Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1949-04-23

2η σελίδα Δ.ΓΑΛΑΝΟΥ ΙΝΙΛΙΗ ΤΠ ΠΑΩ Αδριο θὰ κτυπήσουν χαρμόσυνα οἱ καμπάνες γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ ᾽Ανθρώπου καὶ τὴν ἀνά- σταση τῶν Λαῶν. Ἡ μαγικὴ φωνή των θὰ φέρει οτὶς καρδιὲς τῶν ῥασανισμένων ἀνθρώπων τὴν ἐλπίδα τῆς λύτρωσης καὶ θὰ σφυρηλατήσει τὴν πίστη γιὰ τὴν πανανθρώπινη ἀνάσταση στὴν πο: λύπαθη γἢ. Ἡ ἀνάσταση εἶναι ἡ γιορτὴ τῶν σκλά- 6ων καὶ τῶν πεινασρένων, τῶν φτωχῶν και τῶν καταφρονεµένων, τῶν λαῶν ποὺ παραδέρνουν χι- λιάδες χρόνια στὰ θρόχια τῆς δουλείας καὶ τῆς καταπίεσης, τῆς ἀθάστακτης τυραννίας καὶ τοῦ ἀφανισμοῦ. Γι’ αὐτούς, ὁ γυιός τοῦ ᾿Ανθρώπου, γιὰ τὴ δική τους λύτρωση, ἔχυσε τὸ αἷμα του σπονδὴ στὸ Σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου, γιὰ νὰ γίνε: τὸ σύμδολο τῆς πίστης καὶ τῆς ἐλπίδας, τοῦ πα- νανθρώπινου λυτρωμοῦ. Γιὰ τοὺς λαούς θὰ κτυ- ἡσουν αὔριο χαρμόσυνα οἱ καμπάνες σ᾿ ὅλη τὴ ών Στὶς μέσ τῶν σκλάθων θὰ ζώντανέψουν τὴ µεγάλη ἐλπίδα καὶ θὰ σφυρηλατήσουν τὴν ἆ-- λύγιστη πίστη. Στοῦ φτωχοῦ, στοῦ πεινασµένου, στοῦ κατάδικου, στοῦ καταφρονεµένου τὴ γωνιά, Εὰ φτάσει ὁ ἢχος τους σὰν ἐγερτήριο σάλπισµα, γιὰ τὴν καταδίκη τῆς τυραννίας καὶ τῆς καταπί- εσης, τῆς ληστείας καὶ τῆς ἐκμετάλλευσης. Τῆ δική τους ἀνάσταση προμηνά, καὶ τὸν θάνατο τοῦ κακοῦ, ποὺ τὸ ἐκπροσωποῦσαν τότες οἱ Ρω: μαῖοι τύραννοι, οἱ γραμματεῖς, οἱ φαρισαῖοι κ᾿ οἱ ἄνθρωποι τοῦ παράνομου πλούτου, καὶ σήµερα οἱ Νεορωμαῖοι ἱμπεριαλιστὲς, οἱ σφαγιαστὲς τῶν λαῶν, οἱ ἔμποροι τοῦ πολέμου καὶ τοῦ θανάτου, οἱ ἐπαίσχυντοι ἐκμειαλλευτές ποὺ ὑλοποιοῦν τὴ ζωὴ καὶ τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου σὲ πλοῦτο καὶ χλιδή, σὲ ξύλινους σταυροὺς τῶν σκλάόων καὶ καταπιεζοµένων ἀνθρώπων. Τὸ µεγάλο σύμόολο τῆς θυσίας καὶ τῆς ἆ- νάτασης τῶν δυνάµεων τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ τὴ συντριδὴ τῶν ἁλυσίδων τῆς σκλαθιᾶς, τῆς στέ- ρησης καὶ τῆς πείνας, τῆς περιφρόνησης, τῆς καταπίεσης καὶ τῆς ἐκμετάλλευσης τοῦ ἀνθρώ- που ἀπὸ «ἄνθρωπο», οἱ Νεορωμαῖοι ὑποδουλωώ- τὲς τῶν λαῶν δοκίµασαν νὰ τὸ κάµουν δικότους. Καὶ τὸ κατάφεραν σὲ μιὰ περίοδο Χιλιάδων χρό- νων, διαστρεθλώνοντος τὸ νόηµα καὶ τὸ πνεῦ- µα τοῦ συµθόλου, µεταθάλλοντάς το σὲ φλάμ- πουρο κατακτητικῶν πολέμων καὶ σὲ καµου- φλὰξζ τῆς πιὸ ἀνίερης καὶ τῆς πιὸ ἀπάνθρωπης καταπίεσης καὶ ἐκμετάλλευσης τῶν συνανθρώ- πων τους. Μὲ τὸ σύμθολο τοῦ μεγάλου Ναζω- ραίου, τοῦ μεγάλου ἰδεολόγου τῆς λύτρωσης τοῦ ἀνθρώπου, κατάκτησαν λαοὺς ἐν ὀνόματί του, ἔχυσαν ποταμοὺς αἱμάτων καὶ ἔγραψαν στὴν ἱστορία τὶς πιὸ αὔρες σελίδες τρόµου καὶ δρ κης. Ἔκαμαν τὸ σύμθολο τῆς ᾽Αγάπης σύμ- ολο µίσους, τὸ σύμθολο τῆς Εἰρήνης σύμόολο πολέμου, τὸ σύμόολο τῆς Καλωσύνης σύμόάολο αἱμοσταγοῦς τυραννίας, τὸ σύμθολο η. Ιισότη- τας σύμθολο ἀνισότητας καὶ ἐκμετάλλευσης τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων. Ἡ ἀνάσταση τοῦ ᾿Ανθρώπου καὶ ἡ ἀνάσταση τῶν Λαῶν, τὸ µεγάλο ἰδανικὸ τοῦ ΒΝαζωραίου, δὲ δρῆκε ὥς τὰ σήμερα τὴν πραγµάτωσή του. Ἑκατομμύρια σκλάδοι εἶναι ἀκόμα θαμμένοι κάτω ἀπὸ τὴν πλόκα τοῦ τάφου τῆς ἱμπεριαλι- στικῆς τυραννίας. Εκατομμύρια ἀνθρώπων πε- θαΐνουν καθημερινὰ τὸν ἀργὸ θάνατο τῆς πεί- νας. Ὁ ἄνθρώπος πάσχει καὶ ὑποφέρει στὰ ἐγκληματικὰ θρόχια ἐκείνων ποὺ μαστίγωσε μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία του ὁ γυιὸς τοῦ Ανθρώπου. Μὰ ροδίζει ἡ χαρµόσυνη αὐγὴ τῆς ἀνάστασης. Τρίζει συθέµελα ἡ θαρειὰ ταφόπε- τρα τοῦ θανάτου τοῦ ᾽Ανθρώπου. Τοῦ δίκαιου καὶ τοῦ καλοῦ οἱ μαχητὲς, σ᾽ ὅλα τὰ πλάτη τῆς γῆς, σκάθουν μ᾿ ἀλύγιστο χέρι τὸν τάφο τοῦ θανάτου, γιὰ νὰ στήσουν στὴ θέση του μὲ τὴν πυραμῖδα τῶν θυσιῶν τους--σὰν κ᾿ ἐκείνη τοῦ Βαζώωραίου--τὸ ὄραμα τοῦ ᾿Ανθρώπου, τὴν ἀνά. σταση τῶν λαῶν. Ἂ οἱλοι ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ κ ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΟΝ ΧΟΡΟΝ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΡΟΦΕΑΣΟ ΣΤΟ «ΑΝΤΩΝΑΙΚΗΣ ΜΠΙΑΡ»Σ Ἄ ορχηστρα ΠΛΗΡΗΣ. ΓΛΕΝΤΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 9 μ.μ. ὥς τὸ ΠΡΩΙ’ Ἄ κατα ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΗΤΙΟΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΜΠΛΗΞΗ. ΕΙΣΟΔΟΣ: ΔΙ ΑΝΔΡΑΣ 4/- ΔΙΑ ΓΥΠΑΙΚΑΣ 2/- ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ 8/- κ -- Ἑορτάστε τὸ Πάσχα σας μὲ τὰ καλύτερα καὶ φθηνότερα ποτὰ τῆς Κύπρου τοῦ περίφηµου ἐργοστασίου: ΔΙΟΝΥΣΟΣ’ Εἰς φιάλες ἄσπρες να ὁκ. ᾖὙ ὁὀκ. Μονάστερο 2/43 1/- Διάστερο 2/7ν4 1/14 Τριάστερο 3/1 1/3 ν. ο. 4/- 2/- Οὔζο ἔξτρα 4/- 2/- Παλαιὸν γωναικοπάζαρον 26--28. Ταχ. Κιδ. 156, Τηλ. 190. ΛΕΥΚΩΣΙΑ. » “Π οοιι]άπ{ σοπςσομγαἴο οἩ απγπίπιρ” 5 ΜΙΝΕ π/ᾷ5 8 Όαά σαςο οἱ Ρί]ες, 50 1 Ίνα ποΏε ἴοο Πορεβαἱ ΨἨεπ Α Είεπά τθοοπιπιεπάοά Βοοτς ΗΠ.Ρ. Οἰπίπιεπι. Βαϊ 15οοπ ποϊίοςάἆ 4 ΏιατΚεά ἱπιρτονεπιθητ. Απά ἴ]ης ΦΥ ἵξ 6.δες ἴἶια Ἱτείταίοη --- εἴας α ρταπά απά ρ]οτίοις {εεΙπρ ! ςιβετετς {τοπι Ηα πτοτγβοίάς ος Ρ]ες απ τε]γ προΏ αῑσζ τεµεξ φήσι Ἠοοις Η.Ρ. Οἰπιπιεπί, φῥοοῖημες ραῖη απά ἱττταίοῃ, απά τοάσας ΙΠβΑΠΙΠΙΒΠΟΠ. ὮἘΕΒδΥ το αρΡίν, Ιπῖετπα1γ οτ οκίςετηδγ, απά ποπ-οἰαἰπίπς. Ακ γους οιεπηῖδί {οτ 11 1ο-ά8Υ. 455 Η.Ρ ϱΙΙΤΜΕΝΤ {ον ρτ[ος , ΛΟΝ» τῶν Ρ4 λεπτότητος εἰς ον ΜΙΑ ΜΑΜΙΗΗΝΗ ΠΜ ΜΜΠΗΗΝΜΗ ΙΙΙ ΙΗΙΜΛΗ ΗΠΑ ΣΙώΙΜΠΗΡΜΙΠΙ! Χρονογράφημα | 1 ν ΜΑΥΕΡΟΙ Καθόταν ὁ ᾽Αναξίμανδρος στὸ καφενεῖο τῆς γειτονιᾶς.. Συζήτησε καλὰ-καλὰ μὲ τοὺς ἄλλους ἐθνικόφρονες κι ἀφοῦ νύσταξε, ἀκούμπι- | σε τὸ κεφάλι στὰ χέρια του κι’ ἀποκοιμήθηκε.Θὰ τὸν 6α- σάνιζε τὸ ῥτωχὸ κανένας ἐ- φιάλτης. Ετσι, τοὐλάχιστο, πρόδιναν οἱ συσπάσεις τοῦ προσώπου του. Σὲ λίγο ἄρ- χισε νὰ ψιθυρίζει κάτι ἀριθ- μούς. Κάθε φορὰ ποὺ ἔλεγε κ᾿ ἕνα ἀριθμὸ, τὸ χρῶμα του γινότανε καὶ πιὸ χλωμό. Νό- µιζες πὼς θἄφτανε ἡ στιγμὴ ποὺ θἄόθλεπες τὸν ᾽Αναξίμαν- ὃρο πιὸ ἄσπρο κι ἀπ᾿ τὸ µάρ µαρο τῆς Πεντέλης. --Ἑκατό... διακόσιοι... τε- τρακόσιοι... χίλιοι... δυὀ χι- λιάδες... τρεῖΐς χιλιάδες... ὤχ χαθήκαµε. Πώ... πώ... πώ.. ᾽Αλλοίμονον... ἁμάν... ἁμάν.. Ἔχει κι’ ἄλλους, Δὲν ἀντέ- ΕΕ ΙΣ κὺρ ᾽Αναξίμαν- ὃρε. Τὸν ἔσπρωξε ὁ φίλος του, ποὺ καθόταν στὸ ἴδιο εξ τραπεζάκι. Τί ἔχεις καλέ (5 Κόρδα µμετροῦσες κοιµι- σµένος -“Μακάρι νᾶταν σκόρδα, μά δὲν ἦταν. Ψῆφοι ἤτανε, ποὺ νὰ τοὺς πάρει ὁ διάδο- λος. Καὶ τί ψῆφοι οἱ ἀναθε- µατισμένοι| Μαῦροι σὰν τὴν πίσσα. Σφόγγισε τὸν ἵδρωτα ἀπὸ τὸ μέτωπο καὶ ραπ νὰ διηγιέται τὄνειρό του. Αν τὸ ὄνειρο τὸ ἔθλεπε µόνον ὁ ᾿Αναξίμανδρος δὲ θὰ εἶχε καὶ τόση σπουδαιότητα. Μὰ ἐπειδὴ τελευταῖα ἄρχισαν νὰ τὸ βλέπουν ὅλοι οἱ «ἐθνικό- Φρονες», νομίζω πὼς ἀξίζει νὰ τὸ προσέξετε. Τάδε ἔφη ᾽Αναξίμανδρος: --εΕδῶ ποὺ τὰ λέμε, φίλοι µου, ὀνειρεύτηκα πὼς ἔγιναν σήµερα οἱ ἐκλογὲς καὶ πὼς μ᾽ ἔόαλαν νὰ µετρήσω τοὺς μαύρους ψήφους ποὺ πῆρε ὁ Δέρόης. Βρέ, Παναγία µου, τί ἔγινε. ᾽Ανοίγω τὴν κάλπη. Γιομάτη μαύρους ὣς τὰ χεί- λη. ᾿Αρχίζω νὰ µετράω. Ἑ- κατὀ... διακόσιοι... τετρακό- σιοι... χίλιοι... δυὸ χιλιάδες... Μέτρησα πάνω κάτω τοὺς]: μισούς. Σταµάτησα. ἘἜεκου-| Ἐ μι ὴ ΗΝ ΜΗΝΑ η ΗΙΜΗΙΗΗ Ι ΗΝ ΙΙΙ ΜΗΗΗΙΗ ή τ ι ΠΙΗΗΙ ῥράστηκα. ᾿Αρχίνησα πάλι, Δυόμιση Οσα, τρεῖς χι- λιάδες... τὸ διάολο λέω, Δὲν ἀντέχω πιά. Καλύτερα νὰ μ’ ἔδθαζαν νὰ παρακολου: θήσω τὴν κηδεία τῆς μάνας µου. Τοὐλάχιστο θὰ εἴχαμε μιά ἐλπίδα πὼς θ᾽ ἀναπαυθεῖ «ἐν τόπῳ χλοερῶ». Μὰ ὁ φου καρᾶς ὁ Κίκης µας! Θὰ νο- µίζει πὼς βρίσκεται στὸ «πρ τὸ ἐξώτερον». Τὸν ἔ- θαψαν κυριολεκτικὰ οἱ ἀθε- ὀφοθοι. Νὰ τοὺς ἔθλεπες πῶς ψήφιζαν ! Δὲν τοὺς ἔφτα- νε νὰ ψηφίζουνε µόνο. Φώνα- ζαν οἱ τρισκατάρατοι. --Μαῦρο, 6ρέ, μαῦρο, φώ- ναζε ὁ ἕνας. -ΟὈλόμαυρο, βρἐ, ἆπαν- τοῦσε ὁ ἄλλος. --Μαῦρο καὶ πάλι μαῦρο. Βὰ τὸν µαυρίσουµε νὰ γίνει λήνων δ΄’ καὶ 10 ύρο. μαῦρο... μαῦρο ΕΠ ΜΗ ΗΕ ΠΠ Ὅ κακόµοιρος, καλέ, ὅλο].ι μαύρους ἔπαιρνε -- στ’ ὄνει- ρό µου δηλαδής. Ἐγὼ φυσι- κά δὲν πιστεύω στὰ ὄνειρα. Μὰ Ιδιαίτερα αὐτὸ ποὺ εἶδα τώρα ε. τρομάζει. Μομίζω πὼς ϐ. το ἀληθινό. Δὲν μπορεῖ μὲ τρώει αὐτὴ ἡ σκέψη. Πρέπει νὰ βρῶ ἕνα ὀνειροκρίτη νὰ δοῦμε τὶ λέ- ΕΙ». Βὰ βρεῖ ὀνειροκρίτη! Τί νὰ τὸν «κάνετε, Αναξίμαν. ὅροι, τὸν ὀνειροκρίτη Μή- πως, ἂν στὸ ὄνειρό σος βλέ- πετε μαύρους, θὰ σᾶς πεῖ πὼς θὰ πάρετε ἄσπρους Τὸ καλύτερο ποὺ ἔχετε νὰ κά- νετε, εἶναι νὰ πᾶτε στὸν ἁρ- χηγέτη νὰ τὸν ρωτήσετε νὰ σᾶς πεῖ καὶ κεῖνος τὄνειρό του. Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν κάτι τοῦ δείχνουν. Κάτι ποὺ τὸ κρύὀθει γιὰ τοῦ λόγου του. Κι’ αὐτὸ τὸ κάτι ἂν σᾶς τὸ πεῖ εἶναι μιὰ λέξη: Μαῦ- ρο... μαῦρο... µαῦρο... καί... εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾽Αμήν| Σ-ς ΕΦΘΛΙΙΗ ΙΙ Τ9 ΠΛΙΧΗ ὌἜφθασε νέα παρτὶς καλ- τσῶν Ὑυναικείων «ΝΑΎΥ:- ἑπτὰ διαφόρους χρωμµατι- σμοὺς τὰς ὁποίας πωλοῦμε» τώρα ἀντὶ 18 σελ. πρὸς Π6 τὸ ζεῦγος, Κυρίες καὶ Δεσποινίδες, θιασθῆτε προτοῦ ἑξαντλη- θοῦν. ᾿Ασφαλισμένες γιὰ 6 μῆνες. Σᾶς εὔχομαι καλὸν Πάσχα. ΣΑΛΑΧΗ ΑΛΗ ΡΙΖΑ, Ὁδὸς Μιλήτου, ἀριθ. 28, | ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ξ ἹηΗΙΙΙΝΜΗΙΙΙΙΙ ΚΛΊΜΣΚΕΗΣ ΙΠΟΛΗΜΛΤΙΝ Ξ Ὁδὸς Βεργοπούλου, ἀρ. ὤ, Θὰ βρῆτε παπούτσια ὅλω, τῶν εἰδῶν καὶ ποιοτήτων κὶ' Ἐπισκεφθῆτε Βαρλαάμ, Λήδρας 135, Λ' Κ. Κουννᾶ. Ἑρμοῦ 6, Ε: Εὐέλθων Π. Γεωργιάδης κ΄ ΠΕΟΟΣΟΧΗΙ ! Τὰ παπούτοτα -αας στὸν ΙΛΙΟΝ 1ΥΝΕΙΒΙΡΙΣΗ0Ν η] (Παλαιόνβαπνεργοστάσιο. σὲ τιμὲς ἀσυναγώνιστες µας γιὰ Ὁ πεισθῆτε. Πρατήρια, κωσίτ. ρώσια. Σία. Κτῆμα-Πάφος ΙΙ ΠΗΗΠΙΗΙΝΜΗΝΗΝΠΙΝΗΠΗΠΠΗΙΗΕΜΙΙΠΙΜΗΙ Ξ : ΤΗΡΕΙ ΜΗΗΗΗΠΗΗΗΗΝΗΙΗΗΠΠΗΕΗΠΗΗΗΗΙΗΙΗ ΞΕΝΗ ΤΗΕ ΠΙΕΙ ΕΕ ΞΝΙΗΗΗΝΗΙΗΙΙΙΜΙΗΜΗΝΝΙΗΙΗΝΙΙΙΙΗ ΒΗΝΝΗΝΗΠΗΙΝΙΝΒΙΗΠΙΜΗΗ ΣΙ ΗΗΗΙΜΗΗΗΙΗΗΠΗΝΤΗΗΙΝΗΗΗΙΗΓΙΙΙΞ Ξε Ξε ΙΙΗΗΙΝΙΗΙΙΙΝΗΤΝΝΗΙΗΝΝΜΜΗΗΗ ΕΙΝ ΠΗΝΗΜΗΝΗΝΙΙΙΠΜΝΙΝΝΗΝΙΕΗΝΝΜΝΗΝΗΗΝΕΙΝΙΕΗΜΝΗΠΗΗΙΝΗΕΕΝτ ΒΠΗΗΛΗΝΗΗΗΗΙΗΗΝΙΗΗΛΗΝΗΗΗΗΙΝΙΗΗΜΙΜΙΝΜΗΗΝΗΗΝΗΕΗΝΗΕΗΗΙΗΗΝΝΜΗΗΗΙ Ὑπεύθυνος: Διομ. Γαλανός. ὁδὸς ᾿Αρσινόης 4ἵ, Λευκωσία. Τυπώνεται στὰ Τυπογραφεῖα τὶς «Τυπογραφικῆς καὶ ’ ᾿Εκδοτικῆς '{- ταιρείας ΠΡΟΟΔΟΣ». δν κούργου ἆρ. 3α 96, 9ν, ὁ ὁ{ ΝΕ ΗΠΗΠΙΜπΙπΙαπ πι ΙΠΠΙΠΙΠ ΕΙ «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» -) ΔΗΙΠΗΜΙΗ ΙΗΙΗΗ ΜΠΕΗ ΗΗΠΙΗΗΗ ΗΛ ΜΕΠΙΗ ΜΗ ιά ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΙΗ ὥρα 3, 6.30 καὶ 9.15 μμ. τὸ δροσερὸν καὶ χαρούμενο μουσικὸ ἔργο (Γιὰ πρώτη φορά) το ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΕΒΡΩΤΟΣ Μὲ τοὺς ΜΑΡΙΛΥΝ ΧΕΑΡ καὶ ΛΟΥΛΟΥΜΠΕΛ. ΑΥΡΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΕΝΑΣ ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΣ καὶ ΠΕΛΩΡΙΟΣ ΘΡΙΑΜ- ΒΟΣ τοῦ ΚΙΜΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΣ μὲ τὴν προ: θολἠ τοῦ ἐξοχωτέρου ΑΒΘΡΩΠΙΣΤΙΙΟΥ ἄριστουρ γήµατος τοῦ μεγάλου συγγραφέως Λ. ΤΟΛΣΤΟΙ ΠΠ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ προθάλλεται πανηγυρικῶς ΑΥΡΙΟ ἐπὶ τῇ εὖ- καιρίᾳ τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΕΟΩΣ στὰς 2, 6.30 καὶ 9.15 μ.μ. καὶ τὸς ἀκολούθους ἡ- ἙἘ, µέρας µέχρι καὶ τῆς ΠΕΜΠΤΗΣ σὲ τρεῖς παρα- στάσεις καθημερινῶς ὥρα 3. 6.30 καὶ 9.12 μ.µ. Ἑρμηνευταί,Ο ΦΡΕΤΕΡΙΚΜΑΡΣ ἃ ΑΝΒΑ ΣΤΕ Σκηνοθεσίας Τοῦ ἐνδόξου ΡΟΥΜΠΕΝ ΜΑΜΟΥΛΙΑΝ. Συμπράττει Καὶ ἡ ΤΣΙΓΓΑΝΙΝΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ τοῦ ΒΙΤΣΥ κΩωτΣδκοὸ ΕΙΝΑΙ ἡ ζωή, μιᾶς νέας ποὺ ἐξεδιώχθη ἆᾱ- πάνθρωπα ἀπὸ τὸ µέρος ποὺ ἐργαζόταν, ποὺ ἔθαψε μὲ τὰ ἴδιά της τὰ χέρια τὸ µι- κρό της παιδάκι, τὸ παιδὶ τοῦ ἀνδρὸς ποὺ τὴν πρόδωσε, ποὺ ἔκλαισε ἐπό- νεσε καὶ κατηγορήθη γιὰ ἔγκλημα ποὺ δὲν ἔκαμε καὶ ἔσυρε τὴν θαρειὰ ἁλυσί- δα τοῦ ΘΑΝΑΤΟΥ στὲς ἀτέλειωτες χιονι- σµένες στέππες τῆς Σιθηρίας. ΣΗΜ. Στὴν αὐριανὴ παράσταση τῶν 2 μμ. δύο ἔργα ΙΗΛΗ ΤΗ ΜΗ ΠΗ ΤΗΕ Ημ : ΠΗΗΗΗΠΗΝΗΗΙΗΗΗΗΜΙΤΗΗ Ἡη ἵ ι ΙΗΠΙΠΙΠΙ ΠΝΠΗΗΗΙ ή ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΚΥΡΙΒΙ ΠΡΟΣΕΞΛΤΕΙ Παπούτσια ὡραῖα, στερεὰ καὶ φτηνά, μὲ ἐξαιρε- τικὸ γοῦστο καὶ μοντέρνα σχέδια, σὲ τιμὲς κα- θωρισμενες θὰ θρῆτε στὸν: κ ΛΑΙΚΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΥΠΟΛΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ντ σε Πρατήρια: 1) Ὁδὸς Χρυσοχόων 59. Κυρ. Κκάλλη, (Πλησίον Δημοτικῆς ᾽Αγορᾶς). } Ὁδὸς Φανερωμένης, 46. Κυρ. Ἱεροδιακόνου, δίπλα γραφείου Ἠλεκτρικ. 'Ἑταιρείσς). 3) Ὁδὸς Λήδρας 61, Α. Λ. Γιαξῆς. Ξ Ἐ ες 2 ΗΝ ΗΙΙΕΗΙΗΗΕΙΗΗΙΝΗΙΕΗΙΗΝΗΙΗΙ ΠΜ ΗΙα:: Ξ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΟΣ ΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΜΝΑΓΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ὁδὸς Ἑρμοῦ ἀρ. 247 καὶ 252 Λευκωσία, κατα- σκευάζονται ἁλωνιστικαὶ µηχαναί, σιδηρόπορ- τες ἀπὸ λαμαρίνες, σιδηρόπορτες φυσερὸ καὶ δικτυωτὲς, ἠλεκτρωκολλήσεις, ὀξυγονοκολλή- σεις, ὑδραυλικαὶ ἐγκαταστάσεις κυγκλιδώµατα, χειράμαξες κ. λ. π. Επίσης πωλοῦνται ἐξαρτήματα σωλήνων, ῥρουπινέττα καὶ φουντάνες ὅλων τῶν εἰδῶν, που- λόνια, κλειδιὰ καὶ µέγκενες σωλήνων καὶ πάγκου κουλαούζια σιδέρων, ἀρίδες καὶ πριόνια σιδέρων καὶ πολλὰ ἄλλα εἴδη σιδερικά εἰς τιμὲς συναγώ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΄«ΛΟΥΚΟΥΔΙ» 29! ΔΥΟ ΟΚΤΩΙ Εἶναι ὁ συμπαθέστερος ἀριθμὸς Τηλεφώνου εἰς ὁλόκληρον τὴν Κύπρον Διότι σᾶς φέρνει εἰς ἐπικοινωνίαν μὲ τὸν κινηµα- τογράφον «ΛΟΥΚΟΥΔΙ» καὶ σᾶς ἐξασφαλίδει θέ- δεις διὰ νὰ θλέπετε τὰ καλήτερα φίλµς τῆς ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 24.449 καὶ µέχρι της ΤΕΤΑΡΤΗΣ (συμπεριλαμθανομένης) μὲ τὰς µε γαλειτέρας ἀξιώσεις παρουσιάζοµεν τὴν Μεγαλει- ὤδη Δραματικὴν Ὑπερδημιουργίαν τοῦ ΖΟΛΤΑΔΡ ΚΟΤΑ. ΕΚΝΙΛΗΙΙΣ ΠΑΣ ΓΥΜΗΙΚΗΣ (Τοῦ διασήµοὺ οὐγγραφέως ΑΛΗΒΤΟΥΣ ΧΑΞΛΕΎ) ἌιΜὲ τὸν γίγαντα τῆς Τέχνης ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ ᾱς Τὴν θερμἠ καὶ ὡραία ΑΝ ΜΠΛΥΘ πε Καὶ τὴν ὑτέροχη ΤΖΕΣΙΝΑ ΤΑΗΤΥ Μιὰ τανία πιὸ δυναμ:.κἡ κι ἀπὸ ἔκκρηδι δυ- ναμίτιδος. Ἕνα ἔργο σπάνιο, μὲ μιὰ ὑπό- θεση τρανταχτὰ συγκινητικἡ καὶ μιὰ διερ- µήνευσι μοναδικὰ ἀριστουργηματική. Ἕνα Βωνατὸ ἀνθρώπινο ὃρᾶμα µέσα σὲ μιά τρι- κοµία ἔρωτος, πάθους, πόνου καὶ μαρτυρίου. ΦΛΟΓΕΡΟΣ ΕΡΩΣ -- ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΜΙΣΟΣ ΤΡΟΜΕΡΑ ΕΚΔΙΚΗ:ΙΣ -- ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΙΛΙΓΓΟΣ -- ΖΕΝΙΘ ΛΓΩΝΙΑΣ -- ΣΥΓΚΙ- ΝΗΣΙΣ ΜΕΧΡΙ ΔΑΝΚΡΥΩΝΜ. ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 12.15, 35.15, 6.30, 39.15 μ.μ. Εἰς τὴν παράστασιν τῶν 12.15 ΔΥΟ ΕΡΓΑ Τές καθημερινὲς ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.15 μ.μ. 6.30 μ.μ. καὶ 9.15 μ.μ. Λευκωσία, 23 τοῦ ᾽Απρίλη 1242 ΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- | | Ι | Ζητοῦνται προσφορὲς γιά Ἱτὴ μεταφορὰ εἰσαγομενου (κρέατος ἀπὸ τὶς ἀποθῆκες, τοῦ Κυπριακοῦ Ὑυγείου, Λευκωσίας, στὴ Δημοτικὴ ᾽Α- γορὰ Λευκωσίας, καθηµερι- ἵνὰ (ἐκτὸς τῶν Κωριακῶν) Ιστὶς 6.15 π.µ., καὶ για τὴν | Ιἐπιστροφὴ τῆς ἀπούλητης ποσότητας στὶς ᾿Αποθῆκες τοῦ Κυπριακοῦ Ψυγείου, Λευ. κωσίας, στὶς 2 μ.μ. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρεπει νὰ ὑποθάλουν τὶς προσφο: ρὲς τους σὲ ἐνσφράγιστους φακέλλους, πρὸς τὸν Ἐλεγ-. κτὴ Προμηθειῶν Λευκώσίας, , μὲ τὴ σημείωση «Προσφορᾶ γιὰ τὴ µεταφορᾶ εἰσαγομε:, νου κρέατος». Οἱ προσφορες͵ πρέπει νὰ φτάσουν στα Γρα-ι φεῖα τοῦ ᾿Ελεγκτῆ Προμη : θειῶν ὄχι ἀργότερα ἀπὸ τὸ, μεσημέρι τῆς 27ης ᾿Απριλίου | 1947. Οἱ προσφορὲς εἶναι δεσ-: μευτικὲς, καὶ κεῖνος ποὺ θὰ᾽ ἐπιτύχει στὴν προσφορά του θᾶναι ἀνάγκη νὰ χρησιµο | ποιήσει καθαρὸ αὐτοκίνητο ! µέσα σέ δυὸ μέρες ἄπο την! ἡμερομηνία ποὺ θὰ πληρο:! φορηθεῖ πὼς ἡ προσφορα του | ἔγινε δεκτή. 1 Ὁ Ἐλεγκτὴς Προιμβιθειῶν δὲν εἶναι ὑποχρεωμένος να δεχτεῖ τὴ χαμηλότερη ἢ ὁ- ποιαδήποτε ἄλλη προσφορα. ««ςΑΠΤΑΙΝ ΜΙΠΟΥΙΚΟΤὸ ΣΤΙΟΥΑΡΤ ΓΚΡΕΗΝΤΖΕΡ -- ΚΑΘΛΗΝ ΡΑ'Ι:αΗ ᾿Απὸ τοῦ προσεχοῦς ΣΑΒΒΑΤΟΥ 320.9.49 ΣΤΟ «ΠΑΛΛΑΣ» ΠΗ «ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ Σήµερον ΣΑΒΕΑΤΟΝ, ἕνα ἐξαιρετικὸ χαριτωµέ- νο πρόγραµµα μὲ δυὸ ἔργα: 1) Ἡ μουσικὴ κωµωδία--φάρσα: ΔΙΔΥΜΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ. 1} Τὸ περιπετειῶδες ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΠΟ. Αὔριον ΚΥΡΙΑΚΗ µέχρι καὶ τῆς ΤΕΤΑΡΤΗΣ. Ἡ ΘΡΥΛΙΚΗ καὶ ΤΙΤΑΝΙΟΣ ΣΠΑΝΙΟΛΙΚΕΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ τοῦ ΜΑΜΟΥΛΙΑΠ. ἱὶ { ΙΠΙΠΠΗἡ Μὲ τὸν ἀρρενωπὸ ΤΑΎ ΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ, τὴν να σα ΛΙΝΤΑ ΗΤΑΡΝΕΔ, τὸν ΜΠΑΖΙΛ ΡΑΘΜΠΟΝ καὶ χιλιάδες ἄλλων. δραματικὸ φᾶμ το ΖΟ05ΡΡΟ:--Ο θρυλικὸς καὶ γενναῖος ξιφοµάχος..... Ὁ πολέμιος τῆς ἀδικίας.....».. ὁ διώκτης τῆς τυ- ραννίας......... ὁ ἀγωνιστῆς τῆς ᾿Ἐλευθερίας.......... ὁ φλογερὸς ἐραστῆς.......... τὸ εἴδώλον ἑνὸς ὁλο- κλήρου λαοῦ........ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ--ΞΙΦΟΜΑΧΙΕΣ-ΦΛΟΓΕΡΕΣ ΓΑΠΕΣ- ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΜΗΝ ΜΗ ΜΗ ΜΜ 2 ΦΗΓΙΗΗΗΡΗΛΕΕΗΙΗΙΗΙΗΠΗΗΓΗΗΙΗΙΕΝΗΕΙΒΙΗΗΜΙΗ ΗΗΗΗΕΓΕΗΙΝΕΗΗΠΜΗΠ ΜΗ ΗΕ: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Παρελήφθησαν ὑπὸ τῶν ᾱ- δελφῶν Δελυφὲρ, ὁδ. ΄Αρα- στὰ Ἠο. 45 Λευκωσία τὰ ᾱ- κόλουθα εἴδη: Μηχαναὶ διὰ κατασκευἠὴν τσιµεντένιων λί- ξαρτήματα καὶ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΗΠΡΙΣ ΛΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΛΑΣΣΗΣ Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Πα- νηγύρεως Αγίου Γεωργίου ᾿Αθαλάσσης ἦ ἑταιρεία Λε- ὠφορείων ᾽Αγλαντζιᾶς φέρει εἰς γνῶσιν τοῦ ἆξ. κοινοῦ τῆς Λευκωσίας καὶ τῶν προ: αστείων ὅτι τὴν ἡμέραν αὐ- τὴν. τὰ Λεωφορεῖα της θά ἐκτελοῦν τὴν γραμμὴν Λευ- κωσίας -- ᾿Αθαλάσσης ἀπὸ 'τὴν 6 π.μ. μέχρις ἀργὰ τὴν νύκτα καὶ μὲ ἐλαττωμένας τιµάς. . Πρὸς εὐκολίαν τοῦ κοινοῦ ἡ ἑταιρεα ὥρισε 2 σταθ- μούς: Εἰς τὴν ἐκκλησίαν Ἁγ. ᾽Αντωνίου καὶ εἰς τὸν σταθμὸν Λεωφορείων ᾿Ἁγ.- λαντζιᾶς, ὁδὸς ᾿Ἑρμοῦ ἀρ. 213. Ἡ Λειτουργία Φφροντίδι τῆς Εκκλ. ἸἘπιτροπείας θὰ µε- ταδίδεται διἁ µεγαφώνων. Ἐκ τῆς Εταιρείας Λεω- φορείων ᾽Αγλαντζιᾶς. ΕΠΙΠΛΑ Στὸ γνωστὸ ἐπιπλοποιεῖ- ον τὸ «ΠΑΓΕΚΥΠΡΙΟΝ» θὰ θρῆτε τὰ καλύτερα ἔπιπλα ἀνώτερα ὅλων εἲς στερεό- τητα καὶ γοῦστα καὶ σὲ λαῖ- κὲς τιµές. Μιὰ ἐπίσκεψη θὰ οὓς πείση. Ὁδὸς Πλάτωνος, Νο. 11, πάροδος Αἰσχύλου παρὰ τὴν σχολὴν Σαμουήλ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΛΑΖΙΔΗΣ Λευκωσία. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Καθιστῶ γνωστὸ στὴν ἀξι- ότιµη πελατεία µου πὼς ἆ- ποχώρησα ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Ταξὶ 159 καὶ σήµερα ἐργά- ζουμαι στὸ Γραφείο 101 ἆ- πὸ τὸ ὁποῖο καὶ μπορεῖ νὰ 5 ἐ- .μὲ ζητᾶ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΤΙΜΗΣ ΠΠ ΠΠ ΠΠ ΕΕ ΕΙ ΙΗΕΝΗΝΙΗ ΠΙΕΙ ΠΙΑΝΕΙ ΜΗΕΗΗ ΤΗ ο ει Φίδες νεροῦ. Κλειδαριὲς καὶ πε νισμοῦ. ᾿Επίσης πωλεῖται ἕνας δύναμος 6 Η.Ρ. ρεύµα- τος Ὀ.Ο. Ἓνας δύναμος 1 Η.Ρ. Ὀ.Ο. ἝἝνα φυσερὸ πέτσινο τοὺς κοµοδρόµους. Παρελήφθησαν, περιορισμένες ποσότητες σωώ- ΛΑΙςΤΟΖΕΝ Γάλα σὲ σκόνιν. .« Εἰδικῶς κατασκευ- ασμένο γιὰ τὴ δια- 5 ΠΡΟΣ ΟΣ0ΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΛΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΙΚ ΤΟΥΣ τΠΠ! Δόσατε ὡς προκαταθολἡν οἰονδήποτε ποσὸν δι- αθέτετε σήμερον καὶ ἀποκτᾶτε ἀμέσως φθηνότατον καὶ θαυμάσιον οἰκόπεδον εἰς τὸν δρόµμον Λάρνα- κος (ΔΡΥΑΔΕΣ) ἢ Λεμεσοῦ (ΔΑΣΟΥΠΟΛΙΣ). Τὸ ὑπόλοιπον τοῦ τιµήµατος δύνασθε νὰ τὸ πληρώσετε μὲ µηνιαίας δόσεις, ἀναλόγως τῶν δυ- νάµεών σας. ᾽Αποταθῆτει: ΕΙΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕ(ΟΝ ΚΑΙ ΛΙΑΧΕΙΡΙΣΕΟΣ ΑΜΙΝΜΗΤΟΝ «ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ» ΜΕΓΑΡΟΝ ΚΥΚΚΟΥ, πρῶτος ὄροφος 1, 2 καὶ 3, ὁδὸς Λήδρας καὶ Κύκκου Ταχ. πιό. 171 Τηλέφωνον 299 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Εἰς τὴν «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΗ». τὴν ὁποίαν δύνασθε νὰ πάρετε δωρεάν, θὰ βρῆτε ἄρθρα καὶ σημειώματα διὰ τὴν Κτηματαγοράν καθώς καὶ κατάλογον Κτη- µάτων καὶ Ἐπιχειρήσεων, ἅτινα διατίθενται πρὸς πώλησιν ἢ ἐνοικίασιν. τροφἠ τῶν παιδιῶν , ὠ σὀώάσσσσσ, σα... ο ο σι ντου κ κ Προιον ΝΕΣ ΤΛΕ. τη! μΊς ΗΔΗ ΕΕΠΗΝΗΝΝΜΝΠΗΗΙΙΗΙ ! ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Η ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΜΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΘΑ ΛΑΡΗ ΧΟΡΑΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ, Ί4ην ΛΠΡΙΛΙΟΥ ΠΜ! Ἱ Η ΠΡΩΤΗ ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΣ ΤΑΣ 2.35’ μ.μ. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ἡ προαναγγελβεῖσα συνάντησις, ἥτις ἐπρό- κειτο νὰ λάδη χώραν τὴν Ίην Μαΐου 1945, ἠκυ- ρώθη. Ἡ ἕκτη συνάντησις θά λάξη χώραν τὴν ὃην Μαΐου, διὰ τὴν ὁποίαν αἰτήσεις συμμετοχῆς θὰ γίνωνται δεκταὶ μέχρι τῆς 5 μ.μ. τῆς οίης ᾿Απρι:- λίου 1949. ΗΕ ΗΕ ΜΗΜΗΙ ο ο τα ' απ 1...--9--9--9-.0--.--ᾱ- μ.ο ---- οἱ ἱ -ὖ- [ΕΜΕΟ - ΗΛΣΛΛΙΗ - ΓΕΗΕΛ (ΚΑΤ’ ΕΥΘΕΙΑΝ) Τὸ ταχύπλουν καὶ πολυτελὲς ΑΠ «ΙΚΕΟΜΑ ΠΒ» τελείως ἀνακαινισθὲν καὶ ἐκτελοῦν ἀπὸ πολλοῦ 1δθήμερον συγκοινωνίαν μεταξὺ ΧΑ1ΙΦΑΣ -- ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ -- ΓΕΝΟΒΑΣ, θὰ συμµπεριλαμόθά- νει εἰς τὸ ἑξῆς καὶ τὴν ΛΕΜΕΣΟΠ εἰς τὸ τα- κτικὸν δροµολόγιόν του. Προσεχῆς ἀναχώρησις ἀπὸ Λεμεσόν, 4η Μαΐου, μὲ ἄφιξιν εἰς Μασσαλίαν ἐντὸς 4 ἡμερῶν. Ἡ ταχυτέρα καὶ οἰκονομικωτέρα γραμμῆ δι ἐπι- θάτας Λονδίνου (ἐντὸς 5 ἡμερῶγ). Διὰ πληροφορίας παρακαλεῖσθε ν᾿ ἀπευθύνεσθε εἲς τοὺς Γενικοὺς Πράκτορας Κύπρου, κ.κ. Πυ/, ΒΙγΙη δι (ο. (Ογργυς) ια. ΛΕΜΕΣΟΝ -- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΝ -- ΛΕΥΚΩΣ ΙΑΝ ΛΑΡΝΑΚΑ -- ΚΥΡΗΒΕΙΑΝ. καὶ τοὺς κ.κ. Δ. Δ. ΣΕΒΕΡΗΝ καὶ ΥΙΟΥΣ ΛΤΔΑ., Περήνειαν, ΠΑΥΛΟΝ ΚΥΘΡΑΙΟΤΗΠ, Πάφον, καθὼς καὶ εἰς ὅλα τὰ ἀνεγνωρισμένα Γραφεῖα Ταξειδίών. ἡ τέλεια µποχιά ᾿ ολ λα. Αντιπρόσωποι : ΛΙΟΥΦΕΗΙΣ και ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΙΑ Φα ὃς ος Φὲμονώκνδ « Βαρώσια. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πωλεῖται οἰκία στὴν ᾽Α- γλαντζιὰν παρὰ τὴν ὁδὸ Λάρνακας -- Λευκωσίας, Α- ποτελεῖται ἀπὸ δύο δωµάτια μὲ ἡλιακὸ καὶ μὲ λάκκο νε- ροῦ. Πληροφορίαι ἀπὸ τὸν Μουσταφα ᾽Αλῆ στὸ ἴδιο σπίτι. ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανὴ περὶ τὰ 30 ἄλογα πλαγιαστὴ και- νούργια ἢ μµεταχειρισµένη σὲ καλὴν κατάσταση. Οἱ ἐν- ξιαφερόµενοι νὰ ἀποτείνουν- ται στὴν ἐπιτροπὴν Κολλε- κτίθας «Ὀνήσια». παγωνιέρων, Φφουντάνες µο:- νόστροφες καὶ διάφορες θαλ. µεττεσιέδες ἐπίπλων. Πριό- για σιδήρου, γιαλόχαρτα νε: ροῦ, λαστιχοσωλῆνες νεροῦ, νιπτῆρες ἀποχωρητηρίων καὶ λεκάνες ἀπὸ πδρσελάνη κ.λ.π. κ.λ.π, ΊΡΙΕΣ ΚΛΙ ΛΕΣΠΘΙΗΙΝΕΣ Προσέξατε τὰ µαλλιά σας. Ἐμπιστευθῆτε τὴν ΠΕΡΜΑ- ΒΑΝΤ σας στὸ Κομμωτήρι- ον Σ. ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΗ γιὰ νὰ μὴν τὸ μετανιώσετε. Ὁδ. Ὀνασαγόρου, Βο. 19Α, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΚΙΝΗΜΛΤΙΓΡΑΦΟΣ. ΗΠΛΛΛΛΣ” Οἱ δυὀ ΜΕΓΑΛΕΣ ἑταιρεῖες ΑΡΘΟΥΡ ΡΑΝΗ (Αγ- γλίας) καὶ Ρ.Κ.Ο. (Αμερικῆς) συνειργάσθησαν διὰ νὰ παραγάγουν τὸ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΙ ΣΤΟΥΡΓΗ- ΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΜΩΜΙΚΟ ἔργο, ποὺ θὰ µείνη ΑΘΑΝΑΤΟ ΣΤΗΒ ΜΝΗΜΗ ΣΑΣΙ «ΑΘΑΝΑΤΗ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ» Μὲ τοὺς Αγγλους καὶ ᾽Αμερικανοὺς ἠθοποιούς ΤΖΩΝ ΜΙΛΑΣ --ΜΑΡΘΑ ΣΚΩΤ ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΡΟΚ -- ΤΡΕΒΟΡ ΧΑΟΥΩΡΤ καὶ ΡΙΤΣΙΑΡ ΚΑΡΛΣΟΒΝ Ἕνα δρᾶμα ἔρωτος καὶ αὐταπαρνήσεως... καθή- κοντος καὶ αὐτοθυσίας.. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ θυσία- ζε καὶ τὸ παιδί του ἀκόμα γιὰ τὸ καλὸ τοῦ συνό- λου.... Ὁ φιλάνθρωπος δήμαρχος ποὺ ἔταξε σκο: πὀ του τὴν ξερίζωση τῆς σαπίλας καὶ τῆς ἀἆθλιό- τητος ἀπὸ τὴν πόλη του... τὰ ἐμπόδια ποὺ συνήντη- σε... προσκόµµατα...... ἀπογοητεύσεις, Προθάλλεται αὔριον Κυριακὴν τοῦ ΠΑΣΧΑ σὲ 4 παραστάσεις ὥρα 12 µ. 2.30, 6.30 καὶ 9.15 μ.μ. μέ: χρι καὶ τῆς Τετάρτης οτὲς 6.20 καὶ 9.15 καθημερινῶς ΣΗΜΕΡΟΝΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ σὲ τρεῖς παραστάσεις ὥρα 3.30, 6.30 καὶ 9.15 μ.µ., προθάλλεται τὸ πολε: μικὸ μεγαλούργημα «ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ» (ΕΓΧΡΩΜΟ) ᾿Αερομαχίες... ναυµαχίες.. θομθαριδισμοί... ναυάγια Ὑπὸ λοχαγοῦ ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΕΎΥ'ΛΟΡ Εξ φ. -ο- τ) ΓΗ ΗΝ ΗΝΙΗΜΙΝΙΝΗΕΕ -. ΚΕΝΤΡΟΝ. ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ Τὸ Ὑνωστὸ οἰκογενειακὸ κέντρο ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ Σ» ἀρχίζει ἀπὸ αὔριο ΗΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ τὶς ἐργασίες τῆς καλοκαιρινῆς περιόδου. ΙΙΙ ΜΗ ΝΗΙΜΗΜΗΤΙ ΗΜΗΝΙΗΗ! ΙΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ἅρτια μὲ ὅλους τοὺς νεώτερους χο- ρούς. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤτΟΥ ΠΑΣΧΑ, τὸ πρωϊ ἀπὸ τὶς 11 π.μ. -- 1 μ.μ. θὰ παιανίζει μουσική. Θὰ λειτουργεῖ ΚΟΥΖΙΝΑ µεσηµέρι καὶ θράδυ. Περιποίηση οἰκογενειακή. Τιμὲς λογικές. ΠΡΟΣΕΧΩΣ ἐκπλήξεις ! Εἴσοδος ἐλευθέρα. ΙΝΙΜΗΠΙΗΗΝΙΗΙΜΙΜΝΝΜΗΙΗΜΝΜΗΝΜΙΙΗΗΙ 5 ΕΙΝ ΙΗΠΗΙΙΗΗΗΙΜΙΗΙΙΗΙΗΙ ΠΙΕΙ ΠΗΝΙΗ ΙΠΗΠΙΝΗΙΗΠΗ ΙΕΛΛΙΜΗΙΗΗΜΙΙΜΝΝΗΙΜΙΗΙΙΙΜΙΠΙΜΗΙΙΙ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΟΜΗΔΗ ΧΕΙΛΕΤΗ ἃ ᾿Αδελφός. Καθημερινη συγκοινωνία ΛΕΥΚΩΣΙΑ-- ΚΤΗΜΑ --ΠΟΛΙΝ καὶ τἀνάπαλιν. ΛΕΘΦΟΡΕΙΑ -- ΦΟΡΤΗΓΑ -- ΤΑΞΙ. Αὐτοκίνητα καινουργῆ, σιωφἐρ πεπειραμένοι. Ὑπηρεσία πρόθυμος, Τηλ. Λευκωσία 83, Πάφου Τ4 (Τὸ γραφεῖον Λευκώσίας µετεφέρθη ἀπέναντι χανιοῦ Αγίου ᾽Αντωνίου). π --- πε δραδ. ὁ-τφ.φ.-θ-.δ..9--9-.9-.φ--9- ο. «ς ... ΛΗΔΡΑΣ 4 ΕΙΕΜΕΟΗ ΤΗΛ. 310 Παρελήφθησαν μηχαναὶ 7 Η.Ρ. Ώἱεςεἰὶ ψυχρᾶς ἐκκινήσεως τοῦ ἐργοστασίου ΥΙΟΤΟΛΑ. ΤΙΜΗ : Ξ10Ρ ΠΕΡΑΝ 723 ΠΜΦΕΝΙΗ Γρβδὂςοῦ ΑΥΤΟΚΙΚΝΗΤΩΛΡ ΕΙΠΒΑΤΙΜΡΩΤΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙ, Ὕποστηριξετε τὴν ὑπὸ ἵδρυσιν ΛΑΙΚΠΒ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΝΜΕΤΑΦΟΡΟΗΝ Ὅλοι τὰ αὐτοκίνητά σας ἀπὸ τὸ 793. Πλατεῖαν Παλαιοῦ Δημαρχείου 2οΓ”. Ὑπεύθυνος- Διευθυντὴς ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Γραφεῖα.: ! ΣΥΝΤΑΞΗ: Ὁδὸς ᾿Αρσινόης ἀρ. 47. | ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (Οἰκονομικὴ ιαχεῖριση, διαφημίσεις) : ) Ὁδὸς Περικλέους, ᾱρ. 5. Ακίνητα Μπενᾶ Τηλέφωνο: 297 ΤΑΧ. ΚΙΒ. 130 -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ -- Ἰ | δα] ΓΙΑ΄΄ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΓ ΑΝΟ ΤΗΣ Κ.Ε, του ΑΝΟΡΒΡΘΩΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ (ΑΚΕΛ) Ἀρόνος Ίος -- ᾿Αριθ. ΦΥΛΛΟΥ 19 ΤΙΜΗ 1 ΤΡΟΣΙ Λευκωσία, ΣΑΒΒΑΤΟΝ | 29 | ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 1949 ΧΡΟΜΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Εσωτερικοῦ: 5 2. 8. Ἐξωτερικοῦ: 5 3.100 ΕΗΙΙΛΙΗΙΣ 1ΤΗ ΠΕΥΓΔΗΙ ΛΠὴ Τὰ ΚΑΤΑΡΗΣΗΟ Λ. ΣΝΙΥΣΗΟΤ. Χτηκε χτὲς τὴν ἀναγγε-' Ὁ λαὸς τῆς Λευκωσίας δέ λία τοῦ Λαϊκοῦ ᾿Εθνικοαπελευθερωτικοῦ Συνδυασμοῦ ͵ εἰλικρινεῖς ἐκδηλώσεις ἐνθουσιασμοῦ καὶ ἵκα- γοποίησης. Τὰ µέλη τοῦ Συνδυασμοῦ γινόντουσαν παν- τοῦ δεκτὰ μὲ θερμὲς ἐκδηλώσεις, γιατὶ στὸ πρόσωπό τους ὁ λαὀς ἀναγνώριζε τοὺς ἀνιδιοτελεῖς ἀγωνιοωτὲς τῶν λαϊκῶν δικαίων καὶ τοὺς πρωτεπόρους μαχητὲς στὴν πάλη γιὰ τὴ λευτεριὰ τοῦ λοοῦ µας. Συντάκτης ας ποὺ ἤλθε σ᾿ ἐπαφὴ μ᾽ ὅλα τὰ σ.ωώματα τῆς κοι νῆς γνώμης γιὰ νὰ ἐξακριθώσει τὴν ἀπήχηση ποὺ εἷ- χε στὸ λαὸ τῆς Λευκωσίας ἡ ἀναγγελία τοῦ Λαϊκοι Εθνικοαπελευθερωτικοῦ Συνδυασμοῦ, διαπίστωσε τῇ µεγάλη ἀνακούφιση τοῦ κόσμου τῶν ἐργοζομένων, ποὺ δήλωσαν πὼς θὰ σταθοῦν δίπλα «τοὺς τίµιους λαί- κοὺς ἀγωνιστὲς γιὰ νὰ σαρώσουν ἀπὸ τὴν ποὶ ἰτικὴ κο- γίστρα τοὺς παλαιοκος ατικοὺς ἐχθροὺς τοῦ λαοῦ καὶ τοὺς στυλοθάτες τῆς μαύρης Παλμεροκροτίας, Τὴν ἄκαμπτη ἀπόφαση ν᾿ ἀγωνιστοῦν γιὰ ν᾿ ἀνεξάσου» στὶς ἐπάλξεις τοῦ Δημαρχείου τὰ γνήσια παιδιὸ τοῦ λαοῦ, δὲν ἐξεξήλωναν μονάχα τὰ µέλη τῶν μαζικῶν λαϊκῶν ὀργανώσεων μὰ κι᾿ , κόσμος τῆς ἀγορᾶς ὅπως κ’ οἱ προοδευτικοὶ ἁστοί, οἱ διανοούμενοι καὶ οἱ ὑπάλ.-' λπλοι. Οἱ τελευταῖοι, ἰδιαίτερα, ἀναγνωρίζουν ὀνεπι- | λακτα τὸν εὐμενῆ ἀντίκτυπο ποὺ εἶχαν στὴν ἐπαγ-ι γελματικὴ τους ζωῆ καὶ τὴ μισθοδοσία τους οἱ θαρ. ἐοι καὶ μαχητικοὶ ἀγῶνες τᾷς ΠΕΟ κάτω ἀπὸ την! ἡγεσία τοῦ ὑποψήφιου Δημάρχου τῆς Λαϊκῆς Παράτα- ξης τίµιου λαϊκοῦ ἀγωνιστῃ φϕ. ᾽Αντρὲα Σιαρτίδη. Με- γάλο ἡ ὀναγγελία νθουσιασμὸ προκάλεσε ἐπίσης ἡ τοῦ Λαϊκοῦ ᾿Εθνικοαπελευθερωτικοῦ Σ υνδυασμοῦ στὰ µέλη τῶν διαφόρων σωματείων τῆς πρωτεύουσας, ὅ- πως καὶ στὸν κόσµο τῶν φιλάθλων, ποὺ γνώρισαν ὅσο λίγοι τὴν ἀκατανόμαστη πολιτικὴ τῶν Παλαιοκουμα- τικῶν καὶ στὸν τοµέα τοῦ ἀθλητισμοῦ ἁκόμο. Η ΛΛΙΝΗ ΠΛΡΑΊΛΞΗ ΛΗΗΟΧΗΤΤΛΙ ᾷ ΣΛΡΟΤΕΙ ΚΑΙ ΠΠ ΤΗΝ ΣΕΕΣΟΠΝΗ. ΒΑΡΩΣΙ, 22 (᾿Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας).-- Στρι- μωγμένοι ἀπὸ τὴ λαϊκὴ Παράταξη οἱ δεξιόφρονες τῆς πόλης µας καὶ συγχυσµένοι ἀπὸ τὸν ἁἀπερίγραπτο ἐνθου- σιασμὸ τοῦ λαοῦ γιὰ τὸν Λαϊκὸ Συνδυασμὸ ἵδρωκο' ποῦν µάταια καθημερινὰ γιὰ τὴν ἐξεύρεσ] θυµότων ποὺ θἀ δεχτοῦν νὰ συμμετάσχουν στὸ συνδυασμό τους. Χα: ρακτηριστικὸ τῆς ἀπόγνωσής τους εἶναι τὸ γεγονὸς πὼς γιὰ νὰ δώσουν κ᾿ ἐργατικὸ χρῖσμα στὸ σωνδυασμὸ τους, ἔχρισαν σὰν ὑποψήφιο τόν ἐπιχειρηματία Τάκη Γεωρ- γίου γιὰ νὰ ἐκπροσωπεῖ τοὺς νεοσυντεχνιακοὺς ἐργάτες. Στὸ μεταξὺ ἔχουμε τὴν ἐξακριθωμένη πληροφορία πὼς τὸ ΚΕΚ τοὺς ἔδωώσε ἐντολὴ νὰ σχηματίσουν ὅπως- ὅπως τὸ συνδυασμὸ τους ἴσαμε αὔριο (σήµερα) Σάόθατο. Ἡ λαϊκὴ παράταξη ὁπωσδήποτε κατεθαίνει στὶς προσεχεῖς ἐκλογὲς, ὄχι ἁπλῶς γιὰ την νίκη, μὰ γιὰ τὴν ὁλοκλη- ρωτικὴ ἐξουθένωση τῆς κεκκοσύνης τοῦ Βαρωσιοῦ. ϱΙ “ΕΘΙΙΚΟΦΡΟΝΕΙ” ΤΗΣ ΛΕΜΕΙΘΥ ΙΕ ΚΙΤΙΡΤΙΣΑΗ ΑΚΟΜΑ ΣΝΙΥΙΣΗῆ ΛΕΜΕΣΟΣ, 22 (᾿Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας).-Με γάλη σύγχυση καὶ ἀπογοήτευση ἐπικρατεῖ ἀνάμεσα στὴν παράταξη τῶν «ἐθνικοφρόνων» τῆς πόλης µας. ᾿Από: δειξη τῆς μεγάλης ἀπογοήτευσής τους εἶναι τὸ γεγονὸς. πὼς δὲν κατόρθωσαν ἀκόμη µέχρι σήµερα νὰ καταρτί- σουν τὸν συνδυασμό τους. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ποὺ ἔχουμε πολλοὶ μικροαστοὶ καὶ ἐπιστήμονες στοὺς ὁποί. ους προτάθηκε ὅπως ἀποτελέσουν τὸν συνδυασμὸ, ἀρ- νήθηκαν καὶ ἔτσι οἱ ἡγέτες τῆς «ἐθνικοφροσύνης» ἀπρό: θυµοι καὶ δειλοὶ ἐξαιτίας τῶν προηγούμενων ἀποτυχιῶν «τους δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ ὑποστοῦν γιὰ τετάρτη κατὰ συνέχεια φορὰ τὴν ἧττα στὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς καὶ γυρίζουν ἀπὸ γραφεῖο σὲ Ὑραφεῖο, μαγαξὶ σὲ µαγα- ζὶ γιὰ νὰ εὕρουν τὰ ἀφελῆ θύματα ποὺ θὰ ὀγάλουν τὰ κάρθουνα ἀπὸ τὴν φωτιά. . . Χτὲς ἀπόγευμα γνωστὰ ἡγετικὰ στελέχη τῆς «ἐθνι” κοφροσύνης» μαζεύτηκαν στὸ Ὑραφεῖο του κ. Πιτσιλλί- δη καὶ ἀπαίτησαν νὰ παραιτηθεῖ τῆς ὕποψηφιοτητας του) δημάρχου, τὴν ὁποίαν, ὅπως φαίνεται, διεκδικεῖ ὁ γιά δεύτερη φορὰν ἀποδοκιμασθεὶς ἀπὸ τὸ λαὸ 'τῆς Λεµε- σοῦ κ. Χριστ. Ρωσσίδης. ΕΚΘΕΙΗ ΠΛ Ἰ9ΥΣ 0Ρ0ΥΣ ΛΟΤΛΕΙΝΣ ΚΙ ΑΛΙΦΛΙΕΙΑΣ ΤΑ ΠΕΛΛΛΕΗ Τὸ Κεντρικὸ Γραφεῖο Μεταλλωρύχων Κύπρου, ὅ- στερα ἀπὸ τὴν εἰσήγηση τοῦ ᾽Αποικιακοῦ Γραμματέα γὰ διαθιθαστοῦν στὸ Διοικητὴ Εργασίας οἱ ἄποψεις τῶν μεταλλωρύχων σχετικὰ μὲ τοὺς ὅρους δουλειᾶς καὶ ᾱ- σφάλειας στὰ Κυπριακὰ Μεταλλεῖα, ἑτοίμασε ἐμπερι- στατωµένη ἔκθεση, ποὺ καλύπτει τὰ ξασικώτερα μεταλ- λεῖα τῆς Κύπρου, δηλαδὴ τῆς Κυπριακῆς Μεταλλευτι- κῆς Ἑταιρείας τῆς Κυπριακης Εταιρείας. Αμιάντου, τῆς .. Ἑλληνικῆς Μεταλλευτικῆς “Ἑταιρείας και της Κυπρια- κῆς Ἑταιρείας Χρωμίου Λτδ. Ἡ ἔκθεση εἶναι “Φασισμένη πάνω σὲ ἀδιάσειστα ντοκουμέντα, ποὺ περιέχονται σὲ εἰδικὲς ἐκθέσεις γιὰ τὸ κάθε ζήτημα, που ἱπάρααον Συντεχνίες ὅλων τῶν Κυπριακῶν Μεταλλείων. Τὴν ἕἔκ- θεση αὐτή, ποὺ διαθιθάστηκε ἤδη στὸ Διοικητὴ ἘἜργα- σίας, θὰ ὀημοσιέψουμε σὲ προσεχῆ ἔκδοση τοῦ «Βέου Δημοκράτη». 0! ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑ ΤΗ ΣΟΛΗΛ ΚΙ Ἡ ΤΙΜΕΣ ΤΗ ΙΗΜΠΤΡΙΛΜΗ ἦ ί ὢν ὁ ῶ ἀπ᾿ ὅλες Απὸ πληροφορίες τῶν ἀνταποκριτῶν µας ἅπ. ον» τὶς νκαρηικὰ, περιωτε τῆς Κύπρου, κ ἱδισάτεμα π Με: σαορία, φαίνεται πὼς ἡ φετεινῃ σοδειὰ σιταριοῦ κρ θαριοῦ θᾶναι ἐξαιρετική. Μερικοί, μάλιστα, τὴ χαροση ρίζουν σὰν τὴ µεγαλύτερη τῆς τελευταίας Ὀεησετοο Σ᾽ αὐτὸ συνέτεινε ὁ εὐνοϊκὸς καιρὸς καὶ οἱ κανονι ος θροχὲς ποὺ ἔπεσαν στὴ διάρκεια τοῦ Μάρτη Ἰσὶ νι απ πρίλη. Ἐλπίζεται πὼς ἡ καλὴ σοδειὰ θἄχει εὐμενῃ ο κτυπο στὴ γενικἡ οἰκονομία του τόπου γιατὶ φέτος τ θὰ ἐξαχθεῖ στὸ ἐξωτερικὸ τεράστιο ποσὸ συνοῦἩ τη, τος γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ σιταριου καὶ κριθαριου. πω ὶ ποτε, ὅμως, οἱ γεωργοὶ δυσφοροὺν γιά τὶς χαμηἒς ών μὲς στὶς ὁποῖες εἶναι ἐνδεχόμενο νὰς διαθεαώ προς όντα τους. Εἶναι ἀκόμη ἐξαιρετικα ἀμφίόο ο νο μπορέσουν, παρὰ τὴν καλὴ οοδειά, ν ἀποπληρώσο δραχυπρόθεσµα δάνεια ποὺ χρώστοῦν. ΝΕΣ ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΦΟΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΙΣΙΛ : : ΄ ομεῖο Λευκωσί- στὸ κυθερνητικὸ νοσοκ ο Λε πεθρες ἄπες - ἀπὸ τὴ Λευκωσία, ο ὁποῖ- ας ὁ Ταλάτ Χασὰν Γιουσούφ, ἄπο Τί κθί - Ἱ ος φέρεται πὼς τραυματίστηκε με αἰχμηρο ες ου αν ψές, ὕστερα ἀπὸ σύγκρουση με το οσο τραυμα- πραχὴμ Ομέρ. Τὸ θῦμα Όεχτησᾶ πο οἷν καρ- στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ στήθους, πάνω πο νο θς. διὰ κι ἄλλα στὸ πρόσωπο καὶ τὸν «αριστερο ο, ἐξ αἰ- νατός του προέκυψε ἀπὸ ἐσωτερικὴ ο μομο ουσ: να τίας τοῦ πρώτου σοθαροῦ τραύματος. Ἡ σογὰ ἡ οζήτησή δύο συγάµθρων προέκυψε ὕστερα ὅπο ΞΦΠρη από οπῖτ' κατὰ τὴν ὁποία ἀνταλλάκτηκαν και ρε ορ πα: ποὺ χρησιμοποιοῦσαν κ᾿ οἱ ὃυο σαν ο τυνο ία Λευ- ρὰ τὸν ἀστυνομικὸ σταθμὸ Λευκωσίας. ἄστι ο ολήµα- κὠσίας, ποὺ ἔσπευσε 'ἀμέσως στον τοπθ τοῦ Ὕ ᾿Ομὲρ τος, συνέλαθε τὸ φερόμενο σὰ ὁράστη μπρος πησε, καὶ τὸν ἔθεσε ὑπὸ κράτηση. Όπως άντιλαμ τὴν έξα: ἡ προσοχἡὴ τῆς ἀστωνομίας στρέφεται τν δκλ α κρίδωση τῶν αἰτίων ποὺ προκάλεσαν τὸ ΕΥΧΛΗΜΑ: 1 ΗΗΗΠΗΤΠΠΗΙΠΠΙΠΙΠΙΠ Τὸ ᾿Ἐπαρχιακὸ Ἔθνι-ι κὸ 2υμθούλιο Ε.Α.Σ., ἣ ᾿Επαρχιακὴ ᾿Επιτροπὴ ΑΚΕΛ, τὸ Τμηματικὸ Συµ θούλιο τῆς ΠΕΟ, ἡ “Ενω- ση Μικροκαταστηµαταρ- χῶν καὶ ἡ Ἐπαρχιακὴ Ἐ- πιτροπὴ ΑΟΒΝ Λευκωσίας, ἔδωκαν χθὲς γιὰ δηµο- σίευση τὴν πιὸ κάτω Δια- κήρυξη: «Πρὸς τὸν ποτριωτικὸ λαὸ τὸῆς Λευκωσίας, Μερικὲς µονόχα ὀδομά- δες μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τὶς Δημοτικὲς ἐκλογές, Ἡ λαἴ- κη ἐθνικοαπελευθερωτικὴ παρόταξη κατάρτισε καὶ ἑ- γεκρινε ἤδη τὸ Συνδυασμό της. Ἕνα συνδυασμὸ ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ καλύ- τερα καὶ πιὸ δοκιμασμένα οτελέχη τῆς λαϊκῆς παρά- ταξης. ἝἜνα συνδυασμὸ ποὺ ἐγγωάᾶται πλήρη συνέ. πεια ἀνάμεσα στὰ Ἀόγια καὶ τὴν πράξη. Ἔνο συν- δυασμὸ ποὺ ἐγγυάται τὴ χρησιμοποίηση τοῦ Δημαρ- χείου σὰν ἔπαλξης ἐθνικο- απελευθερωτικοῦ ἀγώνα. Ἕνα συνδυασμὸ ἀπὸ λαϊ- κοὺς ἀγωνιστές, ποὺ πι- στεύουν στὸ λαὸ καὶ τὴ δύ- ναµή του καὶ ποὺ θάλλουν, ΛΟΝΔΙΝΟ, 22 (Ῥέουτερ). Ἡ πρωτεύουσα τῆς Κίνας ἆ- πειλεῖται νὰ πέσει στὰ χέ- ρια τῶν ἐθνικοαπελευθερω- τικῶν δυνάµεων τοῦ Μάο Τσὲ Τούγκ. Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀπόρριψη τῶν ὃ ὅρων τῶν Κομμουνιστῶν ἀπὸ μέρους τῆς Κυθέρνησης τοῦ Κουόμι- ταγκ, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ἸΚομ- μουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Κίνας Μάο Τσὲ Τούνκ, ἔδω- σε διαταγἡ γενικῆς ἐπίθεσης κατὰ τοῦ Βανκίν. Ηδη οἱ ἐθνικοαπελευθερωτικὲς στρα τιὲς διάθηκαν τὸν Γιαγκτσὲ σὲ εὐρύτατη κλίµακα καὶ ἐ- ΝΕ ΤΗ ΝΗΛΜΤΕ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ο2.-- “Ο- πως µετάδωσε ὁ ραδιοφω- νικὸς σταθμὸς τοῦ Βουκου- ρεστίου, ἡ ἔκκληση ποὺ ᾱ- πηύθυνε χθὲς ἡ Προσωρινὴ Δημοκρατικὴ Κυθέρνηση πρὸς τὴ Γεν. Συνέλευση τοῦ Ο.Η.Ε., τὸ Παγκόσμιο Συν- έδριο Εἰρήνης καὶ τοὺς δη- µοκράτες ὅλου τοῦ κόσμου, δείχνει γιά μιὰ ἀκόμη Φο- ρά, τὴ θαθειὰ ἀφοσίωση τῆς Δημοκρατικῆς Ἰυθέρνησης στὴν ὑπόθεση τῆς εἰρήνευ: σης τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ τερματισμοῦ τοῦ ἐμφύλιου πολέμου. “Ἡ ἔκκληση τῆς Προσωρινῆς Δημοκρατικῆς ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 10] ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ὍὉ κ. ᾿Ανδρέας ᾽Αρμεύτης ἀπὸ τὴν Άρμου, Πάφου, τώ- ρα κάτοικος Λάρνακας καὶ ἡ δ. Ἕλλη 1. Βικολαῖδου ἀπὸ τὴ Λάρνακα, ἔδωσαν ἆμοι- θαίαν ὑπόσχεση γάμου. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ὍὉ κ. Χριστάκης Φ. Ἀριστο: φίδης ἀπὸ τὸ Γουδὶ Πάφου, καὶ ἡ δνὶς Μαρούλλα Μ. Σε: θαστίδου ἀπὸ τὸν “Αγιο Δο- µέτιο καὶ οἱ δυὸ ἐγκαταστη: µένοι στὸ Τζιοχάνεσμπουργκ ἐτέλεσαν τοὺς ἀρραθῶνες τους στὲς 6.3.49 στὸ Τζιοχά: νεσμπουργκ. Ὁ κ. Νίκος Παναγιώτου ἀπὸ τὴν Λευκωσία καὶ τώρα κάτοικος Βαρωσίων καὶ ἡ δ. Μαρούλλα Γ. Εὐρωπαίου ἆ- πὸ τὸ Βαρώσι, θὰ τελέσουν τοὺς ἀρραθῶνες τους τὴν 1η Μαϊου, Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ. ΔΙΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ Ὁ κ. Σάάόδας Κυριάκου ἀπὸ τὴ Λάρνακα Λαπήθου καὶ τώρα κάτοικος Βαρώσί- ὧν, μᾶς παρακάλεσε νὰ δη: µμοσιεύσουµε πὼς ἡ ὑπόσχε- ση Ὑάμου του μὲ την δ. Ἔ» λένη Α. Σπετσιώτη ἀπὸ τὴν Ἐυλοφάγου, δὲν ὑφίσταται πιά. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Αὔριο Κυριακἡ τοῦ Πάσχα καὶ ὥρα ο πα, τὸ καλλιτε: χνικὸ Τμῆμα τοῦ ΕΑΣ Λύ: σης ἀνεθάζει στὸ περα «Γιαλλὰάς» τοῦ χωριου δραματικὸ ἔργο «Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΘΑΜΜΕΜΝΟΥ». Συµπράττουν οἱ γνωστὲς καλλιτέχνιδες Φλωρεντία Δη µητρίου καὶ Κυπρούλλα. :Ἡ ΕΑΚ ᾽Αγλαντζιᾶς πα. οουσιάζει τὴν Κυριακὴν και Ἀευτέραν τοῦ Πάσχα καὶ ὢ- ραν 6.30 μ.µ’ τὴν μουσικὴν Γενικὴ εἴσοδος 1}- --Τὴν Δευτέρα τοῦ πό- ἐπιθεώρηση «ὌὌνειρα». πάνω ἀπ ὅλα, τὸν ἁδιάλ- λακτο ἀγῶνα γιὰ τὴν “Ἔ- νωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν, ώπηδς, τηση τῶν λαϊκῶν συμφε- Ρρόντων. Ένα συνδυασμὺ ἀπὸ γνήσια ποιδιὰ τοῦ λα- οῦ. Μὲ τὴν ἀναγγελία τοῦ λαϊκοῦ ἐθνικοαπελευθερω- τικοῦ µας συνδυασμοῦ µπαί νουµε στὴν ἐπίθεση στὸν ἐ- πικείµενο ἐκλογικὸ ἀγώνα. Τὶ διακυθεύεται σ᾿ αὐ- τὸ τὸν ἀγώνα Τοῦτο: Η τὸ Δημαρχεῖο τῆς Πρωτεύ- ουσας θὰ πέσει στὰ χέρια της συνεργαζόµενης μὲ τὴ ξενοκρατία πλουτοκρατι- κῆς ἀντίδρασης, στὰ Υέρια τῶν παλμερικῶν, τῶν ἆπερ- Υοσπαστῶν καὶ διασπαστῶν τῶν δυνάμεων τοῦ λαοῦ µας γιὰ νὰ χρησιµοποιη- θεῖ γιὰ ἀντιλοϊκούς, ἀνθε- νωτικούς, φΦασιστικοὺς σκο- πούς, ἢ θὰ περιέλθει στὰ χέρια τῶν λαϊκῶν ἔθνικοα- πελευθερωτικῶν δυνάμεων τοῦ λαοῦ µας γιὰ νὰ χρη- σιμοποιηθεῖ σὰν ἔπαλξη ἆ- γώνα γιὰ τὴν Ἔνωση, σὰν ἔπαλξη γιὰ τὴ συμφιλίῳ- ση, τὴ συσπείρωση καὶ συν- ἔνωση τῶν δυνάµεων τοῦ ! ΐ ὕὍνννυυνυνυυσυνσοσυσψψψυυυψν ὍυνννυυνυυσυυσυσυυσνυυυΨσυυσυσῳυψυυΨψν ΜΜ Π. ΤΝ ΤΙ ΙΙ ΤΙΝ ΜΙΙΝΙΝΡΙ ΤΗ ΠΜΤΙΚΙ λαοῦ μας, στὸν ἀγώνα γιὰ τῇ Λευτεριά, τὴν κατάργη- ση τῶν δικτατορικῶν νό- Μων, τὴν προάσπιση τῶν οἰκονομικῶν καὶ δημοτικῶν συμφερόντων τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἀποστρατικοποίηση τοῦ τόπου µας. Λὐτὰ εἶναι ποὺ διακυθεύουνται σ᾿ αὐτὸ τὸν ἀγώνα. Πλουτοκρατική, φ.- λοκυθερνητικῆ, εκµεταλ- λευτικῇ παράταξη, ἀπὸ τὴ μιά, μὲ ἐκπρόσωπό της τὸν Παλμερικό, παρασηµοφορη µένο τῶν Αγγλων, καὶ λο- ϊκή, πατριωτική, ἐθνικοα- πελευθερωτικὴ παρόταξη, ἀπὸ τὴν ἄλλη, μὲ ἐκπρόσω- πό της τὸν τίµιο λαϊκὸ ᾱ- γωνιστή, τὸν ἐκπρόσωπο τῆς ὀργανωμένης ἐργατι- κῆς τάξης καὶ φυλακισθέν- τα ἀπὸ τοὺς ὝΑγγλους ΑΝΤΡΕΑ ΖΙΑΡΤΙΔΗ. ἝΑλλος δρόμος σ᾽ αὐτὸ τὸν ἀγώνα δὲν ὑπάρχει, µήτε μπορεῖ νὰ ὑπάρξει. ιατὶ ὁ χαρακτῆρας τού ἀγώνα εἶναι τέτοιος, ποὺ δὲ χωράει καμιὰ µεσοθέ- ζικη κατάσταση. Ὁ χαρα- κτῆρας τοῦ ἀγώνα καὶ τὰ συμφέροντα ποὺ συγκρού- ονται καὶ διακυθεύουνται σ᾽ αὐτὸ τὸν ἀγώνα εἶναι τέτοια ποὺ μπροστὰ στὸν κάθε τίµιο πατριώτη ἀγω- νιστὴ μπαίνει ὀρθὰ κοφτὰ τὸ ἐρώτημα: ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ Η ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ: ΕΘΒΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙ- ΚΟ ΑΓΩΜΑ η ΕΘΝΟΚΑ. ΠΗΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΜΙ- ΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ἡ λαϊκὴ ἐθνικοαπελευθε- ρωτικὴ παράταξη Λευκώ- σίας κατέρχεται στὸν ἐκλο- γικὸ ἀγώνα μὲ ἀπόλυτη πίστη καὶ πεποίθηση πὼς ὁ πατριωτικὸς λαὸς τῆς Λευ- Κωσίας δὲν θὰ ἐπιτρέψει ποτὲ πιὰ στην πλουτοκρα- τικὴ ἐθγοπροδοτικὴ ἀντίδρα ση ν᾿ ἀνέθει ἐκεῖ ἀπ᾿ ὅπου ὁ λαὸς τὴ ξεκούμπισε μὲ τὴν τίµια ψηῆφο του. Δὲν θὰ ἐ- πιτρέψει τὴ νεκρανάσταση ἐκείνων ποὺ ἔθαψε ὁ λαὸς κάτω ἀπὸ τὸ μαῦρο τῆς ἕ- τυµηγορίας του. Καλοῦμε τὰ µέλη . τῶν λαϊκῶν ὀργανώσεων καὶ κάθε τίµιο ἀστικὸ ἢ µικρο- αστικὸ πατριωτικὸ στοι- χεῖο νὰ πάρει τῇ θέση του σ᾿ αὐτὸ τὸν ἀγώνα μὲ ζῆλο, αὐτοθυσία καὶ αὐταπάρνη- ση. Ν᾽ ἀρχίσουν ἀπὸ σήμµε- ρα τὴ διαφώτιση, ὀργάνω- ση καὶ συστηματοποίηση πιτίθενται ἐνάντια στὴν πρω- τεύουσα τῆς Κίνας ἀπὸ πολ- λὲς κατευθύνσεις. ᾽Απὸ τὰ Ν.Δ. καὶ τὰ ΒΜ.Α. τὰ κοµµου: νιστικὰ στρατεύματα ἔφτα- σαν σὲ ἀπόσταση 15 µιλ. ἆ- πὸ τὴ Βανκίν, ποὺ ἔτσι θ6ρί- σκεται µέσα στὴ θολἡ τῶν τηλεθόλων τῶν προελαυνόν- των ἐθνικοαπελευθερωτικῶν δυνάµεων. Μέχρι τῆς στιγ- μῆς, ἐν τούτοις, δὲν ἄρχισε ὁ κανονιοθολισμὸς τοῦ Ἠαν- κίν. ὍὉ Μάο Τσὲ Τούγκ, στὴ διαταγή του γιὰ γενικἡ ἐπί- θεση, κάλεσε τὰ κόκκινα μι ΗΜΠΜΗΛ ΛΙ στρατεύµατα «νὰ διαθοῦν τὸν Γιαγκτσὲ, νὰ καταλά- 6ουν τὸ Νανκίν, καὶ νὰ συλ- λάθουν τοὺς ἐγκληματίες πολέμου». Ηδη οἱ Κυθερνῆ- τες τῆς Κινέζικης πρωτεύου- σας ἐπισπεύδουν τὴν ἐκκέ- νωώση τῆς πόλης. Τὰ ὑπουρ: γεῖα µεταφέρουνται στὴν Καντῶνα. ᾿Αεροπλάνα εἶναι ἔτοιμα διὰ νὰ ἀπομακρύνουν τὸ ταχύτερο τοὺς ἐπισήμους, Ὁ Πρόεδρος καὶ ὁ Πρωθυ- πουργὸς ἔχουν ἤδη ἀναχω- ρήσει ἀεροπορικῶς. Οἱ ἅμε- ρικανικὲς ἀρχὲς τοῦ Μανκὶν ἔδώσαν ἐπείγουσες ὁδηγίες στοὺς ᾽Αμερικανοὺς ὑπηκό- ους νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν πόλη καθ᾽ οἰονδήποτε τρό- πο. ΛΟΝΔΙΝΟ, 22 (Ῥέουτερ). Τὸ Βρεττανικὸ ΒΝαυαρχεῖο ἀνάγγειλε, πὼς τὰ κινέζικα πυροθολεῖα τοῦ Γιαγκτσὲ ᾱ- νοιξαν ἐκ νέου σήµερα τὰ πυρά τους ἑνάντια σὲ θρετ τανικὸ ὑδροπλάνο τύπου «Σοὐντερλαντ», ποὺ προσπά θησε νὰ προσθαλασσωθεῖ στὸν ποταμό, πλησίον τῆς Π ΜΙΝΝΗ τῶν δυνάµεών τοῦ λαοῦ μας, γιὰ τὴν ἐκλογικὴ νί- κη. Ὅ καθένας πρέπει νὰ μετατραπεῖ σὲ μιὰ ἀκατά: ὄλητη κινητήρια δύναμη, σ᾿ ἕνα Ὑρανιτένιο θράχο, πάνω στὸν ὁποῖο θὰ τσακι. στοῦν τὰ σατανικἁἀ σχέδια τῆς ἀντίδρασης, γιὰ νὰ ὁ- δηγηθοῦμε σὲ μιά θριαµ- θευτικὴ νίκη τῶν ἐἔθνικοα- πελευθερωτικῶν δυνάµεων τῆς πατριωτικῆς πρωτεύου- σας. Ὅλοι στὸν ἀγώναι ὍὉλοιστὶςἐπάλξεις! Ὅλοι μὲ μιὰ φωνή: ΠΙΚΗ ΣΤΟ ΛΑΟΙ ΝΙΚ ΣΤΟ ΛΑΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟΑ- ΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΤΩ ο ΦΑΣΙΣΜΟΣΙ Ἠττακαὶ ἀπομόνωση τῆς προ: δοτικῆς, παλμερι- κῆς, πλουτοκρατί- κῆς ἀντίδρασης! ᾿Εμεῖς εἴμαστε οἱ πολλοί. Κεῖνοι οἱ λίγοι, ᾿Εμεῖς ἐκ- προσωποῦμε τὸ καινούργιο ποὺ γενιέται κι ἀναπτύσ- σεται. Κεῖνοι τὸ παληό, τὸ σάπιο, ποὺ πεθαίνει. Πιστοὶ στὸ λαό µας, ἁἀλύγιστοι στὴν πάλη καὶ στὴ θυσία, ἐμπρὸς γιὰ τὴ λαϊκὴ νίκη». Ὅννννονυνυνυυνυυσνυσυσσνυσσυυυτυτυν σὍὌνσυσννυνυνυυυσυυυσσυυσσσσυυσυο»υν [ ΚΜΝΙΝΗΠΕ ΤΙ ΙΙΝΝ ΕΙΝ [ΠΗΙΜΙ ΠΙΕΙ ΜΙΤΙ ΤΙ ΜΙΝΙ ἡ ΝΤ ΤΝ ΜΗΙΣΕ ΝΑ ΠλΛΙΜΜΙΙΗ (! ΠΠΝΙΙΝΜΤΙΗ ΠΙΗΙΙΙ ΤΙ ΜΜ ῥίτερα ἀπὸ τὰ πυροδολεῖα τοῦ Γιαγκτσέ. Τὸ ὑδροπλάνο µετάφερνε προμήθειες στὸ πλήρωμα τοῦ « Αμέθυστος», ἀναγκάστηκε ὅμως νὰ ἁπο- θαλασσωθεῖ ἀἁμέσως, χωρὶς νὰ ἐκπληρώσει τὸν προορι: σµό του. ᾿Ανακοινώθηκε καὶ ἐπίσημα πὼς οἱ ἁπώλειες τοῦ «᾿Αμέθυστος» ἦταν 42 νεκροὶ καὶ 50 τραυματίες. Οἱ ἀπώλειες τοῦ ππρώκας τοῦ καταδρομικοῦ «Λονδῖ- νο» ποὺ προσπάθησε χθὲς νὰ ἐνισχόσει τὸ «᾽Αμέθυστος» ᾿᾽Αγγλικῆς φρεγάτας «᾿Αμέ:- θυστος», ποὺ κτυπήθηκε νω- ῆταν 12 νεκροὶ καὶ 15 τραυ- ματίες. οσα ςςιοθδώκωδδοδοδαο Φα οδΑαλδαοιαα οααοδασοςαακραοιώσρραςδαδααοδαδαοὀαδλδλκΑκακκθδοααὀα. αοϱοδοδοαιδασρδσρα.αραδαδαοαωα Ι ΙΡΙΗ ΠΚ Τμ ΠΜΗΡΝΙ ΜΗΝ ΚΙΝ ΠΙΝ ΙΧ ΠΠ: | [ὰ ΜΗΙ ΠΜ ΤΗ ΙΙ Κυθέρνησης ἔρχεται ἀκρι- θῶς ὕστερα ἀπὸ τὶς περιφα- γεῖς νίκες τοῦ Δημοκρατι- κοῦ Στρατοῦ στὸ Γράμμο καὶ σὲ στιγμὲς ποὺ τὸ λαϊκό ἐθνικοαπελευθερωτικὸ κίνη- μα τῆς Ἑλλάδας κρατεῖ στ χέρια του τὴν πρωτοθουλία τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρή. σεων σ’᾿ ὅλη τὴ χώρα. Ἔπο- µένως-- κατέληξε ὁ ραδιο: σταθμὸς τοῦ Βουκουρεστί- ου- κάθε προσπάθεια σήµε- ρα νὰ χαρακτηριστεῖ ἡ ἔκ- κληση τῆς Δημοκρατικῆς Κυ θέρνησης σάὰν «ἀδυναμία» θάχει νὰ μαλιοτραθηχτεῖ μὲ τὴν πραγματικότητα, καὶ ὁ- ΔΕ] ΣΑΞΕΣ, 22 (Ρέ: ουτερ).-- Ὁ Πρόεδρος τῆς Γεν. Συνέλευσης τοῦ Ο.Η.Ε. καὶ ὑπουργὸς τῶν Ἔξωτε- ρικῶν τῆς Αὐστραλίας συνε” χίζοντας τὶς προσπάθειές του γιὰ τὴν ἐπίτευξη συμφιλίω- σης μεταξὺ τῆς Κυθέρνησης τῆς ᾿Αθήνας καὶ τῶν θορείων γειτόνων τῆς Ἑλλάδας συ- ναντήθηκε σήµερα μὲ τοὺς ἀντιπροσώπους τῆς Βουλγα. ρίας καὶ τῆς ᾽Αλόανίας. “Ὁ- πως ἀνακοινώθηκε, ἡ ση- µερινἠ συνομιλία τοῦ κ. Ε. θαττ μετὰ τῶν Βουλγάρω» καὶ ᾽Αλθανῶν ἀντιπροσώ: ἔπων περιστράφηκε γύρω ἆ- πὸ τὸ ζήτημα «τοῦ τερµατι- σμοῦ τῆς ἀνώμαλης κατά- στασης ποὺ ἐπικρατεῖ στὶς σχέσεις μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ τῶν θορείων γειτόνων της». Χθὲς ὁ κ. Ἔδαττ συναντή: θηκε μὲ τὸν πρεσθευτὴ τῆς Κυθέρνησης τῆς ᾿Αθήνας στὴν Οὐάσιγκτων κ. Δενδρα: μῆ καὶ συζήτησε µαζί του πάνω στὸ ἴδιο θέµα. Δὲν ἔ- χουν γνωσθεῖ ἄλλες λεπτο- µέρειες τῆς συνομιλίας τῶ» κ.κ. Ἔδαττ καὶ Δενδραμῆ, ἀλλὰ τονίζεται ὅτι ὁ κ. ἛἜ- 6αττ ζητεῖ ἐπίμονα πεδίο, ἐ- πὶ τοῦ ὁποίου νὰ στηρίξε: τὶς περαιτέρω προσπάθειές του, ἀποφασισμένος ὁπωσδή ποτε νὰ ἐξεύρει ἔδαφος συ- νεννόησης. ἡ Στὸ μεταξὺ στοὺς κὀλ- ἵπους τοῦ ΟΗΕ συζητεῖται :ἡ ἔκδηλη ἔνταση τῶν σχεσε- ῦ Προέδρου τῆς Γεν. Ἔθδαττ καὶ των τοῦ : Συνέλευσης κ. Ἴσχα 25 τοῦ ᾽Απρίλη θὰ ἆᾱ- [ναθιθασθῃ ἀπὸ σκηνῆς τὸ ἔργο «Οἱ δυὸ ᾽Αλῆτες» Όπο ἐρασιτεχνῶν τῆς Ε.Α.ΙΚ. Κοκ- κινοτριμθθιᾶς. ποιαδήποτε ἄρνηση γιὰ μιά δηµοκρατικἡ συνεννόηση θά- ταν πράξη καθαρὰ ἐγκλη- µατική, σὲ Φάρος τοῦ όασα- νισµένου Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἱὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθε- ρη Ἑλλάδα», ἀσχολούμενο μὲ τὴν ἴδια ἔκκληση τῆς Προ σωρινῆς Δημοκρατικῆς Κυ- θέρνησης, φερε πὼς τὰ πλατειὰ στρώματα τοῦ Ἑλ. ληνικοῦ λαοῦ δέχτηκαν μὲ τὴ µεγαλύτερη συμπάθεια καὶ ὑποστήριζη αὐτὴ τὴ συµ.- σα φωνή, ποὺ θγῆκε πὸ τὶς ἐλεύθερες περιοχὲς, «Ἡ ἔκκληση-- τόνισε τὸ Πρα- κτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλλά- οδδκαβδαααοαρακκασρακααααδαδδροαςκοοδαθασδασρασς κα ακλκλαολοςσακραααλλοαδθδαἀ.α.. | ΗΡΙ Τμ [ΗΝ ΠΠ ΤΙ ΜΗ. η ΤΝ ΜΠΙΚΙΝΙ ΤΙ κ ΙΙ ΝΜΙ τῆς Ἑλληνικῆς ἀντιπροσω- πείας στὸν ΟΗΕ. ᾿Απὸ ἄλλες ἔγκυρες πηγὲς| κειτο νὰ ἐπιστρέψει Γστὴν θέση του στὴν ἐπαναλήφθηκε σήμερα, ὅτι στὸ προχθεσινὸ τηλεγράφη- µά του πρὸς τὸν κ. Τσαλδά- ρη ὁ κ. Ἔθαττ χαρακτήρισε τὸν κ.᾿Αλ. Κύρου ὡς ἀκατάλ. συμθιθαστικῆς ἐπιτροπῆς καὶ σύστησε τὴν ἀποστολὴ τοῦ κ. Πιπινέλλη, ποὺ πῆρε | σωπεία τὸ κείµενο τοῦ έρος στὶς περσινὲς συνοµι: ίες στὸ Παρίσι. ἡ δα»--ἤρθε στὴν πιὸ κατάλ ληλη στιγµή, νὰ ἐπικυρώσε. γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, τὸ συµ’: φιλιωτικὸ πρόγραµµα τῆς Πρ. Δημοκρατικῆς Κυθέρνη- σης». Πληροφορίες ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα δείχνουν, ὅτι οἱ Μο- ναρχοφασιστικοὶ κύκλοι, κυ- θερνητικοὶ καὶ ἐξώκυθερνη- τικοί, καταθορυδήθηκαν ἆ- πὸ τὴν ἔκκληση γιὰ εἰρήνη καὶ συναδέλφωση τῆς Δημ. Κυθέρνησης, γιατὶ ἐκφρά- ζει τοὺς πόθους ὅλου τοῦ λα- οὗ τῆς Ἑλλάδας, ἀνεξαρτή- τως πολιτικῶν κατευθύνσε- ᾿χώρησή του καὶ ἔμεινε στὸ ελεϊκ Σαξές. Παράλληλα πρέ πει νὰ σημειωθεῖ πὼς ὁ κ. ληλο γιὰ τὶς συζητήσεις τῆς | Ἔθαττ οὐδὲ κἂν ἐκοινοποί- /ησε, ὅπως θὰ ἢ ἱστὴν ἐδῶ Ἑλληνικὴ άντιπρο ων. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 22.-Πλη ο ο ο Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι ὁ κ. Δενδραμῆς, ποὺ ἐπρό- ἂρες ὐά- σιγκτων, µαταίωσε τὴν ἄνα- ταν φυσικό, λε- γραφήµατος ποὺ ἔστειλε πρὸς τὸν κ. Τσαλδάρη. Ἰ0 ἨΛΙΝΙΥ ΓΟΥΡΡΚΕΡ” ΠΙ ΤΙΣ ΜΗΠΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ο, ΠΗΤΡΕΙ ΠΙΒΡΤΙΙΗ ΛΟΝΔΙΝΟ, 22 (Ιδιαίτερο Τηλεγράφηµα «Ν. Δημο- «Βταίηλυ Γουῶρκερ» πάντηση τοῦ Α. Ζιαρτίδη ἀπὸ µέρους τῆς Παγκύπριας Ἐργατικῆς Ὁμοσπονδίας στὴν ἐγκύκλιο τοῦ ΤΌς, ποὺ ὑπόδειχνε τὴν ἀποχώρησή της ἀπὸ τὴν ΠΣΟ. Τὸ «Βταίη- λυ Γουῶρκερ» τονίζει τὸ σημεῖο, ὅπου ὁ Ζιαρτίδης δηλώ- νει πὼς ἡ Κυπριακὴ Ἐργατικὴ τάξη ἐξακολουθεῖ νὰ μέ- νει πιστὴ στὶς ἀρχὲς τῆς ΠΣΟ καὶ ὅτι θὰ συνεχίσει νὰ µετέχει στὶς ἐργασίες της. Τὸ «Βταίηλω Γουῶρκερ» δη- μοσιεύει ἐπίσης τὴ δήλωση ιοῦ Ζιαρτίδη, ὅτι «ἡ ὑπόδειξη τοῦ ΤΟΟ γιὰ ἀποχωρηση ἀπὸ τὴν ΠΣΟ θἄγινε ἐνθου- σιωδῶς δεχτὴ µόνο ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τῆς εἰρήνης καὶ κράτη»).-- Τὸ τῆς Δημοκρατίας», δη μοσιεύει τὴν ᾱ- Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΡΙΣΙ, 22 (Ρέουτερ).-Κατὰ τὴ σηµερινὴ συνε- δρία τοῦ Παγκόσμιου Συνεδρίου Εἰρήνης, ποὺ συνεχίζε ι τὶς ἐργασίες του, ιπροσωπείας Μητροπολίτης ἨΜικόλαος. Φορών στὸ Π σικῆς αρίσ τας λευκὴ ἐπισκοπικὴ στολὴ καὶ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, ο ς ἒε, ὅτι ὁ Ρωσσικὸς λαὸς δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπιτεθεῖ ἔναν- τίον ἄλλου λαοῦ. «Μισοῦμε--πρόσθεσε- καὶ αὐτὴ τὴν ἱ- δέα τοῦ πολέμου. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς πολεμοποιοὺς ἀπο: καλοῦν τοὺς ἑαυτούς των χριστιανούς, ᾿Εμεῖς οἱ ἀντιπρό: Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καταδικάζουµε τὶς προσπάθειες τῶν πολεμοποιῶν γιατὶ ἀντίκεινται πρὸς τὴ σωποι τῆς διδασκαλία τοῦ Χριστοῦν. µίλησε ὁ ἀρχηγὸς τῆς Ρωσ- κρατώντας Σταυρὸ ὁ Μητροπολίτης διακήρυ: Ρροφορίες γιὰ τὴ δράση τοῦ Δημοκρατικοῦ τρατοῦ στὴν περιοχὴ ᾿Ανατολικῆς Μακεδονίας--Θράκης, ἀνα- έρουν ὅτι τµήµατα τῆς 7ης ημοκρατικῆς ο ῥλων . πόκρουσαν καὶ κ ὡσαν μιὰ ἐχθρικὴ διλοχία ν τοποθεσία Σκάλωμα. Ἡ μὲ. ' αὐρᾶ χη κράτησε ὅλη τὴ µ Πρὸς τὸ 6ράδυ, τὰ τµήµατα τοῦ Δ.Σ.Ε. μὲ ρα ἀν- τεπίθεση ἀνάτρεψαν τοὺς ἄν- δρες τῆς μοναρχοφασιστικῆς διλοχίας πρὸς τὶς Φθάσει: τους. Οἱ ἐξακριθωμένες ἆ- πώλειες τοῦ ἐχθροῦ ἦταν 34 νεκροὶ καὶ 74 τραυματίες. ααδορσοςδαοςαςώδοοώααθαδθαβδο Αὔριο Κυριακὴ τοῦ Πά- α, ποδοσφσα ικἡὴ ὁμάδα Ε.Σ Ἰλόσης ο ημ στὸ γήπεδο Λύσης μὲ τὴν Β΄ ὁμάδα τῆς «Αλκῆς» Λάρ- νακας, στὶς 3 μ.μ. -Ἡ Α΄’ ὁμάδα τῆς «Ὁμό- νοιας» θὰ δώσει 6’ συ- νάντησή της μὲ ἐπίλεκτη, μικτὴ ὀμάδα τοῦ ατρατοῦ γιὰ τὸ Κὐπέλλο τῆς ΛΟΕΛ, τὴν Κυριακἡ τοῦ Πάσχα καὶ ὥρα 3.30 στὸ γήπεδο τοῦ «Γκόουλ». Αν κερδίσει καὶ στὴ Β᾽ συνάντηση ο μα τῆς «Ὁμόνοιας, θὰ πάρει τὸ κύπελλο. ᾽Αντίθετα ἂν χά- σει θὰ γίνει καὶ Τρίτη τελι- κἡ συνάντηση. --Ὁ «Ὀρφέας» θὰ συναν- τηθεῖ στὴν «Τάπια» τὴ Δευ- τέρα τοῦ Πάσχα καὶ ὥρα 3 μ.μ. μὲ τὸν «Αμὸλ» Λεµε- σοῦ. ΒΟΛΕΥ: ΜΠΩΛ Λὥριο Κυριακή, ὥρα 11 π.μ. γίνει συνάντηση θ6ό- λεῦ--μπώλ, μεταξὺ τῶν ὁ- µάδων «Ὁμόνοιας» καὶ Φί- λων τῆς 296. ᾽Αρμενίας, στὸ γήπεδο τῆς «Ὁμόνοιας», Εἴ- σοδος ἐλευθέρα. Οἰκόπεδο Πωλεῖται οἰκόπεδο στὸν Στρόθολο, στὴν τοποθεσία ἑξηντα σκάλες (ὄπισθεν Κυθερνείου) μὲ δικαίωµα ἀνοίγματος λάκκου νεροῦ, εἰς τιμὴν εὐκαιρίας, Πληροφορίαι: Κυριάκον Μοῦσκον, γραφεῖα «Νέου Δημοκράτη», ὁδὸς Περικλέ- ους ἀρ. 5. Μεταξωτὰ Σκέττα καὶ Κλαδωτὰ Στοῦ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΟΓΙΑΤΖΗ Ἑρμοῦ 95. ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΟΙΡΙΣ ΚΛΡΙΠΕΙ Π ΕΘΙΠΗ ΠΔ Τὰ ΠΕΡΗΤΗ Τ ΠΛΙΜΤΣΕ ΛΟΝΔΙΝΟ, 22 (Ιδιαίτερο Τηλεγράφημα «Ἠ. Δημο κράτη»).-- Οἱ ἐδῶ προοδευτικοὶ ἐρνατικοὶ κύκλοι, 8. λιάζοντας τὸ ζήτηµα τῶν δεκάδων θυμάτων ποὺ εἶχαν τὰ ἀγγλικὰ πολεμικά, ὅταν ἀντάλλαξαν πυρὰ μὲ τὰ κι- νέζικα πυροθολεῖα τοῦ Γιαγκτσέ, παρατηροῦν ὅτι ἡ εὖ- θύνη γιὰ τὴν αἱματοχυσία δαρύνει τὴν ἰμπεριαλιστικὴ πολιτική, ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ Κυθέρνηση. Σήµερα, τὸ Φό ρεῖν ΌὌφφις, σ᾿ ἐρωτήσεις δημοσιογράφων ἀναφορικὰ μὲ τὰ γεγονότα τοῦ Γιαγκτσὲ, δήλωσε πὼς ἁρμόδιο νὰ δώσει ἀπάντηση εἶναι τὸ ὐπουργεῖο Στρατιωτικῶν, ἐνῶ ἐξάλλου, τὸ ὑπουργεῖον αὐτὸ παράπεµψε τοὺς δηµοσιο- μας στὸ Φόρεῖν Ὄφφις. Ἡ ἐδῶ ἐντύπωση εἶναι πὼς οἱ θρεττανικὲς ναυτικὲς ἐπιδείξεις τοῦ Γιαγκτσὲ ἔχου» σήµερα δονκιχωτικὸ χαρακτῆρα, γιατὶ δὲν μποροῦν νὰ τροµάξουν τὸ Μινέζικο ᾿Εθνικοαπελευθερωτικὸ ἸΚίνημα. Στὸ μεταξὺ τὸ «Πταίηλυ Γουῶρκερ» ζητεῖ τὴν ἄμε- ση ἀποχώρηση ὅλων τῶν ὀρεττανικῶν στρατιωτικῶν δυ- νάµεων ἀπὸ τὴν Κίνα καὶ παρατηρεῖ, ὅτι «οἱ ὄρεττανι- κὲς πολεμικὲς θάσεις στὴν Κίνα εἶναι ὑπολείμματα ἰμ- περιαλιστικῆς ὑποδούλωσης τῆς χώρας, ὅταν τὴν εἶχαν διαµελίσει μεταξὺ τους οἱ ἰμπεριαλιστικὲς δυνάμεις». πηΣ 0ἱ ΙΜΠΕΡΙΛΙΙΣΤΕΣ ΕΤΙΗΛΙΡΙΗ ΕΛΛΗΕΟ ΠΛΙΝΟΣΠΙῦ ΛΙΗΛΙΝΙΛΗΙ ΛΟΝΔΙΝΟ, 22 (Ρέουτερ).--Ὁ ὑπουργὸς τῶν ἐξωτε- ρικῶν τῆς ᾽Αμερικῆς Ατσεσον ὑπέθαλε σήµερα στὴν ἐ- πιτροπὴ τῆς Γερουσίας γιὰ τὶς ἐξωτερικὲς σχέσεις, πού συνῆλθε σὲ μυστικἡὴ συνεδρία, τὸ πρόγραµµα τῆς στρα: τιωτικῆς θοήθειας πρὸς τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης. Σχετι- κἁ μὲ αὐτό, ὁ Πρόεδρος τῆς πιὸ πάνω ᾿Ἐπιτροπῆς Υε- ρουσιαστὴς Κόναλλυ, ἀποκάλυψε πὠς τὸ σύνολο τῶν δα- πανῶν, ποὺ θὰ χρειαστοῦν γιὰ τὴν πολεμική ἐνίσχυση Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ἀνέρχεται σὲ 1.450.000.000 δολλά- ρια. ᾽Απὸ τὸ ποσὸ αὐτὸ, τὸ 1.130.000.000 θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν στρατιωτικὴ ὀοήθεία πρὸς τὶς χῶρες τοῦ 6ορειοατ' λαντικοῦ συμφώνου, τὸ δὲ ὑπόλοιπο ἀπὸ 320.000.000 γιὰ τὴ θοήθεια πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκία. -ὍὉ Πρόεδρος Τροῦμαν ἀνάγγειλε ψὲς ἐπίσημα τὴν παραίτηση τοῦ ὑπουργοῦ τῶν στρατιωτικῶν τῆς Αμερι- κῆς Ρόῦγιαλ. Ὁ Ρόῦγιαλ, στὴν ἐπιστολὴ ποὺ ὑπέθαλλε τὴν παραίτησή του, ἀνάφερνε πὼς ἔφτασε στὴ σχετικὴ ἀπόφαση, ὕστερα ἀπὸ τὴν τελευταία περιοδεία του σὲ διάφορες χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ, καὶ τὴν ἀντίληψη ποὺ συναποκόµισε πὼς δὲν ἐπίκειται ἕνας νέος παγκόσμιος πόλεμος, ϐ ΝΕΛΗΙ ΠΛ Τ0 ΕΛΛΠΠΙΝΟ ΕΙΧΕΤΗΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΙΗΜΚΡ. ΣΤΡΙΤΟΙ ΛΟΝΔΙΝΟ, 22 αι περα Τηλεγράφημα «Β. Δημο- κράτη», ἀριθμὸς 3957).-- Ὁ ἡγέτης τοῦ ᾿Ιταλικοῦ 2ο: σιαλιστικοῦ Κόμματος Ἠέννι, ποὺ δρίσκεται στὸ Παρίσι σὰν ἀντιπρόσωπος στὸ Παγκόσμιο Συνέδριο τῶν ὁπαδῶν τῆς Εἰρήνης, ἔκαμε δηλώσεις πρὸς τὸν ἀπεσταλμένο τοῦ Ἑλληνικοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων τοῦ Λονδίνου, σχε: τικὰ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ κατάσταση. Ὁ Βέννι εἶπε: «Θὰ δέλαµε πολὺ νὰ δοῦμε ἐξῶ τὴν Ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία, ἀφοῦ ἄλλωστε ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὸ πρῶτο θῦμα τοῦ συµ- φώνου τοῦ ᾽Ατλαντικοῦ, ποὺ ἐφαρμόστηκε σὲ θάρος της πρὶν ἀκόμα ὑπογραφεῖ. Πιστεύω ἀκράδαντα, ὅτι ἡ ᾿Α- ρικανικἡ ἐπέμόαση στὴν Ἑλλάδα, ὅσο κι ἂν ἐνισχυθεῖ, ν θὰ µπορέσει νὰ κατανικήσει τὸ Ἑλληνικὸ ἀπελευθε- ῥρωτικὸ κίνηµα. Ὁ ᾿Ιταλικὸς λαὸς εὔχεται ὀλόψυχα νί- κην τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ». ΛΟΝΔΙΝΟ, ὁὲ Ἐν πρρσιτος τοῦ Βρετ- νικοῦ ᾿Εμπορικοῦ Συμθουλίου ἀνακοίνῶσε σήµερα, ὅτι τέλη Μαΐου Θ᾽ ἀρχίσουν στὸ Λονδῖνο συνομιλίες μεταξὺ ᾽Αγγλίας καὶ Τσεχοσλοθακίας γιὰ τὴ σύναψη ἐμπορικῆς συμφωνίας, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ [ΠΛ ΚΝΝΙΙΝΙ ΠΡΙ ΤΠΛΙΛΙΠΙΗ Τὴ ΗΝ ΣΑΓΚΑΗ, 22 (Ρέουτερ).- Ὁ ραδιοσταθμὸς τῶν Κι- νέζων Κομμουνιστῶν ἀνάγγειλε σήµερα ὅτι 200.000 Πομ- μουνιστικῶν στρατευμάτων πέρασαν τὸν ποταμὸ Γιαγ- κτσὲ μεταξὺ Βουχοὺ καὶ ᾽Αγκίγκ. Ηδη οἱ Κομμουνιστι- κὲς στρατιὲς θρίσκουνται οὲ ἁπόσταση 10 µόνο μιλίων ἀπὸ τὴ σιδηροδροµικἡ γραμμὴ Βανκὶν--Σαγκάης καὶ ᾱ- ναµένεται ὅτι ἀπὸ στιγμἠ ο στιγμὴ θ) ἀποκοπεῖ ἡ σωγ- κοινωνία μεταξὺ τῶν δυὸ πόλεων. Κυθερνητικοὶ σχηµα: τισμοὶ κινήθηκαν πρὸς τὴ -οτια ὄχθη τοῦ Γιαγκτσὲ κον- τὰ στὸ ΒΝανκὶν γιὰ νὰ προπαρασκευάσουν τὴν ἄμυνα τῆς πρωτεύουσας. ΣΑΓΚΑΗ, 22 (Ρέουτερ).- Ὁ στρατιωτικὸς διοικη- τὴς τῆς Σαγκάης στρατηγὸς Τσὲν Τὰ Τσὶγκ κήρυξε σή- µερα τὴν πόλη σὲ κατάσταση πολιορκίας κι’ ἐπέδαλε ἐκ νέου τὸ στρατιωτικὸ Πόμο. Πυροθολεῖα τῶν Κομμουνιστῶν ἔδαλαν σήµερα ἀπὸ τὴ θόρεια ὄχθη τοῦ Γιαγκτσὲ ἐναντίον Βρεττανικοῦ ἀε: ῥροπλάνου, ποὺ προσπαθοῦσε νὰ παράσχει θοήθεια στὸ κτυπηµένο ᾽Αγγλικὸ πολεμικὸ «᾿Αμέθυστος» µεταφέρον- τας φαρμακευτικἀἁ εἴδη καὶ προσωπικό. Τὸ ἀεροπλάνο δὲν κτυπήθηκε, ἀναγκάσθηκε ὅμως ν᾿ ἀπομακρυνθεῖ ἆ- µέσως χωρὶς νὰ πλησιάσει τὸν «᾿Αμέθυστο». Τὸ προσωπικὸ τοῦ ὑπουργείου τῶν Στρατιωτικῶν ἔφθασε σήμερα ἀπὸ τὸ Βανκὶν στὴ Σαγκάη, ὅπου ἐγ- κατεστάθηκε προσωρινά. Τὰ ἀρχεῖα τοῦ ὑπουργείου τῶν Οἰκονομικῶν καὶ τοῦ ᾿Εκτελεστικοῦ Συµθουλίου µετα- φέρθηκαν στὴ Σαγκάη. Όλα τὰ ἀεροπλάνα ποὺ ἆνα: χωροῦν γιὰ τὴ Καντώνα, τὸ Χογκὸγκ καὶ τὴ Φορμόζα δὲν μποροῦν νὰ ἐπαρκέσουν στὸ µεγάλο ἀριθμὸ προ- σώπων ποὺ ζητοῦν ν᾿ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν πόλη. Ἔτσι πολλοὶ ἑτοιμάζονται ν᾿ ἀναχώρήσουν ἀτμοπλοῖ- κῶ αεὀ, ς. ᾿Απὸ τὸ Νανκὶν ἀγγέλλεται ὅτι ὁ Πρόεδρος Λὶ Τσοὺγκ Γὲν κι ὁ πρωθυπουργὸς Χὸ Γὶνκ Τσὶν ἀναχώρησαν ἀερο: πορικῶς ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα εὐθὺς μετὰ τὴν ἀναγγελία τοῦ Κομμουνιστικοῦ ραδιοσταθμοῦ, ὅτι 300 χιλ. στρατοῦ πέρασαν τὸν Γιαγκτσὲ σ᾿ ἕνα µόνο σημεῖο, ν.δ. τῆς πρω- τεύουσας. Ὁ κρότος τῶν µυδραλιοθόλων ἀκούεται στὸ Μανκίν ἀπὸ τὸ Πουκώφ, τὸ ὁποῖο περισφίγγεται ἀπὸ Κομμουνιστικὲς δυνάμεις. Παράλληλα ἄναψε ὁ ἀνταρτοπόλεμος στὴ νότια Μί- να. Οἱ Κομμουνιστὲς ἀνάγγειλαν ὅτι ἐξαπέλυσαν ἐπίθε- ση στὴ νῆσο Χαϊνάν, στὴ νότια ἀκτή. Στὸ θορρᾶ οἱ Κομ- μουνιστικὲς δυνάµεις µπῆκαν στὴν ὀχυρωμένη πόλη Τα- Ἰγουάν, πρωτεύουσα τῆς ἐπαρχίας Σανσί, ποὺ ἐπολιορ- κεῖτο ἐπὶ ὀκτὼ μῆνες. ᾿Αγγέλθηκε ὅτι ὁ στρατάρχης Τσὰγκ Κάῑ Σὲκ ἔ- Φθασε στὸ Χαγκόου γιὰ συνομιλίες μὲ τὸν Προσωρινὸ Πρόεδρο Λὶ καὶ ἄλλους ἀρχηγοὺς, ποὺ ἀναμένεται ν᾿ ᾱ- ποφασίσουν ἂν ὁ στρατάρχης θὰ ἐπανέλθει στὴ προε- δρία καὶ ἀναλάθει τὴν ἀρχηγία τῶν κυθερνητικῶν δυ- νάµεων. Όλες οἱ ξένες ἀποστολὲς στὸ Βανκὶν συµόου- λεύτηκαν νὰ ἀναχώρήσουν γιὰ τὴ Καντώνα ἢ τὴ Σαγκάη. ΒΝΑΜΚΙΜ, 25 (Ῥέουτερ--νεώτερο).-- Οἱ πανίσχυρες Κομμουνιστικὲς στρατιὲς προελαύνουν ραγδαῖα καὶ ᾱ- πειλοῦν τὸ Βανκὶν μὲ ἐξελισσόμενη ὑπερφα)αγγιστικὴ κυ- Κλωτικὴἡ κίνηση. Ἔχει ἀναγγελθεῖ ὅτι οἱ Κομμουνιστικὲς δυνάµεις πέρασαν τὸν Γιαγκτσὲ σὲ 7 τοὐλάχιστο σηµεῖα.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΜΑΥΡΟΙ 2p
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 2p
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ 1p
ΤΟ ΝΤΑΙΗΛΥ ΓΟΥΩΡΚΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Φ. ΑΝΤΡΕΑ ΖΙΑΡΤΙΔΗ 1p
ΝΕΟΣ ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΦΟΝΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1p
ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 1p
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 1p
ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΑΝ ΑΚΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 1p
Η ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΘΑ ΣΑΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΗΝ ΚΕΚΚΟΣΥΝΗ 1p
ΠΟΙΟΥΣ ΒΑΡΥΝΕΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑΓΚΤΣΕ 1p
ΠΩΣ ΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ 1p
Ο ΝΕΝΝΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΥΧΕΤΑΙ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡ. ΣΤΡΑΤΟΥ 1p
Ο ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΥΠΕΡΦΑΛΑΓΓΙΖΕΙ ΤΟ ΝΑΝΚΙΝ 1p
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ κ. ΑΛΕΞΗ ΚΥΡΟΥ Κυπριακό 1p
Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 1p
ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΕΞΑΠΕΛΥΣΑΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΝΚΙΝ 1p
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ! ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ! Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟ Λ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p