Εμφανίζονται 11

image/jpeg thumbnail

CMC WELFARE NEWS

Εφημερίδα του Τμήματος Ευημερίας, η οποία κυκλοφορούσε στα Ελληνικά, Αγγλικά και Τουρκικά.


Published in Λευκωσία
Published between 1952-12-10/1959-12-10
Διαθέσιμο στο αρχείο 1952-12-10/1959-12-10
Digitized 1952-12-10/1959-12-10
Εκδότης D. A. Green
Frequency Μηνιαία
εφημερίδα
image/jpeg thumbnail

CYPRUS REVIEW (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ)

Μηνιαία πολιτική επιθεώρηση που εκδόθηκε αρχικά τον Δεκέμβριο του 1941 στα Ελληνικά, Αγγλικά και Τουρκικά. ΄Ηταν οκτασέλιδο και έφερε τον τίτλο «πολεμική επιθεώρησις». Η έκδοση στην τουρκική γλώσσα κυκλοφόρησε με τίτλο "Kipris Mecmuasi", τον Ιούνιο του 1942 [αρ. φύλ. 1]. Το περιοδικό έδινε έμφαση στα γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και ...


Published in Λευκωσία
Published between 1941-12-01/1955-12-01
Διαθέσιμο στο αρχείο 1945-09-01/1955-12-01
Digitized 1945-09-01/1955-12-01
Εκδότης Γραφείο Δημοσίων Πληροφοριών
Frequency Μηνιαία
εφημερίδα
image/jpeg thumbnail

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (Ο)

Μηνιαία εκπαιδευτική εφημερίδα, όργανο της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Διδασκάλων [ΠΟΕΔ] με αρκετές διακοπές στην έκδοση της.. Απευθυνόταν προς τους Κύπριους δασκάλους και περιλάμβανε εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά θέματα. Ιδιοκτήτης: ΠΟΕΔ. Διευθυνόταν από συντακτική επιτροπή. Διευθυντής/Υπεύθυνος: Αλέξανδρος Κιαγιάς, ...


Published in Λευκωσία
Published between 1966-01-01/1981-10-01
Διαθέσιμο στο αρχείο 1966-02-01/1981-10-01
Digitized 1966-02-01/1981-10-01
Εκδότης Αλέξανδρος Κιαγιάς
Frequency Μηνιαία
εφημερίδα
image/jpeg thumbnail

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Ο)

Μηνιαία εμπορική και οικονομική εφημερίδα.


Published in Λευκωσία
Published between 1977-11-01/1978-03-01
Διαθέσιμο στο αρχείο 1977-11-01/1978-03-01
Digitized 1977-11-01/1978-03-01
Frequency Μηνιαία
εφημερίδα
image/jpeg thumbnail

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ

Μηνιαία εθνική αγωνιστική εφημερίδα Εκδότης: Επιτροπή Αγωνιστών Αρχισυντάκτης Κώστας Γ. Σολωμού.


Published in Λευκωσία
Published between 1982-01-24/1988-02-01
Διαθέσιμο στο αρχείο 1982-01-24/1988-02-01
Digitized 1982-01-24/1988-02-01
Εκδότης Επιτροπή Αγωνιστών
Frequency Μηνιαία
εφημερίδα
image/jpeg thumbnail

ΚΑΡΠΑΣΙΑ

Μηνιαία πολιτική και προσφυγική εφημερίδα στην οποία δημοσιεύονταν ειδήσεις, σχόλια, ιστορικές και λαογραφικές μελέτες για την Καρπασία και τους εγκλωβισμένους της. Αρχείο Εφημερίδων ΓΤΠ: 15/8/1975 [Αρ.1]-12/11/1976 [Αρ.12] και Φεβρουάριος 1988 [Αρ.18] Εκδότες/Ιδιοκτήτες: Νίκος Φαλάς


Published in Λευκωσία
Published between 1975-08-15/1988-02-01
Διαθέσιμο στο αρχείο 1975-08-15/1988-02-01
Digitized 1975-08-15/1976-11-12
Εκδότης Νίκος Φαλάς
Frequency Μηνιαία, Ακανόνιστη
εφημερίδα
image/jpeg thumbnail

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (Η)

Μηνιαία κτηματική και διαφημιστική εφημερίδα με υπότιτλο The Estate Gazette που ασχολείτο με κτηματικά θέματα και την διαχείριση ακινήτων. Δεν φέρει αριθμούς φύλλων. Υπεύθυνος/Ιδιοκτήτης: Κώστας Καλησπέρας Τυπογρ: «Κόσμος»


Published in Λευκωσία
Published between 1955-01-04/1955-12-31
Διαθέσιμο στο αρχείο 1955-01-04/1955-12-31
Digitized 1955-01-04/1955-12-31
Εκδότης Κώστας Καλησπέρας
Frequency Μηνιαία
εφημερίδα
image/jpeg thumbnail

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Μηνιαία πολιτική εφημερίδα αριστερής ιδεολογίας , με ακανόνιστη κυκλοφορία. Η εφημερίδα εκδιδόταν μονοσέλιδη.


Published in Λευκωσία
Published between 1945-03-24/1947-05-26
Διαθέσιμο στο αρχείο 1945-05-24/1947-05-26
Digitized 1945-05-24/1947-05-26
Εκδότης Παύλος Ξιούτας
Frequency Μηνιαία
εφημερίδα
image/jpeg thumbnail

ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΕΛΜΕΚ

Μηνιαία εφημερίδα, εκφραστικό όργανο της Οργανώσεως Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως Κύπρου


Published in Λευκωσία
Published between 1970-10-01/1972-12-01
Διαθέσιμο στο αρχείο 1970-10-01/1972-12-01
Digitized 1970-10-01/1972-12-01
Εκδότης Α. Παπαμιλτιάδης
Frequency Μηνιαία
εφημερίδα
image/jpeg thumbnail

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Μηνιαία εφημερίδα ορθόδοξης πνευματικής μαρτυρίας. Υπεύθυνος: Μιχάλης Λοϊζίδης.


Published in Λευκωσία
Published between 1983-01-01/1990-12-31
Διαθέσιμο στο αρχείο 1986-05-01/1990-12-31
Digitized 1986-05-01/1990-12-31
Εκδότης Μιχάλης Λοϊζίδης
Frequency Μηνιαία
εφημερίδα

ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ (Η)

Μηνιαία πολιτική, προσφυγική εφημερίδα, εκφραστικό όργανο του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια». Εκδότης: «Αδούλωτη Κερύνεια». Διευθυντής: Κ. Κυπριανού. Τυπογρ: «Ελευθερίου Λτδ».


Published in Λευκωσία
Published between 1995-05/2003-10
Διαθέσιμο στο αρχείο 1995-05/2003-10
Digitized 1995-05/2003-10
Εκδότης «Αδούλωτη Κερύνεια»
Frequency Μηνιαία
εφημερίδα