Εμφανίζονται 1

image/jpeg thumbnail

ΚΑΡΠΑΣΙΑ

Μηνιαία πολιτική και προσφυγική εφημερίδα στην οποία δημοσιεύονταν ειδήσεις, σχόλια, ιστορικές και λαογραφικές μελέτες για την Καρπασία και τους εγκλωβισμένους της. Αρχείο Εφημερίδων ΓΤΠ: 15/8/1975 [Αρ.1]-12/11/1976 [Αρ.12] και Φεβρουάριος 1988 [Αρ.18] Εκδότες/Ιδιοκτήτες: Νίκος Φαλάς


Published in Λευκωσία
Published between 1975-08-15/1988-02-01
Διαθέσιμο στο αρχείο 1975-08-15/1988-02-01
Digitized 1975-08-15/1976-11-12
Εκδότης Νίκος Φαλάς
Frequency Μηνιαία, Ακανόνιστη
εφημερίδα