ΙΙιι ΑΣΤΕΡΙ ΕΣΓΗΣΕ * . , ¦ · — .... ι ... — - _—^ - __ : , — : . ι ¦ , , _. ΙΙΙΙΙΑ , _ΣΥΝΜΙΑΙΤιΚαιΙΝΑΒΗΩΣΗ _^ Παν • Μονο την . καρδια μου ακουω να χτυπν . Μι | με- _απρεο & ις σε καμ . μια τρελλα που Οα . _στοινιηη σε αλ . λου . π _^ ρισσοτερκ ) , _ι _^ ' οσ > οε μενα ο θανατος . --- . ¦ Τωρα των τυλιγε , με τα _μ-πρατοα τις . : ¦ '¦ /' * · : . — Δεν θα μ' αφηοης , Πετρο , δεν Οα μ' αφηοης ,.,, _—ΣαρραΙ- , ειτ _ιε 6 Σεβεραχ . καιοντας δυυ Γηματα- προς τα πιοω . . · Η νεα _γυναυχα _-σωριαστηκε στην τΒολ , υ 9 ρονα . _^ Λοιπο ν ιιτοι ι · . £ βραχνη φωνη υστερα απο αερικες στιγμες , Επι . μενεις : Κ ι ' : ιν _σαυ το . _απαγορευ . σω , ¦ , ' ' — θα _αναγκαο βω να σας τιαρα . κονσω _ειττε ησυχωτερσ : εκεινος . — Με μισεις _λοιτιον - — Οχι Ι το ςιρετε καλα . Η φωνη _τοο Πετρου ηταν σχε . δον . τρυψερη , -.- Τοτε ..,, _αττο ευσπλαχνια .. . μη _φυγης . . ο . τι _βελεις . Δεν βα α' α . _γαπω _πια _αψου δεν το βελεις ,. Μα τουλαχιστον μη με βασανιζεις . . Λυ . πησου μβ Πετρο Ι .. . . Ειχε πεσει στα γονατα : κι _Εαφιγ . γε στο στηθος της το χερι τοΟ Σε . _ιερακ , 'Εκ _ι . ινος δεν _μιλοΟσι . Απο τη δειρε ια αναπνοη . του προδινοταν η -τρικυμ ια της . -ψυχης- _τευ . —Πε ς μου . ! Πετ ρο Β ' Μηπως α . γαπας καμμιαν εΙλλην . ' Η : Λευκη _εφρικιασε ' . στο βαθος κιΟ _καταφυγιου της ,, . ΤΙ θα απαν . τουοε ο Πετρος 1 Εκεινος _εγυριοε αλλου τα μα Τια χε » 1 ειπε σιγα-: , — Σεβομαι τον στρατη γο . Αυτο ειν Γλο . Ενας βαθυς στεναγμος _οπαραςι το στηθος της Σαρρα . — Εισαι πολυ οχληρος- -για μενε * , Πετρο . Μαν ε _^ _ν _το-ρΛπονιοΟμαι , Πες μου οτι θελεις αλλα μεινε ' . .-Οοο κι αν με κανης να υποφερω _Ευ _ςι _^ ιαι _« . _υτυχης μονο που _6 α σε &> . _ετο . _--Λυπουυαι , ειπε με' _ιαθειο φωνη ο Πετροα , ' που πρεπει να σας α <} ι | θω . Ειμαστε τω ρα αρκετη ωρα _ιδω . Μπορουν να αντιληφθουν πως _λειιπετε απο το δωματιο σσς . — _'Ηστω αρχιζω να οε υπαχου . ο Αοριο , λοαον Ε . ΠΑΒΙΔΑ Ο Τ . _ειιιΑκ Μν ειπαντηοε . Εκει - νη υψωθηκε στις μυτες , για να τοΟ δωση τα χειλ ια της . Επειτα : μ * * ρ γη _κινηστ κυττ _αζοντας τον διαρκως διευθυνθηκε προς την πορτα , απο την οποια ειχε ερθει . Βυρισε το πομολο , αλλα . η πορτα δεν ανοιιε . Της Εδωσε , ινα δυνατο σπρωξιμο , μ' βλο της το σδιια . Τι . ποιει ..,. _- 71 _συμβαινει _ρωτησι ο Σειερακ . που κατι προαισΟανθηχι . _ -Η πορτα ειναι _κλευοομεν _·!· - ΠωςΙ . .. . · . Μηχανικα γυρισε προς το παρκα , αναζητωντας με το ματι τον Φροσ . σαφ . Πραγματ ικα , ειδε εχει κοντο _ς ατο αδενδρο , μια _σιλουεττσ : που πλησιαζε 1 . Δεν ηταν ο Φροσσωρ _^ Λ . _νεγνωρισε τον _ουντοεγματαρχη Μερλ 4 > , Τον ε ! _χ « _δπ σχεδον _ταυτο . χροια , και η Σαρρ α . - _Ιερσυν πως ειμαι _εδω ! τραυ . _λιοε . Ειμαι χαμενη . -Εφερε το χερι οτο μετωπο , τεοοοππ 3 ωντας να ιρη μια προχειρη λυ . 01 _ Φευγω απο χει . ειπε _δειχνον . -ας την αλλη πορτα της σιρρα ς . & ω περασω απ το δωματιο της Λευ . κιτς . ΚαΙ ωρμησε προς τα εκει . Μα ο ΣεΛεραχ την κρατησε απ · το μττρα _. -1 Και ποια _εΕ _, ηγησι 9 α δωσης _στη Λευκη _ Δεν μ' ενδιαφερει . .. .. .. Μα μαθη εκεινη : Οχι . _ποτεΙ . . -Τοτε Προτιμας να _κατττστρα . φεο - _ -Οχι . θα _» _γω _Εζω · Θο πα . συρω τον ' συνταγματαρχη ττρος εμ _* να και ου φευγεις _Οοτερα . . Οταν γ _ιτη αωτο . προοπαβω κσ ! γω _™ _δεΛυγω με τη σειρα μου . -Ειναι τρελλα . Κι αν _Ιχη δ . πλο _- ΧμΙ μακαρι να εχηΙ . · . - Φ _^ - « _ιζι . 6 Σιβεραχ , Ιν * ωρμοΟοι . _τιροι την πορτα του κηπου . • Η Σαρρα _ετρειε πισω του για να τον εμποδιση . .- -Αφησε με Ι Καμε δπως σου _ειτια . _-Λνοιι _, ε την πορτα του κητιου αλ . λα την Ιδια στιγμη _ΕτΡ _* 1 - _Ρ 4 _^ _οω _, ην ο _Μερλο . Πριν πλησια ση ο . _μος δ φροσσαρ , γλυστρων τας χα . τσε υηκος τοΟ τοιχου , ειχε χαβη _μισο : Αρπαζοντας 4 π το αΡ _^ ° , 6 ν ΣεΛερ _αχ του φωναι _ε : _« ' _^ Υ ειμαι , Συ μεινε πισω » . _« _ι * » _: νοντας τα χερια του _αγχαλ . _οζει το γερο _« _τυνησ _^ _ματαρνη , που εΤχε ορ . ι ηοει κιολας , να μπη οιη _ _οι ρρα 0 Μερ λο ε » _γαλε μιαν ι _/ ποκοφη φωνη : - _ΚαχοΟργεΙ Τα χερια _οοο ει . ναι γερα . Μα δεν θα περωοης . -Συνναγ _μ αταρχα δεν _ςερετε τ » _κοτνετε .. .. . Α « ι „ Και _γβνζωμενος στην πορτα , _εμ ποδιζε την _Ειρδο , - Σιωπη , κοχουργε , _» το 'οου . με _« . ρυχηδηχε _<¦ ¦ _»* _>¦** κ * - *» 0 ™*· μι _, ' _βλες τΙς δυναμεις του . „ -Ε . λοιπον , δεν γινεται αλ . λο _, ωςι μουγκρ ισε ο Φροοσαι . X * - _ιονταε τ ην υπομονη του . Κ ι _Λρηα-2 ΩΡΖ ΟΝΕ ζοντας τον _τχπο _, _-η ) ' μεοη τον _μετιφε . ρ- σαν δεμα και τον _ερριςε σ' ενα καια _'τε _αλαι στην πορτα . . '¦ — ¦ ¦ _Γβηδιια . .. Καναλειγ Ι Ο κα . _κοΟργος , με _οχοτωιτειΙ _. .. ' — Φυγε ! . — _φωναζε ο Φροσσωρ τρος τον Πετρο ,., την ιδια ομεος στι _^ _τιη 'παρο _^ σιωστηκε _ατην : πορτα τα _ετναστημα του κσμητος . _ιΑκολι ) υΟηοαν ' _οτι ( γμε . τ _ ν πρωθυπουργων _τδν χωρων του _« _Ματτο _» συνεζη _, _ηβη , 0 ζητημα τοΟτο υπο την γενικην του μορφην . εαν δηλαδη ητο επιβε * λη . μενη η εγκαπασταοτς βασεων πυ . ραυλον _εις τας ανηκουσας _εις ιην _Λτλαντικην Συμμαχιαν χωρας η _εις ωριομενας εζ αυτων . Ο ΠρωΟυ . πουρνος της -Ελλαδος κ . Καραμαν λης , συμμετεχων _εις την διασκε . ψιν , ανετπυζε την απα _^ ιν _Ιιτι η ε ,,. _καταστασις των βασεων Οα επρεπε να οτηριχΟ υ ε | ς την αρχην της κα . _€ _ολικοτητος θα επρεπε δηλαδη , δια ια _αναλαιη μια χωρα την εγ . χαταστοΜιν _ιαοεων εις το εοα _^ ος της , να εχουν _αναλαιει παρο , _ιοιαν υποχρεωσιν δλαι αι _αυμιιετεχουοαι εις το « Νοτο » χωραι , Επι _της α . παψεως του Ελληιιος ΠρωΟυπουρ . γχ > 0 δεν εληι _^ θη συγκεκριμενη απο . Λον ια πληγη η Ελλας , επανελα . ειε δε την _προταοιν περι αττυραυ . _λου _Γσλκανιχης ζωνης χωρις δμως πλεον ν _ειποδιχετ-αι την πα ραμονην της Ελλαδ ος εις το * Να . ¦ 50 » , — οπως ειχε δηλωσει εις τον κ , Μαρκεζ _ινην — , αλλα ζητων αν . _-ιΟετως την _απσχωρησιν της εξ ετυ . του . Εν _τζ _> _μεταςο _ιε η Σοιιετι . *« η Κυβε ρνησις , δια του εν Μοσχε , ¦ Ε _ιλληιος _ΠρεσδευτοΟ , διεΛιοασεν _« _Ξις την Ελλ ηνιχην _Κυβερνησιν και _αναλογ'ον διαχοινωσιν . Ει ς _απαντηαιν οηιοοτερων των δισΛηματων η Κυδι ρνησις _της Ελ . _Λαδοσ δια δηλωσεων κατ αρχας -του _ΠρωβυπουργοΟ και του Υπουρ -νου των Εξωτερικων , εν _ουνεχεια δε δια διακοινωσεως επιδοΟεΙοης £ _ις τον ενταυθα Ρωοσον _Πρεσδευ--την , εδη > Λ 3 θεν αξιοπρεπως και σταθερως δτι το ζητημα των δασε . ον αναγεται _εις την απακλειστι χην ιαρμοδιοτητα της κα ' ι _υτ ι επομενως δεν δεχεται εξωθεν επε μοασεις , ε . -τονισε δε δτι η Ελλας- , οιλειρηνι _^ η παντοτε χωρα _ιινηχουοα εις καθαρως αμυντικην οργανωσιν , α . τως _πο « Πατο » , Οα λαδΒΤ σχετικως α . · πο < ιαοτ . ις επι τι ) βασει των αμυντικων και εθνικων αποκλειστικως ουμ _^ _Ρο _^^ ν της . _ΕωΛ δε τυχον α . ¦ _ποφασιοτι την εγκατειοτασιν ιασε . ων Οα ειναι αυται Οπω τον £ λεν . 7 < ον της και την ευθυνην της , και _ουοεποτε Οα χρησιμοποιη θουν δι επιθετικους σκοπους _. δε το του οι αλλοι πολιτ ικοι ηγεπαι τη . ρουν σιγην . Και ταυτα μεν . απο _εσωτερικης - α ποψεως . Απο _εξωτερικες Γε απιο . ψεως _ποερουσιασθη _τελευταιευς νεον _σημαντιχον στοιχειον : η _ινοεντι του ζητηματος τουτου οτασις της _Πουγ κοσλαβιχης _Κυιερνι _^ οεως . Γεβαιως ητο και απο πριν γνωστον δτι η Βιουγκοσλαβια διεκειτο _επομενως _εναιτι της εγκαταστασεως ιαοεων πυραυλων , αλλα τδ γεγονος δτι , μετα τας Ροσσυτας απειλας χαι την . απαντηαιν της Ελλαδος , προεβη ει ς επισημους δηλωσεις κοΕταδιχα . ζουσα κατηγορηματικως την εγκα . τασταα ιν τοιουτων βασεων _^ προσ . λαμια . τι Ιδιαιτεραν πολιτικην ση . _μαοιαν . Ειναι δε βεβαιως ευνοητος η σημασια αΟτη λαμβανομενων υπ ' _6 <(* ι τον στενων φιλικων δεσμων μεταξυ 'Ελλα _δος και _Βιουγκοσλαβιας και της επιδρασεως _αυπων εις την _ΓσΧκανιχην . Υπο τοιαυτας _ουτθηκας _ουνεχι _ζςνται αι περιξ του οοβαροΟ του του θεματος ζυμωσεις , προσχαλου σαι το _-γενιχον ενδιαφερον και την _προσοχην , αλλο : και τινας _ανησυχι ας δσον _αφορ _? την περαιτε ρω εξε λι _ξιν των . Ο ΣΥΝΕΡΒΑΤΗΣ ψασις , αλ α _παρεμειτ _^ ν αυτη παν . τως ως _ετισηνος ατιο , ρις της Ελ . λαδος επι του θεματος . ' Λνεγνω . _ρισβη δε ( ξ _ειλλου δτι ε . καατη _χο . ρα βα ειναι ελευθερα να _δΒχΟη « δ χι την _εγχατιιοτασιν _βαοεων _, εαν και δταν ηθελε _τι _ ς ζητηΟΤ ] τουτο υπο _της οργανωσεως , Εκτοτε _ουτε τυ _* Βια _τυ > _εζητη . σεν επισημως απο την Ελλαδα την ιγκατασ _εασιν βασεων , . ουτε επομε . νως και η Ελλ ηνικη Κυ 8 ερνησι < παρεστη αναγκη να λα _* π σχετικη * _αττοψαοιν , αλλ' απεναντιας εδηλω . οεν επανειλημμενως δτι δεν αντε . μετωπ ισε το ζητημα τουτο και διν ελαβε καμμ _ιαν επ _αυτου αποφαοιν . Παρα _ταοτα 6 μεος ητο _γνωε-τον οτι η Αμερικανικη _Κυιερνησις εξηκο _λουΟει εν τω μεταξυ — και κυριος μετα την _εππιοχΟεισαν δια των προσπαθειων αυτης _διευΟετησιν ιοΟ Κυπριακοι ) — να « συνιστα » κατα την _γνωατην _πιεστικην μεΟοοον , ιιι _ την Ελλαδα την αποδοχην . της ιγ . _καταοταοεως βασεων , αποβλεπουσα παντοτε εις τον βασιχ ' ον της σχο . πον , ο οποιος την εντ , _πτεε και ι | ς τ ην _επι τοΟ Κυπριακου οτασιν της , τον σκαπον τ ης στρατιωτικης _συιτρ γαοιας Ελλωδος και Τουρκιας χαριν της αμυνης του αυτικου κΛ . σμου εις τον _χωρον της 'Λνατο λι κ ης _Μεοογειου , Την _πιεσιν _ταυτην επι της Ελ . λαδος ενισχυεχν ωκοιιη περισσυι _ε . ρον η ( . ν τω μεταξυ _>^ οΜοα _ιιιιι τη ς Ιταλιας _αττοφασις να _δεχΟι την _εγκατωοτασιν τυραυλικΟι _ιαοεων , ' _ΦαΙνβται δε δτι η 'Ελληιι Κη _Κυιερνηοις , υφισταιιενη Λφ · 1 , « νς την _'Λικριχ ανικην πιεοιν I . , ηιΟ > _νο « Μ δ £ . αφ' Ιτερου ιιλικρι , _ιως την πληρη αποχαταοτασιν βχι _( _ιονον των φιλικων σχεσεων , αλΜ και των συμμαχικων δεσμων , « ιι ' ακολουΟΙον δε και της _στρατιωιι . κης _οννεργασια _-ς _( _μιτο . της _'ΒουρκΙ . ας , ηρχιοι να _προοανατολιζιτιιι προς την _ιιποΛοχην της εγκαταοια . οιως των _ιασκαν , Ισως δε και « ι ειχεν ηδη λαβει _σχετικην αποφι _ιιιν _, αν δεν την _ουνεχρο _Λει η _προψο νης _εΥντΙΟεο -ις Ι ) πανκ . * η _αναμφιοιη , τητο _ι δυοπιοτια _κπΤΙ πιΦυλακτικ / ι της τι _^ ς 'Ελληνικης κοινη ς _γιω | ιης ΕΙς το στ > ιι . ιον τουτο η _Σοδιι . τικη Κυι / ρνησις — _καλω _^ , α _ _-: ' , τε πληροφορημενη ¦ ¦ - αντιδ _ρηικ ζωηρως « αι _ενιονως , Επε > φιλι | . Οιιοα προσψω , _του _ταε , ιδιου ιις Ρικι . _σιιτν τοΟ . Λρ / χιιγοΟ τοΟ _Προοδειπι • αχ ) · χα _| ι ιΙ ητος κ . Μαρκιζ | ι _| , επα . _νελαβε 6 ι ' συτοΟ . την και ΛλλοΗ κατα , _ιιει ' ρουωριον τοΟ 19511 & ηι > , βλινΟειοαν δια του επισης ιτισνι ,, _, | _Λεντος ιην ΜΛοχσ ? _' . κοινοβοιΛιυ . _τ _ικον _, εκπροσωπο * . » της Ε . Λ . Α , κ , ΙΙλιοΟ _ηρατοΒοιν περι _Ιδριιοτ . ως ιΙ . πυραυλου _ζι _^ νης ιις ιην υαλχηνι . κην ( ιις την οποιαν « ι ουμτιιρι . _λιμβανωνιαι η _'Ελλαι ) , η ιι _ουλνα . ρια , η , _ΑλΛετνια και η Ρουιι , _' , ινΙπ ) _, προσφερομενη * ν τοιαυτη π « ριτιιω . υει να ιγνυηΟ _η Την _Λνιι / _τρτηοΙ _ιιν κιχΒ την _ωιερικιοτητα τ | ς ΕλλΛ , βος . · Λ < ον _Λ 4 ν * β *)| ιιι ( . τΟ | ' ) βτι ' ιΙ ( τιι ς οχΛτικαχ α ι « κοιν ( _. ' χ > ιις του και την _αρηρογροφιιιν Λ κ . _ΜαρκιζΙ . νης _Ιτονιζιν |& ιαιτ « ιτ . ις « τι η _τιρλ ) την 'Ελληοα ττριιοφ « ρο « ι _1 νη Ριοοοι . κη ιγγι ' ησις ΟΛ _πετρειχετο Λιι υ ι . _τιεπτησιοχ προτ 6 . ποχι > ρι | θιν _αωιΙ | ς _ακΑ _- τΑ _ιΝατο _» . • ΕπβιΙΙιι ομιχ ) η Ελληνικη Κυ . 4 ε ( τντγΛ « Μν _ΑτιΛωοεν _»( τ , _ιΑτ , Α . νακοιν _ιιοιιε : . τοΟ κ , ΜαρκιζΙνι _) Κι . _« _ιτ / ραν οτ | ιοο (( τν και δεν προ / _, ιη _εις καμμιιιν _Ικδηλοσιν , 4 |' ω »»? _Πρι , ιΟιπου ργιχ κ , _Κηηυο ο * φ « κπλΟων _« Ις _Αλβανιαν , απη υΛηιν ικ τοΟ ιιλ _ησιον _οπιιιλητι _κΛς (») . _ηιΛοεις τιρος την « Ελλαδα τονιικ ιι « τι « _ιαν η Ι' . λλιινιχη _Κυβιρνηηις _ηΟλι _δεχΟη την _εγκιπ _αοιαοιν « ιι . _ρουλικ _'Λν _ιικκων _, η £ οιιιτι « Ι | Εν ( . _ν _« 7 ιςΟα ' _ιγκιτι _ηινη _, υη τοιαυτας _Λαοεις «| ς _ΑΜΛνΙαν ΚηΙ Ηουλγ _» . ηιαν . εκ των 4 ηηΙ ( Λ' Οα Λττ > . _ινιι · Ο οον α _^ ο ρα περι απυρσυλου Γαλκανικης ζωνης σχεδιον η Ελλ ηνικη _Κοι ερνηοις 6 εω . ρει δτι τουτο η , ω _αφ ινος _εξαοΟενι _< ει την αμυναν της Δυσιως , μετα - » Β _ ς οποιας ειναι εκ _/ νδεδ _εμενη η Ελλας δεν _εξασφαλ-ιζει αφ ετε . ρου ται _ιττος της ζωνης χωρα ς , ουνεπως δε κα ' ι την Ελλαδα , διοτι ' , _« αΟ' ην _ετιγμην α ! χωραι αυται βα ειναι αοπλοι απο αποψεως πυ . ραυλων , αι εχτος _ουτης χωραι Οα διαθετουν τα δπλα _τουτα και Οα δυνανται συνεπως να πληξουν τας εντος της ζωνης χωρας . Φρονει επο μενως η Ελληνικη Κυβερνηοις 6 . τι μονον μια ευρεια διεθνης συμ . 4 _ωνια _επι του _αι |<> πλ . ισ | ιου Οα ηδυ . - . _τττο νιι εξυπηρετηση την εΙρηνην , εαν 6 ε επροκειτο να _Ιδρυυη και μια απυραυλος ζωνιτ _., _ιιυτη Οιι Επρεπε _Λα ειναι ευρυτατη ς _εκταικοκ _ , δια νιι ανταποκρι θη εις ιον ονοπον της , _ικτεινο , ιενη επι ποτραδε _ιγ _( ια _τι , α • _πο των Ουραλιων _μιιχρι της Πορ . _τογαλιας και απο τω , Μουρμαναχ ν ιχρι της _ΑιΟιοπιας . Παραλληλως δε προς τι _^ ν Ελλη νικην απανιηοιν , η Αμερικανι κη Κυιερνησι ς , _ουιαιοΟοτνομενη Ιοως την _Ιναντι τη ς Ελλαδος ευθυνην -ιης αλλα και επιθυμουσα _ουγχρο . ¦ _ντ . _νς ' να π «| _Τ . μποδ _! οη ινδεχομενην _επ ' αυτης επΙδ ρασιν _» των Σοβιετι . _χων απειλων , διιδηλ < . ισε την εναντι των απριλων τουτων αλ ληλεγγυι | ν της προς την Ελλαδα , Εις το _οημειο ' ν τοΟτ ο ιυρΙσκι _ται ση , _ιερον το ζητημα , < ο οποιον _ιιοτο Ελληνικης πλευρας _αΛτιμιτωπ _ιζεται _ιιετΛ ψυχραιμιας και θαρρους , αλλα χαι μετα | ιεγ * λ ης προσοχης Ο Ελληνιχος λαος , χωρις να εχ . _ψοβιζιται απο τα ς Ρωσ . αιχας _ιιπειλας αι αποι . αι αντιθετως προκολοΛν την ψυχικην του _αντι _δρασιν και τονωνουν το ι . Ονιν . ον του _αΙοΟημα , εξακολουΟι ι λι (| ι _«« _εις την _Εκοηλον _πλεισ . _ιιιηΛιον του , _δυομινον . η τουλαχ ι . οτ _* ι | κ > ΧΡως ηιαιεΟιιιιεΛ Ος _( ναντι τη ς 1 γι : ατασιασιω ι ιαοεων πυραυ λων διοτι , _ιιψ διν ιχει τιειοΟη δτι η _ιγκηπαοι _αοις τοιουιων _ιαιοεων Ηυπηρε _. _Τιι πρα _· μ _« τι την Λμυναν και τα εθνικα ουιιφ _/ . _ροντα τη ς χωραΒ του , Λντιλα _τινατιται βτιι χω . _ρις ' να _υφιστο . · κτι Α απαραιτητ ος [ χ _ιν » Λιι * _ιειιΒ ., Οα _ικττ . Οη η χω ρα ' _του _( Ι ς οοιαρους _κιιουνους . ΛιΛ _τοΟιο η 1 πιχ |> _σηουοτ . « μεταξυ , ι , ς πλειοψηφι ας τοΟ _ΕλληνιχΛ λιιου ανιιληψις - ου |» φωνως τιρος τας « αροττηρΑο _ειε κβι _οι'ητιο _11 _» _Λντικιιιιενι χων τιηρατηρη των — II ντ _. ι Γτι _εψ ' ο <» ν _ΙιιΙ / ιγβντ βι ι _4-κομη _μεται , υ των | _ιε · ν _* λων _διοηρ _^ , ™ η '» σ « ις 6 ιΛ την Μ δ . ιιΟνοΟς κλιμακας ιι / _ιηψΛΑιο'ν της ιιρηνηι , _ιτ , _^ ινοχ Μ , _ιαν « Ι _οιεικραιη _ητι ιιοει ς αυται τωισ _φορηοουν . δ ( ν Οα ιιφ ιοταται πλιον _οΟτε και ζητημα ιαοεων , _πρατιμοπιρον ειναι να ξα * . ολ « ιΟι | ση η Ελληνικη Κ υιε ρνι , σ , ς Την μεχρι _τοΟδ » _ιφεκτικην σται 'ιν τη ς και να 4 _ιιοι ' « Λ 11 να ' _¦ ' _* - _ιη _αχετιι ' ην ητιο . |« τοιν , • [• κ του _ιιολντιΧοΟ κοαμου II , αλ . _λου ι | , ι < ν Ι _' . Δ , Α . χ « 1 Π τιπρ α _^ υης της Λπιι οκρατικι Ι _υναιακ ιιναι _»« . ιαιι _, ις τιληΒ _»* _ογ _' , _ι-Ιχλοι · « ΡΛ <· . τΛγ · _ιοιιι . _τινας ητιοψ _ιι _υ , * & ι κ . Ματ · _, _« ι , ν , ι ς _> . < 1 * η _» _1 » Λ » ηγαζΛμ « _ν < · . _ιιιτ '· ( _ιυιου _ΙττΙ ιΙ _) ς _«/ . « ιιιρ ικηι κο . λιτικι _κ ΛΒ-χηνΑ < « Λν _ΦιλΛιιΛιρων κ ΙΙινιζ _ι λος υποιτ < ΙΡ ι ' > ιν τη Ο . _,, Λ νΛ κρωτο ιι _ινινιΛν σχεδιον ( τυ οποιον _διηφιρει ΛπΛ _τ /! _τ Ι _' ωοοικον ιις τΛ « _ιημειον _κυρΙε * _. τ _^ _'' _'· νΒ , ς της _ΙιλλΛδος · Κ * « Ν * ·· . Α _,, Ο , λ .. Λ κ , Μ « ι * _ιζ νης _, Ι ) ι _·) ς _* τι . ον , ορυ , _οεως της _ . _ιι _* _·^ _^ Π , λ λ ι , Κρο _· _νπ « τ ) , ος τρ * . _^ λοιτι * _κο , ι , ιητιι _, πλην τοΟ Α (» ΧηγιΛ ιοι ) νιου _ΑημοχραιικοΟ _φιλελιυΟι-«» , ΚΑιιμητος κ , Β , _ιιαπηνδρ'ω Λ _Λιιιιιοτ , Ιζητηοι μεν την _ικτοχτον ο , ν / _κλ'ιοιν _της _Γ < ΑηΒ . τι Β Λς ουζη ττκιιν τοΟ « ητηι'ηνχ · . · _* Α ' _^ _Κ , ΓΑΣΙΛΙΚΗ £ _ιιιτ 3 ΥΜιΑ Ο διευθυντης τον _ιιουσειου του Οσλο παρεχα _λεσε τα ς συζυγους των διπλωματων , που ανχιπ βο _σωπευουν τα ς χωρας των εις την ι _/ ορβηγιχ ην _πρωτευουσαν , να « στρ ωσουν η χ _αΟιμια απο ενα τραπεζι _χογο τροπον χαραχ τηριοτικον της χ ωρας των . Ανωτερα * , δ δααιΧευ ς της Νορ β ηγιας Ολοφ χ αι η _πριγκηπισαα _Αατρ ιδη , που επεσκεφθησαν _ει ? 1 τη ευκαιρ ια ταυτη το _Μουαειον , _εξεταζουν ινα τραπεζι δι' επτα ατομα , πσυ _εοττροιαεν η κ . Κα _ζιμα , συζυγος του Σαπωνο ς επιτετραμμενου εις το Οσλο ( διακρινομενη αριστερα ) . _Μιχ-ι ν . _» _νν » _βτη ν _( _χριητιην γνωο _· : _*) ι ι . πυραν της τυπου ΙΙνλαν & ρ , _ιιιαΟετιιι το > ρ « _- στην _αγοραν _^« υ ραν « ολ > τ 3 αλι £ α . _ς τυπ' _»> _ΤΜΒονα / ηυ _επιαης α _^ _ο . _ιρε'ιικης _« _οιτι-ιητος · ΚοιΙ η _ινια _μπυ ρν ., _ηληρω _ ωριμο , ν . α ι » ιανικι > α _^> χ'τ « ι _ακο τακ αρ _ιητχ ς προ > τας _υλ « ς _χ * ιαΟ £ τκ ( _παγκ _^ _ιμιοι τ _? ν ε ( ιν _* ( > _υ η αγορα μ « 1 ιΙ % _1 _χ τ < ι > ν αυγχριινων χ _« . 1 _τκ '/ _, κ ιοτε ρον & ιν _^ ι ) ΙΙ |· . πυρ » ιιν * υ _ουδι . _« . _^ ν } * ( > _υ » Λ λα _> _ται _χιχ , _Ι _γκ _> 4-νιΜε > . ς _ΚΙυΟ Β > _ιατηρ « . ι επι _μοικρην _,. _ην , _ηονυτω _ _χηι · , _ι-κι · _υ ο ) Μ · _5 ν ) ρη _ : _ιφυαιΕΜα _· _υγοκνα ς , _Οριπιεχας Ιιικ _» τν ) _να 9 της . ρα κεο . Βρ £ φ _» _ι _Αρ η αι _ξι _, ι — ' _, Β _ονιδνβι -Α- ΠΡΟ Ι ΟΝ ΠΟΥ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ιεκζαρ ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ _μ _$ _Μ ! λ ¦¦ η ¦ Ηη ΗΗ _| Ι _^ ΗΓ _Α - _^^^^^^ _^ Ι _^^^ _ιτ _^^ - _^^^^^ Γ _||^ _λ , - ¦ _¦ _^^^^ _Ηκ _^ _Γ Ηι _^^^^ ΓκΗ _^ Γι _^^^^^ ΗΗι Γ _^^^^^^^ Η | _^ Γημπυ Κ _^^ _'Κ _«**™ _Μ ' — — Π _^^^ Η | _ -Α-5 _%£ Ο < 9 ΤΑ ΝΕΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΒΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ Επισημο ν ανακοινωθεν ανα φερει : Ο Κυβερνητης απεφα σισεν , εν _, _συτνεννοηοει μετα της Μεταβατικης Επιτροπης , τον _διορισμδν Επιτροπης τ - _τις να _παρασχτι τας _συμβουλας της επι των σχεδιων α · ζιων , μεγεβων κα ' ι χρωματων μιας νεας σειρας Κυπριεχων γραμματοσημων προς αντικαταστασιν της σημερινη σειρας , δταν θα ιχουν εζαντληθη τα σημερινα αποθεματα . Την _Επιτροττην θα _ατιαρτ ( ζουν οι ακολουθοι : Ο Δρ Π . Δικσιος , Εφορος τοΟ Κυπριακου Μουσειου , Προεδρος . Ο Βεντκος Διευθυντης Ταχυδρομειων . Ο κ . Βεωργιος Πολ . Βεωργιου _^ Αμμοχωστος . Ο κ . Ζηνων Πιεριοης , Λαρναξ . Ο κ . _Ισμετ _Γεχιτ Βκιουνει ) , Τουρκικων Λυκειον , Λευκωσια . Ο κ . Α . _Μπουρχαν , _συνταξιουχος _Δικαοτης . Ο κ . Διαγορας Νικολαιδης , Παγκυπριον Βυμνασιον , Λευκωσια . Η Επιτροπη παρεκληθη να ετοιμασι _) την _Εκθεσιν της και _Οποβαλη αυτην _ττρος μελετην 6 π 6 ιης Κυβερνησεως το _ταγυτιρον . Ενδιαφερομενα ' αωματα και _ιδιωται καλουνται να υποβαλουν εισηγησεις προς μελετην υττο της Επιτροπης . ΑΙ εισηγησεις αδται δεον να _απευθυνωντοιι προς τον Βραμ ματεα της Επιτροπης , Βενεκον Ταχυδρομειον Λευκωσιας , και να : Φθασουν εις αυτον ουχι _δρσδυτεδον της 22 ας _Ιουτιου , 1959 . ΝΕΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ _ΕΡΒΑΤΙΚΟΝ ΣΟΜΑΤΕΙΟΝ Περι την _μεσημδριαν της προχθες _συνεκροτηθη εις το εν Λευκωσια οικημα των Ελευθερων ' Εργατικων Συν & ι _κατων Ιδρυτικη συνελεοσις των Υπαλληλων του οικου Σ . Χατζηκυριακου και _Υιων . Προς αυτους ωμιλησαν α £ . _ιωματοΟχοι των 'Ελεθερων Συνδικατων , Ιδροθη δε κλα δικη επιτροπη εκ · των ακολουθων : Χρυσταλλας Χατζησωκρατους , Δημ . Δημητρια :-δη , Μιχ . Πιτταλη , _Λεοντιου _Γρυωνιδη και Ιακωβου Χα · τζηθεοδουλου . , . : ' , _ Η _^ ΠΑΝΑΒΙΑ ΤΩΝ _ΠΑΡΙΣιΑΙΜ _^ ΕΙΣ _Μ _ΓΙΤΡΙΛΙ Α _-, _· ¦ ¦ ¦ . , Ι Οι βι τρινες τω ν καταστημ ατων της _οοου του ΦωμΛο ' υρ Σα _ιντ—Ονορε των Παρισιων « _εαχολιοθ ηααν χ αταλιηλως οια να _παρου-αιααουν , επι τρει ς ημε ρας , θεματα απο την ΒαΧΧιχ ην Ιοτοριαν και _φιΧολογιαν . Αν & τι ρ ω , μια β ιτρινα μι θεμα το μυθιστο ρημα του _Γιχτωρος Ουγκω « Η Παναγ ια των Παρισιων * . Δια κρ ινεται η _Εσμεραλδα , που χ ορευει μι την _κατ _σικο της , με την _περ ' _ιφημον _εχλ ησιαν ει ς το β αθος , οηως ητο τα » 1482 . ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡ ΟΜΕΙΟΝ Σημερον _Λνοχι _, _γριιι _ΛιροιΓιρικ ην ιιΒχιΛ , · η ) ιι · Β < ιν δι ' ΑυατραλΙαν _/ Η . Ζηλ _ηΛ | ιιν , _Αιγυττον , Χογκ—Καγκ _, ΙοΛιων _ιαν _, Ινυ _ιαν Ι ρ > _τκ Ισραηλ _ΛΙβιηον , Πακισταν , Κι ΟλΑντ ιν , ΙΙου ρικιν , _Μοιλαι , ν , ην , £ ουιιαν _, ΙορΚτνΙαν Π , ι κι , κον ΚΑλιιον , Κο . _βιιΤ _ΜπιΒ / _ριι , ν _, ωραν _ι ιτ , μ _Αιιστρι αν , ΙΙιλγι _κΛν Κογκο _ι ' , Ιιελγιον _, ΛανΙαν , _'Λνατολικην Αφρικην _, Κ ιιτκιν _, _ΟυγΛνδην , Τ '«>» σ . τνΙκαν 1 _Ι'υοι _, _οΙιιν _, Β ( ι ) λ (« _τ ' , _Ολλ'ΛοΙατ _, 'Μ _ι _ιλιιιν _, _ΜΛλταν _, ΝΑτιον Α . ηιρικη 'ι _, _> : αυι | ιιΙην _, · ΙΤλ 4 ετΙην Α ( ιι ρικην _, ι , _ιρτιν Ι μ . | ι , [ νρ , _ιηνιιιν , ' | : λ ) .. ! Λα ( _'Λγγ > , |( ιν , ωραν II π . μ »« 1 · Ι ι , « ι . Το _' τρχΙαν _, _ενκτν Π . 3 ΙΙ κ . μ . ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥ Σ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΣΟΥ _Ν Αρμοδιως ανακοινοΟται , δτι ποιν προσωπον _ταζιδευον _εις χωρας η δια μεσου χωρων εις τας οποιας απαιτειται _ανοσοποιηο ις κατα του Κηρινου ΠυρετοΟ δεον να ιι _αρυυοιαοθιΙ εις το _γμαψυι _· ον του Επαρχιακου Ιατρικου _ΛΕιτουργου εν Λευκωσια _την 12 ην Ι ουνιου , ωρα 11 π . μ . δι εμβολιασμον . - _^ - Ο Σοιιετικο ς πρωθυπου ργος συν . _Κρουστσειρ σπιηυΟυνε τιαρακλησι προς την εν Μοσχο : Νορβηγι « κην πρεοβειαν , δπως τοΟ παραδο . Οουν α ! μαννητοταινιατ £ _πι των ο . ποιων _ειχον _απατυπ & Μη παλαια Ρωσ σικα τραγουδια , τα οπ £ _:= ειχε τραγουδησει ο ιδιος διαρκουσης δεξι · ωσεως _κεττα τοις προκεχωρημενας _νυκτερινας ωρας . Δια τας ταινιας αυτας ο συν , Κ _ρουστσεφ ειχε πληροφορ _ηΟη 8 τι προσφερονται _μεαναλα ποσω . Αλλ η _Νοριηγιχη _πρβο & εια _ανυκοινωοεν _, 8 τι τας εχει ηδη _καταο-τριψει . _^ ε . Η περιοχη του Μτ ιαλμοραλ της Νεοζηλαν 4 ιχης _ειτετοχιας £ 2 . _κλατδ παρα τον μολις _εις 14 . 000 ψυχων ανιερχομεΛον τιλτνθοσμον της _αποττελει ο _5 ? αντα 3 στον αναχατεμα Ορη σχευτικων δο _^ σπων . Πραγματι , εις την περιοχην τουτην υπαρχουν 23 « αντιπαλου » εχχλησια ι , μεταξυ των οποιων : 3 ΑγγλυχανικαΙ , 3 των _Γαπτιοτων _, 2 τον ΜειΟοδιστων . 1 καθολικη , 2 των Μορμονων , 2 της ε'Εκκληο ταχ _του Χριστου » . 1 των Ναζαρηνων , 1 των . Αδελφων του ΒιλυμουΟ , 1 του Στρα _τοΟ της Σωτηρ ιας , 1 των « Αντιεντιστων » 1 των _Μαρτυρεον -ιοΟ Ιε _χωιβ , 1 των « ΚουνεΤτων _α και 1 των εΤεσ οαρων Τετραγωνων » και μια εκκλη . σια εντος _λυομετνων οκηνων , ' την οποιαν , ο ευφυη * επιχειρηματιας προσφερει επι _ινοεχιο _εις δλα τα δογματα . _^ Εκ του στομαχου Ινες ασθενους νοοηλευομεΛΟυ εις νοοοκομειον του Τεμπελ του Τεξας _εις μικροσχο πικος πομπος ενσυρματου εκπεμπει πληροφοριας προς τους Ιατρους . 0 ασθενης κατεπιε χατ' εντολην των Ιατρων του το νεον τουτο δργονον διαγνωσεως , μηκους μολις ενος χαι ημΙοεος _Ιχατοστου ιου μετρου , ινα τουτο οτναοερι ) _ττερι των πιεσεων _εις το στομαχι του . Η Νεα _Ζηλοτν _ο _ι α ημπορει να υπερηφανευεται _, « τι Εχει τον νεα ρωτερον _αρχαιολογον του κοσμου : Τον _4 ετη Δαυι δ . ΛΟλς , _υιον του υποδιευΟυν _τοο του Μουσειου του _ΟυολλιΥκτων , Ο πατηρ ΑΟλς ουνω δευετο υπο του _υιοΟ του χατα την διαρκειαν σΛο » καφων _εις _παλεοας πολεις των Μαορι δ ιιιχρος Ααυιδ ( , ι Λ , αΟ « _Λια της πειρδ οου του χρο . νου ' να δι ακριντ _) απο τους χοινους λιθους εκεινους τους οποιους ο ! αρχαιοι Μαορι _εχρησιμ οποιουν ως εργαλεια και _εττιπροοΟε τως «« μ * - μονος του μερικος ανασκαφας . III , III Ι 18 Ι ΙΠΙ 1 ΙΙΙ II II ΙΙΑ Ι 1 _ΙΙ Ι ΙΕ » Ι 1 ΙΙ Ο ΠΑ 2 ΤΕΡΝΑΚ ΛΙΑ ΤΑ ΜΕΒΑΛΑ ΠΡΟΓΛΗΜΑ _. ΤΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΨΟΓΕΡΑ ΤΑ ΔΙΑΤΑΒΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗ Ε ΕΦΑΡΜΟΒΗ Σ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΟΥ ΛΟΒΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ _[& Α ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΥΓΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΕΜΟΝ Ρωμ η , Ιουνιος . —Εις 'Τταλιχ ηγ _επιΟεωρι _^ σιν δημοσιευεται υψιστου _ενδιαφ-εροντος συνενχ υξις την οποιαν ο διασημος Σοβιετικο ς συγγραφευς Μπορις Ωαατερνακ , β ρα βειον Νομ πελ 1958 δια την Λογοτεχνιαν , εδωσε εγγρ αφως προς τον συνεργατην της εν Χο γφ επιθεωρ _ησεως κ . Λοιτζι Γαχχι . Δια _πρωτην φοραν , ο μεγαλος απων τον Τρ ιτου Συνεδριου της 'Ενωσεω ς Σοβ ιετικων Συγγραφεων , που συνηλθε την 23 ην παρελθοντος Μαιου , _ε- ' να απο τα μεγαλυτερα πνευματα τηις εποχης μας , ομιΧει ει ς ενα β ιαστικα γραμμ ενον αλλα _συγκροτημενοι κειμενον , 5 ι _ωρισμενα ικ τιυν μεγαλων και θεμελιωδων προ βληματων τον συγχρονου κοσμου . Ει ς τα γραπτα ερωτηματα τον ΙταΧον δημοσιογραφου , ο _Μπορις Παστε ρνακ απηντ ησε δι' ενος ενιαιου κειμ ενου , χ ο οποιον ακολουθως , 6 κ . Γαχχ ι διεχ ωρισεν ει ς δια φορα μερη , αντιστοιχ ουντα ει ς τα ερωτηματα του . Εκ των _απανττ / σεων του Παστερ νακ κατα _φαινεταε οτι ουτος τας ανεζητησε και τα ς ενρε ει ς τον _καλλιτεχνικ ον τον κοσμον και αυτο ς ειναι ο λογος δια τον οποιο ν _μερικσι εξ αυτων φαινονται ικ πρωτ ης οψεως δυσνοητοι και σκοτεινοι . Περιε χουν ομως δΧοχ _λ ηρον την μεγ _οΧ ην δυν αμιν σκε ψεως του εξαιρετικου αυτου συγγραφεως και ποπ _^ του . 01 περισσοτ εροι εκ των μετριων συγγρα _ψιακων τον Συνεδριου της 26 ης Μαιου , με επι κεφαλης το Σου ρκωφ , Τραμ ματεα της Ενωσεας Σο βιετικων Συγγραφεων , επετε & _ησαν με ανοικειους εκφρασεις εναντιον του Μπορις _Παστερ νακ , του οποιου το αναστημα τους καταθλι β ει . 'Αλλα ο Νυιητα Κρουστσεφ , ομιΧων κατα το Συνεδριον , εξεφρασθ η μι _* ατανοησιν δια τον Παστερνακ — χωρ ι ς να τον χ _ατονομαση—τονισας οτι οι συγγραφει ς πρεπει να εεινονν , εχ νεου την _χ ε ' _ιρα προς τους συναδελφους των εκεινους « που υπεπεσαν ει ς σφαλματα , αλλα το ανεγνωρισαν ακολουθως- , Η _ατασι ς · αυτη του Κρουστσεφ εναντι του συγ γραφεως του -Δοκτορος Ζι β α γκο * σημαινει αραγε προσεχη _αποκατασταοι _ν τον Πα _στερνακ εις την Σο β ιετιχη _ν Ενωσιν Το προσεχ ες μελλον βα το _δειξυ . Ι δου τωρα αι _κυριωτεραι εκ των σκεψεων του Παοτερ νακ δπως τας _διετυπωσεν εις τας απαντησεις του τιρος τον Ιταλον δημοσιογραφου . ΕΡΩΤΗΣ 1 Σ : Η _'Επιοτηρη , διαχωρισμενη απο την Ηθικην , εχαρακτηρισθη ως μια εκ των αποφασιστικων αι τιων , της μεγαλης πνευματικης κρισεως που μαστιζει σημερον τον κοσμον . Οι επιστημονες εμφανιζονται κατατρυχομενοι απο τερατωδη _διψαν _τεχνικων κατακτησεων , φιλοδοξουν μονον να κυριαρχησουν απολυτως των φυσικων δυναμεων , δεν εκδηλωνουν _ουτε 6 περηφανειαν , _ουτε αμφιβολιας και ομιλουν περ ' ι των φοβερωτερων μυστηριων με μιαν σκιωδη και αδιαφορον _διαλικτικην . Ζουν εις μιαν νεον διαστασιν τοΟ Συμπαντος _, θα ηθελατε κ . Μπορις _Λεονιντοβιτς Παστερνακ , να μου ειπετε εαν φρονειτε , ως συγγραφευς , δτι η _ποιηαις δυναται να ευρη ατοιχεια εμπνευσεως , προσαρμογης και , κυριως , επιβιωσεως _εις _ιινα κοσμον ανθρωπων τοιαυτης υφης ΑΠ ΑΝΤΗΣΙΣ : Επιτρεψατε μου να διαιρεσω το ερωτημα σας εις δυο με ρη και να απαντησω αναλογως . Σχετικως με το θεμα του δι-Δεν εγνωριζα το ε ' ργον αυτο και οφειλω να ομολογησω οτι δια πρωτη φοραν αφοτου ευρισκομαι εις τον- κοσμον , μοΟ _ειτυχε να συναντησω ενα θεμα _αναφερο μενον εις νεον διαστασιν του Συ μπαντος , εις φοβερα πραγματα , _ει ς την πυρηνικην ενεργειαν κλ-π . _μεταβεβλημενον εις _ποιηοιν δχι διδασκαλικην ι ) ερμητικην ι ) δογματικην , αλλω εις _ποιησιν _ζωντανην , ελαοραν _» με _βαθειαν οκεψιν και ' _καταναησιν . ΕΡ ,: 'Εαν—κατα μιαν εντελως πλατωνικην υποθεαιν —ενας εκ των δυο πολιτικων ανδρων , που κυβερνουν σημερον τους δυο μεγαλους συνασπισμους εις τους οποιους εινα ι _διηγημενος ο κοσμος , ηθελε σας εμπιστευθη ε-πι ι · < χ μονον μ η να την _εξουσιαν _ει τον τομεα του , ποισ μετρα θα _ελαμδανατε δια την αποκαταοτασιν της γαλη ης των συνειδησεων , της ηθικης Ισορροπιας , της ατομικης και κοινωνικης δικαιοσυνης και _< ης . μονιμου _« Ιρηνης , _διεδ την υπερνικησιν δηλαδη ιης σοβαρας πνευματικης κρισεως τοΟ συγχρονου α 'θρωπου ΛΠ .: θα _εζωδελιζα την μετριοτητα , την ηθικην και διανοητικη / στειροτητα και τον φιλισταιισμον που _αντιαχωριαμου Επιστημης και Η θικης 8 α σας αφηγηθω Ενα _επεισοδιον . Ενα πρωι του θερους του 1951 μετεβην , μα ζι με μιαν ομαδα μηχανικων τιρος επισκεψιν ενος ανθρακωρυχειου των Ουραλιων και κατηλθαν εις τας στοας την & ραν ακριβως της πυρετωδους εργασιας , Η εζερευνησις μας εκεινη ε ! ς τ < ι ε ' _γκατα της γηρ παρεταθ η επι _ημισειαν ημεραν , Επιστρεφων εφιπποι- κατα μηκος μιας οδου που _εζετυλιγετο δια μεσου κοιλαδων και δασων , ου νελαδα τον εαυτον μου να σκεπτετα ι ως 6 Ε . ης : « Εαν η Επισ τημη —και . συνεπως η Λογικη και η _Τεχνικη-διειποντο απο κυτταρα καλοσυνης και οικτου , δηλαδη απο στοιχεια καθαρως ηθικης και δεοντολογικης φυσεως , Ετσι • που αι σκεψει ς μας να ησαν τοσον πληρεις θερμης και αγαπης ωστε να μας _καθιστοΟν ανικανους να διακινδυγευσωμεν απανθρωπους Ιδεας , ο ανθρωπος Οα ειχεν _ευρει ηδη τροπον να _χρηαιμοποιησι , ι τα κοιτασματα ανθρακος ως _δεξαμενας θερμοτητας και ενεργειας χωρις να παρισταται αναγκη προσ φυγης _εΙ ς την _ικμρ . _ταλλευσιν των _καταναγκαστικε ς _ιρναζομ _^ νων , « πως ειναι σημερον -1915- οι Κινεζοι _εργαται και οι καταδικοι , Σ ημειωνω _Τιαντω ι « τι δεν γνωριζω _τιτιΟτε απο _Ειιιστημην . Ωι ττρος το δευτερον μι-Ρ ° ? Φ . _ερωτηοειιτι σας , εαν δηλαδη η ποιηαις δυναται να ιδρΠ _στοιχυια εμπνευσεως , προσαρμογης _καΒ , κυριως , επι _Γιωσιως , _« Ι ς ινα κοσμον κυριαρχου _ι'χνοι' υπα της Ε · τιιστημης , Οα σας _ουστηοω το μικρον βιβλιον υπο τον τιτλον « Ο ζωντανος θανατος- Εμ . _μετρον σκεψεω ς » , που ιιοι ) ια απεστειλε ο συγγραφευς του , α βρ Πεκρ ιοΟπερ , ΒΓρμα . νος _τιοιητης και ιιι · ροιτοπο-, προσωπευουν τας τρεις _πληγαρ της _εποχιι ς μας , ' Η μετριοτης ειναι ο κληρονομικος κινδυνο ς των παρελθοντων αιωνων και του παροντος . Η _στρ . _ιροτης εξακολουθει να ειναι η εχθρα πασης σκεψεως . Ο _φιλισταιισμος παρασυρει τον ανθρωπον εις πλανας πολυ σοβαρω τερας _εκιιν ων τας οποιας προκαλει η φαν ταοια , Ε αν ποτε ησΟανομην των _ιτειρασμαν να ληαμονι οιο _τας τρεις αυτα αληθειας , ινα προσφατον συμβαν Οα τας επανεφερε με ζωηροτητα εις την μνημην μου , Πρα δχι μακ ρου _χρυνου , ειδα δ _ημοαιευομινην , ει ς μιαν αγγλο-σοβιετικην εφημεριδα μιαν κριτι _· κην _κατιοιου κ . Τζ . _Λιττσαιυ οια τον * _Δοκτορα _Ζιβα _γκο _* _. Εαν κρινω απο τον _τονον σοβη ροφανους _επαρκεΙας κα ! διδασκαλιας Τ ου κριτικου , φρονω δτι πρεπε ι να προκειται περι εγκυ ρου προσωπου , ποΛυ _γνωοτοΟ — και δεν ινω λογον να αμφιβαλλω -- εις τον υπολο ιπον κοσμον , Δι ' αυτο πιστευω δτι πρεπει να του ζητησω αυγγνω μην που διν τον γνωριζω . Λ ς με ουγ χωρηση λοιπον διοτι δεν Η · _κουσα ποτε να γι νεται λογος περι αυ του . Το αρθρον του αρχι ζει με την _ομολογιο ν 8 · τ ι ητο καλω ς διατεθε ιμενος ινιι ντι του « -Δοκτορος ' / . ι & α γ · κο _ αλλ' αιιεγοητευΟη , Απεγοητευσεν _δμως και ιμε-, · α ο κ . ΛΙντσαιυ . Κατ ' _πυτ ων _, το μυθιστορημα μου αυτο οτκ · _ρειτοιι _αληθοφανειας , λογικης συνοχης , ακομη δε και Γαθυτερος σημασιας , _οιιτω _δω ο η . ρως μου ,, εντ ι λως κενος , _ανρ . _ρικνοΟται και πιπτει , Τω _επι · _χορηιιατα που _επικαλεΒιαι υπερ της γνωμης του _αυτηε ειναι Αναμφισβητητως _κοινοτο · π « , Λοπηρον ειναι ομω _^ το διι _' 6 κριτικος μου δεν _κατε · νοησο κατι μαλλον _οημαντικον : « τι δηλαδη 6 _« ΔαΚιω ρ Ζιβαγκο » ειναι γραμμενος με ενα νεον εκφραστικου τροπον , ο οποιος ειναι περαν απο δλας εκεινας τας παλαιας λο _γοτεχνικας και _αισθητικας συμβατικοτητας , εις τας οποι ! ας ο κ . ΛΙντσαιυ ειναι ' τοσον προσηλωμενος . 'Εν συμπερασματι , δεν -ειναι _διδλιον δι' ανθρωπους μη προικισμενους και το γεγονος δτι _επεκριθη ως να επροκειτο περι κακως συντεταγμενου μηνυματος απευθυνομενου απο εμε προς τον κ . _Λιτσαιι ) προσωπικως αποτελει , δια τςν κριτικον αυτον δυσαρεατον επαγγελματικα ολισθημα . Ε Ρ .: Ολοι _γνω ριζομεν δτι ο Πωστιρνακ ειναι μια μεγαλη φωνη της ταραγμενης εποχης μας . Σας ερωτω λοιπον εαν νομιζετε δτι , θα ηρκουν εκατον ανθρωπινοι και _γη'ιναι _φωναι δπως η δικη σας δια να θεραπευσουν την Ανθρωποτητα απο την _καταστασιν των πνευματικων αξιων που την κατατρυχει η εαν εις ωρισμενην στιγμην θα ητο αναγκαιον να προσφυγωμεν εις μιαν εκτος χρονου και χωρου φωνην και να _συγκεντρωσωμεν _, δια να την ακουσουν , ολους τους υπευθυνους ανθρωπος του κοσμου ΑΠ .: Οχι , δεν πιστευω ει ς την αποτελεσματικοτητα των συγκεντρωσεων , των εκκλησεων κα ' ι των ψηφισματων . Κατ ' εμε _, η προστασια κατα της καταπτωσεως των ανθρωπινων αξιων δυναται να προελθη εκ της Ιδιας της ζωης μας , εκ τη ς αγαπης προς την ζωην , εκ της αφοσιωσ :--ως εις μιαν ζωην που θα καθιστατο περισσοτερον πολυτιμος , πρρισσοτερον καλη , _πε _ρισσοτερον αισθητη , _περισοοτεοον αξια να την ζη κανεις . Ποσον ωραιον θα ητο , παραδειγματος χαριν , εαν αι ημεροι μας _εφωτιζοντο παντοτε απο τα μειδιαμα της τεχνης ! θα υποφε ρωμεν _περισοοτε ρον με την σκεψιν δτι μιαν ημεραν θα αναγκασθωμεν ν < Ι αποσπαοθωμεν , δια του θανατου , _οτπο μιαν _τοιαυτην ζωην , αλλα ταυτοχρονως η ζωη θα μδς 3 ) το περισσοτεροι · πολυτιμος _. Εις ερωτησιν ποια θα ητο κατ' αυτον , η Ιδεωδης _κσττι · στασις τοΟ ανθρωπου εττι της γης , ο Παστερνακ απαντδ δτι Ιδεωδης θα ητο μια κατα · _οτασις διεπομενη απο την _τε _· χνην , _δτιως συνεβαινε κατα τον 19 ον αΙωνα , με την _διαφο ραν δτι η δημιουργικη δρα · στηριοτης των _σημαντικωτερων συγχρονων καλλιτεχνων θα επρεπε να . αντλη , σημερον περισοοτερον παρα κατΛ το παρελθον , τα στοιχεια του μεγαλειωδους απο την _αγαπην προς τον πλησιον , την _ανηυυχιαν της ¦ αναπλασεως και ανανεωσεως των ουνειδη σεων και τας _συνταρακτικατ . εαωτπρ ικα συγκρουσεις που συγκλονι ζουν τους ανΟρω πους . Εις το οημειον αυτο , ο Παστε ρνακ _χαρακτηριζι ι ως στι ιρον ΚαΙ επικρ ινε ι _τΛν « τεχνικων _δογματισμυν » της αρισ τερας ως προς την καλλι τκχνικην δημ ιουργιαν . Τελος ερωτηθεις εις _ποιαν κατηγορια »· ανθρωπων θα _ανιθετΒν ο Ιδιος την διακυβερνηση · του κοσμου , ο _ΠαστεριΛικ α _παντος 6 τι . Οα την ανεΟετεν Ισως ει ς τους καλλιτεχνας , δεδομενου Γτι η καλλιτεχνικη φυσι ς ειναι και αποκλειοτικη και σπα νια και καθολικη ταυ τοχρονως _, περικλειουσα Ιι · λας τας αλλας κλισεις η _/ _πιδοοεις του ανθρωπου , η μ μ ηκι _ΕΙι Ι » II ΜΙΜΗ _ΑΛΜΟΧΟΣΤΟΕ 10 ( Του αντα _ποκριτου μας ) . Κατοπιν δ , _ημοατευ μοτος της εφημεριδος _« _Ταφις 6 9 _Σατυρους » περιξ του ζητηματος της ο _^ _ασχοληΟΛεως των 25 πρωην Αγγλων _οισμοουλαχων εις τον λι μενα 'Αμμοχωοτου και των δηλω σεων μερικων εκ των Ναυτιλια κων Πρακτορα » , 6 κ , Ανδρεας . Μ . Γασιλειου _( 5 ξιωειαιθ 0 χος του • Ελευθερου 'Εργατικαυ Κεντρου Αμμοχωστου , _εδηλεχκ τα σχολου θα : ' « Η θεοτς των Συντεχνιων _ιττι του _ζητηματος _ουτου ειναι γνωστη ΖηττΟμεν την αμεσον _αιΗ ) μακρε 3 ν οιν των _Αγγλων _ενεσ-μο _φυλΛχΚιυ _, < κ του λιμ £ ν = ς Αμμοχωστου , _ως και εκ των _αλλυ , ν λιμενων χαι οι _λιυιΛιργαται εα ουμπαρασταΟοΟν ενεργως _εις _το-ν _ετνωνα τ _& ν _τιλωνει ακ _, _^ _ν _υ-.: ειλληλ _^ υν , οιασδηποτε _ιιορ ςης και αν ειναι ουτος . νΕκεινο το οποιον _προκαλει την _αγανακτησιν μας , ειναι η οτα _σις ωριομενων ιιολητλιοχων Πρα _κτορων , _οιτινες δια των δη λωσεων _, των _δημοαιευΟεισων _εις την _εεγ . γ λο _^ χ _, τ νον « _Τατμς οο 2 α πρους » , υποστηρ ιζουν την παρμονην των Αγγλων _δεαμ'Λρυλαχε . η' _εις τον λι _^ μινα _'Αμμοχωσιοο . Βινεται 6 ε λο νος περι « κλοπων » , κατα : τροπον μαλιστα ωστε να διδεται η _εντυπω στς _, δτι ο οιορνοςιος των Αγγλων δεσμοφυλακων σχοπον _εχε . ι νω _Οε οπ τερμα εις τας ιχλσβας » _αυτας . > Μτ _ ριως _αμοισοητσυν οι κ . κ , Ναυ _τιλιαχοι Πραχιυρες τις Ικανοτητας των Ελληνων και Τουρκων τελω νειαχων _υηαλληλτΛν , η μηπως επιδυ _μουν να _ιπτρριψουν _, δια · των δη λωονι > ν των , ευθυνα ς εις τους τελω νενακους υπαλληλους »* Εκει ·« 7 το α-ποιι-ν ιτν _· ηλαμ * σνυ μιθα ειναι , οτι « _δτοι ηρχιοαν να _φοιουνιαι . το _ινδρχομετον ατιιργιας « _οδ _, _γμα το οποιον ισως να παρε βλαττε τα συμφεροντα : των και δια τουτο προσπαθουν να αντιδρασουν > _Μιριχο ! μαλιστα τουτων ηρχι - οαν να κινουνται πσ _^ _Μο _^ ηι _^ αχως δια _« α _εταιοτρεψουν _ενΤιχομενην α . _περγιαν διοτι τουτο Οα ητο πληγ μα κατα της _οικσνομιας του τοπου , Ας ειναι δμως βεβαιοι , οτι σκοπος μας δεν ειναι να _βλα _ψωμεν την _οιχονομισν του τοπου ,, αλλα να προστατευσωμεν τα δικαιωματα των Κυπριων Εργα _ιΓΟπαλληλων » . _>_ Η ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚ ΩΝ ΛΕΥΚΑΣ Χθεσινων _επισημον _ανοχοινωβεν αναφερει _( δτι . ι _ ανεπισημος _ιττιτρο . ¦ _^ η , η _καΒο _^ _ττιοΟειοα _ιπια του Αρ χιιτιισκυ _^ _ου Μακαριου και -του Δρος Κοοτσιουκ _τιρος & ιερει > νηοιν διαχοι _νοτικων ταρ « 3 π 6 νων _( _£ πε . οκ _£ < _0 η την _Λι !> _. £ ιν την . _Πκρασκζυην 5 _ην Ιου νιου . Υπερ τους ) 00 * Τουρκους ¦ κατοικους Λευκας και _αντντροοο _ττοι των 'Ελλη , ναν _κααοικων | οιτι νες ε [ χον 6 _ικχνυσει τας οΙκιας ταν _^ _^ ο αν ιιαρο _% · τ « ς 6 ταν η 'Ρ . ιτΛτρο-τιη _, & _ποπΟ < _ονμιΛΥι _ιχ . ιων κ . κ , Α . Κον του Τζ . / Λοο _^ Βιζαγτε Λ . Ζαιιι _ αι Β . ' Ηλ , να & τι , _ιΑΒ , _τασε' _παροτπονα _ιιε ρι ζημιων εις _'ΕλληνικοΟς κι ) ποι _> ς . Ο κ . / Λου _^ _ιιζαντε _απηριιιμηοε ¦ _χοι _παρεαονα ι τω ωποια _ιγ _ενοντο _ι _, Ις το _ΒρσςΛιον τοΟ _ΥφατιΟυργου τιαρω τφ _'Λ-ρχνετπισκυτπφ _Μσχαριφ και _ηροτηοε . _κχ « 6 _-ηοσαν _, γτο υ _^ σγ _χ . αια η 6 _ιιι _/ _τγι . 5 γιΙ _ερευνης _ετιι το • που . Ο Δρ . _ΕχΛτοουκ , _Πρυε £ _» ρος του Κωμμοππχ « Η _Κνπρος _^ _ι _1 _' _^ _χ _1 Τουρκικ _^^ _ικχρε & εχθη _6 τι η -περι ης το παρωπονον _4 Β Κ ΑΙ _ εχ ε _'«< £ _^ Ρ _^ γματι τιροκ _^ ηι _^ _ι ( · προ ι £ _ηρος < _ι _^ ι _£ _Λ > ν ι > πο ανει _^ _Ονων ¦ _προσωτι _^ ωκ επι το π _>» _ΛΙοτο _·^ « α ρων . Ο κ . _Σιται , Ετερος _οτκιαινων _κοποικος Λε . ΟκΛς _ετιεω _^ ι _& _αιωσεν υτι εοημ _£ _ιωι ) _ιιθχ = ν _ιιαρομοιαι _πρωξεις ¦ παρσν 6 μ » Α _ι-ΤΛ-μικιοεως _εις Ι _ο-υρ _* . _» _κας ια . _ριουοιας ) _ειπιον δτι η _ζημια _^ η _οτιονα _, ως _υ-πηρι _^ ν _Ισχυρι _<^ ιος > _ττροεχΑηιιΒι _« £ ς * _ιι . _^ _Ληνικας _τκριοοσι ας ( οελ _» _πρε-τιει να _υςωρηΟη _ω _* _ΠΡ 0 _κλι _^ χισα _εοΑ / _. _μμινος οπο μιΛων της _Ιουρκικης _κοιι-ονητος με ττροΟε οιν ι . _πιοει » νεχυς _εχυροττιτος προς την ' & _ΚΚι _ _νιχην _κρινοχητα . 'υ κ . Βι . Ιιοαιας _^ ικ . μερους των _ιταρισι < _ιμ £ Λ · ων * _ιν _^ . _ιι . _χον , < _-ηιει '( 6 τι το _ιιαρ £ Λς « ν £ ωιι _ιυ _Ληιιμονηε'Π και . _«^/ Λη , _νιις και ιοορκοι να £ . _^ α _αιΒ ' , _νθυυν _ουμυυυντες ως _ςι _^ 01 Ι _^ Ις _εριΛιισν . ν του _δι _^ οαοΜ _^ _ΛΛυ 6 κ Κοντος _εΤιτεν ( 6 τι ( τπιρο : το γεγονος δτ ι _τιροσφατως _ειχον _ιιαρατη ρηι _^ ι _ωριαμενα ετεισοδια _^ _εδρε τας ειο _Οεοεις των Τουρκων κ < _χτοικωΛ * , τη < Λευκας , τους _ατιοιοος _ννωριζει κο λως _^ ττολυ _φιλικας . ΕΙπ _^ ν _εις _τουι ΕλΛη _« _ος . δτι η καλη _προαιρεσις _, η _ε'ππει _^ _Οξισα υπο των _τκπιχω , _Τουρκων ηγετων κατα την _ονγκιΛ _τροχτιν _, Οω Ιπρ _& ιζ να τους _πειοη δτ δεν θα _ουμΦοΟν _ιττεισω & ια £ _αν επ _< _τ _· ελ & ουν εις _τως κατοικιας των . Αρκετοι Τουρκοι κατοικοι _ανεςε ρον δτι το ζητημα _επεμι-ααεως ε ( ς τα ι . _τιι του _Οδατος του _ποηαμοΟ _ΜαραΘαοης _διχαιωματα τον _υπηρ _ζε -πω _^ οτε αιτια _τιροοτριΛων _μετο ε , υ των Τουρκων Λευκας και των _ _ιι _τοιι ων Μοραιιωσης _^ _ι _, τονισαν 7 ε _ιχ . ' θα ητο χρηριμον εαν η Επιτρο Τιη εττεσκε , _τπετο τα εν _> _Λγω χωρια χαι _1 καμ , εν _Εκκλησιν τιρος τους κατοικους να _σεΑω _^ αι τα ετιι του υοατος _ε'ικαιωματα των κοποικων Λευκας . Ο κ , Κοντος υπεδειςε δτι τω _ηαραπονο'ν τοιπο ειναι ιιοΑυ · πα _^ _χιιυν . Μερικοι κατοικοι 1 σχ * -ρι <* _ι οαν ομως , δτι το Οδωρ ρεει κανονι κως τιρος την Λευκαν δταν οι Ελ λη « ς της Λευκας _τιρυΛι _, ιται . να π _^ τιοουν τους _κηπους των . Ο κ . Κοντος _υηιλραε να _ερευνηοη το ζι ) τημα και να συνεννοη _< 7 _η _με _, τα των _ωΛΛων μ * Αων της ' _^ _το _, τροαης ως ¦ προς την οΛΤιμετωπισιν του _ζητη ματος . ΜΚΗΜΟΣΥΝΟΝ _Τελουμε _, ν την προσεχη ΛΤυ ριακην _£ ν τφ Ι . ναφ Αγιου Πικ οΛαου , _Γαρωσιων , τριμη νον μνημοαυνον Οπερ αναπαι . _Οειως ιης ψυχης του προαφιλους ημων ουε _, υγου και πατρος _λαμπου Μ . Ζαχαριαδη και καΛουμεν παντας ιους τιμωντας την μνημην _αωτοι . οπως προσελθουν και δεηθουν μ £ υ' ημων . Η _ουςυγβ 5 _Πολυξενη Χοιμπου Ι ' οι τεκνο » Μιχ « λακΠ 5 , _Λιτσα , _Ζχ & αχχη _ς ι , ΕΑΙ ΑΤΕ # ΕΚ » £ ΙΣ ΧΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΦΟ Σ , 10 ( ΤοΟ αντα _ποχριτοΟ μας ) . — Το παρελ θο _Σαδβατον και _ΛΒυριοικηι ο οργανωτικος _γρσμοττευι της ΒΙΕΚ κ . Μιχαηλ _Ποιπαντοινιου , συνοδευομενος 6 πι ! των κ . Η . Αρτεμη , Ανδριο Χ . Μαυρονικολα και Κ . Μαι ρονικολα , επεσκεφθτισαν το χωρια Αρμου , _θελετραν , Στρουμπιν και Βεροοκητιου και ομιλησαν επι _τοαν _σκστκον ΚαΙ επιδιωξεων της _ΠΕΚ _ . Ακολουθως _ιδρυθησς » ΑγροτικαΙ ΤοτακαΙ Ενωσεις , τιις επιτροπειας των _οττοιον απαρτιζουν αι εξης : Αρμου , · Διογενης _Πσπαδοιτουλος , _« νιλιπττος Μηλιωτης Χριστος Φιλιππου , Ανδρεας ' Ι ωαννου χαι Κονσταντης _Αριστοδημου . θελετρα _ Κλεοπας _Κωνσταντινου , Κωστα _Συμεου , Κλεοπας Χαραλαμπους , Χα · , ρωλαμπος ΣταυρινοΟ και _Ανδρεοις Μεαρχου . _Βεροσκηττοο : Μερκουρης Παναγη , _Πανςχγιωτης Η ροδοτου , Γρυ ωνης Χαραλαμπους , Βεωργιος _Νεοιιυτου , και Βεωργιος Σωφρονιου . _Στροομπι : Βιαν _νης _Χατζηχαραλαμπτιυς , Ζαχαριας Χαραλαμπους , Σαβ . _δας _Παπαγεωργιου _, Χαραλ _, αατιος Πρωτοπαπα και _Χαραλαμττος Πατιανικδλα . ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΗΤΑΤΟΤ ΓΑΛΛΗΑΟΝ _ΥΔΑΤΟΠΡ ΟΜΗΓΕΙΑΣ _Εις _γενικην ουνελευσιν των Ερ . _γατοΟπα > ληλων της _Λνειναρτητου Συντεχνιας τοΟ Συμβουλιου < γ 6 α _ τοπρομ _)) _0 εια ς Λευκωσιας , _ιτχεγαοι . σβη _βπως τα _εκχρεμουντα αιτηματα μιουοδοσ ( ας > ταμειου προνοιας και _Ισπριχης _πιριβαλψεως πχκκτπεμ . 9 θο 0 ν _εις _διαιτησιαν τιρος αποου . γην τοερισοοτιρων ταλαιπωριων τοΟ _κοινοΟ > Λνφ της παρουσης _ελλει . ιρεως _οδοπος . Η Ν _. Α . Α . Φ _. Ι . ΚΑΙ ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤ , ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Υπο της Ενωσεως Υπαλληλων « _Νααβυ _» εε > ΓσΟη _ανακοινωσις εις την οποιαν _τιαρατΙΟεντσα αι _« _ιτιοφα . _εχις τοΟ _Διαιτητιχου Δικαστηριου _εις την διενει _, ιν μετσζ . 0 _εΜαας , ν » και υπαλληλων της τως οποιας η εταιρια Ιε / ικολουΟει νω τιαραγνω . _ριζη . _Λι ατροφασεις του Διαιτητικου _ΔιχαχττηρΙου , κατα την αναχοινω . σιν _, καλυπτουν τα ο _* ολουβα _αιτη . ματα , τα οποια η διεΟΟυνσις _της « _Μααφα απορριπτει : _Οραριον ερ . _γαοιας _, τιληρωμην υπερωριων ε . _τησιας προοαυι _, ηοεις και αδειας και _εττι & ομα Χριστουγεννων . 0 ¦ ΑΤΣΑΓΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΑΛΕΒΙΟΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΛΕΥΚΑΡΑ ΛΕΜΕΣΟΣ , 10 ( Του _αντοπΒΟκριτου μας ) . — Την πρω ιαν της σημερον , ο Βενικος Επιθεωρητης των Ελληνικων Σχολων της αλλοδαπης κ . Α . _'Ατσαιιες , επεσκεφθη το Ελληνικον Κολλεγιον Λε μεσου . Τον κ . Βενικον προσε φωνηοεν εκ μερους των μαθητριων η τελειοφοιτος Γρυσηις Μιχαηλιδου και _προσειρερεν εις αυτον _εανθοδεσμην . Απαντων ο κ . _Ατσαδες ιδω σε χρησιμους _συμδουλας προς τας μαθητριας και οπε γρα μμ _^ ισε τον ρολον των μα θητριων εις την αυριανην κοι _νωνιαν . Ακολουθως ελαδε τον λογον η _ΛιευΘυντριο : της Σ χολης , κ . Λυσιωιη , ητις ηυ _χαριστησε τον κ . ' _Ατσαβεν δια την επιοκει ) ιιν του και τας χρησιμους αυτου _συμβουλας' προς _τας μαθητριας . Ο κ . _^ _Ατσαδες επεσκεφθη α _κολουθως τας ταξεις της Σχολης και το οχολικον _κτι ριον . ΛΕΥ Κ ΑΡΑ , 10 ( Ανταποκριτου μος ) . — ΧΟες _επεοκεβΟη το _'ΕλΛη νικον Βυμννασ ' , ον της κωιιοπολεως μας ο Β . Επιθεωρητης Σχολων _Μεοης Παιδειας Αλλοδαπης κ . Α _τοαΛι . ς εις τον οποιον _επεςυλαχΟη υπο των μαθητων και μαθητριων ΟΥρμοτατη υποδοχιι . Ο _Διευθυντης του _Βιννασιου κ . Α . _Κολιτσης προ _οεφωντ | οε τον κ , 'Ατσαβεν και εΕ . _1 _) ρε την συιιβολην _τοο _ιις την ανω . _πτυι , ιν της Ελληνικης Παιδειας . 'Ο κ . _Ατοαιις απαντων , ετο . νιοε τον _ΟαχΗιασμου ττ _, υ δια τον ρολον της μαθητικης νεολαιας εις τον υπερ ελευθεριας αγωνα της Κυπρου και παρεσχε προς τους _ααβητας και τας _μαΟητρΙας υψηλας ' ΛιοΟηκας και συ _) ιβουλας . ΙΙυχηΟι ] εν τελει , _δπ , ως η μαθητικη νεολαια ργαο 0 η και τωρα ( ιε τΛ Ιδιον οΟι νος εις τον ειρηνικον αγω _»« , 'Εν συνεχεια , ο χ . _Ατοαβις , παρηκο . λουΟ ηοε μαθηματα _εΙς βλας τας τα , _Ιει ς χαι < Ι ητα « . _μαΟητας χα μαυι | _τριος , εκψι _^ ασας την _ΙκανοποιησΙν του δια τα αποτελεσματα , _Οραιαν αΛΟοδισμην _ττικοιι * ριν _εις τον κ , 'Ατσαβεν μαθητρια της Δ' _ται , εως . Την μεσημβριαν ΙδοΟη προς τι . μην του κ , _Ατο _αββ _νιυν « _''ι ι 4 οποιον πα ' _ρεκαΟηοαι / οι κα 0 ι ) _γητα | και _μελ . η _της · _Εφθριιας . · » _ΡΒΕΙιβΙ ? . ΒΓ _* ε !/ _ΕΙΕιι _^ ΕΘΝΙΚΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Τελουντις την προσεχη Λυ ριακην , 14 ην τρεχοντος , μετα την θειον _λειτουργιαν , εν τω Ι . ναερ Αγιου Ιωανου του Προδρομου , Ασσιας , εννεαμηνον _μνημοουνον των ηρωικως _τιεσοντεον ' εις τον _αχυρω να _Λιοτιετριου , ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚ ΟΥ _ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ ΑΝΛΡΕΑ ΚΑΡΥΟΥ ΗΑΝ ΘΟΥ 2 ΑΜΑΡΑ προσκαλοΟμεν παντας _δτιχος _παραοττοΟν , αποτιοντες _^ ρον τιμι _ω ς εις την μνημην των ηρωικων νεκρων . ΤοΟ μνημοσυνου θα _ττροστη δ Πανοσ . 'Αρχιμαν & _ριτττς κ . Μαξιμος Κουρσοομπας , _ΕΟΝΙΚΟΦΡΟΝΑ _ΧΟΜΑ ΤΕΙΑ Α 232 _ΙΑ 2 Την -προσεχη ιΒυριακην _τελουμεν ετησιον μνημοσυνον εν _τφ Ιερω ναο ) Ανω Α ροδων υπερ αναπαυσεως της ψυχης του υπερ πατριδος πε σοντος ιΑΚ . ΧΡΙ 2 _ΤΟΔΟΥΛΙΔΗ και ττροσκαλουμεν _παντας τους τιμωντας την μνημην αυ τοΟ δτιως -προσελθουν Ινα δε ηθουν μεθ' ημων . Η _Ηηττ _, ρ , Τα αδελφι * χαι _συγγενειζ Την προσεχη Κυριακην τε _λ _, οΟμεν ε ! ς τον Ιερον ναον ΓΒαθηκο : εννεαμηνον _μνημοσυνον του υπερ _ποιτριδος πε · ποντος ΧΑΡ . Ν . ΚΑΛΑ _Ι-ΤΖΗ και ττροσκαλουμεν _παντας τους τιμωντας -την μνημην του βπτος παραστουν . Η οικογενεια του _ττεοοντυχ Προσκαλεισθι βικος _τιοτρειι ρεθητε _εις το ετησιον μνημι συνον ' των _φονευθενιων ε ! ς ΚΙονελι εθνομαρτυρων τοΟ Κοντεμενου , ΧΡΙ _2 Τ . 2 ΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΧΤΑΥΡΟΥ ΒΕΩΡΒΙΟΥ _ι ΤΑΥΡΟΥ _ΙΩΤΗΡΗ ΛΟΙ 20 Υ _ΙιΙΑΝΝΙι 11 ΙΕΡΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΡΡΗ χαι ΧΑΡ . 2 ΕΦΤΑΛΗ _τελεαθησομενου την Κυριακην 14 ην Ιουνιου 1959 , μετα την _Οειοτν _λειτοοργιαν _, εν τω Ιερφ ναο ) Αρχαγγελου Μιχαηλ , _Κοντεμενου . Σημ .: ΤοΟ μνημοσυνου θα προστη ο Παντερωτατος Μητροπολιτης Κυρηνειας κ . Κυ πριανος . 'Εκ « Ο ΟΟΙ ιι'Αρχ & ν γ _« λθ 5 Μιχαηλ » Κοντεμενου - * _Τελου μεν την προσεχη Κυ ριακην 14 ην Ιουνιο υ εις Λει _δαδια ( Πιτσιλιας ) , μετα την θειον λειτουργ ια »· , ετησιον ε _θττκον _μνημοσυνον των υπερ πατριδος ηρωικως πεσοντων τεκνων μας . ΠΑΝ . ΒΕΩΡΒΙΑΛΗ ΑΝΔΡΕΑ _ΠΑΤΧΑΛΙΔΗ ΚΩΧ ΤΑ ΑΝΑΓΑΒΟΡΑ ΑΛΕΚ . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και _καλουμεν τους _εκτιμητας της θυσιας των δπως προσελ θουν εις αυτο . ΟΙ _γονει { χαι λοιποι συγγενεις Κοινωνικ η Ζ ωη _ΥΠΟΣΧεΣειΣ ΒΑΜΟΥ Ο εκ _Λευχονοικου καθηγητης εν τυ Π . _ΒυμναπΙει κ . Μικης _Μιχαηλι δ ις και η _ικ _Καχναχλιου δ . Ρενα _Καλετια , ιδωσαν _αμοιβαιαν _υττοσχε οιν γαμου . ΒΑ / ΛΟΙ Την τιροσεχΒ _) Κυριακην _14 ην τρεχοντος και ωραν 5 μ . μ , ττ = λουν . ται εις τον Μητροπολιτιχον Ναυν Κοβολιχης _, ΛεμεοοΟ ' 6 Ι γα ( ιοι τοΟ κ , Δημου Κ . Χατ < ημιλτη μετα της ο . Νινος Σ . _Δρουσιε _^ τοει και προο _κολοΟντοιι οι συγγενεις και βιλοι οπως _παραοτουν . Επιοχεψεις θα δεχθουν μετα την _τελεσιν του μυ οτηριου εις _οιΟΛχχχν τοΟ _Μητρο πα _ ιτικου Μεγαρου ΣΥΒΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ' Τον κ . χα ! την κ . Δημ . Δημητρι . αδου , _εχ Κυρηνειας , αποκτησαντος δευτερον _θυγατριον , θερμως συγ . _ναιρομεν . χ . φ τ . Β . Την αγαπητην μου _φιλην χαι συν _αθελων δ . 'Αρτουλαν Χειλι & ου 66 . σασαν _σμοιΑαισν υποσχεσιν γαμου | ιετα τοΟ κ . Κυριακου _Τοεττη βερ . μως συγχαιρω . _ · Αγνη _Ζοιχ ' αρια . δου , ΛΙΑΛνΣΙΣ _ΑΡΡΑΓΟΒιΟΝ _'ι-ι δ , Αννα Δ . ΣαΛ «( 6 ο « εκ _Κοττω Δευτερας , _ανακοινοι _^ οτι ο _αρραβων αυτης μετα τοΟ κ . Πλαστηρα Κυριακου ες Ανω 'Αρο . δων Παψου , διεΛ _, υβη κατοπιν οπο . _βασεως του 'ΕχκλησιαοτικοΟ Δι . _καστηριου . ΛΜΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Δια τοΟ Μεσαπια _ανεχωοησαν χθες _εις Ευρωπην ο κ . και η κ . Χρυσανθου Α , Κωνσταντινιδου . ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ! 'Ο χ . χαι η κ . Ν ικου Αγροτη , λογω αναχωρηχιεως των _εις το ε . _ξωτεριχον , επιθυμουν να ευχαριστη σουν δια του τυπου δλους οσους προσεφεραν γαμηλια δωρα και καδ ' οιονδηποτε τροπον συνεχαρησαν συ τους επι ηι _ττλεοει των γαμων των . επιτυχει ς _ΕΞΕΛΤΣΕΙΣ Ο χ . Σολων Νικητας , Ιχ Λευ . _κωσιας εδωσεν επιτυχως τας ε £ ε τασεις του εις το « _Λινχολνς Ινν » του _Λονοινου , τυχων του _διπλιμα . τος « Μπαρρισπερ ατ ΛΛ > . ΠΕΝΘΗ ΑπεΛιωσεν εις _ηλικιαν 47 ετυν Την παρ . Δευτερον ε ! ς χλινιχην της Λευκωσιας _δ-. του _ενοσηλευετο ο εκ Πραστειου ( _Μοροου ) Σ α Λ . 6 ας Χριστη . Ο μεταστας ητο ε- / χ . ατεοτημενος απο δεκα ετων εις Αμεριχην _, ειχε δε επανελθει προ 40 ημερων _εις Την νησον προς _επιοκεψιν των οικειων του . Τους γονεις και την λοιπην _ουγγενειαν του μετασταντος θερμως ουλλυ . πουμευα Σ . Π . Β , ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Ο κ . Φριςος Σ . Μαραβευτης ε ! σε <[ ιρε αιαψ του « Εθνους » 2 . 500 μιλς υπερ της ΠΕΑΠ και 2 . 500 . _μιλς υπερ της _Φιλοπτω . χου Αγιων Ομολογητων εις μνη μην των γονεων : _του Σωκρατους και 'Αγα & ης . ΕΟΡΤΗ ΚΑΤΗ ΧΗΤ _Ι ΚυΝ ΠΑΦΟ Σ , 10 ( Του ανταποκριτου μας ) - — Με εξαιρετικην _επιτυχιαν ιτελεσθη το παρελθον Σαδδατον η ετησια εορτη των Κατηχητικων Κτηματος _εις το _κινηματοθετρον _εΤιτανα » . _Εξετελεσθη πλουσιον _καλλιτεχνικον προγραμμα υπο την διευθυνσιν του καθηγητου και _Κατηχητου κ . Χ . _Χατζηχαραλαμπους , ωμιλησαν δε οι κ , κ . Αντωνιος Βεωργιου , θεολογος και Κατηχητης και Λ Αρχιερατικος Επιτροπος Πα < ρου Πανοσ . Αρχιμανδρ ιτης κ . Ανθιμος , οστις ' και απενειμε διπλωματα προς τους _Κατηχητοπαιδας , _ΛΟτηχητας , ηατηχητριας και ιΒυκλα μιναρχας , ΑΑΡΙΑΤι ΚΑ ΑΑΤΝ ΟΙ εν _Χυπρω Πρακτορες της « ΛΔΡΙΑΤΙΚΛ » ΛΑΙ'Μ πληροφορουν την _αξιοτιμον _πελατειαν των , υτι λογω απεργιας των ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡ _ΟΜΑΤΩΝ , ου · δεν επιβατικον _σκωιρος της _« ΑΔΡΙΑΤΙΚΑ _» ΛΑΙ 'Ν θο _προσεγγιοτ ) _εις Κυπρον μεχρι νεωτε ρας _ειδοποιηοεως . Μολι ς ληφ 0 _(| ειδηαις περι της λυσεως της απεργιας θα _γιντ ) αμεσως _ωνακοινωσις μεσω του τυπου . -ΤΛιν . ' , · Λ . Λ . ΜΑΝΤΟΓΛΝΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ , „ , , Λ' »» _ιΜιαα _^ Λ Ι ' _ενιχοι Πρα _χτορι _ι τη ( « ΑΛΡ 1 ΑΤΙΚΑ » ΛΑ 1 Ν | _Μ _ Ι ι γ ι ? ι ! ι ι Ι . ( _. Ι » ( ) . ] ' ι ) Ι ι _< ( _ΘΕΑΤΡΟΝ ΟΑΣΙΣ ΤΗΛ . 3233 Θ / ΑΣΟΤ ΝΤΙΝΟΥ ΗΛ ΙΟΠΟ ΥΛΟΥ _Χηι ι , _Γρην ΙΙε | λ » τ ν ) ν ιι _«« _ροιβ ' να . αΓΕι _> .: ιΟ ' « αι _υ . ΛΙΙ ' ι * ,. )· 1 % Ι _4 την αρ 6 ατου _ργ *) ι *« _τι «* _ι χω |* ω » 1 ι * Χν , * Ι » ωτ _εαΠ » _} ΠΑΛΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ — *— Αυι > ωρ _» 5 _γιι , ι _^ υ νι * 1 χ _οφοι . _ς ~ - * ε _^ _οοα _^ ιυι _ιιευειιειι & _ιι _υαιιιΒ _ι _ιιαααεζιααααααχ _^ _αααααχ ιιιαε αααχι _ιιαχζ . • ¦ _' _· ι ¦ · .. ~ ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ Τα ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Αμμοχωστο ς , ιο _γτοο αντοπιοκρι ' του .- μας ) , — Εν σχεσει με δημοσιευμα της _εφημεριδος . « Χαραυγη » της 6 Ιουνιου Οπο τον _τιτλον « ΚαΙ παλιν _Εδμιτες _επιχειροΟν να εγγραψουν μαθητες Δημοτικου » εκπροσωπος τοΟ ΕΔΜΑ επεσκεφθη την επιτροπει αν του αριστερου Αθλητικου Σωματειου « Ερμης » Κατω _ΔειιυνεΙας , δια να εξετασουν μαζυ κατα ποσον το _περιεχο _μενογ τοΟ εν _λογφ _δημουιευμαιος ηιο ακριβες . Εκληθη σαν προς τουτο και _μαθηται και μια μαθητρια , _οιτινες ομοφωνως , _πορουσιο ολων α νεΦεραν . 1 ) Κ _« πα την & ραν του διαλειμματος _κοτκοιος μαθητης επεσκεφθη _, _τους _διδασκαλους » τους _Κδωσε χαρτι , το _υττεγραψαν και £ φυγ £ ν . 2 ) Ο εν λογςρ μαβητης δεν συνωδευετο απο κανενα αλλον , δεν ειπε _καμμιαν λε ξιν εΙς τους _μαθητας και οΟ τε εζητηοε το μητρωον του σχολειου . Κοποπιν εκληθη η διδασκαλισσα του σχολειου , η οποια _επεδεδαιωσε τα ανωτερω . * Η Επιτροπεια του σωματειου « _'Ερμης » , η διδασκαλισσα και δ υπευθυνος του ΕΔΜΑ _Δερυνειας _διεπιστωσοτν απο κοινοΟ την τινακριδειαν του δημοσιευματος , της _, _ιΧαραυγης _» , · κρ 5 γικχ το οποιον _εττεβεβαιωθη ε Ες τους Ιδιους την επομενην και υπο του διδασκαλου . Παρ δλα δμως _ταυτα η Επιτροπεια του « Ερμη » ηρνηθη να _προδη εις διαι _)) ευσιν τοΟ εν λογω δημοσιευματος , με την δι ' καιολογιαν δτι δεν γνωριζουν τους _επιστολογρα φους . Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ , ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ ΣΜΟΥ 'Εσυνεχισε χθες τας εργα , οιας του το συσταθεν Διαι · _τητικον _Δικαστηριον δια την εττιλυσιν της διαφορας των υπαλληλων και της Αρχης Ηλεκτρισμου . Κατα την χθεσινην _συνεδριαν ηγορευσαν ο γενικος διευθυντης και ο γραμματευς της Αρχης κ . κ . Μορισον και Μορρις , επι των υποβληθεντων αιτηματων και του ταμειου προνοιας . _Χατα την οημερινην συνεδριαν , ητις θα συγκροτηθη την 4 ην απογευματινην , θα συνεχισουν την _αγορευαιν των οι εκπροσωποι της Αρχης , αναμενεται δε οτι θα δοθη η ευκαιρια _εις τους εκ προοωπους των υπαλληλων να απαντησουν κατα την _ιδι αν συνεδριαν . .. Η ΕΙΣΑΒΩΒΗ ΓΑΜ ΓΑΚΟΣ ¦ Ο Διευθυντης Εμποριου και _ΟΙ'ιχανΙας _, κατοπιν γγωμ , Λητηοι ' λ _ της ΙπΙ της Εκδοσεως _ΕΙοαγε : γικων Αδειων _Υπεττιτροπης τοι _'Εειποροιιομηχανικοι ) _Συιιοουλευτι . κοΟ Συμβουλιου επιθυμει να πλη Οφορηση τους 1 νδια _) _£ ρο | ιενους εΙ . _οοτγωγιις βτι _ιιναι διατεθειμενος να μελετηοη _αΙτησεις δια την _ειοσ νογην βα ) ι _«< Βκος (« _χοττον _λιντερς _» « πο χωρας τοΟ 'ΟργανιομοΟ Ευρω _πιΒικης _ΟΙκονεκιικης _Συιιργαοιας χαι _νειτονιχας χωρας . ΟΙ _ενδιαι _^ ρομενοι εισαγωγιις δεον να _αποταΟοΟν πρωτον _εις το Τμημα Βεωργιας ττρος _ι / , ασφαλιαιν αδειας δυνα , _ιει -ο 0 περι Ελεγχου της _Β-Ιοαγω / γης Προ _ _οντων Διαταγ μοπος του 1057 _προτοε ) υποβαλουν _αιτησεις δια την ικδησιν αδειας . ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΡΒΑΖΟΜΕ ΝΩΝ ΠΑ 1 ΔΙΩΗ Την _τιαριιΛοΟοαν Κυριαχην 7 _¦»· ουνιοι _» . η ΟΧΕΜ _ΛΕΟχωοιας διωρ γανωσεν _ιχδρεχιην εργαζομενων _παιδιΒιν _εις Λγιον Ννχολαον Κα _χοπετριδ ς . Εις _τοωτην μοτεσχον 120 εργα < ομιΛτι _ττατ & ιω 4 κ Λευκω οιας και _ττροασηειον . Την προιον _τιαρη « αλρυθησαν θε ! αν _λιιτουργιον κοΛ χηρυγμβ _εις τον _βυζονττνον ναΤοκον τοΟ Αγιου Νικολαου . 'Ετιηκο λουθηοΓ _πραγευ μα , μετα το _οττβιον _Ιε _^ τελεοΟη τιρο •/ εχ _ψμει _ττεριλομβεννον _εΟνωισ : χαι Γρηο » . _υτικσ : _βομοετο : _, . _4 _ιινΤνγελ 1 ας _χαι _ομιλιαν _ετιι _ητΗκοιητηεηιευτικου βειιατος . _Κατοττιν _παρετε _^ η _« Ις τα παιδια ΥιΟμα τ-ιε ψ « ττο της _σου & _λβς χαι γλι «[ Λ · _ειτα * Ις ειτμοσφαιραν αγνης χσρας « αι _Ιγχοερδιοτητος 'ΑφοΟ δ 4 _απηληικκν , _το δροσερο νκρο τοΟ Αγιου Νικολαου , τον μυρωιχινον αερο ΚαΙ την σκιαν τΟν _πευκων , _οΛνχς _^ ρησαν εις _Λευκωσι αν . _Καβ _65 ον χαι _πληοτον της Ευ _ρυχου _χατηλ &<> ν τι 3 _τν _αεΥιοχινητων των και σνηλθον εν οο _^ _ιοττι _κις το μερκ δποι ) Ετ « Λν 4 ηρως Μειοχ & ς Δραχος , _οδηγουμενοι απτο την 'Ελ _ληντχην _οντμετιετν πτχ '» _ιχυ _^ ωτιζεν { . χε . _^ _Εψιιελη _-ερισαγιον και εν υπο 4 λητιχη _ατμεο φαιρα _εγενετο χοπαλ ληλος ομιλια περι της προσωπικα τητυς του _Μοτρχοει Δρακου _ε _^> ς 'Ε _ΟνΒκοΟ _'ΑγωντστοΟ και αοωσιωμε νου _χτχστιοινοΟ . εκληθηοτχν δε τα _πττ . δια να μιμηθουν τας αρετας του δια νω επιτυχουν εις την ζωην των ακ χριστιανοι καΛ ως * Ελλη _· ες και να συντελεσουν _εις την προυδον χαι _ευημεριοΛ » της _υ _^ υθερας Νη σου μας . 'Εν τελει εψαλη ο _Εθνι χδς _Γμνος και τα παιδια _συγχινη μενα και ενθουσιασμενα _εγκοττελει ψον το Ιερον- εκεινο μερος δια να συνεχισουν τον _δραμον των εις _Λευχωσιοιν με την _απαφαστν να ερ γσοθο & ν δια τον _ιετυτον των και τους αλλους οΟτως , 4 _< _τ ™ η ουρια νη _χοινωνια ιιας να _γινη καλυτερα _< 5 μ 6 την _χβεοινην . Τους _ευχαιιεβο : καβε επιτυχιαν . ΚΛΕ 1 ΣΤΑ 1 ΟΛΟΙ Κατ _επισημον ανακοινωσιν , αι ακολουθοι οδοι θα ει ναι κλειστοι δια την _τροχαιαν _κινησιν μεθσυριον Σαββα τον και μεταξυ των ωρων 7 π . μ . — 9 . 30 π . μ . λογφ της τελετης » τ _ _τις θα γιντ ) _ειο την _ταφρον εττι τοις _γενεθλιοις της Γασιλισσης Ελισαβετ : 1 ) Οδος Κοδριγκτον 2 ) οδος ΧΙνυρα 3 ) οδος Ζαχρδ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ ΣΗ , ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΠ 1 ΣΤΟΛΑΙ Κυριε Διευθυντα , Με _εκπληιιν _σΛεγνωσαμεν εις _τελεοταιαν ιχδοοιν του ερυθροΟ εντυπου δτι δεξιοι παραγοντες £ ου _ γαν Ικανοποιημενοι απο την _ομιλι _- αν τοΟ _εκ-ροοωτηυ του ΑΚΕΛ κ . Κατσουριδη , _Διαψευδομεν _χατη > σ . ρη _^ _ιοττιχως την _ιιδη οιν αυτην κα ' ι δηλουμιν δτι καθολου δεν μας _ικα . νοποιηοεν ο ομιλητης διοτι ι _| _λυι ντυμενος με τον μΟΛδυαν του _ειρη _ νοποιου και _ιχηρυεε την _διακ- _.= σιν δταν δε _εε _^ τησ _αμιτν υ . θεσω . μεν εις αυτον ωρισμενας ερωτησεις απερριψε την _εισηνησιν μας . Πως _μπορουσαμεν , επομενως , να Φυγω . μεν _Ιχανοπτοιημενοι , αφοο δεν μας εδοθη η εοκαιρια να _εχορασωμεν ωρισμενας διοι _^ _ωνιαις επι της ομι . _λιας _Εισηγη & ηι . ιιν _Ιπιοης δπως οταλη _εις τον 'ΕΟναρχην μας _τηλεγραφη . μα εις το οποιον να _δηλουται δτι ΙσταμεΟα _ουμπειρασταται _εις το δο . σκολον Εργον που αυελα & εν . Η ε » . οηγησι ς μ < ις ουτη εγινε δεκτη απο την συγχεντρωσιν βλως παραδο . £ , ως δμως . ανεΥνωοαμεν εις την _ιΧαρσυγηι » , δτι η _ουγκεντρωστς ενεκρινε τηλεγραφημα προς τον Ε . Οναρχην ει ς το οποιον _ειητειτο να χρησιμοποιηση την επιρροην του ω . στε να τεβη τερ , ια εις την προγρα . φην τοΟ λικελ . Διατελβυμεν χ . _λ-π , « _Εθνικοφρονα _ιι _^ _ιιαχεΙα Βερολακκου _Βεοολεεχκος 10 . 6 . 59 . ΤΑ ΕΡΒΑ ΤΩΝ Κυριε Διευθυντα , Δεν υπαρχει αμφιβολια δτι _κοαι την παρουσαν _περιοδον επιβαλλε , ται βπως ο Κυπριαχος λαος παρα . _μειττι ηνεο _( ιενος . Εν _<> δμως δια την « ενοτητα » _οωτην παρουσιαζονιαι 8 . τι _ενδιαςβερονται οι κομμουνισταΙ δια των εργων των το _αντιΟετον ι ! πιδιωκουν . 0 « _τω ε [ ς το Νεον Χω . _ριον . ΚαΟραισς _, μικρα παιδια , ο . ποκινου | _ιανα υπο κομρ , _ιουνιστων ' ςε . σχΙ < ουν _ςχΑλαΟια του _ΕΑΜλ ' και του Ελευθερου 'ΕργατικοΟ Σωμα . _τειου . Την _παρελΟοιχχτν Κυριακην μελος του _ΕλειΛερου Εργατικοι ] Σωματειου _διενει ( ιε ς _. υ > _ιΛδια κβ . λοΟντα εις παγκοινοτικην _αινκεν . τρωαιν χατα την οποιαν 0 α ωιι Β _Λ ι ο Βενικος Βραμματευς της ΣΕΚ κ . Μιχ . Πιοουις . Νεαροι ηκολουΟουν και ει , ιαχιζον ταυτα . Οταν ο δια . _νομευε _τειν _ψυλλαδιων ηρωτηοε _-ττΛ τους _διοπι Ε > οχΙ < ουν τα φυλλαδια και ιους υπεσχεΟ η α τους _δωοη αρκετα βια να ξεσχιζουν εαν ανε . Φερον _εις αυτον ποιος ουνεοουλ / , υ σιν αυτονς να ι , ι . σ / ι < ουν τα _ψυλι , α δια οι νεαροι _κατωνομσσαν _στελε _χη της Παλαιας Συντεχνιας ΚαΙ _της ΕΔΟΝ , Τηρων _Ιι την _υποι _/ χεοιν του ο διανομευς _ιδι _^ σεν α ( _- Λιεια ςυλ _* , αδια εις τους νεαρους δια να ιι σχισονν , ι >» α Ικανοποιησουν την ε . _ηιΟυμιαν των κραχτων της ( ριΟρυς ενοτητος . Νεον Χ < _- > η ! ου 29 . 6 , 59 _ΔιατιΛω κ . λ , π . Κατοικος Νεου Χωριου ( Κι ΛραΙας ) δημοπρασια Την 11 ην π . μ . τη ς 16 ης Ι - ουνιου , 195 , Οα διιξαχ _θη δη _μοιιραοια ' _εις τον δασικον _σταθμον του _ΣταυροΟ της Μ'ωκας δια την πωλησιν 508 φρεσκων δενδρων πευκ η ς , Ι _οτ αμενων κατα μηκος της ο δοΟ Εξω Μυλο υ — _ΚατοαροιΙ 5 ι _ρι ς τα δασος _Παερου , Γιαμεριουατα 41 , 50 και 51 εις την Σειρ ων Εκκοπη ς ' Α γιδς . 'Ο πις _ξυλειαν Ογκος των εν λογφ δενδρων υπολο _νιζετ αι ει ς 15 . 369 κυ _& , ποδας , επι στρογγυλου υπο τον φλοιον . Λκ _ττι ομερρ . ιαι δυνανται να _ληψΟοΟν απο το Περιφι _ιρπιο : κον Δαοικον Βραφειον Σταυ ροΟ _. ιααι _υ _ΑιΜ Η υΙ _ι ιΜΜΙ ' Ιι _ΕΜΙιυ / _ΙΕΙυ _( _αιΙΙυΙΗΒΙΙΙΗε . ΒΕΝΙΚΗ ΣΥΝ _ι ΛΕΥΣ ΙΣ Την προσεχη Κυριακην κα ' ι ωραν ιο π . μ . _συγκοΛειται γενικη ουνεΛευοις εν τ _{) μεγαΛ _^ _αιοουση του οωματειου και _προσκαΛουνχαι απαντα τα μεΛη Οπως παρευρεθου ν . ΕΚ Ι η Σ ΙιΙΙΙ Ι _^ _ΟιιιζΙΛ _^ . _ΕΚΚΛιι _υΣ _Φιρεται _εις γνωσιν ιων _ιΟοε _^ ων _χριοιιθΛ , ων ) υαι ( κοινοτης Αγιας _Β-Ιαρι _. ης _, _—υΛιαιου _, ατκφαοιαι _τηι ω _υ « _κονονιι ] θιν ιου _ιιιροο _ολο 'Λγι . ας ι > _αμιπ _} ς , 1 _Ιρος _χονηο _^ _χ _^ _ι _^ _κ _. > _4 . γη ( κιρ των _ΚιΧιΟικων _ωκχι _>^ ι * _7 _νηι _υπιιρ-Λτη , Ι Οποια _ι _^ _ιγκρισ _^ ι ι : )» , ' _ιερσς _ιΙητριΟΟΛ _^ ως _ι υρη _, £ ιαι ) ανε _^ _. ' _ιιωιν _ηοη ιο Εργον _τιις _αυλ- ' _Λ . γης _ιρωνυν , ' _(^· . ιιιογι 6 μως αι _οοηιτναι θα € . 1 . ναι _μιγιν _^ αι ΟιΛ _τοοιο _πυιο _^ _, ιι . υα 1 _*« Ρ ( ιΙ ν _ε _^ _ΛΛ'ισιν _κρυς _τιυΛ'ιας του » , _ιιυο _« Λ _€ ις ωθ € _*·^ ° ος _χριαιιανοΟς ο . _ιιως _-ρανουν αρωγοι > . _«) ' _οιονοι ) _ποιε _ιροτιον ςις « _ιτ _ ν ο _^ _νοικιιι _^ _μησιν ιου _Εργο _^ ι ιιΟτου , _Ο ο : ( _ιιγ ιπ σανυ _^ _μιι ειναι £ 0 ιρυο 6 ε . ι » . ττι . ΛΙ _0 _ νι ) _ρομαΙ _& _εον ν' ω . τ * οσι > _ιλ . λωνται τιριΚ ιον Προιδρον και λοι πα μιλπ _ιΒ ( ς _νιιτιτραηιΚ _Ε . _κ της 'Ιιιη-, _ρΓα . ν _, * Λ 'ο νι < _ωο . _μηοι- _^ χ Ι . ναου Αγ ια ς _Λαρι . νης _Ηυλιοττου _, . £ _3 _ιιΛΓΩΙΙΙ ! Ιιιι 5 ι ! _ΙΛΕ _5 _^^ ¦ « κ _^ Υ < _'ΛαΛ _? Λ' » _Τ _^ ν _» ντ 7 _^/ _οΤιν ? τ _? _ην _»^ ν _^^ Ι [ ΙΗΠΙ ΟΙ _Ιβιη Ι — ΣΠΛΙΤ — ι _? 'Ι β ¦ ' Ι Τ . 3 _ , ι _Προοεχει ς _υφιξιις _πις ΛΕΜΕ ΣΟΝ Α ΛΜΜΟΧΩ- γ § ΣΤΟΝ εκ Λιμενων Αδριατικης : — Η Λ ) Π « ΓΛΡΛΣΔΙΝ _» περι τας 12 ) 13 Ιουνιου 1959 _ ι Α ) Π _« ΣΛΙ 3 Λ » « _ιρΙ τας 16 ) 10 Ιουνιου 1059 1 τα οποια Οα αναχωρησουν δια : — ΛΛΟΛΙΚΕΙΑ Ν — - Ι _ΓΗΡΥΤ ΟΝ - ΛΛΕι _ι ΛΝΔΡΕ ΙΛΒ ) - ΤΕΡΒΕΣΤΗΝ ' - ΓΕΜΕ _ΤΙΛΝ - ΡΙΒΙΕΚ Λ Α ΣΠΛΙΤ . - β ΕΠΙΣΗΣ - Ι Γ Λ ) Π « ΖΕΝΙΤΣΑ * . _πρ . ρι τας 15 ) 27 Ιουνιου 1959 _· Ι Λ ) Π « 7 . ΕΜΟΥΝ * περι τας 20 ) 22 Ιουνιου 1959 1 Λ ) Π Ι 3 ΛΡΕΣ _> ιιΒ _, _ρι _ται 27 ) 29 Ιουνιου 1959 Ι Λ ) ΒΙ < ΠΙΡΟΤ > περι τας 5 ) 7 Ιουλιου 1959 1 * ι » δεχομενα εμπορευ ματα και επιβατας , δια ΓΙΙΡΥΤΟΝ Ι - ΠΟΡΤ ΣΛΤΔ · - ΤΖΕΔΑΝ - ΠΟΡ _Τ ΣΟΥΔΛΝ — $ Μ _ΛΣ _' Σ _Α ΓΛ - ΛΙ , ΣΛΠ - ΛΔΕΝ - ΙΖ _Ι Β _ι ΟΥΠ . 1 Γ Ι Δια κρατηοι ν χωρου , θεσεων και δι ' οιασ & η _ιιοτε ξ ι » αλλαι πληροφορ ιας , _απσιειι / ι σΟι : τιρυς ιους _πρακτο- 3 _^ ρας Κυπρου : — Σ . Χ . _ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΝ ΚΑΙ -ΣΙΑΝ ι ΛΙ ' . ΜΚ _Ι ΟΝ ΛΜΜΟΧ ΟΚ _Τ ΟΝ 3 Τ . Κ . 253 Τ . Ιι . η ι 3 Ι ' Π λ , . ι _£ : ι 8 'Ι ' ηλ · 2768 - £ || Η ΕΙΣΑΒΩΒΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΟΝ ¦ | Ο Διευθυντης Ε μποριου και Γιομηχανιας , _, / _ττοπιν γναχιοδατν _οι . ως της επι ιης Εκδοοιως _Ειιχι _γωγ ικυν και · Πε / _τγωγικων Αδειων Υτιιιι « ροπης τοΟ Ιι _, μτκροβιοιιηχανιχοΟ ιυ _ιδουλιυ . _τινοΟ ΣικιιουλΙοι ) , _Λνττκοινοι , δτι η _ιιοαγωγη « πουλερικων , σφαγμενων η _κοΟαριεκιενωνι ειφΠΡι . Οη _ικ τΡ _, ς • Ανοικτης Βενικης Αδειας , _Οποκιι ται δε _τωιχε _ιις _εΙδι' -ην _ειοανωγι ! κην _αδειαν . ΤΛ _< ιετ /» ν _τουιο ελι ) _^ Οη πρδς υποιοηΟηοιν των _εγχωρι ' ων _ιιομηχανων _ε-πιτραπεζιιΛ Αρνι 0 ων των οποιων τα _ατιιΛεματα « α 0 αρι ' ιχι ( . ν < . ) ν _πουλτρικων ι ιναι ιηΙ _του παροντος ιι , _αιρετικως μεγαλιι . | _'ΓνΛΙΑιιται ιν _< Ι _» υκιηο ( ιι _<« υ της ΕιΓι _οιΙβι _< Κ « Ν 0 Ι > _Λτ » . _Τιηοις : « _ΛινκοχΛι _» Χο . _Νικολαον χαι _ΙΗοΙ Λ _* Λ . _Λιυκιοοια . | | | _| ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΚΑΣΜΗΡΙ ι ι _ιι _ς τιμην Ιιρ _γ ββτ _ασιβι ) | | 8 λ _ιρη _^ ο β 1 _« τον Ι | η « ροιγ νβλι βοβχι >» 6 ν | Ι _ΟΙχβν Ι | : | , _ΧΡ , ΚΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΙΛΙι Ι | ΟΛ 4 >{ _Ληδρ *{ 147 , Ρ _Λπνκ _ηχ ιΛ . Ι _νητιιτττπτπιπ _™ _π } _Τχ _81 _ΜΧι _^ Ε . Δ _. Μ _. Α . ΤΜΗΜΑ ΠΑΦΟΥ Προκειμενου να αρχισουν αμεσως , _φροντιδι του ΕΔΜΑ φροντιστηρια δια τα Διδα · σκαλικον Κολλεγιον και _τας εξετασεις δια τας υποτροφιας , προσκαλουνται οσοι των αγωνιστων της Επαρχιας _Πωιρυυ ε & _ηλωυυιν _συμμετοχην η επιθυμουν να συμμετασχουν , να παρευρεθουν αΟριον Παρασκευην και ωραν 3 μ . μ . _εις το Βυμνασιον Παφου . _Ειι - ΤΗ Σ Ε . Ε . ΕΔΜΑ Παφου . · ο « ιβνιιΜ _^ _Λοτι ) ειναι η νεα Σ _χ υνη Πλυσιματος για την οποιαν μι · _^^ _κΓΚΓΗν _^^ _^ Χουν μι τοααν ενΟουαιααμυν οσις _νοιχοχ υρ ις την _οιικι-¦ ι _ΛΟ | 1 ΙΙ | ι _/( ' _-ι'ιμαιιι ι » _πντο 0 50 _μιλς το _ιιακιιο . ΙΜι _^ Μ _^ _Ι _αυξεντιος πετρου ΩΓβ !~ * _£ ι _^ ~ Λ / Οδο ς Λαρνακα ς 2 ( _διος _Χτφατιωχ , Νοα _οΗομιΙαυ ) _^ _ζ _^& Μ <* _&^ ΠΑΑΑΟΥνιαΤιΣΧΑ _ΛΕΥΚΩΣΙΑ . Ι ¦ — ¦ _Μ _·' _ΜΜ ~ _» Γε == ΜΜ _£ 5 ιΕ _ _ΜΜ _^_^^^ ΜΒ Ι ΖΗΤΕΙΤΑΙ | Ι ΠΑΤΕΡΑΣ ? _ιι «! ι « _ηιηηη ιι » ιιιι _Ηαι ιιι ! _Γιιι _Η ! ΑΙΟΙΙ απΑδοη , ν ¦ _Μι _*^** _^| | Γ || ρ ) ι _0 | _κρηοιμοποιησιιτιυοι _, _^ _^ _^^¦ Ι ιΙ _^^^^ Η Πατ _βρΙβν ΜΠΕΡυΙ _β _^ ιιιιιιιι ' ιιιιιιιιιιι ' _ιιΒπιιιιιιιιιιιιιιι _ιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι _·« ι · _ιιιιι ·> ιιιιι | , ι ' ««' ι 1 , ( Μ _Μ ιΕΙυΙΙ Ε ιηΠ ! _η . _ΙΓΙΙΙΙ ,, ι _ _,,,,,,,, _· _,,:,.,,,,, _ , _ΙΙΙΙΓΙΓΙιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ _·!!·» _ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΣ . 10 ( ΤοΟ αντα κ « φιτο 0 μας , ) - Υπο τοΟ 'Ελευ * Ρου 'ΕργατικοΟ Κεντρου _'ΜΙ _& : _^ _Π _^ Τ _^ Λ _^ _^^ _^ _*& Λος τας _ειτιτροπειας και το _„« . _^ ν _-Ελευβε _ρων ' Εργατικων _ΣωΞ _* _«» ν « ρι της αναγκης _^^ _«» της _οτταταλης του _εβδομαυ , _βιο ! . _*~ και μοχθου κατοχ Λ _ΣαΜεΖ _« _κυριαχα υς τα Ι ( βΓινω γ ' _^ 8 β _5 _^ ντρα διαφθορα ς κτΛ _Λ _χαρ _^' « _- ' * _^ Ρ 0 ΟΕ 5 _<»«> : Κυρ , ακης « μ * , τα μελη να συγχεν _£ _υ _^ . οι ατα _οωμειτειο : μας « τι να £ . _κνοΟν _αμαβι-τα δια κο , νον _εχχλη ραροι αλ . _ηβινηυ πολιτισμου και « Χ ** _ηβικης ι _^^ _ιττνιως χαι _^ νευμ _ατιιης _τελεκισιευς . Μιοπ # , | ς την _εκκληοιαν , να _τταΒχΛσλουΟοΟ . ¦ ιεν την θειον _λεντουργ _ιοΛ , _μι _3 οχην κει ! ευλαιειαν και πληρη Λ _^ _χισν . ε * σας _αποοταλι _) το τοι . _« υτερον συντομος αναλυσις της βε ! _? _λειτουρΥιτις για _ταχετι μιη 1 Μα τοΟ ΙεροΟ μυσττιριιυ . Μεσα σιην _εχχληοιαΒ ειναι που θα νοω _Οιυμε τα πλ ημμυρη τΙς καρδιες μας η μεγαλυτερη ηδονη της αγα . πης μας _τρος τον _οτνΟρωτιον κο . της αγαπης μας προς τον _θεον _» . - ΦΤΕΡ 1 Κ . ΟΥΔ 1 _, ΙΟ (· _Αντατιοχρι τοΟ μας ) . — Το Θ . Ο Ι . τοΟ χοριου μας _κατεδοΛεν εχ τοΟ ταμειου του ωρισμενσν ποσον δια την ουμμετσ Κην ομιχωριων εις _ιχδρομην προς _ιπισιιεψιν χωρων 8 που Επεσαν ηρωες κατα τον απελευθερωτιχον α Υωνα . , ΑΒΙΑ ΓΑΡΓΑΡΑ , 10 ( Αντα . ποκριτοο μας ) . — ·< 3 Βενικος Βρα | ι _ματευς της ΣΕΚ κ . Μ . Πισσας οτΛοδευαμενος υπο των οργανω . τικων γραμματεων κ , χ . Π . 'Α . στραιου και Α . Νεοκλιους επεσχε φθη την κοινοτητα ικτς χαι ω μιλη . σεν ενωπιον μεγαλης _ουγκεντρ ω . οεως δια τους σκοπους χαι τας ε . πιδιωΕιις των Ελευθερων 'Ερ . γατιχων Συνδικατων . Προ και μετα την υμιλιαν του κ . Πισοα ατηγγε > . θηοαν ποιηματα και εψαληοαν ασμοπα , νεανις δε προσ _εοερεν _εις τον κ , _ΠιΟυαν _ανΟοδε . σμην εκ _μερους της ΟΧΕΝ . ΣΩΤΗΡΑ , 10 ( _Αντατιοκρι του μας ) . — Ετελεσθη την ¦ π αρ . Κυριακην _μετ ' εξαιρετικης επιτυχιας η επι τχ _ ληξει των μαθηματων εορτη των κατηχητικων σχολειων τοΟ χωριου μας , ενωπιον αρκετου πληθους , 'ι-ι εορτη _περιελαμδανεν ομιλιας , εθνικοθρησκευτικον δραμα υπο των μαθητριων τοΟ δημοτικου σχολειου , σκετς , απαγγελιας και χορους υπο μαθητριων . Την ολην τελετην επεστεψεν δ Εθνικος Υμνος . _ΑΜΜΟΧυΣΤΟΣ , 10 ( ΤοΟ αντα _ποκριτου μας ) . — '/ Λι _ειαιρετικην ' _πιτυχιαν _ετελισυρ , την _πειρελθοΟ _3 αν Κυριαχην εις το χωριον Σω τηρα · _Αιψοχιχττου _, η _ιορτη των _κοττηχητιχβν σχολειων της _Ηκτνοτη τος . » Εν αρχυ _ωμιλησεν η _δ , . _'Αν . δρισνη Κυριακου , σ _^ χοΛ <) υ £ Ιος 8 ι * _εφημεριος της κοινοτητος _αιδ . Πα παγιειοργιος ανεπτυξε τους σκοπους των _χατηχητυιων , . _προετρεψε τους γονεις δπως ενιοχυσουν ταυτα και £ τιλε £ _> το εγιχωμιον του Διευθυντου τοΟ _ΔγκλπχοΟ Σχολειου , χ . Παν . _τελη δοτις εΛοηβηοε τα _χατηχητ 1 χα .. ' _ΜαβηταΙ καΧ μαθητριετι των κοχιι χητικων _ιςετελχοαν πλουσιον « αλλι _Τιχνιχον προγραμμιΧ _εθνιχοβρηοχιιι _τικοΟ πφι _«^ οιωνου ) μι _> _εγ αλτνν Ιπι _τυχιαν ΑΜ _> ιΟΧι 1 _ΣΤθε , 10 ( ΤοΟ αντα ποχριτοΟ _ειας ) . — Περι την Ιιηυ « Λιτερινην της χθες _αμαςαιι μ * _βορτιον πατατων αιιος 60 λιρων _εοταθΛιευμιΜον Ει . ωΟι _τβν _αποθηχειν συοτιεοασι < 3 ς _πατοτων τ _« 0 κ . Π , _Σιοκιλα χαι ανηκον _εις τΛ κ . Σταυρον _Κοζακον _, αν £ φλΛγη 6 ™ 4 _ _οι γνωστους _ουνθηκας . ΕΙδοποιτ-ι _θεισα η πυρ _ιχΑεοτιχη _κατεφυασε , » _ιι Λποτελεομοτ να περιοωθη μονον το α . μαςαΜ . Το _οορτιον _εγιιετο πχτρανω λωμα τοΟ πιιρος . ΠΑΦΟΣ . 50 ( ΤοΟ _ανιαποιριτου μας ) . — Ο Αρχιερατικος Ειιιτρο πος της Ιερας Μητροπολεως Πα οου Αρχιμανδριτης κ . _Α-νθιμος την παρε > Λχ _) οαν Κυριαχην ελ _^ ιτουρ γησεν εις το χωριον Γασα Κοιλα νιου . Μετα ιην θειον λειτουργιαν προσεκληθη _εις την Αγροτιχην Το ττικην Ενοσιν του χωριου _^ _σπου ιον προσεφωνησεν ο _γραμψοτευς της Ενωσεως . 'Αχολουθως δ > Πανο _σιολογιωτατος _ιιμιλησεν _ενωττισν πυκΛοΟ πληθους χαι _συνεστησε _εις αυτο , ομονοιαν , οτγαπην _κστ ! αδελ _ςχοσιινην δια να _ανοιχοδοαηοωμεν την _ιταραν _Δημσχρατιαν μιχς , Την _ομιλιαν τοΟ _ΠοτΛοιολογιωτατου διε κοπτον -πο _^ _ττετεψενετ _Μιιοκροτηιια τα . Ακολουθως _επεσχεψΟτι το _οιχη μα της Φιλοπτωχου _'Αδελφχντητος Τδ απογευμα της _ιδιετς ημερας ο Αρχιερατικος Επιτροπος Βια . Φου , επεσκεφθη την κοινοτητα Αρ σους , ΛεμεοοΟ , δπου _ωμιλτνσεν εις το οικημα της Φιλοπτωχου Αδελφο _τητος , ιι _, αρας τον μεγαλον ρολον της γυναικος εις τον _εΟνιχοαπελευ θερωτιχον * νω » α , χαι τον ρολον που 0 α _διαδραματιση η ' . _Ελληνις ΚυπρΙα εις τον _ειρηνικον αγωνα της αναδημιουργιας . ΠΟΛΕ / 11 . 10 ( _ΑνταποκριτοΟ μας ) . — Πρωτοβουλια του · _αιδεσ . _Παπσευβυμιου Μιχαηλιδου , Ιδρυθη ενταυθα : προσκοπικη ομας . Την 'Επι τροπην απαρτιζουν οι _Παποχυ & _υμνος Μι _^ αηλιδης _, Προεδρος , Χρηστος _ΚωνστανπνιΓης , _ταμιετς , Λαμ προς Ποταμιτιις , γραμματεως . Αν . τωνιος Χαραλαμπους και Ιωαννης Θεοδοσιου , _συμβουλοι , ΠΑΦΟΣ , 10 ( Του ανιοηοκριτοΟ ( ιας ) , — Με την _πρωτοδουλιαν της Ο . Χ , Ε . Νεανιδων Κτηματος Ιδρυον ται καθημερινως νεαι ΟΧΕΝ . Ο 0 τω το προπαρελθον _Σαιιατον νεανι δες της ΟΧΕΝ _επεσχιφθησαν την κοινοτητα Κοντων δπου _ειμιλησαν περι των σκοπων χαι _ετηοιιιχιεων των Ο-ΧΕΜ και του ρολου τον ο ποιον _διεδραματισαν εις τον Κυ πριαλυν _α-, _-δνο : αι ΟχεΛ _^ στριαι . ¦ Ακολουθος ενεγραβηοαν περι τα 30 μελη . Την παρελΟουσαν Κυριακην αι Βδιαι _νειινιδες . _ουνεχιζουοαι την ε _θνικοθρηακευτικην των δρασιν επε _σκεψΟηοαν την κοινοτητα ΚουχΧιων . _Μεανις ιχιιλησεν ενωπιον μεγαλης συγκεντρωσεως νεανιδων του χωρι ου περι του ρολου των ΟΧΕΝ _εις τον _αγωνα δια την ελειΛερΙαν _, χαι εις τον ρολον που θα _διοδρανατι σουν _εις τον αγωνα της αναδημιουρ _γιας του τοπου μας . ΒΕΡΟΣ Κ Η ΠΟΥ , 10 ( Του ανταπο κριτοΟ μας ) . — Το παρελθον Σαβ βατον _οι μικροι καλ > Λτεχναι του _ΘΟΙ « Φως * _Βεροσκηπου , ανε 6 ( βα οαν _ε-πι σκηνης εις το _κινημστοΟε ατρον Βεροσκηπου το θρησκευτι κον Εργον « 'Ο Βυρισμος * . θε ( 'α _συγχαρητηρια ν : _αι επαινοι αΕ , _ιζουν _«' ς _ττ _?> μικρους _καλλιτεχνας οιτι « ς απεδυοησαν τους ρολους των με _εζαιρετικην επιτυχιαν ,, _ΑΕΥΚΑΡΑ 10 ( _Ανταποκρι του μας ) . — Την _παρελθουσαν Κυ ριακην _ετελεονη ενταυθα η επι τη ληξει εοριη των κατηχητιχο > ν σχο λειων . ΩμΙληοε _σχετικεχ ο διευ Ουνων τα κατηχητικα θεολογος κ . Μ . _Χατ < ηγιακουμης , απηγγελ 0 ηυιιν ποιηματα και εψαληοαν αοιιοπα . ΣΑΣ Σ _ΥΜΦιΡ _Ζ / ΜΑ ΑΤ 0 ΡΑ 2 Ε _ΙΕ ΑΩΟ ΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΗΜΑ ΤΑ ΛΑΝΠ Η ΓΙΓΛΙΑ , ΧΑΡΤΑΙ ΚΤΛ . ΔΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ Το εν Λευκωσια Αμερικα νικον Προξενειον εδωρηοεν εις το Παγκυπριον Βυμνασιον 45 _τοκους λογοτεχνικων και λοιπων ελληνικων 6 ιβλ ( ων ως και αριθμον χαρτων και φυλλαδιων δια την _Γιβλι οθηκην αυτοΟ . Επισης εδωρησε πρας δια νομην εις τα λοιπα κοινοτικα σχολεια μεσης εκπαιδευ σεως των _ττολεων της νησου ετερους 210 τομους των αυ των βιβλιων , χαρτας και φυλ λαδια . Το εν Λευκωσια _Βερμανικον Προξενειον εδωρηοεν ωσαυτως εις την _βιβλιοθηκην του Παγκυπριαυ Βυμνασιου τομους _τινως _αιολιαν γερμβ _νιστι και _αγγλιστι ως και φυλλαδια αναφερομενα _εις την _λογοτεχνιαν και την ση μερινην ζωην της Βερμανιας . Εις την αυτην _βιδλ , ιοθηκην εδωρηοεν επισης αριθμον δι βλιων και φωτογραφιων ο γραμματευς της σχολικης ε _φορειας Λευκωσιας κ . Σ . _Ευαγγελιδης προς πλουτισμον τοΟ Ιδιου αυτοΟ τμημα τος της βιβλιοθηκης του σχο _λειου , αποχαιρετιστηριος ΑΕΜΣΙΒ Υπο του προσωπικου της Βεωργικης Τραπεζης και των επαρχιακων εισπρακτορων ε δοθη την νυκτα της παρ . _Τρτης εις το κεντρο · . · « Μακεδοντισσα > αποχαιρετιστηριος δε ξιωσ ις προς τιμην του _ατιοχωρουντος _οικειοθελως _της υπηρεσιας _της Βεωργικης Τραπεζης _επιΟεωρητοΟ αυτης κ . _Χαιι ' . Τον αποχωρουντα υπαλληλον προσεφωνησεν ο κ . Ν . Παπαδοπουλος , « στις επεδωσεν εις αυτον _αναμνησιικον κυπελλο ν εκ μερους του προσωπικου . ΠΡΟΣΕΓΛΗ ΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΑΣΟΕΗΕΙΠΝ ΛΑΝΙΑ 10 ( Ανιαποκριτου μας ) .- ·¦ Λογω των _ανωικαλων καιρι _κων συνθηκων _προοτιλεινησαν υπο _διαψορων ασθενειων ο | α _( ιπιλωνες του χοριου μας , με « αποτελεσμα την _τη-ωσιν των καρπων . Παρα τας αγωνιωδεις εχκλησετς _τ 6 ν ατιπελουρ γων πρυς το _Βεωργυιιιν Τμη ( ια Γπως ( _ιεταιοΟν ιις _« , _το χωριον ειδικοι Βεωργικοι Λειτουργοι και 6 οηΟι ) οουν > τους _εηιπτιλεοργοοε _, _οι'Λ « ιιΙα _μερμινα εληφθη εισετι υπο των αε « ιοδ ( ων τοΟ ρι ) 0 ενπος Τμηματος . ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΗΡΠιι , _ν ΛΙΟΠΕΤΡιΟΥ ΛΥΘΡΑΒΚΩΜΗ , 10 ( Του ανταποκριτου μας ) . Την παρ _ελθουοαν Κυριακην _ετελιοιη εν τω _ιερω ναω Πα _ _αγιας , Κανακαριοις , τοδ χωριου μας εθνικαν μνημοαυνον των ηρω ων του αχυρδνος Λιοπετριου Ηλια _Παπακυριακου , Χρηστου Σ αμαρα , Αν & ρεα Καρυου και Φωτη Πηττα . . Καταλληλους ομιλιας εξεφωνη σαν οι προεδροι του ΕΔΜΑ Λυθραγκωμης και _Ριζοκαρττα _^ . ου , ο Διευθι'ντΑ ς του 'Ρλ _ληντκου Βυμνασιου Αιγιαλου σης και αλλοι . Επι του κενο _ταφιου _κατετεθησαν παμπολλοι στεφανοι . ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ! ΑΙΜΑ Ο ΤΑΝ εις Ανερχεται επι του _ιιι / ιοΒΟι δια να δη _λωα-η Ιμφαντικ & ς , 8 > ιι ειναι Ιτοιμος να θυοιαση ο , · τι _πολυτιμοτερ ον _Ιχει , δηλαδη την ζωην τον , το _δλιγωτερον που εχει να ακεφ θη κανεις , ειναι οτι , & μεσος κινδυνος _ιπαπειλει την ζωην του . Ποι ος κινδυνος τω ρα απειλει τους Τουρκους η την χω ραν των , ωστε τοσον Ιπιδειχτ ιχω ς — ω ς Χεγουν τουλαχισ τον αι _πλη ροφορ ιαι —· να δηλωνουν απο του βηματος , εις συλλαλητηρια που _διοιργανωσαν , _2 π , εαν ιι αρχηγ οι των τους διατα · ξουν , ειναι ιτοιμοι να χ υοουν το αιμ α των _ιια την χωρα » των , πραγματιαο > ς δεν _μπορουμεν να _Ιννοηοωμεν . ' ΛΧΧ' & ν Ιαροχ ειτο να αυνε χισυη η φριχ τη _χ _αι αφορητ ος καταστασις η οποια Ιπεκρατει Ιν Κυηρφ _π $ δ της υπογραφης της _Σ υμφωνιας του Λονδινου , τοτε δια « οιον _Χογον την _ιπεγραψαμεν _ Δια να αποφυ γωμεν αντον τον χι νδννον του χωρισμοι , της καχυποψ ιας του αιματος χαι των _παλληκαριαμων , _υπεγρ αψαμεν μιαν _Συμφωνιαν , ιατω χ α ' ι εις β αρος μας . ΚαΙ δια να διατηρη _- αωμεν αρμονικας ΗαΙ _φιλιχα ς σχεσεις μετ α των _αυνοικων μας , διοτι αυτο _ανμψερει . να ει ς τους δυο , _Ιστειλαμεν ακομη και ιοι κ . Καραμανλη * ιι την Αγχ νραν χσι ΙχιΙ , _ιν μι αφ ακρατητου ενθουσιασμοι , το πνευμα _τι _) ς φιλιας χα ι της _ειΧιχρ > νους συνεργασιας ει ρε την πλεον _ιπισημον του Ι _κδη-Χωαιν . ΔΙν _αμφιαβ ητουμεν τον πατριωτισμ ο * των Τουρκων . ΚαΙ Ιχτιμωμ ιν πληρως τας Ουσιας τας οποιας ειναι Ιτοιμοι να πρ οσφερουν _ιπιρ της πατριδος των , αδιαφορον ποια ειναι αυτη η πατρι ς των , η Κυπρος η η Τουρκια , 'ΛΧΧ ' _« Ιναι ηο · τριωτιαμ ος η πρ οχ _λ ηαις εναντιον ανυπαρκτων κινδυνων Ποια χ ωοα των , _τουΧΛχισ τον ΙηΙ του _ιιαροντος , απειλειται και ποιοι τν ) ν απειΧουν , ωστε να _δμιλουν πιρ αΙ ματων χα ) πρασινων Αλογων Συλλαλητηρι α και Ιορτα ς ωργ ανωααν ηδη χ αι οι Ελλ ηνες τ _<} ς Κυπρου . Κα πραα ηΧ-( Ιου χΛι _αδες χιΧιΜων ΑαοΟ δια να Ηχουσουν τους ρητ ορα ς των δμιιουνχα ς χβι να _κυρωηηιιν αποφασεις _τνς οποιας ι · _Χαβ _ον . Δυνανται οι _αυνοικαι μαι _ιι , 'ιις- _ιναιρ _^ ρουν Ιατω και μιαν περ ιπτωσιν , κατα την οποια ν _Μβαμεν _ΑπΑ του βηματος το ζωναρι μας βια να _αηιιΧηαοιμεν γην ΜαΙ ουραν _ον Λ να ΛμιΙηαωμιν περ ι αιματων αφριζοντε ς ( χ Χυααης και φανατισμου _ Κηρυγμα ειρηνης , συνερ γασιας χαι ληθης τοι παρελθον _τος , _Λπινελονν χαι _αιιοτιΧαυΥ παντοτε οι _ιμιΧιαι των 'ΕλΧη _» νων ρητορων , < Ιτι ιις τας χ α · _ξαις των ηγετων ανηκουν ειτε του απλου λαου . Καθαρα η γραμμη των ως κρυσταλλος και _τιμιαι αι σχ _εψεις των . Ουδεμια χ αχνποψια , ουδεμια _πβικληαις , ουδει ς υπαινιγμος εναντιον της διασαλευσεως της ταξεως και τ-ης ιι ρηνης η των σχ εσεων μας μετα συ · νεται ρων μι τονς ιποιους Ιν νοοβ /« ν να ζη σωμεν Ιν πΧηρει _δμονοια , διοτι με _αυτδ το πνευ μα _Ιχλεισαμεν την _νπαθεαιν μας εις _το Λονδινον χαι την ικυρ ωααμεν _ιια ττ ] ς υπογραφης μας . Και 8 μως οι Ελληνες ιεν ν στερουν εις πατρι & τιαμ ον _χαβοΧου των Τουρκων . ' Αγαπουν χοι αυτοι την πατ _^ _ιια _χα > ν χ _αΧ ειναι Ιτοιμοι να βνσιααυουν _νπις αυτης . ' ΑΧΙα _διατι να πρ οκαλουν εις ημερας · χατα τας οποιας κηρυττουν την _αγοπην χαι την _ειρηνην Και & _ιατι να _ιλεπονν _ιχαρο υς Ιχ ει που δεν υπα ρχουν παρα . φιλοι , αφου φιλους _εζητηααμεν να δημιουργησωμεν και οχι θανασιμους εχ θρους Οα _ιπρεπεν , ασφαλω ς , η Τουρκικη ηγεσια να μελετα } καποτε τους λο γους της Ελληνικης ηγεσιας χ αι να _ιμηνεεται ικ των παραδειγ _ματων της . Θα ειχε πολλα να _εοφεληθη . Θα _εΕΧεπε πρωτον , οτι την / _ιοοοιον « αι την _ευημεριαν της πατρ ιδος μας δεν την _στηρι · ζομεν _ιπι ποταμων αιματος , αιλ' _επι του ειρηνικου αγωνος . Και δευτερον , ιτι Λα της _ινοτητο ς και οχι Ιια του χωρι _- ομου , _μπορουμεν να επιτυχω - μεν _τοΟτο . Τι χρειαζονται , Λοιπον , αι δια βεβ αιωσεις _απο του β ηματος ιτι Οι _χ υαωμεν το αι μα μας _ιπιρ της χωρας μας , ιταν η χω ρα αυτη , ιιοι _γνωριζομεν , ιτ « μονον δια της _ιι ρη _νης , της αγαπης χ αι της συνεργασιας μπορει να ζηση χα ι να _ευημερησω _@ _ΧιιομεΟα ειιιχ ρ ινω ς δια τΑ _καταντη / ια _αιτΑ _τι ) ι · Τουρ · _Μιχ ης ηγεσιας . Αν επροκειτο μονον περ ι _ιχδ ηΧωαεων _φτηνοΟ πατοιωιιαμου και . ρητορικων σχηματων , ωρισμενως ΙΙν Οα ανηονχουοαμεν . Καθε ηγεσια ιχει κ & _ηοτε τοιαυτα εκδηλωσεις χαι _εχΧαμ γιεις πα τριδορητορε _ιας . ΑΧλ ει ς την περ ιπτωσιν τυν Τουρκων της Κυπρου το πρ & γμα Ηα χ _αντ _// α νηαυχητιχον , διοτι , κ & π _οτε τους λογους , η _οχι , συνοδευουν και αι πραξεις , Πω ς πρ επει να μη ανησνχουμεν Χταν { ητουν χωριστα δημαρχεια η χωρ ιστα δικαστ ηρια δια να ζη πουν μαζι μα _ςι ΙΤ 6 ' ταν _σΧεοουνται τροφιμων η τα πληρω νουν _ακριβ ωταρα δια να μη _ΙΧΟονν εις _ιμπορ _ιχ α ς ανναΧΧαγας _ιιι τοι _ι _ _ΕλΧηνας Διατι αυτη η _μισαλλοδοξια και ο φανατισμος μεταξυ δυο συνεταιρ ων / Μπορουν αρα γι να μ ( ις εΙπαυνι 01 ΜΙΙΗΙ Μ « ΙΝΙ III 11111 Μ _1 ΙΙΙΙ « 110 ( Ι 1 ΙΜ 1 ΙΗΙ ΛΟιοπιν των γενομενων Για τοΟ _ιυτιου καιογνελιβν , « τι κομμουνισιαι κατα τΛν _εκδ ρομην των _τι _) ς _τιαρελΟοοοης _Κυριακες , 7 Ιουνιου , _εΙς _Πλαχρας _ειτροξινησον ζημιας _ε [ ς κηπους _τδν _Πλαιρων _, η λεγομενη « _Κβντρικη Βραμματεια _« % Εδ _ον » , _ιζεδωκα _χΟις _< 4 νακο 1 νωοη > ει ς την _6-ηθΙαν ομολογει 8 ιι _οτιαΓοΙ τι | ς αριστερας διεπρα ξαν πραγματι τοιαυτα ς _αυχημιαα και _καταδικαζκι αυτας . Ιδου η _ονετικη παραγραφος της ιν λογφ ανακοινωσιιιι ςι « . , . Ταυτοχρονο ( Η Κεντρικη Βραμματεια τ ( ς _« 'ΕΓον ») επιθυμει να εκφρασει και δια τοΟ τυπου τη ιτραγιιαηκη της λυπη τφος τους Ιδιοκτητες _1 κ «( νους τΟ _^ _Πλατρων , τιου _λαγφ _της _ττρω _τοφα _>· οΟς κουμυυοι / ι ) _οι | ι διε · πιστωσαν οποιεσδηποτε ζημιες ατα _οπωροφορα δεντρα τους , Η Λργανωση καταδικα ζει αποφασιστικα μεμονωμενες απρεπεις ενεργειες που συ _νειαλαν στη δημιουργια οποιασδηποτε ζημιας , Ηδη η Κ . Βρ , την επομενη της εκδρομης επιδειξε αμεσο ενδιαφερον επι τοΟ σοβαρου τουτου ζητηματος στελλον τας στις _Πλοιτρες μελη τοΟ Κεντρικου Συμβουλιου τΠς ΕΔΟΝ για να _εριυνησουν ι · ττι τοπου την κατασταση ·» . Αλλ' Κσιω και | _ι _« τα την _Κρωναν _, τι Οα _γ ( νη μ * την _καταστασιν αυτην ΕΙς αυτο το ζητημα 0 * ν ατταντοΟν οι ε ρυΟροΙ ηγεται , _ΤΓ ΤΡΙΚΟΜΟΝ ΑΙΑ ΤΟΝ _ΕΘΝΑΡΧΗΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΒΕΝΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ Σ , 10 ( ΤοΟ _ανταποκριτοΟ μας ) . — Υπο της _γενικες συνελευσεως των μελων του σωματειου _€ Νεος _ΑΙων _» , Τρικωμου , ανεκηρυχθησαν ως επιτιμοι προεδροι τοΟ σωματειου , δ Εθναρχης Μακαριος και ο θρυλικος Αρχηγος Λιγενης _, ως ττρω · τεργαται της Κυπριακης Ελευθεριας . 01 . *· »· ΙΠΑ ΝΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤ ΡΙΟΥ ( ΑΡΑ _ΤΠ _ΕΘΝΑΡΧΗ ( Συνηντη β ηααν _μιια τοι Υπουργο » Οικονομικων ) ΟΙ κοτ ' αωτως αφιχΟινπς εις ΚΛπρον κ , κ . Ιωαννου , _ΒενιχΔς _ΔιιυΟΛαηζ ιοΟ 'ΕΑληνικοΟ 'Υπουρ ν « Ιου 'Ε _^ _ιττοριου , και Δημητριου , Δ « _υΟινιης _ιης Βρςπιιζης ιι < Εα λΑ ? _Λς _, _Ιπισκ 6 _φΟηααν χ _04 ς των Ε Οναρχην , ' υι _ΔνεκοινυΟι Ι * τοΟ Βρα _^ Ιοο ιοΟ _ΙΛακαρι _νποποι ) ι η _ΙιτΙοκεψις ητο _ψιλ-οφρον _^^ ιν φ * _Λχως . ΟΙ κ . κ , Δι || Η | τρΙου και _'ΙωΛνΛ _) ( _ΧΛΟΟιυΛιΛΝΟι _ιπτο τοΟ ΠρισοιυτοΟ _της _Ελωδος κ . Χριστοπουλου ου _νηντηΟηοαν ωαοωιως μετα τοΟ Υ _ττουργου _τΛι _* υ _! κο ο ιικ _6 ν κ . _Οβο χ *»*» . ΔΙΟΤΙ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΤΗΝ ΣΥΖΥΒΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΗΝΕΙΑ , 10 ( ΤοΟ αν ταποκραοΟ μας ) . — Υπο τοΟ _δικαστοΟ κ . Στ . ΕυαγγεΜΓη _κατεδικαοθη σημερον ει ς ενας Ετους φυλακισιν , ο εκ _Χαραβδ Κωστας Δημητρη _Κετισης , επι τφ _δτι την 30 ην παρελθ , Μαιου _επατεΟη κατα της συζυγου του Ειρηνης Σαββα Μαντη και ετραυμα _τισεν αυτην , Ο καταδικασθεις ειχεν _ι £ , α _ιφανιαΟη , _κατεζητειτο οε υπο _τη > _ωοτυνομιας , ΟΓτος ειδοποιηαε χθες τον εν _Κυρηνεια _αστυνομικον σταΠυον _οτι _ηΟε λεν να π « _ραβο 0 η Τελικως ο 0 ( ος συνεληφθη _κι ς τα Βραφεια Ευημεριας και προσΛχΟη ενωπιυν τοΟ Δικαστηριου . Ο περιεργος ουτος δραπε της _ιβαρυνετο με 7 / προ > _ιγοομινας κατηγοριας ποικιλης « ρυσεως , _ΑιιΑΒΝιΙΡΙΣΙΒ ΤΙΙΣ Ε , Τ _, _Υ , Κ _ΑΒατ' _ανακοινωσιν τη _> Βενικης Βραμματειας της Ενω _σεως _Βμαπεζικων Υπαλληλων Κυπρου , η Λαικη Τραπεζα _ΛεμεσοΟ Λτδ . _» Γι' _επιοτολΒ _ις της , ημ , 9 ) 6 ) 1939 , προς την _Βενικην _Βραμματει αν _της « ΕΤΥΚ » , _Ανακοινο ! δτι παρεχε ι πληρη και ανεπι _φυλακτον την _αναγνωρισιν της προς την _οργωνκσιν ταυ την . Ουτω _, Για της Αναγνωρισεως της « ΕΤΥ *» 6 πο _της _Λαικες Τραπεζης _ΛεμεοοΟ , η μονη Τραπεζα ητις ιιπολβι νασιν ειναι η Τραπεζα Τσιαρ _πεται να _ανοτν * νωρ 1 ο ( ι _την Ε τερτ , _ιχ αρα _τΠ ΔιευΟυναβι της οποιας και γινονται _οχε τικα _διαΙημοπα . 0 _ΜΟΥΦΤΚΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Χ 0 ΥΡ _1 ΕΤ ΚΑΙ Τ _3 ΥΣ _ΕΟΚΙΣΤΑΣ ΡΟΛΟΣ 10 . _^ . « Λ Μου ( αης Ρο δοο Σουλειμαν Κα « Α » ι >/ λ » ιυ ιδ _^ λω « ν ιις _ιρυτηαν « _βιιοαν ηρ 6 ς αυ τον _ΙτιΙ τιληρο _^ ορ _ιοο της _τουρκου } _ιι _^ _ηιιερι & ος « Χουριιπ » , 8 _τι < οΙ μου αουλμανοι τι < : Ροδου 4 _νηουχουν 4 κ _τ ? _λ _τιαρουοι _» εις _Ροδον _τΟν _ΛνυρΟν της ΕΟΚΑ » « τι _δικ γκ > _ριζιι τοιοΟΙον τι , . 0 _ροφολογιωτα » ος . _αψοΟ _ικληροφορι | _βτι δτι αι ιι _ι _ηααι τ !)< * Χουριιτ » ) οι-. · ουντε λοΟν _εις την * Λταυι ( ν · τ _& ν α / , _εαη αν τΩν δυο _χωρδν _^ _ιτονιαιν βτι « _μι αυτη η _ιβημτφιια ιιναι _ψΕυτ _^ _οιν γοιψΛ τιποτε οο 4 < ιρ 6 ν * . Εν _συνιχιια 6 Μουφτη » Κασληο νλου ιι ™ τα ( ι ? Κ · · _« 'εδΟ στην Ρ 66 ο _, ™> Αις ιορι < το _ειιτα , οι ' / ρι _οτιονοι κο : 1 οι μουσουλμανοι ζοΟμ £ _αοελφομινοι και _ωινεις _διν μπορει να _ριντασθη οτι βα _διαφωνηοουμε κα «« ε . Εχουμ * ζησει μαζι και ευ τυχουμε ι | δυστυχουμε μαζι . ΚαΙ ειναι ολωσδιολου <|· εμμα δτι ανησυ γοΟμε απο την παρουσια των παιδι Ον _της ΕΧ 3 ΚΑ . Ειναι βλα καλα αι * ια , _βρονιμοι _δεν Εχουν δωσει αφορμη _τοατε και _δεν Εχουμε _κανεια λογο να ειμαστε δυσαρεστημενοι μαζι τους » . Η ΓΡΕΤΤΑΝ _ΙΑ ΓΥΣΣΟΔΟΜΕι ΝΕΑΝ ΡΗΞΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΟΥΕΖ Εφοδιαζει τον * Ισραηλ με υποβρυχια *—Δριμεια _επιθεσις του Αι γυπτιου * Υπουργου _'Αμ-υνης κατα της Αγγλιας · _ΚΑΜ'Ρ ΟΗ , ΙΟ ( _Ρεσυπ ' . ρ ) , — Ο _ΑΙγυιττιος Υπ ' . υργ _& ς Αμυνης Συν _τσγμιΒιαρχης Σαλαχ Σα _>^ μ _ι . _ττι . τ ( θ € ται σημερον 6 ρψιως κατα της Γρεττανικης . _τιολιτικι _^ ς εις _κυριον & ρ _& ρον δημοσιευθεν » ε [ ς την _εφημε ρΙΓα * Αλ _Βκομχουριο » . ΕΕς το ρη 0 £ ν αρθρον τονιζεται _εμφοντιχως , 8 τι η Αιγυπτος Γεν θα απσκατα _στησιι τας σχεσεις της μετα της Γ _ραττανΙας _ιχ , _τος £ ω _^ η τελευταια απολεση _ιχασαν _ελττι & α αντιστασεως κατα τοΟ αναη ' : > _σοομ _^ νου ΑραΛι κοΟ ' . _ΡνικισμοΟ _κοει μεχρις δτου τιοω ση ινα _κοτοπρυχετσι απο το _συναισθη μα ιοΟ Σοαεζ και _αναγνωριση την αχεραιοτητα της ΑΙγυτποο και τα δικαιωμα να 6 _? αρμοση ιον Ιδικων της τροπον ζωης και δχι εκεινον τοΟ Κασσεμ , τοΟ ΧουσεΙν και τοΟ _Μπεν Βχοοριον . _^ Η ΓρΞΒΒταΛ _* ι- _^ ¦ _τονιζω π * _ραι τι _, ρω 6 Αιγυπτιος Υπουργος — χρησιμοποιει τον _Ισραη , λ ως το α _( _χιιηρ 6 ιερ : ν και _ιοχυροτερον _στλον της _εις την _Λνοογειον . _Προακρατοι _ττληροςοριαι _κοπαι & € ιχννουν | δτι η Γρεττανια _απεςυσιοεν _υτιως £ , πι σπεοσι ] την _αποοτολην _υττοβρ * _-χι ( ιω' _^ εις τον Ισραηλ υ _αττοιος _ττροτι _θεχαι να _ουτνεχιση τον α _}& Λχ _ττρος _ει _, ασφαλισιν διοδου δια τοΟ Σου εζ . * Η Γρεττανιο : ει ? οδιαζ » : ι ωσαυ τως την _ΜορδανΙαν — ιιροσι > ε . τει ο κ . _Σαλεμ—με τι _^ _Λεμικων Ολικον _, Το ερωτημα ειναι — _καταληγει — εαν η Αγγλια ειναι εις _Οεσιν να _ελεγ- _^ _η Τ 0 _'Ρ _6 _^ Ι _^ _σω τ 03 ΠΡ ° _^ δρου χου δεδομ _£ ου ι δτι δεν η . δυ < _ττο να διατηρηση _ελεγχο ν επ ' _συτου _βταν ο Μουρι * Ελ Σα _£ ντ _ιυρι σκετο εις την αρχην » . Η Ρ 8 ΣΣΙΑ ΑΠΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝ 02 ΙΝ ΤΟΝ & ΥΤΙΚ _0 Ν _ΗΡΑΙΙΟΤΙΚΟΝ _ΔΥΝΑΜΕΟΝ ΕΚ ΤΟΥ : ΓΕΡΟΛΙΝΟΥ . ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΒΕΝΕΥΗ , 10 ( ΡεουπΕρ ) — _Ατχ _καλυφθη σημερον , οτι η Ρωσσια ε . δημιουργησα _« ρισιν εις την συνδια Ο ΒΚΡΟΜΥΚ _Ο σκιψιν των _'Υττουργιιν ιων _'Ει , _ωτε ρ ( κων των Μ . _Δυιωμ _/ ων μι την _αιφνιδι αν _ουτης _αιιο-Ιτησιν προς _αττο _χ ωρησιν των _Δυτικυν δυναμεων εκ . τοΟ Γερολινου εντος Ινος Στους , Ο _εκπροαοτιος τΛς 'Α _^ ιερικανι Ιι _ιναρα τη υιος _αννΜ & _αΙααι ς _τιι ς ' _ιξαημερ ου • Ατλαντικης _£ _υν _^ _Xι _) _αιιυ _^ _- _*} ιη _{(} ΙΟιτη _οΙοι τοΟ _ΝΛΤΟ , _ιχ _ιΧισΟ η _ιι ς την αιθουαα γ _ι ' _οΟ _Οιυντ ) ιΙναι _£ υ εις _ΑονυΙ _νον _, ηηρ _ονοι _η χ , ς Ηααι _λιασης της _'Αγγ λιας , υ _αιαια Η « _υ _ανεγνωαι Χυ γον , _οιινισιωαα ιις γ « μιΧ η * _νιι το _Αντιλ ηφ θουν / ιρ ) _ρ μαλωσουν _ιικταξν Βπ > ν , _ΚΧ , } αμ 6 ν , )< Ην _) υμως Η η Ιη ιων 1 υ _μιλων ταν Ν ΑΤΟ _αιαναινςιν η _μιχ _α _» ΙαΧπν _& Ια , χ ης _αηαιης , ) _Νιγ . _Ηριττ η νΙ η ζη ηι γη ( Ιρ _/ _ιπα / _ι & ν μονον ηο _ρον ~* τΛν _ιναλιον _ιΧουιυν — _Η / ι Λ τα (/ _Λοπι τικ » κης _αντιπροσοπειας κ . Αντριου _ΜπερντιΥκ εδηλωυ * . ν ( οτι αι νεαι Σοβιετικοι _τιρ _^ τασεις _υττεβλη _^ ησαν _αιιρσκιδοποιητως χθες _υπο τοΟ Ρωσ σου Υπουργου των Εξωτερικων κ . Βκρο _^ _ιοκο , Ο κ . _Μπερνηγκ ιιρο _σιβεσεν , δτι δεν Οηαρχει £ . ν _* _ειζις _διι Οα -προχωρηση η _συνδιαοκεψις αΟτη Ιττι τπ βασει των προτασεων τουτων , Τωρα Σχομεν απισΟοδρομη σει _^ _ειττεν . ' Η _, σημερινη κρισιμος συνοδος της _ουνιιιασχει _}* ως ηρ _/ ιΟΕ τ 1 _^ την * _οιοτν της νιας _Σοβιετικης απειλης σια τα Γερολινον . Ο κ 4 Βκρο _ _ιυκο _ι _^ Υιλ λετσι δτι ετονιοεν ( οτι , _ιαν η Δυ σις διν σε _^ υρονησ (] Ι η Ρωοσ _ια δεν 0 α _ετιιτρεψη να ( _ΧΛιχισΟη το ση _με ρινον καθεστως του _ΔυτικοΟ Γε _ρολινοα % Η ωπο 31 _ηιιερων συνεχιζαμε νη _ουι « διασχεψις ευρΙοκι . τα : ι ηδι _^ εις το χειλος της καταρρευσεως , Λ 1 ΔυτικαΙ δυναμεις — _Γρεττανια _, Βαλλια και * Ηνωμενοι _Πολιτειαι — _κιΕτηγορησαν τον κ ( Βκρθ _) _υ > κ _/> οτι _προσπαθει να _εττι _^ ερη _διακοαην ιων συνομιλιων . ΑΙ Σοβιετικοι τιροια σεις τιρος καΟοριομον Ινος Ετους ως ωριου δια την _διευΟιτηαιν του Βερμανικου προβληματος Β . _ττεσεν ως βο _( _ιΦα κατα της Δυσεως . * Η _ΣοδιετικιΙ _αξιωσις _διετυηω θη υπο του κ . Πςρομυκο την παρελ _Οουσαν νυτι _, τα χαιω την διαρκειαν μυστικης ουν & δριαοεως των . _τεσσα ρων Μεγαλων διαρκειας δυο και _ημισειας ωρων . Το σχεδιο 1 _Βκροςαυκο καλει την Ανοτιολικην και _Δυτικην _ΒερμανΙαν να _διοπτραγ _^ ιατευΟοΟν την συναψιν _συνθηκης εΙρηνης και την _εττανειω σιν οωτων εντος ε ος _υτους , Εαν η Δυσις , ιδηλοσιν δ κ . Βκρομυκο _, _παρεμτιοδιση το Εργον προς την συνΟηκην εΙ ρηνης η Ρωσσια και αι _λοπται 'χωραι του Σοβιετικου συνα σπιο _^ ιου Οα υποχρεωθουν να 6 πο γραψουν _χιωρισ-. ας αΛ * ηκις ειρη . · ης μετα της * Ανατολικης . Βερ ιανΙ σ ( . Ο Αμερικανος κ . Μτιερνπγχ ιδηλωσε ουνοκ _^ _ωτς δτι η Ρωσσια ι _ττοΛ < _εισαγει εις _τη' . ' _σΛΛιασκιψιν τα _στοιχειον της _ωιιειλης . Λ 1 ΔυτικαΙ δυνα ( ιεις _ΟΥωρουν τας Σοβιετικος _προτασεις ως _απαραδεκτους _λαγφ τοΟ δτι αυται _σημαινουν διο : ιτραγιια _τευσεις υπο την _οττΕιλην _ιε > _υεσιγρα _φου _. ΑΜΕΤΑΓΛΗΤΟΙ 01 ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΣ ΑΒΚΥ ΡΑΣ ΔΥΣΠΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΥΠΟΥΛΩΣ Κατηγοριαι κατα του ΕΔΜΑ . —Επιθεσεις κατα των _Κουτσουκ και _Νχεκτας . ΑΘΗΝΑΙ . 10 ,-- Η Αθ _€ ιιδο _* ΓΑΛχ ' εις την Αγχυραν _ημιερησια _εφηωε ρις < 2 αφ * ρ 'Αζαμ _ΙΤοστασι * _κοεκχ ¦ κρινει τους Τουρκους της Κυπρου ) τιου θΛ . _τιτιολιτευο το : ι τον κ . Κιου τσ _^ υκ « αι τον σχζ ν _& _ΟΛ _^ ργο _^ ην του Μ τονιας _ι ' Η εφημε ρις δημο _σιευει δηλωσεις του κ , _Κιουτσουκ _^ ο οποιος ειταν δτι οι _Τουρκοι της Κυπρου οι οποιοι κατα την οιαρ κειαν της κρισεως δε , ν ετολμων να εμςΧΛ _· ι < τθοΟν τωρα καμ _ουν τον ηρωα χαι _χηρυσαινται εναντιον του , _ενεργουντες να εκλεγουν _βουλευ , _ται της Τουρκικης κοινοτητος . ΕΙς την _Πα ? ον ο Ιχσαν _'Αλι > _αττειλει _, δτι 0 α εκ & ιωζ _, η εκ τι _^ νησου τον κ . Κι ουτσουκ και τους ουνερ >· _ατος του , Ο Τουρκικος τυπος , εζ αλλου δεν θι . &> ρ £ ι _Ικανση « ιΒ | τιχην την εν _Κιηρφ _κοΒιαστασιν | την β _*/» £ ιαμ » οε της _ΚωνχιταντινοιΛτολεος την Λνη _συχει η Ελλειψις _φιλικων _αισθημω τον των * Ελληνα »» προς τους Τουρ κονς της νησου χαι α _^ _οδιδ * . ι εις την _$ μγ αν & ην ΕΔΜΑ διαφορους _ττροθε σεις , οΟανουοα _μ . εχρι του οημι . ιου να _Ισχυρισθω , δτι οι Ελληνοκυπριοι ε _^ _αοχουνται εις τον χειρισμον των _δτιλων , Η _« Τζοαμαουριετ » £ χει και αυτη _εττ _^ _λαζεις _υσον αοορ _^ _ι την _συνεργασισΛ _» _'Ελληνκτν και Τουρκων της Κυτιρσυ ( ενω ομολογει δτι οι Τουρκοι εχουν παντοτε τας _χωριστι κας _επιδιωςεις των . Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΒΩΒΕΙΟΥ ΤΟΥ Π . _ΠΝΜΣΙΟΥ ( θα στοιχιση 40 . 000 λιρων ) Κατα την _προχθεσιλην _συνεδριαν της η Σχολικη Ε φο _ρεια Λευκωσ ιας _εζητασε το ζητημα τοΟ επαναδιορισμου τοΟ προσωπικου του _Ποτνκυπριου Ι _' _ομνασΙου και του διορισμου νεου προσωπικου , α ναλογως των αναγκων του σχολειου . _Απεφασιοθη ωσαυτως δπως ζητηθουν _προσοοροι δια την εττεκτασιν _τοο ανεγει ρομενου παρα την Παλλου · ριωτισσαν νεου παρθεναγω _γειου το οποιον θα _στονχιστι περι τας 40 . 000 λιρας . ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ Α 8 ΕΡΩΦ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΥ ΠΡΕΣΓΕ ΥΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ . 10 ( Ε . Ι . Ρ . ) - Ο · Υ . πουργος τ _&^ Ε _^ ιοτερικων χ . Ε . Αβιρωο ιδεχΟη σημερον εις ακρο ασιν τον _ιντουθο : Τουρκον _Πρτο _& ευ την και συνομιλησε _μετ' οωτοΟ ιπι θεματων _αοορωντων τας δυο χω _ρας . ΕΘΝ ΟΛΟΒΙΚΗ _Σ ΑΛΑΟΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ 01 ΤΟΥΡΚΟΙ ] ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΘΑΒΕΝΕΙΑΣ Εαν γιν _·( 5 _δεκτλ η αξιωσις των το _τεοσσστδν της Τουρκικης _μειονοτητος θα υπερβη _τι > 30 ο ) ο . —Εαν ' _τεθη ως βασις _μεταναστευσβως τδ 1914 το > _ιιοσοστ 6 ν θα _αυξηΟγ ] εις 25 ρ ) _ο . ¦ ΑΘΗΝΑΙ , 10 ( Το ν ανταποκριτου μας ) . — Ως σας _1 _· _τηλεγραφ-ησα ηδη ,, εκ κα ) . α > ς πλ ηροφορημενης πηγης _Λρο πυ πιει οτι ο ι ! Βοιο « θ ) Ιπ _, _ιικοΗουν οπως , εις την αυμ ιααιν περι Ιθαγενειας των Κυπριων , η οποια εξεταζεται _υπο της _υηεπι ι · ροιι >?? _χου Λονδινου , _περιληφθη διαταξις απονεμουσα την Κυπριακην _ιθαγενειαν χ αι εις τους _αναχωρησαντας _ικ Κυπρου Μουσουλμανους απο του 1 378 χαι τους απογονους τοπ . Εις το _Ελλ _ηνικον αχ ε-Ιιον περι Ιθαγενειας προ βλεπεται οτι θα δικαιουνται _ττ ς Ι Κυπριακης ιθαγενειας οι _ανοχ · _χ _ωρ _ησαντες εχ Κυηρον αηο τον 1914 χαι _ι φεξης . Εφ ' οαον βααις χρ ονικη _τεβ η το 1914 _* _υποΧογιζεται οτι 30 . ΟΟΟ _Τονικοι θα δικαιουνται ν αποκτησουν την Κυπριακην _ιθαγ ενειαν , αν < χ _€ ιβ αζοντες ον ' τω το ηοσοοτον της ' Τουρκι - κης μειονοτητας απο 18 _^ εις 20 % . Α ν _ηθελεν επικρατη - σει η Τουρκικη _αποψις , τοτε το ποσοστον των Τουρκω ν τ _· ης Κυπρου θα υπερεβ αινε κατα _ποΧυ το 30 % . Τας ανωτερω πληροφοριας αναγρα φει σημερον η ι φημερ ι ς «' ΕΙ _ενυερια * , η οποια , εις σχολιον τον πολιτικου συννακτου αυτης , αναφ ερει οτι « _ι Τουρκικη Ιπιδιωξις προς μι · τα βοΧ ην τ ~ ης συνθεσεως του πλ ηθυσμου της Κυπρου οια της τεχνητης αυξησεως του αριθμον των Τουρκοκυπρ ιων , η οποια διαφαινεται α _ _ιο / _ιακρου , Ιλ α _^ _εν ηδ η _ανγκεχρ ιμενην μορφη _ν ιπ ' _ευκα _^ ι _^ _ιτ < 1 , αρξαμενων συζητησεων δια τον χαθο ρι _σμον των προσωπων χων δικαιουμ ενων της · ιθαγενειας της νεας Κυπριαχ ης Πολιτεια ς , Περαιτερω _αιεοδι δει την επιδειχ νυομενην _ιτ > Κυπρω ΤΟυρκικην & διαΧΧ _αξι · αν , ω ς χ . αι την απρυθυμ ιαν της Τουρχικης ' κυ βερνησεως να προωθηση τα ς συμφωνη θει σας ει ς Λ γαυραν συνομιλιας προς ρ _υθμισιν των εκκρεμων Ελληνοτουρκικων ζητημ ατων , ει ς την χ αταβ _αλλομενην Τουρ κιχην προοπαθειαν να εξα πφα _Χισθουν < _£ ια _του _^ Τουρκονς της Κυπρου τα μεγαλυτερα δν νατα ο φελ η , χωρ ι ς αντιστοιχους υποχωρησεις . Αννοειται οτι η Τουρκικη αυχ η _αξιωσι ς θα χατα _πολεμη 0 η _Ιρρωμινως τοσον υπο της _^ Ελλαδικ ης οσον και της ΕΙ _- Χηνοκυπριακη ς αντιπροσωπειας ει ς την Μιχτ η ν Επιτροπη ν τον Λονδινου _* διοτι παρουσιαζει σοβαρους κνδννονς _ευνοΧο γικης αλλοιωσεως του Κυπριακου πληθυσμου , προς οφελος της Τουρκικης Κοινοτητος . Διοτι οι Ελλ ηνες Κυπριοι , οι οποιοι εγκατελειψαν την Κυηρον απο του 1878 , η και του 1914 , ειναι πολυ _ολιγωτεροι των Τουρκοκυπριων , ιν παση δε περιπτωσει ουτοι και οι απογονοι των εχουν _αποχ ζχ _τααταθη ικανοποιητικω ς * κατα το μαλλον η ηττον , εις τας διαφορους χ ωρας ' οπου κατεφυγαν , δυσκολως οε θα εγκατελειπαν αυπΙ _£ και την _νεαν των ιθαγ ενειαν δια να επανεγκαταστα βουν εις _Κνπρον . Αντιθετω ς , οι Τουρ κοκυπριοι οι εγκαταΧε _ι ψαντες την Χυπρον αηο τον 1878 ει ναι πο ~ Χη περισσοτεροι , οι πλειστοι δε τουτων θα ησαν διατεθειμενοι , δια λογους φνΧετικους και πολιτικους , να Ιπανεγχατασταθουν ει ς _Κυπ-ρον δια να τονω σουν το Τουρκικον στοιχεισν . Οι κινδυνοι εκ του τοιουτον ενδεχομενου ειναι _βοισοωταγοι , δια τουτο & ε επι βαλλεται , κατα τους _ινταυβα πολιτικουςκυκλους _* η _απο Ελληνικης πλευρ ας Ιπαγρυπνησις προς αποτροπ ην των κινδυνων τουτων . Εν παση περιπτωσει , παντω ς , οι _αυτοι κυκλοι θεωρου ν Ατι η Τουρκικη αυτη αξκοσις θ' _απορριφυη απο _τ ?) ν Μικτ ην Επτροπ ην τον Λονδινου . Δ . Α . ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΝΕΑΙ ΦΗΜΑ ι περι παραιτησεως ΤΟΥ ΣΕΛΒΟΥΤιΙ _ΛΟΤυΤ ΛΟΝΔ 1 ΝΟΝ , 10 ( Ρεουτερ ) . — ΕΙς σημερινον δρθρον των οι « Ταιμς » επανερχονται επι της πληροφοριας των , δ- ν Ο £ ελγο · _αιν ΛοΟντ . τι ο Αγγλος Υπουργος των Εξωτε ρικων κ . _ΖεΧγουιν Λ 60 _ντ , θιι εγκαταλειψη το Φορειν Οφφις . Ο αρθρογραφος α · αφερει εν κατακλειδι , δτι οι ιΤαιμς » 6 εν ειναι _κυβερνητικον δργα νον , αλλ . ' _ΟΛιζαρτητος _εφημερις , οητευθυνομενη προς τους ανθρωπους της λογικης και της καλης θελησεως , περαν Κομματικων αποχρωσεων . ΤΟΥΡΚΟΣ λοχιας ΥΠΟ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΝ ΚΡΑΤΗΣΙΜ Συνεληφθη την ιιαρελθουσαν Δευτεραν και ετεθη υπο κρατησιν ο εκ Λευκωσιας αστυνομικος λοχιας 'Εκρεμ Ρεσμη Χιλμη , εν οχεσει με εζεταζομενην υπο & εσιν κλοπης α _^ ικειμενων του στρατου . Χθες την πρωιαν δ συλλη - φθεις , Τουρκος προσηχθη ενωπιον του _ΕΙδικοδ Δικαστη ριου και εξεδοθη εναντιον του _διατοτνμα τετραημερου κρατησεως . 0 ΚΥΓΕΡΝΗΤΗΣ ΕΠΑΝΕΡΧΕ ΤΑΙ ΑΠΟΨΕ 'ι _^ τιανερχεται _οπτοψε _ικ Λονδινου α Κο _& ρνητης _2 _ερ _ΧιαΟ ι _» ουτ , οστις *! χε ιιταβι _ _ε 1 ι _: _^ ν Αγγλικην _ττρωτει'χκΛχτν κοτα _ιην _τιαρελΟ , IΛδο _^ ια & σ και _διεξηγαγε , συνομιλιας μετα τοΟ * _Υτιουργο 0 των · Αποικιων τον οττοιον _ενημερωσεν _ι , _πι της μ < χρι _το _€ 6 _η _τιορειας τΟν εργασιων τιρος ε 4 Ο _|> _μοΥην της _ονμψωνιας του Λονδινου _ετιι του Κυπριαχου . ΕΙΠΙΕΡΙΚΗΝ ΘΥΕΛΛΑΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ II ΜΠΘ _1 ΥΙΙ 2 1 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚ _ΩΝ ΑΕΡΟΠΑΑΝΠΝ ΕΙ 2 _ΑΒΒΛΙΑΝ Ο Ντε Βκωλ εβυΟισε το ΝΑΤΟ εις νεαν σοβαραν κρ ισιν , _γραφα ι > τυπος , —« _Ριογ μαι εις το _οικοδο μημα του ΝΑΤΟ _οραται δια γυμνου _οφθαλμοι » , ΛΟΜΛ _ιΜ ΟΜ _, 10 ( _ι _* _. ' / ι _α-, ω _< _Λαις της ΒαλλΙι ' ις οπ ( . κ μη _υτο . _δ *· Χ _** _ι IV _ΛτιοΟηΜυσιν α | _ιερικπνι κων _ατθ ( ι ικων _δπλων _κ « _ι πυραυλων _ετιι _ιτ ι ) ( _δΛ _^ χ της . _Λν δι , ν _τι . 0 » χ ) ν _ταΟτα υιι υ _Βαλλικον ι'λυγχον | ενι _σχνχ » . Ετι _πιριοσοτιρον την αημι _^ ου μενην Λτιο καιρου , ι . Ις την * ΛγγλΙ αν ο ι'ιλογον _κινηπιν . υυι ι _, _ι 50 _Ε ο _γιττικοι ΜουλευταΙ & ια _τιρΛταο _» ως των -προς _ιην _Ηιχιλην _τι > ν Κοινο τητ <·> . > ε _^ ηττιοαν _α-πΛ την Μ ( _- _* : π ( ινι κην _Κικιιρνηιιιν να _ινκαλοιΛησι ) το ιιαρΛ . _διΛγι ιι _τη < _Βολλιιις κ « 1 να Λρ νι ) 0 _| με την πειρι ! ιν της την / . _ιι « _οΟηκιιΝιιν πυρηνικων κωνων _υιιο Α _ιι ι ., : _χ . λΙ , · · Β _„ ( _' _^ - '·'· ι · 1 1 , ν * αυτης _τιρΛιασβως ζι _^ _ιειται επισης _οκως _< _νηη _( _νοριυθη η μ _^ ιαοπαιηαιΛις _αιια του γαλλικοι ) _ιοω _>) ουΒ , ι . 1 ς την Αγγλ ( αν _αμερικανικων _ΛΒοινηλα , « 4 ιν τα _οιιοια μι . _ταφι . | χ < υν _ιιυρηνι _Μ _* ς _Λομβ / κ , Βενικη _ιι . Αλλου ιΙ _« ι η διατ ι οι ( . ) σκ ( δτι το Ιιμγατικον _κο ηια τηΒ . Αγγλιας ε ι . Ιρ ( ο > νι ! . _τΒι ι * . | ς ιος _τισριΒ , ιο » . * ι ! ς _^ _Ιςιρων _γεγ _^ νατο _ιν τα _αιτοΒ « _Β . ι _^ π _πιΟΥΛ _^ ν να βαρυνουν κατα _τρΛιιον Λιι & _-ι < _ιοισπκον ιτιι _τη < ν _'/ χη _* _: _του ( _«(^ κ ( _νΛ _» Λ »· ς < _£ _πος δια το 'Κ ρΥΒςτικοι' Κοιηια _τιροΕρχι _, _ται _αιιο το _γεγονΗ οτι α ιυ : γιχ . _οτιρα ' _^ _ργππικα ο _» Λ' 6 ιΜπη _λιηιΛαν-οιΛ ' _Λτκ > _ιαθ _€ ις δια την απαγΛ _^ _ι . υ _^ _ιιν _ιης εγκΒΠιιι > τΛοι . Μς _ατ _^ _ινκων 3 _ιιι * . ( . ιν « Ις ιο ι _^ γγλικον ι . _δ'ιψ' ) Β . ( Η ι ρνιπικη ι _^ _ημπρις « _Ν ιιι _ι _ηΧυ _Χι ρλανι _» Λν « ι'ι- _(> ι . μι * , η _^| ς _ι , κ κι _νησεις αι / ιΛς ( ι < ι < _ρι ιι _' πι _» ιι οτ ι ηΙ ΛΙο * ιαρ > : ιι των _εργοιτικων ο _» . Λθ ( κα . τον δι . ν _Λ-ητιτ _» , _λικ _» ν μι |«> ν ( . ν _*/ Λιιν _/ , _κδηλ . ι . _Ηιιν _, αλλα _Βνι _^ _ιςιν της μι τα _ιΜρο _| ι ] ς τιις κοινης γν < ι >( ιης κ _< πα των _αιομικον _ΑΛαιΛ ., ν εις την 'Λγ > ν _ιαν . Τν Τι _^ υτ , _Μ ς αι ΙΙ ρι . _πανικιιΙ _/ _φη μι ( ΑΙαζ γ (*& _$ ηυ _* _πημερον _, _υτ _< η _ΙιριΛτανΙα _ι-Ιν _^ ι ι _διιιιεΟιιιιινη _ _ι _/ . ι _^ υρι | _Λαστ . ις δια _ια 250 Λμι _ρικα νικα . _καταδιωκτικα - · Αοιι 4 _· ιιρ _& ιιιιι κα τα Λ _, _τηιιι _κροκιιπαι να _ιιτιι-κιυρ _Οαον _ικ Β < ιλΜ < ι _ς , _ΤοΟτσ γινιτ >« _Λιο τι η Βαλλια _ηρνηιιη α _ειιπρεψπ ιην _Λ _^ _1 _ο _0 _ηκ _^ _υ _<) _ιV Α | κ ηικ ( ιΛΙκων α _τομικων _δκλων ι . _ιιι ινΟ 4 _δΑφ ) _υτ ( της , ιιι / Λ » ον _δι . ν Οα μπιιχον ι . Ις τον _ιη ' « ι '» _τ 6 ν _ιλν . γχαν . Ο _ιιοληοιοτ , _ι _* _ην . _ργαιης τοΟ « ΜΙ μι _ρηοιιιυ Τηλιιγριιι _> υ * γρΛς , * ι Λτι η Ν ρι .. _ττ ( ινΙιι _ψαινν . ται ι > η νιινινι . ι τι _^ ια 6 _< Λι ) ι ς των τ . _ερια > ιιιθι ») ν ) Λν Λχι _δΧων τωμ α _ ιι ( , ικ * χνικ _& ν ( _ιιρο ιιλαν _< . » ν τα _Ατιοιιτ _ιΚι ΛΗ _(>< _Α >| . ' . (> ι > υν ικ _Βικλλ ((« ς _, _Καια το _-τ Ν ναΙηλυ Μ »( ηλν . η μ * . _ααιυ 0 _· , _υυι » ις _αιιιη των _ομιρικ / _χνι _Κυ _^ 1 _Λο ( ιΑιι _/) δκιΤιΗων | _Ιιιι _κιιιτΜιηι'Ι _* _ην Ι 1 _ι _* π « νΙαν ι _' . κ το _* νιηωη . ι * ι > _-ιιιρηνικΛν κεντρον τΒ | ς Λιχχι . χ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ _ΟΥΕ _^ ΛΛΑ • Ο τ ' . _ιοδηηοκ ( οι πλι . ιοτ ( ιι των « χολιιαιιων των _εφημιριδον κπρατη _ρικη' ι _^ τι η _-παροχη _ιαοι _, _ων 6 ια τι * _ριΒοΛτΒ . ρα Λ _^ _ιι _ρικιινικα βομβαρδι _οτικιιι εις την _υριττιινιαν , _αι προ _κπλιοη ιικ , _ιτυ _/ ιικην ηολιτικην ιν < λ > αν _ι . | ς την _% _&{·*& . 'ι _' ν _τ / , _ _μι . _κιςο κιπα _ι ( ληρο _«^ ορΙ « ς / . ι , _Οι'Λικγκτον _, η _* _ΑιιερικθΛ _· κη Κυ & ε _ρνιιοις και ο _υτρεαηγοτ , Νορ < τταν _, η ιτρωιη 6 ια της σιγης της κ < _ιΙ Λ _ι . * υορος διιΕ ιης _ι _^ . _κτιΗωτη _τγα νου _κριιαιαιλΛν _-α μη 6 ι , υν _«» ν το _ΜιιοΑλη | ι « ιη ς δια _^ _Οριις η _ιπτοια π _^ ιαταιαι μιι . _ιοΛ , υ Βαλλιας ιιαι ιου Μ ΑΤΟ σχιτικως μ £ τα αποΟι . ιπτιι ακ _^ ιι _κων ( _ιτιΛι . _ιν και την _ηταΟ _^ ΒΟπιν _βθ ( ι 4 _αρΛκιτι _^ 6 ν εις ιιυρωπην . _'Ειιισιι ς ιηικρπικη _αιΛοις _τηριΕ ται _« Ι ς ιην Ρωμην , _Γτιοο αρ 0 ρογρι _^ _< οι τι _* ς τ ( 7 ιν _Ικιλικων _ιιψη | _ιιρΙδιθν / , _κψραζουν την » Αι ' _ιηην των κυριως διοτι τα _ιπ _ιιιοοΑ ια κ « 1 αι _διηψοι «( _ιιυχαι _αιιΛ _*« ιων _αποκαλυπτουν | χ . > γ ΙιΛ ς _ιι ς το _οΙκοδομημα τοΟ ΜΑΙ Ο + ιιοΟ « _, Κ « ι _ΛμΛτπΙ κ « 1 δια _νυμνοΟ _1-ιΙς την Χαγι _^ ν η _ιψημι ρις * Αλ _ν κι _< αν Μ ιτν _>· κ | νπ λατ > _Φρονει _δτ » γ _> _Μτγ Βκωλ _υι _^ ην .. ιο Μ ΑΤΟ ι ( ς μΙιΒ _/ ι » βαρ « Ιν κρισιν » . » ιι γαλανολευκο ς ΕΠΙ ΤΠΝ ΒΡΑΦΕΙ _ΠΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Σ _λμμοχω _^ τοι : _, ιο ( Τοο _ανταποκριτοΟ μας ) , — Πλη . οο _ψορου μεΟα δτι Λιτο σημερον Ι ' _ιταρτην , _εδοθησαν υπο τοΟ κεντρικοΟ _Βραφβιου Ελληνικη ς Παιδειας προς τα Υρα φεια των αλλων -πολεων οδη γ ( αι βτιως ειιι ιων κτιριων των _ανυψωνκαι καθημερινως η Ελληνικη σημαια , 015 τω , ειιι τοΟ ενταΟΟα _κηριου τη ς Ι _ιλληνικης _Παιδειας κυματιζω απω σημκρον η γαλανηλΒ . υκος , 0 ΙΗ 111 Μ ΙΕΙ 11 Ι Η 0 ΙΙΙΙΚ « ΗΙ ΛΟΝΔΙΜΟΝ _, 10 ( _Ρεοοτερ ) . _— Ομιλων κοτα την διαρκειαν συσκ * _ψεως του ουνεδριου των χωρων τοΟ _Ατλοααικου _Συμφωνου 6 · _Βς νικος _Βραμ ( ιατε 6 ς του Μ ΑΤΟ κ , _Σηοχοι . _ετονιοεν _^ δτι _ανεξαρτητιος της εηηυχΕας της συ _^ _ιιισχιας των η _κοιιιιουνι _, οτικη απειλη _εις ολοκλη _ρον τον κοαιον _Λτιε _^ _εταΟη τοσον γεωγραφικως _δοον και _ιδεολογικως . Η κομμουνιστικη απειλη _επη ρεαζει σημερον τοσον την _Αφρικην και την Ασιαν δοον _και την Ευρω πην _τιαροοοιοιζεται _&& _υτιο _κοινω νιολογικην και _οιχονομικην μορφην μαλλον _ττσρα υττο _ττολιτικην κο : _ι _στριχτιιυτικην _. II ( 1111 « Μ Μετα -πασης σ * . _μνοτιρεττε ( ας _ετι _λισΟη το _<* . ογε _» . ν «« της χθες _αν τω _κοΓιδρικω _νσφ Αγιου _Ιωοτννοο Λευκωσιας , η κηδεια του _-πρυ _ει-οο ροδος _αποΑι _^ _κκιντος εν _ΛοΛΟι _^( ) αειμνηστου _Κυριαχου Κ _« ι | αλη , ι : 1 ς ηλικια 30 ετων . Της _ντκρωσιμ _^ υ ακολου 0 (( Βς προ εστη ο 2 _ι « : _β ( _ΜητροττολΙτης _Κπιου κφ Ανθιμος . _Παρεσηιοαν Λ _Προι _δρος ιου ΕκπαιΟι . _υτικοΟ _2 Ιυμ & ου _λιου αρ Η , _^ _ττυριδακις _^ ο Πε . ν _(* ας _ΥιιοδκυΒΛ _^ _ντ ης του Π _« γκ . ΒυμνασΙ ου κ , θ . ιο _»|) _θ * _ιλιους Λ _Λυχειωρ Χης « , Κ . _Νι-κλι ους , ο Ι ρ > α ι ιΒι _τι υς _τΒ } ς Σχολικης _'Ειρο _(· _εΙας κ , Χ . Β . υαγγελΙοης ( πολλοι κα 0 ιιγ · _ηται ( το Δ _ιοικητικων _Χ _»^ _α και πλειστα μιλη τοΟ ΜιΑ . * οικου _υυλΑογου · + Μο Τζαρτ _» _, πρωην ον ιι , ιαι > ιιτα ( τοΟ α . _ειμνηοτου Κοο | α _, η ε ( ς τα Παγκυ πριον Βυμνασιον και πληθος _κο . σμου . _Επι του φερετρου τοΟ _εκλιττον το , « ου _κατετεΟΥισαν πολυαριθμοι οτι _^< η < _9 ι . Συγχινητικωτατον λογον _εςεφωνηοεν ο μ _^ ισικος κ , Βιαγκος Μιχ _αηλ' . δης _, Εκ του _τιρ . > χυλιου του νεου κοι _μητηριου μ _' χρι -ιης _τελυταιας τοο κατοικιας το _ςιραιρον τοΟ « _ιιραΟ _υττεισοτα _^ το _υττο μελων τοΟ < Λτο _τζαρττ · , η δε Φιλαρμονικη της 'Λ _οτιΛομιας _επετιαΛΙζε _πενΟι ( ια _Ιμ 4 α _ιηρια . Τοι _!» ς σκληρως τροΟιντας νο « Τς τοΟ _ι-κλιπηντος νιου τας αδ £ λ < _Βατς τον _αδιλψον _, την συζυγον το τεκ ον τ : α και την _λοι-πην ουγγε _* ι αν συ _λυτιθυμ *© α εγκαρδ 1 ι . > ς , , II ΠΛΡΛΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΝΗΒΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΠΝ _Μιχρι . τοΟ απογευματος τη ς χθες ι . _Ιχον παραληφΟη εκ τοΟ κεντρικοΟ _ιιστυνομικοο οναΟμοΟ Λευκωσια : 129 κυνηγετικα Γπλα . ΧΟις _ιισρυλη φΟηααν 53 _δπλα . € Τ 0 Σ _ΙΒ ΑΡΙΟΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 8767 ξ (*« α ¦ ¦ ¦¦ _«¦¦¦ ΓΗΓι _βΓΓ Π _^ _** Β . 1- _*^ - ** ξΙΙΙ _λΗ _^?^ _Ε _^ _- Π ΟΛΥΡΑΘΜΙΟ Ν II ι ) ιιι __ ιι ι ιι » ινι ιιι νι _>«·«» _ Υγραερ ιον ¦ ¦ _ΑΤΖΜ _' 9 Γ _^ Ι _^ Ι _Κυλινιροι των 10 κιλων £ 1 , 17 , 5 _μι _λζ _τΛΛ _*·»* _13 Ι 5 ' 1 , 750 ν _Λ _^[]|/^ » » 53 » 2 , 850 » _^ _^ Λ _» _Υ _^ Γαρος _Ιινγυπμενον Η ΓΟΥΛΒΑΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΕΙΣ _ιυυιυΑΓΑΓ _ΑΠΥΡΑΥΑΟΝ Ι ΖβΙΙΗΝ ΕΙΣ _ΤΛ ΓΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΗΤΙΕΓΓΑΡ 6 _ΜΕΚ 0 Ν 2 ΥΜΦ _0 Μ 0 Μ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ Τδ ζητημα _**& _χαταβολης Γουλγαρικων αποζημιωσεων « _ρες ' _-την Ελλαδα « _ιινδεεται με την _αποδοχην υιω τη _^ Ελλαδος των * _ββτα © £ ι » ν της 3 _δ _> λγαρ £ ας . ΣΟΦΙΑ , ΙΟ ( Ρεουτερ ) . - Το Γουλγαρικων Πρακτορειον Τυπου μετεδωσε σημερον , δτι η Γουλγαρια εδηλωοεν εις την Ελλαδα , οιι κρινει αναγκαιον και παλιν να απορριψη κατηγορηματικωτατα τας _καταδαλλομενας υπο Ελληνικων χαι ξενων κυκλων _προστιαθειας να δικαιολογησουν επικινδυνα στρατιωτικα μετρα εν Ελλαδι δια της προβολης δηθεν _απειρων εκ _δορρβ . Η θηλωσις αΟτη _περιλαμδανεχαι εις διακοινωσιν , _επιδοβεισανχθες εις τον εν Σοφια _ΕλληΝ'α Επιτετραμμενον . Η _διακοινωσις αναφερει , δτι η Γουλγαρικη Κυβερνησι _* Γηλοι δια μιαν εΙσετι φο ραν κατηγορηματικως , Οτι δεν γινονται οτρατιωτικαι προπαρασκευαι επι _ΓουλγαρικοΟ εδαφους εναντιον οιου _οητιοτε _γειτονος η οιασδηποτε αλλης χωρας , συμπεριλαμβανομενης τη Ελλαδος και « τι δεν υπαρχουν βασεις πυραυλων ιπι _ΓουλγαρικοΟ _εθαφοκς . * Η Γουλγαρικη διακοινωοις αποτελει ατιαντησιν εις Ελληνικη _διαχοινωσιν της 3 ης Ιουνιου . Η Γουλγαρικη δ « χκοινωσις αναφερεται εις την κατασταοιν εις τα Γαλ κα-νια και δηλοι δτι η Γουλγαρικη Χυβερνησις επιδοκιμαζει και υποστηριζει _πληρος την _Ιδεοτν ττ ) ς συγκλησε ως διασκεψεως των ηγετων των Γαλκανικων κρατων και της καταβολης πασης προσπαθειας προς μετατροπην των Γαλκανιων εις ζωνην εΙρηνης απηλλαγμενης _οιασδη-ποτε _στρατιωτικης απειλης δι ατομικων βομβων η πυραυλων . Η Γουλγαρικη _Κυβερνησις δηλοι περαιτερω δτι ειναι προθυμος να συμμεταοχη εις διασκεψιν των ηγετων των Γαλκανικων κρατων και δτι Εχει την γνωμην δτι ειναι υψιστης σπουδαιοτητας η επιτευξις συμφωνιας προς ανακηρυξιν της Γαλκαγικτ } ς χερσονησου εις ζωνην , απηλ · λαγμενην και ατομικων βομβων . Η Γουλγαρικη _διακοινωσις αναφερει επισης δτι αι δυο Κυβερνησεις οφειλουν να συζητησουν την υπογρα · φην αντιεπιδρομικοΟ συμφωνου μεταξυ Γουλγαριας και Ελλαδος . * Η συναψις - _ωναφερε-αι — τοιουτου _συμιρω νου θα δημιουργηση συ _·« _η · κας _εξομοιλυνσεως των _σχεσεων μεταξΟ _τιδν δυο χωρων μας , _σομπεριλαμβοΕνομενης και της διευθετησεως τοΟ ζη τημαιος των πολεμικων _αποζημιωι _^ _Ειον , τας _αποιας εγειρει η Ελληνικη _διακοινωσες . ΑΘΗΝΑΙ , 10 ιΡεουτερ ) . — Η Ελλας απερριψε την Ρουμανικην προτασιν περι συγκροτησεως διασκεψεως πρωθυπουργων . Η απορριπτικη αποντησις επεδοθη _εις τον εν Αθηναις Ρουμανον Πρεσβειπην . Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ _ΑΓΕΡΩΦ ΚΑΙ _ΠΟΠΟΓΙΤΣ ΓΕΛΙΒΡΑΔΙΟΝ , 10 ( _Ρεουτερ ) . — ΟΙ Υπουργοι των Εξωτερικων _Ελλαδος και Βιουγκοολαδιας κ . κ . Αβερωφ κοΛ _Ποποβιτς , αναμενεται δτι θα συζητησουν την προσεχη εβδομαδα ει Αθηνας τας προσφατους Ρωσσικας ενεργειας δια την συγτ κλησιν διασκεψεως των Πρω _θυπουργων των Γαλκανικων χωρων και την _δημιουργιαν απυραυλου ζωνης _εις τα Γαλκανια . Κοτ' επιοημον ανακοινωσιν ο κ . Ποποβιτς θα επισκε φθη την Ελλαδα απο της 16 ης μεχρι της 18 ης Ιουνιου _πρσσκλησει τοΟ κ . Αβερωφ . Ο κ . Ποποβιτς αναμενεται επισης , δτι θα ανακοινωση προς την Ελλαδα τους Βιουγ _κοσλα & ικους φοβους εκ των πληροφοριων περι εγκαθιδρυ σεω Αμερικανικων βασεων πυραυλων . Η ΕΟιΧΟΑΙΚΗ Μ 11 » ΗΜΟΙΙ ΓΑ ΛΑΜΓΑΝΕΤΑΙ _ΥΠ' ΟΨΙΝ ΕΙι ΤΑΣ _ΠΡΓΑΒΟΒΙΙΙ Η προσφατος εγκυκλιος του Δρος Σπυριδαχι _βυνβζη τηΟη χθες υπα τοΟ Δ , _Συμβουλιου της Π 0 ΕΔ μ € τα του Μακοριωτατου . —Τ 6 _ικδοΟεν ανακοινωθεν της ΠΟΕΔ , ) ο απιΑνιι . | ια _ιης _χΟιΒ , { ηιοκι _ψ 0 ι | τον ΜακΛριωνακ / ν Α ( _% ιιτιΙσιιβ πον κ , _Μιικωριαν τ 6 ΔιοικητικΛν ιι )| ι * _οιΑιοιν ιης Πο / Λ _, παροντος και τοΟ Λρος Κ . _Κκυρωαχι . Μ » τη το' _τι / ραι τ _() ζ _Γιω _(» υ ου _ακι _^ _ι ' -χ _, _Ηι 1 _Μτ Μ > τΙ }< _ΙΙοιΛ τΑ 4 _« 61 ΚχΛον 4 « ι » οιν ( . ) _ωνι Το Αιοικητικυν Χυ | ι < οολιον τΙ _^ γ , Πο 14 _ειΛοκΙφννι οη |» ρον ( χΟις ) τον _ΜακαριωιΛιον _ΑρχιιτιΙαιιοιιον ΚΟ . _ιτροο κ _ΜακΛριον , |« . τ 4 « Λ 6 _ηοΙ ου αντιριΜ' _^ ιν υηι ι | ' κις _ιιιι τηι , ιι _λνηηιπς _ιγΜυκλιΛυ τοΟ _ΙΙκιιοιΛιυ τικοΟ ιμ ( ΛοΑΙ «) κΒκ Λντ *|« ρο | ι 1 . νης _« Ις την 1 _< ο » χολικι ν _ΛρΛοιν τυν 6 ιοαα » Α . ων . Καια Ηιν Λνωι (| κ . ) ου _ _νΤνιι | οιν Ι _^ ιο _παλιων και Λ ΒΙρ _, _Ηι _ιι _^ χη τοΟ 1 ΙΙκΙαι & _ππιχου _Ιι _^ ι 4 _ουΜου Λ | · Κ , _ιιΙΜριΛΛκις , Ο _Μακαριωκττιχ _ΙιιιιυιιμΙνιιη ν _, 6 τι Α ιι Γ / χι _^ _ιονΛ τΛν _5 ιβΛΟ _« Λ 4 > ν _λοΙ η _ι / , _ωοχιλικη « υιων _6 _ι 4 οι ς _«·| ι _τΛς _κοινυιητο _, ι _βηοκ 6 ιμ (> Ιο _0 _γ | οαν α _« _υι « Α » Ι _κατ » υΟυνοιν και οιι αιηην ( κ μ ( ρου < τοΟ _'υκποιΛιυπ _κ'Λ _λυμιοολ / _ο _. _^ Λι _λιηιβατΜπι 6 < Οπ' βψιν Κοτ <* ιην « ι > κιγι » νην των η _Λτ , _ινορψωσιι _τΟν _ιυ _^ _οχικω _, λων τιπος την _οΟοκχυιν _αΟτηι 1 . Ο _ΜακΓριωιιιΤος _, _(« _νιΙ , _ικΙιντιχ και τοΟ _Λρος Χηυριι & _Η , _λτΛνιατ . ν _ιιιΙι _Λιι _( 1 γ , _τΛ _ιιιλη τοΟ _Λιοικηιι _κοι ) 1 ιι ( ιιου ιιχι _ι _( γ , _ιν > _ιΙ > ι οιι κ . _καιτχιχ / ν _πολλΛ »» ταριπιωοιΜ _ι _, ι ' _Κ λ 6 γοι ο 1 κογ · . _ _ιιαχβ ( | _Ελλιι ι | ιιΒ , κη . Τ ( ιλληλιΧ ) _πικηματυς κ , λ « Μ οι 6 . ιιοιοι _ιιιηοΛΙι ' . ουν των _ΛιΛΛοκηλον « τ ιιο | κι | ι ( . Λι _κηνιοτι ιις την κοι ναυττα του , 01 _λθγυι ( _ωιοΙ · Κι λπ | ι 4 < Ιν < . > ν « ι _οιΛοηυκ , υη' Οψιν υιι 6 τοΟ _'Ιι _ΜνιιΙιι . _ιιιικοΙ ) ιυ ( ι 4 < ΜΛιου , _ΤΛ Αι . _οικτιιικΑν ιο | ιιουλιον _ι _(« _ι Πι'Λ Λ , | ν > _ηκοιΛ » » Λς _Οπλ ιιΛ _ΜακαριωιΛια _» _κ « Ι τ » _Λροι ι ' ιιιρι _ουκι _( _κΜιιοας _ΑκιικρινΙικκ ο _·^ _ι _< _Η '> _ντ | _θυ μι τΑς _<« , τι 0 < 1 ο _« ς Αποψ « ις τον κοι αν _/ . λ ( ιβι . ν < _ν ι < κιβι _( αιπ ) _τουιας ηρ _, _Ιι _ιοοτ , ιι _^ ιοκυ _> Λικ . _ΟΚΛΑΟΥΣ ΦΟΥΚΣ ΠΡΟΣΕΠΑΘΕΙ 1 ? ΝΑ ΕΜΠΛΕΞΗ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΒΩΝΙΣΤΑΣ ΕΙΣ ΠΛΕΚΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΩΣΗ Πως ειδαν βι Κυπριοι αγωνι _οτα ! τον _ατομιχον _χκ-πχακο _ττον , εις _τκ ς φυ · λακκ _ς _ττιι * Αγγλιας . — Εχ βισι _ς τοΟ Φουκ _ εις τον ΔιευΓυντ ην των Φυλακων ΑΘΗΝΑΙ , Μαιος . —Συμφω νως προς τας τελευταιας πλη _ροφοριας εκ Λονδινου ,, ο Κλα ους Φουκς , 6 διακε κριμενος γερμανικης καταγωγης φυσικος , τοΟ Οποιου η αλλοπρ οσαλλη ηθικ η τον £ καμε να παραδωσ _ω τα ατομικα μυστικα της _'ΔΟσεας εις την Ρωοιαν , ετοιμαζεται νω επανελθη εις τους κολπους της κοινωνιας , ωφοΟ _εξετισεν ηδη εις τας φυλακας τα εννηααιοι ) περιπου απο _τι ' ι δεκα , . τεσσερα ετη . _ει _ς τα οποια ειχε _καταδικασθη τον Μαρτιον του 1950 . Ηλικιας σημερα 43 ετων , ο Φουκς απεφυγε τοτε την τιοινην του θανατου μονον διοτι η Ρωσια δεν εθεωρειτο νομικως · ως εχθρικη Δυναμις . Πο 5 ακριβως ευρισκεται σημερον ο Φουκς , τηρειται μυστικον , αλλα πιστευ εται δτι κρατειται εις μιαν « φυλακην διχως σιδερα » , πλησιον τοΟ Βκλωστερ . Μετα την χσπαδικην του , ο Φουκς συμΦωνως προς τας εκ β _ρετταννκων πηγων πληροφοριας , απεσταλη αρχικως _εις τας _φυλαχαο του _Σταφφορδ , οπου ειργαζετο εις την κατασκευην χαρτοφυλακων εναντι αμοιβης αρχικως μεν _§ ξ πεννων , _αργοτερον δε δυο · μισυ σελλινιων εβδομαδιαιως . Πολυ γρηγορα ο περιεργος αυτος _κρατουμενος κατε στη επιστατης 100 περιπου συγκροτουμενων του , ανεπτυξε νεας μεθοδους συντηρησεως των εργαλειων και αυξησεως της παραγωγης . Χαρις εις το γεγονος δτι οι Γρεττανοι δεομοφυλακες συνηθιζουν να συμπεριφερων · ται προς τους « πολιτικους » καταδικους με πολυ _μεγαλυτερου επιεικειαν απο δ _, τι πρ _ δς τους κοινους _καταδικους , ο Φουκς ειχεν εις την διαθεσιν του ενα μοναχικων κελλι και πριν παρελθη πολυς χρονος μετεφερθη εις τας φυλακας του Ουεικφηλντ , Οπου προηχθη εις _βιβλιοθηκαριον της φυλακης με τρεις βοηθους . Συμφωνως παντοτε προς τας αυτα ς _β ρεττανικων πηγων _πληροφοριας , εις την νεον του φυλακην και χαρις εις την _εξαιρετον _διαγωγην του , ο Φουκς ελαβε το δικαιωμα να _μετοεκινηται ελευθερως εντος τοΟ κτιριου της φυλακης και ηρχισε να αναμιγνυεται συνεχως περισσοτερον με τους _συγκαταδικους του προς τους οποιους ηρχισε να _παραδιδη παντος ειδους μαθηματα . Αρχικως , αι προτιμησεις του εστρεφαν το προς τους αλλους πολιτικους κρατουμενους και ιδιως πρας τους Κυπριους _εθντ , _κιστας , αργοτερον ομως η προ _σοχη του εστραφη προς τους κοινους καταδικους , των οποιων κατεστη ινδαλμα , και ηρως , λογω του ηθους του , των γνωσεων του και της ακαταπονητου προθυμιας του να τους _βοηθβ . Πρδς τα ανωτε ρω , εν τουτοις , δεν συμφωνουν οι Κυπριοι τεω ς συγκροτουμενοι του Κλαους Φουκς . . * . „ .. Εαν 6 _Φοοκς _ηοβανβη χαραν δια τοΟτο , δεν Υνωριζομεν . ' Εκεινο το οποιον _γνωριζομεν καλως ειναι δτι οι αγωνισται της ΕΟΚΑ δεν ειναι καθολου ενθουσιασμενοι απο την γνωριμιαν αυτην . Πλην τοΟ αδικηματος δια το οποιον ειχε καταδικαοθη _οδτος υπηρχε ινας αλλος λογος δια τον οποιον οι Κυπριοι απο των πρωτων σχεδον στιγμων ηοθανθησαν αντιπαθειαν προς τον διαπρεπη αυτον ατομικον επιστημονα . Και ο λογος αυτος Τιτο δτι ο Φουκς _ετιεζητησε να προ _σεγνιση τους Κυπριους _αγωνισταο διΛ να ενημερωνη την Αγγλικην κυβερνησιν επι των σκεψεων και των προθεσεων των . Ενας ρολος αθλιος δι' ινα επιστημονα της ολκης του Φουκς . Η γνωριμια τουτου με τους αγωνιστα ς της ΕΟΚΑ £ - γινε τον Δεκεμβριον του 1957 δταν £ νας αριθμος Κυπριων φυλακισμενων μετεφερθη απο τας φυλακας Βουωργουντ Σκραμπς εις τας φυλακας τοΟ _Οωεικφιλντ . Εις τας φυλακας αυτας οι Κυπριοι αγωντοται ηταν _υτιοχρεωμενοι να _εργαζωνται αιωπηλως εις τα _εργαστι ') ρια της φυλακης επι _£ να _οκταωρον ημερησιως , με μιαν ημιωρον διακοπην το μεσημερι δια να καμουν μερικα βηματα εις ενα μικρο προαυλιο . Ακολουθως η εργασια _επανελαμβανετο εως _τας 4 και κατοπιν επι μιαν υραν πριν τους κλεισουν εις τους θαλαμους των ηδυναντο να περιπατησουν και να συνομιλησουν μεταξυ των . Ο Φουκς απο της πρωτης στιγμης , παρ' 8 , ον δτι ητο ενας ανθρωπος στρυφνος , κλειστος εις τον εαυτον του και αγελαστος , εξεδηλωσε διαθεσιν συναντησεως με φιλικας προθεσεις . Εδειχνε τον ανθρωπον που ε _ χει περαοει μια τραγωδια και φυσικον ητο . υπο αλλας συνθηκας , να _προεκαλει εις τους συγκροτουμενους του αισθηματα συμπονιας και αγαθων απεναντι του διαθεσεων . Το κουρασμενο του προσωπο , εκεινη η διαχυτος μελαγχολια του _# ταν κατι που ηδυνα _1 το να συγκινηση τους λοιπους κρατουμενους ανεξαρτητως τοΟ αν ησαν σκληροι Ελληνες αγωνιαται του βου νου η κοινοι Αγγλοι εγκληματιαι . 'Αλλα 6 Φουκς ειχε κατι που ευθυς εξ αρχης ινεπνεε την _δυσπιοτιαν . Εφερε Ενα μπλε _περιβραχιονιον . Αυτο εσηααινε 8 τι ητο « αρχηγος » ομαδος κρατουμενων . Αυτο το περιβ ραχιονιον του εξησφαλιζε μιαν απολυτον _ελευθεριαν κινησεων καθ ' ολας τας ωρας της ημερας . _Εις δλας τας ςουλακας του κοσμου αυτο το γεγονος καθιστα _υποπτον ενα _κρατουμενον εις τους αλλους λογω της ειδικης ψυχολογιας η οποια δημιουργειται μεταξυ ε- κεινων οι οποιοι αθελητως στερουνται της ελευθεριας των . Ειδικως εις τας αγγλικος φυλακας , οι « αρχηγοι » ειναι οι βοηθοι των Διευθυντων οι οποιοι _εις _αρκετας περιπτωσεις τους ζητουν την _βοηθειαν των δια την εφαρμογην του κανονισμου της φυλακης . Ο Φουκς , λοιπον , ηταν £ νας εξ συτων . Επιπροσθετως ειργαζετο εις το γραφειον _διαφωτισεως της φυλακης και _εττιμελειτο της εκδοσεως ενος περιοδικου το οποιον εξεδιδον οι φυλακισμενοι . Επιπροσθετως , δταν καποτε οι κρατουμενοι , λογω της κακης ποιοτητος του φαγητου , εκηρυξαν απεργιαν πεινης , η Διευθυνοις των φυλακων εκαλεσε τους « αρχηγους » και τους εζητησε να μεριμνησουν δια την λυσιν της απεργιας . ΚαΙ ο Φουκς επεδοθη _δραστηριως _εις το εργον . ' Αλλα οι Κυπριοι αγωνισται , οι ευρισκομενοι εις τας αγγλικας φυλακας , ψημενοι απο τον αγωνα της απελευθερωσεως δεν ησαν αφελεις ουτε να πεσουν ει ς την παγιδα του Φουκς , _ουτε να αποκρουσουν την φιλιαν του . * Αν _τιθετως μαλιστα . Αφου οργανωσαν το _δικτοον πληροφοριων των εντος και εκτος της φυλακη ς , _Γχι μονον δεν απεκρουσαν την προσφερθεισαν υπο τοΟ ατομικου επιστη μονος φιλιαν _, αλλα και ανεπτυξαν μαζι του _φιλικωτατας σχεσεις εις τροπον ωστε και καλα να τα Εχουν μαζι του και να πληροφορουνται διαφορα πραγματα που τους ενδιεφεραν . _ΟΓτω , λιγον καιρον αργοτερα , ο « φιλος * ψουκς _τους ' Εκαμε τους πρωτους υπαινιγμους περι της _μελετωμενης τοτε οργανωσεως αποδρασεως των . Αλλα , οπως ειπαμε και _ανεοτερο , οι Κυπριοι δεν ησαν αφελεις . Δεν ηρκεσθηααν μονον να διαψευσουν -εις- τον Φ » ουκς δτι σκεπτονται να αποδρασουν _, ιΑντι θετως , του ειπαν υτι ενω _σκεπτοιται αυτο , παραλληλως σκεπτονται και _τι _ττροκηται να . υποστοΟν _οχι μονον αυτοι που θα τους βοηθησουν αλλα και τι διωξεις θα υποστουν οι Κυπριοι _του Λονδινου . ΚαΙ δλα αυ-α εβαρυνα—δπως _ειποτν- τοσον πολυ _εις την _συνειδησιν των _ωοτε να καταλι _^ νουν _εις το συμπερασμα δτι Επρεπε να μη πραγματοποιησουν την-α ποδρασιν των . Οταν οι Κυπριοι , _ιδιδαν εις τον Φουκς αυτας τας απαντησεις , _εγνωριζοτν μιαν απορρητον _εκθεαιν - του προς τον _Διευθυντην των φυλακων προοριζομενην δια το υπουρ · _γειον _των-Εσωτεοι κων της Αγγλιας ! _Εις την εκθεσιν αυτην 6 Φουκς ανειφερεν 8 τι οι Κυπριοι κρατουμενοι ησαν « πολυ χαρουμενοι , _ετραγουοουκιαν και εχορευαν » και _8-τι το ηθικον των ητο θαυμασιον .. Περαιτε ρω δε δτι ησαν « γεματοι αισιοδοξιαν και δ- τι _ττοΛυ ουσκολα θα χασουν _συτην την _αισιοδοξιαν και δεν θα προσαρμοσθουν εις την ζωην των φυλακων , διοτι ζουν συνεχως με τας αναμνη σεις της πατριδος των την οποιαν εχουν μεσα των » . Πρα _γματι , δε η ζωη των ηταν γεματη απο την Κυπρον . Τραγουδια της πατριδος των , αναμνησεις και χορους κατα την ωραν αναπαυσεως , βιβλια κυπριακα κατα τα δυνατον , ηταν η ατμοσφαιρα που εδημιοοργουσαν συνεχως δια να ειναι ψυχικα δεμενοι με τους λοιπους αγωνιστας τοΟ μαρτυρικοι ) νησιου των , ¦ Με γεματη , λοιπον , την ψυχη τους απο την Κυπρον , οι αγωνισται της ΕΟΚΑ αντιμετωπιζαν τον « φιλον » Φουκς και τας πλεκτανας του . Ο Φουκ ς _« ρχισε κατοπιν να τιαραδιδη , υπο . τυπον διαλεξεων , μαθηματα πυρηνικης φυσικης , _ τα οποια παρηκολουδουν δσοι εκ των κρατουμενων επιθυμουσαν , ΚαΙ επειδη μεταξυ αυτων υπηρχαν Κ υπριοι ο Φουκς εΟρισκε την ευκαιριαν να πλεκη το εγκωμιον των Ελληνων κα ' ι να λεγη δτι οι Ελληνες δια του Δημοκριτου ειναι _οΙΙδρυται __ της πυρηνικης φυσικης . * Ολα , αυτα ημπορεΤ να Ικανοποιουσαν τους Κυπριους Ελληνας αλλα δεν τους , ενεπνεαν την εμπιστοσυνην διοτι _ηξεραν τον ρολον του ομιλητσΟ . καΙ τους αντικειμενικους του σκοπους . Καποτε , κατα τας συνομιλιας που ειχε με τους Κυπριους , τον ηρωτησαν διατι κατα την _ανακρισιν του _εμιλησε και απεκαλυψε τους συνεργα τας του . Ο Φουκς απηντησε δτι εβασανιοθη . Αποκαρδι ' ωμενος δε απο την _τακτικην τοΟ Σταλιν Εχανε την πιστιν του εις τον κοιιμουνισμον και το ηθικον του εστιασε με αποτελεσμα να προβη εις ομολο γ _( ας . Τον _ηρωτησοτν , επισης , τι σκεπτεται να _καμτ _) εξερχομενος των φυλακων , Τοτε ειχε δωσει την απαντησιν δτι ειχε την προθεσιν να _ηατ ει ς την _'Ανατολικην _Βερμοτνιαν και ειχεν εκφραοει την ελπιδα δτι θα τον _εδεχοντο . ΟΙ Κυπριοι αγωνισται , _δμως , ειχαν _ττσλλΛ ς αμφιβολιας . Και τοΟτο διοτι εγνωριζαν δτι κρατουμενοι _κομμουνισται ειχαν αποστειλει εκθεσεις δχι _εις το Κ . Κ . Αγγ λιας αλλα της Ανατολικης Βερμανιας με _φοβερον δια τον _Φουκς πε ριεχομενον . Τ Ησαν δε βεβαιοι οι αποστολεις πως και εαν τον εδεχοντο , θα το εκαμαν μονον δια να τον συλλαβουν . Τον Δεκεμβριον του 1958 ο Φουκς ,. εκτος επισκεπτηριου , εδεχθη την επισκεψιν του Αγγλου Προεδρου _ττης Επιτροπης Ατομικης Ενεργειας και ειχε μαζι του _μσκροτατας συνομιλιας . ΤΙ ελεχθη Ομως ειναι _αγνωστον . Λυτο περιπου ειναι το _ιστορικον της γνωριμιας και της συμβιωσεως των Κυπριων αγωνιστων με τον ωτομικον επιστημονα Φουκς , Η _εντυπωαις των απο την γνωριμιαν αυτην ειναι πως ο Φουκς εκαμε _καθυ η _ει ς τα ς φυλακας δια να αποκτηση την φιλιαν και την εμπιστοσυνη ν των Αγγλων . Αν επετυχε η « χι θα το δειξη το μελλον . Κ . Α . _ΓΑιΙ , νιιΙΟΥ ΑΝΑΠΑΙΖΟΥΝ _βΣ „ 5 ΣΥΖΥΒΟΙ ΠΛΕΟΝ Ο 3 _ιαιοχος τ : _ου Ιαπωνικου υζονου ' _4 » _ιχιτο και η ιχριγχ ηπισσα _Μιταιχο επαιξαν δια _πρ ωτην φοραν τενηα ω ς συζυγοι , _ιις τσιις Πανιαηωνικου ς αγωνας «< _ιιι εγιναν προ τετραημεριυ εις το Τοκιο . Ανωτε ρω , ο 'Ακιχ _ιτο κα ' ι η συζυγος του χαΒα την διαρκειαν του αγωνος . ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΗΡΩΩΝ ΜΑΡΑΘΟΓΟΥΝΟΝ , 9 _( Ανταπο κριτου μας ) . — 'Εσυνεχισθη την _παρελθοΟσαν Κυριακην το πρωταθλημα « Επτα καθ ομαδα » το _προκηρυχθεν υπο τοΟ ΑΠΟΜ Μαραθοβουνου , εις μνημην των ηρωων τοΟ , χωριου μας , Μιχαηλ ΒιωρΥολλα , και Κωστα _Λοιζου . Εις το πρωταθλη μα _ελ « - _βον μερος 19 αγροπκα ' ι ομαδες . Προ της εναρξεως των συναντησεων , ο γραμματευς τοΟ σωματειου εξηρε την _συυΦολην των δυο αγωνιστων _ει ς τον απελευΓερωτικαν αγωνα της νησου μχχς . 'Εν _συνεπεια οι ποδοοφοιρισται , 8 λων των σωματειων , εσχηματιοαν _κυκλον εντος του γη πεδου και ετηρηθη μονολεπτος σιγη , προς τιμην των δυο ηρωων . ΑΙ ομαδες ΑΤΕ —ΠΕ Κ _Πραστειου και η < _Αναρθωσις » _Λευκονοικου παρε μειναν δια τον τελικων αγωνα , ο οποιος θα _διεξαχθη συντομως προς αναδειξιν της _νικητριας . Ει ς την νικητριαν ομαδα θα απονεμηθη 6 αρυτιμον κυπελλον _αθλοθετηθεν _υττο του πρωην καταζητουμενου Χριστου Κλοκκαρη και _εις την δευτεραν ομαδα κυπελλον αθλοθετηθεν υπο του κ . _Λεοντιαδου , εκ Γαρωσιωυ . Η ΟΔΟΠΟΙΙ Α Ο Διοικητης Λευκωσιας _ανακοινοι , δτι κατα την διαρκειαν του Μαιου εοαπαντ ' | θη εις οδικα εργα ει ς την επαρχιαν Λευκωσιας — Κυρηνειας ποσον £ 2 . 360 . Απησχολουντο κατα μεσον _δρον 84 _εργαται ημερησιως . ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠ Η ΚΥΠΡΟΥ _Κκχλη _σιαστικ _Αν _Δικαβτηρ ιον Λιυ _«« ο ( ο <{ Αρ ιθ μ . Α γων , 37 ) 59 Μεταξυ Αγγελικης Χρ . Παπαδοπουλου , το γενος Β . _Μιχαηλιδου εκ Λεμεσου , νΟν εν _Λιυ · κωοια , εναγουσης _, κ α ( Χριστου Παπαδοπουλου εκ _Γατυλης _, νΟν αγνωστου διαμονης , εναγομενου , _'ΛντΙγρ _αιρβν αιιοφ < ισιω ι ( _Διατ ακτικον ) Το Εκκ λησιαστικων Δικα · _οτηριο ν δικα ζον _ερημην τοΟ εναγομενου δεχεται την _αιτηαιν της εναγουσης ως πληρως αποδεδυιγ μενην , διο και κρινει χαι αποφασιζει , · ( α ) Κ ηρυττει δια λυτεον τον _γαμον των διαδικων εξ υπαιτιοτ ητας τοΟ εναγομενου . ( Γ ) Κατα δικαζει τον ενα · _γομενον εις την π _^ ηρωμ ην των εξοδων της παρουσης αγωγ ης και δικης · ( γ ) Τασσει διορι « ν τρ ιακοντα ημερων απο τι ] ς _δημοοιευσεος της παρουαης απο · φασιω _ρ Γι ' ανακοτιη ν . ( β ) Η παροΟσα _Αττοψασις δι | μοσιΒ . υθη _τω απαξ _αι ς τας εν Λευκωσια 'Ελληνικας 'Εφημι _ριδ ας « Εθνος » και « Φιλελευθερος » , 'Εν Α ρχιεπισκοτι Γ Κυπρου τ ( ι · η Ιουνιου 1959 » Ο Προεδρ ος ΛΡΧΙΜΛΝΔΡ ΠΙΙ 2 _ΦΑΤΙΟ _υ ΣΑΡΟ ΒΚ ΜΕ ΝΤΕΚ ΟΛΤΕ Η διασημοτερα ηθοποιος της ΛΙαΑαισιας _Ι _, _αλομα , γνωσιν ] ως _-ΜαιριΧυν _Μονρο της _ΧιαΧιιισιας » , κατεπληξε τας _συιαοΧιχιδας της με μιαν -μ _ιταρρυθμισιν , που ιπαφερεν εις . το πηχρο _ζιαραυοτον ενδυμα χ ιον _, το μεταξινον _σαρονχ _* , το οποιον , ενε _^ _επε χρειχ ε και την φαινομηριδα ακομη , ητο χΧειατον μεχρι και του Χαιμου εν τουτοις . Ηδ η η ωραια Σαλομα ενεφανισθη εις Ηλας τας κοσμικος οεξ ιωαεις της ΚοναΧα — Αουμπουρ ( πριο > τευον σης της Μαλαισιας ) / ιε ' ενα _-σοραγχ * κομμενο _βαθειιι _ειις το στηθος κατα τροπον , _ιοστε να αφινη μιγαΧο ντεκολτε με αυτο δε κα ' ι εφωτογραφηθη ανωτερω μετα των δυο Ισπανιδων η θοποιων , _Βιοκο . Ονραγιε και _Κιμιπο _Τακουνια , κατα χ ην δια ρ χ ειαν του Φεστιβαλ του Ασιατικου _Κινηματογριιφσυ _, ΔΗΛΩΣΙΣ ΕτιΕιδι _] κατα τας _τΕ . _^ _ιησΙας η . μερας α ηρτηΟι > σσ ' _ιις _τοΟς τοιχους του κεντρου του χωριου μο _^ _ττα ω υττο αγνωστων προσωπων _τιροερχο _^ _ιενα _οΒμΟιν _ωηο _τι- | ν _μαΟητικην κομ . μουνιστιΑην _υργ & _νωοιν Π . Ε . Ο . Μ , ημεις οι ιητοφαινυμ / Λοι μαΟ _^ _ται και _μαΟητριαι Χλ 6 _ρακας των Σχολων Μ £ οης _ΠαιοεΙας 38 τον αριθμον Ιχ τοΟ σιΛ _^ _λον 4 · _ι ι _δηλοΟιιιν _τΛ _ε . ζης : 1 ) Ουιιμιαν _σχισιν _Εχομεν με την _κογΛμουνιοτιχην _μοΛητιτ , ην οργΛκ . _ν > ιν Π . _Ε _, Ο-Μ . και οι'Λ / _ποιΒ ωηρι . ο _^ _ιιν μι ) . η αυτης . 2 ) _ΟυδτμΙ πν σχιοιν και οο & ιμιαν γνωσιν « Ι . χομιν η ιχονιν ιι _ικιΚους οι 4 . _ιτοιοι ανηρτησαν τα συνθηματα συ . ¦ χα . 3 ) _'ΜοκηρΟττοιιΕν μ £ τ ω >· 0 _Λ « . κτησεως κοΛ _αηοδοι < _ψωζομεν οιαν . _δηηοτ _^· . _κομμουνιστικων _ωρΒιΙ ' ηΤωσιν και ο | αΛ 6 _ηττοτε _πινησιν _ιτρχ . ρ _· χομι _ι | ν ιηο _ι & ν κο _^ ιμουνιστων _οιοτι _γνωριζομιν την ετιιΒ , ημισν κσι αν . _τεΟνικην _σιατσιν την οτιοιπν _ιτηρη . οε το Κομμουνιο-ιικον κο _^ ιμα _εΙς τον 4 _τιελιο 0 ερ « _τικον μας Λ > ω _« _ολι λα και ιην διασπαστικην στασιν _τι ) ν οποιι » _ιι , _ακοΧουΟι . νΛ τηρΙ _) σημερον . Ι ) _Ιιφ : στωιιεν την προ . ο _.-ν / ην τοΟ _αγ _»* 0 _ 0 _ _^ _οτ , νωστων ( . κχιιων _πρεοωιων των προβαινοντων _ει ς _τοισυιας ( ιιρ-, _ειος _ο-πι . _ις εις το _μιλλον _ΛποκαΧω-τοι . _'Ν' τα ονΛμα · τα του . δια να _γνωριε / ι κ _«* να κα . _τατοπΙζε . τ ( ιι η κοινη γνωμη του χω . οιου μας , _ιιιοιι η | _ις το _Οεωρουμιν ανσι , _ιοπρετιες και τα μι . _γιοτα ι > ηο τ , μητικον ν 4 ιητοΙΟΟΜΙιΒΛχ οτι ηνη . κομεν ( . Ις _τοιοωτην κ _^ _ΙιουνΟΤΧν οεη'ανοσιν , Β- ) ΠροκολοΒηιεν _τοος _ιαΟητας _εκΕιιβυς τΙ ) ς _Χλωρσχοι 0 υ _ανηκουκ εις την Π . Ε . Ο . _Κ ν * ιιη _κρι _^ ι _^ νται « ιι τ * ο * 6 * αλ * ι ' να _ανΟΟουν ι ! γ . το « Ο , Ινα τους ννωρισουμι τοσον _ιιιιιις _» ο _^ , ' _» 1 _ · _ΟηταΙ των « ε » _. - <« 1 Ι _Τ _% _ΒΧ _ιΕαν 1 > ιν το _κατ _. _οσν τοτε Οα το , θεωρησουμε δι . λοι _' κ , 0 ιιοο ) . οιχ κ _« Ι _« _ακοηΜς . οι ηηλο 0 ι Μ „ . ι , _'ΛΛρε πς Π _<™« Κων ) τΙν « ι 2 ) _ΧαοΛΧαμιος Νικολαου , 3 ) Βιωρ . ΙΒοΤ _^ _Γ Κ _^ _τΙιοο _, Α ) Κυρ Λ _^ ε Μ _,, _Λινο _.,, Ν , _κΜας _ΠεηιΛ Κ ων ) 1 . νου 0 ) Βιον _, _Λκης Πατ . < ι _ΑνιωνΙου , ΙΟΙ _ΧΜιπκλιοβοιΑοι » Α η . μι . _, ταθιοο , ' 20 ) _'ΛζΙνας Μη *»* . ·*» _νΙοι 2 ) » ηι . ρονι »« . « 'ΕλΙνη _. ¦ ,,., . ΜΒ ) Μι * ** _ιΜ _· _* . Ψ Κ , ιινλτι « Βκ _τπ'τγ «» _Ργι « , < ι · 'ς . |< _λτ . ο » _ουλβυ _ΒΚηκνιωτβ , 27 ) Χ , Φι • ΙοαΛΙΝ Αι _^ _γη ΤΛΚ ιΛ . ι , _ννννου Α • ΑνοΜτβοΙα Τ _*< 1 , ,. 31 ) . _ιΒΙτ _?«« _, ι _^ κκ _, _ιη 0 _« κ . 6 ικ >> · , . 12 ) Π *™· , Λ _Βιοργ _ιη Χ _, < ,: «< λα . . _« _νς . -Ο ) Πι »· , _ποα _ΜηρτιΛλη _ΒιΜΡν _' 0 _ . - 1 γ )) 'Α _νΛριηι' ΜβροιΑλη ΧΡ _^« ,,,, ' 16 ) Χ · Κλιο *' λο Λνν > · Μ ) Ν _. ο _, _ιτοο , _3 _» ν ΒαΧπ , αρκ · , _^ Κυ _ριηκου Β _« . ωργ ( ου . ιημ . Την παροΟοον ηρνηΟησην < ι ιιηονροι | ιοιιν _πιιπ _ε μαΟιικι ! κπ | μΙ « _μειΛητριπ . Οι ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΒΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΛΕΑΣ ΕΥΡΥΧ ΟΥ , 10 ( ΤοΟ _ανταποκρποΟ μας ) , —Το απογευμα της παρ Κυριακης , _ετελεσθησαν εν τ _$ γηπεδφ του Ελληνικου Βυμνασιου Σολεας γυμ » αστικαι επιδειξεις , ενδοσχολικοι αγωνες και Ελληνικοι χοροι . Μετα την παρελασιν των αθλητων , την επαραιν _της σημαιας και την κηρυξιν των αγωνων υπο τοΟ _γυμναστοΟ τοΟ Βυμνασιου κ . Βεωργιου Καλαβα , ηρχισεν Λ εκτελεσις των αγωνων , τα αποτελεσματα _τυν οποιων Εχουν ως ακολουθως : Δ ρομος 100 μ . ( Α' ηλικια ) 1 ) Ριρης Χρηστος , Ε' ταικως , 2 ) Χαραλαμπους Ανδρεας Ε' _ταξτ . ως και 3 ) _Σολομωνιδης Βεωργιος , Ε' ταξεως . Δρομος 00 μ , ( 13 ' ηλικια ) 1 ) _Χαραλαιτποιις Δημητριος , Β ' , 2 ) _Κωνοτανιινος _Χατζηδημητριαδης , Β ' , 3 ) Βιαγκου Πορης , _Γ ' . Δρομος 60 μ . ( Β' ηλ , ικ ( α ς ) _: 1 ) Κου & ουνας Μικος , Λα ' , 2 ) Κουμνας Ανδρεας Λγ ' , 3 ) Σκουφωρης Αλεκος _Αβ ' . Σ φαιροβολια : 1 ) _Γαοιλει ου Ν ικος , 13 . 75 Στ ' , 2 ) Χα ρπλαμπους Ανδρεας , Ε ' , 3 ) _Δημητριαδης Κωνσταντινος Β ' . Δρ ομος 1000 μ .: 1 ) Σολομωνιοης _Ββ ( , ') _ρνιος Ε ' , 2 ) Σ κουφα ρης Ιωωννι ις Ε ' , 3 ) Μουρτςιης Μαριο ς Β ' . Λλμα απλουν ( Λ' ηλικιας ) : 1 ) _θΕοχαριΓης Μα ριος » 5 . 66 Ε ' , 2 ) Ρι ρης Χρηοτος Ε ' , 3 ) Μελας Νικολαος Δ' , Αλ μα _ωτιλουν ( Γ ' . ηλικιας ) : 1 ) Νικολαι & ης Θεοχαριις Α . 97 μ . 2 ) _Δημητριαδης Κωνσταντινος , 3 ) Χαραλαμπου Δημητριος . Δρομος 200 ιι , ( Λ' ηλικιας ) : 1 ) Ριρης Χρηστος , Ε ' , 2 ) Χιπης . Ανδρεας Ε ' , 3 ) _Κλεανθους Ανδρεας Δ ' . Λλμα _τρι-πλουν ( Λ' ηλικιας ) : 1 ) _Μελδς Νι · κολαος _, 12 , 20 , Δ ' , 2 ) _Θεοχαριδης Μαριος , Ε ' , 3 ) Χαραλαμπους Ανδρεας Ε ' . Ικ _υταλοδρομια : 1 ) * Ομας Ε' ταξεως , 2 ) Οιιω Δ , ' ταξεως , 3 ) ομας Β ταξεως . ΕΘΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ _ΠΡΟΙ-ΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ _Διιν 6 υνιτηι _£ ) κο _ΣνΜΤΑΚυΚΗΣ _^ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ¦ Εκδοτ ης ' εΒΑι ρει _λ « Εθπρε _> ι κτ & υ _^ Μ Τ ' ρ _' α ψ « Β α ' ΟΜς Σ « ιοκλιοος υι > , 3 _ν .. Τηλ . : ε 327 _, Τθ ( ο < ' _# ΛΙ _> _ι 349 . ' λ « 'ι _1 χωοΙα _^'· ! Κ 6 βρ _«)^? Τ : . , η ιν · 1 _* Ρ _° ' φ _) ' _ν . _?· _-1 _^ ' _- _' _ι'ι'Ιοιβ . » , τ 0 _^ $ ' . _ι ' : ΕβΝΟΣ ' _, 2 _Κ ' _» ι ρ ο ( . - .. α ! _, ' · Ε 4 » τβριχο 0 : '' ¦' • _ΕτησΙβ Ιι ιΙ . 50 Ο : _-μ [ λς _'ΕΑωτιριλοΟ : • _ΕτΒ _, οΙα £ 7 . 300 μΙ _)^ _Εκωσιη _οννδρομη _ιιναι « _ροτΛηρωτια . 9 _ _.-. Λ _-.-. < . 'ι _Ψι _χ : _ι . % . _- : ¦< _^ ' _- ., _» : _- , _ιι-: λ ' _^ Μ _^ ιι _Β ι , 1 , _| ., ι ! _]! , „ . _ινι , ,. © _? _- _^ . ι _« _·/ . _¦· _ιΧΑ _^ _ι . υ < * ¦ _ . _^ _-: & ¦ : ¦ . _(^ , _χ . . . . .,, , ι ''' ' ν '·' - ¦ ' . ' ¦ _' ¦ . ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΒΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Αμμοχωστο ς , 9 _ιτοο ανταποκριτου μας ) . —Το απογευμα της χθες , τριμελης αντιπροσωπεια του Διοικη ? τικου Συμιουλιου του Συλλογου γονεων και κηδεμονων του Ελληνικου Βυμνασιου Αμμοχωστου ,, αποτελουμενη εκ των ' κ . ' χ . Ξενοπουλου , Μ . Παπαδοπουλου κσ ! Π . _Παπαιακωβου , επεσκεφθη τον Προεδρον του Ελ ληνικου Εκπ αιδευτικου Συμ _βουλιου κ . Κ . Σπυριδακιν και _συνεζητησε _μετ' _αυτου το θεμα της κατανομης των _ει · οιτηριαν του Ελληνικου Βυ μνασιου . Αμμοχωστου . Η αντιπροσωπεια _εζητησεν δπως _επιτραπη εις τους μαθητας να παρακολουθησουν _εις τας _τελικας εξετασεις των , ανευ της καταβολης ολοκληρου του υπολοιπου το 0 _· ε . 1 _σιτη ρ ! ου των , αλλα μερους τουτου , μεχρις οτου ληφθη _αττοφασις επι του δλου θεματος , _εζητηθη δε προς τοΟτο η συμπαραστασις του κ . Σπυριδακι . Ο κ . Σπυριδακις επεδειξε πληρη _κατανοησιν , υπεσχεθη δε δπως επιληφθη του θεματος εντος της εβδομαδος κα ' ι καλεοη την Σχολικην Εφορειαν εις συσκεψιν προς μελετην του ζητηματος . ΤΟ Π 0 & 0 ΣΦΑΙΡ 0 Ν ¦ ΚΟΡΦΟΥ , 10 ( Του αντα · ποκριτοΟ μας ) . —Εις φιλικο _ ποδοσφαιρικον αγωνα , _διεξαχθεντα την παρ . Κυριακη ενταυθα , μεταξυ των ομα · δων « Νεος . 'Αοτηρ » , Μορφου _, _και ι'Ολυμπος » , Πεδου ? υ 5 _, νικη τρια _ειπεδειχθη η πρωτη με τερματα 6—0 . _ΙυΜΚιρ . ' : ι . ι , - . Λ ' ' ¦ : _^ _ΥΤΙΟΣΧΕΣΕΙΣ _ΤΑΜυν- ' · ι _| ' ] > -Ο κ . Χρ , οτΛκηΒ . Μ _ΒιαΛΤιλΙδηζ και η ο . ' Βια » Χ _) Ιωτα Ιεαον / _ιυ αμ . _ςιοιερ _^ ι εκ Κατω * _λμιοτ _του _^ _υδω . σον αμοι ' _βαιον _ιττοσχεοιν / ' / _ναχιου . ΕΙΣΦΟΡΑ _Β-ι-, _ιι _' _^ Β Ο κ _. - και η κ . ΒεωριΙου Τζια . τριι . _ΠιερΙδου _ειοιιιιρον : 25 ¦ λιρας _6-πιρ της Παιδικης ] Εξοχης _Λαρνα _, ι ° _ν < _ι : ? _ι _^ ι _υ _^ ι : .- _§ ι > _ι _$ ΕΙ Σ _^ _ΛΝΗΜιΙΗ _^ _^' . ι _% _« · _ ι ' ι _ιιιοις , εραν _οτιΑρ _^ _των _ι : αη 6 ρων μαθη . τριων ., του . & _ω _»/ _ιιροο Παρ _^ 6 'ιχν _^) γεΙου ' Κρ _^ μακλιου , η _, δ ! , 'Αι 5 ρο 6 _λΛι . Βιε . οβΛοιιι ι _*· _ ! _ιιΒ . _'/ _ιιΜμψΒι _^ _ι _& _ιαι _ιπς'ι ι _ταυροολας ι Νιο _^ υτου , - )( α 1 · : η Κλι νη Ι ' ρυ _^ Ηρ _Ιηπ 1 λ . _εις _( _ινημπν ' _τωι : _γονιεοι ' ν . τι ) ς ? ιιαιι | Δημητριι >( η , _ΘΕΑΡΤΟ Μ ι Ο α σ ι ς : 7 . χαΛ 9 . 30 μ . μ . _κΠσΛατια στην αμμο > ( θιασος ΝτΙ . νον Ηλιοτιοολου ) _ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΛ-ΦΟΒ Λ ο υ κ σ υ σι _* ΟΙ _ττειροιτα ' _ι _της Πολυνησιας » _^ Λ ο ο κ ο 0 δ ι : & . ρ . 1 _< ΟΙ _ττειραται _ττις ΠολσνησΙ _οτς > > Λ ο υ κ ο 0 δ ι : αρ . 2 _« _ιιαχρυα _οπ' τον κοομοκ > | Α θ η να ι ο ν : . « Στην χωρα των _ονει . _ρων » , Μ α ν ι κ 4 ς « _ι τι ο , ς : ¦ _ι _Η _· . _ι-τωχ _« ια- . θελει _καλοττιραοτρ _, και ¦ _Μ-α , 'Υ ι κ β Π α Χ . ατ ι / : « Η φχω _-χεια _θιλει' _κο _) _Λττερασι > , Ρ ε τ ζ Ι ν α : < ΔΙν & α χωριοου . ιιι _ττοτε » _, Πανθεον « Ο χορος ¦ των κολασνιενων » . Πα λ λ α ς : « . Ο χορος των _καλαομιναν » _, · . ΑΒΙΟΣ _ΔΟΜιΤι-ΟΣ Πανο ραμα : < Η τιολις φ της αΛ _^ _ιΙας » . _ΠΛΛΛΟΥΡΙΩΤΙΞΣΛ Α τ τ ι κ ο ν : « Κτιπα _Ε _, _υλοι . ΣΤΑΥΡΟΛΕΕΟΝ 12 3456789 _ΟΡΙΖΟΜΤΙΩΣ : 1 . Μικρον χωριον ιοΟ _Ταυ-νετου _6-που απεχρουοΟη _επιτυχως Λ ' Ι . β ραημ . 2 . ' _, ΕψονευΟη δια δολ > ου _ιταο της ΜηΙ _^ Ιας ( _μυβολ . ) . 3 . Τετοιο δ 0 ος _ειιαι ο μενε _^ ες . 4 . Την _καλυχτει και οχυτην το σι . _οηρουν _τταρατιεταομα ( νκν ) . 5 . _Καλιεργειται δια τας τισλυτι μους ινας του , — _'Ελωμπρυνε με την _τταρουοια του το _'Κγγ _ιΜν Κ οι νοιουλιον ( _αντιστρ . ) , 6 . Ειναι αι ιροχαι με-ια το θερος ( < 5 νποτρ ι ) . 7 . Ακεραια , ολοκληρο . — ¦ Μα _^ Ι ιεε . τΙς _αορτες _ειτιΟτελοΟν ιυχην ( δ _^ μ . ) . II . _Ιετρατιυδα ( ιδιι . κι . 3 . · ¦ - _^ . τρι . φομα ( δημ . ) , 9 ΥτΒΟοηλοι τον απειρον ( δηιι ) . _ΚΑΘΕΤαΣ : Ι . 'Επι 9 ανης ΒαΛλος _ςη , _ιΟετης τοΟ 1 9 ου αΙωνος . 2 . Προτασσεται _νεοαλΧηνικων το . _πωνυμιων ( αντιστρ . γεν , ) . 3 . Τουρκικης _ττροιλευκκως λεΕ , ις _ετιοοηλοΟοα την _οικουμενην ( γεν . ) . 4 . _Ι- Ιδος αναρριχητικου _φυιοΟ ( _οιτ . ) . — Διαοημοτης τ _?| ς Ιρλαν & Ι ας ,. 0 . _ΕΙ & ος _ημιρολονιοο ( Λρα 6 . ) . 0 . ΙΙτο Ιχ καιαγωγπς ο _Μιτιο . κ _ρατης _ΙαΙτ . ) . - ·¦· ΠροΟ _^ σις .. . _χρη-( _ι-ατικη , 7 . Βνωστος Αυστριακης διηγημα . _τογρΛιος _κειι θεατρικος _« υγγραι }* 6 ς ( ιΛρΟρως ) β . Αρθρον . -- _ΕσιΙαι _μολυιοε . ιος !> . _Μεταψ ,, _προοωριιτΥ _(« . _τοΟ _^ σις . Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ _ΠΙ'ΟΙΙΒΟΥΜΕΜΟΥ _ΟΡΙΖ .: 1 . Αλαβαστρα , 2 . Κορος 3 _Κολακιιαι _, Ι , _Διοοχι . 5 . ΠΟΤ - · Σαλος . 6 Οσοι - ιΙλι . 7 . _ΙΙβΛν « ιν ( _Βκλορια ) . α . ΤΙ - . 'ΛτιΛ - _Λιι , 9 . ΙΙ δΟνω . ΚΑΘ . : 1 . ΑΕΚ - Ιοριη , 2 . · 0 . Ινος — _Λε . 3 , Ακλιτος . 4 . Γοας ··· Ι * Λν . 5 . 'Λρκας ¦¦ ¦ Ατιω . 6 , £ οεχ « ηνο , 7 . ΤοΙκλις . » . _ΑΙολοο 9 . > Αι . Ι — λινας . _ιΜΜΙΜ εΤΑΟΜΟΙ _ΑΟΙΙΜΟΝ ΕΟΜΙΚΟΜ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ , : ' ( Μιικος κι > _ιατ <« 412 _{¦¦) . 7 , 15 _ΛιλτΙ > ν _« ΙΜ οι _» ν , 7 . 30 Τ 6 » .. ν / γνιλιον _τΒκ _ηνιροη , 0 Λ 1 , τ « λ « ι ) τοι ™ _ιΙδιΙοτις , 0 , Μ _ιιλχνττχιπι _ι-ΜηΜ . ι ς . 10 ΑΙ _τιλιυιηιοιι _« _Ιι ηοιις , 13 ΛατΙον ι 1 _δη « ων , Ι 3 _. Ι _& II _ιχομαικη τιου μας _ζητ (| Βκη « . , 1 Ι ΑΙ τ . ι » : ι ) ταιαι _ιιδηοιις . Μ . 30 ΑιλτΙον Β . 11 η <* ον , 14 , 4 » ' ΠΛλιι _^ Β , · _ΙΛΙΙΤ _·/ _! . _υι „ 17 , ΑΙ _τιλχιταιαι € _-Ινηο ·« ις . 1 Λι ' _τιλιυτιιικι _( _ΙδησειΒ 20 ΑΙ _τε . λ . « _ιττ < ιιηι ιΙδη « . ις . 20 , 30 _ΛελτΙον Λ _οηοιων . 2 < Μ !> ιω χρΛνικα _τη < ημερας 21 . 15 _ΤρανοιΑια τιου οας _οεριοουν . 22 . 15 _ΔωτΙον _ιισηικων . 24 _ΔιλτΙον _ιΗιηπιι , _τν . 00 . 01 , 'ΙΛ _ληνικα τραγουδια . 00 . 40 ΚαντΛ . _ε , ις . Μ _τ « ιλ » υτοιαι · 1 <> π _»>« . ,. „ „ _ΚΙΑΘΜΟΧ _ΙΜΑΧΕΟΝ Κ _7 _ΜΑΙΟ Μ ( Μηκος κ 0 ματ : ς 31 . 23 μ , ) . ! ) , ΑΙ _τιλκυταιαι ιΙ 6 · ηιΚις . Ο , Η » Νορψις τοΟ 21 , 11 Βλαψιχι _ιλ . _Λ , ιν _, κα τικιγοιΑκι . 11 . _ΙΟ ΙΟΛηνικα _, ιοτΙΛα , 12 , 30 ΤΛ _ΙιπρΛΙινα της · ο , _ορΚ . 12 . 40 · Ρ . _λλην-. κα _ιοπΙ *« . 13 . 30 Η ωρο _ιης ·| _ιτι · 1 ροο . 1 ! 1 . 30 19 40 · Ι : 7 , ιχβντις Μιι » υ 54 νις , 13 . _^ « II * _ιλληνικη τινιι )| ιαιιΗη _ζωη . 1 ΚΙ 6 η . κιΒ . ( | ς Β » Λ ι * ν 6 ιητνορ «( χικ . ν ,. 111 , 15 Καιν _διοκος . _κβ ! μιΛ Ιμ : _τιινΙΠ 20 , 15 Λι . Λ ( κΛνι | ιιιακΛ τρ « _ναδια . 2 Ο . Λ 0 _ΛιΜΙο-ν _, » _ΙοιΗ < .-μ . 21 25 II ΟΧηνικη _ιινευιιετ _,. κι ι ς < Ι , 2 _Κ 30 _'ΛγιΛηιιιν _τρχιγοι'δικ _, «·» _ΔιλτΙον « _Ιυηοιι . ιν , Ι , ΑιλνΙον _ιΙΛη _ιιιον . . ι . ΜΑΒΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ Χηι * . * ρ _« ν Ι _ιΙ 3 _ΛΙ _ΙΙ'Π Ι Λ _) _μι _χρο _Χ » Λ τι ις _ΤΙ ι'ΒΛι » ΙΠ [· Ι _3 Γ — Ο Πλουτος _ε 1 ν _« ι Προνομιο των ολιγων ! — Η « 1 > τωχ _βιο < Ειναι η _Μβι ρα των Πολλων ! — ΤΟ ΒΚΛΙΟ οιιω ειναι ΟΙ _ιΙΟ χαρισμα για ΟΛΟΥ Ι ! Η πιο _Σιτ _αρτοτ _ριατη ΚΛΛΗΝΙΚΗ Κωμω _οΙκ τοΟ Δαιμονιου ι χπν _ββι τ π ΟΜιι _'ΒΗ ΛΑΙΚΟΥ , | — Βεματη Κεφι — _Μη ρΙο — Τοα χπινικ χοι ! Κωμικα ΙνπΕια _εοια . — Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΙ ΒΚΛΙΑ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ — Λ 1 ΠΑ _Ι ΤΑ ΚΑΙ Α < Ι »© ΟΝΑ Οα _«& _$ _« _ροβφι _ρουνι—¦ Ο Αμιμητος Κωμικες ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΟΙ Υιιε ροχις Π _εντι _τ τ _ες τοΟ ελ « φρ β 5 _τ _ραγουοι _βυ : — ¦ ΜΑΒΙΑ ΜΕΛΑΒΙ Α ΚΑΙ ΚΑΙΤΗ _ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΟΙ 'Κ _^ οιΙρ _κτ βι : — ΚΟΥΛΗΣ ΣΤΟΛΙΒΚΛΣ ΒΙΑΝΝΗΣ ΒΚΙΩΝΑΚΗ _Σ ΚΑΙ 6 ΦΙΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΛΗΣ ( ΑΒΚΟΠ _© υΡΑΠΜΝ - _ιυβντ |« _τ ρβ {) ~~ _Ηρετζπ 7 α ™~ _¦^¦^¦> _^»» ι _» Ι _^ _» . _^ ι _^^·^^^ _- _»·^ ι _^ ' _^»·^**·<»^«^ _' _^^<»^ : _Χυνι / £ _ςκτ α _6 μεχρι _«» _1 _της , _1 , _Ι » Ι 'ΒΙΙ _Λ _ — _Αφιβραμινο ατ ς Ι ' _υναιχ κς _» _τβιι _ιιχτι _βοιι' τηι ' ΚΟ _ιυχΙα νους « ανω αι μια Μ _ιγα λη ' Ανα _« η . ΔΕΝ ΘΑ ΧΩΡΙΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ Χιλιαοις χαροιε { βα 4 ρουν ατο _ιογ ο « _υτ υ την ΙΙχω των αονχ > νηοι 6 ιν ' π _« ι > _«{ ηα « ν _οτην _Βοιοι τους {&> η ! Μια Βυναικα _αυβνοητ ιιυ ιιενη _ιτβΟ _νοιιιζι ηως 6 ιρ « τοι ( την ιτρ βοττερο _ιοι πι « , 4 ρΙα χι ( ι ν ·* μιλ στιγμη τ _* ν ανυρα που βλ της ιΜμΙση _ιτι « ΙΙΟΙΙΟ ΛΙ _ΟΙ _» _ΙΟΚ , ν / % 1 / % _Ι » Ι -Λ » ¦ Ι _ριθ · _ιχγ ( . ) _νιητοι _5 _ ι—ΤΖΕΗΝ ΒΟΥΑΙΜΑΝ ~ ΓΑΝ ΤΖΩΝΣΟΝ β ΠΕΒΚΥ ΚΑΣΑ _™ _« _νν _«* ι » ν _«^*« _ΛΛηιΛ _« _νν _^ _ινν _»^ ΜΗΝΑΤΚΑ _^ _^^^ ΧΡΟΝΙΚΑ Το _ηρονριιμμ * του _Φεστιδκλ Αθηνων . —ΑΙ ηροετοιμ » _σι « ι δια _τοΦεατιδαλ _Επιοκυρο-ο . —Τα θερινα θεατρα αρχιζουν τας _παρκαταβεις των . —Οι _πβιβσφαιρικοι αγ & νες . _τβυ _Πρωταθλημιιτος Ελλαδος . —Κα _ λ 5 α επιδοσεις εις τους αγωνας στιβου _τος ιιΛαλλειαη . ΑΘΗΝΑΙ , 10 ( Του Λνταηοκρ-1 τ 00 . _!^ 0 _^) , — Μετα το _Φιστιβαλ αρ . _χσιου δραματος _της Επιδαυρου _τω _μεγσλοτιρο καλλιτεχνικο νεγο ! νδς ΤΟΟ καλοκαιριου βαιαι το <« . στιδαλ ΑΘ » η κον , τιου Ο' _αρχιεηι Ιην Αογιυοηου και θα συνεχισθη μεχρι τ 5 _ι 15 _Σοταυιοριοο . β ? 1 προηγηΟ _} , εντος του * Ιουλιου ' το Ι > ιστι & αλ Αττικης Κωμωδιας του _ΕΟνικοο θεατρου . Ολες συτις οι εκδηλωσεις 0 α γινουν στο θεατρον Η ρωδοο του ΑττικοΟ . κατω αττο την Ακρυ _^ ο ιν . Το _ττρογρειμμα του _Φεστιβαλ Αθηνων , τιου οργανω _^ _Ε ται για πεν _^ _τττη εφετος _ς _& ρα _τιερ-ι _λοτιβανει σειραν καλλιτεχνικων ε _· _ι . δηλωσεων , οι _κυριοιτερε _, ς των _6 ~ οΙ . ων ειναι οι εε , ης : Το ΕΟνικον © ι . ατοον 0 α _τταρουοισοτι ττ _^ τριλογια τοΟ _ΑΙοχιιλΛι ) <* ΟρεοΥεια > ( Α . _γομεμνων » , _ιΧοηφυροιΛ και Ευμ _* . _νιδες >) μι _οκηιοΟεαΙα ' Δ , _Ροντη . ρη , τΙς < Ορνι £ ες > του _Αρισιοοα . νη . αε σκηνοθεσια Καρολου Κουν , και _τις τραγωδιες _« _ΟιοΙτιους ε-ηι Κολωνψ , < Αντιγ 6 νη » και ι _Ιψιγ * . νεια ιν Τκωρσις » , Ο Βαλλικος _θε . σηρικος _Ομιλος ., τιου Οα _μετασχη ατο _ΦιοτΛαλ , Οα _τιΟρουσιωση _τη τραγωδια τοΟ _ΡακΙια « Ανδρομαχη » κα ' ι τα δραιια του Αντρε _Μοροι'α ι · _Αλεζ < ηιρο _ 0 _Φεστιβαλ Ε . πιδαυροο . ΟΙ δοκιμες της _ι'Ο ρ _^ . _στειας » που γινονται απο ημερων οτο ΓοοΑι-κο θεατρο , _μεται } ερον . ται απο _σηυερα στο αρχαιο _Οιατρ _'ιπιδοωιβυ _, 6 που 0 αρχισουν οι _παραοτοΛις την 20 ην Ιουνι ου . Η . δη _αΜιχορηοι . _οτην Επιδαυρο ο _σκηναΟενις κ , Ροιτηρης , ο γυναικ _* ος χορος _κχιι ωρισμενα απο τα _ζ ατε Χεχη _τΟν _ειρχαΙον δραματων που Ο ' οΛιΛασΟΛν . Εν _τφ _( ιι _ταζυ _ηρχισιν η _προπωιησις των _εισηηριων γι * «· Χις τΙς « _αραατασεις τοΟ _Φεσιιιαλ _, καθως και το κλεισιμο θεσεων με τΙς _εκδρομει της Περιηγητικης Λ | _σχη · ς _ττρος _τισιβιεολουΟηοιν των παραστω σε ων . _ Τα θεριι « θεατρα ανοιγουν σιγα—σιγα , το Ινα μετα το 4 Χ ) . ο . Εκτος Λ »» συνηθων _ΟεριΛν . θεο τρων Οα _λειτουργησουν και ι } Ατος τα δυο « _τριοθεατρα » , στον Εθνικο Κηπο μι οι » γκροη ια τοΟ Κωστη _ΛειΛοΛΙβ , »« _1 < _ο Β 1 ιι > 'ον τοΟ Α . ρχος μι συγκροτημα του Μ , Χσ . _τζΙοκου Ο _Λιιοεοδεας 0 ανιιαοη αιον -ΕΟνικον Κηπο την _Ελληνι . κη νησιωπκη ηθογραφια « Ποσο τκ _~ ι _λιεται _ιι _« _ιιλι » , μι σκηνικο ολο . κληρο υ » ριο , μι δροι 1 ακια , ΙκκΛη οια ντΙτ _« κσι _Οολεοβα με 6 _Λρ _« ςΙ' Ο _ΚβτζΤοκος Ο' ανειαοη στο Πεδιον ιοΟ Αρεως ιον 'ΙουΕχι τοΟ _αηοΙιΛια _^· Λ Σπυ » υ ΜαΟ . — _ΣιΜχιοοηοον κροχΟες ο 1 τ > δο _σψαιριωΙ _ΛγΟνες της ΚΚ _Λγ 1 · βτικΙΚ η | _ι'Ρ < ™ ° Πρωταθληματος • Ελλα & υ _ μι . < α _« _εττοτιρω * τ _«'· , _τ-ιλιυικιτ _ : Ολυιι _· _πιιτκος — Πονα . _Οηνο _^ ς 2-1 . _*™' 0 : Ζ Τ _* 1 _..- 1 Πανιωνιος - ¦ ΠΑΟΚ » ι _ωοζα ' _ηικα < / ι < _Αεικ 2- -1 , Αρης - • Απολλων Ο-Ο , Κατωπ . ν των 4 νω _τιρω αγονων η » εα > ιολογΙα διι , > Ρ . _φωΟη _ω _αχολουΟ , _οςι 1 ) · Ολυ | ιτ .. α _' _ν _« _οετΛ , ιοΙ , 2 ) _ΜΜ Α , . 1 _Πανιωνιος 32 , 4 ) Αρης 31 , , _») _ΒΙαναΟηΛικος 30 , 6 > Εθνικος 30 7 ) Λε _^/ 1 29 , Γ ) ' -Απολλων 20 9 ΠΑΟΚ _ιΠ κσ 10 ) Πηνβιγια λειος 27 , Ο , κυρ . ω , _ε , κχ . Λγ < -. ν της ωροτ , ιΛι ηρΟτν η _*' Β -ι ' _τιησις _τΛν _δυτ _. . αΙωνΙ , _* « Ιν τ , πολων _Π- »< Λην _« · _ι » οΟ καΙ Ολιη ™ α ,. οΟ , _οΑ _ΥΠΙι < _' κρω « _. _° _αγων _ο « Ι | Ρ « , ι _οκληροΛ κηι πειιν _^ , _ωοης 6 Ε > 4 · Ολ .-. τιι «« ν . κ < _ηι * τι ,. μ τι _^ ν _ιικη χαρις α' («< τ , ινε / λτυ ,, ου . ν < ιιΛι « ν ο · _Αγγι . Λπυ . Α , κ · , _^ ? 3 ' τοΟ α' ημιχρονου , _οτιιν _τΛ _Μυιι Ψ _ν-1 . 'Λιιο την νικητρ ιβ 6 ι « ρ 10 η _™ ν οι _ιτιΦΟΛΟκος _, Ρωηο . Γης , · Ι _« Αννοκ Πολ »<| - « νΙ ° _™ 1 Π « . _τιΛΛΟΥι _/ , 'λ _^ Λ τον ΠονηΛι Κ _^ . 4 οινιιρ , _Φ _ιιαηλος ( της « _Α'ΛΒΛ . αι < . _Κ *) « Ι _»« Λινοι , υλα * ης . _Ανι-ι-Κ . ου και Π < ιτιαι _^ μα ουη ) ., Κιποπιν των ο , ποιι _>« ομ > _ντων _τ _& ν ιι _^ _χΟιΟιν _· :. _ιτνωνων ( νΙ « . ιις ΟΧιΛιπι ακοΟ κο ! _Ισοπαλη _τ _> Κ Λ . Β : Κ . ) ο ¦ _Ολιντι . _ακος _οιιιιο / ιικως ( χι ν _εΟ _< · ν «· ( ο » . ι ιΛ τι ρι . ηα 0 λημ «· - · Ι ( αι 4 _τλ ' ιγ , _τελικΟινκις το _» _ιι Κποκιι _(>( ιαιο ι ( ς ιο _ΠαναΟηντι _, Μν _Χιηδιον αθλητικους Αγωνας τα * Λα >< ιπ _> _ΙοτιμειοιΟηιΜν μιρι _«· πΙ κοΛαΙ _ιπιΜιΛιΒ _. _: ΟΙΙτι ,, _καιιρρΙφΟη | το 'Ελληνικον ρεκορ _σψυροβολισς « 3 _πο τον Μανωλια με 54 , 61 μ . ( πα . λαιον του _ΚουιελογιεΙννη 54 , 35 ε . ττπευνθεν ττρο τινων ημ « ρων ) , Ο Β . _Πεπιαδασιλειου _χεορις _συιαγωνι . ομο , πετυχε στα 3 . 000 μ . ατηπλ τον _εζαιροτο _χρον β' 52 6 . Ο Κουναδης ατη δισκοβολια πετυχε βολη 53 . 90 . ΣΤ _5 ν _Ακοντιομο δ Καλαμπακας πετυχε βολη 66 36 μ . στα 200 μ . ο _Βςωρνοττυυλος _21 7 , Στο δρομο του , μιλιου ο _πρωταΟλ . η της μας Δεπαστας που γυριοεν απο την Αμερικη _*/ _του _ετιου > _5 _αζει , επιχει ρησε να καταρρΙι _( _ητ το δικο του ρικορ μα δεν το _πετυχεν , αφ' ενος λογω ελλειψεως Ισχυρων συναγω * Λ στον _αφ' ετερου δε _λογφ του κα . _ιιου στιβου , επιτυχων παντως τον καλον χρονον <| ' 15 2 . Δ . Α . ΧΡΙΧΤΟΦΙΔΗΣ ΚΜΟΙΚΙ ΑΖΕΤΛ Ι οΙκ ( α . ευρισκομενη εις _τΛν 6 ι 6 ν _Βρηγοργου _ι κνοτ _ιουλου αρ , 9 ( _ττιΛ-ροθος _ΛΛοΟ Λ _« _νρν « κ < ις κοι _Ονιοδεν 'Κλ _ενε _ιου ) και αποτε λουμενη ικ _τιεντε κυρ [· _ι , ιν δω ματιων με _υλιχ τα χρι · _ι ωδη . | ιε αβιΟονον νερων κ « 1 κατα τας ωρας διακοπ ης . 'Α · _τιοταΟ _ΙΙτε ανιος _τΛ ς οΙκιας Ι τηλ . 3020 και Αι _ιι , ιν _Λευ κωαια , 'Τιν _? ι _?|·· | _·^ _νννννΤ / _'Βιν _^ ντν , ν _^ ΛΤ _^^ ν _^ _, Τ _^ εν . _ντ . -, _· Λν _^^^^^ Ι Λυ ρ «» ν _ΙΙαρι * ι ιν _ι χ ) _ιι Μ χ _^/ _,. _ι . _φορει' ι ! « Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ » : ] Μεγαλ η _ιιιομαιιαια _ιμποριχη , _οΙχονεμο- Ε _λβγιχι ) χ « 1 ν « υτιλι « χι ' ι ιφιιμερις , Η πρωτη 4 < ρη · } ] μ _« ρΙ { του _ειυους- τη ιν Κυ / _ιρν- ι : ι — _ι _ητηοοιτι την αιτο τ 6 ν _ιγημι _& _ιαηι & ην ι > ' « _4 — ν 7 . _ιηιΧβι ( _ΤλΤΕνΩΧ _^^ _<^^^^^ ΜΙΑ ΠΕΝΝΑ ρ , Λ ο _*« _ * . ΅·· » η λ * Μβ _^ 1 Ι _ΜΙ Ι Ι Μ II _Λ _^^^^^^ Ι 1 ιΗ _^>>^ ' ωι ' Κ _^ καθολου πεννα § _ΗΚ / ) μ - _^ η Ι Γ _^ _' 1 Ι | Ι 3 _^ _λ _^ τ _^ _β _^^^ _μ _^^^ _Γχμ / _, _φ ι Μ _< _^ Μ Η _^ _τΜΙ _^^^> Μ Π _^^ Ρ , _^^^^^ Η _^^» Β _^^ * , _^ 3 _& - _ΙΙ νικιιΙ _'ΛντιποοπιιιηηΙ , _ιΙ // Ι Ψ V ν ' ηρ _Μν « Ρ ¦ _β _^ _^ _ΜΙΗΙΓ _ηΚη _» . ¦ ·» , κυ _ι μλλιιι και ιια λτα _# _ΜΜ ΔιΑ _ΜΥΚτερΕνοητΑ _- Πεμπτη 11 Ιουνιου : Λευκωσια : Χ . _ΠοΜαιη οδος _Λευκοιος αρ . 9 , Β . ' _ΟΙκονρμΙδη . , οδος Αριαδνης αρ . 3 και Ζ . 'Ιοιν _πλατειαι _Ατατουρκ α . ρ : ΙΙ . Λεμεοος : Λ . _ΑοΙζου , 6 δος • Αγ . Ανδρεου α . 1 ! 7 _Αμμοχω . επος : Κ . Ταλ _^ οδος Κιμωνος αρ . 9 , Λαρνο _£ : Κ . , _Κυριοχιιοη _, οδος Γασιλισσης _ΓικτωρΙας « 4 ρ . . 10 . 01 ΑΝΠΝΥΜΟΒΡΑΦΟΙι ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΕΝΤΥιΙΟΥ _ιΙ _ΕΠυ'ΒΟΛΑΙ Κυριε _Λιευθυπτα , ' ., , . ' . , _'Ετττειδη κατ αυτας _τ < 3 ις _) _ητ μερας γινεται τιολυς Θορυβος _τεεριι τοΟ _ονωματις μου , , υπο , αστ £ _Ονδων--φιλων ,. α , _ονα-· _δελ (|) ων , _ιΒοχετικα _|» ει 5 ιεις | '' _τε-, _'ΧευτοεΙας !> : ( . γ _κΛ _κλιουςι % τοΟ Βρ _& _φΕιου _' ττις ! Λ £ _λλιινι ' κ ( ι ς ! Παι _, & _ειρις-. ικαι' _-. _ετιειδηι _πτ > λλα _δια-5 _ιδο ' _ντα [ _Α ε . Ις _ βωρ 6 ς / μου , ι , δια τΟ _^ τ _^ _^ εφΜγον _^ _δεν να _^ κι _τκχνιηοω '' ι ! ι < _ταν _αρθρογ ' ρα ' _- τρρ ' ν . ' -ιης « Χ « ρσμγτ [ ςι , _τηε ι 4 ης _ιιοε _^ ρντος ι ! κ _& 1 _ι [ _ιε τ 6 . _φειιιΓωι ΛΙ _>| ιον < Δ 6 σκαλσς _*' _ι ' τι ' αρσκα · λω _δτιως _δημοοιευοιτε δτι δεν . ιι-Λι του χαρακτηρας μου νω' ' φυγομβχ £ ι , αλλα μολις εΤδον τ & : _δημοοιευιι ' ο _αυθη ' μ , ερον παρεδωσα , εις τα . νΡ α _φεια -της εν λογω 1 εφημεριδος την ακολουθον επιστολην : . « Ανεγνωσσ εις την _οιμεριιην _6 κδοσιν της εφημεριδος σας τας κστ' εμοΟ επικρισεις του με το ψευ & ωνυμον _« _Δασκαλοςι _συνεργατου σας και δηλω , δτι θα _ειαιανιησο ευχαριστως εαν £ χ _() το θαρρος της [ δικης του γνωμης και _ε _$ α ερυ > σχ [ το πραγματι _κον του ονομα . ΕΙς ανωνυμο γραφους δεν απαντω > . Τωρα διατ £ η εν λογο ) εφη μερις & εν εδημοσιεσε την ανωτερω _εττιατολην μου καιτοι παρηλθον πεντε ολοκληροι ημεροι και σημερον δ !& ει φιλοζενιαν εις δυο αλλους ανωνυμογραφους , αγνοω . .. Δηλω ,. δε δια του _τιαροντσς δτι παντοτε ειμαι προθυμος να απαντησω εις οιονδηποτε εχει το θαρρος της Ι δ ι κ η ς του γ ν ω · μ η ς . και _υπογραφει με το { δικδν του δνομα . Ο _υτιοφαινομενο _· ς . ουδεποτε _Ιπαυσε να αρθρογραφη ολογραφως και κατ : ' αυτους τους χρονους ιης μαυρης σκλαβιας , . _Ευχαριστω δια την _φιλοζεν ιαν , Λιατελω μετα τιμης , Ι . Ν . _Πχναγιδη _ Π ροεδρος _« Π . Ο . Ε . Δ . _» Λευκωσια , 9 . 6 . 59 .

Τίτλος Θέμα Σελίδα