ΕΑκοΣ Σελιδο- 2 “Ν οεύσης πε εοπες ϱ ΓΝ ΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ 1 ϐϱ ΚΑΛΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 4 ο κΟΛΟΜΓΕΝΟΣ Ο ΛΗ.ΣΥ. ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 ϱ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 5 ϱ ΓΝΩΜΗ, ΕΙΔΗΣΕογράφος ν υ ΗΠ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ “ΑΛΗΘΕΙΑΣ” Ἰ ϱ ΤΡΙΑ ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Πολιτικών Συνταμτών 8-0 ο κχκορίις ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΙΣΜΑ Οἱ ΑΝΤΠΙΑΛΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 υ Η ΣΥΛΛΗΨΗ Ν. ΣΥΛΛΟΥΡΗ Ἠὐ υ ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΑΛΜΣ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΛΗ.ΣΥ. 11 υ ΛΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ 10-15 ϱ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 16-11 Μου κάνουν πόλεμο” ϱ ΥΓΕΙΑ 18 ϱ ΚΟΥΖΙΝΑ και ΔΙΑΤΡΟΦΗ 10 ϱ ΓΥΝΑΙΚΑ. 10 ϱ το ΠΑΙΛΙ και ΕΜΕΙΣ 12 ϱ ΤΕΣΤΤΙα ΟΛΟΥΣ 24 ϱ ΟΙ ΑΛΛΟΙ... ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 15 ϱ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ | 26 ϱ ΣΤΕΦΑΝΙ Επι τέλους μαμά 16 ϱ ΟΡΟΣΚΟΠΙΟ 11 ϱ ΠΑΥΛΟΣ | Προβάλεται για διάδοχος 1 ϱ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. Όλα τα τηλεοπτικά προγράµµατα η) ϱ ΤΠΟΡ 1-41 ϱ ΜΑΝΤΟΝΝΑ Αποιαλυπτικές φωτογραφίες 32 (8 Έχετε πληρώσει τους λογαριασμούς σας. 31] αλιά οι ηγέτες γε- Μώπταν. ο πρι- τότοκος Ίιας του βασιλιὰ ἦταν ὁ φι- σικὰς διάδοχος στην ηγεσία µιας χώρας. Καλός ή κακός, ἔξυ- πνας ἡ ηλίθιος, µε ἦθος ή ανή- Βικος, ἠταν ὃ ηγεμόνας. Σήµερα οι πότες ἨΝνανται. Στο Δημοκρατίες οι λασαί, µε βάση κάποια διαδικασία, εκλὲ γοιν την πυεσία τικ» και τον ηγέτη τοις. Το πώς αποβαίψει κανείς πγὲ- της εξαρτάται απὀ διάφορο παράγοντες. Η πῃῃ και σ ιδιαίτερες εξαμεπκές πε- µριστάσεις παἰζουν σικνά απα- φασιστκό ρόλο. Ακόμα, χα ρισµατικὲἐσ προσωπικότητες αναγνωρίζονται και ὅη- μιουργούν ηγετικές Φυ- σιαγνωμίες, το τὶ χαρακτηρίζει τον ηγέτη εἶναι κἀτι που ποικίλλει ανάλογα µε τς απαπήσεις κάθε λασύ και κἀάθε εποχής. Ενεῤγητικύτητα, ευφυῖα και χαρακτήρας, εἶναι απαραίτητα προσόντα για ένα ηγέτη. Λε- πτομερέστερα απαπείται απά ένα ηγέτη φυσικἠ και νευρική μγεία, «ἀκεραιότητα, εν- Βουσιασμός, απη- Φααιστικότητα, αἰσθημα ευ- Βύνης και πίστη. Βέβαια την ηγεπκή προ- σωπικότητα δεν μπορείς να την καλοπιάσεις. Δεν µπο- μες να βάλεις σε καλούπια την χαρισματική προ- σωπικότητα. Ὑπάρχει πάντα σιπκεραπιός κα ισοῤραπία ιδιοτήτων και σε κἀθε πγετικἠ φιπογνωμία συνυπάρχοιν πνωρίσµατα, πο ποικίλλουν, και προβάλλανται ανάλογα µε τα βαθμό επικρἀτησής τους, Και αιπό διαφαίνεται απὀ την παρακολούβηση της ζωής και του ἐρου των ηγετών. Γι από μαι τα πιο πάνω απο- τελούν τα απαραπητα, τα μµ[- Ἡμοιμ προσόντα, παι ένας ηγέτης πρεπει να ὑιαβέτει. Για να λέγεται ηγέτης. ε Ἀίγες µέρες ο Κυ- πριακός λαός ΕΠι- λέγει τον Πηγέτη τον! τον ἀνθρωπα, απὀ τς απα- φάσεις του οποία θα εξαρ- τηθούν το μέλλον του τόποι κα Ὁ τρόπος ζωής των πο- λιτύν, Τον ἀνθρωπα, πο! πρέπει να αποτελέσει το ὑππατα κ- ταφπις του κάθε αδνατοι, ασήµαντου και σώμα! πο- Ντη. Ταν ἀνβρωπαο, που πρέπει να κάνει τον πολίη να α- σθάνεται την κρατική ᾗἹπα- ῥρακήα σαν ελπίδα και προ- φυλαξή του. τον ἀνθρωπα, πο οβείλει να εξανβρωπίζει το νόμο και την απρόσωπη, ψυχρή καὶ ἄψμχη κρατική μηχανη. Ο καθένας ἐχει υπέρτατο κα- Βήκον και (κμστη υποχρέωση να προβληµατιαβεί σοβαρά. Προβληματισμός και σκε- πτκµισμός εἶναι τα απαραίτητα εφόδια τοι κάθε σινειδητού και υπεύθυνου ψηφοφόροι. Η προσωπικότητα του κάθε ΙΝΟΨΗ ΜΙΑ 0 ηγέτης μετριέται την ώρα της αρἰσης μποιμηφίοι εἶναι τὸ πρώπτιστὸ κριτήριο. Πρώτα εγκρίνεις τον μαντατοφόρο και ἐπειτα τὸ µή- νυμα. Αν απορµίπτεις τον κἠ- ρυκα, το κἠρυύγμα εἶναι πε- µπτὰ. Τα παρελθόν και τα έργα το! καθενώς αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής. Τα μέλλον του. καθενός εἶναι γραμμένο στο παρελθόν τοι, λέει µια παροιμία. ιπροστάὰ στο λαπὸ Βρίσκονται σήμερα τρεις υποψήφια, Μεταξύ τους και ο Γκ. Γλαύκος Χλη- ῥίδης. Είναι δικαίωμα τοι κι- µίαρχοι λαού να εγκρίνει ἡ να απορρίψει τον υποιµήφιο τοι) Συναγερμού και τοι κ. Βο0- λάνδη. κρίνοντας ταν πρώτα σαν άτομο και ἐπειτα την εξαγ- γελμένη {ἡ πολιτική του, Για χίλιους λάγους Βα µπο- ρούσε κανείς να απορρίψει ταν κ. Κληρίδη. Κι ο καβένας απ' αιτούς τα» λάγους θα µπο- ρούσε απὀ μόνος τοι να απο: τελέσει λάγο απόρρης, Πόσο μάλλον όλοι μαζι Οι τελειπαίες [μόνο] προ- εκλογικὲς µεταμφιέσεις τοι κ. Κλημίδη, πείθοι κάι τον πια ῥύσππιστα πολίτη αιπού το τόπο ὅτι. ο εκλεκτός του κ. Χρυσόστομου Σοφιανού ὧεν Διαθέτει τα προσόντα που θα μπορακαν να τον Ὑπ- µακτημίσουν ικανά και αξιό- πιστο ηγέτη, Μήπως ὁμίής και τα έργα και οι ηµέρες του αφήνουν οποια- δήποτε ἄμφιβολία για τὴν πο- λιτπκή τοι σινέπεια εν µπΏ- ρούσαν να γραφούν τόμοι Ἱῃπα τς αδιμαµίες, τις ασινέπειες και τς ελλείψεις του κ. Κλη- µίδη. Δεν υπάρχει ὅμως οὖπε χρόνος, οὗὖτε ώρας, οὖτε λόγος. Αρκεί µόνο να Βι- μηβούμε τί ἐλΕΥΕ ο ας Πα τς ἰδέες Γκάλι και τ λέει τώρκι. Ας΄ θυμηθούμε το άρθρα του τον Μάο του 1938982. Ἔπι- κιδυνες εἶναι οι φωνές που ακούγονται ὑτη ἄική µας πλευρᾶὰ για απόρριψη της ἑκ- θεσης Γκάλι και του Ψη- φίσµατας ΤΠ. ΤΙ ἐλΕΥΕ παλαιότερα γα τον Πρόεδρο Βασιλείου και τί λέει σήµερα. Συμφωνώ µε την πο- Ἁπική Βασιλείου”. ({Σι- πέντευξη στον Αγώνα 19.31.1980]. Ας΄ θυμηθούμε πο τοποθετήσεις του πα τα ὅά- λοψα. Ξεπερασμένη ὅμπι- δικασία ο διάλογος, έλεγε το 1983, ενώ το 1983 εδήλωνε: Και πάλιν η πολιτική του δια- λόγου θάλλεται. Με µανία. Με επιπολαιότητα. Με απε- µισκεψία”. Και στην ἴδια δή- Νωσή του έλεγε Ίια το Δη- µοκρατικό Κόμμα και τον Πρόεδρό του, που σήµερα ΤΟΝΟ εκλιπαρε Πα σι- ηκυβέρνηση: Ὁ Πρόεδρος του ΔΗΚΟ δεν εἶναι τίποτε άλλα, παρὰ πρόεδρος ενός φῦί- νοντος κόμματος. Υπάρχει λόγος να Εα- νἀθυμηθούμε τα ὁσα ο κ. Κλη- ρίδης καταμαρτυρεί στην 'α- τἀβεσή” τοι στο Μακάριο και που δεν τόλμησε ποτὲ να τα πει ζώντος τοι Μακαρίου, Ἡ τῃ στάση του ενάντια του Γρίδα.... Ο ηγέτης και η αρετή του µε- τριέται την ώρα της κρίσης. Όχι εκ τοι ασφαλούς καὶ εκ των μστέρων. Αν την γκι της κρίσης, της διαμάχης και του κινδύνου, ἔχει το θάρρος να σηκωθεί, να στοικηθεί και να μετρηθεί µε τὴν ὀρβότητα των Βέσεών τοι και το θάρρος της γνώμης του. Και ὄχι την ώρα τοι! ὑπάαπτομι σιυμ- φερονταλογικού υπολαῄσμου, ο κάθε αδι]- πολίτης, ασήµαντος, νατος και ανύ- νομος πολίτης αυτού. του τόπου, θέλει προ- στάτη τον Πρόεδρό τοι), κι Οχι προστασία ... ἀπὸ τον Πρό- εὗρα τσι. Ως Βεαμύς ται προεδρικο) αξιώματος χρειάζεται πρῦ- στασία απὀ τον Πρόεδρο, Να όχι α Πρόεδρος προὔτασα απὀ το Βεσιὸ. Ονπε ταπιση προσύππων μαι θεσμών ἔπι- τρέπεται. Για ὅταν τα πρὀ- σωπα πέφτουν, π πτώση τος παρασύρει και τους θεσμούς. Και η πτώση των θεσμών εἶναι πο πιο πολλές φορές, μοιραία Πα τους λασ]ς. ΔΑΙΔΑΛΟΣ Παρεῄδὸόν αι Μέππον ϱ Υπόσχεται επιστροφή στα παλια. ΕΕΣ Εμ αν παρα ο ο ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ίκς] | 9 Θέλει να κυβερνήσει τη χωρα µας µε 74χρονη πείρα και γερασµενες δεες. ϱ Βλέπειτο µέλλονμε τις εµπειρἰες του παρελθόντος. ϱ Υπόσχεται κυβέρνηση του στενού Του περιβάλλοντος. 9 Εφερε εκσυγχρονισμὀ και ανανεωση. ϱ Εχει σύγχρονη σκεψη και ευρωπα[- κούς οραματισμούς. ϱ Λ/πορεί να οδηγήσει την κυπρο στο 2000 και στην Ευρωπη. 9 Είναι Πρόεδρος ὅλων των Κυπρίων. 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 38 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1983 ΕΙΙσα ’ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Παμε ή 53 ΙΜΝΟΝΑΡΙΩΣ 1990 σε ο μς ασσρ σμμσαα ισα ας 6] Βουλευτής πληρώνει ξένους ΚΑΛΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΘΚΛΕΙΣΤΙΚ ε µια πρωτοφανή σε ήθος και περιεχόµενο ενέργεια σε βάρος της πατρίδας του, προέβη βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού” ποι! τα τελευταία χρόνια ανέλαβε ως ο µέγας προστάτης της άμυνας της Κύπρου. Ο βουλευτής αυτός πήγε πρόσφατα στην Ελλάδα και προσφέροντας ακόµα και χρήματα, επιχείρησε να συγκεντρώσει στοιχεία που θα βοηθούσαν να φάει, ὁπως ο ἴδιος αρέσκεται να λέει, τον υπουργό Άμυνας κ. Ανδρέα Αλωγεύτη. Η πολεμική του βουλευτή αιπού κατά του κ, Υπουργού, άρχισε τα τελευταία χρόνια και έχει ελατήριο, όχι το γνήσιο ενδιαφέρον για την άμυνα, αλλά οικονομικά συμφέροντα ια τα οποία θά δοθούν επεξηγήσεις στη σινέχεια του ρεπορτάζ. Τον τελειπαίο µαιρό η πολεμική του Βομλειτή, εντός και ἑκτός Βομλήςσ κατὰ τοι κ. Αλωγεύτη εντείνεται. Σπεύδοντας να Εκ- µεταλλευτεί και την προεκλογική περἰοᾶα, ὁ ᾖβοωλειπής ανα- λαμβάνει πρωτοβουλίες πα σα- γουρα ζημιώνουν και το Κάμμᾶ του, μα που ενεργεί προσωπικά, ελπίζοντας ἅμως πάντα ότι θα πε- πῖχει να εμπλέξει στην προ: σπᾶθειά του αυτή και το 'Δη- µοκρατικό Συναγερμό’. Πρόσφατα ο βουλειπής, µε γε- µάτο τα πορτοφόλι τοι, πήγε στην Αβήνα µε σκοπό να πλη: βώσει ία να αωγκεντρώσει στοι- χεία ποαι Βα στπίαν τις κη- τηγορες του. πα δήβεν ατασθαλίες στα Ταμείο Άμυνας καὶ να αγηρά ακατάλληλα οΠΛΙ- σμοιι. ἔτην Αθήνα εἶχε επαφές µε αν- Βρώπους που νόμιζε ἅτπ Βα τον βοηθούσαν. ΕἰδΕ δη- μασιογράφους, εμπόρους ἁπλων, ἐν ενεργεία αξιυμαπκούς ταυ ελ- ληνικαύ στᾳαταύ ποιι ακετζανται µε την Κύπρο και ἀλλους, Πῃς- σπάβεια να ἔχει επαφές και µε την Επίσηµη πλευρά απέτυχε, ' αυτό ο. μρυς βαυλειπής πιέει τα µένεα κατὰ της Μέας Δη- μοκρατίας”. Ενδεικτικἁ αναφέρουμε μεριμά ονόματα απ᾿ αυτούς ποι α Κὺ- πριος βουλευτής εἰδε στην εξόρ- μησή” τομ Συναντήθηκε: α Με τον οἨμμαπόὸ ὅ- µοσισγράφα του ΞΚΥ Κα- καουνάκη. Ὁ Κακαουνάκης είναι γνωστός, ὕη- µοσιαγράφος µε ιδιαίτερες Επιτυχίες στον τοµέα τις ερευνητικής δη- µασισγραφίας. α Με τον ἐμπορο ὁπλων Λια- κουνάκα, ιδιοκτήτη της εται- μείας ΑΚΩΝ. ν Με το Βασίλη Βητζιλαία, επίσης έμπορο ὁπλων, εδία- κτήτη της εταιρείας ἄἰσβαί Τμιάε. ὢ Βητζηλαίος υπη- µέτησε στην Κύπρο επί κοι]- ντας ὡς ανώτατο στέλεχος τής ελλαδικής ΚΥΠ πιι δρούσε στα νησί την εποχή εκείνη. πΝν.α α συναντήσεις εἰκε επίσης µε αξιώωμητικούς του ελληνικοί! στρατού, τα ονόματα των οποίων κατέχουµε αλλά αποφεύγουμε προς τὸ παρόν Δημασίοποησή τοις, µια και αἱ αξιωματικοί εἶναι εν ενεργεία. α Τέλας ο βουλεπής απο- πειράθηκε να δευβετήσει συναντήσεις, και µε την επί- σηµη Ελλαδική κυβερνητική πλευρά, κάτ ὅμως που ὧεν μπόρεσε, σιαντώντας πλήρη ἄρνηπη, γεγανός ποι! τον ἔκανε να τα Εχει µε τα κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας”, πατὶ δεν τον βοήθησε στις προσπάθειές τοι, πως και προηγουμένως ανα- φέρθηκε, η σταυροφορία αυτή του βοιυλειπή τὰ! Δημυκματικού συναγερμού”. έχει ελατήρια κά- βαρά προσωπικά που αχετζανται ποφαλώς µε οικονομμά συµ- φέροντα, Πµμόσωπο του στενού ο0- κογενειακού περιθάλλαντας του Βουλευτή επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να καταστεῖ 5 µεσάζων µέσώ του οποίοι το Ὑπουργείο | Άμυνας της Κύπρου, θα προ- µηθεύεται τον οπλισμό της ΕΒνι- κής Φρουράς. Ώμως το Ὑποιρηείο, σταβερὀ στην πολιτική που χάραξε απὀ την αρχή που ανέλαβε η Κυβέρνηση Βασιλείου, πα απευθείας προ- µήββα απληπια! απά τς Κκ- τασκευώστριες εταρείες δεν έδωσε την ευκαιρία Ἱῃα εὔκολο Και γρήγορο πλουπισμό, Από εδώ λαι- | πὸν ορμώμενος ο κ. βοιλειπής επιχειρεί λυσσωδώς τα τελευταία χρόνια, Χρησιμοποιώντας κάθε µέσα να βρει τρωτά στα υπο /εο Άμυνας για να πλήξει τον υπουργό κ. Ανδρέα Αλωνεύτη. Η αποστολή πο ανελαβε στην Ελλάδα, ήταν η κατάληξη στο τε- λειπαίο σκαλοπάτι τῆς κά τρακύλας, του χωρίς ὠστόσο να μπορέσει να ειροδιαστεί µε οποια- δήποτε σταχεία. Αντβετα εμείς είµαστε σε θέση να αποκαλύψοι!µε στη συνέχεια κα άλλα στοιχεία γύρω απὀ τη δραστηριότητα του Ν. βαλεή α.α ΔΕΝ Πικραμένσι και Χολωμεένοι εἶναι οἱ επιτελείς του Λη- µακρατικού Συγαγερμού”, Πατ η και ματ επέκταση η Ελληνική κυβέρνηση αμρνήΒηκε πει σματκά να ἑἐλβει αρωπγᾶς στην πολεμική που α ΔΗΣΥ ανέλαβε κατά του Προεδρουι Βασιλείου, ιδιαίτερα στὸ εβΒνι- κὀ έμτ. Εἶναι Ἠμωστὸ ὅτι μαι προ- σωπικά, ἆ Πρωβιπισυργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μπαστηρίζει πλήρως και σιιµ- ψωνεὶ µε την πολιτική γπαμμή ποι ο Πρύεδρας Βασιλείου πκολαυΒεί στα κυπριακά, κάτι πο µβχρι πριν δύο µήνες Νέα Δημοκρατία” ΒΡΗΚΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Χοθωμένος 0 ΛΗ.ΣΥ. µε τή Νέα Δημοκρατία ἐπματτε σε απόλυτα βαβμό και ο Πρόεδρος τοι ΔΗΣΥ κ. Γλαύκος Κληρίδης. Έτσι δεν ἦταν ἑατὸ ο κ. Μη: τσοτύκης να επιτρέπει στον επιπὸ τοι ἡ αξ στελέχη του κὐμματόὸς του να αναλωθούν σε εκστρατεία κατὰ τὸ κ. Βασιλείου, παρά τι Εκ- κλήσεις τοι! ΔΗΣΥ. Με τήν ἄρνηση αυτη της Νέας Δημοκρατίας”, ᾱ επι- τελείς τω! ΔΗΣΥ σιράφηκαν προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και πρασωπικά του Προέδρου! του Κιήμάτος κ. Ανδρέα Πα- πανδρέου, Είμαστε σε Βέση να απη- καλύκμόιµε ἆτ. πριν τρεις βδομάδες περίποιι, ανώτερο ατέλεχως του ΠΑΣΩΝ ἠλβε, προοκεκληµένος του ΔΗΣΥ στι Λευκωσία για επαφές µε την Πγεσία του κόμματος. Μια τομλάχισταν «σἰσκείη ΕΝΕ σε σπίτι στελέκαικ. τοι! ΔΗΣΥ στι Λεικυκήα, στην παρουσία και τοι Πμπέδροι τοι Δημοκρατκοῦ Συ- ναγερμού” κ. Γλαύκου Κλη- ρίδη. Φαίνεται ἁμως ἅτι οἶπε η προσπάβεια αυτή του ΔΗΣΥ δεν κάρπορύρησε, παρόλο που κύκλα του κόμματος άφησαν να διαρρεύσει ὁτι θα εμφανιστεί σύντομα συ- ηέντευξη Ανδρέα ἍᾖΠα- πανδρέου σαι ἍὉὉι- λελεύθερα”, µε την οποία Εμµέσως θα προκρίνεται η ανάγκη αλλαγής κυβέρνησης στην Κύπρα. Ιδιαίτερα αι τοι «ΔΗΣΥ Ἐα ἠθελαν να απο- σπἀάσοιν δηλώσεις εξ Ελ’ λάδος και ιδιαίτερα απἁ πλει!. ράς ΠΑΣΟΚ σχετικά µε το τε- λευταίο ψήφισμα τοι! Σωμβουλίου Ασφαλμείας του ΟΗΕ 788, για το οποίο ο ἴδιος ο κ. Παπανδρέου ανα- φέρθηκε σε θετικά στκεία που περιεχεΙ. Πάντως, τόσο ο ΔΗΣΥ, όσο και τα κόμματα του Με τώπου” φαίνεται να απο τογχκάνοιν να εμπλέξουν τς Ελλαδικές πολιτικές δι νάμεις στον προεκλογικό αγώνα της Κύπρου και δναί- τερα νά τς σιστρατεύσουΝ στην πολιτική τους κατά τοι! Προέδραι Βασιλείου. μα επτο τς ππἝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΩΤΟΣ ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πρόεδρος ῥλων Των Κυπρίων ταθερὰ πρώτος στις προ- τιµήσεις των ψηφοφόρων και μάλιστα µε µεγάλη ὅδα- φορά, Εἰναι ὁ ανεξήρτητος υποψήφιος Γιῶργος Βασι- λείοιή Από αποδεικνυέται απὀ το ἄμπερο υκάλοπ της, εταιρείας ΚΕΜΑ, τα αποτελέσµατα του οποίου δύθηκαν και στη δημοσιότητα. Ποσοστό ἅμβν, στο Βασιλείου, ἀδ ην στον Κληρίδη κα 2238 στον Πασχαλί- δη στον πρώτα γύρο, δίνει το ΚΕΜΑ, σε πραβλμίμεις ποµ έκαμε µε βάση την τε- Ἀειπαία τοι δημωσκόπηπη, πο! διΕνεῃ- πήβη σε παγκύπρ κλίµακα μεταξύ 1] μαι οῦ Ιανουαρίου. Όι προβλέεις έγιναν µε καταναµή των αναπαμάσιστων ἵτα ποσαστύ τοις φτάνει στο 9 3, τη σιβητεκηµένη χρο- υκή περίοδο] και µε την προπόθεση ἅτι δα συμπεριφἐρθὀύν µε τον ἴδια τῃάπα ἁπως: και οἱ αναποφάσιστοι στις τελεππίες βαειπεές εκλογές. Τα δείγμα απατελείτα απὀ 993 ἄτομα, τα οπαα Ελ ηκαν µε τη µεβσῶο της ππαας πολισαβπκής στρωµατο- ποιηµένης δειματοληκας και κάλίλµε τα αὐναλα το εκλογικού σώματος, τὸ- σὰ στις αστικές ὅσα και στις ημιτηκὲς και αγροτικές περισχες. Εκτᾶς από τις τέσσεπις πόλεις επιλέγηκαν τωχαία επτά ημιαστικά κέντρα και 53 χωριά µε πιβανώτητα επιισγής ανάμεσα στα πλικακπιό τοις. τοµζεται ὅτι σε κάθε οπίτι επιλεῦ- ταν μόνα ἕνα ἀτόμα µε, τιαία ὄειγμα- πολημκα. Η συμπλήρωση τῶν εητηµαταλο- ών ἐΛΝΕ µε προσωπικές σιρτεύ- ἔως, Ὅσον αφορά τς ερωτήσεςς Πεκ! σχετίζονται µε πην προτµηση στις Προεδρικές Εκλογές χρησµοπσήβηκε και Εεχωριστόὸ ηφοδελτιο ἅπωι ᾱ Ἐριυτούµενος σμππλήρκυνε απὀ µύνος του τς προτιµήσεις τοις και στη σνὲ- χενι τα ἔρκνε σε κλειστή κάλπη, Για την αντιπροσώτιεικπη του δείγµε- ος πέραν της ταας δειγματολη- μας, τα σταχεία ἔκουν σταθµιστεί µε βάση την ππῄκπική δομή, δηλαδή την ηλιμα, φύλο καὶ γευῤραφική κατανομή του πληβισού. Επίσης το δείγμα εἶναι αντπροσωπειπικὀ µε τῃ ἄύναμη το κά- βε κὀμισος κατά τις τελειπαίες βοι- λειπικὺς εκλοέης. ΑΜΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ µοσκόπησης, Σιηκεκρµένα ὁᾱ κ. Βασιλείου τον πρώτα πο σιηκεντρώνεα το 3 ἴα το Εκλομκού σώματος και ακολουθεί ακ. Κληρίδης µε Όθδὰ κα ο κ. Πασχα- λΙδῃς µε 135. Εάν τὸ Β εἶπε ὁτι ῆα ρίξει Λεικό μα τὸ ὑπολαπὸο 9 ἄεν εἶχε ακὐµή απικρασίσει προς την επιλογή υπμή- ψίοι. Η ανάλυση των αποτελεημάτων κατά φύλα, περιοχή καὶ µεταξύ Εκτοπισµέ- ψών κα µῃ. ποῤικπάζει τον κ. Βασ: λείος νὰ προήμεπαι τον κ. Κληρίδη α- αβητά µεταξή ἁλιων των ομάδκυν. Δείπερος γύρος Ὅσαυν αφορά Το δείπερο ρα, οἱ ερωτοµενοι χοπ δύο ψηφοδέλπα µε δύο ξεχωριστούς συνδυασμούς. Ὁ πρώτος συνδιασμός ἠταν µεταξή Βασιλείου μα Κληρίδη κα ο δείπερας µεταξή Βασιλείου κα Πα- σχαλίδη. Μεταξύ Βασιλείου κα Ἀληρίη, ο κ. Βασιλείου παρουσιάζεται να πρσηγεἰ- ται κατά 11 ποσοσπαίες µονάδες, Σι- υκεκριµένα απὀ το σύνολα των ερὠτῃ- Βέντων, 44 δα ψήμισαν Βασιλείου κα {βα Κληρίδη. ἀπὸ τοις ιπόλάιπσς το 11354 εἶπε ὅτι 8 ρίξει λειμό και το α {θὰ ὁπι δεν εἰχε απυφασίσει ακόµη, Ὁ κ. Βασιλείς πσηήται σταβερᾶ . κ. ΚληΡΙδη µεταξύ ἁλιην των σμή- το πληβηιού µε µεγπλώτερη η µεταξή των γναικών και τοι αηγραπικού πληθυσμού. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Με την ιπιοβολή και επίσηµα των υποημιοτήτων των τριών μονσμάχων σωσηκά στην τελικὴ ευθεία της πρσε- κλογικής περιόδου, Απά τα γραφεία Τύπο ων Ηπαµη- φίων πραέδρυν, ανσκοινώθηκαν οι προσωπικότητες που θα προτείνουν κα Βα υποστηρίξουν τους Ίρεις πα: ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ ην υπειμηφύτητα τοι κ. Γλαύκου Κληρίδη προτείνει στο Γενικό Ἐφαρο Εκλονώ ο αναπληρωτής πρὐεδρος του ΔΗΣΥ Γμαννάκης Μάτσης κα θὰ µποστηρίξουν οι ακὐλουθοι Νίκας πα: λάνδης, πρόεδρος κόμματος των ι- λελεβέρων”, Γεήργος Ιωαννίδης, πρισην υπουργός Εσωτερκώή/ της κι- Βέρνησης Μακαρίου, Μεγαλίνη Ἆρι ἀτοφδοι-ΑΔράκου αδελφή του ἧρωα της ΕΟΚΑ Μάρκο! Δρόκοιή, Τάκης Ει- δόκας, πρώην πρόεδρος του ΔΕ, Πρῳ Μιταίδου, Γεύρμος Τομπόζος, πρώην ΝΕΜΙΤΣΑΣ: Δικαστικά διαβήµατα κατά Κληρίδη Έτσι ηµερήσεο τύπο της 201.199 ὁ κ. ΓΜήκος Κληρίδης σε απάντηση οκ. Κληρίδης απέφιης ν’ απαντήσει αξ μα προφανή προσπάθεια ν΄ αποσιωπτή- είχε Εεστοµίσει ενανΏον µου ἡ ὄντως φοβάται τη δικαστική αντιπαράβεση. Εν πάση πεαπτώκπι, εἰὺ σωαμένεται ακόμη η απάντηση του κ. Κληρίδη στα πιο πάνω, ἐπυ ἠδη δάνει οδηήες στους δικηγόρους µου να Προεταιµα στοῦν Ίνα τη λήλη των εν δεικ όμε ών δικαστικών ἑναβημάτων εναν παν του κ. Κληρίδη για όλα ὑσι έχει πει Εναν μοι µε βάση τη ρητή δήλωση του ὅτι δεν θα επικαλεστεί την προστασία πο! τοι παρέχει το βοιλειπικό αξμυμᾶ. πουργάς Γευρίας κα Φιπικών Πό- ρων κα αρχηιός της ΚΥΠ στην κιβέρ- νηση Μακαρίου, Ανδρέας Αγγεκόπυι|- Δας, Γενικὸς Γραμματέας τὸ ΣΑΠΕΛ και Σόφη Φοι πό) ΓΙΠΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πρόεδρος ἁλιαν των Μωπρίων. Αυπή πταν η ᾠφιλοσοφία και πρακτική τοι! Προέδρου Βασιλείου κατή την πειταε- τὴ διακἠριξή τος. Αωτό εἶναι και τὸ µή- νυμα πο! εκφράζοιν οἱ ἀνβρωπα που µε ιηλό αἰσθημα περηφάνεας καὶ Εἰ- Θύνῃς υποηράφαιν και υποστηρήζον την υποβολή υποημλότητα του ανε- Εάρτητου υπαμηψίσι Προέδρου Βασι- λείου, Πρόσφωες, καλλιτέχνες, ιερείς, γονεᾶς και σ/ενείς πηρώων, επιχειρῃ- µατίες, εργαζόµενοι, ναίκες, νέσι, αντιπροσωπεύουν τον κὀσμ τπτ Ιππρο πολι θέλει τον Πρόεδρο Βασιλείου στό ανώτατο αξίωμα πῃς ὑπμοκραπας νά τη συνέχιση μαι ολοκλήρώκτη Τσι! βηοΗ τοι. Πρότεινε: Παήκυς Τοέντας, ἠήμαμ- χος Καραβά, Ὑποστήριξαν: Ορθοδοξία Ψαλνὰ, αγρώπσσα, αδελφή του Πρωα της ΕΟΚΑ Χαμάλαµπου ἸΜούσκαι, Αι- δεσιμήτατος Παπαλάζαρας, πατέµας δίµ νέων πο ἔπεσαν µαχόµενα πα την προάσπιση της Δημοκρατίας κατά τι ὀιάρκεια Ἰωι πααξκοπήματας, Ἐταύρας ταύροι, κο ώπολόγος, δη- μασηράῴὀς, πρόεδρος του Συµβαιι- ἀίαι. Ειδικές Τέπνες Κήπραι, ΗΝας Ἀμιστοψή, Ἀωπστής, µέλος της Μάρω νίπκης κοινότητας, ἠάκης ΓΠπαδύ, ποιως, επιχειβυµατας απὀ την ἀμμό Χωστο, ἠξιπιηνα ΠΜπεμµπεβελη, πΒαπαιός, Ανδρέας ὀιαρτδης, πριή- τεργάτης, του Σωμδικαλιστικού Μινήμα- τας, Αμ. Γιῶργος Ευρισκίζς, ειδικός νεφροχιρούργος, δειβυντῆς ται Π- ῥασκευσίδιου Μεταμοσιευπικού ΚΝὲ ντρου. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ την ποημηφιἁτπτα Του κ, Πασχάλη Πασχαλίδη υποστήρέον ο πρὀεδρσι τοι ΔΗΚΟ και της ΕὼΞΜ κ.ε. Κυπρισπωτ! και Λισαρήδης, π. πρὀεόπως τα Σιή- µατεου Πσῄκήπρια Παπεία Αγάπης Αµ- ἁπισκύπου Μπκαρίου ᾖ- Ὀυμάλα Κομκίνοι, και εκπρώσώπο των προ σικρωρή, των πα κώλλήν, των πρν- ὧν και των ρώσων του Ἰ8πξ-ΠΗ Μεταξή απών ποι μποστήραν την μπαψηψιάτητα Πασχαλίδη εἶναι κα ω ὁημοπιογρώόφος Ανάμεας Καννά- βῦς απὀ {η Φεβρουαρίου 19000 τόνους, 480 µετρα μήκος! γνωστό για την ευστάθεια του Ὑπερπολυπελείς καμπίνες µε ὀλεστις ανέσεις για 800 επιβάτες ΚνΝηματογρόφος/Αμφιθέοτρο 250 Θέσεων, 2Πισίνες, 5 µπαρ. ὃ σαλόνκα, Βιβλιοθήκη, καζνο, καταστήματα αδοσμολογήτων, γυμναστήριο, σάουνα, μασσάς, μίνι- γκολφ, κομμωτήριο, πλυντήριο, νοσοκομείο, αἴθουσα παηρηδιών να παιδιά, σύστηµα δορικρορικής τηλεφωνίας και ολα τα υπερ γκρονα σωστήµατα πλεύσγις, ΦΑΝΠΤΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΣΑΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, 2ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΙΑ ΑΙΠΠΟ - {σου µήοει͵ ΙΜΕΚΜΦ ο] ΚΑΙ ΤΩΡΑ ο Με ΜΗΕΤΟΦΦ ροκ σα Αποθέωση στις Κρουαζσιερες ΚΑΘΕ ΤΕΙΑΡΤΗ ΔΗΜΕΡΗ ΚΡΩΥΑΖΙΕΡΑ ΓΙΑ ΑΙΠΤΠΟΚΑΙΑΓΟΥΣΤΟΠΟΣ ΚΑΕΕ ΣΑΒΒΑΙΩ 2ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΨΙΕΡΑ.ΓΙΑΑΓΙΟΥΣΤΟΠΟΝΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ο να τλριοἳ 1990 ΕΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Η εφημερίδα -- περιαδικΟ ΓΝΩΜΗ Η άψογη στάση της Αθήνας Το ὅτι ο τόπος ὑμέρπεται Νρίσµες στιγμές είναι κοινά αποδεκτό, Δεδομένα επίσης και ὅεν μπορούμε να τὸ τΏῦ- ποποιήσοπµε, εἶναι ὅτι σ' αυπές τις κρίσιμες τιμές ἴπι- νέπεσε να ἐχυυμε και την κικπκραία έκφραση της ὁὅη- µοκρατίας, το εκλογικό δικαίωµα του πολίτη να ἐπιλέξει τον Πυὐεύρο της Δημοκρατίας, Η προεκλογική περίοδος προχικκί ὅπως προχικκί, ἡμιμά σε νενινές γραµµές. Αιπό πο βα θέλαμε ντ επι- ππμάνοιε µε το σημείωμα από, αλλά και να εξάρουμε, εἰνπη η ύκγκον ποτική αι ταμτική της ελληνικής κυ- βέρνησης, αλλά, μπυρούµε να πούμε και ολόκληρου του ποτού κόσμου της Ελλάδος να μείνει μαί ἀπ' αυτή τη ἁμιμήχη, Γνωρίζουμε ὅτι κάποια κύµματα απυπάθηµαν σε πᾶςλ- φά κόμματα της Ελλάδος, ζητώντας βοῄίεια και ενἰ- σχπ] στην προεκλογική τους εκστρατεία, Μμα τακτική που παι στο παρελβών εἶχε ειολοικβηθεί. Άλλωστε κά- ποιες πληροφορίες αποναλιπτικές των προβέσεων καὶ ὁιαθέσεων μερωκύν Νομμάτων και κάποιων υποψηφίων δημοσιεύσαμε μαι στην προηγούµενη ἐκδοσή µας, ὅτ- µοσιεύσυµε και στην παρούσα µας ἑνδοση. Για µας από ὁεν έχει σημασία Ηταν αναμενόμενο, Εμείς κρατούµε και επισηµαίΐνουμε τη στάση της ελ- ληνικής κυβέρνησης αι των ελληνικών πολιτωκὺν κὺμ- µάτων. ἀκόνιμα πράπτοντες, απέφυγαν επιμελώς να αναμειχούν στις κυπιλανές εκλοηες. ΚΙ αππή τοις η στάση σίρουρα προκάλεσε πικρία μεταξύ των ομοῖ- δεατών μάὶ αδελφών κομμάτων στην Κύπρο. Αλλά η πή- ῥήπῃ μαθαρά πβέτεύῃς πάσης απὀ πλευράς Αθήνας, στις εκλογές της Κύπρου έχει την εξήγησή της. Πρώτα οἱ Έλληνες αδελφοί αναγµωρήοιν τὸ ὅι- Ἠπίωμα ὁ᾿ εμάς να πρένοµε και ανεπηρέπυπα, ν΄ ἅπο- ᾠασίσσυμε ποιόν θέµσυµε να ηγηθεί του αγώνα µας μα τερματισμό της κατοχής. Ὑπτερα, ῃ σεώσῃ αυπή των Αβηνύν ὕεν μπυρεί ντ είναι Μσχετη µε την ανεξάρτητη, ὑημομρατική, επιτυχημένη, εντής και εκτός Κύπρου, ὁμακυβέρνηση Βασιλείου στην πενταετία που πέκισε. εν μπορεί παρά οι εν Ελλάδι πολιτικυί πικηύντες να εητιμούν ως αξιύλύηη και ση- μαντική την προεδρία Βασιλείου, γερονύς πον' τν τοις επιτµέπει γα ῥέλουν αλαλγή ηκιμμής πι τακτικής στα µείξονος σημασία εθνικά θέµατα που απασχολούν τον ἑλληνισμό κάι για τα απαία Αειιασπία μαι Αθήνα ἐμε αυ- βέρνησῃ ΠΑΣΟΝ, αλλά κα Νέας Δημοκρατίας) την τελευταία πενταετία εὐμάστηκαν μεβοδικά, σε αμαστή συενῤγασία µε αλλπιοκατανόηση και αλληλοπεβασμώ, παπυρπένοντας να καλιηρουν ένα µεγάλο τµήµα τα ἄρα- μου που ἕνουμε να ὀμνήῤσομε, Εμείς χαιρόµαστε Ίνα τῇ σιπνεργαπία αυπή, χαιρύμηαστε Ἠάτην ἀφογῃ πόση που τηρεί ή Ἀθήνα σεις επλογές τής Κὐπραῃ, παρά τις οχλήσες που ἠέχεται απὀ τῃ «Άει- πυκηα μι ελπίζουμε και εικχύµαήπε πι σχέσεις των ἀθα αλεικκὺν να σινεχίσοιπ κα µετά τις εκλογές για Ὑα χουμε προαπτικές θετικής αντιμετώπισης των μεγάλην εκών προβλημάτων ποι βρίσκονται στο ὀρόμο τοι! ελληνισμοή. ο ΕΚΙΟΤΗΣ σ ιαίὰ ια πιω πα στ 231ΑΝ ΛΕΩΦ, ΑΡΓΧΙΕΠΙΣΕΩΠΟΩΥ ΜΑΚΑΡΙΩΥ Γὶ ΜΕΓΑΡΟ ΜΙΤΣΗ Γ.- οος αρ. Γη. δὰ τανκ, κι. Τα Λεκιωσία Τηλ, 8-3 88 Β, 45 51 ὃμι ο πφοξ, [0-38 88 3/ Εκδότης Εκδοτική Εταιμεία ' ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ Λτᾶ Υπεύθυνος Ἐκδοσης: ΧΑΡ.ΝΔ. ΑΒΔΕΛΟΠΟΥΛΩΣ ἠμήβινση: Διευβύνεται απὀ Ἑυντακτική Επτροπῆ Μμωτοσύνῆεση -Σελίδωση: ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΝΤΟΚΟΥΜΕΗΤΟ” Ξογράφος α ΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι στέρεψε η τύχη τομ Αλέξη Γαλανού σαν πο- λιτικού και πέρασαν οι εποχές που εὐκολα γλίστρησε από την κακοτοπκαπου τον οδήγησαν, όσα εἶπεγιπτον Πρθεδρύ τοι στα κόμμα µέσω τηλεφώνου και αποκάλυψε δηµοσιογράφας, Μέλι και γάλα έγΙΝΕ µε τον Κυ- πριανού και όλα ξΕεχάστηκαν µή- λιστα ὃε ὕστερα απὀ λίγο έπινε και Αγππρύεδροας του Δη- μακραπκού Κύμματας” και Πρό- εδροςτης Βουλής, Παρολίγο να µην εκλεγεί 8ου- λευτής καιταν έσωσε η τελευταία κάλπη. πώςθα σωβθε[τώραπου το Ει- ῥωπαϊκὸ κοινοβούλια ανατίναξε ταπιστεύω του, πα τις Ιδέες και το Κάρτη Γκήλι, για τα ψήφισμα 7β8 και για την ἐπιστραφή της Αμμοχώστου Πραγματικά εἶνσιτης απορίας τὶ λέγει τώρα όταν συναντάται µε ξένους Ἡ πώς ὕα µεταθεί στο εξωτερικά κά να λέγει ότι ὃ Γκάλι, τα Ηνωμένα Έθνη, οἱ Ευ- ῥώπαίοι και ο υπόλοιπος κόσμος, οδηγούν την Κύπρο στην κα- ταστροφή Ἡ ΜΑΣ ΤΡΑΒΗΞΕ την πρα- σοχή η µεγάλη αφίσα του υπα- Ιηφίου Προέδρου Γλαύκου Κλη- ῥάδη. Να ἑλεγε να τον εμπιστειεί ο λαός, για να ξεχαστεί όπ ἐδωσε τα απόρρητα έγγραφα τής πλει- μάς µας στον Ντενκτάς Λα τὸ δεκθώ αφού ουδείς αναµάρτητος, Να καλούσε ῃ αφίσα τα Από να ψηφίσει τον Κληρίδη, αφού κα- νομικά εἰναι η τελευπαία φηρά που ὀσκμάζε να καθίσει στην πρᾶ- εδρική καρέκλα αφού και ο ου εἶναι Λάτπης της ανανέωσης καὶ πάλι να το ἄεχθα, Αλλά να ζητά να ψηφιστεί ο Κληρίδης, Ματ ἐχει πείρα, εν το ὄέχομαι Αν ενας ἔπει πείρα κα ὅεν ξεχνά, εἶναι 6 λαός, Αλλά ἐλα παν κι αν δεχθὺ εστω την υπόδειέῃ της αφίσα στὸ Βέµα πῃς πείρας κα πάλι ὅυ- σκαλεύσμαι γαπ α Κλημίδης. ξεχνά εὔκαλα. Τα έγγραφα που βγήκαν απὀ κἀπ συρτάρια κά- ποών µε τους αποίοις ἄρμισε να ερώτατροπεί πα τῃ ὄεύπεμη Κυ- µιακή των εμλομήν καὶ που τον είπαν πρακτάρα τών Ναζί, τα έγγραφα τα ἐκαμον πλᾶ- σταγράφοι, ϱ Μληρίδης µε πῃν πείρα που ἔχει τα εκει βάσει, Όμως εμύ δεν ξεχνώ πάσα ε]- κῶλα ξεχνώ ο Αληρίδης. α ΘΑ ΑΔΙΚΟΥΣΑ τον υπο- ψήφιο του Μετώποι” Πασχάλη Ππαχαλίδη αν δεν τον Βυ- μµύμουνα, ΤΙΕίδους Ει- Δησεσγράφος Βα ἡμόυν αν ξε- χνσύσα, τον αγωνιστή Πασχαλίδη που Βρίσκεται στην πρώτη γραµµή, για τη σωτηρία της Μήπρου. Για µια στιγµἠ φύνηκε ότι βα τον αδικούσαν και ο Κυπριανού καις Λυσσαρίδης. Αφού ο πρώ- τας έβλεπε ότι το “κατά ράστι πέρασε οριστικά και ὅεν τρα- Βούσε γιατην πραεδρία και ο δεύτερος που ήθελε αλλά κά- ψένας από τὸ ΔΗΚΟ δεν τον πρά- ΤΕΙΝΕ, τότε γιατί ένα τέτοιο αγω- γιστή πο µπαμεί να σώσειτην Κύπρυτον αναζήτησαν µε τὸ φανό τὸυ ΔΙάγένη στὸ τὲλός Της γραµµής των υποψηφίων, που μήλιστα τους ταλαιπώρησαν µε τα γάζιατους: α ὁ υποψΗηφιῶΣ Πρόεδρας Γιώργος Βασιλείου, απίθανος και µάστορας στο µάρμεπηκ θα πρε- πει να έχει εξασφαλίσει αποθήκες ἀπὸ ἈΑαμπόάδες μα τς ᾖΠῆ- ῥακλήσεις του στο Θεό, να κάμει τον Γκάλι, τον Μέητζαρ, τὸν ΜΙΤ- τεράν, τον Αντρεόττι, τον Μπους πρσηγούµενα κα τώρα ὅπως φαῖ ντα κα τον ΚΑντον πράμτορές του, γα να ξαναβγεί στην προ- εδρία. Τ ἄλλα µπορεί να εἶναι οἱ αήριοι αυτα, απὀ ποάκτορες που, ὅταν τον ρωτούν αν θέλει να πάνε ον πρὀσφιηες στα σππα τοις, να ἑαναπόρουν πς περιουσίες σοι πς ΕγκατέΛεμεν στο Βορρά να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και οἱ εκ Τουρκίας κουβαλητοί και ένα σωρό ἄλλα και τους ΑΕγει να του κάνουν το χατήσι Μπορεί να τομ κάνουν το χατήρι α ΑΗΤΙΠΑΛΟΙ τοι Βασιλείου και μάλιστα καντά στην κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας του ΔΗΚΟ κα της ΕΔΕΚ, τάχον µε την τουρκική ηγεσία και τον Ντευ- κτᾶς γιατί δεν μπορούν να σ- νεχίσουν να κατηνορσν τον Βα- σιλείου ὁπ Εεποιλά την πύπρο, µε το Ιδέες Γκάλι να ὄΐνει την πήπρα στην Τουρκία και Άγκυρα και Ντευν- κτάς, να κατηγορούν τον Γκάλι πα τις ιδέες τοι. Πα θα μπαρούαε να σταθεί Βασιλείου ον συμφωνούσαν ο Τούρκοι µε τον Γκάλι. Κι ὅμως επειδή εἶναι πράκταρες τοι Βα- σιλείαυ τον σώζοι και πως πάνε τα πράγµατα βα τὸν βγάλουν και πάλι Πράεδρα και µε Ὡαφορά, α ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΘΗΚΑΗ πολ- λόοί από τὸν τρὀπὀ που ο Βα- μίζει τί κάμνει”και εμείς θα προ- σθέταμε: 'Καισε ποιές αγκαλιές Βυθίζεται”. α ὁ ΒΑΣΟΣ Αυασαρίδης ἑχπ κάπ που Διαφέρει απὀ τος ἆλ- Λους πολιπκούς ὅτα πολλά εἶναι αγυκιστα κεφάλι, Αυτά που ἐλεγε παν 15-28 χρόνια, τα επᾶ- ναλαμβάνει κα σήµερα. Δεν µε- πακινείται απὀ τῃ µια μεριά στην ἄλλη εὐκολα γαή δεν εἶναι κα αὶ καλα να βρει χώρο ἅπλα σε αντ. Αήψεις που ξεφεύγουν ἀπά τα αγύριστο κεφάλι του. Ένα τελευταίο παράδειγμα: Όταν µας απείησς ἃ Ντεμιρέλ, ᾷ Λυσσαρίδης τον κατακεραύνυκε Ἠ ελληνική ιστορία σσ ὄΐνει την απάντηση ΝΤΕμιρελ᾽ Βλέπετε ο κ. Λυσσαρίδης, ῥρὺ | σκεται πολλά χρόνια πίσαι, ἄεν ζει | τα χρόνα του ΟΗΕ, του Σιµ- | βοωλίση Ασφαλείας των κυ | Η Επηροπή Λάρνακας του Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων διοργάνωσε τη συγκέντρωση | Προσφορό Αγάπης και ελπίδας προς τους καρκινοποαβείς”στο σπίτι της κ. Νέδης Μ. Κιούπη στη | Λάρνακα. Την εκδήλωση Ἰίμησε µε την παρουσία ης η υψηλή προστήτις του Συνδέσµσυ κ. Ανδρούλλα Γ. Βασιλείου, που εξέφρασε το προσωπικό της ενδιαφέρον προς τοις πάσχοντες και δήλωσε κάθε ηθική και οικονομική Βοήβεια τόσο προς τους Ιὄμους όσσ καιπρας τις σικογένειές τους. Κατά τῃ διόρκειστης εκδήλώσης ηκ.Βασμείου απένειμε στον εκπρόσωπο της εταιρείας ΑΜΑΖΟΝ ΕΝΤΕΗΡΗΙΞΕΣ κ. Μιχαλάκη Χαχολιάδη, τιμητική πλακέτα γΙατην ευγενική χειρονομία να προσφέρουν στο Σὐνδεσμὸ ἕνα αυτοκίνητα ΝΙΞ5ΑΝ ΜΑΗΟΗ τα σπαίᾳ χρησιμοποιήθηκε για την κλήρωση του λσχείου της χρονιάς 1991 στη μνήμη Τώνη Μαντοδάνη, παπ εἶναι καλό παιδί, Τί πια ὡράια περνούσαµε ὅταν ἦταν το πραη- Ἠούμενα παιδί τα κακὀ παιδί και κατεβαίναµε κάθε μέρα στοκ αγώνες κα µεταταέπαµε κάθε σπῖτ καὶ Φον ίιο. τ Βπ κάναμε τώρα αν αἱ εἰ- ΑΠγπμενοι πράμταρες το Βα- σλείσυ -- σαν να µην ὀφβαναν οἱ πια πάνω ἐπσουμε τώρα και τους Ευρωπαίους -- µας φέρουν τῃ Αύσῃ Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τα εῃκα κα ὠραία μεγόλα Λόμπα Πώς Επ ασηκινο µε τα πλήθη Παραλία να περάσει απα- ῥάτήμητο τα ἂἅπ το τελευταίο καιρό πρήάκταµες του Βασιλείου ἐγιναν πα α΄ Ντεμιρέλ κα ὦ Τσιε- τη, ὅσο ὅς παραξενο κι ον ὅπς ᾠαίνεται και ο διος ο ΡΒαούῳ Ντεν- κτᾶς. δεν εἶµαι εξωγήί(νας, αλλα γέννημα και Επέμμα της γης αμτής και ὅταν Αέγ ὅτι οἱ πιο πάνω ἡγῖ- ναν πρόκτορες του Βασιλείου, ση- μαρομιλῶ, Γιατ τ ἄλλη απῶ ποϊκιήσες τοι Βασιλείου είνα ὅταν, δεν σιμ Φωνοῦν µε τον Γμάλι τα Σημ μούμα ἈΑσιπλείας, τους Ει- ρω μη, σιλείου αντίκρυσε τα όσα του εἶπε ϱ Ρολάνδης. Συνήδισαν Βλέπετε γαλένε, να λένε και να λένε κάτι. Τοις διαεύδεις, τους πα- Δεικνύεις την αλήθεια, την πραγ- µατικότητα. Και αυτοί συ- νεχίζουν. Σκοπός τους δεν είναι το Βέµαποι λέγε καιλένε. Γιατί αν παράγµατι ἦταν τούτὸ, θα στα- µατούσαν απὀ χρόνια να μικούν γα τα ελικόπτερα. Κυι απο δε[κθηκε ότι πράγματι ήταν ἀλλος 6 σκοπός. Μα χάσει ο Μέ- µιτσας τῇ ψυχῥαιμίατου, ναπει κάποιον “αήθη” χαρακτηρισμό και ἧστέρα ὅαν σηµαντικό πρᾶ- σωπο να υποθάλει παραίτηση. Ὀ Μέμιταας παραιτήΒηκε και ελπίζουμε όσα για χρόνια του ἐλεγαν για ελικόπτερα, ακέφαλα ψάρια και ἄλλα γα τα ξα- νακούσουµε σε µια δίκη. Εν- διαφέρον παρουσιάζει τα Βέµα υπό την έννοια ο Νέμπσας να επαναλάδει όταν δεν θα εἶναι επίσημος. Καιεπανερκάµαστε στον Βα- σιλείου και τον Ρολάνδη. Ώ Βα- σιλείου απάντησε στην πε- ῃίπτωση του Ραλάνδη µετα: Πατέρα συγχώρεσε τον ὄεν ννῳ- ῥκὐσεν καὶ τῶν µέτρων αλά ἡράκ. Βλέπει τον εαπόὀ του ο Αυσ | σαρίδης στ Γέφυρα πῃς Αλ: μάνας ἡ μα µε τς Σουλώπασες | σε ἕνα χορό του ζαλόγγου. α ΑΣ ΠΑΜΕ και στα ϐ κονομικἀ, Διαθάσαμε ανα- κοίνωση του ΔΗΣΥ σχετικά µε το ὐτι ψήφισε το κόμμα τους Πρυ- ὑἠπολογισμούς ενώ μποραύσε να τους µμσιρίσει και µαζί µε την ΕΔΕΜ καιτο ΔΗΚΌ να αναγκάσει τὸ Βασιλείου, να πρασφεύγε! στον αιώνατον ἅπαντα σε δι” σεκατιµµόρια και να ζει σε απο μόνωση. Είμαι Βέδαιας ὅτι ὁ ΔΗΣΥ και ο αρχηγός του Κλη- μίδης, αν µε την καταψήφιση των προὐπολοπγισμῶν, 8α επρεπε να παραιτηθεί η Κμβέρνηση θατο ἐπρατταν, µε ἕνα τραγούδι. Έλα ὅμως που µε τα νούμερα των ανβρώπων του, στις ΕΠΙ τροπὲς Οικονομικών και Παιδείος της Βουλής ἐκαµαν τον κόσµο γα πει. Θεέ µου. πώς Βα γίνουν οι ἄν Βρωποι αυταί, αν καμιά φορά Βγουν στην εξουσία. ΕΠ ΕΕΣ Η ΕφΗΜεριᾶΑ -- περιοδικο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ο 7 | Αποκαλυπτικές πληροφορίες ψαντίλρκτα στον [τομέα ατης ἅμωνας η Βιακυβερ τση Βά- σιλείσυ ἕνα ἵνα Ἐπι- Δείξει ενα μακρό βαύμα, Αν ὅδν το Αένε πι αν δεν τα Βρανταφωνά ζουν. και οἱ ἴδιαι αι πολιτικαὶ του αωτ]- παλοι, εἶναι πα Ίος Ἰν- στοὺς και ευνόήτους ῥόνοις Όμως κανένας ὧν αριέται ἀτι ἅτα πέντε χρόνια δια- κυβέρνησης Βασιλείου με υπουανὰ Άμυνας ταν κ. Αν- δρέα Αλωνεύτη. πετίχαµε παλ περισπάτερα απὀ οσα στα ιπόλαιπα 18 χρόα απὀ τα 1814 Ἡ Κυβέρνηση Βασιλείου έβεσε σε εφαρμογή. υλῆ- Ποίήσε σε μεγάλα βαθμό τὸ ὀραμα του πο πα υπῦ- λολίσιµη αμιωτική Βιὐῤώκιση. Με πρόγραµµα, µε σωστή αξιολόγηση, µε κριτήρια καὶ οδηγό τα ἀεδομένα και τς ανάγκες της ἄμινας της ελεύθερης Κήπραι, πρη- χώρησε και μλοπαίησε σχέδια και προηράμματα τα οπαία κατά καρος κα ας Αρ Χιεπίσκοπος Ἀρυσάστόμος, και ο Πρύεδρος τοι Σ.Κ. ΕΑΕΚ ἂμρ. Βάσος Λυσ- σαμίδης, α να σαναφερουµε ὑήσ τχαρακτηµιατκάἁ πα | ραδείγματα, τόσα επίμονα η: τουσαν. Και δεν εἶναι ἀθγες σι µαρες που οἱ πρααναφερβέντες , αλλά και ἄλλαι πολιτικοί ἂν- ἄρεο, εἶτε µε την ευκαιρία κἡ- | στρατιωτικής πα- | ρέλασης, εἶτε µε την ειικαιρία | μάπαιας στρατιωτικής ἄσκη- ποιας σης, εκβεασαν τα Επι- τελοήµενα έργα κα συη- χάρηκαν τοις Ἰήναντες ιά πο πρωσπήκιές τοις. Και ια να εἱμαατε ἠίκαιοι και στις µρίσεις µας, μεγάλα μερίδιο του επιτυ κας ΕΩΥΟ που επιτελέστηκε Πνήμει και στα κόμματα και στη Βουλή ως σολῶ, αλλα και στην Κοινοθουλευτικὴ Επιτροπή Άμυνας. Γιατί εἶναι αι πια πάνηή φαµεῖς που, οί Ενη: μερώθηκαν πλειστάκις, σε. τα- κπκή και σε ἑκτακτη βάπη. ἔγιναν κοϊνωνοί των σχεδίων της Κυβέρνησης, τα. ενέ- κρίαν και προχώρησαν στην ἐγκριση των απαραίτητων κονδιλίων πα πρειάζονται μα την υλοποίηση τών προ γραμμάτων πῃς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς. Απὸά αμτή την ἄπαιμῃ, επΠ- ναλαμβάνουμε ὅτι οἱ ὅποες κρίσεις, Βετικές ή αρνητικές σρῄζσιν και τα κώμματα και τη Βοωλή. Κάι εἶμπατε εἰ- τυχείς να επισηµάνουµε ὅτι σ' ἁλη αιπὴ την περίοδο, µόνο Εετικά οχόλια ακο]- σπιαν ια τα ἔρνψο ποι Επι: τελείται στην Εθνική Φρουρά. Ελιβερή εξαίρεση σ' αυτή την οµόθιµῃ ατάση η ἔφη: μερίδα Αλήθεια, Σπόοφραδικά το παρρλβὀν, συστηματικά τον τελευταίο κεαιρὀ, εκμεταλλελόάµενη τὴν προεκλογική περίοδο, η Εφη μερίδα βαλῆπμε να µας πείσει ἦτι ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ. ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ “ΑΛΗΘΕΙ ὦ Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γ. Βασιλείου ανάµεσα στους Υπ. Άμυνας Α. Αλωνεύτη καιτον Α.ΓΕΕΦ Αντιστράτηγο Γ. Σειραδάκη Κάποιο! έχασαν την ευκαιρία για εύκολο πλουτισμό - Ὑποδομή στην Εθνική Φρουρά δεν υπόρχει κι σγσ- ῥάζανται ὁπλικά συστήµατα που δεν μποραύν να χρη- σμοποιηθούν. -- ο κύπιας φυ- μολογούμενος πληρώνει αρήµατα σε ἄσκοπες ὕσ- πάνες, επε αγοράδοντας αχρείαστο οπλισμό, εἶτε σγο- ράζονγτας ὅπλα σε Ψψη- λότερες σπὀ τις τρέχουσες τηές, επε πληρώνοντας προµήδειες. Αιπά κι ἄλλα απὸ μέρους Βέματα, εγείρει πολύ σιηκνά η Αλήθεια Τα ευπύχηµα εἶναι ὅτι στην πολεμική της µατά τοι πρῃασώποι! τοι υπουργού Άμυνας και εμρίερα της ΠροσπάΒεκης πα τῃ σωστή αμυντική Βωράκιση, ῃ ἔφη: μερίδα. εἶναι τραγικά µόνῃ, παρά την ολοφάνερη προ- σπάθειά της να πραφύρει στην ἄχαμη προσπήβειά της και άλλους, κόμματα ἡ ωπα- Ψήφιους Προέδρους. Όμως τα ελατήκνα της επἰθεσής της Είναι τόσο ισχυρά πα ὧεν την απήνοιν να σεφβεί σωστά μαι ορθολοστική. τα μάνα που κατάφερε µε την πολεμική της εἶναι να εξάγει προς τα ἔξω κάθε σο- βαµή προσπάβεια της Μύ- προι να εσχύσει την ἁμυνά της, µε ἆλα τα γνύστά επα- κώλαυβα, αλλά κα να οὗπ' γήσει τς Αρχές της Δη' µοκρατίας να προβούν σε έρευνες και ενέργειες που σιμεπάγονται πρόσθετες ὃα- πάνες, κι από πα να απο- δείξοιν ὧτι αἱ καταγγελίες της ερηµερίδας εἶναι αστή- μίκτες. Αωμτὸ ἔνε πε μισσότερα απὀ µια φορᾶ, σοφού κάθε καταγγελία για κᾱ- ποια παρατυπία, ἐπρμετπε να απαντηβεί, πα πολλοῦς και ποικἰλους λόγος, Ἅμως ποιά εἶναι η σηµερινή πραγματικότητα οτο χώρα της Εθνικής Φρουράς Πρώτα-πρώτα η Κιυ- Βέρμηση Βέτοντας σε εφαρ- µαγή τα σχεᾶα της 198 -- 1910, «φρόντισε να ενη- μερώσει ὁλακ.. Τόσο στό Προεδρικᾶ, όσο κα στα ΓΕ νικό Επιτελεία Εβνικής Βρμμ- ράς, σε κανὲς σιναντήσεις Κυβέρνησης και ηγεσίας κοµ- µάτων, επεξηγήθηκαν µε κάθε λεπτομέρεια οἱ στόχοι του προγράµµατος και ομό' φωνα εγκρίθηκε. Κάπ πο! επαναβεβαιώθηκε αρηότερᾶ µε πην επίσης ομόφωνη ἐγ- κρισῃ δαπάνης τὼν απῃ: ραίτητων κονδυλίων. Ὑστερα, τα µέλη τὴς Επι- τροπής Άμινας της Βουλής βρίσκονται σε στενή επαφή µε τον πορνό Άμυνας και μαζί συναπαφρααίζοιν πα το κάθε βήμα που γίνεται Και εδώ ως τόκκι ὃεν έχει παρ πηρηθεί κάποια ῥιαφορετικὴ στάση. Και εν εἶναι ῃ πρώτη φορά που κα ο Πρθεδρος τις Επτροπῆς Άμινας της οι καταγγελίες τῆς “Αλήθειας” είναι ψευδῆς και αστήρικτες Βομλής κ. Τάκης απ: τζηδηµητρίου, αλλά και ἄλλα µέλη εξέφρασαν την εἰ- αρέσκειὰ τοικ και ία τα ἐργῶ ται Ὑπουργοῦ Ἀμινας, αλλά κα μα τοις μικότεροιμς χειρισμούς. Όμως ἵπα να φθάσουμε σε αιπη τὴ σιαμΕτπκη πῶρεα προηγήθηκαν πολιτικές αΠα- φάσεις, απὀ πλεινής Νι- βέρνπσης, που επέτρεψαν την εξάλεμµη οποιασδήποτε σκιάς υπήρχε. προη- γοαυµένως, Απὸᾶ την αρχή της ἕμι- πυμερνηση Βασιλείου ο μας υπουργός Άμυνας, απο Φφασισε, και κατήμγησς Ίσυς ἀποισις µεαάζοντες ἡ ντι μπι οπή ως ε τπιρει ών ἁπλων, απο σιορὲς πο ἔμανε το πομωγείο. λες πι αγηρες νοντηι απ ουβείας απὠ τις εταιρείες. Μάλιστα πάντα υπάρχει η διαβεβαίωση σης εταιρείσς ὅτι ὃεν χρη σιμώπόιε µεσάζαντες στς εµποΏµες πράξεις µε τῃ υποιργείς, Στο Ώεμα τιν τμ κι παλι τα Ὑποιυρηεία φροψζει να ἐνημερώνεται μα τις τρέ, χσυσες τιµές, παίρνει απ εις απὀ πην Ελλάδα και πκόμπ κα απα πο ἴδες τς εταµείες,͵ ὑητείται ὅδια- βεβωσ ὁπ ο προ σφερόµενες Ἱμές εἶναι απὀ τς καλίτερες της αγοράς. Και ἁλα πιπά τα στοιχεία πῃ- ῥατίβενται απά τους δύὁ ἂμ- μόδισιισς υπουργούς (Άμυνας και Οπκσνομικώνή στη Βολῆ. Αλλο ἕνα καριο Βέμα εἶναι εκείνα της εξασφάλισης Τσε! απαμαἰτηταυ. πα την Κὐπρα εξοπλισμού. Τί Ἠνεται 6 | από τον ταµέα: Μαι εὐκὼ σε σιεργαπία µε τῃ Βουλῆ, προηγείται τεκνοσικονοµική µελέτη και µετά παίρνονται αι απαράσεις. Μια. σηµαντική παράμετρος που Δαμβανεται υπύη ατις απαφάσεις πα αγορά σιπκεκριµένων ὁπλων είναι σίγαμρα σι πραγματικές ανάγμες, πα πηνάζαι απὸ την πργματική απειάτ Που πραέαγεται απὀ τον εχβρύ. Εδώ αφοή Απιρβοῦν υπόγ Τα δεδημένα, επιχειρείται ῃ απιό- κτηπη τοι αντίδοτο, τής εξασφάλισης των µέσων πο! σα εξοιετερώνει την απει- λή. τέλος, ὅεν µπορεί παρά η αγορά εξοπλασμοῦ να ἁτή- μἰζται πάνω πε αποκτηβέντα ἠδη απλικἁ σιστήµοτα, Δη- λαδή κάθε νέα αγορά πρέπει να µπορεί νά σπηηλχβεῖ απὸ προηγούμενες, πα να µπορεἰ να πάρχει π αλλπλοιπο- στήριξη των ὁπλων, Χανδριμά ἁπές εἶναι σι ὅκα- δικασίες και η πολιτπκή στον τοµέα της ἀμινας. Γιατί Ἀοι- πάν η πολεμική Μία εἶναι ολ- φήνερα: κάποια εχασαν Την εικαιῃία μα εὐκσλα πλοι- πσμό. Μάπαοι θέλσων να πιω- Νήσοι όπλα στην Κύπρο. Ὥπλα που µπορε ἵνα Προ- ἑρχονται από τη Ρκήη ἡ Τὴ Μώτα Αφρική. Ὁμως η Μυ- βέρμηση ἑκανε πο Επιλογές της, βρήκε. τις πηγές της, κα’ ταλληλότατες, σε τµες πρα- απές κα χωρίς τη µεσολά- βηση τυν µεσαζόντων, Με διάφορες διαδικασίες. Κάῑ παι θα αποδεικβεἰ και στη Βουλή, ἁτήν εξέταση τα ΒΕ- µατος. Οι παλέµιοι της κα- Βαμής αυτής πολεμικής, ας τρέχον στην Ελλάδα να βρουν ενοχαπαιητικά στο χεία, ας ὑανεζαντα απῶμεις και άρθρα απ ἵνα τα ὅη- µοσιεύκμν στις εφημερίδες, Εκβέτουν μόνο τον εαυτό τοις, 8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ὁ8 ΙΑΝ. 1999 ή Κύπρος Ι( μετιμφιεζή του ΚΥΠΡΟΣ Η ανερ- γία. εἶναι ανύπαρκτη. Η Κύπρος κατάφερε να εξα- σιραλίσει συνθήκες πλή- ρους απασχόλησης, Ελα- χιστοποιώντας στο 1,806 τω ποσοστό ανεργίας σε σχεση µε 8 Όσο στην Ει- ρωπαικἡ Κοινότητα. Το βιοτικό επίπεδα των κατοἰκων της Κύπρου έχει ανεβεί κατά την τελευταία ΠΕτία εντυπωσιακά. Το κα- τα κεαλή εισώδηµα των κατοἰκων αυξήθηκε κατά ΕὐΠαο στην ΔἈετα 1988-- 1882 ενω οι φόροι μειμω- Ώηκων στα πια χαμηλό Επίπεδο της ιστορίας της. Ὁ πληθωρισμός της Κύ- πμ αυτης συγκρίνεται αικά με ΕκείνΏΩ των πε- σούτερων χωρών της Ευρωπῆς. Το εμπόριο µε ἄλλες ωρες του. εξω- τορικοι!. ἔχει αιξηβεί κα τακορυφα δ1ην υπρο ἑοδεύσνται τεµάστια ποσά α τὴν παιῶρια, την υγεία. την ατεγασῃ και ἀλλες κι νώνκεο παροχες. Τα αποτολέσµατα εἶναι Βε- αματικη. Ὀεαματικὴ ήταν, επίσης, και η αὔξηση των οι- ντάξεων αφού οι βασικές αμξήβηκαν κατά 49030 και οἱ συμµπληρωματικες κατὰ 27.919. Ὁ πιηριακὀς ἠαάς ᾖα ΕκλΕξει Πρύρόρα που µπαρεί να ταν εµπιστεήεται. Ὁ κ. Κληρίδης ισχηρίζεται ὅτι τώρα µπαροιί]µε να τον εμπιστειιθσ]με. Μπορούμε πράηµΠτι, . Γλαύκος Κληρίδης Ελε- γε ὅτ οι Ιδέες Γκάλι ἐχουν Ώε κά και απρυητπκά σµεια τα αποία πρεπε: να ελτΒ ην. Σήµερα λέει ὧτι πρέπει να απεγκλωβθιστούµε εντελώς, κ. Την ἴδια φρασευλογία την απια το ΣεΠτέµβμιο α Γλπ- κὸς Κληρίδης ερμήνευε παν βάση για διαπραγματεύσεις Το Μοέμᾶριο την ερμήνευσε σαν θήση για λύση. Για χρόνια ολύκληρα Γλαύκος Κληρίδης ἑλεγε ἆτπ κάθε λεπτά τοι περνά µε τα κυπριακά ἁλμτῃ εἶναι σε βάρος μας. Εμιμάστε το περίφημο Το παρά πέντε Σήμερα ἐχσυν αλλάξει οι και- μοί και ο Γλαύκος Κληρίδης ζητά αναβολή των σι- νομιλιών. Στο 1988 ο Γλαύκος λη- ρίδης ήθελε Μιβέρνηση Εθνι- κής Ενύτητως, Σήμερα ὅεν Βέλει Κυβέρνηση Εθνικής Ενύώτητας αλλά κοµ- ματική. Για 1 ολοκάπρα Χπόονια τα. ΔΗΜΟ κα ο Σπύρος Κι- πριανου ἦταν αυτοί πο κατά τον Γλαύκο Κληρίδη οδήγτσαν ἴσ κωπριακό ᾱξ καταθλητικά δα, Μήλο τησαν την Κ:]- κα ἑβλααν τοις ᾖε- υμήμο Σήμερα το ΔΗΚΟ κατά τὸ Γλαύκο κλημίδη εἶναι το αδελ- φὸ κάμμα ποι Βα τον εκλέξει πρὐεδρο. Σ ΩΓλαύκος Κληρίδης επῃ- νομμμώνα. κ«αοτηγορσώσε τᾶ -α κύµμµατα μα ὅημιοιῤγία κλιμαπτας πάλησηῦ, για κ«Πρξτ του μίσος και υπονώμειιστ της εν πυτας, Σήμερα λέει ότι κομματικός εἶναι ο πρὀεδρυς που Βα µπα- ρέσει καλύτερα να εδραμώσει την Ενώτητα. ᾖ Σα σερᾶ ετων α΄ Άλλος Δημητριάδης ἠταν μα τῶν Γλαύκο Κληρίδη ἑνας πολ καλύςσ ἁήμααχος, Ξαφνικά πέρσι τον απῃ- κύλεσε ᾳ Μόκκινας Δήμαρχος ὅπως και τον Πρόεδρο Βα- σιλείου. .. Για Τῦ χρόνα ο Γλαύκος Κληρίδης κατηγορωίσε τον Σπύρο Κιπριανού ἀπ κἄ- τάστρειµε την οικονομία της Κπιροιι, Τώραμας λέειξεχάστε αυτές τις αγοησίες. ο Ἐπύρος Κυ- πριανού το 19888 ἄφησε πίσω τὸν ένα ῥικονομικό θαύμα. Ὠπως καταλαβαίνετε Ὁ Γλαύκος Κληρίδης ΕΝ- διαφερετηι τήσο να ΕκλΕΥΕΙ Πρόεδρας ὤστε αλλάζει Βέ- σεις σι Εώς. οσο περισσότερα ὅμως μεταμορφώνεται και αλλάζει τάσο α κάσµας ὅεν µπορεί να τον Εμπιστευτεί. ὑιότ πώς να εμπιστειβείς κάποιον πο! Εγματηλείπει κώΒε αρχή, αλλάζει κάθε πορεία απλώς και μόνο μα να ΕΚκλΕΥΕί στην εξαιισία. Ὁ Γκαύκος Κληρίδης ἐχει δωσει δεκάδες πρηωεκλοηκὲς ὑπαύχέσεις, Μπορείς να ταν πιάτο νους Είναι ολπιμάνερα στον κα- Βενα ἅτι ῃ τοιρκική Πηεσία -- κ εδω στην Ἀύπρα και στην Άγκυρα -- αν πλαμβάνο ντι ὅτι ὅεν μπαρον Ἡνα ἃ- καιολοιήσσκν την πολιτική τους στο κωπριακά. Τόσο η ἐκβεσῃι τα Γενική Γραμ- µατέα το ΟΗΕ Μπούτρας Γκάλι, ὅσο και τα ήψισια Τ88 τοι. Σωμβοιλίου Ἀσια- λείας, ἀλλά και τα σηµαντικά γα. μάς μήφυμα του Ει- βωπαῖκοι! Κααβημλίο, Εχουν καταστεί πραγματικός πανηκέφαλας πα την τους μική Πηεσία -- και ιαπ τον Ρῃ- οὐφ Μτενκτάς και α τον ΠῥωΒιουη Σουλείμαν Ντεμιρέλ, Και ἄεν εἶναι μονάχα αμτά, Εἶναι και οι ιπολομσμαί τους. μα τιο εξελίξεις πα πῃέπει μα ἄναμενονται απά τον εΏ χόµενυ Μάρπο, ταν σι δύᾳ κονώτητες θα κληθούν µέσω των ἨΠπετων τοις, να Όι- νεχίσαιν τις σι ναμιλες ατῆ Μεα Ὑδρκηῃ. παι ασφαλώς πι προζεχείς συναµινες στη Νεα Ὑήρμκη ὅεν Βαρπίσαιν απώὀ την αρκη-- αρχή. αλλά Όα εἶναι σινό ΕΙ τον ῥδων ἐψ- | ναν ος τῶρς Τα ὅσα ἑναν ως τι, Πο Ο λαός θέλει τον Γιώργο Βασιλείου αός θέλ / Γιώργο Βασιλ Ε πρυκαλαήν πονοκέβαλα μήχες μέχρις ἀτοαι εξ: στην τουρκική ἠγεσία, είναι Τα παγκόάσαιαµε την ἠνεσία της αποτέλεσµα. τής πολιπκής ἀλλης πλευρά να εκ- τὸ, προξδροι Γιώργου Β4- πηταλείψει την αδιαλλαξία σιλείου. Μιας πολιτικής εἰι- της, ἐλικτης απὀ τη µια και σῃι- ὑμν θα εἶναι εκολες µήχες, Φωώνης προς ὅσα ἔχει Όα είνα πολή δύσκολες, Πατί απηφαπίσει το ΕΡΜκΟ Συμ- π πνρσα της ἀλλης πλεισάς Βαια στι Απυκυπία. Ὅλα ἠιαπκμίνεται και για την κα ὅσα περί τοι ανπθέτοι λὲ- γήτητα της να ελίασεται, αλ- γονται εἶναι παντελώς αβά- λά και για τὸ πεἰαµα της, σιμα και δεν Πείθοιν κανένα Στς συνομιλίες τὸ ε- απολώτως, Ὠσο κοι αν μερικοί χύώμενοι Μαρτοι στ Νέα προσππβΏν να εμφανισΏσίν Ὑάρμη παρών πρεπει να εἶναι µε την καλίπερη αμϕίεπη και απ Γιώργος Βασιλείου, µε (Π- ἀσα και αν πρασπαβαν να πειημένη τη λαϊκή εντολή, Κι αλερτήρσι µε ιδέες εξιὴ αιπή την εντολή Ώα του τῃ πραγματικές, ὃεν µπορούν να ὀώσει α κυρίαρχος λαάς στις πεἰσοιν, γιατί τα πράγματα ΕπΙΕΕίµενες προεδρικές μιλούν από μόνα τοις. ΕΕλΟήΕς, πα να μπορέσει να Αν στα τόσα χράνια τοι κι- σιεπίσει το εΏνικό το έργο πριαπκού αγώνα η τοωρκική και να τὸ ολοκληρώσει. ηγεσια Βρίσκεται μπροστά σε Αμτοί που ὅρν θελαυν την συβαρά προβλήµατα και ανη- επανεκλογή ται Γιώργου Βα- σε να το μέλλον, αωτή Εἰ- σιλείου στην προεδρία της ναι µα απὀ πο ἡγες πε ἁπιοβραίας εἶνα σι ση µιππώσεις μι πιιτὰ οφείλρτηι μεριμψοί ἠψέτες της τουρκικής | στην εκπνοτητα µε την οπωίᾳ πλευσάς { ϱ Πρύεδρας Γιώργας Βα- ο λαύο, ο ἠρφος και Ππ- ᾗ σιλείου πχειριήτηκε όλες τς φάσεις και ὀλες Ἡσ πτιηες τοι κμπριακού εβΒνικυή μας Βέματης, Εἶναι πρώδηλα ότι θα κλη- Βαύμε να δώσουμε και ἀλλες τρµύτης, τα ἠνωρίζει ἆλα αι- τὰ, Π΄ αὐτὸ και θα ανάνεώσει την Εντολή στα Γιώργο Βα- σιλείομ ια να ολοκληρώσει τα εὔωκή τοι ἐρῶ, Ρε άμα εκ ρώπ αν Τρι π στ ΤΘΥΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΑΝ. 1343 | 9 | τΕλεσµενα, πῃοκάλεπε Επικίνδιινα αδιέξαδα, προωθεί τομρκική λύπη επι ἐκλεισε πην πόρτα της ὀνταξής ν τον αρχιτέκτονα µας σπ]ν ΕΟΝ. ς πολιτικής Ἱια τὸ Ιδµίπερα εκὔηλωτικο ἦσαν σι Ἀωπριακο πο επιθαμιμαζεται και Ραταριανοί του Ομίλου Αµ- προωθείται απὀ τα Γἴνωμενα Έθνη και νά πι διεβνή καινήτητα, που ατρίμιµξε τήν τοιρµική πλειισά στο εδώλιο τομ. κατηγοσοµενσιι, δημιο (ρήησε τις σοταβερές Πρι υποΏρσεις για τερματισμό τοι σπ- µερινοῦ Στάτους-κβ0” μαι σωστή, Βιωσιμη λήση τοι Κιπριοκαῦ και ὠνοξε το ρήμα πα ἑνταξη της κήπροι στην Κηινάτητα, επο- ὑβχβησαν µε θερμές εκώηλώσεις σι τρεις βΒοταριανοί Όμιάσι Λε- µεσσύ και Αμμοχώστου, στα ἐξ γοδοχεία Τσιώρτοιλ”. τὸν Προ εὗρο τῃς ἁημοκματπας Γιώργο Βασιλείου. ΕΕ διαβοδεί εμρύπατα η εἴδηση για το Ομρωνο μήφισα ται Ευ: ρωπαϊκοῦ Κονοθουλίου και το βᾳ- σος σχολια ηταν ὁτι μὲ τὸ ἠπνβισμα αυτο ἠίδανται οι απαντήσεις οταιν Επικµιτές τοι Πραέδραυ Βα- σιλείου, που ισχηρίζονται ὧτι µε την πολική τοι εὐραιώνει τα τε- μουχώστου, που αν τκρυσαν τα ιμ]- φισμα. το Ειρώπαικαή Μαι- ποβουλίσι σαν μα νέα δι ημικὰ μοχλό πα ἄμεση λαποίηση των Ιδεών Γκάλι, τοι Χάρτη τοι Γε- ψικο Γραμστέα τοι! ΟΗΕ μαι τοι! Μηψφίσματος 198 γα επισρωφἠ της πόλης Τους Ἡ αποιμνή συνεύτπση, εἶπε α Πρθεῦοος Βασιλείαυ, σιμπίΠτει µε ἕνα παλύ σπμηντικὸ ΕΕ γονύς ία τον αιώνα τα! πα µας, Πρὺ- κειται για το αμύφωνα ιµήµισµα τοι! Εμρωπαικού Καιναβοιλίαι, τῷ ῥποία δείχνει πάσα η Ειπώπη κα λομβεί τα Ηνωμένα Εὔνῃ και µε τς αποφάσεις της, ενισει Τα μόλα τήν Ην μιν ΕΩνΩΝ. ἑπημαντιἡ πα µας εἶναι τὸ ὧπι τὰ ἡΊπισόμα τας Ειρωπαικσή Μοι- ψαβαλο σπηρίέεται και ιπβετεί το Μήψισμα ΤΒ8 του. Σημβαιιλίσι Ααφημείας, καταδθκήζει την τα!ρ κική πλ υσα για ην απωατιρχία των σιομηών και ζητά τὴν ἁμεση εῴαρµοφη ων τον μετρ κή- λής Βέλησης πο προνπεῖ αιπὸ το φισμα ᾖΒ και σντελε σπηῃ ὅπ µισιρηία εκείνου τοι πλίητοςυ στήν Ευρώπη και πτα Ἠμμέ ψφισμᾶ. Έβνη. που πιστευω ἅτι ῆα οδηγήσει Το ιμήφιοόµα των Εμρώπαίων στην κάμήπη της τουρκικής αδιαλ προχωσεὶ ὅμως πάρα Πέρα και η: αξίας τὰ την πλήρη αποχωμηση πιυν τουρκικών κατοικιών στρα τευμήτων και την ἀντικοτόστασή τους µε την ειρηνειπική ὕναμη τοι ΟΗΕ, υιοθετώντας τὸ πάγιο ἑτημή πο εμείς εφείραµε. Τη ἡπφισμα, ζητα παπά την αλή- τητΏ της Κομήπητας και των Κι πλ: Πο! Νάνοι βιτική σππῃην πολτικἠ ας καὶ σε Εκείνος ση πρασπαεσεν να απΏκριλµον τα Βετιμά υτπ(χεία στη βερνήσεων των χωρών - µελων ἰωήφισμα τΤ88, απαντά το Ει: της, να χρησπιοτοήσον Την επἰ- μωπαικὰ Μαινοβο λα ἡραπή τους, τῃ ἄν πμή τους για να ἠμαιμειόδει µε τον πια κ: υΜαπαιηβεί τα ΓΗ8. Απαντά το Ιµή- πηγυβηµατκά τρήπο τοις Ισχη- ῥιοµα µε την υπομίνση µιας δε μιομούς μερικών, οτι ἡθῆσν ἔχω τής ῥνωμοδότππις ται Ει- κο οβο Ιου υπέῃ πῃς Ενταξῃς της πήπρωµ στην ΕΩΜ.. ὕτους Επι- κρπέες των Χειρσμών µας ανη- Φαρικὰ µε την Μ.οινήτητα, Έχει το ψήφισμα, σινάχΙσε Τε- ῥήστιῃ σημασία πα την Κώπρα, ματ ὑπέλλει ἕνα Εεκάθαρο µή- ζεσμεικεί µε τῃ Δέσμη Ιδεών, µε τούὐπῶ αιστε να µην μαρώ να ὅμα πραγματεμτι και τὸ ιμήήισμα των Εμρωτπίων και ο τέως Πρήεβρος των ΗΠΑ, Μπαις και τοις σήβεις ισχυριομος του Δημοκρατικοί Συναγερμού”. αναφαρκό µε την απάρµιἹτ. επιοτολῆ µου, πρας τον νημα στην Τοιμκία, ἅπ ὅεν πάρ ΓΙΓ. τοι ΗΕ Ἐξι ἄλλη οδός παρά π οὐός τς Τα ήφρισµα τς Ευμώπης ακρι συμμορφωσης ὧως πμος το ή Πώς Ἱπιρετοσε τή περιεχόµενο Εσείς είστε παπι τς, ΜΑΟ- μα αμεση μλαπαηση ται. Ἰμηψφίσματας Τ88 και των µέτρων εµῃι στυκωνης και παραᾶοβει τι Αμμύχωστος σπο Δμνάμεις των Ηνωμένων Εθνών ώστε να επιστρέψουν α᾿ αυτή, αἱ νόµιμοι κὐτοκοίτης. Π ωῤίς οποιαδήπατε επιφύλαξη ιμήφιση τοι! Τ88 απὀ τον Αμερικανό αντιπρώπιωώπη, Βεωρείται απύὀ τοις ὃν πλωματικοὺς εκλοις στην Οωάσιγκτων, σαν απαρχή νέας τοπαβέτησης τομ αμερικώνικού παράγαντα στα κυπριακό, πο ΕΝΙΠΧΗΕΙ και τα ἔρΩ του Μπούτρας Γκόλι και τοι! Συµ- Ἐν ο της ποθης τη ὲ πεκήἸσπανη αποφασιστικό τρύπα μιμείται α Ἀµερικανικος ποίηση Ίης επιστροφής της Αμμοχώσται, και τομ ἀλου ποκεΊαυ των µέτρων εμπιστοσύνης σιμφιώνΏ µε την ομόφωνη ἐγκρισ τοι Σημ. βουλίαυ Ααφαλείας, τοι ψηφίσματος 788, Το Σιαητ Νπιπάρτµεντ απέστειλε μήνυμα, Το οπαίο σὐμ ιωνᾶ με τη διπλωματική ομυλαγία. κμίνεται πολή αμστηµά πρας την Αιπηρα πα τα Πεμα της ἁμμακώσου. ἔτα μήνυμα τοι προς την Άγηυρα μα την Αμμόγωστα, τω ἑτοίητ Ντηπάρτµεντ ζητά ὅπως υΠάρξει άμεση απωῶτική και Βοιλίοι Ασφαλείας αλλά µεταμέρει και τὸ σαβαρό μήνυμα Πμος τον Αγκυμα Οτι: Ανεξάρτητα απά τι γεωπηλιπική και στρατιωτική ππµασία της, δεν µπορεί να προκαλεί ρήγματα ατη θέση ὅτι τα µ ψίσµατα του Συµβουλίου. Ασφαλείας ὧρν πρέπει να Πα μα νμρίζονται πλαν, Τα µήνυμη του Ἑταίητ Μτηπάριµεντ πρας την Άγκυρα ἧταν πτι ἄρν µπορεί να κρύβεται πίσω απὀ τον Ρασύφ Ντεκτάς. πατι Εἴναι τα τουρκικά στρατεύματα που κατέχουν την ἂμ μΗμχωώστη, Ώι πρυσπάβειες ταυ Γενικαύ Γραμματέα τοι ΌΗΕ κα ται Συµβουλίσμ Ασφαλείας τοι! αποἰοι εἶναι μόνιμα µέλος οι Ηνωμένες Πό λείες, ἑναντ της Τουρκίας εκισχύθησαν από το τελευταία ομόφωνα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Μ- νοβοιλίοε! µε τα απαίο μιοβετήβησαν τα Ψήψισμα 788, τὸ Πακέτυ Ιδεών κα Ὀ Χάρτης Γκάλι. κατακτητές Με το ιμήψισμα των Εμριωπαίων ολοκληρώδξηκς η απο μόνωση της Άγκυρας η ὠποίᾳ πἰστευσε πας στηµή ὅτι θα μπορουσε να εμμεταλλειΙβεί πρως ὀφελας της κάποια ϱήγ- ματ και ἄιαφορες στις σἑέπεις µεταξ! τιν ΗΠΑ κωι της Ευρωπαϊκῆς Κοινότητας, Όι πιᾳ πύνω εξελίξεις προδαράφον τα ελίμα µέσα στο οποία Ώα βρεβεί ο Τούρκος Πρωθυποιργώς ΝΜτεμιρέἁ κατὰ την ἔεπι κείμενη Επίσκειµη το! στην Ὀμάσυγατων, και τις σιΜημιλίες πο Βα έχει µε την ἁμερικάνικη ηγεσία σε ἕνα φάσμα ψλεγόντων Βεμάτων περιλαμβανομένων και τοι µη πριακοήι, Επισημαίνεται απὀ διπλωματικούς κύκλους ὅτι ο Τούρκας Πρωβιπουργύς θα επιζητήσει οικονομική και στρατιωτική βαήθεια απώ τις ΗΠΑ για να µπορεσει να διαδραματίσει τα μύλο που εποφβαλµιὰ στα Βαλκήνια, σῃ Μέση Ανατολή αλλά προ παντός, στο Μουσουμανικές χώρες της πρώην Αμμοχώστου | Ἐοδιετικής Ενωσης , στην Κεντρική Ασία. Ένας αναγκών αντιμετωπίζει τι Άγκηρα και το Ερώτηµα εἰ ναι σαν βα προτιμήσει να συνεχίσει την αδιάλακτη στάση της στα πιπρεακώ, καὶ να ὑπαστεί τεράστια παλιτικό οικονομικά και στρατιωτικό κόστος Αναμένοιν οἱ δπλωµατικΏ κὐκλα κα Βυριστικές συνομιλίες στην Ομάσγντων σνοβόβικά µε την τοιρική στάση στὸ μι]- πριοκὰ ἁπαν μάλιστα υπάρχει το χο ναδιαγραμμΏ ποιι καθύρισε ὦ Γεν. Γραμματέας τα ΟΗΕ, για επανώληιµη των διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, ἠτοι κατά τον ερχόμενο Μάρτιο Κπι γνωρίζει α κ, Ντεμιρέλ και η ἄλλη Τουρκική πγεσία ὅτι ὅεν μπαρεί να πρώσέλΒβει το ὀρηανῶ της α Ραούφ Ντεκτάς τον Μάρτη στη Μέα Ὑήρκη χωρίς να αποδέχεται τη ὅπε- Εαμιυγή διαπραμματεύσευν µε βάση το 1838, πι Δέσμη Ιδε- | ὧν και τόν Κάρτη Γκάλι. Ταυτίστηκαν το Συμθούλιο Ασφαλείας και η ΕΟΚ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ της επιστολής μοι αυτης. Ἆπι ῥετίζει την προβιµία πα εξξ- ήφασε ῃ βυβεριησή µας πα ἀμεση Εργασία, υλαππίγσης τν μέτρων εμπιστοσύνης.) Για την επισισλἠἡ αιπή ο Πρὸ εὔμας Βπσιλείαυ ὄμυκμῃσε: μολις κικλαπησε την ἐνκβεῦστι τοσα [Γ Γ. τοι ΟΗΕ. τοι απεύτειλα αμέσως, απιστολή μα αἱ Πρή- ωβήσῳ τιν ἔγκμισῃη το µη- οἰσματώς, τὸ ἁποῖα α ιπαὔετοκ]σε ἆλα τα μέτρή, πόυ λα µας ἔχοιιν τεράστια σημασία. Έα υπομρέιώση να ενηαρρύνω τον [Εν τοι ΟΠΕ καὶ νὰ ενεργήσει για ἔψκριση τοι ΙηΜιρίσματος ατιὰ τύ Σαμβσύλια Ασιαλρίας κπι τα πεπΙχαμε µε το γραυμα αιτῷ, πλλὰ κα µε αλὰῃ πολλή δουλεια Ἐκπλάπεη παόμάλεσε στο πκπη- απήρια ῃ απηκώλιμῃ τοι κ. Βα- σιλείου ὁτ το γράμμα αυτή εἰκε μπΠεξερεβε: απο κάπσια κρατικὴ μπηρεσία. εἰχε μεταφραπῃεί και κυκλοφυρήσε: µατὰά αιαδσο αντ τιπα, κάτ πο δήμιουργει ὑμιστα Ώέμα Πβικής τάξης Ὁ κ. Βασιλείου παρβεσε στι χεία πο παροικπάζο ον η- στρεβλωση παρ ράφων της ΕΓΙ- στολής, ια να πρισβο κἰθας ἠνβρωποι πα εν ρίζα τιν ζμσία της επιστολης Ἱσκιρίζοντοι ὅτι µε τα υπρισμα σιπο πρώδιωσα το λαά μασ, τα ή φισμΏ το Εμ, Που χαιρετίζει τῷ περιεχόμενο [ης Επι πτολης απαντα πτόως ματηήνορους μοι πα προσ”. Για τι ὅπαεν δέσμειπη τοι ἡ Πρύεδρος εἰπε: 'ἁσαμειτήναμε ή να διαπραγματευταύµε µε βαση το Ἰδέες Γκήλι τα: ὅτι να ποίτις μας ἄωσατε τῃ λύση μαι μπα γράφοιιµε: Τα μήήπσμα τῦαι Ει- ριωκοοβολίαυ Εἶνσι απητέλξαμα της πολιτικής ασ, απὀδειξη της ὀρβότητας πης πάνω ἅτα εΏνικά Πέμα καὶ απάντηση στο ὧτ ὑήδεν ἁπώ κλείσει τη ἄμήμο της ἑνταξης μας απῃ ΕΩΒ, ενω στην παν µητικώτητα εγώ ἀνοαξα το ἀράμα στην Κοινάτητη Με αὔιώσειστα πσταικεία κα- τέδριέε ὧτι τα 188), ἄεν ωπήρικε τῷ κατάλληλο κλίμα. ία. υποβολή ἐντπξῃς. Πείσαμε την Ειπώπη να ΠππΏ- δεχθεί οσν ὅμο παράλληλες ενέρ πες τη λύση του κωπρισκοή και την ἐνταξη µας σπιν ΕΟΝ. τε σµεπησαµε την αδιαλλσεία της Τουρκίας, που φράσσει το ἀρόμα τις Ἀίπις, πείσᾶμε γα την πρα- Βία µας α λήση καὶ µε τῃ πα ἠιπκή µας πετίκχαµε να αναίξει ο ἄρόμας της ἑνταξης, Δισεήσησαν ὁ Βέδεις ται κ. Κλημίδη τοι! 199) ὑτ ὅξν πβεται Βέμα ἐνταίπς πῃς Κήπροι στην ΕΟΝ. προτού λιβεί τῷ κυτιριακὀ, Επεµεώα ὅτι ὃν πρι υπάρχει ο Η ναι Τι δὴς Βεμα μεν αλλο Πµς κα αμτὸ σάμπιμ: ΛΕμε, κΠι ΕΠαν τὲ ὧεν ἆ φίσματα ε οπως τα Βεμα ης Β πωτς Ἠπο- τελεί μερῦς τημ ΠακΕτ το Ωποῶ βα συμβει και θα Τε στον κυπρις Ἀπο, ία Εφαρισπι Ἐμε πετιρέαµξ, νο περιλήφθει το Ώεμα της Ειρήπης στις μαι πραγωατεύσεις και χωμέτησε, τη ια τάτε α΄ Δημομρατικός Σμ- παγερμός Ότῃ σι μεση τι στην Αα ἠόα. Αιωστγη γλωσσα κχρησιμαπείγισε 5 Προρόρμος Βαάλεισυ. πι ΜΕ πι ἠράμιση το! κ. Κλη: μίδη. Ὁτ' γε πρὀεδρως ο) πο, ἀναβολη των σινομ]ληων τοι Μαρτίου. ΑΦ κει ο εαΒς πολίτης ΙΕΤΠ απώ αυτα τὸ ὦμ φώνο ψήφισμα ΤΟ! ϱ κ. ΕπρωκῶινΏ να παει Κληρίδης κ: ὑπ τῃ ὅμή µας πλευρα . ὅπτα ανα λή τιν ὅι- μομιῤμω ΧΠΤΕ την Τοῤκια. να αποῴεχβει και τφαρµώσΕ το άιαμα Η3. Κι αν πετιῃχανε α κ. Κληρίδης αναβολή των σι νομιλιών, τί δα εἶναι. εκείνο πω Όα εμπόᾶιζε τον Βπούφ Ντενκτᾶς, ὅταν Όα τολειήνε Π αναβολη λη- ρίδη, να πτήσει κι οπής ανοβιλή Με την αναβαλη βα πάπύιηνε Τ μοναδική εικαιρία να αμξηβει τ Πίεση πανω στην Τοωρµία Η σωστη Βέσῃ εἶναι ὁι να η τήσουµε ονυβακη, κάτι αδιανήητη καὶ σωσβις ια Τα Ντενκτᾶς. πλλή να Επιµέναυμε νά αμχίαουν οἱ σι νομιλίες το σμντομότερο δυνατά. Στην ομιλία τοι ο κ. Βασιλείου αχολιαζοντας το σι βημα ἠτι τα Μέτωπο νωρίζη κα α Πα- αχαλίδης µπορεί, οπε Ὢ κ. Κι- πριανού ρα δέκα χρονια ἦταν Πρόεδρος καὶ ο κ. Λησπαρίδης µε πολλά χρόνια πολιτική ζιή, ὄιε τέλεσε Πμπεάρμας πῃς Ποιλής, Πάντα ἑλεγαν ὅτι νωρίζσιμ, ΓίνΠι Ἠπνωστά τα π μπήρεσαν να κάμοιν, κ. Πασχαλίδης ὧεν Ἰνεται απἁ κανένα αντικείμενα Οκολίών, γιατί απλως ΕκΠρΟΟΙωΠΕΙ Ίοις κ.κ. Κυ: πριανού κα Λυσσαρίδη πα Λένε ὧτπ ὅλη εἶναι µάύρα και κα τηστροκα. ο λαός εἶναι πα Ὑνωρίέει, αλλα και κρίνει! να ΠιΕΠΕΙΤΕ . ο ΞκεΥἩ 9 ΑΝΟΥΑΓΊΟΝ. ῶ Εν” ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Περιοπικο ΄Εήμερα γία πρὠτή φορᾶ είναι τὸσο κοντά µας | | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΑΧΕΡΙ/ΤΟΥ, ΑΧΝΑ, ΑΦΑΛΙΕΙΑ, ΑΣΣΙΑ, ΑΓΚΑΣΤΙΛΑ, ΚΑΛΟΨΙΔΑ, ΚΟΝΤΕΑ, ΛΥΣΗ, ΜΙΑΚΡΑΣΥΚΑ, ΠΡΑΣΤΕΙΟ, ΒΑΤΥΛΗ, ΤΥΜΠΟΥ, ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ. Ποτὲ πριν δεν υπήρξε χάρτης στο εδαφικὀ που να αποδίδει στην Ελληνοκυπριακή πλευρά ὁλα τα πιο πάνω χωριᾶ. Δεν πρέπει να αφεθεί αυτή η µοναδική ευκαιρία Της επιστροφής στα σπίτια και Τίς περιουσίες µας να πάει χαµενη. Μόνο η επανεκλογή του Προέδρου Βασιλείου εγγυάται Την συνέχιση του αγώνα για επιστροφή και δικαίωση. ὥς Εμπιστεύομαι και Ῥηφίζω . ΡΑΣΙΛΕΙΟΥ Πρόεδρος ὁήων ὁᾷων των Κυπρίων Κίνηση πολιτών π]ς επαρχίας ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ για επανεκλογή του Προεδρου Βασιλείου ρε σας 9 9] 14 ΠΑΡΑΣΜΕΥΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. 1980 νο Κάρολος, Νταιάνα και δρετανικός Τύ- πος Από τους ἃ έχασαν κα ο Τρεις... Τύπο απ'τα ταν ο πρῄκιπας Κά- βολος κι η Μταΐάνα αποφάσισαν το κα- λωκαίρι του 9] να “χρησιμοποιήσουν” το Βρεττανικὀ Τύπου, ο καθένας για δικό του ὄφελας, ὅεν φα- γτάστηκαν ποτέ ὅτι τα παιχνίδι αυτό Βα μπορούσε κάποια στιγ- µή να ξεφύγει απύ τον ἐλεγχό τους.., Ὀύπε, ὅμως, κι οι εκπρόσωποι το! ΤΠ φαντάστηκαν ὁτ η όλη ιστορία Βα ἠταν μπα] µερανηκ.... Να, ὅμως, ποι! Ὁ και- νούριας χρόνος τους βρίσκει Ἠπμενοικ: κι Το. τρεις να αν ρωτιοίμται πα ἕκαναν λάθος Η Νταϊάνα ἔχασε ένα μεμάλο μέρας απὀ το συµπάβειες πο εἶχε στα χώρο τοι Τήπου κι από μακροπρόθεσμα Βα μειώσει ση: μαντικά πῃ δημοτικότητα της. Ὁ Κάρολος µε την αποκάλια]α] Τά σκανδάλου, Καμίλα-γκέιτ έχασε και τς τελειπαΐες ελπίδες ποι εἰχε να διαθεχβεί τη μητέρα του στο Βρόνα κι ο βρετανικός τή πως, μετὰ απὀ µια περίοδο πα χέων αγελάδων” , Ὑεμάτη µε βασιλικά σκάνδαλα, κινδυνεί]ει να φιμωβεί µα τα καλα, µε τη νέα σειρά νόμων που εταιμᾶζει η κυβέρνηση. ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ὠ λορόας Μακ Γκρέγκορ, πρὀεδρυς της Επαμωπής Πα µαπύόνων πα τον Τύπο [ΕΟΓ] µε πρὀαφατη ἐπιστολή του πρῶᾶς τη βρετανική κυβερνηση προ απαβεί νή πείσει τοις πει- βύνους ἅτπ ο βρεττανικός Τή πας ΕπεΦΕ Βήμα της βασλικης πκσνειας κ απ Ἴρῃ σιμµαππιήβηµε” απὀ αυτή για µιαπερίαδο τουιστον Τ8 µη: ψών. ἅτην ἴδια επιστολή ἄνα Φέρει, ακόμῃ, πως ὗ ἴδιος προ απήβησε να σταµυτήσει τη των πραγμάτων, ὅταν ἄρχισαν τα. ρώτα σκάνδαλα προ- ειδοποµώντας την Νταϊάνα. Εκείῃ. ομως, με τπτ ἅπ µπεριρωμά της του ἔδειξε ὧτι ὁλα ύσα ὀμέρρεαν στον Τύπο εἶχαν τη σιπηῃή της 5η- χκατάθεση, Ο λόρδος Μακ Γκρέγκορ εἶχε την ατυχία να ἔχει µια ἀχαρηῃ” βέσῃη σε µια πολύ καλή εποχἠ, Ἡ επιστολή του ἂν και απαλλάσσει κατά κἀποιο τρόπα τον (να και τον Τύπο από ένα γάλα µέπος των ευέλνών τοι, ὅεν μπορει να κάνει τίπατε ἀλλα. Και ασιή- λῶς δεν πρώκειται να αλλάξει τα σχέδια της κιβέρνῆσης και της βααίλιασας Ἰα τον περιορισμό ταυ Τύπου, Ὁ Κάρολος εἰ πλέον ἕνας περζήτητος εφ- ψένης. Η Ηταίάνα εἴνοι μι αωτὴ µια πολύ νέα και γαητευτική ζω ντοχήρα, που επιβυµεί να ἔᾳ- ναφτιάξει τη ζωῆ της και κανείς από τους δύα δεν 8α επιβυμαύκτε γα βρεβεί ππωποσέλιδα σε κά- ποια τἀμπλοίντ, σε -- παράνομα ταικρρρὸ τετ α ΤΕΤ. Ὅσα για τα µέλη ταυ Βρε- τανικαῦ Καιοβουλίσ και τους υπουργούς Βα μπαραύν κι αυτοί να... κἀνοιν τα ὑικά Ίος ο σκάνδαλα χωρίς τα φόβο ων παπαρᾶται” και χωρίς κημιᾶ απειλή για την καριέρα τους, Μ' ἄλλα Ἀόγα, ηλαδή, η μόνιμη μμωση᾽ του βρεττανικοῦ τήπο µε αφαρµή τα βασιλικά σκαν ὅαλα. εἶναι µια όση Πα βολεύει ὀλαυς εκτάς -- Εμυς - απά τῶν ἴδνο τον Τύπο, ο οποίος εἶκε την σφέλεια να ἑημοπευμει ἀτι ὀμέππεε απὀ ἐμπιστοις κ κλαις τοις Μπάκιικ καμ .. Ὥλα ξεκίνησαν στις 1 Ιουλίου 19441 απὀ την εφημερίδα Ὀσαίγ Μαι! η οποει στα Πρωτοσέλιδό της μιλάτε ἵια κρίση στὸ γάμο του Κάρολου µα της Νταϊάνας, ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΒΓΕΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Εκείνος της εἶπε προτείνει Ενα πήρτι πα τα γενεβλιά της κι Εκεί νη εἰχε αρνηθεί, µε αποτέλεσµα να μείνει μάντπ της στα Λανδίνα , την Πµέρα των γενεθλίων. της, Εώ εκείνος παρέμεινε στο εξο- χικὁ Ίους στα Κά -- κροσ. Κάπως έτσι Εεκίνησε η Μταϊάνα τὰ .. τολμηρό φλερτ της µε τον τήποι ΦΙλες της μετέφεραν τις απόψεις της στα κατάλληλα ἄτομα και την ἄλλη µέρα αἱ από- πριυτοσέ λα ψεις της ἠταν σης διάφορες τἀμπλοῖντ. ὢ Κά- Ρρολος αν και διανασχέτησε στὴν αρχή. στη σιμεέεα κά: τἆλαβε ὧτ ἐπρεπε, ντ κανει μι αμ- τάς το ἴδια πι να πάει να Βε- οξίται απ' Όλους, -ᾱ σπλαχνος” σύέυγας, ο οπαίος παρκμΕλΕΙ τη γυναίκα του. Ὁι ειρηµερίδες δικάστηκαν και κάποιες απ' αιπὲς πήραν το μέ- ρυς τὴς Νταϊάνας, ενώ σι υπύ- λοιπες πήραν το μέρας τοι Κα- ῥάλου, Την κατάλληλη στηµή δή- μασιεύτηκε και το βΦβΛίο του Άντριου Μήάρτον Νταϊάνα, ῃ αληθινή της ιστορία” κι απὀ εκεί και πέρα εεκίνήσε ἐνας σκαν- Δαλοθημικός αγώνας, α οποίος ανέβασε τρελά µε τς Κκυ- κλαφαρίες των εφημερίδων, τις έβλαψε, ὅμως, µακροπρύβεσµα µε την επικείµεγη επαναφορά της Ἀσγοκρισίας. Η Βωπάαγ Τίπιος άρχισε νὰ ἁημοσεύει απασπάἁµατα ἁπά τα βιβλία ται Μόρτον, ἐνώ οι προ σκείµενες στον Κάρολο Εφη: μερίδες του ἐστειιαν φαξ µε τα προς δημασίειμπ κομμάτια για να ΕΝΕΝΧΕΙ τὴν ακρίβειὰ τους, Η πραπισσα τής Ομαλλίας κατάφερε να τελειοποιήσει τόσα πολι την τεχνική ται να Ἠε: μίζεται ταν Τήπα, ὥστε κ τάφέερνε ακόμη κι α ὕΨ- ταψραφίες των εφημερίδων νὰ τή δεγνοι μόνη, απόµακρη και µε- λαγχολική. Ακόμη κι ὦταν ήταν ο Κάρολος μαζι της σε κάποια κοινωμηκή εκδήλωση, πΠ Μταϊάνα φρόντιζε να φωταγραφίζεται πή- ντοτε μονάχῃ. Όταν τον Α- γσμστο του Ὠσ ῃ δημοτικότητα της πριγκίπισσας εἶκε φβάσει στὸ αποκορύφωμα της, ῃ ομάδα το! Καρόλου παραιμσίασε στον Τύπα την καπέτᾳ Νταϊάνα - γκεητ” που περιείχε πι πε ῥίφηµη συνομιλία της µε το ερμύ Βαιμαστή της Τξέιµς Γκίλμπι, Άγνωστο παραμένει, πάντως, ματὶ ὃς ὄμέρρεισε ἅπον Τήπα μι η ερωτική σινομιλία τι Καρόλου µε την Καμίλα Πάρκεᾳ, την ἴδια επαχή. Ίσως -ᾱ κ. Μπέρντοχ τῃ φύλαγε σαν ἀασσα στο µανίκι τοι, μι αιπὀ και τη ἄημοαίεισε ὅταν άρχισαν ὂι πρώτες σιζητήσεις γα τη λοακρισα του Τύποι, Κανσίς δεν ώωρίέει ποιὼς Βᾳ βγει κερδιαµένας απὀ την μάχη παυ ἔχει ξεκινήσει ανάμεσα στα Τήπα και την κυβέρνπση [ῃ οπαίῃ αντιπροσωπεήει τη βασική αι- κοφένεια]. Η παὀσφατη ισταρία, πάντως, µας ἐχει διδάξει ὅτι πια εὐκολα πέφτει µια κυβέρνηση πῃ- ά μυμετα ο Τήπας... ϱ Ὁ Σάνταμ Χουσσέϊν στην τηλεύραση της Βαγδότης Αυτή τη φορά δεν ἑγνε π μητέρα ὁλων των μαχών”. Οι Αμερικανοί και αύμμαχαι τοις επέ- λεξαν τς ... “μακρινές εξα- δέλφες ὑλων των. μαχών” 'ά να πλήξον τους σρι- πωτικαής στόχους στα Ιράκ και να πμωρήσοιμ, τον Σαντάμ, ποι επέμενε να αγναεί τις Πρό- ειδοποιήσεις τοι». Τη απιή που γπάφανται αι]- τὲς οι γραμμές, ἐκουν αρχίσει να διαφα[νόνται κάποιες ὅδι- νατότητες πα συμφιμήα κ τάπαµσης των εχβραπραξιών καβώς ο ηγέτης τοι ἱρὰκ δη- λώνΝει πρὀθιµος να αλλήξει στάση, σἰγουρα, πάντως, ἔχει καταστεί σαφές, ὁτι η στήριξη τῶν συμμάχων προς τοις ἡμε- ρικανος οιδεµίαν σχέσν ἔχει με. εκείνη πο τοι εἶχαν πρα- σφέρεί την εποχή της πα. ταυῄδας”. Οι Βμεττανοί εἶναι επιπήµωσ, δίπλα τους, στις τάξεις των ὅμ- πάμεών τους, εν τούτοις, ἀπιὺς και μεταξύ των πολιτικών, ΕΠι- κρατεί μα εκἠράζεται ἔντονος σκεπτικισμός ἵα την σκο- πιµότητα της επιχείρησης, Ὀν Γάλλοι ἔχοιν αρχίσει να ὑμερωτώνται ια την ορθάτητα της επιλορής των στόχων κα το µέγεβας των επιΏρομῶν, μαι 6 Ρώσσσοι, εκτόπλασµα των Σοδιετικών χωρίς στηβερά πολιτικά προσανατολισμό, σφοῦ σινετάχβησαν, καταρχήν με τοις Αμερικανούς, κά- τησαν, στη συµεχεια. απΏ στήσεις απὀ τα τεκταινόμενα και ζήπισαν πῃ αὔήκληση του Συμβουλίου Αααλείας, Η νέα τάξη πραγμότων, τε- ικων., Που ο, μόλις απελβών, πρόεδρος των ΗΠΑ Τζώρτζ Μπους επιχείρησε πα ἕ- µικιργήσει στον πλανήτη, µετά τὸ τέλος του μιραή Πολέμοι, αντιμετωπίζεται σήµερα -- απᾶ τη διεβνή κοινή κώμη αλλά και απᾶά πολλές κυβερνῆσεις -- μά- νο ὡς πρόφαση, πα στόχο ΕΠ να Ἱακτοπηιήσει πρ- σωπαοὺς λαγαριασμοὺς ἡ Επωτερικά αμερικάνικα παι- Ἀδια”, Βεθαµως, οι λάγαι που επὲ- βαλαν τις επιβέσεις εναντίον ται ἱράκ υπήρχαν κα εν πὐλληίς µπάρχουν ακόμα. Ἠσαν οἱ αν) ψεχεσ παραβιάσεις τών η αισμάτων του Οργανισμού Ηνω- µένων Εθνών απὀ το καθεστώς της Βαγδάτης, η προκλητικύτητα ται Σαντάμ Χουσέ, η πο τας Οι Ιταλοί είναι λούς µε έντονο µεσογεμικό χιούμορ. Ακόμη κι όταν έχουν να αντιμετωπίσουν 8σθιές εθνικές πληγές. Όσο πιο βαθειά είναιη πληγή, µετόσο μεγαλύτερη “πλάκα” ΤΗΥ αντιμετωπίζουν. Πάρτε παράδειγµα την τελευταία αντιδρασή τους στη σύλληψη του αρχινονούτης Μαφίας του Παλέρμο, Σαλθατόρε Ρήνα. Σε χιουμοριστική εκπομπή της Ιταλικής τηλεόρασης, ο σχολιασμός της σύλληψης, ὕστερα απὀ 24 χρόνια “αντάρτικου., τον Βίνα, προκάλεσε εκρηκτικό γέλιο. Μαφία εἶναι έτσι κι αλ λιὼς η. βα θύτερη. πλη΄ γή της, [ταλίας, Αν’ λουθεί η δικογνωµία μετοῖμ Βορρά και Νότου, που ὕπε' λεί την εβνκή τους Νάτητα. Έπεται το παγιοποιηµενῦ λιτικοστρατιωτικἡ απάντηση, όμως που ἄθθηκε σε όλα αυτά απισίνεται ὀισανάλογη -- τείνει να γΐνει ἕνα μπούμερανκ για την εἰ- Νκρίνεια των προθέσεων των συμμάχων, Τί ώβησε του Μπους να προ- Ἠωρήσει σε αμτή την απόφαση σε εν “ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ” ΕΝ ΜΝΙΗΗ ἹΠΜΙΜΙΙ ἡ ΕΤΗ Πα Ἱρομκη ὕἨ πῃπ Ἐποια Εἶπε Το ἕνα τη η Ιιαφία κβονίζεται,α απὀ το ἠεικά Ὠίκα και τή πα- γόρευσε στο ᾖάδαχὸ Του ΜΛΙ- νταν ὀηλώσπεις απώλυτης ατή ριέης πῃς επιχείρησης είναι ερωτηματικά που ζητούν απα- ντήσεις. Πολιτική σνσλπες, επι: χειράώτας µία ερμηνεία της κα: | ΠΑΝΗ: Οι Τζώρτζ Μπους και Μπιλ Κλίντον Αῄγο πριν την αλλαγή φρουράς στο Λευκό Οίκο. ΚΑΤΩ αριστερά: Προσωπικό τοι περοπλανοφύρου 'Χπυ Χωκ” πρσεταιµάζει την απογείωση πολεμικαῦ αεροσκάφους τάστασης, λένε ὁτι ο Τζώμτί Μπους κατέφιης στὰ ὑπλα ΕΠΕ δή, χολωµένος απὀ την εκλαρκή [0 ἧπτα, ἠΒελε να κερδίσει τς διεθνείς εντωπώσεις, να ππο- δείξει, ἑστώ και την ὑστατὴ στ µή, ὁπ. δεν εἶναι ο αδύναμος ηγέτης που πολλοί πίστευαν. Και μι δέσει τον Μπιλ Κλίντον ενῦ- πιο µιας αναπύτρεπτης Π- κροΙσης µε τον υπ' αριθμόν 1 εχ- βρὀ, να τον ἀναηκάσει, εκουσίως ἡ ακουσίωώς, να ακολαιβήσει τη ὑμκὴ τοι! ἡραμμή. Όπουμι σν βρίσκεται τι αλήθεια. ψελρονᾶς παραμένει ὅτι ο νέας Αμερικανὺς Πρόεδρος Εἶψπι Λοκάµιατης απβώνονται παλιπκὰ τοις σπστηµα, που απ᾿ το 148 που ισχύει ως Ἱστοριμὸς σωμβιβασμός” φαίνεται να κοι- ράζεται’ και να παράγει ὄχι πολ ισχυρούς πολιτκαύς πἨΠγέτες, στον οικονομικό τοµέα, ιδεα. Ίσως θα μποραύσε να μιλήσει κα- ψένας κα πα τον εβνικὰ κ- Βολικισιὸ των Παλών, αλλά ἂ Βρησκειπικὲσ οργανώσεις ἀρ- ἅισαν να Ἰνονται πληγή για όλο τὸν Κύσμα. Ας Εαναγυρίσουµε ὅμως στον Τύτο της Μαφίας. Τάτα λένε χαϊδειικἁ στη Σικελία του Σαλ- βατόρε, τὸν Σωτήρη, ὅπως 8 µε- ταφράζαµε στα ελληνικά το ἀνα- μα. ὡς να µη γελάσουν σι ἱταλαί! Μέσα σ' πιπά τα ή χρόνια που ο Τότο κρυ- βόταν. ο αᾱρ- χιμαφιόζος έκανε, ἅπ ἠβελε, Γλέντησε µε κο] μπουριὸς τὸ γάμα τοι, ἐκανε παι- διά, τον ερχομό των οποίων πα- νηγρισε µε ανάλαγο τρόπο και εἶχε τη διπατότητα να ορ/πιώσει ἄάφορες επιχειρήσεις, Μεταξύ τους µπομεί να περιλαμβάνσνται και σι Βεαµατκὲς εκτελέσεις τιν δικαστών Φαλκόνε και ἸΜποῃ- σελίνα, που ἦταν οἱ ὄκώκτες της Μαφίας, Ὁλυι ξέρουν στην Ίταλα ὅτι η Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΛΕΕΙ ΣΕ Η.ΠΕΛΑΓΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΡΙΙΝΑ Μαφία ελέγχει πολλούς τοµείς στη ὄημόσα ζωή της χώρας. Πολλά λέγονται ῄα πολλούς υποιργαύς και φυσικά και πα μ- λη πις σημερινής κυβέρνησης υπά τον (σοπαλιστή Ππρω: Βυπουργὀ Τζουλιάνο Αμάτο, Π σήλληνμη του Βίνα, ὠστόσο, ἑστω και µε κηβιστέρηση 54 χρόνων, αποτέλεσε ἑνα στοιχείο ΕΝ- θαρρυντικό, που εμισχύει τις ὅιω- κτκέσ προσπάθειες τών Ιταλών, οι οποίες εἶχαν δεχθεί Ισχυρα πλήγματα απὀ τς δολοφονίες τοι ἀαλκόνε και Μπαρσελνο. Ὁ τῆσβάνι Φαλκόνε και ο Πά- αλα Μπορσελίνο ήταν δικαστές που ερεωνούσαν τς υπαβέσεις της Μαφίας, Ένας απ’ τους σινεργάτες Το Ρίνα, ο Αντοήνο Καλντερόνε, δήλωσε ὅπως µετέδασε το Ασ: σοσέντετ Ώρες, ἀπ Βα υπάρ- ἔρωυν τώρα σκληρά αντίπεκνα εκ μέρους πῃς Μαφίας εναντίον κυ- βερντητικών στόχων, σε διάφορα επίπεδα, Απειλές, εκβιασµοί, ἔπι- βέσεις, Δολσφομίες, απᾶ: καλίκµεις. ὍὉ Τότα ΕΒίνα εἶναι ισχιρὀς ὅσα ο Ἀριστὸς, Ἱπατί εἶναι π ανώτατη ὀζναμη. Μ΄ ἑνα ται γεύμα µπορεί να εξαφανίσει και να πάρει τη ζωή ὁποιου θέλει”, εἶπε Χαρακτηρισπκἁ ο Καλ- ντερόνε. Η υπώβεση το! ΡΙνῆ, σνεΠιώς, έφερε και πάλι στην επικαιρότητα την ιστορία της επικινδιπότητας της Μαφίας, τον κάπο ντε κάπι”, της κεφαλής των κεφαλών της οργάνωσης αυτής, που φέρνει διάφορα ονόματα σε ὄιάφορες περιοχές της Ιταλίας. πως αναφέραμε σε παλαιότερο άρθρο μας, σχετικά µε το ἴδια θέμα, στις εἰ- δλλΜακες Πιε- ῥιοχές της Μόπας Παλίας, η δύναμη που κυριαρχεί ανήκει σε τρεις, κικίως, ϐβ- γανώσεις. Η Καμύρα εἶναι η ορ: γάνωση που καλίπτει την πε- ῥιακή της Μάπολης. ΕΝΕΥΧΕΙ τα πάντα, απὠ τὰ καραωτσάκια των μικροπωώλητών µε. τα σι- νήθως ἀἄδεια κοιτά Ἀά- Βραίω τα ψάρων ως τὸ ϱβ- πανωμένο ἐγκλημα. η Μτραγκέτα έχει Ὑπι ἑδρα πης τα Βἐτο πῃς Να: λαβρίας, τὸ αρχαίο Ρήγιον, Η ἈΑέεηπ τραύκετα, κά βακτηρίζει το δείπερα κλάᾶο πης Μαφίας. Εἶναι λέξη ελ. ληνική κατὰ τους αναλυτές. Σημαίνει ανδραγαβία. Με την παρεξηγημένη της ἐννοια. Η Μαρία εἶναι ο Ἡ- ψικότερας κλάδος που ελέγ- χει τα παγκόσμα ὄίκτως καὶ κμᾳίως αυτό των Ηνωμένων Παλιτειών και της μητέρας” Σικελίας, Εἰναι ο νόμος πάν απ'τα νόμο. Μια τελευταία ορ/ἀνωση η τάκρα Κδρόνα ὨὈμήτα πρασπαβεί να καταλάβει τι Βέση της τα τελειπαία χρό- να και να επβάλει τη δική της σχέση. Ὠσα περιαπότερες µμῆ- φιόύκες οργανώσεις δη- μισυργούνται τόσα βαθύτερη Ἠνέται η πληγή της Ιταλίας και τόσα περισσύτερα τὰ πά- βη της, Κουρᾶγα Ιταλοί! υ αποδέκτης µιας βαρειάς κλη µοναμιάς, η σκια της ὁποας αρ Ἠσε να πέφτει ὁπι μόνα πάνιη στην εὐρταπτική ἀἴμάσφαιρα της Οµήσνκτων, την ον ἍἸα- ψαικαρίου, αλλά μαι πας τήν περίοδο χάριτος”. πο τοι ΕἶχΕ. δώσει το εκλοακά σιύµα. Για το τελευταία, τι Επίλικπη των σκανομικών προβλημάτων της χώρας εἶναι τα θέμα Που Όα πῃε- πει να απασχολήσει κατά παῦ- τεραιώτητα ταν νβοεκλβγέντα πρόεδρο και τώρα, η σπκροικπή µε τον Σαντάμ Χοισειν - αν τε λικά, μπάρξει -- απειλεί να τα Βέσει κατᾶ µέρας, Μα µε Ἶς Ἡπω σχέσεις μα νέα ύφας στην αμε µικανική πολιτική. Πρόσφατα, ο Σμπίγκνιεφ Μπρε- ζνσκι, σβουιλος επί Βεμάτων της ασφάλειας ταυ Τζίμι Κάρτερ, ἔγραφε ὅτι ὁ Μπιλ Μλίντον μοιά ὕει µε τον Λίντον Τζόνσον. . Είναι ένας επαγγελματίας της πολιτικής, µε µεγάλες ὅια πραγµατευτικές ικανότητες, που ϐατου δώσουν τη δυνατότητα να ασκήσει μία κῦι- νωνικαοικονοµική πολιτική µε- ταρρυβμίσεων, ὅπως ο Τζόνσον, επεσήμανε. Δεν μένει παρά να τόμ ευχηθσύμε να µην αντι µετιωπίσει ένα Βιετνάμ, ὅπως ᾳ Τζόνσον”, Δυστυχῶς, ο Μπι ΚλΙτον κινδιΝεήει να βρει το Βιετνάμ, πο τοι εταµασε, ο προκήταχός το. στον Κόλπο, αν δεν απο- φασίσει να αντιδράσει. Ἠδῃ, τα πραγοᾶ, Είμαστε Ὁ κόσµας”, πα! ακούστηκε στη µε γάλη ιαρτή της ὀθης Ιανουαρίοι, ἐφερνε στο νου, εκτός απὀ Ἡε- λαστὰ παιδιά και δικτάτορες και πολέµοικ πα τα πετρέλοη. Και σης τηλεοπτικές οθόνες πρύ- βαλε η Βαγδάτη ὄχι σαν πατρίδα τα! Αλαντίν του Μτίσγεί αλλά σαν στόχος της αμερικανικής ας στρ... . ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ πςᾳ ΓΕΠΕΠΤ3 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ' ΙΕΡΗ ο μμ μη ΕΤΕ “Εχο ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ας μα ----κ----------------------αααααααα. ος ἱ ΚΩΝΤΛΙΤΙΝΛ “ΙΟὺ κάΝΟυΙ πόλεμῦ... ΚΟΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟ 14 χρόνων ήρθε στην Αθήνα απὀ την Κύπρο για να Βρει την τύχη της στο χώρο του τραγουδιού. Μέσα σε λίγο καιρό το όνομα της άρχισε να φωσφορίζει” στις ταμπέλες των γυ- χτερινών κέντρων. Τώρα έχει γίνει πλέον το μήλο της έριδος᾽ για τις δισκογραφικές εταιρίες και τους Αμμος: Ὦ λόψως ια την τρα ον γοδίστρια Κων- αταντίνα. πο σήµερα ανοίψει την καρδιά της καὶ μιλάς για την πι βεία της στα τπαγα(δι πα τα πχέ- ὑμά πις, Ἱπα τις καλές μαι ἀσχημες στιμες ης, τς επιβέσεις που κατά μάιασς Δεέεται μί ἄλλα πολλά Η ΚΥΠΡΙΑ τραγουδίστρια, πι πύντα αναζητά την Ιθάκὴ της, ση! πήνε στα ΜΕμΟ µε τοις φίλσις της, πεαπάτηπε, σε ρήμοις ανητοαβίτκπυς, πνΕβασε τόν Πυρετά 38, 33 και 40. µας ετι- φυλοσει και παλ. πολλές εκ- πλήξεις, τὐφμιάσματα, ἐκπλήξεις [ και μίσκὸ πα Βελοιν τμ κι πολη Βάρρος. Όμως η ἵθα φαίνεται να µην ὤνη- συνεί και ὀπλωνει πια εἵρμηῃ απὀ ποτε, πιο καταὐταλαγµένῃ και πε μισπώτερο αποιασιατικὴ ΓΛΥΚΙΑ. τρυῤεπή, πάντα ερ πκή, η Βωνσταν να εἶναι αν οικτη σε ἀλρο τς προκλήσεις Ἐτσιμῃ να ὑήσει µαχες σε πηλλὰ μέ τμμια, Αλλά Ἡε τα πτήµα κξιστή σε ὁτ ἀφορά πι προσωπική της ζωή. Βεωρόντας ὅτι πρέπει, να προστατεύσει τοις ανβρώπαις που αγαπάει αλλά και τον ἴδα της τον εσωτ. ϱ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ -- Κωνσταντίνα, ας γνωρίσουμε λἰγό πίσω, στο παρελβὀν, τότε που ήσουν ἀγνωστη, Τί ήταν αυτό πὸνμ σε έκανε να αγαπήσεις τὸ τραγούδι Ηταν ενα τοσικ-μπαξ µµας πα Ἡ Μιας ταβέρνας της Κύπρο. Εκεί πήπινα µε τα Πε μῶι και ἁκαιργα Γ τραγαἰὅα ται Στέλιου Κα- ζαντζίδη. ὃρυ ξέρω, αλλά ὅταν ὀκοια εκείνα τῃ τραγοὐόα ὧα πρυζα... κι ἡμοιν πολύ µικρή. Εται ἑνα βράδω εἶπα µέσα μοι ἅτι θα Ἠνω τραγοιστρια... -Κιήρθες στην Αβήνᾶ. . απ. µα τα πράγματα εδώ δεν ' ήταν τόσο εὔκαλα, ὅσα τα σα νταζόμοινα... Όμως εἶκα αντοχῆ, εἶκα ἀλλωάστε κάνει όρκο στον εαωτὸ μοι. Το | τραγουδι ἠῖαν µια απώ τις αγάπες επιχειρηματίες των κέντρων διασκέδασης, μοι. Τις µεῄάλες μπι αγάπες. - ἀῆμερα, Κωνσταντίνα, που ὅλα ἔχουν εμπορευµατοποιηβεί, εξακολουβείς να νοιώβεις την ἴδια αγάπη για το τραγούδι, ὅπως τότε στα παιδικά σου χρόνια, σα κι ον σσ! φανεί παράξενη, μπορώ να σαι πι. ὧτι τώρα η αγάπη µου πα τα τροπο ὃι εἶναι πο ολομλτπμιώμἒώτι, αν μπορω ἐτσι να τὸ Πι. Αλληήστε, αμτὸ πο! αφηπάνε, τη αγαπαµε περισπύτερο στις δι- σκωλες στιηἡμὲς τι], ΞΕέλεις να πεις τώρα που δει- νοππβεί” στην κυριολεξία τὸ καλά ελληνικά τρασγο δι. Ακριθώσ, Τώρα. χρειάζεται την αγάπη ὁλων των καλλιτΕ κ ν ών ημιαιμν - Πιστεῦεις πως θα ἄρει το δρόμο του τα καλό τραγούδι: Οπως ύλες σοι µυρφες τις τὲ Χνης Ὀεπκοντα περιώἧοως πα ραμμής. ἐται μαι τα τρ γζ1δι ααπή πι στηµῆ στη χώρα µας γνώσει, Όμως εἶμαι πισιόὀοξπ. για την επῆ- μήκαμιμή τοι - Όμως, ας αλλάξουμε για λίγα φήντο... ναι, ας µιλήσαιµε. ἵνα κάτι πι Ευχάριστο -Βεβαβος, ...Ε, Τότε πες μον για την πια ευχάριστη στιγµή της ζωής σαι. ΜΕ ξαφνιάζμις τρ. ματ εἶναι πολύ ἄμπσκαλα να ανέσεις µια ὑμορφη απηµή, Μήπως ὧεν εἶναι ἠμαρῳπ, τώρα πιπή η απημή παιι οωζητάμε - Συμφωνώ, αλλά επιµέγω .., αντιστρόφως: Τι σε πικραίψει ἡ τι σε στεγοχωρεί περιαπσύτερα: ὰ, εδώ η απάντηση εἶναι εἰ- καλη. Η κακία και η αχαρισῄα. Εχω παράπονα απά μερικούς αν Βρώπεκις, ποµ. κατὰ καιρώ]ς γμά φον πράγματα εξωπραγμµατικά πα τα ἄτομο µου. ἂρν ξέρεις πόσο με πικρα νου... Δηλαδή ράφοων πράγματα και πράη- µατα πα την προσωπική µου ζωή Μι εφώ πως νά απαντήθὺ, - Ὡρίστε, σαι δίνεται η εκ και ο λόγας... να απαντήσεις. Πρώτα πρώτα ο κάθε συ] ἀνβρωπας, πριν πύρει τήν 1 φ να γραιµει ια τον ἐρωτα π.ε Κωνσταντίνας, ὄεν ΠρΕΠΕΙ νι | ῥτήσει να μάθει την αλήθεο | λ -Να πούμε κάτι πι ευχάρῖ για τις συναυλίες που ἐδώσες ΟΤ] στρατόπεδα «Πράγματι, αὐτὸ ήταν µια Πυλ ρα εφέ απὀ τὰ Ἠποιρ Εβνικῆης Αμυνας, Ενοιώσα µε.” χαμά πα τπιαγούδησα ὀτρατειµένα παιδιά, Εἰναι αυταί ἀνβρωποι που χρειάζονται την ἠιασκέδωπη, δεν ἔβρεις πήσο χαρούμε ἡμαινα εκείνον τον καιρὀ. Τὰ γωσίσει σχεδόν ἆλπ την Ε) π και οἱ Ετυπώσεις µου ἦταν οι | στες. Η Ελλάδα δεν είναι μόνς. Ἡ Αβήνα .. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - Σήµερα, Κωνσταντίνα, Σἰσηι | µια απἀ τις πιο πετιχεµένες τρῦ' | γουδίστριες. Αυτό ἄλλαξε τη ζωή | σοι Κὐιτὰς µε τον ἴδια τρὐπί που κοιτούσες όντας ἁπνωστη τους ανθρώπαυς ἛἜσή, Ιδιαιερα, πρέπει νὰ Τὸ γνωρίζεις αυτό καλώτερα, ὸ µζω... Με βλέπεις να ἀλλαξα.- Απλώς όταν Ἠίνεσαι επώνυμος άλλοι αλλάζουν συμπεριφορᾶ απε παντί σοι... - Από συναδέλφους σου αντι- µετωπίζεις προθλήμµατα Και τὸ λέω αμτὰ -- γιατί κατὰ καιρούς γράφονται ορισμένα πράγματα... μαι. κάπαεσ σιπαδέλµασες φέρανται να Δένε διάραρα ενα υτίον µμσῃ. Όμως, Εν πητε ὅεν αν ταπάντησα και οὐπε θα τὸ κανα ομὸ. Σέβωμαι τον εαμτόν µου και τοις ἠλλαυς, Ὁλόις µας µας κρίνει κόσµας, Αιπὸς ο κάσµος ἁπλώς, α μικρός, ο μέγας” Αιτὸν τον κόσμο, στο Δέμ Ἡε Εἰ- ικρίνεια, Βα τον κοιτάζω, ὡς Κων- σταντίνα πάνμι κατεβείαω στα μήτα, ατὶ τον αγαπή πως με απππήει. -Απόὸ ότι αντιλαμθάνομαι µισείς τα ατάρ --αἰστεμ”. λεν τα µισῷ απλάις, το αγνου, Μαι αρέσει να μείνω απλή. Αατὸ βέβαια εἶναι δύσκολα, το Ἀξει ἆλ- λωστε και ο νδὰς ποητής Κρισ- ναμούρτ: Ἡ μεγαλύτερη δυσκολία του πήµερα εἶναι να είσαι απλὀάς᾽, Ε, εφώ εἶμαι απλή, αντιστᾶµ, κάι πήνή απ' ἆλα Εἐπύ να Εκτμώ και να σέβοµαι τους ανθρώπους. -Ἐομλείπειη πατρίδασοι «Πολύ, Τα αδέλφια μαι, η μητέρα μαι, οι φίλοι µου.,, Αναπωλώ τα χρόνια μοι τα παιδικά, χρόνια καὶ βούμµενα, ξέγναιαστα,.. κα τόσα ἄλλα... -Είστε εμαϊσθητη Τελικά: Ώλοι ο καλλτεένες πιστεήω εἶναι ἐμσίσβηται. Προσπαὔ: να προοτατείσμα του ἑπιτόὸ µη ὅσα μιιοριώ, ατὶ µην ξεχνάμε, ὅτι κάνα ένα επάγγελμα πα εἶναι ΠΟΛ σκληρᾶ. Νοιώθη τµκερῃ Που τῇ ζωή μα (ππηρξεαν ἀνβρωποαι που µε βαήθησαν, βρέβηκαν δίπλα μα σε. ὀήσκολες στ ήµες καὶ µε πρΏ ατάτεισαν,. τσι κατάφερα να τα βγάλω πέρα και να µην φβαρ... ΕΙΜΑΙ ΖΥΓΟΣ -«Καιῃ προσωπική ζωή... Σεν µας αφήνει να Όλα κληρώσουμε πῖν ερώτηση. Φο- βαύμιειπ ἅπι ίσως μπούμε σε μ- ναπαπα πο εἶναι µόνο πα την ἴδια... Εξάλλαι, η Κωνσταντία έδειξε ὅτι µΕχει σήµερα ξέρει να πρωστατείει ὁπ Βεώρε μαντικό στη ζωή της, ζΖωγίδει τα πράγματα σαν µια καλή ζιός πα εἶναι. Καὶ αποφείψει και η ἵδα να μπει σε δρύμοιις επικίνδινοις, ΕΙ- δικά σε ὁ,Ἱ αφορά την προσωπική της ζωή. Γκ ὁσους τη γνωρίζουν μαλά, Εερον τι η ΚωνσταντΏνα κρατάει πολλά για τον εαυτό της, Και εἶναι τα Ἀόήσως ἄμυνας. -Εἰσαιβαμαντική, ἛἜἶμαι -- µας απαντόει γελώντας καὶ συμπληρώνει: Όλοι οἱ ἀνβρωποι µποµεἰ να µε φαλώνουμε, αν ωριμάζομε, αλλά ποτέ ὅεν πασυµε να εἰμαατε πι: διά, Να μάχνουμε πα τη ζεστασιά, την αγάπῃ. Δωρίς αωτὰ δεν μΠῦ- ρείς να ζήσεις. Αλοίμονα Αοπόν αν µέσα αᾱ αυ τιν πα Βημερινάτητα ὃεν παραμένουµε ρομυν καὶ κα Δεκόμᾶστε πα: Βπικά τη σκλημή πριαν- ματικώτητη... - Έχεις ανηαυχίες .. ἀνβρώπως απο πι ωρα πα! γεννιέται εξελίσσεται Δεν πρέπει λοιπον να αναζητήσει την ϱλο- κλἠρωσή τοι... Να άξει για µια Ἰβάκη: ΙΜποπεί ποτέ, πως, να µην τη ν φτάσει... Αλλά ὅπν πρέπει να την ιµάξει - Μας απαντά ἔται πι μιλά. -Εσύ την έφτασες, «εν Εέπω αν ποτὲ φτάσα Εκει, Πάντως είμαι ευτῃισµένη πο τουλάχιστον τη βλέπω... Γι εἶναι ἀλλαι παι ποτὲ στη ζωή τοι δεν καταφέρναν να ὅσν ὁτι υπάρ χει µια ΙΒύκη και αὶ αὐποῦς... - Πώς περνάς τς ελεύθερες ώρες σοι Η φύση της δουλειάς μον! καὶ οἱ διάφορες υποχρεώσεις ὅδεν µου αφήνουν ελεύβερες ώρες. Μ΄ αρὲ- σει, πάντως, η Βάλασσα κῶι το διή- βασμα. --Ἔου αρέσουν οι ευχές Εύχομαι ο κάθε ἀνβρυπος να αποφεύγει να αδικεί κάποια Ὁ- νάνβρυπὀ του και να του μπυρίζει την ὑκκή, Δεν ἐκει τα δικαίωμα απὴ. . δα μωιώσκω δω κα, πα ὃν αι . Οδ, ἁλκωώνεω σας” κμβλαδ. ας απο, μη οὰ σι. ση ασ. λσιῳ 18 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 | νὰ εν ον οι. 011 ΘΛΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΠΛ 1 ΑΝΟΥΑΡΙΩΥ 1988 ΕΕ ν νο ΚΥΣΤΙΣ Ένας πόνος µε παρενέργειες... ΝΑΙ - Βευρητκᾶ - ένας ... πόνος! την καλίπερη περίπτωση κάνει Τον ασθενή να αισθάνεται ενο- Χλήσεις και ορισμένες φορές τον φέρνει σε ὀύσκαλη θεση. Σπῃ χειρότερη περίπτωσῃ µπα- με να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στα νεφρά, Παρ᾽ ὁλ᾽ αυτά, κάπαια σπγµή στη ζωή μας, ο µισαί από εμάς δα την αντιμετωπίσουμε. Η κωστήτς ὅεν εἶναι µεταδατκή. Είναι µια φλε μονή της ουροδόχο κὐὑπτεως πο προκαλείται απᾶ ερεβισμὀ, αλλεργία ἡ απὀ μύλωήση πο! ξεκινάει απὀ τα ἕντερο καὶ µε- ταφερεται στην ουραδόχα μηάτή. Οἱ ερεβισμάς μπαρεί να προξλβει ππὸὀ τα πρωματισμένα ἐλαια μπή- Μου ἡ αρωματαµένα σαπούνια ἡ τα απηρριπιαντκό που Χρη- σιμοπαοήμε για τα πλύσιμο των εσωρούχων ἡ απὀ τα καλσόν, Ερε- Βσμόσ µπορεί επίσι να προ- κληθεί και απὀ τα πολύ πικάντικα ΗΠ ΦΛΕΓ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΊΕΚΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΡΛΗΜΑ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ φαγητά (πως αι πιπαριες ἡ τα ται] ή απὀ τς μεγάλες Ἱῃ- αὐτήτες αλκοόλ μαι µαφεῖνης, ΑΝ και η πιβπνάτητα εμφάσης κυστίπῶας, εἶναι η δια πα ὀμις, σι γιατροί πιστεσων ὅτι κυρίως στις Ἠαίκες σπα δηίο όλα τιΠ- ζει τα πώς εἶναι φτιαγμένες - δηλαδή τη δομή της αιρῆθρας και της αραδάχαι, μήστεως. Πάντως οι Ἠναίκες, πο! βρίσκανται στην εμμηνάπαιση εἶναι ιθισίτερα ΕΠΙΠ- ῥεπεῖίς γιατί η απώλεια των -- στον ὀνων κάνει την ουὐροῦσχο κύστη εωώλώη και εωπαβή οξ ερεβισμαύς, ὅμως τπ. Βεραπεία µε ὀρμόνες - πο! ὄίνεται συνήθως ο) πιπες τις περιπτώσεις - µπορεί να βαηβήσει, Επίσης μερικά νεαρά καρίτσια εἶναι επίσης ειπαθή γιατί η ουρήθρα εἴνπι πιο κοντή πριν την εφηβεία, κάνοντας Πιο Εὐκολη ΊΝ τη δίαδᾳ των µικραβίµή προς την σιραδάχα κύστη. Για μερικούς από τοις πᾶ- σχοντες, τα πρώτα σημάδια τής πάβησης εἶναι πολ μωστά, Ὑπάρχει τ, ἐντανη ενώχληση της συχνοουρίας. Έτη διάρκεια της οι]- ρήσης υιώβοων κάψιμο, εἶτε Λὸ- γώ αιεπµέντσ αξίππιας απ, ἦτι συνήθως ἡ γιατὶ η ουροδόχας μἡ στη εἶναι ερεβιπιένῃ. Τα σἱρα αι- νήθυς ἐχουν ἐντονη και Ενη- πλητικὴ ααµή και πολλές φορές μικμές σταγόνες οιμᾶ, Η κατάσταση αωτή επηρεάζει τη δήθεση των πααχόντων, Εὰν αγναήσουν τα συμπτώματα πα µε γάλα χρονικά διάστηµα και κι- πῄήτο Εχει ημισρηΠεη απὀ βΠ- ατηρίδια, µπωρει ἵνα υΩΠΕΤΕ πό οιὸ χαμηλά στήν πλάτη - ἄπ- μήδι ὧτι η μάλλση φτάνει στα νε- μα, Η απλή κωσττις ὅει εἶναι απει- µητική. Είναι, ὅμως, Επώδιτ και ενοχλητική κα επηρεάζει τη διά- Βεσή σας αλλά και τῃ σεξουαλική σας ζωή. Εάν, ὁμώς, ὧν Βε- (στ κεφβείτε ένα ἐμδρυς µε τσηάρο στο στόμα. Η εικόνα σας τρομάζει. .τ πραγματικότητα ὅμως, κάθε φορᾶ που µία ἔγκπυσς ανάδει τσάρο, καπνίζει γι δύο για την ἴδια και για το µω- ῥρότῃς Καιαν σι συνέπειεςτου καπνίσματος (καρδκηγειακές παθήσεις, θρογχήίδα, καρ- κίνος, αναπνευστικά πρου- Βλήµατα κ.ά.) μπορούν να εµ- φαγιστούν αργότερα στη ζωή ταμκαπνιστῆ, στην περίπτωση της εγκύσυ σι επιπτώσεις εν! ἄμεσες και σημαντικές. Η εισπνοή του καπνού εἶναι μπα κ σπα μπώθεση Ίια ταν καθένα. Όι ενήλικες έχουν τοµλάχιστον ευθόγες γα την προσωπική επιλογή τους. Αλ- λάταμωρά πφταίνει Αυτά δεν διαλέγουν. Η μητέρα τους δια: λέγει για λογαριασµά τους και µία τέτοια επιλογή µπορεί να οδηγήσει στη δυσάρεστη κα- τάσταση. Η καρδι και τα γ- ψεία τσυ εμδρύου επῃη- ῥεάζξοντοι σπὀ τόν καπνό που ὕαπεργά τον πλακούντα, 5 Λιποβορή μωρά: Γμπ πρώτη φορά το 1967 αναφέρθηκε ότι μωρά που γεννιούνται απὀ κα- πνίστριες εἶναι τοὀμλώχιστον 200 γρ. ελαφρύτερα ασπ᾿ αυτά που γεννιούνται απὀ μητέρες που δεν καπνίζουν. Είναι επ- σης κονπύτερα. Σήµερα, ὁλ᾽ αυτά εἶναι επιθεβαιωµένα, κα- Βώς και το γεγονός ότι τὰ μῶ- μᾶ αυτά ἄεν τρέφονται καλά ούτε µέσα στη μήτρα, εξαιτίας της επίάρασης του καπνού. Πάντως, αν η ἐέγκυυσς στῃ- µατήσει να καπνίζει στην αρχή της εγκυμοσύνης, τότε έχει την ἴδια πιθανότητα µε κάθε ἄλλη γυναίκα να γεννήσει ένα κανονικό παιδί. πα ός . ο σπνσρ του πλακούντα: κ. ες κιδυγεύσουν ν΄’ αποδόλλουν συχνότερα απύὀ Τις άλλες, κα- βώς υπάρχει γ' αυτές υψη- Αύτερος κμδυνος ᾱ- μορραγιών κα σνώµαλης εµπέδωσης του πλακαύντα. 5 Νεογγικός Βάνστος Ἐπάμ- Άει υψηλότερος κίνδυνος ὃσ- νάτου του παιδιού στην αρχή της ζωής τὸν αν η έγκυος εἴησι καπείστρια, 5 Μελλοντικά προθλήµστα: Έχει δρεθεόπη συνήδθειαπης μητέρας να καπνίζει µπορείνα επηρεάσει την ανάπτυξη του παιδιού, την πνευματική του κατάαστάση και πι συ- µπεβιφορά του. Μελέτες παι- διών έως επτἁ ετών ἔδειξαν π.χ. ὁπ αυτά που γεννήθηκαν απὀ καπνείστρες ἦταν Α- γόπερο ανεππηµένα (σε δᾷ- ο μη] ΤΗ ΣΠ ΓΠΟς µας κα ύψος) απύ τα ἄλλα, Ὅταν τα ἴδια παιδιά ελέγ- χθηκαν πάλι στα επτά και ἕντεκα χρόνια τους, ῃ πνει- µατική κα φυσική τους ανά- πτµξῃ δρέβηκε και πάλι µι- κρότερη από των παιδιών που γεννήθηκαν απὀ µη κα πνίστρκες μητέρες. Για να σταματήσετε τὸ κά- πνισµα, ἵσως θοηθήσουν οἱ συμᾶουλές του Βρετανικού Ενικού Ινστπούτου για τον Καρκίνο: 5 Αλλάξτε τῃ μάρκα πὀυ κἄ- πνίζετε, µε κάποια που ὅεν σας αρέσει. ϱ Καπνίζετε στην αρχή, μόνα ἑνα μέρας του τασγάρου. 5 Μην παίρνετε τα ταγᾶρα μαξίσας. . 5 Ὀρίστε µια ηµεροµηνία (τα γενεθλή σας τα ὭἉΧβ- ατούγεγνα, την επέτειο του γάμου σας), Ίνα να στη- µατήσετε και κώγετε τα αδύ- νατα δυνατά για να τηρήσετε αυτῆ την υπόσχεση που δ]- σατε στον εαυτό σας. . Βάλτε σταίχηµα µε κάποιον που εκτµάτε και πγαπάτε ὥτι Βα κόφετε τὸ κάπνισμα, ΤΠ µέ- µαπου ορίσατε. .! ναι χωρίς τις κηλίδες από τον’ » Ασπρίσε τα ἠόντια σας Ἂ (στον οδσντογιατρό) τη µέρα που ὀρίσατε κα να πα ῥµατηθείπε απᾶὸ τη συνήθεια σας. Δείε πόσα πιο ωραία εἰ- καπνό. 5 Αμέσως, αφοί πάψετε γα καπνίζετε, να πίνετε µεγάλες ποσότητες νερού, 5 Απασχολείε τα χέρια σας μ’ ἕνα µαλύδι, καμπολόι, κάποια κὐρδελήσα, που ὃα παίζετε ανάμεσα στα δάχτυλα. υ Έχετε πρόχειρα κάποια υποκατάστατα του τσιγάρου, για νσικανοποιείτετην σνάγκη τομ στόματος για κάτι ποµ του δει ευχαρίστηση, Α.Χ. ταίχλες χωρίς άκαρη. Ἂν ο σ]γτρυφός σας μα πνίζει, πρέπει επίσης να πρό- απαδθήσει να κόψει πι συ- νήθεια, διότι Διαφορετικά εσείς και το ἐέµβρυσ γίνεστε αυτόματα 'παθητικοί κα πγμπές' Αν πάλι δεν κα: πνίζει, τότε πρέπει να σας Βοηβάει, υποστηρίζοντας µε κἀβς τράπο την προσπάβειά σας, Τέλος, μετά τὸν τόκετό, µῆν ἑανπρχίσετε. Τα ππιδιά που οἱ γονείς τους καπνίζουν, έχουν τάση γι κρυολογήµατα και αναπνεμστιά προΒλήµατα, περισσότερο απ᾿ ὅ,τι τα παιδιά μη καπνιστών. . ῥαπευτεῖ, τπ μόλωνσι της οι- μαῤόπαι κύστεις μπορεί να εξα- πλωβε[ στα νεφρᾶ, προκαλώντας φλεγμονή. πόνο στην πλάτη Κάι πιπετή. Ἡ πάβτιαη ηυτή οναμήζεται πιξ- λπιο, η οποία µπορεί, εν ἨίΝΕΙ χράνα, να προκαλέσει κα ταστροµή των περβρων. ζητήστε. τῃ πωώμπ του ιατρού, εν τα συ- ππώματα εἶναι πολ ἔντονα ἡ ὅιπα κούὺν περισσότερα απὀ ὅύα ημέ- μες, Βακτηρίδια τα πρώτα ποῃ επ κάνει ο ΠΠ τρός, εἶναι να εξετάσει εάν υΠήμ- χσμν Βαμτημίδια απτην συρήβρα. Λωτὸ γίψεται µε µια ειδική εξέταστ, τ' αποτελέσματα της ὑὁποίας ἁπεήζωνται καπωες ηµέρες. Πμιν αμόμη πάρει τ' απατεήµατα. εἰ Ὑπι πιθανό να ὄώσει στον Πι- Όχυοντα αντβιατκά εσν υπάρχουν μαι ἄλλα σιμπτώµατα μα πα: ῥήδευμα Βολά οὐρα. ἡ αμα στα οἡρα, πυρετός, και πόνος ὥτά στομάχι, στα νερά ἡ χαμηλά στην πλατη. Τέλος για να βεβαμρβεἰ ὅτι το πρόβλημα ἄεν εχει πρακλΓβε απο τον ταάπαη ἔμῃς τοι! πή- σλοντα, κπατάςξ Ἱστορικὰ Πο! αφρσα ευρίως τις ἀσιτητικές πι Ἠήθειες, την εργασία, τις πιμπνος αλλερήες και τι χρήση ἄλλων Φσαρμακων. Ἡ κωπήτο µπαρεί να επα Νεμφώιλοτεί σε κάποιες πε- μιπτώσεις, ακόµα και µετὸ τῃ τὲ- λος της Βεραπείας µε αντβιατικά. Εἶναι σημαντικό για τον πᾶσχωντα μα τελεισει πῃ Βεμαπεία, σκόµα κι αν τα συμπτώματα ἑχοιν υπο Χωρήσει. Επίσης στη διάρκεια της Βεραπείας πρέπει: ν΄ αποφεύγετει η κατανάλωση αλκοόλ. Θεραπεία Εάν η πάθηση υποτροπιάσει, α Πατρός µπορεί να σας δήσπει νὰ Βεραπείαποι! 8ᾳ καθαρίσει την κύστη απὀ τα εναπομείναντα βα- κτηρίδια, Εάν οι καίσεις κωσίτδας σι- πεκιστούν, ὁ γματρᾶς πιθανόν να προτείνει πιο λεπτομεμείς - αλλά σνώώινες - κλνκές εξετάσεις, πως π πιελονραφία, Με τιν εξὲ- τσππῃ αωτή, ειδικά χρώμα μπαίνει ὑομέσου µιας φλέβας στον 0ρ- Ὑανσμό, Το “χρώμα” ταξιδεύει µε το σίµα στα γεφρά και από εκεί στους αμρητήµες. Μετά µε ακπ ογµαφίες, οἱ πατροί μπορούν να Εντοπίσποιν αποιαβήποτε Ἅ«ἁλμ- µαλία υπάρχει Και π οπαία µπορεί να. προκαλεί τις σιεχείς μᾶ- λήνσεις, Φα- ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΓΚΥΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΤΗΡΙΟ ὢς γνωστό, κλἡµακπίριας εἶναι Π περίαάας κατά τπν ὑποίᾶ μιά γυναίκα περμάει ποοοᾶειπικά απά την αναπαραγωγική ζωή στην εμμηνόπαικπη. ὅτα ὀνάστημα αμτὸ, υπάρ κει ακόμη μία εφεδρεία ωσθηληκίων, τα οποία, αποραδικά, εριμάδουν. ΓΕ αυτά καὶ παλλὲς γυναίκες, που νομίζουν ὁτ η εγκυμασύνη, η αναπαραγωηκή ὁπλαδή ηλικία, εὔναι πια παρελβάν μα) αυτές, βρίσκονται ἑαφνκά έγκυες την ἴδια ίσως εποχή µε την κόρη ή τη μιαίκα του γιου τους. Επομένως, ναι, µια γυναίκα στην κλιμακτήρια µπορεί να μείνει έγκμας, πι’ αυτό, σε πεμίπτωσπ που ἕνα τέτοις Ἱαπημα” σας τρομάζει, συμβουλευθείτε τὸ γιατρό σας σχετικά µε την αντπσιλληπτκή µέβοδα, πο! ππέπει ακόµη να πρπσιµοποιείτε πα ο μ”. ὔἩ / πιστα τν να ντ ΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΟΙ, ΙΣΩΣ ΖΗΣΕΤΕ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ! Εναι αληήβσια ἅπι Πἱ αύπαντρες υυνπίκες ἔσιυν' Περισαύτερυ από πο παντπεµένεας Η ἀποη αωτή εχει πολλούς υποστηήρίμτες καὶ πολλοί την αμφισβητούν. ο Ἀγγλας γιατρος ὅμ. Συμίὰ Ἀξει συγκεκριµένα: Είναι πιβανό αλλά δεν συμβαίνει πάντα. Βέβαια, οἱ ἠυναίκες, ια τς οποίες ο πάμος συµέπεσε νΠ είναι µια βαπανστική εμµπειβίᾶ, σίνουσα ὧκν εχσεν καλες παουπαθμσεις για μακραβιότητα” Απῶᾶ την ἄλλη μεριά, υπάρ]ει μια πρωτότωπη Βειημία γε πκά μὲ πῃν παράταση τν γπρατειών, αυτη που ἠιατυπώνει ο καβηγητης ἡήάκὰ Παέ, του Πανεπιστηµίου καλίιραςξ του Μανσᾶα, Σὐμφωνα µε τῃ Βεωρία του Παζ, ὅσα πιο αργά αποκτήσει ἑνα ζευγάρι απαγάνσυς τόσα περισπότερες πιθανότητες ΕΧΕΙ να ζησει περιασότερα γα να τους αναβρέμει., Αυπὶ η διαπίστωση του! καθηγητή Ρος εκτός απ τη Βιαλογική ἐχει και τῇ ιχολαγική της πλευρά. Παπ το σεξ και η τεμναποῖα Εχουν τόσο βιπλαγικό ἀσο και ψμκολσ κό χαρακτήρα. ΓΙ’ αυπό το λόγο, σύµφωνα πᾶντα με τον καθηγηπὴ Ρού, σν για μερικές ἵενεες σι ἄνβρωποι Διατηρούσαν τῃ πυνήβεια κ αρχίζουν αργά τῃ σεξοιαλυπὴ τοις ζαλή καὶ να κάνουν παιδιά οσο ψήνεται αργότερα, ῃ ζωή βα παρατεινόταν τελικά γα όλο το ανθρώπινα εἴδος. Αν λοιπόν πιατέψκκµε ταν μαβηγητή Ροξ και µας ενμιαφέρει πράγμαπ η μακροζώία, ὅξν ἃα πρεπει να Πιαζήμαστε να αποακτήσπι με γρηγορα παιδιά. Όσα αργήτερα τόσα καλύτερα. | ᾱ : 419 ΡΙ2ΟΤ0: [ταλική απόλαυση ο ΡΙΖΟΤΟ εἶναι ένα τυπικότατο Ιταλικό πιάτο και έχει γίνει φυ- αικά γνωστό σ' όλο τον κόσµο. Η πρώτη συνταγή εἶναι εκείνη του ῥιζότου µε ζαφορά (φυτό κρόκος), περισσότερο γνωστή ως ᾿ρι- ζότο α λα μιλανέζ” ἐµθληµα της γαστρονοµίας των Μιλανέζων. ΄ Το ριζότο αᾱ λα µιλανέζε ἔχει καθιερωθεί μετά απὀ τα μακαρόνια και τις πίτσες στη διεθνή κουζίνα. Λέπεται ότι ο συνδυασμός ρυζιού µε ζαφορά, προέρχεται απὀ το τωτικὸ (σπα- νικό φαγητό ΒΡΑΕΙ ΙΑ ΝΑΙ ΕΝΕΙΑΝΑ”, το οποία διαδόθηκε στη Λομβαρδία κατά τη διάρκεια της ισπανικής κατοχής του Ίβου και Ίου αιώνα. Υπάρχει όμως και µια ἀλλη εκδοχή, ἁυτή που λέει ὅτι σ' ένα βιβλίο που εκ- Ῥόβηκε το 1549, υπάρχει µια αιπταγή πα ρὐζι “ρύζι α λα σικελιάνα”, στο οποίο προστίθεται παρμεζάνα και ζαφορά, ὁπως και στο ριζότο α λα μιλανέζε”. Απ' αιπόὀ το γευστικὁ πιάτα, δημιαιργἠθηκαν αργότερα µια σειρά απὀ αμὲ- τρητες συνταγές α ριζότο, µε Χρώματα και γεύσεις Διαφαρετικέςσ, Εµπλαι- τισµένες µε καρυκεήµατα και μυρωδικά, Τα τελειπαία χρόνια το ριζᾶτο εισβάλει και στην κυπριακή κουζίνα. Το βασικό συστατικὀ του εἶναι φυσικά το ρύζι, που εἶναι καλό μόνα ὅταν οι κόκκοι του εἶναι οµοιογενείς, δεν εἶναι σπασμένο και δεν παρουσιάζουν αλευρώδη Εμφάνιση. Όλες οι ποιότητες ρυζιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αρκεί να Ἰωρίζει κα: ψείς τη “συμπεριφορά” της κάθε ποιότητας απὀ γαστρονοµική απαιµη. Όμως τα εἰδη του ρυζιοή που ενδείκνυνται περισσότερο α την παρασκευή του ριζότο εἶναι εκείνα τοι οἱ κόκκοι τοιις εἶναι λεπτοί, επιμήκεις και στενοί. Ὀποιαδήποτε εἰδος ρυζιού και αν χρησιµοποιείτε για την παρασκεμή του ριζότα, ποσάτητα για κάθε ἄτομα είναι η ἴδια και υπολογίζεται περίπου στο μισό φλι- τζάνι, Ξ το βασικότερο χα- ρακτηριστικό του ριζότα εἶναι τα μήσµο, Τα μήσμο αρχίζει βάζοντας σε µια κατσαρόλα Βοιπιρο ἡ λάδι κα οῦ- τάροντας ἠκλοκαμμένες φέτες κρεμμύδι. Μετὰ πραστίΒεται το ριίζι και ιµήνεται για μερικά Ἀρπτά, μέχρι να νο σι κόκκοι τοι γησλιστεροί και διαφανείς. Κά- τόπιν προστβετα λίγα λήο0 καυτός ζωμός, ανακατεύοντας µέχρι να μπβε το ρύζι, Ὁ ζωμός πρέπει να Πα ῥασκεμαστε απὀ ῥιάφορες ποιότητες κρέατας που ἐν βράσει μαζι µε αρώματικᾶ χόρτα, Ὠταν χρησιμοποιείται κρασἰ γα. το ριίύτα, αυτό προ- σπήβεται αμέσως μετὰ τα πρώτο σατάρισµα μβιζιοή και αφού εξατµισβεί, προστίΒεται ϱ ζωμός. Ἐτα ριζότο παιυ γίνονται µε άρια, λακανικά ἡ ὀλλα σι- στατικἁ, αιτὰ πρέπει να εἶναι σχεδόν Ιἡπμµένα ὅταν πρη- στεβεί το ϱρζ. Σύκα γεμιστά µε φραγκοστάφυλα ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ µε µριζότο. Εκτόὀς απὀ την Ὑµπαᾶ- ῥαδοσιακή συνταγή του ῥριζύτο, υπάρχουν αμέ- τρῃτες ἄλλες συνταγές που µπορεί να γευτεί κανείς, αρκεί να ακολσαυθήσει τις οδηγίες και τη φαντασία. Υπάρχει ριζότο κινέζικο, ινδικό, ριζότο µε γαρίδες, πράσινα, µε Βασιλικά, µε μανιτάρια, µε λαχανικά, µε φιλέτο γλώσσας. ΤΗΓΑΝΗΤΟ κινέζικο ριζότο: 300 γρ. ρὖδι 200 πρ. ζαμπόν κομμένο σε κύβους, 200 Υρ. Ὑαρίδες µικρές κα: τεψιηγμένες, 6 καπαλες σούπας λάδι, κουταλιές σούπας σάλτσα σόγια, Ἰ μέτριο πράσα κομμένο σε ροδέλες, ζωμό κύβου, 4 αβγά, αλάτι, πιπέρι, Βάλτε στη φωτιά µια κατααρόλα µε 3 κουταλιές λάδι και σοτάρετε το μισὸ πράσα, Προσβέστε το ρύζι και σατάρετε το ονα- κατεήοντας. Προσθέστε σιγά σιγά τα ζωμό µέχρι να συγοβράσει το ρύζι. Βάλτε στη φωτιά ἑνα µε- γάλα τηγάνι µε τα υπόλοιπο λάδι και σοτάρετε πα 5' τα ζαμπόν µε τις γαρίδες ανακατεύσοντας σι- νεχώς. Προσθέστε το ρύζι, τη σάλτσα σόγιας, το υπόλαπο πράσα και αφήστε τα στη φώτιά Ἶια ο. Το ριζάτο πρέπει σχεδόν να τηγανιστεή. Ἀτπήστε α' ένα μπολ τ' αβγά, προσθέστε αλάτι, πιπέρι και περικύστε. το ριζότο. Αφήστε το πτηνά στη φυτά µέχρι να πήξουν τ' αβγά, Βάλτε το ριζότο σε µια πιατέλα και σερβίρετε ἁμέσώς, ΡΙΖΟΤΟ µε συκωτάκια πουλιών: 380 Υρ. ρύζι τύπου Αμερικής, 350 γρ. σι- κὠτάκια κοτόπουλου, 2 ποτήρι νερού, μαυροδάφνη, ὁ κοιπαλιές σούπας βούτηρα, 2 καυπαλιὲς σούπας λάδι, ἰ κοιπαλιά σούπας ψ- λοκομμένο κρεμμύδι, 1 σκελίδα λοκυμμένο σκὀρ- δα, ὃ κοιπαλιές σούπας κρέµα γάλακτος, 4. και- ταλές σούπας τυρὶ κόρφου τριµµένο, 3 φύλλα φασκόμηλα, ζωμό κύβου, Ἰ κοιπαµά σούπας |µ.: λοκομμένο μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι. Κόψτε τα σικὠτάκια σε κομματάκια. Βάλτε σε Χα- Σαλάτα µε αγγούρια αι αχλάδια µηλή φωτιά µια κατσαρόλα µε τε λάδι και το βούτυρο και μόλις ζεσταθούν σὐτάρετε το κρεµ μύδι, Προσθέστε τα σικωτάκια. σωτάρμετε «-θ', ανπκατέψτε κα προσβέστε το φασκόμηλο, το σκὀρ' δα, το ρύζι Ανακατεήπε, περιχύστε µε τς κρασί και μόλις εξατµισθεἰ, προσθέστε αλάτι, πι πέρι κα λίγο λΐϊγο τα ζωμό καιπά, µέχρι να µα λακώσει τὸ ρύζι. Σβήστε τη φωτιά, προσθέστε Την κρέµα γάλαμτος, τα κόρφσιι, τα μαϊντανό και ανα κατέψτε, Βάλτε το ρύζι σε µια πιατέλα και σερ βίρετε αμέσως, ριζοτο σα λα µιλανέζε 35η γρ. ρὖζι, 8 καιπαλιές σούπας βοίτυρο ΡΟ Υμ. µοσχαμίσιο μεδούλι, Ἰ κοιπαλα σούπας κρεμμύδι Ψψλοκομµένο, ζωμέ κύβου, 8 κουταλιές σούπας τριμμένη παρµεζανα λίγη ζαφορά, αλάτι. Ζεµατίστε το µεδοήλι, αφαιρέστε τις µεμβράνει τοι! και λιώστε τα σε βραστό νερό. Όταν κρικύσει στραφίστε το στο σουρωτήρι. Βάλτε στη φωτιά µιέ κατσαρόλα µε 4 κουταλιές βούτυρο και σοτάρετ Ελαφρά το κρεμμύδι. - Προσθέστε το ρύζι και αφήστε το να ψηθεί πα 5) Προσθέστε ζεστό ζωμό ανακατεύοντας σβεκῶνς Πριν αλακληρωθεί το ιµήσµο προσβέστε ὁ κου ταλιός τυρί και ἀνακατέψτε. Μετά από 3' προ αθέστε πῃ ζαφαρά, λίγο αλάτι, ανακατέήπε και κα τεβάστε το ριζότο απὀ τη φωτιά, Προσθέστε τι υπόλοιπο βοπυρό, την παρµεζάνα και αφήστε τι για 45, τη συνέχεια σερβίρετε. Πώς να διαλέξετε ΤΗ 5 Αρνή γάλακτος ονομάζουμε το ζώο που ακόμη θηλάζει και δεν έχει περάσει τους 4 ως 5 µήνες. Ὑπάρχει άφθονο στην αγορά απὀ το Δεκέμβριο ὡς το Μάρτιο. 5. Μικρό αρνί λέμε τα ζώο των 5 ως 15, µηνών και κυκλοφορεί στην αγορά απὀ τον’ Απρίλιο ως τα µέσα [ουλίοι. | 5 Το καλής ποιότητας αρήίσιο κρέας ἔχει ἕ χρύµα απαλὀ ροζ, εἶναι λε- πτόνο και το εξωτερικό Ἀπος ἔ η ῥ ἡ του σίψαι σακτὸ καὶ Ἀεκκὸ. . Το κ τα! ΦρΕ- σκοσφαγμένου αρισή εἶναι σφιχτό και ἀοσμο. Τα νεφρά του ζώσω εἶναι παχιά και φαρ- ὅμα και σκεπασµένα µε ἀφθς- νο ἄσπρο και σφιτόὸ λίπος Τα κόκαλα ἐχουν µια μπλε απόχρωση και στπς αρθρώσεις εἶναι ιά και κοκνιωπά, 5. Αν το αρ εἶναι ολόκληρα πῃπ φρεσκάδα του ελέγκετα απὀ τα μάτια τοι, που πρέπε να εἶναι λαμπερᾶ, 5 Είναι σχεδόν αδινατον ον προσδιοριστεί η πλµία τοι ζώσι και ῃ ποιότητα του κρε ατος στα κατειημµένα αρνιά. 5. Τα κομμένα κρέας στε ἠΜώνει και χάνει τη φρεσκάᾶς και τῃ ποστμιά του ση χγαρώτερα. Πµοτιότερο αγοράζετε μεγάλα κομμάτι και να τα κώῃετε Ἀΐγα πριν τί Ὁσὸον αφορά την πυκνότητα τοι ριζότο παικἈλε µπορεί να εἶναι σπετκά μαλακό” ώστε να κυλάει στο πιάτο ἡ στενό και “στέρεα”. Σύήμ- φωνα ἁμως µε την παράδωση, τα αμβεντικά μζώταο τὸ κα τεβάζει κανεὶς απὀ τη (ρώτιᾶ όταν ακόμα ὅεν ἔχει κα- Ἀαιμηθεί και Προσθέτει Αἰγα βαύπιιρο και τρµεντῃπ παρ- μεζάνα. 18 ΣΥΚΑ ὤριμα, εὐΟ γο. κρέμα γάλακτος, 8 κουταλίες σούπας ζάχαρη, 6 κουταλιές γλυκού αλκαόλ απὀ βα: τόµουσα, 260 γρ. βατόµουρα, 150 γρ. φραγκοστάφυλα. Βάζετε: µια πιατέλα τ ὃ ατομικά πιατᾶκια Του γλυκού στο μεηνεία να κρυώσουν. Κόβετε τα σύκα σπῃ µεσῃ. Τα βάζετε στα ψυγεία. Πλένετε, στραγγίζετε και αφαϊρείε τα καταάνια απἁ τα φᾳᾶ- γκοστάφωλα. Ἀτυπότε την κρέμα γάλακτος για να γίνει σαντη μαζί µε πῃ ζάχαρη και την αρωµαπζετε µε αλκαόὰ απᾶ τα α- τόµουρα. Στρώνετε τῃ σαντι σπῃ βάση της πιατέλας πο) εἰ- χατε στα φυμείο ἡ στα πιατάκια. Ἀπὸ παν ΤΟΩΠΩΒΕΤΕΙΠΕ τα πύκα και τα γεµίζετε µε φραγκοστάφιλα και βατάμουιρα ΤΑΓΓΟΥΡΙ, ὃ αχλᾶδια, 500 γρ. κατσικίσο τησ, 8 ᾠρὲ- σκα σκόρδα, 4 κουταλιές σούπας λάδι ᾱ κουταλιές . ποιππτας ξίδι ἅπό κρασ αλᾶτι πιπέρι. Κάβετε, αφού πλύνετε κα σκοµπίστε το αγγούρ σε ροδέλες, το βάζετε για ἑνα λεπτό αε βραστό νερό αλαπομένο, Ἐπειτα τα ατραγγίζετε και το ξεπλένετε µε άφθονο κρύος νερό, Κάβετε τ᾿ αχλάδια σε πολύ Αεπτὲς φέτες, καθώς και τα τυρί, ΕΤΟι µάζετε µια σάλτσα βίνεγκαέτ µε το Λάδι, το ξίδι, το αλάτι τὸ ΤΠ πέρι και το ψλοκαμµένο σκόρδα. Βάζετε τη σαλάτα σε ατομικά πιάτα, περιχύνετε σε καθένα ττῃ βινεγκρέτ, γαρνίρετε µε φύλλα σκόρδου καὶ τη σερβίρετε αμε- σως. μαγεἰρεμᾶ, . Και κάτι Πο! πρέπει έχετε υπ΄ ὄμῃ σας προ ἱ κειμένων να διατηρήσετε! σωστά το κρέας του αρνιοι και δαίτερα τα παϊδάκια. Το παθετείτε ανάμεσά τους αι δόχαρτα και µετά τα τιλίγετε ὅλα μαζι σε αλουμιόχαρτο Αιατηρούνται στο ιμυγείο τς πολὺ ως ἃ ημέρες, 90 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 | Ἡ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ο με με μς ασ με μη ήρμη ερ μας ο αν ο ἂν ες ια] ,-- Ἡ ἵ (6) ο ΡΕΡΕΑΕΑΕΕΡΕΒΜΕΕ Πτι ΙΕΡΙΠ ] μς ἳ {] | . ή ῃ πι ! κ ! | ντο ω 1 ει | [ΝΑ ΚΑΝΕΤΕΠΙΛΝΛ ΜΗ ΓΕΡΛΣΕΙ Τ0 ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ .. Το δέρµα γερνάει: ἐνα μεγάλα ιρόβλημα ομορφιάς, που ξεκινάει πιό µια Ψωσπολορκή, βιολογική παδικασία, Αιπή η Φυσική φθορά αλάρωσης, το Εἐρετε ὧτι Ερκηνάει ταλό μυρίτερα απ ὅτι σιήβωςσ ἨΙντάζΕστε Ξεκινάει περήποι! απἁ Ἡ ὅ5] Αιπό ὅεν πρέπει, βέβαια, να κις απογοητεσει, αλλά µπορεί να πας παρακνήσει να ὄρα- πηριαπδιηθείτε σωστά. Ας δούμε. ἁαπὸν, μαζι, τι κάνει μαλό μαι τι Ἰἄνει κακά στὸ δέρµα, Τι κάνει καλό: το καθημερινό. πχολαστικὰ καθάρισμα της επι- Ἱερμόας, παι βαπθάει να ὅιπ- πραύωται οι πάρα ελεβεροι, σε ' αναπνέσιν και ν΄ αποῃ- ιοφοῦν καλίπερα τα πρθ- πατευωτικά και θμεπτικά προϊόντα 1! χρησιµοποιείτε. Το χειμώνα, αλὸ 8α εἶναι να εµποδίσετε την ποιδόπωση µε κρέμες Ἰήγα πια Ἰιούσιες απ αιές πο Χρη- πμοποιείτε το καλοκαίρι. Και όλα 5 χρόνο, καλώ είναι να κάνετε µία κά το µήνα πήληκ, πα τῃ σή- μη και Καταπολέμηση των ϱί- τδων, Επίσης, Οκολουβήστε µία υγιεινή διατροφή, πλούσια σε βι- ταµίνες, µε βάση τα λαχανικά και | φρούτα. Ἡ διατροφή σας πρέπει να ΕΜ, επίσης, φτωχή σε ζωικᾶ λίπη, Είναι Ἠνωστὸ ὁτ Π σωστή διΠ- τροφή Ψψαίνεται ολώκάβαρα στη ἄροσερή και φωτεινή επιδερμίδα, Τέλος, εµγιστευβείπε τα προϊόντα ἁμορφιάς, διαλέγοντας τα κ- ταλληλάτερα, µε βάση την πλμιία σας και ταν τήπο του δἐμματός σας. Τι κάνει κακὀ: α ανβῄεινός τρόπος ζωής, που όλες τον Εὲ- βολιµε και εἶναι οἱ απαρώδεμτες δίαιτες, οι πολλες ὤρες στον ἠλιο Χωρίς την παραμικρή προφύλαξη, τα, σιμαπιεμματώδη ποτά, τα Εε- νύχτια, οἱ κάθε εἶδαυς καταχρήσεις πο πρόκαλον απώλειες σε Πι- ταµίνες κα καταλήφν στη ὅνα- τάραξη της πευρικής ισορροπίας τὸμ ὀρηπνισμου. Ένας μεγάλος Εχβράς πα τιν υγείς καὶ την οµορ- φιὰ ας εἶναι τα κάπνισμα. Γνυ- Αζετε ὁτι μ᾿ ένα πακέτο ταγάρα, το ποσόστο βιταμίνης 6 μειώνεται στα αίμα κατα ὀμοι Για να κάνετε ένα ὡρσίο και σωστό µακυμάζ, µη ξεχνάτε ποτε ν΄ απλίνετε, πρν Ἐε- κινήσετε, µια υδατική βάση. Αυτή 8α βοηβήσει το μακηῃάζ σας να φαίνεται λαμπερά, αλ- λά Ππροπάντὰς Ει πρα- στατεύσει την επιδερμίδα σας απὀ την αφυδάτωση και τὸ Φράξμια των πόρκην πο προ- καλον τα καλλιμτικά (τα εἰ- δικά για μακιμάζ]. ΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΩΣΤΟ ΜΑΝΙΓΙΑΖ 6 Ένα φαρδή, μαλακό πιμέλο πα τα ροζ. 5 Ένα ληπτὸ ππνέλα µε αμ: κετά σκληρή τρίχα για τα χεί- λη σας. 6 Ένα πιμελάκι απὀ τρίχα και ένα απὀ αφοωαράμι ια τις σκιὲς των ματιών. 5 Ένα διπλό εργαλεία µε ατε- πάκι να τις βλεφαρίδες και Βουρτσάκι γα τα φρύδια, . Ένα σφοργαράκι πα τα Φον ντε-τεν., Τα σύνεργά σας εν εἶνπι ανάγκη να εἶναι ακμιβᾶ, πβέ: πει ὁμως να εἶναι πάντοτε κα- Βαρά, γιατὶ μπορεῖ να σας ὅπ- μιοιργήσαιυν µικασιολήνσεις και αλλερῄες, [Πλένετε τα σφοιρῤμῥιρόκια καθημερινά και τα υπόλοιπα εργαλεία µία φο- ρά τήν εβδομάδα, µαλό εἶναι επίσης, να τ' απολιυµαίνετε ξε- πλεναντὰς τα µε καθαρά ᾖι- νάπνειυμα]. ΠΠΣ ΝΑ ΑΠΛΩΝΕΤΕ τῷ ΦΟΗ-ΗΤΕ-ΤΕΝ ὃν εἶναι ανάγκη να τα ἁπλώνετε σ' ἀλο το πράσωπὀ σας, εκτώάς εν ἔπετε ση µαδάκια, κοκκιήλες ἡ σπυ- ρήμα ποι Βέλετε να κα “ΤΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΑΣ Ὁ 1. Ἡ σωστή δισροφή: Ὁ κα: Βένας έχει τα ὁ δανικά του βάρος, που εξαρτάται κι- ρως απ την Ἅἆλη- ρανομικὀτῆτα και την ηλικία, Γι αιπό η δίαιτα δεν πρέπει να εἶναι δι μα ο. ο σωστή διατροφή, ὁμώς, Ἀγο - πολῦ, κοινή Ίια ὀλοιις. νά. Όταν αρ- ἰζ οἱ ζέστες, ενα κ ν να βασίζετε τη ὕκα- τροφή σας στα φυτικά προίόντα, το γάλα κα τᾳ πα- ργωγὰ τοι! 3. Η ελεγχόμενη σκηση: Η κ. Κνηση πρέπει να εἶναι μκ] σι: νήθεια στῃ ζωή µας, ὅπως το να πλένουμε τα δόντια µας. Γκι εία και ευεξία, αρκούν «κά οσο: την ηµέρα ώρες πῃν εβδομάδα, 3 Ἡ κατάλληλη φροντόδο του δέρματος Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τον πίπο του δἐρµατός σας, καθώς καὶ τις αντιδράσεις τοι [αυξημένη ευαισθησία, πία] ατα εξωτερικούς παράγοντες, πα να μπορέσετε να το πε- ριποιηθείτε σωστά, µε τα κᾳ- τάλληλα καλλυντικά. 4, Το κὐψιμο του τσάρου: τα τσιγάρο κάνει κακά στην μγεία, Βαμπώνει την επ- Βερμίδα και τα μαλλιά, Εἶναι Βηλητήριο Ίνα την ομορφιά σπς κα τ Ὠηκοτίνη κα ταστρε - ο ως τη Ἡ 5 Η κούµα αΕΣΗΜΜΗΣ Σε κάθε αλλαγή εποχής, ναι να μάνετε µια πούρα αποτοξίνωσῃς (132 μέρες τῃ Βδομάδα µόνο λαχανικά και Φρα], πα θᾳ σας ανα: ο καὶ α σας χαρίσει ευ- εξία. Β. Η διατήρηση του Βάρους καιτης φόρμας σας: Με Λη, καβηµερινή ωμναστκή, µπο- βρείτε Ἡπ πετε τῃ ᾱ- Ἀθμετα σας και παράλληλα, ταρίτιδα, σε συνδυασμό µε πιο Ειδικές φροντίδες, Ἡπ. Η πωσκιμ πλιο- θεραπεία: ΕκτῄβΒεστε ὕτοιυ ἡλια µε µέτρα και σταδιακά, αρχίζοντας μ' ένα τέταρτο της ώρας την πρώτη µερα και χρηώμοποιώητας, οπιύς- ἠποτε, κρέμες µε αμτηλιακό τρα. Να βάζετε τα ἄνπη- λιακὸ σας τουλάχιστον µια ώρα πριν εκτεβείτε στις ακτ- νεςσ τοι ἡλισι. Καλό εἶναι ν' αποφεύψετε την ἍἨΠλιρ- Βεραπεία απὀ πο 11 το πρωή . '. ὡστε να δείχνει ομοιόμάρφοα |. μὸ την υπόλωπῃ επιδερμίδα σάς. |. πον-πον, για να Έκωσετε ματ ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑ ΚΑΙΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ λμΕτε. Απιιώστε το μόνο κάτω απὀ τα μήτα σας, Ἰγυ αοπὀ τα Ροιβοί . σας Μπι η κα κάτω απὀ τα χεί . σμοποπήστε. ο ορ. γαρόµι, το οποία πρέπει να εἰἷ- ναι οηρὸ, ρα να σβήσετε καλά το ον-ντε-τεν σας, ἐται Απλώστε ποιδρα ομοιά- μύρφα σ΄ ὁλο σας τα πρόύ- σωπο µε φαρδύ πιξλο ἡ µε και αμοιόμαρφη εικὀνα. ΠΠΣ ΝΑ ΑΠΛΩΝΕΤΕ ΤΟ ΡΟΥΖ Βπυφήξτε µέσα τα μάψοιιλά ἑώς πς ὃ τὸ απόγευμα, ) σας κα στα σηµεία ἀπαι πε- ΜΙΚΡΑ και ΧΡΗΣΙΜΑ 5 ΑΝ ΤΟ ατσάἀλινο μπρασελέ του ῥύλογιαύ σας αφήνει Ἴχνη”στον καρπό σας, πλύνεπέ το µε διάλυμα νερού-σόδας, χρησμοποπόντας µµα παλι αδοντάβσουρσσα. 5 ΠΡΙΝ ρορέσετε το Λεπτό σος καλσόγ, περάστε τα πόδια σας µε υδαπική κρέµα. Όχι µόνα Βατους Κκύόνετε καλό, αλλό και δ' αποφύγετε πς σνπασθητικές σούρες'. . ο μας οἱ δερµάτγες πάρέκλες σας Ανακὐτέμτε τ' ασπράδια σπύ δύο τρία αυγά, ΄. μµουσκέφτε σ'αυτά ένα πανίκα τοτε πς. Μετά σφήστε να σπεγνώσουν καλά. Ψ ΓΙΑ ναµην κλσίτε καθώς θα καθαρίζετε κρεμμύδια, φροντίστε να κόγετε αυτή τη δσυλειά κοντά σεµια κατσαρόλα µε γερόπου δράζει, 5 ΑΝ Η κόρη σος έχει πόβΒος µε Τι. στέκες, δώστε της τη δυνατότητα κ΄ αλλόζει, τοποθετώντας σε µια στέκα ένα κομµότι αυτοκόλλητη ταινία. Εκεί πόνω θα µπορείτε να κολλάτε όσα, διαφορετικά, φιογκάκια Βέλετε. τόνε πιο παλ τα μήλα σας, τοποβετήστε απὀ κάτω µµι σκούρα γραμμη απὀ το ροζ µε Φάρα πρας τις ρίζες των μαλλιήν σας. Μετά απλώστε την και σβή- στε την απαλή µε τα ειδικά μαλακό πινέλο σας. Ίήην ξε- Χνάτε, ὑμώς, ὧτι ῥουῦ πρέπει να βάζετε και α’ ἄλλα σηµεία τοι προσώπου σας, σε πια απαλό τάνομς, Ία να τα Ψωπσετε ἡ απ να βελ- τάσετε. το σχήμα τοι. ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΛΠΝΕΤΕ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ ΣΤΑ ΜΑΤΗ ΣΑΣ το πώς Β᾽ απλύκετε πο 5 ἀπὸ το σκήµα Τοιις. 5 Απὸ το σγήµα που Θέλετε να τοιµς ὀώμετε. Να τοποβετείτς το σκου- ῥύτερσ Χρώμα στήν εξι- τεµική γωνία ται µατιαῦ σας και προς τα πώνμ, την ανοι- Χτάτερπ, στα κέντρα ται και την ενδιάμεση σε απόχρωση στην εσωτερική γωνία. «η κινήσεις σας να εἶναι πιά- ντα προς τα πάνω. Ὑπάρ- χαιν, βέβαια, πάρα πολληί τράποι πα να βάφετε τα μάπα σας, αλλά οιτό εξαρτύται κυ- ρίως απὀ το σκήµα τοις. ΓΙ αυτά, µελετήστε τα καλά και κάνετε ῃ ἴδια δομιμές, να να βμείτε το καταλληλότερο πχήµα και τρόπα πε πρεπει να τα βήφρτε, Μη Σεχνήάτε να πτενίζετε τα ἠρύδια σας µε τὸ ειδικό βοι!ϱ- ταάκι και, ὅταν βάζετε τη µά- σκαα, μετά να Ὑτενίζετε και να κωρίζετε τις Βλεφαρίόψες σας µε το ϱδικώ πτενήκι, ΠΣ ΝΑ ΑΠΛΠΗΕΤΕ ΤΟΚΡΑΓΙΟΝ ΣΑΣ Ὁ σωστάτερος τράπος πα ψ' απλώνετε το κραγιόν σας και απᾶς πο δαρμεί πε- ριπσότερο εἶναι µε τὸ πι- Ελάμι. Ἀάντε πρώτα τα πε ρίγραµµα των χειλιών σας μ' ένα μολβι - κραγιόν, σ' έναν τόνα σκουρότερα απὀ το πβήμια του κρώῇόν σαδ, Μετά, τοποβετήστε ἐπ µΠ- ψτηλάκ! χάρτινο ανάμεσα στα χείλη σας και πιέστε τα µε- τοξή τους, Όαπ τα κάνει µατ, πια σαρκώόῃ και βα διαρκέπει περισσότερες ώρες, σαές στα µάτα σας εξαρ- τάται από δύο πράγματα: ( 13 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ Ἡ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΑΣ Ἰ. Κρεμάστε ἑνα πίνακα µε: Βερμίδες στην κουζίνα σας κα μήν πα- ραλείπετε να το [ Ὃ ο φορά Τσι! Ὃ ρό Για να διατηρήσετε τὸ βάρος σας σταβερό δεν πρέπει να Εεπεράσετε τις 1800 Βερμίδες καθημερινά. Ξ 2. Αποφείηετε τελείως τα γλυμᾶ, τι σοκολάτες και τα αεβιοίκα ποτᾶ, 3. Ρίχνετε πᾶντα ελάχιστο αλάπ σπα αγητᾶ σας. Το αλάτι π- Χαΐνει, γιατὶ κάνει κατακράτηση υγρών στοικ ιστούς, Σκεφτείτε ὧτι καπακρατεἰ ῦΠ περίποι φορές το βάρος του σε ιηρᾶ] 4. Το διατολόγιὁ σας πρέπει να περιλαμβάνει πρωτεῖνες, γιατί είναι απαραίτητες στους ιστούς, Οι πρωτεΐνες βρίσκονται στο κρέας, στα ὥσπρια, στα ἡάρια και τα γαλακτερά. Αποφύγετε όμως τς ος νούγος ὄπιτες, που αποκλείουν τα λαχανικώ κά τᾶ ρούτα. 5. Μην παρσλείπετε κανένα γεύμα. Τρώτε συχνά και σε µικρές πο- σύτητες. Με τη συχνή πέψη καταναλώνετε µεγαλύτερο αριθμό ος δ. Για να κάφετε την πείνα σας ανάμεσα στα γεύματα τρώτε ένα μήλα. Τ. Πΐνετε πολλά υγρά κατά τη διώρκεια της ημέρας. Έτσι, ανα- Υκάζοντας τα νεφρά σας να υπερλειτουργήσουν, αποβάλλετε πς ιτ ο τα απορρ]μματά, που βοηθούν στη δηµιουργία της κυτ- 8. Εάν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πήρατε μερικά κιλά, κάνετε μα δίαιτα : αστραπή Το Σαββοτοκύριακο , Πλομπα σε ᾠροίπα και χανικά, 3. Κάθε µέρα, µετά το μπάνιο σας, τρβετε τους μηραύς, τοις λουποὺς και την κοιλιά πας μ' ἑνα γάντι, Τονώνει την κυκλοφορία του αµατος και καταπολεμά την κυτταρίτιδα. 10. Ανεβαίνετε και κατεβαΐνετε τις σκᾶλες µε τα πάδια. Εἶναι πολι καλή ὥσκηση για Τα πόδια, αλλά και για όλο το αώμα, εν σολπιδικἡ Ἠωμναστική στο σπίτι σας κάθε πρωί, για 5-18 τν Να ζιήήζεστε µία φορά την εβδομάδα για να ΕΛΕΨΧΕΤΕ το βάρος ς 13. Αγοράστε ἕνα πολύ εφαρμωστό παντελόνι και Δοκιμᾶζετέ το κάθε βδομάδα, Ὑνα γα Ελέγχετε το βάρος σας, Μόλις δείτε ὅτι σας μπαίνει µε ὄμσκολία, κάντε αµέσως δίαιτα, αεκι Ἕηρα ο κ... ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 Με παρελθόν και γόνος Ὑνω- οτής οικογένειας της Λει- µιωσίας, αποκαλύπτεται τελικά ὐτι ήταν ο 24χρονος Κύπριος νομικός Νικόλαος Συλλούρης ο οποίος συνελήφεη προχθές στα αεροδρόμια της Βηρυταύ να. κατέχει και να μεταφέρει εκρηκτικές ύλες, Συγκεκριμένα, ο Νικόλαος Συλλούρης εἶναι γιος του γνω- ατού ὄκηγάρου Ξενοφώντα Συλλούρη, ο οποίος ἦταν υπα- ψήφιος στις τελευταίες βου- λειπικὲς εκλογές µε τα µε τῷ σινδυασμό ΤΟΝΙ Δη- μακρατικού Κόμματος”, Στενή συγγένεια έχει επίσης και µε το ᾖβοιλειπή του Ἀη- μοκρατικού Συναγερμού” Δη- µήτρη Συλλαύρη. ϱ. συλληφθες υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά στις Ομά- δες Ὑποδρυχίῶν κα- ταστροφών (0.Υ.Κ.) ὅπου και µετετά(ῃ στο πεζό, ἸΠατὶ όπως καταγγέλθηκε τότε, εἰἶχε αναμιχθεί σε παράνομες ενέρ- πεις. Στην Εθµκή Φρουρά κα- τετάγη το 1986 και απελήβη το 1988, οπόταν ναι ἐφιμε πα σπουδές στο Λανδίνο, Ω Νικόλαος Συλλούρης αγ ψελήφθη προχθές στο αξ- ροδρόµιο της Βηρυτού απὀ τη Αιβανικἡ αστινοµία, ἀαφού εντοπίσθηκε ὅτι ἔφερε εκρη- κτικά στη ζώνη του και τη βα- Ντσα του. πιιρσαιαΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν. ΣΥΛΛΟΥΡη Προορίζοντο για την Κύπρο ο) Κο (ο) 41 «ή 9 Στη ζώνη του βρέθηκε μισή ράβδος δνναμίιδος κα δῦ γραμμάρια τοι πολὺ ισχυρού εκρηκτκού ΒΕΜΤΕ« Η υλικὸ που Βεωρεῖται απὀ τους εμπειρὀγνώµονες ως πολύ ισχκμρό και αποτελεσματικό και δυσεύήρετα. Στη βαλίτσα του, ἢ οποία εἶχε ἠδη φαρτωβεί στα αεροσκάφος των ΜΙάαιε Εαξί Αἰτίπας”, το οποίο θα πετούσε για το διεθνές αεροδρόμια της Λάρνακας, βρέθηκαν οκτώ ράβδοι δυναμίτιᾶος κρυμμένες μόσα σε ἑνα µαγνητόφωνο. Αξζει να σημειωθεί ὁπ ο ΝΙ- κόλαος Συλλούρης εἶναι σι- ματώδης και ασχολείται σι- στηµατικά µε καταδύσεις. Στη µεταξύ, το επίκεντρο ται ενδιαφέροντος των αστι- νομικών ανακριτών εατιάζεται στον προυµισό των εκρη: κπκών υλών που κατεῖϊχε ὁ συλληφθής. Όι Μυστικές Ὑπηρεσίες και οἱ Αρχές Ασφαλείας της Κύπρου και της Βηριπού, καθώς και της Ἱντερπολ δερεινούν επι- σταµένα το ενδεχόμενα ὅμα- απόδρασης του Κύπριοι ὅι- κηγόρου Νικαλάου Συλλούρη κρατείται στη Βηρυτό µε τρομοκρατικές και ἄλλες διεθνείς ἡ ελλαδικές Ὁ- γανώσεις, Επιπλέον ο Ὑπηρεσίες Ασφαλείας της Βηρυτού ἂνα- κρίνουν το Σμλλούρη σε µια προσπάβεια να Εενταπίσον την πηγη προέλεμσης των εκρηκτικών υλών. Παράλληλα στην Κύπρο οι Αρχές διενήργησαν ἐρεινες στο σπίτι της παγιὰς του νε αρού και της μητέρας του, τό- πους στους οποίους διέμενε τελευταϊώς. Από τς ἐρεινες δεν ανευρέβηκε οπδήποτε. Παραλήφθηκαν µόνο μερικές στρατιωτικές σφαίρες που ὅεν ἐχουν σχέση µε την παροίκαι υπόβεσῃ. Επίσης ανα: σκαλίζεται το πρόσφατο πα: μελθόν τοι! Ὁ πατέρας του 2ήχρονου ᾱ- κηγόροι, Ξενοφών Συλ- λούρης, δήλωσε σε εφημερίδα ὁτπ ο γιός του 10001. δεν έχει σχέση µε τρομοκρατικές ομό- δεα , Ὁ κ. Συλλοίρης ταβάλλει προσπάβειες πα να παέι στη Βπριπά να συ μπαρασταβεί στο γιό τοι). Σκάνδαλα Ατασθαλίες ΣέρΛΟΚ Χοῆμς... Ποαρατυπίες ον τελειταίο καιρό Ἰίναμε μάρτυρες µιας πρίµ- τοφανούς κιηταποίησης και δραστηριοπαήσης των βουλευτών των ανππολτεικηένων ΤΟΝ Ῥύευρο Βασιλείου κομμάτων, στην πρασπάβειά τους να πλή- Εσυν την Κωβέρνηση και τον Πρόεδρο. Αναγορείβηκαν ἆλαι σε Σέρλοκ Χολμς, Εφοδιάστηκαν µε φανάρια, μικροσκόπια, ανιχνευτικά όργανα και αµολήθηκαν. εν ἄφησαν γραφείο και πωψιά κυβερνητική, εν άφησαν βιβλίο και φήπελο που να µην τὸν ξεσκονίσουν, Ὁ σκοπός ένας και μοναδικός, Να εντο- πίσουν σκάνδαλα, ατασθαλίες, παρατυπίες. Και εἶναι ν’ απορεί κανείς, Μα πότε ἔπναν ἆλα αυπά Τις τε- λειπαίες βδομάδες: Είναι δυνατόν µέσα σε τάσο σύντομα χρο: κά διάτηµα να ἐῃναν τόσα πολλά Τα εἰκαμε µήπώς και σε χρόνια περασμένα Τότε οἳ κύριοι βουλευτές Πατ δεν φρὀ νπῖαν και προληπτικά, αλλά και ἔγκαιρα ἑστω να παρέμβουν, Γιατί αδρανούσαν Είναι ἡ ὄεν εἶναι και οι ἴδιοι ηθικοί αυτουργοί τιν ἁποιων παρατυπιών νονται, αφού μπορούσαν να πα µρέμβουν έγκαιρα και δεν το ἑκανναν Όμως δεν εἶναι αυτὸ το Βέμα µας. Εἶναι ἄλλο μαι αφορᾶ απο- κλειστικά τοις ἴδιους τοις ἔντμους κυρίους βουλευτές, Και Εεκινούμε µε το απόφθεγμα ποι αρξσκονται οἱ Μριαι βσι- λευπές να επικαλούνται κάθε φορά που θα ρητορεύσοωυν και θα ϱιθουβευτές του ΛΗ.ΣΥ. κάνουν τη διατµιβή τοις περί χρηστής διακησης. . Η ρηαίκα τοι Καίσαρα δεν πρέπει να εἶναι τίμια, αλλά και να φαίνεται ὅτι εἶναι Ἠμια. Και εδιή λιππούµαστε να πούμε ότι κάτι τέτοιο ὕεν ισχύει στην περίπτωση, των βουλειπών µας, Μαι εξηγούμαστε: Δεν πἀει πολύς καιρός πο εἶνε αποκαλικββεἰ ότι μεγάλος αριθμός βουλευτών ὅεν πλήρωσαν από χρόνια πολλά τὸ φρύρα εισαδήµατάς τους, Απλαδή µε ἄλλα λόγια δεν εφάρμοζαν Ἱῃα χρόνια, νόμους της πολιτείας πο οἱ [διοι ψήμιζαν. Και π παρανομία αυτή απαραύσπε βουλευτές ὁλίν των κομ- µάτων ποιι προέρχονται απ' όλες πο γεωροφικός περιοχές, Και τι ὄμνε ταν αποκαλύφῶπκς αυτὸ τα μπαρκτώ, το Ἰει- βοπιαστό σκἀνδαλὀ, Ωύπε ανακριτικὲς επιτροπές στήθηκαν, οὖτε η Επιτροπή Ὁκ- κονομικών της Βουλής σε κατ' επείγουσες συνεδρίες, οὖτε η Βοιιλή ζήτησε να σταλαύν στην πυρά οι ένοχοι, οὖτε και πα- βαιτήσεις ζητήθηκαν. Αντίθετα ἆλοι ἑσπεικκαν µε διάφορες πιροσβεστκές ὅη- λώσεις να καταλαφάσοιν τον θόρυβο, να καυκομλώσουν το σκάνδαλα πα το καλά ὀναμα τών ανππροσώπων του λαοί, Ούτε χρηστή διοίκηση σκἐρθηκαν τότε, αὖτε το καλό ΠΠ’ ράδειγμα πα τους πολίτες επικαλέστηκαν, οὗὖτε μίλησαν /α ισαναμία. Αιππή εἶναι η αντιμετώπιση και η Βεώρηση της ἴσῃς ἀντί- κρίσης των παρανυόμαπτων πολιτών: Και η Διαφάνεια, τα Δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει καὶ νΠ πληροσφιαρείται: Απά την ἄλλη, πώς Βέλοιν σι κύρια βουλειπὲς νά πα στείσυµε ότι Ὑνήσια εἶναι τα εωδιαφέραν τους πα την εξυ- ψίανση τοι δημοσίου βίου, ὅταν αἱ ἴδιοι παρανομούν Γιατί δεν εἶναι µεκρώτερη παραναµία πι ἄρνηση καταβαλής τῶν υπό του νόμου προβλεπομένων φόρων, απὀ ἄαπάνη κάποιων Χβρῆ: μάτων κἀπσιων ταμεἰύν καβ' απέρβαση εξοισίας, Μαι το μεν νι Εἶναι εκεί χειρωπιαστό, το ὃς Δεύτερο χρειάζεται ππή- ΕΠ. Ίθ]ι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ας πο ση τμ Εμ ὰ Η ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ολ δας ὃς εν» Του ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ Οι αντίπαλοι του Προέδρου Βα- αιλείσυ ἐχοιν Εεγυιμνωβε και λίψες μέρες πριν απᾶ πο Προ: 5 πῃῆ εδριές Εκλοφς παρέμειναν χωρίς κανένα πολιτικὰ ἐρισμα και ανάστημα πα να ντιμετωπίσουν τον αρχιτέκτονα της πολιτικής και ποβείας που οδπηξεί στον τερ- ματισιό του σημερινού δα- μελιστικάή στάτους κβα”. κα στην σωστή και βιώσιμη λίπη του κωπριακοή. Οι διαπιστώσεις αωτὲς ἄεν ἴσι- Μστούν επηρεπσιὰ συνεπεῖα τὸ ποβέτησης εναντι των μπα ἡπφίων κατά τς προσεχείς πρα: εδρικέσ. εκλοώς, ἄλλα συ- µπέρασµα που αναδύεται µέσα απὀ τὰ Ιστορικὰ ια την υπόβεση του Ἀααή µας, αμόρωνο Ιµήµσα του. Ευρωπαϊκού. Καινοβαιιλίαι, δ,) Γιατον Αὐλητισμό 4 ΕΟΠΑΗΠ -αιτον Πολιτισμό ώς ὁ ὃ α, λα πα προσλαμβάνει διεθνείς ὅμα- στάσεις αφαή εχει κατατεβεί σαν επίσημο έγγραφο, στο Σιμβούλιο Ασφαλείας και ἵα Ηνωμένα Έβνη και συνεπώς θα εἶναι µια απὀ τις κατεμΒιντήρ ες ραμμές στς σι ομιλίες ια το µυπριακό τον εῄ- χόμενο Μάρτη. Τὸ ψήφισμα τῶν Ευπωπαύν κατέδειξε ἅτπ αι Ει- ριωπαίοι τους οποίας οἱ αν ππαλαι του Προέδροι Βοσιλείου θέλαιν να τος χρησμοποήσοιΝ σαν αντίποδα τοι ΓΕ, τομ ΟΗΕ κα τοι Σωμβομβίου Ασφαλείας βρ- πκΏνται σε πλήµη Ἰπίπιση απὀ Ψειην µε το ιµήψισμα ΤΗ τοι Σημ- βουλίου Ασφαλείας, τς Ιδέες και τα Ἀἁρτη και τα µέτρα ἔμί[ῖ- ατοσύμπης, ΜΑ το ήψισμα τους οἱ Ειρωπαίοι επιβεβαιύναιν ἅτπ η Πρόεδρος Βασιλείου ἄευ δὲ- Χβηκε τὴ Δέσμη Ιδεών Γκάλι σσ βάση λίππις αλλά σαν βάση ὅκι- πµαμιάτεµσης πα επίλμση ται κυπριακού. και ζητούν την επα- Νήλπµη τιν σι ομιλιών πα την κήπρο τὸν ερχήµενο Μάτι ὅπως καθύμσε ᾱ Μπούτρος Γκάλι, αντιδρώντας στην πρύ Βεση τοι Γκαύκου Κληρίδη να ζη- τήσει αναβολή των σωνομιμών αν εκλεγεί Πρόεδρος. Όι Ειρωπαίο για πρώτη φορᾶ στην ιαταρία του κυπριπκαή μί λησαν πα κατοχικἁ στρατεύματα επιβραβεύοντας την πολιτική Βα- σιλείσυ πα πάντα και µε πρῖ- τεραιώτητα έθεσε τα κυπριακά σαν Βέμα εισβαλής και καταχής και αποχώρησης τῶν καταμκῶν ατρατευμάτωών, Οι Ευρωπαίοι µε τὸ Ιμ]φισμα τους ἑδώσαν σκιά ῥράπισμα πτον προπαγανδιστικὀ μηκαιισμό των αν πΠάλωών του Πραξδραι Βα: σιλείου πα! σιμυμά µε Π- µερμηνείες και διαστρεβλώσεις να παρουσιάσει τον Πρόεδρο Β- σιλείσυ ἅπτ µε την απόµρητη ΕΠΙ: πταλἠ ται! στον Μπούτρος Γκάλι και δεσμεύτηκε αλλά και Εεπουλά την Κὐπρο, Έτα ιµήφισμα αἱ Ευρωπαίοι επαι- ψούν ακρβώς τον Πρόεδρο Βα- αιλείαυ για την ενέργειά του, Καὶ την ενθάρρυνση ποι ὀδωσε µε την επιστολή ται στο Γ.Γ, τοι ΟΗΕ να προβήσει την έγκριση ταυ. ψηφίσματος 783 στο οποᾳ συνάππονται οἱ ἰδέες και ο Κάρ' της Του. Το ψήφισμα των Ευρωπαίων εἶναι επίσης ἑνα ράπισμα κατᾷ των διαστρεβµώτών της ἄληβειας που ισχυρίζεται ὅτι ὁ Πρόεδρος Βασιλείου έκλεισε τὸ ὄρομα προς την ΕΟΝ. Ον Εικυππίοι και τουτο ταποβετείται στις επιτυχίες της πολιτικής Βασιλείου, ζητοιν να επισπεύσει τι Βεπκή ἸΠί- µοδότηση Του το Συμβούλιο της Ευρώπης, Ὑπα την ἑνταξη της Κύ- προι στην ΕΟΚ. Ὁ κωπριακὺς λαπός σίγουρα κατά τς Πρῦ- εδρικὲς Εκλογές Βα τΟπΟΒΕΤΗΒΕί στην πλευρά της πλαστιγγας που βρίσκονται το Συμβούλιο Ασφα- λείας και οἱ Ευρκυπαῖοι και θά πα ραμερίσουν τοις αντιπάλους Το) Πραέδρου Βασιλείου, ποι! ἐχοιν αποατερηβεί κάθε πολιτικού εβρί- σµατος. πα, ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ Και άλλοι Κὐπριοι ἄντρες στη ζωή. της Αλίκης!!! ΑΝΑΒΑΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ/ τη. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- ΠΕρΙΟ. Ποιὸς Κύπριος προεδρος... .'“ὉΌΟυσίασε το ὁραμᾶ µας για ἔνταξη Της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπακούοντας στις Οδηγίες της ηγεσίας του ΑΚΕΛ: ..Δέ ἔσμευσε την πλευρά µας µε απαράδεκτες πρόνοιες γιά την επίτευξη λυσης του Κυπριακου µε οποιοδήποτε κοστος -- η πλη ξ έ τόσο σοβαρά τη διαφώτιση, αποδυναμώνοντας ἑνα απὀ Τα ισχυρότερα ὁπλα που ἔχουμε σπη διαθεσή µας .. Αὑὐ ξ Γ}σζΕ το δημόσιο χρὲος σε τέτοια αστρονομικά και επικἰνδυνα ύψη (από Ε1.169 εκατομμύρια το 1967 σε {29900 εκατομμύρια το 1990) ..Ὑπόσκα Ψ ἑ- την αναπτυξιακή πολιτική, Της Κύπρου, υποβαθµιζοντας τους παραγωγικούς Τομείς της οικονοµίας, στερώντας Την απο αναγκαίους πὀρους ..«ΑΙαάαστ ρέθλ ώὠύσέ τόσο πολύ τα πραγματικά γεγονότα καὶ υποτίµησε χωρις ντροπή τη νοημοσύνη του κυπριακου Λαου ... ατα θαρά Θρωώσεε τοπολιτικὀ ᾖθος Του τόπου: Η απάντηση εἶναι µία Ποιὸς ἄλλος απὀ τον κ. Βασιλείου! Ο κ. Βασιλείου πρέπει να φύγει. Η Κύπρος ὅεν αντέχει μιὰν ακόµα πενταετία Βασιλείου. Χρειαζόμαστε τώρα µια νέα κυβέρνηση που θα αναστρέψει την καθοδική πορεία που δρομολόγησε ο κ, Βασιλείου, Χρειαζόμαστε µια νέα εποχἠ βασισμένη στην πείρατου Γλαύκου Κληρίδη, που θᾳ κάνει τη χώρα µας ικανή ν᾿ αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του 21ου αιώνα, Η ψήφος στον Γλαύκο Κληρίδη εἶναι ψήφος στο μέλλον της Κύπρου. Είναι ψήφος σ᾿ ενα λαμπρὸ κι΄ ελπιδοφὀρο αύριο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Με τον Γλαύκο Κληρίδη, για µια νέα εποχή θασισμένη στην πείρα, πς . ὅ α- Ε ή : πμ 6 ον ω. ΙΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- Περιοσικο - ΓΑ ΜΕΝΙω, οδών, «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ἰοι21 17 74 ΄ 0/5 74 7 ΕΛ” -᾽ ΔΑΝΕΙΑ ΑΜΕΣΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΑ αζο ΔΑΝΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ Δεν υπάρχει ὄὀνειρο που να µην µπορεί να στεγαστεί µε τα Στεγαστικά της Τράπεζας Κύπρου. Είτε πρόκειται για σπίτι, εξοχικό, ή ακόμα για κάποια επέκταση, τα Στεγαστικά της Τράπεζας Κύπρου, ἐχσυν ἐτοιες λύσεις για κάθε στέγη. Προσφέρουν ποσά μὲἐχρι και Ε35,οῦῦ με αποπληρωμή σε 1ὁ κορόνια. οποια κι ' ἂν εἶναι τα ὀνειρα και τα σχέδια σας, πραγματοποιείστε τα µε τα Στεγαστικάἁ της Τράπεζας βύπρου. 2 ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ . Σχέδιο µε μηνιαίες καταθέσεις Με μηνιαίες καταθέσεις για 2, 3 ἡ 4 χρόνια µπορείτε να πάρετε δάνειο τριπλάσιο των καταθέσεων σας που φτάνει µέχρι ε3ςδ.000 2. Σχέδιο µε εφάπαξ κατάθεση ενός χρόνου Με εφάπαξ κατάθεση του 1/3 του δανείου για τουλάχιστο ἑνα χρὀνο, εξασφαλίζετε δάνειο τριπλάσιο της κατάθεσης μέχρι Ε3δ,0Ω00. ᾱ, Δάνειο συνδεδεμένο µε σσφάλεια ζωής Άμεσο δάνειο, µε Ασφάλεια ζωής µε τῃ ΕΗΒΟΙΙΕΕ, µέχρι Ε95, 000. ΤΡΑΓΙΕΖ{Α ΚΥΠΡΟΥ ”. έιναι μά Σα ΣΙρ)Λ «4 ΤΕΙ 7.4 νο” - «- ΜΜΑ! Οι δερµατικοί ερεθισµοί του μωρού Πολλές νέες μητέρες στενοπώριώνται ὅταν Βλέπω ὅτι το μωρώ τους παρουσιάζει ερε- Βιαμούς και κὀκκινλεὸ σε ὁρμισµένα σηµεία του τριφεραή του αώματος και κυρίας σε εκείνα τα σηµεία που ερχανται σε επαφῆ µε την πᾶνα. Όι ερεθισµα μαι οἱ κομκινίλες αιτες δεν δικαιολογούν φυσική καμιά αιπαιπία. Εἶναι απολύτως σιηβισµένες µαταστάσεις και απλώς πρέπει να ξέμει κανεῖς τι να κάνει Ἱῃα να τς εξοιδετερήσει ἡ και να τις πρῃολάβε. Ο εντοπισμός των ερεθισµών Η καλώτερη εωκαιρία να δΒιαπιατώσετε ἂν υπάρχον κὀκμιήλες εἶναι ἀμέσωώς µετά τὰ κά- | Βπμερινά μπάνια τοι παιδιοι]. '' Ὥταν λοιπόν τελειώσετε το μπάνιο του και { το σκουπίσετε καλά, οτε νώνοντας παντος το σωμιατήκι τοι, ακάμπι και τ' αιπιά ται! και τα ὅια- στήµατα ανάμεσα στα δάχτιιλα ποδιών και χιω- ριών, που Βα τα σκωμµπίσετε µε τα μιμρά ξι- λαρώκια που ὁχουν σπς ἄκρες τους κεφαλές από βαμβάκι, ελέγξετε το σώµα τομ αν έχει επεβισμαύς και κοκκήλες. εα τς εντοπίσετε συνηθέστερα στα σηµεία | που τὸ ὄέρμα διπλώνει, κάνει δηλαδή πτυχές, στις κλειδύσεις, στο πάνω µέρος των ποδιών, στο λαιμό, στην περιοχή των γεννητικών του Ἰ οργόνωών μαι στο ποπᾶει τοι - πµρίως στα πῃ: µεία που ἐρχωνται σε επαφή µε τα ορα και την πάνα του παιδια, Η δεραπεία. Αμτές οἱ κοκηιίλες που λέγονται ερυβήµατα, αντιμετωπίζονται εὐκολα. Όταν τις επι- σηµάνετε, ἁαπλώστε επώνω λίγη πωδική κρέμα - υπάρχουν στο εμπόρια - εΜώ στα σπιµεία Πο! Ὑήνονται οι πτυχες απλήστε παιδικό λάδι ἡ παι- δικό γαλάκτωμα. ἕτῃ αιέχεια, απλώστε την παιδική πούδμα σ' ἅλες τς υπώλσιπες επιφάνειες τοι σὠ- ματας. τώρα τα μωπό εἶναι καθαρά, ὅροσερά και εἰ]- χαριστηµένο. Ντήστε τὸ λοιπόν, Ἰρήνορα, φῶ- ῥήντας του πρήτα το φανελάκι τοι Ἱπα να ζε- σταβΒεί και µετά την πάνα τοῦ. Τα ροικαλάκια το πρέπει να εἶναι ἄνετα, χαλαρα, ὥστε να μην το σφύον ἡ να τρῄβονται πάνω ται και να τα ερεθίζοιν, αλλά και Πᾖατί πρέπει να µπα- βρεί να κλώτσάξι και να κινείται άνετα. Πολλα παιδίατµραι, μάλιστα, συνιστούν να μένει το μηρό ὅσο περισούτερα Ἰένεται πυμνά. Αλλὰ αυτό είναι Βέμὰα εποχής, Βερμάνσειως, τόποι κατοικίας κάπ. Γι αιτὸ ὅεν επι- τρεπανται πειράµατα. Η πρόληψη Μιλήσαμς ὅμως και για τρόποιισ προλήμεως αιτών των ερυβημµατων. Μερικοί τρώποι πι “προτείνουν οι παιδίατροι και αι δερµατολόγοι εἶναι οἱ εξής: Μπν αφήνετε τα παιδί πολλή ρα Ἡρειγ- μένα, Μην τοι φαράτε «πᾶ, νωπά Π σινβετικὰ Εσώροιχα. Μην τα σκεπάζετε µε οκεπάσματα που πλή- Βηκαν µε κάποιο απορριυπαντικό που ερεβίζει τα δέρμα, Φρωαντίζετε να Εεβγάζαονται πολύ κάλά τα µούνχα, αι πετσέτες, τα σεντονόκια, τα σκε: πήσματα, ὅλα ὀπλαδή ὅσα ἐρχονται σε επαρή με τα παιδ. ανα ελέγχεται το στρώμα Του και το κρε μα ατᾶκι τοι! να εἶναι πάντα στενά. Είπαμε και στην αρχή ότι τα εριθήµατα ὅεν «πρέπει να προκαλούν ανησυχία, αλλά αωτὸ Ἐεν σηµαίνει ὁὅτ δεν υπάρχκαιν κα πε ριπτώσεις που εἶναι καλύτερα να ἔχουμε και τὴ γνώμη. του. παιδίατροι. που παρακολουΒεί το παιδί, αν αι ερεθιαµοί εἶναι σινεχείς και Επί- µανοι, Σημβουλευθείτε τον Ἀοιπὸν σχετικά, στην πρώτη επαφή που θα ἔχετε µαδ του. πααπαπαππππππαππκπαυππυπαπκικππππυππκσππππππακασικυκπππκσοκοκκκοσπαπυυπππυπσσσσ-ρ--0υμμακκασαζτοςς προς τει ποτ 'Πλουτίστε - 10 ΛεξΙΛΟγΙΟ του παιδιού σας μμάσπε την Ἐμβεσηῃ Ιδεών πο γράφαµε στα σχολεῖσ Εκεί ᾧσι- νόταν αν ένας µαβητής εἶκε πλούσο λεξιλό ο, πλαίσιο τσι- ναισθηματικό κόπια κα αν οι σκέψεις του βρίσκονταν σε τάξῃ ἡ σε αταξία. το γράμμα, όμως, πιο ΈἘκηῆεσης δεν πε ριορίζεται µόνο στην ὡρα των Ελληνικών. Όπως επίσης ὧεν περιαρίζεται στο διάβασμα στα σκαλεία και ῄια το σεωλεία. Κάβε κείµενο εἶναι µια συνομιλία, Αωτός σι µπαρεί και τόμ επιτρέπεται να ὀιηγείται πολλὰ πράγματα, εξασκείται ταυτόχρονα στο να υγρά: ψει εκβέσεις. Γι αυτό, το να Εχει ο µαβητής τη δυματότητα να διηγείται πολἠ και σικνά στο σπίτι τοι, εἶναι ἕνα ιῶιίτερα αποτελεσμητικὁ Φροντιστήριο. ο µαβητής µπορεί να μηθαίνει και ακσ- γθντας. Ιδιυς όταν ακούει πρασεκτικά πως ἄινα- πιπυνει Ὁ αµιλητήςσ, τ εἶναι αμτὰ πι κώνει τς Φράσες του κατανοητές ἡ αὐαρές ἡ, ανετα, Εντμπιωσιακές, σαφείς, υναρπαατικέσ, Γι αμτόὸ 8ο πρέπει και οι γονεῖς να αφηγοηνται συχνά (και ὄχι απλώς να ρωτούν ἤ να δίναιιν ὑματαγέσ, Το µαδιόφωνο µπαρεί να εἶναι µια καλή βοήθεια αν τα παιδί ακαῄει εκπομπές ὕπου δΔιαβήζανται πολλά κείµενα, πα πῃ- άδεια εμκπαμπές για νέας και ία παιδιά σπκαλικης και προσχολικής Πλικιας ἡ ἔργα απὀ ἠίσκοις και καπέτος, Η πιλεάραση ἃεν πρῦ- ἀπει αρκετά το γλωσσικό αἰσήγμα. Σ᾽ αυτή την περίπτυµσῃ Βλέποιµε περασσώτεσα απ ὧ,τι ακούμε. Ἡ τηλεόραση ὄήνει κωρίως την εικώνα, τη ακηνή, ενώ στα ϱαδιόφώνο ο Ἀέξεις καὶ οι Φιατυπωσειὸ εἶναι ἁπαραίτητες για να μπορέσει να σχηματίσει α ακραωατής την εικώνα στη ντασία το), Η ἀαπάντήση πο ἑδωσαν φιλόλοραι πω ριή- τήβηκαν μα το ποια οναγνώσματα εἶναι τα πιο χρήσιμα ια ἕνα παπι ποιι Βέλει να μάθει να γράψει, ἦταν ομόφωνη, Ὅνα, Απὸᾶὸ τον Ἰούλια Βερν µέχμι τον Αστερίξ και το Χέμιγουει, απὀ τα περιοδικά ποικίλης ύλης κα τα πεμιαδκὰ επιστημονική πε- µιεκαμέναυ µέχρι τ' αθλητικά ρθρα, το οὔτ- γίες χρήσης, ταις κανόνες παιχνιδιών και τα Βιβλία μαγειρικής”. Οτιδήποτε ἠιαβάζεται βοηθά στο γράιμιμὀ, Με. την πραήπώβεση πως τὰ διάβασμα ὅρσι εἶναι μονόπλειρα, Ὠποια παιδι διαβάζει µόνο κάμικς, ὕα ξέμει μόνο τήν τυπική Ἠλωσσα των διαλόγων τών κά- µικς - ακριβώς αυτή τη γλώσσα που δήσκολα χμησιμοτιοιείται στην Εκθεση. Τα παιδιά πσι γράφουν καλες Εκβέσεις ανή- κοὺυν σ᾿ εκείνη την κατηγορία παιδιών ποι τους διαμάζουν ἤ τον διάβαζαν σηνἠ η πο τα ἴδια ὀιαβάζουν δυνατά, Γι αὐτὸ τὸ λόγο αι γανείς δεν Βα πρέπει ἵνα κώψουν την καλή συµήβεια να διαβάζουν στα παιδιά τους ιστορίες πριν καιμηθούν, µε τη ὅι- καισλογία ἅτι εἶναι πια πολι μεγάλα για κάτι τὲ- τοιο. Παιχνίδια Οι μαριονέτες, τα παιχνίδια ερωτήσεων εξα σκουν την ικανώτητα το ποδιά! να αι τάσσει σιντοµες προτάσεις, να ἐπφραζει τις σκέµεις τομ, Με το σταυρόλεξυ και το σκραμπλ πλουτίέει κανείς το λεξμιοιὸ του, µαβαϊΐνει ορθογραφία και την ἔννσα των λέξεων, Ἀακρίνες ἄνη- ὄριμες στα ταξίδια Ἠνόονται πιο ἐν διαφέρουσες µε κάποια Ὑλησσκό πανίδια παν μπορούμε. να αμτασχεδιώσοιµε, Για παράδεινµα, σιμπληρώνόντας α καθένας µε τη σειρά τοι τη φράση: ᾿Σήμεμα κάνει τάσο πολλή ἐέστῃ, ποµ., βρίσκοντας µια εὔὐστοχη, αστεία και πρωτότωπηή εκδωκή. Η ικανάτητα χρήσης μεγάλης γκάμας εκ- φράσεων μπορεί ν΄ αποκτηΒεἰ µε το παικηδι. Πσισος µπορεί να σκετεί τοις πεμισαάτεροιης τρώποιις, π.χ., Ίνα να εκφράσει µια επιθυμία: Για παράδειήμα: Εέλω να πμ κάπ'. Ἔχεις να μοι δώσεις µια παρτοκαλάδα: Μπορώ να ἐχω µια. πορτοκαλαθα” σερε μοι µια ποῃ- τοκαλάδα”, μάθε παιγνίδι, κάβε εκδραµή, κάθε µοιισική εκδήλωση, το Βέατρο, κάθε οικογενειακή γ0ρ- τή, κάθε ταξίδι ἆλα ὅσα ζει 5 µαβητής σι- νειδητά, ὠψελοῦν στα γράμμα. Μεγαλώνουν το απόθεμα τν εμπειριών και εντιπώσειών, απὀ τς απας το παιδι µπορεί ν΄ αντλήσει ιδέες για την Εκθεστ. Είναι ἁμως σημαντικὸ να µην απολαμβάνει παθητικά, αλλά νά συµ- μετέχει ενεργὰ, να παρατηµει, να ακούει, να μιλάξι, να σκέφτεται, Και να ἔχει σΙναµιλητες που θα το ακούνε µε προσαχή, ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ » ο επµονο Αεκεδες μπορουν να κΠ- Αιμρβουν µε ὀιπφούρα µωτῳ, πα ἄα κε: νπήσετε Ἡἡ αι απλκάρμετς. Πα πη- ῥράδειγμα, ἔναν μεγάλα ἠεκέ μπώρείτε να τον κρύψετε µε µια ταέππῃ, ᾠπαγμέντ από ὄἄνπφαπετικὸ ἵφρασμα. Αν μάλιστα προσθέσετε μα λῆητῃ δαντέλα ή σατὲν καρθόλα, το φόρεμα ϐ' αλλάξει ὄμῃ και βα γίνει πιο εντυπωσιακό. . Μπ βιαστεπε να καρίσετε το ὑᾠῆ- εματόκι της κόρπς σας πα ἐχει κω- | Γ ντονε. Μπορείτε να κόψετε Αῄγο ακόµη από τὸ µάμρας του. να γυρίσετε οστῃί- ἠπύμα και να τα µετατρεετε σε ποι- καμίσα ἡ σε μπλούζα, αν περάσετε - απχο µέσα στα στρίφυµα. Αν τὸ στιλ ἴου φομέµατος δεν επιτρέπει µία πῃ- ῥώμαια μετατοοππή, τότε ράιμτε πλ στο σπρήρωμα ενα βαλᾶν απὀ βαμβακερή ὅδι- ντόλα Π µππαντεμί σνηκΑε. . ὅτα παλτᾶ, σπς ζακέτες ή στα καλά ὑρορεματα των παιδιών σας, βάζετε ἑναν ὀευτορα γακά απὀ κάπαις μβικᾶ πα! πλένεται, ὥστε να βγαίνει εὔὐκαλα και να μπ χρειαζεται να πλένετε συχνά ὁλο Τα ρούχο ή να τα ἄΐμετε Ἱαμτικά Ίπα αστεγνὰ καθάρισμα. .. ΟὉ κάλτσες των παιδιών σας είναι α μεγάλος σας πονοκέφαλος Αν δεν Βέ- ΛΕΤΕ ἵνα καταλήξετε µε ἕξι διάφαπετκεές κάλτσες, µην ψωνίζετε ἐξι ὥιαφορετικὰ ζευγάκνα, Κάντε τη ζωή σας ευκολότερη ὀγοραζαντας ὀώδεκα ζευμάρα δα πίπαυ και χρώματος. Ας μονὲς ἵδιες κάλτσες κάνουν, στην ανάγκη, ζευγάρι . Ια μπαλώματα απῶ ειδκό δέρµα ἡ τσόχα. που πλενρτα, στα γόνατα καὶ πτους αγκώνες µπαρε να ποῦ- σπατειµουν τα κανοήργια ϱοκα κα να περισώσοιν τα ἠδη φθαωμένα σ΄ αυτά τα ευπίσθητα σημεία . Οἱ πιτζάµες συνήθως, τρβώνται στα πονατα, Κοντύνετε τα μώνίκα και Χρῃ- σμαοπαπστε τα ρπσμα μα να μµι- λώσετε τα παντελόνια, µαύοντας τη ᾧα- γτασία σας καὶ τῃν μαλαισηπσα σας να ὀσυλειμοιν. Προτιμάτε ν΄ αγοράζετε πι- τέαµες µε αρώματα πα να ἴσιν- δμήζονται, ὥστε νη χηπσιµαπωιείτε Τα πηντελόν του ενὰς ζευναριου µε το σ- κοκι του ἄλλου. σε πεπτωσῃ ᾠθαρας ἡ μυκχτερινση ατυχήματος 5. (νου φορέσουν τα παιδι πας τα ΜΙ νουρπα αὔωκα ο τσκ αγορώσώτε ἕν]- σχµστε τς ραφὲς µε ῥκ-ζακ ση μηχανη π με κρυφα γα στα κέρ. ἐπίπης στε ῥεώστε καλα τα αιμίπα, πο Βηλιές καὶ οιπ ἆλλο υπάρχει φύβος να ἀπλιωβει, ΕΗΜΕΡΙΑΑ - ΠΕΡΙΟ κο Εισίσαις Νά σος. και 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1998 124 εραεεραραρεμραρβηρερμα ΕΡΕ. ήμερα για πρώτη φορᾶ εἶναι τόσο κοντά µας Ὅτο ΜΟΡΦΟΥ, ΠΑΝΩ ΖΩΔΙΑ, ΚΑΤΩ ΖΩΔΙΑ, ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΜΟΡΦΟΥ, ΣΚΥΛΛΟΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ, ΠΕΤΡΑ, ΚΥΡΑ, -.ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ, ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ, ΦΙΛΙΑ, ΑΥΛΩΝΑ, ΑΡΓΑΚΙ, ΑΓΙΑ ΙΗΑΡΙΝΑ ΣΚΥΛΛΟΥΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ, ΜΑΣΑΡΙ, ΝΙΚΗΤΑΣ. Ποτέ πριν δεν υπήρξε χάρτης στο εδαφικὀ που να αποδίδει στην Ελληνοκυπριακή πλευρᾶ όλα τα πιο πάνω χωριᾶ. Δεν πρέπει να αφεθεί αυτή η μοναδική ευκαιρία της επιστροφής στα σπίτια και Τις περιουσίες µας να πάει χαμένη. Μόνο η επανεκλογή του Προεδρου Βασιλείου εγγυάται την συνἐχιση του αγώνα για επιστροφή και δικαίωση. Εμπιστεύοµαι και Ῥηφίζω ΦδΑΣΙΛΕΙΟΥ Πρόεδρος ὁήων των Κυπρίων Κίνηση πολιτὠν του διαμερίσματος ΜΟΡΦΟΥ για εκλογή του Προξδρου Βασιλείου ρ4 ΑΕΓΑΣΚΕΥΗ 28 | τμ ια ος Να Αδάμ εν εἶκε ψνώρίσει την Εύα, ἰσιις τα πράγματα να ήταν εντελίνς ὑαπφορετικὰ ια όλους µας. Όμως, ακόµη κα µέχμι τις µερες µας Ὁ γάμος θεωρείται ὀνειρα µιας ζωής ον ὄχι αμτασκωπῶς, Αλήβεια. Ἐσείς ΕἰάΤε. πλασμέναι μα τα Ἀσμὸ του Ησαϊα. 1. Ἐπετε ετοιμάσει ἕνα εκπληκτικό δείπνο µε απαλή μουσική και κεριά, Αλλά τα σχέδιά σας ναυαγούν όταν τὸ ἑτερὸν σας ἡμισυ σας τηλεφωνεί για νὰ σας ανακοινώσει πως ἔμπλεξε στα γραµεία. Εσείς: απ. Λέτε τοµίτης ανώητο της τι πως κηπτεβαίνει στα κειρώλι, Β. Αναζητάτε παρτενέρ για τὸ ρζημαντικό πας δείπνα, Ἡ. Λε τρικρερότητη τοτης λότε να µην ἄγχεται. Τάσο εσείς όσα και το φαγητό μπορούν να πεαιµέν ην. 3. Μετάὰ απὀ µια πολύ κουραστική εβδομάδα, φτάνει επιτέλους η Παρασκευή. Ἐχετς σχεδιάσει να καλέσετε κάποιὸ φιλκό ζευγάρι και να Βγείτε, αλλά εκείνοση σας αναγγέλλειπως απόψε θα πρέπει να πάτε στους γονείς τοµίτης. Εσείς: ᾱ, κετεμετε τος μίλους πας να μάιράστεήτε τὸ “μαρτύριο” τρύναντας ὅλαι μαζὶ τα φρικτό µητό πις πεθεράς σας. β, Αρνείστε ὑιαπκριτικά να πάτε τηλειριώνώντως οὐπ ῶιωσ/α στα πεβερικά σὐς. γ. ὀπκώνετε την παλυκατοικµα στα πῶώσι μαι στπιάτε µιπῃ «τοιζίνα πιστα. ἆ, Παρᾶ τις συζητήσεις που Εχετε κάνει ση αὐντροφός σας επιμένει ν᾿ ἀφήνει ἄνω - κάτω τὸ μπάνια µετά απὀ κάθε επίσκεψή” τουίτης. Τί κάνετε α, Τι να κάνοτε Τακταπαιείτε τα πάντα εσείς ῃ. Τα αφήνετε ὑς Εκει Ελπίζαντας πως Βα Αάβει τὸ μήνι ια. γ. ἑητάτε να ἐρχεται η οἰπιακή βοπβός τρεις φορές τῃ βδομάφα. 4. Οι φίλοι του/της εἶναι πολύ γήννοι καὶ γραφικοί τύποι. Οι φίλοι σας εἶναι κάπως... αλλιώτικοι. Αλλά αποφασίσατε πως κάποια στιγµή Βα πρέπει να ἑρθαυν σ᾿ επαφή. Πώςτοα αργανώνετε α. Δεν τὸ κάνετε. παλίπερα να λείπει τα βύσσπινα. Απιοιηώσίσατε να ἠγαίνετε χιριστά. β. Τοις καλείτε ὅλοις στα σπίτι και περνάτε, τη χειρότερη βραδιά της ζωής σας. Πμοηματικά θα Επμεπε να ντρέπεται για τους φίλης που Εχει! Υ. Διαργανώνεται ενα Βεότρελο γκάρντεν πάρτι ελπίζοντας πως το καλώ φαγητᾶ, το ποτά, π μουσική Ίσως αν βρεδεί τιρα αλλὰ πάνω απ᾿ όλα τα κέφι απροάπτο! μπρωπτὰ α᾿ ἑνα σας 8α γεφυρώσουν τα χάσμα. όμορφα σπιτάκι να πειστεί. κα Πεβαίνετε για ένα σπίτι γ, Αρνείατε να στα προάἁστια, ενω Οἱἠ σιγκατοικήσΕτε. καλόση σας φαίνεται να επιμένει στο κλεινόν στι. Τελικὰ: α. Παραμένετε στό κέντος της πώλτις αλλά μακροπρύξεσιή σκώπειετε να αγοράσετε ενα ωραία εξομιμώ ια τα Σαββατοκηριακα. µ. Εκείναση μενει στην πώλη κι εσείς άχνετε. να νοικιάσετε σπίτι ατα πρωάστια. 6. Ενώ έχετε ένα σταθερά και πολή σοθαρόὀ ἄκσμᾶ, γνωρίζετε ἐνα/μῖα πολύ γοητεµτικό η συνάδελφο. Βψαίνετε για καφέ κι αρχίξετε µια συζήτηση που καταλήγει... α, Στο να κάνετε ἐρώτα και απ΄ την ετιοµέντι να µην Εαναμιλήσετε, β. ὅτο να κατατπιεστείτε: σιναισηηματιμά και σεξοιαλικά. Πράγματι ἠταν ἐνασμία πολ μραίσοήα ἀντρασ/γυναίκα αλλά ὅεν Εἰμαστε Πα τέτοιΠ, ΥΣΚΟΛΑ.... ψ. Μα αναφέµετε τον/την αυζωγό σας, στην πεκήτῃ πο πράση. Ἔ. Είστε ἀκόμη στὸ µήνατου μέλιτος, αλλά η συμµπεριφαρά τοντης σας φαίνεται εβισίτερα παράξενη και ἠωχρή. Πώς αντιδράτε. π. Ματεβαζετε µοιτρα και ὧξν ανταλλάσπετε, κοιβεντα για τα επώµεο ο ήρ.. Η. Πµαστιαβείτε να κομβσντιάσετε μαῦι τουίτης και να δείτε τι φταίει. π. Αν εν αλλάξει σιμπεμιφορᾶ την επωμεντῃ Όα | -- α Όταν ο Οεὸς ἑβρεχε προτάσεις . μα. ΒΑΘΜΟΙ: γάμου εσείς κρατοήσάατε ομπρέλα. Και καλά κάνατε ὁπλαδή διότι εσεὶς και ο χορὸς το Ἡσαία οιδεμµία σχέση Εχετε. Η καλοπέραση και ο πτῆ- µικιοµός εἶναι για σας μάτι Ππερισότερο ἀπό ἁἀποῃ ζωής, Εμμµείνετε, λοιπόν. Είστε ὁὉ πλωσκός πιπως πο . κ ΒΑΘΜΟΙ τη σωγκατκτιση. αλλά τοι. τόχρονα ἔχει ανάγκη απὀ διαλείμματα εργένικης ζωής Παρ ἀλα αυτά και αν τύχετε. αἱ ενα «αρκετα κι λελεύθερα πύντραφα. ἤα μπορούσατε να κάνετε Ενα αρκετά τετιηµένο γάμα, τολμήσατε τί Είστε πἀσπημέναι για νμφικήἠ, πο . 21-30 ΒΑΘΜΟΙ ἔμπονέρες και καρότα. Ἑνας καλώς γάμος ἴσως ἦταν το ὄνειρα πιο ἑωής ὅπς, Ισως Ἡ αυτό ακριβώς τα λόγο ο ἐγναμος βίος να εἶναι πα πας αμβόσπαωτζς Άντε και στα δικό Ὠ Π 1 ω πλανηβοήν στον αέρα μπομίες πως ταν την ... απατατε, ΕΤΟΠ, Ισως Ἑαναμινήσετε το ενδιαφερον του της π, Έχετε ἠδη ἀρχίσει τις ετοιμασίες για το γάμο σας. Αλλά μόλις πριν απὀ λίγες μέρες τὀν΄την ἀμλλάβατε” να φλερτάρει. Τι κάνετε ᾱ. Σακάρεστε και ανησικΕΙΤΕ μήπως σαιπή η κατάσταση, σιεκστεῖι και στα μελλον. ῃ, Απομσιζετε ἵνα μάνετε µια ξεκάβαρῃ καυβέντα, χι ψλΙκοκαιτπγµατα! Αυτά τελείωσαν! τοµίῃς ἐπτήσετε ἔμαζυγιο' Β. Όι προ-γαμιαίες σας διακοπές ήταν καταπληκτικές. Τώρα, όμως, εκείνας/η ὅεν κάνει τίποτα ἄλλα απὀ ... ζάπιγμ. Πώς αντιδρᾶτε α. Τπιντῃς κρήβετε το τηλεκοντρθὰ και τοιντης παροιισιάζετε ὕπο Εισιτήρια ἵνα τῃ Χαλκιδική. Β. Ασκομμστε µε την οργάνωστ του αρχείο σας ἡ με Ἱι σιιλλοή σος απά πεταλοιιδες, πι Αήνετε, θήθεν πκαία, να ν, Αφοι ὄν., Εφῄζες παρα μόνα κοιτάζει ὧεν ὅσο Εναχλεἰ 1π. Τον τελευταίο καιρό η ερωτική σας ζωή ἔχει πάρει τόν, κατήφορο, Εσείς: ᾱ. Πμαυτιαβείτε να ΕσναεΏςτε τὸ ϱμομαντισμᾶ στη σχΕςτ]. β. τοτης προτείµετε να ἄειτε κώπσιον ειδικῶ. Ἠ. Τονύτην ἀπειλείτε πινς ἂν ξαναρντῃεί θα τον την απατήσετε µε οἀπυιονία βρεβεὶ μπροστα σας. ισα Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ --περιοσικὸο Γράφει η ΣΟΦΗ ΟΡΦΑΜΙΔΟΥ πάσταση αναπισής µας χαι Αζει απά ιν τη Φεβρσωαρίαι πμερο µη να κὀ!ά την οπαᾳ ϱ ἁπὸς µας Βή σῶπιπβει για µια οπύω φομο στις καλ πες, 1 μπι των τριων βεππκων υπο σων σία Ἰην Προεδρία της ὀμμακρα ταο, Κλημίδή, Βπσιάσιου και Πασχαλίδη, από τα μεσα μαύμης εν µέρωσης φτάνει πλεον σππῃν παβιλρυ- ση της. Όλοι άλλα Νο αι ἄλλοι πο Ἡπ. ἡ καιαλβηµε. τις Βεσεις παν στις σησες τοποΒετονται, αειρομρρύπηση- μὲ ἡ αποδοκιµαύηµε τις απών τόας κα πήµαμε τα μηνυματα που θέλησαν πα μας πεασον. Καὶ αποασώµε. σε. πωαόν δα ἁήσοιμε τὴν Ἱερη” µας ἡπι- Φα. Επειδή ἁμιως εσυ διινατόν να Οπή ταλόγεππι ο) αυτούς που απακήλσηνται αφένταχται -- αριωμάτωττσι (σι Εώνς πναποφώιστὸ, και φισική ἄευ ΕπιλΕ- χεις κανένα ἀπὸ τους προζπερΒέ- Ὕτες, µην ἀνηπιπείο οπυπώς το ΠΠ μόντας μεπαρταύξ εἶνα να πε πληῤαφαμήσει πως υπάρχον καὶ 6ὴ ενπλακτιεές πεις (Ἡ, πώς ιπιάῤχοιν και αι ἀλλ ιπισφήφια, Πέρα Ἀπι- πὸν απ τας” Κληρίδη, Βασιλείου και Πασιαλίξη (απούς τοις πήραμε στα παβαρά ..]. σπαν αναποϕιήσατας) Εχεις τώρα την ΤοΜΗτέλεια να κανεις τιν επιλαγης πο’ ανάµεδα στον Οὐτη- πο τα Συμψιλμωτηῆ”. ἡ τον πράςδας [σι ΠΑΦΑΣΠ Βεσμάνη Παρασκευά ἡ το προσφρα - ερ ασ. οχι αμι- στοκράπη” Πρόδραµα Μαρίνου Δρκεί να αξεις μα µατᾶ στα προς κλσημά τους παοπάμματα (ειώήτα βεβαια πως το ρεπορτάξ ἔχει Χαμαρι- στική Ἠάβεστι α και ντ εδ ὑψόμπως πως δεν Όα επικαλείσα πια τον Πτα τομ ον απο μήηνστηι ο ὀγτοπώς Ἀν ἔσα ἁθπόν θε απ ππὐςδρη της Απμοκρητηις Ἕνα ἄν βρώπα πο θα πο δώσει τῤςα ὡτι Ελπίζεις να πάρεις απή τα μελλον. ἔναν ἀνβρωτιο πα Επ αται ὤμαπει εὖμη ὧδα οσα περιμένεις να βεις στον ... ἄλλα κώσμα) 01, ἕνωσε τη ἡπιμὸ ασμ στον Οὐύτοπο... Γιατί μοι να [ σΝ εωκπισία να κυὰ Ερνη- ους από εναν ἀνβρωπα με τν ωμ- μὲ μμ σι να µην Σωστά ὅεν τα Άθει. ο Ὠὐτοπης Έντι { μις τς αοζμως αι αν τώρα που Πρβε ᾳ κ ομο τον ΟΙ τΠη ΠΚ ΤΝΙ. στως ἄσεισε πάπες του απ μπι η χάριστικῃ Απλή που οφελσωμε στο σασπηµα ὃα ειναι σύντοια ενα γεγονάς και µία ποσγματκότητα «Πτι αὐππική κα αμετᾶ Ἐταπ' σν αοιηβςί το κατεστημένώ νά μὲ παρπιαπάσει στα Ιμηφαδέλτό μὲ τὸ πασηήµα Πως ὥμν κλείνω τα ἃδ μου αρόνα τότε Μπούκοτάρρυμε τις εκλσγές, η οκυήμαστε ἅλα στην ποτού ἀπ τἡρα και εκεί ἑακαθαρίζσυμε µε ταν πριβμό µας σης ἀθμρσσμελς μασ µε: τοι σπλστῃμΗ!. Υπόφν πως: Ἰδάνὸ ο τρόπος πα 8 εμηνεύασυμε πας παταώωνες κα ατα ταµάπια ται σισπήµατας μπαώεί κ μος δώσει το αποτέλεσµα πὼη Βέλιυ- μς, Ματπἠοβετέ το τα οαππημα πάει μυρεύαντας, τὸ σήσπηµα θελει χαστοῦ- κιόµα ἁαιδιὸ και ἀσο εξαρτάται από μας, ἑωγηθήτε τε: θα τὸ ΕΚΕΙ. πια ΠΟΠ Τώρα ἔφτασς η Ώρα πα ἆλα σ) αυτή τι η. Παράδεισος π Κόλαση Πάρτε Ακππᾶν την απόφασή απς και στον]: στητε µε Ἡς ὀμκὲς μοι κινήσεις ὥστε να πεπύγουµε καάμα κτυπήμάτα κατὰ του σωσπήµατος. ους υὔς νά καταλήβσιν πώς οωτά τα κπ πημο πόν Ἠριμμένο εὔ μι κα γάδες χράνα νσα- δεί μὸ νὸ ἐπμλλπβε κα να Παροδώσει ἅπῃ ἠπϊη καὶ τον παμζμά τῶν παΒεμα πιει ὅα τολμησαι να σταθεί εμπόᾶνα στα ἁρήμῦ τοι. Ἀνῆπωπο, µην τα ἑεννάτε) εἶνσπι στο χε σας να ἄμαες καλύτερες μέρες καὶ καλύτερες εποχες γα σας και Ἠπ τα παιδιό σας, ἂμπτε τς σήµεμα ἀνβρα- παι, ἄμπιε τς τώρα Μπν τὸ ζεγυῆτε εἶναι στα χει οσπς, Τάια ἡ Πατε. Άπι τελος --τελας, μπν σας ὀιοβει)- μὲ δυο. Σταµ πολἰπκά ἅπς πψεΠῇ εναπαθΘέ τε τὸ πῃ]ν μή, τις ελπίδας, τ]ν είς. τιν ασφάλεια, την ευτυχία κα το μέλλον τα δικό σας και των παιδών σας. ΠΠ αὐτὸ πάρτε τώρα τα θάρρας καὶ αποασστε να παρετε µία μα πάντα ολα ὥσα ὤνοι αὐσπε σσν ἀνΏρωπιν πάντα στῃ Ἠπ. Η απωαικτπή Παντως πρώπκληση πι παπί για ὀλοως: 'Ἐλάπε ὅλα στὸ Προεδρικό καὶ εκεῖ μου ἄνετε εσείς τῃ Βειπι πι αμ ἀξαδει πόνω σ΄ αυτή πῃ Ἡπ, µε ἅία λάμα: µε ανακηβσσετε ὡα Απής 'Ἠωσιλεα Βασ: Αν” καὶ Ἀήρις Κιμ, και εγώ σΠ- πηρώσσω εσάς Ασά μα. Όλα ἑέρσυν πια πας επ πας ἕγι ἀκύπει τιν εωκαιπία να κἀνσυν τάπο και ἡαάνῦὸ - μι μιρατά στη μεμαλμτερη ώέᾳ τὸ ἑῴμπαν κα νπ νοναπσσ μπροστα ὅταν ἐμπηεισπῃ ἄμπῃς τῃς ΙΑεάς. Τος εδαισα σκόμα την’ ευκαιρία μα απομωθ σὺν ὁμασφα κι ωραία κά νσ μής αφήσουν ἠσιαους να ατποέμε ἐναν κώσυσ ατα µότρα τα ἡικ µας, Ξε Αότε πως ἑώκοσν πλέαν καὶ τς δυό εἰ καιρος: τη µίσ κατόπαν της ἀλλης, Έτ -αντιιομνοστε νβρωπαι -- ὧεν µου πήνοιν αλὴπ επιονή απᾶ του μα τοως πνάξω στον σέσα Γ, πι Κήπωσι: αγνοξίστε το π Άξε τη Πε, ονυοίστεο τα τ ἀεις αἱ ΕΦημΕ δες και ὤλα τα Παπινιωσπηκᾶ ἵπμς. Αώατε Ααιπὸν ο αωιπίς κα ὅ ἀλο τῶν αρπμῦ ψά κητλῶς Ὁρωπτικά μάνον Μι αυτά - Πόε νψΙ μου σταρ και οκλάνπτα, νπημόρα και βριαμθευτικᾶ. Λοιπόν, ἃεν υπάρχει ἄλλη Επιλοή Ἡ πιἠ ανηκει ᾱς οπς Τέτοιο ει ασια ὑπ --ἄεν δίνεται απ’ ἕνα λαὐ πα Μεύτερη ος’... (οι ἁντως τέτοι Ευκαιρία δεν δίνεται Π. λπὸν πως ἐγκυρα παῦ- ᾧ μπαρ κα ῥμμσιυ. ΟΒΕΟΦΑΝΗΣ Παωσύξστε ὀμμμς, αν εἰστε ... ροιπο παροωψές, µη βιαπτείτε να ὄρμσετε τὴ πήρα πας στὸν Οὐταπα. Γιατ στις προσ κεις Εκλογες Βετει μποημηφιώτη- το ο πρόεδρος τοι ΠΕ ΦΑΕΙ τί Εἴηπι τη ΠΑ-ΦΑ-σ Είναι τα Παγκέπριὸ Φαπζυητο παρα γωγικὸ Αμπελοιμηικό Σωματείο, μι αποήσα ο ιἁριπύς ενα ἃ μπύιμήφιος πα την τιαεδήα της ἅπ- µυβµοπος, Θκοφάνης Παρασκευά Κλεάνβη να ματ επι ο ᾠομτοπιῶρια ααμμός πρετε να τμήπεις µε τη ο πι το Βεαφάνη. Ένει ολακλημώμνα Ἁπμοτικὸ” πρόγραµµα, και Ώα πρΩστα- τείίει τα φρούτα πο απᾶ τα ἐπιβλυβές Φπινόμενο του χαλοέιοη”,., ο παῤεῶπας” όχι παν Κων ἀλλά το! ΠΑ-ΦΑ- Σπ γενν με τὸ 1818, είναι κομειαπκά αμέντάακτος, ενα, και υὔρσιλικὸς ! από εν έχει καὶ τῶση σημασία.) ἀλλῤστε: τι μα ἄεν Εν προπή.. Ὠστόσὸ Ἡ πολική του κά: βιέρα δὲν αμχίί µε τὸ ΠΑ-ΦΑ-Σ. Ἔππα νά βάμυ μπαµηριότητα πα τς πωοράριες πα ο µε Ταν Μακάρις ἀά ἐδωκεν µου κάτ πλλις τσι απο ππστηκη. Πραπγαιμμένιως εβαλα ιποηφιώτητα τσι σπες Βουλειπικὴς μα το Ι87Η ήτανε να βαλει ὑπ: ᾠότητα ἃ κ. θεσφάνης. ολλ | αν αθειμιάστε, εκλάµαν τον γὸ τα Κι- πµιανού, τον Αχιῤῥἕα, Εκλίκςν η µπνα το που την πλ άραση, τό ελμπ]τ]- μα ται ται εν ἐβαλα. Απαζμμιισ μα µε τον ΚΑπρίδη᾽ το κρικφό του παντως πα Ία νι κερδήσε: τις εκλοες εἶνα, τ. Ἀμιστι Ἀμαξα... Μη ρωώτᾶτε ὁμαμς τι Εἶνπι πιπή αΠ οκπε κ σο Βενιαμίν τω εἶπε οτον τον ϱτµτ. να πω Πρώτα πρΏ- εὔρος τή µετά” Ὁ κ. Θευφάνης ὀιπφωνα και µε πο δες Γκάλ, Ὅ απ τόαι να ἡπα εν τον πιστεήκω, Γκάλ εν πα καλές” Ὠσαη λοιπὸν ιμφωώνούμε µε τον Μποιμήμκο πρόρδρα, καλως. Όσοι Δι- ψνσύμε και ὅσν θα τὸν Ιµιθισυµε Ἔ, σπον κώπα σας πεπάνν.. ΟΠΡΟΔΡΟΜΠΩΣ ΜΑΡΙΝΟΥ Π τρίτη Επιλοηρή εἴνσα τι πι κώτητα τοι Πρόδραμου Μαρίναυ, Του ανημώ που πα αναμένεται να ἱμηφιώτεί απὸ ταις ανά τα πορκύτιπια φλλΟς Παπα Πρθδροµος υπώσκετα ματι ππι ΕΙΤΕ. στα πο τρελα πας Όνειρα δέν τῶσεῖς ὥει: Ὅα ανηγεώω ἕνα σὐηαονα γήπεᾶς σπιν μύπρη που ὢσ εἶναι ππὀ τα καλὺ περα στον κοπο. ἃπ πανε πμ Βεατες, ὅα ἑχει αερσπαµικές καρέκλες, θα ἔχει κυρ κε μονές μὲ τηλ ξα- ράσει» να ελέγκαντα ὑλοω ᾱ Βεπτές που δα πηρακοσ σι, ὗ Παυγνέδι. Το πηπεόα θα ει τεκνητὸ γρησίδε, Βα εἶναι καλυμμένο από πάνια, και Ἰήνυ απἀ τα γήπεδα δπ ἕενει 1 πάλνα ᾧῃ- δας πωλόι µε νεο, ἤα Εχει Δαπιόσυν χριώμηταν φώτα και οσπ ὤψηι θα εἶναι ποκμες µέσα στο γήπεδα δα σμόμαν μα ᾠύτα, διάφορα κρώματα. κει το ιερῦ. ἃα πηδάει µε Πλεητραιακά μηχανήματα πώνῳ μαι θα εχει δισφύρων επδιών ά- μία Επίσης ὁμά πην Εβνκην Μπο ΕΙ εκ παιῤευσῳ ειικους Παίκτες ια να µην ἑργονται απὀ τα εξωπενκό να µας να καν κα να εναν ἁαποβιενοη η τος φιλθξεγοὐεν, να τος ῥάζσωμεν ή πα να φεύρουν καμένη καὶ ὁμι να- Ασε ναι. Επίσπς ὅλες πς οµάδες πῃς ποώτης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ϐ8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1913 25 ΟΙΑΛΛΟΙ ... ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Όπως σας Το Αεωώ Αθπῶν Νπντε τῇ νατηγοας ὕα τς κὀνμ σλες τα 8 ὅᾳ ἔχολιεν Πενηπῃ μτεμῃ και Ἱπίτῃ κατα απ Εωπρῃ. ἅα εὔνσυμε Πρενπα ἡκὸ μᾶς κ Ἀσστη. ἂν Βά σπέλἀσυµε τα ρώτα µας εξω ᾳ τα ταώνε αλλο, ἄπ μένουν στην πα ὧα ἑνα καλύτεσον πύον, πα το ΚΕ ππιπκώ ποάώσιραισαν Ταν υπηήρα ἁμως πρύθῥωα Πρά- ἄρομο Μαρίνου δεν τον ενδιαφέρει μόνα τὰ πὐδόσφαιρα. Έχει ἀθσεις και μήλιστα ριζυσπαστικες πα ὧλα δν αι κάνω ση χοονα σιραγείᾳ µε Πιοληκὸ Ἀμηλιπτήσιο για να Ππηπζαυ ἁπήματη µε τοπ μα γα ἴπν κτπνατΏςι- ᾠήσ ταυ τόπου, Γμαπ επ]ν Αματοσλία κα Νέα ὅπά Λανδία κ ολλαυ σφάέσυν ον ο ποᾶ- ατα την εὔδαμαδα, και το ποραγεία δεν Απωμσιίν ματ γα δια π]ρια. δι ἑπιπλπον ἕνα παγεία την Νοβίνοι ᾠπίνες σε ὀνα σημεία και βαστᾶς την ανάσα σω απά την ἄμσασμόων | ὁπ σνεγερω ση ρυνα εφόροφα ατωνα στην ἠθυκωσία τα αποίσν βα Εἶ- να παρόμσις µε αμτὸ πῃς ΕΠΑ παπι ἕχει σπς Βοῤέλλες. ὃσ μάλω µέσο δη τα Ἠπουρημεία τον κεντοικὀν Απτυνσικὸν ἁταθιόν ἴα νηκώ ἔπιτελενα Εὔνκης «Ὀσιηνὰς και ἅταμς πελειπασς ορη. μαι φους 8ᾳ εἶναι τα κ ὥα εἶναι ενα πώ τα µενώλα απωπα της Λήέαπς Ανατλης. . σσ πμ τα ἁρήμα ἠρμεάπι Πααμκα ππά εκεί ἠΛ Παλλα µέλη ταν ἁκήμα, Ἰαμτο Αφρρόνπης, Πόλη καὶ Πύργο, Απὸ Πιαγό ὀνασαίζω το ὀθση απαμά Της ωκας, ΜΟναστή α του Κύπκου, Πρδουλᾶ ΓΠρόδρωμα Τωραβαµς, Αστοζμεμίση ΕΜ ισα ἕνα ας Παλ ἴα μάς ἄῤμευ μα τῃ φραυτωδεντροφύτευον κὖπ τοιὰς πάρω φερᾶ µέχρι ην μορυφή. Όσα να τοις κυνηγούς ἃπ διαθέσω ἕνα πΑπίον να ερ ἠααύς. σήπιοκῦν)- ψελα, ελήφια, καγκουρω και ὄνομα ολλα αμμΠγεπκά ζω και παμλιά, ἄιπ- Φφώρων ώμυν απ να ευχάριπησω τις αρ ος κινηνούς µας ὕα επιτΏεπεται το ΚυΠΥΙ εξὶ μήνας κάβε απών εκτός Μιπκή κα εὐκι- τας. Για να Ἠνοιν λα ἁ πα απὀ εσάς εξαρτάται. ᾿μηραστε πορῶον Πρή- ὄρομον ομεξαρτητον” κα... ζήτω πο σωβήύκαμε! ῥαππὸν, οπις Ὅ πεβροαρήσι αδαρηι στε στις κάλπες, Ξεχάστε [ἡ τον Κ.λη- μίδη, τὰ Βαιλείου και τον Παακαλίδῃ. βάλτε τὰ Ύερι στων καρδιά κρι ήΤΙΡΙστε. τώρα πο σας ἄίνεται µια αεππνάλη- πτη ευκαιρία ρατὶ μαστε μπι πως δεν ασ σας Εαμαδοβεί.. Μπφίστε ἡ Εήπαπα η Κλεάνβη Εκοφάνη ἡ Πρύ- δρομο Μαρισοι Γι τῃ πιωτηρήα (αμῖν. πε μα)... ... πμ κ ο κα Τ 11, Όγμπις Τιαάίπῃ σαπιαιαϊῖοη τά ΞςΒΠΕΙ8 Ορ8/αἴοης Η οτο ΞΟΩΑΝΒΙΑ µε µια ποικιλία απὀ ηλεκτρογεννήτριες | έχει φροντίσει να µη μείνετε στο σκοταδι. Μαζί µε την αξιοπιστία των ονομάτων «ΑΤΕΗΡΗΙ ΑΗ, ΓΑΙ Ε ΒιΠαίο και ΤΑ ΥΟΠ ΟΤΟ ΞΟΑΝΡΟΙΑ: ϱ ικανοποιά όλες σας τις ανάγκες απὀ 1.4 µεχρι 4 440 ΚνΑ 5 προσφέρει οικονομική απύδοση 5 και υπεύθυνη τεχνική εξωπηρετηση Φροντίστε λοιπόν για ρεύμα πριν μείνετε στο σκοταὀµ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 4Β2ΕΗΠ, ΛΕΜΕΣΩΣ: 335135, ΛΑΡΝΑΚΑ: β5Εύβὸ, ΠΑΦΟΣ: 239823, ΠΑΡΑΛΙΜΗΝΙ: Μο ἐλ4ά 26 Ἕ ΠΑΡΑΣΜΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1393 Σταυρό λεξα, ΕΥΚΟΛΟ | Ἱ ο ἃἳ 4 8 ο τ 6 ἃϐ3 Ἰῦ 8 ε 10 Ι ΟΡΙΣΟΝΤΙΑ: Ἰ, Μομιμώτητα και Ὑλαριρμώτητα ὑφοιμο (κα. 3. Συβετκὸ ονομασίας πνωσταύ γιαπωνέξικου πολι μησου στον Ει- ῥηνικὰ - Νοερά, µας µεταφερει στην Κασπτορια. 3, ἂν εἶναι λα τα δω ΕΠ- κνδνα. 4, Ἁπστατα, το εράριὀ της (κΠΒ.]- Απὶ τὰ επτά .. τὰ μισά 5. ΑΝαΕΩεται μαι µε οικονιμικό περιεχόµενο [καβ.]. β. Αδικημένας απ τη Άψωνῃ .., Ἰἶτα. 7, Εξειδικεήει τὴ σιμπεριφορά -Η αιχμή, πα τους αρηέσίοιμς Β, Ἠταν α μεγάλος σπΒέτης Πρα- κὀφιεφβ γεν - Κικλοφορούσε ἁλ- λΏτε. Π. Εκφράζει ανπιάκτησή - ὅκα- κισπική ισοπαλία. 10, Ειδικά Βεραπειμτήρλα (καβ.]. ρήση ΚΑΘΒΕΤΑ: 1. Ειδικᾶ µέσα στερἑμκπής. α- Όταν ... ανάβει, κωκλόφαμει ποργά -αηβεται κ απ τα αμ: μακρια. 3. Μκρώ σχετικά τα (αρος το! 4. Εἰδος μοισκοῦ ορμάνοι καλα, δεν δακρύζσιν. 5, Ἱσκιρόὸ καρτ, Β, Χαμακπριυσμός αδυναμίας Σημβσὰς ημικο! στουκρίσυ. π, Ἐκσιν χαρακτήρα Βρηπκευτικό Ινδική έρημος. Β. Ταινία του Τξζόζεῳ Αόσιῦ - Ἁρη- γιό επίρρηµα [αρχ]. Β Μηκανσαρρασία, [δεν] αή, Όμοια παοτικά - Το αρσενικό αναπαραγωηικό ὀριανα των φυτών [καῦ.] Εὖὐ πλσκτἠντή ρα 1ο | 5 Ὁ 4 Ἡ 10 8 10 ΟΡΙΖΟΜΤΙΑ: 1. Ἠιάτα” τιτλος Βεατρικοὐὴ ἔργα του Βασίλη Βώπα. , , 3. Γαλλμιὰ πφσιστειαγΕνες νησ αταν Ινδικά ωκεανό - Άδαλα αλλή και... ἀφιωνα. Ἀ. Των τούῶν, σι κακήποπτοι, ιπιόµη ταις λαμβάνουν - Χριὴ της Εύβοιας. , , ᾱ.. Άμετρο πλούτο, ὄημινει οιρά” της - Το ἐνα ημίχρονο .. του µατς - Τµήµα της ... Ωγιηίας. 5 μήμα πλαμᾶς λόφικι ή βουνού πο σωπεδώθήκε. 5. Μορφώτική, κατά κανόνα η απο στολή τοι. , τ. Σύμβολα χημικού στοικείσυ - εν επιτηχάνεται πάντα η Εκ- πλἠῤκωσή τοι - Σματατιµό ζωκαυ στου. Β. Διάσημος Αμερικανός πβοποιός ΚΑΒΕΤΑ: 1. Απαφζμεται ὅτα οικόσημα ἡ πην οικασηµολουία. ὃ. Μια των ἁιιόεκα φαιλν τοι {α μαήλ - Βσεινὰ στην Πελαπόήησσω ἃ. Τα μαριανό μυαλό, σπο!- δαίως πίνακὰς του 4. Ελέγχκσιν κα καθοδεῤοὺν ἂν αρησῳαπαιείτα µόνο από για τρος (αιτ.]. 5. Έχει μάτι πο αρκετὺς τα ζῃ- λεΕύκνιν Βκμᾶ της Εὐβας 6. Η κεφαλή πης οκώστης - Κάρη το Εάιαν Ω’ Μιὰ. 7. Παβολοκή κατάσταση [καβ.] - παλόὸς Βρατρικός σι ηραφέας, 8. ὀἰσβαννόος - Γερμανός ζω γράφος, του περασμένο αιώνα. πριγκίπισσα της ... αποτιμίας, σε δες περιπέτειες. Στις αποες, αωπή τη φορά, τήν ἑσπρώξε ο ἴδοσ της ϱ σωματοφύλακας, Που γίνε α εις την ψοστὴν εκλεκτάς της καρδιάς της και πατέρας του εκτός γάμου τέκνου της. Γιατί εκτός πάμοι, Διότι τα πρι τόκαλλο ορίζει πως κανένα µέλος της οικογένειας του πρί- Ἠκπια του Μονπκὸ ὄξν µπορεί να. παντρειπεὶ χμρίς τη Βὲ- λησή, του, Κι αν το κάνει, Εµ- πίπτει του τίτλοι, Δυναστεία... εκτός παλατιού Η Στεῃαν µπορεί να πη- ρουσιαζάταν ὡὠσάὰν να ἔφερε βα- µέως τον πτλο και σινακὀλαιῆα τς ωποχρεώσεις που απέρρεαν απ' αιπόν, αλλά οταν ΠρΒε τῃ ρα να διαλέξει, προτµησπε να µην απεμπολήσει τα κληρονομικά της δικαιώµατα στις αρτές τοι πα λατιοκ! και στα κωπιήµατα τοι! Βρό- νου, Όμως, ὅεν δέχβηκε. να χάσει (ον κατά ἐνα χρόνὸ μεφαλπερώ της σιματοφύλακα, Έτσι, Πε) υμ φέιρβΚΕ μεν, πέννησε ὃς, τα παιδί που απέκτησε απὀἁ αιπόν. Και ονό µασε το ππιδ µε τα ὄμαιμα τοι! πῃαπήάππαι του Ααυσομίοι Β, ακριβώς για να δείξει την πρῦ- σἠλωπσή της στη δυναστεία. εππέπους μαμά ντέρνα μητέρα, που Πα εἶναι πα µουσα σ΄ όλες τὸ φάσεις σνΠ τροφής του παιδια της”. Αγαπημένοι εξ αποστάσεως Η Στεφανί δεν ὄεχεται ὅτι υπάρχει ρήξη µε τον πατέρα της: Ὅλαι ἡρβαν να µε ὅσυν. Καὶ α πα- τέρας και ο αδελφός και η αδελφή μόμ, Ἡρβαν Διακριτικά, ώρες πο! αποισαζαν οἱ ρωταγράφοι. Πατὲ δεν ἐκοία τους δεσμούς µου µε την σικογένειᾶ µου, Αλλά, πώρᾶ, ἆλαι ἐπσυμε τις προτεραιότητες μας. Όαπ Πλεπόμασε ὥποτε τω μπορούμε, αλλά τα ὅτι ἄεν Βα εἰ μαστε σιπονά μαζι [α.α.: εννοεῖ Ότι εκείνη δεν α παπειµίακεται στις ὑπμόσες τελετές]. δεν σὴμαίνει ἀπ εἰμαστε μάλλωμένοι”, Για τα Ἐεμιὲ, τὸ τελεωταίΐα ατρα- Μη βοπάτημα της μµκρής και απ. πι πηµενης του κόρης ατάΒηκε δί- σκολο να συγχωρεβεί. Ο πατέρας εκάµφβη και πήγε να επισκεφθεί την μόση και τον εονῶ τοι στο σπίτι των Ἱῶ0ὐ τμ. που τους κή- μισε. πρίγκιπας ἁμως, δύσκολα Βα υποχωρήσει. Δεδομένου ὧτι ο [ ψεαρὸς που η κόρη τοι θέλει να τᾱ τον κάνει γαμπρό του, ἔχει µπλε- Είµατα κόι µε τη μασ Είμαι ευτυχισμένη. πληρώστε” Γι τιν ώρα, η πρημίπισσα εξακολοιβεὶ να εξειπελίζει τον πτπλο της, παραχωρόντας σι- νεντεύξεις επὶ πληρωμή ιά νὰ διαλαλήσει την ειπωχία της. [Το Ἰθαέλιδς αφιέρωμα µε πιυ- τογρκρες της στα Ῥαης ΜΟΙ” κόσπσε στα περιοδιὀ 110 εκα- τομμύρια δρχ]. Και που μίλησε τί εἴπε, Ὠ,τι ΒάλΕΥΕ ενα ερώτειµενὸ χρονος κοριτσόπαιλ., ΕΝ στασιασµένα απὀά τα υπέραχα μωρά του ὪὉ Ντανέλ. και α ΑΟ εἶναι οι δύο ἄντρες της ζωής μοι. Έα ἠβελα να κάνσιμε τα λιγάτερα τέσαεα παιδιά. (Σ.Σ.: Ὁ Μτανέλ Όα έχει πάντα ἐνα παραπάνω, αφοί υπήρξε ξαναπαιτρεµένας και ἐχει ένα γιο από του πρώτο τοι γάμο, Ελπίζω ὁτι θᾳ Ἱήνω καλἠ μητέρα, Μια παραδοσιακή. καθόλαυ µο- τα πια αναπάντεχα λαβ στόρη στον κἀσμό των πτλαπκων ἄρχισε πριν απὀ τέσσερα χρύνια, ἀταν ὦ Γάλλος, στην καταγωγή Ντάνιελ Νταρέ πρασεληφῆη Ότῃπ Μο- μεψασκικη ἁατινόμία και μετά στην ααιράλεια των ανακτάρν ὖς πιυματεκρύλακας τής Στεφανί, Μαι οι δύο Βυμούνται τις σπήµες της πρώτης ται σιμάνττηπης, αλλά και σι κια σι πσαν µέχρι προ απᾶ ἑνα χράνα τις χωριστές ζωές τικ... ο Ντανιέλ. ἡδη διαζευήμένας και ερώτεµµένος µε ἀλλη, η Στεφανί πολλές φομές ερωτευμένη και πῶντα µε ακατάλληλα. Μια φορά ἕφτασε να αρραβωνιαστεί ενα πώς-φανάρῃι πραικοθήρα, αλλά ἐπειδή τότε ὅεν εἰκε προ- λάβει η μείνει ἐψκυος, ὁ ΒεΜΕ πε- τωχε τη ὑιάλυση του δεσμού, Όταν δεν ἦταν ερωτειμένη παρίστανε Η πρι/κίπασα Στεφανίµε τον Ντανιέλ και Τόν μικρό Λουί στο σπίτι που τους χάρισε ο πατέρας της. Μια πολυτελής κατοικία 1.300 τ.µ. στην κορυφή του κατάφυτου βὸσε στο Μονακό, µε υπέροχη Βέα στη Βάάσσσα τζετ] ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑ/ΗΙ κατά ὀιαστήμαια την Ἅᾖτβ- ψουβιστρια (ΠρΒε και εδω, αλλα τα μέτριο ταλέητο της φυσικά δεν Εντηπωώσίασε, τε παρίστανε τη σιεδιάσταια µπγᾶ. εἶτε Προ- εβοσε ἄρωμα µε το ὀναμὰ της στην αφορά, Σήμασία έχει πως µε ὅτι κι αν καταπιάστηκε. απέτιπε. Όσοι επἐνδκπαν ατα ὀνομά της μην ακριβοπλήρωσαν, ὅμως, δεν πήραν τα λεφτά τους πισω. Λι- γήτερα ἄμορφη απὀ την αδελφή της Καραλίνα, λιγότερα κοµιμή καὶ καθολου σοβαρή αποτελαῖσε τα πρασφιλές Εἠράμα ᾖἸων ἩἹῃΠ- παρώται, Πο! Την ἐχουν συλλάβει πημνή ουκ λες φορές, ΓΗ εἶκε αυτή την εξελξη το στε- ποπαϊδι της Γμρέις και τοι Ρεμέ που ανατράφηκε µε αγάπη, πλπι ἅμως αυστηρά, Μετά το ατύχήµα της Γκρέις Σι μ. Σεπτεμβίσι 18βὰ ἔηΝΕ τὸ φοβερὰ ατύχημα στήν Καρνῖσ, πσυ ατοίνησε τη ζωή της Γκρεισ. Σινεπβάπο τὴς ἦταν η αγπανῃ Στεφαν, Ὅλαα εἶπαν ὅτι οὔηγούσα εμώ. Ὠτι εγώ σκύτωσα τη μητέρα µου, δν µμπορμκισα να το αντέξι, Η μητέρα μα ἠταν τῴσᾳ τέλεια, παμ απἀ µια ἁπιομή ἔπαυε να εἶναι ανβρώπινῃ. Ὑπο- μάστηκαυ ὅτι εμὺ ἡμαυν ο οδη- γὀς, εγώ ῃ ἔναχη επειδή από εκεί- γη ὧεν περίµεναν ποτέ αν τόσο σοβαρύ λάβας. Εκείνη εν Όπ έκανε πατὲ ατραβατμαά. Εγώ. ναι’ Η Στεφανί επέζησε το ατυ- χήμητος µε κύταηµα σταν αικένᾶ, δεν μπόρεσε να παρευρεβεἰ στην κηδεία της μητέρας της και ὅταν βγήκε απὀό το νοσοκυµείο ἦταν ἀλλος ἀνβρωπας, Πήγε να μείνει στην Αμερική, στον παππα! και Τῆ Ἱιαφά απὀ την πλευρα της µη: τέρας της, Εκεὶ, απὀλαισε την ελειβεµία να κυκλοφορεί ινκόγκνιτο και εκεὶ ἐμαβε πως ο ττλας µπορεί να ΕξάΡΙΗΙΡωΩΒΕΙ αδρᾶ ανη- λαβάνοντας την πραύβηση κα: ταναλωτικών προϊόντων, Ὦ πη- τέρας και πρίγκιπας αδιναταύσε να την πβασεύπει. Έτσι κι αλλιώς, α ἴδιας πατὲ ὅεν μπόρεσε να εἶναι πολή αυστηρός µε τα παιδιά του, Και τώρα, η αντπσιµβατική πρι- Υκίπισσα τοι Μονακά Βα στρώσει, Ασφαλώς, Βέλει να παντρευτεί τον Ντανιέλ, Και ἴσως πετύχει νὰ εἶναι και οἱ στενοί σιρ/γενείς τις στην εκκλησία. Αλλά α γάμος Βα εἶναι κλειστὰς”. Και ο Μτανιδλ. δ- σκολα δα παρεισφρύσει στα Επ σημα δείπνα. δεν τον ναι Αιπάς απόκτησε επιτέλοιις τι ὅιι- ψατότητα να τρέχει στα ῥρᾷλ, χάμπι πο. ως τωχὸς ο µαταφήλακας δεν μπορούσε οὔτε στο ἀνειρὸ τοι να απαλαίκσ, ζει σ᾿ ἕνα σπῖτ Ἰ 0 τμ. και ὄδνει σι- ψεντεύξεις σε ὑμεθνούς ρήμης πε- βιοδικά, Μο είναι, ΝΟΜΗΙΣ ο σι ΨἩ ΙΙ ΗΝ! Ἐ εν ρα ε] πο ΔΩ ΝΝΙ ος Οι Ον Ἡ αλ με ρθρα] - Γειτονικά ἡρήμματα. ᾳ Μομσική νότα - Γνωστάτατη, Τι Αμολοιβία του. , 10. Πράξη ασεβής. ανοφούρήηµα - Πόλη της Λευκορωσίας. ϐ Στην προσπάθεια αὐλληήις λα Ἡ απ - τηΜΟΙΙ / ο ΤΗΝ Ὢ απ Ἡ ΜΟΝ ατόμου αωτής. 10. Λόγος, δίχως... αποστήριξη - Ίδρυσε την πόλη ταυ Ρίο. Β Ὁψ” ΠΟΜΤΗΝΝ ὁ ἸἈλοι οἱ ς τλφπ - ΥΝ ὨΝναοι Ἠνη ππαιν Ἔ ΙΝΟΝ 143 ο τομ ο :ΠΙΞΘ9Ἡ πας το Ὦι ΟΦΗ ΑΝ ΙΙ δν - πΟκὈ Ο ὉΛΟΗΙΣΝΙ 9 μην ο Π- 31 μα Ἐ ην ΝΟΙΝΑΠα ὁ ὝμΝΗννα ἳ «μΝΟσιας στ. σπα ηλ ν τοητιφον Ὁ μα - ὅ σπα ι Ν138 η ΝΟΜΟ ΝΟΣ ΙΡ 3 Ἐ να - σημ ᾳ τιτηνν ο ἨΠ ΝΗΝ κατι ο ᾳ τι Ασία ὁ ΠΡ ν ΠαΝαζιας [νο ΨνΗ οσα Ὦ Ημ τΟΗ ΚΕΙ Ῥ ΝΑ ΙΙΦΙ1 5 ὙΗΛΩ.Ι ο Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- ΙΦΗΟ ΠΡΟΒΑΛΕΊΑΙ ΠΙΑ... ΔΙΑΔΟΧΟΣ ϱ ΠΑΥΛΟΣ Αρχιεπίσκοπος Ιόκωδος και ορισμένοι ΕΛ: ληνααμερικανοί μεγαλοεπιχειρηµατίες. µε βασικό τον κ. Παπαμάρκου, μεβοδεύσιν να προβάλουν το μεγαλίπερο γιο του τέως βα- σιλέα Κωνσταντίνου, τον Παύλα, στα Λευκό Οίκο και να του. δημιουργήσουν ισχυρές Ὑνυριμίες στα καθεστώς Μπιλ Κλίντον, µέσω του αφήποπται! σ᾿ αιπἁ τα σενάρια Τζορτζ Στεφανόπουλου, Πρόκειται για ένα νέα σχεδια, που µαθοδηγείται απὀ το Λονδίνα και πο αποβλέπει να παραµεμισθεί 5 Κων- σταγτίνος, καθώς θεωρείται απὀ όλους πλέον 'καμένο χαρτί’ και να προβάλλεται ο Ίος του Παύλος, µε τα συν- µατα ὁπ δεν έχει σχέση µε το παρελθόν της τέως βα- ς οικογένειας της Ελλάδας και ότι µεγαλωμένος στο εξωτερικό µπορείὶ να πρασφερει τα στοιχεία Ίου ὄμπικοί πίπου δημοκρατικοῦ μονάρχη. Η πρύώπη εμφανής πρα- σπάβεια προβολής του Παύλου στους ανβρώπους που βρ- σκονται κοντά στο νέα Πµόεδρα των Ηνωμένων Πο: Ἀπειών Μπι Κλίντον. ἑγνε στην εκδήλωση ποιι οργάνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωδος στο Εενοδοχείο της Οὐάσηκτων Μάντισον, το βράδυ της ορκωμοσίας τοι! Μπιλ Κλίντον, Ἶα να τµήσει τοις ομογενείς πολιτικούς Δουκάκη, Ἑαρμπάνη, καθώς να τον Τζορτς ἔΣτε- φανόπουλο. ο κ. Παπαμάρκου, εφαπλιστής της Ν. Ὑάρ- κης, έφερε και τον Παύλο, και µαζί µε τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο τον παραισασαν πατους ομογενείς ἡΔῃ- μοκρατικαύς πολιτικούς. Σαρµπάνη, Άντι Μαντάντα, Μπραδήµα κα Δουκάκη καὶ στην οικογένεια του Τζορτζ Στεφανόπουλου, ως διάδοχο της Ελλάδος”, Παρατήρησα ἅτι ο πατέρας Βόμπερτ Στεφανόπουλος και η πρεαβιυτέρα αιφνιδιάστηκαν, ὅταν ὀμογενής επιχειρηματίας τους πλη- σίασε και τους είπε ελάτε να γνωρίσετε το διάδοχο Παύλο. Αλληλοκοιτάχτηκαν, να γνωρίσουμε τα διάδοχο Παύλο” αναρώωτήθηκαν, αλλὰ αοή εἶδαν ὅτι αυτά ἦταν και ῃ επικμήα του “προισταμένοι” τους, Αρχιεπισκόπου [α- κώδου, πήγαν κα μίλησαν µε το Πο του Κωνσταντίνου, παροισία του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου κα ται κ. Πα- παµάρκου. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993 [οτ] ὡς αμως μαι / ᾠ οοο-οπ ιο Εθδυμᾶδα απὀ 235 Ιανουαρίου έως 4 Φεθρουαρίου κριός Από 31 Μαρτου έως οῦ Απριίου ΕΡΩΤΑΣ. Ιδιαίτερα Ία σας τις Ἰπίκες Βριούς, ο Άρης κα ὁ Ερμής πο! τη- Εμπεέμη στον Αιγόκερῦ, βα σας ξωπνήσον την ανάγκη να ρισκάρετε στο ερυ- τκὸ τοµέα και ενδέχεται να γεννηθεί µια ερωτική φιλία αιτή την εβδομάδα. η υπσία ὅμως ἄεν σας ιπόσχεται ευτιία Διαρκείας. Αντίβετα, μάλιστα, μπορεί να ΕιΝεΤάι πα πολλὰ προβλήματα στην προσιωπική σας ζωή, ΚΕΡΔΗ, Πολή καλή. προβλέπεται, πιπἠή π εβδομάδα ἵα την προώβηση των στόχων σας [επαη- πΕλματκών κά οκόμόμικών]. Ὁ διῤαμιαμός, ἡ Ενεῤγη πκότητά ἀπ, πι Εβημενή και υποµηανή πο Επιδείεατε τοις πῃοηγούμενα,: µήνες, τώρα βα Δώσουν καρ- ποὺς, Αν πρειάζεστε σιμπαράσταση ἡ υποστήριξη, αναζητήστε την σε γονείς και σρνενείς, ΥΓΕΙΑ, Και σταν τοµέα υψεία εικοείστε απή την εβδομάδα, ιδια τερα εσείς που έχετε πρόβλημα µε το δέρμα κοά ο ταύρος Από οΏ Απμιλίσι ἑως 2] Μαϊου ΕΡΗΤΑΣ. Η Ααφροάτη µέσα στα ζώο τοι Τοξύτ σας Επ Βὰ υπ σι- νεδητοπαιήσετε πως Π αγάπη εἶναι πα σας η ἔκφραση της παιωπισβηµηατικής σας ισαρρήπίας. Πείτε π) αγαπώ” χωρίς να φοβάστε τῃ γελοισποίηση κα αν σας προκίπµει µια ερωτική Ὑνωρμε µέσα στο χώρο πο! εριώζεστε, µην την απορ- ῥίμετε, Πατ ενδέχεται να συναντήσετε τη μεγάλη αγάπη αιπή την εβδομήδε. ΚΕΡΔΗ. Καὶ στο οικονομικό τοµέα τα πράῄιστα πηάνοιν και απ πηγαυνσκ παλια καλά, ιδίως αν αι Βραστηριύτητές σας ἐχοιν καλλιτεχνικές αποχρώσεις και πρκτοπορκακσζκ, στόχαας. Σημαντικά Βετικὸς θα εἶναι ο ρὖλας σινεργατων και σιπαδέλρων στα κἐρση σας [ηθικά ἡ μλικἀ]. ΓΕΙΑ. Άρης και Ερμής µέσα σταν Αόὐκεμο, σας βσηθούν να ὁραστηριαποηβείτε πνειµατικἀ και σωμητκά πωπή την εβδομάδα, ἀπὸ ο] Μαϊσι ἕως ὦ Τ Ισερίσηι ΕΡΩΤΑΣ. Αιπή την εβδομάδα, φίλες και φίλοι ἠήδμοι θα ξμπνήσει η πι νασθηµατκή σας ανασφάλεια, η οποία µπορεί να Εἶναι και ὄικαιολοηημένη ... Αν πάλι Επεὶς αρέσκεστε να προκαλεῖτε τη ζήλια τῶν ερωτικών οιωτρόφυν σας, 8α ειεστε ἵνα πολλά µικραπραβλήματα συσθηματικά. ΚΕΡΔΗ. Εσείς δίως πολι ασκαλεµπτε µε. την τέχνη, τῃ μόδα, την ομύρκμή κα τὸ εμπόριο ειδών πο- Ἀιπελείας, ευνοείστε δμπίτερα αιπή την εβδομάδα Διαπραγµατευβείτε τα κέρδη σας άφοβα και δείξτε εμπιστοσύνη στα ότομα µε τα οπρία συνεργάζεστε, Αν εκκρεμούν οικονομικές διαφορές µε σιγεµεῖς, υπάρχει κἰνόνας ρήξεων μαζι τοις. ΥΓΕΙΑ. Οι ἠίδυμοι που έχετε εικαίσθητο πωκλαφηρικό Βπ πρέπει προσέχετε αιπή την εβδομάδα, Ευμοί, ἐκνεικκσµοί, ἄγχη και μπερκάπιπη Βα Είναι οἱ χβρύτεροι εχθροί της υγείας σας, ο ΕΡΗΤΑΣ. είτε µια περσῶσ σιρωσβηματπκών πιηκρούπεων, ιδιαίτερα οι γι- ψσίκες Καρκίνα, Μην επιτρέπετε σε άτοµα του φιλικού ἡ σικσγενενακσ! πε- ριβάλλαντόὸς σας να επεμβαίνον στην προσωπική σας ζωή, Κάποιες παλίες εκ- κρεµάτητες που ἐρχονται στην επιφάνεια, βα πρέπει να τακταποιηβούν απἁ τιν πλευρά σας, µε κηραιµα και υπειβινύτητα. ΚΕΒΔΗ. Η ὁημισυρηικότητα και η γόνιμη φραντασία σας θα δώσοιν καρπούς, οπή την εβδομάδα και μαζί µε την επαιγελµατκή επιτιπία ὅδν αποκλείονται κέρδη απᾶ µικτκές ές ἡ από ᾱι- κονοµικές υπαστηρίξεις και ὀάνεια, ἂν ανωζητᾶτε ταν σκονμικό πλούτος” δόχεται Π πτη να εἶναι µαζί σας, ΥΓΕΙΑ. Εσεἰς πο ἐχετε εικσθητο ισμά και Εμσίσθητο στομάχι κυρίως, προσέχετε τη ὀμπροφή σας και τι Ιμχική σας Ὑπ- Μήνη «ο ὁἱ ΕΡἠΤΑΣ. ὁ Ἠλας, αστέρι πρώτοι! µεγέβοικς κα κυβερνήτης του ζωδίου σας, βα βρίσκεται µέσα στα ζώδιο τοι δροχόσις Ἱῃα ένα µήνα περίποι. ο ἑόες σιΜίπαρξη καὶ συντροψικάτητα θα σας πραβληματίσο λγάκι, καθκὺς θα Εἰνπι Ιδιαίτερα ανεπτιηιένη η ανάγκη σας τῃα ατομική και κὀώνική ελειβερία. Ακόμη, κα αν κάτ ὃεν πήει καλά στην προσωπική σας ζωή. µη απήτε τα δεσμά σας σ αιπά τα διάστηµα. ΚΕΡΔΗ. Ερμής και Ἀρής µέσα στον Απόκερα. θα ξυπνήσαν πο ερεινητικὲσ σας τάσεις, πλλή κα τη φιλοδοξία σας ν΄ ανεβείτε κουνικῆ και επαγγελµατκά. Ίσως χρειαστεί να ἐβγαστητε σκληρά αυτή την εβδαμήδα, ΜΗΝ αφήνετε ἄλλα ἄταμα να µάχόντα τη δημισυρηκότητά σας. ΥΓΕΙΑ. Αν τὸ επἁγ γελμά σας ανήκει στα επικίνδυνα, υπάρχει µια Πιβανύτητα μικροτραματισμών στα χάψμο εργασίας σας, 4 ΠΥ ΕΡΩΤΑΣ. Τα ὀνειρα µιας αππισθηµατικῆς σχόσης ιδακής κα πωρίς πρῦ- βλήμαία µπορεί να νει πραγμαπκώτήτα οωτὴ την εβδαμάδα και αυτή η πρό βλειμη ισείει Ιδιαίτεµα πα τις ναίκες Παρθένος που τα Ππραηγσύµενα χρόνια Γι πιωπισβηµατική σας ζωή ἦταν σχεδόν αώπαρµτη. Αφήστε το πομαντισμᾶ να καρκίνος Απὸ ϱ] Ιουνίου ἐώς ο Ισιλίοι! Νέον Απὸ ὦρ ολίοιι ές ο Αιηούστοιι Παρθένος Απά ὅ3 Αιγούστου ως 23 Σεπτεµβρίου! μπει ατῃ ἑμή πας και να Βμήστε πως ἄν κδεήετε από πῃν προὔοσα ἡ την | απαγοητεµση. ΚΕΡΔΗ. Επιατρατεµὀστε την πολήβεια σας, σινθακΊστε εξι- πιώᾷα και πονημιά και εµπιστεμβειτε το ἑμσπιμτά σας σε Βέμπτα οικονομική Ααπή την εβδομάδα µπηρείτε ν᾿ αιξήσετε τα μυστικά κέρδη ἡ κεφάλαια σας, ἐπ- πης να Ενεργήπετε Ὑπαπτὰ ἡ πρικρορικά Ίπα να Εσπράξετε µια αποζημίωση ἡ μια κληποναμιά. ΥΓΕΙΑ. Αιπή π. εβδαμαδα πρασφέπεται μα αποτοξίνωώση του οργανισµαή σας. Κάποιες εἰδικὲς δίατες μπορούν να πας βοηβήσαυν Συνγώςσ Απὸ ὁ Σεπτεµβρίου ἕως οῦ Ὠκτωβρίσαμ δ ΕΡΗΤΑΣ. Τώρα που ὅ Ἠλιος μπαίνει σταν ὶδρόκόὃ κάι ἄε σιεβγασία μὲ τοῦ βρόνο βα ενσε το ζώδιό σας, μπορείτε να Εααβρεήτε τη σιναισθηµατκή αας ισορροπία ακόµη κ αν αἱ σιναισβηματκώς τομέας εἶναι τὸ Ἱρωτό σας σηµείὸ τον τελειππίᾳ καρθ. Πάμτε απαμάσεις πα τα σπεσβηματκά σας μέλλον και αφή: στε φίλους και φίλες να σας σιπαρασταθούν, ΚΕΡΔΗ. Μέχρι 28 τοι µήνα πο ἢ Αφροδίτη βα βρίσκεται στον Τοξύτη, µπορείτε να σιΚητήπετε προτάσεις για συνεργασίες ἡ συμεταιρισµούς, ακόµη και µε Εένης εβνκότητας ἀτομα, µπο- μείτε να Διεκδικήσετε κέρδη κληρονομικά, ασφαλιστικά και φορολσηκά ἡ κέρδη απὀ αδικίες που εναν σε βάρος σας. ΥΓΕΙΑ. Εσείς ποι ἑπετε εικἰσθητο ε]- χικὰ κόσµο και πο αρέσκεστε λιμόμι να µεγαλοπωείτε τα προβλήµατα της κα- Βημερινήτητας, ΕΡΩΤΑΣ. ὦ ἑρωτας κα το σεξ Βα κρπήσαν κα σιπή πην εβδσμήδα µια πῃ- µηνπική βέση στη ζωή σας την καηµερανή. Αν υποκώπτετε. εὐκαλα στα ερκώτικἁ σας πήβη, εἶναι πολἠ πιβανὀ ν' αναζητήσετε ἡ να επιδιώξετε νέες ερωτικές Εμπειρίες ἡ ἕνα νέα Εεκίνηµα συναισθηματικά, εντελώς ἀμιφορετικὸ απὀ κάθε προηγούμενα, ΚΕΡΔΗ. Μέρδη απὀ τα επἀγελµά σας ὅσς προάφέρει αιπή την εβδομώδα, κέρδη εὐκολα αλλά κα κἐρῶη απὀ ἀρμώστες πηιὲς. Εσείς πα ἔχετε Εμιβιπειβ]εΙ τὸ εκἀνομικό σας μέλλον στην τη ἡ σε µια κληρσωομιά ἡ σκόμη σε µια αποζημίωση, ενδέχεται να δείτε την επιβιμήα σας να πρσηατοπεμείται. ΥΓΕΙΑ, Ὁ Άρης, ο πλανήτης πο! μαζί µε τον Πλσύπωρα, σιηκιβερνά το ζώδιὸ σας, καθώς ταξιδεύει µέσα στον Αιγόκερω, αυξάνει τὸ δυναμιουμό καὶ τη σ- µατική και αυική αντοχή σας. «ὃν ΕΡΩΤΑΣ. Η Αφροδίτη µάσα στο ζώδια σας μέχρι ὅν του µήνα, µπορεί να Ἰνει ο μιαπικός κακός σύμβουλός σας... Μπορεί να σας παρασύρει σε φλερτ μικρής διάρκειας, σε παράλληλες σχέσεις και ας ἀκρὀτήτες ερωτκές που ενδἑχεται να κλοήσσΝ µια µόμτι σχξεύτ σας. Ο: ῥάϊκες Τοξύτες, βέβαια, ἱπώς κάνετε κῆ- τάχρηση των ἑξωπερικών προσόντων σας ... ΚΕΡΔΗ, Σπατάλες πα ἵνα κα- νοποιήσετε τς πολιπελείς επιβµίες σας προβλέπει αιπή την εβδομάδα πα τς Ἠπακες του ζωδίου σας, ενώ τα τους άνδρες οι σπατάλες θα σι πα να κκα- ψόποιήσετε τα χατρια τών κοριτσιών πο! δεσπόζουν στη ζωή σας. Εσεάς πο ϱι- σκάρετε σε κερδοσκοπήες, αποφείγετε και τις περβαλές. ΥΓΕΙΑ. Αν δείτε ν αυξάνετε επικνδινα πι Ἀαμαρήα σας, επιοτρατείκττε την ἀιποπειβαρχία σας διότι Μας στην Παρθένα και ἀρροδίτη στα ζώδιά σας, σας προκαλούν. --- .-------- απκοσπιόςσ Από ο Ὀκτωβρίου εως ὦο Νοεμῃβρίοι τοξότις Από ο Νοεμβρίοιι ἑως 5 Δεκεμβρίου Αεγόκερος Απὸ ορ Δεκεμβρίου έως οϱ Ιανοικιρίοι! ΕΡΩΤΑΣ. Αν καὶ ὄχετε στρέψει ὦλῃ την προποχὴ σας σε θέματα καριέρας μαι κοκψιπκών κατακτήσεων, ο ἐρωώτας και Τα πεξ ὅεν παύσιν να σας ενδιαφέρον και να σας προκαλούν, Σναυρα αναζητάτε την ερωτική ανανέωση, αὐαζητήτε τὸ ομαντισμό και την ποίηση στις προσωπικές σας σμέσεις κα παράλληλα ανη- ζητάτε και την πρασωπική σας ελευΒερία... ΚΕΡΔΗ. Αν είστε απὲρ των οκρο- τήτων και αν σας εἶναι αδύνατα να περιαρίσετε τι σπατάλες, Εμπιστειβείτε τη Μιαχείριση των οικονομικών σας σε ἅτομα που ξέρουν µε τον τρόπο τοι να σας προμάρν, πορητς ὅμως να ξαδόμετε κάπως μεγάλα ποσά πα να τὰ ΕΠ δήπετε, στην εργασία σας, διάτ αργότερα θα τα εισπράξετε στο πολλαπλάσια. ΥΓΕΙΑ. Προσοχή, Άρης και Ερμής µέσα στο ζώδὰ σας Β΄ αμξήσοιν επικίνδυνα τη ευρύτητα, τη μαχητικάτητα και τή βαδτητά σας. μ- Υδροχόος Απὸ οῦ |αναιαρίο ἑωσ 18 Φεβροιαρίση! ΕΡΩΤΑΣ. Από σήµερα και μέχμι 18 Φεβασυσήοιι, α Ἠλιος κι φψιλοξενται απὀ το ζώδιὰ σας μαι καλείστε να εἶσε καλὺς οκοδεσιώνες κα καλα ᾱ- καδεσπότες, Ὁ Ἠλιας, µε τον τρόπο του φυσικά, δα σας υπενθμίσει πως υπάρ γε Ἱρράστα διαφορά ανάμεσα στην αγάπη και Ταν έρωτα, πως επίσης θα σας βοηθήσει να κατανσήσετε πως δεν εἶναι ντραπὴ να κάνετε ποχωρήσεις κα συμββασμούς αν π αιήπη το αππιτε.. ΚΕΡΔΗ. Στον επα/ελματικὰ κα - κονομικό τοµέα, ο ἡλιας θα Εµπνήσει τους στόχους κα τα μελλοντικά σας σχὲ- δια και θα φέμει στο δρύμο σας φίλες, φίλους ή υποστηρικτές κανούς να τα προυθήσοιην, αρκεί εσείς να µη βιάζεστε να τα μλαποήσετε. ΥΓΕΙΑ. Ιδιαίτερα οἱ άνδρες Ὑδροχᾶσι θα πρέπει να Πραντίσετε την υγεία σας αιπή την εβόομάδα, Μερικά σῄστημα, σηγεία και καρδιά, απαιτούν τη φροντίδα σας. ο. επουες ος, πο, ΕΡΩΤΑΣ. ὦ Ερμής, α πλανήτης που ελέγχει τις προσωπικές κα συζυγικὲς σχέ- στις, καθ ταξιδείίει µέσα στον Αιγόμερα, σας Παπά ν΄ αντιμετωπίζετε µε υπειελνώτητα και σοβαρότητα αυτό τα σηµαντικό τοµέα της ζωής σας. Και παρά τς προµλήστις της Αφραζτης και Τσι Άρη, Βπ τα καταβθρετε ο Εν- γπωθεπε στις τάσεις βιρής τσ! δα εκδηλώνετε κάπου - κάπου, ... ΚΕΡΔΗ, Έκατε πυμπαραστότες πας τῶν Ποσειδώνα και τον Πλσιπωνα δε ὡ,τι ποηνὰ τα κέρδη σας φίλες και μίλα Ιβίες. Αφήστε ττ δημιουρηκάτητά σας να σι” δυαστεί µε τῃ γόνιμη φαντασία σας καὶ σας βεβαιόνω πως τα αποτέλεσµα Ώα σας εντιπωσάσει. κερδίστε απὀ την υλαπαϊηύτι των οραμάτων πας. ΓΕΙΑ. Δὲ- χετε την εὐνοια το Άπῃ. το Επµή καὶ τοι Πλάτωνα, Ὁ οργαναμὺς πας απο- λαμβάνει µια περίσδα ανανέωσης και αναζωογανησης ------υ-υ-υ--ἳἷ ΣΑΒΒΑΤΟ τ . «{ ο. να 4 ορ ἄεο ΡΙΚ 4.Βή 4.25 5.40 δ.Πῇ 6,15 δῇ 1.13 Ἰω5 Β.3ῇ ΙΗ 8.45 11.0Πῇ ΗΙ.85 11 3ῇ ΜΗ Ἔναρεη ελ ντο μιπ Καντρός και ΑΛιζνώς Ἔενες επιτιες της ποη Ειδήσεις Τὸ Αηιάνήηι ΜΑπτιές πτον πὐσηις Όμ Τρεις Ἀήμητες ΕπΙΙΠτ Σπῤτόβιμενη Ειώπήπεις - Π Καιρός ΑΠλητικὲς εικήνες Ελληνική ΤΟ ΝΝΙΗ Γη αμιεξήπει Ειδήσεις Ελληνική ταινια πινέγεμιή Τα ιλλπή τραυήι Τελος της εαπιµυτής ΡΙΚ} υπ ὰν15 ᾱ,15 4435 3Η) Ξ)Ξ 535 τλες μι οι τῇ ει Ἀ.33 3.08 η. 1ῆωη! 1518 Ισ στ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1883 ἙἘνσμξη -- Πο νή ταπιηστὴ Ετος Ἔνι ΗΕη. ο τι ο ο τῇ μ... η τρεις αλοι Μιμσά απίτι στὸ εβόν, α Εώπμπς Η ο ταινία 'Κάῆε ΕΙΜΟΝΗ Πα πι, ο Εύπμως Ἔα εμημήριπτα τά ππίµματης” ΜΜ ΤΗ ἩΠ Ὠὐήσπεια το Καν ον ἂνο μας υ Μύσμης Ἡ πκήτη αηήπη Κινηματαπαρική ταινίς “ῃ τέλενας μήμυκες Τέλος της εμπυμπής ΛΟΓΟΣ [Β.Π [Β,ῆΣ 058,38 ΠΝ,55 μ0 2 ΓΗ 58 11.10 μ0.Ξῇ 118 4-ὐὴ εν 138 : ο .. ως ας ὉΕ ας σετ Β.ή0 Άσε Β.ἡ Α 3. 1ή Ιω 1118 Επαρξή ϱ ήπιας Ατπιζκες Του ναἰς Εηιτκεκή ει Τυμ παι Ἐσέρκν ἎΛε αμοώτά ἡτεπά Εκπιιθευτική Εέματῃ Ασμιως Νότης Ειωῤήμιητη ωμή Πε Κριητη Ενπῃξη Παρ ηΜΗ ση Εεπτίκα σμΗν ο παμπ ές Ελάντν Ειώήσεις Η Αλίκη στη πάρει τιν Ελπμντέην ήκμι Αατοζια Αμεριμνιητι Ἠοηῤσηρπικε Πω Το Ηπμππσινά ελημμηα Μιόήσεις αἱ Επιμης Αθλητικές Ἠνδήπευς Κινημ πτ, ταινία Ειδήπεις έχει τοις] μέμις πι Εκ σνατς ΕΙ υΤ,5ΙΗ ΓΗ) ΠΡ {ΗΙ Γ8.Ἡι ΠΝΗΗ 11.58 1.15 τ115 11.15 1,15 3,15 4.30 51 ο Ε. τ,15 Ἀπῇ 1.5 ή 11Η! η Ἔναμξεη Εαυναροια ση πίνει 4 Ξ Τα ἕωκι της μμ ευμημείο Κλασική ὐπιπή Απ το γἠπεήο στη υπίτι Φλερτ ππι ΠΟΜΠΗ Ναντ]. Αηπενίε Μα µεσις Ε.λασπιμὲς ιπτιη ες Ελληνική τι ψίες Μπῤῥόιμες Ηικκ Μιμή: Το Μπήσμετ στην ΕΡΤ Μπάσμετ Τὰ Μπήσμετιπην ΕΡΤ (σιέχεμα] ο Εαιρκὶς Η πωμιωδ(ῆ τοι” Σαηητώμώμιώμιι Ελληνική ταινία Πεμαπέτειες µετά τὸ μεν ντα Ειἠήσεις ΤΕ ΜΗ, 18Η 11.00, 141 0. Ηκ 1 4.3 4ος 518 60 15 (ιδ 1μῦ 8.38 9. ηῇ ΠΕΙ 11Η) 1.15 1145 14 00 ΜΙ Έναρξη Το μμ τοίῃµω Γεια σεις ερ ρκηην Ο παλιάτιµις οι ανήνει αυτή η Ῥονπήμις Ειδήσεις ἱπερο μη Βσπὴν οι Ειδήσεις πτην Τοπιρηκκή!] δμς Πτι πε Ἀμιμτῆ ΕΙλνήπη ο μώαμωας τες Κήπων Ειδήσεις ο Μαιος ΑΗμητικές Εικύγις Εινηματ μμιική ταινία “Ἐπιστροηή πττῃ πατρ(ἡ Ειδήσεις Ητπινία της Ἀηρωνκής [σινεμα] εαηπι νὰ πμ ἡμαμμι της της εκπομπής, ΡΙΚ ΕΤΗ! 1Η! 1.30 Ι.5ῇ 3,18 84Η 445 ΞΠῇ 48 πο) τις 18 Β.,15 Βι29 Βμ45 ο. (Η! 96 ϱ,50 1 18.85 12Η) Έναμεη -- Πρ νή εκπιπή Εμτόενα ΕναΕη -- Μιῤμεμήτικη ντ λέει Η Ὑπερόιναμῃ Μαντήμι Ἐμποὴ Ειώημάτοηριρη ππινίπι Τα μσμὸ ηπίτι, ἄτιι λιμό ο πμ μκιμμς Κινημήτα ράφι ται [π πα Μώγκ” Τοάρὰν Τοάπλον Ὡ Κόσμος Γονμιέλμις Τέλλαης Μι πετάξµ μι ῥι κά ἅμας απ νιστμημε Βήμα µε βήτα Μανσικὸ ἄμάλειμι ὦ Κ.όπμας οι Δική μιροι πο ας Αντζελες Ἡ ομοένεια των Μήπιιετ Ελληνικό Μαοιμό Πρύήραμμα Έτ Σλληβαν Σσνμι Τέλος της επποµπής ΛΟΓΟΣ 10,0 10,85 1115 11 ή 1138 1.0 1.18 140 3.08 3ιΠ0 4.30 3ε] 5.85 δή 5 β00. β.4ῇ Β.5ή 9,58 19.08 10.5 Ἐναρβη - Πα κΗτη Ἐεπμριστες μημσικές ατιμές ἰάσύνες ηπι Οημσείς Πιό ιῦ Ππιζμ ἡιμ ώ μελ Όλοι εμείς κκ ὦ Πεμηηλής 5 ιλήσεις Ἄμπητ μαι Κποτςλλο Ελληνιμὰ πτοκυμηνταις Εληνιμη το Περιπέτειες ὅτι Εῄηιαι Ειήπεις Απόιτών μα πηἡ πάσμο ταν ΝΤΙΝΕΤ) ο τ) πιορημημιώιώμιι ΗΜΠΙηΠ πριν κίτµππα Ειώήσες, αἱ Καιηὶς ο “λόγος” στα πἠπεύηι Βημα κεφικἡ τοενίαι Ειδήσεις Ἐήκεια πι νέαε Εμ]. Β8.15 μμ. δή 1η 1ή 10.44 11. 1Η 15.38 1Η! 3.580 ἆν15 440 δι] ϱ. 158 δι λ8 ῇ 141.35 βη.15 Μ1 00 Ἔνπωξη -- Παρουσίαση Είτε Δειτυϊκπία Τα εύονα τοι [υπ Ελῤό παιθινό πμ μι Αμπυταμινι Μανσιμη πάθη κη Ολδνῆς Ιππωκμήτύηις Οι ἁπανημιοται οι Ντίμενς ΤΟΠ! ΑΗ νο Ἑλληνιμή ταινία Μιπτήά πτα ππιῃ ΔΗΠΙΠΙΓΗΕΤ ΠΠ Καιρός Ἐξ πῶμιμέτη Κωστής Παλαμάς Ελλπηιμή τινα ο Μενη σης” ια ΜΙΝΙ το σινεμα Ἡ Εμ χωρίς Ἠαμέλμες” Μο κή Πιν, Πο τοι Εμμήτεις 15011. 18], 11, 4 1. ΔΕΥΤΕΡΑ ΡΙΚ! 5. μή 5.18 15 58 6Η) δ15 48 π.μ κ. Β.38 05 1008 1100 1.05 1.595 ΡΙΚ Ἔναρξη 1.00 Έναρξη - Πρ ϊνή Παπιαπεριπέτειες εηποµπή Εμτοπεµς Ομγεαρός βήμπιν 3.15 Έναρξη -- ηπντ βεκκηνπιὰς Μοηπωιό 4,4ξ ΜΗΥΕ να Ακάλειμμα 3.ὐὐ Μπι Γιήσευς 4.50 κ {απσλσ αν ϱι Διάλειμμα Ειδήσεις στπν 5.80 Ω Κήσμος Τουρκιμή] 5,85 Τα πλειπαα Γεέτύνες ψάρια Τέμας 6,80 Ἡ μάβοδως της μ]ΕΜΙΕΙΗΙΝ οι ας Σάηκις ποτά µας δ,18 “Ομως Εύα 11” Ὦ Κόπμης τενν ΤΝ Ὁ Κύήμυς Ἐπαρ Τμ Τόλμη Ἠπε νηπτεία Μέρι Μπλου Β. ΜΗ Φυνή πατρίύκις Εις 831 Ἡ Μάρσμ και η Νιμιτιπύ Ἀπχείς πι της, Μτέμπυυ Ἠπι φ.Η όσμος Μέηµπις 05 Η πμάπη πλΠμήννει Το ἡ ελλμας το .,55 Οι πο μας Εληνιημιή 1105 Μουσικὸ Εώήσεις προ σαμµμα ο Εμπαιόεντης 13:08 Τέλας της Τελης της εππαµπής εκπώμτηῆς πατε σιαπαααν Λ0ΓΟΣ πο Επιη! μπας μπ.δῇ υπιας μμ δύ ἠψ.ας 5 πῦ 3.08 3.05 3.30 5.80 5.35 δελ ἔή5 1.8 1.38 Βή λάῇ ας πας Πριηϊνή Εήνη Ειμήσεις αἱ πεκμπεε Πεν μας Εωώήσεις Ανταπαμρισεις- Παπκρορίες- Ῥεπομτήί, Τα πομπιωήπερ, Κλάῑντιι Γυμναστικὲς ασκήσεις Τελῶς πμκυ ης. ος. Εναρξη Το πμαυδήεκι Πήτιννητον ο ποντικός ἀπετεατης Ειδήσεις Ταξιδεύοντας Π επιστκιφή της Απτιμήπης Ὃν Ἀρηστιανοί Ὦ ππλίτης Ποπέγνης πι σφηµοσπίτης ἕθήσεις Π Καιωής Εμυμς 13 ΠιῤιπμΗ) ἁπτήμες ειήήις 1.15 ἡάμκεμα ΠΗ μ7.40 ης ΜΕ] 11 3 1.55 11.10 ι15 145 2.15 3.15 Ξ.85 530 115 Άη β15 8η 9,38 ης Ἔναρξη -- Παροιηπαση Μάνα ηπι πάρτι Καλημέρα µε Ἠαμαρελα Ἀρωπή πάμιτα Παιδωμό προ μιμμα Ὃ ο όμω της επμστήµης, τό μη μαι Διπλιυματίς Το αρκπνικό µιας απ γένειας Κρισάλ. Παιικύ πόήησαμμα Η ππάπτπση αρκει Ὑπείαν ἔχιι Οκ τμείς σμματοφήλακες Η χρυσή πάμνα Ἀρηματηστήκιο Ω Καιρός πρι -- Μα Πι Τσ Εκατρκι της Αειπέίκις Ειδήσεις 15.00, 18.00, 21.00, 24.00 Τα προγράµµατα της εθδοµάδας ΡΙΚ! 00 5.1ῇ 5.18 μη ζ.15 διδς 15 1.88 δ.8 β. 00 3,58 ΙΙ 1Η 11.05 15. 1ἡ Τη. 432331 Ἐναξῃ Η Απτεκπ σα Ἅτει οἱ λε της, ο Ε.ησει κι Πι λα Τη! Ἡ μέλισσα ή ρνα Ειδήσεις Ετος Ο μόσμιῶς της ἨπΗρκηή Ξέναι έμευ µέῖς Ολη οπι νο εραστές Ειδήσεις , Πνεῤηιπές ερληγίς Κινπμτοηρκιρική ταινία Ειλήπεις Κινημειτοηρκυγική ταινία (σι Εχει Τέλως της εαπιµυτής Λ0ΠΟΣ Τη. 422111 Έναρξη -- Πριυινή εκπομπή ΤΠΕ Μ Ἐναρξη Καπατο ἸΜπωνήντα 0 Κώημής 0ςὀρήμος του Μεταξιαή ΕΤ 2Η ποσά] ια απ] ὔκενη πνένεμ 0 πύσμας Τύιῃ η γπητεῖπ ο κύὐσµιὶς της ὑηζημίας νι Φήκντς στη Γπλλία Ἡ τιµιοµηα” ὦ Εόπμης μημητιμήά μτα παιδιά χωειήσονται ἕνα μέλι” Μουσική πια Ημ. Τέλος της εκπαµπής Ἄήνταμες πώήσεις αττρ Αγηνή Τη]. 1418 μπι Ημ ν Εν πι Ειώήσεις π,1Ξ ο πρασηεκλημένὺς µας υτ,1ῦ Ειήσεις, μπας Απτάποκρήσεις-- Μληρορυμίες-- Βεπαρτήϊ, ΒΕ ὐὴ Το αραοθήνι Πάσυνητιή/ ΙΙ Εν ππημαπι με 4 0ή Έναρξη -Γαρημίαση 4.05 Το παρ βεννο ἠήσὺς 4.38 Ἁμπύα ππι Εαστέλλο 5Η Ειδήσεις 5, 5 Ὠλαα εμείς πι ο Πεῤυκλής 15 Ον μικροί αντήητες δή Παπική θέµατα 648 Η γιπίµα της πρώτης πελιόκις 115 Ταξίόμ στο ὑιάστημα Β.Η) Ειδήσεις κ.49 ο Κάιώίς βά5 Στιγομιμίίες 48 Ταιπία Μην περαµέτεις 10 00 Ειώήεις 1138 0 πύρης σιρήγορς ΕΤ.Ι Τηλ. Φ0301/ 6395970 υπή Παρμηκήσσῃ πρκνν ττ υ]45 να πι κ μναιος ΡΕΞ Καπλημνίμα µε χαμόγελα 11 0ὐ Ἀμημπή κάρτα 12.08 Παιδικά πω ρκιμµα 1248 Νέρη ἠφπήιοι της επιστήµης 145 Τόῤμη μαι Διπλιημητία 145 Τη προνυμώ µµας σιμώνένειας 1.15 Καυστά 3.013 Ειώήπεις 315 Ραντηβαὔ το μεσημέρι 4,50 Παιόνκύ πχ τκιµμµα 515 Σελήνντ τι Εωήσεις 5 Ελλπικώ μιμισπιπά πρ μα ψαη ώμήντιμης ον ᾖ, δή Τμεις πηματογύλανες 5. 0ῃ Χιη σή πάρτα 7 ή Ειώήσένς ᾳ1ῇῃ Ελληνική αι εκτ Γμάννης παπι Μαρία” 10Η Κωηματουμαική Κέπεη 12.ή Ειώήπεις Ευτυγισμένος Μέρες Ακηπσιχ ο ο) λα ΗΕσΗΜΕΠΜΑ -ΠΕπιομκΟο ή Τα προγράµµατα της εθδοµάδας ΡΙΝΙ 5,4 ΣΔΠ Β48 05 11.Π8 1.28 1108 ΕπμξΗ νο ώμεν ο έέδιιι ο Ἐπήντι Γρ αλες μαι η παμέπ τήν Ἡ ΑλιΜΗ ΤΗ ἈΙΚΗ1 τι (ΤΗΕ Ειδήσεις κ] ΕιΙΜΙΣ μι Τη Επίμαια πτην ᾿ η Μαρία επειπύώιο Ἱένλὶ Τα πώ κμττα τοι! ΜΙΤ) Εμ Τιήήσεις ο Είιωκις Πηυεζριμές Εμμορὲς 43 Ειηήπεις ΑήήτοιΗἩ έλος τὴς εκπομπή: ΡΙΚ τή ὰν18 34 σπα σα σα Επι τΕν ἐν ἔὰν δω πο 98 κιν 5 εν νδι αι εξ ἔπι μα τι 8 9 5.05 11, ή 11.18 11.54 ἛἘναμξη Πμυινή εππαμπή ΕΠΓΗΤΕ ΟΙ ΓΙΟ -- Η ΠΠ ρμώπε να νίιει μιας Ἐνρκα τοι ΕΙ Ηιβλιὸ Ρε Γμίνες ἱπτόμενο πάτιί {ὰ Κας Γὐλμή πι ποπ να Τα ΝΙΗμΗπι”- μιβιάτμή μάς τιμές ελληνικά τρ Εώς Μπέι ἔμκεα. Φμηκελις Ἁμπὸ ιν Η Μρίή τής Κυμήκις Τέλος της εκπωµπτής, δι μμ υπ: μ1.38 υπ, ΠΒ,Πή ΓΝ.3Η ϱνἡή 3.Πή 405 4.348 ἔν1δ 5.18 5ῆΣ 3,18 μΠΗΙ ο) ήδη τας 1Η! 4/8 Ἠ,45 10.0 1085 10.40 Πνλυινή ον Γὔήσεις Οπινκπς μένος μις Γιότητεις Πο εν ρικο ΓΜιτώηι Ἁγηιος Νύτὰς Κάπτεν Κι Ειώήσις Με σπα μτή ἡτειηῖ ο) ἀὐὸς και τα ἨΕΙΙΕΝΗ Ηεμί μιριμής ο. ᾱ λα µας Μην πβπμένευς ΕΕ η μα Μήππετ Ἐν] Εωήσεες ϱ ωπιμμὰς Εέιηρα, Ἑλπεμι, Μπική, Χ πηρες Εκήστις Εχει τονίας Μποπνμανταίρ Π]:Ι μπας μπας ΠΗ.19 1. ΜΙ .1.δε 1218 119 9 1ή 1Η] 1Η) Ἐνημξή -- Πακ µτη Μια μοι κ] αλημευα µε παμιελο τή πόμτηί Πκοθικύ πετ μαµµιι Οι νέοι μἨν της, Γπιπήμης Τήρή πι ΠΕ ΤΗ Το γρ κώ µής πιπιένεπες Βμιηστλ, Ρηντη μη τα μεσημέηι μι μα Ἐκτππτῃ ἐπύκαπῃ Πεωιπτο οτών πλ Ἱπιορίςς Το ΗρώΝι Βλ ειστή παμπ Αιιστρα. Ἁμπντήὴ κήφτα Το πημιττἠστήμιη -- ο Επικὰς Αήπίαισηετ πεταει δινέ ΙΡ Ἠεμες ή υθικήῆς Ειῤσεις 15.08, 1801, 11.04, 214.00, τΕεταΡ τη τι Ττ Η ΡΚΙ 5 Π 5.19 5 σ.δῇ δ.15 ἡ ΜΗ ὔλ5 8.34 3.00 1128 1118 11.05 11.55 Ἐνήωξη [1 σπορ κηι πτῃ ἠμήπτημια Ομίζοντες Γιήσεις κ Ον πμάτώνές Μαγειριμή Ἐτιμπντια Ένα Ειλήσεις - ο Μαιῤιις ὀημπιζμηπηηκή Δι ημμη μπιημηαιων Μπελ σσ” Ειώήσεις Μπέλαμν (συνέχεια Τέλοστης Εκπομπής Ρικ μι 3.15 3.48 45 5Η) 55 5, ΗΙ 6. ἄ κ ρε σασα51 εω Έτιξ 3, ὐή 5.5 1 1Η 11/Ξξ Ένπρεη -- Πρκυνή Εππιηιπή Εητιμυσνς Ἐναρξῃ -- Ἐψη πλλύήτη παντος Το αμερικάνικο Τοπ Τεν Μπονέσζα ο Ἑύσμας Ταξίῤμα ὕτην τέχνη Ονύριας Μπε]βεντναρ Το ας γιο Προεδρικές επλνές 1. μες Απεξεαρπήτων Ὑπωῳ. Πρώην ο Ἑώσμας , τώλµῃ πι ὐητείε: Ταινία μιηρῦ μήκος Τα πηπή πωπίτιμα Η πεμωέτεμα ενύς πομήµοτας ο Κώπμας Βιημάτογραφική τοννία Η Μναπητης Τετάρτης Τελος της εμποµιής Λ0Γ0Σ μπ.0ϐ μπι μπιτς υπ, 3 πιαε δι (μὴ ΙΦΜΗΙ 3.00 4009 338 5Η) ΕΠΣ δν 6, 1ῇ 45 15 Β.Πῆ Β.48 Β.43 τὰ μη ὰ Πιν Ὀνή Έανντι Εἰδήπεις ΟΠ πρωπκεπληµένως μας Εήπεις, Αντόποζημιώἒις- Πληροφαρίες. Βεπικπάς, ΟΠοντικός ντετέητιβ Οπομίτης Τέλας πρυκνής ΓΜπΟμα Ἔναρεῃ -- Παρίαπῃ 0 Αόμτιαρ Ατπίζιις Παιδικά παμύηελαι Ειδήσεις Διὑώμη 411 Ἐν σιήµατι τηεί Κπρούμενες ηµέρες μηνες η Οδυπαείς Καώς Ἁπυά η ωνή Ειώήσεις ὔ Επιῤής Γλληππή τπινία Ἡ μα του Περο ή” Ειλήσεις Συνέχεια ταινίας, Ον πεῄιπετειες τι Σέρλοε Ἀσλμς ΕΗ [18 1.45 ΒΕ.15 τ1 ή 11.55 12128 1.15 1.45 1.13 3.13 δ.λ3 4.10 Ξκὴβ κλπ 6.15 6-5 1.38 8. ῃ 15 φ1ξ 11.15 ή. πηδή Ἐναρξη Μόνα και Ἠήρῃ Μαλημύμα Ἀρηντη πάρτα Παιδιμά πού μα Νέοι ὁμιόμοι της Επιήτηµης Τόημη μαι ὑαπλήματιἡ Τα αρνή µνας οι μυένεμας Ερηστάα, Ῥαντεβωὴ το μεσημέρι Μήάπτεν Καπ Παιδικά ὢν ηµέρες τη» Αλκυνας Ένα τρ απορς τον Ηορρα Μέμειης Οι τρεις σιαματορήναπες Ἄρμσῃη κάρτα Ἀμηματιστήρμη Ταινία μμπόατεν οι αταἰμµαστοι ΑΗλητική Μεπόνιτα μπι Μάτι... Ενδήσευς 3.1, 18.Π ΤΗ 4 0 .. -- μα . η σ ΡΙΚ δηᾷ 5,15 5,18 6.18 δ.15 1.15 Β,0Η Κ.1ῇ 5ιπῃ 11.03 11.85 ΕπιρἜη ο, Γήτως Φήλιξ Τ-Μπαιη παι τα μαρμαριτήρια της Σεηρίας Ειώήεις (αμπληηυῦν αι Ειώήσεις στην Τουρηιμή! μΗζύμησπιρκι ῥπιυῤμιήτυπα απὸ βρώ Τα Απγκκονι ΠμκυτηΗλπμιπτής] Τεντ πα Πολιτιπμώς Μπι Μι μημτι Ειώήσεις -- α πηκας Πμκεύκες εκλκνὲς τιν παιννιός της πιμτηιατικώτητας Τέλος τῆς εκπύµεπής ΡΙΚ μπ.μή 3.15 30 405 5.0 ΣΗΞ 5.58 15 ΤΗΜΙ τις Τμ ΒΙΗ! δὰ5 οπή 505 11Η) 115ῇ Ἕναμξη -- Πρωτ] εππομπή ΕΙτΏΠπΕ νε Ἔνπμξῃ -- Κάτω ἀπή το βοή Τα ἵμι εν ἄμάπει Μποζμςα ΠΠ Εὐοιῶς Επιστοσφή στο ναί τιν’ ΗΠΟΝΗΗΚΗΣΝ Ὑπηρέτης Αεντικὺ Κὐντά πτο 2ΙΝΚΙ Ὠ Κύσμως μη και Ῥοητεία Τπινίσ μη μονή μα” Αντιηατοπτιήμ Μένι Μάρμετ απ ο Κὐημας Ἱπινίες Την ππκμαν Σπλία Μβμμαιπής ήν! Τεστ: εμπυμπής ΛΟΓΟ. υπ, 8 Πτι μπ,15 μη. 14 κα ΠΑΝ. ΠΕ ΠΝ.15 ΠΡ.48 μν,Πῇ 4008) 4,Π5 4 3ῇ Ξ,Πῃ 5,5 5 5 1 δι 45 11 Β.Ι) λωῃ 5 915 945 ΙΗΙ 1πηξ Πρερνή η Εωήσινς Οπρικπιεμλτμένὺς μας Εμνήσεις Αντοπορίώις-Ελη- οπφαρίες- Ῥεπωρτάϊ, Τα παρκιμένιο μπας, Περί μοηπιῤηθής ., λάνας Αερόμπιης Τέλιςς εππυμσιής, Ἕναρξη Παπική Αλοιμτή, ΗιΜίς Τομ μαι Τοέμρη Εωήσεις Ππιῤεπής λαμες Μητουσιολιτκώ Μήππεία ΑΠλητικό περσική Ονποηίνεες Ομβηιοξ αι μπι Οραπραξία Ειδήπεις, Καιρός Εις υνείεν Πεκ νώμινό πα μμηδικώ Τπλεταινία Ειήπεις Συπεια ταινίας ΕΠΗ τὴ μτάξ βΜ.15 τ1 0 12 1548 1.15 145 115 415 δια 40 Β.Μ) 5,18 15 ὔ 35 τι5 Β.Πή 3,5 5 45 Η,15 ϱή45 Ἔναφξη Μήνα και πι Μαλτμέρε μή Μάρα Παιοικό πρ πιμμπ. Μέι ἠρήμήι της ἐπιπτήμης, Η ὑμή αρχίζει σπα πιρήντα Το ερονικύ μιὰς οιπομένειις Κηιπή Ραντεῤηηῖ τὸ μεσημεηι Κάπτεν Κὠνν. Παιιμύ πήῥᾳαμμηι Ακοιμώντας τει παλιά σἡμάῦι ἱατμιπά αντεβω Πο σ ν Ελειστήά παμκεὔπκηι Ας άντρα Ἀμιμπή παρτά Ἠηπμπτιστήρη ο καιρώς Ἁλπάίτηστ Ἀειμεμινή ἐξρόις Αμα της Πόλης μμ Ἑμηπις Ειήσεις 15 0ΚΙ. ΙΜ{1, αἱ], 23η ΠΠ κά 11 ο]ν ϱ0ς ΤΕΣΣΕΡΙΣ αιτήσεις για δημιουργία και λειτοιιρηία τηλεοπτικών καναλιών βρίσκανται αυτή τη στιγµή Ενώπιον τοι! αρµοδίου Ὑποιιργείοι Σι κοινωνιών και Ἐργων. Αιτήσεις που αφορούν τη δημιουργία σταθμών παηκύπµριας εµβελειας. Σύμφωνα ὁμως µε τα τεχνικά στοιχεία που διέρρευσαν” απὀ τους αρμώδιοιις τοι Ὑπουργείου μόνα ακόµα ἑνα τέτοιό κανάλι -- παγκύπριας εμβέλειας δηλαδή -- μπορεί να λειτουργήσει στον τόπο μας, Ποιάὰς θα εἶναι ο “τυχερός” που Βα πάρει την χρισή ἀδεια. 500 ΑΡΧΙΣΑΝ να αποκτούν - επιτέλους -- ενδιαφέρον οι τηεσπτικὲς συζητήσεις πο! γίνονται στα πλαίσια της προεκλογικής Εκστρατείας. Ἠταν καιρός, δέκα περίπου µέρες πριν τις εκλογές, να γίνει κάτι τύτοιο. Γιατί-- ὀπως ἐχοιιμε καταλάβει-- η Εκστρατεία που διεξαγόταν μέχρι τώρα, απὀ ραδιοφώνου και τηλεομάσεως, δεν αιηκέντρωνε τὸ ἀνάλοψο εκείνο ενδιαφἑρον που πολλοί πίστευαν, και ιδίως οι σύμβουλοι των υποιμηφἰών, Αν επικοιωνήσετε µε τους ραδιοσταβμούς Βα µάβετε πόσα τηλεφωνήματα αγανακτισμένων ακροατών” λάμβαναν κάθε φορά που φιλοξενούσαν κάποιο πολιτικό... ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΜΗ βδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε απὀ τηλεοράσεως την τελευταία “μονομαχία” μεταξύ των τριών βασικών διεκδικητών της προεδρικής καρέκλας. Ελπίζουμε ῃ συζήτηση σε αυτή την περίπτωση να εἶναι πιο ζωντανή και ο παρουσιαστής να µην κοιτάζει τα ...Ἱρονόμετρό του Δεν χάθηκε ὅσα ο κόσμος αν ένας φιλοξεναύµενος μιλήσει ὅμο λεπτά περισσότερο ἡ δια λεπτά λιγότερα απὀ ὅτι απαιτεί η διαδικασία... 900 ΤΗΛΕΟΡΑΣΟΠΛΗΚΤΟΙ είναι οι Βρεττανοι, ἔδειξε πρόσφατη ἐρεινα που διενεργήθηκε για λογαριασμό των Τάιμς του Λονδίνου, Σε τέτοιο σηµείο ποι αρνούνται μεγάλα -- υποτιθέµενα -- χρηματικά ποσά παρά να µην βλέπουν τηλεόραση ἡ να κάσοιν το αγαπημένο τους πρόγραµµα. Εσείς είσαστε διατεθηµένοι να µην ξαναδείτε την... Τόλμη και γοητεία” για δέκα χιλιάδες λίρες, ας πούμε -” 566 ΜΑΝΜΙΑ ΓΙΑ Τὸ ...ΠΑΡΙΣΙ ἐπιασε τους συμπατριώτες µας. Όπως µαθαίνοιιµε µέσα στα πλαίσια του διαγωνισμού που διοργανώνει το Τρίτο Πρόγραμμα” του ΡΙΚ σε συνεργασία µε τις Κυπριακές Αερογραμμές” µε δώρο ἑνα εισιτήριο κάθε βδομάδα, για τη χώρα της αρεσκείας τους, οι περισσότεροι ακροατές που δηλώνοιιν συµµετοχή στον εν λόγω πιτηὰὰ, δίνουν σαν χώρα πρωτίµησης τοις την Γαλλία. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΟΦΟΙ | ΣΙΑ: ΖΗΝΑ ΠΑΛΑΣ (τηλ. 444128] ΑΑπουμεραυκ” ΟΠΕΡΑ Ι: (τηλ. ἀ4 5005 -- ἠἡ 5315] Βασικά Ἐνστικτα” ΟΠΕΡΑ ΙΙ (τη. 445305 -- 445378] με Διπλή ταυτότητα” ΠΑΗΘΕΟΝ: (τηλ. Α7ΤΕΤΗΤΙ Μόνος στα σπίτι να ον ΜΕΤΡΟΠΩΛ: (τηλ. 444849) ὰ Γεν μια Με” ΠΑΛΛΑΣ: (τηλ. 4825881” Γεμνή κάτω απὀ τη γούνα” ΛΕΜΕΣΟΣ: ΟΘΕΛΛΩΣ: (τηλ. 352235] “Ἡ επιστροφή του Μπάτμαν” ΟΣΚΑΡ (τηλ. 3Τ4 308] ο ήππῃ ΕΙΠΕ” ΛΑΡΝΑΚΑ: ΑΤΤΙΜΟΗ: τηλ. ΕΞ2ΒΤ4] Γι απα Αα ΠΑΦΟΣ. ΜΑΡΚΙΛΕΙΟ: (τηλ. 2352511 Ὁ πατέρας τὴς νύφης ΠΑΡΑΛΙΜΗΙ: ΠΑΠΑΜΔΡΕΟΥ :Βανατηφάρο Όπλα πτουργία τι ρα 30] ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 19 Ειδήσεις ΕΠΙ ἡ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τα ΑΠΟΕΛ κα ο Γκάγκιτο ὄμεψειισαν τή διαιεύσει η αποκλειστική εἰδησή µας, πης περασμένης Παρασκευής, ὅτι ο Γιουκοσλάβος ἀπσος ... ! κτυπά την πύρτα τος Ομύναομας. ! ξιπκεκριµένα, ανακοπή τοι σωματείου Ι ανέφερε : Ι Επειδή τελευταία εἶδαν τα φως Της ἄῃ ταβλήματος. Ι μυπότητας δήξεν πλησοφηρίες και επειδή Ι σχαλιάζετα ὁτ ο Σίνισα Κύκιτς ἔχει μάμει επαφές µε ένα ἡ πεµισσύτερα σωματεία τής ! πρώτης κατηγορίας μαι ἐχει συζητήσει ἡ ἴσι- ! ζητα τα Βεμα της μεταῤῥαφψής, τὸ! ατα τη Ι µμαλοκαιρωή παρίσδα, α παίκτης µέσω της Ι εφορείας τιπαυ τα! ΑΠΟΕΑΛ Βα ἠΒΕλΕ να σας Πείσομν., Περιτιόν φυσικά να σημειώσουμε ὅτι πε- ριμέναμε αμτή πῃν διάήειση. Όμως τ- ἧσαμε ὅτι. οἱ πληροφορίες µας ὅεν επι δέπανταν ΚΑΜΙΑ απολύτως αμϕισβήτηπη. Και αιτὰ απλωύκπατα επειδή εἰνάι από πρώτα χδρι. Ὑπομονή ὁμωώς, Τα γΕγονώτα θα Ἡ Μια. ισπ μι αι αμ μι μεμιμπσος ος πἳ αποιαδήπιότε μοσιεήµατα και σχύµα σαν εντελώς αβάσιμα και να ὑηλώσει ὅτι τέτοιες επαφές δεν ἐχαιν Ἠνει και ὅτι επί του παρόντος τὸ μόνό που τον απαπιολεί εἰναι πως να βηπβήσε: την αμαδα τοι γα την κατάκτηση του πρ- τέτοια ὅδη - - - -- - - - -- ο“. ο ϱ----------------- οσο Ο ΚΟΑ Χάνει ένα σηµαντικό ποσόν Α “ΝΜΠΟΥΚΙς Α΄’ ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟ-ΠοΟ Σημαντική µείωση παρουσιάζουν οι στήλες του ΠΡΟ--ΠΟ στην Κύπρο, λόγω της δημιουργίας πάρα πολλών γραφείων προκαθορισµένων στοιχημάτων, Συγκεκριµένα από το 1388, που άνοιξαν τέτοιου εἰδους γραφεία, μέχρι σήµερα το Προ-ΠΟ -ένας πνεύήµοναστου αθλητισμού µας -- είχε µείωση στις στήλες ὦθήσ και σε χρήματα 2256. Σημειώνουμε εδώ ότιτο ποσοστό διαφέρει επειδή από το καλοκαίριτου 1990 αυξήθηκε η τίµη της στήλης του ΠΡΟ-ΠΟ απὀ οκτώ σε δέκα σεντ ι αριθμοί απο εἶναι βὲ- βαια επιπηµαι και τοις πήρµαµε από των ΩΠΑΠ, Οπώς εἶναι Ἱνωστὰ ἑνα μεγάλο μερα ἁπά το εισπμάξεις του ΠΡΩ-ΠΟΙ πηῤαίνε στον ΜΟΔ, μαι αξιοποιείται ανάλογα, πα τον κι πφηπκώ αΒλητισμο. Κατά σινέπεια Λοιπόν αμτὴ η µείωση ζημιώνει και τον αΏλπιτιαμή μᾶς... Στα παρεληὀν ο ΟΠΑΠ σε σι’ ψεργασία µε ταν ΜΟά πρ- ἀπήβησε να σταματήσει τι Άβι των γραφείων στοιχημάτων χωρίς αποτελεσμα. ο δευβιτής τα υπῆ- καταστήματος του ΟΠΑΠ στὴν Κὐπρο κ. Καωτσάπετµας, µας ανε φερξ Ἱαρακτηριστικά Πα- Δαιώτερα κἀνάαμε τα διαβήματα ποι ἐπμεπε προς πιπὴ τήν κ: τεωνση. Σι μεκαιμένα εντ πίσαμε σε ἆλαυς ταυς αρμόδιους φηρείς ὅτ η ὑπαρξεη απών των γραφείων ἠταν ουσωστικά πα- ράναμη, βάση ενὰς σχετικα νόμοι του 1902 ὁ οποίος ἁπα- γαρείει τὸ προκαβορισμένα στα μούς να µιλήσσιν απὀ μόνοι τους. μειώθηκαν χηµα. Παρόλα αυτά ὅεν ἐφινε τ- : Σας παραθέτουμε πιο κάτω πο 1888 ΒΟΡΡΒΕΘΕ πωτα. στήλες του ΠΡΩ-Πο πο ππ- ΕΒΕ ΒβΒπεντ. ΟΤΑΝ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ... Ἀτηκαν από το 1388 σε ετήπα Τ8Η8 ΕΊ48ΕΑΕ και ἓἘ Ας αφήσουμε ὅμως τουσ αριῆ- βάση και τς εισπράξεις ποι ση- 48,188 ΠβΒσεντ απαλή ΓΕ ποπ ποπ ποπ πο πο πο πο πο πο πο πο σσ ποπ πο ποπ πο πο πο πο πο πο σποτ ποπ τσ πι '9ΙΠΡΟΝΟΙΕςΤΠς ες : Ι ] '’ Ι Ι Ι Ὀιπρόνοιες της νέας νομοβεσίπς για τα γραφεία στοιχημάτων εἶναι κµισης τοι πουργοῦ Οικοναμικών και ἤα χρησιμοποιείται για σή Ι ι [α] επιαέπεται τ ϱεπροσώπησι Εταιρείας σιλλοκων στοιχημάτων µανση των δελτίων. Ι Ι που σωστάθήκε στην Κὐπρο ἡ στό εξωτερικά µε ελάχιστα ποσά εκ- (Π] Απαγαρείεται η εἰπαθος ανηλίκων σε υποστατκό παυ ὃμ- Ι ' ὑυβένιος και κατατεβέντας κεφαλαίου 100 00. Τώρα επιτρέπεται ξάγονται σιλλαγικά ατοικήµατα. ι . μόνο ή εμπρασώππύτι ξένης εἴπιρείας, (Β] Έτο µπαστατικὀ θα υπάρχει ἀνηρτημέντι π ἀδεια πο ἔχει εκ [β] Μαθαμίζωνται προνικὰ ὥρια στα οποία Βα Ἰγονται αποεμτές κι- ἄσβεί Ἱια διεξαγωγή ερηασίας σιλλο κών στοιχημάτων και πιναμίδα ' τήσεις ία Ἰαρηήα ἀδειας αποδέκτη ἡ βοηβαίι απαὔεμτη συλλοῄκιών στην ελπημή ὑποι Βα ἀναγραφανται σι ἆμαι και αι πσνανιαµηοί βάσει Ι στοιγμἁτων. µέχρι 5 Μαϊσιι κἀθε κράνη. των οποίων ὀιεξάγονται τα σιλλογικὰ στοιχήματα ! Γ΄ ῷ Αμεάνεται το ετήσια τέλως ία ἀδεια απαδέκτη συλλογικών στοι Πἡ Ώι αποδέκτες σιλλοῤκών σποικηµότων υποχρεαίντηαι να κα Ι γηµάτων απὀ εΞῶ σε ΕΤΠΟΓ και πα βσηβὰ απαδέκτη σιλληκών στοι- ταβήλουν µέχρι τέλος Μαρποι κάθε χρόνοι, ετήαισια ΕξΠ Ι Ι κημάτωών ππιά τῇ} σε ΓΊΠ0, Επίσης καβορίέετα: ὅτι α συλλομκόὸς αριβ- λεημένους λογαριασμούς. ι Ι μός αδειών αποώεμτη σιλλαφικών στοαικηµότων, Ον ἄδειες ισεον Ἅτῃην εισηγητική ἐκβεσή πόμ στάληκε στη Βοιιλή αναφέρεται: Ι πα ἕνα χπῶνᾶ Ἰήρτα τη διαπιστυση ὅτι η μιστήμενη νομοθεσία περί σι ρκών ' [5] Παρέχεται τα δικαίωμα στον υπουργό Οικονομικών να τερματίζει ατοικηµάτων παρουσιάζει ορισμένα κενά, τα Ὑποιῤγικὸ Συμβούλια ἡ νὰ ανοκαλε την ἀδεια ὄιεξσγωγης σιλλαγικών στοιχημάτων ὧτι µε την Απόηασή του, της ὅδης Νοεμβρίου 1380 πας, 23, συμιρώνησε ! αποὔέκτης διεξάγει την εργασία σλλοηκών στοιχημάτων ἡ προ- ὅπως, Επιτροπή απά τους υπαργας Οικονυμικν, Ἁμινας και ἡι- ! Γ βαίνει σε οποιαδήποτε ενέῤγεια ἄε ἄχέση µε αμτή κατά παράΠαση καιοσύνης στην οποία να σημως τό χει και ας Γεμικὰς Εισαγγελλας της Ι ἕ των διατάξεων του Νόμοι ἡ των Κανοσµών ἡ τους ὀρομς πο Βέτει Δημοκρατίας, μελετήσει τὰ ολο θέμα της τροποπού]σης τα υ Νόμου ἓ | α πουργὸς. που ριμβμίζει την ἄσκηση του επαγλμητης τος αποδέκτη σιηλ- Ι Ι [Ε! Εισάγεται ο Βεαμάς της παραχής πας τον υπηυρνή, Τραπεξικής λαγικὼν ατοικημύτων οτήν Κύπρα και τα σχετικὰ ατοικήµατα η Ι 5 νησης 20000 τουλάχιστον για να καλύπτει την πληρωμή σε πρή- µιση και Φάρας] Νόμας απ. πᾶ το 19/52 επι οι καὶ Μανονισμοί µε | σωπα που σιμμετεπαι στα συ) ομκύ στούηµα και ἐχπιν κερδίσει αμ 3] του 1373 και να ετοιμάσει αχετικὸ ημοσιεδις, ι και ὁ ἀποδεκτης ἀρνείαι πι πλγρωμή τΏιμς. 2. Η Ὑποαυρημή Επιτροπή σε επῶνελρµµενες συνεδρίες ης και [στι τα δελτία βάσει των οπο(ων διεξάγεται τα ὀτούχημα Βα Εὖ/- μετά ππὀ επαρές πο εἶχε µε τους ενδιαφερήµενους αατελῃξε σε η κιν. κρίνονται απὀ τον αποιργώ Όικς (8) Εισύγεται ῃ χρήση απο απο Πριαμένες επι νήσεις αι απΏες τε ήφιστι Ναμασκέδια το οποιο εἰ νοημα Τ αιῄηκαν πτο πηώς ὑσωνάπτετηι ιὐς Παράρτγμα Α΄ ες αι βοηθούς απαὔεέμτες εἰ 1 δικής ταµεισκής μηχανής π οποία Βα τόνε τη ποσηγηύμενης ἐν 18.1 : ΕΟΒΓ4ΒΕΒ . οι εισπράξεις δεν μπορούν να υπολοστον λόγω της αὐξησης της πµής της στήλης στα µέσα της χρομάς, 1891: 43384398 και ἓ 43 384 ἃ5ε 1890: ἠθαθρθτή και 8 4θε 1. Σύμφωνα µε τα πια παν η με- γαλίπερη κένησῃ τοι ΠΡΟ-ΠΟ ση- µειώβηκε το 1988 και απὀ τότε μπάρχει µια σταθερά πτιτκή Τάση τιν στην που! παϊζάνται, Αντίθετα τα πράγματα εἶναι πολ ὑμασιαρετικά µε τα γραφεία στοι- χημάτων, Σὐμφνα μὲ σταιχεία που ἐδωσε τα Ὑποιργείο Ὀικονομικῶν στη Βαιμή α τίμας αυμξάνεται µα- τοκάριφρα πρόναο µε το χράνα. Δηλαδή : 198868. ΠΟΠ Ί868-τ εοσο 19880: 4 ΕΜΙΚΝΙ 1981 : 5 ΒΚ ἴδια Εξ ΤΕΝ μέχρι ταν Οκτώβριο]. ΕΛΕΓΚΟΣ την πραπερασµένη Πέμπττ τῷ Ὑππιυργικὸ Συμβούλιο ἑπτειλε πτῃ Βοιλή πα ἐγκριση τραπαπαιητικό νομοσχέδια οὗτος ὥστε να Πσκεῖ- ται πιστηρώτερος ἐλεγχος ατα γραφεία στοιχημάτων [αι πρώ- οες της νομαβεσίας πα- ρατίβενται πε ἄλλη ατήλη]. ἁυπά ἕπῃνε αφού -- σμφώνα µε την εισηγηπκή ἑἐκβεσι -- δᾶ- πισπώβηκαν ορισμένα κενά στην ισκήσυσα νομύβεσια. Σπχολιάζαντας το πρώνοιες ΤΙ ταοποιητικοή ναμασχεδίαυ α- κ. Καιτσόπετρα µας είπε Δε νομιζώ ἅτι η νέα νοµοθεσία Βα Ἀοηβήσει τα ΠΡΟ-ΠΟ, Μάλλαν θα βοπβήσει στα να μπι Ἠάψει Λερτά τΠ Α- βΕῶτΙ απο τῷ ρα. Ὁμως ο ΟΛ Όα μπορούσε ἵνπ ἔπαιωνε πολλή περισσότερα ἀπό τῷ Ἱρι πο. απ ὄξσν πήρχε αιπή η ΕΟΤ Ἀωμενως ληιπὸν απο την ἆλῃ ματώὐταστ εἶναι σε Τολεωταία ανὰ ματ α ειπαισκόςσ πλπητιαμάϊ. μα ΠΕΕΠΕΙ κατ μα νε, ια να αταματήσει αιπό το καλό... 5 Εα» ος Ο καιρός θα δείξει την αλήθεια... Παρασκευή σήµερα και πιστοί στο ρα- ντεδού µας, εἵµαστε πάλι ΕΔΩ. Ζωντανοί, στη σκηνή, σαν... ΒΟΚ συγκρότημα. Το ντεπούτο” µας στον αθλητικό τύπο ταν, σύµφωνα µε τις ενδείξεις και τις αντι- ράσεις, θετικό. Κάποιες αποκλειστικότητες -- και µη -- που δημοσιεύσαμε στην πρώτη µας έκδοσ' συζητήθηκαν έντονα στα ποδοσφαιρικ στέκια καθ΄ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Είχαμε δέθαια και τις σχετικές δισ- εύσεις, Τις οποίες καιρός όµως τρέχει και Τὸ καλοκαίρι θα δούμε ποιούς θα διαφεύσσυν τα γεγονότα. Εμάς ήτους ... διαψεύσαντες. ------------- [λα 0 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΗΝ Ίδη ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ -- περισαικὸ ος πο ος Εαν ορ σν. λίγο-πολύ σναµέναμε, αὗσ νεο ο σεξ κλπ οσοι θα ση κ μαι, πμ πα κΕνήή νο τς ο σα Ἰνλωρνων Ἑ κλδοννον αμ νώςο εππταςα ΠΑΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: “Όλα ρευστά στο φετεινό πρωτάθβημα... Χωρίς καν να τα καταλάβουμε φτήσαμε αισως στὴν Ίπῃ αγι- Νιστπκή. Μισὰ και ... κάτι δηλαδή ενάςσ πρωταθλήματος ποι Ία- µουσιάζει φετος µια άγρια ομορειά, Ενός πρωταθλήματας γεμάτα ... τόλμη μαι γοητεία. Το μενού γη αιπά το Σαῇ- βατομιιῤίακο εἶναι κά παλἰ αρκετά ε. Χορταστικὸ, Επτά πηαιγμίνα α ἆλα τα γο- στα, ποι! το καθένα κρύβει το δικό το! ενδιαφέρον, τη δική το! Ιδη- µαρφία, πῃ δική του μοναδικότητα και τα απαία ανακατεµένα δίψοιιν τη σπινταγή της αφωμστικής, μια αγωνισπκή την οπσία Βα µας αναλύσει µε το Δικά τοι φπκὸ ἃ σεφ που φιλοξενούμε σήµερα. ϱ Πανίκος Γεωργίου, Σκέτα, αφοῦ οι σιστάσεις εἶναι περιττές για τον ομοσπονδιακὀ προπονητή της Εβικής Νέων. Ας παραδώσουµε τη. σκωτάλη στον ἴδια. Τα φετειμό πρωτάθλημα”, θα μας πει ενα τα πιο ἵ- Ναρπαστικά, και ενοφέραν των τελετών χρόνων. Είναι ευ- χάριστο ματ πέντε ομάδες -- µε- τάξη των αποκών κα η Μ. Σα- λαμίνα , η ευχάριστη ἐκπληξη - διεκδικούν επί ἴσως ἁρωις τον πτὰα, Έτσ το ενδιαφέρον εἶναι ζωηρό. Παράλληλα σνάλογο Εν- διαφέρον επικρατεὶ και στις χα- μηλὲς ΕΒέπεις, ὁποι έξη οµάδες προσπαβούν να αποφύγουν τὴ διπθάθμισή και ους σγώλες µπα- ράζ. Η μάχη αναμένεται ἵνα πι ψεπιατεά ὡς τα τέλας και πιπόὸ κάνει τα πρωτάθλημα ακόμα πια ὀμορφα. Εωχή µσυ εἶναι ὅπως όλοι ὅσα ασκολούνται µε το ἀΒλημα -- παί- κτες, Ἀιαιτητές, προπανητές, πα- ῥάγοντες -- θα σταθούν στα μας των. περιστάσευν, πὐτως ὥστε να (ΝΕΙστεί ὡς τα τέλος χωρίς πα- ρατρζγαμδα και οι καλύτερα ας εἶναι οἱ νικητὲς.” όμως Φύση απὀ τὸν πρώτο αγώνα 'ἘΘλΝΙκα Την Κυριακή τα... ς ὉμοΝΟμας”και τὸν’ ο ναλένε στο Μακάρειο” Αυτά σαι εισαγωγή απὀ ταν Π. Γεωργίου και ᾱσς προχωρήσουμε στο “ψητό” Ας δούμε λοιπόν τῃ πνώμῃ το Ἱπα τους αγώνες του Σαββατοκήμιακοι. . ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑπΟΛ- ΛΕΟΝ: Εἶναι ἐνα πολύ δνπκαλο πιαι- γδι, Καὶ α δα ομάδες µασντα πα βαθμούς, ο μεν Ολυμπιακὺς πα ν' αποφύγει τη ὀιαβάθμιση, ο ὃς Απόλλωνας πα να παραμείνει στοιις διεκδικητές τοι τίτλο). Βέβαια ὁὉ Απόλλων εἶναι κα- Ἀίπερηῃ ομᾶδαι, αλλά ᾱ Ὁλυ- µπιικός έχει ὑιατή ἑδε. Πρα- Βλέπω ὅτι Βα Ἰίνει µεγάλη μάχη και ὀισκολα 8ο ξεχωρίσει νικητής. .. ΛΕΛ - ΑΠΟΕΛ: Ενα σμῶ- νας ανάμεσα σε ὅμο αμάδες µε Εντελώς διπιορετικαύς στόχαιις. Η ΑΕΑ χρειάζεται τους βαθμούς Ία να ανέλβει βαθμολσμκἁ και τὰ ΑΠΟΕΛ πα να παραμείνει σε τρΏ- χια ττλσυ, οα εἶναι σιναρπαστικἁ και αμφίᾳρσπα παιγνίδι. . ΕΠΑ- ΑΠΟΠ Εἶναι µια καλή εικαρία απ τήν ΕΠΑ ἵνα πάρει βαβμαύς:, πο τόσο χρειάζεται, πα να βελτιώσει τη θέση της, Ὁμως ο ΑΠΟΠ --ᾱν κα κατακασιένας -- θα παίξει χωρίς άγχος µε στόχο ἑνα Βετικό αποτέλεσµκ. .. ΕΝΠ - Ν. ΕΑΛΑΜΙΝΑ: Προ- βλέπω ὧτι. Θα νε ἐνα σι- ναρπαστικὰ παγιίδι πιατὶ και σι δύσ ομάδες βρίσκονται σε Βαι- µάσα αφωώμστική κατάσταση. Η Ενωση έχει πολ ισαιπή ἐδρα και Βέλει τη νίκη γα δικούς της λό- γους, Ὅμως π Σαλαμίνα εἶναι πρώτη και θέλει τους τρεις βαβμούς ἵια να παραμείνει, σπ' αιπή τη Βέπῃ. Όλα λοιπόν σηπ/οροίν στα ὧτι βα νει ἑνα γερό και δυνατά Πιι- ψνίδι. . ΕΥΑΓΟΡΑΣ - ΠΟΛ: Παυγνίδι τερσπας βαθμολογικής ση- µασίας καὶ πα το δύᾳ ομάδες, Ὁ μεν Ἐναγόρας µε νίκη θα κάνει ενα αποφασιστικό βήμα προς τα πάνε, ο ὅε Πεζυπορικὀς Βέλει οπιώσδήπατε τος βαβμούς ία να ξεφίίγει απὀ τη Δύσκολη κατάστση στην. οποία βρίσκεται. Η παφίτκη αμήδα ἐδειξε πάντως ἅτι εἶνα πολ ισχρή ἅτην ἐδρα της και οι φιισξενούµενοι βα πρε- πει να καταβάλουν µεγάλη προ- σπάβεια πα να πεπίκσυν το στά χο τας. . ΟΝΜΟΝΜΟΙΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ: Ανα- μένω ἅτι βα γίνει ἑνα ωρκίο πιι- Ἠνίδι, ματ κα αἱ ἀύο ομάδες έχουν επιβετικούς πρα- σαιατολισμούς στὸ παμφνίδι τους. Η Ομόνοια µετά απά αρκετά καιρὀ Βα παΐδει στην έδρα τις και εα επιδιώξει να σνεχίσει τις καλές της εμφανίσεις και φικπκά να πάρει τους Τρεις βαθμαύς που Βα την ὄκπηρούν ψηλά στη βαθ- μαλογία, Ο Εθνικός -- µεγάλη ἐκπληξῃ φέτος -- απέδειξε ότι ὡποω κι ἂν αγωμήζεται δεν ἐχει κόμπλεξ και αντιμετυπίζε ἆλοικ. τους αντ- πάλοιις στα ἰσα. ΑΝΟΡΒΠΣΗ - ΑΡΗΣ: Με ὁπλο την ἑδρα της π Αγόρθωση 8α κυνηγήσει τους Ίρεις βαθμούς πο! Βα την κρατήσουν Ιμηλά στην Ββαμολογία, Και ο Ἂρης ὅμως Βα πᾶπι στη Λάρνακα µε στόχο ένα θετικὀ απο- τέλεσμα, Α΄ ἀπὸ προβλέπῳ να Ὑει ἐνα καλό παρήδι, µια και οἱ δύο ὀμάδες παϊζσν τεινικὰ πο- δύσφαιρο, Αυπὰ απὀ ταν Πανίκο Γεωργίου, 6 οποίας τόασε καταλἠγοντας: ταν προπονητής παρακαλαιβώ ὑλα τα πρωταβλήµατα και µε την ευµαρία αιπή Θα ήβελα να συγ- χαρώ ἆλους τους Κύπριους συ- ναβέλφοως καὶ Ιδιαίτερα τους ἵρεις πα! εργάζονται στην Α΄ Κα- τηγαρία [Μουσκάλλης, Δ. Κων- σταντίνου, Στ. Ἐπιλισνοῦ) πα την εξαιρετική ὑοιἡνειά τοις. Μια ὃο- λειά ποι αποδεκν]ει ὅτι ο Κή- πριος προπανητής µπορεί να προ- σφέρει... ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙ μμ. . τον ΑΣ | 3] ο ο Μ δέ ή ρη δι αμμα ους Αώσοιμακ αλ πκ κ ΗΕ ακβ ω Υ 18993 μας Το Αθλητικό ΣᾳθθατοΚύριακο στην τσέπη σας Α΄ ΚΑΤΗΓΗΩΡΙΑ (Ίδη αγωνιστική] Σάδδατα, 30.1 33 ὨΛΥΜΠΙΑΚΩΣ -- ΑΠΟΛΛΩΝ Τσίµειὸ: ΑΕΑ -- ΑΠΩΕΛ Νέας ΓΣ: ΕΠΑ -- ΑΠΩΕΛ Παραλίμνι: ΕΝΩΣΗ --Ν. ΣΛΛΑΜΙΜΑ Πυμιακὰ ΕΥΑΓΟΡΑΣ -- ΠΩΛ Κυριακή, 31 1.98 Μιακάμεια: ΟΜΟΜΠΟΙΑ -ΕΜΜΙΜΟΣ Άντ, Παπαδόπουλος: ΑΝΟΡΟΠΣΗ --ΑΡΗΣ Β'ΚΑΤΗΓΗΡΙΑ Κυρική, 31.1. 93 ΑΠΕΠ Πελεντρίαι -- Εβνκὺς ἁπακις ὀυμενής Μόρφου -- ΑΠΕΠ ΠεΜεντρίαιι ΠΑΕΕΚ -- Καλκάνωρας Ονήσιλλας -- ΕΚΟΙ ἠακατάμιας Ὡμόνοια Αραδίππου ΔΛΚΙΗ Ακρίτας Χλώροκας -- Ααγεννηστι Μῤεα Κατωκοπιάς -- Ὀρψέας ΓΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κυριακή, 31.189 Τσπγγάρης -- Αχυρώνας ΑΜΕ Κακοπετριᾶς --ΛΕΣ Λεβαδιαμός -ΟΧΕΝ βλ, -- ἀπόλλων Ααμπιῶν ΑΕΝ Καθολικής -- Ερμής ΕβΒνικὰς ἀειπεμᾶς -- ὀρῤηνής μηνα Δ'ΚΑΤΗΓΩΟΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΠΣΙΑΣ -ΚΕΡΥΗΕΙΑΙΣ Σήβθατο, 30.133 ΔῤἜα Παλιομετάχαι -- Ποταίδης Κυριακή, 31.193 Εβνικός Λαισιῦν -- Ένωση Κοκκινατρµιβάς ΑΤΕ ΠΕΗ Εργατών -- ΜΜορφωτκός ΕΜΛΗ -- Δόξα ἡειπερώς Αναγέννηση ἡ, -Ολμπιαδα ΜΕΑΠ -- ΑΕΚ Κωήραας ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΦΟΥ Κυρκική, 311.89 Ανώρέκηση Πολεμιδιών -- Ελπίδα Πάφο Αχιλλέας Αγ. Βεράποντος -- ἀάξα Πουλεμιδιήμ ΑΠΕΥ μια --ΕΝΑΠ Ελληνισμός -- ΕΛΗΑ Ποσειδώνας -- Μαρωνίτες ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ -ΑΜΜΟΚΩΣΤΟΥ Σάδβατο, 30.193 Δηγενής Ορόύκλιπις -- Ὀρψέας Κυρισκή, 31.193 Όλυμπος Ξιλοφάγου -- Ολυμπιάς Φρεάρου Όλυμπος Αχερίτου -- Ελπίδα Ξμλοφόηγοιι Φωτεαικός Φεάροι! -- Α5Α, ΑΣΟ Ὀρμήδειας -- ΘΟΙ Λιόραι Εμωνας Ξωλατήμπου -- Διαιό. .. Ὥρα έναρξης όλων Των αγώνων 2 45 μμ. Α΄ ΕΒΜΙΚΗ (Ἴ8η αγωνιστική] Σάδδατο, 30.133 ΠΙΕΡΙΚΩΣ -ΠπΑοςκ ΟΦΗ -- ΑΠΩΡΛΩΝ ΑΘΗΜΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΣ -- ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΞΑΝΒΗ --ΙΟΜΗΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΩΣ -- ΑΡΗΣ ΛΑΡΙΣΣΑ -- ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΠΑΗΛΗΣ -- ΔΕΗΝΑΙΚΟΣ ΑΕΚ -- Δ0ΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ -- ΠΑΝΑΛΑΙΚΗ Γ.ΣΠ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓ. μ. ΙΣ ἡΗτ. ΤΕΡ. 8. 1.ΞΑΛΑΜΙΜΑ ........ Ἰ4 10 2 5 ὀδμ1 34 3.ΟΜΟΝΟΙΑ .ω.ι.. 14 9 4 τω 1. 3.ΑΠΟΛΛΟΩΝ ω.. 14 3 3 3 ἹἹ 3 4 ΑΝΟΡΒΩΣΗ ..... 14 τ 3 3 36 Π.ΑΠΟΕΛ .ωνω. Τά 6 2 20-1ἳ 3 Β.ΕΘΜΙΚΟΣ ..ιιιοι. 14 5 3 ὤὦρ-ττ 38 14 8 3 π ᾖ30-οἳ ᾖ 18 5 ἃ 6 ὁ0ω ᾖἸ8 14 4 3 τ 11 -ο 15 14 4 2 8 31-40 ή 14 2 5 τ΄ ἍᾖἼδωΒ Ἰ4 ἃ 2 9 αμα τἩἹ 13.ΠΟΛ ... 14 Τ 1 ᾖἹ 14.ΑΠΟΠ ..ιιιωω. 14 Ἶ Ἶ 12 8-δῆ 4 ΚΑΛΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧ ΠΙΑ κ]. Αρ.2 | Εβδομάδα 59 Ιαν. --ᾱ- Φεβρ. 1998 πς επίπονες σωνομλες στι Νέα Ἰόμ αᾳ Βπαύφ Μτευκτάς Ὑαναγκάστκε να πνᾶ Ἠνωρίσει το δικαίωμα επιστροφής τιν μιοιισίας. Αιπὸ με πα πρωτη φαρα και εἶναι επἰτεοημα της πολιτικής Μπι των χειρισμών τοι. Πραέόρου Βα- αιλείοι. Πεβαια α Ντενκτάς µε ὀιάφορες προφιώσς ορφηίξι να µη Ἠνει σε βεστὸ αυτὸ το δικαϊμηια σολλά το ᾗὲ- πθνος ὅτι τα σσ ώρΏΕ. εν σημαντική ἅπλο ατα χέρια µας, πο απά την Ικα- γατητά µας να τα Χειρσθαήμε θα εξαμτηβεί η Εφαρµογή το, Και α πια κανύ να πεισθεί ππραπερα Το κ πριπκό εἶναι ο Πρήξδμιας Βασιλείου, στον ἵνα λπός µας απ δώσει ανανεωμένη ενταλή να συ νεχίσει το εὐιικὰ του έργα. πα τη ὑκαίμση Την προσ ιαν µας, ης τη Ἱκαίμηπι πι Ἀωπρου µπις, ΑπερίρῥἌστα και καυηγορηματικὰ Ὁ Πρθεδρος Βασιλείου διακήριιξε πως πε Ἀεκτηκε. οὗτε ἄξ- χεται. οὔτε και βᾳ δεχβεί τις ἰδέες Γκάλι σαν βάση λύσπς τοι κωπρικαή προβλήµήτος, Ἡ αυτά και δεν µπορεί να Εεωρήθει Ἱερματισμενῦ τον αγώνα, παρά μέχρις ὅτου επιτευχθεί λήστ, δίκαιη και βι- «μῃ. ποι βα διασφαλίζει τα δικαίωµα επιστροφής και περιολισίας ἁλων τον πια αιρτν Ο Ααὸς φμωρίει πως α Γιώργος Βασιλείου εἶναι α ἀνβρώπος πα τμα πο ΗΠώπΕσεις Το. Πο γαιώθει ὄεσμευμενος µε τις ὄνοκηρίξεις του, Το απώδειξε. κατὰ την πρώτη τον! Βητεία και Βᾳ Το απαβεεξει κὀι οπή δείπερτι, την ΟΠΟΙΑ Οριστικα και αμετάκλητα Βα το την ανπβέσει 5 κυρίαρχος λαός Ο Γμώργοας Βασιλείου Εναι ἆ ἠψέτης πι τιμά τς μποσκέσεις τοι. πρασιρίπων και το ἡικιήμα πε 11η απ] σεντ ΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ Βαιλειπής ται. Δημοκρατικού Συναγερμού” εξάρµτσε Πρόσφατα στην Ελλάδα µε σκοπό και στόχο να σιρκενταώσει στοιχεία που Ἡα ται Επι- τρέπουν να οκανδαλολογήσει προσωπικα κατὰ Του υπθγοῦ. Αμυνας κ. Ανδρέα Αλωνεύτη και Ἰε: ψικότεμα της Κιέριησης. Πρέπει να πούμε ὅτι ο βουλειπής ενεργούσε. µε πρασωηική πρωτοβουλία, αλλά ἠλπιε πως στην πε” αἰπτίωση ποι θα ερπκε ενοχοποιητικᾶ” στοιχεία βα ενέπλεκε στην προσπαθειὰ του, βοηβούσης μαι της πρηεκλεήκης περιόδου και το Δημοκρατικό Συναγερμό”. Η αποπταλή του κ. βουλευτή στέφβηκε απὀ πλήρη ... αποτυχία, αν και εἶχε Επαφές µε ἕη- µασινράφαικς, εµπάρους ὁπλων και ΕΝ ΕεργΕία αξιωματκούς, προσφέροντας μάλιστα και χρήματα, ενώ. η επίσηµη Ἀθήνα ἄεν Δέχθηκε να ἔχει καμιά επαφή μαζί του, Όλα τα αποκαλμπτικά στοιχεία μὲ σηκεκριµένά Ονόματα δημασιεύονται στι ΣΕΛ/ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ πω Μείωσῃ 2806 στις στήῃες Λόγω των γραφείων στοιχημάτων μυ ΙΚΓΩΠΣΤΑΜΝΤΕΝΑ η (η Ι λμθ᾽ ΣΕΛ. 18--1σ πὂὺὝινα τεα τη τη ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ δα --- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: αυωικκρρϱρϱῦσαµυας 440 --ᾱ- -- ΚΛΗΡΙΔΗΣ: 5470 νε ΣΚΑΝΛΑΛΟ α κατάφερε και πώλι ! Ἡ Μαντόννα, η διάσημη σταρ που τον τελευταίο καιρὀὸ εχει Βαλβεί να µας ... επιμορφώσει σε- Εουσλικά, κυκλοφόρησε τα νέα της διΒλίο µε τον πτλο πεκ” Με εξώφυλλα απὀ σπλουμµῖνια και πολλές φωτογρήφίες ακα- τἆλληλες για ανηλίκους, το Ξεκ, ἀπου κυκλοφόρησε, ἔχει ηΐνει ανάρ- παστὸ. Πδιός αλήθεια δεν θα ἠθελε να δει τη δεσποινίδα Τσικόνε γυμνή ΤΟΓΡΡΩΙΗ τῶ σε καλλιτεχνικές πόζες ἡ ανάμεσα στον Βανήλια Ἆϊς, τη Ναόμι Κάμπελ, την Τατιάνα Φον Φύρστενγμπερηγκ καὶ την Ιδαμπέλλα Ρασσελίνι ἡ να Βαυμάσει τις ... ακροθατικές ικανότητές της σε ερωτικά τρπωνα, τε” τράγωνα και γενικώς περίεργα σύνολα. Οι φωτογραφίες αυτές, που κο- σμούν το διδλία, διαλέχτηκαν απὀ εἰκοσι χιλιάδες πόζεο και φέρσιν την υπογραφή τὸ Στήδεν ΜέΙζελ, του μεγάλου φωτοαγράφου της Βογκ. Όμως εκτός απο το ἁποκαλαπτικές πόζες της Μαντόννα εντός και εκτός της κρεβατοκάμαρᾶς της σι Πνα- Ἠνώσπες του Ὁ ἃες ἐκουν την Ει- κπιία απ απολαυσουν και πο Π- γρορικές Ικανότητες της, Αμτὰ το βλ μιλὰ μα τα σεξ ψράψει στον πρόλογο η ξανθιά υτὶ- βα Το σεξ ἄεν εἰ αγάπη, ὧν εἶναι ἑρωτας. ϱ ἔρκυτας ὅεν εἶναι σεξ. Εἶναι ἄμα διαφαρετικαί κύυµαι ποι ὁμως ὅταν ἑφωθοῦν νο Ἂρν εναν ἄλλα καλίπερα, Σε αὐτὸ το βι- βία εκβετῳ τις φήντασιώσεις μοι τα αποκυήµατα της φαντασίας μαι κα ὅπως λος ο µόπιας και Εμ ἧταν απήνηα ελεύθερα τα μικιλά , τη λ Ε φ ὠνι κό αξ ξ ἱ μου ἵνπ ταξιδείεῃ, εἶναι σὔνουσο πῶς «Το α | δεν σκέφταµαι τα παοφριλακ τικ! εἶναι ματ εκπληκτικὀ. {Εκτός ἁμως από την εισαγωγή, Ἡ Μα ᾿ : ντόννα στο Βιβλίο της περυγµαφει µε Εἶναι 9 μοναδικός κὀδθε Ἀρπτομέπεια ὁὦλος πο ψ- τρόπος να θρεθεὶ ιτασιώσεις της και ὄΐνε συμβουλές | ἰς σπους αναγνώστες της. κοντά στον άνθρωπο που αγαπάς καινα τον Προκλητική Μαι». νιώσεις» φιλοσοφηµένη α | πο καλπερας τοὐπας να να σᾳ νηνεσεις κἀπολσν Εεἶωαι ντ Ἠίνεις απρόστος, Αιτὰ πα πρέπει να κά: Σ νεις αν σε ενώιαφεαει κάποιας εἰώαι ' αν να ασιολείσαη μὲ ὑυπδήποις εμτὸς σα | απά αὐτόν και τὸ αποτέλεσµα Εα εἰ- : ναι να τρελαβεί απά πόΒη ια σενα. Γ αυτά Αοιπόν μπι κάνετε ρώτα μαζί πριν το πβµπτα μαντεβ. Πρωκλητκή, αλλα πάνω απ᾿ λα ... . λοποαφηµέντ αναφέρεται σε κάθε ιδιαιρώτητα και σενραφζεται σε ανή- μες πὐζες Για τα σαδοαμαζαισά υποσπηρζει πώς πμέπει να αφήσεις κήποιον πο δεν σοι ἑχει κανει ποτε κακὰ να σε πονΕσει στο κας απ. εν νομίζω πας αυτό ἐχει µη ο κ ον άνθ : που να Χ θα ρα ς Μαζί µε το φω- ταγράφο Στήβεν ΜΕειΙζεἁ και τη μαλλιαρό σκι- λάκι της. µοι- ῥάζει χαμόγελα στους θσυ- µαστες της κα συμβουλεύει τους απανταχού σεξουσλικά κ- ταπιεσµένους. κάνει αποκλεισπκή μα μήνα µε τη σε, αλλά περισαότερα μὲ τη δύναμη την (οχι. Για να ὑημιπικμβεί αυτό το ββΜΟ χρειάστηκαν πάφή απὀ τρία ππόνια και πτ ια τ Μαντόννα εβαλε στον εαυτή της τµεις περιαμισμαήσ : ἄεν ὅσα ψ- νόταν καμια πραηματική επιωτική Πράξη και δεν α Ἱρησιμοποισυσαν σε παμιά περιπτωση ανήλικα ποδιά και Όμα, Πὰ- κ απ. ολα σεβαηµας στους αδή- ντους, Ὅλα τα μπύλυπα επ. τρέπώνται, επιμάαλλεται να θγηται και να ὕειχνοντα µε τον πια ρεπλιστικά τρόπο ματ το σεξ ὕεν εἶναι υτῃωτῆή. ταστημίέει ῃ ἠμάσημτ, παπ ἅπταμ. ΠΙΛ- Ἀσί πι Βειυρούν ἔιπασμεντι και πρύ- κΑπτκη. Άλλαι πάλι υποστηρίέσαν πως ὕτα πρόσωπα Ἰτπς αντικατοπτρίζεται ΕΜΜ (ὐς τοι 2 οι ρυυ υ Η Μαντόννα ἠρθε... επιτέλους στην Κύπρο. Εδὠ και λίγες µέρες 80 περίπου Βιβλία µε τον τίτλο ΘΕΚ᾽΄ της διάσηµης Ιταλίδας τραγουδίστριας συνοδευόμενα -το κάθε ἑνα - απὀ πἹκόμπακτ ντισκ” πωλούνται απὀ πρακτορείο διανομής Τύπου το οποίο και το εισήγαγε. Οἱ τυχεροί όμως είναι πελάτες του πρακτορείου οι οποίοι και το παρήγγειλαν. Όπως Εἶναι γνωστὸ ενα θιθλίο της Μαντόννα κατασχέθηκε στον αερολιμένα Λάρνακας απὀ το Τµήµα Μικροπαραθιάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης µέσα στα πλαίσια της εφαρµογής του νόµου για την απαγόρευση αισχρών θεαµάτων. Ἐχει γνωσθεί ότι το θιθλίο ΡΕΧ᾽ πωλείται στην τιµή των ΕΣ Κύπρου.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΠΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Όλα ρευστά στο φετεινό πρωτάθλημα... Αθλητισμός 27p
ΤΑ ΜΠΟΥΚΙΑ ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟ-ΠΟ Αθλητισμός 26p
ΟΙ ΑΛΛΟΙ ... ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 21p
ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΕΜΕΙΣ Κυπριακό#Πολιτισμός 18p
Το Κανάλι της Γυναίκας 16p
ΚΟΥΖΙΝΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ 15p
Ο,ΤΙ ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 14p
Σέρλοκ Χολμς... οι βουλευτές του ΔΗ.ΣΥ. 10p
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν. ΣΥΛΛΟΥΡΗ Αθλητισμός 10p
ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΙΣΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κυπριακό#Αθλητισμός 8p
ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κυπριακό 7p
Εσείς είστε οι κατακτητές της πόλης της Αμμοχώστου Κυπριακό 7p
ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ Κυπριακό 7p
Η Κύπρος μας και η μεταμφίεσή του Πολιτική 7p
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Πολιτική 6p
ΕΙΔΗΣΕογράφος Κυπριακό 5p
ΓΝΩΜΗ 5p
Πρόεδρος όλων των Κυπρίων Πολιτική 4p
ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ 2p
ΚΑΛΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ AMYNA Πολιτική#Δημόσιος Τομέας#Κυπριακό 1,4p