του Αποικιακου Βραμικιτε _ιος χαι διιμαρ _τυρηΟη διοτι δεν _ιλαΓεν _Α-τα _· _τηστν ει ς τα Απο τ η Μη παρελθοντα 'Λπ _ριλιιιυ υποβληθεντ α μεαον του Διοικητ ου Λεμεσου αιτημ ατα τη γενικ ης αυνελιυοτω _ς τη συγκροτη _- _Οιισης την προηγουμενη ν ημεραν . Ο χ . Μαλλιωτ η _Βλαι ' ιε την απα _% τι | σιν δτι τοιαυτα αΙτη _ματα δεν _διεΙΙιι _α ' ιΛΟ ηηαν εις τ ιιν _'λποικιακον Β ' ρα ) ιμ αιειι . Κατοπιν τουτ οι · , ο κ . Μαλλιωτη υπεβαλε παραπονα εις το _γρεκρειον του Διοικητου ΛιμεοοιΙ , Ρλα βε δε την _απαντι αιν ιιτι η _καΟυστερηστ ω · ιρπ'λιτ ο ιι ιρ _ορτον εργασια χαι ιιτι τα αΙτηματα διε _βιΟαουιχταν ιΙ τον 'Λποι χ , Βραμματεα _τι | ν _παρελΟ , Παραοκ _ευην , ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙ _5 ΜΚ _Ι Ο _Ι , 10 ( Του Ανταποκ ριτου μα ) . — Ο Δημαρχο Λεμεσου , επ ' ευκαι ρια των Λνακαι _νΙοκων τα ς οποιας η Κι * _ιρνι ) σιι _*· πε _ιρερε . _ει το πριοην χτιριον του Λ ' Παρ Οι . 'ναγωγιι η ιι Λεμεσου επι τ ης Λδου 'ΛΟι ινων ΛιΒι να χρησι · μοποιη Οη τουτο ως χτιρ ιον Λιν . _ιιστι ) ρΙ « > ν , _εζητηοι αιια τι | ν Κυ · Οερνησιν χαι _αΟιη ιΒ » ιχΟι | δποι _, δια σκοπου ρυμοτομια , _χατεδαιριση το υπαρχον _πε-ρποιχισμα τον ιν λογι ι ) κτι ριου χαι ι _πανιΗΧοδο · μησιι τουτο _ισωτερον , πε ραν τη εγχεχοιμενι | ι ιιΙκ . , υ ..,. ιχη γ _ριι | ι _- μης , δια να _σχηματισΟΠ ιπα ρχης χωρος τον οποιον το κοινον Οα δυναται να _χρικιιμοπιΗπ κυριως ιις τοπον _αταΟμ _εινιεοι Λχηιιατιον , 'Κπιοη _ς , 4 Λη | Ηι ιιΧος _Λεμιοου , ιν _Λψετ τη _μπιιιρορΛ ς των _Δικαητ _ηοιονν _εις _τΙ νεον χτιριον , δι ' _ιπιατολη _ς _τοιι προς τον Λιοι χητι ' ιν εζ _/ _ιτησιν _υπικς τΛ _/ ταλαιον χτι ρι ον των _Λιχασιηριων επι τη οδοι ) θεμιδος κιι _κδαιμ πβιι χαι Λ χωρος τον οποιον καταλ αμ βανει _( ικτατ _ραπυ , ( Ι ΙΙλατΛιν 8 ιΛ τ _'| ν πταΟμ _ευοιν _οχτιιιΛτιον . ΙΙ _εοαιτι ρο ) , Λ Δημαρχος Λι'ιι _ι · ( Του { ζηττ _ισιι οπως π < ιριιχωυη « Ουν Λιο _ρειΙν η ( _νιιιχιιιηΟοΟν _ηρος τον ΛηΙ ιον _ιναντι πληο < ι )| _'η ? Λνομαστι χου ι , _νοιχιου , τα ιΗ (* σ _( ημι : να ιν · το των « _αλιαων _χτι _ριανν των Λι · _χαστιιριοιν _ιιποχιιιρητι ιρια , προ _χρησιν Μ τοι ) κιΗν _ου , _ΛπΛτι ο Λημη ι ΟΛ η » ο _ιτοιιιπς χι α _ποοΟυ · | ιο _% Λ ιπκ ρεοη _τι _ ταΟτα τα Λ · ναγχ «{ ος τροποπαιιιοΙΙς χ » 1 βελτιωσεις χιι ι να ( ι _Υι ιλα βιι _τιρ' _συντηοησΙν _τιον . 0 ΣΕΡ ΤΣΑΡΛΣ ΠΗΚ _ΑΝΕΧυΡΗΣΕ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΑΟΝΔΙΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ , 10 ( Ε . Ι . Ρ . ) . — Ο ΠρΕ _οβεντης της Μεγαλης Γρεττανια _ς Σε ρ Τσαρλς Ι / ηχ , σν >· οδευο | ι £ νο ς _<> πο τη συζυγου του . _α-ντχωοησε σημερον την πρωιαν αεροπορικα ) εις Μεγαλην _Γρεττανιαν , ικιου Οα πα _ραμεινπ επι _τινας _ιυδομαδας . Το « Γημα > , σχολια _ξον το _ταξιδιον των Αμερικανου χ / Λ _ΓρΕττ _ανου _Πρεσδευτου , γραφει _σηιιερον ια εξης : ¦ _Λ ' _αυ-τοχρανοις _σχετδυν Αναχωρουν ει ς Ουασιγν . τι _ον κα ' ι Λονδινον οι εν Αθηναι ς Πρεοι · ενται _της Αμερικης και της Αγγλιας κ , κ . Κα _· νον χαι Πηχ , δια α ενημερωσουν _τας _Κυοερνησεις _Τανν επι των 3 'νλληνικων _προβλημυ ·· των χαι δια να _λαδονν τας 6 _δτιγια _το > ν ως προς την _περαιτερι » αντιμετωπισιν _τιον . Λιιι τυν κ . Πηκ , 6 ασιν . 6 ν (! α ειναι το _Κι-πριακον μετα την _εκδι _ιλωΟιισαν ΑπΛ Αγγλικης _πλιυρας διαΟε σιν , οπως _εξευρεθη μ ( α _λιβις _αποκαΟιιττωσα την Σ _υμμαχικην ενοτητα εις την _Ανατολικην Με-« ογειον > . ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ! ΣΚΗΝΑ 1 ΕΙΣ ΤΗΝ _Δ _ΗΜΟΤιΚΗΝ ΑΒΟΡΑΝ _ΑΕΥΚΟΣΙΑΣ Παροι ςρρων ετραυματιοε _υια τχ ελεχ εως ινο δημοτικους υπαλληλους . — Απειλων τους _πχντι _κς _ιτ £ _>& ε > αλε 5 Ε _Λ _^ _νι _^ ιν . .- _* - _Χυνεληφδη κατοπιν αιματηρα _ποιλη _ ετ αοτυνομιχων . _Πολι . οΙ διετρε ξαν κινοιΛΟν να χασοιη- την ζωιρν των χθες την πρωιαν εις την _Δημοτικην 'Λγοραν _Δευν . οκιι _εις , οταν εις πρωην τροφιμος του Ασυλου _φρενοπα-Οων κατεληφθη πα > αν υπο μανιας . ΙΙρο χειται περι του Μουσταφα Κε μαλ _'Λττ _ατονρχ , ηλικιας 40 ετων , οστις προ διετιας περιπου ειχεν Αναστατωσει την παρα την πυ ? . ην Κυρηνειας ειτη'οιχιαν , διοτι _ΑνηλΟεν εις ενα ευκαλιητον χαι κραυγαξο _ιν _Ατεκοιρε δια μαχαιριδιου τας φλεβας της χειρος του . Ουτος ενεκλεισΟη εκτοτε εις το ασυλον ΒρρενοπαΟο _ιν , α ) Χ ' _ατελυΟη προ τριων μηνων ως ΙαΟεις και Ε « οτε ειργαζετο ως Αχθοφορος εις την Δημοτικην 'Λ _γοραν . ΧΟες , περι τι _) ν 7 . 45 π . μ . κατεληφθη υπο κρισεως τη Ασθενειας και _ηρχισεν Απειλων του ς _παντας . Συ ? Ληφε 1 ς υπο _της Αστν ομιας ωδηγε _ιτο ει ς το Ασυλον , « _ιυ . λα κατιορΟωσε να δραπεΤΕνσ Π χαι να _επιστρει | η | εις την Δημοτικην 'Λ γοραν . Λρπασ _α ς δε πελεκυν Εκ τινο ς κρεοπω ? . ε ( ου ειιετεβη κατα των δημοτικων υπαλληλ οιν « . κ . Κυπρου _ΧριστοηιΙ δη ζιιι Λεωνιδα ια _ββιδη , τους οποιου ετραι _'ματισε , τον μεν πρωτον εις τον ωμον , τον δε δευτερον εις την χειρα . 'Ο μανιακος ιξει ) ηλο > νε τασεις να επιτεΟη εναντι ον _οιοι'διιποτε χαι _οττνεπειι _ι τουτου προεκληΟ η πανικος . Εκ τοΟ δημιουργηΟεντος ρευματος προς τα ς εξοδους , πολλοι επεσαν κατα . γης , _αρκετα ' ι δε γυναικες υπεστησαν ελαφρον κλονισμον . Εν το > μεταξυ εφΟασεν Ισχινα Αστυνομικη δυναμις , ητις μετα κοπου χατω _ρΟωσε να Λφοπλιστ ι τον παραφρονα χρηοτμοποιησασα 6 _( αν . Κατα την δ αρκειαν της παλης ετραυματισΟησαν ελαφρως τεσσαρες Αστυνομικοι . »> ΙΜΡ βΗ 11 ΜΜΙ « _ΗΙΓ ΠΕΙ ΕΚ ΤΘΝ ιΥΛΙΦ βΠ ΕΙΙ II ΠΙΜ ΟΙ ετεροι τρεις « φε _3 ησ « ν ελευθερο » _αφου _επλη _ρωθησαν τα προστιμα των . ΠΑΦΟ Σ , 10 ( Του ' α · ταποκρι · του μας ) . — Τρεις εχ των οκτω _Ι 5 υλληφ 0 εν ' των Ινα εκτισουν ποινας α > _υλαχιι * Βι ·> _δι _^ Τι _^^ _Λ _, _· ε . _τλυηι _·> _ιΤ'τν τ Β _'· επιβλ ηθεντα εις αυτους προστιμα , εν σχεσει με τελευταια επεισοδια , _α-( ρεβησαν ελευθεροι , αφ > ου οι οικειοι των { πληρωσαν τα σχετικα προστιμα . Ουτοι ειναι οι εξης : 1 ) Δημητρη ς Καπιτσης , μαθητη ς του Κολλεγιου Παφου , κατ αδικασθεις εις προστιμον 10 ) αρων . Ουτο ς _παρεμηνιτν εις _τι _^ φυλαχην επι _) ιιαν _τ-υκτα . 2 ) Βεωργιος Χριστοδ ουλου Πυργας , κα ταδικασ Οε ' ις εις προστιμον 10 λιρων . Ουτο ς παρε μεινεν ει ς την φυλαχην επι δυο νυκτας . 3 ) Σαββας ! _ιανιιγιωτου _Ζιγκας , μαθητη του Κολλεγιου , καταδικασθει ς ει προστιμ ον-10 λ . Ουτος παρεμεινεν εις τιιν φυλακην επι 2 νι _< κτας . ΟΙ ετεροι πεντε εκ των συλληφθεντων _μετεφτρθησαν σημερον ε ! τας _κεντρικας φυλακας Λεν * κωσιας . Ουτοι ειναι οι εξης : 1 ) Μιχαηλ Λημητ _ςιον Ψποδ , μαθητης του Κολλεγιου Παφου κατ _αδικασθεις εις 10 λιρων _πρεητιμον V ) φυλακισιν ενος μηνος . 2 ) Ιι > χιν γης Τσαπ . ταρ _ι ) λας , μαθητης του Ιδιου Κολλεγιου , καταδικασθεις εις 10 λιρων προστιμον η εις φυλακισιν ενος μηνος , 3 ) Πανιχος _Συιιεου Παναρετου , μαθητη ς του Κ ολλεγιου , καταδ ικειετΟεΙς ει προστι μον 10 λιρων _ιι ' εις φυλακισιν ενυς μηνος 4 ) Ανδρεας Αβρααμ Μιγ _, _αηλιδης , γκαρσονι , κατ αδικασθεις εις 5 λιρων προστιμον η ει ς φυλακισιν 15 ημερων κα ' ι 5 ) Αντωνης Κ . Χατζηγι αννι ) , μαθητη του Κολλεγιου , καταδικασθει ς εις 10 λιρων προστιμον η εις φυλακισαν ενος μηνος . 01 ΑΡΧΗΒ ΟΙ ΤΗΣ _ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ ΓΑ ΒΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΕΚΤΟΙ ΥΠΟ ΤΟΥ _ΓΑΣΙΛΕΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΛΘΙΙΝΛΙ , 10 ( Κ . Ι . Ρ . ) . — _Λιι ρκ · ν την _πρωιαν , υ Γασιλευς Οα δ · _Χ . υΤ > Αλληλοδιαδοχοι , κατοπιν _αιτησεω τιον , τον Αρχηγ ον του Λαικου _κομματος κ . ι _' < τα ) . δαριγ _ την 9 . 30 π . μ ., τον Αρχηγον τη _ιΨιλ _εληιΟερας Δημοκρατικη _'Κνωοειος » ν . _Ιιενιζι'λον την 10 π . μ ., τον ας > χηγον _τυ _, ν 1 Ιρ < Μιδ _ιιπιχων κ . _Μειρκεζινην την 10 .. ΙΟ π . μ χαι τον _Αςιχηγον των Φιλελευθερων κ . Παπανδρεου την 11 π . μ . 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΙΤΟ ΘΑ Ε 11 ΙΙΚΕΦ 0 Η ΤΟΝ ΛΙΓΑΝ _ΟΝ ΓΚΛ 1 ΒΒΛΛΙΟΝ , 10 ( Ι'εου · τερ ) , — 'Λνεκ οινωΟη σημερον ενταυθα , ιιιι ο Ι Ι ροιτδρας τη Βιο « γ · _χοσ ) . _ιιτ _»( ιις Τιτο Απεδεχθη _κιιτ ' αρ χην _προο-κλησιν , οπιο επισκεφΟ η τον Λιβανον , Η ημε ρομηνια τη επισχιψπιι ς δεν ιγνωσΟ η _εισιτ ι , Ξενοι _πιιρειτηρηται λεγουν , ιιτι ο πλεον _πιιλυταξιδος πολιτικος τη Ευρωπ η Π ρ οεδρο Τιτο Οα _ιπιακεφΟη χατα τοι · προσεχει μηνα την _Βαλλιι ιν , τι | ν ΛΙΟιοπ _ιιιγ χαι την _ΛΒγμπτον , ΥΠΕΚΥΨΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 00 ΠΜΑΝ 0 Σ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΙΣΤΙΙΣ ΛΜΜΟΧ _Ο υΤΟι , 10 ( Του _ΑντοΛΟχ _ριτου μα ) , — 'Τπεχιπ ριι χθες ιι τα τ ραυματα του εν τψ ΝοσοχομΒ _ιι μ Λετι _χιοοια ο εξ 'Λμμοχιικττοιι _'Βζι'μΛλ Ι ' _ασιντ , ( _ιστ ις ιι χε τριι _ψατ _ιηΟη την 7 ην τρεχοντο ς , συνιΛι _-ιη Ανατροπ ης της μοτοσιικλεττας του παρα τι ' ιν Κοντε αν . ΦΥΛΑΚΙΣΙΣ ΝΕΑΡΟ Υ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΗΙΣ ΤΟΥ ΛΜΜΟΧΩ ΙΤΟ _Ι ' , ιο ( Του Αντ αποκρ ιτου - μα ) , — - Κα κΛι _χαοΟη αημιρον ενταυθα ιις _τνριι _ημι ρον φυλι ' _ικιπιν ΙΗετ η νεο ? κ Λαρνακα χιιι νυν ιν _ΑμμοχοΥ βτιμ , κατηγο ρουμενος , δτι ωδηγει μοτοιτι _> κλιιτ « ν Λνιι ι _ιιβεια , ΤΑ ΚΑΤΛΠΗΜΑΤ Α ΑΜΜΟΧ 0 ΣΤ 0 Υ Μ ς χΟι _σινην _Βχταχτον _Κχδοπιν _της 'Κ <( ιι | ιΒ () ( Λ » ς τη ΚυΛερνηει _ε-(« ς ιδ _ημιιαιι η ' ιΟη γν ( ι )( ττοπο ( ηητ ς του _ΛιοιχητοΟ 'Λμμοχιι _ιστου , δυναμει τη Λπιιιιι τΛ καταστηματα τη πολ « ι )( _Λυναντ αι να πα _ραμεινοιη- ΛνοιιιτΛ μεχρι τη 7 ιι . μ . σημερον _υιιΛΛπτον χαι Απο τη Η _« . || . ι _ιεχοι τΛ ς 7 μ . μ , α ( Ιριον Κυριαχην , ιιι ' ιυχαι _ριιι τη ι χιι ιπιπχιι | ικιις τιασαριον πολεμικων ηκιι < ι ων , 01 _ΡΟΣΣΟΙ ΟΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΟΠιιΣ Η ΤΕΤΡΑΜΕΡΗΣ ΣΥΒΚΡΟΤΗΓΗ ΕΝ ΒΕΝΕΥΗ ΠΛΡΙΙΙΟΙ , 10 ( Ρεοιπερ ) . - 'Ο Βαλλο 'Τπου ργ ος των Εξωτε ρικων χ . ΒΙινα _ι , οστις συνηντη _- Ο η χΟε μετα του χ , Μολατωψ , εξεφρασε σημερον την πιοτιν , οτι οι _Ι'ωσσοι δεν Οα Αντιταχθουν κατα τ η δυτικη _προτασεοι , 5 · πιο η τετραμερη διΛσκε _<( κς συγ · _κροττ | () η ει ς ΒιΛΕΛην την 18—23 _, _τιιοσιιχυ υς Ιυιν _-ιυι ' . Ει . ς _τι |· Ιδιαν δηλα _> σιν προεβη _σιαιερον και εκπ ροσωπος του _Γρεττανικου Β-,, πουογειου Ιι ξωτερικων . Η ΜΑΧΑΙΡΑ Κ _ΤΡΙιΝΕ Ι Λ _, 10 ( Του _Λτταπο _- Κν ιτηυ μας ) , — Την παρ . Τεταρ _- _τι | ν παρα το χωριον Γουρκαρ ι ο εξ 'Λγ . Αμβροσιου Κυριακος Κοι ' _ρτη _ετ ραυιιατισΟη ιιπο τινο _ποοοιι ' ι , _του δια μαχαι ρας εις παντα | ιερη του σωματο , Ι 5 ν _ταιν _τρανματΟΛ ' Ε _((· 0 ασε μεχρι της _χοιλοτητο ε . _νο των πνε _ιιη _> Ι » ν . ΤιΙ θυμα μετεφε ρθη χαι νοσηλευεται ει ς _τι > ενταυθα _νοσοκομειον , ΙΙ _χατοητι ιοις του Λιιινει _βελτιο _κιε · _λυνι-ληφυιι εις ποιμ ην ικ Χαρτζκ » . Οι / το » παροιΗΤιαοΟη σι '|| ιε · ρα _ινιιιπιον του δικαστηριου , τ 4 _Λιτοιον _εξεδαισκ διαταγ μα Λχταη _- ιιε _ριιιι _κρατικτ _εαις . ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΒΙΟΔΙΚΕΙΟΝ ΤΛ ιν Λευκιοσ _ιιι _ηυνεΛριιιζον _χιικ _αιιογκιδι _χειον επεληφθη χθες τη ς _υποΟιο _ειο του πρωην Δημαρχου Λευκα _Νεχιπζιιτε Φιιντηλ , χατηγορουμενοιι ιπι τφ οτι , ενφ ητο Λι _ιμαρχο Λευκα προεβ η _εΙ οι _ιιιροιιου τι < _ε . ι < Λι ' ( ς _κιιταχιορησι'ις ιι ς τα βιολια του Δημου , II _( ιποι _ραηις _ιπεφυλα χΟη Λια τι ιν πς » οσι _'χη _ουνεδ _ριαν του κα · χοι _' _ργιοδικι _ιοιι , (( τι Οα ειναι η _ηροοι χη 1 _Ιοοικιχευη _, _χιιΟ' βτι χα τα τα ς _ιυιι _ιιμεσοτι ημερας τιι χαχιιι > ργια βιχ ( Ιογ (? _α ( Ιναι Απηπχο λιιι _ι / νον γΙ _ _Λυον . _ιχι . Ιι χ μερους τοΟ _Τι , ' τιμματος πα · ρριττη Λ χ . Β , Χρ , _ΙΒελαγιαι , _ινν τ ' ιγο ροι τοΟ κατ ηγορουμενου ιια _ριοΕψιαν οι χ , χ , Ι , Χρυσαφι , · νι _> ς < _υΙ _'Λντ . Τριαντικ _ρυλλιβη , Η ιιποΟι _-σις Λικι ΟΟοηκινων ι . ξ Αγια ΙιΙ ρηνη ΚυρηνΕιιις χιιτι | γοοο » ιιινο ) ν οτι ιπρο _^ _ινησαν _ε | _ς τον Λιιοχι _ηριον τιον _Νεοφυτον 'ΚληυΟι ' _οΙην οδυνι | ραν _οοιμειτιχην Λλαιιην , _παοεπειιιμΟι ) _ι _' πω εκβιχιι _ειΟιΙ ιΙπ _ο του _σμνερχομενοιι ιν ΛΒυκ _ιιιοιιι τ _^ ν Ι 4 ην _ποοοεχοΟς _Νοεμοριου χ ( ι ) Μ ) ιιργιοΛιχ _ειηυ , ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΛΜΜΟΧΙ _ΙΙΤ 0 53 _, ιι 0 ( ΤοΟ _Λνπιποκ ριτοΟ μα ) , —· Την πρωιαν τΒ , _> « _ημι-ρην χιιτεπλιΛ _Κτεν 4 ν · ταυΟα το ΜοΒττα _ντκΛ νι _πολεμιχον « _2 χονη ( ιι > ν » (« 6 τον- _πλοιαρχον Κ . ΒΛιιυ . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΠΙΙιΗ ΕΦΗΜΕΡ _1 Σ 1 ' _, ΧΥΝΔΡΟΜΑΙ • _ΕοΗΤι _ριχοΟ _. Ε _ξωτερικοΟ Ε _τποια £ 2-04 : : Ετηοι _»¦ £ 3-00 . _'Αμβρι _χιιι . $ ' 20 . Η _συνιρομη « Ιναι ιτρ _οιτληρωτι _α . . ' _¦ ¦ ¦ ' ΣΑΓΓΑΤΟΝ _^ ' _- ' _- _^ ββ _^ - ¦ ' : 11 Ι ουνιου , 1955 _^^^ _/ _Σεληνη 20 ημερων . Ανατολη ηλιου 4 . 32 ' Β _^ Δυσις _Λ _^^ / _ι Α Τ _ΓαΟιιολομαιου χαι Γαρναβα _Ατοιτ _τ'ωΜΛ _^ ' / _^/ Ρ _*

Τίτλος Θέμα Σελίδα