4 {ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 ϱἱ ΚΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΘΛ ΚΛΗΡΙΔΟΥ:ΣΜµανεη ώρα του ΓΠαύκου πιτέλουις ἅτην ομάδα τν μπᾶ- Ψηφψίων Πρώτων Κυριών υπε- μιαχύσυν οἱ κύπρες. Απὸᾶ την περίοδο της εισβολής και μετὰ είχαμε δύο εκλοηκές ανπ- μετρήσεις (άλλη µια φορά ο Πρόεδρος αναδείχβηκε χωρίς ανβυποψήψια, 1878 - Σπύρος Κυπριανού]. Και στς δύο εἷ- χαμε πρωταγωνιστές τα [δια ζευγάρια. Τόσο το 19383 ὅσα και το 1388 πρωταγωνιστές εἰ- χαμε τους Σπύρα κα Μιμή Κι- πριανού, Γλαύὐκό και Λίλα Κλη- µίδη, και Βάσο και Μπάρμπαρα Λυσσαρίδη, ενώ το 1388 προ- στέβηκε και το ζευγάρι Γιῶρ- γου κα Ανδρούλας Βασιλείου, τα τελευταία αμτὸ ζειάρι εἶναι και το μοναδικό ΑΜΙΓΩΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ Γιαή εἶναι καλά υνωστὸ οτπ π κ. Μιμή Κι- πριανού εἶναι Ελλάδίτσα, η κ. Λίλα Μληρίδου Ινδή κα ἡ κ. Μπάρμπαρα Λυσσαρίδου ὁμε- µικανίῶς, Είναι πασπφανέσ λαιπὸν ὧτι στις προηγούμενες προ- εδρικες αναμετρήσεις µόνο τὸ 1888. εἰκημε Μυπρµα υποψήφια πρμτη Κυωρία, παυ ήταν και η μοναδική μαι η οποία κατάφερε. απὀ υπιωµήφια να Ἠνει πρώπτ Μιρία. Μιλάμε ασφαλώς ια την κ. Αυ- δρούλα Βασιλείου, που μπήκε για δεύτερη φορά στην προ- εκλαµκή εκστρατεία υπερ τοι σιζύγου της ἑχοντας τώρα αν- Βυποιμήφιες µια Κύπρια, την κ. Πύλυ Πασχαλίδου και τη Ὑνω- στή πια Ινδή κ. Λίλα Κληρίδου. οι ὅδύα πρώτες ἍΕΝΕΡ- γοπωιήθηκαν σηµαντικά στΏ πλευρο των συζύγων ταις, ενώ η τρίτη η κ. Λίλα Κληρίδου έχοντας τη ὀμσκολία της ΕΠι- κοινωνίας͵ δεν μιλά πολύ καλά τα Ελληνικά, μάλλον βρίσκεται στο περιθώρια. Είναι ἀλλωστε χαρακτηµιστκὀ ὅτ σε µια σειρὰ προγραμμάτων που ετοί- στ μπω ολα µασε η τηλεόραση του ΕΙΚ για το ἸἨναίκες των υποψηφίων Προέδρων, αντί της κ. Λίλας Κληρίδη εμφανίστηκε η κόρη της κ. Καίη Κληρίδου, Αυτά σαν µια µικρή εισαγωγἠ στην παρουσίαση τών τριων κυριών, µέσα από σι- νεντείΊξεις και δηλώσεις που έκαναν κατὰ καιρούς ενόψει των πραςεδρικών εκλογών. ΛΙΛΑ ΚΛΗΡΙΔΟΥ Λημα κα Γλαύκος σέρνοιη πίσω τους 48 χρόνια ἐγγαµης ζωήσμί όμως η κ. Λίλα ὅπ- λύνει ὅτι εἶναι ακόμα εριυ- τεληµένοι, Και τεκμηριώνει τη Βάση της αωτὴ µε την απο- κάλμ ὅτι ο κ. Ἀληρίδης της κάνει ακόµα κομπλιµέντα και δώρα. Τελειπαίο ὅωρο που ὅε- χτηκε ἦταν στις 3. Οκτωβρίου που εἶχε τα γενέθλιά της σι- μπληῤώνόντας ᾖτἹ αχράπα ζωής. Όμως πως μαι σεις να εν- διαφέρεστε περισσότερα να διαβάσετε τὶ έχει να πει η κ. Κληρίδου πα τς επικείµενες εκλογός. ἀφοί εκφράζει τη βε- Βαιότητα ὅτι ο αὐζυγος της Βα ΕΚΛΕΥΕΙ, προαθέτει: Σήµανε η ὥρα του Γλαύ- καυ Κληρίδη. Αυτῇ πῃ φορά ει πεπίχει, Παπ α κυπρακὸς Λαός γνωρίζει, Δεν εχει πια τν µπολυτέλεα να µΠπει- µαμαπίζεται κά να κάνει ζθ- κιµές. Ὁ κόσμος σήµερα µπο- βρεί να διακρίνει την’ πραγµαπκότητα Το µμήρ- κεπνγκ και οἱ ὡρος εικόνες δεν ᾖΚξεγελοὺν πια. ΕΒµι- σκόµαστε στα πρόθυρα κἄ- ταυτροφής και μόνα ἑνας έμπειρος πολιπκός µε πραϊ- στορία µπορεί να οδηγήσει το πηδάλιο και να αποφύγει τοι σκοπέλους, μάποιι αλλού η κ. Κληρίδου βα πει για το σύζυγό της: ο Γν θα νικήσει ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ο Γιώργος θα είναι νικητής πατί εἶναι σωστός και έντμος. Ποτέ ἄεν ἐεψέλασε το Λαὀ. Απεναντίας µέγοντας την αλή- θεια, πικρή παλλες φομές ἄεν εἶναι αρεστός Τώρα ὀωμὸ που ᾧτάσαμε σπῃ δωδεκήτη κά δεν υπάρχουν περιθώρια για τῃ σωτηρία της αύπρου, μόνα αυτὸς εἶναι η σωστή λύση, Ίσως το µεγάλο ερώτημα ια την ἴδια την κ. Κληρίδου εἶναι Πατὶ ὅεν ἐμαβε να μιλά ελ- ἠηνικὰ στα τόσα Χράνα παιι βρίσκεται στην Κύπρο. Η ἴδια ΕΕΠΝΕΙ: -- Εἶαι ντρωπαλή και στη σκεῃ ὅπ ἃᾳ κάνω λάβοσκα α ἄλλοι θα µε κοροϊδεύουν, πῃο- πμώ να µη μιλώ. Όταν ἠλβαμε στην Αὐπρο προσπάθησα να µάδω. ἂεν είχαμε ὁμως Λεφτά, Έπρεπε µε τα Αιγοστά χρή- µατά µας να ᾠπάξαυμε τὸ σπίπ µας, να Θρεψουµε τα παιδί µας. ἂεν υπήρχε πε- Ωἰσσευµα γα να έχω πῃν πο- Αυτέλεια ενός ὁᾳσκάλουμ για µάβηµα οτὰ ελληνικά. Ει- Βύνεται ὁμως κα ὁ Γλαύκος σ᾿ αυτό, Όταν του ζητοίσα να µι- Αήσομε ελληνικά και να µε ὅ- δάξει, πᾶντα µου ἑλεγς Εἰμαι κουρασμένος , δεν ἐν ὦρα Εξάλλου ὅλαι μιλούσαν αγ- γλικἀ και κολακεμόντοισαν να συνομιλούν μαζί µου στα αγ- γλικά. ἄεν σταμάτησα ποτε να καταβάλλω προσπάθεια για Βελτίωση των ελληνικών µοιι εν τα κρύβω πως εἶναι µια διῖ- σκολῃ γλώσσα. Μπερδείκω τη γραμματική. Σε κήπαια στάδια πήγα και μκτερινά σχολείο. Εκεί αντμετώπιαα πολλες φορες και τα πειράγματα απὀ τα λάδη µου κα αυτὸ µε Ενη- Χλούσε ὡὥσπου και τ' άφησα. Δε νομίζω να εἶναι τόσα σὸ- Βαρό Βεμα αυτό” ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πεαισαότερο ζμμωμέντ µε τα κσινὰ και την πολιτική, από το τρεις εἶναι αναμβολατ κ. Αγ- δρούλα Βασιλείου, Δικηγόρος στο επάγγελμα εἶχε ἐντονῃ ανάμειξη στο Σύνδεσια Ηνω- µένων Εβνών Μύπροι και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία των Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα απὀ το 18831 έχει εκλεγεί Πρό- εὕδρας της Ὁμοσπονδίας, Τα ενδιαφἑροντά της εἶναι πά- µπολλα µε Ιδιάίτερο προ- σανατολισµά στη βελτίωση της Βέσης της Κυπρίας γυναίκας στην κοινωνία και την πολιτική, Στα Χρόνια απὀ το 1988 που Βρίσκεται στο πλειιρό του Πρό- ἐδρου της Δημοκρατίας έκανε πολλά πα ν' ανταποκριθεί στα καθήκοντά της και για να βοη- Βήσει το σῄζιηά της και τον τόπο, τόσο εντάς ὅσα και εκτός Κήπραι, την περίοδο Ἅαμή ὅι- καιολαγηµένα και καθηκόντως μεριμνά για την προβολή ται έργου της Κυβέρνησης Βα- σιλείου, για να βοηβήσει ται στην επανεκλογή τοι Πῃο- ἔδρου, Μια επανεκλαγή ποιι Π ἴδια Βεωρεί κάτ περισσότερο απὀ σίγουρη. Πού στηρίζει τ βεβαιότητα αυτή Απαντᾶ: Στην αλλαγή πις νο- οτροπίας του κὀπίαμ Πα. Λαιότερα έβλεπες τον δεξιό ἠπφοφόρο να φαβάτα νη ακούσει. να πλησιάσει καν μηπως σπγµαπστε, τΤῶώρα υπάρχει µια τέλεια αλλαγή νο- δτροπίας. Ὑπάρχει ελευθερία ἑκφραπσης, που. πιστευ ὁπτ αυτὸ εκφράζει και την απὀ- φαση του ηφοφόρου να επι- λέξει Βασιλείου. Αλλά αν βὲ- Λετε οφείλεται καὶ σε κάῃ ἀλλο. Η γυνήικεία διαἰσθησή μου ποτὲ δε µε διέψευσε. Και στς προηγούμενες εκλογές, τὰ βράδυ των αποτελεσμάτων ἤμρωνα στο σπίτ µας µε δύο φίλες µου Αυτές σγολίαζαν, αγωώναύσαν, ενώ εγώ ἡμουνα ὑμκραμµῃ. ᾖΜάλιιτα εκει. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Οι ποβπικοί διέπραξαν Λάθη ῥρίσπικαν και µε ρωτούσαν, δεν αγωνᾶς επιτέλους Ἡμουνα σίγουρη για τῃ νίκη το! Γιῶργου, Και αυτή πι φορά νομύθω ὅτι ο Γιώργος 80 εἶναι νικητής. Αφού δηλώνει ὁτι βα αρνηβεί πιθανή πρόταση να πάρει µια Βέση στα ὙΥποιργικὰ Συµ- Βούλιο τοι σιζήγοι της, μιλά πια το πὀσο επηρεάζει τον Πρόεδρο: -- Ποιά ασἶζυγος σπι ση- µερινή εποχή ὅεν επηρεάζει σε κάποιο βαθμό το αὐζυηγά της, ἰδιαίτερα όταν µεταξύ των ὅμο υπάρχει τόσο στενή σχέση ὅπως συµβάινει μ᾿ εμένα και το Γιώργο. Εἶναι επόμενο ὅταν στο τέλος της πµέρας βρούμε καιρῦ --καπ που σπάνια συµ- βαινει λόγω βαρυφορτωμµέναυ προγραµµατας -- εἶναι φωσικὸ να ΒΕλει να μιλήσει, νο εκτο- νωθεί για τα προβληματα τοι, να εκφράσει γνωμες κι απὀ- ψεις γα το τὶ συνέβη στη ὅιαρ- Κεία ης ημέρας. Και εἶναι φυ- σκό µεσα σε τετοια κλίμα κ’ ὠνταλλάσσαυμε ὠπαψεις πο ὅεν αποκλείεται αυτα να ΕΠΠ βεάζει κάπως τον Πρόεδρο. Αλλά η κ. Βασιλείσιι μιλά χωρίς καμια δυσκολία για την πε- Ββηµη εκείήῃ φράση Ἡ Αν- δρούλλα κι εγώ...” -- Εγώ ἀκομσα τῃ ᾠραση απὀ το δελτίο ειδήσεων της Γηλεόρασης, ὅταν µε- ταδύθηκε το διάγγελμα του Προέδρου. Το µήνιµα παι εφτασε σ᾿ εμένα µέσα απὀ τη φραση αμπῇ εἶναι η εκπµηση και ῃ αγάπη του Γιώργου μα εμένα. Και τις αναγνώρισης, αν ΒΕΛΕΤΕ, της σι- μπαρμαστασής µαι α' αυτόν και στο ἔργο του. όλα αυτά τα χρὺ. γι. ΠΟΛΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ θα µπορούσαµε να πι χη- Ρακπηρλίσσυµε ες την ἁνψνιὴ- στη της παρέας ταν τρικ. Ἀρόνια τώρα ζει στη σκια Το συζύγου της Πασχάλη Πα- σχαλίδη, ια επιλογή αι νειδητή Θα μπορούσε να ΠΕ κανείς, αφού αφιέρωσε σε δόν όλη τη ζωή της στα παδά της και αργότερα στα Εγγόνα της . Λίγο χρόνια πα να αφΕ: ρωθεὶ στα προσωπικἁ της Εν: διαφέροντα, Πάντα ἔβρισιε. Λαϊκή τέχνη και ζωγραφική ΤΝ προσελκύουν ιδιαίτερα. Η κ. Πόλυ Πασχαλίδου φαί δηλώνει ότι συζήτησε αρκετα µετο αζυγό της Το βέμα τῆς καθόδο του στις εκλογές, ανΠ’ φέρει ὅτ ὅπως εἶναι σήμερα τα πράγματα, δεν εἶα ἆ- κάίωµα να τον εµποδίσω ἡ 5 φέρω αντιρρήσεις, Και οι πιθανότητες ΕΚλΟΊΠ: τοι κ. Πασχαλίδη: ἄπ τηγορηµατική η απαντηση: Θα εκλεγεί για ἐχω ποτ στην κρίση το κυπριακού εἰ- ληνικού λαού. Πιστειὺ ὁπ ὃ Κύπριος πάντα ἔχει µια δι σθηση και γι’ αιπὸ Επικρόπιζε μαι σ' αυτή τη γῃ. Αλλα π κ. Πασχαλίδου ΕχΡ Να την κριτική της πα τους Π5' Μτκαύς, Λέει: - Πιστεύω ὁπ 0 κάθε πο Αιπκὸς που έχει µία δέπ ἅ γσυρα το κάνει ἵα αι Προ σιρέρει. Βέβαια απὸ τὸ [995 µέχρι σήµερα έχω ανπληφ! ὁπ αι πολιτικοί µας διέπραξαν µεγάλα λάθη. Πρέπει να οπς πω ὁπ τους πολικούς δεν τους εμπιστεύομαι, ὀχ από κακή Πρόθεση. Αλλό πιστεώ για να φτάσουμε σ᾿ απή πι τοαγική κατάσταση Του 90. φταίνε οἱ πολιτικοί χειρισμοί ϐ πολιπκὸς πρέπει να ξεκινά 0 τα συμφέρον της πατρίδας τοῦ και ὄχι για τῃ δική τοι Πρ μαλή. 0 ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΟΜΕΤΩΠΟ Ὑποσκάπτουν την προσπάθεια Πασχάλη Πασχαλίδη ο 3 ϱ ΕΚΛΟΓΗ ΚΛΙΝΤΟΝ Μύνημα Ειρήνης 2 υ ΟΙΚΥΡΙΕΣΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Κληρίδου, Βασιλείου, Πασχαλίδου 4 ϱ ΓΝΩΜΗ, ΕΙΔΗΣΕογράφος 6 ϱ Η ΕΣΑΜ ναρχοθετεί Χάρτινα βέλη Ἶ ὁ ΤΡΙΑ ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Πολιτικών Συνταντών 0 6 ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝΤΥΠΟ 19 9 ΟΥΑΣΙΚΤΩΝΠΡρΟς ΑΓΚΥΡΑ 1 0 ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ 17 0 ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ Αποζναλύπτουµμε µε ντοκουμέντα τα μυστικά της... 14.15 ϐ ΑΘΗΝ Η επίσκεψη των Λυσσαρίδη - Πασχαλίδη 16 υ ΒΕΝΙΑΜΙΝ “Θα είμαι Ἑανά Υπουργός Εσώ- τερικών” 11 ϱ ΥΓΕΙΑ Ό,τι θα έπρεπε να ξέρετε 18 ϱ ΚΟΥΖΙΝΑ Χαι ΔΙΑΤΡΟΦΗ 10 υ ΓΥΝΑΙΚΑ. Πλήρης ενημέρωσης 10 ϐ ΚΡΙΣΗ ΤΑΜΟΥ Μπόρα είναι θᾳ περάσει... 11 υ ΤΟΠΑΙΛΙΚαι ΕΜΕΙΣ 2 ϐ ΤΕΣΤΥΙαΟΛΟΥΣ 4 ϐ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ 15 ϱ ΟΡΟΣΚΟΠΙΟ }ύ ϐ ΚΑΡΟΛΟΣ - ΝΤΑΙΑΝΑ 16-11 9 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. Όλα τα τηλεοπτικά προγράµµατα 13-39 ϱ ΣΠΟΡ 10-31 υ εξ - ΒΙΑ και ΝΟΜΟΣ 1) δεξιά πτέρωα του Λημοκραάτικού Κάμ- µατος”, που απὀ την αρχή ερ- γάστηκε ια τη σωνερηασία του Λημοκραπκού Κόμματος” µε τὸ Λήμοματικό Συναγερμό” (αντ του ΣΚ. ΕΔΕΚ”) για διεκδίκηση των προεδρικών εκλογών, φαί- γεται ὁτπ οὐπε και τώρα ε/κα- τἐλειῄε τα σχέδιά της. Έτσι τα ανήκαντα στην ομάδα αυτή ἁτομα, στις προεκλογικές εξορμήσεις τους υπέρ της Ιπο- Ψηφιότητας του κ. Πασχάλη Πα- σχαλίδη, εργάζονται τεχνπέντως υπὲρ του κ. Γλαύκου Κλήρίδη, επιχεῥώντας μάλιστα να πρα- σελκύσουν ψηφοφόρους απὀ τον πρώτο γύρα των εκλογών, Επικεφαλής της ομάδας αυτής φέρονται οἱ Αλέξης Γαλανός Πρόεδρος της Βουλής των Αντι” προσώπων, Ντίνος Μιχαηλίδης Βουλειπής κα πρώην Υπουργός Εσωτερικών, Πέτρες Βοσκαρίδης πρώην Κυβερνηπκός Εκ- πρόσωπος και Πολύδιας Κύό- λακος πρώην Βουιλευπής. Όλοι Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- Περιοδιχη Υποσκέπτουν την προσπάθεια Π. Πασχαβίδη ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ τος ἐχουν το κοινό ότι και στις προηγούμενες προεδρικές εκλο- ψὲς εργάστηκαν υπὲρ του κ. Κλη: ρίδη, αλλά τώρα ο καθένας έχει και το δικό τοι! ιδιαίτερο λόγο νὰ επιδιώκει να παρασύρει η φοφόρους πρας το µέρος του κ. Κληρίδη: -- Ὁκ. Αλέξης Γαλανός Ἰιαή µε την υποστήριξη των βοιλευτών του ΔΗΣΥ εκλέγηκε Πρόεδρος της Βουλής. Εξάλλου ο κ. Γα- λανός ουδέποτε ἐκρικε την πρα- Ἠμησή του προς µια συνεργασία, σε κιυβερνητκὀ επίπεδο ΔΗΣΤ- ΔΗΚΟ. - ο κ. Νηνας Μιπηλίόης γιατ έχει αποσπάσει υπόσχεσή ὁπ θα χρισθεἰ υποιαγὰς Εσω- τερικών σε περίπτωση εκλογής του κ. Κληρίδη. Ὅμως το ἴδια υπαυφείο α κ. Κληρίδης τὸ υπο” σ.έθηκε και στο βουλευτή του κώμματός του κ. Χρίστο Σολωµή. - Ὁ κ. Πέτρος Βοσκαρίδης, πιατί πήρε την υπόσχεση του κ. Κληρίδη ὁπ Βα διαρισβεί Κι- βιρνητικός Εκπρόσωπος. Αυτός εἶναι και ο λόγος που ὁ κ. Βασκαρίδης εμφανίσθηκε, Σαφ” μκἁ πρόσφατα µε ἀρβθρό του στον μιλελεύθερο” να επι: γαρηµατολογεί υπέρ της υπο” ψηφιότητας του κ. Κληρίδη και κατὰ του κ. Γμώργου Βασιλείου. -- οκ. Πολύδιος Κώλοκος, ἓν- βυρµος επίσης Βιασώτης της σιυ- νεργασίας ΔΗΣΥ-ΔΗΝΟ πήρε μπόσχεσή ὅτι θα διορισθεἰ ποιο: χὁς Άμυνας, ἕνα μποργείο κα ριας σημασίας, Σύμφωνα εξάλλου µε πρὠσβετες πληροφορίες µας, υπουργείσο κ. Κληρίδης έχει ιπιοσγεθεί καὶ στον κ. Μάρκα Κυπριανού Βοιλεπή. πιό Του τέως Προξδρου της µη: µακρατίας. Πρόκειτα Ἱά τὸ υπουργεία οΣυγκοωμών και Ἐργων το αποἰο φαίνεται νὰ ἐπι- Βυμεί διακαώς ὁ νεαρὸς Κυ. πριανού, Με δεδομένη την κατάσταση αμτὴ κα βραχυκυκλωμένη την πρασπάθειά του ο κ. Πασχαλβης να. προσελκύσε ἠηφοφόροις, ακόµα και απὀ Τους χώρακι τών δύα κομμάτων που τον υπο στηρίζουν, κύκλο τόσο Τὰ ΔΗΚΟ, που ἂν πτβεντα ἅτις µε' Βοδεύσεις αωτές , ὅσα και τῃ ΕΔΕΚ και της ΈΕΣΑΜ”, ὃν ῥωτώνται ποιά πιθανότητα επ. τυκχίας έχει και πιά ἡ σκοπιμότητα της σωνέχισης της εκστρατείας τουωςτο τέλος, ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 2]. ὃ Γου- [αμ Τζέφερσον Κλίντον, απὀ την πόλη Χόουπ του ΑΡ- | κάνσας, 46 χρονών, είναι απὀ χθες ϱ 42ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ἡ ορ- κωμύσία του νέου προέδρου έγινε ακριδώς στις επτά η ώρα, το απόγευμα, ώρα Ελ- λάδος, ενώ ο ανηπρὀεδρος Αλ Γκορ ορκίστηκε στης 6.44, σχεδόν ἑνα τέταρτο πριν. Δεκήδες χιλιάδες ἀνθρωποι παρακολούθησαν Ἠµπῥοστά στο Καπιτώλια πη λαμπρή τε- λετή παρύδοσης της εξου- σίας απὀ τον Τζορτζ Μπους προς τὸν Μπιλ Κλίντον, όπως εἶναι γνωστός ο γέος Πρύ- εδρος. Συχνά, την ώρα της τελετής, ϱ νέος πρὀεδρος ὄάκρυσε, ασφαλώς αναλό/ζόμενας τη µεγάλη τιµή να γίνει Πρύεόρος της μεγαλύτερης δύναμης του κόσμου, να καταστεί ο γέος πλανητάρχης. Κοντά του ήταν η σύζυγος του Χίλαρυ και η κὀρη του Τσέλσι, ο αντι- πρὀεδρος Αλ Γκὸρ και η σὺ- ζυγός του Γίπερ, ο απελθών πρὀεδρας Τζορτζ Μπους και η σύζυγός του Μπάρμπαρα και ο απελθών αντιπρόεδρος Μταν Κουέηλ και η οὐζυγός του.Στη σύντομη ομιλία του, απὀ τις συντομότερες στην ιστορία των ΗΠΑ, ο Μπίλ Κλἰ- ντον υποσχέβηκε στον Κόσμο ὁτι θα αντιμετωπίζει τις µε- γόλες κρίσεις µε τη χρήση της ειρηνευτικής διπλωματίας, όσο Εἶναι δυνατόν και της βίας, µόνο όταν εἰναι απαραίτητο, Η ομιλία, γὐρώ στις 1500 λε- ξεις, θύμισε την εναρκτήρια ομιλία του Τζων Φιτζέραλντ Κένεντι, το 1964 και στο πνει]- μα και τις ὄέες, ο Κλίντον υπογράμμισε ότι αυτή τη στηγ- μή, διά του προσώπου του ανα- λαμβάνει νέεο εμθύνες η γενιά που αναστήθηκε στη σκιά τοι! ψυχρού πολέμου. Τόνισε ότι θα στρέψει την προσοχή του κυρίως στο ξα- ναχτίσιµο του κόσμου της Ἀμε- Ἀίλαρυ: Μπιλ, σ’᾿ αγαπώ Τόν πρόεδρο Κλίντον, 420 πρόεδρο των Ηνωμένων Πο- λπεμῶν ὀρκηπ ο ανώτατος δικαστής της χώρας, Φέργκοιπ Μάρσακ. ο όρκος του ΚΛίντοΥ, στις ἀρχές και το γράμμα του αμερικανικού Συντάγματος, αποτελείτο απὀ 37 μόνα λέξεις, Σ΄. Στην αρχή της ομιλίας που ακολούθησε, ο Μπιλ Κλίντον έπλεξε το εγκώμιο Ττὸω απερχοµένου προέδρου, του Τζωρτζ Μπους προς τον οποίο εστράφη και ταν χαιρέτησε στρα- τιωτικά, ενώ όλα οἱ παρόντες σηκώβηκαν ὀρβιοι, . Την ὡρα της ορκωμοσίας ο Μπι Ἐλντον πε- ριστοιχήόταν απὀ τη αὐζυγό του Ἐίλαρι και τη Βιηατέρα τοικ: Τσέλαι. Ἡ Χϊλαρυ μετὰ την απαγγελία Του όρκου φίλησε τρι- φερά το σιιζιργό της και του ιαθύρισε Ἴσ' αγαπώ. 5. Πριν απὀ τον Κλίντον ὀρκίσθηκε ο αντιπρόεδρος ΑΛ Γκορ, περιστοιχιζόµενος απὀ τη σὐζυψό του Τίπερ, πι τρεις κόρες κοιτα γΊο τος, Ἠ. Πριν φθάσει η πομπή µέσω της οδού Πενσυλβάνια στο χώρο της τελετής, μπραστά στο Καπτώλια, οι Κλίντον, ὁι Γκορ, οἱ Μπους και οἱ Κομέηλ [η οκογένεια του απελθόντος ανππροέδρουἡ προσειχήβηκαν στην Επισκοπική Εκκλησία, Είχαν Εεκινήσει όλοι μαζιαπόπο Λευκό ὌἼκο, . ρικής, σταν περιορισμό των εσωτερικών προβλημάτων τῶν ΗΠΑ, στην περικοπή του εξ” τερικού τοι! χρέους, δεν θα στρέψει το πρόσωπο απὺ τις προκλήσεις που θα έρθουν απὀ τον εξωτερικὀ Κόσμο, Ὁπόταν τα ζωτικά µας ΕΝ διαφέροντα ἡ η βούληση Κάι συνείδηση της διεθνούς Κο: νότητος απειληθούν, θά ΕΝΕβ: γήσουµε µε ειρηνευτική ὅϊ- πλωματία, όπου εἶναι δυνατον, µε δύναμη, ὁταν εἶναι απᾶ: ῥαίτητο”, τόνισε ο πρόεδρος, πλέον, Μπιλ Κλίντον. Ο Μπιλ Κλίντον τόνισε ὁτι έχει πλήρη επἰγνωση των δι” σκολιών που θα αντιμετωπίσει και συνέστησε σε όλους σκλή- ρή δουλειά, όχι µόνο στους Αμερικανούς, γιατί το εµπύριΟ και π οικονομία εἶναι πα: γκύσµιεσυποβέσεις. Η ανανέωση της Αμερικής Εἶναι ο βασικάς του στόχος- Ο Τζωρτζ Μπους αμέους µετά την τελετή ανεχώρησε προς τον τόπο, όπου θα Ιδιώ- πεύσει, στο Χιούστον Του Τέξας, ὢ Μπους αποχωρεί απὀ την πολιτική. Ο Μπιλ ΚΝΕ ντον και ᾳ αντιπρόεδρος Αλ Γκορ ἐπέστρεψαν στο Κα πιτώλια για το επίσημο γεύμα. Ακολούθησε Βεαματική Πῆ- ρέλαση οτους δρόμους τῆς αμερικανικής πρωτεύουσας. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ σάκο εηζρπωμ τι νμμωςς αν ὄνω», Επ πενκι ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ρυςαας τε ο ατα τν κ ο. ΒΕΝΙΑΜΙΝ. “Θ6 είµι ξανά Υπουργός ο Βπερκὼν ΣΕΛ. Ί6-1 με. ΛΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΝΙΥΣΤΙΚΑ ΠΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ Βασικά στελέχη του Μετώπου, που εξορμούν για να υποστηρίξουν δήθεν, την υποιμηφιότητα του κ. Πασχάλη Πα- σχαλίδη, εργάζονται ουσιαστικά υπὲρ του κ. Γλαύκου Κληρίδη. Ταύπο γίνεται ἆμεσα και έμμεσα και αφορά πρόσωπα στα οποία ο υπο” ψήφιος του Δημοκρατικού Συ- ναγερμού” υποσχέθηκε υπουργεία και άλλες ηλες Βέσεις στον κρατικό µη- χανισμό. Διαβάστε τις αποκαλυπτικές λε- πτοµέρειες µε στοιχεία και ονόματα, γύρω απὀ το θέμα που προκαλεί ἕντα- ση τους κόλπους του Μετώπου στη ΣΕΛΙΔΑ 2. } ε προεκλαγική περίοδα αι ανακοινώσεις των υπομηφιόν χαρακτηµίξονται απᾶ την µπερ’ βολή. Εἶναι γνωστὰ πως ῃ υπερβολή απέχει απὀ τν πρασηιαπκύτητα, Εξαβρεσι απατελοὺν ϐὉἩ ἄανη- κοινώσπεις εκείνες που εκδδοώται ἀπὸ την Κίνηση Βασιλείου, πο πὲ- Βονται την αλήθεια και λένε μονάχα την αλήθεια. Παίρνσυμε στην πΊχη µια απὀ αυτές. Αυτή που! Ἀέψει πως ο Πρόεδρος Βασιλείου Έκανε να δὲ- περαστούν τα πάθη κ μὲ πῃν πολιμή του ἕφεαε πῃην ενάπητα” Αιπὴ που µας δίνει Την πραγματπκότητα, ὁπ έχε παῄῃῴθε π ὅπ: µακρατα. ὅτι 'α καθένας µπορεί σήµερα να Εκ φράζει ελεύθερα τς ιδεσλογικὲες του αποψεις, ο α τῃς κυβερνηπκης πολιπκῆς Για να εκτῴήσουµε ἆλα αιτὰ τα επιτεύηήµατη. ! . ν΄ .. ν πωτα ας θυμηθούμε το παρελθόν. Δεν χρενρέστα να ο ρε” ολο: -.. Ας τις ο σης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΚΛΗΡΙΔΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: αν τα αμ πνα αλ ίνα, Ὅτ. -------- αι ασ εωπσισώοσςο μοως ας παλια µας πράγματα η πω πο. Ο και μπες ΑΠΟ) Σήµανεη Ο Γιώργος ΟΙΠΟΛΙΠΙΚΟΙ πκή πο Κιβέρι ο ο ον αρδό κτυ ώὥρατου θᾳ είναι μµόπραξαν πάν Κα τε απ ὃς τας Ὁ Βοσιλαοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Γλαύκου νικητής ὁ πάθη επεξέτεινε κι εδραίωσε πῃ ἠημοκρατδι. ΣΕΛ. ΣΟ--51 ΣΕΛ. 4-5 18 Πο ια) .α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1883 ὀωοκος κε» ο ο ασ κ ο το κ -- Επ αΕ ΣΕ ΟΠ. ηη ΒΑΠΡΕΠΕ ΙΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΠά ΤΗΝ ΠΛΠΠΛΑ μοιραία μόλυνση Η ΗΠΑΤΙΤΙΑΑ Β' δεν θεωρείται γενικά σε- ξσικαλικά µεταδιόῦ- µενη, παρ’ όλα αυτά (σήμερα κατέχει τῃ δείπερη θέση µετά πῃ βλεν- νῶρρσια µεταξύ τών Πε ἑαυαλικώς μεταδιδόμενων νο- σημάτων στην Αμερική. Αυπὰ το χρόνο, µόνο στις ΗΠΑ. βα µαλιβαν περίπου 00001 ἄτομα - κυρίως µε τῃ σεξοικιλικἡ επαφή - απὀ έναν ιὁ πο µπορεί να ος σκοτώσει. Λιπά το νούμερα ἔχει αιβηθεἰ σταθερή πα µιι ἄε- καετα, απὀ τς «ΚΟ ἄτομα το χρόνα, το 1880, ο, δεν μιλάμε πα το ἐιτί. Πρό- κειται να τον ιά της ηπατίπδας Π', σοι φωσπολομκὰ δεν θα έπρεπε πλεσν νὰ μΩλϊνε κανέναν, πφοῦ ένα πολῆ ἁρασπκά εμβόλια κυ- κλορορεί τα τελευταία 10 χρόνια Αυτή π ενδεχομένως μοιραία μό- λυνση του ἠπατος, ὅεν Βεωρείται γενικώς, σεξουαλικά με, τοδιδόµενη. Παρ ὅλα αιπά, πή- μερα κατέχει ἵῃ ὕεαπερη Βεσι µε τῷ τῃ βλεννόρρικα µετοξή των σεξομαλικώσ μεταδιδόμενων νῦ- σημάτων στην Αμερική. Η νόσος αιπή. έχει γίνει πραγματικά φόβος των ψέων ανθρώπων, κυρυς ππατί δεν πνωρίζουν πολλά Ἱῃ΄ αιπήν, 5Ε µια πρόσφατη σφιηµοµέτρηπη, ἴα 885. των ερωτηθέντων πιπι ανή καν στην πα εμαϊσθητη” Πλικία (Ενήλικες κάτω των οἩ χρονω] ῥήλωσαν ὅτι γνώριζαν όχι πάρα πολλά” ἡ “πατα απολύτως” για τον ιὰ πα! σκοτώνει 5Η έως ΒΚ ἀτομα το χρόνο, µύνα σπς ΗΠΑ. Τα Είδα πυν ατόµκαν, Πο! ανήκοιν στο πρό Ἰκροιητ ἡµη- λον) κινδάνσει - ενήλικες από 18 έως ῥ4 χρόνων -ὅεν ἐχουν ακο- σε πατὲ ὅτι υπάρχει εμβόλια που µπορεί να εμποδίσει τη μόλινση. ο ώς της ππαήπδας Β εξα- πλώνεται ὅμα μέσου των ιηρῶ το! σώματος αμα, σίελο, βλέννα, σπέρμα. Και µπορεί να μεταδοθεί απὀ τη μητέρα στο μωρᾶ, µε τον τοκετό, Απὸά τις άλλες μορφές της µολικηατκής ηπαήπὔας -Α και ο .η ηπατίτιδα Α µεταδίόεται µε µο- λσµένες τροφές κα η Ὁ µε τς µεταγήσεις αἱματος. Ένας λόγὸς που ο πίπος Β’ της ηπατίτιδας, μεταδίδεται τόσο πα ή, εἶναι ματ μάλλον πρόκεπαι Ἱπα µάλινση παυ περνά απαρατήρητη. τα περασότερα απὀ τα Ευματὰ της, οὗπε καν ἐχοΝ ἑντανα σ- μάδνα νόσου, Το 19 έως και ἡθῆς των μολυσμένων ενηλίκων αλλά και η σηµαντική πλειοψηφία των μολυσμένων παιδιών, ὅεν ἐχουν ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΜΕΣΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ καθόλου συμπτώματα. Ἀκύμα και στα ἁτομα που νο- σον, ππατα δεν συμβαίνει για 48 έως 180) πµέσες µετά την ἐκβεσῃ στον ιὁ - δηλαδή μεγάλα χρονικό βιήστηµα γα να σινδέσει ο πή- σεν, τη νώσα µε κήπαια σι- ψκεκμιμένη πράξη, Μετά απ αιπᾶ τα ἄμάστημα Επ- απης, σκεβὼν το ἕνα τρίτα Των μολυσμένων ενηλίκων, πα ροκιπάζει µια ελαφριά Ὑρίπη” που σχεδόν ποτέ ὧεν διαγηώσκετηι αμέσως. Μόνο ο ένας στο τες µη- λυσμένουις εήλικες παρμισιάζει κατεµβείαν τη νάσα στη νύτή µαρφή: κάποιας σιμιαπιός πι- ῥρετοῦ, ναιπίας, αναρεξίας, πόνου στις αρθρώσεις και την κιλά, ερεπσμώ στα δέρµα και ἵκτεσα, τὸ πιο Ἠνωστὸ σπιµτάµα Πα ΕΙ Φφαμζεται ὅταν το ἀρρωστο Ππαβ δεν µπαρεί επαρκώς να ἐριάτηήμει τὸ αίμα, Τα ὧτ τα ἄέμμα εἶναι ακάβαρτα”, απατέλεύµα ἴσυ µά- καὐ φιλτραµβίσµατας, οδηγεί στη προηρινὰ κἰτρινα ρήμα το! δέρματος και του επώτερικζύ των ματιών, τα 5 απ' αωταῦς που µο- λύνονται μεταπέρο τον τώ, ΕΝ σνοία τοις, Μόνα ΤΠ 00 νοσούν πε τέταιο βαῄμο ὥστε να χρειῆ- ζανται ψόσοκομειο και πεμίπαµ ὅρα με 1 κάναν τι ἵμπῃ Τάι ΕΤῃ- αιώς απὀ οξεία ππητιτική νση. Γιπτί λοιπόν, ὁλας αυτός ο Βά- ρυθος' θα σµεφτετε, Γιαή ο ώς της ηπατίτιδας Β΄ κρίβει πολλαύς κιδίπους, Ανώλοα µε τα πώς αντιδρά τα ανοσογικητκώ «πι στηµα τοι καθενός σταν ιό, µπορεί Η αλιά, αυτές ο αρ- ποπορημεγες), ὅπωςτις έλεγαν, εγκυμοσύνες ήταν συχγότερες απ᾿ ό,τι σή- μερα. Σήµερα, µετά την ηλικία των 4ὔ, ἐέχουμε µία εγκυ- μοσύνη ότις ἑκατό, Πριν εἰκόσι Χρόνια ήταν τρεις στις εκατὰ κα τον Ίδα αιώνα εννέα. ἠΩστάσα, πριν απὀ πολλά - πολλὰ Ἁἁκρύγια, τὸ αᾱρ- καπορημένο μωρό ήταν τὸ τε- Λευταίο του ζευγαριού, ενώ σήµερα µπυρεί νά ἐδγαι κάν Τὸ πρώτο. ΚΙ αν τότε, που ὁ µέ- τα 43 χρόνια, το παιδί αυτό δα έμενε ορφανό πριν µπει στην εφηδεία, σήµερα, µε µέσο ὁρῃ ζωής τα 78 χρόνια, µία ὥριμη µητέρα δα το δει να πα- μτρεύεται και καθόλου απί- Βανα, ὕα ζήσει, να χαρεί και τα εγγόνατης. Έπειπα, σήμερα, η αᾱρ- γοπορηµένη μητρότητα σπά- κια εἶναι πιχαίο γεγονός, Συ- νήθως, Π γυναίκα, τὸ ζευγάρι, την ἐχει αποφασίσει σι- νειδητά. Τη Βέλεικαι προχωρεί µε ση ουρμᾶ, δεδομένου ότι Τό- σο τα πτροτεχνολογικά ὅνα- ενώστικά µέσα ὅσο και 6: µέ- Βυδοι παρακολαύΒησης και ελέγχου πηῃς εγκυμοσύνης έχουν πολύ εξελιχθεί. ν σος ὄρος ζωής ήταν περίπου | ΕΓΚΥΟΣ ΜΕΤΑ ΤΑ 40 ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ Έτσι, το παιδί της σα- ῥανπάρας δεν είμαι µόνο τὸ παιδί της ωριμότητας µιας γη» ναίκας που είχε ανσδάλει τῃ μητρότητα για δκάφορους λό- κους, αλλά κυρίως ένα υμές πανί µε προυπτικές ἴδνς µε τῶν παιδιών που γεννήθηκαν απὀ νεώτερες μητέρες. Σύμ- φωώνα µε την Ελληνίδα κα- Βηγήτρια γενετικής κα Α- κατερίνη Μεταξωτού, Βέλύ- ντας να περάσει το μήνυμα ὅτι ακόµη και µετά τα 45 µία γυναίκα µπορεί ν’ αποκτήσει μγπέστατο παιδί αναφέρει: 'Ναιμεν, τότε, ὁ κΙδυνός εἰ- ναι ουξηµένος για παιδί µε ούνδρσμα Ντάσουν ἡ µογ- Υσλισμό (αφού ένα στα δέκα παιδιά ποµ γεννιαύνται απὀ µητέρα ἄνω των ἀῆ, κιν- δυνεύει], αλλά ας µη ξεχνάμε, ότι ῃ δια η γυναίκα έχει εννέα ' κίά των 37 και πάνω, Απά την .. στις δέκα πιθανότητες να κά- γει φυσιολογικό παιδί. Ας τα αποφασίσει, αλλά να κάνει τον πρυγεννητικά της ΕΛΕΥΧΟ” ΑἈκριδώς αυτή εἶναι η απὀ- γτήηση: Ὁ προγεννητικὸς έλεγ- Χος,που πρέπει να κάψει κάΒε υποφήφια µητέρα απὀ την ηΑι- ἠλικία αυτή και µετά, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπ όψη και ὤλλοι παράγοντες, όπως µία πιβανή υπέρταση, προδλήµατα των νεφρών, δια- Βήτης και άλλα θέµατα υγείας που απειλούν περισσάτερο συ- τές, παρὰ τις νεώτερες ηλι- κε. Τέλος, τὸ ποσοστό και- παρικών εἶναι αυξημένο γνατις σαραντάρες, προπαντός γι' αυτές που γεννούν για πρώτη φορά. Ὁλ᾽ αυτά όμως ελέγ- χονται σήµερα µε µία σι- στηµατική παρακολούθηση, ενώ στην περίπτωση εντο- πισμοῦ ανωμαλίας του εἐμ- δρύου, η εγκυμοσύνη ὅὄκ- κόπτεται, Από την ἄλλη, η σαραντάρα μητέρα εἶναι, συνήθως, πιο σῖ- Ίσυρη ΥΜ τον τρόπο πομ θα μεγαλώσει τα παιδί, Αμγότερο κυταπιεστική, περισσότερο υποµονετική, γλυκιά και ται- φερή, Όχι, Π Πλικία δεν εἶναι εμπόδιο στη μητρότητα, να προκαλέσει πολλά αοβαμά προβλήματη. Η μετάδοση Πεμίπαυ Ἡ µε πα Των μµ- λωημένων Ενηλίκων και σχεδόν το Β, τον μολις η νων τισαθιῶν, ὀε καταφέρνουν ν΄ απαλλαγούν απὀ τον τὰ, Εται Ἰπνονται από φα- βρείς, πολλοί απὀ τους απαίσυς ὧεν ἐχουν ποτέ ξανά πποβλημαῖα µε τη πάσα, Ὁμως, ὁλο ία Μη τοις τη ὑμὴ µπορούν να μεταδώσουν τον τὰ σὲ ἀλλοις, Ναι σκεδών τα οσο τών φορέων, παραμβνοῦν χρόνια ἀρρώστο. μα- θως η νήσας προχωρά, τα ἄνο- σαποιητκό αὐστιμα τοι ορ Ὑσηιο] επιτίβεται και καταστρέφει τα ἧπαμ. τον πια ελαφριά µορφή της χρώνιας νόσο: τ γνωστή σαν “χρόνια ηπατίτιδα”- α πάσχίν ει καλά, εκτός απᾶ μα ελαφριά κἀπωση. Ἡ σαβαμή κα- τασπρφή του ἡἧπατος εἶναι σπ- ψια. Ὅμως, η πιο σοβαρή µορφή - χρονία ενεργός ηππτίτις- πρη- καλεί αιαζωπΠήρωση των σι πτωμάτων και προοδειπικἁ κα- ταστΏέβει τὰ Πππαρ. Στς χειρότερες περιπτίµτεις ακῶ- λαυβεί μοιραία, κἰβρωσις ἤ καρ- κώνος του ἠπατος. Σµνήβως, ὃἱ φο- ρείς ππατίπδας Β' έχουν απὀ 12 έως 300 φορές µεγαλίπερο κἰν- ὄκνα ν΄ αναπτύξουν καρκίνα απὀ το ψεμικὰ πληβιισμὀ. Μαι 30 έως: ο] χρόνια αργότερα, μετά την αρχικῆ τους µόλιμση, σεεδόν τα ἕνα τὲ- ταρτο ὅσων µαλύνβηκαν σε πολύ µικρή ηλικία και μικρύτερα πο- σηστύ ὁσων µολύνθηκαν ενήλικες, πεβαίνουν ἀπό τη πάσα. Τα τελειπαία χρόνια, λαπόν, ο κἰνδυνας µάλινσης από τον ιὸ ηπατῖτδας Β΄ αιάνετα. Το γκρουπ των ΡΜ έως Ἱ εκα- ταμµήριο ενεργών φορέων μόνα σπις ΗΠΑ - πα αιξάνεται σε πολ- λά εκατομμύρια σε ὑλω τον κάσµοα :αμξάνεται κατᾶ πολύ κἀβε χρό- μα, Η σωστή ενηµέρωση και η προ φύλαξη εἶναι το σημα πκότερα γα όλους. ΦΑα- ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ το θέμα εἰ χιλιοσυζητημένο κι᾿ όμως εξακολουθεί να εἶμα πρόβλημα. Τις περισσύτερες φορές οἱ γυναίκες που εργάζανται μόνα στο σπῖτ, ὁηλαδή οἱ νοικοκυρές, παραπανπαύνται για κούραση, αὐιαθεσία, δωσθμία, χωρίς να μπορούν να την αποδώσουν σε κάποια συγκεκριμένη αιτία. Ανπθετα, ουναντάµε εργαζὀμενες γυναίκες, έξω από τα ὑπ, που ἐχον να ψοαστούν επιπλέον γὰ ὁσα μοκάζεται και µία νοικοκιρά, καθαριότητα ται σπιτιών, ᾠροντίδα των παιδιών, μαγείρεμα. κ.Απ., ἀποίες, παρ ὁλ᾽ αυτά, ἄεν αισθάνανται κουρασµένες και καταρθωνου να διατηρούν π]ν εωεδία τους, Σε µια έρευνα πο! ἐγιμε τὰ 9/8 στην Ἀμερικη, από τὸ Νπῄσπα! ζαπίεγ µπγ ΗΕΒΗΗ, εἐστάστηκαν 110 ΩΟ) γυναίκες Πλας 1-4 ετών και βγήκαν τα εξής απατελ6σµατη: Οι ερμπζόµενες ἕξω απά τὸ ππίτι Ἰλαίκες ἐχοιυν . πεί απὀ καλή εως ΕξἀΙµΕΤΙΚΗ ο περνούν πολὺ Αηγότερο απόνο ἁρρώππες, στὸ κβεβᾶτ » χουν Απύτερες χρόνιες αρρώσπες απ' ὅ,τ οἱ µη εργαζαμενες. Ἠπάρχει βεβαια ῃ ἀποη ὅτι Οἱ παλ Λο Λι ΤΗΝ Π εργαζόμενη γυναίκα καλείται να επωµισθεί, ἁπως ερηαζόµενῃ. νοικοκυρ, μητέρα, σύζυγος και ... γυναίκα, Ίπς ὅημιοιγούν Πρύβλημα ταυτότητας. εφ᾽ ὠσον τη ἄιασπονῖν κα τῃς ανσβέτουν αντιφατικές κα ταυς αποστολές Παα᾽ αλ αυτά, ὑπως τομλάχιστον προκύπτει απὀ την παραπάνω έρευνα, Οἱ γυναίκες Που εργάζονται ἔξω απὀ τὸ σπίῃ ὑποφέρουν πολύ λιγύτερο από ἀγχος και στρες απ ὁ,τ οἱ Ἠυναίκες, που απασκαλοῦντα µε πς ὄσιλειές το στππου. ου υ υπ μα ας ΤΕ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝΤΑ ΤΖΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΜΕΣ. Προκλητικὸ και σπηχρόνίς αντιπεξουαλικό, το ΤζΗΝ ΕγτνΕ η στολή” τπς δυναµής εκοσπετία. Φαίνεται, όμως ὁτπ ειδικά Π πολύ στενή κα κολλητή” ἐκδοσή του δεν Προκαλεί µόνο προβλήµατα στους άντρες (στειρότητας|, τους προξενεί δυσκολίες στον τοκετό. Γαλλικές σταπαπκὲς αναφέρουν ένα ποσοστό 2,834 καισαρικών το 1949, Ἡθετα, µε τα 18/8 που το ποσπτὸ ανεβαίνει στα 16 85ο. Έτ µπῆκε τα ερώπηµα: Μήπως το πολλητό τζην Προκαλεί παραμορφώσεις στῃ λεκάνη και τον σκβλρτὸ της Μαμας, τεκμηριωμένη απάντηση δεν μπασχΕι, τουλάχιστον’ όχι τόνο τεκμηριωμένη, ᾖσο αωπή πο! αφορά πς επιπτώσεις στον άντρα, αλλά καλό 81 εἶναι να Εχινιν το νου Τους όσες σκοπεύουν ν΄ αποκτήσουν παιδιά και φοράνε καλλητα τζην. ον πΜΙΠΙΙΙ Λαχανικα: Το Άὴφα και το (δµενα της καλής διατροφής ε ΠΟ το Α ως... όλες οι Βαυματουργές ιδιότητες των λαχανικών και ΓΕ) των φρούτων του καλοκαιριού. Ανακαλύψτε τι σας προσφέρει το καθένα και τ' αποτελέσματά του στον οργανισμό σας θα σας πεί- σουν για το ρυθμιστικό ρύλαο του, στη διατροφή σας. ἁροσίζουν, δυναμώνουν, Βρέφουν και αναζωογονούν. Ἀγγούρι: Καβαρίζει και τονώνει τον οργανισμό λόγω του ὅτι περιέχει αρκετά µε- ταλλικά στοιχεία. Βεβαίως είναι Ἠνωστήὴ η αποτελεσματικὀτητά του σε ερε- Βισμαύς, κοκκιήλες και ψφλογώσεις του δέρματος, Βερίκοκα: Πολύ Βρεπτικά, καθώς εἶναι πλούσια σε βιταμίνη Α και σάκκαρα, σι- νιστούν µια πηγή Ενέργειας. Όσοι ακολουθούν δίαιτα αδυνατίσματος πρέπει να τα καταναλώνουν σε λοκὲς ποσότητες. ' Δαμήσκηνα: Τανωτικά για τα νευρικὀ σύστηµα και θαυμάσιο αποσιμφορητικό Ίπα τα συκώπ. Πμοσφέροιν ενέργεια και είναι θαυμάσια τονώτικἀ κυρίως το πρ, κολοκυθάκια: Ηρεμιστικὰ κα δροσιστκά λόγω της πμ ης τος σε νερὀ, Έχουν κι αυτά ὅπως και τα δαμάσκηνα καθαρτικὲς ιδιότητες. Καρπούζι: Τα κατεξοχήν διαυρητκό φρούτο, δρασίζει και καθαρίζει τον ορ- γανισμὀ, Ξεκουράζξει το πεπτικό σύστηµα. Μελιτζάνες: Τονώνουν τη λειπουργία των νεφρών και του σπιτι. Μα- τευνάζουν τη νευρική υπερένταση και έχουν ελαφρά διουρητική επίδραση. Μαϊντανός ὀιρυκολύνει την καλή λειτοιργία το! αἵματας, τη των Εντέρων και των νεφρών. Καθώς επίσης κάνει πολύ καλό στο πεπτικό σύστημα. Προτµήστε τον ωμό. Στο μαγείρεμα προσθέστε τον στο τέλος γα να µην χάσει την πολύτιμη βιταμίνη {. - , Μέντα: Τονώνει το ψειυρικὸ σύστημα και βοηθά στην πέµῃ. Παράλληλα θεωρείται και Εξαιρετικό αφροδισιακό. Ντομάτες: Ταιριάζουν µε τα περισσότερα μυρωδικά τρώ- γονται ωὠμέὲς ἡ µαγειρεµένες, Αποταζμώμουν, ὁροσίζουν και διμαμώνοιν χάριν των Ἅᾖβι- ταμινών Ὁ και Αι. Πιπεριές: Ταιριάζοιν απόλωτα µε τς σαλάτες και διατηρούν ἐτσι το πολύτπµες βιαμίνες τους και τῃ χλωροφύλλη πο ἐχαιν τονώτική και Βρεπτική δράση. Πεπόνι:Το πεπόνι έχει µια ση- μαντικώτατη ιδιότητα, ανα- νεώνει τους ιστούς και εἶναι διουρητικό και εξαιρετικά απῶ- τοξινωτικᾶ. Ἐκόρδο: Και σε τι δεν βοηθά, αυτά το παρεξπγηµενο ια τη Μμαάρεστη οσμή του μµι- δικό. Αντισηπτικἁ, αντι- σπασμωδικὀ, ὑιουμητικό, Βρε- πτικά, και ταυτοχρόνως χωνευτικό. Μειώνει την ᾱρ- τηριακή πίεση και την κακή Ἰκο- ληστερίνη, βοηθώντας ἐτσι σημαντικά την πρόληµη των ση ή, 'Νοστιμιές ΑΓΗΤΑ µε ληότερα Λιπαρά και χωρίς τοξίνες, είναι απαραίτητα για ένα σφριγηλό και υγιές σώμα. Ο ορ- γανισµός έχει απόλυτη ανάγκη να καθαρίζει και ν᾿ αποτοξινώνεται. Ευκαιρία, λοιπόν, όσο είναι ακόµα καλοκαίρ! και υπάρχουν άφθονα φρούτα και λαχανικά. ΑΝΘΗ απὀ κολοκύήθια γεµιστὰ: 20 ἆνθη κο- λοκυθιών, 200 χμ. πατάτες, 100 γρ. φασολάκια, 100 γρ. κολοκυθάκια, ὁ αβγά, ὁ κουταλιές τριµ- µένο πιρί παρµεζάνα, µια σκελίδα σκόρδα, ἕνα µατσόάκι βασιλικό, μαντζουράνα, αλάτι, πιπἑρι. Καθαρίζετε και πλένετε τα λαχανικά, τα οποία βράξετε στον ατμό. ἰμιλοκόβετε το σκύρδο, το βασιλικό, τη µαν- τζουράνα, τ' ανακατεύετε καλά σ' ένα μπολ και ρίχνετε τ' αβγά, τὸ τυρί, το αλάτι και Ἀϊγο λάδι. Προσβέτετε και τα λαχανικά µαζί µε τις πατάτες, ὁλα Ψλλοκομμένα. Γεμίζετε τοις ανθούς, τους διπλώνετε και τους βάζετε σ᾿ ἑνα πάιρεξ, ήνετε για 19 στους 200 βαθμούς. ΑΣΠΡΑ λαχανικά: 400 γρ. καρότα, 300 γρ. κρεµ- μύδια μικρά, 200 Υρ. άσπρα ραπανόκια, 100 γρ. βούπιρο, 30 Υρ. ζάχαρη ἄχνη, μαϊντανό, αλάτι, Καθαρίζετε και πλένετε τα λαχανικά. ο Σε µια κατσαρόλα βάζετε το βούτυρο και ρίχνετε μ- λοκομµένα τα λαχανικἀ, τη ζάχαρη και-το αλάτι. Τα βρή- ζετε σε συγανή φωτιά µέχρι να εξατµιστεἰ το νερό και να πάρουν λίγο χρώμα. ΓΕΝΙΣΤΕΣ πίτες: ὁ πακέτα τών Ώ{] Υγμ. σφο- λιάτα, 300 Υρ. λακανάκια, 30) Υρ. φασολάκια κὀκ- κινα, 2] γρ. µπέικον κομμένα αξ µια φέτα, 3 κοιι-΄ ταλιές λάδι 30 Υπ. βοπυρο, 3001 γρ. κουμιά, αλάτι, πιπέρι. Σε µια κατσαρόλα βάζετε τα λαχανάκια, τα κολκιὰ και τα φασόλια. Ρίχνετε τρία ποτήρια νερό και τα βράζετε µέχρι να τρα- βήξουν. Πριν τα βγάλετε απὀ τη φωτιά ρίχνετε το αλάτι, το πιπέρι. Κόβετε το µπέικαν και το τηγανίζετε. Σε 4 ατομικά πάιρεξ στρώνεται απὀ ἑνα λεπτό φύλλο σφολιάτα, ρί- χνετε το μίγμα και το σκε- πάζετε. Τα ήνετε για μισή ώρα. είαιπιο ὠφέλιμα τα ὠµά αυγά Πολλοί ππετεναι ὅτι τα ωμά σιγά εἶναι πιο ὐμέλιµα από τα βρασµένα, Πρό- κειται α µια λανβασεπῃ ἀπομηῃ παυ αδικάωολόγητα επικράτησε. Έα λέγαμε μά- Ἀιστα πώς, στην πραγ- µατικότητα, σιμβαίνει το αντβετο. Τα ωμά αγά - κυ- μίως το ασπρὀῶ - εἶναι ΕΤΙ- κνδυνα για τὴν ηγεία, Πατί της αὐπνίας κα Βεωρείται τὸ ελιξήριο της νεότητας, διότι σιώτελεί στη µεγαλύτερη ρει- ατότητα τοι αίατος, ἐτσι τα οξυγόνο «φθάνει υρήγαραι στον ιτ» και τοις ανα- ζωῶγονεί,. Τολμµήστε το. Φασολάκια: Είναι πλούήσα αε Γνοσταικεία και βιταμίνες και μποβοπβούν τα τεµπελικο ἑντερα. Τα ΕΒρεττικὰ σι- στατικἁ τοις ἐχοιν καλύτερα αποτελέσµατα ὅταν ὅεν εἰναι παλιβπασμένα. : ο αμκαοπη Αρνίµε φραγκοστάφυλα ϐ ΚΟΤΩΛΕΤΕΣ αρνιοῦ µε αρμετό ψπχνό, 300 γρ. φρα- γκοστάφιλα (φρέσκα ἡ καταφεηµένα απὀ κονσέρβα), Β κουταλιές γλυκού ζάχαρη ἀχνη, 6 κλαδάκια ἀνηθο, μικρό κουτί πράσινο πιπέρι σε κόκκους, αλάτι. Τοποβετείτε µία µία πς κοταλέτες σ' ένα φύλλο σλου- µινάχαρτα. Πρωσβέτετε γύρω Πζρω κα ος στ µέρη ᾠραγκοστάφωλα, πασπαλίζετε την κἀάθε µια κοτολέτα µε ζὰ- χαρη ἄχνη, ἕνα κουταλάκι του γλυκού. Αλατίζετε και βάζετε λί- γους κόκκους πράσνο πιπέρι. Κλείνετε ερμητικά την κάθε κα τολέτα σε αλουμινόχαρτο και τς ήνετε στο φοίρνα για ο) στοµς ὦ8ο βαθμούς, Πορτοκάλια παραμελάτα πεβέχουν κάποως ουσίας 6 ΠΟ ΡΤΟΝΑΑΙΑ για τὸ αρόπι ἕνα λπρα νερό, ένα 8 λῄρο χυμό πορτοκαλιού, ἃρο γπ. ζάχαρη, δύο ξυ- λαράκια κανέλα. Ξύνετε ελαφρά τα πορτοκάλια και τα κόβετε στα πᾶσπεχκι. Αφαφιείτε το μιπὸ τους χυμό, τα περνάτε σε σπάγγο - ὅπως σε καλιέ - τα κροµάτε ἵνα Στη συνέχεια τα οίχνετε αε κρύο νερό, το οποίο αλλάζετε κάθε μα ώρα, γκι 8 ὥρες. Ρίχνετε σε µια κατσαρόλα το νερό, το χυμό, τη ζάχαρη και την κανέλα. Τα βράζετε για μιάμιση ὡρα µέχρι να δέσει το αρότα. Ρίχνετε τα πορτοκόλια και τα Βράζετε Ία µια ὥρα ακόµα. Τα σερβρετε κρύα µε μασήρτ. πο! εμπορίου την απορ- µόφηση της βιταμίνης Β ἀπό του οργανισμό. Έχουν, πράγµατ, πα- ῥατηρηθεί προβλήματα αβι- τοαµίνώσης σε άτομα που συστηματικά κατανάλώναν ωμά αυγά, Ακόμη τα ἀσπρά- δια περιέχουν αλ- λερῃοαγόνες ουσίες που Διοχετεύονται κατευθείαν στο αμα, απούσες, Ἰπατί ὅσα χώνεύανται. ΠΑΡΛΑΜΕΤΗΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1999 τε Α τῶν. ΓΑΠ ΣΠΥΡΑΚΙΑ ΣΤΘ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΙΛ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ Παλλές φαρὲξ παρὀκπώζόνται στα πρόσωπό µας ανταισβητικά σπιράκια µε πίκν, ακόμα κ ὅταν έχουμε περάσει την εφηβεία. Αυτά οφείλονται σε τµρε]ς απίες: αἱ Στο στρες: Τα µκροπροβλή- µατα, το ἀγχος εἶναι ατίες απε- λεθέρυσης αδρεναλίνης στον οργανισμό καὶ υπερπαραγωγής αρµονών, ὅπως της τεσταστε- ρόνης, που δημιουργούν λπαρό- τητα στην επιδερμίδα µε αποτελε- σµα τη δημιουργία ακμής. Κάνετε μεγάλους περιπάτου» στην εξοχἠ ποτε. έχετε καιρό και προσπαβἠ- στε να παλαρώνετε καθημερινά, . δεκάξι Η περίοδος της ανἀπτωξής σας ἔχει σεεδόν τελενίκβα και δεν πρέπει να τρώπε ὅπως συνηθίατε. Σταματήστε να τσμποκονάτε και να εστανα- λώνετε διάφορες, ἠώπηµες μεν, αλλά πλούσπες σε Βερµἠ- δες, λικουδιός. Αποφεἒτε τα πολλά αναψυκτικά, ὧσο δροσστκά κ’ αν ενα. Να Βι- µάστε πως 1 λίρο αναίακτ- κά περιέχει 120 γρ. ζσχαρης και σας εφοδώζει µε ... 48η Βερμίδες! Στα Ὀκοσ: Εἰστε στην πια ὁραστήρα περίοδο της ζωής σας κα τρώτε µε βουλιµα. Αλλάξτε τα καθημερινό δκτολόγιό σας. Αιξήστε τον αριθμύ των γευμάτων κα ελατώστε τις ποσότητες. Τρώτε ένα γερό, πρωτεϊνούχο πρωϊνό και τρία άλλα πια ὄατηπκά γεύματα την ημέρα. Εαπλώνοντας για µεσή ὥρκι, χωρίς να σκέφτεστε ποτα απολύτως, Αν είστε ἄτομα τρομερά αγχώδες, προσπαθήστε απ κλέβετε Ἀϊγα χρόνο κα να κάνετε πατε µπο- ρείτε μασάζ σε κάποιον εκ. Όα σας ἠρεμήσει. Β] Στα καλλιητικἀ που χρησιµῦ- ποτε: ἂν ἑχετε Ἀιπαρή ετιδερµ- ὗα, αποφύγετε τελείως τς λιπι- ῥὲςὃ κρέμες και ποτε µην σπλώνστε στο πρόσωπό σας λάδι κατὰ τη διάρκεια της πλισβεραπείας, Πλέ- νετε τὸ πρώσωπὀ σας µε κάπας μαλακό σαποίλ τοιλάχιστον δύο Φορές την ηµέρα και χρησιµοποσί- τε φον-ντετεν µε βάση το νερά. τώρα τὸ καλοκαίρι Ἱρησμοποή- στε πα βάση του μακό μόνο παλδρα, πο επιτρέπει στην εἶῃ- δερµίδα να αναπνέει ελεύθερα και αφαιρεί τῃ πκλάδα τα! προκπύ- πο. γ) Στις κακές συνήθειες”. Αν σας αρέσει απ σπᾶτε μόμῃ σας τα ὑμή- φορα σπυράκκα που εμφανίζονται σν πιώνετε το πρὀσωπό σας µε Βρώμεκα χέρια ἡ βάφεστε µε πολι- χρησμοποημένα πινέλα, σν ακοι]- µπάτε το σκοικτπκὀ στο πρόσωπό σα την δη ώρα πο ελάτε στο τηλέφωνο, τότε προσέξτε, πατί µπορεά να φταῖτε εσείς η [ὅνα γα τη δηµιουρία της ακμής σας. Απει)- ΒΙΜΒΕΙτε καλίπερα σε μα πσθητ- κὀ α τον καθαρισμό του προσώ- παι ὅσπ, κθειρζετε κα απολυμαίνετε σιπκνά µε οπνόπνΕΙ- μα τα πιωέλα σας [πατὲ µη ὄντνεῖ- ζεστε απὀ ἄλλες φίλες σας] και καβαρέετε σινά το ακακπικό τοι τηλεφώνου µε οπήπνευµΠ. ΠΑΧΟΣ:2Ε ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΜΟΛΥΒΙ ΣΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ Κάθε φορά που βόζετε µο- τὸ ἀκατάλλήλο γα ος γκύ- μα Τα μαλακά µαλύβωα καλ εἰ- Μπα καλά μόνα ὅταν απλώνα- ντα κα ἅἄπναν πκηκό αποτελεσμα. Κρησιμοπικήστε τὸ μολις ὅσα της κολλητά Ἠνετα στπς Βλεφαίδες σας, ακολοκκύ- ντας τη γραμμή Του βλεφά- ῥέκι. Απά πππὺ περάστε, ελα- εἶνα η κιΙπερη αῄα τοι πάχος σ’ απή την ηλα. Πραέχει να εξετάσετε το εν- δοκριπκὸ σας σύστηµα, να σας σε τρόφιμα πλοκπα σε σοβέστο κα πρωτεΐνες κα να πηνάζεστε ελαφρά, αλλά . φρά, ένα Ειλαράκι πα ν΄ απᾳ- |. χρώμα µαπών, χρησιµαπκή- λύνετε τῃ υραµµή κα να την κάνετε πιο ματ. Εάν ἔχετε λεική επιδερμίδα και ανοιχτά στε πιο απαλὲς ἀποχρώσεις, ὁπκός Ύκρι, καφέ, μπλε. Αν τα μαλλιά κα η επιδερμίδα σας Ενα πιο σκούρα, µπορείτε να χρησιμοποιήσετε βαἄπερες αποχρώκαις, καθώς κα μαύ- μα. Ν' αποφεύήετε τς πολὺ ανοητὲς αποχρώσεις, ὅταν υπογραμμίετε τα μάπα σας ή κα αφύσκη εντύπωση. Γκ τις ορηνές βραδιές, δοκαμάστε µε χρικπ] ή ασηµέ- νο Ἱραημή εσωτερκά στα βλέφαρο. Θα σας δώσει λάμ- Μη κα Όα σμπληρώσει τα Βρωὐινό σας µακηιάζ. ΟΙΚΡΕΜΕΣ ΓΙΑΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Ὠτα αρησιµοπαείτε μιά κρέμα Ὑα τα μάπα, Το δέρμα τρήρώ πρέπει να φαίνεται πιο λαμπερᾶ, Ἔαλαφρωμένο” απὀ τις εντάσεις πολι του) ε/ι- βάλλουµε µε τους µορφα- σμούς, Ύστερα απὀ Άγες µὲ- τεήβση απἁ την εξωτερική μες, το ὄέρμα Ἱώρῳ απὀ τα μάτια φαίνεται πιο σφικτὸ και οι γραμμές απὀ τους µμορφα: σμαὺς απαλύνανται. Βασική προἰπώθεση εἶναι ν΄ απλώνε- τε την κρέμα σωστα πυρω από τα µάτα κα, οπωσδήποτε, από πῃν πέρα ου αρηίζετε να βάφεστε. ἂν ἃεν εἶστε ψουβή ότι ξέρετε ν απλώνετε την κρέμα ακολοιβηήστε το αδηγίες, Τεντώστε ελαφρό- τητα µε τὸ Ενα σας ἄάκτυλα την ἀκρη τοι βλε φάρου, πρας τον κρώταφο, Απάώστε την κρέμα µε το ἁλλό ΧΕβΙ µε κα: προς την εσωτερική γιυμά το! ματιού, ΜΕ τις άκρες των δαχτύλων κάντε ένα ελαφρό μασάζ, Βάλτε Ελάχιστη ποσά- τητα κρέµας κάτω από το Βλέφαρο. Χρειάζεται λίγα λδ- πτά ν' απαρροφηβεί και µετά µπορείτε να τα βάιετε. Μην αμελείτε να Εεθάφε- στε Όλοι οἱ ειδικοί ἵΊα τα Θὲ- µατα ομορφιάς σιμψωνούν πως η σημαντικότερη φροντί- ὅα Ἶῃα τα µάτη εἶναι τὰ ντεμα- κιπάζ. Ὅσπο κουρασμένη ἡ βιαστική και αν εἰστε, εἶναι ασιγχώρητὸο να πέπετε πα ἧπνα χωρίς να Εεβάµετε τα μάτια σας. Για τα ντεμακυμάζ, των μαπώὼν να χρησιµΩποιΕίτε, ειδικά προἰάντα, που ὅξν ερε- Βζοιν τὰ μάτια. Βρέξτε µε το προϊόν ἕνα κομμήτι μπαμπήκι και αρχίστε να ξεβάφεστε. Αρχίστε απὀ τις βλεφαρίδες χωρίς ὅμως να τς τΏβετε. ὝὙσπερα, καθαρίστε µε κυκἠι- κές κινήσεις τα βλέφαρα. Και τελειώστε ξεπλένώντας τα μάπα σας µε Χλιαρὰ νερά. Ὑπάρχοιν πολλά προϊόντα Ία το ντεμακυμάζ τών µῇ- τών, πο! ἐχοιν μελετηβεί εἰ- ἀικά ἵπα τα αν βάφεστε πολι Ἡονα ἡ ακρησιμµαπαιείτε αδιάβροία καλλυντικά, που ἄεν διαλύσνται εὐκαλα, ΤΑ ΚΙΤΡΙΜΙΣΜΕΝΑ ασπρόρουχα δα ξαναδρσύν τη λάμψη τους αν τα Βάλετε να µουσκέφουν σε µια λεκάνη µε νερᾶ, µέσα στο οποία Βα έχετε ρίξει κομµότια απὀ κέλυφος συγοῦ. 5. ΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΗΣΕΤΕ ὁπ το µέικ-απ που αγοράσατε εἶναι σκούρο για το ῥέρμα σας, ανακατεψτε το στην πασµη σας µε ή υδατική κρέμα πριν τα αμησιμοποιήσετε. 5 ΠΡΙΝ ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΤΑ δερμάτινό σας, τρίψτε προσεκτικάτην επιφάνεια τουµ΄ ένα θαμδάκι, μομσκεμενο στὸ γάλα, Αφήστε να στεγνώσει καλά και µετά Βάλτε το στη θέση του, ΜΕ τη µέθοδα αυτή, ὄχι µόνο ἡα καθαρίσει, αλλά και δεν θα ξεραθείτο καλοκαίαι. 5 ΟΚΑΛΥΤΕΡΟΣ Ιρόπος γή να διατηρείτη φύρμα της µµα αμπρέλα, εἶναι κα την περνότε μ᾿ ενα σφουγγόρι θουτηγµένο σε νερό και ξύδι. Εννοείται ὁτι θα την αφήσετε να στεγνώσει - στη σκιᾷ - πριν τη φυλάξετε. 5. ΑΝ Η ΜΠΑΝΙΕΡΑ σας ἔχει λεκέδες, δοκιμάστε να τους τρίψετε µε µια Βούρτσα, στήν οποία 8α ρίξετε λῆο οξυζενέ. Μετά ξεβγάζετε καλά, 5 ΓΙΑ ναµην γυρίζει ρολό το πλεκτό σας, πλέκετε τον πρώτό πόντο πνάποδη ή µην τον πλέκετε καθόλου. 5. ΠΡΑΙΕΣ οι ζακέτες, οἱ τοάντες απὀ σαμομά, αλλά φτάνει µια σταγόνα νερό γα γα Λεκιάσουγ. Αγ σας συµδεί, τρίφτε τον λεκέ μ᾽ ένα σφουγγάρι θουτηγμένυ σε ΕὐδΙ σπρο, αν τὸ δερµάτηνο είναι ανοιχγτόχρωµυ ή κανονικό αν είναι σκούρο. 5.» ΓΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΑ Λίπη απὀ τα πλακάκια της κουδ]νας, χρησιμοποιήστε το νερό µέσα στο οπαίρ έχετε δράσει πατάτες! 5 ΚΑΙΡΟΣ να καθαρίσετετο φυγεία... θυμηθείτε νά µῆ χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικἁ Ίππτὸ εσωτερικό του, αλλά µόνο γερό και Εὐδι, Καινα µην το ἑπναβάλετε στην πρίζα πριν ἠσει καλά. .. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΛΠΣΕΤΕ ἑνα πομλόδερ χωρίς να τα καταστρέψετε, περᾶστε απὀ Τὰ μανίκια του ένα καλσόν. θα Πιάσετε Τὸ καλσόν µετα Γ µοντηλάκια, χωρίς ν' αγγίξετε το ΠΛΕΚΤὄΟ... (ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑ. Ἱ ΟΜΟΡΦΑ !} μίς να τα τρβετε, µε µία απορροφητική πετσέτα. Χρη- σιµοποήστε µία χτένα µε χο- ψτρὰ και παλή αραιά ἠόντα για να τα ξεμπερδέµετε κα να τα πτενίσετε, ενώ εἶναι ακόμα υγρά. 5 Προσπαβείτε να τ΄ αφήνετε πάντα να στεγνώνοιν μόνα τους, [αν δεν κδινειετε, βέβκια, α΄ κριώσετε. ΑΝ πρέπει να τα στορνώσετε µε πιστολάκι, να χρησιµοποιείτε πάντα τη μεσαία σκάλα και να κρατήτε το πιστολάκι σε απὀ- στασῃη τουλάχιστον ο0-όδ πά- ντων απὀ τα μαλλιά σας, Για να µην τα αφυθατώσετε και τα κάψετε σταµατήστε το πιστα- λάκι, ὅταν εἶναι ακόμα λίγο μγρά, Επειδή τα µακριά µαλ- ιά εἶναι βαριά, αν θέλετε να τους, δώσετε ὀηκο, σκίµπε το κεφάλι σας προς τα κάτω, μίξτε τα μαλλιά μπροστά και στεγνώστε τα έτα, βουρτο- ζοντάς τα μαλακά, 5 Τα μακριά μαλλιά θέλουν τη δική τους βούρτσα. Η πιο κα- τάλληλη, Ὑια να µην σπάνε και να τονίζονται εὐκαλα, εἶναι από φικπκές τρίχες. Επειδή όμως µία τέτοια βούρτσα στουβζει πολή, µπορείτε να διαλέξετε µία πλαστική ἡ συρ- µάτινη, αλλά να προσέξετε Οἱ άκρες να τελειώνουν σε µία πλαστική µπαλίτσα, πα να µην απάνε κα μπερδεύονται οἱ τρίχες, 5 Τέλος, πριν καµηθείτε, κα- λό εἶναι να βουρτοίζετε 1-5 φορές τα μαλλιά προς κάθε κατεύθινση, Ίνα να τα ΕΕ- μπλέξετε, να τα βοηθήσετε ν' αναπνεύσον και να τ' απαλ- λάξετε απὀ τς σκόνες. Προ- σέξτε, όμως, μην το παροκά- νετε, παή ο µφβος μα τς Εκατό βαιρτσές πρν από τον ἧπνο χε καταρριφθεί πλέον κά έχει αποδειχτεί ὅτι κάναν περισαάτερα κακὀ παρά καλώ στα μαλλιά, -”. Ειδήσε ἱ Η ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ -- Περιοδικό ἁτι ὅεν παει καλά, τον τελευταίο καιρό Ἡ µήπως τραβάει πολύ αυτή η κατάσταση της ασαφειας ανάμεσά σας. Κατ᾽ αρχήν, ψύχραιμα. Αν ο γάμος σας περνάει µια κρίση, µην πανικοθάλλεστε Μπορεί τα πράγµατα να µην εἶναι τόσο τραγι- κά, όσο φαίνονται ἡ θέλετε να πιστεύετε. Άλ- λοτε πάλι, αυτό που εσείς θεωρείτε πρόθλη- μα, ίσως ὅεν περνάει καθόλου από το μυαλό του συντρόφου. Ας δούμε πέντε απο τις πια βασικές και συνηθισμένες καταστά- σεις, που μπλοκάροιιν τη σχέση ενός ζειπαριαύ και πώς θὰ µπο- ούμμταν να αντιμετώπισταν. «ΕΣΥ ΦΤΑΙΣ ΓΙΑ ΛΑ. Όταν κἀάπαια στγµή φτάνει ο κόµπας στα Ἰτένι, σινήθως ρίχνουμε τὸ φταίΐξιμο πτον ἄλλον, παραβλε- ποώτας πα Δική µας συμμετοχή στα ππόβλημα. Τα περισσότερα, ομως, προβλήµατα ξεκινούν απὀ τῃπν αλληλεπιόμαση ανάμεσα στο!» ἄμο σιντοάρους καὶ ὄχι απά τις μεμονωμένες πράξεις του ενας. ὧν το ζει ναμι μάθει απο την αρχη να καθαρίζει τα ὅρια της αλληλεξάρτήσης τά σωμπεριφορά τους, Βα μοιράζρται και τα βάρασ της ευβύνης µε περιασατερη κατανόηση και οικειότητα. Απειλητικό σημάδι ΣΛΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΓΚΠΡΗΣΩ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΟΥ. Καμιά αντίρρηση ότι εξωσικζυηική δραστηριότητα εἶναι απειλητικό ση- ΓΠαλλουριωτσσας στον κύριο δρόμο που οδηγεί στο Καιμσκλ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ του ΕΝΟΣ ΔΥΟ ἃ ΤΡΙΩΝ ΥΠΝΟΛΩΜΑΤΙΩΝ σε δύο ξεχωριστοῦς πύργους ΓΑΙ0 νεα οικοδοµη από Την ΚΕΡΜΙΑ Κτίζεται σε ἔκτασπ ο οικοπέδων, επἰτης Λεωφόρου Αρκ. Μακαρίου Γ’ δίπλα απὀ το Γυμνάσιο της “πα εεκααααε ας ΚΡΙΣΗ ΓΑΜΟΥ Μπόρα είναι, θα περάσει... μόᾶι ία ἑνα γάμο. Ωστόσο, όταν σβεί κα ῃ αντήᾶραση τοι! απα- τηµένου συντρόφου εἶναι σκληρή και ἀκαμπτη, γεμάτη οργή και επιθετικότητα, τα περιθώρια να ξεπεραστεί η κρίση μειώνονται στο Ελάχιστο. Μια απιστία, όσο και να κλονίσει τη σιζιηική σχέση, δεν εἶνα υποχρεωτικά και ῃ Βανστκή καταδίκη της. Ανήθετα, µπορεί να οδηγήσει σε αναζωογόνηση της ερωτικής επιθιμέας και σε επΏ- νάκτηση της ραμσµένης επικονύνάις. Αρκεί να σ᾿ αιπό να βση- Βήσει ο απατηµένος σἈτροφος, δείχνοντας κατανόηση, Επιεί- κεια, σπηχώρεσή... ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ . ΑΜΟΥΑΡΙΟΥ Τθέχὴ 1121 ποπ σΕΕΕτΕτΕ :ΛΕΜΝ ΜΙΛΑΜΕ ΠΙΑ. Μαι, εἶναι γενονάς αρκετά σινηβσµένο. Μπορεί ἕνα ζευγάρι να πάει να μιλάει, ἁὁμώς αιπό ὅεν σηµαίνει ὁπ επαε να ενδιαφέρεται ο ενας πα τον ἀλλον, Κι αυτή τη ὅια- βεβαίωση χραάζεται εκείνος που εκφράζει τὸ πρόβλημα. Παρατηρώντας, λοιπόν, τη συμπεριφορά του... σιπηλοῦ σι]- | ντρόφα:, µε καλύτερη δάβεση, χωρίς πανικό και προκατειλημ: µένη εντύπωση, Θα νοιώσετε ἰσως ὅτι σας μιλάει” µε το βλέμμα, µε, τα χάῑνα, µε την ἐκφρασή του, µε τις πράξεις του. Αλλαγή για θελτίωση ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΙΠΟΤΑ. Μπορεί κάποιες σιηκρούσες και εντάσεις να νονται αξεπέραστες, αλλά ὅεν σηµαίνει ὁτι ἐται θα συνεχίσουν µια ζωή, Ακόμα κάι µια µικρή αλ- λαγἡ µπορεί να σταθεί αφετηρία για βελτίωση. Πάντα να αναζητάτε τα σιπγκεκριµένα ατα στο σιηκεκριµένα πρόβλημα και µη γενικεύετε τις καταστάσεις. ΞΛΕΝ Μ΄ ΑΓΑΠΑΣ ΠΙΑ Ἡ ΔΕΗ Σ΄ ΑΓΑΠΩ. Τα ζευπάρια πιο- Βέτοιν πολύ συχνά ὁτπ ἔχουν τελειώσει τα πάντα µεταξή τους, όταν εξισώνουν την αγάπη µε τις ρομαντικές εµπειρίες του πρώ- τοι! καρο. Είναι φυσικό, µε την πὰροῦο του χρόνου, να μειώνεται η ἕνταση, αλλά η σχέση να πλαταίνει σε συναίσθημα, τρικβερότητα κάι οἱ- κβότητα. Αν πιστεύετε πως η μαγεία τοι πρώτοι! καιρα! δεν υπάρχει πια, αριήστε να συμπεριφέρεστε στο σὐντροφό σας, ὁπως παλιά, Η δράση προκαλεί αντίδραση. Αν φέρεστε σαν να εἶστε εριυ- τευμένοι, μπορεί στ’ αλήθεια να προκαλέσετε Εανὰ ἑνα παθιο- σµένο έρωτα στη ζωή σας. Με το σύντροφό σαςμφυσικά.... Ευπαι µήπιςς πεμεῖες τπν εξαζραλµπη τη μπες Ἰτάαπε, ἵπς σεµμι ξη: 4/6 ΠΡΟΚΑΙΑΒΟΛΗ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΗΡΟΚΡΟΡΕΤ: Στο κεφάλαιο Μπύρα ο τίτλος είναι (αγ15ρεγς Αναρωτηβήρματε ποτέ τι μάνεν μα μπορπ τέλεµει ὕλες µτ τις επιμες ππικισκγικά στι, η ΜΗ µη. η Ἀπτητιμιμιη, η ἁρηεημιπιάπση πρκημενης τρολαήµας τη παμασκηγὴ πῆς,, ἡ µπσνας ὦ ὑλρσκής, ἑλαορρος αι 1µώπήτας Ἀπι Ἀπιηματηήστε νι εωαπμσιετ. λα πε ιτνττη (αεἱενοτα Η Παγκόσμια Μπύρα Πσάτητας ΗΕΡΙΙΙΗ ἠΙῆ Διαγόρου ἀ, ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΡΜΙΑ, ἃος ὀροφος, Τηλ. 44564 ΛΕΥΚΩΣΙΑ πα ΙΕ 1 22 ο ΕΥ 2ϱ ΙΑΜ. 1993 ' φυσικές παρορµήσεις οδηγούν το παιδί γα Βρίσκεται σε ἄράση. Το παιχνίδι εἶναι αυβόρμητας τρόπος µε τον οποίσ αντικαμθάνετσι τον κόσμο. τα σωματικὰἀ παιχνίδια προάγοιπ τις σωµατικες του δεξιότητες. Γενικά αὐκαίνται όλα τα μέλῃ του σώματός τοι, αναπτύσσεται η µυική δύναμη, η ευκαμιµµα τιν αρθρώσεήν τοι σώματος, ῃ αντοχή στην κόπωση, η ισορροπία, π Ετομῶτητα. Η κι- κλορορία του αίματος Ἠήνεται ταχύτερη και εν- δυμαμώνει το νευρικό και µυικὸ σήστηµα. Μαι έτσι, αφο υπάρχει ισοὐημα τών Φεξιοτήτων, κατά αναλοῄα, Όα υπάρχει ισορροπία στη ι- Χική του σφαίρα, το παυκήδι αξιώνει το σιτοσμό πολλών πυευματικών λειτουρών, ὁπως σικἐντρωση της προσοχής, παρατηρητικύτητα, μνήμη, κρίση, σιλλσμσμάς. Όταν το παιδί παίζει, ζει σ' ἕνα βασίλειο χαράς. Ψυχολογική αναγκαιότητα του παιχνιδιού το παιχνίδι εἶναι πα το παῶί ὁιτι ῃ ερασία πα τον ενήλικα. Η σιναισθηµατική τοι αά- πτυξη εξαρτάται ακόμα απ' αυτό, Κ' έτσι του Ἀίνεται η δυνατότητα να ὄιαχετείσει αᾱι- σβήµατα οργής, ζηλατιπίας, µνησικακίας και ἀλλων βίαιων σιαισβηµάτων., Μέσω του παι- Χνδο επιτιγκάνεται η ιµηική µάθαρπη, το παιδί ανσκοιμῃίζεται απὀ τη Λήπη, τη στε- ψοκώρια, τη δυσαρέσκεια και κατ' αιπὰ τον τρόπο αποκαβίσταται η σιαισβηµατική το! ισορροπία. Τα παιδί ἀναρρωρίζει τὸ δικαίυµα των σσ- μπακτών ται, σμιµετέχει στη Λίππῃ και Τη χαρά των ἀλλων. Αναπτίμπαεται ῃ σιεργασία, η αµοφαία εκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός, η αναγνώριση της απατιηίας και της ευγενούς ἁμιλλας. Καλλιεργούνται πολλός αρετὲς, όπως τιµή, Ὑειαιότητα, ελικρίνεια, αιποβισία και σινέπεια. Με τὰ παιχνίδι καταστέλλονται τα εωιστικἁ ἕνασταμτα, ασκείται ὁ αμτοαέλεγχος και ῃ αι- ταπειθαρχία. η επιµανή, η υπομονή, ποι εἶναι βασικά στοιχεία της καινώκής ζωής. Παιδαγωγική και θεραπευτική | σκοπιμότητα το παχνδι ως µέσο διηνωσης και 8ε- ραπείαςσ πα την παιδική Πλικία ἔχει τριπλή αξία: αἱ Μέσω του παικπᾶου μπορούμε να ὅνα- ανώσουμε τις ανωμαλίες που µπάρχοων, να Το παιθ! και 10 παιχνίδ! διακρίνουμε τη φύση τους και την ἐκτασή πιμι κατέχκοµ, Β] Σημαντική εἶναι η αξία στην εξέλιξη και ωρί- µανση του παιδι]. Υη) Έχει σεαι Εεραπειπική κα ἐταῃ απντ- λαμβανόμαστε το επερηγετικόὸ αποτέλεσµα του παιχνιδιού για την μηκή ισα τοι παι- διος. Η κυπριακή πραιματικότητα προσφέρε τς καλίπερες κλιµατολομµκές ασπθήκες πα την εξασφάλιση του ιδανικού ελεύθεροι ἡ ιπταί- Το ἀπεθνές κέντρο Παιδιού που εδρεύει στο Παρίσι, έδωσε στη δημοσιότητα µε- ρικά πολύ ανησυχητικά στοιχεία σχετικά µε τα ατυχήµατα που συµδαουν στα παιδιά καὶ τους εφήδους. Ἀς δούμε, ὅμως πια αναλυτικἁ αυτές Γι τις αποκαλύψεις κι ας ε την Γ προσοχή µας, γα να προστατέψουμε ύσο γίνεται περισσότερο τα παιδι µας. Χωρίς να Βέλσυµε να ενοχοποιήσουµε τους γο- ψείς, πρέπει γα ταγίσουµε πως οἱ πε- ῥρισσύτερες αιτίες για τα απυχήµατα των παιδκὼν µας σχετίζονται µε τη δική µας αμέλεια και, δέδαια, µε την κακή ενη- µέρωση των ἴδιων των παιδιών γύρω απύὀ τους κήδύνους που καραδοκούν έξω και µέσα στο σπίτι. Μέχρι Ἰ έτους: 5 Ὁ πνιημός απὀ ασφυξία έχει την πρώτη θέση στον κατάλογο. 5 Σε δεύτερη µυίρα ἐέρχονται τα πε- σίµατα, οἱ δηλητηριάσεις κα τα κὺ- κλσφορμκά, ας τα πούμε έτσι, ατι- χήµατα, που συµδαίνουν δηλσδή όταν το δρέφος σρκουδίζει ή προσπαθεί να Ἀπό Ἱῶς Φ ετών: 5 Την πρώτη δέσῃη παρνονν τα πο χήµατα που σιµδαΐνουν ὅταν το νήπιο περπατά µε τα πόδια του ή µε Τη στράτα ή όταν κινείται µε το ποδήλαστό του. Ψ Ακολουθούν: Τα εγκαύματα απὀ καυτό νερό ἤ απὀ την άµεση επαφή µε τη φωτιά ἡ Τῃ θερµαντική πηγή. 5 Ὁ πνηημός σε πισίνα, σε Αῴνη ἡ στην μπανιέρα. 5. Τα πεσίµατα. 5 ΟΙ δηλητηριάσεις απάἁ φάρμακα, σπορ- µυπαντικά, τοξικές ουσίες. Από 5 ὡς 14 ετών: 5 Τα τροχαία απιχήµατα απειλούν τα παιδιά ποµ κυκλσφορσύν στον δρόµο είτε γιατί είναι αφηρηµένοι πεζοί, εἶτε ποδηλήτες. 5» Τρπυµαστπασμµοί απὀ πεσµατα κα µι.- κροσυµπλοκές. 5. Πνημός σε ποτάμι, σε Αίνες ή στη Βάλασαα. Γεγικότερα και ανεξάρτητα επό ηλακήα, στα Τ08 ατυχήματα των παισκύν 5» Το 44. εἶναι απιχήµατα σπὀ πνηµό (στη Γαλλία, περισσότερα σπά 100 πιι- διά το χρόνο πνίγονται στην μπαννέρα]. » Το Β3 των ατυχημάτων οφείλονται σε ασφυξία (πα παιδι απαπίνουν, φοράνε στο κεφάλι πλαστικές σακούλες, κρύδανται σε ντουλάπες, κ... 5 Το 606 οφείλεται σε πεσµατα. 5 Το ὅδα, πέλος, σε δηλητηριόσεις. Από τα περιστατικά των ἅπλητηριόσεων, το 553 προέρχεται απὀ χρήση γαρ µάκων, Το δα απὀ απορρυπαντικἁ, το 73 απὀ δμιλύτες και δερνήκνα, το δα από διοξείδιο του ἀγθρακα κα το 33, από γεωργικά μα Βριοιι παηπδισή [Θάλασσα - ἡλιος - δάση] και κατὰ σέπια την εξασφάλιση της υμιηικής υγείας. Μας λείποιν, βέβαια, οἱ υλικοτεχνικες Εγκαταστάσεις. Εκείνο, ὅμως, πὸι βασικᾶ λεί- πει απὀ τον κύπριο γονιό εἶναι ῃ ἑλλειμῃ κα- τανόησης της αξίας, αιποὀ καβαιποῦ τοι! παι- χνιδιοιή. Η στάση λοιπόν των ενηλίκων [γονέων ἡ παι- αγωγών] πρέπει να εἶναι η ακδλοιθη: να διευκολύνοιν το παιχνίδι του παιδια µε την εξασφάλιση χώρου. Πρέπει ν΄ αφήνοιιν το παιδί να παῖζει, ὅσο Βέλει, Ἰπατί έτσι Βέτουµε τα θεμέλια της ικανότητάς του να ασποφιωθεί στη μελλοντική ται εργασία. Δεν πρέπει να διακόπτουμς το παρονδι του, τουναντίον να το Εωβαρρνομε και να τα σεβάµαστε, Δεν πρὲ- πε να προσφέρω πολλά και ακριβά παι. Ἀνίδια 'πατί επέρχεται ο κορεσµός. Δεν πρέπει να επιζητοπιε την αλλαγή του παιχνιδια, γιατί το παιδ χαίρεται και ικαγοπαείται ὅταν ανα- καλύπτει στο ἴδο παιχνίδι νέους σχή- µαπσµούς, Η κριτική των ενηλίκων πρέπει να εἶναι περκοριοµένη Ἠατί εμποδίζουν την αι- τενέργεια του παιδισ κι’ ἐτσι αυτό αισθάνεται µειονεκτικά. ὃν πρέπει να δορθώνουµε Ἱ- ποτα απ' ὅτι κάνε το παῶδ, Αώότι κα- ταστέλλεται η εξέλιξη της αιπονοµίας και αυ τενέργεκις. Πρέπει ν΄ αντμετωπίζουμε σοβαρά το παιχνίδι του παιδιοῦ διότι ἐτσι σσι- νεχίζεται η ομαλή του ιμκοσωµατική ανά- πτκη. Απαρατητος όρος πα το παυσδι τοι πιαι- διοῦ εἶναι να παίξει µε ἄλλα τιαιδιὰ, διάτι έτσι µόνο ἀναπτύσαεται η ομαλή σινεργασία με το οµηλίκοκς τοι. Στα παιὀ µε ειδικές ανάγκες θα πρέπει τα παιχνίδι ν΄ αποτελέσει το γεφύρκυµα µε το φυ- σιολοκά κόσµο. Ας δώσουμε, λαπόν, περισσότερες ει- καίες Ἱπα παιχνίδ στα παιδιά µας. Όι εκ- δρομές κα τα διάφορα σπορ χαρίζουν χαρά και ευχαρίστηση. Ασφαλώς δεν εἶναι µόνο η χαρά ο σκοπός της ψ/αγωγίας, αν και μόνη αιπή ενα ικανή να µας πείσει για τη φι- σιολογικὴ εξέλιξη της προαωπικότητας τοι! παιδιού. Πρωινό ξύπνημα! Πώς θα καταφέρετε να συμδιδάσετε τις ανάγκες του παιδιού για ύπνο µε πρόγραμμά του Τι πρύβλημα, αλήθεια, πι’ από τὸ πρωινό Εἰ- πνηµα, στη διάρκεια της σχολικής περιόδαι. Εδώ πο τα Λέμε, ἆλοι µας αιαπάμε τον πρω- Ὅνὸ πο και ιδιαίτειμα ὅταν αρηίζαιν τα κρίμα. Πόσο μάλλαν τα παιδιά µας. Φηισικά, ὅεν εἰστε οι μόνα πα αντ- μετωπίζεετε αυτὸ το πρόβλημα. Πριν, ὁμως, βιαστείτε να χαρακτηήρίσετε τεμπέλη” τον κα- νακάμῃ σας ἡ υπιαροή την κοραύλα σας, σκεφτείτε αν εχουν καλύψει τς αναηκες τους ἧα ἵπνο. Μάβε παιδί έχει ανάγκη απὀ ορ σιένες ὤρες ὑπνοι. ο χρόνος ποικίλει ανά- λαγα απὀ παιδί σε παιδί κι αιτὰ οφείλουμε να τὸ αεβαστοίμε.. ϱ ἵπνας διαιρείται σε τρεις φάσεις που µε- λετήθηκαν χάρη σε ἠηλεμτρικές µα- υνηταοφωνήσεις (ηλεκτροςγκεφαλογραφήματα] στα εργαστήρια τοι πνοιι”. Η πρώτη φάπη, ἀποι το ἄτομα αποκαιµιέται, η φάση του βαβὺ ἧπνοι και ῃ φάση τὸ Ορκ νο ή πα- ράδοξας ύπνος. Μµατάει, συνολικά, πεµίποι! δὴο ὤρες και επαναλαμβάνεται τέσσερις έως ἕξι φορες στη νχτα, Μόνο ανάμεσα σε δύα κύκλους μπορεί στην ανάγκη να παρεµβληΒεί η αφύπνιση, χωρίς ὅ- σάρεστα επακόλαυβα. Αν σιµβεί κατὰ τα βαθή ὑπνα, ἃ εγκέφαλας, καθώς Εεκουράζεται, δεν µπορεί νὰ προ- σαρμοστεί αµέσως στην εγρήγορση. Έτσι εξηγείται το γεγονός ὁτι ᾿κοιμάται ὀρβιο” το παιδί σας κάθε πρωί, θα επανακτήσει τη σωστή εΥρήγαρσπη όταν περάσει ὁ κύκλος του ἵπτνοι στον οπαίο βρισκόταν και τον οποία διακόιματε ὅταν το Εμπνήσατε. Εκμεταλλευπείτε τις μικρές Διακοπές και ᾱρ- γίΏς και αφήστε τα να καιµηθεί µε τη υαηκή του, Σημειώστε τὴν ώρα πὀι! ἀποκαιμιέται κι’ εκείνη πό Ειωπνάςι. Μετά απὀ -Ἱ-ᾱ µέρες Βα ΕΕΡΕΤΕ. ακριβώς πύσας ύπνος το χρειάζεται, Ἅτη σιέχεια, να απαιτεῖτε να πέφτει στο κρεβάτι και να καιμᾶται κάποια σιηγκεκριµένη ήρα, ὥστε να µπορεί να Ἱκαναπαιεί την ανάγκη τοι σε ὕπνα. Αν πρέπει, πο., να σηκὠώθεί στις Τ το πρωί και παρατηρήσατε ότι έχει ανάγκη 10 ωρών ύπνου, το φώς πρέπει να σβήνει στις Ὦ το βράδι. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ... την προσοχή των γονιών στα αρώματα, αφτερσέιβ και κολόνιες, Εφιστά ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, Πρόκειται για προϊόντα που στελούν στο Ἰ0ἱ τών παιδικών δηλητηριάσεων, Εξ’ αιτίας της υηλής περιεκτικότητας τους σε αλκοόλ. Ακόμη κι αν καταναλωθούν σε σχετικά µικρή ποσότητα απὀ ένα | μικρό παιδ. Κρατήστε πάντα αυτά τα | καλλυντικά σε σηµείο απρόὀσιτο απὀ | τα παιδι. Αν παρ’ ὁλ' αυτά το παιδί σας φτάσει και πιει ένα ἁρωμα, τηλεφωνήστε ἀμέσως στον Π παιδίατρο ἡ στι Πρώτες Βοήβειες. Π Η μεταραρᾶ ται στο νοσοκομείο θα εξαρτηθεί απὀ την ηλικία και το Ι Βάρος του παιδιού και φιισικά απὀ Ι την ποσότητα που κατάπις. | ο Ὄκεςς - υπ. πα δοὰ Ν ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΜΗΡΑΜΤΙ ο σι το ον ο νο ο... ερεσεος «Δεν ε ἔχει σημασία « αν είναι καλός ο Δήμαρχος. Σημασία ἔχει η εξυπηρέτηση Δήλωσητουκ. ΓΛΑΥΚΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ Αυτα εΛεγε ο σημερινός κομματικὀς υποψήφιος κ. Κληρίδης για τον ανεξάρτητο Δήμαρχο Λευκωσίας. Και βεβαίως κάθε πολίτης αντιλαμ- βάνεται ΟΤΙ για τον κ. Κληρίδη δεν ἔχει σημασία η προσφορά η αξία Π ΠΟΙΟΤηΤα Του ΓΠροεδρου, του Δημάρχου του οιουδήποτε πολίτη. Εκείνο που μετρά για τον κ. ληρίδη εἶναι µόνο η εξυπηρέτηση, ὁπως διακηρύττει 0 ἰδιος, του κομματικού συμφέροντος. ϱ Όποιος δεν ανήκει στον κομµατικὀ περίγυρο του κ. Κληρίδη, κατατάσσεται! στη «δεύτερη» κατηγορία πολιτών γιατί κατά Τον ἰδιο - δεν έχει σημασία αν εἶναι καλός κι ἀξιος, ϱ Αυτό εἶναι το «ευρωπαϊκό» όραμα του κ. Κληρίδη! 6 Αυτές εἶναι οἱ «σύγχρονες» του αντιλήψεις! ϱ Αυτό εἶναι Το «επίτευγμα» Της πείρας του! ϱ Αυτό να αναμένουν ὁσοι δεν ανήκουν στο στενὀ κομματικό περίγυρο του κ. Κληρίδη! Ολοι μαόί να φράᾶξουµε το δρόµο που οδηγεί στο παρελθὸν. Όλοι µαζί να διαφυλάξουµε την Ευρωπαϊκή, σύγχρονη, δημοκρατική και αξιοκρατική διακυβέρνηση Του Προέδρου Βασιλείου και γία Τη δευτερη πενταετία! ΑΕΙΛΕΙΟΡ: ο 22 ον ν Ίωα 23 κο ΕΡΕΕΕΕΡΕΕΕΗΝ του κομμµατικού συμφέροντος» τν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 522 ΙΑΝ. ΠΟΣΟ βαρετό βα ήταν να είχαν όλαι οι ἀνθρωποι τον ἴδιο χαρακτήρα. Ευτυχώς, ὅμως, ἡ δυστυχώς υπάρχουν τύποι και πύποι. Εσείς πού θα κατατάσσατε τον εαυτό σας τιτυπος είστε τεβικά Ἰ. Σας κάλεσαν σε κάποιο πάρτι, φΦτάνετε: α, Μισή ώρα νωρίτερα. Β. ΜΕ δέκα λεπτά καθικστέρηση. γ. Γκρυμάζοντας ια το πόσα δύσκολα ήταν τα Βμείτε τα σπίτι. ὃ, Γεμάτοι κομπλιµέντα. Απ' το φόρεμα της οικοδἑστωνας µέχρι τα κπτέροχα εὔάσµατα, 2. Είναι το πρώτο σας ερωτικό ραντεδαῦ, Καταλήγετε στο σπίτι. Πώς συμπεριφέρεστε α, ζητάτε να σβήσει τα φώτα κα µετά γδύνεστε, Β. Γύνεστε και τοι/της ζητάτε να σας πει πώ. Βρίσκει τὸ σώμα σας. χ, Φτιάχνετε αμήχανα τα σεοντόα. ὃ. Τοιίης σκίύετε τα ραοίκα μαι - τελικά - κάνετε ερηύτα στη μοκέτῃ. 3. ας πρότειναν να κάνετε µερικές προτάσεις - εισηγήσεις στην αυριανῆ σύσκεψη στο γραφείο, Εσείς απ. Αρπάζετε την εικαιρία απ’ τα μαλλεά. Η. Παγώνετε και µόνο στη σκέψη. γ. Το κάνετε, συγαρεία, εικχόµενασῃ α διευθυντής σας να ποβει ἑμφραμα! δ. ὀιστάζετε, ξενιχτάτε, αγωώμιάτε αλλά την ἀλλπτι μέρα εμφανίζεατε παἑτοιµοσήῃ. 4, Είστε µαζεμµένοι µε φίλους στο σπίτι. Σας προτείνουν να παξεἸε ἄτριῃ - πόκερ. Εσείς: α. Ρώτάτε παιος εἶχε αυτή την Ὠλίέκα ιδέα, β. Δέχεστε να παρακαωλαιβήσετε αλλά ὄχι να παίξετε, Υ. Φοράτε πολλά µοίίκα και παρνετε Βέση. ὅ, Παίζετε αλλά χωρίς ιδιαίτερο κέφι. Αιπά τὰ πράγματα ὅεν εἶναι του πιπου πας. 5. Συναντάτε τον την ἄνγτρα / γυναίκα της ζωής σας µέσα α᾿ ένα ασανσέἑρ. Εσείς: α. Τοιτης δίνετε την επα ο ελματική σας κάρτα και τοντης λέτε να σας τηλειρωήσει. Η. καζεύετε αμήκανοι τα παπούπσια σας και μόλις ανοίξει ῃ πόρτα το/της βλΕτιετε να φεύγει απ’ τη ζωή σας. γ. Ανοίγετε σιζήτηση Εεκινώντας µε κάποια κωμπλιμέντα, ᾱ, Παρατηµεῖτε το Εηλιώμένο στρίφωµα τοι! παντελονιο τοι της και ανοίγετε σωζήτηση πρατεναντὰς τοίτης να ἐρβει σπίτι σας ία να το φτιάξει. 6. Έχετε πάει στο αγαπημένα σας εστιατόριο, έχετε παραγγείλει το αγαπημένο σας πιάτα, πεινάτε σαν λύκος, αλλά μόλις το φαγητό φτάνει εἶναι ἄνοστα και κρύσ. Τι κάνετε ᾱ. Το τρώτε, εν Βεώρείτε σωστὰ να κάνετε παρατήρησή στον σε. Β. Τα τρώτε αλλά μετά φωνάζετε τον υπευκἈινὸ και τοι λέτε πως τα πιάτο ἧταν ια τον, σκουπιῶοτενεκε.. ψ. Θὐμώνετε, και µε τραμερό (κρας ζητάτε να Β - δείτε τον μετρ. δ. Τα τρώτε και ὅταν σας ρωτήσει τα ἡκαρσόνι πώς. ἦταν απαντάτε: Πολή καλό, όπως πάντα Τ. Διακοσμείτε τα σπίτι σας. Τι ύφος προτιμάτε ᾱ, Φωτεινά χρώματα και εξεζητηµένα κομμάτια. β. Ασπρόμαυρους αυνδυασµαὰς και μεταλλικά ἐπιπιλα. Υ. Ἑλασική εππλωώση, ακριβούς πίνακες και αντμες, ὃ, Ρομαντικό στὰ και παστέλ χρώματα. Β. Όταν αγοράζετε δώρα για αγαπημένα σας πρόσωπα, διιλέγετε: αἱ Ἀμήσμα και πρακτικά δώρα. Υ. καπεήετε να επισκειµτείτε την πλικιωώμένη β] δώρα παλύ ακριβά. Βεία σας στο χωριά. η τα στα πρᾶγμα που βα σας “χτυπήσει” ὅ. Θα κάνετε µόνο γοιίκεντ µε κολληταύς στο μάτι. ο. . . φίλους, δ] Σιμβολικά δώρα που να Βυμίζουν εσάς. - - 3, Οι διακοπές εἶναι πρα των πυλών αλλά 10. Χτυπάει το τηλέφωνό σας. εσείς Εεμείναστε”, Πώς σκέφτεστε να ᾱ. Τα αγνοτε ελπίζοντας να σταματήσει να περάσετε το καλοκαίρι σας σας ενοχλεί. Π, Παίρνετε ενημερώτικὰ φυλλάδια απὀ β. Τρέχετε να το προλόάβετε µε το δεύτερο τομηιστικὰ γρθφεία κάι αποφασίζετε νὰ τιώτε. χτύπημα. µια ορηανωμµέώη εκδρομή. Σὔγομρα Βα . . . -- γνωρίσετε νέοικ. ανθρώπους, γ. Απαντάτε πάντα µε µια αἰσθτστ γλυκιὰς αναμονής. Β. ἀποιμασίζρτε. πως εἶναι µια καλή ειικαιῃία να κάνετε οικαναµία. Ενα μείνετε: σπίτι. δ. Έχετε βάλει αωτόματο τηλεφωνητή. ] η έχετε μπας ιν -ραπία. Προσοχή, όμως! Μήπως λόγω ο μής ανοχής απο ιν πας ο 5: | “Ο/Η ΕΣΩΣΤΡΕΦΗΣ: Ντροπή, 0 ΚΑΛΟΣ, 0 ΚΑΚΟΣ ΚΑΙ 0 ΓΛΥΚΑΝΑΛΑΤΟΣ ᾿ πο πησα περισσότερα 7: Ελλ αι ὑπμμη τμ Ο/Η ΓΛΥΚΑΝΑΛΑΤΟΣΗ: Ο/Η ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ/Α: Ξέρετε Ο/Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ: Ζήτω τα Καλά κ χαρά ο ο αμήχανες. ομοές και Κόκκα το Ὑνωατὸ ἀνέκδοτο µε το... ελαστὰ παιδιά! ο κτα, μα τσοτα ικανό μαι ρύλλο”. Έτσι κ εσείς, [μὰ σας σπάσει τα νεύρα κα να ΄Ἠήπως ως θλάζουν τον ον Εισπε π προσωποποίηση της ΄᾿διαταράξει ιν ψκηχκή σας ισορ- εαυτό οὓς ανν Αλήθεια γιατί εἶστε µονµως χαράς και της αἰδιοδοξίας. αρνητικά προκατειλημμένοι΄ και Ὑκριάρηδες, ἥποτα σ’ αιπή. τῃ ζωή δεν εἶναι τελεια, επομένως σταµατήστε να ᾽αναζητάτε την νοε. ασ ὅλας της τς Εκ- Το μιαλουδάνι σας εἶναι γε µήάτο - µόνο -µε Βετκὲς σκέ- ψεις κα ροί συναμρβήµατα. φόνσεις, Δκυρίνετε τα ὀρας τς ανν νο ὅαν, δι σήμα νμ. Μα ω. πατεθέντα σας. ΕΕΙΕΣΤ /εοηνεριαλ - ο σαν ο ΟΜΟΛΟΓΙΑ Έχω ΛΙ05.. ΚΙ ΕΚδΙΚΟύΜΙΙ Φορείς της µάσπηας του αιώνα, µπορεί συνει- δητά να μεταδίδουν του ὁ σε ηπεῖς, σε µια προ- σπόθεια γα εκδικηθούν για την στάση τῆς καοι- γωνίας απέναντ τους. Μπορεί να συμβαίνει στ' αλήθεια κάτι τέτοιο, όπως ακούστηκε πρὀσφάτα σε δηµόσια συζήτηση Ίνα το ΑΙΟΞ ἡ κάποιοι ανσκάλυψαν ένα ακόµα στηµα προκατάληψης, Ίκι να σπρώξοιν τους αρρώστους πιο θαθειά στα περιθώριο Ἀδικία και εκδίκηση Εἶναι δύσκολο να δώσει κανείς την απάντηση. Γιατροί, Ιμικολόγοι αλλά και οι Μοι οἱ ιρορείς δεν µπορούν , µε τα χέρι στην καρδιά, να μιλήσουν ανοικτά για το θέμα. Ωστόσο, παραδέχονται ὅτι οι σπαραχτικές κραυγές της απόγνωσης µπορεί κάποια ατυμή να εκφράσοιν και την ανάγκη εκδἰ- κήσης, Να τ λέει σχετικά, ο κλκός ιμήολόήος Χρήστος Βελισσαρόπουλόος: Ανησυχούμε υπερβολικά, Ὑπάρχει µια Ψκχωση μ' απὀ το Βέμα. Ὑπάρχουν κα περιπτώσεις ἀσθενών ἡ φορέων του (οἱ, πο! Εἐροντας ὅτι πάσχα απὀ ΑΙΠΣ , προσπαθούν να μεταδόσοιν τὸν Ιὰ κα σε ἀλλοκ σπνβρώπους τους, Τα πε- ριστατικἀ αυτά εἶνπι ἅμως πολι μα. Τα σναίσθηµα αιτὰ της εκδίκησης πρέρχεται απὀ τα ὅτι νοιώθσκιν εντονα την αδιμία. Αισθάνο- νται ὅτι η κανα, αλλά και ο ἴδος τους ο εαιπός τοι έχει αδικήσει, ὅτι ἐκουμ παραδοΒεί στη µοί- βα τους. Έτσι Ἠνονται επιβετικαἰ και αιπή τους η Επιβετι- κύτητα τους σπρώχνει στο να εκδκηβούν, µετα- ἄδοντας τον ιὰ ται ΑΙΠΞ και σε ἀλλους. Στόχος, οι γιατροί Κάπατε, µια τοξικαµανής, ασβενής µε ΑΙΠ5 -- ἄηγείται 6 επίκουρος καβηχητής δερµατολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών καιτο Νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός, Νίκος Σταυρισνέας -- σε μα κρίση στέρησης, ἑσπασε τὰ Ἰζάμια του Βαλάμου της, ἔκοίμε τις ρλέβες της και κωνηγούσε ἵπα- τρκπής και νασηλευπικὰ προσωπικά, µε τα αἱµατα να τρέχουν απὀ τα χέρια της, προσπαθώντας να τους ακομμπήσει”, καταδικάζοντας, κου ωώνικά και ηβικᾶ, τα ἄταμα πο πάσχοιν απὀ τον ιά, τα τοποβεταΊμε σε µια βέστ χπρύτερη απ' αυτή ποιι βρίσκονται. Έχουν ανάγκη από µας, ὁχι απὀ την καταΆκη µας. Ανάμεσα σε ζωή και θάνατο το αποτέλεσια τοι! ΑΙΓΟΕΞ εἶναι τὸ πέρασμα ενός ορίαι απὀ πῃ ζωή στα Βάνατο. Και αιπὸς α πρα- Βληματισμός Βρίσκεται διαρκώς στο µιαλώ του | πήσχοντα, πο! περνάειτα ὄκάφορα στάδια της ζωής του οικπαστικἁ μόνος, Έτσι, κάπωες φορές, Βγαίΐνει η επιθετικότητα προς τα έξω, όλο του το µίσας, ῃ εκδκπηπή του και προσπαθεί σκώπια να µεταδόσει τον ιό, Ἄλλες φορές, αισθάνεται ὅτι πρέπει να ΒΙΚΠΙ- στεί ἵπα τους ἀλλοις. Δέχεται να Ἰΐνει πειραµα- τόζωο, να Ἰήνει η δική του πορεία προς τα Βάνατο, σφρσῄδα, που βα μείνει αιώλια καραμιένη στον αγίάνα γα την ανακάλιαὶ της Βεραπείας του 8α- πατηφάρα οὐ”, λέει ο κύριος Βελισσαρόπουλος και περιγράφει την απεγνωσµένη πορεία προς τα Βάνατα: Όταν η ασβένεια αρχίζει νά κυριε κορμὶ και πνεύµα, τότε ὁ ασθενής ασβάνεται ὅτι κάθε µορφή πάλης εἶναι µάταπ, βυθίζεται σε µια κατάβλιήπι και δεν δέχεται πλεὀν καμιά φαρµα- κειπική αγιυγή. Απογοητευμένος απὀ τοις Ἠρλὺ ται, αλλά και απὀ ταν ἥπα τοι! τον εσκιτά, παραδ- δει τὰ ὁπλα, παραιτείται, Αν ο ασΒενης το ΑΙΟΞ περᾶσει µε απὀ το στάδια της παραίησης, ἆλα ἐκουν πια τελειώσει. ἄρειάζεται πλάι ταυ ανΏρκη- ποις ποι! να του δείχνουν ὁτι τον αγαπούν και ότι ΠΙΙΤΕΙΚΑΝ σα’ αωτόν, Και εἶναι ακριβώς σαιπό το στάµο που όλοι απομακρύνανται και τον εγκαταλείποι νι. 510 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 198105 αμ αος ΝΞΞΑΗΝ Πληρώνεις Λιγότερα... Πέρνεις Περισσότερα Ὠλόκληρη η σειρά Σαλαύν της ΝΙΞΡΞΑΝ µε τις λές τοις επιδόσεις,την ανώτερη ποιότητα κατασκεμής και τις μηλές Ευρωπαικές Προδιαγραφές τουςσ,εξἐπληξαν και ταυτόχρονα αναστάτωσαν την αγορά αωτοκινήτου τα τελεμταία δύο χρόνια. Οι χαμηλές τιμές συνεχίζονται. κ μοος ΝΙΞΞΑΝ ΜΑΗΕΗ Μηχανή 108 Α λόγων - 5 παχύτητες - Σερβύψρενα Ανακλινόμενα καβίσµατα - Κατανάλωση µέχρι καὶ 100 γλμτὸ γαλόνι. Από Από ΝΙΞΞΑΝ 5υΝΝΥ {4 τώρα 4-ΟΟΟΒ /Ξ-ΡΟΟΒΗ Ἰββάλβιδη μηχανή µε διπλὀ εκκεντροφ0ρα - Ἱδραυ- ικα τιμόνι - Βαδιοκασετόφωνα - Φιμὲ τζάμι : Ρυβ- µιζάµενα τιμόνι - Βιβμιζόμενα καθίσματα - Βυθμιζά- : µενες ζώνες ασφαλείας -Β χρόνια Αντωκαυριακή εἰγύηση Από ΝΙΞΞΑΝ 510 ΝΝΥ 16 8.600 4-ΡΟΟΗ /Ξ-ΌΟΟΒΗ Τώρα 1θβάλβΙδη μηχανή µε διπλό εκκεντροφύρο - Ύδραι- λικὸ τιμόνι - Ὀρπίταί Γοσξίπη - Ηλεκτρικά παράβιιρα ' 3 '. -Ραδιοκαπετόφωνο - Φιμε τζάμια » Βυθμιζόμενο τιμ- ὀψι - Βυβμιζαµενα καθίσματα - Βυβμιζόμενες ζώνες | πσφαλείας - 6 χρόνια Αντισκουριακή εγγύηση. Από ΚΕ ΜΑΗΚ 4 ϱ11.500 ο ο ΝΙΞΞΑΝ ΒΡΗΙΜΕΒΑ 1.6 Τώρα ἃ 1ββάλβιδη μηχανή µε διπλό εκκεντροφόρο - Ύδραι- λικὸ τιμόνι - Οεπίταί | ασκίπη - Ἠλεκτρικά παράθυρα -Ειβμιζόµενο τιμόν: - Βιβμιύµενα καθίσματα - Ρυβ- µιζάµενες ζώνες ασφαλείας - Φιμᾶ τζάμια - 8 χρύνια Αντισκουριακή εγγύηση: ΝΙΞΘΑΝ 10ΟΝΧ τ-Βατ ΒΟΟΙ - ἔπορ καβίαµατα - Ἰθβάλβιδη μηχανή µε διπλό εκκεντροφύρο - Ὀεπίται Γαοκίπα - Υδραυλικό τιμόνι - Ηλεκτρικά παράβιιρα/καθρεπτάκια - 5ροίΙΒΙΕ --- ΈΕργοατ. ραδιοκασετόφωνα - Ρυθμιζόμενο τιμόνι - 8 χρονια Αντισκοιιριακή Εγγύηση. ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙΚΑΙ ΤΟ Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΕ ΑΜΛΖΟΝ ΕΝΤΕΒΡΗΙΡΕ» | Τῶ ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΗΛ.ΕΞΞ1Ο1 -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 443013 45178 ΛΕΜΕΣΟΣ 391990 33518 - ΠΑΦΩΣ 244340 Ἀ ΕΞΟΙΥΣΚΙΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑΜΑΣΤΑΣΙΟΥ ἃ, ΥΙΟΙ Τά ΝΙΡΟΑΝ ΕΙΚΟΡΕΝ Υ. Εντεµρµεεξίτῃ ΤΗΛ. 381205 394727 ΛΕΜΕΣΟΣ οσα Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ --Περίόσικο 26 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 ο ομκρων Έα Σταυρόλεξα ος Ἱ 5 ἃ ὁ 5 6 7 8 8 ᾖἹθ πι | 2 - ] 5 ΡΡΙΖΟΝΤΙΑ: Ι Καρακτημίέει πήποα σι υσισθηματικά εσι τοικρερό κα]. ο, Κάνει πιο ορμή την ανάσα (καβ.] 3. ὀμήσιμος ποὔασραιρστής τις ΛΜερπουὰ Έτσι αρχᾶει µια , παυμαχία - ἠμκαια, αλλά ... ἀφανα. ᾱ Απόλιηι κατάσπιασῃ, Προς ὄμορίξουν 5, Αειρίακεται δυμμύόλα (αντατΗ.] ἠδιάζουσα η βλάστησή του (καθ,]. Β. Εημλητιμᾶ μόρια της αρχαίας - Κόμκινα. σε µια γλωσσα Αρχικά πολιτικα! κάμματας ὁ, κυκλικά τα χείλη τοις Β. Αρκετοί, το παίρνουν, ια κάπαια Βἐματὰ - Γειτονικά ἠρβάμματα, 9 ὀμάσημωος Αμερικανός ἠβαπαιός :Μάρκα μαλσόν. τῇ. Ποτάμι της Ἰή. Απίσις - μπαστηρίγµατα, Ξιιλινα ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΘΕΤΑ: Ἱ, Σε πόλη Εέντπς χὠρᾶς, Ὁμο- εβνεῖς την απαρτία α, Σμωήβώς, προσδιορίζεται η ὥρα της Σήατημα ἑγκριώμτς Τι Λεὐῥρασης 3. Πηωτμίδα τοι Μπάμρις Τιέλτον Ἅἡανοι ἀρπσε εποχή στο Ααικὸ μας τρισγοιῶι 4. Μικρά ολικά οησόκι - Ειδικά σήματα, τις επισημα μοι ο. 5. Μάρκα Εὐνιών τσυρν Ἀρη- νικός οι πιος 8. ΜΕτριεται σε διαλµατα ΙΕΠΒ.) 7, Εδος ἄδντρου - Χωρίς ἀντό, ὅεν υπάρχει ἠώγας Β. Σήμβόλο χημικού στοιχείο - Αετός φορέας γρ - Απρ μπι Πα, 3, Ἠταν δημιούονηµα των Νάσερ και Μοιατλι. - Φτερυτὸς ἠταν. ἃ ψουνός τομ. 1. Ὑηπιλό, μερικών καλλιτενών - Επωχκισκὀ ἀθλημα 5. ὃἳ 4 ἩὉ 9 10 ΟΡΙΖΟΗΤΙΗ: Ἱ. Μιυθικός ος του Ὕπνου κ αδελφός του Φαοβήτοραι - Επᾶ- ναλαμβᾶνεται στις Δέκα Εντολές. Ὁ. Η 'κποιμωμένη’, βρίσκεται στα Μουσεῖο του Βατικανού ΔΕΝ. Ἀ. Μία απ τς τελεωταᾶς θεατρικές επιτιπίες Του κατράκη - Πρω- τεύσικία κράτους της Αφρικής. ἡ. εποιῤκία πόλτι στήν αρχαία Ρύό- δο (ψεν.] - Γαλλικός νομός. Ε, Με κακοποσώς σκετκὸ - Μα- Β. Τµήµα ς νοσοκομείου -Εἰδική ρᾶος των ορρβαστών τοι Βώκ- χι. ἡ. Άντρες τα χόυμ.... μπροστᾶ τοις - Ένε κάτ πσι πολλές το ἕἔη λεήσιυν. Β. Γινπικεία μοναστήρι πο Δει- τοικαγεί στα χώρο του βιζανπνοῦ Μυστρά. Ὁ 8. Μέρη του ον ο η Η αρχαία ιωνική ἀιάλεκτ 5 μα της Σοβ, Ἔνωσης γεν ΚΑΒΕΤΑ: 1. Παλ κιηματωγµαφική Ταινία το! Γιώργου Πανσυτοσύπαοιιλαιι - Κάποια µορφή υπεραγής, παρέχει στον κἀτοχὸ τοι. α. Εἰδας λουλοιιοκ. 3. Ὀνομαστά νπσύη: της Βενετίας Αντίστροφη γραφή κινέης ὄυ- ψαστείας τγεμόνών. 4. Μουσική νότα - τοικεία ... Κ- ριότητας - Ειδικά παραπέτασμα. 5. Ποαριῶμες οι εφεωρέσεις τοι! τάγμα μοναχών στήν Ιαπωνία Β. Τµήµα του... ἀνθοις -Νακαρχος και βασιλιὰς των Καρχηδονίων. Τ. Γκραλιακή πόλη της Τουρκικής Δράκης στην Προποντίδα. Ε. Δίνει ὅτα βάρῃ .. Φασιρότητα - Μωπά η αφράτα αμύγδαλα, 8 Υποδιαιρεσεων δηλωτικά - Ξθνη αεροπαρική εταιρεία. . 18, σήκονομικομΙ μιεχομένου [εν ΠΕ: Εγώ εδώ κι εσύ αλλού Καμία Πάμκερ βαΒδλε τον εραστή της - ταν πρίγµα μά βολα με- τομυῤφωμένα σε εὐνοτάκή Βωτός, ἁμς, Βα' Βελε τον εαυπάν τόμ! µε- ταμαρφωμένα σε... ταμπᾶν, πα το ανάγκες ης ερωμένης του. Αιιτὰ τα τρελά αμοήσνται σε κησέτᾳ οπου κἀτπηῤάφεται µα µε ταμεσανύκτια σιομιλία το! σκαν- ἠαληάρη πρίγκιπα µε την εκρηκτική Καμία, Π συνομιλία Πημασιεήρται στο τελειταίο τεύχος του. πε- ῥιοδικο Μέα ιδέα”, που ἑκδήδεῖσι στην Αυστραλία. Εἴκασι επτά εἶναι σιιναλικἀ αι Ται- γίες στα χέρια των Αγγλικών Ὑπη- ῥεσν παρακολοήβησης [εσα- τερικοή γνωστής σαν ΜΙΠ, πο) καλύπτουν ῄπηλεφωνικὲς συν ἄιαλεξεις τοω Πβήγμιπα Νάρολοι και της Καμίλα Πάρκερ Πρδσυν, σι παρακολουβήσεις εἴκαν γίνει στὸ αρχηγεία των Μυσπκών πα- ρακολαυβήσεων νωπό ὡς ΠΩ και τω απαία βρίσαεται στα ΟΠεΙέεππαπι [εκτός Λονδνοιή. το ασΗΩ εἶναι τὸ πρὸ κά- ταπκαπευτικώ κέντρα της Αγγλίας και πιστεήεται πιής το ἀτομο πο! ΕΧΕΙ ΒΙΞΧΕΤΕΙΙΤΕΙ µια απώ τς ταιήες αυτές, εργάζεται ὅτο 5Η, Η επικεφαλής της ΜΤ5 Στέλλα Βιμυγκτον αρνείται πως η Ὑπη- ρεσία Ἱπις εχει μπητ ιραφήσει συνδαλέξεις της Βπσικής αι- κωηένειασ. αλλά, ἔγκιμες πηγες τῶι Μαμοβοιλίου, μαι πηγή ποι πρώσκειτάι οτι Μισικὲς Ὑπή- µεσίες υποστηρίζαι πως εὐλώ και 4 χρόνια αἱ εν λόγω Ὑπημεσίες ἡρ- πισαν να παρακαλοιβούν τις κι γήσεις τομ Μαρόλου -- Μταιάνας και Φερηκι και νωρύσν πως πι διαφορές τους δεν ἦταν απλά κα- πῃίτσια. ἴσως Ἱμπύήφον α µακτημιστικά οι εῴηµερίδες, ῃ Βα «λισσα να ἐπ απ τς οικογενειακές διάφορες τι πα διών της µετά τν ΙΜ18/ Όλες οι ταίες αφορούν τη: λεφωγήματα πο ο Κάρολος ἐνανε της Καμιλα κα όχι εκεῖνα που η τε- λελπαἰὰ ἑκανε. του Καρόλου. Σύµφωνα µε την χθεανἠ Ξιπάαγ Μίτγογη οποία εἰνα: μιά από τς ὅύο εφημερίδες που τόλ- µησαν να δημοσεύσαα το πε- μιεχήµενα µιας απὀ τις ταιήεισ πμ: τές, στην Αλία, οι δύο εραστές φέρώνται να ἐπαυν πει και τα εξης Καμίλα Είσαι εξαιρετικός, καλός στα να κάνεις ασβητή την πι- ῥήικήα σοι... Κάσρολος ΩΙ Ἑταμάται Θέλω να νοιώσειο την παροικία μοι, αἱ ολόκληρα σσ! τὸ καρµι, απὀ πάνω μέχρι µάτω, µέσα και ἑξω, :.Βα μπορούσε να φωνάζει η φωτογραφία που αποτυπώγει την ανύπαρκτη αχέση του Κάρολου καιτης Νταϊάνας Το ΚΙΛΟΤέΚΙ, το ταµπόν -καιο Κάροβος... Η καμίλια Πάρκερ - Π πέτρα του σκανδάλου. Εφηδικός μα και τω- ρινός έρωτας του Κάρολου, παντρεμένη µε δύα παιδιά. Καμίλα: ο! Καμίλα: Ενα ὅπως εκείνο Τὸ Κάρολος: Ειδικά µέσα έξω... Πρόγραμμα Άρχισε την βδο ν' : πριμ µάδα. Δεν μπαρώ να αρχίσω τη Μαμίλα : ΩΙ Αιπὸ ακριβώς εἶναι βδομάδα δίχως εσένα. που χρειάζόμαι αυτή τη στυμή. Κάρυλος Ἑϊνα : Καμίλα: Ξέρω Θα µε αναζωογὸ- Κάρολας: Σαυ γεµίζω τα τάνκι. Καμίλα: αι αιπὰ κάνεις. νούσε. Δεν μπορώ να σκειρβώ µια Κάρολος: Μετά µπαρείς να Κυριακή βράδυ δίχως εσένα. αντεπεξέλβεις, Καμίκα Μετᾶ εἰμαι εντάξει. Κάρυλας ΕΠ, Θεό μαι. Κάρολος Κα Ἰὔνεται µε μένα Ὃμ ὁ ΞΗΗ Ίσα Ημ Ὦ Ισ ν Ἔ Ἅληα ΤΗΝ πΗιΟΝΑΝ 8 ΝννιΩ - ΙΝΛΝ Ὁ σμαμ]αις πι Ἑ ανου τπαπσα ο πι ΗΞάΝ3 ὁ ΗΙΟασΙΙ | οσα - πμ πι Ημ - ΝΒΙή/ Ἔ και, ΗπΦΟ ΗΝ Β ΥΙΗ]. [εν ει Ὁ ἩὙμμπιαο ὁ Ἡπ- ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ επ σὈ μα τὴ πι Ὁμ η - πο Ὁ ΜΗ Ητ ΞΕΙΞΠΕΙ1Ηλ. Ὃν τἝψτ ΗΝ Ἐ Ἡσψο - ην ΒΙ Ως Ἑ ἨΑΝΗΣ Ομ Νν Ἡ ηλ - Ντη Ὢ Οι αά - ΓΕ 3ἩΙΞΠΒΥἨ {ΜΜ Νο ο ψαμν ο σ Ον ΥΝΝΝ᾽ Επ 138 Ἡ | -Ν Ἡ ΥΙΝ - [νΙΧΥΝ) Ανν τναν Ἐ γηβηβφονν ΗΥΝΝΟΙΑΠΙΗΙ Ε ΙΨΗΝΟΖΙαάα {νι ν 3λον -ΝΙΝ ΤΕ σΗΝτνιάν σ 1ο συἩΦάοΝ ]. ΠΙΝΟΖΙάΟ πΙΜΝαΜΑΟ ο Πο σι Ἐ ΥΣΕΝΗΥΝ ΙΟ | ΞΗΕάνη - ος Ὢ ΑΒ - ΟΙ Ἡ 41 - ΑΩΣΑΝ πω ἷα ΒΡΗΜΕΑΑ - περισαικο ΝΤΑΙΑΝ βηδιασµένη ταπεινωµένη ισχρούς και πρά- στυχους” Βρήκε η Μταϊίάνα τους σε- Εουαλικούς υπαινιγμούς µε- ταξύ τοι συζύγου της και ὅια- δόχου ᾖτου Βρύνου της Αγγλίας πρῄκιπα Καρόλου και της Καμίλα Πάρκερ - Μπό- ουλα, γράφει η εφημερίδα ταν”, Όταν η Ναϊάνα ὀμάβασε το πλήρες απομαγνητοφωνηµένο κείµενα τών Ἰα/4 λέξεων μόλις κατόρθωσε να σιπκρατήσει τα δάκρικ της, Όπως οµώλόγησε σε στενούς φί- λους τος, η Νταϊάνα νιώθει τώρα πια πλήρως, δικαιωμένη”, Πατ το περιεχόμενα της καπέτας ἔπι- βεβαιώνει ὅτι η ιστορία του Κα- ρύλου µε την Καμίλα δεν ἦταν εφήμερη, σλλά μακροχρόνια και βαθιά. Όπως εἶναι γνωστό, τὸ Αι- ατραλιανό ἸἨΠιπικείο περιοδικώ Μέα Ιδέα” ἄημοσίεισε τα πλήρες κείµενο και οι Ὑαρφαλσπκές λε- πτοµέρειες του ἑγιναν υωστὲς στην Αγηλία, ἂν και οἱ Αηγλικες εφημερίδας αναδηµηασίεισαν μόνα αποσπἀσματά τοι!. Ειποίποις , π διεθινση του πε- µιαδικοή, απέστειλε. χιλιάδες αντὶ- ππτα ται τελειπαίου τεύχαικ: Τοιι στην Αλία κάτι πα! σινήθώς δεν κανει. πα να Εμημερώβον ὧσαι τὸ επιθυμούν μα τς δρα στηριότητες τοι Καρόλου” ὅπως διεικρήσε. Κατά την Σαν, οἱ φίλοι της Νται- άνα της ἐδσαν ένα τεύχος του περιοδικού και ἆταν διάβασε την αποκαλυππική συνομιλία ἑλήσε αηδιασµένη, αλλα κα τα πειµυμένη. ἅτα κάτω - κάτω α Κά- ῥολος εξακολοιθεί να εἶναι ο σι- ζωγός της και ο πατέρας των παιδιών της. Ἀν και γωύριζε τὸ δεσμά του µε την Καμίλα, σιή/κλοπτηκε όταν εἶδε τυπωµένους τους ὀρκους αγάπης και τα σεξοικιλικά υπονπούµενα το Καρύλου κα της Καμµίλα. Μεταξύ ἄλλων, α Κάρολος εξο- µολογείται στην Καμίλα ὅτι θέλει να τη βλέπει κάβε µέρα της εβδο- µάδας, και μα να βρίσκεται σι- μες κοντά της, θα ἠβελε να ζει µέσα στα «φουστάπα, µε- ταμορφωμένας σε ένα εσῴρουχό της ἡ σε ἑνα ... ταμπόν (Τἀμπακ). Πάντως, παρά τα σύκ, η Μταϊάνα πιστεύει ἅτι η κασέτα αποδεικνήει πέρα απὀ κάθε αμφιβολία ὁτι είχε δίκιο, ὅταν κατηγοροίκη: την Κα- μίλα ως υπεύβινη γα τη διάλυση τοι! γάμοι της. Το πρόβλημα εἶναι πωσσε χρειά- ζομαι πολλές φορές τη βδομάδα. Καμίλα: Μμμ. Και ο Τα [διο, ΣΕ χρειάζομαι όλη τη βδομάδα, όλη τήν ώρα. Κάρολος Ωω Ορ μαι Όα ζώ μόνα µέσα στα παντελόνια σου ἠ κἡτι. θα εἶναι πολή πιο εὐκολα, Καμίλα: [ Γελώντας Ἰ. Σε τή Βα μεταμορφωθείς δηλαδή, σε Νι- λατάκι, { Γελάνε και οἱ δικό]. Οἱ, Θα ἐπιστρέψεις ὡς κιλατάκι| άρυλος: Ἡ, Θεός φυλάξει, ἑνα τάμπαξ, ῃ τύχη µου. (Γελάνε], Καμίλα Είσαι ένας τελείως ανόητο! [ΓΕλά] -ωἱ τι περήδηµη Ιδέα. Κάρολος: Η τπῃ μαι να µε πε- τάξεις µέσα στο αποχωρητήρια και να Εἶμαι επεὶ Ὑα πήντα τρι- Μυρύοντας απὀ πάνω και ποτέ να µην πηγαίνω κάτω] Καμίλκα: [Γελ Πἱ σηάπη µου. Κάρολος: Μέχρι να βγεί τα επά- μενα { εωοεἰ τὰ τἆμπαξ...) Καμίλα Ἡ, ἰσως να επανέλθεῖς σε µορφή κουπιού, Κάραλος: Τι εδ. κοιπια). καμίλα: Ένα κἀπὶ τάμπαξ πα ν μη φεύγεις ποτέ σου. Κάρολος Αυτό εἶναι αλήβεια. Καμίκα: Οἱ αγάπη μα. Σε Βελω τώρα. το δικαίωμα σου να Ἠνωρίζεις µε αιπά τα Λόγια πτλοφόρησε τη δήλωση του ο αρχισυντάκτης της Εφημερίδας Βαπάαν Μίο ο ΜΥΙΕΙ, την οποία και πο- γράφει, εξηγώντας τους λόγους ποω τον ώθησαν να σισήσει τις δεσμεύσεις και να δημοσιεύσει τή συνδιάλεξη. Έγραίε α αρχισωτάκτης: Σῇ- μερα δημασιεομε τη σινδιάλεξη αιπή γιατὶ πιστεύσ!µε πι εἶναι λάθος σχεδόν 8 εκατομμύρια σ/α- πνώστες της εφημερίδας µας να µη δικαιαύνται να διαβάσουν καπ τόσα σοβαρά και πο αφορά ταν μέλλον Βασιλιά της Αγγλίας, όταν ο κόσμος στήν Αυστραλία, τη Γερ- μανία, την Αμερική και Ιρλανδία ήδη ἔχει διαβάσει. Ναι, Βα µε κρι- τικάἀραν. σι ασ µε ανπ- Βεματίσαιν, Όμως ματ α βρε- τανικὸς λαός να τιχάνει τέτοιας υπακρισίας και περιφρόνησης, Δεν εἶναι ειρωνία σι ἄνβρμαποι να κά- Βωνται στο Κανοβούλια και να σε εκπροσωπούν να κρύβονται σε γωνιές του Κοισβουλίσυ σαν ἅτα- κτα μικρά παιδιά να ἀιαβάσοιυν τη σινομινα και εσι να µῃπ ὅ- «λροσκόπιο ο Ωω κριός Απὸ 21 Μαρτίου ές ο) Απριλίου ΕΡΩΤΑΣ. Η Αἠῤῥαὄίτῃ, που βᾳ βρίσκεται στο απένπαώτι ζῶμο απ τα δικώ πας, βα πας πρωτελόι να σιηφώμωώθΒετε µε τήν νέα της σιήπαρξης, φίλες κα φίλοι Κμιοί, που ἄεν αντέχετε τη σιαισηµατική μοναξιά. Όα σας Ποηβήπει ἡ Αφρό- δίτη ν΄ αυξήσετε την κονωνκὀτητά σας μπι πα τι ελεικἹερες και ελ βερκκ: τοι ζωδίου οας. υπάρχει τ πισνύτητα µιας νέπς υμυρμίας ἐται ὅπως την πε- μιμένετε. ΚΕΡΔΗ. Το ζώδιο παιι ελέγχει τα κέρῦπ σας, α Ταύρος, υπαωστηρίζεται απόὀ πλανήτες αιπή την περίοδο. Έτσι, οι πιθανότητες απρόβλεπτων κερδών, οι πιβανότητες, επίσης, πραγµαταπαίπσης κἀπαιων παλιών ονείπών σας πα πι- κομυμική ανεξαρτησία, εἶναι πάπα πολλές. ΥΓΕΙΑ. Μετά τς 2 τοι! µήνα πι Άρης εγκαἸαλείπει τα Σκορπιό, µπαρείτε να Ελπέζετε εσείς παιι αντμετωπήσατε κἀπομµι προβλήματα υείας, πώς ἆλα θα πάνε καλλίτερα. κά ον ταύρος Ατιὸ ο) Απρημισι εως 21 Μαϊοιι ΕΡΩΤΑΣ. ἂν δεν ἐχετε Ἰεννηθεί µεταξύ 11-12/8, καθ» απελειβερώνεστε απὀ τη ὀιμάμεστη παροκκήα τοι Πλούτωνα και καθώς ειρηγετείστε απὀ Δία, Οσα, Πισειδώμνα µπορείτε να ελπέζετε πτην πλήσπη ανσνέωση της συναισθηματικής, σας ζωῆς, φίλες και μίλα Ταύροι Οικοενειυκὺς κα σιμαισβηµατικές Ἱκα- νοπωήσεις σας περιμένουν αιπή την εβδομάδα κι ένα ἐντονῦ συναίσθημα ππο- ὑέσμευση, ΚΕΡΔΗ. ἂν γεννηβήκατε Ἰ0-1ο, α Πλούτωνας αμίζει να ενα- ντιώνεται στα οκονομικά σας και ιδίως: σ᾿ εκείνα πας σι πέονται έμμεσα ἡ μεσα µε την ακογένειὰ σας ἡ µε κληρονομικές κα φυραλοκῶς υποβέσεις ἡ απὀ- ζημιώσεις, Αποηιμετε σπατάλες και περιορίστε τις ανάγκες σασ. ΥΓΕΙΑ. Αν γεννηβῆκατε 1-55, η ενσια των πλανητών θα γίνει σισθητή και στην υγεία σας κέπ µπαίνετε σε περἰσὔο ανάρρωσε ἡ ανανέωσης. ΘΑ Π δίσκοι . Από ὁἳ Μαῖοιι ο έως 24 Ιουνίου ΕΡΠΤΑΣ. Στο απέναντι ζώδιο απὀ το δικό σας ταξιδεύει ο Ἠλος, ψίλες και φύα Δδαμιση, κας σας υπενβµίζει πως εἶναι καφόὀς να φλερτάρετε, να ταξδέµετε για λάγσις σπουύν ἡ Ία όσα καρέρας κα ν' αναζητήσετε ἔναν ερυπτικὀ σ- γτρόφα πό νὰ μάράζέατε µαξὶ του τὰ φιλοσοφικά ὅσς εαφἑρύητα. Ιδανικὴ περοῦκα: πα γάμο. ΚΕΡΔΗ. Τακτοπωήστε επι γΕλμαπτικάς εκκρεμότητες, σκε- φθείτε πιβανότητες ερηασας ἡ σινεργασίας µε το εξωτερικά, σιζητήστε προ- τάσεις να συμβόσεις ἡ σκμυνίες και εικίωώς σιμβοιειβείτε το δικηγόρο ἡ ένα ἄτρμο πσει το εκτιᾶτε πα τη σοβαρότητα τιν απὀμεών τοι. ΥΓΕΙΑ. Μόνο αν ἔχετε ειασθητα» πνεύμονες κα εικέσθητο κυκλοκροικά, θα πρέπει ν΄’ απυ- φείπετε την υπερκάπιωσῃη. τοι εκνεικκσµοιὰς κα την παραμονή σε χώρους που ῃ απιόσφαιρα δεν εἶναι και τόσο καθαρή. Από ὁ] Ισυνήου έως οῥ [οιλίοιι ΕΡΠΤΑΣ. ΑΝ οσα ρωτήσει κάπάας, απή την εβδομάδα τ ζητάτε απὀ τη ζωή σας, εἶναι σγορο πιώς δεν θα ΕέΡΕΤΕ πι να τοι απαντήσετε. φίλες και φίλοι Καρκίνο Ζητάτε την αποδεύσμειισ] σας τη συναισθηματική και παράλλπραι τρέµετε στην Ιδέα της μοναξιάς... Ἱπόν, αιπή την εβδομάδα σπην ανάλικπῃ το) χαρακτήρα σας. ΚΕΡΔΗ. Μποφείτε να κερδίσετε ππὀ τς μελέτες κα τις γνώσεις σας αιπή την εβδομάδα, φίλες και φίλα Καρκίνοι, και θα πρέπει νὰ ενημερωθείτε κα πα ἀλλες πηγές κερδών πο µπορούν να σας ανακοαικμσσαν οικονημικᾶ. Αν σωνεργάζεστε ἡ σινεταιρζεστε, προβληματιστείτε λα την εντωύτητα σι- νερηπτών καὶ εταρων. ΥΓΕΙΑ. Για καλό, και πα κηκώ, προσέχετε τὸ στομάχι σάς πό ἐπει εικιαβητοπηθεί το Τελευπαίς καιρά. καταχρήσεις τροφών, πῦ- τών και ὠαρμόκων μπορον να το εαχλήσονιν πολ]. α’ η) Λέον Απὸ οᾷ Ιουλίου ἕως 23 Αιπούστου ΕΡΩΤΑΣ. Ὁλων τῶν πππών τα παικνᾶα, σιμππερλαμβανομένου κα το Ερ- Ἠκόίι, θὰ ερ του εβηκπασμύ σας αυπή την εβδομάδα. Αν σμβεί να σι- ψαναστράκμετε ἀτομα Εὐνης εβηκώτητας, ἡ αν σιµπῶσει αυτή η περίαῶοςς µε ἕνα ταξίδι σας στὸ εξωτερκὀ, τότε εἶναι βέβαιο πως Όα σιωαπντήσετε την Ιαιηκὴ αγάπη, ψλες και φίλοι Λέσντες. ΚΕΡΔΗ. Μαι τα κέρδη σας, όμως, έμμεσα ἡ ἡμε- σα, ενδέχεται να σιπδεβούν µε τα εξωτερικό. Ο Δίας πάντα µέσα στην Παρθόνο κα σε συνεργασία µε ἔλιρανύ και Ποσειδώνα, σας πόσκετα οκονοµική ανε- Εαρτηκήα καὶ ἀπελειπέρώση απὀ φορτία και ἕρκες οικονομικές. Ίσως να ἔχετε και κάπωες εκπλήξεις σ’ απὀν ταν τοµέα, ΥΓΕΙΑ. Αρκετά καλή προβλέπεται αυτή η περίοδος πα την μλοφαρία το αἱματός σας και 8α ἠταν υπέροχο ὧν αποφασίζατε η’ ασκήσετε το σώµα σας απ᾿ αωπή την εβδομάδει. 8 [Πρ «αρθοένος Απὸᾶ οἳ Αιπιούνστου έως 23 Σεπτεµβρίου ΕΡΠΤΑΣ. Αν έχετε Ἠπ θε 3-8, Βειεήστε το πιο εινοηµένα ἀεκπήμεραι το ἑωδίσι σας και ὄχι μόνα στο σιαισθηματικῦ τοµέα. Όα ἠτὰν πάβαρη αλειὰ σας τόμα Πο! ὐι πλανήτης σας ενοούν, σ δεν αποφαπίζατε ἐνα δεσμά, έναν αμ ραβώνια ἡ ένα γάμο. Ἰπορείτε επίσης να σνανεκπετε Την ερώτική σας ζωή και νὰ Εανανιώσετε ἱμηπκά και βιαλαµκά. ΚΕΡΔΗ. Αποράσε ακίνητο ἡ εκ- µεταλλειωβείτε την ακονητή περιισία σας. ἀεχβείτε την οἰκανομακή βοήθεια ατό- μιόν του οικογενειακή και επα Ελματικαή περιβάλλοντός σας. Εμπαρειβείτε πς γνώσεις, τα ταλέντα. τς εµπειρίες ατις κα ΠΑΙΕΤΕ ένα Λόπτο ἡ αγοράστε π.- χεία. Παντού Π τη Βα εἶναι µαῃ σας. ΥΓΕΙΑ. Γλυκά, τροφὸς πλούσιες σε Μίπη και ποτά, ἃεν σᾶς υπόσχανται πως Βα μπυρέσετε να Βατηρήπετε Ἀεπτή τη π- λοιέτα σας, φίλες και φίλοι Παρθένοι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ὁμρμομια κα ΗἑΩΕΡΕΕΡΡΗΞΕΕΕΕ: Εβδομάδα απὀ 20 ἰανουαρίου έως 28 Ιανουαρίου Συγὸς ἳλ ως Απὸά 23 Σεπτεμβρίου - έως ᾖ3 Οκτωβρίου ΕΡΠΤΑΣ. ο Ἠλιος πο! ταξιδεύει στον Τοξότη κάι η Αῤῥαδητι τσι! βρίσκεται πή- γτα µέσα στο ζώδιό σας, σας βοηθσύν να βάλοτε σε. τάξη τη συναισθηματική σας ζωή, σας βοηθούν επίσης να σλιηιλιωβείτε µε το (πηὶ σντῃηομό. σας και σας προππτατεήσων απὀ µοιραίες ρήξεις για κάγσους ειβΕίας κυρίως, ὀνταλλάξτε, Λά- ᾗα αγάπης ἡ δώρα. ΚΕΡΔΗ. μάποαα ἐξοδα πα ἀγόμές ιδιο πολυτελείας. κ Ίνα την ανσνριαπῃ της Ὑκαρνταρόμπας σας, ὅεν ῆα σας εππιρέµν να αισθάνεστε ασφαλείς σικονομακὰ, Ἀπομίγετε Από το σπατάλες. Αν πάλα χρυστήτε, τὰ- κτοποήστε τς εκκρεµώπητές σπς. ΥΓΕΙΑ. Μόνο αν ἐχετε εικισβησία στο αμα, στις φλέβες και στα νεφρά, βα πρέπει νπ προσέχετε. Και πάλι ἁμως ὃν συμβιήμές ενὺς ειδικού, Βα σας βαηβήσσιην ν΄ πυαρρώπετε πολύ γρήναρα αιπή τη φορᾶ. Αν Βμεβείτε ατα εξωτεµικἁ, κάντε ένα τσεκ-ᾱσι. Απὸ δα Ὀκτωβρίσιι ὼα τή έως οὸ Ναεμβρίου ΕΡΩΤΑΣ. Αν γεωηβήκατε -] Μοεµβρίοι, Δίας, ιρανύς και Ποσειδώνας σας μπώσχανται πολλά απὀ σιαισθηµατικής ἀποης διώτι σὰς εμνοσίν και βα σας ευνοσν. Κανούρμµες αγάπες, στημές μοναδικές κα ονειρεµένες, ανταπόκρεσηι σιραιαβημάτων κα αξξοικακή ταύπιση, εἶναι τα δώρα αιπίάν των πλανητών, φί- λες κά φίλοι Σκορπιαί ΚΕΡΔΗ, Η παροικία Το! Ερμή ὅταν Τοξὂπη, σας υπή- σχετα κὀρδη απύ επικµές µε ξένης εθνικότητας άτομα ἡ απὀ σινΝεργπαες µε το Εξωτερικἁ. ἂν ὁμως σιαπύόπε, την περιπέτειᾶ καὶ τὰ λμέΕρᾶα ταξίδα, αν πάλι τα ππερά παπρδία σας βάζσιη στον πειρασμό να ῥισκάρετε, θιµηβείτε τὸ παν µέτρον .., ἀμστονῦ, ΥΓΕΙΑ, Εμπιστευβείτε τα ιμχολαγικἁ ἡ σεξουαλικά σας προβλήματα στοκας εικοκκς, Μην αφήνετε τος φόβους σας να μεαλώνουν επιμνδνα. Κπλαρώστε ἠαηρκά και σωματικά και παμογελάστε στη ζωή! εν στ τοξότις Απόὸ ον Νοεμβρίου έως οὐ Δεκεμβρίοι ΕΡΗΤΑΣ. Ἠλος, Ερμής και σε λίγο ο Άρης, καθώς επιπκέπτοντα το ζώδιό σας, δεν σας αφήνσιπ κα πολλά περιθώρια σταβερότητας στον ερωτικό τοµέα. Όκι ταλµήσετε λοιπόν την αλλαγή, την περιπέτεια, τὸ καινούρῃῃα κ’ ὀπου βγει Γατς ελίβερες και γα τοις ελεήβεροιις του! ζωδίου σας, νομίζω πως (ππή η περίοδος, Εἶναι ιδπηκή απὀ ερωτκής ἁπομης. ΚΕΡΔΗ. Ὁ ἂίος στην Παρθένο και σε αρ- µομκή σχέση µε τον Ολρανό και τον Ποσδώνα πσει βρίσκοντα στα ζώδιο παι αλκταόρσις οκ ἱκήσκοπα πα πνοή Ἰθηη, µε περκππότερη χΣκοριπιεός ΥΓΕΙΑ. Η νευρικότητα, η ανηκληήα, η ἑλλειίμη (κανοπαίησης επίσης, θα κάνουν την εμφάνισή τοις αυπή την εβδομάδα, φήλες και φίλοι Τοξότες, αιεγόκεωος Από 25 Δεκεμβρίου έως 20 Ἰανοικρίου ΕΡΩΤΑΣ. ὃν και κουπωκή σας ζωή Βα κερᾶσεα την προσοχή κα τα εὐαφέρον σας αυτή την εβδομάδα, αρκετοί κα αρκετές απὀ σας, βρίσκεστε σε µία περίοῦς όπσι κάνετε απαλοπσμὀ της σιναισβηµατκής σας ζωῆς. Επανεξετάστε τις σχέσεις σας, ΚΕΡΔΗ. Αν ενηβήκστε 10151, επιστραπεύστε την Προ- νοηπκὐτητά σας και την αδιαφυιοήκήτη εκανύτητἁ σας ν΄ αιποπροσπατεύεστε ὑταν υπάρχει κἰνδινος και το δισθάνεστε. Προστατεύστε τα χρήματά σας απὀ ὑποιώσως εχθρούς ἡ από συηκληρονώμσικ, και µην παίζετε µε τον κνόωνα εν σνόηιστ ται! κέρᾶους. ΥΓΕΙΑ. Απολαμβάνετε µία πολἠ κακή περίοῦα σε θέµατα υγείας και µόνο εσείς που γεννηθήκατε 3- 17/1 έχετε πιθανότητες νὰ παχύνετε απὀ την κατάχµηση γλυκών’ κα τροφών ποιι εἶναι πλοίπες σε λίπη. ΑΝ, Μπόνι, έχετε εικισθησία σπς φλέβες, λάβετε πιόψη Όπας απή την πρόβλειμη. ση Υδροκοος πλ, ων Από ὦῦ Ιανουαρίοιι ύὴ έως 18 Φεβροιμιρίοιι ΕΡΩΤΑΣ. Αν γεννηβήκατε 8-82, ᾱ- Πλούπωνας πο προχωρεί στο τρίτο ὅε- καήμερό τοι! Σκαρπιαή, μπαρ να σας επιφυλὠσσει κάπαες εκπλήξεις, ως στις παντρεµένες και τοι παντρεμένοι: του ζωδήσι σας. και σε σας πι έχετε μό- μα δεσμά, κάπαες παλιές σαφαρές απἀμαυν τώρα θα ἐρβαν στην επιφώνεκι καὶ πάρχει ενος πιωρσμσή αν επικρατήσει ῃ αδιαλλαξία. ΚΕΡΔΗ, Σι- γερηασίες και σινεταιρισµΏ µε ἄτομα πα δεν φημίζανται πα την εντιμάτητά τους, θα πρέπει κ’ ἀποφειηκβούν αιπή την εβδομάδα. Ἑπατάλες για πηκερά πι χνδιὰ και χρηματοδοτήσεις επεκνδιυν επιχΕιρήσεων ἡ αποστολών επίσης θα πρέπει ν’ αποκμειηθννν. ΥΓΕΙΑ. Μόνα αν ἑχετε πρλήµατα µε την καρδιά κα µε τα αγγεία σας κ αν τα επάγισλµά σας ανήµει στα επικνδινα, θα πρέπει σιπἠ την εβδομάδα ν΄ αιποπροστπειίτε απὀ τα λάθη ἄλλων ατόμων. ἳ Από 19 Φεβρουαρίου πα, : έως 21 Μαρπου ΕΡΩΤΑΣ. ο ὑας στην Παρθένο κα ὁ Οὐρανός µε τον Πρόνο µέσα στο ζώο τοι Αι/όΚΕραι, μποσπηρίαν την επεβιµίά σας Ίνα σμΙπαρΕη µε. ἄλλα άτομα και εἰ- ναι ηκή περἰοθος Ία τς ελεύθερες και τος ελεερας τοι ζωδίου σας, πα κώάβε απὀφαση δεσισή ἡ γάμοι. Ίσως μάλιστα ῃ ερωτική σας ζωή να σνζεβα περίεργα µε τη φιλική. ΚΕΡΔΗ. ἂν ηγείστε επιχειρήσεών, πρασεχετε τις πρηυ- τοβουλίες πσε! παίρνετε και µην συδαρετεῖτε σε βάρος ἄλλων. Αν τα κέρδη σας εξαρτόνται σπὸ ανωτέρας, Βα χρειαστεί ν’ απακτήσετε απά που ἄικικοκστε Ἶπα να τα πάρετε, Αν ὁμω: τα κἐρδή σας σιπδέονται µε εκδόσεις, δώασκαλία, αάλη- τισμὀ και µε ξένης εβνκότητας άτομα, ευναείστε. ΓΕΙΑ. Ο θῑπς σπην Παρθένο και ο Ἠλιος µε τον Ερμή στον Τοξύτη, δεν σας βαηβούν να πειθαρκήσετε, ας. κα νόνες δπτητικής δικτπηκώς, φίλες και φίλοι χθες. . σε] ο ανν ο ος πρ ήρος ΑΝΩ ΥΑΡΙΩΥ 1993 ο.» Επ -α αυ .1] -- Σ .. 4.15 5ωηΗὲ δ.ΗΙ υή Ἔνπρεη πελωνονιντάπινα Κπντρὼς μπε Ἀνος Ξένες επιτιπίες της ποτ Ειδήσεις Τα ἠαμαναι Μας στον κόσμο Οι Τρεις Ἀάμιτες Εάριστη ἑωβῤῥατήβικιός ΕιώΜΤΙΣ ϱ Εαπιὶς ΑβΑητικές εικήνες ΕἰλπΑΗτ πινμε σ συνέχενα) Ειώήσεις Το Ἱπλλυπά το γοθᾶι Τελενς της Εκπηµπης, ΡΙΚ Πτι μη 11.48 13.13 Ἔναρξη --ἨΠσικηπὶ αποπομπή [ΙΕ ΓΟΠΗΣ3 Ἐμεξῃ ῳ Γαλαζούλης Κινηματοπημι μή παρε Τα τελειπαιῦ Οηρκά Μανσική παλ ένμια 5 ΜΑΙΗηνὸ ππίτι στα μια ῃ Κόσμος Απο τα αεί τι ΡΕ Ἡμιοηωνεή να, ῃ Κὔσμως ΜιηματοζμιΠιμἩ ταις Ἰἠαυπικά Αιάλεμιμα 1 Ὀήσσεισε τση Μοακπιή Ὃι Αλ μις ο Κόσιως Τεῴι Μπαηη, ΚνηματογΏαφιμῆ πανί Ερυφώς Επηλιππτής Ἑέλος της εκπημπής, υΝ. 00 ἡΡ.μ5 κ. αἡ Π8.55 μ0, δὴ ϱ0, δή 1028 10,58 11.38 4ΜΙ Μ 05 3.8 ΣΙ 5 ἃνα ΜΙΝΙ τ.00 118 5.00 15 Β.1ῇ ..1ῇ 10 105 Ἐνπρεη- Παῤυσιαση ΟΙ Αώμτωι Ατοζόσις Το εννα ματραχανι Τομ μαι Ἱτέρρ δε ππτµητή επτεικὶ Ἐκππιδειτιμά Βέματα Ἀγβιος Βύτως Ειπάρωστη μη] ςν Ἀριπτιν η Εναρη - Παραυσίσπη Ηπτρο μμ Το μοβπιοίπει Κἰάιντη Ειώήπεις Η Αλίμη πτῃ ΧΙμμι το Ευμένη Ὀάκμι ἠματρείεε Αμειμηήινη παλ Τα μανιμᾶ λπηενάμι, Το. Βαλασσινά ἠλπμμα. Ειήκκις Π Ἐσπιώς ΑΒλητηκὲς, Ειδήσεις Κινπμάτ. ταινία Ειάήπεις (πιπέγεαι τα ας] κ κ” ΕΠΗ μπ,Ξῇ ΠΒ, δι] μι, 1ῇ 11 10.54 1.15 1.45 131 115 315 4µ81 548 δ.15 τας Β.1ῇ 415 3340 1.098 πῃ Εναρεη - Προ υσιππη Τπίισκυ με - 3 τα τμκι της ΜΛΕσΩΥΕΙΟΙΙ Κλασική μοι Απο τη ηπεῦς στο ππιτι ύμμέῃτ Ἠντι ποσα Μετα]. Μανία Μέμαευσις Ἐλασαιμες πμ Ελπμη πια Κατηκήμα την μιαν μνκπιῄες, Εώκ ρέμα Τα Ἰήπήασηετ στην ΕΡΤ Ἁποπηστ Τὸ Μπάσκι στήν ΕΡΤ Ιπυνεχεισῃ ο Μαώ: Ἡ Ἐν τή Σηῥατύβραδων Ελληκη τπινία Πεῴιπετεις µετά τα μεσάνιητα Εώπεις 15.ΜΙ, 18.1, 11.08. 14,08). ΕΚΕΥ ΣΕ πα ΚΚ ΧΙ Πά . 4048 4.55 δια όν Ε ὔ.15 11Η 1185 ση Ὁ μιηρκὶ τσίῴηο Γεια ες φλαρόκυα Ὁ παλιάταικ. Κινηματσιρφική ταωπα Ο µεµαλος ο μ Ειδήσεις Η ταινµα της Κυρμεμής σπιέχεισ] Ἰσμε τς Γαπμιπής ΡΙΚ δι 1200 115 1.45 385 3Η 4083 ΣΙ 48 ΤΝ 48 1 8.15 β... Β.45 3 ΠΕ 5.45 ...8 11.48 11,55 1208 Ἕναρξη -- Πρ νῆ Εηπομπή ΕΜΓΟΠΗΣΟ/5 Έναρξη Κυῤμικάτωκή νπλίᾳ. Η Ἐπερούμιμη Μαντάμ Σκηκοι Κιωμιστογφιμή ταννα, Το μιηρὸ σπέτι πο Ἠβάδα μή κὰ πκραμμα ο. Κωηματομρριμή ταινία ταήμλαι Τπάπλιν Π Εώπμος Γωυλνέῤμως Τελνς νι πετάξω μακριαὰ ἅας ον το ίειε Βήκηε µε [Πήμα Μυπκικύ Δμάλειµμιμα ΠΠ Ἑώπιως ν Δισηώμώ τα ος Αππίελες Ἡ οιμανένειι Την Ἰήπμπετ Ελλινό Μζμπκώ Πρύηρε Έντ Ὁ ιβανσώου Τέλος τής Εκπομπής ΛΟΓΟΣ 194Η) 10 ἡ5 14.35 11.040 11.3ή 1.08 18 8: | 10.00 18.45 Έναρξη - Παρουσίαση Ἐεχωνππτὲς µουσωές στης Ἱάπωνες ησι Οδλμτσείς Ποὐόσφαιραη Παιῤηνά χαμόγελα λμ. εμείς ην ο Περωλής Ειδήσεις τ νά, πατε Ελληνινά Ντοκυμανταίρ, Ελληνική ταινία Πεμιπέτειες πτα πο Ειδήσεις Απο εν μισησιώ Ἠῤηπμη το! ἠτατνξή! Σηρέρώι πο βληματιαμ, Ἐμηπυ τ πο νκπικπα Ειώήσεις ο Καιρός ϱ αμ πτα Μωπματοῇμνμιμτή τμ Εμεις Ἓννεχεια ταινίας ΜΗ ΓΗ 15 ] 19.10 19.40 1.40 1108 13.38 1181 ο) 315 440 15 919 σι 14Η 140.38 0.18 πι! Ἑναρξη -- κ] Βεία ειτυπκτρι Τα Ἰεφύρια τος Οι αταἰρµτστοι Ὃν έσίκένς τον Ααπνζσιση Ἑλληνικὴ ταιία Επ πα πρ Μπάσμιτ Παναμηναώς Ολυμπμτκώς ο Καιὺς ΕΕ ο ετι Εωῤητής Παλαμάς ΕλΠΗΙΗΗ τπαα Ὁ Μεν σης” η πα τα τοΆ! σινεμά “Ἡ να Ἀμηίς μαμέ]ααες” Μπμρή Ἆπι .., μομπωή Εμνήσεις 5], ΜΗ. 11 0Π, 24. ΠΠ. ο... : 18 5.35 5.58 0) ..15 ταν 55 ΜΗ β Ένπρξη Παπιωαπεριπέτειες Οἱ νεαρός Ρόμπιν 108 Ειδήσεις 1.05 Η.55 Ρικ 0.0 3.15 3μλδ Εθν ο ' μα ον ϐ ὁ Ἡ Ἡ ε ΕΕΚΣΕ Εξ εξ Ἑναρεη -- Πρωϊνή Επτοπενς ΛΟ[0Σ ω μπιν πα.15 υτηι σας ΠΕ) ΓΕ. 15 υΗ : η α αληρᾶνας Πα μπ1ῦ μ]μ5 μ..15 11.988 11.55 11:10 { Εκ Ε 4315 Εξ ἃ Ἰῶς Ὁν ΛΙ κ) βι1ῇ ΜΗ 14.34 Ειδήσε 1500, Έναρξη -- Παρ γυσµαση μ” 18.01. 21.081, 141084 ΡΙΚΙ 2,] 5,1 ΕΠ δὴ 15 ὔιδα Ταξ Τδὰ Τηλ. 151231 Ἓψιρεη -- ᾱ Απημμώμ οι, σι ρόρα της, ὦ Εἠππεῦ μαι ο Πλ το Η ιμήωσπα ἡβήηια σμήμτεις Τεονες Ὁ ποσμς της Ἱππλκτι Ξί ὐμεσὰ µας απ ημης Πρκαεκμῆς Έλληνες Πλ Πεντάλσττη πικζκιμιωτ ομι τόν Ἱπμριο ποζοῦρ) ας, Ππυέπκη Ποσο Ἐκδήσεις Κωηασαἑπροσ] ουμι Ἡ εκώίκηση ρα με μον Ειώήπεις Κινηματο ρα φική ταινία (σιέχεμη Π Ελπμωπτ, τἉ! ματ 'Αππηῆ εἶναι σρπή” Τέλος της εμπαμπής Τηλ. 210111 υπ, Ἔναρεη Πρωινή εμπομπή Ἐιτοπαμ/5 415 Ἔναμεη μμ] Μαπατοῦ 418 Μπονάνζα Ξ/ΝΙ Ὁ Εὐσμὸς ΣῇΣ ϱ ὀρόμος τον Μήεταξμπή ] η πικωῇ ΝΙ φύρενς ναι Πήβς ΤΗΝΙ ο Κόσως πας Τόλμη πι Ὑσητεία ΒΑΚΙ αἱ κόσμος της ο ονομίας απ Ὃν ἀπάντς πτῃ Γαλλία Αμτητέξ µε τα . κ] Κόσμος - ἈΣήντοµες ειδήπις σπν ἁγηλενή .. Μικπικὰ κ. | Ἔνας επικίνήήννης ἄνβγκαπος κύκιενς µετά την Αρῤῥα 148 Μσιισιμό πρό σμμη 12.00 Τέλος της εκπιμτής Λ0Γ0Σ Τηλ. 414019 απ ῃ Τρηυινή Τμγνη ϱ. Μῇ Ἐλδήσεις [1.15 Π πρκητελµηµένος µας μπι Ειδήσεις μη.α5 Απταποηρίσεις- Πλ ςκηροφίες- Βεπορτός μη Τα αρησικνῖκι Πατήητον ΠΒ. Ἐν σκίπωτι Ἰπλεὰ 4/0 Ἔνπρξη Παροικήαση 485 Τι παριμιένιο ἁδσος 43.348 Ἄμποι μαι Μτῶωμα 5,08 Ειδήσεις 5,5 Ὅμσα εμείς ι ο Περιμλής, αλ ον µκηκή, σντάητες αα Πανόκνμυηιυμά ΠΒέματα ό 48 Ἡ πναίμ της πεκήτης ελίδεες τας Ταξίός στα ἄμάπημα 3,00 Ἐιδήσεις βαη α Κας Β45ς Ἐτιχομιβ]ίες 948 Ταινία Κανή παρέα” 18Η) Ἐιδήσεις ο] Ὁ πύπνος συνήµηκος, ΕΙ. Τηλ. 00301/6395970 1.48 Παρουσίαση προγράμματος υπ15 Μάι αι κώρη . ημμεα Μ παμόηλα 12.00 πο σομμα 11.40 Νέοι δν πό εν επισήµπς ο Τόλμη ει ὑμπληωστμα Ὁ χρητνι μήν σμένενας 115 ἀλ. π ΛΙΝ Έ ς 315 Ῥαντεβιώ το μεσημέρι. 4η Παιδιά πρόγραµµα 515 Ἀεληλάνντ - υφπππμώ μικηπά πι όμυ ΛΑ τιμής πι ο σπματο φύλακες Ἀ Ἀάρπα 0 ντι ἑληνωή πειρᾶ Γμάννης και Μαρία ν π υκή 1100 Εις 1115 Επι Μέρες μ.15 Αν ν -ᾱ--μμαααλων.-υ-.. παπκαμκκακκακαταπααααααισαα ΙΟΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ορ Ἡ κι 3 Έναρξη Ἠρονμενα Ἑεέδια 31Η Ὁ ἅππντι Γκ κε: Ἠπι Ἡ πει Το 53) Η Αλιήπ πτῃ Ἀικκι ταν Ημ) 6Η Ειώήσεις Ακμιώσιημηισς οι πχ και Τα Ἐπιβαιωῃ στην Ἰσυρηική 6, Απλα Μαρία Ἱ οκ 18 Τα ποκκηττα τοι πΠμοη Ξ49 ἘΕμωυ -ο κας τση Καλα ΠΠ Εαμκὰς β8ξ Η αφατια μι τιν τεμ» 10Η! Πμοείκημες ΕΝΜΙΗΕΣ Ομιώμα τον πολη! Πεύκος Τμ Βασπιανου 14,14 Ἰερενβήνσεις 148! Ειδήσεις 11.045 Ἀάαβτοη! Ἐκεύνος πι τομ” 118! Τέλος της εκπομπής ΡΙΝ2 Πτ.ἠβ 315 3-41 405 5Η 55 515 ΒΙΝΙ ει] 148 Τι Ν.ΝΙ 9 π5 10.08 1154 11.58 Ἐναμξη Πγκικνή Εππικωτή ΕΜΓΠΠΕΝΕ Ἔμες-- Η Πκύκημ: κ νΕνεμα Ἠεύωτετειες πττι Ωκπραμπα. Μποώγις, ορσμας Ἓηρκα το χείη Ειόνο ΕΕ Γμένες ῤος ναι Πόμως α Ῥιωπμας Τζ. μαι νσπτεμα Τα Ἡκμιπτα πιιπιο µια: ἁτινμες απά τὸ Ελληνικό τρχυµη μη ΞΣ Εσσμς Μπεοζμώιη ἠκικελος Αμα Ἀμιμασίες Ὁμιῆς, Τελος της εκπομπής ΛΟΓΟΣ μή! Πππῃ μΤ.5 Τη! 07.35 ΕΒμΗ! Π8.Ἡ! πα! Β.45 τη ή 005 πμ. 4ῦ Πσκικνή «μηντι Εώηπει- Ὀ πρμκεκλήμνας μας Ειδήσει: ΑΝΤΕΠΟΜΡΩΠΕΙΣ-ΠΛΊ μες Βεπορτες νι μμ «εικηι Λατρεία Τέλης πριµινής εκπωμπης Εντ - Παῤωπκπιαστ πα ουν ΜματρώμΝι Απινος Νυτας Κάπτεν Εῦηε Ειάησεις πε (νο κτά τερηὰ ὢ, Αμπαας Ἠνι τα Ἡεέμενε Περι μη μμμῆς .. ΛΑΟΣ Μήτη περιμενεις, ΕΝ τ κα Μαππετ Ἐλίκη Εωσεις ὤ Κα θέατρα, Ὅπερα, Μήαμκή, Ἀορκὶς Ειώήσεις Ἄνεχεια ταινίας Ἠποπυμανταίρ 438 55 Ξ3ῇ ό 15 κας τις Β.ὐῇ 5 ..8 11 ή π1ἳ ὃ ἸΜμνα Ἠπι πώρῃ Ἐναρξη ΠππμπμτΠτι Ἠπάτμγμα µε 1 ΠΙΑΝΕΛΟ Ἀρηισή παμπ Ππιοικὸ πού νραµµα Οι ερ ἠρομοι της επµπηµη Τό κμῃ και ῥιπλιημαται Το κ πώ µητς ο μαννεµας 5 Εστήμ, Ῥηντεκτὴ τα μεσημεώι Ππιθυμά πρσήτκεµεμα Ἕντιητη, ἐπῤκηπῃ Πεζωπητη στα ἠλι Ἱσποινες του Βορκ κα Ελειπτα ππικΊΗικηι Αμκεαντοα Ἀππκπὴ Μάρπα Ἴα γμματηυπτωνή -- ο, Εωαίσκις Ἁβπήντεετ Ἔπτο Άρης - Μπένι Ἓννε, ΜηΠ Μερες Μανσωνής Ἐμώμίσεις, 15148, 18.00. 31.04, 2448). ΡΙΚΙ 5 Έναρξη 3.18 Τα ππιπημπηια στα 5.1) Ορίάρητες ΒΝΙ Ειδήσεις 6.15 Ον μείτονες 6 40 Τι µας µαρείκην τα πολιτικά µας τελευταία πκτήμιμμα της σειρκάς] Ἡ15 Ἐτπτια Ἐνα Ἑμεις - ο Καιὺς ο) Συνάντηση µε τον Τύπο ἀπλοξενείται ὦ υπιπητμριώς, πρυκήρος Ἡ, Γιαύπυς Ελπρίης 1444 πορὸς σπιν πάμο µε ττον Μπαμοτασνια 11Η Ἐώπειυς 11.835 πρός στ πάρα µε την Μπαμπαλονμα εσΗΕΧΕΙΠΙ 11.55 Τέμος τς Βωταμπής Ρικ μπε 3.15 340 4 3ΛΝΙ 505 ΔΙ Ὁ ΒΛΜΙ ο ΤΝΙ 185 πο Τι Φ.ΗΙ ”μ)5 11. 1ῇ 11.55 Ἕναρξη Πρευηπή Εμπωτή ο λωη Ἔνιρξη -- Ένα αλλήνοτα σκµάκτρο Το αμερικάνικα Τωπ' Τεν Μπονάνία . Τα ίδια σι στην πνή πύρμςς Μπελβεντμας ἀόκες ναι Πάθος πΠ ες επλονὺς Α ἠτων ἅπιμ. Από ΩΙ όσιος τόλμη αι. φαπτεία Αλητωή Κυριωκή ταινια μικριπή μεις, Τα χρικκι πεκήτιμι Η περαπέτεω ενός ποιπαυττώς, ὢ όοσπιος Εινηματοήσαπιή τπιήμε Ἡ Εσμη τής Ἱπταρτης , Τέκας της ὑὑπυμπης λύῇ 0 ΤΗ 0700 Ε ηΤ15 υτ,8 μπ.15 υ.ὴ φβ.1ῇ8 9.00 η! 405 τι ΞΙΜΙ ΔΗΜ. 5,58 8 ὔ4ξ πας λή 8.45 μού 10.30 Ινή ζώνη σεις 6 ο μπα μις Αὐποτομοίσεις Πληροιορίες- ῥεπορτάς ο Ποντικής πεετέητιβ ο πο µτης εκπομπής πα ίαση ο ως Ἄλσας Ανσδας Ταιζιμὰ Ειδήσεις Αμάσακπη 81 Εν σόηατι Ἱημ ακπίμενες ηµέρες σον, μαι Οὐοσείς Εμάς πιμῖ ῃ ζωη] πει» αἱ Μαῴώς Ελλη ταινία Ακ σιπτ η παπα µμοπι” Εισησεις ) πεχεμι ταις ως περωτετεµης τή Σεν Ἀαὰμς ΜΗ 1 40 μ145 ΡΕΞ 1 οὐ 1.553 12.10 115 14Ε 315 315 ἀ3ξ 430 3 δ5 6415 6.δῇ 138 Ε.Οή 15 μα πρ] ΜΗ, 1ῇ ΜΗ 38 Ἔναρξη Μάνα μπι κώρη Καλημέμνι .. Ὃ απιῤμά πρόήραμµα Νέοι ὄκημοι της Επιστήμη: Τόλμη Ἠπι δαλκυμμττία Τα Ἠρνιμὴ µµις οωσηίνένες Ερινπάλ. βαντεβούῦ το μεσημερι Κήάπτιν Κύπε Παιδικό Ως πµέρες της Αληικνας Ἐνα τραφαόι στορίες του Ἠαρικι Νέμεσις Οι τρεις σιυμτοππωπηξς Ἀρακπή πάσα Ἀρηματιστηρι) Ταν ΗΗΠΤΕΙΙΝ οι αταιιώστοι ΑΜΜΠΤΙΜΠ. Μήεὐανιρέτά μι πήτι... Ειώήσεις 1500. 181, 11410) 34.1) τ .-- - Ξ π σ με... 5 Ἔναρξη ξΙς Ὁ Γαής πι με Τ-Μπον Ἠπι, τος μαρριτάρκα τη» θριας 65 Ειδήσεις (ππομζιμΜν οι Ειώήσιις στην οαιρηιμή 6.15 Πβόσαρο στιημιώτηπα απά απμως του ΑΥΤΑΑΚΩΙ Π μαυταβήματος) Τη ας με κ) Μπ Κώπμπι 39 Εώήι- -- 0 Καιρός Ἡ Αμα ϱ3ς Διλορῶς 10.40 Το παιγνίόα της πραγματικότητας 11Η Εήσεις Η.05 Το ππραδ της πιακαεγματιπύτητας (σιπώμεια] 11.35 Κατάπηιτὸι ἱεπεμπόμο πι 131085 Τελος της πομπής Ρικ μπι) 3.15 348 4 ἡ5 δεν ἄἃ 1109 11.50 Ἐππφξη -- Πρωινή Εππικιπή ΕΙΓΙΠΕΝ Έναρξη -- ΚΗτια σπή το βΕπΡ Τα τα εν ὑηχίσει Μπιπινία ὢ Κόσμης Επιπικηρή υτὸ νησί των Βησαικών Ἐπηρατη:, ἀρεντικό Κωντά στο ὀΙΧΧ] Προιῤμωές Εκλοηές Ομιλίες Ανιζριήσώ πο. Πρυέόκπν ο Κύσμας Τόλμη πι Ὑωητεία Ταινία μυκροπὶ μήνας Αντικαταπτριμοί Μίνι Μήάρηςτ [μρείμμι ΟΕ Κύσμας Τπινίςς στι πήημαν Ἑυπα Ἰήαυσικής. Κήντρα! Τδκος της εκπομπής ΛΟΓΟ. Επι ῇ μτῇ μποξ μπε μπ,Ἡξ (β.ἡ μβ,15 (β.Ηἡ υπ 400 405 4! ΞΙΝΙ ΔΡ. 5 ἔ10 ἔ45 τα» Β.ΠΗΣ Ἁἡμ { 45 15 935 14.8ῇ 18.85 Πρι νή μμπη Ἐήπιις ὢ, ποοσκεκκηµενός μας Ειήσεις Ανταποκρίσεις Ηλή ῥκπροσίες: Εεπομτᾶς Το παικιμιέενιὸ ῥάσος, Περί µπῃειραηης .. όλως Το ππε Τρ Ειώήπεις Παιδιυμάς Εάλμαμής Μπιοιιώμιτικό ΜΟμπείς ΑΒλπτικά πυμωώικύ, Ενλονένειες Οιπανυμμοή πειοηκό Ῥηλεταυνία. Ειδήσεις ὀηνέχεια ταινίας ΕΙ | 1.40 μ].4 μμΙΣς 11 04 11.08 12481 115 15 115 315 ο] 334 ΔΝ 5. 6.13 45 πιΣ Β.Νῆ 9.13 8.35 11.05 0.15 Ι] Ἔναρθη Μήνα µπι Ἠγπη Καλημέρες Ἀπηπή μάρτα Παιώικό προγραμμα Ίεοι ὄκκημοι της επιστήμης Η μη αρχδει στα σαράντα Το Ἰκπνυά µας αιώηνεμις Εαιστάλ. Ραντεβο ή τα μέμι Κάπτεν Ἐθησ Παιμμή πκημαμμᾶ Ακολιμώητας τα ππλυὰ πτμάδηα Ἱατριμά ραντεβας ππιηες τινή Βώ ην Κλειστά πηρκθηι Λωζάντρα Ἀρηκτή Νάρτα Ἀπημιπιμπήρμη - ϱ Επιής Μπάππετ Ἀειμερινή ἐξπόος Αμα τες Πόλες Ἀάρπ Ἕκππις Ενας, 15108. 18,00. 11.0. 14) 508 8 ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ που ο παρατηθείς Ὑποιργὸς Εµπαρίου και Βιηπηκανίας Τάκης Νέμισας ἑκανε την ... αΒυπαστομµῃ δήλωση για ταν Κληρίδη στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΑΣΤΡΑ Καλημέρα Κωπρας” έκανε ΑΚΡΙΒΩΣ την ἴδια δήλωση [που μαγνηταφωνήβηκε] και ια την εκπομπή του Τρίτου Ποσυράμματος τοι ΡΙΚ Πρωινό ὠρομαλομα”. Η ἄπλωση στο ΒΙΚ Επνε πιο μημαστά μιά και στον “ΑΣΤΡΑ” Ῥγήκε ζωντανό” στον πέμα. Εκεί που οι ιΒιναντες του Αρομολοου” προβλημµατίξοντα κατα πὀσο Βᾳ ΕΠΩΕΙΠΕ να μεταδοθεί η εν λόγω δήλωση, την ἄκωμααν απὀ το αωτίπαλο στρατόπεδα”, Ἐτσι ἐκριναν σκώπιµο να µην την µεταδώσοιιν και αυτοί... 08 0 ΓΦΗΝΕΣεναντον του Τρίτου Προγράµµατος Ἔριξε” ο Παύλος Παύλου, ὑμειιβιντῆς τοι ΑΣΤΗΑ” νωρίς το πρωϊ της Τετάρτης . ΕΙΧΕ συμφωνήσει, απο το βράδυ της προηγούμενης, µε ἑνα απὀ τους εκπροσώπους των υπσηφων να βγεί κάποια σπκεκριµµένη ὥρα και να µιλησει για την δηµασκόπηση του ΚΕΜΑ. Την ὡώρα εκείνη το τηλερώνο το! υποιμήψιοι ἦταν κρατημένο” µια και µιλαιμσε πια τα ἴδια θέμα, στον πέρα τοι Τρίτου | Εμείς προγραμματιζόμµαστε και προετοιµαζόµαστε, ὄχι σαν κάποιους άλλους”, εἶπε ὁ Παύλου που µίνησε και τολοῄα. Ἠβελε να πει ὅτι απὀ το Τρίτο ἀκοικαν το θέµα ποι ἐβγαῖςο ΑΣΤΡΑ κα αποφάσισαν να τὰ βγάλονιν και ΕΚΕΙΝΟΝ. ταυτόχρονα... 0908 το ΨιΘΥΡΙΖΟΥΝ” υπό µορφή κουτσομπολιού στους διαδρόμους του ΡΙΝ: Ποια εἶναι εκείνη η τηλεπαρουσιάστρια που φτάνει καλοντυµένη στο ἰδριχια λίγα πριν µπει στα στούντιο, που αλλάζει -- καβοδόν τουσλέττα -- και Βγαίνει ζα αρηώτερα στα Δελτία ντυμένη µε ἄλλα ρούχα 8 0 8 ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ µε αυστηρή γλώσσα” πήραν πρώαφατα οἱ εκδότες των εφηµερίδών απὀ την διεελσή του “Φιλελεύθερου”. Αφορά την Ἔπανειλημμενη κλοπή -- απὀ τις εφημερίδες -- των ειδήσεων, ρεπορτάξ και αναλσεων, ατιο την Αβηναϊκή καθημερινή” µε την οποία ο μλελεύβερος” έχει κλείσει αποκλειστική σιυνερνγααῖα”. Πρα καισσώ εἰχε σταλεί και µια πιο ήπια επιστολή” ποιι ὅεν λήφιηκε ὅμως υπό. Στην πρόσφατη γίνεται λογος ὅτι 8α ληρθούν, αν χρειαστεί και αν συνεχιστεί η Αξηλασία΄ της καθημερινῆς” και ῥικαστκα μετρα. ΟΕ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΔΛΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ στην τηλεόραση, ται ΛΟΓΟΥ: Το περιοδικό του σταθμού '-- ο ΛΟΓΟΣ -- Γαδοτηλεοραση μπαίνει σε κάθε σπίτι, Στπν πραγµατικατητα οµως μπαίνει, ἁπως αναφέρουν τα ονεπίσηµα στοιχεία κυκλοφορίας τοι, σε 184031 (μόνο σπίτια! Το Ραδιαπρόγραμμα” ὃς του ΡΙΚ. στο πρώτο τείχος του Γενάρη ἑσπασε, κάθε προηγούμενα ρεκάρ µια και πώλησε, 23893 τεχη [έξω τα ΤΚ] Ίχη πιο! διανέμονται, απ’ εδώ και απ Εκεί, δωρεάν], ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΙΑ: ΖΗΝΑ ΠΑΛΑΣ: (τηλ. 444128] Μπούμεραγκ ΟΠΕΡΑ Ι: (τηλ. 45405 -- ἠ4 53 τ5] Ἠασικὸ Ἐνστικτα ΟΠΕΡΑ ΙΙ: (τηλ. 445305 -- 445575] Με δαιλἠ ταυ- τότητα ΠΑΝΒΕΟΗ: (τηλ. 4Τ5ΤΗΤΙ Μόνος στο σπίτι Μο ΜΕΤΡΟΠΟΑ: (τηλ. ἡἡββά 0] Εν ἄυσα Μεπ ΠΑΛΛΑΣ: (τηλ. 462584] Γυμνή κάτω απὀ τη γολκα” ΛΕΜΕΣΟΣ ΟΘΕΛΛΟΣ: (τηλ. 352232) 'Ἡ επιστροφή τοι Μπάντμαν” ΟΣΚΑΡ: (τηλ. 374308) Ὁυίίηῃ Εαῃε᾽ ΛΑΡΝΑΚΑ: ΑΤΤΙΚΟΗ: (τηλ. Ε82ΖΒΤ3] Τατ πιά ΑΙΝΕΙΥ” ΠΑΦΟΣ: ΜΑΡΚΙΔΕΙΟ: [τηλ. 2325711 Ὁ πατέρας της νύφης” ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ : Βανατηφόρο Όπλο 3 30|. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 19983 πο ποπ ποπ ποπ ποπ ποπ ποπ ποπ πο πο πο ο στ πα ταγωμµστής. Αρχιτέμτονας” απών των πλή- ΑΠΟΕΛ. Και οι δύο Βα εἶναι ελεύθεροι τὸ κα- λακαίρι, αλλά α Δείπερος βλέπει πρας Ομό- νοια μεριᾶ. Οι ενδείξεις λοιπόν πεββοιν ὅτι θα ἐχουμε ἄγρια παζάρι σε 3--ᾱ µήνες... στον ...Εμιάλτη τους ὅεν βλέπουν την ὀμάδα ταις στην Β΄ κατηγορία. μα μ' αυπὀ σαν δεδομένο ἄρχισαν να φτά- ναι τα πλάνα τους µε στόκὀ να νε - απὀ τοι! χρόνου --ο Πεζοπαρικός ξανά πρῶ- ---- Ένας παλιός γνώραµος, ο Γιάννης Μαν- Ι η τζουράκης, ανέλαβε πµιν απἁ δύο εβδο- Νων εἶναι βέβαια ᾳ Γάννης Μαντέσυρόκης, ' µάδες την τεχνικἡ ἠγεσία τοι Πεζοπορικαι!, ῶ “Μάντζο' θεωρεί σαν κλειδί µιας πε- ' ' Όι ὁμοι τοι σωμβαλαίου του Ελλαβίτη προ- τωχηµενης παρεις, την ύπαρξη στην ομᾶδα ' πονητή προβλέπουν ανάμεσα α’ ἀλλα και αι- δύᾳ ικανών ξένων. Έχει μάλιστα εντοπίσει | Ι τόµατη ανανέωση του για την επόμενη χρο- από τώρα τοις στόχους του. Ι Ι υά, ὑπὸ πην προιπόθεση ὅτι η ομᾶδα Βα Ἠται Τόζα Σάμπουριτς και Σϊνισα Γκόγκις, Ι ι κρατβεί στην Α΄ κατηγορία. παίκτες πολύ γνωστοί του, αφού μαζί τους | Ι Φημκπκά -- µεταξί µας -- στον ΠΙΟΑ αὖτε πἠρε πριν απὀ τρία χρόνια τον πτλο στο ι Ι Ι Ι Ι Διαθίθασε την επιθυμία του και έγιναν επαφές Ο ΓΚΟΓΚΙΤΣ ΚΤΥΠΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ!!! Σοκάρει αλλά είναι 10056 αληθινό. Ο Γιουγκοσλάθος σέντερ-φορ του ΑΠΟΕΛ Σίνισα Γκόγκιτς θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην ΟΜΟΝΟΙΑ, µετά το τέλος της τρέχουσας ποδοσφαιρικής Σύμφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες µας, οἱ οποίες δεν επιδέχονται καμιά ᾱμ- φισβήτηση, ο Γκόγκης ὅεν ἐμειψε μόνα στην ... επιβιµία. Σμγκεκριµένα, μετέφερε αμτή το! την επιθυμία -- µέσω τρ- του, Φιλικού του πρασώπου -- στὴ διοἰκηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Παράλληλα ἐγιναν και κάπαες ανεπίσημες ἠμβουλεύσεις, γε- χσνός το οποία αποδεκνήει όππ ΟΜΟΜΟΙΑ ὄεν λέει όχι, προκειµένου να εντάξει στη δύναμή της τον παίκτη. Προς τα παρὀν βέβαια ὅεν υπάρχει οπύιαδήπατε Ἅοι- σιαστικἠ εξέλιξη, λόγω του ὅτι Π περίοδος ὅεν προασφέρται περιόδου! για μεταγραφικά, µια και ο πι- µβετός του πρωταθλήματος βρί- σκεται ατα φόρτε τοι. Είναι ὁμως σίγουρο ἁτι τὸ θέµα δεν κλείνει εδκὺ... Οι λόγοι ια τους οποίος 0 Γκόγκις επιθυμεί αλλαγή ... στρατοπέδου εἶναι βασικά δύο: . ΠΡΩΤΟΝ : νοιώθει πι- κραµένος απὀ τα γεγονότα του περασμένου κα- Ἀοκαιιαί -- αν θυμάστε καλά ἠβελαν να τον ῥἁμῷ- ξουν. . ΛΕΥΤΕΡΟ : επιθυμεί µια σλ- λαγή ... κλίματος, µετά απὀ την τετράχρανη παρουσία τοι στο ΑΠΟΕΛ. Σημειώνουμε εδώ ὅτι το συµ- ΚΟΠ και διαιτητές σενέα κόντρα Προς νέα κόντρα οπη- γούνται ολοταχώς ΚΟΠ και ὑατητές και σε τέτοια πε- ῥίπτωση εκείνος πο! θα πληρώσει τελικά τη νύμφη θα εἶναι -- ὧς σινήσκύς -- τὰ κυπριακά ποδύσφαιρα, Αιτία της επικεµενηής, δια- μάχης εἶναι Ἡτ προ Ειδοποίηση του Γενικα Γραμματέα της ΟΥΕΦΑ Γιόζεφ Μπλάτερ προς τον πρόεδρο της ΚΟΠΙ Μάριο Λεικαρίτη ὅτι πρέπει το τα- χύπερα διπατό οἱ διαπητές να ενταχθον, βάση των κανονισμών πς ῥκεἰ- ρωπαϊκής ομοσπονδίας, στις οκείες υμασπονόίες. Αν δε απὀ δεν Ἰνει, τότε Ρα επβληθούν κυρώσεις προς τους παραβάτες. Σημειώνουμε εδώ ἁτ ὃι ἀκητητὲς στις πε- ριασύτερες ειρωπαϊκές χώρες υπάγανται στις τῷ- πικές οµασπονδίες. Όχι όμως και στην Κύπρο, που ἔπαν δικό τους ανε- Εήμτητο σνδεσμᾶ. Ὠπως εἶναι Ἰπωστά, η ΚΟΠ προσπάβησε στο πᾶ- μελβόν να προχωρήσει στην ἑνταξη των ἅμιτητών κάτω απὀ την ομπρέλα της, αλλά σιάντήσε τη δι- ναμική ἄρηπση τους. ΜέΧι κάι µε ἁπεριήα απείλησαν ᾱ διαιτητές κα η ΚΟΠ έβαλε την ... ὀπισθεν. τώρα ὅμως δεν µπορεὰ να υποχωρήσει και απ' ότι έ- βουµε απὀ πρώτο χέρι και οι Δδιαιπητές εἶναι απα- φασισμένοι να τραβήξαιη το αχαιν,. Στη μέση τοι, ακροβάτης, το κυπριακό ποδόσφαιµα. Και ἂν κοπεί, καληνίπτα Μαργαρίτα,,, κα καπ βόλαιο του Γιουγκοσλάβοι µε το σωματείο της πρωτεύουσας λήγει τὸ καλώόκαίρι. ΟΤΟΥΤΙΣ Το παρασκήνιο ὅμως στο µε- ταψραφικὀ τοµέα γα τα δις μεγάλα σωματεία φαίνεται να εἶναι ... αμϕίδρομο. Όπως πληροφαρούμαστε, το ΑΠΟΕΛ φλερτάρει µε έντονο, αλλά και διακριτικά τρύπα το Νεντήμ Ταύττς, το Γι - γκασλάβο ἀσσο πο ΟΜΟ- ΜΟΙΑΣ. Και αιπαύή το σιµ- βόλαιο λήγει τον Ιούνιο, αλλά σύμφωνα µε τι ενδείξεις ποι! μπάρχοιΝν, αν φύψει από την ΟΜΟΝΟΙΑ θα τραβήξει κατά ὧ- Ἑλλάδα μεριά. Το εν- διαφέρον υπάρχει και μάλιστα απὀ δίο οµάδες. Τον ΠΑΟΝ και τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ, αν φισκά ανέλβει στην Α' Εβνική, Και μ΄ αιπὀὸ το θέμα εἶναι ακόµα νωρίς για σοβαρές εξε- Νξεις. Ὑπομονή λωπόν και α χμόνος Βα δείξει. Ὁ Σήσα Γκόγκιτς σε δράση µε τα χρώματα του ΑΠΟΕΑ εναντίον του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. ὢ ἴδιος Βέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην ΟΜΟΝΟΙΑ... πμ Ἡα - Π β κκ Ν.| α Οι καταπληκτικές εμφανίσεις του Νεντή τούτος δεν άφησαν ασυγκίνητους τοµς ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ οι οποίοι θέλουν να τόὸν εντάξουν στην υµάδα τους ᾿σπάσοιν, μα. ο ----- ἠῤδρμοινα πα αποδέσμευση των ἀὑο Εενών ποδασφαιριστώή, Μακουάταρ κα Κλίφορτ, ψάχνσυν στον ΑΠΟΠ, αρού η µέχῃι τώρα προσφορά τοικ: εἶναι ασήμαντη, αν ὄχι ανύπαρκτη. Οι δα Άγγλο ἐχουν σαιβόλαις µέχρι το τελας της περιόδου, ύμως καλά πληροφορηµένες πηγές µας ανέφεραν ὅτι ο ΑΠΟΠ Βέλει να τους... ξεφορτωθεί απὀ τώρα! Έτσι η δισίκησηι τοι οὐματείου αναζητά µε τους νομικούς της σιυµ- βοήλους ἕνα πλαίσια για λύσπῃ των συμβολαίων τους, κοινή ἴι- νενπίση. ἁπᾶ την ἄλλη, οἱ ία Άπγλαι Βέλοιπν και την τελειπαία ... Δεκάρα πο! προβλέπει τα συμβόλαιό τους, προκειµένου να το Δεν αποκλείεται ὅμως και να υπο ωρήσουν εφόσον βέβοια τους πρὀοταβεί ένα σεβαστό ποσόν ππ αποζημίωση. Έτσι σύντομα ανα- µένεται να βρεβεί πι “χρωπή τομή’. Πάνε “Πακέτο” 0ἱ ξένοι του ΛΠΟΠ ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΤΟΥΣ) Ὠπως εἶναι νωπό ο ΑΠΟΠ ἑχει ἠδη καταδικαστεἰ σε υπο- βιβασμό και ᾳ νέος προπονητής της ομάδας Φράντζπσεκ Τσιέρ- μαν κπζει πα το μέλλον, Στα σχέδια τοι ὅᾳε, οἱ Κλίφαμτ κα Μα- κουάιαρ εὔναι .., Εκτάς] Ὁ. µεν πρώτας εἶναι τραµµατίας απὀ τα ξεκίνημα του πριυ- ταβλήµατος, ὁ ἄε δεύτερος ήταν µετριότατος σε ἆλα τα παιχνίδια που ἐπαιξε. πιό πολύφως Καλημέρα σε όλους. Μια νέα εφημερίδα κρατότε απὀ σήµερα στα δις σας και οι αθλητικές της στήλες συμδαδίζουν µε την όλη φιοσοφίατης. Φως στα γεγονύτα, φως στο παρασκην!ο. Δεν µας ενδιαφέρουν τόσο αυτά που γίνονται µέσα στα γήπεδα, όσο αυτά που γίνονται στα... αποδυτήρια. Ανοῄουµε... παράθυρο στα άδυτα των οµάδων και εισθάλλουµε σ᾿αυτά. Θα χράφ ουμε αυτά που Θέλετε να μάθετε και ιαυτάπου θέλουννασας μσθουν. Για όλους και για όλα. Ραντεθού λοιπόν κάθε Παρασκευή και... καλή ανάγνωση. άπΏη όυπ του νομίσματος Η Νέα Σαλαμίνα αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Χειμώνα” και δικαιολογημένα ἅπαντες στο σωματείο της Αμμοχώστου πανηγυρίζουν. Υπάρχει όμως και η... ἄλλη ὀψη του νομίσματος για τους “ερυθρόλευκους”, Ας πάρουμε τα πράγματα µε τη σειρά για να καταλάβετε τί εννοούμε. Όπως εἶναι γνωστό -- το έλεγαν και οἱ ἴδιοι οἱ ἀνθρωποί της άλλωστε -- οι αρχικοί στόχοι της ομάδας ήταν µια θέση στην πεντάδα. Τρώγοντας όμως έρχεται η ὀρεξηί Έτσι μετά την πετυχημένη, ομολογουμένως, πορεία της στον Α᾿ γύρο, η διοίκηση των “ερυθρόλευκων” τόπε ξεκάθαρα: πάμε για πτλο. Και άρχισαν αµέσως οι πιέσεις προς τους παίκτες, από τους οποίους ζητείται περισσότερη δύναμη και πάθος. Αυτοί µε τη σειρά τους νοιώθουν ότι οι δυνάμεις τους δεν πάνε άλλο και κάτω απὀ τις πιέσεις έχουν φορτισθεί ψυχολογικά, µε αποτέλεσµα να φορτωθούν µε άγχος. Παράλληλα υπάρχει και µια δυσανασχαίτηση λόγω αυτής της κατάστασης, την οποία μερικοί ποδοσφαιριστές της ομάδας Εξωτερικεύουν. Το ερώτηµα βέβαια που τίθεται εἶναι πόσο ακόµα αντέξουν. Και ἐχουν μπροστά τους ἑνα ολόκληρο γύρο... Δύσκοβοι καιροί για πρωταθβητές (1) Στην ... κόψη ταυ Εμραφιού βρἰ- σκεται ο προπονητής του ΑΠΟΕΑ Γιάτσεκ Γκμον. Απία η τελειπαίες μέτριες εμφανίσεις της ομάδας, οι αποῖες εἴχαν σαν σιμέπεια τὴν απομάκρινση της απὀ την κο- βιφή της βαθμολογίας. Τα μμιῤμοιρητά” εναντίον τοι Ελληναπολωνοί τεχνικού ο... ᾱµ- Εάνονται και πληβύνονται, ενώ έχει δημιουργηθεί ἑνα πολὺ βαρύ κλίμα εναντίον του, Ὁι οπαδοί της αµάδας δυσανασχετούν, ενώ τὸ ἴδια ισχύει και πα τους παίκτες, Και αιπὸ κυρίως Ἀόμυ των µε Βόδων που εφαρμόζει ο -- κατά τον κόσμο --σαγόνιας”, Εν τω µεταξή η ὕνοκηση Του σωώ- µατείοι προτίΒετα να ζητήσει απὀ τον κ. Γκμον σνανέωώση του σµ- βολαίσυ ται µέχρι το τέλος του µήνα, όμως οἱ πιο πάνω κα ταατάσεις την προβληματίζοιιν και μάλλον Βα αναβάλει κάτ τέτοιο, Δήσκολαι καιρό λοιπόν ια .. πρωταθλητές , ὅξ νομίζετε... Δύσκοβᾶοι καιροί για πρωταθλητές (2) Εἶναι κοινή η διαπἰστώση ὧτι ἢ απόδοση του Άντρα Σωτηρίου στα φετενὀ πρωτάθλημα ὅξν εἶναι η αναμενόμενη. Ένας παί- κτης πα! πέραι πέτυχε 18 τὲρ- µατα κα η σμβαλή του στην κα: τάκτηση Του πτλου ἡἧταν τεράστια, κυμαίνεται φέτος μδ” ταξή του μέτριο! και του ἄσχημου. Γιατῖ ἄραγε Μια .. γατούλα µου εεθύρισε ὅτι ϱ λόγος εἶναι απλός, Ο παίκτης νοιώθει πικραμένος επεδή εξα- κολουβεί να εἶναι ἄνερίως, ενώ ταυτόχρανα ὧεν βλέπει... φως στην ἀκρη της σήραγγας, παρά τις υποσχέσεις που πήρε . Και σαν ω αντίποινα δεν παίρνει τα πόδια τος]. Δεν εἶναι όμως μόνα αιπὀ. Σύμ- φωνα µε την ἴδνα ... γατούλα ο Σ- τηβέοιι εμπιστείπηκε σε στενό του κύκλο πως αν ἄεν τακτοπιµηβεί το Βέμα µέχρι το καλοκαίρι, 8α τα πα- ῥατήσει, Εν τω µεταξή, χολώμένος -- µε τὸ Γιάτσεκ Γκμον όμως -- Εἶναι και ο Χριστάκης Ἀριαστοδούλαυ, ἵα τον οποίο το ΑΠΟΕΝ πλήρωσε ἕνα σεβαστό ποσά στην ΑΕΛ και ακόµα ὅεν του Ἀόθηκε η ευκαιρία να παίξει. ΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 μασ Το Αθλητικό Σ4θ6θᾳΤο- Κύριακο στὴ Τσέπη σας Λ'ΚΑΤΗΓΕΟΡΙΑ {18η αγωνιστική] Σάθἒστο, 23.193 ΑΠΟΕΗ -- ἘΥΑΓΩΡΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ -- ΕΠΑ ΠΟΛ -- ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΣ ΕΘΝΙΚΩΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΠ - ΟΜΟΜΩΙΑ υριακή, 24.193 ΑΡΗΣ -- ΕΝΩΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ -- ΑΕΛ ες ο ΣΚΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κυριακή, 241.43. 2.45μμ. ΑΠΕΠ Πελεντρίοι -- Δόξα Κατωκαπιάς ΟΡΦΕΑΣ -- ΑΠΕΠ Πποιλιάς Εβνκός Άσπας -- Ακρίτας Ἀλώρακας Αναμέπιση -- Ὡμόνοια Αραδίππιοι! ΑΛΚΗ - Ονήσλλος ΕΟΙ Λακατάµιας -- ΠΑΕΕΚ Χαλκάνσορας -- ὀιγενής ἸΜύρρου Γ'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σάδθστο, 20.193 Ἁγία Νάπα -Τσα/ρης Κυριακή, 24.193 ΑΕΖ -- Άδωνις Δαλιού Αχυρώνας -- Εθνικός Λευτεράς Διγενής Ὑψμώνα -- ΑΕΝ Μαβολικής Ερμής - Οβέλλος Απόμλων Λυμπιών -- Λειβαδιακός ΟΧΕΝ -- ΑΕΚ Κακοπετρς Α' ΕΘΜΙΚΗ (18η αγωνιστική] Σάδβστα, 24.193 ΑΒΗΝΑΊΚΟΣ -- ΑΕΚ Κυριακή,24.193 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -- ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ ΠΑΩ -- ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΠΑΟΚ -- ΟΦΗ ΑΠΟΛΛΩΝ Θ. -- ΞΑΝΘΗ ΙΩΝΙΚΟΣ -- ΛΑΡΙΣΑ ΑΡΗΣ Θ. -- ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΟΞΑ Δρ. -- ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Αθ. -- ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΨΑΙΡΑ (τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου] ΑΠΟΕΛ -- ΠΑΕΕΕ ΕΘΑ -- ΕΠΑ ΠΟΛ --ΚΕΡΑΥΝΩΟΣ ΕΝΑή -- ΑΧΙΛΛΕΑΣ βεπώ: ΑΠΟΛΛΩΝ 931 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 8 ΑΓ. μ. ΙΣ. μΗτ. ΤΕΡ. 1.ΣΑΛΑΜΙΝΑ ....... 13 8 ” ϱ ή 10 3. ΟΜΟΝΟΙΑ ο. 18 Β 4 Ἱ. 43-19 π.ΑΠΟΛΛΩΝ «....... 14 8 3 5 38-16 4 ΑΝΟΡΘΩΣΗ....... 13 ϐ ὤ 3. Ἱ9- 14 ς 6 5 ὦ 24-15 8 2 5 32-16 η 2 5 Ἅᾖ5-28 5 3 5 8 4 3 6 51-21 4 2 τ Ἱ125 11 ΕΠΑ Α.-----ως 13 5 5 6 15-05 12.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ... 18 3 Ἰ ' 2-1 14.ΠΌΛ .ιινικιοιο 18 Ἶ 6 Ε ᾖἸ6-2] 14. ΑΠΟΠΗ ιν 138 1 Ί τ-3δ 4 ΣΕΞ «ΒΙΑ κι Ταινία σκάνδαλο. Μια ταπῄαπου ξε- σήκωσε θύελλα διαμαρτυριών όχι µόνο στην Ἀμε- ρικἠ, όπου άρχισε να προ- Βάλλεταιτο Μάιο, αλλά και σ’ όλη την Ευρώπη. Δια- δηλώσεις, ὄναμαρτυρίες, ακό- μα και δημόσιες συξητήσεις για το Βασικό ἐνστικτο”, που... επαινεί τη Βία και τὸ φόβο και προθάλλειτο άγριο σεξ καιτον παθηισμέγο ἑρω- τα. ΑΚλά δεν σταματά εκεί. Η ταινία αυτή θίγει τις οµο- φιλικές σχέσεις, μ ένα τρύ- πα που θεωρήθηκε προσ- θλητικός, αφού η δυλσφόνος, πρωταγωνίστρια της Τανίας, εἶναι λεσδία. ϐ Το σεξ πουλά καιη Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Κατάφερε -τοσεξ-να φέρει πίσω στη µεγάλη οβόνη τους Μυπρίους. Αιτία στη συγκεκριμένη περίπτωση η ταινία 'Ώα- σικό Ἐνστικτο” (Βαξῖς Ιπςποῖ). Μόνο το σε- γάριό της στοίχησε 3 εκατομμύρια δολλάρια και σπάει τα ταμεία σε άλλες χώρεςπου έχει προθληθεί όπως και στον κινηματογράφο Ὅπερα Ἱ”στη Λευ- κωσία. ο κινηµα- τογράφος 500 θέσεων είναι ασφυκτικά γεμάτος καιστις δύο παραστάσεις καθημερινά, Η ακηνή διαδραματίζεται σε ενα ασπινομικὰ τμήμα, σε ενα διυμάτια ανακρίσεων. Πέντε αστινομιµοί, ανάμεσά τους και ὁ Μίν, ἀνακρίνζλν την πανέμορφη Κάβριν. Προβολείς, κατεβαυμένα στόμα και οι Εεριῶ- τήσεις πέφτουν βροχή. Εκείνη απᾳ- ντᾶ χαμογελώντας ειρωνικά, Ἐϊναι Εανβά, σέξυ, φορά ένα ἄσπρα φό- βεµα και πποτε ἄλλα. Η Κάθριν εὔναι σγραφέασ και αιακρίνετα ως ὑποπτη πα µια σειρᾶ φόνων. Όλα τα θύματα εἶναι ἄντρες κα όλα βρ- σκονται χπιπηµένοι µε ἐμα αμβλυ εριαλείο που σπάει τον πάγο. Είναι η Κάβοιν ὁ δαλοφόνος, Αυτό ανα ῥωταήτα ἆλα. Ὁ ΝΕ, ο σι- νήδελφοί τοι, η Μπεβ, ψυχολόγος της αστινοµίας και η Ρόξι, η ερώ- µένη της Κάβρν. Αυτό εἶναι το βα: σικὰ Βέμα της ταινίας 'Ῥσοικὸ ἐν- στκτα”. πλλά τίποτε ὅξν σταµατὰ π᾿ αυτή την ερώτηση. Μια παθιασµένη σχέση ο Νικ κάρραν εἶναι Ένας αστι- νομικός, πα! αήκει στο Τµήµα Αν- Βρωποκτανιύν. Έχει κόψει το ποτό και το κάπνισμα και πρασππΒεί να επανενταχβε στην κανοκή το ζωή. Να ξεχάσει τὸ παρελβὀν του την πιποκτοήα πης αίκας του και τα ὁτπ ἃ ας σκώτιωσε, ἀθελᾶ τοι, τέσσερις τουρίστες. οΝ Νικ δεν ἔχει κανένα πθικὰ Φραῃιό, αλλά σηωμζεται να απο δείξει τὸ ανἩβετο. Ὠσπου γνωρίζει την ΚάβΒριν, τὸ μομαικά ἀνβρωπά Η ταινία Βασικό ένστικτο έχει μόνόπωλήσειτά εξώφιλλστων ξὲ- γων περιοδικών. Οι δθμαρπ-ρέες, αι συζητήσεις και οἵ κρίτ- κέςπου ξεσήκωσε δεν έχσυν φυσικά κοπάσει ακάμη. που του ταιριάζει πραηµατικάὰ. Εκείνη τον παρασίρει στη σκωτειή πλευρά τον! εαυτού του, που ο Μικ γνωρίζει τὸ- σο καλά, αλλά προσπαΒε να την ΕΕ- χάσει. Εκείνη εἶναι τόσο παβιασµένη ἠσω κι Εκείνος. Τπιριάζσων απολυτα. ο Νικ παλεει «ανάμεσα στπς υπο- χρεύντεη και τις εβες το! ωκ αώπι- νομεκός και στα βασικὰἀ τοι ἔνπτικτη, πο δεν εἶναι ἄλλα απὀ τη βία και το σεξ, Θα τα καταφέρει Ὀπε εκείνος αιτε και η Κάθριν ξὲ- ροιν πού θα τους βνάλει ο ἄρόμος που τράβηξαν. Ελάχιστα τους επηρεάζοι ο ἀνθρωποι ποι τος αγαπω. ἩΗ Μπεβ, πο δείχνει αδινωμία απῃ Βὲ- λησῃι τον! εραστή της κα η Ρόξμ, πο λαπρεύει την Κάθριν, αλλά στο τέλος παρασύρεται απὀ το πάθος της ῃ΄ αι:- τὴν και περνά στην ἄλλη ὄκρτι,. Σκα- τών τὸ μικρώ τε αδελρᾶ καὶ πσ- σπσθεί να Ἱτωπήσει µε τὸ αωτοπίνητα της το Νις. Η μάθριν εἶναι η μοιραία γυναίκα, που] μπάρχει σς κάθε πιήα. Εκείνη που πα- ῥόκυρει τος ἄντρες. Μόνα που στην περίπτωση το Βασικού ενστίκτοι”, η Κάβριν σαγηνεύει κα τς Ἠωνπίκες, ὅη- μισωῤήόυτας κα μα τοις ἐντύνες, παβιασµένες σκύπεις. Οι ὁμοφιλικές αιπὲς σχεσεις και το γεβονὰς ὅτι µια Μιναίκασ ομοφυλόφιλῃ Ἅεἶναι ὅπ- λοφόνος, ξεσηκιμκαν ΒΕλλΑ Ἅὅα- μαρτυριών στην Αμερική και παραλίγο να καταστρέψο πην ταηα. Ειδικά στα Σαν Φρανσίσκα, ἀποι ἔγναν Τα περισσότερα Ἰωρίσματα, ο ὅκα- ἄπλώπεις και ο ὀκαμαρτκες ανή- κε Η ταινία είναι γεμάτη θία και σεξ. Οιερωτικές σκηνές του Μάικλ Ντάγκλας είναι τόσο έντονες που προκαλούν φόθο. Ο Νικ παρασύρεται από το θασικό του ένστικτο, Τη 6ία και στο πρόσωπο της Κάθριν θρίσκει το ιδανικό ταίρι. γκασαν τον σκηνοθέτη, Πωλ Βερ- χόψεν, τον παραπγωγά και Ἰῶν ΜΜΙΕλ Ντάγκλας να δώσοιν συνέντεμέη Τή- πιι. πα εξήγησαν τα σκοπὀ της ται- ψίας. στα εξαπγριωµένα Ππλήβη, Όμως, πολή Ἀϊους ομοφυλόφιλους ἔπεισαν. Βέβαια, η ΚάΒριν, η Μπεβ και η Ρόξυ δεν ἐχαυν την εικόνα τών πε” ρβωριακών πππων, που σιναντοίπιε σε ἄλλες ταπ]ες. Είναι ὀμαρφες, ἔξυπνες και πετιπηµένες πωναίκες, που ἁπλς πηγονονν κα µε ύντρες και µε Ἠ- ναίκες. Και μάλιστα ο ετεροφυλκες τοις σχέσεις εἶναι παλἠ πιο... ἄγρες. Η Σάρον Στόνουν ὅεν εἶχε κανένα ὂν σταῃιό. Απᾶ την πρώτη σπηµή πέταξε τα ρκήκα Της καὶ στάΒηκε ὕτη μέση το πλατό, Σαν την Κάβριν, την πράζα που ενσαρκώνει, ὅεν ἐκει κανένα φραῃμό και χρησιμοποιεί τὸ σεξ Ίπα να πετί]χει Ιτό που Βέλει. Ἡ Σάραν Στή- σι δέχτηκε να παίξει το ρόλο της Κά' Βριν. όταν πολλὼς ἀλλες σταρ, ἅπιως Μισέλ θΜιφεμ. η Λένα Ὁλιν κα η Γκρέτα Σκάκι, τον απἐρραν. Ὁ . χὺφεν την ήξερε , εἴχε Ἐβναδολειψει μαζί στην ταινία Ολική επαναφορά µε τον Σβαρτσενέγκερ, Ἠταν σίουρος ὅπ η Σάραν Βα ἦταν µια τέλεκι ΚάβριΝ. Επρεπε ὅμως να πείσει και τον ΜάκΛ Ντάγκλας, Γυρισε, λαιπόν. µια ερωτική ἀκηνή και του ἑκανε ἐκπληξη] οι ερυτκεὲς σκπνές αναµεσᾳ στον Ντάγκλας και πι ἑτόσιν εἶναι ΠρΏ: ελητικές, εἶναι ῥεαλιστικές., εἶναι βνι ες. Εμίν τα Τελειπαία ταγκό πο Παρίαι”, αλλά τραβούν πια μακριά. Τὸ πήθος κι των ὀὐᾳ ὅξν περρᾶφεται. Πολλοί εἶναι εκείνοι ποι εἰπαν ὅτι α δυο πρωταγωνιστές ερωτρήτηκων Ππα- ῥάφορα ὁ ἑνας τον ἀλλόν και εκτός ταίας, Παλ πιβανόν. ἂν και κανείς δεν τὸ επιβεβαιώνει οἶπε. ὅμως και Τῶ αρνείται, Μπορεί ο Μάικλ Μτάγκλας νὰ εννοεί αιπὰ που λέει, κ. Νικ, στην τα- μα. Ἡ Ἠλραίκα αυτή εἶναι η Ὑκόμενα ΤΝ! σον. .. ος ο ο να μες ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ίος ΜΕΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ πὀ τις εξέχουσες φισιοῤυμίες τοι Μετώπου Αγωνισπκών Δυ- γάµεων μετέβησαν στην Αβήνα και εἶκαν συνομιλίες µε την ελληνικὴ κρατκή πολιτικὴ ηἡεσία που Επι- κεντρώθηκαν στις τελειπαίες εξελίξεις τοι, κι:- πριοακού, τς επικείενες προεδρικὲς εκλογές, το πιστεική των ἄίκι επισκεπτών στην ἑλληνικὴ πρα- τεήομσα και τις Βέσεις της ελληνικής επἰσηµης: πλευράς και της άλλης πολιτικής ηγεσίας, Πρύηγήβηκε η επίσκειη του Προέδρου της ΕΔΕΚ, και ενός απὀ τοις δύο καμματικούς πηγε. τες που σικρώτησαν τα Μέτωπο ἁγωπστηκών Δυνάμεων, ται Βάσου Λυσσαρίδη. Ακολούθησε η επἰσκειμή του υπαιµηφίου τοι Μετώπου πα την Πρπεδρα, Πασχάκη Πα- σχαλίδη. Με δοσµένη τη σύγκλιση απόψεων µεταξύ των Κυβερνήσεων Κύπιρου και Ελλάδος και τό! Προέδρου Βασιλείου και του Πρωθιπουργοῦ κ. Μητσυστάκη, ἄμεσο ενδιαφέρον επικέντρωνε τη συνάντηση τῶν κ.κ. Αωσδαρίδη κα Παπανδρέου κα ὁ θέσεις πο βᾳ διατύωώνε α κ. Παπανδρέου, Βέβαια υπήρχαν ο ἄηλώσεις του κ. Πα- πανδρέου, µετά τῃ συνάντηση του µε τον Πρό- εδρο Βασιλείου, που πραηγήθηκε κἀποιων ηµε- ῥκὺν σοι οποίες πάντως ὅεν ικανοπαπσαν τον κ. Λυσσαρίδη. Επεσήµανε κάπηιες Βεπκές εξελίξεις κατὰ τη σινάντηση της 28ης Οκτωβρίου στη Νέα Ὑόρκης ο κ. Παπονδρέου κα ὅεν μίλησε γα κα- ταστραφικἁ αποτελέσµατα ἡ για κἰνδινο Εκτουρ- κισμοή τις Κύπρου. Ὁ κ. Πασχαλίδης υπ την ιδιότητα τοι! πο- υηφίου, ἐν Δεκτὸς απὀ τον Πρόεδρα Κα- ραμανλή και τον Πρωβπισυργὸ Μητσοτάκη, και συµαντήθηκε µε το ἄλλα φάσμα της Πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας. Για τς συνομιλίες του ὁ κ. Πασχαλίδης, πε- ῥκορίστηκε απλώς να πει ὅτι ήταν χρήαιες. Μάταια αναµέναµε απὀ τους μ.κ. Λυσσαρίδη και Πασχαλίδη µε την Επιστραρή τοικ» να δύκποιπι διασκέψεις Τύπαυ πα να Ενημερώσοιπ το λπά μας πάνω ὅτες πια πάνω επαφές τοικ». Υπάρχουν μερικά πράγματα που ὅεν μπορούν να Λεχθοῦν, ια να µην χαρακτηριστούν τοι- λάχιστον ο Πρόεδρος και α Πρωβποιργός της Ελλάδας , ὁτπ ἀναμειγνήῶνται στα εσωτερικά τς Κύπρου τασσόμενοα υπὲῃ του ενώς ἡ ἄλλου ἀπο- ψῖς ... ἀλλά είναι γενικά αποδεκτό Ἶάτι µια καλή λύση του Μιπιριακού εἶναι καλή γνι ολόκληρο τον Ελληνσμᾶ, ενώ µια κακή λύση εἶναι αντίστοιχα η Λυσσαρίδης Πασχαβίδης κακή, Τα Μέτωπο κατηγορεί τον Πρόεδρο ΕΒά- σιλείσι για καταστρεππικούς χειρισμούς που δη- μιουργούν τον κἰνδινο εκτουρκισμού της Κύ- πρου. Οι τικὀν κακό χειρισμοί τοι Βασιλείου δεν μπορουν να αρήσουν αὔμφορη πην Ελληνική πρατική και πολιτική ηγεσία καὶ έχει καθήκο να το- ποβετηβε[, Και τή ἀλλο μποραύσε να απο Ναμώσει την υποψηφιότητα το Προέδρου Βασιλείου απὀ την παροαπση απὀ τους κκ. Λυσααρίδη κα α- σχαλίδη µας διαφωµίας. της Ελληνικής ηγεσίας στους χειρισμούς Βασιλείου, Ὑπάρχουν Βέματα ὅπως αἱ δεσμεύσεις τοιι Προέδρου Βασιλείου που ὄέχβηκε στη Νέα Ὑδρκη γα τις αποίες κατηγορείται ὁι απὀ τα Μέ- τωπΏ μόνο αλλά και απὀ τον ἀλλα υπαικχριο, τον Γλαύκο Κληρίδη, στα οποία η Ελληνική Πολιτική Πεσα πρέπει να µας βοηθήσει στο θέμα της το- πυβέτησης. Ὁ Πρόεδρος Βασιλείου σε κάθε εικαιρία τη- ζει ὅτι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και αι Βέσεις τοικ. σιγκλίνσιν στα Βέμα των χεφισών. Όι απόψεις της Ελληνικής Κυβέρνησης ἐχουν τεράστια σημασία πα πς εξελίξεις στα Εθνικά Ελλά κα γα ἆλα τα Βέμπτα πο αντιμετωπίζει η Ελληνισμός της Κύπραυ. Βλέπουμε την πλευρἀ του Μετώπου να έχει αναγόγει σε. μείζον θέμα το ὁπ Ὑφιποιυργός τὴς Ελλάδας επί Μυβερνήσεως Παπανδρέου, Ὁ κ. Πάγκαλος, δεν εισακούστηκε απὠ την Κι- βέρνηση Βασιλείου να υποβάλει την ατηση για ἐνταξῃ της Κύπρου στην ΕΟΚ ὅταν η Ελλάδα βρι- σκάὀταν στην Πρηεδρία της Κοινότητας, τονίζει τὸ Μέτωπο τούτο και Τοιι προσδίδει τὸ Βάρος μείζονος λάβους της Κυβέρνησης Βα- σιλείου παρά τὸ ἀπ η Κυβέρνηση υποδεικνύει ότι π αἴτηση υποβλήθηκε Χραμκά, µε βάση καϊνής Εκτίµησης των Κιβερωήσεων Ελλάδας και Κι- προι. Με πόσα ντόρο Θα πρόβαλλαν οἱ κ.κ. Λυσ- σαρίδης να Πασχαλίδης αν κατά πο επαφές τους στην Αθήνα, σιναντούσαν επικρίσεις των χειρισμών Βασιλείου και στα Εθνικό θέμα και στο Βέμα της ΕΟΝ Πέρασε αρκετός χρόνος αφότου οἱ κ.κ. Λυσ- σαρίδης και Πασκαλίδης επέστρεφαν απὀ την Ελ. λάδα, τα πια βασικό στήριγμα του αγώνα µας. Εξακολουθιῖν να παραμένουν αμἰλητοι. Γισής ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ ἔτο Προεδρικό Μέγαρο. ὃ Πρόεδρος της Υπουργό Εσωτερικών κ. πουργος Δημοκρατίας κ. Γεώργιο Βασιλείου µε ταν ατόδσουλο Βενιαμίν Βρέθηκε πριν απὀ λίγες εβδομάδες στο επίκεντρο των συ- ζητήσεων, µε αφορμή Το θέµα του διορισμού ή όχι, υπηρεσιακού Υπουργού Εσωτερικών. Οἱ ίδιες οι εξελίξεις όµως έδωσαν ήδη τη λύση. 0 Χριστόδουλος Βενιαμήν δεν αντικαθίσταται και πα- ραμένε! στη θέση του Υπουργού Εσωτερικού. Μια θέση στην οποία υπηρέτησε για δεκαπέντε ολόκληρα Χρόνια. Και αν του προσφερθεί ξανά, όπως µας δήλωσε, πάλι θα τη δεχθεί. Ο Υπουργός Εσωτερικών λοιπόν, Χριστόδουλος Βενιαμίν, σε µια σύντομη και αποκαλυπτική συνομιλία που είχαµε µαζίτου, αναφέρεται γΙα άλλη µια φορά στο πολυσυζητηµένο θέµα του Υπηρεσιακού Υπουργού, δηλώνει ότι έχει τη δυνατό ΤΗΤα να προ- σαρµόζεται στις νέες συνθήκες και ἀφήνει... στο λαό να απο- φασίσει αν θα είναι ξανά στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Η συνομιλία ακολουθεί: .. Κύριε Ὑποιργέ, τα ὀνομά σας, τὸ ὀνομα Χρι- στόδουλυς Βενιαμή, αυτή την περίοδο ἔχει εμπλακεί γύρω απὀ όλη αυτή τη συζήτηση για το Βέμα του Ὑπηρεσιακού Υπουργού Εσωτερικών, ενόψει μιας πρύ- εκλογικής περιόδου, την οποία αρχίσαμε εδὠ και αρκετές εβδαμάδες να διανύσυµε. Θα θέλαμε λοιπόν και τα δικἀ σας σχόλια για το θέµα αυτό, -- Είχα την ευκαιρία να απαντήσω και σ᾿ ἀλλοικ., ὁτ το θέµα αιπὀ εἶναι Βέμα το οποίο αφορούσε τον ἴδια τον Πρόάεδρα, Αφού αυτός Εἶχε προβεί Όπως ξέρετε εγώ υποστηρίζω εκβογή Βασιβείου” σε κάποια δήλωση, σύμφωνα µε την οποία εδεσµεύετο να βάλει Ὑπηρεσιακὴ Υπουρηή. Αντιλαμβάνομµαι ὅτι το θέμα αιπό ἔχει λήξει τώρα και ὁπ τα κὐμ- µατα φαίνεται να µη θέλουν πα πὶν υλοποίηση αυτής της προ- εµλοµκής εξαργελίας. Εμένα πά- ντως ζει θα μ' εναχλαύσε, ἄτ- δήπατε και ἂν γινόταν. Διότι, αν τα κόμματα το ζητούσαν και ο Πρόεδρος έπρεπε να Ερ. µόάσει εκείνη την προεκλογική Το! Εξαγγελία, απλούστατα θα έφει- Υὰ µερικὲς εθδοµάδες απύὀ εδώ, κὠι Βα επανερχόµουν μετὰ τις εκλογές... Αυτά εἶναι δήλωση ἡ κα- λύτερα πρύδθλεψη. Να το ἀφή- σουµε ὅμως για µετά και να µε- Ύσυμε στο προηγούμενα Βέµα. Το περασμένα Αύγουστο είχατε δηλώσει ὁτι χρονίζουσα ἔἐπι- Βυμία του Δημοκρατικού Συ- ναγερµού ήταν η παραίτησή σας, Μαι μόλις πρόσφατα εἰδσμε ύτι κύρία απὀ πλευράς ΔΗΣΥ εἶχε τεβεί Βέµα ανπκατάστασής σας. Εξσκολουθεί, πιστεύετε, οὐ ΔΗΣΥΤ να έχει αυτή την επιθυμία και γατὶ -- δεν μπορώ να μιλώ απὀ τη βέση τοι Δημοκρατικού Σι- ναγερμού” αίγσουρα, αλλά μάλλον νομω ὑπ απὀ τς διήβορες δή- λώκας απὀ στελέχη τοι Συ- υαγεημού που ἐχοιν Ἠνει τε- λειυταία, ο Συναγερμός κατέστησε σαφές πως ὅεν απὲ- βλεπε σε Ἠποτα, αλλά πήρε το Βόμα ὡς Βέμα αρχής, Αυπή πῃ απήµή, εν πάσει πε- ῥιπτώσει, τα κόμματα φαίνεται ὅτι θεωρον το θέμα ως λήξαν, κ. Κύριε πουργέ, έχετε ὑπη- ρετήσει στὀ Ὑπουργείο Εσυ- τερικών για πολλά χρόνια. Πι- Βαπνόν να ὄμεκδικείε την πρωτιά σ᾿ αὐτὸ το θέμα. Αλήβεια, για πύσα ακριδώς χρόνια έχετε υπη- ῥετήσει στο υπουργεία αυτά δυμπληρώνανται τώρα Ἰς χρόνια, Είχα βέβαια τρία χρόνια διακοπή. .. Τὸ ερώτημα εἶναι το εξής: θα απαδεχθεῃςε (και αυτά για µας είναι ερώτηση υποθετική) Εανά το Υπουργεία Εσωτερικών -- Εάν µου προσφερθεί ξανά, σναμφ/θολα θα δεχβώ. Διόπ τα Ὑπουργεία Εσωτερικών βασικά εἶναι ο χώρος στον Ωποίο ἐχω αναλώσει σχεδὸν όλη µου τῃ ὑμή. Ξεκίνησα απὀ τη Διοίκηση Λευκωσίας κα οι χώραι στους αποίοις κινόµουν αφορούσαν θὲ- µατα που επικεντρώνονται στο Ὑπουργείο Εσωτερικών, Με εξα- μεση τα επτἁ χρόνια που πη- Ρετούσα στα Ὑπουργείο: Εξω- τερκάν ως Γενικὰς ἠιευβωντής, Οποιδήποτε αλλού εἶχα εμ- Ὑπσθεί, εἶτε ὡς ἐπαρχας, εἶτε στ διάφορες διοικήσεις παλιά, χει- Ριζάµουν πάντατε Βέµατα τα Ὁποία ἦταν πάντα ευθύνη του Ὑπουργείου Εσωτερικών. ”. Ἠθελα να βέσω ἑνα πα- βεμφερές ερώτημα, Αυτό, κύριε Ὑπαυργέ, δεν εγκυμονεί κιν- δύνους, δηλαδή να Ὦὅη- µιομργηβεί ἡ να ἔχετε ὅδη- µιομργήσει, ένα μηχανισμό, 0 οποίος θα περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπυ Χριστόδουλος Βενιαμίν και συνεπώς γα µην υπάρχει αιτή η ανανέωση σε ΠΕΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- ΠεριοΔΙκΟ ϱ Κύριε Βενιαμίν, οι Ἐϊδήσεις” κάνουν πρε- µιέρα µαζί σας ... Ελ- πίζουµε να εἶναι και γουρλίτικη αυτή η σι- νέντευξη... - Εύχομαι. Κα ακῃι- βώς µε την ευκαιρία αυτή θα ήθελα πρώτα απ’ ἆλα, να ευχηθώ στην εφη- µερίδα σας να προ- οδεύσει. Να εμχηθώ ακόμα να ριζῶσει και να γίνει η εφημερίδα εκείνη πην οποία θα αγοράζει ο Κύπριος, Ἰατί θα του πα- ῥάσχει την καλύτερη δυ- νατή πληροφόρηση. απαπαπαππασαπαπαπασααακκααακαα) - ένα καίριο και σηµανπκύ υπουρ- γείς -- Πρώτα π' όλα, πα νὰ δη: µουρηηθε κάτι τέτοια, πβέπει να τὸ επιδιώξεις. Δηλαδή να ὅη- µουργήσεις ο ἴδιος, οµάδες σε Μάφορσους χώρους πο να ὅσι- λεύσυν σύµφωνα µε τα ὄικὰ σου δεδαμένα,. Πράγμα το απαία εφ δεν έχω κάνει. Κά απὀ Ἅεἶνπ αποδεδειγμένα. Κπβένας εἶναι Ελεήβεραος να κάνει ὁ ῃ Εέλει και δέχομαι το απόύεις και τς εἰ- σηγήσισ του αποοιδήπότε και απορείπω εξ ολοκλήρου να δη- μεαυγώ τέτοιες οµήδες, Τώρα το ερώτηµα σας αποβλέπει στα κατά πόσο ένας ὅεν εξαντλεί το Βωνατότητές του. Εξαρτάται πόση αντληψη έχει α καθόνας, Αν ἔχει τις κκανότητες καὶ μπορεί γα αναπροσαρμύζεται σπς εκή- στοτε σωβήκος, σιβήκες οἱ οποίες αναπτύσσονται ασ ἕνα τὄπα, Εἶναι δεδομένα ὅτι υπάρχει μια σπεχἠὴς πρόοδος και ανά: ππνῃ της τενολογίας. ΝΙ αυτή ακριβώς η ανάπτυξη προύποβέτει και την ανάπτυξη των διοικητικών γα να μπαρ να αντῃ- ποκρίνονται στις ανάγκες αυτές, πς οποίες δημιουργεί η νέα τε- χνολογα. Και εξηγούµαι πώς Έχεις ένα µη- χανικὸ δημοσίων έργων, ἔχεις ένα παλεαδόμα, έχεις ἔνα ατρὀ. ο διακητκός κατά κανόνα εἶναι εκείνος ὁ οποίας σιτοµίζει τις διάφομες ιπηρεσίες. Ενόσῳ ανα- ππκππεται η επιστήμη και η τε- χνολεηήα και Ἠνονται πολ πιο πολύπλοκα τα Εέµάτα κι εσὺ πρὲ- πει να συντοήσεας κάπαες κα- ταστάσεις, πρέπει να έχεις ταιι- τόχρανα την ικανώτητα να αμτλαμβάνεσαι τί γίνεται καὶ να καταλαβαίνεις τον τεχνικά όταν σου μλά, Εάν έχεις αυτή την ικα- νότητα λοιπόν, να σιμβαδίίέεις µε τς νέες σκέψεις καὶ µε τῃ νέα ανάπτιξη της τεχναλωῄας και της επιπήµης ὅεν Βα ἄντ- µετωπίσεις καμιὰ δωσκολία στο σωντονισµό. Όταν π.χ. ἐρχεται ο πατρός και σοι μιλά πα τι νέες Εφειρέσεις της Ιατρικής ἡ ἐρ. χεται ο μηχανικός των δημοσίων ων και σοι! λέει ια τη νέα τε- χνολαγία, Ὑαπ τα νέα δεδομένα που µπάρχσυιν σήµερα και τα κα- ταλαβαίνεις κα. ὅεν ἐμειες απαρχαιωµένος], τότε µπαρείς να τους συντονίσεις. Σ. Χωρίς να θέλω να εἶναι εγω- κεντρική συτή η ερώτηση, προς το πρόσωπο τα δικύ σας, κύριε υπουργὰ, Εεκτιάτε ὅτι εσείς έχετε αυτή τη δυνατότητα της προσαρμογής πρας τις νέες συν- βήκες, -- Δεν Βέλω να περιαυτολογώ. Θα ἠθελα να αφήσω το κανό να κμίνει. Τα έργα, πάντως, πο ἐχιν παροιμπάσει τα χρόνια αυτά µαρ- τορον κατὰ πύσο ἔχω αιπή τη ὑιατότητα ἡ ὧχι. . Μερικά παραδείγματα θαµπο- µαύσαμε να έχουμε, κύριε Βε- μιαμίν --- Να, Ἡ Ακάδημία Αὔτυ- νοµίας, η εισαγωγή νόµου περί Πολεαδυµίας και η εφαρμογή τοι. ἠΗόμος ο οποίας επηρεάζει συμφέροντα και συνεπύκ ἔπρεπε να ιπάρξει µεγάλη αντίδραση, Εφαρμάστηκε ὅμως µε ελάχιστη ἡ χωρίς καθόλου ανπδραση. Ἡ δήμισιηία Βεσμών πε κάθε κύ- νήτητα που να σινεργάζονται μαζι µε τη Διήκηση. Αυπή τη στη- μή α νόμος περὶ Πολεοδομίας εφαρμόστηκε πηατί σε κάθε χωριά ἡ Τοπική Αρχή μαζὶ µε την Πο: κεοθομία και τον ταπικὀ Ἐπαρχα αποτελον πιν εξαυσία πσι! απα- φασίζει Ίπα την τύχη του κάθε χω- ιού. Ἡ δημοκρατκοποίηση των Βεσμών, η προσπάβεια τώρα να επεκτεἰνοιµε την Τοπική Διο- κηση σα τα διπόν πε ῥισσότερο µε τη νέα νομοθεσία 6λ ΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ θα εἴµαι ξανά Εσωτερικών’ ϱ Υπουργός Εσωτερικών κ. Χριστόδουλος Βενιαμίν, ὅπως τον εἶδε ο φακός του φωτορεπόρτερ των 'Ἐιδήσεων την οποία εισήγαγα στη Βοιιλή και ανεκρίθηκε, Σύμφωνα µε τη νομοθεσία αιπή, επιδιώκεται ἢ ανακήρυξη σε Ἀήμους κα- νοτήτων πο ἐκον πληθικπιό κατω των πέντε ἸἨλιάδων κα- τοϊκιυν. Η πρόνοια που υπάρχει στη νομοθεσία ὥστε να µπὐρσίμε να ὁμαδοποιοῦμε κοινότητες γα να δώσουμε αἴγλη στην Τοπική ἠμοίκηση. Αυπά ἆλα εἶναι δικές μου πρωτυβολίες. Μα πολλά ἄλλα επίσης, Η μηχαναγράπηπη ποι Έκανα στο Απηματολόγια λιχ., πα ἦταν µια καθαρά πᾳα- σμυπική πρωτοβοιιλία, .. Μια προεκλογική ερώτηση τώρα, κύριε υπουργὲ. Ἔχετε δη- λώσει ὅτι ὕσ εργαστείτε γκι την επανεκλογή του κυρίου Βα- σιλείου. Αυτό δεν συγκρούεται µε την υπουργική σας Ιδιότητα όταν μάλιστα υπηρετείτε σ’ ένα υπουργείο που εμπλέκεται ἄμεσα στην εκλογική ὄμαδικασία θ Ὅπως ξέρετε εἰ πῆ- στηρίζωώ εκλομή Βασιλείου, ὅμως Εὖ υπήρχε Ὑκἀποα πα εξήγηση. Το υπουργείο δεν εμπλέκεται µε κανένα τρόπα στην πρὀεκλοηκἡὴ διαδικασία. Πώς ἐμπλέκεται δηλαδή Η διε- Εαιώῃή των εκλομών, αν εἶναι αιπό πο εννοείτε, Ἰνεται σπᾶ τς ιπηρεάες, αἱ οποίες απαρ- πίζονται μεν απὀ επιµέρους πῃ: εσες τοι μπαιργεία!, σιη- µετέχοιν ὁμως λες α υπηρεσίες της κυβέρνησης. ο τρόπος δηλαδή µε τον οπος ὃμ- Ἐάονται οἱ εκλογές εἶναι τὲ- τασς, πού ὁ ὑπσιηπ/ὸος δεν ἔχει καν το δικαίωµα να αναµειχβεί, οὗὖτε καν να δώσει εντολή στον ἐφορο. Δηλαδή εγώ αυτή τῃ στη- μή ὅειν ἐχὼ ὑμκαίωμα να ιποδείξω στον ἘΈφύμα τί να µάνει, Και οἱ- δεις σώφρων ιπιουμγός επεµ- βαΐνει. Εγώ ἐχω Ἰδ χρόπα στα μπορεί και ουδέποτε πῃΏ- σπὀβησα να επηρεάσω κα- ταστάσεις. Τα μόνα τῷ οποἰό εἶπα στον Έφορο εἶναι ὅτι κάνει, να τα κάνει µε πῃ πιγκατάβεπη ὅλων των υποψηφίων. Σ. Κύριε υπουργέ, πραίσταστε όμως των Σωμάτων Ασφαλείας αυτού του τόπου, τα οποῖα φαι- γεται ὀπεμπλίκάνται... -- Νομίζω πως µαυή εἶναι εσφαλμένη ανήληψη μαή τα Σ- µατα Ασφαλείας αυτή τη στιγµή, ὅπως ετᾶσης Και ή Δημόσια Ὑπη- μεσα, ανήκουν σε κόμματα. Λη- λαδή αιπή τη σπγµή δεν μπὀρώ μα πιω πιώς οἱ διμάμεις ασφαλεκις ἀνήκοιν σ᾿ ἑνα κόμμα. Στο δικό μου υπουρείο π.χ. το Υπουργείο Εσωτερικών, κατά κανόνα το ας ανήκει σ΄ ένα κόμμα. . φυσικά δεν µπορείτε να σνα- ψέρετε ποιὀ εἶναι αυτό το κόμμα (ἢ -- Βέβαια ὄχι Το Τα λοιπόν ανήκει σ' ένα κόμμα κι εγώ οι- ἀέποτε επεβωξα να κάνω αλ- αγὲς. .. Συνεπώς, πρέπει γα υπήρξε µια περίοδος, ὅπου υπήρξε µα- ξική εισδοχή υπαλλήλων απὀ ἑνα συγκεκριµένο κόµµα -- Εμ βρηκα δη µοσίους υπαλλήλους, αἱ οποίοι ἐκαναν κανονικᾶ τη δουλειά τοις, Δεν µε εν. ἀμέφερε σε ποιό κὀμεια ἀνήκαν κα οτε µε εν- διαφέρει. Απλώς εντελώς τικαία τα πλη- πεκμορήθηκη. κόμη και αι εοώοτάρχες δεν ξέρω πού ανήκαν κῶιμάτικά. ΟὐΤε και αεπιδιώκῳ να μήθβιω, Σ Εκτιμάτε λοιπόν ὁτι ἔχει ανγτιπαρέλθει ο και- ρὺς της έντονης κοµ- µατικοποίησης -- Πιστείκή ναι, Κα πι- στεύω εκρινή ὧτι ἑνης ἁπουργὸς ο οποίος κά- Βεται στο τραπέζι πιπά, 8 κάνει τα μεμαλίτερο σφάλμα της ζωής τοι αν προσπαβήσει να ΕΕ: χρήσει καμµατικἁ τον κα- Εένα. Κάθε ἀλλο. .. Κγένα τελευταίο Βέμα. Διανύσυμε, κύριε Βε- πιαµίν, όπως ἐχοιυμε ἄγα- φέρει, προεκλογική πὲ- μίοδυ. Θα Βέλαμε τς δικές σας εκπµήσεις για την πρώτη Κυριακή και για τη δεύτερη ασφαλώς. Μος έχετε ήδη πει πως Βα είσαστε Εανά σ' αυτό το υπουργείο... -- Τα πρώτα προτιμώ να µην το οχολάσω, Ὅσα ἵα το ὄείπερο, ἂν θα εἰμπι ξανᾷ στα Ὑπουργείο ο ο πρ ρη ο βώσώ τους άντρες και την ηλικία της Εθνικής µας Σταρ “Τεθικά αυτος μος κοροίΐδευε όβους” Ὁ πρώτος γάµος της Εθνικής µας Σταρ. Η ΑΑίκη νυφούλα... στα πλευρύ του γαμπρού Δημήτρη Παπαμιχαήλ Οικογεπεκικὸς Θησουρᾶς τὸν Δεκέμβριο το! 1380. » ΠΑΛΙ κατ αποκλειστικότητα’ εἶχε γράψει γ΄ αιπὀν το Ελληνικό περιοδικό μέρες... τὸν Απρί Να το! 1991. Στην να εποχἠ ἔγραμαν απὀν: Το Κιπικακὸ περιοδικό Πανόραμα κα το ρα- διοπρύγραμμα” του .. Διοφκομκού ἱδρύμπος Κήπροι.- ΣΕ ὄλες τς περιπτώσεκ η Αλίκη διεύψευδε ὁτ ἐκανε δεύτερο γάμο... Με αποτέλεσκι ο Γκόρ- γος Ηλήδης Ἰῃπ πα σπν σα Μέντιξη του πρ το Τμέρεςτ.ν.: :Αφοῦη κυρ Βουγημκλάκη το αρνείται, Ἰπατί να υπήρχε γάμος Γκι να ῄνει ένας γάμος χρεκὶ- ἴρντα δύο. Όταν ο ένας απὀ τσκ ὑα το αρνείται, εἶναι ανύη- τα ο ἀλλος να το επβεβκπιώΕ. Λαπόν τελικά πείστικα κι εγώ ὧτι δεν ιππήρξε... Μετά τον γάμο της µε τον Γικορ- γσ Ηλιάδη ακολούθησε ο καλ Ἀπέχνης Βλάσσης Μπονήτσας, Ἶπ τον οπαίσν ὅμως ὅξν έκανε καμιά αναφορά στην αυνέντειέη της πο ΜΕΑΑ. ο [δας ὅμως όταν τον ρώτησαν να πε την ἀποήκὶ Του πα την σιωέντεξῃ αφού ομολόγησε. ὁπ ὅεν την Εδε είπε: Καλά πι εἴπε Πάλι τις γνωστές μαλακίες . Τον Βλάσση Μπονάτσο διή- δέχθηκε ο νεαρός ηθοποιός Κώὠ: στας Σπυρόπουλας. Μετά απὀ ἕνα Οώλειμμα µε τον επιχειρηµαία ΓΜννη βΡα- πτόπουλα [ώομτήτη της ἕἔται ρείας Οδικής Βοήθειας ᾿ Εξπρέος Σέρβις” επανήλθε στην ζωή της ο Κώστας Σπυρόπουλος, Οήπε ῃ' απὀν εἶπε Ἠπατα στην περιβόητη συνέντευξη πῃς, Αρ: κέστηκε µόνο στην φρόη: »ἝἜίμαι ερωτευμένη µε ένα άντρα πολύ νεώτερα μοι]. Εἶναι κακᾶ Εγώ ὅεν ἔχω κανένα πρόβλημα... -ΕΠΕΤΑΙ ΕΥΜΕΧΕΙΑ ΟΥΓΠΙΘΥΚΛΑΚΗ Και άλλοι Κύπριοι άντρες στη ζωή της Αλίκης!!! ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ,Ι ΕΝΑΣΧΕΛΙΘΠΘΥΗ ΑΝ Τα ἀσφαλιστειὴ Σχέδιο ζωῆς Πολλαπλών Επιλογών τής ΜΙΝΕΡΗΑ εἶναι προίῶν µιας προχωφηµένης οζλιστικής ᾧ ὠσσαφίας. Οκανληρωμένη κπι εέλικτα ἔχει σαν ἄξογες ἕνα μφὑλιζόμενο ποσό που εσεῖς συξομειώνετε ανάλνγα µε τις πρααωπυιὲς σας ἀνάγκες καὶ ἑνα ρυήμιζόμενο αφ ῥµστῃα που εκμηδθενίζει τις “ἀηθωφιστοιὲς απώλειες ταν Ἰρβειοστείτε τις απατυμιεύπεις σας. Με δεζημένα ὑτι οι σνὔγκες ια παφπµατυιή κάλυψη και ἁπαταμίευση ὅεν εἶναι πατὲ στατικές, τὸ Ἠξρ αυπή Σχεδηι αχεδιζσβηκε ἓα ζει και να εξελίσσεται μαῖί σας εξασφοΜζαντας πας πε περίσταση µάνιµης πλικῆς ανιιανύτητας, ἠίναντας σας τη ὑινατάτητα απάληψης μετρητών ύταν χοειαστείτε και παρέχοντας σας το ἄηκσίμηια ἀανεισμοῦ, τὰ ἄσισίώμα εκχώφησης κ απαρίύμητες ἀλλες επιλογες. Αναπτιημένος κοινωνικός προ ηματισμός, επαισθησία και ανταπήκβιση στις ανησιπίες καετις πρασθακίες σας Ἡ ΜΙΝΕΡΒΑ μπορεί να προστατεύει, νὰ απηρίξει και να εξασφαλίσει τη ζωή και τη μελλον σας µε το νέα Ἐχεδιο Πολλαπλών Ἐπελομών. εν τα εἶπε τελικά ΌΛΑ, σπν α- ΝΕΝΤειΙξῃ ποι ἐδσε αρχές του μέση Χρόνου στα Αβηναϊκὁ τηλεοπτκὰ κανάλι ΜΕΙΑΑ η Εβνική µας ἕταρ Αλίκη Βουγιουκλάκη: . ὑμν αναφέρθηκε σε ὀλσας τους ἀντρες της ζωής της. Σ΄ ΔΕΝ εἶπε ποιός ήταν απὀς που την εγκατέλεµε ενώ εἶχε σιυ- νηβσει να τους εγκαταλείπει αυτή. - . Άφησε να πλαμέται ακόμα ο μύθος γύρω απὀ την ηλικία της. ο ΕΙΔΗΣΕΙΣ δΝουν σήµερα απαντήσεις και στα τρία αιπἁ θὲ- µατα παυ ἀφησε μετέωρα. και ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ... ΣΚΟΠΙΜΑ ἡ ὁχ η Αλίκη Βου- πιουκλήκη ὅεν έκανε αναφορά - στην σιΝέντειξη που έδωσε στον ὅημασιογρᾶφα Νίκο ἆΧαπ- τζηνικολάου - σε όλα το άντρες πο μπήκαν στην ζωή της. Δίνουμε εδώ τον κατάλαγυ σλα- κληρωμένο, Μίλησε πα τον σκηνοβέτη Αλέξη - Σολωμό | κανείς δεν μοι Ἐδινε σημασία -- εἶπε -- ἐτός απὀ τον ΑΜέξη ὙΣσλωμό παπι Ερί- τεὑτηκα]. ἂν µίησε ὅμως α΄ απόν που ακολαύβησε : Τον θεατρικό σ/- γραφέα ΜΜρια ΠΜυρίτη, σύζιγα της Έλλης Λαμπέτη. ἱὑμαίτερη αναφορά ἔκανε πα τον δεσμό της µε τον [τότε] διαδσχα Κωησταντνο ο να τοι ἐμανε ειδικό ἄπόμα για να ἐρχεται στα πλατὰ να παρακολαιθά τα Ἠι]- :ρίσματα” . Κουβενταζαµε ὥρες ατέλειωτες, κάναμε παρέα, παλή τρικρερὸ παιδι, πολ πιεσµέγος και καταπιεσµένας απά την µή- τέρα του”. Ἡ Φρειδερίκη µας χώ- ρισε’]. Ούπε, λέξτπι δεν εἶπε ' αυτούς πο ἡμβαν μετὰ .. Τον κατά πολύ μεγαπλπερο της εκδότη τν ΑΠηναϊκών ερη- µερίδων Ακρόπολη και Απο γευματνή” Νάσο Μπότση κα αδελφό τις κας Καράλοι, της Πρώτης Κυρίας επί των τιμών της Βασίλισσας Φρειδερίκης... Ένας παιήσχυρος εκδότης ποιι μπήκε ὄακριτικά ' αλλά πη- νάκρφα - στην ζωή της Αλίκης, Όπως λέγεται : ' Ανοιγε κῶ- σμηματοπωλεία την νΊκτα πα να τής αγοράσει µπιζοή που δΙάλΕΥΕ την μερα... Με τον Μπότση εἰχε ἑρβει κα στην Κύπρο, κ. τον κιηµατογπαφιστή Αρι στείδη Φουκς. Μιλά όμως αρκετά Ὑνα του Πρώτο λπακτή ορ, πει κα Ἐπριρω α Αποκλειστικό ΝΤΟΥΚΟΥΜΕΗΤΟ που δημοσιεύσουμε 'μιλᾶ απὀ μόνα τοι Ἱ Και δίνει ένα τέλας στο μύβα παοι ὅπ- µιουκήήθηκε Ἱύρω απὀ την ηλικία της Εβνκής Στὰρ᾽ Αλίκης Βουγιουκλάκης, ἐνα µύβο που δημιούργησε η ἴδια. Χινάδες λέξεις γράφτηκαν γύρω απὀ τα ππερβόητο -- αιπὀ -- θέμα ἠεκάδες αναλύσεις”. Χωρίς ὡωστόσα να πείβοι 14 την ορθώτητά τους, α ΕΙΔΗΣΕΙΣ ὅμως προχωρούν ἕνα βήμα πια πἑρα” και αποκαλιππτον ἁτι .Η Αλίκη Βοιηιουκλήκη εἶναι σήµερα ΠΕ χρονων] Ναι μννήθημε το Ἴ84τ] . Η φωτοτυπία που δημασιεκκιµε - κατ Το ντοκουμµεντο αποκλειστικότητα - εἶναι απὀ τὸ ὅια- Βατήρια της που Ῥγήκε” στις 23 Δε- κεµθρίου 19811. Στο σηµείο ποι! υπο- Δεικνίε τον χρόνο γέννησης της αναφέρεται το έτος 1837. Κα το 1981. που εκδόθηκε το διαβατήρια, δεν εἰχε κανένα λόψῳ να κρίαει την ηλικία της... Όσον αφορά τώρα την ηµεροµηνία γέν- νησής της, το εἶπε η ἴδια επανειλημμένα: 20 Ιομλίου Σαββατογεννημένη” ὅπως ἄπρησε. να πιστείμοµε... 6 ΑΡΙΣΤΕΡΑ :Η Αλίκη σπιν αὐκαλά του Γεώργου Ηλιάδη. ΠΑΜΠ: Το απο κλειστικὰ ντοκουμέντο. Τα διαβατήριο πης Αλίκης Δημήτρη ἍΠαπ- Δημήτρη βρήκα τὰν πια σωστό Η Αλίκη Βαιηλὐικλάκη ΕΕ µα- παμιχαήλ µε τον οποίο ἀπέκτησε ἀἄνθρωπα πα μένα... κραχαόνποις, δεσμούς µε τοικ, το μοναδικό της παιδἰ, τον Γιαν- νάκη. Λέει: Ξαφνμᾶ επάνω στην σκηνή µσι έβαλε βέρα. ΗἩ Εκ δώτης Ελένη Βλάχου αχράφει στήν Αθηναϊκή Μεσημβρινή” ὅτι παντρεύοται”, Και ὅταν τὸ εἰδὰ τιπωµενα μοι καλάμεσε. Και εἴκα πάλι ανπᾶράση απἀ την α κὀφένεια. Όλοι ἠβελαν τον πμι- γκιπα το! παριµιβιοΙ, Εφώ πι- ντρεύπτικα τον Δημήτρη. Περάσαµε ενπά χρόνια µαζ.., : Μετά τον Δημήτρη ήρθε ο δη- µασιογράφας - εκδότης της Αβη- ψαϊκής Απογευματινής Μίκας Μομφεράτος α οποίας ὅὃρ- Ἀσφονήβηκε το 1885 αππὀ την Τμαμωκρατικἡ ὈὩμργήνωση τή Νοέμθρη”, (έξι η Αλκη: Ηταν ένας πολὺ σποβσαίος ἀν- Βρωπος... Μαμίζῳ ὧτι μετά του Ακολούβησε ο δεσμός της µε ταν δικό µας Κύπρια Γιώργο Ηλιά- δη. κα η Αλίκη απομαλίιπτει ῃά πρώτη φορά στην σινέντεµεη τα 'συνῶ μυστικά” : π Ὑπήρχε και δεύτερος γάμος και τωρα πα! πέρασαν τα χρόπα μπορώ νά το πω. Ένας γάμος ποιι ἑμνε τόσο μυστιμά που δεν τα έμαβε κανένας δημοσιογράφος, αλλά οἶπε η μητέρα μοι, οὐπς τ αδέλφια µου, οἶπε α πάς µου. Όα το πληρµοφορηθούν απὀ την εκ πομπή, αλλά εντάξει. Τώρα πε µασαν ὄέκα χρόνια...” Στην αναφορά της γα τον Γιῶρ- γο Ηλμιδη η Αλίκη Βουγιουκλάκη εἰπε : ' Τελικά αυτός µας κα- µοϊδεψε ὀλους χωρίς εωστόσα να δεωκρινήσει τί εννοσίμαε, Η εξήγηση εἶναι απλή άντρες της ζωής της’, Και Καθ’ οδόν ὀλους τους εγκατέλειπε ἴδια. Ἔτην περίπτωση του Γιώργου Ηλιάδη όμως τα πράγματα δεν ακολούθησαν τον συνηθισμένο 7 πα την Εθνική Στὰρ - δρόμσ'.. ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ.. Και αιπό εξηγεί την φράση της : Τελικά αυτός µας κοροῖδεψε όλους Ὁ μυστικός γάμος πις Αλίκης Βουγιουκλάκη µε τον Γνργὸ Ηλιάδη δεν ἦταν τελικά και τόσο «μυστικός. «Εἴχε πρωτογράψει ῃ' αωτόν τον “μωστικό γάμο τον Νοέμβρη του 1978 το Κωπριακό περιοδικό ΕΠΙ’ καιρότητας ἘΙΚΟΜΕΣ’. τον αποκάλιψε - κάτ απο: κλειστικότητα” - Το περιαδικό ᾳ Ι | ΗΕΦΗΜΕΡωΩΑ - μαι ο να. Αο ας ῶ ζ ο ος ολο ᾱῇ μα ο ᾱ φλας η ο τη ο η ρώτα ροκ ερ σε ε μη» μι ορ ον ον ο αν ο μμ ΕΕ ΗΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 58 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 13969 1014] ΙΕ νονς τε ος εσας Ὃρνώς ο τ ο. α. ο να Ταξίδια που Μετρήστε σε χιλιόμετρα την απόσταση προς και από τους 28 προορισμούς που πετάνε οι Κυπριακες Αερογραμμές. Τα ταξίδια µε τις Κυπριακές Αερογραμμές µετράνε και εξαργυρώνονται σε δωρεάν ταξίδια. Για παράδειγµα. αν κάνετε τρία ταξίδια μετ) επιστροφής στο Λονδίνο δικαιούστε ένα δωρεάν ταξίδι μετ’ επιστροφής στην Αθήνα! Ο καθένας απὀ σας µπορεί να συμμετάσχει στο Πρόγραµµα Ετεφμεπί ΕΊγεττων Κυπρια- κών Αερογραμμών, συμπληρώνοντας χωρίς καμμιά οικονομική επιθάρυνση την αἰτηση εγγραφής που µπορείτε να προμηθευτείτε ετράνεὈὶ απὀ τον ταξιδιωτικό σας πράπτορα ή τα κατά τόπους γραφεία των Κυπριακών Αερογραμμών. Ἐτεφιεπί ΕΊγεογ Ργοργβππιο Το ἑνα ταξίδι φέρνει το άλλο! ΠΑΡΑ ΠΕΙΓΜΗΑ: Ἀνταξιδεύετει χλμι ἠάρνακα -Ἰονδίνο - άρμα οονοννοννεννοονονοοο ντο νοοοοοκωοεοοκοωνοωνκνωνον όσα Λάρνακα -οἸονδίνο -λάρμελέ νονονωννο, καν κεκακκενακκκεε τσ κε εο νοκ τσνοκοκκκκεκε καν δν σπα ο Εμ μμ δ,πσο Φναλο 15456 Παλ λαπλασιάξονταςτα 9 ἀπό γλμμετον προσφερόμενο συντελεστή 10115 ἔπου είναι 6 ' μικρότερος συντελεστής Σπιστώνεστεμε 1966 γλμ. Έτοι δικαι-ούστε ένα ῥωρεάν εισιτήριο Ἰάρνακα -Α θή᾽ να- Ἰάρνακα 18505 χλμ και σας μένουν υπόλοιπο 74 χλμ για να συνεχίσετετω ποὐημῥαμμα. .Η πίστωση χιλιομέτρων αυξάνεται ανάλογα µετην κατηγαρίατης βέσης που ταξιδεύετε. ο ΟΥΡΗΟό ΑΙΗΝ/ΑΥΞ πετώάμε πιο μη λ ἆ ΠΠΕΜΟΝΑ ή 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1883 ᾿Κοινή μάχη ᾽Α θήνας - Λευκωσίας Με σινκίνηση και εΒνική υπε- µηβανεια α πολιτικός κοσιῶς της Ελλάδας, παρακολουθεί τον αγωνα πο διεξάγουν η Αβήνα και η Αεικυπα µε σι- γτοµσµενες εμέργειες, στην ἑδρα των Ηνωμένων ΕΒνών καὶ σε ἄλλα διεΒνή κα Πε μισερειακά κέντρα απῦ- Φασεων. πα περιφπούρηση των εβνικὼών δικαυν των αποιών τπτ αλλπλοεξάρτηση αντανακλά στα μέλλο των δύο κρατων, της Ελληνικής καὶ Κι- πριακής Δημοκρατίας, Εκείνα που μπογπαμµίζει ἃ ποΜµτικός αυτός κόσμος εἶναι η Εκτίµηση και αναγνώριση απά την ΑβΒηνα της διατώτητας | πο συγκεντρώνει η Κυπριακή Κυωδέρνηση να σιμβάλη Πη- μαντικά στον αώνα που ὄένει η Ελληνική Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των σοβαρών πιδύνων που ανπµετωπίζει η Ελλάδα σήµερα µε πς επε- κτατκέἐς επιβουλὲς απἁ τα κράτος των Σκοπίων. Ἠποκριτκες κα ἵποιλες Είναι οι πρασπάβειες να πι- βαυσιαστούν οἱ επιβολές της Δημομρατίας των Σκοπίων ενώ σι πραγματικοί κίνδυνοι απει- κοῄίζανται και στο Χάρτη που κυκλοφόρησαν τα Σκόπια και το Σύνταγμά τους, που Βέλοιλ να αναγνωρίσει π διεθνής Μαοι- νύπητα επίσημα, µε την απΏ- δοχγή τους σαν μέλαν των Ηνωμένων Εθνών, Επισημαίνο οἱ πολιτικαί κ- κλαι στπν Αθήνα την ἐπφραση της εκτµησης της Ελληνικής ΕΟΙΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΑΘΗΝΑ (Ιδιαίτερη ανταπόκριση) Κυβέρνησης προς το κύρος και τη διεβγή αναγνώριση της προσωπικότητας του Πρύῦ- ἑδρου της Κυπριακής Δη- µοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου και της παλτικής της Νυ- βεριήσεωώς τοι, στο διεθνές πεδία, συστατικἁ στοιχεία, οι! σιντείνον στην αναγνώριση της αξιπιστίας και της ακρι- βαδίκαιης ταποθέτησης της Λευκωσίας στα Μιπριακά, στα θέμα των Σκοπίων και Ἱοπκά στις ἄμεῶνείς κρίσεις και τα προβλήµατα ποι απειλούν την Ειρήνη κα σιαβερότητα σε πριφερειακό και διεβνές επἰ- πεδα, Για πρώτη φορά στόμα Ἑλ- Άηνα Πμµωβιπουργοῦ, προ σεδιὺσε µε τόσο επίσημα τρὀπο αναγνώριση της δι- νατότητας της Κιωβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, να σινδράµει στον αγώνα πο! ὀμεξάγει η Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός Κωγ- σταντίνος Μητσοτάκης Κδή- λωσε δημόσια ὅτι: Σήτησε απὀ τον Πρύεδρα Βασιλείου και ῃ Κυβέρνηση του, στον ΌΗΕ., στην Ευρώπη, στον κόσμο των Αδεσμεύτων και τοι Τρίου κύσμσι! και η σι- στράτευση της Αθήνας και Λευκωσίας στον αγώνα Ἱπα τα Σκάπια, εδραιώνει πε- Πισσύτερα τη σιστράτεικτη και συνεργασία µεταξή της Εἰ- λάδας και Κύπρου στο κι- πριακὀ και σε κάθε αγώνα που διεξάγεται για προάσπιση των δικαίων τοι! Ελληνισμα, ἕτα µεταξή, ὅπως δήλωσε ο Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπας στην Αθήνα κ. Μαγγίνας, πο- λύτιµη και ομσιαστικἡ είναι η βοήβεια πο π Κιπριακή Μι- βερνηση και Διπλωματία µπο- με να προσφέρει στην Ελ- λάδα, στην πια ὄήισκαλη µάχη που α Ἑλληνισμός δίνει στον ΟΗΕ για τὸ βέμα των Σκαπιν. Απαντώντας σε ερωτηµα κιι- πριακήσ εφημερίδας οπ.: Ὑπαρχουν πλησσβορίες ὅτ Εντονπ ὀμσαρέσκεια ΕΠικρατεί στους πολιτικοὺς εκάσι της Κιπιρε!, ὁτ ΕνκαταλείΠβτικε το Κυπῄιακς απο την Ελλάδα τωρα µε τὸ Βέμα τν Σκωπιων. Τί έχετε να πείτε, Ὁ κ. Μαγγίνας απάντησς: Αν µπάρχει καμιά ἕεγκα τάλεμμῃ. Για την Ελληνική Κἰ- βερνηση τὸ Βεµα της Μπρος, πάντοτε υπάρχει πάντοτε Είναι στη Βεστι πο πρετει να είναι και πο ὅδν ἔχει λλάξει ὁλα αωτά τα Ἱρύλλα, ΕΙνάι δμ- σικὰ τη σπηµή αωτή παι η Ελ- λάδα αντιμετωπίζει ἑνα οξί- τατὸ πρόβλημα και εἶναι επίσης φυσικό να επιδιώκει την αντιμετὠπισαή τοι κατά κύριο λόγο. Εξάλλου, π στενότατη συνεργασία Ελλάδας και Κἴ- πραι! αντικαταπτρίζεται και εκ- ᾠράζεται και µε τη συμμετοχή, την πολ ειψενκή και Πη- λύτιμµη, ὅπως εἶπα, Τσε Ιποᾳ- γού. των Εξωτερικών κ. |α' κώβου, ενός πολ εμπείρου γύρω από ὀλοικς τους Κεί- μισμούς στα Ηνωμένα Εβνῃ, εκπροσπώποι. Και ασφαλώς, ᾳ κ. Ιακώδου αιπή τη σπιµὴ σαιινεπικουρεί στην Εθνική προ- απάβεια, σινεργάζρται µε τον κ. Παπακωνσταντίνου κα την κυβόρνηση και νομίζω ὁτι εὖν υπάρξει δινατάτητα εκεὶ που βρίσκεται ασφαλώς και θᾳ ἔχει κάπαες επαφες. ο ο με ο μμ ολαί. της Ουάσιγκτων προς την Άγκυρα Πολιτικοί αναλυτές. στην αμερικάνικη πρώ- τεύοισα επισημαίνουν σαν την πιο σηµαντική Εξέλιξη ποι! θα επενεργήσει καθοριστικἀ στην κλίση της πλάστιγας του συσχετισμού των δι)- νάµεων, γύρω απὀ τη διαγραφόμενη πορεία για εξεύρεση Λύσης στα κυπριακό πρόβλημα, τη σηµερινή τοποθέτηση του αμερικάνικου παράγοντα. Σειρὰἀ εκδηλώσεων της Ουωάσιυκτων επι- μαρτυρά τούτο µε ιδιαίτερη σημασία , το ότι σι]- Μστούν την κληροναμιά και τι υποθήκες που θα παραλάβει ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Κλί- ντου, απὀ τον απερχόμενο Πρόεδρο Μπους. Μερικά στοιχεία, παρέχουν ανάγλυφο το στίγμα της ουσιαστικής στροφής του Προ- ἑδρου Μπους στο κυπριακό. Το Στέητ Ντηπάρτµεντ ζήτησε απὀ την Ἁγκυ- ρα να υλοποιήσει τα µέτρα εμπιστοσύνης στην Κύπρο, µε προτεραιότητα την επιστροφή της Αμμοχώστου. Υπέδειξε στην Άγκυρα να παύσει να κρύβεται πίσω απὀ την αδιαλλαξία του ΡΒαούφ Ντεν- κτάς, τονίζοντας ὅτι η πόλη της Αµμ- µοχώστου κατέχεται από δικές της ένοπλες Οι δικές σας δυνάμεις κατέχουν την Αμμόχωστο και όχι ο Ντεκτάς δυνάμεις και όχι απὀ δυνάμεις του Ντεν- κτάς᾽ Προηγήθηκε η για πρώτη φορά ψήφιση του αμερικανικού παράγοντα ψηφίσματος του Συµ- βουλίου Ασφαλείας (του 789], και σινεπώς η υιοθέτηση τῶν ΙδεΙἈ/ και του Χάρτη του Μπού- τρος Γκάλι, για βάση εξεύρεσης λίκπης τοι! κι- πριακου. Ακολούθησε η διµηνιαία έκθεση του Προ- ἑδρου Μπους προς το Κογκρέσσο, που φω- τζει τις πτυχές των προσπαθειών που κα- ταβλήθηκαν για προώθηση της λύσης τοι) κυ- πριακου και στην οποία εξαίρεται ο ρόλος που ῥιαδραμάτισε ο Πρέοδρος Βασιλείου, πριν και κατα τις συνομιλίες της ὀθης Οκτωβρίου στη Νέα Ὑόρκη. Σημαδεύουν οι ἴδιο πολιτικοί παρατηρητές το γεγονός ὅτι ο απερχόμενος πλανητάρχης της µονης υπερδύναµης στον κόσµο σήµερα, µε αναφορᾷ στην ἐκβεση του στον Γκώργο Βα- σιλείου, Πρόεδρο της Κυπριακής Λη- µοκρατίας και στον Ραούφ Ντενκτάς, τουρ- κοκύπριΟ ηγέτη, ενίσχυσε το κύρος και ΤΗΝ ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η στροφή το Προέδρου Μπους, προσθέτουν οι πολιτικοί αναλυτές, δημιουργεί ισχυρή βάση για το Κογκρέσσο και το νέο αμερικανό Πρό- εδρο, να προχωρήσον στην υλοποίηση των προεκλογικών εξαγγελιών του, για το κυ- πριακὀ. Σαν προμύνηµα τούτο θεωρούν οι ἴδιοι ανα- λυτὲς τον σηµαντικό για τις εξελίξεις του) κυ- πριακου χαρακτηρισμό (για πρώτη φορά δό- ϐηκε απὀ αμερικανό επίσημο) των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, σαν κατοχικών. πα ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - αλα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 199311 ο ο μο εμας Σας ενδιαφξρει κάποια γεα τραπεζική υπηρεσια, Χρειάζεστε µια ἔμπειρη γνωμη. Λ Ὅμως, σε παιον να μιλήσετε Συνήθως στις τράπεζες η ΑΛ ς | | Ὠ όλοι εἶναι απασχολημένοι Εργάζονται πυρετωδώς ν Ἰ] πἰσω από ένα πάγκο. ΡΚΗ Π0Υ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ Τώρα, στη Λαϊκη Τράπεζα ὕα ΚΑΙ ΣΣ. βρείτε 9 - βα ΜΠΡΟΣΤΑ ΛΠΘ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ων Σύμβουλος Πελατών. Βρίσκεται μπροστά απὀ τα ταμεία. εκεί ποι! βρίσκεστε και σεις, Απλά, χωρίς ϱαντεβού και ὑιατυπώσεις, εἶναι πρύθυµος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση. να σας εξυπηµετῆσει μὲ τον καλύτερο ἀυνατὸ τρὀπο. Σύμβουλος Πελατών Έτοιμος να δώσει ἄμεπη, ποοσωπικῆ Γι εξυπηρέτηση στις τραπεζικές σας ανάγγες } «δτα κύρια καταστήµατα της Λαϊκῆς Τράπεζας σε ὀλη την Κύπρο. Ἆ «δτη δική σας πλευρά, ἡ μπροστά απὀ τα ταμεία, «την Τράπεζα που νοιάζεται για σας, κ πι 4 ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΤΗΕ να Ἐν 10 | αρ λσκε συς να θευµείται πα: ράξενο ἡ οξύμώρο ακόμα, µια νέα Ειρηµερίδα στην πρώτη κιόλας ἐκδασή της να ανα- φέρεται σε κρίση στα µέσα μαζικής επικοινωνίας και διαίτερα στον τήπα. Ὅμως µια εφημερίδα, ὅπως εἰνάι οἱ ΕΙΛΗΣΕΙΣ”. πο φιλοδοξεί να Βλέπει ἆλα τα θέματα κατάφατσα, που σκοπεὶ να πναλήει, να Ε- µηνεύει και να εκφράζει ἄποη, Βεωρεί καθήκον της να κάνει αρχή παπά Βέματα που αφοροῖν την αυλή µας, το σπίτι µας την οι καφένεια τοι τήπου, Και μια πρώτη ματιά στον περίγιρο µας, ὄΐνει αμέσώς µια εικόνα ζοφερή, µια κα- τάσταση ὅχι ευχάριστη και ᾱα- οιόδοξῃ. Κι αιπός εἶναι, ἀλλας ἑνας λόγος ο οποίας καθιστά την αναφορά µας στο συγκεκρμένο Βέμά ἀναγκαία και επικπιρῃ. Να χωρίσεις τα Βέμα σε κεράλαια δεν εἶναι οτε ειἴκαλα, οὔτε και βοηθά στην πποσπάβεια ανή- λωσπς. Ὁμώς ενδεικτικἁ και χωπίς αιπόὸ να σηµαίνει ἀπ θἐτόυµε αιι- στηρἁ ὁρια και σύνορα, θα ὑη- σουµε μερικαύὺς υπότιτλους χα: µακτηριστικά δείγματα της κρίσης ποι ὄνέρχεται ο τίπος και Ἠξ- Μκύτερα τα µέσα μαζικής Επ: κοἰνωνίας, Και μιλούμε πα μια κρίση που ἑπρεπε να εἶκε προ: Βλεφθεί. Αντ αωτοῦ ὁμως, πη- ρασυρμένοι όλοι απὀ την ειαραρία που προκάλεσε η καθιέρωση της ελεύθερης ραδιοφωνίας, θε: Ἀημένα ἡ ὄχι, στρου- θοκαμηλίζοντας, αποστρέιµαµε τα πρὀσώπο κα απιερωθήκαµε σε πανημυρισμούς, γεγονός που ε- νόησε καροσκόπους και ΕΝ µεταλλειπές, αλλά ἐπληξε τῶν επαελματισμό και τους επαγ- γελµατίες πα! ασχολούνται στο χώρο της δημοσιογραφίας. Παραθέτοντας λαιπὸν κάποιους υποττλους ϐ αρχίαμε, πη: γαίνοντας μερικά χρόνια πίσω, στην καθιέρωση της ελεύβερης ραδιοφωνίας, τον ανταγωνισμό που δέχθηκαν οι εφημερίδες από τα ραδιοφωνικά κανάλια, την ἄντε- πίβεση των εντύπων µε τις πα- λυσέλιδες εκδώσει, την ανε- Εέλεηκτη και µαξική εἰσοῦο στο χώρα ανθρώπων που ὅήλωσαν “δημοσιογράφοι”, την πτώκπῃ του επιπέδου πης δημοσιογραφίας, την καταπίεση κάι εκεμετάλλειιση των Βημοσογράφων μα να αντ. µετωπίσοιν τις απαιτήσεις των εκ- δοπών και τέλας ην αδιναμία ἡ ανικανότητα της Ένωσης ἕΣι- ντακτώὠν Πα µια Δραστμή πῃ- μέμβαση ἵπα προστασία των μελών της. Τα αποτελέπιατα ὑλων των πιο πύνω τα ζούμε σήµερα. Καὶ µ- λούμε Ἱια πολύ δωπιενή απ: τελέσµατα που ἐπληξαν το κύρος και το επίπεδο του ὀμβιοποράφαι,, ενώ αιπός εἶναι που πληρώνει τα σπασμένα της κρίσης. Της κρίσης που Βα προσλάβει μεγαλύτερες διαστάσεις µετά τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ᾱ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 ΕΠ ΙσΙἡ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΡΝΜΙΚΟ στα µέσα µαζική επικοινωνίας και ιδιαίτερα σι τρεις δυτικοί ραδιαφωνικοί σταθμοί παγκύπριας εμβέλειας ἦταν ο πρώπαι πο ἐδύσαν τή γροθιά στο πράσωπα τοι ἅη- µοσιγρόφου. Οι νυστὲς κρίσεις ποι πέρασαν, τα Σούπερ Το Αστρα κυρίως κα το “Πρώτα” κατά Δεύτερο Ἀθγα, ἦταν μιά πρῦ- ειδοπαίηση που κανένας όμως δεν ἐλαβε υπόψη. Οὗτε ατομικά, πε συἁλογικά ωπήρξε οποιαδήποτε σωστή και αποτελεσματική αντὶ- ἄραση. Και το αποτέλεσια ποιό ήταν Α υτὰ που βλέπουμε σή- μερα, -- δτο ΡΙΚ οἱ δημασπογράφοι- συνεργάτες υποαµείβανται και εξειπελίζανται. Ὑποσχέσεις αναιρούνται και µεσολαβήσεις απαδεικνύσνται ἄν ποτελεαματκές. - Τα Ιδιωτικά ραδιοφωνικά κα- ψάλια λειτοιργοίν µε ελα- Ἠστότατο προσωπικό και σοι από τους δημοσιογράφους πω απασχολαΊνται στα κα Νάλνι αυτά, ΒροιΝ εμκαρία δραπετειιουν κωρισλεμτικἁ πρας ἀλλες κατευβνσεις. - Στις εφημερίδες ἡ κατάσταση στον εἶναι ακόμα πχειρύτερη. ΔβΕ- βαιάτητα και ανασφάλεια διΠ- κατέχει τους εργαζόμενους απ αιπές. Όι εκδότες ἕἔε: ζουμίζουν κωρολεκτικὰ τους σωντάµτες επιβάλλοντας ωράρια καὶ συνθήκες Εβ- γααασ περασμένων ὅε- καετιών, ενα π απαίτηση να εκδόσεις πι μήν προ- σωπικὰ αριθμητικά πολ- λαπλάσα µπαβεὶ να ἄιεκ- περαμώσει, αποτελεί βρακνἁ ανιπέῃβλητα. Σ΄ ὅλη πιπήν τῃν κατάσταση, ΠΟΝΙ μόνο επιραμματικά εχει πα- μκτεβεί, ποιά εἶναι η ΠἩρκμτή τις Ένωσης Συντακτών ἕπα- σμωδική και θεωρητική. Και πώς να εἶναι δαφορετική ὅταν πλημμύρισαν το χώρο της ὅτπ- µασοηραφίας ουκ ἀλίγα ἄτομα ποι επιζητούν µια Βέση στα λα- μπρᾶ ἧλο που πρασφέραν τα µέσα μαζικής επικαινυμίας, Πολ- λοί απ΄ αωτος πι απ]λος ανὲ- χονται, αλλά επιζητούν µια Βέση ἑστῳ και µε εξειπελιατκούς µι- σβούς και όρους, Και πώς µπορεί να εἶναι ὅα τόπο φαμρετκὴ ὅταν εισήλασαν στα χώρο της δημοσιογραφίας ἄτομα ἀλλων επαγγελμάτων Είναι κα ρακτηριστικό ὁτι σε. µια εφημερίδα (κα ὅδν έχε σημασία ἄν εἶναι εβδομαδιαία ἡ περιθωριακή]) φι- πουράραν ως ἄιεμήμντής και αρ- χισιτάκτης ἄτομα πο προ- ἑρχαντα απὀ το χώρο της εκπαϊδευσης, Και πώς µπορεί να αντιαράσεα ὕνα- φαρετκὰἀ ῃ Ένωση Συντακτών όταν σήµερα γινόμαστε μάρτυρες εισαγωγής, ναι εισαγωγής, ὅπ- µοσιογράφων απὀ την Ελλάδα, [Βλέπε περίπτωση Αόγου κα ΚαραυγήςἸ. Με τα δεδοώνα αιπά, εἶναι ολα- φάνερη τ αδωναµία της Ἔνωσης Συντακτών να προστατεύκει µαι να καλίκµει τα µέλη της. Εἶνα πρό- δηλο ὅτι Εχάσε τον Ελεγχα της κα- τάστασης, Παρακπάζεται ὡς η μόνη σιντεχνία πει ὅεν μπορεί να αντιδράσει διαμικά πα προ- ἁσπωση των μελών της. Όταν και ο τελειπαία επαγγελµπήες [και τα τελειπαίο” δεν αναφέρεται µε σκοπό πα υπαημηθεί αποιοθήπηατε. επάγελμα], ἔχουν σιμασπισβεί σε πανίσχυρα σιπδκαλισικά σώ- ενώ η καταβολή ἀλλων ωφε- ληµάτων έχει Εεχασθεί. -- Στα Πρωπά Μέα εν µῃ ψτ ἀλλαξαν τὸ ερμαακό καθεστώς συντακτών μαι µείυ- σαν το μσθό τοι». -- Σπ Κκαρομήη” ἄορωτα ἁτομα που ασκούν ρόλο επι- κιριαρχικό, -- Στην Ἓλευθερία ης Γνώ- µης”, εργάζετα προσωπικό αριθμητικά ελάχιστο ποι! Προ- καλει. -- Στ Ἀύγο, μεμνοντα α- ἄλλη, η δεύθνση του σταῦ- μού δίνει στον Πάνο Ἅᾖα- ναγµοτόπουλο τρεις μλάδες Νρες Ίνα μα Εκπομπή. Φικπκά αἱ εκδότες κα α ο- κτήτες τών βαδιωφιηκών Κα: µατα, που διεκδικούν κα κα: :Νναλιών χουν να αντπάξουν το τακτον, που κατοᾳκκύνον και προσταΤείκΗ τον εαππὀ τοις κα το επάγγελμα τοις, Ίνα την ανα- βἀθμισή τους, στη δημοσιογραφία παρατηροψε µια αντίστραφη πο- με[α. Ξέψμραγο αμπέλι καθώς εἶναι, απρατηρούµε µια πορεία ανῃ- στρόφως ανάλόγη τών μεγεθών --- κα ποιότητα”. Κι αιπή η θλβεμη πορεία ἔχει βεπτῶς τους ημοσοηράφοιςς και το σι δικαλιστικὀ τοῖκ ὀργανο. Κάτω απὀ τέταα Δεδομένα δεν προκαλεί απορία το γεγονός ὅτι: - Πρόσφατα η εφημερίδα Αλῆ- Ἐεια”. απέλσε τέσσερα µέλη το στακτικοή προὐιὐπικού της. -- ἕτο σιηκρύτμα μις της εφημερίδας Σημερινή”, ται περιοδικο Τα Περιοδικό” κα ται Ῥάδιο Πρώτο” α αι ντάμτες ενα ἀνθρυπα για όλες τς ὑαιλειές. -- ὅπτην Ἑλκυθεροτιπήα” αἱ σι ντάκτες κάπΟΝ μαύρα μάπα να ὅκκν τον µημσία μισθό, | Καθημερινές εφημερίδες . Μέσος όρος πωλήσεων κατά έκδοση - Έτος 1992 ] Ίαν. Φεβρ. [Μαρ [Απο Μάης [Ιούνης |Ἰοῦλης Αυγ. Σεπτ. Ὀκτώβ. [Νσέμβ. [εκέμ. Φιλελεύθερος” 18682 18674 [18258 [187759 199841 19450 20073 20268 20185 18505 189521 18184 Ἑημερινή” Β0ΗΤ 78881 Β128 ΒΙΑ] δὐ08ι ποσα] 81051 βὔ88ι 80ο] 74598 τι Ε6δαρ Αγών” ατή 5ο 585 508 5988 5398ἱ 56181 58501 5ὔσί 53681 ἁΤά0ἱ 55η Αλήβεια᾿ ΡΕ Βασ] σαι τ] 58381 580] 6009 Επασὶ Εμ] τοπ] «79η 4854 Απογειυματισή” Β0ΒΕ ΕΤος ΕΤΙΒ τοις! 81ο Ε1σ{ τίβι ΓΙΑ πάς ΤΡΙ Εεβιτὶ 8δβι | Εθδομαδιαίες εφημερίδες : Ετος 1992 ] Ὄγρηις ἸΙΕΘΕΙΥ 1180 11505 {1185 {1201 128 28 188 σας 18 133881 108» δρ Πρωϊνά Μέα 1318 88 1880 | 1531 193421 1818 188 τει Ἰθβαί 1845] επ Ἅᾖ1548Β Αθλητικό Βήμα εβίς 56 5118 4835 40881 1925 3817 3ο] 5114 το] τμ ἡδ58 ἹΚόσμος των Σπορ’ 27Η 2408 2381 5188 1981 1Τηή | 38011 98001 ρβ0ςἱ οσο Παρασκήνιο | 3455 [ Περιοδικά εβδομαδιαία - δεκαπενθή µερα » μηνιαία - Έτος Τ995 | Περιοδικό” θιπα 18392: 19473 20440 18610 [20062 {214511 23184, 21852] 20090 20λα1[ 1β82Ο Ἐνημέρωση βΤΗΒΙ εδ Μ400 8998 Αππι 538 “σµς 111041 Ββῆι β6ί 588! λας σωμα! Ευ. δι επι 68 72381 τς Εται Βὐύοι ΒΙΞΣΤ τα] 54ο Σελίδες (δίατ 1820. 1848 18815 118284 121017 20501 202281 15 18829 17ης 1858 περκίδες βπ] σι 38θςι ΠΟ 29 ΙΙ ος] 2Η 9115 ος ροµςι 05 Παιδικές Ώρες” ἱ {088 15510 επιχείρημα της οκονοµκής δι σπραµίας πσυ τοις µαστζει Μα ακρφώκ εὐώ εἶναι το πρόβλημα που ὄφειλαν να εἶχαν προβλέψει και ο ἴδιοι και το σινβαολιστκὺ Τί φταει ο δημοσσιράφος αν 0 εκδώτης Εέλει να εξαντµῖτα τε πολυσέλιδες εκδόσεις τοι, πολύ γα προσφέρον στον «π γνώστη, Τ φπέε ο δημοσοσγράφος αν ο απασαβήποτε εππερησας, άσκεφτα κα χωρίς µελέτη στήνει ραδιοφωνικό σταθμό που η φωνή του. προορζεται να σβήσει πολύ σύντομα κα ενα σερβώς ὅλα απά ΠΕΙ επέτρεαν την ανεξέλεκπτῃ ΕΝ ῥοῇ στο χώρο των Μέσων Ἰς- ζικκῆς Επικοπηωνίας ατόμων χάρέ, κατάρτιση κα επίπεδο Ναηιτώ αμφισβητήσει κανείς από) πα Εισηγήσες κα µέτρα υπάρχουν. Μόνο που μλούµε ἵα ! γα πολλούς αποφάσεις. Κι ακα- βώς επειδή πρόκετα Ὑα ἄν σκολες κα οδυνηρός αποφώσες, κα επειδή δεν έχουμε σι σινθήκες να καταφεύγουµε σε τὲ- τοιου εἴδακ. µέτρα η πρὐβλεμη Είναι ὅτι η κρίση θα παραμείνει, 8 επιτείνεται κα ο σώζων εαπὀ σ- Βήτω. Ἠδη μαστε µάρτφες κονοµικής περισσιλλογής, σπα ἔντιπα τοώρστον, που αντα κά ἅτην απόὀλίικπι Πρκπὐπακι). Ποιᾶ έκταση θα πόρει η καταφιγή σ' απἀ τα µέτρα, ο χρόνος 8α δεί ΕΕ. Τύήκης Νέ- µιτσας, πια- ραιτήθηκε απὀ Ὑπουργὸς αλλά δεν ηττήβηκε στην αναμέτρηση του, ὄχι στην ουσία, µε τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συ- ναγερμού”. καιυποιμήφιο για την Προεδρία Γλαύκο Κλη- ρίδη. Ὅταν παραιτείται ἑνας Υπουργός κἀτω απὀ συν- Βήκες ὅπως οι περιπτώσεις του πρώην Υπουργού Συ- γκοινωνιών και Ἐργων Πού- Κου Σαθθίδη και του µέχρι την περασμένη Παρασκειή Ὑπουργού Εμπαρίου και Βιομηχανίας Τάκη Νέµιτσα, δεν Χάνει τίποτα ο πᾶ- ραιτηβείς Ὑπουργός αλλά εἶναι πολιτεία που χάνειτις υπηρεσίες του. Δεν µπορεί κανείς να ισχυ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΠΠ Τέρμα στην κάλυψη της Βουλευτικῆς ασυλίας ρισθεἰ ὁτι οι δηλώσεις του Προέδρου της Δῃη- µοκρατίας, µετά την πα- ῥαίτηση των πιο πάνω Ὑπουργῶν, και η ἐκφραση εκτίµησης και ευαρέσκειας για το αξιόλογο ἔργο που επετέλεσαν, ἠσαν σχήμα λόγοι. Η παραϊτηση των Υποιῃ- γὠν Σαβθΐδη και Νέμπσα βοήβησε το λαό να προ- βληµατιστεί πάνω στη νὸ- οτροπία που διακατέχει µε- ρικούς κύκλους της σημερινής Βουλής, που έχει καταστεί γάγγραινα στη λει- τουργία της Νομοθετικής εξουσίας ἀλλά και της Εκτε- λεστικής Εξουσίας, Γίναμε μάρτυρες οδιράς χαρακτηριστικών ενεργειών µέσα στη Βουλή που εἶἰτε ἠσαν της συνολικής κοι- νοβόουλευτικἡς ομάδας κὸμ- µάτων ἡ βουλευτών που τύγχαναν της υποστήριξης της Κοινοβουλευτικής τους ομάδας, Δεν διαψεύστησαν πλη- ῥοφορίες ότι πίσω απὀ τις ενέργειες αιτὲς και τα ηνία ὥτα χαλκουργεία που συή- γράφανται τα σενάρια ενα- ντίον της Κυδέρνησης Βα- σιλείου, Ὑπουργών και συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας ἐχουν επι- στρατευθεί και ξένοι ειδικο|. Παραιτήθηκε ο Τάκης Νέ- µιτσας αλλά θεωρείται 6 νι- κητής ὅοτην τελευταία ὅια- μάχη τοι, που ήταν το αποκορύφωμα µιας καλά ατηµένης εκστρατείας σε βάρος του. ικατηγορίες ενα- ντίον του ήταν το ότι χρη- σιμοποίησε ανοίκεια γλώσσα” απα- ντώντας στα όσα εἰπε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ενα- ντίον του στη Βουλή, Νίκηῃσε α Τάκης ΝΜέμπσας γιατί ἀιήγειρε την κοινή ψνώμπῃ στα ὅσα συμβαΐνουν στη Βουλή απὀ καιρό και πα- ραμένουν πλήγματα κατά του ιερού αυτού Σώματος, χωρίς να µπει σ᾿ αυτά φραγ- μὸς, Τώρα αποφασιστικά τίΒεται άµεσα το θέµα άρσης της ασυλίας βουλευτών ὅταν υβρίζουν, συκοφαντούν και απιλώνον το ὀναμα κά- ποιοι. Και προκλήθηκε ο κ. Κλη- ρίδης από τον Τάκη Νέµιτσα ΤΑΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασιλείου. Αυτά εἶναι τα γεγονότα. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια, που Τίποτε, που καμιά µεταμφίεση και καμιά μάσκα δεν μπορούν να αποκρύψουν. Το φλερτ, που άρχισε ο Γλαύκος Κλη- ρίδης µε το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ καιτον Αρχιεπίσκοπο, δεν εκφράζει τα εἰ- λικρινή του αισθήματα. Όταν θα βρἰ- σκεται µονάχος µε τον εαυτό του, θα πρέπει να το παραδέχεται. Τη σχετική αυτοκριτική και την πα ραδοχἡ των σημερινών του λαθών, θα τη διαβάσουμε ἴσως στον πέμπτο τόμο της 'Κατάθεσης” του όταν θα τον εκ- δόσει. Αλλά ο ώριμος ποιοτικά λαὸς μας, δεν θα᾽ αναμένει ὡς τότε για να σχηματίσει γνώµη. Γνωρίζει την πραΥ- -ματικότητα, γιατί την έζησε, σ’ λα τα χρόνια των αγώνων του και τη ζει και σήµερα, που οι ελπίδες για µια κα- λύτερη αὗριο, χάρη στην πολιτική του Προέδρου Βασιλείου έχουν ενισχυθεί, έχουν μεγαλώσει. Γιατί σήµερα, χάρη στην πολιτική Βασιλείου υπάρχει ΚΙ- νητικότητα, τέτοια, που δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθὀν. Ο λαός γνωρίζει ποιός κρύβεται πίσω απὀ τη µάσκα που φόρεσε τους τε- λευταίους µήνες για να µεταμφιεσθεί ο Γλαύκος Κληρίδης. Και για να λέμε την αλήθεια, ο λαός τον λυπάται και τον οἰκτίρει. Αλλά οι καϊροί δεν ανα- μένουν. Οι καιροί επιτάσσουν 0 Βα- σιλείου για δεύτερη πενταετία, στην προεδρία της Δημοκρατίας. Η Κύπρος χρειάζεται τον Βασιλείου. να επαναλάβει όσα εἰπε γι’ αυτόν στη Βουλή χωρίς την κάλυψη της βουλευτικής του ασυλίας, για να οδηγηθεί το θέμα στη Δικαιοσύνη. Σε προηγούμενο χρόνο ο Γενικός Ελεγκτής της Δη- µοκρατίας έφερε µε επίσημο τρόπο σε φως ότι μερικοί βουλευτές καθυστερούν στην πληρωμή φόρων τους προς το κράτος, Προέκυψε σάλος, και ο Πρύεδρος της Βουλής αντί να επιληφθείἰ του θέματος, ζήτησε το θέµα αυτό να µην έχει συνέχεια γιατί η ὅη- µοσιότητά τοι, θᾳ ἐπληττε τοκύροςτης Βουλής. Βουλευτής ήταν ο πρώτος που εκτόξευσε κατηγορίες κατά του Υπουργού Εμπο- ρίου και Βιομηχανίας κ. Νέ- µιτσα. Ζήτησε ο Υπουργός από το βουλευτή, να απαλ- Καγεί της βουλευτικής αου- λίας του, για να μπορέσει η Δικαιοσύνη να αποφανθεί πάνω στους ισχυρισμούς του. Ἐν το έπραξε και η Βουλή κώὠ- φευσε μπροστά στη νενομισµένη και υπο βαλλόμενη απὀ τη ὅδι- καιοσύνη αξίωση του Υπουργού Νέμιτσα. Η μνήμη στρέφεται σε πιο παλιά γεγονότα που κά ταδεικνύουν ότιη γάγγρανα έχει βαθύτερη προέλευση. Ο Γλαύκος Κληρίδης σε περίοδο προεκλογικής εκ- οτρατείας κατηγορήθηκε, μάλιστα µε τη ὄημοσίευση πλαστών, ὑπως απῆ- δείχβηκε, εγγράφων ὅτι κα” τά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ἦταν πράκτορας των ΝαζΙ’. Πλαστό το ἐγγραφο, αλλά η δημοσίευση του δεν ἐπαυε να εἶναι αξιόποινη πράξη τε- ραστίων διαστάσεων. Οι εξορῄσμοί του κ. Κλη- ρίδη και οι δηλώσεις του ὅτι βα μεταφέρει το θέµα στη Δικαιοσύνη εξαφανίστηκαν µετά τις εκλογές, µε µια χειραψία συμφιλίωσης” µε τους κατασκευαστές του βρωμερού χαλκεύµατος. Υπήρξε και η περίπτωση του Τάσσου Πα- παδόπαυλοι, που ὅταν κα- τηγορήβηκε ὅοαν µέλος σκευωρίας εναντίον του τὸ- τε Προέδρου Κυπριανού και του κράτους, προκλήθηκε σάλος µεγατόννων. ὨΏ κ. Παπαδόπουλος τόνισε τότε ὁτι όταν ὃ κ. Κυ- πριανού δεν θα εἶναι Πρό- εδρος του κράτους όσος χρόνος κι ἂν περάσει, θα ταν πἀροισιάσει ενώπιον της Δικαιοσύνης. Κυπριανού και Πα- παδόπουλος συμ- φιλιώθηκαν. Μάλιστα ο δεύ- τερος Είναι ϱ Κοινοβουλευτικός Εκ- πρόσωπος του Δη- μοκραπκού Κόμματος, του οποίου ηγείται ο κ. Κυ- πριανού. ϱ Τάκης Νέμιτσας µε την παραϊτισή του, ὅεν ὅι- καιολογεἰ τη γλώσσα ποι) χρησιμοποίησε κατά του κ. Κληρίδη, γιατί σαν Ὑπουρ- γὸς δεν ἐέπρεπε να πα- ρασυρβεἰ απὀ την καλά µε- λετημένη καὶ στημένη εκστρατεία εναντίον του. Ὅμως δεν νικήθηκε αλλά νίκησε γιατί ο λαός βλέπει να ξεχυλίζει το ποτήρι της ανοχής των μεθόδων, που χρησιμοποιούν µερικοί, στην παρούσα προεκλογική πε- ρίοδο οι ἶδιοι, που παίρνουν σήµερα τῃ θέση του θύτη, ὅταν σε προηγούμενες πε- ριπτώσεις ήταν βήματα. αραμονέςσ τιν προηγούμενων Προςδρικών Εκλογών στην Κῄ- πρα, α κ. Σπύρος Κυπριανού πο βρισκόταν «κόμη ατην Προεδρία του κράτους δΔέ- Χθηκε βαρὺ πολιτικό πλήγμα ὅταν ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Ανδρέας Πα- πανδρέου, εγκατἐλειήε τη µα- κρά πολιτική του Βέση ὅτι δεν θα υπάρξει προσέγηση µε την Τουρκία, αν δεν προηγηθεί πρόσδος στο Κυπριακό”. Ἠλβε ξαφικά ο κεραινός εν αιβρία, Ὁ «Ανδµέας ὭΠα- πανδρέου, ανακοίνωσε ὅτι αι Πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της Τοιρκίασ θα εἶχαν σιι- νώντηση στα Μταβός της Ελ- βετίας. Η αροαµή Παπανδρέου µς- τότρείµε σε χάρτινο πύργο τὸ όλο Βεώρητικά οικαδόµηµα τοι Προέδρου Κυπριανού, στο οποία Βεμελίμσε την πολιτική και τα χεις τὸ στὸ Κι- πριακά. Για χρόνια δεν υπήρξε: μινητικότητα στο πρόβλημα οὐ- τε μπαραύσε να γίνει λόγας για διεξαγωγή διαλόγοιι. το πλήγμα κατά της πολιτικής Κυπριανού ήταν άμεσα, η σι)- Χισῃ που επεκράτησε κα στον δα, αλλά και στα εκλαγικὀ τοι! επιτελεία, ἦταν εμφανής, Σε µια μόνη ντα ο Κκυ- πριανού αντμετώπιίε το ασφιικτικό ὄΔίλημμα. Να ὅια- Φιωνήσει µε ταν Ἑλληνα Πρι- Βιπουρηό και να απομιµνωθεί απᾶ τα βασικό πο παγανδιστικό του χαρτί ὅτ ακολουθεί πολιτική σε ομυ- Φιύνία και σιιστράτειιστι µε την Ελληνική κυβέρνηση, ἡ να Πα: ῥρασιωπήσει το θέµα ὁσο µπορεί και να αποφ/γει το σκληρό πο- λιτπκὰ κόστος μµάς ανῃ- παράταξης του µε τον Ἑλληνα “Πρωθιπαιιργὀ, σε προ- εκλογική περἰαδα. Ακολούθησε α κ. Κυπμιανού τη δεύτερη επιλογή, ὁμως τα πολιτικὰ κἁώστας ἠταν ανα- πόφευμτα και φάνηκε µε τα ἀνοιγμα της κάλπης της προ: εδρικἠς εκλογής , της πρώτης Μιριακής. Συρρικνώβηκε τη ἄύναμη τοι ΔΗΚΟ και π υποστήρίξη της υποψηφιότητας του Σπύρου Κυπριανού. Σε σύγχυση οι επικριτές του Βασιλείου ἂν ἦταν αρκετό ταύτα Ἱῃα να προβληματίσει και τον κ. Κι- πριανού κα την ηγεσία τοι! Δημοκρατικού Κόμματος” γε- γικότερα και π ἴδια πολιτική, που αποδοκιμάστηκε ἐμπρακτα κατά τις προηγούμενες πρῦ- εδρικὲς εκλογές απὀ το εκλο- γικό σώμα, σινεχίατηκε. Με µια διαφορά. Απέφιμε την υποψηφιότητα και το πολιτικά κόστος στις επικείµενες προ: εδρικές εκλογὲς Θα τὸ ὄεχβεί 0 μποήφιος τοι Μετώπου -- στο οποίο µεγαλίπερα Εταιρικά µέρος έχει το ΔΗΚΟ --. ὁ κ. Πασχάλης Πασχαλίδης. Δεν βαρύνεται αᾱ κ. Πα- σχαλίδης απὀ το παρελθόν της πολιτικής Κυπριανού και ται ΛΗΚΟ αλλά κληρονυµεί αυτό το παρελθόν και το επα: ναφέρει, βάζοντας την ὑυπο- γραφή του στη συμφώνια Ἰια να κατέβει σαν ο υποµήφιος του ΔΗΚΟ ΚΑΙ του Μετώπου, Και ἀρχισε να ταιπίζει τον Εαυτὸ το µε την παλιική Κυ- πριανού κα το ΔΗΚΟ που αντικατοπτρίζεται στις ἅδη- λώσεις Κυπριανού. καρακτηµιστιὸ σηµείο εἶναι αι Δηλώσεις Κυπρκινού οσχε- τικά µε την τελευταία ὀιμηνιαία Ἐκβεση τοι Αμερικανού Πμο- εδρου Μπους στο Κὐγκρέσσο, για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Χωρίς κανένα προβληματισιό ποι θα μπορούσε να δη: µομργήσει κάποια περιθώρια Εμφάνισης του κ. Πασχαλίδη, χωρίς ανάγλυφα τα σημάδια της κληρονομιάς που πήρε µε την ιποιηφιότητα τομ, α κ. Κυ- πριανού αρκέστηκε να πει ότι η ἐκθεση Μπους δεν εἶναι πι. ποτε ἆλλο παρά µια επανάληψη της πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου, στο Κυπριακό. Οι επαναλήψεις ται Πλα- γητάρχη ὁπιως αποκαλείται ὃ Πρύεδρος των Ηνωμένων Πο- λιτεμήν, µετά πα η χώρα τοι! κατέστη η μόνη υπερδύναμη στον κόσμο είναι Εμµογή και υποστήριξη προς τη διαδικασία του διαλόγου και το περιεχόµενο του, που ὅμ- Εάγεται υπὀ την απίδα του ΗΕ. Τα Μέτωπο και ο Πρόεδρος του. ΔΗΚΟ διαφωνούν και ο απορρίπτουν το πλαίσια στο οποίο διεξάγονται ο ᾗσι- νομιλίες, ο Πρόεδρος του ΔΗ- Κᾷ υπήρξε Πρύεδρος της Δη- µοκρατίας Ίια 8-10 χρόνια. Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΝ, του ἆλ- λαο σινεταίρου στο Μέτωπα, κ. Βάσος Λυσσαρίδης, υπήρξε Πρόεδρος της Βουλής για » χρόνια, Σαν Μέτωπο λένε τώρα ὅτι ξέροιν πώς βα λυβεί το Κι- πριακἀ. Τί πέτυχαν µε τις Βε- μρίες τοι κατὰ τα πια πάνω χρόνια: Ἔτην έκθεση του ο κ. Μπους Ὑαποκαλυπτικά πα- ῥᾳθέτει στοιχεία τών ενε- γεμυν τοι Αμερικανικού πα- ράγαντα για να επιπηεσ οι συνομιλίες της Νέας Ὑάρκης. Αυτές τις συμοµιλίες κα- ταπολέµπσαν οἱ Κυπριανού και Λυσσαρίδης κα μάλιστα α- γήβηκαν επανειλημμένα την πρώσκληση τοι Πραέδρυ Βα- σικεσυ πα να τον σι- νοζεισουν και να τον βόοη- βήσουν σ' αυτές, Μαλιστα, µε βάση του πο- λιτπκού τους κριτηρίσυ και ται βαθμού της βαρύτητας τοι! ὅτι το. Μέτωπο ἍᾖῄἜέρε' ὅα- κήριπταν ότι εἶναι αχµείαστη η μετάβαση τους στη Νέα Ὑόρκη, ματ Ἠπατα ἄεν Βα Ἰπνόταν στις συμαντήσεις παρὰ µια απη- πιία και αδιέξοδο. Δεν αντέχει ο ισχυρισμός τν Κυπριανού κα Λισσαρίδη ὅτ ο Πρόεδρος Βασιλείου «οπο- δέχθηκε τις ιδέες Γκάλι σαν ση το! Κιππριακηή]. Η ἐκθεσῃ αναφέρει επὶ ταυ προκειµένου: Η ελληνική κι- πριακή πλευρά διακύρηξεπως αποδέχεται τις πρόνοιες της δέσµης ιδεών Γκάλι, οι ὅμι- κηρύξεις της όμως αυτές σι- νοὔεύανταν συχνά απὀ προ- ὑποβθέσεις” Εναπὀκειται στα λαὀ µας να κρίνει µέσα απὀ τη βαρύπητα της Ἐκβεσης ταυ Αμερικαναύ Προέδρου προς τα Κογκρέσσο κα τις τοποθετήσεις των Κυ- πριανού κα Λυσσαρίδη, ὰ λό- γαυσ προεκλαῄκής σκῦ- πιμότητας. Στο χαρακτηρισμό αποτυχία της συνάντησης της Νέα Υὁρ- κης αἱ η ῃάτες τοι Μετώπου περιέλαβαν και το ὅτι τα Ηνυ- μένα Ἐθνη δεν θα απέδιδαν εἰ]- Βύνες στην πλευρά που Βα οδηγούσε τῃη συνάντηση σε αδιέξοδο. Ἡ Ἐκβεπη εἶναι Πε τούτο σαφής. Τονίζει ὅτι η τοιρκακιπριακή πλειρά,. σε ομισµένους τοµείς πα- μεξέμλινε της δέσµης ιδεών Γκάλι ἡγεσία του Μετώπου που Ἑέρει' παραιισήζεται ὅτι δεν ξέρει την ορολογία ἐκ- φρασης ἡ προασποιείται ὅτι ὅεν Εέρει τον τρόπο της ὅδιη- τήπωσης εγγράφων µε κύρος και βαρύτητα, ὅπως αμτὰ παι μποβάλλονται στο Κοήκρέσσα, Επικρίνουν τον Πρὐεῦμα Βα- σιλείου οι Κυπρινυύ- Λυσσαρίδης παπά δεσμεύτηκε όπως η πλευρά µας μετάσχει της νέας σιάντησης πο! ὁμι- σε το ιμήφισµα 788 και εργαστεί Μια την υλοποίηση των µέτρων εμπιστοσύνης, ἕτην έκθεση το ο Πρόεδρος Μπους παρέχει πλήρη ππο- στήριξη στο ήπισµα 88, και μπερτονίζει την αποφασστικύ- τητα των ΗΠΑ, για υλαπαηση των µμµέτρυν αυτών, πε ριλαμβανομένης και της πόλης της Αμμοχκώστοι, Εκείνο ποι παραμένει στο εκλογικό σύμα, να κρίνει τη σοβαρότητα τοι συνβήµατος τοι Μετώπου ὁτπ ο κ. Πασχάλης Πασχαλίδης, µπορεί να ανατρέψει το μή: ισα /Β8, και να αντιδράσει στην αποαφασιστικὀτήτα τιν ΗΠΑ, πα πραγματοποίηση της σινάντησης του. ερχόμενο! Μάρτη και υλοποίηση των µέ- τριὺν εμπιστοπ]νης. Η ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕ α δεχθούμε για λόγους σι- ζήτησης, αιπό που ως τον περασμένο Ιούνιο έλεγε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συ- απασχολήσουν τη διεθνή διπλωματία και το διεθνή οργανισμό. Αν ἑστω, για λόγους συζήτησης, δ- χτούµε αμωτὸ που πιπιλίζει πρῦ- ναγερμού” Γλαύκος Κληρίδης. Ότο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Γε- ώργος Βασιλείου ακολουθούσε τη δι- κἠ του πολιτική στο κυπριακό. Βέβαια η αλήθεια εἶναι πως ο Βασιλείου ακο- λουθούσε δυναμικά µια πολιτική ποι) απομάκρυνε το κυπριακό απὀ το τἐλµα στο οποίο το βρήκε όταν αναλάμβανε την προεδρία και το κατέστησε θέµα καθημερινής έγνοιας, των Ηνωμένων Εθνών και των μονίμων μελών τοι! Συμβουλίου Ασφαλείας, σε µια πε- ρίοὀο κατά την οποία υπάρχουν τόσα άλλα πιο καυτά διεθνή προβλήµατα, να παγανδιστικἁ ο Γλαύκος Κληρίδης, ότ ο Πρόεδρος Βασιλείου ακο- λουθούσε την πολιτική του, τί εἶναι Εκείνο που ανάγκασε τον ηγέτη του “Δημοκρατικού Συναγερμού”, να βά- λει τη μάσκα και να µεταμφιεστεί σε κατήγορο της εθνικής πολιτικής του Προέδρου Βασιλείου Στις τόσες σι- νεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου µε ποιά μεριά συντασσόταν ο Γλαύκος Κληρίδης, Με εκείνη του ΔΗΚΟ κα της ΕΔΕΚ Όχι. Συμφωνούσε µε την πολιτική που εξασφάλιζε την υπο- στήριξη του ΑΚΕΛ και του Προέδρου ΕΤ] Η ΕΦΗΜΕεΡΙαΑ -- .8 πεδν ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ κ” ος, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ μοι 7 Ατρωτη η αλήθεια και πραγματικότητα ΧΑΡΤΙΝΑ ΒΕΛΗ αν προπατορικό αμάρτημα κι- γηγά αδυσώπητα η λιποταεία τών πολιτικών πε τών οι οποίοι προτµησαν να. µη σινοδεύσουν τον Πρόεδρο Βασιλείου στη µάχη που ἐδώσε στις ὁ8 πε- ρασμένου Οκτώβρη και ἐμει- ναν σπῃ Λευκωσία κα ραδοκώντας µια αποτυχία των συνομιλιών, για να πλή- ἔουν καίρια τον υποψήφιο ῄα την Προεδρία, ΓΜΗΡΥΟ Βασιλείου. το σενάριο της πύλεμικής κατά πιό πόλιτικης Βασιχείου στο κυ- πριακά πρόβλημα, ουντάχΒηκε πριν απὀ τις σινοµίλες της ὄβης Οκτωβρίαι, σε ὅσα οκΕἠΠ. 1, Αποτυία των συναμµύμών Επ αωνέτεινς ὥστε Ὁ Βασιλείου νΏ εἶναι τρωτός, µε την πο- λεμιῃ ὅτι παρακουσε οΌτην τριανδρία. Κληρίδη . Κυ πριανοαύ κάι Λυσασσαρίδη Τα του υποδείκνυαν ὅτι τποτα δαν µποσει να προμι μοι ἀπο τις συνομιλίας, που πσον μα ταδικασµένες σε αποτυχία 2. Τα ἀλλα σκέλας, καλά ΠρΟ” ετοιµασμένα, Β0 εἰκε τι πυ- ντονισμένη Φιαατρέλωστ των αποτελεσμάτων των σι- νομών, του. πεμιεκαμενόυ των ιδεών και Του χάρτη, του ΓΓ. τοι ΟΗΕ και του Π- μίσµατας τοι ΣημβουλόΙ Ασφαλείας µε το οποιος οΒετήθηκε αμήψιωνα απά ὅλα τα μέλη τοι. Συµβουλίαυ Ααφαλείαςμε ταν αριθμό ΤΗΒ. Επιστρατεήθησαν , Ίπα αξιοποίήστι οι ΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του. θεναρίοι. ὃ Ππρωσκείµενας τύπας προς τους αν ῃ- πολτευοµενους της πολιτικής Ἐα- αιλείοι. ραδιοσταβμαί κά Ελ- λαδίες δημααιαγράφαι μαι πολιτική. Είμαστε μάρτυρες ενὰς οργίου, ὑιαστρθβΝωώσης και πα- ῥαπληραφότησης µε τα βέλη” να στοχεύουν τους χειρισμούς Βπ- πικείου. ἕτερείε η Φαμέτρα, και ΚΠΕ μέρα τα βέλη εξσστρακίζονται κηι επιστρέφουν στους εκτοξευτες τοιης, Η ελληνική Μηβέρωηση και σὺσ σωμός ο πολιτικός κάσµας της Ελ- λήδας, του. βασικότερου στή- ρὔμματος τα ἀπώνα μας, χαρακτήρισαν τα αποτελέσµατα των συνομιλιών της Μέας Ὑόρ- κης σαν την καλύτερη εξέΜξη, για το εθνικό µας Βέμα. Η. Αιενής Καινήτπτα, αἱ Ευ- βωπαία, ο Μεγάλα τῆς Ἰῃς. στρέφουν Ἡς πιέσεις Τσμς Κατά της Άγκυρας καὶ του βαούφ Ἠτεν- κτάς, και εργήζανται ια ελα” ποπση των Ιδεών Γκάλι, και τοι Ἐσιω εἰ ασ ψηθίσµατος ΤΒΒ, πο. ΙΠΒΕΊΠΠΕ τα µέτρα Επαναπροσέγµσης, ΗΕ προτερωιώτητα την επιοτροφή της ἁμμοχώστοι, σηµανική µείωση των Τόῤκικών κατοχή αστρα: τευµήτων, απαλλαγή το τόπου μας από τις Ταήρκαυς επαίκσις και ης σπέρηση της Τοιῤκίας τῶι μονυμεραύς ἁμπαιήμοτος Επεµ- βασης στην Νύπρο Βεωρήδε η. πα- µεχόμενη απὸ την ελληνική κ- Βένηση ολόπλευρη μπαστήμιξη των χειρισμών Βασιλείου, σαν ἐή- φραση της παραβοσιακής Ὁμ- ψερηααίας µεταξὴ των εκάὔτατε κιβερνήσεων Ἑλλάδας κα ΚΙ προ, ῥιάτρητο ἀχει καταστεί το σενάρια, των αντιπολιτεμώμενὺν τον Ππάρδρα Βασιλείου, απὀ της εκρνείς δηλώσεις του ΠροξΏρυυ των Φλελευβέρων”, Νίκου Ρο- λάνδη, Ὁ οποίος σιµώὂεισε 10 Πρύεδρα Βασιλείου σπῃ Νέα Ὑδρκη. Είναι σηµαντικά ματ α Νίκας Ρα- λάνδης ὅεν εἶναι υποπτιρικτής της υποιρ]ῳιοτήτας Βασιλείου μαι ταύτα ὃπι παή ο Πρθεδρος των Φιλελευθέρων ὑὈαφρύνεί µε ται: χευλσµούς Βασιλείου ἡ ΗΕ τα ὑή αμα ΤΕΕ που Σωμβουλίοι Ααφηλειας. το ο µε πείσεις κι αν µε πεί- σεις Βρίσκει την εκφραση τος στη σιμπεριρορά τή αντι” πολιτειόμενων τον ΓΠραεδρα Βα- σιλείου και υπο ήρίς κατὰ τς ΕΤΠ- κείμενες Προεδρικὲς Εκλαγές, Ὁ υποµήσιος Γλαύκος Κληρίδης, σιρβέτει µε το αντώράσεις Τμ την εικάνα ψΠριο, που βρίσκεται εξω απὀ τὸ γερή, ταυτέεται µε τους χειριαμαὺς Βα σιλείομ. Πατ εἶναι δύσκλο να απαλλαγεί των διακηρξεαν τῶι, ὐτι α Βασιλείου κωλπμισε Τῃ δική του πολιτική Σε µια αγωνιώδη ΠρασπύΒεια Ἰπά να ὑιατηρήσει κάποιες Ἱέφυρες σωφερμασίσς µε τα Μέτωπο τον Αγωνιστικὠν Δυνάμεων ἆΣυω- τηρίας προπιαΒεί να πείσει ὧτ ἔχει διαφωνήσει µε τον Πρῥεδρο Βασιλεία σε θέματα Που τή: χάνουν απὸὰ αιπό ὅια- ατρεβλωτικών ερμηνειών μαι πα- ματιώημένης ερμηνείας σε ἐνα κατοκεύασµα ἄπῃεν ἀεσμεύπειων ται Βασιλείου. Διαφίώώσι µε ταν Βασιλείου, ματ αποδέχθηκε την επανήλπηα των σιόμωιών σε χρόνο που κῆ- Βάριαε ο Μπυύτρυς Γκόλι απ ὑπτά την οναβολη των σι ομι ών πο σπιµαίνει Ἰωπιση µε πς απγ- ψμώδεις τουµκμες Βεστις, γιὰ ανα βολή, τής υλοπώπσης τών µετοων εματοσύνης, περιλαμβανόμέντς και τής επισιροφής της Αµ- μυκώστοι, Παρασιώπό α Κληρίδης ὅτ ο Βα- αιλείου πέτυχε σπιν κατὰ το Πμιζι µείωση αξε πρώτη σταδιΏ, Ταν τοικικών κπτοπικΩν αιρᾶ- τεωμάτων, Τῶ πποκλριμά των τορκωών εποἰκων απὀ ην ἂμ µύχωστο, µε την καταγραφή τοι πληθυσμου παυ ἕμενε απην πώλη πριν τα 1974, και ὑιασιρμεβλώνει ιν πρόναα πια διεξαγωγή ἔε- χωριστά στις δύο πλευρές ἅπ: μοιπρίσματος ια την ΕΝΊάξΠ της Κύπρο στην ΕΩΜ. Παρασιωπά κα απωρείνει α Ελη: ρίδη , σαν ὁ διάβολας τα λβώηι, να παραδεχβεἰ ὅτι α΄ Βασιλείου πὲ πιχε την ανπφηώριτη απὀ τα Σι βοιλια. Αὐφαλρίας του. ὃ καιώµατος. των πωοσρύγων Ὑ τασταση. απζτήση των Πε ομμκπων τους ει ἑλεύβερη δι αἴνστ. {ὰ Κυπριανού «Ἡ Δυσσαρίδης δε εἠρυξέαν ὁπ πήνσν µε ταν Ποί εὃμα Βασιλεσυ Ότο πρ τελειπαίες συνομιλίες της Νεα Ὑόρκης., μα. απ αραξοη Τ ἑράμο τοῦ. βασλείση πα ἐε ποήλτιμα π]ς Καπραι! Βορυῤήβηκον ο Μωπριανοῦ κι Λυσσααρίδης ται οι Μαρρίες Πρώπῃ φορά εἶδαν φώς, µε τ Χάρτη Γκάλι, πα επηιώτρωρῆ του) και. επεὐτρύήτευσαν τους 8 Βρώτηκις και τα ὀργανα τους να πο ὅτι τ εξελξη πτα θέμ Μερφαυ, εἶνσι αποτέλεσµα τη Ἀικὴς ταµς ππροίκήας ἅπῃ ΝΕ γσμκη. μ όταν ο ισχυσισµός τους αμτά δεν ἄντεξς μηροστὰ στην αλήβει κα. τν πραμματπκύτητα Επί νήλθαν στη / ιρίμτ, τακτική Του) της ιααπέδωσης ὁλιον. Μιας τι κτικης πο ακωλουβπσε επίμονα Μιπριαναύ µατὰα τη ἄεκαχρον μρατπκή προξδρία τοι και ο Λυς σαρίδης κατά την πεντάχροντ Τι ῥἰσδα. που ἠταν στην Πμρσεδα της Ησιλής, ο υποήήµας Πασχάλης Πι σχαλίδης αδινατεί νὰ ερµηνελισ στην κἀνή γνώμη το βασικά σι Βημα της εκατρατειας τοις ἅτι Ἰ Μέτωπο” έρει και ο ἴδιος μµῃ µεί, γιατὶ πρέπει να ερμηνεύσει κ να ὀικαολιήση τους. π λόηρονοικ: Ἠειριαμούς των κ πριαναύ μα Δυσσαρίδη «οι ΤΙΝ η τάσταση του. κιπιακοή. ὅτι παπἀλυβε το πρύβλημο ο Β' σιλεί[ου. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Δυσαρέσκεια, µέχρι και αγανάκτηση, προκαλεί στους κύκλους των δύο συνεργαζόμενων κομμάτων ΔΗΚΟ κα ΕΔΕΚ, η στάση και η συμπεριφορά της λεγόμενης Ἔπι- τροπής Συγρύτήσης Αγωνιστικών Δυνάμεων” [ΕΣΑΜ]. Η στάση και η συμπεριφορά αυτή ἐχει μακροπρόθεσμο στόχο την υποκατάσταση των δύο κομμάτων και συ- Μσταται: --. Στα καπέλωµα της προεκλογικής εκστρατείας τοι! υπαηφίοι προέδρου Πασχάλη Πασχαλίδη µε προώθηση Βέσεων, απόψεων και γραμμής, πέρα από τα συμφωνηβεντα απὀ τα δύο κόμματα, --. Έτη κατασικοφάντηση τόσο των δύο κομμάτων ως σιινόλων, σα και προσωπικά των Πηεπκών στε- Ἀεχὼν των καμμάτων, Τις πρυβέσεις τους τα στελέχη της ΕΣΑΜ’, τις ἐκα- ναν φανερές δειλά στην αρχή, πιο ξεκάβαρα στη συ νέχεια. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο τα στελέχη της Επιτροπής να φρονιζουν στην προεκλογική τους Εν στρατεία να προβάλλουν ὡς πρωτεύον Βέμα, ΜΕ σκοπό να καλλιεργήσουν και να εμπεδώσουν τις θέσεις τους, την αναγκαιότητα, κατ αυτούς, η ΕΣΑΝΜ” να πα- ραμείνει και μετά τις εκλογές ως πολιτική ὄνναμη, υπο- καθιστώντας μάλιστα τα δύο κόμματα, ΔΗΚΟ κα ΕΔΕΜ. Προβάλλουν μάλιστα ως οι μόνοι που Βα μπορούσαν να προωθήσουν λήσπ στο κυπριακύ, φροντίζοντας Πα- ῥάλληλα να κατηγορούν το σύνολο των πολιτικών’ ὅμι- Η «ΕΣΑΝ» υποκαθιστά ΔΗ.ΚΟ. και Σ.Κ.ΕΔΕΚ νάµεων της Κύπρου για Τους χειρισμούς του κυπρηακαι] από τα 1/4 και µετά. Είναι αρκετό να επικαλεατούµε απὀσπασα ανα- κοίνωσης της ΈΣΑΜ” που εκδόθηκε στς 1 ]α- νουαρίαι, ὕστερα απὀ την πρώτη Παγκύπρια ἕὺν- διάσκείη Στελεχών της Επιτροπής. Αναφέρεται λοιτιόν στην ανακοίνωση: «ππῃη συνέχεια έγινε η κύρια εισήγηση απὀ τὸ Νίκο Κουτσού πουι ανέλυσε τους προκκλογκόῦς και µε- τεκλαγικούς στόχους της ΕΣΑΜ᾽’, τονίζοντας ὅτι η “ΕΣΑΜ' λειτουργεί σαν µια νέα πολιπκή δύναμη στο χώρο του “ΜΕΤΩΠΟΥ” κα μα µε πς άλλες συ- µστώσες του “ΜΕΤΩΠΟΥ” αγωνίκονται για πῃ νίκη του Πασχάλη Πασχαλίδη στις προσεχείς εκλογές. ικκπαπυπππππαασαπασαπσσασα Η ΕΣΑΜ” σαν πολιτική δύναμη, ὄχι µόνο δεν θᾳ ὅια- λυθεί, τόνιας ο κ. Καιπσαή, αλλά οποιοδήποτε καὶ αν είναι τα αποτέλεσµα, θα συνεχίσει τις οργαγώτικες προσπάθειες για δυνάµωμα και µαζικοποίηση ἅτῃ ου ψέχεια πῃς εισήγησης ἔγινε ανάλυση Του τοπικα ῶ- Ἀιπκαύ περιβάλλοντος και αναφέρθηκε ὁπ στα χρονια που πέρασαν µετά την εισβολή, ακολουθήθηκε µια απρογραμµάτιστη πολιτική, βασισμένη περισσότερο στον συναισθημαιισιό και στον εμπειριομό παρά οτον αγωνισπκό ρεαλισμὀ και στην επιστημονική γνῶση. Ακόμα και οἱ σωστές Βέσεις που προβλήθηκαν κατά και- ρούς δεν έγινε κατὠρθωτό να προωθπθουν οωώτα κι να γίνουν κτήμα του Λαού. Συμπληρωματικές πληροφορίες µας αναφέρουν ὅτι ανόµεσα στα στελέχη της ΈΣΑΜ” ἀρχισε να νεται λόγος και για ανάληψη θέσεων και υπουργείων, εν και εφόσον εκλεγεί ο κ. Πασχάλης Πασχαλίδης. Μεταξύ ἄλλων, αναφέρεται ότι ο κ. Ἀρίστος Ἐτηλιανίδης β0 αναλάβει τη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσωποι. ὃ Κ. Κύπρος Χρυσοστομίδης το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ για ανάλογη θέση γίνεται λόγος και πα τον κ. Αντώ- γη Πασχαλίδη. , Εἰναι φανερό ότι µε την πιο πάνω κατάστασπ ὅεν εἶναι καθόλου ευκαριστηµένες αι ηγεσίες των κομμάτων ΔΗΚΟ κα ΕΔΕΚ. οἱ οποίες παρακολουθούν όμως αΏυ- ναµες να αντιδράσουν, Ἐ από γιατί σε περιπ τῇ ὄμ]- ναµικής και ανοικτής αντόµασης, βα προµαλέσουν σᾶ- βαρά ρήγματα στους κόλπους του ΜΕΤΩΠΟΥ µε δυσμενή απατελέσµατα στην εκλαγική Προσπάθεια, Επί- πτωση που Βᾳ υποστούν και χρεωθούν τα δύ κώµµατα και όχη 'ΕΣΑΜ”. 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 55 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1883 ΓΝΩΜΗ Φίλη αναγνώστρια . Φίλε αναγνώστη, ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ και συνάµα σύηχρονΏ ἐντωπο βκοκεται σήµερα στα χέρμα σου. Ένα κράµα εφημερίδας και περιοδικού που το λένε “Ειδήσεις”. Οι “Ειδήσεις” λοιπόν, ὑστέρα απὀ επί- µονες και πολύµηνες προετοιμασίες και αφού προηγήθηκε εμπεριστατωµένη µελέτη και ἐρευνα ανάμεσα στην πληθύρα των εντύπων, τα οποία κυ- ψλοαφορούν στην Κήπρο, είναι γερονύς ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ μάλιστα που τα εγ- χειρήµατα στο χιήρο των’ εγχώριων Μέσων Μα- ξικής Ενημέρωσης κρίνονται παρακινδυνευµέν. Οι Ειδήσεις όµως τόλµησαν. Σίγουρα κάποιοι θα βιασθούν να επικρίνουν, ότι η παρούσα έκδοση γί- ηται σε περίοδο προεκλογική. ΤΟΛΜΟΥΜΕ να πούμε -- και δεν κρύβουµε τί- ποτε -- ότι το ένπιπο αυτό έχει και γμώμη αι άποψη. Γι’ αυτό δεν έχει να φοβηθεί κανένα. Παρόλα αυτά οι Ειδήσεις εἶναι έτοιμες για τη δική σας κριτική και τις δικές σας υποδείξεις. ΟΙ “ΕΙΔΗΣΕΙΣ” ετοιµάστηκαν, αφού προη- γήθηκε εμπερισατωµένη µελέτη και έρευνα αγή- µεσα στην πληχύρα των εντύπων που κι- κλοφορούν σήµερα στην Κύπρο, Φιλοδοξία µας, να παλικρθεί ένα κενό που υπάρχει στον ημερήσιο καὶ περιοδικό τύπο της Κύπρου. ΟΙ “ΕΙΔΗΣΕΙΣ” ὂεν θα εἶναι ακόµα µια εφη- µερίδα ή ένα περιοδικό στα τόσα που Μυκλοφορσύν στην Κύπρο σήµερα. Θα εἶναι το έντυπο που ὄχι ἔε- χωφίζει. Δεν αγνοείται η ύπαρξη στην αγορά Επι- τυχηµένων εντύπων, Επιδίωξη και στόχος µας είναι ἑνα νέου τύπου ειδησεογραφικό. πανόραμα της Κύπρου. Χωφρίς βέβαια να παραγγωρίξεται η ὑιεδνής υΠνή. ΟΙ “ΕΙΗΣΕΙΣ θα κυκλοφορούν μάθε Πη- ρασκειή. Μαζί λοιπόν μαι την ερχόμενη [α- ῥασιευή 29 Ιανουαρίου. ΛΕΩΦ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' ΜΕΓΑΡΟ ΜΙΤΣΗ Γ' -- 3ος Ὁμ, -- Γρ. 2οΑ ταν, ΚΙβ. 908 -- Λευκωσία τηλ. 00-38 Β8 Β7, 45 21 ή -- Φαξ. 02-38 88 3ύ Εκδότης: Εκδοτική Εταιρεία ΝΤΟΚΟΥΜΕΗΤΟ ἠτδ” Υπεύθυνος Έκδοσης: ΧΑΡ.Δ,. ΑΒΔΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Διεύθυνση: Διευθύνεται απὀ Συντακτική Επτροπἠ Φωτοσύνθεση --Σελίδωση: “ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ” μα κ αρα Ο ΕΚΔΟΤΗΣ: με εμας ον ο νο μεν μή Ούτε δάκρυα, ούτε αποχαιρετηστήριες αγκαλιές υπήῤξι Μέμιτσας γα να υποδΒάλει, ὕστερα απὀ ὅσα προηγήθηκαν, αν το περασμένο Σάδδατο στα Προεδρικό Μέγαρο, όταν μετέδη εκε[ο Τάκης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Γμόργο Βασιλείου, την παραίτησή του. ὃ φωτορεπόρτερ τῶν Ειδήσεων ήταν εκεί. Και απ ὁ-. Ρα(ΝΕΤΟΙ καισπύ τα δύσ φωτογραφικά σπγµιότωπα, χαμόγελα καὶ αμοιθαία υπόσχεση απ Τίσου εἶναι ο Ελλαδπης δημοσιογράφος Γμάννης Καρτάλης, Γράφοντας στη στη στήλη του στο Αβηναικόὸ Κυριακάτικο 'Βήμα”, πρὀθλεψεο ευλογηµένας, ότι γικητές κατὰ την πρώτη Κυριακή των Προεδρικών εκλογών στην Κύπρα Βα εἶναι οι Βασιλείου και Κληρίδης και επικρατέστερος κατά τη Δεύτερη Κυριακή θα εἶναι ο Βασιλείου, Μετά το άρθρα αυτό του Καρτάλη οιπερίτον ραδιασταθμύ ο Λόπος” επενεργούν Πάνα µετήσχει ο Κάρτάλης στο τηλεοπτικὀ του πρὀγραμμά που σντοήζει ο συμπατριώτης του, Πάνας Παναγιωτόπουλος. Μιερικοίπου απησύχησαν πατις προθλέψεις Καρτόλη, φρύντισαν . ώστε να µην επαναξηµοσιευθεί τοιιλάχιστο το άρθρο του, στις δικές τους εφημερίδες. α Ἠταν σοφή π Ενέργεκι των Εληρίδη. Κυπριανού καὶ Δικισαρίδη να µη σινοδεύσοιν τον Πρόεδρο Βαασλείοι κατὰ τς τελειπαίες σινομιλίες στη Νέα Ὑόρκη, Γισή αν πήγαιναν βα διατύπιυναν τς απόψεις τους επί τόποι! κα θα επωμίζοντο νες. Ἠσαν βέβαιοι ὅτι οἱ σινομιλίες αυτές θα κατέληγαν σε αὐάξοδο και βα ὄηκσμινετὸ η Βέση πως ότι ἦταν αχρείαστη ἢ μετάβαση εκεί τόυ Βασιλείου). Σργκιση τους προκάλεσαν τα αποτελέσµατα των σιαμιλών. Στριμώχθηκε η Άήκωρα πιέζεται επίμονα να υλοποιήσει το ψήφισμα {88 και τ Κυβέρνηση της Ελλάδας μιλᾶ πα Την καλύτερη εξέλιξή μέχρι τών! πα το κιπιριακάἁ. Ἐλα σαύρα που αναγκάζονται αι Κληρίδης , κυπριανοή και Λιασαρίδης να πείσοιην τον εὐσμο ὅτι απέτι κε ο Βασιλείσι. Μάλυστα σι Μιπρισνσε! και Βασιλείου μύνοιν ότι ο ΓΙ, τὸ Σμμβαύλιὸ Ααφαλείας και η Ελληνική Νιβόρνηπη, συστραεύονται µε τα Βασιλείου Πονι οὐηψά την Μύπρα, σε τοιῤκοποίηση”, α Προκαλεί ἐκπληξη ἡ σημειούμενη τόν τελευταίο καιρό σιωπή τα θεωρητικού των τάσεων για αποφυγή των συνομιλμῶν και τήρηση στᾶσης σναµονής μέχρις ότου ξημερώσουν μέρες µε καλύτερες συνθήκες για µας, Για Χρόνια ήταν κάτοικος στη Νέα Υόρκη σαν μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας να συναντῃ ΤΑ Εογράφος στον ΟΗΕ. Βοήθησε πολύ τον κ. Κυπριανού πομ ήταν Πρέσδραστης Κύπρου, στους σωτήριους χειρισμούς του. Η απουσία τοι από τις προσκλογικές µέρες που περνούµε εἶναι αισθητή. Πιο πλή απὀ την ηγεσία του Μετώπου. Μ. Δούντας µπορεί να καυχηβεί γιατην αγώνιστικότητᾶτου. α Γέμσαν α τοίχκα µε το σύνθημα του Μετώπου των Αγωνιστικών Διπάμεων Σωτηρίας Το Μέτωπο Εέφει κα Ὁ Πασχαλίδης μπορεί”, Πολή πετιηηµένα τα συνβήμα. Πώς Βα µπαροίκτε να µη Εδρει το Μέτωπο τη σωτήρια γραµµή και τους σωστοὺς χειρισμούς του κ. Κιπιρανού κατά τα δέκα Χρόνια της Προεδρίας του Πώς να µη ξέρει τα απατελέσµατα των αφωήστικών εξάρσεων του κ. Αμαπαρίδη που Ἶμα χρόῃα ζητούσε να µετατρέιψουμε, κάβε, σπίπ µας σε κάστρο ἡ των σιωμιστικών ἐνεργειῶν του κατά τα 5 χρόνια ποιι ἄιετέλεσε Πρόεᾶρος της Βουλής, α ΚόδεβΒαρωσιώτης που θα εκιητοποείτο για γα περιληφθεί στον κατάλογο τῶν κατοίκων της Αμμοχώστου, υπήρχε κίνδυνος γα δει ἀπ υπάρχει τώρα μεγαλύτερη δυνατάτηα να επιστρέψει στην ελεύθερη απὀ την κατοχή πόλη του. Τέτοια πράγµοτα για εκείνους που αντιστρατεύσνται τα µέτρα εμπιστοσύνης καιτο ψήφισμα Τ88 εἴναι επικίνδυνα. Προτιμούν να µην επιστραφεί σύντομα το Βαρώσι γιατί κάτι τέτοιὀ ῆα εἶναι ενέργεια του Σημθουλείου Ααφαλείας καιτου ΗΕ, πα Βα ευνγσήσειτην υποψηφιότητα τοι Βασιλείου. α Λέχθηκε και τοπ: Επιμένοιν και ο Μπακ και α Γκάλι και σοι Μεγάλοι του Σιβοήοι, Ασφαλείας και οἱ Ευωρωπαίο! πα να προχωρήσει τ Άγκυρα να υλοποιήσει τα µέτρα εμπιστασύνης περιλαμβανομένης πω της επωπροψής της Αμμοχώστου, ατὶ εωνοον την Άγκυρα. ΣΕ πόσο μεγάλα λάβας περιέπειΕ: ὁ Βασιλείου, ὅταν χειρίστηκε το Κυπριάκά µε τπόπα που ἐκτιμαάται απὀ τοι» Μενάλοις της γης και ὅεν απέρριµς τς ιπέες Γκάλι, τὸ ιμήφισµα {88 και τα μετρα εμπιστοσύνης ἄμστε να τὰ Βάλει µε ὅλα τον κὀσμῶ και να εἶναι αρεστὰς της Άγκυρας τοι Επαύκῃ Ντερκτὰς και τν ψνωστών Βούν ξανά µετάτις Ἱ4 Φεβρουαρίου. Αποκλειστικές φωταγραφίες κκλων στην πλευρά µας, Μια απὀ τις πρπεκλοκές υποσχέσεις τοι! υπισιηφίου Γλαύκου Μπριζ εἶναι ὅτι αν εκλεγεί Πρύεδρος βα αυξήσει τις έδρες στα Ὑποιρηικὸ Συμβούλια. Η ακήβεια εἶναι ὅτι δεν’ μίλησε ἵνα τέτοια πρόθεση του 5 κ. Κληρίδης δημόσια και φαίνεται ότι τούτὸ σιμιπερηίνεται απὀ τις υποσχέσεις πο δΐδει κατά τις καΤ' δαν σιπαντήσεις του µε προσωπικότητες απὀ τις οποίες εξασφαλίζει υποστήρίξη της υπομηφιότητάς του, Σμμπεραϊνεται επίσης και απὀ τις πληροφορίες τι ὃ κ. Κληρίδης έδωσε µέχρι τώρα υποσχέσεις πα ποιρήοπαήση σε 3 προσωπικότητες, που δεν περιλαμβάνονται και στοις. µιπστήρες απὀ τον ὑΗΣΥ. Καλά να πάθει ο Γιῶργας Βασιμείσιι, ἐαή ενώ τὸν θεωρούν μαέστρο στό µάρκετυκ αρνήθηκε να μπουρηοποιήσει μερικούκ, που! εβεωρούντὸ δικοί ται και Τώρα Βρίσκωνται στο στρατόπεδο τοι! Κληρίδη. ἩὮ Μίλησε ο Πρώεδρυς των Ψιλελευβέρων Νίκος Ρολάνδης κατα την αύξηση των νέων προὐπολκοῃσμών του κράτους στη Βουλή και αναφέρδηκε σε κάποιες επιφυλάξεις του αλλά προχώρησε και εἰπε ότι θα ψηφίσει τους προπολογισμούς. Εκαµε αἴσβηση το ότια κ. Βολάνδης, μίλησε γία άλλη µια φορά χωρίς τις γαργιτούρεςτης κομματικής σκοπιμότητας, και υπέδειξε ότι ξὐδεύήσυμε περισσότερα απὀ όσα παίρνουμε Ρίχνοντας το Βάρος στα τερᾶστια ποσᾶ που τὸ κράτος ὕαπανά για την ἁμινά µας, Βίξαμε τα Βέμα αυτό σε εξέχοντα μέλος της Επιτροπής Βικονομικών της Βαυλής. Είναι τα πιό σαΒαρὀ πρόβληµαποι µε απασχολεί είπε και συνέχισε ΤΙ µπαρείς γα κάμεις ὅταν στην Επιτροπή Άμυνας και στην Ε πιτρωπή Ὀικονομικών Βρίσκονται Εκπρόσωποιτου ΔΗΚΟ καιτης ΕΔΕΚ. Τόλμησε να μιλήσεις για περικοπή των δαπανών γιᾳ την άμυνα και τότε Βα αμούσεις ότι σου λείπει η σγωστικύτητα και ὐτι διακατέπεσαι απὀ ηττοπάβεια, μας λέγει.Δεν µένουμε ως εδώ καιτον ρωτούµε Τότε γιατί κατηγαράτε τον Πρόεδρο Βασιλείου ὅτι τάκοµε θάλασσα στα οικονομικά και αγέδασε ύψη το δημόσιο έλλειμα Δεν έχεις αντιληφβεί ὁτι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο μας απαντά. α Ενω γα να λπάται κανείς τον Ὑπουργὸν Εµπορίαι! και Βιομηχανίας Τάκη Νέμιτσα. Πρώτα ἀκουσε τη συµβοι]λή του νομκυή του και απεχώρησε απὀ τα Διοικητικά Συμβούλια των διαφόρων εταιρειών τοι, όταν Πρόεδρος τον διόρισε Υπουργό. Βέβαια ὅεν μπορούσε να κάμει να διαφορετικά. Όσοι ἔπναν Υπαιιργοί στο παρελθόν και ὁσα αναμένουν μελλοντικά τέτοια Βιορισμό ὅεν μπαραῦν να δσιιλεύσν σε δύο εκκλησίες µε κἰνδινο να κατηαρηβον απὀ ανταγωνιστές τους στον Εμπορικό , βιομηχανικό ἡ οποιωνδήποτε άλλο τοµέα. Τα ελικόπτερα απὀ την Πολωνία εργάζανται κανονικά. Οι ΠαλΜονζί πήραν σαν σοβαρό αντάλλαημᾶ της τµής των Ελικοπτέἡ, κ, μεγάλη ποσότητα ποσότητα κρασιών µας, που ένας θεός Εέρε τὶ 8α κάµναµε αν ὅεν ταπαιρναν αἲ Πολωνοί. Αντεξε τις επικρίσεις ϐ Νέμιπσας κἀποιων Βιλειτών και ιδιαίτερα κἀπονυν μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Βουλής παρά το ὅτι φάνηκαν αγνώµονες μερικό αγρότες πού σφελήθησαν απὀ την ἄγορά των ἐλικοπτέρων. Εκείνο που σι επικριτές του Μέμιτσα, Βεωροίῖν βέβαιο εἶναι ὅτι ὅεν Βα αντέξει τὸ χάσιμῦ ΤΟΝ μισθα! τοι αν Ὑπουκιγοῦ. Για 0 αποφευκχβεἰ τούτο σι υπᾶλληλα. των εταιρειών στις οποίες ἠσαν ἢ Διειθύνων Σύμβουλος ἡ ὑπδήποτε ἆλλο, ὅεν Βα τον αφήσουν οικονομικά εκτεβειµμένό. Από πληροφορίες µας φαίνεται ὅτι οἱ υπάλληλοι αωτά θα. αρχίσουν να κάμνοιν Ἡ αυτον έρανον. -- Γνωφίζσυμε απὀ πολλά χρῦ τον Τάκη Μέμιτσα καὶ δεν ΒέλΟΜΕ γα Ύΐγει για ἄλλη φορά στοχῦς μερικῶν και τον σιηῷβουλΝΜΕ να προσέξει το ότι πολλά σημεία τομ Προεδρικαἡ µας συστήµατος μοιάζουν µε το Αμερικάνικο, αήστηµα, Εκεί παραιτείτᾶ θχΙ µόνο Ὑπουρηὸς αλλά κπε οπσιοσδήποτε, αξιωματούχος του κράτους ὅταν αποδειχθεί ὁτι δέχθηκε δώρα , ἑπτωώ και μιαν οδο ντου λωφρίδα: Μπορεί να αντεξει οικονομικά ο Ὑπουργός Εμπαρίοι για τις Άγες µέρες Πού απαµένουν µέχρι τι Πραεδβκες Εκλογές. Κτίέουµε το μέλλον απ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ α ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ α ΟΙΚΟΠΕΔΑ απ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ .π. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ απ ΓΡΑΦΕΙΑ απ ΛΥΟΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Εσπα ΦἨΜΕΡΙΔΑ -ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΡΑ ΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝ ΡΙΟΥ 1 ο σ[ 5] | Σήµερα για πρώτη ορό είναι τόσο κοντά µας ΑΜΜΟΧΩΣ ΤΟΣ, ΑΧΕΡΙΤΟΥ, ΑΧΝΑ, ΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΣΣΙΑ, ΑΓΚΑΣΤΙΝΑ, ΚΑΛΟΨΙΔΑ, ΚΟΝΤΕΑ, ΛΥΣΗ, ΜΙΑΚΡΑΣΥΚΑ, ΠΡΑΣΤΕΙΟ, ΒΑΤΙΛΗ, ΓΠΙΜΠΟΗ, εως 6 ... Ποτέ πριν δεν υπήρξε χάρτης στο εδαφικό που να αποδίδει στην Ελληνοκυπριακή πλευρά ὅλα Τα Πιο πάνω χωριά Δεν πρέπει να αφεθεί αυτή η μοναδική ευκαιρία της επιστροφής στα σπίτια και Τις περιουσίες µας να πάει χαμένη. Μόνο η επανεκλογή του Προέδρου Βασιλείου εγγυάται την συνέχιση του αγώνα για επιστροφή και δικαίωση. ᾳπ Εμπιστεύομαι και Ῥηφίζω ΛΣΙΛΕΙΟΥ Πρόεδρος ὁῄων ὁῆων των Κυπρίων Κίνηση πολιτών της επαρχίας ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ για επανεκλογή του Προέδρου Βασιλείου

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Δύσκολοι καιροί για πρωταθλητές (2) Αθλητισμός 30p
Η άλλη όψη του νομίσματος 30p
Δύσκολοι καιροί για πρωταθλητές (1) 30p
Φως, πιό πολύ φως 30p
ΚΟΠ και διαιτητές σε νέα κόντρα Αθλητισμός 29p
Πάνε πακέτο οι ξένοι του ΑΠΟΠ 29p
Ο ΓΚΟΓΚΙΤΣ ΚΤΥΠΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ!!! Αθλητισμός 29p
Έχω AIDS... κι εκδικούμαι 24p
ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΕΜΕΙΣ Αθλητισμός 21p
ΚΡΙΣΗ ΓΑΜΟΥ 20p
Το Κανάλι της Γυναίκας 19p
ΚΟΥΖΙΝΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 18p
Ο,ΤΙ ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 17p
Θα είμαι ξανά Υπουργός Εσωτερικών Πολιτική#Δημόσιος Τομέας 16p
ΑΜΙΛΗΤΟΙ Λυσσαρίδης Πασχαλίδης 16p
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 14-15p
Οι δικές μας δυνάμεις κατέχουν την Αμμόχωστο και όχι ο Ντεκτάς 12p
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ Κυπριακό 12p
ΚΡΙΣΗ στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ιδιαίτερα στον τύπο Αθλητισμός 10p
ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΜΙΤΣΑ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Πολιτική 9p
Η ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πολιτική 8-9p
ΒΟΜΒΑ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΖΩΡΤΖ ΜΠΟΥΣ Πολιτική 8p
Η «ΕΣΑΜ» υποκαθιστά ΔΗ.ΚΟ. και Σ.Κ.ΕΔΕΚ Πολιτική#Δημόσιος Τομέας#Κυπριακό 7p
ΧΑΡΤΙΝΑ ΒΕΛΗ ΟΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πολιτική#Πολιτισμός 7p
ΕΙΔΗΣΕογράφος Πολιτική#Κυπριακό 6p
ΓΝΩΜΗ 6p
ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Πολιτική#Πολιτισμός 4p
ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ Πολιτική#Δημόσιος Τομέας 1-2p