Τόπος έκδοσης Λευκωσία
Περίοδος έκδοσης 1945-11-02/~
Available in archive 1945-11-02/~
Ψηφιοποιημένη περίοδος 1945-11-03/1947-06-29
Εκδότης Ιάκωβος Κ. Ιακωβίδης, Κυριάκος Ιακωβίδης
Συχνότητα Καθημερινή

19/12/1934 [αρ.2]-18/9/1937 [αναφέρει ότι κλείνει]: Αγγλόφωνη καθημερινή εφημερίδα, εκτός Δευτέρας, που εκδιδόταν στην Λευκωσία. Διευθυντής και ιδιοκτήτης ήταν ο ΄Αγγλος Cecil Davis.
3/11/1945 [αρ. 2]-29/6/1947 [αρ. φυλ.511]: Λείπει η περίοδος μέχρι 12/1952 που βάση αρ. φυλ. κυκλοφορούσε.
5/1/1953 [αρ. 2410] Αγγλόφωνη καθημερινή εφημερίδα που συνεχίζει μέχρι σήμερα την κυκλοφορία της. Εκδίδεται στη Λευκωσία, εκδότης και διευθυντής ήταν πρώτα ο Ιάκωβος Κ. Ιακωβίδης και μετά τον θάνατο του ανέλαβε ο υιός του Κυριάκος Ιακωβίδης.

CYPRUS MAIL, 1935-01-23
CYPRUS MAIL, 1935-01-25
CYPRUS MAIL, 1935-01-26
CYPRUS MAIL, 1935-01-28
CYPRUS MAIL, 1935-01-29
CYPRUS MAIL, 1935-01-31
CYPRUS MAIL, 1935-02-01
CYPRUS MAIL, 1935-02-02
CYPRUS MAIL, 1935-02-04
CYPRUS MAIL, 1935-02-05
CYPRUS MAIL, 1935-02-06
CYPRUS MAIL, 1935-02-07
CYPRUS MAIL, 1935-02-08
CYPRUS MAIL, 1935-02-09
CYPRUS MAIL, 1935-02-11
CYPRUS MAIL, 1935-02-12
CYPRUS MAIL, 1935-02-14
CYPRUS MAIL, 1935-02-15
CYPRUS MAIL, 1935-02-16
CYPRUS MAIL, 1935-02-18
CYPRUS MAIL, 1935-02-19
CYPRUS MAIL, 1935-02-20
CYPRUS MAIL, 1935-02-21
CYPRUS MAIL, 1935-02-22
CYPRUS MAIL, 1935-02-23