«θα. κάνα κας. ο, αμα παω διεβνής ακτινοβολία του Προέδρου της Δημοκρατίας και ποιηφίοω. Προέδρου Γιώργου Βασιλείου αντανυκλά . στο ἄμρος της πατηίδας µας και επενεργἁ με ανωπολώμστα Βετκό τρύπα ἅατς διεθνείς µας σχέσεις στη προώβηση της ίσης τοι! Εθνικού µας Βέματος και στη αξώλογη θέση πης Κύπραυ, στο ὄιεβνὲς α- κονομικώ και πολτιστικὀ στερέια, Αναγλιμη εικόνα πο επιβεβαιώνει τα πιω Πάνω συμβέτει π αποκλειστική σινέντειξη τοι! Προέδρου Βασιλείου προς το σιεργάτη του πε- ῥιοδικαύ. Έπδεκ Εογωπι Ἔντο Μτάλλ'Αρα πια! έχει ὀιεθνή ἁιάσταση . Τα δηµασίειµα του γε ΕοΓΗΠ] ἔχει ως εξής Ἔίναι ἕνας διεθνούς κύρους και ἐπιτυχηµένος μάνατζερ ὅχι µόνον σταν οικονομικό ἀλλά και στον πολιτικά τοµέα, Ενας ηγέτης πο τιμούν και σέβονται όλοι οι αρχηγοί κρατών. Κατά τη διὰρ- κα της προεδρίας του, τα Κιτμιακὰ ὅκς- Βναποιήβηκε και α ΩΗΕ καλείται τώρα να ἄνα- Νάβει το εικνες τοι. Η οικονομία πης Μεγαλονήσου αναπτύχθηκε Βεαματπκά ὃ,δ Φορές παραπάνω απὀ τὸν μέσον ὁραᾳ της Κά- νότητας, ὅτην Κύπρα ὅεν υπάρχει ανεργία, αλλά ἑλλεήπ εργατπκοῦ δυναµικοί, Το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας εἶναι ισοσκελισµένο και το δημόσια χρέος της σιηκραπηµένο σε χαμηλά επίπεδα. Η Νύπρος διεκᾶικεί µε παρησία την ἔνταξη τὶς στην ΕΟΚ και επιδιώκει µε Βάρρος την επίλωση του εβνκοὺ Βέµατος. Οι πολιτικοί τε! αντίπαλα ἄεν ἐχοιν παρὰ να τον Κκά- τηγορήσοι πα τς επιτιηίες ται. Αλλά α Γμῶρ- γος Βασιλείου εἶναι. απαφασσµένος να σι- νεικίσει μέχρι την πλήρη, δικαίωση! Στα εβνικὸ Βέμα πολλοί στην Κύπρο ὅδε- Ρώτώμται πως ο Κληρίδης επἰ πέντε χρόνια πτα- Βερός υποστηρικτής των θέσεων ται Βασιλείου γα τη λύση τοι Κωπριακού, ξαινικἀ μετὰ τον τε- λευταίο πήρα των ἄναπραηγματεύσεωών τὸν Οκτώ βρια 1915 στη Νέα Ὑόρκη, εστράφη εναντίον τομ, τον κατηγορεί Ἀθγα-πολί τώρα ἁτ εκ- µεταλλεεται την αγιυνία των προσιρύηων, πο- σχήµενος ἅπ σπταµα σα πηρίσαν στα απίτµι Ἐόικς, και ὅτι εἶναι ἑτοιμος να σι νβηκολό/ήσει µε την Ταιρκία. Ὁ Βασιλείου, πα κατά περίεργο τρᾶπα έχει µεὶ- ει χωρίς εφημερίδες, µαδιοσταβμος και Τῃ- Ἀεαράσεις να υποστηρίξουν ανοικτά τῃ σιάση τοι, Βέβαωα αντπδρᾶ ἄριμίπατα, και ισχυρίζεται ὁτι, αποδεχόμενος τη δέσμη ιδεών” του Μπο- τρος Γκόάλι ὡς απλό Εεκἰνηµα ῃα νέες δια πραγµατείκχεις, εν σηµαίνει ὁτπ πην σι: µερίζεται κιόλας, Κα απαντάει στον Κληρίδη, που τον κατηγορεί Ίπα ουσιαστπκή παραµέριση του Βέματος πὶς ἐνταξης της Κύπρο! στην ΕΟΝ, προς πιανοποηση της Αριστεράς, πως εἶναι πια ὄεδομένο ὁτ. Ἱπα να φβάσαΝ αἱ ὅν- Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. το Κυπριακό διεθνοποιήθηκε και ο ΟΗΕ καλείται τώρα να αναλάβει τις ευθύνες του. πραγµατεύσεις σε αἶσιο τέλος, σηµαῖνει ὁπ η ἔνταξη πρόπει να γϊνει δεκτή και απὀ την τουρ- κοκιπιριακή πλριρά, η οποκι ὅμως επιμένει ὅτι ὅξν Θα ἄεχβεί πατὲ να µπει η Ομόσπονδη Κή- προς στην ΕΕ, εκτός εν προηγουμένως ὅεν ἔχει Ἠΐνει µέλος και η Τουρκία, ἡ αλλοιώς δεν θᾳ υπάρχει καμιά λύση και ή Κύπρος Βα προχωρήσει προς την ἐνταξη χωρίς τη συγκατάβεση και της ἄλλης πλευράς, το Βερμό προεκλογικό κλίµα προστέθηκε αιφ- δίως και µία σκλήρινση της στάσης των Τοῦρ- κὠν και των Τουρκοκυπρίων, Ὁ Σουλεημάν τε. μιρέλ έφθασε στο σηµείο να απειλεί µε ὠμή στρατιωτική επέμβαση τη Μεψαλόνησα ανα- ψεροντας -- επἰ λέξη -- σπς πρόσφατες, απα- ῥάδεκτες, αδικαολόγητες και προκλητικές δη- λώσεις του -- ὖτ Ἔα μετανοιώσουν τη στιγμή που. γεννήθηκαν οἱ Ελληνες εὖν υπάρξοιν επι- πλοκές στα Κυπριακό” και... υπενθιμίζαντας ὁτ τα Αδανα απέχουν αεροπορικώς µόνο ἐΕι λεπτά από τη Λεικωσία”, υποστηρίζοντας έτσι ὁπτ ἵπην Νήπρο ὅξν µπορεί να γίνει κἀτπ που ὅεν Βέλει η Αγκυρα”. Απὸ την πλευρά της η ηγεσία του Ιευδοκράτους του Ντενκτάς, ηχώ των Τούρκων νονών της, επιµένει ὁτπ οἱ Του: κοκύπριαι ὅεν Βα ἄςχβούν ποτὲ να µείναν χωρίς την προστασία της Άγκυρας. Αυτή η απρὀύπτη ἐξαρση της τουρκικής αδιαλ- αξίας, που ο πρὐεδρος Βασιλείαυ χαρακτηµίζει μς αιτία µιας μελλοντικής σκληρής ανπ- παραβέσεως ὁλων σχεδόν των κρατών του Σωμ- Βαιλίο! Ασφαλείας Τοιι ΟΗΕ πα τήν προστασία του γοήτρου τους µε την Τουρκία, θα οδηγήσει την Κύπρο στην επανεκλαγή του διπαμικοῦ ση- µερανσῦ αρχηγού ταυ κράτος, ως τον πιο κά- τάἀλληλο γα να ἀντμετωπίσει τη νέα απειλή, Οπωσδήποτε ὁ Γμάργος Βασιλείου ἔδωσε νἐΏ ὄψη στη μάχη Ίπα τὸ εθνικό πρόβλημα, μπόρεσε. να το διεβνοποήσει κα έδωσε επτέλοις σπην Κύπρο µια υπολογίσµη Βέση στο διεθνή στβο, παρόλα που τα Ἀίνημα των Αδεπιείπων αι- σαστικά Φιαλύβηκε, παρᾶλο πο άλλα προ- Βλήματα των γύρω. περιοχών, Παλαισπνιακό, ἱρακινά, Βολκανκά, όλα και αφήνουν σε δεύτερη μαίρα το Μιπριακό. Τον παπηγόρησαν γα ἐνη-ᾷύο σκάνδαλα, ποιι Έναι κύμα υπό συζήτηση, προερχόμενα απὀ μέλη νο ιβερνήσεώς τὸν. Πμασπαθβούν να ον παῃ σαυν περισσότερα ὡς ἐμπορικό µά- νατζερ παρά ως πολιτικά ηγέτη, Η ολήθεια νὰ ὐτι οἱ Ελληνοκύπριοι τώρα Εμημερούν και το γύη: τρα τους αυξάνεται σνεχώς. Όμως, μα τελική ήττα τοιι Βασιλείου στο Σει- τερρ Ίυρο των εκλογών, την ηµέρα τοι Ἁγίου Βαλεντίνου, παρόλη την ἀνοδο των μετοχών ται ισχυρότερου ανππάλου του, ΠΧεἰ ακάµα στην Κύπρα σαν κάτι το αδύνατα, ὑρν Πρόεδρε, πρ πέντε Ἀρόνια είχατε δεχθεί δηµοσιογρόφους από την Αθήνα, μεταξύ των οποίων ἡµουν και εγών, αν Βυµόστε, στὸ επιδληπικό γραφείο της εταιρείας σας που θλέπει προς τα κατεχόμενα. Τόγε, όπως µας εἶχατε δηλώσει, πιστεύατε ὁτι μπυ- Ρούσσπε να φέρετε εις πέρας τα εθνικό Βέμα. ΤΙ ήταν αυτό ποὺ δεν επέτρεψε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, να ὑλοπαιήσετε το ὀρομό σας και γιατί πι- στεύεπε ὁπι αν ξαναεκλεγείτε ῆα το κηωτοφέρετε αυτή τη φορά στο τι ἦταν Εεµάθαρὀ, ἆλοα τα Ὑνωρίζοιν, ηταν η τουρκική αδιαλλαξία και ῃ ἔλειη πο- Μτικής βούλησης εκ µέροις της Άγκυρας να προωθήσει τη λύση τα Κυπριακού. Εκείνο τα οποία ὅμως επετεύχξη ἕως τώρα, δὲν εἶναι μικρό πράγμα, ΕΥΙΝΕ µια πολύ σηµαντική δουλειά, πε- Ἠηχαµε, ὅπως ξέρετε, τη διεθνοποίηση του Κι- πριακου, την ἄμεσο ἀνάξειξη του Συµβουλίου Ααφολείας, των μεγάλων διπάμεων και κάβε ἡκ]- ῴισμα που ἑβγπινε ἠταν και πιο ισχυμά, Τα δε τε- λευπαία, ἐκδηλα φέρει την Τοιρκία πλέαν αντ- µέτωπη µε αυπά τα [ὅκι τα Ηνωμένα Εβνη και δημιουργεί µια κατάσταση µε την οποία η Τουρκία πβεται μπροστά σε ἑνα δίληµµα, ἡ να υμοβετήσει το τελευταίο μήφισμα, το 788 και να ανοίξει ἐτσι Ὁ δρύµος για τη λύση το κιπιριακού, ἡ να ἐλβει αρ αντιπαράθεση µε όλα τα Εὔνη πλέον και ὄχι µόνο µε εμᾶς. Άρα έχουμε δημιουργήσει νέες σιΝ΄ Βήκες ποι µας επιτρέπουν να εἰµαστε ᾱ- σιάδοξοι, Σ΄ Τώρα, μ’ συτά που σκούγονται, θα ήθελα να ξέρω αν αποδέχεσΒε, και µέχρι ποίου ση- µείου, τη δέσμη ιδεών”του κ. Γκάλι, 8α τις ὅε- Χθείε σαν Βάση Υνι λύση ἡ µόνο γιά επι- ΝάληΨΗ των δισπραγµατεύσεων - Νοιάξτε, γίνεται µα σηµαντκή προ σπάβεια να δηµουργηθε σύγχυση και Πα: ερμηνεία της όλης υπόθεσης, Ποτέ δεν ετἐβη θέµα να τις δεχθούμε σαν βάση για λύση. Ποτέ. Και η αλήθεια εἶναι ὁτ οὖτε µας τα ζήτησαν. Απλαύστατα έπρεπε να επιλέξουμε να δε- χόµαστε να διαπραγματευτούµε και ὅνα- πραγµατειπήκαμε όλα το καλοκαίρι στη Μέα Υόρκη, Ηταν εκεί και οἱ ἕξι αρχηγοί των Ελ- ληνακυπριακών κομμάτων. Τί ἀλλαξε απὀ τότε Όλο αυτό εἶναι ένας Τεχνητὸς θόρυβος, που δεν εξυπηρετεί σε Ἠποτε και απλώς μπερδεί]ει του κόσµο. Είναι σίγουρα προεκλογικὀ για να δη: μισιργήσει ση κινση. Εφόσον η ἄλλη πλευρά δηλώνει συνεχώς ὁπι δεν σποδέχεται το ψήφισμα 788, µέχρι τώρα τομλάχιστον, και εν πάσει περιπτώσει ὃτι δεν θᾳ σποδεχθεί ποτέ καµίσ συμφωνία που δεν ϐᾳ προθλέπει την αναγνώριση της κυριαρχίας στο ψευδοκρότος, Π πύχη µπορεί να έχει η συ- νέχιση των συνομιλιών Ἔϊναι αυτὸ που σας εἶπα ἠδη, αν η Τουρκία επιμένει τότε δεν θα εἶναι αντιμέτωπη μαζί μοι! ἡ µε τον κ. Μητσοτάκη, αλλά θα εἶναι αντιμέτωπη με τα Ηνωμένα Εβνη. Δηλοδή δεν Βαυπόρξουν ἀλλες συνομιαίες -δ αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρξοι αλλες σιομιλίες, ΕΙ βγει ένα νέα ψήβισμα το οποίο Βα επιβάλλει καρώσεις στην Τουρκία και αν εν συνεχεία αυτή δεν συμμορφωθεί, τότε θα υπάρξει και νέο ψήφισμα και θα συνεήσαμε ετσι, ὠώστε, κάποια στιγµή, η Τουρκία Βα κα- ταλάβει ὅτι δεν µπορεί µία χώρα να Βέτει τον ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ πα Η εφηκριΙα -- ΟδΙΚ πληθυσμού ώστε να εξακρβωθεί πόσοι εἶναι οἱ ἐπακοι, και αυ δεχθεἰ και τῃ δυνατότητα επι- στροφής των προσφύγων σ' όλες το περιοχές ποιι προβλέπει α Κάρτης, και αν δεχθεί επίσης και τη δέσμη ιδεών’ ως βάση για διαπραγμάτεικπῃ, τότε σηµαίνει η Τουρκία έχει πραγματικά πάρει την απὀφαση να λυθε τα Κυπρικικά. .Ἐνα σηµείο στο οποίο επιμένει ὁ κ. Κληρίδης είναι η εξαλοκλήρυυ ἀρνηση των τουρ κοκυπρίων να γίνει Π Κύπρος πλήρες µέλος της ΕΟΚ, αν προηγουμένως δεν γίνει δεκτή η Τουρ- ἵ ἡ κα τν - Τα επιχείρημα του κ. Κληρίδη εἶναι σπι- ' μυῃνα πάνω σε λανθασμένη βάση και σπἰσης στηρίζεται πάνω πε µια καθαρή διαστρέβλωση της πραηματκάτητας, ὁιότι δηλώνει ὅτι δήθεν είμαι εγώ που εδἐχβηκα τη διεξαγωγή ΕΕ χωριστών δημοηφισμάτών Ἠια ΤΝ ένταξη στην ΕΟΚ. Δεν εἶναι αλήθεια, δεν εδέχβηκα κάτ τὲ- τοια. Αὐτὸ εἶναι που επιθυμεί ο Ντενκτάς, εμείς δεν το δεχθήκαµε, Εμείς επιµένουµε ὑπ το θέµα της εντάξεως της Κύπρου στην Ευρώπη ΠΡΕΠΕΙ να αποτελέσει µέρος του ἆλοι πακέτου σιµ- φωνίας, Όλο Το πακέτο δηλαδή πρέπει σινολικά ψα εἶναι το αντικείµενο του ὁπημοψηφίσματας, ,ππΏ τα Ηνωμένα Έθνη. .. 80 π δώσετε µίαν απάντηση στου ος. κ. - υ. πρόσφατα εἶπε ὁτι εἶσθε πολύ . Ένα ενιαίο δημοψήφισμα δηλαδή ἡ δύο Χω- πλό ετινγκ, αλλά ὁπ ξεχνάτε πως σ’ : ή τωση εἶναι η Τουρκία που θο μέν χωριστὸ δηµομήφισμα ἵνα την κάθε πλει- Γη, ρά, αλλά µε αντικείµενο ὅλα το πακέτα και ὄχι «τοι πας καλό θα κάνει να ὄαβάσει τς χωριστά. τα θέµα της Ειρώπης. ταιρκμ δα δες ο κ. Ντενκτάς, ἵνα να ὄει ὃπ αρβᾖδὰ δὴ η Τουρκία εἶναι ο αγοραστής, ρα τότε έχουν τη δυνατότητα οἱ Τουρ- αθώς ΙΔ το λόγο πιστεύω ὁτι τελικὰ ῃ κοκύπριαι να απορρίψουν Την ένταξη τουρκα ἄπαμΕ. νο ἀγαράσει ὁπι εἶναι προς το στην ΕΟΚ. αιθέρα 8 καὶ των ἴδων των Τουῥ- -- Οχι μεμονωμένα το θέμα της ἔνταξης στην κοκυπρα συνέχιση της σημερινής κα Εοκ. Οι Τουρκοκύπριοι έχουν το δικαίωµα να τάστασς Καὶ ο ἴδιος ο τούρκος υπουργός απορρίμουν µόνο όλο το πακέτο μαζι. Βέβαια σ Εξωτεραήδᾶ Τσετίν εἶπε, εἶναι κάτι που δεν αιπή την περίπτωση δεν θα ἔχοιΜΕ λύση κ . εἔμπηρ δα” Πλευρά τώρα. πριακού. Δηλαδή δεν µπαρεί να λάπ ο κκ . ρίδης ὁπ θα πουν ὄχι οι Τούρκοι και έται ὅεν .Λρο ΜΒ επιµένετε στη δήλωσή σας ὁτ ἔχουμε λύση. ήα καὶ αν ακόμα δεν έχουμε σε εἶναι μα νίκη το ψήφισμα 788 γι την τότε συνεχίζει η άλλη διαδικασία, που ἔχω Ε ελληνοΚή πλευρό, σης προωθήσει εγώ, η διαδικασία της απόηος Το ὑ αναμφιαβήτητο, και όποιος αντ σπιν Ευρώπη βάσει και τῆς αποφάσεως της ἐν κεμενμάθλυτῆς το δει θα το διαπισώσει ραβώνας, Δηλαδή εμείς προσπαθούμε ο. αιπῦ, αἰΜ[ τν αυτού, εγώ σας λέω ὁπι αν δεν σουµε το κυπριακό Κά σιχρόνως κ προ Έμαστε β] στπγµη σε προεκλογική περίοδο ωβήσουμε κα την ἐνταξ]. ν λυθεί το πρανν βα τον εη ΜΟΙ χαρετῖσει σαν θρίαμβο. πριν να έχει μμ Π ος λα ε ΤΕΛΜΝΗΙΕ δέχεσθε τη µείωση των στρα εξασφαλίσει ότι η Τουρκία Βα πει ναι στην ἑνταξὴ πωπκώνἩμψεων έναν της επιστροφής τών µας, καθώς και η Τουρκοκυπριακή κοινότητα, Υο Βαρωσί. να µη δικαιούται αργότερα να δημιουργήσει πι -να μη σομε έτα το θέμα, Εμείς απαι βλήματα ἡ να θέσει βέτα, κάτ που µπορεί να τούµε ΚΜΕ να αι τι αποχώρησή ο κάνει σύμφωνα µε τη Συμφωνία της Ζυρίχης. «τουρκαθ αι ὑκών δυνάμεων µέσα στα : Ὃν τς ἡλοὺς να την πλήρη αποχώρησή Πέρα απὀ την τουρκική πλευρό, .. ο τους, ΤΙ 05 Επιστροφή της Αμμοχώστου µροιδιαφορέςτου κ. Κληρίδη στο θέµα της ο στον ΟΝΕ ρύτο βήμα... «Οι διαφορές του εἶναι που βλέπει ὁπ ἔχω Επ’ τελέσει ἕνα τεράστιο έργο, βλέπει ὁτι εγώ Πρᾶγ » Δηλαββυρίς την παράλληλη επιστροφή απ έχω ανοῖει Τὸ δρόµο προς Την Εης των προ’. επειδή ἔβει ὅτι αυτό δεν του συμφέρει, προ «Κοιτα! Βἷξ ἐπιτραπεί, εἶπε δεν επιπραπεί, σπαβεί να παρουσιάσει το ἀσπρο- μαυρο. τὰ ἐπ Ε μαικό χαρακτήµα, Χρειάζεται να ) πολ λειά α να μπορέσοιΝ να κἄ- «Αρα κατά τη γνώµη σας χωρίς Τη λήσῃ τν ποικηβύ ρωσα, Απλοιιστατα σπὀ τή στ- Κυπριακού δεν λύνεται και τα θέµα της πο Ί- πστς στον ΟΗΕ ανοίγει ο δρῦ- Εεωςστην ΕΟΝ μος γά “ πουρηηβούν οι συνθήκες που θα. -- Σγαυρα, δεν µπορεί να λε. πιτρέικε 8’ ἐπιστραφή των κατοίκων. ο επιτρέίβ Ἡ. Φὴ «Και σχετικό µε Το εθνικό θέµσ υπάρχει είπατε . Λο ναι µια προύπόθεση να πῃ- σοβαρή πιθανύτηα τό Συμδούληι μα τι ραδοθοἩ)ν ΟΗΕ για να επιστρέφουν εν συ- προχωρήσει σε πιο σκληρές αποφύσεις. νεχείσα : κοι στεύετε ὁτι πραγματικά υ ΟΗΕ και προπα -υσιὴ στραφούν στον ΟΗΕ Ὑια να κα οι µεγάλες δυνάμεις, που έχουν τον τ νο τοκήσει ο Γκ. Μπούτρος Γκόλι ΟΥ: βέβαια, λόγο δέδαια, εἶναι ὅιατ-εθιμένες να σποῇ αλλά νά 'Ἡ “στρέφουν οἱ πρόσφυγες. Αλλά ρύνουν τη στάση τους έναντι της Τουρκίας - επἰτηδες ἑἩΤρέφοντα, στον ΟΗΕ σαν µέτρα ΄-ὸ ᾖεν ἐχοΝ ἄλλη επιλογή, η σα καλής ΑΠ: (αἱ ταυτόχρονα για να εισάγουν ρίπτωση αὐτὴ εἶναι το κύρος του μμ ὃν την αρχὶ Ἡ Π διασφάλιση της ελεύβερης ὅία- Α που τίθεται υπὸ αμϕισβήτηση νο Κίνησης. Λἠ ἵὉ πετύχουμε όλα αιπά κα αν η το Κυπριακό, ΔΕΝ µπορεί το Συμβούλιο τουρκική ἳ'Τ:ρά δεχθεὶ να γίνει απογραφἡ του λείας να ανεχθεῖ να βγαΐνει η απὀφασή του Κα γα αγνοείται απὀ µια χώρα, διότι δημιουργεἰ κακό προηγούμενο. . Από την νέα Αμερικόνικη ηγεσία τί πε- μίμένετε, -Πολλά, πάρα πολλά. .Θα υπόρξει κάποια διαφοροποίηση απὀ την κωδέρνηση Μπους, σος -Πιστείκυ ότι θᾳ υπάρξει µε τη θετική ἐννοια. Δηλαδή ο πρὀεδρας Μπους έδειξε βέβαια πολύ ενδιαφέρον πα την Κύπμα, προσπάθησε νὰ Βαπ βήπει, Αλλά ο πρόεδρος ΚλΜντου, ὅπως αι γεται, ἑχει προχωρήσει παραπέτα, ἔχει ἠδη µι- λήσει ἵνα κατοχικά στρατεύματα, κάτ που Ὁ πρόεδρος Μπους δεν τα εἶχε κάνει. και έτσι π στείκυ ἅπ θα έχουμε µία βελτίωση, αποτέλεσµα της σκληρής δουλειάς που κάναμε μέσα στο Δῃ- μοκρατικό κόμμα και των σκέσειυν που εὔω προ σωπικά ἐχω Δημιοικγήσει µε ὄλους τους ΠγΕτες. . Μπορείτε µε Λίγες Αέξεις γα µας κάντε τον απολογισμό των πέντε χρόνων που πέρασαν. 0 κ. Κληρίδης λέει ὐτικᾶθε παιδίστην Κύπρο γεν: γιέται µε 5 χιλιάδες χρέος, ενώ στην Κυπριακή Βαιλή άκουσα ότι ο Ελληνοκύπριας συγκριτικά εἶναι σαν ταν Γερμανό ή σαν τον Ιάπωνα όσον αφορά τα ετήσιο εισόδημα. οχι δεν εἵμαστε σαν τον Γερμανό και τον Ι4’ πωνα, είμαστε. πιο κάτω, αλλά το γεγονός είναι ὅτι µας {ΠΛΕΟΝ Ὑια την πρόοδο που Εχουμε κάνει αωτὰ Τα χρόνια. Η Νύπρας ὄχει πετυχει ενα ῥιεμιό ανάπτυξης Β1α, που εἶναι 35 Ψομές πάνω απ' αιπὀν της Ευρώπης. Δεν ἔχουμε ἄνερΥΝ, αλλά αντιθέτως ἐχαικιε ἐλλΕΙΗπΙ ερήατκοῦ δι]- ναμικοῦ. Έχουμε ισοσκελσµένο ισοζύγιο Πιλη- ριωµών, το δημοσιονομικό ἑλλείμμα τα ἐχουμε μίξει απὀ 4,δήο την προηγούμενη πενταετία σε 3.Ί γα αυτή την πενταξτα, τὸ δημῦαι χρέος τις Κύπρου εἶναι 4875 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, που σηµαίνει ὅτι η Κύπρος Εἶναι τὲ. ταρτη, οικονομικώς καλύτερη Χώρα της Ευ: ρώπης κα της Κοινότητας απ’ αυτή την ἀποίμῃ. Η Κύπρος ἡδη, ὅσον αφορά τα κριτήρια Μάαστρατ. Εἶναι η 5η χώρα στην Εὐρώπη, Αυπα εἶναι στοι- χεία που μιλούν από μόνα τους, Υπάρχει πάντα τὸ χρέος του κάθε παιδιού ἡ ό. ) -«Ὑπάρχει και αε πέντε χρόνια Βα εἶναι ακόμᾶ πια μεγάλα, αλλά και η Περιοικήα το κάθε παι- Διού εἶναι ακόμα μεγαλίπερη κάι αυτό εἶναι πο ἔχει σημασία. ἰσθε πραγματικά σνεξόρτητος εσείς, λέει όμως ὁΠ το διο εἶναι και ο κ. Κληρίδης τώρα, τελικά ποιός είναι 0 σνεξάρτητος μεταξύ πων υποφηφίων, Νομίζω ὁπ η καλύτερη απόδειξη εἶναι ὁπ αφού πέτιχα σαν ανεξάρτητος υποιµήφιος τώρα οκ. Κληρίδης θέλει να µε μιμηθεί. Τώρα τι προ εὔρος όλων των Κυπρίων θέλει να εἶναι α κ. Κλη- ρίδης Μέχρι χθες ακόµα οι διαφημίσεις του κΟµ: ματός του έλεγαν ὁπ Βέλει κομµατκή διακυβέρνηση. Τώρα αρχίζει να λέει ὅτι θέλτι Κυ: βέρνηση ευρείας συμμετοχής. Είναι ἐκδηλο ὅπ η επιτυχία της διακυβέρνησης του τοπα Πτα τόσο µεγάλη, που το μόνο που µπΟρεὰ νΗ κάνει α κ. Κληρίδης εἶναι να µας αντιγράψει, αλλά, ὑπιως Εέρετε, τα αντύῄραφα όσα πιστά και αν εἶναι τε- λικά ὅεν εἶναι τόσα καλά ὅσο τα αρχικά ἐργα τ- ο προτεραιότητες σας, πέρα απὀ το εθνικά, ποιές θα εἶναι -Η σνέχιση της πολιτικής µου σπῃν οικονομία, στην ενήσχυση της δηµοκρατας, στην ανόπτυξη πης Κύπρου σε υπεράκτιο κέντρο κάι ὁ ρόλος µας µέσα στην Ευρώπη. Φυσκὰ µέσα στο εβνικἁ εἶναι σαφώς και η ἐνταξη στην Ὃ σι Ἡ δύκι [ ἡ σαν ἕνα εΜαία συνομς. σα ο υρο ΕΝΤΟ ΝΤΑΛΛ’ΑΡΑ 18 ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 19898 0 ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ Ένας ύπουβος πονοκἐφαθος { περισσύτερα απά εμάς έχουμε κήποι κάπου ᾖἐἔναν Ἱ'πὲ- ρίεργα πονοκέφαλο, όμως, φανταστείτε, κάν, για τουλάχιστον δύο ᾠφη- ρὲς το µήνα, εἶχατε για αρκετὲς ηµέρες ναυτία, εμετούς και Τὸ- σο δυνατό πονοκέφαλο που σχεδόν δεν µπορείτε να δείτε. Αυτή εἶναι η ηµικρανία που -εἰτε είναι σοβαρή ἡ µέτρα - Τα- Λαιπωρεί σχεδόν εναν στους τέσσερις. Πώς θα ξεχωρίσετε την ημ- κρανία απὀ ταν απλό πονομέφαλο Η πµικρανία έχει συγκεκρένα χα ῥάκτηριστκά, πο βοηβαν ταις Ματροῦς να τῃ Εεχυρίίζαιν απὀ τους υπόλοιπους πονοκεφάλοικ», 5. Η ημµικραία εμφαήζεται κατᾶ διαστήµατα «και µεταξή των κρί- σεών μεσολαβούν Βιαστήµατα χωρίς κανένα σύμπτωμα, Ἐάν, λαι- πὀν, ἔχει αρόήους απ Βημεριναύς πανοκεφάλόις, δεν Εἶναι ημικρανία. υ Μια κρίση ” ηµικρανίας µπορεί να διαρκέσει απὀ λίγες ὥρες µέχρι Ἀϊγες µέρες, 5. Η ηµικρανία ὅενν συνοδεύεται πάντα απὀ ενοχλήσεις στην ὅμα- ση, αλλα σιεδόν πάντα υπάρχει ναιπία κά εµετάς, .΄ Η Πµικραήία εντοπίζεται σι- νήθως στο ἕνα µέρος του κε- φαλοῦ, Μέες κατηγορίες πο- Νόμεφάλοις, σι- μπεριλαμβανόµενης και της ημι: κρανίας, πορουπιάστηκαν πέρσι σ' ἕνα ἄιεβνές συνέδριο, ὅπου οἱ 51: δικοί απ᾿ ἆλασ ταν κὀύμα ᾖσ- παντήθηκαν και αντάλλαξαν γνώ- σεις απὀ τελευταίες ἑέρευνες. κατέληξαν σε 3 διαφορετικούς πίπα πονομεφάλαι - σι- μπεριλαμβανομένης κα της Ἡμι- κραῄας, Αιπὸ σηµαίνει ὅτι η Βε: ραπείι εἶναι φτιαγμένη ὡστε να καλύπτει τς ακριβείς ανάγκες του καβενός ασθενούς, Ὑπάρχουν βα- σικά δύςο πίπαι: ΜΕ ΑΥΡΑ [κλασική ἡμικρανία]. Αιπόὸς ο τύπος, εἶναι ο Ἀπώτερο κανόσ. Αύρα. σηµαίνει πµα- ειδοποίηση τι θα παραιπαστεί κρίση ημικρανίας και αυτή η. πε- ρίοδος µπορεί να ὄμαρκέσει, σι- νἠθς, απὀ 15 λεπτά µέχρι µία ώρα πριν την αρχή του πόνο. Τα ση- μάδια”. ποικίλλουν και πε για ΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΙΑΡΚΕΣΕΙ ϱΡΗΕΣ. ΜΕΧΡΙ ΛΙΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ῥηλαμβάνουν. . Φλας φωτός. 5 Εολή ὁμασπη. 5 Πρόσμαιρη µερική απώλεια ὄρα- σης. 5 Αδιναμία απὀά τη μηι πλελιρά του σώματος ἡ μούδιασια. . ἠμσκολίες ομιλίας. ΚΩΠΡΙΣ ΑΥΡΑ [κανή ἡημι- κρανία]. Εἶναι ο πιο σιµήβπις τύτιας και δεν συνοδεύεται απὀ ενῦ- κλήσεις, στην ἁρασῃ. Ὁ πόνος αρ- χίζει ξαφνικά, συχνά σαν ένα οξύ κάψιμα”. ἡ σαν πίεπηη ατα ἑνα απὀ τα μάτια, πο! αργότερα ακα- λαθούνται απὀ τον πονοκέφσλα. Ναυπίες Και µε τους δύο ππποιςς, ο πόνος πάλλεται, συνήθως στη µια πλεικιά το! κεφαλι] και γίνεται ππο ἐντο- νας ταν περπατάτε ἡ επιδίδεστε σε. απαιαδήποτε ἄλλη φυσική ἄρα- στηρµιότητα, ὙΣιυναδεήεται απὸ ναυτία ἡ εµετό και δυσφορία πα το φώς και τα βόριβα. Σχεδόν Ἰὔπα περιοπώτερες π- μαίκες απ' ὅτι ἄντρς, Επη- μεάζονται απὀ ημικρανία. Η πλιία που η ημικρανία αρχίζει ποικίλλει. Σμχνά εμφανίζεται στα τέλος της εφηβείας, στο τέλος της δεύπερης ἡ της τρίης ὅε- κἀετίας της Πλιίας. Μπορεί, όμως, να εμφανιστεί κά σε Πιι- δική ηλικία. Σχεδόν το Τρ, ἀσων ππα- φέρν απὀ Πμικρανία ἐχοιν -ι- ΤΙ ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ | ῃ η κογενειακὀ ιστορικά της πάβησης, μπάρχει δηλαδή κληρονομικότητα. Πεμαιτέρω πρόοδος στην ἐρει]- να της ηµικρανίας ἦταν και ο ὅνα- χωρσός πο σι προ Εμμηνοαρριμπακή ηµικρανία, ἦταν ὀπλαδή η ηµικράνία αρχίζει πριν ἡ ακριβώς µε την αρχή της εµµήνου ρύσεως. Αιπή ἡ πµκρανία εξα- φαήζεται στη διάρκεια της Εὔκυ- µοσύνης. Όι πονοκέφαλο πο σχετίζονται µε την ἐμμηνο ρύση, αλλά εμιραπίζανται πα μεγαλίπερς χρονικό ὑιάστημα - πριν, στῃι διάµ- κεια κα µετά την περίοδο -ὅεν ἐχουν σχέση µε την ηµικρανία της Εμμήνα! ρύσεως. Μέχµι πρῃάαφατα, πίστευαν ἅπ η ημικρανία εἶχε αιτία την αλλαγή ΄ ναπνγέετε σωστά, Παρά τὸ πημκκότ Π σωστῇ σναππνσή έπρεπε γα είναι ενστικτὠδής, µια κά πρόκειται για το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμα, ὡστόαα, ελάχιστοι ἀνθρώπο κα ταφέρνουν κάτ τέτοια. Αυτό συμβαίνει, σύμφωνα µε τον Άγγλο φυ ᾳ Άρθουρ Τζή- κοφ γιατον εξής λόγο: επειδή έχουν αναβέσει στην αναπνοή τους να καταπιέζει το συ- γπίσθηµα. Ὁ Τζάνοφ χρµη- σιμοποιεί την τεχνική τῆς ὅπ- ΒΜς ππαπνσής, στη διάρΚΕΝΙ της θεραπείας που εφαρμόζει, τς πρωτογενούς «-ε- ῥαπείας”, για να φέρει τὸν ασθενή πια κοντά στα σι- ναισθήματά του. Πολλοί ἅπό τους ασθενείς αγέφεραν τῇ ὄνιφορμά στην αναπνοή τὸνό µετά σπὀ τη θεραπεία. ης αφού ἄρχισαν ν᾿ αναπνέουν Βαθιά κατάλαᾶσν πόσο ρηχή ήταν πρ η οναπνσή τους. Τώρα, λέγε ὁτι αισθάνονται τῶν αέρα να πηγαίνει µέχρι κἄ- τω, όταν αναπνέουν. 5 Μι ἐρευνα που εἶχε γίνει περίπου πριν απὀ έγα Τέταρτο του ἀνώνα, εἰχε δείξει ὅτι µπο- Ρε/ναυπάρχεικάποισ σύνδεση Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΨΥλΙΚΗΣ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ενάμεσα στην ἀναπνσή και η Ἂ ζμαφαρία. Μια υμάδα ατόμων, που εἶκαν πάρει οδηγίες να κάνουν ευχάριστες σκέψεις, πήραν μετὰ, ξαφνικά, την εντολή να σπκεφτούν ὅν- σάρεστα πρόγµστα. Αμέσμς, παρουσιάστηκε μια Ὃ η ν πναπνοη τους, ο ολείστεμε στεναγμύ. - . Πιο πρόσφατα, µια έρευνα κια το πρώδληµα της πσε- ῥοφαγίας αποκάλυψε ὅτι οἱ ελαττωµατικές ἈΑεπουργίες | της σναπνσής εἶνσι στεγἁ συν- δει νες µε τὸ άγχος. Επι- πλέον, στη διάρκεια των τεστ γπατην περοφαγία ο ερευγητής πίεζε το κάτω µέρος του στή- 8ους του ατόμου, κα να διε- μκολύνειτη δαθύτερη εκπνοή. Σ᾽ λες σχεδόν τις Πὲ- ρπτώσεις, αυτό εἴχε σαν νική σμα µικ συνσισθηµστικ εκτόνωση µε δάκρυα. 5 Μετά απ᾿ αυτᾶ δεν έχετε πα- ρά να προσέξετε Ιδιαίτερα τον τρόπο που αναπνέετε, Η ρηχή, γρήγορη αναπνοή, 8ᾳ σας επι- σει το στρες και την ἕνταση. Αντίθετα η 8ᾳθιά, αρ- γή αναπνοή, ϐ᾽ αποτελέσει ένα τεκμήριο για τῃ ψυχική σας υγεία. », στο µέγεβας των αιμοφόρων αη- ψεων το εκεφάλοι σι Ἱκεκριμένα, ὅτι ῃ αὐρα” πῃα- καλείται απὀ το “ατένεμα” των σισιμόριύν αγγείων και ὅτι α πο ποκέφαλος προκαλείται απὀ Τη διαστολη τοις. τώρα, αἱ ειδικοί πιστεύσιων ὧτι τὸ πρόβλημα Εεκπᾶ απὀ ταν εΥκέ- φαλα και ὅτι οἱ αλλαγές στο κι- κλοφορικά εἶναι δευτερεύήσυσες, Η ηµικραήᾳ σιαβέεται µε µια Χη: µική οωσία του εγκεφάλσι πο! μὲ γεται σερωτονίνη, η οποία µε- Ἰαμέρει μηνύματα από το ενα κωπτατο στο ἆλλα, Ωι πάσκαντες ἀπό ἡμικρανίά εἶναι Πιὰ Εκησβήτόι στα επίπεόα αιπής της οισίας. ἅτπη διάρκεια της Ππμικρανίας τα επἰπεᾶα της οικίας πέφτοιν, πᾳὈ- καλώντας ᾖΒΔιπστοη τιν πι μοφόρών αγγείων στον εγκάφαλη, Η διαστολή αιπὴ προκαλεἰ προ- σωρινά περιοπαμὰ ται ὕὤπ- στήµατος του εὐκεφάλύι!, µε ἄπο- τέλεσµα ν΄ αυξάνεται η πίεση κα να κάνει πιο ἑντονὸ τον πόνό, Εκτός απὀ τα παωσίπονα, ὁπως η ασπιρίνη, ποι αντιμετωπίζοιη τους οξύς πόνους, υπάρχουν κα ἄλλα εξειδικειµένα φάρμακα. Πώς πρέπει ν αντιμετωπίζετε µια κρίση ημικρανίας: 5 Ίνα εἰστε πάντα σγουροι ὅτι ἔχε- τε αρκετὰ αποθέματα των φαῃ- µήκωών πα πρημπμαπαιείτε. Πάρτε τα, αµέσως, μόλις νιώσετε την αρχή της ηµικρανίας, ὁπως σας εἶπε α γιατράς. Ξεκούραση 5 Εκτός εάν η ημικρανία εἶναι ελα- Φημά, στο υπόλῶπες περιπτώσεις πηγαίνετε κατειβείαν στο κρεβ- βάτι, σ᾿ ἑνα ήσυχα, σκοτεινό ὅκυ- µάτο πα να ξεκουραστείτε ἡ να κοιμπβεῖτε. 5 Η ἔέσπι ἡ το κρύο µπορεί να μειώσοιν τον πόνα, Δοκιμάστε πα- ψοκύστη ή θερμοφόμα. Ένα ζεστό μπάνιο µπορεί επίσης σιιχνά να βαηβήσει, Α 2 -- ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΙ ΣΟΒΑΡΟ ΟΙ ΠΟΝΟΙΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ Ακήνες τώρα οἱ γυναίκες ακούνε ὅτ ῃ εγκυμοσύνη ἄεν πονήει κα ἀπ. αν κάπ τέτοια συμβεί, τότε πρόκειται γ καπ αφύσκυ. Αλλά, ὑπως καὶ πολλά ἄλλα αξιώματα ἄξ ὁ, Τ αφορά την υγεία του ανθρώποι και ή συμπεριφορά του σώματας, έτσι και αυτό ἔχει στς μέρες μας χρωοκοπήσει. Σήµερα, αναγνωρίζεται πια ὁτ οἱ ἕγκυες µπορεί να ὑποφέρουν απὸ πανήκια ἅτη ὀιάρκεια της κύησης, χωρίς αωτό και να υποδηλώνει κάτ ὑποπτη κα ποβαρὀ, Πρόμειται γα κολιακούς πόνους, πο µε µήρφῃ σπασμών, εμφανίζονται συχνά ὅτους δύο πρώτους µήνες της εγκυμοσύνης, Συνήβως, δεν ανπουχούν το ματοό, ἑκτός καὶ αν συνοδεύονται κα απὀ ἄλλα συμπτώματα, π.χ. απὀ την παροικία αµατος. Όσο µια εγκυμοσύνη δεν παρουκπάζει αιµορραήίες καὶ εφ ὅσον είναι υπό παρακαλούήπση, σημαίνει ὁτπ ὁλα πάνε καλά, Πάντως, ἐπ καὶ αυτοί οἱ πόνοι εμφανιστοή, είναι εὔκολο να μετριαστούν µε χορήγηση προγεστερόνης (από το γιατρό πάντα) Κάῑ γενικά εξαφανίζονται γύρω στον τπιτο µῃα ο Ἡ Ίνν Ἡ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΑΣΕΙ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΙ ππέπει να μάνουμε αν κάποιος χάσει τς αισθήσεις τοι μπροστά μας Πολλαί οναρωπούνται μαι τρέµσυν σπην ὄεα ενος τέτοκσι ἐνδεχομµένου. Να, μερικές απλές οδηγίες: θα τον ἑαπλσουμε µε την πλάτη στα ἔδαφας, φροντίζοντας να απομακρυνθούν οἱ περίερῶι, ἐται ὥστε να μπάρκχει αέρας καὶ Πσιυία, Έπειτα, δα Κεσφίξουμε το λαιμό, ανογοντας ενα κουμπί, λύνοντας µία γραβάτα, κ.Ὀ.Κ, Όα κάνουμε στη συμέχεια μαλάξεις στο Βώκκπκα, µε οινόπνευμα, αν υπάρχει η στη µε στενό χέρια μαι, κατά ὀμαστήματα, ἄα τον’ σκαμπιίζουµε στο πράπωπο. Πρυπαντός µην ανασηκώμετε τη κειβάλἰ του καὶ µην το! ἀνετε να πιει. Ὅταν φτάσει α ματρόὸς, Β' αναλάβει πς ευμήνες μα την πλήρη. αποκατάσταση της μηείας του ασθενούς. Σε διάφορες χώρες, στην Αμερική για παράδεηῄια, κανένας δεν τολμά ν΄ αγγίξει ἀνθρωπα που ἐπεσε στα ὀρόμα, απὀ φόβο των’ νομικών σιωεπειών, µήπως του αποδοθούν ευθύνες γιὰ Βλάβη της υγείας ἡ θάνατο του ασθενούς εξ αιπίας της επἐμβασής του. Περιμένουν απλώς να ἑρβει Τὸ ασθενοφόρα, Πάντως, γα καλῦ μαι πα κακὀ, µην µετακινείτε ἡ µη μεταφέρετε τον ασθενή σε ἄλλο σηµεία έως ὅταυι φθάσει υπεύθωνῃ Βπήβεια: Γμτρύς ᾖ αὰδΜΑ νασοκοµειπκό αυτοκίνητο. σα-α--απαπααασαα---δραππαα- Ποσα πορτοκάλια φάγατε σήµερα ΙΜΑΙ νβαγενής καρπὀς της Μίνας και έφτασε στην Ευρώπη γύρω Νοστιµιές Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ του σκόρδου χάνεται στα δάδη των αιώνων, µε πι- Βανότατη προέλευση από την Ασία. Από αρ- καιοτάτους χρόνους το γνώριζαν και το καλ- Απεργούσαν οι λαοί της Νότιας Ευρώπης και οι κάτοικοιτης Μεσογείου. Εξ' αιτίας της πι- κάντικης γεύσης του και της επιθετικής µυ- ῥρωδιάς του, εξακολουθεί να κάνει πολλοίς, να το επιθβυμούνε και ακόμα περισσότερους νατο απεχθάνονται. ΣΟΥΠΑ σκόρδου µε ψωμί και τυρί: 5ῷ σκελίδες σκάρδα, 0 γρ. ελβετική Ύρα- βιέρα ἐμενταλ. 4 κοιπωαλµές σούπας τµ- μένα πια κοαφο, ζωμὸ κρέατος ἡ Τ κύβο βοδινού, 4 φέτες μαύρα ψωμί, πιτερι. Κάντε περίπου Ἰ 1 λίτρο ζωμά κρέατος. Προ- σβέστε στο ζωμό τς καθαρισµένες σκελίῶες σκάμ- ὅοι κάι ἀφήστε να βράσουν περίποι 15. Στραγ. Ἠίατε τς. Κόμπε τις φέτες του ἠκύμιο στη µεσῃ και ήστε τις στο Ὑκριλ. Τρίµτε τη γραβιέρα χοντρά, βάλτε το κυµί σ' ἕνα βαθή πυρίµαχο σκεύος και πα- σπιαλίστε το µε τη γραβιέρα και περικύστε τα µε ζωμό. Βάλτε το πυρµακο σε προθερμασμένο Φφορναο στοις 200 βαθμούς μα 10, Βπάλτε τα και πασπηαλίστε. µε τα κορμαύ κα µε άφθονα πιπέρι, Σερβίρετε αµέσως. στὸν Ἴ8δ αιώνα. Είναι απὀ τα πιο εὐγειστα και υγιεινά εσπε- µιδοειδή, για τον απλούστατα λόγα ἁτι περιέχει σε αφθονία δι- ΠΙΛΑΦΙ µε σκόρδο: ταµίνες Α, Β, ο, κάλλιο, φώσφαρα, ασΒέστιο, μαγνήσιο, σίδηρυ. Το ἀρωμά του οφείλεται στο αιβέρια ἐλαιο που θγαίΐνει κυρίως απὀ τους αδένες του φλοιού του. Απὸ τις καταπληκτικές ιδιότητες του πορτοκαλιού και συγκεκριµένα του φυτού της πορτοκαλιὰς εἶναι τ' άνθη και τα φύλλα της, χρησιμοποιούνται στη φαρ- µακευτική ὡς αντισπασμωδικᾶ και εφιδρωτικἀ. Ο ανθρώπινος οργανσιάς χρειάζεται τοι ιάχιστον 3 πορτοµάλια την πµέρα Ἱπα να µποµεί να αντεπεξέλβει ιπηεινά σ' όλαως τους Ἰούς και στος παράγοντες παιι απειλούν την ὁμοριφιά και τὴν ειιεξία τοι. Οι πολλαπλές ιδιότητές του και η γλυκιά χμμώδης γεύση τοι, το ἕκαναν απαραίτητα ια τς χειµωνιάτικες ηµέρες, Εσείς µπορείτε να το απα- λαμβάνετε σαε οποιαδήποτε µορφή τῶμ. ΦΙΛΕΤΟ αρνί µε πορτοκάλι: -α Υ. αὖζι, οὐ γμ. λάκανα, 1 γρ, βούτυρο, 18 Α. ζωμὰ, Ἱ πορτοκάλι, πιπέρι, Ἰ αριήσιο φιλέτα, Ἰῷ κουταλιά σούπας λάδ!, Ἵδ. κουταλιά σούπας ντοματοπολτό, ὁ κομταλιές σοήπας κρέμα Ὑώλακτος φα- γητού, Βράζετε το ρὖζι ια 28 λεπτή. Μαθαρίζετε τα λάχανο και τῷ κάβετε. σε. λωρίδες. Εὰ- ζετε το λάχανο σε καιτπὸ λάδι, τα σβήνετε µε τα ζωμό και τα αφήνετε να κοχλάζει πα πε- ῥίπου 15. Εν σινεχεία, κᾶ- Βαρίζετε τα πορτοκάλι και το ρίχνετε µέσα οὧτο λάχανα. Πµοσβέτετε τὸ αλάτι και το πι- περι. Ἑωτάρετε τα εριλέτα Ἱια πε- μίπαι Ἡ- λεπτά μέχρι να πάρει Ἀίήγα ακρύµα. Ανα µηγνύετε τα ρύζι µε το ντο- ματαπαλτὰ και αβήνετε τὸ κρέας µε την κρέμα γάλακτος και το χυμό πορτοκαλιο. ΓΑΛΛΙΚΗ τούρτα πορτοκάλι 4 αβγά, ὀ00 γρ. ζάχαρη, ὁ κοιυ- ταλιές τσαωπού ξύσμα πορ- τοκαλιοή, 75 γρ. αλεύρι, ΓΞΥΡ. ζακαρωμένὰα κὀμμάπα οφροῦ- των, 19 κουτ. τσσµού µπέικιν πάασκτερ, 80 Υρ. Ἁμυμένο βού- τυρα. Ἀπτιπάτε τοις κρόκοικ» µε τη ζάχαρη και προσθέτετε τα καλά χτυπηµένα ασπράδια. Εν σιωεχεία, βάζετε το Ἑίκπμα παρτοκαλισο, τα µπέικιν πᾶ- σιτερ, το αλβὺρι, τα ἴζα- χαρωμένα φροίπα και τα καλά λμυμόνο βούτιρο. Στον πάτο µιας φόρμας που αναΐγει, βάζετε ένα λ- δόχαρτο κα προσπβέτετε επάνω τη ζύμῃ. ἰμήνετε το ηλυκὸ πα ἀπ στα» 2900 βαθ- μαύς. Όταν πια έχει ιµηβεί τα βγάζετε απὀ το φοήρνα, κἁ- νετε στο επάνα µέρος τοι τρύπες µε το προύῃ και το περιχήνετε μ΄ ένα αιράπι, Πο! έχετε ετωμάσει απὀ ένα Ἱά χυμό πορτοκαλισύ και ζάχαρη ἀχνη. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ «φλκαµπὲ: μικρά πορτοµάλια, Ἰὁ5 Υρ. ζά- χαρη, 80 πι ρούμι. Κόβετε τα πορτοκάλια σε φέτες κα τς τοποθετείτε σε µια ρηχή πια- τέλα. Τις πασπαλίζετε με τη ζάχαρη και τις αφήνετε να τραβήξουν πα ὁ ώρες. Προ- Βερμαίνετε τα φούρνα στος 1803 βαθμούς και ιµήνετε τις φέτες πορτοκάλι ἵια 10ἱ. Ζεσταίνετε τα ρούμι σε µια κατσαρόλα και το περιχίνετε επάνω στις ζεστές κψέτες, σερβρετε το φλαμπέ ζεστό µε παγωτό ἡ κρέμα βανίμα. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ καραµελέ: ὃὦ πορτοκάλια, Ὦ καπαλιά σοι]- πας σὲρι, 125 Υρ. ζάχαρη σε κομμάτια. Στίβετε το χυμό Ενόσ πορτοκαλιού και ΒΊΥΑΣΕΤΕ τη φλοίδα απὀ τα υπόλσιπα τέσσερα. ἈΑναμιγνύεται τὸ χυιό µε το. σὲρ κα Πε- ριχύνετε τα φροιίπα. Αφήνετε να τραβήξουν. τη σιµέχεια, ποπονακιίτα ζάχαρη σε µια κατι με νερό και τη ζεστάνετε µέχρι να διαλιμλεἰ. Ανακατείετε καλά ια 20 και | ρίχνετε το σιρότα σε µια γα- βάθα. Περνάτε ένα ένα τα πορ- τοκάλια µέσα στα αιρόπι κατ τ' αφήνετε σε µια κρικήσοιν. Όταν ἡ ρα πήξει και πάρει τη µορφή κα- ῥραμέλας εἶναι ἐτομα Πα να τα σερβίρετε. Μους από αμύγδαλο µε ανανά αβγά μόνο το ασπρᾶδ] 1. µικρή δόση Ἀοκομμένες σκελίδες σκόρδοι, Ἰ Ἰ πα- τήµι νερού λάδι, Ἱ. κουταλα σούπας α- λοκομμένα μαϊντανὀ, ὁ ἡλοκομμένες κόκκινες καφτερές πιπεριές και αλάτι. Βάλτε στη φώτιά µια κατσαρόλα µε 4 και Ἱ λ- τζάνια νερό και μόλις βράσει πρασθέστε το σκὀρ- δο, το λάδι, τα μαϊντανό, τς πιπερίσες, το ρὖδι και τα ἁλήτι, Βράζετε ια 19 µέχμι να μείνει τα μύδι χωρίς 91) ν 1 κμλό ρίκι τήποι Αμερικής, 20 ι- γα. ζάχαρη, 65 γρ. κπεισιος κι’ µε σκόρδο νερό. Σερβίρετε σε µια πιατέλα και παοτιαλίζετε µε τον υπόλοιπα μαῖ- ντανάᾶ. ΠΡΑΣΙΝΗ πικάντικη σάλτσα: 18. σκελίδες σκόρδο κομµένες στη μέση, τς 280 γρ. µαύντανάἁ, Ἰ ποτήρι του νερού λάδι, 5 καιταλόςσ της σοήπας χυμό λεμονί, 5 καφτερές ιµιλοκομµένες κόκκινες πιπερίσες, 1Ώ πρώσινες ελιες ιμιλοκαμµένες, αλάτι. Αφαιρέστε απὀ τὸ μαϊντανό μόνο τα σκληρά κα- τσάνια. Βάλτε τον στον μπλέντερ, πρασβέστε λίγο λάδι, τὸ πιυμόὸ κα Χτιπήστε τα μέχρι να παλ- τοπαιπθεί ο μαϊντανάς, Προασβέοτε τα σκόρδα, τὸ υπόλοιπα λάδι, πο ελιές, τι πιπεµίσες και ατι- πήστε µέχρι να Ἰνει ἕνα οµοισγενές µία. Προ- σβέστε το αλάτι. Βάλτε τη σάλτσα α᾿ ἕνα µπαλ. και αφήστε τη στα ιµηείο μα ὁ ὥρες. ΣερβίἾρετε τη σάλτσα µε γλώσσα µάσκαρίσπα ἡ µοσχαρίσο βρα- στό κρέας. Ευ ο πο πο σσ πο πο πα «Ψωμί... Πα όνειρα γλυκά Ι Αν υποφέρετε απὀ αὐπνίες και δεν µπορείτε να κλείσετε μάτι όλη νύχτα, ι αντικαταστήστε το βραδινό γάλα ή ᾗ πηιαούρτι µε µια και δύο και τρεις φέτες ψωμί, Έρευνες απέδειξαν ὅτι το μυμί ι µπορεί να δώσει λήση στο πρὀβλήμά σας, Αντίθετα, αν παρ όλο ποι ' καµάστε αρκετά νιώβετε υπνηλία και κλείνουν τα μάτια σας σινέκεια, ἔ µπεριορίστε απὀ το διαιτολόγιό σας ΙΜΩΜΙ και ΓΛΥΚΑ. σωντοαγές Αχλάδια (ταπά ΜαΓΠΙΕΓ να αμύγδαλα, 3 4 μεγάλα αχλάδια, 100 γρ. γλυκό πορτοκάλι ψελοκομµέναο, 6 ,. Τ µέταα κὀν- κουταλιές σούπας ὡπαπα Μαππίεν, 300 ππί κωέµα γάλακτος, οῦ σέρβα ανανά, βούτωρο και ζάχαρη για τῃ φόρμα. Γαρητούρα: Ἰ µεγάλη κονσέρβα κομπόστα βερίκοκα, 3 κουταλιές της σούπας ρούμι, ὅδο πι κρέµα γάλακτος, 5 µικρές δόσεις βανίλια 3 κου- πο παζλοτα οβνα) ἄλας ἕνα ῥα τα µς ἀισά Ἱερο στο φούρνο και νετὲ τον στους 185” Βουτυρώστε κα ζαχαρώστε µια φόρμα κένκ (σκ. δαχτυλίδι) 20:55 εκ. Στραηητε καλά [σε Χαρτ κουκῇ μα) ως φέτες ια δα κόφτε πς ατα οριζόντια και τα στη µέσηί απὀ κάθε φέτα βγαίνουν 4 λεπτά μισοφέγγαρα). Καλύψπε µε αυτές τη φόρμα χωρίς ν΄ αφήσετε το παραμικρό κενό. ὠπάξτε µε τα ασπράδία πολύ σφἰχτή µαρέγκα (με σύρμα ἡ µίξερ χεριού) και ανακατεύσντας απαλά προσθέστε τῃ ζάχαρη, το ταµµένο αμύ- γδαλο κα τη βανίλμι. Στη συνέχεια, ἶχτε ομοιόμορφα τα µίγµα αυτό στη φόρμα µε τον ανανά. Ισάκτε την επιφάνεια του γλυκού κα βάλτε τα στον προβερμασμένο φούρνο γνα 30-40 Λεπτά, Αφού τελειώσει το ψήσιμο και το γλυκά έχει κρικύσει καλά, τοποθετήστε το σε µια μεγάλη στοσγγυλή πιατέλα και. γρ. ζάχαρη ἀχνη. Σἱρόπι 300 πν νερό, λ/γη βανίλια, 100 γρ. ζᾶ- χαρη. Ξεφλοικήστε τ' αλάδια ολόκληρα κα αφαιρέστε τα κέντρο µε τα κουκούτσια, Ζεσταίνετε το σρόπι σε µια κατσαρόλα. : Όταν Αμύσε η ζάχαρη, τοποθετήστε εκεί τ' αχλάδια και αφήστε τα. να σγοβράζουν. Εγάλτε τα απὀ το ιψρό κα αφήστε τα να κρικύσουν ήν, ὀρ8α. Ἀτιπήστε την κρέμα γάλακτος στο ππχε μαζί µε ἃ κουταλιές σούπας ὅαπα Μαπιίε και τῃ ζάχαρη ἄχνῃ, µέχεν τα µήμα γίνει παχύρευστα. Ανακατεψτε το μπό- Λαπο Αικέα µε το γλυκό πορτοκάλι, Αν έχετε Ιμλοκύψει το γλυκό πορτοκάλι, παραγεµίστε το κξ- ντρο των αχλαδιών, αλλιώς απλώς τοποθετήστε το κάθε αχλά- δι πάνω απε µια φέτα πορτοµαλιού. Το γλυκό αυτό µπορείτε να το σερβίρετε σε πιατέλα η ατομικά μπολ. Αφου συνδιάσετε τ' αχλάδια µε τὸ γλυκό πορτοκάλι, οίδτε πο πάνω τῃ ἄτιπημένη κρέμα γάλακτος, έτα ὥστε να κα- | Αιφτούν τελείως. Διακοσμήστε τα µε ζαχαρωτά σχήµατα καὶ τε τα να κρικπον στὸ ψκηείο γα αρκετή ὥρα. ατα Καπί] Η ΛΑΟΦΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ή ἀΜΙΛΗ η ΜΙΝΙ) Η τεβευταία δημοσκόπηση στη σεβίδᾳ 4 μπες, τω κρπωβοσ, «πανω ὦ ο αλ κ σου Φαίνεται ἴσως παράξενα, ὅμως ἑνα “φρούτο” ποιι ειόοκηιεή πολι] τελεωταία στον τόπο µας εἶναι σι διάφορες αθλητικές Βεντέτες. Ὁπαπῦά απκεκριµένων σώ- ματεκὺν ἡ ακόμα και τα ἰῶια τα σω- µατεία, ἐχκοιν αναπτύξει σχεσεις Ιδιαίτερα εχθρικές µεταξύ κα οι µεταξύ τους αναμετρήσεις απο- τελούν ὦχπ αΒλητικά γεγονός, αλλᾶ πόλεμο. Η κατάσταση φικπκά εἶναι πολί ανησιχητική, οφο -- ὅπως και να το κάνουμε -- τέτοια πράγματα ὁχι µόνο δεν σνάδαιν µε το πθλη- τπκὸ ἠβος, αλλά αποτελούν και ανασταλτκὀ παράγοντα στην ανᾶ- Ενδεικτπκἁ σημειώνουμε μερικές ἀπό τις υπάρχουσες βεντέτες πα γα καταλάβετε καλύτερα. Γοδοσπαιρκώς ἁμιλούντες σε ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ 10096 .. Πρώτο πλάνο ἑἐρχεται ἡ βε- ψτέτα ΑΠΟΕΛ -- Ανόρθωσης. Τα τελειπαία χρόνια δεν θυμόμαστε ειλιμρινά παγνίδι τν ὅο ομάδων παι να κμλήσει µέσα σε αθλη- τοπρεπή πλαίσια, ενώ ακαλσικ]εί και ᾱ σετικώσ καρτοπύλεμος διάρκειας ἡ-1Ώ ημερών. Εξίσου γνωστή εἶνα κα η βε- ντέτα Απόλλωνα -- Ανόρθωσης, π οπαα φέτος κάπου ... ΕΕ: χάστηκε. Ὁι τελειπαίΐα αγώνες των δύο οµάδων συνοδεύονται από αρκετά παρατράγουδα, ενώ ἆλαι θα θυμάστε τον περσινό τοικ καβνά πα τα ... σῴβρακα (ὅεν ἐπαξαν επειδή φορούσαν πῃ- ντελονήόκια αδίοι χρώματος και ἕφτασαν ὡς τη Δικατική]. Βεντέτα νούμερο ἃ: Απόλλων- ΑΠΟΕΛ: Χαμός .,. γεμκώσ ὅταν οι δύο τους βρίσκονται τετ-α-τετ. Βεντέτα µπνούµμερο ἃἆ: ᾖΠε- ζυπόρκύς - ΑΠΟΕΛ Εδώ μιλάμε ΚΑΙ µκαλαβοσφαρκώς, Εἰναι πράγµατ. περίεργα, όμως ὅταν παίζουν το ΑΠΟΕΑ µε τον Πε- ζοπορικό εἶτε ποβώσφαρο, εἴτε καλαβόσφαιρα, γίνεται του ο καυιπρούλη ο γάμος. Επισύδια σε παλαιότερο αγώνα ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ -ΑΠΟΕΛ. Ρουτίνα μάλλον τα τελευταία χρόνια. Κι ἀλλοι όμως δεν πάνε πίσω... Βεντέτες και στον αθῆητισµό! | Ἐεντέτα νούμερο 5: Ομόνοια - Απόλλων Ισχυρές κα οι δύο αμά- ὧες ΕέλαΝ ΜΟΝΟ να κερδίζουν. Βγαϊναυν και κάτι ατητὲς -- λα- χεία και ...ποιός στὴ χάρη τοας. Βεντέτα νούμερο 6: ΑΠΟΕΛ -- Αχιλλέας ὅτην κα- λαθώσφαιρα φικπκἀ. Οι δύα οµάδες δει τα πάνε κα- Βόλου καλά. Πουτάνας γιοί, γαλαξομίτρινοι από τῃ µα, 'μότες-μότες, Καά- μαμλιώτες απὀ την ἄλλη, βάλτε και λίγο Εὐλα πα ... γαρήρισμα και θα φάτε καλή! Αυτά εν ολίγοις ἵνα τς βεντέτες, προς ενηµέρωση σας, Ετα. ανα ξέμετε πού Βα πηµἈνετε ῄα να παρακολουθείτε το ἄβλημα πῃς αρεσκείας σας, χωρίς να ΚΙΝ” δινεύει η σωμµατκή σας ἀκε- ραιότητα, Τ0 θέµα είναι... εθνΙΚΟΙ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΟ ΚΥΠΡΟΣ - ΒΕΛΓΙΟ (7:00) το θέµα εἶναι ... εβνικὰ! Απόψε (Τμμ.] το αντππροσωπευπκό µας ση κρότηµα καλείται να αντιμετωπίσει το αντίσταιχα Του Βελσυ, σε ἕνα αφώμα για την προκριματική φάση τα παγκοσμίου κωπέλλου 189. Η αποστολἠ των Διεθνών µας δεν εἶναι φυσικά καθώλαι! εὔκόολη, αφου οἱ Βέλγοι εἶναι αήττητοι και επικεφαλες στον ὁμιλό µας. Αν δεν πε- ῥήσοιν νικηφόρα απὀ το Μακάρειο στάδιο σφραγίζουν” ουσιαστικά το εισιτήρια τους α πο Ηνωμένες Πολιτείες, ὁποι! και θα διεξαχθεί η τε- Νκή φάση τα! Μουντιάλ. Ὁ Ανδρέας Μιχαηλίδης Προετοίµασε µε τον καλύτερό δυνατό τρόπο τους διεθνείς µας κα δηλώνει ετοιμότητα Ίνα το παιχνίδι (συνέντευξη τοι δημιοσιεύσαμε. στη περασμένη µας ἐκδοση]. ο ποδουφαριστὲς πάνω στους οποίους θα στηριχθεί ο Αντρέας εἶναι : ΑΜΟΡΒΘΗΣΗ: Γ. Παμπιή ΑΠΟΕΛ: Γ. Ιωάννου, Κ. Κώστα, Α. Σωτηρίου, Λ.Χ’ Λούκας, ΑΠΟΛΛΟΗ: ήΓ,. Γιτηκοιδάκης, Δ. Ἰωάννσι Π. Πίτας, Μ. Ἆπ- ραλάμπους, ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: 7. Ζέμπασης Μ. ΣΑΛΑΜΙΜΑ: Γ, Ιωάννα ΟΜΟΝΟΙΑ: Γ. Καλοβέοι, Κ. Κωνσταντίνου, κ. Μαλέκκος, Γ. Σ4ῇβ- βίδης, Ε. ἄριστοφή. ΟΦΗ: Μ. Παπαβασιλείου, ΟΙΕΕΛΓΟΙ Απὸ την ἄλλη α΄ Βέλγοι υπολοῄζουν πολύ τον απὀιμνό αγώνα. Κα- µακτηριστική εἶναι η δήλωση του προπονητή της ομάδας Πωλ Βαν Χιμστ σε εφημερίδα της χώρας τοι. «λεν έχει σημασία το ὁπ η Κύπρος έχασε µε 4--ἵ απὀ τη Ρουμανία στο πελειπαίο παπινίδι της. Μίε προβληματίζει (καίτερα ο αγώνας στη Λει- κυκπήα, τον αποίο Βεωρώ σαν ἕνα απὀ τους πο δύσκολους και κα- Βομιστικούς, εἰπε ο Βέλγος προπολητής. ὦ Βαν Χιμστ ὅεν ἐμεινε όμως µόνο στα λώμα. Πραχκώρησε και στην πράξη. Απᾶ την περασμένη Πέμπτη βρίσκεται στην Κύπρο η αφρό- κρεµα του βελγικού ποδοσφαίρου. Αναφέρουμε ενδεικτκἁ τους διά- σηµους Σίφο, Πρε Όμ, Βαν Ντερ Ελετ, Ντεγκρίς. Η δύσκολη Μίκη τους µε 1-0 στον πρώτα αγώνα, τοικ έκανε ὅπως βλέπετε, να μπολογζο πάρα πολύ την εθηική µας, ὁι 16 ποδοσφαιριστές που ἠρθαν στην Κύπρο εἶναι: Ττερματοφύλακες Μισέλ. Πρετόμ (Μέχελεν], Γκίλμπερτ, Μποτάρτ (στάνταρ Μιέγης]. Αμυντικοί: Φίλιπ Άλμπερτ (Αντερλεχτ], Βπαλ ΙΜπόργκελµανς (Μπρυῦ, Εέτζις Γκενώ (στάνταρ Λιέγης], Τζώρτζ Γκρουν [Πάρμα], Ἡτερκ Μέστεν [Γκεντ], Ροῦπι Ἁμίτς (Αντβερμπ). Μέσοι: Μτάννι Μποφζίν (Αντερλεχτ], Βιωττοένζο Σφο (Τορίνο, Λορέντζο Στάνενφ [Μπρυζ], Φρανκ Βαν Ελστ (ΜΠρι]. Κυνηγοί: ΑΝΕΣ Τσερνιατίνσκι (Αντβερπ], Μαρκ Μτεγκρί (Αντερλεχτ], Μίκαελ Γκοήσενες [στάνταρ Λιέγης), Λουκ Νίλις (ἀντερλεχτῃ, Την ομάδα συνοδεύουν περίπου 24] τομα. Τον αγώνα θα καλίλροιν 50 δημοσιογράφοι και θα μεταδίδεται μέσω ὅίο τηλεοπτικών και δύο ραδιοφωνικών σταθμών, Τὸ τρία των! διαιτητών τοι! αγώνα τών ανδρών εἶναι: Π. Τοεκκαρίνι, Μ. Τσεκαρέλλι και Μτ. Μικολέττ ενώ παρατηρητής Βα εἶναι ο Βούλναρος Μτ. Λαρηκός, 5» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 19909 Φιλάκια (ο μ καρφάκια] Διερωτούμαι πραγματικά τ διάσλα “αβλητικά σωματεία” εἶναι αυτά που µε ανακοινώσειςτους καλούν τους οπαδούς τους να ἡπηφίσουν τον ΑΛΦΑ ήτα ΒΗΤΑ υποψήφιο στις αυριανὲς προεδρικές εκλογές, (Μεταξύ µας όλοι πα τον Κληρίδη μιλούν]... Μιλάμε Ἱπα .., συνοικακά καφενεία, µέχαι ... Κυρίες παρακαλώ, ΟΚΟΑ καλείται νατους κόψει τα βήχα. Τέρμα οἱ επιχορηγήσεις. Μπορούν κάλλιστα ν΄ απευθύνονται στις κεντρικὲς επιτροπές των κομμάτων. Διότι εἶναι πλέον... κομματίδµα. Φυσικά ΔΕΝ πρέπει να ξεχνάτε ὅτι ο αθλητισμός εἶναι υπεράνω της πολιτικής. Τέλος πάντων. Ας µην... πολιτικοποιαύµε ἀλλοπτς αθλητικές σελίδες της εφημερίδας... Ἐτροφή λοιπόν στην αΒλητική επικαιρότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ:ΜΗ Εεχάσετε τα ραντεβαή µας στα Μακόρειο στάδιο. Το γράφαµε και την περασμένη εβδομάδα. Η Εθνική Κύπρου χρειάζεται τη συμπαράστασή ΜΑΣ, πατο δύσκολα αγώνα της µετο Βέλγις. Πρα Τµ.µ. Να είστε ΕΚΕΙ! Ἂν δεν Βέλετε να πάτε στὸ Μακάρειο απόψε γν να δείτε την Εθνική µας, πηγαίνετε τομλάχιστον ἨπποσώσαπαποήσΕναως μήνα εημοι ἀπατάνά τα µε- σιακηἡμνέρισρμρβθνκόής Βελγίου. Τα Εὐλο πάᾳ ... σύννεφο εντός, εκτός και... επίτα αυτάτων γηπέδων. Βαράτετους να µόβουν. Πιο διΜατά. Για το πρωτάΒληµα ϱε ΓΑΜΟ ΤΟΙΗΕ Στὸ ΑΠΟΕΛ πήρανε χαμπάρι ὅτι ο Γκπσεκ Γκμοχ Βα μείνει και του χρόνου, γι’ αυτό σαθαρευτήκανε, Όι Ὕμκες' διαλύθηκαν αµέσως και ... Ιδού τα αποτελέσµατα. Η ομάδα εἶναι τώρα δεύτερη και διατηρεί πολλές πιθανότητες Ἱια τον Ἠτλο. ΕξΕιπνη η κίνηση του συμβκκιλίου, δε νομίζετε Διότι μ' αυτό τον τρόπο οἱ παίκτες εἰῶση τα... δα στενή, Αν τολμούσαν να συνεχίσουν στο ἴδια μοτίβα, θα πλήρωναν το Μαλοκαίμ.... Τα απανωτά πλήγματα λόγω τραυματισμών βασικών τους παικτών λήγισαν τελικά τη Σαλαμίνα. Σήντοµα όμως τα περισσότερα απ’ αυτά Βα ξεπεραστούν. Και τότε, ποιός την [ξανα]πιόνει την ομάδα του Ἐγκελ. 90 ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1998 | ο ο ο ο οἰε ας πα μις σε κο κας ας Ἱ δρ ταρώ εκ το Πο μαν (ΠΟΛ), Σάνκοδῦπς (ΑΕΛΙ, ενώ η 0 αθλητισμός µας και ΙΔιαίτερα τα ποὐύσφαιρὸ µας, ὄει- νοπαβησε στα παρελθών απὀ την καμμαπκαπύηση και τς κομματικές επιλαγὲσ των ανθρώπων που τάχθηκαν να ωπή- μετήσοι ιδεώδη ιµηλά, πέρα από πρώσωώπα και καταστάσεις. τα τελειπαῖα χρόνια µε χαρά ο κάθε ανπκειενκάς πι- µαπηµητής ἑβλεπε ζωμάτεία πο στο παρελθόν εὔκαν εμπλακεί σε τέταες εΜέρῃµες να κάναν στροφή ΤΒ0 μοιρών και να ακο- λοιβού µια πιο σώήρανα πολιτική. Μοαμίζαμε ὅτ αιπὰ ηταν σι- μβδητη επιλογή. θωστιπγώς διαιεισβήμαµε. στις εκτιμήσεις µας, Ακολούθησαν αυπή την πορεία γιατί δεν μπορούσαν να κἀνοιν αλ- λοιώς, Με ἄλλα λάμα κλείστηκαν στο καβούκι τοις περιμέμωώντας, την κατάλληλη στηµῆ πα να ξανακτυπήσοων, Αλείατηκαν στα κὶ- βούμι τοι» και κλειβαστάμιασαν Λατί τους επιβλήβηκε απὀ την πε- ῥιρέσυπαν ατμόσφαιρα, κι ὀχι γιατί συνειδητά εκτίµησαν ὅτι αυτό ήταν το ὀφελος πων σωματείων τους, το ὀφελας τοι Πο δοσαφαροι µας. Και τώρα βρήκαν πην εικαιρία, νόμισαν οἱ αφελείς, πα να βγά- λομν απωθηµένα, να εκδηλώσουν οὐτροπία και σκέψεις Εε- περασµένες, καταχρεωµένες και Βνησιενεςσ. Κάποια ἄλλαι, προκάταχαίἰ τοις, αρκετοί ἰσωκ: να εἶναι οἱ ὔνοι σήμερα και τότε, το 1960 και το Ἰπά, Σιπήλβαν, λέει, τα διακητκά συμβούλια του “ΑΠΟΕΛ”, ται Ὀλυμπιακού”, τής Ανόρθωσης, τοι Ἀπενή Μόρφου”, της ΕΝΑάΑ” κα αρκετών ἀλλων ποδοσφαιρικών σωματείων και απο- φάσσαν να καλέσσιν τα µέλη και τους απαδνε τος να Ιµηφίσοιν Γκαύκσ Κληρίδη. Και υατὶ κύριοι σύμβοιλοι Με ποιό θκαίώμα και µε ποιό ἐρεισμα, µε ποιά ηθικἡ βάση και ποιά λογική αποφααΐζετε και καλεήτε (Πολύ Βα Βἐλατε αντπλαμβανόμµαστε τα Καλούμε τάττοµεν. Σε ποιούς απευθύνεστε κύρια σύμβουλοι ταυ “ΑΠΟΕΛ”, τσι Ολυμπιπκού”, της “Ανόρθωσης” κα των ἀλλων σωματείων, ΣΕ να ήταν δι ΝΕΑ ΚΡΙΣΗ Στην ...κὀψή του Ευραφιαύ θρίσκονται οι σχέσεις του ΠΑΣΠ µε την ΚΟΠ και όπως δείχνουν τα πράγματα οδεύουµε ολῦ- ταχώς προς γέες περιπέτειες. Αιτία φυσικά εἶναι και πάλι το µετεγγραφικό πλαίσιο, το οποίο έχει πλέον γίνει σήριαλ για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όπως εἶναι γγωστό οἱ ποδοσφαιριστές συγδικαλίστηκαν τα τελευταία χρόγια και καταξίωσαν κάποια δικαιώµατα, οὕτως ώστε να µην εἶναι δέσµιοι των σωματείων εφ’ όρου ζωής (πυ- δοσφαιρικώς δέθαια. Ετα μετὰ πὀ μεγάλη μάχη Ενή- γτα στα κατεστηµένα κατάφεραν πρώτα να φέραν την ΚΟΠ στο τραπεῖι των διαπραγματεύσεων μαι στη συνέχεια να πετ χζν ἕνα νέα μετεγγραφικά πλαίσιο, αρκετά πια ευναϊκἁ απὀ εκεῖνα Που υπήµ- χε. Η συμφωνία επιτεύπβήκε τον πε- µαμένο Απρίλιο κα ἆλπ πι στέαµε ἅτ τα ἐντονο κλίμα αντι- παρώάβεσης ΚΟΠ-ΠΑΣΠ εἰκε μΩΠΠΙΠΕΙ, Γμάμιε λάβος! Η ανππαράβεση συνεχίζεται και βμισκάµαστε Εανᾶ μπραστα σε νέο αδιέξοδα, χωρίς κανόνας να µπορεί να πρυβλέιμει τί μέλλει ψέπεαι. Τὸ νέο μετεγγραφικὀ πλαίσια ϱγ- κρίθηκε απὀ την Κατασταπκή Συ- μέλειμτῃ της ΚΟΠ τον περασμένα Σεπτέμβρια. ο ΠΑΣΠ Βγήκε ὁμώσ και πᾶλι στο... κΑαρὶ, ισκυριζόµενας ἀπ η κΟΠ τον Εβρ λασε. Παπλωμα του καβνά οσιν πρα- κειµεντι περίπτωση εἶἴνπι το ΠΙτμα των Ποὐασφαιμιστώων ὅπως μὲ νουν ελεύβεραι στα 3 Ἱπάνια. τα αποία δεν συμπερώππΏηκς στα μετειηραφικό πλαίσια (ΠΑΣΠ υπασπιΩξει ὁτι ὅτα σι]- γκεκριένα Εόµα η ΚΟΠ αξε πς την υπάσκεση της Μαι απαιτει 1η - νόρβωση. ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΠ -- ΠΑΣ Επιδηµία κοντεύει να Ἠνει τα αι ον της απὀλυσης ή παραπησης θέση του Γκέτλερ στι ΕΠΑ κρέµµετα ἳ προπονητών απὀ πι οµάδες µας. απὀ µια... Κλωστή. Αυτή την εβδομάδα δύο ακόµα Προ- Το φαινόμενο βέβαια δεν εἶναι κα: πονητές,.. µάζειμαν τα µπαγαλάκια τοις Βόλου ευχάριστο Ὑπα το κυπριακό πο: ! και µας ἁδειασαν τη γωνιά. δόσφαιρο ἡενικά, Γιατί απλούστατα | ο. Σόντερμπεργκ Παραιτήθηκε από υποδηλεί μια προχειρότητα από πλευ- Ι πην Ανόρθωση κα ο. Πήτερ Κόρμακ ράς σωματείων, εἶτε στην Επιλογή προ- Ι .. απὀ τον Αρη. πονητή, εἴτε στον τρόπο µε τον οποίὸ Ι Προηγήθηκαν οι Βλαδιμίρ Κουτσάεφ αποφασίζουν την αντικατάστασητου, (Ανόρθωση), Ντόμσον (ΑΠΟΠΙ, Τσιέρ- Αλήθεια, ποιός φταίε .. Ι ο ο ----- --- αι “ Με ποιό ηβικό έρεισµα Βα ἑλθουν αὐριο να μιλήσουν για απο- Κ ϐ ῤ φ! κομματικοποίηση του ποδοσφαίρου, Τριάντα χρόνια πίσω ἕφεραν τα ποδόσφαιρό µας µε την άκριτη και ταρορµητκή ενἑργειἁ τοις, Με τί μούτρα αύριο Βα κλαυθμηρίζαυν πα το χοιληκανισμό κά τη βία παιι καταστρέψει τα ποδόσφαιρὀ µας Μεγαλύτερος χου- οτ λπικαμισιός απ' αιτᾶν πα εκδηλώΒηκε απὀ Τους κυρίοικ, συµ- βούλοιυς ἄεν μπορούσε να υπάρξει. Βαρύτερο κτύπημα για το Πό- δόσφαπρα µας αἶπε υπήρξε, οἶπε Όα υπήρξει. Καρφί στο φέρετρο τ ου Π 0 00 ϐ 0 υ του ποδοσφαίρου ἐβαλαν τα ΑΠΟΕΛ η “Ανόρθωση”, α Ὅλυ- µπιακός” και ἀσα ἄλλα σωματεία ἑξω απὀ κάθε λοή και αθλή- τική ιδέα και πλαίσια ενήρητισαν ὅπως ενήργησαν. Αλλά εδώ ἑρχεται και ο ρόλας και η ευθύνη της πολιτείας και κοπάδια μήπως: Απά πώτε θεωρείτε τους οπαδούς των σω- του αρμόδιου φορέα του ΚΟΑ. Επιτέλους πρέπει να επέμβουν. µατείων σας, τους φίλους του ποδοσφαίροι κτήμα σας Και πότε Μαι να επἐμβαιν δραστικά, Κι αν χρειαστεί ακόµα και βέσπιση Εἰ- Εσεὶς αναγορευκήκατε σε τοπατηρητες και υπηρέτες κομμάτων δικής νοµαβεσίας πρέπει να Ἰήνει τάχιστα, γιαή οἱ ασκοί του ΑΙ- και κομματικών καταστάσεων Γιπὶ ὅεν µας τα εἰπατε αμτὸ κά όλοι ἄναιξαν και το αποτέλεσµα δεν τα γμυρίζουμε. Ίβες κα πραχβές Ἱπα να ξέραμε µε ποιούς ἐχοιμε να κάνσιµε Υπάρχει ακόµα και η ἄλλη ππιχή που αφορά και πάλι την πῦ- Γιαή ὅεν το αποκαλίµατε αυτό κι όταν ζητούσατε την ήφο των λιτεία. Από χρήματα του φορολογούμενου γίνονται αβλητικά μελών των σιωματεἰών σας για να εκλεγεῖτε στα συμβούλια Γιατί έργα και κυρίως επιχορηγούνται σωματεία, Γιατί, εἶναι ευνῥητο. τότε µαζί µε λα τα άλλα, ὅεν εἰχατε πει ὅτι στόχος σας εἶναι να Μήπως ὁμῶς εἶναι ορθό να επιχορηγεί ο φοροαλαγούμµενος συ- πηρετήσετε τα τάδε κόμμα και τῶν τάδε πολιτικό για να κερδίσει µατεία παι στην ουσία και τα ἴδια το επιβεβαιώνουν εἶναι πα- την προεδρία της Δημοκρατίας, Ίσως αν τα κάνατε αωτὸ να εἶχατε ῥραρτήµατα κομμάτων Το κράτας αν θέλει να επιχαρηγήσε τα και καλύτερη τίχη. Γιατί τέλος, αφού ἅπς αρέδει τάσο ῃ πολιτική κόμματα ἔχει τον τρόπο να τα κάνει και ἡδη το κάνε. Τα αθλητικά δεν αφήνετε τα ποδόσφαρα και τα γήπεδα ατα γνήκποικς, ἴδε- σωματεία πρέπει να επιχορηγούνται για να υπηρετοίν’ τοις στό- αλόγος, φίλος του αθλήματος μι εσείς να βγείτε στς πλατείες Χους α Τους αποίσως ιδρύθηκον. Όχι για να μετατρέπονται σε και τα μπαλκόνια ν' ασκοληθβείτε µε την πολιτική, φερέφωνα του ενός ἡ του ἀλλου πολιτικού κόμματος. Κα ὃν- | Ὑποκριτὲς και ψαρισσαίσις Βμίζει Π στάση σας. Μασκαράδες σπγεώς τα ατόπηµα προέρχεται αππὀ σωματεία που και στο Πι- της αποκριάς, που κρύβονται πα να µην ἀναγνωρισθούν. Ανέ- ῥελθόν ἔχουν επιδείξει παρόμοια αντπαβλητική σιμπερφορά, γτµοις και μικραπρεπείς ανβρώποι», µικροαπατεώνες και ἀτολ- Φπίνετα ὁτ. ΑΠΟΕΛ Ανόρθωση κα Ὀλυμπιακός” εν µου», Βυμίζουν, πι! ἄλλα πρόσωπό δεἰχνοιν κι ἀλλο διαθἐτόιν, ἐχαιν διάαχβεί τίποτε απὀ το παρελθόν. Είναι υπόλόγοι στον κυ- ἀλλο σκέφτονται κι ἄλλα αφήνοιν να φανεί ακρθώς α να ξε- πριακό λαό, στην αθλητική ιστορία απού τοι τόποι κα στα αβά- γελάσουν, νπτα ολυμπιακά ιδεώδες. '..-' -. ο µεταηραφικά πλαίσια, ποι! πέρασε «στην κατατατική σινέλεικπῃ της Φωτογραφία... ρετρύ. Όταν 6 ΠΑΣΠ ἦταν στα σπὐργανά του, πριν απὀ τρία χρόνια, πρώτα του αίτηµα ἦταν ἑνα νέσ σχέδιο μετεγγρφών. Μάτιπου εξακαλουθεί να τον καίει ακόμα... κΟΠ. ὙἘποδείξαμε ακόµα πο ασβαρές ὑμκρορές που έχει το προ- σύμφωνα µε τα πλαίσιο στην Τε- Νική το µορφή και αποδείξαµε το Βέσεις και τις απώψεις µας. ὀλκπκὰ κα ο ΚΟΑ κατανγύησε τς Βέσεις µας. Βρήκε νοματιπικὰ [άκαιο στην ΚΟΠ, πατὶ απλαύστατα ὅεν µπῶ- μεί να επέμβει στὸ κὐταστατικὸ μιας ομοσπονδίας” Μαι τώρα, τὶ νεται Όπως µας σνέερε ο Ιάκωθος το ὔμοικητικὸ Συμβούῤια τοι ΠΑΣΠ επρόκειτο να μελετήσει τα θεμα ἥες. Και μήλιστῃ θα σιζητοήσε τὸ ἅτην αντίπερα ἀχῆη η Ὀμῃ- απονδία τραβά τα... σκοινί καν ισχιρίζεται πως η συμφωνία πο τέβηκε σε εΙἠαρμοωη υπῆ- γράφτηκε σπὀ τον ΠΑΣΠ. Και βάσει τοι την μπα γραφή σαι απ Καπ ἄλλα ἱππῃ- γαρειµένη λεΕηὴ να Έδρες πει τα απίεις, Άβει ασ πρώσεχαν σι πη- τος ἦταν υπό νραισν. Αποτέλεσμα της αδιώλλακτης στάσης των δύα πλβιρων ἦταν νὰ καταλήξαιν στην διαιτησία ται κΩΑ. την περασµενη Τρίτη ἡ Επι- τραπη Ποδοσφαῴοι το ὢὈᾳμ- Ἱσνσμοι εἶχε σινάντηση µε εκ- προσώππσυς τάσα τοι ΠΑΣΠ, ὧσα και της ΚΟΠ. Ὁ εκπρόσωπας τ -- τμποι του ΠΑΣΠ ἱάκωδος Ζαχαριάδης µας εἶπε πα τη σιάντηση: Κατ αρχήν εμείς επισηµάναμε στον ΚΟΑ ὧτι Εεγελασπήκαµε απὀ πν ΚΟΠ κα υποηπάμαμε ενα προσχέδια τοι µετπγραβικσ πλαισίου, πηλλές απά τα πρὰ νπιες τηι οποίου τοα παποιηῄηκαν, αφαιρέθηκαν επι ακομα κάποιες προυστεβηκαν ατο ται πε ΑΠΕΡΓΙΑ! Όσα μα την ΚΟΠ. Βέματας τ]ρηβε, έρ απλως ενδεχόμενα να καλέσει τα µέλη δεν Βελει σἰπε να ακούσει απδήπτηε ἐπί το! Ὑπαοχει συμιβιώνία κῦι πρέπει νά η Ὃμο- σπιονᾶία. αι οπης δευνοιν τα πράγματα, τι μπόρα σναµένεται να ἔεσπάσει από οτήμ] σε στιμή.. Εώσᾶ Η εφµµΕρΙαΑ - ΠΕΡΙΟΔΟ Τα Τα προγράµµατα τὴς εθδοµάδας .. .. μ] .« νὰ ο αἩ σα αι ΤΕΤΑΡΤΗ ΡΙΚ ΕΜ! 5,18 . Ἐνύξη ϱ Πήτει μπι τὰ. ση τιμη Ορίζσυτες Ειώήπς Μαμά μι ατμμ Τε τόνες Αι Ἡ Ἐτοήβτιῳ Ένα Ηε σρεη Ιώτιη κ Μία μὴ τὴ [Ημ ΕΜΠ τής ΡΙΚ μπ η! 3,13 Εώυη Πκκηνή Επιώμοή Εμείς Εοε λα κώπσι πμ σμτρηι Το αμερικάγιμο Τυαπ Τεν Μαπιώιις ὢ Εώσμας ο πατν Ῥμνες Νίπς εντιαρ Ταξιύνη στην τε ίνη Π Κήππιας Ἱήμῃ μπι πητεία Τα Ἠνπκτά Ἠθτίσι Ἡ πεμιπίτεα επὺς πυιημώτας Ταινία μιπκη μήμμας ὦ Εώς Ελ ἡ τον Δημ ώτοι, 11) 5 Ἡ μη της Ἐντίρτης τι 1 τῇ» Επι της ΛΟΓΟΣ μΤ.! μπλε τι μπ,1ξ λα. ΠΗ 18 0 Τε Γιώήσεις προσελτµένος μεις Ειήσεις, Αγτε ΠΟ ΡΑΠΕ Μ πνη ες. μεπικπάς. ϱ Ποντλάς πε ἐμτιή Ω πολίτης ΓΕ πμ Παρ μπνσή Π Αρηπιαυ Απούζις Γι ζς πι ΕμΗ Ειώήηιεις Αμμεπιμτῃ 1] .. Ἐν κύμα Ίσα Ἀπεκιύμενες πμέῃες 5 Ἠσνς πμ η Ὀπὶ Εις .] Εωαμώς Ὦ Ἐωηόγεια τι νίνς ΗΙ απ. Ἡ) μη,15 ΠΒ! 00Η 13.08 11:45 1315 Ι4ς 1: 15 419 4.8) 515 ΠΜΙ 15 αι ΤΙΗΙ αμ ασε 3.ΜΙ 11. Πῇ μι ΠήΗ Ἐναρξη Ἀμήντι η Ἠκηπι Εντμεμκητιπή Εμπιμώπηῆ Καλημέρα Ἠαιικὸ πρό πιμμα Νέοι ἡμπήμοι της επιστήμης Τρεις ει ώς, πομώ µιας ο μενενας Καυστήῖ, Ελληπμή ταινία Παιόκμή μή Μνρτά Ἀὐμειο Ειῤήπεις πι. κής, εμενα Ἆτες ματ άτα της Τμ Εμ ρη ΕΛΑΣ ΔΟἘΕΕ ΠΩ ΥΤΤΩ μιζήμτεις Επικὰς Ἀωηματηστήριυι ωστε Αλκη ο Αλ ητηκή Μεπήνιπετα Ἠει μήν, μήνα απ 0.54 ει πεµαέτεες του απτμες σερ Ἁαλμς ᾿ ΕΙΔΗΣΕΙΣ τ 15.81. Ι8.ΠΗ1, 11 ΙΙ 29.0 Ρικ! ΡΙΚ 0Γ0Σ ΠΠ ωπτσσσασασασσασπασακαασσαωασαα μμ ͵ -.. ----- 5Η Ένπρεῃ Απ Ἐνιρση Πμκηύνη, 1.08 Ειώήσις υπ, Ἕπναρρη Ε15 Κίωσαγηρ Εκπεηιπή ἘπιΓΗΕ 9/4 υπ. Ο πικατεςμκηµέπος μ1.35. Μάνα μπι ἨΝπι 5.40 Τ- Μπαρ Ἠπι τα 315 Ἐναρξη Κάτι ππώ μας ΡΒ.0 Ενημερωτική μαρηπμιτήμα τς το [πι μ1. Ειώήσεις εππυμ-τή Ἐοριας ἀμῦ αι Όμαι νε ὀρκλσει ΗΤιαξ ἡνπαπι Μαν: ΠΠ παπι Καλημέρα με Β.Π Ειδήσεις 3.10 Μπονάντα (μκρωμίες- Ῥεπυρτηήί, παμήηελο (αλ λπαὸν ΔΙ Ὁ Κύπμυς ΙΒ ΠΗ Τι παραμλ]ένιο 1248 Παιδωιὸ πρόγραμμα Ειή]σεις στην 515 Επιπικηρή στο οκ δύσης 12.45 Ὀν ταχύπεικα. τῶτι Τουρκική! τιν ἠησαικπίν (8.245 Περί µηραρικής ... Ὁ πύαμον β.15 Ποβκισψαιος Φ4ΝΙ Μια απίβανη Μόηος 115 Ἴρεις κι ϱ Ἠσππας ἠπτιμιιάπηπα υσεώ ομογένεια υΜ48 Αερώμπτιςς 145 Τὸ πμικύ µιας αβώνες του 3848 Κωντά στο 2Η 4.00 Ἐναρξη μμ. Αγ καῦ ΠΑΝΙ Ω Κώπμωας 405 Ἡ παταταπαλτ 115 Ἐρυστάλ Πιμαβημώ τος] της Τόλμη μαι Απτεία 4 Τομ και Ττερρι 38! Ειδήσεις, ταξ Τέρνη μπι πι Ἀτιμιές απὀ τι ΞΙΗ Ειδήσεις 315 Ραντηβοή το Πολιτιοµώς, ελληνικό τρια όε 55 Παιδικύς θάλαμος μεσημέρι 3Η Μπιλ Κύσμπι 5ἳδ ΑντιματαπτισηΟί 5.8) Μητραπηλιτική 43 Ππιῤική ἔμηπι Β34) Εὐνμεις ος Ὁ Κύσμας Μύμεία Ξ5ῇ Η βρτυή µας Καιρός πΗ5 Κιντματο]ραμιπή 6) Ἠήπηει ρική πηρονυμιά ο Ἡ ήμι ταινία Μέρες Οραντέμοι ύ15 ὃν ωα ραντεβού ϐ Ἄς Αιάλινως με (κώνο ἀ3 ΑΒμητυά περιοδική ὔ45 σος της οπωππής, 10.41 Μπτρική αήπτι 11.58 Γοὔντη Άλλαν --Ὁ τα Ονηένενῖς τΙδ Α 1188 Ἐιδήπεις κύθιως Μανχάταν” 1.38 Ορέκχκεία Ἆπι Β.08 παπή Ἠήνπα 11.85 Μητρική απάτη 1138 Μπιπινά ραφή 90) λθνσή αν 0 Μαιρός 11.48 Κατάσκικτοι πρόγραµµα Β.ή μς 3 ὖ5 ημικτωπήριό 15 λος της Εκπομπῆς 12088 Τέκος τς Ἠσομής . . Καιρός 3.38 ο ὄ εις είν Φ15 Οι κοναμιμό 1198 μη ὃΙ ἔξρδος περιοθικό. 5 νὰ Μαποιένος μ.45 Ταια Ὢ μι] ῥήρες ὑμπός μάρκας 0.15 Ξένα ναι πὔέλφωι 11Η Ειδήσεις ΕΙΔΗΣΕΙΣ: 10.85 έχει ταινίας 501, 8 ΧΙ, 21481, 3.81 ΡΚΙ 5.0ή ε..0 έ..5 1.15 1.58 ... 00 .5ὺ 11 ϱὐ 11 5 ας Ἔνπφεη -ἩΗ Ἠλιωπιύαι ποὰι Βικπιπύ ης ὦ Κήστερ μπι ή: τσι νι Μπημι ἦσεις (Ειήτευς μαι τα Πολιπωστιώ Ἰ μα Ταικπκυκήὴ Ειδήσεις Κινηματογραφική πα (σιρεχεια] Τέλος της εππομπής, ΡΙΚ 07.90 Ἔναρξη -- Πρωκνή 315 3.48 3.10 5Η! ο] 5.58 6.18 6 15 ΠΜ 1.85 1138 Ε.15 α.45 00 ὢ ..05 μ8ς υμ.10 Εκπυµπή Εμ! Ἔν ο Ὃ ο, αι Μήτλη Εαππατη) Μπονήνξα ο Κώπωκ Δρήμος τον μεταξιού Μσιηκά ὑμάλειμμα ῥμυκωττμα να δὖς Τα αμεριμάνις Τατ Ὁ Κόσμως Π Τόλμη και γυηπεία Ω κόσμος της σιλοναμίας Μπεέρκι και Ίος ἐνέπ πειρκ: πιμιμδινὴ Μοιμυή μα Κόπα, - Ἐθντομες ειβήεις στην Αγλική Μανστικά , η ὑς αιτµε Ἐνππτυλίϐα Τίνα Τέρνηῃ τέλος της εκπομπής ΛΙΓΟ. υ ηὐ ηπ15 π1.ῦ 1.35 πμ 18.30 3.08 4 ὐ5 Ειδήσεις ο ὃν ημας Ειήσεις μ..15 οὐ 11.08) 1145 1.13 1.45 1.15 3 3.15 4.34 5.15 15 μμ ται 8.088 9.348 10.38 .. 3ἡ Λα ηπα τωμής Οι τρεις σιημτμλαεις πρόηραμμα Ειπιπιοµένες Μέρες κ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ἰπιπι, 18.01, 111, 24081 ΠΠ Πήζά 1 ή ο] 8 Β 8 ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ, καλά, καλά, να χορείτην επιτυχία των δύο ταμγμών του Μόνος στα σπ/τ!”͵ ὃ μικρᾶς Μακυλεῖ Κάλκιν και ετοιμάζεται γµα µια τρίτη. Τπλοσςτης Μόνος στο σπίτι Μο. 3”. Από την ταινία αυτή ὁ μικρός Βα εισπρᾶξει εἶκασι εκατομμύρια δολάρια. Υπενθυμίζουμε ὁτι -- για όσους ακόµα ἄεν την έχουν δει -η ταινία Μόνος στο σπίτι Μο, 2 προθάλλεται ακόµα στους κιΝηµατογράφουσ µας, 0 Β ΜΟΔΑ Είναιθα περάσει '. πἴλοιορείται η νέπ σεν Πο! Βα αρχίσει να μεταδίδει η ΕΤΤ µε πρωταγωήστριᾶ την Μιμή Μτενίση. Η εκπομπή Βα κιωείται σε πολλὰ επίπεδα κΠι µε πλαίσιο ελληνικό μαι εένὺ λική, Η οικαὐεσπαινα { Ντενίση] θᾳ σαμλεί µε ἁνάστωμα µαγεκέν, µε ἕνα καλεσµένα σχεδιαστή κάβε φορα πσι Όα παρθικιάζει τη νέα τοι κολεξιόν, Όσοι εν Εχουν δουλειά, θα βρουν μάτι να ασχολούνται... υ ῦ 0 ΟΙ ΛΥΟ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Των “Τριών Χάριτων'... ξανακτυποῦν. Ὁ Μιχάλης Ρέπας καισ Βανάσης Παπαθανασίου εργάζονται αυτή την περίοδο πυρετωδώς ετοιµάξοντας για λογαριασμό του ΜΕΓΚΑ Τσιάνγελ (που έρχεται και στην Κύπρο...) ένα νέα σήριαλ, προσωρινός τίτλας του εἶναι δις εξαµαρτείν''. Πρόκειται για µια ερωτική ιστορία Νγα.... μπερδεμένη ἄπως την χαρακτήρισε ᾳ Μιχάλης Ρέπας : θλα ξεκινούν όταν κάπαιο ζευγάρι χώρίζει και η γυναίκα αποφασίζει να συζήσει µε κάποιον άλλο. Αν και ουσιαστικά παίρνει διαζύγιο τυπικά δεν ἁπαλλάσσεται ποτέ ἁπὀ τον πρώην ἄντρατης. ΤηΥ χωρμπιέγη σύζυγο θα μποδήεται µια εκ των “Τριών Κάρπων”η Μένα Μέντη. 6 0 Θ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ: Λυο πρώην σύζιγοι συναντήβηκαν και τα ..ἑτσουζαν στο Λος Αντζελες, στήν πρώτη παροικήαση της ταινίας Τσάπλιν ται Ρίτσαρντ Ατεντπορο πα! αναφέρεται ψικπκά στη ζωή του μεγάλου ηθοποιού. Η κόρη του διάσημου Σαρλό, ή Τζεραλντ Τσάπλιν, 4Β ετών, που στην ταινία παίζει την ..Λσμά της Κάνα, ξαναβρέθηκε στην λαμπρή δεξίωση που δόθηκε µε τον πρώην σύέυγο της το γνωστό Ισπανό σκηνοθέτη, τον Κάρλο Σαούρα Β/ ετών µε τον οποίο έζησε Ἰ0 χρόνια κα απέκτησε και ἕνα γὸ, τον Σέν. Όπως δείχνουν τα πρώγιατα σι δύο τοις ετοιμάζουν µια νέα ταινία και ὅξν αποκλείσι!ν και µια αναβίωση του ἐρώύτα το»... ϐ 8 6 το ΒΕς µπήκε και στη Γερμανία όπου το νέο Βερολινέζικο Ζ4ωρῦ εΜησεσγραφικό κανάλι Ητν παίρνει δύο δελτία την ηµέρα απά το Ἠοηά Βαγνίςς ενώ το ζΜΝ έχει πληρώσει ήδη ἡῆ εκατ. γερμανικά μάρκα προσπαθώντας να αγοράσει µετοχέςτου και όπως ισχυρίζεται ο γενικός διευΒυντής του Μοηή Εβινίες κ.ἰσήη Ἰτο «ΜΗ προσπαθεί µε κάθε τρύπα να μπεί σκληρά στη Γερμανία” διαπραγματεύσμενο ακόμη µε το ΖΠΕ καθώς και µε το Βια μπμκρνα που εδρεύει στο Λουξεμθούργο. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΕΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΠΣΙΑ: ΖΗΝΑ ΠΑΛΛΑΣ: (τηλ. 128) Ἠσμρες νε ΟΠΕΡΑ, ἔ (τηλ. 445305 --ἡ45315] Βσαυ ασε” ΟΠΕΡΑ ΙΙ: (τηλ. 4453105 -- 45375) Ῥαείο Ιπελίοί ΠΑΝΘΕΟΝΜ: (τηλ. ΕΤΕ) όνος στο σπίτι Να 2’ ΜΕΤΡΟΠΟΛ: (πλ. μμ ο) ὰ Εο συ Μεπ ΠΑΛΛΑΣ: (τηλ. ΕΒ4) Γυμνή κάτω απὀ τη γούμα” ΛΕΜΕΣΟΣ: ΟΘΕΑΛΛΟΣ: - δα 233] Μπειόβεν” ΟΣΚΑΕ: (τηλ. 34408] ἰππί ΒΙπΠ ΛΑΡΝΑΚΑ: ΑΤΤΙΚΟΗ: (τηλ. 6528731] αι ατα Αα γ πΑαφοΣ: ΜΑΡΚΙΑΕΙΟ: (τηλ. 233571) Του Ῥευαί” ΠΑΡΑΛΙΜΗΙ: ΠΑΠΑΜΔΑΡΕΟΥ : Ἔκιαι Απαμσις ον κ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 18933 ΡΙκΙ ΡΙΚ ΛΟΓΟΣ ΕΤΗ ' ανν ἳ Ἡ 4 1.8 Ἔναμξη Β8.15 Έναρξη , 11:48 Ένιρεη -- Τα στο Ὃποοοηη μον 10.05 Βιομπής 08.40 εί ειτορηία ση μκρωμαε 11105 Ἔμπρξη μωνοκπές ατιγεές 1η 10 Τα Μαρς ΤΟ! 15.15 Τὸ ἠπμο φὐρόται ΚΙκΙακάτιμη 11.308 Μηταπολατιρό Ἰονίον 11.58 Τα ῥάλη τση ἔρωπα Ἐηνπυλία ΜΟΠΕΙΗ 11.48 [Παιδιά πρό έμεινα .. 1.88 Ειδήσεις : 1.448 Ἡ υπεησνητή 11 Πιῤώμπφαιέκι 11.4 Αρηζητώμις 115 μωρή 1.5 Μαντώ ουσ 12:38 ἱάσοες μαι 11.80 ἠὐκκή πι θηπῃ ΡΙΚ { πενία Όμερ 3348 Ευντμιταήραηική Οὐμασεῖς, 11.30 Οδός Ιππονμάτωιις .« 0 Μοικηκή το 1Η δν, πωῖς πε 18) εκ ἡ ἵπμιή 4048 Ἐναᾶη Κελημνντ άν : Διάλειμμα 4.10 Το μικαύ σπίτι στο Πεμιμλής ΖΝΙ Όν ἨΝτήπενς τή 4.38 Πεμπέτειςς Γάννν Ταν 4.15 Γεια σας λλαρήμια ανν 1 Ειώήπις πα ΕΠΙ Ἠυντρὰς και Ανοηής 44ἡ Ο πιημάτσας εν ὢ Εὐσμις 1108 Άμποτ οτι ο - δή Ειδήσεις, --η 585 ὅας σνυνιστσύµε. ΞΗ5 Κιντμι Μερική ΕΟΤ 315 Ελληνα ταν δῖς τὸ Διμανάπι Ξ.Σ8 Μου ανήκει αιπή Ἡ αφηίαι. 1081 ἨΝτακυμανιαίῃ 4Μή Εντ πα ἐπὶ ἔλἡὴ ἁβατιες, τῶν Ἠήημι ον 6 ονόρλ Γσλιν ΔΝ Ελληνική ταινία δ.8 Εωήπεις τρ Ών μεις Χάριτες -- απ) Ειήήσεις , το ο Κύτμως Ἡσοτμινυ τν 15 Μπήπκετ τι Επρήριατη, Σηἡκιτιηημόνι μκολοι καν αι πας Γοιῤμέῤμος Τέμλλις πμάπῃ µη) 80 Ειήπεις 3) Ειῤήμεις, - ημείς στην Τ980 Όκι πετά ζκη µακμ]κε 4038 Πημιέτεες στ 41 Κας ϱ ιός .Ἡ Τουμηική! 8.5 Σας συνιστούμε Κτίπηα ας . ατα , θ 08 Ελλ ταινία , Ἠ.1ς Βήμι µε [ήμις 51Η Γιδήσεις ' ματς Ἱιπαμης Πιηρή μον σαπη 10 ΕΚΛΟΓΕΣ 5 445 ο αρ 1108 Ελληνική τα 14,15 Σάββατο Βράδυ στα Από - . . ι “05 ἐν Κύπμως ΕΚΛΟΓΕΣ 11.005 ἑωητανοί ΜΑΗ, 11 ή Ειδήσεις τκή ο η 5.05 ον Διμηρύροι του τας! ινεμίε 115 πήβκιτος βάν στό Απόμιο ἐσινέχενα] πιιεριµενηή στην ὀλη Λας Ἀντίελες Ρεπορτᾶς, πιξητήσεις, 12.00 Ειήπεις , 1115 Εινηματα μερική ταινία διεδαγωγή των ενληρών Ε5 φας ΤΠ οκ ένεμα τηε χάλια, αποτελέσματα. (0.15 συνέχεια τακνίως Ἔεύμα πα αι 4 Όλη ωφόνων πτυχών Μπρετ Με συµµετοχή 01:98 Μουπιοί και .. υ135 Τέλος της επποµπής των εμμη[ών, 14.5 Ἐιπαα ἰπ. ῥημοσπιράφων. πολιτυκῶης μώσιπη ὦ Απόσιόμου ανπλυτὸς από Κύπρο καὶ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12494 Τελος της Καλδάρα Ελλάδα, προσκεν] μένων 15.01, 18.00, 71 1, 7401. εμμωτής 11.45 Τέλωας ἴτε στο Της, πω στελέχη ο. ταν. Γμπροωπῶπους των υποωηγίων προέδρων, πιωμησνκα. ΡΙΚ 2 Τηλ. 421231 ΠτΗ) Ἐνωξῃη --Πριή εκπµπτή ΕΙΡΟΠΕΡΙΕ 315 Ἔνπρεη Ὁ Γπ πύλης ΛΟΓΟΣ Ε] { 38 Ῥιψηματοημκιφυκή ται ΡΙΚ Ι ος κι πω ποππινημήλκες απὀ το Ἐπηάτλ, 3,98 ΝΛονοικύ ὀναλπιμμα ΣΙ Έναρξη τῇ Ἔναρεη -- Παυνή ΠΠ. Ειδήσεις ΕΤΗ! Έναρξη 4.15 Ἰωνὴ σπίτι στὸ ἠβάδι 5.10 Παπιιπεριπέτειες επποπή Ἑκσύσιεκς σι ὦ πιμκρμσλτειένος η1 ἃἲξ Αβάνα Ἠπι πώρη ΕΠΗ ῶ Κόσμας , 548 Ὁ νεαρής Ρόμπιν 415 Ἕνπρξηῃ - μας ΜΒ. Ενημερωτική Ξ 05 Απὸ τα αρχεία τὸν ΡΙΚ. «{ παυντ Αεινμιπιης τα ιδήσεις : πα ώμάνα ο. Κινηματογραφική ταινία δι δῦ πήπε 3.35 ἹΜαπειρική . Μπαπωκρίπεις . η με Ἱ } Κόσμος πώ μη ον «9ῦ Μονσικό Πληροφορίες: καμύγελη 7.10 Προυρισμός | Εωνήτεις στην Αμάλειμμιε Ῥεποηπάς, 12.4 Παιδική πωῦ ἠποτιβάλ της Άπω, Ανατολής | [αν Τουῤκυκήὴ 4.835 Μπονύσεα ΜΜ. 0 Τα πομπισύτηρ πρόη Β,38 ο - 6,15 Μπακ Ξ14 Ὦ Κάπως Ελάιντι 11.45 Νέοι δρύμμος της Φ/ῃ Ω Κόσμος ὁμάλειμμη Ξβ Όπλα υηπ]κής 0.15 Γυμναστικές επιπτήµης σης Το πανλομεία ὄμ5 Ἀιβῃίς τερνοηβας ναι ασκήσεις 115 Μέα ὕειΝΙ 18.45 Ειημιτιηῥκηρική ταινίε μι πωνήπιηρεσία τοξικές φάλαινες 145 Το Ἰρονυνόμμις έταξε τη μαμά απ’ το τρένο” 6.15 Γείτονες 535 Η κάβοόος της 40’ Εναρξη ὀμκωήένειας 11.10 Τέλος της εππωµπής πιδε Ὁ Εὐκωκ, τιν - Ὃ οι 405 κα. στ : τά. -- απ αλιμή ς πὴ Ε : βΕ να Μπράσιηι Πα Ὁ Κύσμῶς 43401 Ὁ ποντικός 3815 Ελληνική ταινία 3 Ειώηπεις : 185 Τόλμη ναι Ὑσπεσίι ντετέντιβ 43Η Παιδησή Έαμπη ι νυν Ερατυά Απηξία 1.88. Ταινία μικρού 34) Ειδήσεις 53Η Παλιτωπκά . μι Α59 Ὀωνή πατρίδας Ας Μες μι ΛΟΓΟΣ Τη). 474010 9 5 Ι.Μ νκαιλευπής ΒΙ5 Η Κύμ. παι τ -- ο ινως ) .. 5 σεις :Εαιρός -- Έναρξη Παρουσίαση Ειωήσι ρε ' μπιν, Ν . -- .. πα το μον ΤΙ Ῥι4π ν τί Ὁ πολίτης δι μμ. ΠΕ. Περιπέτειες τοπ! (όπαΊενε τς ελληνισμού Διάλειμμα Π.Μ Πολυπέχνης ται Ἱ18 Όι τρείς ΓΕ Τομ και Τδέρρυ 11108 Τέλος της 0 ο Κύς ερημικαπίτης ομηματοφύκαπες 0.00 Με ποτά φτεκὰ -- ἑηπωμπής 315 Ἡ απάπη πλημαίνει Βίκ Ειδήσεις ΔΙ Η Ἰπυσή πάρα 09, Εηπαιθειπιμά Εέματα 11.18 Ἐνιές τής καῤόνας καὶ « Κπιρὸς 5 πρηματηπήριο 10 ΠΠ Άγριος ύτας 1.35 Μανονκό 45 Επείη η ονομα ϱἩ πρ -- Μακι 10.10 Περι μιζμμπῆς αἱ Λόγος νμιμα '45 Ποδόσφαιρο 10.38 Το Βέατρα της 1ὴ45 Ειμάριστη Ἰμηή 13 08 τε της, Ἐγλτομες ειδήσεις Λειτέρας 1.15 Εις ρματμίη. Εππομπής 1135 Πανόννιμα 00.15 Ἐένη αειρέ 4 δή Ἔναμξη : ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4ης Παιδιά χαμόγελα, 15.08, 18.80, 21081. 14Η! 4.1ῇ Τα πμπιωύπεῃ Κλάνντυ 5,ΒΠΏ Ειδήσεις ο: 55 Παιδικές μπήρίες 5 Πῇ Αμεριμάνιμη καλαβὀόφαιωσα εκ ἡ Το μαμά λαηνάρι ΡΙΚ ΡΙΚ ΛΟΓΟΣ ΠΗ Ίπ Το θοάσιμο ὄθήμμι ᾿ Ε.Π Ειώήσεις Ξ.90 Έναρξη ϱ7.10 Ένπρξη Πρυννή πο - 07.31 Έναρξη . ο πας Ειδη Κινούμενα Σγέδωι ε Εκπμστή Επηας τς Ὁ πεκητεελληµένος αν. μπα Ὑπι μύρπη φ1ὺ ία ζωνηγώντας - αν - η μας ' ὴ Η Παριόσμια τῇ Ειδήσεις 7 ωήμι, 10Η Ειήσεις [συνέγαλει τοννίας) 53! Ἡ Αλίμη στη Χέχκι Οµκηγένεια υτι15 Ανταπιημίσεις-Πλη 09.8 Καλημέρα µε 11415 Μόνα, πμόγραµµα ταν Εκπμά των 3.40 Περιπέτειες στη ῥηρίες-Ρεπορτάξ χαμόγελα 6.08 Ειδήσεις βήλασσα 08.00 πατατούπρλη 13.00 Ππιδικὸ πράγραµµα Απζηώμισόν οι 4.10 πονώνία 8,1 Ζώκι Λατρεία 115 Ον οτι, ὄρόμοι της . Τη. (ΗΙ3ΗΗ1 4392070 Επίναις Ἴπην ὃν νο ο. Ὃ ος 115 τας στήν . Τε ΟΕ. 5 μν ς Ἡν. Ευ Ἠπκως υπ τῃ Ἔνι μας Τοωσερ 334 Βιβλίο Ῥειόρ Γκίνες «00 Εναρξη 145. Το χρονοιό µιας δα Μάνα μώο 6.38 Απλά Μαρία ΔΑ Ἱπτάμενοι γιατροί 4.05 Λιαστημικές οικογένειας ΠΝ.Δ0 Ενημερωτική Εμποιωτή (Επεμπῤόνο 1βᾳ] ΤΑ. Ὁ Κόσμος , Περιπέτειες τον Σ15 Ἑρηστά) 18 0 σσυκή μιηική, αυ Τα απρκππτα τυν Τ85 ο) ἁπι Ἠηπείή ηνπέα 315 Επντεβκη] το 11 Πῇ Ον τρεις υφύλαικες φαποῦ : 158. Το Ἠκμμπτη- 48 Α πας Νότος μεστμέρι 12 Πἢ Μειαλ κα 540 Ἔμιλη -Όι κόρες του ο κιβώπιό µας 549 Ειδήσεις 434: Παιδική [μνη 13.40 Νέμεσις ας ο ο νε ο απ ο Ἕνττη ὄνδοση 1 Κλπασίκές μπορίες Ἀπι Εμεις - αγερινν 39 Τα υπέροχα μικρά 6.15 Μαβημεμινοί 415 Ελλη τρία ϱ Καιρός Ν.8 ΑὈιμοιβνα τραμ ) ἀγῃρκιτοι - πι Ειδήσεις “6! Η ωκκια μπι τη Ὁ Εόσμος β.1ῇ Περί μας. ὐ ἀ45 Κᾖιωτά παρᾶβνρα αλς λα γκάιρεο τέρας φηξ Μπερζερός κόγος πας Διιξάντρα ες αῇ Εοζί ΝΙς 1978 Μεγενθύνσεις 19.04 Φώνελος Αμιζιην 6.48 Σύγχρονοι . ΕΙΝ Ἀριπή κήρτα δι00 Ἐιδμτεις, 119801 Εωήσεις 11.09 ίση της Εσύβας προ ἡτματισιοή ϐΙ Γιῤήσεις δ15 Μπάσηει στην ΕΡΤ 1135 ΛΑβΙζοῦ Εβνικής 11.48 Τελος της εμπαµπής 1.18 αν Ανόκυμλής Ἀπι τῷ κ τς Ἀφηματηστήριο τ15 Μ τ Ὀλυμπιωιός ΠΑΟΚ πλοµπως κτήρια του : πε ΜΙκηι . 1118) Τέλος της εκπομπής Β.08 Ειδήπεις 1930 “Ὢ ἔμπλημτος .. . Μάμμμὶ πτην ΕΡΤ (σινέχεια] κ: «Αμλσφόνα μυρηαιν” 11.4 Ελλ Χιοιὲ 315 Ὁ Καιρός, 10,0ῇ Εδήσας Ἓ ὑπ 1ς ση πα ης 338 μα γνπίκα μὲ παρελόν 19ὴς Συνέχεια ταµας ρα ήή οπή Ἠδης 1.5 Ελληπή ταινία 1ή1ἡ νοημα αίο 3 « παήασπα 11Η Ειώήσεις (Πιπέχσια ταινία) : παυμιενταιηῃ εκλήμειτα πήη Πεμαπέτειες µετά τα μεπάνιπιτα ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (501. 0Η, 21Χ1. 111 Ι. 11, 211. 2441 --α -.... πασπασκατκαττεστααα -- -- πΕΙΕΕ! ΗΕΦΗΜΕΡΙΙΑ - άρμα ΖΗΛΕΨΕ ΤΗ ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ μΟΝΤΕΛΟ ώ ] ΚΑΙΗ ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΕΥΜΟΡ ΓΥΜΝΗ ΣΤΟ “ΡΙ ΑΥΒΟΥ” αἴνεται τι η επίδειξη της γυναικείας ομορ- φιὰς εξακολουθεί να συγκρινεί τις ανἁ τον κόσμου αιβέριες υπάἁρ- εις, Σε σηµείο μάλιστα που οἱ δες οι μητέρες των υπερ- μοντέλων να απὐφασίζουν ξαφ- νικά στα σαράντα τους να επι- σκιάσουν τη δόξα των παιδιών τους, Ζωντανό παράδειγµα η µη- τέρας της παγέµορφης Ναύμι Κά- µπελ. Ἡ Βάλερι Κάμπελ πα- µασύρθηκε τόσο πολὺ απὀ τη δόξα της κόρηστης ὡστε έφτασε στο σημείο να ξεκινήσει στα σα- μάντα της καριέρα φω- τοὀμοντέκουμ. Όσο για τα πῃη- σὐντα της, µκακλύτρα να αφήσουμε να μιλήσουν οι πρώ- τες φωτογραφίεστης, Η πανέμορφη μητέρα της Ναόμι πα πρώτη φορᾶ μετὰ απὀ τόσα Χρόνκι καριέρας της κόρης πης, αποφάσισε να γνωρίσει απὀ καντὰ τον κόσµα της μόδας και της Πα- σαρέλας. Αντκρύζοντας την κά- παας αρνείται να πιστέψει την ηλικία της. Μοιάζει περισσότερο µε 30 παρὰ µε 40 χρονών, Με την Εικαιρία της νέας καρέρας που ανοῦγεται μπροστά της, Π Ὕλυμιά ΒΕάλερι αποφάσισε νὰ μιλήσει ὅη- μύσκα Ίνα την προσωπική ζωή της κόρης της και για τοις εκάστοτε ἐρωτές της, Σε πρόσφατη συνἐντεξή της μῖ- ληκε µε τα καλύτερα λόγια πα τη Εχέση της κόρης της µε τον Μάικ Τόισον πρωταθλητή πυγμαχίας, που πρόσφατα δικάστηκε κα κά- παδικάστηκε πα βιασμό. Λυπάμαι τόσα πολὺ γι αυτόν, πατ εἶναι ένας καλός και μοναχικός άντρας. Πάντα µε φώναζε μαμά κα ἐπαι- με στην αγκαλιά του τα μικρό µου μο πιερ’ Ηπε η Βάλερι. Όσα Ἱῃα το Βόμπερτ ντε Μίρο ὄήλωσε ὅτιῃ κόρη της, παρά τη διάλυση του δε- σμού τοις, εξακολοι κεί να τον σι.- πατὰ, Η πανέξυπνη μητέρα του δι: σηµου και πάμπλαιποι πια, υπερ: μοντέλου εκμεταλλείπηκε στα έπακρο πῃ δόξα πης κόρης της. Η Ναόμι πάίαρε Ὑμα το ἅἂμ- φιλεγόμενα Βιβλία της Μαντόννα ποι πτλοαφομείται Φεκ. Ξαφψηικά π ὑημοτικάτητά της ἐφτάασε στό ἁππκμα. Αυτή ήταν η κατάλληλη Ειµαφία πα π] Βάλερι να κάνει το ντεποήτα της. Αλλά και µια ἄλλη εξίσου διάσημη κοπελα απὀ τα χώρα πις πασαρέλας βρίσκεται στην πρώτη Ὑραμμή πῃς Επι καιράτητας., Πρόκειται ἵνα την Πα- γέµορφη. Στέφανι ἘἙεύμορ, που τον τελεωταίσ καρὸ δηλώνει τῃελά ερύτειηένη µε τα Αξλ Ῥῤουζ, Η Σέύμορ βλέπαντας ὅτι ὃ ανταγωνισμᾶς μµεπαλώνει, απο φάσισε ια ἄλλη µια φορά να σᾳ- κάρει ποζάραντας γυμνή πα το αντρικά περιοδικό Εαν. Ὃι φωτογραφέις αυτές που, σμ- φώνα µε µήρτιες, αφήνουν πολλὰ υπονοσύμενα και υπᾶ- σχέσεις πα αμαρτωλές χτες, ὕημοσιειπηκαν και ἕκαναν πά- τάγο. Η Στέφανι πα ἄλλη µια φορά δεν τήρησε πην υπόσχεσή της, Πριν λίγο καιρό εἶχε δηλώσει, Ὅπ ἑγνε έγινε µε πς Ἠψμνές πόζες, Τώρα σταµατάω!. Αλλά, | είπαμε, ο ανταγωσµμός μεγάλος και η πρόκληση του χρήματος είναι, ἁπως και να το κάνουμε ακα- ταµάχητη, Ετσι, σε νέες της δη- λώσεις το 2άήχρονο σούπερ μο- ντὲλο δικαιολαγήθκε: εν ἑχώ το τέλειο πρόσωπο τῃς Βαπς, αλλά {| έχω σύμα... κα αυτό µε έκανε ὅμά- σηµη. Όσο για του Ἀχρονα τρα- γαυβιστή ΑΣΛ Ρόουζ, λίγο δείχνει να ενὐαφέρεται μα τς προ- χωρηµένες πρωτοβουλίες της απαπηµένης του, Τον τελειπαία καρὀ προσπαθεί να αποτοξινωθεί απο τα ναρκώτικά και το αλκοόλ. Ο γάμος του ζεύγους --ο αληθινός αυτή τη φορά, Πατί η Στέφανι ἠδη εμφανίστηκε ως πύφρη στο τε- λειπαίο βίντεο κλιπ του καλού της -Βα Ίνει τον επόμενο χρόνο. ους ΣΑΒΒΑΤΟ ο ᾱ ΕΡΙ ΟΥΑΊΟΥ 1898. ᾠ ροο νό τπτ ιο Εβδομάδα απὀ 2 Οκτωβρίου έως 8 Οκτωθρίου ρ κπριος ἵ Απιάὰ ὁἹ Μαρτίοι! ἕως ο Απριμίσοιι ΕΡΩΤΑΣ. Στα ζμδιά σας θα ταξιδείει α Ερμής απὠ την Τετάρτη, φίλες και φέλαι Κβιοι, και βα υπωστημίζει τα Φλαγεπό ταμπεραµέντα ὅσα. Όπ πας ενβαρρνει πε κάἂε τολμημά σας, Μαι η Αφροδίη που σινεχζει το ταξίδι της στον Ὑδροχσο. µπαρεί να Ἰνει ο φύλακας ἀγγελός σας Ιὄως πα σας που ανειρεύεστε µα σχέση ελεύθερη. ΚΕΡΔΗ. Ὁ Άρης, ἆ πλανήτης κωβερνήτης του ζωδίεαι σας, καθώς βμίσκεται µέσα στον Ὑδραχότ, µπαµεί να Ἰνει υιός υποστηρικτής τω μελλοντικών σας στᾶχων και την ὁραστηπιοτήτων πό ἐχαυμ σεέση µε οµάδες, ορανώσεις, σι κάτα και οργασµούς. Τα κέρθηῃ σας μοπύσι να εἶναι περισσότερα ηΒικά αωπή την εβδομάδα, ΥΓΕΙΑ. ΓΙ παρρημπι το! Ἠλιο στο ζωδια των ἠκβίκυν, ενδέχεται να φέμει στην επιφάνεια τις μικροεικιαθησίες σας ἠαπηκές κα σιματικέσ]. Πῃοπτατεήπτε τᾳ πόδια πας απ τραυμαπαμµηής, κι μολύνσεις κά σ ΕΡΩΤΑΣ. Απολαιβάνετε µια περἰσοᾷο σιναισβηµατικής εξαρσης και ῃ σνάγκη σας ν΄ σιαπήπετε και ν΄ αιαπηβείτε, θα σπνεώσει να εἶναι ἔντοντ καὶ αιπή την εβζαμάδα, Ω Κρόνος, βέβιπα, πο μάχεται τῃ αιναισβημωτική πας ζωή ἁηγήνι, σας επιβάλλει να περιαρίσετε το απιτήσεις σας. ΚΕΡΔΗ. Εμπιστειβείτε τη προµτική μικλό σας και µεταφρήστε το σκέµεις σας σε ρήμα. α Δίας. πο! βρί- σκεται στην Παρβένα, σε σιρεργασία µε Ποσειδώνα και υρανά, σας απκτκεται κέρδη απὀ το επὀᾳ/ελμά σας, απὀ την προσφηρὰ σας στο σσλα και απὀ την ερνατικὀτητά σας κρυς, ΥΓΕΙΑ. Ιδως αἱ ἀνδρες Ταύροι, µην ἀφήνετε πο πε αιµισπκές, τάπεις σας και τα προβλήµατα της παΒημερινότητας να σας αλα: μζσυν. Αν κάτι δεν πᾶει καλά µε τὸ επαῤηελμητικό περιβάλλον, αν τα εμπόδια και οι ἠμσκολίες σας αποθαρρναιν, επισιροπεήστε την υπομονή σης. ορ Π αισυμοιε Απὸ ὁἹ Μαῖοιι ἐς ο Ιουνίου! ΕΡΩΤΑΣ. ζείτε µια περαδο παι! ὁ ἐῤώτας καταλαμβάνει μεγάλη Βέση στις κα- Βημερινές σας σκάνε, Μνήμες απὀ τα παρελβὀν και απὀ παλιές µεγάλες στη μες αγάπης, ὅας Εωηνάν την ανάγκη να ερώτευβείτε, Ειππείστε σε φλερτ που Ενδέχεται να καταλήξοιην σα’ ἑνα μεγάλα ἐρωπα ἡ πε µια ερωτική φιλία διαρκείας. ΚΕΡΔΗ. Τα κέρδη σας [πβμά και λκἀ] Βα εξαρτηβούν πιπή την εβδομάδα από την αφιαρστκὠτητἁ πας και απὀ πι Βαυμμάσια πκανώτητὰ σας να επ- χειρηµαταλογείτε και να πείθετε. Εἶναι αφουρο πώς θα κερδίσετε µα µήχη οι κονοµκἠ ππει θα σας τονώσει πΒικἁ κα υλικά. ΥΓΕΙΑ, Τα αγγεία σας Βα σπαι- τήσουν τη φροιτίδα πας και τ Διατροφή σας Βα πηαίξη σπηµαντκύ ρύάο σπην καλή Νειτουρήῄα του αταμάχοι και των εντέρων σας. ἀσκείτε το σώμα πας κα αφαιρέστε απά τα ὄναπτολόμὸ σας τροφές πλούσιες σε Μπη. κΚαωσκίιίνους Από ὦἸ Ισιήσει έως 2 Ιλίου τοαύσος Από 20 Ατιιλίοιυ ἔμς 21 ΠΛαΐσιι ΕΡΩΤΑΣ. Οι πιβανότητες να Ἰωρίσετε τα μεγάλα και ιδαψικἁ ἑρώτα στο πρύ- σωπα ενός ἡιλκοή ατόμου ἡ ενός ατόµαι πι! Ώα τὸ ψηρίσετε. μὐσωώ φίλων, εἶναι πάρα πολλές. ἂν πάλι αντιμετωπίζετε αιναισβήματική ἡ σεξουαλικά πρυ- Βλήματα, εμπιστειβείτε τα σε Ψέλες μαι ολα. ΚΕΡΔΗ. Αιπή την εβδαμήδη, µπορατε να κερδίσετε απὀ πις μελέτες μαι νώσες σας, απὀ τι εεμπνες ιδέες σας και απὰ την ικανύτητά σας να μεαολαβείτε πα την πραώβηση ἄλλων ατύ- ων ἡ προόντων, Η Πέμπτη, πι Παρασκευή και τα Σήββατη σας επιφυλάσσοιν ειδήσεις - εκπλήξεις που Βα αιμορούν κέρδη απὀ νομφές εκκρεμότητες. ΥΓΕΙΑ. Προστατειβείτε από τις πεαιµιστικές τάσεις σας και απἀ τις Παράξενας φοβίες πας. Προστατειθείτε ἅμως και απὀ την υπερκόπωκηη που µπορεί να νε ο υπομλότερος εχβρᾶς της υπείας σας. Λέων {εφ όὶ Απά ϱῷ [σιλίσιι έως ὦ3 Αιγούστου ΕΡΠΤΑΣ. ὅτα ἀπένσητι ζώδιῦ απὀ τα δικό σας, στα ζώδια του Ὑδροχόσι, - λοξενείται η Αρροδίτη, Δώστε προτεραιότητα στις ανάγκες σας Ίνα ερλυπική και κπλική σινύπαρξτι κα ταύπισῃ, αφήστε τον προσωπικό σας μηγνητιαµό να κάνει το Βαύμα του κι' αν κάτι δέν πάει μαλά σσ’ σπὀ τον τοµδα, ενερηαποήστε την αιποκριτική σας. ΚΕΡΔΗ. Κέρδη απὀ µισικὲς πηγές σας υπόσχετα ο Ἠλιας που ταξιδείκ: στοικ χβύες, κέρδη επίσης απὀ σιῷολαιογραφικές πρᾶ- ξεις, διαβήκες, απὀ μικτικὲς συμηκμήες και απὀ δραστηριότητες πο απωτούρ φαντασία, Αν εκκρεμούν Χρέη προς φλοις ἡ προς οργανισμούς, µην τα αµε- λήαετε. ΥΓΕΙΑ, Αν έχετε εικισβησία στην κυκλοφορία το ον κμώς στις γάμπες, Ἂν επάης, ἄχετε εικάσθητη σπονδιλιή σπ]λη κα αν η ερ γαπκύτητα σας σας κάνει συχνά να Σεπερνάτε τα όρλα αντοχής του οργανισμού σας, πρασεξτε. ΕΡἠΤΑΣ, ὁ Ἠλος µέσα στο μη προαπἠΒε να ῥίξΕΙ φὺς. στι μαντισμὸ σας, τοῦ ἄνά τν φλακᾶρε γα τολλοῖς κα δώφαρους λόγους Ἡ μ να Ὁι ἡρμοταῖς σεξριαλιὰς υπήπεκι νπς, Ἀπήστ αρ σννικὰ τι ἁ τῃ Παροένος Απόά οἱ Αωγούστου έως 28 Σεπτεµβρίου) χρήμα ἡ τα ταλέντα Των ἄλλων. νο πα παπα σα αποζημιώσεις, ασφάλειες, κληρονομαές ιπιοθόσεις, ΥΓΕΙΑ. Τώρα που ο Δίας Ειαεί τὸ ζωκὸ σας, µελετήστε ΒΛ που αναφέρονται στη ἁματητκή κάι στη σωστή διατροφή, πάρτε πληροφορίες πα νέες φόρμες ιατρικής διάγνωσης, και αν ἀγαπάτε να µαγειρεύετε, ἄνακαλικμτε νέους πρόπύκκ» ὀνατροφής, Ζυγοῶες Απὸ ο Σεπτεμβρίου ἕως οο Ὀμτωβρίοι ΕΡΩΤΑΣ. Η Αφροδίτη που ταξβδείει στον Ὑδροχαυ µαζί µε τον Άρη, ὅας υπό σχεται την Ειτικία και τιν αλοκλήρωση στον ερωτικό τοµβα. Σας υπόσχεται σπήμές μοναδιμες, Εσείς που αγαπάτε να ζείτε ἁπλή ζωή, µπορείτε να φμεμ- τάρετε ὅσα θέλετε χωρίς ὅμως να παίξετε µε τα συναισθήματα πυν ἀλλ. ΚΕΡΔΗ. Η καριέρα, η φήμη κα τα Ἰὐητρά σας Βα κερῶσμν και αιπή την εβῶ- μάδα την προσυχἠ σας. Μμι επβράβεικπη πβική µπορεί να εἶναι ῃα σας Τὸ ση: μαντικότερο Μέρδος σας, Φροντίστε να τα ἐχετε καλά µε ἑργοδόπες και αν τέροας κα αποφείετε να µενύνετε το κύρος Ἱέκκ κυρίως, ΥΓΕΙΑ. Το γευρικό, φλεβικό και τὸ κκλἠφροριακἁ σας σύστηµα απαιτούν τη φροντίδα σας σιπή την εβδομάδα, Όα πρέπει να δώσετε προτεραότητα στη Ιμιχική και σωµατκή σης πλήρωση, Αν Εχετε εικήσθητη σπονδιική ατήλπι, προσέχετε ΤΠ κρύο εὖι την υψρασία. Φά Ίῃ ΕΡΗΤΑΣ, Με την Αφροδίτη και ταν Άρη να μάχονται το ζωῤιὸ σας Μαι να σας υπεαμίίουν πιως πρέπει ν΄ απαλάβετε τς Εικκνες σας ἠπέναητι στον εαυτό σας και στο ἄλλοικς, ὅεν ἐχετε μαι πολλά περιβώρια πα λάθη στην προκπυππκή σας ζωή. Αφιερώστε αιπή την εβδομάδα στς συνσπαθηµατκός απ ανάγκες, ΚΕΒΛΗ. Κέρδη απὀ παράξενες ππγὲς προβλέπονται, ενες καὶ εµεργεσας ἡ ὑκσνομικές και ηθικές εξιπηρετήπεις απὀ ἄτομα σνιδοτελή και πιβανύτητες κερδών απὀ τιπχερᾶ παχιήδια σας επημιλάσσοιν οἱ πλανήτες, Μια ασφαλιστική, κληρονομική υπόβεστ ἡ µια αποζημίωση µπορεή ν΄ αυξήσει τα κέρδη σας. ΥΓΕΙΑ. Η παροικήα του Πλούπωνα µέσα στο ζῶδιό, σος, αππιτε γενικά τη φροντίδα και τα Ενδαφέρον ὅσο πα την υβενή τν γεητκών ορηόνκον σος και ἵπα πῃν καλή Ἀξιτοιηήήα τῶν Εντέριήν σας. εν ΕΡΩΤΑΣ. Αφροδίτη και Ἂρης ποι! βρίσκονται στον Ὑδροχύα, σας βαηθαύν μι χολαγικά να Ψανοποιήσετε τι σναισβηµατικές στς ανάγκες. Ιδίως αἱ ακες ται ζωδίσι σας, έχετε παλλες πιβανότητες τα ενὔπῃέρακσες Ἰμυρηέες κπι ψλερτ µε άνδρες διναμκούς και ενθοιμπώδεης, ενώ οἱ ἀνδρες, θα ἑλκεστε από πναίκες, τζαι φιλικα και κοφωπκο περιβάλλοντός σασ. ΚΕΡΔΗ. Πολλά σχεδια και προοπτικές ια κέρδη προβλέπει απή η εβδομάδα, αρκεὶ να μπακούπτε τήν οργάνωση, στη μεβοδικύτητα και κυρίως στις παλύτμες εµπειρίες σας. Κεβ δίστε απά τς νώσεις σας, απὀ ταξέµα και απὀ επαφές µε ἧταμα τὸ! κράτιαυ φορέα. ΥΓΕΙΑ. Δεν Βα ἠταν ἄσχημο να προσέχατε λγάκι το λαιμό σας μαι αποφεύήγατε υπερβολές και καταχµήσεις. Ὑπάρχα πάντα κδνος πα- Ἰσαρκίας. Ασκηθεῖτε. σιαματικᾶ πα να βσηθήσετε τον οργανισμό σας, πκορπιεώσ Από 23 Οκτωβρίου ἑως ο Νοεµμβρίοιι τοξότες Απά ὃο Νοεμβρίου ἐς ὁδ Δεκεμβρίοι τσ Μπιενγόκεσος Από ου Δεκεμβρίο! εώς 20 Ιανοιαρίαυ ΕΡΩΤΑΣ. Το ιδανικό µιας αιάπης σταΒερής και ισαρραπηµένης, χωρίς εξάρ- σεις και σαμπανεβάσματα, Όα κρατά µια Βέση στις σκέψεις σᾳς αιπή την εβδο- μήδα. α ας μαζι µε ταν Πλαπωνα, τον Ουρανὸ κα τον Ποσειδώνα, σας υπύ- σχύνται πως αιπή η εβδομάδα καὶ η επύµεντ µπορεί να εἶναι καβοριστικές Ίνα τη σταβεραπαηση της προσωπικής σας ζωής. ΚΕΡΔΗ. Κέρδη σνδεβεμενα ἡ εξαρτηµένα απὀ οµάδες, εταῃείες, οργασμοὺς, και σιπδικάτα προβλέπει μι’ αιπὴ η εβδομάδα. Ζητήστε την υπαστήµιξη φίλιμν και κονιμηκών Ὑνυρφριῦν, πα την ακονοµική καλιπέρειµπη. ΥΓΕΙΑ. Ώ Κρόνης Πο βρίσκεται στον Ὑδροχὸο. απο βόηβά να πειβαρχήσετε σε κανόνες Δαιτητκής και ἄν ακαλοιβήσΕΤΕ µια καύρα αδυνατίσματος πι βα σας τῃ δώσει ο πατρός ας, ἄν θα κυνδιρντει τὸ ψευρικό σας σύστημα. ΕΡἠΤΑΣ. Η Αφροδίτη και ο Πλαπυνας, σύμβολα του Ερωτισμοῦ, βρίσκονται σε διάσταση αωπή την εβδομάδα και σας προτείνουν περίεργες ερωτικές συ- Ἠκινήσεις, Σας προσφέρω τς πβανύτητες να ερώτεαθήτε µε πάβος, πε- ῥφρανώντας ταμπού, ταξικές ἢ ἄλλες διαφορές και κρίσεις ή κριτικές ατόμων παλή στηρητκών. ΚΕΡΔΗ. Αποαλαμβάνετε µια περίοδο που προτπµάτε τα κέρδη σας να εἶναι ηθικά κωρώς. Η ώση των κύόπκων κα της προσφορώς σας θᾳ εἶναι γα σας το σημαντικότερα κἐρῶος, ζητήστε πῃν υποστήριξη φίλων κά ατόμων πο ασκούν επιρρσή σε διακήσεις κα οργαησμούς. Όα σας βοη- βήσαιν πολύ. ΤΓΕΙΑ, Καθώς φιλοξενείτε τον Κρόνο µέσα στο ζώδιό σας, ενα καρόᾶς να εκτµήσετε απὀ τα δώρο ζωή κα πο! σηνά το κακομετακαρύβστε µε τις αιποκαταστροφικέὲς τάσεις σας, Αποφύγετε σεξοικιλικὲς καταχρήσεις, κ γ{ εκούες Απά 19 Φεβροικρίου έως ο] Μαρτίου ΕΡΩΤΑΣ. Η αγάπη κα ο έρωτας ενδέχεται να ενα πα σος, ἕνα δύρο μού, Αν καταφέρετε να σιηκινήσετε ἐρωπκὰ ἐνα ἄτομο πο! σπὀ σικοναµικής, πλειΙ- ρᾶς βρίσκετα σε πολύ καλή κατάσταση, θα δεχθείτε την ἐκφρεκηὴ των συ νασθηµάτων του µε πολλά δώρα. Αν εσείς ερηὐτευβείτε παράφάρα, ὂα Εὖ- δέήετε κάποια χρήματα μα να προσελκίκετε ἄλλα ἁτομα. ΚΕΡΔΗ. Αρκετοί χθύες ζητάτε πην εύνοια της πύχης κα ρισκάρετε τα χρηματά κκ στα περ ήδια τον τελειπαία καρὀ. Ίσως απή ῃ εβδαμάδα να σας επιφυλάσσει κἡ- ποιες εικχάριστες εκπλήξεις απ’ αιπὀν ταν τοµέα εὖν ψεννηθήκστε 3-Β Μαρποι. ΥΓΕΙΑ. Η υήα σας εἶνα πάντα τα τριτὰ σας σηµεία κα ανησηείτε πε- ῥιασότερα απ' ἀπό πρέπει Ὁ αιθάρετες ὅμως δισ/νώσεις α δικές σας ἡ τον ἁλλων, μάλλον κακά μπορικν να σας κπέσιην, Ὑοροχόος Από 20) ἑανοικιρίοιι έως 18 Φεβρουκρίοι! 26, να ΤΟ 13 ΦΕΟΡΟΥΛΡΙΟΥ [σας Σταυρόλεξα ΕΥΚΟΛΟ | Ἶ ἃᾱ 3 53 5 ὖ 5 3 Ίοἱ | οΡμὐώμτι: 1. Έντσονα ἄηλιωπκές, 3. Πρύτυπο πραδοσίας - τηλεφωνικός χαιρετισμός. 3. Στα πλοία, φτάνει, μέχρι το εσω- τρὀπιο - Γνωστὸς νεσέλληνως, ζι- γράφος. ἡ, ως, ια κάθε εἶδος Επι- 5, Αρικά που φοβούνται ... ὃς νας- τες - Λαππεύονταν στην αρχαία Αι: ωπταᾶ, 6. Παλιάς Γάλλος στρατηήῶς Εταιρικοῦ τύτισει αρηικά - Αντ αι αραιή κ Βεήτηται 7, διήτερη ο ος τν Χαμ Προστβέμενα, νοστῳίζει. Β. Ο καβορισμός της αξίας ενός 5 Έδωσε τ ὀνομά τις ας εδ. οίνου - Αντίστροφη Ὑπαπή Αμε- ῥικαναή πβαποαή, 18. Προσπάθεια ἡ επίτειιξη ριξικής αλλαγής των καβιερααμένών. ενικός ΚΑΒΕΤΑ: 1. ἂεν ἐκοιν σχέση µε την πρ- µατικάτήτα αυτά. 3. Καμπο ενὰς Δέντροι - Εβόα- µαδιαίες οι εισπράξεις τοι. 3. Είναι, κατὰ κανόνα, ορηηανισμός αιπότρόφος - Τέτωας κράπι ἃ ΗΠΑ και οἱ Καναφης., 4. Αποηημεώσώς, ἀνύβευτος - Διά- σηµος ὑὥΠπεβνης Γερμανός πα- ὀσαφαιριστής, 5. Αμποιώ χαιδειπικἁ Ὠπταν αμά- Εει, κυκλοφορεί. αργα. α. Το ενα ἡμρονα .. τοι µατο - Είδος φρήποιυ. τ, Ἀαρακτημιαμός διμκήσεως, Β. Γνωστὸς ειρωπαϊκός πορθµός -εἰδεα μκπητα. ϐ. Αρχικά τρομοκρατικής Ὁο- πώνοσης Είδος μεταλλιυμδ! πλγ- µατὸος, 10. Αιάσημη Ἰραφαιδίστρια της Ἀρηεντινῆς -Κσλλήει εὐκολα. 8 1π ΟΡΙΣΕΗΤΙΑ: 1. Πτλας ακίηὶ ἔπελας, αωτ- στοιχου µε την ΟΔκλσεΙη 3. Κπέζικα ποτάμι - Ελβετός φικπκος που ανέβηκε πρώτος τη σπρη: ανν µε περώστατο. ἃ, Είδος τροπικού φσίικα - Γαλλίδα πρωΐξα. 4. Το θέππρο πιπό του λεκανοπεδίοι, Β. Σύμβολα χημικού στοιχείου ει: τοκκηηκἁ άμφια στην παπική εκκλησία. 7. Ακολουβοίμται από µα εξο- αιοθοτηµένη υπηκφἠὴ Τόσες σι έδρες τις τουρκικής Βουλής - Γάλλος λόγιος του περασμένου αιώνα. Β. ΜάΝει καλώ στην υγεία (καβ.. τμ απσεμι λα αππᾶηας αλλική παὐοσφαιρική -ᾱμ 16 ριωςς Αικπριακός Ὃ ουσουριός πόλη, ἑδρα της κι- ΝΑΒΕΤΑ: 1. Νεαγνό ππηνοή - μετέλεσε υπος- γὀς Εξωτερικών της βυηώίας, ὃ, ἘγΜΕ Παίκα Τομ Κάστορα, αφού | την ἁρπαξαν ο ὁιῤσκουισα - Εις - πυπὴ νώτα. ἃ Καινή ανοµασία εἶδοικ ανέμου - Εἰ- | σηπήθηκε τῃ σύλληψη και την καταδίκη σε Βήνατο του Καλοκατρύμπη 4. Γερμανός φιλύσοφος. ποι επε- ζήτησε την ενοποίηση των πικπκών επιστημών - Κέντρο χειμερινών σπορ ' στη Σομηδία. 5. Ὁω τ μι απογειματινή κοσμική σι Ὑκέντρωση (δεν) -Ὀνομασία βα- αιλικοή οἶκου της Αγγλίας, Β. Αιμοδημα, φόνος αρα.) τ, φανατικός αντίπαλος τοι! ἠούβημό : Κόκκινο ἠταν το ββΛΙ5 του (αντιστρ]. Β. Αρβαήτικη ἁριηῃ - ἀπὸ κει κα- ταγύταν α Φεντερίκο Φελίνι 9 ο ταπσός ἡ ο παραλληλισμός σχέσεων [πσβ]. 10, Εἰδος φιτού που κανά λέγεται κὀκλητσίδα (καὶ - Τµήµα τών. Μι- κηνώμ!. ο Ἡ ΕΦΗΜερΙδα - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΡΘΛΙΤΗΝ ΒΗΝΛΠΙΛΤΗ πα ΚΛΙΒΡΕΘΗΚΑΙΤΘ...ΘΕΛΡΟΤΕΛΝΗΣ Ὅτιι μὲ φὼΝά(0υ! Ερήήη γύρ ἵ(ά 4, πντή (ιν ἥΙΝΛ ΛΛΛΗΛ ναι η Μίνα Αδαμάκη ἡ, αν προπµάτε, η Ειρήνη Χαρίτου, Φέτος µας ... προέκυψε και Βουμάνα! Μια βου- μόνα που ταξιδεύει για Αμερική και Βέλει να ανεδάσει μουσικό Βὲ- πτρο. Μόνο Που Τα αισθηµατικά της και οι µικρές της απιστίες πα- ραλίγο να τινάξουν στον αέρα τις πρόδες και να βουλιάξουν το κσ- ράδι που Ταξιδείει για τη χώρα της ευκαιρίας. Ὁπότε ὡλσι φω- γάζουν '8σα”. Από τη σκηνή του Βεήτρου Πόρτα, στα καµαρίνια της Ρουμάνας, Απηλώνει ειχαριστηµένη που ἑκανε από πο! ἠβΕΧΕ, µε τοις σσι- ψερηάτες πο ἠβελε, μιλάει γι τον επυτὸ της, τὸ Βέητρα, ταις χίπις, τον ἄντρα πι ὅεν απὲ- κτησε και τα παιδι που δεν ἐκανε! Η Βουμάνα Μίνα Αδαμάκη φοράει περηικῃ| . Φορ µια περοκὰ, αφού η εποχή εἶναι του 90, Είπα να µην τα κάυ τα μαλιᾶ µου, ὁχ επειδη Είμαι κατὰ των αλλαγών, Είχα κοντά μαλιά πα πολλά Ἱρόνα και δεν εἶναι εὔκαλο να τα µακρίνεις! - Και τί σκέφτεστε γα κάγετε δηλαδή, . Τώρα ὅεν σκεφτομαι τίπατα, εκτός κι αν βρώ κάτι ποι θα και | κεντρίσει τρομερά το ενδιαφέρον, ΕΧΕΤΕ γίνει πια επµεκτική 5. Πάντα ἡμουνί Τόσα χρόνια Εἶμαι στη δουλιά και πρὠτη φορά Εκανα τηλεύραση µε πες Κά- ριτες” Τώρα Βέλει παλλἠ προ- ααχή πα το επόμενα βήμα. Κα: ταρχήν, οἱ μνήμες ακόμα εἶναι πολ νωπές και η ταύτιση τοι! και- νο µε την Ειρήνη, µεγάλη. Κα: τώπιν, ἁ τι πάνω τώρα θα εἶναι ση κρίαιµῦ. Και σίγουρα σε βάρος τόι καινούριο. -- Εσείς 8α γράφατε ένα σε- γάριοα . Εγώ να γράψω, Όχι. Προς το πηρόν ταιλάκιστον ὅεν μοι βγαί- νε, Πιεπτείκα ὅτι γράφονται σε- νάρια µε πολ µεγάλη ευκολία τώρα, Θα προτιμούσα να στηριχθὠ σε ἄτομα πο Σέρω ὧτι γράφουν καλή... Τώρα βλέπῳ στα σἱριαλ ὅτι ἔχοιν παρει σαν μποηλλα τς Χάριτες και κὀνοιν διάφορα... ΤΟ ΠΑΙΛΙΚΟ --Στὸ δρόµο σας αναγνωρίζουν, Τίσας Λένε . Με βλέπουν κα µου μιλούν πολι αἰκεία! Αι τί κάνεις Γιατί στα- µατήσατε. Ακοζώ και τὸ Αὖζα- μάκη᾽, αλλὰ πιο σιχνά ακοίκυ το Ειρήνη. -Κάπ που ίσως πολλοί δεν ξέ- ρουν εἶναι ὅτι έχετε σσχοληδΒεί µε τῷ παιδικό Βέατρο. .. Εχω παξει µε τῃ Ἐένια Κα- λογεροπούλαµ. Αιπὰ «ινέβη ὦταν εἶκα αφήσει το Θέατρα Τὲ- ἄνης, Εἴχα τελεμώσει τι σχολή, ἔπαιξα πεντε χρόνια εκεί και µετά Πρασπάθησα να κάνω µια ομαδική δουλειά µεσούσης της ὅι- κτατορίας, µε τον Ἐκιούρτη κα ἆλ- λους, Δεν ἑῃνε και πποτα, Ἆοιι- λεύκιµε επ ἕνα χρόνο μαρξισμό, ὄμαμάζαμε, παλ Ἰπατ τότε ήταν πολύ της μόδας αιπός ἃ πρη- Βλημαπσμός, το βέατρο, τί σχέση ἐχει στον κοινωκὀ χώρα, π ράλα µπαρεί να παίξει μαι τα γνυστᾶ. - Έα κάνστε στρατευµένο Βέα προ 5 Ἡ εποχή µας αυτή τῃ στγµή δεν έχει ἔντονα πολπικά ῥεύματα αἰπε μπάρχουν αιπές οἱ τρομερές ναχωρισταές γραµµές που υπήρ. χαν τότε. Τώρα, στην Ελλάδα δεν έχει Βώση το πολιπκὀ θέατρο και Εύχομαι οὖτε στό μέλλο να έχει... -Παρακολουθείτε την πολιτική 5. Εχω ασχοληβεἰ παλιότερα, ὁπωςς εἶπα, λόγω ἐποχής, από µέσα”. . νι. ἀκρβώς Πατ τότε εμείς ἡήµασαν πο πο Ἀπικοποημένοι, Στην Ελλάδα δεν πέρασε ὡς ρεύμα, ὅπως στην Αμερκή... -Στα Μάταλα, δηλαδή, δεν πη- ταίνατε, ». Πήγα µα φορά γα .., εκδρομή. Αυτά τὸ κίνημα εἰχε περάσει στα Ἐξω στα ρκκῖχα, σε µια σι- µπεριφορά, αλλά ὄχι σαν τρόπος ζωής. Ἐμείς βλέπαμε τον ἄντ- κομφορμισμά και τα αντὶ µέσα απὀ την πολιτική αντίβεση. Και την ανττβεση στην πολιτική. Για να επανέλΒσουμε στο παι- δικό Βέατρυ. Πώς προέκυψε µετά Ρέτοίες σναζητήσεις, - Αφού δεν έγινε τίποτα µε τῃ Δουλειά που ἐτομάζαμε, ἔφιγα γα την Αὐγλλία, ἁπιι ἑκαφα σποωδες πάνω στο Βέπτρα,. Κι αιπό, γιατί ἡμουν δικπαρεστηµένη εδώ, Είδα ἅτ. ο χώρος ὅεν μοι πρόσφερε αυτά πα αναζητούσα, Φισικά, ἄεν εἶκα επαφή µε την πραηματµότητα. Ημουν ἕνα παιδὶ στο δικό µου κόσμα... Ἠμοιν (όμορφα παιδι, Τα κα- λσκαίρια στο Πήλια που ζαύσαμε., έκανα το βόλτες μοι μαι ἀκοιβα μόνη, μοι κλασική µαιμπκή και διά- Βαζα λογοτεχνία. Εἰχα πλάσει τη δική µου ιδέα πα ἆλα τα πρὰγ- ματα... -και πῶς γίνατε ηΒοποιός . Εἶκα δει µια παράσταση τοιι Εεάτρου Τέχνης στα Βάλο και εἶπα ὅτι θα Ἠνω πβοποιός µόνο στο Εέατρα Τέχνης. Πμέπει να ἡμουν Ἰ3- 13 χρονών. Μου ἑκανε. Εππήπωση η αφοσίωση πολι εἶχων σπη ὕοιλειά τοις. Αργισα κά δή- βαζα ἆλα το Στανισλόφσκι, Τοέ- ΧΜ, Λόρκα κα Ομίλιαµς κι έτα ξεκίνησα, θέλοντας να παίξω όλα αυτά. Ἡρβα σπην Αβήνα µΠπί- ναντας στη Νομική -- διαμορεπκά να σποιζάσω, τρία χρόνια, κριφὰ πτα Εέατρα Τέχνης. --0ι γονείς τομ τί ἐπαθον, ὅταν το µάβανε 5 Η μητέρα µου Λιποβύµησε, Ὁ πητέρας μοι κόντείε να µας µεί- με, Μετά η μητέρα μοι το ΕΕΠΕ. ρασε, Λα ατα κάτω κάτω ήταν ἑνα σοβαρᾶ θέατρα και όπως µσυ είπε: Ἠπάρχει κα µια Κυ- τοπούλῃ παιδί µαυ, που δεν εἶναι εξώμης κσι πρρώλης ΣΤΟΒΟΛΟ - Ηασασταν σσοθαρά παιδί ὕη- Ααδή και ζεν τὸ περίµεναν 5 μουν ζωπρὸ µε τον τρόπο μοι. ἀπλαδή κατέβαινα απὀ τῃ Μακρυνίτσα στα Βάλα, µέσα στα βουνά και στα λαγκάδια µε τα πόζα, µέσα στη Βροχή και κὀ- ντεία ἵνα πάβιυ και πνειηιοήαὶ ὧεν πήγαινα σε πάρτι να χορεἰκῳ πάνω στα τραπέζια ἡ στα µποι- ζούκμα... -Και τώρα ἄεν εἶστε πολύ του “κοσμικού”... 5 ΕΜαι κα κονωµκή και μό- νακκή, Όα έλεγα. ου αρέσει ο κόσμος, ἴσως μαι λόγω ὄναηνειάς. Π απὀ, ὅμως, Βέλω να ἐχω κα κάποια γωνπά. Εἶμαι τοι σπιν]... -- Ησασταν ἡ είσαστε Πα γτρεµένη . Όχι τα απέφγα! Εἰναι Πε- Ρίέεργο, Πατ µ'αρέσει το στ, αλλά εγώ --δεν Εἐρῳ πα πιό λόγο --κλοτπαύσα... --Μαμό δεν 8ᾳ θέλστε να γίνετε . Όμ πολή... Μ᾽ αρέσοιν τα πι διά, αλλά ἴσως, επειδή εἶμαι πολύ υπειβλνο ἄτομο, φοβάμαι ὅτι ὅρν βα τα ἐβγαία πέρα, Βα καπ ταπιρζόµουν ἡ θα καταπίεζα το παιδί. Ετσι απέιρια, τα γάμο, αν και κάποια στιγµή βρέθηκα πολὺ κοντά. Δεν έβλεπα τον εσιπό μα! µε άμα, παιδιά και τέτοια... -'Σήσατε την εποχή των χίπις δεν γινόταν -καὶ τη παράτησα ἵνα 0 τη οἱ, πο] ΛΥΣΕΙΣ Ες ΟΡΙΖΟΗΤΙΑ: 1, ΕΜΦΑΗΤΙΚΕΣ, 5. ιΩΥΔΑΣ - ΑΛ, 3. κυγτῶς - ΛΛΑΣ, ἡ ΟΡΟΛΩΓΙΑ, 5. ΝΑ - ΩΣΙΡΙΣ, Β. ΟΣ - ΑΕ - ΟΛ (Λό] 7. ΚΟΜ - ΑΡΤΥΜΑ. 8. ΑΠΟΤΙΜΗΣΙΣ, 8. ΑΡΒΟΜΑ -κεῃ ΠΕΜ], Ἰῆ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΕΙΟΜΙΚΑ, 5. ΜΟΥΠΑ - ΟΠΑΠ, 3. ΦΥΤτῃ - ΜΩΡΑ, ᾱ, ΑΔΩΛΩΣ - ΤΟΝ, 5. ΝΑΣΩΣ - ΑΙΜΑ, Β. ΤΣ - ΓΙΑΡΜΑΣ, 7. ΑΛΙΒΕΤΗ ΚΑΛΑΙ ἨΣΜΑ, 3. ΕΛΑ - ΣΟΜΙΕΣ, 10. ΣΩΣΑ - ΛΑΣΠΗ ἸωαΛΗΜΙΑΙΝ - ΝΟΙ3 άν Ὅ στον Ἑ ἸΜιΝιά ος Ἡ ΙΟΝΨΝΗ νο - μην ΠΝΟΦΙΜΨΙ 9 4 σπλΙ : Πα ο 34Υ μα τν νβαν τσῃν ι- ναθννι ο λυ άβνιι ιν ΥΙΞΘΥΧ ΑΞΙΗ αΠΝΝΗΝ Ὁι ἩΙΝ - αΔΗΑ ΤΙΣΙΝΥΒ Β ΜΙή - μα “4Η Ἔ Μα - γα ὰ ΟΜΙΝΟΙΝ - ἂι Ἱοσνα - 354 Ὢὰ 34 - ΟΙ3ΝΥ ΟΒ ή ς ΜΗ - ὅτι πα ΝΟοσΙάο ΙΕΤΙΕΠ3 ’ ΕοΗΜεριαΑ -Περλαικο ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΕΕ ΤΩΝ Ἰ9β 29 ΑΤτ 6ο έξι όπως η Ινές Σαστρ. Σικ ὅπως η Ὠντρεύ Χέπμπορν, Κοινωνική ὅπως η Λάιῑζα Μινέλλι. Αλλά και ἑνα αγο- ῥοκόριτσο όπως η Ούτε Λέμπερ και ανήσικη όπως η Ναστάζια ΚΙνσκι͵ αν φυσικά αυτό εἶναι απαραίτητο για τς ανάγκες κάποιας ταινίας, Αυτή είναι η Ματίλντα Μέη, που στα 27 της χρόνια θεωρείται η πιό ενδιαφέρουσα ίσως, Βηλυκή παρουσία στον ευρωπαϊκό κινηµα- τογράφο. Στο ενεργητικὸ της έχει 14 ταινίες και αρκετές εμφανίσεις στη µικρή οθόνη, ενώ το παροικπαστικὀ της της επιτρέπει να κάνει ότι Βέλεί και να διαλέγει ὁπαισας ρόλους ται- ριάζουν στον ατίθασο χαρακτήρα της Τρικρε- ρἡ πριγκιπέσσα, ανορεξική έφηβη, τοξικοµα” νής ἡ αριστοκράτισσα, µε ζωή γεμάτη βίτσια και δαστροφές͵ Δεν εἶναι τυχαίο το γεγονός πως οἱ Αμερι- κανοί παραγωγοί κονταροχτυπιούνται Ίνα να εξασφαλίσουν την παρουσία της Ματίλντα Μέη στις ταλήες τους. Ποιός δεν θέλει για πρωταγωνίστριαµια γοητευτική ὑπαρξη,που συνδυάζει την εμφάνιση της Μπεατρίς Νταλ µε το ταλέντο της Μέρυλ Στρηπ Εαη Μέη απὀ τα είκοσι της χρόπα περιδαβαίνει τη Μέκκα τσι! αμερικανικού σινεμά, διαλέγει ἢ ἴδια τα ράλους της και διαεύόει τς φαρμα- κόγλωσσες ποι υποστηρίζουν πως οἱ Γαλλί- δες πβοποιοί εἶναι ὁπως το κρασί όταν ταξι- δέμοιιν µακριά, χαλάνε... Η Ματίλντα Μέη, όμως, όχι µόνο ὅεν κάλα- σε πηγαϊναντας στα Χάλιγοιντ. αλλά ὅεν σταματά οὗτε στιγµή την επιτυχημένη της παρεία, Το 88 βρέθηκε στα Μπουένος Άιρες γα τιν ταινία Γυμνό ταγκό”. Την επόμενη χρονιά ήταν στς Άνδεις για την Ἑραυγή της πέτρας και λίγα αργότερα βρέβηκε στην έρημο της Αλγερίας για την Ἱδαμπέλ Έμπερ- ΜΑΙΙΛ Α Σ η ΤΑ ΜΕΗ κ Α 1! Ἡ Ματίλντα αγαπάει την τξαῖ, τη ϱον, τη φαν. μουσική. Οταν γυρίζει µια ταινία, έχει πάντα μαζί της κασέτες µε την αγαπημένη της μουσική. Είναι παντρεμένη µε ένα μουσικό έτη που γράφει για εκείνη τα ωραιότερα τραγούδια του. χαρντ. Η τελειπαία της δουλιά εἶναι η ταινία Ἡεοσπιίπα σοἱοίς” σε σκηνοθεσία το Ντάννυ Χιούστον. 'Και ὁμως , ὕεν µοιάζω καθόλου µε τη συγγραφέα Κολέτ”, λέει η Ματλντα. 'Ἐκείνη ήταν µια γυναίκα του πε- ῥασµένου αιώνα, χυμώδης και αισθησιακή. Εγώ είμαι ο αντίποδὀς της. Εχω την αίσθηση πως σχεδόν ποτέ δεν μοιόζω στο παρουσισ- στικόµετις ηρωίδες που ενσαρκώνω’. Κόρη µιας Δανέζας µπαλαρίνας και ενός Αι Ἡππιου ηθοποιοί και συ γραφέα µε τουρκι- κὲς ρίζες, η Ματίλντα ζει στο Λονδίνο µε το µιγάδα σύζυγό της, Η μελαχμινή Γαλλιδούλα δεν σταματά ποτέ να µας εκπλήσσει. Ο τε- λειπαίος της ρόλος εἶναι αυτός της ροκ σταρ. Όμως δεν θᾳ εἶναι ἑνας ρόλο Ἱπα τον πινήμη- τογρᾶφο, ῄαή η Ματίλντα αποφάσισε εντε- λώς ξαφνικά να ασχοληθεί και µε το τραγού- δι. Εχει ήδη πχογραφήσει ένα ὄΐσκο µε το ὀψομά της και περιγράφει τα δώδεκα τραγοι]- ἅμα τοι δίσκοι σαν να µείήμα φόνκυ ἠχων σε τόνο τζαζ Συνθέτης και παραγωγός αυτής της ἐκπληξής εἶναι ο σύζυγός της Ματίλ- ντα, Πωλ Πάουελ. Το πρώτο κομμάτι 00Υ οἱ Ιονς’' βρίσκεται ήδη µέσα στα γαλλικά Χιτ παρέινι απὀ τον πρώτο κιόλας µήνα της κι- κλοφορίασ του. Ίσως µε το ἄίσκα της αυτό η Ματίλντα Μέη να Ἠνει ακόµη γνωστότερη στην Ευρώπη, που ακόµη ἄεν έχει ανακαλίμει αιπή την ηβοποιό που έχει συνεργαστεί µε τον Οπτουλ κα τον Μπραντάουερ, την ἔκοιπ σκηνοθετήσει σκηνοθέτες καλτ', ὅπως ὃὢ Κέρτζογκ κα ο Σαμπρόλ και ἔχει στη συλ- λογἡ της µερικά Σεζάρ. Όμως τί εἶναι αμτὸ που θέλει να αποδείξει η Μέη, ηχογραφώντας ένα [Β, Μήπως πως εἰἷ- ναι πολύπλευρο ταλέντο Μήπως θέλει να ικανοποιήσει ἑνα προσωπικό της βίταιο Ίσως και όχι. Γιατί η μουσική εἶναι ένα µέρος της µαίρας της Μαπλντα,. Από µικρή σπούδαζε Ρο κΚ Στα 27 της χρόνια ' η Ματίλντα Μέη αποφάσισε να εγκαταλείψει προσωρινά τον κινηματογράφο και να αφοσιωθεί στο τραγούδι. Από σέξυ σταρ, λοιπόν, θαυμάστε τή Ματίλντα... ρόκερ. στο ὠδείο μουσική, ενώ ία εννιά ολόκληρα χρόνια έκανε µαβήματα χορού κάτω απὀ τοις ήχους του Βοβέλ, ται Προκάδιεφ και τοι Ητεμπυσή. µατά την διάρκεια µας Χαρευτικής επίδει- ξης, η Μύρκιμ Μπρού, κυνηγός ταλέντων, ανακάλιλµε τη νεαρή Κερίνα Χάιμ, της άλλαξε τα ὄναμα σε Ματίλντα Μέη και τῃ λανσάρισε στον κόσμο τοι! κινηματογράφου, Στο μιούζι- καλ Τρεις Βέσεις για το 28”, ποι γύρισε µε τον Υ8 Μοντάν, η Ματίλντα απέδειξε πως εἶναι ένα εκπληκτικό σόσιι γκερλ, ενώ ῃ ζεστή και αισθησιακή φωνή που ακούγεται στην ται- Μα το Σρέιντερ εἶναι όλη δική της, χωρίς ντουμπλαρίαµατα. Η μουσική την ακολουβεί παντού, ὁπως ἐκμυστηρείεται και η ἴδια. 'Πο- τέ δεν έχω δρεθεί στα πλστό χωρίς τις κασέ- τες και το μαγνητοφωνάκ! µου, χωρίς τη μουσική του Μόιλς Νταίῃδις, του Τζ Χὲ- ντριξ, του Πρινς, Του Στήδι Γουάντερ.... Ο Πώλ, ο Αγγλοτζαμαικανός αὐζυγός της, ήταν εκείνος που της γνώρισε ακόµη βαθύτε- ρα τη µοικπκή και τους μαγικούς ήχους της ἁρπας και του μπουζουμιοί]! Όμως περιασότερο απ’ ἆλα τα εἴδη και οι δύο λατρεύουν τους ήχους του αμερικανικού φανκ, κάτ που φαίνεται αµέσως απὀ το ἆλ- µπουμ της Ματίλντα. Όταν μιλάει για τη ὅκ- σκογραφική της δουλειά -ενθουσιάζεται: 'Ἐί- ναι η ευκαιρία που περίμενα ανέκαθεν να γνωρίσω τον ἀνθρωπο µε τον οποίο 8ά μπῦ- ῥούσα να ζήσώ και να γρόψω µαζί του µου- σική. Κατό θάδος υπέµενα την τρομερή πει- Βαρχία του κλασικού χορού, γιαπ µου επέτµεπε να εκφράζοµαι µέσα από τη µου- σική. Εδώ και Τέσσερα χρόνια είχαμε αρχίσει µε τὸν Πωὰ να σχεδιάζουμε το δίσκο µου, αλλά κάποτε σταµατήσαµε και ξαφιγικό κἄ- ναµε το σχέδιό µας πραγματικότητα απύ Τη µια µέρα στην όλλη. Για έξι ολόκληρους µή- γες δεν είχα δει τὸ φως της ημέρας. Περ- νούσαµε ολόκληρα εικουετρόάωρα στην οἱ- Βσυσα ηχογραφήσεων, ενώ πολλές φορές ἐπιανα τον εαυτό µου να έχει ξεχάσει ναφίει για µια ἡ και δύο μέρες”. Ενα εἶναι αἰγουρα: πως ηΠ Ματίλντα εἶναι αποφασισμένη να πετύχει και ως τραγουδί- στρια, ή αυτό ἄλλωστε και αρνείται το ἑνα σενάρια µετά το ἆλλα, θέλοντας να ωρμάσεί' μις τραγουδίστµια. ΝΑΗ. ὴ ΣΑΒΒΑΤΩ 13 ΦΕΒΡ. 13985 . ΑΥΤΑ ποιι ξέρατε να τα ξεχάσετε. Είναι πολύ απλό το να “στήνεις τον άλλον στον ταίχο και να του τραβάς κριτική που τσακίζει κόκαλα, αλλά πολύ δύσκολο να βάζεις το χέρι στην καρδιά και να ανακαλύπτεις αν τελικά εσύ ο/η ἰδιος/α αποτελείς χρυσή ευκαιρία ἡ πακετο στα αζήτητα. Λοιπόν, θα τολµήσετε να μάθετε σε ποια κατηγορία ανήκετε Στους εντός, στους Εγώ ποτε δεν ανγατ Ἰ. Ποις ἐκφραση απύτελείτο ψμκογράφημά σας. α. Σκληροπυρηνικόσ/ή µέχρι Βανήται. Β. Γλικοιλης/α. }. Απρόώβλεπτοςη. 3, Περιμένετε απὀ το άλλο σας μισό να συνεισφἑρει οικονομικά στο σπίτι α. ἀπισκά, Β. Ὠκι, βέβανι. γ. Καλό Βα ήταν, 8. Είστε κυκλοθυμικός/ἡ: ᾱ. Ναι. β. Ὁν. Υ. ΣΕ μερικές φάσεις της ζωής μοι. 4. Είστε υλιστής/στρια, ᾱ, Μαι, β. Όχι. Υ. Περιστασιακά. Σ. Τὸ θάξετε εὐκολα κάτω α. Μαι. Είμαι σχεδόν ητταπαβής, β. Ώχι, Μάχομαι µέχρι θανάτου), γ. Ανάλογα µε τις περιστάσεις και τη διάθεση της στπγµῆς. 6. Κάνετε προληπτικά Τσεκ απ α. Μαι. β. χι. γ. Μάνο όταν εχω προβλήματα υγείας. 7. Πόσο συχνά γυµμνάζεστε α. Ποτὲ. Βαριέμαι Βανάσιμα. Β. Τρεις : τέσσερις φορές περπατάω Ἀίγα ή κάνω γυμναστική στο σπίτι. Υ. Είμαι γραμµένοση σε γυμναστήριο και αβλαύμα σιστημΏτικά, Β. 'Κρατότε κακία α, Φυσικά, ἃμα έχω τσακωθεί το κρατάω μανιάτικο. Β. Μόνο όταν µε ἐχοιν προσβάλει παλ ἀσχημα. ) ψ. Ποτέ. ἂν είναι του καρακτῆρα µου, 3. Είστε ρομαντική ψυχή ) α. Όχι, αυτά εἶναι γιὰ τους αιθεροβάµονες. Β. Τραμερά. ο γη. Μόνο όταν είμαι Ερωτειμένοςη. 10. Πόσο συχνά τηλεφωνείτε ἡ επισκέπτεστε τουσ γονεῖςσας, α. Πάρα πολύ σιχνά. β. Τρεις, τέσσερεις φαρές το µήνα. γ. Στο Πορτές ἡ τα Σαββατοκύριακα. 11. Έχετε χόμπι εκτός οκίας α. Βέβαια, οι ώρες µοιι εἶναι πάντα πολύ και ευχάριστα γεμάτες. Ββ. Ε, κάνα σινεμά ἡ καμιά βόλτα σε µοινσεία. γη. Όχι, εἶµαι σπιτόγατοσ/α. 13. Θεωρείτε εαυτόν/ἠν ο... φώτενό παντογνώστη ᾱ. Όχι βεβαια. Β. Μαι, φυσικά. Εἰμαι τρομερά εωημερωμενας/η. γ. Δεν ανογώ το στόμα µαιι, παρά μόνο οταν κατέχκω πολύ καλά κάποιο Βέμα. α. Κάθε Πανσέλήνο κι απὀ µία. β. Τι εἶναι στό γ. Μερικές φορές. 18. Πώς θᾳ περηράφαστε τον εαυτό σας ᾱ. καυστηκὸ σαν ... ανθρακικό κάλιο, Β. Αξιόλογα ἀνθρωτιο. τοις ανθρώπους που κυκλοφορούν τριγηρις μου. κριτικής: ᾱ, Μαλέ, ᾽“μοφάωῦ πια ειδήσεις και σκόλια. Β. Ὠνι, ποτέ. Τα κοιπσαμπαλιό εἶναι 14. Θα μποραύσατε να αυτακαρακτηριστείτε μικροπρΕπεια. µε τὸ χέρι στην καρδιά κοινωνικός Υ. Περιστασιακά ναι, αλλά πάντα µε καλή ἀνβρωπυς διάβΒεστ. α. Βέβαια. Εξάλλοιι, τα παραδέχονται και οἱ 1Τ. Σας αρέσει να δίνετε και γα παίρνετε φίλαι µου. δώρα Β. Είμαι σχεδόν αντκοινωνικόσ/ῃ. Με τρομάζει αᾱ, Πάρα πολί, ο κόσμος, Β. Μὸυ είναι αδιάφόμη σάν σι ήβεια. Ἠ. Είμαι κοινωνικός /η με τους ανθρώπους που }. Μόνο σ’ όσους αγαπώ και μ΄ αγαπούν. Επιλεγιώ Εγ. 108. Κάνετε ό,τι µποµείτε προκειµένου να Ἰ4. Σας πιάνουν συχνά κρίσεις ταυτότητας, η. Πποτα λιγότερα και Ἠπποτα περισσότερο απ' 18. Επιδίδεστε στα... σπαρ της κοινωνικής χείπε σ' ένα δικό σας χώρο, πράγμα που Λει- Ἱουργεί απαγορευτικά στα Ύα χτίσετε µία όμορ- φη κα Ισότιμη ερωτική σχέση. Αναθεωρήστε τις υπόψεις σας και δείτε τη οκ αοκ-λ. ΙΕ) ΙΜΕ, αἱ 68 γ2 Εἰ αἱ ὅδ αι Εἰ α0 ϐἃδ 2 ο σι αἱ ὅὃ - ΕΒΕ αἱ 86 γ Ἡ ΕΒΕ ο δι 2 ] ΕΜ πυ ϐ6λ 9 Εἰ συ οἱ 8 ] α -ἳ ϐδὖ γ ἤ 2 61 γῦ Π] αἲ ϐ62 γῦ - αἲ δὺ }2 ΄ ΕΕ αἲ 60 - αο ϐ2 γἱ η αἲΊ θ0 } Ἴ Βῆ συ 60 γλ τ Π αἲ 860 γ] Ἱ αἲ 6ο γ η] οὐ 61 γῦ απἃ ϐδὐ γὰ - αὐ 60 [ή αὖ 860 γὰ Ἡ αἹ 60 ο αἵ 61 ο αἲ ϐ6Ί 0 εξαλείψετε τα ελαττώµπτά σας και να προβάλλετε τα προτερήματα σας, α. Φυσικά. ο . Όχι, Σ' ὅποιοις αρέσομε, πα τους ἀλλους ν θα μπορέσουμε, γ. Όταν µε πιάνουν τάσεις αμτοκριτικῆς και βελτίωσης, ναι, 18. Πόσα συχνά διαδάζετε εφημερίδες, παρακολουβείτε τις ειδήσεις, προκειµένου να ενημερωθείτε ἵνα τα τεκταινόμενα α, Ανελλιπώς. β. Μόνο τα Σαββατοκύριακα. ψ. Μόνο ὅταν σιµβαίνει κἀτι σιηκλοστικὀ, π.χ. ὁ Πόλεμος στον Περσικό. 20. Σας έχουν πει ποτέ ότι έχετε ποιοτικὀ χιούμορ α. Πολύ συχνά, Τα χιούμορ µου εἶναι ένας απ τους λόγους που εἶμαι αρεστόσήη σε κώθε παρξα. Β. Όχι. Υ. Μεμικὲς φορές, αλλά µόνο όταν ἐχω τα τρομερά µοι κέφια. 91. Τα καθγαδάκια ανάµεσα στα ζευγάρια ΕΜΝΗΙ... α. Το ακατοπίπερα της σχέσης. Ββ. Αναπόηφειικτα, ἁμιστικῶς, γ. Βαρετά, διότι αντ να τσακώνεσαι Ἱυρνάς την πλάτη και έχεις ἠσυχκα το κεφάλι σου. 25. Γμα σας τὸ σεξ είναι: α. Το Α καιτο Ω µιας σχέσης. Β. Ἐτιγμιαία παρκική πδανή. Υ. Εξαρτάται, που λες εξαρτάται, 23, Συνήθως νιώβετε: α,. ἄαπρωημενα κι αιπόδοξα, Β. Ὁπου φυσάει ὁ ἀνεμᾶς, ἡ. Ματαιότης µαταιοτήτών τα πάντα µαταάτης, 24. Τελικά, πόσο φιλόδοξος/η είστε ᾱ. Πολ αλάς. Β. ιµαίνετει σε μέτρια επίπεδα. Υ. ὃν Ὑγνωρίζωϊ τη λέξῃ. 25 Ἐχετε αναστολές α. Μ.Πμία! β. ὀήσ-τρεις σε θέµατα ταμπο, η, Ἀμιήδες, / 4΄ 41 5᾽ 7” 4 4 Ὄσ/σκανάα ΔΑΝΕΙΑ ΑΜΕΣΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΥΕΛΙΙΚΤΑ ΔαΝΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ Δεν υπάρχει ὠνειρο που να µην µπορεί να στεγαστεί µε τα Στεγαστικά της Τράπεζας Κύπρου. Είτε πρόκειται για σπίτι, εξοχικό, ή ακόμα για κάποια επέκταση, τα Στεγαστικά της Τράπεζας Κύπρου, ἔχουν ἑτοιμες λύσεις για κάθε στέγη. Προσφέρουν ποσά μέχρι και Ε35,00Ό µε αποπληρωμή σε τὸ χοόνια. ὥὉποια κι ' αν είναι τα ὀνεισα και τα σχέδια σας, πραγµατοποιείατε τα µε τα Στεγαστικά της τράπεζας μύπρου. 3ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ Ἱ. Σχέδιο µε µηνισίες καταθέσεις Με μηνιαίες καταθέσεις για 5, 3 Π 4 χρόνια µπορείτε να πάρετε δάνειο τριπλάσιο των καταθέσεων σας που φτάνει µέχρι δα». 00. 2. Σχέδιο µε εφάπαξ κστάθεση εγός χρόνου Με εφάπαξ κατάθεση του 1/3 του δανείου για τουλάχιστο ένα χρόνο, εξασφαλίζετε δάνειο τριπλάσιο της κατάθεσης μέχρι 95,000. 3. Δάνειο συνδεδεμένο µε ασφάλεια ζωής Άμεσο δάνειο, µε Ασφάλεια Ζωής µε τη ΕυΒΟΙΓΙΕΕ, μέχρι ες, 000. ϐ) τρα/ΠΙΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ναι μαἩ τα Ω 57) σ 74 3. / ὧ2)νρρρι στ « 5 7, Σ7)κ« ή ΣΑΒΒΑΤΟ ο 22 13 ΦΕΒΡ. 1993 ση ιν Αυτά που για µας είναι τελείως απλά και κατανοητά, όπως η θροχή ή η ανατολή του ήλιου, για Τα παιδιά είναι σύνθετα και ακατανόητα. Μπορείτε να τα θοηθήσετε να καταλάόουν αυτά τα φαινόμενα µε µερικά απλά πειράµατα. Μιλήστε οτα ΠαΙδΙά γΙᾳ φυσικά φΠΙΝΟµΕΝά μχνά πιστεύσυµε σι μεγάλοι ὅτι τα παιδιά σκέ- ᾠΦτόνται µε τον ίδια τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς. Λάθος. Ἔνα παιδι δεν εἶναι μι- νιατούρα”. ενήλικου αγ- Βρώπου, αλλά εἶναι µια ξε- χωριστή οντότητα, που έχει αυτοτελή τρὀπὸ σκέψης, ὁ οποίος εξαρτάται απόλυτα απὀ το στάδιο της ανάπτυξης του παιδιοῦ. Για παράδειγµα, ένα παιδί ἐξι χρόνων είναι πλέον σε Βέση να καταλάθει ὀρισμένες εξηγήσεις που θα του δοθούν και σι ἀπαίες φα- γθνται ακατανόητες σα’ ένα παιδ! τεσσάρων χρόνων. Ωπστόσα, το εξάχρανο παιδί δεν µπορεί ν΄ αντιληφθεί µια αφηρημένη εννοια, Όσο για ἑνα φυσικά φαινόμενο, µπορεί να το καταλάβει µόνο ἂν του το παραστήσουµε μ' ἑνα σι- Ὑκεκριµένο περαµα - πα- ράδειγμα. Μαμά, πώς θρέχει Τι μπορούμε, πο, ν΄ απα- ντήσουµε. ασ’ ενα παιδί ἑξι χρό- ψν, τοι ρωτάει ματί βρέχει Σ’' ἕνα παιδὶ αιπῆς τὴς ηλικίας πρέπει να δώσουμε µια εξή- γπσῃ που ν΄ ανταποκρίνεται στήν επιστημονική πραγ- µατικότητα, απὀ Ἱῃ µια πλευ- ρά, αλλά µε τέταο τρόπο, που να µη Φαίνεται μιστηριώδης και ακατανόητη, απὀ την ἀλλ. Κάτῑι τέτοια θα συνέβαινε αν του απαντούσαµε χωρίς πε- ριστροφές ὅπ η βροχή εἶναι ένα φαινόμενο συμπύκνωώσης υδρατμών. Θα μπορούσαμε, αντίβετα, να του δώσουμε µια ὅδια- Φναμετική απάντηση. Όταν ᾱ ἡλιος µε τς ακτίνες του ζε- σταίνει την επιφάνεια των νερών, ὁπλαδή των ϐ8α- λασσών, των λιμνών και των ποταμών, δημιοιργαύνται ατμοί, Τι Ἠνεται όταν αυτοί οι ατμοί ανεβαίνουν στον αἴρᾳ, Παγώνουν, συωμπυκνώνονται, δηλαδή μετατρέπονται σε στα- νόνες, και Εαναπεφτουν στη τη. το πείραμα Μετά απ᾿ αυπή την εξήγηση, π μητέρα πρέπει να ὄείξει πρἀκτκά, δηλαδή µε κάποια πείραμα, πώς δημισιρηείται τὸ φαινόμενο. Όα πάει µε τα παιδί στην κοιζίνα, 8α γεμίσει µια κατσαρόλα µε νερὀ, 8α τη σκεπάσει µε το καπάκι της και Βα τῃ βάλε στη φώτιᾶ. Όι ατμοί Βα σιμπυκνωθούν κάτω από το καπάμι. Σε Λίο, μάλις μρυώσει το νερὰ, ή μητέρα Βα σηκώσει το καπάκι, θα δείξει στο παιδί τς σταγόνες και θα τὸς κάνει τη πύγκρισῃ µε το φαινόμενα της Βροχής που πέφτει στη γη. ποῦ πύήει ο ήλιος το δράδυ Ὑπάρχει κι ἀλλο ενα φυσικό φαινόμενο που εγείρει την πε- µιέργεια των παιδιών, Ἱπατί το παρατηρούν καθημερινά. Πμµήάκειται για τον ἡἠλια, ὦ αποίας κάποια στπηή την τέρα µπορεί πηµέρα εξαφάνίζεται και ὁλα Βωβίζονται στο σκοτάδι. Σ΄ ἕνα παιδί τεσσάρων χρόνων, η µηή- ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, ΟΤΑΝ ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΠΙΜΠΕΡΟΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ | | | Μαγείρεµα ἡ ζόσταμα του φαγητού σε φούρνο ! | πο Ι μικροκυμάτων εἶνα, ως γνωστόν, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην υπηρεσία της νοικοκυράς. Αν είστε ὅμως μωραμµάνα, προσεξτε πολύ αν ζεσταίΐνετε το μπιμπερόν στον φούρνα μικροκυμάτων, ΤΙ συμβαίνει: το υγρό ζεσταίνεται πολύ γρήγορα, ενώ ῃ θερμότητα ὅἄεν ἔχει µεταδοβεί ακόμῃ στο σκεύος, Το γυαλί λοιπόν, του μπιμπερόν σας φαίνεται κρύα ἡ χλιαρό, ενώ το υγρό µέσα σ' | αυτό είναι καυτό, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει να [ καεί το παιόί ή να παρουσιάσει πρόβλημα δυσπειµας. Ἂν λοιπόν ζεσταίνετε το μπιμπερόν σε ρούρνο μικροκυμάτων, να ελέγχετε οπωσδήποτε τη Θερµακρασία του περιεχοµένου, αγνοώντας τη Βερμοκαραία του σκεύος. Γ - “Ὁ γιος µου ο Αντρέας, 11 χράνων, µου ομολόγησε ὅτι ἐχει κιόλας κα- πνίσει μερικά τσηάρα κρυφά µε ψί- ο ἄντρας µου καπνίζει πολύ. Εγώ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΡΥΦΑ ψ'. απαντήσει: Πήγε να κάνει νάνι, ὀπιος κι’ εσὶ, κύ αὐρις το πρι βα ξι- πνήσει και 8ᾳ Εξαναφωτσει τον -----ττι κώσμα” Ὁμως, αν το παιδί της εἶναι βΕι χρόνων, βα τοι πρασφέρει πολ κακές υπηρεες αν τοι δώσει την ἰνια απάντηση και δεν το βοηθήσει να καταλάβει ένα φαινόμενο, που σε Λο καιρό θα τοι το διδάξουν στο σκολείο και πιθανόν να του ῥημιουργήσει ορισμένες δι- σκολίες, Θα πήει, λαιπόν, η μητέρα µε το παιδι της πάλι στην κοι]- να, θα σβήσει το φως, Βα βάλει πώνω στο τραπέζι ἑνα αναμμένα κερί και Βα πει στο παιὰί της, 'Ασ πούμε ἅτι τὸ κερί αιπώό εἶναι ο ἡλΜας', Ὑπτε- μα, θα πάρει ένα πορτοκάλι ἡ ἐνα μήλο και θα του το δείξει. μαντάσου - βα του πει - ὅτι αυτό εἶναι η γη ἅστῆν αποἰα κά- ταικοήν όλοι οι ἄνθρωποι και που, ὁπως βλέπεις, μοιάζει µε μπάλα”. Μετά, Όα αρχίσει να γυρίζει το. πορτοκάλι {Υπ υυρω απὀ το κερί (ἠλιο], στρι- φογυρίζοντας σιγχρόνως το πορτοκάλι γύρω. απὸ τον Βαιτὸ του, µε τετοια τροπῶ, είναι εξαιρετικά πολύπλσκο. Όλες οι | προειδοποιήσεις που γίνονται απὀἁ µέ- | μους του κράτους ἐρχονται σε αντί- θεση µε τα οικονομικά συμφέροντα καὶ τη διαφήμιση τῶν καπνοδιοµη- | λους του. | | κάπως σπώνια, εκτός όταν είμαι εκνευ- ρισµένη. Πώς να δώσω στο γα µου να καταλάδει ὅτι δεν έχει το δικαίωµα να καπνίζει στην ἠλικία του Αν τον τι- µωρήσω, φοβόμαι ὁὀτ Βᾳ τα κάνει στα κρυφά και δεν ὃα µας λέει τίποτα... Αυτά, μεταξύ των ἄλλων, µας Αέει η κυρία Μαρία και απαντούµε αφού συµδομλευτήκαμε ειδικαύς γΙ’ αυτό τα Βέμα, που απασχολεί πολλους γονείς. Μήπσπ στον κόσµο των µεγόβων Η Βέσῃ σας πραγματικά είναι εξαιρετικά Αεπτή, γιατί µέσα στις οικογένειες ὁπου οἱ γονείς καπνίζουν έχει πα- µατηρηθεί ὅτι τα παιδιά αρχίζουν απὀ νωρίς να ὅσο- κιµάδουν να καπνίσουν. Βέδαιπ δεν είσαστε οι μόνοι υπεύθυνοι μι αυτή τῃ μοιραία επιρρσή. Το κάπνισμα μερικών τσηάρων µεταξύ φίλων εἶναι µια αληθινή μύηση στον κόσµο των μεγάλων. Μέσα απὀ τα τσιγάρο ο γιος σας σοικειοπυιείται το σο- Βαρύ, πολυάσχολυο ύφος των μεγάλων, και έχει τὸ και- νούργιο συναίσθηµα ὅτι ανήκει στον κύσμο των µε- γάλων. εν του φέργει ευχαρίστηση π γεύση της νικοτίνης αλλά η ιδέα ὁτι μεγάλωσε, Δώστε τὸ παράδειγµα Βέδαια, Βα του έχετε εξηµήσει τους κινδύνους για την υγεία τομ. Αλλά το πράδβηµα του καπνιστή σαν πρότυπα Χχανιών... Καθώς δεν μπορούμε απὀ μόνοι µας ν΄ αλλάξουμε αυτή την κα- τάσταση πραγμάτων, και καθώς φανταζόµαστε ότι ο ύντρας σας δεν Βέλει ἡ δεν µπορεί να κόψει το κά- πνισµα, πρέπει να δοκιμάσετε ἄλλα τεχνάσματα. Το υδανικό φυσικά ὃασ ἦταν να ἄίνατε οἱ ἰδιοι οι γονείς στο παιδί τὸ παράδειγµα, αντί να τον στριµώχνετε σ' αυτό το οικογενειακό ὄίλημμα του γίνε σαν κι εμάς αλλά μην κάνεις ό,τι κάνουμε εμείς Γικτί τα παιδια ὄεν μπορούν να ελέγξουν τη µι- μητικότητά τους, την ανάγκη τους για ταύτιση. Τα τσι- γάρο είναι τα μαγικό ραᾳᾶδί των ενηλίκων. Τα παιδιά (το λέτε κα µόνη σας) καταλαβαίνουν ὅπι το κάπνισμα εἶναι µια διέξοδος στην αγωνία, σταν εκνει- ῥισμή, στην κούραση. Το να κατηγορήσετε τους ανθρώπους που καπνίζουν στο παιδί σας εἶνσι αδύνατο, αν εσείς οι γονείς του ὅεν αναλάδετε την υποχρέωση να κόψετε το κάπνισμα. Ταυτόχρονα εἶναι αδύνατο να σιωπήσετε, να δείξετε αδιαφορία ή χαλαρὄτητα, Επιπρέφτε στο γιο σας την εἰσοδα στον κόσµο των ενη- Λίκων δισφορετικά. Πραγματικά, επωφεληθείτε απ᾿ αυτό το πρόθληµα για να του δώσετε τα παράδειγµα και να κύψετε κ! εσείς το κάπνισμα, Τα παιδιά συγκρίναυν πάντα πμτά πσι λέμε, μ αυτᾶ που κάνουμε. Και συχνά µας πιάναυν στην παγίδα αντιθέσεων. ἔμεις οι γονείς των ἱὅπων µας των ὥστε το φώς του κεροῦ φωτίζει τη µια μόνα πλεικκ. Ἐτσι, Όα καταλάβει το παιδί ὅτι ο ήλιος δεν µπορεί να φ- τίζει ὀλη τη Γη σε κώςς, Ὁπμαπαππππενη ” ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ Ι ΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ Πο. Λίγες µέρες πριν ξεκινήσετε {ια το μαειτήρια, Πρέπει να έχετε ετοιμάσει την Πβαα του μωρού, ἔτσι ώστε Ἠρ- νώντας σήτι μαζί του, να εἰστε ἐτοιμη Ίπα την περιπαηση του. Ανάμεσα στα άλλα απαραίτητα εἶναι και τα µικροξίδη της Το” αλέτας του. Προμηβειπείτε η ον αν α- 5. Ένα τρο μπάνιου. Ψ Ένα κουπί ια το βαμβάκι . ” Ένα κοιπὶ -α το ταλν. 5 Ἁγνό σαπούνι, χωρίς ἀρωμα ἡ αρωσπκές οικίες. ΠΟ καλό είνα το σαπικἸ Μα σαλίας, καθώς και άλλα, ειδικά για μωρά, [5 Λόάδ λοσπὸν ή κρέμα Πα και φικπολσγικό ορό. 5 Δύο µε τρία Ἰάνπα Τ0- αλέτας απὀ πολή μαλακό (ρα: σµα, απ το σφουγγάρ ερε- Βζει το εικήσθητο δέρµα του νεογέννητου. Επίσης, τα γή- Γ ντα τοιαλέτας εἶναι πιο κα: |. θαρά απὀ το σφοιηγὰρι, Ἠπῃ µπαραίειε, να τα βράσαµε. ο 5 Η κολόνια καλύτερα ν΄ απο φείβεται, ματ περιΕχει νύπνευμα, ἑστω και ελάχιστου ΓΙ. Βαθμού, Έτο εμπόριο, θα βρε τε ἀρκετά ειδικά προιθντα, πα µπορανΝ ἵνα Γ. σιμοποιηβούν για το μασόί καὶ Γ την επεξία το μηρύ]. | 5 Μερικές ειδικὲς παραμᾶνες, Γ καμπιλωτές, απὀ ανοβίδωτό Γ. μέταλλο και ειδική ασφάλεια, σας εἶναι επίσης απαραίτητες, Και ακόµη: 5 ἠήο μαλακές πετσέτες, ἄρ' κετά µενάλες ἵνα να μπύρα γα. τυλίγετε ολόκληρα τὸ μωρά, ὅταν τα βγάζετε απὀ τῇ μπάνιο. , . Ένα ειδικά ία µωρα, λιδάκι. ια να του κόβετε τὰ νύχια 5 Μια βαύρτσα γα τα μαλλήλια του, αλλά ὅπι απὠὀ άλλον. Επσσα Η ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ | ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | 24 ῥπώοσιος «αρα ειοιὰ ΙΝΙΘΦΑΝ Πληρώνεις Λιγότερα... Πέρνεις Περισσότερα Ολόκληρη η σειρά Σαλουν της ΝΙΞΘΑΝ µε τις ηλες τους επιδόσεις,την ανώτερη ποιότητα κατασκευής και τις Μηλές Ειρωπαικές Προδιαγραφές τους,εξέπληξαν και ταυτόχρονα αναστάτωσαν την αγορά αυτοκινήτου τα τελευταία δύο χρόνια Οι χαμηλές τιµές συνεχίζονται. ΙΝΙΘΘΑΝ ΝΑΒΗΕΗ ἡ Μηχανή 18 Αλόγων - 5 ταχύτητες - Σερβόφρενα. Ανακλινόμενα καβίσµατα - Κατανάλωση μέχῃί και 100 κὰμ το ψπλόνι. ΝΙΞΞΑΝ 5υΝΝΥ {4 4-ΡΟΟΒ/ 5-ΡΟΟΒ 1ββάΛβιδη µπχανή µε διπλό εκκειτροφύρα - Ἱδραι Ἱ μκὰ τιμόνι - Βηδιοκαπετόφωνα - Φιμὲ τζάμια : Ρμ8- Ἱ) μιζόμενυ τιμόνι - Βυβμιζύμενα καθίσµατα - βυβμιδό. µενες ζωνες αοφαλείας - 8 χρόνια Αντισκουριακή εφγωησῃ, ΝΙΞΞΑΝ 5ΞὐΝΝΥ 16 4-ΡΟΟΒ /5-ΡΟΟΒ ο 1Εβάλβιδη μηχανή µε διπλό εκκεντροφὀρο -Ἱδραι- ἃ λικὸ τιμόνι - Οεπιτα! ἱουκίπα - Ηλεκτρικά παράθυρα Γ .. Βαδιυκασετόφώνο -Φιμὲ τζάμια - ρυθμιζόμενο τιμ- ὄνι - Βυθμιζύμενα καβισµατα - Ρυβμιζόμενες ζώνες αὐφαλείας - 8 χρονια Αντισκουριακή εγγύηση. ΝΙΞΞΑΝ ΡΒΙΜΕΒΗΑ 1.6 18βάλβιδη μηχανή µε διπλό εκκεντροφόρο - Ὑδραυ- κό τιμόνι - Ὀεπ]ταί ἱουκίπα - Ηλεκτρικά παράΒυρα -Βυθμιζόμενο ἨΠμόνι - Ρυθμιζόμενα παθίσµατα - Ρυβ- µιζόµενες ζώνες ασφαλείας - Φιμε τόαμκ: - η Αντισκαιιβιακή ΕἸμηση, Ετ1 500 . Τώρα Από ο. ϱ10.300 ΝΙΞΞΑΝ Ἰοονχ Τώρα τ-Βατ Βοοί - Σπαρ καβίσµατα - ΤΕβάλβιδη μηχανή µε Ἱ. διπλό εκκεντραφόρο - Οεπίια! ἱοσκίπα - Υδραυλικά τιμόνι - Ηλεκτρικά παράθυρα/καβρεπτήκια - Ξροίβις ἑ Εργαστ. ῥαδιοκασετόφωνο - Ρυβμιζόμενο τιμόνι - 8 χρόνια Αντισκουριακή ΕΙ ὔηση, ο αν ιν ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙΚΑΙΤΟ Φ.Π.Α. Γενικοι ΑΝτιπροσωποι ΤΗΕ ΔΜΛΖΟΝ ΕΝΤΕΒΡΗΙΡΕΣ ΙΤ ΛΑΡΝΑΚΑ ΤΗΛ ΑΡ8101 -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 443013 4517ΒΒ ΛΕΜΕΣΟΣ 391990 374218 - ΠΑΦΟΣ 244340 σσ. α) (σσ 4. ΠΑΡΑΛΙΜΗΙ 828888 ----- ἳ ΑΜΜΑΖΟΒ ΕΞΟΥΞΟΝΟΤΗΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΗΤΕΣ Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ἃ ΥΙΟΙ ΛΤΔ ΝΙΞΘΑΝ ΕΙΙΚΟΡΕ Ν.Υ. ἍΕπεβπεεσμρ ΤΗΛ.ΦΘ1225,384727 ΛΕΜΕΣΟΣ ο20ὴ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1998 ΓἈ Το Κανάλι μα α Τίς μάσκες προσωπου ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ στο ΣΧΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΠΩΝ Πώς να χρησιμοποιε(έ Μάβετε να χρησµοποιήτε τις μάσκες πρασώπαυ! σωστό Και πνάλαγα µε τον τύπο του δερῤματός σας, Μαλῶ εἶναι να τις μην τε μέρας τις ρουτίνας Ίπα την περιποίηση της ομορφιάς σας και να τοις αὐμερώνετε 50 αμύγδαλον. Είναι κατάλληλες ἵια Εηρὲς και αφυδατωμένες επιδερµίδες και τις βοη: βάνε ν᾿ απαλλαγούν ἀπό τα νεκρά κύτ- ταρα. 5 Μάσκες µε βασκό συστατκὀ τον εν- κάλυπτο. Αναζωσγσνοῦν και απαλλάσσουν τους πόρους από το σμίημα. α Μάσκες µε βασικό συστατικά το χὐχαµππ και την αλόη. ΙΜαλακώνουν, ευδατώνουν και ταέφουν την επιδερμίδα, 5 Μάσκες µε βασικό συστατκύ τὸ καλ’ λανόνο. Εἴναι για πια γηρασµένες καὶ κου ρασμένες επιδερµίδες. Τους δίνουν τρΏ- φή, τις αναζωογονον και ΕΜισΧοΙν την ἠνβεμτικότητα και την ελπατικὀτητά τους, 5 Μάσκες µε βασικά σωστατικώ τῷ αρροῦρι, Προκαλούν σύκκριξῃ των πάρων καὶ Εν βατώνουν την ἐπιδερμίδα. ϱ Αν τα μάτια σας εἶναι πολύ καντά το ένα στα άλλα: Βάήτε από ἑνα τριγώνόκι, µε µία σκούρα σκιά. στις εξωτερικές ώνίες των επάνω βλεφάρων, ΦρονΠστε να τοις ἀώσετε φόρα προς τα ἑξω και σωαδική. 5 Αν τα µότια σας εἶναι πολή µακριά το ένα απ᾿το ἀλλο: θα μιρύνετε την απόσταση ἁπόμώνοντας {με φόρα προς το φρύδι µία σκούρα σκι στην εσωτερική γωνία τοι επάνω Βλεφάρου και µία λοξή γραμμή. πᾶλι απἀ την ἴδια σκιά, στην εξωτερικὴ γιώνία του κάτω βλεφάρου. μικρά Μπορείτε να τᾳ κΕΝΕΤΕ να φαϊνονται μεγαλύτερα υπαγραμμίζοντας τα εσωτερικά τοι κάτω βλεφάραυ μ᾿ ἑνα ἄσπρο μολύβι καλ͵ Επίσης, μ’ ἑνα μολύβι σε. Ἱρμᾶ ηκρι στακ ή ἡ καφέ κάντε μία ραμμή στις ρἰέες τῶν κάτ Βλεράρων, Ψ Άντα µάτια σας εἶναι πολώ στρογγυλά: Βάψτε τα ἐται ὥστε να δείχνουν πιο αμιηδαλωτά υπουραμμίζαντας τὸ εὐωτερικό τοι Επάνια Βλεφάρου και τὸ μισό εσωτερικό τοι κἀτῳ βλειφμάροι Ἰαπὸ τη µέση προς τα ἐξωὶ μ' ἕνα μολύβι κολ μαύρο, Τέλσς, απλώστε. µία σκούρα σκιά στην ἄνρη τοι) ματι. επτά κύβε βδομάδα, Τ΄ αποτελέσματα εἰ ναι άμεσα. Ὠι αρετές τους εἶναι πολλες: |. Έχουν το προσόν να µαλακώνουν, να κά Ἑ ταν λεία την επιδερμίδα και να την ΕΜ’ ΄. δατώνουν. Ακόμα, αυστέλλοι τους Π- πιλις και προκαλούν σήσιριξή. Η τακτική μαι αωστή χρήση τους Βα σας βοηβήσει αποκτήσετε λεία, απαλή και, κυρίως, νε απική επιδεμμίδα. Μορφές και εἴδη Στην ἀγορά κυκλοφορούν μάσκας σε τρεις μορφές σε µορφή κρεμώδη, σε ζελέ και σε σκόνη. Η κάθε µαρφή. δίνει ὅκα- φαρετικό αποτέλεσµα, σε σινδιασµήά µε. τα αυστατικά απὀ τα οποία αποτελείται. Ὑπάρχοιρν διάφορα εἰδπ' µερικὲς μάσκες απλώς ηρεμούν και δίνοιν ὀη φρεσκάδας 5 Μάσκες µε βασικό συστατµῦ το λεμόνι, Αστιῤίζουν τν επιδερμίδα και της δίνουν Ιδμαίπερη Νάμήτι και ζωντάνια. 5 Ιἠάσκες µε βασικό σωστατκὀ το Ἠάλα. Κάνουν την επιδερμίδα πιο ανθεκτική, λεία και μαλαμή. » Μάσκες µε βασικό συστατικό το μέλι, Κα: ταπραΏνο ων την πιρησμενη και κοιφαπιένή επιδερμίδα. Πώς χρησιμοποιούνται για σωστότερα αποτέλεσµα Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, που ὅεν πρέπει να τους ξεχνάτε, κάθε φορά πει! χρησιμοποιείτε μιά μάσκα. αἱ Να διαβάζετε πάντα τις οὔπμες ποι) συ ψοδεύοιν τα ποίἁν, ὄένοντας μεγαλύτερη ΄ ὅπως ἀῤήιλο κ.π. Καθαμίζουν βαθιά την 5 Αν τα μάτια σας είναι πολύ 5 ΜΕ τη χρόνια, οἱ κεραµικές γλάστρες φθείρονται. Αδεκκστε πς, πλύνετέ πς µε θούρτσα και ζεστό νερό και αφήστε πς να σπεγγώσουν. Πριν οἱ το στέγγωµά τους, λινέλαμ και β΄ ανανε τελείως! » ΤΑ Ιχνη απὀ το γρασίδι στα ρούχα των παιδιών 8ο εξαφανιστούν, αν ΤΡίΨΕΤΕ τους λεκέδες µε ὄκίλυμα νερού - σύδας. 5 ΓΙΑ να µη πέργουν οἱ τουλίπες που έχετε στὸ δάξσπρυς τα κήτω, θάλτε στο γερό τους ένσ χάλκινο νόμιμα. Σε συγεργοσία µε τα νερό θᾳ απελευθερώσει κάπσιες ουσίες, που θα κρατήσουν τα λουλούδια ακμαία. 5 ΤΑ συγά θα ξεφλουδίζονται εὔκαλα αν τα ετεσε πλαπσμµένρ γερό, 5 ΓΙΑ να καθαρίσει καλά το πἀπλωμά σας, αφήστε τὸ να μουσκέψει µια νύχτα ο γερά και σαποῦν!ι Μασασσλίας. Μετά ξεᾶγάζετε καλά, 5 ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ να πλύγετε τη χάρπνη ταπετσαρία του δωματίου σας μ’ ένα μαλακό πανί, Βουτηγμένο σε κσθαρό οινόπνευμα. Αφού, Δεδαίως, κάνετε ἵο ... πείῥαμα σε µια γωνιά για κα όπιδεν Βγσίνουν τα χρώματα. 5 ΤΕΛΕΙΩΣΕ το απορρυπαντικό ία τὰ πιάτα Ανπικαταστήστε τα μ' ένα μίγμα από χλιαρό γερῦ, τριμμένο σαπούνι και ένα ποτήρι Εὐδι. όστε τις µε βούν στην επιδερμίδα. Άλλες καθαρίζουν και ππαλλάσσαιν τα δέρµα απὀ τα νεκρά κύπ- ταρα κά το σμίήµα που αυσσιρεύετηι στους πόρους. Άλλες ενιιδατώνουν και αλ Ἆες αφαιρούν τῃ λιπαρότητα του δὲρ- µατας, Όι μάσκες χωρίζονται, βασικά, σε Τρεις κατηναρίες, 1] Παχης μάσκες, κατάλληλες για ενι- δάτωση. Προαρίζρυται α Ἐηρὲς και η: ῥασμένες επιδερµίδες. Μαλακώνουν τς μικρές ριπίδες και δίνοιαί στην Επιεμμίδαι υγρασία και ελαστικότητα. Ό μάσκες αυ- τές, επειδή εἶναι Ιδιαίτερα πας, Εἶναι ακατάλληλες ιὰ λΜπαρὲς επιδερµίδες. 3}. Μάσκες ειδικές Ὑια Ἀπαρές Επι” δερμίδες, πο! περιέχοιν’ ξηρά συστατικά. επιδερμίδα, αβήνουν τους λεκέδες του πρααώπαι! και σφἰγγουν τους πόρους. Αυ- το τοι εἰδκις ο μάσκες εἶναι τελείως ακατάλληλες για Εηρὲς και εαίσβητες ετῇ- δερμίδες. 3] Μάσκες για δαθύτερο καθαρισμό και πήλιγκ. Εἶναι κατάλληλες πα ὀλοις Τους πύπους δέρματος. Εισχωρούν βαθιά στο δέρµα, το αναζωσγονούν, αφαιρούν τα νε- κρά κίπταρα οπὀ την επιδερμίδα καὶ την ενυδατὠνουν. Σημαντικό ρόλο στο να διαλέξετε την κ- τάλληλη για σας μάσκα, παίζουν τα κύρια Ουσατκὰ απὸ τα οποία Εἶνπι Ἱ- τασκευασµένες. Ἰήάσκες µε βκισκὴ συστατικό τον πυρήνα τοι κἀικοιπσιού του βερίκοκκου και του πρασοχή στα πόσο πχ! Πρέπει να εἶναι τα στρώμα τῃς μάσκας πο θὰ Χβῆ- σιµοποιήσετε (πρέπει να εἶστε σίγουρες ὅτι την απλώνετε αμαιόμορφα], στον χρόνο που θα την αήσετε στο πρὀσωπό σας κά στο πώς βα τη βγάλετε. β) Μη Εεχνάτε ποτέ ν' απλώνετε µια ειδική κρέμα γύρυ απὀ τα μάπα σας, για να προ- στατεύσετε την εικήσβητη αυτή περιοχῇ, ἅπαιι δεν απλώνετε ποτέ η μάσκα. . Ν' απλώΝετε τῃ μάσκα που εἶναι καὶ τὀλληλκη σε, Μαλά ποβαρισμένη επιδερμίδα. Επίσης, πολύ εωεργετικά Βα ήταν να Χρῃ: σμυποιούσατε μάσκα μετά απά καθαρισµά µε απιά, γιατί τότε οἱ πόροι εἶναι ανοιχτοί και δέχονται καλίπερα ο ειεργετκές ιδιότητες της μάσκας. (ΠΟΤΕΕΝΑΡΟΥΧΟ ο} ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ το παντελόνι ἡ ἡ μπλούζα που, δοκιμάζετε, ὅεν σας πάς γάντι κ ὅμως η πωλήτριᾶ προ- στηθεί να σας πείσει πως ετσι εἶναι τα κάµο, Τις πε- ρισσύτερες φορές δεν φταίει το κὀήλμο Ίπα την κακή εφαρ’ µσγή, αλλά το ακατάλληλο μὲ- γεβος. Το ρούχα πο Πρα- βάβετε εἶναι μικρό, ἄν. » Σας στενεύει α μακάς ἡ εν κουμπώνει, 5 ἷας ενοχλο ο μασχάλες. » αρκάροιν” τα εσὠρσουχά σας. 5 Ανονου αἱ σδερωµένες πιέτες στην περιφἐρειᾶ σας. 5 Τραβά π πλάτη, όταν φέρ- γετε τα χέρια σας μπροστά. . Σας εμποδίζει ο καβόλός τοι παντελονιοῦ. α Πιέζρται το στήθος σας κα ανοίγουν τα. μεσοδιαστήματα ανάμεσα στα κοιμπιά, 5 Οἳ πλανές ραψές φαίνονται ἔτομες να... σπάσουν] 9 Δεν χώράνε τα χέρια σας στις πλαινὲς κοφτές τσέπες, Τα ριΊχο εἶναι μεγάλνο αν: 5Ο μσπκάς ξεχειλώψει πρας τα εμπρός ἡ προς τα Γήσω. . Τα μανίκια κατεβαίνουν, κάτω απὀ τον καρπὀ του χερια! σας, 5 Η γραμμή µέσης εἶναι πιο χα: μηλή απὀ τη µέστι σας. 5 Η μπλούζα δεν βολείεται μὲ- σα στῃ φαάνστα και φοισκώνει, α στα πλαϊνά της περιφέρειας, µπομείτε να πιάσετε αρκετὺ περἰσσευµα υφάσματος, παρ' όλο που η γραμμή του ρούχου εἶναι στενή ἡ ἐπα, 5 Η μαμκοκόλληση πεΡτει κά- πο απὀ τας ὤμοις σας. 5 Οἱ βότες πέφτοιν προς τα εμπρός. 5 Εκεί ποι υπάρχον πένσες, σχηματίζονται σακαζλες”, 5 Το ύφασμα στη μέση, σου” ῥώψει πολἠ ἡ κάνει δίπλες, ὅταν Σένετε τη ζώμ, ψέπεες που ὅεν Μπ δέχεστε µια άρνηση ὅαν τελεσίδικη. ἂν επιβιιείτε ση- πκεκριµένη δουλειά, ξαναπροσπαβήστε, π Μη λέτε πως βα βέλατε µια συνάντηση µε πληροφοριακό Ἰαὶ ος ρα, ενώ στην ομίῖα Βέλετε να δομλέμετε. µην υποτιµήσετε τον ἐπππὀ σας 6ε µια πρώτη σιάντηση. που βᾳ έχετε, αλλά και να µην υπερβάλετε όσον αφορά στο σας }Ἰ νὐτητέςσας. Μα εἶστε ἀσο νεται περισσάτερο αιηκεκριµέηῃ και σαφής σε ππ µε αιπά που βελετε να κάνετε, πΝ «μα α µη δίνετε πατὲ το Πογραφικὸ σας, λέγοντας να - ᾿ νο νηα για ας ανάκπινώσαιν την απὀφασή τν οδ ναι απμότερα να ἑρθετε εσείς σε επικοινωνία µαζὶ εασής θέλετε να Εργαστείτε. μα ΜΗ Μπν επικοινωνείτε µε. το γραφεία ἡ την υπηµεσία που σας εν- ση διαφέρει, καὶ βέβαια µε τον αρμόδιο στον οποίαν Βα μιλήσετε στο ως τηλέφωνα, σε ώρες που γνωρίζετε πως εἶναι ακατάλληλες, ὅπως δή πι παράδειηµα αργά την Παρασκεωή το μεσημέρι, που Έερετε πως ἆλαι περιμένουν την ὤραι καὶ τῃ στηµή να φον απ το ἱμάχνετε για δουλειά και διαπιστώνετε πως εἶναι πολύ δύσκολο να βρείτε. Απογοητεύεστε καὶ ρίχνετε τὸ βάρος αποκλειστικά στους ἄλλους, Προσπαθήστε, όμως, να Δείτε μήπως η σι- μπεριφορά σας δεν εἶναι πάντα πι κατάλληλη. Προσπαθήστε αποφύγετε ορισμένα λάδη, αρισµένες ενέργειες που έχουν σι προβλέικατε. Γι αυτό λοιπόν: ΔΙΩΞΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ϱ Μια απλή άσκηση, που θα σας δώσει τη δυνατότητα ν᾿ αποτινάξετε την ένταση που σας καταπιέζει, εἶναι πάντα χρήση καιµπορεί να γίνει οποιαδήποτε στη/µή της ημέρας, οπομβήποτε κι΄αν δρίσκεστε, στο σπῄτι, στο γραφείο, µε φίλους, σκόµη και στο Λεωφορείο, στο ασανσέρ και, γιατους πιο ταλμηρσᾶς - γιατί όχι «κα στον δρύμο: . ϱ ΜπόρεΠε, ἁοιπόν, Ίο να ἄιώξετε την ἐντάση που σᾶς Βαρσίνε!, να κάνετε το εξής: Μείνετε ὁρθίοιμε τεντωμένα χέρια και πόδια και σφιγµέτες τς νροέπές. Αγαπηκώστετους ὤμαυς σας σταθερά και όσο µπορείτε πιο ψηλά. Μείνετε σ' αωπή τη θέση γία μερικά δευτερόλεπτα, κρατώντας τα μάτια σας κλειστᾶ, Μετά φανταστεΠε ὑπ υπάρχουν κάποια Βάρη στους ὤμους που σας πιέζουν προς τα κάτω καὶ εσείς Βέλετε ναπαλλαγείτε απ΄ αυτά. Γκαν απαλλαγείτε, Λαιπόγ, σπ᾿ συτᾶ τα Βάρη, τ' αφήνετε να κυλήσουν, γλιπρώντας πρώτα κατά μήκος των χεριών σας και έπειτα των ποδιών σας, εγώ συγχρόνως χσµηλώνετε αργά - αργά τους ὤμους. 5 Εάν επαναλόδετε την ἑσκηση αρκετές φορές, θα διαπιστώσετε ος . Ὑουήκ-ευτ'. καλύπερο αποτέλεσµα. Θα : εν ' Τονώστε την αυτοπεποβησή σας πριν ζητήσετε να εργαστείτε. νκώσετε ότι ελαφρύνατε από ἐνά ας Για να μπορόσαυν οι ἄλλοι να δημιουργήσουν καλή Ψνώμη γα κακό φορτίο, που άλλωστε ουτό μ, σας, πρέπει πρώτα απ᾿ όλα να την έχετε αποκτήσει εσείς ια τον θέλστε να ξεφορτώθεήε. /) σσ σας. ” Δοκιμάστε την ἄσκηση καὶ καλή επιπιχίῃ. ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΟΕΛΡΟΣ 0ΛΟΝ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΗΝ 0 ΓΙΑΡΓΟΣ ΒΛΙΙΛΕΙΘΙ » ο ϱὁ ο ο ο ο ο ϱ υ υ ο ἘπΕΠΤΗ » ΚουικαριλΑ --περ]ολκο ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΥΠΟΣ Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑ ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΛΕΝ ΚΗΛΕΥΟΝΤΑΙ Ἡ ΑΛΕΛΦΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ, Π ΠΕΚΚ. ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΕΔΕΚ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ Η ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΤΕΙΑ ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ ΔΥΟ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΥΗΡΙΑΝΟΥ προς ΚΛΗΡΙΛΗ ο ΚΟΣΜΟΣ Σελιδο- Οείπτης -ᾱ- ος, 19.1 1 1-15 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 16 ΥΓΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟ ΠΑΙΛΙ και ΕΜΕΙΣ ΤΕΣΤ για ΟΛΟΥΣ ΜΑΤΙΛΝΤΑ ΜΕΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ ΜΙΝΑ ΑΛΑΜΑΚΗ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ ΒΑΛΕΡΙ ΚΑΜΠΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ολα τα προγράµµατα ΣΠΟΡ Έχετε πληρώσειτους Κα μὴ 18 19 10 11 14 15 2ύ 26 24 1] 28-19 10.531 Ἡ ΛΕΕΙ ϐ ΛΙΒΘΝΗΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΟΡΓΟ ΒΑΣΙΛΗΘΥ πι επετέλησε ο Πρόεδρος της δεεβνής. Τύπος εξαίρει τα έργο, 0 μπομήιος ὑημοκρατίας πε |. Πρύεδρως Γμύργος Βασιλείου στο εβηκό βέμῃ και σ' ἄλες τις πτικές τῆς, ἑωής ται λαυὴ της Κύπρνι Ὑπα- δεικνύει α ἴδος Τύπος ὁπ ο Γλαύκος Κληρίδης µε την πολιτική ται! Βέτει σε κἰνδηό τα νέσ αι των σπῃομιλιῶν το! Μαρτίου και πρασθέτει: Απὸ τὸ αποτέλεσµα της εκλογής της δεύ- τερης Κυριακής, Θα εξαρτηβεἰ η λήσῃ το! Μπρακ και γ΄ οιπὸ αξία να επανεκµηή ο Γιῶργος Βασιλείου. Διαφορετικά δεν βα πµέπε να απο- μον, αι Ελληνοκύπρις, αν στο μελ- ΝόΝ, Βα ΕΕχαστεἰ το Μωπρισκά, Μερίδα τοι! διεβνπκς Τύπσι γμάφει τα πιο κάτω . Η ἑπκυρη γερμανική εφημερίδα Ἠτε Βελτ κάνει αναφορά στπς προ- εδρικές εκλογές στην Κίπιραο. Ὁ Ὑνυ- στὰς ὀπμοσυγρύφος Εμάγγελοας Αντώναρος παρατηρεί στο σόλο το στην 'Όιε Ἠεή” κήτω απὀ τον τίλα Ἑλπίᾶα γα πην Κύπρα πιυς το αποτέλεσµα τοι πρώτου ρου Των προεδρικών εκλογών στην ΚωπΠρύ εἔπι- τρέπει να ελπίζει κανες ὅτι, εἶναι ὃν. νατὴ η υπερπήδηση του ὄαμελισμαὶ της νήσοι. Στα πρὀκπύπο του Πρυ- ἑδρου Γιώργου Βασιλείου, πήρε τς πιο πολὲς Ψήφος ο ὑποµήμας παι σινέδραµε ἁραστήμα στην πραγ- µατοπκκήση τῆς ὡς Ἠώρα πιο πε μιεμτικής μεσυλαβηπκής: πρῦ- σπύβειας των ἨΜνωμένων Εβνν. Ἄνπθετα ο υπαήσος τῶν κομ- μάτων”, σι ει, που ἀποριΠΤΕΙ ῇ- υτελώς κάθε σµββασό, υπέσπι βαριά ήττα. Περαιτέρκῳ αναφέρει ότι, αντίπαλος το! κ. Βασιλείου στο δείπερο γύρα θα ενα ο Ἰσιπτηρηπκός βετεράνος πο Αιπκός Γλούκος Κληρίδης ὁ οποίος ἀλλαξε στάση ὧσον αφορά τη Βέση τοι ἐναντι των Ταισκσκιπρών πα ὰὐ- νους εκληηκής τακτικής, Με πιπό τον |. τρὀπὀ θα μπορούσε να ναικγήσει ὁ πραβλεπύµενος Ἰήρος σινομιλών τοι! ἠήαρτίοηι. ὪἌεν δα ἦταν ὅαια να κατ ρορηΒεί α Βασμείου ὁτ ενέδισε σπς ὑπα- ψορεύσευς Των Ηνωμένων Εβνών. Τα πεγονός ὁπ α Τουρκοκύπριος ηγέτης Μπενκτός απορρίπτει πς εὔέες Γκάλι ὡς βάση γα ἄαπραμματεύσες, δεί- χνει ὁπ απὀ το ἐγγραφὸ από ἄεν λεὶ. πε η ισορρώπία στα βαθμό που Βέλοη) να πηρουσάξουν τα ποηµαπα ομ- σµένο Ελλπνοκήπα πολιτικοί Αιντί- Βετα, πα πρώπῃ παρά Π ἀεβνής, κάχ- γώπητα ασχολήθηκε τάσο έντονα µε τα κυπριακή”. Τοµζσντας ὅτι στην πενταετία της δοκυβέρνησης του ο Βασιλείου απέ- ἄειξε ἅπι εἶναι ανεξάρτητος, ο ἉΑιτώ- ναρος καταλήγει πως 'Ὁ Γκήργος Βσ- σλείου αξίζει μα επανεκλεγεί. Αν δεν σιμβεί από, οἱ Ελληνοκύπρίο ὅτι πρέπει να απορούν ὅταν στο µέλλον τὰ Κωπριοκό, θα ἑεχαστεί και πάλι”, α Η Γαλλική Λε Μοντ’ γράφει: Ὃι εσωτερικές ιποβέσεις κ- ταλαμβήνον λήσ χώρα στην Κ- πριακή πραεκλοωπκή εκστρατεία σε σχέση µε τα Εθνικά βέμα' ππυ στα Ὠποία, ὑπως βεβαώνααν εδὺ, Βα εξαρτηθεί κατὰ 3906 ῃ εκλομή. Είναι αλήθεια ὅτι α Γκάργος Βασιλείου. που ανέβηκε στην εξοικκα πριν πέντε χρώ- για µε την ἱκιοστήριξη 3030 των π- φοφᾶρέυν, τών κομµοιππστώη, βρήκε τη σπαγἡ µιας σµοφωμίας που πλη- σιάζει στο θαύμα, σχηµατάσντας κ- βέρνηση τεχισκρατῶν” που επι- λέγηκαν Ίνα να εκπροσωπήρουν κρίς αποκλειστικότητα -- πεβλαμβάνεται κα η δεξιά πυ ἔχει φήμη σκληρο τι! ΔΗΣΥ ται Γλαύκου Εληρίδή --τὸ φάσμα των πολιτικών κομμάτων της χώρας. Η σικοναµική ευμάρεια τομ. νότια τμήματος του νησιού, που ἑρχετα σ αντίθεση µε τη συνεχιζόμενη φτώχεια του βορρᾶ, συμβάλλει στο να πε- Ριορίζεται ῃ συζήτηση, Βέβαια, η Κύ- προς έχει µερικές ὀμσκολίες µε τς ης. ωηγραφικές επαφές τι Ἡ πρύσφατη αὐξησῃ του κόστος ζωής πο ἄλδέετα µε την εσαµυή τοι ΦΠΑ κάνει τοις Μπρους να δ- σανασχετοη, πο ἠση ἐπαιν ᾱμ- ἡ βαπατᾶ 0ογἱδ. Ακαφερύμενος στο ἐργο της ΗΜΕΙΕΥΡ, ο αρθρογράφος υπο: απηρίζει ὅτι αυξάνονται οι πιάσεις Ίνα τερματισμό της, αποστολής τις ὑῆ- ηαμής, ΠΙΝΙ βρίσκεται στο νησὶ τα Τε- λειπαία 98 χρόνπα. Στη συνέχεια, αφού ἠάραβέτει τὰ αποτελέσµατα τιν εκλογών της πε ρασµένης Κικκακής, παρατηρεί ὁτι σε περήπτωση επανεκλοῆς τοι Πρύ- ἑδρσυ ΠΒασιλείου τότε αι Πιπ- {ωπικκυθαν ἅὦα ελπίδες των Ελ- Απνοκιυπρων ὅτι το υπ ΕΙ επανενωθεί ξανά στα πλαίσια µιας δ- ζωνικής, δικοινοτικής” οµοσπανδίας των Ελλήνιν κα Τούρκων, ὅπως απο- καλείται απὀ τοις επισήµσας των Πνω- µένων Εβνών, Αναφορικά µε τα επιτεγµατα τοι .. 09 Γλαύκος Κληρίδης µε την πολιτική του θέτει σε κίνδυνο το νέο γύρο των συνομιλιών του Μαρτίου... κετοαι» φόρους, αλλά κανένας ἄεν προτείνει πολιτική πο ν' απαρνείται τη φιλελεύθερη του κ. Βασιλείου, ᾖ.ε Μαπας 8.8 18151. Η υποστήριξη τὸ! κομμοαμηστικαή κόμματος (ΚΕΛΙ κ’ επομένως ενός μεγάλα μέρα των σντεοπών εἶναι μι εήηση κονωµκῆς ειρήνης {1 Είναι Ἰπ απὀ Πτα, ὅπως Βειωρακῖν µε- ῥικο παρατηρητές, ον οκύναμικοί κύ- κλα θα μπορούσαν να δαλέξοινν τὰν κ. Βασιλείου παρά τον κ. Κληρίδη σπὀ φόβο µήπως ὅσιν Την Κύπρο να γνω- μίζει κατάσταση α λα ελληνικά” µε την εξαικήα της δεξώς να παραλύει από τα κονιοηκά κινήματα [5]. Αυτή η Ιδμαίτερη πολιτική εικόνα Εξῃ- γα χωρίς αμφβοΝα πως ο Κύπρον αιπή τη φαρά εἶναι αφίκηκα ἠρεµοι, Επ κι σαν α υποαμήσκὺ, Επι- φελούμενοι των μικρών διαστάσειυν της χώρας, κάνουν Πρπεκλοήκές πε µιοδείες µέχρι και στα μικρύτερα Χωριά. Όλος ο κώσμος στη Λευκωσία συμφωνεί πως αἱ εκλογές στον πρώτα γύρο θα. καθοριστούν απᾶ τα εθνικά Βέμα. αλλά πκυς οἱ δεολοµκές ει- κόνες Όα κάνουν την εμφάνισή τοις στὸ δείπερο προ, πράμα πο! εἰ- σχύει Την αβεβαότητα του τελικού αποτελέσματος. . Νκη του κ. Βασιλείου κατὰ την επαναληππκή πραεδρική εκλογή Θα συμβάλει πολή στῃ ἑατήρηση τοι! κιι- πριικού προβλήματος στη ὀμεβνή ηµε- μήσια ὁόταξη, σε µια εποχή ποιι α κά- σµας χάνει πην υπομονή τοι! Ίνα µια από τος πλέσν χροήζσισες εβνκές ὄναμάχες στ Εικώπη, Ἰράφα δε ἄρθρο του στην βρειταµή εφη δα ΤΠΕ Ιπάερεπάεπ! ο ῥημοαυγράκρος σης απεβεήας ὑαπρπήμιτεύπεις µε τον κ. Ητενκτάς, ὁ κ. Βασιλείου ση- κρίωεται ἠδηῃ ειοἰκά µε τον Αῥ- χιεπίσκόαπα Μακάριο, παρατηρεί ο ᾱμ- Βρογρώόφος κα καταλήγει ως εξής: ωστόσο, τς ελπίδες του [κ. Β- σιλείου] τα επανέκµπη τοι! νησο µε Μαπραημτεύπις δεν το ση- µερίζονται εμέως ὄεβνηής κι ῥπήρητές, Η ΕΒέσῃ ὅτ οἱ ΗΠΑΒα πίε ἴαν την Τουρκία πα απόσπαση υποπυρήσεων από του Τοιμ- ποκύτπριοις, αποδείχβηκε αβάσιμη, Ωω ὀκπ]νωματικοί µηχανισµο φαίνεται να ερλάζαντα προς την αντβετη κα- τεκάκµση, μα και οἱ ΗΠΑ χρειάζονται Πρύσβαση σε αεροπορικές βάσεις στην ηπειρωτική Τουρκία κα την Τουρ- κική περιοκή της Κύπρο ἵνα εκτέλεση ανσγνωριστικών πτήσεων εναντίον τομα [ράκ”, α Άρθρο σχετικά µε τις προ- εδρικὲς εκλογές της περασμένης Κυ- ῥιήκῆς µε τα τελικά αποτελέσµατα ὃη- µοσεύε η βΒρεταηκή εφημερίδα 'ΤΙΝΑΝΕΙΔΙ. ΤΙΜΕΣ”. γράφοντας όπι 6 Πρόεδρος Βασικείομ φαΐνετα να Εκει καλές πιβανότητες Ὑπ επα εκλαγή µετά που ο ελληνοκύπρια ψηφοφύροι τοι ἐδιααν σηµαντικά προβάδισμα στον πρώπο γύρο των Η µεγάλη υποστήριξη προς τον κ. Βασιλείου, σνεχά, υποδηλώνει ἅπιῃ πιο ελαστική προπέγῃση του σης πρ- απήβειες των Ηνωμένων Εβνών τῃα επανένώσηῃ των δύο κονατήτων κερ- δμει ἐδαφος μεταξύ των Ελ- λἠνοκιπιρυν. Ὁ κ.Βασιλείου πτα- στηρίξει, κατάρχήν, τς προτάσεις ἀνκαι σινεπάγοιπαι υποχωρήσεις στο Βάμι της επιστροφής Ελ: Ἀηνοκωπριακών περσικών. Ὁ πε- Ωαμήες απὲς αρπάχθηκαν µε τῃ βία ὅταν τα τουρκικά στρατεύματα κα- τέλαβαν το 13 του νησιού. Αν η δέσμη ιδεών ἀπόμῥρηφβεί σπἁ τὸν Τοιρμσκίπτρις πέτῃ κ. Ντενκτάς, τότε οἱ Ελληνοκύπρια 8 Πισκη ἵνα κυρώσεις τον Ἠνωμάνων Εβνών πε βάρος των Τούρκων, πο Βα µπο- ρούσαν να περιελάμβαναν εμπάργκο στα εμπόριο και τον τοιρασμό στη βό- µεια Κύπρο, καταλήγει το δημοσίευμα, α ῥψέρωμα στην Κύπρο ὅη µοσιέι η αμερικανική εφημερίδα υ.5.Α. Τοᾶαγ, π οποία κικλύφαμη στην Αμερική κα σε 33 χώρες τοι κή- μου µε πµερήσα κυκλοφορκι ὁ εκα- τομμύρια φύλλα, Στο αφιέρωμα προτοσσεται το Ππη- πικὸ πρόβλημα µε τον ᾖἹ- βακτηριστκὸ ττλα Κύπρος: κύρισ προπερσιότητα η ενοποίηση. Η. κωπρπκή οικονομία, γράφει, ση: µεκυση σηµαντική πρὀσόσ τα τε κα παλπκα σµφωνούν ἅτ ῃ εἰ- ημερία θα µπορκηκ να ἦταν µε- γαλύπερη να ΕπανΕνώνετα το ΥΠΟ. Ἔτη συνέχεια αναφέρεται στην τσιᾳ- κική Εσβολή και στην αποτιῃία των διαπραγμστείκπεων πα εξερεση λύσης στα κιπιρακό πρόβλημα, το’ Ἰζοντας ὅτι οἱ διαφορές σχετικά µε τα Εελαφικἀ και την επανεγκατάσταση των ὄκκι κοινοτήτων πο ἄμπιάρησαν µετά τα 1374 παρεμποδζουν την εξει]- µειπῃ αριώπκής λήσης, Η ενώτητα, οππψεκίζει, εἶναι επίσης σημαντικός παράγοντας πα την επι: Βιμα τής Κήπραι να ενταχθεί στην Ειῤωπαίκη Μοινώτητα. Παλιτική κα στις δύσ κανότητες αντιλαμβάνοντα ὅτι Βα εἶναι ἄκχσπκολο Ίνα ἕνα νησί ὅι- εμένα να καταστεἰ µέλος της ΕΟΚ. Ακολούθως παραβέτει δήλωση τοι Προέδρο Βασιλείου ὁτι επιδαύκουµε Νκπῃ τος! κιπρακούῦ ὅσο το διατὸ πιο σίντομα και ὅτι ταπύχρονα Ἁεβ- Ἠαζόμαστε ια την ἑνταξή µας στην Εμωρυπαϊκἡ κανότητα Τα δες αυτά Βέ- µατα προσβέτι α Πρόεδρος Βς- σιλείου, εἶναι παράλληλα, Κάπ πό Βα µποραίκπε να επηρεώνει ἔντονα στο να πησθαν α Του κοπελα ὅτι οἱ σιθήκες ὄκέβυσης τοις θα ήταν καλήτερες σ' ἑντ ενώ- μένα νησί εἶναι πολή πιο Εὔρκωστη ὁἳ- κανοµία των Ελληνοκιπρίων, το βιη- τκὸ επίπεδο των οποδυν εἶνα ἰσο µε εκείνα της, Ισπανίας, επισημαίνεται στο απμέριώμα. Ἐπι σινέχεα αναφέρει πως ο Πρό- εδρος Βασιλείου πεστείει ὑπ ῃ εκλογή Κλτον θα έχει Βεπκός εππτώσης στο κιπιιακό πρόβλημα Προς εὔ- σχικτη της πια πάνω Βέπης ἃ Προ εδρος της Δημοκρατίας επικαλέστηκε τις γνωστές δηλώσεις Κλίντον μετά την Εκλογή τοι πα αποχώρηση ΤΩΝ τουραικών στρπεωμόπων κα κα τοπύρωση των ανθρωπίνων ὃν καμομάτων. Τελος στο παλπικό µέρος το! οσα ρώματος προβάλλεται η στραπηκή Βέσῃη της Κύπρου λόγω της εἠπητός της µε τη Μέση Ανατολή. , Στα αωπέρυμα πεγαλαμβάνονται επῇ- σης εκτενή ἀρθα πο καλύπτοιν δνν- - Φορους τοµείς της οικονοµικής ζωῖς τόμ τόπου [βιομηχανα, τουρισμός, υπεράκπες εταιρείες, τηλεπικοινωνίες κ.α}. Ειδησεις, ΠΕΙΕΤΗ ’ εοΗµεριΔΑ - ιμω ΣΑΒΒΑΤΟ. 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1 πα ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ Ι. Σήµερα ἔχουμε ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. ὃ. Σήµερα ἔχουμε ΕΓΚΛΩΡΒΙΣΜΕΝΟΥΣ. δ. Σήµερα ἔχουμε ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ. 4. Σήμερα ἔχουμε ΝΕΚΡΟΥΣ απὀ το ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ καιτην ΕΙΣΒΟΛΗ. δ. Σήµερα ἔχουμε ΜΑΥΡΟΦΟΡΕΜΕΝΕΣ ΜΑΝΕΣ και ΣΥΖΥΓΟΥΣ και ΟΡΦΑΝΕΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ. θ. Σήµερα ἔχουμε τη μισή µας πατρίδα ΥΠΟ ΚΑΤΟΣΗΝ. 7. Σήµερα αν συζητοὺµε τους χειρισμοὺς του Κυπριακοῦ αυτό οφείλεται στην ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ 74. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΑΙ: ο... Ἠμπιστεύομαι και Ῥηφίζω ῤ {β Λ ΣΙ ΛΕ { οὗ λλ.. | Πα Επιστροφή και Οἰεκαίωση πή την ανακονύση των απη- τελεσμάτων της δη µοσκόπησης τοι ΚΕΜΑ Ἅπο- ἠρομμίζεται τὸ εγονὺς ὅτι η έμεινα ξεκίνησε το πρω της Ταί τις όταν εἶχε ἠδη εξαγγείλει την τελικη τε! απόφαση τὸ ΔΗΚΟ πα υποωπήριξη τῶι κ. Κληρίδη και τε- λείωσε το βραδι πι Τετάρτης πριν ακόμα τ ΕΔΕΚ (ανακοινώσει την τε της απόφαση να τα Δεύτεμα Ἠύμα των Πρσεδρικῶν Εκλογών. Με Δάση τα ὄεδαμενα αυτά τι- στειίσιεις ὅτι τελικά τα ποσοστά Α ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1693 ΗΝ πηι βα ἡππίσει ταν κ. Βσιλείου Βα Εἶναι σκόµῃ Πιο ψηλά, ηατὶ κατὰ την ἀποιμή µας η συνείδηση της ΕΔΕΚ θα ὀεσει την ρω της στη δημοκρατία κα του καμμαικοι πλουραλισμοί στον τό]ο μάς Αξιόλονα εἶναι επίσης τα Ἰε- γονής ἦτι τη παποπτή οι ωπῇ- στηρίζει τον κ. Βασιλείου εἶναι αι σεητὰ μεφαλώτερῦ ανάμεσα στον προὐφι κό µας κώσµα. Τούτο. ἔκ- ὅπλα σηµαίνει ἀπ Π πλειοιφία των πρασιρι ων πο Ειναι κα τ τάξτ τομ. πλπβωσμαῦ που υΠῶ- φέρε περισαύτερᾶ απὠ την τουρ κική ειαβολή και κατοχή, σαν αιπῆ- τέλεαµα τοι. πραδατκοή Ππρα Σµωπήµατος, ΕΥμΟίνει τοις Χξ ρισμούς του Πμοέδµου Βασιλείου στη εθνικά µας Βέμα ια µια δίκαιη και βιώσει) λίκπῃ, Με βαση τα πια πάνω και ῥῖ- βπνωμενων ωπόη των απο τελεσµαϊων τὴς δημοσκάπησης ο. Προεδρας Βασιλείου ονή µένεται να ξεπεράσει Το ορ. ας πωποστᾶ των ἐἑκυπών Μπ φοβελτων, ενώ ο κ. Κληρίδης 8ᾳ περαστεί στο βωτα ΠΕΡΑΠΕΙΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ Β) ΓΥΡΟ Ξανά Πρόεδρος της Κυπριακῆς Απμοακραπίας είναι ο Γιῶργος Βα- σιλείου, Ὁ Βασιλείου κερδίζει τς εκλογές αὐρια Καριακή µε μεγαλη διαφορά απὀ τον ανθυποψήφιο του Γλαύκο Κληρίδη Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού” α οποίος πωστηρί[εται και απὀ το κόμμα το! Σπύρου Κυπριανού ΔΗΚΟ. ς ανεξάρτητος υποµήφιος Γιώργος Βασιλείου πιστεήεται ότι βα ξε- περάσει τα ποσαστό του 545 που ἐβγαλε π τελευταία (χβὲς] ὅη- µασκάπηση του ΚΕΜΑ. Σύμφωνα µε την ἴδια δημοσκόπηση α κ. Γλαύκας Κληρίδης η σα) γµεντρώσει το δύο των εγκύρων πφοδελτίων. Τα ΚΕΜΑ έδωσε χβες στην δημοσιότητα τα ακόλουθα στοιχεία της τελευταίας του δημοσκόπησης, Η ἐρευνα κἀλικµε σιπολικἀ 982 ἄτομα και η σιλλογή των στοιχείων, ποι ἑμνε µε προσωπικές σιπνεντεύξεις άρχισε την Τρίτη το πρωί (4.5,.199431 και σιµπληρώβηκε. το βράδυ της Τετάρτης (102.1313]. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων συμπληρώθηκε πην Πέμπτη τὸ βράδι. Όπιως και στις πραηγούµενες δημοσκοπήσεις π ἐρευνα κάλυψε ὀλες τς περιαχκᾶς, τόσο τις αστκὲς όσα και πς ἡμιπστπκές και αγροτικές πε ριοχές, Συγκεκριµένα εκτός των τεσσάρων πόλεων επιλέγηκαν ὅειγ- µατοληπτικά 14 ηµιαστπκά κέντρα και 54 χωριᾶ µε. πιθανότητα επιλαγής ανάλοήῃ µε τον πληβισμό της. το δείγμα επιλέγτηκε µε τῃ µέθοδα της τυχαίας στρωματαποιηµένης δευμιατοληψίαξ και εἶναι αντιπροσωπευτικά αλακλήραι τα! εμλαγικοίι σώματος. Σκοπός της δηµοσκάπησης ήταν να εξακριβωθούν οι προτιμήσεις τοι! εκλογικού σώματος κατά το ὄεήτεμα ὐρο των προεδρικών εκλογών µεταξύ των ιπισμηφίων κυρίων Βασιλείου κα Κληρίδη. Ἑτα κἀβε ἄτομο ποι! επιλέγηκε. στα δείγμα, δινόταν ιμηφοδέλτιο ὅπου απὀ μόνα τοι συμπλήρωνε ποιον Βα ιηήίσει µεταξή των δο Ιπο- ἱμηψίων ἡ κατά πόσα Βα ἐριχνε λευκό. Τὰ ἡπφοδέλτο τοποβετασε ἴδιας ο ερώτοµενος μέσα ας κλριατή κάλπτῃ. Από τα αποτελέσµατα της ὁημοσκόπησης, ὁπως παρουσιάζονται στον πια κάτω πίνακα, ὀιαπιάτώνοντὰι τὰ ἀκόλαυδα : Από το σ]νολᾶ των ερωτηβέντων ἠβ.ήπα ψηφίζει Βασιλείου, 39,θὔς Κληρίδη, 5.91. ϱἰ- Χνε λεικά και τὸ μπόλοιπο 6. ὅξν απάντησε. Η ανάλµπη των αποτελεσμάτων κατὰ φύλα ὄεν παρουσιάζει Καμμία αμσιαστικἡ δισφορᾶ στις προτιμήσεις μεταξύ ανδρών και γιναικών. Ἀντίβετα η ανάλυση των αποτελεσμάτων µεταξή των προσφύγιύν και µη πρασφύγων, παρουσιάζει αυξημένη προτίμηση, προς ταν κ. Βασιλείου µεταξύ του πρασφυγικού κόσμου ὅπου το ποσοστό ανέρχεται στο 5430 σε σιέση µε της του κ. Κληρίδη. ἡ η Τι ψηφίζουν στο δεύτερο γύρο των Προεδρικών Εκλογών Βάση : Όλα το δείμια Σύναλα Ανδρες Γυναίκες Εκταπισμένοι Μη Επτηπιημέναι Β2Ι 488) (513) 2Β5/ [μα] ας ος ας ας ας Βσιλεήσιι 487 48.4 48.3 δ4 1 46.5 Κληρίδης θε 40.1 38 ῷ 38 4018 Λεικά ο Ββ.ῇ 5.1 Ἆπ Ββ3 Δεν αποφᾶσισααν β.3 Ὠ η Ε.Β χι Β4 Σύνολα 0) 0 1000 1000 100, 1000 Σηµείωση : Το δειγματαληπτκύ λάβος στη περίπτωση τοι κ. Βοσιλείου εἶνα - 5. ποσοσπαες µονάδες κα του κ. Κληρίδη --30 ποσοσπαίες µονάδες, Οι προβλέψεις µας για τα τελικά αποτελέσµατα των εκλογών εἶναι ὅτ. προτίµηση κα στις υποθέσεις ὅτι -- Ψημήσει στον πρώτο γάρο τον κ. Πασχαλίδη, τελικά θα ὑποστηρίξουν οκ, Βασιλείου θα συγκεντρώσει το 5456 των εγκύρὺν Ιμηφοδελτάον κα οκ. Κληρίδης το ἠδηε. Οι προβλέψεις µας αιπὲς βασίζονται στα ποσοστά που εξέφρασαν [αἱ το ποσοστό πο δήλωσε ότι α ρίξει λευκώ Βα παραμείνει στα ἰὔνα επίπεδα, και (β) απο ποι ὧρν απάντησαν, στην τερᾶστια πλειοψηφία τοις εἶχαν ἑνα απὀ τους δύο υποψηφίους. µε την ἴδια αναλογία αυπῶν που ψήφισαν Ποσχαλίδη και που έχουν ήδη αποφασίσει ποιον απὀ τοις δύο υπο- ἠπψίους θα ἠηβίσοιν. Βασιλείου Κληρίδης Δεν απάντησαν Λευκή Προθλέψες για τα τελικά αποτελέσµτα των εκλογών Αποτελέσματα Πιβανή ΣΙΝΟΛΩ Αποτελέσματα µε βάση τα δημοσκόπησης σιιιπεφορά έγκυρα ψηφοβέλτια αναποφήσιστων ες ὃς ευ» πο 487 38 πιο Εῇ 388 3τ 44 3 4850 82 | 5 Β 5.5 η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- Ειδήσεις Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ μμ Ρε κε ες ως οσα ώμα ἙςΕμεΕΕΙΠΕΣΕΡΕΕΕΕ ΠΡΟΕΔΡΙΜΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, 95 Πως 0 φηφίσουμε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ἨπαιμΗηφιΟοΣ ΓΛΑΥΚΟΣ ΝΛΗΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 18 Φεβρουαρίου. 1993 Την περασμένη Πέμππτι ὀημόσιεήβηκε στην Αλήθεια µια ανόπτη δήλωση πο- ραμμισµένη απὀ τους Δημήτρη Φ. Λόρδο και Λαύλα (Λάρδοι) ωνίδου που απο- σκοπούσε να παροικπάσει ολόκληρη την οικογένεια Λόρδου ὁπ υποστηρίζει την υπαιμηφιώτητα Κληρίδη. Κάτι όμως που έλειπε απὀ τη δήλωση αυτή ἦταν οἱ υποηραφές των βαρετών Λόρδων όπως για παράδειήµα του πρώην βουλευτή Καὶ γνωστού επιχειρηματία Κωνσταντίνου Λόρδου και ἀλλων, αλλά σοβαρών µελῶν της οικογένειας. Ὑπογραφες ὀπως του κ. Δημήτρη Φ. Λόρδου που Εδικείεται στα κιμήγι και της κας Λούλας ἑωνίδαι που ειδικείεται στα οικοκυρίκα δεν είναι αρκετες για να ΠΕ σουν, και δεν ἀχοιν πἐραση. Εμείς γνωρίζσυµε ὅτι οι περισαότεραι απὀ τοικ σοβαρούς Δόρδους ὅεν εργή- ζανται για την υποιμηφιότητα Κληρίδη ὅπως διατείνεται τα δημοσίειμα αμτὸ. ἂν εργάζαντα γαι τέτοια (πποπηριότητα αφενός δεν θα ἦταν σοβαροί και αφετέρου θα ηταν υνωστά σε όλα τον κόσµα. Στενός οικογενειακός φίλος τῆς οικογένειας Λόρδου, Σ. Λευκόθεο γύρω στα μεσάνυχτα αναμένεται να Ἠΐνει την Κυριακή η ανακήρυξη του νέου Προέδρου της Δημοκρα- τίας. Την ανακήρυξη θα κάνει ο Έφορος Προεδρικής Εκλοιής Χαράλαμπος Κατζηπαναγιώτου αµέσως μετά που θα πάρει τα επίσηµα αποτελέσµατα απὀ τους Ἐφόρους ὁλων των Ἐπαρ- χιών. Η διευθέτηση αυτή προτάθηκε να γίνει λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά τις τελευταίες ηµέρες, ώστε ο κόσμος που θα προσέλθει στην ανακήρυξη µαζί µε τους επισήμους να µη βρίσκονται στο ὑπαιθρο. Ωστόσο για το θέµα αυτό ο Εφορος Προεδρικής Εκλογής θα έχει σύντομα σινάντηση µε τους δύο υποιμηφίους προέδρους κ.κ. Βασιλείου και Κληρίδη. Στο μεταξύ ἑγινε η εκτύπωση του νέου ιμηφοδελτίου για τις επαναληπτικές εκλογές τῆς Κυριακής. Το νέο ψηφοδέλτιο εἶναι μικρότερο -- και πάλι χρώματος άσπρου -- ενώ η εκτύπωση έγινε σε χαρτί ασφαλείας ὅπως και το προηγούμενο. Πρώτος τοποθετήθηκε -- κατ’ αλφαβητική σειρά --ο υποιμή- φιος Πρόεδρος κ. Γιώργος Βασιλείου µε την ένδειξη Ἂνε- Εάρτητος υποψήφιος” και δεύτερος ο υποψήφιος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης χωρίς καμιά ἐνδειξη. Εξάλλου όπως ανέφερε ο υπεύθυνος της Υπηρεσίας ΕΚλΟ- γών Γιώργος Θεοδώρου κατά τς εκλογές της ερχόµενης Κυριακής οι ψηφοφόροι θα εηφίσουν στους ἰδιους ακριβώς χώρους. Δηλαδή οι ψηφοφόροι εἶναι ακριβώς οἱ ἴδιοι, ὅπως και ο εκλογικός κατάλογος. Έτσι, µόνο όσοι έχασαν το εκλογικό τους βιβλιάριο μπορούν να αποταθούν στην υπηρεσία µέχρι την Παρασκευή για να αποκτήσουν ἆλλο. Επίσης, τα κέντρα διαλογής είναι ακριβώς τα ἴδια και σ' αυτό θα εργαστεί πάλι το ἴδιο προσωπικὀ. Λόγω της πείρας που έχει αποκτηθεί και του μικρότερου αριθμού υποψηφίων, η Μηχανογραφική Υπηρεσία µαζί µε την Υπηρεσία Εκλογών πιστεύουν ότι τα αποτελέσµατα της ερχό- µενης Κυριακής θα γνωστοποιηβούν ακόµα πιο νωρίς. Δηλαδή γύρω στις 9.3ῦμ.μ. θα δοθούν τα τελικα αποτελὲ- - σματα. Τα µόνο εμπόδιο εἶναι οἱ καρικές συνβήκες. Δηλαδή, εάν υπάρχον χιόνια τότε µπορεί να καθυστερήσουν να έρθουν κά: ποιες κάλπες. ΣΤΟΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΑΣ ΓΙΠΡΓΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γιώργο Ἰμηλά το λάβαρο τὸ μέλλον σοι! ανήκει μα ἕνα νάσαι βέβαιος βάναι ὄικῆ σου ἡ ΜΙΚΗ Οι πρόσφήες στα σπίτκι τοις που θέλουν να μιρίσουν για ἑνα νάσαι σἴγουρος Βα σε Εαναμηφίσουν Αθγια πολλά δεν βρίσκουμε αλλά βα σου το πούμεν απὺ τα βάβη της καρδιάς ὁπι σε Αγαπούμεν Εμεῖς, θάμαστε δίπλα σοι! πάντατε στο πλευρών σου ψατὶ αντλούμε ὀύναμη Ππ'τα χαμόγελὀ σοι Φεβράρη δεκατέσσερις και πριν ο ἡλιος ὄκνσει τις εκλογής, είμαστε σίγουροι ο Γιώργος θα κερόίσει Την άλλη μέρα το πρωϊ ανατολή ηλίοι! ΠΑΛΙΝ να εἶναι ΠΡΟΕΔΡΩΣ ο ΓΙΠΡΓΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γιώργος Α. Χρωαοστάμου Αμμόχωστος ΕΠ ἡ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- ΠερΙοδΙκο ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 18993 ποσα ΗΡΙ Ἡ ΕΦΗΠΕΡΙΔΑ - ΠερΙιοδΙκο Γη ήήα Ο εξευτελισµός έπρεπε να ήταν τέλειος ϱ εξειπελιαμώς έπρεπε να ἠταν τέλειος, Και υπήµξε τέ- τοιας, Για τὸ Ἐπύρο Κιπριανού. Για τα στελάχη και µέλη του ΑΗΚΟ. Για τοὺς απλούς ανώνυµους οπαδούς και ηφοφόροως τοι κόμματος, Το Ἐεπούλημα αφώνον αι θυσιῦν, αρχών παι γραµ- µής, οραμάτων και ιδεολογίας, συνετελέσθη εν μία γιτ! Ο Ἐπύρος Κυπριανού παραδόθηκε καν παρέδωσε αμαχητί. Πλήρης εξευπελισµός. Ο αντίπαλος, µέχοι την Κυριακή το βράδι, εράσθηµε μεθοδικά, Χρηοιμαποίησε όχι ὅπλα τούτη τη φορά, αλλά δούρειους ἱππους καὶ παριμευμένα ὑολώματα. Ἐαι 5 χάννος ταίµπησε. Πλήρης εξευπελισμώς, Για ένα πείσμα, Ίνα µία πίκρα, για ένα ρεβαναισμό, για µια εκδίκηση, ἑνα εγωύσµό. Τελυιά οι ὁμαμηρίξεις Ίνα αρχές αποδεικνύονται κούφια λόηνα μαι τα βαρύ ἡκππια σιββήµατα ἐπεα πτεράεντα. Πλήρης εξειπελισµός. Η πακημιώδης μαι μοναδική στα χρονιμά, ἵνα πη- λιτικύ, αδιαμία. Ἱ αναπρφποισικύτητα του πόρου Κυπριανού αποδείχβηκε ῃ ὑπαμη του τω κρέσμο άρα απὀ την Κυριακή το βοάδι µέχρι τη Δευτέρα το ἠκκίδι. Σε 30 λεπτά συνάντησης µε τον ἀπσονὸς εχθρό τοι Γλαύκο Κληρίδη αποφάσισε καὶ παρέθεσε ὑλή την τστο- ρα τοι. Ένατι ανταλαμιάτων, Ίνα. λένε πολλοί, Ανταλλημάτων πο μόνο ο ἱόως Ἓέμει τί πε λαμβάνουν και ποιοί Βα τα καρπωβλούν, Ωύπε η πιεπία τὸ πύμµατος ρίξει, οὔπε τὸ ἴδιο το ΔΗΚΟ, ὑηλαδή τὰ µέλη, οι οπαδοί μαι ὖ ψηφοφόροι του ἐμαθαν πυτὲ. Εται, πνα τέλειο εξεητελµηιή. Ειπομώς φικηκά που ἡ μάζα τον απαίπ πα ψῃ- φοφύρκυν τοι ΔΗΚΟ υύπε επιστήμονες εἶναι, οἶπε ἄκρι- τῶι. παρκιτημητές. Έζησαν το πραξικόπημα καὶ την εἰ- σολή. Εηινιν τὸ μετατοπξικόπηµα, Δεκαεπτά χρόνια μόνιμο πολιτικό αντίπαλο εἶχαν το ΔΗ ΣΥ ναι τον Άλη- ρίδη περιστοιχιζόμενῶ απὀ τους σφετεριστές της εξαι- σία, τοῖς Ματαλύτες της Δημομρηατίας, Ἀεμπεπτά χρόνια ο οπή του ΛΗΜΝΟ αΠωνονταν στην εμπικ- σοφή ἵνα να αποτρέψουν αναβίωση αλήστον µνή- µης καταστάσεων. Και στα δεκαεπτά αυτά χρόνωι εἴχαν εµπειρίες ανεξίτηλες. τώρα ο πρώεΐκκκ, του ὁλαγράφει και Ἐεινά πολα. Τώρα ὅμως ο περήφανος, ὑημωκρατικός ψηφοφόρος του ΔΗΚΟ σρώνει τὸ ανήστηµά του, βκντκρωνάσει όχι στις ἄνομες µεθοδένσεις τα παζαρέματα, τα ἕἘε- πουλήµατα και τα ανταλλάγματα, Βρολποφκονάζει παρὀν στον σινεχζόμενο αγώνα. Απορστι προ- ααπωπαγείς Ματαστάσεις και σχήματα, (ὀνοτελείς µε- θαδεύσεις Ἡ᾽ αυτόν ναι ηπίσι ΓΤΩΡΓΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Γωπί ΑΕΝ ΞΕΧΝΑ. ΟΕΚΛΟΤΗΣ Γή] 11] ΠΠ η οπ. ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΩΥΑΡΙΟΥ 1993 ΛΕΩΦ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' μεΓΑαροό ΜΠΣΗ Γ'- 2ος Ωρ. - Γμ. 2Η Ταχ, κ. 1994 - Λευκωσία τηλ. 00-36 Β8 ΕΤ, ὁ5 31 44 -- Φαξ, 02-36 88 3 Εκδότης: Εκδοτική Εταιρεία 'ἩΤΟΚΟΥΜΕΗΤΟ Ατὸ” Υπεύθυνος Έκδοσης: : ΧΑΡ Λ. ΑΒΔΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δκύθυνση: Διευθύήνεται απὀ Συντακτική Επτροπή φωτοσύνθεση -- Σελδωση:.. ΕΙΔΗΣΕΙΣ --ΝΤΟΚΟΥΜΕΗΤΟ τώρα, αυτοααναγορεύσνται δα- Λ εν χρειάζεται προ- φητική ικανότητα τα να μαντέψει κανείς, πώς τα ὅσι- µόνια καλκεία που εδρεύει μαι ἐνεδρεὺει σα να πα ῥαπλανήσει καὶ να ΠΑΡΜΠΕΙΠΕΙ, Η πραγματικότητα, ωστάσα, Εεπέρασε και τς πιο ζοφερές προβλέεις,., τῶι ασ Συναγερμός μα ὁ Κληρίδης θύουν στο ὄναμα ΤΟΝΙ Μακαρίου! Αι τοσναγορεύθηκαν ϐε- ματοφύλακες των αρᾶ- ματιστών και προασπιστές της µνήµης του Εβνάρχη. Ποιοί Το Κόμμα, ποι απὀ την ἱδριπὴ του, διαστρέβλωσε Χχιάδες φαρές µε Χιλιάδες τρόπους την Ἱστορία του Μακαρίου. ζω- ντανά τον υπονόµευσαν, νεκρὀ τον κακολύγησαν. κρυροσίντες πραασπιστές | τις υστεροφηµίας του Μα- καρίου, Και επιπλέον εκδίδουν φιρμάνια ὁπ, ο τελευταίος που δικαιούται να μιλά γα τον Μακάριο εἶνα 0 Πρόεδρος Βσ- σιλείου”. Δεν φτάνει που κά- ππλεήσανται ανεριθρίαστα το ὄνομα το Μακαρίου, επι- φυλάσσουν στους εαυτούς τους και την αποκλειστικότητα στο δικαΐωμα επίκλησης του Μακαρίου. Το αν έχει δικαΐωµα ο Πρό- εδρας Βασιλείου να μιλά πα τον Μακάριο ὅεν εναπόκειται σε κανένα να τα κρίνει Και πολύ περισσότερο δεν ἕνα- πύκειται στα Συναγερμύ. Ὁ πλέον αξιόπισος μάρ- τιρας, Ὁ πλέον ἀαμδιοτελής και αμυστερόβουκος τµητής της ιερής µνήµης του Εθνάρ- χη, η αδελφή του κ. Μαρία Χατζηκλεάνθους, ἔκαμε δη: µόσια δήλωση υποστήριξης τς υποιπφιότητας του κ. | Γιώργου Βασιλείου. Ποανο άλλου π τοπαθότηση µπορεί να βαρύνει την ἀποψη της Τι ἄλλην χμεία μαρτύρων ἐχαι- με Μπορει τα µέσα ΕΜΠ: µέρωσης, Ίια λόγους µιας ἄθλιας προεκλαµκής σκο- πιµότητας, να αποσιώπησαν ἡ ποιι εκφράζει και εκπροσωπεί ο Γιώργος Βασιλείου. ΜΑΝ Τόσος εἶναι ο πανικός τοις, ώστε ἐχοιν χάσει και τη ἠαπίραμία του και θόλωσε το μυαλό τους. Τρανή απὀδειξη Ειναι το γεγονός ὁπ ομιλούν Ίῃα τον κίνδυνο του “κομμουνισμού. Ο ηγέτης της ΣΕΚ. νόμισε πως τώρα µπο- | ρεί να αναπνεύσει άνετα, γ αυτό και αποκαλύπτει Τον εαυτό του, όταν ομιλεί για τον τερματισμό της κὀκκινής λαϊλαπας”. Στα πρώτα πέντε χρόνια της διακυβέρνησης του τόπου απὀ το Γιώργο Βασιλείου, πού εἴδε ο κ. ΜΙ- χαλάκης Ιωάννου κόκκινη λαίλαπα στην Κύπρο: : Αυτές τι. μέρες της τελευταίας εκλογικής ανα- μέτρησης είδαμε µια συμπεφορά απὀ τους ηγετικούς Πα ράγοντες των αντιπάλων του Γιώργου Βασιλείου, που ερ: μηνειμται μονάχα σαν συμπεριφορά εκείνων που τα έχουν χαμένα, γιαή γνωρίζουν ὅτι ή ἧττα τοικ εἶναι απόλυτα σἵ- γουρη, Γνωρίζουν καλά, πολύ καλά, πως η νίκη του Γκῶρ- Ύου Βασιλείου εἶναι κάτι περισσότερο απὀ σίγουρη, Κι όσοι απ αυτούς ὅεν Βέλουν να το πιστέψουν, ας Πε- βιµένουν ἑνα Όδωρα, Τα μακρά κοντά γενήκαν... ΙΙ ΘΝΙΑ Ο) ΛΛΑΝΡΕΡ 'Πανικοθλημένοι ο συνετός, ο Νοικοκύρης κύπριος ψηφοφόρος, βλέ- πει και κρίνει και απ’ ἀσα βλέπει, έχει κιόλας αποφασίσει. Να δώσει ένα αλησµόνητα µάβηµα, ἑνα ηχηρό χαστούκι σταυς Βρασεἰς πλαστογράφουυς που συνθέτουν την ηΥΕ- σία και του ΔΗΣΥ καιτου ΔΗΚΑΟ, ποι νόμισαν ὅτι µε τοικ» νέους »Βεμιστοκλήδες και Αριστήδες θα κατορθώσουν να σναρριχηθούν στην εξουσία Ὑια να µας φέρουν πίσω, στα χρόνια της φασσπκής Ἀικτατορίας, ὅταν οὖτε ἔτ- 1. µοκρατία υπήρχε, οὔτε αξιοκρατία, οὖτε προκοπή. Φροντίζουν να δώκπουν στο λαό την εντύπωση ὁπ θα κήσουν, αλλά στις μεταξύ τους κουβέντες και εκηµήσεις φαίνονται απὀ τώρα πανικοβλημένοι, Ιατί ξέρουν ποιό θα εἶναι το αποτέλεσµα της Κυριακής, Και ὃεν βα εἶναι άλλο απὀ µια πνηγυρική μήκη της νέας, της ευρυπαικής σκέψης, να. υποβήθμισαν τη δήλωση της αδελφής του Εθνάρχη - ενώ ταυτόχρονα πράβολλαν πο αμελητέες απόψεις κά- ποιων γνωστών βάλτων. Οχι, βέβαια, Χωρίς συναγερµικές παρεμβάσεις. Δείγμα κι αυτό του σεβασμού τους, τόσο προς τον Μακάριο, όσα κα. πρας τους ᾖῥ- μοκρατικούς Βεσμούς. Ας µας πει ο κ. Ἀληρίης πάσα χρόνια ἔχει να παραστεί σε μνηµόσινα τοι Μακαρίου, όταν μάλιστα εν λείπει ποτέ ἀπὸ τα μνημύσινα του Γρίδα Διερωτάται κανείς: Ὑπάρ- χουν σήµερα πολλοί που αμ- φιβάλλουν για τα κίνητρα κα τα ελατήρια της ὀψμης µα- καριολατρείας του κ. Κληρίδη μαι ται Συναγερμοί Υπὰρ- χουν σήµερα πολλοί που ᾱμ- φιβάλλουν ότι τη Δευτέρα, ΕΠΙ: στρέψει, και ο κ. Κληρίδης κα ο Συναγερμός στα προσφιλή τους φροντιστήρια, µέσω των Εντύπων τους, στα περι κά: ταπιεστικού μακαριακού κα- βεστώτας και στα ἆλλα δια- στρεβλωτκά, που εδώ κα χρόνια επιχειρούν να δῦ- χετεύσουν δίκην πλύσης ΕΚΕ φάλου Δεν εἶναι οι ἴδια, οἱ αίται της καταστροφής της Κὐπρί!, ὃι οπαίοι, αφού στεγάστηκαν πῶ” Ἀπικοποιήθηκαν και ανόληβαν το Συναγερμύ, βάλθηκαν να δικαωθούν γα τα νο: σιουργἡματά τους ἂεν εἶνπι αυταί οι ἀφρανες, που εδώ και Ε7 χρόνια εκφωνούν ομιλίες, γράφουν άρθρα, εκδίδουν βι- βλία Ἱῃα να ἁμστρεβλώνουν τα ὄνομα τοι Εθνάρχη Μα- καρίου Δεν Εἶναι αυποί, Όἱ αμνησιειβέντες πα τα κα κοιργήματά τους, ιδαλγαί τῆς δικτατορίας, παοι επιχειρούν τώρα να δώσουν µαβήµατα .-- δημοκρατίας Μπορεί στα ἁτομα να. δνΕΤΗΙ χάρις και στις πράξεις ἄμιη στία. Όι συνέπειες των Πρ’ ξεων υπάρχουν και βοσύν. και οι αναμνήσεις ὅεν κη: ο... δείσνταὶ ΔΑΙΔΑΛΟΣ --κ-τασκαςτπμαααασεἰίτο -----μ-- νο ] ιο τα μη περιοδικο Η οδελρή του Μακαρίου υποστηρίόει Βασιλείου χ Μρίς κανένα ενδικασμό κι ὅπως χαρακτηριστκὰ η ἴδια δήλωσε, χωρίς να κρήβεται πίσω από τὸ δάκτιλά της, η αδελφή του Μακαρίου, η Μαρία Χα- τζηκλεάνθβους, υποστηρίζει Βπ- σλείου από την πµέρα πο εξε- Ἀέγη Πρόεδρος και αιπὸν θα ηφίσει ξανά ἅτις προεδρικές ἐκλαφές της ποσεχαής Κι- ριακής, Την πρὀβεσή πῃς να μ]ψίσει Γμῶργο Βασπλείου ἑκανε ὀπμόσα η αδελφή του Μακαρίου κα απὀ πεβασμό στο προπωπή της και στην οικογένειά της, αυπή τῃ µε- Ἠάλη οκογένεια Το αείµνηστο Εβνάρχη Μακαρίου. ο Πρὐεδρυς Βασικεῖαι, σινοδεμόμενας απὀ τη αὐζωγό τοι μετέβη στο σπίπ της πα να εμφρᾶσει προσωπικά την εκήµηση και ει πωμοσύνη τοι]. Μιλώντας μετὰ πῃν επἰσκειμή τὸυ ἀνάμεαα στην οικογένεια και τὸ απίτι απ' ἁπαι πέρασε α Εθνάῃ- χης Μακύριος, ὁ Πρήεδρας Βα- σιλείου, ὑήλωσε προς ᾖἥἄ- μοσιαγράφαυς: .'Ἐπιαμέφβηκα πῃε κυρία. Μαμία και την οκωγένεια πα να τὴ ὅω κ ταυτόχρονα να της εκφράσω τὴ μεγάλη Εκτµπση που νοιώκῳ και ὃ -θ. ο, αν, ο πεα ρε αν ΕΜ ΕΑ πες κα οκ ος μας εν ες ρα ες ΣΑΒΒΑΤΟ 13 πώ 1893 ϱ Πρὐεδρὺς Βασμείση συνοδεμόμενος απὀ τῃ σὐζυγό του επεσκέφΒηκετην αδελφή του ΕΒνάρχη Μακαρίου Μαρία ΧατζηκλεάνΏους η οποία εξέφρασε υποστήριξη στην υποψηφιότητά του τα πόσα πμητικὸ εἶναι πα µένατο Η αδελμή του Μακαρίου, Μαρία γεγονός ὅτι η ἴδια ἔχει εππράσει Κατζηκλεάνθους, περισταιχιζά- την υποστήριξή της προς την υπο- µενη ἀπὸ τα παιδι και εγόνια ἡπφιότητά μοι, Όα ἠβελα να την της, απάντησε απλά και χωρίς εαμιστήσω και ἁημόσια τ΄ από”, υπεκφιμέςσ σε ερωτήσεις ὅη- μοπουγράφων: - Κυρία Μαρία, υποστηρίζετε την υποψηφιότητα του κ. Βπ- σλείσου . Βεβαίως, Την υποστηρίζω καὶ βα τιν υποστημµίζη πάντα. Απά ταν μαρὀὸ που βγήκε στην Πρη- εδρία, εἶμαι οπαδός τοι. -- Γιαή κμρία Μαρία υπυ- στηρίζετε τον κ. Βασιλείου ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ Στηρίζουν Βασιλείου ο | αντιστααιακοί εἶναι πάντα στο πλευρό του Γιώργου Βασικείου κα δει πρώκειται πατε να ψηφίσοαν Κληρίδη! Απ' όλες το ἀκρες το! νησοή τὸ µήνιμα πο έρχεται εἶναι ὧτ αιπαί που ἑδωσαν τον εαπιπώὀ τος γα την πατρίδα και τη δημοκρατία, ὅεν ξε- χνον ποιοί φταίνε πα την τρ- ψωθία της Κήπρυι.. 5 Ὁ Σύιδεσμος Αντιστασακὠν Πάφου καλεί το λαό να δώσει τη ψήφο τοι στα Γμῶργο Βασιλείου: Ὢ καταπροδωµένος λαός της πα: τρίδας µας” αναφέρει σε ἄνπ- κοἰνώσῃ του α Σήνδεσμας, καλεί κα πᾶλι ὅλωις εμάς πὀι ἄντ- υταθήκαµε στο εγκλημαπκὸ και προδοπκό πραξικόπημα πης χο- ντας κα της ΕΟΜΑ Β. να αντ- σταθούμε κα πάλι πα να υπε- ρασπίσοιµε τῃ Δημοκρατία, τῃ Δικαισσυνη κιν τὸ µέλλον της ΚΙ - πρου µας Οι ἄντιστασακοί της Πάφου πι- στο στην ωατική παρεία που χάραξε ο Μακάριος, ψηφίζουν ὅη µοκραήα. ἰμπρίζουν Γκώργο Ἐα- σιλείου. 5 ἨΗΕππμοπή Παβόντων Αντι στασιπσκὠν εκφράώζσων την κα: Βολικὴ μπαστήριξή τους προς τον Γκργο Βασιλείου, Ἕλλοιυμε να εκφράσοιµε την αγανάκτησή µας” αναφέρουν σε έρα με τη μέρα δι ειρίνεται το κύμα αιτών που ανεξάρτητα από ιὔεαλωκή τοποθέτηση εκ- φράζουν δημοσίως την υπο- απήριξη τοις. ταν Πρόεδρο Βασιλείου, ὅτὸ μεράλα αυτό ρεύμα ἡρβε να προ- στεβεί και τπ Παναπγροτκή Ένωση Κύπρου (Λεμεσα κα Πάφοιή, ἡ αποα µε ανα- καἰνωκτή της καλεί τα µέλη της να ἰμηβίσοιν τον ἄνε- ξάρτητο υπυιµήφια Γιῶργο Βασιλείου. Ἡ ΠΕΚ ὅεν Θα ἀκά- λοβήσει το δράμο προς την πύλωση” αναφέρται στην ανσκαϊνωση. Ἡ ΠΕΚ δεν θα προδώσει το Μα- Και η ΠΕΚ µε ΤΟΝ πρύεῦρῦ κάριο. Ὁὰ μείνουμε πιστοί στη µνήµη και στη γραµµή τοι”, Ὃι χβες ωβριόµενο σι- Νεχίζει η ανακοίνωση σπῆ- μερα προσπαθούν ὤγκα: Μασμέναι να παρασήροιν τα λπα. Εμείς τα απλά µέλη της ΠΕΚ, ενεργά µέλη τῃ εὔν- καρρόνου παρατάξεως, πριω- τερήτες, σε ἀλομς τους πφώνες της πατρίδας µας που δεν δέχονται µαθήµατα πατριµτιαµαί! και εΒν- κοφροσΊης απά κανένα , θα Ψηκβσουμε κα πάλι τον ὤνε- ἔήρτητο Ὑπι την προεδρία κ. Γιώργο Βασιλείοι”. Ὥπως κα την περασμενῃ Κυριακή, |) Φεβροιιαρίοει, ἐτσι και την επόμενη Μιριακή, θᾳ ὕωσουμε. τη νίκη ατί εἶναι α καλύτερος, για μαζί µε το εΏνικὰ σιμβούλις και την εβναρχυύσα εκκλησία Βὰ προχωρήσει ὥστε να απαλ- ἡάξει την πατρίδα µας απὀ την παροικία τοι Ατήλα, να απακαταστήσει τα αν- Βρώτινα δικαικιαῖα και να ὄμποφαλίσει το. ὑκαίωμα επιστροφής ὁλωών των σἩι- μπατριωτῶν µας στα σπίτκι τοικς”. ἛἜίναι εποχή Ἰύκχι Ἶῃα . Τον υπαστηρίζω γιατί εἶναι Εντάξει. Ταν υποστηρίζω και ἄεν κρύβομαι πἰσω απάἀ το δάκτυλο μου. 5υυ Επιστολή τους πας ταν Πράρᾶμα γα όσους ἔεκασαν το προδοτικἁ πραξικόπημα πο κατόλμαε πῃ ἅπ- µακραπα πην Κύπρο κα ἄνοιξε το δρόμο στον Ατπλα.,,. Ώι πα: Βόντες αντιστασιακοί καλαύν λα τα λαπάὰ σε συσπεφκωση και ενό- τητα 16 να νατεδει επιτέλοις ο ἡλιος της δικασσίνης α᾿ από το δύκηισιρα τόπο. υ ΠΗΠαγκύπρια Οργάνωση Συη- γενών Πεσόντων Απτιστασισκών ποαμ αποτελείται απά το ᾱ- κογένειες των νεκρών της αντ- σταπσης ενάντπα στα προωτικὰ πραξικόπημα και την ΕΟΚΑ Β’ καλεἰ ἀλουκ. τους αντιστασιακούς και τοις Ἀημοκρατικοίίς πηλίτες να πράξουν το ὀρόμα σπῃ µε- ταπραξικοπηµατική κυβέρνηση ν αναρριπΒεί στην εξαυσία, η: φίζαντας Γκώάργα Βασιλείου. Και οιπρόσφυγες Το Σωματείο ΔΙκάμο 'Τ4”. πι στεύοτας ὅτι η µη Ἀίκπι του εθν- κο προβλήματος εἶναι κ- ταστροφική Πα την Κὐπρῦ, αποφάσπσε να καλέσει τα µέλη τους να εαφασταν πα την Επα- ψεκλαφή του Γιώργου Βασιλείου, ϱ οποίος ὅπως αναφβροων, Είναι ο μόνος που µπορεί να Λε Επώτητα” τοζεται στὴν ταυργήσει ὡς πόλος ενότητας ανακοίνωση όχι για πή- όλων τῶν δυνάμεων του τόποι: Μαι κωση και δικασμό. Χρεια- µε την κανήτητα κα Εενεῃ- ζόμαστε Πρόεδρο ὅλων γηπκότητά τοι νὰ πετύχει µια ὅξ των Μωπρίών και όχι μόνα καῃη, βιώσιμη καὶ λειτουρηηκή ώση µιας μερίδας”, του εθνικού µας προβλήματος, καὶο ΠΕΜιστες Ἀπιπὸν ους στα πλειρό ται Γιώργου Βασιλείου... .5.υυ μυπυωακυπεπυμών Φραγμός στον Κληρίδη το πνεύμα του Εκτάκτου Παγκυπρίου Συγεδρίου Έκτακτο Παγκύπριο ἔΣι- ψέδρια της ΕΔΕΜ. Οι ερ- γασες του Σιμεδρίοι! που ἐμναν στην απ τις ΠΑΣΥΗΑΥ στη Λευκωσία κράτησαν ὦ περίπου ώρες, ενώ παρευρέβησαν 1908 περίποι! µέλη Το! κόμματος. ὅτα βήμα ανέβηκαν κα μίλησαν οὗ πε- απο! µέλη και η απὀφαση πα την 'πατὰ συνείδηση” ιμήφο ελήφθη ομόφωνα διά βοής. Η αιμόοφαφρα κατά πῃ διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου ήταν αψωμστκἡ, µε κύρια σύνβηµα τα 'ἘΔΕΝ - Λαός - ΑνγἩήσταση”ποι ἄρχισε να ἄονεί την αἴβουσα μόλις εμφανίστηκε 6 αρχηγός τοι κὀμ- µατος Βάσος Λυσσαρίδης. Όσα Πα το πωεύµα πα κιυμάρχησε, µπορεί να περιγραφεί µε 3 λέξεις: Φραγμῶς στον Κληρίδη! Η ἁγωπστική αυτή διάθεση των ΕδΕμιτών ἑφμτασε στο απῦ- κορκµυµα, ὅταν στα τέλος της Οπβδιάσκείµης ανέβηκε στο βήμα η αδελφή του ἡρωώα Δώρου Λοίζου, ην ψήφο “κατά σωνείδηση” [ αποφάσισε αριά χθες το 8 ΣΑΒΒΑΤΟ 193 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1883 Κατά. συνείθη αποφάσισε η ΕΔΕΚ 2 «εν μπορώ να φανταστώ Πως Βα νοιώθει ο αδελφός µου στον τάφα” ΄ εἶπει η Αβηνούλα. Ὅτν πα. νείδηση των ΕΔΕΝΙΤώΝ επιτρέµετ την ἄνοδο Το Κληρίδη ὕπν εξοµπα που ὡκ Ἠνωστὸν, επί Προεδρίας” του δολοφονήθηκε ο αδελφός µου και έγινε απόπειρα δολοφονίας του αγωµσπή Προ ἐδρου µας κα παραμένουν µέχρι σήµερα οι γνωστοί -- ἀγνωστοι ὅπ- ῥαφόνοι ασύλληπτα. Πώς θα τ- µούμε πῃ μνημη του Ἀῶρου Λοίζου κα Κύκου Φωτίου.” ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ ἄρ. Βά- σος Λυάάρίδης ἐπανέλάβε εμ- φαντικά Ἓβες, ὅτι η δήλιωπη τοι υπομηψίοι του Μετώπου” Π. Πα. σχαλίδη µε την οποία τάχθηκε υπὲρ της υποιμηφιότητας Κληρίδη, στις εκλογες, εἶναι προσωπική και δεν δεσµείσῃ µε κανένα τῃόπο την ΕΔΕΚ. Σε δηλώσεις τοι µετά τα πα. γκύπριο σι νεᾶριο του κόμματος το Ἶδες ο ὃμ. Βάσος Αυσσαρίδης επεξἠγησε το σκεπτικό λὴψης της ἠπόφρασης πα μήφο κατά σ- νείδηση. Επεπήµανε επίσης ὁτι αν αιτὸς παι θα εκλεγεί πρθεδρας ζητήσει να ξεφίψει απἁ τις ὀικὲς του προεκλαγικὲς δεσμεύσεις τ- τε απ µας ἤσει ΕΔΕΜΙΠΚα αντ. μετωπσυς. Εξάλλαυ α κ. Λυσύαρίδης ππῃ- γτώντας σε σχετπκὀ ερώτημα τά- ᾖσε ὅτι η στάση ται ΔΗΚΟ ως απ νεταρου πῃς ΕΔΕΚ ο Μέτωπο δεν απασχόλησε τὸ ι- γΕδρια, τὸ οποία, πῃόσβεσε ασχω λήβηκε, αποκλειστικἁἀ µε τη στάση πο! θᾳ τηρήσει τὰ κόμμα τουσ σπς εκλογές της Μυρισκής. Αθηνούλλα Λυμπουρή, σιῃ- ου κλοήζαντας μιμριολεκτικά τοις παρισταµένοιας: ανευτηχής κα σι- ετών και 12 μηνών αντίστοιχα. συνόδευσε στο Προεδρικό Μέ- Χαρά του που λύθηκε το αγ- θρωπισπκὸ πρόβλημα, το ὅρά- καιρία αυτή θα ἠβελα να εκ. Π Υκινημένη επέστρεψε Την κ. Γεωργίου κα τα τρία Υαρο, όπου έγιναν ἄεκτοί απὀ Βρωπιστικό αυπό πρόβλημα, µα πης Αντρούλας και ορό. όνω αν ο δρν στίες µου σήµερα απὀ την Τουρκία η ΏΏχρονη Αντρούλα Γεωργίου, απἀ τους Ερνάτες, κρατώντας στην αγκαλιά της τα τρία ανή- Ἆικα αγόρια της. Η κ. Γεωργίου μετέβη την Μιριακή στα Αδσνα µαζ µε το δκηγόρα της ἈἘτέλιο ἔπι- λιανού , πα να φέρει πίσω τα ἀφτρία παιδιά, τα οποία εἰχε απα- γάγει ο τουρκικής καταγωγής σύζυγός της και τα μετέφερε. στις ὁ Ιανοικρίου στην κα- τεχόµενη Κύπρο και απ' εκεἰ στην Τουρκία. Η κ. Γεωργίου ὄήλωσε στα αεροδρόμιο ὁτι πήρε Πίσω τα παιδιά τής µε τη σωηκατάθεση του πατέρα τους και χωρίς ὅα- ὄικασίες ενώπιον το τουρκικοί δικαστηρίου των Αδάνων, Είπε επίσης ὁτ ᾗεν α- νάντησε δυσκολίες στην Τουρ: κία, παρόλο που τους πᾳ- ρακολουθωήσαν. Κατ αρχάς δεν την ἄφησαν να πλησιάσει τα παδά αλλά τελικά τα κα: τάφερα διόπ ήμουν τόσο σπο- φασσμένη για ὁλα πρό: σβεσε, Το μεγαλύτερα αγόρι, ’χρονος Χρίστος, είπε ότι πε- ρασαν καλά αλλά τοις φί- ναζαν µε τουρκικά ονόματα, .Ἐμένα µε φώναζαν ἰσσάμ, εἷ- πε χαρακτηριστικά. Τα ἄλλα δύο παιδιά ο Κωνσταντίνος κα ϱ Παµασκευάς εἶναι ηλωίας 4 ο παιδια υποδέχτηκε στο {ε- µοδρύμο σ Ὑπουπός ἡ- καισσύνης Μίκος Πα- παωάννου, ο οποίος τοις τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Μεταξύ ἄλλων, είπε δα ήθε- Γιώργο Βασιλείου. λα να εκφράσω τη µεγάλη µου ϱ Πρόεδρος Βασιλείου τους χαρά και (κανοποίηση γιατί επι- καλωσόρισε κι εξέφρασε τη τέλους λύθηκε αυτό το αν- τριὼν παιδιών που συγκίνησε τόσο πολύ ὅλους τους Κυ- παίους, αλλά επίσης κα πολύ κόσµο διεθνώς. ΜΕ την ει- ΠΛΝΕΥΤΥΧΗΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ Η ΛΝΛΡΟΙΛΙ ΛΠΘΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΛ στον Ὑπουργὸ Εξωτερικών κ. Γεώργιο Ιακώδου, τον Υπουρ- γό ΔΑικαιοσύνης κ. Νίκο Πα- παἸωάννου και σε όλους τους λειτουργοιῖς για τῃ δουλιά που έκαναν καθώς επίσης και τον Κ. Καμμιόν κα πι Ηνωμένα Εβνη. Χαίσυμαι γιατί οἱ προ: σπάβειες της Κυβέρνησης κα τῶν Ηνωμένων Εθνών Ἱπα επί- λυση του ανθρωπιστικού αυτού '. προβλήματος ἐέφεραν απο- πέλεσµα και μάλιστα τόσο γρή: | γορα. Η κα Γεωργίου ειπαρίστησε τον πρὀεδρα π]ς Δημοκρατίας, την Κυβέρνηση, τα Ηνωμένα Εθνη και ὁλους εκείνους των οποίων το ενδιαφέρον κα οἱ προσπάθειες οδήγησαν σε αἷ- σιο τέλος τα όλο θέμα. Την κα Γεωργίου και τα παιδιά της συ: νόδευε κατά την επἰσκειµἠ τους στον πρὀεδρο της Δῃ- µοκρατίας ο Ὑπουργὸς κ. ΝΓ κος Παπαϊωάννου, ο οποίος τοις υπαδόχΕκε κατά την ἀφιξή τους στο αεροδρύμιό Λάρνακας, Ο δικηγύρος της κ. Στυλιανού, στη συνέχεια εξ στάρησε, στους δη- μοσιωγμάφουσ για το τί νε στην Τουρκία, Χωρίς πίεση ἡ εξαναγκασμό ο πατέρας µε τῃ Βέληση Του συγκαταπέβηκε να ὀψσει τα παιδιά, όμως ζήτησε την ἑκδοση κυπριακού ὅια βατηρίου. ..- «ο να ο ο ο 9 ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΕΣΥ... ΤΙΟΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ Δημοκρατία ἡή την επικράτηση του ενὸς κόμματος Ενότητα ἡ πόλωση και ιδεολογικό διαχωρισμό Διατήρηση της σηµερινἠς κομματικής ισορροπίας ἡ συρρίκνωση του κέντρου σες ευκαιρίες για όλους ἡ επικράτηση του στενού περίγυρου του Κληρίδη Πορεία προς το μᾶλλον ή επιστροφή προς το παρελθόν ΚΥΠΡΙΕ ΨΗΦΟΦΟΡΕ, Η ΩΡΑ ΕΦΘΑΣΕ. Την Κυριακή Ψήφισεκι εσύ Δημοκρατία Ψήφισε Ενότητα Ψήφισε γιατη Δικαΐωση καετη Λευτεριά. .--. Εμπισεύοµαι και Ῥηφίζω Ι1ΡΙΟΥ Πρὸ εδρος ὁῆων των Κυπρίων ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1993 ἠκσνωσκαιαεπώνοιαπνσρκκνωκκοτοσ.. Γιατί ο Κληρίδης αρνήθηκε συζήτηση από την τηλεόραση Π αλλά είνει τα αποδεικτικά στοεία ἅτι ο αντίπαλος τοι! Γμύρηου Βασιλείου, όσο κι αν ἔχει µεταμφιευθεί, όσο κι αν ἐκικε Ίν ναι ὑδωςρ στην πολιτική που για χρόνια ἄντιμα- χύταν, ο Γμτύνος Κληκκδης, τα έχει χαμένα Αν συνέβαινε τὸ αντίθετο, αν είχε πίστη ναι πεποίθηση στις πολιτικές θέσεις πια ἹποστηκΝζει, γιατί αρνήθηκε να ανημετρηθεί -- ὅπως όλος ο κόσιος ανέμενε -- µε το Γμήργα Βαιπλείου σε µια ὅη- µύσμα απύ Την τηλεόραση συζήτηση, Γιατί Ο Πρύεδρος Βα- αλείου δηλώνει ότπ ἥταν και είναι ἐτοψος γμα µια τέτοια σιήτηση. Αλλά ο Γλαύκος Κληρίδης, ο νεώτερος ν., Θεμι- ποκλής, αρνείται, Και αρνείται γιατί τρέμει μπροστά στην επιχιειρηµατολογία που ξέρει πως θα προβάλει ο Γμύργος Παζιλείου Για να λέμε την αλήεμι, ὅεν εἶχε ἄλλη επιλοηή παρά ν᾿ αρνηθεί, Γιατί ἄεν 8ε ήθελε να γίνει παταγέλαστας και μπρκκπά στους νέους οπαδούς πον λανασμένα ελπίζει πι Βα του κοµέσει η ἠπμστή, η ανειλικρινής συνεργασία του µε την ηγεσία του ΑΗ κΟ. ω 5 Ὁ Αλλά δεν είναι μονάχα η σιμπερφορά του Γλαύκου Κλη- ρίδη ὁπλωπική του πανικού που επικρατεί στο στρατόπεδο του. Είναι και κάποιες γελοίες ενέργειες ηγετικών στελεχών των ὅψσ κομμάτων. Ηταν εκείνη η ἀξυθρήνητη ὀμάσκεψη Τή- που τον Αλέξη Γαλαναῦ, ποτ ῥεἡαε τὸ κύρος ναὶ το ἑχλλα του Προέδρου της Βουλής, παν σύναξε τους ημοσισγικί- φους για να ετοξεύπει κατηγχκες αβάσιµες και παπά τρό- πο γενικό. Κατηγόρηαε στελέχη της Αστυνομίας ύτι εργάξο- γται κατά τοάπο σκανκώόῃ σερ της υποψηφιότητας τοι! Γιώργου Βασιλείου και δεν απυτόλμησε να αναφέρει ἑστω και ένα ὄνομα, Γενικολόγησε να νι γένει ππταγέλαστας αι κάθε ἄλλο παρά πειστιµώς. ο 5 Ὁ Κάι τἱ να πούμε για την ομάδα εαίνη των βουλευτών της Λεμεσού υπό την πεοία του Νθοαυ Αναστασιάδη να του Μτίνον Μιχαηλίδη. που ολοφάνερα παρατήµησαν ταν εἰ- σήλασαν στο γραφεία ταν Αστυνομικού Διευθυντή της «Λε- µεσού Ίια να απειλήσουν Νομίζουν πως η βουλευτική τους ιὐμότητα τοὺς παρέχει το ὑικαίωμα να μπαίνουν όποτε θὲ- ον σε κάποιο πιβερνητικό Ἰμαφεία και να συμπερεφέρο- ται ἁπως συμπεριµέρθηλαν στπν περίπτώπη της Δεμεσού, Αν ἔχουν παράπονα (ναι πρέπει απο να το Ἑέρουν καλπη- ῥα από οποιδήποτε ἀλλο) οφείλουν αν το διατιπώσουν µέσω τής προατάµενης, Αρχής και ματά τρόπο σιηκεκριμένο. Ο λαός, ο απὶμᾶς μηποφύκκας πσι εἰώε επείνον τον Αναστα- σιάδη να κοπεί τον δείντη του χεριού του σαν ένας γέος ὑν- κτατορίσκος, αντιλαμβάνεται ποιά τύχη περιμένει τον τόπο αυτό, αν ἦταν ποτὲς ὀυνατό άνθρωποι σαν κι α αυτόν γα αναλάμβαναν την εξώλκΆα και να αποφάσώαν για την τύχη του. Απόμα μερικές εμφανίσεις του Νίκου Αναστασιάδη στην τηλεύκκιση και θα ὅει ο Ελιύνος Κληρίδης πύσει ακύ- πια ποσοἰπτά θα χάσει. ο 5 Ὁ οι λίγες αυτές ηµέρες της προεκλογικής αναμέτρησης έδειξαν καθαρά δύο εικόνες: Από τη µια εἶναι η ειμόνα της μεσαιωνικής νοοτραπίας, π ἁπυία ἀμακατέχει αθεράπευτα μάποισις ἁμετατοινοκους που ποστηδουν Κλπρίδη κι από την άλλη εἶναι η νοοτροπία της δημοκρατίας, της σύγ- χβονης δημοκρατικής εικκαπαϊκής σκέψης, που εκφράζει 0 Γιώργος Βασιλείου, στον αποίο ο λαός βπ δάπει ππι πάλι την εντολή να υνυνεπίσει το ανπζημιοικηιμό ἐρῃο τοπ Ποιός µποκεί νι αρνηθεί ὅτι ο Γμύργας Βασωείου εν ο πμέτς εκείνος που ἄβγαλε το κυπριακό εθνικό ὄέμα από την αποτελµάτωση, πῃν Ὑπαία το εἶχε μέψει Π ὑρκαιτία τοι Ἐπύρου Κυπριανού, που ας χθες την επὀἠκνες Γλαύνος Κληρίδης Ποιός μπορεί να αρνηθεί ὅτι εἶναι η πολιτυκή του Γιώργου Βασιλείου που αναγκάζει την τουρκική ηγεσία να απηνωρίζει ὅτι η πολιτική τῆς στο κυπρωπκό επικνετο µε τόν ένα ἡ τον άλλο τράπο απύ τῃ διεΏνή κκννία, γιατί Τν αδιαλλαξία του Ντενκτάς είναι η πολτική Βασιλείου 0 απεμάληβε Γι” ατνσής ναι Ίνα πολλούς άλλους λόγους ο λαός εκλέγει αύριο πανηγυρικά το Γμύργο Βασιλείου για µια νέα πεντια- ετία στο Προεύζρυό αξίωμα. με πλ να κ γα ἃα κληκκύσει την εθνική του πολιτική. Του ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ Σε µιά ολόκληρη πολιτική Του ζωή ο Σπύρος Κυπριανού ακολούθησε πάντα Την [δια συμπεριφορά. λακληρώθηκε ο κύκλος της πολιτικής του συµπε- ριφοράς και οι ελῄια του Ἐπύρου Κυπριανού ἑχοιν φθά- σει σε σηµεία πέραν του οποίοι! ὅεν του απομένοιν, οὖτε άλλες διατότητες, αὐτε ἆλλα περι- Βώρια για να επφερε ἵέα πλήγματα στον πολιτικό χώρο τοι Κέντρου, που πρηματικά του. ἀξιζε καλύτερη τη κα . προορισμός, ιδιαίτερα ὅταν ὁ υπέροχος λαός µας αγωνίζεται μα να επβιώσει και να απαλλα- γεἰ της τουρκικής εισβολής και των διαγραφοµένων κινδύνων για πλήρη αφανισμό. Ασφαλώς εκείνος που αισθά- νεται πια πολή απαγοητευµέ- νος και η υχή του εἶναι πληµ- µυρισµένη απὀ αἴσθημα πικρίας, Εἶναι ο αείμνηστος Εβνάρχης Μακάριος, Όταν ἵδρυσε το κόμμα το! ο Γλαύκος Κληρίδης ο Εθνάρ- χης Μακάριος εἰδε την ανάγκη ἵδρυσης ενός κόμματος που να στενάσει τις πατριώτικέσ ὅημο- κρατικές δυνάμεις, τις κεντρώ- ες δυνάμεις. Κόπαον ἄλλα αναζητούσε α Μακάριας πα να ηγηθεί αιπού του κόμματος, Αιπὸς κρυβόταν γιατί σιδεόταν µε µακρά φιλία µε τον Γλαύκο Μληρίδη κα σι- ναισθηµατικά ὅξμ ἠθελε σ' αιπό το στάδιο να βρεθεί αντίπαλος τοι! 0 ΕΒνάρχης Μακάριος επεί- γετΏ και κατέληξε στον Σπύρα Κυπριανού, Σε κάποιο στάὅιο το μετάνοιυσε και όπως µαρτι- ρυόν, στενοί τότε σινεργύτες τα! Μακαρίου ετοιμαζώὀταν να αντικαταστήσει τον Σπύρο Κυ- . πρκηού και να τον στείλει αντι- πρόσωπο της Βύπροι στα Ηνωμένα ΕΒΥη. Το νήμα της ζωής τοι Μακα- ρίου κόπηκε κα ο Σπύρος Κυ- πριανού σαν Πρόεδρος της Βουλής ανέλαβε καθήκοντα Προεδρεύσοντος της Δημοκρα- πας, µέχρι να διεξαχθούν Προ- εδρικές Εκλογές. Παραμονές των εκλογών αι- τίς ἐγνε Π απαγωγή ται Αχιλλέα συνεπεία της οποίας ο ανθυποψήφιος του Κυπρισνού, Γλαύκος Κληρίδης, απεσύρθη- κε κα ο Σπύρος Κυπριωνού, ανήλθε στην εξουσία, χωρίς ανθυποήψια. Πέρασε η πρώτη πενταετία κατά την οποία ο Κυπριανού, ἐλεγε ὅτι εἶχε σαν λάβαρα τοι! [αἱ η ίρι ηι Υπουργικές καρέκλες ΠΕη η Η ΕΦΗΜΕΡΩΑ -- ΠΕΡΙ ΟαΙΚὸο Εργα και ηµέρες του Σπύρου Κυπριανού την πολιτική και πς υποβήκες ται ἘΕθνάρχη Μακαρίου. Μι όταν ἠλθαν οἱ νέες Προεδρικές εκλαιές ο Κυπριναύ, συνὲ- ταξε ένα Μίμουμ Πρόγραμ- μα” µετο ΑΚΕΛ, µε αποτέλσια να υποστηριχθεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για δεύτερη πε- νταετία, Προτοή αλέκτωρ φωνήσει ο Κιπριανού απαρνήθηκε το Μίνπμουμ Πρόγραμμα” και αποτίναξε τη συνεργασία του µε το ΑΚΕΛ. Λεν θα τολμούσε να πρύξει τούτο αν δεν εἶχε τις λοιι διαβεβαιώσεις απὀ εξωκιπρια- κοὺύς και κιπρακούς κύκλους όπ βα εξασφάλιζε την πλειοίη- φία παίρνοντας την υποστήριξη του Δημοκρατικού Συναγερ- μοή”. Η πολιτική τοι Κυπριανού στο Εβνικό µας θέµα δεν επέτρεπε τη σινεργασία μα του, µε κα- μιά πολιτική ὀύναμη, οὐὖπε έξω οὖτε µέσα στη Βοιιλή και φικικά πε και µε τον ΔΗΣΥ. Η µεγάλη πλειοψηφία της Βουλής τάχθηκε εναντίον των Χειρισμών και της πολιτικής του που οδήγησε στην δη- µισιῄα θηκών στον βΡα- οὐύφ Ντεκτάς να ανακηρύξει το Ψψευδοκράτος τοι χάθηκαν για την πλειρά µας οἱ ιδέες Γκάλι διακόπηκε ο διακοινοτικός διά- λογος και διαλύθηκε ο θεσμός του Εβνικού Συµβουλίου Αρπάκτηκε ο Κυπριανσή από τη Συνταγματική Βέση ὅτ α Πρόεδρος της Δημοκραήας Εκλέγεται απ’ εμβείας απὀ τὸ λαό, και παρέμεινε αρπαγµένος στην προεδρική καρέκλα, Σπι ὑιάρκεια αυτή, ο Κυπρια- νου προσέφιγε στην αγαπημέ- νη του τοκτική. Με πρωτεργάτη τον μετέπειτα Ὑπουριόὸ το και τώρα βουλευτή του κὀμματός τα), ΝπΠνο Μιχαηλίδη, ο λαός µας γνώρισε την μεγάλων. ὅδια- στάσεων πολιτική ασχήµια. Κυκλοφόρησε ἐγγράφα πλα στά, που παρουσίαζαν τον Γλαύκο Κληρίδη, το σημερινά συνεταρο του και προετοιµα- ζόμενα να σχηματίσει µαζί τοι σιηκυβέρνηση, αν βέβαια µπο- ΡΙνκτε να Ἠνει θαύμα και να Εκλεγεί Πρύεδρας, σαν πρά- κτορα των Ναζῆ, Όταν κατέβηκε μόνος του ο Κυπριανού, χωρίς νέα απαγω- γή και χωρίς τα ἄξκανίκια ἁλ- κόμματος, ο Κυπριανού συρρικνώβηκε. ΔΕΝ τόλμησε να οδηγήσει το κόμμα του ανοικτά στην ιπα- στήριξη της υποιμηφιότητας του Γλαύκου Κληρίδη. Μερικά απὀ τα στελέχη ται, ὅπως ο Αλέξης Γαλανός, υπερηφα- πεύσνταν ὅτι εργάστηκαν και ψήφισαν τον Γκαύκο Κληρίδη. Η πλεισηφία του λασή του ΔΗΚΟ, κινούμενη στην απόφα- ση Ύια άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά συνείδηση, ὅεν ψήφισε τον Γλαύκο Κληρί- δη, ιμήφισε το Γιώργο Βασι- λείου. Ώ κεντρώος κόσμος του ΔΗ- ΚΟ, σερνόταν συνεχώς απὀ την πολιτική τοι Κυπριανού ας στείρα συμπεριφορά κυρίως στο εθνικό Βέμα, που σινεχώς συρρίκνωνε τις διινάµεις του. Δεν προβληµατίστηκε ο Κυ- πριανοῦ απὀ τη σινεχή κατη- Φόρα που οδηγούσε το κόμμα τοι. Κι όταν αποφάσισε να σι- Ννμρναστε µε την ΕΔΕΚ και βά- σισε τη βιτρίνα της πολιτικής σε κάποιες πολιτικές Βέσεις που ἦσαν εντελώς αντίθετες µε εκείνες των άλλων υποιµη- Φφίων, των Βασιλείου κα Κληρί- δη, ενδόµυχα έπαιζε το πάγιο παιχνίδι τοι. Παρόλο που µε την ΕΔΕΚ ου. νέπτυξε τα Μέτωπο Σωτη. ρίας”. µε κοινό υποψήφιο τον Πασχάλη Πασχαλίδη, ανέχβη- κε κορυφαία στελέχη του, να εργάζονται σε βάρος του Πα- σχαλίδη και υπέρ της υποίη. φιότητας του Γλαύκυυ Κληρί- δη. Ὁ προδοµένος ἠταν ο λαύς της ΕΔΕΜ, που µε σινέπεια εργαζόταη υπὲρ του κοινοί υποαμηφίσυ, και της εὔρπίωσης τοι Μειώπου”, Η τακτική τοι Κυπριανού κα μερικών κορυφαίων στελεχών του αποκαλύφθηκε ευβίς μόλις διαφάνηκε. ὅτι υπαμήφιος τοι Μετώπου, Πασχάλης Πα- σχαλίδης, έχασε και μάλιστα µε συρρικωνµένες τις δυνάμεις του ΔΗΚΟ. Ενώ υπήρχε συνεδριακή απὀό- φαση του ΔΗΚΟ. να µη η- στεἰ ο Γιῶργος Βασιλείου κα κανονικά σµφωνα µε τα κόμ- µατικά Βέσμια Όα ἔπρεπε Ἱᾳ πραγµατοποιηθεί νὲσ σινεδρια για να αποφαὤστεἰ η θέση του κόμματος κατά τη ἄείπερη Μι ριακή, ο Αλέξης Γαλανός, τη νύκτα της πρώτης Κυριακής, ανοικτά μίλησε για υποστήριξη της υΠόμηφιότητας Γλαύκου ΚλΚηρίδη. Ο Σπύρος Κυπριανού κράτη- σε κατά κάποιο τρόπα τα προ- σχήματα και εἶπε αρχικά ὁτ η ψέα εξέλιξη θα εµελετάτο απ τα ανώτερα Σώματα τοι κόμ- ματος. Ούτε πως υπήρχε το Μέτω- πα”. οτε πως βάπρεπε να σ- νέλθει η ηγεσία το! Μετώ- που” ιά να αποφασίσει τους νέους χειρισμούς, µε συμ’ µετοχή βέβαια και της ηγεσίας της ΕΔΕΚ. Βιάστηκε ο Κυπριανού, προ- δίδαντας ατην οσα ΤΗ ΕΔΕΚ, να μιλήσει Ίπα άμεσες επαφές µε το ΔΗΣΥ κα όταν ρωτήθηκε. αν θα συσκεφβεί µε την ΕΔΕΚ, εἶπε απλώς ὅτι ἔνη: µέρωσε σχετικά µε τις ΠΡΟΟΕΥ’ σεις µε τον ΔΗΣΥ την ηγεσία της ΕΔΕΚ. Πρωτοστάτήσαν στην πρι τοφανή αυτή για κομματικά θέ: σµια ενέργεια της πλειηφίας της ηγεσίας του ΔΗΚΟ, μερικοῖ στους οποίους ὑόβηκαν υπῦ- σχέσεις απὀ τον Γλαύκο Κλη: ρίδη, ότι θα υπουργοποπθαΝ. Τα µέλη του ΔΗΚΟ αντέδρα- σαν και αντιδρούν Βλέποντας ὅπ προδόθηκαν Ὑνα 30 οργύ- ρια”. και σε προέκταση βΝ.: πουν µε δέος το δημοκραπκώ κέντρα να δένεται χειροπόδα ρα σε ένα κόσμο, που) Λα χρό- νια έμαθε να του κλείει το δρό- μα πρας την εξουσία. Και τα μηνύματα που αναδύό νται απὀ τον κόσµο αυτό, ενα ὁτ το κέντρο δεν θᾳ πεθάνει αλλά θα ζήσει, ὄχι υπό το πέλμα Ενός ἄλλου κόμματος, του ΔΗ- ΣΥ, αλλά σε συνθήκες δημο κρατίας και µε Πρόεδρο ανξ Εάρτητα, ακομµάτιστο, Όπως εἶναι ο Γιώργοασ Βασιλείου .Η. ο νι μα μμ Αισθητά τα σημάδια των ενεργειών κάποιων νοσταλγών περασµέγων μαύρων ημερών που έφεραν τόσα δεινά στον αλύγιστο λαό µας. Μ.. απὀ ὁλα τα πρύ- Ἡ γράμμα διακυβέρνησης” τοι Γλαύκου Κληρίδη που κι- κλοφόρησε κατά χιλιάδες ὧςν βρίσκεται πουθενά η λέξη Δη- µοκρατία” και τούτο ασφαλώς δεν εἶναι τιχαία. Είναι αδύνατο να. διατηρούν στο λεξιλόγιο τους τη λέξη αυτή μερικοί απὀ τους επιτελείς του υποψηφίου γα την προεδρία Γλαύκου Κληρίδη και για αὐτὸ δεν βρή- καν τρόπο να την πλασάρουν στα σελίδες του προγράμμα- τας διακυβέρνησης πλάι σε ἀλλες λέξεις που προορισμό ἐχουν την δημιουργία εντυπώ- σεων ανάµεσα στο εκλογικό Σίγουρα η απάλεψη της λέ- πο Δημοκρατία εἶνα ἴσως η μόνη συνέπεια των επιτελώὼν του υποψηφίου Γλαύκου Κλη- ῥρίδη και σκοπίµώς δεν αναφερ- Βηκε, Ἰιατί μερικοί απὀ τον πε- ρίγυρο Ἀληρίδη την απαρνίστηκαν προ πολλού, Θάλεγε κανείς, να ξεχαστεί η παρελθοντολογία. Όμως και να Βέλεις τούτα, δεν μπορείς γιατί εἶναι τόσα τα σημάδια που ὅτπ- μιουργούν οἱ νοσταλγοί κά- πιχων μαύρων ημερών, που αν τα υποτµήσης σίγουρα νέες μαύρες μέρες θα αναμένουν τον λαό µας, Και εἶναι τα σημάδια αὐτὰ πο- ή αισθητά στον λαό µας, γιατί τουλάχιστον τα τελευταία πε- ντε χρόνια Επι προεδρίας Γιώργου Βασιλείου αισθάνθη- κε έντονη τη γεύση µιας πρώ- τόγνωρης δημοκρατίας, σοι - μίας και ασφάλειας. Ποιός δημόσιος λειτουργός ανησύχησε κατά την περίοδο αυτή, συνεπεία των πολιτικών του πεποιβήσεων, Ποιός δημό- σος λειτουργός ἐκρυβε Την εφημερίδα της προτίµησης του στο γραφεία του. Ποιός ἑνοιωσε ὅτι κθμευΕ. η θέση του ἡ οἱ εμκαιρίθς προα- Μωγής του επειδή ἄσκτσε ΜβΙ- τική στο Κυβερνητικό έργο η στους χεριομούς Του προέ ἄρου Βασιλείου. ΕΠΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ --Περιοσικο Στο πβ/θΙΜΜί ὑιυβεβνησης του Κηβί)! Πουθενά η λέξη ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλεσε ο Γλαύκος Κληρίδης σε συγκέντρωση τους Δημό- σιους Λειτουργούς. Και ελε- θερα Δημόσιοι Λειτουργοί πα- ρειρέθηκαν σπιν προεκλογική ομιλία του κ.Κληρίδη. Εἴπσε ὁ λαός µας µια πενταξ- πα ειρηνικής αναδημιουργίας και προόδου που ζηλεουν και επαινούν πολλοι, Σαν πλησίαζε η προεκλογική περίοδας φάνηκαν τα σημάδια των μινδίνων πα την ειρήνική ζωή του λαού µας, ἵια ΤΗΝ πρό- οδο, την ευτυχία και την ενότη- τὰ τον), Τρόµαξε ο λαός µας, ταν εἰ- δε ταν Πρώτα Αντπρθεδρο ται ΔΗΣΥ και πρὀεῦρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, να κινεί τα χέρὶ του προκλητικἀ εναντίον της ὅιε- θνώς αναγνωρισμένης ἅαν επιστήμονα και ακἐραιου χαρα- κτήρο Προέδρου της Πρασωρι- νής Διοικούσας Επιτροπής του Κυπριακού Πανεπιστηµείου Νέλλης Τσουγιοπούλου. Εφριξε ο λαὺς µας ταν 0 αξιωματούχος αμτὰς του ΔΗ- ΣΥ και βασικό στέλεχος τοι εκλογικού επιτελείου τοι Γλαύκου Κληρίδη απείλησε ὅτι βα αφαιρέσει τον τήβενο και κάθε ὀιάκριση της Νέλλης Τσουγιοπούλου. Εἴδε α λαός µας τα ἆἀλλο στὲ- λεχος τοι. ΔΗΣΥ και του ΕΠΙ τελείαυ του Γλαύκου Κληρίδη πον Αεόντιο ἱεραδιακύόνου, να αραδιάζει λίβελλα τεραστίων διαστάσεων εναντον της ελευθερίας τοι πίπου και της δημοσιογραφικής οικογένειας και εναντίον µίας ὄημοσισγρά- φοι, η οποία τόλμησε να διε- ρευνήσει το θέµα σκανδάλου οικονοµικής φύσης µε αντικεί- µενο ενέργειες εταιρείας στην οποία διαδραματίζει σηµαντικό ρόλο. Εκείνα που 8α μεταφέρεται απὸ γενιά σε γειά εἶναι οι πα- ρεμβάσεις του ΔΗΣΥ στα προ- γράμματα του ανεξάρτητου Ραδιοφωνικού ἱδρύματος Κύ- πρου. Ο θεσμός της Δημοκρα- πας κακαποιήθηκε Και προ- γράμματα του ΡΙΚ ακυρώθηκαν πιατί εναχλούσαν το κατεστη- μένο των θεωριών του ΔΗΣΥ και ἔλεγαν μερικές αλήθειες. Κάτπι που ξεπερνά κάθε φα ντασία εἶναι π τελευταία πα- ρέμβαση στο ΡΙΚ κα Ἱπα την αποδοχή της κἀποιοι τοι ἱδρι]- µατος αυτού θα πρέπει να λο- γοδοτήσουν μετά την εκλογή της αυριανής Κυριακής. Όι. ενέργεια στελεχών του επιτελείου Κληρίδη συνιστά σκανδαλώδη και ολότελα ἀπᾶ- ῥάδεκτη παρέμβαση ια να εξυπηρετηβούν οἱ στόχοι του ΔΗΣΧ, για παραπλπραφάρηση ται κοιναύ, μα παρεμπάδιῃ της πληροφόρησης του λαού, μα τον αλήθεια, την αντμειμε ική αλήθεια, την νύχτα της πρὠτῆς Κυρια- κής των εκλογών, ο λαώς πα- βοκολοίθησε τη λεπτομερή και επιστημονική μµετάδαση και ανάλυση των εκλογικών ατιᾶ- τελεσμάτων απὀ δύο Ελλαδί- τες επιστήµονες και ειδικούς για εκλοµκές αναμετρήσεις, που µας ανέβασε σε επίπεδα προοδευμένων λαών. Η σιµβολή και το ἑργα τους ἠταν ζωντανή μετάδοση απὀ το ΡΙΚ και καμιά παρέμβαση ὅεν ἧταν διατή. Όμως ἑδρασε αστραπιαία το εκλογικό επιτελείο του ΔΗΣΥ, όταν οἱ δύο Ελλαδίτες επιστή- µανεασ-ειδικοί µε βάση τα απο τελεσµατα της πρώτης Κυρια- κής και τον συσχετισμό των δυνάμεων, ὅπως διαμαρφωνό- ταν, µε το πασοστό των ψήφων που πήρε α υποψήφιος Πα- σχάλης Πασχαλίδης που ἔχα- σε, τα ποσοστό της αποχής και τα ἄκυρα ψηφοδέλτια, εἶπαν πώς ὅεν µπορεί να κερδίσει ο Γλαύκος Κληρίδης. μαι οι επιστημονική εκτµησή των δύο Ελλαδιτίν εμπειρο- γνωμόνων εἶναι ὁτι βέβαιος ν- κητής και στην δεύτερη Κυρια- κἡ εἶναι ο Γιῶργος Βασιλείου. Είπαν ὅτι στω και τα 9/10 των ψήφων του ΔΗΜΟ που πήρε α Πασχάλης Πασχαλίδης πάρει µατά τη δεύπερη Κυριακή ο Γλαύκος Κληρίδης ἄεν µπορεί να υπερτερήσει του Γιώργου Βασιλείου. Αυτὸ ἠταν το ἐγκλήμα των δύο Ελλαδτών επιστημόνων κάι ειδικών, Βρήκαν µέσα ἀπό την επιστημονική τους εκτίµη: ση ὅτι ούτε µε Βαήμα µπορεί να υπερτερήση του Γιώργου Βα- σιλείου ο Γλαύκος Κληρίδης. Απά δικούς του κύκλους στα ΡΙΚ πήρεν τη πληροφορία πα πς διαπιστώσεις των Ελλαδι- τών επιστημόνιών- ειδικών ο ΔΗΣΥ και δούλειμε η παρέµβα- ση και το νυστέρι του. Ον εκτ: µήσεις των Ελλαδιτών επιστη- µόνων θα µεταβίδαντο απὀ το ΡΙΚ σε μαγνητοσκάπηση. Και ἐκπληκτος α Κωπριακός λαός πληροφορήθηκε ὅτι απεκόπη- κε σημαντικό µέρος τών εκτι- µήσεων των δύο Ελλαδιτών Επιστημόνων Ειδικών. Αν μπαρούσαν .οἱ παραχαρά- κτες της αλήθειας να ακυρώ- σουν ολόκληρη την μα νητο- σκόπηση θα επεδίωκαν τούτο. Όμως το σκάνδαλο Θα ἦταν πρωτοφανές. Παρόλα το Τσε- κούρεμα το μήνυμα δύθηκε στον Κυπριακό Ελληνισμό. Τί. ποτε ὅεν σταματά την πορεία τοι Γιώργου Βασιλείου πρας την νίκη, Ὑιατίὶ τη χρειάζεται λαύο µας για να ὅει το Εβνικὸ του θέμα να οδεύει προς την σωστή, Τη δίκαιη και βιώσιμη λύση, να δει το ἐργο του προξ- ὅρου Βασιλείου σε ὀλοις τους τοµείς, να συνεχίζεται και να αλοκληρώνεται, µέσα σε ιν βήκες δημοκρατίας, αξιοκρᾶ- τπο αιγαυμιὰσ και ασφάλειας Μ.Π.Π. ΣΑΒΒΑΤΩ 13 ΦΕΒΡΩΥΑΡΙΟΥ 13983 11 τρ Ξ ΒΑ πας Η ΕΔΕΚ απέδειξε ότι είναι πόμµα αρχών χαι συνέπειας Ευναείται η υποψηφιότητα Βασιλείου µε την κατᾶ συνείδηση επιλογή του κομματικού κόσμου της ΕΔΕΚ. Λήεικι απά την ήττα του ποφηφίου τον Μετώπου” Πασχάλη Πασχαλίδη και ην κπασιτκὴ προὐοκία τευν’ ἀυνάμρων πο οιηέ- ὕειων το Μέτωπο Σωτηρίας, ὕτη συνείδηση του λαοή βγήνε κερ- ὀμαμένα τα Σασιαλιστωκό Κόῄμα ΕΛΕΚ. Ανεξάρτητα ωπό τις πολμτωκές ὀναφορές ποτ µπορεί να ἔχει κά πινας µε την ΕΛΕΚ, θα πρέπει να αποκαλικρθεί µπροοτά στην τή» ῥησπῃ των παμματικών αρχών και θεύµέων απῶ τὸ κόμμα αυπῆ. Ηταν η ΕΔΕΚ ο ἑνης απὀ τοις συνεταίρωυς στο Μέτωπο μπι από της ἱδρυσής του αγωνίστιρὰς Ἠνα να τὸ εὐρκεμήσει και μτ τὸ κα ταστήσει μόνιμη πολιτική ἀὑναμη Ἠπι μετά τις Ποεύριμός Εκλογές, ανεξάρτητα πό την εκβασῃ τος, Μέχυι την τελειπαία στηµή. ο ημίτπε της ΕΔΕΚ, Πάσος υασα- ρίδης, πίστευε ύτι την ἴδια συνεπεία θα επέδεικν’ ναι συνεταέρος στο Μέτωπο”. πρύεύρες το ΔΗΚΟ, Σπύρος κππριαναύ, Πίστεψε α Βάσας Αυσσαρίδις στις ὄμοοκπξεις του Ἐπύροι Κι- πριανού πριν απὀ τις ελογές της πικώτης Κικλονής, ὅτι το Μέ- τωπα”. ὅτν εἶναι ευµεναμό κατασνεύασµα, αλλά µια ποιτική αν μμηιύτητα αναμάρφακπῆς πας ἐν το πυλιτιμ κέντρου, γμα να διατηρηθεί η πομµατική πολυφωνία και να ὑππαμιστεί η προβολή µιας πολιτικής, που διέφερε ἀπό την πὐλιτική τν ἄλλων δύο υποψηφίων πα την Προεδρία. πο Ἠέτωπο” έχασε μαι ο πμρήριας τοι απέτιῃε. Στα ποιπκπήά που πε α μπιπµήριος τοι! Μετώπου”, εἶναι εμ. φανής ο βαἡμός τῆς συνέπειας των πυμμήσιων ΔΗΚΗ μα ΕΛΕΝ. Τη ΔΗΚΟ είναι ο πικηματυώς πττηµένης, Ἱπατί κόσμος τον Μόμμη- τος αιπού εἶπε βασικά στελέχη της πηεσίας το, Ἠπ ἑρμάζανται ανχτά, όχι για την ιπυφπρύτητα του Πασχάλη Πασχαλίδη, πλ- λά για την υποψηφιότητα του Γλαύνου Κληρίδη, ματά την πκύτη Κυμιακή τών εμλσμήν Πραδόθημε η ΕΛΕΚ καὶ στις εκλυγές της πρκίπης Κηνεπής αλλά και στην εδέα της διατήρησης μαι ὑπαθβεραποίησης του “Μετή- που Για τη μερίδα αιπή της ηειας του ΔΗΚΟ, ούτε κανπως μτήσιε τν “Μέτωπα” και χωρίς κανένα ὄνσταημό ὄμλυσε το Μέτωπο «μα, χωκές να τηρήσει ἑστω και µερινά προκηήµατα. ϱ λαός µας έχει ἐήσει τις εξελίσεις αυτές μαι κρίνει καὶ πῃν πγεπία ται ΔΗΚΟ γαι την πα τς ΕΑΕΝ., Είδε ο λαύς µας µε πόση συνέπεια συμπελφέρθηκε η ΕΔΕΚ, τόπο έναντι ταν Μετώπου”, ὁσο παι ἐνντι τύα! πύθμο της. Σταμάτησε να μιλά για Μέτωπο Αγωπιστικών Αυγάμεων ω- τηρίας”, όταν η πλειοψηφία της ηγεσίας του ΔΗΚΟ µε εισηγητή τον Πρόεδρο του κόμματος Ἐπόρο Κυπριανού, έδυκλ: τη χαριστυκή ῥ0- λή στο “Μέτωπο”. Πόσο διαφορετική ήταν η τακτική της ηγεσίας της ΕΛΕΚ, ὕτη λή- ψη νέας απόφασης εν όψει της εκλογής της δεύτερης Κυρ. Συἑήτησε τις νέες εξελίξεις στα Ανώπερα Σύήµατα του Κόμματος μαι την τελική απόφαση πήρε η Παγεύπρια Συνδώσκεψη, όργανο υπβύναμο µε τα Σηνῤήκνα του Κόμματος, Η ΕΑΕΚ ὀμπήρησε στη συνείδηση του λασύ µας, τη θέση της σαν κόμμα µε αρχές ται δομές που στηρέξονται στη συλλογικότητα. Ο πρύεδρος της ΕΛΕΚ, Βάσος Αυσσαρίδης, εἶχε επανειλημμένες επαφές µε τους δύο µονομάχους της δεύτερης Κυριακής των εκλη- πὖν μαι τα πορίσματα τους τα έθεσε ενώπιον της Πομτικής Επι- τρωτής του Κόμματος, που µε τη σειρά της ιπέβαλε σχετική εισή- ππσῃ προς τη Συνόμάσεψη. Ἡ απάφαση είναι γνωστή, Στο πομματνό σύνολο τής ΕΔΕΚ τὲ- βηκαν τρεις επιλογές, αλλά ιδιαίτερα µέσα στα πλαίσια της ενέρ- ηέμις πατή συνείδηση. Ὅπομιν ἀπό τις επιλοµὲς αακὐλοικήσει το µέλος της ΚΑΕΝ, ϐἩ εἶναι πάντα πύμπωνα µε την πομµαππή απὀ- φαση. Μπορεί ο ΕΔΕΚίτης ντ ψηβίαει ἑνα από τους δὐύς υποψηφίους ἡ να εξει λευκό ηφοδέλτμ. Και αυτή τη φορά επέδειξε συνέπεια προς τις πολιτικές της Βέ- σεις, κ η Πεσία αλλά και τὸ αὐμματινό σύνολο της ΕΛΕΚ. Βέβαια διατηρεί τις ὄνπρωντες τῆς η ΕΛΕΚ. ὡς προς την τακτική και τοις χεισµοής ταν υποψηφίων Βασιλείου π8 Κλπρίδη πο εθνικό Βέμα, Ἠλέπει τις πολιτικές τοῖς βέσεις χωκνς οπκππστηές ὀναφυρός. Όμως πέραν του Εθνικού θέματος βλέπει η ηγεσία μαι το κύμα: τικό σύνολο της ΕΛΕΝ. τὶς διαφορές που χικίζουν τον ανεξάρτητο ποήμιο Γιώργο Βασιλείου. ἀπά τον πυμμητικό προ Γλαύκο Κληρίδη. Γύρισε η ΕΛΕΚ. την παλιτική Ναι τα πι το Γεώργση Βα- σιλείον στα θέµατα της ημοκροπίας, της οικονυµικής, καινυκής χα πηλιπστικής ανέµξης, στα θέµατα της αξιοκραπίας καὶ της αμηστής ἀιοίκησης, Και «μαυρα. αιπή Ἡ πολιτκή καὶ τα πεσπεήμ του Προέδρου Πα- αιλείον. είναι η αιτία και τη κνητρο Να να αποφασιστεί Π ποτά σινείόἾτη ἀομήση το επμηκοή ἄρεσμώματης, απι τη πομματιμή πινω απι τοῖς υππυπαθηντες την ΕΛΕΝ, Εὐναι γενικά παραδεητὸ ὅτε η απύφτη τής τηρήνσκέϊρῆς τς ΕΑΔΕΝ, ειπα την Ἱπεμηριότητα τμ! Γμήρήσ πυιλγίση. ΠΝ απαίαν καθωπά σα εν νικητή Ματά την αχανή εκλονή μαι ΗΕ: χνατή το ἑρπμαυ παν Ξεκίνησε πυιν πέντε νεα µε Ε μη νη τη Ααζμη ρουπτήθιξη. Μ.Π.Π. 12 Λαάς Εχει μιήµη αυτό και ὅεν πρόκειται ποτέ να βγάλει Πρό- εὔρα του Γλαύκο Κληρίδη. ο λαός δεν Εεχνά οὐπε ποιός εἶναι ο κ. Εληρίδης, ὤπε Ἡ ἐλς ο Κυπριανού μερικά χρόνια πριν για το σημερνῶ αδελφό τοι) Μνήμη. ὅμως ἐκουν κα τὰ αρχεία...γ αὐτὸ και θωμίζουμε, σήµερα στον κ. Κληρίδη δε- κατέσσερα ερωτήµοτα πο εν έτει 1983 τοι εἶχε απευθνει διὰ γραφίδος της εφημερίδας Ελευθεροτυπία οκ. Σπύρος Κυπριανού! Τότε ποι δεν ήσαν τάσο... φίλοι, Θυμίζουν λοιπόν στον κ. Κληρίδη αιπά ποι του κ. ταμαρτωραύσε ᾱα σημερινός του σύμμαχος, Και ήσαν παλλά και βαρειά. Ὁπι ένα, αὖτε δύα, αλλα ογδώντα τρία ερωτήματα εκαλείτο τότε να απαντήσει ο κ. Κληρίδης. Ερωτήματα όπως ποιός υπέγραψε εν αγνοία του Μακαρίου τῃ µυστκή σιυµ- φωνία µε τον Ντενκτάς Καη απάντηση πο ἐδνε τότε ἃ κ. Κυπμιαναύ μύσω της Έλει- Βερυτυπίας” ήταν σαφἑστατη: Μα ποιός άλλος α κ. Γλαύκος Κληρίδης! Ζούμε σε ἕνα μικρό τόπο και όλοι γνωριόµαστε µεταξή μας. Μαι ὅἆλα Εέροῃις το βία και την πολιτεΗ του κ. Κλη- ρίδη και δυσπιπώς γι αυτόν ὧρν αρκον οἱ σημερινές δια- βεβαιώσεις του κ. Κυπριανού ια να µας κάνον να χάσοιμιε τη μνήμη µας... Ἔαι πάλιν η πολιική του ὅια- λόγοι βάλλεται µε μανία, µε επιπολαιάτητα,µε απε- µισκειµα. Και πάλιν Ἰωστοί απορριπτικοί κύκλοι εκφωνούν λόγους, εκδίδουν ανα- κοινώσεις, αιπιτάσομν πύρινα άρθρα, δημαγωγούν. Για µια ακόµη φορά κα: ταβάλλεται συντονισμένη προ- σπάθεια καταπνξεώς της φωνής της λογικής. Μάταιες βα εἶναι κα πάλιν οἱ προ- σπώθειες αιτές. Όπως απέ- πιχαν την εποχή της ατυχούς Πα την Κύπρο ενδεκαετίας Διακυβέρνησης ᾖἈΑιπρισνού, όταν ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ κατείχε τη θέση το αρχηγού του κράτος», ἄλλα τόσο Βα απατύκα και τώρα, πα! 60 ΣΑΒΒΑΤΟ. 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1993 ΛΗΝ 5 ἱ ΠΜΡΑΙΚΕΙΗ ΕΕΡΟΥΑΡΙΟΥ 198 ο ο Το 8 ἑκατομμύρια δολ. φυγάδευσαν στελέχη του ΛΗΣΥ --- -- κα κα καὶ ᾱᾱ- μα κα τα µα μα κα --ᾱ πι -σ αμα µα αι μαμα μαμα ρσ.------ -- ΕΙΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1ῇ | Επιτέλους! 0 Κληρίδης αποφάσισε να ομολογήσει η εῄευᾶε ΚΑΒΗΜΕΡΙΝΗ ε Ειδήσεις) 3 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - -'ΠΕΡΙΟΜΙΚΟ ΞΕΧΝΑΟ Ὃ ΕΠΙΗΜΕΡΕΙΛΑ οτυπία 10 | ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΧΗ ΤΟΥ ὕαπηταν εηνα ΕΝΑ Ίσα απ ναντι παν. κὃ πο, ἃ μα. Άπστα Ἅπς νά πρώην ταάμανηι παατῃ Που Εηρκησω ἅπππ! Φῤῥῥἕνωνετα ται, Ητνρίωςς πμως .ΗΚΗ ΤΟΥ ΕΝΟΧΗ ΜΗ. σπες ασ να ει οι αµαρτιιλες σε δαεις Ίσα μ. λάδη µ κ . ττεε{Γ Ὁ κ. Επύρος Κυπριανού Πρόεδρος του ΔΗΚΟ απευθύνει µέσω η Ἑλευδε πολὺ σκληρᾶ ερωτήµστα στον κ. Γλαύκο Κληρίδη, Πρόεδρο του ΛΗΣΥ. πρὀεᾶρος του ΔΗΚΟ κατείχε τη Βέση του αρχηγού του κρά- τους, άλλο τόσο θα αποτύχουν και τώρα, πο α πρὀεδρος τοι ΔΗΚΟ δεν εἶναι τίποτε ἄλλα παρά Πρόεδρος ενός φθί- γόντος κόμματος, Η πολιτπκή των εχβρών του διαλόγου εὔοκιμάσθη για 1] ολόκληρα χρόνια, ὅταν ένας απὀ τοις κατ εξοχήν εμ- πνελστές της εἶχε τα ηνία του κράτους και διαχειρίζετο τα κι- πριακὀ χωρίς να λαμβάνει ιπόµηῃ κανένα, αλλά πρα- παντός χὠρίς να βλέπει αιπό που ὧλοι οἱ µε κανή λομκή σκεπτύµενοι ἀνβρωποι ἑέβλε- παν: τον κἰνδυνα της παῄωσης της ντε φάκτο καταστάσεως όπως τη δημιούργησε η τουρ- κική εισβολή. Τον κἰνδυνο της δικοτόµησης. Στα 1] αὐτὰ χρό- να δεν επιτείµθηκε οποια: δήποτε πρόοδος του κυ- πριακοή. Εἰναι φανερό λοιπόν ὅτι η πο: λιτική που δοκιμάστηκε ια 1] νο κυριαρχε! στα επιτελεία- του ΔΗΣΥ απο τις αποκαλύψεις µας πι πναµένουν νέες πια. ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΕΣ μα πει μόνλα τετο Κἰκνατωγκκρ επττην Μαππκτρνοµαι [) Ηππηρας. Ι Σοφιανος παρεξέκλινε ἵατους στόχουστου .ε .ὖ μ. Κληρίδης, πώζπημάπε σωάλαβε δεσμεῦ. |]. ανρονηνὰ ΓΑ τν μπλα 9η ππα πλαὶ Ίονς μα Τον .ι ι) συναπτά Χρόνια και πέτυχε πλήρως, ἐἔπρεπε κ’ αλλάξει, Και πολή καλά ἕγνε που ἆλ- λαξε., Ὁ διάλογος ποι Ἰήνεται εἶναι ο μόνος ουσαστικάς ποι έχει ασχοληθεί µε όλες τς πτυχές, Ναι, η τουρκική αδιαλλαξία ὅεν έχει ακόµη καµφΒεί, Αλλά για πρώτη φορά μετά την εισβολή, ο Ντενκτάς και το καθεστώς, αισθάνονται πιέσεις πα γταχόθεν. Για την Κύπρο αἡ- μερα, στα διεθνές πεδίο η ατμόσφαιρα εἶναι κατὰ πα- ῥασάγγας καλύπερη απὀ ὅτι ήταν το Φεβρουάριο του 188Ρ. Αυτά δεν τα λέμε εµεία, λόγω των Εκλογών. Αωτά τα εἶπε, ενώ ἦταν Πρύεδρος πης Λη- µοκρατίας α κ. Βασιλείου, 0 κ. Γλαύκος Κληρίδης. Βέβαια, σήµερα, µετά απὀ πολλαπλές µεταμφιέσεις, ο κ. Κληρίδης ουδέν απ’ ὅσα πριν λίγο καιρὰ έλεγε τολμά να επαναλάβει, Όμως, Ὑια τις µεταμφιέσεις του κ. Κληρίδη, ἐχουμε µι- ΜΕΤΗΓΙΑ ΕΦΗΙΚΗΕ. πΙΤΗΡΙας ραπ ΑΤΕΕάριαμ4 λήσει αρκετές φορές, Σήµερα ας μιλήσουμε για τη μνήμη. Η µνήµη πονάει όποιι και να την αγῄξεισ”, ὅπως λέει 0 Σεφέρης, Αιπός α πόνος, ύσα χρόνια κι αν περάσουν, εἶναι µια ζωντανή παρουσία, Γιατί, θυμάμαι, σηµαίνει πονάω. Με αφετηρία λοιπόν την μνήμη και µε οδηγό τον πόνο, ας ρωτήσουμε τον κ. Κληρίδη - αν Βυμάτα και αν πονά, βὲ- βαια: 5 Ποιός σας 3 |. Ἠοικιρίου 1874 έλεγε ότι θα ζη- τήσε να κηρύξει η Βουλή τον Γρίδα κοινό δολοφόνο 9 Ποιός ανεγνώρισε µη “συνετή ενέργεια” την επι- στροφή του Μακαρίου μετά το πραξικόπημα και την εισβολἠ: 9 Ποιός έδωσε οδηγίες στο ΡΙΝ να µην αναφέρεται α Μακάριος ως Πρόεδρος: 9 Ποιός υπέγραψε στη Βιέννη τον Αὐγουστο του ΊΒ {5 συμφωνία Ίνα ανταλλαγή πληβισιώην: ΟΓ. ΔΟΝΤΑΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝΓ.ΝΛΗΡΙΔΗ Ἡ. Ἠμάν ντα ἡ ὅτι πελσωτης περὶ ένας: ᾱ- Τ ματι -ᾱ ειλκς ραὶ εηόπτπρας ματ του, βήμα οράύνς ἔτι ΜΗ ἵπακη Ίνα , [παπι Ενω. στις 38 [εζωύπεμομενα ΣΤΗ ἄληγα ὅτι ἄν ΑφΟννο ος ντότηρτεπιολπε κκ δο- ΡΦΜΟΗΗ, μες ἐκπρότιεραις ωώ παν αρθα ζητεήναι ἵνα Μακ ην 1 Αμπερισάμνος έτος ΙΤ Ἰπαλη 1318 η ΣΗβηΡ- Ἓτεπη Ἑσμήμωνν κος ΓΕΑ, ή ΥΝΕΡΜΗ αν 5 : Γιανιβάτττταα : ἅπια Ἐωήματ' ΗΒΗΕΛΗΤΕ. α Ίπα ροτυπίας' της Ἰ Ίης Φεβρομαρίσου 19881 μερικά Ερωτήματα που και σήµερα είναι τόσο πρ. υ Ποιός υπέγραψε εν αγνοία του Μακαρίου κα ται Εθνικού Συµβουλίου μυστική συμφωνία µε τον Ντενκτάς: 9 Ποιός βρισκόταν σε µι- στικὲς διαβουλεύσεις µε τον Ντενκτάς για συγκάλιλμη της υπόθεσης 9 Ποιός παρέδωσε κρικρά το κείµενα των προτάσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς στον Ντενκτάς: 5. Ποιός απέστειλε τους Τουρκοκύπριους στα σπίτια των προσφύγων στα κα- τεχόµενα: 5 Ποιός απείλησε να πα- ῥραιτηβεί µετά την Επιστροφή τοι Μακαρίου, ον ο Μακάριος ΕΚαΝΕ μπουργό τον κ. Κι- πριανού: Ψ Ποιός είπε ἱμέμματα σχε- τπκά µε πην αναχώρηση Κι- πριαγού τον [ολια του 18/4. ς ολ ο Κυπριανού οιος Χαρακτήρισε. διακυβέρνηση πνοή “άτυχη για ΤΗΝ Κύπρο εγ- δεκαετία Κυπριανού”. κ 14 καυτά ερωτήματα του Κυπριανού για τον ΚΛηρίδη Ψ Ποιός απεκάλεπε το ΔΗΚΟ φθίνον κόμμα”, 5 Ποιύς εκάλεσε τὸν ΑΡ. χιεπίσκοπο Χρυσόστομο νο περιοριστεί στα εκκλησιαστικά του καθήκοντα και να µην ασχοληβεί µε την πολιτική Ποιός ἀλλασι Ὁ κ. Γλαύκος Κληρίδης! Που βγαϊνει σήµερα, απαθής και ἁμαβήσ και ζητά μπᾶ- στήριξη απἀ ένα, κατὰ δική τοι έκφραση φθίνον κόμμα” κα από τον ΑρχΙεπίσκοπυ, ΠίΝΙ πολλάκις τον εκάλεσε να µην αναμειγνύήεται στην πολιτική. Ζητὰ τη ψήφο τοι) λαο ο κ. Κληρίδης και εν ονόμαπ της πείρας του, Αλλά πείρα ση: μαίψει δοκιμασία στη δυσκολἰᾶ. κα ο κ. Κληρίδης µπορεί να ξέρει να σιλλαβίζει το αἱ. φαβητάρι τοι µίσοικ» και Της πύλώσης, να εκφωνεί σιν- Βήματα και να κολλά ετικέττες, αλλά ὅεν δοκιμάστηκε υτ γνώση -- απαραίτητη Πρῦ: ὑπόβεση της πείρας. Σε κάθε φάση της ζωή του ο κ. Κληρίδης παίζει και κάποιρ διαφορετικό εἰδος Βεάτρου, Παίζει πάνω κα κάτω απὀ τῇ Σκηνή. Ὑποκρίνεται κάτ. Του σινετο. Του αποφασισπκόυ. Του ἐμπειρου. Του αγωνιστή. Του προσγειωμένου -- και τωρα ταυ απορριπτικού. Εἶναι το µε: γάλα κατακλείδι τοι) τὶ εἶμαι Κάι τοι τί θέλω να δείξω ότι μα στους άλλους. Όμως, το δὲ ατρο της μικροπολιτκής Ἰγ ψεται θανώσµα επικίνδυνο όταν μεταβάλλεται σε θέατρο της ιστορίας. Και ῃ τύχη αυτού το λαού ἄξν µπορεί να εξαρτάται απὀ το θὲ- ατρο ποικιλιών του κ. Κλη ρίδη. Και εδώ πρέπει να 00 λογήσουμε αιπὀ το εἶδος Βεάτρου, τοι! Βεάτρου τῶν πα κιλών, ο κ. Κληρίδης το παῖει µε τη μηχή του. Κάνει το παν για να µας καταπλήξει «Τώρα, αν η Βεατρική του προσφορᾶ έχει ἡ δεν έχει ποιότητα καὶ Β- λικρίνεια, αυτό θα το καταλόβαι σε λίγες μέρες, όταν η πραή” µατικότητα τον υποχρεώσει. Όταν δηλαδή, τα. μεσάνυχτα της 4ης τοι Φεβράρη, Βα ΚΙ: ταλάβει ότι το παιγνίδι του Υᾷ την κατάκτηση τῆς πρί ήταν αγέρας και έφυγε, κ: υδαλλός κι εχἀθη᾽... Ρ ς εχάθη 00 ππππππππυπυπππκππΕἙἙἕ:ςτ::ι:υ:.«.ε.μ..--μμμμσππηζζζζκασσεττςςς πα! Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ νο Ὅ Ποιό δα είναι το µέπήον σου Εσύ ο Δημόσιος Λειτουργός του κρατικού και ημικρατικού τοµξεα σε Τι ευκαιρίες ανέλιξης μπορείς να ελπίζεις μπροστα στο κομµατικὀ περίγυρο του κ. αληρίδη Μπορείς να τον εμπιστευθείἰς για ακριβοδικαιη μεταχείριση Εσύ ο Εκπαιδευτικὀς Τι επαγγελμµατικὀ μέλλον θα ἔχεις μπροστα στο κομμµατικὀ περίγυρο του κ. Κληρίδη, Μπορεις να τους εμµπιστευτείς για ισόὀτιµη μεταχείριση Εσύ ο νέος, η νέα Τι προοπτική για εργοδότηση θα χεις όταν Θα ανταγωνιστείς µε τον κομμµατικὀ περίγυρο του κ. ἁληρίδη, ΛΙπορείς να τους εμπιστευτείς για αξιοκρατική μεταχείριση, Εσύ ο γονιὸς φαντάρου μπορείς να αναµενεις ότι ο γιος σου Θα κριθεί δίκαια απὀ Το κομµατικὀ περίγυρο του κ. Κληρίδη γιατο που θα πάει καισε ποιο ὀπλο θα υπηρετήσει, Μπορείς να τους εμπιστευθεἰς για αντικειμενική µεταχεί- ρισΠ], Λ{όνο η διακυβέρνηση του Προξδρου Βασιλείου εγγυάται την αντικειμενική και ισότιμη μεταχείριση ὅλων Των πολιτών ανεξάρτητα απὀ την κομματική Τους τοποθετηση. 'Ἐμπιστεύομαι και πηφίζω Σ.Ι1ΕΙΟΥ Πρόεδρος ὁᾖων «ον που μηρκων ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ο κο ος ον ΡΕ ΦΕΕΑΕΑΑΕ ΡΟ ΕΙΕΡΕΡΞΕΕΜΙΕΝΗΕ 14 ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ἰ ΕΡΕ ΡΑΓΑΡΩΗΕΗΤΡΗΣΕΡΕΡΙΑΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Γ- ι ἑ ἲ Ι Ὁ. ξηρασία πα εί πλήττει τη Σε- Βίλη, που μµύλις πρῃν πέντε µήνες φιλοξενούσε τη ὅιε- Βνή έκθεση 'Εχρο 0. εἰ- ναι βαριάς µορφής. Τα πάρκα ὃεν ἐχαπ δεύμια πράσνοι και το πρώµα τον: εἶναι πιπό του χώματας, αφοή εἶναι τα πρµύτα Βηάτα τις κα- Βηµερινής δωδεκαώρης Δια: κἀδς και το Λιγαστὸ νερά πηγαίνει για την ικανοποίηση αναγκών βιυσιμότητας των κατοἰκωών, τεράστιες ζημιές Βα προ: κλμοιν επίσης, στοις αιρό- τες των νὀτιων περιοχών, αν παραταΒεί Π ανομβρία. βλλά τα προβλήµατα ἑλλείης νε. ῥο στὴν ἱσπανία ἐχοιιν ὅια- φορετικές ιδιµαρφίες απὀ αυτά των ΑΒηναίων, Η ανοµ. βρία εἶναι πολιτικοποιημένο Βέμα πα τους Ισπανοί, μια πο οι διαφαρες απόψεων σιυήστανται στους τρόπους διαχείρισης των υδαπκών αποθεμάτων των ληγοστών ποταμών της χώρας. Σε µια χώρα, ὅπως η Ίσπα- γία, ὀπου υπάρχουν 17 αι- τόνοµες περιοχές, πολιτικά Βέμµατα σαν κι από ὅταν ὅα- σχίζουν τς διαχωριστικές σιπεταγµένες πυ- ροδοτούν συχνά εθνικιστικά αισθήματα. Η κατάσταση χεῖ- ροτερεύει περισσότερο αν λάβει κανείς υπόμῃ ὁτπ ο αγροτικός πληθυσμός της Ισπανίας ὄεν εξαρτάται μό- να απὀ το κρατκές εἰ- σχύσεις στις τµες των προἰ- των ᾗῃα επβίωση, αλλά επίσης αποτελεί το Β0δο της υδάπνης κατανάλωσης τησ χώρας. Εκτός της Ισπανίας, τα προβλήµατα ανοµβρίας και κακής Διαχείρισης τιν υδά: πνων αποθεμάτων σι” Βέτοιν κοινό πρόβλημα και μα ἆλλες περιοχές ται! κά- σμου. Η Ασία και η Λατινική Αμερική ια διαφορετικούς κάγους η κἀῆε µία, ἔχουν προβλήματα ανεπάρκειας γερο. Πιστεύω ὅτι το νερό Βα εἰ- ναι το πρόθληµα του ὦ Ίου αιώνα”. ισχυρίζεται ο ειδικός επί το! Βέματος στην Ὁν- ψέσκο, Αντρέας ᾖὅ7υ- λοζινάγγι. 'Ἡ επιστημονική κοπότητα εἶναι σε απύ- γνωση γιὰ καλύτερους τρύ- πους ὄμιχείρισης του νε- μού”. Οι καρικὲς αλλαγές, η ἀνο- ὅσςο των ρύπων στην απιό- σφιρα, ακόμα και το πλη- Βικηιπκό σε Ορσµένες χώρες, εἶναι στοιχεία ποιι δεν ἐχοιν ακόμα αναλιβεί επαρκώς. Ἡ σύγκρουση για τα δικαιώµατα στο νερό επε- κτείνεται ὧσο ο κόσιος ὅμι- χωρίζεται σε αυτόνομα µέρη, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύπερο Δεβνή σιωτονισμό στην πα- Ἀιτική ὄιαχείρισης των ωζ]- τινων πὐρων. {ἱ Σλοδάκοι κα α Ούγγροι ανταλλάσύσιν βαριές κοι]- βέντες Ίνα την πορεία του Δοκναβη, αἱ Τούρκοι κα α Σύροι ια τα δικαμώµατα στον Ευιφράτη, ενώ η Ιορδανία κα το Ισραήλ ερίζοιν πα το ἴδια Βέμα Ἱπα τον ποταμό Ιορδάνη. Πράγματι, το νερύ έχει αντι- καταστήσει το πετρέλαια ἅτΏ Βέμα ὄιαμάχης στη Μέση Ανατολή. ἕτην Ευρώπη, και κεἰ- ὀικώτερα στα νότιο µέρος της, οι ξηρασίες εἶναι ἑνα και. νό φανόµενο πα κἐμ- φανίζεται Περιοδικά. ὅτην Ισπανία, όμως, η γεωγραφική της µορφαλαῄα, απὀ κἄ- τάφυτες ορεινές εκτάσεις σε πεδιάδες πο θυμίξοιν ἐρη- μα, Χειροτερεή τα πράγ- ματα. Μέχρι τώρα οἱ αυτόνομες περιοχες της ἱσπανίας εἰκαν την ευθύνη απορρόφησης των αναγκών τοις, µε κοινές σαφωνες, απὀ τοις πη- ταμούς και ὅταν χρειαζόταν ζητούσαν την οικονομική ἡ τεχνκή βοήθεια το κράτους, Τώρα το σχέδιο υὁροδότησης της κιβέρνησης, που προ- σαρμόζεται στα δεδοµένα της µάστιγας της ανομβρίας, θὲ- τει την ειν διαχείρισης στην ἴδια την κεντρική Κκυ- Βέρνηση που θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα ὀχι μό- «νο της εξεύρεσης νερού, αλ- λά κυρίυς του πενχροή σι- στήµατος ὄιανομής τοι! Οι κεντρικές πεδιάδες και οι περιοχές που βρέχονται απὀ πῃ Μεσόγειο εἶναι αυτες πο υποφέρουν απὀ την ανομ- βρία. ἈΑντβετα, ἃᾱ βο- βειοδυτικές περιοχές της Ισπανίας υποφέρουν σι νήθως απἁ ... κατακλυσµιαίες μδαταπτώσεις, Κατά την κυβέρνηση η λύση στο πρύβλημα εἶναι να µε- ταφερβεί νερό απὀ τις βό- µειες και κεντρικές πεδιάδες στον αποξηραμένα νότο και σας βιομηχανικές επριαχές της Μαδρπης κα της Βαρ- κελόνης. ἔτα πλαίσια αιπά προτείνεται Π κατασκευή ο00 ὑεξαμενών κατά τὰ επόμενα 20 χρόνια κα π δηµιοιμρῄα εβνικοῦ παιστήµατος δια- νοµής, παυ θα μεταφέρει νε- ρὸ απὀ τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ισπανίας σε άλλες περιοχές, Αλλά ελ ωπάρχει η αντὶ- ἄραση απὀ την Τοπική ΛΑι- τοδιοίκηση. Στην περιοχή της Αραγώνης, για παράδειγµα, που βρίσκεται κάτω απὀ τη διπική πλευρά της Κα- ταλονίας, οι τοπικοί ἄρχαντες αρνούνται να ὁψώσουν νερά απά τον πόταμο ΕµπρΏ μέ- χρις ὅτοι διαβεβαιωβούν ὁτι μπάρχουν αρκετά αποβέματα για τς δικες τους μελλαντικὲς ανάγκες. Ὁ Εµπρας εἶναι ἃ μεγαλύτερος ποταμός της Ισπανίας που τη διασΠζει νο- ποαναταλικἁ απὀ τη Βόρεια Καστίλη, μέσω της ζᾳ- µαγκόξας, της πριτεήοισας της Αραγονίας, µέχρι πς ακτὲς της Μεσογείου, Η αντίδμαση της Ἰαπικής κι- βέρνησης της Αραγονίας ἔε- σήκωσε, ὅπως ήταν εινόητο, Βήῄελλα αντιάράσεων στον ισπανικὀ Τύπο. Τα πρι- τοσέλιδα μιλούσαν πα στγ- κρουσηῃ της κεντρικής κι- βέρνησης µε την Τοπική Αυτοδιοίκησης ἵνα προ στατεύσει το φυσικό της πλούπα, Ὁ Βόρυβος που ὅ- µιουργήθηκε, εἶχε ως απο- τέλεσμα το πόγωμα” της εφαµοργής του κυβερνητικού σχεδίου Ίπα τη δικαιότερη κα- τανοµή των υδάπνων πόρων, παρὰ τα συνεχιζόµενα προ- Βλήμµατα ξηρασίας που πλήτ- του τη χώρα. Τα προθλήματα που ἄντ- µετωπίζουµε σήμερα”, εἶπε ένας βουλειπής της αντ- πολίτευσης, δεν εἶναι τίποτα όλλο, παρά η κυδερνητική απ στα δέκα χρόνια που έχει την εξουσία και η ἑλλενρη προγοητικότητας για ναληφθούν τα κατάλληλα µέτρα πριν εμφανισθούν το προβλήµατα” Αλλά κάπως έτσι δεν ακού- Ύεται και στην Ελλάδα: 0ος Νερί 0 ἐπόμενοί πόβεμος ῥαῦσ και ο Ευβράτής, ὁμώς, Τη χάνει να ἐχοιν το πηγες τους στην ορεινή Τουρκία, Συνειδητοποιώντας το 'Πείοα Καθώς το φάσμα της λειψυδρίας πλανάται απειλητικά σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του πλανήτη Γη, πολλοί είναι εκείνοι οι αναλυτές πύυ προειδοποιούν ὅτι στο άμεσο μέλλον κύρια πηγή ανταγωνισμού ή και πολέμου µταξύ των κρατών θα είναι αυτή καθαυτή η εξασφάλιση του πολύτιμου για την ανθρώπινη ζωή υγρού. ἄρογόνα δύο οξμ- Ἰπνο, κονώς νερό, “Προσέχουμε για να ἐχουμε Μέει το προσφιλές ελληνικό σλόγκαν. Η Τουρκία ωστόσο Εχει ἠδη επινοήσει µια ἄλλη μὲ- Βοόο εξοικονόμησης του ανς- κτµητου φυσικού αὐτοῦ πόροι, Χωρίς δελτία και πρόστιμα, Για τ απλούστατα ... ελέβει το νε- βό των γειτόνων της, Και ήδη α τσακωμός έχει ανάμει. Φαίνεται πως εἶναι στο πε- πρωµένο αυτού του κόσμου ολες οἱ εσίες ανάφλεξης να έχουν ως αφετηρία, εκτός από τα .., Βαλκάνια, την πολύπιαθη Μέση Ανατολή, Η. εικσθητη αυτή περιωχὴ πο. µε- ταπαλεµικά αποτέλεσε, μηλον πῆς ἐρίδος” και πεδία σκληρής αντιπαράθεσης µεταξύ των Εων µπορεί να κα Λυμπίει στο πετπέλαια αλλά Εἰαι εξαιρετικἁ φτωχή σε δή. νους πόρους. Κύρια πηγή υδροδότησης της . Ἀνατολής εἶναι τα δύς με- γάλα ποτάμια, α Τϊγρης κι α Εφράτης, που διασχίζουν την ευλογημένη” απά τα αᾱρ- Ἀάιοτατα ἁαρόψια γῃ της Με- αοποταµίας, Τόσο ᾳ Τήρης δώρο. η κυβέρνηση της Αγ ρας σκαρφἰστηκε ἔναν ἑξμπνη ετά απὀ µια δεκαετία συνεχούς ανοδικής πορείας στη Γαλλία, Το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο καιῦ ηγέτης του Ζναν Μαρί Λεπέν αρχίζουν σύ σιγά να φβίνουν. Π να ῥ ο ο Λεπεν προ έβλεπε, ότι θα ἐπαρνε ἵδ- 2050 στις περιφερειακές εκλογές, Κατάφερε να Πά- ρει σχεδόν 1403. ώρα, ενόψει των γενικών βοιιλειιτικώὠν εκλογών τον ερχόμενο Μάρπο, μιλά μὸ’ νο αὐριστα για Ἐπικείμενη ἀναδο”. τοι κὀμματός του. Θα εἶναι πολύ τυχερός 3 την επιτύχει: Τα τελευτοὶ προγνωστκά του δΝΟυΝ 101 των ψἡφών. Το Εβνικό Μέτωπο ὅεν σιπκεντρώνει πια τς µπάθειεις ποι! εἶχε στο πα ρελβόν. Ὁ εξτ θέσεις του Λεπέν ἐν τρόπο πα να εξασφαλίσει την ἂρ ὄευση και γενικότερη υὔροδύτηση τοι εωασθητου γνοτποσνατολικοί τμήµατος της χώρας, αλλά ται- τόχρόνα να εκβιάσει τους νότιους μτονές της µε ενα αδιαμ- φισβήτητα στρατηγικό όπλα. πο αρχές της περασμένης ὅε- καεπήας ο ὑιοραπκός Τουργκούτ Οζάλ ε/καίασε την κατασκευή ενός τεράσποι υβροδοτικού προ- γράμματος που εὐστοχα ονόμασε Μεγάλο της Ανατολίας Εργο”, αφού τα σι/αλικό προβλεπόμενα κόστος αφῄζει τα... ὅια. ὅτι λάρια. τα Μεγάλα της Ανατολίας Εῃ- γα σωμίσταται στην κατασκειή ὁ] γησνποίων φραγμάτων, ὅπως τὸ πυωσό Ἄεμάλ Ατατούρκ” παιι ἀρχισε να λητουργεί πέρσι καθώς και 19 υὁροηλεκτρικών στραθμών μεγάλης υσκύκο. Τυπικά τὸ πρό- γραμμα που ἔχει ἠδη στοιχίσει 8 ὧπ. δολλάρια και αναµέγεται να ολοκληρωθεί σης αρχες το! επόμενοι αιώνα, θα εξασφαλίσει την ἄρδευση αλλά κα ηλεκ- τροδότηση ολόκληρης της να: παανατολικής Τοιρκίας. ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ Η Αγκυρα, ἐσπεισε να εξηγήσει στους Δυτικούς παρατηρητὲς ὦτ το πρόγραµµα εκπονήΒηκε πα να πάει να ονβουσάζουν τοις Γάλλους, Το πρόβλημα τών ξὲ- νων μεταναστών εξακολαιιβεί βεβαίως να υφίσταται. Περὶ τους 100000 μετανάστες κα: τακλήζοιν τῃ χώρα κάθε χρύώνο. τα 8 περίπαι εκατομμύρια (1816) απὀ τα 56 εκατομμύρια των κατοϊκων της Γαλλίας εἶναι πλέον μετανάστες πρώτης ἡ δεύτερης γενιάς, Όμως, εἶναι κυρίως η ο- κονοµική ύφεση και η ἀνοδος της ανεργίας [περίπου 10,319] που εδιαφέροιν κά Πρή- Βληματίζουν τους Γάλλοι, ο Ναός ὅεν μοιάζει πια να πείθεται µε το απλοϊκό επιχείρημα ται! Εθνικού Μετώπου, που υπο- στηρίζει ὅτι αποκλειστικἀ υπει]- Βνη Ὑια την ανεργία εἶναι η ὑπαρξη πολλών Εένων µε: ταναστών στη χώρα. Συγχρόνως, τα ἄίο πιο µε- τριοπαθή δεξιά κόμματα, το νέο Ἠπλλικὸ ΒΗΡΗ κα τα κε ντροδεξιό ΒΡΕ ἔχοιν απο- σπάσει αρκετούς υπο: απηρικτές τό Εβνικαύ Μετώπου υιοβετώντας αρκετὲς απὀ τς θέσεις τοι. Ὁ Ζαν Σιράκ, ηγέτης των γευ-γκολικών, ιππαστήριξε πρὀ- σφατα ὅτι η Γαλλία ἁαθέτει υπερβολικές ποσόπητες” µε: Ἰαναστών, Διαμαρτυρήθηκε γιά εκ πα τῃ μυρωδιά. τους και ζῇ- καλίκμει κυρίως τις ανάγκες των «.κοα]ρδων κα να δώσει δι πατήπητες ανάπτυξης Ότην πε µιοχή. Ἔτην οσα, ὅμως, το Με- γάλα της Ανατολίας Εργα. αφορά και Την υὔροδότηση των ολαένα επεκτεινόµενων απτικών κἐ- ντρων, που σήµερα φιλοξενούν το Ε0) τοις εκατό του τουρκικαύ πλη- Βυσμοί. Παράλληλα, π απατελεσματική χρήση των υβάπνων πόριών ἄνα- µένεται να αυξήσει την Εντα- τκοποήση τῶν καλλιεργών και να βελτιώσει τὴν απὀδοση τοι αγροτικαύ τοµέα, πα! απασχολεί το Ομ τοι εργατικού διυναμικα και σινεαφέρει τα 18.58. στα Ἀκαβάριστο Προϊόν της Τοιι- μίας. Πστόσα, ἆλα τα παραπάνω αποτελούσαν µία µόνο πτή των τουρκικών επιδώξεων. Τα κα- τασκεικιστπκἁἀ ἐέργα του κ. Οζάλ αποσκοπούσαν και σε κάτ παλ πιο σοβαρὀ πο! αφορούσε .,. τρί- ταις. Δηλαδη, τον ἔλεγχο της ῥοής και της στάβµης των πο- ταμών Εικρρώτη και Τήρη, στα μέ- τρα των αναγκών πῃς Τουρκίας. Η ἄμεσῃ αιπὴ Τουρκική επι- δίωξη έγινε αµέσως αντιληπτή απὸ τη ὠμιθνή Τράπεζα, που ᾱρ- νήθηκε εξαρχής να ἉΧβῆη- µατοδαπήσει ἑστω και τµήµα τοι! ἐργουι, εξηῥίντας ὅτι ᾿ππέπει να τησε την αλλαμή του νομικοί καθεστώτας παι λειτουργεί υπέρ του πολλαπλασπαμού τοις, Ὁ Βαλερί σισκάρ ντ' Εστέν, Πιέτης τῶι! ΠΕ, µησε ια Ἔι- βολή”. μεταναστών, ενώ Ὁ πρωην υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησής του Μισιέλ Παοπατύφσκι έφβασε πα πα- µαλληλίσει την παρουσία των μεταναστών στη Γαλλία µε τη ναζιστική κατοχή. ἀήτησε νά προτιμαύνται οι Γάλλοι ἔναντι των ξένων πα οποιαδήποτε δουλειά, να Διώκονται απὀ τη Χώρα ἆσοι μετανάστες εἶναι άνεργοι ία πάνω απὀ δύο χρό- μα και να µην ἐχοιν πια Πι- τόµατα το δικαίωµα της απύ- κτησης της Ἰαλλικής υπηκοότητας όσοι πα- ντρεύοντα Γάλλο ἡ Γαλλία ἡ γεννιούνται στη Γαλλία, Όλα πιπά Βα μπορούσε κάλλιστα να αποτελον θέσεις τοι Με- τώπου. Μόλις πριν ἑνα χρόνο, µια δη- µοσκώπηση ἔδειχνε ὅτι το Ἰ3 των Γάλλων σιμφωναύσε απή- λυτὰ µε την πολιτπκή το ΕΒνι- κα Μετώποι κατὰ τών µε- ταναστών, Παλλοί Βεωρούσαν πιθανό να νει τὸ κόμμα το ἠε- πὲν η δεύτερη μεγαλύτερη πο- Ἀιτική δύναµη στη χώρα ἱμετά Ότο μετριοπαθή δεξιό σι- υπάρχει καὶ συμφωνία των γει. τοψϊκῶών καστών για τῃ δικαία κα- τονοµή των υΔάτων”, Ἀντίβετα τα γειτονικά αραθικά κράτη όπως η Συρία και το ἱρᾶκ ἄργησαν απελπιστικά να αντι λπβσύν τί σινέβαινε, αλλά όταν διαπίστωσαν την τουρκική και]- τοπονηριά έγιναν ἐξω φρενών. το ποτήρι ξεχείλισε ἁταν τα 19888 η Τουρκία εξήγγειλε τη ὅη: µιουρηία ενὰς Ἰπιωγού εἰρήνης, προθιμοποιούµειῃ να µετφέρει τὸ (κλεμμένο] νερά τοι! Εικμράτη και του Τίγρη σε ἆλα τα ιπιάλοιπα κράτη της Μέσης Ανατολής, συ- μπεριλαμδανυομµένου και του |σ- ραήλ, µε τὸ αὐπμίύτο πισπική... Περισσότερα έντανα αντέ- ὅρασε η Συρία καθώς η Βαγδάτη, απασχοληµένη με τις πολεμικές της περιπέτειες και την ... εξό- γτωση των Καύρδων, δεν εἶκε ὀρεξη να να ανοίξει νέα μέτωπα. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ τὸν περασμένα Δεκέμβρια, Ὁ Σήρας ηγέτης Χαφὲζ Αλ Ασαντ ἀιαπήστώσε ὧτι η Άγκυρα έχει ἠδη υποπρᾶηει συμβόλαιο µε ξένες τεχνικὲς εταµείες πα τν κα- τασκειή ενός ακόµη φράγµατος, στον Ειμράτη. το φράγμα του Μπηρετοίς, θεωρητικά δίνει στους τούρκους τη διματότητα να μειώ- ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 19949 οσιΜ στα ελάχιστο τη µσή του ποταμού, αφήνοντας χωρίς στᾶ- λα πνεροὴ τεράσπες αγροτκὲς περιοχες της Συρίας, Ἡ κυβέρνηση της ἁαμασκαή ἑστειλε αµέσως µια οργισμένη ειδωποίηση στα Σύνδεσμο Αρα- βικών Κρατών, προτείνοντας την πλήρη απομόνωση της Τουρκίας καὶ τὴ διακοπή όλων των οι- κονομικών πόρων της Άγκυρας εως ἀτου ξεκαθαρίσει τς πρῦ- Βέσεις της στο βέµα το! νερο, Οι ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΕΠΕΝ ΔΕΝ ΕΝΟΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ Παράλληλα, η Συρία, ἄπο- φάσισε να πληρώσει τους Τούρ- κας µε το ἴδια νόμισμα, ΠΕ- ριορίζοντας δηλαδή, τη ροή τοι ποταμού Ασι [Ώρόνταἡ που πη- Ἰάζει στα Λίβανα διέρχεται απὀ συριακὀ έδαφος και εκβάλλει στΏ λιμό της Αλεξανδρέττας. 0ΙΤΟΝΟΙ Η ὀαπμασκός ανανέωσε, μᾶ- Ἀιστα, µε υμηλαύς ρητορικούς νασπισμό] και α ἴδιος επα- ψήφιος σπς επόμενες προεβρικὲς εκλογές, Όμως τα ο των Γάλλων Βεώροίσαν τα Εβνικὸ Μέ- πυπο “ίόδυναο πα τῃ ἅπ- μοκρατία” και τον πρόεδρα τοι! διόλου ικανό για τη δνα- κωβέρνηση της χώρας, Οι υποστηρικτές τοι Λεπὲν εξακολοικαν να εἶναι πολλοί, Ιδιαίτερα στην εβ- γατική τάξη και στους ηλι- κμύμΕΝΟΛΗ.. Ὁ ἴδιος παραμένει, βε- Βαΐως, µια σηµαντική πο- λιτική φυσισγνωµία. Η προ- εκλογικἡ τοι καμπάνια ὅεν έχει ακόμη ολοκληῤιωβεί κα θα ήταν λάθος να τον μπωτιμήσει κανείς. Είναι πάντα ικανός Πα µεγάλες εκπλήξεις. Ωστόσα, Ἱ αλλαμή τῦι! εκλοκοή νόµου ὅξν µπο- μεί παρά να τον επηρεάσει αρνητικά. ἔτι εκλαγὲς τοι 1988 το Εβνικὸ Μέτωπο πήρε λιγότερο απὀ το 10βε, και ανέδειξε ἃς βουλευτές, Στο εκλαγέα του ε- χόµεναυ Μαρτίου ακόμη κι αν φθάσει το Ἰ4μο ἄεν θα µπαρέσει µε τὸ πάρχουν εκλοικὰ σύστημα ν΄ ανα- δείξει πάνω απὀ δύσ ἄοι- λευτές. ες τόνος πς εδασιμές αξιώσεις για την περισχή αιπῆ της Τουρκίας πι προπολεμικά απατελαύσε, πήµα της Σμρίας. Όμως, το αποτέλεσια του ἵσ- μιακού αντιπερισπασμού ιππήῃ- ΕΕ οριακὸ και ῃ τοιρκική κι]- Βέρνηση απάντησε µε απειλές σκόμη και ῃα ενσέρο βοµ- βαρδισμό της κοιλάδας Μπεκάα στὸ Λίβανο, που ελέγχεται απὀ τους αὐρους και φιλοξενεί δᾶ- σεις εκπαίδευσης Κούρθων ανταρτῶν. Παράλληλα, απτόητη η Άγκυρα από την κατακραιπή ται αρα- βικο κόσμου, πέρασε στην αντε- πίβεση ενταπκοποιώντας πα επαφρὲς µε το ... Ισραήλ! Το Ισραήλ, πο απὀ πῃν πλεικνὰ του ἔχει τροµακτκὸ πρόβλημα λειψιδρίας και καταφεύγει σε επιστήµονες Ἠποχοποιοής” κα δαπανηρές επιχειρήσεις αψα- ἑάτωσης τοι θαλάσσιου νεραύ, ἦταν ὑικὰ να δει µε εὖ- διαφέρουν την προσφορά της Τουρκίας, γεγονός που εξε- νεύρισε ακόµη περισαύτερο τους Άραβες, Τα ζήτημα του νεροῦ, ἀλλωστε, αποτέλεσε ζωτικό Βέμα των ὅκα- πραγματεύσεων τα το Ππ- Ἀαιστιακἁ τον περασμένο Μύιο. Σχετική συνάντησή ΕμΠΕΙ- ρογνωμόνων πα τα Ππῃ- λαιστιακὁ τὸν περασμένα Μάιο. Σχετική σινάντηση Εμπει- µη νώμόνων ΕΥΙΝΕ Κε- μλεισμένων των Θυρών Ειένντι, ἁπου κανείς δεν ρίζα ακριβώς τ διεµείφβη. Γεφονός εἶναι ἀπ εκτός απιὰ ταάµεσα ενδιπφερύμενα κράτη της Μ, Ανατολής που ἄπιπρναν µέρος στις ὑιαπραγματεύσεις, συμμετείκαν οι άλλες χώρες υπά την ιλμ]λή εποπτεία των ΗΠΑ κ τις ὙἈΑικπµίας, που πρὺ- Βυμµοποιήθηκε να φσξενήσει τη Διάσκεμη στην πρωτεύουσά της. Την περασμένη εβδομάδα τῃ Άγκυρα προσπάθησε να ὤὅμ- σκεδάσει το ετππώσεις στον αραβικό κόσμα µε την περιοδεία φιλίας. του Τούρκοι πρυ- Βυπουργού Σουλεϊμάν Μτεμιρέλ σε κράτη το! Περσικού Κόλπο. Η πολικαφημµισµένη, όμως, επΙ- σκείµη του κ. Μτεμιρέλ στη Σιιρία ναυάγησε και μένει να δούμε πο εξελίξει στο άµεσα µέλλον... --

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ 1,31p
Φιλάκια και... καρφάκια! Αθλητισμός 30p
Το θέμα είναι... εθνικό! Αθλητισμός 30p
Βεντέτες και στον αθλητισμό! Αθλητισμός 30p
ΝΕΑ ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΠ - ΠΑΣΠ Πολιτισμός#Αθλητισμός 29p
ΟΙ ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ Αθλητισμός 29p
ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΕΜΕΙΣ 21p
Το Κανάλι της Γυναίκας 19p
ΚΟΥΖΙΝΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ 18p
Ο,ΤΙ ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 17p
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συνεχίζω μέχρι την πλήρη δικαίωση Πολιτική#Κυπριακό 16p
ΝΕΡΟ ο επόμενος πόλεμος 14-15p
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ Πολιτική#Κυπριακό 12p
Η ΕΔΕΚ απέδειξε ότι είναι κόμμα αρχών και συνέπειας Πολιτική 11p
Στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Κληρίδη Πολιτική 11p
Για 30 αργύρια και Υπουργικές καρέκλες Πολιτική 10p
Γιατί ο Κληρίδης αρνήθηκε συζήτηση από την τηλεόραση Πολιτική 10p
ΠΑΝΕΥΤΥΧΗΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ Η ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 8p
Κατά συνείδηση αποφάσισε η ΕΔΕΚ Πολιτική 8p
ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ Στηρίζουν Βασιλείου 7p
Η αδελφή του Μακαρίου υποστηρίζει Βασιλείου 7p
Πανικοβλημένοι Πολιτική#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 6p
ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΚΗΔΕΥΟΝΤΑΙ 6p
ΓΝΩΜΗ 6p
ΕΤΣΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Πολιτική 5p
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 55% ΚΛΗΡΙΔΗΣ: 45% Πολιτική#Κυπριακό 4p
ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πολιτική#Κυπριακό 2p